Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE I NGI NERI E


Specializare:Inginerie Economic in Domeniu Mecanic
Proiect la disciplina Analiz Financiar
ANALIZ FINANCIAR -ECONOMIC
N ORGANIZAIA S.C. MIDPET S.R.L.
RM.VLCEA


NDRUMTOR STUDENT
Prof.Univ. ORANU
REMUS PETRU
BUTNESCU I.E.D.M. G.R. 431/3
SCURT PREZENTARE A SOCIETII


S.C. MIDPET S.R.L. are ca principal activitate construcii de cldiri si lucrri de
geniu civil.
Sediul social ar firmei este n localitatea Rm. Vlcea, Strada M. Basarab, Nr.27,
Judetul Vlcea, Telefon 0350-408628.
Pe baza datelor din bilan si contul de profit si pierdere din data de 31.12.2007
am fcut o analiza economico-financiar a societii.
Analiza, in esena, presupune descompunerea fenomenului su a procesului
economic in elemente ct mai simple, depistarea factorilor, stabilirea relaiilor de
cauzalitate dintre fiecare factor si fenomenul analizat pe de o parte, ct si dintre diferiii
factori care acioneaza asupra acestuia, a legilor care guverneaza aceste relaii, a
cuantificarii influenelor diferitelor elemente sau factori asupra fenomenului analizat, iar
pe baza rezultatelor analizei elaborarea unei straegii de urmat.
La nivelul firmei analiza economico-financiar reprezint un instrument necesar
lurii deciziilor. Astfel in urma analizei se identific punctele forte sau slabe, cauzele
care au dus la aceast situaie si in concordan cu legile economice, elaborarea unor
programe prin care s se asigure redresarea situatiei economico-financiare sau
pstrarea celei existente.
Principalii indicatori analizai sunt: fondul de rulment net, necesarul de fond de
rulment net, trezoreria neta, fondul de rulment global, necesarul de fond de rulment
global, ratele de structur, solvabilitate, vitezele de rotaie, soldurile intermediare de
gestiune, rentabilitate, riscul de faliment, marea patrat.
BILAN SIMPLIFICAT


ACTIV PASIV
Active imobilizate

1.977.665 Capital permanent:
Capital propriu
Din care provizii
ptr.rate i chelt.
Datorii pe ter. lung
2.133.602
1.946.405
262.862
187.197
Active circulante:
Stocuri
Creante
Investitii fin pe t scurt
Disponibilitati
Chelt. Inreg. In avans
1.116.307
235.690
381.139
-
494.416
5.062
Datorii pe ter. scurt
Credite bancare
Venituri inreg. In
avans
960.370
-
-
TOTAL ACTIVE 3.093.972 TOTAL PASIV 3.093.972
A. Fondul de rulment servete pentru a msura condiiile echilibrului financiar
care rezult din confruntarea dintre lichiditatea activelor pe termen scurt si exigibilitatea
pasivelor pe termen scurt. La o anumit dat, el reprezinta si excedentul activelor pe
termen scurt asupra pasivelor pe termen scurt. Pentru unele intreprinderi fondul de
rulment desemneaz fondul de cas, suma disponibil pentru asigurarea continuitaii
plailor curente.
1. Fondul de rulment net reprezint partea din capitalul permanent care poate fi
utilizat pentru finanarea activelor circulante, adic excedentul de capital permanent
fat de activele imobilizate sau excedentul activelor circulante cu lichiditai pe termen
mai mic de un an, fa de datoriile cu exigibilitate pe termen mai mic de un an.

FRN =Capital permanent - Active imobilizate
FRN = 2.133.602 - 1.977.665 = 155.937
Activele imobilizate sunt finanate integral din capitalul permanent si mai rmn
155.937 lei pentru alte finanri.
FRN =Active circulante - Datorii pe termen scurt
FRN = 1.116.307 - 960.370 = 155.937
datoriile pe termen scurt sunt finanate integral din activele circulante si mai rmn
155.937 lei pentru alte finanri.

2. Necesarul de fond de rulment este un element de activ si reprezint activele
circulante care trebuie s fie finanate din fondul de rulment.
NFRN =(Active circulante - (disponibilitai bneti+inv fin pe t scurt)) -
(Datorii pe t scurt - credite bancare)
NFRN = (1.116.307 - (494.416 + 0)) - (960.370 - 0) = -338.479
3. Trezoreria neta este parte din fondul de rulment care depaete nevoia de fond de
rulment, constituie activele circulante lichide, care staioneaza intre doua rotaii.
TN = (investiii financiare pe termen scurt +disponibiliti bnesti) -
credite bancare
TN = (0 + 494.416) - 0 = 494.416
TN =FRN - NFRN
TN = 155.937 - (-338.479) = 494.416

BILAN FUNCIONAL

NEVOI RESURSE
Nevoi permanente 2.427.348 Resursa permanenta 2.583.285
Nevoi temporare 621.891 Resursa temporara 960.370
Trezoreria activa 494.416 Trezoreria pasiva 0
Total nevoi 3.543.655 Total resurse 3.543.655


1. Fondul de rulment global se calculeaz pe baza bilanului funcional.

FRG =resurse permanente - nevoi permanente
FRG = 2.583.285 - 2.427.348 = 155.937
2. Nevoia de fond de rulment global

NFRG =nevoi temporare - resurse temporare
NFRG = 621.891 - 960.370 = -338.479
3. Trezoreria net este parte din fondul de rulment care depete nevoia de fond de
rulment, constituie activele circulante lichide, care staioneaza intre doua rotaii.

TN = trezoreria activ - trezoreria pasiv
TN = 494.416 - 0 = 494.416
TN =FRG - NFRG
TN = 155.937 - (-338.479) = 494.416
B. Ratele de structur (analiza pe vertical)

ACTIV PASIV
Active imobilizate: 1.977.665 Capital permanent:
Capital propriu:
Proviz.ptr.riscuri i
chelt.
Datorii pe t. lung
2.133.602
1.946.405
262.862
187.197
Active circulante:
Stocuri
Creane
Disponibilitai
Chelt. Inreg. In avans
1.116.307
235.690
381.139
494.416
5.062
Datorii curente:
Venit. inreg. n avans
960.370
0
TOTAL ACTI V 3.093.972 TOTAL PASI V 3.093.972
Datorii totale = datorii pe termen lung + datorii curente = 187.197 + 960.370 =
1.147.567
1. RATELE DE STRUCTUR ALE ACTIVULUI

a) Rata activelor imobilizate =(active imobilizate / total active) x 100
RAI = (1.977.665 / 3.093.972) x 100 = 63,92%
Activele imobilizate reprezint 63,92% din total active.
b) Rata activelor circulante =(active circulante / total active) x 100
RAC = (1.116.307 / 3.093.972) x 100 = 36,08
Activele circulante reprezint 36,08% din total active.
Rata stocurilor =(stoc / total active) x 100
Rs = (235.690 / 3.093.972) x 100 = 7,62%
Stocurile reprezint 7,62% din total active.
Rata creanelor =(creante / total active) x 100
Rc = (381.139 / 3.093.972) x 100 = 12,32%
Creanele reprezinta 12,32% din total active.
Rata disponibilitilor bneti = (disponibiliti bneti / total active) x 100
RDB = (494.416 / 3.093.972) x 100 = 15,98%
Disponibilitile bneti + investiiile financiare pe termen scurt reprezint 15,98%
din total active.
Rata cheltuielilor inregistrate in avans =(cheltuieli inreg. in avans / total active)
x 100
RCA = (5.062 / 3.093.972) x 100 = 0,16% cheltuielile inregistrate in avans reprezint
0,16% din total active.
2. RATELE DE STRUCTUR ALE PASIVULUI
a) Rata stabilitii financiare =(capital permanent / total pasiv) x 100
Rsf = (2.133.602 / 3.093.972) x 100 = 68,96% capitalul permanent reprezint 68,96%
din total pasive.
b) Rata autonom. Financ. globale =(capital propriu / total pasiv) x 100
Rafg = (1.946.405 / 3.093.972) x 100 = 62,91% capitalul propriu reprezint 62,91%
din total pasive.
Rata autonomiei la termen =(capital propriu / capital permanent) x 100
Rat = (1.946.405 / 2.133.602) x 100 = 91,23% capitalul propriu reprezint 91,23% din
capitalul permanent.
Rata de indatorare la termen =(datorii pe termen lung / capital permanent) x 100
Rit = (187.197 / 2.133.602) x 100 = 8,77% datoriile pe termen lung reprezint 8,77%
din capitalul permanent.
Rata indatorarii globale =(datorii totale / total pasiv) x 100
Rig = (1.147.567 / 3.093.972) x 100 = 37,09%
Datoriile totale reprezint 37,09% din total pasiv.

C) Lichiditatea se refer la proprietatea elementelor patrimoniale de
a se transforma in bani, aceasta putnd fi i un criteriu de grupare a
posturilor in bilan.
1. Lichiditate global =active circulante/ datorii curente
Lg = 1.116.307 / 960. 370 = 1,16
Datoriile curente sunt acoperite de 1,16ori pe seama activelor circulante.
2. Lichiditatea redus =(active circulante - stocuri) / datorii curente
Lr = ( 1.116.307 - 235.690) / 960.370 = 0,92
Datoriile curente sunt acoperite de 0,92 ori pe seama activelor circulante mai puin
stocuri.
3. Lichiditate imediat = Lichiditai / Datorii curente
Li = 494.416 / 960.370 = 0,51
Datoriile curente sunt acoperite de 0,51 ori pe seama lichidittilor.
D) Solvabilitatea reprezint capacitatea firmei de a face fa
obligaiilor sale bneti, respectiv de a-i onora plaile la termenele
scadente.
1. Solvabilitate patrimonial =capital propriu / total pasiv
Sp = 1.946.405 / 3.093.972 = 0,63
Capitalul propriu reprezint 63% din total pasiv.
2. Solvabilitate financiara =total activ / datorii totale
Sf = 3.093.972 / 1.147.567 = 2,70
Total patrimoniu acoper datoriile totale de 2,70ori.

E) Analiza vitezelor de rotaie sintetizeaz aspecte legate de
desfurarea procesului de aprovizionare si producie, de reducerea
costurilor, scurtarea ciclului de producie i a perioadei de desfacere
i incasare a produciei.
Cifra de afaceri = 6.839.627 lei
Numarul de zile scurs de la inceputul anului (T) = 360 zile
1. Viteza de rotatie a activelor circulante

Numrul de rotaii = cifra de afaceri / active circulante
Nr = 6.839.627 / 1.116.307 = 6,13
n acest an activele circulante s-au rotit de 6,13ori.
Durata unei rotaii = (active circulante / cifra de afceri) x numar de zile
Dr = (1.116.307 / 6.839.627) x 360 = 58,76 zile
O rotaie completa a activelor circulante are loc in medie in 58,76 zile.
2. Viteza de rotaie a stocurilor

Numrul de rotaii = cifra de afaceri / stocuri
Nr = 6.839.627 / 235.690 = 29,02
n aceste an stocurile s-au rotit de 29,02ori.
Durata unei rotaii = (stocuri / cifra de afceri) x numar de zile
Dr = (235.690 / 6.839.627) x 360 = 12,41 zile
O rotaie complet a stocurilor are loc in medie in 12,41 zile.
3. Viteza de rotatie a creantelor
Numrul de rotaii = cifra de afaceri / creante
Nr = 6.839.627 / 381.139 = 17,95
n acest an creanele s-au rotit de 17,95 ori.

Durata unei rotaii = (creane / cifra de afaceri) x numr de zile
Dr = (381.139 / 6.839.627) x 360 = 20,06 zile
Durata medie de incasare a crenelor este de 20,06 zile.
4. Viteza de rotaie a disponibilitilor bnesti
Numrul de rotaii = cifra de afaceri / disponibilitati banesti
Nr = 6.839.627 / 494.416 = 13,83
n acest an disponibilitile bneti s-au rotit de 13,83 ori.
Durata unei rotaii = (disponibilitai bneti / cifra de afaceri) x numar de zile
Dr = (494.416 / 6.839.627) x 360 = 26,02 zile
O rotaie complet a disponibilitilor bneti are loc in medie in 26,02 zile
5. Viteza de rotaie a datoriilor
Numrul de rotaii = cifra de afaceri / datorii totale
Nr = 6.839.627 / 1.147.567 = 5,96
n acest an datoriile totale se rotesc de 5,96 ori.
Durata unei rotaii = (datorii totale / cifra de afaceri) x numrul de zile
Dr = (1.147.567 / 6.839.627) x 360 = 60,40 zile
O rotaie complet a datoriilor totale are loc in medie in 60,40 zile.
6. Viteza de rotaie a datoriilor comerciale
Numrul de rotaii = cifra de afaceri / datorii comerciale
Nr = 6.839.627 / 537.132 = 12,73
n acest an datoriile comerciale se rotesc de 12,73 ori.Durata unei rotatii = (datorii comerciale / cifra de afaceri) x numarul de zile
Dr = (537.132 / 6.839.627) x 360 = 28,27 zile
Durata medie de plata a furnizorilor este de 28,27 zile.
F) TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Vanzari marfuri (707) 40.716
(-) costul marfurilor vandute (607) 36.818
(=) marja comerciala (A) 3898
Prod.Vand.(701,702,703,704,705,706,707,708) 6.798.911
(+) productia stocata -
(-) productia stocata 276.840
(+) productia imobilizata (72) -
(=) productia exercitiului (B) 6.522.071
Productia exercitiului 6.522.071
(+) marja comerciala 3.898
(-) consumul de la terti-intermediar (60,61,62) 3.868.847
(=) valoarea adaugata (C) 2.657.122
Valoarea adaugata 2.657.122
(+) subventii pentru exploatare (74) -
(-) impozite si taxe (63) 26.676
(-) cheltuieli cu personalul (64) -
(=) excedentul brut al exploatarii (D) 2.630.446
Excedentul brut al exploatarii 2.630.446
(+) venituri din provizioane de
exploatare(781)
-
(+) alte venituri din exploatare (75) -
(-) chel privind amortizarile si proviz. (681) -
(-) alte chelt. Din exploatare (65) -
(=) rezultatul exploatarii (E) 2.630.446
Rezultatul exploatarii 2.630.446
(+) venituri financiare (**) 34.251
(-) cheltuieli financiare (**) 25.096
Rezultatul financiar 9.155
(=) rezultatul curent (F) 2.639.601
Venituri exceptionale (77) -
(-) cheltuieli exceptionale (67) -
(=) rezultatul exceptional (G) -
Rezultatul curent 2.639.601
(+) rezultatul exceptional -
Rezultatul brut (H) 2.639.601
Rezultatul brut 2.639.601
(-) impozit pe profit 156.911
(=) rezultatul net al exercitiului (I ) 2.482.690

G) Rentabilitatea reprezint o dimensiune important a unui
diagnostic financiar. Sub aspect economic, beneficiul unei
intreprinderi este generat de rata rentabilitii tuturor fondurilor
investite.
1. Rentabilitatea comercial =profit din exploatare / cifra de afaceri x 100
Rc = 972.926 / 6.839.627 x 100 = 14,22
La o cifr de afceri de 100 de lei se obin 14,22 lei profit de exploatare.
1. Rentabilitatea comerciala =profit brut / cifra de afaceri x 100
Rc = 982.081 / 6.839.627 x 100 = 14,36
La o cifr de afaceri de 100 de lei se obin 14,36 lei profit prut.
1. Rentabilitatea comerciala =profit net / cifra de afaceri x 100
Rc = 825.170 / 6.839.627 x 100 = 12,06
La o cifr de afaceri de 100 de lei se obin 12,06 lei profit net.
1. Rentabilitatea comercial =excedentul brut de exploatare / cifra de afaceri x
100
Rc = 2.630.446 / 6.839.627 x 100 = 38,46
La o cifr de afaceri de 100 de lei se obin 38,46 lei excedent brut de exploatare.
2. Rentabilitatea economic =profit din exploatare / total active x 100
Re = 972.926 / 3.093.972 x 100 = 31,45
Utilizand 100 de lei active patrimoniale se obin 31,45 lei profit din exploatare.
2. Rentabilitatea economic =profit brut / total active x 100
Re = 982.081 / 3.093.972 x 100 = 31,74
Utiliznd 100 de lei active patrimoniale se obin 31,74 lei profit brut.


2.1. Rentabilitatea economic =profit net / total active x 100
Re = 825.170 / 3.093.972 x 100 = 26,67
Utiliznd 100 de lei active patrimoniale se obin 26,67 lei profit net.
2.1. Rentabilitatea economic =excedentul brut de exploatare / total active x 100
Re = 2.630.446 / 3.093.972 x 100 = 85,02
Utiliznd 100 de lei active patrimoniale se obin 85,02 lei excedent brut de
exploatare.
3. Rentabilitatea financiara =profit net / capital propriu x 100
Rf = 825.170 / 1.946.405 x 100 = 42,39
La 100 de lei capital propriu utilizat revine 42,39 lei profit net.
H) Analiza riscurilor (de faliment) este o metod de caracterizare
a strii de sntate a firmei, respectiv poziia pe care o ocup fa de
situaia critic la intrarea in zona de faliment (riscul de faliment).
Modelul ALTMAN
Z = 3,3 * X1 + 1*X2 + 0,6*X3 + 1,4*X4 + 1,2*X5
X1 = rata rentabilitii economice =(profit brut / total active) / 100
X1 = 0,32
X2 = viteza de rotaie a activelor =cifra de afaceri / total activ
X2 = 2,21
X3 = autonomia financiar =capital propriu / datorii totale
X3 =1,70
X4 =rata profitului reinvestit =profit reinvestit / total active
X4 = 0,27
X5 =rata activelor circulante =active circulante / total active
X5 = 0,36

Punctajul Z =3,3*0,32 +1*2,21 +0,6*1,70 +1,4*0,27 +1,2*0,36 =5,0821 3 riscul
de faliment al acestei firme este aproape inexistent deoarece:
- daca Z 0; 1,8 - rezulta ca firma este aproape de faliment;
- daca Z (1,8; 3 - riscul de faliment este destul de redus, firma are dificultati
financiare temporare;
- daca Z este peste 3 - riscul de faliment este aproape inexistent.
I) Marea patrata (dupa George Balaye)

1. Lichiditate general = (active circulante / total activ) x 100
Lg = (1.116.307 / 3.093.972) x 100 = 36%
Activele circulante reprezint 36% din total patrimoniu.
2. Independenta financiara = (capital permanent / total pasiv) x 100
If = (2.133.602 / 3.093.972) x 100 = 69%
Capitalul permanent reprezint 69% din total pasiv.
3. Fond de rulment net = capital permanent - active imobilizate
FRN = 2.133.602 - 1.977.665 = 155.937
Exist active circulante in valoare de 155.937 lei finanate din capitaluri permanente.
4. Rata fondului de rulment net = (fond de rulment net / total activ) x 100
RFRN = (155.937 / 3.093.972) x 100 = 5%
5% din activele circulante sunt finanate din capital.