Sunteți pe pagina 1din 5

Comitetul Economic i Social

Comitetul Economic i Social European este un organism consultativ alUniunii


Europene. Acesta este compus din 344 de membri. Avizele sale suntsolicitate ca o
consultare obligatorie n domeniile stabilite prin tratate sau ca oconsultare voluntar
de ctre Comisie, Consiliu sau arlament. Comitetul poate,de asemenea, s publice
avize din proprie ini!iativ."eprezentan!ii anga#atorilor, ai salaria!ilor sau ai altor
grupuri de interesei pot e$prima punctul de vedere cu privire la ac!iunile UE prin
intermediulComitetului Economic i Social European %CESE&.Comitetul Economic i
Social a 'ost creat prin (ratatele de la "oma din)*+, pentru a implica grupurile de
interese n crearea ie!ei Comune i pentru ao'eri suportul institu!ional necesar
Comisiei Europene i Consiliului de -initri, pentru a 'i la curent cu problemele
Uniunii Europene
)
.
Comitetul Economic i Social %CESE& este un organism non.politic careo'er
reprezentan!ilor grupurilor de interese socio.pro'esionale europene ialtora, o
plat'orm 'ormal pentru e$primarea punctelor de vedere cu privire la problemele
Uniunii Europene. /piniile CESE sunt trimise institu!iilor importante, Consiliului,
Comisiei Europene i arlamentului European. Are deciun rol c0eie de #ucat n
procesul decizional al Uniunii Europene.
Actul Unic European %)*12&, (ratatul de la -aastric0t %)**3, (ratatul de la
Amsterdam %)**,& i (ratatul de la 4isa %3555& au ntrit rolul ComitetuluiEconomic
i Social.
C/-E(E46A
CESE are competen! consultativ. Scopul su este de a in'orma institu!iilecu
competen!e decizionale la nivel comunitar asupra avizului reprezentan!ilor activit!ii
sociale i economice. CESE este modelul , la nivel comunitar, al Comitetelor
economico.sociale
e$istente n statele membre n cadrul crora patronii se pun de acord cusindicatele.
Comitetul Economic i social are o tripl voca!ie
3
)
0ttp788europa.eu8about.eu8institutions.bodies8ecosoc8inde$9ro.0tm
3
Augustin :uera ;<nstitu!iile Uniunii Europene=, Editura Universului >uridic, ?ucureti, 3553, pag.
)2,.
contribuie la decizia comunitar, adres@nd opinii care in'ormeazautorit!ile
de preocuprile sau de obiectivele pe care el le consider ca'iind primordialeA
constituie locul de dialog privilegiat i permanent ntre di'eritele
categoriisocio.pro'esionaleA
reprezint un centru de in'ormare indispensabil cu privire la ini!iativele
irealitatea comunitar.
Bn urma consultrilor, CESE emite avize obligatorii i 'acultative. rimelesunt
necesare atunci c@nd tratatele oblig Consiliul sau Comisia s.i cear unaviz cu
privire la anumite proiecte de acte, celelalte pot 'i emise n una dinurmtoarele
situa!ii7
autosesizarea . CESE poate da un aviz din proprie ini!iativ i poateelabora
raporturi cu privire la orice problemA
consultarea voluntar . la cererea Consiliului sau Comisiei, ori de c@te
oriaceste dou institu!ii consider c este necesar.
Bn anumite domenii, tratatul stipuleaz c o decizie poate 'i luat doar dupce
Consiliul sau Comisia au consultat CESE. Acestea sunt7
politica agricol %articolul 3,&A
libera circula!ie a persoanelor i serviciilor %partea a treia, titlul <<<&A
politica n domeniul transportului %partea a treia, titlul C&A
armonizarea impozitrii indirecte %articolul *3&A
apro$imarea legilor pentru pia!a intern %articolele *4 i *+&A
politica privind ocuparea 'or!ei de munc %partea a treia, titlul C<<<&A
politica social, educa!ie, 'ormare pro'esional i tineret %partea atreia,
titlul D<&A
sntate public %articolul )+3&A
protec!ia consumatorului %articolul )+3&A
re!ele transeuropene %articolul )+2&A
politica industrial %articolul )+,&A
coeziune social i economic %partea a treia, titlul DC<<&A
cercetare i dezvoltare te0nologic %partea a treia, titlul DC<<<&A
mediu %titlul D<D&
(ratatul de la Amsterdam introduce dispozi!ia con'orm creia ComitetulEconomic i
Social poate 'i consultat i de arlamentul EuropeanA este vorbans de o consultare
'acultativ.Consultarea CESE de ctre Comisie sau Consiliu este obligatorie n
anumitecazuriA n altele este op!ional. CESE poate, totusi, adopta deasemenea opinii
din proprie initiativa. Actul Unic European si (ratatul de la -aastric0t au
e$tins ariade subiecte necesita opinia CESE, in particular noile politici %politica
regionali de mediu&.(ratatul de la Amsterdam a e$tins i mai mult aria de subiecte
care suntsupuse opiniei CESE, i permite s 'ie consultat de ctre arlamentul
European.<n medie, CESE elaboreaz ),5 de documente consultative i opinii pe an
%dincare )+E sunt realizate din proprie initia!iv&. (oate opiniile sunt
naintateorganismelor cu putere de decizie ale Comunitatii i sunt publicate n
>urnalul/'icial al Uniunii Europene.Articolele <.33 i <<<.311 F <<<.3*3 care
reglementeaz Comitetul Economici Social n Constitu!ie redau dispozi!iile
anterioare din (.C.E., cu urmtoarelemodi'icri 7
Gcompunerea Comitetului va 'i stabilit prin decizie a ConsiliuluiA
Gmandatul membrilor C.E.S. a 'ost prelungit de la 4 la + ani, iar cele ale preedintelui
i ?iroului de la doi ani la doi ani i #umtate.
C/-/4E46A
(ratatul de la 4isa dispune c CESE poate avea ma$im 3+5 de membri alei n
unanimitate de Consiliul Comunit!ii Europene pe baza unei liste
de propuneri naintat de statele membre. Acetia i desemneaz preedintele i
?iroul pentru un mandat de doi ani, rennoibil.CESE este 'ormat din 344 de membri,
reprezentan!i ai grupurilor deinterese economice i sociale din toat Europa. Sarcina
membrilor CESE este so'ere opinii cu privire la subiecte de interes european,
Consiliului, ComisieiEuropene i arlamentului European.
-embrii CESE nu sunt remunera!i, dar primesc aloca!ii pentru a.iacoperi
c0eltuielile de transport i cazare ocazionate de participarea la
reuniuni.Activitatea CESE se des'oar n cadrul mai multor sec!iuni,corespunztor a
murilor reglementate de tratate. "euniunile sale au loc laconvocarea preedintelui,
la cererea Comisiei sau Consiliului, dar i din proprieini!iativ.
Bn cadrul CESE e$ist trei grupuri7
).Anga#atori
3.Anga#a!i
3.<nterese diverse %e$. 'ermieri, grupuri ale consumatorilor& 4umrul membrilor din
'iecare !ar depinde de popula!ia acesteia7
G:ran!a, Hermania, <talia, "egatul Unit . 34 de membri
GSpania, olonia . 3) de membr
G"om@nia . )+ membri
GAustria, ?elgia, ?ulgaria, Hrecia, ortugalia, "epublica Ce0, Suedia,6rile de
>os, Ungaria . )3 membri
GIanemarca, :inlanda, <rlanda, Jituania, Slovacia . * membri
GEstonia, Jetonia, Slovenia . , membri
GCipru, Ju$emburg . 2 membri
G-alta . + membri
-andatul de membru CESE nceteaz n unul din urmtoarele cazuri
3
7 mplinirea
mandatului %care pentru membrii obinui!i este de 4 ani&, demitere,'or! ma#or,
pierderea cet!eniei n baza creia au 'ost numi!i, absen!a repetatde la sesiunile
plenare, condamnarea pentru o cauz penal, deces.-embrii Comitetului nu pot 'i
lega!i prin mandat imperativ, ei e$ercit@ndu.i 'unc!iile n deplin independen!, n
interesul general al Comunit!ilor
4
.
3 Relaii ntre Parlamentul European i Comitet
Celor dou organisme li se solicit adesea s comenteze asupra aceleiailegisla!ii
propuse, acest lucru av@nd ca rezultat dezvoltarea de rela!ii ntre ele.Contactele
in'ormale pot avea loc n diverse moduri, cum ar 'i7 sc0imburi deopinii regulate
i e'orturi de coordonare a activit!ilorA reuniuni ntre preedin!iicelor dou organisme
sau ntre comitet i membri de sec!iuniA sau con'erin!e comune
+
.
<n ultimii ani, Comitetul Economic i Social i.a consolidat rolul n cadrulUniunii
Europene i a depait limitele impuse de (ratate. El 'unc!ioneaz ca un'orum pentru
3
Augustin :uera ;<nstitu!iile Uniunii Europene=, Editura Universului >uridic, ?ucureti, 3553, pag.
)2+.
4
revedere a (ratatului de la -aastric0t, art. )*4.
+
0ttp788circa.europa.eu8irc8opoce8'act9s0eets8in'o8data80oK8institutions8article9,)259ro.0tm
ia!a Unic i a organizat, cu spri#inul altor organisme europene, oserie de evenimente
pentru a apropia Uniunea European de ceta!eni.