Sunteți pe pagina 1din 1

-Formarea golurilor În interiorul tuberculilor

Simptome: În condiţiile unor perioade cu precipitaţii.

datorită creşterii

rapide a ţesuturilor tuberculilor.

Prevenire, combatere: Se recomandă

se formează

goluri. caverne, crăpături

în interiorul

cultivarea soiurilor cu tuberculi

mari,

cu creştere

rapidă

la densităţi

mai mari,

să evităm

aplicarea

excesivă

a fertiliz antilor pe bază de N.

 

-Înverzirea tuberculilor

Simptome: Tuberculii

care ajung

de pe biloane sau cei care rămân

la suprafaţă

datorită

mult timp la suprafaţa

spălării solului

solului după

recoltare.

fiind expuşi

la lumina solară.

înverzesc sau se brunifică.(figura.29).

datorită formării

de clorofilă

Prevenire, combatere: Acumularea

solaninei toxice este caracteristică

nu numai porţiunilor înverzite ale tuberculilor,

de aceea aceşti tuberculi

nu se vor folosi nici ca aliment.

nici în furajarea animalelor.

Îndulcirea, Îngheţarea tuberculilor

Figura 29.: J

Pete "de fier" I Simptome: 1:- ::

de culoare r,:s:~

fiind de natu-ă

Prevenire: S ~

-

fenomen.

Să :-~<

-Înnegrirea tub-

Simptome: Scade valoarea

nutritivă

a tuberculilor.

Amidonul

din

Simptome: Ţ ~::-.

tuberculi la temperaturi

apropiate

de punctul

de îngheţ în procesul

de

 

(inimă neagră

respiraţie se transformă

în zahăr. astfel apărându-se

de îngheţ. Sub _3°C

 

tuberculul

îngheaţă.

se brunifică.

După dezgheţare

se brunifică

şi

ridicate.

putrezeşte.

Prevenire: Depozitare corespunzătoare

80

(+3 - +6°C).

Prevenire: DCf

-Pătarea gri sau

Simptome:

Îr. -; _

şi devin e\ide:-::~