Sunteți pe pagina 1din 30

1. Sistema de indicatori ce caracterizeaz programa de producere i vnzri.

Analiza dinamicii i ndeplinirii sarcinii trasate a indicatorilor de volum ai


programei de producere i vnzri.
PR
MC
SP


AVO
CA-cifra de afaceri ( de fapt este=VV)
VV-volumul vanzarilor
VAO-venit din activit. operationala
VAI-venit din activit. de investitii
VAF- venit din activit financiara
VEx-venit exceptional
PR-productie realizata (produsa)
MC-marfuri comercializate
SP-servicii prestate
AVO-alte venituri operationale
VPF valoarea productiei fabricate

1. CA=VAO+VAI+VAF+VEX
2. VAO=VV+AVO=PR+MC+SP+AVO
3. VV=PR+MC+SP
4. PR=Costu total+Profit global
pr= Chelt. materiale+teri+remunerare+profit+uzura
PR=Chelt. materiale i cu terii+VA


Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ lei % lei %
1. CA 100 100
1.1 VAO
1.2 VAI
1.3 VAF
CA
VAO VEx

VAF

VAI

VV
Pretul se constituie din:


)
2. Analiza structural a programei de producere dup sortimente, structur i
ritmicitate
Sursa informaionala: Raport financiar-Formularul 2 Anexa nr. 5.
!!!Se analizeaz conform tabelelor

Pn-1 anul precedent
Pn an curent
% -pondere
Abatere absolut = (Pn) (Pn-1)
Abatere relativ = (Pn) / (Pn-1)Indicatori Pn-1 Pn
Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
1. VAO 100 100
1.1 VV
1.2 AVO

Analiza dupa structura si sortiment
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ lei % lei %
1. VV 100 100
1.1 PR
1.1.1 cabernet
1.1.2 savignon
...etc.
1.2 MC
1.2.1 divinuri
Profit
Uzura
Remunerare
Cheltuieli cu tertii
Cheltuieli
materiale
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ lei % lei %
1. CA 100 100
1.1 VAO
1.2 VAI
1.3 VAF
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ lei % lei %
1. CA 100 100
1.1 VAO
1.2 VAI
1.3 VAF
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ lei % lei %
1. CA 100 100
1.1 VAO
1.2 VAI
1.3 VAF


Cost
VA (valoare adugat)
...etc.
1.3 SP
1.3.1
transport

...etc.

Analiza ritmicitatii
Sursa datelor este formularul financiar 1P (productia), randul 810, 821.
Se efectueaza transferul VPF din preturi curente in preturi comparabile:
Anii VPF in preturile anului precedent Ritmul de sporire
Pn-1, lei Pn, lei
2012 x y =y/x
2013 a b =b/a
2014 c d
...
Se completeaza urmatorul tabel:
Indicatori 2011 2012 2013 2014
Ritm de spor. fata
de an. de baza
(2011)
100% =
VPF pret. an. 2004 x lei =x*(y/x) =( x*(y/x))*( b/a) ...
Ritm de spor. fata
de an. prec.
100% y/x =b/a ...
VPF in pret.
curente
x a c ...
Ritm. de spor. fata
de an. prec.
100% a/x c/a ...

In baza rezultatelor din tabel se formuleaza concluzii.

3. Analiza structural a vnzrilor dup piee de desfacere, clieni, vrsta
produselor.
Analiza pe piate:
Indicatori Pn-1 Pn
Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
1. VV 100 100
1.1 piata 1
1.2 piata 2
...

Similar se face si cu analiza pe clienti si pe varstele produselor.
4. Analiza calitii produciei
Analiza vanzarilor produselor pe tipuri de calitate:
Indicatori Pn-1 Pn
Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
1. VV 100 100
1.1 calitatea
superioara

1.2 calitatea
grad. 1

...

5. Evidenierea rezervelor de cretere a volumului de producere i vnzri.
n procesul analizei activitatii intreprinderii apare necesitatea evaluarii rezervelor
existente pentru sporirea VV fara investiri suplimentare. Printre conditiile principale ce
dimensioneaza volumul activitatii operationale (VAO), in primul rand se evidentiaza CP
(capacitatea de productie). CP reflecta volumul max. posibil al productie care
intreprinderea poate produce cu conditia folosirii depline a mijloacelor de productie.
In procesul analizei se determina urmatorul raport:

In analiza e bine sa se tina contu de specificul activitatii (industrie, comert, servicii etc.)
Acest raport de corelatie se calculeaza in baza datelor din :
Anexa la Raportul de profit si pierderi
Raport statistic CP Balanta capacitatilor de productie.
Cu cat acest raport este mai scazut, cu atat mai considerabile sunt rezervele pt. VV.
Aceste calcule sunt necesare proprietarilor reali si investitorii potentiali.
Nivelul corelatiei dintre VV si CP se examineaza in concordanta cu gradul de folosire a CP
si gradul de comercializare a productiei fabricate.

Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absoluta
1. 2. 3.
1. CP medie anuala
2. VPF in pret. curente
3. VV in pret curente
4. Grad. de folosire a CP, % r.2/r.1*100
5. Grad de comercializare a PF, % r.3/r.2*100
6. Raport dintre VV si CP, % r.3/r.1*100
6. Analiza disponibilului de mijloace fixe: dinamica, structura, micarea i starea
funcional.
Aprecierea componenei i structurii MF (mijloacelor fixe) n dinamic:
Datele de iau din Raportul financiar Existenta si miscarea MF
Indicatori Pn-1 Pn
Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
Cldiri
Construcii
Instrumente
de
transmisie

Utilaj
Mijloace de
transport

Altele
Total MF 100 100

Componena i structura poate fiapreciat n funcie de citeriul de grupare ales:
dup omogenitate;
gradul de participare n procesul de producie;
vechimea de exploatare;
locul amplasrii;
gradul de uzura;
marca;
nivelul de mecanizare
etc.
Micarea MF reprezint intrarea i ieirea din uz a MF( )


( )

Micarea total=


Starea functionala poate fi apreciata cu ajutorul gradului de uzura si de utilitate.
Analiza consta in calcularea indicatorilor de miscare si starea functionala a MF si compararea lor
cu diferite baze de comparatie.
7. Analiza eficienei utilizrii mijloacelor fixe: metode de calcul, aprecierea n
dinamica, descompunerea pe factori de influen, apreciere factorial
Eficienta MF se masoara cu ajutorul urmatoarelor indicatori:


cati lei de MF obtinem la 1 elu de PF; rezultatul mai mic ca 1 se considera unul pozitivAnaliza consta in calcularea indicatorilor de eficienta si compararea cu diferite baze de
comparatie. Indicatorii se calculeaza pentru total mijloace fixe sau pe grupe de mijoace fixe.
Descompunerea pe factori de influenta:


1.


2.


3.


4.Se analizeaza conform tabelului:
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ
VPF
Valoare amedie a MF
Valoare amedie a MFA8. Totalizarea rezervelor de sporire a eficienei utilizrii mijloacelor fixe.


cati lei de MF obtinem la 1 elu de PF; rezultatul mai mic ca 1 se considera unul pozitiv
Se analizeaza conform tabelului:
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ
VPF
MF
9. Analiza asigurrii ntreprinderii cu resurse materiale. Evaluarea consumurilor
specifice de materiale, stocurilor de materiale.
Resursele materiale pot fi analizate conform datelor urm[toarelor surse>
Planul de afaceri: compartimentul Asigurarea afacerii
Raportul statistic 1P (productie)
Raportul statistic 5C (consumuri si cheltuieli)
Situatia privind miscarea valorilor materiale
Fisa de evidenta a materialelor
Calculatii planificate a consumurilor materiale
Contracte de apropvizionare.
Se analizeaza conform tabelului:
Indicatori Pn-1 Pn Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
Materii prim, materiale
auxiliareMateriale de
constructie, pt
reparatii

Combustibil
Energie electrica
Energie termica
Apa
altele
Total consumuri si
cheltuieli materialeConsumuri si cheltuieli
totale

100 100

Ponderea consumuri
lor si cheltuielilor
materiale in total
consumuri si cheltuieli
In formilarul 5C consumurile materiale sunt acumulate dupa principiul de omogenitate a lor si
nu se tine cont de locul aparitiei lor.
Prezinta interes de a aprecia gradul de asigurare cu RM (resurse materiale)
Coeficientul de acoperire cu contracte incheiate=RM contractate/ RM necesare
Coeficientul de asigurare cu RM=RM achizitionate/RM necesare
Coeficientul de indeplinire a obligatiilor = RM achizitionate/ RM contractate
Tipul de
materiale
Programat Efectiv conform
contractului
Coeficientul
de
acoperire
cu
contracte
incheiate
Coeficientul
de
asigurare
cu RM
Coeficientul
de
indeplinire
a
obligatiilor
A
B
C
...

Consumurile materiale utilizate la fabricarea productiei poate fi supus unei analize factoriale
sub influenta a 3 factori:
Cantitatea de produse finite in unitati fizice
norma de consum
pretul la materiale
Cauzele nerespectarii normelor de consum>
invechirea fizica si morala a utilajului
nivelul tehnologiei utilizate
calitatea materiei prime
disciplina de munca, inclusiv fraudele
nerespectarea programului dupa timp si continut
10. Analiza eficienei utilizrii resurselor materiale: metode de calcul,
aprecierea n dinamica, descompunerea pe factori de influen, apreciere
factorial
Eficienta utilizarii resurselor materiale (RM) se masoara cu ajutorul:
- Randamentului RM
Randamentul RM=VPF/RM (cati lei productie fabricata aduce consumul unui leu de
resurse materiale)
- Dotarea resurselor materiale
Dotarea resurselor materiale=RM/VPF (cati lei consumam pt fabricarea unui leu de
productie fabricata)

Acesti idicatori pot fi calculati pt total RM sau pe grupe omogene de materiale. Analiza consta
in calcularea indicatorilor de eficienta si compararea lor cu diferite baze de comparatie. In
continuare se face analiza factoriala a indicatorilor de eficienta in functie de modelele de
descmpunere.
Randamentului RM= VPF/RM=(cantitatea*pretul mediu)/(cantitatea materiei
prime*consumul specific*pretul resurselor materiale)
Se analizeaza conform tabelului:
Indicatori Pn-1 Pn Abatere absolut Abatere relativ
Consumuri totale
de materiale

VPF
Randament
Dotarea


11. Totalizarea rezervelor de sporire a eficienei utilizrii resurselor materiale.

12. Analiza asigurrii ntreprinderii cu for de munc: dinamica, structura dup
diferite criterii de clasificare, circulaia.
Factorul uman reprezint coordonata esenial a dimensiunii i calitii activitii. Acest
factor se afl la baza potenialului de resurse materiale i financiare ale ntreprinderii.
Conexiunea dintre potenialul uman i performanele ntreprinderii o putem desprinde din
figura 3.4.
Variabile ale potenialului uman
Interne Exerne Convergente
Recrutarea Conjunctura
economic
Calificarea
Formarea Piaa muncii Specializarea
Remunerarea Nivelul
tehnologic
Vechimea n
munc
Promovarea Organizarea
sindical
Experiena
anterioar
Motivarea Cadrul familial Vrsta, sexul
Condiiile de
munc
Cultur i sistem Naionalitatea
Relaiile sociale de valori Poziia ierarhic
t
Comportamentul
salariailor


Atitudinea fa de munc
Concordana cu obiectivele ntreprinderii
Coeziunea personalului
Absenteismul
Mobilitatea
Conflictele de munc
Performanele economico-financiare i imaginea ntreprinderii
Rezultatele
tehnico-economice Rezultatele financiare Imaginea ntreprinderii

calitativ a ncadrrii n ntreprindere a personalului necesar, dinamica i structura
acestuia. Pentru reflectarea cantitativ a dimensiunii potenialului uman se utilizeaz indicatorii:
- numrul scriptic de salariai, care cuprinde totalitatea personalului existent n evidena
unitii (ntreprinderii), n baza unui contract sau a unui document generator de drepturi i
obligaii
pentru ambele pri;
- efectivul scriptic (numrul de personal prezent la lucru), la un moment dat, indiferent
de
timpul de lucru efectiv;
- numrul mediu scriptic (lunar, trimestrial, anual) care caracterizeaz prezena n
unitate a personalului, n raport cu durata calendaristic a perioadei luate n calcul; numrul
maxim (Nmax) de salariai, adic limita superioar n cadrul creia se poate nscrie
ntreprinderea n funcie de volumul de activitate i de productivitatea muncii.
Analiza cantitativ a asigurrii cu potenial uman se face pe aa categorii de personal ca:
personal operativ i personal de administraie i conducere.
Creterea relativ a personalului operativ se apreciaz ca o tendin favorabil. Analiza
asigurrii cu potenial uman trebuie efectuat pe grupe de profesiuni, care i au rolul su n
desfurarea procesului de exploatare n anumite sectoare de activitate.
Structura resurselor umane. Analiza economic a potenialului uman are ca obiectiv, pe
lng dimensiunea cantitativ a potenialului uman i pe cea calitativ, exprimat prin gradul de
calificare a salariailor (muncitori, ingineri, tehnicieni).
mbuntirea calificrii constituie o necesitate obiectiv impus de creterea
complexitii activitii economice, diversificarea continu a gamei de producie, creterea
gradului de tehnicitate a acestora.
Acest coeficient se calculeaz pe grupe de profesiuni i evideniaz mutaiile calitative
ce au avut loc n calificarea personalului n timp i spaiu. Cu ct mrimea lui este mai apropiat
de categoria maxim de ncadrare, cu att situaia ntreprinderii este mai bun.
n afar de structurarea personalului dup gradul de calificare, n diagnosticul
potenialului uman, se mai iau n consideraie aa criterii de structurare, cum ar fi:
- vechimea n munc la ntreprindere conform creia personalul se poate structura n
urmtoarele grupe: sub 1 an, ntre 2-5 ani, ntre 6-10 ani, ntre 11-15 ani, peste 20 ani;
- vrsta personalului, care se poate grupa: pn la 30 de ani, ntre 31-40 ani, ntre 41-50
ani,
peste 50 ani;
- sexul, se face structurarea n funcie de natura activitii;
- modalitile de calificare, aici se impune structurarea personalului pe nivele de
pregtire
(superior, mediu, profesional) i pe categorii de personal.
Evaluarea comportamentului potenialului uman cuprinde aspecte privind:
- utilizarea timpului de munc disponibil;
- mobilitatea personalului;
conflictualitatea n relaiile de munc (indicatorii comportamentului individual).

Dupa componenta:
Nr.
Crt.
Categoria de
ncadrate
Pn-1
Pn
Prevzut Realizat
persoane % persoane % persoane %
1 Muncitori din care:
a. direct productivi
b. indirect productivi
c. deservire general

2 Personal tehnic i de
cercetare

3 Personal de conducere i
administraie

4 TOTAL PERSONAL
5 Cifra de afaceri mil. lei

Dupa vechimea in munca:
Vrsta Nr.
0 5 ani
5 10 ani
10 15 ani
15 20 ani
20 25 ani
25 30 ani
30 35 ani
35 40 ani
40 45 ani


13. Analiza utilizrii fondului de timp.
Utilizarea timpului de munc disponibil trebuie privit att sub aspect cantitativ al utilizrii
complete a unitilor de timp, ct i sub aspect calitativ al economisirii timpului cheltuit pentru
realizarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Pentru evidenierea acestor aspecte se folosesc
indicatorii (exprimai n zile sau om-zile):
- fondul de timp calendaristic;
- fondul de timp maxim disponibil;
- fondul de timp efect lucrat;
- fondul de timp neutilizat.
Folosirea timpului de munc se analizeaz pe baza balanei ntocmite n acest sens, care
cuprinde, pe de o parte, sursele totale de timp al unei perioade, iar pe de alt parte, modul de
utilizare a timpului disponibil, respectiv cauzele folosirii incomplete a acestuia.
Absenteismul poate fi generat de motive justificate: boal, accidente de munc,
maternitate i nejustificate (absene nemotivate).
Deci absenteismul permite numai o evaluare cantitativ a timpului de munc. Prezint
interes datorit consecinelor sale economice reflectate direct n gradul i modul de utilizare a
capacitilor existente i indirect n mrimea cheltuielilor i a rezultatelor.


14. Analiza eficienei utilizrii forei de munc: metode de calcul, aprecierea n
dinamica, descompunerea pe factori de influen, apreciere factorial
Analiza factoriala:
1. VPR = VPR*Q/Q = Q*VPR/Q = Q*P
2. VPR = VPR*Nm/Nm*Ns/Ns = Ns*VPR/Nm*Nm/Ns = Ns*Wm*P
3. VPR = VPR* Nm/Nm*M/M = Nm*M/Nm*VPR/M = Nm*F.t*Wm
4. VPR = VPR*MF/MF*MFA/MFA = MF*MFA/MF*VPR/MFA = MF *


5. VPR = VPR*Nm/Nm* MFA/MFA = Nm*MFA/Nm*VPR/MFA = Nm*In baza descompunerii in factori se completeaza tabelele pentru analiza si se fac concluzii

Indicatori planificat efectiv Abatere absolut Abatere relativ
VPF, tone
VPF, lei
VPR, lei
Ns, pers
Nm, pers
MF, lei
MFA, lei
M (manopera),
lei

(exemplul e cu cifre concrete pt a intelege cum are loc determinarea factorilor de
influenta)
Indicatori planificat efectiv Abatere absolut Abatere relativ
VPR, lei 1400 1750 350 125
Nm, pers 110 105 -5 95.455
F.t, zile 236.364 242.857 6.493 102.747
Wm, lei/ora 0.054 0.069 0.015 127.778
M, lei 26000 25500 -500 98.077

Observam care ar fi influenta unui factor (cu cat influenteaza VPR) daca acesta ar ramane
nu la nivelul planificat, dar la cel efectiv.

Balanta factorilor:
() ( ) ()*100%

r. Factorii de influenta
Rezulta
tul
VPR
calculul
influentei
Gradul
de
influent
a

N
m
Ft Wm schimbam cate un factor:

1. 11
0
236.36
4
0.05
4
1400 - - in primul rand nu facem nicio
schimbare, toate planificate
2. 10
5
236.36
4
0.05
4
1340.1
84
1340-1400 -59.816 2 de la planificate si unul de la
efectiv
3 10
5
242.85
7
0.05
4
1376.9
99
1376-
1340.184
36.815 1 de la planificate si 2 de la
efectiv
4. 10
5
242.85
7
0.06
9
1750 1750-
1376.999
373 toate de la efectiv
exemplu:

*100

*100

*100


15. Totalizarea rezervelor de cretere a eficienei utilizrii forei de munc.
Pentru determinarea rezervelor de crestere a eficientii utilizarii fortei de munca vezi mai sus
intrebarea 14 + se specifica care este rezerva de crestere aceasta consta in gradul de
influenta a factorului Nm (conform exemplului de mai sus , rezerva de majorarea VPR din
contul cresterii numarului de muncitori ar fi 59.816 mii lei).

16. Analiza cheltuielilor, costului la 1 leu producie marf (vnzri).
Aprecierea modificarii costurilor nu poate fi doar o evaluare in sine, e necesar de a vedea
care este modificarea volumului de productie. Se apreciaza pozitiv tendinta de reducere a
costurilor si negativ tendinta de crestere (relatia este valabila doar la 1 leu unitate de
produs).

Costurile se pot reduce din cauza:
- reducerii cantitatii
- red. nivelului de consum de resurse
- red. preturilor la resurse
Indicatorul general cu ajutorul caruia putem aprecia modificarea costurilor paralel cu
modificarea productiei este costul la 1 leu productie.

Cost la 1 leu prod. = Cost total/Productie totala.
Cu ajutorul acestui indicator se apreciaza eficienta utilizarii resurselor. Val. lui nu trebuie sa fie
mai mare decat 1 si se apreciaza poz. tendinta lui de scadere.
In dependenta de indicatorii de masura a costului sau a productiei vor fi luati in calcul, vor fi
respectiv urmatorii indicatori ai costului de prod.

Costul total la 1 leu PF = CT/VPF
Costul productiei la 1leu PF = CP/VPF
Cost total la 1 leu vanzari = CT/VV
Cost vanzarilor la 1 leu vanzari = CV/VV

Calcularea si aprecierea eficientei:
Indicatori planificat efectiv Abatere absolut Abatere relativ
Costul total la 1 leu PF
Costul productiei la 1leu PF
Cost total la 1 leu vanzari
Cost vanzarilor la 1 leu
vanzari


Analiza factoriala:
Costul productiei la 1leu PF = CP/VPF = (q*cost pe 1 unit) / (q*p) = (q*Cs*pretul
resurselor) / (q*p)

Se efectueaza balanta factorilor, intensitatea influentei si concluzii.

17. Analiza structurii i dinamicii costului de producie.
Analiza structurii costului de productie:
Indicatori Pn-1 Pn
Abatere
absolut
Abatere
relativ
lei % lei %
Consumuri materiale
Consumuri de retribuire a muncii
Consumuri indirecte
Costul total de productie 10
0
10
0
-

In dinamica vor fi reprezentati indicatorii pe o durata de mai multi ani s va fi observata tendinta
de crestere sau scadere.

18. Analiza cheltuielilor materiale i de munc directe.
Analiza consumurilor materiale directe.
Analiza factoriala:
Indicatori planificat Recalculat efectiv
Abatere
absolut
Modificarea
volumului
Structura
si
sortimentul
Nivelul
de
consum
pe
unitate
1 2 3 4
5=4-2
6=2*sporul
VPF
7=3-2-6 8=4-3
Sporul VPF = (VPF efectiv/VPF planificat) 1

Materie
prima si
materiale

Combustibil
consumat in
scop.
tehnologice

Alte
consumuri
materiale

Total
consumuri
materiale

Costul de
productie

VPF

19. Analiza cheltuielilor indirecte

-
20. Analiza costului de producie ale unor tipuri de produse.

Produs
ul
VPF Pret Cost Pn-1 Recalculat 1 Recalculat
2
Recalculat
3
Pn
-1
P
n
Pn
-1
P
n
Pn
-1
P
n
Cost VPF Cost VPF Cost VP
F
Cos
t
VPF
1 2 3 4 5 6 7 8
=2*6
9
=4*2
10
=3*6
11
=3*4
12
=3*
7
13
=11
14
=12
15
=3*
5
A
B
C
Total 3940
0
4363
6
4031
1
4452
9


Cost la 1 leu PF =
(Cost la 1 leu PF =
Cost la 1 leu PF =

=>
=>
1. Cost 1 leu=

= 0.9152 = 90.53 banuti


90.53 - 90.29 = 0.23 Sub influenta cantitatii costul s-a majorat in Pn fata de Pn-1 cu 0.23 banuti

2. Cost 1 leu =

;
97.27-90.53=...
...sub influenta modificarii costurilor pe unitate...

3. Cost 1 leu =

;

21. Totalizarea rezervelor de micorare a costului de producie.

22. Aprecierea dinamicii, ndeplinirii sarcinii trasate i structurii profitului brut,
operaional i pn la impozitare.
Profitul brut (pierderea global) reprezint profitul (pierderea) obinut din vnzarea produselor,
mrfurilor i serviciilor prestate i se determin ce diferena dintre veniturile din vnzri i
costul vnzrilor.
Profitul (pierderea) din activitatea operaional reprezint diferena dintre veniturile i
cheltuielile obinute de ntreprindere din activitatea de baz. determinat de statutul acesteia.
Profitul (pierderea) pn la impozitare este profitul (pierderea) obinut de ntreprindere n
cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activiti i rezultatul excepional. Profitul
(pierderea) pn la impozitare este numit profit (pierdere) contabil.


Profit brut
PB=VV-CV
Indicatori Pn-1 Pn Abaterea
absoluta
Rezultatul
influentei
Abaterea
relativa
VV 39534 +39534
CV 30059 -30059
PB 9475 +9475

Profit operational
PO=PB+AVO-CC-CGA-ACO
Indicatori Pn-1 Pn Abaterea
absoluta
Rezultatul
influentei
Abaterea
relativa
PB
AVO
CC
CGA
ACO
RAO

Profit pina la impozitare
PPI = RAO RAI RAF RE
Indicatori Pn-1 Pn Abaterea
absoluta
Abaterea
relativa
RAO
RAI
RAF
RE
PPI
Analiza n dinamic a profitului (pierderii) pn la impozitare permite evaluarea mrimii
acestuia n comparaie cu realizrile anilor precedeni i/sau cu datele stabilite n Planul de
afaceri i studierea modificrilor survenite n mrimea profitului (pierderii) contabil n ultimii
ani.
Analiza structural a profitului (pierderii) pn la impozitare permite aprecierea aportului
fiecrui tip de activitate n obinerea profitului contabil.

23. Analiza factorial a profitului brut i a rezultatului din activitatea
operaional
(vezi si tabele de la 22).
Analiza factorial a profitului brut (pierderii globale) din vnzarea produselor poate fi
detaliat prin examinarea, n dinamic, a profitului brut (pierderii globale) din vnzarea
fiecrui tip de produs, mrimea cruia se modific sub influena a trei factori:
modificarea cantitii unui produs vndut (qi);
modificarea costului unitar al produsului vndut (CI);
modificarea preului mediu de vnzare al produsului (pi).
Formula dependenei factoriale a profitului brut (pierderii globale) din vnzarea unui
produs (PBi), corespunztor factorilor sus-menionai, poate fi exprimat astfel:
PB
i
=q
i
x(p
i
-c
i
)
La rndul su, fiecare factor ce a determinat modificarea mrimii profitului brut
(pierderii globale) din vnzarea unui produs - cantitatea produsului vndut, costul unitar al
produsului i preul mediu de vnzare al acestuia -este influenat de un ir de ali factori. De
aceea, n scopul evidenierii rezervelor interne de majorare a profitului, n procesul analizei de
mai de parte, apare necesitatea examinrii factorilor ce au determinat devierea cantitii
produsului vndut, costului i preului mediu unitar al produsului.
Analiza factorial a profitului (pierderii) din activitatea operaional presupune
stabilirea i calculul influenei factorilor, care au contribuit la modificarea n dinamic a prilor
componente ale profitului (pierderii) din activitatea operaional.
Din punct de vedere factorial, profitul (pierderea) din activitatea operaional poate fi
determinat conform formulei:

Fiecare parte component a formulei factoriale influeneaz asupra profitului (pierderii)
din activitatea operaional a ntreprinderii. Profitul brut (pierderea global) i alte venituri
operaionale au o aciune direct, iar cheltuielile perioadei - o aciune invers.
n calitate de surs de informaie pentru analiza factorial a profitului (pierderii) din
activitatea operaional, servete Raportul privind rezultatele financiare.
Avnd n vedere legtura aditiv dintre factorii influenei i indicatorul rezultativ, n
calitate de metod cea mai convenabil pentru analiza factorial a profitului (pierderii) din
activitatea operaional se aplic metoda balanier.

24. Evidenierea rezervelor de cretere a profitului

25. Analiza rentabilitii economice/activelor: dinamica, analiz factorial
Rentabilitatea activelor n teoria i practica analitic mai este numit rentabilitate economic.
Dup coninutul su economic, aceasta reflect nivelul profitului obinut de la fiecare leu al
mijloacelor investite n circuitul ntreprinderii, indiferent de sursa de finanare a acestora. n
cazul cnd ntreprinderea obine pierderi contabile, nivelul acestui indicator va fi negativ i va
reflecta nivelul pierderilor obinute de la fiecare leu al activelor ntreprinderii.
Actualmente, acestui indicator i se acord o atenie deosebit, deoarece nivelul lui
demonstreaz capacitatea unitii economice de a-i utiliza ct mai eficient activele sale.
Analiza ncepe cu aprecierea evoluiei n timp a nivelului rentabilitii activelor.

Analiza in dinamica:
Indicatori Pn-1 Pn Abaterea absoluta
PPI
TA inceput de an
TA sfarsit de an
TA val. medie
R activelor, % (r.1/r.4*100)

Analiza factoriala:

Indicatori Pn-1 Pn Abaterea
absoluta
Inclusiv modificarea
rentabilitatii
VV
Nr. de rotatii
ale activelor
VV x x
PPI x x
Val. medie a activelor x x
Rentabilitatea VV
(r.2 / r1*100)
x x
Nr. de rotatii ale
activelor (r.1 / r3)
x x
R activelor, %
(r.2 / r3*100)26. Analiza rentabilitii financiare: dinamica, analiz factorial

Sistemul factorial al rentabilitii capitalului propriu (financiare) l prezentm astfel:

Indicatori Pn-1 Pn Abaterea absoluta
PPI
PN
CP inceput de an
CP sfarsit de an
CP valoarea medie
R financiara calc. in baza PPI
(r.1/r.5*100), %

R financiara calc. in baza PN, %
(r.2/r.5*100)27. Analiza rentabilitii produciei i vnzrilor: dinamica, analiz factorial
n practica analitic, n cele mai dese cazuri, se analizeaz rentabilitatea veniturilor din
vnzri calculat n baza profitului brut, deoarece nivelul acestui indicator reflect ct de
efectiv ntreprinderea gestioneaz vnzrile, costurile i preurile de vnzare ale produselor,
mrfurilor i serviciilor prestate, pentru c scopul oricrei ntreprinderi l constituie
majorarea volumului vnzrilor n vederea obinerii unui profit ct mai mare.
Rentabilitatea veniturilor din vnzri, calculat n baza profitului brut (pierderii globale):

Aceast rat caracterizeaz ct profit brut (pierdere global) a generat ntreprinderea la un leu
venituri din vnzri, care poate fi ndreptat att la acoperirea cheltuielilor perioadei, ct i la
formarea profitului din activitatea operaional

Analiza in dinamica a rentabilitatii vanzarilor:
Indicatori Pn-1 Pn Abaterea absoluta
VV
PB
RAO
PPI
PN
R financiara calc. in baza PPI
(r.1/r.5*100), %

R financiara calc. in baza PB, %
(r.2/r.5*100)La etapa a doua a analizei, se determin multitudinea de factori care au contribuit la
modificarea nivelului rentabilitii veniturilor din vnzri. n practic, sunt cunoscute i utilizate
mai multe modele de analiz factorial a rentabilitii veniturilor din vnzri. Unul din posibile
modele stipuleaz c devierea nivelului rentabilitii veniturilor din vnzri depinde de influena
urmtorilor factori:
modificarea structurii i sortimentului produselor vndute (mrfurilor i serviciilor
prestate);
modificarea costului pe unitatea de produs vndut (marfa i serviciu prestat);
modificarea preului de vnzare pe unitatea de produs (marf i serviciu prestat).

28. Analiza rentabilitii produselor: dinamica, analiz factorial
Sarcinile analizei rentabilitii pe produs const n aprecierea nivelului rentabilitii pe
produsele vndute de ntreprindere, calculul influenei factorilor ce au determinat abaterea
nivelului rentabilitii pe produs i n evidenierea rezervelor interne de majorare a
rentabilitii. Rentabilitatea pe produs reflect:
profitul obinut la un leu vnzri, cnd rentabilitatea este calculat n funcie de pre
de vnzare. n acest caz, rentabilitatea pe produs se determin conform relaiei:

sau
profitul obinut la un leu costuri, cnd rentabilitatea este calculat n funcie de cost
pe unitatea de produs. Formula de calcul al rentabilitii pe produs, n acest caz, este:

n ambele cazuri, profitul pe produs este rezultatul obinut din vnzarea unui produs i
se determin ca diferena dintre preul de vnzare i costul pe unitatea de produs, adic:

Dac vom substitui semnificaia indicatorului "Profitul pe produs" n formula de calcul al
rentabilitii pe produs, vom obine:

Din ultima formul, rezult c devierea nivelului rentabilitii pe produs este
determinat de influena a doi factori:
modificarea costului pe unitatea de produs;
modificarea preului de vnzare pe produs.
Calculul influenei acestor factori se efectueaz prin metoda substituiilor n lan bazat pe
recalcularea indicatorilor. n calitate de surs informaional servete Calculaia produsului.
29. Analiza pragului de rentabilitate.
Una din cele mai accesibile metode de gestiune a activitii de antreprenoriat este analiza
marjei de contribuie, bazat pe analiza corelaiei cost - volum - profit". Esena analizei
corelaiei cost - volum - profit" const n stabilirea modului n care schimbrile n volumul
vnzrilor influeneaz asupra modificrilor n consumuri, cheltuieli i profit. Marja de
contribuie constituie depirea veniturilor din vnzri asupra consumurilor i cheltuielilor
variabile aferente acestui volum al vnzrilor.
Analiza marjei de contribuie permite:
aprecierea mai corect a influenei factorilor la devierea mrimii profitului operaional;
calcularea volumului vnzrilor, la care ntreprinderea nu va avea nici profit, nici pierderi;
determinarea indicatorului securitii;
calcularea volumului vnzrilor, necesar obinerii profitului ateptat;
argumentarea celei mai optime variante de luare a deciziilor manageriale operative etc.
Analiza marjei de contribuie prevede divizarea consumurilor i cheltuielilor perioadei
ale ntreprinderii n variabile i fixe (constante).

Indicatori Tipuri de produse Total
a b
VV, unitati
Pret pe unitate
VV, lei
Ponderea produselor in total vanzari
Consumurile si cheltuielile variabile pe
unitate

Consumurile si cheltuielile constante30. Analiza patrimoniului ntreprinderii: dinamica, componena i structura,
indicatorii evalurii eficienei utilizrii activelor
n vederea aprecierii situaiei patrimoniale se studiaz mrimea i evoluia resurselor
economice, reflectate n activul Bilanului contabil. La aceast etap iniial de analiz pot fi
calculate att abaterile absolute, ct i indicii relativi, adic ritmul sau sporul creterii activelor
disponibile fa de perioada precedent.
Pentru aprecierea situaiei patrimoniale este raional, de asemenea, examinarea evoluiei
activelor disponibile n concordan cu dinamica volumului activitii ntreprinderii. n acest
scop se folosete aa o metod de examinare a informaiei din Rapoartele financiare ca analiza
pe orizontal. Aceast metod presupune compararea indicatorilor relativi de modificare a
activelor i volumului activitii agentului economic.
Indicatori
2011 2012 2013
mii lei % mii lei % mii lei %
ATL


nemater.


materiale


financiare


altele
AC


stocuri


creane


ITS


MB


altele


TA


()


()

Unde :

.

Indicatori
2011 2012 2013
1.VV, mii lei
2.AC (m.a), mii lei
a) Stocuri (m.a), mii lei
b) Creane (m.a), mii lei
c) ITS (m.a), mii lei
d) MB (m.a), mii lei
e) altele (m.a), mii lei
3.


4.

,zile

a) Stocuri, zile
b) Creane, zile
c) ITS, zile
d) MB, zile
e) altele, zile


31. Analiza surselor de formare a patrimoniului: dinamica, componena i
structura
Formarea patrimoniului necesar pentru desfurarea activitii economico-financiare a
ntreprinderii se efectueaz pe seama diferitelor surse de finanare.
Din punct de vedere al coninutului economic, sursele de finanare (formare) a activelor
reprezint totalitatea drepturilor proprietarilor i obligaiilor agentului economic. n Bilanul
contabil acestea se reflect n interiorul pasivului i de aceea pentru desemnarea lor n practica
economic se aplic des denumirea pasive".
Componena surselor de finanare a activelor, predominarea anumitor componente
asupra altora, evoluia structurii pasivelor n mod direct determin stabilitatea i independena
financiar a ntreprinderii. De aici rezult necesitatea analizei pasivelor att din partea
conducerii ntreprinderii pentru stabilirea strategiei de dezvoltare i dirijarea activitii curente,
ct i din partea utilizatorilor externi ai Rapoartelor financiare pentru elaborarea deciziilor de
diferit tip.
Indicatori
2011 2012 2013
mii lei % mii lei % mii lei %
CP
Cap. stat.
Rezerve
Profit nerep.
Cap.sec.
DTL
Financiare
Calculate
DTS
Financiare
Comerciale
Calculate
TP


32. Aprecierea fondului de rulment
n mod general, calculul fondului de rulment net este reflectat n figura de mai jos.

Figura 9.1. Calculul fondului de rulment net
Dup cum rezult din figura 9.1, pot fi formulate dou variante (modaliti, metode) de
determinare a fondului de rulment net.
Fondul de rulment net este depirea mrimii activelor curente asupra datoriilor
pe termen scurt, adic:
Fond de rulment net = Active curente - Datorii pe termen scurt
Fondul de rulment net este o parte a capitalului permanent, ndreptat spre
finanarea activelor curente, adic:
Fond de rulment net = Capital permanent - Active pe termen lung
Este evident c rezultatele obinute prin ambele modaliti de calcul al fondului de
rulment net trebuie s fie absolut identice. Orice necorespundere demonstreaz prezena
greelilor n calculele efectuate sau n Bilanul contabil.
33. Analiza creanelor i obligaiunilor
Analiza expres a creanelor poate fi efectuat n baza informaiilor din Raportul financiar al
ntreprinderii i cuprinde urmtoarele etape:
Analiza modificrii valorii absolute a creanelor pentru perioada de gestiune (total i pe
componente aparte). Modificarea valorii absolute se calculeaz ca diferena dintre mrimea
creanelor la sfritul anului de gestiune i mrimea lor la nceputul anului.
Analiza modificrii mrimii relative (ritmului de cretere) a creanelor n perioada de gestiune
(total i pe componente). n acest scop se calculeaz raportul dintre mrimea creanelor la
sfritul anului de gestiune i valoarea lor la nceputul anului. n vederea formulrii unor
concluzii corecte, ritmul de cretere al creanelor, ndeosebi a celor comerciale, trebuie s fie
comparat cu ritmul de cretere al vnzrilor. Ritmul de cretere a vnzrilor urmeaz s
depeasc ritmul de cretere a creanelor.
Analiza modificrii ponderii creanelor n valoarea total a activelor i n valoarea activelor
curente. n acest scop se utilizeaz urmtoarele formule:

Analiza structurii creanelor pe pri componente. La aceast etap iniial se calculeaz
ponderea fiecrui tip de creane n valoarea total a acestora (de exemplu, ponderea creanelor
cumprtorilor, personalului .a.) la nceputul i finele anului de gestiune, iar apoi se determin
modificarea ponderii fiecrei pri componente.


34. Analiza capacitii de plat a ntreprinderii.


Calculul coeficienilor de lichiditate in dinamica
Indicatori 2011 2012 2013 Nivel optim


0,2-0,25


0,7-0,8


1,5-2,5


2<35. Analiza fluxurilor de numerar.
La etapa iniial a analizei se studiaz modificrile survenite n mrimile absolute i relative ale
fluxurilor mijloacelor bneti n comparaie cu perioada precedent i nivelul prognozat.
La efectuarea acestei direcii de analiz, pe lng informaia din Raportul privind fluxul
mijloacelor bneti, se aplic datele din Planul de afaceri.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul la analiza mrimii i evoluiei fluxurilor
mijloacelor bneti pot fi determinate: abaterea absolut a acestora (fa de perioada
precedent i Planul de afaceri), ritmul creterii, sporul creterii, procentul ndeplinirii planului
i procentul abaterii de la plan.
Aprecierea informaiilor obinute se efectueaz pornind de la urmtoarele
considerente:
Desfurarea reuit a activitii operaionale trebuie s genereze fluxul net pozitiv.
Meninerea i dezvoltarea potenialului economic al ntreprinderii condiioneaz
fluxul net negativ din activitatea de investiii.
Fluxurile pozitive din activitatea operaional i cea financiar (n caz de necesitate)
trebuie s compenseze fluxul negativ din activitatea de investiii.
Nerespectarea primei i ultimei condiii provoac scderea soldului mijloacelor bneti
i insolvabilitatea ntreprinderii. Neglijarea celui de-al doilea aspect determin reducerea
potenialului ntreprinderii n perspectiv.


Evoluia fluxurilor mijloacelor bneti i realizarea Planului de afaceri (n lei)


36. Aprecierea analitic a probabilitii de faliment (metoda Alttman)
Evaluarea riscului de faliment - metoda modelului Z(Altman)
Evaluarea riscului de faliment se realizeaza prin metoda modelului Z(Altman) care precizeaza:
Z= a x X.1 + b x X.2 + c x X.3 + d x X.4 + e x X.5,
in care: a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel:
a = 1.2 , b = 1.4 , c = 3.3 , d = 0.6 , e = 1
X.1 = coeficient de flexibilibate al firmei = Capital circulant/Total active
X.2 = rata autofinantarii activelor totale=Profit reinvestit(profit net-Dividende)/Total active
X.3 = rata rentabilitatii economice = Profit inainte de impozitare si dobanzi/Total active
X.4 = indica masura in care dat firmei sunt acoperite de capit soc = Val de piata a capitalului
social subscris si varsat/Dat pe termen lung
X.5 = indica masura in care activele contribuie la obtinerea de venituri din activitatea de baza=
Venituri din vanzari/Total active
Z> 3 rezulta ca starea firmei este sanatoasa , prezinta incredere , nu exista probleme in ceea ce
priveste falimentul.
Valoarea de recuperare brut este valoarea unei proprieti (cu excepia terenului) care se obine
mai degrab din valoarea materialelor pe care le conine dect dinvaloarea
care se obinedin continuarea utilizrii, fr a necesita reparaii sau adaptrispeciale. Valoarea de
recuperare brut nus costurile de vnzare dvaloarea de recuperare net care poate fi egal cu
valoarea realizabil net pentru un activ care nu mai are utilitate pentruntreprindere.


37. Analiza stabilitii financiare dup indicatorii de finanare
Analiza stabilitii financiare
Indicatori 2011 2012 2013 Nivel optim0-0,50,750+ (rezultat pozitiv)0,5< 0,5Stabilitatea ntreprinderii
se caracterizeaz prin
activitatea ei n raport cu
prezena riscului de
perturbaii financiare
sistemice.
Rentabilitatea financiar
29,99%

Levierul
3,84
ATL
58 640,80

Stoc MM
76 056,26

Alte AC
341,84

Mijl.Bn.
80,21

Profit nerep.
71 835,0
Rezerve
0

Cap. stat.
0

38. Analiza stabilitii financiare conform modelului Du-Pont
Modelul Du Pont, SA Natur Bravo, an. 2007, mii leix x
/ / /

Marja de profit net
13,19%

Rotaia activelor

PN
21 545
,84

PPI
28 884,01
884,01
Chelt. (ec)
privind
impozit pe
venit
(7 338,17)
Cons. i chelt.
totale
143 243,21

CAF
6 429,21

CC
12 610,41
CGA

ACO

CAI
227,75

Costul V
115 331,8
7

Total active m.a.
275 709,59

Creane TS
140 676,51

CP
71 835,00

CA
163 349,8
3