Bugeac Jeni clasa a-X-a A Caracter & Temperament Despre orice fiinţă vie, animal, insectă sau om se spune în general că îşi

are caracterul propriu, sau pentru a utiliza un termen mai larg, caracteristici proprii. În limbajul curent, termenii de “temperament” sau “caracter” se utilizează nediferenţiat şi cu toate acestea în realitate ele desemnează lucruri diferite. Caracterul desemneaza ansamblul insusirilor psihice care privesc relatiile unei persoane cu semenii sai si valorile dupa care se conduce. Caracterul este o instanta de control si valorificare a temperamentului,o atitudine,un mod de a actiona. Exemplu:pot exista indivizi colerici din nastere care,datorita educatiei si autoeducatiei devin flegmatici in comportament adesea fiind numai ei constienti de adevarata lor ,,fire''. Temperamentul este dimensiunea dinamico-energetica a personalitatii care se exprima cel mai pregnant in conduita (comportament).Prin educatie putem modela anumite trasaturi temperamentale,le putem compensa pe altele,dar nu le putem schimba radical.Astfel,putem gasi o prima deosebire intre caracter si temperament:caracterul poate fi modelat,influentat in vreme ce temperamentul este innascut si nu poate trece

printr-un proces de schimbare. . In concluzie. in schimb caracterul este fie bun fie rau. Printre asemanari putem enumera:caracterul si temperamentul influenteaza comportamentul sau conduita persoanei.Nu exista temperament bun sau rau.ambele sunt unice pentru fiecare prsoana din univers si ambele pot fi aduse la forma lor cea mai buna prin exersare si autocontrol.caracterul si temperamentul sunt unitati de masura pentru fiecare dintre noi definindu-ne ca persoane unice.respectiv a temperamentuli in timp ce caracterul este intotdeauna supus unei valorizari morale.in baza distinctiei dintre bine si rau temperamentul este scos de sub incidenta valoriarii morale. Un alt criteriu de diferentiere ar putea fi valorizarea morala a caracterului.