Sunteți pe pagina 1din 317

----------------------- Page 1----------------------MINISTERUL EDUCAIEI AL REpUbLICII MoLDovA STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII Chiinu, 2012 1 ----------------------- Page 2----------------------37.

091 S 76

Standarde de eficien a nvrii. Ch. : Lyceum, 2012 (F.E.-P. Tipogr. Central). 232 p. 4500 ex. ISBN 978-9975-4394-5-9. ISBN 978-9975-4394-5-9. i Moldova 2 ----------------------- Page 3----------------------STANDARDE DE EfICIEN A NvRII LIMbII I LITERATURII RoMNE Adrian Ghicov, doctor n pedagogie, profesor grad didactic superior, directorul Agen iei de Evaluare i Examinare a Minis terului Educa iei. Tatiana Cartaleanu, doctor n filologie, profesoar grad didactic superior, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Crean g. Mariana Marin, doctor n pedagogie, profesoar grad didactic superior, Institutul de tiin e ale Edica iei. valentina Gaiciuc, consultant superior n Direc ia nv mnt precolar, primar i secundar general a Ministerului Edu ca iei. Cuvnt explicativ Ministerul Educa ie al Republicii

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg s

standardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar tr ebui s tie i s poat face elevii n fiecare domeniu de nv are, la o anumit treapt colar. Standardele snt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i

drul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care pa ticip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educa ionale, ca

la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, o rienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezi nt un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o edu ca ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului, n acord cu finalit ile educa iei. Ele se

seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. 3 ----------------------- Page 4-----------------------

Standardele snt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt pe arii curriculare viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele socia le, domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de felu l cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii pe rsonalit ii n educa ie. Standardele snt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul cogni iv al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea ele vilor, adic snt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale procesul ui educa ional predarea, nv area i evaluarea toate contribuind la asigurarea unei educa ii de calitate. Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-eva -

luare prin fiecare disciplin Obiectivul de baz al colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici e. Pentru a urma acest obiectiv,

colar. standardelor elaborate este de a le permite

i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv

prezentele standarde de eficien a nv rii acoper caracte

risticile colii prietenoase copilului, care: reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; este centrat pe copil; este sensibil la gen; promoveaz calitatea rezultatelor academice; ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; este flexibil i rspunde diversit ii; ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pent ru to i copiii; promoveaz sntatea mental i fizic; ofer educa ie acceptabil i accesibil; consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; este centrat pe familie i bazat pe comunitate. n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; incluziu

ne; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie, precum i participarea democratic. procesul elaborrii standardelor, o deosebit aten ie a fost acordat acoperirii princ ipiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate i nclud, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, sibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriat ul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate snt nite formulri de obiective largi, care defines c ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educa iei. Standardele snt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele snt ut zate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i cantit (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sa u pedepsi colile, profesorii, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat depi standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i a elabora modalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja re sponsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind: eficien a; sntatea, siguran a i protec ia; participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. 4 ----------------------- Page 5----------------------Standardele snt definite ca obiective generale de nv are, care specific ce ar treb ui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire de

vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde snt stabilite cu ateptri mari pentru factorii-cheie. Rezumativ, standardele snt prezentate de noi ca nite declara ii extinse ale scop urilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele snt ateptri nalte, i nu cerin e minime. Aceste standarde snt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore snt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este necesar pentru a asigura drepturile copilului . Specificul standardelor la limba i literatura romn

Standardele de eficien a nv rii limbii i literaturii romne n nv mntul preuniversitar din Republica Moldova deriv din statutul obligatoriu al acestei discipli ne de studiu pentru toate treptele de colaritate i, binen eles, din condi ia definitorie pe care o a re limba i literatura romn pentru celelalte materii colare. Dei au un caracter complex i vizeaz formula tridimensional a procesului educa iona l (predare nv are evaluare), standardele la limba i literatura romn snt axate pe conceptul Educaie Bazat pe Calitate i integreaz principiile i dimensiunile ce caracteriz eaz coala Prietenoas Copilului, cu precdere dimensiunea de eficien a nv rii. Prin urmare, standardele au menirea de a spori calitatea procesului educa ional la disc iplin n perspectiva formrii/ dezvoltrii la elevi a competen elor comunicative i literare. Aa c um snt formulate, acestea reflect, n mod complex, extins, anumite obiective orientate spre ceea ce va ti, va ti s fac i cum va fi elevul la finalizarea colarit ii sale prin actu omunicativ i prin cel lectoral. Toate aceste ateptri nalte snt valorizate, precizate pri n indicatori de performan msurabili, ce con in ac iuni i comportamente concrete, observabile, pe care trebuie s le demonstreze elevul n raport cu instrumentarul comunicrii, valo rile receptate i/ sau create n diverse contexte de comunicare, n raport cu axiologia lit erar, cu receptarea/ interpretarea anumitor valen e ale frumosului artistic din operele studiate i, firete, cu preferin ele literare, gustul estetic. Relaia cu celelalte discipline colare Specificul disciplinei Limba i literatura romn impune, n primul rnd, formarea com peten ei de comunicare n limba de instruire competen care trebuie s devin una fundamental pentru studierea tuturor celorlalte materii. i competen a lectoral, pe ca re o formeaz i o dezvolt disciplina, i este vital necesar elevului. Astfel c atingerea st andardelor stipulate pentru Limba i literatura romn devine punct de sprijin/ de pleca re n studierea altor materii. Aceast ierarhizare a dictat o asemenea formulare a stand

ardelor la Limba i literatura romn, care ar permite i ar asigura edificarea altora; dac elevu l nu atinge standardul Utilizarea strategiilor de lectur adecvate pentru o varietat e de texte literare i nonliterare, contactul lui cu textul manualului colar la orice materie i cu massmedia devine dificil, dac nu imposibil chiar. De asemenea, elevului nu i mai este accesibil o alt limb studiat la etapa respectiv de colarizare. 5 ----------------------- Page 6----------------------Contextul de elaborare

Elaborarea standardelor la limba i literatura romn s-a axat pe Cadrul europea n comun de referin pentru limbi, care ofer criterii de evaluare certe tuturor celor ca re predau sau studiaz o limb. Studiul integrat al limbii i literaturii, desfura t n Republica Moldova de mai bine de un deceniu, a pregtit terenul propice elaborrii i adaptrii unor standarde comune, fr delimitarea limb literatur. Accentul pus pe oferirea aceluiai nivel de educa ie pentru to i, formularea standardelor la cota de ateptri maxime a r idicat tacheta finalit ilor, stabilind rezultatul ateptat n cadrul evalurii formative i sumat ve. De exemplu, standardul Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii romne l iterare, n diverse situaii de comunicare oral i scris, aa cum este formulat, va fi racordat, de ctre profesori i evaluatori, la situa ia concret de nv are, pe parcursul gimnaziului, dar l a ncheierea studiilor este de ateptat ca elevul s fie capabil s realizeze actele de c omunicare pe care i le va reclama via a, n evaluarea autentic. Coninutul i organizarea documentului

Strategia aleas pentru formularea standardelor este aceea de a cuprinde hol istic/ de a vedea global din ce se constituie i cum se formeaz competen a-cheie A comunica n limba de instruire. Documentul este organizat astfel nct s se poat lesne urmri evolu ia acelorai stan

darde de la coala primar la liceu i vizeaz trei domenii definitorii pentru educa ia l ingvistic i cea literar a elevilor: Textul literar i nonliterar; Practica raional i fu cional a limbii; Cultura comunicrii. Beneficiarii documentului sorul, dei nu elevii, ci profesorii snt cei care se fac responsabili de desfurarea

Grupul- int al acestui document snt, n primul rnd, actorii educa iei elevul i pr

strategiilor didactice chemate s asigure atingerea finalit ilor stipulate. Elevii, n raport cu st andardele date, snt responsabili de propria nv are, de realizarea sarcinilor care duc la forma rea i consolidarea competen elor necesare n via . n acelai cerc al persoanelor vizate sau interesate trebuie s se includ prin ii i omunitatea, care, chiar dac nu posed i nu aplic un instrumentar de evaluare, snt n star e i n drept s evalueze gradul de cunoatere a limbii de ctre to i cei instrui i pe bncile colii. Factorii de decizie i de control din sistemul de nv mnt snt, de asemenea, utiliza ori ai documentului de fa , desfurnd, n baza lui, probe de evaluare intern i extern, sumativ i de certificare. Domeniul de aplicare Aceste standarde urmeaz s determine ntreg procesul educa ional la disciplin, la e le raliindu-se, primordial, documentele curriculare, manualele adresate elevilor i ghidurile adresate profesorilor. Standardele aprobate devin fundamentul legal pentru elaborarea probelor de evaluare/ de certificare, aplicndu-se att la ncheierea unui ciclu de instruire (primar, gimnazial, liceal), ct i pe parcursul studiilor. Ele pot deveni cel mai sigur criteriu de e valuare a manualelor i a auxiliarelor didactice la disciplin. 6 ----------------------- Page 7----------------------TA bEL SINopTIC : DoMENII STANDARDE INDICAToRI Disciplina: Limba i literatura romn Domeniul: Textul literar i nonliterar Aria curricular: Limb i comunicare Indicatorii Standardul nvmntul primar nvmntul gimnazial Elevul: vul: nvmntul liceal Ele Elevul: 1. Utilizeaz strategii 1.1. Deosebete texte literare de 1.1. Cunoate t ipologia textelor literare i nonlite1.1. Cunoate trsturile distinctiv e ale genurilor de lectur adecvate texte nonliterare, n limita stanrare. i speciilor literare. pentru o varietate de dardelor de con inut. texte literare i nonli1.2. Citete fluent diverse tipuri 1.2. Ci tete, fluent i expresiv, diverse tipuri de 1.2. Realizeaz lectura cogniti v, analitic, expreterare. de texte literare i nonliterare. texte

siv a textului. 1.3. Utilizeaz tehnici de lectur 1.3. Apl ic eficient strategiile de abordare a textu1.3. Aplic personalizat strat egii de lectur i intercorect, contient i fluid, n lui literar, n fu c ie de gen i specie, iar abordarea pretare a textului, n raport cu circumstan ele d e scopul n elegerii celor citite n textului n onliterar o face n raport cu stilul func iolectur, cu particularit ile de gen, specie, curent gnd. nal n care acesta se nscrie. i cu propriul punct de v edere, n cazul textului nonliterar n raport cu stilul func ional n care

literare i nonliterare.

acesta se nscrie. 1.4. Elaboreaz, ghidat, planul 1.4. Elaboreaz planul de idei al textului citit inde1.4. Recurge la diferite f orme grafice, pentru presimplu de idei al textului citit n pen dent sau n clas. zentarea sintezelor n baza te xtelor citite indepenclas. dent sau n clas. 1.5. Reproduce din memorie di1.5 . Reproduce adecvat mesajul textelor citite, n 1.5. Efectueaz contient tran sferul strategiilor verse texte literare, proverbe, func ie de specificul acestora. asimilate asupra texte lor pe care le citete indemaxime nv ate. pendent sau n echip. 1.6. Citete cursiv texte de diferit tip, 1.6 . Desfoar demersul lectoral din perspectiv 1.6. Interpreteaz personalizat axiologi a textelor nv ate la lec iile de limba romn, semiotic i herme tic. literare. precum i la alte discipline colare. 2. Rezum textele lite2.1. Selecteaz informa ii esen iale 2.1. Cunoate ri gorile unui rezumat. Expune rezu2.1. Aplic eficient rigorile rezumatului ca tip de rare i nonliterare. dintr-un text literar sau nonliterar. mativ textele studiate. compozi ie colar. 2.2. Expune pe scurt, ghidat, me2.2 . Rezum texte literare i nonliterare, din tipo2.2. Rezum orice text l iterar i nonliterar studisajul textelor studiate. log ia studiat, respectnd cerin ele standard. at sau citit/ elaborat n mod independent sau n echip. Aplic diferite strategii de abordare a textului, forme grafice, infortru a-l rezuma. t independent sau n clas. 2.3 2.3. Sintetizeaz, n diferite pen ma ia dintr-un text citi

2.4. Prezint, oral i n sc ris, rezumatul textului citit/ elaborat sau aud iat. 2.5. Dezvolt rezumatul n cadrul unui text meta7 literar propriu. ----------------------- Page 8----------------------8

3. opereaz cu ter3.1. Identific modalit ile de ex3.1. Cunoate i aplic elementele comunicrii 3.1. Se documenteaz n legtur c structura, meni din domeniul primare oral: dialogat, monolov erbale. etimologia, se nsul/ sensurile termenului pe care lingvistic i literar, n gat i descriptiv. l utilizeaz. limita standardelor de 3.2. Cunoate elementele de con3.2. Utilizeaz corect terminologia lingvistic i li3.2. Explic esen a, structura i semnifica ia terconinut. struc ie a comunicrii. ter ar, n limita standardelor de con inut. menilor, n raport cu sis temul terminologic lingvistic i litera r. 3.3. Interpreteaz rela ii, fapte 3.3. Integreaz termenii diferitelor domenii ntr-un 3.3. Integreaz termenii din do meniu n textele relatate (evenimente, ntmplri, sistem ter minologic general. metalingvistice i metaliterare produse. informa ii), urmrind succesiunea desfurrii subiectului. 3.4. Manifest interes pentru dez3.4. Acumuleaz i face uz de materialele de porvoltarea portofoliului de grup cu tofoliu privind terminologia lingvistic i literar. materiale ce in de domeniul edu3.5. Utilizeaz termenii lingvistici i literari n disca iei lingvistice i literare. c ursul oral i scris. 4. produce acte de 4.1. Construiete oral texte pe 4.1. Cunoate tipologia discursurilor orale i scrise; 4.1. Lanseaz un monolog. vorbire oral i scris baza planului de idei propriu sau modalit ile de reflectare a experien elor, ideilor, personalizate, care elaborat n grup. judec ilor, opiniilor, argumentelor n texte proprii. i reflect propriile 4.2. Elaboreaz, ghidat, un plan de 4.2. Elab oreaz, independent, un plan de idei al 4.2. Sus ine un dialog. idei, judeci, opinii, idei al textului ce urmeaz a fi scris. tex tului ce urmeaz a fi scris. argumente, experiene 4.3. Creeaz cele mai simple texte 4.3. Apl

ic strategii eficiente de documentare n 4.3.Cunoate algoritmii de construire a argumensenzoriale i lectorale. artistice i nonliterare n baza tehved erea elaborrii unui text. trii n raport cu dive rse situa ii de nv are sau de nicilor nv ate. comunicare autent ic. 4.4. Verbalizeaz con inuturile 4.4. Realizeaz comunicarea (dialogat sau mono4.4. Aplic variate s trategii de desfurare a poleunor imagini n diverse forme: dilogat) la subiecte adecvate ca vrst, cu limita de micii/ discu iei/ dezbaterii pe subiecte de cultur, alogat, monologat, descriptiv. ntin dere n timp. limb i comunicare, disc urs etc. 4.5.Construiete, dup repere date 4.5. A lege forma adecvat pentru reflectarea idei4.5. i exprim i i argu enteaz starea afectiv (vocabule-sentimente, expresii ajulor, judec ilor, opiniilor, argumentelor, experienpostlectoral, n r aport cu mesajul/ axiologia texttoare, expresii lacunare etc.), meelor senzoriale i lectorale. telor studiate/ e laborate independent/ n echip, saje, enun uri ce prezint propriile prin raportare la propriul sistem de valori, la gusstri, triri vizavi de anumite situa ii tul estetic i la p referin ele literare. literare, lingvistice, precum i cele din via a cotidian, descriind, oral, strile postlectorale prin reproducerea, integral ori selectiv, a con inutului unui text citit sau audiat. ----------------------- Page 9----------------------4.6. Scrie texte de mic ntindere, n 4.6. Scri e texte coerente, n conformitate cu sarci4.6. Se documenteaz din surse tiprite i electroconformitate cu sarcina formulat. na formulat, respectnd registrul stilistic adecvat. nice, pentru a sus ine o opinie privind textul citit/ elaborat. 4.7. Aaz corect n pagin texte 4.7. Utilizea z textul scris ca mijloc de comunicare 4.7. Aplic eficient grile de autoevaluare i de evascrise, respectnd scrierea cu alides pre sine. luare reciproc, argum entndu-i op iunile raporneate pentru a marca trecerea de tate la cunotin ele i capacit ile literare/ lectola o idee la alta. rale, la atitudi ni i motiva ii de cititor/ receptor/

4.8. Manifest conduit autono4.8. Respect normele de etichet verbal, n raemi tor de idei, mesaje, valori f undamentale. m n situa iile de comunicare port cu registrul i situa ia de comunicare. (nv ate sau spontane). 5. Interpreteaz/ ana5.1.Demonstreaz n elegerea ce5.1. Cuno ate textele studiate, n limita standarde5.1. Cunoate manifestarea pr ocesului literar rolizeaz textele literare lor citite n gnd prin rspunsuri la lor de con in ut. mnesc n context universal. i nonliterare, n limita ntrebrile propuse. standardelor de con5.2. Delimiteaz componentele 5.2. P rezint liniile de subiect, momentele subiec5.2. Cunoate i aplic instrumentarul tiin ific inut. textului (determinan ii spa iali i tului, fabu la, sistemul de personaje, modurile de (termeni, algoritmi, crite rii, principii)de abordare temporali ai ac iunii, tema, ideile, expuner e, procedeele de limbaj artistic ale unui a textului literar i nonliterar. personajele), selectnd secven e text lit erar citit independent sau n clas. narative, dialogate i descriptive, identificnd, ghidat, momentele subiectului n textul literar, exprimndu-i propriile stri emotive n legtur cu mesajul textelor citite. 5.3. Caracterizeaz personajele 5.3. Caracterizeaz personajele literare, n baz de 5.3. Analizeaz crea ia unor scriit ori canonici i literare dup repere date. alg oritmi. textele reprezentat ive, apreciind valoarea operei

scriitorului. 5.4. Compar situa iile literare cu 5.4. Face referire la textele literare studiate sau ci5.4. Alege strategia d e analiz adecvat tipului de propriile experien e de via i tite independ ent pentru ilustrarea ideilor proprii. text / potrivit sarcinii de lucru, descoperind i neestetice. gociind sensurile operei. 5.5. Identific anumite valori pro5.5 . Comenteaz valorile promovate prin textele 5.5. Aplic diferite strategi i de analiz a textului movate n textele literare. lit erare, inclusiv ale celor oferite la prima lectur, literar i nonliterar, ofer it la prima lectur, valop rin raportare emo ional-afectiv la oper i la rificnd caracteristici i domina nte specifice ale p ropriul sistem de valori. acestora. 5.6. Transpune experien ele litera5.6 . Integreaz elemente de axiologie literar n pro5.6. Exploreaz transdiscipl inar textul literar, angare n diferite contexte disciplinare. pri ul sistem de valori i experien a de lector n activijndu-i cunotin ele de geografi

, istorie, cultur t i cognitive, culturale din coal i/ sau comunitate. etc. 5.7. Produce texte coerente pro5 .7. Elaboreaz compozi ii colare ce vizeaz tex5.7. Apreciaz rolul structu rii i al faptelor de limprii despre mesajul textelor citite te lit erare i nonliterare n limita standardelor de baj ale textului liter ar, n raport cu preceptele esi n elese. con inut. tetice ale curentelor lite rare. 5.8. Decodeaz i come nteaz fenomenul intertextualit ii prin diferi te tipuri de text. 9 ----------------------- Page 10----------------------1 0 Domeniul Pract ica raional i funcional a limbii Indicatorii Standardul nvmntul primar nvmntul gimnazial Elevul: vul: nvmntul liceal Ele Elevul: 1. Recurge la diverse 1.1. Valorific vocabularul (cu- 1.1. Cunoate no iunile de baz ale domeniului, n 1.1. Are viziunea limbii ca sistem de se mne. strategii de nvare vinte noi, expresii) din textul citit limita st andardelor de con inut. autonom a limbii, i-l utilizeaz n exprimarea oral prin observare direct i scris. i exersare. 1.2. Utilizeaz ra ional n comuni1.2. Posed o perativ vocabularul de baz al limbii 1.2. Utilizeaz strategii de completare a vo cabulacri orale i scrise diverse struc- romne (c uvintele, mbinrile, locu iunile, expresirului activ i pasiv. turi lexicale: antonime, sinonime, ile care se ntlnesc n manualele colare, n literasens propriu i figurat; mijloace tura de fic iune adecvat vrstei i n mass-media). artistice. 1.3. Utilizeaz elemente de con1.3. Asimileaz unit i de vocabular noi i le uti- 1.3. Acceseaz surse lexicografic e, enciclopedice, struc ie a comunicrii n procesul lizeaz, efi cient, n contexte adecvate de comunipublicistice, artistice, fundam entale, reprezentatide nv are activ a limbii romcare. ve i facilitatoare pentru nv area li mbii romne.

ne. 1.4. Diferen iaz tipuri de dic io- 1.4. Acce seaz, operativ i adecvat, surse utile de 1.4. Integreaz inova iile lingvistice i achizi iile nare colare, precum i resurse documentare , n vederea rezolvrii problemelor linguale n propriul cod verbal. de informare (internet, pres de ex primare corect n varii circumstan e de coperiodic), utiliznd, ghidat, dic imunicare.

onarele colarului (explicativ, de sinonime, de antonime, ortografic), diverse fie de reper pentru rezolvarea problemelor de scriere i exprimare corect. 2. Integreaz n voca2.1. Compar diferite sensuri/ co2.1. Cuno ate i utilizeaz terminologia tiin ific 2.1. Utilizeaz i definete terminologia tiin bularul activ lexicul nota ii i utilizri ale unor no iuni prevzut de co n inuturile curriculare, la toate prevzut de con inuturile curriculare, la t oate terminologic necesar asemntoare nv ate prin interdisciplinele de studiu. disciplinele de studiu. studierii disciplinelor mediul disciplinelor colare. colare din toate ariile 2.2. Utilizeaz anumite lexeme 2.2. Include te rmenii asimila i n vocabularul activ 2.2. Distinge specificul terminologic al lex icului din curriculare. no iuni n propriul sistem lexical. propriu , necesar demersului educa ional. diferite domenii. 2.3. Integreaz terme nii diferitelor domenii ntrun sistem terminologi c general. ----------------------- Page 11----------------------3. Explic funcionarea 3.1. Delimiteaz no iunile siste3.1. Cunoate e lementele constituente ale siste3.1. Cunoate resursele expresive ale limbii romsistemului fonetic, mului fonetic, lexical, gramatical mului fonetic, lexical, gramatical al limbii romne. ne; rigorile stilurilor func i onale (oficial, tiin ific, lexical, gramatical al al limbii romne. publicistic i al literaturii artistice), varietatea texlimbii romne. telor care apar in acestor sti luri. 3.2. Rostete corect sunetele lim3.2. Op ereaz cu mecanismele limbajului (muta ii 3.2. Interpreteaz faptele de limb atestate n texbii romne. de sens ; formarea cuvintelor; conversiunea; abrete de diferite stiluri func io nale. vierea ; circula ia cuvintelor n timp i spa iu). 3.3. Utilizeaz logic diferite resur3.3. In terpreteaz faptele de limb, n limita stan3.3. Analizeaz independent fapte le de limb n

se or de con inut. re nestudiate (propuse

ale

vocabularului: sinonime, dardel textele literare / nonlitera

antonime, familii de cuvinte, cmp pentru prima lectur). lexical etc. 3.4. Utilizeaz unele achizi ii ling3.4. Dez volt continuu i constant propriul voca3.4. Integreaz achizi iile lingvistic e noi n vocabuvistice noi n vocabularul propriu. bular. larul propriu.

3.5. Explic prin compara ie moti3.5. Sus in e un interviu / dialog nonformal despre va ia folosirii unor situa ii lingvisti- lexicul actual al limbii romne. ce n favoarea/defavoarea altora. 4. Aplic norma orto4.1. Identific principalele func ii 4.1. Cunoate r egulile de construc ie a comunicrii 4.1. Cunoate sursele credibile de verificare a norgrafic, ortoepic, seale scrisului. (ortograf ie, ortoepie, modificare gramatical, acord mei limbii romne literare. mantic, gramatical, gramatical , combinatoric lexical i semantic ). punctuaional, stilis4.2. Aplic principalele reguli de 4.2. Respect no rma limbii literare, n comunica4.2. Recurge la norma ortografic, ortoepic, setic a limbii romne ortografie i de punctua ie (nvrea oral i scris mantic, gramatical, punctua ional, stilistic a literare. ate) n contexte de realizare a limbii romne literare n orice si tua ie de comunicomunicrii scrise. care oral i scris. 4.3. Utilizeaz corect, n textele 4.3. Rap orteaz la norm inova iile lingvistice i 4.3. Comunic (oral i n scris) la orice subiect redactate, elemente de ortograachiz i iile linguale. accesibil ca vrst, experien i in struire, cu resfie, de punctua ie, coeren , de pectarea normei ortoepice / orto grafice, intona iconstruc ie a no iunilor gramaonale / punctua ionale, lexical e, gramaticale i a ticale, de trecere a cuvintelor pe rigorilor stilului, a cont extului de comunicare. silabe la capt de rnd. 4.4. Utilizeaz eficient strategii de 4.4. Pr omoveaz comunicarea normat n limba redactare, revizuire i corectare a romn. produselor de scriere. 1 1 ----------------------- Page 12-----------------------

1 2 5. valorific mijloacele 5.1. Deosebete resursele expre5.1. C unoate resursele expresive ale limbii rom5.1. Cunoate registrul de mijloace expresive ale expresive ale limbii sive ale limbii romne, n limita ne. limbii i efectul pe care acestea l pot produce. romne literare, n standardelor de con inut. diferite situaii de 5.2. Analizeaz, ghidat, expresi5.2. Poate analiza expresivitatea elementelor de 5.2. Posed strategii de elabora re a discursului i comunicare oral i vitatea elementelor de limb, n limb, n cont exte diferite. tehnici de a vorbi n public. scris. contextul dat prin situa ii de nv are. 5.3. Particip n dialoguri, dezba5.3. S electeaz resursele expresive ale limbii rom5.3. Recurge, n textul oral i s cris, la unit i lingvisteri, adaptndu-se interlocutorine, n raport cu obiectivele/ finalitatea comunicrii. tice dotate cu expresivitat e. lor. 5. 4. i exprim argumentat pozi ia n discu ii contr adictorii/ controversate. 5.4. Adapteaz discursu l la diverse situa ii de comunicare public. 5.5. Produce texte originale, apreciind, indepen-

dent, situa ia de comun icare. 6. percepe limba 6.1. Deosebete, la nivel elemen6.1. Cunoate conceptul de identitate etnic, ling6.1. Prezint limba romn ca idi om european moromn ca parte a tar, conceptul de identitate etnivistic, cultural; situa ia actual a limbii romne dern, ca limb de stat. culturii spirituale a c, lingvistic, cultural. ca idiom (unde i de cine este vorbit; de cine este poporului romn i ca studia t; ce publica ii de limb romn exist; cine reprezentant al grupusc rie n limba romn etc.). lui de limbi romanice. 6.2. Reac ioneaz, prin argumente, 6.2. Poate s-i verbalizeze i s-i exprime aparte6.2. Citete texte literare i nonlite are, pentru a ntr-un dialog despre limba rom nen a et nocultural. deveni un vorbitor cultivat. n ca limb matern i ca limb de stat. 6. 3. Manifest interes pentru istoria, cultura, lim6.3. Relateaz despre pro priul statut de vorbitor al 6.3. Particip n lucrri colective cu ba i liter atura romn. limbii romne. prezentri, expuneri, demonstrri

ale materialelor ce in de istoria, cultura, limba i literatura rom6.4. O pereaz cu date despre originea i evolu ia 6.4. Comenteaz momentele esen iale n evolu ia n. nicrii n limba romn. despre situa ia actual a limbii romne. ----------------------- Page 13----------------------Do meniul Cultura comunicrii Indicatorii Standardul nvmntul primar n nvmntul liceal Elevul: Elevul : Elevul: 1. Utilizeaz diverse 1.1. Distinge informa iile de opi- 1.1. Ident ific sursele de documentare, tiprite i 1.1. Cunoate i utilizeaz adecvat sursele de d ostrategii de informare nii. electr onice, pentru realizarea unei sarcini sau re- cumentare (cr i, publica ii periodice, site-uri, i documentare, n zolvarea u nei probleme. colec ii de cr i, serii de publica ii ) facilitatoare n vederea abordrii efistudierea limbii i literaturi i romne. ciente a comunicrii 1.2. Culege informa ii succinte i 1.2. Aplic strat egiile de informare i documentare 1.2. Utilizeaz diferite modalit i de referire la surorale i scrise n limba importante din literatura i presa din sursele acc esibile: citete, conspecteaz, rezusele accesate, de includere, n textul propriu, a reromn. periodic pentru copii (necesare m, prezint, come nteaz informa ia. ferin elor bibliografice, datelor, citatel or etc. procesului de studii). 1.3. Expune public, de obicei n 1.3. ncad reaz informa ia ob inut n diferite acte 1.3. Abordeaz independent texte necunoscut e, mediul colar, produsele docude comun icare oral i scris. aplicnd instrumentarul adecvat. mentrii i informrii. 1.4. Manifest interes pentru tra1.4. Tr aduce texte din limbile strine studiate n 1.4. Traduce texte din limbi le strine studiate n ducerea unor cuvinte (pe anumite limba romn. limba romn i din limba romn n limbil e strteme) din limba strin nv at. ine studiate. vmntul gimnazial limbii romne. 6.5. Sus ine un dialog comu

1.5. Exprim propriile opinii n 1.5. Ac umuleaz materiale de portofoliu, rezultate 1.5. Poate elabora un proiect i ndividual sau de anumite situa ii de comunicare cu din lectura i analiza surselor de documentare. grup, n raport cu anumite recom andri curriculare, ajutorul informa iilor cumulate. selectnd i utiliznd varii surse de documentare. 1.6. Se implic n dezvoltarea portofoliului de grup cu materia1.6. Angajeaz informa ia a similat n discursul le informative i cele din lectura cultural propriu. particular. 2. Aranjeaz textul 2.1. Aaz corect n pagin texte 2.1. Cunoate modalit e de dispunere n pagin 2.1. Dispune adecvat n pagin textul produs. propriu n pagin scurte, respectnd structura spealb sau n form ular a textului. sau n formularul cific a acestora, coeren a, puncstandardizat, innd tua ia, precum i alineatele. cont de circumstanele 2.2. Respect corectitudinea, li- 2.2. Poate s elaboreze o prezentare grafic, ape2.2. Modeleaz aspectul grafic al pr odusul intelecde comunicare. zibilitatea, nclina ia uniform i lnd la diver se modalit i de aranjare n pagin a tual solicitat, n conformitate cu circ umstan ele/ aspectul ngrijit n diverse contexmaterialel or. cerin ele/ parametrii da i. te de scriere/transcriere/dictare. 2.3. C ompleteaz formulare, n situa ii comunicative de simulare sau autentice. 1 3 ----------------------- Page 14----------------------1 4

3. folosete tehnologi- 3.1. Utilizeaz, ghidat, algoritmi 3.1. Cunoate i aplic algoritmi de accesare i utili- 3.1. Cunoate modalit ile de a redacta un text ile informaionale de de accesare i utilizare a suportu- zare a suportu rilor audiovizuale i informatice. electronic. comunicare pentru dorilor audiovizuale i informatice. cumentare, exersare i 3.2. Explic utilitatea mijloace- 3.2. Utilizeaz mijloacele audiovizuale i resursele 3.2. Recurge la resursele electronice pentr u verifiproducere de text n lor audiovizuale i a resurselor informatice pentru nv area eficient a limbii ro- carea normei limbii romne literare. limba romn. informatice n nv area limbii mne. romne. 3.3. Este familiarizat cu i acce- 3.3. Se nca dreaz contient, la nv area limbii ro- 3.3. Sus ine coresponden a electronic, n conforseaz, la necesitate, surse elec- mne, n dialogu l mediat de tehnic. mitate cu norma limbii romne literare.

tronice de studiere a limbii ro3.4. Respect dreptul de autor, n re zultatul conmne. sultrii surselor electronice. 3.5. Utilizeaz programele compu terizate de instruire pentru nv area independent a limbii romne. ----------------------- Page 15----------------------STANDARDE DE E fICIEN A Nv RII L IMbILoR STR INE Ion GUU, doctor conferen iar, USM, coordonator na ional la Curricula modernizat de limbi strine, coordonator Silvia voroniuc, profesor, Liceul Prometeu - Prim, Chiinu, grad didactic super ior Elizaveta onofreiciuc, lector superior, USM Tamara Lisnic, lector superior, USM Lica Genunchi, profesor, Liceul Hyperion, Durleti, grad didactic superior Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopu sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens, st dele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i drul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care pa ticip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, e, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, o rienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezi nt un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic

atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educ a ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele se a seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele snt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i arii curriculare viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale , do15 ----------------------- Page 16-----------------------

meniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de fel ul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii p ersonalit ii n educa ie.Standardele snt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeni cognitiv al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate d in partea elevilor, adic snt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, intind elementele de baz ale proces ului educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educ a ii de calitate. Standardele propuse au n vedere competenStandardele propuse au n vede re competen ele/capacit ile necesare de forma- ele/capacit ile necesare de formare-evaluare prin fiecare disciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permite colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de n v are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acoper carac elaborate acoper carac acoper carac-teristicile colii prietenoase copilului (PC): reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; este centrat pe copil; este sensibil la gen; promoveaz calitatea rezultatelor academice; ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; este flexibil i rspunde diversit ii; ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pe ntru to i copiii; promoveaz sntatea mental i fizic; ofer educa ia care este acceptabil i accesibil; consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; este centrat pe familie; este bazat pe comunitate.

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; incluz iune; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participare democratic.

deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperirii princi piului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, nsibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneria tul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nite formulri de obiective largi care defi nesc ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educ ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele sun t utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i cant (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza s au pedepsi colile, profesorii, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modal it i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja r esponsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind eficien a; sntatea, siguran a i protec i

participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar trebui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire d vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde sunt stabilite cu ate ptri mari pentru factorii-cheie. 16 ----------------------- Page 17-----------------------

Rezumativ, standardele sunt prezentate ca nite declara ii extinse ale scopurilo r, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi , care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dime nsiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore sunt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este necesar pentru a asigura drepturile copilului. Ini iativele europene privind asigurarea calit ii n educa ie vizeaz a meliorarea capacit ii elevului de dezvoltare personal, integrare n societate i incluziune n mediul

profesional. Educa ia continu este un concept integrator care cuprinde toate laturi le procesului educa ional att sub aspect temporal, care presupune educaia pe toat durata vieii, ct i sub aspect spa ial integrnd influen ele i ac iunile exercitate asupra elevil

ntr-o institutie ce presteaza servicii educationale. Metodologia asigurrii calit ii n educa ie se bazeaz pe rela iile ce se sta ilesc ntre urmtoarele componente: nivel de nv amnt, standarde de referin , indicatori de performan . Metodologia asigurrii calit ii presupune c asigurarea calit ii educa

este centrat preponderent pe rezultatele nv rii. Rezultatele nv rii sunt exprimate n termeni de competene, care includ urmatoarele componente: cunotin e, deprinderi, abilit i, atitudini i valori. Aceste rezultate se ob i n prin parcurgerea i finalizarea unui nivel de nv mnt sau curriculum. Standardele de eficien la Limbi strine reprezint nivelul de cerin e institu ionaliza te pentru fiecare ciclu de formare colar ce permit autorit ilor responsabile de evaluare s msoare nivelul de dezvoltare a abilit ilor lingvistice, culturale, metodologice, int erdisciplinare i civice, corelate cu nivelul respectiv de formare ale elevilor admii la g imnaziu, liceu i la examenul de bacalaureat. Standardele sunt elaborate n concordan cu curricula modernizat la limbi strine pentru fiecare ciclu de formare colar: primar, gimnazial i liceal. Asemeni curricul ei modernizate na ionale, standardele reflect concep ia sistemului educa ional policentric a xat pe elev i competen e. Structura arhitectonic a standardelor este corelat cu cea a cur riculei na ionale de limbi strine i prezint tipul de standard pe aria curricular limb comunicare, disciplin limbi strine, ciclul de formare primar/gimnazial/liceal, d omeniul de formare a competen elor comunicare, cultur pentru ciclul primar, cu ini iere n conexiune; comunicare, cultur, conexiune, compara ie pentru gimnazial, cu ini iere n c omunitate; comunicare, cultur, conexiune, compara ie i comunitate pentru ciclul final de liceu. Totodat, fiecare standard de competen din domeniul respectiv presupune o ser ie de indicatori ce determin caracterul msurabil i observabil al competen ei respective la diferite niveluri de formare: cunoatere i n elegere, aplicare i integrare. Domeniile c are sunt destinate ini ierii la ciclul respectiv de formare colar prezint standardul de e ficien doar la nivelul cunoaterii, pentru ca la etapa urmtoare s permit formarea standardul ui de eficien complex. Formulate n baza concep iei Curriculei modernizate la Limbi Strine, standardele sunt axate pe varietatea i tipologia domeniilor i competentelor pe care elevii trebuie s le formeze i dezvolte n cadrul procesului educa ional. Standardele sunt orientate spre dem er-

suri active ale elevului ca dominant educativ i coparticipant al procesului educa ion al i sunt centrate mai ales pe formarea tipului de competen e din domeniul Comunicare de natur lingvistic, pragmatic, comunicativ i interactiv n variant oral i scris, variate contexte. Aceast orientare se regsete n concep ia didacticii moderne a limbilo r strine i constituie pilonul educatiei lingvistice. 17 ----------------------- Page 18-----------------------

Elaborarea standardelor la Limbile strine s-a bazat pe urmtoarele documente de referin : Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL, 2001), Portofoliu l European al Limbilor (PEL, 2001), Recomandrile Consiliului Europei privitor la nv area pe ntreg parcursul vietii (2004), Massachussets Foreign Languages Curriculum Framework (1999), Curricula pentru disciplina Limba strin, ciclurile primar, gimnazial, l iceal (2010). Avnd la baz modelul predrii/nv rii/evalurii limbilor strine propus de CECRL, m delul centrat pe competen e presupune patru planuri cuprinse i descrise n standar dele actuale, respectiv : Tipologia domeniilor curriculare n care elevul se angajeaz n progresie com unicativ i participativ: comunicare, cultur, conexiune, comparaie, comunitate; Tipologia competen elor la limba strin format n cadrul domeniilor curriculare

respective : lingvistice, pragmatice, comunicative domeniul comunicar e ; socio/ inter/culturale domeniul cultur ; interdisciplinare - domeniul cone xiune ; metodologice domeniul compara ie ; civice domeniul comunitate. Tipologia unit ilor tematice analizat n baza variet ii textelor/discursurilo prevzute pentru a informa, descrie, povesti, invita, exprima puncte de v edere, opinii, argumente etc., fiecrui tip de text fiindu-i asociate diverse activit i l ingvistice, comunicative, interactive etc.; Tipologia actelor langajiere i a resurselor de comunicare verb al care descriu condi iile esen iale de realizare a comunicrii. Tabelul de conformitate a standardelor cu nivelurile CECRL Racordarea Curriculei modernizate la Limba Strin la descriptorii i niveluril e CECRL este valabil i identic i pentru Standardele de eficien actuale, avnd aceeai configuraie: Nivel de referin a CECRL Nivel de colarizare b1 A1 A2+

Nivel primar Nivel gimnazial / / / / Nivel liceal / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

n cadrul demersului adoptat, dar i conform conceptului Curriculei modernizate, a fost prevzut urmtoarea repartizare a nivelurilor de standarde: La finele ciclului primar elevul va atinge nivelul A1 al CECRL pentru p rimele dou domenii de competen e comunicare i cultur, avndu-se n vedere posibilit ile limitate ale elevilor d e vrst mic, ale cror competen e sunt n formare ascendent, inclusiv n limba matern. La finele ciclului gimnazial elevul va atinge nivelul A2+ al CECRL n cad rul a patru domenii curriculare: comunicare, cultur, conexiune, comparaie. La finele ciclului liceal elevul va atinge nivelul B1 al CECRL n cadrul tuturor celor cinci domenii curriculare: comunicare, cultur, conexiune, comparaie, comunitate. Standardele pentru fiecare ciclul de nv are sunt concretizate n tabele, prin i ndicatori i exemple de activit i. Indicatorii determin clar varietatea competen elor fundament ale pe care elevii pot s le stpneasc la finele fiecrui ciclu de nv mnt, respectnd vi tatea progresiei n spiral de la un ciclu de formare la altul. 18 ----------------------- Page 19-----------------------

Standardele la Limba strin constituie baza aprecierii obiective a nivelului de pregtire general a elevilor n cadrul unui ciclu de nv mnt. n sens larg, standardul educa ional este un mijloc (instrument) de normare social a calit ii i cantit ii nv mntului. Standardele contribuie la realizarea diverselor scopuri educa ionale: amelior area procesului educaional la limbile straine, racordarea la cerintele europene si intern aionale, asigurarea continuitii n predarea/nvarea/ evaluarea competenelor, monitorizarea continu a progresului elevilor in dezvoltarea competenelor de comunicare propuse. Caracteristicile standardelor la limbile strine: sunt adecvate vrstei elevului, au caracter complex i coreleaz toate domeniile n care poate fi utilizat limba strin solicit implicarea activ a fiecrui elev in procesul educa ional presupun aplicarea inteligen elor multiple pe care le posed fiecare elev, in vederea realizrii progreselor in dezvoltarea personalit ii valorific diferen ele lingvistice i respect valorile culturale ale popoarelor a le cror limbi sunt studiate.

In context educa ional, exist o rela ie logic dintre elementele urmtoare: standard,

curriculum, activit i de inv are, evaluare. Standardele definesc un con inut si competen e care sunt explicate, detaliate in curriculum. La rndul lor, aceste competente trebuie s fie regsite in activita ile de preda re pe care le alege cadrul didactic. Examenele si evalurile trebuie s reflecte standarde le. Astfel vom distinge dou tipuri de standarde: standard de continut i standard de performan . Standardele de coninut reprezint specificri pentru fiecare clasa din p erspectiva cunotin elor i abilit ilor de a aplica aceste cunostinte, si care se doresc a fi dobndit e. Standardul de con inut la limbile straine reprezint o formulare verbal care arat cant itatea si calitatea con inutului curricular; de asemenea, standardul de con inut poate fi parte a metodei de evaluare. Standardele de eficien/ performan reprezint specificri ale nivelului de performan ateptat n achizi ia definit de un standard la finele studierii disciplinei colare sau ciclu de nv mnt. Standardele de performan sunt criterii de evaluare a calit ii procesului de nv are. In termeni concre i, standardele constituie specificri de performan viznd cunotin ele, competen ele i comportamentele stabilite prin curriculum. Competena este un ansamblu integru i func ional de cunotin e, capacit i i atitudini care permite a face fa unor situa ii contextuale, a se adapta la ele, a rezolva prob leme i a realiza proiecte. Standardele contribuie la formarea i dezvoltarea de competen e. Con inutu l actului educa ional se bazeaz pe ndeplinirea consecvent i orientat a unor standarde de eficien , conturate pentru disciplina limbi strine. Standardele au diverse functii: permit eviden ierea progresului realizat de elevi de la o treapt de colaritate la alta sunt exprimate simplu, sintetic i inteligibil pentru to i actorii educa ionali espectiv a criteriilor de notare sunt centrate pe elev i relevante din punctul de vedere al motivrii acestuia pentru nv area continu sunt orientate spre profilul de formare al elevului conduc la finalizarea parcursului colar i la intrarea n via a social. 19 ----------------------- Page 20----------------------Standardele de eficien sunt structurate pe cinci domenii de utilizare a limb ii strine: comunicare, cultura, comparatie, conexiune, comunitate. Toate domeniile sunt intercondi ionate, adic dezvoltarea competentelor dintr-un domeniu contribuie la dezvoltarea competentelor ntr-un alt domeniu, iar strategiile de nv are cu caracter integrator reprezint punctul de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performan , r

, au un important impact formator asupra elevului. Fiecare domeniu are un anumit specific i de aceea exist standarde particula re, caracteristice unui domeniu, dar realizarea lor implic standarde din celelalte dom enii. Structurarea standardelor pe domenii are ca scop valorificarea specificului acesto r domenii i concomitent, vizeaz dezvoltarea armonioas si complex a personalit ii elevului. Fiecare standard con ine un ir de indicatori care ofer explica ii referitor la contextul de nv are, complexitate, suport lingvistic. In egal msur, sunt sugerate activit i i atii eficiente de comunicare, care pot fi utilizate pentru a realiza ateptrile formulate prin standarde. Indicatorii au drept scop de a cuprinde ntregul standard, precum toate standardele acoper complet domeniul de dezvoltare. Indicatorii sunt specifici vrstei elevil or i sunt structura i ierarhic n func ie de complexitate. Domeniile curriculare de utilizare a limbii straine reies din Curriculumu l pentru Limbi strine din Massachussets (1999), adaptate la concep ia Curriulei modernizate de Limbi strine, a cror specific va fi relatat printr-o succint descriere n virtutera impo rtan ei i ponderii fiecrui domeniu pentru dezvoltarea multilateral a elevului. Domeniul Comunicare Comunicarea in limba strin presupune competen a de a in elege, de a se exprima i de a interpreta ginduri, sentimente i fapte, oral i scris, in variate situa ii d e comunicare. Cunoaterea limbilor strine se poate achizi iona doar prin practica sistematic i prin antrenarea memoriei lingvistice. Este important s se vorbeasca in limba strina i nu doar despre limba strina, deci competentele de comunicare trebuie sa devina operationale. Practicarea unei limbi strine implic in primul rind, aproprierea de ctr e elev a unui cod lingvistic. Aceasta presupune cunoaterea formelor scrise si sonore ca re permit in elegerea i producerea de mesaje corecte i semnificative in variate contexte. S istemele limbii strine, identificate i conceptualizate, sunt fundamentul competen elor lin gvistice. Medierea lingvistic const in re/transmiterea fidel i accesibil, oral sau scris , de mesaje citite sau audiate intr-o limb, pentru un interlocutor/cititor care nu in e lege aceast limb. In egal msur, medierea inseamn interpretarea i rezumarea textului/discursului

din/i in limba strin. In contextul aspectului interdisciplinar al didacticii lim bilor strine i al aspectului plurilingv, medierea este foarte important in func ionar ea lingvistic a societ ilor. Activit i simple de mediere pot fi ini iate in inv mntul prima

nterpretarea informal din limba strina in limba matern i din limba matern in limba strin a unor documente de uz curent) i dezvoltate la etapele intermediare de studiere a limbilor strine (interpretarea din/i in limba strin). Domeniul Cultur Standardele din acest domeniu presupun cunoaterea i aplicarea de cunotin e nece sare pentru a putea comunica cu persoane din alte medii culturale. Aceste cunos tin e cuprind valori, norme, reprezentri, credin e etc. reunite ntr-un sistem integru. Competen e le din acest domeniu implic cunoaterea i in elegerea culturilor a cror vector este limba, ele permit s se depeasc viziunea care vehiculeaz stereotipuri. Demersul inter cultural 20 ----------------------- Page 21-----------------------

nu const doar in predarea limbii strine i a culturii, dar in egal msur de a arta in ce mod cultura matern a elevului interac ioneaz cu cultura rii alofone. Competen ele socio/inter/culturale din domeniul Cultur sunt dezvoltate de disciplina l imba strin i cuprind urmtoarele aspecte: motivarea i capacitatea de a descoperi un nou spa iu cul tural prin intermediul limbii strine, aproprierea i compara ia cu propriul spa iu cult ural; contientizarea existen ei unei identit i lingvistice defirite de identitatea lingvisti c proprie; formarea competen elor de exprimare verbal att din experien a trit la contactul cu alte culturi, ct i reflec iile personale. Studierea limbii strine dezvolt sensibili tatea la diferen e i la diversitatea cultural, favorizeaz deschiderea spiritual spre n ecunoscut i in elegerea unor alte modalit i de a gndi i de a ac iona. Astfel, elevul este motivat s comunice cu nativii in limba lor matern, s citeasc o revist, s asculte emisiuni radio / televizate pe teme diverse, n limba strin. Domeniul Conexiune Standardele din domeniul Conexiune cuprind aspecte interdisciplinare, reieind din aria disciplinelor colare apropiate, i fac parte din competen ele interdisciplinare neces are comunicrii n limba strin. Dezvoltarea de competen e interdisciplinare reprezint un ele-De zvoltarea de competen e interdisciplinare reprezint un element important al educatiei, ntruct nu se reduc doar la studiul limbilor strine, ci implic i competen ele acumulate la studiul altor discipline conexe. Standardele din acest dome-tandardele din acest domeniu incit elevul s descopere conexiuni inter- i transdisciplinare i s aplice competen e le formate i dezvoltate prin studiul disciplinelor conexe, in achizi ionarea competen e lor la

limba strin. Interdisciplinaritatea este o form de cooperare ntre diverse discipline i favorizeaz formarea la elev a unei imagini unitare a realit ii. In cadrul studierii li mbii strine se apeleaz la concepte din diverse discipline, realizndu-se corela ii multiple. Core larea cunostin elor din diverse discipline contribuie la flexibilitatea gndirii, la forma rea unei culturi n comunicare. Interdisciplinaritatea se realizeaz la nivel de transfer de cu nostin e i metalimbaj de la o disciplin la alta. Astfel, imaginea integr asupra fenomenelor, evenimentelor, proceselor, studiate in cadrul disciplinelor conexe, asigur contextua lizarea i punerea in aplicare a cunotin elor achizi ionate. In consecin , se creaz oportunit i pentru dezvoltarea inteligen elor multiple ale elevilor. Abordarea interdisciplinar ar e la baz ideea c nici o disciplin colar nu formeaz un domeniu nchis, dar exist o conexiune a ariilor disciplinare. Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul c via a nu este mpr it pe discipline (J. Moffett). Domeniul Comparaie Standardele din acest domeniu sunt axate pe compararea i apropierea mai ales a metodologiilor de predare/nv are/evaluare a Limbii strine paralel cu diferite alte disc ipline, fapt care contribuie la nsuirea mai eficient a oricrei discipline contemporane. Aces t tip de standarde presupune dezvoltarea competentelor metodologice de auto/formare, a uto/ informare, auto/evaluare. Domeniul dat favorizeaz i compararea oricror altor elemen te materiale sau intelectuale ale spa iului alofon i ale celui de origine n vederea ide ntificrii similitudinilor i diferen elor la nivel lingvistic, cultural, educa ional, atitudinal , metodologic etc. Astfel, elevul n elege mai profund diverse concepte, idei, comportamente e tc. i i formeaz o viziune de ansamblu a realit ii. 21 ----------------------- Page 22----------------------Domeniul Comunitate

Domeniul acesta favorizeaz corelarea dintre competen ele dobndite n coal i existen a cotidian, dintre comportamentele stabilite n societatea de origine i cele di n societatea limbii strine studiate. Achizi ionarea competen elor civice specifice acestu i domeniu este un factor primordial al auto/integrrii elevului n societate i care n calitat e de actor social i asum diverse roluri n variate contexte. Exersarea acestor roluri cerute de societate, rmne n responsabilitatea colii i a cadrelor didactice, care prin variate act ivit i de

nv are creaz situa ii reale sau virtuale de comunicare, oral i scris, imitnd sau ex

comportamentul adecvat. Astfel, accentul se deplaseaz spre ieirile din sistemul educa ional i favorizeaz integrarea elevului n medii sociale multiple: facultate, profes ie, familie. nv area limbii strine presupune realizarea unor transformri cognitive, emo ionale , rela ionale, atitudinale, care se dezvolt progresiv pentru ca elevul s poat aborda eficient realitatea. Atingerea standardelor din acest domeniu presupune ca elevul, con fruntat cu diverse medii i contexte noi, s poat selecta contient demersul potrivit. Finalmente, scopul fundamental al procesului educa ional este incluziunea s ocial a individului, iar parcursul colar nu este dect o etap a acestui proces. Juste ea deme rsului ales este confirmat de dictonul latin Non scola sed vitae discimum (Nu pentru co al nv m, ci pentru via ). Evaluatorul cel mai sever i intransigent este via a, care impu criterii obiective de evaluare a performan elor elevilor i colilor. Iat de ce este imperativ s se realizeze focalizarea energiei intelectuale i a resurselor umane ct re cunotin ele fundamentale pe care trebuie s le dobndeasc elevii pentru a le aplica corect i co ntient n via a social. Respectnd tradi ia elaborrii curriculei i nevoia n elegerii mai eficiente a conce ptelor enun ate, prezentul document propune un mic glosar de termeni cheie. Glosarul termenilor cheie

1. Educaia Bazat pe Calitate (EBC): Reforme introduse la orice nivel (de ex. na ional, regional, local) n sistemul de nv mnt care au scopul de a mbunt i u it element, form i/sau substan din sistem. Scopul final este de a spori perform an a msurabil. 2. coli prietenoase copilului (PC): Abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul accentului global pe educa ia de calitate pentru to i copiii; bazat pe angajamentul de a aborda toate elementele din cadrul colilor care influen eaz bunstarea, drepturile i me diul de nv are al fiecrui copil. Trei principii de baz i cinci dimensiuni caracteriz eaz PC acestea sunt definite mai jos. 3. Centrat pe copil (un principiu de baz al PC): De importan primordial n p rocesul de luare a oricror decizii n sistemul educaional, este protecia intereselor c opilului. Criteriul principal n luarea deciziilor cu privire la conducere, curriculum i instruire, precum i cu privire la mediul colar este bunstarea i interesul copilului. Ten din a de

a realiza poten ialul fiecrui copil, respectarea drepturilor i libert ilor funda mentale ale omului. 4. Incluziunea (un principiu sau/i o dimensiune de baz a PC): Acces ul la educaie nu este un privilegiu pe care l ofer societatea copiilor, este o obligaie fa de c opii pe care societatea o ndeplinete. To i copiii au dreptul la educa ie gratuit, obliga torie i accesibil; la protec ia demnit ii lor n aspectele disciplinare; i dreptul la un m ediu de educa ie care include genul, caracteristicile fizice, statutul intel ectual, social, proble22 ----------------------- Page 23----------------------mele emo ionale, provenien a lingvistic sau necesit ile speciale, care include toate

acele persoane care, istoric sau din alt motiv, au fost marginalizate de la participarea deplin la procesul de nv are. Copiii care nu frecventeaz coala sunt cuta i i prim cu plcere. 5. Participarea democratic (un principiu i/sau dimensiune de baz a PC): Dup cum titularii drepturilor, copiii i cei care le faciliteaz drepturile (cum ar fi ngri jitorii acestora) au un cuvnt de spus cu privire la forma i substana educaiei lor. Deciziile refer itoare la toate aspectele mediului de educa ie iau n considera ie toate vocile referitoare la multiplele perspective din cadrul colii i comunit ii opusul unui proces de sus n jos. -un proces de luare a deciziilor transparent i deschis, care favorizeaz procesul d e nv are pentru to i. Familiile i comunit ile i pot ndeplini obliga iile lor de ngrijitori piilor lor i modele de urmat pentru acetia. 6. -

Reprezentan ii elevilor, profesorilor, prin ilor i ai comunit ii sunt inclui

Sensibilitatea la gen (dimensiune a PC): Att bie ii, ct i fetele trebuie s aib o tunit i egale de a: participa pe deplin la un mediu de nv are care abordeaz necesi-

t ile de baz i necesit ile unice ale fetelor i bie ilor i dinamica puterii n rela brba i-femei, primi materiale care nu implic prtinire pe baz de gen i sus in realizarea drepturilor omului. Egalitatea genurilor este esen ial pentru o educa ie b azat pe calitate. 7.

Sntate, Siguran i Protecie (o dimensiune a PC): coala este un loc sigur care as gur bunstarea fizic i emo ional a copilului. n abordarea factorilor lega i de abuz

emo ional sau fizic, de alimenta ie insuficient i de spa iul fizic nesigur sau orice alte probleme care mpiedic copilul s nve e, se ine cont de copil n ntregime. Solu io-

narea acestor factori sporete frecventarea, participarea i performan a academic. 8.

Eficiena nvrii (o dimensiune a PC): Msura n care coala consolideaz mediul de predare i nv are, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n procesul nv are, acumulnd cunotin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercetri.

9. Respectarea multiculturalismului (o dimensiune a PC): Se asigur c NICI unui c opil nu i este refuzat dreptul fundamental la oportunit i egale de educa ie din cauza ori ginii etnice; identit ii sau apartenen ei; a practicilor culturale; a limbii; dizabilit ii fizice i/ sau emo ionale; sau din cauza circumstan elor economice. Pre uiete patrimoniul lin gvistic i cultural al fiecrui copil. 10. Dimensiuni, domenii, componente, teme, subiecte: Cuvinte care sunt cteodat ut ilizate interschimbabil, sau n diferite niveluri de subordonare pentru a descrie dife rite categorii de con inut; un mod de organizare sau grupare a standardelor (de ex. n Stan dardele de nv are i Dezvoltare Timpurie [Kagan & Britto, 2005], limbajul i dezvoltarea tiin i de carte reprezint un domeniu).

11. Standarde: Declara ii extinse ale scopurilor, care definesc un set de ateptri. Acestea sunt un set de afirma ii care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face pe rsoanele implicate n ntreg sistemul educa ional. Standardele sunt ateptri nalte i n

cerin e minime. Majoritatea rilor au anumite standarde pentru educa ia bazat pe calitate pentru a msura progresul, a mbunt i planificarea i alocarea resurselor i pentru a evalua eficien a nv rii. n rile unde exist PC, standardele sunt elabora i grupate n conformitate cu dimensiunile PC. 12. Indicatorii sunt ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi care ind ic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii se pot referi 23 ----------------------- Page 24----------------------la resurse (de ex. exist un manual pentru fiecare copil); proces (de ex. pr i le implicate elaboreaz proceduri pentru consiliile colare); i rezultate (de ex. consil iul colar a aprobat alocrile din buget). Pot fi utiliza i indicatori pentru a msura pro gresul spre atingerea standardelor 13. Puncte de referin: Ac iuni observabile sau dovezi care msoar progresul spre at ingerea unui standard.

14. Domenii principale de performan: Unele dintre domeniile principale care ne cesit evaluare specific n fiecare dimensiune a PC (EAPRO, 2006). Cerin ele minime necesare pentru implementarea cu succes a unui anumit standard (de ex. elimin area stereotipurilor din materialele de nv are n baza curriculum-ului i din procesul de p redare i nv are). 15. Monitorizarea: Mecanismul care ofer pr ilor implicate la toate nivelurile s istemului informa ie continu despre progresul realizat. Monitorizarea implic: (a) stab ilirea indicatorilor/punctelor de referin ; (b) procedurile, sistemele i instrumentele de colectare, nregistrare i analiz a informa iei cu privire la indicatori; (c) utiliza rea informa iei pentru mbunt irea planificrii, performan ei i rezultatelor. Nancy Clair, Ed.D., Jane Schubert, Ph.D., Shirley Miske, Ph.D. Distribuit la atelierul de lucru Elaborarea Standardel or pentru Educa ia Bazat pe Calitate Regiu nea ECE/CSI ,Istambul, martie 2010 Bibiografie selectiv 1. Kagan, S. L., & Britto, P. R. (2005). Document de concept cu privire la standardele pentru nvarea i dezvoltarea timpurie. UNICEF. Distribuit n procesul de pregtire pent ru atelierul de lucru pentru Elaborarea Standardelor, Shanghai, China. 2. UNICEF. (2006). Evaluarea colilor Prietenoase Copilului: Un ghid pentru managerii de programe din Asia de Est i Pacific . Bangkok: UNICEF Oficiul regional din Asia de Est i Pacific. 3. UNICEF. (2009). Manual despre colile Prietenoase Copilului. New York: De partamentul comunicare UNICEF. 4. Cadre Europen Commun de Rfrence pour les Langues : apprendre, enseigner, va -Langues : apprendre, enseigner, va-angues : apprendre, enseigner, valuer. - Conseil de lEurope/Conseil de la Coopration culturelle/ Comit de lduca tion/ Division des langues vivantes- Paris : Didier, 2001 5. Massachussets foreign languages curriculum framework. The Commonwealth o f Massachusetts Department of Education, Malden, 1999. 6. Curriculum pentru disciplina Limba strin 1. Clasele V-IX. Chiinu : Cartier, 2010 7. 10 Curriculum pentru disciplina Limba strin 1. Clasele X-XII. Chiinu : tiin a, 20

8. Ghid pentru implementarea curriculumului modernizat. Limba strin I. Chiinu, Cartier, 2010 24 ----------------------- Page 25----------------------STANDARDE DE EfICIEN DISCIpLINA: Limbi strine Indicatorii Standardul Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal Domeniul levul: Comunicare Elevul: E Elevul: 1. Recepionare de di1.1 Identific norme de organi1.1 n ele ge texte scurte referitoare la subiec-nn elege texte scurte referitoare la subiec- e lege texte scurte referitoare la subiec- 1.1 n elege sensul global al unui text ora l sau scris de ferite tipuri si genuri zare formal a unor texte simple, te concr ete curente, con inind un vocabular cu dimensiuni moderate, chiar dac acestea con i n unele de texte literare si de mic dimensiune (plan, list de o frecven na lt n limba cotidian sau n cea cuvinte sau expresii noi. nonliterare pentru a se obiecte / ac iuni, afi, anun , melegat de activitati profesionale. informa, a se orienta, niu, etichet, carte potal, docua aciona, a discuta, mente turistice, notite, scrisoare). utiliznd strategii apro1.2 Recunoaste vocabularul de 1.2 Re cunoate principalele tipuri de scrisori 1.2 Identific i deosebete dif erite tipuri de stiluri de priate baz al limbii strine (cuvinte, exstand ard ntlnite frecvent (de ex. solicitare de texte/mesaje scrise sau orale presii, locu iuni uzuale i simple) info rma ii; executarea, expedierea sau confirreferitoare la propria persoan, marea u nei comenzi, etc.) privitor la subiecte familie, coal, activit i de nv- familiare. are, situa ii ordinare cotidiene. 1.3 Determina sensul global al 1.3 Identific o informa ie specific i 1.3 Identific punctul de v edere al autorului i ii unor texte informative simple pr evizibil n anumite documente curente asum o pozi ie critic fa de el. nso ite de documente iconice, simple, cum ar fi publicitate, pliante, meniuri, anun uri scurte, documente tuanu n uri, inventare, orare etc. De exemplu, ristice, afi, noti e, plan, meniu, selectea za o informa ie specific dintr-o list

dialoguri, referitoare la persoane, (n anun uri din pres pentru a gsi un serviciu obiecte, ac iuni, activit i familiasau un meter). re, identificnd cuvinte familiare si expresii uzuale, realiznd, eventual, citirea repetat. 1.4. Determin sensul global al 1.4 . Determin semnifica ia unor semne i 1.4 Analizeaz texte descriptive, nara tive, informative, unor mesaje uzuale scurte i simpan ouri curente n locurile publice cum sunt argumentative cu scopul de a n eleg e ideile principale ple (carte potal, scrisoare de invistrzi, restaurante, gri; la locul de munc peni specifice. tatie, de acceptare, de refuz etc.). t ru orientare, instruc iuni, securitate i pericol. 2 5 ----------------------- Page 26----------------------2 6

1.5. Identific sensul si aplic 1.5 Identific i selecteaz informa ii esenti1.5. Identific informa ii (s ociale/politice/culturale) instruc iunile, indica iile, refe- ale din majoritatea scrierilor simple ntlnite care ii permit s-i construiasc prop ria sa interpretare ritoare la activit i de nv are, n via a cot dian, cum ar fi: scrisori, brouri, despre identitatea lor. la necesit i imediate, la situa ii scurte articole de ziar, relatnd anumite fapconcrete i familiare. t e. 1.6 Citete cu voce tare, corect, 1.6 Valoreaz lectura c a o surs de a ob ine informa ii contient i fluent texte cunoscu1.6 . Identific ortografia, sensul, pronun ia cudespre diferite disc ipline, care ii permit s-i te de mic dimensiune, cu intov intelor necunoscute in surse de documentare mbog easc cuno tin ele. na ia adecvat sensului. (de ex.dic ionare bilingve) in vederea utilizrii lor corecte in variate situa ii de comunicare oral i scris. reieind de la informa ia din 1.7 Respect un regulament redactat simplu text. (de ex. referitor la securitate), instruc iunile de utilizare a unui aparat de uz curent (de ex. un telefon public/celular). 1.8. Utilizeaz varie 1.7. Face interferen e,

tatea de strategii de comprehesiu1.8.Identific ideiile principale, te cu scopul propus i tipul informa ii esen iale i detalii selecteaz ne a lecturii n conformita de text.

semnificative

din texte informative i explicative, in vederea realizrii unor sarcini de lucru. de texte informative provenite 1.9.Recunoate ordinea evenimentelor rela1.9. n elege varietatea din surse diferite.

tate intr-un text narativ simplu. 1.10 Identific n text elementele ce i permit s apre- i permit s apre-i permit s aprecieze evenimente so ciale/culturale ale rii alofone. 1.11.Identific argum entele i concluziile dintr-un text argumentativ pe tem e cunoscute. 2. Recepionare de me2.1. Identific informatii esen iale 2.1. Iden tific sensul global i detalii semni2.1. n elege instruc iunile pent ru a executa ac iuni saje variate transmise din mesaje simple, referitoare la ficative pentru a putea rspunde unor necotidiene. oral in diverse situaii situa ii cotidiene familiare (cumvoi concrete, cu condi ia ca interlocutorul s de comunicare prturi, restaurant, cltorii, etc.) pronun e cl ar cu un debit lent. pentru indeplinirea unor sarcini de lucru. ----------------------- Page 27----------------------2.2. Identific sensul anun urilor 2.2. Id entific n linii generale, subiectul unei 2.2. Identi fi c ideea principal a unui m esaj, necunos-Identific ideea principal a unui mesaj, necunos-ideeaideea principal a unui mesaj, necunos- principal a unui mesaj, necunos- principalprincipal a unui mesaj, necunos- a unui mesaj, necunos- aa unui mesaj, necunos- unui mesaj, necuno s- unuiunui mesaj, necunos- mesaj, necunos- mesaj,mesaj, necunos- necunos-necu nosnecunos-(de ex. anun uri la gar), instrucdiscu ii ce se desfoar n prezen a sa, dac c nd n prealabil tema iunilor, indica iilor (de ex. oriencomunicarea este nfptuita lent i articulat tare in spa iu), simple si scurte, clar. emise direct, articulate rar si cu 2.3. Distinge informatii esen iale dintr-un 2.3. Identifi c conectorii dintr-o comunicare oral claritate, referitoare la activit i anu n , indicatie/ mesaj scurt, simplu i clar (de pentru a n elege sensul ei de nv are, la necesit i imediaex. indicatii referitoare la modul de deplasare

te, la situa ii concrete i familiare, dintr-un punct n altul, pe jos sau cu transpori le realizeaz. tul public). 2.4. Identific i extrage informa ia esen ial, persoane, situa ii,locuri i tema opiniile exprimate, ordinea un material gramatical i vocabular relatate din scurte secvente 2.4. Identific conversa iilor cu mai complex.

evenimentelor nregistrate, pri-

vind subiecte curente previzibile, dupa form i con inut (de ex. sarcini din via a cotidian, mass-media, via a cultural: cntece, muzica, cinema), dac debitul este lent i limbajul clar articulat. 2.5. Identifica informatia esentiala, relevanta mesajului oral. din tirile televizate despre un eveniment, fapt divers, etc., dac comentariul este nso it de un suport vizual. 2.6. Mani fest o atitudine respectuoas i tolerant cnd ascult s au vorbete cu al i interlocutori. 2.7. Utili zeaz strategii adecvate scopului i tipului de mesaj sau conversa ie (activeaz cunotin ele anterioare, se f olosete de limbajul corporal i gestual, utilizeaz imagin i etc.) 2.8. n elege sensul general al mesajului oral chiar dac nu n elege to ate cuvintele din el. 2.9. Utili 2.5. Identific scopul

zeaz imaginile i informa ia din context pentru a n elege mai bine mesajul oral. 2 7 ----------------------- Page 28----------------------2 8 3. producere de mesa3.1. Reproduce cuvinte izolate si 3.1. Re dacteaz texte referitoare la aspecte 3.1. Planific, redacteaz i elaboreaz scrie rile sale cu je scrise adecvate unor texte de mic dimensiune, impricoti diene din anturajul su (de ex. persoane, ajutorul colegilor, profesorilor anumite situaii de comate sau scrise lizibil. loc uri, studii, munc), folosind fraze unite intre municare 3.2. Completeaz documente de ele. 3.2. Exprim preri asupra societ i/culturii sale prin uz curent (agenda etc). 3. 2. Realizeaz descrieri scurte i elementare intermediul textelor elaborate. a unui eveniment, a unor activit i realizate in tr ecut, a unor experiente / intimplri persona3.3. Redacteaz mesaje scurte si le sa u colare, pe baza unui plan dat. 3.3. Scrie diferite texte cu volum moderat i utilizeaz simple (de ex. urri, solicitri), scur- 3.3. R edacteaz un text informativ, con inind forme i structuri gramaticale de o compl exitate mai te texte de prezentare referitoare la secv en e narative si descriptive, citate i coavansat. sine i la personaje imaginare, texmen tarii. te scurte descriptive si apreciative, referitoare la obiecte familiare sau situa ii cotidiene (de ex. descrierea unei cltorii: itinerar, ntmplri, comentarii), folosind expresii i fraze simple isolate. 3. 3.2. Prezint sumar o organizatie, implicat 3.3.2. Structureaz elementele sale innd cont de elei n via a cotidian. mentele formale ale limbajul ui precum ar fi punctua ia, ortografia, sintaxa,coer en a i coeziunea. 3. 3.3. Completeaz documente de uz curent iecte, spoturi publicitare i CV, vize) 3.3.3. scrie Elaboreaz rezumate, ( r pro

eferate,esee ltor discipline.

care

demonstreaz cunotin ele din domeniile a 3.3.4. Scrie texte de di

ferite dimensiuni i forme innd cont de posibilul citito r. 3.3.5. Valoreaz scrisul c a un mijloc de exprimare a ideilor sale i gndurilor, cine est e i ce tie despre lume. 3.3.6. Redacteaz texte pr in intermediul crora exprim preferin e, opinii, decizi i,sugestii sau ac iuni. 3.3.7. Scrie texte expoz itive pe interesele sale. ----------------------- Page 29----------------------4. producere de mesa4.1.Realizeaz 1.Realizeaz comunicarea monologat, ien e,istorii,ntmplri je orale adecvate unor nologat, intmplare/un ir de ac iuni sau sau fapte comunicarea mo4.1. 4.1.1. Povestete detaliat exper producnd enun uri relatnd o pe interesul su sau al auditoriului.

anumite situaii de cosimple pe teme familiare, pentru descriind u nele aspecte din anturajul sau comunicare a se/prezenta (de ex. informa ii tidian (de ex. persoane, locuri, experienta despre identitate i stare civil), profes ional sau colar). a se descrie, a descrie persoane, 4. 1.2.Descrie i compar sumar, obiecte si lu4.1.2. Face prezentri orale p e teme de interes persoobiecte, locuri, activit i familiare cruri p ersonale, explicnd ce ii place sau disnal i conform cerin elor curricul ei. (de ex. locuinta), a exprima gusp lace, folosind un limbaj simplu. turi i preferin e (de ex. activit i 4.1.3.Descri e sumar i elementar evenimente 4.1.3. Utilizeaz elemente metalingvistice precum gesrecreative), stri (de ex. stare de sau acti vit i turile, intona ia, pentru a fi mai explicit i n eles n sntate), a prezenta propriile ceea ce prezint. idei, a povesti o ntmplare. 4.1.4. Descrie ocupatii i ac iuni cotidiene, 4.1.4. Se poate exprima cu siguran i nc redere proex

perien e personale, proiecte i preparative, cotidiene.

prii persoanei sale n diferite situa ii r

elateaz etapele unei activit i trecute (tentati ve, reuita sau eecul). 4. 1.5.Produce scurte anun uri cu un con inut p revizibil, redactate i memorizate anterior, i p rezentate inteligibil pentru un public atent. 4. 1.6.Formuleaz, in mod adecvat, raspunsuri la u n numr limitat de intrebri simple i directe. 4.2. Prezint un monolog in fa a 4.2.Prezinta in fata unui auditoriu, o scurta re4.2.1. Sus ine, argumenteaz, dezbate, critic opinii, unui public pentru a descrie su- l atare pe teme referitoare la viata cotidiana, planuri, proiecte, idei att ale sale ct i ale colegilor mar schimbri, a povesti la treform uleaza scurte justificari si explicatii a opisi. cut, a descrie propriile proiecte, n iilor, proiectelor si actiunilor personale. folosind expresii scurte memorizate, fraze simple. 4.2.2. Opineaz despre st ilul de via al popoarelor cu alte culturi, bazndu-se p e textele citite, scrise sau audiate mai nainte. 5. Realizare de 5.1. Completeaz documente de 5.1 Scrie noti te, referitor la un mesaj scurt i 5.1.1.Redacteaz propriile texte i alte texte f unc ionale, interaciuni in comuniuz curent cu informatii de ordin simplu , transmis oral, cu condi ia de a putea complexe, structurate din punctul de ve dere al gramaticarea scris personal (de ex. formular, fia cere c a interlocutorul s repete sau s reforcii, al regulilor de punctua ie, a l lexicului i ortografiei i de hotel, indicnd nume, adremul eze. al utilizrii conectorilor logici. sa, na ionalitatea, vrsta, data 5.1.2.Rezumeaz un text citit n tr-un numr dat de cunaterii sau sosirii in ar etc). vinte, utiliznd un limbaj adecv at , sinonime, antonime, expresii frazeologice. 2 9

----------------------- Page 30----------------------3 0 5.2. Redacteaza scurte scrisori (de 5.2 R edacteaza scrisori personale simple (de 5.2.Redacteaz diverse titluri de core sponden cu cainvitatie, de acceptare, de refuz), ex. pentru a exprima mul umiri sau scuze, a racter formal sau informal. mesaje electronice, carti postale felicit a, a exprima opinia personala, a solicita scurte si simple (de aniversare, un s fat ) de felicitare, etc), respectind modele scrise. 5.3. Elaboreaza documente scur5.3.1 Redacteaza notite sau mesaje simple n 5.3.Elaboreaz un ir de documente n r aport cu via a te in raport cu viata cotidiana (reraport cu anumite necesitati imediate (noti e, cotidian (scrisori, reclame, cereri,CV-uri,e-mailuri, tete de bucate, notite, etc), mere ete de bucate, mesaj ctre o agen ie imoprocuri,declaratii etc.) saje de uz curent (lista de obiecbiliar). te sau actiuni), respectind tipul 5.3 .2.Redacteaz scrisori cu caracter oficial mesajului si normele de aranjare pentru a formula o solicitare oficial, a face o in pagina. rezervare, scurte scrisori de rspuns la anun uri din mass-media sau la o scrisoare oficial 6. Realizare de 6.1.1.Identific sensul intrebri6.1. Identific sensul global i unele detalii 6.1.1.Identific sensul global i unele detalii dintr-un interaciuni in comunilor adresate direct, emise rar i dintrun discurs care ii este adresat in limbaj discurs care i este adresat ntr-un lim baj literar sau cocarea oral, formal i cu claritate, in limbaj standard, in standard, clar articulat, pe un subiect famililochial cu referin la temele prevzute n curriculum. informal cadrul unei conversa ii pe teme ar, cu co ndi ia s poat solicita, repetarea sau familiare sau referitoare la via a re formularea, n caz de nen elegere, folosind cotidian. cu vinte simple. 6.1.2. Identific sensul expresiilor 6.1.2 Expune idei, opin ii i puncte de vedere relatate de uz cotidian pentru a satisface n mesajul oral i le su s ine prin exprimarea atitudinii necesit i simple i concrete, proprii argumentate dac sunt repetate, formulate direct, lent si clar de un inte rlo-

cutor cooperant. 6.1.3. Aplic n mod corect in6.1.3. Ofer i solicit rspunsu ri pe teme diverse, fodicatiile, onal adecvat i respectnd norsi scurte, adresate direct, emise mele socioculturale n dependen de rol i rela iile cu lent si cu claritate. interlocutorii. 6.1.4. Utilizeaz lim bajul adecvat pentru ndeplinirea rolului su ntr-o dezbat ere. 6.1.5.Utilizeaz limba jul func ional pentru a discuta alternative, a face r ecomandri, a negocia acorduri in dezbaterile pregtite p reliminar. ----------------------- Page 31----------------------instructiunile simple losind un limbaj func i

6.2. Rspunde i adreseaz in6.2.1.Partic ip la scurte conversa ii in contex6.2.1.Particip spontan in conversa ii pe tem e de intetrebri simple de ordin personal te familiare pe subiecte generale (de ex. exres, utiliznd un limbaj clar i simp lu. (biografie, domiciliu, activit i co- prim in ter meni simpli cum se simte, ce face tidiene, timp, vacan e, persoane, i mul umete pent ru interesul manifestat de obiecte i bunuri familiare, etc.), interlocut or). prezint succint teme familiare, 6.2.2. Ide ntific de regul, subiectul unei dis6.2.2.Descrie oral speran ele, ambi ii le, visurile, proreactioneaz i emite afirma ii i cutii informale ( de ex. intre prieteni), derulate iectele de viitor, folosind un limbaj simplu i clar. declara ii simple, referitoare la lent i art iculate clar, pentru a convinge, exprinecesit i cotidiene sau subiec- ma stri i se ntimente. te familiare (cltorii: rezervare la hotel, informa ii, anulri; restaurant, produse alimentare, sntate, locuin etc) in cadrul unui schimb de informatii sau interviu. 6.3. Formuleaz enun uri simple 6.3.1.Solicit i formuleaz sugestii i pro6.3. Rspunde i adreseaz ntrebri innd co

e pentru a solicita i oferi obiecte, puneri, e xprim accord sau dezacord la prolimbaj,context i interlocutor. folosind cuvinte i expresii mepunerile emise (de ex. discut programa morizate (de ex. or, cantitate, activit ilor pentru week-end), solicit i ofer numr, bani). sfaturi, explica ii. 6.3.2. Identific, de regul, schimbri de subiecte intr-o discutie formal, referitoare la domeni ul su de interes, dac este derulat lent i articulat clar, pentru a oferi explica ii, expune o problem, justific alegerea, discut despre organizarea unei ntlniri. 6.3.3. Ofer i solicit informa ii factuale, exprim i j ustific opinii personale referitoare la proble me cu caracter practic (de ex. solicitare de informa ii simple, nespecializate intr-un oficiu de turism), dac este ajutat s le formuleze i poate solicita, eventual, interlocutorul s repet e detaliile importante. 3 1 ----------------------- Page 32----------------------3 2 6.3 .4.Solicit ica ii la i cererea formuleaz instruc iuni, ind interlocutorului (de ex. pen tru a se deplasa la destina ie) in cadrul une i discu ii cu caracter func ional. 6.3 .5.Particip la interac iuni simple pe teme fam iliare, curente, cu caracter general (de ex. loc uin a, cumprturi, mese, cltorii, transpor t, oficiu potal, banc, deplasri), folosind

exp resii i mbinri de cuvinte memorizate i sol icitnd eventual, repetarea sau clarificarea ele mentelor-cheie nen elese. 7. Mediere lingvistic 7.1. Explic oral nonformal (de 7.1.1. Expl ic oral nonformal, documente de 7.1.1. Explic oral nonformal, documente de u z curent de mesaje orale sau ex. pentru familie, colegi sau priuz curent (de ex. pancarte, meniuri, pentru (de ex. pancarte, meniuri, pentru vizitatori strini n scrise in situaii variate eteni), documente foarte simple vizitatori str aini in tara sa de origine etc), foloara sa de origine, etc), folo sind un limbaj comun. de comunicare de uz curent (meniu, anun etc), sind un lim baj comun. desene, folosind un limbaj co7.1 .2. Explic oral o schem, un tabel, o dia7.1.2. Explic oral o schem, un t abel, o diagram, un mun. gra m, un desen, folosind un limbaj comun. desen, folosind un limbaj co mun. 7.1 .3.Transfer informatiile dintr-un text in ta7.1.3.Transfer informa iile d intr-un text oral/scris n bel e, scheme. tabele, scheme, desene, re ferate, proiecte, prezentri, 7.1 .4. Redacteaz un text simplu explicativ diagrame. pri n transferarea informa iilor dintr-o schem, tab el, diagram, desen. 7.2.Repovestete un text scurt si 7.2.1. Ret ransmite oral, intr-o conversa ie sim7.2.1. Reformuleaz vorbirea dir ect n vorbire indirecsimplu (o poveste simpl) ajutnpl, pe t eme din via a cotidian, sensul general t pe teme din via a cotidian. du-se de imagini si respectnd al intrebr ilor scurte i simple, al informa iilor succesiunea secven elor. despr e persoane alofone, situa iilor familiare, dac interlocutorul vorbete direct si clar intro limb standard, reformulnd vorbirea direc t in vorbire indirect. 7.2 .2. Retransmite oral/scris, folosind fraze si exp resii simple, sensul general al mesajelor, anu n urilor din locurile publice (gar, aeropor t), interviuri la radio sau televiziune, pe tem e familiare, indica ii referitoare la activit i

de n v are. ----------------------- Page 33----------------------7.5.Redacteaz rezumativ oral/ scris, sensul general si detaliile textelor (scriso ri, texte informative, articole din ziare etc), pe teme cuno scute. 8. Aplicare de norme 8.1. Recunoate reguli funda8.1. Aplica un repertoriu limitat de expresii 8.1.1.Aplic structuri gramatica le simple i complicate lingvistice a limbii strmentale de construc ie a comuscurte m emorizate ce satisfac necesit i vitale ,ob innd exprimarea clar a mesajelor sale.( cu toate ine in diverse situaii nicrii orale i scrise (ortografice, primordiale in unele situa ii previzibile; dac acestea mai comite erori de coresponden a timpuride comunicare oral i ortoepice, gramaticale, lexicale, se isc incoerente frecvente i nen elegeri n lor n propozi ii subordonate sau n utilizarea verbelor scris punctuationale, semantice) in lisitua ii le neprevzute. neregulate,etc.) mita standardelor de con inut. 8.1.2. Pronun ca regul, foarte cl ar pentru a fi n eles, n pofida accentului stri n.

8.2. Emite enunturi foarte scurte, 8.2.Prod uce scurte expresii curente pentru a 8.2.1.Comunic (e-mail, chat, skype , alte saituri de isolate, de regula stereotipate, rspun de unor necesit i simple de tip consocializare cu semenii din alt e ri cu scopul de a-i cu numeroase pause necesare cret: det alii personale, obinuin e zilnice, dombog i i perfec iona cunotin ele acu e. pentru a cauta cuvinte pertinenrin e i nevoi, cereri de informa ie. 8.2.2. Demonstreaz dominare total a gramaticii, sinte, pentru a pronunta cuvinte si taxei i utilizarea limbii rii a lofone la elaborarea texexpresii mai putin familiare si telor, creativit ilor. pentru a remedia comunicarea 8.2.3. Incorporeaz resurse re torice cum ar fi paralelisorala. mul, repetarea i analogia pen tru a clarifica i sus ine ideile sale. 8.2.4. Demonstreaz dominare

a func iei fiecrui element al structurii propozi iei 8.3. Reproduce oral un repertoriu 8.3.1.Fol oseste modele de fraze elementare i 8.3. Reproduce structuri sintactice i forme gramaticafoarte limitat de cuvinte si exprecomu nica cu ajutorul unor fraze memorizate, le complicate, memorizate, n cadrul com unicrii orale sii memorizate, pronuntia sa solia u nor grupuri din cteva cuvinte i mbinri i scrise, pe teme diverse. citind un anumit efort intelectual de cuvin te stabile, despre sine, oameni, actividin partea locutorului nativ. tati , bunurile lor etc. 8.3. 2.Aplic n mod corect structuri gramaticale s imple, dar comite sistematic erori elementare (de ex. confunda timpuri gramaticale, nu resp ecta reguli de accord), sensul global al mesa jelor personale fiind exprimat clar. 8.3. 3.Pronun n general, destul de clar pentru a fi n eles, n pofida accentului strin, dar inte rlocutorul trebuie s solicite uneori s i se repe te. 3 3 ----------------------- Page 34----------------------3 4 8.4. Reproduce in scris expresii 8.4.R eproduce expresii scurte referitoare la scurte si uzuale, cuvinte familiare subiec te curente (de ex. indica iile pentru a se (de ex. semne si indicatii simple, deplasa ). denumiri de obiecte cotidiene, de magazine, etc) referitoare la situatii concrete. 8.5. Reproduce structuri sintac8. 5.Reproduce cu o relativ precizie fonetic tice si forme gramaticale simple, (d ar nu i obligatoriu ortografic) cuvinte scurmemorizate, in cadrul comunicate ce fac parte din vocabularul su oral. rii orale si scrise, pe teme familiare si de interes imediat. 8.6. Identific ortografia, sensul,

pronun ia cuvintelor necunoscute in surse de documentare credibile (dic ionare bilingve) in vederea utilizrii lor corecte in variate situa ii de comunicare oral i scris. 9. Respectare de norme 9.1. Distinge si reproduce norme 9.1.1.Intervi ne in mod simplu, dar eficient, in 9.1.1. Utilizeaz adecvat expresia non verbal pentru de etichet verbal si elementare de etichet verbal cadrul unor inte ractiuni sociale, folosind exa ntri discursul oral/scris n acord cu contextul i aunon-verbal in variate in cadrul unui contact social utipres ii curente simple si respectind normele dien a. situaii de comunicare lizind formule de polite e de baza de baza ale co nventiilor verbale si non verbale oral i scris (de ex. va/te rog, multumesc, (de ex. desemnarea prin gest). De exemplu, scuzati, etc), formule de ini iere, poate f olosi in comunicare, formule de polimen inere i ncheiere a unei inte e cure nte pentru a se adresa, a solicita, a terac iuni verbale elementare, confir ma, a aproba, etc. orale i scrise, comportament 9.1.2.Par ticip in cadrul unui schimb de in9.1.2. Demonstreaz achizi ia de valori la exprimarea non-verbal (mimica, gest, profo rmatii, exprimind simplu ideile si opiniile sa pozitiv despre conduita etic, valorile i virtu ile xemitate, intonatie), modele de pe rsonale si adaptind forma de comunicare in umane. ntrebri i rspunsuri simple, functie de interlocutor. 9.1.3. Se manifest cu spontanieta te, proprietate i coadresate direct, referitoare la surectitudine n diverse co ntexte de comunicare oral ca biecte familiare sau de necesitate dialoguri ,dezbateri,pan ele pentru a rafina ntrebuin aimediata. rea regulilor socio-comu nicative. ----------------------- Page 35----------------------10. Aplicare de norme 10.1. Identific i aplic unii co10.1 Utilizeaza articulatorii cei mai frecven i 10.1.1. ntrete dominarea metodel or deductive i de coeren i coeziune nectori elementari pentru a uni pentru a lega enun urile cu scopul de a poinductive prezentnd argumen tarea ntr-o expunere a mesajelor/textelor grupuri de cuvinte, pr i ale fravest i, a descrie, a explica in forma unei simple oral. orale i scrise zei (de ex. si, sau, deci) in vedesu ccesiuni de idei. rea asigurarii coeren ei i coeziu10. 1.2 Uneste grupuri de cuvinte cu conectori 10.1..2 Demonstreaz dominarea expres iei orale n no-

nii mesajului. simpli, cum ar fi: i, ns, deoarece. masiv precum rin e telefonice

ile contexte de mijloace de infor videoconferin e i confe 10.1.3. Utilizeaz ade

cvat resursele grafice i tehnologice pentru a fortif ica ideile intr-o expunere oral, respectnd normele de coe ren a mesajelor. 11. Aplicare de norme 11.1.Produce texte scrise scurte, discursuri 11.1.1. Produce texte lite rare povestiri, poeme i altede dezvoltare tematica orale, pe diferite teme stipulate in standardele le, reieind din experien a sa de cititor. a textelor/discursurilor de continut (de ex. povesteste o istorie, o in11.1.2. Utilizeaz un limbaj exact i detalii senzoriale orale si scrise timplare, realizeaza descrieri si comparari simla scriere. ple de persoane, obiecte, locuri), respectind acterizeaz personaje succesiunea simpla a ideilor. e vedere al naratorului (protagoniscientul i observatorul.) 11.4 Utilizeaz dive rse elemente estetice i retorice pentru a atinge e fectivitate n textele scrise ca spre exemplu punctul de v edere, caracterizarea, stilul, etc. 12. Utilizare de diverse 12.1. Aplic strategiile de lectur 12.1. Alege Alege strategia strategia de de analiza analiza adecvata adecvata titi -- 1 2.1 Compar i contrasteaz trsturile caracteristice strategii de lectur a (lectura globala, selectiva) in rap ului si genului textului, aplicind strategiile ale scrierilor precum contracte, garan ii, manuale etc. textelor literare i non port cu sarcina de lucru. de lectura (lectura globala, selectiva, etc) in literare, strategii de auraport cu sarcina de lucru. diere a mesajelor, dis12.2. Distinge si analizeaza indicii 12.2 . Distinge si analiza indicii paratextuali si 12.2 Analizeaz i evalueaz fel ul n care modelele de cursurilor orale (stanparatextuali: documente iconifunctiile lor: documente iconice (fotografii, organizare, repetarea ideil or principale i sintaxa afec11.1.3. Dezvolt ambian e i car din diverse puncte d nistul, martorul, om

darde metodologice) ce (desene, imagini, fotografii, pl an, scheme, diagrame, tabele, etc), forma teaz con inutul textului. plan), forma textului, caractere textu lui, caractere tipografice si functiile lor, tipografice, autor, titlu. autor, titlu, sursa, intertitlu, paragrafe. 12.3. Determina si analizeaza 1 2.3.1. Determina si analiza indicii contextuali: 12.3 Recunoate i analizeaz str uctura i elementele indicii contextuali: tipul si genul t ipul si genul textului/discursului, situatia de caracteristice a textelor narative, descriptive, expozititextului/discursului, situatia de com unicare (tema, personaje, relatiile lor, ative i argumentative. comunicare (personaje, relatiile tudini , comportamente, ideii principale, etc). lor, informatiile principale, etc). 12.3.2. Utilizeaza sensul general al textului sau enuntului scurt, referitoare la subiecte cotidiene concrete, pentru a deduce din context sensul probabil al cuvintelor necunoscute. 3 5 ----------------------- Page 36----------------------3 6 12.4. Realizeaza lectura/audierea 12.4. Realizeaza audierea de diverse tipuri in 12.4.1. Evalueaz influen ele filozofice , politice, religide diverse tipuri in functie de sarfunctie de genul si tipul scursului, si a sarcinii oase i etice n textele liter are. cina de lucru. de lucru. 12.4.2. Utilizeaz st rategii adecvate scopului i tipului de text sau convers a ie (activeaz cunotin ele anterioare, se folosete de limbajul corporal i gestual, utilizeaz imagini,etc.). 12.5. Transfer strategiile apropriate asupra textelor/discursurilor simple, citite/audiate

autonom. 13. Utilizare de diverse 13.1. Distinge strategii de elabo13.1.1.Poate ncepe, sus ine i ncheia o con13.1 Redacteaz diverse tipur i de compuneri narative: strategii de producere rare a textelor/discursurilor in versa ie simpl si limitata, fa n fa sau la povestirea , noutatea i autobiografia.

a textelor scrise i a functie de obiectivul comunicarii distant a (de ex. conversatie telefonica), indidiscursurilor orale scrise si orale, respectind tipul ci nd ca receptioneaza cu atentie mesajul oral, textului/discursului, tema, destifolosind expresii pertinente. natarul, numarul de cuvinte. 13.1.2.Adapteaza la situatii de comunicare particulare, expresii simple memorizate, prin substituiri/recombinari de elemente constituente. 13.2. Aplica strategii variate la 13 .2.1.Selecteaza din textile citite si reproduce 13.2.1.Realizeaz.1.Realizeaz tr ansferul strategiilor asimilate asu- transferul strategiilor asimilate asu- transf erul strategiilor asimilate asu- transferul strategiilor asimilate asuproducerea textelor de mica cuvinte, fraze sau enunturi scurte, in texte perpra textelor/ disc ursurilor ,elaborate independent, n dimensiune, a mesajelor orale sona lizate scurte, care se inscriu in cadrul comraport cu sarcina d e lucru. referitoare la subiecte familiare. petentelor si experientei personale limitate. 13.2.2.Comunic ideile personale e strategii pentru a facilita difischimb de informa ii limitat, simplu i direct, referitor la subiecte familiare i care-i permit s nceap,s ntr-un 13.2.2. Utilizeaz divers

cultatea n comunicare 13.2.3. Utilizeaz strategii

obinuite,

chiar dac reformularea, pauzele i nceputupe teme de interes rile incorecte sunt foarte evidente.

men in sau s ncheie un discur ntr-o maner natural.

13.3. Realizeaz transferul strategiilor asimilate asupra textelor/ discursurilor scurte si simple, elaborate independent, in raport cu sarcina de lucru. ----------------------- Page 37----------------------Domeniul Cultur

Analizeaz opere ale Analizeaz poezii, fragmente din 1.1.Anali zeaz elementele culturale ale tex1.1 Critic validitatea, veridicita tea i utilitatea arguliteraturii alofone in povestiri, poveti canonice n li- tului lit erar, distingind ideile principale, tema, mentelor i pozi iei n text, discurs, e seu, proiect, etc. limita standardelor mita standardelor de con inut. subiect ul, personajele principale si secundare, de coninut, pentru ac iunile i activit ile culturale. a inelege textele, pe Identific scriitori celebri. 1.2.Ident

ific structura textelor literare (pocite i implicite sine i cultura alofon. bule, legende, piese de teatru, benzi . ate, nuvele, etc), bazndu-se pe experi-

1.2. Analizeaz ideile i credin ele expli ezii, fa ale autorului despre teme specifice desen enta

personala de cititor, pe interac iunea cu perso nalit i i evenimente socioculturale i istor ice ale rii alofone, pe cunostinte referitoare la texte similare. semiotica textului, bazindutice, religioase Identific con inutul i emo iile 1.3.Recunoaste 1.3 Evalueaz influen ele filozofice, poli

(fericire, triste e, nerbdare etc.) se pe st rategiile de identificare a sensurilor i etice n textele literare din diferi te perioade i artitransmise n poveti, povestiri. cuvintelo r n func ie de specificul contextului cole de pres. cultu ral studiat. Descrie sumar personaje si 1.4 .Exprima opinia personala in raport cu tex1.4.Interpreteaz textul si rapo rteaz valorile culturale ac iunile lor, locuri, obiecte etc tul i c ultura studiate. la propriul sistem de valori. din povesti canonice, povestiri. Face diferen a dintre realitate i 1.5.Face ipoteze in baza de documente iconiimaginar, identificnd unele elece ale culturii rii alofone (imagini, fotografii, mente caracteristice din poveti colaje, tablouri) asociate, demonstrnd n ecelebre. leger ea mesajului. Distinge valori mate2.1.1.Cunoaste unele elemen2.1 Descrie monumente de arhitectur, sr2.1 Se documenteaz din surse divers e despre poporiale i spirituale, as- te materiale ale culturii alofone btori i tradi ii, comportamente alimentare, rul alofon sau a altor popoare i ri i condi iile lor pecte variate specifice (organizarea anului scolar, zilele vestime ntare, specifice spa iului alofon. de via . societii alofone saptaminii, repere spatiale, etc.). 2.1.2.Denumeste unele srbtori tradi ionale, monumente, activitati recreative tipice spa iului alofon. 2.1.3.Identific unele no iuni generale i specifice (nume si prenume tipice, denumirea trii, capitalei). 2.1.4.Identific personalit i ce3 lebre alofone. 7

----------------------- Page 38----------------------3 8 2.2.1. Decodific si interpreteaz global unele simboluri uzuale curente in locurile publice (strada, transport, centre de agrement , de comert etc.) cum ar fi semne, pictograme, panouri, inscriptii. 2.2.2. Analizeaz rolul personalit ilor din dilori la exprimarea sa poverse domenii, in dezvoltarea culturii alofone, rile i virtu ile umane. in baza textelor studiate, a lecturii autonome. 2.2.3. Caracterizeaz sumar evenimente importante din spatiul alofon (festival, concurs, etc) 2.2.4. Caracterizeaz succint mass-media din spatiul alofon (reviste, ziare, emisiuni televizate, etc). 2.3.Caracterizeaza unele valori spirituale ale ic i cultural din literasocietatii alofone, in baza surselor variate. stice. investiga ii n diferite etape ale dezvoltrii sale,utiliznd mijloacele TIC i de investigare. 2.5 Face prezentri oral e i scrise de tip narativ, argumentativ i expozitiv u tiliznd secven e i detalii specifice care sa fie relev ante la tem. 2.6 Exprim judec i de valo are i ia decizii bazate pe 2.3 Aplic valoarea etic,estet tur i alte expresii arti 2.4 Planific i execut 2.2 Demonstreaz achizi ia de va zitiv despre conduita etic, valo

selectarea de altern ativ care demonstreaz respect fa de ideile i opiniile d ivergente, toleran fa de diversitatea de cultur i, religii,rase,etc. 2.7 Utilizeaz adecvat r esursele grafice i tehnologice pentru a fortifica ide ile intr-o expunere oral sau scris 2.8 Demonstreaz dominar ea expresiei orale n noile contexte de mijloace d e informare masiv precum videoconferin e i conferi n e telefonice sau orice sit de socializare, etc. ----------------------- Page 39----------------------Cunoate si aplic cul3.1.Distinge si aplic norme ele3.1. Resp ect norme de comportament verbal 3.1 Demonstreaz dominare total a gramaticii, sin tatura limbajului, commentare de eticheta verbala si de i non ve rbal n cadrul interac iunilor orale i xei i utilizarea limbii rii alofone la elaborar ea texteportamentului lingviscomportament non verbal asociat scrise (a sugera, a convinge, a insista, a relor, creativit ilor, comunicril or, etc. tic i comportamentu(gest, mimica) in raport cu unele proa, a exp rima regret, a justifica o alegere, lui communicaional, situatii familiare de comunicare (a a expune o pr oblem, a exprima i a justifica oral i scris. saluta, a multumi, a solicita ,etc) opin ii, proiecte, aciuni). si cu interlocutorul, reproducind modele orale si scrise. 3.2.Manifesta interes pentru soci3.2 .Manifest interes pentru societatea alo3.2 Utilizeaz diverse eleme nte estetice i retorice etatea alofona, limba si literatura fona, l imba si literatura alofona, cultura si copentru a atinge efectivitat e n textele scrise sau discuralofona, cultura prin participarea municar ea interculturala. surile orale ca spre exempl u punctul de vedere, caracla activitati de invatare. terizarea, stilul, etc. 3.3.Descopera si asimileaza noi 3.3. Ap

lic in comunicarea orala fata in fata 3.3 Redacteaz paragrafe expozitive de definire, clamodele de comportament si cosau la distanta (de ex. convorbire telefonica) sificare, comparare i contras tare, sau oricare alt text municare, orala si scrisa, in baza modele de comportament verbal, specifice scris de dimensiuni adecvate lecturii, audierii documentelor spatiul ui alofon.. autentice, insotite de documente iconice. 3.4.Formeaza atitudini de respect 3.4.Dezvo lt atitudini de respect si toleranta in 3.4 Manifet atitudini de respect si tole ranta in cadrul si toleranta in cadrul comunicarii, cadrul comunicarii, adaptind discursul persocomunicarii, adaptind discu rsul personalizat la interlorespectind modele. nal izat la interlocutor, in dependenta de virsta, cutor, in dependenta de virsta, statut, functie. sta tut, functie. 3.5 Respecta norme de comunicare episto3.5. Scrie scrisori de prez entare i recomandare, solicilar a pe teme curente si familiare (scrisoare tare i acceptare a unei func ii sau serviciu. pers onal de confirmare, de solicitare de inf ormaii, de raspuns la anunturi din massmed ia sau la o scrisoare oficiala etc). 3.6 .Identifica in comunicarea scrisa, forma si 3.6 Identific i elaboreaz diferi te modele de curricucon ven iile specifice unor documente/texte lum vitae. func i onale, referitoare la via a cotidian (publi citate, articole din reviste, meniu, mesaje ele ctronice, insructiuni etc ). 3.7 Se manifest cu spont aneitate, proprietate i corectitudine n diverse conte xte de comunicare oral ca dialoguri ,dezbateri, panel e, pentru a rafina ntrebuinarea regulilor socio-comunic ative. 3 9

----------------------- Page 40----------------------4 0 Domeniul Conexiune

Aplic competenele 1.1 Identific i integreaz in Integreaz in con texte de comunicare orala si 1.1 Aplic cunotin ele de la alte discipline prin inte rdin disciplinele conexe contexte de comunicare orala si scrisa el emente specifice disciplinelor conexe mediul limbii strine n diversitatea situa ii lor cotidie(limba matern, limbi scrisa elemente specifice discipli(de ex. numete ordinea unui obiect dintr-un ne straine, matematica, nelor conexe (unit ile de timp: ir de numere ; ordoneaz obiecte n ordine tiine, TIC, arta plasti- minute, ore, zile, sptmni, luni, cresctoare sau de scresctoare n func ie de c, educatia muzicala, ani). criterii diferite) educaia fizic) pentru 1.2. Distinge i numete obiecte 1.2.Identifica caracteristici ale obiectelor i fe1.2 Acumuleaz informa ii i face cunotin cu anu ia se informa, a discu- care au forme geometrice (trinomene lor dup care pot fi msurate si comte puncte de vedere care sunt dispo nibile doar n limba ta, a realiza activiti unghi, cerc, ptrat/dreptunghi) parate, in baz a documentelor variate (sondastrin, prin intermediul cr ilor, articolel or din pres, de nvare n mediul nconjurtor i n texte, ge, anchete, etc). emisiunilor televizate, site-lor de socializare ,blogurilor demonstrnd cunoaterea consi link-urilor din Internet. ceptelor de mrime i form. 1.3.Aplica cunotin e despre can1.3.Descri e sumar ciclul vie ii n lumea anima1.3 Coreleaz informa ii din diverse arii curriculare titate, numere i numrare in ta (plant e i animale), (de ex. caracterizeaza pentru a rezolva o sarcin de lucru. situatii de comunicare curente, unii fact ori care infuen eaz lumea animata). utiliznd. reprezentri elementare matematice. De exemplu, grupeaz obiecte familiare dup un anumit criteriu (culoare, form, mrime, nume, gen) si explic verbal gruparea efectuata. 1.4.Compar verbal obiecte de 1.4. Recunoate si explica sumar unele rela ii 1.4 Analizeaz condi iile de via (clima, relief, locuaceeai form dup unul sau dintre fenom ene naturale, in baza cunostintein e, alimenta ie etc.) i importan a lor pen tru om, n dou criterii, estimind raporturile lor din di scipline conexe. baza textelor scrise sau suportur ilor audiovizuale.

cantitative dintre obiecte/grupuri de obiecte, folosind structuri gramaticale adecvate. 1.5. Utilizeaz numerele i numrarea pentru a determina si 1.5.Realizea za descrieri de persoane, stri fizi1.5 Face predic ii, n baza unor indici paratextuali, i exprima oral/scris, cantitatea ce, in tegrand cunostinte din domenii conexe. textuali, explic fenomene. unor obiecte/lucruri din anturajul imediat. ----------------------- Page 41----------------------1.6. Numeste unele caracteristici 1.6.Demon streaz n elegerea impactului ac1.6 Selecteaz i utilizeaz unele strat egii argumentatiesentiale ale lumii animate (plantivi t ii umane asupra mediului, (de exemplu, ve de la alte discipline, care i permit d obndirea noilor te i animale). Descrie i deose- participn d la discuta i despre poluare i rolul informa ii i cunotin e prin intermediul limbii st rine bete caracteristicile de baz ale ei asupra me diului, despre consecin ele incalstudiate. anotimpurilor. ziri i globale). 1.7. Descrie principalele caracteristici ale omu1.7 Optimizeaz strategiil e de dobndire a noilor lui ca fiin vie (de ex. descrie asemnri i deinforma ii de la diferite discipline. oseb iri ntre oameni, animale i plante). 1.8. Descrie condi iile specifice ale vie ii umane 1.8 Valideaz i analizeaz critic i creativ diferite i sem nifica ia lor (de ex. realizarea descrierilor manifestri din contextul universal (literatur, tiin , desp re locul de origine, sau locuri vizitate). art, istorie etc.) 1.9 Manipuleaz cu avantajul c unoaterii a mai multor limbi i culturi Integreaz lexicul ter- 2.1. Identific i utilizeaz cu- 2.1.Identifi ca si utilizeaza cuvinte, expresii, no2.1 Utilizeaz sensul literal i figurat al cuvintelor n diminologic specific disvinte, expresii, no iuni din limb tini din lim b strin cu similitudini si diferente ferite modele de discursuri orale i texte scr ise. ciplinelor conexe in strin cu similitudini lingvistice lingvis tice (la nivel lexical, gramatical, ortogravocabularul activ (la nivel lexical, gramatical, ortofic, fonetic, semantic) n limba matern. grafic, fonetic, semantic) n lim2.2.Ex plica succinct unele fenomene lingvis2.2 Identific i utilizeaz cuvint e, expresii, no iuni din

ba matern. (gramaticale, lexicale, ortografice , etc), en e lingvistice (la rtindu-le la fenomene idendice din limba c, fonetic, semantic) rna si folosind lexicul adecvat. exprim informa ia i

tice limb strin cu similitudini i difer

rapo nivel lexical, gramatical, ortografi mate n limba matern. 2.3 Organizeaz, selecteaz i ideile relevante ob inute n cad

rul orelor de limb strin sau din literatura ctive, la alte discipline sau n diferite situa ii ale vie i i. 2.4 Evalueaz modul n care auto rii,ziaritii,artitii,etc. din diferite ri utilizeaz resu rsele literare i limbajul pentru a evoca emo iile citito rului. 2.5 Recunoate i arat apreciere fa bog ia vocabularului i de manifestrile lite rare ale altor popoare. 4 1 ----------------------- Page 42----------------------4 2 Aplic diverse strategii 3.1. Distinge forma textului scris 3.1.Distinge si explica forma textului scris 3.1 Pregtete proiecte, scheme,so ndaje,etc. i prede receptare si produ(afis, anunt, scrisoare, mono(pub licitate, articol din ziar, mesaj electronic, zint informa ii orale i scrise cu caracter formal i cere, specifice discipli- log, dialog, etc) prin raportare meniu, etc) prin raportare la competentele informal. nelor conexe, demonla competentele specifice limbii specifi ce limbii materne si a altor limbi straine strnd abilitati de a materne. cunosc ute. investiga, a descoperi 3.2.Utilizeaz desenul in variatele 3.2.Utiliz eaza diferite modalit i de comuni3.2. Utilizeaz diverse elemente estetice i retorice i a corela sale functii (culori, organizare in care gra rii respe

fic: desene, semne, forme, pregrafisn textele scrise ca spre spatiu) pentru a reda gnduri, idei, sentimente, erizarea, stilul, etc. uni, activitati.

pentru a atinge efectivitate me, exemplu punctul de vedere, caract acti

3.3. Integreaza elemente de 3.3. Observ documente scrise si orale, situ3.3 Genereaz ntrebri critice despre probleme i exprimare non-verbal a unor atii de co municare pentru a identifica rela iile teme de lectur, art, sport, economie, cultur,etc., comportamente, ac iuni, stri, cauzal e dintre fenomene, rela iile temporacare pot fi investigate. sentimente (gest, mimic, micale di ntre fenomene, rela iile spa iale dintre re, postur) pentru a realiza actiobiect e, folosind lexicul adecvat. vitati de invatare, artistice, muzicale si motrice, in situatii curente de comunicare. Domeniul Comparatie Nivel gimnazial Nivel liceal

1.Demonstreaz ne- 1.1 Compar conventiile verbale si nonverbale, folosi te in comu1.1 Identific originea sa cultural, compar i respect asemnr le i legerea naturii limbii nicarea orala, formala si informala (in dicatii, anunturi, discutii deosebirile cu originea cultural a altor popoare straine studiate prin telefonice, comportament nonverbal in div erse situatii de cocomparaie cu limba municare orala, forme de adresare in functie de interlocutor si matern i alte limbi subiect, etc ). studiate 1.2.Compar conventiile verbale, folosite in co municarea scrisa, 1.2. Argumenteaz i dezbate dileme ale vie ii n care valorile dife ritor formala si informala (tipuri de corespondenta , tipuri si genuri de culturi sau grupuri sociale intr n conflict prin selectare a celor mai sotexte, documente functionale de uz curent, si mboluri uzuale in lide argumente. locurile publice, documente iconice cotidiene , tematici caracteristice, moduri de exprimare, etc). ----------------------- Page 43----------------------situa ii de comuscris i oral re: solicitare i oferire de nt 1.3.Compara moduri de a interac iona adecvat n 1.3 Evalueaz prin compara ie normele de comunicare nicare curente, previzibile pe teme familia specifice culturii limbii materne i culturii limbii i

informa ii, de explica ii,de servicii (locuin, cumprturi, mese, deplasri, cltorii) utiliznd competen e verbale i n on verbale. 1.4 Demonstreaz c n elege originea limbii studi ate prin compara ie cu limba matern. 1.5 Compar conven iile verbale i nonverbale, f olosite n comunicarea scris i oral, cu caracter formal i informal. 2. Demonstreaz ne2.1. Compar sumar aspecte variate ale mediului cul tural alofon 2.1 Argumenteaz n elegerea conceptului de cultur prin compara ia legerea conceptului de (traditii, comportamente, atitudini, evenimente, simboluri, perculturii studiate i a propriului popor. cultur prin comparasonalitati, opere de arta, literatura, m ass-media, etc) in cadrul ia culturii studiate i a comunicarii orale si scrise culturii proprii. 2.2.Observ i analizeaz comparativ unele semne, simboluri, 2.2 Inventeaz situa ii comunicative scrise sau orale n care s c ompare pictograme, hr i, scheme, documente iconografi ce, referitoare sau s evalueze diversitatea cultural i social din lumea contempola ara alofon ran. 2.3. Descrie unele caracteristici esen iale 2.3 Demonstreaz achizi ia de valori la exprimarea sa tificind elemente similare si diferite din conduita etic, valorile i virtu ile umane ale u 2.4.Identific func iile unor institu ii, organiz 2.4 Autoevalueaz importan a TIC i a metodelor moderne n nv area si compara cu institutii similare din tara unei limbi strine i n autoformare, autoinform 2.5.Exprima succinct opinii personale privi tor la rezultatele comparatiilor realizate in cadrul activitatilor de invatare sau in mod autonom. Domeniul zial liceal Comunitate Nivel gimna Nivel

ale societ ii- tinta, idenpozitiv despre societatea de origine. nui popor a ii din ara alofon

de origine. are, autocontrol.

1. Contientizeaz impor1.1 Participa la interactiuni n situa iile curen te ale vie ii cotidiene, 1.1. Utilizeaz libertatea de exprimare i prerile proprii n orice sotana studierii limbii stai(cum ar fi: deplasri, cazare, mas, cumprturi), folosind resurse cietate ne pe parcursul intregii verbale apropriate. De exemplu, poate face o

cumprtur simpl vieti pentru formarea si dezvoltarea personala, ritoare la o cantitate, un incluziunea sociala si in-

indicnd ce dorete i ntrebnd pre ul ei. 1.2 Poate cere i oferi informa ii refe

numr, un pre , solicita informa ii simple despre o cltorie 1.2.Identific i respinge diversele forme de discriminare din mediul sertia profesionala, utietc. De exemplu, poate ob ine informa iil e necesare de la un su colar i din comunitatea sa, analizeaz critic motivele c e pot falizind limba strain att oficiu de turism, cu condi ia ca ele s fie de natur simpl i voriza aceste discriminri. n mediul colar ct i n 4 afara colii. nespecializat. 3 ----------------------- Page 44----------------------4 4 uz cotidian. (de atea gazd, folosind limba strin studiat 1.4 Poate folosi transportul public (autobuze 1.4. Promoveaz valori na ionale i general-umane, indepen treba i explica un drum ce trebuie urmat, cumpr societatea n care se afl prin intermediul limbii strine s 1.5. Particip la 1.5 Poate pune ntrebri i efectua tranzac ii simple diferite activit i ale comunit ilor multilingve 1.3 Poate ob ine i furniza bunuri i servicii de 1.3. Asimileaz nevoia auto/formrii, auto/perfec ionrii pe tot par ex.comanda nite bucate). cursul vie ii, fie n societatea de origine, fie n societ

, trenuri, taxiuri), ndent de a bilete. tudiate ,de exemplu din

ntr-un magazin, un oficiu po tal, o banc. ara natal i din rile alofone 1.6.Exprim liber ideile i opiniile personale in limb a straina, n diverse situa ii cotidiene sau familiare fiind apreciate, valorificate si dezvoltate legi. 2. Adopt un comporta2.1.Demonstreaz cunoaterea nsuirilor proprii, dezvoltnd 2.1 Evalueaz trsturile sale individuale i culturale i pe cele ale alment civic adecvat situ- conceptul de sine. De exemplu, caracterizea z verbal aspectul tor persoane (sex, etnie, ras etc.) n scopul formrii unui compor taatiilor de comunicare n su exterior, gen, vrst; descrie abilit i, interese, p referin e perment civic adecvat. ambele societi sonale n raport cu activit i, persoane, obiecte, ac iun contribu iile sale de ctre profesori si co

i. 2.2.Stabileste rela ii pozitive i de respect cu colegii, in cadrul in- 2.2.Se integreaz sau coordoneaz ini iative din mediul su c olar, terac iunilor, manifestnd empatie, in baza valo rificrii momendin comunitatea sa, cu criterii de justi ie, solida ritate i echitate n telor adecvate din situa iile cotidiene, din do cumentele studiate aprarea drepturilor civile (ale copiilor, adolescen ilor, tine rilor) din in limba straina. societ i diferite, utiliznd limba strin studiat. 2.3.Recunoaste unicitatea fiecarui prin ident ificarea asemnri2.3 .Manifest respect fa de deosebirile dintre oam eni i fa de lor i diferen elor dintre persoane dup dife rite criterii (aspect drepturile altor persoane, prin atitudine pozitiv i echi distan fa exterior, gen, vrst, cultura, comportament, etc .), pe baza obserde persoane din medii diverse, indiferent de caracteri sticile fizice, sovrilor, descrierilor, imaginilor, etc., utiliz ind limba straina. ciale, profesionale, culturale ale acestora, respectn d modele pozitive de atitudine si utilizind limba straina. 2.4. Exprima verbal emo iile proprii i emo iile al Identific diferite tipuri de interac iuni cu

tor persoane, in 2.4. adul ii n baza emplu, dialode invatare si a

vederea dezvoltrii expresivit ii emo ionale. De ex experien ei sale. geaza despre emo iile trite in cadrul activit ilor situa iilor reale cotidiene (vizionarea secven el

or din filme, audierea cntecelor, lectura textelor variate, etc. ); examineaz poze, fotografii si descrie emo iile, apelnd la experi en a sa, sau prin compara ii cu personaje din texte variate din m abele societ i i culturi. 2.5. Identific i respinge diversele forme de discri minare din mediul su colar i din comunitatea sa, analizeaz critic motive le ce pot favoriza aceste discriminri. ----------------------- Page 45----------------------2.6. Utilizeaz libertatea de exprimare i preri le proprii n ambele societ i. 2.7.Manifesta independen n ac iunile sale si respons

abilitate personal. De exemplu, aplic independent regulile de com unicare ntr-o Exerseaz prin variate activitati de invatare normele d e comportament adecvat. Realizeaza alegere dintr-o varietate de oportunit i (activitate, sarcina, strategia de invatare, sursele de d ocumentare, forma de prezentare, etc.), respectnd modele de comunicare . 4 5 ----------------------- Page 46----------------------4 6

gam larg de activit i, se implic cu ncredere n rela ii no

STANDARDE DE E fICIEN A Nv RII LIMbII I LITERATURII RUS N INSTITUIILE CU INSTRUIRE N LIMb RoMN Alla NIChITCENCo, doctor n tiin e pedagogice, consultant superior M.E. al R. M., coordonator Maria voLCovSCAIA, doctor n tiin e pedagogice, ISE 1. 1.1. ( ) ,

, ; .

1.2. , ; ,

----------------------- Page 47----------------------2. 2.1. /

, , , : , .

(, -

, ; 2.2. -

/ () ; ;

() , - , ; .

. 4 7 ----------------------- Page 48----------------------4 8 3. ;

-); -

.; ; ; 3. --

. 3.1. ( ) ; ;

, , ( , , , . 3.2. , , -

; ;

; -

. ----------------------- Page 49----------------------4.

4.1. - , . ; ,

4.2. - - , ( , . , - .); .

5.

5.1.

. ,

. 4 9 ----------------------- Page 50----------------------5 0 6. - 6.1. 6.2.

/ , ;

, , , ; .

----------------------- Page 51----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII MATEMATICII Ion Achiri, dr., conf.univ., ef catedr IE, coordonator; valentina CEApA, consultant, Agen ia de Evaluare i Examinare a Ministerului Edu ca iei; Tamara CERbUCA, nv toare de clasele primare, metodist DGETS, m. Chiinu.

Prin standarde de eficien a nvrii se neleg obiective complexe, largi obiective orientate spre ceea ce va ti, va ti s fac i cum va fi elevul la finalizarea colarizrii sale. Fr standarde bine elaborate e complicat de a msura n mod eficient calitatea sist emului de educa ie, de a monitoriza progresele colare i sociale ale elevilor sau de a

evalua reformele. Standardele nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesorii, elevii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesa t, astfel nct ea s poat atinge standardele la un nivel minim. Msurarea nivelului de atin gere a fiecrui standard la finele treptei de nv mnt se face n baza unor indicatori de performan msurabili, care includ aciuni i comportamente concrete i observabil e. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora mo dalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Standardele snt elaborate pentru fiecare disciplin colar i fiecare dintre domenii le respective ale acestei disciline. Ele se aplic la toate treptele de nv mnt, de la coala

primar pn la liceu. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerine minime. Conceptul de standard educa ional trebuie s fie asociat direct cu cel de criter iu de calitate a sistemului de nv mnt. ndeplinirea standardelor de eficien a nvrii trebuie s fie criteriul de baz n aprecierea performan elor fiecrei institu ii de nv mnt, clas i a fiecrui elev n parte. Standardul are statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor de pregtire ale elevilor i de reper pentru conceptorii de curriculum i autorii de manuale, alte suporturi i instrumente didactice. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale procesului educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educa ii

de calitate ntr-o coal prietenoas copiilor. n acest context, standardele propuse refl ect dimensiunile colii Prietenoase Copilului (PC): eficien ; incluziune; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor este acordat acoperirii principiului respectrii dr eptu rilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se l imiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, sensibilitate la gen. le incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunit tea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. Standardele elaborate pentru disciplina Matematica rezult din contextul c Mat ematica este o disciplin obligatorie de studiu pentru toate clasele i fundamen tal pentru studiul celorlalte discipline colare. Pentru fiecare domeniu tradi ional al matemat icii snt fixate standardele i indicatorii msurabili respectivi. Indicatorii determin rezulta tele care trebuie s fie ob inute de ctre elevi la fiecare treapt de nv mnt. Un domeniu fundamental nu numai pentru matematic, dar i pentru toate celelalte discipline colare, d in perspectiva formrii competen elor, este domeniul Rezolvarea de probleme. Indicatori i de

performan de la acest domeniu includ aciuni i comportamente concrete i observabile referitoare la rezolvarea problemelor n ansamblu, nu doar a celor de matemat ic, n situa ii reale i/sau modelate. Din perspectiva formrii competen elor standardul 22 est e unul prioritar. Specificul pentru profilurile real i umanistic este eviden iat prin *. Indicat orii notai cu * la nvmntul liceal se refer doar pentru Profilul real. Pentru profesorii de matematic standardele trebuie s devine instrumente esen ial e pentru evaluarea succeselor elevilor. 51 ----------------------- Page 52----------------------5 2 Domeniul: Numere i operaii cu numere Nr. Indicatorii Standard crt. nvmntul gimnazial levul: nvmntul primar nvmntul liceal Elevul:

E Elevul: 1. Identific i aplic nu- 1.1.Utilizeaz sistemul pozi ional 1.1.Recuno ate i aplic n diverse contexte nu1.1. Identific i utilizeaz n diverse dom i mere, modalitile de zecimal pentru a forma numere mere scri se cu cifre arabe sau cu cifre romane. numere reale i numere comple xe scrise n reprezentare a numenaturale. diverse forme, inclusiv n ca lcule cu matrice i relor, relaiile dintre determinan i. numere, sisteme de 1.2.Recunoate numerele n limi1.2. Argumenteaz cum se schimb valoarea 1.2. Justific necesitatea extinderii no iun ii de numeraii. ta 0 - 1 000 000. cif rei arabe n func ie de pozi ia acesteia n nunumr de la numere naturale la numere c ommr ul scris n sistemul zecimal de numera ie. plexe. 1.3.Citete i scrie numere natu- 1.3. Identific numere naturale, ntregi, ra io- 1.3. Recunoate reprezentrile ech ivalente rale n limita 0 - 1 000 000. nal e (frac ii ordinare, numere zecimale, numepentru acelai numr i utilizeaz e aceste rer e mixte) i ira ionale utilizate n situa ii reale prezentri pentru optimizarea calcule lor. i/ sau modelate;

asific dup unul sau mai multe criterii e-

1.4.Compar i ordoneaz nume1.4. Cl 1.4. Argumenteaz eficacitatea utilizrii num

re n limita 0 - 1 000 000 comentimp licite sau explicite numere naturale, frac ii relor respective, a reprezentril or i rela iilor nd ra ionamentele efectuate. ordin are, numere zecimale, numere ntregi, corespunztoare n rezolvri de probleme din n umere ra ionale, numere ira ionale, numere diverse domenii. r eale. 1.5.Citete i scrie numere natu- 1.5. Recunoate i reprezint numere reale n 1.5. Recunoate i aplic n diverse c exte rale pn la 30 cu cifre romane. diver se forme echivalente. numerele complexe reprezentat e n form algebric, *trigonometric. 1.6.Utilizeaz numere frac ionare 1.6. Re prezint numere reale pe ax i determi*1.6. Realizeaz trecerea de la o form d e scripentru a exprima subdiviziuni ale n po zi ia lor aproximativ pe axa numerelor. ere a numerelor complexe la alta. ntregului. 1.7.Clasific dup unul sau mai 1.7. 1.7. Reprezint numerele reale, *comple multe criterii implicite sau explici- r losind diferite forme echiv

Compar, ordoneaz, aproximeaz numexe, foe reale. alente de scriere.

te numere naturale. 1.8.Reprezint prin desene frac ii 1.8. U tilizeaz numere reale n rezolvri de pro1.8. Pozi ioneaz numerele reale pe axa n umecu numitorul pn la 20. bleme , inclusiv n calcule cu vectori. relor, *pe cercul trigonometri c i *numerele complexe n sistemul ortogona l de coordonate n plan. ----------------------- Page 53----------------------1.9.Utilizeaz contient elemente 1.9 . Utilizeaz numere pentru a reprezenta i 1.9. Compar, ordoneaz, aproximeaz nu mere de limbaj matematic aferent cona compara cantit i n situa ii reale i/sau moreale, utiliznd diverse m odalit i cunoscute. ceptului de numr natural. delate. 1.10.Argumenteaz cum se 1.10. Utilizeaz rapoarte, propor ii, procente schimb valoarea cifrei arabe n

pentru a reprezenta rela ii cantitative. func ie de pozi ia acesteia n numrul scris n sistemul zecimal de numera ie. 1.11. Utilizeaz terminologia aferent no iunii de numr natural, ntreg, ra ional, ira ional, real n situa ii reale i/sau modelate, inclusiv n

comunicare. 2. Efectueaz operaii 2.1.Recunoate n diverse contex2 .1. Recunoate n diverse contexte opera iile 2.1. Utilizeaz algoritmi relevan i pentru opticu numere, utilizeaz te opera iile studiate: adunarea, stud iate (adunarea, scderea, nmul irea, mmizarea calculelor cu nume re reale i compleproprietile operaiiscderea, nmul irea i mpr irea pr irea, la putere cu exponent nxe. lor i a relaiilor dintre cu numere naturale. treg, extragerea rdcinii ptrate) cu numere operaii n contexte reale i a propriet ilor opera iilor utilizate. diverse. 2.2.Efectueaz adunri, sc2.2.Justific aplicarea opera iei respective, a 2.2. Justific aplicarea propri et ilor, criteriilor, deri, nmul iri i mpr iri cu propr iet ilor utilizate cu calcule n rezolvri de algoritmilor n calcule cu numere reale i comnumere naturale n concentrul probleme, inclusiv a problemelor de aritmetiplexe scrise n di verse forme. 0 - 1 000 000 cu i fr trecere c. peste ordin. 2.3.Aplic adunarea, scderea, 2.3.Efectueaz calcule cu numere reale utiliznd 2.3. Efectueaz trecerea de la o form de scrinmul irea i mpr irea cu nurela i le dintre opera ii, propriet ile, ordinea ere a numrului la alta n contextul opti mizrii mere naturale i a propriet ilor o pera iilor, semnifica ia parantezelor, modulul calculelor. acestora pentru aflarea unor nunumrului real (ntreg, ra ional) i propriet ile mere necunoscute n rezolvri de aces tuia. exerci ii i probleme. 2.4.Efectueaz opera ii de adu2.4. Calculeaz valoarea expresiei numerice 2.4. Determin asemnri i deose biri dintre nare i scdere cu numere fracdate sau ob inute, utiliznd propriet ile operanumerele reale, opera ii cu numere reale i nuionare. iilor studiate i identificnd ordinea efecturii mere complexe, opera ii cu numer e complexe. opera iilor corespunztoare.

2.5.Explic modul de calcul cu nu2.5.Aplic opera ia adecvat i propriet ile 2.5. Realizeaz transferul propriet numemere naturale i a ordinii efecturii ra ionale n efectuarea de calcule cu numere relor rele n studiul propriet ilor altor concepopera iilor n exerci ii cu cel mult 3 reale. te matematice, inclus iv la studiul propriet ilor opera ii cu i fr paranteze. matricelor, determinan i lor, vectorilor. 5 3 ----------------------- Page 54----------------------5 4 2.6. Utilizeaz n c alcule propriet ile opera iilor cu numere re ale, complexe. 2.7. Investighe az valoarea de adevr a unei propozi ii, afirma i i simple privind numere reale, complexe i o pera iile cu numere studiate prin prezentare a unor argumentri, exemple, contraexemple. 3. Calculeaz fluent i 3.1. Efectueaz fluent, mintal sau 3.1. Elaboreaz i aplic strategii pentru efectu3.1. Efectueaz fluent, mintal sau n scris, opeutilizeaz calculele cu n scris, calcule simple cu numere area calculelor respective cu numere reale. ra ii cu numere reale, complexe, scrise n divernumere n situaii reanaturale i frac ii. se forme, matrice, deter minan i, utiliznd algole i/sau modelate. ritmi relevan i i teh nologii optimale. 3.2. Estimeaz prin comparare, 3.2. Efectueaz fluent, mintal sau n scris, cal3.2. Estimeaz rezulta te ale unor calcule cu fr efectuarea calculelor a dou cule s imple cu numere reale. numere, mrimi din diver se domenii, utiliznd expresii simple cu numere natu-

aproximri, rotunj iri. rale, care se deosebesc printr-un numr. 3.3.Estimeaz rezultatele uno r 3.3. Aplic n situa ii reale i/sau modelate di3.3. Justific ra ionalitatea calculelor efectuate masurtori, utiliznd numere naverse tehnici, instrumente i metode de calcul, i analizeaz rezultatele ob inut e n contextul turale sau frac ii simple, n baza inclusiv estimrile, aproximrile, rotunjirile, corectitudinii, al simpl it ii, al clarit ii i al percep iei senzoriale. calculul mintal, calculul scris, calculatorul. semnifica iei acesto ra. 3.4. Investigheaz valoarea d e 3.4. Selecteaz tehnicile, instrumentele i me3.4. Aplic n situa ii real e i/sau modelate diadevr a unei afirma ii simple todele adecvate pentru efectuarea calculelor verse tehnici, instr umente i metode optimale referitoare la calcule cu numere cu numere reale n situa ii reale i/sau modede calcul i argumenteaz semnifica ia rezultanaturale. late. telor ob inute. 3.5. Elaboreaz i utilizeaz strategii i tehnorea de adevr a unei logii de estimare a rezultatelor calculelor cu la calcule cu numere reale, numere reale. matrice, determinan i. 3.6. Argumenteaz semnifica ia rezultatelor 3.5. Investigheaz valoa afirma ii referitoare numere complexe,

ob inute n calcule cu numere reale. 3.7. Investigheaz valoarea de adevr a unei afirma ii referitoare la calcule cu numere reale. ----------------------- Page 55----------------------4. Utilizeaz algoritmi re4.1. Compune i descompune 4.1. Compune i descompune numere naturale 4.1. Argumenteaz strategia utilizat n cadrul levani pentru optiminumere naturale n termeni ze n termeni zecimali, n produs de factori primi. efecturii calculelor cu nume re. zarea calculelor. cimali. 4.2. Efectueaz opera ii de aduna4.2. Utilizeaz adecvat criteriile de divizibilitate 4.2. Aplic permutrile, aranja mentele, combire, scdere, nmul ire i mpr ire cu 2, 3, 5,

, 10 n situa ii reale i/sau modeurale. e.

nrile ca tehnici de calcul cu numere nat cu numere naturale oral i n scris cu comentarea algoritmilor (etapelor) de calcul i a propriet ilor acestora. lat

4.3. Elaboreaz, aplic i analizeaz algoritmi calcule criteriile relevan i de calcul cu numere naturale, frac ii, , algoritmii de calcul, numere zecimale, numere ntregi, numere mixsitua ii reale i/sau te, numere ira ionale, numere reale. 4.4.Aplic algoritmul de descompunere a numodulului numrului merelor naturale n produs de puteri de numese contexte. re prime n diferite contexte. 4.5. Utilizeaz algoritmii latorul pentru a optimiza pentru determina-

4.3.

Utilizeaz

contient

de divizibilitate studiate propriet ile opera iilor n modelate. 4.4. Aplic propriet ile real i *complex n diver

4.5. Utilizeaz calcu calculele cu numere.

rea c.m.m.d.c. (cel mai mare divizor comun), c.m.m.m.c.(cel mai mic multiplu comun) a dou numere naturale n rezolvri de probleme. 4.6. Calculeaz de combinatoric valoarea rdcinii ptrate

4.6. Utilizeaz elementele i a formulelor respecti mrului de permutri, a fr repetri, a *binomul

dintr-un numr ra ional nenegativ utiliznd alve pentru calculul nugoritmul sau calculatorul. ranjamente, combinri ui lui Newton n rezol-

vri de probleme, inc lusiv probleme din via a cotidian. 4.7. Utilizeaz calculatorul pentru a optimiza calculele cu numere. 4.8. Justific aplicarea algoritmului respectiv n calcule cu numere, recurgnd la argumentri,

exemple, contraexemple. 5 5 ----------------------- Page 56----------------------5 6 Domeniul: Elemente de logic mate matic, teoria mulimilor i combinatoric Nr. Indicatorii Standard rt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 5. Justific un demers sau 5.1. Recunoate propozi ii, inclu5.1. Recunoate propozi ii, inclusiv propozi ii 5.1. Utilizeaz elementele de log ic matematirezultat matematic obsiv propozi ii matematice simple, m atematice simple, compuse, particulare, gec studiate, ter minologia i nota iile aferente inut sau indicat. i afl valorile lor de adevr. n erale, i afl valorile lor de adevr. acestora n contextul justi ficrii unui demers sau rezultat. 5.2. Clasific propozi ii matema5.2. Clasific propozi ii matematice dup crite5.2. Afl valoarea de adevr a propozi iei, afirtice simple dup criterii indicat e rii indicate sau selectate. ma iei recurgnd l a exemple, contraexemple, sau selectate. argumentri, dem onstra ii. 5.3. Justific un demers sau rezul5.3. Justific un demers sau rezultat matematic 5.3. Aduce exemple de defin i ii ale no iunilor, tat matematic simplu ob inut sau ob i nut sau indicat, recurgnd la argumentri. exemple de axiome, teo reme, consecin e, coindicat, recurgnd la argumentri. rolare din diverse domenii. 5.4. Aduce exemple de defini ii ale no iunilor matematice, exemple de axiome, teoreme, consecin e din diverse domenii ale matematicii. 5.5. Investigheaz valoarea de adevr a unei propozi ii, afirma ii simple prin prezentarea

unor exemple, contraexemple; 5.6. Utilizeaz n diverse contexte, inclusiv n comunicare, nota iile i terminologia aferent

elementelor de logic studiate. 6. Interpreteaz contexte 6.1. Recunoate mul imi n situa6 .1. Recunoate mul imi n situa ii reale i/sau 6.1. Aplic mul imile, rela iile dintre mul uzuale i/sau matemamodelate. ntru prezentarea i catice, utiliznd mulimi, situa ii din diverse domenii, relaii dintre mulimi, inclusiv situa ii co tidiene sau matematice. operaii cu mulimi i 6.2. Aduce exemple de mul imi 6.2. Aduc e exemple de mul imi finite, infinite, 6.2. Utilizeaz mul imi, rela ii ntre mul imi elemente de combinae, ordonate din diverse domenii. l imi, elementele de combitoric. i de probleme din diverse domenii. 6.3. Utilizeaz n diverse contex6.3. Reprezint mul imea n mod sintetic, anali6.3. Argumenteaz incluziu nile N f Z f Q f R f C te, inclusiv n comunicare, termitic i geometric (diagram, tabel). N f Z f Q f R f C i eviden iaz apa rtenen a unor nunologia aferent mul imilor. mere date la un a dintre mul imile numerice indicate (N, Z, Q, R, C, Z\N, Q\Z, R\Q, R*\Q, R\Q , C\R, C\R i altele de aceste tipuri). ----------------------- Page 57----------------------6.4. Aplic mul imile, rela iile din6.4. Determin dac elementul (obiectul, nu6.4. Transpune n limbaju l mul imilor, inclusiv tre mul imi pentru prezentarea i mrul , figura etc.) apar ine sau nu mul imii n limbajul combinatoric, situa ii d in diverse caracterizarea unor situa ii simple respective. domenii, rezol finite (numere, frac ii, obiect i opera ii cu mu natoric n rezolvr ii reale i/sau modelate. opera iile cu mul imi pe racterizarea unor

figuri etc.).

v problema ob inut i interdin diverse domenii, inclusiv situpreteaz rezult atele ob inute. a ii cotidiene sau matematice. 6.5. Calculeaz cardinalul unei mul imi finite. permutrile, aranjamentele, zolvarea ecua iilor, *inecua iilor, problem elor simple din via . 6.6. Efectueaz opera ii cu mul imi finite i/sau ewton i/sau forinfinite (reuniunea, intersec ia, diferen a, progeneral n situa ii reale sau dusul cartezian). *6.6. Utilizeaz binomul lui N mula termenului modelate. 6.5. Utilizeaz

combinrile n re

6.7. Argumenteaz incluziunile N f Z f Q f R* 6.7. Utilizeaz propriet il e coeficien ilor biN f Z f Q f R i eviden iaz apartenen a unor numere nomiali la rezolvarea diverselor probleme. date la una dintre mul imile numerice indicate (N, Z, Q, R, Z\N, Q\Z, R\Q, R\N, R*\Q, R\Q i altele de aceste tipuri). 6.8. Aplic mul imile, rela iile dintre mul imi i opera iile cu mul imi pentru prezentarea i caracterizarea unor situa ii simple din diverse domenii, inclusiv situa ii cotidiene sau matematice. 6.9. Utilizeaz mul imi, rela ii ntre mul imi i opera ii cu mul imi n rezolvri de probleme. 6.10. Utilizeaz n diverse contexte, inclusiv n comunicare, terminologia aferent mul imilor. 5 7 ----------------------- Page 58-----------------------

5 8 Domeniul: Elemente de teoria probabilitilor i statistic matematic Nr. Indicatorii Standard rt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 7. Selecteaz i utilizea- 7.1. Selecteaz i organizeaz da7.1. Sor teaz i clasific date, obiecte, eveni- 7.1. Transpune n limbaj matematic i interz metodele statistice tele n tabele. me nte pe baza unor criterii date sau determipreteaz situa ii din diverse do menii, utiliznd pentru prezentarea i nate. conceptele i metodele stati stice studiate, recaracterizarea situaiiprezentrile grafice ale datelor statistice (hislor reale i/sau modetograma, poligonul frecven e lor, diagrame prin late. batoane, diagrame prin b are, diagrame structurale). 7.2. Sorteaz, clasific datele pe 7 .2. Identific criterii dup care se alege o mul i- 7.2. Elaboreaz o strategie de colec tare, sortabaza unor criterii indicate i interme de obiecte, date, fenomene, evenimente. re, analiz i reprezentare a datelor, a informapreteaz date simple. iilor i realizeaz strategia e laborat, utiliznd, inclusiv, tehnologiile i nforma ionale i comuni7.3. Sorteaz, organizeaz i reprezint date p mentare de organizare i clasifi- d e tip cantitativ i calitativ, utiliznd metode i cantitativ, calitativ din dive rse domenii, utilicare a datelor: scheme; tabele; instrumentele statistice studiate (histograma, znd tehnologiile statistice s tudiate. desene. diagrame prin batoane, diagrame prin bare, diagrame structurale).

ca ionale cunoscute. Exploreaz modalit i ele- 7.3. 7.3. Organizeaz i interpreteaz datele de t

7.4. Completeaz tabele, rubricile 7.4 . Construiete i interpreteaz diagrame, 7.4. Utilizeaz elementele de calcul financiar crora indic componentele opetab ele, scheme i grafice statistice ilustrnd distudiate pentru a rezolva proble me n situa ii ra iei cu numere naturale, cuvinv erse situa ii simple. reale i/sau modelate. tele cheie ale unei probleme. 7.5. Completeaz scheme, lan uri 7.5. Ex ploreaz situa ii cu caracter local i/sau 7.5. Reprezint rezultatele unor observa ii r eade calcule cu numerele naturale global, utiliznd elemente i metode studiate lizate n diverse domenii, rep rezint fenomene sau opera iile aritmetice care lipa le statisticii matematice. economice, sociale, tehn ice etc. prin desene, sesc. tabele, grafice, diagram e i extrage, la necesitate, informa ii relevante din tabele, liste, diagrame statistice. 7.6. nregistreaz n tabele re- 7.6 . Elaboreaz o strategie de colectare, sorta7.6. Utilizeaz contient n situa ii re ale i/sau zultatele unor msurtori cu nure , analiz i reprezentare a datelor, a informamodelate unit ile monetare na ionale i cele mere naturale i frac ii simple cu iilor i realizeaz strategia elaborat, utiliznd, de uz interna ional n diverse opera ii financ iainterpretarea datelor. inclusiv, tehnologiile informa ionale i comunire, inclusiv n activit i de antr eprenoriat. ca ionale cunoscute. ----------------------- Page 59----------------------7.7. Selecteaz din mul imea datelor culese sau indicate, din grafice, tabele, liste, diagrame informa iile relevante pentru rezolvarea unei probleme. 8. Utilizeaz elementele 8.1. Apreciaz valoarea de adevr 8.1. Recun oate, descrie i exemplific tipurile 8.1. Utilizeaz elementele i metodele studiate de probabiliti pentru a unei afirma ii cu implica ii de de even imente studiate. de probabilit i pentru a prezenta i caracteriprezentarea i caractetipul dac-atunci, posibil, imza situa ii din diverse domenii, in clusiv situa ii rizarea situaiilor reale posibil pentru exemple simple,

i/sau modelate.

matematice i cotidiene. eventual din cotidian. 8.2. Calculeaz probabilit i al evenimentelor n diverse

8.2. Clasific evenimente dup ansa produe producerilor cerii lor (eveniment, sigur, probabil, posibil, domenii, utiliznd alimposibil) i estimeaz ansa producerii unui diate. eveniment. 8.3. Determin probabilitatea producerii unui eveniment, folosind raportul: nr. cazuri favorabile / nr. cazuri posibile. 8.4. Utilizeaz elementele studiate de probabilit i pentru a prezenta i caracteriza situa ii matematice i cotidiene simple. 5 9 ----------------------- Page 60----------------------6 0 Domeniul: Algebra Nr. Indicatorii Standard rt. nvmntul gimnazial

goritmii relevan i i propriet ile st

nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 9. Utilizeaz simbolurile 9.1. Determin numere necunos9.1. Utilizeaz necunoscute, variabile, nede9.1. Utilizeaz necuno scute, variabile, nedeteri metodele algebrice cute n exerci ii n baza regulilor terminate, simboluri i entit i algebrice penminate, simboluri i entit i algebrice pentru pentru prezentarea i de aflare a componentelor ale t ru prezentarea unor situa ii multiple. analiza i prezentar ea unor situa ii din diverse caracterizarea situaiiadunrii, scderii, nmul irii i mdomenii. lor reale i/sau modepr irii cu numere naturale. late. 9.2. Utilizeaz simboluri pentru a 9.2. Analizeaz situa ii matematice, cotidiene 9.2. Asociaz entit i algebrice cu entit i din pune in eviden numere necu-

utiliznd simboluri i metode algebrice. e (de exemplu, ecua ii, grafice) pentru a rezolva

alte domenii matematic noscute n rezolvri de probleme. polinoame, func ii, probleme n situ

a ii reale i/sau modelate. .3.Efectueaz calcule cu numere reale reprealculele algebrice, utiliznd 9.3. Efectueaz calcule cu numere 9 9.3. Optimizeaz c

naturale reprezentate prin liter e zentate prin litere (adunarea, scderea, nmulalgoritmi relevan i , strategii adecvate i ase(adunarea, scderea, nmul irea, irea, mpr irea, ridicarea la putere cu expomnrile cu calculele cu numere. mpr eg), utiliznd propriet ile opera iilor opera iilor respective. respective. 9.4. Rezolv n mul imile N, Z, Q, R i n alte mulminologia aferent noimi numerice de tipurile studiate probleme prin metodele algebrice studiate, utiliznd ecua ii de gradul I, gradul II cu o necunoscut, inecua ii de gradul I, gradul II cu o necunoscut, ecua ii i inecua ii ra ional-frac ionare, sisteme de dou ecua ii de gradul I cu dou necunoscute, sisteme de inecua ii de gradul I cu o necunoscut. 9.5. Identific n enun uri diverse formulele nmatricei n diferite conmul irii prescurtate i le utilizeaz pentru optimizarea unor calcule algebrice, aritmetice. 9.6. Identific asemnri ntre opera iile cu ipurile de matrice polinoame i opera iile cu numere reale i utilizeaz asemnrile eviden iate n calcule. n i 9.7. Utilizeaz monoame, polinoame, frac ii de ordinul II, algebrice, opera iile cu acestea pentru a prediferite contexte, utiliznd zenta i analiza situa ii matematice. 9.7. Calculeaz determina n 9.6. Efectueaz calcule cu t studiate. 9.5. Determin tipul texte. 9.4. Utilizeaz corect ter iunii de matrice. irea), utiliznd propriet ile

nent nt

III, *patru

propriet ile determin

an ilor. ----------------------- Page 61----------------------9.8. Interpreteaz probleme i situa ii cotidiecua ii liniare utiliznd ne prin utilizarea modelelor algebrice. er,metoda lui Gauss, *metoda 9.8. Rezolv sisteme de e regula lui Cram matricial. 9.9. Rezolv ecua ii de gradul I, II i reductibile la acestea, inclu siv cu perimetru i/sau modul; ecua ii ra ional-frac i onare; ecu ii ira ionale de tipurile studiat e i reductibile la ele, *ecua ii matriceale. *9.10.Interprete az geometric mul imea soluiilor ecua iilor de gradul doi cu dou necunoscute studiate. 9.11. Rezolv ecu a ii exponen iale de tipurile studiate i reduc tibile la ele, *inclusiv ecua ii exponen iale cu par ametru i/sau modul. 9.12.Rezolv ecua ii logaritmice de tipurile studiate i reductibil e la ele, *inclusiv ecua ii logaritmice cu modul. 9.13. Utilizeaz di verse metode de rezolvare a inecua iilor de g radul I, de gradul II, ra ionalfrac ionare, *ira io

nale, *exponen iale, *logaritmice de tipuri le studiate. 9.14. Rezolv sis teme de ecua ii de gradul I, gradul II, expone n iale, logaritmice, de tipurile studiate, n divers e contexte. 9.15. Rezolv siste me de inecua ii de gradul I, gradul II, ra ional -frac ionare cu o necunoscut n diverse contexte . 9.16. Recunoate i utilizeaz identit ile trigonometrice fund amentale, formulele de reducere, formulel e sumei, formulele unghiului dublu, formulele de micorare a gradului n diverse contexte. *9.17. Utilizeaz diverse metode de rezolvare a ecua iilor trigon ometrice studiate i reductibile la acestea. 6 1 ----------------------- Page 62----------------------6 2 *9.18. Rezolv cele mai simple inecua ii trigonometrice n divers e contexte.

9.19. Utilizeaz monoame, polinoame, frac ii algebrice, opera i ile cu acestea pentru a prezenta i analiza si tua ii matematice diverse. 9.20. Interpretea z probleme i situa ii cotidiene prin util izarea modelelor algebrice studiate. 10. Identific i descrie cu 10.1. Descrie cu ajutorul mode10.1. Identific modelele algebrice utilizate n 10.1. Transpune n limbajul a lgebric, utiliznd ajutorul modelelor allelor algebrice studiate rela ii i/ descrierea rela iilor, situa iilor matematice i/ ecua ii, inecua ii, sisteme, to talit i de tipurile gebrice a unor relaii sau situa ii reale sau modelate sau cotidiene. studiate, situa ii di n diverse domenii, rezolv sau situaii multiple. simple. problema ob inut i inte rpreteaz rezultatele ob inute. 10.2. Descrie cu ajutorul modelelor algebrice studiate rela ii i/sau situa ii reale sau modelate. 10.3. Transpune n limbajul algebric, utiliznd ecua ii, inecua ii, sisteme de tipurile studiate, situa ii din diverse domenii, rezolv problema ob inut i interpreteaz rezultatele ob inute. 11. Rezolv probleme de 11.1. Investigheaz valoarea de 11. 1. Efectueaz transformri identice, trans11.1. Aplic transformrile e chivalente, transalgebr i efectueaz adevr a unei afirma ii simple formri echivalente ale expresiilor algebrice n formrile identice ale entit ilor algebrice penanaliza calitativ a re- referitoare la elementele de algecontexte diverse. tru optimizarea rez olvrii problemelor. zolvrilor acestora. br studiate. 11.2. Clasific dup criteriile date sau selectate 11.2. Determin crei clase d e probleme i ecua iile, inecua iile, sistemele de ecua ii, sisbr dat sau ob inuapar ine problema de alge

temele de inecua ii n diverse contexte. optimal de rezolvare

t i utilizeaz algoritmul a acesteia.

11.3. Rezolv n mul imile N, Z, Q, R i n alte C i n alte mul imi numerice de tipurile studiate ecua itipurile studiate proble-

11.3. Rezolv n mul imile N, Z, Q, mul imi numerice de me prin metodele al

ile, inecua iile, sistemele de tipurile studiate, gebrice studiate, utiliznd utiliznd transformrile echivalente, algoritmii talit i. relevan i i metodele optimale. 11.4. Analizeaz rezolvrile ecua iilor, inecualvrile problemelor de iilor, sistemelor de tipurile studiate n contexdiate n contextul corectul corectitudinii, al simplit ii, al clarit ii i al clarit ii i al semnifisemnifica iei rezultatelor. ----------------------- Page 63----------------------11.5. Determin crei clase de probleme i u func ii, poapar ine problema de algebr dat sau ob inuaplic astfel de t i utilizeaz algoritmul optimal de rezolvare a acesteia. 11.6. Asociaz ecua ii algebrice cu func ii, poe aplicate n rezolvarea linoame de o nedeterminat i aplic astfel de asocieri n rezolvri de probleme. 11.7. Investigheaz valoarea de adevr a unei afirma ii referitoare la metodele algebrice utilizate.

ecua ii, inecua ii, sisteme, to

11.4.

Analizeaz

rezo

algebr de tipurile stu

titudinii, al simplit ii, al ca iei rezultatelor.

11.5. Asociaz ecua ii algebrice c linoame de o nedeterminat i asocieri n rezolvri de probleme.

11.6. Justific strategiil problemelor de algebr.

Domeniul: Elemente de analiz matematic

Nr. Indicatorii Standard rt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 12. Recunoate relaii, i12.1. Identific reguli de formare 12.1. Reprezint n sistemul cartezian de co12.1. Scrie, citete, interprete az rela ii, iruri, ruri, funcii n situaii a unor succesiuni de numere naordonate perechi ordonate de numere reale, func ii de tipurile studiate. reale i/sau modelaturale. adic elemente ale mul imii R x R. te. 12.2. Clasific dup criterii indi12.2. Identific n sistemul cartezian de coor12.2. Recunoate n diverse co ntexte rela iile, cate irurile cu numere naturale donate punctul, cunoscnd coordonatele lui. irurile, func iile studia te, termenii i nota iile date. corespunztoare aces tora. 12.3. Identific coordonatele punctului dat n alitic func iile sistemul cartezian de coordonate. ive, bijective. 12.4. Scrie, citete, interpreteaz rela ii, iruri, c i utilizeaz n func ii de tipurile studiate. no iunile ir de numere, dencie, graficul funciei, progresie ar itmetic, progresie geometric, *ir convergent, *ir divergent, limita unei funcii ntr-un punc t, *limita unei funcii la , *continuitatea funciei, derivata funciei, *difereniala, tegrala nedefinit, integrala definit, subgraficu l funciei. 12.5. Recunoate n diverse contexte rela iile, in *12.3. Recunoate geometric, an injective, surject 12.4. Recunoate, exemplifi contexte diferite penden funcional, fu

irurile, func iile studiate, termenii i nota iile corespunztoare acestora. 6 3 ----------------------- Page 64----------------------6 4 12.6. Clasific dup unul sau mai multe criterii explicite sau implicite rela iile, irurile, func iile studiate. 12.7. Recunoate, exemplific i utilizeaz n contexte variate no iunile dependen funci-

onal, funcie, graficul funciei. 13. Aplic proprietile, 13.1. Completeaz iruri de nu13.1. Determin algoritmul dup care este 13.1. Recunoate progresii aritmetice i geoalgoritmii de studiu al mere naturale dup reguli indicaconstruit o succesiune dat exprimat n numetrice n irurile date sau ob i ute. irurilor, funciilor n te sau identificate prin observare. m ere, n cuvinte , n figuri, n obiecte sau cu rezolvri de probleme ajutorul unor expresii literare, a regulilor. n situaii reale i/sau 13.2. Identific, continu succesi13.2. Utilizeaz compara ii, analogii i clasifi- 13.2. Utilizeaz propriet ile progresii lor n dimodelate. uni de forme geometrice i propucri pentru descoperirea unor propriet i, referite contexte. ne reguli de formare a acestora. guli, algoritmi. 13.3. Utilizeaz terminologia i nota iile specifunc iei studiafice rela iilor, irurilor i func iilor n contexte variate, inclusiv n comunicare. ten a 13.4. Aplic propriet ile, algoritmii referitoafunc iei inverse re la rela ii, iruri i func ii n rezolvri de probleme din diverse domenii. 13.5. Alctuiete, completeaz iruri de numetudiate dup diverse re, pornind de la o regul simpl indicat sau 13.5. Clasific func iile s criterii. *13.4.Determin func iei date. exis 13.3. Recunoate propriet ile te i ale graficului acesteia.

observat. 13.6. Reprezint grafic i interpreteaz grafice e cu limite de *13.6. Efectueaz opera ii studiat func ii, inclusiv uti

referitoare la rela ii, iruri, func ii de tipurile liznd limitele remarcabile studiate. ficul func iei date utiliznd

studiate. 13.7. Reprezint gra propriet ile studiate

ale func iilor, derivata de ordinul I, *derivat a de ordinul II. 13.8. Utilizeaz sen sul geometric, fizic al derivatei n situa ii reale i /sau modelate. 13.9. Calculeaz p rimitive i integrala nedefinit aplicnd propri et ile respective, tabelul de integrale, *meto de de integrare: integrarea prin pr i, metoda de schimbare de variabil. ----------------------- Page 65----------------------13.10. Aplic inte grala definit n calculul ariei subgraficulu i func iei, *ariei figurii plane i *volumului corpu lui de rota ie n diferite contexte. 14. Recurge la concepte i 14.1. Utilizeaz rela ii, iruri studi1 4.1. Extrage elemente semnificative i infor14.1. Recunoate i utilizeaz m etodele legate metode de analiz maate pentru modelarea matematima ii relevante din reprezentrile analitice i/ de aplica iile derivatei c a metode calitativ noi tematic n abordarea c a diverselor situa ii, fenomene sau grafice ale rela iilor, irurilor i func iilor de studiere a func iei, de rezolvare a probleunor situaii cotidie- simple.

pentru a rezolva probleme. melor teoretice i p ractice. ne, pentru rezolvarea 14.2. Investigheaz valoarea de 14.2 . Utilizeaz rela ii, iruri i func ii studiate 14.2. Aplic derivatele la modelarea mate matiunor probleme uzuale adevr a unei afirma ii simple repentru modelarea matematic a diverselor sic a realit ii fizice, la r ezolvarea unor problesau studiul unor fenoferitoare la rela ii, iruri. tua ii, fenomene simple din diverse domenii. me de maxim i minim din diverse domenii. mene din tiin, teh14.3. Utilizeaz datele din cotidi1 4.3. Investigheaz valoarea de adevr a unei 14.3. Aplic n situa ii reale sau modelate nonic, societate. an n crearea i rezolvarea unor af irma ii referitoare la rela ii, iruri, func ii. iunile de primitiv, integral nede init, inteprobleme simple ce in de rela ii, gral definit. iruri. . 14.4. Interpreteaz un rezultat sau demers 14.4. Investigheaz valoarea de adevr a unei simplu utiliznd concepte (rela ii, iruri, func ii) i, iruri, func ii, dei metode de analiz matematic studiate. ral definit, integraafirma ii referitoare la rela i rivat, *diferen ial, integ l nedefinit. 14.5. Interpret eaz un rezultat sau demers simplu utiliznd c oncepte (rela ii, iruri, func ii) i metode de anali z matematic studiate. Domeniul: Msurare i msur i. Elemente de geometrie metric Nr. Indicatorii Standard rt. nvmntul gimnazial Elevul: Elevul: 15. Efectueaz msurri cunoate i aplic n diverse contexte nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: 15.1. Recunoate i aplic n diver15.1. R 15.1. Recunoate i aplic n diverse contex

n situaii reale i/sau se contexte unit ile standarde i i domenii un t ile standarde i nonstandarde i domenii unit ile standarde, nonstandarde modelate, utiliznd nonstandarde studiate de msur studiate de msur pentru lungime, arie, vostudiate de msur i unit ile mone are. diverse uniti de mpentru lungime, mas, timp, calu

m, mas, timp, capacitate, msura unghiusur i instrumente de pacitate i unit i monetare; msurare. 6 5 ----------------------- Page 66----------------------6 6

lui.

15.2. Utilizeaz instrumente i 15.2. Selecteaz i aplic unitatea adecvat de 15.2. Efectueaz msurri optimale entru a unit i de msur standard i nonmsur entru a rezolva problema. rezolva probleme n situa ii reale i /sau modestandard pentru lungime, capacilate, utiliznd ins trumentele adecvate de msutate, mas, timp i unit i monerare. tare n situa ii variate. 15.3. Utilizeaz unit ile de msu15 .3. Utilizeaz unit ile monetare na ionale i r studiate pentru a rezolva prointerna ionale studiate pentru a rezolva probleme simple n situa ii reale i/ bleme n situa ii reale i/sau modelate. sau modelate. 15.4. Efectueaz transformri ale 1 5.4. Efectueaz transformri ale unit ilor de unit ilor de msur studiate, msu r studiate, pentru a optimiza calculele pentru a optimiza calculele cu unicu unit ile respective. t ile respective. 15.5. Efectueaz msurri optimale pentru a rezolva probleme de msurare n situa ii reale i/sau modelate, utiliznd instrumen-tele adecvate. 16. Aplic strategii, algo16.1. Calculeaz perimetrul unor 16 .1. Recunoate i utilizeaz n diverse dome16.1. Recunoate i utilizeaz n erse domeritmi, formule, instruptrate i dreptunghiuri cu dinii, n rezolvri de probleme formulele studinii, n rezolvri de probleme formulele studiate mente pentru calcu- mensiunile date n baza formuleate pentru calculul lungimilor, perimetrelor, pentru calculul lungimil or, perimetrelor, ariilor, larea msurilor un- lor corespunztoare. ariilor, volumelor, capacit ilor. volumelor, capacit ilor. ghiurilor, perimetrilor, 16.2. Calculeaz dimensiunile la16.2. Utilizeaz instrumentele adecvate de 16.2. Calculeaz lungimile unor segmente, m-

ariilor, volumelor. turii ptratului, cnd se cunoate msurare pentru calcularea lungimilor segsurile unor unghiuri ( unghiuri plane, unghiul perimetrul acestuia. mentelor, msurilor unghiurilor. dintre dou drepte, unghiul dintre dreapt i plan, unghiuri diedre) n situa ii diverse, utiliznd, inclusiv, rel a iile metrice n triunghi studiate, teorema celo r trei perpendiculare. 16.3. Calculeaz dimensiunile unei 1 6.3. Estimeaz n situa ii reale i/sau modela16.3. Recunoate i utilizea z n rezolvri de laturi ale dreptunghiului, dup pete lungimi, perimetre, arii, volume, capacit i, probleme reale sau modelate c riteriile de conrimetrul i o latur dat. timp, msuri de unghiuri. gruen , criteriile de asemnar e a triunghiurilor, inclusiv a t riunghiurilor dreptunghice. 16.4. Efectueaz transformri sim16.4. Utilizeaz algoritmii i metodele studi16.4. Utilizeaz formulel e pentru calcularea ple ale unit ilor de msur penat e, inclusiv metoda triunghiurilor congruenariilor suprafe elor i volum elor corpurilor getru lungime, arie, volum n baza te, metoda triunghiurilor asemenea, rela iile ometrice studiate n situa ii re ale i/sau modeopera iilor nv ate. tr igonometrice, rela iile metrice n triunghi late. oarecare i n triunghiul dreptunghic, n patrulatere i poligoane, rela iile metrice n cerc, vectorii n rezolvri de probleme de geometrie metric. ----------------------- Page 67----------------------16.5. Aplic desfurrile poliedrelor i a coredrelor i ale purilor rotunde pentru a calcula ariile suprafestudiate n situa ii reale i/ elor respective. 16.6. Investigheaz valoarea de adevr a unei nte, perime-

16.5. Utilizeaz propriet ile p corpurilor de rota ie sau modelate. 16.6. Calculeaz lungimi de segme

afirma ii referitoare la msurare i msuri. e ob in la sec ionarea e cu diverse plane (sec i-

tre, arii ale figurilor ce s corpurilor geometric unea diagonal, sec iune

a axial, sec iunea paralel cu baza, sec iune a ce con ine nl imea). 16.7. Utilizeaz contient n situa ii reale i/ sau modelate unit ile monetare na ionale i cele de uz interna ional n diverse opera ii financiare. 16.8. Elaboreaz o strategie de calculare a msurilor unghiurilor, perimetrelor, ariilor figurilor, volumelor corpurilor studiate i aplic strategia determinat n situa ii reale i/sau modelate. 6 7 ----------------------- Page 68----------------------6 8 Domeniul: G eometria n plan i n spaiu Nr. Indicatorii Standard crt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 17. Recunoate n diver17.1. Recunoate forme geome17.1. Recunoate n situa ii reale i/sau mode17.1. Recunoate n situa ii reale i/sau mod se contexte figurile i trice studiate reprezentate prin l ate figurile geometrice plane i spa iale studilate figurile geometrice plane i spa iale studiacorpurile geometrice desen, modelate sau n situa ii ate, el ementele acestora. te, elementele acestora. studiate, compar i reale. clasific figurile i cor- 17.2. Descrie n limbaj matematic 17.2. De scrie, deseneaz figurile geometrice 17.2. Descrie, reprezint n plan figur ile geo-

purile geometrice stufigurile i corpurile geometrice rep lane i spa iale studiate, elementele acestometrice plane i spa iale studiate, elementele diate dup unul sau cunoscute. r a. acestora. cteva criterii. 17.3. Deseneaz figurile geome17. 3. Deseneaz figura geometric dat, res17.3. Recunoate, descrie i reprezi nt pozi ii trice studiate. pectnd condi iile indicate. relative ale punctelor, drepte lor figurilor n plan i spa iu, planelor i corpurilo r n spa iu.

17.4. Modeleaz, folosind materi1 7.4. Clasific i compar figurile geometrice 17.4. Modeleaz, folosind materiale adecvate, ale adecvate, figuri i corpuri geop lane dup diverse criterii. pozi ii relative ale punctelor, dreptelor, figurilor metrice studiate. n plan i spa iu, planelor i cor purilor n spa iu. 17.5. Compar, eviden iaz ase17.5. Clasific i compar poliedrele i corpuri17.5. Recunoate i utilizeaz concuren a dre ota ie studiate dup criterii diverse. r, a e. 17.6. Clasific figurile geometrice 17. 6. Modeleaz, folosind materiale adecvate, 17.6. Utilizeaz n rezolvri de probleme c riteplane dup diverse criterii. fi guri i corpuri geometrice studiate. riile de paralelism ale drepte lor, ale dreptei i planului, ale dou plane. 17.7. Recunoate i interpreteaz reprezentri , utilizeaplane ale corpurilor geometrice studiate i a te perpendiculare, diverselor configura ii geometrice. un plan, plane permnri i deosebiri ntre figurile/ le de r elor n plan i spa iu, a dreptelor i planelo corpurile geometrice studiate. dou plane n diferite context

17.7. Recunoate, reprezint n pla z n diverse contexte drep drepte perpendiculare pe

pendiculare. 17.8. Determin pozi ia reciproc a figurilor geometrice plane i spa iale n diverse contexte, utiliznd metodele i modelele relevante. ----------------------- Page 69-----------------------

18. Identific figurile ge- 18.1. Identific figuri/corpuri ge- 18.1 . Identific figurile geometrice plane i 18.1. Identific figurile geometr ice plane, ometrice plane n ometrice studiate n situa ii reale spa iale studiate ntr-o configura ie dat, n rela iile dintre acestea, corpurile geom etrice figurile geometrice i/sau modelate. si tua ii reale i/sau modelate. studiate i elementele acestora n sit ua ii reale spaiale sau n diverse 18.2 . Identific figurile geometrice plane n i/sau modelate. configuraii geometfi gurile geometrice spa iale sau n diverse 18.2. Interpreteaz reprezentri p lane ale conrice. configura ii geometrice n contextul rezolvrii figura iilor geometrice spa iale i ex trage din problemelor. nte semnificative aceste reprezentri eleme

pentru a rezolva problema re spectiv. 19. Utilizeaz n rezolvri 19.1. Utilizeaz n rezolvri de 19.1. Reprezint n plan corpuri geometrice 19.1. Reprezint n plan corpuri geomet rice de probleme figuri- probleme simple figurile i corpust udiate i utilizeaz reprezentrile ob inute, studiate i utilizeaz reprezentrile ob inute, le geometrice plane, rile geometrice studiate. inclusiv desfurrile corpurilor geometrice inclusiv desfurrile corpurilor geometrice corpurile geometrice 19.2. Investigheaz valoarea de s tudiate, n rezolvri de probleme. studiate, n rezolvri de probleme. studiate i elementele adevr a unei afirma ii simple re19.2. Aplic figurile geometrice plane i spa i19.2. Aplic figurile geometrice plane i sp a iacestora. feritoare la figurile/corpurile geoale studiate i propriet ile acestora n diverse ale studiate i propriet ile acestora n verse metrice studiate. domenii, n rezolvri de probleme n situa ii domenii, n rezolvri de probleme n si ua ii rereale i/sau modelate. 19.3. Utilizeaz n diverse domenii, n situa ii n situa ii reale i/sau modelate rela iile de paralelism paralelism i perpendicularitate ntre segmente, drepte, drepte, plafiguri geometrice, obiecte, grafice etc. te, grafice etc. 19.4. Recunoate i aplic n rezolvri de proale i/sau modelate. 19.3. Utilizeaz n diverse domenii, reale i/sau modelate rela iile de i perpendicularitate ntre segmente, ne, figuri geometrice, obiec

19.4. Recunoate i aplic n rezolvri d

bleme criteriile de paralelism i perpendiculai perpendicularitate studiate. 19.5. Investigheaz valoarea de adevr a unei unei

bleme criteriile de paralelism ritate studiate. 19.5. Investigheaz valoarea de adevr a afirma ii referitoare la figuril ne i spa iale studiate. 19.6. Justific utilizarea fig studiate i a propriet ilor acestora n de probleme.

afirma ii referitoare la figurile geometrice plae geometrice plane i spa iale studiate. 19.6. Justific utilizarea figurilor geometrice i urilor geometrice a propriet ilor acestora n rezolvri de probleolvri me. 6 9

----------------------- Page 70----------------------7 0 Dom eniul: Transformri geometrice Nr. Indicatorii Standard Crt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 20. Recunoate n situaii 20.1. Determin asemnri i de20.1. Re 20.1. Recunoate i utilizeaz simetria unoate n situa ii reale i/sau modexial, reale i/sau modelate osebiri ntre obiecte, figuri plane, late transformrile geometrice n plan i spa iu simetria central, simetria fa de un plan, *r transformrile geocorpuri n situa ii reale i/sau mostu diate. ta ia n jurul unei drepte, *t ransla ia, *asemmetrice studiate. delate. narea n diverse con texte, inclusiv n rezolvri de probleme. 20.2. Interpreteaz transformrile geometrice ansformrile n plan i spa iu recunoscute. liznd diverse materia20.2. Modeleaz i exemplific tr geometrice studiate, uti

le, inclusiv grafi ce, figuri, obiecte. 20.3. Modeleaz i exemplific transformrile geometrice studiate, utiliznd diverse materiale, inclusiv grafice, figuri, obiecte. 21. Utilizeaz transform21.1. Aplic simetrii, transla ii, vectori, asem21.1. Aplic transformrile geom etrice n plan rile geometrice n plan nri pentru caracterizarea local sau global a i spa iu studiate pentru caracte rizarea local i spaiu pentru rezolunor situa ii reale i/sau modelate. sau global a unor situa ii, r ela ii, fenomene. varea problemelor i 21.2. Argumenteaz alegerea strategiei de 21.2. Argumenteaz alegerea s trategiei de aplicaracterizarea unor aplicare a transformrii geometrice selectate care a transformrii geomet rice selectate pensituaii matematice pentru a rezolva problema. tru a rezolva proble ma. sau cotidiene, relaii, 21.3. Investigheaz valoarea de adevr a unei 21.3. Investigheaz valoarea de ade vr a unei fenomene. afirma ii referitoare la transformrile geomeafirma ii referitoare la transformrile geometrice. 21.4. Utilizeaz vectorii, propriet ile vectoriexte reale sau molor, opera iile cu vectori studiate n rezolvri ale ale punctelor, segde probleme din diverse domenii matematice trice studiate. 21.4. Aplic n diverse cont delate proiec iile ortogon

mentelor, dreptelor.

sau probleme din alte discipline colare, inclusiv din fizic. 21.5. Utilizeaz propriet ile transformrilor priet ile vectorigeometrice studiate n rezolvri de probleme ri studiate n rezolvri de din diverse domenii matematice ( algebr, gedomenii. ometrie, trigonometrie, statistic matematic, analiz matematic) sau probleme din alte dis21.5. Utilizeaz vectorii, pro lor, opera iile cu vecto probleme din diverse

cipline colare. 21.6. Investigheaz valoarea de adevr a unei transformrilor afirma ii referitoare la transformrile geomerezolvri de probleme trice. i. ----------------------- Page 71----------------------Do meniul: Rezolvri de probleme Nr. Indicatorii Standard crt. nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal 21.6. Utilizeaz propriet ile

geometrice studiate n din diverse domeni

Elevul: Elevul: Elevul: 22. Elaboreaz strategii i 22.1. Rezolv probleme cu 1-3 22.1. De termin dac problema este una din 22.1. Asociaz entit i din diverse domenii male utilizeaz pentru reopera ii: cu elaborarea unui plan domeniul matematicii sau poate fi rezolvat tematice ( ecua ii, inecua ii, sist eme, totalit i, zolvarea problemelor sau justificri; prin exerci iu. utiliznd metodele matematice cunoscute. func ii, calcul diferen ial, calcul integral, figuri n situaii reale i/sau geometrice etc.) pentru a rezolva probleme n modelate. situa ii reale i/sau mo delate. 22.2. Formuleaz probleme sim22.2. Asociaz entit i din diverse domenii ma22.2. Analizeaz rezolvarea un ei probleme date ple pornind de la: un enun intematice (ecua ii, inecua ii, sisteme, func ii, din punctul de vedere al corec titudinii, al simcomplet; schem; opera ii; exerfiguri geometrice etc.) pentru a rezolva probleplit ii, al clarit ii i al semn ifica iei rezultateci iu. me n situa ii reale i/sau modelate. lor. 22.3. Rezolv probleme simple n 22.3. Determin dac problema apar ine sau 22.3. Transpune situa ia-problem sau situa ia situa ii reale cu aplicarea opera inu clasei concrete de probleme i dac exist real din via n limbaj matematic, ut liznd ilor aritmetice i a metodelor de alg oritmul respectiv de rezolvare. calculul algebric (ecua ii, inecua ii, sisteme, rezolvare nv ate. totalit i, matrice, determi nan i), calculul di-

feren ial, calculul integral (primitiva, integrala nedefinit, integrala definit) i/sau figurile geometrice plane i spa ia le studiate. 22.4. Rezolv probleme simple cu 22.4 . Utilizeaz algoritmii relevan i, metodele 22.4. Selecteaz din mul imea datelor cule se a frac ii justificnd etapele de rezoloptimale nv ate de rezolvare a problemelor. informa iilor necesare pentru a rezolva o provare. blem dat. 22.5. Formuleaz, rezolv, modi22.5. Verific dac o problem din clasa de 22.5. Justific strategiile util izate n cadrul refic probleme simple cu tematici prob leme studiate este sau nu determinat, zolvrii problemei. uzuale referitor la mrimi i mca ut toate solu iile sau stabilete unicitatea suri. solu iilor. 22.6. Elaboreaz diverse strategii de rezolvare ltatul unui demers a problemei n situa ii reale i/sau modelate. iziile adecvate. 22.7. Integreaz cunotin ele, cel pu in ce in 22.6. Evalueaz critic rezu matematic realizat i ia dec

de disciplinele colare din aria curricular, pentru a rezolva probleme integrative simple. 22.8. Rezolv probleme de aritmetic prin metoda figurativ, metoda mersului invers, metoda reducerii la unitate, metoda falsei ipoteze, regula de trei simpl. 22.9. Justific strategiile utilizate n cadrul rezolvrii unor probleme simple. 7 1 ----------------------- Page 72----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII I NfoRMATICII Iurie MoCANU, ef Direc ie tehnologii informa ionale i asigurare didactic, Ministerul Educa iei, coordonator; Anatol GREMALSChI, doctor habilitat, profesor universitar,

Institutul de Politici Publice; Lilia IvANov, consultant, Agen ia de Evaluare i Examinare a Ministerului Ed uca iei; Ludmila GREMALSChI, ef de sec ie, Institutul de tiin e ale Educa iei. Introducere Standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scop ul

sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens, dardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la terminarea studiilor, att n mediul familial, c n cadrul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i ac i care particip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educa ale, care, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau st atului, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anu perioad a vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelu lui

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din difer

regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are repre zint un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa i e sunt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sens ul diagnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a in dicatorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce domenii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se interv n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o e duca ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele s eseaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a cop or, institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizi e din sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele sunt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i pe arii curriculare viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin e le sociale, domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de f elul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltri

i personalit ii n educa ie. Standardele sunt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul cognitiv al

instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea el evilor, adic sunt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale proces ului educa ional predarea, nv area i evaluarea toate contribuind la asigurarea unei educa i de calitate. 72 ----------------------- Page 73----------------------Standardele propuse au n luare prin fiecare disciplin Obiectivul de baz al lilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-evacolar. standardelor elaborate este de a le permite co

i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv a

Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii acoper caracteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pen tru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; i 13) bazat pe comunitate.

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; incluziun e; sensibil la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperirii p rincipiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate inc lud, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, se sibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate reprezint formulri de obiective largi care defines c ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educa i ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele sunt ut ilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i cantit ii (Kagan & Britto, 2005, p. 2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de

a msura i ndruma partea interesat s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modalit i p entru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului de coli prietenoase copilului pot fi util izate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile acestor coli privind efic ien a; sntatea, siguran a i protec ia; participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar tre bui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire de vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde sunt stabilite cu ateptri

mari pentru factorii-cheie. Rezumativ, standardele sunt prezentate de noi ca nite declara ii extinse ale sc opurilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore sunt pai fundamentali, ce vor asigura schimbri globale n practicile i atitudini le fa de garantarea drepturilor fiecrui copil. 73 ----------------------- Page 74----------------------Specificul standardelor de eficien a nvrii Informaticii Standardele de eficien a nv rii Informaticii sunt grupate pe urmtoarele domenii (categorii largi de competen e): 1. Matematica discret. 2. Echipamente i sisteme digitale. 3. Analiza i elaborarea algoritmilor. 4. Modelare i calcule numerice. 5. Tehnologia informa iei. 6. Activitatea ntr-o societate informa ional. Pentru fiecare domeniu sunt indicate standardele de eficien a nv rii. Fiecare di n

aceste standarde cuprinde indicatori, care stabilesc ateptrile ce trebuie atins e n rezultatul nv rii. Indicatorii sugereaz activit i i contexte de nv are pe care cadrul did poate utiliza pentru a sprijini atingerea ateptrilor formulate prin standarde. Indicatorii au menirea de a acoperi ntregul standard, precum toate standardele acoper integral toate domeniile disciplinei colare Informatica. Indicatorii sunt adecva i vrstei elevul ui i sunt organiza i ierarhic n dependen de complexitatea lor. Standardele de eficien a nv rii Informaticii sunt destinate profesorilor de info rmati-

c din institu iile de nv mnt primar i secundar, specialitilor principali la discipl cadrul organelor de conducere a nv mntului, autorilor de manuale i ghiduri metodologice, elevilor i prin ilor.

Glosar de termeni Educaia Bazat pe Calitate (EBC) Reforme introduse la orice nivel (de ex. na ional, regional, local) n sistem ul de nv mnt care au scopul de a mbunt i un anumit element, form i/sau substan din sistem. Scopul final este de a spori performan a msurabil. coli prietenoase copilului (PC) Abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul accentului global pe educa ia de ca litate pentru to i copiii; bazat pe angajamentul de a aborda toate elementele din cadr ul colilor care influen eaz bunstarea, drepturile i mediul de nv are al fiecrui copil. Eficiena nvrii (una din dimensiune a PC) Msura n care coala consolideaz mediul de predare i nv are, astfel nct to i el s-i aplice ntreg poten ialul n procesul de nv are, acumulnd cunotin e i abilit i crete i msurabile, bazate pe cercetri Dimensiuni, domenii, componente, teme, subiecte Cuvinte care sunt cteodat utilizate interschimbabil sau n diferite niveluri de subordonare pentru a descrie diferite categorii de con inut; un mod de organizare s au grupare a standardelor. Standarde Declara ii extinse ale scopurilor, care definesc un set de ateptri. Reprezint un set de afirma ii care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face persoanele implica te n ntreg sistemul educa ional. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. M joritatea rilor au anumite standarde pentru educa ia bazat pe calitate pentru a msu ra progresul, a mbunt i planificarea i alocarea resurselor i pentru a evalua eficien a v rii. n rile unde exist PC, standardele sunt elaborate i grupate n conformitate dimensiunile PC. Indicatori Reprezint ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi care indic prez en a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii se pot refer i la resurse (de exemplu, exist un manual pentru fiecare copil), proces (de exemplu, pr ile im plicate elaboreaz proceduri pentru consiliile colare) i rezultate (de exemplu, consiliul colar a aprobat alocrile din buget). Indicatorii pot fi utiliza i pentru a msura progre sul n atingerea standardelor. 74 ----------------------- Page 75----------------------Standardele de eficien Do meniul: Matematica discret

Indicatori Nr. Standard nvmntul liceal, profilul profilul crt. nazial real levul: vul: 1. Utilizarea algebrei 1.1. Utilizeaz terminologia afeUtilizeaz terminologia afebooleene pentru pre1.1. Elevul: E Ele nvmntul primar umanistic nvmntul

nvmn

rent algebrei booleene. rent a lgebrei booleene. lucrarea digital a in1.2. Opereaz cu constantele, 1.2. Opere az cu constantele, forma iei variabilele i expresiile boolee- variabi lele i expresiile booleene. ne.

1.3. Explic rolului algebrei bo- 1.3. Explic rolului algebrei booleene n prelucrarea digital a lucrarea digital a informa iei. ma iei. 1.4 . Opereaz cu func iile boolee ne. 1.5 . Explic rolul algebrei booleene n descrierea i proiectarea ech ipamentelor digitale. 1.6 . Definete func iile logice pri n tabele i formule. infor oleene n pre

1.7 . Calculeaz valorile func iilor logice. 2. Aplicarea aritmeticii .1. Explic modul de reprezen2.1. Utilizeaz terminologia afeilizeaz terminologia afede calculator pentru are a numerelor naturale n sisrent aritmeticii de calculator. tmeticii de calculator. prelucrarea digital a ele de numera ie frecvent informa iei lizate. .2. Efectueaz conversia numenteaz necesitatea elor naturale din sistemul binar care n informatic a aritoctal n sistemul zecimal. de calculator. 2.2. Argumenteaz necesitatea de aplicare n informatic a aritmeticii de calculator. 2 2.1. Ut t rent ari tem uti 2 2.2. Argume r de apli i meticii

2.3. Efectueaz conversia numeEfectueaz conversia numerelor din sistemul binar, octal, or din sistemul binar, octal, hexazecimal n sistemul zecimal l n sistemul zecimal i invers. rs. 7 5 ----------------------- Page 76----------------------7 6

2.3. rel

hexazecima i inve

2.4. Reprezint numerele ntregi n cod direct, cod invers i cod complementar. 2.5. Reprezint numerele reale n virgul fix i virgul mobil.

3. Cunoaterea i apli3 .1. Explic modul de msurare 3.1. Identific fluxurile infor- 3.1. Identific fluxurile inforcarea modelelor i a cantit ii de informa ie. ma ionale, sursele, canalele de ma ionale, sursele, canalele de metodelor matema3.2. Utilizeaz unit ile de mtransmisie i receptorii de infortransm isie i receptorii de infortice de reprezentare, sur a cantit ii de informa ie. ma ie. ma ie. transmitere i pstra3 .3. Codific i decodific infor3.2. Utilizeaz unit ile de m3.2. Explic ul de msurare re a informa iei ma iile reprezentate n form de sur a capacit ii canalului de a capacit ii de tr misie a catext. nalului. 3.4. Explic modul de codificaUtilizeaz unit ile de mre a informa iilor text, audio i a capacit ii canalului de video. transmisie a informa iei. 3.5. Estimeaz cantitatea de inDetermin cantitatea de forma ie n mesajele text, audio forma ie n texte, imagini, seci video. n e audio i video. 5. Argumenteaz necesitatea forma ia a codifica i decodifica inforsurse. ma iile text, audio i video. 3.6. Codific i decodific de diverse infurnizat de diverse de transmisie a informa iei. 3.3. Determin cantitatea de 3.3. sur

informa ie n texte, imagini, secven e audio i video. 3.4. Argumenteaz necesitatea 3.4.

de a codifica i decodifica informa iile text, audio i video. 3.5. Codific i decodific

in ve in- 3.

forma ia surse.

furnizat

3.7. Discretizeaz imaginile sta-

tice (foto) i imaginile dinamice (video). ----------------------- Page 77----------------------Domeni ul: Echipamente i sisteme digitale Indicatori Nr. Standard crt. l gimnazial ofil real

nvmntul liceal, profil nvmntul primar nv nvmntul liceal, pr umanistic Elevul: Elevul:

Elevul: Elevul: 4. Cunoaterea principi- 4.1. Identific componentele 4.1. I dentific i explic destina4.1. Cunoate principiile de 4.1. Cunoate principiile de ilor de func ionare i principale ale calculatorului peria componentelor de baz ale func ionare i utilizeaz echipafunc ionare i utilizeaz echipautilizarea echipamensonal: blocul de sistem, dispozicalculatorului i a fluxurilor de mentele digitale destinate stomentele digitale destinate stotelor digitale pentru tivele de intrare, dispozitivele date ntre ele. crii i prelucrrii informa iei. crii i prelucrrii informa iei. stocarea i prelucrarea de ieire. informa iei 4.2. Pornete i oprete calcula4.2. Explic principiul de coman4.2. Identific i explic destina4.2. Ident ific i explic destitorul personal. d prin program. ia unit ilor func ionale a calna ia unit ilor func ionale ale 4.3. Utilizeaz dispozitivele de 4.3. Cunoate i utilizeaz princiculatorului. cal culatorului. intrare i dispozitivele de ieire p alii indicatori ce caracterizeaz 4.3. Explic interac iunea proce4.3. Explic interac iunea proceale calculatorului personal penperforman ele tehnico-econosorului, memoriei interne, mesorului, memoriei interne, metru introducerea i extragerea mice ale unit ilor din compomoriei externe, dispozitivelor mo riei externe, dispozitivelor informa iei. nen a calculatoarelor. de intrare-ieire n procesul prede intrare-ieire n procesul pre4.4. Cunoate i respect regu4.4 . Cunoate clasificarea calculucrrii i stocrii informa iei. lucrrii i st

crii informa iei. elor i indic principalele ate clasificarea callile de siguran i de igien n latoar 4.4. Cunoate clasificarea calcu4.4. Ccuno timpul lucrului cu calculatorul latoarelor n func ie de caracpersonal. teristicile tehnico-economice i domeniile de utilizare. d c t dom

omenii de utilizare a fiecrei ulatoarelor n func ie de caraccategorii de calculatoare. eristicile tehnico-economice i

4.5. Cunoate i evit ac iunile eniile de utilizare. de risc pentru utilizator n pro4.5. Explic i aplic metodele cesul de lucru cu calculatorul. de reprezentare a valorilor binare prin mrimi fizice.

4.6.

Explic

ilustreaz

prin

exemple impactul pe care l are modul de reprezentare a variabilelor logice asupra performanelor echipamentelor de calcul. 4.7. Explic modul de realizare a func iilor logice prin circuite cu elemente de comuta ie. 7 7 ----------------------- Page 78----------------------7 8

4.8. Materializeaz func iile lo-

gice prin elaborarea de scheme ale circuitelor logice. 4.9. Explic modul de func ionare a circuitelor logice frecvent

utilizate. 4.10. Cunoate i explic modul de func ionare a procesorului, memoriei, interne, memoriei

externe, dispozitivelor de intrare-ieire. 4.11. Eviden iaz legturile ntre specificul problemelor de rezolvat i setul de instruc iuni ale

procesoarelor. 5. Cunoaterea principi- 5.1. Identific componentele 5.1. Identific echipamentele de 5.1. Cunoate principiile de 5.1. Cunoate principiile de ilor de func ionare i principale ale re elelor de calcur e ea. func ionare i utilizeaz re elele func ionare i u ilizeaz re elele utilizarea re elelor de latoare: cablul, modemul, placa locale i cele globale. locale i cele globale. calculatoare de re ea; 5.2. Pornete i oprete echipa5. 2. Reprezint la nivel intuitiv 5.2. Clasific re elele n func ie 5.2. Clasi fic re elele n func ie mentele de re ea. (prin desen) structura re elelor de modul de interconexiune a de mo dul de interconexiune a locale i globale. calculatoarelor. calculatoarelor. 5.3. Utilizeaz re eaua pentru 5.3.

Cunoate modul de adresalasific re elele n func ie re i s localizeze calculatoarele distan a ntre calculatoare. conectate la re ea. 4. n elege i utilizeaz unitaunoate parametrii tehe msur a capacit ii liniiai mediilor de de transmisie a informa iilor. comunica ii prin cablu, fibra optic, unde radio, unde optice. 5.5. Transmite i primete inforn elege legtura ntre echima ii prin re ea. le de re ea i serviciile oferite de acestea. 5.6. Cunoate i respect reguCunoate i utilizeaz prinlile ergonomice i de securitate e tehnologii de cooperare personal. re ea: de la egal-la-egal i client-server.

5.3. Clasific re elele n func ie transmiterea i primirea inforde distan a ntre calculatoare. ma iei. 5.4. Cunoate i respect 5.4. Cunoate parametrii tehre-

5.3. C de

5. 5.4.

gulile de siguran i de igien tea d nico-economici ai mediilor de nico-economici personal n timpul lucrului cu comunica ii prin cablu, fibra opechipamentele de re ea. tic, unde radio, unde optice. 5.5. n elege legtura ntre echipamentele de re ea i serviciile oferite de acestea. 5.6. Cunoate i utilizeaz principalele tehnologii de cooperare n re cipalel n 5.6. 5.5. pamente lor

ea: de la egal-la-egal i cli-

ent-server.

5.7. Cunoate arhitectura i topologia re elelor de calculatoare. ----------------------- Page 79-----------------------

Domeniul : Analiza i elaborarea algoritmilor Not. n cazul nv mntului liceal, domeniile i standardel otate cu * se refer doar la profilul real. Indicatori Nr. Standard crt. nvmntul liceal, profil nvmntul primar

nv

gimnazial il real Elevul: Elevul:

nvmntul liceal, prof umanistic

Elevul: Elevul: 6. Cunoaterea i utili- 6.1. n elege la nivel intuitiv no6.1. Cunoate, explic i da 6.1. Cunoate i utilizeaz n ac6.1. Cunoate i zeaz n aczarea algoritmilor i iunile de algoritm, executant, exempl e de algoritmi, programe tivitatea cotidian propriet ile tivitatea cotidian p ropriet ile executan ilor mediul de lucru al executani executan i. fundamentale ale algoritmilor. fu ndamentale ale algoritmilor. tului, program de comand cu 6.2. E laboreaz algoritmi i pro6.2. Clasific algoritmii conform 6.2. Clas ific algoritmii conform executantul. grame pentru executan i. criteriului de structur. criteriului de structur. 6.3. Depisteaz erorile sintaclaboreaz algoritmi pentru 6.3. Elaboreaz algoritmi pentru problemelor 6.3. E frecntlnite

tice, erorile logice i erorile de rezolvarea rezolvarea problemelor frecvent func ionare n programele exeactivitatea cotidian. cutan ilor. 6.4. Identific i n elege leg6.4. Cunoate i utilizeaz prinrile ntre propriet ile algocipiile de reprezentare a algoritritmului i modul de execu ie a milor: limbajul uman, schemele acestuia pe calculator. logice, limbajele algoritmice. 6.5. Estimeaz valorile criteriilor 6.5. Cunoate i utilizeaz concalitate a algoritmilor utilistruc iile algoritmice de baz: za i. secven a ciclul. 6.6. Cunoate i utilizeaz metoda rafinrii succesive pentru liniar, ramificatorul,

vent ntlnite n activitatea cotidian.

tu

de

elaborarea algoritmilor. 6.7. Cunoate i verific propriet ile de baz ale algoritmilor. 6.8. Descrie algoritmii cunoscu i din cadrul disciplinelor de matematic, fizic, chimie, biologie .a., utiliznd metodele frecvent utilizate de reprezentare a algoritmilor. 7 9 ----------------------- Page 80----------------------8 0 6 .9. Utilizeaz la nivel intuitiv m etodele de algoritmizare pentr u solu ionarea problemelor fr ecvent ntlnite n activitatea c otidian. 7. Cunoaterea metode7.1 . Utilizeaz formulele BNF 7.1. Verific corectitudinea con7.1. Veri fic corectitudinea conlor de descriere i de i d iagramele sintactice pentru struc iilor gramaticale utilizate struc iilor gramaticale utilizate verificare a corectitud escrierea construc iilor graman comunicarea cu sistemele n comunica rea cu sistemele di dinii mesajelor utilizati cale ale mesajelor formalizate. digitale. git ale. te n comunicarea cu 7.2 . Utilizeaz formulele BNF 7.2. Definete cu ajutorul for7.2. Def inete cu ajutorul forsistemele digitale i diagramele sintactice pentru mulelor BNF i a diagramelor mulelor BNF i a diagramelor ve rificarea corectitudinii mesasintactice construc iile gramatisinta ctice construc iile gramatije lor utilizate n comunicarea cu cale, utilizate n comunicarea cu cale, util

izate n comunicarea cu s istemele digitale. sistemele digitale. sis temele digitale. 8. Cunoaterea i utili8.1. Cunoate i utilizeaz uni- 8.1. Verific corectitudinea 8.1. Verific cor ectitudinea grazarea vocabularului i t ile l exicale ale unui limbaj de gramatical a programelor de matical a pr ogramelor de calcua sintaxei unui limbaj p rogramare de nivel nalt. calculator cu ajutorul instru- lator cu ajutorul instrumentelor de programare de ni8 .2. Verific corectitudinea gramentelor oferite de mediile de oferite de mediile de dezvoltare vel nalt mat ical a unit ilor lexicale dezvoltare a programelor. a programel or. u tilizate. 9. Utilizarea tipurilor de 9 .1. Descrie conceptul de dat. 9.1. Selecteaz, n dependen 9.1. Selecteaz, n dependen date de specificul problemei de rede specificul problemei de rezolvat, tipurilor de date ce vor lvat, tipurilor de date ce vor fi fi utilizate n programele de calzate n programele de calcuculator. or. .2. Cunoate i utilizeaz tipuincipalele tipuri ile simple de date: ntreg, real, structurate: tablourile, oolean, caracter, enumerare, de caractere, articolele, ubdomeniu; , fiierele. .3. Cunoate i utilizeaz declazeaz tipurile de date a iile de constante i declara iite pentru reprezentarea e de variabile. rarea datelor ce apar n sul de studiere a discipli9.2. Cunoate principalele tipuri de date structurate: tablourile, irurile de caractere, articolele, mul imile, fiierele. 9.3. Utilizeaz tipurile de date structurate pentru reprezenta9 9.2. Cunoate pr r de date b irurile s mul imile 9 9.3. Utili r structura l i preluc proce lat utili zo

rea i prelucrarea datelor ce apar n procesul de studiere a discipli -

nelor colare i de solu ionare a de solu ionare a problemelor frecvent ntlnite n frecvent ntlnite n activitatea cotidian. itatea cotidian. ----------------------- Page 81----------------------9.4. Utilizeaz tablourile uni-

nelor colare i problemelor activ

dimensionale i irurile de caractere pentru reprezentarea i prelucrarea procesul de datelor studiere ce a apar n discipli-

nelor colare i de solu ionare a unor probleme simple din via a cotidian. 10. Cunoaterea i utili1 0.1. Descrie conceptul de ac10.1. Elaboreaz programe de 10.1. E laboreaz programe de zarea instruc iunilor i une. calculator, destinate prelucrric alculator, destinate prelucrriunui limbaj de prolor de date ce apar n procesul lor de date ce apar n procesul gramare de nivel nalt de studiere a disciplinelor colade studiere a disciplinelor colare i de solu ionare a problemere i de solu ionare a problemelor frecvent ntlnite n activitaor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. tea cotidian. 10.2. Cunoate i utilizeaz instruc iunile unui limbaj de programare de nivel nalt: apel de procedur, de efect nul, instruciunea compus, de atribuire, l

dac, de caz, pentru, ct, repet. 10.3. Elaboreaz programe simple, destinate prelucrrilor de date, ce apar n procesul de studiere a disciplinelor colare. 11. Cunoaterea i utiliza11.1. Organizeaz comunicarea rganizeaz comunicarea rea subprogramelor ntre ogramul / subprogramul apelant i subprogramul apelat. apelant i subprogramul apelat. 11.2. Prelucreaz datele cu aju11.2. Prelucreaz datele cu ajutorul torul subprogramelor predefininite. te. 8 1 ----------------------- Page 82----------------------8 2 11.3. 1.3. Utilizeaz metodele de pentru ce proiectare structural a algoritapar a milor i a programelor de calcudisciplinelor colare i de solulator. ionare a problemelor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. 11.4. Utilizeaz recursia pentru elaborarea programelor de caln procesul de studiere prelucrarea datelor Elaboreaz subprograme 1 subprogramelor predefiprogramul/subprogramul ntre pr 11.1. O

culator. 11.5. pentru apar Elaboreaz prelucrarea n procesul subprograme datelor de studiere ce a

disciplinelor colare i de solu ionare a problemelor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. 12. Utilizarea structurilor 12.1. Cunoate i dinamice de date* dinamice utilizeaz de date

structurile

frecvent ntlnite: listele, stivele, cozile, arborii. 12.2. Utilizeaz structurile dinamice pentru prelucrarea datelor ce apar n procesul de studiere

a disciplinelor colare i de soluionare a problemelor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. 13. Cunoaterea i utiliza13.1. Cunoate i n elege metorea tehnicilor de prodele de estimare a complexit ii gramare* algoritmilor.

13.2. Cunoate i utilizeaz clasificarea algoritmilor conform

criteriilor de complexitate. 13.3. Estimeaz complexitatea

algoritmilor i a programelor de calculator. ----------------------- Page 83-----------------------

13.4. n elege i utilizeaz tehnicile de programare frecvent utilizate: itera ia, recursia, metoda Greedy, metoda relurii. 13.5. Utilizeaz tehnicile de

programare pentru prelucrarea datelor ce apar n procesul de

studiere a disciplinelor colare i de solu ionare a problemelor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. Domeniu l: Modelare i calcule numerice* Indicatori

Nr. Standard nvmntul liceal, liceal, crt. imnazial profil real Elevul: Elevul: 14. Elevul: Elevul: Cunoaterea i apli14.1 . Explic no iunile de model carea metodelor modelare. modelare numeric 14 .2. Clasific i da exemple de pe calculator* modelele materiale i modele abstracte. 14.3. Selecteaz caracteristicile obiectului de modelat n func ie de destina ia modelului; 14.4. Elaboreaz modele pentru procesele i fenomenele disciplinelor c olare. 14.5. Elaboreaz modele pentru procesele i fenomenele simple, frecvent ntlnite n activitatea cotidian. de i nvmntul primar profil umanistic

nv

nvm

studiate

n cadrul

8 3 ----------------------- Page 84----------------------8 4

14.6. Transpune modelele abstracte elaborate ntr-un limbaj de programare de nivel nalt. 14.7. Analizeaz i interpreteaz rezultatele modelrii pe calculator. 15.

Cunoaterea

utilide

16.1. Cunoate tipurile de erori zarea metodelor

n prelucrarea digital a infor calcul numeric* ma iei i identific cauzele acestora. 16.2. Cunoate i utilizeaz metodele de rezolvare a ecua iilor algebrice i transcendente: bisec ia, metoda coardelor, metoda lui Newton. 16.3. Cunoate i utilizeaz metodele de calcul numeric a de-

terminan ilor i de rezolvare a ecua iilor liniare. 16.4. Cunoate i utilizeaz metodele de calcul numeric a integralei definite; 16.5. Utilizeaz metodele de calcul numeric pentru prelucrarea datelor ce apar n procesul de

studiere a disciplinelor colare i de solu ionare a problemelor frecvent ntlnite n activitatea cotidian. ----------------------- Page 85----------------------Domeniul: Tehnologia informaiei Indicatorii Nr. Standard nvmntul liceal, nvmntul liceal, crt. l gimnazial profil real Elevul: Elevul: Elevul: Elevul: 16. n elegerea forme16.1. n elege no iunea de infor16.1. Cunoate avantajele, ne16.1. Calculeaz cantitatea de 16.1. Calcul eaz cantitatea de lor de reprezentare, ma ie. ajunsurile i domeniile de utiliinforma ie de pe purttorii stai nvmntul primar profil umanistic

nv

nforma ie de pe purttorii stapstrare, prelucrare zare ale purttorilor statici i ale ici de informa ie. i transmitere a inpurttorilor dinamici de inforforma iei ma ie. 16.2. Estimeaz capacitatea de imeaz capacitatea de

tici de informa ie.

16.2. Identific formele de re16.2. Estimeaz capacitatea de 16.2. Est

prezentare a informa iei. stocare a purttorilor statici de transmisie a informa iei a liniitransmisie a informa iei a linii, informa ie. lini- lor din ilor optice; 16.3. Estimeaz durata de trans16.3. Calculeaz durata 16.3. Identific principalii pur16.3. Calculeaz durata de de ttori statici de informa ie: dotransmisie a informa iei prin licumentele tiprite, discurile niile din cablu, liniile radio, linimagnetice, discurile optice, meile optice. moriile solide. 16.4. Identific principalii purttori dinamici de informa ie: curentul electric, unde sonore, unde radio, lumina. 16.5. Utilizeaz purttorii de informa ie pentru transmiterea i stocarea informa iei. 17.1. Utilizeaz principalele facili17.1. Cunoate i utilizeaz elem cablu, liniilor lor radio, din cablu, liniliniilor radio

ilor optice.

misie a datelor cu ajutorul purtransmisie a informa iei prin littorilor dinamici de informaniile din cablu, liniile radio, liniie. ile optice.

17. Utilizarea sistemelor 17.1. n elege modul de func iounoate i utilizeaz elede operare t i oferite de sistemul de operanare i cunoate componentele mentele de control ale interfeentele de control ale interfere: lansarea n execu ie a aplicaprincipale ale unui sistem de elor grafice. elor grafice. iilor, deschiderea fiierelor text, rare. redarea fiierelor audio i video. 17.2. n elege destina ia i cuCunoate i personalizeanoate formatele ul de lucru al sistemului principalele

17.1. C

ope

17.2. Cunoate i personalizeaz mediul de lucru al sistemului de operare. z medi

17.2.

de fiiere: executabile, text, gra-

de operare. fic, audio, video. 8 5 ----------------------- Page 86----------------------8 6 17.3. Cunoate i utilizeaz ope. Cunoate i ajusteaz sera iile de baz, destinate gestiue regionale ale sistemului 17.3. Cunoate i ajusteaz setrile regionale ale sistemului tril 17.3

nii fiierelor i directoarelor: crede operare: limba implicit, fu-: limba implicit, fu limba implicit, fu-- de operare: limba implicit, fu-: limba implicit, f u limba implicit, fu-area, modificarea, mutarea, cosul orar, paginile de cod, monepierea, tergerea, recuperarea. da na ional. 17.4. Cunoate i utilizeaz opera iile destinate gestionrii pera iile destinate gestionrii unit ilor de memorie extern: or de memorie extern: montarea, formatarea, verificamontarea, formatarea, verificarea, partajarea. rea, partajarea. 17.5. Gestioneaz procesele de 5. Gestioneaz procesele de calcul: lansarea n execu ie, suscalcul: lansarea n execu ie, suspendarea, oprirea aplica iilor. pendarea, oprirea aplica iilor. 18. Elaborarea i derula.1. Creeaz prezentri ce conzentri n baza rea prezentrilor n texte, desene, fragmente somodelelor prestabilite. nore i fragmente video; 18.2. Elaboreaz modele de di18.1. Deschide i deruleaz pre18 18.1. Creeaz prezentri n baza 18.1. Creeaz pre zentrile. modelelor prestabilite. 18.2. Creeaz prezentri 18.2. Elaboreaz modele de dielei 17. unit il o sul orar, paginile de cod, moneda na ional. 17.4. Cunoate i utilizeaz

Cunoate i utilizeaz efeczitive i modele de prezentele de anima ie din cadrul pretri.

mentare, ce con in fragmente 18.2. apozitive i modele de prezende text i desene. tri.

apo

zentrilor. 18.3. Difuzeaz prezentrile. 18.3. Difuzeaz prezentrile. 19. Procesarea textelor 19.1. Deschide, vizualizeaz i . Recunoate formatele de 19.1. Creeaz fiiere text ce con.1. Creeaz fiiere text ce conimprim fiierele text. fiiere text. in tabele, imagini, diagrame, tabele, imagini, diagrame, 19.2. Editeaz fiiere text simformule, cmpuri predefinite. ple prin utilizarea opera iilor de 19.2. Editeaz fiierele text cu formatare a caracterelor i paratorul opera iilor de formatagigrafelor. re a caracterelor, paragrafelor, nilor, imaginilor. formule, cmpuri predefinite. 19.2. Editeaz fiier text cu ajutorul opera iilor de formatare a caracterelor, paragrafelor, pa

19.1 19 in

aju

19.3. Creeaz fiiere text ce conpaginilor, imaginilor. in tabele, imagini i diagrame. 19.3. Editeaz fiiere text utilistilurile de caractere i de

19.3. Editeaz fiiere text utiliznd stilurile de caractere i de paragrafe, modelele prestabilite znd

paragrafe, modelele prestabilite de document. de document. 19.4. 19.4. Verific corectitudinea gramatical i sintactic a fiieramatical i sintactic a fiierelor text cu ajutorul instrumenrelor text cu ajutorul instrumentelor de analiz computerizat a or de analiz computerizat a textelor. textelor. ----------------------- Page 87----------------------tel g Verific corectitudinea

20. Pstrarea i prelucra20.1. Deschide i vizualizeaz fo20. 1. Recunoate formatele de 20.1. Proceseaz n foi de calcul 20.1. Proceseaz n f oi de calcul rea informa iei n foiile de calcul tabelar. fiiere ce con in foi de calcul tainforma iile necesare pentru rei nforma iile necesare pentru rele de calcul tabelar belar. zolvarea problemelor ntlnite zolvarea problemelor ntlnite disci - n procesul de studiere a n procesul disci de studiere a

plinelor colare. plinelor colare. 20.2. Identific elementele prin20.2. Creeaz foi de calcul penr cipale ale unei foi de calcul: cetru solu ionarea problemelor 20.2. Creeaz foi de calcul pentru solu ionarea a cotidian. problemelo

lul, adres/referin de celul, ntlnite n via cotidian. valori, formule. 20.3. Utilizeaz opera iile de introducere, editare i formatare a datelor n foile de calcul. 20.4. Cunoate i utilizeaz principalele tipuri de date din foile de calcul. 20.5. Cunoate i utilizeaz bazele de date n form de liste. 20.6. Creeaz foi de calcul ce

nt

con in formule, tabele, imagini, diagrame, baze de date n form de liste. 20.7. Utilizeaz foile de calcul

pentru solu ionarea problemelor ntlnite n via a cotidian. 21. Pstrarea i prelu21.1. Recunoate formatele de 21.1. Cunoate 21.1. Cunoate structura sistecrarea informa iei n

structura

siste-

fiiere ce con in baze de date. gestiune a bazelor de baze de date date. 21.2. Vizualizeaz informa iile 21.2. Distinge etapele de elaboextrase din bazele de date. rare a unei baze de date i explic con inutul fiecrei etape. 21.3. Introduce date n formula21.3. Creeaz obiectele princirele bazelor de date. pale ale bazelor rela ionale de date: tabele, formulare, intero-

melor de gestiune a bazelor de date.

melor de

21.2. Distinge etapele de elaborare a unei baze de date i explic con inutul fiecrei etape. 21.3. Creeaz obiectele princi-

pale ale bazelor rela ionale de date: tabele, formulare, interogri i rapoarte.

gri i rapoarte. 8 7 ----------------------- Page 88----------------------8 8 21.4. Creeaz baze de date pen21.4. Creeaz baze de date pentru stocarea informa iilor ntltru stocarea informa iilor ntlnite a nite n procesul de studiere a disciplinelor colare. disciplinelor colare. 21.5. Creeaz baze de date pen21.5. Creeaz baze de date pentru stocarea informa iilor ntltru stocarea informa iilor ntlnite n via a cotidian. nite n via a cotidian. 22. Utilizarea serviciului 2.1. Descarc din Internet fiieCunoate arhitectura i toWWW 22.1. Navigheaz n Internet, 22.1.n elege modul de adresadeschide i vizualizeaz paginile 2 22.1. n procesul de studiere

rele d

e care are nevoie. ia re elelor globale.

re i de localizare a resurselor n WWW. Internet.

polog

22.2. Caut informa ii n Interelege modul de adresanet n baza criteriilor singulare re i de localizare a resurselor n de cutare. Internet. 22.3. Comunic cu colegii i priunoate i utilizeaz adreetenii prin intermediul re elelor simbolice din Internet. de socializare. 22.4. Cunoate i utilizeaz adre-

22.2. Cunoate i utilizeaz adresele simbolice din Internet.

22.2.

22.3.ncarc

i descarc fiiere sele

22.3.

de pe calculatoarele aflate la distan .

22.4. Caut informa ii n Internet n baza criteriilor multiple sele numerice din Internet. de cutare. 22.5. Cunoate i utilizeaz ele22.5.ncarc i descarc fiiere mentele de baz de Web dede pe calculatoarele aflate la sign. distan . 22.6. Elaboreaz 22.6. Caut informa ii n InterInternet pagini Web ce con in et n baza criteriilor multiple texte, liste, tabele i imagini. de cutare. 22.7. Cunoate i utilizeaz elementele de baz de Web design. 22.8. Elaboreaz i public n n i public n

Internet pagini Web ce con in texte, liste, tabele i imagini. ----------------------- Page 89----------------------23. Utilizarea serviciului 23.1. Primete, compune i 23.1. Organizeaz coresponden.1. Organizeaz corespondende pot electronic nsmite scrisori electronice. a electronic n dosare persoonic n dosare personalizate. nalizate. 23.2. Primete i transmite prin .2. Filtreaz scrisorile primite. pota imagini. 23.3. Creeaz conturi potale pe Creeaz conturi potale pe site-urile destinate largului pusite-urile destinate largului public. blic. 23.4. Creeaz csu e i conturi potale pe site-urile personale. 23.5. Gestioneaz mai multe 23.3. electronic fiiere text, 23.2. Filtreaz scrisorile primite. 23 23 tra a electr

conturi de pot electronic. 24. Comunicarea inter- 24.1. Utilizeaz aplica iile de di24.1. . Acceseaz resursele de nopersonal n Internet re elelor are a tirilor. ut i din a Internet; 24.2. Poart discu ii cu ajutorul Identific i utilizeaz forulistelor de discu ii i serviciile de le cu tematic educa ionacomunicare instant. l.

Comunic prin intermediul Acceseaz resursele de node socializare. re eaua Internet.

24.1. 24.1

fuz ut i din re ea 24.2. muri

24.2. Identific i utilizeaz forumurile cu tematic educa ional.

24.3. Ini iaz i particip la dis- 24.3 . Ini iaz i particip la discu ii prin intermediul forumuricu ii prin intermediul forumurilor educa ionale. lor educa ionale. 24.4. Creeaz conturi n re elele Creeaz conturi n re elele sociale. sociale. 24.5. Comunic prin intermediul . Comunic prin intermediul re elelor sociale. re elelor sociale. 24.6. Creeaz i utilizeaz jurna.6. Creeaz i utilizeaz jurnalele personale. lele personale. 8 9 ----------------------- Page 90----------------------9 0 Domeniul: Acti vitatea ntr-o societate informaional Indicatori Nr. Standard nvmntul liceal, nvmntul liceal, crt. gimnazial profil real Elevul: Elevul: Elevul: Elevul: 25. Cunoaterea i utili25.1. Contientizeaz pericolul 25.1. Cunoate destina ia i uti25.1. Gestioneaz conturile i 25.1. Gestion eaz conturile i zarea metodelor de de infectare a calculatorului cu lizeaz programele antivirus. parolele personale din sistemele paro lele personale din sistemeprotec ie a informaun virus printr-un fiier citit de pe informatice de pe calculatorul le i nvmntul primar profil umanistic 24 24.5 24.4.

nv

nformatice de pe calculatoiei personal i de pe cele aflate

un purttor extern de informa ie personal i de pe cele aflate la sau descrcat de pe Internet. distan .

rul

la c 25. 25.2. Cunoate

distan . 2. Cunoate i respect reguteaz op iu25.2. Contientizeaz riscul 25.2. Cunoate i seteaz op iudatele personale, scrise pe purnile de securitate ale conturilor ttorii externi de informa iei personale i ale programelor de personale i ale programelor de sau trimise prin Internet pot fi navigare prin Internet. navigare prin Internet. interceptate, citite i modificate de alte persoane, eventual, ru inten ionate. 25.3. Cunoate i respect regu25.3. Planific i efectueaz lulile elementare de protec ie a crrile de devirusare a calculatocalinforma iei. rului, a programelor de calculator i a purttorilor de informaie. informa ie. 25.4. Cunoate i respect regulege modul de criptare lile de protec ie a propriet ii iptare a datelor i utiliintelectuale. z mijloacele de criptare i decriptare a datelor. 26. Utilizarea documen26.1. Cunoate 26.1. Cunoate conceptul telor electronice ec ie a fiierelor cu ajutorul semnturii digitale. semnturii digitale. de protec ie a fiierelor cu ajutorul prot conceptul de 25.4.n elege modul de criptare 25.4.n i decr zea cu

lile de utilizare a parolelor. nile de securitate ale conturilor

. Contientizeaz posibiliti efectueaz de a primi mesaje nesolicicrrile de devirusare a

25.3 25.3. Planific ile lu

tate i evit citirea sau stocarea latorului, a programelor de acestora. calculator i a purttorilor de

i decriptare a datelor i utilizeaz mijloacele de criptare i decriptare a datelor.

26.2.n 26.2.n elege termenul de sem-

elege termenul de semntu

ntur digital. r digital. 26.3.n 26.3.n elege termenul de cerficat digital. tificat digital. ----------------------- Page 91----------------------26.4. Cunoate i n elege modul i n elege mode reglementare juridic a relaul de reglementare juridic iilor de drept ce apar n procerela iilor de drept ce apar n sul de ob inere i de utilizare a esul de ob inere i de utilisemnturii digitale. are a semnturii digitale. 26.5. Contientizeaz 5. Contientizeaz consecinele juridice ale semnturii digijuridice ale semnturii digitale. tale. 26.6. Utilizeaz facilit ile oferite Utilizeaz facilit ile oferide mijloacele semnturii digitae de mijloacele semnturii dile. gitale. 26.7. Cunoate conceptul de site unoate conceptul de Web protejat i modul de utilizaite Web protejat i modul de re a acestuia. utilizare a acestuia. 27. Utilizarea elege modul de prestaelectronice serviciilor 27.1.n elege modul de prestare 27.1.n s 26.7. C t consecin26. z a d elege termenul de certi-

26.4. Cunoate

proc

ele

26.6.

a serviciilor electronice. re a serviciilor electronice. 27.2. Utilizeaz serviciile electro7.2. Utilizeaz serviciile elecnice oferite de ctre autorit ile oferite de ctre autorii institu iile publice, de institui institu iile publice, de iile neguvernamentale: nstitu iile neguvernamentale: vern, ern, e-educa ie, e-medicie-cultur, e-business. e-cultur, e-business. 9 1 ----------------------- Page 92----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII FIz ICII I ASTR onoMIeI victor pG NU, consultant principal, Ministerul Educa iei, coordonator Ion boTGRoS, doctor n tiin e fizico-matematice, conf.univ., Institutul de tiin e ale Educa iei Angela GoRDIENCo, profesor, grad didactic superior, Liceul Teoretic Nico lae Iorga Chiinu n, e-educa ie, e-medicin, e-guv e-gui t ile tronice 2

I. Introducere Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii elevilor, pregtire a acestora pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel rg sens, standardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit trea colar. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz despre ateptrile pe care l

pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care particip la educa ia c piilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, care, la rndul lor, con in implicit cele mai i mportante valori ale na iunii sau statului, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specif l dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad a vie ii, avnd n vedere n mod holistic to

domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelu

lui de performan e al colilor din cadrul sistemului de nv mnt din diferite zone ale rii. Standardele snt elaborate pe discipline de nv mnt, stabilesc nivelul performan el r/ rezultatelor ateptate din partea elevilor, adic snt accesibile pentru to i elevii.

Standardele au caracter obligatoriu i multiaspectual, viznd elemente le de baz ale procesului educa ional predarea - nv area - evaluarea toate contribuind la asigurar ea unei educa ii de calitate. Standardele propuse au n vedere competen ele necesare de formare-evaluare pr in disciplina colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permite colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine educa i, capabili s se implice n procesul de n v are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acoper carac teristicile colii prietenoase copilului (PC), care: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru to i copiii; 92 ----------------------- Page 93----------------------9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer o educa ie acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) e bazat pe comunitate. n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; incluziun e; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participare democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperirii principiu lui respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja resp onsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind sntatea, siguran a, protec ia; participarea, eficien a, sensibilitatea la gen i incluziunea. Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar tre bui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire de vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde sunt stabilite cu ateptri

mari pentru factorii-cheie. Rezumativ, standardele sunt prezentate ca nite declara ii extinse ale scopurilo r, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face

elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt msurate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile asupra unor ele mente legate de standarde. La baza elaborrii standardelor de eficien ale predrii/nv rii i dezvoltrii elevil disciplina Fizica se afl acumulrile tiin ifice n cunoaterea naturii, n domeniul psiholo iei vrstelor colare i pedagogiei contemporane, precum i experien a educa ional acumulat privind formarea / dezvoltarea personalit ii elevului la aceast disciplin colar. Domeniul de cunoatrere tiin ific al fizicii este Natura, unde are loc complexitatea fenomenelor, proceselor i interac iunilor bazate pe anumite legi, de aceea acest d omeniu este indispensabil de domeniul cognitiv de formare/dezvoltare a personalit ii e levului care se desfoar pe tot parcursul colarit ii. n acest sens, standardele la Fizic reprezint nite afirtma ii care se refer la ateptrile privind la ceea ce ar trebui elevul s

i s poat face la finele treptei gimnaziale i, respectiv, a celei liceale. Astfel, st andardele reprezint pentru profesorii de fizic un document ce se refer la ateptrile pe care le pot avea elevii la Fizic n perioada colarit ii. Adic, ele reflect nite achizi ii finale, cu caracter general, pentru respectiva t reapt de nv mnt n acord cu ac iunile educa ionale i cu vrsta elevilor n aceast perioad de formare i dezvoltare a personalit ii. ntruct standardele au un caracter general, ele s unt relevante la nivelul clasei de elevi i nu la nivelul individual de dezvoltare a f iecruia. ns standardele permit i o flexibilitate privind respectarea ritmului i caracteristici lor individuale n dezvoltarea lor general. n ce prive te profesorii, standardele reprezint un punct de referin la proiectarea activit ilor didactice. Standardele educa ionale la fizic sunt structurate n baza celor 5 competen e speci fice fizicii: Competen a de achizi ii intelectuale; Competen a de investiga ie tiin ific n domeniul fizicii; Competen a de comunicare n limbaj tiin ific; Competen a de achizi ii pragmatice specifice fizicii; Competen a de protec ie a mediului ambiant. 93 ----------------------- Page 94-----------------------

Axate pe competen ele specifice, standardele in cont de toate domeniile de f ormare i dezvoltare a personalit ii elevului: cognitiv, afectiv i psihomotor, de coeren a, c ontinuitatea i progresele elevilor de la o treapt de nv mnt la alta. n general standardele la disciplina Fizica au o menire multipl, i anume: pentru nbunt irea procesului educa ional i a curiculumului colar, nbunt irea formrii con ie a profesorilor de fizic i a monitorizrii progresului elevilor la nivel de sis tem educa ional.

Prin indicatorii elabora i pentru fiecare standard educa ional i domeniu de cu noatere a fizicii (mecanica, termodinamica i fizica molecular, electrodinamica, o i fizica modern) este stabilit nivelul de formare a competen elor specifice adecva t vrstei elevilor. Trebuie s men ionm c elevii dobndesc elemente de competen e specifice fizic ii pe tot parcursul studierii acesteia, iar n calitate de achizi ii finale se form eaz la finele treptei liceale de nv mnt. n acest context, n procesul educa ional trebuie utilizate diverse strategii d idactice n dependen de vrsta elevilor, care s sprijine i s stimuleze nv area i dezvoltarea e vilor, dobndirea continu a valorilor personale care, n final, vor conduce spre f ormarea competen elor specifice la nivel individual de performan . II. Glosarul de termeni principali

Termenii utiliza i n document i care necesit s fie defini i sunt: Educaie bazat pe calitate: Reformele, introduse la orice nivel (de ex. na io nal, regional, local) din sistemul de nv mnt, au scopul de a mbunt i un anumit element din sistem. coal prietenoas copilului: la abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul globa l este pus accentul pe educa ia de calitate pentru to i copiii, bazat pe angajamentul d e a aborda toate elementele din cadrul colilor ce influien eaz bunstarea, drepturile i mediu l de nv are al fiecrui copil. Eficiena nvrii (o dimensiune a PC): Msura n care coala consolideaz l de predare i nv are, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n proce nv are, acumulnd cuno tin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercetri. Domeniu: sector al unei discipline tiin ifice utilizat n diferite niveluri de subordonare pentru a descrie diferite categorii de con inut; un mod de organizare sau grupa re a standardelor. Standarde: Declara ii extinse ale scopurilor, care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face persoanele implicate n ntreg sistemul educa ional. Standardele snt atept

nalte i nu cerin e minime. Standardele pentru educa ia bazat pe calitate msoar progresul, mbunt esc planificarea i alocarea resurselor, evalueaz eficien a nv rii. Indicatori: Ac iuni i comportamente observabile, care indic prezen a, s tarea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii pot fi utiliza i pentru a msura progresul spre atingerea standardelor. not: Standardele de eficien a nvrii i indicatorii, la disciplina fizic, rec ate pentru treapta gimnazial, includ n coninuturi, standarde i indicatori referitor la disciplina tii ne, clasa a v-a. Standarde de eficien a nvrii Fizicii i Astronomiei Domenii de cunoatere: I. Mecanic

II. Termodinamic i fizic molecular III. Electrodinamic Iv. optic geometric v. fizic modern i astronomie 94 ----------------------- Page 95----------------------Domeniul I Mecanica Indicatori pe treapt de nvmnt Nr. l profilul umanist profil real Standardele Liceal Gimnazia

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Dezvoltarea unui sistem de * utilizeaz corect n studi ul fenome*utilizeaz corect n studiul fenome*utilizeaz corect n studiul fenomeachizi ii intelectuale la nivel de nelor mecanice (micrii rect ilinii uninelor mecanice (celor studiate n gimnelor mecanice (ce lor studiate n gimcunotin e tiin ifice: no iuni, forme, ineriei, oscilaiilor i un or naziu i ale micrii rectilinii uniform naziu i ale micrii rectilinii u niform procese, fenomene, legi, princimecanice): variate, micrii circulare uniforme, variate, micrii circulare uniforme, pii i teorii . -mrimile fizice: mas, vol um, densiechilibrului mecanic al corpurilor, micrii pe traiector ii parabolice, echitate, drum parcurs, depl asare, vitez, reflexiei, refraciei, interferenei i librului mecanic al corpurilor, reflexiei, for, for de greutate, greutat e, for difraciei undelor mecanice): refraciei, interferene i i difraciei un elastic, constant elastic, f or de -mrimile fizice: (cele studiate n gimdelor mecanice): frecare, presiunea soli delor, lichidelor naziu) , acceleraie, acceleraie cen-mrimile fizice : (cele studiate n gimi gazelor, fora Arhimede, momentul tripet, impuls mecanic al unui punct naziu), acceler aie, vitez unghiular, forei, lucrul mecanic, put ere, energie material, impulsul forei, pulsaia penacceleraie centri pet, impuls mecanic mecanic, energie cine tic, energie dulului elastic i a celui gravitaional, al unui punct mater ial, impulsul forei, potenial, perioad, frecven,

amfaz, elongaie. ctului material, are a undei, aie, pulsaia ului. gravitaional. dinamometru, pendulului -legile fizice: (studiate n

moment cinetic al pun plitudine, vitez de propag faza, elong lungime de und, tria sunet gimnaziu) elastic i a celui

- echipamentul fizic: micrii rectilinii uniform variate, conmanometru. barometru: servrii impulsului mecanic pentru un -legile fizice: (studiate n gimnaziu), -legile fizice: micrii rectilinii uni- sistem de puncte materiale, micrii micrii rectilinii uni form variate, conforme, regula de ,,aur a mecanicii, oscilatorii armonice, conservrii enerservrii impuls ului mecanic pentru un atraciei universale, tr ansformrii i giei n micarea oscilatorie. sistem de puncte mat eriale, legea miconservrii energiei mec anice, Legea -principiile: ineriei, fundamental al dicrii oscilator ii armonice, conservrii lui Pascal, Legea lui Arhimede, legea namicii, aciunii i reaciunii. energiei n micar ea oscilatorie, conlui Hooke. -termenii fizici:(studiai n gimnaziu) servrii momentu lui cinetic. -termenii fizici: punct material, mobil, sistem de referin inerial, sistem -principiile: i neriei, fundamental al sistem de referin, trai ectorie, relati- de referin ne-inerial, relativitatea dinamicii, aciunii i reaciunii, relativitatea micrii, cmp g ravitaional, micrii mecanice, ciocniri elastice, vitii n mecanica clasic, rincipiul lui centru de greutate, meca nisme simple: ciocniri plastice, oscilator armonic, Huygens. prghie, scripete, plan n clinat, vase unde transversale, unde longitudinale. -teoremele: va riaiei impulsului, variacomunicante, oscilaii lib ere i oscilaii iei energiei me canice a corpului, vafor ate, pendul gravitaiona l, sunetul. riaiei energiei mecanice a unui sistem de corpuri . 9 5 ----------------------- Page 96----------------------9

6 - termeni i fizici: (studiate n gimnaziu) siste m de referin inerial, sistem de in neinerial, relativitatea micrii meca nice, rigid, echilibru de translaie, echilibru de rotaie, ciocniri elastice, ciocniri plastice, oscilator armonic, com punerea oscilaiilor, oscilaii amortizate , rezonan, unde transversale, und e longitudinale, ultrasunete, infrasunet e, unde seismice. in elor *rezolv situa ii n baza cunotin elor achizi ionate din refer

n domeniul tiin ifice in domeniul . -

*rezolv situa ii n baza cunot *rezolv situa ii n baza cunotin e tiin ifice achizi ionate di domeniul tiin ifice achizi ionate d mecanicii. mecanicii

mecanicii.

2. Investigarea tiin ific a unor *expune tiinific informa ia dobnd *expune tiinific informa ia dobndi*expune tiinific informa ia dobnd procese, fenomene i legi din t n baza observrilor realizate asut n baza observrilor realizate asupra t n baza observrilor realiza te asupra domeniul respectiv de cunoapra fenomenelor mecanice. fenomenelor mecanice. fenomenelor mecanice. tere. *efectueaz cercetri ex perimentale *efectueaz cercetri experimentale *efectueaz cerce tri experimentale conform unui plan elabor at privind: conform unui plan elaborat privind: conform un ui plan elaborat privind: - determinarea: mas ei unui corp, - determinarea: constantei elastice a - determinarea: coeficientului de fredensitii substanei, vi tezei medii unui resort, coeficientului de frecare care la alune care; constantei elastice

dinamometrusort.

la alunecare.

a unui mobil, gradrii a unui re lui, randamentului verificar

unui mecanism - studiul: micrii rectilinii uniform vaea: experimental a uneia

simplu, perioadei i f recventei osciriate a unui corp, studiul pendulului din form ulele caracteristice micrii laiilor unui pendul gr avitaional, inelastic. rectilinii uniform accelerate a unui tensitii cmpului gravi taional cu * prezint rezultatele investiga iilor ticorp; legii lui Hooke ; ajutorul pendulului g ravitaional. in ifice n form: verbal, scris, tabe- studiul: legilor frecrii, pendulului - msurarea: forei cu dina mometru; lar, grafic, schematic; elastic. - studiul: legii lui Ar himede; * formuleaz concluzii n baza analizei *prezint rezult atele investiga iilor ti* prezint rezultatele investiga iilor rezultatelor investiga iilor realizate. in ifice n form: ver bal, scris, tabetiin ifice n form: verbal, scr is, talar, grafic, schematic; belar, grafic, schematic; * formuleaz concl uzii n baza analizei * formuleaz concluzii n ba za analizei rezultatelor investiga iilor realizate. rezultatelor investiga iil or realizate. ----------------------- Page 97----------------------solu ionare/ *elaboreaz planul de solu ionare/ rez planul de solu ionare/ *elaboreaz planul de *elaborea

rezolvare a unei situa ii semnificatizolvare a unei situa ii semnificative de rezolvare a unei situa ii semnificative ve de mecanic (ex .: perfec ionarea mecanic aplicnd legile micrilor (ex.: de mecanic aplicnd legile micrilor performan elor la pra cticarea diverperfec ionarea performan elor la prac(ex.: perfec ionarea performan elor la selor probe sportiv e: alergri, nnot, ticarea diverselor probe sportive: alerpract icarea diverselor probe sportive: ridicarea halterelor . a.). gri, nnot, ridicarea halterelor .a.). alergri, nn ot, aruncarea mingii, ciocan ului, suli ei; tragerea la int, ridicarea

h alterelor .a.). colaborare la colaborare la * manifest abilit i de * manifest abilit i de colaborare la * manifest abilit i de

realizarea unor activ it i practice. realizarea unor activit i practice . realizare a unor activit i practice. 3. Comunicarea n limbaj tiin ific * formuleaz n scris i oral, nt -un * formuleaz n scris i oral, ntr-un lim* formuleaz n scris i ora , ntr-un limspecific fizicii, utiliznd termilimbaj tiin ific adecvat terminologia baj tiin ific adecvat terminologia din baj tiin ific adecvat te rminologia din nologia achizi ionat n domedin domeniul mecanicii priv ind mridomeniul mecanicii privind mrimile domeniul mecanicii privind mrimile niul respectiv de cunoatere. mile fizice, fenomenele , legile i prinfizice, fenomenele, legile i principiile fizice, fenom enele , legile i principiile cipiile fizice . fizice . f izice . * realizeaz un dialog t iin ific n baza * realizeaz un dialog tiin ific n baza * realizeaz un dialog tiin n baza cunotin elor dobndite din domeniul cunotin elor dobndite din domeniul cunotin elor dobndite din domeniu l mecanicii. mecanicii. m ecanicii. * elaboreaz comunicri / eseuri tiin* elaboreaz comunicri/ eseuri cu * elaborea z comunicri, referate cu ifice cu referin la anum ite fenomereferin la anumite fenomene/procereferin la an umite fenomene/procene/procese mecanice. se mecanice. s e mecanice, cercetri tiin ifice la tem ele : Fenomene de rezonan . Efecte s eismice. iile informa ioz tehnologiile la cutarea, cutarea, *utilizeaz informa iotehnologiile *utilizeaz informa iotehnolog *utilizea

nale i comunica ionale la cutarea,

nale i comunica ionale nale i comunica ionale la

area informa izentarea informa iei

prelucrarea, i prezent prelucrarea, i prezentarea informa iei prelucrarea, i pre ei tiin ifice referito tiin ifice r

are fenomenelor tiin ifice referitoare fenomenelor meeferitoare fenomenelor me-

mecanice. canice. anice. 4. Protejarea mediului ambiant i * recunoate normele de pr * recunoate normele de protec ie * recunoate normele de protec ie a snt ii personale . a mediului ambiant la dep lasarea cu a mediului ambiant la deplasarea cu a mediului ambiant l a deplasarea cu mijloacele de tra nsport, protejarea mijloacele de transport, protejarea fom ijloacele de transport, protejarea fofonic. nic. nic. * asigur un nivel nalt de securitate * asigur un nivel nalt de securitate * asigur un nivel nalt de securitate personal i a coleg ilor n realizarea personal i a colegilor n realizarea personal i a col egilor n realizarea unor activit i practic e (ex.: respectaunor activit i practice (ex.: respectarea unor activit i pr actice (ex.: respectarea rea regulilor de s ecuritate rutier de regulilor de securitate rutier de ctre regulilor de secur itate rutier de ctre ctre to i participan ii la traficul rutier). to i participan ii la traficul rutier). to i particip an ii la traficul rutier). 9 7 otec ie ----------------------- Page 98----------------------9 8 obleme ale me* valorific nele probleme ale mediu* valorific unele pr unele probleme ale me* valorific u c

diului local i a surs elor de poluare diului local i a surselor de poluare lui local i a sur selor de poluare cu pre(ex.: contribu ia privind starea tehnic (ex.: influien a strii tehnice a drumuzentarea unor cal cule de argumentare a drumurilor, tineri age n i de circula ie, rilor asupra defec iunilor mijloacelor (ex.: influien a strii t ehnice a drumusiguran pentru to i parti cipan ii la de transport, efectele depirii vitezei rilor asupra defec iunil or mijloacelor traficul rutier). i siguran pentru to i participan ii la de transport, efectel e depirii vitezei traficul rutier). ntru to i participan ii la i siguran pe traficul

rutier). Domeniul II T ermodinamica i fizica molecular Indicatori pe treapt de nvmnt Nr. al profilul umanist profil real 1. diul fenomestudiul fenomeElevul: Elevul: Elevul: Dezvoltarea unui sistem de *utilizeaz corect n stu *utilizeaz corect n studiul fenome*utilizeaz corect n Standardele Liceal Gimnazi

achizi ii intelectuale la nivel de nelor termice (nclzire-rcire , topirenelor termice (fenomene termodinanelor termice ( fenomene termodinacunotin e tiin ifice: no iuni, solidificare, vaporizare-conden sare, mice, transformri simple ale gazului mice, transformri simple ale ga zului procese, fenomene, legi, princiarderea combustibililor) : ideal,): ideal, tr ansformri de faz): pii i teorii fizice. - mrimile fizice: energie i ntern, can- mrimile fizice: (studiate n gimnaziu) - mrimile fizice: (s tudiate n gimnaziu) titate de cldur, cldur s pecific, mas molecular relativ, cantitate de mas molecular relativ, cantitate de cldurile latente, putere caloric, ransubstan, mas molar, energie intersubstan, mas molar , umiditate damentul motorului termi c. n a gazului ideal monoatomic, lucrul relativ, umidit ate absolut, coeficient - echipamentul fizic: te rmometru, mamecanic la dilatarea gazului. de tensiu ne superficial, fore de adenometru. barometru, calo rimetru; - legile fizice: (studiate n gimnaziu) ziune, coe ziune, tensiune mecanic, - legile fizice: ecuaia c alorimetric, letransformrilor izoterme, izobare, izoenergie intern a gazului ideal monogea transformrii i cons ervrii enercore, formula fundamental a teoriei atomic, lucrul mecanic l a dilatarea gagiei cinetico-moleculare, ecuaia de stare a zului, coeficient de dilatare termic. - termenii fizici: gazului ideal. - legile fizice: (studiate n gimnaziu,) structura molecular a substanei, - principiile: nti al termodinamicii transformrilor iz

oterme, izobare, izoe temperatu- termenii fizici: ula fundamental a teoriei termice. (studiate n gimnaziu) culare, ecuaia de stare a echilibrul termic, scar d core, form r, combustibili, motoare sistem termocinetico-mole gazului ideal, a gazului ide

dinamic, parametri de stare, modelul ecuaia caloric de stare al. re termice. ----------------------- Page 99-----------------------

,,gaz ideal, coeficieni calorici, motoa -

- principiile: nti al termodinamicii, principiul doi a l termodinamicii. - termenii fizi ci: (studiate n gimnaziu), sistem termodin amic, sistem adiabatic, parametri de stare, modelul ,,gaz ideal, coeficie ni calorici, motoare termice, maini frigorifice, fenomene superficiale, c apilaritate, dilatare termic a lichidelor , substane cristaline i amorfe, deform area corpurilor solide, dilatarea termi c a solidelor, sublimare, desublimare , umiditatea aerului. n elor *rezolv situa ii n baza cunotin elor tiin ifice achizi ionate *rezolv situa ii n baza cunoti *rezolv situa ii n baza cunotin elor tiin ifice achizi ionate din din domeniul tiin ifice achizi ionate din dome fizicii moleculare i termod

domeniul niul fi-

inamicii. fizicii moleculare i termodinamicii. zicii moleculare i t ermodinamicii. 2. Investigarea tiin ific a unor *expune tiinific informa ia dobndi *expune tiinific informa ia dobndit *expune tiinific informa ia dobndiprocese, fenomene i legi din t n baza observrilor realizate a sun baza observrilor realizate asupra t n baza observrilor realizate asupra domeniul respectiv de cunoapra fenomenelor termice. fenomenelor termice. fenomenelor termic e. tere. *efectueaz cercetri expe rimentale *efectueaz cercetri experimentale *efectueaz cercetri e xperimentale conform unui plan elaborat privind: conform unui plan elaborat privind: conform unui pl an elaborat privind: - determinarea: cldurii specifice a - studiul: unei transformri simple a ga- determinarea: cld urii latente speciunei substane. zului ideal. fice de topire a u nei substane. - msurarea: temperaturii corpurilor * prezint rezultatele investiga iilor ti- studiul: unei transfo rmri simple a gasolide, lichide i gazoase. in ifice n form: verbal, scris, tabe- zului ideal; unui fenomen su perficial. * prezint rezultatele investiga iilor lar, grafic, schematic; * prezint rezultatele inve stiga iilor titiin ifice n form: verbal, scris, ta- * formuleaz concluzii n baza analizei in ifice n form: verbal, scris, tab belar, grafic, schematic; rezultatelor investiga iilor realizate. lar, grafic, schematic; * formuleaz concluzii n baza analizei * formuleaz concluzi i n baza analizei rezultatelor investiga iilor realizate. rezultatelor inve stiga iilor realizate. 9 9 ----------------------- Page 100----------------------1 0 0 * elaboreaz planul de solu ionare/ *elaboreaz planul de solu ionare/ re* elabore az planul de solu ionare/ rezolvare a unei sit ua ii semnificative zolvare a unei situa ii semnificative din rezolvare a une i situa ii semnificative din domeniul fizicii moleculare i terdomeniul fizicii moleculare i termodidin d

omeniul fizicii moleculare i terlizarea diverselor dinamicii. ili i micorarea colaborare la namicii. modinamicii (ex.: uti mo

tipuri de combustib * manifest abilit i de colaborare la * manifest abilit i efectelor nocive ale realiz de purificare a apei,

acestora, metode realizarea unor activit i practice . area unor activit i practice. utilizarea apei va-

porilor epararea a.).. produselor

pentru

pr

alimentare ecologice . * manifest abilit i de colaborare la

realizarea unor activ it i practice. 3. Comunicarea n limbaj tiin ific * formuleaz n scris i oral, nt -un * formuleaz n scris i oral, ntr-un lim* formuleaz n scris i oral, ntr-un specific fizicii, utiliznd termilimbaj tiin ific adecvat terminologia baj tiin ific adecvat terminologia din limbaj tiin ific ade cvat terminologia nologia achizi ionat n domedin domeniul fizicii molecu lare i terdomeniul fizicii moleculare i termodidin domeniul fizicii moleculare i terniul respectiv de cunoatere. modinamicii. privind mrimile fizice, namicii privind mrimile fizice, fenomodinami cii privind mrimile fizice, fenomenele , legile i principiile fizice menele , legile i principiile fizice . fenome nele, legile i principiile fizice. . * realizeaz un dialog t iin ific n baza * realizeaz un dialog tiin ific n baza * realizeaz un dialog tiin baza cunotin elor dobndite din domeniul cunotin elor dobndite din domeniul cunotin elor dobndite din domeniul fizicii moleculare i t ermodinamicii. fizicii moleculare i termodinamicii. fizici i moleculare i termodinamicii. * elaboreaz comunicri/ eseuri tiin* elaboreaz comunicri/ eseuri tiin i* elaboreaz com unicri, referate n ifice cu referin la an umite procese fice n baza anumitor procese termice baza unor procese termice, cercetri termice . . tii n ifice la temele : ,, Studiul lichide* utilizeaz tehnolog iile informa io* utilizeaz tehnologiile informa iolor. Stud iul solidelor. Transformri de nale i comunica ionale la cutarea, nale i comunica ionale la cutarea, faz., ,,Aplicarea motoarelo r termice prelucrarea , i pre

zentarea informastora asupra mediului e fenomenelor utilizeaz

prelucrarea , i prezentarea informa iei

i impactul ace

tiin ifice referitoare fenomenelor termice. tehnologiile informa io-

iei tiin ifice referitoar ambiant. termice. * na

le i comunica ionale la cutarea, pr elucrarea , i prezentarea informa iei tii n ifice referitoare fenomenelor termi ce. ----------------------- Page 101----------------------4. Protejarea mediului ambiant i * recunoate normele de protejar e a * recunoate normele de protejare a * recun oate normele de protejare a a snt ii personale. mediului ambiant n cadrul realizrii mediului ambiant n cadrul realizrii mediului ambiant n cadrul realizrii unor fenomene/proces e termice, utiunor fenomene/procese termice, utiliun or fenomene/procese termice, utililizrii motoarelor term ice. zrii mainilor termice. zrii maini lor termice. * asigur un nivel na lt de securitate * asigur un nivel nalt de securitate personal i a coleg ilor n realizarea personal i a colegilor n realizarea * asigur un nivel nalt de securitate unor activit i practice (ex.: utilizarea unor activit i practice. personal i a colegilor n realizarea cu precau ie a substan elo r la tempeunor a ctivit i practice. raturi nalte, ardere a combustibililor .a.). * valorific unele probleme ale me* valorific unele probleme ale me* valo rific problemele ecologice, caudiului local privind poluarea cauzat diului la poluarea cauzat de mainile zate de utilizarea mainilor termice. de motoarele termice. termice. Domeniul III Electrodinamica

Indicatori pe treapt de nvmnt Nr. azial profilul umanist profil real Elevul: Elevul: evul: El Standardele Liceal Gimn

1. Dezvoltarea unui sistem de *utilizeaz corect n stu diul fenomene*utilizeaz corect n studiul feno*utilizeaz corect n studiul fenoachizi ii intelectuale la nivel de lor electromagnetice (el ectrizrii corpumenelor electromagnetice (electri- menelo r electromagnetice (electricunotin e tiin ifice: no iuni, rilor, curentului electric, interaciunilor zrii corpurilor, curentului electric, zrii corpurilor , curentului electric, procese, fenomene, legi, princielectromagnetice ale curenilor, ale parinteraciunilor electromagnetice ale intera ciunilor electromagnetice ale pii i teorii. ticulelor ncrcate, just ificrii existenei curenilor, oscilaiilor i undelor eleccurenilor, oscilaii or i undelor elecundelor electromagnet ice): tromagnetice):: tr omagnetice): - mrimile fizice: sarc in electric, in- mrimile fizice: (studiate n gimnaziu) - mrimile fizice: (studiate n gimnatensitatea cmpului ele ctric, intensitapotenial electric, permitivitate electriziu) potenial electric, permitivitate tea curentului electr ic, tensiunea elecc, capacitate electric, lucrul cmpului electric, capa citate electric, lucrul tric, rezistena electri c, rezistivitate, electric, energia cmpului electrostatic, cmpului electric, energia cmpului tensiunea electromoto are i rezistena fora Lorentz, flux magnetic, intensita electros tatic, randamentul circuitului intern a unei surse de curent, lucrul tea, curentului electric alternativ, tenelec tric, echivalentul electrochimic al i puterea curentului e lectric, inducie siunea alternativ, valorile efective ale substanei, fora Lorent z, flux magnemagnetic, for electromag netic. intensitii curentului i tensiunii altertic, energia cmpu lui magnetic, inducnative. n, intensitatea curentului electric 1 ta al

ternativ, tensiunea alternativ, 0 1 ----------------------- Page 102----------------------1 0 2 - echipamentul fizic: element galva- legile fizice: (studiate n gimnaziu) levalorile ef ective ale intensitii curennic, baterie electri c, ampermetru, gii induciei electromagnetice, regula tului i tensiunii alternative, intensivoltmetru, ohmmetru, reo stat; lui Lenz, tatea cu rentului i tensiunea instan- legile fizice: legea lui Coulomb, legea - principiile: superpoziiei cmpurilor. tanee, frecv ena, perioada, pulsaia, lui Ohm pentru o pori une de circuit, - termenii fizici: (studiate n gimnaziu) faza, defazajul, r ezisten activ, reac legea lui Ohm pentru un circuit ntreg, condensator, conducie electric n metana inductiv, re actana capacitatilegea lui Joule, regu la burghiului, re- tale, n semiconductoare, n electrolii, v, impendana, putere activ, putere gula mnii stngi. n gaze, n vid, jonciune p-n, tuburi cu reactiv, factor de p utere. - termenii fizici: ato m, electron, nuraze catodice, fenomenul induciei elec- legile fizice: (studiate n gimnaziu) cleu atomic, cmp electric , linii de fortromagnetice, transformator, generalegea elect rolizei, legii induciei elec, conductor, circuit el ectric, curent tor de curent electric alternativ, circuit tromagnetice, reg ula lui Lenz, electric, conexiuni se rie i paralel a oscilant, oscilaii electromagnetice, conductoarelor, cmp magne tic, elecradiocomunicaie, radiolocaie, interfetromagnet, motor elect ric, cmp elecrena , difracia, reeaua de difracie. tromagnetic, und electr omagnetic, unde radio, unde luminoa se. - termeni i fizici: (studiate n gimnaziu) condensat or, grupri de condensatoa-

re, cond ucie electric n metale, supraconduc tibilitate, n semiconductoare, n elec trolii, n gaze, n vid, plasma, jonciune p -n, diod, tranzistor, tuburi cu raze c atodice, accelerator de particule ele mentare, fenomenul induciei electroma gnetice, autoinducie, transformator, generator de curent electric alternati v, circuit oscilant, oscilaii electroma gnetice, radiocomunicaie, radiolocai e, interferena luminii, difracia lum inii, dispozitivul Young, ine lele lui Newton, interferometru, reeaua de dif racie, polarizarea luminii. unotin elor n domeniul domeniul namicii. ----------------------- Page 103----------------------t *rezolv situa ii n baza cunotin elor tiin ifice achizi ionate din *rezolv situa ii n baza c *rezolv situa ii n baza cunotin tiin ifice achizi ionate di domeniul tiin ifice achizi ionate din electrodinamicii. electrodi

electrodinamicii.

2. Investigarea tiin ific a unor *expune tiinific informa ia dobnd *expune tiinific informa ia dobndi*expune tiinific informa ia dobndi procese, fenomene i legi din n baza observrilor realizat e asupra t n baza observrilor realizate asupra t n baza observrilor realiza te asupra domeniul respectiv de cunoafenomenelor electromagneti ce. fenomenelor electromagnetice. fenomenelor electromagnetice.

tere. perimentale *efectueaz tri experimentale

*efectueaz cercetri ex cercetri experimentale *efectueaz cerce

conform unui plan elabor at privind: conform unui plan elaborat privind: conform un ui plan elaborat privind: - determinarea: reziste nei electrice, - determinarea: lungimii de und a lu- determinare a: rezistenei interioare puterii unui bec elect ric minii cu ajutorul reelei de difracie. i a TEM a unei surse de curent, - msurarea: intensitii i tensiunii * prezint rezultatele investiga iilor rezistivitii unui con ductor, lungimii curentului electric. tiin ifice n form: verbal, scris, de und a luminii cu ajutorul reelei - studiul: circuitelor electrice cu gru- tabelar, grafic, schematic; de difracie. pri serie i paralel. * formuleaz concluzii n baza analizei - studiul: aciunii cmpului magnetic * prezint rezultatele investiga iilor rezultatelor investiga iilor realizate. asupra curent ului, tiin ifice n form: verbal, scr is, ta* prezint rezultate le investiga iilor belar, grafic, schematic; tiin ifice n for m: verbal, scris, * formuleaz concluzii n ba za analizei tabelar, grafic, schematic; rezultatelor investiga iil or realizate. * formuleaz c oncluzii n baza analizei rezultatel or investiga iilor realizate. * elaboreaz planul de solu ionare/ * elaboreaz planul de solu ionare/ re* elaboreaz planu l de solu ionare/ rezolvare a unei situ a ii semnificatizolvare a unei situa ii semnificative de rezolvare a un ei situa ii semnificative de electrodinamic (ex .: utilizarea electrodinamic (ex.: utilizarea generave de electro dinamic (ex.: utilizarea motoarelor electrice la confec ionarea toarelor electrice, transformatoarelor generatoarelor electr ice, transformaunor modele de instala ii de uz comula producerea i transportarea energitoarelor la producerea i transpornitar i n gospodria persona l .a.). ei electrice, proiecte de solu ionare a tarea energiei el ectrice, proiecte de

problemelor energetice n R. Moldova oblemelor energetice olaborare la ractice. colaborare la .a.).

solu ionare a pr

* manifest abilit i de c n R. Moldova .a.).

realizarea unor activit i p * manifest abilit i de colaborare la * manifest abilit i de

realizarea unor activit i practice. realizarea uno r activit i practice. 3. Comunicarea n limbaj tiin ific * formuleaz n scris i oral, tr-un * formuleaz n scris i oral, ntr-un * formuleaz n scris i oral, r-un specific fizicii, utiliznd termino- limbaj tiin ific adecvat t erminologia limbaj tiin ific adecvat terminologia limbaj tiin ific adecvat terminologia logia achizi ionat n domeniul din domeniul electrodinamicii pr ivind din domeniul electrodinamicii privind din domeniul electrodinam icii privind respectiv de cunoatere. mrimile fizice, fenomenele, legile i mrimile fizice, fenomenele, legile i mrimile fizice, fenomenele , legile i principiile fizice. principiile fizice. principiil e fizice. * realizeaz un dialog tiin i fic n baza * realizeaz un dialog tiin ific n baza * realizeaz un dialog tiin ific za cunotin elor dobndite din do meniul cunotin elor dobndite din domeniul cunotin elor dobndite din domeniul electrodinamicii electrodinamicii. electrodin amicii. 1 0 3 ----------------------- Page 104----------------------1 0 4

* elaboreaz comunicri/ es euri tiin* elaboreaz comunicri/ eseuri tiin* elaboreaz comuni cri, referate cu ifice cu referin la anumi te fenomeifice cu referin la procese electroreferin la procese el ectromagnetice, ne/procese electromagne tice. magnetice. cercetri tiin ifice la temele : Aplica i* utilizeaz tehnolog iile informa io* utilizeaz tehnologiile informa ioile curentului electric n diferite medii nale i comunica ionale la cutarea, nale i comunica ionale la cutarea, n via a cotidian; Cmpul mag ic. prelucrarea, i prezent

prelucrarea, i prezentarea informa iei induc ia electr Curentul ei tiin ifice referitoar e fenomenelor tiin ifice referitoare fenomenelor elecelectric alte rnativ; Oscila ii i unde electromagnetice. tromagnetice. electro magnetice. * util izeaz tehnologiile informa ionale i comunica ionale la cutarea, prelucr area, i prezentarea informa iei tiin i fice referitoare fenomenelor electro magnetice. 4. Protejarea mediului ambiant i * recunoate normele de pro tec ie a * recunoate normele de protejare a * recunoate no rmele de protejare a a snt ii personale. mediului ambiant la utilizar ea curenmediului ambiant la utilizarea curentumediului ambia nt la utilizarea curentului electric, osc ila iilor i undelor lui electric, oscila iilor i undelor elec- tului electric , oscila iilor i undelor electromagnetice. tromagnetice. electro magnetice. * asigur un nivel nalt de securitate * asigur un nivel nalt de securitate * asigur un ni vel nalt de securitate personal i a colegil or n realizarea personal i a colegilor n realizarea personal i a col egilor n realizarea unor activit i practice cu utilizarea unor activit i practice cu utilizarea unor activit i pra ctice cu utilizarea curentului electric (di feritor aparate i curentului electric (diferitor aparate i curentului electr ic sta ionar i alternainstala ii electrice). instala ii electrice).. tiv (diferi tor aparate i instala ii electrice). * valorific unele pro bleme ale me* valorific unele probleme ale mediu* valorifi c unele probleme ale mediului local i a sur selor de poluare lui local i a surselor de poluare (ex.: diului loc al i a surselor de poluare. (ex.:contribu ia personal privind utiliaplica ii cotidiene ale curentului elec(ex.: aplica i

area informa iomagnetic;

i cotidiene ale curentului velor electrice tric sta ionar i alternativ). nar i alternativ). irea colegilor mai mici privind pericolu l intrrii neautorizate n substa iile elect rice, pericolul de electrocutare, prote c ia contra fulgerului i trsnetului). ----------------------- Page 105----------------------Domeniul Iv optica geometric (se studiaz doar n treapta gimnazial) Indicatori pe treapt de nvmnt Nr. al Gimnazial profilul umanist profil real Standardele Lice zarea corect a dispoziti electric sta io de uz casnic, instru

Elevul: 1. Dezvoltarea unui sistem * utilizeaz corect n studiul fenomenelor optice (reflexiei, de achizi ii intelectuale la refraciei, dispersiei, imaginil or construite n oglinzi i lentile): nivel de cunotin e ti- - mrimile fizice: viteza luminii, u nghi de inciden, unghi de in ifice: no iuni, procese, reflexie, unghi de refracie, indic e de refracie, distan focal fenomene, legi, principii i a lentilei subiri, convergena lentil ei, mrire liniar. teorii fizice. - legile fizice: reflexiei, ref raciei, formula lentilei subiri. - termenii fizici: surs de lumin, oglind plan, lentil sferic, focarul lentilei, ochiul, ochel arii, lupa, aparatul de fotografiat, microscopul. * rezolv situa ii n baza cunotin el or tiin ifice achizi ionate din domeniul opticii geometrice . 2. Investigarea tiin ific a * expune tiinific informa ia dobndit n observrilor unor procese, fenomene i realizate asupra fenomenelor optice. legi din domeniul respecentale conform unui plan tiv de cunoatere. * efectueaz cercetri experim

elaborat privind: - determinarea: indicelui de r

efracie al unei substane transparente, distanei focale a unei lentile convergente. * prezint rezultatele investiga ii lor tiin ifice n form: verbal, scris, tabelar, grafic, schematic; * formuleaz concluzii n baza anal izei rezultatelor investigaiilor realizate. * elaboreaz planul de solu ionare / rezolvare a unei situa ii semnificative de optic. * manifest abilit i de colaborare l a realizarea unor activit i practice. Comunicarea n limbaj ti* formuleaz n scris i oral, ntr-u n limbaj tiin ific adecvat in ific specific fizicii, utili- terminologia din domeniul opt icii privind mrimile fizice, feznd terminologia achizi inomenele , legile i principiile fiz ice . onat n domenul respec* realizeaz un dialog tiin ific n baza c unotin elor dobndite tiv de cunoatere. din domeniul opticii. 1 0 5 3. ----------------------- Page 106----------------------1 0 6 * elaboreaz comunicri/ esee tiin if ice cu referin la anumite fenomene optice: ,,Aplica i i ale oglinzilor concavei convexe., ,,Aplica ii ale instrument elor optice, ,,Defectele vederii. * utilizeaz tehnologiile infor ma ionale i comunica ionale la cutarea, prelucrarea , i prezent area informa iei tiin ifice re4. Protejarea mediului amotec ie a mediului ambiant la biant i a snt ii persoe .a. (ex.: utilizarea nale. area ra ional a strzilor i lomijloacelor de transport pe timp de noapte .a.). * asigur un nivel nalt de secur itate personal i a colegilor privind protejarea i corectarea vederii, n realizarea unor actiferitoare fenomenelor optice. * recunoate normele de pr utilizarea de lumin, instrumentelor optic ra ional a luminii solare, ilumin calurilor publice, iluminarea

vit i practice cu aplicarea instr umentelor optice. * valorific unele probleme ale mediului local i a surselor de poluare n urma realizrii fenomen elor optice. Domeniul v fizica modern i astronomia Indicatorii pe treapt de nvmnt Nr. Standardele Liceal Gimnazial profilul umanist profil real Elevul: Elevul: Elevul: 1. Dezvoltarea unui sistem * utilizeaz corect n studiul feno* utilizeaz corect n studiul feno* utilizeaz corect n studiul fenomenelor (fenode achizi ii intelectuale la menelor nucleare: menelor studiate n cadrul fizicii mene relativiste, fenomene cuantice, fenomene nivel de cunotin e tiin i- termenii fizici: fore nucleare, moderne i astronomiei (fenomene i interaciuni n interiorul atomului, fenomen e i fice: no iuni, procese, fenoatom, nucleu, protoni, neu troni, cuantice, fenomene i interaciuni interaciuni nucleare): mene, legi, principii i teorii reacie nuclear, fisiune, fuziune, n interiorul atomului, fenomene i - mrimile fizice: (studiate n gimna ziu) timpul, lunfizice. reacii termonucleare, radioacti viinteraciuni nucleare): gimea, viteza, masa, impu lsul, energia n mecanica tate, radiaii ionizante, reactor nu- mrimile fizice: (studiate n gimrelativist; energia, masa i impu lsul fotonului, presiclear, doz de radiaie. naziu) energia, masa si impulsul unea luminii, energie de legtur , doz de radiaie. fotonului; ----------------------- Page 107----------------------- legile fizice: (studiate n gimnagimnaziu), principiul funziu): legile efectului fotoelectric exdintre mas i energie, tern, legi de conservare n reacii tern, legi de conservare nucleare. - legile fizice: (studiate n damental al dinamicii, relaia legile efectului fotoelectric ex n reacii nucleare, legea d

ezintegrrii radioactive, - postulatele: Postulatele lui Bohr. ui Einstein, Postulatele lui Bohr. - termenii fizici: (studiate n gimnae n gimnaziu), cuant de ziu) cuant de energie, fotonul, ceotoelectric, modele de lul fotoelectric, modele de atomi, ergie a atomului, spectre atomice, nivele de energie a LASER, detectori atomului, sfer cereasc, Sistemul istemul Solar, Solar, stele, galaxie, metagalaxie. * rezolv ice situa ii - termenii fizici: (studiat energie, fotonul, celul f legile lui Kepler. - postulatele: Postulatele l

atomi, spectre atomice, nivele de en emisia spontan i indus, efectul de radiaii ionizante, sfer cereasc, S

stele, galaxie, metagalaxie * rezolv situa ii n baza cunotinn baza cuno- * rezolv situa ii n baza cunotin elor elor tiin ifice achizi ionate din doachizi ionate din domeniul fizicii modern

tin elor tiin ifice achizi ionate din e i astro-

meniul fizicii moderne. domeniul fizicii moderne i astronomiei. nomiei. 2. Investigarea tiin ific a * expune tiinific informa ia do* expune tiinific informa ia do* expune tiinific informa ia dobndit n a unor procese, fenomene i bndit n studiul fenomenelor nubndit n baza observrilor reali- observrilor realizate asupra fenomenelor l a nivel legi din domeniul respectiv cleare. zate asupra fenomenelor la nivel de de micro- i macrounivers. de cunoatere. micro- i macrounivers. * efectueaz cercetri experimental e conform unui * elaboreaz planul de solu ionaplan elaborat privind: - studiul: urmelor particulelo * prezint rezultatele investi m: verbal, scris, tabelar, graf ic, schematic; * formuleaz concluzii n baza a nalizei rezultatelor

re/ rezolvare a unei situa ii semnir elementare ncrcate. ficative. ga iilor tiin ifice n for-

investiga iilor realizate. * elaboreaz planul de solu ion are/ rezolvare a unei situa ii semnificative. * manifest abilit i de colaborar e la realizarea unor

activit i practice. 3. Comunicarea n limbaj tiin* formuleaz n scris i oral, ntr-un * f ormuleaz n scris i oral, ntr-un * formuleaz n scris i oral, ntr-un limbaj tiin i ific specific fizicii, utiliznd limbaj tiin ific adecvat, terminolimbaj tiin ific adecvat, terminoloadecvat terminologia din domeniul fizi cii moderne terminologia achizi ionat logia din domeniul fizicii nuclear e gia din domeniul fizicii moderne i i astronomiei. privind mrimile fizice, fenomenele, n domeniul respectiv de privind mrimile fizice, fenomenele astronomiei privind mrimile fizice, legile i principiile fizice. cunoatere. studiate. fenomenele, legile i principiile fizice. 1 0 7 ----------------------- Page 108----------------------1 0 8 n lor * realizeaz un dialog tiin ific n dobndite din

* realizeaz un dialog tiin ific * realizeaz un dialog tiin ific n baza c

baza cunotin elor stronodomeniul nomiei.

baza cunotin elor dobndite din dobndite din domeniul fizicii moderne i a

domeniul fizicii moderne. fizicii moderne i astromiei. * elaboreaz comunicri / eseuri * elaboreaz comunicri, referate n b tiin ifice cu tematica: cese, cercetri tiin ifice la temele: - perspectivele energeticii te - Elemente de fizic cuant nucleare; - Fizica atomului; - efecte ale radia iilor nucleare; - Fizica nucleului atomic; - Structura Soarelui i procesele

* elaboreaz comunicri / eseuri aza unor protiin ifice n baza unor studii la termoic; mele: - Astronomia i societatea; - Stele variabile;

ce - Evolu ia stelelor; namica;

- Energetica nuclear i termodi

au loc n interiorul lui. - Cercetrile spa iului cosmic i rolul - Particule elementare; * utilizeaz tehnologiile inf ormaacestora n dezvoltarea societ ii; - Astronomia i societatea; ionale i comunica ionale la cu- Descoperirile fizicii sec. XX-XXI; - Stele variabile; tarea, prelucrarea, i prezentar ea - Evolu ia tabloului tiin ific al lumii. - Evolu ia stelelor; informa iei tiin ifice. * utilizeaz tehnologiile informa io- Cercetrile spa iului cosmic i rolul acestora n deznale i comunica ionale la cutarea, prelucrarea, i prezentarea informanforma ionale i comunicaiei tiin ifice. prezentarea inforvoltarea societ ii. * utilizeaz tehnologiile i ionale la cutarea, prelucrarea, i

ma iei tiin ifice. 4. Protejarea mediului ambi* recunoate efectele ac iunii ra- * recunoate efectele ac iunii ra* recunoate efectele ac iunii r adia iilor nucleare ant i a snt ii personadia iilor nucleare asupra organismeia iilor nucleare asupra organisasupra organismelor vii i msurile de pro tec ie conle. lor vii i msurile de protec ie contr a melor vii i msurile de protec ie tra radia iilor ionizante. radia iilor ionizante. contra radia iilor ionizante. * identific efectele biologic e ale radia iilor ionizan* identific efectele biologice ale te, a laserului. * valorific unele probleme * valorific unele probleme mediului local i a surselor surselor de poluare (ex.: per

radia iilor ionizante, a laserului. ale * valorific unele probleme ale meale mediului local i a de po- diului local i a surselor de poluare icolul accidentelor po-

luare (ex.: pericolul acci dentelor (ex.: pericolul accidentelor posibisibile la centralele electrice nucleare, depozitrii posibile la centralele ele ctrice nu- le la centralele electrice nucleare, deeurilor radioactive, s participe n activit i de cleare, depozitrii deeurilor ra didepozitrii deeurilor radioactive; prentmpinare a catastrofelor nucleare la nivel local oactive .a.). participarea n activit i de prenti global .a.). mpinare a catastrofelor nucleare la nivel local i global .a.).

----------------------- Page 109----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII bIoLoGIEI Mariana GoRA, ef adjunct Direc ie nv mnt precolar, primar i secundar general, Ministerul Educa iei, profesoar de biologie, g rad didactic superior, coordonator; Nina b RNAz, doctor n pedagogie, lector superior universitar, USM, profesoar d e biologie, grad didactic superior; Ana b RSAN, doctor n biologie, conferen iar universitar, USM, profesoar de biolo gie, grad didactic superior. Introducere

Problema standartizrii nv mntului preuniversitar reprezint o parte componen

a problemelor ce vizeaz modernizarea procesului educa ional. Ea este deter minat de condi iile func ionrii sistemului de nv mnt, situa ia social-economic, condi iile pie i for ei de munc etc. Elaborarea standardelor este orientat spre optimizarea procesulu i educa ional n condi iile flexibilit ii i eficientizarea diversit ii procesului de nv m Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopu sus inerii i stimulrii nv rii. Este important de men ionat c, n condi iile actuale n plan apare necesitatea dezvoltrii competen elor profesionale ale absolven ilor instit u iilor de nv mnt preuniversitar. n cel mai larg sens, standardele reprezint un set de afirma i care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui s cunoasc i s poat face elevii impli

n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Ele reflect finalit ile educa ionale, care, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sa u statului, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anu perioad a vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale, vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezi nt un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare al copilului. Observarea, n baza standardelor i a ind icatorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o edu ca ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele se a

seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil

institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele snt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i e arii curriculare viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale , domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de felul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii pers onalit ii n educa ie. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permite c olilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv a

109 ----------------------- Page 110----------------------cteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) bazat pe comunitate.

Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate, acoper car

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien , inclu ziune, sensibili la gen, sntate, siguran i protec ie, precum i participarea democratic. O osebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperiri i principiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune ensibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneri atul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate snt nite formulri de obiective largi care definesc ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului edu

ei. Standardele snt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele snt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i cantit (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza c olile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat depi standardele la un nivel minim. Dac un standard nu es te atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modalit i pentru pr ile in eresate de a atinge sau depi standardele n viitor. Standardele snt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde snt urmate e indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, ca re indic prezen a, starea, condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte refo rme majore snt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este neces ar pentru a asigura drepturile copilului . Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind eficien a, sntatea, siguran a i protec

participarea, sensibilitatea la gen i incluziunea. Rezumativ, standardele elaborate la disciplina Biologie, vizeaz nivelul c ognitiv al instruirii domeniilor tiin ei, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor atept ate din partea elevilor, snt accesibile pentru to i elevii i posed caracter obligatoriu. Standardele de eficien la Biologie contribuie la asigurarea unei educa ii de calitate, prin prisma elementelor de baz ale procesului educa ional - predarea, nv area, eval uarea i dezvoltarea unor competen e specifice disciplinei, men ionate n curriculumul pentru nv mntul gimnazial i liceal. Elevul trebuie s dea dovad nu numai de cunotin e n domeniile Biolog iei, dar, n primul rnd s demonstreze abilit i/competen e.Anume aceste abilit i/competen e i vor permite absolventului gimnaziului/liceului s se integreze activ n via a social, s se adapteze mai uor la condi iile reale, schimbtoare ale vie ii. n contextul ideei, valoarea standardelor de eficien a nv rii disciplinei Biolo ie n nv mntul gimnazial i liceal, const n: 110 ----------------------- Page 111---------------------- cadrul educa iei formale, deasemenea i a cunotin elor dobndite prin experien a de via ; formarea competen elor func ionale care reprezint aplicarea cunotin elor, priceperilor i a deprinderilor n domeniile de activitate educa ional i social; formarea unor competen e cognitive privind utilizarea teoriilor i no iunilor n

formarea unei conduite care vizeaz prezen a valorilor personale referitoare la protec ia mediului ambiant, la men inerea propriei stri de sntate i a celor din ju r, competen e care contribuie la integrarea elevului n condi ii reale ale vie ii. II. Explicarea termenilor utilizai n document

1. coli prietenoase copilului (PC) abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul accen tului global pe educa ia de calitate pentru to i copiii, bazat pe angajamentul de a aborda toate elementele din cadrul colilor care influen eaz bunstarea, drepturile i mediu l de nv are al fiecrui copil. 2. Eficiena nv rii (o dimensiune a PC) msura n care coala consolideaz mediul de predare i nv are, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n procesu nv are, acumulnd cuno tin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercetri. 3. Dimensiuni, domenii, componente, subiecte cuvinte care snt utilizate n diferi te nivele de subordonare pentru a descrie diferite categorii de con inut, un mod de org anizare sau grupare a standardelor. 4. Standarde - afirma ii extinse ale scopurilor, obiective generale de nv are care d efinesc un set de ateptri, bazndu-se pe ce trebuie s tie i s poat face persoanele implic te n ntregul sistem educa ional. Standardele snt ateptri nalte i nu cerin e minime spre deosebire de vechea concep ie sovietic de cerin e minime. 5. Indicatori ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi care indic preze n a, starea, condi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii pot fi utiliz a i pentru a msura i evalua progresul spre atingerea standardelor. 6. Domenii specifice disciplinei Biologie unele dintre domeniile principale ca re necesit evaluarea specific a gradului de atingere a standardelor de eficien la biologi e. III. prezentarea standardelor de eficien la disciplina biologie

n scopul asigurrii func ionalit ii i atingerii standardelor de eficien la discipli Biologie, este necesar de a eviden ia, la nivel structural, componentele de baz: 1. Domeniile de nv are a disciplinei Biologie 2. Nivelele de colaritate: gimnazial i liceal 3. Indicatorii. Domeniile, care func ioneaz la disciplina Biologie ca subiecte, includ: - Diversitatea n lumea vie i particulariti evolutive ale lumii vii - Sisteme i procese vitale - Bazele geneticii i ameliorarea organismelor - Protecia mediului Pentru fiecare domeniu snt prezentate standardele i indicatorii, formula i taxo nomic, corespunztori pentru nivelele de colaritate gimnazial i liceal, profiluri la nivelu l liceal i pe nivele cognitive: cunoatere i nelegere, aplicare i integrare. Standardele snt aceleai la ambele nivele de colaritate, iar indicatorii pot fi

diferi i, n func ie de cuno tin ele i competen ele pe care elevii trebuie s le ating la o anumit treapt de nv mnt (nivel de colaritate).

Not: Standardele de eficien a nvrii i indicatorii, recomandate pentru treapta gi zial la disciplina Biologie, includ n coninuturi standarde i indicatori referitor la disciplin a tiine, clasa a V-a. 111 ----------------------- Page 112----------------------1 1 2 Domeniul I. Diversitatea n lumea vie i particulariti evolutive ale lumii vii INDICAToRII STANDArDE NIvEL LICEAL NIvEL GIMNAzIAL profil real l umanist profi

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Comunicarea cunotinelor Definete no iunile: diversitate, or Definete no iunile: sistematic, taxo- Definete no iunile: sistematic, tax referitoare la diversitatea n ganisme monocelulare, org anisme nomie, unit i taxonomice: regn, filum/ nomie, unit i taxonomice: r egn, filum/ lumea vie i evidenierea partipluricelulare, sistematic, taxonomi e, ncrengtur, clas; evolu ie biologic, ncrengtur, clas; evolu ie biolog cularitilor evolutive ale lumii unit i taxonomice: regn, filum / nvariabilitate ereditar, variabilitate variabilitate ereditar, variabi litate nevii. crengtur, ecosistem, rela ii trof ice, neereditar, selec ie natural, rela ie ereditar, selec ie natural, rela cu lan trofic, piramid ecologic. cu mediul nconjurtor, aromorfoz, mediul nconjurtor, antropogenez. 2. Investigarea particularitilor idioadaptare, degenerare; antropogeorganismelor i a relaiilor: nez. organism-organism, organism Descrie trsturile distinctive ale reg Identific particularit ile or ganismelor mediu. nurilor, filumurilor de plante i ncren- Identific particularit ile organismela nivel de regn, filum / ncrengtur, gturilor de animale. lor la nivel de regn, filum/ncrengtur, clas, reprezentant. 3. planificarea i realizarea unor clas, reprezentant.

aciuni de protecie i conser- Recunoate organisme monocelulare Recunoate organisme din diver se univare a biodiversitii. i pluricelulare, plante i animale. Recunoate organisme din diverse unit i taxonomice: regn, filum/ ncren gt i taxonomice: regn, filum/ ncrengtur, clas. e asificai dianimale Compar particularit ile structural Aplic unit i taxonomice n cl ale plantelor monocotiledonate Aplic unit i taxonomice n clasifica- rea organismelor. cotiledonate, ale claselor de rea organismelor. vertebrate. Determin particularit ile ecosiste Compar diferite regnuri, ncre melor. Compar diferite regnuri, ncrengturi, clase de organisme. Distinge ice die evolutive erestru, isme. organisme caracterist Eviden iaz particularit il clase de organisme. tur, clas.

ngturi,

feritor tipuri de ecosisteme: t Eviden iaz particularit ile evolutive ale diferitor grupe de organ acvatic, subteran. ale diferitor grupe de organisme.

----------------------- Page 113----------------------n Interpreteaz (anatomiei mbriologiei) anice. Stabilete rela ii ntre condi iile de me evolu iei lumii organice. diu i biodiversitate. Argumenteaz rolul diferitor organis Argumenteaz rolul diferitor organislui. Argumenteaz rolul diferitor org anisprotecme n natur i n via a omului. me n natur i n via a omului. Planific i realizeaz ac iuni de dovezile Reprezint schematic rela ii trofice (anatomiei Interpreteaz dovezile ecosistem. paleontocomparate, e

comparate, embriologiei, i factorii

logiei, biologiei moleculare) i factorii

evolu iei lumii org

me n natur i n via a om

Planific i realizeaz ac iuni de protecie a organismelor. Planific i realizeaz ac iuni de ocroti ie a organismelor. re a animalelor, plantelor i ec osiste Proiecteaz i real izeaz ac iuni de melor din localitate. Proiecteaz i realizeaz ac iuni de ameliorare a strii ecos istemelor din ameliorare a strii ecosistemelor din localitate. Domeniul II. Sisteme i procese vitale localitate.

1. Determinarea structurilor mor Definete no iunile: celul, esut, o r- Definete no iunile: celul, esut, or- Definete no iunile: celul, esut, fo-anatomice ale sistemelor vigan, sistem de organe, organism; megan, sistem de organe: gan, sistem de organe: tale i a rolului acestora n mentabolism; bioritm. sistem nervos: sensibilitate, neuron, sistem nervos: sensib ilitate, neuron, inerea echilibrului dinamic al sinaps, reflex, analizator; reflex, analizato r; organismului. Recunoate componentele celulei ve sistem endocrin: gland endocrin, sistem endocrin: gland endocrin, getale i animale. hormon; hormon; 2. Descrierea proceselor vitale, sistem locomotor: locomo ie, articu sistem locomotor: l ocomo ie, articufenomenelor biologice i a rela Descrie func iile organitelor celular e. la ie; la ie; iilor dintre ele. sistem circulator: puls, presiune ar sistem circulator: puls, presiune ar Compar structura celulei vegeta le i terial, sistol, diastol, imunitate; terial, imunitate; 3. Implicarea personal n activiti animale. sistem respirator: inspira ie, expira sistem respirator: inspir a ie, expirade meninere a strii de sntate ie; ie; a sistemelor i proceselor vitale. Identific substan ele chimice din celu sistem digestiv: digestie, enzime, sistem digestiv: dige stie, enzime, l. metabolism; metabolism; sistem excretor: osmoz, excre ie, e ie, mic iune; mic iune; reproducere, de substan e i energie la nivel cel Argumenteaz importan a schimbului sistem reproductor: sistem excretor: excr

ular. ovula ie, ontodezvoltare. 1 1 3 ----------------------- Page 114----------------------1 1 4 n sistem itor tia eucariote, reproductor:

fecunda ie, gesta ie, genez, cretere,

Argumenteaz rolul alimenta iei pe reproducere, Recunoate componentele difer

tru func ionarea normal a celulei i fecunda ie, gesta ie, ovula ie, ontopuri de celule: procariote i organismului. vegetale, animale; esuturi: vegetale

genez, cretere, dezvoltare. diferitor tipuri de i animale.

Recunoate structuri, organe i siste me Recunoate componentele diferitor tide organe cu diverse func ii la p lante, puri de celule: procariote i eucariote, Descrie func iile princip ale ale organianimale i om. vegetale, animale, micotice; diferitor telor celulare, al e celulei i ale esututipuri de esuturi: vegetale i animale. rilor. Descrie procese vitale cu func ii metacircula ia, r tipuri de ocoorbolice: nutri ia, respira ia, Descrie func iile principale ale organi- Compar structura diferito

excre ia; cu func ii de rela ie: locom telor celulare, ale celulei i ale esutucelule, esuturi. ia, reproducerea; cu func ii de rilor. donare: reglarea nervoas i umoral. Stabilete corela ii n

tre nivele de orga Compar structura diferitor tipuri de nizare a viului: ce lule- esuturi-organe Stabilete rela ii ntre structuri, pro cese vitale i fenomene biologice. celule, esuturi. sisteme de organe. chi Reprezint schematic cicluri biogeo Stabilete corela ii ntre nivele de orga- Identific substan e anorganice

orgazotului celulei. mice: ciclul apei, carbonului i a nizare a viului: celule- esuturi-organenice caracteristice n natur. sisteme de organe. Argumenteaz emnifica ia rganice ergiei n nice caracteristice celulei. semnifica ia lor n circuitul materiei i en pentru organism. natur. vital a Recunoate elementele vital a s

Argumenteaz importan a organisme Identific substan e anorganice i orgasubstan elor anorganice i o

Argumenteaz constitutive logice: e la om. animale, substan elor

Interpreteaz fenomene bio anorganice i organice ale sistemelor de organ comportamente la plante,

pentru organism. om, n func ie de bioritm: circ Descrie procese vital elementele lunar, sezonier. constitutive vin, circula ia sistem

adian, e: circula ia sang Recunoate ic i pulmonar;

ale sistemelor de organe la om. itatea bucal, digestia a intestinal, excre ia la

digestia n cav gastric, digesti om.

----------------------- Page 115---------------------- Aplic reguli de igien pentru men ine Descrie procese vitale: circula ia sang Stabilete rela ii ntre procese vitale la rea strii de sntate a organelor, s isvin i limfatic, circula ia sistemic om. temelor de organe, proceselor v itale la i pulmonar, respira ia: pulmonar, om. sangvin, tisular; digestia: digestia n Compar structuri: ti puri de neuroni, cavitatea bucal, digestia gastric, ditipuri de oase, ti puri de muchi, tipuri Exerseaz ac iuni de acordare a prim gestia intestinal, excre ia la om. de vase sangvine. ajutor n caz de insola ii, de gerturi, entorse, fracturi, luxa ii etc.

Stabilete rela ii ntre procese vitale la ene: reom. nate i necondi ionate, anabolismul i

Compar procese vitale/fenom

flexele condi io Formuleaz recomandri pentru profiinspira ia i expira ia,

laxia unor boli. Compar structuri: tipuri de neuroni, catabolismul. tipuri de oase, tipuri de muchi, tipuri de vase sangvine. de investiga ie a nntru ale organismelor. al a Compar procese Proiecteaz ac iuni Propune regimuri alimentare pe suirilor generale

creterea i dezvoltarea norm vitale/fenomene: omului. activitatea sistemului nervos simpatic Determin: aciut atea proceselor seni parasimpatic, reflexele condi ionate ditiv; pulsul, prei necondi ionate, reglarea nervoas i tatea pulmonareglarea umoral, inspira ia i expiraia, anabolismul i catabolismul. Propune: reguli de igien pentru acti Proiecteaz ac iuni de investiga ie a natorilor la om; suirilor generale ale organismelor. pentru a asigura dezal a sistemului osos i Determin: aucitatea proceselor senzoriale: vizual i auditiv; pulsul, presiunea arterial; capacitatea pulmonade acordare a r. de de: insola ii, deprim ajutor n caz gerturi; entor Demonstreaz ac iuni muscular la om . vitatea optim a analiz re ete alimentare voltarea norm r. zoriale: vizual i au siunea arterial; capaci

se, fracturi, luxa ii; lipotemie, sincop, hemoragie, intoxica ie, indigestie. 1 1 5 ----------------------- Page 116----------------------1 1 6 Propune: activit i de mbunt ire a strii proceselor corticale fundamentale la om; reguli de igien pentru activita- Elaboreaz recoman dri pentru profitea optim a analizatorilor la om; re ete c iuni la om. alimentare pentru a asigura dezvoltarea normal a sistemului osos i muscular la via indiom . vidual i social. Planific un mod sntos de laxia unor boli/afe

Elaboreaz regimuri alimenta

Demonstreaz ac iuni de acordare a prim ajutor n caz de de: insola ii, degerturi; entorse, fracturi, luxa ii; lipotemie, sincop, hemoragie, intoxica ie, indigestie. Elaboreaz regimuri alimentare. Elaboreaz recomandri pentru profilaxia unor boli/afec iuni la om. Planific un mod sntos de via individual i social.

Domeniul III. bazele g eneticii i ameliorarea organismelor

1. nelegerea bazelor moleculare Definete no iunile: gametogenez, De inete no iunile: gen, replicare, Definete no iunile: gen, gametogei materiale ale ereditii i vaovgenez, spermatogenez, cromotranscrip ie, transla ie, mitoz, meionez, genotip, fenotip, cromozom, o rriabilitii organismelor. zomi, gene, fenotip, genotip, eredi tate, z, gametogenez, genotip, fenotip, ganism homozigot, organ ism heterozivariabilitate. cromozom, organism homozigot, orgagot; soi, ras, s u, biotehnologii . 2. Aplicarea legilor ereditii pennism heterozigot; soi, ras, su, biotru evidenierea mecanismelor Descrie procesul de gametogen ez; tehnologii. Descrie procesele de gametogenez; de transmitere a caracterelor mecanismele de transmitere a caracmetode de a meliorare a organismeereditare. terelor ereditare conform le gilor lui Descrie procesele de replicare, tranlor. Mendel. scrip ie, transla ie, gametogenez; metode de ameliorare a organismelor. ----------------------- Page 117----------------------3. proiectarea unor activiti refe Compar ovogeneza i spermatogene Compar: fazele mitozei i meiozei, ti Compar: tipuri de variab ilitate, carioritoare la ameliorarea i valoriza. puri de cromozomi, tipuri de muta ii, tipul norm al i patologic la om. ficarea organismelor. tipuri de variabilitate, cariotipul nor Utilizeaz simboluri genetice n rezolmal i patologic la om; biotehnologiile Descrie legile de moten ire a caractevarea problemelor de genetic, alctutradi ionale i moderne. relor eredita re. irea arborelui genealogic. dit ii facnetic. atea orga Aplic ul unor factori mutapra organismelor. legile eredit ii nismelor. la rezolvarea Analizeaz impact geni asu la Interpreteaz mecanismele principale Aplic legile ere rezolvarea Stabilete corela ii ntre ac iunea de motenire a caracterelor ereditare. problemelor de ge torilor de mediu i variabilit

problemelor de genetic.

Argumenteaz rolul eredit ii i vari abilit ii n via a organismelor. Analizeaz impactul unor factori muta Argumenteaz: ecesitatea utilizrii elor speciale n geni asupra organismelor. studiul genemetod Determin cauzele apari iei uno ticii umane ereditare la om. necesitatea utilizrii n studiul genenoi rase de sue de m n

r boli ; necesitatea ob inerii de Argumenteaz: animale, soiuri de plante i metodelor icroorganisme. maspeciale

Propune modalit i de profilaxie a ticii umane; necesitatea ob inerii de ladiilor ereditare la om. noi rase de animale, soiuri de plante i Propune modali t i pentru profilaxia sue de microorganisme. li ereditare la om. Propune modalit i pentru profilaxia biotehnologiilor Argumenteaz tradi io narea anumitor probleme ale societ Argumenteaz rolul biotehnologiilor ii. unor bo

rolul

unor boli ereditare la om. nale i moderne pentru solu io-

tradi ionale i moderne pentru solu ioz activit i narea anumitor probleme ale societreferitoare la Proiectea amelior lor. Proiecteaz activit i referitoare la

ii. area i valorificarea organisme-

ameliorarea i valorificarea organismelor. 1 1 7 ----------------------- Page 118-----------------------

1 1 8 Domeni ul Iv. protecia mediului e 1. Evidenierea problemelor eco Recunoate plante i animale pe cal Definete no iunile: ecosistem, polua Definete no iunile: ecosistem, polua

logice locale i globale. de dispari ie din Republica Moldova. re, factor poluant, cataclisme, populare, factor poluant, po pula ie, bioceno-

ie, biocenoz, biosfer, piramid ecoz, biosfer, piramid ecologic 2. Investigarea i interpretarea in Interpreteaz rolul rezerva iilor natura logic. terdependenei dintre factorii le i a parcurilor na ionale n contextu l Reprezint schematic rela ii tr ofice din de mediu i sisteme biologice. protec iei naturii. Reprezint schematic rela ii trofice din diverse ecosisteme. diverse ecosisteme; succesiunea unui 3. Implicarea personal n aciuni Estimeaz consecin ele unor factori ecosistem. Determin impactul poluan ilor n atude soluionare a unor probleme nocivi: tutun, alcool, droguri asu pra orrali i antropogeni n n atur i n via a referitoare la protecia i ameganismului uman. Determin impactul poluan ilor natuomului. leiorarea strii mediului ambirali i antropogeni n natur i n via a ent, a propriei stri de sntate Interpreteaz impactul ac iunii omului omului. Proiecteaz ac iuni de conserv are a i a celor din jur. asupra biodiversit ii. biodiversit ii vegetale i animale din de conservare a diverse ecosisteme. Analizeaz efectele polurii mediul ui biodiversit ii vegetale i animale din asupra propriei existen e. diverse ecosisteme. Planific i realizeaz act ivit i de salubrizare a mediului . Proiecteaz ac iuni de protec ie a ani Planific i realizeaz activit i de salumalelor i a plantelor pe cale de dispabrizare a mediului. Identific probleme eco logice locale i ri ie din localitate. globale i s propun solu i i de rezolva Identific probleme ecologice locale i re a acestora. Argumenteaz importan a unui mod Proiecteaz ac iuni

globale i s propun solu ii de rezolvasntos de via . re a acestora. ----------------------- Page 119----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII Ch IMIEI Nadejda vELICo, doctor conferen iar, Ministrul Educa iei, coordonator Elena MIhAILov, profesor de chimie gr. didactic superior, LT G. Sibirschi, Chii nu Rita GoDoRoJA, dr. n pedagogie, profesor, gr. didactic superior, LT S. Haret, C hiinu Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea l or pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopu sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens, st dele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot

avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care particip la creterea, dezvol area i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, care, la rndul lor, con in i icit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, orienteaz i mbunt esc practicile acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad a vie ii, avnd n vedere mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezin t un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educ a ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele se a seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele snt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i arii curriculare viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale

, domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de felul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii pers onalit ii n educa ie. Standardele snt elaborate pe discipline de nvmnt, vizeaz domeniul cogniti al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea elevi lor, adic snt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale procesulu i educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educa ii de calitate. 119 ----------------------- Page 120----------------------Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-e vaase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) sunt centrate pe copil; 4) sunt sensibile la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) sunt flexibile i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) sunt centrate pe familie i bazat pe comunitate.

luare prin fiecare disciplin colar. Standardele de eficien a nv rii la CHIMIE acoper caracteristicile colii priet

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile colii prietenoas e copilului (PC): eficien ; incluziune; sensibil la gen; sntate, siguran i protec ie; prec participarea democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standarde lor a fost acordat acoperirii principiului respectrii drepturilor copilului i multi culturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, ticipare, eficien , incluziune, sensibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nilte formulri de obiective largi care de finesc

ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului edu ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele s unt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i can (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i a elabora modalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind eficien a; sntatea, siguran a i protec participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Standadrdele de eficien a nvrii la chimie ca i standardele la alte discipline lare sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar trebui s tie f actoriicheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Aceste standarde sunt stabili te cu ateptri mari pentru factorii-cheie. Standardele sunt organzate pe domenii, standardele propriu-zis, formulat e ca obiective generale, urmate de indicatori, pe trepte de nv mnt gimnazial, liceal (p rofil umanistic, arte, sport) i liceal (profil real), formula i taxonomic, urmrindu-se, impl icit, traiectul: cunoatere i nelegere, aplicare i integrare. Standardele snt organizate pe 5 domenii : Domeniul I. Dobndirea cunotin elor fundamentale, abilit ilor i valorilor din domeniul chimiei; Domeniul 2. Comunicarea n limbajul specific chimiei; Domeniul 3. Rezolvarea problemelor/situa iilor problem; Domen iul 4. Investigarea experimental a substan elor i a proceselor chimice; Domeniul 5. Ut ilizarea inofensiv a substan elor chimice. 120 ----------------------- Page 121----------------------principii de elaborare a standardelor. La elaborarea standardelor de eficien a nv rii la chimie au fost aplicate urmtoarele principii: principiul cunoaterii (Cel pu in dou tipuri de cunoatere sunt necesare pentru ela borarea standardelor PC la nivel de sistem: cunotin e atitudinale i abilit i tehnice. Atit udinile i convingerile ne formeaz viziunea asupra lumii i ne influen eaz comportamentul). principiul transparenei (Elaboratorii standardelor trebuie s creeze modalit i pen tru ca pr ile interesate din toate nivelele sistemului s aib acces la informa iile despre p rocesul de elaborare a standardelor).

principiul repetrii (Procesul de elaborare a standardelor este un proces inte ractiv, adic etapele sunt repetate i rezultatele din etapa anterioar sunt utilizate din nou pe ntru a informa urmtoarea etap). principiul participrii (Elaboratorii standardelor trebuie s respecte o strateg ie n solicitarea participrii grupurilor de pr i interesate, asigurndu-se c participarea este prop orional competen ei grupului n cauz). principiul echitii (Echitatea include diversitatea; reprezentan i ai diferitor c omunit i i ai diferitor nivele de competen a trebuie s fac parte din procesul de elaborare a s tandardelor, fie ca un membru al grupului de baz de lucru sau ca un participant la ntl nire de reac ie invers sau validare). beneficiarii. Standardele de eficien a nv rii la chimie sunt destinate cadrelor di-

dactice, elevilor din clasele a VII-a a XII-a din nv mntul gimnazial i liceal, prin i autorilor de manuale i de alte materiale didactice, factorilor de decizie, tuturo r factorilor educa ionali. Modaliti de aplicare.Cadrele didactice vor utiliza acest document pentru proie ctarea didactic, elaborarea i aplicarea tehnologiilor educa ionale moderne, formarea i evalu area competen elor elevilor. Elevii vor utiliza standadrdele pentru stabilirea obiectivelor de autoformar e, planificarea carierei, conceperea strategiilor proprii de nv are. Prin ii i factorii de decizie vor apela la standarde pentru monitorizarea calit ii procesului educa ional la chimie. Autorii manualelor, ghidurilor i altor materiale didactice vor respec ta integral acest document, evitnd suprasolicitarea informa ional. Explicarea termenilor. Scoala prietenoas copilului (pC) este o abordare bazat pe angajamentul de a abo rda toate elementele din cadrul colilor care influen eaz bunstarea,drepturile i mediul de

nv are a fiecrui copil. Educaie bazat pe calitate reforme introduse la orice nivel n sistemul d env mnt care au scopul de a nbunt i un anumit element, form i/sau substan a din sistem. Scopul final este de a spori performan a msurabul. Eficiena nvrii este msura n care coala consolideaz mediul de predare i nvare, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n procesul de nv are, acumu cunotin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercetri. Domeniu un mod de organizare sau grupare a standardelor. Standarde declara ii extinse ale scopurilor, care definesc un set de ateptri.Ace stea snt un set de afirma ii care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face persoan le implicate n ntreg sistemul educa ional. Indicatori sunt ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi care indic p rezen a, starea su condi ia unor elemente legate de standarde.

Not: Standardele de eficien a nv rii i indicatorii, la disciplina Chimie, recomand te pentru trapta gimnazial includ n con inuturi standarde i indicatori referitor la d isciplina tiin e, clasa a V-a. 121 ----------------------- Page 122----------------------1 2 2 Domeniul I. Dobndirea cunotinelor fundamentale, abilitilor i valorilor din domeniul chimiei Indicatorii Elevii vor fi capabili Standardul Treapta liceal Treapta liceal Treapta gimnazial

(profiluri umanist, arte, sport) (profil real) Elevul: Elevul: Elevul: Standardul 1.1. 1.1.1. Definete i explic no iunile chimi1.1.1. Definete i explic sistemul de no iuni 1.1.1. Definete i explic sist mul de no ice despre atom: atom, masa atomic redespre atom: atom, element chimic, simbol uni despre atom: atom , element chimic, simDefinirea i explicarea lativ, valen , nucleu, nveli electronic, chim ic, mas atomic relativ, valen , elecbol chimic, mas atomic relativ valen , no iunilor chimice de strat electronic; electronegativitate, grad tronegativitate, grad de oxidare;nucleu, proelectronegati vitate, grad de oxidare; izotop, baz de oxidare, ion, oxidant, reductor. ton, neutron, electron, sarcina i masa lor, nucleu, proto n, neutron, electron, sarcina numrul protonilor, neutronilor, electronilor protonilor, neutronilor, n atom; nivel energetic, repartizarea elec atom; nivel i subnivel energetronilor pe nivele n atomii elementelor din ma i numrul orbitalilor s i p, perioadele I IV; periodicitatea propriet ilor or pe nivele i subniveelementelor (perioadele I-III) din subgrupele or din perioadele I IV, i masa lor, numrul electronilor n tic, orbital, for repartizarea electronil

le n atomii elementel

principale (structura electronic, valen ele i figura iile electronice; gradele de oxidare posibile, electronegativitea propriet ilor elementelor din tatea, propriet ile metalice i nemetalice). ipale (structura electronic, adele de oxidare posibile, elec-

elementele s, p, d, con periodicita subgrupele princ valen ele i gr tronegativi

tatea, propriet ile metalice i nemetalice, d e oxidant i de reductor).

1.1.2. Definete i explic no iunile chi1.1.2. Definete i explic sistemul de no iuni 1.1.2. Definete i explic sistemul de no iuni mice despre element chimic: eleme nt despre legtura chimic: tipuri de legtur despre legtura chimic: tipuri de legtur chimic, simboluri chimice (26 elemente), chimic (covalent nepolar i polar, legtuchimic (covalent nepol polar, donordenumirea elementelor; sistemul per ir unitar, dubl, tripl, ionic, metalic, de acceptoare (NH4+), ionic, meta ic, de hidro, hidrogen). a legturii covalente, legturi tar, dubl, tripl, tipuri de mente n sistemul periodic, valen a i nuscindare a legturi i covalente, hibridizarea or3 2 mrul grupei. bitalilor ato mici sp , sp , sp, influen a asupra formei spa i ale a moleculei; ioni, formarea ionilor, le gturii ionice, metalice, de hidrogen; re ele crista line, structura substan elor cu diferite tipu ri de legtur chimic. ----------------------- Page 123----------------------odic al elementelor, numrul de ordine gen); formare perioadele, grupele i subgrupele de elei , legtur uni

1.1.3. Definete i explic no iunile chimi1.1. 3. Definete i explic sistemul de no iuni 1.1.3. Definete i explic sistemul de no iuni ce despre substan : substan , substan e despre subs tan : molecul, formul chimic, despre substan : molecul, formul chimic, simple i compuse, substan e anorganice mas mol ecular relativ, substan simpl mas molecular relativ, substan simpl i organice, alotropie, substan e pure i i compus; cantitate de substan , molul, i compus; cantitate de substan , molul,

amestecuri, amestecuri omogene i nemas, mas molar, volum molar; schimbamas, mas molar, volum molar, numrul omogene; molecul, constan a compozirea periodic a propriet ilor elementelor din lui Avogadro, densitatea relativ a gazelor; iei, formul chimic, indice, compozi ia perio adele I III i a compuilor lor; metale, formula general, molecular, electroni c, calitativ i cantitativ a substan ei, masa nemeta le, oxizi, baze, acizi, sruri (neutre); de structur; schimbarea periodic propriemoleculara relativ; cantitatea de subsubstan organic, structur chimic, omot ilor ale substan elor simple i aci zice stan , molul, masa molar, volumul molo g, serie omoloag, grupe alchil (radical), ale substan elor compuse; propr iet ile sublar; tipuri de formule (molecular, strucizomer, izomerie (de caten, de pozi ie, de stan elor cu diferite tipuri de legtur chimitural, electronic, general); metale i func iu ne), grup func ional, nomenclac; metale, nemetale, oxizi, baze, acizi, sruri nemetale, clase de substan e anorganice tura trivial i sistematic pentru compuii (neutre, acide); substan organic, s ructur (oxizi, oxizi acizi, oxizi bazici, acizi , baze, anorganici i organici; hidrocarburi saturate chimic, omolog, seri e omoloag, grupe alchil sruri neutre); substan e organice (hidroi nesaturate (alcani, alchene, alcadiene, al- (radical), izomer, izomerie ( de caten, de pozicarburi (metan, etan, propan, butan, etichine), arene/hidrocarburi aromatice (benie, de func iune), grup fun c ional, nomenlen, acetilen), polietilen, metanol, etaze n), alcooli (mono- i polihidroxilici), fenol, clatura trivial i sistematic pe ntru compuii nol, acid acetic, grsimi, hidra i de carbon am ine, aldehide, acizii carboxilici, esteri, granorganici i organici; hidr ocarburi saturate (glucoza, zaharoza, amidon, celuloza ), simi, spunuri, hidra i de carbon, (mono-, di-, i nesaturate (alcani, ci cloalcani, alchene, aminoacizi, proteine. polizaharide), aminoacizi, proteine, compui alcadiene, alchine), arene/ hidrocarburi aromacromoleculari (monomer, polimer, fragmatice, deriva i halogena i

ai alcanilor, alcooli ment structural, grad de polimerizare), mase ol, amine, aldehiplastice, cauciucuri; legtura genetic dintre esteri, grsimi, clasele substan elor anorganice i organice. ono-, di-, poliproteine, compui macromoleculari (monomer , polimer, fragment structural, grad de pol imerizare), mase plastice, cauciucuri; legtura genetic dintre clasele substan elor anorganice i organice; reactivi analitici specifici i de grup, clasificarea acido- bazic cationilor i an ionilor. 1 2 3 ----------------------- Page 124----------------------1 2 4 (mono- i polihidroxilici), fen de, aceton, acizii carboxilici, spunuri, hidra i de carbon, (m zaharide), aminoacizi,

1.1.4. Definete i explic no iunile chimi1.1.4. Definete i explic sistemul de no iuni 1.1.4. Definete i explic sistemul de no iuni ce despre legtura chimic: legtur covadespre reac ii chimice: reac ii chimice, ecua ii despre reac ii chimice: reac ii chi mice, ecua ii lent nepolar i polar, legtura ionic, chi mice (moleculare, ionice, electronice, terchimice (moleculare, i onice, electronice, terlegtura metalic. mochimice); clasificarea reac iilor (de commochimice); cla sificarea reac iilor (de combinare, de descompunere, de substitu ie, de de substitu ie, de schimb, de neutralizare, exo- i endotermice, e, exo- i endotermice, binare, de descompunere, schimb, de neutralizar

de oxido-reducere (ROR), omogene i eteucere (ROR), omogene i eterorogene, reversibile i ireversibile, catalitice; ile i ireversibile, catalitice; de de adi ie, eliminare, hidrogenare, hidratare, idrogenare, halogenare, hihalogenare, nitrare, deshidratare, hidroliz, eshidratare, hidroliz, polipolimerizare, policondensare, densare, esterificare); efect ac iei esterificare);

de oxido-red gene, reversib adi ie, eliminare, h dratare, nitrare, d merizare, policon termic al re

efect termic al reac iei chimice; catalizator; chimice; viteza reac iei,

procese de oxido-reducere, oxidant, reducchimic, constanta de echilibru, cator, oxidare, reducere. procese de oxido-reducere, oxidant, xidare, reducere, metoda bilan u-

echili brul talizator; reductor, o lui electr

onic; electroliza topiturilor i solu iilor de NaCl, KCl; tehnologie chimic, caracteristica i pregtirea materiei prime; partea de mas a im purit ilor i a substan ei pure, produsul r eac iei, randamentul reac iei chimice; condi ii le optime de realizare a procesului chimic; r eac ie analitic, semnalul analitic, analiza c antitativ i calitativ, identificarea cationilor (Pb2+; Ca2+, Ba2+, Fe3+, NH4+) i ani-

2-

2onilor (Cl

, SO4

, CO3

), analiza unui amestec de cationi

/anioni; identificarea carbonului, hidrogenului , halogenului n compuii organici. ----------------------- Page 125-----------------------

1.1.5. Definete i explic no iunile chimi1.1.5. Definete i explic sistemul de no i1.1.5. Definete i explic sis emul de no ice despre reac ii chimice: semnele reac iuni despre solu ii: solu ie, solvent, substan uni despre solu ii: solu ie, solvent , substan ilor chimice, tipuri de reac ii chimice (de dizolvat, partea de mas a substan ei dizoldizolvat, partea de mas a substan ei dizolcombinare, de descompunere, de substivate, solubilitatea (n baza Tabelului solubilivate, concentra i a molar, solubilitatea (n tu ie, de schimb); catalizator, condi iile t ii); electrolit, neelectrolit, electrolit tare i baza Tabelului solubilit ii), solu ii saturate, de declanare i de decurgere a reac iilor sla b; disocia ia electroli ilor, indicatori. nesaturate, densitatea s olu iei; electrolit, nechimice; ecua ia chimic (molecular, ioelectrolit, electrol it tare, de trie medie, slab; nic), substan a ini ial, produsul reac iei, disocia ia electroli ilor, g rad de disociere, neconservarea masei n reac iile chimice, utralizarea, hidr oliza srurilor, produs de socoeficient. lubilitate; pr odusul ionic al apei, exponent de hidrogen pH, c aracterul reac iei mediului unei solu ii, indicat ori acido-bazici, volumetria, titrarea, solu ia standard. 1.1.6. Definete i explic no iunile chimice despre solu ii: solvent, substan dizolvat, partea de mas a substan ei dizolvate; indicatori (turnesol, metiloran j, fenolftalein) i colorarea lor n solu ii de acizi i baze; electrolit, neelectrolit, dis ociere electrolitic, electrolit tare i s lab; apa potabil, apa natural, apa distilat,

apa mineral, duritatea apei (calitativ) , purificarea apei. 1.2.1. Formuleaz i explic: 1.2.1. Formuleaz i explic: Legea constan ei compozi iei substan eLegea constan ei compozi iei substan elor; Legea constan ei compozi i ei substan elor; Formularea i explicarea lor; Legea conservrii masei substan ei; Legea conservrii mase i substan ei; legilor i principiilor chi- Legea conservrii masei substan ei; Legea periodicit i; cauzele periodicit ii; Legea periodicit i; cauzele per iodici t ii; mice de baz Legea periodicit ii; Legea lui Avogadro. Legea lui Avogadro; Principiul Le Chtelier, decauzele periodicit ii plasarea echilibru lui chimic Standardul 1.2. 1.2.1. Formuleaz i explic: 1 2 5 ----------------------- Page 126----------------------1 2 6 Standardul 1.3. 1.3.1. Definete i explic modelul plane1.3.1. Definete i explic : teoria structurii 1.3.1. Definete i explic: teoria structurii atotar al atomului. atomului;principiile de baz ale teoriei disomului; pr incipiile de baz ale teoriei disocia iei Descrierea i explicarea cia iei electrolitice (TDE); condi iile decurgerii electrolitice (TDE) ; condi iile decurgerii reac iiteoriilor chimice reac iilor de schimb ionic; principiile de baz lor de schimb ionic; principiile de baz ale teoriale teoriei structurii chimice; postulatele Tecturii chimice; teoria structurii chimice a oriei atomo-moleculare n baza compozi iei postulatele Teoriei atosubstan ei, tipului legturii. re n baza compozi iei substan ei, legturii i structurii chimice. 1.3.2. Explic formarea legturii covalente i ionice. 1.3.3. Explic disocierea electrolit ic a acizilor, bazelor alcaline, srurilor. ei stru substan elor organice; mo-molecula tipului

Standardul 1.4. 1.4.1. Descrie: rspndirea n natur, com1.4.1. Caracterizeaz: elementele chimice n 1.4.1. Caracterizeaz: pozi ia, structura, propriet ile fizice i func ie de pozi ia lor n SP (perioadele I III)- elementele chimice din perioadele I IV Caracterizarea, clasifica- chimice ale apei; compozi ia i importanacizii, bazele, srurile ca electroli i; legtura (subgrupele pr incipale) n func ie de pozi ia rea i compararea elea aerului; circuitul nemetalelor n mediu ge netic dintre clasele de compui anorganici lor n SP; acizi i, bazele, srurile ca electromentelor chimice, reac ii(oxigen, azot, carbon). i organici; substan ele cu diferite tipuri de li i; amfot eritatea aluminiului, oxidului i lor chimice, substan elor legturi chimice, cauciucul (natural, butadiehidroxid ului lui; propriet ile spe cifice ale sulfuric nic, vulcanizat) dup compozi ie, propriet i concentrat, ale acidului acidului azotic cu Mg, Zn, Cu, Ag, C); propriet ile chimice spe cifice ale srurilor acide (NaHCO , 3 Ca(H CO ) ), ob inerea, importan a lor; in3 2 flue n a reciproc a atomilor i grupelor de atomi n substan ele organice (toluen, feno l, anilina); propriet ile chimice amfote re ale aminoacizilor; legtura genetic dint re clasele de compui anorganici i organi ci; principiile producerii varului nestins, etan olului, a fontei i o elului; cimentului i

fizice, ob inere i utilizare concentrat i diluat (interac iunea

stic lei; produselor petroliere. ----------------------- Page 127----------------------4.2. Compar: omilor i io-

1.4.2. Caracterizeaz: elementele chimice 1. propriet ile atomilor n 1.4.2. Compar: propriet ile a

cu numerele de ordine 1-20 dup pozi ia baza structurii electronice; sursele naturale nilor n baza configura iei/ structuri i electrolor n SP; metalele (Na, K, Ca, Al, Fe ) i de hidrocarburi (gaz natural i petrol) dup nice; propriet ile periodi ce ale elemente lor nemetalele (clor, hidrogen, oxigen, sulf , compozi ie i utilizare, propriet ile periochimice din subgrupe prin cipale: electroneazot, fosfor, siliciu, carbon): rspndirea n d ice ale elementelor chimice din perioadele gativitatea, propriet ile metalice i ne metamediu, pozi ia n SP, structura atomului, I III (electronegativitatea, valen ele i gra- lice, propriet ile de oxidant i re ductor (n valen ele, gradele de oxidare, rolul biolodele de oxidare posibile, propriet ile metasubstan e simple); proprie t ile acido-bazice gic, propriet ile fizice i chimice, utilizalice i nemetalice), compozi ia i propriet ile ale compuilor lor (oxizi, hidroxizi) ; proprierea; compozi ia, ob inerea, propriet ile, oxizilo r; substan ele cu diferite tipuri de legt ile fizice ale substan elor cu dife rite tipuri utilizarea celor mai importan i compui ai tur chimic (compozi ia, tipul legturii chide legturi chimice i re ele cristali ne; sursele metalelor i nemetalelor; ob inerea memice, formulele electronice i de structur, naturale de hidrocarburi dup or igine, rspntalelor, oxigenului, hidrogenului. propriet ile fizice) fibrele naturale (bumbac, dire n natur, propriet i fizi ce, compozi ie, in, ln, mtase), sintetice (capron), artificiale ilizare; cauciucul na(triacetilceluloz) dup compozi ie, proprieic, vulcanizat i net i (mecanice, igienice, estetice). nerea, propriet i ; fibrele naturale (bumbac, in, ln, mtase), sinteti ce (capron), artificiale (triacetilceluloz) d up compozi ie, proprieprincipii de prelucrare, ut tural, butadienic i izopren vulcanizat (compozi ia, ob i fizice, utilizarea)

t i (mecanice, igienice , estetice).

1.4.3. Compar: corpuri i substan e; 1.4.3. Caracterizeaz i compar: nemetale1.4.3. Caracterizeaz i compar: neme talele: atomi i molecule; fenomene fizice i le, metalele: locul n SP, structura atomului, metodele de ob inere, pr opriet ile chi mice chimice; simboluri i formule chimice; valen ele, gradele de oxidare, rolul biologic, generale (reac iile cu meta lele i nemetalele), propriet i fizice, chimice i fiziologice; structura, ob inerea, propriet ile fizice i utilizarea; compuii hidrogena i ai nemetamasa atomic, masa molecular relativ chimi ce, utilizarea; compozi ia, ob inerea, lelor: nomenclatura, structura, pr opriet ile i masa molar; schimbarea propriet ilor propriet il e, utilizarea celor mai importan i fizice i chimice, ob inerea, utilizarea, rolul nemetalice/metalice ale elementelo r compui ai metalelor i nemetalelor; subbiologic;metalele: meto dele generale de obchimice n perioadele i subgrupele stan ele organice studiate: defini ie, formul inere, propriet ile chimice generale n ba a principale ale SP; propriet ile chimice ale g eneral, specificul legturilor chimice, omoSP, Seriei tensiunii metalel or, legturilor genemetalelor pe baza Seriei de substituire a logii, izomeria, nomenclatur, metodele de tice; compozi ia, structura, ob inere a, proprimetalelor / pozi iei metalelor n Sistemul ob in ere, propriet ile fizice i chimice, utiliet ile, utilizarea celor mai im portan i comperiodic; nemetalele unei perioade/ grupe zarea. pui ai metalelor, nemetalelor;substan ele ale Sistemului periodic dup structura organice studiate: def ini ie, formul general, atomului i propriet ile nemetalice. specificul legturilor chi mice, omologii, izomeria, nomenclatur, m etodele de ob inere, propriet ile fizice i ch imice, utilizarea. 1 2 7 ----------------------- Page 128----------------------1 2 8

1.4.4. Explic criteriile clasificrii: subst an1.4.4. Explic principiile clasificrii: compu1.4.4. Explic pr incipiile clasificrii: compuelor n simple i compuse, anorganice i ilor macromoleculari dup: provenien ilor macromoleculari dup: provenien organice, metale i nemetale, n clase de ( naturali, artificiali, sintetici), ob inere (poli(naturali, art ificiali, sintetici), ob inere (policompui anorganici, electroli i i neelecmerizare, policondensare); structur (liniar, merizare, policondensare); structur (liniar, troli i; reac iilor chimice (de combinare , ramificat, spa ial). ramificat, spa ial), a cationilor i anionilor n descompunere, substitu ie, schimb). grupe anali tice. 1.4.5. Explic principiile clasificrii: compufic: reac iile chimice dup diferiilor macromoleculari le anorganice i organice compui. merizare, policondensare); structur (liniar, ramificat, spa ial). 1.4.6. Clasific: reac iile chimice dup diferite criterii; substan ele anorganice i organice dup: provenien 1.4.5. Clasi te criterii; substan e dup clase de

(naturali, artificiali, sintetici), ob inere (poli-

dup clase de compui. Standardul 1.5. 1.5.1. Stabilesc corela ia dintre: pozi ia 1.5.1. Coreleaz: pozi ia elementului n SP, 1.5.1. Coreleaz: rspndirea atur a neelementului n SP, structura atomului, castructura atomului, tipul lui (metal/nememetalelor cu metodele de ob inere a lor n Stabilirea rela iilor cauzracterul elementului (metalic/ nemetalic) t al), compozi ia atomului (protoni, neutroni, industrie i n laborator; activita tea chimic efect dintre utilizarea, i substan ei simple (metal/ nemetal); vaelectroni), repartizarea electronilor pe nivele a metalelor, rspndire a lor n natur i mecompozi ia, propiet ile, len ele i gradele de oxidare, compozi ia energetice, v alen ele i gradele de oxidare potodele generale de ob ine re i de protec ie compuilor; legtura chimic metalic, ob inerea substan elor i sibile, caracterul (metallic/ nemetalic, de oximpotriva coroziun ii; oxizi acizi, acizi agen i propriet ile fizice i utilizarea metalelor; influen a lor asupra omudant/reductor), formula substan ei simple, poluan i ploi acide p rotec ia mediului

lui i mediului le compuilor cu oxigen i hidrogen, -

activitatea chimic a metalelor i rspndirea lor n mediu sub form de substan formule impact general/personal; concentra ia ionilor +

simpl/ substan e compuse; con inutul denu mirile lor, caracterul oxidului superior; H i OH cu caracterul mediului u nei so lu iei compuilor calciului, calitatea apei, metofrac iile distilrii petrolului cu utilizarea lor. apoase i cu valo rile pH-ului n ele. dele de dedurizare a ei; domeniile de uti lizare ale substan elor organice studiate i propriet ile lor. 1.5.2. Stabilesc rela ii cauz-efect dintre: 1.5.2. Explic rela ia cauz-efect dintre utili1.5.2. Explic rela i a cauz-efect dintre utiliutilizarea oxigenului i hidrogenului, prozarea substan elor anorganice i organice i zarea substan elor anor ganice i organice i priet ile lor, ac iunea biologic; compozicompozi ia, tipul legturii chimice, propriecompozi ia, structura, tipul legturii chimiia, clasa de compui, ob inerea, reac iile t ile fizice i chimice, ob inerea, metode de ce, propriet ile fizice i chimice, ob inere a, posibile, utilizarea substan elor anorganiidentificare, influen a lor asupra omului i metode de identific are, influen a lor asupra ce, influen a asupra mediului. mediului. omului i med iului. ----------------------- Page 129----------------------1.5.3. Deduce propriet ile chimice i ob1. 5.3. Stabilesc legtura cauz-efect dintre: 1.5.3. Deduce legtura cauz-efect din tre: inerea oxizilor, acizilor, bazelor, srurilor compozi ia - structura izomeria i nomenpozi ia elementului n SP, struct ura atomupe baza schemei legturilor genetice a c latura; structura propriet ile utilizarea lui, valen ele i gradele de oxid are posibile, substan elor anorganice . pentru substan ele organice; proptiet ile cocaracterul (metallic/nemetali c/amfoter, de mune ale substan elor anorganice/organice l i comn baza compozi gturii chimice i iei comune. oxidant/reductor), substan a simp puii lui: compozi ia, tipul le re elei cristaline, propr iet ile fizice, caracte-

rul chimic, utilizarea; compozi ia structura izomeria i nomenclatura; structura propriet ile utilizarea pentr u substan ele organice; propriet ile comun e ale substan elor anorganice i organice n baza compozi iei/ structurii comune. 1.5.4. Deduce: propriet ile chimice, metodeimice, metodele generale de ob inere a oxizilor, hidroxizilor, izilor, hidroxizilor, srurilor pe baza legturilor genetice i TDE. lelor pe baza ; posibilitatea reaciilor dintre metale i sol u iile apoase de acizi, sruri, utiliznd Seria act ivit ii metalelor; influen a diferitor factori asupra vitezei reac iei chimice i deplasrii echil ibrului chimic (con1.5.4. Deduce: propriet ile ch le generale de ob inere a ox srurilor ale metalelor i nemeta legturilor genetice i TDE

form prin cipiului Le C htelier). Standardul 1.6. 1.6.1. Argumenteaz: importan a desco1.6.1. Argumenteaz: legtura chimiei cu alte 1.6.1. Argumenteaz: legtura chimiei c u alte peririi Legii periodicit ii i Sistemului pe- tii n e; influen a chimiei asupra vie ii omului tiin e; influen a chimiei asupra vie ii omului

Aprecierea valorilor ti- riodic al elementelor chimice, elucidnd i a mediului; importan a studierii chimiei; a mediului; importan a studierii chi miei anorin ifice din domeniul aportul lui D. Mendeleev; cerin ele fa transf ormrea substan elor, utilizarea lor i ganice i organice, rolul substan elor anorg anichimiei i manifestarea de apa potabil, calitatea apei i necesitain fluen a lor asupra omului i a mediului. ce i organice pentru via a i sntatea o ului; atitudinii fa de studie- tea purificrii ei. necesitatea studierii compuilo

r organici n corea ei rela ie cu rspndirea lor n natur/organism, rolul biologic; importa n a reac iilor de schimb ionic pentru deducerea metodelor de ob inere i transformare a compuilor anorganici; necesitatea analizei ch imice pentru asigurarea calit ii materiei prime, p rodusului final, monitorizarea continu a strii mediului. 1 2 9 ----------------------- Page 130----------------------1 3 0 1.6.2. Aprecieaz: importan a i rolul bio1.6.2. Aprecieaz importan a legilor funda1.6.2. Aprecieaz valoarea: Legii periodicit ii, logic al metalelor, nemetalelor, a compumentale ale chimiei: Legii periodicit ii, Te- Teoriei structurii atomul ui i Teoriei structurii ilor lor (oxizilor, acizilor, bazelor, sr uri- oriei structurii atomului i Teoriei structurii chimice pentru explica rea i prognozarea prolor; importan a ngrmintelor minerale; chimice pe ntru n elegerea, explicarea i propriet ilor substan elor i transformrilor ; rolul apei n via a cotidian i rolul vital al gn ozarea propriet ilor substan elor i transTeoriei atomo-moleculare pentru n eleger ea solu iilor; problemele resurselor de ap i formr ilor lor; Teoriei atomo-moleculare. cauzalit ii fenomenelor lumii nco njurtoare; calit ii apei potabile n Republica Moldolegilor fundamentale ale ch imiei pentru dezva. voltarea tiin ei. 1.6.3. Aprecieaz importan a studierii 1.6.3. Manifest responsabilitate, perseve1.6.3. Estimeaz rolul anali zei chimice n insubstan elor i transformrilor lor. r en , creativitate n studierea fenomenelor, dustrie i via a omului, n monitorizarea cal

ino iunilor i faptelor i aplicarea cunotin eului i a snlor dobndite. . Manifest perseveobiectivitate,

t ii produselor, ocrotirii med

t ii. 1.6.4. Manifest interes fa de studierea 1.6.4 toleran , 1.6.4. Manifest responsabilitate,

chimiei. empatie, abilit i de activitate individual i a fenomenelor, colaborare n grup. icarea cunonin e-

ren , creativitate n studier no iunilor i faptelor i apl

lor dobndite. 1.6.5. Manifest perseveren , indepen1.6.5. Manifest obiectivitat e, toleran , emden , abilit i de colaborare n activitpatie, abilit i de activitate indivi dual i coile de nv are n grup. laborare n grup. Domeniul II. Comu nicarea n limbajul specific chimic Standardul 2.1. 2.1.1. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, 2. 1.1. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, mo2.1.1. Utilizeaz formule, ecua i i chimice, moUtilizarea formulelor, modele i scheme pentru reprezentarea de le i scheme pentru reprezentarea structudele i scheme pentru repre zentarea structuecua iilor chimice, modestructurilor i propriet ilor substan elor rilor i p ropriet ilor substan elor indicate n rilor i propriet ilor substan elor indicate n lelor i schemelor pentru anorganice i organice indicate n StanS tandardul 1.4. Standardul 1.4. reprezentarea structuri- dardul 1.4. lor i propriet ilor substan elor anorganice i organice ----------------------- Page 131----------------------2.1.2. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, 2.1.2. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, 2.1.2. Utili zeaz formule, ecua ii chimice, modele i scheme la rezolvarea urmtoamodele i scheme la rezolvarea urmtoarelor modele i scheme la rezolvarea urmtoarelor relor tipuri de probleme: tiputi de probleme: calcule n baza corelaiei tiputi de probleme: calcule n baza corelaiei Aplica ii de calcul n baza formulei chintre cantitatea de substan, masa, volumul, ntre cantitatea de substan, masa, volumul, mice: Mr, M, , m; (, m, V); calcule n baza ecuaiei chimice numrul de particule

a substanei, numrul Calcule n baza corela iilor dintre canti(, m, V) a substanei; calcule n baza corelalui Avogadro (, m, V , N, N ); calcule n baza A tre partea de mas a substanei dizolva) a substanei; calcule tatea de substan , masa molar, masa iei n ecuaiei chimice (, m, V

substan ei; te, mas/volumul soluiei, densitatea soluiei; n baza ecuaiilor termochimi ce: corelaia din Determinarea masei unei substan e n calc ule n baza ecuaiei chimice, cunoscnd tre masa/volumul substanei, cantitate a de baza ecua iei chimice, cunoscnd canmasa/volumul soluiei, partea de mas a cldur, efectul termic; d eterminarea masei/ titatea / masa altei substan e partici substanei dizolvate; probleme cu coninut volumului sub stanei dup cantitatea de clpante; aplicativ cu utilizarea substanelor din cursul dur; alctuirea ec uaiei termochimice dup Determinarea pr ii de mas a subde chimie anorganic i organic, probleme masa/volumul substanei i cantita tea de clstan ei dizolvate n solu ie; combinate n cursul de chimie anorganic i dur; calcule n baza corelaiei ntre artea de Determinarea maselor substa n elor organic. mas a substa nei dizolvate, mas/volumul necesare pentru prepararea solu i ei soluiei, d ensitatea soluiei, concentraia mocu o anumit mas i parte de mas de lar, calcule n ba za ecuaiei chimice, cunossubstan dizolvat; cnd masa/volu mul soluiei, partea de mas Calcule n baza corela iilor: sau concentrai a molar a substanei dizolvam (sol.) - - m (subs. diz.); te; calc ule pe baza ecuaiilor reaciilor, dac Determinarea volumului gazului (c. n.) una dins ubstane se afl n exces; probleme dup cantitatea de substan /mas; pentru determi narea masei moleculare rela Determinarea cantit ii de substan / tive/masei molare dup densitatea relativ a masei a unui gaz (c. n.), cunoscnd vo gazului i

invers; stabilirea compoziiei cantilumul gazului; tative a substanei organice dup densitatea Determinarea, n baza ecua iei chimice, relativ i prile de mas ale elementelor, a cantit ii/ masei / volumului unei subproduii de a rdere, formula general, datele stan e, cunoscnd cantitatea /masa / reaciei; cal cule cu aplicarea noiunii de parte volumul altei substan e participante. de mas/de volum a randamentului produsului rea ciei; calcule pentru determinarea prii de mas a substanei pure/ a impuritilor; calcule a concentraiei molare a unei soluii cu o anumit parte de mas a substanei dizolva te i invers; calcule n baza corelaiei: + 1) pHconcentraia ionilor H ionilor OH ) i invers; 1 3 1 ----------------------- Page 132----------------------1 3 2 - concentraia

+ 2) mediul soluiei - pH- concentraia ionilor H /

OH - concentraia molar de acid/baz tare n sol uie (i invers); calcule a volumului/ concen traiei molare a unei soluii participante n pr ocesul de titrare acido-bazic, probleme cu coninut aplicativ cu utilizarea substanelor din cursul de chimie anorganic organic, pro bleme combinate n cursul de chimie anorgan ic i organic.

2.1.3. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, 2.1.3. Utilizeaz formule, ecua ii chimice, 2.1.3. Uti lizeaz formule, e cua ii chimice, mo- Utilizeaz formule, ecua ii chimice, momodele i scheme la deducerea concluziimodele i scheme la deducerea concluziilor dele i scheme la de ducerea concluziilor n calor n cadrul realizrii experimentului chi n cadrul realizrii experimentului chimic con drul realizr ii experimentului chimic conform mic conform Standardelor 4.1.- 4.4. form Standardului 4.1. i Standardului 4.2. Stand ardului 4.1. i Standardului 4.2. Standardul 2.2. 2.2.1. Utilizeaz adecvat legile i termino 2.2.1. Utilizeaz adecvat legile indicate n 2.2.1. Utiliz eaz adecvat legile indicate n logia specific chimiei pentru reprezenta Standardul 1.4. i terminologia specific Standardul 1.4. i terminologia specific chimiUtilizarea adecvat a lerea structurilor i propriet ilor substanchimiei pentru reprezentarea structurilor i ei pentru reprezentarea structurilor i proprigilor i terminologiei speelor anorganice i organice indicate n propriet ilor substan elor anorganice i oret ilor substan elor an rganice i organice. cifice chimiei n diverse Standardul 1.4. ganice. situa ii de comunicare 2.2.2. Utilizeaz adecvat legile i termino2.2.2. Uti lizeaz Utilizeaz adecvat adecvat legile legile i i termino lo-terminolo- 2.2.2. Utilizeaz adecvat legile i terminologia logia specific chimiei la rezolvarea tip ugia specific chimiei la rezolvarea tipurilor de specific chimiei la rezolvarea tiputi de prorilor de probleme indicate n Standardul

probleme indicate n Standardul 2.1. bleme i ndicate n Standardul 2.1. 2.1. 2.2.3. Utilizeaz adecvat legile i termino 2.2.3. Utilizeaz adecvat legile i terminoloUti lizeaz adecvat legile i terminolo-- 2.2.3. Utilizeaz adecvat legile i terminologia logia specific chimiei la deducerea congia specific chimiei la deducerea concluziilor specific chimiei l a deducerea concluziilor n cluziilor n cadrul realizrii experimentul ui n cadrul realizrii experimentului chimic con cadrul rea lizrii experimentului chimic conchimic conform Standardelor 4.1.- 4.4. form Standardului 4.1. i Standardului 4.2. form Standardului 4.1. i Standardului 4.2. Standardul 2.3. 2.3.1. Elaboreaz rapoarte de activit ate 2.3.1. Elaboreazea rapoarte de activitate 2.3.1. Elaboreaz rapoarte de acti vitate expe-Elaboreaz rapoarte de activitate expeexperimental n cadrul realizrii expeexperimental conform Standardului 4.1. i rimental confo rm Standardului 4.1. i Stanelaborarea unor rapoarte rimentului chimic conform Standardelo r Standardului 4.2. dar dul 4.2. de activitate experimen4.1.- 4.4. tal, proiecte, comunicri, lucrri creative ----------------------- Page 133-----------------------

2.3.2. Elaboreaz proiecte, lucrri cre2.3.2. Elaboreaz proiecte, lucrri creative, 2.3.2. Elaboreaz proiecte, lucrri creative, ative privind ac iunea unor produse i es ee privind ac iunea unor produse i proceesee privind: a) Elemente chimice cu imporprocese chimice asupra omului i mese chimice asupra omului i mediului, asigutan vital; b) deducer ea/exemplificarea/ diului, asigurarea securit ii personale rarea securit ii personale i sociale, adopargumentarea corelaiei: compozii a substani sociale, adoptarea modului sntos ta rea modului sntos de via : a) Reaciile ei-tipul legturii chimcie-tipul reelei stalide via : a) Obiectul de studiu Chimia; chim ice din jurul nostru i importana lor; ne-proprieti fizice-utilizarea; c) Ef iciena meb) Aciunea unor produse i proceb) Importana soluiilor; c) CV-ul unui ne- dicamentului n form de pastil, emu sie, susse chimice asupra omului i mediului; metal/metal; d) Compararea compuilor anpensie, soluie (injecii, p icurtoare); d) Soluii c) Importana reaciilor chimice; d) Oxiorganici i organici; e) Utilizarea compuilor n activitatea cotidian; e) caracterul acidozii n viaa noastr; e) Rolul biologic i organici; j) Influena polimerilor asupra me- bazic al unor substane utulizar e n viaa co-

utilizarea srurilor; g) Precipitaii acide; diului/calitii vieii; f) Extragerea zahrului tidian (oet, sod, lapte, ap car azoas), f) Utilizarea bazelor n via a cotidian; i a amidonului; k) Estimarea diversitii, f) investigarea influenei aerulu i, apei, sruri h) Rolul terapeutic al apei minerale. In- complexitii, importanei proteinelor; lor i a apei srate asupra cor oziunii fierului; vestigarea proprietilor organoleptil) Funciile i rolul proteinelor n organism. j) compuii nemetalelor i meta lelor; k) Exa ce ale apei minerale; k) Metalele vieii ; minarea problemelor de poluare a mediului l) Rolul metalelor n dezvoltarea civilizaiei; n baza schemei: oxizi acizi-ageni de polua m) Coroziunea metalelor i metodele de re-protecia mediului; l) Elaborarea proieccombatere a ei n) Importana nemetaletelor ecologice; m) Compararea compuilor lor n viaa omului; o) Influena produilor anorganici i organici; n) Avantajele i dezade ardere asupra mediului, efectul de vantajele utilizri i alcanilor ca combistibil; ser; p) Metanolul i etanolul: aciunea o) Elaborarea schemelor ut ilizrii compuilor asupra organismului; r) Utilizarea polie organici studiai i a produilor; p) Accesibitilenei i protecia mediului; s) Chimia i litatea polimerilor i pr oblema recilcrii lor; sntatea: medicamente, vitamine. r) Fotosinteza-unul din miracolele naturii; s) Alimentarea ech ilibrat; t) Argumentarea rolului chimiei i al cunotinelor chimice pen. 1 3 3 ----------------------- Page 134----------------------1 3

tru mbuntirea calitii viei

Standardul 2.4. 2.4.1. Selecteaz i prezint informa ii 2.4.1 . Selecteaz i prezint informa ii chimi2.4.1. Selecteaz i prezint informa ii c ichimice din diverse resurse didactic e, ce din diverse resurse didactice, prin schece din diverse resurs e didactice, prin scheme Prezentarea informa ilor prin scheme, tabele, diagrame. me, tabele, diagrame n cazul dezbaterilor cu tabele, diagrame n cazul dezbate rilor cu gechimice, selectate din digenericul: a) Aspectul industrial, ecologic al nericul: a) Explozi vii, impactul pozitiv/negaverse resurse didactice, interaciunii oxizilor acizi cu apa; b) Avantajetiv; b) Caracterul pozi tiv al utilizrii alcoolului prin scheme, tabele diale i dezavantajele utilizrii alcanilor ca surs (n medicin, ca materie prim etc. , i a celui grame de combustibil; criza energetic; c) Influena negativ; c) Utilizarea e sterilor n industria polimerilor asupra tc.; d) Valoarea aia mediului/calitii vieii; alimentar, cosmetologie e grsimilor n aliment

d) Caracterul atractiv al produselor alimentanoastr; obezita-

re, cosmetice n corelaie cu coninutul or chiatea unui sistem de mic; e) Importana grsimilor n alimentaia t; j) Fibrele noastr; f) Importana hidrailor de carbon n - pro- i contra; alimentaia noastr; g) Avantajele i dezavanl lor, accesibilitatea, tajele utilizrii compuilor macromoleculari. rodusele n baza lor; tiv/negativ n mediu, via-

tea, anorexia; e) Neceit alimentaie complex i echilibra sintetice, artificiale, naturale f) Masele plastice, tipu reciclarea, poluarea cu p k) Chimia, rolul pozi

, sntate. 2.4.2. Realizeaz dezbateri i studii de caz 2 .4.2. Realizeaz studii de caz cu genericul: 2.4.2. Realizeaz studii de caz cu genericul: cu genericul: a) Influena compuilor hidroxilici i a a) Transformrile reciproce ale carbonailor i a) Investigarea experimental a apei disproduilor pe baza lor asupra calitii vieii; hidrocarbonailor n natur i n otidiatilate i a diferitor soluii cu indicatori; b) Stabilirea tipului de aromatizator (natural, n; b) Investigarea aciunii alde

hidei formice b) Modelarea procesului de epurare a identic natural, sintetic) dup marcaj; c) Obeasupra proteinelor; c ) Analiza marcajelor de apei n condiii casnice; zitatea i anorexia ca rezultat al unei atitudini produse alimentare, cosmeti ce, esteri utilic) Interpretarea datelor prezentate pe eti-

incorecte fa de alimentaia sntoas. zai (dup denumire), formularea c luziilor; chetele sticlelor de ap mineral ; d) Cercetarea unor caracteristici ale compud) Investigarea caracterului mediului a apei gazoase, apei de ploaie etc. ilor organici, utilizai n viaa de toate zilele; e) Compararea deterge nilor sintetici cu spunul dup compoziie, efec tul de splare, aciunea asupra mediulu i; j) Hrtie, recilarea ei, materialele de altern ativ; f) Marcajul produselor, descifrarea lo r (denumirea polimerului, tipul lui) recomandri de utilizare i ngrijire. ----------------------- Page 135----------------------Domeniul 3. Rez olvarea problemelor/situaiilor problem Standardul 3.1. 3.1.1. Rezolv tipurile de proble me con3.1.1. Rezolv Rezolv ti purile tipurile de de probleme pro bleme con-con- 3.1.1. Rezolv tipurile de probleme conRezolv ti purile de proble me con-form Standardului 2.1. fo rm Standradului 2.1. Rezolvarea exerci iilor i problemelor prin aplicarea algo3.1.2. Alctuiete tipuri de proble me sti3.1.2. Alctuiete tipuri de probleme sti3.1.2 AlctuieAlctuiete te ti puri tipuri de de probleme probleme sti -stiritmilor chimici studia i pulate n Standardul 2.1. pulate n Standardul 2.1. pulate n Standardul 2.1. form Standardului 2.1.

3.1.3. Deduce i aplic algoritmul de r ezol3.1.3. Deduce i aplic algoritmul de rezol3.1.3. Ded uce i aplic algoritmul de rezol- Deduce i aplic algoritmul de rezolvare a unei probleme de calcul. vare a unei probleme de calcul. va re a unei probleme de calcul. Standardul 3.2. 3.2.1. Argumenteaz importan a unor sub 3.2.1. Argumenteaz importan a unor sub-Argumenteaz importan a unor s ub- 3.2.1. Argumenteaz importan a unor sub- Argumenteaz importan a unor subArgumentarea avantajelor stan e utilizate frecvent n via a cotidi an. stan e utilizate frecvent n via a cotidian. stan e utilizate fre cvent n via a cotidian. pe care le ofer chimia n rezolvarea problemelor con3.2.2. Estimeaz importan a studierii s ub3.2.2. Esti meaz importan a studierii sub-Estimeaz importan a studi erii sub- 3.2.2. Esti meaz importan a studierii sub-Estimeaz importan a studierii sub temporaneit ii i pentru mstan elor i transformrilor lor, avantajele stan elor i transformrilor lor, avantajele stan elor i transformrilor lor, avantajele bunt irea calit ii vie ii pe care le ofer chimia pentru via a cotidipe care le ofer chimia pentru via a cotidipe care le ofer chimia pentru via a cotidian, n rezolvarea problemelor de mediu . an n rezolvarea problemelor de mediu. an n rezolva rea problemelor de mediu. 3.2.3. Exemplific importan a substan el or 3.2.3. Exemplific importan a substan elor 3.2.3. Exempli fic importan a substan elor chimice n via a omului chimice n via a omului. chimice n v ia a omului. Domeniul 4. Investigarea exper imental a substanelor i a proceselor chimice

Standardul 4.1. 4.1.1. Elaboreaz planul unei activit i ex 4.1.1. Elaboreaz planul unei acti vit i ex- Elaboreaz planul unei activ it i ex- 4.1.1. Elaboreaz Elaboreaz planul planul unei unei activitacti vit i i ex perimentale, formuleaz obiectivele i p roperimentale, formuleaz obiectivele i properimentale, formuleaz obiectivele i proPlanificarea, efectuarea i gnozeaz rezultatele. gnozeaz rezultatele. gnozeaz rez ultatele. interpretarea rezultatelor 4.1.2. Efectueaz experien e de labora tor 4.1.2. Efectueaz experien e de laborator 4.1.2. Efectueaz experien e de laborator experimentului chimic i lucrri practice, conform instruc iu nilor i lucrri practice, conform instruc iunilor i lucrri practice, conform instruc iunilor propuse, respectnd regulile de securi tate. propuse sau planului elaborat, respectnd propuse sau pl anului elaborat, respectnd regulile de securitate. lile de securitate. regu

1 3 5 ----------------------- Page 136----------------------1 3 6 4.1.3. Realizeaz cu precizie opera i ile ex4.1.3. Realizeaz cu precizie opera iile ex4.1.3. Real izeaz Realizeaz cu cu precizie precizie operaopera iile iile ex-experimentale: fixarea eprubetei n c letar/ perimentale: fixarea eprubetei n cletar/ perimentale: fixarea eprubetei n cletar / stativ, nclzirea, dizolvarea subs tan elor stativ, nclzirea, dizolvarea substan elor stativ, nclzirea, dizol varea substan elor solide, filtrarea, vaporizarea, msurarea solide, filtrarea, vaporizarea, msurarea solide, filtrarea, va porizarea, msurarea vovolumului substan elor lichide, cntrirea. volumului substan elor lichide, cntrirea. lumului substan elo r lichide, cntrirea. 4.1.4. Utilizeaz eficient reactivii ch imici. 4.1.4. Utilizeaz eficient reactivii chimici. 4.1.4. Ut ilizeaz eficient reactivii chimici. 4.1.5. Men ine n ordine ustensilele i loc ul 4.1.5. Men ine n ordine ustensilele i locul 4.1.5. Men ine n ordine ustensilele i locul de lucru n laborator. de lucru n laborator. de lucru n laborator. 4.1.6. Efectueaz observri asupra propri e4.1.6 . Efectueaz observri asupra propri4.1.6. Efect ueaz observri asupra proprie- Efectueaz observri asupra propriet ilor substan elor i proceselor chimice i et ilor substan elor i proceselor chimice t ilor substan elor i proceselor chimice i deduce concluzii. i deduce concluzii. deduce concluzii. 4.1.7. Elaboreaz rapoarte de activitat e ex4.1.7. Elaboreaz rapoarte de activitate 4.1.7. E laboreaz rapoarte de acti vitate ex-Elaboreaz rapoarte de activitate experimental conform algoritmului: ob iecexperimental conform algoritmului: perimental conform algoritmului: obiective, mod de lucru, observri efec tuate, obiective, resurse, mod de lucru, observri tive, mod de lucru, obs ervri efectuate, interpretarea rezultatelor experi mentale, efectuate, interpretarea rezultatelor expeinter pretarea rezultatelor experimentale, concluzii. rimentale, concluzii. concl uzii. 4.1.8. Manifest responsabilitate i obie cti4.1.8. Manifest responsabilitate i obiecti4.1.8. Manif

est responsabilitate i obiecti -Manifest responsabilitate i obiectivitate n efectuarea i interpretarea exp erivitate n efectuarea i interpretarea experivitate n efect uarea i interpretarea experimentelor chimice. mentelor chimice. mente lor chimice. Standardul 4.2. 4.2.1. Efectueaz experien e de purif icare 4.2.1. Ob ine n laborator oxigen, hidrogen, 4.2.1. Ob ine n laborator oxigen , hidrogen, a srii de buctrie; a apei prin metoda oxid de carbon (IV), etilen i studieaz oxid de carbon (IV), e tilen i studieaz Cercetarea experimental sedimentrii, filtrrii prin hrtia de filtru i propriet ile lor fizice i chimice propriet ile lor fizice i chimice. a ob inerii i propriet ilor crbune activat. 4.2.2. Efectue az experien e chimice pensubstan elor i a proceselor 4.2.2. Efectueaz experien e chimice pen4.2.2. Efectueaz experien e chimice pentru a cerceta: chimice tru a cerceta: tru a cerceta: 1) Schimbarea periodic a propriet ilor 1) Corpuri din diverse substan e (sticl, 1) Mediul solu iilor apoase (cu ajutorul metali ce ale substan elor simple i acilemn, cauciuc, mase plastice, fi bre, meindicatorului universal). do-bazice ale substan elor compuse. tale); mostre de metale i nemetal e. 2) Disocia ia electrolitic, condi iile reali2) Propriet il e fizice ale substan elor cu 2) Stabilirea tipului de legtur chimi c n zrii reac iilor de schimb ionic. diferite tip uri de legtur chimic. mostrele de substan e propuse n baz a 3) Arderea compuilor organici (alcool 3) Valoar ea pH-ului i mediul solu iilor compozi iei lor. etilic, parafin, celuloz). apoase (cu ajutorul indicatorului uni3) Fenomenele fizice i chimice ( arderea 4) Propriet ile chimice ale acidului acetic. versal ). lumnrii/chibritului, evaporarea apei, 5) Denaturarea proteinelor. Factorii dena4) Hidr oliza srurilor. nclzirea plcii de cupru, interac iun ea turrii: temperatura, ac iunea acizilor 5) Disocia ia el ectrolitic, condi iile realisodei alimentare cu acid acetic) . minerali, bazelor, srurilor, alcoolului, zri i reac iilor de schimb ionic. acidului acetic. ----------------------- Page 137----------------------4) Semnele reac iilor chimice.

6) Mostre de substan e anorganice (meta6) Propriet ile chimic e generale ale ne5) Reac ii chimice de combinare, de desle, nemetale, oxizi, acizi, baze, sruri). metalelor, meta lelor, oxizilor, acizilor, compunere. 7) Mostre de substan e organice: petrol, bazelor i srurilo r. 6) Reac ii de schimb ionic, condi iile real iproduse petroliere, crbune, polieti7) Arderea compuilor or ganici (alcool etizrii reac iilor de schimb ionic. len, polipropilen, cauciucuri, mase lic, parafin, celuloz). 7) Propriet ile chimice generale ale meplastice pe baz de rini fenolformal8) Propriet ile chimice ale acidului acetalelor, nemetalelor i ale compuil or dehidice, coloran i, medicamente ob itic comparativ cu ale acidului sulfuric / lor. nute pe baz benzenului i deriva ilor clorhidric. 8) Propriet ile chimice generale ale acizi lui, fibre; grsimi, uleiuri, detergen i, 9) Propriet ile spunului i a le detergenlor, bazelor i srurilor. spunuri. ilor sintetici. 9) Legtura reciproc dintre principalel e 10) Solubi litatea hi dra ilor de carbon. clase de compui anorganici. 11) Denaturarea pr oteinelor. Factorii dena10) Ob inerea oxigenului (prin descomp uturrii: tempera tura, ac iunea acizilor nerea peroxidului de hidrogen) i iden minerali, baze lor, srurilor, alcoolului, tificarea lui. acidului acet ic. 11) Ac iunea solu iilor de baze alca line, acizi oxigena i i neoxigena i asupra in12) Factorii ce influe n eaz viteza de reac ie dicatorilor. n sisteme omog ene i eterogene: natu 12) Oxidarea hidroxidului de fier (II) n aer. ra substan elor, concentra ia, tempera13) Prepararea solu iei de clorur de sodiu tura, catalizator ul, presiunea, suprafa a cu o anumita parte de mas a substande contact a su bstan elor reactante. ei dizolvate.

13) Prepararea sol u iilor de acizi (clorhidric eu o anumit concentra ie le, e zic. fier; bstan e anorganice (meta, acizi, baze, sruri); mostre de m etale i aliaje n corela ie cu procesul d e coroziune. 16) Mostre de substan e organice: petrol, produse roliere, pilen, crbune, cauciucuri, polietilen, mase plastice pe baz de rini fenolformaldehidice, col oran i, medicamente ob inute pe baz benzenului i deriva ilor lui, fibre; grsimi, uleiuri, detergen i, spunuri. 1 3 7 ----------------------- Page 138----------------------1 3 8 Standardul 4.3. 4.3.1. Efectueaz reac ii de identifica re ale 4.3.1. Identific: etilena; etanolul prin re4.3.1. E fectueaz reac ii de identificare ale 22- polipro pet 14) Mostre de substan e anorganice: m sau sulfuric) c tale i aliaje (font i o el), nemeta molar. oxizi, acizi, baze, minerale i sruri d 14) Titrarea acido-ba sodiu, potasiu, calciu, aluminiu, 15) Mostre de su mostre de ngrminte minerale. le, nemetale, oxizi

2-

2-

anio

anionilor: SO4 , CO3 , Cl . ac ia de oxidare cu oxidul de cupru (II); alnilor: SO4 , CO3 , Cl . Identificarea unor substan e coolii polihidroxilici cu hidroxidul de cupru anorganice i organice, a ca(II); aldehidele prin reac ia cu hidroxidul de tionilor i anionilor. cupru (II) i solu ia amoniacal de oxid de argint; acidul formic i acetic; glucoza prin reac ia cu hidroxidul de cupru (II) i solu ia amoniacal de oxid de argint, amidonul cu iod, proteinele (denaturarea, reac iile de

culoare cu hidroxid de cupru (II). 4.3.2. Efectueaz reac ii de identificar e ale 4.3.2. Recunoate materialele formate din 1.1.2. E fectueaz reac ii de identificare ale cationilor: Ca2+, Fe3+, NH4+ . compui macromoleculari: mase plastice catio nilor: Pb2+, Ca2+, Ba2+, Fe3+, NH4+ . (polietilen, polipropilen), fibre sintetice

(capron), artificiale (fibre acetat, viscoz) i naturale (bumbac, in, ln, mtase), cauciuc. 4.3.3. Efectueaz identificarea solu iil or de 4.3.3. Propune consecutivitatea realizrii baze alcaline, acizi oxigena i i neoxig ena i reac iilor de identificare pentru un amestec prin ac iunea lor asupra indicatorilor . de 2 -3 cationi/anioni. 4.3.4. Identific oxigenul i oxidul de car1.1.4. Identific: carbonul, hidrogenul i bon (IV). cl orul n compuii organici; etilena; etanolul pr in reac ia de oxidare cu oxidul de cupru (I I); alcoolii polihidroxilici cu hidroxidul de cupr u (II); fenolul (n produsele pe baza lui) prin re ac ia de culoare cu FeCl ; aldehidele prin

3 re ac ia cu hidroxidul de cupru (II) i solu ia am oniacal de oxid de argint; acidul formic i ac etic; glucoza prin reac ia cu hidroxidul de cu pru (II) i solu ia amoniacal de oxid de argin t, amidonul cu iod, proteinele (denaturare a, reac iile de culoare cu hidroxid de cupru (I I), acid azotic). 1. 1.5. Recunoate materialele formate din co mpui macromoleculari: mase plastice (p olietilen, polipropilen), fibre sintetice (c apron), artificiale (fibre acetat, viscoz) i n aturale (bumbac, in, ln, mtase), cauci uc. ----------------------- Page 139----------------------1.1.6. M odeleaz situa ii de identificare a substan elo r anorganice i organice. Standardul 4.4. 4.4.1. Rezolv probleme experimentale la 4.4.1. Rezolv probleme experimentale la 4.4.1. Rezolv probleme exp erimentale la temele: Metalele; Nemetalele. temele: Disocia ia electrolitic; Generalizatemele: Diso cia ia electrolitic; NemetaleRezolvarea problemelor rea cunotin elor la chimia organic. le; Metalele; G eneralizarea cunotin elor la

chimia or ganic. 4.4.2. Elaboreaz algoritmi de rezolvare a z algoritmi de rezolvare a problemelor experimentale. or experimentale. Domeniul 5. Util izarea inofensiv a substanelor chimice 4.4.2. Elaborea problemel

Standardul 5.1. 5.1.1. Descrie regulile tehni5.1.1. Explic i aplic regulile de securitate n lu5.1.1. Explic i aplic reguli e de securitate n lucii securit ii n laboratorul crul cu substan ele anorganice i organice i uticrul cu substan ele anorganice i organice i utilajul Asigurarea securit ii per- de chimie; regulile de lu- laju l chimic. chimic. sonale i sociale n timpul cru cu substan ele solide i lucrului cu substan ele chilichide(luarea probei, nclmice. zirea); utilajul de laborator i modalit ile de lucru cu el. 5.1.2. Respect regulile de 5. 1.2. Respect regulile de pstrare i utilizare a 5.1.2. Respect regulile de pstra re i utilizare a pstrare i utilizare a substansubs tan elor i a utilajului chimic. substan elor i a utilajului c himic. elor i a utilajului chimic. 5.1.3. Formuleaz reguli de 5.1. 3. Formuleaz opinii, judec i originale, solu5.1.3. Formuleaz opinii, j udec i originale, solu ii utilizare inofensiv a gazului ii pe rsonale referitoare la asigurarea securit ii i personale referitoare la asigurarea securit ii i snatural, gazului din butelii, snt ii personale i protec ia mediului. nt ii personale i protec ia etanolului, acidului acetic n baza propriet ilor lor. Standardul 5.2. 5.2.1. Explic rolul biologic i 5.2.1. Explic rolul biologic i utilizarea nemeta5.2.1. Explic rolul biolog ic i utilizarea nemetaleutilizarea nemetalelor (clorul, lelo r; metalelor. lor; metalelor. Corelarea utilizrii inofensisulful, azotul, fosforul, siliciul, ve a substan elor cu propricarbonul); metalelor (sodiu, et ile i ob inerea lor. potasiu, calciu, aluminiu, fier). 1 3 9 ----------------------- Page 140----------------------1 4

0 5.2.2. Estimeaz posibilit ile 5.2.2. Coreleaz utilizarea, ob inerea, propriet i5.2.2. Coreleaz utilizarea, o b inerea, propriet ile de utilizare ale unor substanle i influen a substan elor anorganice asupra viei influen a substan elo r chimice asupra snt ii e n dependen de proprieii omu lui i a mediului pentru: compuii hidrogeomului i a mediului pentru: compuii hidrogena i t ile lor. n a i ai nemetalelor: HCl, NH ; oxizii nemetalelor: ai nemetalelor: HCl, H S, NH , CH ; oxizii nemetale3 2 3 4 lor: SO , SO , p 2 lor (CaO; Ca(OH 4 srurile acizilor ox sulfuri, sulfa i, azota i, nocarbona i NaH CO , Ca(HCO ) ; sticl, ciment. 3 3 2 substan elor SO , SO , p O , CO ; oxizii i hidroxizii metalelor O , CO ; oxizii i hidroxizii metale3 2 3 2 5 2 5 2 2

(CaO; Ca(OH) );; acizii: HNO , H SO , H PO ; sru) ); acizii: HNO , H SO , H PO , HCl; 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3

rile acizilor oxigena i i neoxigena i: cloruri, suligena i i neoxigena i: cloruri, fa i, azota i, carbona i, silica i. fosfa i, carbona i, hidroge-

Coreleaz propriet ile stan elor organice

5.2.3. Coreleaz propriet ile 5.2.3. or5.2.3. Coreleaz propriet ile su

substan elor organice cu utiganice cu utilizarea lor inofensiv: hidrocarburicu utilizarea lor inofensiv: hidrocarburi - combuslizarea lor inofensiv: metan, com bustibil i materie prim chimic; deriva i tibil i materie prim chimic; deriva i h gena i etan (gaz natural); propan, halogena i - dizolvan i, agen i frigorifici, medica- dizolvan i, agen i frigorifici, medicamente; combutan (componen i ai gazului mente ; compui hidroxilici i carbonilici - solven i, pui hidroxilici i carbonilici - solve n i, conservan i, din butelii); acetilena (sudarea co nservan i, rini, materie prim chimic; anilirini, materie prim c ic; anilina - materie

terie prim pentru ob inerea coloran ilor, atelor

i tierea metalelor); etanolul na - ma prim pentru ob inerea coloran ilor, prepar

combustibil; acidul acetic, preparatelor medicinale, explozibililor; acizi momedicinale, ex plozibililor; acizi monocarboxilici grsimile, hidra ii de carbon nocarb oxilici - formic, acetic, stearic- conservan i, formic, acetic, stearic- conserv an i, spunuri, fibre (glucoza, zaharoza, amidonul), spunu ri, fibre sintetice; esterii-aromatizan i; grsintetice; esterii aromatizan i; grsimile, glucoproteinele - componente ale simi le, glucoze, zaharoza, amidonul, proteinele, ze, zaharoza, amidonul, prote inele, vitaminele - n produselor alimentare; celulovitaminele - n alimenta ie; celuloza - hrtie, fibre, alimenta ie; celuloza - hrtie , fibre, lemn, materie za - hrtie, fibre, lemn, materie lem n, materie prim chimic; anilina coloran i, prim chimic; anilina coloran i, med mente; prim chimic; polietilena medica mente; compuii macromoleculari mase compuii macromoleculari mase plastice, fibre, ambalaje. plastice, fibre, cauciuc. cauciuc. Standardul 5.3. 5.3.1. Identific: sursele i 5.3.1. Eviden ieaz problemele polurii me diului 5.3.1. Eviden ieaz problemele polur ii me diului consecin ele polurii aerului, cu sub stan e nocive, provocate de prelucrarea i cu substan e nocive, provocate de prelu crarea i Sesizarea i rezolvarea proapei. utilizarea gazului natural, petrolului i crbunelui; utilizarea gazului natural, petrolului i crbunelui; blemelor i a situa iilor coo b inerea compuilor organici (fenol, mase plasob inerea compuilor organ ici (fenol, mase plastitidiene privind utilizarea tice, detergen i). ce, detergen i, st icl, ciment). substan elor i protec ia mediului. ----------------------- Page 141----------------------5.3.2. Propune solu ii pentru 5.3.2 . Propune solu ii pentru protec ia mediului 5.3.2. Propune solu ii pentru protec ia me diului de protec ia mediului cu polud e poluan i chimici, utilizarea compuilor chimici poluan i chimici, utilizarea compui lor chimici i rean i chimici, utilizarea comi reciclarea deeurilor. ciclarea deeurilor. puilor chimici i reciclarea deeurilor. 5.3.3. Explic legtura cauz5.3.3 . Elaboreaz proiecte privind protec ia me5.3.3. Explic corela ia: ox izi acizi - acizi agen i efect dintre nemetale - oxizi di

ului i reciclarea maselor plastice, hrtiei. poluan i ploi acide pro tec ia mediului impact acizi - acizi ploi acide progeneral / personal. tec ia mediului i sntate. 5.3.4. Manifest grij fa de 5.4.4. Elaboreaz proiecte privind protec ia mediuprotec ia apelor naturale, lui i snt ii; reciclarea maselor plastice, hrtiei, apei potabile, aerului i a sdeeurilor chimice indu striale i de laborator; utilint ii personale zarea inofensiv a substa n elor chimice. Standardul 5.4. 5.4.1. Aprecieaz influen a 5.4. 1. Aprecieaz influen a compuilor organici 5.4.1. Aprecieaz influen a compuilor or ganici (alcompuilor organici (alcoo( alcoolilor metilic i etilic, fenolului, acizilor, es- coolilor metilic i eti lic, fenolului, acizilor, esterilor, Promovarea modului snlilor metilic i etilic, acizilor, ter ilor, polimerilor, cauciucurilor, spunurilor, polimerilor, cauciucuril or, spunurilor, detergen itos de via polimerilor, spunurilor, dedeter gen ilor, grsimilor, glucidelor, proteinelor, lor, grsimilor, glucidelor, prote inelor, vitaminelor) tergen ilor, grsimilor, glucivit aminelor) asupra snt ii omului i calit ii asupra snt ii omului i calit ii vi delor, proteinelor, vitaminevie ii. lor) asupra snt ii omului i calit ii vie ii. 5.4.2. Manifest responsabi5 .4.2. Argumenteaz legtura cauz-efect dintre 5.4.2. Argumenteaz legtura cauz-efect dintre litate n utilizarea produselor com pozi ia i calitatea produselor alimentare i compozi ia i calitatea produselor alimentare i chimice de uz casnic i de u tilizarea lor; sistemul de alimenta ie echilibrat i utilizarea lor; sistemul de a limenta ie echilibrat i igien personala (spun, demod ul sntos de via . modul sntos de via . tergen i, agen i de cur are, past de din i, parfumuri); medicamentelor, vitaminelor. 5.4.3. Anticipeaz consecin5 .4.3. Anticipeaz consecin ele ac iunii unor pro5.4.3. Anticipeaz consec in ele ac iunii unor proele ac iunii unor produse i duse i pr ocese chimice asupra propriei persoane duse i procese chimice asupra propriei p ersoane procese chimice studiate asusau asupra mediului. i asupra mediului. pra propriei persoane i asupra mediului.

1 4 1 ----------------------- Page 142----------------------Standarde de eficien a nvrii iStoriei romnilor i univerSal Corina LUNGU, grad didactic superior, consultant superior ME, GDS, coord onator pavel CERbUCA, doctor n pedagogie, grad didactic superior viorica NEGREI, inspector colar DGETS, Chiinu, grad didactic superior Introducere nu-i nvei pe copii nici ceea ce tii, nici c eea ce poi, ci ceea ce eti La baza elaborrii prezentului document au fost puse principiile unei coli prietenoase copilului (PC), care este unul din conceptele cadrului interna ional pe care Re publica Moldova l aplic pentru a mbunt i calitatea sistemului educa ional. Caracteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i nelege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educaie bazat pe viaa real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversitii; 8) acioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru toi copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educaie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacitile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) bazat pe comunitate. Conceptul coala prietenoas copilului a fost elaborat de UNICEF i agen iile pa rtenere n baza Conven iei privind Drepturile Copilului, adoptat n anul 1989. Conven ia cu privire la Drepturile Copilului (CDC) declar c: a) toate fetele i to i bie ii din lume au dreptul la via ; b) dreptul la dezvoltare care include dreptul la educaie; c) dreptul de a fi protejat mpotriva oricror forme de abuz, neglijen i expl oatare; d) dreptul de a participa la toate chestiunile care le afecteaz via a i ca re i pregtesc pe copii s-i asume rolul privind responsabilitate pe msur ce ei devin ad ul i.

Aceste principii sunt fundamentale pentru conceptul colii prietenoase cop ilului, avnd drept repere dimensiunile: 142 ----------------------- Page 143-----------------------

Incluziunea. Mediul colar este binevoitor pentru to i copiii i familiile lor, iar conducerea colii i profesorii recunosc i satisfac necesit ile diferite de nv are ale ele iii

lor. coala desfoar campanii regulate pentru a ncuraja prin ii s-i nscr

la coal i accentueaz faptul c to i copiii sunt bineveni i, indiferent de origine sau

capacitate. accesul la educa ia de calitate nu e un privilegiu, ci o datorie a societ ii fa de to i copiii, incluzndu-i indiferent de gen; atribute fizice (dezabilit i i abi it i); statut intelectual; atribute sociale (dezavantaja i; sraci); provocri emotive; c ontexte lingvistice sau culturale; nevoi speciale etc.

Centrarea pe copil. Personalul colii se axeaz pe starea emo ional i fizic bun, stab lete rela ii cu elevii care sunt pozitive i bazate pe respect i asigur participare a activ a elevilor n procesul de nv are. Serviciile de sntate n scoal i programul de stud sunt menite s mbunt easc sntatea, siguran a, protec ia tuturor copiilor indiferent de origine, capacitate i/sau gen.

eficiena. To i copiii, indiferent de origine, capacitate i/sau gen, sunt nv a i i e

cu ajutorul metodelor inovative i centrate pe copil. Profesorii folosesc meto de adecvate vrstei i capacit ii pentru afirmarea personalit ii elevilor, lund n considera multiplele inteligen e. De asemenea elevii sunt ncuraja i s lucreze mpreun, promovnd nv area practic i prin cooperare, dezvoltarea gndirii critice i reflexive. or colare i procesul decizional prin intermediul unui consiliu formal al elevilor . To i copiii i familiile au oportunitatea de a-i exprima opiniile i de a participa pe deplin n organiza iile colare indiferent de origine, capacitate i/sau gen.

Participarea democratic (implicarea). Membrii familiei i comunit ii sunt implica i activ n activitatea clasei, colii i comunit ii, iar elevii particip n cadrul activi

Dimensiunea de gen este strategia de acordare de anse egale pentru bie i i fete s participe deplin n cadrul unui mediu de nv are i afirmare, fr a recurge la discrimi

nare n baza criteriului de gen i alte diferen e i sprijin realizarea drepturilor o mului. Respectarea drepturilor copilului i al multiculturalismului. ntreaga comunitate c ola r (copiii, profesorii, administratorii, prin ii) se comport n conformitate cu Conv en ia Drepturilor Copiilor. Materialele didactice includ informa ii despre istoria, cultura, tra-

di iile comunit ilor etnice din spa iul romnesc, n special din Republica Moldova.

Documentul de fa este elaborat pentru cadrele didactice care predau Istoria Ro mnilor i Universal n nv mntul preuniversitar (primar, gimnazial i liceal), managerii co lari, elevi, prin i, factori de decizie, membri ai comunit ii. De asemenea acest docum ent este utilizat n elaborarea materialelor curriculare i complimentare n predarea-nv area i evaluarea a ceea ce trebuie s tie, s fac i cum s fie elevul. 143 ----------------------- Page 144----------------------I. Aspecte metodologie privind elaborarea i implementarea standardelor de eficien a nvrii Istoriei Romnilor i Universal n nvmntul preuniversitar a) Definirea termenilor-cheie e termenii. n prezentul document sunt utilizai un ir de termeni specifici (dimensi une, domeniu, standarde, standardizare, standarde de coninut, indicatori, puncte de control, competen, strategia i instrumentele de monitorizare) care sunt defini i corespunzt or: a , Dimensiunea sunt concepte care eman de la principiile pC i ajut la organizare

Geothe men iona n unul din discursurile sale: Dac vrei s discui cu mine, define

standardelor. Dimensiunile PC includ cteva priorit i: sntatea, siguran a, protec

participarea, eficien a; incluziunea i sensibilitate la gen. Alte dimensiun i care au fost luate n considera ie sunt mediile colare sntoase, sigure i care protejeaz copil l; eficacitatea de nv are, participarea activ a pr ilor interesate; promovarea drep turilor copilului i altele. Domeniu sunt componente, direcii, subiecte, categorii, zone de activitate.

Standardele sunt formulri ale obiectivelor largi, definind un set de ateptri. Standardele sunt prea generale pentru a fi msurate direct. Ele reprezint docum ente de referin pentru sistemul calit ii, pentru auditarea i certificarea acestuia.ntro viziune foarte larg, standardul educa ional este un mijloc (instrument) de normare social a calitii i cantitii nv mntului. Standardele educa ionale constituie baza apr obiective a nivelului de pregtire general i profesional a absolven ilor unei t repte de nv mnt, indiferent de tipul si forma educa iei. Standardul este un document stabilit prin consens i aprobat de un organis m recunoscut, care furnizeaz pentru utilizri comune i repetate reguli directoare i ca

racte-

ristici referitoare la activit i i rezultatele acestora, n scopul ob inerii un ui grad optim de ordine ntr-un context dat. Standardele de eficien a nv rii Istoriei Romnilor i Universal sunt formulri obiective largi care definesc ceea ce trebuie elevii s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educa ional. Ele definesc ateptrile vizavi de realizri. Standardele men ionate sunt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilo r de judecare, calit ii, valorii i cantit ii. Standardele constituie ateptrile n ort cu cerin ele minimale. onformeze produsele, procesele i serviciile. Standardele de coninut reprezint specificri pentru fiecare obiect de studiu d in perspectiva cunotinelor i abilitilor care se doresc a fi dobndite . Indicatori sau puncte de control sunt nite aciuni sau dovezi observabile car e arat prezena, starea sau condiia oricrui aspect legat de standard. Indicatorii s unt utiliza i pentru a msura cunotin ele, performan a i atitudinile. Ei se pot referi la ele mente constitutive primare (de exemplu, pentru fiecare copil exist un manual); proces (de exemplu, factorii-cheie elaboreaz proceduri pentru consiliile colare ) i rezultat (de exemplu, consiliul colar a aprobat aloca iile bugetare pentru coal). Indicato rii pot fi utiliza i pentru a msura progresele nregistrate n atingerea standardului. 144 ----------------------- Page 145----------------------Standardizarea definete i stabilete cerinele de calitate crora trebuie s li se

Indicatorii sau punctele de control furnizeaz pai uor de aplicat care trebuie r ealiza i cu scopul de a atinge un anumit standard. n timp ce termenii indicatori i puncte de control sunt uneori folosi i n mod alternativ, ei difer pu in. Att indicatorii ct i pun le de control sunt ac iuni observabile i comportamente legate de standarde. Competena este un ansamblu integru i funcional de cunotine, capaciti i atitudini care permite a face fa unor situaii contextuale, a se adapta la ele, de a rezolva probleme i a realiza proiecte. Strategia i instrumentele de monitorizare, estimare i evaluare de siste m este un mecanism care le ofer factorilor-cheie de la toate nivelele informaii la zi de spre progresele nregistrate. Monitorizarea implic: (a) elaborarea indicatorilor/ punctelor de control; (b) elaborarea procedurilor, sistemelor i instrumentelor de colectar e, nregistrare i analizare a informa iilor cu privire la indicatori; (c) utilizarea info

rma iilor pentru a mbunt i planificarea, performan a i rezultatele. n plus, sistemele de monitorizare i evaluare trebuie s fie corecte, valabile i de ncredere. Principiile, dimensiunile, domeniile, standardele, indicatorii i puncte le de control sunt interdependente pentru a oferi o imagine coerent a ceea ce trebuie s fac siste mul educa ional pentru a a sigura formarea de competen e la elevi. Principiile i dimensiu nile ofer cea mai cuprinztoare imagine a ceea ce trebuie realizat. Cu toate acestea, pr incipiile i dimensiunile sunt inutile fr a n elege paii necesari pentru a le realiza. Aceste deta lii i specifica ii provin din standarde, indicatori i puncte de control. Fiecare element - principii, dimensiuni, standarde, indicatori/puncte de control - este esen ial i util doar da c este nso it de celelalte componente. Setul complet de elemente, de la principiu la indi catori i puncte de control, ofer ndrumare holistic necesar pentru a mbunt i practicile prietenoase copilului. b)

Elemente-cheie ale standardelor de eficien a nvrii Istoriei Romnilor i Universal din perspectiva colii prietenoase Copilului.

Standardele le permit pr ilor interesate s evalueze calitatea sistemului de educ a ie. De asemenea este important c ele contribuie la monitorizarea progreselor n vederea atingerii sau depirii standardelor i s evalueze eficien a reformelor. Standardele la istorie prezentate sunt declarate drept scopuri generale, sun t coerente niveluri de specificitate i generalitate, reprezint cele mai actuale cunot in e legate de dimensiunile colii prietenoase copilului, corespund ateptrile minime ale pr ilor inte-

resate. La baza elaborrii standardelor de eficien a nv rii Istoriei Romnilor i Universal au fost puse principiile: cunotine transparen participare repetare echitate n termeni concre i, standardele de eficien a nvrii istoriei Romnilor i Universa constituie specificri de performan viznd cunotin ele, competen ele i comportamentele stabilite prin curriculumul modernizat. Standardele permit: eviden ierea progresului realizat de elevi de la o treapt de colarit ate la alta (primar, gimnazial, liceal); 145 ----------------------- Page 146---------------------- i; reprezint baza de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performan , sunt exprimate simplu, sintetic i inteligibil pentru to i agen ii educa ional

respec-

tiv a criteriilor de notare; sunt centrate pe elev i relevante din punctul de vedere al motivrii aces tuia pentru nv are; sunt orientate spre profilul de formare al elevului; conduc la finalizarea parcursului colar i la intrarea n via a social; ar trebui s motiveze elevul pentru nv area continu i s conduc la structura capacit ilor proprii nv rii active.

Cadrul didactic este responsabil pentru aplicarea standardelor n procesul didactic, pentru cuantificarea rezultatelor ob inute de elevi i pentru remedierea n timp, a e ventualelor eecuri ale elevilor. Pentru evaluarea calit ii educa iei trebuie identifica i i apli ca i, n fiecare domeniu, indicatori de performanta, care trebui s fie: relevani - se refera la rezultatele asupra crora coala poate avea influen ta; vizibili i msurabili - cu instrumente cantitative si calitative; informativi - iau in considerare contextual si situa ia in care func ione az unitatea colara i pot fi utiliza i in optimizarea activit ii din coal fcnd posibile araii transversale si longitudinale; acceptabili - percepu i ca echitabili, accesibili, uor de interes si de aplicat, incoruptibili si controlabili; beneficiu - creeaz si men in motiva ia si satisfacerea grupurilor de intere s; eficient - din punct de vedere al costurilor.

Renovarea rolului /nv torului/profesorului trebuie s aib n vedere urmtoarele a pecte: practicarea drepturilor elevilor dnd prioritate unei pedagogii cooperat ive i instaurnd un climat de ncredere in clas; centrarea pe elev; considerarea contextului social i global; rolul de mediator ntre elevi i mediul lor; modernizarea procesului de evaluare cu accent pe evaluarea formativ; modernizarea formrii nv torului/profesorului, folosind noi abordri pedagogic i noile tehnologii informa ionale. riei Romnilor i Universal pe trepte de nvmnt. *not: Indicatorii sunt structurai conform nivelelor: cunoatere, aplicare i i ntegrare. 146 ----------------------- Page 147----------------------D omeniul: Limbaj istoric

II. Standarde de eficien i indicatori (observabili i msurabili) de nvare a i

Nr.

Indicatori Standarde de eficien nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Cunoaterea i utilizarea 1.1. Definete con inutul no iunilor istori1.1. Definete con inutul no iunilor isto- 1.1. Definete con inutul no iunilor ist otermenilor istorici n di- ce de baz (7-10 no iuni); rice de baz (15-20 no iuni) studiate la rice de baz (25-30 no iuni) studiate la verse situa ii de comuni- 1.2. Formuleaz enun uri corecte, utili treapta gimnazial; treapta liceal; care znd 2-3 no iuni istorice recomandate; 1.2. Formuleaz enun uri corecte, utili- 1.2. Utilizeaz no iunile istor ice n con1.3. Structureaz un discurs n limba maznd 5-7 no iuni istorice recomandate; textul prezentrii evenimentel or istorice tern, utilizeaz 3-5 no iuni istorice reco 1.3. Caracterizeaz, n baza unui algoritm, studiate; mandate; evenimentele istorice studiate, utiliznd 1.3. Analizeaz evenimente le istorice stu1.4. Descrie evenimentele istorice st udiano iunile recomandate; diate, utiliznd no iunile i storice recomante, folosind limbaj de specialitate; 1.4. Elaboreaz un eseu structurat, utilidate; 1.5. Elaboreaz materiale pentru un por znd no iunile istorice recomandate; 1.4. Redacteaz un eseu/artico l pe subiectofoliu la disciplin, utiliznd no iun ile 1.5. Realizeaz i prezint din portofoliul tul istoric propus; recomandate; istoric materialele elaborate, utiliznd 1.5. Opereaz cu 8-10 no iuni istorice n 1.6. Uilizeaz 3-4 no iuni istorice n co- no iunile istorice recomandate; diverse situa ii de comunicare; municarea cu colegii din coal, membrii 1.6. Utilizeaz 6-8 no iuni istorice n di- 1.6. Realizeaz o prezentare la un subiect familiei i/sau comunit ii. verse situa ii de comunicare cu colegii i istoric (referat, cercetare, proie ct, PPT etc.), membrii comunit ii. ecomandate; 1.7. Elaboreaz sinteze tematice, utiliznd un limbaj de specialit ate coerent. 1 4 7 utiliznd no iunile istorice r

----------------------- Page 148----------------------1 4 8 D omeniul: Izvoare istorice Indicatori Standarde de eficien nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Nr.

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Cunoaterea, utilizarea i 1.1. Identific tipurile de izvoare (s crise, 1.1. Identific informa ii din 2-3 surse 1.1. Interpreteaz informa ia prezentat interpretarea izvoarelor materiale, imateriale etc.); pentru descrierea evenimentelor istorice n diverse tipuri de surse i storice; i a surselor istorice 1.2. Utilizeaz cel puin 2 surse is torice studiate; 1.2. Identific 2-3 surse cu referire la un n elucidarea unui eveniment sau proce s 1.2. Utilizeaz algoritmul n cercetarea eveniment/proces istoric, a vnd o abordaistoric; sursei istorice; re analitic personal a evenimentului; 1.3. Colecteaz unele informa ii, de la 1-2 1.3. Utilizeaz cel pu in 2-3 surse n eluci1.3. Utilizeaz sursele istorice n elaboramembri ai comunit ii, despre unele evedarea unui eveniment sau proces istoric; rea unei comunicri tiin ific e sau a unei nimente de istorie local. 1.4. Colecteaz informa ii cu caracter iscrea ii personale; toric de la 3-5 membri ai comunit ii desdiscursuri ispre istoria local, pentru elaborarea unei dobndite din comunicri. um foto, un material video sau de alt m odalitate despre un eveniment/o personal itate istoric(). ----------------------- Page 149----------------------Dome niul: Timp i spaiu n istorie 1.4. Elaboreaz i s prezinte torice n baza informa iilor diverse surse. 1.5. Realizeaz un alb

Nr.

Indicatori Standarde de eficien nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Localizarea n spa iu i 1.1. Determin spa iul istoric univer sal, 1.1. Identific spa iului istoric universal, 1.1. Identific schimbrile spa i ului istoric plasarea n timp a eveeuropean, na ional i local pe hr ile mueuropean, na ional i local pe diverse tiuniversal, european, na ional i local, n nimentelor i proceselor rale; puri de hart; diferite perioade de timp; istorice studiate. 1.2. Dateaz cel pu in 3 evenimente sau 1.2. Plaseaz n timp cel pu in 6 eveni1.2. Plaseaz n timp cel pu in 10 eveniprocese istorice studiate; mente sau procese istorice studiate la mente sau procese istorice studiate la 1.3. Plaseaz pe un segment de ax crotreapta gimnzial; treapta liceal; nologic cel pu in 3 evenimente is torice 1.3. Construiete un segment de ax cro1.3. Construiete un segme nt de ax crostudiate; nologic, plasnd cel pu in 5 evenimente nologic, plasnd cel pu in 7 even imente 1.4. Localizeaz pe harta istoric mural istorice studiate la treapta gimnazial; istorice studiate la tre apta liceal; cel pu in 3 evenimente istorice studi ate; 1.4. Marcheaz pe diverse tipuri de hr i 1.4. Elaboreaz frize cronologi ce, utiliznd 1.5. Localizeaz pe hart i plaseaz n evenimentele istorice studiate la treapta cel pu in 5 date ale evenimentelor studiatimp evenimente de istorie local. gimnazial; te la treapta liceal; 1.5. Alctuiete i interpreteaz legenda n baza hrunei hr i istorice; 1.6. Utilizeaz hr ile murale n prezende orientare tarea evenimentelor istorice studiate la n timp i spa c n diverse situa ii treapta gimnazial. 1 4 9 autentice. iu istori ilor de contur; 1.6. Utilizeaz competen a

1.5. Elaboreaz hr i istoric

----------------------- Page 150----------------------1 5 0 Domeni ul: Personaliti istorice Indicatori Standarde de eficien nvmntul primar nvmntul liceal

Nr.

nvmntul gimnazial

Elevul: Elevul: Elevul: 1. Cunoaterea, interpreta- 1.1. Identific 10 personalit i istorice re1.1. Descrie ac iunile personalit ilor is- 1.1. Caracterizeaz personalit ile istori ce rea i argumentarea commarcabile din spa iul local i na ional; torice remarcabile din spa iul local (3-5 remarcabile din spa iul local (3-5 persoportamentului personali1.2. ncadreaz personalit ile istoric e personalit i), na ional (6-8 personalit i) nalit i), na ional (8-10 personalit i t ilor istorice. din spa iul na ional ntr-un eveniment isi universal (4-6 personalit i) studiate la universal (6-8 personalit i) studiate la toric prin n 4-5 propozi ii; treapta gimnazial; treapta liceal; 1.3. Elaboreaz arborele genealogic a f a1.2. ncadreaz personalit ile istorice n- 1.2. Analizeaz ac iunile personali or miliei din care face parte; tr-un eveniment/proces istoric prin 5-10 istorice remarcabile studiate la treapta 1.4. Elaboreaz o informa ie despre perpropozi ii cu con inut istoric. liceal; sonalitatea istoric al crei monumen t 1.3. Apreciaz rolul n istorie al personali1.3. Argumenteaz rolul istori c al persoeste ridicat n localitatea de batin; t ilor istorice studiate la treapta gimnanalit ilor studiate la treapta licea l; 1.5. Manifest respect fa de personalizial; 1.4. Utilizeaz informa iile colect ate de la t ile notorii. 1.4. Prezint n fa a unui public cunoscut personalit ile notorii despre istoria locaun discurs cu referin la o personalitate onfrunt istoric, pe baza unui plan simplu de idei. exte. ----------------------- Page 151----------------------Domeniul: Cauz i efect comunitatea n diverse cont l i/sau problemele cu care se c

Nr.

Indicatori Standarde de eficien nvmntul gimnazial nvmntul primar nvmntul liceal

Elevul: Elevul: 1. Identificarea cauzelor i 1.1. Identific 1-2 cauze i 1-2 consecin e 1.1. Identific i s explice cauzele consecin eefectelor schimbrilor n ale evenimentelor i proceselor istorice le celor mai importante proce se istorice din fieistorie. de baz din fiecare epoc istoric studicare epoc istoric studiat la treapta liceal; at; bleme de baz cu care se 1.2. Elaboreaz un text cu con inut istoric iecare perioad despre evenimentele studiate, stabilind liceal; cauzele i consecin ele acestora; bri din epoca contem1.3. Elaboreaz un plan de idei din 2-3 te epoci studiate anpuncte pentru descrierea evenimentelor sau proceselor istorice studiate. cauze i 2-3 consecin e ale selor istorice de baz din epocile istorice st udiate la treapta liceal; 1.5. Abordeaz divers e aspecte din perspective economice, politice , sociale, culturale a statelor i a popoarelor lumii la general i a romnilor n special; 1.6. rdependen a dintre diverse schimbri i procese istorice n tratarea eveniExplic inte 1.3. Identific 6-8 schim poran n raport cu celelal 1.2. Identific 3-5 pro confrunt civiliza ia uman n f istoric studiat la treapta

terior; 1.4. Analizeaz 2-3 evenimentelor/proce

mentelor istorice; 1.7. Argumenteaz imp actul evenimentelor istorice studiate asupr a evolu iei popoarelor, organizarea statal, decl anarea conflictelor militare, influen elor cultural e, progresului tehnico-tiinific etc; 1.8. Sintetizeaz pri n diverse scheme, tabele i diagrame cauzele i e fectele evenimentelor studiate. 1 5 1 ----------------------- Page 152----------------------1 5 2 Domeniul: Atitudine i comportament Indicatori Standarde de eficien nvmntul primar nvmntul liceal

Nr.

nvmntul gim

Elevul: Elevul: 1. Aplicarea principiilor ge1.1. Ident ific principalele valori i 1.1. Descrie necesit ile de a munci pentru propria d ezvoltare i nerale ale educa iei istoriprincipii din fiecare epoc istoric stu- cea comunitar; ce n situa ii cotidiene prin diat; 1.2. Prezint un portofoliu n care sunt organizate mat erialele implicarea n dezvoltarea 1.2. Realize az un portofoliu n care istorice elaborate de sine; unei societ i democratisunt organizate materiale istorice; 1.3. Efectueaz unele evaluri i/sau autoevaluri critice a actice i manifestarea respon1.3. Demonstr eaz capacit i de autovit ilor realizate;

sabilit ii civice. instruire i de a utoperfec ionare; 1.4. Analizeaz valorile etice i morale fundamentale n via a 1.4. Respe ct cultura i tradi iile fami- cotidian: valoarea fiin ei umane, drepturile i responsabi lit ile liei, comu nit ii i societ ii din care fundamentale ale omului, diversitatea cultural etc; face parte, s manifeste respect pentru 1.5. Elaboreaz i implementeaz unele proiecte de solu i onare simbolurile na ionale, s cunoasc i s a unor probleme din coal/localitate/comunitate; respecte cu ltura altor popoare, s ma1.6. Promoveaz valorile democratice, atitudini le i comportanifeste ati tudine tolerant fa de alte mentele civice, cum ar fi: stabilirea unor rela ii pozit ive cu ceilal i, idei, etn ii, confesiuni etc., depind respectarea drepturilor fundamentale ale omulu i, dezvoltarea atistereotipur ile i prejudec ile; tudinilor pro-active n via a personal i cea social, solu rea 1.5. Partic ip la discu ii pe teme istori- prin mijloace non-violente a conflictelor, stima re ciproc, tolerance exprimnd opinii personale. a etc.; 1.7. Demonstreaz stima i respectul fa de diferite p ersoane, centrarea pe valorile na ionale i universale; responsabilitatea fa de propria formare ca cet ean; raportarea binelui personal la binele social; democratizarea rela iei educato r-educat; echitatea social i egalitatea anselor; educa ia pentru o v ia mplinit i formarea competen elor utile pentru toat via a; 1.8. Percepe ca parte component a comunit ii, a etniei prin care se identific, cet ean al Republicii Moldova, s se identifice cu civiliza ia european care are legturi cu ntreaga lume. ----------------------- Page 153----------------------Concluzii:

Astfel, prin natura uman, ne dorim s avem succes, un efect pozitiv asupra lumi i cu care venim n contact, s devenim persoane cu influen . O persoan care educ este o persoan care ofer, n primul rnd, dragoste i competen n domeniu, fr de care nu poate exista nici o legtur, nici viitor, nici colaborare pozitiv ntre cadrul didacti c i elevi. Fiecare elev simte nevoia s fie apreciat, iubit. nv torul/profesorul le poate demonstra elevilor iubirea sa prin fiecare cuvnt, ges t, prin grija pe care le-o poart. i respect prin faptul c i trateaz ca personalit i unice e d sentimentul siguran ei, mai ales atunci cnd ac iunile i cuvintele sale sunt conforme cu un nalt cod moral. Scopul elaborrii i implementrii standardelor la istorie este de a mbunt i vie ile copiilor i educa ia care li se ofer, de a le permite s-i revendice i s-i exercite drep la o educa ie de calitate. bibliografie: 1. Achiri I., Bolboceanu A., Evaluarea standardelor educa ionale, Print-C aro, Chiinu, 2009. 2. Charles T., Jeanie L. Steele, Kurtis S. Meredith. Aplicarea tehnicilor de d ezvoltare 3. Chi V., Pedagogia contemporan, pedagogia pentru competene, Cluj, 2005. 4. Chabbott, C. (2004). UNICEFs Child-Friendly Schools framework: A desk revie w. New York: UNICEF. 5. Clair, N., Miske, S., & Patel, D. (2010). Un cadru conceptual pentru elabor area standardelor PC/EBC in regiunea ECE/CSI. St. Paul, MN: Miske Witt & Associates I nc. 6. Chapman, D. & Miske, S. (2007). Promoting Girls Education in Africa: Evide nce from the Field. In M. Maslak (Ed.) The Agency and Structure of Womens Education. Albany, NY: SUNY Press. 7. Clair, N. (2010). Glossary of key terms. Istanbul: Miske Witt & Associates In c. 8. Cojocaru V.Gh., Schimbarea n educaie i schimbarea managerial, Chiinu, 2004. 9. Curriculum modernizat, Istoria, clasele IV, V-IX, X XII, Cartier, Chiinu, 201 0. 10. Curriculum colar, Istorie, Univers pedagogic, Chiinu, 2006. 11. Gu u V., Achiri I., Evaluarea curriculumului colar, Ghid metodologic, Chiinu, 2 009. 12. Stoica A., Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic, Ed. Humanita s. Educaional, Bucureti, 2003. 153 ----------------------- Page 154----------------------Standarde de eficien a nvrii GeoGrafiei Corina LUNGU, consultant superior, Ministerului Educa iei, GDS, coordonato

r vitalie SoChIRC, conferen iar universitar, doctor n geografie Svetlana Ax NTi, inspector colar la DGETS, municipiul Chiinu, GDS Introducere La baza elaborrii prezentului document au fost puse principiile unei coli prietenoase copilului (PC), care este unul din conceptele cadrului interna ional pe care Re publica Moldova l aplic pentru a mbunt i calitatea sistemului educa ional. Caracteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i nelege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educaie bazat pe viaa real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversitii; 8) acioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru toi copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educaie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacitile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) bazat pe comunitate. Conceptul coala prietenoas copilului a fost elaborat de UNICEF i agen iile pa rtenere n baza Conven iei privind Drepturile Copilului, adoptat n anul 1989. Conven ia cu privire la Drepturile Copilului (CDC) declar c: a) toate fetele i to i bie ii din lume au dreptul la via ; b) dreptul la dezvoltare care include dreptul la educaie; c) dreptul de a fi protejat mpotriva oricror forme de abuz, neglijen i expl oatare; d) dreptul de a participa la toate chestiunile care le afecteaz via a i ca re i pregtesc pe copii s-i asume rolul privind responsabilitate pe msur ce ei devin ad ul i. Aceste principii sunt fundamentale pentru conceptul colii prietenoase cop ilului, avnd drept repere dimensiunile: Incluziunea. iar conducerea colii evilor. coala copiii la coal i sau capacitate. rie a societ ii 154 Mediul colar este binevoitor pentru to i copiii i familiile lor,

i profesorii recunosc i satisfac necesit ile diferite de nv are ale

desfoar campanii regulate pentru a ncuraja prin ii s-i

accentueaz faptul c to i copiii sunt bineveni i, indiferent de origine Accesul la educa ia de calitate nu e un privilegiu, ci o dato

----------------------- Page 155-----------------------

fa de to i copiii, incluzndu-i indiferent de gen; atribute fizice (dezabilit i i abi it i); statut intelectual; atribute sociale (dezavantaja i, sraci); provocri emotive; c ontexte lingvistice sau culturale; nevoi speciale etc.

Centrarea pe copil. Personalul colii se axeaz pe starea emo ional i fizic bun, stab lete rela ii cu elevii care sunt pozitive i bazate pe respect i asigur participare a activ a elevilor n procesul de nv are. Serviciile de sntate n scoal i programul de stud sunt menite s mbunt easc sntatea, siguran a, protec ia tuturor copiilor indiferent de origine, capacitate i gen.

eficiena. To i copiii, indiferent de origine, capacitate i gen, sunt nv a i i evalu

ajutorul metodelor inovative i centrate pe copil. Profesorii folosesc metode adecvate vrstei i capacit ii pentru afirmarea personalit ii elevilor, lund n considera ie mu tiplele inteligen e. De asemenea elevii sunt ncuraja i s lucreze mpreun, promovnd nv area practic i prin cooperare, dezvoltarea gndirii critice i reflexive. or colare i procesul decizional prin intermediul unui consiliu formal al elevilor . To i copiii i familiile au oportunitatea de a-i exprima opiniile i de a participa pe deplin n organiza iile colare indiferent de origine, capacitate i gen.

Participarea democratic (implicarea). Membrii familiei i comunit ii sunt implica i activ n activitatea clasei, colii i comunit ii, iar elevii particip n cadrul activi

Dimensiunea de gen este strategia de acordare de anse egale pentru bie i i fete s participe deplin n cadrul unui mediu de nv are i afirmare, fr a recurge la discrimi

nare n baza criteriului de gen i alte diferen e i sprijin realizarea drepturilor o mului. Respectarea drepturilor copilului i al multiculturalismului. ntreaga comunitate c ola r (copiii, profesorii, administratorii, prin ii) se comport n conformitate cu Conv en ia Drepturilor Copiilor. Materialele didactice includ informa ii despre cultura i tradi iile etniilor din Republica Moldova.

Aceste ase dimensiuni, analizate mpreun, ofer o imagine a educa iei de calitate nal t pentru to i copiii i stabilesc un cadru n limitele cruia pot fi atinse standardele E duca iei Bazate pe Calitate/colii prietenoase copilului. Documentul de fa este elaborat pentru cadrele didactice care predau geografia n nv mntul preuniversitar (gimnazial i liceal), managerii colari, elevi, prin i, factor decizie, membri ai comunit ii. De asemenea acest document este utilizat n elaborarea materialelor curriculare i complimentare n predarea-nv area i evaluarea a ceea ce trebuie s tie, s fac i cum s fie elevul.

I. Aspecte metodologice privind elaborarea i implementarea standardelor la Ge ografie n nvmntul preuniversitar a) Definirea termenilor-cheie n prezentul document sunt utiliza i un ir de termeni specifici (dimensiune, do meniu, standarde, standardizare, standarde de coninut, indicatori, puncte de control, co mpeten, strategia i instrumentele de monitorizare) care sunt defini i corespunztor: 155 ----------------------- Page 156-----------------------

Dimensiunea sunt concepte care deriv din principiile pC i ajut la o rganizarea standardelor. Dimensiunile PC includ cteva priorit i: sntatea, siguran a, protec , participarea, eficien a; incluziunea i sensibilitate la gen. Alte dimensiun i care au fost luate n considera ie sunt mediile colare sntoase, sigure i care protejeaz copil l; eficacitatea de nv are, participarea activ a pr ilor interesate; promovarea drep turilor copilului i altele. Domeniu sunt componente, direcii, subiecte, categorii, zone de activitate.

Standardele sunt formulri ale obiectivelor largi, definind un set de ateptri. Standardele sunt prea generale pentru a fi msurate direct. Ele reprezint docum ente de referin pentru sistemul calit ii, pentru auditarea i certificarea acestuia.ntro viziune foarte larg, standardul educa ional este un mijloc (instrument) de normare social a calitii i cantitii nv mntului. Standardele educa ionale constituie baza apr obiective a nivelului de pregtire general i profesional a absolven ilor unui c iclu de nv mnt, indiferent de tipul si forma educa iei. Standardul este un document stabilit prin consens i aprobat de un organis m recunoscut, care furnizeaz pentru utilizri comune i repetate reguli directoare i ca racteristici referitoare la activit i i rezultatele acestora, n scopul ob inerii un ui grad optim de ordine ntr-un context dat. Standardele sunt formulri de obiective largi care definesc ceea ce trebui e elevii s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educa ional. Ele definesc ateptrile v de realizri. Standardele sunt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de jude care, ni-

a calit ii, valorii i cantit ii. Standardele constituie ateptri nalte i nu cer

me. onformeze produsele, procesele i serviciile. Standardele de coninut reprezint specificri pentru fiecare obiect de studiu d in perspectiva cunotinelor i abilitilor care se doresc a fi dobndite . Indicatori sau puncte de control sunt nite aciuni sau dovezi observabile car e arat prezena, starea sau condiia oricrui aspect legat de standard. Indicatorii s unt utiliza i pentru a msura cunotin ele, performan a i atitudinile. Ei se pot referi la ele mente constitutive primare (de exemplu, pentru fiecare copil exist un manual); proces (de exemplu, factorii-cheie elaboreaz proceduri pentru consiliile colare ) i rezultat (de exemplu, consiliul colar a aprobat aloca iile bugetare pentru coal). Indicato rii pot fi utiliza i pentru a msura progresele nregistrate n atingerea standardului. Standardizarea definete i stabilete cerinele de calitate crora trebuie s li se

Indicatorii sau punctele de control furnizeaz pai uor de aplicat care trebu ie realiza i cu scopul de a atinge un anumit standard. n timp ce termenii indicatori i puncte de control sunt uneori folosi i n mod alternativ, ei difer pu in. Att indicatorii ct i nctele de control sunt ac iuni observabile i comportamente legate de standarde.

Competena este un ansamblu integru i funcional de cunotine, capaciti i atitudini care permite a face fa unor situaii contextuale, a se adapta la ele, d e a rezolva probleme i a realiza proiecte. 156 ----------------------- Page 157-----------------------

Strategia i instrumentele de monitorizare, estimare i evaluare de siste m este un mecanism care le ofer factorilor-cheie de la toate nivelele informaii la zi de spre progresele nregistrate. Monitorizarea implic: (a) elaborarea indicatorilor/ punctelor de control; (b) elaborarea procedurilor, sistemelor i instrumentelor de colectar e, nregistrare i analizare a informa iilor cu privire la indicatori; (c) utilizarea info rma iilor pentru a mbunt i planificarea, performan a i rezultatele. n plus, sistemele de monitorizare i evaluare trebuie s fie corecte, valabile i de ncredere. Principiile, dimensiunile, domeniile, standardele, indicatorii i puncte le de control sunt interdependente pentru a oferi o imagine coerent a ceea ce trebuie s fac siste mul educa ional pentru a asigura formarea de competen e la elevi. Principiile i dimensiun

ile ofer cea mai cuprinztoare imagine a ceea ce trebuie realizat. Cu toate acestea, pr incipiile i dimensiunile sunt inutile fr a n elege paii necesari pentru a le realiza. Aceste deta lii i specifica ii provin din standarde, indicatori i puncte de control. Fiecare element - principii, dimensiuni, standarde, indicatori/puncte de control - este esen ial i util doar da c este nso it de celelalte componente. Setul complet de elemente, de la principiu la indi catori i puncte de control, ofer ndrumare holistic necesar pentru a mbunt i practicile prietenoase copilului. b) Elemente-cheie ale standardelor la Geografie din perspectiva colii priet enoase Copilului. Standardele permit pr ilor interesate s evalueze calitatea sistemului de educa ie. De asemenea este important c ele contribuie la monitorizarea progreselor n vederea at ingerii sau depirii standardelor i s evalueze eficien a reformelor. Standardele prezentate sunt declarate drept scopuri generale, sunt coerente niveluri de specificitate i generalitate, reprezint cele mai actuale cunotin e legate de dimen siunile colii prietenoase copilului, corespund ateptrilor nalte ale pr ilor interesate. n termeni concre i, standardele la geografie constituie specificri de performan v iznd cunotin ele, competen ele i comportamentele stabilite prin curriculumul modernizat. Standardele permit: eviden ierea progresului realizat de elevi de la o treapt de colaritate la alt a (gimnazial, liceal); sunt exprimate simplu, sintetic i inteligibil pentru to i agen ii educa ionali; reprezint baza de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performan , resp ectiv a criteriilor de notare; sunt centrate pe elev i relevante din punctul de vedere al motivrii acestuia pentru nv are; sunt orientate spre profilul de formare al elevului; conduc la finalizarea parcursului colar i la intrarea n via a social; ar trebui s motiveze elevul pentru nv area continu i s conduc la structurarea capacit ilor proprii nv rii active.

Cadrul didactic este responsabil pentru aplicarea standardelor n procesul did actic, pentru cuantificarea rezultatelor ob inute de elevi i pentru remedierea n timp a eventu alelor eecuri ale elevilor. Pentru evaluarea calit ii educa iei sunt identifica i i aplica i, n ecare domeniu, indicatori de performan , care trebuie s fie: relevani - se refer la rezultatele asupra crora coala poate avea influen ; vizibili i msurabili - cu instrumente cantitative i calitative; 157

----------------------- Page 158---------------------- tea colar i pot fi utiliza i n optimizarea activit ii din coal fcnd posibile ii transversale i longitudinale; acceptabili - percepu i ca echitabili, accesibili, uor de n eles i de aplicat;

informativi - iau n considerare contextual i situa ia n care func ioneaz unit

n beneficiu - creeaz i men in motiva ia i satisfacerea grupurilor de interes; eficieni - din punct de vedere al costurilor. nnoirea rolului profesorului trebuie s aib n vedere urmtoarele aspecte: practicarea drepturilor elevilor dnd prioritate unei pedagogii cooperati ve i instaurnd un climat de ncredere n clas; centrarea pe elev; considerarea contextului social i global; rolul de mediator ntre elevi i mediul lor; modernizarea procesului de evaluare cu accent pe evaluarea formativ; modernizarea formrii profesorului, folosind noi abordri pedagogice i noile tehnologii informa ionale. II. Standarde i indicatori (observabili i msurabili) la geografie pe trept e de nvmnt 158 ----------------------- Page 159----------------------Domen iul: Limbaj geografic Nr. Indicatori Standardul crt. zial Elevul: nvmnt liceal nvmnt gimna

Elevul: Elevul: 1. Cunoaterea i utilizarea no iuni- 1.1. Definete principalele no iuni geog rafice (50 de 1.1. Explic principalele no iuni geografice (60 de no iuni); lor geografice. no iuni); 1.2. Identific termenii geografici specifici n diverse s urse de infor1.2. Recunoate termenii geog rafici n textele din mare; manual i din alte surse de info rmare; 1.3. Dialogheaz oral i scris, utiliznd termenii geografic i; 1.3. Utilizeaz termenii specifi ci n comunicrile ge1.4. Caracterizeaz componentele naturale i umane ale mediului ografice orale i scrise; geografic, dup un algoritm, folosind termeni de special itate; 1.4. Utilizeaz 3-4 no iuni geogra fice n diverse si1.5. Utilizeaz denumiri geografice n limbi strine n relatarea unor

membrii comunie propu-

tua ii de comunicare cu colegii i fapte cu caracter geografic; t ii; 1.6. Elaboreaz un eseu structurat pe subiectele geografic

1.5. Evalueaz particularit ile fen se, utiliznd 8-10 termeni geografici specifici; ceselor din natur i societate, u tiliznd 6-8 termeni 1.7. Opereaz cu 8-10 termeni geografici n explicarea procesel or i geografici specifici. fenomenelor din natur i societate; omenelor i pro1.8. Elaboreaz un demers tiin ific n baza no iunilor geogra fice selectate. 2. Analiza i explicarea caracteristi- 2.1. Descrie unele obiecte, proc ese, fenomene geo2.1. Explic unele procese, fenomene, concepte i legit i geo graficilor componentelor naturale i grafice, utiliznd limbajul geogra fic adecvat; ce, utiliznd limbajul geografic adecvat; umane ale nveliului geografic, 2.2. Selecteaz elementele naturale i umane din2.2. Relateaz particularit ile desfurrii unor procese naturale i utiliznd limbajul geografic. tr-o list de caracteristici; socio-umane; 2.3. Aplic informa ii din 2-3 sur se, inclusiv utiliznd 2.3. Clasific elementele naturale i umane conform diferitor critetehnologiile informa ionale, pen tru analiza i comrii; pararea componentelor naturale i umane; 2.4. Aplic metodele didactice complementare la ca racterizarea 2.4. Argumenteaz fenomenele i procesele speobiectelor, proceselor, fenomenelor naturale i umane; cifice mediului geografic l a nivel local, regional i 2.5. Compar caracteristicile componentelor mediulu i natural i ceglobal. lui uman, conform unui algoritm; 2.5. Deduce consecin ele unor p rocese i fenome2.6. Argumenteaz unele ipoteze privind procesele i fenomenele ne geografice; din natur i societate; 2.7. Prognozeaz consecin ele producerii proceselor i fen omenelor geografice. 1 5 9 ----------------------- Page 160----------------------1 6

0 Domeniul: Sistematizarea i interpretarea organizatorilor statistici, grafici i cartografici Nr. Indicatori Standardul crt. zial nvmnt gimna nvmnt liceal

Elevul: Elevul: 3. Elaborarea i interpretarea ma3.1. Citete elementele organ izatorilor grafici i car3.1. Identific elementele naturale i umane reprezentate pe un terialelor statistice, grafice i tografici; suport cartografic; cartografice. 3.2. Utilizeaz elementel e matematice ale hr ii n 3.2. Rezolv exerci ii i probleme ce in de reprezentarea c rtograrezolvarea exerci iilor; fic a spa iului terestru; 3.3. Localizeaz corect pe hart obiectele, procesele 3.3. Localizeaz spa ial elementele naturii i ale societ ii; i fenomenele geografice; 3.4. Elaboreaz reprezentri grafice i car tografice complexe, n i grafice i cartografice oferite; entarea n spa iu; loace pentru orientarea n rafice la caracenelor geografice; grafic pornind de la un fenome3.6. Evalueaz o situa ie geo 3.7. Estimeaz caracteristicile elementelor, proceselor i suport statistic, grafic nelor geografice, n baza materialelor sta fice. 4. Sistematizarea i aplicarea n 4.1. Selecteaz informa ii geogr afice din diferite sur4.1. Interpreteaz diferite surse de informare geo grafice n caracteactivitatea cotidian a diferitor se de informare; rizarea naturii i a societ ii; surse de informare geografice 4.2. Utilizeaz tabele, hr i, mode le, scheme, dese4.2. Aplic n activitatea cotidian diferite surs e de informare geo(texte, suporturi grafice i car- ne i alte materiale grafice n descrierea unor comgrafic (suporturi grafice i cartografice, materi ale statistice .a.); tografice, materiale statistice, ponente ale mediului geog 3.4. Realizeaz reprezentr baza datelor statistice oferite; simple, pe baza unor date 3.5. Aplic cunotin ele geografice pentru ori 3.5. Utilizeaz diverse mij 3.6. Analizeaz materialele statistice, grafice i cartog spa iu; terizarea componentelor, proceselor i fenom

sau cartografic. tistice, grafice i cartogra-

rafic; , analiznd suportul modele etc.). i statistici, grafici i cartoea proceselor i fenomenelor , grafici i cartogra-

4.3. Solu ioneaz situa ii-problem din cotidian 4.3. Analizeaz organizator statistic, grafic i cartografic; grafici pentru explicar 4.4. Argumenteaz rolul organizatorilor statistici din natur i societate. fici n activitatea uman.

----------------------- Page 161----------------------Domeniul: Relaii cauzale dint re componentele mediului geografic Nr. Indicatori Standardul crt. nvmnt liceal Elevul: Elevul: 5. Argumentarea rela iilor cauza- 5.1. Recunoate rela iile cauzale dintre componen5.1. Explic rela iile cauzale dintre componentele naturale i umale dintre diferite componente, tele naturale i umane ale mediul ui geografic; ne ale mediului geografic; procese i fenomene naturale i 5.2. Demonstreaz legtura cauzal dintre e lemen5.2. Prognozeaz evolu ia unor procese i fenomene geografice; umane sub aspect spa ial. tele naturale i umane; 5.3. Realizeaz un proiect de investigare a interac iunii c omponen5.3. Argumenteaz rela iile cauz-ef ect dintre comtelor mediului geografic; ponentele mediului geografic; 5.4. Argumenteaz prin exemple concrete rela iile cauz-e fect din5.4. Sintetizeaz, prin inter mediul tehnologiilor in- tre natur i societate, la nivel local, regional i global ; forma ionale, cauzele i efectele proceselor i feno5.5. Deduce concluzii ce reflect rela iile cauzale dintre fe nomenele menelor geografice. geografice i activitatea uman. 1 6 1 ----------------------- Page 162----------------------1 6 2 Domeniul: Atitudine i compo rtament privind mediul geografic Nr. nvmnt gimnazial

Indicatori Standardul crt. nvmnt liceal Elevul: Elevul: 6. Demonstrarea i analiza proble6.1. Identific principalele p robleme ale mediului 6.1. Distinge necesit ile de solu ionare a problemelor mediu lui gemelor mediului geografic i apli- geografic la etapa actual; ografic din perspectiva valorificrii propriilor capacit i; t structurate carea cunotin elor geografice n 6.2. Realizeaz un portofoliu n care sun 6.2. Relateaz informa iile din mass-media ce reflect problemele nvmnt gimnazial

proiectarea msurilor de solu i- materialele ce reflect problemele mediului geogramediului geografic; onare la nivel local, regional i fic; 6.3. Aplic un portofoliu, n care sunt organizate mater ialele elaboglobal. 6.3. Demonstreaz capacit i de aut oinstruire i de rate de sine, n argumentarea semnifica iei domeniilor abordate; autoperfec ionare n rezolvarea p roblemelor mediu6.4. Realizeaz observa ii asupra mediului geografic n scop ul delui geografic la nivel local; ducerii unor probleme din cotidian; 6.4. Realizeaz observa ii privind componentele, 6.5. Implementeaz unele proiecte de solu ionare a proble melor procesele i fenomenele geograf ice; mediului geografic; 6.5. Implic, individual sau n g rup, n ac iuni de pro- 6.6. Proiecteaz un Cod al mediului (ecologic) pentru respec tarea tec ie a patrimoniului natural i uman din localitate; lui n ac iunile cotidiene; 6.6. Manifest o atitudine resp onsabil fa de valo6.7. Demonstreaz stima i respectul fa de diferite persoane, c nrificarea i protec ia naturii; trarea pe valorile universale i na ionale, responsabilita tea fa de 6.7. Manifest dragoste fa de bati n, respect penpropria formare ca cet ean; tru simbolurile na ionale, a to leran ei, a interesului 6.8. Argumenteaz necesitatea unui comportament tolerant i resi respectului pentru alte etni i i culturi din spa iul pectuos fa de alte popoare i culturi din lume; na ional i din lume. 6.9. Promoveaz propriile idei n scopul ameliorrii strii me diului geografic; 6.10. Elaboreaz ci de solu ionare a problemelor fundamentale

ale mediului geografic, analiznd situa ii cotidiene; 6.11. Generalizeaz cunotin ele despre natur i activitate a uman pentru alegerea corect a unei profesii, mbinnd cerin e le personale cu nevoile societ ii. ----------------------- Page 163----------------------III. Standarde de coninuturi pe trepte de nvmnt (gimnazial, liceal) nvmntul gimnazial I. Caracterizri generale. 1.1. Geografie. Terra - planeta noastr. Particularit ile specifice Terrei: forma, d imensiunile i micrile Pmntului. Reprezentarea suprafe ei Pmntului. Globul geografic. Harta geografic. 1.2. nveliurile Terrei. Litosfera. Structura intern a Pmntului. Rocile magmatice i sed i mentare. Factorii interni i externi, care duc la modelarea scoar ei terestre. Cutremurele de pmnt. Vulcanii. Relieful Terrei. Relieful continentelor. 1.3. Atmosfera: compozi ia i structura. nclzirea atmosferei. Temperatura aeru lui. Presiunea atmosferic. Vnturile Terrei. Precipita iile atmosferice. Vremea i clima. Zonele climatice. Importan a climei n natur i n via a omului. 1.4. Hidrosfera: Circuitul apei n natur. Oceanele i mrile. Rurile i lacuril e. Apele subterane. Ghe arii. 1.5. Biosfera: Factorii, care determin diversitatea lumii organice pe Pmnt. Solul. Caracteristici generale. Zonele naturale. 1.6. Societatea uman a Terrei. Popula ia Terrei. Reparti ia i densitatea popul a iei. Rasele umane. Popoarele lumii. Aezrile umane. ndeletnicirile popula iei. Agricul tura. Industria. Transportul. 1.7. Ocrotirea Terrei. Ocrotirea Terrei ocrotirea vie ii. II. Caracterizri regionale. 2.1. Geografia continentelor i oceanelor. Continente i bazine oceanice. Originea continentelor i bazinelor oceanice. Cu noaterea continentelor. Harta geografic. Elementele matematice ale hr ii. Caracter izarea continentelor. Africa. America de Sud. Australia i Oceania. Antarctida: pozi i a fizico geografic. Unit ile structurale ale scoar ei terestre. Evolu ia geologic a teritoriu lui. Substan ele minerale utile. Relieful. Clima. Factorii de formare a climei. Zo nele climatice. Apele. Zonele naturale. Popula ia i statele (cu excep ia Antarctidei) . Oceanul

Indian. Pozi ia fizico-geografic. Relieful bazinului oceanic. Clima. Cu ren ii oceanici. Lumea organic. 2.2. Geografia continentelor i oceanelor. Caracterizarea continentelor. America de Nord. Eurasia. Pozi ia fizico-geogra fic. Evolu ia cunoaterii continentului. Unit ile structurale ale scoar ei terestre. Substan e le minerale utile. Relieful. Clima. Particularit i generale. Zonele climatice. Apele de suprafa . Zonele naturale. Popula ia i statele. Caracterizarea oceanelor. Ocean ul Arctic. Oceanul Atlantic. Oceanul Pacific: Pozi ia fizico - geografic. Reli eful bazinului oceanic. Clima. Curen ii oceanici. Lumea organic. Problemele ecologice. 2.3. Geografia fizic a Republicii Moldova. Republica Moldova. Caracteristici generale. Pozi ia fizico-geografic. Evolu ia cunoaterii teritoriului. Caracterizarea componentelor naturii. Unit ile struct urale ale scoar ei terestre. Evolu ia geologic a teritoriului. Substan ele minerale ut ile. Relieful. Procesele endogene. Unit ile de relief. Procese exogene. Forme d e relief. Importan a reliefului n natur i n via a omului. Clima. Factorii climatogeni. Eleme ntele climatice. Caracterizarea anotimpurilor. Protec ia aerului atmosferic. A pele de suprafa . Particularit i generale. Apele curgtoare. Apele stttoare. Apele subterane. 163 ----------------------- Page 164----------------------Protec ia apelor. Vegeta ia natural. Particularit i generale. Tipurile de v egeta ie.

Protec ia lumii vegetale. Lumea animal. Particularit i generale. Complex ele faunistice. Protec ia lumii animale. Solul. Factorii de formare a solul ui. Tipurile de sol (cernoziom, soluri cenuii i soluri brune). Protec ia solului. Zonele natura le. Problemele ecologice. Ariile naturale protejate. Rezerva ii tiin ifice. Rezerv a ii peisagistice. Monumente ale naturii. 2.4. Geografia uman a Republicii Moldova. Pozi ia economico-geografic i organizarea teritoriului. Resursele n aturale. Clasificarea resurselor naturale. Resursele minerale utile. Resursele clim atice. Resursele de ap. Resursele de sol. Resursele biologice. Popula ia: Evolu ia numeric. Mic area natural a popula iei. Reparti ia i densitatea popula iei. Migra ia popula iei. Str ctura popula iei. Resursele umane de munc. Aezrile umane. Economia na ional: structura pe sectoare a economiei na ionale. Agricultura i industri a alimentar. Cultura cerealelor i industriile de prelucrare. Cultura plantelor t ehnice i industriile de prelucrare. Legumicultura, pomicultura i industria conservelo

r. Viticultura i industria vinicol. Creterea animalelor i industriile produc iei animaliere . Industria grea. Industria energetic. Industria constructoare de maini i de prelucra re a metalelor. Industria chimic. Industria de prelucrare a lemnului. Industria materialelor de construc ie. Industria uoar. Sectorul serviciilor. Transportul i cile de comu nica ie. Rela iile economice externe. Caracteristicile economico-geografice region ale: Regiunea economico-geografic de Nord. Regiunea economico-geografic Central. Reg iunea economico-geografic de Sud. Regiunea economico-geografic de Sud-Est. nvmntul liceal I. Geografia fizic general.

1.1. Pmntul individualitate n Univers: Universul i Sistemul Solar. Soarele i inf luen a sa asupra Pmntului. Caracteristicile i propriet ile fizice ale Terrei (form a, dimensiunile, structura intern a Pmntului, micrile de rota ie i revolu ie, gravita erestr, cldura intern a Pmntului). 1.2. Litosfera: scoar a terestr, tipurile i compozi ia petrografic. Plcile litosfer ice i dinamica lor. Elementele geostructurale ale scoar ei terestre. Geocronologia Pmnt ului. Etapele evolu iei geologice i paleogeografice a Pmntului. Procesele endogene i din amica scoar ei terestre. Unit ile de relief ale Terrei, create de procesele endoge ne. Procesele exogene i tipurile de relief create. Rolul scoar ei terestre n nveliul geogra fic. 1.3. Atmosfera terestr: Compozi ia i structura atmosferei. Regimul radiativ i termic al atmosferei. Dinamica atmosferei. Circula ia general a atmosferei. Umiditat ea aerului. Precipita iile atmosferice. Vremea. Clima. Factorii genetici ai climei. Zonele climatice. Rolul atmosferei pentru Terra. 1.4. Hidrosfera: Reparti ia apei pe glob. Componentele hidrosferei. Oceanul P lanetar. Propriet ile fizice i chimice ale apelor oceanice. Dinamica apelor n ocean. Ape le continentale. Rolul hidrosferei n nveliul geografic. 1.5. Biosfera. Domeniile de via pe Pmnt. Interac iunea biosferei cu celelalte geo sfere ale Terrei. 1.6. Solul. Solul i caracteristicile lui. Factorii de pedogenez. Principalele tipuri de sol pe Terra. Reparti ia geografic a solurilor pe glob. Solul i activitatea omenea sc. 1.7. nveliul geografic. Pr ile structurale i componentele nveliului geografic. Leg t ile nveliului geografic. nveliul geografic i societatea uman.

164 ----------------------- Page 165----------------------II. Geografia uman a lumii.

2.1. Harta politic a lumii: Evolu ia hr ii politice a lumii n perioada contemporan. Tip ologia statelor lumii. 2.2. Resursele naturale: Clasificarea resurselor naturale. Resursele clim atice. Resursele de ap. Resursele de substan e minerale utile. Resursele vegetale, faunistice i ped ologice. 2.3. Popula ia. Evolu ia numeric i micarea natural. Migra ia popula iei. Reparti densitatea popula iei. Structura popula iei pe grupe de vrst, pe sexe, rasial, etn olingvistic. Resursele umane de munc. Aezrile umane. 2.4. Economia mondial. Structura economiei mondiale. Diviziunea geografic a munci i. Agricultura. Structura pe ramuri a agriculturii. Factorii de dezvoltare a a griculturii. Tipurile de agricultur. Cultura plantelor. Creterea animalelor. Industria: Indu stria energetic. Industria metalurgic. Industria constructoare de maini i de prelucrare a metalelor. Industria chimic. Industria alimentar. Industria uoar. Sectorul servic iilor. Transporturile i cile de comunica ie. Rela iile economice interna ionale. Principal ele organiza ii de integrare economic. 2.5. Caracterizarea economico-geografic a regiunilor i a statelor. Europa: Marea Britanie, Fran a, Germania, Romnia, Ucraina, Federa ia Rus, Norvegia i Italia (descrier ea comparativ); Asia: China, Japonia, India; America de Nord: Statele Unite ale Americii; America Latin: Brazilia; Africa: Republica Africa de Sud; Australia i Oceania : Uniunea Australian. III. Geografia mediului. 3.1. Geografia mediului. Caracteristici generale. Mediul geografic. Structur i organizare. Componentele mediului geografic. Geosistemul i sociosistemul. Tipurile d e rela ii n mediul geografic. 3.2. Tipologia mediului geografic: Mediul pdurilor ecuatoriale. Mediul subecuato rial. Mediile tropicale. Mediile subtropicale. Mediile temperate. Mediile reci din latitudinile polare. Mediile intrazonale. Mediile antropice. 3.3. Domeniile de degradare a mediului. Protec ia mediului. Impactul uman asupra mediului. Degradarea mediului aerian. Protec ia mediului aerian. Degradarea mediul ui acvatic. Protec ia mediului acvatic. Degradarea vegeta iei naturale. Protec ia ve geta iei. Degradarea lumii animale. Msuri de protec ie a lumii animale. Degradar

ea solului. Msuri de protec ie a solului. Conservarea sistemelor naturale i a patrimon iului antropic. Ariile protejate. Ariile protejate n Republica Moldova. 3.4. Problemele actuale ale mediului natural i ale lumii contemporane. D espduririle. Deertificarea. Modificrile climatice globale. Problema demografic. Asigu rarea popula iei lumii cu produse alimentare. Malnutri ia. Problema apei. Problema en ergetic. Asigurarea omenirii cu resurse naturale. Problema lichidrii de calajelor economico-sociale dintre statele dezvoltate i cele slab dezvoltate. Problema de zarmrii i men inerii pcii pe Pmnt. Hazardurile naturale i antropice. Impactul acestora asupra mediului. Protec ia mediului n condi iile dezvoltrii durabile.

Concluzii: Standardele constituie repere utile pentru to i agen ii implica i n procesul educa io nal. Astfel: elevii vor ti care sunt ateptrile privitoare la nv are, exprimate prin cunotin e, a t i i atitudini, precum i la criteriile de evaluare a performan elor la finele unei trepte de colaritate; 165 ----------------------- Page 166---------------------- profesorii vor regla demersul didactic n func ie de standardele de eficien a nv

Geografiei; prin ii vor fi informa i cu privire la ateptrile pe care coala le are fa de ele autorii de curriculum vor avea un sistem de referin unitar cu privire la perf orman ele dorite. Totodat standardele vor motiva elevii pentru nv area continu i vor con duce la structurarea capacit ilor specifice nv rii active. bibliografie:

1. Achiri I., Bolboceanu A. Evaluarea standardelor educa ionale. Chiinu: Print-Caro, 2009. 2. Achiri I., Velico N. (coord.), Volontir N., Sochirc V. Standarde educa ional e la disciplinele colare din nv mntul primar, gimnazial i liceal. Chiinu: Univers Pedagogi 2008. 3. Bucun N., Pogola L. (coord.), Odoleanu N. et al. Standarde de competen inst rument de realizare a politicilor educa ionale. Chiinu: Print-Caro, 2010. 4. Chi V. Pedagogia contemporan, pedagogia pentru competen e. Cluj, 2005. 5. Chabbott, C. UNICEFs Child-Friendly Schools framework: A desk rev iew. New York: UNICEF, 2004. 6. Clair, N., Miske, S., & Patel, D. Un cadru conceptual pentru elabora

rea standardelor PC/EBC in regiunea ECE/CSI. St. Paul, MN: Miske Witt & Associates Inc., 2010. 7. Chapman, D. & Miske, S. Promoting Girls Education in Africa: Evidence fr om the Field. In M. Maslak (Ed.) The Agency and Structure of Womens Education. Albany, NY: SUNY Press, 2007. 8. Cojocaru V. Gh., Schimbarea n educa ie i schimbarea managerial. Chiinu, 2004. 9. Curriculum na ional, Geografia, clasele V-IX. Chiinu: Lyceum, 2010. 10. Curriculum na ional, Geografia, clasele X-XII. Chiinu: tiin a, 2010. 11. Gu u V., Achiri I. Evaluarea curriculumului colar, Ghid metodologic. Chiinu, 2009. 12. Stoica A. Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic. Bucureti: Humanitas Educa ional, 2003. 166 ----------------------- Page 167----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI TIIn e Ion boTGoS, doctor n tiin e fizico-matematice, conf. univ. Institutul d e tiin e ale Educa iei zinaida GALbEN-pANCIUC, lector universitar superior IE, nv toare, grad did actic superior, coordonator Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea l or pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg s

standardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar tr ebui elevii s tie i s poat face n fiecare domeniu de nv are, la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i cadrul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce infor z asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei are particip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educa ion , care, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statu lui, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad a vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezin

t un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. sunt relevante numai la nivel de grup de copii i nu la nivel individual, n sensul diagnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educ a ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului, n acord cu finalit ile educa iei. Ele se ad seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil

institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Indiferent de felul cum sunt structurate, standardele educa ionale tind s acope re toate aspectele dezvoltrii personalit ii n educa ie. Standardele sunt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul cognitiv al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea elevi lor, adic sunt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-evaluare prin fiecare disciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permite co lilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv a Pentru a urma acest obiectiv, prezentele standarde de eficien a nv rii acoper caracteristicile colii prietenoase copilului, care: 167 ----------------------- Page 168----------------------1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) pentru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) bazat pe comunitate. reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; este centrat pe copil; este sensibil la gen; promoveaz calitatea rezultatelor academice; ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; este flexibil i rspunde diversit ii; ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; inclu ziune; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie, precum i participarea democratic

procesul elaborrii standardelor, o deosebit aten ie a fost acordat acoperirii pri ncipiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune

en-

sibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneri atul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nite formulri de obiective largi, care de finesc ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului edu ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i a elabora modalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind: eficien a; sntatea, siguran a i protec i

participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Rezumativ, standardele sunt prezentate de noi ca nite declara ii extinse al e scopurilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s p at face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. La baza elaborrii standardelor de eficien ale predrii/nv rii i dezvoltrii el la disciplina tiine se afl acumulrile tiin ifice n cunoaterea naturii, n domeniul ps giei vrstelor colare i pedagogiei contemporane, precum i experien a educa ional acumulat privind formarea / dezvoltarea personalit ii elevului la aceast disciplin colar Domeniul de cunoatrere tiin ific al tiin ei este Natura, unde are loc complexita tea

fenomenelor, proceselor i interac iunilor bazate pe anumite legi, de aceea ace st domeniu este indispensabil de domeniul cognitiv de formare/dezvoltare a personal it ii elevului care se desfoar pe tot parcursul colarit ii. Standardele la disciplina tiin e reprezint pentru profesorii un document ce se refer la ateptrile pe care le pot avea elevii la finele treptei primare de nv mnt. Adic, ele reflect nite achizi ii finale, cu caracter general, pentru respecti va treapt de nv mnt n acord cu ac iunile educa ionale i cu vrsta elevilor n aceast perioad formare i dezvoltare a personalit ii. ntruct standardele au un caracter general, ele sunt relevante la nivelul c lasei de elevi i nu la nivelul individual de dezvoltare a fiecruia. ns standardele permit i o f lexibilitate privind respectarea ritmului i caracteristicilor individuale n dezvoltarea lor general. 168 ----------------------- Page 169----------------------n ce prive te profesorii, standardele reprezint un punct de referin la proiectarea activit ilor didactice.

Standardele educa ionale la disciplina tiin e sunt structurate n baza celor 4 comp eten e specifice: 1. Receptarea informaiilor tiinifice 2. Explorarea i investigarea lumii nconjurtoare 3. Comunicarea oral i scris utiliznd stilul tiinific 4. Adoptarea unui comportament adecvat n cadrul mediului natural i al celui social

Axate pe competen ele specifice, standardele in cont de toate domeniile de form are i dezvoltare a personalit ii elevului: cognitiv, afectiv i psihomotor. Trebuie s men ionm c elevii dobndesc elemente de competen e specifice disciplinei tiin ei pe tot parcursul studierii acesteia, iar n calitate de achizi ii finale se fo rmeaz la finele treptei de nv mnt. n acest context, n procesul educa ional trebuie utilizate diverse strategii dida ctice n dependen de vrsta elevilor, care s sprijine i s stimuleze nv area i dezvoltarea elevilor. Domenii de cunoatere: I. natura II. Spaiu III. Micarea IV. Timpul V. Viaa Glosarul de termeni principali

Termenii utiliza i n document i care necesit s fie defini i sunt: Educaie bazat pe calitate: Reforme introduse la orice nivel (de ex. na ional, r egional, local) n sistemul de nv mnt care au scopul de a mbunt i un anumit elemen sistem. coal prietenoas copilului: Abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul acc entului global pe educa ia de calitate pentru to i copiii; bazat pe angajamentul de a abord a toate elementele din cadrul colilor care influien eaz bunstarea, drepturile i mediul de nvare al fiecrui copil. Eficiena nvrii (o dimensiune a PC): Msura n care coala consolideaz mediul de predare i nv are, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n procesul de are, acumulnd cunotin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercetri. Domeniu: sector al unei discipline tiin ifice utilizat n diferite niveluri de su bordonare pentru a descrie diferite categorii de con inut; un mod de organizare sau grupare a standardelor. Standarde: Declara ii extinse ale scopurilor, care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face persoanele implicate n ntreg sistemul educa ional. Standardele snt ateptri nalte i nu cerin e minime. Standardele pentru educa ia bazat pe calitate msoar progresul, mbunt esc planificarea i alocarea resurselor, evalueaz eficien a nv rii. Indicatori: Ac iuni i comportamente observabile, care indic prezen a, starea sau c ondi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii pot fi utiliza i pentru a msura progresul spre atingerea standardelor.

169 ----------------------- Page 170----------------------Nr. de Standardele Indicatorii ordine

Elevul: 1. Achiziionarea unui set 1.1 Explic corect termeni-cheie: n atur, via, micare, timp, spade cunotine tiinifice iu; Pmnt, ar, mediu nconjurtor e, protecie, conelementare: concepte, servare, Cartea Roie a Moldov ei; fenomene naturale (simple) n definiii, reguli, informabaza cunotin elor dobndite i propri ilor observri; ii despre fenomene, pro1.2 Selecteaz informa ii complemen tare adecvate con inuturilor cese observate n mediul tiin ifice de nv at din diverse surse documentare: cri, renatural viste, ziare, enciclopedii, televizor, internet, independent sau n cooperare; 2. Dezvoltarea i aplicarea 2.1 Realizeaz transferul de informa ii t iin ifice prin conexiuni intracunotinelor tiinifice n disciplinare, interdisciplinare i trans disciplinare n situa ii reale situaii concrete din viaa din via a de zi cu zi; cotidian 2.2 Aplic reguli de ngrijire corect a plantelor, animalelor din gospodrie, apartament, colul viu al clasei, parc, rezervaie etc.; 2.3 Rezolv unele probleme (el ementare) din cotidian: de mediu, sociale, psihologice, de edu caie, de sntate, economice etc. n baza cunotin elor, ajutorului m aturilor etc.; 2.4 Exerseaz aplicarea memoriei, operaiilor gndirii (analiza, sinteza, comparatia, generaliza rea), imaginaiei n procesul de cunoatere; 3. Formarea i exersarea 3.1 Efectueaz observa ii sistematice, a plica ii, investiga ii simple cu capacitilor de exploramsurri tiin ifice nregistrndu-le n darul naturii; re/ investigare elemen3.2 Demonstreaz abilitatea utili zrii unor instrumente de msur tar a unor procese, femecanice i electronice: ceasul, calendarul, termometrul, cntanomene ce se produc n rul, metrul, vasul gradat prin citirea unui termometru n grade mediul nconjurtor Celsius; stabilirea timpului i a orei; a masei, lungimii, volumului unui corp; 3.3 Compar starea vremii n di ferite: perioade ale unei luni, ale

unui anotimp; anotimpuri (re pere: temperatura medie, precipitaii, durata zilei i a nopii et c.); 3.4 Exploreaz efectele factorilo r de mediu asupra plantelor i animalelor; 3.5 Efectueaz experimente simple pe baza unui algoritm de lucru dat; 3.6 Elaboreaz planul de solu ionre / rezolvare a unei situa ii semDezvoltarea abilitii de t comunicrii de cunotin e, 4. comunicare tiinific neefecturii observa iilor i incesare nvrii, descoperirii, promovrii ideilor puri (repere: form, culoare, di inovative, proiectelor re este compus, utilitate); elemente at; 4.3 Aplic modele explicative (ve rbal, schematic, tabel, diagram) n interpretarea tiin ific a unor fenomene naturale i sociale; 4.4 prezint un proiect tiin ific rea lizat individual sau n grup n baza cunotin elor i documentrii; 4.5 Emite viziuni proprii asupr a unor situa ii concrete cu referire la mediul nconjurtor respectnd eti ca comunicrii; 4.6 Manifest abilit i orare la realizarea activit ilor din perspectiva praxiologic; 4.7 formuleaz concluzii n urma obs erva iilor effectuate cu expunerea acestora 4.8 Exprim viziuni proprii n urma analizei diverselor situa ii din viaa cotidian cu referire la rela i ile dintre oameni; 4.9 Interpreteaz unele informa ii, date selectate din diverse surse de informare cu referire la poluarea mediul nconjurtor. 170 ----------------------- Page 171----------------------5. Dezvoltarea atitudinilor en iei omului n natur i comportamentelor de; zirabile fa de mediu i raport cu 5.1 Susine dezbateri privind efectele interv (avantajele i dezavantajele interven iei sale) 5.2 Demonstreaz un comportament propriu adecvat n de colab nificative; 4.1 Utilizeaz un limbaj tiin ific adecva a rezultatelor i concluziilor n urma vestiga iilor; 4.2 Descrie prin enun uri simple: cor men siune, materialul din ca geografice din mediul apropi

problemele sale se de poluare, dis-

natura pe baza rela iei cauz-efect; 5.3 Identific i valorific probleme de mediu: sur trugeri, utilizri neraionale, braconaj etc.

, prin sesizarea organelor locale, a populaiei i desfurare de activ iti concrete de protecie, remediere); 5.4 Confirm prin argumentri asumarea de respons abilit i pentru asigurarea securit ii vie ii personale prin ad optarea unui mod sntos de via ; 5.5 Stabilete reguli de men inere i dezvoltare a unui corp sntos i armonios (practicarea sistematic a ac iunilo r de igien fizic i psihoigien: splatul pe dini, gimnastica, aut oreglarea sentimentelor i emoiilor etc.) demonstrnd respecta rea acestora; 5.6 Redacteaz independent/n echip afie, spoturi p ublicitare privind necesitatea unui mediu de via sntos. 171 ----------------------- Page 172----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI EDUCAIA Mo RAL-Sp IRITUAL Angela cArA, dr. pedagogie, conf. cerc. Institutul de tiin e ale Educa iei Tatiana NiculcEA, consultant, Ministerul Educa iei STANDARDE DE CoMpETEN Aria curricular : tiin e socioumane Disciplina: Educa ia Moral-Spiritual punctul de control: nvmntul primar DoMENIUL 1: SEMNIFICAIA NORMELOR DIN SFERA VALORILOR MORAL- SPIRITUALE DoMENIUL 2: VALORI CENTRALE ALE CRETINISMULUI DoMENIUL 3: RELAIONARE POZITIV CU CEILALI N RAPORT CU VALORILE GENERALUMAN e Experi: Cara Angela, Niculcea Tatiana, Chiinu - 2011

prin standarde de eficien a nvrii se neleg obiective complexe, largi obiec orientate spre ceea ce va ti, va ti s fac i cum va fi elevul la finalizarea cola rizrii sale. Msurarea nivelului de atingere a fiecrui standard la finele treptei de nv mnt e face n baza unor indicatori de performan msurabili, care includ aciuni i compo rtamente concrete i observabile. Standardele la discipilina Educa ie Moral-Spiritual vizeaz asigurarea acelui

ai nivel de educa ie de baz pentru to i elevii, acoperind toate aspectele dezvoltrii personali t ii n educa ie, fiind exprimate printr-un sistem de categorii, reguli, norme, valori etice i spirituale care se cer cunoscute i respectate pentru o inser ie eficient n via a social. n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile colii prietenoase copilului: eficien ; incluziune; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie; participar emocratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat princip iului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale proces ului educa ional predarea, nv area i evaluarea toate contribuind la asigurarea unei educa

de calitate. Sistemul de standarde se axeaz pe urmtoarele principii: principiul respectrii interesului superior al copilului exprim necesitatea c oordonrii tuturor ac iunilor, activit ilor realizate n mediul formal, informal i nonf ormal n interesul superior al copilului; principiul colaborrii exprim necesitatea implicrii familiei i comunit ii n p ul de planificare i realizare a procesului educa ional; principiul complexitii exprim cerin a ca procesul de nv mnt s fie organizat s se desfoare inndu-se cont de particularit ile de vrst, sex, nivelul pregti erioare, precum i de deosebirile individuale, de poten ialul intelectual i fi zic al fiecrui elev; 172 ----------------------- Page 173---------------------- elul pregtirii anterioare, precum i de deosebirile individuale, de poten ialul intel ectual i fizic al fiecrui copil; principiul participrii reclam realizarea drepturilor de participare a elevilor, precum i a familiilor i reprezentan ilor acestora n procesul de evaluare i planificare a activit ilor educa ionale; principiul interdisciplinaritii - exprim necesitatea coordonrii con inuturilo r discipilinei Educa ia Moral-Spiritual cu celelalte elemente i componente ale aceste ia, alctuind un ansamblu unitar, integrativ de cunotin e, competen e i atitudini, ale cror componente sunt reciproc condi ionate, avnd drept obiectiv major pregtirea elevu lui pentru a aprecia schimbrile din mediul n care absolventul i va desfura activitate

principiul accesibilitii i individualizrii nvmntului (centrrii pe copil m necesitatea organizrii i desfurrii procesului de nv mnt n corespundere cu posibilit ile reale ale elevilor, inndu-se cont de particularit ile de vrst, sex,

a. Standardele sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente obse rvabile, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Pentru cadrele didactice care predau Educa ia Moral-Spiritual standardele treb uie s devin instrumente esen iale pentru evaluarea progreselor i rezultatelor ob inute de ctr e elevi. DoMENIUL 1: SEMNIfICAIA NoRMELoR DIN SfERA vALoRILoR MoRAL-SpIRITUALE INDICAToRI STANDArD NvM NTUL pR IMAR

Elevul: 1. n elegerea sensului i semnifica iei valorilor Identific, n baza anali la iei prin i-copii, i normelor morale care conduc via a datoriile unora fa de al i i; oamenilor n comunitate. Analizeaz fapte i ntmpl n via (reale sau posibile), pentru a aprecia corect conduita pro2. Producerea, elaborarea de texte cu con inut prie i a celorlal i; moral, n baza situa iei reale / imaginare. Respect regulile de comp ortament moral n familie, clas; 3. Formularea, sintetizarea, aprecierea regulilor Stabilete coresponden e ntre calit ile persode comportare n concordan cu n elegerea nale i faptele personale; no iunilor moral-spirituale. Exprim opinii i atitudini proprii fa de Carte ca valoare spiritual; Argumenteaz sem nifica ia normelor din sfera valorilor moral-sp irituale. 173 ----------------------- Page 174----------------------DoMENIUL 2: vALoRI CENTRALE ALE CRETINISMULUI INDICAToRI STANDArD NvM NTUL pRIMAR 1. Identificarea valorilor centrale ale cretinisle principale ale cretinismului; mului i practicarea unor abilit i privind culElevul: Identific valori

Recunoate srbtori

e calendaristice i de famitura rela iilor interpersonale; cuvinte proprii pove ele lui Iisus Hris2. Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-spirituale pentru cunoaterea i respectatextelor biblice/literare n raport rea tradi iilor na ionale, experien ei religioaia ; se, normelor de convie uire n societate; le de comportament n relagii, prin ii, adul ii, profesorii; 3. Interac ionarea constructiv cu oamenii din a printeasc, lcajur, n baza modelelor de comportament localurile culturale. demne de urmat. teaz atitudinea de respect i mndrie familiale i na ionale.

lie; Exprim n tos; Explic morala cu situa iile din v Demonstreaz mode iile cu cole

Manifest respect fa de ca urile sfinte, Argumen fa de srbtorile

DoMENIUL 3: RELAIoNARE pozITIv CU CEILALI N RApoRT CU vALoRILE GENERAL-UMANE INDICAToRI STANDArD NvM NTUL pRIMAR 1. Aplicarea normelor din sfera valorilor umane sfera valorilor general-uma--uman stabilirea rela iilor interpersonale pozitive; e esen a valorilor na ionale; 2. Respectarea diversit ii dorin elor i posibiamente moral-spirituale n dilit ii oamenilor, recunoaterea drepturilor reprezentate ale diferitor culturi; activit i practice pe care le poate realiza u referire la valorile general-umane; 3. Manifestarea unui comportament responsaguli de comportament moral-spiritual; bil fa de valorile general-umane. i mndrie fa de tradi iile i strmoeti din localitate. 174 ----------------------- Page 175----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI eDUCAIA CIVIC Eugenia pARLICov, Ministerul Educa iei, coordonator Lilia poGoLA, doctor n istorie, conferen iar universitar Institutul de tiin e ale E Elevul: Numete norme din ne; Recunoat Manifest comport verse situa ii; Descrie n cotidian c Aplic re Manifest respect obiceiurile

ducatiei violeta MijA, cercettor tiintific, Institutul de tiin e ale Educa iei Rodica So LovEI, dr. conf., Institutul de tiin e ale Educa iei Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea l or pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopu sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens, st dele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i drul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care pa ticip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, e, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, o rienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezin t un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. sunt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul diagnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educ a ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele se a seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele sunt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i pe arii curriculare viz nd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale, domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de felu l cum sunt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii personalit ii n educa ie.

175 ----------------------- Page 176-----------------------

Standardele sunt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul co gnitiv al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea e levilor, adic sunt accesibile pentru to i elev i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, viz nd elementele de baz ale proces ului educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei edu ca ii de calitate. Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-e valuare prin fiecare disciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permit e colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acoper cara teristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; i 13) bazat pe comunitate. n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; inclu ziune; sensibil la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O

osebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperiri i principiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune ensibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneri atul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nilte formulri de obiective largi care de finesc ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului edu ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele s unt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i can

(Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora moda lit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind eficien a; sntatea, siguran a i protec participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar trebui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire e vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde sunt stabilite cu at eptri mari pentru factorii-cheie. 176 ----------------------- Page 177-----------------------

Rezumativ, standardele sunt prezentate de noi ca nite declara ii extinse ale sc opurilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore sunt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este necesa r pentru a asigura drepturile copilului. II. explicarea termenilor

Standardele de eficien a nv rii reprezint obiective complexe, cu sens larg, care orienteaz spre ceea ce va ti, va ti s fac i cum va fi elevul la finalizarea colarizri sale. Masurarea nivelului de atingere a fiecrui standard la finele treptei de nv mnt se face n baza indicatorilor de performan msurabili, care includ aciuni i comporta-

mente concrete i observabile. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor.

Standardele sunt ateptri nalte i nu cerine minime. Conceptul de standard educa ional trebuie s fie asociat direct cu cel de criteriu de calitate a sistemului de nv mnt. ndeplinirea standarelor de eficien a nvrii trebu s fie criteriul de baz n aprecierea performan elor fiecrei institu ii de nv mnt, cla i a fiecrui elev n parte. Standardul are statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor de pregtire ale

elevilor i de reper pentru conceptorii de curriculum i autorii de manuale, alte suporturi i i nstrumente didactice. Standardele au caracter multiaspectual,viznd elementele de baz ale procesului educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educa ii

de calitate ntr-o coal prietenoas copiilor. n acest context, standardele propuse refl ect dimensiunile colii Prietenoase Copilulul (PC): eficien ; incluziune; sensibilitate la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor este acordat acoperirii principiului respectrii dr eptu rilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se l imiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, sensibilitate la gen. le incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunit tea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. 177 ----------------------- Page 178----------------------Domeniul: Omul - fiin social Nr. Indicatori Standard crt. nvmntul liceal nvmntul gimnazial

Elevul: Elevul: 1. Identific i aplic 1.1. Recunoate n comportamentul .1 Justific necesitatea respecterii reguli i norme de uman, la general, i n comporregulilor i normelor n toate doconvieuire n sotamentul propriu, n particular, meniile de activitate a omului. cietate ac iunile social acceptate I cele 1.2 Analizeaz critic situa ii sociale neacceptate. din domeniile cultural, profesio1.2. Compar comportamentul uman nal, politic etc., care solicit reguli acceptat n societate cu compori norme comportamentale spetamentul uman dezaprobat /decifice, stereotipurile asociate, i viant i descrie efectele sociale formuleaz judec i de valoare n ale acestora. raport cu juste ea /corectitudinea 1.3. Explic necesitatea regulilor i acestora. normelor n societate.

1.3 Ierarhizeaz regulile i normele 1.4. Elaboreaz un cod de reguli i sociale n func ie de importan a norme comportamentale genelor pentru societate. rale pentru respectare n familie 1.4 Demonstreaz n baza datelor i n locuri publice (bibliotec, statistice, exemplelor din massinstitu ie de ocrotire a snt ii, media, din comunitate pericole / grdin public, grdini de coprobleme asociate nerespectrii pii, primrie, pot, cafenea, dislegilor, regulilor i normelor de cotec etc.) convie uire ntr-o societate /ntrun stat, indiferent de regimul politic. 2. produce acte de va2.1. Identific nsuiri umane proprice 2.1. Identific situa ii i modalit i de lorificare a calitioamenilor /comunit ii. exercitare a calit ii de cet ean lor ceteneti n 2.2. Aduce exemple de strategii de responsabil n via a privat i puviaa privat i pudezvoltare individual i n grup blic. blic. pentru consolidarea identit ii, 2.2. Argumenteaz interdependen a respectului de sine i a respectudintre via a privat i cea public. lui fa de ceilal i. 2.3. Formuleaz judec i de valoare 2.3. Compar comportamentele umacu referire la efectele comunicne constructive cu cele distructirii constructive asupra climatului ve i formuleaz judec i de vafamilial, asupra vie ii sociale din loare. comunitate, asupra vie ii politice. 2.4. Proiecteaz modele de compor2.4. Promoveaz ac iuni legale de vatament constructiv vizavi de melorificare a drepturilor i interesediul social i ambiant, alege forma lor personale i comunitare. adecvat de manifestare ale aces2.5. Stabilete i dezvolt rela ii intertora. personale constructive. 2.5. Exercit ac iuni de valorificare a 2.6. Realizeaz ac iuni prosociale n constructivismului n raport cu situa ii reale. mediul. 2.6. Distinge comportamentul prosocial de comportamentele umane

obinuite. 178 ----------------------- Page 179----------------------Domeniul: Societatea democratic/ Legea instrument de protecie a persoanei Nr. Standard crt. liceal nv mntul gimnazial Elevul: Elev ul: 3. Interpreteaz con3.1. Recunoate valorile general-uma3.1. Com enteaz rolul valorilor genetexte uzuale, opene, na ionale i democratice. ralumane, na ionale i democrarnd cu valorile 3.2. Formuleaz judec i de valoare tice n dezvoltarea persoanei, a general-umane, referitoare la elementele ce conpoporului, a statului. naionale i demostituie identitatea cet eanului 3.2. Explorea z situa ii cu caracter locratice. Republicii Moldova. cal i/sau na ional de neglijare a 3.3. Aduce exemple de respectavalorilor i formuleaz sugestii de re a valorilor general-umane, ameliorare legal a situa iei, utina ionale i democratice n familiznd experien ele relevante ale lie, coal, comunitate. stat elor democratice. 3.4. Determin care dintre valori snt 3.3. Formule az ra ionamente cu ignorate n comunitatea colar i referire la importan a pstrrii local, descrie situa iile i identiidenti t ii na ionale n contextul fic cauzele eventuale ale acestoin tegrrii europene. ra. 3.4. Argumenteaz pericolul etno3.5. Proiecteaz algoritmul pailor cent rismului, utiliznd practicile pentru solu ionarea anumitor in terna ionale i exemplific caprobleme identificate i arguzu ri de etnocentrism n Republica menteaz oportunitatea acestora Mo ldova/ alte ri i sugereaz din perspectiv axiologic. inst rumente legale posibile de aplanare a situa iei. 3.5. Proiecteaz i utilizeaz tehnici Indicatorii

nv

de solu ionare, prin prisma legii, a unor situa ii din domeniul dreptului: civil, al familiei, muncii, fiscal, penal, de procedur penal i administrativ. 4. Recunoate n si- 4.1. Identific i definete dreptustatutul unei legi cu tuaii reale i/sau rile i libert ile copilului i gulilor i normelor somodelate cazuri de responsabilit ile asociate. le, concluzioneaz referitor la nclcare a dreptu 4.2. Recunoate n diverse contexte tan ele utilizrii acestorilor i libertilor situa ii de exercitare a drepturiomului/copilului lor i libert ilor omului /copilumenteaz necesitatea resi promoveaz melui i a responsabilit ilor asociaonstitu iei ntr-un stat canisme legale de te. democratic. protecie a aces- 4. 3. Clasific, dup unul sau mai mulilete corelarea dintre dotora. te criterii explicite sau implicite, cumentele interna ionale/ situa iile de nclcare a drepturile/ locale/ institu ionale lor i libert ilor omului /copiluivire la drepturile omului / lui. drepturile copilului. 4.4. Exemplific i descrie instrustinge situa ii de nclcare a mente i mecanisme legale repturilor omului/ copilului care de protec ie a drepturilor i esit implica ii legale la nivel libert ilor omului /copilului la nal i/sau interna ional. nivel local i/sau na ional. entific i sensibilizeaz 4.5. Propune solu ii /ntreprinde tan ele relevante pentru ocroac iuni legale i pertinente penea drepturilor / libert ilor ntru situa ii de nclcare a dreptu, la nivel local, na ional, rilor personale i ale altora. nterna ional. 179 ----------------------- Page 180----------------------Domeniul: Viaa i sntatea valori personale i sociale 4.1. Compar statutul re cia circums ra. 4.2. Argu pectrii c

4.3. Stab

na iona cu pr

4.4. Di d nec na io 4.5. Id ins tir clcate i

Nr. catorii Standard crt. nvmntul liceal nvmntul gimnazial

Indi

Elevul: Elevul: 5. Determin i de- 5.1. Identific i descrie comporta5.1. Formuleaz judec i de valoare scrie importana mentul specific modului sntos pentru un mod de via sntos vieii i Sntii de via i a modului nesntos baza spectarea legii i a din perspectiv de via . normelor morale ale societ ii. personal i soci- 5.2. Selecteaz din datele statistice, 5.2 . Selecteaz i interpreteaz date al. mass-media informa iile relede tip cantitativ, calitativ din survante pentru formarea convingesele de informare cu referire la rii de necesitate a unui comporefectele morbidit ii (nivelului tament pro via i sntate. d e mbolnviri) asupra economi5.3. Argumenteaz valoarea snt ii e i rii. pentru individ i societate. 5.3. Reprezint rezultatele unor ob5.4. Identific rela ia cauz-efect penserva ii realizate n domeniile tru situa ii din cotidian relevante snt ii i protec iei sociale prin strii de sntate fizic i psihid esene, tabele, grafice, diagrame c. i extrage, la necesitate, informa5.5. Formuleaz reguli i norme comii relevante din tabele, liste, diaportamentale de promovare a grame statistice. modului sntos de via . 5.4. Argumenteaz valoarea socialeconomic a modului sntos de via a cet enilor. 5.5. Exploreaz situa ii cu caracter

local i/sau global n domeniul snt ii. 6. Recunoate n co6.1. Explic sintagma mod nesntos 6.1. Recunoate n diverse contexte tidian bolile / risde via i identific coraportul comportamente specifice moducurile asociate moacestuia cu drepturile i libert ile lui nesntos de via .

dului nesntos de omului. .2. Argumenteaz necesitatea convia i selecteaz 6.2. Exemplific i descrie boli i ui asupra ac iunilor proprii / metode relevante alte riscuri asociate modului neale celorlal i n situa ii de risc pende protecie a vieii sntos de via (alimenta ie; tea / via a proprie i a i sntii proprii violen ; ignorarea abstenen ei n jur. i ale celorlali n rela ii intime, n consumul de stimeaz prejudiciile familiei / alcool, igri, substan e narcotice; statului pentru tratamente, cu utilizarea nelimitat a computaaccent pe cazurile mbolnviritorului, telefonului mobil etc.). lor asociate modului incorect de 6.3. Exploreaz diverse surse de via , i formuleaz judec i de informa ii pentru identificarea valoare. cauzelor mbolnvirilor i deter. Identific n situa ii referitoare la minarea metodelor eficiente de modul sntos de via nclcri protec ie. ale drepturilor i libert ilor omu6.4. Aplic tehnici simple de control a lui (dreptul la informa ie, dreptul strii proprii de sntate, precum consumatorului, dreptul la alegei a altora (temperatura corpure etc.), ale regulilor i normelor lui, tensiunea arterial, pulsul, sociale i ale legilor. respira ia etc.) i de acordare a .5. Utilizeaz metode de protec ie a primului ajutor premedical. snt ii fizice i psihice. 6.5. Identific i aplic regulile de . Proiecteaz /aplic strategii de igien personal i norme de saameliorare a propriei stri de snitrie n mediul de trai /de acntate, ntreprinde ac iuni tangitivitate i modalit i individuale bile de promovare a culturii mode protec ie a snt ii fizice i i sntos de via i de asigupsihice. rare a securit ii colective. 180 ----------------------- Page 181----------------------Domeniul: Cretere personal i dezvoltare pentru carier Nr. Indicatorii

trolu

tru s

celor 6.3. E

6.4

6.6

dulu

Standard crt. liceal nvmntul gimnazial Elevul: Elev ul: 7. opereaz cu infor7.1. Identific i descrie aptitudinile, 7.1. Ide ntific ramurile economiei maii despre caracinteresele i preferin ele proprii na iona le i ofertele pie ei for ei teristicile psihofizicu referire la domeniul carierei. de munc din Republica Moldoce/ competenele 7.2. Selecteaz din sursele existente va i le compar, din punct de proprii i cerinele i organizeaz informa ia cu revedere c antitativ i calitativ, cu pieei forei de ferire la cerin ele pie ei for ei de cele din alte state. munc munc i competen ele specifice 7.2. Clasific i compar informa iile profesiilor/ meseriilor. cu referire la cerin ele pie ei 7.3. Compar i apreciaz profor ei de munc i competen ele priile aptitudini, interese i s pecifice profesiilor/ meseriilor. competen e n raport cu oferta 7.3. Inves tigheaz oportunit i legale pie ei de munc i cerin ele ande inse r ie profesional n comugajatorilor. nitatea local, na ional. 7.4. Elaboreaz pai eventuali de 7.4. El aboreaz i exerseaz strategii inser ie n mediul profesional / leg ale de promovare personal antreprenorial i i interpreteaz pe pi a a muncii. din perspectiva cadrului legal. 7.5. Proiecteaz i structureaz al7.5. Elaboreaz propriul proiect de g oritmul planului individual de carier. a c iuni de cretere personal i 7.6. Elaboreaz i prezint, oral i n dezvoltar ea pentru carier. scris, rezumatul portofoliului per7.6. Dezvolt portofoliul de cretere sonal din perspectiva eligibilit ii per sonal i dezvoltare pentru pentru domeniul profesional de carier i realizeaz prezentarea referin . pub lic a acestuia din perspectiva eligibilit ii pentru domeniul profesional de referin .

nv

181 ----------------------- Page 182----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI EDUCAIA TE hNoLoGIC Antonina ruS u, cercettor tiin ific, I..E, coordonator. parascovia S ECRIERU-hARbUzARU, lector superior U.P.S I. Creang Introducere

n sistemul educa ional dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. Standardele sunt elaborate pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiil or de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familia

n cadrul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informea asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i a ei care particip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Standardele reflect finalit i e educati ionale, care, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale n a iunii sau statului, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului -o anumit perioad a vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lu . Standardele prevd competen ele necesare de formare-evaluare prin fiecare di sciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permit e colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acoper cara teristicile colii prietenoase copilului. Abordarea de ctre colile Prietenoase Copiilor (PC) a reformei educa iei, baza t pe Conven ia cu privire la Drepturile Copilului (CPDC), este o abordare holistic a reformei educa iei care plaseaz copilul n centrul tuturor eforturilor. No iunea de prieteno s copilului include astfel de dimensiuni cum sunt: (1) incluziunea; (2) eficien a nv rii ; (3) sntatea, siguran a i protec ia n mediul colar; (4) sensibilitatea la gen; (5) implica rea sau participarea elevilor, prin ilor i a comunit ii n via a i activitatea colii i comu (6) respectarea drepturilor copilului i a multiculturalit ii. Cele ase dimensiuni , analizate mpreun, ofer o imagine a educa iei de calitate nalt pentru toi copiii i stabiles n cadru n limitele cruia pot fi elaborate i atinse standardele referitoare la Edu ca ia Bazat pe Calitate/colile prietenoase copilului (EBC/PC).

n Moldova, dimensiunea de eficien a nv rii a constituit accentul ini ial n ela

rea standardelor n cadrul abordrii PC a UNICEF. Eficien a nv rii este definit ca sura n care coala consolideaz mediul de predare i nv are, astfel nct to i elevii

care nivel al sistemului de educa ie utilizeaz ntregul lor poten ial n procesul de n v are, nsuind anumite cunotin e i abilit i msurabile i bazate pe cercetri (UNICEF, 201 Sunt elaborate standarde (scopuri extinse n procesul de nv are a elevilor), mpreun cu indicatori specifici referitori la ce trebuie s tie elevii i ce trebuie s poat fa ce la fiecare disciplin la nivelul colii primare, colii secundare i al liceului. Istoric, standardele au fost privite n Moldova ca fiind competen ele minime pe care trebuie s le ating to i elevii pentru a progresa n coal. n conceptul PC standardele s

privite ca ateptri nalte, utile pentru msurarea calit ii, valorii i eficien ei nv 182 ----------------------- Page 183----------------------Standardele nu sunt menite s pedepseasc sau s penalizeze ele constituie un ghid pentru mbunt iri (UNICEF, 2010). Aceast schimbare a perspectivei trebuie s fie luat n considera ie i explicat persoanelor implicate n procesul de elaborare a standardelo r i indicatorilor. Standardele sunt o component esen ial a unui sistem de educa ie puternic. De aceea standardele stabilesc baza pentru monitorizarea, evaluarea ntregului siste m i, n final, mbunt irea colarizrii i a vie ii copiilor. Dup cum a fost men ionat anterior, standardele sunt aceleai la toate nivelurile de nv mnt, pe cnd indicatorii se schimb, reprezentnd parcursul de dezvoltare pn la atingerea standardului. n plus, structura i formatul trebuie s fie aceleai pentru to ate nivelurile. Un document de standarde care con ine dimensiunea PC (eficien a nv rii), domenii, standarde i indicatori reprezint cadrul de baz pentru care sunt elaborate curriculu m-ul, planul de perspectiv i planul de lec ie. Curriculum-ul, planul de perspectiv i planul de lec ie ofer profesorului suficiente detalii pentru a preda lec ii bazate pe standarde i pentru a evalua progresul elevilor pe parcurs. Standardele sunt declara ii extinse cu privire la obiective, care definesc un set de ateptri. Acestea sunt un set de declara ii care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s po at face persoanele interesate n ntreg sistemul educa ional. Standardele sunt ateptri nalt e i nu cerin e minime. n general, complexitatea indicatorilor crete de la coala primar, la gimnaziu i pn a liceu. Se presupune c odat ce elevii progreseaz de la nivelul primar ctre liceu, atep trile vor fi mai mari, deoarece con inutul i abilit ile devin mai complexe. Indicatorii

trebuie s se bazeze unul pe cellalt i s fie mai uor de urmrit pe parcursul tuturor nivelurilor de nv mnt. Standardele PC de eficien a nv rii competen elor educa iei tehnologice reprezint un efort semnificativ spre crearea unui set de standarde i indicatori, care s fie utili pentru monitorizarea, evaluarea i, n final, mbunt irea nv rii competen elor prevzute. Standardele PC de Eficien a nv rii pentru Moldova au un mare poten ial de a mbunt i colile n Moldova i de a fi un model pentru alte ri care lucreaz cu abordarea PC pentru a mbunt i vie ile copiilor. Definirea termenilor 1. Educaia Bazat pe Calitate (EBC): Reforme introduse la orice nivel (de ex. na i onal, regional, local) n sistemul de nv mnt care au scopul de a mbunt i un element, form i/sau substan din sistem. Scopul final este de a spori performan a msurabil. 2. coli prietenoase copilului (PC): Abordarea caracteristic a UNICEF n cadrul ac centului global pe educa ia de calitate pentru to i copiii; bazat pe angajamentul de a aborda toate elementele din cadrul colilor care influen eaz bunstarea, drepturile i mediu l de nv are al fiecrui copil. Trei principii de baz i cinci dimensiuni caracterizeaz PC acestea sunt definite mai jos. 3. Centrat pe copil (un principiu de baz al PC): De importan primordial n procesul de luare a oricror decizii n sistemul educaional, este protecia intereselor copi lului. Criteriul principal n luarea deciziilor cu privire la conducere, cur riculum i instruire, precum i cu privire la mediul colar este bunstarea i interesul copilului. Tendin a de a realiza poten ialul fiecrui copil, respectarea drepturilor i libert ilor fundamenta le ale omului. 183 ----------------------- Page 184----------------------4. Incluziunea (un principiu sau/i o dimensiune de baz a PC): Acces ul la educaie nu este un privilegiu pe care l ofer societatea copiilor, este o obligaie fa de copii pe care societatea o ndeplinete. To i copiii au dreptul la educa ie gratuit, oblig atorie i accesibil; la protec ia demnit ii lor n aspectele disciplinare; i dreptul la un mediu de educa ie care include genul, caracteristicile fizice, statutul intelectual , social, problemele emo ionale, provenien a lingvistic sau necesit ile speciale, care include toa te acele persoane care, istoric sau din alt motiv, au fost marginalizate de la pa rticiparea deplin la procesul de nv are. Copiii care nu frecventeaz coala sunt cuta i i primi i

cere. 5. Participarea democratic (un principiu i/sau dimensiune de baz a PC): Dup cum titularii drepturilor, copiii i cei care le faciliteaz drepturile (cum ar fi ngrijitorii acestora) au un cuvnt de spus cu privire la forma i substana educaiei lor. Deciziile r eferitoare la toate aspectele mediului de educa ie iau n considera ie toate vocile referit oare la multiplele perspective din cadrul colii i comunit ii opusul unui proces de s us n jos. Reprezentan ii elevilor, profesorilor, prin ilor i ai comunit ii sunt inclui tr-un proces de luare a deciziilor transparent i deschis, care favorizeaz proces ul de nv are pentru to i. Familiile i comunit ile i pot ndeplini obliga iile lor de ngrijit i copiilor lor i modele de urmat pentru acetia. 6. Sensibilitatea la gen (dimensiune a PC): Att bie ii, ct i fetele trebuie s ai oportunit i egale de a: participa pe deplin la un mediu de nv are care abordeaz nec esit ile de baz i necesit ile unice ale fetelor i bie ilor i dinamica puterii n brba i-femei, primi materiale care nu implic prtinire pe baz de gen i sus in rea izarea drepturilor omului. Egalitatea genurilor este esen ial pentru o educa ie bazat pe calitate. 7. Sntate, Siguran i Protecie (o dimensiune a PC) coala este un loc sigur care igur bunstarea fizic i emo ional a copilului. n abordarea factorilor lega i de zul emo ional sau fizic, de alimenta ie insuficient i de spa iul fizic nesigur sau o rice alte probleme care mpiedic copilul s nve e, se ine cont de copil n ntregime. Solu narea acestor factori sporete frecventarea, participarea i performan a acade mic. 8. Eficiena nvrii (o dimensiune a PC): Msura n care coala consolideaz mediul predare i nv are, astfel nct to i elevii s-i aplice ntreg poten ialul n proc nv are, acumulnd cunotin e i abilit i concrete i msurabile, bazate pe cercet 9. Standarde: Declara ii extinse ale scopurilor, care definesc un set de ate ptri. Acestea sunt un set de afirma ii care definesc ce trebuie s tie i ce trebuie s poat fac e persoanele implicate n ntreg sistemul educa ional. Standardele sunt ateptri nalte nu cerin e minime. Majoritatea rilor au anumite standarde pentru educa ia bazat p e calitate pentru a msura progresul, a mbunt i planificarea i alocarea resurselor i pentru a evalua eficien a nv rii. n rile unde exist PC, standardele sunt ela i grupate n conformitate cu dimensiunile PC. 10. Indicatorii sunt ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Indicatorii se pot referi la resurse (de ex. exist un manual pentru fiecare copil); proces (de ex. pr ile implica-

te elaboreaz proceduri pentru consiliile colare); i rezultate (de ex. consi liul colar a aprobat alocrile din buget). Pot fi utiliza i indicatori pentru a msura pro gresul spre atingerea standardelor 11. Monitorizarea: Mecanismul care ofer pr ilor implicate la toate nivelurile s istemului informa ie continu despre progresul realizat. Monitorizarea implic: (a) stab ilirea indicatorilor/punctelor de referin ; (b) procedurile, sistemele i instrumentel e de colectare, nregistrare i analiz a informa iei cu privire la indicatori; (c) utiliz area informa iei pentru mbunt irea planificrii, performan ei i rezultatelor. 184 ----------------------- Page 185-----------------------

Educaia tehnologic reflect unitatea lumii materiale i spirituale n procesul formri i deprinderilor de a produce obiecte simple i utile n via a de zi cu zi, pune n valoare imagina ia i gndirea critic, sugereaz elevilor multiple posibilit i de integrare n diverse m i socio-culturale, formeaz personalit i promotori ai tradi iei i culturii na ionale. Educaia tehnologic, avnd un caracter interdisciplinar, asigur poten ialul producti v i creativ al elevilor prin valorificarea capacit ilor fiecruia legate n mod firesc de m ediu, de comunitate n contextul ntregului arial cultural. Educa ia tehnologic reprezint o activitate de formare dezvoltare a personalit ii

umane, proiectat i realizat prin metodele tiin ei aplicate n toate domeniile vie ii soci ale. Competena de baz a disciplinei Educaie tehnologic: A utiliza un demers tehnologic- trebuie concretizat pentru fiecare domeniu (n cadrul modulului studiat i pentru fiecare treapt) i nivel de dezvoltare. Din competen a de baz se deduc patru competene-sintez specifice disciplinei, care , la rndul lor, vor fi precizate n cadrul modulului studiat i n func ie de treapta de col aritate, prin performan a elevului.

Competene specifice educaiei tehnologice 1. Elaborarea unui proiect de confec ionare a unui obiect, care s rspund unei treb uine; prezentarea acestui proiect; indicatori: cercetarea aspectului estetic, formei, dimensiunii decorului, pr ilor compone nte, materialul utilizat a obiectelor ce constituie genul studiat; stabilirea cerin elor i propriet ilor ce trebuie s le ntruneasc corespunztor fu iilor utilitare i estetice ale obiectului ce urmeaz a fi confec ionat; identificarea informa iilor etnotehnoculturale privind procesul de confec ion are a unui obiect n vederea elaborrii proiectului; 2. Conceperea i organizarea mijloacelor de confec ionare a unui obiect conform pr oiec-

tului elaborat; indicatori: evaluarea calit ii, cantit ii materialelor i stabilirea ustensilelor necesare co nfec ionrii obiectului preconizat; identificarea informa iilor, regulamentelor, abilit ilor ce-i gsesc aplicarea n r alizarea procesului tehnologic conform proiectului elaborat; 3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectnd regulamentul t ehnologic; indicatori: executarea etapelor tehnologice, n ordine cronologic, respectnd normele de ig ien i securitate a muncii; modelarea, asamblarea detaliilor, executarea decorului, finisarea obiectul ui; 4. Evaluarea lucrrii realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic; ind icatori: evaluarea lucrrii conform cerin elor func ionale i estetice pe care tre buie s le ntruneasc obiectul dat; descrierea etapelor procesului tehnologic de realizare a obiectului, utili znd terminologia specific; comentarea aspectului estetic i a calit ii obiectului privind armonizarea func i ilor utilitare i aspectul estetic; 185 ----------------------- Page 186----------------------Modulul Arta culinar i sntatea Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I STANDArDul nv mntul primar ul gimnazial

nv

Elevul: Elevul: 1. Elaborarea unui proiect 1.1. Identific substan ele nutritive 1.1. Identific posibile afec iuni prode preparare a unor mnnecesare organismului uman n funcvoc ate de caren a n diverse substancruri, produse culinare. ie de rolul lor n activitatea i sntae nutritive (vitamine, sruri mineratea copiilor; le, proteine, lipide etc.) n alimenta ia 1.2. Identific ce substan e nutritive co piilor; se afl n diverse grupe de alimente; 1. 2. Stabilete aportul de diverse 1.3. Alctuiete meniuri pentru dejun / sub stan e nutritive absolut necesare prnz / cin innd cont de necesitatea unei alim enta ii echilibrate a copiilor

de substan e nutritive i calorii a unui 5-16 ani;

de 1

copil de 10-11 ani; 1.3. Descrie cteva tehnologii culinare 1.4. Prezint unele re ete de prepare comandate n alimenta ia dietic i rare a unor mncruri simple (tartine, echili brat; salate, buturi); 1.4. Stabilete principiile alimenta iei 1.5. Argumenteaz rolul alimenta iei echil ibrate i metode de respectare a echilibrate n activitatea i sntatea acestora; copiilor. 1.5. Prezint unele re ete de preparare a unor mncruri din arta culinar tradi ional, comentnd modul de

preparare i valoarea nutritiv a acestor produse culinare. 2. Conceperea mijloacelor 2.1. Selecteaz alimentele necesare 2.1. Se lecteaz alimente, ingrediente, de preparare a produselor la prepararea unor produse culinare vesel, tacmuri, ustensile necesare culinare preconizate. simple (tartine, salate, buturi); preparrii unor produse culinare din 2.2. Comenteaz calitatea i valoarea culinria tradi ional; nutritiv a alimentelor selectate; 2 .2. Comenteaz propriet ile, calita2.3. Utilizeaz corect ustensile, tac- tea i valoarea nutritiv a alimentelor murile, dispozitivele etc., respectnd i a produselor culinare preparate; normele de igien i protec ie a mun2.3. Evalueaz alimentele selectate cii; dup aspect, miros, pipit, greutate, 2.4. Amenajeaz ergonomic locul de pros pe ime, stare etc.; lucru conform tehnologiei culinare; 2.4. Amenajeaz masa de lucru ergo2.5. Men ine n condi ii igienice tacnomic, adecvat opera iilor tehnologimurile, vesela, ustensilele etc. ce preconizate, respectnd normele de igien i protec ie a muncii. 186 ----------------------- Page 187----------------------Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Executarea opera iilor 3.1. Utilizeaz corect tacmurile, vese3.1.

Respect normele de igien i tehnologice stabilite conla, ustensilele, respectnd normele de protec ie a muncii n fazele de preluform regulamentului tehigien i protec ie a muncii; crar e a alimentelor supuse tehnologinologic. 3.2. Execut opera iile tehnologice: ilor cul inare; sortare, cur are, feliere etc., con3. 2. Respect regulamentul tehnoform regulamentului tehnologic; logic de prelucrare culinar (ordinea 3.3. Amenajeaz estetic bucatele pe cronol ogic a etapelor), utilizarea platouri, utiliznd adecvat vesela, tacad ecvat a ustensilelor, aparatelor, muri etc.; veselor, tacmurilor etc., timpul nece3.4. Aranjeaz corespunztor masa cu sar preparri i termice; vesel i tacmuri. 3.3. Amenajeaz estetic produsele culinare n vederea servicii mesei; 3.4. Aranjeaz corespunztor masa cu vesel, tacmuri etc. Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea produselor 4.1. Prezint (comenteza) etapele 4. 1. Comenteaz tehnologiile culinaculinare. tehnologice de preparare a produsere tradi ionale utilizat la prepararea lor alimentare utilizate n consumul unor mncruri ce fac parte din arta alimentar la dejun / prnz / cin; cu linar tradi ional; 4.2. Comenteaz aspectul estetic, 4.2. Argumenteaz valoarea nutritiv gustul, mirosul i valoarea nutritiv i aspec tul estetic al produselor culia produselor culinare consumate de nare tradi ionale i necesitatea unei elevi; alimenta ii echilibrate; 4.3. Estimeaz costul produselor ali4.3. Evalueaz pre ul (costul) produmentare necesare alimenta iei echiselor alimentare necesare alimenta ilibrate. ei echilibrate i accesibilitatea procurrii lor. 187 ----------------------- Page 188-----------------------

Coninuturi

a) pentru treapte primar Modulul Arta culinar i sntatea 1. No iuni despre o bun buctrie i o alimenta ie echilibrat: componen a nutritiv a produselor alimentare; necesitatea zilnic de calorii i substan e nutritive n func ie de vrst, activitate etc. 2. Normele de igien i protec ie a muncii: igiena personal; prevenirea contaminr ii i a intoxica iilor; utilizarea corect a ustensilelor i aparatelor; 3. Prelucrarea culinar a alimentelor; sortarea, splarea, cur area; nclzirea, fier berea; aranjarea; nfrumuse area etc.; 4. Reguli de comportare la mas.

b) pentru treapte gimnazial Modulul Arta culinar i sntatea 1. No iuni despre o bun buctrie i o alimenta ie echilibrat: componen a nutritiv a produselor i rolul acestora n sntatea oamenilor. 2. Norme de igien i de protec ie a muncii la prepararea i consumarea bucatelor: igiena personal; prevenirea contaminrii alimentelor n etapele tehnologice; condi ii de servire a mesei; comportarea la mas; prevenirea intoxica iilor. 3. Alimenta ia echilibrat i sntatea: integrarea principiilor alimenta iei echilibr ate la ntocmirea meniurilor i respectarea regimului alimentar. 4. Prelucrarea culinar a produselor alimentare: tehnologii de preparare a b ucatelor dup unele re ete culinare; nfrumuse area bucatelor. 188 ----------------------- Page 189----------------------Modulul: Arta acului (Cusutul i brodatul tradiional) Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul primar gimnazial Elevul: E levul: 1. Elaborarea unui pro1.1. Identific unele articole textile 1.1. Comenteaz aspectul estetic i iect de confec ionare a tradi ionale cu decor brodat (articole func iile u tilitare ale articolelor de unui articol tradi ional de de port popular; obiecte de uz casnic port popular , ale obiectelor de uz casport popular/ de casnic i i ritual); nic i ritual; ritual. 1.2. Comenteaz aspectul estetic, 1. 2. Comenteaz (descrie) etapele func iile utilitare, materialul utilizat i tehnol ogice de confec ionare a unor ornamentica unor textile tradi ionale articole de port popular (cmaa fe-

nv

(articole de port popular, obiecte de cmaa brbteasc / ie /

meiasc /

uz casnic i ritual); poa le / batista alb n 3 col uri deco1.3. Prezint schi a grafic i modelul rat cu broderi i etc.), a unor articole decorativ a unui milieu / tergrel, de uz c asnic i ritual (tergrele / fe e indicnd forma, dimensiunea, motive de mas / mil ieuri / nfrmi e etc.); populare simbolice: zigzag, vrtel1.3. Rep rezint croiul, detaliile, dini a, etc.; mensi unile, forma a unor articole de 1.4. Argumenteaz necesitatea perpor t popular; peturii tradi iei populare: portului 1.4. Rep rezint modele a unor motive popular, meteugului arta acului populare, elemente decorative, simparte component a culturii na ionabolur i (pomul vie ii, coarnele berbele romneti. cului , romburi etc.) utilizate n broder ia articolelor tradi ionale; 1 .5. Argumenteaz necesitatea pst rrii i valorificrii portului popular ( specific zonelor etnografice). 2. Conceperea i orga2.1. Selecteaz pnza potrivit de in / 2.1. Selecte az pnz natural ce nnizarea mijloacelor de bumbac etc. n vederea confec ionrii trunete cerin e func ionale, estetice confec ionare a unor arunui articol (milieu/ tergrel); pnza i de calitate n vederea confec ionticole tradi ionale de port potrivit care ntrunete cerin ele de rii unui articol de port popular, de uz popular / de uz casnic i calitate: durabil, cu firele uor vizi- casnic i ritual (ie / poale / cma ritual. bile, textura regulat, natural (in, brbteasc / batist alb n 3 col uri, mumbac, cnep etc.); nfrmi ); 2.2. Selecteaz fire colorate muline, 2.2. Selecteaz fire colorate i alte maa alb sub ire de cusut, ace adecteriale pentru executarea broderiilor vate, foarfece cu vrful rotund, ghern co nformitate cu cerin ele modelului ghef, rigl etc.; pre conizat i ustensilele necesare ace, 2.3. Pstreaz n condi ii adecvate (n foarfece mari i mici, lent centimetritrus sau cutie cu anumite despr ic, gher ghef etc. conform cerin elor turi) materialele i ustensilele necede calitate i de func ionalitate; sare activit ilor practice; 2.3.

Pstreaz

condi ii

adecvate 2.4. Respect normele de igien i protec ie a muncii la pstrarea

toate mater i sare e ionar p 2

ialele i ustensilele necetapelor tehnologice de confecutilizarea materialelor i ustensilelor e, conform regulilor de igien i necesare. rotec ie a muncii; .4. Respect normele de igien i prot ec ie a muncii la amenajarea locului d e munc, la pstrarea i utilizarea m aterialelor i ustensilelor necesare 189 ----------------------- Page 190----------------------Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic)

3. Realizarea procesului 3.1. Execut croirea drept pe firul pn3.1. Execut opera iile de croire a tehnologic conform prozei a unui milieu / tergrel, respectdetaliilor drept pe firul pnzei a unui iectului elaborat. nd dimensiunea i forma prezentat articol de port popular (ie / poale / n proiect; nfrmi etc.), respectnd regula3.2. Execut opera iile de tivire a marmentul tehnologic; ginilor milieului / tergrelului: extra3.2. Execut opera iile de tivire a gerea firelor (2-4) n locul preconizat marginilor detaliilor articolului prepentru gurele; nsilarea marginilor coni zat: extragerea firelor n locul de jurmprejurul obiectului; executapreconizat pentru gurele; nsilarea rea gurelelor; marginilor (opera ie ajuttoare); exe3.3. Execut compozi ia decorativ pe cutarea gurelelor; fundalul milieului / tergrelului cu 3 .3. Execut broderiile pe detaliiajutorul tehnicilor de cusut (cruciulile articolului conform modelului de , tighel, ocol, ln ior) dup modeampla sare a cmpurilor ornamentale, lul din proiect; la laturile milieului; l a respectnd tradi iile zonei etnograficol urile milieului, pe centrul milieuce, utiliznd tehnici de cusut pe fire lui sau la capetele tergrelului; numrate (cruciuli , neted pe fir, 3.4. Prezint lucrarea confec ionat, ln or, o

ol etc.), conform motivurespectnd cerin ele estetice. lui popular; 3.4. Utilizeaz chei e de unit detalii la asamblarea detaliilor deja brodate a articolului preconizat; 3.5. Execut opera iile de modelare i finisare a articolului; 3.6 Prezint lucrarea confec ionat, respectnd cerin ele estetice. Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea lucrrilor con4.1. Prezint un milieu / tergrel, co4 .1. Prezint unele lucrri articole de fec ionate conform cerin ementnd aspectul estetic i func iile port p opular de uz casnic i ritual: lor estetice, tehnologice i utilitare; ie / cma / poale / batist alb n func iilor utilitare. 4.2. Memorizeaz procesul tehnolotrei col uri / nfrmi a miresei etc.; gic de confec ionare a unui milieu / comentnd aspectul, forma, dimensitergrel; unea, func iile utilitare etc.; 4.3. Evalueaz milieuri / tergrele 4.2. Memorizeaz procesul tehnodin punct de vedere critic: valoarea logic de confec ionare a articolului estetic, respectarea tradi iei popuprezentat; lare; calitatea executrii opera iilor 4 .3. Comenteaz specificul ornamentehnologice, utiliznd terminologia ticii i cromaticii tradi ionale i simborespectiv; lica unor motive populare frecvente 4.4. Argumenteaz calitatea i valoan zona dotat; rea estetic, a lucrrilor confec iona4.4. Argumenteaz valoarea estetic te; a articolelor de port popular; 4.5. Comenteaz specificul ornamen4.5. Evalueaz articole confec ionate ticii tradi ionale i simbolica unor modin punct de vedere critice: valoative populare frecvente n zona dat. rea estetic, respectarea tradi iei populare; calitatea lucrrii n aspect tehnologic, respectnd terminologia

specific. 190 ----------------------- Page 191----------------------Coninuturi

a) pentru treapte primar Modulul Arta acului (Cusutul i brodatul tradiional) 1. Aspectul estetic i func iile utilitare ale obiectelor ce constituie acest gen de art popular: articole de port popular; obiecte de uz casnic i ritual; 2. Propriet ile materialelor i a ustensilelor: pnz de bumbac, in, chnep, ln, borang ace, foarfece, gherghef etc.; normele de igien i protec ie a muncii privind pstr area i utilizarea materialelor i a ustensilelor; 3. Ornamentica i cromatica tradi ional: elemente decorative simple; motive popula re (vrtelni a, cli a ocolit etc.); 4. Tehnici de cusut i brodat: nsiltura; punctul naintea acului; gurele simple; cruci ulie; tighel; ln ior etc. b) pentru treapte gimnazial Modulul Arta acului (Cusutul i brodatul tradiional) 1. Aspectul estetic, func iile utilitare i tipologia portului popular i a obiectel or de uz casnic i ritual din cele patru zone etnografice ale Republicii Moldova. 2. Propriet ile materialelor i a ustensilelor utilizate: textura, calitatea, grosi mea pnzei naturale; fire colorate muline, lni , mtase, mrgelu e, paiete. 3. Normele de igien i securitate a muncii n timpul pstrrii i utilizrii materialelor a ustensilelor. 4. Ornamentica i cromatica tradi ional: modul de amplasare a compozi iilor decorativ e pe fondalul obiectelor, articolelor de port popular, uz casnic i ritual. 5. Tehnici de cusut i brodat pe fire numrate. Modul utilizrii acestora la executa rea diverselor elemente decorative, compozi ii ornamentale. Modulul: Srbtori calendaristice Domeniu: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul primar gimnazial Elevul: El evul: 1. Elaborarea unui pro- 1.1. Identific articole / accesorii 1.1. Identific articole / accesorii / iect de confec ionare i (obiecte) de ritual utilizate n cadrul obiec te de ritual utilizate n cadrul pregtire a unor articole/ unor obiceiuri, dateni legate de srunor obiceiuri, datini legate de uneaccesorii. btorile calendaristice: de iarn: Crle srbtor

nv m

i calendaristice: Sf. Dumiciunul, Anul Nou etc.; de primvar: 1 icolae; Crciunul; Anul Nou; Martie, Pate etc.; rtie, Patele; Sf. Gheorghe etc.; 1.2. Imagineaz forma, dimensiunea, ineaz aspectul, forma, aspectul obiectelor preconizate a fi di mensiunea obiectelor preconizate confec ionate; pent ru a fi confec ionate (mti n 1.3. Reprezint schi a unui obiect de reprezentar ea animalelor; accesorii: ritual (mr ior, sorcov, steaua de bici, buhai , clopote etc.; simbolice: Crciun) respectnd simbolica etnocapra, clu ul, etc.); cultural; 1.3. Descrie modul de desfurare a 1.4. Descrie obiceiurile, datinile legaob iceiurilor, datinilor n cadrul crora te de unele srbtori calendaristice i vor fi util izate obiectele de ritual premodul cum sunt utilizate obiectele de conizat e a fi confec ionate; ritual; 1. 4. Explic cerin ele calitative i aspe ctul estetic, dimensiunea, forma ob iectelor utilizate n cadrul ritualului; 191 ----------------------- Page 192----------------------1.5. Identific materialele i ustensi1.5. Stabilete calitatea materialelor lele necesare pentru confec ionarea necesare confec ionrii obiectelor obiectelor preconizate pentru con preconizate; fec ionare; 1.6. Descrie etapele tehnologice de 1.6. Stabilete cerin ele estetice i confec ionare a obiectelor preconizacalitative a materialelor utilizate la te n vederea confec ionrii; confec ionarea obiectelor de ritual 1.7. Reprezint schi a unui obiect de preconizate pentru confec ionare; ritual preconizat confec ionrii, indi1.7. Prezint proiectul de confec iocnd forma, dimensiunile etc.; nare a unui obiect de ritual. 1.8. Prezint proiectul de confec ionare a unor obiecte / accesorii din 1.2. i imag 1 Ma tru; Sf. N

cadrul unor obiceiuri. 2. Conceperea i organi2.1. Apreciaz calitatea i propriet2.1. Evalueaz calitatea i propriet izarea mijloacelor de conile materialelor i ustensilelor prin le materialelor i ustensilelor necesafec ionare a obiectelor / cercetarea aspectului, elastici t ii, re confec ionrii obiectelor / accesoaccesoriilor utilizate n cadurabilit ii etc.; riilor preconizate a fi confec ionate; drul unor srbtori calen2.2. Selecteaz materialele i ustensi2.2. Selecteaz materialele i ustensidaristice. lele conform cerin elor pe care trebulele necesare procesului tehnologic, ie s le ntruneasc acestea necesare confo rm cerin elor de calitate cerute; procesului tehnologic; 2.3. Amenajeaz locul de lucru cu 2.3. Respect normele de igien i cel e necesare ergonomic procesului protec ie a muncii n procesul pstrtehnologic, respectnd normele de rii i utilizrii materialelor i ustens i- igien i protec ie a muncii; lelor necesare procesului de co nfec2.4. Pstreaz i s utilizeze n condiionare (carton, a , fire colorate, hrii adecvate materialele i ustensilele tie colorat, srm, vergele de lemn, necesare (piele de oaie, vit, doge de foarfece, creioane, rigl etc.) lemn, fire de pr de cal, fire de mtase, eseturi, hrtie colorat, cu it de

modelaj, ace, foarfece etc.). Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Confec ionarea obiec3.1. Respect etapele tehnologice de 3.1. Utilizeaz tehnici de modelare, telor / accesoriilor proiecconfec ionare n ordinea cronologic asambl are, combinare, trasare, voptate, respectnd etapele conform regulamentului tehnologic; sire, pictare. n procesul confec iontehnologice. 3.2. Utilizeaz tehnici de modelare, rii obiectelor / accesoriilor de ritual asamblare, combinare, trasare, vopproiectate; sire, etc., n procesul confec ionrii 3.2. Execut etapele tehnologice conobiectelor / accesoriilor de ritual pro form regulamentului tehnologic; iectate; 3.3. Confec ioneaz obiectele / acce3.3. Confec ioneaz obiectele / accesoriile proiectate ducnd lucrul la bun soriile proiectate ducnd lucrul la bun sfrit; sfrit. 3.4. Prezint lucrrile confec ionate

demonstrnd

modul

de

utilizare

timpul ritualului. 192 ----------------------- Page 193----------------------Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea obiectelor / 4.1. Prezint obiectele, accesoriile 4.1. Prezint obiecte / accesorii utiaccesoriilor confec ionaconfec ionate, comentnd aspectul i lizate n cadrul diverselor obiceiuri te. asemnarea conform cerin elor nai datini specifice srbtorilor calenintate de tradi iile simbolicii etnoculdaris tice: Sf. Nicolae; Crciunul; Anul turale; Nou ; 1 martie; Patele; Sf. Gheorghe 4.2. Prezint etapele tehnologice i etc.; metode de utilizare a diverselor ma4.2 . Comenteaz aspectul i asemteriale n modelarea, combinarea, narea conform cerin elor tradi iei asamblarea detaliilor componente simbol icii etnoculturale; obiectelor / accesoriilor confec iona4.3. Descrie etapele tehnologice de te; con fec ionare a lucrrilor confec io4.3. Argumenteaz valoarea etnoculnate, comentnd metode de utilizatural a obiectelor / accesoriilor utilire a diverselor mareriale, tehnici de zate n desfurarea obiceiurilor i damodelare, asamblare, combinare, tinilor specifice zonelor etnografice. vop sire n scopul ob inerii rezultatului scontat; 4.4 . Argumenteaz valoarea etnocultur al a obiectelor / accesoriilor utiliz ate n desfurarea obiceiurilor i dat inilor specifice srbtorilor calendar istice, zonelor etnografice Coninuturi a) pentru treapte primar Modulul Srbtori calendaristice 1. Obiceiuri etnoculturale din cadrul srbtorilor calendaristice: Sf. Dumi tru; Crciunul; Anul Nou; 1 Martie; Patele; Sf. Gheorghe; Paparuda.

2. Diverse obiecte, accesorii ce constituie simboluri etnoculturale, i se utili zeaz n cadrul srbtorilor calendaristice. 3. Condi ii i modalit i de desfurare a obiceiurilor i i datenilor etnoculturale n ca 4. . diverselor srbtori. Tehnologii, modalit i de pregtire, confec ionare a obiectelor i lucrrilor de ritual

b) pentru treapte gimnazial Modulul Srbtori calendaristice 1. Obiceiuri etnoculturale din cadrul srbtorilor calendaristice: Sf. Dumi tru; Crciunul; Anul Nou; 1 Martie; Patele; Sf. Gheorghe; Paparuda. 2. Diverse obiecte, accesorii ce constituie simboluri etnoculturale, i se utili zeaz n cadrul srbtorilor calendaristice. 3. Condi ii i modalit i de desfurare a obiceiurilor i i datenilor etnoculturale n ca 4. . diverselor srbtori. Tehnologii, modalit i de pregtire, confec ionare a obiectelor i lucrrilor de ritual

193 ----------------------- Page 194----------------------Modulul: Arta ceramicii (Olritul tradiional) / Modelarea artistic din lut. Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul primar nv mntul gimnazial Elevul: Elevul: 1. Elaborarea unui pro1.1. Prezint schi a grafic a obiectu1.1. Prezint schi a grafic a vaselor de iect de modelare a unor lui (figurine, jucrii, cnu e) din lut; ceramic tradi ional: cni / farfurii / obiecte din lut. 1.2. Comenteaz pr ile componente ulcioare / oale / sfenice / vaze etc.; ale obiectului modelat din lut; 1.2. Comenteaz propor ia pr ilor 1.3. Descrie tehnica modelrii: prin componente ale obiectelor tradi iosuprapunerea bilelar de lut, tehnica nale i asemnarea antropologic a suprapunerii spiralice a vergelelor din vaselor de ceramic tradi ional; lut, tehnica modelrii dup ablon 1.3. Argumenteaz necesitatea psetc.; trrii i valorificrii artei ceramicii; 1.4. Prezint proiectul elaborat. 1.4. Descrie tehnica modelrii la roata olarului sau modelarea dup ablon;

1.5. Prezint proiectul. 2. Conceperea i organi1 Selecteaz argila dup propriezarea mijloacelor de mocalitate, plasticitate, granulitate, delare a obiectelor. culoare etc.; 2.2 Prepar pasta de argil n condi ii

2.1. Apreciaz calitatea lutului dup plasticitatea i modul de preparare a lutului; 2.2. Selecteaz i pregtete materialele i ustensilele necesare modelrii de

2.

t i:

cas; i decorrii obiectului proiectat; 2.3 Prepar lutul pentru modelare: 2.3. Respect normele de igien i sealegere, nmuiere, frmntare, modecuritate a muncii. lare: s selecteze scnduric pentru netezit (face i roata olarului, vas cu ap etc.); 2.4 Pregtete materialele i ustensilele necesare modelrii, respectnd normele de igien i protec ie a muncii. 194 ----------------------- Page 195----------------------Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Modelarea unui obiect 3.1. Prelucreaz lutul pn la ob ine3.1. Ob ine diferite nuan e de culori (obiecte), respectnd forrea plasticit ii necesare; din colo ran i naturali; ma, propor iile pr ilor 3.2. Utilizeaz tehnici libere: modela3.2. Exec ut tehnici de modelare la componente conform rea prin suprapunerea bilelor, vergero ata olarului, de modelare a mnuii modelului prevzut n lelor sau dup ablon; i fixarea e i pe corpul vasului; proiect. 3.3. Modeleaz un obiect / obiecte 3.3. Ut ilizeaz tehnici de netezire, dedin lut proiectate utiliznd tehnica ncorare a obiectului la roata olarului; suit anterior; 3.4. F iniseaz lucrarea: tierea de pe 3.4. Finiseaz obiectul modelat: neteroat a olarului, punerea la uscat; zirea suprafe ei; aplicarea decorului 3.5. M en ine n condi ii bune locul de etc.; lu cru: ngrijirea i cur area instru3.5. Plaseaz obiectele modelate la mentelo

r, pstrarea cur eniei. uscat n locuri adecvate (ferite de soare, curen i de aer, etc.). Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea obiectelor 4.1. Memorizeaz etapele procesului 4.1. Memori zeaz i s comenteze confec ionate conform tehnologic i s comenteze procesul procesul tehnologic de modelare a cerin elor. de confec ionare a obiectului de ceobiect elor de ceramic tradi ional ramic confec ionat; prezen tate; 4.2. Argumenteaz calitatea i valoa4.2. Explic specificul ceramicii trarea estetic, utilitar a lucrrilor condi ionale, asemnarea lor antropolofec ionate; gic specificnd pr ile componente, 4.3. Evalueaz lucrarea modelat din utilizn d terminologia specific; ceramic n scopul promovrii lucrri4.3. Argum enteaz calitatea, valoarea lor valoroase. ut ilitar, estetic i etnocultural a ob iectelor de ceramic tradi ional; 4. 4. Evalueaz obiectele de ceramic co nfec ionate n scopul promovrii lu crrilor valoroase. Coninuturi

a) pentru treapte primar Modulul Modelarea artistic din lut 1. Obiecte de ceramic tradi ional: vase; farfurii, cni, jucrii, figurine, uruiece etc . 2. Materiale i ustensile: preparare a lutului n condi ii de cas; vas cu ap; ortule ; normele de igien i securitate a muncii n timpul activit ilor practice. 3. Tehnici de modelare i executare a decorului. 4. Elemente decorative: linii drepte, linii valurite etc. b) pentru treapte gimnazial Modulul Arta ceramicii (olritul tradiional) 1. Forma, aspectul ceramicii tradi ionale. 2. Centre de ceramic tradi ional existente n Republica Moldova 3. Materiale i ustensile: argil din carier, lut; argil alb sau roie pentru angobare, or , vas cu ap, scnduric etc. 4. Tehnici de modelare i executare a decorului. 5. Ornamentica i cromatica tradi ional: elemente decorative, motive populare (lini i valurite, pomul vie ii etc.), amplasarea decorului pe suprafa a obiectului

195 ----------------------- Page 196----------------------Modulul Croetarea Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul primar ul gimnazial Elevul: Elevul: 1. Elaborarea unui proiect 1.1. Comenteaz aspectul estetic 1.2. Desc rie articole artizanale de interide confec ionare a unei al locuin ei tradi ionale, articole or, mbrcmi nte, ncl minte croetalucrri croetate. vestimentare eviden iind prezen a te sau garnis ite cu dantel, eviden iind dantelei croetate; asp ectul lor estetic, forma, calitatea ma1.2. Clasific varietatea firelor tex- ter ialelor utilizate; tile dup provenien , grosime, 1.2. Ide ntific i s descrie materialele culoare; i ustensilele necesare n procesul de 1.3. Stabilete materialele i ustenreal izare a lucrrii: fire de bumbac, fire silele necesare la confec ionarea textil e de provenien natural; sintetice lucrrii stabilite; etc .; set de croete, foarfece, pnz uni1.4. Identific informa iile etno- ciolo r; condi ii de utilizare i pstrare tehnologice privind procesul de ade cvat a acestora; executare a unei lucrri n vederea 1.3. Sel ecteaz informa iile etnocultuelaborrii proiectului; ra le privind procesul de confec ionare a 1.5. Estimezeaz cantitatea i calucrr ii; litatea materialelor necesare pen1.4. Realizeaz schema grafic a motivutru executarea practic a lucrrii lui ornamentului ce-l va utiliza apoi n proiectate: fruz pentru o fa de lucrarea dat; mas n miniatur / batistu garreaz fia tehnologic privind nisit cu dantel ngust (3-4 rn- etapele de confec ionare a obiectului duri) la alegere. oiectat. 2. Conceperea i orga- 2.1. Selecteaz firele textile, pnz, enteaz, necesitatea selectnizarea mijloacelor de croetele, foarfecele, motivele ori materialelor i ustensilelor utilizate n pr 2.1. Argum ri 1.5. Elabo

nv

realizare a proiectului namentale etc. conform criteriilor proces ul de croetare; elaborat de calitate; 2.2. Respect normele de igien i pro2.2. Amenajeaz locul de lucru tec ie a muncii la pstrarea i utilizarea conform normelor de igien i promate rialelor necesare; tec ie a muncii; 2. 3. Amenajeaz locul de lucru n vederea 2.3. Stabilete propriet ile i calirealizrii proceszului tehnologic. tatea materialelor i a ustensilelor 2.4. Concepe mijloacele de realizare a necesare procesului de croetare; ro zetei / a dantelei nguste din 2-3 rnd uri ce o vor executa la marginile batist u ei la minecele unor bluzi e, la poalele unor rochi e de var la alegere. Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic)

3. Realizarea procesului 3.1 Realizeaz un fragment de fri3.1 . Realizeaz lucrarea, innd cont de de croetare conform rez / batistu garnisit cu dantel criteriile func i nale i estetice, de spegulamentului tehnologic. ngust la alegere conform regu cificul tehnicilor de executare (croetare lamentului tehnologic; liniar, croetare circular); picioru cu 1, 3.2. Croeteaz urmrind schema 2 jeteuri, p icioru scurt (de feston); grafic; 3.2 . Realizeaz etapele tehnologice con3.3. Croiete la ii fe ei de mas pe form fiei teh nologice ntocmite: executafir drept; tivirea lor cu ajutorul crorea schemei grafice a modelului selectat; etei; asamblarea detaliilor; tiv irea marginilor batistu ei cu ajutorul 3.4. Respect normele de igien i gurelelor (o arbe, simple, zigzag, duble protec ie a muncii pe tot parcursul la aleg ere); realizrii activit ilor practice. 3.3. Fi xeaz detaliile, utiliznd una din variantele cunoscute de unire a acestora. 196 ----------------------- Page 197----------------------Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea lucrrii rea- 4.1. aspectul estetic a lucrrii Evalueaz lucrarea realizat 4.1. Apreciaz

lizate conform criteriilor func ionale i estetice. tatea realizrii etaogice de executare a lucr-

conform criteriilor func ionale i finisate; estetice pe care trebuie s le nde- 4.2. Comenteaz cali plineasc obiectul dar; pelor tehnol rii; uti- 4.3. Utili meniului; 4.4. Autoap crare

4.2. comenteaz aspectul estetic i calitatea lucrului ndeplinit, zeaz terminologia specific doliznd adecvat terminologia specific. reciaz obiectiv propria luConinuturi

a) pentru treapte primar Modulul Croetarea 1. Aspectul estetic al locuin ei tradi ionale, obiecte textile mpodobite cu dantel ( fe e de mas, tergare, fe e de pern etc.); 2. Propriet ile materialelor i a ustensilelor: fire textile variate dup provenien , gr osime; seturi de croete; normele de igien i securitate a muncii; 3. Elementele de baz ale croetrii: ochiuri libere; picioru cu un jeteu; ptr ele pline 4. r. ptr ele goale etc.; Elemente decorative simple, motive populare utilizate la croetarea dantelelo

b) pentru treapte gimnazial Modulul Croetarea 1. Croetarea meteug popular tradi ional: fe e de mas tradi ionale, erve ele, milieuri, prosoape de ritual, de interior etc.; articole de mbrcminte, de ncl minte croetate sau garnisite cu dantel. 2. Materiale i ustensile: pnz din fire naturale, fire de bumbac, de mtase, ln etc.; set de croete, ace, foarfece; condi ii de utilizare i pstrare adecvat a acestora. 3. Tehnici i elemente de baz ale croetrii: picioru scurt, picioru cu 1, 2 jeteuri, p icioru de feston, variet i de fixare a dantelei. 4. Motive populare simbolice utilizate la croetarea dantelei: pomul vie ii, motive geometrice. 197 ----------------------- Page 198----------------------Modulul Tricotarea Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul primar nv mntul gimnazial Elevul: Elevul: 1. Elaborarea unui proiect 1.1. Compar diverse variante de 1.1. Com

enteaz diverse articole tricode confec ionare a unor articole vestimentare tricotate tate reprezentnd genul respectiv; obiecte tricotate. pentru copii, pentru tineret etc., 1 .2. Stabilete aspectul, forma, pr ile eviden iind diversitatea de forme, comp onente, dimensiunile care s coculori, modele etc.; respund cerin elor func ionale esteti1.2. Stabilete denumirea obiectuce i tradi ionale; lui (lucrrii); 1.3. Identific informa iile privind tehni1.3. Prezint a aspectului general, ci le, etapele tehnologice care urmeaz formei, coloritului etc.; s le aplice n procesul de confec iona1.4. Identific firele textile dup re a lucrrii i a aplica iilor decorative; provenien , grosime, culoare etc.; 1. 4. Prezint schi a compozi iei deco1.5. Stabilete materialele i ustenra tive; silele necesare: andrele, fire textile, 1.5. Prezint informa iile privind profoarfece etc. cesul de executare a lucrrii conform proiectului elaborat. 2. Conceperea i organi2.1. Selecteaz i pstreaz n con2.1. Argum enteaz necesitatea selectzarea mijloacelor de readi ii adecvate materialele i ustensiri i i pregtirii adecvate a materialelor lizare conform proiectului lele necesare procesului tehnologic i ustens ilelor necesare procesului tehelaborat. preconizat; nologic preconizat; 2.2. Pregtete locul de lucru: in2. 2. Aranjeaz ergonomic, pstreaz i ventariaz materialele i ustensilele ut ilizeaz materialele i ustensilele nenecesare; cesare conform normelor de igien i 2.3. Utilizeaz i pstreaz materiprotec i e a muncii; alele i utilajele de lucru n ordine 2.3. Stapnete cunotin e (informa ii, i cur enie, conform normelor de regulame nte, abilit i) privind execuigien i protec ie a muncii; tare a elementelor de baz ale tricotrii 2.4. Creeaz condi ii optime pence urmeaz a fi aplicate n executarea tru a ob ine realizarea cu succes a lucrrii proiectate; lucrrii preconizate: tricotarea unui 2.4. Verific i apreciaz nivelul de prefulra n miniatur / a papuceilor gtire p rivind trecerea la urmtoarea de camer la alegere. et

ap de lucru; 2.5. Concepe mijloacele de tricotare a articolelor preconizate. Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Confec ionarea lucrrii 3.1. Realizeaz etapele de lucru n 3.1. Co nfec ioneaz vesta fr mneci, preferate conform regulaordine cronologic, orientndu-se fust i , jucrica preferat la alegementului tehnologic. de proiectul elaborat i precizat; re innd cont de criteriile func ionale 3.2. Asambleaz (modeleze) pr ile i estetice; componente conform indica iilor 3.2. Tricoteaz respectnd tehnicile i date n proiect respectnd normele tehnologi ile selectate; de igien i protec ie a muncii n 3.3. Co mbin adecvat materiale, culori, procesul activit ilor practice; te hnici n procesul confec ionrii trico3.3. Finiseaz lucrarea utiliznd fire tajel or; textile colorate; 3.4. Unete pr ile componente ale fularului, ale jucriei cu croeta. 198 ----------------------- Page 199----------------------Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea lucrrii rea- 4.1. Comenteaz aspectul estetic i 4.1. obiectul confec ionat lizate conform criteriilor calitatea lucrrii executate; m cerin elor utilitare, estetice, func ionale i estetice. 4.2. Utilizeaz n comentarii termi(n prealabil stabilitate n nologia specific acestui gen de acde obiect); tivitate practic. Comenteaz etapele i procesul ologic utilizat n confec ionarea lucrrii (calitatea lucrului ndeplinit conform criteriilor prestabilite); 4.3. Descrie aspectul estetic (forma, dimens iunea etc.), utiliznd adecvat termino logia de domeniu. Coninuturi Aprecieaz confor calitative func ie 4.2. tehn

a) pentru treapte primar Modulul Tricotarea 1. Varietatea articolelor vestimentare tricotate: cciuli e, fulare, mnui, veste, ci orapi etc. mostre de articole; 2. Materiale i ustensile (fire textile de ln, semiln etc.): andrele, foarfece, ace, croete; Normele de igien i securitate a muncii privind pstrarea i utilizarea ustensilel or. 3. Elementele de baz ale tricotrii: montarea ochiurilor pe andrele; ochiuri pe f a , ochiuri pe dos; ochi de margine; ochi de ncheiere a tricotului. b) pentru treapte gimnazial Modulul Tricotarea 1. Varietatea articolelor tricotate: pulovere, veste, fulare, ciorapi, mnui; art cole decorative, jucrii. 2. Materiale i ustensile: fire textile din ln natural, mohair, acril etc.; andrele , croete (diverse dup numere i materialul din care sunt produse). 3. Elementele de baz ale tricotrii: ochi pe fa , ochi pe dos, jeteul, o chi de margine; montarea ochiurilor pe andrele; tricotarea liniar, circular; scderea i mrirea nu mrului de ochiuri. Modulul Activiti agricole Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul

nv mntul primar nv gimnazial 1. Elaborarea unui proiect 1.1. Efectueaz observri cercetri 1.1. Stabilete tipul de sol dup strucde cretere i ngrijire a asupra plantelor cultivate pe teren, tura aces tuia; unor plante. plantelor de camer; 1.2. Pregtete solul pentru sditul 1.2. Identific particularit ile cretersadului; rii i ngrijirii rsadului de roii, varz 1.3. Ident ific particularit ile creetc., a plantelor de ridiche, morcovi te rii i ngrijirii plantelor de varz, de etc.; roi i; 1.3. Identific particularit ile crete1.4. Sele cteaz plantele bine dezvolrii i ngrijirii florilor de camer. tate, snto ase pentru sdit. 199 ----------------------- Page 200----------------------2. Conceperea i organiete hainele de lucru, in2.1. Concepe i particip personal la 2.1. Pregt

zarea mijloacelor de rea- ngrijirea plantelor rsrite, a celor ventar ul necesar; lizare conform procesului plantate; 2.2. Particip la lucrrile de cur ire tehnologic. 2.2. Sdete (acas) plante decorative a terenu lui; de sdire, udare a plande camer; te lor; 2.3. ngrijete de ele, afnndu-le so- 2.3. Re spect normele de protec ie a lul, plivindu-le, udndu-le la timpul m uncii potrivit. Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Cultivarea i ngrijirea 3.1. Urmrete dezvoltarea plantelor 3.1. Apre ciaz cantitatea i calitatea unor plante. legumicole cultivate pe teren (acas); re coltei ob inute (legume, flori deco3.2. Stabilete factorii ce au influen at rati ve); ob inerea unei roade bogate; 3. 2. Argumenteaz rolul i importan a 3.3. Recolteaz legumele cultivate pe legume lor, florilor pentru sntatea: teren (acas). 3. 3. Selecteaz pentru semin e legumele, florile mai coapte, mai dezvoltate. Coninuturi

a) pentru treapte primar Modulul Activiti agricole 1. Lucrri de toamn la lot; recoltarea, uscarea i pstrarea semin elor. 2. ngrijirea plantelor decorative de camer. 3. Lucrri de primvar var: prelucrarea solului; pregtirea semin elor i emnatul; ngrijirea plantelor.

b) pentru treapte gimnazial Modulul Activiti agricole 1. Legumicultura: plante legumicole cultivate n sere i rsadni ; tipuri de sol ( nisipoase, argiloase, ciornoziomuri) propriet ile solului; ngrminte organice i modul de a licare a acestora; culturi legumicole; maini agricole utilizate n agricultu r. 2. Experien e pentru eviden ierea aspectelor de poluare a solului. 3. Pomicultura: plante fructifere lemnoase; plante fructifere ierboase; i nfluen a factorilor de mediu asupra produc iei de fructe. 4. Livada colar: Nucul. Particularit ile biologice i importan a nucului; pomi fru ctiferi (mr, pr, viin, prun etc.); arbuti fructiferi; coaczul; agriul; plante ierboas e fructifere; cpunul.

5. Viticultura: organele vi ei de vie; fructul caracter distinctiv al soiul ui; formarea butucilor i lucrrii n verde; bolile i duntorii vi ei de vie; msuri de cunoatere a or i duntorilor; strugurii i importan a lor. 200 ----------------------- Page 201----------------------Modulul Design vestimentar Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul 1. Elaborarea unui proiect de den de stil, mod i confec ionare a unui articol vestimentar. onale i estetice pe care calitatea materialului; textura; culoarea; dimensiunea; croiul etc. ; 1.3. Execut procedurile de legare a msurilor conform articolului vestimentar; 1.4. Reprezint schi a grafic a modelului selec tat de articol vestimentar; 2. Selectarea materialului oraracteristicilor de baz: asganizarea mijloacelor necesautilizate n esetur), rezisre procesului tehnologic preconizat. de cusut n vederea utielului articolului vestimentar proiectat; 2.4. Respect normele de igien i protec ie a muncii la pregtirea i utilizarea materialelor i ustensilelor nece sare. Domeniu: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Confec ionarea articolului ticolului vestimentar vestimentar proiectat. ul (pregtirea pentru prima msur); 3.3. Ajusteaz articolul, utiliznd metode de remodelare ca s se aranjeze estetic pe corpul clientului, s c 3.1. Construiete tiparele i s croiasc detaliile ar proiectat; 3.2. Asambleaz detaliile i s modeleze articol 1.5. Prezint proiectul elaborat. 2.1. Evalueaz calitatea eseturilor conform c pect, textur, provenen (tipul de fire textile ten a, gradul de ifonabilitate, trinicia etc.; 2.2. Execut procedurile de pregtire a mainii lizrii practice; 2.3. Selecteaz furniturile necesare mod nv mntul gimnazial Elevul: 1.1. Comenteaz articolele vestimentare n depen preferin ele individuale; 1.2. Stabilete propriet ile i cerin ele func i trebuie s le ntruneasc un articol vestimentar:

orespund dimensiunile conform msurilor necesare; 3.4. Execut custurile necesare conform ajustr ilor dup ultima msur; 3.5. Execut tehnici de aplicare a decorului ; 3.6. Finalizeaz articolul vestimentar: mont area detaliilor (cordon / maete, guler etc.); prelucrarea marginilor, coaserea furniturilor etc. Domeniu: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea articolelor vesti- 4.1. Memorizeaz etapele tehnologice de confec ionare a articolului mentare conform cerin elor vestimentar (fust / sarafan / bluz etc.); utilitare, estetice, calitative i 4.2. Prezint articolele vestimentare confec i onate, comentnd aspectul, tehnologice. stilul; mrimea; textura, aplica iile decorati ve etc.; 4.3. Evalueaz articolele prezentate n aspect: calitativ (calitatea materialului, calitatea lucrului, comoditat ea utilizrii): estetic (armonizarea modelului cu aspectul persoanei, pentru ca re a fost confec ionat) etc.; 4.4. Evalueaz costul articolului confec ionat (costul materialului i a furniturii i costul lucrului). 201 ----------------------- Page 202----------------------Coninuturi

a) pentru treapte gimnazial Modulul Design vestimentar 1. Articole vestimentare: aspectul estetic, func iile; pstrarea i ngrijirea mbrc intei. 2. Materiale, furnituri i ustensile: calitatea i propriet ile; maina de cusut. 3. Etapele tehnologice: luarea msurilor; construirea tiparelor; modelarea; probarea; modificarea, ajustarea; executarea custurilor etc. Modulul Tehnologia prelucrrii lemnului Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul gimnaz ial Elevul: 1. Elaborarea unui proiect de 1.1. Stabilete propriet ile fizice i m ecanice ale lemnului; confec ionare a unor obiecte din 1.2. Identific speciile lemnoase i cali tatea acestora; lemn. 1.3. Comenteaz aspectul estetic i fu

nc iile utilitare ale obiectelor tradi ionale confec ionate din lemn; 1.4. Stabilete etapele tehnologice de confec ionare a unui obiect din lemn; 1.5. Reprezint schi a grafic a obiectu lui preconizat, indicnd forma; dimensiunea, pr ile componente; m odelul de decor; 2. Conceperea i organizarea mije strungit; a bormainei; a loacelor de confec ionare. nform cerin elor de calitate; dimensiune; grosime n vederea confec io nrii obiectului proiectat; 2.3. Amenajeaz locul de lucru cu us tensilele necesare, respectnd normele de igien i protec ie a muncii. Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Confec ionarea obiectului prorungire cu maini i struniectat. ulptare; pirogravare etc. prevzute n proiect; 3.3. Utilizeaz tehnici de cioplire a ornamentelor tradi ionale (simboluri etnoculturale); 3.4. Utilizeaz tehnici de sculptare n volum; 3.5. Descifreaz i s caracterizeze orn amentele tradi ionale utilizate la decorarea diverselor obiecte din lemn: ornamente geometrice motive simbolice (romb, pmul vie ii, rozete; coarnele berbecului etc.), ornamente zoomorfe, cosmomo rfe; fitomorfe etc.; 3.6 Finiseaz obiectul din lemn: asamblarea detaliilor, corectarea lacunelor etc. 202 ----------------------- Page 203----------------------Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea obiectelor din lemn lemn, comentnd func iile confec ionate, utiliznd terminoloutilizate etc.; gia specific. nfec ionare a obiecte4.1. Prezint obiecte confec ionate din utilitare, forma, dimensiunea tehniciilor 4.2. Memorizeaz etapele tehnologice de co lor din lemn prezentate; 3.1. Execut opera ii de gurire, tiere, st guri electrice; 3.2. Execut tehnici de cioplire; sc 1.6. Prezint proiectul elaborat. 2.1. Analizeaz construc ia strungului d ferestrului electric de traforaj; 2.2. Selecteaz materialul lemnos co

4.3. Evalueaz obiectele din lemn prezen tate n aspect calitativ, estetic i tehnologic; 4.4. Evalueaz costul obiectelor prezent ate (costul materialelor utilizate, ustensilele i costul lucrului) . Coninuturi a) pentru treapte gimnazial Modulul Tehnologia prelucrrii lemnului 1. Aspectul, forma, decorul obiectelor confec ionate din lemn (diverse obiecte u tilitare, decorative, suvenire etc.). 2. Propriet ile i calitatea materialului lemnos, domenii de utilizare; ustensile, instrumente, manuale, aparate electrice etc. 3. Normele de igien i securitate a muncii. 4. Tehnici de prelucrare a lemnului: pirogravura, gravura, cioplirea n lemn (ci oplirea geometric, n relief, n volum). 5. Etape tehnologice de confec ionare a obiectelor din lemn. 6. Elemente decorative, simboluri etc. (motive geometrice, coarnele berbecului, rozeta, pomul vie ii etc.). Modulul Arta covorului moldovenesc (esutul tradiional) Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul 1. Elaborarea unui proiect de se utilizate la mpodoconfec ionare a obiectelor ual etc.; esute. turi i modul confec ionrii entru urzeal, comentnd modul utilizrii n practica tc.; 1.4. Reprezint modele cu motive populare simbolice; pomul vie ii, romburi, coarnele berbecului, zigzag etc., alese voarele tradi ionale; 1.5. Prezint un proiect de confec ionare a unui covora / obiect esut. 2. Conceperea i organizarea 2.1. Comenteaz propriet ile diverselor fire texti le utilizate la esut procesului de confec ionare (urzeal, bttur), provenien a acestora, modul de prelucr are, trinicia, a unui obiect esut / ales etc. culoarea etc.; 2.2. Comenteaz tipurile de rzboaie de esut i mod ul utilizrii la esut; esutului, alesului e nv mntul gimnazial Elevul: 1.1. Comenteaz diversitatea obiectelor esute, ale birea locuin ei, articole de port popular, de rit 1.2. Stabilete tipurile de covoare, de ese

acestora; 1.3. Analizeaz firele de ln i firele utilizate p

2.3. Selecteaz diverse fire colorate de ln depnate n gheme; a durabil pentru urzeal (gheme de a groas rsucit de umbac); 2.4. Pregtete ram de lemn, pieptene i furculi de l emn de btut / rzboi de esut etc.; 2.5. Respect normele de igien i securitate a m uncii n timpul utilizrii i pstrrii materialelor i ustensilelor necesare a ctivit ilor practice. 203 ----------------------- Page 204----------------------Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic)

3. Confec ionarea unui obiect 3.1. execut urzirea firelor pe ram sau pe urzi toare pentru tehnica aleesut conform proiectului sul neted sau n bumbi sau pentru esutul n sta e, rzboi (fiecare elaborat. tehnic selectat are specificul su de urzi re); 3.2. execut tehnici de realizare a esut ului conform regulamentului tehnologic; 3.3. Combin fire de diferite culori n ti mpul executrii tehniciilor de esut, urmrind modelul compozi iei orna mentale i respectnd mrimea ptr elului de baz (n cazul alesului neted); 3.4. finiseaz lucrarea ( esetura) respectn d proiectul tehnologic. Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea lucrrilor rea- 4.1. Comenteaz etapele tehnologice i tehni cile utilizate la confec ionarea lizate cu diverse tehnici de obiectelor prezentate; esut. 4.2. Argumenteaz valoarea estetic i etnocul tural a lucrrilor realizate cu diverse tehnici de esut; 4.3. Stabilete calitatea materialelo r utilizate i a lucrului tehnologic efectuat; 4.4. evalueaz lucrrile confec ionate , comentnd valoarea estetic, tehnologic, calitativ i costul. Coninuturi

a) pentru treapte gimnazial Modulul Arta covorului moldovenesc (esutul tradiional) 1. Tipurile esturilor tradi ionale: licer, pretar, ol; covor, scoar , cerg, tra esagi 2.

etc. Propriet ile materialelor i a ustensilelor: fire de ln, fire de pr, a pentru

zeal etc. 3. Procedee, tehnici utilizate la confec ionare: tors, vopsit, depnat, urzit , nividit, ales; esutul covorului n bumbi etc. 4. Ornamentica i cromatica tradi ional; compozi ia decorului n covorul moldovene sc; simboluri: pomul vie i, psri; motive geometrice etc. Modulul mpletitul din fibre vegetale Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul gimna zial Elevul: 1. Elaborarea unui proiect de 1.1. Comenteaz aspectul estetic al unorfigu rine, suvenire, jucrii confecconfec ionare a unui obiect ionate din pnui (papur, paie); mpletit din fibre vegetale. 1.2. Colecteaz, selecteze, i s prelucreze fi brele vegetale necesare; 1.3. Clasific fibrele dup propriet ile fizic e i tehnologiile de prelucrare; 1.4. Sistematizeaz ideile, sugestiile n e laborarea proiectului; 1.4. Clasific varietatea fibrelor vegeta le dup provenien , culoare etc.; 1.5. Identific informa iile etnotehnologic e privind procesul de executare a unei lucrri n vederea elaborrii proiectu lui; 1.6. Stabilete materialele i sculele nece sare pentru executarea lucrrii: (feti , bie el, animlu , jucrie etc.). 204 ----------------------- Page 205----------------------2. Conceperea i organiza2.1. Selecteaz fibrele vegetale conform criteriil or de calitate; rea mijloacelor de realizare 2.2. Selecteaz ustensilele necesare procesul ui tehnologic: foarfece, a conform proiectului. tare de culoare materialului utilizat, srm sub ire i elastic, ac pentru despicarea fibrelor, clei PVA; 2.3. Amenajeaz locul de lucru conform normelor de igien i protec ie a muncii; 2.4. Respect normele de igien i protec ie a muncii la selectarea, pregtirea, pstrarea i utilizarea materialelor necesa re; 2.5. Comenteaz propriet ile i calitatea materi alelor i a ustensilelor procesului de mpletite din fibre vegetale; 2.6. Selecteaz ustensilelor necesare.

Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic)

3. Realizarea procesului de 3.1. Realizeaz etapele de confec ionare a o biectului figurinei n ordine confec ionare a obiectului cronologic, dup modelul ales; figurinei preferate conform 3.2. Umezete pnuile, inndu-le n ap cldu vreo 10 mi regulamentului tehnologic. 3.3. Scutur pnuile de ap, sco nd surplusul, nvelindue ntr-un tergar ce va absorbi apa, umezeala; 3.4. Rupe pnuile n fii potrivire dup l ime; 3.5. execut unele unor modele de mpletire din f ibre vegetale; 3.6. Finiseaz lucrarea etc. Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea lucrrii realiza- 4.1. evalueaz figurina realizat conform criterii lor func ionale i estetice te conform criteriilor func- respective; ionale i estetice, utilizarea 4.2. Comenteaz aspectul estetic i calitatea lucrul ui ndeplinit, utiliznd terminologiei specifice pro- terminologia specific domeniului; cesului tehnologic respectiv. Coninuturi a) pentru treapte gimnazial Modulul mpletitul din fibre vegetale 1. Obiecte mpletite din fibre vegetale (coule e, suporturi, talgere, panouri, jucri i, suvenire). 2. Fibre vegetale: paie, foi de porumb, papur, lozie. 3. Propriet ile fibrelor vegetale: elasticitate, luciu, duritate, fragilitate etc . 4. Tehnologia prelucrrii fibrelor vegetale: selectarea fibrelor, fierberea, des picarea, sucirea fiilor i formarea firului (din foi de porumb). 5. Ustensile i tehnici de mpletire din fibre vegetale. 205 ----------------------- Page 206----------------------Modulul Prelucrarea artistic a metalului Domeniul: Investigaie i sistematizare (procesare) I N D I C A T o R I Standardul nv mntul gimnaz ial Elevul: 1. Elaborarea unui proiect de 1.1. Argumenteaz necesitatea valorificrii meteugului de prelucrare confec ionare a unui obiect artistic a metalului; din tabl din metal laminat. 1.2. Stabilete varietatea obiectelor (cut ii, suport, trstor, mner, crlig, ciocan etc.), care s rspund unor tr ebuin e n gospodria casnic, a

colii etc.; 1.3. prezint schi a grafic a unui obiect d in tinichea; 1.4. distinge varietatea ornamentului tradi ional aplicat n confec ionarea unor obiecte din metal; 1.5. Stabilete materialele i ustensi lele (instrumente) necesare: (tinichea de diferite grosimi; instrumente de trasare; ciocane de divers configura ie; dl i pentru tierea foilor de tini chea; nicoval). 2. Conceperea i organizarea i; procesului tehnologic de conlelor i a ustensilelor necesare fec ionare a obiectului prev, ciocanul, nicovala, menghina; zut de proiectul elaborat. c ie n munc. 2.1. Organizeaz locul de munc a tinichigiulu 2.2. Verific prezen a aparatelor, materia pentru lucru; tinichea, trasorul, foarfeca 2.3. Respect normele de igien, de prote

Domeniul: Creaie (realizarea procesului tehnologic) 3. Realizarea procesului de 3.1. Respect propor iile i dimensiunile co nform schi ei de proiect; confec ionare a unui obiect 3.2. Traseaz ornamentul pe tinichea; decorativ, conform regula- 3.3. Taie, s decupeze tinicheaua; mentului tehnologic. 3.4. Finiseaz lucrarea; 3.5. Respect normele de protec ie n timpul activit ilor practice. Domeniul: Evaluarea i promovarea valorilor 4. Evaluarea obiectului conprocesul realizrii etapelor de fec ionat conform criteriilor estetice, tehnologice i utilichea; tare. gi; domeniu. Coninuturi a) pentru treapte gimnazial Modulul Prelucrarea artistic a metalului 1. Aspectul, forma, decorul obiectelor confec ionate din lemn (diverse obie cte utilitare, decorative, suvenire etc.). 2. Propriet ile i calitatea materialului lemnos, domenii de utilizare; ustens ile, instrumente, manuale, aparate electrice etc. 3. Normele de igien i securitate a muncii. 4. Tehnici de prelucrare a lemnului: pirogravura, gravura, cioplirea n lem n (cioplirea geometric, n relief, n volum). 5. Etape tehnologice de confec ionare a obiectelor din lemn. 6. Elemente decorative, simboluri etc. (motive geometrice, coarnele berbec ului, rozeta, pomul vie ii etc.). 4.1. Comenteaz tehnologiile utilizate n lucru; 4.2. descrie ornamentul imprimat pe tini 4.3. Apreciaz lucrrile realizate de cole 4.4. Utilizeaz adecvat terminologia de

206 ----------------------- Page 207----------------------Referine 1. Aciri, I., Bolboceanu, A., Gutu, V., i Hadirca, M. (2009). Ghid de evaluare metodologic a standardelor de educa ie. Chiinau, Moldova: Ministerul Tineretului i Sportulu i, Republica Macedonia, Institutul de tiin e ale Educa iei. 2. Clair, N., & Kauffman, N. (2010). n elegerea standardelor EBC/PC n regiune ECE/C SI: Raportul n rezultatul vizitei de lucru n Moldova. St. Paul, MN: Miske Witt & Associates Inc. 3. Clair, N. (March, 2010). Analiza proiectului standardelor PC/EBC specifice ri i: ntrebri directoare. n Elaborarea standardelor pentru educaia bazat pe calitate n Eur opa Central i de Est i n Comunitatea Statelor Independente . Geneva: UNICEF Ofic iul regional ECE/CSI. 4. Ministerul Educa iei, Institutul Educa iei, & UNICEF. (2009). Standardele de co mpeten colar, proiect. Chiinau, Moldova. 5. UNICEF. (2010). Elaborarea standardelor pentru educaia bazat pe calitate n Eur opa Central i de Est i n Comunitatea Statelor Independente. Geneva: UNICEF Oficiul regional ECE/CSI. 207 ----------------------- Page 208----------------------STANDARDE DE E fICIEN A INvRII DISCIpLINEI EDUCAIA fIz IC Teodor GRIMALSChI, dr.n ped., prof. universitar, coordonator Ion boIAN, dr.n ped., conf. universitar

Introducere Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtir ea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n s ul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens ndardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui ele vii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilo r de la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i n cadrul in lor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care particip la

creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, care, la rnd l lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, orienteaz i m bunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad a ie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz cretere a calit ii educa iei, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nive lului de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din dife e regiuni ale ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are repr ezint un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa le snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensu l diagnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a i ndicatorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la c e domenii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se inter

n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educa ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele reseaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a co lor, institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de deciz ie din sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele snt structurate pentru fiecare treapt de nv mnt i pe arii curricul

viznd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale, domeni ile artelor fine, dezvoltarea i pregtirea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de fe lul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltr ii personalit ii n educa ie. Standardele snt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul cognitiv, ps homotrice i afectiv, al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatel or ateptate din partea elevilor, adic snt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatori u. 208 ----------------------- Page 209----------------------Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale procesulu i educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educa ii

de calitate. Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-evaluare prin fiecare disciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permite institu iilor c olare s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n proces ul de nv are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acope r caracteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen i prietenoas copiilor; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pent ru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; 12) este centrat pe familie; 13) este bazat pe comunitate. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperirii pri ncipiului respectrii drepturilor copilului. Standardele PC (colii prietenoase copilulu i) includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune, se sibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nite formulri de obiective largi care defines c ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului educa i ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele sunt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i cantit (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar tre bui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Rezumativ, standardele sunt prezentate ca nite declara ii extinse ale scopurilo r, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi , care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore sunt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este necesar pentru a asigura drepturile copilului . 209 ----------------------- Page 210-----------------------

Aria curricular Sport Disciplina de studiu educaia fizic

Standardele nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesorii, co piii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat satisface (sau s depeasc) standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modalit i pentru pr i e interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Fr standarde bine elaborate, autorit ile nu pot msura n mod eficient calitatea sistemului de educa ie, monitoriza progresele academice i sociale ale ele vilor sau evalua reformele. Standardele educa iei de calitate i indicatori aferen i difer n mod inev itabil, deoarece ele depind de contextul i priorit ile na ionale. Standardele le permit pr i lor interesate s evalueze calitatea sistemului de educa ie, s monitorizeze progresel e n vederea atingerii sau depirii standardelor i s evalueze eficien a reformelor. Eficien a este definit ca msur n care coala consolideaz mediul de predare-nv astfel ca to i elevii la toate nivelele educa iei s nve e, valorificnd deplin poten ia ul lor i s stpneasc competen e i cunotin e specifice i msurabile, bazate pe cercetare. Standardele cu con inut academic sau standardele de performan care msoar cunotinele despre con inut i progresele elevului n raport cu obiectivul stabilit fac par te dintr-un sistem de educa ie eficient. Indicatorii sau punctele de control (ac iuni observabile) sunt utilizate p entru a msura progresul n asigurarea standardelor. Aceste dou elemente de standarde furnizea z pai uor de aplicat care trebuie realiza i cu scopul de a atinge un anumit standard. n timp ce termenii indicatori i puncte de control sunt uneori folosi i n mod alternativ, ei d fer pu in. Att indicatorii ct i punctele de control sunt ac iuni observabile, comportame nte legate de standarde. Cu toate acestea, punctele de control difer pu in de indicator i, deoarece acetea sunt ac iuni observabile utilizate pentru a monitoriza prognozel e nregistrate n vederea atingerii sau prevalrii standardelor. Standardele reprezint un document normativ ce indic normele de nvare necesare

de atins prin studiul disciplinelor colare. Aceste norme reflect ateptrile socia le referitoare la ceea ce v-a ti s fac i cum v-a fi elevul la o anumit treapt de nv mnt anumit domeniu de studiu. Standardele vizeaz direct finalitile nvmntului. Ele determin, la anumite eta de institu ionalitate, acel nivel de standard care se consider a fi unul necesa r i suficient pentru a se realiza dezvoltarea deplin a personalit ii elevului i a permite acces ul acestuia la urmtoarea etap / treapt a nv mntului i/sau inser ia lui social.

Standardele servesc drept baz pentru evaluarea nivelului de competen e i rep er pentru conceptorii de curriculum i autorii de manuale. 210 ----------------------- Page 211----------------------Tabelul 1 Domeniul: Securitatea, protecia muncii i sntii copilului Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial elul liceal 1 3 4 2 niv

Elevul: Elevul: Elevul: 1.Identificarea i aplicarea no iu1.1. Citete, scrie, stabilete legturi din1.1. Compar cauzele ce provoac apa1.1. Realizeaz acordarea primului ajutor nilor, conceptelor i valorilor fun- tre no iunile de accidente, traume, luri ia accidentelor i determin consecin- n accidentele provocate n cadrul lec iilor damentale de securitate, protecxa ii, leziuni mecanice, rni, oc te rmic, ele n caz de traume, leziuni mecanice, de educa ie fizic, competi iilor i concurie a muncii i snt ii copilului. insola ii, arsuri, degerri, electrocutare n ic, insola ii, arsuri, degerri, al i surilor sportive, excursii, maruri turistice cadrul activit ilor sociale i de educa ie factori de leziuni corporale n urma ac ii de nata ie. Coordoneaz etapel e prifizic. unilor insectelor n cadrul activit ilor in- mului ajutor i consecutivita tea securitstructiv-educative. ale. ii leziunilor corpor

1.2. Descrie cauzele accidentelor la lec i1.2. Demonstreaz aptitudini de realiza1.2. Demonstreaz msurile de securitate ile de educa ie fizic i circumstan ele ce re a regulilor de evitare a situa iilor de i protec ie a muncii i snt ii copi ui depind de elevi, din motive discipli nare i accident prin asigurare, autoasigurare i la nsuirea exerci iilor de atletism, gimlegate de mediul ambiant. ajutor verbal. nastic, jocuri sport ive i nata ie. 1.3. Descrie semnifica ia clirii or ganis- 1.3. Argumenteaz efectele psihofiziolo1.3. Stabilete factorii ca re condi ioneaz mului, igienei personale i a exe rci iilor gice ale clirii organismului, ale exerci ii- condi ia fizic a omului, c

onstitu ia corfizice pentru dezvoltarea i men ine rea lor fizice n excluderea comportamentuporal, alimenta ia, clirea organismului snt ii. lui duntor snt ii i aplic modul de i activitatea motrice. Argumenteaz covia sntos. sntatea omului. Elevii te steaz condi ia fizic a omului. 1.4. Explic 5-6 condi ii sanitaro-i gieni- 1.4. Aplic 5-6 complexe de exerci ii spe1.4. Propune pentru realiza re un program ce a locului de practicare a e xerci iilor ciale direc ionate asupra reglrii eficiente metodic de cultur fizic rec reativ peni demonstreaz aptitudini privind r olul a efortului fizic utiliznd odihna activ i tru restabilirea capacit ii de munc fizic exerci iilor fizice n fortificarea snt ii pasiv. i intelectual a omului. omului. 2 1 1 ----------------------- Page 212----------------------2 1 2 Tabelul 2 Domeniul: Activitatea motrice al elevului Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal Elevul: Elevul: Elevul: 2. Identificarea unor concepte i 2.1. Descrie no iuni generale privind ac2.1. Programeaz 2-3 ac iuni al regimului 2.1. Elaboreaz i propun pe ntru comuvalori fundamentale privind actitivitatea motrice independent i dezv olmotrice individual i stabilesc importan a nicare un referat privi nd activit ile movitatea motrice al elevului i deztarea fizic a omului n scopul fo rtificrii acestuia n organizarea modului de via tirce n cadrul culturii fizice re creative n voltarea fizic armonioas. snt ii. sntos. restabilirea for elor fizice, sp orirea capa-

relarea dintre condi ia fizic

cit ilor spiritua le i func ionale ale organismului.

2.2. Determin rolul activit ilor m otrice 2.2. Selecteaz i aplic un program mo2.2. Autoevalueaz (evalueaz) efortul fin formarea unutei corecte a corpulu i i tric individual cu dou activit i motrice ziologic la practicarea activit ilor mo trice dezvoltarea fizic a omului. n scopul mbunt irii gradului de dezi determin rolul odihnei, c n inutului i voltare fizic armonioas a omului. te fiziometrice. Tabelul 3 Domeniul:ndemnarea (coordonarea), viteza, supleea (mobilitatea), rezistena, fora calitii motrice de baz ale omului. Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal durata ei prin tes

Elevul: Elevul: Elevul: 3. Identificarea unor no iuni, con- 3.1. Relateaz n scris unele no iuni gene 3.1. Demonstreaz capacit i de auto3.1. Generalizeaz i i progr meaz un cepte i valori fundamentale prirale despre dezvoltarea fizic a omului, organizare n aplicarea a 3-4 mijloace i modul individual de cali t i motrice comvind metodica dezvoltrii ndemrolul exersrii independente sistematic e metode de baz n scopul dezvoltrii nbinate pentru prevenirea hi podinamiei, nrii, vitezei micrii, suple ei, re- n scopul dezvoltrii calit ilor motrice. demnrii (cl. a V-a), vitezei micrii (cl. restabilirii condi iei fizice, pro filaxiei i zisten ei i for ei bazele motricita VI-a), suple ei (mobilit ii) (cl. a VII-a), atenurii stresului, sporirii capacit ilor ii generale a copiilor. rezisten ei clasa a VIII-a), for ei (cl. a IX-a), intelectuale, fiz ice, func ionale ale orgavalideaz diagnosticarea calit ilor motrice respective. ----------------------- Page 213----------------------Tabelul 4 Domeniul: Diagnosticarea nivelului de pregtire fizic i fundamental a elevul ui. nismului uman.

Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 4. Dezvoltarea calit ilor motrice 4.1. Dezvolt capacit i motrice de baz 4.1. Valorific indicatorii somatici, motrici 4.1. Stabilete evolu ia pregtirii fizi ce i de baz prin intermediul activiti observ nivelul de pregtire fizic i i func ionali ai organismului i analizeafunc ionale prin testri i msurri: ilor motrice i diagnosticarea nifunc ional utiliznd urmtoarele teste z statistic rezultatele ob inute la: alergare de suveic 3x10m (s); velului de pregtire fizic i funcmotrice: alergare de suveic 3x10 m/s; ridicarea trunc hiului din culcat dorsal, ional a elevului. alergare de suveic 3x10m (s); ridicarea trunchiului din culcat dorsal, minile la piep t (nr. de repetri); ridicarea trunchiului din culca t dorsal, minile la piept (nr. de repetri); flotri (fete) di n sprijin culcat minile pe minile ncruciate la piept (nr. de re flotri (fete) din sprijin culcat minile banca de gimnasti c (nr. de repetri); petri); pe banca de gimnastic (nr. de repe trac iuni n bra e ( e i) din atrnat la flotri (fete) din sprijin cu lcat minile tri); bara fix (nr. de re petri); pe banca de gimnastic (nr. de r epe trac iuni n bra e (bie i) din atrnat la sritur n lungime de pe lo (cm); tri); bara fix (nr. de repetri); din stnd pe banc a de gimnastic, aple trac iuni n bra e (bie i) din at sritur n lungime de pe loc (cm); care nainte (cm). orizontal la lungimea bra elor ( nr. de din stnd pe banca de gimnastic, Teste antropometrice: repetri). aplecare nainte (cm). g); Teste antropometrice: cm); cic (cm). ce: talia (cm); talia (nl imea corpului, cm); Teste fiziometri masa corporal (kg); masa corporal (kg); perimetrul tora Teste antropometrice: talia ( masa corporal (k

perimetrul toracic (cm). perimetrul toracic (cm). frecven a p ui n stare de repaus Teste fiziometrice:

Teste fiziometrice: min.);

(timp de 1

frecven a pulsului n stare de repaus frecven a pulsului n stare de repaus frecven a respira i ei n stare de repaus (timp de 1 min.); (timp de 1 min.); (timp de 1 min.). frecven a respira iei n stare de re a frecven a respira iei n stare de repaus (timp de 1 min.). us (timp de 1 min.). 2 1 3 ----------------------- Page 214----------------------2 1 4 Tabelul 5 Domeniul: Exerciii fizice cu caracter aplicativ. Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 5. Aplicarea i proiectarea activi5.1. Demonstreaz 5-6 variet i de mers 5.1. Compune i practic exreci ii cu ca5.1. Proiecteaz i aplic dou ctivit i t ilor motrice n diferite situa ii aplicativ, 5-6 variet i de alergri i 6 racter aplicativ n cadrul lec iilor de edu- motrice utiliznd exerci ii cu caracter aplin vederea utilizrii exerci iilor cu variet i de srituri simple, cte 5ca ie fizic: cativ n complex: variet i de mers, ale rcaracter aplicativ. aruncri i prinderi a obiectelor port ative cte 7-8 variet i de mers, alergri i gri, srituri, escaladri ac iuni (mingi, bastonul de gimnastic). Elabosrituri; i mpingeri, trri, transp ortul de obiecte; reaz un complex de exerci ii fiz ice fr 5-6 exerci ii de stretching; exerci ii de dezvoltare fiz ic general cu obiecte pentru gimnastica matinal. parcurgerea unei piste cu obstacole; obiecte. c rare pe odgon la vitez (bie i 5m), (fete 4m) n doi timpi; un complex de exerci ii de dezvoltare

fizic general fr obiecte. Tabelul 6 Deprinderi motrice de baz. Domeniul: a) alergri, srituri, aruncri (din atletism). Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 6. Dezvoltarea deprinderilor mo6.1. Descrie corect tehnica de exe cutare 6.1. Comenteaz terminologic tehnica 6.1. Descrie corect tehni ca de execu ie, trice de baz n alergri, srituri a alergrii de vitez 30 m din startul de executrii exerci iilor de alergare de viteselecteaz 4-5 exerci ii pregti toare i i aruncri solicitate n activit ile sus i a alergrii de rezisten n regi 0 m, alergare de rezisten 1000 m 3-4 exerci ii speciale pentru nv area i fizice. aerob la 300 m. (fete) i 2000 m (bie i) i sritur n lunconsolidarea tehnicii la aler i de vitez gime cu elan ndoind picioarele. e cros 2,0 km (fete). 6.2. Demonstreaz trei procedee tehn 6.2. Creaz i aplic n practic cte 5-6 6.2. Programeaz i aplic n 100 m (bie i) i alergare d

ice lec-

de aruncare a mingii la distan din d iferiexerci ii speciale pentru dezvoltarea caiilor, antrenamentelor i concursurilor la te pozi ii ale corpului i expun corec t melit ilor motrice specifice i capacit ilor alergri, srituri i aruncri udini de todologic trei jocuri dinamice cu elemente tehnico-tactice a trei probe atletice. arbitraj, de org anizare i desfurare a acde alergri, srituri i aruncri. tivit ilor didactice-sporti ve. ----------------------- Page 215----------------------Domeniul: b) gimnastica de baz.

7. Identificarea capacit ii de a 7.1. Determin no iuni, termini din acro7.1. Demonstreaz un modul principal de 7.1. Programeaz i aplic unit i de nvpractica n condi ii regulamentare batica elementar, pozi ii de atrnri i 5elemente din gimnastic la nivel de are din gimnastica acrobatic i sritu ri a mijloacelor de dezvoltare a n- sprijin la aparatele de gimnastic. Ela- 7,0 puncte. Pot efectua ac iuni simbolicocu sprijin n concordan cu obi ectivele / demnrii, suple ei, echilibrului la boreaz i demonstreaz la nivel de 7,0 expres ive i au capacitatea s aprofundecompeten ele specifice raportate direc t la

sol i acrobatic, srituri cu sprijin punctre o mbinare din 4-5 elemente din ze aspectele estetico-culturale i s le particularit ile clasei de elevi. C reaz i i la aparatele de gimnastic. atrnri mixte la bara joas i o mbinare exp ime artistic n cadrul testrii combidemonstreaz cte o combina ie de exerdin 4-5 elemente la acrobatic la niv el de na iilor de acrobatic, srituri cu sprijin, ci ii la aparatele de gimnastic la nivel de 7,0 puncte. paralele egale, paralele inegale i exerci ii 7,0 puncte. de echilibru conform nivelului de dezvoltare a capacit ilor motrice. Domeniul: c) ritmica, aerobica i dansul

8. Formarea / dezvoltarea deprin8.1. Interpreteaz compozi ii ri tmice 8.1. Valorific cultura i expresivitatea 8.1. Programeaz, compun i realizeaz derilor motrice ritmice cu expreelementare de dans cu acompania ment micrilor realiznd 5-6 mijloace de ac icapacit i ritmico-coordinative la nivel essivitate n micri, mbinate cu muzical prezentnd n colectiv un dans un i ritmico-coordinative ntr-un complex tetic, de rezisten aerob un complex de muzic i demonstrarea ac iunilor moldovenesc. Dezvolt capacit i de rede gimnastic aerobic. Demonstreaz exerci ii coregrafice din gimnastica ritmicoregrafice de dans. zisten n regim aerob, aplic mbinri i c 5-6 elemente n complex din dans c, gimnastica aerob i dans. Selecteaz compozi ii aerobe. popular i fitness-aerobic. o compozi ie din step-aerobi ca, aerobica clasic i dans. Domeniul: d) aciuni tehnico-tactice n atac i n aprare din jocuri sportive 9. Aplicarea activit ilor motrice 9.1. Aplic elemente de deplasare, arun9.1. Clasific aruncrile mingii de baschet 9.1. Demonstreaz competen ele n re-

de nv are a procedeelor tehcare, pasare, prindere cu dou i cu o la co, demonstreaz i compar pasarea alizarea procedeelor tehnice n atac i nico-tactice n atac i n aprare mn de pe loc i din deplasare, inclusiv mi gii n micare n 2-3 fr schimb i cu aprare, individual, n grup i pe echipe. pentru dezvoltarea capacit ilor i aruncare la co a mingii de baschet. schimb de locuri, utilizeaz dribling cu Modific ac iunile tactice prin blo caje, sisde coordonare, orientare n spa- Demonstreaz dribling multiplu din decontrol i fr control vizual. Construiete teme de aprare. Construiesc la niv el efiiu, vitez de reac ie, echilibru n plasare, oprire i pivotare, marcajul i deac iuni tactice demonstrnd fente simple, cient jocul bilateral de baschet n condi ii diverse situa ii de joc sportiv. compuse i atacul rapid i pozi ional. Vaoprofesori. marcajul. Selecteaz i realizeaz ac iuni de concurs, meciuri amicale i competi i

tehnico-tactice la minibaschet. lideaz capacit ile tehnico-tactice n joc nale cu arbitraj de ctre elevi i

bilateral cu arbitraj. 2 1 5 ----------------------- Page 216----------------------2 1 6

9.2. Ascult, descriu, argumenteaz aru n9.2. Valorific eficient aplicarea deprin- 9.2. Determin eficien a de ap licare a procarea mingii de volei din diferite pozi ii i derilor tehnico-tactice: de deplasare a jucedeelor tehnico-tactice i valorific comprinderea ei. Compar aruncarea cu pa ctorilor pe teren , pasa de sus de pe loc peten ele privind rezolvarea problemelor sarea mingii de pe loc i din deplasare. i micare, preluarea mingii de volei, ser- de situa ii nestandarde n teren folosind Aplic ac iuni de aruncare, pasare cu o viciul de sus i din fa de la 8-9 m, lovirea procedee de joc bilateral cu arbitraj. Evamn i prindere cu 2 mini de pe l oc i de atac peste fileu. Dezvolt capacit i i lueaz / autoevalueaz serviciul de jo i din micare peste fileu, n jocuri dina mice realizeaz blocajul individual. Evalueaz / din lateral n diferite zo ne ale terenului. i tafete specifice voleiului. autoevalueaz folosirea elementelor i Realizeaz lovirea de atac direct din 1-2 procedeelor tehnice specifice voleiului n streaz diferite situa ii de joc. sigurarea parteneruutoasigurarea dup aciunile de atac sau bl ocaj. Elevii utilizeaz regulile de joc (arb itrajul). Tabelul 7 Domeniul: Competene psihomotrice. Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nive blocajul individual, a lui (dublarea) i a pai. Dezvolt capacit i i demon

lul liceal Elevul: Elevul: 10. Identificarea capacit ilor moDemonstreaz competen e psihomoElevul: 10. Dezvolt capacit ile psihomotrice i 10. 10. Argumenteaz competen ele psiho-

trice i valorificarea Sistemului i programeaz sporirea performan elor tor ice la nivel de calitate i cantitate n motrice i proiecteaz creterea per forNaional colar de Norme / baremotrice la nivel minim al nv mntului aspec de progresare la nivelul minim al man elor la nivel superior. me minime de apreciere a compegimnazial. nv mntului liceal. tenelor psihomotrice. 10.1.Alergare de vitez 30 m. 10.1.Alergare de vitez: 60 m. 10.1.Alergare de vitez: 10 0 m.. Elevi 6,5 s. Elevi 9,8 s. Elevi 14,6 s. Eleve -6,6 s. Eleve -10,7 s. Eleve -17,0 s. 10.2.Alergare de rezisten (min.s) 10.2.Alergare de rezisten (min.s) 10.2.Alergare de rezisten (mi n.s) 800 m elevi 4.0;0; 2000 m elevi 10.45:0: 2000 m elevi 10.20; 500 m eleve 2.32;0. 1000 m eleve 5.40;0. 1000 m eleve 5.30. 10.3.Aruncarea mingii (150 g) la di stan 10.3.Aruncarea mingii (150 g) la distan 10.3.Aruncarea mingii (150 g) la distan cu elan. cu elan. cu elan. Elevi 18 m. Elevi 31 m. Elevi 34 m. Eleve 12 m. Eleve 20 m. Eleve 23 m. ----------------------- Page 217----------------------10.4.Sritur n lungime de pe loc. 10.4.Sritur n lungime cu elan. Elevi 130 cm. Elevi 170 cm. Elevi 380 cm. Eleve 120 cm. Eleve 140 cm. Eleve 310 cm. 10.5.Din sprijin culcat, minile pe ba nca 10.5.Din sprijin culcat, minile pe banca 10.5.Din sprijin culcat, mi nile pe banca de gimnastic, flotri (nr. de repetri). de gimnastic, flotri (nr. de repetri). de gimnastic, flotri (nr. de repetri) . Elevi 8 repetri Eleve 13 repetri. Eleve 16 repetri. Eleve 8 repetri. 10.6.Din culcat dorsal, ridicarea 10.6.Din culcat dorsal, ridicarea 10.6.Din culcat dorsal , ridicarea trunchiului pe vertical timp de 30 s (nr. trunchiului pe vertical timp de 30 s trunchiului pe vertical tim p de 30 s (nr. 10.4.Sritur n lungime de pe loc.

(nr.de repetri) Elevi 22 repetri Eleve 19 repetri

de repetri). de repetri). Elevi 13 repetri Elevi 24 repetri Eleve 13 repetri Eleve 20 repetri 10.7.Din atrnat la bara fix, tra bra e (nr.de repetri) Elevi (masa corporal) 48 kg 13 repetri 51 kg 12 repetri 56 kg 11 repetri 60 kg 10 repetri 67 kg 9 repetri 75 kg 8 repetri 82 kg 7 repetri 90 kg 5 repetri mai mult de 100 kg 4 r

10.7.Din atrnat la bara fix, trac iuni n c iuni n bra e (nr.de repetri) Elevi (masa corporal) Pn la 48 kg 10 repetri 48 kg 9 repetri 51 kg 8 repetri 56 kg 7 repetri 60 kg 6 repetri 67 kg 5 repetri 75 kg 4 repetri mai mult de 82 kg 3 repetri. epetri. 2 1 7 ----------------------- Page 218----------------------2 1 8

Tabelul 8 Domeniul Atitudini: Caliti pozitive comportamentale a personalitii elevului. Indicatori Standard nivelul primar nivelul gimnazial nivelul liceal

Elevul: Elevul: Elevul: 11. Identificarea calit ilor 11.1. Manifest spirit de ordine i disci11.1. Respect cerin ele modului de via 11.1. Manifest independen i responsabipozitive de personalitate, plin n comportament (executarea sarcisntos (dezvoltarea armonioas a orgalitate n activitatea motrice i comportament aplicarea comportamentunilor la domiciliu, completarea caie

tului nismului, executarea extraclas a exercicivilizat, respect ce rin ele modului de via lui civilizat, a deprinderilor de educa ie fizic). iilor fizice n regimul zilei). sntos, realizeaz sistematic i in dependent a comunicative i de interacobiectivelor la lec ie i domiciliu. iune social. 11.2. Realizeaz activit i motrice inde11.2. Realizeaz poten ialul cognitiv per11.2. D dovad de ini iativ i insist n n atinpendente la lec ie i domiciliu (realizarea sonal al educa iei fizice n diverse forme gerea scopului preconizat (partici pare la comdispozi iilor nv torului i respectarea de a ctivitate n cadrul lec iei i activit ipeti ii sportive pe echipe). regulilor jocurilor dinamice i ac iunil or lor motrice extraclas. de concurs). 11.3. Demonstreaz la ii inter11.3. Manifest responsabilitate i tole comportament n 11.3. D dovad de onestitate n re

ran n procesul de educa ie fizic (particonformitate cu condi iile create (elabopersonale, ajutor reciproc n cadr ul lec iilor de cipare la pregtirea locurilor de activita te rarea complexelor de exerci ii fizice, arbieduca ie fizic i domiciliu. motrice la lec ie, sec ie sportiv; exerci ii traj, activitate individual i n grup). fizice de durat, regimul motrice sptmnal).

11.4. Manifest calit i creative (elabo11.4. Manifest insisten n diverse ac11.4. Practic trsturi pozitive de ca acter forrarea exerci iilor fizice pentru reali zarea tivit i de practicare a exerci iilor fizice mate n procesul de educ a ie fizic i sportiv obiectivelor opera ionale a lec iei, pen (momente competi ionale, dezvoltarea (decizii n comun, activit i n grup, pa rticipare tru realizarea gimnasticii matinale). calit ilor motrice, sarcini la domiciliu, la concursuri, competi ii s portive), n activitatea exerci ii fizice executate pn la refuz). cotidian.

11.5. Manifest interes pentru activitatea 11.5. Manifest toleran n cadrul practi11.5. Manifest activism motr ice n activitate motrice sistematic (participare la se ccrii exerci iilor fizice n grup, echip (sta- practic la lec ie, domiciliu, sec ie sportiv, n ie sportiv, coala sportiv; executarea fete sportive, jocuri dinamice i sportive, cadrul competi iei, concursului sporti v. exerci iilor fizice la domiciliu). activitate n grup, ajutor reciproc).

----------------------- Page 219----------------------STANDARDE DE E fICIEN A NvRII DISCIpLINEI EDUCAIA MUz ICAL Daniela CoTovICAIA, consultant superior Me, coordonator Marina MoRARI, dr., conf. univ., Focultatea de tiin e ale Educa iei i Arte, Unive rsitatea de stat Alecu Russo, Bl i Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtirea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n scopu sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens, st dele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui elevii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilor de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, ct i drul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asupra ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei care pa ticip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educati ionale, e, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statului, o rienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit perioad vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivelului

de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din diferite regiuni/zone/ ri. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezi nt un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele contribuie prin multiplele utilizri pe care le presupun la o educ a ie, ngrijire i dezvoltare ct mai sntoas a copilului n acord cu finalit ile educa iei. Ele se a seaz tuturor prin ilor, institu iilor care ofer programe de ngrijire i educa ie a copiil institu iilor care formeaz resursele umane n educa ie, precum i factorilor de decizie d in sectoarele de educa ie, ngrijire i sntate. Standardele snt structurate pentru fiecare nivel sau treapt de nv mnt i arii curriculare viz nd comunicarea (arta limbajului), matematica, tiin ele, tiin ele sociale

, domeniile artelor fine, dezvoltarea fizic, sntatea i securitatea. Indiferent de felul cum snt structurate, standardele educa ionale tind s acopere toate aspectele dezvoltrii pers onalit ii n educa ie. Standardele snt elaborate pe discipline de nv mnt, vizeaz domeniul cogniti i afectiv al instruirii, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din p artea elevilor, adic snt accesibile pentru to i elev i au caracter obligatoriu. 219 ----------------------- Page 220-----------------------

Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale proce sului educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei edu ca ii de calitate. Standardele propuse au n vedere competen ele/capacit ile necesare de formare-e valuare prin fiecare disciplin colar. Obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le permit e colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n procesul de nv are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv rii elaborate acoper cara teristicile colii prietenoase copilului: reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; este centrat pe copil; este sensibil la gen; promoveaz calitatea rezultatelor academice; ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; este flexibil i rspunde diversit ii; ac ioneaz pentru a asigura incluziunea, respectarea i egalitatea de anse p ru to i copiii; promoveaz sntatea mental i fizic; ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor; este centrat pe familie; i bazat pe comunitate. n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; inclu ziune; sensibil la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O

osebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperiri i principiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Standardele PC naintate includ, dar nu se limiteaz la sntate, siguran , protec ie, participare, eficien , incluziune ensibilitate la gen. Ele incorporeaz dezvoltarea personalit ii elevilor, parteneri atul colii cu

prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice. n esen , standardele elaborate sunt nite formulri de obiective largi care def inesc ceea ce pr ile interesate trebuie s cunoasc i s ntreprind n cadrul sistemului edu ei. Standardele sunt formulri care definesc ateptrile vizavi de realizri. Ele s unt utilizate ca baz de compara ie la msurarea abilit ilor de judecare, calit ii, valorii i can (Kagan & Britto, 2005, p.2). Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesat s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora moda lit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Suplimentar, standardele sistemului PC pot fi utilizate i pentru a ncuraja responsabilitatea comun pentru dimensiunile PC privind eficien a; sntatea, siguran a i protec participarea; sensibilitatea la gen i incluziunea. Standardele sunt definite ca obiective generale de nv are care specific ce ar trebui s tie factorii-cheie i s poat face n cadrul sistemului educa ional. Spre deosebire e

vechea concep ie sovietic de cerin e minime, aceste standarde sunt stabilite cu at eptri mari pentru factorii-cheie. Rezumativ, standardele sunt prezentate de noi ca nite declara ii extinse ale scopurilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce tre buie s tie i ce trebuie s poat face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minim 220 ----------------------- Page 221----------------------Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente obs ervabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte reforme majore sunt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este necesar pentru a asigura drepturile copilului . Documentul de fa reprezint Standarde de eficien a nv rii Educa iei muzicale n nv mntul primar i gimnazial din Republica Moldova. Con inuturile de mai jos sunt organinizate n func ie de prevederile curriculumului modernizat la disciplina Educa ie mu zical i se dezvluie sub form de tabel. Educa ia muzical, precum i Artele plastic, face parte din aria curricular Arte, n acest sens, este important s contientizm faptul, c traseu l cunoaterii artistice se deosebete de cunoaterea tiin ific - specific tiin elor exacte. belul con ine trei colononi e: n I coloni sunt enumerate opt standard, n coloni a a II-a

a III-a sunt enumera i indicatorii prin care se atest atingerea standardului la niv el primar i gimnazial. Acest document este adresat responsabililor de procesul educa ional n institu iil e de nv mnt general preuniversitar (cadre didactice la disciplina Educa ie muzical, administra iile institu iilor de nv mnt, direc iile de nv mnt), ns poate fi c prin i i bunei pentru a se ini ia n domeniul interesat. Este important de men ionat, c standardele la Educa ia muzical sunt formulate potrivit celor patru domenii de acti vitatea muzical, considerate obligatorii pentru nv mntul general: crea ie muzical elementar, interpretare muzical (vocal-coral i la instrumente muzicale pentru copii, reflec ie). Aspectele, care necesit mbunt ire sunt indicatorii propui. Indicatorii pentru nv mntul primar se deosebesc de indicatorii pentru nv mntului gimnazial nu numai prin aspectul cantitativ, ci i prin gradul de complexitatea opera iilor psihicului uman, solicita te n actul muzical. Urmtorii pai n procesul de revizuire a documentului present in de raportare a indicatorilor la specificul cunoaterii muzical-artistice, echilibrul dintre aspec tul informativ i cel formativ al educa iei muzicale, axarea indicatorilor asupra cel or patru domenii de referin pentru educa ia muzical n nv mntul general: audi ia muzicii, interpretare muzical, creatie muzical elementar, reflec ii. 221 ----------------------- Page 222----------------------2 2 2 Domeniul - AUDIIE INDICAToRII STANDArD r Nivel prima Nivel gimnazial Elevul: Elevul: 1. Receptarea unei varieti 1.1. Urmrete atent dezvluirea mesajului sonor-artistic n 1.1. Urmrete cercettor dezvluirea mesajului sonor-artistic n de creaii muzicale, naionale piesele muzicale audiate. crea iile muzicale audiate. i universale. 1.2. Sesizeaz varietatea tririlor sufleteti redate de caracte1.2. Percepe auditiv, emotiv i integral sferele imagistic e a crea iilor rul de cntec/mar/dans al crea iilor muzical e. muzicale (de diferite genuri i forme, generate de simbi oza muzicii cu literatura, teatrul, coregrafia, arta plastic, precum i crea ii in-

a iei muzicale aumbajului (vesel, trist, solemn, e audiate uti-

spirate din natur i istorie). 1.3. Identific i raporteaz caracterul cre 1.3. Compar posibili ile expresive I descriptive ale li diate la emo iile/sentimentele omului muzical i literar/plastic/coregrafic n crea iile muzical glume ). liznd contient termenii specifici domeniului. 1.4. Determin evenimetele sonor-artist 1.4. Distinge elementele constituiente (structura/fo muzicale (nceput, parte, repeti ie, culmin genurilor muzicii instrumentale (concertul, sonata, uvertu fonie), vocal-corale (cantata, oratoriul, recvie

ice auzite n piesele rma) specifice a ie, sfrit). r, simm) i dramatice (ope-

ese muzicale i din ersal. isRealism, Moder-

r, operet, balet). 1.5. ine n memorie i recunoate auditiv pi 1.5. ine n memorie i recunoate auditiv fragmente/teme fragmente din crea ii de muzic na ional i univ lucrri muzicale reprezentative, apar innd diferitor orientri stil tice (Baroc, Clasicism, Romantism, Impresionism, nism).

elor de limbaj muzical itate muzical imbru, mod) n creru, mod) n ate. pentru muzica audiat rimnd idei, impresii, senturi, mijloace e. ar de ore. zicale despre muzica i i

1.6. Distinge expresivitatea element 1.6. Percepe semnifica ia mijloacelor de expresiv (melodie, tempo, ritm, nuan e dinamice, t (melodie, tempo, ritm, nuan e dinamice, registru, timb a iile muzicale audiate. edificarea imaginii n crea iile lucrrile muzicale audi 1.7. Manifest curiozitate i interes 1.7. Manifest interes i pasiune pentru muzica audiat, exp exprimnd atitudinea prin cuvinte, preri, atitudinea prin eseu, preri, idei, impresii, micri, ges timente, micri, gesturi, mijloace plastic plastice, participare la activit i muzicale la lec ie i naf

1.8. Exprim verbal propriile impresii mu 1.8. Exprim i argumenteaz (verbal/n scris) propriile atitudin audiat (n 2-5 enun uri). aprecieri fa de muzica audiat la lec ie i nafar de lec ie.

----------------------- Page 223----------------------2. nelegerea/perceperea 2.1. Ptrunde n mesajul ideatic al crea iei muzicale pri n impli2.1. Ptrunde n mesajul ideatic al crea iei muzicale pri n implicare

posibilitilor expresive i decare emo ional, imaginar, creativ, artistic. emo ional, imaginar, creativ, artistic. scriptive ale muzicii n redarea 2.2. Creeaz reprezentri muzicale asociative n raport cu me2.2. Creeaz reprezentri muzicale asociative n raport cu mesajul coninutului ei integral. sajul crea iilor muzicale studiate (pies e, fragmente din crea ii crea iilor muzicale studiate (muzic cu i fr program, genurile de propor ii). muzicale dramatice, crea ii vocale, crea ii voc al-simfonice etc.). 2.3. n elege/cunoate legtura muzicii cu v ersul poetic i dan2.3. Cunoaunoate diverse aspecte ale legturii muzicii cu alte arte: ase-te diverse aspecte ale legturii muzicii cu alte arte: asesul. mnri i deosebiri, elemente comune i trsturi spe cifice. 2.4. Identific nsuirile elementelor de limbaj muzical ntr-o 2.4. Identific elementele de limbaj muzical i explic semnific a ia crea ie muzical. lor artistic n expresivitatea crea iei muzicale. 2.5. Utilizeaz n caracterizarea cr ea iilor muzicale termeni 2.5. Utilizeaz n analiza/caracterizarea crea iilor muzic ale termeni muzicali (cu referire la elemente de limbaj muzical). muzicali (cu referire la punctua ia muzical, sintax i forma muzi-

cal, elementele de limbaj muzical). 2.6. Recunoate dup trsturile caracte ristice apartenen a 2.6. Recunoate dup trsturile caracteristice apartenen a crea iicrea iilor audiate la formele muzicale studiate (forma monolor audiate la formele muzicale studiate (f orma monopartit, biparpartit, bipartit, tripartit, rondo). tit, tripartit, tema cu varia iuni, rondo, sonat). 2.7. Identific auditiv, n contextul cr ea iilor muzicale studia2.7. Identific auditiv, n contextul genurilor muz icale studiate, mute, muzica academic/popular i modalitat ea de exprimare zic academic/popular/religioas/de divertisment i modalitatea muzical-artistic a acestora (instrume nt/ansamblu/orchestr/ de exprimare muzical-artistic a acestora (inst rument, ansamblu, voce/cor). orchestr, voce, cor etc.). 2.8. Contientizeaz rolul muzicii n via a personal i a po2.8. Contientizeaz valoarea estetic i spiritual a muzic via a porului. personal i comunitatea uman. 2 2 3 ----------------------- Page 224----------------------2

2 4 Domeniul - INTERpRETARE INDICAToRII STANDArDul Nivel primar Nivel gimnazial Elevul: Elevul: 3. Interpretarea expresiv 3.1. Respect regulile de cnt vocal-coral (p ozi ia la cnt, con3.1. Respect regulile de cnt vocal-coral (pozi ia la cnt, concent raa repertoriului de cntece centrarea aten iei). rea aten iei). ca modalitate de exprimare 3.2. Demonstreaz cunoaterea elementelor d e cultur vocal3.2. Demonstreaz cunoaterea elementelor de cultur vocal-cor aartistic. coral (respira ie, emisie sonor, articula ie, d ic ie). l (respira ie, emisie sonor, articula ie, dic ie). dividual, cu ison, caou voci (un reper 3.3. Cnt sincronizat cu acompaniament, in 3.3. Cnt sincronizat cu acompaniament, individual, cu ison, n n canon, cu elemente de interpretare la d non, la dou voci (un repertoriu de 8 - 12 cntece pe an). toriu din 6-8 cntece pe an ). 3.4. Aplic deprinderile de interpretare 3.4. Aplic deprinderile de interpretare vocal, cntare sincr

vocal, cntare sincroonizat

nizat n diferite aranjamente simple (la u nison, solist-cor, pe n diferite aranjamente simple: la unison, solist-cor, pe g rupe, al grupe, alternativ, n dialog, cu sau fr aco mpaniament, cu neternativ, n lan , n dialog, cu sau fr acompaniament, cu negati v/ gativ/fonogram). fonogram. 3.5. Fredoneaz din memorie teme muz icale/melodia unor 3.5. Fredoneaz din memorie teme muzicale/melodia unor crea ii 5-6 teme pe an

crea ii muzicale accesibile i ndrgite (a cte muzicale accesibile i ndrgite (6-10 teme pe an de studii). de studii). 3.6. Particip cu dorin la activitatea de cn t n cadrul mani3.6. Particip cu dorin la activitatea de cnt n cadrul manifestrifestrilor cultural-artistice la nivel de clas/institu ie. lor cultural-artistice la nivel de clas/institu ie/comunita te. 3.7. Interpreteaz expresiv repertoriul d e cntece n func ie de 3.7. Interpreteaz expresiv repertoriul de cntece n func ie de ca caracteristicile lor muzicale i (14-16 cntece pe an). racteristicile lor muzicale i poetice (16-20 n). 4. folosirea instrumentelor 4.1. Improvizeaz melodii simple, itmice la instrumen4.1. Improvizeaz melodii simple, desene la instrumente poetice cntece pe a desene r ritmice

muzicale pentru copii ca te muzicale pentru copii (clopo ei, triang lu, tobi , tamburin, muzicale pentru copii (clopo ei, trianglu, tobi , tamburin, xilomodalitate de exprimare xilofon, metalofon .a.). fon, metalofon .a.). artistic. 4.2. Execut acompaniament simplu la in strumente/pseu4.2. Execut acompaniament simplu la instrumente/pseudoi nstrudoinstrumente muzicale pentru copii n cadrul activit ii de mente muzicale pentru copii n cadrul activit ii de interpre tare a interpretare a cntecelor (pe durate de pt rimi, optimi, doimi cntecelor (la lec ie i nafar de lec ie). i pauzele respective). 4.3. Aplic cunotin e de nota ie muzical n descif rarea i interpretarea instrumental a mesajelor ritm ice, ritmico-melodice, melodice (scrise la msurile de 2 i 3 timpi, n tonalitatea Do major). ----------------------- Page 225----------------------Domeniul - CREAIE INDICAToRII STANDArDul nivel primar nivel gimnazial Elevul: Elevul: 5.Receptarea/cunoaterea ar5.1. Exprim tririle interioare strnite d e muzic, impresiile 5.1. Exprim tririle interioare strnite de muzic, impresiile m uzitei sonore prin creaie muzi- muzicale personale prin mijloaceale de ex presie ale altor arte cale personale prin mijloaceale de expresie ale altor ar te (coregracal-artistic n form elemen- (coregrafie - micri ritmice/dans, arte plastice - desen, litera- fie - micri ritmice/dans, arte plastice - desen, literatur - ver suri, tar. tur - versuri, eseu etc.). eseu etc.). 5.2. Elaboreaz planul de interpretare a i maginii muzicale la 5.2. Elaboreaz planul de interpretare a imaginii muzicale a cntecntece, prin alegerea intuitiv a elementel or de limbaj muzicelor n procesul de nv are colectiv, prin alegerea elementelo r cal potrivite textului poetic. de de expresivitate muzical potrivite. 5.3. Manifest caracter improvizator, insp ira ie i autoorgani5.3. Manifest caracter improvizator, inspira ie i autoorganiz are n zare n cadrul activit ilor de crea ie sub form de joc muzicadrul activit ilor de crea ie muzical (sub form de improviza ie, cal. muziciere, joc muzical). 5.4. Creeaz structuri ritmice, melodi

ce n baza unor texte ce n baza note - optimi, ptrimi, ezecimi, op3 ptrimi. au 4

5.4. Creeaz structuri ritmice, ritmico-timbrale, melodi poetice simple (n baza duratelor de unor texte poetice (utiliznd duratele de note - aispr

doimi, pauza de ptrime), la msura de 2 sau timi, ptrimi, doimi i pauzele respective, la msura de 2, 3 s ptrimi).

5.5. Alctuiete melodii simple, exclama ii mu 5.5. Alctuiete melodii simple, exclama ii muzicale, invoca ii ritritmico-melodice pe textul poeziilor di n folclorul copiilor (pe mico-melodice pe un libret /text literar (n Do major, Sol major, Re baza notelor gamei Do: do, re, mi, fa, sol, la, si). major). 5.6. Reprezint expresivitatea melodiei cu gestul minii (inten5.6. Reprezint evolu ia dramaturgiei temei muzicale din cr ea iile sitatea sonor, grada ia de tempo, sensul micr ii melodiei). audiate cu gestul minii (intensitatea sonor, grada ia de tempo, zicale, invoca ii sensul micrii melodiei). 6. Exprim tririle interioare 6.1. Utilizeaz resursele expresive ale micrii corporale n in- 6.1. Utilizeaz resursele expresive ale micrii corporale n interpstrnite de muzic prin mijloaterpretarea muzical (a repertoriului de cntece ). retarea muzical i audi iile muzicale. cele de expresie ale altor arte. 6.2. Folosete limbajul literar n reda rea mesajului crea iilor 6.2. Folosete limbajul literar n exprimarea atitudinilo r pentru cremuzicale (prin poezie, povestire, scene te). a iile muzicale studiate (prin poezie, povestire, ese u, dramatizri, scenete). entru cntecei poc, dansului modern). 6.4. Selecteaz imagini plastice potrivite 6.4. Asociaz crea ii plastice imaginii artistice din lu crrilor muzicale audiate. cale studiate. 2 2 5 ----------------------- Page 226----------------------2 2 6 Domeniul - REfLECIE 6.3. Improvizeaz micri elementare de dans p 6.3. Improvizeaz micri elementare de dans pentru cntece le nsuite (hor, polc, vals). piese muzicale (n caracterul dansului popular, dansului de e

pentru ilustrarea lucrrile muzi-

INDICAToRII STANDArDul imar al nivel pr nivel gimnazi

Elevul: Elevul: 7. Gndirea muzicii n categorii 7.1. Se concentreaz asupra mesajului sonor-artistic n pro7.1. Se concentreaz asupra mesajului sonor-artistic n procesul de proprii fenomenului muzical cesul de receptare a unei crea ii muzi cale (ascult lucrarea cu receptarea a unei crea ii muzicale. n procesul de creaie, aten ie de la nceput pn la sfrit). interpretare i audiie. 7.2. Utilizeaz cuvinte i expresii potrivit e pentru descrierea 7.2. Utilizeaz cuvinte i expresii potrivite pentru descriere a dispodispozi iei generale i a mesajului lucrr ii muzicale. zi iei generale i a mesajului lucrrii muzicale. 7.3. Caracterizeaz muzica dup un plan structurat (elemente 7.3. Caracterizeaz muzica dup un plan structurat (elemente de de limbaj muzical, forma muzical, gen etc.). limbaj muzical, forma muzical, imagine m uzical, dramaturgie etc.). 7.4. Descoper dezvoltarea temei/temel or muzicale din creea temei/temelor muzicale din cre-- 7.4. Descoper dezvoltare a temei/temelor muzicale din crea ia a ia audiat. audiat. 7.5. Compar i diferen iaz crea iile folclor ice de cele de mu7.5. Compar i diferen iaz imaginile artistice generale in diverse zic cult dup limbajul muzical propriu f iecrui tip, utiliznd genuri de opera, opera basm, opera istorica, opera comica, dup termeni, no iuni, expresii specifice d omeniului. limbajul muzical propriu fiecrui tip, utiliznd termeni, no iuni, expresii specifice domeniului. 7.6. Comenteaz lucrri muzicale (dup un algoritm / schem) 7.6. Comenteaz lucrri muzicale (dup un algoritm / schem sau privind con inutul de idei, strile emo io nale reflectate n muliber) privind con inutul de idei, strile emo ion ale reflectate n zic, mijloacele de expresivitate. muzic, mijloacele de expresivitate, principii le de dezvoltare a mesajului, stilul i forma muzical. 8. Exprim verbal atitudinea 8.1. Descrie impresiile muzicale, starea in terioar personal n 8.1. Descrie argumentat impresiile muzicale, starea interioar p erpentru muzic sub aspect urma contactului cu muzica (piese instr umentale, fragmente sonal n urma contactului cu muzica (de diferite genuri). estetic, artistic, valoric etc. de crea ii de propor ie).

i de expresie al muzicii muzicii au-

8.2. Particip la discutarea con inutulu 8.2. Particip la discutarea con inutului de expresie al audiate/interpretate. diate/interpretate. 8.3. Caracterizeaz con inutul de imagin 8.3. Comenteaz i caracterizeaz con inutul de imagini vizionate i interpretate n raport cu l lor audiate/vizionate i interpretate de pe pozi iile tului estetic authentic. 8.4. Exprim aprecieri estetice asupra 8.4. Emite judec i estetice asupra diversit ii fenom diate prin cnt i audi ie. (curente, stiluri, interpre i, forma ii), utiliznd vo

i al crea iilor audiate/ al crea iiegit ile artei studiate. idalului i gus-

crea iilor muzicale stuenelor muzicii cabularul muzical

adecvat. ----------------------- Page 227----------------------e culturii na ionale prin uzicale na ionale ceiuri, tradi ii, mas ine o invesivit ile socioculturale din mediul colar/comunitar. 8.6. Exprim atitudinea proprie asupra cr 8.6. Exprim argumentat atitudinea proprie asupra diate n raport cu diverse fenomene ale v muzical-artistic n raport cu diverse fenomene ale vie ii i domenii activitate uman. de activitate uman. 8.7. Prezint comunicri, relatri ale u 8.7. Prezint comunicri, relatri ale unor date importante de despre compozitori, crea ii, evenimente c compozitori, crea ii, evenimente culturale. 8.5. Manifest interes pentru valoril 8.5.Manifest interes pentru valorile culturii m

implicare n activit ile socioculturale (obi prin identifcarea surselor de informa ii care pot su nifestri artistice din familie/clas/coal). tiga ie a fenomenului cultural-artistic, prin implicare n act

ea iilor muzicale stufenomenului ie ii i domenii de

nor date importante spre ulturale. 2 2 7

----------------------- Page 228----------------------STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI EDUCAIA p LASTIC Daniela CoTovICAIA, consultant superior M e, coordonator

Teodora hUbENCo, dr., UPS I. Creang Introducere

Pentru to i cei care contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor, pregtir ea lor pentru via , standardele reprezint o resurs important ce orienteaz ac iunile educative n s ul sprijinirii i stimulrii nv rii, dezvoltrii normale i depline. n cel mai larg sens ndardele reprezint un set de afirma ii care reflect ateptrile privind ceea ce ar trebui ele vii s tie i s poat s fac n fiecare domeniu de nv are la o anumit treapt colar. Standardele sunt definite pentru a sprijini creterea i dezvoltarea copiilo r de la natere pn la intrarea n coal, apoi pn la finisarea studiilor, att n mediul familial, c

drul institu iilor de nv mnt. Ele reprezint o resurs, un document ce informeaz asu ateptrilor pe care le pot avea educatorii, prin ii i societatea civil, to i acei car particip la creterea, dezvoltarea i educa ia copiilor. Ele reflect finalit ile educa ionale are, la rndul lor, con in implicit cele mai importante valori ale na iunii sau statulu i, orienteaz i mbunt esc practicile n acord cu specificul dezvoltrii copilului ntr-o anumit peri a vie ii, avnd n vedere n mod holistic toate domeniile dezvoltrii lui. Scopul urmrit prin elaborarea standardelor educa ionale vizeaz creterea calit ii n educa ie, asigurarea aceluiai nivel de educa ie de baz pentru to i, apropierea nivel ului de performan e al colilor din cadrul unui sistem i al sistemelor de nv mnt din dife e regiuni/zone/ ri. Una din dimensiunile universale ale colii prietenoase copilulu i( pC) i Educaiei bazat pe calitate (EbC) este eficiena definit ca msura n care coala conso ideaz mediul de predare-nv are astfel ca to i elevii la toate nivelele de educa ie s

valorificnd deplin poten ialul lor i s stpneasc competen e i cunotin e specifice msurabile, bazate pe cercetare. Prin urmare, obiectivul de baz al standardelor elaborate este de a le per mite colilor s sprijine dezvoltarea unor copii ferici i i bine-educa i, capabili s se implice n p rocesul de nv are. Pentru a urma acest obiectiv, standardele de eficien a nv ri aborate acoper caracteristicile colii prietenoase copilului: 1) reflect i realizeaz drepturile fiecrui copil; 2) vede i n elege copilul ca un tot ntreg, ntr-un context larg; 3) este centrat pe copil; 4) este sensibil la gen; 5) promoveaz calitatea rezultatelor academice; 6) ofer o educa ie bazat pe via a real a copiilor; 7) este flexibil i rspunde diversit ii; 8) asigur incluziunea, respectarea i egalitatea de anse pentru to i copiii; 9) promoveaz sntatea mental i fizic; 10) ofer educa ie care este acceptabil i accesibil; 11) consolideaz capacit ile, moralul, angajamentele i statutul profesorilor;

12) este centrat pe familie; 13) bazat pe comunitate. 228 ----------------------- Page 229-----------------------

n acest context, standardele propuse reflect dimensiunile PC: eficien ; incluziun e; sensibil la gen; sntate, siguran i protec ie; precum i participarea democratic. O deosebit aten ie n procesul elaborrii standardelor a fost acordat acoperirii p rincipiului respectrii drepturilor copilului i multiculturalismului. Ele incorporeaz dezvoltare a personalit ii elevilor, parteneriatul colii cu prin ii i comunitatea, dezvoltarea profesion al a cadrelor didactice. Standardele le permit pr ilor interesate s evalueze calitatea sistemului lor de educaie, s monitorizeze progresele n vederea atingerii sau depirii standardelor i s evaluez eficien a reformelor. Structura standardelor la Educaia plastic Standardele snt elaborate pentru fiecare treapt de nv mnt i au urmtoarea structur: Domenii Standarde Indicatori Domenii: numite i componente, direc ii, subiecte, categorii, zone de ex. zon a o biectului; o modalitate de a organiza sau grupa standardele (de exemplu, n Standarde le de nv are i Dezvoltare Timpurie [Kagan & Britto, 2005], dezvoltarea limbajului i alfabeti smului este un domeniu). Standarde: Formulri ale obiectivelor largi care definesc un set de ateptri; for mulri care definesc ceea ce factorii-cheie trebuie s cunoasc i s poat s ntreprind n sistemul educa iei. Standardele constituie ateptri nalte n raport cu cerin ele mi nimale. Indicatori: Ac iuni, comportamente sau dovezi observabile care arat prezen a, starea sau condi ia oricrui aspect legat de standard. Indicatorii se pot referi la elemente c onstitutive primare (de exemplu, pentru fiecare copil exist un manual); proces (de exemplu, f actoriicheie elaboreaz proceduri pentru consiliile colare); i rezultat (de exemplu, consil iul colar a aprobat aloca iile bugetare pentru coal). Indicatorii pot fi utiliza i pentru a msura progresele nregistrate n atingerea standardului, iar standardele trebuie s fie ndepl inite pentru realizarea dimensiunilor i a principiilor PC/EBC. Standardele elaborate vizeaz domeniul cognitiv, psihomotor i afectiv al Educa ie i plastice, stabilesc nivelul performan elor/rezultatelor ateptate din partea elevilor, a dic snt accesibile pentru to i elevii i au caracter obligatoriu. Standardele au caracter multiaspectual, viznd elementele de baz ale procesului

educa ional - predarea, nv area i evaluarea - toate contribuind la asigurarea unei educa ii

de calitate. Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare i nv are reprezin t un punct de referin n organizarea i proiectarea activit ilor din unit ile de educa ie. snt relevante numai la nivel de grup de copii, i nu la nivel individual n sensul di agnosticrii profilului de dezvoltare a copilului. Observarea n baza standardelor i a indic atorilor are ca scop conturarea unui profil al grupului de copii pentru a cunoate la ce do menii de dezvoltare apeleaz ei mai pu in n activit ile desfurate, ceea ce permite s se intervin n proiectarea viitoarelor activit i. Standardele propuse nu au scopul de a penaliza sau pedepsi colile, profesori, copiii sau alte pr i interesate care nu ating standardele, ci de a msura i ndruma partea interesa t s poat s depeasc standardele la un nivel minim. Dac un standard nu este atins, exist o posibilitate de a evalua situa ia i elabora modalit i pentru pr ile interesate de a atinge sau depi standardele n viitor. Rezumativ, standardele sunt prezentate de noi ca nite declara ii extinse ale sc opurilor, care definesc un set de ateptri n raport cu ceea ce trebuie s tie i ce trebuie s poat 229 ----------------------- Page 230----------------------face elevul. Standardele sunt ateptri nalte i nu cerin e minime. Aceste standarde sunt urmate de indicatori, care includ ac iuni i comportamente observabile sau alte dovezi, care indic prezen a, starea sau condi ia unor elemente legate de standarde. Definirea dimensiunilor PC i integrarea acestora n standarde sau n alte re forme majore sunt pai fundamentali, dar schimbarea global n practic i atitudinea este ne cesar pentru a asigura drepturile copilului. Domeniul: Exprimarea artistico-plastic Indicatori Standarde Nivel primar Nivel gimnazial

Elevul: Elevul: 1. Demonstreaz cuno1.1. Selecteaz un instrument sau 1.1. Selecteaze materiale, instrutin e i abilit i de lucru material la dorin pentru a-i realiza mente i te de art necesare cu materiale, instrumenscopul propus. pentru realizarea unui proiect artiste i tehnici de art i le tic.

utilizeaz ca mijloace de 1.2. mbin ntr-o lucrare plastic di1.2 . Comunic idei i mesaje prn reacomunicare vizual n reverse materiale pentru a se autoexlizarea unui subiect plastic. darea unor idei, emo ii, prima. stri sau mesaje pentru 1.3. Realizeaz lucrri bidimensionale 1.3. mbin n l ucrri bidimensionale un public divers. i tridimensionale n diferite materiai tridimensionale diverse materiale le. i tehnici de art. 1.4. Descoper interven ia diferitor 1. 4. Utilizeaz diverse suporturi i instrumente i materiale asupra sumateriale n realizarea subiectelor porturilor. plastice. 1.5. Exprim opinii fa de lucrri de 1.5. Cr eaz lucrri care ncorporeaz art realizate de diveri artiti plaselemente caracteristice unei culturi, tici. diferit de a lor. 2. Utilizeaz creativ lim2.1. mbin ntr-o lucrare plastic ele2.1 . mbin ntr-o lucrare diverse mijbajul plastic ca mijloc de mente de limbaj plastic care-i solicit l oace de expresie pentru a ob ine rerealizare a ideelor, su- dorin a. zultatul scontat. biectelor plastice i pro2.2. Creaz forme plastice din diferite 2. 2. Comunic idei i mesaje ntr-o vaiectelor artistice. materiale. rietate de forme plastice. 2.3. Folosete culoarea ca mijloc de 2.3. Folosete semnifica ii i simboredare a unei stri sau emo ii. luri ale semnelor plastice n redarea experien elor umane. 2.4. Se bucur de efectele produse n Motiveaz preferin ele n alegeurma ac iunii cu culorile pe diferite rea mijloacelor de expresie adecvate suporturi. ideii. 230 ----------------------- Page 231----------------------Domeniul: Perceprea artistic a operelor de art plastic Indicatori Standarde Nivel primar Nivel gimnazial Elevul: ul: 3. Recepteaz imagini, 3.1. Apeleaz la diferite strategii penElev 3.1. Apl 2.4.

ic strategii i tehnologii moobiecte de art i opere de tru a afla informa ii despre artitii derne la sele ctarea informa iei despre art diverse ca stil, idee, plastici i operele lor. autori i opere de art. manier de reprezentare 3.2. Aplic cunotin ele i experien a 3.2. Identific opere de art i artiti din diferite perioade istopersonal n timpul discu iei despre valoroi din punct de vedere istoric i rice, pentru a descoperi i operelor de art din diferite perioade cultural i d iscut despre rolul lor n n elege multiple dimen istorice. societat e, istorie i cultur. siuni ale lumii artistice i 3.3. Descoper calit i estetice n me3.3. Demonstr eaz atitudini estetice experien ei umane. sajele imaginilor percepute. atunci cnd particip la discu ii despre valo area operei. 3.4. Observ elemente comune n lu3.4. Id entific scopurile pe care i le crri de art din diferite culturi. pun artit ii plastici n procesul crerii unor idei sau proiecte artistice. 3.5. Se exprim asupra unei lucrri 3.5. Uti lizeaz terminologia specific care-i solicit dorin a. la anali za operelor de valoare i nonvalo are. 231 ----------------------- Page 232----------------------CUpRINS 1. 2. 3. STANDARDE DE E fICIEN A Nv RII LIMbII I LITERATURII RoMNE STANDARDE DE E fICIEN A Nv RII L IMbILoR STR INE STANDARDE DE E fICIEN A Nv RII LIMbII I LITERATURII RUSE N INSTITUIILE CU INSTRUIRE N LIMb RoMN STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII MATEMATICII STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII I NfoRMATICII STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII fIz ICII I ASTRoNoMIEI STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII bIoLoGIEi STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII Ch IMIEI 3 15 46 51 72 92 109 119

4. 5. 6. 7. 8.

9. 142

STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII ISToRIEI RoMNILoR I UNIv ERSAL 154 167

10. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII G EoGRAfIEI 11. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI TIINE 12. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI EDUCAIA Mo RAL-Sp IRITUAL 172 13. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RIi DISCIpLINEI E DUCAIA CIv IC 14. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI EDUCAIA TE hNoLoGIC 182 15. STANDARDE DE E fICIEN A INvRII DISCI pLINEI EDUCAIA fIz IC 16. STANDARDE DE E fICIEN A NvRII DISCI pLINEI EDUCAIA MUz ICAL 219 17. STANDARDE DE EfICIEN A Nv RII DISCIpLINEI E DUCAIA p LASTIC 232

175

208

228