Sunteți pe pagina 1din 31

IMUNOGLOBULINELE

Structură şi funcţie
IMUNOGLOBULINELE = Molecule glicoproteice produse de
plasmocite (limfocite B activate) ca răspuns la un imunogen
= ANTICORPI

+ -
albumin
Amount of protein

globulins

α α β γ Immune serum
1 2 Ag adsorbed serum

Mobility
Funcţii generale

• Legare Ag

• Funcţii efectoare
– Fixare complement
– Legare de celule
STRUCTURA

• 2 lanţuri grele
(Heavy)
• 2 lanţuri uşoare
(Light)
• Punţi disulfidice
– Între lanţuri
– În cadrul lanţului
REGIUNILE IMUNOGLOBULINELOR
Disulfide bond

• Regiune Variabilă Carbohydrate

– VL & VH
CL
• Regiune Constantă VL

– CH & CL CH2 CH3


CH1
• Regiune balama VH Hinge Region
PROTEOLIZA IMUNOGLOBULINELOR
Fragmentele Ig: relaţii structură/funcţie

• Fab Papain

– Legare Ag
– Valenţa = 1
– Specificitate determintă
de VH şi VL

• Fc
Fc
– Funcţii efectoare
Fab
Fragmentele Ig: relaţii structură/funcţie

Legare Ag

Legare complement
Legare receptori Fc

Transfer
placentar
Organizarea conformaţională a
moleculelor Ig
IZOTIPURILE
IMUNOGLOBULINELOR

= Determinanţi antigenici ce caracterizează


clasele şi subclasele de lanţuri grele şi
tipurile şi subtipurile de lanţuri uşoare
CLASELE DE
IMUNOGLOBULINE

DUPĂ TIPUL LANŢURILOR GRELE:

• IgG - γ
• IgM - µ
• IgA - α
• IgD - δ
• IgE - ε
Subclase imunoglobuline
• Subclase IgG
– IgG1 - γ 1
– IgG2 - γ 2
– IgG3 - γ 3
– IgG4 - γ 4

• Subclase IgA
– IgA1 - α 1
– IgA2 - α 2
Tipuri lanţuri uşoare

• Kappa (κ )
• Lambda (λ )
Subtipuri lanţuri uşoare

• Lanţurile lambda
– Lambda 1 (λ 1)
– Lambda 2 (λ 2)
– Lambda 3 (λ 3)
– Lambda 4 (λ 4)
IgG
• Structură
– Monomer

IgG1, IgG2 şi IgG4 IgG3


IgG
• Structură
• Proprietăţi
– Concentraţie plasmatică: cea mai mare
– Principala Ig în spaţiul extravascular
– Transfer placentar – nu necesită legare Ag (IgG2)
– Fixează complement (IgG4)
– Se leagă de receptori Fc ai celulelor imune (IgG2,
IgG4)
IgM
Lanţ J
• Structură
– Pentamer
– Extra domeniu (CH4)
– Lanţ J
CH4
IgM
• Structură
• Proprietăţi
– Concentraţie plasmatică: imediat după IgG
– Prima Ig produsă de fetus şi de către celulele B
– Fixează complement
Fixarea C1 de către IgG şi IgM

C1r C1
s

C1q
C1r C1
s

C1q
IgA
• Structură
– În plasmă - monomer
– În secreţii (sIgA)
• Dimer
• Lanţ J
• Componentă secretorie

Componentă Lanţ J
secretorie
IgA
• Structură
• Proprietăţi
– Concentraţie plasmatică: după IgG
– Principala Ig în secreţii (imunitatea mucoaselor)
• lacrimi, saliva, suc gastric, surfactant pulmonar
– Nu fixează complement
– Se leagă de receptorul Fc al unor celule imune
IgD

• Structură
– Monomer
– Piesă “coadă”
(tail piece)
Tail Piece
IgD
• Structură
• Proprietăţi
– Concentraţie plasmatică: pe locul trei
– Ig prezentă pe suprafaţa celulelor B
– Nu fixează complement
IgE
• Structură
– Monomer
– Extra domeniu (CH4)

CH4
IgE
• Structură
• Proprietăţi
– Concentraţie plasmatică: cea mai redusă
• Se leagă de bazofile şi mastocite (nu necesită legare Ag)
– Reacţii alergice
– Parazitoze (Helminţi)
• Se leagă de receptorul Fc al eozinofilelor
– Nu fixează complementul
IMUNOGLOBULINELE

genetică, diversitatea Ig
Genele imunoglobulinelor
Localizarea cromozomială a genelor pentru
imunoglobuline:
• lanţuri grele: cromozom 14q32
• lanţ uşor k: cromozom 2p11-12
• lanţ uşor λ: cromozom 22q11-12
Genele imunoglobulinelor
• Fiecare limfocit exprimă pe suprafaţă un receptor de Ag
specific.
• Genele sun rearanjate din repertoriul de segmente genice:
Segmente genice

• Regiunile variabile ale lanţurilor grele şi uşoare au trei


regiuni hipervariabile fiecare (complementarity-
determining regions, CDRs)
• Regiunea variabilă a lanţului greu este codificată de
către trei segmente genice:
– V (“variabil”): codifică reg variabila a lant greu
– D (“diversitate”): segment de diversitate.
– J (“joining”): segment de legătura al lantului greu
Mecanism de rearanjare
• Rearanjarea = un segm de gena dintr-o
regiune se disloca → in alta regiune
– un nr de secvente se pierd intr-o regiune dar se
reutilizeara in alta
– → structura unei noi gene functionale
– → lant nou ARN → o noua Ig
Rearanjamentul genelor Ig:
(în timpul dezvoltării limfocitelor B)