Sunteți pe pagina 1din 5

Tariful vamal al RM reglementarea juridical a trecerii marfurilor, a mijloacelor de transport si mijloacelor banesti peste frontier vamala a RM.

Drepturile de import si export. Codul vamal art.1 Taxa vamala Declararea marfurilor de import si export Controlul vamal Regimurile vamale(import,export,transit.) Metodele de stabilire a valorii maarfii in vama. Raspunderea juridical In dreptul vamal Drept vamal comunitar Ianus ierhan, si teodor carnat Aurel Moldovan -drept vamal bucuresti 2006

C. cazacu-vamiurea mafrurilor de import/export. Bucuresti 2006

Carmen Mladen drept vamal romanesc si comunitar ,bucuresti 2003 . . . . . . Codul Vamal al R.M. 20.07.2000 Legea cu privire la tariful Vamal 20.11.97 Legea serviciului in organelle vamale 20.07.2000

Legea cu privire la modul de introducere si de scoatere a bunurilor de pe teritoriul republicii moldova . Legea privind reglementarea valutra 21.03.08 , hotarirea guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de aplicare a conventiei vamale relative la transportul international de marfuri sub acoperirea carnetului TIR. Conventia TIR 1975 din hotararea guvernului.

Tema I. Notiuni generale privind dreptul vamal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Notiunea de drept Vamal, obiectul si metoda de reglementare. Raportul juridic de drept vamal. Legatura dreptului vamal cu alte ramuri de drept Sistemul dreptului vamal Izvoarele dreptului vamal Principiile dreptului vamal

1. Dreptul vamal este o ramura de drept recent aparuta dupa anii 90. Dreptul vamal este legislatia vamala (nu este sustinuta de mutli autori). 2. Dreptul vamal este un institutie a administrativului.. iar romanii spun ca institute a fiscului. Argument: organizarea pe verticala , metoda imperativa de reglementare, etc. 3. Dreptul vamal este o ramura de drept complexa

Dreptul vamal este privit ca o ramura de drept ce contine o totalitate de norme juridice care reglementeaza relatiile vamale din societate si care contin prevederi referitor la activitatea vamala. Aceasta din urma devenind obiectul de reglementare a dreptului vamal, in asa ffel pute conchide ca dreptul vamal studiaza activitatea vamala. Conform art. 2 al CVRM activitatea vamala se constituie pe implimentarea politicii vamale , asigurarea respectarii, reglementarilor vamale la trecerea marfurilor, mijlacelor de transport si persoanelor peste frontier vamala a RM, perceperea drepturilor de import si export, vamuirea, controlul si supravegherea vamala. Structura activitatii vamale poate fi compusa din urmatoarele elemente : a. Politica vamala b. Trecerea marfurilor si mijloacelor de transport pesste frontier vamala c. Regimurile vamale

d. e. f. g. h.

Reglementarea tarifara Platile vamale(drepturile de import si export). Statistica vamala Contraband si alte infractiunii in sfera activitatii vamale Incalcarea regulilor vamale si raspunderea in cazul savarsirii lor .

Metoda de reglementare: imperativa si dispositive(amanarea si esalonarea marfurilor , alegerea locului sau timpului de trecerea vamei). Dreptul vamal este o ramura de drept complexa care este alcatuita dintr-o totalitate de normle juridice complexe care reglementeaza relatiile sociale legate de activitatea vamala, ce sunt puse pe seama organelor vamale.

1. 2. 3. 4.

Raportul de drept vamal si subiectii acestora. Norme de drept vamal Izvoarele de drept vamal Locul si rolul dreptului vamal in sistemul dreptului

Codul vamal , codul fiscal, legea cu privire la zonele economice libere. Regulamentul cu privire la aplicarea regimurilor vamale Regulamentul cu privire la aplicarea regimurilor vamale , reg sin 2003 Nomenclatorul marfurilor Republicii Moldova. Hotararea Guvernului din 2004. Hotararea Guvernului cu privire la Reglementarea a activitatii serviciilor in punctele de trecere si control la frontiera din 1999. Ordinul directorului general serviciului vamal 1999 cu privire la normele privind completarea , circulatia si folosirea formularilor declaratiei vamale in detaliu. Relatiile ce reglementeaza dreptul vamal: 1. Relatiile axate pe trecerea marfurilor si mijlocelor de transport peste frontier vamala (politia vamala, vamisi). 2. Statutul regimurilor vamale 3. Reglementeaza perceperea platilor vamale si a tarifurilor vamale 4. Intocmirea documentatiei vamale cat si in general vamuirea9cum trecem vama), la fel reglementeaza organizarea si efectuarea controlului vamal, reglementeaza raspunderea pentru comiterea infractiunilor si incalcarilor legislatiei vamale

Raport juridc vamal Raport juridice care apar pana la trecerea frontierei , acele care apar in momentul trecerii vamle si dupa trecere. Principiul unicitatii. Bla bla