Sunteți pe pagina 1din 91

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI “Modernizare

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI “Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati Cuprins: 1. Informatii generale   4 1.1.

Cuprins:

1.

Informatii generale

 

4

1.1.

Informatii despre titularul proiectului

4

1.2.

Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest

studiu

4

1.3.

Denumirea proiectului

4

1.4.

Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia

5

 

1.4.1. Amplasamentul obiectivului si adresa

5

1.4.2. Descrierea etapelor de realizare a proiectului

6

1.5.

Durata etapei de funcţionare

16

1.6.

Informatii

privind productia

16

1.7.

Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

16

1.8

Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

21

1.9.

Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele 21

2.

Procese tehnologice

 

22

2.1.

Procese tehnologice de productie

22

2.1.1 Descrierea proceselor tehnologice propuse, a tehnicilor si echipamentelor necesare; alternative avute în vedere 2.1.2. Valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile

24

24

2.2.

Activitati de dezafectare

 

29

3.

Deseuri

29

4.

Impactul potential, inclusiv cel transfrontier, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora31

4.1

APA

 

32

4.1.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului

32

4.1.2. Alimentarea cu apa

33

4.1.3. Managementul apelor uzate

38

4.1.4. Masuri de diminuare a impactului

50

4.2.

Aerul 51

 

4.2.1

Date generale

51

4.2.2

Surse si poluanti generati

53

4.2.3.

Prognozarea poluarii aerului

60

4.2.4

Masuri de diminuare a impactului

61

4.3.

Solul

62

4.3.1

Caracteristicile solurilor dominante (tipul, compozitie granulometrica, permeabilitate, densitate)

62

4.3.2

Conditii chimice din sol, activitatea biologica, poluarea in zona

63

4.3.3.

Vulnerabilitatea si rezistenta solurilor dominante; conditii geotehnice

63

4.3.4

Tipuri de culturi in vecinatate

63

4.3.5

Poluarea existenta: tipuri si concentratii de poluanti

63

4.3.6

Sursele de poluare a solului

63

4.3.7.

Prognoza

impactului

64

4.3.8

Masuri de diminuare a impactului

66

4.4.

Geologia subsolului

67

 

4.4.1. Caracterizarea subsolului pe amplasament

67

4.4.2. Impactul prognozat

69

4.5.

Biodiversitatea

70

4.5.1. Informatii despre biotopurile de pe amplasament: paduri, mlastini, zone umede, corpuri de apa de

suprafata - lacuri, rauri, helestee si

70

4.5.2. Ariile de protectie de interes comunitar SCI

70

4.5.3. Informatii despre flora locala: varsta si tipul padurii, compozitia speciilor din zona studiata

72

4.5.4. Habitate ale speciilor de plante in Cartea Rosie

72

4.5.5. Rute de migrare

72

4.5.6. Informatii despre speciile locale de ciuperci

72

4.5.7. Impact prognozat

72

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati 4.6. Peisajul 73   4.6.1. Informatii despre

4.6.

Peisajul

73

 

4.6.1. Informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia

73

4.6.2. Impactul

prognozat

73

4.6.3. Impactul proiectului asupra cadrului natural

73

4.6.4. Relatia dintre proiect si zonele protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone-tampon); impactul prognozat

asupra acestor zone, stadiul de protectie si stadiul folosirii lor

73

4.6.5.

Relatia dintre proiect si zonele naturale folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele

impadurite, campinguri, corpuri de apa); impactul prognozat asupra acestor zone si asupra folosintei

73

4.6.6.

Vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare; numarul si diversitatea

punctelor de observare

74

4.6.7.

Masuri de diminuare a impactului

74

4.7.

Mediul social si economic

74

 

4.7.1. Evaluarea mediul social si economic

74

4.7.2. Masuri de diminuare a impactului

75

4.8.

Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

75

 

4.8.1. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor etnice si culturale

75

4.8.2. Impactul potential al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra

monumentelor istorice

75

5.

Analiza alternativelor

75

5.1.

Descrierea alternativelor: amplasament alternative, alt moment pentru demararea proiectului, alte solutii

tehnice si tehnologice. Masuri de ameliorare a impactului asupra mediului

75

5.2.

Analiza marimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea si eficienta masurilor de ameliorare pentru

fiecare alternativa a proiectului si pentru fiecare componenta de mediu

75

6.1.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul desfasurarii lucrarilor de

76

6.2.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul functionarii fermei de crestere a porcilor

77

7.

Situatii de risc

78

7.1.

Riscuri naturale

78

7.2.

Accidente potentiale

78

7.3.

Analiza posibilitatii aparitiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului

79

7.4.

Planuri pentru situatii de risc

79

7.5.

Masuri de prevenire a accidentelor

80

7.6.

Analiza situatiilor de risc pentru fiecare alternativa la proiect

80

8.

Descrierea dificultatilor

80

9.

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

80

9.1.

Descrierea activitatii, evitandu-se utilizarea termenilor tehnici, a explicatiilor stiintifice

80

9.2.

Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului si, daca exista, incertitudini semnificative

despre proiect si efectele sale asupra mediului

88

9.3.

Impactul prognozat asupra mediului

88

9.4.

Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

89

9.5

Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

90

9.6

Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de

impact

91

10.

Surse de informare

91

11.

LISTA ABREVIERILOR

91

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati Raport privind impactul asupra mediului Proiect „

Raport privind impactul asupra mediului Proiect „Modernizare ferma. Construire abator suine.Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere, reproductie si ingrasare a porcinelorloc. Prisaca, jud. Galati

1.

Informatii generale

1.1.

Informatii despre titularul proiectului

S.C. SUINTEST S.R.L cu sediul social este în Galaţi, strada Brăilei nr 212, având codul unic de înregistrare nr. 15781198, atribut fiscal RO şi număr de ordine în registrul comerţului J17/1336/2003, telefon 0236 390025 fax 0236 493566, mail: suintest.srl@gmail.com, suintest.galati@yahoo.com

1.2. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al

raportului la acest studiu S.C MEDIU CONSULTING S.R.L, cu sediul in Galati, str. Al. I. Cuza nr. 19, inregistrata la registrul comertului sub nr.J17/480/15.03.2006, cod fiscal RO 18482514, tel 0236-474000, reprezentata legal prin Director Amzu Rodion.

1.3. Denumirea proiectului

Modernizare ferma. Construire abator suine.Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere, reproductie si ingrasare a porcinelorloc. Prisaca, jud. Galati.

Scopul evaluarii de mediu Studierea impactului activitatilor care se vor desfasura va evidentia posibilele surse de poluare si efectele pe care le pot determina, pe baza carora se va mentiona necesitatea de a fi luate masuri care sa contracareze eventualele efecte negative. Analiza activitatilor si a contextului in care acestea se desfasoara permite identificarea si estimarea efectelor pe care le determina, efecte pe baza carora se vor mentiona masurile care le contracareaza pe cele negative. Evaluarea impactului asupra mediului stabileste efectele ce vor rezulta din impactul activitatii care urmeaza a fi desfasurata in cadrul investitiei, denumita "Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere, reproductie si ingrasare a porcinelor", asupra mediului, precum si asupra factorului social si economic. Obiectivele evaluarii impactului au in vedere stabilirea urmatoarelor:

modificari posibile pozitive sau negative, ce pot interveni in calitatea factorilor de mediu prin desfasurarea activitatii;

nivelul de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei si al riscului declansarii unor accidente sau

avarii cu impact major; modul de incadrare in reglementarile legale in vigoare privind protectia mediului;

masuri ce pot fi luate pentru a se asigura protectia mediului.

Conform H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 1, obiectivul de investitii se incadreaza la punctul 17. „Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcinelor avand cel putin:

b) 3.000 de locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg;

c) 900 de locuri pentru scroafe”

In urma parcurgerii acestei etape, conform Ordinului MAPM nr. 860/2002, cu completarile si modificarile ulterioare, s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului. Raportul privind Impactul asupra Mediului s-a intocmit conform recomandarilor din Ghidul metodologic

privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare aprobat prin OM nr.

863/2002.

La intocmirea Raportului privind impactul asupra mediului au fost analizate urmatoarele documente:

Certificat de atestare a dreptului de proprietate MO7 nr. 1950/10.04.1996;

proces verbal de adjudecare al proprietatii Nr. 1421/99 din 26.09.1999;

Contract de închiriere comerciala intre Pruna Neculai si SC Suintest SRL Nr. 02 din 01.12.2005;

Certificat de Urbanism nr. 5/2011 “Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de

scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”; Avize si notificari ale autoritatilor judetului Galati (DSV, ANSVSA, ENEL Distributie, ISU, SGA);

Proces Verbal de constatare emis de ANAR – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, nr. 964/13.10.2011

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati Memoriu de prezentare al SC SUINTEST SRL Plan

Memoriu de prezentare al SC SUINTEST SRL

Plan de incadrare in zona 1:5000;

Plan de situatie 1:1000;

Memoriu de prezentare

Documente de referinta BAT/BREF - Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile pentru proiectul propus.

1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia

Necesitatea realizarii obiectivului – "Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere, reproductie si ingrasare a porcinelor” - are ca rezultat dezvoltarea sectoarelor economice deficitare in special pe sectorul dezvoltarii

fermelor zootehnice si valorificarea productiei vegetale din productia zonei. Avantajul major al amplasamentului ales il constituie existenta constructiilor/halelor (in trecut pe amplasament a functionat o ferma de crestere a porcilor SC SUINPROD S.A Cosmesti), starea buna a constructiilor si costurile mici implicate pentru reabilitarea si modernizarea fermei.

Beneficiarul solicita modernizarea fermei existente in vederea atingerii parametrilor optimi din punct de vedere tehnic, funcţional si ecologic, proiect ce prevede reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejecţiilor prin execuţia de lucrări de realizare a 3 bazine de depozitare finala a dejecţiilor; construirea unui abator. Se vor avea în vedere următoarele:

păstrarea actualului amplasament, cu amenajarea elementelor geometrice conform standardelor în vigoare;

reabilitare hale creştere suine (creşterea capacităţii);

reabilitarea sistemului existent de scurgere-colectare-stocare prin proiectarea unei structuri impermeabilizate;

realizarea unei surse proprii de apa cu folosinţa tehnologica (asigurarea cantităţii necesare activităţii);

valorificarea cărnii de porc prin abatorizare proprie

Se vor realiza lucrări de:

a) modernizare hale creştere suine;

b) amenajarea canalelor colectoare a dejecţiilor;

c) modernizare bazine pentru stocarea dejecţiilor;

d) construire abator;

e) lucrări generale de protecţie a mediului la nivelul întregului amplasament

1.4.1. Amplasamentul obiectivului si adresa

Amplasamentul obiectivului propus Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere, reproductie

si ingrasare a porcineloraflat in folosinta SC SUINTEST SRL, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate MO7 nr. 1950/10.04.1996, procesului verbal de adjudecare al proprietatii Nr. 1421/99 din 26.09.1999 si Contractului de închiriere comerciala intre Pruna Neculai si SC Suintest SRL Nr. 02 din 01.12.2005 cu Nr. inregistrere la Consiliul local Munteni: 4413 din 05.12.2005, este situat in intravilanul satului Frunzeasca, com. Munteni, jud. Galaţi, parcela 5-159, in incinta fostei societati Suinprod S.A. Cosmesti. Situaţia existenta Conform CU nr 5/20.01.2011 regimul juridic al terenului este urmatorul:

Situarea terenului: ferma Prisaca, intravilanul satului Frunzeasca, com. Munteni, jud. Galaţi,

suprafaţa totala teren 280.590,00 mp Regimul economic

Folosinţa actuala - teren curti-constructii

Destinaţia – teren construcţii. Pe terenul aflat in folosinta S.C. Suintest S.R.L. Galaţi se afla construcţii cu suprafaţa totala de 29.072,17 mp. Amplasamentul investiţiei propuse se afla la o distanta de cca. 1,2 km de drumul E85, cca. 10 km de localitatea

Tecuci si cca. 90 km de mun. Galati, avand ca vecini la:

- est, la o distanta de 1.7 km, limita intravilanului localitatii Ţigăneşti - sud, la o distanta de 6.9 km, situl de importanta comunitara Pădurea Balta Munteni. Vecinatatile amplasamentului destinat investitiei sunt:

la Nord – teren agricol Parcela 5-159;

la Est – Valea Baii- baza receptie Cargill si E586;

la Sud – pasune si teren agricol;

la Vest – pasune si teren agricol.

Amplasamentul are asigurat accesul la urmatoarele retele de utilitati:

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati ∑ alimentare cu energie electrica - racord la

alimentare cu energie electrica - racord la reteaua existenta în zonă

Parametrii terenului si constructiilor propuse sunt:

S teren = 280.590,00 mp S ocupată cu construcţii (amenajare construcţii existente + construcţii noi) aferente proiectului = 29.666.17 mp; P.O.T. max admis = 30 %; CUT max admis = 0,29 Caracteristicile geofizice ale terenului de fundare constituit în principal din loessuri cu adâncimea de fundare mai mare de 0,90 m permit realizarea lucrarilor de constructii destinate realizarii proiectului. Comportarea in timp a constructiilor va fi buna in special prin masurile initiale de protectie care au fost luate pentru amplasament:

amplasamentul este prevazut cu trotuare de garda de jur imprejurul constructiilor;

nu exista surse de apa care sa puna in pericol stabilitatea constructiilor; Regimul de functionare al halelor de scroafe si suine :

365 zile/an; 24ore/zi Abator:

-

-

1.4.2.

capacitate 1500t/an

Regim de lucru 260 zile/an; 8 ore/zi Figura nr. 1.4.1 - Planul de amplasare a obiectivului

Figura nr. 1.4.1 - Planul de amplasare a obiectivului Descrierea etapelor de realizare a proiectului Pe

Descrierea etapelor de realizare a proiectului

Pe amplasamentul situat in intravilanul satului Frunzeasca, comuna Munteni, judetul Galati se vor realiza:

a) Lucrări de modernizare hale crestere suine

Construcţiile existente vor fi reabilitate si consolidate prin lucrări de:

reabilitarea construcţiilor existente - actual nefuncţionale, in vederea conformării acestora si includerea lor in circuitul tehnologic - creşterea capacitatii instalaţiei la 12.800 locuri de cazare suine;

consolidarea structurilor din beton armat al tuturor clădirilor existente pe amplasament

b) Amenajarea canalelor colectoare a dejecţiilor;

Pentru reabilitarea si funcţionarea in parametri optimi a amenajărilor canalelor colectoare existente se propune realizarea unui sistem de canale colectoare de dejecţii care vor fi dirijate printr-un canal principal din beton cu secţiune

rectangulara cu dimensiunile: 40 x 60 cm, dotat pe traseu cu pompa tocător, acesta făcând trecerea către zonele de stocare, respectiv bazine betonate. Canalele colectoare vor fi acoperite cu placi prefabricate din beton si vor fi dimensionate corespunzător in zona de carosabil.

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati Sistemul de canale colectoare se va realiza din

Sistemul de canale colectoare se va realiza din beton armat dimensionat conform normativelor in vigoare specifice proiectării construcţiilor agrozootehnice. Pantele de scurgere vor fi de minim 2% pentru a asigura o buna dirijare a fluidelor către canalele principale de scurgere.

c) Modernizare bazine pentru stocarea dejecţiilor

Apele uzate rezultate de la spălarea halelor si dejecţiile sunt evacuate din gropile de dejecţii ale boxelor, prin

sistemul canalelor colectoare spre bazinele finale.

Lucrările de modernizare a trei bazine betonate, constau in:

lucrari de consolidare a peretilor si bazei prin armare cu plasa sudata cu ochiuri patrate cu diametrul de 6 mm

lucrări de torcretare a pereţilor existenţi si de corecţie a elementelor geometrice non-conforme;

si fixarea cu ancore de otel OB37 cu diametrul de 8 mm; lucrari de impermeabilizare a bazei bazinelor;

lucrări de cofrare a pereţilor existenţi. Se recomanda utilizarea de cofraje metalice glisante pentru obţinerea unor parametri geometrici cat mai exacţi;

lucrări de preparare si punere in opera a betonului. Se va utiliza beton de clasa superioara cu marca B300.

De asemenea se prevede ca reţeta de betoane sa includă agregate mici cu porozitate mica si impermeabilitate ridicata, precum si utilizarea unor aditivi specifici construcţiilor hidrotehnice pentru creşterea gradului de impermeabilizare. Cimentul utilizat va fi ciment specific betoanelor utilizate la construcţiile hidrotehnice. Prepararea betonului se va realiza in instalaţii centralizate de capacitate ridicata si va fi pus in opera tot mecanizat pentru sporirea eficientei de execuţie dar si pentru obţinerea unor parametri de siguranţa si de exploatare optimi. In timpul procesului de turnare a betonului este obligatorie utilizarea vibratoarelor interioare pentru o buna tasare a betonului, in vederea obţinerii unei porozităţi reduse a structurii de beton.

d) Construire abator

Investiţia va fi compusa din:

o

Abator suine -parter- Sc=594mp;

o

Cai carosabile pentru acces auto;

o

Staţie de epurare NIJHUIS

o

Platforme exterioare betonate, suprafaţă totală 600 mp

o

Cuva dezinfecţie mijloace auto, S = 20 mp, V=2 mc

- Regimul tehnic:

Suprafaţa construita la sol a clădirii Abator Ac=594,00 mp; Suprafaţa desfăşurata a clădirii Ad=594,00mp; Suprafaţa utila Au= 510,00 mp; Suprafaţa terenului studiat: 2.500,00 mp; Procentul de ocupare al terenului: 20,19%; Coeficientul de utilizare al terenului: 0,20; - Echipare cu utilităţi:

Apa rece: de la puţurile forate existente in incinta Canalizare: racord la staţia de epurare Instalaţie electrica: racord la reţelele existente Energie termica: radiatoare electrice + boilere electrice pentru apa calda menajera Inaltimea construcţiei si caracteristici volumetrice:

Inaltimea la cornişe: 7.24m. Inaltimea totala: 8.64 m. Număr de niveluri: 1- parter Sistem constructiv si principalele materiale de constructie permise:

o

infrastructura: sistem de fundare indirecta, cu fundaţii izolate de tip cuzinet si bloc din beton armat monolit.

o

suprastructura: cadre beton armat; închideri BCA si termosistem, şarpanta lemn, învelitoare ţigla metalica

Modul de organizarea fluxului de circulaţie: Accesul persoanelor si vehiculelor in incinta se va realiza pe aleile carosabile.

e) Lucrări de protecţie a mediului la nivelul întregului amplasament.

Organizarea sistemului de gestionare conformă a deşeurilor generate pe amplasament:

- organizarea sistemului de colectare selectiva a deşeurilor tehnologice si menajere;

- amenajare de spatii de stocare temporara a deşeurilor in vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate;

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati - amenajarea de spatii verzi/plantari in zonele libre

- amenajarea de spatii verzi/plantari in zonele libre de constructii.

- realizarea in zona rezervoarelor de dejectii a două foraje de observaţie a freaticului, pozitionate pe directia de curgere, respectiv in amonte si in avalul de acestea.

Managementul de mediu In ferma vor fi respectate cerintele generale BAT pentru tehnici de management, conform celor prezentate in

tabelul Tabelul nr. 1.4.2:1 Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

   

Cerinta caracteristica a BAT

Documentul de referinta sau termenul de conformare

Responsabil

0

 

1

2

3

1

Politica de mediu

   

2

Exista programe preventive/ de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Exista o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie?

s-a intocmit:

 

Planul de prevenire si interventie in caz de incendii Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (anexa la autorizatia de gospodarire a apelor) Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare si distributie a apei. Programul de intretinere a celorlalte instalatii

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

3

Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului

Pe baza conditiilor ce vor fi prevazute in Autorizatia Integrata de Mediu.

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

- Sistem de identificare a principalilor indicatori de performanta in domeniul mediului

- Sistem de stablire si mentinere a unui program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei.

   

4

Principalii indicatori de performanta de mediu

pe conditiilor din Autorizatia Integrata de Mediu

Se vor

baza

stabili

Idem

5

Sistemele de instruire trebuie sa se aplice in interval de 2 luni de la emiterea AIM pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; acestea trebuie sa cuprindA urmatoarele elemente:

Va

exista

un

sistem

de

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

instruire

la

nivelul

firmei.

Copii

ale

manualului

de

instruire

sunt

disponibile

la

 

1. Aducerea la cunostinta a conditiilor din AIM si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru; 2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale;

sediulfirmei.

Manualul

de

instruire

va fi

actualizat permanent pentru a

acoperi

toate

necesitatile

impuse

de

conditiile

din

autorizatie.

3.

Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la

conditiile de autorizare;

4.

Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri

adecvate in situatii de emisii accidentale;

5.

Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a

evidentelor de instruire

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati   Cerinta caracteristica a BAT Documentul de
 

Cerinta caracteristica a BAT

Documentul de referinta sau termenul de conformare

Responsabil

0

1

 

2

3

6

Trebuie sa existe o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie.

Se

va

intocmi

Fisa

postului

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

pentru

fiecare

angajat,

in

 

termen

de

2

luni

de

la

obtinerea

AIM,

pentru

a

 

raspunde

conditiilor

 

din

autorizatie

 

7

Standardele de instruire pentru acest sector industrial

Normele

 

din

sectorul

idem

zootehnic si cele din codul bunelor practici agricole

8

Procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective.

Se va

intocmi

pana

la

idem

depunerea documentatiei de solicitare a obtinerii AIM.

9

Procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii.

Se va

intocmi

pana

la

idem

depunerea documentatiei de solicitare a obtinerii AIM.

10

Audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus. (Denumiti organismul de auditare).

Se va face in conformitate cu procedurile din Sistemul de Management al Calitatii

Responsabilul PM la nivel de firma

11

Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Managementul de varf al companiei trebuie sa demonstreze printr-un document ca analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesar astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentele asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia. Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu

Nu exista o inca o Politica de mediu documentata

Directorul tehnic Responsabilul PM la nivel de firma

12

Managementul de varf al companiei trebuie sa demonstreze printr-un document ca analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an.

Nu exista un document dar Conducerea analizeaza anual realizarea programului de conformare

Responsabilul PM la nivel de firma

13

Trebuie sa existe o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC):

   
 

controlul schimbarii procesului in instalatie;

Sarcinile care decurg din conditiile din AIM vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili in termen de 2 luni de la emiterea autorizatiei.

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

 

proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante;

idem

 

Directorul tehnic

 

aprobarea de capital;

 

Directorul economic

 

alocarea de resurse;

 

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

Raport privind impactul asupra mediului ,, Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale, si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”, titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati

titular S.C. SUINTEST S.R.L loc. Frunzeasca, jud. Galati     Cerinta caracteristica a BAT  
   

Cerinta caracteristica a BAT

 

Documentul de referinta sau termenul de conformare

Responsabil

0

 

1

 

2

3

 

planificarea si programarea;

   

idem

 

includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare;

 

Responsabilul PM la nivel de firma Seful fermei

 

politica de achizitii;

   

Directorul economic

 

evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie).

 

Directorul economic

14

Compania va intocmi rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru:

   
 

1. informatii solicitate de autoritatea de reglementare; si garda de mediu

Raportul de mediu se include in raportul anual al Companiei. Dupa obtinerea AIM, se va respecta forma ceruta

Responsabilul PM la nivel de firma

 

2. eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate.

Se va implementa SMM pe baza elementelor enumerate mai sus

 
 

Rapoartari

externe,

preferabil

prin

declaratii

publice

Raportul de mediu este inclus

 

privind mediul.

 

in raportul

anual

al

 

Companiei.

Halele vor fi reorganizate în vederea funcţionarii având următoarele caracteristici / destinaţii:

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Tabel 1.4.2-2 Caracteristici Hale Tineret   Num ă

Tabel 1.4.2-2 Caracteristici Hale Tineret

 

Număr

   

Grătar

 

Suprafaţă

Suprafaţa

Suprafaţă

 

Hală

Nr. Boxe

Supraf. pat

uscat (mp)

beton (mp)

Supraf. totală

boxe (mp)

culoare acces

(mp)

utila

(mp)

vitrată

(mp)

Instalaţii

încălzire

 

4 - tineret

56

314.16

257.0

571.20

106.8

678.00

10.5

DA

Anexa Hala 4 - tineret

40

114.40

128.7

243.10

82.8

325.90

10.5

DA

 

TOTAL 1

96

428.56

385.7

814.3

189.6

1003.9

21.0

-

Porc gras

 
 

Număr

Hală/

Nr. Boxe

Suprafaţă pat

uscat (mp)

Grătar

beton

Supraf. totală

boxe (mp)

Suprafaţă

culoare acces

Suprafaţă

utila (mp)

Suprafaţă

vitrată

Instalaţii

încălzire

tip suina

(mp)

(mp)

(mp)

1

– porc gras

24

393.64

228.84

622.48

92.32

714.80

9.36

NU

2

– porc gras

24

429.69

218.13

647.82

92.32

740.14

9.36

NU

3

– porc gras

24

428.76

228.8

657.60

94.59

752.19

9.36

NU

5

– porc gras

45

359.23

213.8

572.99

94.59

667.58

8.64

NU

6

– porc gras

49

349.35

210.23

559.58

84.18

643.77

8.64

NU

7

– porc gras

49

325.22

210.23

535.45

83.09

618.54

8.64

DA

8

– porc gras

45

338.96

213.858

552.82

94.59

647.41

8.64

NU

11

– porc gras

48

466.89

264.279

731.17

92.7

823.87

54

NU

12

– porc gras

72

598.20

294.195

892.39

92.7

985.09

54

NU

13

– porc gras

48

619.68

299.844

919.52

92.7

1012.22

54

NU

14

– porc gras

48

619.68

299.844

919.52

92.7

1012.22

54

NU

15

– porc gras

30

471.52

231.894

703.41

71.55

774.96

37.8

NU

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati TOTAL 2 308 5400.82 2913.98 8314.73 1078.03

TOTAL 2

308

5400.82

2913.98

8314.73

1078.03

9392.79

316.44

-

Maternitate

Număr

Hală

Nr. Boxe

Supraf. pat

uscat

Grătar

beton

Supraf. totală

boxe

Suprafaţă

culoare acces

Suprafaţa

utila

Suprafaţă

vitrată

Instalaţii

încălzire

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

9*

120

201.60

144.00

403.2

490.00

835.60

8.64

DA

10

120

201.60

144.00

403.2

490.00

835.60

8.64

DA

TOTAL 3

240

403.20

288.00

691.20

980.00

1671.20

17.28

-

TOTAL 1+2+3

644

6232.58

3587.68

9820.26

2247.63

12067.89

354.72

-

* hala 9 - in conservare / se preconizeaza a intra in ciclu efectiv de productie in 2013 Ferma de suine din Prisaca a S.C. SUINTEST S.R.L - GALATI are 15 hale din care 1 pentru fătare, 1 hala si o anexa pentru creştere, si 12 hale pentru îngrăşarea porcilor.

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Hala nr. 10 maternitate – cu o suprafa

Hala nr. 10 maternitate – cu o suprafaţă de 835,60 m 2 , 120 boxe organizate în 5 compartimente, cu 3 cai de acces. Fiecare boxa adăposteşte 1 scroafa – un compartiment adăposteşte 24 de scroafe. În Hala 10 de maternitate cu o capacitate de 120 locuri, sunt aduse scroafele gestante provenite de la ferma Ghidigeni cu cca 5 zile înainte de fatare. În hala de maternitate are loc fătarea şi alăptarea purceilor până la 6 săptămâni (38 de zile). După 6 săptămâni scroafele revin în ferma de provenienţă, respectiv în hala monta ferma Ghidigeni, unde se reia ciclul de montă şi stau la gestatie până la o nouă fătare ciclul repetându-se la 5 luni. Purceii rezultaţi din fătare în număr de 1200 capete, după înţărcare la maxim 38 de zile, cu o greutate de 6-7 (10) kg sunt transferaţi din maternităţi in adăposturile de creştere a tineretului (hala nr. 4) Hala nr. 9 maternitate ( in conservare / se preconizeaza a intra in ciclu efectiv de productie in 2013) cu o suprafaţă de 835,60 m 2 , are 5 compartimente, cu 24 boxe cu 3 căi de acces. Fiecare boxa adăposteşte 1 scroafa – un compartiment adăpostite 24 de scroafe. În Hala 9 de maternitate cu o capacitate de 120 locuri, sunt aduse scroafele gestante provenite de la ferma Ghidigeni cu cca 5 zile înainte de fatare. În hala de maternitate are loc fătarea şi alăptarea purceilor până la 6 săptămâni (38 de zile). După 6 săptămâni scroafele revin în ferma de provenienţă, respectiv în hala monta ferma Ghidigeni, unde se reia ciclul de montă şi stau la gestatie până la o nouă fătare ciclul repetându-se la 5 luni Purceii rezultaţi din fătare în număr de 1200 capete, după înţărcare la maxim 38 de zile, cu o greutate de 6-7 (10) kg sunt transferaţi din maternităţi in adăposturile de creştere a tineretului. Hala nr. 4 şi anexă Hală nr. 4 - tineret: are 4 compartimente cu 24 de boxe/ fiecare, capacitatea totala a Halei nr. 4 fiind de 1620 de locuri. Purceii rezultaţi din fătare în număr de 1200 capete sunt transferaţi din maternităţi in adăposturile de creştere a tineretului unde in condiţii favorabile de temperatura si ventilaţie sunt cazaţi pană la vârsta de 85-90 zile si masa corporala de 25–30 kg. Porcii tineri de maxim 30 kg sunt mutaţi în halele de îngrăşare unde se va continua procesul de îngrăşare. Halele pentru îngrăşare sunt în număr de 12 şi prezintă următoarele caracteristici:

- Hala nr. 1 - are o suprafaţa 714.8 m 2 , cu 24 boxe, prevăzuta cu hol de acces. Capacitatea halei este de 840 locuri

- Hala nr.2 - pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 740.14 m 2 , Capacitatea halei este de 870 locuri în 24 boxe.

- Hala nr.3 - pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 752.19 m 2 , Capacitatea halei este de 885 locuri in 24 boxe.

- Hala nr. 5 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa de 667.58 m 2 Capacitatea halei este de 785 locuri in 45 boxe.

- Hala nr. 6 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 643.77 m 2 , Capacitatea halei este de 760 locuri in 49 boxe.

- Hala nr. 7 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 618.54 m 2 . Capacitatea halei este de 730 locuri in 49 boxe.

- Hala nr. 8 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 647.41 m 2 . Capacitatea halei este de 760 locuri in 45 boxe.

- Hala nr.11 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţă Sc= 823.87 m 2 . Capacitatea halei este de 850 locuri in

48 boxe.

- Hala nr. 12 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 985.09 m 2 . Capacitatea halei este de 1160 locuri in 72 boxe.

- Hala nr. 13 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 1012.22 m 2 . Capacitatea halei este de 1190 locuri in

48 boxe.

- Hala nr. 14 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 1012.22 m 2 . Capacitatea halei este de 1190 locuri in

48 boxe.

- Hala nr. 15 – pentru adăpostire porc gras, are o suprafaţa 774.96 m 2 . Capacitatea halei este de 920 locuri in 30 boxe. Toate halele sunt dotate cu un sistem de adăpare cu nivel constant si suzete cu jgheaburi pentru distribuirea hranei sub forma de uruiala din materii vegetale . Distribuţia apei in interiorul halelor se realizeaza prin intermediul

unui sistem de tevi de polipropilena si otel galvanizat prin suzete alimentate prin conducte PEHD cu Dn ¾” si lungimea de cca. 50m (pe fiecare fir principal); furajul este distribuit manual de catre un operator pentru fiecare hala, astfel ca fiecare animalele sa aibă acces, oricând la hrana. Microclimatul din adăposturi. Din punct de vedere al temperaturii: halele sunt încălzite cu aeroterme electrice, ventilaţie naturala sau mecanica. Temperatura este variabila:

de la 25 0 C in prima săptămână de viaţă a sugarilor la 22 0 C,

in sectorul de tineret sa ajungă la 20 0 -22 0 C.

la porcul gras temperatura optima este de 18 0- 20 0 C.

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Construire abator Abatorizare Porcii care au atins

Construire abator Abatorizare Porcii care au atins greutatea de 100-120 kg sunt sacrificati in abatorul propriu. Animalul este dirijat din padocul de aşteptare (prin intermediul unui tunel specific dotat cu duş) în interiorul boxei de asomare dotată cu o ghilotină la intrare şi uşa basculantă cu funcţionare pneumatică pentru ieşire. Comenzile sunt acţionate de către

operator şi sunt poziţionate în apropierea ghilotinei de la intrarea în boxă şi a punctului în care operatorul efectuează asomarea cu ajutorul cleştelui electric cu comandă la joasă tensiune. După asomare, operatorul deschide uşă laterală cu comandă pneumatică şi animalul este scos din boxă, este agăţat de piciorul posterior cu un cârlig cu lant şi se efectuează înjunghierea. Un spălător cu sterilizator este instalat în apropierea locului în care se face înjunghierea. Cu ajutorul unui elevator electric vertical animalul este ridicat şi prin intermediul unui sistem automat, cârligul este introdus corect în linia de sângerare. După înjunghiere începe faza de sângerare. Animalul înaintează prin intermediul liniei montate în coborâre şi este blocat, acolo unde şi dacă este necesar, cu opritorii cu comandă pneumatică care sunt montaţi pe linie. După etapa de sângerarea, cu ajutorul unui coborâtor pneumatic animalul este adus de la linia de sangerare

în

bazinul de opărire. Bazinul de opărire este construit din tablă de oţel inox AISI 304, întărită la nivelul inferior pentru a garanta

o

exceptională rezistenţă. Bazinul de opărire cu arzător este echipat cu toate automatismele electrice apte pentru a

asigura stingerea arzătorului la atingerea temperaturii optime a apei. Din bazinul de opărire animalul este introdus în depilator cu ajutorul unui elevator pneumatic , totul se realizează cu respectarea timpilor pentru fiecare procedură în parte. Odată executată operaţia de depilare, animalul este depus pe masa de finisare şi agăţat în linia aeriană cu şină dublă inox de prelucrare cu ajutorul unui alt elevator pneumatic care se coboară până când ajunge la nivelul mesei de finisare. In acest moment încep fazele de:

- prelucrare anus; - eviscerare - despicare - vizita sanitară Aceste operaţiuni sunt efectuate de către personalul poziţionat pe o platformă de lucru fixă, din oţel inox AISI 304, şi cu animalul agăţat în linia de prelucrare, platformă pe care este poziţionat şi medicul veterinar pentru efectuarea inspecţiei sanitare. Platforma este dotată cu două spălătoare cu sterilizator, unul pentru operatori şi celălalt pentru medicul veterinar. Operaţiunile de prelucrare sunt facilitate prin poziţionarea pe linia aeriană a unui despărţitor electric. Burţile sunt dirijate înspre măţăria murdară cu ajutorul unui tobogan din oţel inox AISI 304 care face legatura între platforma de prelucrare şi măţărie. Organele şi intestinele care au primit avizul veterinar sunt aşezate în cărucioare speciale şi transportate în depozitele destinate lor. In cazul în care există carcase suspecte, în cadrul abatorului este prevăzută o cameră frigorifică special destinată conservării carcaselor ţinute sub observaţie. Cărnurile provenite din sălile de tăiere sunt transportate, cu ajutorul cârligelor care circulă pe liniile aeriene din inox cu profil dublu şi pot fi încărcate în mijloace de transport frigorifice pentru a fi livrate după ce au fost cântărite cu ajutorul unui cântar electronic aerian; sau pot fi transportate în camerele frigorifice de conservare. Casetele, cărucioarele şi toate celelalte containere implicate în diversele faze ale ciclului productiv sunt adaptate uzului alimentar, sunt curăţate preventiv şi, atunci când este necesar, sunt ţinute acoperite. Pentru operaţiunile de încărcare şi descărcare a cărnurilor în carcasă se utilizează braţele de încărcare în coloană cu funcţionare oleodinamică. Pentru a proteja cărnurile în os în timpul operaţiunilor de încărcare/ descărcare au fost montate la gurile de încărcare izolatoare de tip burduf şi uşi secţionale electrice izotermice. Toată zona de încărcare/ descărcare e suficient de amplă şi de bine iluminată pentru a se efectua corect toate operaţiile dorite. Iluminatul se va realiza cu becuri economice cu sistem de protectie impotriva umiditatii, cu o putere de 2500 W/hala. Încălzirea halelor de tineret se realizează in general in perioada rece a anului, când animalele sunt mici si încălzirea acestora este necesara. Sistemul folosit este cu încălzire directa se foloseşte cate o aeroterma tip/ electric/ si paturi calde. Sunt 4 bucăţi aeroterme/ hala maternitate si 3 bucăţi aeroterme/ in fiecare hala de tineret. Consumul electric la o aeroterma este de 5 kw/ora. Trebuie menţionat ca unele dotări tehnologice, cum sunt despărţiturile pentru purcei in perioada de fătare si pana la înţărcare, instalaţiile de microclimat (pentru încălzire) in perioada de fătare si pana la înţărcarea purceilor, nu sunt folosite tot timpul anului. Zona de filtru sanitar cuprinde: vestiar dezechipare personal, dus, vestiar echipare personal, hol, curatatorie echipament lucru si camera odihna personal. Vestiarul – filtru este amplasat la limita zonei de productie, astfel incat

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati intrarea persoanelor in vestiar sa se faca din

intrarea persoanelor in vestiar sa se faca din afara zonei de productie, iar iesirea din vestiar sa asigure accesul direct in zona de productie a exploatatiei. La intrarea si iesirea din vestiarul – filtru vor fi amenajate sisteme de dezinfectie pentru incaltaminte.

Împrejmuire şi drumuri de acces Spaţiul împrejmuit va cuprinde amplasamentul fermei, paza fiind asigurată de către personalul specializat din cadrul complexului, împrejmuirea va fi executata din panouri de gard din plasă zincată fixate pe stâlpi din ţeavă de otel. Circulaţia exterioară se realizează prin alei betonate către toate clădirile, drumuri betonate de incintă şi spaţiu pentru parcarea mijloacelor auto. Pe timpul realizării proiectului si in cel de exploatare a activităţii căile de acces existente nu vor suferi modificări, starea acestora fiind conform cerinţelor specifice. Alimentarea cu apa se va realiza prin cele 2 puţuri forate (unul existent si unul ce urmeaza a se construi). Apa potabila va fi dirijata printr-o reţea spre bazinul de acumulare a apei (hidrosfera) cu o capacitate de 60 mc. Apa din bazinul de acumulare ajunge gravitaţional la fiecare suzeta, se asigura in permanenta apa in fiecare coloana de apa cu suzete la fiecare boxa. Realizarea sistemelor de canalizare Pentru reabilitarea şi funcţionarea în parametri optimi a amenajărilor canalelor colectoare existente se propune realizarea unui sistem de canale colectoare de dejecţii care vor fi dirijate printr-un canal principal către zonele de stocare, respectiv bazine betonate. Canalele colectoare vor fi acoperite cu placi prefabricate din beton si vor fi dimensionate corespunzător in zona de carosabil. Pantele de scurgere vor fi de minim 2% pentru a asigura o buna dirijare a fluidelor către canalele principale de scurgere. Evacuarea apelor uzate se va realiza diferit in functie de tipul acestor ape, dupa cum urmeaza:

o Apele uzate de tip tehnologic - prin canale interioare impermeabilizate, betonate, dispuse de-a lungul halelor, racordate la un canal principal din beton – acoperit ce evacuează prin pompare în bazinele betonate de stocare;

o ape menajere de la grupuri sanitare şi abator - in bazin statia de epurare aferenta Sistemul de epurare propus va fi compus din :

- filtru Aquarake pentru statia de spalare camioane;

- filtrare cu filtru rotativ;

- flotare cu unitatea de flotare;

- biotratament aerobic discontinuu secvential;

- deshidratare namol.

Instalatii electrice Alimentarea cu energie electrica a amplasamentului se va realiza printr-un bransament la reteaua electrica aeriana din zona. Receptoarele de energie electrica ce respecta recomandarile documentelor de referinta BAT/BREF

(cap. 4.4) constau din: iluminat artificial) aparate de ventilare, aparatura de birou, pompe, incalzire cu aeroterme, instalatii frigorifice. Măsurile operaţionale generale de reducere a consumului de energie în fermele de porci sunt:

- mai buna utilizare a capacităţii disponibile în adăpost

- optimizarea densităţii animalelor

- scăderea temperaturii atât cât condiţia animalului şi producţia permit.

Câteva posibilităţi pentru reducerea consumului de energie sunt:

- reducerea ventilaţiei, luând în considerare nivelele minime necesare pentru buna condiţie a animalului

- izolarea clădirii, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire

- optimizarea poziţiei şi ajustarea echipamentelor de încălzire

S-au montat ventilatoarele cu cel mai scăzut consum posibil de energie pentru o rată de volum de aer şi pentru o presiune de aer date. Ventilatoarele cu turaţie scăzută utilizează mai puţină energie decât acele care operează la

turaţie ridicată. Pichet incendiu – În interiorul exploatatiei va fi amplasat 1 pichet de incendiu complet echipat cu mijloace de prima interventie necesare stingerii inceputurilor de incendii: topor-tarnacop PSI; dulap pentru materiale PSI; cange cu coada, ranga PSI, galeata PSI, stingatoare cu CO 2 si pulbere, lopata PSI, lada cu nisip etc. Vor fi achizitionate ca mijloace de prima interventie in caz de incediu 32 stingatoare portabile tip P6. Tabel 1.4.2-3 Dotari tehnologice auxiliare

Dotari

Caracteristici

Sistem epurare ape tehnologice

Compusa din filtru rotativ, unitate de flotare, bioreactor aerobic discontinuu secvential si tambur de deshidratare Capacitatea proiectata a statiei:13 m 3 /ora pentru sistemul de filtrare- flotare si 100 m 3 /zi pentru sistemul biologic

Panou alimentare energie electrica

Racord trifazat 380V

Bazinul nr. 1

S=1000mp

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Bazinul nr. 2 S=1750 mp Bazinul nr. 3

Bazinul nr. 2

S=1750 mp

Bazinul nr. 3

S=1200 mp

Tabel 1.4.2-4 Rezervoare si depozite existente

Nr.

Rezervor/

Capacitate

   

crt

Depozit

Destinatie

Caracteristici

1

Magazie furaje

200 t

Depozitare nutreţuri

Prevazută cu o magazie anexă S=60 mp

2

Rezervor tampon

60 mc

Depozitare apa potabila

Rezervor cilindric vertical, dotat cu pompa alimentare.

1.5. Durata etapei de funcţionare

Ferma de crestere suine localitatea sat Frunzeasca, com. Munteni, jud Galaţi va functiona o perioada nedeterminata de timp in functie de cerinta de carne de porc, de conditiile economico-sociale generale, de existenta

conditiilor legale de functionare precum si de strategia de dezvoltare pe termen lung a proprietarului.

1.6. Informatii privind productia

Tabelul nr. 1.6.-1 Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice

Caracteristici fermă

 

Resurse folosite in scopul asigurarii productiei

Denumirea

Capacitate fermă

Denumirea

Cantitatea anuala

Furnizor

Suine

 

12560

locuri

Gaze naturale

 

-

-

Scroafe

 

240 locuri

 

Benzine

 

-

-

   

Energie electrica

380V

RENEL Distributie

4200

kW/an

Galati

   

Energie termica

380V

RENEL Distributie

Total

 

12800

locuri

 

4200

kW/an

Galati

Motorina

 

-

-

   

Altele

 

-

-

1.7.

Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

 

Principalele materii prime si materiale auxiliare (raportate la produsele finite rezultate: 12800 capete suine/serie). Pentru fiecare categorie de suine (greutate corporala) se folosesc categorii de nutret combinat, astfel

incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate conform tabelului:

Tabelul nr. 1.7.-1 Necesar materii prime ferma crestere suine

Nr.

   

Categorie suine (greutate corporala) Natura chimica/compozitie

Cantitati

 

crt.

Denumire

Mod de depozitare

   

Porumb

   

Scroafe

490,6

 

Purcei

700

Porci

375

Orz

Scroafe

100

 

Purcei

-

Porci

375

Sort soia 44%

Scroafe

166,6

1.

Nutreturi

 

Purcei

210

magazie anexă

combinate

porci

50

S=60 mp, capacitate 200 t

 

Ca: 0,65-0,90

P

total: 0,40-0,45%

Proteina bruta: 14-16%

Perioada III (60 kg – 100-105 kg) Ca: 0,65-0,90%

Scroafe

gestatie/alaptare:

P

total: 0,40-0,45%

3.2 kg/zi/cap

Proteina bruta: 13%

Scroafe gestatie/alaptare: Ca: 0,65-0,90

P

total: 0,45-0,65% Proteina bruta: 14-17%

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Nr.   Categorie suine (greutate corporala) Natura

Nr.

 

Categorie suine (greutate corporala) Natura chimica/compozitie

Cantitati

 

crt.

Denumire

Mod de depozitare

   

Perioada maternitate gestatie 10-15 l/zi/cap maternitate lactatie 20-25 l/zi/cap purcei de lapte 2,2 l/zi/cap Perioada crestere tineret (10-30) kg – 2-3

 

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un bazin de acumulare de tip hidrosfera avand capacitatea de 60 mc

2.

Apa

l/zi/cap l/zi/cap Perioada ingrasare suine (30-60 kg) 5-6 l/zi/cap (60 kg – 100-110 kg) 6-8 l/zi/cap

83,37 mc/zi total apa pentru adapat suine

 

Medicamente

   

Spatiu

special

amenajat

3.

si vaccinuri

-

Cca 1000 kg /an

refrigerat corespunzator

4.

Dezinfectanti

Aldezin

Cca 24 l/an

Se depoziteaza in spatiul special amenajat in incinta de 12 mp

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Tabelul nr. 1.7.-2 Informatii despre poluantii fizici si

Tabelul nr. 1.7.-2 Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

         

Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare/reducere

 
 

Tipul poluarii

poluare de fond

Pe zona obiectivului

Pe zone de

Pe zone rezidentiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond

Masuri de

Numarul surselor

eliminare/

 
     

Sursa de poluare

 

de poluare

Poluare maxima permisa (limita maxima admisa pentru om si mediu)

protectie/ restrictie aferente obiectivului conform legislatiei in vigoare

 

Cu

reducere a

 

Fara

implement

poluarii

area

   

masuri de

eliminare/

reducere a

poluarii

masurilor

de

eliminare/

reducere a

   

poluarii

Perioada de constructie

 
 

Trafic rutier

(utilaje

si

             

Verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor aflate in dotare

autovehicule de transport) emisii specifice activitatilor de

Functie de numarul utilajelor si autovehiculelor

CMA

STAS

12574-87

- da

 

atmosferica

transport, particule de praf

   
 

care vor fi utilizate

             

Poluare

Transportul si descarcarea materialelor de constructie (pulberi, COV etc.)

in

organizarii de

santier

cadrul

CMA

12574-87

STAS

- da

Pulberi

de

atmosferici

antrenate

curentii

in

Acoperirea

materialelor

timpul

in

 

zonele vecine

transportului

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati           Poluare calculata produsa
         

Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare/reducere

 

Tipul poluarii

poluare de fond

Pe zona obiectivului

Pe zone de protectie/ restrictie aferente obiectivului conform legislatiei in vigoare

Pe zone rezidentiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond

 

Masuri de

Numarul surselor

eliminare/

Sursa de poluare

     

de poluare

Poluare maxima permisa (limita maxima admisa pentru om si mediu)

 

Cu

reducere a

 

Fara

implement

poluarii

area

 
   

masuri de

eliminare/

reducere a

poluarii

masurilor

de

eliminare/

reducere a

   

poluarii

                 

Respectarea

 

conditiilor impuse

in

urma

organizarii

de

santier,

amenajarea

Depozitarea necontrolata a materiilor prime si materialelor, a deseurilor

Ord.

756/1997

MAPPM

- da

depozitelor

specifice

fiecarui

Poluarea solului

tip

de

material,

 

amenajarea

unei

platforme betonate

pentru

 

operatiunile

de

incarcare-

descarcare

   

Functie de starea tehnica a utilajelor si masinilor

MAPPM

         

Utilizarea unor utilaje cu revizia tehnica realizata in mod regulat Schimburile de ulei se vor realiza de catre persoane instruite/autorizate

Scurgeri de produse petroliere

756/1997

- da

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati Poluarea aerului în timpul func ţ ion ă

Poluarea aerului în timpul funcţionării fermei. In perioada de funcţionare a fermei de porci, respectiv stabilizarea dejecţiilor de suine si cea de abatorizare, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de:

cele trei bazine de stabilizare;

imprastierea dejecţiilor/fertilizarea terenurilor agricole.

Bazinele de la stabilizare a dejecţiilor au o suprafaţa mare de evaporare si acest lucru implica un potenţial semnificativ de eliberare a mirosurilor. In prima faza se va produce un nivel ridicat de mirosuri, pana când substanţele si procesele biologice se stabilizează. Tehnologia de imprastiere a dejecţiilor la suprafaţa solului reprezintă cel mai mare potenţial de generare a mirosurilor, deoarece componentele cu impact olfactiv major sunt dispersate pe o suprafaţa mare. Sursele de emisii si poluanţii specifici ai aerului rezultaţi din activitatea de stabilizare a dejecţiilor de suine şi împrăştierea acestora pe terenurile agricole

Poluanţi

Surse de emisii

NH 3

Depozitarea si imprastierea dejecţiilor

CH 4

Depozitarea si tratarea dejecţiilor

N

2 O

Depozitarea si imprastierea dejecţiilor

H

2 S

Depozitarea si imprastierea dejecţiilor

Poluarea solului în timpul funcţionării fermei In timpul functionarii fermei principala sursa de poluarea a solului o reprezinta cele trei bazine pentru stabilizarea dejectiilor. Poluarea solului poate fi cauzata/determinata de apariţia unor defecţiuni la sistemul de descărcare a dejecţiilor din sistemul de canalizare interna al fermei în bazinele de stabilizare care la rândul lor ar putea favoriza apariţia unor poluări accidentale la nivelul solului. Impactul cauzat de deversarea dejecţiilor lichide, este determinat in primul rând de cantitatea deversata, respectiv de concentraţia/calitatea acestora.

1.8 Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa

Contaminarea cu agenţi patogeni Agenţii patogeni pot fi reprezentaţi de următoarele categorii:

bacterii infecţioase fungi si protozoare.

Bolile parazitare transmise prin intermediul solului se datoresc:

cestodelor si nematodelor geothelminthes Poluarea apei in timpul functionarii fermei În timpul functionarii fermei principala sursa de poluarea a apei o reprezinta cele 3 bazine de colectare a dejectiilor. O măsura eficienta necesara a fi adoptata în cadrul fermelor de crestere a porcilor în scopul prevenirii poluărilor accidentale în cazul ploilor torenţiale, poate fi reprezentata de necesitatea asigurării unui spaţiu suficient de mare (sa existe un spaţiu liber) pentru fiecare bazin de stocare. Pentru calculul volumului necesar in vederea prevenirii poluarilor accidentale in situaţia apariţiei ploilor torenţiale, este recomandat sa se tina cont de cantitatea de ploaie cea mai puternica, raportata la o durata de cel puţin 24 ore, care se poate realiza odată la 25 ani. 1.9. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele In ceea ce priveste alternativele alese acestea nu au fost supuse analizei, deoarece actuala locatie detine infrastructura necesara functionarii unei ferme de crestere, reproductie, ingrasare si abatorizare a suinelor. Avantajul major al amplasamentului ales il constituie existenta constructiilor/halelor (in trecut pe amplasament a functionat tot o ferma de crestere a suinelor), starea buna a constructiilor si costurile mici implicate pentru reabilitarea halelor si construirea unui abator, a 3 bazine de stocare a dejectiilor. De asemeni caracteristicile geofizice ale terenului de fundare constituit in principal din loessuri cu adancimea de fundare mai mare de 0,90 m permit realizarea lucrarilor de constructii destinate finalizarii proiectului „Modernizare ferma. Construire abator suine. Reabilitarea sistemului de scurgere, colectare si stocare a dejectiilor animale si impermeabilizare 3 bataluri existente la ferma de crestere , reproductie si ingrasare a porcinelor”. Amplasamentul ales asigura masuri de protectie pentru functionarea proiectului:

stratul acvifer nu pune in pericol stabilitatea constructiilor;

elevatia amplasamentului este mai mare decat elevatia zonei asigurand protectia impotriva inundatiilor;

Raport privind impactul asupra mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati

mediului S.C. SUINTEST S.R.L loc. Prisaca, jud. Galati ∑ fundatiile halelor sunt suprainaltate la cota +0,5

fundatiile halelor sunt suprainaltate la cota +0,5 - +1m;

destinatia actuala de zona industriala si depozitare;

Amplasamentul este situat in satul Frunzeasca, comuna Munteni, judetul Galati, aflandu-se la distanta de cca.:

- 1,7 km fata de intravilanul satului Tiganesti;

- 3 km fata de cea mai apropiata locuinta din sat Ţigăneşti;

- 10 km fata de loc. Tecuci;

- 90 km fata de mun. Galati;

- 1,2 km fata de drumul E85

2.

Procese tehnologice

2.1.

Procese tehnologice de productie

Suprafata actuala a amplasamentului se va mentine neschimbata. Cota zero va fi situata la +1000 mm, spatiul dintre nivelul solului si cota zero ocupat de o constructie tip fagure din beton armat impermeabilizat cu pereti inclinati

necesar captarii dejectiilor provenite de la suine si mentinerii unui nivel al pernei de apa (tehnologia de crestere a porcinelor). Lucrari propuse pentru realizarea proiectului:

lucrări de modernizare hale crestere suine - consolidarea structurilor din beton armat pentru toate clădirilor existente pe amplasament

amenajarea canalelor colectoare a dejecţiilor existente, se propune realizarea unui sistem de canale colectoare de dejecţii care vor fi dirijate printr-un canal principal către zonele de stocare, respectiv bazine betonate. Canalele colectoare vor fi acoperite cu placi prefabricate din beton. Sistemul de canale colectoare se va realiza din beton armat dimensionat conform normativelor in vigoare specifice proiectării construcţiilor agrozootehnice. Pantele de scurgere vor fi de minim 2% pentru a asigura o buna dirijare a fluidelor către canalele principale de scurgere.

Modernizare bazine betonate pentru stocarea dejecţiilor.

Lucrările de modernizare a trei bazine betonate, constau in:

lucrari de consolidare a peretilor si bazei prin armare cu plasa sudata cu ochiuri patrate cu diametrul de 6 mm si fixarea cu ancore de otel OB37 cu diametrul de 8 mm;

lucrări de cofrare a pereţilor existenţi. Se recomanda utilizarea de cofraje metalice glisante pentru obţinerea unor parametri geometrici cat mai exacţi;

lucrări de torcretare a pereţilor existenţi si de corecţie a elementelor geometrice neconforme;

lucrari de impermeabilizare a bazei bazinelor;

lucrări de preparare şi punere în opera a betonului. Se va utiliza beton de clasa superioara cu marca B300.

De asemenea se prevede ca reţeta de betoane sa includă agregate mici cu porozitate mica si impermeabilitate ridicata, precum si utilizarea unor aditivi specifici construcţiilor hidrotehnice pentru creşterea gradului de impermeabilizare.Cimentul utilizat va fi ciment specific betoanelor utilizate la construcţiile hidrotehnice.

Construire abator.

1. Suprafaţa construita la sol a clădirii Abator Ac=594,00 mp;

2. Suprafaţa desfăşurata a clădirii Ad=594,00 mp;

3. Suprafaţa utila Au= 510,00 mp;

Inaltimea construcţiei si caracteristici volumetrice

o

Inaltimea la cornişe: 7,24m;

o

Inaltimea totala: 8,64 m;

o

Număr de niveluri: 1- parter Sistem constructiv si principalele materiale de constructie premise:

o

infrastructura: sistem de fundare indirecta, cu fundaţii izolate de tip cuzinet si bloc din beton armat monolit.

o

suprastructura: cadre beton armat; închideri BCA si termosistem, şarpanta lemn, învelitoare ţigla metalica

Construire statie epurare;

Construire platforme betonate cu suprafata de 600 mp, încadrate conform proiectului tehnic ca fiind căi

de circulaţie interne. In cadrul Fermei Porcine Prisaca vor exista 2 cicluri de reproduc