Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz

O societate A care aplic sistemul TVA la ncasare are perioad calendaristic i efectueaz n cursul anului 2013 urm toarele opera iuni: desf fiscal lun

livr ri de bunuri, altele dect cele scutite de TVA, pentru care locul livr rii, conform art.132, este n Romnia; livr ri intracomunitare de bunuri scutite de TVA (opera iuni pentru care nu se aplic sistemul TVA la ncasare); achizi ii necesare desf ur rii activit ii

Care este regimul fiscal n sensul TVA aplicabil pentru opera iunile urate? Luna martie 2013: 10.03.2013 - efectueaz o livrare intracomunitar de bunuri scutit de TVA, conform art.143 (2) lit.a) din Codul fiscal, n valoare de 8.800 lei (echivalentul a 2000 euro), pentru care ncasarea de la partenerul extern are loc la 120 zile; 20.03.2013 efectueaz o livrare de bunuri taxabil , cu cota de 24%, pentru care ncasarea are loc n luna august 2013 prin OP n valoare de : 2.000 lei i 480 lei TVA aferent = 2.480 lei; 25.03.2013 achizi ioneaz pe baz de factur de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, materii prime n valoare de : 4000 lei i 960 lei TVA aferent = 4.960 lei; Plata facturii are loc prin bilet la ordin i decontarea apare n extrasul bancar din 25.05.2013; Luna aprilie 2013: 10.04.2013 achizi ioneaz pe baz de factur de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, un autoturism care nu va fi utilizat exclusiv n scopul activit ii economice n valoare de : 40.000 lei i 9.600 lei TVA aferent = 49.600 lei. Dreptul de deducere a TVA este limitat la 50%, conform art.1451 din Codul fiscal. Plata facturii are loc integral prin O.P. n data de 25.04.2013; 15.04.2013 efectueaz o achizi ie intracomunitar de bunuri taxabil n Romnia, pentru care de ine o factur n valoare de 1.000 euro x 4,4 lei = 4.400 lei i TVA aferent = 1.056 lei. Luna mai 2013: 25.05.2013 import bunuri din Elve ia, pentru care de ine urm toarele documente: factur , declara ie vamal de import i ordin de plat TVA n vam : 6600 lei (1.500 euro) i TVA stabilit n vam = 1.056 lei Plata c tre furnizorul extern se face n luna mai 2013, iar TVA n vam se achit n luna mai 2013

Reflectarea opera iunilor n Jurnalul de cump r ri , Jurnalul de vnz ri i n Decontul de TVA Luna martie 2013:
10.03.2013 Pentru livrarea intracomunitar de bunuri scutit de TVA nu se aplic sistemul TVA la ncasare i nu este important momentul ncas rii. Opera iunea se va eviden ia astfel: n Jurnalul de vnz ri i n Decontul de TVA aferent lunii martie (baza impozabil = 8.800 lei). 20.03. 2013 Pentru livrarea de bunuri taxabil se aplic sistemul TVA la ncasare. Potrivit art.1342 alin.(5) din Codul fiscal, TVA devine exigibil n a 90-a zi de la data emiterii facturii i se va colecta n luna iunie (4428 = 4427 480 lei). Opera iunea se va eviden ia astfel: - n Jurnalul de vnz ri din luna martie i n Decontul de TVA din luna martie la rd.A din sec iunea Informa ii privind TVA neexigibil sau nedeductibil Suma se preia n Jurnalul de vnz ri pn la momentul ncas rii i prin urmare, se va eviden ia ca TVA colectat la rd.9 din Decontul lunii iunie. 25.03.2013 Conform art. 145 alin.(12 ) din Codul fiscal, dreptul de deducere a TVA este amnat pn la plata facturii. Opera iunea se va eviden ia astfel: - n Jurnalul de cump r ri din luna martie i n Decontul de TVA din luna martie la rd.B din sec iunea Informa ii privind TVA neexigibil sau nedeductibil Suma se preia n Jurnalul de cump r ri, urmnd s devin exigibil n func ie de momentul pl ii i prin urmare, se va eviden ia ca TVA deductibil la rd.22 din Decontul lunii mai.

Luna aprilie 2013:


10.04.2013 ntruct dreptul de deducere a TVA este limitat la 50% conform art.1451 din Codul fiscal, se vor avea n vedere prevederile pct. 451 alin.(9) din Norme, ale art. 145 alin (11) i (12) din Codul fiscal i pct.45 alin.(8) (11) din Norme. Din suma TVA = 9600 lei va fi deductibil numai 50% = 4800 lei Prevederile referitoare la amnarea dreptului de deducere pn la momentul n care TVA este pl tit furnizorului se aplic numai pentru TVA care va fi deductibil . Potrivit pct.45 (13) din Norme, pentru plata efectuat prin OP, data pl ii este data nscris n extrasul de cont. Opera iunea se va eviden ia astfel: - n Jurnalul de cump r ri din luna aprilie cu valoarea integral a achizi iei, baza impozabil , TVA aferent i defalcat, sumele exigibile, respectiv sumele neexigibile. - n Decontul de TVA din luna aprilie la rd.22 i rd.27 cu valoarea integral a TVA , iar la rd.28 si rd.32 cu valoarea TVA efectiv dedus , respectiv 50%. 15.04.2013 Pentru achizi ia intracomunitar de bunuri se va aplica taxarea invers 4426 = 4427 1.056 lei Potrivit art.1451 alin.(12) ultima tez din Codul fiscal, amnarea dreptului de deducere a TVA nu se aplic pentru achizi ii intracomunitare de bunuri, iar potrivit art.1342

alin.(6) lit.a) din Codul fiscal, pentru o achizi ie intracomunitar nu se aplic TVA la ncasare, ci regulile generale privind exigibilitatea TVA. Opera iunea se va eviden ia astfel: Jurnal de cump r ri, Jurnal de vnz ri, Decont de TVA luna aprilie la rd.5, rd.5.1 pereche cu rd.18 i rd.18.1

Luna mai 2013:


25.05.2013 Pentru importul de bunuri, potrivit art.145 alin.(12) ) ultima tez din Codul fiscal, nu se amn dreptul de deducere a TVA. Se aplic regulile generale i TVA se deduce n luna mai conform documentului de plat a TVA n vam . Nu este important data pl ii furnizorului extern. Opera iunea se va eviden ia astfel: Jurnal de cump r ri, Decont de TVA luna mai la rd.22.