Sunteți pe pagina 1din 2

,

Violenta era un lucru obi~nuit in Anglia secolului al XV-lea. Rivalitiitile dintre baroni ~i disputa pentru tron au culminat cu un riizboi civi~ cunoscut sub numele de Riizboiul celor Douii Roze.
onarhia: engleza: a secolului al XV-lea nu avea puterea de a-i controla pe nobili -care erau foarte bogati, influen\:i ~i puternici -acest lucru devenind aproape irnposibil dup~ W~turarea lui Richard alll-lea ~i venirea la tron a lui Henric al IV-lea, prirnul rege al familiei de Lancaster. Henric era un uzurpator ~i depindea de cei care 11 adusesern la tron. in plus, regatul s~u era rnscolit de revolte, In special de cea condus~ de familia Percy, ~i cea condus~ de Owen Glendower (Glyndwr), In fruntea galezilor. Lovitura fatali Fiul lui Henric, Henric al V-lea, era un foarte bun militar, care si-a condus armata, spre satisfaC\:ianobililor, Intr-un r:1zboi de cucerire Impotriva Frantei. ins~ succesul s~u pe plan extern nu avea s~ aduc~ o solu\:ie durabil~ problemelor interne. Cu toate acestea, moartea sa prematur:1 a fost o lovitur:1 pentru monarhia engleza:, deoarece fiul s~u nu avea decat nou~ ani. Consiliul care a condus In numele regelui era dominat de nobili; ace~tia nu au facut decat s~ jefuiasc~ ~i ~ provoace rnzboaie de interese, care au dus, In cele din urma, la dec~derea legii ~i la distrugerea ordinii publice. In 1437, Henric a fost declarat suficient de matur pentru a urca O Henric al VI-Iea a devenit rege la varsta de daar naua ani. Curtea sa era divizata de lupta pentru putere, care a candus la izbucnirea Razbaiului celar Daua Raze. O Richard a! !!!-!ea, care venise la tron prin in!aturarea nepotu!ui sau, Edward a! V-!ea, a domnit peste O curte dominata de intrigi. M

O In batalia de la Barnet din 1471, Warwick a fost ucis ~i astfel Edward a redevenit rege.

pe tron, fusa: lucrurile nu s-au imburulta:tit cu nimic, Intrucat el era u,$or de influentat ~i condus de nobili ~i rnai tarziu de sotia sa, ~ Margareta de Anjou. .5 La mijlocul secolului al XV-lea, situatia ~ ajunsese deja la un moment de criza:. " Majoritatea nobilimii se ala:turase uneia dintre : cele doua: tabere de interese, conduse de r Richard, Duce de York ~i de Contele de : Somerset, favoritul regelui ~i a! reginei -de aici j ~i numele celor doua: tabere adversare: "Yorkezi" ~i "Lancastreni". In acest timp, ra:zboiul din Franta mergea din ce In ce rnai ~ prost, iar In Kent, ca rnanifestare a nemultumirii ~ fat:1 de ca:derea "bunei guverrulri", izbucnise o , rascoala: condusa: de Jack Crade, care a fost cu , mare greu Inna:bu~ita:. La aceasta: situatie

incepeau sa se adauge manifestarile de dezechilibru mental ale regelui. in sf~it, in 1455, York ~i Somerset se intalnir:I intr-a luptil deschisa care sfa~i cu uciderea lui Somerset. In ciuda acestei victorii timpurii a Yorkezilor, s-a facut un compromis care avea sa asigure pana in 1460 evitarea unui rnzboi civil. Apoi a izbucnit Razboiul celor Doua Raze -cea ro~ie reprezentand Lancaster ~i cea alba reprezentand York. Batillia de la Northampton s-a sfa~it cu victoria Lancastrenilor ~i regele a fast capturat. Richard, Duce de York prerinse dreptulla tron, ca nepot allui Edward allI-lea. in cele din urma, sa decis ca Henric va dornni pam la moarte, cand va 1 urmat la tron de Richard. Spre deosebire de Henric, regina Margareta 93

LANLA~It:K

~I

YUKK

O Richard al 111-lea a pierdut sprijinul armatei sale, fiind invins ~i ucis in Batalia la Bosworth, din 1485.

de

O La indemnul lui Richard al 11-Iea, Edward a! V-Iea ~i Ducele de York au fost uci~i in Turnul Londrei.
O fast Richard ucis Neville, pe campul Cantele Bataliei de Warwick, de la Barnet. a

nu a fost de acord, intrucit aceast:l hot:lrare 11 priva pe fiul s~u, Frintul Edward, de dreptul de mo$tenitor al tronului. In fruntea galezilor , regina Margareta l-a i:nfruntat pe Richard la Wakefield $i $i-a eliberat sotul. York a fost ucis in lupt:l, iar dup~ b~t:llie, lorzii de York au fost capturati $i m~cel~riti. Fiullui York, in varst:l de 19 ani, a fost la randul sau la fel de nemilos dup~ victoria sa de la Mortimer's Cross $i, apoi, ajungand la Londra, s-a proclarnat rege sub numele de Edward allV-lea. La 28 rnartie 1461, ~ Ca$tigand B~t:llia de la Yorkshire, a r:lstumat :3 intreaga putere a familiei Lancaster. Zdrobi1i ~ O inlaturandu-1 pe Richard a! 111-lea in BataFuterea Yorkezilor era acum in plin~ ~ lia de la Bosworth, Henric al VII-Iea a intemeascensiune, cu toate c~ Regina Margareta ~ iat pe un fundament solid dinastia Tudorilor. solicit:l ajutor din partea Frantei $i a Scotiei $i organiz~ atacuri. Dup~ o lupt:l crancerul la fost executatij chiar ~i Regele Henric, care nu Hedgeley Moor, soldat:l cu capturarea Regelui era acum decat un simplu figurant, a fost Henric (1465), cauza Lancastrenilor p~rea executat in Tumul Londrei. Dup~ ce-~i elimiru1 toti adversarii ~i se practic pierdut:l. insa in tab~ra Yorkezilor incepusera sa se -imbog~ti cu averile confiscate, Edward allV-lea formeze dou~ grupuri. Cel mai puternic deveni mai putemic decit oricare dintre regii sustirultor allui Edward, Ducele de Warwick, se care se perindasern pe la tronul Angliei de-a simti i:ns~ ofensat de c~s~toria lui Edward cu o lungul secolului al XV-lea. De asemenea, i:n fat:l care nu era de sange nobil, pe nume aceasU vreme se simlea acut nevoia restabilirii Elizabeth Woodwill, $i de ascensiunea rapi~ a ordinii ~i a legii, ceea ce avea s~ serveasc~ ca familiei acesteia -probabil o meto~ gandit:l de un rr;lare avantaj i:n favOarea monarhiei de-a Edward de a crea o tab~r:l de nobili pentru a lungul secolului u~tor. contrabalansa influeta lui Warwick. Dup~ o O ultima shimbare a soartei impiedic~ serie de comprornisuri $i !n$el~ciuni, Warwick familia de York s~ profite de beneficiile $i-a reorientat interesul c~tre Regina Margareta, obtinute. I..a moartea subiU a lui Edward al iar Edward a fost obligat s~ p~r:lseasc~ regatul. IV-lea, fiul s~u cel mare avea doar 12 ani. Henric a fost proclamat din nou rege, cu Numit Protector, fratele lui Edward, Ducele de Warwick al~turi, care era, ca intotdeauna, Gloucester, se .proclama rege sub numele de puterea din spatele tronului Richard al III-lea ~i circul~ zvonul cum c~ acesta --"c --i-ar fi ucis pe cei doi fii lui Edward alIV-lea. in Lancastrenii au triulnfat cu ajutorul Frantei $i au dus o politic~ externa: orientat:l spre Franta. acest timp, profitand de nemullumirea Fe de alt:l parte, du$rnanul Frantei, Ducele de general~, Henric Tudor, Conte de Richmond, Burgundia l-a sprijinit $i ajutat pe Edward s~ se originar din Tara Galilor, se proclama el i:nsu~i preg~teasc~ pentru un nou efort. Au avut loc pretendentul I..ancastrenilor la tronul Angliei. dou~ b~t:llii decisive. La Barnet, unde, pe timp Cele doua tabere se i:nfruntarn i:n baUlia de la de ceat:I, Warwick a fost injunghiat $i la Bosworth, unde Richard fu tradat, i:nvins ~i ucis. Tewkesbury, unde Frintul Edward, unicul Cu venirea la tron a lui Richmond, proclamat mo$tenitor al Regelui Henric $1 al Reginei rege sub numele de Henric VII, i:ncepe istoria Margareta a disp~rut. Dup~ aceste victorii ale dinast~ei ~udo:ilor,. care avea sa. creeze 1 Y orkezilor, rnarea parte a Lancastrienilor au putemlca dlnaStie nalional~ a secolulul XVIc ~ 94