Sunteți pe pagina 1din 9

Puterea n micare

de Alvin Toffler
Student: Popa Cosmin
Gr:193
Anul:3
Alvin Toffler este cel mai cunoscut futurolog, preocupat de scim!"rile sociale
contemporane# Toffler a consiliat numeroi preedin$i, prim%minitri i directori de
companii din diverse $"ri, printre cele mai repre&entative ca&uri nscriindu%se 'ill
Clinton, Casa Al!" i Congresul (epu!lican# )ucr"rile sale sunt studiate n
universit"$ile din Statele *nite, America )atin", +aponia, ,uropa# Time maga&ine
l%a descris ca fiind -punctul de referin$" pentru to$i futurologii.# ,ste doctor n
litere, drept, tiin$e i tiin$a managementului# ,ste autorul, al"turi de so$ia sa,
/eidi Toffler, al !est%seller%urilor -0ocul viitorului., -Al treilea val.,
-Po1ersift., -("&!oi i anti%r"&!oi. i -Construirea unei noi civili&a$ii.#
Alvin Toffler este futurist, n sensul n care propune o a!ordare profund" i
practic" a progresului tenologic, economic, politic i sociologic ce preconi&ea&"
cursul culturii contemporane# P2n" acum a fost mai mult dec2t e3act n
previ&iunile lui# 4n lucrarea din 1956, -0ocul viitorului. vor!eau despre -ocul
cultural. care nsemna o de&orientare n mas" cau&at" de inova$iile tenologice ce
evoluea&" at2t de rapid nc2t mul$i dintre noi nu le pot $ine pasul# 4n 1976, acelai
autor previ&iona apari$ia epocii informa$iei i a 8nternetului n lucrarea -Al treilea
val., n care se demonstra cum civili&a$ia industrial" !a&at" pe conformitatea
social" va fi nlocuit" de o cultur" informa$ional" i tenologic" ce depinde n
totalitate de creativitatea min$ii umane individuale# Trecerea de la epoca
industrial" la era informa$ional" implic" scim!"ri radicale#
9dat" cu -0ocul viitorului., Toffler a creat o disciplin" cu totul nou" n cadrul
studiului scim!"rilor i al impactului asupra afacerilor i culturii# Toffler n$elege
politica, economia i scim!"rile tenologice, sociale, culturale ntr%o manier" n
care pu$ini o pot face# 8mpactul s"u la nivel mondial a ap"rut nu numai datorit"
previ&iunilor sale :aa cum a preconi&at e3plo&ia computerului n anii ;6< sau din
previ&ionarea unor tendin$e colaterale, dar mai ales din identificarea celor mai noi
for$e care stau n spatele scim!"rilor, sinteti&2ndu%le i aran=2ndu%le ntr%un cadru
coerent i intelectual# Toffler este interesat de cau&ele scim!"rii i astfel poate
a=uta companiile s" se adapte&e la scim!"rile dinamice ale mediului e3tern i
intern i le d" metodele pentru spri=inirea transform"rilor, tran&i$iilor i pentru
luarea deci&iilor n fa$a celor mai comple3e scim!"ri#
>ac" -0ocul viitorului. a lansat disciplina futurismului, -Al treilea val. a sta!ilit
paradigma istoric" care este standardul pentru n$elegerea de&volt"rii economice ca
o evolu$ie de la agricultur" la industriali&are i apoi la cunoatere i informa$ii, ca
surs" primordial" pentru construirea !un"st"rii# Aadar, primul val a fost cel al
revolu$iei agrare de acum 16#666 de ani# Al doilea val, ap"rut acum 366 de ani, a
?
fost cel al revolu$iei industriale, al civili&a$iei centrate pe produc$ia de fa!ric", n
timp ce al Treilea @al se !a&ea&" pe su!stituirea puterii fi&ice cu cea mental"#
Societatea informa$ional" din al treilea val nseamn" mai mult dec2t tenologie i
economie# Au nseamn" doar digitali&are i munc" n re$ea# But"ri dureroase n
&ona social", cultural", institu$ional", moral" i politic" acompania&" tran&i$ia
noastr" de la o economie !a&at" pe for$a !rut" la cea !a&at" pe cunoatere i
g2ndire# Al treilea val e3plic" de ce at2t de multe institu$ii din epoca industrial", de
la corpora$ii gigant la guverne, trec printr%o perioad" e3trem de dificil"# Aceasta
este e3plica$ia cri&elor simultane din sistemul educa$ional, de s"n"tate, de familie,
=uridic i politic % au fost proiectate pentru a func$iona ntr%o societate industrial"
de mas", dar n America cel pu$in, aceast" societate nu mai e de actualitate
*na din tendin$ele ma=ore i de cea mai mare importan$" ale lumii contemporane
este trecerea de la societatea industrial" la societatea informa$ional"# Aceasta a
prile=uit numeroilor oameni de tiin$" s" fac" aprecieri cu privire la viitoarea
societate, s"%i de&lege tainele si s"%i creione&e caracteristicile# )uat" cu asalt de
ritmul evolu$iei, omenirea tre!uie sa%i ntoarc" fa$a c"tre viitor, incerc2nd s"
evalue&e din timp, s" cump"neasca, s" prevad" atent, pentru ca valul scim!"rii sa
o g"seasca c2t de c2t preg"tit"#
8at" cum ii incepe Alvin Toffler volumul CPuterea n micare- care a nceiat i o
trilogie care l%a consacrat drept cel mai mare futurolog contemporan:
CAceast" carte are drept su!iect puterea, aa cum va fi ea m pragul secolului DD8#
Tratea&" pro!lemele violen$ei, !og"$iei i conoaterii, i ale rolului =ucat de acestea
n via$a noastr"# @or!ete despre noile c"i de a accede la putere, descise c"tre o
lume fr"m2ntat".#
Alvin Toffler spune despre CPuterea n micare- c" Care ca su!iect lupta din ce n
ce mai nverunat" pentru posedarea puterii care determin" destinul nostru
apropiat, n timp ce civili&a$ia industrial" este pe cale s"%si piard" suprema$ia
mondial" i noi for$e aspir" la domina$ia planetar"-#
Tot el consider" c" natura puterii se scim!" n func$ie de cunoatere, c" are loc o
-alcimie a informa$iei., c" r"&!oaiele care vor i&!ucni vor fi pretutindeni
r"&!oaiele informa$iilor, -info%r"&!oaiele., c" lupta pentru putere va nsemna lupta
pentru st"p2nirea informa$iilor# >e alfel, nu nt2mpl"tor, cartea are un motto
semnificativ din Erancis 'acon: .Cunoterea n sine nseamn" putere., motto pe
care l reg"sim pe prima pagin" a acestei c"r$i i care ne introduce n -Aoile
sensuri ale puterii.#
3
Partea nti: Noile sensuri ale puterii
-Aoile sensuri ale puterii. este intitulat" partea nt2i din -Puterea n micare. al
c"rei scop este de a ne introduce termenul de powershift i a ne e3plica care este
adev"rata semnifica$ie din spatele cuv2ntului putere.
*n powershift este un transfer de putere, el repre&int" scim!area de la un nivel
mai profund n ns"i natura puterii# Totui powershift-ul nu se re&um" doar la
transferul puterii# 9 transform"#
Puterea poate lua mai multe forme# ,3ist" putere generat" din violen$", puterea
!anilor sau puterea culturii i a cunotin$elor despre lumea din afar"#
Cele trei principale surse ale puterii sunt dup" opinia lui Alvin Toffler, violena,
averea i cunoaterea# >intre acestea ns", cunoaterea este cea mai democratic"
surs" de putere# Controlul cunoaterii este nodul gordian al luptei mondiale de
m2ine pentru putere, n toate institu$iile omeneti#
Partea a doua: Viaa n economia supra-simbolic
Scim!"rile care afectea&" natura puterii sunt pe cale s" tul!ure rela$iile !ine
sta!ilite din interiorul lumii economice# Buta$iile de ordin economic sunt
pre&entate n paralel cu scim!"rile semnificative din via$a politic", din mass
media i din ceea ce Alvin Toffler numete Cindustria spiona=ului-# 4n
supermaga&ine i spitale, n !"nci i !irouri, n cadrul sindicatelor i n mass media
se va modifica ns"i natura puterii#
Aceast" scim!are va afecta toate domeniile e3isten$ei noastre, via$a profesional"
si cea afectiv", de la maniera n care ne alegem presedin$ii, p2n" la cea n care ne
educ"m copiii pentru viitor# >up" autor, motorul acestor convulsii sociale este
noul Csistem de acumulare a !og"$iei-, a!solut inedit, av2nd la !a&" cunoaterea,
inteligen$a i comunicarea# ,l distruge treptat autoritatea de ast"&i a patronilor, a
medicilor, a poli$iei, a re$elelor uriae de televi&iune i a gigan$ilor industriali# 4n
fine, ele e3ercit" presiuni n domeniul politic asupra $"rilor s"race i a $"rilor e3%
comuniste, dar i asupra viitorului i a rela$iilor dintre Statele *nite, ,uropa i
+aponia#
Cultura nu este doar o component" a societ"$ii, ci i a oric"rei structuri de putere#
Aceast" component" a devenit a&i una strategic"# Toffler vor!ete de economia
F
suprasim!olic", ca un nou mod de a face !og"$ie, n care contea&" cunoaterea,
comunicarea, procesarea informa$iilor#
Toate aceste componente ale puterii economice sunt puse n micare de
cognitariat, grupuri sociale cu nalt" speciali&are, care manipulea&" nu o!iectele
materiale, ci cunoaterea, ideile, strategiile, informa$iile# >e aici decurge o nou"
defini$ie a eficien$ei sociale i a factorilor care intervin in configura$ia puterii# 9
putere f"r" suport cultural nu durea&"# /egemonia politic" i economic" este
inso$it" de egemonia cultural" i sim!olic"#
Alvin Toffler e3emplific" aceast" idee prin ca&ul *niunii Sovietice i al fostelor
$"ri comuniste#
Si acest al doilea capitol se nceie cu aceeai conclu&ie, -faptul c" n orice
economie, produc$ia i profiturile depind inevita!il de cele trei principale surse ale
puterii G violen$a, averea i cunoaterea.# @iolen$a este convertit" progresiv n
lege# )a r2ndul lor, capitalul i !anii deopotriv" se transmut" acum n cunoatere#
4n paralel se scim!" i munca, devenind tot mai dependent" de manipularea
sim!olurilor# Prin deplasarea n aceeasi direc$ie a capitalului, !anilor i muncii,
ntreaga economie este revolu$ionar"# >evine o economie supra%sim!olic",
oper2nd conform unor reguli radical diferite de cele care au dominat era coului%
de%fum#
Partea a treia: Rzboaiele informaiilor
Avu$ia nseamn" informa$ie# -Aoi i !uim"citoare pro!leme despre folosirea
corect" i incorect" a cunotin$elor se vor ridica, pentru a se confrunta cu afacerile
i societatea n ansam!lu# Au vor mai reflecta doar adev"rul !aconian al
cunoaterii, care e putere, ci adev"rul de nivel mai nalt c", n economia
suprasim!olic", cunoaterea despre cunoatere este aceea care va conta cel mai
mult., spune Toffler
Pe m"sur" ce sectoarele de servicii i informa$ii cap"t" un loc fundamental n
economiile avansate, pe masur" ce produc$ia ins"i se informati&ea&", natura
!oga$iei se modific"# 4n ramurile napoiate, investitorii persist" n a considera c"
esen$iale Cactivele grele-: instala$iile i ecipamentele, cei care operea&" n
ramurile avansate i n de&voltarea rapid" iau n considerare, ca !a&" de investi$ie,
elemente complet diferite, capacitatea de organi&are a direc$iei, ideile care
C!u!uie- n capul inginerilor, politica promo$ional" i for$a de v2n&are# Sistemul
monetar este i el n scim!are-# )a anumite nivele, nlocuirea !anilor de 2rtie cu
H
moneda electronic" Cpune su! semnul ntre!"rii ns"i e3isten$a !"ncilor, aa cum
le cunoatem ast"&i- G afirm" Toffler# 'og"$ia noastr" este o !og"$ie constituit"
din sim!oluri#
,conomia supersim!olic", structurat" pe !a&e diferite economiei de u&in", are ca
resurs" esen$ial" cunoaterea# C("&!oiul informa$iei-, lupta pentru st"p2nirea
cunoaterii se va de&l"n$ui n lumea ntreag"#
4n domeniul informa$iei, revolu$ia a nceput odat" cu inventarea telegrafului i,
mai t2r&iu, a telefonului i a continuat cu cea a calculatorului# )eg"turile sta!ilite
ast"&i ntre calculatoare au dat natere unui fel de ecivalent al sistemului nervos
al societ"$ii noastre# Alvin Toffler mparte aceste re$ele n Cintra%inteligente-, care
transmit mesa=ul aa cum este emis de surs" i Ce3tra%inteligente-, e3trem de noi,
care anali&ea&" i com!in" mesa=ele, formea&" noi pacete de date i, c2teodat",
creea&" informa$ii noi# (evolu$ionarea domeniilor video, optic i acustic a permis
i de&voltarea re$elelor de spiona=, ciar i la nivelul comunic"rii ntre persoane#
Aceasta a antrenat punerea la punct a unei tenologii de ap"rare#
Autorul conclu&ionea&": C)a fiecare nivel al vie$ii economice G al televi&iunii i
telecomunica$iilor, al casei de nregistrare sau al mainii de calcul electronic i al
c"r$ii de credit, al re$elelor e3trainteligente, al spiona=ului i contraspiona=ului ntre
concuren$i G ne g"sim n mi=locul unui r"&!oi de informa$ii-#
Partea a patra: Puterea n flex-firm
4n lupta mondial" pentru putere, principalele arme tactice r"m2n cele tradi$ionale:
titlurile =urnalelor evoc" n fiecare &i manipula$ii monetare, m"suri protec$ioniste i
reglement"ri financiare# >ar verita!ilele arme strategice sunt cele care au la !a&"
cunoaterea#
Pentru fiecare na$iune contea&", cu adev"rat, munca intelectual", cercetarea
tiin$ific" i tenologic", sistemele logice sofisticate, ameliorarea managementului
si re$elele financiare electronice# Toffler consider" c" $inta ofensivei actuale este
!irocra$ia# C4n societ"$ile de tip industrial, afirm" el, ciar dac" puterea este n
m2inile unor conduc"tori carismatici i, uneori, anti!irocratici, ea este,in general,
e3ercitat" de c"tre !irocra$i-#
Sociologul american mai crede c" organi&a$iile !irocratice vor ceda locul unor
sisteme de informare cu flu3 li!er# Produc$ia de mas" va fi nlocuit" cu o produc$ie
fle3i!il", personali&at" care, gra$ie noilor tenologii de informatic", va fi n
;
m"sur" s" fa!rice serii mici de produse, e3trem de variate, cu pre$uri similare celor
de mas"# C,roul timpurilor noastre nu mai este nici muncitorul n al!astru, nici
financiarul, nici managerul, ci inventatorul care asocia&" cunoaterea imaginativ"
cu capacitatea de ac$iune-#
Partea a cincea: Politica de poers!ift
4n opinia lui Toffler, printr%o ironie a istoriei, n momentul n care milioane de
oameni aspir" cu pasiune la o li!ertate pe care n%au avut%o poate niciodat",
democra$iile veci din America de Aord i ,uropa 9ccidentala se g"sesc in fa$a
unei cri&e interne care se anun$" de mai mult" vreme# CAe afl"m la sf2ritul erei
democra$iei de mas" G singurul tip de democra$ie pe care l%a cunoscut lumea de tip
industrial-#
Guvernele controlate sau influen$ate masiv de c"tre e3temiti care pun naintea
valorilor democratice propria lor marc" de religie, ecologie sau na$ionalism, nu vor
r"m2ne mult timp democratice# Sistemul avansat de creare a avu$iei care se
propag" n pre&ent prin lume descide oca&ii e3tinse democra$iei#
9data ce vecea societate industrial" intr" n agonia sa final", sunt create
contrafor$e care pot distruge at2t democra$ia c2t si op$iunea pentru progres
economic#
Pentru a salva at2t de&voltarea, c2t i democra$ia, -sistemele politice tre!uie s"
sar" ntr%un nou stadiu, dup" cum face economia propriu%&is"# 8ndiferent ce
enorme provoc"ri pot fi nt2lnite, acestea vor decide dac" supremul po1ersift
care se apropie va prote=a sau va nro!i individul-#
4n ,ra Po1ersift principala lupt" ideologic" nu va mai avea loc ntre democra$ia
capitalist" i totalitarismul comunist, ci ntre democra$ia secolului DD8 i
o!scurismul secolului al D8%lea#
Partea a "asea: Poers!ift-ul planetar
Tendin$a de produc$ie n serie mica e3plic" de ce din +aponia n ,uropa, trec2nd
prin Statele *nite se manifest" n toate $"rile cu tenologii avansate presiuni n
5
favoarea descentrali&"rii# 4n acelai timp e3ist" puternice orient"ri n vederea
transferului de putere c"tre organisme suprana$ionale# >intre acestea cea mai
important" este ac$iunea Comunit"$ii ,uropene care se orientea&" c"tre o putere
recentrali&at" la un nivel superior cre2nd o pia$" unic" integrat", o moned" comun"
i o !anc" centrala unic"# Grupurile rasiale, etnice i religioase n loc s" fu&ione&e
ii vor cere dreptul la e3isten$", ram2n2nd, n cip orgolios, diferite#
>aca este adevarat c" aa numita societate informa$ional" ofer" omenirii visul
prosperit"$ii mereu cresc2nde, al !un"st"rii i al solidarit"$ii, este tot at2t de
adev"rat c" responsa!ilitatea pentru transpunerea n realitate a acestui vis ntr%un
cadru glo!ali&at i multicultural revine tuturor factorilor activi ai societ"$ii:
cet"$eni, autorit"$i pu!lice, ntreprinderi#
Aoile tenologii informa$ionale i de comunica$ie se de&volt" cu at2t mai mult cu
c2t permit creteri de productivitate importante# )ocul cet"$eanului n acest univers
ci!ernetic pare s" fie uitat#
Creterea puternic" a acestei societ"$i care a creat oma=ul i e3cluderea este un
element semnificativ# 4n mod cert, noile tenologii informa$ionale suprim" din
num"rul de personal, de regul" cel pu$in calificat# , o realitate pe termen scurt:
ntr%o fa!ric" de ciment, dup" r"&!oi lucrau ?666 de anga=a$i, iar ast"&i, acolo mai
lucrea&" doar 1;, din care doar 3 se ocup" de asigurarea sectorului de produc$ie#
Putem conclu&iona c" aceast" situa$ie a=unge s" nfricoe&e# 4ntr%o societate care
num"r" mul$i omeri aceste cifre nu pot crea dec2t neliniti legitime#
Prea des ritmul omului nu e fi3at n func$ie de cel al mainii: prin automati&are a
fost repre&entat prin condi$ii economice i nu prin condi$ii de munc"# Acest adev"r
al ntregii istorii a industriali&"rii e n curs de a se reproduce la nivelul numeri&"rii
i al informati&"rii activit"$ilor de servicii# 9 nou" ci!ernetic" va tre!ui s" $in"
cont de aceste elemente pentru a diri=a folosirea tenologiilor informa$ionale i de
comunica$ie ntr%o finalitate civic" de parta=are a !og"$iei#
Puterea este unul dintre cele mai fundamentale fenomene sociale, i e legat" de
ns"i natura universului# ,a depinde de e3isten$a ansei n univers i n
comportamentul omenesc# Pueterea implic" o lume care com!in" at2t ansa c2t i
necesitatea, aosul i ordinea#
7
Eolosirea violen$ei ca surs" de putere nu va disp"rea prea cur2nd# Studen$ii i
protestatarii nc" vor mai fi mpuca$i prin pie$e prin toat" lumea, guvernele vor
aplica n continuare for$a atunci c2nd acest lucru servete scopurile lor, armatele
vor continua s" duruie peste grani$e# Statul nu va renun$a niciodat" la puc"#
Averea, de asemenea, va continua s" fie o copleitoare unealt" a puterii#
Cu toate acestea, n ciuda e3cep$iilor i a inegalit"$ilor, a contradic$iilor i
confu&iilor, suntem martorii uneia dintre cele mai importante scim!"ri n istoria
puterii#
Acum este indiscuta!il, cunoaterea, sursa puterii de cea mai $nalt" calitate dintre
toate, c2tig" n importan$" cu fiecare secund"#
Cel mai important po1ersift din toate, aadar, nu este de la o persoan", partid,
institu$ie sau na$iune la alta# ,ste o muta$ie ascuns" n rela$iile dintre violen$",
avere i cunoatere, n timp ce societ"$ile gonesc spre coli&iunea lor cu &iua de
m2ine#
Acesta este prime=diosul i nvior"torul secret al ,rei Po1ersiftului#
9

S-ar putea să vă placă și