Sunteți pe pagina 1din 3

AGENDA ZILNICĂ A PRACTICII DE PRODUCERE LA

BC “ Moldincombank” SA
DATA ACTIVITATEA
04.04.11- Practica de licenta am efectuat-o la BC “Moldincombank” SA ,
06.05.11 aceasta a început prin iniţierea în activitatea băncii comerciale.
La debut am examinat situaţia băncii în sectorul bancar din
Republica Moldova, istoricul şi starea actuală .
07.04.11- Am făcut cunoştinţă cu aprecierile pe care le deţine banca pe plan
13.04.11 naţional şi internaţional pe parcursul activitatii sale, precum şi cu
structura organelor de conducere a bancii, structura
organizatorică si legatura reciproca a subdiviziunilor.
14.04.11- Am studiat functiile subdiviziunilor de bază conform
20.04.11 organigramei “Anexa la Procesul-verbal nr. 162 din 30.09.2008
al şedintei Consiliului de Administraţie” al BC “
Moldincombank” SA, privind direcţiile si secţiile acesteia.
21.04.11- Am generalizat toate cele aflate privitor la activitatea de bază a
27.04.11 băncii, astfel analizind: Licenţa băncii, Bilanţul contabil pe
trimestrele 1,2, 3 si 4 a anului 2008, Raportele privind rezultatele
financiare a anului 2008, Politica de contabilitate conform
standardelor naţionale si internaţionale.
28.04.11- Timp de 2 zile am luat cunoştinţa cu structura organizatorică a
04. 05. 11 filialei nr.3 si a oficiului central BC “ Moldincombank” SA,
astfel am luat cunoştinţa cu funcţiile secţiilor, operaţiunile de
bază si serviciile prestate.
06.05.11- Timp de 3 zile, conform programului practicii de producere în
12.05.11 băncile comerciale în secţia depozite am luat conoştinţa cu
operaţiunile de atragere a depozitelor, astfel am studiat conţinutul
contractului de deschidere a contului de depozit, dobînzile
practicate pentru fiecare tip de depozit, metodele de calcul si
evidenţa acestora.
13.05.11- Timp de 4 zile, conform programului practicii de producere în
18.05.11 băncile comerciale, în secţia credite, pentru început am luat
cunoştinţă cu funcţiile şi competenţele serviciului de creditare a
filialei. Am examinat tipurile de credit practicate de BC “
Moldincombank” SA, tipurile dobînzilor, ordinea calculării şi
termenele de achitare a lor. Am studiat etapele de acordare a
creditelor, inclusiv şi procedura de percepere a creditelor
asigurate cu gaj şi strategiile de dirijare a riscurilor aferente
acestora. Am examinat documente, cum ar fi: cererea de credit,
formele contractului de credit, contractului de gaj şi de amanet.
La fel, am studiat un dosar de credit, inclusiv am participat la
crearea unui Proces- verbal al şedinţei Comisiei de Credite a
Filialei nr.3. În acelaşi timp am examinat cererea şi acordul de
emitere a garanţiilor bancare.
19.05.11- Timp de 3 zile lucrătoare, conform programului practicii de
20.05.11 producere în băncile comerciale, am luat conoştinţă cu
organizarea si evidenţa operaţiunilor de decontare. Astfel în acest
timp am facut cunoştinţă cu documentele primare ale băncii, cum
ar fi: ordinul de plată, nota de plată, cererea de plată, sisteme
incasso. La fel – tipurile de conturi practicate de bancă, extrasele
din conturi, cerinţele şi ordinea eliberării lor, etapele de
gestionare a încasărilor coform contractului şi utilizarea incasso-
ului documentar, precum şi tarifele aplicate pentru fiecare dintre
aceste operaţiuni. Un segment interesant l-a constituit
examinarea sistemelor de deservire bancară la distanţă, cînd am
avut posibilitatea să analizez etapele generale ale derulării
operaţiunilor în cadrul sistemului “client-bancă” şi beneficiile
acestui sistem.
23.05.11- Timp de 4 zile lucratoare, conform programului practicii de
24.05.11 producere în băncile comerciale, am luat conoştinţă cu
organizarea si evidenţa operaţiunilor valutare, astfel am studiat
sistemele si tehnicile de transfer rapid al băncilor, organizarea si
evidenţa operaţiunilor de primire si eliberare a depozitelor în
valuta, acordarea si primirea creditelor valutare, tarifele utilizate
la efectuarea operaţiunilor de decontari internaţionale.
25.05.11 Ultima perioadă a practicii tehnologice am petrecut-o în secţia de
carduri bancare, astfel am luat cunoştinţa cu organizarea
activitaţii cu carduri bancare. În perioada aceasta am participat la
distrugerea, deschiderea, prelungirea cardurilor bancare, precum
si la eliberarea acestora persoanelor fizice şi juridice,astfel
studiind procesul de lucru cu cardurile bancare a tarifelor aplicate
de bancă si produsele noi oferite pentru client.
Caracteristica activitaţii studentului practicant

Studentul Banaga Anton, în perioada 4 aprilie-25 mai, şi-a petrecut practica de


licenţă în cadrul Băncii Comerciale „Moldincombank” SA f il. REMIZ. Aflîndu-se
aici a dat dovadă de cunoştinţe şi s-a implicat activ în procesul de lucru. Pe întreg
parcursul practicii Banaga Anton a dat dovadă de cunoştinţe cu principalele direcţii
prioritare ale politicii bancare. A petrecut practica în toate secţiile filialei şi a analizat
specificul activitaţii lor.
În timpul practicii a făcut cunoştinţă cu o mare parte a fluxului documentar
normativ: Regulamentele BNM, Regulamentele interne, instrucţiuni, legi etc.
Abilităţile pe care le posedă i-au permis să se descurce eficace în situaţiile diferite
parvenite pe parcursul practicii. În contextul organizării procesului de lucru s-a
descurcat cu volumul de activitate , care i-a fost înaintat. Vorbind despre practica
disciplinară putem menţiona faptul că s-a comportat adecvat fără abateri etice sau
morale.
Concluzionînd cele spuse mai sus, putem să reducem faptul la ideea principală
(generală) de a fi satisfăcuţi de capacitaţile , abilitaţile si comportamentului Banaga
Anton. În această ordine de idei apreciem studentul cu nota maxima.

Coordonatorul practicii :