Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

-clasa a XI-a

I.Fundamente ale culturii romane

Originea si evolutia limbii romane


-Ion Ghetie, Al.Mares-“Originile scrisului in limba romana”
-Ion Coteanu-“Structura si evolutia limbii romane (de la origini pana la 1860)
-Mircea Tomescu-“Istoria cartii romanesti, de la origini pana la 1918”
-Grigore Brancus-“Istoria cuvintelor.Unitate de limba si cultura romaneasca”

.Studiu de caz 1: Latinitate si dacism


-Mircea Martin-“G.Calinescu si complexele literaturii romane”
-G.Calinescu-“Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent”( cap. “Inceputurile”,
“Descoperirea Occidentului”)
-L.Blaga-“Revolta fondului nostru nelatin”
-Vianu Muresan-“Polimorfismul crestinismului romanesc”
-Mihai Eminescu-“Memento mori”
-GH.Asachi-“ La Italia”

II.Perioada veche

Studiu de caz 2:Dimensiunea religioasa a existentei


-George Ivascu-“Istoria literaturii romane”
-Alexandru Piru-“Istoria literaturii romane de la origini pana la 1830”
-Nicolae Cartojan-“Istoria literaturii romane vechi”
-Nicolae Manolescu-“Istoria critica a literaturii romane”
-Nicolae Iorga-“Istoria literaturii romanesti.Introducere sintetica”
-Coresi-“Intrebare crestineasca”
-Varlaam-“Cazania”
-Dosoftei-“Psalmii”

Studiu de caz 3:Formarea constiintei istorice


-George Ivascu-“Istoria literaturii romane”
-Al.Piru-“Istoria literaturii romane de la origini pana la1830”
-Nicolae Cartojan-“Istoria literaturii romane vechi”
-George Calinescu-“Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent”
-Dan Horia Mazilu-“Mari cronicari ai secolului al XVII-lea”
-Grigore Ureche-“Letopisetul Tarii Moldovei”
-“Miron Costin-“Letopisetul Tarii Moldovei de la Aaron Voda incoace”
-Ion Neculce-“”Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija Voda pana la a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat” (“O sama de cuvinte”)
-Miron Costin-“ De neamul moldovenilor”
III.Perioada moderna

A. Secolul al XIX-lea-inceputul secolului al XX-lea

Studiu de caz 4:Rolul literaturii in perioada pasoptista


-George Ivascu-“Istoria literaturii romane”(cap.”Indrumatori si programe literare”