Sunteți pe pagina 1din 19

BIOTEHNOLOGI

Curs 1
În cel mai simplu mod, biotehnologia este o tehnologie bazată pe biologie.

Biotehnologia valorifică procesele celulare și biomoleculare pentru a dezvolta tehnologii și


produse care ajută la îmbunătățirea vieții noastre și a sănătății planetei noastre.

Am folosit procesele biologice ale microorganismelor de mai bine de 6.000 de ani pentru a
face produse alimentare utile, precum pâinea și brânza, și pentru a conserva produsele
lactate.
Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele:
BIOS – viaţă
TEHNIKOS - tehnic
LOGOS- studiu al…
Se aplică în: -agricultură;
- industrie alimentară;
- producţie industrială;
- medicină.
CONCEPTUL DE PROCES BIOTEHNOLOGIC

Cerintele consumatorului → ORIENTEAZĂ SECTOARELE ECONOMICE.


Consumatorul are nevoie de:
•un mediu prielnic, nepoluat;
•alimente sănatoase;
•venit corespunzator.

dezvoltarea unor activitati noi care să


îmbunătățească viața oamenilor

„biotehnologia”.
Scurt istoric
 Pana în anii ’70 conceptul de biotehnologie este, puțin folosit;
 „microbiologia industrială”, se referă la utilizarea industrială a potențialului
productiv al culturilor de microorganisme.
 Revoluția științifică din biologie a condus la apariția și evoluția ingineriei
genetice – în două mari etape:
- cea a biotehnologiei clasice (tradiționale), ca înlocuitor modern al
microbiologiei industriale și,
- biotehnologia modernă (noua biotehnologie), care se bazează pe
ingineria genetică.
La dezvoltarea biotehnologiei moderne au mai intervenit și alte
sectoare de activitate precum:
Ingineria biochimică, desprinsă din ingineria chimică,
conturându-se tot mai mult ca o știință inginerească de sine
stătătoare.
Ingineria enzimatică conduce la dezvoltarea industriilor
alimentară, farmaceutică, textilă, energetică, extractivă etc.,
care utilizează bioconversii și biotransformări în scopuri
preparative, asistate de enzime drept catalizatori.
Biotehnologia oferă:
noi căi de protejare și îmbunătățire ambientală, prin metode de
bioremediere
 a aerului,
 a solului ,
 a apelor poluate,
 a deșeurilor;
dezvoltarea unor procese și produse industriale mai curate
(biocataliza).
Principalele domenii biotehnologice sunt:
Biotehnologia plantelor - reproducere și propagare, modificari genetice, ameliorare a condițiilor de creștere
și a unor proprietăți, protecția plantelor, biodiversitate, ecologie etc..

Biotehnologia animala - reproducere, producție, ameliorare a creșterii și dezvoltării, ameliorare și


modificare ale unor caracteristici de producție, acvacultură, biodiversitate etc..

Biotehnologia mediului - degradare/transformare a polulanțiilor, tratare și bioremediere a solurilor,


bioepurare a apelor reziduale, recuperare și biotransformare ale unor produse secundare din ape reziduale etc..
Clasificarea BIOTEHNOLOGIILOR

Biotehnologii rosii
(Biotehnologii medicale)

Biotehnologii verzi
(Biotehnologii agricole)

Biotehnologii albe
(Biotehnologii industriale)

Biotehnologii albastre
(Biotehnologii marine)
Biotehnologii medicale
• Obținere de produse farmaceutice (antibiotice, vaccinuri, etc)

• Farmacogenetică

• Terapie genetică

• Clonare
Biotehnologii agricole
• Reducerea vulnerabilității la stresul unor factori de mediu;
• Micropropagare;
• Obținere de plante transgenice;
• Reducerea dependenței de pesticide;
• Creșterea valorii nutriționale a alimentelor;
• Îmbunătățirea aromei, gustului și texturii alimentelor;
• Biotehnologii zootehnice.
Biotehnologii industriale
 Obținerea și utilizarea enzimelor;
 Obținerea unor compuși chimici utili folosind
microorganismele;
 Obținerea de compuși biologic activi din plante;
 Obținerea de biocombustibili;
 Bioremediere;
 Biodegradare.
Biotehnologii alimentare
• Tehnologii de obținere a bioproteinelor;
• Tehnologii de obținere a lipidelor;
• Tehnologii de obținere și utilizare a glucidelor;
• Tehnologii de obținere a vitaminelor;
•Tehnologii de utilizare a enzimelor în produsele
agroalimentare.
Aplicații ale biotehnologiilor
alimentare

•Securitatea alimentară

• Siguranța alimentară

• Alimentație și sănătate

• Bioaditivi și bioingrediente

• Protecția mediului înconjurator


• Biotehnologia alimentară se referă la prelucrarea industrială a diferitelor materii prime cu ajutorul
microorganismelor şi enzimelor proprii sau a unor agenţi biologici (microorganisme, enzime) adăugaţi în scopul realizării
unor produse sau ameliorării unor procese tehnologice.

• Rolul biotehnologiei este foarte important în industria alimentară; aceasta este o biotehnologie, deoarece
materiile prime agroalimentare sunt produse biologice şi prin urmare conservarea lor până la consum, în stare proaspătă
sau până la industrializare implică controlul activităţii enzimatice proprii ţesuturilor vegetale şi animale sau a celor
elaborate de microflora de contaminare.
Avantaje ale biotehnologiilor alimentare
• îmbunătățesc calitatea, siguranţa, valoarea
nutriţională a produselor alimentare;
• cresc varietatea alimentelor disponibile pentru
consum uman;
• sporesc eficienta producției, procesării și distribuirii
alimentelor;
• oferă soluții de valorificare superioară a
subproduselor și deșeurilor.
BIOTEHNOLOGIA - VINDECĂ LUMEA
Biotehnologia ajută la vindecarea lumii prin valorificarea propriei cutii de
instrumente a naturii și folosind propria noastră structura genetică pentru a vindeca
și a ghida liniile de cercetare prin:
 Reducerea ratelor bolilor infecțioase;
 Salvarea a milioane de vieți de copii;
 Schimbarea șanselor de afecțiuni grave, care pun viața în pericol, care afectează
milioane de oameni din întreaga lume;
 Adaptarea tratamentelor la indivizi pentru a minimiza riscurile pentru sănătate și
efectele secundare;
 Crearea de instrumente mai precise pentru detectarea bolilor;
 Combaterea bolilor grave și a amenințărilor de zi cu zi cu care se confruntă
lumea în curs de dezvoltare.
BIOTEHNOLOGIA - ALIMENTEAZĂ LUMEA

Biotehnologia ajută la alimentarea lumii prin:


• Raționalizarea etapelor proceselor de fabricație chimică cu 80% sau mai mult;
• Scăderea temperaturii pentru curățarea hainelor și posibil economii de 4,1 miliarde de dolari anual;
• Îmbunătățirea eficienței procesului de producție pentru a economisi 50% sau mai mult din costurile de operare;
• Reducerea utilizării și dependenței de petrochimice;
• Utilizarea biocombustibililor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 52% sau mai mult;
• Scăderea consumului de apă și a generării de deșeuri;
• Exploatarea întregului potențial al produselor tradiționale din deșeuri din biomasă.
BIOTEHNOLOGIA – HRĂNEȘTE LUMEA
Biotehnologia îmbunătățește rezistența culturilor la insecte, crește toleranța la erbicide și facilitează utilizarea unor
practici agricole mai sustenabile din punct de vedere al mediului.
Biotehnologia ajută la hrănirea lumii prin:
 Generarea de randamente mai mari a culturilor cu mai puține intrări;
 Scăderea volumelor de substanțe chimice agricole necesare culturilor - limitând scurgerea acestor produse în mediu;
 Utilizarea culturilor biotehnologice care necesită mai puține aplicații de pesticide și care permit fermierilor să reducă
cultivarea terenurilor agricole;
 Dezvoltarea culturilor cu profiluri nutriționale îmbunătățite care rezolvă deficiențele de vitamine și nutrienți;
 Producerea de alimente fără alergeni și toxine, cum ar fi micotoxina;
 Îmbunătățirea conținutului de alimente pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății .

S-ar putea să vă placă și