Sunteți pe pagina 1din 2

Testul s-a dat pe 2 numere, iar la nr.

1 au fost urmatoarele subiecte:


1.) Primul dividend previzionat = 1.000 lei si creste cu rata g1 = 5% timp de 3 ani, apoi cu rata g2 = 7%
timp de 5 ani, apoi creste cu rata g3 = 6% in perpetuitate. Care este valoarea teoretica a actiunii daca
rata de rentabilitate este de 10%. Daca se tranzactioneaza actiunea cu 21.000 lei, ce strategie veti
adopta?
2.) Cresteri de capital (social).
3.) O obligatiune este emisa la paritate la data de 01.01.2010 cu maturitate de 5 ani si valoarea de
rambursare in fine de 1 milion. Cuponul anual este de 0,1 milioane. Un investitor vrea sa cumpere
obligatiunea in bursa la 5.02.2012, rata de actualizare fiind k d = 15%. Calculati pretul de cumparare in
bursa (P0 + Cf), cursul bursier al obligatiunii (P0) si cuponul cuvenit in momentul cumpararii.
Observatii:
punctul 2 a fost comun la ambele numere.

Subiecte piete financiare (test 2)


Testul (examenul) a fost dat pe 2 numere, nr. 1 si nr. 4, subiectele la nr. 4 fiind cele de mai jos din care
trebuiau rezolvate la alegere 3 dintre ele (pt. a obtine nota maxima):
Bilet examen nr. 4
1. Indicii bursieri ca medie aritmetica. Pentru actiunile reprezentative ale pietei de capital se cunoaste
volumul de titluri emise, alaturi de preturile lor initiale si de cele actuale:

Actiunea
OLT
DAC
AZO

pi0
4.300
1.200
2.900

pi1
4.760
1.600
3.300

nr. titluri emise


266 mil
685 mil.
209 mil.

Pe baza acestor date se cere sa se calculeze:


a.) indicele bursier de pornire ca medie aritmetica ponderata si cu baza initiala 1.000;
b.) indicele bursier actual;
c.) rentabilitatea generala a pietei bursiere;
d.) media ponderata a rentabilitatii pietei bursiere si explicatia R M;
e.) daca se decide in momentul actual o splitare la doi a actiunilor OLT se cere sa se calculeze I 0, I1,
RM .
2. Rentabilitatea si riscul portofoliului. Rentabilitatile aleatorii a doua titluri A si B se pot analiza pe baza
urmatoarelor estimari ale marimilor probabile:

Starea (s)
1
2
3
4
5

Probabilitatea (ps)
0,1
0,2
0,4
0,3
0,1

RAs %
25
11
9
7
-2

RBs %
2
-3
15
6
17

Se cere sa se calculeze:
a) rentabilitatile individuale separate;
b) riscurile individuale si covariatia;
c) speranta de rentabilitate si riscul unui portofoliu echiponderat al celor doua titluri si comparati
marimile corespondente ale titlurilor din portofoliu.

3. Pretul obligatiunilor. O obligatiune Abb+ a fost emisa la data de 2 ianuarie 2003 la o valoare
nominala de 20 mil. lei, cu o maturitate de 4 ani si cu o rata de cupon de 20%, in conditiile unei rate
nominale a dobanzii tot de 20%. Un investitor intentioneaza sa cumpere aceasta obligatiune in bursa la
data de 10 august 2003, la aceeasi rata medie a dobanzii de 20%. Pentru aceasta se cer:
a.) fractiunea f de an de cupon cuvenit in momentul cumpararii si fractiunea g de cupon ramas pana la
detasare;
b) pretul de cumparare in bursa (gross price = P0 + Cf), cursul bursier (clean price = P0) al
obligatiunii si cuponul cuvenit (Cf) cuvenit in momentul cumpararii.
4. In ce consta mecanismul cursului bursier in cotatia discontinua?
5. Care sunt elementele unei obligatiuni si cum coteaza aceasta?