Sunteți pe pagina 1din 15

WIG CURS 11 SUDAREA WIG

pag

WIG

pag

WIG 1. Principiul sudarii WIG \In figua 1 se prezinta schema de principiu a sudarii WIG

pag

Fig. 1 Schema de principiu a sudrii WIG Sudarea prin procedeul WIG se realizeaz sub protecie de gaz inert cu ajutorul cldurii produse de arcul electric amorsat i meninut !ntre un electrod nefuzibil i pies "fig#1$# %n funcie de forma !mbinrii& sudarea se poate face cu sau fr metal de adaos#

WIG

pag

'

Fig 2 Sisteme de alimentare cu material de adaos la sudarea WIG (portul de metal se realizeaz prin introducerea manual sau automat !n spaiul arcului a unei s)rme de adaos "fig# 2$ care se tope te& picturile fiind dirijate !n zona custurii# *rin scurgerea continu a gazului inert se obine protejarea electrodului i a bii de metal topit !mpotri+a influenei defa+orabile a gazelor din aer# %n funcie de metalele ce urmeaz a fi sudate& se utilizeaz curent continuu sau curent alternati+# *entru aluminiu i aliajele u oare se folose te curent alternati+& pe c)nd pentru sudarea oelurilor este utilizat curentul continuu& cu polaritate direct "minus la electrod$# *ractic& sudarea prin procedeul WIG se realizeaz cu electrod refractar de ,olfram& sub protecie de argon& heliu sau amestecuri ale acestor gaze# (lierea ,olframului cu 1-2. /h sau 0&3-0&1. 2r are ca efect cre terea densitii de curent suportat de electrod i !mbuntirea emisiei de electroni& fapt de conduce la o amorsare mai u oar a arcului i stabilitate mai bun a acestuia# 3orma +)rfului electrodului are un rol important asupra stabilitii arcului i a puterii de penetrare# 4a sudarea oelurilor& +)rful electrodului trebuie s fi ascuit& de form conic& pe c)nd la sudarea aluminiului i a metalelor u oare se recomand form semisferic "fig# 3$#

CC

CA

Ascutire varf electrod de W

WIG

pag

5tel

aluminiu

Fig.3 Forma v rfului electrodului de !olfram %n tabelul 1 se prezint +alori orientati+e ale curentului de sudare recomandate pentru diferite diametre ale electrodului de ,olfram pur sau aliat cu thoriu& la sudarea !n curent continuu i alternati+# %n funcie de grosimea pieselor& se +or utiliza s)rme de aport cu diametrele indicate in tabelul 1#2# "a#elul 1.1 6urentul de sudare recomandat pentru diferite diametre ale electrodului de ,olfram
7iametrul electrodului 8mm9 6urent continuu :lectrod cu /h negati+ poziti+ 21-;0 =0-110 10-20 130-230 12-21 220-310 20-'0 300-'00 '0-11 310-120 =0-<0 100-<00 ;0-100 6urent alternati+ 6u condensatori !n serie W pur W cu /h 30-10 30-;0 10->0 10-110 <0-110 100-1;0 1'0-1>0 1=0-200 1<0-210 1<0-300 300-3=0 2=0-3<0 310-'00 3r condensatori !n serie W pur W cu /h 11-10 11-<0 '0-110 ;0-1=0 100-1=0 1'0-231 110-210 221-321 200-2;1 300-'00 2;1-3;1 '20-120 321-'10 100-=30

1&0 1&= 2&' 3&2 '&0 1&0 =&'

"a#elul 1.2 7iametrul s)rmei de aport !n funcie de grosimea pieselor


Grosimea piesei 8mm9 7iametrul s)rmei de aport 8mm9 0 ?2 2 2 ?1 3 1 ?< ' < ?12 ' ?1 @12 1 ?=

2. Amorsarea i ntre inerea arcului. 4a sudarea WIG !n curent continuu sau !n curent alternati+& dac nu se folosesc dispoziti+ele speciale& amorsarea arcului poate fi obinut doar prin atingerea electrodului de pies sau de o plac de cupru alturat& de la care arcul este apoi transferat !n zona !mbinrii de trebuie sudate& figura '#

WIG

pag

apropere piesa

contact electod

retragere la distanta $

Fig. % Amorsarea arcului electric numai de la generatorul de sudare

apropere piesa cca 2mm

amorsare

mentinere la distanta cca 2mm

Fig. &. Amorsarea arcului electric la electrodul de W de la generatorul de impulsuri de inalta frecventa *entru e+itarea impurificrii electrodului i a piesei s-au realizat dispoziti+e speciale ce permit amorsarea arcului la apropierea electrodului de pies& fr contact& figura 1#"6I3$ 7ac la sudarea !n curent continuu& dup amorsare arcul se menine aprins fr dificulti& !n curent alternati+& datorit schimbrii polaritii la trecerea prin zero arcul se sting si nu se reaprinde "reamorseaz$ dec)t daca tensiunea de mers !n gol a sursei este destul de mare "circa 100 A$# *rin folosirea dispoziti+elor de amorsare i !ntreinere a arcului& tensiunea de mers !n gol a instalaiilor de+ine nepericuloas& put)nd cobor) sub 10 A# 7ispoziti+ul de amorsare se utilizeaz la sudarea WIG !n curent continuu numai la aprinderea arcului& !n restul timpului fiind deconectatB la sudarea !n curent alternati+ rm)ne cuplat permanent !n circuit& pentru a asigura !ntreinerea arcului# !. Domenii de aplicare a procedeului WIG 7atorit stabilitii ridicate a arcului& procedeul de sudare WIG poate fi folosit pornind de la intensitate de c)i+a amperi p)n la ;00-<00 (& permi)nd obinerea unor !mbinri fine& de foarte bun calitate& la materiale cu grosimi de la c)te+a zecimi de milimetru !n sus# *uterea caloric ridicat a arcului electric& precum i protecia eficient oferit de gazele inerte determin ca procedeul WIG s poat fi aplicat la sudarea unei game largi de metale i aliaje& utiliz)ndu-se !n funcie de proprietile acestora curent continuu sau curentul alternati+# Se pot menionaC oelurile carbon i slab aliate& oelurile aliate i inoDidabile& aluminiul i aliajele sale& magneziul i aliajele sale& cuprul& bronzurile& alama& nichelul& aliajele cupru-nichel& aliajele dure i fuzibile la temperaturi ridicate& zirconiul& titanul# 6u toate c sudarea WIG se poate face at)t manual c)t i automat& datorit +itezei reduse de eDecuie a !mbinrilor& !n anumite situaii& la materiale cu grosimi mai mari se folose te numai pentru realizarea !mbinrilor de rdcin& urm)nd ca celelalte straturi s fie depuse printr-un procedeu mai producti+# Sudarea WIG se aplic !n special la construcia de instalaii pentru industria chimic& !n aeronautic& !n energetica nuclear& !n construcii de auto+ehicole& etc#

WIG ". #e$nolo%ia de sudare WIG

pag

".1 Pre%atirea pieselor 5 condiie esenial pentru eDecutarea unor suduri de calitate prin procedeul WIG este asigurarea !n zona !mbinrii a unor suprafee perfect curate de oDizi& urme de ulei i alte impuriti# (ceasta se poate face prin mijloace chimice "degresare$ i mecanice "sablare& prelucrri mecanice& periere& etc#$# /ablele groase necesit& !n funcie de natura metalului& grosime& poziie de sudare i tip de !mbinare& prelucrarea marginilor !n diferite forme i asigurarea rostului dintre piese "fig#=$#

Fig. ' Forme ale rosturilor la sudarea WIG &. Protectia cu %a' in timpul sudarii %n general& protecia cu gaz inert !n timpul sudrii se realizeaz numai dinspre partea din care se eDecut !mbinarea& ca urmare a jetului de gaz ce este dirijat prin pistoletul de sudare# %n anumite situaii& pentru a se asigura protecie contra oDidrii la rdcina custurii& piesele sunt a ezate pe dispoziti+e speciale ce asigur scurgerea unui debit de gaz !n aceast zon "fig# ;$#

Fig. ( )rotec*ia cu ga+ a rdcinii 5 protecie perfect se poate obine prin eDecuia operaiilor de sudare !n incinte !nchise ermetic& umplute cu gaz protector# %n acest caz& sudorul lucreaz din eDterior& introduc)nd m)inile printr-o serie de man ete fleDibile& etan e& pre+zute spre interior cu mnu i# %naintea de !nceperea sudrii& dup introducerea i poziionarea pieselor& se scoate aerul din interiorul incintei cu ajutorul unei pompe de +id i apoi se introduce gazul protector# 4a sudarea WIG debitul de gaze se stabile te !n funcie de natura i grosimea pieselor ce se sudeaz& astfel c dup terminarea unei !mbinri& suprafaa bii de

WIG metal topit s fie perfect curat custurii#

pag

<

i fr nici o urm de oDizi sau pori de-a lungul

&.1 Ga'e si amestecuri de %a'e utili'ate la sudarea WIG a otelurilor Sudarea WIG a o elurilor de construc ie 1# Ar C En gaz utilizat frec+ent la sudarea oelurilor de construcie este argonul# %mbinarea sudat are solzi fini& are o porozitate redus iar depunerile de zgur sunt reduse# 7atorit conducti+itii termice reduse i potenialului sczut de ionizare al (r& +itezele maDime de sudare sunt mici& !n mod special la utilizarea materialului de adaos# 2# Ar()e C (ceste amestecuri au o proporie de 30-10. Fe& datorit lirii custurii i cre terii +itezei de sudare odata cu cre terea proporiei de Fe# 3# Ar() 2 *)e+ C 6u toate c F 2 & la oelurile nealiate poate conduce la fisurare la rece& amestecurile cu (rGFe se utilizeaz la sudarea tablelor subiri& de eDemplu la sudarea e+ilor pe generatoare cu pistolete WIG cu mai muli catozi# 6re terea ponderii de F 2 duce la cre terea semnificati+ a +itezei de sudare# Sudarea WIG a o elurilor nalt aliate Cr,-i 1# Ar C :ste un gaz standard de sudare WIG a oelurilor 6r-Hi !nalt aliate& cu a+antajele i deza+antajele menionate anterior# 2# Ar() 2 *)e+ C :ste utilizabil fr reineri numai la oelurile 6r-Hi austenitice# 7atorit coninutului ridicat de ferit& oelurile dupleD nu se +or suda cu gaze de protecie cu continut de F 2 # (daosurile de p)n la 30. F 2 !n (r mresc +iteza de sudare# 7ac se e+it mrirea +itezei de sudare cresc ptrunderea i limea custurii# 3# Ar(- 2 *)e() 2 + C Sunt dez+oltri noi pentru sudarea oelurilor integral austenitice precum i a oelurilor dupleD i super dupleD# 5 parte a H 2 din gazul de protecie se +a dizol+a !n baia metalic i are un efect stabilizant al austenitei# 6re terea +itezei de sudare la aceste gaze se face prin adaosul de F 2 !n amestecuri de gaze& datorit riscului de fisurare a materialelor cu coninut de ferit la adaosuri de F 2 !n gazul protector# "a#elul 1.3 Indicatii de folosire a amestecurilor de ga+e de protectie cu continut de ,2-pentru sudarea WIG a otelurilor Cr.i.
6odi fi ca re Grupa I 6 om p# Hr#i dent # 1 2 Aol um (r I est I est Ine rt Fe I educat or F2 @0J11 @11J31 Et il i z are 6 re t erea propor i ei de F2 m re t e efi ci en a arcul ui el ect ri c& pt runderea i +i t ez a de sudareB l a pest e 1. F 2 se +or ut il i z a num ai pent ru sudarea m ecani z at #

In figura < se prezinta influenta gazelor inerte de protectie (r& Fe& si a tensiunii arcului electric ua asupra geometriei cusaturii sudate WIG

WIG

pag

>

Fig. / Influenta ga+elor inerte de protectie Ar- ,e- si a tensiunii arcului electric 0a asupra geometriei cusaturii sudate WIG ./DU0 DE 0UCRU (rcul electric odat amorsat& pistoletul se menine fiD& !n poziie +ertical& deasupra unui punct al !mbinrii & p)n c)nd metalul piesei atinge temperatura de topire# 7up aceea& prin descrierea unor cercuri mici& zona topit de +a mri i +a !ncepe deplasarea pistoletului de la dreapta spre st)nga cu o +itez de a+ans con+enabil# Ketalul de adaos sub form de baghete se introduce periodic !n arc pentru a se asigura umplerea rostului i relizarea !mbinrii sudate "fig#>$# *entru a nu se perturba jetul de gaz propector este necesar ca mi carea de introducere a s)rmei electrod s se fac in)nd permanent captul acestuia !n interiorul zonei de scurgere a gazului#

Fig. 1 2odul de lucru la sudarea WIG *entru asigurarea unei bune stabiliti& arcul electric se +a menine c)t mai scurt posibil i cu o lungime constant& e+it)ndu-se atingerea accidental a electrodului de ,olfram cu piesele de sudat#

WIG

pag

10

Ieglarea curentului de face !n funcie de grosimea pieselor i de diametrul electrodului de ,olfram# 4a sudarea manual& dac diametrul s)rmei electrod este mic& topirea acesteia se face prea rapid& conduc)nd la formarea de picturi la eDtremitatea s)rmei# 3olosirea unui diametru prea mare poate pro+oca perturbarea arcului i formarea de incluziuni de oDizi#

Fig. 13 )o+i*ia pistoletului la sudarea WIG %n cazul sudrii cap la cap !n poziie orizontal& metalul de adaos +a fi meninut !ntr-un plan +ertical fa de supraf aa tablelor& fiind introdus !n arc sub un unghi de 11-20 0 !n raport cu !mbinarea "fig# 10$# *istoletul se +a menine !nclinat spre dreapta la ;1-<0 0 !n raport cu !mbinarea& !ntr-un plan de 11-20 0 fa de metalul de aport# S)rma de adaos se +a introduce intermitent !n zona arcului& de preferat cu o u oar balansare !n arc de cerc& realiz)ndu-se !n acest fel o depunere pictur cu pictur a metalului !n !mbinare# *entru dozarea metalului de adaos& sudorul se +a ghida dup aspectul custurii& care trebuie s aib un +olum suficient i o suprafa neted& fr supra!nlri eDcesi+e# 4a terminarea unei !mbinri sudate& dup !ntreruperea curentului i stingerea arcului& este necesar meninerea !nc un timp scurt a debitului de gaz p)n la solidificarea metalului topit& pentru a e+ita riscul oDidrii# 3ormarea craterelor la sf)r itul custurilor poate fi e+itat prin reducerea automat a curentului de sudare !nainte de stingerea arcului# 7ac instalaia de sudare nu permite acest mod de lucru& la terminarea custurii sudate se eDecut o !ntoarcere !napoi pe o lungime de 2-3 mm& dup care arcul se stinge& sau se continu sudarea peste un adaos tehnologic care ulterior se separ# In figura 11 se prezinta tabloul de comanda si programatorul de curent pentru un echipament de sudare WIG

WIG

pag

11

"a#loul de comanda sursa de suadre WIG

(ct# Gaz sudare

Impuls current

(ctionare

6urent

WIG

pag

12

Fig. 11 "a#loul de comanda si programator de curent sudarea in impulsuri- actionare ga+ protectie In figura 12 si 13 se prezinta schema de principiu a sudarii WIG semimecanizate

Fig. 12 Schema sudarii WIG semimecani+ate cu depunere mai mare de %4g5h

Fig. 13 Schema sudarii WIG semimecani+ate cu sarma 2A incal+ita depuinere 2A %613 4g5h

WIG

pag

13

3igura 1' Aedere ansamblu sudare mecanizata WIG

a$

b$

WIG

pag

1'

c$
Fig. 1& Consuma#ile sudare WIG- a6 electro+i de W- #7 pistolete de sudarec6 parti componente

WIG

pag

11

Fig. 1'. Capete de sudare WIG

S-ar putea să vă placă și