Sunteți pe pagina 1din 1

Efectele contractului

Principalele efecte:
a) principiul fortei obligatorii pacta sunt servanda. Prresupune obl partilror de a exercuta
intocmai contractul, include dr oricarei parti de a o constrange pe cealalta sau pe celelalte sa il
execute, in caz de refuz. Se poate sustine ca acesta este singurul principiu real al efectelor
contractului, toate celelalte friind consecinte ale acestuia si decurgand in mod natural din el.
Pacta sunt servanda = contractul este lege intre parti.
b) pr relativitatii efectelor contractelor Obligativitatea contractului in raporturile cu alte
persoane, care nu au calitatea de parti contractante.
c) opozabilitatea fata de terti incheierea contractului are aceeasi forta obligatorie, in sensul
ca reprezinta o realitatea juridica si pentru terti, astfel ca si acestia trebuie sa respecte aceasta
realitate juridica.
Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice, efecte derivate din interdepenta
obligatiilor generate de aceste contracte:
a. Principiul executarii concomitente (simultane) a obligatiilor reciproce obligatiile
reciproce trebuie sa fie executate simultan
b. Exceptia de neexecutare a contractului Exceptio non adimpleti contractus oricare parte
contractanta are dreptul sa refuza executarea obligatiei proprii, atata timp cat cealalta parte,
care pretinde executarea, nu executa obligatiile ce-i revin prin acelasi contract
c. Suportarea riscului contractului daca un eveniment independent de vointa sa impiedica pe
o parte sa executa obligatiile, contractul inceteaza, cealalta parte fiind liberata de obligatiile
sale
d. Rezolutiunea contractului
e. Rezilierea contractului