Sunteți pe pagina 1din 5

Denumire Indicator 2007 2008 2009

Analiza structurală a activului

Rata activelor imobilizate: 40,85% 43,52% 45,41%

Rata imobilizărilor necorporale: 0,31% 0,17% 0,22%

Rata imobilizărilor corporale: 39,66% 41,88% 43,40%

Rata imobilizărilor financiare: 0,89% 1,47% 1,79%

Rata activelor circulante 59,15% 56,48% 54,59%

Rata creanţelor comerciale: 26,48% 22,98% 21,29%

Rata disponibilităţilor: 1,79% 2,52% 6,92%


Rata stabilităţii financiare: 45,21% 49,42% 44,87%

Rata autonomiei globale 40,30% 44,41% 43,73%

Rata datoriilor pe termen scurt: 54,58% 49,89% 54,38%

Rata datoriilor totale: 59,52% 54,97% 55,53%

Rata lichiditatii curente: 1,09 1,15 1,02

Rata lichiditatii imediate: 0,03 0,05 0,13

Rata solvabilitatii globale: 1,69 1,84 1,83


a. Rata îndatorării globale: 1,48 1,25 1,29

b.

Rotatia activului total: 1,43 1,54 1,78

1,44 1,56 1,81


Rotatia capitalului total:

Rotatia stocurilor: 4,64 4,97 6,77

Durata de recuperare a creantelor: 66 54 43

Durata de plata a furnizorilor: 136 115 108

Rotatia imobilizarilor corporale: 3.62 3.67 4.11

Fondul de rulment net global: 3372131 5152804 788535


lei lei lei
Necesarul de fond de rulment: 18187497 1798588 16196817
lei 4 lei lei

-14815366 - -
Trezoreria neta lei 1283308 15408282
: 0 lei lei

5,61 % 7,84 % 5,85 %

Rentabilitatea capitalului propriu 12,74 % 16,17 % 6,76 %

Rentabilitatea activelor totale 5,13 % 7,18 % 2,96 %

Rata rentabilităţii financiare globale: 44,88 % 44,96 % 36,08 %

8,39 % 8,90% 9,46%

12.02 % 13.70 % 16.88%

5.40% 5.39% 5.89%


Durata de rotaţie a necesarului de fond de 65 59 46

rulment:

18.11% 16.51% 12.86%

Rata de acoperire a datoriilor financiare 0.0005 0.0013 0.0060

totale:

Rata de acoperire a dobânzii: 3.29 5.10 5.90

Rata de acoperire a datoriilor financiare curente: 0.0004 0.0012 0.0055

Rata autofinanţării de menţinere şi dezvoltare: = 0.47 1.08 2.56