Sunteți pe pagina 1din 138

www.examendebacalaureat.blogspot.

com

Variante rezolvate 001-100

SUBIECTUL I Varianta 1

1. Secolul al XVI-lea 2. tefan cel Mare 3. Sursa A- Ora ul Suceava Sursa B- Ora ul Trgovi te 4. n 1476, cnd este asediat de turci, Cetatea Neam ului a fost imposibil de cucerit pentru c ,de i s-au a ezat apte bombarde i timp de opt zile s-au str duit a o cuprinde, to i se ap ru cu tunurile i nu le p sa 5. De i a fost nzestrat cu ieniceri, 1600 archebuzieri i 2000 cavaleri, cet uia ridicat de turci la Trgovi te n 1595 a cedat repede n fa a o tirilor aliate cre tine (a lui Mihai i ale principelui Transilvaniei) pentru c ap rarea a fost organizat iresponsabil. La posturi, n momentul atacului, se aflau 300- 400 solda i n timp ce cre tinii erau superiori din punct de vedere numeric: 50-60 de mii. au dat asaltul i deodat au dat foc i prjol la acea cet uie necredincio ii au luat-o i au distrus-o 6. Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund le Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Polonia, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei, ca i domnul Moldovei, Mircea se pune sub protec ia formal a acestui regat,aflat n rivalitate cu Ungaria la acea vreme. Dup 1390 pericolul otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1594 sau mai 1595) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romnesc Moldova i Dobrogea - reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv turcilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354, ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut n 1364-1365 de c tre Ungaria.

Varianta 2

1. tefan cel Mare 2. Secolul al XVII-lea 3. mitropolit 4. boierimea 5. A ( tefan convoac Adunarea Direptate)

rii pentru a primi confirmarea n domnie; i-a strns pe boieri i alte categorii sociale la

Cauz : i i-a ntrebat pe to i: iastele cu voie tuturor s le fie domn? Efect: cu to ii l-au ridicat domn (proclamarea lui tefan) Este valabil i varianta:

Cauz : tefan vod .. de r zboi s preg tea Efect : A mp r it o tii sale steaguri i a pus c pitani, care toate, cu noroc, i-au venit

6. B (Brncoveanu, marele logof t se bucura de mare respect din partea boierilor, care l-au convins dup multe insisten e s le fie domn) Cauz : l tiau c este n elept i se tr gea din odrasl domneasc Efect: Boierimea i cu al ii cu to ii f cur sfat i aleser dintre dn ii [pe Brncoveanu], marele logof t, de-l ridicar s le fie domn Este valabil i varianta:

Cauz : Boierimea i cu al ii cu to ii f cur sfat i aleser dintre dn ii [pe Brncoveanu], marele logof t, de-l ridicar s le fie domn Efect : i ndat l duser n sfnta mitropolie cu mare cinste i i-au citit deasupra capului [slujba de binecuvntare] (alegerea Domnului de c tre boieri este urmat de ungerea cu mir realizat de c tre mitropolit - conform ritualului, abia dup aceea i se recunoa te candidatului calitatea de domn) 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re, cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos), aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole. n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1936 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco, el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a

nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul favoritul sultanului. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman -dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul donina iei otomane apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu, f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar a lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman de sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domnii p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 3

1. Secolul al XVI-lea 2. nobili/ nobilimea 3. ara Romneasc / Moldova/ Transilvania (oricare dintre cele trei ri Romne) 4. Imperiul Otoman 5. A. Cauza: Mihai Viteazul a n eles c [] nu poate fi indiferent i nici neutru, fa via a interna ional

de schimb rile care se manifestau n

Efect: Mihai Viteazul () [a stabilit] leg turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, Cu conduc torii mi c rii de eliberare a popoarelor din Balcani i cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a ini ia i a duce, cu sor i de izbnd , lupta mpotriva turcilor 6. B. * Puterile din jur, att Imperiul Otoman ct i cel romano german, ca i Regatul Polon urm reau nu numai cre terea influen ei lor, ci i nst pnirea efectiv n acest spa iu de mare importan economic i strategic . * Ac iunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au strnit opozi ii multiple i mpotriviri aprige, de la nobilii transilv neni () i pn la cercurile oficiale habsburgice, polone i otomane * E valabil i nobilii transilv neni () i pn la cercurile oficiale habsburgice, polone i otomane () urm reau s cuprind sau s in , n continuare, rile Romne n sfera lor de influen i de domina ie. 7. Dou ac iuni militare la care au participat romnii n Evul Mediu. Sunt valabile Rovine sau Nicopole pentru Mircea cel B trn, Trgovi te Vlad Propuneri 1: La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliinduepe , tefan Podul nalt sau Baia.

se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

Propuneri 2: Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul sa ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 4

1. Secolul al XV-lea 2. mijlocitor al p cii moldo-polone sau intermediar al p cii 3. voievod i domn 4. Moldova este vasala Poloniei Sau Moldova se afl n situa ia de vasalitate fa Sau Moldova prin Alexandru cel Bun este vasala Regelui Poloniei Vladislav al II-lea Sau Alexandru cel Bun, domn al Moldovei este vasalul regelui Poloniei, Vladislav al II-lea Explica ia din text: Facem cunoscut () c dorim, cu credin a i cu dreptatea noastr , s ar t m supunerea noastr marelui rege al Poloniei, Vladislav Alt explica ie valabil : F g duim pe cinstea i pe onoarea noastr [c respect m] aceast supunere a noastr vom nc lca niciodat 5. Anterior anului 1499, ntre cele dou ri a existat o rela ie conflictual . ie i cunoscuta i nu o de Regatul Poloniei

Explica ie: ntr-o vreme de mult trecut , ntre noi i Ioan Albert [regele] Poloniei, au fost oarecare vr jm ceart i lupt

Este valabil Moldova.

i urm toarea prezentare: Tratatul din 1499 pune cap t unei perioade de conflicte dintre Polonia i ie i cunoscuta ceart i lupt

Explica ia: au fost oarecare vr jm

Este valabil i urm toarea prezentare: Tratatul din 1499 dintre tefan i Ioan Albert inaugureaz ntre Moldova i Polonia o perioad de pace. Explica ia: astfel c ntre noi () are s fie lini te i pace ve nic .

Este valabil i urm toarea prezentare: Prin tratatul de pace de la 1499 dintre tefan cel Mare i Albert, Polonia renun la preten iile de suzeranitate ale Moldovei, tratatul ncheindu-se ntre egali. Explica ia: a a c de aici nainte, att noi ct i urma ii no tri [ai lui tefan] vom tr i i vom st pni n vremile viitoare [Moldova] slobozi i f r grij , i f r nici o piedic din partea domniei sale [regele Poloniei]. 6. Ac iuni politico militare desf urare de romni n Evul Mediu:

rile Romne, ntre secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. La sfr itul secolului al XIV-lea Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole din anul urm tor, era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care s-a ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. Un alt episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine.

7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 5

1. Secolul al XVI-lea 2. Vlad epe 3. A. sultan [Mahomed]

B pa

[Sinan]

4. Vlad epe a folosit tactica p mntului pustiit E valabil i r spunsul: a aplicat metodele r zboiului asimetric: retragerea popula iei n zone protejate pustiirea cmpurilor, distrugerea resurselor de hran i ap

Explica ia din text: vlahul [Vlad epe ] ia mutat pe to i supu ii lui n locuri strmte de munte i n locuri acoperite de p duri; i cmpurile le-a l sat pustii (). Tiranul () n-a g sit nimic, nici om () nici ceva de mncare sau de b ut 5. Mihai a folosit tactica ofensiv : atacnd armata otoman , cu pu in oaste imediat dup trecerea Dun rii i prin exemplul personal a dobndit o str lucit victorie Explica ia din text: [Mihai Viteazul] iese la lupt cu oaste pu in (), a smuls o secure sau o suli ost easc si, p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor, str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie i, luptnd ca un erou, se ntoarce nev t mat. 6. Dou ac iuni diplomatice din Evul Mediu/ de la nceputul modernit ii.

Sugestie I: ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e.

Sugestie II: ac iuni diplomatice de la nceputul modernit ii: nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman -dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Camntemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se

prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

7. Pe parcursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

Varianta 6

1. Suceava 2. o mic parte a Moldovei, pe valea rului cu acela i nume 3. Maramure 4. Bogdan este adev ratul ntemeietor al Moldovei 5. Statul medieval Moldova a fost ntemeiat de Bogdan, voievod de Maramure , care a trecut Carpa i. Cu toat opozi ia regatului Ungariei Moldova a devenit un stat de sine st t tor. Explica ia din text: Iar n acel timp, Bogdan, () adunnd n jurul s u pe romnii din acel district [Maramure ], trecu pe ascuns n ara Moldovei, () cu toate c a fost lovit de multe ori de armata regelui () acea ar a crescut [ i a devenit] un stat

6. Gheorghe Br tianu sus ine c Moldova a ap rut ca stat pe drumul comercial ce lega Marea Baltic de Marea Neagr (prin Gali ia), c tocmai nevoia de securitate de-a lungul acestui drum comercial a creat statul medieval Moldova. Explica ia din text: Faptul c noul principat ntemeiat de Bogdan s-a putut extinde rapid pn la Nistru i pn la Marea cea mare se explic prin aceea c el se afl pe marele drum comercial care lega Gali ia de Marea Neagr ; n cazul de fa , drumul a fost acela care a creat statul.

7. rile Romne, ntre secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta - dar i cu rezisten a armat cnd inamicul nu se l sa nduplecat. Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. Un alt episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit o campanie militar n ara Romneasc . n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. Imediat dup urcarea pe tron tefan recunoa te suzeranitatea Poloniei asupra rii sale. La Overchel u i 4 aprilie 1459 tefan era recunoscut domn de regele polonez n schimbul ced rii hotinului iar Petru Aron era izgonit de sub protec ia Poloniei. n 1462, ntre Moldova i Polonia se va semna un nou acord prin care hotinul era restituit lui tefan, recunoscndu-i-se i drepturile asupra Chiliei. n acest context i presat de campania lui Mahomed mpotriva lui Vlad epe (vara 1462) tefan atac Chilia i cetatea Alb vizate de turci dar aflate sub controlul regelui Ungariei Matei Corvin. Dup tran area situa iei la baia 1467- , ntre Moldova i Ungaria se ajunge la un acord asem n tor cu cel ncheiat anterior cu Polonia. Alian ele antiotomane ale Moldovei cu Polonia i Ungaria au dat roade n anii urm tori, astfel c la 10 ianuarie 1475 n b t lia de la Vaslui Podul nalt al turi de cei 40 000 de osta i ai lui tefan sunt angaja i 15 000 secui i 1 800 de ardeleni trimi i de regele Ungariei i 2000 polonezi trimi i de regele Poloniei.. 1. Pe parcursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii - este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

Varianta 7

1. Secolul al XIV-lea 2. voievod al Valahiei ( rii Romne ti) 3. Dou decizii comune ale sultanilor Baiazid i lui Mahomed al II-lea: organizarea unei campanii militare in ara Romneasc i decizia de a veni personal s rezolve problema cu donul romn 4. Mircea a optat pentru tactica p mntului pustiit, h r uirea armatei otomane.

Explica ia din text: i inndu-se pe urma lui, s vr ea ispr vi ve nice de amintit, dnd lupte, cnd vreo unitate du man rupndu-se se ndrepta uneori prin ar dup hran sau la pr dat vite; i a a cu foarte mare ndr zneal se inea de armata [otoman ] 5. Vlad epe a organizat un atac surpriz asupra taberei otomane. Explica ia din text: Vlahul [Vlad epe ] ns sculndu-se dis-de-diminea i rnduindu- i bine oamenii de sub el, a n v lit cnd era nc ntuneric, i, nimerind n partea dreapt a taberei, a intrat deodat n untru i pn -n ziua a t iat turci f r de num r i pn ce s-a luminat de ziu , mul i turci s-au ucis ntre ei. 6. Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suptrem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Camntemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. Varianta 8

1. Secolul al XIV-lea 2. Transilvania 3. sursa A tributul sursa B provizii i surse de bani 4. rolul diploma iei este de a prentmpina un conflict militar: Basarab a trimis o solie la Carol Robert de Anjou pentru a prentmpina o invazie a armatei maghiare n ara Romneasc oferindu-i o desp gubire financiar considerabil , angajndu-se totodat s -i returneze Severinul i s pl tesac ca un vasal con tiincios tributul.

Explica ia din text: fiind c voi, rege i st pn al meu v-a i str duit n strngerea o tirii, eu voi r spl tii osteneala voastr 5. Rolul diploma iei este s adune alia i n lupta antiotoman . Sigismund Bathory folose te numeroase dovezi pentru a-l convinge pe Mihai s i se al ture. Explica ia din text: prin multe i serioase dovezi [Sigismund Bathorz] r sturn toate ndoielile () i s-a adus aminte c () dac vor s r mn n pace () trebuie sa-i ntre in [pe turci] cu multe provizii () cu mari sume de bani. 6. Sugestii I: La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. Sugestii II: Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole.

La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 10

1. Secolul al XIV-lea 2. Moldova 3. domn 4. Cler 5. A rela ie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este deacord cu alegerea f cut de domnul Nicolae Alexandru. Explica ia din text: prin scrisoarea adresat domnului Nicolae Alexandru, patriarhul l n tiin a c a hot rt mpreun cu sinodul avnd i ncuviin area mp ratului [bizantin] ca Iachind s fie, de acum nainte, legiuit arhiereu a toat ara Romneasc 6. B rela ia lui Petru Mu at cu patriarhia este conflictual , patriarhul nefiind de acord cu alegerea f cut de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat pn n 1401 i a c tigat autoritatea domneasc ) Explica ia din text: Lupta st ruitoare dus de domn [Petru Mu at], de cler i credincio i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa terea unui mirtopolit din propriul lor neam a fost incununat de izbnd [n 1401] 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino,

Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Camntemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. SUBIECTUL I

Varianta 11

1. Secolul al XVI-lea 2. boierii romni 3. Moldova, ara Romneasc , Transilvania (oricare dou din cele trei) 4. Se coaguleaz proiectul de cruciad antiotoman , ara Romneasc fiind o pies foarte important n planurile ligii cre tine. Explica ia din text: conturndu- i lucid planurile de ac iune, Mihai Viteazul () odat ajuns la crma rii Romne ti, [a stabilit] leg turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conduc torii mi c rii de eliberare a popoarelor din Balcani i cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a ini ia i a duce cu sor i de izbnd , lupta mpotriva turcilor 5. Planul de unire a celor trei ri Romne declan eaz o puternic reac ie de mpotrivire.

Explica ia din text: ac iunile politico diplomatice ale lui Mihai Viteazul au strnit opozi ii multiple i mpotriviri aprige, () de la boierii romni, care se sim eau lovi i n privilegiile lor i pn la cercurile oficiale habsburgice, polone i otomane, care urm reau s cuprind sau s in n continuare rile Romne n sfera lor de influen i de domina ie 6. Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei. SUBIECTUL I

Varianta 12

1. Secolul al XV-lea 2. Liga Sfnt 3. cre tin tatea 4. turcii 5. O alian militar bine f cut ntre cre tini aduce succes ntr-un conflict deschis cu du manul comun Imperiul Otoman Explica ia din text: dac aceast poart , care e ara noastr , va fi pierdut () atunci toat cre tin tatea va fi n primejdie () f g duim, pe credin a noastr cre tin c () ne vom lupta pn la moarte pentru legea cre tin t ii () 6. Alian a cu puterile cre tine l face pe Mihai s tr deze vechea alian a cu Imperiul Otoman i transform pacea pentru el i ara sa ntr-un conflict. Explica ia din text: nevrnd s sporesc puterea turcilor prin osta ii mei, spre distrugerea cre tinilor, de bun voie m+am ar tat gata de a lua parte la Liga [Sfnt ], fapt prin care mi l-am f cut pe tiran du man de moarte 7. Propuneri 1: La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliinduse cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au

sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

Propuneri 2: Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul sa ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 8. Pe parcursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierimea p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii - este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 13

1. Secolul al XVII-lea 2. Moldova 3. Dou demnit i ecleziastice: Mitropolit, Patriarh 4. La urcarea pe tron domnul prime te protec ia divin prin ungerea cu mir i ncoronarea sa de c tre ierarhul cel mai nalt al Bisericii mitropolitul. n cazul lui Brncoveanu, la ncoronare particip chiar patriarhul Dionisie. Explica ie din text: i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare] 5. Domnul autoritatea suprem din rile Romne are autoritate i asupra Bisericii; nume te i revoc pe episcopi, confirm pe mitropolit, dndu-i crja ca simbol al investiturii, nzestreaz biserica cu mo ii, nfiin eaz noi mitropolii, episcopii sau m n stiri. Explica ie din text: Aceea i putere o are nu numai asupra c lug rilor de rnd, ci i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandri ilor i egumenilor () domnul poate sa-i nl ture din slujba i din rangul lor bisericesc f r s fie mpiedicat de nimic () i f r nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. 6. Dou ac iuni diplomatice: Sugestie I: ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e.

Sugestie II: ac iuni diplomatice de la nceputul modernit ii: nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman -dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714),

f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re, cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea- dup ce a pus la ad post popula ia- s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1936 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco, el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul favoritul sultanului.

SUBIECTUL I

Varianta 14

1. secolul al XIV-lea 2. ara Romneasc 3. A- cre tinii sunt nvin i / cavalerii crucia i sunt captura i de turci la Nicopole (turcii i mpresuraser pe cre tini, to i se a ternur pe fug , mul i al i cavaleri i osta i au c zut n prinsoare) B- n ara Romneasc turcii sunt h r ui i de Mircea i sunt nevoi i s se retrag peste Dun re (Mircea se lupta, ntruna, cu el n chip str lucit armata fiind n cale, se inea strns n urma ei, punnd-o la mare suferin i o aducea n situa ii grele Baiazid s-a ad postit a trecut armata peste Istru)

4. Mircea cel B trn a f cut recunoa terea adversarului identificnd pe cmpul de lupt 10 mii oameni) apoi s-a oferit s dea primul atac, avnd experien .

200 mii de turci (20 de steaguri x

Explica ie din text: Apoi, a venit [voievodul] rii Romne ti numit Mircea [cel B trn] care a cerut regelui s -i dea voie s fac o recunoa tere a du manului. () Dup ce s-a ntors la rege i i-a spus c a v zut pe du man i c du manul avea 20 de steaguri i c sub fiecare steag s-ar afla cte 10. 000 oameni () regele a vrut s ntocmeasc ordinea de lupt . Atunci [Mircea] a cerut s i se ng duie s dea primul atac, ceea ce regele ncuviin bucuros 5. Mircea a abordat pe teritoriul rii sale tacticile r zboiului asimetric: retragerea popula iei n zone protejate, pustiirea cmpurilor, distrugerea resurselor de hran , h r uirea armatei invadatoare n locuri strmte, p duri, n momente de sl biciune. Explica ie din text: Dar Mircea, strngnd cu grij oastea rii, nu i-a f cut planul s vin asupra lui s dea lupta (). Mai dup aceea, se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p durile de stejar ale rii (). i s vr ea ispr vi vrednice de amintit () i se lupta, ntr-una, cu el n chip str lucit i se zice c armata fiind n cale se inea strns n urma ei, punnd-o la mare suferin i o aducea n situa ii grele i nu nceta s -i fac stric ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p rerea s - i a eze oastea n tab r () a adar Baiazid s-a ad postit acolo n tab r ; a doua zi ns a trecut armata peste Istru. 6. Dou institu ii centrale: Sugestie I: domnul i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate: asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. Sugestie II: domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene.

7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman -dec derea sa lung i lent (1683- 1918).

De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu, f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar a lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman de sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 15

1. 2. 3.

boierime Cmpul Lung Negrul Vod a plecat din F g ra

Bogdan a plecat din Maramure 4. A. Negrul Vod a trecut din F g ra (la sud de Carpa i) pogorndu-se pe apa Dmbovi ei, ntemeind ora ele Cmpul Lung i Arge unde a construit i cur i de piatr (Curtea Domneasc ) Basarabe tii mpreun cu boierimea din Oltenia au venit s se nchine lui Negru Vod (prin acest fapt Oltenia s-a alipit Munteniei constituind ulterior ara Romneasc ) 5. B Cauza: Bogdan, voievodul romnilor din Maramure , adunnd n jurul s u pe romnii din acel district, trecu pe ascuns n ara Moldovei. Efect: Sporind num rul locuitorilor romni, acea ar a crescut [ i a devenit] un stat 6. Dou ac iuni militare la care au participat romnii n Evul Mediu. Sunt valabile Rovine sau Nicopole pentru Mircea cel B trn, Trgovi te Vlad Propuneri 1: epe , tefan Podul nalt sau Baia.

La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliinduse cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

Propuneri 2: Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul sa ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 7. Pe parcursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n

Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 16

1. 2. 3. 4.

secolul al VI-lea majestatea sa Sultanul Petru Rare voievod

5. n secolul al VI-lea otomanii considerau ca Moldova se afl sub controlul/protec ia sultanului care se simte responsabil de soarta rii i a locuitorilor s i. Explica ia din text: ara Moldovei constituie proprietatea [Sultanului] () voievodul Petru () este rob imperial, orice atac asupra acestei ri echivaleaz cu un atac asupra puternicului [Sultan] i constituie o ofens fa de Majestatea Sa. 6. Pentru c Sultanul nu i-a respectat obliga iile de suzeran (protec ia vasalilor), voievodul Moldovei Petru Rare consider c este absolvit de obliga iile de vasal, devenind el i ara lui liberi. mpreun cu boierii este decis s i apere aceast libertate cu armele. Explica ia din text: [Rare ] i-a pus n gnd s nu se mai supun mp ratului turcilor () din pricin c acela i-a nc lcat credin a fa de el 7. domnul i biserica

Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc,

conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr .

a tronului. El participa la alegerea domnitorului,

De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 17

1. 2. 3.

secolul al XV-lea voievod A Mehmed al II-lea - sultan , comandantul oastei otomane a creat fric i dezordine n tab ra otoman . Sultanul i-a strns n grab

B Sinan- pa

4. Vlad epe , atacnd dis de - diminea oastea i a trecut Dun rea.

Explica ia din text: Vlahul ns () rnindu- i bine oamenii de sub el, a n v lit, cnd nc era ntuneric () i pn n ziu a t iat turci f r num r, i pn a luminat de ziu mul i turci s-au ucis ntre ei 5. Atacul surpriz organizat de Mihai prin exemplu personal a ncurajat for ele cre tine i a descurajat oastea lui Sinan. Pn n sear au fost redobndite cele 11 tunuri. Explica ia din text: Atunci m rinimosul Mihai a smuls o secure sau o suli ost easc i p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie i luptnd se ntoarce nev t mat 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se

confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman -dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 18

1. 2. 3.

secolul al XVII-lea de a pune d ri A ara Romneasc

B Moldova

4. La urcarea pe tron domnul prime te protec ia divin prin ungerea cu mir i ncoronarea sa de c tre ierarhul cel mai nalt al Bisericii mitropolitul. n cazul lui Brncoveanu, la ncoronare particip chiar patriarhul Dionisie. Explica ie din text: i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare] 5. Domnul autoritatea suprem din rile Romne are autoritate i asupra Bisericii; nume te i revoc pe episcopi, confirm pe mitropolit, dndu-i crja ca simbol al investiturii, nzestreaz biserica cu mo ii, nfiin eaz noi mitropolii, episcopii sau m n stiri. Explica ie din text: Aceea i putere o are nu numai asupra c lug rilor de rnd, ci i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandri ilor i egumenilor () domnul poate sa-i nl ture din slujba i din rangul lor bisericesc f r s fie mpiedicat de nimic () i f r nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare

Varianta 19

1. 2. 3.

secolul al XVII-lea ara Romneasc A Imperiul Romano-german

B Republica Vene ian 4. Mihai Viteazul vrea sa ias de sub jugul otoman.

Explica ie din text: Noi, s tui de aceast robie () am hot rt s o aducem [ ara] la starea sa de mai nainte () i cerem ajutorul i ocrotirea maiest ii sale imperiale 5. Matei Basarab a ncheiat diferite alian e cu popoarele vecine, angajndu-se Imperiului Otoman - pornit din ara Romneasc . organizeze o diversiune mpotriva

Explica ie din text: n 1639, turcii () pot s - i ntoarc iar i luarea aminte asupra politicii europene i s rennoiasc silin ele lor pentru a sc pa de Matei Basarab, ale c rui nt riri i leg turi cu popoarele vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase 6. Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 7. n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o

epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

Varianta 20

1. Secolul al XIV-lea 2. Valahia 3. A art. 4 Domnii cre tini s se aleag de c tre mitropolit i de c tre boieri B Din contr [domnilor Moldovei] li s-a l sat libertatea i mai toat puterea pe care au avut-o mai nainte, chiar de a face episcopi 4. Tratatul din 1391 dintre Mircea i Baiazid I nu a afectat dreptul rii Romne ti la politica extern Domnul Valahiei s aib deplin putere de a face r zboi i pace cu vecinii s i i de a ncheia tratate de prietenie cu dn ii Explica ia din text: Art 1. Din marea noastr milostivire noi consfin im c principatul Valahiei, de curnd supus prin for a noastr invincibil , s se guverneze dup propriile sale legi i ca domnul Valahiei s aib deplin putere de a face r zboi i pace cu vecinii s i. 5. Dimitrie Cantemir afirm n Descrierea Moldoveic dreptul la politic extrem . rile Romne i n consecin domnii Moldovei i-ai pierdut

Explica ia din text: Domnilor Moldovei nu li s-a mai l sat puterea s nceap un r zboi i s fac pace, s ncheie tratate, s trimit soli la domniii vecini pentru treburile rii 6. Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a.Dup o scurt

edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 7. Constituirea statelor medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 21

1. 2. 3. 4.

F g ra / Ha eg/ Banat (oricare din cele 3) cnezi district voievod

5. C Cauza: Bogdan, voievodul romnilor din Maramure , adunnd n jurul s u pe romnii din acel district, trecu [Carpa ii] pe ascuns n ara Moldovei. Efect: sporind mult num rul locuitorilor romni, acea ar a crescut [ i a devenit] un stat 6. B Cauza: i plecat-au din Maramure cu to i tovar ii lor i cu femeile i cu copii lor peste mun ii cei nal i; i t ind p duri i nl turnd pietrele, trecut-au mun ii [Carpa i] () i le-a pl cut locul Efect: i s-au a ezat acolo i au ales dintre dn ii pe un om, cu numele Drago , i l-au numit sie i () voievod. 7. Tratate interna ionale: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin

intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

Varianta 22

1. secolul al XVII-lea 2. mare logof t 3. ara Romneasc i Moldova 4. La urcarea pe tron domnul prime te protec ia divin prin ungerea cu mir i ncoronarea sa de c tre ierarhul cel mai nalt al Bisericii mitropolitul. n cazul lui Brncoveanu, la ncoronare particip chiar patriarhul Dionisie. Explica ie din text: i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare] 5. n Moldova () domnii () dac voiesc s nal e vreo m n stire, s - i mpart toat averea ntre m n stire i fii s i. Explica ia din text: s-a f cut obicei 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui

Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare

Varianta 23

1. voievod 2. Tactica P mntului pustiit (vadurile de la Dun re ( ) am pus s le ard 3. A Otomanii au pornit r zboi mpotriva lui Vlad epe pentru c Vlad a nc lcat pacea i a ars vadurile de la Dun re [malul bulg resc] B - Otomanii au pornit r zboi mpotriva lui tefan cel Mare pentru a r zbuna nfrngerea de la Podul nalt 4. A Cauza: v znd ei ce-am f cut, au p r sit glcevile i certurile pe care le aveau pn acum n toate alte p r i

Efect: i i-au aruncat toat mnia asupr -ne. Prim vara, au de gnd s vie du m ne te, cu toat puterea lor 5. B Cauza: turcul are acum mul i potrivnici Efect: din toate p r ile are de lucru cu oamenii ce-i stau mpotriv cu sabia n mn 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui

Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 24

1. secolul al XV-lea 2. voievod 3. A. ara Romneasc ; B. Moldova 4. ntre Vlad epe i bra oveni conform scrisorii din 1456 exist o rela ie de prietenie bazat pe colaborare n politica antiotoman . Explica ia din text: voin a noastr des vr it este a nu face nimic r u mpotriva voastr , ci nu voim a nu ne desp r i de voi niciodat , voind, cum am spus i v-am jurat, s fiu frate credincios i prietenul vostru () pentru folosul vostru i al nostru, f r z bav s ne trimite i ajutor 200, ori 100, ori 50 de oameni ale i 5. ntre tefan cel Mare i bra oveni exista la 1458 o rela ie strns bazat pe cooperarea economic ; domnitorul le confirm negustorilor bra oveni privilegiile dobndite nc de la Alexandru cel Bun, bunicul lui tefan. Explica ia din text: am dat aceast [scrisoare] a noastr prietenilor i tuturor bra ovenilor i tuturor negu torilor i ntregii ri a Brsei, tuturor oamenilor i tuturor negu torilor, spre aceia ca s aib la noi acela i a ez mnt i acela i drept, pe care l-au avut de la mo ul nostru voievodul Alexandru. 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui

Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 25

1. secolul al XVI-lea 2. Trgovi te 3. A Balthazar Walter consider c victoria a fost a lui Mihai (f cndu-se a a mare nv lm fost redobndite cele unsprezece tunuri)

eal ... pn n sear au

B Din raportul lui Sinan-pa a reiese c Mihai a fost nvins la C lug reni a fost nfrnt acest nelegiuit cu oastea sa i pus pe fug 4. Prin exemplu personal Mihai Viteazul nregistreaz lupta de la C lug reni ca victorie a romnilor. Explica ia din text: Atunci m rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau o suli ost easc i, p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor, str punge pe un stegar al armatei, taie n buc i cu sabia o alt c petenie i, luptnd, se ntoarce nev t mat 5. Dup instalarea turcilor n Bucure ti i Trgovi te, Mihai aliat cu principele Transilvaniei, contraatac eliberndu- i ara. Explica ia din text: Dar n timpul acesta () blestematul de voievod al Transilvaniei, unindu-se cu nelegiuitul Mihai au venit () cu vreo 50-60 de mii de necredincio i cu hot rre s ne atace i s-au t b rt, chiar n aceea i zi () au dat asaltul i deodat au dat foc i prjol la acea cet uie () necredincio ii au luat-o i au distrus-o 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui

Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

Varianta 26

1. 2. 3. 4. 5.

justi ia sfatul domnesc Moldova mitropolit ntre domni i biseric exist o rela ie de colaborare, de sus inere reciproc .

Explica ia din text: dup domn, veneau mitropolitul i ntregul sfat () mitropolitul p ea cel dinti spre domn, care edea pe tron () i ura n pu ine vorbe domnie norocit , l ncredin a de sprijinul s u i cerea ocrotire pentru dnsul i pentru oamenii bisericii, dup aceea [mitropolitul] se ntorcea c tre norod, l binecuvnta i-l ndemna s fie cu credin domnului 6. Domnul poate s -i nl ture din slujba i din rangul lor bisericesc [pe to i ierarhii bisericii] i f r nvoirea patriarhiei Explica ia din text: Pentru a da demnit ile, domnului nu-i era prescris nici o regul 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000 oameni) iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta

antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e.

Varianta 27

1. secolul al XVII-lea 2. Moldova 3. A Ieremia Movil ; B tefan Tom a 4. A Cauza: ar tnd devotament i credin

fa

de m rea a mea Poart

Efect: i va trimite () an de an i la timp haraciul s u 5. B Sugestie I: Cauza: voi p stra fidelitatea fa de Majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei

Efect: dac voi ajunge s aflu ceva care s i fie de ajutor Majest ii Sale regele i coroanei Polone () sau dac va fi s aflu c se urze te ceva n dauna coroanei polone () eu l voi preveni fidel i sincer despre aceasta pe majestatea sa regal , f r a-i ascunde nimic Sugestie II: Cauza: jur () c () voi p stra fidelitate i supu enie fa de Majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei i ara Moldovei i s nu contravin

Efect: eu sunt dator s p strez pacea ntre provinciile limitrofe ale Regatului Poloniei cu nimic vechilor n elegeri

6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 28

1. secolul al XV-lea 2. ara Romneasc 3. domnul 4. Constantinopol 5. A rela ie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea f cut de domnul Nicolae Alexandru. Explica ia din text: prin scrisoarea adresat domnului Nicolae Alexandru, patriarhul l n tiin a c a hot rt mpreun cu Sinodul avnd i ncuviin area mp ratului [bizantin] ca Iachint s fie, de acum nainte, legiuit arhiereu a toat ara Romneasc 6. B: rela ia lui Petru Mu at cu patriarhia este conflictual , patriarhul nefiind de acord cu alegerea f cut de Petru pentru scaunul mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat pn n 1401 i a c tigat autoritatea domneasc ) Explica ia din text: Lupta st ruitoare dus de domn [Petru Mu at], de cler i credincio i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat de izbnd [n 1401] 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

8. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

Varianta 29

1. secolul al XVII-lea 2. tefan cel Mare 3. Moldova i Polonia 4. prietenie, bun vecin tate, p r ile sunt deplin egale Explica ia din text: cei doi monarhi sunt datori s se ajute reciproc cu sabia i cu sfatul () i cu toat puterea mpotriva tuturor vr ma ilor 5. tefan Tom a, domnul Moldovei este vasalul lui Sigismund, regele Poloniei. de Majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei

Explica ia din text: voi p stra fidelitate i supu enie fa

6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole

(1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 30

1. secolul al XVI-lea 2. aceast ar a noastr , a Moldovei a fost poarta i cheia acestor ri, a Ungariei i a Poloniei i nu numai acestor dou ri ci i a altor ri cre tine 3. turcii 4. voievod al Moldovei 5. Ibrahim-pa a consider c ara Moldovei constituie proprietatea sultanului, c voievodul Petru () este rob imperial iar sultanul i protejeaz pe supu ii s i. Explica ia din text: orice atac asupra acestei ofens fa de Majestatea Sa ri echivaleaz cu un atac asupra rilor puternicului sultan i constituie o

6. Pentru c Sultanul nu i-a respectat obliga iile de suzeran (protec ia vasalilor), voievodul Moldovei Petru Rare consider c este absolvit de obliga iile de vasal, devenind el i ara lui liberi. mpreun cu boierii este decis s i apere aceast libertate cu armele. Explica ia din text: [Rare ] i-a pus n gnd s nu se mai supun mp ratului turcilor () din pricin c acela i-a nc lcat credin a fa de el 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea

prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 31

1. Giurgiu 2. Mircea cel B trn 3. ara Romneasc 4. sultan 5. Mircea a devenit vasalul sultanului. Explica ia din text: a trebuit s accepte alian a inegal cu imperiul otoman acceptnd plata regulat a tributului, interpretat de el doar ca semn al p cii 6. rile Romne au ajuns treptat n situa ia de dependen fa de Imperiul Otoman

Explica ia din text: de la alian s-a ajuns treptat la () interdic ia de a mai ntre ine rela ii directe cu statele str ine () ceea ce nseamn o grav limitare a suveranit ii externe (a independen ei), pierderea calit ii de subiect de drept interna ional 7. Dup dispari ia lui Iancu de Hunedoara, Participarea romnilor la frontul antiotoman continu prin Vlad epe voievod al rii Romne ti (1448; 1456-1462, 1476). Aliat cu Regele Ungariei - Matei Corvin, Vlad organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. n anii urm tori tafeta luptei antiotomane este preluat de Moldova prin tefan cel Mare.

ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 32

1. secolul al XV-lea 2. tefan cel Mare 3. La Suceava i Bucure ti se construiesc palisade. 4. A Soliman-pa ; B Sinan-pa 5. A - n 1476, cnd este asediat de turci, Cetatea Neam ului a fost imposibil de cucerit pentru c ,de i s-au a ezat apte bombarde i timp de opt zile s-au str duit a o cuprinde, to i se ap rau cu tunurile i nu le p sa 6. B Cauza: cum nu se g seau nici alimente Efect: nu s-au putut ine n fru [cavalerii] care () s-au tras mul i dintre ei napoi i au plecat SAU Cauza: nu s-au putut ine n fru [cavalerii] care () s-au tras mul i dintre ei napoi i au plecat Efect: necredincio ii au dat asaltul i deodat au dat foc i prjol la acea cet uie i () necredincio ii au luat-o i au distrus-o 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie

reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 33

1. secolul al XVI-lea 2. domnul 3. Neagoie Basarab ara Romneasc , Dimitrie Cantemir Moldova 4. A domnul, dac vrea s pun pe cineva n dreg torie, s -l pun pe fiecare dup cum i se potrive te fiec ruia s a eza i pe dreg torii vo tri n dreg toria voastr nu dup p rtinire i pentru rudire

5. B Cauza: domnilor Moldovei () li s-a l sat libertatea ntreag i mai toat puterea pe care au avut-o mai nainte, de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie

Efect: toate dreg toriile

rii, politice ti i n oaste depind de bunul plac al domnului

6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

Varianta 34

1. secolul al XVI-lea 2. cre tin tatea

3. Ambele surse A i B confirm faptul c Mihai a cucerit Cetatea Trgovi te. 4. B aici se aduse o mare pagub turcilor i fu cucerit i cetatea Giurgiu

5. A Cauza: [la Bucure ti], s-a hot rt c armatele nu pot r mne acolo Efect: i () sco nd artileria noastr am condus-o mpreun cu armata musulman n cetatea noastr , la Giurgiu 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 35

1. secolul al XVI-lea 2. ara Romneasc 3. A Kiraly Albert; B Sinan-pa a 4. A Cauza: atunci m rinimosul Mihai () a smuls o suli du manilor

ost

easc

i p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale

Efect: str punge un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie 5. B Cauz : nsu i serdarul Sinan-pa a, mpotmolindu-se ntr-o mla tin Efect: a c zut dup cal 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 36

1. secolul al XIV-lea 2. unguri/ cazaci 3. domni ai rii Romne ti:A Carol Robert de Anjou; B Mihai Viteazul 4. A Cauza: mul imea nem surat a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p r ile i a aruncat s ge i asupra oastei regelui care se g sea n fundul unei v i adnci Efect: c deau tineri i b trni, principi i nobili, f r nici o deosebire () i nsu i regele abia a sc pat cu c iva in i 5. B Cauza: 200 de unguri i tot at ia cazaci () n v lind cu furie () taie o tile turcilor, pe cnd din coast domnul cu ai s i Efect: f cndu-se a a mare nv lm eal , nct pn n sear au fost redobndite cele 11 tunuri i love te

6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 37

1. domn al rii Romne ti 2. Mircea cel B trn a cerut regelui s -i dea voie s fac o recunoa tere a du manului () i s i se ng duie s dea primul atac 3. ara Romneasc 4. Sigismund de Luxemburg 5. B Cauza: se inea i el cu armata pe urmele lui Baiazid () i se lupta ntr-una cu el n chip str lucit Efecte: armata fiind n cale () o aducea n situa ii grele i nu nceta s -i fac stric ciuni () Baiazid s-a ad postit ()n tab r ; ns a doua zi a trecut armata peste Istru 6. A turcii i mpresuraser [pe cre tini], to i se a ternur pe fug mul i al i cavaleri i domni i osta i au c zut n prinsoare 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la

intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 38

1. ban de Craiova 2. a mp r it o tii sale steaguri i a pus c pitani 3. A Moldova; B ara Romneasc 4. tefan cel Mare convoac Adunarea rii pentru a putea primi confirmarea domniei. Explica ia din text: tefan vod , strns-a boierii rii i mari i mici i alt curte m runt dimpreun cu mitropolitul Theoctist i cu mul i c lug ri, la locul ce se cheam Direptate i i-a ntrebat pe to i: Iasta-le cu voie tuturor s le fie domn? 5. Pentru a prelua tronul,Mihai a avut nevoie de sus inerea rudelor, a lui Sigismund Bathori, a unor boieri i a unor sume importante pl tite c tre nal ii demnitari otomani. Explica ia din text: acest Mihai vod a avut o rud pe Iani Vistierul, care () i-a nvrtit toate lucrurile lui Mihai Vod () ca s -i c tige domnia rii Romne ti 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui

Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

Varianta 39

1. secolul al XIV-lea 2. Petru I Mu at 3. A ara Romneasc ; B - Moldova 4. A rela ie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea f cut de domnul Nicolae Alexandru.

Explica ia din text: prin scrisoarea adresat domnului Nicolae Alexandru, patriarhul l n tiin a c a hot rt mpreun cu Sinodul avnd i ncuviin area mp ratului [bizantin] ca Iachint s fie, de acum nainte, legiuit arhiereu a toat ara Romneasc 5. B rela ia lui Petru Mu at cu Patriarhia este conflictual , patriarhul nefiind de acord cu alegerea f cut de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat pn n 1401 i a c tigat autoritatea domneasc ) Explica ia din text: Lupta st ruitoare dus de domn [Petru Mu at], de cler i credincio i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat de izbnd [n 1401] 6. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

Varianta 40

1. secolul al XVI-lea 2. tefan Tom a 3. Moldova 4. regele Poloniei 5. Bun vecin tate, garantat de Sultan care este suzeranul domnului Moldovei. Explica ia din text: din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s nu se pricinuiasc pagube statului i oamenilor regelui [Poloniei] iar dac se aduc stric ciuni ele s fie ndreptate prin porunca mea mp r teasc , dup ce se vor dovedi. 6. tefan Tom a este vasalul Poloniei. de Majestatea Sa Sigismund, rege al Poloniei

Explica ia din text: voi p stra fidelitate i supu enie fa

7. Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 41

1. Nicolae Alexandru 2. Constantinopol 3. A ara Romneasc ; B Moldova 4. A rela ie de colaborare/ cooperare. Patriarhul este de acord cu alegerea f cut de domnul Nicolae Alexandru.

Explica ia din text: prin scrisoarea adresat domnului Nicolae Alexandru, patriarhul l n tiin a c a hot rt mpreun cu Sinodul avnd i ncuviin area mp ratului [bizantin] ca Iachind s fie, de acum nainte, legiuit arhiereu a toat ara Romneasc 5. B-rela ia lui Petru Mu at cu Patriarhia este conflictual , patriarhul nefiind de acord cu alegerea f cut de Petru pentru scaunul Mitropolitan de la Suceava (conflictul a durat pn n 1401 i a c tigat autoritatea domneasc ) Explica ia din text: Lupta st ruitoare dus de domn [Petru Mu at], de cler i credincio i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat de izbnd [n 1401] 6. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

Varianta 42

1. secolul al XVII-lea 2. Mihai Viteazul 3. A Imperiul Romano-German; B Republica Vene ian 4. ara Romneasc este n situa ie de dependen fa de Imperiul otoman. Explica ia din text: ara Romneasc [este] de mai mult de 100 de ani sub jugul turcesc i este supus unei grele robii. 5. Rela ii conflictuale datorate ncerc rii voievozilor romni din secolul al XVII-lea de a promova politica blocului romnesc prin colaborare n lupta antiotoman cu popoarele vecine. Explica ia din text: Matei Basarab f g duise o puternic diversiune n cazul unei lupte, atacnd din ara Romneasc , pe turci cu 40 000 oameni () Matei Basarab ale c rui nt riri i leg turi cu popoarele vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase 6. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 7. Ac iuni politico militare desf urare de romni n Evul Mediu:

rile Romne, ntre secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. La sfr itul secolului al XIV-lea Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole din anul urm tor, era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care s-a ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. Un alt episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mahomed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine.

Varianta 43

1. secolul al XV-lea 2. 5 000 unguri 3. Moldova 4. t tarii 5. B Cauza: n anul [1476] () s-a ridicat puternicul Mehmed cu toate puterile sale r s ritene Efect: i au ajuns pn aici, la locul numit Prul Alb SAU Cauza: li-au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei Efect: de acea a binevoit, Io tefan voievod, cu buna sa voin cre tinilor care s-au pr p dit aici a zidi aceast [biseric ] () pentru amintirea tuturor

6. A - iar tefan vod () le-au ie it naintea turcilor () pe care i-a biruit () nu a a cu vitejia, cum cu me te ugul

iar tefan vod cu oastea tocmit i-a lovit [pe otomani] () mul i pierir , mul i prin i de pedestrime au fost, ci i pe aceea pe to i i-a t iat 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otomandec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune-Austria i Rusia-care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei-politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 44

1. secolul al XVIII-lea 2. domnul 3. A Neagoie Basarab, ara Romneasc ; B Dimitrie Cantemir, Moldova 4. Neagoie Basarab considera c deg toriile e bine s fie atribuite pe baz de merite i nu pe nepotism. Explica ie din text: domnul, dac vrea s puie pe cineva n dreg torie, s l pun pe fiecare dup cum se potrive te fiec ruia. A a se cuvine, dac vre i s a eza i pe dreg torii vo tri n dreg toria voastr , nu dup p rtinire i dup nrudire 5. n Moldova n secolele XVII XVIII domnul putea s numeasc n dreg torii pe oricine, dup bunul s u plac Explica ia din text: domnilor Moldovei () li s-a l sat libertatea ntreag (), de a face boieri ori de a scoate din boierime () toate dreg toriile rii, politice ti i n oaste, depind de bunul plac al domnului 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare

domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 45

1. secolul al XVII-lea 2. tefan Tom a 3. Moldova i Polonia 4. B Cauza: dac voi ajunge s aflu ceva care s -i fiu de ajutor Majest ii Sale regelui i coroanei polone Efect: eu l voi preveni fidel i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa regal , f r ai ascunde nimic 5. A Cauza: orice preten ie de suzeranitate, mai mult orice aluzie, chiar era nl turat Efect: p r ile sunt deplin egale SAU Cauza: toate ofensele, pagubele i nedrept ile se uit

Efect: de acum nainte va fi de amndou p r ile () lini te i pace ve nic 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 46

1. secolul al XV-lea 2. Vaslui Podul nalt 3. Moldova 4. turcii otomani 5. Victoria de la Vaslui s-a datorat unui complex de factori tefan a ales un loc potrivit, a organizat o diversiune i Dumnezeu i-a adus n ajutor cea a. Explica ia din text: tefan le-a ie it naintea turcilor mai sus de Vaslui () pe care i-a biruit () nu a a cu vitejia, cum cu me te ugul () ajutornd puterea cea dumnezeiasc () a a i-a cuprins pe turci negura, nu se mai vedeau unul cu altul 6. Cronicarul otoman Saadeddin consider c tefan a ie it victorios la Vaslui datorit faptului c oastea otoman era obosit de luptele anterioare i pentru c avnd nevoie de hran oastea otoman s-a risipit prin sate fapt ce i-a permis lui tefan s atace trupele otomane prin surprindere neangajnd o lupt decisiv .

Explica ie din text: pe cnd Soliman-pa a era ocupat cu prada [ tefan] fortificndu- i att pe din untru ct i pe dinafar ara i adunndu- i la un loc c l re ii i pedestra ii, a pornit n grab asupra o tirii otomane i a mpr tiat acea oaste obosit , atacnd-o prin surprindere () cei mai mul i dintre otomani au murit ca ni te martiri 7. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene.

Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

Varianta 47

1. secolul al XVII-lea 2. Ieremia Movil 3. A Voievod, B domn al Moldovei 4. A Ieremia Movil , voievodul Moldovei se recunoa te ca supus al Por ii angajnduse s pl teasc tribut i s duc la ndeplinire poruncile sultanului. Explica ie din text: i va trimite () an de an i la timp, haraciul s u () i se va supune naltelor mele porunci 5. tefan Tom a de i se recunoa te vasal al Por ii se declar mai apropiat de regele Poloniei jurndu-i fidelitate.

Explica ia din text: Eu tefan Tom a, domn al rii Moldovei, jur ()c () men innd din toate puterile mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte i regele Poloniei pe de alta i f r a da nici un motiv sultanului de a rupe aceast prietenie, dac voi ajunge s aflu ceva care s -i fie de ajutor majest ii sale regelui i coroanei polone () dac va si s aflu c se urze te ceva n dauna coroanei polone () din partea suzeranilor sus numi i () eu l voi preveni fidel i sincer 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole.

La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 48

1. secolul al XV-lea 2. Mihai Viteazul 3. unguri 4. turci 5. A Cauza: ajutornd puterea cea dumnezeiasc () a a i-a cuprins pe turci negura Efect: nu se mai vedeau unul cu altul () ei n sine t indu-se mul i pierir 6. B Cauza: comandantul de oaste Kiraly Albert () sloboze te dou tunuri n mijlocul celei mai dese grup ri ale du manului Efect: a tern la p mnt i tai o tile turcilor () f cndu-se a a mare nv lm eal

7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a

Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei). n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 49

1. secolul al XV-lea 2. Mircea cel B trn 3. A din mila lui Dumnezeu; B te-a uns Dumnezeu 4. Neagoie Basarab considera c deg toriile e bine s fie atribuite pe baz de merite i nu pe nepotism. Explica ie din text: domnul, dac vrea s puie pe cineva n dreg torie, s l pun pe fiecare dup cum se potrive te fiec ruia. A a se cuvine, dac vre i s a eza i pe dreg torii vo tri n dreg toria voastr , nu dup p rtinire i dup nrudire 5. n Moldova n secolele XVII XVIII domnul putea s numeasc n dreg torii pe oricine, dup bunul s u plac

Explica ia din text: domnilor Moldovei () li s-a l sat libertatea ntreag (), de a face boieri ori de a scoate din boierime () toate dreg toriile rii, politice ti i n oaste, depind de bunul plac al domnului 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

Varianta 50

1. tefan cel Mare 2. unul din ora ele nsemnate ale Moldovei 3. tunuri 4. turci otomani 5. B Cauza: Mihai se gndi s -l lase s treac ataca cu succes () s -i nimiceasc

i n clipa n care ar fi trecut un num r de [otomani] pe care i-ar putea

Efect: Mihai pusese s -l fac [un pod] pentru a mbia pe turci s -l treac 6. A Cauza: tefan cel Mare dndu- i seama c mu va putea realiza n fa a expedi iei romane Efect: se gndise s izbndeasc n alt chip. Astfel, a pus pe locuitori s fug dincolo de mun i () a poruncit ca toate grnele s fie t iate ()m a pus s fie ars totul SAU Cauza: tefan cel Mare a pus pe locuitori s fug dincolo de mun i Efect: sultanul a r mas p c lit () ara () a g sit-o de art de oameni 7. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene.

Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat.

8. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e.

Varianta 51

1. secolul al XV-lea 2. tefan Tom a 3. Moldova 4. rege al Poloniei 5. A orice preten ie de suzeranitate () era nl turat p r ile sunt deplin egale () cei doi monarhi sunt de acord s se ajute reciproc 6. B Cauza: eu tefan Tom a () jur () c voi p stra fidelitate i supu enie fa Poloniei de Majestatea Sa Sigismund, rege al

Efect: el l voi preveni fidel i sincer () pe Majestatea sa regal f r ai ascunde nimic 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat

armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 52

1. secolul al XV-lea 2. ara Romneasc 3. A Ungaria; B Imperiul Romano-German 4. A Cauza: dac aceast poart , care e ara noastr , va fi pierdut Efect: atunci toat cre tin tatea va fi n primejdie SAU

Cauza: p gnul mp rat al turcilor i puse n gnd s - i r zbune [nfrngerea suferit la Podul nalt] i s vie, n luna mai [personal] i cu toat puterea sa mpotriva noastr i s supun ara noastr . Efect: De acea ne rug m de domniile voastre s ne trimite i pe c pitanii vo tri ntr-ajutor mpotriva du manilor cre tin t ii 5. B Majestatea Sa ne-a dat nou i prea scumpului nostru fiu, Petru ara Romneasc cu toate veniturile sale, drepturile i hotarurile sale ca s o inem i s o t pnim n vecie ne-o d ruie te () cu acele libert i i privilegii cu care am st pnit-o i am inut-o pn acum 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 53

1. secolul al XV-lea 2. tefan cel Mare 3. tehnica de lupt : A pu tile i pu tile le-au dobndit; B secure, suli , sabie, tunuri a smuls o secure sau o suli ost easc () taie cu sabia o alt c petenie () pn n sear au fost redobndite cele 11 tunuri 4. A Cauza: tefan vod , cu oastea tocmit i-a lovit [pe turci] unde nici era loc pentru a i tocmi oastea nici a se ndrepta Efect: a a ei n sine t indu-se, mul i pierir , mul i prin i de pedestrime au fost ce i pe aceia pe to i i-a t iat SAU Efect: i pu tile le-au dobndit i steaguri [de lupt ] mai mult de o sut le-au luat 5. Cauza: atunci () [Mihai Viteazul] () a smulge o secure sau o suli s lbatice ale du manilor Efect: str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alto c petenie SAU Cauza: f cndu-se a a mare nv lm eal oste easc i p trunznd el nsu i n irurile

Efect: nct pn seara au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt ] 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a

Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.

SUBIECTUL I

Varianta 54

1. secolul XIV-lea 2. Arge / Br ila 3. A Negru vod ; B Basarab, Carol Robert

4. ara Romneasc s-a ntemeiat pe cale pa nic printr-un transfer institu ional i de popula ie din F g ra la sud de Carpa i. Explica ie din text: un voievod ce l-a chemat Negru Voievod () ridicatu-s-a () cu toat casa lui i cu mul ime de noroade romni, apista i, sa i i tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa Dmbovi ii, nceput-au a face o ar nou 5. ara Romneasc a fost ntemeiat de Basarab n contextul luptei mpotriva expansiunii regatului maghiar.

Explica ia din text: pentru tn rul stat romn dintre Carpa i i Dun re, nfruntarea [de la Posada] cu marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale vremii, a fost proba focului. Ea a nsemnat e ecul definitiv al ncerc rii de a lichida ara Romneasc 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i

direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.

SUBIECTUL I

Varianta 55

1. secolul al XIV-lea 2. tefan cel Mare 3. A semnifica ie politic a tratatului: prin el Moldova a intrat in sistemul de alian e al regatului polono-lituanian, ce p rea s ofere garan i suficiente pentru ap rarea rii de preten iile regatului ungar Scopul tratatului din 1499: cei doi monarhi sunt de acord s se ajute reciproc cu sabia i cu sfatul () i cu toat puterea mpotriva tuturor vr ma ilor 4. B orice preten ie de suzeranitate, mai mult orice aluzie chiar, era nl turat p r ile sunt deplin egale 5. A Petru I () a depus () jur mntul de vasalitate fa de coroana polon

marii [boier] moldoveni au dat i ei un act cu con inut asem n tor 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al

Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

Varianta 56

1. ara Romneasc 2. Liga Sfnt 3. A Cauza: Mihai [Viteazul] domnul a[nceput lupta antiotoman , n 1594]

rii Romne ti () ncrezndu-se n leg mntul cu principii [Ligii Sfinte] ()

Efect: este un lucru demn de luat n considera ie () c () a realizat Mihai s nving armatele marelui sultan 4. Diego Galan consider c n lupta antiotoman nceput n 1594 i continuat n 1595 distrugerea Silistrei fusese opera domnitorului () el trecu la Rusciuk, care a suferit acela i dezastru ca i Silistra. De acolo s-a dus s ard toate fort re ele de la grani a rii sale 5. E. Burton afirm c ceea ce nu au putut s realizeze a a de mul i mp ra i, regi i prin i a realizat Mihai, cel mai nensemnat dintre domnitori, s nving armatele marelui sultan 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea

independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.

SUBIECTUL I

Varianta 57

1. Ierusalim, Muntele Sinai, Muntele Athos (oricare doua din cele 3) 2. Moldova 3. domnul 4. ntre domn i biseric exist rela ii de colaborare; domnul prime te protec ia divin politic.

i ofer bisericii sprijin economic i

Explica ia din text: mitropolitul p ea cel dinti spre domn () i ura n pu ine vorbe domnie norocit , l ncredin a de sprijinul s u i i cerea ocrotire pentru dnsul i pentru oamenii bisericii 5. Domnul ocrotea biserica i pe slujitorii ei f cnd numeroase danii c tre bisericile din ar dar i cele de la locurile sfinte. Explica ia din text: n Moldova s-a f cut obicei ca domnii () s - i mpart averea ntre m n stire li fii s i i s lase mo tenire m n stirii tot att ct dobnde te fiecare dintre copiii s i 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr

,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 58

1. secolul al XV-lea 2. pentru a supune acele inuturi prin lovituri de sabie 3. Vaslui Podul nalt 4. tefan cel Mare 5. Cronicarul otoman Saadeddin consider c tefan a ie it victorios la Vaslui datorit faptului c oastea otoman era obosit de luptele anterioare i pentru c , avnd nevoie de hran , oastea otoman s-a risipit prin sate, fapt ce i-a permis lui tefan s atace trupele otomane prin surprindere, neangajnd o lupt decisiv . Explica ie din text: pe cnd Soliman-pa a era ocupat cu prada [ tefan] fortificndu- i att pe din untru ct i pe dinafar ara i adunndu- i la un loc c l re ii i pedestra ii, a pornit n grab asupra o tirii otomane i a mpr tiat acea oaste obosit , atacnd-o prin surprindere () cei mai mul i dintre otomani au murit ca ni te martiri 6. Victoria de la Vaslui s-a datorat unui complex de factori tefan a ales un loc potrivit, a organizat o diversiune i Dumnezeu i-a adus n ajutor cea a. Explica ia din text: tefan le-a ie it naintea turcilor mai sus de Vaslui () pe care i-a biruit () nu a a cu vitejia, cum cu me te ugul () ajutornd puterea cea dumnezeiasc () a a i-a cuprins pe turci negura, nu se mai vedeau unul cu altul 7. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare,

justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote..

SUBIECTUL I

Varianta 59

1. secolul al XV-lea 2. Moldova/ Polonia 3. A Petru I Mu at; B tefan cel Mare 4. A Cauza: Petru I Mu at a plecat cu sfetnicii s i, la Liov unde, la 26 septembrie 1387, a depus, n prezen a regelui, jur mntul de vasalitate fa de coroana polon Efect: Moldova a intrat in sistemul de alian e al regatului polono-litualian 5. B - orice preten ie de suzeranitate () era nl turat p r ile sunt deplin egale () cei doi monarhi sunt de acord s se ajute reciproc 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 60

1. secolul al XVI-lea 2. dou sute de unguri 3. Mihai Viteazul, Sinan-pa a 4. Finalul luptei de la C lug reni a fost indecis. Explica ia din text: dac ntunericul nop ii nu mpiedica pe Mihai () f r ndoial , era s frng de tot puterea du manului i s pun cap t dintr-o dat ntregului r zboi 5. Cronicile turce ti consider c victoria a fost a lui Sinan-pa a care a avut i importante pierderi. Explica ia din text: lundu-se dou sprezece tunuri ale du manului, au c tigat victoria i du manul a fost nvins. Dar locul acela fiind ml tinos i p duros () [c petenii otomane] i-au g sit moartea de martiri () nsu i serdarul Sinan-pa a, mpotmolindu-se ntr-o mla tin , a c zut de pe calul s u 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918).

8. De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 61

1. secolul al V-lea 2. Moldova 3. ara Romneasc 4. voievod 5. Mircea promoveaz o politic de alian antiotoman (f g duim, cnd i de cte ori de acum nainte [regele] va merge cu o tirea sa mpotriva turcilor () atunci s fim datori i inu i a merge cu dnsul.) Explica ia din text: deoarece prealuminatul () Sigismund () ilustrul rege al Ungariei () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor (.) du mani ai no tri, turcii 6. tefan cel Mare se aliaz cu Ungaria mpotriva imperiului otoman (noi, tefan voievod, vom merge, n acela i timp n persoan i cu toat puterea mpreun cu majestatea regeasc ) 7. Explica ia din text: n caz c Majestatea regal va merge contra turcilor () n caz c majestatea sa regal ar trimite contra acelora i turci () noi tefan voievod vom merge de asemenea 8. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra

rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 9. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat .

SUBIECTUL I

Varianta 62

1. secolul al XIV-lea 2. ntr-o adunare 3. Maramure 4. voievod 5. Moldova a fost ntemeiat printr-un transfer institu ional i de popula ie din Maramure , pe cale pa nic . Explica ie din text: i plecata-u din Maramure cu tovar ii lor i cu femeile i cu copii lor peste mun ii cei nal i, i t ind p durile i nl turnd [pietrele], trecuta-u mun ii () i le-au pl cut locul i s-au a ezat acolo 6. ntemeietorul rii este Bogdan din Maramure iar ntemeierea a avut loc pe calea armelor.

Explica ia din text: Bogdan () trecu pe ascuns n ara Moldovei () i cu toate c a fost lovit de mai multe ori de armata regelui [Ungariei] sporind mult num rul locuitorilor romni, acea ar a crescut [ i a devenit] un stat 7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui

Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 63

1. secolul al XIII-lea 2. Cmpul Lung/ Brila 3. A F gra Negru-Vod ; B Maramure -Bogdan 4. ara Romneasc s-a ntemeiat printr-un transfer pa nic de popula ie din F g ra la sud de Carpa i, din ini iativa lui Negru Voievod. Explica ia din text: Negru Voievod () ridicatu-s-a de acolo cu toat casa lui i cu o mul ime de noroade romni, papista i, sa i i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa Dmbovi ii nceput-au face ar nou 5. Moldova a fost ntemeiat de Bogdan din Maramure n urma unor lupte purtate cu regele Ungariei. Explica ia din text: n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure (.) trecu pe ascuns n ara Moldovei, supus coroanei regatului ungar i cu toate c a fost lovit de mai multe ori de armata regelui [Ungariei] sporind mult num rul locuitorilor romni, acea ar a crescut [ i a devenit] un stat 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme.

Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 64

1. ara Romneasc 2. mitropolit 3. A - Boierimea moldovean a recunoscut necondi ionat pe tefan cel Mare ca domn al Moldovei. Explica ia din text: cu to ii l-au ridicat domn B Boierii din ara Romneasc au negociat cu noul pretendent i au ob inut promisiuni din partea lui Mihai. Explica ia din text: boierii care au trecut, dup multe f g duieli de partea lui 4. A Cauza: i-a ntrebat pre to i iaste-le cu voie tuturor s le fie domn? Efect: ei cu to ii au strigat ntr-un glas: n mul i ani de la Dumnezeu s domne ti 5. B Cauza: chematu-l-a pe Mihai la Poart Efect: purces-au mpreun cu el la Poart SAU Cauza: acest Mihai Vod a avut o rud pe Iani vistierul care () i-a nvrtit toate lucrurile lui Mihai vod () c tige domnia rii Romne ti Efect: toate cheltuielile lui Mihai le-a pl tit Iani 6. Principalele tratate antiotomane ncheiate de domnitorii romni n Evul Mediu cu vecini puternici ca Ungaria, Polonia, Imperiul Habsburgic i Rusia au vizat ntotdeauna din partea romneasc p strarea fiin ei statale. Primul tratat antiotoman din istoria rela iilor sud-est europene este ncheiat ntre Mircea cel B trn (1386-1418) i Sigismund de Luxemburg la Bra ov pe 7 martie 1395. Prin acest tratat Mircea cel B trn este recunoscut ca domn al rii Romne ti un stat independent- i i se confirma st pnirea asupra F g ra ului, Amla ului i a Banatului de Severin. El se oblig s sprijine necondi ionat campaniile antiotomane organizate de Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei. Un alt tratat antiotoman, n Epoca Medieval , este ncheiat ntre Mihai Viteazul (1593-1601) i Rudolf al II-lea, mp ratul imperiului Romano-German, tratat parafat la m n stirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se elibereaz de obliga iile asumate la Alba Iulia de c tre delega ia muntean din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul s u, Nicolae, ca mo tenitor al tronului. Obliga iile militare asumate sunt condi ionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, necesare echip rii unei armate de 5000 de osta i. 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu ca s i i boierii care au trecut () de partea lui

Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului

SUBIECTUL I

Varianta 65

1. secolul al XV-lea 2. mare logof t 3. mitropolit 4. A - Boierimea moldovean a recunoscut necondi ionat pe tefan cel Mare ca domn al Moldovei. Explica ia din text: cu to ii l-au ridicat domn B Boierimea l alege pe Constantin Brncoveanu s le fie domn. Explica ia din text: boierimea i cu al ii () cu to ii f cur sfat i aleser cu dn ii un boier de-l ridicar s le fie domn Asem nare: i n sursa A i n sursa B boierii particip la alegerea domnului. 5. Candidatul la tron tefan cel Mare convoac adunarea rii pentru ai primi confirmarea sa.

Explica ia din text: tefan vod () strns-a boierii rii i mari i mici i alt curte m runt dimpreun cu mitropolitul theoctist () i i-a ntrebat pe to i: iaste-le cu voie tuturor s le fie domn? 6. n ara Romneasc domnitorul este ales doar de boieri i din rndul lor (secolul al XVII-lea). Explica ia din text: boierimea i cu al ii () cu to ii f cur sfat i aleser cu dn ii un boier de-l ridicar s le fie domn 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). 9. De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 66

1. Ia i 2. Transilvania/ ara Romneasc 3. Cauza: Venind mp ratul [Soliman] i l snd la o parte Transilvania i ara Romneasc mergnd drept n Moldova, de adeveri c () venea din du m nie Efect: oastea sultanului a trecut Dun rea. La al treilea popas a ajuns pe cmpia unuia din trgu oarele cunoscute [ale Moldovei] numit Ia i 4. A Cauza: dac venind naintea Sublimei Por i [Petru Rare mi] se va nchina Efect: atunci el va ob ine nu numai tergerea gre elilor sale, ci va fi onorat i cu iertarea, binefacerea i mp r teasc 5. B Cauza: [n 1548 Petru Rare ] a hot rt s - i dea pe fa nesupunerea i r zvr tirea sa favoarea

Efect: de aceea, el i-a adunat pe to i boierii s i [armata i ara] sa i a nceput s se preg teasc pentru lupt 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea

vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. 8. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 67

1. secolul XVI-lea 2. Mircea cel B trn 3. ara Romneasc 4. turcii 5. Mircea cel B trn se angajeaz s sprijine necondi ionat armata maghiar a regelui Sigismund de Luxemburg doar n campaniile acestuia mpotriva turcilor sau a alia ilor lor. Explica ia din text: f g duim () c noi cnd i de cte ori de acum nainte domnul nostru, regele, va merge cu o tirea sa, el nsu i, mpotriva turcilor pomeni i s-au mpotriva oric ror altora ce in cu ei, atunci s fin inu i i datori a merge cu dnsul () cu toat o tirea, cu oamenii i cu toat puterea noastr 6. Prin tratatul cu Rudolf al II-lea din 1598 Mihai viteazul condi iona sprijinul s u n r zboaiele cu turcii de plata unei sume de bani necesar echip rii a 5000 de osta i. Explica ia din text: Majestatea Sa imperial , ct vreme va ine r zboiul cu turcii, ne va da i se va ngriji s ni se numere de c tre oamenii i vistiernicii s i pentru a ne ap ra ara i () pentru a ataca pe dujman, plata a 5 000 de osta i n bani gata

7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. 1. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 68

1. secolul al VIII-lea 2. ara F g ra ului 3. A - Arge este re edin B Cmpul Lung re edin

domneasc (scaunul de domnie) domneasc (cea dinti re edin a domniei rii romne ti

4. Potrivit tradi iei istorice, Negru Vod din F g ra este ntemeietorul statului medieval ara Romneasc . Explica ia din text: [n 1290] fiind () un voievod ce l-au chemat Negru Voievod [n ara] F g ra ului ridicatu-sa de acolo cu toat casa lui i cu o mul ime de noroade romni, papista i, sa i i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa Dmbovi ii nceput-au face ar nou 5. M. B rbulescu consider c tradi ia istoric a desc lecatului lui Negru Voievod este confirmat de realitatea istoric . rii Romne ti, cu

Explica ia din text: anihilarea autonomiei F g ra ului n 1921 () a coincis, potrivit tradi iei istorice a trecerea mun ilor de c tre Negru Vod , personaj a c rui identitate real este necunoscut

6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). 1. De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la

Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 69

1. secolul al XV-lea 2. Vaslui Podul nalt 3. A tefan cel Mare Moldova B Mihai Viteazul ara Romneasc 4. Pentru a- i g si alia i n lupta mpotriva imperiului otoman, tefan cel Mare a trimis soli n rile cre tine.

Explica ia din text: solii trimise n toate direc iile, n Polonia i Ungaria, la Vene ia i la Roma () au ncercat s l rgeasc coali ia antiotoman pentru a da Moldovei posibilitatea s nfrunte n condi ii mai bune noul att a lui Mehmet al II-lea 5. n lupta antiotoman Mihai Viteazul s-a orientat spre alian a cu imperiul Romano-German. Explica ia din text: am hot rt s o aducem la starea de mai nainte [independen ] i s cerem ajutorul i ocrotirea majest ii sale imperiale () Majestatea Sa imperial nu a refuzat ne primeasc pe noi i ara noastr n slujba i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv a fost foarte bucuroas s ne jute pe noi cu generozitate 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se

confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. 8. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 70

1. secolul al XVI-lea 2. tefan cel Mare 3. A Lunca Rului Brlad; B Rul Neajlov; n ambele situa ii e vorba de o mla tin 4. turci 5. tefan i-a atras pe turci intr-o capcan Explica ia din text: i-a biruit tefan Vod nu a a cu vitejia, cum cu me te ugul. C a fost nv at de a prjolit iarba pretutindeni (.) i tefan vod tocmise pu ini oameni peste Lunca Brladului, ca s -i am geasc cu buciumi i trmbi e, dnd semn de r zboi 6. La C lug reni, Mihai e a teptat pe turci ntr-un loc srmt i ml tinos ad ugnd exemplul personal n lupt .

Explica ia din text: atunci [Mihai] a smuls o secure sau o suli ost easc i p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor str punge pe un stegar al armatei, taie n buc i cu sabia o alt c petenie () f cndu-se a a mare nv lm eal 7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 71

1. secolul al XV-lea 2. ara Romneasc 3. A Istru Dun re; B Danubiu - Dun re 4. sultan 5. B Cauza: tiranul s-a nsp imntat i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric Efect: a tras an uri i a ridicat valuri [de p mnt] i sta n mijlocul lor SAU

Cauza: vlahul () sculndu-se dis de diminea

i ornduindu- i bine oamenii de sub el a n v lit cnd nc era ntuneric

Efect: pn n ziu a t iat turci f r de num r i pn ce s-a luminat de ziu mul i turci s-au ucis ntre ei 6. A Cauza: Mircea (.)se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p durile de stejar Efect: s vr ea ispr vi vrednice de amintit, dnd lupte 7. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 8. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a

nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

SUBIECTUL I

Varianta 72

1. secolul al XIV-lea 2. Mihai Viteazul 3. A Carol Robert de Anjou rege al Ungariei; B Sinan-pa a comandantul armatei otomane 4. Victoria este a romnilor condu i de Basarab. Explica ia din text: c deau tineri i b trni, principi i nobili, f r nici o deosebire () i nsu i regele abia a sc pat cu c iva in i 5. Sfr itul luptei este incert din cauza nop ii. Explica ia din text: dac noaptea ce ntunecoas n-ar fi mpiedicat pe domn, f r ndoial c ar fi zdrobit cu ac iunea lui clocotitoare for a du man i ar fi pus cp t dintr-o dat ntregului r zboi 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Sugestie I:domnul i biserica

Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc 8. Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat.

SUBIECTUL I

Varianta 73

1. secolul al XVI-lea 2. tefan cel Mare 3. turcii 4. cre tin tate, A ne vom lupta pn la moarte pentru legea cre tin t ii; B pentru a putea servi cre tin t ii cu toat credin a 5. Statele cre tine se aliaz mpotriva p gnilor turci. (religia este criteriul de alian )

Explica ia din text: ara noastr () e poarta cre tin t ii. Dac aceast poart , care e ara noastr va fi pierdut () atunci toat cre tin tatea va fi n primejdie 6. Religia cre tin i aduce n aceea i alian pe Mihai Viteazul i Rudolf al II-lea. i dragoste i pentru a sluji cre tin t ii cu

Explica ia din text: pentru ca s putem da acest ajutor cu ct mai mult rvn toat credin a

7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. 9. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 74

1. secolul al XV-lea 2. Vlad epe 3. A oastea maghiar este nfrnt : c deau tineri i b trni, princpi i nobili, f r nici o deosebire B oastea otoman este nfrnte: pn la ziu a t iat turci f r de num r () i pn ce s-a luminat de ziu mul i turci 4. Cronica pictat de la Viena consider c romnii au profitat de cale ngust dintre mun i. Explica ia din text: calea aceasta era cotit i nchis n amndou p r ile de rpe foarte nalte de jur mprejur, i pe unde aceast cale era mai larg , acolo romnii, n mai multe locuri, o nt riser cu pris ci () mul imea nem surat a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p r ile i a aruncat s ge i asupra oastei regelui care se g sea n fundul unei c i adnci 5. Romnii au ob inut victoria atacnd prin surprindere armata sultanului aflat n repaos nocturn. Explica ia din text: vlahul () sculndu-se dis de diminea i ornduindu- i bine oamenii de sub el a n v lit cnd nc era ntuneric (.)pn n ziu a t iat turci f r de num r i pn ce s-a luminat de ziu mul i turci s-au ucis ntre ei 6. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 7. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918).

De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 75

1. Petru Mu at 2. domnie 3. A Petru voievod a nfrnt pe t tari la tef ne ti; B violen a t tarilor [era] de neoprit 4. ntre Moldova i Polonia existau rela ii suzerano-vasalice; Moldova fiind subordonat Poloniei. Explica ia din text: a venit la dnsul Petru voievod i i s-a nchinat acolo i a jurat [credin ] regelui Poloniei cu to i boierii lui 5. ntre Moldova i Polonia exist rela ii conflictuale. Explica ia din text: v znd polonii mult neng duin i mare zarv ce este ntre domnii Moldovei i ntre regii lor () strnsu-s-au cu to ii de s-au sf tuit () ca s -i spuie mp ratului c de nu-l va ridica i din ar i din domnie, l vor scoate ei cu oaste [pe Petru Rare ] 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici

data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 76

1. secolul al XVI-lea 2. C lug reni 3. Mihai Viteazul i Sinan-pa a 4. A - Cauza: atunci () [Mihai Viteazul] ()p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor Efect: str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie

SAU Cauza: f cndu-se a a mare nv lm eal

Efect: nct pn seara au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt ] 5. B Cauza: de diminea i pn seara s-a dat o lupt crncen

Efect: [C petenii otomane] i-au g sit moartea de martiri SAU Cauza: nsu i serdarul Sinan-pa a, mpotmolindu-se ntr-o mla tin Efect: a c zut de pe calul s u 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Sugestie I: domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general

destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat

SUBIECTUL I

Varianta 77

1. secolul al XIV-lea 2. principe 3. A eu voi r spl ti osteneala voastr cu 7 000 de m rci de argint tributul pe care l datorez coroanei voastre l voi pl ti, cu credin n tot anul

B s -i ntre in cu multe provizii, s -i ndestuleze cu mari sume de bani [pe otomani] 4. Conform cronicii pictat de la Viena, voievodul Basarab I are puterea s ncheie sau s men in pacea precum i s declare r zboi. Basarab I este dispus s lase regelui maghiar Banatul de Severin dar l avertizeaz c nu este de acord s -i permit naintarea naintea rii sale. Explica ia din text: fiindc voi, rege i st pn al meu v-a i str duit n strngerea o tirii, eu voi r spl ti osteneala voastr cu 7 000 m rci de argint i v voi l sa n pace Severinul () tributul () l voi pl ti cu credin n tot anul () numai s v ntoarce i nd r t n pace 5. Mihai adun boierii rii cu care se sf tuie te asupra modului n care se vor ap ra de agresiunea otoman .

Explica ia din text: [Mihai] ncepu s cugete ce ar fi de f cut () adun pe cei mai mari i mai de frunte [boieri] ai rii ca s in sfat asupra felului n care va putea s scape ara de attea rele ce sufer () acea adunare se ncheie, cu nvoirea tuturor, c este mai bine s se uneasc cu principii cre tini 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra

rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor, ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea. Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.

SUBIECTUL I

Varianta 78

1. secolul al XVII-lea 2. Polonia 3. domn al Moldovei 4. Moldova 5. tefan cel Mare este decis s se opun expansiunii otomane i se aliaz cu regele Poloniei. Explica ia din text: cei doi monarhi sunt de acord s se ajute reciproc cu sabia i () cu sfatul i cu toat puterea mpotriva tuturor vr ma ilor () mpotriva turcilor 6. tefan Tom a jur credin regelui Poloniei devenind vasalul regelui Sigismund.

Explica ia din text: jur ()c () voi p stra fidelitate i supu enie fa de majestatea sa Sigismund, rege al Poloniei () eu sunt dator s p strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei i ara Moldovei i s nu contravin cu nimic vechilor n elegeri 7. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece

mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 79

1. secolul al XIV-lea 2. Nicopole 3. Sigismund de Luxemburg 4. Baiazid 5. B Cauza: Mircea, strngnd cu grij oastea

rii () se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid

Efect: se lupta, ntr-una cu el n chip str lucit () i nu nceta s -i fac stric ciune SAU Cauza: Mircea, strngnd cu grij oastea rii () se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid () se lupta, ntr-una cu el n chip str lucit () i nu nceta s -i fac stric ciune Efect: de aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p rerea s - i a eze oastea n tab r () Baiazid s-a ad postit acolo n tab r ; a doua zi, ns a trecut armata peste Istru 6. A - Cauza: turcii i mpresuraser pe cre tini Efect: to i se a ternur pe fug , () mul i al i cavaleri i domni i osta i au c zut n prinsoare

7. rile Romne, ntre secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. Un episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mahomed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. Un alt tratat antiotoman, n Epoca Medieval , este ncheiat ntre Mihai Viteazul (1593-1601) i Rudolf al II-lea, mp ratul imperiului Romano-German, tratat parafat la m n stirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se elibereaz de obliga iile asumate la Alba Iulia de c tre delega ia muntean din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul s u, Nicolae, ca mo tenitor al tronului. Obliga iile militare asumate sunt condi ionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, necesare echip rii unei armate de 5000 de osta i. De i au ajuns s pl teasc tribut Por ii rile Romne nu au fost cucerite de otomani, i au p strat autonomia chiar i n secolele urm toare cnd domina ia otoman s-a n sprit. De cte ori au g sit oportunitatea domnii romni s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea i domina ia otoman . 8. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei). n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romne cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea

aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 80

1. secolul al XVI-lea 2. Vlad epe 3. ara Romneasc 4. turcii 5. B Cauza: turcii i resping pe cre tini, ace tia se retrag, luptndu-se nencetat i pierd 11 tunuri Efect: [de aceea] m rinimosul [voievod Mihai Viteazul] a smuls o secure sau o suli ost easc i, p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor, str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie i luptnd b rb te te, se ntoarce nev t mat () nct pn n sear au fost redobndite cele 11 tunuri 6. A Cauza: vlahul () sculndu-se dis de diminea ntuneric () i pn n ziu a t iat turci f r num r i rnduindu- i bine oamenii sub el, a n v lit, cnd nc era

Efect: tiranul sculndu-se plin de ru ine, a trecut Danubiul i a ajuns la Adrianopole. 7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta

antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone afl m c se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 81

1. turcii aprobar alegerea [lui Brncoveanu ca domnitor] f cut de boieri i trimiser lui Brncoveanu nsemnele domniei 2. i trimise vorb , n tain , s fie ncredin at c va lucra pentru eliberarea sa 3. boieri 4. t tari B Cauza: ase s pt mni r maser nem ii n Bucure ti, dar aflnd de apropierea unei armate de 50 000 de turci i t tari Efect: se retr sese n Mun ii Valahiei [n 1960, nem ii au fost nvin i de] turci, iar generalul Heissler fu f cut prizonier 5. A Cauza: venind [Mustafa-pa a] cu turcii la Dun re Efect: Mihai Vod se gr bi de- i strnse o tile () ca s loveasc pe turci 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula

Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. domnul - secolele al XIV-lea i al XV-lea Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, Mircea cel B trn i numea pe marii dreg tori,emitea acte de proprietate i acorda privilegii. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de imperiul otoman, dup 1417, cnd Mircea se recunoa te vasalul sultanului. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual .. De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Mircea cel B trn a nzestrat biserica cu numeroase danii iar printre ctitoriile sale religioase cea mai cunoscut se afl Cozia locul s u de veci. ara Romneasc era recunoscut de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin ca un factor de stabilitate din zon , fapt ce i-a permis lui Mircea s intervin ntre Patriarhia de la Constantinopol i domnul Moldovei Alexandru cel Bun pentru recunoa terea Mitropoliei de la Suceava.

SUBIECTUL I

Varianta 82

1. secolul al XIV-lea

2. voievodul Moldovei 3. A Mircea cel B trn, ara Romneasc ; B tefan cel Mare, Moldova 4. B Cauza: Cnd vor vrea prealuminatul Vladislav, regele Ungariei i al Cehiei i Ioan Albert i fra ii domniei sale s fac r zboi i () vor merge ei n i i () mpotriva mp ratului turcesc Efect: atunci () au s treac mpotriva rilor mp ratului turcesc () la vadul ce se chiam Oblugi a

5. A Cauza: de cte ori, de acum nainte, regele nostru va merge cu o tirea sa el nsu i mpotriva turcilor Efect: atunci s fim datori a merge cu dnsul, de asemenea noi n ine mpotriva acelora, cu toat o tirea i cu toat puterea noastr 6. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc, conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan a tronului. El participa la alegerea domnitorului, iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr . De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 83

1. secolul al XV-lea 2. Vlad epe 3. A Mircea () a nceput mai nainte r zboi plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun cu mp ratul Sigismund (Mircea se aliase cu Sigismund mpotriva turcilor) B Vlad epe nu s-a supus ordinului dat de sultan: anun ndu-l s vin n grab la nchin ciune () voievodul i-a r spuns ns : ct despre sine s vin la nchin ciune () este cu neputin 4. Mircea a adoptat tacticile r zboiului asimetric: pustiirea teritoriului i h r uirea du manului. Explica ia din text: se inea () cu armata pe urma lui Baiazid, prin p durile de stejar ale rii () i se lupta, ntr-una, cu el n chip str lucit () punnd-o la mare suferin () i nu nceta s fac stric ciune (armatei otomane) 5. Vlad epe a completat tactica p mntului pustiit cu atacul surpriz asupra oastei otomane aflat n repaus nocturn. Explica ia din text: vlahul () sculndu-se dis de diminea i ornduindu- i bine oamenii de sub el a n v lit cnd nc era ntuneric () pn n ziu a t iat turci f r de num r i pn ce s-a luminat de ziu mul i turci s-au ucis ntre ei 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula

Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.

SUBIECTUL I

Varianta 84

1. secolul al XVII-lea 2. Petru I Mu at 3. A Moldova; B ara Romneasc 4. ntre biseric i domnie existau rela ii de cooperare, sus inere reciproc ; n situa ia de fa Iosif erau leg turi i de rudenie.

ntre Petru I i mitropolitul rii

Explica ia din text: Iosif, primul mitropolit cunoscut n biserica Moldovei, era un p mntean rud cu domnii 5. Biserica oferea domnitorului protec ie divin ungndu-l pe pretendentul ales de boieri.

Explica ia don text: l duser n sfnta mitropolie cu mare cinste, [nso indu-l] p rintele Theodosie, mitropolitul i i-au citit deasupra capului [binecuvntarea religioas ] patriarhul dionisie. i a a ie ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. 6. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la

Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

SUBIECTUL I

Varianta 85

1. secolul al XV-lea 2. Podul nalt - Vaslui 3. tefan cel Mare/ tefan vod 4. t tari 5. A i-a biruit tefan-vod nu a a cu vitejia cum cu me te ugul tefan-vod cu oastea tocmit i-a lovit [pe turci] unde nici era loc pentru ace tia de a- i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a a ei n sine t indu-se, mul i pieir . 6. B Cauza: i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei Efect: de acea a binevoit, io tefan Voievod cu buna sa voin a zidi aceast biseric

7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Sugestie I:domnul i biserica Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual . Curnd dup ntemeierea statului au fost organizate mitropoliile (1359 la Arge pentru ara Romneasc ; 1368-1387 a Suceava pentru Moldova). Prin nfiin area acestor structuri, statele medievale romne ti erau recunoscute de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin i statele cre tine din zon . Mitropolitul era considerat al doilea demnitar n stat, ntiul sfetnic al domnului, membru de drept al sfatului domnesc,

conduc tor al unor solii politice i loc iitor al domnului n caz de vacan iar prin ncoronarea i ungerea cu mir i conferea o autoritate sacr .

a tronului. El participa la alegerea domnitorului,

De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Sugestie II: domnia i sfatul domnesc Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, domnul i numea pe marii dreg tori. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de puterile str ine. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Sfatul domnesc era format din dreg tori: vornicul ( eful cur ii domne ti), logof tul ( eful cancelariei domne ti), vistiernicul ( eful visteriei rii), sp tarul (purt torul spadei domne ti). Dreg torii importante erau cea de Ban al Olteniei n ara Romneasc i Portar al Sucevei n Moldova. Atribu iile sfatului domnesc erau variate, asista pe domn la scaunul de judecat , participa la ncheierea tratatelor de alian cu puterile vecine. Principalele acte ale domniei i pierdeau puterea dac lipsea consim mntul marilor boieri din stat

SUBIECTUL I

Varianta 86

1. secolul al XVII-lea 2. tefan cel Mare 3. cre tin tatea 4. turcii 5. B Cauza: eu ns , nevrnd s sporesc puterea turcilor prin osta ii mei, spre distrugerea cre tinilor, de bun voie mam ar tat gata de a lua parte la Liga [Sfnt ] Efect: mi l-am f cut pe tiran du man de moarte 6. A Cauza: p gnul mp rat al turcilor i puse n gnd s - i r zbune [nfrngerea otomanilor la Podul nalt] i s vie, n luna mai [personal] i cu toat puterea sa mpotriva noastr Efect: de acea ne rug m de domniile s ne trimite i pe c pitanii vo tri ntr-ajutor mpotriva du manilor cre tin t ii 7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 87

1. ban de Craiova 2. mitropolit 3. A Suceava; B Craiova, Constantinopol 4. Dup nsc unare tefan pl nuia s se revolte mpotriva turcilor. Explica ia din text: de r zboi s [preg tea], ca mp r it o tii sale steagul i a pus c pitani, care toate, cu noroc i-au venit 5. Dup nsc unare Mihai promitea c va pl ti datoriile. Explica ia din text: cnd l-au mbr cat cu caftan n divan, f g duit-a Mihai naintea vizirilor () c va pl ti datoria ce r m sese de mai nainte 6. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece

mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei

SUBIECTUL I

Varianta 88

1. din sursa A: o seam de boieri [i-au zis domnului] s fie cu nem ii; iar el cu alt seam de boieri socotir c nu este acest sfat bun () de c tre nem i nu vor avea nici un folos 2. A Constantin vod i-a spus lui Heissler c t tarii vor s vie n ar B mp ratul Leopold () n 1695, declara n toat forma pe Brncoveanu ca prin al [Imperiului Romano-German] pentru serviciile aduse Majest ii Sale 3. A Cauza: Constantin vod () a ie it naintea sultanului, nchinndu-i-se cu mare plec ciune i cu mult dar Efect: atunci a v zut sultanul, c nu este Constantin vod hain, ci-i este slug dreapt 4. Cauza: acuzare () contra principelui Brncoveanu () inea coresponden Efect: este declarat cu toat familia lui rebel i deci, detronat 5. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii i i-a f g duit c nu va robi ara

secret cu mp ratul Austriei

otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 6. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 89

1. Constantinopol 2. domnilor Moldovei () li s-a l sat libertatea ntreag () de a pune d ri 3. Moldova 4. boierimea 5. Domnul autoritatea suprem din rile Romne are autoritate i asupra Bisericii; nume te i revoc pe episcopi, confirm pe mitropolit, dndu-i crja ca simbol al investiturii, nzestreaz biserica cu mo ii, nfiin eaz noi mitropolii, episcopii sau m n stiri.

Explica ie din text: Aceea i putere o are nu numai asupra c lug rilor de rnd, ci i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandri ilor i egumenilor () domnul poate sa-i nl ture din slujba i din rangul lor bisericesc f r s fie mpiedicat de nimic () i f r nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. 6. n Moldova () domnii () dac voiesc s nal e vreo m n stire, s - i mpart toat averea ntre m n stire i fii s i. Explica ia din text: s-a f cut obicei 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). 9. De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 90

1. secolul al XVI-lea 2. ara Romneasc 3. A Mircea; B Mihai Viteazul 4. A Cauza: deoarece prealuminatul principe i domn, domnul Sigismund () ilustrul rege al Ungariei () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor () nemp ca i du mani ai no tri, turcii Efect: de acea noi () f g duim () c noi, cnd i de cte ori de acum nainte domnul nostru regele va merge cu o tirea sa mpotriva turcilor () atunci s fim inu i i datori a merge cu dnsul 1. B (motiva ie militar i economic ) Cauza: ct vreme va ine r zboiul cu turcii

Efect: : Majestatea Sa imperial [Rudolf al II-lea], ne va da i se va ngriji s ni se numere de c tre oameni i vistiernicii [Imperiului Romano-German] () plata a 5 000 de osta i din bani gata 5. rile Romne, ntre secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. Un episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mahomed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. Un alt tratat antiotoman, n Epoca Medieval , este ncheiat ntre Mihai Viteazul (1593-1601) i Rudolf al II-lea, mp ratul imperiului Romano-German, tratat parafat la m n stirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se elibereaz de obliga iile asumate la Alba Iulia de c tre delega ia muntean din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul s u, Nicolae, ca mo tenitor al tronului. Obliga iile militare asumate sunt condi ionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, necesare echip rii unei armate de 5000 de osta i. De i au ajuns s pl teasc tribut Por ii rile Romne nu au fost cucerite de otomani, i au p strat autonomia chiar i n secolele urm toare cnd domina ia otoman s-a n sprit. De cte ori au g sit oportunitatea domnii romni s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea i domina ia otoman . 6. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile

s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. 7. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 91

1. secolul al XIV-lea 2. Moldova 3. A principatul Valahiei () va fi i ea ndatorat a da la visteria noastr mp r teasc , pe an 3000 de galbeni B domnilor Moldovei () li s-a l sat libertate ntreab () de a pune d ri 4. A s aib deplin puterea de a face r zboi i pace cu vecinii s i de a ncheia tratate de prietenie cu dn ii 5. B domnilor Moldovei nu li s-a mai l sat puterea s nceap un r zboi i s fac pace s ncheie tratate, s trimit soli la domnii vecini pentru treburile rii

6. rile Romne, ntre secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate.

Un episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mahomed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. Un alt tratat antiotoman, n Epoca Medieval , este ncheiat ntre Mihai Viteazul (1593-1601) i Rudolf al II-lea, mp ratul imperiului Romano-German, tratat parafat la m n stirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se elibereaz de obliga iile asumate la Alba Iulia de c tre delega ia muntean din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul s u, Nicolae, ca mo tenitor al tronului. Obliga iile militare asumate sunt condi ionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, necesare echip rii unei armate de 5000 de osta i. De i au ajuns s pl teasc tribut Por ii rile Romne nu au fost cucerite de otomani, i au p strat autonomia chiar i n secolele urm toare cnd domina ia otoman s-a n sprit. De cte ori au g sit oportunitatea domnii romni s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea i domina ia otoman . 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova.

SUBIECTUL I

Varianta 92

1. secolul al XVI-lea 2. tefan cel Mare 3. ara Romneasc 4. domina ia otoman 5. A pierderea rii Romne ti i reconstruirea unui front antiotoman la Dun re era o primejdie prea grav pentru domina ia Por ii n Peninsula Balcanic solii trimise n toate direc iile, n Polonia i Ungaria, la Vene ia i la Roma, n hanatul Crimeii i la Caffa au ncercat s l rgeasc coali ia antiotoman 6. B Cauza: aceast provincie, ara Romneasc este de mai mult de 100 de ani sub jugul turcesc i este supus unei grele robi, noi s tui de aceast robie Efect: am hot rt s o aducem la starea de mai nainte () i s cerem ajutorul i ocrotirea Majest ii Sale imperiale 7. Ac iuni diplomatice din Evul Mediu: Istoria rilor Romne ntre sec. al XIV-lea i al XVI-lea se desf oar ntr-un context interna ional complicat. Acesta este marcat de expansiunea Imperiului Otoman i de tendin ele regatelor cre tine Polonia i Ungaria de a- i subordona rile Romne i de a- i extinde controlul la Dun rea de Jos i n Peninsula Balcanic . Obiectivul fundamental al politicii externe dus de domnii romni l reprezint lupta pentru men inerea independen ei i a autonomiei politice, ap rarea teritoriului rii i a hotarelor sale. Pe aceast linie se nscriu eforturile lui Mircea cel B trn (1386-1418) de a realiza un echilibru profitabil ntre tendin ele hegemonice ale Ungariei i Imperiului Otoman. Pentru a contracara preten iile lui Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei i mp rat al Germaniei) asupra rii Romne ti, Mircea ncheie, curnd dup urcarea pe tron o alian cu Vladislav Jagiello regele Poloniei, prin intermediul lui Petru Mu at, domnul Moldovei - cu care de asemenea Mircea are rela ii foarte bune. Devenind vasal al Poloniei (probabil n 1389 sau 1390), Mircea se pune sub protec ia formal a acestui rege,aflat n rivalitate cu Sigismund de Luxemburg, rege n Ungaria, la acea vreme. Dup 1390 pericolului otoman se accentueaz iar prezen a la Dun re a noii puteri i apropie pe Sigismund -regele Ungariei i Mircea -domnul rii Romne ti care ie ise victorios n fa a lui Baiazid I la Rovine (oct. 1394 sau mai 1395) dar nu de inea controlul total asupra rii sale din cauza lui Vlad Uzurpatorul -protejatul sultanului. Tratatul dintre Mircea i Sigismund se ncheie n martie 1395 la Bra ov i cuprindea condi iile n care cei doi alia i i ofereau sprijin n lupta antiotoman . Sprijinul acordat de Mircea n confrunt rile anterioare cu Poarta i participarea sa la Cruciada de la Nicopole (1396) unde armata de cavaleri din Europa Occidental sufer un dezastru n fa a armatei otomane, dovedesc tr inicia acestei alian e. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole.

La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei

SUBIECTUL I

Varianta 93

1. secolul al XIV-lea 2. Baiazid s-a ad postit acolo; a doua zi () a trecut armata peste Istru 3. Sigismund de Luxemburg - aliat; Baiazid - adversar 4. A Cauza: Mircea (.)se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p durile de stejar Efect: s vr ea ispr vi vrednice de amintit, dnd lupte 5. B Cauza: a venit domnul recunoa tere a du manului rii Romne ti Mircea [cel B trn], care a cerut regelui s -i dea voie s fac o

Efect: dup ce s-a ntors la rege i i-a spus c a v zut pe du man i c du manul avea 20 de steaguri i c sub fiecare steag s-ar afla cte 10 000 oameni () regele a vrut s ntocmeasc ordinea de lupt 6. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie

1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat

SUBIECTUL I

Varianta 94

1. secolul al XVI-lea 2. Matei Basarab 3. ara Romneasc 4. mp ratul Romano-German 5. A Cauza: s tui de aceast lung robie Efect: am hot rt s aducem [ ara] la starea sa de mai nainte () i s cerem ajutorul i ocrotirea Majest ii Sale imperiale 6. B Matei Basarab f g duise a face o puternic diversiune n cazul unei lupte ar fi n bune leg turi cu regele Poloniei, c tre care se obliga a transmite coresponden a era de asemenea n raporturi prietenoase cu mp ratul Romano-German 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. domnul - secolele al XIV-lea i al XV-lea

Principala institu ie att pentru Moldova ct i pentru ara Romneasc a fost domnia, domnul fiind st pnul rii dar i voievod (conduc torul armatei). n calitatea sa de conduc tor al ntregii administra ii a statului, Mircea cel B trn i numea pe marii dreg tori,emitea acte de proprietate i acorda privilegii. Titlul de voievod arat c domnul era conduc torul suprem al armatei; el percepea birul, dare n general destinat acoperirii cheltuielilor de ap rare sau r scump rare a p cii prin tributul impus de imperiul otoman, dup 1417, cnd Mircea se recunoa te vasalul sultanului. Domnul decidea i n ceea ce prive te politica extern a rii; declara r zboi i ncheia pace, ncheia tratate cu statele vecine. n plan judec toresc era singurul care aplica pedeapsa cu moartea, fiind judec torul suprem al rii. La nivelele inferioare, justi ia era mp r it de boieri i sfatul boieresc care l ajutau pe domn n conducerea rii. Principal sprijin al Domniei, Biserica dirija ntreaga via spiritual .. De-a lungul timpului, Biserica s-a bucurat de aten ia i protec ia domniei, manifestate prin n l area de l ca uri, nzestrarea cu mo ii, c r i i obiecte de cult. Cele dou institu ii s-au sprijinit reciproc n opera de consolidare i afirmare a statelor romne ti medievale, ca exponente originale ale civiliza iei Europene. Mircea cel B trn a nzestrat biserica cu numeroase danii iar printre ctitoriile sale religioase cea mai cunoscut se afl Cozia locul s u de veci. ara Romneasc era recunoscut de Patriarhia de Constantinopol i implicit de Imperiul Bizantin ca un factor de stabilitate din zon , fapt ce i-a permis lui Mircea s intervin ntre Patriarhia de la Constantinopol i domnul Moldovei Alexandru cel Bun pentru recunoa terea Mitropoliei de la Suceava.

SUBIECTUL I

Varianta 95

1. secolul al XIII-lea 2. marele voievod 3. Negru Vod 4. Cmpul Lung 5. A Negru Vod () pogorndu-se pe apa Dmbovi ii nceput-au a face ar nou nti au f cut ora ul ce-i zic Cmpul Lung () de acolo au desc lecat la Arge i au f cut ora mare () unii au ajuns pn n apa Siretului i pn la Br ila iar al ii au ajuns peste tot locul de au f cut ora e i sate 6. B Cauza: anihilarea autonomiei rii F g ra ului n 1921

Efect: trecerea mun ilor de c tre Negru Vod SAU

i instalarea sa la Cmpul Lung

Cauza: n 1933 Carol Robert a decis s ntreprind o mare campanie mpotriva

rii Romne ti

Efect: nfruntarea [de la Posada] cu marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale vremii 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 96

1. secolul al XIV-lea 2. tefan cel Mare 3. Polonia, Moldova 4. Moldova a intrat n sistemul de alian e al regatului Polono Lituanian. Explica ia din text: p rea s ofere garan i suficiente pentru ap rarea rii de preten iile regatului ungar

5. p r ile sunt deplin egale () de acum nainte va fi de amndou p r ile lini te i pace ve nic 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 7. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se La baza constituirii

Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 97

1. secolul al XVI-lea 2. rege al Poloniei 3. A voievod; B - domn 4. B eu tefan Tom a () jur () c voi p stra fidelitate i supu enie fa Poloniei

de Majestatea Sa Sigismund, rege al

eu l voi preveni fidel i sincer () pe Majestatea sa regal f r ai ascunde nimic 5. A nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s nu se pricinuiasc pagube () oamenilor regelui [Poloniei] iar dac se aduc stric ciuni ele s fie ndreptate prin porunca mea mp r teasc , dup ce se vor dovedi 6. rile Romne, ntre secolele al XV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. Un episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n

acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni, astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mahomed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. Un alt tratat antiotoman, n Epoca Medieval , este ncheiat ntre Mihai Viteazul (1593-1601) i Rudolf al II-lea, mp ratul imperiului Romano-German, tratat parafat la m n stirea Dealu, la 30 mai/ 9 iunie 1598. Prin tratat, Mihai Viteazul se elibereaz de obliga iile asumate la Alba Iulia de c tre delega ia muntean din 1595, fiind recunoscut ca domn, iar fiul s u, Nicolae, ca mo tenitor al tronului. Obliga iile militare asumate sunt condi ionate de primirea unor stipendii din partea Imperiului Habsburgic, necesare echip rii unei armate de 5000 de osta i. De i au ajuns s pl teasc tribut Por ii rile Romne nu au fost cucerite de otomani, i au p strat autonomia chiar i n secolele urm toare cnd domina ia otoman s-a n sprit. De cte ori au g sit oportunitatea domnii romni s-au aliat cu marile puteri vecine pentru a contracara expansiunea i domina ia otoman . La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliinduse cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos), aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole. n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului.

SUBIECTUL I

Varianta 98

1. Mihai Viteazul 2. secolul al XVI-lea 3. A 5 000 unguri; B 200 de unguri 4. A - Lunca rului Brlad; B Podul rului Neajlov (n ambele cazuri este vorba de o lunc ml 5. n lupta de la Podul nalt i-a biruit tefan Vod , nu a a cu vitejia cum cu me te ugul.

tinoas )

Explica ia din text: tefan Vod tocmise pu ini oameni peste lunca Brladului, ca s -i am geasc cu buciume i trmbi e, dnd semn de r zboi () cu oastea tocmit i-a lovit [pe turci] unde nici nu era loc 6. Mihai Viteazul c tig b t lia prin exemplu personal: atunci Mihai Viteazul a smuls o secure sau o suli () p trunznd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor ost easc

Explica ia din text: str punge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o alt c petenie i luptnd se ntoarce nev t mat () f cndu-se a a mare nv lm eal nct pn n sear au fost redobndite cele 11 tunuri 7. rile Romne, ntre secolele al XIV-lea - al XVI-lea au dus o politic activ n sud - estul Europei cu mijloacele diploma iei cnd puteau evita lupta dar i cu rezisten a armat cnd inamicul era pe m sur . Obiectivele lor n Evul Mediu au fost s - i apere independen a, s - i p streze teritoriul i s promoveze prosperitatea domnului i locuitorilor acestui spa iu. Prin implicarea lor n lupta antiotoman rile Romne s-au implicat n politica de cruciad trzie ini iat de cre tin tate. La sfr itul secolului al XIV-lea Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei ca i scopul cruciadei de la Nicopole din anul urm tor, era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care s-a ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului. Un alt episod valoros din succesiunea alian elor antiotomane este cel din 1459 cnd Papa - Pius al II-lea a ncercat s relanseze ideea de cruciad mpotriva turcilor adresndu-se regelui Ungariei - Matei Corvin i altor prin i din Europa. n acest context a ac ionat Vlad epe , aliat cu Matei Corvin probabil din 1460. Domnul muntean, sprijinindu-se pe promisiunile regelui Ungariei, organizeaz campania surpriz din iarna 1461-1462 n sudul Dun rii. Surprins de sfidarea lui epe , Mahomed al II-lea a preg tit un r spuns pe m sur : cu o armat de circa 60 000 de lupt tori i cu o trup naval transportat de 25 de trireme i 150 de alte vase, sultanul s-a ndreptat spre Dun re cu scopul de a lua Chilia i de a-l scoate din tronul rii Romne ti pe Vlad epe . Efectivele domnului valah nu dep eau 30 000 de o teni ,astfel c nu a reu it s opreasc trecerea peste fluviu a armatei otomane i a trebuit s organizeze un atac surpriz n interiorul rii. A trimis sus la munte toate femeile i copii, a pustiit totul n calea invadatorilor silindu-i s sufere de foame i sete. Sub ar i a zilelor de var , solda ii lui Vlad h r uiau permanent inamicul. n noaptea de 16 pe 17 iunie 1462 Vlad declan eaz celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de lng Trgovi te, al c rui scop era s suprime pe Mehmed al II-lea i s -i nfrico eze oastea. F r a- i atinge obiectivul, domnul a produs ns grele pierderi taberei turce ti. Sub efectul acestei lovituri surpriz , trupele s-au retras precipitat n dezordine. 8. Constituirea statelor Medievale n spa iul romnesc - Transilvania, ara Romneasc , Moldova i Dobrogea reprezint un moment esen ial n evolu ia politic a teritoriului de la nord de Dun re. La baza statului stau rile, ob tile s te ti, cmpurile sau codrii. Acestea se reunesc ntre secolele IX- XIII in cadrul unor forma iuni prestatale - jupanate, cnezate i voievodate. Asemenea forma iuni sunt pomenite la nceputul Evului Mediu n Cronica lui Nestor i Povestea

vremurilor de demult la r s rit de Carpa i, iar despre popula ia din aceste zone aflam ca se opunea n secolul al XIII-lea deopotriv ru ilor din Halici, dar i incursiunilor t taro-mongole. La baza constituirii Moldovei st un dublu desc lecat. Ini iativa vine de la frunta ii politici ai romnilor din Maramure . Cu prilejul unor expedi ii mpotriva t tarilor (1345-1354), ini iate de regele maghiar Ludovic de Anjou la est de Carpa i, voievodul maramure ean Drago se a ez n teritoriul determinat de rul Moldova. El organizeaz acolo o marc de ap rare supus coroanei ungure ti. Urma ii lui Drago men in raporturile de dependen fa de Ungaria, ceea ce duce n 1359 la izbucnirea unei r scoale locale. Profitnd de aceasta, un alt voievod din Maramure , Bogdan din Cuhea, trece mun ii la r s rit i alung pe urma ii lui Drago . Astfel se na te un nou stat romnesc independent, i anume Moldova. Noul s u statut politico-juridic este recunoscut ntre 1364-1365 de c tre Regatul Ungariei.

SUBIECTUL I

Varianta 99

1. secolul al XIV-lea 2. domnul rii Romne ti 3. Ungaria 4. Imperiul Otoman 5. A Cauza: Mircea (.) se inea i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p durile de stejar Efect: s vr ea ispr vi vrednice de amintit, dnd lupte. 6. B Cauza: a venit domnul recunoa tere a du manului rii Romne ti Mircea [cel B trn], care a cerut regelui s -i dea voie s fac o

Efect: dup ce s-a ntors la rege i i-a spus c a v zut pe du man i c du manul avea 20 de steaguri i c sub fiecare steag s-ar afla cte 10 000 oameni () regele a vrut s ntocmeasc ordinea de lupt 7. Principalele ac iuni militare n care au fost implicate rile Romne n secolele al XV-lea i al XVI-lea au fost orientate mpotriva imperiului Otoman aflat la vremea respectiv n plin expansiune spre centrul Europei. tefan cel Mare domnul Moldovei se implic n frontul antiotoman dup c derea lui Vlad epe 1462 moment din care ara Romneasc nu mai este un spa iu prietenos Moldovei ci anun prin Radu cel Frumos viitoarele expedi ii otomane la gurile Dun rii. Astfel c tefan decide s atace primul ntre 1462 i 1465 preia controlul asupra Chiliei i Cet ii Albe. ntre 1470 i 1472 tefan organizeaz expedi ii n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos (succesorul lui Vlad epe ) cu gndul de a a eza pe tronul acestei ri un domn credincios, loial luptei antiotoman . Sultanul a trimis mpotriva lui tefan, n toamna lui 1474, o armat puternic de circa 120 000 de oameni, comanda i de Soliman Pa a. Dup o

scurt edere n ara Romneasc , unde Basarab epelu ofer ca ajutor pe cei 17 000 de o teni ai s i, Soliman trece n Moldova. Cu toate c avea numai 40 000 de osta i, 5 000 de secui, 1 800 de ardeleni i 2 000 polonezi, tefan a ob inut o str lucit victorie n ziua de 10 ianuarie 1475 n apropierea ora ului Vaslui, la confluen a Racovei cu Rul Brlad (lng Podul nalt). n urm toarele 3 zile osta ii moldoveni au urm rit i distrus o mare parte din armata invadatoare. Dezastrul a fost consemnat nu numai de cronicarii moldoveni i poloni ci chiar i de cei turci. Unul dintre ei spunea c niciodat armatele turce ti n-au suferit un dezastru att de mare. n urma victoriei, tefan trimite o scrisoare cu data de 25 ianuarie 1475 mai multor conduc tori de stat din Europa. Scrisoare prin care cerea ajutor militar n eventualitatea unor noi expedi ii otomane. Din nefericire a primit numai felicit ri i promisiuni astfel c n anul urm tor 1476 nsu i Sultanul Mahomed al II-lea a sosit n Moldova cu gndul de a-i da o lec ie lui tefan pentru ndr zneala din anii anteriori. Concomitent cu oastea otoman cu intrarea o tii otomane din sud grani a r s ritean a Moldovei este atacat de t tari - proasp t vasali ai imperiului otoman (vara anului 1475). n cursul lunii iunie tefan izbute te s nfrng o tile t tarilor i le alung dincolo de Nistru. Este nfrnt i avangarda o tilor otomane. Totu i grosul armatei sub comanda sultanului nainteaz iar tefan cu oaste pu in (aproximativ) 12 000 de lupt tori i ntmpin la R zboieni Valea Alb , la 26 iunie 1476. Trupele otomane au fost n net superioritate numeric (150 000) oameni iar tefan, cu toat vitejia o tenilor s i este nvins, momentul este consemnat de tefan 20 de ani mai trziu n pisania bisericii ridicat pe locul b t liei i cu voia lui Dumnezeu au fost nfrn i cre tinii de p gni () i au c zut acolo mul ime mare de osta i ai Moldovei. Datorit unei bune coordon ri i loialit ii rii cet ile nu au fost cucerite de turci iar tefan ref cndu- i oastea, primind i ajutorul polonezilor i al maghiarilor reu e te pn n toamn s resping pe turci dincolo de Dun re. Astfel c i campania din 1476 se ncheie cu rezultate bune pentru Moldova. 8. nfrngerea otomanilor sub zidurile Vienei n 1683 marcheaz debutul ultimei faze de evolu ie a Imperiului Otoman dec derea sa lung i lent (1683- 1918). 9. De acest fenomen au profitat din plin cele dou puteri n ascensiune -Austria i Rusia -care ini iaz o politic agresiv , expansionist , n r s ritul Europei- politic cunoscut mai bine de dou secole sub numele de criz oriental . Aflate la intersec ia celor trei mari puteri (Rusia, Austria i Turcia) rile Romne nu puteau s se sustrag caruselului de interese i intrigi care s-a declan at dup 1683 n r s ritul Europei. n prima faz ,domnitori vizionari ca erban Cantacuzino, Constantin Brncoveanu i Dimitrie Cantemir ncearc ie irea din sistemul domina iei otomane, apropiindu-se de Imperiul Habsburgic, Polonia i Rusia. Tratativele cu Habsburgii le ini iaz Cantacuzino (domn al rii Romne ti 1678-1688). n centrul acestor tratative au stat ideile de independen a rii, libertate religioas , respectarea vechilor obiceiuri ale rii. Dup moartea nea teptat a lui erban Cantacuzino, tratativele sunt continuate de Constantin Brncoveanu(1688-1714), f r s se ajung la un rezultat deoarece Austria nu a dat garan iile militare solicitate de domnul romn ci, din contr ,comportamentul generalului Donat Heissler n 1690 a demonstrat inten ia expansionist a Austriei . Dup pacea de la Karlowitz, Transilvania intr sub st pnire Austriac iar ara Romneasc i mai ales Moldova se reorienteaz spre alt alian : Rusia lui Petru cel Mare. n aprilie 1711 Dimitrie Cantemir ncheie cu Petru o n elegere la Luck prin care se prevedea ie irea Moldovei de sub domina ie otoman , alian a rii cu Rusia, recunoa terea deplinei suveranit i i integrit i a Moldovei, domnie ereditar n familia lui Dimitrie Cantemir. R zboiul ruso-romno-otoman se sfr e te ns cu nfrngerea de la St nile ti pe Prut, iar Dimitrie Cantemir este obligat s se refugieze n Rusia. Dup c iva ani (1714) i pierde tronul i Brncoveanu; apoi i via a, n aceste mprejur ri, pentru c nu mai avea ncredere n domni p mnteni, Imperiul Otoman a introdus n Moldova i ara Romneasc domniile fanariote.

SUBIECTUL I

Varianta 100

1. secolul al XVII-lea 2. ara Romneasc 3. A Imperiul Romano-German; B Republica Vene ian 4. Mihai Viteazul este nemul umit de domina ia otoman . Explica ia din text: deoarece aceast provincie, ara Romneasc [este] de mai mult de 100 de ani sub jugul turcesc i este supus unei grele robii, noi s tui de aceast lung robie () am hot rt s o aducem la starea sa de mai nainte 5. Matei Basarab se decide s se revolte mpotriva Imperiului Otoman aliindu-se cu Vene ia. Explica ia din text: Matei Basarab f g duise a face o puternic diversiune n cazul unei lupte, atacnd din [ ara Romneasc ] pe turci cu 40 000 de oameni 6. La sfr itul secolului al XIV-lea Imperiul Otoman for a deja linia Dun rii n expansiunea sa spre centrul Europei. Mircea cel B trn (1386- 1418), domnul rii Romne ti, n fa a acestei primejdii a adoptat o politic activ de ap rare a rii aliindu-se cu vecinii. Astfel c n 1389 ofer ajutor cneazului Laz r n b t lia de la Cmpia Mierlii. n anii urm tori se confrunt cu turcii i la nord de Dun re. Cea mai r sun toare victorie a sa este cea de la Rovine. De i nu se cunosc nici data exact (probabil oct. 1394 sau mai 1395) i nici locul unde s-a desf urat (rovin - loc ml tinos) , aceast b t lie reprezint prima mare confruntare romno-otoman din istorie. ntruct nu avea suficiente for e pentru o nfruntare direct , Mircea - dup ce a pus la ad post popula ia - s-a retras n p duri, h r uindu-i pe turci. Tactica aceasta a fost apoi folosit de mai mul i domnitori n lupta cu o tile otomane. B t lia s-a dat n cele din urm ntr-o zon ml tinoas unde for ele turce ti nu se puteau desf ura. Lupta a fost crncen , cronicile vremii scriu despre mul imea l ncilor i a s ge ilor care au ntunecat v zduhul. Consecin ele victoriei au fost: ndep rtarea pericolului otoman i organizarea primei mari coali ii continentale otomane la care a participat i domnitorul romn cruciada de la Nicopole- . n prealabil Mircea a ncheiat cu Sigismund de Luxemburg - regele Ungariei - un tratat de alian la Bra ov (7 martie 1395). Scopul alian ei -ca i scopul cruciadei de la Nicopole- era alungarea otomanilor de la Dun re i chiar din Europa. nc din prim vara anului 1396 au sosit la Buda cavaleri francezi i burgunzi, apoi germani, italieni si englezi. Acestora li s-au al turat o tile maghiare, un corp ardelean condus de voievodul tibor i oastea rii Romne ti sub conducerea lui Mircea. n vara anului 1396 alia ii au cucerit Vidinul i Rahova ajungnd la Nicopole. De i Mircea, care cuno tea tactica de lupt a otomanilor, a cerut s atace cel dinti, a fost refuzat de ducele Burgundiei. n aceste condi ii atacul a fost pornit de cavaleria occidental , care sa ndep rtat de liniile cre tine i a fost nconjurat de oastea otoman . Rezultatul cruciadei a fost un fiasco; el consfin ea prezen a otomanilor n Bulgaria i pe linia Dun rii. n interiorul rii prezen a turcilor a avut un efect paradoxal pentru c i-a nt rit pozi ia lui Mircea; pericolul otoman i-a readus pe boieri n jurul domnului dup o scurt perioad de anarhie favorabil lui Vlad Uzurpatorul preferatul sultanului 7. Solu ie I: n cursul secolelor al XVII-lea al XVIII-lea, istoria rilor Romne s-a derulat ntr-un context extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul Otoman, pe deoparte, i Imperiul Habsburgic, Polonia i mai trziu Rusia, pe de alt parte. Domnitorii romni renun n aceast perioad la confruntarea deschis cu Poarta, acceptndu-i preten iile i nclinnd tot mai mult s promoveze ac iuni diplomatice orientate c tre una sau alta din p r ile aflate n conflict. n plan intern ordinea feudal romneasc este alterat de sistemul de cump rare al domniei ,prezent nc din secolul al XVI-lea; greci, albanezi a oameni cu spirit ntreprinz tor,ncep s se a eze n rile Romne i primesc pozi ii importante n stat. La nceputul secolului al XVII-lea se sting dinastiile domnitoare, cea a Basarabilor ara Romneasc i cea a Mu atinilor n Moldova, fapt ce las loc competi iei ntre boierime p mntean i noii veni i. Pentru nceput victorioas iese boierimea p mntean , care reu e te s st vileasc accesul str inilor i s - i impun pe tron lideri proprii- este situa ia lui Matei Basarab n ara Romneasc i a lui Vasile Lupu n Moldova. Ctitor a mai multor monumente de arhitectur , printre care i splendida biseric Trei Ierarhi din Ia i, Vasile Lupu (1634-1653) a introdus tiparul n Moldova aducndu-l de la Kiev i a ntemeiat Academia Vasilian ( coala mare domneasc de la Trei Ierarhi). Domnia sa a fost o epoc de prosperitate, de bun organizare a institu iilor i de str lucire cultural . Bisericile i m n stirile ridicate n Moldova, ca i fastul Cur ii Domne ti de la Ia i stau m rturie n acest sens. Chiar dac nu mai putem vorbi despre o politic extern de amploare ca n secolele precedente, n plan intern n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea domnia i-a p strat toate atribu iile tradi ionale: dreptul de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierime, de a pune d ri, ba chiar de a face episcopi (surs Dimitrie Cantemir- Descrierea Moldovei)n ara Romneasc situa ia a fost aproape identic

Ambele state medievale romne ti i-au p strat institu iile proprii, n ciuda agrav rii domina iei otomane, inclusiv n secolul al XVIII-lea, moment culminant al presiunii otomane domniile fanariote. Solu ie II: Institu ia central n statele medievale romane ti, domnia, a cunoscut de-a lungul timpului mai multe transform ri, influen ate n general de raporturile avute de rile Romane cu Imperiul Otoman. Astfel, dup instaurarea domina iei otomane, sultanul se amestec tot mai mult n treburile interne ale rilor Romne nc lcnd astfel obiceiul de alegere a domnului de c tre ar . Treptat, domnia nu a mai fost un atribut exclusiv al voin ei divine, deoarece depindea de voin a sultanului. Schimb rile n structurile institu iilor romne ti se fac i mai acut sim ite odat cu nl turarea domniilor p mntene i instalarea regimului fanariot n Moldova (1711) i n ara Romneasc (1716). Domnitorii,n mare parte, erau numi i direct de c tre Poart , dintre grecii din Fanar, f r asentimentul rii. Durata domniei era foarte scurt , iar pentru confirmarea sau prelungirea ei se pl teau sume importante de bani. n ciuda acestor aspecte negative, secolul al XVIII-lea aduce implicarea domniei ntr-o serie de reforme care au ca obiectiv modernizarea societ ii. Chiar dac sunt uneltele Por ii, domnii din secolul al XVIII-lea iau m suri pentru eficientizarea aparatului administrativ, ncearc s defineasc principalele categorii sociale i raporturile dintre ele, s limiteze abuzurile din administra ie, desfiin eaz erbia (Constantin Mavrocordat 1746- ara Romneasc i 1749 Moldova). Sunt elaborate i primele coduri de legi: a lui Alexandru Calimachi i Legiuirea lui Caragea . Din aceast perspectiv domnii fanario i pot fi asemui i cu despo ii lumina i din vestul Europei, chiar dac reformele lor nu au dus ntotdeauna la rezultatul scontat.