P. 1
Mediul Concurential Al Afacerilor

Mediul Concurential Al Afacerilor

|Views: 1,977|Likes:
Published by Venin Yo

More info:

Published by: Venin Yo on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

MEDIUL CONCURENTIAL AL AFACERILOR

Mediul concurenţial al afacerilor Tabel de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţ i e UC9. Mediul concurenţial al afacerilor C1. Analizează concurenţa pe piaţă Analiza concurenţilor •1Identificarea concurenţilor : studierea directă a pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte modalităţi mass media (LT) •2Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor: din punct de vedere a preţurilor, diversităţii sortimentale, calităţii, segmentelor de consumatori, cotei de piaţă, nivelului tehnologic, etc. (LT) •3Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii C2. Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri prin camparea acesteia cu cea a concurenţilor: compararea: preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor,structurilor sortimentale, nivelurilor segmentelor tehnologice Competitivitate în mediul de afaceri •4Selectarea observare, obiectivele ofertelor proprii, optime ofertei analiza ale furnizorilor: cu analiza compararea furnizorilor calitative, de cotelor de piaţă, consumatori, nivelurilor de nţe individuale competenţ Compete Conţinuturi tematice

preţurilor,

permanentă a ofertei la acestea : studierea comportamentului identificarea nişelor de piaţă(LT) Strategii în mediul concurenţial •7Realizarea modalităţi •8Aplicarea unei de oferte competitive: şi costuri reduse. publice. motivarea personalului.1.1. îmbunătăţirea continuă a calităţii •6Anticiparea nevoilor de clienţilor consum şi al adaptarea clienţilor. semnificaţii diferite în : economie. calitate. distribuţia pe piaţă. Concurenţa – componentă a pieţei Concurenţa: lat. Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor 2. preţuri. preţuri.calităţii. Analiza concurenţilor 2. concurrere = a concura. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial măsuri de formare continuă a personalului. . forţele promovarea proprii de vânzărilor. modernizarea tehnologiei. mediului comportamentul personalului (LT) strategiilor adecvate concurenţial: resursele umane. promovare •9 Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii: relaţii publicitate. vânzare. diversitate sortimentală. aprecierea credibilităţii furnizorilor •5Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii: C3. produs/serviciu. târguri şi expoziţii (LT) 2. prezentare informare.1. măsuri de reducere a costurilor.

existenţa unui singur producător devine practic imposibilă. • Concurenţă indirectă: • concurenţă formală. Paşii pe care trebuie să îi parcurgă o firmă pentru a analiza concurenţa sunt: 1.  monopson. 5.2. 2. • concurenţă la nivel de industrie. un concurent nou. Sursele de informare pentru identificarea concurenţilor sunt: . natură. Este un mod de manifestare a economiei de piaţă. II) În funcţie de nevoile satisfăcute întâlnim: • Concurenţă directă: • concurenţă de marcă. Identificarea concurenţilor ce vor fi atacaţi şi a celor ce vor fi evitaţi. Criterii de clasificare: I) În funcţie de numărul de concurenţi şi gradul de diferenţiere al produselor întâlnim: • Concurenţa perfectă. Identificarea concurenţilor. Determinarea strategiilor concurenţilor.sport. • Concurenţa imperfectă – forme:  monopol.  concurenţă monopolistă. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe. intermediari. o tehnologie nouă pot fi mai ameninţătoare. în care pentru un bun omogen şi substitutele sale.1. drept. 6. Identificarea concurenţilor constă în alcătuirea unei liste cu concurenţi. 3. Anticiparea reacţiilor concurenţilor. 2. consumatori. Stabilirea obiectivelor concurenţilor.  oligopol. Identificarea concurenţilor Gama concurenţilor efectivi sau potenţiali este foarte largă. • concurenţă generică. 4. Pentru orice firmă este important să îşi cunoască atât clienţii cât şi concurenţii. Problema concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători.  oligopson.

c) Difuzarea informaţiilor se face în funcţie de: • relaţiile existente în cadrul firmei.propriul personal.  -consultanţi etc. b) Surse formale: • publice: organizaţii profesionale.  -stagiari. presupune .Surse externe: a) Surse informale: • clienţi comuni cu concurenţii. ministere. Surse interne: informaţii deţinute de :  . Probleme ce pot să apară în decursul acestei etape: • costurile • disponibilitatea informaţiilor. • profesionale: presa de specialitate. târguri şi expoziţii.  -de noii angajaţi de la firmele concurente. • parteneri publici. paneluri etc. d) Utilizarea informaţiilor şi reacţia inversă elaborarea de acţiuni: • pe termen scurt ( acţiuni promoţionale). • comerciale: cataloage ale concurenţilor. • politica de confidenţialitate aplicată. anuare. consulate etc. • examinarea lor în ceea ce priveşte:  credibilitatea sursei folosite  actualitate informaţiei • elaborarea unui model de analiză a firmelor concurente. Identificarea concurenţilor presupune parcurgerea următoarelor etape: a) Colectarea informaţiilor: Unele informaţii pot fi obţinute prin observare. • pe termen lung ( formarea personalului). campanii promoţionale etc. discuţii cu clienţii în timp ce pentru altele este necesară organizarea unei cercetări. b) Prelucrarea informaţiilor presupune: • alegerea informaţiilor utile.

de . preţuri practicate.logistice. • permite exprimarea ponderii deţinute de o anumită firmă. Atunci când analizează concurenţa o firmă trebiue să aibă în vedere trei variabile: a. • • • c. • • • d. istoric etc. Elemente specifice: diversitate sortimentlă. • • • Elemente de identitate: localizarea geografică.1. • ar putea să cuprindă următoarele elemente: a. tehnologice. poziţionare pe piaţă etc.3. servicii oferite etc. pieţe ţintă. imagine firmei pe piaţă. • • • b. • constituie un mijloc important de analiză şi comparaţie a propiei firme cu firme concurente. fidelitatea clienţilor faţă de firmă etc. financiare. Potenţialul deţinut: • resurse umane. e. Strategia adoptată: obiective. materiale. statut juridic. Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor Fişa de identitate a firmei concurente: • permite sintetizarea unui număr mare de informaţii referitoare la o firmă. Cota de piaţă: • este determinată de ponderea deţinută pe piaţa ţintă de concurent.2. Poziţia deţinută pe piaţă: cota de piaţă deţinută şi evoluţia ei.

cota de piaţă totală. L = lider. Vi = volumul vânzărilor firmei/ mărcii. 4. CA = cifra de afaceri. cota de piaţă relativă a liderului – determinată în raport vânzările concurentului care ocupă locul secund pe piaţă: CPRL = Vi / VL = CAL / CAII =CPL / CPII unde: V = volumul vânzărilor. CAi = cifra de afaceri a firmei/ mărcii. CA = cifra de afaceri totală pe piaţă a produselor „x”. b. I = marca de produs sau firma a cărei poziţie pe piaţă este analizată.un produs ori de o marcă în cadrul unei pieţe de referinţă. Cota afectivă – determinată de ponderea clienţilor ce au menţionat firma . II = concurentul care ocupă locul secund pe piaţă. 3. L = lider. V = volumul vânzărilor produsului „x” pe piaţă. 2. cota de piaţă servită. Cpi = Vi / V * 100 = CAi / CA * 100 unde: Cpi = cota de piaţă. CA = cifra de afaceri. • tipuri de cotă de piaţă ( în funcţie de piaţa de referinţă): 1. cota de piaţă relativă – determinată în raport cu vânzările celui mai putrnic concurent: CPRi = Vi / VL = CAi / CAL =CPi / CPL unde: V = volumul vânzărilor. Cota raţională – determinată de ponderea clienţilor ce au menţionat firma concurentă c.

Furnizorii 6. Concurenţii potenţiali 8.1. Forţe sociale şi politice 10. Cele cinci forţe care acţionează asupra concurenţei pe o piaţă sunt: 1. Concurenţa – factor determinant în succesul sau eşecul unei firme. 2.Substituenţi de produse. Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor Practicile de aprovizionare – poziţia generală pe care o are firma pe piaţă. Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă a unei firme ( nivelul de calitate al produselor achiziţionate la costuri mai mici îndeplineşte cerinţele firmei). Principalii concurenţi ai întreprinderii: 5.3. Competitivitate în mediul de afaceri 2. Întreprinderea trebuie sa-şi fixeze obiectivele pe care le ţinteşte ( înainte de a realiza selecţia furnizorilor): • Creşterea profitului • Satisfacerea cerinţelor consumatorului • Creşterea cotei de piaţă • Creşterea fluxului de numerar • Progresul tehnologic. Concurenţii direcţi 9. • • • Puterea furnizorilor – dată de : Volumul producţiei furnizorilor Identitatea mărcii Costurile de redirecţionare etc.2. Clienţii 7. cantităţilor necesare – fixarea obiectivelor.2. Procesul de cumpărare – identificarea nevoii – determinarea caracteristicilor. Puterea cumpărătorilor: . strategiilor anticoncurenţiale.

• • • Gradul de informare al cumpărătorilor Produse substituente Diferenţele dintre produse etc. Criterii de selecţie a furnizorilor: • Reputaţia sau imaginea • Publicitatea cumulativă • Aspectul exterior al unui produs • Ambalajul şi etichetele • Vechimea în domeniul de activitate • Cota de piaţă • Lista clienţilor preţurile practicate.• • • 3. Politici de aprovizionare prin întărirea puterii de negociere cu furnizorii: • Alegerea furnizorilor care sunt competitivi. . Gradul de rivalitate: Barierele la părăsirea pieţei Concurenţii diverşi Identitatea mărcii etc. • • • 5. Criterii de selecţie a ofertelor furnizorilor: • Nivelul preţurilor • Caracteristicile produselor • Materialele folosite • Ambalajul • Performanţa produsului • Produse şi servicii sau echipament auxiliar. • • • 4. Ameninţările substituenţilor: Numărul alternativelor Eficienţa economică a alternativelor Sensibilitatea la preţ a clienţilor etc. Barierele la intrarea pe piaţă: Economii de scară Accesul la reţeaua de distribuţie Politicile guvernamentale etc.

• Prin comportamentul personalului. Modificarea în timp a valorii contractelor acordate furnizorilor. Strategii în mediul concurenţial 2. • Servicii. Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial : resursele umane.4. Diferenţierea ofertei firmei este acţiunea de concepere a unui set de diferenţe relevante pentru a o deosebi de cea a concurenţilor. distribuţia pe piaţă. Pentru diminuarea riscurilor orice întreprindere trebuie să caute răspunsuri la o serie de întrebări legate de oferta sa ( de exemplu: Cât .1. • Calitate. produs/serviciu.• • • • Creşterea puterii de negociere ( menţinerea unui număr de surse suficient de mare pentru a asigura concurenţa). = încasări – cheltuieli curente).3. Aprecierea credibilităţii furnizorilor se face pe baza următoarelor informaţii: • Cifra de afaceri • Cota de piaţă • Rentabilitatea • Cash-flow ( reprezintă fluxul de lichidităţi al unei afaceri. promovare 2. Solicitarea.1. • Prin poziţionarea ofertei. Urmărirea dezvoltării tehnologiei. • Programele de investiţii • Capacitatea tehnică şi de producţie • Siguranţa livrării • Servicii de reparaţii. Realizarea unei oferte competitive Competitivitatea agentului economic este dată de: • Costuri.4. • Prin imagine. de oferte de la furnizori noi. Modalităţile de diferenţiere a ofertei sunt următoarele: • Prin produse.1. din când în când . preţuri. 2. • Prin servicii.

Imaginea produsului.Produs 12. Consumatorul cumpără avantaje – motivele cumpărării sunt variate şi compun mixul de marketing: 11.Preţ 13. 2. Preţul: • Preţul este o variabilă a mixului de marketing cu un statut . • • • O ofertă competitivă presupune ca elementele componente ale unui produs să fie determinate în cadrul strategiei de produs – obiectul strategiei priveşte: • Preţul • Calitatea • Dimensiunile şi structura ofertei • Nivelul calitativ • Imaginea pe care dorim să o creem în rândul consumatorilor.Plasament 14. • Componente corporale:  forma  greutate  culoare etc. Produsul: Componentele ce definesc un produs în optica de marketing sunt. 1.Promovare. Componente acorporale:  denumirea şi marca  instrucţiunile de utilizare  serviciile care însoţesc produsul etc. Comunicaţii privitoare la produs.de mult vor cumpăra clienţii mei?) Valoarea unui produs poate fi reprezentată prin formula: Valoare = avantaje / costuri = ( avantaje funcţionale + avantaje emoţionale) / ( costuri băneşti + costuri de timp + costuri de energie + costuri psihice) Firma poate creşte valoarea ofertei sale pentru client prin modificarea avantajelor concomitent cu modificarea costurilor ( de exemplu: creşterea avantajelor şi reducerea costurilor).

• • • • special. medie. superioară. Modalităţi de abordare a calităţii totale: • Premise:  participare totală. 3. • niveluri de performanţă: scăzută. înaltă. Calitatea totală – cheia succesului în crearea valorii şi în satisfacerea clientului. • Obţinerea calităţii totale:  evaluarea opiniei clientului şi a gradului de satisfacţie. Există un preţ al pieţei acceptat de majoritatea firmelor concurente? Cât de mult se aşteaptă să depindă volumul vânzărilor de preţurile practicate? Ce politică de preţuri intenţionează să adopte firma? • acceptarea preţului pieţei. Performanţa calitativă : • important instrument de diferenţiere a ofertei prin produs. Succes pe piaţă = implementare programe de management al calităţii totale.  munca colectivă. • se referă la nivelul la care funcţionează caracteristicile primare ale produsului. Pentru a stabili cel mai bun preţ este recomandabil a se întocmi o listă de control care să conţină răspunsuri la întrebările: Lista cu preţurile practicate de concurenţă. . • practicarea unui preţ mai mare decât concurenţa. • practicarea unui preţ mai mic decât concurenţa: • practicarea unor preţuri diferite pentru fiecare segment de piaţă.  adaptarea serviciilor la ţinta/cerinţa clienţilor.  iniţiative ale funcţionarilor. Calitatea: Calitatea reprezintă totalitatea atributelor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care au influenţă asupra capacităţii acestuia de a satisface nevoi exprimate sau implicite.  dezvoltarea unui sistem de evaluare şi realizare/implementare.

 Gama sortimentală a detailistului – presupune stabilirea gamei sortimentale oferite în funcţie de aşteptările de cumpărare ale pieţei ţintă.Modalităţi de prezentare şi informare • Elemente de identificare ale produsului sau serviciului:  Numele produsului: • elementul esenţial de identificare. etc. pe care sunt înscrise câteva informaţii esenţiale necesare identificării. • .  Menţinerea calităţii produsului la un nivel dat.• • producătorul trebuie să-şi propună un nivel de performanţă care să corespundă cu piaţa vizată şi cu nivelurile de performanţă ale concurenţilor.  Ambalajul individual – rol de informare. de a confirma calitatea . oferte similare. Raportul preţ / calitate – cumpărătorii sunt dispuşi să cumpere un produs mai scump atunci când consideră că produsul are o calitate superioară. 15.  Eticheta – element special realizat din hârtie. a calităţii produsului.  Marca – rol de a identifica un bun material sau un serviciu propus cumpărătorilor de către un producător sau un distribuitor.  Diminuarea treptată.Diversitatea sortimentală  Lărgirea gamei sortimentale oferite – modalitate de diferenţiere a ofertei firmei. conferă prestigiu sau exclusivitate. strategii pentru gestionarea performanţei calitative:  Îmbunătăţirea permanentă a produsului. .  . 16.la alegerea numelui se impune respectarea mai multor cerinţe ( de exemplu: să fie suficient de distinctiv).pentru o bună alegere se pot consulta cataloage de produse.  Gama de produse şi serviciile angrosistului. în timp. de a promova produsul.rol de a informa. de promovare. posibilităţi privind lărgimea şi profunzimea asortimentului de produse. material plastic etc. • . mărind valoarea ofertei.presupune oferirea unei linii complete şi stocuri suficiente pentru livrare imediată.

1. 2. curtoazie. certificat de garanţie.Diferenţierea ofertei prin personalul angajat:  Personal bine instruit – caracteristici distincte: 1. 2. • Elaborarea strategiilor. „vânzător mut”. receptivitate. abilităţile şi resursele firmei şi ocaziile pe care le are piaţa.  trebuie să răspundă la o serie de întrebări ( de exemplu: Care sunt atuurile afacerii?). credibilitate. 17.  poate fi chiar sloganul firmei ( ex. 5. seriozitate.1.  Documentele însoţitoare: instrucţiunile de utilizare. Analiza mediului: . competenţă. 3. – unele sunt prevăzute de reglementări legale. 6. • Stabilirea obiectivelor. Misiunea:  arată de ce este necesară firma. Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial • Planificarea strategică orientată spre piaţă este procesul managerial de concepere şi păstrare a unei relaţii viabile de corespondenţă între obiectivele. 4. • • Etapele procesului de planificare strategică sunt: • Analiza mediului. chitanţe etc. comunicare.4. • Punerea în acţiune. Scopul planificării strategice este să modeleze activităţile econoice şi produsele firmei în aşa fel încât să se realizeze profiturile şi ratele de creştere urmărite.2. facturi.protejare a produsului. • Elaborarea planurilor şi programelor. • Urmărirea şi controlul. Junior Achievement – „Investeşte în educaţie”).

• analiza mediului intern (atuuri şi slăbiciuni) şi a mediului extern (oportunităţi şi ameninţări) se realizează cu ajutorul analizei SWOT. firma trece la elaborarea precisă a obiectivelor urmărite: • profitabilitate. • reputaţie etc. • obiectivele trebuie exprimate cantitativ. • pentru fiecare program conceput trebuie să se estimeze costurile necesare implementării. 3. 2. • creşterea vânzărilor. Timely) : Specifice. Attainable. Obiectivele trebuie să îndeplinească patru criterii: • obiectivele trebuie ordonate ierarhic. ele vor ghida derularea activităţilor în următorii ani. • strategiile au rol important în planificarea activităţilor. Posibil de realizat în timp. • limitarea riscurilor. • planurile trebuie să precizeze : termene precise de realizare a activităţii. Measurable. • obiectivele trebuie să fie concordante. • capacitatea de inovare. tehnicile utilizate. Posibil de atins. • obiectivele trebuie să fie SMART ( Specific. • obiectivele îndeplinesc diverse roluri. 4. Elaborarea planurilor sau a programelor: • punerea în aplicare a strategiei se realizează prin intermediul programelor de acţiune ( planurilor tactice). • îmbunătăţirea cotei de piaţă. Formularea obiectivelor: • după realizarea analizei SWOT. • obiectivele concrete trebuie să fie realiste. Relevant.etc. . de exemplu: să măsoare succesul firmei. Management prin obiective (MBO) – gestionarea activităţii pe baza obiectivelor stabilite. Relevante. Măsurabile. Elaborarea strategiilor: • strategia este „un plan de joc” pentru atingerea obiectivelor firmei.

ziare şi reviste .Forţa de vânzare.  externe. Controlul vizează două categorii de aspecte legate de realizarea planului:  interne.Publicitatea. 2. 19. Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de produse şi servicii a firmei Promovarea cuprinde ansamblul acţiunilor şi mijloacelor utilizate pentru informarea cumpărătorilor. • a conectat la structura organizatorică un ansamblu de sisteme de informare. pentru stimularea deciziei de cumpărare. 21.4. Publicitatea prin massmedia Instrumente publicitare . Tehnici şi mijloace de publicitate: Tehnici de publicitate 1. «publicare» = acţiune de adresare către public. 1. Este realizată de profesionişti şi trebuie să respecte regulile de etică profesională şi comercială.Promovarea vânzărilor. • acţiunile de control care semnalează abaterile trebuie să fie urmate de acţiuni corective.a elaborat şi pus în aplicare o structură organizatorică adaptată la strategia sa. 22.5.Relaţiile publice. La baza acestor acţiuni se află comunicarea permanentă a firmei cu mediul extern.Participarea la târguri şi expoziţii. pentru trezirea interesului faţă de produs şi de marcă.1. Feedback-ul şi controlul: • firma trebuie să urmărească rezultatele (pe măsură ce implementează strategia) şi să ţină sub observaţie noile evoluţii din mediu.3. Publicitatea: lat. • • • Punerea în acţiune ( implementarea) programului: o firmă performantă este o firmă care: dispune de o strategie în concordanţă cu obiectivele. 20.presa scrisă Suportul publicitar . Instrumentele de promovare sunt: 18. planificare şi control . 6. si.

televiziunea .telefonul .televiziunea 4.opinii ale cititorilor ..pliantul .scrisoarea . Publicitatea exterioară - afişul materialul tipărit panoul publicitar anuarele cataloagele 3.mesajul telefonic .pliante la locul de difuzare . Publicitatea directă .presa .radioul .articole de prezentare .radioul .opiniile specialiştilor . Publicitatea gratuită .cinematograful afişul tipărituri ale firmei ambalajul înscrierea în cataloage pliante broşuri prospecte agende calendare - posturi de radio posturi de televiziune televiziunea prin cablu film 2.poşta .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->