Sunteți pe pagina 1din 1

I. Se dă textul :

TEST

„Deșertarea deșertărilor și toate sunt deșarte”, Eclesiastul, cap. I

„A lumii cântu cu jale cumplită viiaţa, Cu griji şi primejdii cum iaste şi aţa:

Prea supţire şi-n scurtă vreme trăitoare. O, lume hicleană, lume înşălătoare! Trec zilile ca umbra, ca umbra de vară,

Cele ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară. Trece veacul desfrânatu, trec ani cu roată, Fug vremile ca umbra şi nici o poartă

A le opri nu poate. Trec toate prăvălite

Lucrurile lumii, şi mai mult cumplite.

Şi ca apa în cursul său cum nu să opreşte,

Aşa cursul al lumii nu să conteneşte. Fum şi umbră suntu toate, visuri şi părere. Ce nu petrece lumea şi în ce nu-i cădere? Spuma mării şi nor suptu cer trecătoriu

Ce e în lume să nu aibă nume muritoriu? Zice David prorocul: „Viaţa iaste floare, Nu trăieşte, ce îndată iaste trecătoare”. „Viiarme suntu şi nu om”, tot acela strigă.

O, hicleană, în toate vremi cum să nu plângă Toate câte-s, pre tine? Ce hălăduiaşte Neprăvălit, nestrămutat? Ce nu stăruiaşte Spre cădere de tine? Tu cu vreme toate Primeneşti şi nimica să stea în veci nu poate Ceriul faptu de Dumnezeu cu putere mare, Minunată zidire, şi el fârşit are. Şi voi, lumini de aur, soarile şi luna, Întuneca-veţi lumini, veţi da gios cununa. Voi stele iscusite, ceriului podoba, Vă aşteaptă groaznică, trâmbiţa şi doba. În foc te vei schimosi, peminte, cu apa. O, pre cine amar nu aşteaptă sapa! Nu-i nimica să stea în veci, toate trece lumea, Toate-s nestătătoare, toate-s nişte spume. Tu, părinte al tuturor, doamne şi împărate, Singur numai covârşeşti vremi nemăsurate.” (Miron Costin , Viața lumii)

1. Identificaţi tema poemului.

1 p

2. Precizaţi motivele prin care se realizează tema poemului și selectați versurile în care se evidențiază acestea.

1 p

3. Aduceţi argumente, pe baza textului, Viaţa lumii este un poem filosofic.

1 p

4. Comentaţi versurile în care se evidenţiază raportul dintre Dumnezeu şi fiinţa creată.

1 p

5. Comentaţi următoarele versuri ale lui Mihai Eminescu făcând o paralelă cu poemul lui Miron Costin (5-10 rânduri). 1,5 p

Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici, Facem pe pământul nostru muşuroaie de furnici; Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi; Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul, În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată, Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.”

II. Se dă textul:

( M. Eminescu, Scrisoarea I)

Sloboz, Doamne,-n urechi svinte Grai cu de jele cuvinte

Și mi-ascultă mișea rugă

La greu, ce-ț sunt a ta slugă,

Dumnezău și împărate, Că mă rog cu dereptate.

Svinția-ta mi-auz glasul

Și mă vez preste tot ceasul.

Că tu, Doamne,-n fărălege Pre nime nu laș s-alerge. Și-n casa ta n-àvea parte Vicleanul, ce-a sta departe. Strâmbii nu laș să trăiască, De-aproape să te prăvască,

Că de svânta-ț căùtătură S-or face pizmașii zgură. Urât-ai pre toț făloșii Și vei pierde mincinoșii. Și de om ce varsă sânge Ți-i greață a te atinge. Iară eu, Dumnezău svinte, Cu mila ta de mainte, Îț voi intra-n svânta casă, Unde șez, Doamne, la masă, De m-oi închina cu rugă, În frica ta, ce țî-s slugă, În beserica ta svântă.

(Dosoftei, Psalmul lui David, 5.)

1. Justificați necesitatea traducerii Psalmilor biblici în limba română.

2. Având în vedere intențiile mitropolitului Dosoftei atunci când a tradus Psalmii, poate fi acesta numit un creator în

1 p

adevăratul sens al cuvântului?

1 p

3. Care sunt cele două atitudini fundamentale ale textului biblic care se regăsesc și în acest Psalm?

1,5 p

Se acordă 1 p. din oficiu