Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea didactică

 Delimitare conceptuală:
1. Proiectarea presupune un ansamblu de operaţii de anticipare a activităţii instructiv-
educative, ce-i conferă acesteia un caracter raţional şi sistematic.
2. A proiecta înseamnă a planifica, a anticipa, a prevedea cât mai exact desfăşurarea
unei activităţi educaţionale prin organizarea şi combinarea optimă a obiectivelor, resurselor,
strategiilor de predare-învăţare, a modalităţilor de evaluare şi a relaţiilor dintre acestea.

 Etapele şi operaţiile proiectării pedagogice (vezi anexa nr. 1.)

 Nivelurile proiectării pedagogice

I. Macro proiectare Realizata de organismele


specializate

II. Micro proiectare Realizată de fiecare cadru


didactic

A. Planificarea anuală se realizează după următoarea rubricaţie:

Unitatea şcolară .................................. Profesor / Învăţător .........................................


Disciplina ........................................... Clasa .............. Nr. total de ore ..........Anul ....

Planificare calendaristică
Unitatea de Obiectivul de Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii
învăţare referinţă alocate

Observaţii:
1. Unităţile de învăţare se indică prin titluri stabilite de către profesor;
2. Obiectivele de referinţă se trec cu numerele lor din programa şcolară;

B. Planificarea unei unităţi de învăţare poate fi realizată după următoarea rubricaţie:

Unitatea şcolară .................................. Profesor / Învăţător .........................................


Disciplina ........................................... Săptămâna ............Anul ...........Clasa ............

Planificarea unităţii de învăţare


Conţinuturi Obiective de Activităţi de Mijloace si Evaluare Observaţii
referinţă învăţare metode

Aplicaţie: Stabiliţi, utilizând materialul suport, obiectivele educaţionale ale potenţialul proiect
de activitate necesar portofoliului dumneavoastră de evaluare.

1
ETAPELE ŞI OPERAŢIILE PROIECTĂRII PEDAGOGICE
Anexa nr. 1. 1. Stabiliţi precis ce va şti să facă fiecare elev
la sfârşitul activităţii
2. Verificaţi dacă ceea ce aţi stabilit este ceea
PRECIZAREA ce trebuia realizat, confruntaţi-vă cu programa
OBIECTIVELOR de învăţământ şi precizând performanţele
minime aşteptate
3. Verificaţi dacă obiectivele stabilite sunt
realizate în timpul pe care îl aveţi la dispoziţie
Înainte de a face orice altceva, precizaţi
în mod clar obiectivele educaţionale 4. Stabiliţi conţinutul estenţial al activităţii
I. Ce voi face?
ale activităţii didactice 5. Diferenţiaţi instruirea în funcţie de
ANALIZA capacităţile de învăţare existente în clasă
II. Cu ce voi face? Analizaţi atent resursele educaţionale RESURSELOR
de care dispuneţi 6. Stabiliţi sarcini pt. fiecare obiectiv de
învăţare ţintind către obiectivele operaţionale
III. Cum voi face Elaboraţi strategii educaţionale
potrivite pentru a realiza obiectivele 7. Identificaţi tipurile de învăţare adecvate,
tipurile de motivaţie ale elevilor. Elaboraţii
IV. Cum voi şti dacă s-a Stabiliţi un sistem de evaluare a situaţii optime de învăţare combinând
realizat ceea ce trebuia eficienţei activităţii pe care o veţi ELABORAREA metodele şi materialele pentru a amplifica
realiza STRATEGIE eficacitatea lor didactică, oferind elevului
ocazii de învăţare având în vedere obiectivele
operaţionale formulate.

EVALUAREA 8. Elaboraţi un test de evaluare a progresului


învăţării.

DEMERSUL RAŢIONAL ETAPE OPERAŢII