1. EVALUAREA ÎN ACTIVITĂŢILE MOTRICE 1.1.

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE EVALUĂRII Toate activitatile umane importante (si nu numai) presupun un proces de evaluare stiintifica sau empirica, inclusiv în educatie si, implicit, în educatia fizica, componenta a educatiei generale. 1.1.1. ASPECTE EVOLUTIVE ALE EVALUĂRII  Scurt istoric al evaluarii Evaluarea a fost folosita înca din cele mai vechi timpuri, ea aparând odata cu actiunea pedagogica de instruire, în evolutia tehnicilor de evaluare, m speciaf a randamentului scoîar, se pot distinge câteva etape. In gândirea filosofica a Antichitatii, gasim primele idei referitoare la necesitatea masurarii unor componente ale procesului de formare a omului. Platon preconiza ca selectarea celor mai apti pentru cariera militara sa se faca pe baza însusirilor acestora. Pe masura ce activitatea de educare a tinerei generatii se contureaza ca activitate sociala specifica, ea începe sa includa actiuni de verificare si apreciere a rezultatelor obtinute. Psihotehnica - stiinta bazata pe folosirea testelor. La început, testele aveau ca orientare dominanta investigarea psihicului uman, apoi au fost folosite pentru masurarea dezvoltarii psihomotrice, a inteligentei, aptitudinilor si cunostintelor elevilor. Aparute si cristalizate în secolul XX, acestea pot fi grupate în: Perioada "testelor", care a durat de la sfârsitul secolului al XlX-lea pâna în 1910, s-a caracterizat prin trecerea de la masuratori subiective individuale si aleatorii la teste standardizate. Perioada "masurarii", cuprinsa între 1910 si 1930, în care se continua perfectionarea testelor. Desi aceste teste au marcat un progres evident în privinta exactitatii masurarilor, ele nu au eliminate erorile produse în aprecierea rezultatelor. Faptul ca li s-au conferit "virtuti" pe care nu le aveau, a condus la aplicarea lor abuziva într-o anumita perioada si, în consecinta, la ignorarea altor modalitati de cunoa 13513p1522n stere a elevilor. A fost neglijata mai alesutilizarea si dezvoltarea tehnicilor de apreciere a altor rezultate scolare, în afara de cunostintele acumulate care erau mai usor cuantificabile, cum ar fi diferite capacitati, trasaturi de personalitate etc. Perioada "evaluarii", care a debutat în 1930, s-a definit prin încercarea de a descoperi elevul în totalitate. In aceasta perioada, începe sa fie pusa în practica ideea ca, pe lânga cunostintele asimilate în procesul de instruire, sunt explorate si alte laturi ale comportamentului elevilor: atitudinile, interesele, aspectele emotionale, în acest fel, aria continutului si a metodelor proprii actiunii de evaluare se îmbunatateste considerabil. Se produce o schimbare esentiala care marcheaza trecerea de la masurarea si evaluarea cu precadere globala, finala, cu accent pe

V. ca domeniu de investigare cu o problematica proprie. Bloom. remarcam interesul acordat acestei probleme de unii specialisti din tara noastra.  Contributii la evolutia teoriilor evaluarii Extinderea evaluarii asupra conditiilor si factorilor de care depind rezultatele obtinute. au existat preocupari din partea multor specialisti ai domeniului. Barrow. catre o evaluare realizata sistematic. Radu. sociologi. printre care: A. SUVAD. G. dar si asupra unor aspecte de macrosistem. determinând schimbari în obiectivele activitatii si în strategia folosita" (I. Pavelcu.1. D. Vintanu). Aceeasi caracteristica se constata si pe plan mondial. care devine parte esentiala a programelor educationale. Jinga. precum si conceperea si emiterea recomandarilor bazate pe analiza informatiilor respective" (Alkin). Dragnea. . Ideile pedagogice referitoare la evaluarea actiunii de instruire s-au cristalizat. psihologi si alti specialisti în problemele evaluarii. în acest sens. M. integrata în toate secventele actului pedagogic si orientata spre masurarea tuturor produselor (rezultatelor) actiunii de educatie. H. T. interes concretizat în numeroase studii publicate în "Revista de pedagogie". I. daca deciziile luate se justifica sau nu" (N. Se poate afirma ca problematica evaluarii a constituit si constituie o preocupare importanta pentru pedagogi. "Evaluarea este procesul de determinare a ariilor care ne permit sa judecam daca decizia a fost bine facuta ori nu. S. de Landsheere. în ultima analiza ea constituie chiar una din conditiile de desfasurare a unui proces instructiv-educativ. duc la cresterea importantei actului de evaluare. Numeroasele cercetari care au contribuit la dezvoltarea teoriei evaluarii au fost materializate prin redactarea unor lucrari de referinta în domeniu sau prin crearea si utilizarea unor sisteme de evaluare în educatia fizica: EUROFIT. E. "Evaluarea este parte integrala si esentiala a programului educational. Popescu. punctul de plecare în autoreglarea sistemului. SNE etc. Muster. Pieron. G. deoarece este o antrepriza stiintifica apta sa ne duca la determinarea gradului în care obiectivele dinainte fixate în program au fost atinse sau nu. Horghidan. B. în "Tribuna învatamântului" sau într-o serie de lucrari de referinta. T. evaluarea devine un moment al procesului ca atare.2. McGee. R. cum ar fi: V. Epuran. Cerghit. principiul sau de functionare. sa realizam selectarea si colectarea informatiilor necesare prin analiza si subsumarea acestora. câtiva dintre autorii preocupati de acest domeniu fiind: H. Firea. I.informatia acumulata. I. constituindu-se ca ramura a sistemului stiintelor pedagogice. Radu). F. Mastings. Hazgan. SUVA. CONCEPTUL DE EVALUARE  Definitii ale evaluarii "Evaluarea reprezinta un act prin care se realizeaza ameliorarea permanenta a sistemului. P. 1. În acest sens. În sfera evaluarii procesului de educatie fizica.

la ameliorarea functionalitatii sistemului si la luarea deciziilor necesare reglarii actiunii acestuia. ci si ca o cale de perfectionare ce presupune o strategie globala asupra formarii. . Ea face ca acest proces sa devina <un demers în spirala>.procesele evaluative ofera jaloanele de control pentru întregul sistem si pentru portiuni individuale ale sistemului. o ameliorare permanenta a functionalitatii sistemului" (Centre pour la Rechereche et l'Innovation dans l'Enseignement). "Evaluarea este procesul prin care se fac judecati asupra rezultatelor masuratorilor. o conditie de ameliorare continua a procesului care trebuie evaluat.este o pârghie de apreciere a obiectivelor. elevii dobândind confirmarea prestatiei lor pe parcursul procesului. deci.aceste procedee asigura mentinerea unei maxime eficiente în functionarea sistemului. deoarece se prezinta ca o preocupare continua a celor angajati în activitatea de a recepta efectele actiunii. . la evaluarea produsului. se obtin si se utilizeaza informatii utile privind luarea unor decizii ulterioare. judecati care au în vedere anumite criterii si care reprezinta în acelasi timp scopul masurarii" (M. în sensul ca se realizeaza o reglare continua.  Elementele definitorii ale evaluarii Acestea au fost prezentate de R. Toate aceste formulari au o componenta asemanatoare. . este logic sa se foloseasca o forma de evaluare periodica.  Caracteristicile evaluarii . a structurilor si a produsului. daca sistemul are obiective si daca operatorii sistemului sunt preocupati de realizarea obiectivelor. astfel încât realizatorii sa fie siguri ca obiectivele sunt pe cale de a fi realizate. evaluarea efectuata în interiorul sistemului genereaza informatii care au o functie de autoreglare pentru cresterea eficientei. .o anumita forma de evaluare trebuie sa fie parte din modul de functionare al oricarui sistem care functioneaza bine. Lindeman (1979): .este un act necesar si obligatoriu în conducerea unui sistem care are obiective clare si precise. evaluarea nu trebuie conceputa numai ca un control al cunostintelor.este ca un feed-back în cadrul sistemelor bio-psiho-sociale. astfel."Evaluarea rezultatelor constituie un moment necesar si central al procesului instructiveducativ.este parte integranta a unui sistem de relatii educationale. . este procesul prin care se delimiteaza. . .prin procesul de evaluare se urmareste evaluarea procesului. Epuran). ele trimitând la obiective.

de a îndruma si stimula activitatea de învatare. b. În acest sens.1. actiune si rezultate. Bucla conexiunii inverse. mai precis coerenta dintre scopuri.3. evaluarea are rolul de a orienta actiunea de predare si de a sustine reglarea ei sistematica. evaluarea performantelor elevilor. trebuie luate în considerare sferele reprezentative. cât si la actiunile care 1-au produs. o evaluare bine realizata cuprinde procesul. trebuie sa cuprinda informatii atât cu privire la rezultat. dintre care mentionam: a. 1. Astfel. nu este suficienta prin ea însasi pentru ameliorarea acestuia.Abordari mai noi ale procesului instructiv-educativ. c. au pus în evidenta necesitatea de a stabili legatura dintre actiune si evaluare. si trebuie sa se desfasoare un timp mai îndelungat. d. În consecinta. obiectivele educationale prezente trebuie corelate cu cele viitoare. e. Principii ale evaluarii "Adult Education Association" propune o serie de principii ale evaluarii. de la un potential mai mic spre unul mai mare. prin care se sugereaza posibilitatile de ameliorare a activitatii de la un segment la altul. evaluarea trebuie sa înceapa gradual. facându-le pe amândoua mai eficace. produsul. desi necesara într-un demers didactic.   Conditiile unei evaluari reusite exactitatea masurarii stabilirea criteriilor de apreciere priceperea evaluatorului în efectuarea masuratorilor capacitatea evaluatorului de a interpreta si aprecia datele obtinute. pentru ca totalul produselor educatiei nu poate fi cuprins din cauza varietatii efectelor. absenta oricaruia dintre aceste elemente diminueaza valoarea rezultatelor obtinute. evaluarea ajunge sa fie înteleasa ca o operatie menita sa obtina informatii în vederea luarii unor decizii vizând ameliorarea activitatii si a relevarii functiilor pe care aceasta îl exercita asupra diferitelor momente ale actiunii. dar si structurile. evaluarea în interiorul grupului este mai buna decât cea din afara grupului. din perspectiva analizei de sistem. fara a ignora necesitatea cunoasterii cât mai exacte a performantei elevilor. Tipuri de evaluare .

decât în mica masura.A. Verduci (1980) identifica "evaluarea normativa" cu sintagma "scala de apreciere normativa". Evaluarea continua sau formativa . Prin urmare. Ea se distinge prin doua trasaturi principale: . problema pe care si-o pune evaluarea formativa este aceea de a etermina "unde se afla actiunea fata de obiective".). în cazul unei evaluari cumulative. realizându-se în trepte succesive foarte scurte. Acest tip de evaluare raspunde unor întrebari cum ar fi: "de ce numai aici?". Acest tip de evaluare raspunde functiei predictive a evaluarii. Evaluarea initiala . cât si cu starea initiala a sistemului sau a activitatii supuse evaluarii. frecventa mult mai mare a verificarilor si aprecierilor pe parcursul unei perioade. iar "evaluarea criteriala" cu sintagma "scala de apreciere absoluta". Ea constituie una dintre premisele realizarii programului. reusita si esecul sunt considerate într-o maniera globala. Evaluarea cumulativa are un caracter retrospectiv în raport cu actiunea estimata. Dragnea folosesc termenul de "evaluare initiala" (în care masurarea performantelor individuale este comparata în functie de criterii de performanta definite a priori) si de "evaluare normativa" (în care masura performantelor individuale este pusa în relatie cu performantele altor persoane din grupul din care face parte respectivul individ). încheiate prin controlul final asupra întregului proces al activitatii evaluate. precum si a rezultatelor obtinute. C. analizate în detaliu. sa se ia decizii utile celor ale caror rezultate sunt apreciate. pentru a se opera remediile necesare. Evaluarea formativa este implicata în proces si vizeaza sesizarea la timp a unor defectiuni. precum si aplicarea masurilor de corectare necesare. cicluri etc. .se efectueaza la sfârsitul unor perioade mai mult sau mai putin lungi (trimestre. Nowlan si A. Evaluarea formativa are rol de diagnosticare si de ameliorare. J. ani.se efectueaza prin masurarea si aprecierea rezultatelor pe parcursul unui program. din momentul începerii si pâna când la încheierea acestuia.. Acest tip de evaluare nu permite. reprezinta modul traditional de evaluare a rezultatelor unei activitati si consta în verificarea si aprecierea periodica. conditiile în care aceasta se poate integra în "ogramul pregatit.se efectueaza la începutul unui program de instruire si are rolul de a stabili starea sistemului sau a actiunii evaluate. Ea implica o comparare a rezultatului obtinut atât cu obiectivele urmarite. se stabileste un diagnostic.ritmul mult mai lent al actiunii de evaluare. ceea ce înseamna ca rolul sau este acela de diagnosticare. Evaluarea cumulativa sau sumativa . B. si consta în estimarea diferitelor faze si secvente ale procesului. "pe ce cai se obtine un randament mai ridicat?". precizându-se neajunsurile si dificultatile. scurtarea considerabila a intervalului dintre evaluare si modificarile (ameliorarile) aduse activitatii evaluate. Daca progresele nu sunt cele scontate.

în învatamânt. în ultimul timp.1. Diagnosticul este o previziune. A. Functia de diagnosticare . C. Prognosticul poate fi definit ca o ipoteza la desfasurarea unor evenimente viitoare. lipsit de subiectivitate. functia predictiva sau de prognosticare. eventual. formata în baza unor cunostinte însusite anterior în domeniul evaluarii. Functia de constatare .4. prin reglarea lui în fiecare dintre secventele care se succed. D. 1.Evaluarea cumulativa vizeaza modificarea procesului evaluat dupa perioade relativ lungi de desfasurare.constatarea si diagnosticarea furnizeaza informatiile referitoare la starea procesului evaluat. de a-si aprecia singur. prefigurând chiar dezvoltarea ulterioara a respectivului proces. diagnosticul este o metoda de depistare si. rezultatele activitatii sale într-o anumita directie.evaluarea releva partile izbutite si mai putin izbutite ale activitatii. Operatiile pe care le presupune aceasta functie sunt:    colectionarea rezultatelor. Functia pedagogica . este utilizat tot mai mult termenul de autoevaluare. precum si rezultatele posibile. o previziune a evolutiei viitoare a procesului caruia i se adreseaza. oferind deopotriva sugestii utile pentru deciziile ce urmeaza a fi adoptate în etapele urmatoare. A. Functiile evaluarii Evaluarea are urmatoarele functii:    functia de constatare. evaluarea este absolut necesara si trebuie sa se afle în relatie cu toate compartimentele acestui proces (profesor - . E. Ea furnizeaza datele necesare pentru adoptarea masurilor de ameliorare a activitatii. într-un mod corect. evaluarea este menita sa confirme sau sa infirme acumularea de catre cei instruiti a cunostintelor si abilitatilor necesare unei activitati sociale utile. functia de diagnosticare. Acesta se refera la capacitatea individului. Din perspectiva cibernetica.din punct de vedere al functionarii sistemului. Numerosi psihologi vorbesc despre evaluare primara si evaluare secundara dar. Dragnea mai adauga si:functia sociala si functia pedagogica. rezumarea rezultatelor. în vreme ce evaluarea formativa are ca obiectiv ameliorarea continua a acestui proces. o ipoteza desprinsa din anumite semne (sens figurativ). B. Functia sociala .se exprima în masurarea si descrierea starii existente a rezultatelor obtinute. La acestea. interpretarea informatiei. de corijare a erorilor dintr-un program. stabilind astfel un diagnostic. Functia predictiva sau de prognosticare .

 Functia de clasificare si selectie .de prognosticare si orientare.1. mai cu seama.  Functia de predictie .5. functiile evaluarii în procesele instructiv-educative (de învatamânt) sunt urmatoarele:  Functia de control . pentru perfectionare si pentru obtinerea unor performante cât mai înalte. prin aceasta functie se stabileste unde se situeaza rezultatele în raport cu obiectivele proiectate si se încearca depistarea factorilor care le influenteaza în sens pozitiv sau negativ.este menita sa constientizeze si sa motiveze interesul pentru studiul continuu. Definirea scopurilor actului de evaluare prefigureaza si conditiile în care urmeaza sa se desfasoare acest proces.în baza acesteia se valideaza ierarhizarea proceselor evaluate. 1.prin aceasta se realizeaza îndrumarea celor interesati.  Functia sociala . Dupa I. Evaluarea actului pedagogic presupune nu numai aprecierea rezultatelor obtinute. SCOPURILE EVALUĂRII "Scopurile activitatii de evaluare variaza în functie de perspectivele si de structura pe care le ia în considerare cel ce evalueaza" (D. la ameliorarile ce trebuie aduse. prin exercitarea acestei functii. ceea ce presupune: determinarea obiectivelor vizate de activitatea pe care urmeaza sa o evaluam. prin aceasta functie se încearca prefigurarea desfasurarii activitatii în sistem si anticiparea rezultatelor.  Functia de reglare a sistemului . aceasta functie face corectiile necesare în stilul de conducere si în activitatea de executie.de constatare si apreciere (diagnosticare) a activitatii si rezultatelor obtinute în procesul instructiv-educativ. strângerea specifica si corespunzatoare a informatiilor care relateaza cât mai exact despre stadiul realizarii obiectivelor si despre desfasurarea activitatii. ci si explicarea acestor rezultate prin evaluarea muncii profesorului.de ameliorare a activitatii si de optimizare a rezultatelor. a continutului învatamântului. în baza rezultatelor obtinute. Jinga (1999). - . Lipari. evaluarea are si un rol de feed-back.elev). folosirea informatiilor obtinute si luarea deciziilor. a valorii metodelor.  Functia educativa . nu numai cu privire la gradul îndeplinirii obiectivelor ci. 1987).

elev). pe baza unor criterii determinate. a caror evaluare se face în functie de ipoteza si de scopurile propuse. Epuran (2005). . cu scopul ameliorarii activitatii (programelor. proces.). aceste scopuri sunt: 1. strategiilor de pregatire etc. în directia cresterii performantelor. care permite încadrarea elevilor într-o grupa de instruire. 6. Motivarea (se cunosc efectele motivationale ale unor evaluari bine realizate). a stabilirii unor exercitii specifice etc. daca acestea nu sunt realizate. 2. procesul de instruire va trebui modificat. a acestor rezultate. Cercetarea este conditionata de informatii precise. în baza unor trasaturi sau abilitati. Masurarea si evaluarea trebuie sa fie planificate ca parti ale programului de educatie fizica si sport. obtinute pe baza masurarilor efectuate. citat de M. care sa conduca la adoptarea masurilor adecvate de ameliorare a sistemului sau a activitatii evaluate. Scopurile masurarii si evaluarii  Dupa Kirkendal (1987). ci consta în analiza fiecarei secvente de munca. 3. Mentinerea standardului (nivelului) anticipat. progresului sau performantelor. 4. 5.- evaluarea are menirea de a le furniza factorilor de decizie importanti informatii cât mai exacte despre sistem (domeniu. informarea de tip feed-back. Îndrumarea cercetarii. dar si a punctelor critice. Masurarea si evaluarea permit cunoasterea gradului în care profesorul realizeaza obiectivele propuse. Prin urmare. scopul actului de evaluare nu se reduce la constatarea rezultatelor obtinute si nici la cunoasterea. promovarea lor la un alt nivel. cu relevarea aspectelor izbutite. pentru elev si profesor. Clasificarea pe grupe omogene. Furnizarea experientelor educationale. ca scop în sine. prin folosirea clasificarii gradarii/notarii). Selectarea câtorva din mai multi (solutia identifica putini din foarte multi). având ca scop general îmbunatatirea metodicii instruirii. 7. Stabilirea statusului.

folosind în acest scop instrumente sau aparate de masura. Precizari terminologice Masurarea vine de la verbul "a masura" care înseamna a determina valoarea unei marimi (lungime. calitati motrice) si unitatea de masura.se refera la utilitatea masurilor standardizate care permit o fina comparatie a rezultatelor. masurarea are urmatoarele functii: . MĂSURAREA ÎN ACTIVITĂŢILE MOTRICE 2. etaloane etc. Definitie: În "Metodologia cercetarii activitatilor corporale". cu rezultate identice si independent.. cu ajutorul etalonului: a masura înseamna a compara o marime oarecare cu o marime etalon si a preciza diferenta dintre ea si etalon. ceea ce conduce la cresterea preciziei comunicarii. . reale si pot fi verificate. etc. M. Dragnea. .1. cu scopul de a recolta rezultate sau date. în acord cu proprietatile obiectului. Epuran defineste masurarea ca "procesul de atribuire de numere proprietatilor obiectelor (persoanelor. Operatia de masurare Aceasta cuprinde urmatoarele trei elemente:    obiectul de masurat: organismul subiectului (totalitatea starilor sale biologice. unitatea de masura: analiza.obiectivitatea .cuantificarea si precizia . 1984).comunicarea . specificând cu cât sau cu câte ori este mai mare sau mai mica decât etalonul. de mai multi examinatori. aptitudini si manifestarea lor precum si alte fenomene.2. în asa fel încât relatiile numerice sa reprezinte relatiile relevante dintre obiecte".2. Functii ale masurarii Dupa M. ulterioara. fiziologice. marime luata drept unitate de masura.rezultatele obtinute prin masurare sunt valabile. prin aplicarea unor probe (de control (sau tehnici). în vederea cunoasterii cât mai precise a efectelor practicarii exercitiilor fizice si. a comportamentului subiectilor în activitatea de educatie «zica sau sport" (A. profesori sau antrenori sa prezinte rezultatele lor sub o forma cuantificata exacta. priceperi. fenomenelor) dupa anumite reguli. greutate. 2. somatice).prin aceasta functie. regulile de atribuire a valorilor. Epuran (2005). în general. Definitia masurarii în educatie fizica si sport "Totalitatea actiunilor ce vizeaza o corespondenta între subiectul sau fenomenul masurat (deprinderi. masa. .) prin compararea cu o marime de aceeasi natura. este posibil ca diferiti cercetatori.

exista doua tipuri de masurare:   subiectiva . ea depinde. în opinia aceluiasi autor.vor permite formularea principiilor si legilor domeniului. Justetea .masurarea economiseste mai multi bani si timp în raport cu evaluarea subiectiva. 3. Rezultatele masurarii Datele obtinute în urma masurarii reprezinta rezultatele acesteia. Precizia . ceea ce înseamna determinarea valorii unei marimi prin calcul cu ajutorul unei formule în care se introduc valorile altor marimi obtinute prin masurarea directa statistica .4. 2.este relevata.este o calitate a masurarii datorita careia rezuhatele acesteia sunt apropiate de valoarea adevarata a masurandului. Nowlan (1996).este calitatea unor masurari repetate de acelasi masurând de a da rezultate a caror valoare este apropiata de valoarea adevarata a masurandului.). 2. de capacitatea de observare si de analiza a profesorului care administreaza testul (de exemplu. simboluri.. bazate operationale. principalele atribute ale rezultatelor masurarii sunt: 1. în mod esential. . administrativa. fenomenele masurate. Repetabilitatea . numar de repetari etc. adica efectuata prin compararea nemijlocita a marimii de masurat cu unitatea sa de masura sau prin evaluarea directa a unui efect produs de marimea respectiva. clasificari etc. în principal.economicitatea . Rezultatele pot îmbraca forme de prezentare diferite: cifre. masurarea poate fi:   directa. obiectiva . masurarea de catre profespr a calitatii unui exercitiu de gimnastica la sol). indirecta. Dar. aceluiasi masurând de a da rezultate apropiate între ele.metodele standardizate de masurare. Tipuri de masurare: Dupa J.3.este asezata pe scara de valori fizice (timp.este calitatea unor masuratori repetate . Dupa relatia dintre obiectele. 2.generalizarea stiintifica . distanta. de conducere si consiliere. pe definitii Din perspectiva educationala. de o scala de valori mentale percepute si interpretate de profesor. masurarea are trei categorii generale de functii:    instructiva. indiferent de forma de prezentare.

. dar se utilizeaza si proba practica si concursul.2. Instrumente de masurare si evaluare  testul si chestionarul.5.

punând în evidenta dinamica proceselor de crestere si dezvoltare fizica. cu variatii între 54. etape sau începutul si finele unor activitati arata variatiile în evolutia fiecarui individ.normostaturali. fapt care confera un plus de obiectivitate si exactitate.substaturali. cei care se încadreaza în medie . taliometru. statura sau talia (T): este distanta dintre crestetul capului (vertex) si talpi. compasul. la ambele sexe. Un diametru biacromian mare este de 39cm la femei si 43 cm la barbati .3. prin calcularea unor indici specifici se aprecieaza nivelul de crestere si gradul dezvoltarii fizice. Ex. iar cei sub medie . miotonometrul.Examenul antropometric Este o metoda de apreciere a cresterii si dezvoltarii fizice bazata pe masurarea corpului omenesc ca un întreg si a partilor acestuia. În efectuarea masuratorilor antropometrice se recomanda sa se foloseasca pentru toti subiectii acealeasi instrumente si cu precadere acele masuratori care au o stabilitate mai mare. se masoara luând distanta dintre vârfurile degetelor mijlocii. Subiectii care depasesc înaltimea medie a vârstei se numesc suprastaturali sau hiperstaturali. cu spatele lipit de taliometru.6 . Se masoara cu taliometrul. ale carui vârfuri se aseaza pe marginea externa a acromioanelor.1.  Înaltimea corpului.     Lungimea membrelor superioare: se masoara cu o panglica metrica de la acromion la vârful degetului mijlociu. banda metrica. Somatometria reprezinta un ansamblu de masuratori antropometrice pe baza carora. paralel cu solul. Masuratorile facute la diferite date. În medie bustul reprezinta 52% din statura la barbat si 53% din statura la femei.  Înaltimea corpului în sezînd sau bustul (B) este distanta dintre planul de sprijin al feselor si vârful capului la subiectul asezat pe scaun. dinamometrul. cunoscând ca schimbarile se produc în organism specific sexului si vârstei. Lungimea membrelor inferioare: diferenta dintre talie si bust. Diametrul biacromial: se determina cu ajutorul compasului antropometric. 3. scarita de mobilitate. Metoda prezinta avantajul exprimarii cifrice a rezultatelor. Anvergura sau deschiderea bratelor: întinse lateral. goniometrul. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ. adipocentimetrul. masurata în pozitia stând. INDICI ANTROPOMETRICI sI DE DEZVOLTARE SOMATICĂ Evaluarea cresterii si dezvoltarii fizice constitue o actiune importanta deoarece din evolutia acestor procese se poate deduce daca un subiect se încadreaza în limite normale.55%.

la baieti se masoara sub relieful pectoral. Greutatea corporala (G): este un indicator al cresterii cantitative a corpului. iar la femei supramamar. din calcul reiese elasticitatea toracica (la sp.un vârf la baza apendicelui xifoid. INDICI Relatii de proportionalitate între:  Masuratorile antropometrice în plan longitudinal si statura: relatia bust-statura:   indicele Guifrida Ruggeri. punând vârfurile la nivelul punctelor trohanteriene. în spate. la nivelul curburilor laterale maxime ale coastelor cu compasul antropometric. Subiectii cu greutate medie corespunzatoare vîrstei lor se numesc normoponderali. masurându-se pâna la 9 ani pe linia mamara. iar celalalt pe apofiza spinoasa a vertebrei ce se afla la acelasi nivel. cum ar fi cei de proportionalitate. cu formula B*100 / T (%).   Perimetrele membrelor superioare si inferioare: se determina cu banda metrica la nivelul grosimii maxime a acestora. Valorile recoltate prin masuratori antropometrice se valorifica superior atunci când sunt incluse în diferite formule. având la baza criterii obiective.T / 2. În acest fel sunt posibile comparatiile între subiecti sau grupuri de subiecti. în caz contrar este vorba de un torace aplatizat sau cilindric.  Diametrul toracic transvers: se masoara din dreptul liniei medioaxilare. înaltime si starea de nutritie.subponderali.   Diametrul bitrohanterian: se masoara cu compasul. . Valoarea diametrului transvers trebuie sa fie cu cel putin 8 cm mai mare fata de diametrul antero-posterior. Dupa aceata vârsta. Greutatea trebuie raportata la sex. indicele Adrian Ionescu: B . efortul fizic. buni 9 . tulburarile metabolice etc. anterior si sub omoplati. Este inferior diametrului biacromial cu 4-5 cm Perimetrul toracic (PT): atesta gradul de dezvoltare a cutiei toracice si se masoara cu banda metrica. Este un factor care se modifica destul de repede.supraponderali si cu greutatea sub medie . se determina o serie de indici antropometrici. Diametrul toracic antero-posterior: se determina cu compasul . cei cu greutate peste medie . Se masoara de asemenea în dinamica în inspir si expir profund. f.12). Valori medii între 5-6 cm la barbati si 3-4 cm la femei. ce vizeaza evaluarea fenomenelor de crestere si dezvoltare. putând scadea sau creste sub influenta unor factori ca: alimentatia. vârsta.

anteroposterior x 100 / T (%)  Masuratorile antropometrice în plan transversal si statura: . o valoare negativa caracterizeaza toracele insuficient dezvoltat la vârsta adulta.statura:  TR x 100 / T ( %) .statura   Indicele Burgusch-Goldstein: P. medii: 3. trebuie sa aibe valori pozitive.38 barbati.relatia diametru biacromial . dar un indice mare poate fi datorat si unor depozite adipoase în exces în muschi.statura:  D.relatia perimetrul toracic . toracic . biacromial x 100 / T (%) . Val.statura  MS x 100 / T respectiv MI x 100 / T  Masuratorile antropometrice în plan frontal si statura: . Reprezinta raportul dintre înaltimea si grosimea corpului. J reprezentând valoarea raportului diametru biacromial + diametru bitrohanterian) / 2  Masuratorile antropometrice în plan sagital si statura: . La adult I.relatia diametru bitrohanterian .- relatia trunchi .statura:  D. Toracic x 100 / T (%) Indicele Erissman: P.relatia diametru toracic anteroposterior .T / 2.statura:  D.relatia anvergura .5 la femei .statura:  ANV x 100 / T (%) . În general.relatia lungimea membrelor superioare (inferioare) . bitrohanterian x 100 / T (%) Indicele hidrodinamic (pentru natatie): J x 100 / statura in cm. care nu mai sunt în limite fiziologice. la copii acest indice are valori negative.E. se apropie de 0 la vârsta de 16-18 ani. 3.

indicele de corpolenta al lui Bouchard sau de nutritie al lui Quetelet:  G (gr. antebrat + P. antebrat.  Dezvoltare osoasa: perimetrul pumnului la nivelul epifizelor radiala si cubitala. abdominal x 100 / T (%) . .100. cu osatura medie indice osos între 43. gamba) / 4 * 100 / T. la barbati G = statura . Suma acestor perimetre raportata la statura. Diferentele dintre perimetrele musculare ale membrelor a doi subiecti de aceasi vârsta..statura:  P. antebratului x 100 / T (%) . brat + P.relatia dintre perimetrul abdominal . Un brat cu perimetrul de 35 la femeie si 40 la barbat este unul bine dezvoltat.statura:  indicele muscular Pende: (P. pâna la 165 cm .5-45.greutatea corporala:  Indicele Milcu-Maicanescu-Gerorgescu: P. vor depinde predominant de dezvlotarea maselor musculare si a tesutului adipos.indicele al lui Brusch:  G = statura . gamba) . cu osatura puternica peste 45.  Greutate corporala si statura: . coapsa + P.relatia dintre perimetrele segmentelor (brat. coapsa. coapsei x 100 / G (%) .statura:  P.relatia dintre perimetrul antebratului . iar o coapsa cu perimetrul peste 60 este o coapsa puternica.105 la femei. perimetrul genunchiului la mijlocul rotulei. da un indice în jur de 45 la barbat si 44 la femeie si care permite clasificarea indivizilor în 3 clase: cu osatura redusa.100.) / Talie (cm) .relatia dintre perimetrul copasei . având un indice osos sub 43. deci de starea de nutritie.indicele al lui Broca:   G = statura . perimetrul gleznelor deasupra maleolelor.

unde M. scara marimii plicilor poate fi întâlnita dupa cum urmeaza: 2 mm la culturism. puncte situate pe partea dreapta a corpului. = G .15) + 5. între 166 si 175 cm G = statura . T.masa activa Valoarea optima a tesutului adipos este de 11%-12%.T.A. În sportul de performanta.105. triceps brahial si extremitatea superioara a coapsei.  G = statura .C.110. în mod normal nu trebuie sa depaseasca +15 . peste175 cm  Compozitia corporala: . S.8+ S.A.+20 mm.suprafata corporala calculata din raportul Statura/Greutate prin utilizarea nomogramei lui Du Bois Raymond.abdomen. . 4-5 mm la gimnastica sportiva. (%) = ( suma a 5 plici x 0.tesut adipos procentual: 5 plici . .A. Formula: T. .C. 15-20 mm la aruncatorii din atletism.A. (kg) = T. La un adult 2 mm de tesut adipos reprezinta 1 kg greutate.A. (%) x G M.A. flanc. spate (sub unghiul omoplatului). Valorile plicilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful