Sunteți pe pagina 1din 33

Anomaliile cerebrale

Ventriculomegalia şi hidrocefalia
Conf.dr.Bari Maria
Generalităţi

-In cadrul ecografiei de screening, la 20-23 de


săptămâni, o atenţie deosebită trebuie să se acorde
examinării capului şi conţinutului său
-Anomaliile cranio-cerebrale sunt în general uşor
accesibile examinării ecografice;
-Unele din aceste anomalii cranio-cerebrale nu
sunt compatibile cu viaţa extrauterină, putându-se
propune părinţilor întreruperea cursului sarcinii.
Ventriculomegalia si Hidrocefalia
.
- Ventriculomegalia moderată sau
borderline = diametrul cornului
posterior al ventriculului este după unii
autori de 10-12 mm, iar după alţii de 10-
15 mm
- Ventriculomegalia certă sau
hidrocefalia, în care diametrul cornului
posterior al ventriculului este mai mare
de 15 mm

Frecventa ventriculomegaliei este de


1% din sarcinile examinate ecografic la
20-23 de săptămâni.
Frecvenţa hidrocefaliei este de
aproximativ 2 la 1000 de naşteri,
Feţii cu hidrocefalie au în proporţie de
37% şi alte anomalii, fără legătură cu
defectul primar al sistemului nervos
central.
Ventriculomegalia si Hidrocefalia

-Există o incidenţă crescută


printre feţii de sex masculin,
comparativ cu cei de sex
feminin;

--Proporţia feţilor masculini


afectaţi de anomalie fiind de
64% comparativ cu 36% feţi
de sex feminin.
Acest fapt constatat practic de toate studiile se datorează faptului că
hidrocefalia se asociază mai frecvent cu anomalii ereditare legate de cromozomul X.
Ventriculomegalia si Hidrocefalia
- Se pot naşte feţi cu
ventriculomegalie
asimptomatici la naştere şi care
nu vor dezvolta niciodată
hidrocefalie.
- Dar:
- un grad variat de lărgire a
ventriculilor poate apare într-o
foarte largă categorie de
anomalii (diferite de cauzele
obstructive ale hidrocefaliei) şi
---reprezintă un marker general
de dezvoltare anormală a
creierului.
Ventriculomegalia si Hidrocefalia
Etiologie

Hidrocefalia şi
ventriculomegalia pot fi
rezultatul:
- unor anomalii cromozomiale
sau genetice;
-hemoragiilor cerebrale
intrauterine;
-infecţiilor congenitale
- dar şi multor altor cauze,
rămase încă necunoscute.
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
- Diagnosticul ventriculomegaliei, cu
toate progresele excepţionale ale aparaturii
ultrasonice, este pentru examinator o
problemă dificilă.
Aceasta se datorează faptului că:
-ventriculii cerebrali au o arhitectură spaţială
foarte complicată, greu de investigat
ecografic;
- că această arhitectură suferă importante
modificări în dezvoltarea sa de la mijlocul
trimestrului al doilea
- că ventriculomegalia este o situaţie extrem de
heterogenă, cu manifestări morfologice
diferite şi evolutie clinică polimorfă.
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Ventriculomegalia poate fi:
-un semn al unor anomalii subclinice ale
sistemului nervos central
- sau poate fi primul semn asociat unor
anomalii din afara sistemului nervos
central.
Chiar în stadiile incipiente ale
ventriculomegaliei, plexul coroid este
subţiat şi deplasat anterior, fiind clar
detaşat de peretele medial. Acest element
morfologic reprezintă un criteriu foarte
important de screening.
Hidrocefalia şi ventriculomegalia
Diagnostic ecografic

In condiţii normale, plexul coroid fetal este mare şi


umple în întregime cavitatea ventriculului lateral la nivelul
atriului, fiind în contact strâns atât cu peretele medial, cât
şi cu cel lateral, de care este alipit, indiferent vârsta de
gestaţie.
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic-ventriculul III
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic-ventriculul III
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Există nomograme
pentru aprecierea mărimii
normale a coarnelor frontale,
atriului şi coarnelor occipitale.
Măsurarea lăţimii
atriului ventricular, a lăţimii
cornului posterior şi anterior ale
ventriculului cerebral, este astăzi
preferată raportului ventricul-
emisferă
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Astfel, o lăţime sub 10 mm
între 15 şi 40 săptămâni de
gestaţie indică normalul, în timp
ce o lăţime de peste 15 mm este
indicatorul unei dilataţii majore.
S-a constatat că diametrul
normal al atriului ventricular
rămâne aproximativ constant pe
toată durata sarcinii, diametrul
mediu fiind de 7,6 ± 0,6 mm.
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
Este important să se acorde o atenţie
specială feţilor cu dilataţii zise borderline,
între 10-15mm ( 10-12mm după alţi autori ),
care sunt asociate cu un risc crescut de
anomalii nervoase diverse sau de altă natură.
Astfel studiile efectuate au evidenţiat o
frecvenţă de:
- 13% anomalii neurologice, la feţii cu
ventriculomegalii mai mari de 12 mm
- 4% la feţii cu ventriculomegalii între
10-12 mm.

Arora A, Banniste CM, Russel S, Rimmer S. Outcome and


clinical course of prenatally diagnosed cerebral
ventriculomegaly. Eur J Pediatr Surg 1998 ; 8 ( Suppl
1 ): 63 –64
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
- multe dintre aceste anomalii sunt
subtile şi scapă examinării ecografice de
rutină, de aceea în cazurile cu dilataţii
ventriculare borderline, trebuie extinsă
aria investigaţiilor, mai ales că sunt
relativ frecvent asociate cu trisomia 21.
- aceşti feţi trebuie supuşi screening-ului
pentru TORCH şi pentru anomalii
cromozomiale, în special trisomii
Ventriculomegalia
Diagnostic ecografic
- frecvent dilataţiile ventriculare
pot să se remită spontan pe parcursul
evoluţiei sarcinii.
- sunt autori care, după studii
asupra copiilor proveniţi din feţi cu
ventriculomegalie cerebrală
moderată, consideră că o
ventriculomegalie izolată, cu
dimensiuni ale atriului ventricular
între 10-12mm, fără constatarea altor
anomalii, poate fi considerată o
variantă a normalului.

Signorelli M, Tiberti A, Valseriati D, Molin E,


Cerri E, Groli C, Bianchi UA. Width of the fetal
lateral ventricular atrium between 10 and 12 mm:
a simple variation of the norm ?. Ultrasound
Obstet Gynecol 2004 ; 23 : 14 – 18 .
Hidrocefalia
- Hidrocefalia este definită ca o
creştere patologică a volumului
lichidului cefalo-rahidian, atât
intraparenchimatos cerebral, cât şi
extraparenchimatos.
- Hidrocefalia poate fi diagnosticată
numai după 17-18 săptămâni de
amenoree, pentru că secreţia de lichid
cefalorahidian începe numai după
această vârstă.
Iniţial structurile cerebrale se
menţin, dar pe măsură ce se acumulează
lichidul cefalo-rahidian şi ventriculii
laterali se destind progresiv, ţesutul
cerebral este distrus.

Raimondi AJ. A unifyng Theory for the definition and


classification of hydrocephalus. Child Nerv Syst
1994 ; 10 : 2 – 12
Hidrocefalia
Acumularea lichidului
cefalo-rahidian se poate datora:
- stenozei apeductului Sylvius
sau obstrucţiei la nivelul orificiilor
Luschka şi Magendie cu mărirea
ventriculilor I, II şi III
( hidrocefalie obstructivă )
- supraproducţiei de lichid
cefalo-rahidian, cu depăşirea
capacităţii de absorbţie a
sistemului subarahnoidian.
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Pentru aprecierea dilataţiei
ventriculilor cerebrali s-au propus o serie
de evaluări cantitative , printre care
raportul între grosimea ventriculului
lateral şi grosimea emisferei cerebrale
( LVW / HW ), care însă:
- nu este operant în sarcina mică şi
- nu sezizează dilataţiile moderate ale
ventriculilor, care determină iniţial
deplasarea peretelui medial al
ventriculului, astfel că raportul nu se
modifică.
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
- Un alt element cantitativ de
apreciere a unei hidrocefalii este
reprezentat de unghiul pe care-l
face axul lung al plexului coroid
cu ecoul median.
Astfel în ventriculii
normali ca mărime acest unghi
variază între 6 şi 22 de grade, iar
în dilataţiile ventriculare între 29
şi 90 de grade, unghi care creşte
cu severitatea hidrocefaliei.
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Unghiul plexurilor coroide
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic

- În cazul hidrocefaliilor
majore diagnosticul ecografic este
uşor, modificările fiind evidente,
practic în oricare secţiune cerebrală
practicată.
-Se produce:
-- asimetria structurilor cerebrale,
- păstrarea deseori a ecoului median,
apariţia de mari lacune anecogene
pe toate secţiunile,
ţesutul cerebral fiind redus la o
lamă periferică, cu ecogenitate
crescută.
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia apare în
trei entităţi :
- hidrocefalia simplă,
care constă în lărgirea
ventriculilor laterali, fără
alte anomalii ale arhitecturii
cerebrale;
- hidrocefalia asociată
cu alte anomalii cerebrale
- sindromul Dandy-
Walker ( care va fi descris
separat ).
Hidrocefalia simplă
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia
Diagnostic ecografic
Hidrocefalia
asociată altor anomalii

S-ar putea să vă placă și