Sunteți pe pagina 1din 13

SEMINARUL 4

STRESUL PSIHIC
Din punct de vedere istorico-lingvistic, prima folosire scris a termenului englez stress apare n
Oxford English Dictionary, n secolul al XV-lea, desemnnd o solicitare sau presiune fizic, sens care s-a
pstrat actualmente n limbajul tenic! "ntr-un dic#ionar din $%&', termenul dobnde(te (i sensul de
dificulti, strmtorri sau adversiti adresate unei persoane )nu unui lucru*! "n secolul al X+X-lea, el
desemna o solicitare asupra unui organ al corpului sau unei puteri a min#ii! Websters !e" #ollegiate
Dictionary )$,-$* define(te stresul ca fiind un factor fizic, chimic sau emoional care produce tensiune
corporal sau mintal $i poate fi un factor %n cauzarea bolilor!
.ermenul stress se folose(te n forma sa netradus n toate limbile de pe glob!
/otrivit defini#iei lui Selye, stresul este definit ca rspunsul nespecific al corpului la orice
solicitare fcut asupra sa (i c el este o stare manifestat printr&un sindrom )Sindromul general de
adaptare*!
Stresul general este definit actualmente )A. on Ei!!* ca0 reac#ie psio-fizic a organismului
generat de agen#i stresori ce ac#ioneaz pe calea organelor de sim# asupra creierului, punndu-se n mi(care
1 datorit legturilor cortico-limbice cu ipotalamusul 1 un (ir ntreg de reac#ii neuro-vegetative (i endocrine,
cu rsunet asupra ntregului organism!
Sindromul general de adaptare, al lui 2el3e, se desf(oar n trei stadii0 alarm", re#isten$" (i
epui#are, caracterizate prin modificri fiziologice comple4e, centrate pe activarea sistemului ipotalamus-
ipofiz-suprarenal (i secre#ia de ormoni corticoizi! 5cestea au sens adaptativ, de %re&tere general" )a
tuturor sistemelor* (i nespe%i!i%" )pentru stresori de orice tip* a rezisten#ei organismului! Cannon a descris
un caz particular al rea%$iei de alarm", reacia de urgen, care este un caz iperacut al primeia! "n cazul
reaciei de urgen, un stresor foarte puternic este urmat de o faz de oc )alterarea brutal a omeostaziei*,
(i nu de alarm, dup care urmeaz faza de contraoc )restabilirea par#ial sau total a omeostaziei, prin
mobilizarea e4trem a resurselor organismului*! Dup aceasta, se trece la stadiul al doilea, de rezisten# la
ac#iunea stresorilor!
2tresul propriu-zis nu este Sindromul general de adaptare )652*, ci ceea ce rmne dup 652!
Din punct de vedere psiologic, stresul este reziduul emo#iilor respective!
La#arus (i 'ol(man definesc stresul ca efort cognitiv (i comportamental )cu e4primare afectiv
pregnant* de a reduce, stpni sau tolera solicitrile e4terne sau interne care dep(esc resursele personale!
"n ceea ce prive(te stresul psi)i%, acesta a fost demonstrat printre primii de ctre Cannon, n
e4perimentele asupra animalelor, prin care a eviden#iat e4isten#a unui stres psiic e4perimental la animale!
P.'raisse define(te stresul psi)i% ca totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului
care nu-(i gsesc solu#ia! 7 defini#ie mai larg a acestuia este dat de M.*olu, dup care stresul psi)i% este
o stare de tensiune, ncordare (i disconfort determinat de agen#i afectogeni cu semnifica#ie negativ, de
$
frustrare sau reprimare a unor stri de motiva#ie )trebuin#e, dorin#e, aspira#ii*, de dificultatea sau
imposibilitatea rezolvrii unor probleme!
.ermenul de stres psihic, n defini#ia lui obi(nuit, reprezint stresul psihic primar )rezultat al unei
agresiuni recep#ionate n sfera psiicului )conflicte (i suprasolicitri psiice induse de stimuli verbali, dar (i
realizate prin concentrarea aten#iei, cu evocarea sau persisten#a unor imagini, sentimente*8 n cazul su,
agen#ii stresori psiici sunt posesori ai unei semnifica#ii )e40 termenul rzboi, capabil s declan(eze
instantaneu reac#ia de stres*! 94ist (i stres psihic secundar, care este tot o reac#ie de stres psiic, dar care
survine ca o reac#ie de nso#ire sau ciar de con(tientizare a unui stres fizic, biologic, cruia i se acord o
semnifica#ie de amenin#are sau de alt natur! /entru pra%ti%a medi%al", ne intereseaz stresul psihic
secundar reprezentat de boal, n care sindroamele psi)i%e sau somati%e generea#" stres psi)i% se%undar
nou, %au#at de dis%on!ortul psi)i% &i somati%+ dar &i un stres psi)i% primar prin semni!i%a$ia de peri%ol
pentru ia$a sau integritatea indiidului sau pentru inser$ia lui so%io,pro!esional".
Iamandes%u consider c stresul psi)i% reprezint un sindrom constituit de e4acerbarea, dincolo
de nivelul unor simple ajustri omeostatice, a unor reac#ii psiice (i a corelatelor lor somatice )afectnd
cvasitotalitatea compartimentelor organismului*, n legtur cu e4cita#ia e4tern (i intern e4ercitat de o
configura#ie de factori declan(an#i )agen#i stresori* ce ac#ioneaz intens, surprinztor, brusc (i:sau persistent
(i avnd un caracter simbolic, de amenin#are, alteori un rol e4trem de favorabil pentru subiect )percepu#i
sau anticipa#i ca atare de subiect*! 5lteori, agen#ii stresori reprezint e4citan#i psiici cu rezonan# afectiv
major )pozitiv 1 eustres sau negativ 1 distres* sau surse de suprasolicitare a proceselor cognitive )aten#ie,
gndire etc!* (i voli#ionale, dar cu men#iunea c stresul psiic are la baz n primul rnd o participare afectiv
pregnant!
2tresul poate fi po#iti )eustres* sau negati )distres*!
Eustresul )stresul pozitiv* are efecte benefice asupra organismului uman, aprnd n cazul n care
agen#ii stresori au o semnifica#ie favorabil pentru individ! 5ce(tia declan(eaz afecte pozitive )bucurie
intens, e4taz, triumf, rsul n oote*, iar aceste afecte se repercuteaz pozitiv asupra asupra organelor (i
aparatelor organismului! Eustresul mai apare n cursul unor stri emo#ionale pozitive cuplate sau nu cu efort
fizic moderat )e4! actul se4ual sau jogging-ul*! 9ustressul este prin e4celen# acut! ;epetarea eustresurilor
contribuie la cre(terea imunit#ii antiinfec#ioase (i antitumorale, devenind o premis a longevit#ii!
-istresul )stres psihic negativ* este recunoscut unanim ca patologic! 9l produce, de obicei,
suferin# (i dezadaptare, ca urmare a contactului cu un agent stresor!
-istres Eustres
Calitatea
agen$ilor stresori
Nepl"%u$i, amenin#tori, suprasolicitan#i /lcu#i, solicitare moderat ntr-un climat
afectiv pozitiv
Tipuri de rea%$ii A%tie0 furie, ru(ine, groaz etc!8
Pasie0 triste#e, neajutorare, nesiguran#, lips
de speran#!
<ucurie, triumf, e4taz, senza#ii tari, rsul
n cascade, e4cita#ie se4ual, dragoste etc!
efort fizic moderat!
Tipuri de situa$ii =onflict, suprasolicitare, frustrare, e4amen,
pierderi majore )divor#, deces, concediere
etc!*!
=(tiguri financiare (i morale, contemplare
e4tatic, surse de rs, situa#ii de provocare
direct )e4! jocuri de noroc* sau indirect
>
)e4!filme poli#iste* n care subiectul este
solicitat, dar activarea fiziologic rezultat
are loc pe fondul siguran#ei asupra
controlului provocrii!
Sistem imunitar inibi#ie +munostimulare
Dup S)a!!er )$,->*, stresul se manifest prin trei categorii de simptome0 somatice, psiice (i motorii!
Simptomele somatice0 bufeuri, transpira#ii, senza#ia de gur uscat, respira#ie superficial, senza#ie
de presiune toracic, dureri toracice, palpita#ii, taicardie, cre(teri ale .5, cefalee, senza#ie de slbiciune,
perceperea btilor inimii, tulburri de tranzit, tulburri intestinale )crampe, peristaltism crescut*, eructa#ii,
gre#uri, vrsturi, flatulen#, mic#iuni frecvente )ciar imperioase*, oboseal, scderea apetitului, senza#ii de
frig sau de frison, insomnie, senza#ie de insuficien# a aerului, ame#eli, parestezii!
Simptomele psihice0 an4ietate, apreensiune, fatigabilitate, depresie, iritabilitate, scderea capacit#ii
de concentrare, distractibilitate, dismnezii, insomnie, co(maruri, team de moarte sau de boal!
Simptomele motorii0 tensiune muscular, dureri lombare, tremor, spasme musculare )similare unor
ticuri*, reac#ii de tresrire e4agerate, coordonare motorie diminuat, oftat frecvent, senza#ie de paralizare!
Stresul psi)i% are mai multe caracteristici0
? este o intera%$iune a subiectului %u situa$ia stresant", a crei evaluare este condi#ionat (i
de %ondi$iile interne ale subiectului8
? %onte.tul so%ial are un rol !undamental n generarea reac#iilor 2/8
? e4ist di!eren$e indiiduale mari n reac#iile la situa#iile stresante8
/rincipalele grupe de agen$i stresori indu%tori de SP+ dup S./.Sells!
$! =ircumstan#e care surprind indiidul nepreg"tit s le fac fa#, n lipsa antrenamentului,
incapacitate fizic (i intelectual, de moment sau de fond8
>! 2itua#ii n care mi#a este !oarte mare, (i n care calitatea vie#ii subiectului depinde de un rspuns
favorabil8
@! *radul de 0anga1are2 a indiidului )n func#ie de miz*!
Alte situa$ii %are se %onstituie %a agen$i stresori 3n SP 4apud. Iamandes%u56
? 0amenin$area26 semnifica#ia de anticipare a unui pericol8
? 0!rustrarea26 ia na(tere cnd un obstacol se interpune n realizarea unui scop8
? 0%on!li%t26 situa#ia creat de interferen#a a dou sau mai multe solicitri cu motiva#ii opuse8
? re#olarea unor pro7leme dificile sau imposibile )n raport cu conte4tul situa#ional*8
? suprasoli%itarea peste limitele %apa%it"$ii intele%tuale8
? remanen$a unor st"ri a!e%tie negatie8
? suprasoli%itarea &i8sau su7soli%itarea!
@
=lasificrile stresului psiic se refer la clasificarea consecin#elor psiopatologice ale stresorilor de
orice natur )nu e4clusiv psiici*! Ale.andres%u, pornind de la mai multe criterii0 magnitudinea absolut (i
relativ a stresului, raportul su cu etapa de via a subiectului )dup Eri(son*, nuan#ele de
expectabilitate'inexpectabilitate (i controlabilitate'necontrolabilitate (i rspndirea general a stresorilor (i
efectul lor asupra omului obi(nuit, consider c e4ist opt grupe mari de stres6
? *rupa A6 Stresul e.%ep$ional sau %atastro!i% 1 se refer la stresuri masive, acute, de regul
nea(teptate, evenimente ie(ite din comun, din cotidian, deloc sau pu#in influen#abile de ctre subiect (i
care afecteaz pe oricine ntr-o msur mare! +nclude0 dezastre $i calamiti naturale )cutremure,
uragane, inunda#ii etc!*8 dezastre $i catastrofe antropogene )rzboi, lagre de concentrare,
bombardament, ruperi de baraje, poluri masive grave etc!*8 accidente colective )transport, incendii,
terorism, e4plozii etc!*8 stresul catastrofic individual0 violen# nese4ual )tlrii, agresiuni criminale*,
violen# se4ual )viol*, tortur, ostatici, accidente individuale sau n grup mic, pierderi majore
neconcordante cu etapa de via# )decesul prin#ilor pentru copil*! "n aceast categorie, au importan#
pierderile suferite de victim n urma evenimentului de via# (i rspunderea personal, a(a cum este ea
perceput de ctre subiect )ciar dac o face la modul delirant*!
Clini%, patologia ocazionat de stresul catastrofic include0 reacii psihotice imediate, reacii mai
ndeprtate, de tip depresiv i sechele la distan, de tipul tulburrii de stres posttraumatic! Aa copii, stresul
e4cep#ional poate avea consecin#e negative majore asupra dezvoltrii psio-emo#ionale (i ciar cognitive!
? *rupa /6 Stresurile ie$ii 1 stresuri concordante sau necontradictorii cu etapele de via#, cu intensitate
moderat, medie sau mare, care afecteaz pe oricine, dar ntr-o msur variabil )dup vulnerabilitatea
diferen#ial individual*! 5cest tip de stresuri este mai susceptibil de control (i influen#abilitate, de(i
rmne variabil, dup caracteristicile subiectului!
=uprinde (ase subgrupe de stresori0
- stresuri scurte0 pierderi reale )rude ndeprtate, cuno(tin#e etc!*8 pierderi simbolice )proiecte,
nzuin#e, speran#e, afec#iune (i altele 1 dezamgiri trectoare ale vie#ii*8
- stresuri legate de boala tranzitorie )curabil*8
- stresuri cu post&efecte prelungite0 pierderi reale )partener marital, copil, na(terea unui copil
andicapat, moartea unei rude apropiate, a unui prieten*8 pierderi simbolice )idealuri sau #eluri
majore, valori sau constructe etico-morale8 pierderi materiale majore8
- stresuri cu aciune prelungit0 suprasolicitri lungi )familiale, profesionale, mi4te*8 boal cronic
)sever, incapacitant (i:sau cu poten#ial letal*8 conflicte cronice )rela#ionale 1 cu interven#ia
unui factor uman e4tern, (i intrapsiice 1 legate de discordan#a dintre posibilit#i (i
aspira#ii:nevoi*8
- stri stresante0 stresul e4isten#ei ca andicapat sau cu secele grave, stresul e4isten#ei n condi#ii
precare financiare (i:sau de mediu8
- stresuri legate de schimbri ma(ore de statut, mediu sau condiii de via!
Clini%, stresorii acestei grupe pot genera tulburri nevrotice relativ structurate )tulburri:reac#ii de
readaptare sau ajustare*, neurastenie, depresie de epuizare! 2tresurile ndelungate pot contribui la
'
constituirea unor dezvoltri patologice ale personalitii! Aa persoanele mai vulnerabile (i:sau cu teren
particular al personalit#ii premorbide, pot aprea reacii specifice i intense, similare celor de la grupa A
)psihotice, isterice, disociative*! Aa copii, tulburrile dezvoltrii sunt mai rare, dar cele imediate sunt destul
de frecvente0 reac#ii (i tulburri comportamentale, pseudofobii etc!
? *rupa C6 Stresuri %are de%urg din des!"&urarea neo7i&nuit" a unor a%te de ia$" o7i&nuite
4%omune+ %urente5.
$! Stresuri de genez personologic individual0
- sancionate legal )consecin#ele legale ale unor ac#iuni proprii*8
- fr consecine legale iminente )certuri, conflicte, violen#e, disfunc#ii, abitudini patologice sau
duntoare propriei persoane*!
9lementul lor comun este ino"$ia, rspunderea subiectului n generarea lor, acestea fiind
evenimente controlabile, produse mai ales prin deficit educa#ional sau etico-moral, structurri dizarmonice
ale personalit#ii, ori datorit anturajului!
>! Abuzuri i discriminri
a! a7u#ul in!antil, varianta nesexual 1 bti, lipsa ngrijirii, stiluri e4treme de educa#ie sau
disciplin, e4ploatarea8 varianta sexual) incestul, e4ploatarea se4ual, abuzul se4ual
infantil ntmpltor8
b! a7u#ul determinat de se.ul persoanei+ %u sau !"r" soli%it"ri se.uale9 e.ploatarea
se.ual"9 dis%rimin"rile se.iste9
c! a7u#ul sau dis%rimin"rile determinate de :rst"+ de regul" la :rstni%i9
d! alte a7u#uri &i dis%rimin"ri6 religioase, politice, etnice, rasiale, geografice, individuale:de
grup, societale )nazismul*!
3. Iatrogeniile stresuri produse de personalul din sntate!0 cu abuz se4ual:nese4ual, prin
malpra4is )incompeten#, neglijen#, eroare*8 cu consecin#e tranzitorii )remediale* sau iremediabile!
5ceste tipuri de stresuri pot produce vulnerabiliti durabile, produc frustrri intense, care
antreneaz adesea mecanisme de aprare de tipul refulrii, izolrii, identificrii cu agresorul, uneori
sublimare! Abuzurile infantile se regsesc adesea la pacienii borderline! Bactorii individuali influen#eaz
masiv forma (i intensitatea tulburrilor de stres consecutive acestor agen#i stresori!
? *rupa -6 Stresul ne%a#urilor &i soli%it"rilor %otidiene );anner, $,-$* - nu induc prin ele nsele
tulburri psiopatologice diagnosticabile, dar pot determina vulnerabilizarea persoanei la agen#ii
stresori! 940 prea multe lucruri de fcut, timp insuficient, prea multe responsabilit#i, gnduri deranjante,
obliga#ii sociale, stabilirea priorit#ilor, rtcirea sau pierderea lucrurilor, nu gse(ti timp suficient pentru
somn, probleme cu copiii, suprancrcarea cu responsabilit#i familiale, neplceri la serviciu!
? *rupa E6 Stresul endemi% )'ried, $,->* 1 stresul general (i impersonal constituit de ve(tile proaste ale
zilei sau epocii0 infla#ie, (omaj, accidente, violen#, riscuri de rzboi etc! 9l are un rol de fond,
neproducnd patologie prin el nsu(i8 el depinde de factori constitu#ionali, dar (i de factori cognitivi-
formativi! 9ste, prin e4celen#, incontrolabil (i impersonal!
C
? *rupa '6 Stresurile spe%iale 1 sunt stresuri doar pentru anumite tipuri de persoane bine delimitate,
pentru alte categorii fiind absolut inofensive! Depind masiv de e4punerile (i vulnerabilitatea individual!
- Subgrupa "# 1 stresurile speciale condi#ionate de e4puneri particulare, incluznd stresul unor
profesii (i ocupa#ii cunoscute ca stresante )pompieri, militari, poli#i(ti* (i al unor profesii cu risc
individual )medici, dispeceri, pilo#i etc!*! n general, vorbim aici despre stresuri profesionale,
care au caracteristica de a fi mai puternic anticipabile (i controlabile )asumate prin alegerea
profesiunii (i evitabile prin renun#area la ea*!
- Subgrupa "$ 1 stresurile condi#ionate de vulnerabilit#i individuale particulare0
a! stresurile determinate de psihopatologia preexistent8 e4! de an4ietatea fobic8
b! stresul consecinelor unor acte psihotice8 e4! be#ie patologic, comportament delirant-
alucinator n psioze majore8
c! stresul amintirilor 1 evocarea sau retrirea unor situa#ii stresante anterioare8
d! stresul srbtorilor 1 cel mai adesea de =rciun, dar (i la alte srbtoriri, dificil mai ales
prin con(tientizarea acut a singurt#ii sau a vie#ii inadecvate pe care o duce n raport
cu al#ii8
e! stresul determinat sau facilitat de prezena unei patologii somatice, care modific
vulnerabilitatea!
? *rupa *6 Stresul e.perimental < nu are, de regul, urmri patologice durabile! 2e refer la proceduri
de laborator, care induc, la voluntari, stresuri scurte (i strict limitate ca intensitate (i gam de con#inuturi!
? *rupa H6 Stresul situa$iilor e.tremale 1 stresul e4perimental sau natural indus n legtur cu e4isten#a
sau pregtirea pentru e4isten#a n medii intens nefavorabile vie#ii omului )cosmos, regiunile polare, mari
adncimi sau altitudini, navigare solitar etc!*! 9ste un stres asumat voluntar, n cuno(tin# de cauz, cu
pregtiri care scad gradul de noutate (i imprevizibil al situa#iilor respective! /oate avea, totu(i,
consecin#e negative, neclasificabile psiiatric!
La#arus arat c efectele factorilor stresori depind nu doar de propriet#ile acestora, ci (i de dou
atri7ute apar$in:nd personalit"$ii su7ie%tului0 calitatea rspunsurilor emoionale (i strategiile de
aprare mobilizate de ctre subiect!
=ulnera7ilitatea la stres reprezint un pattern dinamic, de interac#iune, al unor trsturi stabile de
personalitate, dar solicitate adesea ca pr#i componente ale unui comportament relativ stereotip!
=ulnera7ilitatea la stres este un element favorizant pentru apari#ia bolilor psiice, dar (i pentru cele
psiosomatice )</2*, n cadrul crora se asociaz cu o ulnera7ilitate de organ!
Prin%ipalele tipuri de personalitate ce confer vulnerabilitate la stres0
? tendine interpretative pe un fond de susceptibilitate crescut8
? rigiditate, %ncpnare8
? tendine obsesive $i fobice, pe un fond psiic an4ios8
? tendine pronun#ate egocentriste, de autoconformare8
D
? impulsivitate, emotivitate crescute8
? agresivitate, nclina#ie spre violen#8
? persoanele cu un grad nalt de introversie $i'sau neuroticism8
? persoanele cu rigiditate psihic8
? persoanele cu toleran sczut la frustrare8
? persoanele cu motivaie de afirmare intelectual sau de afiliere %ngrdit de factori psihosociali
adver$i!
9ste tot mai acceptat ideea c tipul de personalitate nu mai este dect o component ntr-un
comple4 de factori nespecifici care moduleaz rspunsul individual al organismului la agen#ii etiologici8
acesta include n mod necesar trsturi de personalitate, formate pe o matrice constitu#ional (i dobndite n
cursul e4perien#ei individului, (i manifeste n planul inser#iei (i interac#iunilor sale cu re#eaua social, ca (i
al situa#iilor concrete )evenimentele cu poten#ial stresor*!
94ist o serie de me%anisme de %oping ale individului, strategii con$tiente de a(ustare )cognitive (i
comportamentale* elaborate pentru a face tolerabil tensiunea interioar )stresul psiic* indus de o situa#ie
potrivnic!
94ist trei tipuri de a1ust"ri )Suls (i 'let%)er*, n func#ie de centrarea individului pe problema
aprut sau pe emoia generat de problema respectiv0
0%oping2 4a1ustare5 %entrat pe pro7lem" )coping vigilent* 1 evaluarea pe plan mental a unor
posibilit#i avute la ndemn de subiect, n cazul stresurilor reversibile8 subiectul se bazeaz pe
e4perien#e anterioare pozitive, conteaz pe suportul social, solicit informa#ii (i caut mijloace,
elaboreaz un plan de ac#iune8
0%oping2 4a1ustare5 %entrat pe emo$ii )coping evitant*, generat de situa#iile fr ie(ire, ireparabile,
avnd rol pozitiv n msura n care nu dep(e(te o limit de timp! 9ste o strategie pasiv, de uitare,
evitnd confruntarea cu duritatea problemei (i cu solu#ionarea acesteia! 2ubiectul apeleaz la mecanisme
de aprare, cum ar fi0 negarea, resemnarea, fatalismul, agresivitatea!
reealuarea pro7lemei 1 reducerea diferen#ei ntre gradul de amenin#are (i propriile resurse )a(a cum
sunt acestea resim#ite de subiect*, ceea ce duce la perceperea ntr-o manier pozitiv a situa#iei
)reinterpretare pozitiv*!
Ra)e (i Art)ur )$,%-* consider c e4ist > !iltre prin%ipale menite s" atenue#e impa%tul negati
al agen$ilor stresori6
per%eperea agentului stresor &i ealuarea semnifica#iei sale8
me%anismele de ap"rare in%on&tiente8
e!orturi %on&tiente0
- planificarea ac#iunii E solicitare de informa#ii noi8
- tenici de rela4are E medicamente E distrac#ii E e4erci#iu fizic!
%
2e poate vorbi (i despre o serie de tr"s"turi %ognitie,atitudinale care reflect o atitudine general
fa# de via# a individului (i care sunt considerate trsturi imunogene0
$! umorul 1 minimalizarea gravit#ii evenimentelor8
- supraestimarea propriilor resurse de a le face fa#8
- strategie de ajustare capabil s reduc impactul evenimentelor stresante8
>! re#isten$a )robuste#ea* 1 aptitudine a individului de a fi neobosit, implicndu-se n activit#i
diverse! 5re @ componente0 controlul perceput al evenimentelor, sfidarea dificult#ilor (i implicarea!
@! lo%ul de %ontrol intern 1 mentalitatea individului conform creia tot ce i se ntmpl i se
datoreaz lui n mare msur )(i nu destinului* (i c este responsabil pentru ceea ce i se ntmpl8
'! autoe!i%a%itatea 1 viziune asupra evenimentelor stresante, conform creia0 subiectul consider c
evenimentele stresante pot fi modificate, atenuate, ciar prentmpinate de ctre orice individ )locus
of control intern*8 subiectul consider, n virtutea unei ncrederi n for#ele proprii, c poate stpni
sau limita ac#iunea nociv a unor astfel de evenimente )autoeficacitatea*!
C! %oeren$a!
IMPLICAREA STRESULUI PSIHIC ?N PAT@*ENEAB
Stresul psi)i% este implicat ca !a%tor etiopatogeni% n 7olile interne )prioritar asupra acelor aparate
(i organe cu o bogat inerva#ie vegetativ 1 %ardioas%ular, respirator, digesti* (i asupra unor !un%$ii
generate 1 metabolice, imunitare - cu rol major n pstrarea parametrilor omeostatici ai organismului!
2/ particip n mai multe situa#ii la geneza bolilor interne0
a* parti%ip" la %onstituirea 7olii6
? boala este declan(at aparent e4clusiv de factorul psiogen )e4! debuturi bru(te ale ipertensiunii
arteriale dup un stres major*8
? boala este produs (i declan(at de un comple4 de factori etiologici care ac#ioneaz sumativ cu
stresul psiic )e4cesul de sare n alimenta#ie, instalarea obezit#ii etc!*8
b* parti%ip" la ritmarea puseelor eolutie ale 7olii odat" %onstituite6
- participarea aparent e4clusiv )e4! reactualizarea ulcerului duodenal n sesiunile de e4amene*8
- declan(area alternativ de ctre unii factori etiologici specifici bolii!
c* parti%ip" la 3ntre$inerea eolu$iei prelungite sau %roni%e a unei 7oli &i indu%erea apari$iei unor
%ompli%a$ii9
d* parti%ip" %a !a%tor de%lan&ant dire%t al de%esului 3ntr,o a!e%$iune a1uns" 3n stadiul !inal eoluti &i
3n %are o gam" de agen$i etiologi%i pot pre%ipita s!:r&itul letal al 7olii!
/olile somati%e %u parti%ipare prioritar" etiologi%" a SP6
? 7olile psi)i%e 1 n primul rnd psi)ogeniile )unde e4ist o declan(are e4ogen prin 2/, aproape
e4clusiv a bolii*8
-
? 7oli endo%rine 1 boala %asedo&, dar (i alte afec#iuni endocrine0 nanismul psihosocial,
hipocorticismul cronic etc!8
? 7olile psi)osomati%e )teren ce include att ponderea crescut a etiologiei psiogene, ct (i
e4isten#a unui anume tip de personalitate a bolnavului, conjugate cu un teren receptiv la 2/*8
? unele 7oli in!e%$ioase cu component psiogen important0 tuberculoza )de fapt, tot o boal
psiosomatic*, zona zoster, hepatita epidemic cu virusul A8
? unele 7oli meta7oli%e0 diabetul zaharat, obezitatea, anore'ia nervoas etc!8
? anumite cazuri de neoplasm!
"n orice boal, ciar cu etiologie unic )e4! accidente cu consecin#e ortopedice* e4ist impli%a$ii ale
2/, din punct de vedere al circumstanelor de producere )e4!accidentul pe fond de enervare*, dar (i al
evoluiei bolii )timpul necesar vindecrii*!
"n cadrul acestei luri n considerare a rolului 2/ n patogenez, o aten#ie deosebit merit
tul7ur"rile (i 7olile psi)osomati%e )bolile psiosomatice fiind rspunztoare de mai mult de -&F din
mortalitatea popula#iei globului pe caz de boal*!
Rea%$iile psi)osomati%e la stres sunt reversibile n ,,F dintre cazuri )n caz contrar, omenirea ar fi
condamnat la dispari#ie ntr-un interval foarte scurt*! E!e%tele stresului pe termen scurt )stresul a%ut* sunt
reprezentate de un evantai larg de modificri %n plan psihologic, predominant n sfera cognitiv (i, mai ales,
afectiv, nso#ite de o serie de corelate )concomiten#e* somato&viscerale sau corelate fiziologice ale
emo#iilor care, pentru un individ netarat nu las urme!
5ceste modificri se pot prelungi uneori mult timp dup dispari#ia agentului stresor! Vorbim atunci
de e!e%te poststres 1 tulburri funcionale psihice $i psihosomatice aprute n cadrul stresului (i coe4istnd
ini#ial cu modificrile %n plan psiho&comportamental specifice stresului (i persistnd n grade variabile dup
ncetarea ac#iunii agentului stresor! 9le pot fi ierarizate n concomitene emoionale, tulburri
psihosomatice $i boli psihosomatice!
Modi!i%"ri reersi7ile
Aparate Componente psi)o!i#iologi%e
normale ale rea%$iei 4%orelate
somati%e ale emo$iei5
Tul7ur"ri psi)osomati%e
4tul7ur"ri mai intense+ mai
dura7ile5
/oli psi)osomati%e 4tul7ur"ri
0!i.ate2+ apar %onstant le#iuni
)istopatologi%e5
Cardio,
as%ula
r
.aicardie, fluctua#ii tensionale /alpita#ii, lipotimii, sincope,
iper sau ipotensiune
.aicardie paro4istic,
coronaropatii, G.5,
arterioscleroz, <oala ;a3naud
Respira
tor
2uspin, taipnee Dispnee nevrotic, opresiune
respiratorie
5stm, tuberculoz, frenocardie
-igesti +napeten#, greutate )bulgre*
epigastric, grea#
<ulimie, inapeten#, spasme,
diaree, constipa#ie
Hlcer gastric sau duodenal, colon
iritabil, rectocolit ulcero-
emoragic
Urinar /olaIiurie ;eten#ie urinar, cistalgii cu
urini clare
9nuresis
Lo%omo .ensiune muscular, lipotimie =urbatur, cervicalgii (i /oliartrit reumatoid, unele
,
tor lombalgii, astenie muscular reumatisme abarticulare
Endo%ri
n
;eac#ii diencefalo-ipofizare (i
consecin#ele lor, descrcare
catecolaminic
5menoree, dismenoree,
ipoglicemie
Gipertiroidism, tulburri de
dinamic se4ual
Neros .remor =efalee, epilepsie func#ional,
iperstezii
Jigren
*enital 2ecre#ii ale mucoaselor, erec#ie +mpoten#, frigiditate, vaginism,
sterilitate
7varit sclerocistic, fibrom
=i#ual Aacrimi +nflama#ii
Cutanat /aloare, ro(ea#, nclzire, rcire /rurit )generalizat sau localizat
1 vulvar, anal*
Hrticarie, angioedem, eczeme,
pelad, psoriazis
@RL Jodificri ale vocii, nod n gt 5fonie, disfonie )mai frecvent*,
voce gtuit (i strnuturi n
salve, blocaj nazal!
;init spasmodic )vasomotorie*,
sindrom vertiginos
(ulburrile psihosomatice reprezint modi!i%"ri ample &i dura7ile )dar reersi7ile* ale pro%eselor
!i#iologi%e, ca urmare a unei st"ri de e.%ita$ie psi)i%" anormal", cu atributele unui 2/! Dup Ceiss, e4ist
urmtoarele %riterii de de!inire a unei tul7ur"ri psi)osomati%e0
- e4isten#a unor evenimente )stresante* n via#a bolnavului8
- demonstrarea faptului c (i la al#i indivizi, evoluia (+S respective poate fi influenat de aceste
condiii stresante8
- e4isten#a unei legturi specifice ntre un anumit tip de eveniment i un anumit ordin de
simptome somatice,
la care Iamandes%u adauga0
- proba terapeutic )la medica#ia psiotrop sau psioterapie* se soldeaz cu dispari#ia sau
atenuarea simptomelor respective!
Tul7ur"rile psi)osomati%e au un caracter funcional $i reversibil! 9le apar episodic la individul
sntos sau la bolnavii nevrotici, ori la bolnavul cu afec#iuni organice, n cazul 2/, iar la o repetare sau
intensitate crescut, ancoreaz n organicitate, n func#ie (i de terenul de organ!
/olile psi)osomati%e reprezint acele boli organice survenite la un individ cu un anume tip de
personalitate, determinate de o constela#ie de factori etiopatogenici, n rndul crora factorul psiogen joac
un rol important (i fiind condi#ionate obligatoriu de pree4isten#a unui teren de organ vulnerabil la ac#iunea
stresului psiic! 9le se caracterizeaz prin acuze subiective (i obiective somatice intricate, mai mult sau mai
pu#in, cu o simptomatologie psiic (i capabile de o reversibilitate morfofunc#ional (i clinic variabil din
care cauz </2 prezint adesea o evolu#ie relativ discontinu, n puseuri, pe un fond de acalmie clinic )mai
pu#in morfofiziopatologic* )+amandescu*!
TUL/URBRILE PSIH@S@MATICE /@LILE PSIH@S@MATICE
-e!ini$ie - tulburri func#ionale de cauz psiic
ample (i prelungite8
-reversibilitate total, dar ntrziat
<oli organice la un individ cu un
anume tip de personalitate,
condi#ionate de un teren de organ
vulnerabil la 2/!
Cara%teristi%i - cauzate de stresul psiic8 - au o baz organic8
$&
- manifestri e4presive ale emo#iilor
)Breud*8
- legtur evident ntre eveniment (i
simptome somatice8
- apar constant (i asemntor la mai mul#i
indivizi8
- prob terapeutic!
- coe4ist cu ./2 aprute la0
- acela(i organ lezat8
- alte organe8
- reversibilitate par#ial8
- evolu#ie relativ discontinu )n
pusee*
Instalare %ronologi%" a
le#iunilor
- stres psiic K ./2
- repetabile sau reversibile
- alterare organic K </2
- ireversibile
Model 7io,psi)o,so%io,
e%ologi% al 7olii < %u
relearea rolului etiologi% al
!a%torului psi)i%
- suprasolicitarea unor organe fragile8
- inserate ntr-un conte4t etiologic pluri-
factorial al principalelor boli contemporane
sau aprnd pe un teren somatic indemn
)reversibile, de regul*
- 'a%tori etiopatogeni%i0
5! /redispozi#ie )meiopragie* de
organ0 genetic, dobndit8
<! Bactori psiici (i factori specifici
organului afectat8
$! - evenimente de via#8
-determinan#i biologici (i fizico-
cimici8
- comportamente nocive pentru
sntate )fumat, sedentarism, droguri
etc!*
Comportamente no%ie
pentru s"n"tate+ %u
0r"d"%ini2 psi)i%e
- fumat, sedentarism, supra- alimenta#ie,
e4ces de alcool, cafea, droguri!
>! .ip comportamental0
5 1 boli coronariene, ulcer,
ipertensiune etc8
= 1 neoplazii, infec#ii cronice
=ulnera7ilitatea !a$" de
stresul psi)i%
@! /ersonalitate0
a* .rsturi de personalitate
accentuate8
b* 5le4itimie!
Jedicina tulburrilor (i bolilor psiosomatice a atras dup sine o viziune psiosomatic n medicin,
n ceea ce prive(te abordarea actului medical! 9a presupune o viziune integrativ asupra actului medical,
considerat dintr-o dubl perspectiv0 medi%al" propriu-zis (i psi)ologi%"!
@7ie%tiele acestei abordri0 centrarea demersului medicului pe pacient8 stabilirea, mpreun cu
pacientul, a planului terapeutic!
5bordarea psiosomatic presupune introducerea n cadrul e4amenului clinic, n special la nivelul
anamnezei, a unor elemente de inestiga$ie asupra rolului factorilor psiici n dinamica bolii )alturi de
ceilal#i agen#i etiologici*, dar (i dintr-o considerare atent a elementelor psiologice ale dialogului cu
bolnavul )Iamandes%u, $,,,*!
"n $,,D, Lu7an Plo##a+ Laedera%),Ho!mann+ ;naa%( &i -i%()aut, n lucrarea -edicul ca
medicament, concep o strategie de abordare psiosomatic pentru bolnavii cronici cu afec#iuni patologice
psiosomatice, ca (i pentru pacien#ii cu probleme de ordin psiologic, care se consider bolnavi (i a(teapt
vindecarea unor tulburrii somatice0
$$
a* Ealuarea psi)ologi%" a 7olnaului 0la prima edere2 )prima impresie*, care vizeaz0
- stabilirea contactului vizual cu bolnavul, inclusiv considerarea limbajului nonverbal8
- semnele e4terioare de boal8
- evaluarea strii emo#ionale a acestuia8
- trsturile dominante de personalitate0 dependen#ii, iniba#ii, agresivii, apaticii (i psiastenicii
)iperscrupulo(ii*, deoarece pentru fiecare categorie se poate adopta un comportament de
ntmpinare (i de rela#ionare ulterioar8
- modul de prezentare a simptomelor!
b* Ealuarea %ara%terului !un%$ional sau organi% al a%u#elor 7olnaului
- tulburri func#ionale aprute n cadrul unui stres psiic acut sau cronic )cu e4cese de alcool,
fumat, cafea, medicamente*8
- tulburri func#ionale somato-psiice )tulburri psiice de cauz somatic* secundare unei boli
ale crei acuze subiective sau obiective sunt ignorate8
- tulburri func#ionale coe4istnd cu tulburri organice ale bolii de baz (i aprute datorit
stresului psiic secundar, produs de acesta din urm8
c* Anali#a sistemati%" a psi)ologiei 7olnaului6
$! conduita de nt.mpinare antistres0
? climat rela4ant8
? asigurri verbale (i nonverbale8
? anamnez liber, centrat ulterior pe simptome!
>! este un pacient stresat/
? 5cut 1 stresul este cauza consulta#iei )centrat pe lini(tirea pacientului*8
? =ronic 1 simptomele acuzate sunt e4presia unui stres psiic cronic8
@! evaluarea psihologic a bolnavului prin anamnez!0
nivel intelectual (i statut socio-economic8
trsturi de personalitate afective dominante8
comportament:atitudini0 fa# de doctor )cooperant:permeabil*, fa# de profesie,
tip rela#ional8
sci# biografic E via# intim0
- comportament:atitudini8
- nivel de aspira#ii (i de posibilit#i )E raportul dintre ele*8
- sunt satisfcute cele @ nevoi psiologice )Ainton*0 afiliere, securitate pe
termen lung, noutateL
- domin motivele biologice sau socialeL
- via#a se4ual!
$>
Bactori de risc psiocomportamental0 fumat, alcool, sedentarism,
supraalimenta#ie, droguri8
'! conte't e'istenial stresant0
- actual8
- antecedente )n ultimele D luni* sau momente importante legate de mbolnviri8
- ierarizarea interven#iei factorului psiic n declan(area manifestrilor clinice
subiective (i obiective0 e4clusiv, alternativ cu al#i factori, sumativ8
- ponderea participrii stresului psiic0 minim, moderat, important8
C! rolul psihoterapiei 1 apelul la psiholog!
d* Rela$ionarea simptomatologiei 4sau a unei p"r$i din simptome5 %u stresul psi)i% (i ierarizarea
interven#iei acestuia n conte4tul plurietiologic al bolii!
e* Ini$ierea unor elemente de psi)oterapie de sus$inere.
$@