Sunteți pe pagina 1din 14

Tipologia

cercetarilor de
marketing
Criterii de grupare a metodelor de
cercetari:
In functie de obiectul cercetarii
Cercetari exploratorii
Cercetari instrumentale
Cercetari descriptive
Cercetari cauzale (explicative)
Cercetari predictive
Dupa locul de desfasurare
Cercetari de teren
Cercetari de birou
Cercetari de laborator
In functie de scop
Cercetari fundamentale
Cercetari aplicative
Dupa frecventa de desfasurare
Cercetari permanente
Cercetari periodice
Cercetari ocazionale
In functie de tipul informatiilor generate de
cercetare
Cercetari calitative
Cercetari cantitative
Cercetarea exploratorie
Scop:
Familiarizarea cu un anumit context de marketing
Formularea sau mai buna definire a problemei
Clarificarea de concepte
Identificarea directiilor de actiune alternative
Elaborarea de ipoteze
Determinarea variabilelor importante
Propunearea unor directii de cercetare ulterioara
Stabilirea unor prioritati de cercetare in functie de bugetul si timpul disponibil
Generarea unor noi idei, de exemplu, sugerarea unor noi concepte de produse
Forme:
Analiza datelor secundare
Interviurile efectuate in randul expertilor
Reuniunile (focalizate) de grup
Studiile de caz
Studiile pilot
Cercetarea instrumentala

Scop: de a-l ajuta pe decident sa aleaga cel mai


adecvat mod de actiune intr-o anumita situatie.

Forme:
chestionare
teste psihologice

scare de cuantificare de tip uni/multidimensional


metode de analiza si previziune
Aspectele Cercetarile Cercetarile
analizate exploratorii concluzive
identificarea,
mai buna cunoastere si
evaluarea si alegerea
Scopul cercetarii intelegere a unui fenomen de
celui mai bun mod de
marketing
actiune
Definirea
vaga clara
necesitatilor de date
Caracterul
flexibil, nestructurat formal, structurat
cercetarii
dimensiunea relativ
Analiza dimensiunea mica,
mare,
informatiilor nereprezentativitatea
reprezentativitatea
in procesul de proiectare a
Utilizarea unor cercetari ulterioare
in procesul decizional
rezultatelor (exploratorii sau concluzive) si
in procesul decizional
Cercetarea descriptiva

Scop: descrierea si evaluarea coordonatelor proceselor si


fenomentelor investigate insistand asupra a ceea ce este
semnificativ, evidentiind ceea ce se intampla si nu cauza, ceea
ce este tipic in evolutia procesului, modul in care variaza
variabile scatand in evidenta similitudinile si diferentele intre
diferitele forme investigate
Forme: analiza detaliata (descriptiva)
Metode:
analiza datelor secundare
sondajul ad-hoc
sondaje periodice
observarea
simularea
Cercetarea cauzala

Scop: sa explice desfasurarea in timp si spatiu, evolutia


unui proces investigat,variabila de care depinde evolutia
acestui fenomen, forma functionala a dependentei intre
variabile, directia, intensitatea si sensul acestor influente.

Forme: analiza factoriala


analiza cauzala

Metode: experimentul
Cercetarea predictiva

Scop: stabilirea de traiectorii, extrapolarea


tendintelor viitoare in evolutia proceselor
investigate pe termen scurt, mediu si lung.
Cercetari fundamentale
Scop: sa dezvolte teoria de marketing
Cercetari aplicative
Scop: fundamentarea proceselor decizionale legate de
anumite obiective ale organizatiei
Cercetari de teren
- Investigatia efectiva a fenomenului
Cercetari de birou
- Studierea diverselor surse statisitice si a unor
documente care au legatura cu fenomenul
Cercetari de laborator
Cercetari permanente
- Se desfasoara sistematic sub forma panel-urilor de
gospodarii, de firme
Cercetari periodice

- Se desfasoara la anumite intervale de timp cu


ocazia unor targuri, expozitii, evenimente,
contractari
Cercetari ocazionale

-se utilizeaza la lansarea unui produs


Cercetarea calitativa vs. Cercetarea
cantitativa
Cercetarea calitativa permite mai buna intelegere a fenomenului de
marketing investigat, fara sa apeleze la cuantificari sau la analiza
cantitativa, asa cum se intampla in cazul cercetarii cantitative.

De exemplu, o cercetare calitativa referitoare la comportamentul de


cumparare si utilizare a detergentilor, desfasurata in randul unui
esantion de femei din segmentul tinta, poate sa ofere informatii despre
atitudinea utilizatoarelor si motivele de cumparare in privinta diferitelor
marci existente pe piata, despre limbajul pe care il utilizeaza si
modalitatile de comunicare cu piata tinta. In schimb o cercetare
cantitativa, efectuata pe un esantion reprezentativ, permite identificarea
unor diferente statistice semnificative intre persoanle care au un nivel
inalt al consumului, comparativ cu cele care au nivel mic.
Nr. Criterii de Cercetarea Cercetarea
crt comparatie calitativa cantitativa
Intelegerea calitativa a Cuantificarea datelor si
Obiectul fenomenului de generalizarea
1.
cercetarii marketing, identificarea rezultatelor la nivelul
motivatiilor populatiei tinta
Numar mic de cazuri, Numar mare de cazuri
Dimensiunea
2. nereprezentativ pentru reprezentative pentru
esantionului
populatia tinta populatia tinta
Culegerea
3. Nestructurata Structurata
datelor
Intrebarile de
Sunt carcateristice acestui Sunt utilizate in masura
4. sondare a
tip de cercetare limitata
respondentului

Instrumente de Videorecorder, reportofon,


Chestionare,
5. culegere a aparatura de proiecti,
calculatoare
datelor ghiduri de discutie
Nr. Criterii de Cercetarea Cercetarea
crt. comparatie calitativa cantitativa
Volumul de informatii Variaza (de la o
6. Mica
furnizate de respondent cercetare la alta)
Nestatistica (analiza de
7. Analiza datelor continut), subiectiva, Statistica
interpretativa
Psihologie, sociologie,
Statistica, modele
psihologie sociala,
decizonale, sisteme de
Pregatirea comportamentul
8. sprijinire a deciziei,
cercetatorului consumatorului,
marketing, cercetari de
marketing, cercetari de
marketing
marketing
Intelegerea initiala a
Recomandarea unui
9. Rezultatul cercetarii fenomenului de
mod de actiune
marketing
Cercetarea descriptiva
10. Tipul de cercetare Cercetare exploratorie
sau cauzala