Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „DUNĂ REA DE JOS” DIN GALAȚ I

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

Federația Rusă și
rolul să u în comerțul
international

Cahul, 2021
" Pentru a încuraja exporturile, țara trebuie să
adere la lanțurile de valoarea regionale și globale
pentru a deveni mai eficientă în ceea ce deja
produce și pentru a inova. Atragerea investițiilor,
atâ t stră ine câ t și locale, sunt de asemenea
importante. „
Gonzalo Varela
Rusia este cea mai mare țară
din lume, situată în Europa
de Est și Asia de Nord și
spălată de Oceanele Pacific
și Arctic. Peisajul Rusiei este
extrem de divers: pe
teritoriul său există tundră,
păduri și plaje subtropicale.
Monedă: ruble (RUB / ₽)
An fiscal: An calendaristic
Populația activă din punct de vedere
economic: 75,9 milioane de persoane
(Decembrie 2019)

Populația ocupată pe sectoare: agricultură :


9,4%, industrie: 27,6%, servicii: 63%

Rata șomajului: 4,4% (august 2020)

Principalele industrii sunt: petrolul,


gazul,minerit,că rbune, chimie, metale,oțel
laminat, inginerie mecanică , aeronave, nave
spațiale, producție de apă rare, construcții
navale, tractoare, mașini de mutat pă mâ ntul,
echipamente medicale, echipamente științifice,
bunuri de folosință îndelungată pentru
consumatori, textile, alimente, arte și meserii
populare, echipamente de transport,
echipamente de comunicații, mașini agricole
Rusia ocupă locul 6 între țările
lumii și locul 2 dintre țările
europene în termeni de PIB în
PPP, care pentru 2019 este
estimat la 4,39 miliarde de
dolari. În ceea ce privește PIB-
ul nominal (1,7 trilioane de
dolari SUA în 2019), Rusia
ocupă locul 11 ​în lume și locul
5 în Europa, potrivit Băncii
Mondiale. În ceea ce privește
PIB în PPP pe cap de locuitor,
Rusia pentru 2019 ocupă locul
50. Economia Rusiei este de tip
tranzitoriu.
Scă derea PIB-ului cu 3,1% este asociată cu mă surile
restrictive impuse care vizează combaterea pandemiei
PIB-ul Rusiei în coronavirusului și scă derii cererii globale de resurse
energetice, potrivit Rosstat. Ministerul Economiei a raportat
2020 a scă zut cu că redresarea economică ar putea fi afectată de restricții
sanitare și epidemiologice și de o recesiune în economia
3,1% globală .

Scă derea produsului intern brut (PIB)


al Rusiei în 2020 a fost de 3,1%, potrivit
primei estimă ri a Rosstat. Ministerul
Economiei se aștepta la o scă dere de
3,9%. Volumul nominal al PIB-ului în
2020 s-a ridicat la 106.607 trilioane de
ruble, rezultă din datele Rosstat.
• „Dinamica PIB-ului în 2020 față de 2019 a fost afectată de o scă dere a
cererii finale interne (-5,0%) și de o creștere a exporturilor nete de
bunuri și servicii din cauza unei scă deri mai rapide a importurilor
(-13,7%) comparativ cu exporturile ( -5,1%) ".
• Anterior, guvernul rus a aprobat un plan la nivel național pentru
restabilirea economiei ță rii, calculat pâ nă în 2024. În cadrul acestui plan,
ar trebui asigurate restabilirea ocupă rii forței de muncă și a veniturilor
populației, creșterea economică și modifică rile structurale pe termen
lung ale acestuia.
• Cu venituri de 18,72 trilioane de ruble. cheltuielile în 2020 s-au ridicat
la 22,82 trilioane de ruble, a declarant de Ministerul Finanțelor a Rusiei.
Deficitul rezultat de 4,1 trilioane de ruble, sau 3,8% din PIB, a fost
acoperit în principal de împrumuturi la scară largă , al că ror volum a
deviat de la plan de 2,6 ori.
Exporturi: 376,2 miliarde USD
• Exporturile sunt: petrol și • Parteneri de export:
produse petroliere, gaze naturale, Țara ∑ (ianuarie 2020-dec 2020) Cota
metale, cherestea și produse din
lemn, produse chimice, precum și China 49,1 miliarde USD 14,6%
o gamă largă de echipamente
Olanda 24,8 miliarde USD 7,4%
civile și militare, grâ u.
Anglia 23,2 miliarde USD 6,9%
Germania 18,5 miliarde USD 5,5%
Belarus 16 miliarde USD 4,7%
Turcia 15,7 miliarde USD 4,7%
Kazahstan 14 miliarde USD 4,2%
Principalele mă rfuri exportate
∑ (ianuarie 2020-dec 2020) Cota

Produse minerale 146,9 miliarde USD 43,7%


Secțiunea ascunsă 38,8 miliarde USD 11,5%
Metale și produse metalice 34,9 miliarde USD 10,4%
Bijuterii 30,4 miliarde dolari 9%
Produse din industria 16,1 miliarde USD 4,8%
chimică

Mașini, echipamente și 12,6 miliarde USD 3,8%


aparate

Produse vegetale 12,2 miliarde USD 3,6%


Lemn și produse din lemn 8,21 miliarde USD 2,4%
Materiale plastice și cauciuc 6,39 miliarde USD 1,9%

Alimente, băuturi, tutun 6,29 miliarde USD 1,9%


Decembrie 2020 (export)
Exporturile din Rusia în decembrie 2020 s-au ridicat la 35,8 miliarde de dolari,
după ce au scăzut cu 10,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Principalele mărfuri Produse minerale
Exportat în principal:
exportate% Secțiune ascunsă
36% - Produse minerale: Livrări către China (23%), Olanda (10%), Germania
(6%). Metale și produse
metalice
15% - Secțiune ascunsă: Livrări către Germania (17%), Algeria (10%), China
(7%). Bijuterii
13% - Metale și produse metalice: Livrări către Olanda (18%), China (9%), Turcia Mașini, echipamente și
(9%). 2% 2%
2% aparate
4%
8% - Bijuterii: Livrări în Anglia (53%), SUA (9%), Belgia (8%). 5% Produse vegetale
5% - Mașini, echipamente și aparate: Livrări către China (20%), Bangladesh 5% 36%
Produse din industria
(15%), Kazahstan (12%). chimică
8%
5% - Produse vegetale: Livrări în Egipt (23%), Turcia (16%), China (7%).
Lemn și produse din
4% - Produse din industria chimică: Livrări către Brazilia (14%), Kazahstan (7%), lemn
Belarus (6%). 13%
15% Produse de origine
2% - Lemn și produse din lemn: Livrări către China (33%), Finlanda (11%), animală
Germania (4%). Materiale plastice,
2% - Produse de origine animală: Livrări către Coreea de Sud (29%), China (22%), cauciuc și cauciuc
Olanda (22%).
2% - Materiale plastice și cauciuc: Livrări către „Belarus” (15%), „China” (15%),
„Kazahstan” (12%).
Analiza anilor 2019-2020 (export)
Grup de produse Dec 2019 Dec 2020 Modifi- Cota
care
05: Produse minerale 18,9 miliarde $ 13 miliarde $ 31% 36,3%
22: Secțiunea ascunsă 6,94 miliarde $ 5,38 miliarde $ 22% 15%
15: Metale și articole din acestea 3,05 miliarde $ 4,59 miliarde $ 50% 12,8%

14: Bijuterii 1,95 miliarde $ 2,96 miliarde $ 52% 8,3%


16: Mașini, echipamente și aparate 1,74 miliarde $ 1,93 miliarde $ 11% 5,4%

02: Produse vegetale 927 milioane $ 1,62 miliarde $ 75% 4,5%


06: Produse din industria chimică 1,9 miliarde $ 1,59 miliarde $ 16% 4,4%

09: Lemn și produse din lemn 726 milioane $ 778 milioane $ 7% 2,2%
01: Produse de origine animală 504 milioane $ 627 milioane $ 24% 1,8%

07: Plastic și cauciuc 482 milioane $ 592 milioane $ 23% 1,7%


--- Toate celelalte --- 2,65 miliarde $ 2,7 miliarde $ 2% 7,5%
Total: 39,8 miliarde $ 35,8 miliarde $ 10% 100%
Importuri - 254,6 miliarde de dolari


Principalele țări furnizoare
Articole Importați: utilaje,
vehicule, produse farmaceutice, ∑ (ianuarie 2020-dec 2020) Cota
materiale plastice, produse
China 54,9 miliarde $ 23,7%
metalice, instrumente optice și
medicale. Germania 23,4 miliarde $ 10,1%
USA 13 miliarde $ 5,6%
Belarus 12,6 miliarde $ 5,4%
Italia 10,2 miliarde $ 4,4%
Franța 8,09 miliarde $ 3,5%
Coreea de 7,16 miliarde $ 3,1%
Sud
Principalele mă rfuri importate

∑ (ianuarie 2020-dec 2020) Cota

Mașini, echipamente și aparate 73,3 miliarde USD 31,7%

Produse din industria chimică 29,4 miliarde USD 12,7%

Transport 20,9 miliarde USD 9%

Metale și produse metalice 15,8 miliarde USD 6,8%

Materiale plastice și cauciuc 13 miliarde USD 5,6%

Textile 11,5 miliarde USD 5%

Produse vegetale 11 miliarde USD 4,7%

Alimente, băuturi, tutun 10,3 miliarde USD 4,5%

Secțiunea ascunsă 9,06 miliarde USD 3,9%

Instrumente și dispozitive, ceasuri 8,51 miliarde USD 3,7%


Decembrie 2020 (import)
Importurile către Rusia în decembrie 2020 s-au ridicat la 24,2
miliarde de dolari, o creștere de + 4,5% comparativ cu aceeași
perioadă a anului trecut. Principalele mărfuri Mașini, echipamente și
În principal importate:
33% - Mașini, echipamente și aparate: Livrări din China (39%),
importate % aparate
Produse din industria
Germania (10%), Italia (6%). 3% chimică
4%
13% - Produse din industria chimică: livrări din Germania (14%),
China (11%), Franța (7%). 4% Transport
10% - Transport: Livrări din Coreea de Sud (19%), Germania (13%), Metale și produse
6%
Japonia (13%). metalice
7% - Metale și produse metalice: Livrări din China (22%), Kazahstan 37% Materiale plastice,
(10%), Germania (10%). 6% cauciuc și cauciuc
5% - Materiale plastice și cauciuc: Livrări din „China” (20%), Produse vegetale
„Germania” (15%), „Belarus” (6%).
6% Produse alimentare,
5% - Produse vegetale: Livrări din Turcia (22%), Ecuador (8%),
bă uturi, tutun
Brazilia (6%).
5% - Produse alimentare, băuturi, tutun: Livrări din „Germania” (9%), Instrumente și aparate,
8% ceasuri
„Belarus” (9%), „Italia” (8%).
4% - Instrumente și aparate, ceasuri: Livrări din China (20%), Textile
Germania (16%), SUA (14%). Secțiune ascunsă
4% - Textile: Livrări din China (34%), Uzbekistan (7%), Belarus (7%). 11% 15%
3% - Secțiune ascunsă: Livrări din Franța (32%), Serbia (26%), SUA
(16%).
Analiza anilor 2019-2020 (import)
Grup de produse Dec 2019 Dec 2020 Modifi- Cota
care
16: Mașini, echipamente și aparate 7,41 miliarde USD 7,86 miliarde USD 6% 32,5%

06: Produse din industria chimică 2,94 miliarde USD 3,23 miliarde USD 10% 13,4%
17: Transport 2,26 miliarde USD 2,5 miliarde USD 11% 10,4%
15: Metale și produse din acestea 1,5 miliarde USD 1,57 miliarde USD 5% 6,5%
07: Plastic, cauciuc și cauciuc 1,14 miliarde USD 1,21 miliarde USD 6% 5%
02: Produse vegetale 1,14 miliarde USD 1,2 miliarde USD 5% 4,9%
04: Alimente, băuturi, tutun 1,04 miliarde USD 1,1 miliarde USD 5% 4,5%
18: Instrumente și aparate, ceasuri 908 milioane USD 1,02 miliarde USD 12% 4,2%
11: Textile 1,03 miliarde USD 971 milioane USD 6% 4%
22: Secțiunea ascunsă 821 milioane USD 720 milioane USD 12% 3%
--- Toate celelalte --- 2,95 miliarde USD 2,8 miliarde USD 5% 11,6%
Total: 23,1 miliarde USD 24,2 miliarde USD 5% 100%
Relațiile
comerciale dintre
Rusia și Moldova
Relațiile economice dintre Moscova și Chișină u s-au
deteriorat după ratificarea Acordului de asociere cu
UE de că tre parlamentul moldovenesc. Conform
acordului, Moldova ar trebui să -și deschidă pe
deplin piața pentru bunurile europene. Rusia,
temâ ndu-se că reexportul mă rfurilor din UE va intra
pe piața CSI și a Uniunii Vamale prin Moldova, a
introdus o interdicție temporară a importului
anumitor tipuri de produse moldovenești. Ca
urmare, volumul cifrei de afaceri din comerțul
exterior între Federația Rusă și Moldova din 2012
pâ nă în 2017 a scă zut la jumă tate: dacă în 2012,
conform Biroului Național de Statistică al Moldovei,
ponderea Rusiei în cifra de afaceri a comerțului
exterior a republicii a fost de aproximativ 20% (1,45
miliarde de dolari), apoi în 2017 - deja doar 11,3%
(0,74 miliarde de dolari).
Wine Scandal (2006) și Wine Scandal (2013)
• În 2006, a apă rut un conflict diplomatic după ce Rospotrebnadzor a
impus interzicerea exportului de vinuri moldovenești în Rusia la 27
martie același an, provocâ nd grave daune economiei moldovenești,
susținâ nd că un volum mare de bă uturi alcoolice importate în Federația
Rusă nu respectă siguranța sanitară . După aceea, Rospotrebnadzor a
eliberat permise de import pentru șapte întreprinderi, dar președintele
Voronin le-a interzis exportul pâ nă la rezolvarea completă a problemei.
În vara anului 2007, peste 40 de întreprinderi moldovenești au fost
supuse din nou unui examen sanitar-epidemiologic, iar aprovizionarea a
fost reluată .
• La 7 iulie 2013, la o întâ lnire cu premierul rus Dmitri Medvedev, prim-
vicepremierul Igor Ș uvalov a amenințat că va exclude Moldova din zona
de liber schimb CSI, ceea ce ar duce la tranziția că tre regimul națiunii
celei mai favorizate, care stabilește tariful mediu ponderat cu privire la
furnizarea de bunuri la 7,8 la sută . ... În continuare, Ministerul
Dezvoltă rii Economice și Comerțului a pregă tit un decret guvernamental
potrivit că ruia Rusia intenționează să impună unilateral taxe asupra
anumitor tipuri de produse moldovenești (vin, carne, cereale, zahă r,
fructe și legume).
La 18 iulie, Rosselkhoznadzor a interzis
importul de mere moldovenești, pere, gutui,
caise, cireșe și cireșe dulci în Rusia, în
legă tură cu posibila introducere a
dă ună torului - fluturele moliei de est. Au
fost interzise și piersicile, nectarinele,
prunele și spinii. Ș i pe 21 iulie,
Rospotrebnadzor a anunțat suspendarea
importului de conserve de fructe și legume
moldovenești pe teritoriul Federației Ruse
din cauza încă lcă rilor cerințelor legislației
în domeniul protecției consumatorilor.La
sfâ rșitul anului 2016, comerțul bilateral a
mai mult decâ t înjumă tă țit, iar mă rfurile
moldovenești și-au pierdut practic piețele
rusești.
Relații comerciale 2019
• De la 1 ianuarie 2019, Rusia a eliminat taxele de import pentru o serie
de mă rfuri moldovenești în Federația Rusă : legume, fructe (mere, cireșe,
prune, nectarine și așa mai departe), conserve de fructe și legume,
struguri și produse vitivinicole. La sfâ rșitul lunii iunie, guvernul rus a
prelungit zero taxe pâ nă la sfâ rșitul anului 2019.
• Cea mai mare parte a exporturilor rusești sunt produse minerale,
produse chimice, utilaje, echipamente și vehicule, produse alimentare și
materii prime agricole etc. Importurile sunt reprezentate de produse
alimentare și materii prime agricole, textile și încă lță minte, mașini,
echipamente și vehicule etc.
Republica Moldova și Federația Rusă în perioada
ianuarie-octombrie al anului 2020
• Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Federația Rusă în perioada ianuarie-
octombrie 2020 a înregistrat valoarea de 651669,99 mii dolari SUA, din care exportul
produselor moldovenești a constituit 179019,99 mii dolari SUA, iar importul din Federația
Rusă 472650,00 mii dolari SUA. Soldul balanței comerciale înregistrat în perioada ianuarie-
octombrie 2020 a fost negativ și a constituit -293630,02 mii dolari SUA. După valoarea
volumului schimburilor comerciale înregistrate, Federația Rusă și-a menținut locul 2
printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova.
• Pe fondalul constrîngerilor impuse de pandemia de coronavirus COVID-19, analiza
evoluției exporturilor Republicii Moldova în perioada ianuarie-octombrie 2020, comparativ
cu perioada similară din anul 2019, relevă micșorarea exporturilor în Federația Rusă cu
-11,7%.
• Concomitent, analiza evoluției importurilor Republicii Moldova în ianuarie-octombrie
2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019, relevă diminuarea importurilor
provenite din Federația Rusă cu -13,7%.**
Bibliografie
• https://ru.wikipedia.org
• https://rusia.mfa.gov.md/ro/content/rela%C5%A3ii-comercial-econom
ice

• https://ru-stat.com/
• https://ru-stat.com/analytics/7791