Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Drept - anul I

universitar2010-2011

Drept roman

Bibliografie

- Anghel, Ion M., Dreptul roman (manual), Ediţia a 4-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Lumina
Lex, 2002.
- Bichicean, Gheorghe, Drept roman. Instituţii, izvoare, jurisdicţii, Bucureşti, Editura C.H. Beck,
2008.
- Cătuneanu, I. C, Curs elementar de drept roman, ediţia a IlI-a, Cluj-Bucureşti, Editura „Cartea
Românească", 1927.
- Ciucă, Valerius M., Lecţii de drept roman, voi. I-IV, Iaşi, Polirom, 1998-2001.
- Cocoş, Ştefan, Drept roman. Izvoare, procedură, persoane, drepturi reale, succesiuni,
obligaţii, izvoarele obligaţiilor, Bucureşti, Universul Juridic, 2003.
- De Coulanges, Fustei, Cetatea antică, Studiu asupra cultului, dreptului şi instituţiilor Greciei şi
Romei, 2 volume, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984.
- Danielopolu, George, Explicaţiunea Instituţiunilor lui Iustinian, 2 volume, Bucureşti, 1899.
- Gaius, Instituţiunile [dreptului privat roman], Traducere, studiu introductiv, note şi adnotări de
Aurel N. Popescu, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1982.
- Gaudemet, Jean, Les institutions de l'Antiquite, Paris, Editions Sirey, 1982.
- Girard, Paul Frederic, Manuel elâmentaire de droit romain, Huitieme £dition revue et mise a jour
par Felix Senn, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1929.
- Hamangiu, Constantin, Nicolau Matei G., Dreptul roman, Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1930.

- Hanga, Vladimir, Drept privat roman, Tratat, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977.
- Hanga, Vladimir, Bob, Mircea-Dan, Curs de drept privat roman, Ediţia a Il-a, Bucureşti, Universul
Juridic, 2008.
- Hanga, Vladimir, Bob, Mircea-Dan, Iustiniani Institutiones - Instituţiile lui Iustinian, Bucureşti,
Universul Juridic, 2009.
- Jakotă, Mihai Vasile, Drept roman, 2 volume, Iaşi, „Chemarea", 1993.
- Longinescu, S. G., Elemente de drept roman, 2 volume, Bucureşti, Tipografia Soc. Anonime „Curierul
Judiciar", 1929.
- Molcuţ, Emil, Drept privat roman, Bucureşti, Universul Juridic, 2007.
- Murzea, Cristinel, Drept roman, ediţia a 2-a, Bucureşti, ALL Beck, 2003.
- Popa, Vasile Val, Drept privat roman, Bucureşti, Editura ALL Beck, 2004.
- Oancea, Dan, Introducere în dreptul roman, Bucureşti, Editura C.H. Beck,
2009.
- Sâmbrian, Teodor, Principii, instituţii şi texte celebre în dreptul roman, Bucureşti, Casa de Editură şi
Presă Şansa, 1994.
- Stoicescu, Constantin, Curs elementar de drept roman, Bucureşti, Universul Juridic, 2009.
- Tomulescu, Constantin Ştefan, Drept privat roman, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1973.

S-ar putea să vă placă și