Sunteți pe pagina 1din 2

OPERAŢIONALIZAREA OBIECTIVELOR

O definitie generala a operationalizarii are in vedere identificarea sarcinii educative si


formularea ei corespunzatoare.
Cerintele de baza care asigura operationalizarea:
- delimitarea unei secvente comportamentale observabile, care poate fi masurata;
- enuntarea sarcinii in mod comprehensiv.
Criterii de definire ale obiectivelor operationale (OO), dupa Lazar Vlasceanu
- OO nu descriu activitatea profesorului ci schimbarea care se asteapta de la elev in urma
procesului de instruire
- OO trebuie sa fie exprimat in termeni comportamentali, prin verbe 'de actiune'
- OO trebuie sa vizeze pe cit posibil o operatie singulara, pentru a facilita masurarea,
evaluarea
- OO trebuie sa fie integrate si derivabile logic
Alte cerinte in formularea OO:
- sa fie realizabile, accesibile (ca varsta, experienta anterioara a elevilor etc)
- sa aiba in vedere un rezultat imediat si nu unul de perspectiva, nedeterminat in spatiu si
timp
- OO sa contina pe cit posibil si conditiile de realizare, criterii de apreciere a performantei
asteptate
Exemple de verbe de actiune: a recunoaste, a identifica, a utiliza, a aplica, a distinge, a reda,
a scrie, a produce, a citi, demonstra, a explica, ilustra, a completa etc.

Exemplu de obiectiv operational (dupa procedura lui Mager) – la fizica


a) Cine va produce comportamentul ? - Elevul
b) Ce comportament observabil trebuie sa construiasca
va dovedi ca obiectivul este atins ?
c) Care este produsul/ un aparat radio
performanta obtinuta ? cu tranzistori
d) In ce conditii va avea loc cautind de unul
comportamentul ? singur, dupa
schema data, piesele
la magazin
e) Care vor fi criteriile dupa care vom astfel incat radioul
concluziona ca produsul este satisfacator ? sa capteze
cel putin 2 posturi
pe unde medii si 2 pe
unde ultrascurte

O procedura de operationalizare mai simpla a lui Mager cuprinde:


Comportamentul pe care elevul trebuie sa-l demonstreze (CE ?)
In ce conditii se produce acest comportament (CUM ?)
Nivelul de performanta su criteriul de reusita (CÂT ?)

Exemplu de obiectiv operationalizat la limba română


Elevul va fi capabil:
• sa rezume un text literar (CE)
• al unui autor studiat la clasa (CUM)
• evidentiind cel putin trei momente importante.

Exemple de obiective operationale la matematica si limba romana, clasa a I a

Discutie
Unele continuturi nu pot fi exprimate in comportamente observabile, masurabile (obiective si
continuturi din stiintele socio-umane, din disciplinele artistice, socio-umane etc.)
Precautii in legatura cu OO:
- daca ordonarea obiectivelor de la simplu la complex este benefica pentru toti copiii?
- daca nu cumva obiectivele concrete devin (prea) acaparatoare ?
- riscul excesului de obiective concrete - poate conduce la atomizarea artificiala a invatarii
- riscul mecanizarii actului didactic si chiar a unui anumit 'manierism'

DISCIPLINA: Limba şi literatura română


TEMA: GRUPURILE DE LITERE CHE, CHI, GHE, GHI
TIPUL LECŢIEI:de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor acumulate
SCOPUL: - sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor însuşite despre grupurile de
litere
învăţate;
- aplicarea cunoştinţelor în diverse situaţii concrete;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: - să recunoască cuvintele care conţin grupuri de litere;
O2: - să stabilească numărul de silabe, sunete, litere ale unor cuvinte;
O3: - să întregească cuvinte cu grupurile de litere „che”, „chi”, „ghe”,
„ghi”;
O4: - să adauge grupuri de litere care se potrivesc unor cuvinte date;
O5: - să alcătuiască propoziţii cu ajutorul cuvintelor obţinute;
O6: - să selecteze forma corectă a unor cuvinte date;
O7: - să grupeze cuvintele date după grupul de litere conţinut;

S-ar putea să vă placă și