Sunteți pe pagina 1din 123

Eritropoieza

FIZIOLOGIA SERIEI
ERITROCITARE
Eritropoieza- procesul de formare a eritrocitelor,
la fel şi biosinteza hemoglobinei
Eritronul
 Eritronul este totalitatea elementelor
masei eritrocitare (CSP  eritrocit
îmbătrânit, care este eliminat din
circulaţie).
 = 99% din masa elementelor figurate (1% =
L, T).
 Эритрон это система обьядиняющая
самые ранние предшественники
эритроидного ряда, морфологически
идентифицируемые пролиферирующие
клетки, ретикулоциты и эритроциты.
Eritronul
 constituit din 3 mari compartimente:
 1. Compartimentul de generare
 = elementele imature de la nivelul MRH
 (CSP, proeritroblaşti, eritroblaşti, reticulocite)
  5 – 7 zile
 2. Compartimentul circulant
 = elementele din torentul sanguin: E mature şi un nr.  de
reticulocite (5-15‰)(îşi exercită funcţiile)
 100-120 zile
 3. Compartimentul de distrugere
 = eritrocitele îmbătrânite şi modificate morfofuncţional
 - în splină, în ficat şi MRH.
ERITROPOIEZA
Etapele eritropoiezei
1. multiplicare şi maturarea
precursorilor eritrocitari
(BFU-E, CFU-E, proeritroblast,
eritroblaşti)

2. expulzia nucleului
(eritroblast oxifil  reticulocit)

3. eritrodiabaza
(trecerea din măduvă în
circulaţie).
Reglarea eritropoiezei

 Diferenţierea CFC-E are loc numai în


prezenţa eritropoetinei
 Formarea de eritroblaşti are loc numai în
prezenţa unei anumite concentraţii de
ereitropoietină.
 Образование эритробластов также
происходит только в присуствии
достаточной концентрации эндогенного
ЭПО, в противном случае клетки
подвергаются гибели (апоптозу).
Eritropoietina
 1. Eritropoietina
 = GP sintetizată de rinichi (90%) şi ficatul embrionar care
reglează eritropoieza
 Eritropoetina activă este o glicoproteină cu mm 51 000.
 producţia depinde de concentraţia tisulară a O2:
  hipoxia - ef. stimulator
  hiperoxia – ef. inhibitor

 Efecte: creşte masa eritrocitelor circulante prin:


 - stimularea proliferării CFUE
 - stimularea diferenţierii precursorilor eritrocitari şi scurtarea
timpului de maturare
 - favorizarea încărcării cu Hb reticulocitelor  E mature
 - activarea eritrodiabazei
Eritropoietina
 Valori de referinţă în ser bărbaţi: 5,6-28,9 U/l,
femei -8-30 u/l.
Reglarea eritropoiezei
Eritropoietina
 Mecanism: legare de receptorii membranari
 localizaţi pe membrana precursorilor eritrocitari. (Pe suprafaţa CFC
eritroide, proeritroblaşti şi eritroblaştii bazofili conţin receptori de
legare pentru eritropoietină. Congugarea EP cu receptorii împiedică
apoptoza. )
 Factori care influenţează sinteza de eritropoietină:
 capacitatea de transport a O2 la ţesuturi:
 Ex. transport oxigen  (ex. anemie,  irigaţiei tisulare, 
volumului sanguin)  eritropoieza  prin mecanism de feedback
 hormoni:
 ·   cu efect inhibitor: estrogenii
 ·   cu efect stimulator: androgenii,
 catecolaminele,
 glucocorticoizii,
 hormonul de creştere (STH),
 hormonii tiroidieni
Reglarea eritropoiezei

Eritropoieza:

 necesită pentru sinteza ADN


vitamina B12 (cobalamina, în carne)
acid folic (în vegetale)
 В регуляции эритропоэза
 принимают участие также
 В12, фолиевая кислота,
 микроэлементы (железо,
 медь, зинк).
Reglarea eritropoiezei

Eritropoieza:
 necesită pentru sinteza
 hemoglobinei
 fier , Cu, Zinc
 vitamina B6 (piridoxina)
 Aminoacizi
Proliferarea seriei eritrocitare
 În rîndul celuleor morfologic identificabile din
seria eritrocitară următoarele posedă
capacitate de proliferare: proeritroblaştii,
eritroblaştii bazofili, şi stadiile timpurii ale
eritroblaştilor policromatofili.
 Из так называемых морфологически
идентифицируемых костномозговых
предшественников эритроцитов к пролиферации
способны проэритробласты, базофильные
эритробласты и ранние стадии
полихроматофильных эритробластов.
Proliferarea seriei eritrocitare
 La această etapă de funcţionare a eritronului
celulele trec de la 3-7 mitoze, însă în
dependenţă de diferite stări funcţionale poate fi
un număr mai mic de diviziuni. Numărul de
eritrocite în acest caz se micşorează. Acest proces
se numeşte diviziune de transfer. На этом этапе
функционирования эритрона клетки проходят 3-7
делений. Однако в зависимости от различных
функциональных состояний может быть меньшее
число делений. Количество эритроцитов в данном
случае уменьшается. Этот процесс называется
«перескок деления».
Proliferarea seriei eritrocitare
 În total difernţierea şi maturaţia celulelor
seriei eritroide de la proeritroblast pînă la
eritrocitul matur durează 9-14 zile. В целом
дифференцировка и созревание
эритроидных клеток, начиная с проэрит-
робласта до эритроцита, проходит в
течение 9-14 дней.
Proliferarea seriei eritrocitare
 În 1990-1966 Lajta şi Oliver au propus modelul cinetic al
eritronului, bazat pe studiul eritropoiezii. Conform
modelului cinetic al eritronului acumularea unei anumite
cantităţi de hemoglobină în celulă în procesul eritropoiezii
întrerupe mitoza şi exclude celula din procesul de
proliferare.
 В 1960-1966 гг. Lajta и Оlivег была предложена
кинетическая модель эритрона, основанная на
результатах исследований эритропоэза. Результаты
этих исследований легли в основу концепции
Stholmann (1967 г.), согласно которой определенная
концентрация гемоглобина (НЬ) выключает клетку из
митотического цикла.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Sinteza hemoglobinei începe la stadiul de
proeritroblast. Rapiditatea de sinteză a
hemoglobinei este de 0,5 pg pe oră (la stadiul
de proeritroblast şi eritroblast bazofil). Înainte
de divizare în fiecare celulă se conţine
21,6pg de Hb, iar după divizare în fiecare
celulă fiică cîte 10,8pg HB ) eritroblaştii
bazofili).
Proliferarea seriei eritrocitare
 La sfîrşitul mitozei concentraţia Hb în
eritroblastul bazofil este de 25,2 pg, iar în
eritroblastul policromatofil timpuriu care s-a
format din eritroblastul bazofil concentraţia de
Hb 13 pg.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Синтез гемоглобина начинается на стадии
проэритробласта. Скорость синтеза гемоглобина в про- и
базофильных эритробластах составляет 0,5 пг в час. В
делящихся клетках после митоза количество гемоглобина
уменьшается наполовину, в течение интерфазы
приближается к исходному уровню. К концу второго
митотического цикла (перед делением) клетки содержат
21,6 пг гемоглобина, а в разделившихся дочерних клетках,
которые по своей морфологии являются базофильными
эритробластами, по 10,8 пг. В конце митоза количество
гемоглобина в базофильном эритробласте составляет 25,2
пг, а у образовавшихся из него ранних полихрома-
тофильных эритробластов его концентрация - 13 пг.
Proliferarea seriei eritrocitare
 După divizarea eritroblastului policromatofil
timpuriu se formează eritroblaştii
policromatofili medii cu concentraţia de Hb de
13,5 pg, cantitatea critică, după care se
opreşte sinteza ADN şi exclude celula din
ciclul mitotic. Sinteza Hb se micşorează şi
maturarea celulelor seriei roşie are loc fără
proliferare.
Proliferarea seriei eritrocitare
 После деления раннего полихроматофильного
эритробласта образуются средние
полихроматофильные эритробласты с
концентрацией гемоглобина, достигающей
критической величины - 13,5 пг, которая
практически полностью прекращает синтез ДНК и
выключает клетку из митотического цикла. При
этом скорость синтеза гемоглобина также
замедляется. Дальнейшее созревание клеток
красного ряда происходит без деления.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Acest tip de multiplicare şi maturare se
numeşte eritropoieză normală şi
eritrocariocitele parcurg în mediu 5 mitoze.
Ca rezultat se formează dintr-un
proeritroblast 32 de eritrocite.
 При данном типе деления и
дифференцировки (нормальный
эритропоэз) эритрокариоциты проходят в
среднем 5 митозов, в результате чего из 1
эритробласта получается 32 эритроцита.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Într-o populație neînsemnată de celule eritroide
sinteza hemoglobinei are loc mai rapid și la stadiul de
eritroblast policromatofil timpuriu celula se multiplică
cu concentrația hemog mai mare de 27 pg și la acest
stadiu pierde proprietatea de divizare. В небольшой
популяции эритроидных клеток синтез
гемоглобина осуществляется быстрее, и на
стадии раннего полихроматофильного
эритробласта клетка подходит к митозу с
концентрацией гемоглобина более 27 пг, при
которой она теряет способность к делению.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Celula se diferențiază, fără multiplicare. Din
ea se formează la început un reticulocit mare
apoi macroeritrocit care conține aproximativ
30 pg Hb. Дальнейшее развитие этой
тетраплоидной клетки происходит без
деления. Из нее образуется крупный
ретикулоцит и затем макроэритроцит,
содержащий более 30 пг гемоглобина.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Așa multiplicare se numește terminală. În
normă eritropoieza terminală constituie nu mai
mult de 5%. Acest tip de multiplicare permite
reglarea rapidă a eritropoiezii în dependență
de diferite situații fiziologice. Этот тип деления
эритрокариоцитов получил название
терминального деления. В норме терминальный
эритропоэз составляет не более 5%. Наличие его
дает возможность быстро регулировать
количество эритроцитов в зависимости от
различных физиологических состояний.
Proliferarea seriei eritrocitare
 5-10% eritrocariocitele ating concentrația critică a Hg
(27pg) la stadiul de eritroblast bazofil. La acest nivel
se termină eritropoieza și celulele sunt distruse în
măduva hematogenă. Așa tip de eritropoieză se
numește neefectivă și este unul din mecanismele
fiziologice de reglare în sistemul eritron.
 5-10% эритрокариоцитов достигают критической
массы гемоглобина (27 пг) на стадии
базофильного эритробласта, что приводит к
завершению их дифференцировки и гибели в
костном мозге. Этот вид эритропоэза получил
название неэффективного.
Proliferarea seriei eritrocitare
 Он является одним из физиологически
обусловленных механизмов регуляции
нормального равновесия в системе эритрона и в
условиях постоянно меняющихся потребностей
организма в продукции эритроцитов.
 În normă eritrocariocitele măduvei hematogene
constituie 20-30% din numărul total de celule
nucleate ale măduvei.
 В норме на долю эритроидных клеток костного
мозга приходится 20-30% всех ядросодержащих
клеток.
ERITROPOIEZA

 Precursorii eritrocitelor posedă nucleu –


pe parcursul maturaţiei pierd:
 nucleul, mitocondriile, ribozomii
 Maturarea eritrocitelor:
 reducerea progresivă a dimensiunii celulei
 creşterea volumului citoplasmatic + mai puţin
bazofilă,
 reducerea dimensiunii nucleului  expulzia lui.
 Creşterea progresivă a conţinutului de
hemoglobină realizînd, în ansamblu, un aspect
policromatofil al celulei.
Maturaţia eritroblaştilor
Terminologia celulelor morfologic
identificabile ale eritropoiezii
Proeritroblastul
 Prima celulă recunoscută în măduva oaselor a rîndului eritroid
este proeritroblastul.
 Первой морфологически распознаваемой клеткой красного ряда
является проэритробласт.
 Proeritroblastul este celula cap de serie, este celulă mare cu
dimensiuni 20 - 25 mkm, are formă rotundă.
 Диаметр 20-25 мкн. Округлой формой с высоким ядерно-
цитоплазматическим отношением.
Raportul nucleo-citoplasmatic este înalt.
Nucleul este rotund, de dimensiuni mari; ядро округлой формой ,
нежно сетчатой структурой хроматина. Содержит 1-3 нуклеолы.
Cromatina are structură reticulară uniformă, la întretăierea benzilor de
cromatină culoarea fiind mai intensă, în ansamblu, nucleul este de
culoare violet purpuriu închis şi are 1—3 nucleoli vizibili.
Proeritroblastul
 Citoplasma este redusă la o bandă subţire,
intens bazofilă (datorită prezenţei unor
numeroşi ribosomi), fără granulaţii. În jurul
nucleului există un cerc cromofob, foarte
subţire.
 Цитоплазма узкая, резко базофильна,
лишенной зернистости, наличие
перинуклеарной зоны просветления.
Proeritroblastul
Proeritroblastul
Proeritroblastul
Eritroblastul bazofil
 Eritroblastul bazofil celulă de talie mai mică, 16 —
18 mkm, dimensiunile nucleului sânt mai reduse, în
favoarea citoplasmei, care este mai abundentă.
Nucleul rotund, cromatina grosolană dispusă, în
grămezi colorate intens în violet închis luând forma de
“spiţe de roată”. Citoplasmă este bazofilă intens. În
jurul nucleului există un cerc cromofob, foarte subţire.
 Базофильный эритробласт –отличается от проэритробласта
меньшим размером диаметр клетки 16-18 мик Ядро округлое
расположено центрально. Хроматин ядра образует
утолщение в виде «спиц колеса». Ядрышки не выявляются.
Цитоплазма интенсивно синего цвета, с перинуклеарной
зоны просветления.
Eritroblastul basofil
Eritroblastul policromatofil
 Eritroblastul policromatofil. La această etapă de maturare
celula parcurge cîteva cicluri mitotice şi deaceea deosebim
un polimorfism celular. Deosebim eritroblaşti
policromatofili timpurii, medii, şi tîrzii.
Полихроматофильный эритробласт –на данной стадии
клетки проходят несколько митотических циклов, что
обуславливает их выраженный полиморфизм.
 Различают ранние, средние и поздние
полихроматофильные эритробласты. Размер клеток
варьирует от 10 до 14 мик.
 Celula este rotundă, cu diametrul de aproximativ 10 —14 mkm,
 Raportul nucleo-citoplasmatic diminuează.

Eritroblastul policromatofil
 Nucleul situat central sau excentric, mai
redus cu cît celula este mai evoluată şi cu
cromatină nucleară dispusă în grămezi
groase, păstrînd desenul în „spiţe de roată”,
nucleolii lipsesc.
 Ядро расположено центрально, реже
экцентрично. Хроматин окрашен интенсивно в
темно-фиолетовый цвет, образует грубые
скопления, более четко определяется
колесовидная структура, ядрышки нет.
Eritroblastul policromatofil
 Citoplasmă, în dependenţă de acumularea
hemoglobinei variază de la albastru-violaceu,
la roz-cenuşiu.
 O parte din celulele rândului eritroid îşi pierd
nucleul la stadiul de eritroblast policromatofil
 Цитоплазма по мере накопления гемоглобина
приобретает разные оттенки серо-сиренего цвета.
 Большая часть эритроидных клеток теряет ядро
на стадии позднего полихроматофильного
эритробласта.
Eritroblastul policromatofil
Eritroblastul policromatofil
Eritroblastul oxifil (ortocromatic, acidofil).
Оксифильный эритробласт
 Stadiul de eritroblast oxifil parcurg 20%
celule.
 Стадию оксифильного эритробласта
проходят 20% клеток.
 Este cea mai mică celulă a rândului eritroid.
Это самая маленькая клетка среди
ядросодержащих клеток красного ряда.
Celula este rotundă, de dimensiuni aproape
egale cu ale eritrocitului, 8—9 mkm.
Eritroblastul oxifil
Оксифильный эритробласт
 Nucleul este mic cu cromatina condensată şi
citoplasma roz acidofilă asemănătoare cu a
eritrocitelor. Nucleul dispare prin expulzie sau
prin carioliză şi celula devine reticulocit
medular.
 Она имеет небольшое пикнотичное ядро. Цвет
цитоплазмы идентичен цвету окружающих
эритроцитов. После выталкивания ядра из клетки
оксифильный эритробласт превращается в
костно-мозговой ретикулоцит.
Eritroblastul oxifil
 Când eritroblastul acidofil îşi pierde nucleul el
devine reticulocit. Acestea reprezintă forma
de trecere în sângele periferic care dă, mai
departe eritrocitul.
 Celulele seriei eritrocitare de la proeritroblast
până la eritroblastul acidofil se găsesc în mod
normal în măduvă.
 Eritroblastoza –trecerea eritroblaştilor în
sângele periferic.
Eritroblastul ortocromatic
Eritroblastul ortocromatic
Eritroblastul oxifil
Eritroblastoza
 Se poate întîlni în următoarele cazuri:
 Eritroblastoză fiziologică a nou –născuţilor
sau a prematurilor; (nou-născutul poate prezenta la
naştere în mod normal 1-2% eritroblaşti în sîngele periferic iar
prematurul poate prezenta un număr mai mare de eritroblaşti la
periferie).
 Anemiile hemolitice;
 Anemii posthemoragice;
 Metastaze osoae canceroase;
 Splenomegalii şi hiposplenism,
Eritroblastoza
 Leucoza acută;
 Leucemia granulocitară cronică şi
mielofibroza,
 Eritremia
 Cancerul de stomac (poate prezenta un număr de
eritroblaşti în sîngele periferic mai mare şi decît în crizele
hemolitice).
Reticulocitul
 Reticulocitul reprezintă un eritrocit tînăr care
îşi păstrează încă mitocondriile şi resturi de
ARN. Această substanţă se pune în evidenţă
prin coloraţii supravitale cu albastru-crezil-
briliant, avînd un aspect granular şi este
denumită substanţă granulo-filamentoasă.
Substanţa granulo-filamentoasă apare din
stadiul de eritroblast acidofil în jurul nucleului,
încă înainte de dispariţia acestuia
Reticulocitul
În cursul procesului de maturare a reticulocitelor
cantitatea acestei substanţe scade treptat.
Reticulocitele formate în măduvă din
eritroblastul oxifil continuă, procesul de
maturare în măduvă apoi întră în torentul
circulator. Reticulocitele se maturizează timp de
4,5 zile. Normal 3,5 zile în măduvă și 1 zi în
sângele periferic.
Reticulocitul
În caz când Ht este redus reticulocitele
părăsesc măduva mai devreme, și maturația în
sângele periferic este prelungită cu o zi.

În sânge (1-15‰). Se maturează în


splină, care extrage resturile de
mitocondrii şi ribozomi
-sintetizează Hb şi enzime până la
pierderea ribozomilor şi mitocondriilor.
Reticulocitul
În funcţie de dezvoltarea reţelei de substanţă
granulo-filamentoasă se pot distinge 5 tipuri de
reticulocite:
Tipul O : reţea perinucleară (în normocitul
acidofil).
 Tipul I : reţea în ghem strîns (în locul
nucleului).
 Tipul II : reţea laxă (ocupă toată celula).
 Tipul III : reţea fragmentată.
 Tipul IV : resturi de substanţă, sub formă
de 2—3 puncte izolate.
Reticulocitul
 În mod normal tipul O, I şi II se găsesc
numai în măduvă; celelalte tipul III şi IV
pot fi găsite, atât în măduvă, cât şi în
sângele periferic unde se maturează în
eritrocit ce se caracterizează morfologic
prin pierderea substanţei granulo-
filamentoase şi micşorarea volumului.
Reticulocitele
Reticulocite
Reticulocite
Reticulocite
 Numărul de reticulocite în sînge reflectă
proprietatea eritropoietică medulară.
 Numărul de reticulocite relativ (orientativ) 1-
15‰,
 Calcularea valorii absolute:
 n de retic ‰----------1000
 X --------------------N eritrocite
x1012/l=10x109/l
 Valori normale între 10-100x109/l
 Mai mari 100 hiperregenerative
 Mai mici de 10 hiporegenerative
 Numărul de reticulocite este un indice
important în diferenţierea diferitor tipuri de
anemii.
 Creşterea numărului de reticulocite se
numeşte reticulocitoză şi se întîlneşte la
regenerarea acelerată a măduvei, iar
micşorarea la inhibarea hematopiezei.
Reticulocitozele se întîlnesc în următoarele situaţii:

Anemiile hemolitice,
3-5 zi după hemoragii,
La a 4-5 zi după tratament cu B12 şi acid folic
La a 4-5 zi după tratament cu preparate de fier.
După administrarea preparatelor hepatice, vit C,
hemoterapie;
Izoimunizarea gravidelor
Şi la nou născut în mod fiziologic se găsesec un
număr crescut de reticulocite de la 40-45%.
Eritrocite
 Eritrocitele (hematii, globule roşii):
sunt cele mai numeroase celule ale
sîngelui.
 Sunt lipsite de nucleu însă conțin
hemoglobină.
 Timp de o oră măduva produce 10 10
celule.
 Într-o unitate de timp numărul de
eritrocite care se formează este egal cu
Numărul de eritrocite care se destruge.
Eritrocitele (hematii, globule roşii):
sunt cele mai numeroase celule ale sîngelui

 2. Forma eritrocitului
 disc biconcav, cu marginile rotunjite
 asigură suprafaţa mare la volum 
 3. Dimensiunile eritrocitelor
 DEM = 6,8 – 7,7m;
 GEM = 1,7 – 2,5 (2) m;
 (în centru - cu 1 m < decât periferic)
 4. Culoarea eritrocitelor
 dată de Hb eritrocitară
 eritrocitul normal colorat = normocrom.
CINETICA
ERITROCITELOR
măduva timp de o oră produce 10¹º celule.
Perioada de eritrocit circulant funcţional
 = 100-120 zile, perioadă în care îşi realizează funcţiile şi sunt
supuse la numeroase solicitări funcţionale:
 străbat zilnic 1-1,5 km
 îşi modifică forma la trecerea prin capilare (fusiforme) şi se
deplasează în fişicuri
 stagnează în vasele sanguine sinuoase (ex. circ. splenică)
Hemoglobina-pigmentul respirator
 cantitatea de Hb
 120–140 g/l la bărbaţi
 g/l la femei
 Hb este o hromoproteidă formată din partea
neproteică numită hem şi partea proteică
numită globina
 formată din
 4 lanţuri (2α şi 2β)
 4 molecule de hem
 (Fe cu IX protoporfirina)
Funcţia ERITROCITELOR
transportă gazele respiratorii O2 şi CO2

Hemoglobina
 pigment de culoare roşie
se încarcă cu O2
la nivel pulmonar 
îl transportă la nivel tisular  îl cedează
la nivel tisular preia CO2
îl transportă la nivel
pulmonar  îl elimină
Funcţia ERITROCITELOR
 Participă la menţinerea constantă a pH-ului
sanguin (prin sistemul tampon al
hemoglobinaţilor
 Eritrocitele determină reologia sîngelui
 Participă în hemostază,
 Procesele imune;
 Interacţiunea cu complexele imune
circulante deoarece membrana eritrocitului
conţine receptori Fc pentru imunoglobuline.
 Pe membrana eritrocitului se absoarbe
toxine, lipide, aminoacizi,
 Membrana eritrocitului conţine aproximativ
250 de antigeni.
 Pe suprafaţa eritrocitului există un ag numit
glicoforin A care împiedică agregarea
eritrocitelor.
Structura eritrocitelor

Membrana eritrocitară - particularităţi:


- cu Ag de suprafaţă şi receptori
membranari
- strat dublu lipidic foarte mobil 
- strat intern – glicoproteic.

Membrana îndeplinește rol de barieră,


transport, de absorbție, metabolică,
transport de ioni, oxidare lipidelor,
reglează procesele energetice și de
oxidare.
Membrana eritrocitară
Metabolismul eritrocitar
Compoziţie:
 60% apă
 33-35% Hb
 5-7% alte substanţe:
 2% enzime (cu rol în ciclul glicolitic, şuntul
pentozo-fosfaţilor, enzime de apărare împotriva acţiunilor
oxidative)
 pompe ionice (pompa Na+-K+, pompa de Ca+)
 schimbător Cl-/HCO3-
 Metabolismul eritrocitar are loc prin glicoliză
(oxidare anaerobă)-prin intermediul căruia
are loc formarea energetică în celulă.
Proprietăţile eritrocitelor
1. Plasticitate = proprietatea E mature de a îşi modifica forma
la trecerea prin capilare cu diametru < diametrul eritrocitar.
Proprietatea eritrocitelor de deformare depinde de
văscozitatea interioară (care depinde de concentrația Hb.
La concentrații normale această acțiune este
neînsemnată, însă la concentrații crescute de Hb
vîscozitatea crește și ca rezultat eritrocitele se doformează
cu greu. Deformarea este influențată și de pH,
osmolaritate, componența gazoasă, t.

2. Plachetarea = prop. E de a se deplasa în fişicuri la nivelul


capilarelor.
Proprietăţile eritrocitelor
3. Eritrocitele au proprietate de a forma
agregate. Agregarea fiziologică se
caracterizează prin formare de stâlpi monetari
și este ireversibilă. În organismul omului
permanent are loc agregarea și dezagregarea –
se menține fluiditatea normală a sângelui.
Proprietăţile eritrocitelor
4. Rezistenţa globulară = rezistenţa E la
solicitări mecanice, chimice, biol.
- Uzual: RG în soluţii cu hipotonicitate progresiv
crescândă.
- Normal:
RG min. (hemoliză incipientă) = 0,40-0,44 g%
NaCl,
RG max. (hemoliză totală) = 0,32- 0,28 g%
NaCl
Proprietăţile eritrocitelor
4. Sedimentarea = proprietatea E lăsate în repaus de a sedimenta în
virtutea gravitaţiei (recoltare pe anticoagulant)

5. Scintilaţia = proprietatea E de a reflecta razele de lumină


Plasticitatea eritrocitelor

DHAG e-m#328
Plasticitatea eritrocitelor
Eritrocitele se pot deforma
Plachetarea eritrocitelor
Fîşicuri
Distrugerea eritrocitelor
3. Distrugerea eritrocitelor (hemoliza fiziologică)

Solicitările mecanice şi chimice


epuizare energetică şi enzimatică a E
E senescent, rigid, lipsit de plasticitate
E este îndepărtat din circulaţie, prin eritrofagocitoză.
Normal, sediile principale ale hemolizei sunt:
Splina - cu caracteristici funcţionale care accentuează
sechestrarea eritrocitelor (sinusoide mai înguste decât
în alte zone).
Ficatul (debitul sanguin - de 6 ori mai  decât la
nivelul splinei).
Hemoliza
fiziologică
Hemoliza fiziologică -
eritrocitele îmbătrânite 
distruse în sistemul reticulo-
endotelial = hemoliză
fiziologică
Eritrocite normale
Hiperhromie şi hipohromie
Hemoliză Aglutinare
Megalocitoză
Sferocite
Corpusculi Jolly
Punctaţie basofilă
Drepanocitoză
Policromatofile
VĂ MULŢUMESC

S-ar putea să vă placă și