Sunteți pe pagina 1din 2

Efectele derivate din

Rezistenta la influenta sociala

1.Reactanta
-dezvoltarea unei motivatii negative fata de influenta formativa legata de sentimentul pierderii libertatii
personale sub presiunea anumitor factori sociali
→adoptarea unui comportament independent atunci cand individul este supus unor influente
considerate arbitrare sau tiranice
→acest fenomen isi are originea in nevoia de libertate individuala,iar efectul→ adoptarea unui
comportament prin care se incearca recastigarea libertatii personale
-libertatea personala se sporeste in concordanta cu importanta pe care subiectul o acorda atitudinii sau
comportamentului atacat si este proportionala cu intensitatea propriei convingeri ca fiecare persoana are
dreptul de libertate
-factorii educationali influenteaza semnificativ dezvoltarea unor trasaturi de personalitate ce antreneaza
atitudinea de tip nonconformist,ce presupune reactanta
-climatul social general conditioneaza intensitatea reactantei
ex: societatile conformiste tolereaza intr-o foarte mica masura comportamentele independente→in
acest caz,se dezolta anumite forme de rezistenta psihica interioara →ce duc la aparitia unor asa-numite
fenomene de dedublare axiologica si normativa a vietii individuale

2.Anomie
-starea psiho-sociala disfunctioana generala creata de incongruentele sau conflictele existente intre
valorile si normele societatii si valorile individului
-in aceasta situatie,normele isi pierd practic partial sau total suportul axiologic si au un caracter
inconsistent si contradictoriu
-anomia rezulta din faptul ca societatea propune membrilor sai anumite obiective si standarde fara sa
ofere si mijloacele sau conditiile care sa permita atingerea acestora
-prin anomie,structurile societatii genereaza prin ele insele conditiile incalcarii codului moral→datorita
implicatiilor sale psiho-sociale,anomia devine un reper explicativ pentru o serie de fenomene
disfunctionale din societatea noastra contemporana,cum ar fi devianta,delincventa,suicidul si o serie de
disfunctionalitati,in plan intra- si inter- individual.

3.Devianta
-o forma de comportament aflat in contradictie sau in afara normelor,regulilor si a valorilor
recunoscute intr-un spatiu socio-cultural
→astfel,grupurile si organizatiile impun anumite limite in cursul carora jongleaza normalitatea
comportamentului,ceea ce e de dorit si ceea ce e acceptat
-in sens general,orice respectare a acestor limite va fi apreciata,iar incalcarea→forma de devianta
-este sanctionata in functie de : →intensitatea si amplitudinea devierii,in afara limitelor de
comportament considerat normal
→importanta normelor incalcate
→consecintele pe plan social ale comportamentului deviant
→Merton : devianta→ansamblul comportamentelor care ameninta echilibrul social si caracterul lor
disfunctional,perturband raporturile considerate normale in planul vietii
cotidiene
→uneori,ca forma de respingere a conformismului rigid,devianta poate capata caracterul unui efort
spre schimbare→in istoria umanitatii,exista exemple in care devianta ca fenomen social,a
fundamentat miscari sociale,reformatoare
→sursele psihologice ale deviantei ca fenomen individual cu efecte pe plan social:
a)deficientele in formarea personalitatii→interiorizarea defectuoasa a
normelor morale,forta supra Eu-lui fiind incapabila de a se opune impulsurilor
egoiste ale sinelui
b)deficientele in procesul integrarii sociale
c)anomia,ca sursa explicabila a deviantei→incongruenta sistemelor se
transforma in deruta morala,confuzia axiologica a individului
d)disfunctionalitati sociale majore→momentele de criza
economica,morala,ideologica favorizeaza aparitia comportamentelor deviante
e)tendintele comportamentale psihopatice→tulburarile de personalitate
imbraca forma unor manifestari deviabile

4.Delincventa
-incalcarea legilor→ansamblul comportamentelor cu caracter antisocial,prin care se incalca legile unei
societati
-in toate formele ei de maifestare,constituie o amenintare pentru echilibrul social
-studiul delincventei trebuie sa vizeze:
→structura personalitatii individului:factorii psihogeni ce stau la baza acestor
comportamente
→aspecte legate de contextul social
→cauzele interne ale delincventei pot fi identificate la nivelul structurii generale
a personalitatii,cat si in planul schemelor generale relationale pe care subiectul
le-a interiorizat in ontogeneza in decursul socializarii
→consumul de alcool,droguri- factori semnificativi in adoptarea acestor
comportamente
→starile de frustrare,esecurile repetate in plan familial,intim,socio-profesional
→cauzele externe→modul defectuos si disfunctional de organizare si institutiile
→crizele sociale
-profilul general al delincventului include:
→tendinte agresive manifeste sau latente
→carentele educationale
→lipsa aportului emotional din partea parintilor
→fragilitatea Eului
→sentimente accentuate de insecuritate si frustrare
→inadaptarea sociala si profesionala
→provenienta din familii disfunctionale,cu relatii conflictuale
→anturajul si influenta directa a unor grupuri de delincvente
→tendinte catre conduite duplicitare
→tendinte catre egocentrism
→diferite tulburari de personalitate
→diferite tulburari de comportament