P. 1
Literatura Universala

Literatura Universala

|Views: 1,431|Likes:
Published by Carolina Seremet

More info:

Published by: Carolina Seremet on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

Sections

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Proiectul pentru Înv
ăţământul Rural

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Literatura comparată

Elena IONESCU

2007

© 2007

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Proiectul pentru Înv
ăţământul Rural

Nici o parte a acestei lucrări
nu poate fi reprodus
ă fără
acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

ISBN 978-973-0-04805-6

Cuprins

Proiectul pentru Învăţământul Rural

i

CUPRINS

INTRODUCERE..................................................................................................................v

Unitatea de învăţare nr.1
LITERATURA COMPARAT
Ă–O DISCIPLINĂ POLIMORFĂ.............................................1

1.1. Cuprins.........................................................................................................................1
1.2. Obiective educaţionale .................................................................................................1
1.3. Definiţii ale literaturii comparate; profilul particular al disciplinei...................................1
1.4. Teoria influenţelor – sinopsis........................................................................................3
1.5. Momente din istoria comparatismului românesc...........................................................5
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII.........................................................................................6
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 1.................................................................6

Unitatea de învăţare nr. 2
ANTICHITATEA GRECO - LATIN
Ă....................................................................................7

2.1. Cuprins.........................................................................................................................7
2.2. Introducere ...................................................................................................................7
2.3. Obiective educaţionale .................................................................................................7
2.4. Eposul homeric şi eposul vergilian ...............................................................................8
2.4.1. Iliada...............................................................................................................8
2.4.2. Odiseea ........................................................................................................10
2.4.3. Eneida...........................................................................................................14
2.5. Specii ale liricii greceşti şi latine .................................................................................22
2.5.1. Specii ale liricii greceşti – lirica corală şi monodică.......................................22
2.5.2. Specii ale liricii latine.....................................................................................27
2.5.2.1. Poeţii neoterici.................................................................................27
2.5.2.2. Poezia în “secolul lui Augustus” – specii şi principalii reprezentanţi30
2.5.2.3. Receptarea modernă.......................................................................32
2.6. Tragedia greacă .........................................................................................................32
2.6.1. Origini ...........................................................................................................32
2.6.2. Teatrul...........................................................................................................33
2.6.3. Definiţia aristotelică a tragediei.....................................................................35
2.6.4. Structura tragediei.........................................................................................35
2.6.5. Corul.............................................................................................................35
2.6.6. Eroul tragic....................................................................................................36
2.6.7. Hybris............................................................................................................37
2.6.8. Moira.............................................................................................................37
2.6.9. Poeţii tragici..................................................................................................37
2.6.10. Influenţa tragediei antice în teatrul modern.................................................41
Exerciţiul nr. 17 (Test de autoevaluare).............................................................................41
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII.......................................................................................43
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 2...............................................................45

Cuprins

ii

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Unitatea de învăţare nr. 3
EPOCA MEDIEVAL
Ă.......................................................................................................46

Cuprins.............................................................................................................................. 46
3.2. Introducere................................................................................................................. 46
3.3. Obiective educaţionale............................................................................................... 46
3.4. Prezentare generală a epocii medievale ....................................................................47
3.4.1. Conceptul de Ev Mediu.................................................................................47
3.4.2. Cronologie.....................................................................................................47
3.4.3. Profil sintetic al culturii şi civilizaţiei medievale..............................................47
3.5. Eposul medieval......................................................................................................... 48
3.5.1. Cântarea lui Roland...................................................................................... 49
3.5.2. Valorificarea literară ..................................................................................... 51
3.6. Lirica medievală......................................................................................................... 51
3.6.1. Poezia curtenească...................................................................................... 51
3.6.1.1. Iubirea curtenească........................................................................ 51
3.6.1.2. Specii practicate de trubaduri......................................................... 52
3.6.1.3. Reprezentanţi................................................................................. 52
3.6.2. Goliarzii.........................................................................................................53
3.6.3 François Villon............................................................................................... 54
3.7. Dante ......................................................................................................................... 56
3.7.1. Schiţă biografică; opera................................................................................ 56
3.7.2. Divina Comedie............................................................................................ 56
3.8. Boccaccio................................................................................................................... 59
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII...................................................................................... 61
Lucrare de evaluare finală................................................................................................. 61
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 3.............................................................. 62

Unitatea de învăţare nr. 4
RENA
ŞTEREA. BAROCUL.............................................................................................63

4.1. Cuprins....................................................................................................................... 63
4.2. Introducere................................................................................................................. 63
4.3. Obiective educaţionale............................................................................................... 63
4.4. Renaşterea – fenomen pluriform................................................................................ 64
4.4.1. Ce este Renaşterea? ................................................................................... 64
4.4.2. Literatura Renaşterii - profil sumar............................................................... 65
4.5. Barocul....................................................................................................................... 68
4.5.1. Etimologie..................................................................................................... 68
4.5.2. Barocul în literatură...................................................................................... 69
4.5.3. Cervantes, Don Quijote................................................................................ 70
4.5.4. Shakespeare, Hamlet................................................................................... 74
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII...................................................................................... 78
Exerciţiul nr. 4 (Test de autoevaluare) .............................................................................. 79
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 4.............................................................. 81

Cuprins

Proiectul pentru Învăţământul Rural

iii

Unitatea de învăţare nr. 5
CLASICISMUL. ILUMINISMUL.........................................................................................82

5.1. Cuprins.......................................................................................................................82
5.2. Introducere .................................................................................................................82
5.3. Obiective educaţionale ...............................................................................................83
5.4. Clasicismul .................................................................................................................83
5.4.1. Definiţie şi accepţii........................................................................................83
5.4.2. Trăsături........................................................................................................84
5.4.3. Specii............................................................................................................85
5.5. Iluminismul..................................................................................................................93
5.5.1. Definiţie; context istoric şi cultural.................................................................93
5.5.2. Trăsături........................................................................................................94
5.5.3. Reprezentanţi................................................................................................95
5.5.4. Iluminismul şi literatura .................................................................................95
5.6. Specii în literatura sec. al XVIII-lea.............................................................................96
5.7. Sturm und Drang („Furtună şi avânt”).......................................................................100
5.7.1. Definiţie.......................................................................................................100
5.7.2. Trăsături......................................................................................................100
5.8. Neoumanismul..........................................................................................................100
5.9. Goethe, Faust...........................................................................................................101
Exerciţiul nr. 9 (Test de autoevaluare).............................................................................104
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII.....................................................................................106
Lucrare de evaluare finală...............................................................................................108
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 5.............................................................108

Unitatea de învăţare nr. 6
SECOLUL AL XIX – LEA. ROMANTISM. REALISM. SIMBOLISM...............................109

6.1. Cuprins.....................................................................................................................109
6.2. Introducere ...............................................................................................................109
6.3. Obiective educaţionale .............................................................................................110
6.4. Romantismul.............................................................................................................110
6.4.1. Definiţie. Premise istorice ...........................................................................110
6.4.2. Originea termenului.....................................................................................110
6.4.3. Afirmare......................................................................................................111
6.4.4. Trăsături......................................................................................................111
6.4.5. Opoziţia clasic – romantic...........................................................................112
6.4.6. Manifeste romantice....................................................................................112
6.4.7. Reprezentanţi..............................................................................................113
6.5. Realismul..................................................................................................................121
6.5.1. Definiţie.......................................................................................................121
6.5.2. Semnificaţiile termenului.............................................................................122
6.5.3. Manifestul lui Courbet.................................................................................122
6.5.4. Primul teoretician al realismului ..................................................................122
6.5.5. Trăsături......................................................................................................123
6.5.6. Romanul .....................................................................................................123
6.6. Lirica la sfârşitul secolului al XIX-lea ........................................................................129

Cuprins

iv

Proiectul pentru Învăţământul Rural

6.6.1. Parnasianismul. Definiţie. Trăsături............................................................ 129
6.6.2. Simbolismul. Definiţie. Trăsături................................................................. 129
6.6.3. Baudelaire.................................................................................................. 130
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII.................................................................................... 131
Exerciţiul nr. 11 (Test de autoevaluare) .......................................................................... 133
Lucrare de evaluare finală............................................................................................... 135
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 6............................................................ 135

Unitatea de învăţare nr. 7
SECOLUL AL XX-LEA...................................................................................................136

7.1. Cuprins..................................................................................................................... 136
7.2. Introducere............................................................................................................... 136
7.3. Obiective educaţionale............................................................................................. 136
7.4. Romanul................................................................................................................... 137
7.4.1. Tradiţie şi experienţe noi............................................................................ 137
7.4.2. Proust......................................................................................................... 138
7.4.3. Romancieri reprezentativi........................................................................... 140
7.5. Dramaturgia............................................................................................................. 147
7.5.1. Trăsături..................................................................................................... 147
7.5.2. Direcţii; Între politic şi absurd...................................................................... 148
7.6. Lirica ........................................................................................................................ 153
7.6.1. Curente....................................................................................................... 153
7.6.2. Apollinaire – poetul inovaţiilor..................................................................... 155
RĂSPUNSURILE LA EXERCIŢII.................................................................................... 158
Exerciţiul nr. 9 (Test de autoevaluare)............................................................................ 159
Lucrare de evaluare finală............................................................................................... 160
BIBLIOGRAFIA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 7............................................................ 160

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................161

Introducere

Proiectul pentru Învăţământul Rural

v

INTRODUCERE

Modulul de Literatură comparată îţi propune studierea celor mai
importante fenomene literare şi culturale, din antichitatea greco-latină
până în secolul al XX-lea.
Este unul dintre modulele opţionale care îţi oferă 6 credite şi activităţi de
studiu individual 2 ore / săptămână şi activităţi tutoriale
1 oră/săptămână.
Organizarea studiului şi activităţile tutoriale le vei face de comun acord
cu tutorele.
Modulul îţi sedimentează noţiuni de istorie a literaturii universale, ca să
îţi înlesnească posibilitatea de a conexa opere din perioade şi din arii
culturale diferite într-un demers comparatist.
Organizat pe 7 unităţi de învăţare, modulul îţi oferă instrumentele pentru
înţelegerea textelor de literatură.
Vei vedea că bibliografia cuprinde opere fundamentale, opere literare
de referinţă, ce trebuie cunoscute de cel care optează pentru studiul
literaturii comparate.
Pentru fiecare perioadă, am recurs şi la prezentări ale contextului istoric
şi mentalitar, care şi-a exercitat influenţa asupra literaturii. Literatura
comparată se bazează pe principiul deschiderii transnaţionale şi
transculturale.
Am elaborat conţinuturile din perspectiva interdisciplinarităţii: aceasta este
o trăsătură specifică a literaturii comparate.
Studiul operelor literare, conjugat cu trimiterile la celelalte arte (pictură,
muzică, cinema etc.) sau la filosofie, te ajută să înţelegi spiritul unei epoci,
să identifici principii estetice, de fapt, să surprinzi originalitatea operei
literare.

Care sunt obiectivele principale ale modulului?

Îţi prezint aceste obiective educaţionale cu caracter general, cu
menţiunea că la fiecare unitate de învăţare am fixat competenţe
specifice.
La terminarea studiului acestui curs vei dispune de competenţe pentru:
• definirea conceptului de literatură comparată
• identificarea marilor perioade/curente ale literaturii universale
• definirea curentelor culturale şi literare, a mişcărilor de idei
• explicarea afinităţilor unui autor/unei opere cu un curent
• explicarea şi interpretarea relaţiei dintre autori, opere, structuri
tematice, idei
• identificarea şi explicarea unor interferenţe arte plastice –
literatură, muzică – literatură, filosofie – literatură etc.

Cum este conceput modulul?

Modulul de Literatură comparată este structurat în şapte unităţi de
învăţare, de dimensiuni relativ echilibrate.
Pentru uşurarea contactului tău cu materialul de studiu, observă că
pasajele scrise cu italice sunt citate din surse critice de referinţă.

Introducere

vi

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Observă, de asemenea, reproducerea în ghilimele a citatelor din opere
literare.

În fiecare unitate de învăţare există:

• exerciţii (care te ajută să pătrunzi step by step în universul operei
literare studiate, să identifici un motiv literar, o temă etc.). Exerciţiile
sunt sub formă de întrebări sau sub formă de teste de autoevaluare
tip întrebare cu opţiuni multiple de răspuns.
• Modulul cuprinde patru lucrări de evaluare finală – sub formă de
eseu, care vor fi transmise tutorelui. Le vei găsi la unităţile nr. 3, 5, 6,
7 împreună cu repere de răspuns.

Ce presupune studiul individual al literaturii comparate?

Evident, în primul rând, parcurgerea acestui material de studiu.
Bibliografia include textele literare analizate şi texte critice (resursele
suplimentare), pe care, de asemenea, le vei studia.

Nu le considera o obligaţie în plus!
Ele te vor ajuta, îţi vor înlesni parcurgerea unităţilor de studiu!

Evaluarea cunoştinţelor pe care tu le dobândeşti este, în mare parte,
axată pe lectura operelor literare. Nu vei putea rezolva unele dintre
exerciţii, dacă nu ai citit operele!

Prin intermediul bibliografiei critice, de asemenea, vei putea rezolva mai
temeinic testele, vei aprofunda problemele analizate. Bibliografia critică
parcursă în întregime îţi va deschide orizonturi pe care suportul de curs
nu le poate include, va răspunde la unele întrebări pe care ţi le pui în
timpul lecturii, te va trimite la alte texte literare sau la alte titluri critice, te
va face să constaţi resursele nelimitate ale literaturii comparate.

Cum vor fi evaluate cunoştinţele tale?

Îţi poţi evalua singur/ă nivelul cunoştinţelor, prin compararea răspunsurilor
tale cu răspunsurile la exerciţii, plasate la sfârşitul fiecărui capitol. Vei şti
astfel asupra căror chestiuni trebuie să revii, sau vei putea trece mai
departe, pentru că ai dobândit competenţele fixate pentru stadiul
respectiv.

Cele patru lucrări de evaluare finală tip eseu aşezate la sfârşitul
unităţilor de învăţare nr. 3, 5, 6, 7 vor fi evaluate, fireşte, de tutore.
Observă că acestea au baremul clar formulat, pe probleme, astfel încât
te orientează în respectarea cerinţei enunţate.

Vei fi evaluat pentru participarea la discuţiile pe forum cu tutorele şi
pentru răspunsurile la cele patru lucrări de evaluare finală. Acestea vor
reprezenta 40% din nota finală.
Examinarea finală va fi făcută prin examen oral, reprezentând 60% din
notă.

Literatura comparată - o diciplină polimorfă

Proiectul pentru Învăţământul Rural

1

Unitatea de învăţare nr. 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->