Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL - Cursul 2 - 14.02.

2013 Regimul juridic al investitiilor straine in Romania Sediul materiei: primul act care a permis accesul liber al investitiilor straine pe piata comerciala romnaeasca dupa decembrie 1989 a fost decretul lege 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiilor de capital strain in Romania; acest act normativ a fost abrogat prin Legea 35/1991 privind regimul investitiilor straine in Romania; acestei legi i s-a adaugat Legea 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea 35/1991 pentru atragerea de investitori straini in industrie; Legea 35/1991 si Legea 71/1994 au fost abrogate prin OUG 31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania; OUG 31/1997 a fost abrogata partial prin OUG 92/1997 privind stimularea investitiilor directe si integral prin Legea 241/1998 de aprobare a OUG 92/1997. Profesorul a ajuns la concluzia geniala ca initial, in anul 1991, legea avea in vedere doar regimul investitiilor straine in Romania pentru ca se considera ca romanii nu aveau bani pentru investitii dar in 1997 au inceput si romanii sa aiba bani si a fost necesara OUG 92/1997 care avea ca obiect de reglementare toate categoriile de investitii (si straine si interne); odata cu aparitia OUG 92/1997 putem spune ca in Romania sunt reglementate 2 forme principale de investii straine: investitii directe si investitii de portofoliu.

Investitiile directe
-principalul act normativ este OUG 92/1997 care a mai fost modificata pe parcurs. Exist a si reglementari generale. In ceea ce priveste investitiile de portofoliu, actul normativ este reprezentat de Legea 297/2004 privind piata de capital care reglementeaza investitiile si instrumentele financiare. Cu privire la titlurile de stat care pot reprezenta la randul lor investitie de portofoliu, este aplicabila OUG 66/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania realizate prin cumpararea de titluri de stat iar din 2006, odata cu modificarea OUG, piata titlurilor de stat a fost deschisa in conditii similare pentru investitorii straini si romani. In legatura cu ambele forme, sunt in vigoare si alte acte normative in special reglementari ale BNR. Reglementari sunt si in conventii internationale la care Romania este parte. Investitiile directe

Este definita in 2 acte normative: OUG 92/1997 si Regulamentul BNR 4/2005 privind regimul valutar. Art 2 lit a - investitia directa este participarea investitorilor straini la constituirea sau la extinderea unei intreprinderi in oricare dintre formele prevazute de lege, dobandirea de actiuni sau parti sociale ale unei societati comerciale, cu exceptia investitiilor de portofoliu sau infiintarea si extinderea in Romania a unei sucursale de catre o societate comerciala straina. OUG reglementeaza asadar 3 forme de investitii straine: participarea la constituirea sau extinderea unei persoane juridice romane; dobandirea de actiuni sau parti sociale la o societate comerciala romana deja existenta; infiintarea sau extindere in Romania a unei sucursale de catre o societate straina; Si Regulamentul BNR, in art. 4 punctul 8 defineste investitia directa - o investitie de orice natura efectuata in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile si care se realizeaza prin urmatoarele modalitati: constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeza capitalul sau achizitionarea integrala a unei entitati deja existente; participarea investitorului intr-o entitate noua sau intr-una existenta in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile; acordarea de credite si imprumuturi pe termen mai mare de 5 ani in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile; OUG 92/1997 reglemeneaza doar investitia straina in forma societara. Pe de alta parte insa, exista si alte acte normative care prevad o forma exclusiv contractuala de realizare a investitiei - Legea 84/1992 - regimul zonelor libere unde se vorbeste despre contractele de inchiriere si concesiune in general ca reprezentand investitii directe in sens contractual. BNR, prin regulament, defineste investitia straina directa prin prisma ideii de scop - realizarea unei legaturi economice durabile. Aceasta idee este diferenta fata de investitia de portofoliu. Mai mult, a treia modalitate de realizare a investitiei straine directa este una exclusiv contractuala. Investitiile de protofoliu OUG 92/1997 in art 2 lit b - dobandirea de valori mobiliare pe pietele de capital organizate si reglementate si care nu permit articiparea directa la administrarea societatii comerciale. OUG nu se ocupa de analiza investitiilor de portofoliu, aratand ca regimul acestora va fi stabilit printr-o lege speciala. Actul normativ general in materia investitiei de portofoliu este Legea 297/2004 privind pietele de capital doar ca acest act normativ nu ofera o definitie a investitiei de p ortofoliu. Ea reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare cu institutiile si operatiunile specifice acestora precum si a organismelor de plasament c

olectiv in scop mobilizarii disponbilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare. OUG 66/1997 reglementeaza o modalitate de investitie de portofoliu cumpararea de titluri de stat. Ele reprezinta un inscris care reprezinta datoria publica a Romaniei sub forma de bonuri, certificate de trezorerie si alte instrumente cu scadenta de maxim 1 an cat si obligatiuni si alte instrumente cu scadente mai mari de 1 an constituind imprumuturile statului in moneda nationala si/sau valuta pe termen scurt, mediu sau lung. OUG defineste investitia de portofoliu ca fiind dobandirea de titluri de stat pe pietele organizate de catre o persoana fizica sau juridica nerezidenta prin dealerii primari si intermediarii pietei secundare a titlurilor de stat. Investitorul strain Art 2 lit c din OUG 92/1997 - orice persoana fizica sau juridica nerezidenta cu domiciliul/sediul in strainatate care investeste in Romania. Notiunea de nerezident este reglementat de alte acte normative: Regulamentul B NR 4/2005 - o persoana fizica ce isi are domiciliul in strainatate sau persoana juridica cu sediul in strainatate. Cetatenia nu are importanta in definirea notiunii, domiciliul/ sediul reprezentand punctul de legatura. Principii specifice ale regimului investitiilor straine 1. Principiul libertatii formelor si modalitatilor de investire in Romania Vizeaza libertatea formelor si modalitatilor. Asadar, investitorii straini au libertatea de a investi in orice forma prevazuta de legea romana, adica in orice forma de societate comerciala, in forma unei asociatii in participatiune si intr-un forma exclusiv contractuala. Prin modalitati intelegem formele de aporturi pe care le pot avea investitorii. Ei pot sa verse aport in numerar cel mai frecvent in valuta dar si in RON atunci cand investitorul a obtinut RON din dividende/preturi/tarife obtinute din activitati deja derulate in Romania. Aporturile in numerar trebuie in principiu depuse la bancile romanesti sau la sucursale autorizate din Romania ale unor banci straine. Ei pot avea aport si un bunuri corporale, in general bunuri mobile, fara restrictii. Nu le este interzis sa aporteaze un bun imobil in masura in care poate sa il detina in mod legal in Romania sau in strainatate dar este important ca si societatea la care s-a aportat sa poata detine imobilul acolo unde se afla el. De asemenea, pot aporta si bunuri incorporale, anume drepturi um ar fi: o marca, un drept de autor, drepturi de creanta. Pot aporta si alte valori economice: servicii, metode de organizare si conducere, un nume comercial, o piata de desfacere, o obligatie de a nu face. Aporturile in valori

economice trebuie sa fie totusi evaluabile in bani. 2. Principiul liberului acces al investitiilor straine in toate domeniile pietei economice din Romania

Acolo unde sunt prevazute anumite conditii de participare, nu inseamna ca este o discriminare a investitorului strain si de aceea exista exceptii de la regula. 3. Principiul egalitatii de tratament (nediscriminarii) aplicabil investitorilor straini In relatia investitor strain-investitor roman nu exista discriminare fata de anii 90 in care exista un regim mai favorabil pentru cei straini. Nu trebuie sa existe discriminare nici intre investitorii straini din diferite state.