Sunteți pe pagina 1din 4

Amino-acizi naturali

Amino-acizii sunt combinatii organice care contin in molecula una sau mai multe grupe amino si una sau mai multe grupe carboxil. Dupa structura,
amino-acizii se impart in doua mari categorii:
1. Alifatici: unde grupele functionale sunt legate de o catena alifatica, chiar daca in molecula exista un nucleu aromatic.
2. Aromatici: unde grupele functionale sunt legate de un ciclu aromatic.
Dupa asezarea relativa a grupelor functionale se deosebesc -amino-acizi, -amino-acizi, -amino-acizi, etc. Dintre amino-acizii alifatici, cei mai
importanti sunt -amino-acizi, adica acei amino-acizi care contin grupele functionale legate de acelasi atom de carbon. Se deosebesc mai multe categorii
mari de -amino-acizi alifatici:
1. monocarboxilici
2. dicarboxilici
3. hidroxi-amino-acizi
4. tioamino-acizi
5. diamino-acizi
6. amino-acizi heterociclici

Denumirea

Prescurtarea

Formula

Amino-acizi monocarboxilici
Leucina
(acidul -aminoizocapronic)

Leu

Izoleucina
(acidul -amino--metilvalerianic)

Fenilalanina
(acidul -amino--fenil-propionic)

Glicocolul(glicina)
(acidul aminoacetic)

Alanina
(acidul -aminopropionic)

Valina
(acidul -aminoizovalerianic)

Ileu
Fe

Gli

CH3CHCH2CHCOOH
|
|
CH3
NH2
CH3CH2CH CHCOOH
|
|
CH3 NH2
CH2CHCOOH
|
NH2
CH2 COOH
|
NH2

Ala

CH3CHCOOH
|
NH2

Val

CH3CH CHCOOH
|
|
CH3
NH2

Amino-acizi dicarboxilici
Acidul asparagic
(acidul aminosuccinic)

Acidul glutamic
(acidul -aminoglutaric)

Asp
Glu

HOOCCH2CHCOOH
|
NH2
HOOCCH2 CH2CH
COOH
|
NH2

Hidroxi-amino-acizi
Treonina
(acidul -amino--hidroxibutiric)

Tirosina
(acidul -amino--hidroxifenil-propionic)

Tr

CH3CH CHCOOH
|
|
OH
NH2

Ti

HO

CH2CHCOOH
|
NH2
CH2 CHCOOH
|
|
OH
NH2

Serina
(acidul -amino--hidroxipropionic)

Cistina
(acidul di[-amino--tiopropionic] )

Metionina
(acidul -amino--metiltiobutiric)

Ser
Tio-amino-acizi
CiS
CiS
Met

HOOCCHCH2SS-- CH2CHCOOH
|
|
NH2
NH2
CH2 CH2CHCOOH
|
|
S -- CH3
NH2

Cisteina
(acidul -amino--tiopropionic)

Cis

CH2 CHCOOH
|
|
SH
NH2

Diamino-acizi
Ornitina
(acidul , -diaminovalerianic)

Or

Lisina
(acidul , -diaminocapronic)

Lis

CH2 CH2CH2CHCOOH
|
|
NH2
NH2
CH2 CH2CH2CH2CHCOOH
|
|
NH2
NH2

Amino-acizi heterociclici
Prolina

H2C CH2
|
|

(acidul pirolidin--carboxilic)

Pro
Hidroxiprolina
(acidul -hidroxipirolidin--carboxilic)

Hipro

Histidina
(acidul -amino--imidazolil-(4)-propionic)
(imidazolil-(4)-alanina)

Triptofanul
(acidul -amino--indolil-(3)-propionic)
(indolil-(3)-alanina)

His

H2C
\

NH
HOHC CH2
|
|
H2C
CHCOOH
\
/
NH
N C CH2 CHCOOH
||
||
|
HC
CH
NH2
\
/
NH

Tri

CHCOOH
/

CH2 CHCOOH
|
NH2