Sunteți pe pagina 1din 22

Dreptul Vamal-Ramura distinct a sistemului de dreptal R.M.

1.1. Definiti notiunea de drept vamal.


Dreptul Vamal este o ramura de drept complexa ce include in sine un sistem de norme juridice mixte ale mai multor ramuri de drept ce
reglementeaza relatiile sociale legate de trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala, perceperea platilor
vamale,perfectarea documentatiei vamale, controlul vamal precum si alte modalitati de realizare a activitatii vamale.
Mai exista un sir de definitii in literature de specialitate a dr vamal, atit in sens larg cit si in sens restrins.
Cercetatorul rus Nozdraciov defineste dreptul vamal ca o ramura complexa de drept ce reprezint un ansamblu de norme juridice ,care
au drept scop reglementarea relaiilor sociale legate de trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal,perceperea
plilor vamale, vmuirea, controlul vamal, precum i alte modaliti de realizare apoliticii vamale, care este o parte component a politicii
externe i interne a statului.
!n alt specialist in domeniu , profesorul rus "abricidze #., pr opune o va r i a nt ma i r e s t r i ns a a de f i ni i e i i
c ons i de r c dr e pt ul va ma l e s t e o r a mur complex de drept ce reprezint un ansamblu de norme juridice, care
reglementeaz relaiile sociale din domeniul activitii vamale.
$utorul mol dove a n %a du "&. , de f i ne t e dr e pt ul va ma l c a ' un ansamblu de norme juridice ce fixeaz
drepturile i obligaiile subiecilor raporturilor juridice vamale precum i stabilete mecanismul de percepere a plilor vamale(.
Ca concluzie ,dr vamal poate sa fie definit ca o ramura complexa de drept ,ce este formata din norme si institutii juridice care
reglementeaza relatiile sociale ce se nasc ,se modifica si se sting in legatura cu trecerea persoanelor ,a marfurilor si a mijloacelor de
transport peste frontiera vamala a statului.
1.2. Argumentati rolul dreptului vamal in contextual altor ramuri de drept.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept )inanciar,in primul rind amindoua ramuri fac parte din dreptul public, Dr.)inanciar
cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului public, reglementeaza c&eltuelile bugetare, relatiile ce deriva
dintre stat si autoritatile locale si pe de alta parte persoane fizice si juridice, nelimitinduse numai la normele referitoare la taxce si impozite
ci si la norme ce asigura sub orice forma resursele financiare.*ntrucit dreptul vamal indeplineste activitati ce alimenteaza budgetul de stat
sub forma taxelor vamale,el este strins legat de dreptul financiar.Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul administrativ prin aceea
ca Dr. $dm.puna in functie principiile constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de stat, dreptul vamal tot face parte
din aceasta organizare statala care este determinate prin prisma rapoartelor care privesc aplicarea legii si prestarea de servicii
publice.Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu transporturilor. +biectul activitatii transporturilor constitue deplasarea in spatiu
de marfuri si calatatori supuse contractului de transport. Deplasarea in spatiu a marfurilor reprezinta prelungirea transportului de
productie,in acest mod formarea venitului national. *n procesul de executare a actului vamal sunt operate o serie de dispozitii interne si isi
reglementari care privesc transportul marfurilor pe calea ferata, pe caile rutiere,navale sau aeriene, astfel incit aceasta ramura este in stricta
concordanta cu dreptul vamal.
Drept vamal cu dr constitu ional , stabile te principiile generale pentru dr vamal.
Dr vamal i dr administrative , stabile te organizarea activit ii vamale, rspunderea administrativ pentru -nclcarea regulilor vamale dr
vamal, dr penal, define te no iunea de contraband i alte infrac iuni -n domeniul vamal.
Drept vamal cu drept procesual penal, prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si esc&ivarea de la plata vamala.
Drept vamal cu drept civil, prevede inc&eierea contractelor de am-nare i e alonare a drepturilor de import de -nfiin are a depozitelor.
Drept vamal cu procesual civil, prevede procedura -n cazul apari iilor litigiilor dintre pr i.
Drept vamal cu drept financiar, prin stabilirea taxelor si impozitelor.
Drept vamal cu drept fiscal, modul perceperii taxelor si impozitelor vamale.
Drept vamal, dreptul muncii, angajarea colaboratorilor vamali.
Deasemenea dreptul vamal are legtur cu unele discipline tiin ifice. criminologia, criminalistica, statistica, protec ia social.
1.3. Apreciati elementele specific ale raportului juridic de drept vamal.
%aportul juridic de drept vamal sunt relatii sociale reglementate de normele juridice vamale ca si alte rapoarte de administrare .%apoartele
juridice vamale au urmatoarea structura.
,subiectii, participantii la rapoartele juridice vamale
,obiectul,actiunile partilor la r. j. v.
,continutul,drepturile si obligatiile partilor
/lementele specific a dreptului vamal .
a0 este un raport juridic de putere de prin instituirea statului reprezentat prin organele vamale,
b0 ste un raport juridic de organizarea activitatii vamale si a sistemului vamal,
c0 este un raport juridic legat de trecerea peste frontier vamala a marfurilor si a mij. de transport,
este un raport juridic legat de aplicarea si incasarea a tatelor vamale,aminarea si esalonarea lor,
d0 este un raport juridic ce tine de vamuirea marfurilor si acordarea liberului de vamal,
e0 este un raport juridic ce tine de controlul si supraveg&erea vamala.
+biectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relat iile sociale din domeniu
Tariful vamal de import
2.1. Descrieti tariful vamal de import al R.M.
*n literature de specialitate tariful vamal poate fi tratat in doua sensuri.1rin tarif vamal in sens larg este un instrument de realizare a
politicii economice a statului avind drept scop ec&ilibrarea importului si exportului de marfuri cit si protejarea pietii si prin instituirea si
perceperea a taxelor vamale.*n sens ingust tariful vamal este un catalog care cuprinde nomencllatorul marfuri si coantumul taxelor vamale.
De regula sa stabilit o anumita legitate cit privim nivelu de dezvoltare economic al statului si cota taxelor vamale prevazute de tariful
vamal de import. De regula cu cit statul e mai dezvoltat cu atit nivelul taxelor vamale e mai mic , deoarece tara ce produce o marfa
concurenta nu are nevoe de o protectie adaugatoare a productiei auto&tone cu exceptia unor cazuri neprevazute.
2.2.Clasificarea tarifilor vamale utilizatte in practica international.
*n literature de specialitate deosebim mai multe clasificari de tarif vamal.
-tarif vamal de import
-tarif vamal de export
,tarif vamal cu coloana 2tariff vamal simplu0 cuprinde o singura lista de taxe vamale care se aplica importatorilor din toate tarile lumii
,tarif vamalcu doua sau mai multe cloane2tariff vamal compus0 prevede maimulte categorii de taxe care se aplica difrit fata de tara de
unde provine marfa.
,tarif vamal general cuprinde ansamblu taxelor vamale aplicabile marfurilor importate sau exportate, indifferent de statul de la care
provine sau catre care se importa, practicinduse in state care nu au conventii sau acorduri in acest domeniu inc&eiate, contine o singura
coloana.
,tarif vamal diferentiat se stabileste pentru vinzarile de marfuri sau produse numaim in relatii cu anumite state,
,tarif vamal conventional contine taxe vamale stabilite prin conventii intre diferite state,
,tarif vamal preferential acest tarif se practica in relatiile comerciale si consta in practicarea de taxe vamale in coantumuri reduse si in
exceptarea de la plata taxelor vamale a unor categorii de marfuri sau produse, prin utilizarea acestor tarife se obtine o scadere a preturilor
marfii.
2.3.Apreciati rolul tarifului vamal in reglementarea activitatii economice externe.
3ariful vamal este un instrument de politica comerciala cu ajutorul caruia se protejeaza economia tarii, precum si a produsului intern de
concurenta straina.
,
Supravegherea vamala
1.1.Descrieti procedura supravegherei vamale efectuata de Depertamentul amal al R.M. si !irourile amale.
4upraveg&erea vamala cuprinde orice actiuni a organelor vamale in vederea asigurarii respectarii reglementarilor vamale si a altor norme
aplicabile marfurilor si mijloacelor de transport aflate sub supraveg&erea vamala.
4unt supuse supraveg&erii vamale.
5. marfurile nevamuite la introducere pe teritoriul vamal6
7. marfuri aflate in tranzit6
8. marfuri ce sint destinate exportului din momentu acordarii liberului de vama6
9. marfurile introduce pe teritoriul antrepozitelor vamale,zonelor economice libere,magazinelor D*!3: )%//,a porturilor libere
2"iurgiulesti06
;. mijloacele de transport auto, aeronavele, navele maritime straine pe durata stationarii , aflarii pe teritoriu %M6
<. marfurile admise temporar ,cu suspendare totala sau partiala de drepturile de import.
4upraveg&erea vamala se realizeaza prin urmatoarele operatiuni.
5. tinerea operative a evidentei marfurilor si bunurilor supuse regimului vamal prin inscrierea lor in registrele2documentele0 vamale6
7. aplicarea de sigile vamale la marfuri si mijloace de transport supuse regimului vamal precum si la accesul in spatiile in care acestea se
afla6
8. efectuarea de verificari selective neprevazute la mijloacele de transport si la marfuri nevamuite 6
9. organizarea de posture vamale ,mobile, mixte si in locurile de organizare a pastrarii marfurilor6
;. organizarea ec&ipelor vamale mobile pe intreg teritoriu a %M6
<. organizarea de posture vamale in locurile de amplasare a zonelor economice libere6
=. efectuarea de verificari totale in cazul prezentei indicilor de frauda vamala6
>. controlul activitatii economice financiare ,a activitatii economice externe cu marfurile deplasate peste frontiera vamala.
2.2. Argumentati particularitatile esentiale ale supravegherii vamale in zonele li"ere.
?n porturile i zonele libere supraveg&erea vamal se efectueaz -n mod specific i prin.
a0 organizarea de ec&ipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor -n care se efectueaz operaiuni specifice porturilor i
zonelor libere6
b0 organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor i bunurilor -n porturile i zonele libere6
c0 alte msuri proprii unor porturi i zone libere, prevzute -n actele normative de -nfiinare i funcionare a acestora
3.3.#stimati atri"utiile organelor vamale la supravegherea vamala.
+rganele vamale abilitate potrivit pct. ;8 -ndeplinesc urmtoarele atribuii principale.
a0 exercit, prin mijloace i procedee specifice, supraveg&erea mrfurilor i a bunurilor care s-nt supuse vmuirii pe -ntreg teritoriul
naional6
b0 constat i -ncaseaz diferenele de drepturi de import sau de export cauzate de nedeclararea conform prevederilor legale a bunurilor -n
cadrul operaiunilor de import, export i tranzit, ca urmare a aciunilor proprii -ntreprinse6
c0 constat i sancioneaz nerespectarea reglementrilor -n domeniul vamal6
d0 constat i rein -n vederea confiscrii bunurile care fac obiectul -nclcrii legislaiei vamale6
e0 previn i combat traficul ilicit de arme, muniii, materiale explozive i radioactive, produse i substane narcotice i psi&otrope,
precursori ai acestora i substane c&imice eseniale, produse i substanele toxice, obiecte din patrimoniul cultural naional, metale i pietre
preioase.
Activitatea vamala in RM
1.1Def.notiunea continutul si structura activitatii vamale in RM
$ctivitatea vamal se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectrii reglementrilor vamale la trecerea mrfurilor,
mijloacelor de transport i persoanelor peste frontiera vamal a %epublicii Moldova, perceperea drepturilor de import i drepturilor de
export, vmuirea, controlul i supraveg&erea vamal, din alte activiti de promovare a politicii vamale.
$ctivitatea vamal se desfoar -n conformitate cu normele i cu practica internaional. %epublica Moldova particip la colaborarea
internaional -n domeniul activitii vamale.
$ctivitatea vamala este universala si specifica neavind careva analogii ,partcularitatea sa se exprima in varietatea functiilor pe care la
indepinesc org.vamale,adica functia sociala,economica si fiscala.
4tructura.serviciul vamal,birourile vamale interne si de frontiera,posturile vamale si e@ipele vamale mobile.
1.2Argumentati o"iectivele organizarii activitatii vamale in RM
$ctivitatea vamala are la baza mai multe obiective.
a0 particip la elaborarea politicii vamale a statului i promoveaz aceast politic6
b0 asigur respectarea legislaiei vamale6
c0 contribuie, -n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului6
d0 apr interesele economice ale statului6
f0 -ncaseaz drepturile de import i drepturile de export6
g0 particip la elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste msuri6
&0 lupt -mpotriva contrabandei, a -nclcrii reglementrilor vamale i legislaiei fiscale care se refer la trecerea mrfurilor peste
frontiera vamal, curm trecerea ilegal peste frontiera vamal a substanelor narcotice, armamentului, obiectelor de art, obiectelor de
valoare istoric i ar&eologic, obiectelor proprietate intelectual, speciilor de animale i plante 2derivate i pri ale lor0 pe cale de
dispariie, altor mrfuri6
i0 contribuie la prevenirea i combaterea splrii banilor, precum i a terorismului internaional6
j0 exercit i perfecioneaz controlul vamal, efectueaz vmuirea, creeaz condiii pentru accelerarea traficului de mrfuri peste
frontiera vamal6
m0 exercit controlul vamal asupra valorilor valutare, -n limitele competenei6
o0 efectueaz cercetri tiinifice, ofer consultaii, asigur pregtirea i reciclarea specialitilor -n domeniul vamal6
p0 promoveaz o politic financiar i economic unic, dezvolt baza te&nico,material i social a organelor vamale, creeaz condiii
pentru activitatea colaboratorilor vamali6
1.3#stimati rolul si importanta sistemu$lui vamal in economiile contemporane.
4istemul vamal reprezinta totalitatea organelor vamale.+rganele vamale au un rol deosebit in economiile contemporane deoarece organelle
vamale contribuie, -n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului6apr interesele economice ale statului6aplic
procedeele vamale de reglementare a relaiilor economice i comerciale6-ncaseaz drepturile de import i drepturile de export6particip la
elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste msuri6
Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport
2.1 Cunoastem urmatoarele principii%
50 princip. legalitatii persoanelor la trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamala
70 princip. interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfAri peste frontiera vamala,
80 princip. declararii marfurilor
90 princip. efectuarii controlului vamal
;0 princip. stabilirii unui anumit regim vamal
<0 pricip. ac&itarii dreptului de import sau export
=0 princip. trecerii mijloacelor de transport numai prin locurile de amplasare a org, vamale
>0 princip. utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate
2.2 Argumentati inlesnirile si facilitatile acordate la transportarea incarcaturilor cu aplicarea carnetului &'R
Mrfurile transportate cu respectarea procedurii 3*% se scutesc de plata sau depozitarea taxelor de intrare sau ieire i a impozitelor la
birourile vamale intermediare. Ba aceste birouri vamale nu se percep taxe pentru perfectarea vamal a carnetelor 3*%.
Mrfurile transportate -n cadrul procedurii 3*% -n ve&icule rutiere sigilate, -n ansambluri de ve&icule sigilate sau -n containere
sigilate, de regul, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare.
Controlul vamal la aceste vmi poate fi efectuat doar -n cazuri excepionale, dac exist destule motive de a presupune c -n seciile
sigilate ale ve&iculelor sau -n containerele sigilate se afl obiecte care nu s-nt indicate -n manifestul carnetului 3*%.
2.3#stimati responsa"ilitaea Asociatei emitente de carnetele &'R
?n %epublica Moldova la tranzitul i livrarea mrfurilor sub supraveg&ere vamal cu respectarea procedurii 3*%, asociaie garant
este $sociaia de 3ransport $uto *nternaional din Moldova $*3$.
?n conformitate cu actul de garanie, $sociaia $*3$ -i asum obligaia de a ac&ita taxele i impozitele vamale de intrare i de ieire
exigibile, la fel i orice dob-nzi de -nt-rziere care se cuvin -n conformitate cu legislaia vamal a %epublicii Moldova la constatarea
abaterilor de la procedura 3*%. %spunderea $sociaiei $*3$ se extinde at-t asupra transportatorilor din %epublica Moldova, c-t i asupra
celor strini, care transport mrfuri cu respectarea procedurii 3*% pe teritoriul %epublicii Moldova, indiferent de faptul, care
asociaie naional garant a eliberat carnetul 3*%.
1entru fiecare carnet 3*% se garanteaz ac&itarea taxelor i impozitelor vamale -n limita sumei de ;C CCC 2cincizeci mii0 dolari
4.!.$. 4uma indicat se pltete -n lei moldoveneti la cursul de referin al #ncii Naionale a Moldovei -n ziua precedent zilei de
ac&itare.
Bimitarea sumei maxime de ac&itare pentru fiecare carnet 3*% nu se extinde asupra buturilor alcoolice, articolelor din tutun, indicate
-n compartimentul D** al prezentului %egulament.
$sociaia $*3$ devine rspunztoare -n faa organelor vamale ale %epublicii Moldova pentru finalizarea corespunztoare a regimului
vamal de tranzit sau pentru livrarea mrfurilor sub supraveg&ere vamal din momentul intrrii lor -n %epublica Moldova, iar la ieire din
%epublica Moldova , din momentul acceptrii carnetului 3*% pentru perfectare de ctre biroul vamal de plecare.
$sociaia $*3$ poart rspundere nu numai pentru mrfurile enumerate -n carnetul 3*%, dar i pentru orice mrfuri care, nefiind
enumerate -n carnetul 3*%, se afl -n secia sigilat a ve&iculului rutier sau -n containerul sigilat.
$sociaia $*3$ se oblig s ac&ite taxele i impozitele vamale, ca responsabilitate -mpreun i solidar cu transportatorii pasibili
ac&itrii acestor taxe la prezentarea documentelor
(peratiuni preala"ile vamuirii
3.1. #numerati operatiunile preala"ile vamuirii si scopul lor.
4e definesc ca operaiuni prealabile vmuirii mrfurilor urmtoarele.
a0 prezentarea la organele vamale de frontier a mijloacelor de transport, a documentelor -nsoitoare ale acestora, precum i a documentelor
privind mrfurile transportate6
b0 controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontier6
c0 examinarea de ctre declaranii vamali a mrfurilor i prelevarea de eantioane6
d0 declararea sumar i depozitarea provizorie.
Conform legislatiei vamale in vigoare reies urmatoarele operatiuni prealabile vamuirii.
5.inregistrarea agentului economic la serviciul vamal ca participant a activitatii comerciale externe.
7.inregistrarea si perfectarea documentelor de constituire la biroul vamal competent pt efectuarea procedurii de vamuire.
8.informarea organului vamal dsp trecerea de marfuri peste frontiera vamala.
9.prezentarea marfurilor,mijloacelor de transport si documentele la locul stabilit de organelle vamale sau la destinatie.
;.masurile intreprinse in caz de forta majora,accident.
<.depunerea unei declaratii sumare .1ina la definitivarea regimului vamal pe un termen de pina la 5C zile.
=.efectuarea operatiunilor de descarcare,incarcare,stramutare,transbordare,depozitarea provizorie.
>.luarea de probe si mostre in scopul examinarii lor cu acordul organului vamal.
E.ac&itarea prealabila a drepturilor de importFexport
5C.orice alte actiuni ce reies din intentia pt a efectua oeratiunile de trecere a marfurilor peste fontiera vamala..
4copurile principale ale acestor operatiuni sint ca sa faciliteze sis a urgenteze vamuirea marfurilor cu perfectarea actelor vamale necesare si
asigurarea respectarii reglementarii tarifare sau netarifare.%ealizarea operatiunilor prealabile nu permit introducerea pe teritoriul vamal si
scoaterea de pe acest teritoriu a marfurilor si mijloacelor de transport.
3.2. Determinati diferentele specifice dintre operatiuni de vamuire si operatiuni preala"ile vamuirii.
Conform legislatiei in vigoare vamurea marfurilor se realizeaza prin efectuarea operatiunilor prealabile si vamuirea propriu,zisa care se
inc&eie cu acordarea liberului de vama.
1rin operatiuni prealabile se inteleg operatiunile precedente vamuirii si plasarii marfurilor intrun regim sau destinatie vamala.
+peratiunile de vamuire se realizeaza in ; etape principale care care se desfasoara consecutive si petrecerea unei etape fara trecerea
etapelor anterioare este imposibila.
Ca etapa initiala a vamuirii marfurilor de import Fexport este primirea,inregistrarea si evidenta declaratiei vamale conform normelor
te&nice privind completarea circulatiei si folosirea formularelor declaratiilor vamale in detaliu.
*n cadrul celei de,a 7 etapa persoanele cu functie de raspundere verifica corectitudinea descrierii marfurilor,coinciderea datelor din
declaratia vamala cu datele din documentele comerciale si a datelor privind cantitatea si pretul marfurilor.
/tapa a 8 consta in controlul valutar si a valorii in vama a marfurilor.De asemenea se verifica existenta documentelor necesare stabilirii
valorii in vama.
*n cadrul celei de,a 9 etape se efectuiaza controlul datelor la faptul prezentei datoriei,penalitatii ,prezenta sau lipsa amenzilor.1ersoanele
cu functie de rsp verifica respectarea de catre declarant a termenelor de depunere a declaratiei.
/tapa finala o constituie controlul vamal.Ba aceasta etapa are loc verificarea trecerii celorlalte etape anterioare cu efectuarea controlului
documentar si a controlului fizic si in functie de culuarul de vamuire.
3.3. #la"orati un plan de realizare a operatiunilor preala"ile in cazul importului pt circulatie li"era pe teritoriul vamal
1)Depunerea a declaratiei scrise in vama a marfurilor
70*c&eerea contractului commercial de vinzare,cumparare
80$c&itarea drepturilor de import, export.
*n cazul in care organelle vamale au dubii au dreptu sa ceara si alte date,cum ar fi.
,documentele de transport
,factura
,licenta de ambalaj
,contractual de asigurare a marfurilor si polita de asigurare
,licenta pentru marfurile introduse
Taxele vamale
1.1 Drepturile de import G export percepute la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal sunt percepute prin intermediul taxei vamale.
Cunoatem urmtoarele tipuri de taxe vamale.
50 $d valorem G calculat -n H fa de valoarea -n vam a mrfii
70 4pecific, calculat -n baza tarifului stabilit la o unitate de marf
80 Combinat, care le -mbin pe primele dou
90 /xcepional, care se divizeaz -n .
i0 3ax special G aplicat -n scopul protejrii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de
producie strin -n cantiti i -n condiii ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile productorilor
auto&toni.
ii0 3ax antidumping G perceput -n cadrul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai mici dec-t valoarea lor
-n ara exportatoare la momentul importului ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerale productorilor
auto&toni.
iii0 3ax compensatorie G aplicat -n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la introducerea sau la exportul crora,
direct sau indirect au fost utilizate subvenii, ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile productorilor
auto&toni.
;0 taxe pe valoare adugat G reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfii livrate, a serviciilor prestate care sunt
supuse impozitrii pe teritoriul %M.
<0 $cciz G impozit general de stat, stabilitA pentru unele mrfuri de consum, pentru activitatea -n domeniul jocurilor de noroc. $ccizele
la mrfurile importate se ac&it de ctre subiecii impunerii odata cu ac&itarea taxelor vamale.
1.! Dup modul de percepere deose"im urmtoarele categorii de taxe vamale#
3axe ad,valorem G se stabilesc sub forma unui procent din valoarea mrfii -n vam.
3axe vamale specifice G care constau dintr,o sum specific de bani raportat la o unitate de msur sau volum
3axe vamale compuse G reprezint o combinaie -ntre o tax vamal ad,valorem i una specific.
3axe vamale sezoniere G sunt practicate de rile europene -n cadrul politicii agrare. 1racticarea unor taxe vamale mari se face la
-nceputul recoltei , pentru a proteja piaa intern, iar -n perioada de v-rf aceste taxe sunt mici i favorizeaz importul.
3ariful vamal cu dou sau mai multe coloane prevede mai multe categorii de taxe care se aplic diferit fa de ara de unde provine
marfa. 3ariful vamal compus conine mai multe coloane a taxelor vamale i anume.
Coloana taxelor generale G se aplic rilor crora nu li se acord clauza naiunii celei mai favorizate.
Coloana taxelor conveionale G se aplic produselor din rile crora li se acord clauza naiunii celei mai favorizate.
Coloana taxelor prefereniale G se aplic produselor din rile crora li se acord preferine
Coloana taxelor de retorsiune G se aplic produselor din rile care au discriminate exportul din ara dat.
1.$ 3axele vamale apar sub forma unui impozit indirect, ac&itat de ctre persoanle fizice i juridice, -n cazul trecerii mrfurilor peste
frontiera vamal. Ca i orice alt venit indirect taxele vamale p-n la urm sunt suportate de ctre consumatori prin majorarea
preurilor la mrfurile importate.
*mpunerea vamal -n activitatea de comer exterior presupune din punct de vedere al politicii practicate de un stat anumit la un anumit
moment, aplicarea unor principii de natura politicii economice de -ncurajare a dezvoltrii unei ramuri sau subramuri economice i
extinderea relaiilor economice cu strintatea. Ca instrument de baz cu care opereaz politica , impunerea -ndeplinete trei funcii
importante.
)iscal G care presupune o important surs de venituri pentru bugetul de stat annual
1rotecionist G care presupune ocrotirea economiei naionale -mpotriva concurenei strine
Negociere G prin care se negociaz concesiile vamale, bi sau multe laterale -n sensul stimulrii sc&imburilor comerciale.
4tudiind problema impunerii ca instrument principal -n realizarea politicii vamale putem conc&ide c anume prin intermediul acestei
metode are loc at-t protecia productorului intern si a produsului auto&ton c-t i completarea c&eltuielilor bugetare. ?n majoritatea rilor
anume prin intermediul acestei metode are loc ec&ilibrarea funciilor economice ale statului.
%ontrol vamal
7.5 %ontrol vamal , -ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de
verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor, examinarea evidenelor
financiar,contabile, controlului mijloacelor de transport6 controlul bagajelor i a altor
mrfuri transportate, efectuarea de anc&ete i alte aciuni similare pentru a se asigura
respectarea reglementrilor vamale i altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub
supraveg&ere vamal.
Controlul vamal este efecuat de ctre colaboratorul vamal i const -n.
a0 verificarea documentelor i informaiilor prezentate -n scopuri vamale6
b0 controlul vamal 2controlul mrfurilor, mijloacelor de transport, controlul corporal06
c0 evidena mrfurilor i mijloacelor de transport6
d0 interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere6
e0 verificarea sistemului de eviden a drilor de seam6 I
f0 controlul depozitelor provizorii, depozitelor vamale, depozitelor vamale libere, magazinelor dutA,free, altor teritorii i spaii
unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfura activiti supuse
supraveg&erii vamale.
7.7 3oate bunurile, mrfurile i unitile de transport trecute peste frontiera de stat a %M cad sub incidena perfectrii vamale i a
controlului vamal. Controlul vamal este o totalitate de condiii care se realizeaz -n scopul de a asigura respectarea legislaiei %M
i a tratatelor internaionale la care %M este parte.
Conform C.V. declarantul i ali titulari de drepturi asupra mrfurilor si mijloacelor de transport precum i reprezentanii acestora s-nt
obligai s asiste la contrlul mrfurilor i mijloacelor de transport. +rganul vamal este -n drept s efectuieze controlul mrfurilor i
mijloacelor de transport -n lipsa declarantului sau a reprezentantului dac.
, pers indicate nu se prezint -n decursul a 5C zile de la prezentarea mrfurilor i mij de transport
, s-nt puse -n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, -ntregul mediu, precum i
alte -mprejurri care nu sufer am-nare.
, Mrfurile sunt expediate prin 1ot *nternaional.
, Mrfurile i mijloacele de transport s-nt lsate pe teritoriul vamal cu -nclcarea regimului.
Ba efectuarea controlului vamal pot fi folosite li aplicate diferite mijloace de control care nu prezint nici un pericol pentru sntatea
i viaa oamenilor, animalelor i care nu pot cauza prejudiciu mrfurilor i mijloacelor de transport.
1entru asigurarea unui control efectiv este necesar alegerea corect a unei forme de control, printre acestea putem meniona .
, Control documentar G verificarea corectitudinii completrii declaraiei vamale, a existenei documentelor necesare i a verificrii
concordanei -ntre datele -nscrise -n declaraie i cele din documentele anexate.
, Control vamal fizic al mrfurilor G const -n identificarea acestora pe baza declaraiei vamale -n detaliu -nsoit de documentele
respective.
, Ba persoanele fizice controlul const -n confruntarea celor declarate cu bunurile aflate -n bagaje sau -n mijlocul de transport. Ba
transportul feroviar, controlul vamal se efetuiaz -n trenurile internaionale de cltori -n vagoanele de dormit numai -n baza
declaraiei vamale scrise -n prezena personaluluide -nsoire a vagonului sau -n staiile de control vamal amplasate la birourile
vamale de frontier.
Nu sunt supuse controlului vamal. 5. bagajul personal al 1reedintelui %M i al membrilor lui de familie
7. sunt exonerate de control vamal navele militare strine precum i te&nica militar6
8. -n baza acordurilor internaionale la care %M este parte pota diplomatic, valiza diplomatic i consular. Valiza diplomatic nu poate fi
desc&is forat -ns poate fi trimis -napoi la statul trimitor.
!.$ Sarcinile de "a& ale controlului vamal.
5. stabilirea corespondenei legislative de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor i mijloacelor de transport
7. depistarea mrfurilor interzise la import, export, tranzit i pre-nt-mpinarea deplasrii nelegitime a mrfurilor
8. depistarea mrfurilor i mijloacelor de transport deplasate peste frontier vamal fr documente.
9. definirea documentelor conform nomenclatorului tarifar a preului, calitii i cantitii mrfii.
Verificarea declaraiei vamale a documentelor, a controlului mrfurilor i mijloacelor de transport le efectueaz organul vamal -n cel mult
5C zile din momentul primirii declaraiei vamale, iar -n cazul vmuirii simplificate -n cel mult 8 zile.
4ubiectul ***
8.5 Ba introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declar i ac&it drepturile de import organului vamal situat -n
punctul de trecere a frontierii de stat cu excepia bagajului ne-nsoit i a mijlocului de transport care se vmuiesc la organul vamal intern.
Ba scoaterea bunurilor de pe teritoriul %M persoanele fizice s-nt -n drept de a vmui mrfurile la organele vamale interne.
1ersoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamal far ac&itarea drepturilor de import.
+biecte de uz personal, bancnote, monede, cecuri -n valut naionalJstrin, precum i mrfurile menionate -n anex la legea cu
privire la modul de introducere 'i scoatere a "unurilor de pe
teritoriul Repu"licii Moldova de ctre persoane fi&ice.
$lte bunuri dec-t cele de uz personal a cror valoare -n vam nu depete suma de 7CC /uro i care nu sunt destinate activitii
comerciale sau de producie.
De a introduce pe teritoriul rii sau de a primi prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau a bagajelor ne-nsoite bunuri
cu condiia c acestea nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, -n legtura cu stabilirea la loc de trai permanent -n
%M sau cu obinerea acestor bunuri prin motenire.
De a primi prin intemediul trimiterilor potale bunuri cu condiia c valoaea lor -n vam nu depete suma de 7CC /uro i nu sunt
destinate activitii comerciale sau de producie.
#ijuterii de metale i pietre preioase -n cantitate de p-n la ; uniti fr ac&itarea drepturilor de import cu condiia ca s nu fie
omogene.

1ersoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamal far ac&itarea drepturilor de export.
#unuri indiferent de valoarea lor, cu condiia declarrii lor -n modul stabilit i dac aceste bunuri nu sunt destinate activitii
comerciale sau de producie.
#ijuterii de metale i pietre preioase -n cantitate de p-n la ; uniti fr ac&itarea drepturilor de export cu condiia ca s nu fie
omogene.
8.7 #unurile trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal a %epublicii Moldova s-nt supuse controlului vamal. . ?n timpul
efecturii controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor nejustificate persoanei, precum i bunurilor acesteia trecute peste frontiera
vamal. 1entru efectuarea controlului vamal pot fi folosite mijloace te&nice de control, care nu prezint pericol pentru viaa i sntatea
oamenilor, animalelor, plantelor i care nu deterioreaz obiectele supuse controlului. Controlul vamal al bunurilor trecute de ctre persoane
fizice peste frontiera vamal se efectueaz de ctre colaboratorul vamal -n atribuia cruia intr exercitarea acestui control. Controlul vamal
al bunurilor trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal -ncepe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri peste frontiera
vamal a %epublicii Moldova. Ba scoatereaJintroducerea bunurilor 2inclusiv prin intermediul bagajelor ne-nsoite0 din teritoriul vamal al
%epublicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraia vamal at-t organului vamal din interiorul rii 2-n orele de program0, c-t i la
organele vamale de frontier. 1entru ca o declaraie vamal s fie acceptat aceasta trebuie s corespund cerinelor stabilite de lege.
3recerea bunurilor cu scop de comercializare este posibil doar -n urma plasrii acestora sub regim de import sau export.
*mportul - este regimul vamal -n care mrfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mrfuri puse -n liber circulaie
numai dup ce sunt pltite drepturile de import - sunt aplicate msurile de politic economic. 4tatutul mrfurilor strine puse -n liber
circulaie pe teritoriul %M se ec&ivaleaz cu statul mrfurilor auto&tone dup acordarea liberului de vam.
/xportul este un regim vamal -n care mrfurile s-nt scoase de pe teritoriul vamal fr obligaia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
4-nt admise la export mrfurile produse -n ar, precum i cele importate i puse -n liber circulaie anterior, cu excepia mrfurilor care s-nt
supuse unor msuri de pro&ibiie sau de restricie -n cadrul politicii economice. /xportul se efectueaz cu condiia onorrii drepturilor de
export, respectrii msurilor de politic economic i -ndeplinirii altor condiii prevzute de CV a %M, i de alte acte normative. Biberul de
vam la export se acord cu condiia c mrfurile -n cauz s fie scoase de pe teritoriul vamal -n aceeai stare -n care acestea se aflau la
data -nregistrrii declaraiei vamale de export.
C-nd persoanele fizice declar bunuri pentru trecerea crora legislaia -n vigoare prevede plata obligaiilor vamale, organul vamal
efectueaz calculul i verific plata acestora. 1ersoanele fizice care nu practic activitatea de -ntreprinztor pltesc obligaiile vamale la
momentul traversrii frontierei vamale.
8.8 #unurile destinate activitii comerciale sau de producie pot fi declarate -n regimul vamal de import numai de ctre persoanele
fizice, ageni economici -nregistrate -n modul stabilit ca subiecte ale activitii de -ntreprinztor. Destinaia mrfurilor deplasate de ctre
persoanele fizice peste frontiera vamal se determin reieind din categoria mrfii, cantitatea ei, precum i din analiza tuturor
circumstanelor cltoriei. Mrfurile sunt calificate a fi destinate uzului personal dac ele sunt introduce sau scoase -n exclusivitate pentru
a fi utilizate de ctre persoane sau de ctre membrii familiei acestuia pentru consum final. Ba stabilirea destinaiei mrfurilor se i,au -n
considerare.
5. categoria mrfii G modul de consum, practica de utilizare.
7. cantitatea mrfii G articole omogene, de aceeai denumire, mrime, model ,culoare.
8. circumstanele legate de cltorie G scopul cltoriei, durata ei, ara -n care s,a aflat i ara -n care pleac persoana.
+bligaia de a confirma faptul c marfa nu este destinat activitii comerciale sau de producie se pune -n seama persoanei fizice care
deplaseaz marfa.
Testul nr. (
Su"iectul )
5.5 4tatul reglementeaz activitatea comercial extern prin urmtoarele metode .
, %eglementarea tarifar G se bazeaz pe nomenclatorul tarifar mrfurilor supuse impunerii vamale cu -ncadrarea la o anumit
poziie tarifar i -ncadrarea mrimii taxei vamale pentru fiecare produs sau grup de produse. %eglementarea tarifar se
realizeaz prin intemediul diferitor categorii de taxe vamale.
a0 3axe excepionale G impuse -n caz de rzboi sau a unor cataclizme naturale.
b0 3axe antiduping G se percep de stat adugtor la taxele vamale obinuite av-nd ca scop ani&ilarea dupingului practicat de unele
ri pe piaa internaional.
c0 3axe vamale compensatorii G sunt taxe percepute de stat asupra mrfurilor importate din ara care subvenioneaz produse sau
acord prima de export.
, %eglementarea netarifar G se realizeaz prin sistemul de liceniere, cotare i alte msuri de politic economic.
a0 Bicena este un act administrative cu c&aracter permisisv eliberat de autoritatea de liceniere -n procesul de reglementare a
activitii de -ntreprinztor ce atest dreptul titularului de licen de a desfura pentru o perioad stabilit genul de activitate
indicat -n aceasta integral sau parial cu respectarea obligatorA a condiiilor de liceniere.
b0 Cotarea este stabilirea unor cote, cantiti de mrfuri la export sau importul lor -n %M. Cotarea se face pentru mrfurile strategice
sau mrfurile strict necesare local. Cotarea se stabilete de "uvern -n fiecare an. ?n present -n %M importul i exportul se
efectuiaz fr restricii cantitative.
5.7 4istemul vamal joac un rol decisiv -n regelmentarea activitii comerciale externe, deoarece acesta prin diferite metode poate stimula
c-t i ani&ila volumul exportului i importului. 4istemul vamal este acel instrument prin intermediul crui se realizeaz politica
economic a statului, stabilirea relaiilor comerciale externe cu statele vecine, precum i instrument de protecie a politicii economice
interne a statului. 3oate aceste sarcini importante se realizeaz -n urma stabilirii anumitor relaii comerciale externe, -n urma crora
rile -nc&iei acorduri internaionale, stabilind careva faciliti reciproce pentru importul G exportul anumitor mrfuri.
5.8 Comercializarea pe piaa extern a mrfurilor moldoveneti constituie un mijloc de suplinire a bugetului naional. 1entru realizarea
extern a mrufrilor este necesar de creat condiii at-t interne pentru export c-t i externe.
?n primul r-nd este necesar de creat condiii protecioniste a pieii interne a rii pentru produsele de consum care sunt fabricate -n
interiorul rii. Cunoatem c actualmente regelmentarea netarifar prin cotare nu stabilete careva limite la import, fapt ce influeneaz
negativ asupra productorilor auto&toni de produse alimentare. /ste vorba despre aceliai produse agricole ca roii i castravei care se
import lunar din 3urcia, care cedeaz dup calitatea i gust produselor auto&tone. 1roductorii interni -ns sunt defavorizai din cauza c
c&eltuielile pentru producie sunt mai mari comparativ cu cele ale exportatorilor strini, -ns calitatea e mai superioar. )aptul c -n timpul
sezonului nu sunt stabilite limite la importul produselor similare crescute la noi -n ar fac concurena s fie neloial i greu de realizat.
$stfel o prim propunere ar fi de stabilit un sistem protecionist bine c&ibzuit, mcar pe timpul de sezon.
1entru comercializarea extern a produselor noastre este necesar de stabilit acorduri internaionale prin care s acordm faciliti
exportatorilor auto&toni pentru anumite mrfuri care sunt solicitate de rile vecine. $ceste faciliti pot consta -n stabilirea anumitor tarife
prefereniale sau favorabile, sau c&iar scutirea de ac&itarea drepturilor de import.

4ubiectul **
7.5 1rin declara*ie se -nelege informarea organelor vamale -n forma stabilit de legislaie despre mrfuri, regimurile vamale,
despre alte date necesare -n scopuri vamale.
Mrfurile i mijloacele de transport care trec peste frontiera vamal sunt declarate organului vamal.Declararea se face verbal sau
scris, prin mijloace electronice sau prin alte modaliti stabilite de legislaie. Distingem urmtoarele categorii de declaraii vamale.
, -n detaliu G c-nd o persoan solicit de a plasa marfa -ntr,un anumit regim vamal.
, 1rimar G cuprinde exemplarul declaraiei vamale -n detaliu ce se utilizeaz la declararea mrfurilor la un singur cod tarifar
conform nomenclatorului mrfurilor.
, Complimentar G se utilizeaz cu exemplarul declaraiei vamale primare oentru declararea mrfurilor care se clasific la
coduri tarifare diferite sau cu caracteristici diferite.
Mrfurile sunt declarate -n organul vamal acolo unde se efectuiaz vmuirea lor. Mijloacele de transport care transport mrfurile se
declar odat cu acestea. Navele maritime, fluviale i aeriene sunt declarate -n portul sau aeroportul de pelcare sau de sosire, situate pe
teritoriul vamal. Mijloacele de transport de mrfuri fr -ncrctur i cele de transport de pasageri s-nt declarate la momentul trecerii
frntierei vamale.
7.7 Declaraia vamal este depus -n termen de =7 ore din momentul trecerii frontierei vamale. 1ersoanele fizice care au bunuri
nedestinate comercializrii -n bagajul de m-n i -n bagajul de -nsoire depun, la trecerea frontierei vamale, declaraie vamal odat cu
prezentarea bunurilor.
Declarant - este persoana care declarar i prezint mrfurile i mijloacele de transport, care -ntocmete i depune declaraie
vamal -n nume propriu sau persoana -n a crui nume este -ntocmit declaraia vamal de ctre bro@erul vamal sau intermediar.
Declarantul este obligat.
, s declare mrfurile i mijloacele de transport, conform procedurii stabilite de CV6
, s prezinte, la cererea organului vamal, mrfurile i mijloacele de transport pe care le declar6
, s prezinte, organului vamal, documentele i informaiile suplimentare necesare vmuirii6
, s plteasc drepturile de import sau de export6K
, s acorde organului vamal asisten -n procesul vmuirii.
Din momentul primirii, declaraia vamal devine act juridic. +rganul vamal nu are dreptul s resping declaraia vamal.
Dac una i aceiai persoan trece periodic acela tip de mrfuri i mijloace de transport, organul vamal poate s,i permit
depunerea unei singure declaraii vamale pentru toate partidele de mrfuri i de mijloace de transport care trec frontiera vamal. Din
momentul primirii, declaraia vamal devine act juridic. +rganul vamal nu are dreptul s resping declaraia vamal.
7.8 Declararea mrfurilor la operaiunile import G export joac un rol primordial, si anume .
, asigurarea organului vamal cu informaie despre marfa transportat
, confirmarea legalitii aciunilor sv-rite
, funcia de control.
Su"iectul )))
8.5. Importul - este regimul vamal -n care mrfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mrfuri puse -n liber circulaie numai
dup ce sunt pltite drepturile de import - sunt aplicate msurile de politic economic.4tatutul mrfurilor strine puse -n liber circulaie
pe teritoriul %M se ec&ivaleaz cu statul mrfurilor auto&tone dup acordarea liberului de vam.
8.7 Conform prevederilor Codul vamal, procedura de vmuire a mrfurilor se efectueaz dup urmtoarele reguli generale.
Vmuirea se efectueaz de organele vamale interne i de cele de frontier -n care se gsete expeditorul sau destinatarul
mrfurilor sau subdiviziunile lor. 4erviciul Vamal are dreptul s stabileasc organele vamale la care s aib loc vmuirea unor
categorii de mrfuri i mijloace de transport. Ba solicitarea persoanei, vmuirea poate fi efectuat, cu acordul organului vamal, -n
alte locuri i -n ore extraprogram, din contul persoanei.
$ctele vamale -n cadrul procedurii de vmuire se perfecteaz -n limba de stat. Ca excepie pot fi admise acte -ntocmite -n limbi
strine vorbite de colaboratorii vamali.
3itularii de drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport i reprezentanii lor s-nt -n drept s asiste la operaiunile de
vmuire. Ba cererea organului vamal, aceste persoanele s-nt obligate s asiste la vmuire i s acorde asisten colaboratorului
vamal.
?n scopul vmuirii, titularii de drepturi asupra mrfurilor i organul vamal este -n drept s preleve probe i mostre de mrfuri,
supun-ndu,le cercetrii 2expertizei0
+peraiunile de transportare, c-ntrire, -ncrcare, descrcare, transbordare, reparaia ambalajului deteriorat, ambalarea,
reambalarea, desc&iderea ambalajului se efectueaz la cererea organului vamal sau cu acordul acestuia i nu trebuie s implice
c&eltuieli suplimentare pentru organul vamal.
?n dependen de originea mrfurilor, la introducerea lor -n ar sub regim vamal de import la ac&itarea drepturilor de import li se
pot aplica unul din urmtoarele tarife vamale -n urma prezentrii devezilor 2certificatului0 de origine a mrfii.
Tratament tarifar preferenial - se -nelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicat -n cadrul unui
contingent cantitativ sau valoric. De tratament tarifar pot beneficia unele categorii de mrfuri -n funcia de originea acestora, potrivit
acordurilor internaionale la care %M este parte. . C-nd regimul tarifar preferenial privete un contingent cantitativ sau valoric, acordarea
preferinelor tarifare se face numai -n limitele contingentului prevzut. ?n acest caz, pe l-ng dovada originii bunurilor este obligatorie i
prezentarea certificatului de import a mrfurilor contingentate, emis de organul competent.
1rin tratament tarifar favorabil - se -nelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicat -n cadrul unui
contingent valoric sau cantitativ. !nele categorii de mrfuri pot beneficia de un asemenea tratament -n funcie de tipul mrfii sau destinaia
ei final.
*n cazul c-nd lotul de mrfuri este compus din mrfuri cu -ncadrri tarifare diferite i operaiunile cu fiecare din acele mrfuri, ar
presupune un surplus de munc i c&eltuieli disproporionate fa de drepturile de import ce se percep, organul vamal poate consimi, la
cererea declarantului ca drepturile de import s fie ac&itate pentru -ntregul lot, pe baza clasificrii tarifare a mrfurilor pentru care se percepe
cea mai -nalt tax vamal.
8.8 #aza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea -n vam a mrfurilor importate, determinat conform
legislaiei vamale, precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi ac&itate la data importului, fr a ine cont de accize i 3.V.$. Ba
introducerea mrfurilor strine supuse acceizelor pe teritoriul vamal i plasarea acestora -n regim vamal perfecionare activ, accizul se
ac&it la introducerea acestor mrfuri, cu restituirea sumelor ac&itate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate
din prelucrare.
+raganele vamale ale R.M
1.1$ctivitatea vamala este desfasurata de organele vamale.+rganul vamal reprezinta acel organ al puterii executive care au caracter
juridic,activeaza din numele statului este imputernicit cu atributii, isi indeplineste functiile si sarcinile in sfera activitatii vamale si in alte
domenii de conducere cu ajutorul formelor si metodelor specifice de activitate.
Sandrovschi mentionea&a.+rganele vamale pot fi definite ca organe de stat care indeplinesc o activitate executive si de dispozitie intr,
o sfera speciala a conducerii de stat,legata de trecerea peste frontiera de stat a diferitor marfuri,mijloace banesti,mijloace de transport
destinate
transportului de pasageri si de marfuri.
+rganele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din.
504erviciul vamal
70#iroruri vamale
801osturi vamale
#irouri vamale sunt de 7 feluri.
50#.V interne,se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor juridice si agentilor economici.
70#.V de frontiera,sunt puncte de intrare si ies&ire din tara de ex.$eroportul.
*n %.M in present exista > birouri vamale.#iroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile vamale nu au statut de persoana
juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
1osturile vamale se pot clasifica in.
,posturi vamale mixte ,de ex.Moldova G!craina,scopul.facilitarea trecerii vamale
,posturi vamale mobile,care pot fi sc&imbate,de ex.Moldova,3ransnistria.
,posturi vamale specializate,de ex.M.D.,3rans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai din punct de vedere vamal ci si economic.
,posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.
*n %.M sunt peste 5CC posturi vamale./le pot fi infiintate si desfiintate in fiecare zi.
4tatutul,functiile si competenta 4erviciului Vamal sunt determinate de C.V.al %.M si de "uvern.!nitatile subordonate sunt
create,reorganizate si lic&idate de catre 4erviciul Vamal.

1.!
1.,unctia de progno&are-$utoritatile vamale iau masuri de prevenire si de combatere,in conformitate cu reglementarile legale in
vigoare,a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal.
!.,unctia de planuire-consta in elaborarea diverselor proiecte,propuneri in sfera vamala,de exemplu 4erviciul +rganelor Vamale
organizeaza diverse programe de formare,pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal.
$.,unctia de evidenta si control,autoritatile vamale fac investigatii,supraveg&eri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de
incalcare a reglementarilor vamale.$utoritatea vamala poate controla marfurile supuse reglementarilor vamale in orice loc ce s,ar afla pe
teritoriul tarii.De ex.4erv.Vamaleste in drept sa inspecteze agentii economici,indifferent de tipul de proprietate si forma juridical de
organizare.
(.,unctia de cooperare cu organele de drept-$utoritatile vamale coopereaza cu administratia centrala,publica locala,cu "uvernul %.M.,
ministere,politia cu #NM cu multiple agentii specializate in aceasta sfera s.a pentru o mai buna functionare in vederea prevenirii,cercetarii
si combaterii fraudelor vamale.
-.,unctia de conducere a activitatii financiare si administrative,+rganele vamale au dreptul sa elaboreze proiectul bugetului de
venituri si c&eltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare Ministerului )inantelor 6asigura executarea acestuia.4imultan este intr,o
stransa corelatie cu administratia publica prin aplicarea legii si prestarea de servicii publice.
1.$ +rganul vamal are urmatoarele atri"utii de "a&a#
5.$sigura respectarea legislatiei vamale,apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in cadrul activitatii vamale.
7.1articipa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica.
8.$para interesele economice ale statului.
9.Contribuie in limitele competentei la asigurarea securitatii economice a statului.
;.*ncaseaza drepturile de import si drepturile de export.
<.Bupta impotriva contrabandei,a incalcarii reglementarilor vamale si legislatiei fiscale care se refera la trecera marfurilor peste frontiera
fiscala.
=.Contribuie la cambaterea terorismului *nternational.
>./fectueaza cercetari stiintifice,ofera consultatii,sigura pregatirea si reciclarea specialistilor in domeniul vamal.
E./xercita si perfectioneaza controlul vamal,efectueaza vamuirea,creeaza conditii pentru accelerarea traficului de marfuri peste frontiera
vamala.
5C./xercita controlul vamal asupra valorilor valutare,in limitele competentei.
Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import.
!.1%eglementarea netarifara a operatiunilor de export, import in %.M se realizeaza prin. 5.licentiere 7.cotare.
1rin licentiere intelegem totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de intreprinzator legate de
eliberarea,reperfectarea,suspendarea,reanoirea si retragera licentelor,eliberarea copiilor si dublicatelor acestora,tinerea dosarelor de
licentiere si a registrelor de licentiere,controlul asupra respectarii de catre titularii de licenta a conditiilor de licentiere s.a.
1rin licenta intelegem un act administrative cu caracter permisiv,eliberat de autoritatea de licentiere in procesul de reglementare a
activitatii de intreprinzator,ce atesta dreptul titularului de licenta de a desfasura,pentru o perioada stabilita,genul de activitate indicat in
acesta,integral sau partial,cu respectarea obligatorie a conditiilor de licentiere.
$utoritatile de licentiere sunt.
,Camera de Bicentiere
,#anca Nationala a Moldovei
,Comisia )inanciara a 1ietii Nationale
,$gentia Nationala pentru reglementare in /nergetica
,$.". pentru %eglementare in Comunicatii /lectronice si te&nologia *nformatiei
,Consiliul Coordonator al audiovizualului.
%otarea se face pentru marfurile strategice sau pentru marfurile strict necesare locale,ea se stabiles&te anual de catre "uvern.
Cotarea,reprezinta stabilirea unor cote,cantitai de marfuri la importul sau exportul lor din %.M.
*n %.M.,exportul si importul se efectueaza fara restrictii cantitative.%estrictii cantitative la export si import pot fi stabileite de "uvern
numai in cazuri exceptionale,in conformitate cu Begea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe. 4i cu tratatele internationale la
care %.M este parte.
!.!. $utoritatea de licentiere,in baza declaratiei pentru eliberarea licentei si documentelor anexate,adopta decizia privind eliberarea licentei
sau privind respingerea declaratiei in cel mult ; zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.*nformatia despre adoptarea decizie privind
eliberarea licentei se comunica solicitantului cel tarziu in ziua lucratoare imediat urmatoare adoptarii deciziei.
Bicenta se perfecteaza in termen de 8 zile lucratoare,incepand cu ziua primirii documentului care confirma ac&itarea taxei pentru
eliberarea licentei.Mentiunea despre data primirii documentului,care confirma ac&itarea taxei pentru eliberarea licentei,se face pe
borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenta.Daca solicitantul in termen de 8C de zile de la data la care i s,a expediat
instiintarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licentei,nu a prezentat nemotivat documentul ce confirma ac&itarea taxei pentru
eliberarea acesteia sau nu s,a prezentat pentru a i se elibera licenta perfectat,autoriatetea de licentiere este in drept sa anulezedecizia
privind eliberarea licentei sau sa adopte decizia privind recunoasterea licentei ca fiind nevalabila.
3itularul de licenta nu este in drept sa transmita licenta sau copia de pe aceasta altei persone
Drept temei pentru eliberare dublicatului licentei serveste pierderea sau deteriorarea acesteia.
Bicentele obtinute in %.M sunt valabile si peste &otarele ei in conformitate cu acordurile internationale la care %.M este parte.
%ontrolul vamal corporal.
$.1Temeiurile de efectuare a controlului vamal sunt urmatoarele#
,1resupunerea colaboratorului vamal ca persoana care trece frontiera vamala are asupra sa obiecte de contrabanda sau bunuri ,substante
care constituie obiectul incalcarii regulilor vamale sau interzise de,a fi tranzitate si nu le prezinta.
,1ersoana care doreste sa treaca frontiera,are un comportament suspicios ,neadecvatLfiind ingrijorat,nelinistit ceea ce poate constitute un
motiv de,a fi perc&ezitionat corporal.
,1ersoana care dorea sa treaca frontiera vamala sau care se afla in zona de control vamal ori in zona de tranzit i se gasise printre lucrurile
personale substante nocive,psi&otrope ceea ce confera colaboratorilor dreptul de,a efectua un control corporal.
,colaboratorul vamal detine informatii despre intentia persoanei controlate de,a savarsi contraventii sau infractiuni vamale.
,colaboratorul vamal descopera in timpul controlului indici cu privire la existenta unor marfuri nedeclarate sau ascunse.
$.!.Controlul corporal ca o forma exceptionala de control vamal poate fi efectuat cu permisiunea sefului organului vamal sau a adjunctului
acestuia daca exista destule temeiuri intemeiate.1ana la efectuarea controlului vamal,colaboratorul vamal instiinteaza persoana fizica
despre decizia sefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal,ii lamureste drepturile si
obligatiilepe care le are si ii propune sa prezinte singura obiectele tainuite.
Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal,in prezenta a doi martori asistenti
de acelasi sex cu primii.
Controlul corporal se efectueaza intr,o incapere izolata,in conditii sanitare.accesul in aceste incaperi al persoanelor care nu participa la
efectuarea controlului corporal si urmarirea controlului sunt interzise.
$.$
%eferitor la efectuarea controlului corporal se intocmeste un proces,verbal .$cest process,verbal este semnat de colaboratorul vamal care a
efectuat controlul corporal,de persoana supusa acestui control,de martorii asistenti,precum si de lucratorul medical care a participat la
control.1ersoana supusa controlului corporal este in drept sa faca mentiuni in procesul verbal. Daca persoana care a incalcat regulile
vamale refuza sa semneze procesul,verbal,in el se consemneaza acest lucru.1ersoana care a incalcat regulile vamale are dreptul sa dea
explicatii,sa faca obiectii asupra procesului,verbal sa isi expuna motivele refuzului de a,l semna./xplicatiile,obiectiile si motivele
refuzului de a semna procesul,verbal,scrise cu mana proprie de persoana fizica ,se anexeaza la procesul ,verbal.


Serviciul in organele vamale

1.1.*n conformitate cu Begea serviciului in organele vamale le %.M.,4erviciul in organele vamale reprezinta un gen special de activitate in
serviciul public prin care se exercita functiile,drepturile si obligatiile organelor vamale,incluse in sistemul organelor de drept si al
organelor securitatii statului.
1.!.%onditiile serviciului in organele vamale sunt#
-1ot fi colaboratori vamali cetatenii %.M care au implinit varsta de 5> ani,apti dupa calitatile individuale si profesionale,dupa nivelul de
studii si starea de sanatate sa exercite functiile organelor vamale.
,$ngajarea in serviciul organelor vamale este benevola si se face in baza de contract individual de munca.
,informatia privind functiile vacante si conditiile de ocupare a lor este data publicitatii.
,Ba angajare in organul vamal,se prezinta.
5.cererea
7.buletinul de identitate.
8.carnetul de munca
9.diploma de studii
;.certificatul medical.
<.cazierul juridic
=.dosarul personal.
,Ba angajare in organul vamal,colaboratorii sunt supusi inregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii,in conformitate cu legislatia.
,Directorul general aproba regulamentul,model de ordine interioara al organului vamal.
,3impul de munca saptamanal in organele vamale nu trebuie sa depaseasca timpul de munca saptamanalstabilit de legislatia muncii
,Colaboratorilor vamali li se acordaurmatoarele concedii.a0anuale.b0suplimentare,c0neplatite.
d0medicaleL.s.a.
Drepturile cola"oratorului vamal#
-4a primeasca in modul stabilit informatia si materialele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu.
,sa inspecteze agentii economici,indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare.
,4a ia decizii si sa participle la elaborarea de proiecte de &otarari in corespundere cu obligatiile sale de serviciu.
,4a se intruneasca in sindicat
,sa participle la adunari in cadrul organului vamal.
,4a aplice forta fizica,mijloace speciale,arma de fo@ si arma alba,in modul si in cazurile prevazute de legislatie.
+"ligatiile cola"oratorului vamal#
,sa asigure respectarea Constitutiei,legilor si a altor acte normative.
,sa execute ordinile si dispozitiile sefilor organului vamal
,sa,si ridice nivelul de calificare
,sa depuna in conditiile legii,declaratie cu privire la venituri si proprietate
,sa respecte regulamentul de ordine interioara al organului vamal.
,sa pastreze secretul de stat,alte secrete aparate de lege si sa nu divulge informatia care i,a parvenit in exercitiul functiei sale.
1.$ *n %.M.colaboratorii vamali au o importanta majora in activitatea vamala,deoarece ei actioneaza in scopul combaterei fraudei,a
coruptiei,a traficului illicit de marfuri si de bunuri si a altor actiuni ilicite simultan ei asigura respectarea si apararea drepturilor si
intereselor legitime ale cetatenilor.%olul colaboartorilor vamali este de,a semnala faptele de comportament coruptional si cele care incalca
grav estica profesionala din sfera vamala.

Vamuirea marfurilor de export-import.
!.1+ conditie esentiala de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala este declararea acestora care reprezinta
elementul de baza al perfectarii actelor vamale.Declararea este expunerea de date veridice despre tipul si cantitatea marfurilor,despre
scopul trecerii peste frontiera vamala precum si alte date necesare pentru efectuarea controlului vamal si a stabilirii si incasarii platilor
vamale.Declararea se efectueaza si in cazul sc&imbarii regimului vamal ales.
Declaratia vamala este depusa in termen de =7 de ore din momentul trecerii frontierii vamale2termenul este de 5<> ore in cazul
transportarii marfurilor pe cai ferate0.4ubiectii in cadrul raportului juridic in procesul declararii sunt.
5.+rganele vamale.
7.Declarantii vamali si alte personae.
+biectul declararii il formeaza.
5.marfurile
7.mijloacele de transport.
Declaratia vamala trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente necesare vamuirii.
,certificatul de inregistrare a agentului economic.
,certificatul de atribuire a codului fiscal
, certificatul de atribuire a codului statistic *DN+.
,contractul sau copia contractului inregistrat la biroul vamal
,certificatul de origine a marfurilor
,certficatul de calitate a marfurilor
,certificatul de conformitate a marfii
,factura in care se indica cantitatea si costul marfii
,procura eliberata pers.fiz. care se ocupa de vamuirea marfii.
. $ctele vamale -n cadrul procedurii de vmuire se perfecteaz -n limba de stat. Ca excepie pot fi admise acte -ntocmite -n limbi strine
vorbite de colaboratorii vamali.
!.!.tapele opera*iunii de vmuire s/nt urmtoarele#
1.Acceptarea -declarantul prezinta colaboratorului vamal declaratia in detaliu,acesta o verifica sa contina toate actele necesare si sa fie in
conformitate cu legislatia vamala.
!.)nregistrarea-4e pune stampila dreptung&iulara,devenind astfel un act juridic ce produce efecte juridice.
$.Validarea-/ste cea mai importanta etapa si cuprinde 9 subetape.
5.Controlul documentar.
7.Controlul fizic al marfurilor, adi@a verificarea lor.
8.Verificarea calculului impozitului,de acesta se ocupa organul vamal sectiei economice
9.$c&itarea dreptului de import,acordarea liberului de vama.
%uloarul gal"en de vmuire determin acordarea liberului de vam dup efectuarea obligatorie a controlului documentar, iar
culoarul ro'u determin acordarea liberului de vam dup efectuarea obligatorie a controlului documentar i fizic.?n aceste cazuri
declaraia i actele se transmit la punctul de control documentar.
Dac declaraia vamal este selectat pe culoarul verde de vmuire, acordarea liberului de vam se efectueaz fr efectuarea
controlului documentelor i al mrfii
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
.tapele opera*iunii de vmuire s/nt urmtoarele#
10 +pera*iuni preala"ile vmuirii - aciunile vamale precedente vmuirii i plasrii mrfurilor i miloacelor de transport sub un anumit
destinaie vamal, dup cum urmeaz.
prezentarea la organele vamale de frontier a mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i documentelor -nsoitoare ale acestora6
controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontier6
transportarea mrfurilor i mijloacelor de transport p-n la locul de destinaie. Mrfurile sunt transportate de la biroul vamal de plecare p-n
la biroul vamal de destinaie conform procedurii de tran&it .
2) Depozitare provizorie ) procedur prin care mrfurile 2inclusiv cele care la momentul introducerii -n ar nu -ntruneau condiiile
prevzute de legislaia -n vigoare pentru a li se acorda o destinaie aprobat de organele vamale0 se pstreaz -n locuri autorizate, fr
ac&itarea drepturilor de import, impozitelor i fr aplicarea msurilor de politic economic, p-n la plasarea acestora -ntr,un anumit
regim vamal sau o alt destinaie aprobat de organele vamale.
1rocedura de depozitare este reglementat de +rdinul 4erviciului Vamal.
1lasarea mrfurilor -n depozitul provizoriu se efectueaz -n baza declaraiei sumare. care se completeaz conform procedurii stabilite -n
+rdinul 4erviciului Vamal.
3) Declararea.
Declararea mrfurilor i prezentarea lor pentru vmuire se efectueaz de ctre declarani sau reprezentanii acestora, prin depunerea unei
declaraii vamale -n detaliu, -n form scris, la -nc&eierea procedurii de tranzit sau -n termen de 7C de zile de la data depunerii declaraiei
sumare.
Normele te&nice privind imprimarea, utilizarea i completarea declara*iei vamale /n detaliu sunt stabilite -n . +rdinul 4erviciului Vamal
Declaraia vamal se depune pentru fiecare document de transport.
Declaraia vamal -n detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de ctre persoanele juridice -n scopuri necomerciale, a
cror valoare -n vam nu depete o sum ec&ivalent cu ;C /!%+ i -n alte cazuri prevzute de +rdinul susmenionat
1rocedura de vmuire se finalizeaz cu eliberarea actelor i acordarea liberului de vam.
!.$ $ dori s remarc c reformele iniiate -n vederea perfecionrii procesului de vmuire a mrfurilor trebuie s poarte un caracter
continuu i -mplinit. /ste bine c a fost implementat g&ieul unic, noile module de procesare a declaraiei vamale -n sistemul informaional
$sAcuda Morld, institutul de bro@eri, dar se enun unele iregulariti i lacune -n activitatea de zi cu zi.
revizuirea sistemului de efectuare a sc&imbului de informaie, a potei 3*% i 352destinaie plecare0 la nivel de serviciu vamal , birouri
vamale , posturi vamale6
determinarea corect a codului tarifar a mrfurilor6
-mbuntirea programului computerizat de eviden a mrfurilor destinate regimurilor vamale suspensive 2perfecionare activ, pasiv,
admitere temporar0.
Cu toate c am obinut anumite rezultate, recunoatem c exist multe rezerve pentru sporirea -ncasrilor. ?n vizorul tuturor rm-ne
problema valorii -n vam a mrfurilor. Multiplele indicaii ale $utoritii Centrale privind efectuarea recalculelor, denota insuficiena
aplicrii efective a metodologiei de apreciere a valorii -n vama.
Valoarea -n vam este o problem destul de divers -n contextul realitilor economiei de pia , care nu poate fi strict planificat i
condiionat, influenat de axioma general NcerereN i NofertN. +ricum, exist cazuri -n care diferite birouri vamale apreciaz valoarea -n
vam -n mod diferit. %eieind din aceast problem major, consider extrem de necesar ca toate birourile vamale s acioneze la fel 2ca un
tot -ntreg0.
$precierea corect a codului mrfii, -ndeosebi la grupurile de mrfuri la care subpoziiile tarifare au diferite cote procentuale ale taxei
vamale de asemenea -n mod direct majoreaz veniturile. ?n aceast ordine de idei, consider oportun abordarea repetat a problemei -n
ceea ce privete dotarea serviciului vamal cu un Baborator pentru a testa mrfurile -n scopul stabilirii ulterioare a corectitudinii
determinrii poziiei tarifare. $cest apel rezult din faptul c -n momentul -n care se solicit efectuarea unei expertize la organele abilitate,
acesta -n majoritatea cazurilor certific marfa doar -n baza actelor de -nsoire i nicidecum conform caracteristicilor de facto 2fizice0 ale
mrfurilor.
%eieind din cele constatate, drept sarcini spre realizare s-nt urmatoarele.
- /ndeplinirea sarcinii "ugetare la colectarea veniturilor la "uget1
-ridicarea nivelului profesional 'i fortificarea disciplinei etice a efectivului1
-conlucrarea permanent cu mediul de afaceri1
-com"aterea fenomenului corup*iei1
-asigurarea transparen*ei procesului de prelucrare a declara*iei vamale1
-men*inerea timpului atins necesar vmuirii mrfurilor1
-corectitudinea calculrii drepturilor de import2export /n strict conformitate cu actele legislative 'i normative /n vigoare1
.xportul
$.1./xportul este un regim vamal in care marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal fara obligatia reintroducerii lor pe acest teritoriu.4unt
admise la export marfurile produse in tara,precum si cele importate si puse in libera circulatie anterior,cu exceptia marfurilor care sunt
supuse unor masuri de pro&ibitie sau de restrictie in cadrul politicii economice.
/xportator este considerata acea persoana prin al carui nume este facuta declaratia vamala de export si care este fie proprietarul
marfii fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra acestor marfuri./xportatorul este obligat sa depuna o declaratie vamala de
export fie la biroul vamal in raza de activitatea a carui se afla sediul lui fie la biroul vamal in raza de activitate a caruia se afla locul de
incarcare a marfurilor.
Mijloacele de transport si coletele destinate exportului,vamuite in interiorul tarii sosite la frontiera fara sigilii cu sigilii violate,neaplicate
correct sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate in documente se controleaza de organele vamale de la frontiera.
Marfurile auto&tone pot fi exportate temporar in cazul in care urmeaza a fi reintroduse in tara fara a surveni vreo modificare,cu exceptia
uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
+rganul vamal fixeaza termenul in care merfurile trebuie sa fie reintroduse sa sa fie plasate sub o alta destinatie vamala.3ermenul aprobat
trebuie sa permita realizarea scopului utilizarii,dar sa nu depaseasca 8 ani.
$.!.
%onditiile de plasare a marfurilor su" regimul vamal de export sunt urmatoarele#
-$c&itare drepturilor de export.
,%espectarea masurilor de politica economica.
,Marfurile vamuite la export la un birou vamal din interiorul tarii se sigileaza imediat dupa efectuarea controlului si se plaseaza in regim de
tranzit pana la un birou vamal de frontiera.
,$cordarea liberului de vama la export,cu conditia ca marfurile respective sa fie scoase de pe teritoriul vamal in aceeasi stare in care
acestea se aflau la data inregistrarii declaratiei vamale de export,cu exceptia pierderilor naturale aferente transportarii si pastrarii in conditii
bune.
$.$
$genii economici rezideni ai %epublicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, s-nt obligai s
-nregistreze -n conturile lor din bncile autorizate ale %epublicii Moldova -ncasrile de la export, sumele transferate -n avans pentru
importul neefectuat, s efectueze importul de mrfuri i servicii -n urma plilor pentru import sau s repatrieze mijloacele bneti iJsau
materiale -n urma altor tranzacii economice externe 2-n continuare repatrierea mijloacelor bneti i materiale0 -n termenele stabilite, dup
cum urmeaz.
a0 -n contractele de v-nzare,cumprare, barter, de export -n regim de consignaie , -n termenul stabilit -n contract, dar nu mai mult de un an
de la data expedierii mrfurilor respective sau efecturii plii pentru marf, cu excepia contractelor de procurare a materialului sditor
viticol i pomicol, al cror termen este de 5> luni de la data efecturii plii6
b0 -n contractele de prelucrare , <C de zile calendaristice de la data -nc&eierii ciclului te&nologic, stabilit -n contract6
c0 -n contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din %epublica Moldova, -ncasarea plilor se efectueaz -n termenele
stabilite pentru efectuarea plilor conform clauzelor contractuale, dar cel puin o dat -n decurs de un an, -ncep-nd cu data scoaterii
obiectului leasingului din ar.
Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bneti, a celor materiale i serviciilor se sancioneaz cu amend, aplicat
agenilor economici, -n proporie de C,5 la sut din suma 2valoarea0 mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristic de -nt-rziere.
Cuantumul amenzii nu poate depi suma 2valoarea0 mijloacelor bneti i a celor materiale nerepatriate -n termenele stabilite.
$c&itarea amenzii nu scutete agenii economici de obligaia de repatriere a mijloacelor bneti i a celor materiale. ?n cazul -n care suma
amenzii ac&itate ec&ivaleaz cu sumele nerepatriate sau cu valoarea mrfurilor neimportate, agentul economic este scutit de obligaia de
repatriere.
Controlul asupra repatrierii mijloacelor bneti, a mrfurilor i serviciilor provenite din tranzaciile economice externe se efectueaz de
ctre organele 4erviciului )iscal de 4tat -n timpul controalelor efectuate la agenii economici, -n modul stabilit de legislaie.
3erfectarea actelor vamale
5.5 Ba perfectarea documentelor vamale, persoana fizic prezint certificatul de proprietate asupra produselor, eliberat de organul
administraiei publice locale, ori factura de preluare a mrfurilor din depozitul -ntreprinderii sau alt document, ce confirm primirea lor -n
contul salariilor sau pensiilor. 3axa pentru procedurile vamale se ac&it conform prevederilor legislaiei -n vigoare. +rganele vamale vor
verifica valoarea -n vam a mrfurilor declarate de persoanele fizice potrivit Begii cu privire la 3ariful Vamal
1.1 #aza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea -n vam a mrfurilor importate, determinat conform legislaiei
vamale, precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi ac&itate la data importului, fr a ine cont de accize i 3.V.$. Ba introducerea
mrfurilor strine supuse acceizelor pe teritoriul vamal i plasarea acestora -n regim vamal perfecionare activ, accizul se ac&it la
introducerea acestor mrfuri, cu restituirea sumelor ac&itate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din
prelucrare.
5.8
4ona economica li"era
7.5 Oonele economice libere 2zonele antreprenoriatului liber0, s-nt pri ale teritoriului %epublicii Moldova, separate din punct de vedere
economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, -n care pentru investitorii auto&toni i strini s-nt permise, -n regim preferenial, anumite
genuri ale activitii de -ntreprinztor
7.7 Oonelor libere, -n scopul realizrii obiectivelor asumate, li se acord regimuri prefereniale de stimulare a activitii de -ntreprinztor.
Modificri ale regimului i ale modului de desfurare a activitii de -ntreprinztor -ntr,o zon liber s-nt posibile numai prin introducerea
unor modificri -n prezenta lege.
%ezident al zonei libere, , poate fi orice persoan fizic sau juridic -nregistrat -n modul stabilit de legislaie -n calitate de subiect al
activitii de -ntreprinztor -n %epublica Moldova
1ersoana fizic sau juridic care a obinut dreptul de -nregistrare -n calitate de rezident, -nc&eie cu $dministraia un contract pentru
desfurarea -n zona liber a activitii de -ntreprinztor. Contractul se -nc&eie pentru -ntreaga perioad de activitate -n zona respectiv.
?n zona liber pot fi desfurate urmtoarele genuri de activitate.
a0 producia industrial a mrfurilor de export i a celor de substituire a mrfurilor de import6
b0 operaiunile de export,import, inclusiv sortarea, ambalarea, marcarea i alte asemenea operaii6
c0 alte genuri auxiliare de activitate necesare pentru desfurarea activitii -n zona liber.
1ersoana care efectueaz operaiuni cu mrfurile plasate -n zona liber este obligat s in evidena mrfurilor care se introduc,
se afl sau se scot din zona liber, precum i a mrfurilor confecionate, prelucrate, transformate, cumprate sau v-ndute, i s prezinte
organului vamal o dare de seam referitoare la ele -n conformitate cu procedura stabilit de 4erviciul Vamal. 3oate modificrile suportate
de aceste mrfuri trebuie s fie reflectate -n eviden.
7.8 1rin faciliti tarifare se sub-neleg facilitile acordate de ctre ar, -n condiii de reciprocitate sau unilateral, pentru mrfurile trecute
peste frontiera vamal a acestei ri sub form de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenial de mrfuri, de
reducere a taxei vamale, de scutire de tax, de restituire a taxei pltite anterior.
4-nt scutite de taxa vamal.mrfurile 2serviciile0 introduse -n zona economic liber de pe restul teritoriului vamal al %epublicii Moldova,
din afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, mrfurile 2serviciile0, inclusiv cele
originare din zona economic liber, exportate -n afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova i -n alte zone economice libere, precum i
mrfurile originare din zona economic liber introduse pe restul teritoriului vamal al %epublicii Moldova6
4-nt scutite de drepturi de import i export, cu excepia taxei pentru procedurile vamale.
a0 mrfurile 2serviciile0 introduse -n zona liber de pe restul teritoriului vamal al %epublicii Moldova6
b0 mrfurile 2serviciile0 importate -n zona liber din afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova, precum i de pe teritoriul altor
zone libere6
c0 mrfurile 2serviciile0, inclusiv cele originare din zona liber, exportate -n afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova,
precum i pe teritoriul altor zone libere.
*mpozitul pe venitul rezidenilor, obinut de la exportul mrfurilor 2serviciilor0 originare din zona liber -n afara teritoriului vamal
al %epublicii Moldova, se percepe -n mrime de ;C la sut din cota stabilit -n %epublica Moldova.
4e scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor, introduse -n zona liber din afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova, din
alte zone libere, precum i mrfurile originare din aceast zon i scoase -n afara teritoriului vamal al %epublicii Moldova.
$c&itrile -n numerar pe teritoriul zonelor libere se efectueaz -n valut naional.
$supra tranzaciilor de export,import efectuate de ctre rezideni cu subieci strini se extind cerinele stipulate -n legislaie privind
repatrierea valutei
%ontrolul vamal al mijloacelor de transport
8.5 Controlului vamal sunt supuse toate mijloacele de transport care trec frontiera vamala, cu exceptia unor cazuri prevazute de legislatie.
+rganul vamal este -n drept s opreasc forat mijloacele de transport -n cazurile prevzute de legislaie.
Mijloacele de transport se afl sub supraveg&ere vamal de la -nceputul i p-n la sf-ritul controlului vamal, -n conformitate cu
prevederile regimului vamal.
Controlul vamal poate fi efectuat -n orice moment, indiferent de faptul dac mrfurile i mijloacele de transport controlate au fost
puse -n circulaie, -n cazul -n care exist temeiuri de a se considera c au fost -nclcate prevederile legislaiei %epublicii Moldova sau ale
acordurilor internaionale la care aceasta este parte.

8.7
+rganul vamal este -n drept s efectueze controlul mrfurilor i mijloacelor de transport -n lipsa declarantului, altor titulari de
drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i a reprezentanilor acestora, dac.
a0 persoanele indicate nu se prezint -n decursul a 5C zile de la prezentarea mrfurilor i mijloacelor de transport6
b0 s-nt puse -n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, plantelor, -ntregul mediu,
precum i -n alte -mprejurri care nu sufer am-nare6
c0 mrfurile s-nt expediate prin pota internaional6
d0 mrfurile i mijloacele de transport s-nt lsate pe teritoriul vamal cu -nclcarea regimului vamal.
+rganul vamal este -n drept s efectueze -n orice moment inventarierea mrfurilor i mijloacelor de transport aflate sub
supraveg&ere vamal, precum i a mrfurilor pentru care nu au fost -ncasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate faciliti
la plata acestor drepturi.
8.8
5ro6erul vamal
1.! #ro@erul vamal este persoana juridica inregistrata in conformitate cu legislatia, care detine autorizatia pentru activitatea de bro@er
vamal,eliberata de Departamentul vamal, si care in numele si pentru terte personae , declara marfurile , le prezinta pentru vamuire ,
efectueaza si alte operatii vamale. 1entru obligatia vamala aparuta bro@erul vamal raspunde solidar cu platitorul vamal.
1.! 1entru a primi licen pentru activitate de bro@er vamal, persoana juridic trebuie.
, s dein -n statele de funcii cel puin un specialist cu atestat de calificare -n domeniul vmuirii6
, s dispun de o baz te&nic materiial care s perni desfurarea activitii de bro@er vamal.
#ro@erul vamal are urmtoarele drepturi i obligaii.
, este -n drept s efectuieze, -n numele i pentru tere persoane, orice operaiuni de mediere -n domeniul vamal6
, -ndeplinete toate cerinele i condiiile legale impuse de organele vamale.
%aporturile dintre bro@erul vamal i persoana reprezentat se stabilesc -n baza contractului de prestare a serviciilor, -nc&eiat cu respectarea
cerinelor legislaiei -n vigoare.
$gentul economic care solicit autorizaia de bro@er vamal 2-n continuare , solicitant0 se adreseaz la 4erviciul Vamal cu o cerere -n form
liber, -n care se indic urmtoarele informaii.
a0 denumirea complet i abreviat a solicitantului, adresa juridic a acestuia, telefoanele de contact6
b0 codul fiscalJcodul *DN+6
c0 datele despre specialitii angajai 2numele, prenumele, patronimicul, domiciliul06
d0 adresele oficiului central i ale filialelor i reprezentanelor sale -n teritoriu, precum i a specialitilor care vor activa -n oficiul i
reprezentanele respective6
e0 amplasarea depozitului provizoriu.
Despre decizia de eliberare a autorizaiei de bro@er vamal, 4erviciul Vamal -ntiineaz -n scris solicitantul, -n termen de ; zile lucrtoare
din data adoptrii deciziei.
3emei pentru refuzul eliberrii $utorizaiei poate servi.
a0 informaiile neautentice -n documentele prezentate de ctre solicitant6
b0 necorespunderea sau lipsa condiiilor necesare pentru desfurarea activitii de bro@er vamal.
$utorizaia poate fi anulat, suspendat sau retras de ctre 4erviciul Vamal.
1.$ #ro@erul vamal, -n exercitarea atribuiunilor sale, are ca principal obligaie asigurarea, -n faa organelor vamale, a respectrii
legislaiei vamale i fiscale pentru operaiunile efectuate -n numele agenilor economici. De asemenea, el rspunde solidar cu agentul
economic, -n condiiile prevzute de Codul vamal, de obligaiile privind ac&itarea drepturilor de import sau de export, i altor pli aferente
prolongrii termenului de ac&itare.
#ro@erul vamal este responsabil pentru determinarea corect a valorii -n vam a mrfii, autenticitatea documentelor i datelor folosite -n
acest scop.
Ba solicitarea titularului operaiunii vamale, bro@erul vamal poate efectua din contul su plata drepturilor de import ori de export sau, -n
cazul operaiunilor suspensive, poate asigura garantarea acestora. "arantarea drepturilor de import sau de export poate fi fcut prin
depunerea la biroul vamal a unei scrisori de garanie bancar, -n mrime egal cel puin cu drepturile garantate, emis de o banc agreat,
ori prin depunerea -n contul organului vamal a unei sume bneti 2-n moned naional0 care s asigure plata drepturilor de import sau de
export. $tunci c-nd se utilizeaz o scrisoare de garanie -n mrime care depete suma calculat, diferena disponibil poate fi utilizat
pentru alte operaiuni vamale.
4ubiectul 7. 4tabilirea valorii in vama a marfurilor importate
Sta"ilirea valorii in vama a marfurilor
7.5
4istemul de determinare a valorii -n vam a mrfurilor se aplic pentru toate mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.
Valoarea -n vam a mrfii introduse pe teritoriul vamal se determin prin urmtoarele metode.
a0 -n baza valorii tranzaciei cu marfa respectiv ori -n baza preului efectiv pltit sau de pltit6
b0 -n baza valorii tranzaciei cu marf identic6
c0 -n baza valorii tranzaciei cu marf similar6
d0 -n baza costului unitar al mrfii6
e0 -n baza valorii calculate a mrfii6
f0 prin metoda de rezerv.
1rincipala metod dintre cele specificate la alin.250 este metoda determinrii valorii -n vam a mrfii -n baza valorii tranzaciei cu marfa
respectiv. ?n cazul -n care metoda principal nu poate fi aplicat, se folosesc alte metode. )iecare din metodele succesive se aplic doar -n
cazul -n care valoarea -n vam a mrfii nu poate fi determinat prin metoda precedent. Metodele prevzute la lit.d0 i e0 pot fi aplicate -n
orice consecutivitate, la dorina declarantului.
7.7
Ba determinarea valorii -n vam a mrfii -n baza valorii tranzaciei cu marfa respectiv ori -n baza preului efectiv pltit sau de pltit, -n
valoarea tranzaciei se includ urmtoarele componente -n cazul -n care nu au fost incluse anterior -n valoarea mrfii.
a0 c&eltuielile pentru transportul mrfii la aeroport sau -n alt loc de introducere a mrfii pe teritoriul vamal.
b0 c&eltuielile suportate de cumprtor
c0 partea din venitul de la orice rev-nzare, transmitere sau utilizare ulterioar a mrfii, care ar reveni, direct sau indirect, v-nztorului.
Ba utilizarea metodei determinrii valorii -n vam a mrfii -n baza valorii tranzaciei cu marf identic, drept baz se ia valoarea
tranzaciei cu marf identic. 4e consider identice mrfurile care se aseamn -n toate privinele cu marfa evaluat, inclusiv -n ce privete.
a0 caracteristicile fizice6
b0 calitatea mrfii i reputaia ei pe pia6
c0 ara de origine6
d0 productorul.
Ba utilizarea metodei determinrii valorii -n vam a mrfii -n baza valorii tranzaciei cu marf similar, drept baz se ia valoarea
tranzaciei cu mrf similar. 4e consider similare mrfurile care, dei nu s-nt identice, au caracteristici asemntoare i se constituie din
componente asemntoare, fapt ce le permite s -ndeplineasc aceleai funcii ca i marfa evaluat i s fie intersc&imbabile din punct de
vedere comercial.
270 Ba determinarea similitudinii mrfurilor, se iau -n considerare urmtoarele caracteristici.
a0 calitatea, existena mrcii comerciale, reputaia pe pia6
b0 ara de origine6
c0 productorul.
Dac marfa introdus pe teritoriul vamal 2marfa de evaluat0 este v-ndut -n ara de import -n starea -n care a fost importat, valoarea -n
vam a acestei mrfi, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe preul unitar corespunztor v-nzrii acestei mrfi ori v-nzrii
mrfii identice sau similare acesteia -n cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul mrfii de evaluat ctre
persoane care nu s-nt -n relaii de interdependen cu v-nztorul, i cu condiia deducerii.
a0 comisioanelor pltite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, -n mod obinuit, beneficiilor i c&eltuielilor generale aferente
v-nzrilor de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip6
b0 c&eltuielilor obinuite de transport i de asigurare, precum i c&eltuielilor conexe suportate pe teritoriul %epublicii Moldova etc.
7.8
4istemul de determinare a valorii -n vam a mrfurilor se aplic pentru toate mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.
Ba trecerea mrfii peste frontiera vamal, declarantul anun valoarea -n vam a acesteia autoritii vamale. Modul i condiiile de
declarare a valorii -n vam a mrfurilor introduse pe i scoase de pe teritoriul vamal, precum i forma declaraiei se stabilesc de ctre
"uvern -n conformitate cu legislaia i cu acordurile internaionale la care %epublica Moldova este parte.
Valoarea -n vam a mrfii anunat de declarant i datele suplimentare referitoare la ea trebuie s fie veridice i confirmate prin acte.
$utoritatea vamal exercit controlul asupra corectitudinii determinrii valorii -n vam a mrfii.
$utoritatea vamal este -n drept s ia decizii -n privina corectitudinii ori incorectitudinii valorii -n vam a mrfii anunate de declarant.
?n cazul -n care nu exist date ce ar confirma corectitudinea determinrii valorii -n vam a mrfii anunate sau -n cazul -n care exist temei
de a considera c datele prezentate de declarant 2importator0 nu s-nt veridice 2inclusiv s-nt sub nivelul valorii lor de producie0 iJsau nu
s-nt suficiente, autoritatea vamal este -n drept s determine de sine stttor valoarea -n vam a mrfii, aplic-nd consecutiv una din cele <
metode prevzute de prezenta lege.
Tran&itul
8.5 Conform legislatiei vamale, tranzitul este regimul vamal in care marfurile sunt transportate pe teritoriul vamal sub supraveg&erea
vamala de la un organ vamal la altul , fara perceperea drepturilor de import,export si fara aplicarea masurilor de politica economica.
8.7 Condiiile plasrii mrfurilor sub regimul vamal de tranzit
Ba plasarea sub regimul vamal de tranzit, mrfurile trebuie s -ntruneasc urmtoarele condiii.
a0 s nu fie folosite -n alte scopuri dec-t cel de tranzit6
b0 s fie transportate la organul vamal de destinaie -n termenul stabilit de organul vamal de plecare, -n funcie de tipul mijlocului de
transport, de distan, de condiiile atmosferice etc.
?n cazul -n care titularul operaiunii de tranzit efectuate cu mijlocul su de transport nu poate garanta respectarea legislaiei vamale,
organul vamal este -n drept s,i acorde regimul vamal de tranzit cu condiia respectrii unor anumite cerine. -nzestrarea corespunztoare a
mijlocului de transport, efectuarea transportului de mrfuri de ctre alt transportator sau cu -nsoire vamal. C&eltuielile aferente acestor
aciuni s-nt suportate de transportator.
%egimul vamal de transit se inc&eie atunci cand marfurile sunt prezentate,impreuna cu documentele insotitoare,la organul vamal de
destinatie.3itularul operatiunii de transit este responsabil de tranzitul marfurilor. /l este obligat sa prezinte in termenul stabilit organului de
destinatie marfurile cu mijloacelede identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
8.8
Taxa vamala
1.1. .xplica*i natura juridic a taxei vamale.
3axele vamale fac parte din cea mai rsp-ndit i cunoscut categorie de venituri bugetare, ele reprezent-nd un impozit indirect perceput de
ctre stat asupra mrfurilor din momentul trecerii granielor vamale ale rii respective, deci o plat obligatorie datorat bugetului, fr
ec&ivalent -n serviciu sau prestaie direct ori indirect din partea statului sau a statutului pltitorilor.
Din punct de vedere juridic, taxele vamale sunt obligaii financiar,bugetare, adic -ndatoriri de aplti -n contul bugetului statului
taxele vamale reglementate ca venituri alge bugetului.
+bligaia de a plti taxele vamale este o obligaie juridic prevzut de normele juridice -n vigoare i ne-ndeplinirea acestei obligaii
atrage executarea silit a plii taxelor neac&itate integral sau la termen legal.
1.!. Descrie*i procedura aplicrii 'i /ncasrii taxei vamale.
Cotele taxei vamale i lista mrfurilor supuse acesteia se stabilesc de ctre 1arlament.
Cotele taxei vamale se aplic -n conformitate cu legea cu privire la tariful vamal i cu acordurile internaionale la care %epublica
Moldova este parte.
Cotele taxei vamale s-nt unice i nu pot fi modificate, cu excepia cazurilor prevzute de legislaie i de acordurile internaionale la care
%epublica Moldova este parte.
3axele vamale se aplic conform anexei nr.5, care face parte integrant legea cu privire la tariful vamal.
3axele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr.7, care face parte integrant din legea cu privire la tariful vamal.
3axa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele i exponatele aduse de ctre agenii economici auto&toni pentru
t-rgurile i expoziiile internaionale, organizate -n teritoriul zonelor economice libere.
3axa pentru efectuarea controlului electronic al mrfurilor 2-ncrcturilor0 plasate -n regim vamal de tranzit i transportate cu mijloace de
transport auto, cu excepia celor transportate sub acoperirea Carnetului 3*%, se stabilete conform anexei nr.8, care face parte integrant
din legea cu privire la tariful vamal.
1.$. Argumenta*i rolul taxei vamale ca instrument fiscal.
%olul taxei vamale ca instrument fiscal const -n aceea c taxele vamale concur la formarea venitului statului, -ntruc-t se rsfr-ng asupra
tranzaciilor cu produse care trec frontiera2de exemplu. exportul, importul, tanzitul0 major-nd astfel, ca impozit fiscal, veniturile bugetare.
Deasemenea taxa vamal.
, are un effect direct asupra procesului de protejare a produciei internre i -n general a economiei naionale
, produce efecte asupra consumului intern
, afecteaz raportul de sc&imb ale statului
, particip la redistribuirea veniturilor dintre diferite categorii de participani la activitatea economic
Declaratia vamala in detaliu
!.1. Descrie*i declara*ia vama' /n detaliu.
Declaraia vamal -n detaliu este un act unilateral cu caracter public prin care o persoan manifest voina de a plasa anumite mrfuri sub
un anumit regim vamal. Declaraia vamal este alctuit dintr,un set ce cuprindevariante de exemplare corespunztor fiecrui regim vamal
i este format din declaraie vamal primar i dup caz declaraie vamal complementar.
4ubiecii raportului juridic aprute -n procesul declarrii sunt pe de o parte organelle vamale i pe de alt parte declaranii vamali i alte
persoane.
+biectul declar -l formeaz mrfurile i mijloacele de transport. Mijl de transport pot fi at-t marf c-t i mijloace de transport.
!.!. %aracteri&a*i procedura acceptrii 'i /nregistrrii unei declarra*ii vamale /n detaliu.
Datele se -nscriu -n declaraia vamal -n detaliu -n limba de stat. Completarea declaraiei vamale se poate face.
, -n procedur manual, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu completarea de m-n cu condiia
ca datele s fie -nscrise -n mod lizibil, cu cerneal, folosind majuscule -n cazurile temeinic justificate , pe baza aprobrii prealabile a
efului biroului vamal unde se realizeaz declararea mrfurilor6
, -n procedur informatic, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraiei vamale prin procedee informatice.
4emntura olograf a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicat pe declaraia vamal -n detaliu , atestat, dup caz, cu tampila
acestuia , confer documentului caracterul original i autentic.
4emntura olograf trebuie s figureze pe exemplarul declaraiei vamale destinat biroului vamal.
$tunci c-nd completarea rubricilor din declaraie se realizeaz prin intermediul sistemelor informatice, semntura olograf i tampila
aplicat manual pot fi -nlocuite printr,o alt te&nic de identificare, conform metodologiei stabilite de 4erviciul Vamal, bazat pe utilizarea
unui cod i care produce aceleai efecte juridice ca i -n situaiile -n care semntura i tampila s-nt aplicate manual.
/xemplarele declaraiei vamale -n detaliu depuse i -nregistrate la biroul vamal nu trebuie s conin date ilizibile, tersturi sau
rescrieri.
/ste interzis colaboratorilor vamali s participe la redactarea sau completarea rubricilor din declaraiile vamale -n detaliu, altele dec-t
cele destinate uzului oficial al autoritii vamale, cu excepia cazurilor c-nd, conform prevederilor legislaiei prin dispoziii emise de
4erviciul Vamal, se prevede altfel.
/xemplarele declaraiilor vamale -n detaliu corespunztoare fiecrui regim vamal se prezint i se depun la biroul vamal desprinse din
set.
!.$. .stima*i etapele de validare a declara*iei vamale /n detaliu.
/tapele de validare a declaraiei vamale -n detaliu sunt.
a0 controlul documentar , verificare informaiei din documente .a.
b0 controlul fizic al mrfurilor G verificarea de fapt a mrfurilor contra informaiei din documente
c0verificarea calculelor de impozite , ac&itarea drepturilor de import i acordarea liberului de vam2persoana dispune de marfa care a fost
declarat -n modul respectiv0

Destinatia vamala

$.1. Defini*i no*iunea de destina*ie vamal.
Destinaie vamal , plasarea mrfurilor sub un regim vamal, sau -n alt destinaie vamal.
$.!. Determina*i 'i caracteri&a*i tipurile de destina*ii vamale.
Destinaiile vamale se categorisesc -n regimuri vamale i alte destinaii vamale. Dup cum tim exist regimuri vamale definitive i
suspensive2cu impact economic0.
Regimurile vamale definitive#
Importul G este regimul vamal -n care mrfurile puse -n liber circulaie numai dup ce s-nt pltite drepturile de import i s-nt aplicate
msurile de politic economic.
Eportul G este un regim vamal -n care mrfurile s-nt coase de pe teritoriul vamal fr obligaia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
Regimuri vamale suspensive#
Tranzitul G este regimul vamal -n care mrfurile s-nt trensportate pe teritoriul vamal sub supravec&erea vamal de la un organ vamal la
altul, fr perceperea drepturilor de import i de export u fr aplicarea msurilor de politic economic, dac legislaia nu prevede altfel.
!ntrepozitul vamal G este locul aprobat de organul vamal i aflat sub supravec&erea acestuia, unde pot fi depozitate mrfurile.
a0 strine, fr aplicarea drepturilor de import i msurilor de politic economic
b0 a mrfurilor auto&tone destinate exportului
"erfecionarea activ# G regimul vamal de perfecionare activ permite ca urmtoarele mrfuri s fie utilizate pe teritoriul %M -n una sau
mai multe opreaiuni de prelucrare.
a0 mrfurile strine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare G fr -ncasarea drepturilor de import2cu
excepia taxei pentru proceduri vamale0 i fr aplicarea msurilor de politic economic, dac legislaia nu prevede altfel
b0mrfuri importate i puse -n libera circulaie Gdac s-nt scoase de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare. ?n acest caz,
regimul vamal de perfecionare asctiv se efectueaz cu -ncasarea drepturilor de import irestituirea acestora la realizarea exportului
Transformarea sub controlul vamal G permite ca mrfurile strine s fie utilizate pe teritoriul %M -n operaiuni ce le modific natura sau
starea, fr -ncasarea drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de politic economic i ca produsele rezultate din astfel de
operaiuni s fie puse -n libera circulaie cu plata drepturilor de import afarente acestor mrfuri.
!dmiterea temporar# G regimul care permite utilizarea pe teritoriul %epublicii Moldova, cu suspendare parial sau total de drepturi de
import i fr aplicarea msurilor de politic economic, a mrfurilor strine destinate reexportului -n aceeai stare, cu excepia uzurii lor
normale
"erfecionarea pasiv# , un regim vamal -n care mrfurile aflate -n liber circulaie s-nt scoase pentru prelucrare sau transformare -n afara
teritoriului %epublicii Moldova, iar produsele compensatoare s-nt -ntroduse cu exonerarea, total sau parial, de drepturile de import
$lte destinaii.
$ona liber# , este o parte a teritoriului vamal -n care mrfurile strine s-nt plasate i utilizate fr plata drepturilor de import i fr
aplicarea msurilor de politic economic, iar mrfurile auto&tone s-nt introduse i utilizate cu respectarea condiiilor stabilite pentru
regimul vamal de export.
?n %epublica Moldova activeaz < zone economice libere. /xpo,#usiness,C&isinau, !ng&eni,#usiness, 3vardia, 1arcul de producie
+taci,#usiness, 1arcul de producie Val@ane, 1arcul de producie 3araclia, precum i $eroportul *nternaional Biber NMrculetiNi 1ortul
*nternaional Biber N"iurgiuletiN
%agazinul dut&-free const -n comercializarea mrfurilor sub supraveg&ere vamal, fr aplicarea msurilor de politic economic, -n
locuri special amenajate, amplasate -n aeroporturile internaionale sau la bordul aeronavelor antrenate -n curse internaionale
!bandon 'n favoarea statului , este destinaia vamal care const -n renunarea la mrfuri -n folosul statului fr onorarea drepturilor de
import sau de export i fr aplicarea msurilor de politic economic.
Distrugerea , este destinaia vamal care const -n distrugerea mrfurilor strine sub supraveg&ere vamal, fr perceperea drepturilor de
import i fr aplicarea msurilor de politic economic
(eeport , este destinaia vamal care const -n scoaterea mrfurilor strine de pe teritoriul vamal fr perceperea drepturilor de export i
fr aplicarea msurilor de politic economic
$.$. ,ormula*i condi*iile de plasare a mrfurilor su" destina*ii vamale.
, marfa nu trebuie s fie pro&ibitiv
, s nu contravin legislaiei %M
, marfa s se -ncadreze -n limitele standardelor ecologice
, s nu afecteze negativ economia naional
, marfa s fie -nsoit de toate documentele necesare
1.1. .numera*i principiile generale de trecere a mrfurilor7 mijloacelor de transport7 mijloacelor "ne'ti peste frontiera vamal a
RM.
, 1rincipiul egalitii persoanelor la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport.
, 1rincipiul interdiciei i limitrii trecerii unor anumite mrfuri peste frontiera vamal
, 1r declarrii mrfurilor
, 1r efecturii controlului vamal
, 1r stabilirii unui anumit regim vamal
, 1r ac&itrii drepturilor de import sau export
, 1r trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport numai prin locurile de amplasare a organelor vamale
, 1r utilizrii mrfurilor numai -n scopuri declarate
1.!. .viden*ia*i particularit*ile distincte la trecerea mijloacelor "ne'ti de ctre persoanele fi&ice.
250 1ersoanele fizice au dreptul.
a0 de a introduce pe teritoriul %epublicii Moldova bancnote, monede i cecuri -n moneda naional a %epublicii Moldova, precum i
bancnote, monede i cecuri de cltorie -n valut strin, nelimitat fr a prezenta organelor vamale documentele confirmative menionate
la lit.c06
b0 de a scoate de pe teritoriul %epublicii Moldova bancnote, monede i cecuri -n moneda naional a %epublicii Moldova, precum i
bancnote, monede i cecuri de cltorie -n valut strin, -n sum de p-n la 5CCCC euro 2sau ec&ivalentul lor0 de persoan fr a prezenta
organelor vamale documentele confirmative menionate la lit.c06
c0 de a scoate de pe teritoriul %epublicii Moldova bancnote, monede i cecuri -n moneda naional a %epublicii Moldova, precum i
bancnote, monede i cecuri de cltorie -n valut strin, -n sum de p-n la ;CCCC euro 2sau ec&ivalentul lor0 de persoan cu condiia
prezentrii organelor vamale a documentelor confirmative.
, actele vamale ce confirm introducerea valutei respective pe teritoriul %epublicii Moldova6 iJsau
, permisiunea de a scoate valut strin de pe teritoriul %epublicii Moldova, eliberat, -n conformitate cu actele normative ale #ncii
Naionale a Moldovei, de o banc autorizat sau de #anca Naional a Moldovei6
d0 de a declara bancnotele, monedele i cecurile -n moneda naional a %epublicii Moldova, precum i bancnotele, monedele i cecurile
de cltorie -n valut strin introduse -n %epublica Moldova i scoase de pe teritoriul ei, a cror sum nu depete 5CCCC euro 2sau
ec&ivalentul lor0 de persoan.
270 1ersoanele fizice s-nt obligate s declare -n scris bancnotele, monedele i cecurile -n moneda naional a %epublicii Moldova,
precum i bancnotele, monedele i cecurile de cltorie -n valut strin, -n urmtoarele cazuri.
a0 la introducerea acestora pe teritoriul %epublicii Moldova, dac suma lor depete 5CCCC euro 2sau ec&ivalentul lor0 de persoan6
b0 la scoaterea acestora de pe teritoriul %epublicii Moldova, dac suma lor depete 5CCCC euro 2sau ec&ivalentul lor0 de persoan.
1.$. ,ormula*i asemnri 'i deose"iri /ntre deplasarea mrfurilor peste vam de ctre agen*i economici 'i persoane fi&ice.
Deose"irile#
, doar agenii economici au dreptul s treac peste forntiera vamal bunuri cu destinaie comercial pe c-nd persoanele fizice -ntotdeuna
trebuie s dovedeasc c bunurile care le deplaseaz nu sunt pentru scopuri comerciale
, pentru a deplasa mrfuri peste vam, agenii economici trebuie s prezinte licene i diferite alte documente care datermin originea,
calitatea, cantitatea, destinaia mrfii.
7.5. Descriei principiile de aplicare a metodei de baz conform valorii de tranzacie.
7.7. Determinai condiiile de aplicare a metodei conform valorii de tranzacie.
7.8.$rgumentai c&eltuielile incluse -n valoarea mrfurilor.
3erfectionarea activa
$.1. Defini*i perfec*ionarea activ ca tip de regim vamal.
%egimul vamal de perfecionare activ# permite ca urmtoarele mrfuri s fie utilizate pe teritoriul %M -n una sau mai multe
operaiuni de prelucrare.
a0 mrfurile strine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare , fr -ncasarea drepturilor de
import i fr aplicarea msurilor de politic economic6
b0 mrfurile importate i puse -n liber circulaie , dac sunt scoase de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare. *n
acest caz, regimul vamal de perfecionare activ se efectuiaz cu -ncasarea drepturilor de import i restituirea acestora la realizarea
exportului.
$.!. Argumenta*i opera*iunile de perfectare activ.
a0prelucrarea mrfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mrfuri
b0transformarea mrfurilor
c0repararea mrfurilor, inclusiv restaurarea acestora, -nlturarea defectelor, regladarea
d0utilizarea, -n conformitate cu reglementrile vamale, a anumitor mrfuri care nu se regsesc printr produsele compensatoare, dar
care permit sau faciliteaz fabricarea acestor produse, c&iar dac ele se consum complet sau parial -n procesul de perfecionare.
$.$. Aprecia*i condi*iile de autori&are a regimului vamal de perfec*ionare activ.

250 $utorizaia de perfecionare activ se elibereaz la solicitarea persoanei care efectueaz perfecionarea activ sau care este
responsabil de efectuarea acesteia.
270 $utorizaia de perfecionare activ se elibereaz numai persoanelor juridice din %epublica Moldova, conform legislaiei.
280 +rganele vamale specific -n autorizaie termenul -n care produsele compensatoare trebuie s fie exportate sau reexportate ori s
li se atribuie o alt destinaie aprobat de vam. Ba stabilirea acestui termen se va ine seama de timpul necesar -ndeplinirii operaiunilor de
perfecionare i de export al produselor compensatoare.
290 3ermenul menionat la alin.280 -ncepe s curg la data c-nd mrfurile s-nt plasate sub regimul vamal de perfecionare activ.
+rganele vamale pot prelungi acest termen -n baza unei cereri argumentate a titularului autorizaiei.