Sunteți pe pagina 1din 14

Istorii de succes

Programul de acordare a granturilor

Proiectul SMEDRA Sud


Proiect de dezvoltare a întreprindnerilor mici și mijlocii

din zona rurală din sudul Republicii Moldova


ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2009


Numele managerului Toderici Valeriu
Număr angajați 4
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Cantemir,
s.Cociulia
Telefon, fax, gsm. 069998241, 027365328, 022588023 II ”Toderici Valeriu”
Stupină de producere a mierii de albine și reginelor de albine
In zona de sud a RM pe timpuri era foarte dezvoltata ocupatia cu apicultura,
apogeul dezvoltării apiculturii s-a marcat prin anii 1975-1985. Fiind această ramură
susţinută de stat cu suport moral şi material, s-a ajuns la un număr de familii ce
varia de la 230-250 mii. La momentul actual insa aceasta indeletnicire a ajuns sa
mearga in declin, mulţi dintre apicultori au abandonat meseria, căutînd un mod de
activitate ce le-ar fi asigurat un cîştig mai mare. Rîndurile apicultorilor le-au părăsit
cadrele tinere plecînd pe alte tărîmuri în căutare veniturilor sigure. Totuși un
exemplu demn de urmat este activitatea d-lui Valeriu Toderici din satul Cociulia, r-nul Cantemir, care, fiind
student, și-a concentrat studiile in domeniul albinăritului, a urmat 2 stagiuni de instruire in SUA, și totuși s-a
întors în țară pentru a aprofunda activitatea dată. La momentul întoarcerii d-lui și-a pus scopul de a mări
numărul de stupi și de a începe activitatea de însămânțare artificială și creștere a reginelor de albine, activitate
care în zona de sud nu este practicată de nici un apicultor sau întreprindere, existând doar 2 stupine atestate de
reproducere a reginelor, și acelea sunt în centrul țării. Totodată el s-a înregistrat ca întreprinzător individual la
organele înregistrării de stat pentru a putea participa la proiectul SMEDRA Sud finanțat de fundația HEKS
Moldova. La momentul începerii afacerii în stupină se numărau circa 20 familii de albine, dar în urma participarii
la proiectul SMEDRA Sud, și fiind finanțat din cadrul proiectului, întreprinderea a putut să-și crească numărul de
familii până la 55, deasemeni au fost procurate colectoare de polen pentru a diversifica activitatea întreprinderii
într-o măsură mai largă.
În perioada derulării proiectului cît și a activității de antreprenor, d-l Valeriu Toderici estimează că a avut
o activitate strict dependentă de factorii naturali, astfel sezonul apicol din 2009 având rezultate medii față de
ceilalți ani, la fel și activitatea sa a atins rezultate medii față de cele planificate. De asemeni este de remarcat
faptul că activitatea întreprinderii a fost influențată pozitiv de receptivitatea apicultorilor din zona, care și-au
manifestat interesul și dorința de a procura regine tinere. Fiind o întreprindere nou-creată, este laudabil faptul
că ea a participat la toate tîrgurile și expozițiile apicole ce au fost petrecute pe parcursul anului, în cadrul cărora
s-au comercializat produse apicole dar și a fost promovată activitatea întreprinderii prin informarea apicultorilor
că II „Toderici Valeriu” este a 3 întreprindere producătoare de regine din republică.
Mierea și produsele apicole au fost comercializate în cea mai mare parte de la întreprindere, astfel s-a
obtinut o productie medie de miere marfă în volum de 500 kg de la un efectiv de 50 de familii. Aceste rezultate
sunt sub media pe țară, dar luând în considerație faptul că obiectivul major al întreprinderii a fost creșterea
numărului de familii precum și trecerea de la sistemul controlat al stării familiilor de albine cu înlocuirea selecției
obiective, apreciem că am avut un rezultat bun si acceptabil. Astfel în urma comercializării a 460 de kg de miere
cu 50 lei s-a obținut un venit de 23000 lei, prin comercializarea a 250 de regine cu 80 de lei am mai primit un
venit de 20000 lei, și au mai fost vândute 8 regine însămânțate artificial la preț de 750 lei per buc. obtinindu-se
încă 6000 de lei, până la finele anului volumul vânzărilor a atins suma de 49000 lei.
Rezultate obținute: Au fost create 3 noi locuri de muncă imediat după lansarea afacerii.
Volumul vînzărilor a crescut de 4 ori după ce a fost înregistrată afacerea.
A participat la seminarele organizate de AFA „Femida” AO si a luat parte activa la
organizarea si petrecerea seminarelor pe tematica albinaritului.
Planuri de viitor Pentru anul viitor se preconizează dublarea volumului de producere, în special creșterea a
500 regine, producerea a cel puțin 1000 kg de miere și comercializarea a 20 de regine
însămânțate artificial și crearea a încă 25 de familii noi și puternice de albine.
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2001


Numele managerului Cîrmîzî Victor
Număr angajați 33
Adresa afacerii Republica Moldova, or.Comrat,
str.Lenin 7-a
Telefon, fax, gsm. 069128390, 029833067, 029822471 SRL ”CVISBIS”

Tehnologii avansate în producerea biscuiților


Întreprinderea „CVISBIS” SRL a fost fondată în anul 2001, însă conducătorul ei, d-l Victor Cîrmîzî este un
antreprenor iscusit, ce și-a început activitatea de antreprenor odată cu destrămarea sistemului economic
sovietic din țara noastră, deschizând printre primii cooperativa sa de producere. Fiind conștient de faptul că
pâinea este produsul de primă necesitate, el s-a axat pe construirea unei mori și a unei brutării cu un nivel de
producere care să acopere necesitățile populației din orașul Comrat. În același timp a luat și pământ în arendă
pentru a obține și materia primă mai ieftină pentru moara și brutaria sa. Odată cu creșterea volumului de
producere din afacerea de brutărie și morărit, a înțeles că este inevitabil să-și diversifice produsele din cadrul
brutăriei. Astfel, și-a propus ca să fabrice și paste făinoase și articole de morărit, în special a început să vândă
făina ambalată în pachete de 1 kg și 2 kg, pentru aceasta a lansat marca „Morar Bătrân” pentru produsele
fabricate, care în scurt timp a fost cunoscută și apreciată de consumatorii din regiunea de Sud a republicii. Odată
cu aceasta a apărut și ideea de a fabrica biscuiți, deoarece există cerere pe piață pentru acest produs iar piața
este inundată de biscuiți produși în Ucraina și Rusia, la fel ca și din import. La acel moment a aflat despre
proiectul SMEDRA Sud și a decis să facă o încercare de a primi ajutor pentru producerea pe care dorea să o
lanseze. A fost acceptată ideea sa de afacere, astfel a fost procurată o mașină de formare și umplere a biscuiților
cu cremă și magiun. Pentru crearea unei linii de fabricare a biscuiților a fost invitat un tehnolog care a pus la
punct și implementat cu succes procesul de producere. Astfel pe lângă producerea pastelor făinoase și a
produselor de brutărie, s-a început și producerea cu succes a biscuiților, totodată s-au pus bazele unei produceri
noi de produse alimentare – cea a cîrnațurilor.
Astăzi întreprinderea își dezvoltă și diversifică cu succes gama de produse, oferind în regiune
produse de calitate ce au o solicitare destul de înaltă și sunt bine cusoscute în regiunea de sud.
Rezultate obținute:  Au fost create 5 noi locuri de muncă
 Volumul vînzărilor a sporit semnificativ
 Au fost lansate alte două produceri în paralel - cea a cârnațurilor și a pastelor făinoase
Planuri de viitor Va fi creată o secție de logistică și livrare a produselor
ce se va ocupa cu logistica și comercializarea mărfurilor
și cu dezvoltarea marketingului produselor întreprinderii.
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2002


Numele managerului Caireac Nicolae
Număr angajați până la 60 sezonieri
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Cantemir
s.Dimitrovo
Telefon, fax, gsm. 069160694 GT „CAIREAC ION-TUDORA”
Dezvoltarea producerii cepei prin utilizarea metodelor şi
tehnologiilor avansate de irigare prin picurare
Din ce în ce mai mulţi producători agricoli din Moldova înţeleg care sunt beneficiile utilizării irigării pe terenurile
lor. Interesul pentru irigare a crescut nu doar din riscul confruntării cu sezoane agricole secetoase, ci mai degrabă din
necesitatea aplicării metodelor de creştere intensivă a plantelor.

D-l Caireac Nicolae din copilărie a lucrat împreună cu părinții prelucrând pământul. De la 14 ani a început să
lucreze pământul fiind conștient de faptul că a început să-și realizeze visul. De la început își prelucra pământul cu forțele
proprii și cu cunoștințele de care dispunea în tinerețe. Nu i-a fost ușor, însă a depășit greutățile anilor 90 și a continuat să se
autoinstruiască în domeniul agriculturii. Din anul 2002 D-l Caireac Nicolae a decis să se ocupe exclusiv de creşterea cepei.
Cu timpul a simţit, că aceasta a devenit o pasiune. A cules picătură cu picătură toată informaţia posibilă despre această
cultură. Soarta i-a dăruit şi un mentor pe potrivă: Haisin Mihail, candidat în ştiinţe agricole, autor al soiului de ceapa
„Holţedon”. Deşi poseda de volumul necesar de cunoştinţe teoretice şi o experienţă de cîţiva ani in ceşterea cepei, Nicolae
nu era satisfăcut pe deplin, deoarece îşi realiza afacerea pe un teren relativ mic. A sosit timpul să-şi extindă afacerea. A
procurat un teren de 7 ha. Avea doar o problema majoră: cum să asigure irigarea acestei suprafeţe de teren. Acumulând
mai multe cunoștințe, a început deasemeni să caute susținere și ajutor, pe care a primit-o de la AFA „Femida” AO prin
grantul obținut în cadrul proiectului SMEDRA Sud finanțat de Fondul HEKS. Fiind ghidat de AO „ Info Agro Sud” , partener al
AFA „Femida” în implimentarea proiectului SMEDRA Sud, Nicolae a depus formularul de aplicare în speranţa procurării
sistemului necesar. Ajutorul solicitat a fost primit la timp. Graţie sistemului de irigare instalat, Nicolae a putut oferi culturii
apă suficientă pentru a atinge nivelul de calitate necesar. Deşi sezonul agricol 2009 a fost unul relativ secetos, Nicolae nu i-
a simţit efectul , deoarece roada obţinută a întrecut toate aşteptările. Pentru păstrarea eficientă pe o durată mai
îndelungată, d-l Caireac dispune şi de depozite bine amenajate, unde ceapa poate fi păstrată eficient până în primavară, dar
este vândută en-gros în momentul când gospodarul consideră că este preţul cel mai potrivit. Astăzi familia lui Nicolae și ai
săi 3 copii cultivă ceapă de o calitate foarte înaltă, având piața de desfacere în sudul republicii, deasemeni în România și
Bielorusia. Munca și străduințele lui Nicolae au permis de a crea noi locuri de muncă, crearea unei gospodării durabile și de
succes, este susținută familia sa și economia țării în regiunea de sud.
Rezultate obținute:  Au fost create noi locuri de muncă și cifra vânzărilor a crescut cel puțin de 6 ori
 A fost organizată o demonstrație practică la gospodăria beneficiarului
Planuri de viitor De a extinde suprafața de cultivare a cepei și de a oferi servicii însămânțare cu ceapă pentru doritorii
de a se ocupa cu creșterea cepei. De a oferi consultații crescătorilor de ceapă
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2007


Numele managerului Axentii Eduard
Număr angajați până la 20 sezonieri
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Cahul, s.Taraclia de Salcie
Telefon, fax, gsm. 029978373, 079475264, 067169002
GT ”Axentii Eduard Victor”
Cultivarea legumelor în teren deschis cu utilizarea sistemului de
irigare prin picurare
Născut într-o familie de țărani și fiind cel mai mare fecior din familie, d-l Eduard Axentii de mic copil a muncit la
pământ. Viața grea de la țară l-a făcut însă să accepte soarta grea de țăran, dar mult mai mult, l-a făcut să îndrăgească
această ocupație. A început să cultive legume pentru ași întreține familia care era deja în creștere numerică. Totodată
căuta mereu surse de susținere a agricultorilor, astfel a precăutat toate proiectele de susținere în agricultură, și odată
cu înregistrarea gospodăriei țărănești în anul 2007, a beneficiat de credite pentru tehnică agricolă și pentru ași construi
câteva sere de legume. În căutările sale, a aflat mai de toate proiectele de susținere a agricultorilor, și fiind om cu șuviță
de antreprenor, a încercat să obțină la maxim susținere din aceste proiecte. Aflând despre Proiectul SMEDRA Sud, a
aplicat la obținerea unui grant pentru procurarea unui sistem modern de irigare prin picurare pentru legume în câmp
deschis, dar a făcut-o într-un mod cât mai eficient, procurând sistemul de irigare în cadrul proiectului 2KR finanțat de
guvernul Japoniei. Sistemul de irigare la obținut imediat ce a achitat 30% din costul inițial, totodată jumătate din
această sumă fiind acoperită de grantul primit în cadrul proiectului SMEDRA Sud finanțat de Fondul HEKS Moldova.
Lansându-și planul său de afaceri, d-l Eduard a primit beneficiile la maxim din cadrul proiectelor derulate în anul
2009, totodată a făcut un salt enorm în dezvoltarea procesului de cultivare a legumelor și a înțeles cît de important este
să utilizeze tehnologiile moderne, deoarece țin de perspectivele de dezvoltare a agriculturii din zona rurală în contextul
trecerii la o agricultură mai performantă solicitată de efectele inevitabile ale integrării europene și globalizării.

Rezultate obținute:  Au fost create 15 noi locuri de muncă


 Volumul vînzărilor a sporit de circa 3 ori și a atins cifrele propuse în planul de afaceri
 A participat activ la seminare și a organizat procesul de autoinstruire în afacerea sa

Planuri de viitor Va diversifica culturile crescute și va atinge un nivel optim de calitate a legumelor
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2008


Numele managerului Terzi Valentina
Număr angajați 1 nou angajat
Adresa afacerii Republica Moldova, or.Cahul, str.P.Rumeanțev 29, ap.47
Telefon, fax, gsm. 029940145, 079801722

II ”Terzi Valentina”

Mini-tipografie pentru imprimarea cărților poștale, ilustratelor și


felicitărilor
Valentina este o persoană tănără și foarte creativă, ce a dorit să-și aplice creativitatea sa în lansarea unei afaceri
proprii. Pentru ași realiza visul, ea a decis să deschidă un chioșc de comercializare a felicitărilor și imprimatelor
pe care le produce cu forțele proprii, imprimate, invitații și felicitări, la fel ca și ambalaje pentru cadouri pentru
zile și ocazii deosebite. Ea a hotărât să-și deschidă afacerea proprie pentru a fi independentă financiar, și pentru
ca visul să devină realitate, ea a considerat necesar să urmeze și careva cursuri de instruire. Devenind
beneficiară a programului de granturi în cadrul proiectului SMEDRA Sud, ea a obținut utilajul necesar pentru
imprimarea calitativă a felicitărilor și imprimatelor fabricate de ea, totodată a urmat și o serie de cursuri din 3
module pe domeniul graficii la calculator și web-design. Pe viitor Valentina planifică să-și deschidă un oficiu și
deja crează saitul său pentru dezvoltarea cu succes a afacerii. Ea este foarte mulțumitoare acestui program de
dezvoltare al IMM-urilor, deoarece datorită lui, ea a putut să combine creativitatea sa cu ceea cei place să se
ocupe, și deasemeni să-și transfere capacitățile creative într-o sursă de venit.

Rezultate obținute: A fost angajată încă o persoană pentru chioșcul de comercializare


Au fost atinse cifrele de afaceri propuse în planul de afaceri
A participat activ la seminare și a organizat procesul de autoinstruire în afacerea sa

Planuri de viitor Să-și creeze un laborator de producere a imprimatelor bine-amenajat și cu utilaj


modern
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2006


Numele managerului Claudia Roman
Număr angajați 4
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Cahul,
s.Cucuoara
Telefon, fax, gsm. 029993331, 079165339
II ”Claudia Roman”
Lărgirea asortimentului de ciuperci și creșterea păstrăvului
“Am insistat şi nu m-am dat batută până nu am obţinut rezulatele dorite.” – cu aceste cuvinte işi
concluzionează de obicei Claudia Roman istoria sa de lansare a afacerii. După de a lucrat mai mult timp peste
hotare si a realizat că munca pentru cei straini este în gol, s-a întors în ţară şi a căutat o ocupaţie proprie de care
să se bucure şi care iar asigura şi un venit pe potriva. A încercat mai multeactivităţi, însă soarta a dus-o la un
seminar despre ciuperci organizat în satul Cucuoara de către experţii ACSA. La acest seminar ea a luat hotărârea:
“Gata, Claudia, anume de această afacere trebuie sa te ocupi de azi înainte”! Bine dar, decizia luată trebuia să fie
realizată, neîntârziat a fost pusă în aplicare. A primit ceva informaţii la seminar, a mai procurat câteva cărţi, din
care a selectat informaţii referitor la procesul de producere şi a însămânţat primii saci pe care i-a instalat pentru
creştere în beciul propriu. Nu avut însă nici un rezultat şi a înţeles că motivul este lipsa de experienţă, nu de
informaţii. A mai încercat încă o data, din nou fără rezultate, ciupercile pur şi simplu nu doreau să apară. Nu s-a
dat batută şi a continuat să acumuleze “experienţă fără roadă”. A însămânţat sacii de 6 ori timp de 1 an de zile,
de fiecare data investind banii pe care îi câştiga din munca în constucţii. În tot acest răstimp era ajutată de
fratele mai mic şi fiice, care iau pus condiţia: “Daca nu merge, de ce nu renunţi. Doar de data aceasta te mai
ajutăm, şi gata. Ramâi singură şi fă cum doreşti dar noi nu te mai ajutăm pentru că nu vedem sensul”. Desigur că
nu s-a dat bătută, şi tocmai la a 7-ea oară a primit prima roadă. Acest prim rezultat a marcat calea de succes pe
care a mers în continuare. A continuat cu anul 2007 în care a obţinut rezultate din ce în ce mai vizibile. A
înregistrat întreprinderea având deja încrederea că va merge înainte anume cu această activitate, şi-a propus să
se extindă luînd în arenda o cladire cu subsol cu o suprafaţă mai mare, totodată a aflat despre proiectul SMEDRA
Sud la care a participat şi a fost selectată pentru finanţare. Oportunitatea participării la concurs se
demonstrează prin consolidarea bazei tehnico-materiale, a fost construit sistemul de ventilare şi condiţionare a
aerului, s-a instalat sistemul de încălzire a clădirii, au fost efectuate lucrări de reparaţie în interior. În cadrul
proiectului d-na Claudia a beneficiat de consultanţa şi de sfaturile d-lui Vladimir Andrieş, doctor în ştiinţe
agricole, care a ajutat-o prin sfaturile şi îndrumarea sa să devină şi ea la rândul său un “expert” regional. La
propunerea d-lui Andrieş beneficiara noatră a făcut încercări de a cultiva un soi nou, ciuperca de origine
japoneză Shee-take, care nu este cultivată de nimeni în regiune. Își propune să cultive soiurile Champinion și
Ghebe, și aceasta o va face numaidecât, ținându-se de principiul succesului său „Nici un pas înapoi!”.

Rezultate obținute:  Au fost create 4 noi locuri de muncă imediat după instalarea utilajului nou
 Volumul vînzărilor a crescut de 2 ori după ce a fost modernizată producerea
 A participat la seminarele organizate de AFA „Femida” AO
Planuri de viitor Sa diversifice asortimentul de ciuperci cultivate si sa le ambaleze
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2007


Numele managerului Nicolae Bria
Număr angajați 10 sezonieri
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Cahul,
s.Colibași
Telefon, fax, gsm. 029362430, 068557387, 068226379
GT ”Bria Nicolae”
Cameră frigorifică pentru păstrarea eficientă a fructelor
Piaţa moldovenească de fructe şi legume oferă oportunităţi enorme pentru producătorii autohtoni de
produse agricole de calitate înaltă. De acest fapt sunt convinşi şi familia Bria din satul Colibaşi, care eu dovedit-o
din activitatea proprie. Fiind de specialitate lucrător medical şi învăţătoare, d-l Nicolae Bria şi d-na Lidia au
hotărât că mai mari rezultate vor obţine dacă se vor ocupa intensiv cu agricultura, astfel din anul 2005 au
procurat 7 hectare de pământ, pe care au sădit 5 ha de vie cu struguri de masă şi 2 hectare pe care au plantat
căpşuni. Nefiind adepţi ai practicii tradiţionale de agricultură, din start şi-au pus scopul de a lucra progresiv,
după modelul european. Deoarece ştiau că succesul în acest domeniu depinde de capacitatea de a oferi livrări
consistente de produse de calitate înaltă la un preţ competitiv, ei au decis să construiască un frigider pentru
păstrarea eficientă a srugurilor şi căpşunelor pentru ca să poată asigura în mod stabil livrarea de produse de
calitate înaltă pe parcursul întregului an. Prin păstrarea producţiei pentru o durată mai îndelungată ei au putut
să comercializeze struguri la un preţ de circa 5-6 ori mai mare decât preţul în sezon, în timp ce tehnologia de
păstrare a strugurilor le garantează o calitate excelentă a producţiei şi le-a permis să-şi mărească cifra de afaceri
şi să obţină venituri de 3 ori mai mari în anul 2009. Construcţia acestui frigider i-a impulsionat să-şi lărgească
asortimentul de culturi crescute, astfel că au hotărât să sădească şi o livadă cu cireşi pentru a fi în continuare
primii în oferirea de produse de înaltă calitate şi exclusive pe piaţa agricolă.

Rezultate obținute:  Au fost create 6 noi locuri de muncă


 Volumul vînzărilor s-a dublat și a fost modernizată baza tehnico-materială a gospodăriei
prin construirea frigiderului de păstrare a strugurilor și capșunelor
 Strugurii păstrați au fost exportați și comercializați pe piețele agricole din România
Planuri de viitor Să utilizeze la maximă capacitate frigiderul și să sădească o livadă de cireși pitici, să
diversifice gama de produse prin cultivarea de noi soiuri de fructe
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2006


Numele managerului Oprea Sergiu
Număr angajați 2
Adresa afacerii Republica Moldova, or.Cahul,
Str.Ioan Voda cel Cumplit 71, ap.2
Telefon, fax, gsm. 029923489, 079515604 II ”Oprea Sergiu”
Suvenire personalizate SOD-Just print
Fiind o persoană cu aptitudini antreprenoriale pronunțate, Sergiu a căutat posibilități de a se ocupa de
afacerea sa proprie. Cu acest scop el a studiat oferta de piață și a hotărât să creeze o afacere de prestare a
serviciilor xerox. Evaluând piața și începându-și afacerea, el a simțit mereu nevoia de creștere și dezvoltare, iar
aceasta o putea face mai efectiv prin acceptarea oricărui ajutor din partea organizațiilor financiare și de
susținere a micului business. Deseori a luat „credite bune” de la bancă, iar mai apoi a găsit ajutorul potrivit prin
programul SMEDRA Sud, unde el a primit cunoștințele necesare și susținere pentru realizarea planurilor sale. A
decis să-și diversifice oferta de servicii, obținând prin intermediul grantului o presa de transfer termic pe
suprafețe plate și pe căni. Acum el cu succes lucrează și oferă serviciile sale de imprimare a imaginilor pe diferite
suprafețe pentru consumatorii de pe piața orașului Cahul impreună cu echipa sa din 4 angajați. În viitor dorește
să-și mărească volumul vânzărilor, să procure utilaj mai performant și să ofere servicii la un nivel calitativ mult
mai înalt.

Rezultate obținute:  Au fost create 3 noi locuri de muncă pentru serviciul nou-creat
 Volumul vînzărilor s-a dublat
 A participat la seminarele organizate de AFA „Femida” AO si a luat parte activa
Planuri de viitor Dorește să-și îmbunătățească baza tehnico-materială prin procurarea unui
plotter performant pentru decuparea imaginilor și figurilor pe suprafețe plate și
pentru imprimarea pe placate de dimensiuni mari
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2007


Numele managerului Caraseni Vasile
Număr angajați 10
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Comrat,
s.Congaz, str.Lenin 214
Telefon, fax, gsm. 029869617, 069154465 SRL ”Cariv-Mobila”
Atelier de producere a mobilei și tâmplăriei din plastic
Compania „CARIV-MOBILA” SRL a fost fondată de doi frați – Caraseni Vasile și Constantin, și fiind o companie
relativ tânără în domeniul producerii mobilei și articolelor de tâmplărie, această afacere a fost lansată destul de
repede și cu pași grăbiți a mers în creștere pentru a atinge nivelurile de producere suficiente pentru a ține piept
concurenților și a se stabili durabil pe piață. Fiind fondată în 2007, deja peste un an a procurat un lot de pământ
pentru construcția fabricii, și timp de 1 an a fost construită fabrica cu forțele proprii ale fondatorilor și muncitorilor
angajați. Beneficiind de încredere din partea organizațiilor de creditare, frații Caraseni au obținut un credit
considerabil pe care l-au utilizat în totalitate pentru construcția fabricii și dezvoltarea bazei tehnico-materiale ale
întreprinderii. Mai apoi au fost informați despre existența proiectului SMEDRA Sud la care au aplicat, și fiind băieți
demni de încredere, au primit grantul solicitat și l-au implementat cu succes procudând presa de laminarea a
panourilor fibro-lemnoase cu pelicula din plastic, care este un utilaj unic în zona de sud a republicii, și care le permite
să eficientizeze cu mult procesul de producere și să creeze articole de mobilier de o calitate înaltă. Totodată au lansat
și un nou serviciu nemaiîntâlnit în țara noastră – ei prelurează articolele de mobilier uzate în special mobilierul de
bucătărie pentru a le da un aspect nou, stilat și modern. Pentru a fi mereu cu un pas înaintea concurenților, frații
Caraseni investesc majoritatea profitului în modernizarea și procurarea de noi tipuri de utilaj pentru a diversifica și
eficientiza producerea mobilierului și pentru a oferi marfă de cea mai înaltă calitate.

Rezultate obținute:  Au fost create 5 noi locuri de muncă și modernizată baza tehnico-materială
 Volumul vînzărilor a crescut de 2,5 ori după ce a fost procurat utilajul
Planuri de viitor Să-și extindă aria de vânzare a produselor prin deschiderea magazinelor-saloane
în orașele principale din sudul republicii și în Chișinău și că crească volumul
producerii, deoarece ei consideră că au potențialul respectiv.
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 2003


Numele managerului Casîm Nicolae
Număr angajați 5 sezonieri
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul Comrat,
s.Avdarma
Telefon, fax, gsm. 029858321, 079845345

GT ”Casîm Nicolai Afanasievici”


Lărgirea activității de creștere a răsadului în sere
și cultivarea legumelor
Odată cu darea în proprietate a pământului țăranilor după ce au fost dezorganizate colhozurile, d-l
Casîm Nicolae a devenit din colhoznic în mic fermier, iar lotul de pământ pe care l-a primit în proprietate a
devenit una din preocupările sale principale. A încercat să cultive mai toate culturile pe care le însămânțau și
țăranii vecini, însă faptul că nu corespunde tocmai bine ceea ce cultiva cu solicitările de pe piața agricolă l-au
impulsionat să precaute cum ar putea îmbunătăți starea economică a gospodăriei sale. A observat că exista pe
piață o cerere enormă la culturile legumicole ce apăreau din primăvară cît mai devreme. Astfel a decis să se
autoinstruească și să afle care sunt metodele mai progresiste de a crește tomate și răsad de tomate în sere.
Pentru ași spori sursele tehnologice de producere a hotărât să construiască două sere pe terenul cel deținea în
proprietate.
Acumulând sursele necesare din activitatea sa din anii precedenți, în anul 2009 a construit cu succes 2
sere conform planurilor pe care le avea, totodată a aflat despre proiectul SMEDRA Sud și ce beneficii ar putea
primi de pe urma obținerii utilajului de care avea nevoie. Pentru realizarea cu succes a planurilor sale d-l Nicolae
avea nevoie de un motocultor ce ar prelucra pământul în sere conform standardelor necesare pentru plantarea
și cultivarea răsadului. Ideea sa de a cultiva răsad și tomate în două roade a convins comisia de evaluare că
merită să fie susținută, astfel a obținut acest motocultor și în scurt timp la pus în funcțiune.
Actual se află în procesul primului an de cultivare și suntem convinși că își va atinge obiectivele propuse
datorită spiritului său de om muncitor și robust.

Rezultate obținute:  Au fost create încă 2 noi locuri de muncă sezoniere


 Volumul vînzărilor tinde să se dubleze față de anul precedent
 A organizat un seminar în parteneriat cu AFA „Femida” AO cu tematica:
 „Tehnologia creșterii culturilor bostănoase şi calităţile lor alimentare şi curative”
Planuri de viitor Pentru anul viitor dorește să stabilească un nivel optim de producere a răsadului
și tomatelor pentru ași asigura familia din veniturile obținute, deasemeni va
instala un sistem de irigare prin picurare modern pentru ambele sere.
ISTORII DE SUCCES

Anul înregistrării 1995


Numele managerului Leschevicius Mecislavas
Număr angajați 15
Adresa afacerii Republica Moldova, or.Cahul,
Str.Mihai Viteazul 51, ap.40
Telefon, fax, gsm. 069466007
II ”Leschevicius-Agat”
Articole de ferărie și producerea articolelor de mobilier din metal
A venit în țara noastră din părțile nordice ale Mării Baltice, și fiind un bărbat puternic ca oțelul era de la sine
înțeles că se va îndeletnici cu fabricarea articolelor metalice. Și-a început activitatea de antreprenor odată cu
destrămarea sistemului economic sovietic și a rezistat la toate încercările și problemele pe plan economic,
înfruntându-le destul de ușor grație caracterului său puternic.
În ultima perioadă se confrunta cu scăderea vănzărilor din pricina crizei ecomice mondiale care a afectat și
Moldova, astfel, nu dispunea de surse suficiente pentru ași moderniza baza tehnologică. A fost invitat să participe la
concursul de granturi oferit de Fundația HEKS prin proiectul SMEDRA Sud, fapt de care s-a bucurat pentru că știa că
va învinge ușor acest concurs grație tăriei sale de caracter și stăruinței de a convinge comisia că ideile care le are se
pot ușor realiza și transforma în articole de mobilier metalice și chiar în dezvoltarea mai performantă a întreprinderii
pe care o conduce. Grație proiectului SMEDRA Sud d-l Mecislavass a contribuit cu partea sa de 50% pentru
procurarea unei instalații de îndoire și modelare a profilelor metalice care au ușurat cu mult munca fizică a
angajaților săi și a permis de a fi create articole de mobilier mai atrăgătoare și solicitate, permițăndu-i astfel ca în
timp de criză să obțină totuși venituri suficiente și destul de înalte.

Rezultate obținute:  Au fost create 2 noi locuri de muncă imediat după instalarea utilajului
 Volumul vînzărilor a crescut considerabil
 A participat la cursurile de instruire organizate de AFA „Femida” AO
Planuri de viitor Să modernizeze de sinestătător baza tehnologică a întreprinderii prin utilaje de
producere proprie. Să producă articole metalice în serie pentru a le propune
spre comercializare pe între teritoriul Republicii Moldova
ISTORII DE SUCCES IN INSTRUIRE

Anul înregistrării 2003


Numele managerului Taucci Maria
Număr angajați 8
Adresa afacerii Republica Moldova, r-nul.Ciadir-Lunga
s.Tomai, str.Promishlennaia 10-c
Telefon, fax, gsm. 069962423, 029122963
II ”TAUCCIU PIOTR PANTELEEVICI”
Istoria unei ferme de capre din sudul Republicii Moldova
Există la sudul Moldovei, în satul Tomai, raionul Comrat, o femeie deosebită, care a înfruntat multe
greutăți și încercări, dar care nu s-a dat bătută. Este vorba despre Maria Taucci, o doamnă sârguincioasă, răbdătoare
și mărinimoasă, ocupația dar și vocația căreia este creșterea caprelor.
E bineștiut faptul, că aceasă ocupație nu este dintre cele mai simple, fiindcă aceste animale au un caracter
specific: încăpățânat și îndărătnic. Și această îndeletnicire cere multă răbdare din partea celui ce o practică. Anume
prezența acestei calități, plus perseverentă în atingerea scopului propus, o ajută pe d-na Maria să se ocupe deja de
mai mulți ani de creșterea unei turmei de capre.
În acest scop a procurat și apoi a renovat fosta fermă sătească, nu departe de casa unde locuiește. Apoi a
construit un adăpost pentru cel puțin 500 de capre și o încăpere pentru procesarea laptelui de capră și producerea
brânzeturilor și cașului.
Aflând despre proiectul SMEDRA Sud, în anul 2009, a aplicat la grant. Dar după o evaluare reală a situației
financiare, a decis să amâne investițiile pentru anul 2010. Această decizie i-a permis să treacă cu bine peste o
perioada de criză din viață. A urmat, însă, foarte interesată, toate seminarele pe tematica ovinelor și caprinelor
organizate de AFA ”Femida” în cadrul proiectului sus-menționat. Astfel, în iunie 2009, Maria a participat la sesiunea
de instruire axată pe creșterea ovinelor și producerea brânzeturilor, organizată în orașul Ciadîr-Lunga. Aici a învățat,
să facă selecția între caprele ce dau o cantitate de lapte mai mare și cele care sunt mai puțin spornice pentru a
selecționa turma și a dezvolta caprele ce dau mai mult lapte. Tot această instruire i-a trezit ambiția Mariei de a
instala la fermă un sistem de muls mecanizat. Dar mai avea prea multe întrebări deschise, care nu i-au permis
Mariei să ducă la realizare ideia sa. Apoi, în luna mai 2010, a mers în vizita de studiu la CȘIP ”Selecția” din Bălți, unde
a aflat despre tehnologiile eficiente de cultivare a culturilor cerealiere și furajere. ”Am cules foarte multă informație
utilă în cadrul acestei vizite. Nu am știut multe lucruri până acum. Cunoștințele obținute îmi vor ajuta să utilizez cît
mai eficient terenurile de care dispun pentru a crește nutreț calitativ și in cantitate suficientă”, - a menționat Maria
în rezultatul vizitei.
Totuși căuta răspuns la întrebările provocate de dorința de a instala sistemul de muls mecanizat. Deaceia, a
acceptat să meargă la vizita de studiu la ferma din s. Negureni, raionul Telenești, unde majoritatea întrebărilor și-au
găsit răspuns în cadrul acestei vizite. Și decizia cîndava luată în scurt timp a și fost adusă la îndeplinire. Astăzi, la
ferma din satul Tomai funcționează același sistem de muls cu barele despărțitoare autocaptante p/u animale,
replicat după modelul de la Negureni. Și aceasta a fost realizat practic în termen de doar o săptămână după vizită!
”Datorită informației și experienței acumulate în cadrul sesiunilor de instruire și vizitelor de studiu, am
reușit să fac acele schimbări în procesul de creștere a caprelor, ce îmi asigură un progres vizibil”, - spune Maria. Dar
loc pentru progrese încă mai este. Acum, Maria are scopul de a-și instala la fermă și o linie de pasteurizare a laptelui
și ambalare a producției finite. Dar concomitent continuă să învețe cum să-și dezvolte afacerea. S-a inscris pe lista
participanților la cursurile de lungă durată pentru a studia cum să-și planifice strategic dezvoltarea afacerii prin
cercetarea pieții, promovarea produsului, prognozarea veniturilor, calcularea cheltuielilor ș.a.m.d. Noi îi urăm
Mariei că planificarea strategică să devină o platformă sigură în succesul afacerii sale!

Planuri de viitor Să modernizeze de sinestătător baza tehnologică a întreprinderii prin instalarea


unei linii de pasteurizare a laptelui si sa elaboreze o marca comerciala proprie.
Month Day Year

ASOCIAȚIA FEMEILOR DE AFACERI DIN CAHUL ”FEMIDA” AO

Republica Moldova, Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit 71 • Telefon: 0299-23565 • Fax: 0299-32200
afafemida@yahoo.com • www.afafemida.md