Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL 1 nceptori ( A0 Beginner)

Durata (n ore de pregtire): 30 de ore


Total, din care: 20 - instruire practic
10 - laborator
Nr.
crt
.
!"#$T$N%$
&#$'('$
!N%'N)T
T$"*T'
"$T!D$+ (!,"$ D$
*T'-'T*T$
"'./!*$ D$
'N&T,)',$,
"*T$,'*/$ D$
0N-1%*,$
,'T$,'' D$
#$,(!,"*N%1
1 & dob2ndeasc
capacitatea de a recepta
3esa4ele orale, de a
n5elege 6i de a se
e7pri3a
Introducere.
Forme de
prezentare
(or3e de salut
$le3ente de 8onetic
Verbul to be
Numerele de la 0-20
Pronumele personal i cel
demonstrativ
Articolul
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
(or3ulare cu date
personale
* saluta
* ini5ia un sc;i3b
9erbal
2 & identi8ice 6i s
solicite in8or3a5ii
& descrie
Viaa mea i
familia mea
Adjectivul posesiv
Numerele de la 20-100
<ilele spt32nii
* cere 6i a da in8or3a5ii
despre 8a3ilie 6i locul de
3unc
* descrie persoane
#r5ile corpului
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
Discu5ii
* 9orbi despre lucruri
pre8erate
* descrie o persoan
3 & e7pri3e g2nduri 6i
senti3ente n scris sau
oral (ascultare, 9orbire,
citire, scriere)
Cltorii *d4ecti9e pentru descrierea
unui loc
,edactarea unui e3ail si3plu
Pluralul substantivului
%ri 6i na5ionalit5i
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
Te7te scurte
* purta o con9ersa5ie
tele8onic
= & dob2ndeasc abilit5i In ora "2ncare 6i butur. #re5uri 'nregistrri audio-9ideo * cere 6i a da
de n5elegere 6i
producere de 3esa4e
orale sau scrise
How much
>aine 6i culori
* cere 6i a da in8or3a5ii
despre pre5uri
-erbul !an
Prepo"i#ii de loc
,ecapitulare
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
Dialoguri
(i6e de lucru
in8or3a5ii despre o
anu3it loca5ie
? & dob2ndeasc
capacitatea de a recepta
3esa4ele orale, de a
n5elege 6i de a se
e7pri3a
Oameni i
locuri
$here is % there are
* cere 6i a da in8or3a5ii
despre un loc
&ome' a lot o(
)rre*ular plurals
Possessive+s
$impul pre"ent simplu
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
Te7te scurte
* cere 6i a da
in8or3a5ii despre un
prieten
* relata acti9it5i :ilnice
@ & e7pri3e opiniile
&a deprind sensul
global al unui 3esa4
audiat
Ocupaii $7pri3are ti3pului
* ncepe 6i a continua o
con9ersa5ie
.oburi 6i acti9i55i
* redacta o scrisoare
$impul pre"ent continuu
)mperativul' adverbe de
(recven#,
/unile anului
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
#re:entri scurte
(i6e de lucru
* 9orbi despre 4oburi
A & de:9olte capacit5i
de receptare oral, de
e7pri3are oral, de
3e3orare
Activiti.
Timpul liber
-erbele li-e' love' hate . in*
pentru pre8erin5e
*d4ecti9e pentru descrierea
unei acti9it5i
-ebul have
/ould li-e
*cti9it5i casnice
asa 6i 3obil. #r5ile unei
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
Nara5iuni
(i6e de lucru
* e7pri3a pre8erin5e
* descrie casa sau
aparta3entul
case
,ecapitulare
B & de:9olte capacit5i
de receptare oral, de
e7pri3are oral, de
3e3orare
Povestiri Trecutul 9erbului to be
!cupa5ii
Descrieri de e7perien5e
"2ncare
$impul trecut simplu
!an-!ould 0ou1)
* cere per3isiunea de a 8ace
ce9a
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
(i6e de lucru
* 9orbi despre o
e7perien5 din trecut
C & e7pri3e g2nduri 6i
senti3ente n scris sau
oral (ascultare, 9orbire,
citire, scriere)
Timpul i
vremea
2oin* to
#lanuri de 9iitor
$impul viitor simplu
-re3ea
* redacta o scrisoare
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
* e7pri3a planuri de
9iitor
* 9orbi despre
9acan5ele din 9iitor
10
& dob2ndeasc
capacitatea de a recepta
3esa4ele orale, de a
n5elege 6i de a se
e7pri3a
ediul
!ncon"urtor
-erbele should' must' can'
ma0
#rote4area 3ediului
* da s8aturi
,eguli
* e7pri3a o obliga5ie, o
per3isiune
,ecapitulare
'nregistrri audio-9ideo
#re:entri orale
Te7te cu i3agini
(i6e de lucru
* da sau a re8u:a un
s8at
* e7pri3a o obliga5ie