P. 1
pedagogie

pedagogie

|Views: 217|Likes:
Published by Victoria Bumbu

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Victoria Bumbu on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

LUCRARE DE LICENTA MODALITATI DE PREGATIRE A COPIILOR PRESCOLARI IN VEDEREA ADAPTARII OPTIME LA ACTIVITATEA SCOLARA

profesor scoala

ALTE DOCUMENTE FISA DE LUCRU - TIMPURILE VERBULUI verificarea experimentala a proprietatilor chimice a acizilor anorganici PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (ALGEBRĂ) PROGRAME SCOLARE PENTRU CLASA A IV-A ISTORIE PROBA DE EVALUARE SUMATIVA ROMANA FORMULAREA INTREBARILOR SI CORECTAREA RASPUNSURILOR Teza cu subiect unic pe semestrul I - Limba si literatura romana - Clasa a VII-a Planificare calendaristica Modul: masini si utilaje industriale

PLAN DE LECTIE MATEMATICA - : lectie de recapitulare si sistematizare Educabilitatea

UNIVERSITATEA BABEs BOLYAI CLUJ- NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC EXTENSIA NĂSĂUD SPECIALIZAREA: INSTITUTOR- ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A COPIILOR PREsCOLARI ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA ACTIVITATEA sCOLARĂ Nasaud 2009 CUPRINS MOTIVAREA ALEGERII TEMEI......................................................... INTRODUCERE- Probleme cu caracter general privind Legea Învatamântului CAPITOLUL I - PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREsCOLARĂ.......................................... 1.1. Dezvoltarea fizica si psihica a copilului 1.2. Profilul psihologic al vârstei prescolare 1.3. Necesitatea cunoasterii psihopedagogice a copilului în vederea pregatirii lui pentru scoala CAPITOLUL II - PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU sCOALĂ - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPRIMAR 2.1 Premisele psihologice ale intrarii copilului în clasa I 2.2 Aptitudinea de scolaritate CAPITOLULL III- METODE SPECIFICE OPTIMIZĂRII " sOCULUI sCOLARIZARII"

3.1. Definirea conceptelor: metodologie, metoda, procedeu, tehnica 3.2. Metode specifice învatamântului preprimar( grupa pregatitoare) 3.3. Metode specifice învatamântului primar( clasa I) CAPITOLUL IV - CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ ROLUL UTILIZĂRII METODELOR sI TEHNICILOR DE REALIZARE A CONŢINUTURILOR ACTIVITĂŢII DIN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA VIAŢA sCOLARĂ 4.1. Fundamentare teoretica 4.2. Tipul cercetarii 4.3. Obiectivele cercetarii 4.4. Ipoteza cercetarii 4.5. Variabilele cercetarii 4.6. Coordonatele majore ale metodicii cercetarii: 4.7. Metodologia cercetarii 4.8. Descrierea etapelor cercetarii 4.9. Prezentarea interventiei ameliorative 4.10. Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute 4.11. Prezentarea si interpretarea rezultatelor 4.12. Concluziile cercetarii 4.13. Implicatii si recomandari educationale 4.14. Modalitati de diseminare a rezultatelor 4.15. Originalitat ea cercetarii si punctele sale tari 4.16. Limite ale cercetarii- puncte slabe 4.17. Deschideri spre alte teme de cercetare CONCLUZII ANEXE BIBLIOGRAFIE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

în cantitate suficienta pentru fiecare copil. vârsta prescolara reprezentând maxima receptivitate care obliga preocupari pentru un proces formativ timpuriu. satisfacerea curiozitatii de cunoastere învatând totodata sa analizeze. fiind necesare la intrarea copilului prescolar în scoala. disciplineaza conduita si contribuie. Aceasta înseamna ca în cadrul fiecarei metode si tehnici aplicate accentul trebuie pus pe însusirea si aprofundarea de cunostinte. cunoaste mereu îmbunatatiri în diferitele sale compartimente (continut. se realizeaza prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea. Pregatirea copilului prescolar pentru scoala este o chestiune de vie actualitate în conditiile intensificarii si accelerarii întregului proces de învatamânt. iar activitatea de învatamânt de tip scolar. gândirea creatoare. dupa cum s-a mai afirmat. la formarea rapida si mai eficienta a mecanismelor psihice. a activitatilor de dezvoltarea limbajului. reusita depinde de începutul realizat în gradinita. Prin natura lor. Procesul educatiei intelectuale din gradinita este conditionat de masura în care alaturi de alte conditii se respecta si aceea a modificarii experientei personale a copilului. munca. în sfârsit."Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însusi" H. scop final al gradinitei. care înlesnesc si conditioneaza învatarea. conditia de baza este aceea ca elementul de joc sa ramâna o dominanta a intregii activitati din gradinita. si în activitatea didactica de dimineata. Pregatirea multilaterala a copilului pentru munca din scoala. orienteaza activitatea psihica. Lovinescu Necesitatea accentuarii caracterului formativ al procesului instructiv-educativ din gradinita reiese din faptul ca: daca scoala este preocupata de formarea viitorilor adulti dezvoltati armonios pe plan teoretic. sa denumeasca anumite obiecte cu expresii literare. se urmareste atât însusirea de noi cunostinte cât mai ales consolidarea cunostintelor transmise în vederea pregatirii copilului prescolar pentru scoala. sa citeasca. Prin diversitatea de metode si tehnici care pot fi aplicate în cadrul activitatilor de cunoasterea mediului. problema pregatirii copilului pentru scoala este mereu în actualitate. . etc. cât si în cadrul activitatilor liber creative. sa interpreteze. cultivând imaginatia. a activitatilor matematice. activitatile desfasurate în gradinita dezvolta copiilor spiritul de observatie si de investigatie. intelectual. Pentru obtinerea reusitei acestora. pregatitoare. chiar daca sarcinile procesului instructiv devin din ce în ce mai complexe. M-am oprit asupra acestei teme deoarece prin anumite metode si tehnici aplicate atât în cadul activitatilor dirijate. contribuie la dezvoltarea intelectuala si în acelasi timp faciliteaza trecerea cu usurinta la activitatea de tip scolar. moral. sa utilizeze. a scrierii grafice. Reusita acestora depinde în mare parte si de folosirea unui bogat material didactic. formând astfel la copii derinderi de munca intelectuala. Un motiv în plus pentru alegerea acestei teme este faptul ca. cea din urma la nivelul copiilor de grupa mare. iar scopul final consta în viitoarea utilizare a rezultatelor obtinute.

a fost un învatamânt formativ. este rezultatul pregatirii copiilor în gradinita. paralel cu aplicarea prevederilor noii legi a învatamântului. . iar realizarea obiectivelor reformei învatamântului se refera la sistemul de învatamânt în ansamblul sau. acestea raspunzând cât mai bine cerintelor primei etape de scolarizare. Cea mai importata trasatura a noii legi a învatamântului românesc este aceea ca este realizata înafara oricarei ideologii politice a vreunui partid. 25-30 la licee. efectivele în medie de 15 copii la grupa în învatamântul prescolar. care raspunde de elaborarea planurilor de învatamânt si a programelor analitice pe discipline de învatamânt si a manualelor scolare pentru învatamântul preuniversitar. În spritul reformei. continutul si finalitatile învatamântului. metode. dar va raspunde reglementarilor privind organizarea si functionarea învatamântului românesc în aceasta perioada de tranzitie. Aplicarea noii legi începând cu 1 septembrie 1995 are o importanta si pentru realizarea reformei învatamântului. 20-25 elevi la învatamântul primar. Sigur ca noua lege a învatamântului nu poate fi în mod obiectiv perfecta. Cercetarii si Tineretului. Atât continutul reformei. INTRODUCERE Aparitia si aplicarea noii legi a învatamântului începând cu 1 septembrie 1995 este un mare eveniment de importanta nationala pentru învatamântul românesc. din anumite motive. privita ca sistem si proces. Stabilirea învatamântului obligatoriu de opt clase este un regres fata de tarile cel putin europene. cuprinzând resursele. procesele. În atentia noii legi a învatamântului este evaluarea în învatamânt. institutional. recunoscând rolul Ministerului Educatiei. numai pe baza de concurs. pe lânga cunoasterea si întelegerea specifica a copiilor si a parintilor acestora. reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de învatamânt. Exemplu: înfiintarea unei clase speciale pentru copiii care. constituie un mare progres fata de reglementarile anterioare. Cadrele didactice vor trebui sa realizeze în primul rând cunoasterea prevederilor legii la nivelul slujitorilor învatamântului.forme. Cercetarii si Tineretului sunt în curs de elaborare programele analitice pentru clasele de început de ciclu si eleborarea de manuale alternative. precum si perfectionarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar. este corespunzatoare si responsabila pentru perspectiva sistemului national de învatamânt. asa cum se precizeaza înca din articolul I. la Ministerul Educatiei. Legea acorda o importanta cuvenita continutului învatamântului. mijloace). În privinta continutului sau. se afirma ca învatamântul românesc prin traditie. prin care este asigurata integrarea si adaptarea copilului la mediul scolar. pâna la vârsta de 14 ani nu au frecventat învatamântul primar. Aceasta lege. Starea de pregatire psihologica.

aceasta grupa cuprinzând copiii de 5-7 ani. servind la formarea si sistematizarea cunostintelor elementare pe care copiii le pot dobândi si asimila.exercitiu. creativitatii si psihomotricitatii deosebit de alerta (mai ales în perioadele de . Sprijinirea viitoarei activitati scolare o realizeaza gradinita prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea . Gradinita. Perioada prescolara imprima cele mai profunde. deprinderile motrice cu deosebire exercitiul grafic pentru usurarea învatarii scrierii în scoala. asigura sanse egale tuturor copiilor în procesul complex al pregatirii lor pentru scoala.Prevederile privind învatamântul prescolar aduc câteva elemente noi. Din domeniul acesta sunt: limbajul. acum rasar mladitele "eului" si se consolideaza trasaturile de personalitate. activitatile matematice. da posibilitatea copilului sa se realizeze în însusirea de cunostinte achizitionarea cu priceperile si deprinderile dobândite. cu sistemul sau educativ. La vârsta prescolara exista o dezvoltare si modificare a inteligentei. la nivelul copilului din grupa mare. Daca pornim de la abordarea globala a personalitatii copilului accentul a fost pus pe dezvoltarea acestuia sub aspectul cognitiv a 18418l118s l limbajului. . Conceptia care sta la baza acestei restructurari are în vedere realizarea obiectivelor noii programe centrate pe educatia individualizata. gradinita are posibilitatea de a sistematiza. deci atunci când structurile psihice permit trecerea din planul actiunii în cel al vorbirii. pentru valentele sale formative. este considerata drept impuls principal al dezvoltarii inteligentei. CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREsCOLARĂ 1. organiza. În primul rând este vorba despre asigurarea continuitatii între învatamântul prescolar si cel primar prin instituirea si generalizarea grupelor pregatitoare pentru scoala. completa si corecta informatiile pe care le detin copiii la intrarea în institutiile de învatamânt prescolar. învatarea. deoarece este accesibil vârstei. Gradinita. pe promovarea jocului ca tip de activitate fundamentala si pe selectarea acestor strategii didactice care sa conduca la integrarea copilului în scoala. receptiva la înnoirile aduse si care se impun. psihomotric si socio-afectiv. ramâne factorul de declansare a evolutiei intelectuale si morale pe care se cladeste personalitatea. pentru perspectiva scolii românesti. importante.1. în ceea ce priveste conceptia reformei în programa gradinitei. deci al dezvoltarii intelectuale a copilului. jocul reprezentând calea cea mai importanta prin care copilul mic primeste informatii. În învatamântul prescolar s-a lucrat la restructurarea continuturilor pentru activitatea care se desfasoara la aceasta grupa. Prin activitatile dirijate si prin cele de libera alegere. S-a avut în vedere jocul. Dezvoltarea fizica si psihica a copilului Dezvoltarea fizica constituie unul din elementele de baza ale dezvoltarii multilaterale a personalitatii copilului. durabile si fructuoase amprente asupra individualitatii copilului.

care constituie suportul functional al activitatii conduitei. Cresterea acestei greutati este diferita relativ la fete si la baieti. este alterat în parte si fenomenul "cresterii seculare" la care m-am referit mai sus. Utilizarea mersului. Aspectele arhitectonice ale acestuia. precum si celulele din straturile profunde ale câmpului 44 (aria Broca) si câmpului 45. a miscarilor corpului si mai ales a miscarilor mâinii. ambele câmpuri fiind legate functional de coordonarea miscarilor articulare verbale. Mai întâi se dezvolta muschii membrelor. Fireste. cu rolul de a asigura circuitele intereuronice) În afara de dezvoltarea sistemului nervos coordonator general (creierul). mai ales pentru activitatile ce necesita precizie: scris. Caracterul acestei cresteri este sinuos pentru ca în conditiile existentiale de solicitare a potentialului psihic sunt neliniare. Odata cu cresterea în înaltime are loc si o modificare a proportiilor dintre cap. cele alimentare si cele de antrenare în activitati si în achizitionarea de conduite educate. fapt ce da o alta forma întregului corp. morfologia si potentialul sau de activism. desigur. si o crestere mai lenta a capului si osificarea liajelor dintre oasele acestuia. are loc si dezvoltarea functionala a sistemului endocrin. taiat. devin deosebit de complexe. Are loc. cei lungi mai rapid decât cei scurti. În aceste conditii se dezvolta comanda miscarilor efectuate prin intermediul grupurilor musculare. Se dezvolta si neuronii senzitivi ce se afla în organele receptoare. Se dezvolta mult scoarta frontala si parietala. Se dezvolta zonele motorii si cele verbale ale creierului. Are loc si cresterea corpului celular al neuronului. precum si mielinizarea nervoasa din coarnele anterioare ale celulelor din maduva spinarii si din diferite straturi ale scoartei cerebrale. Din aceasta cauza este nevoie de multe exercitii. Între 3 si 6-7 ani are loc o crestere saturala de la aproximativ 92 de cm (la 3 ani) la aproximativ 116 cm si o crestere în plan ponderal de la aproximativ 14 kg la 19 kg sau în jurul acestei cifre. desenat. Dupa aceasta vârsta are loc o crestere mai accentuata a trunchiului si mai ales a membrelor inferioare si superioare. Exista totusi o sustinere latenta a acestui din urma ritm prin varietatea cresterii diferitilor copii aflati în conditii diferite de alimentare si satisfacere a trebuintelor ce stimuleaza cresterea. la 1355 gr la 5 ani. acesta fiind în general mai încarcat de tesut adipos. . capul este ceva mai mic decât a patra parte din lungimea totala a corpului. Muschii sunt insuficient dezvoltati. acest proces de crestere implica o lungire a oaselor. a muschilor si o adaptare generala a sistemului muscular la noile dimensiuni ale corpului. Cresterea si maturizarea au ca baza influentele stimulatorii multiple din ambianta (atât din biotop cât si din sociotop) precum si conditiile sanogene. trunchi si membre (mai ales cele inferioare). Mai important este însa faptul ca are loc o foarte intensa dezvoltare a activitatii nervoase superioare. adica perioada prescolara. miscari simple si tot mai fine are loc intens între trei si sapte ani. îndeosebi cei care pun în miscare cutia toracica si coloana vertebrala. La 3 ani. fireste. Trebuie sa atrag atentia asupra faptului ca în timpul perioadei de penurie economica indicii de crestere sunt alterati si. fapt ce este implicat în cresterea si maturizarea generala a unui anumit nivel al dezvoltarii. neuronii vegetativi ce deservesc functional activitatea viscerelor si neuronii de asociatie (acestia au în general prelungiri foarte scurte. nivel specific acestei perioade.crestere) care reproduc cumva achizitiile psihomotorii de baza din timpul istoric si preistoric al constituirii omului ca specie. Greutatea creierului creste de la aproximativ 1112 gr la 3 ani. ramificarea dendritica a acestora.

perioada prescolara (a doua copilarie) de la 3 ani pâna la 6-7 ani (cu cele 3 subfaze: mica. care seamana cu capitolele distincte ale unei aceleasi povestiri. continutul sertarelor.Inima. atunci când copilul fuge viteza creste chiar daca situatiile de cadere sunt înca numeroase. Dupa 5 ani copilul începe sa simta gustul performantelor. fapt ce face ca un copil de 5 ani sa recunoasca numeroase amanunte privind mobilele din casa. Pâna la vârsta scolara se disting urmatoarele 3 perioade ale copilariei: a. fara a fi sincrone. Respiratia este superficiala. Cunoaste de asemenea modul de folosire a robinetelor si chiar unele reguli legate de economisirea apei si precautiile legate de utilizarea lor. Progrese mari au loc si în directia miscarilor mâinii. Dupa aceasta vârsta aceste situatii încep sa se considere accidente. pozitia lor si a usilor. fapt ce indica o implicatie de responsabilitati în actul caderii. Debesse afirma: "Cresterea copilului. Aceste procese. mijlocie si mare). De aceea plamânii nu se ventileaza suficient si copilul se îmbolnaveste usor. La 4-5 ani poate modela din plastilina figuri. copilul plânge tot mai rar dupa o cadere chiar soldata cu zgârieturi. În mod concret. Reflexul de orientare devine mai fin si mai încarcat experimental. poate aranja un scenariu din figurine mici. Orizontul de cunoastere creste pe masura ce se interiorizeaza. echilibrul este mai sigur la 3-4 ani. se urca si coboara de pe scaune lasându-si greutatea în picioare. dupa 3 ani copilul urca si coboara scarile. fapt mmce presupune. se recomanda sa nu fie supusa la eforturi prea mari. pe care le întinde spre podea.14 luni. poate desena sau colora desene simple. perioada anteprescolara (prima copilarie) de la un an pâna la vârsta de 3 ani. desi are o activitate intensa pentru ca presiunea sangvina este mai redusa. o alta cerinta de investigare si adaptare la conditiile mediului. cum ar fi lovirea mingii spre o anumita directie. se desfasoara stadial. Ea nu reprezinta un simplu progres neîntrerupt. o alta calitate a relationarilor cu cei din jur. perioada infantila (vârsta de sugar) de la nastere pâna la vârsta de 12. Cresterea fizica si dezvoltarea psihica în primii 6-7 ani de viata nu constituie procese uniforme si omogene. PREZENTAREA GRAFICĂ A FAZELOR DE DEZVOLTARE În urma cresterii staturale copilul are în fata un relativ alt câmp vizual si auditiv. se angajeaza în jocuri mai dificile. La 3 ani copilul poate aseza imagini decupate sau chiar imagini cu lacune. pe lânga o crestere a coordonarii miscarilor si utilizarea de strategii motorii mai sigure si mai eficiente. se realizeaza în etape succesive si coerente. de la nastere la maturitate. poate face din hârtie mici jucarii. ea se accelereaza sau . cunoaste drumul spre gradinita si alte amanunte. intra în jocuri în care exista strategii de miscare si orientare. catarari pe garduri. În acest sens. Este atras de balustrade. Viteza în mers creste. M. c. b. o alta independenta de a dispune de ofertele atractive ale mediului.

intra ca notificatie în cei "7 ani de acasa". Asistam. prescolarul mic se ascunde adeseori. În cadrul jocurilor de miscare cu reguli. Aparent. Aceasta perioada. apar si se înlocuiesc conduite semnificative. fapt care explica în mare masura importanta deosebita ce se acorda acestei perioade. constituie izvorul unei experiente complementare celei de adaptare. Jocul este activitatea prioritara. Aceasta latura a dezvoltarii psihice duce la dezvoltarea conduitelor interne. în perioada prescolara psihicul este centru de achizitii de experienta de orice traire. 1. mare). deci. punând astfel în evidenta o capacitate redusa de a se pune în locul celui care îl cauta. Cunoastem astfel o dezvoltare a limbajului si gândirii. constituie una dintre premisele dezvoltarii psihice a copilului în toate planurile. schimbarile sunt neîntrerupte si continue. În perioada prescolara mica se trece de la manipularea obiectelor si a jucariilor la implicarea acestora în accesorii de viata cât mai complexe. . mult mai deosebite de cele din familie. fiecare având o structura psihica particulara. Prescolaritatea este perioada descoperirii realitatii fizice. Deoarece dezvoltarea constiintei si inteligentei sunt înca restrânse. la complicarea si adâncirea proceselor de cunoastere. toate acestea ducând la sporirea gradului de autonomie a copilului. explozive. acelor personale ce au fost supuse cercetarii psihosociale. de îmbracare. si ca o activitate dominanta. pe care acesti psihologi o considera ca ar marca întreaga viata psihica ulterioara. Activitatile de joc dezvolta atât câmpul psihologic cât si angajarea inteligentei în diverse si numeroase situatii. experiente ce au un rol formativ deosebit de mare si multilateral. În perioada prescolara au loc nuantari ale relatiilor interfamiliale si extrafamiliale care încep sa aiba noi ponderi cu o crestere mai intensa.se încetineste. sintagma prin care evoca rolul formativ deosebit de mare al familiei în dezvoltarea psihica ce are loc. în realitate. Profilul psihologic al vârstei prescolare Gradinita este cea care depaseste orizontul restrâns al familiei. mijlocie. încât el sa nu-l vada pe cel ce-l cauta. la schimbarea atitudinii fata de mediul înconjurator si la perfectionarea formelor de activitate ale copilului.2. Dezvoltarea psihica a prescolarului parcurge trei subetape care au corespondenta de implicatii educative particularizate (mica. însa. punând în fata copiilor noi cerinte. Largirea cadrului relational cu obiectele. Nici o perioada a dezvoltarii psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase. cunoaste perioade agitate si perioade mai calme. ce se reflecta într-un anumit comportament caracteristic". dar de care trebuie sa tina cont daca vrea sa-si atinga scopurile. cum este jocul "De-a ascunsa". neprevazute ca perioada prescolara. fiinta care creste traverseaza un numar anumit de faze diferite. Astfel. a realitatii externe care nu depinde de el. Copilul venind în gradinita îsi formeaza anumite deprinderi de igiena. În viata copilului se produc noi schimbari atât din punct de vedere al dezvoltarii somatice cât si din punct de vedere al dezvoltarii psihice.

galben. cresterea intereselor si aspiratiilor ca expresii ale proiectarii personalitatii. ascunderea nefiind reusita. care continua sa se dezvolte. verde. Jocul devine aproape obsedant. recunoasterea lui doar prin pipait se realizeaza cu succes. Acest fenomen îl putem explica prin legaturile stabilite între analizatorul tactilchinestezic si cel vizual. deoarece copilul este dependent de mama. Prescolarul mijlociu se adapteaza mai usor în gradinita. traieste intens emotiile. gândirea subordonata actiunii cu obiectele. El este mult mai preocupat de joc. pentru ce?. mai ales fata de acelea care cuprind aspecte fantastice. Jocul în colectiv este foarte dorit mai ales jocurile de miscare. acestea fiind instrumentul de control al acesteia. albastru). Sensibilitatea tactila a copilului se subordoneaza vazului si auzului.La aceasta vârsta observam dificultati de adaptare la mediul din gradinita. dar si datorita faptului ca el nu întelege prea bine ceea ce i se spune. dar si de conflictele ce se desfasoara. traind puternice emotii legate de personajele acestuia. daca obiectul perceput vizual este cunoscut. indigo. Prescolarul mijlociu traieste esecul si succesul. afectivitate instabila. olfactiva. i se dezvolta perceptia care devine un proces orientat de sarcini si modalitati proprii de realizat. Forma dominanta de activitate este jocul. Copilul recunoaste obiectele dupa sunetele pe care acestea le scot la . se joaca mai mult singur. iar pentru situatii noi. Relatia dintre sensibilitatea vizuala si cea tactila este insuficient coordonata deoarece copilul întâmpina greutati în recunoasterea tactila a obiectelor percepute anterior vizual. dar nu-si propune deliberat acest lucru. complexul cum ar fi: "de ce pluteste balonul pe strada?. scazând totodata egocentrismul ce înainte cu un an se exprima prin atentia excesiva de tot într-un mod acaparator. manifesta interes pentru adulti. de ce unele lucruri plutesc?. de ce vine umbra dupa om? ". îi place sa se plimbe cu acestia. se implica imaginatia creatoare a copilului. cum?". Exemplu: în jocul "De-a ascunselea" prescolarul mijlociu cauta foarte nervos pe cel ascuns. sa stie cât mai multe lucruri. violet) sunt diferente ce se cunosc abia la vârsta de 5 ani. deoarece le capteaza prioritar informatiile. remuscari si admiratii. nereusind sa puna în fata acestuia. acestea cunoscând o serie de specializari interioare. ele nefiind în aceeasi masura cu cea vizuala si auditiva. El este curios. Sensibilitatea lui se adânceste si se restructureaza. Limbajul cunoaste o dezvoltare intensa. iar curiozitatea lui este vie si permanenta. Prescolarul mare se adapteaza rapid nu numai la mediul gradinitei ci si la orice tip de situatie noua. cum ar fi gustativa. El prezinta mai mult interes pentru povesti. manifesta timiditati si agresivitati. pe prim plan trecând sensibilitatea vizuala si auditiva. de activitati. Observam astfel o dilatare a personalitatii. de realitatea externa. nu stie sa se exprime clar. iar recunoasterea vizuala a unui obiect care a fost anterior perceput doar prin pipait este mult mai simplu de realizat pentru copil. deci o dezvoltare intensa a auzului verbal si cel muzical. memoreaza usor. Copilul vrea sa afle. iar celelalte forme de sensibilitate. Curiozitatea prescolarului mijlociu este exprimata prin întrebari de genul: "de ce?. iar cele intermediare (portocaliu. La vârsta prescolaritatii mici se diferentiaza si se denumesc culorile fundamentale (rosu. alaturi de care îsi fac loc din ce în ce mai mult activitatile de învatare sistematica.

de aceea uneori este incomunicabila. Reprezentarile la aceasta vârsta au un caracter intuitiv. deoarece sunt pusi în functie mai multi analizatori. la vârsta prescolara continutul cunostintelor trebuie sa fie în asa fel ales. preconceptiile vor câstiga în generalitate. memoria. rapiditatea în gândire. Deoarece copilul întâmpina greutati în ceea ce priveste atât perceptia marimii obiectelor cât si constanta acestora. fiabilitatea în memorie. înregistreaza în perioada prescolaritatii o serie de restructurari importante. adâncimea care se realizeaza mult mai usor. generalizat doar spre sfârsitul prescolaritatii. Intelectul copilului. fenomene. intelectul cuprinde procese si activitati psihice variate: gândire. limbaj. în ansamblu. încât operând cu acestea în activitatile sistematice. copilul reuseste sa-si prezinte realitatea. Asadar. gândirea si alte procese psihice. permitând astfel depasirea experientei senzoriale. memoria. alcatuiesc intelectul. Ca formatiune psihica deosebit de complexa. ciocnire. gândirea. Operarea angajeaza atentia. care se produce spre sfârsitul prescolaritatii (aproape. imaginatia. sa-si puna în evidenta unele calitati (flexibilitatea. Totodata se dezvolta coerenta limbajului. Treptat. în precizie. memorie. De altfel limbajul impune gândirii exigente culturale contribuind în felul acesta la restructurarea ei. Perceptia vizuala a copilului se poate realiza prin miscarea mâinii pe linia conturului unui obiect. împrejurari si relatii ce se stabilesc între acestea. De la 5 la 10 cuvinte pronuntate de copilul de un an. mai interesante. în fata. mai creative.atingere. reusind astfel sa diferentieze obiectul dupa marime. caracterul sau închegat. Contactul direct cu obiectele favorizeaza informarea prin marea diversitate de obiecte. relieful. la circa 3000 de cuvinte la 5 ani. Strâns legata de evolutia gândirii este si evolutia limbajului. Cu toate acestea. creativitatea) . Constanta perceptiei de marime este strâns legata de dezvoltarea perceptiei distantei. desi insuficient format. spre dreapta. imaginatie. pentru ca la 6 ani el sa ajunga la peste 3500 de cuvinte. imaginatia copilului. gândirea are un caracter intuitiv. a pozitiei lor deasupra. Volumul de cunostinte permite copilului sa opereze cu ele în situatii noi mai complexe . Apar forme noi de perceptie. iar dezvoltarea perceptiei formei obiectelor se dezvolta prin activitatile de modelaj si incercarea de redare prin desen. jos. De la limbajul situativ. sus. în spate. marimea. Cu ajutorul cuvântului. atentie. departe. care ofera posibilitatea desprinderii de stimulentul concret ce actioneaza direct asupra organelor de simt. cum ar fi: forma. lovire. la adult acest caracter se diminueaza. la aproximativ 800-1000 de cuvinte la 3 ani. specific anteprescolaritatii se face trecerea la limbajul contextual. a orientarilor în raport cu anumite repere spre stânga. dedesupt). care este simbol. structura. la 1600-2000 de cuvinte la 4 ani. situativ cu caracter schematizat. vocabularul activ al copilului creste la circa 300-400 de cuvinte la 2 ani. care. ea ramâne legata de imaginatie si de dimensiunile individuale. educatoarea este cea care trebuie sa intervina verbal prin corectarea greselilor facute de catre prescolar. limbajul îmbogatindu-se sub aspect cantitativ. caracterul situativ al limbajului este foarte prezent. conducând astfel la construirea claselor logice. Când copilul se refera la experianta sa nemijlocita.

pozitive. Se dezvolta si memoria mecanica. atentia capata un tot mai puternic caracter activ si selectiv. de bucurie si satisfactie. în timp ce contrazicerea sub blocarea ei se asociaza cu manifestarea unor stari emotionale de insatisfactie. Deci. se mareste volumul. Asemenea modificari sunt posibile. voluntara si involuntara. placute. multumire. prescolaritatea fiind perioada de organizare si dezvoltare a gândirii. sub influenta gândirii si limbajului. limbajului interior. în principal. logica. Aceasta o continua pe cea a anteprescolarului. de pudoare la 3-4 ani. unde intra în contact cu persoane straine. Exista copii care prezinta dificultati interesante de transfer afectiv si de identificare afectiva. începe procesul organizarii atentiei voluntare. tonifiante. Gândirea prescolarului este preconceptuala. involuntara si voluntara. La 6 ani apare criza de prestigiu. Copilul îsi transforma toata dragostea si dorinta catre educatoare. Pentru cunostintele noi pe care le dobândeste modifica valoarea de actiune a celor anterioare. nesistematizat. apar forme noi). La vârsta prescolara formele elementare ale memoriei se dezvolta odata cu formarea primelor reflexe conditionate. Reactiile afective ale copilului fata de noul mediu sunt variate. Daca pâna la începutul prescolaritatii copilul a achizitionat ambele forme de atentie. Volumul memoriei si performantele acesteia cresc în conditiile naturale de joc si ca urmare a exersarii acestora. are un caracter incoerent. datorita noilor conditii de viata ale prescolarului. în prescolaritate. altii dificil sau chiar deloc.care se constituie ca rezultat al acestei operatii. Dezvoltarea unor elemente componente ale intelectului copiilor nu ar fi posibila fara prezenta atentiei care este capacitatea de orientare. egocentrica si magica. haotic. mai ales în situatiile de mustrare publica a copilului. copilul îsi concentreaza privirea spre obiectul cercetat. O alta caracteristica a gândirii o constituie aparitia notiunilor empirice alaturi de care încep sa se contureze primele operatii ale gândirii. Cercetarile au pus în evidenta prezenta la prescolari a starilor afective de vinovatie la 3 ani. . Mentalitatea sa egocentrica deriva din incapacitatea de a distinge suficient de bine realitatea obiectiva de cea personala. iar amintirile lui sunt fragmentate. mobilizându-si în acelasi timp si cunostintele pe care le are. Satisfacerea nevoii de independenta se asociaza cu aparitia unor stari afective. focalizare si concentrare asupra obiectelor si fenomenelor în vederea reflectarii lor adecvate. În acest timp se dezvolta si viata afectiva a prescolarului. O alta sursa a dezvoltarii afectivitatii prescolarului o reprezinta patrunderea lui în noul mediu institutionalizat al gradinitei. Stabilitatea si concentrarea ei creste. Primele manifestari ale memoriei si reproducerii voluntare apar la vârsta de 4-5 ani. Una dintre sursele cele mai evidente ale restructurarii afectivitatii o constituie contradictia dintre trebuinta de autonomie a prescolarului si interdictiile manifestate de adult fata de el. izolate. intuitiva. de mândrie la 4 ani. cu care se si identifica. acest transfer fiind un efort de substituire a mamei. suportând modificari atât de natura cantitativa cât si calitativa (se îmbogatesc si diversifica formele existente. Prescolarul memoreaza usor dar si uita repede. Memoria copilului prescolar are un caracter spontan datorita dezvoltarii gândirii. iar gândirea prescolarului este concret intuitiva. Unii se adapteaza mai rapid. noilor solicitari cu care el se confrunta.

acest lucru este posibil numai în anumite conditii. când produc satisfactii parintilor. a educatiei. Educatia si activitatea de studiere si cunoastere a copilului constituie un proces unitar. psihologia copilului. 1. în special a copilului si implicit la ridicarea calitatii si eficientei educatiei. Pe masura ce ne apropiem de perioada contemporana. iar Comenius l-a gândit ca o conformitate cu legile naturii fizice. copiii îsi deschid calea îndeplinirii altor activitati placute si într-adevar dorite. trebuie sa-i oferim motivatii puternice. pentru individualizarea activitatii instructiv. încep sa devina tot mai evidente. mai ales cei mijlocii si mari. Luarea în considerare a particularitatilor de vârsta si individuale are astazi bogate si solide temeiuri psihopedagogice. facând saltul la nivelul preocuparii pentru tratarea diferentiata a copiilor. Suchodolski). dezvoltarea unor stiinte ca antropologia. Necesitatile curente ale activitatii instructiv.3. Cunoasterea personalitatii copilului nu reprezinta un scop în sine. Aceste consolidari ne atrag atentia asupra faptului ca motivatia devine unul dintre factorii importanti ai sustinerii mintii. au condus la o cunoastere tot mai profunda si mai precisa a fiintei umane. Necesitatea cunoasterii psihopedagogice a copilului în vederea pregatirii lui pentru scoala Sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea au îmbogatit numarul celor care nu numai ca au sesizat necesitatea cunoasterii copilului si a luarii în considerare a particularitatilor de vârsta. Pentru sustinerea cerintei psihopedagogice cu caracter logic.Cert este faptul ca în perioada prescolara ierarhizarea motivelor. asa încât. "Cunoasterea copilului este cheia de bolta a pedagogiei. se pot aduce multiple si solide argumente. sociologia educatiei. daca dorim sa formam. când prin realizarea activitatii respective. s. de principiile educatiei permanente privind prospectarea personalitatii umane. .a. Daca Aristotel a intuit principiul conformitatii cu natura atunci când a afirmat ca trebuie sa respectam "mersul firii". dar au fundamentat tot mai profund stiintific aceasta cerinta cu caracter logic. Prescolarii. stapânirea de sine. etc. anatomia si fiziologia omului. educatoarei. mai ales pe cele cu valoare sociala. lasând preocuparea pentru studierea tot mai atenta a acestei "naturi inerioare". educatorul cunoaste copilul educându-l si-l educa mai bine cunoscându-l. apoi Rousseau si Pestalozzi l-au conceput si dezvoltat ca principiu al conformitatii cu natura interioara a copilului. Evident. reusesc sa desfasoare activitatile care le plac mai putin sau chiar le displac.educative impun cerinta de a cunoaste cât mai bine personalitatea pe care o prelucram. "Cunoasterea personalitatii copilului este tot atât de importanta ca si cunoasterea lumii în care si prin care învatamântul îsi atinge scopurile" (B. legate de scopul general al educatiei.educative. pentru a gasi mijloacele si strategiile cele mai eficiente. Claparede). sa educam vointa prescolarului. problema cunoasterii copilului este o adevarata revolutie copernicioasa în pedagogie"[1] (Ed.

cu o conturare tot mai precisa a personalitatii copilului. sa le descopere sensibilitatile. De aceea."Capitole distincte ale aceleiasi istorii individuale". sa sesizeze mugurii înclinatiilor lor. creative). prin stimularea potentelor sale interne si prin dirijarea dezvoltarii acestuia în ritmuri "proprii" ("educatia pe masura" si "scoala pe masura"). inclusiv sociabilitatea. Datorita caracterului prospectiv al educatiei. strategia individualizarii. educatia si învatamântul nu-si poate justifica menirea si nu-si poate dovedi eficienta decât pe baza unei bune cunoasteri a copiilor. o serie de aptitudini. va trebui sa cunoasca modul cum functioneaza intelectul copiilor. comportamente) si cu o "biografie" a personalitatii deja elaborata. care constituie . trebuie sa o folosim în raport cu fiecare copil în parte". pentru a fi în masura sa faca predictii asupra fiecarui copil si sa-i deschida drumurile formative în directia înclinatiilor lui. Gradinita. Cunoasterea copilului trebuie considerata ca punct de plecare în orice actiune formativa. receptive modalitati si sensibilitati psihice. Modelarea fiintei umane în conformitate cu scopurile propuse nu se poate realiza decât pe baza cunoasterii echipamentului bio-psihic al copilului. pentru a obtine rezultatele dorite. studierea si cunoasterea personalitatii copilului are o nuanta sociala. vârsta prescolara se constituie ca perioada celei mai intensive. precum si caracteristicile comportamentelor de baza. ca prima veriga a sistemului de învatamânt. ci ea presupune. Întreaga activitate instructiv-educativa se bazeaza pe cunoasterea personalitatii copilului. reactiile afective si . se constituie structurile energetice mai importante (intelectuale. ca prima institutie de educatie organizata. pe considerarea particularitatilor de vârsta si individuale ca indicator orientativ prioritar. cu cât mai multe sanse de succes. Didactica moderna se bazeaza pe racordarea actiunilor instructiv-educative la reusita si potentele copiilor. prin competenta educatoarelor. Pavelescu "implica cunoasterea structurii personalitatii celui ce urmeaza sa fie educat. nu poate fi rezultatul unei simple inspiratii. "individualizarea ca principiu educativ" spune V. În conturarea personalitatii copilului. În copilarie se formeaza toate conduitele adaptive de baza. Protectia personalitatii acestuia începe din frageda copilarie. în sfera sentimentelor. dezvoltarea personalitatii lui. Învatatoarea preia copilul de la educatoare cu o anumita experienta dobândita de acesta (cunostinte. întrucât.asa cum arata psihologul francez M. cu precadere. deprinderi. perioada progreselor. remarcabile în toate planurile si în special. copilul trebuie cunoscut pentru a dirija. dintre etapele dezvoltarii copilului. studierea si cunoasterea personalitatii copiilor. Dar aceasta deschidere si proiectare pe care o face gradinita în calitate de continuatoare o operei formative a familiei. Preocuparea pentru studierea si cunoasterea personalitatii copilului se impune cu mai multa necesitate la începuturile operei de formare a acestuia. perioada vârstei prescolare se impune pentru întreaga dezvoltare interioara prin importanta si problematica ei. Nu vorbim de nivelurile mai înalte unde se preda stafeta cu date îmbogatite.Asadar. Învatamantul prescolar deschide portile spre cultura si descifreaza directiile dezvoltarii copilului. Debesse[2] .

Vârsta prescolara este considerata perioada imaginatiei. Experienta prealabila a copiilor în pragul scolarizarii este extrem de diferita datorita varietatii mediului socio-cultural familial. ei vor trebui sa beneficieze diferentiat de mijloacele socio-culturale ale mediului inedit. În acest nivel se plaseaza de obicei copiii între 5-7 ani. Aceasta conduce la achizitii si progrese în sfera cognitiva. dezvoltarea morfofunctionala. în cadrul caruia au crescut si au trait. Mediul socio-cultural. Dezvoltarea pe acest plan se continua pâna în momentul în care posibilitatea de a scrie si citi. ci faptele de conduita. afectiva si psihomotorie a prescolarului.OBIECTIV FUNDAMENTAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPRIMAR 2. a comportamentului cu caracter permanent care releva trasaturile caracteristice ale personalitatii[4] (V. si un decalaj de câteva luni poate determina prevenirea sau eliminarea . încadrata într-un regim de munca. a ramânerii în urma la învatatura. înainte de intrarea copilului în scoala. se deschide planul imaginatiei prin imitarea lucida a rolurilor socio-profesionale. Deci. În societatea moderna. are loc procesul de "alfabetizare". vocatia în aceasta perioada fiind diferita. în cadrul caruia au crescut si au trait. familial poate favoriza dezvoltarea intelectuala a copilului sau întârzierii datorate unui mediu socio-cultural familial. Modul lor de receptare. visarii si a jocului. Practic. nu înregistram inteligenta sau sociabilitatea. devenite active. se dezvolta curiozitatea. a faptelor. Diferenta între copiii de 5-7 ani. tot în copilarie. fanteziei. încep sa serveasca trebuinte si interese psihice intelectuale dobândite si întretine astfel dinamismul si apetitul sau. într-o disciplina a vietii. psihomotorie în experienta sociala cristalizata în inteligenta verbala vor avea întotdeauna urmari pe plan scolar (sub forma inadaptarii scolare. decalajul între viata cronologica. a esecului scolar). CAPITOLUL II PREGĂTIREA PENTRU sCOALĂ . comportamentul. Pavelescu).1. prin care el se adapteaza conditiilor primare si fundamentale ale nivelului social în cultura.volitionale (Ursula schiopu)[3]. precum si în domeniul sociabilitatii lui. aptitudinile copilului care dezvaluie un continut psihic interior. Prin joc se îmbogateste sfera vietii psihice a copilului. ea marcând acel nivel al dezvoltarii la care activitatea de tip scolar poate contribui din plin la dezvoltarea în continuare a personalitatii sale. cunoasterea copilului trebuie mentionata prin cunoasterea vietii lui. Gradinita este prima institusie în care copilul învata sa desfasoare o activitate ordonata. Premise psihologice ale intrarii copilului în clasa I Conditii ale maturitatii scolare Maturitatea scolara constituie expresia unei faze de dezvoltare a copilului.

· Factori sociali (anturajul socio-cultural negativ din familie. etc. Utilizarea unor metodologii de psihodiagnoza diferentiata în cadrul scolarizarii permite cunoasterea nivelului general de dezvoltare psihica reala a copiilor prescolari si scolari mici. elementare si superioare.. Principalele cauze de imaturitate scolara sunt: · Factori organici primari (leziunile nervoase primare. disfunctiile minime partiale). scriere.mai prezent la 5-6 ani. Dintre laturile esentiale ale maturitatii scolare amintim: maturitatea intelectuala si maturitatea sociala a copiilor. toate acestea ducând la amânarea scolarizarii. familia dezorganizata. morala neconsolidata.intereselor scolare. perceptie si reprezentari spatiale imperfecte). precum si a laturii psihologice mai complexe a copilului. Cauze directe ale imaturitatii scolare sunt: nasterea prematura. mijloace educationale neadecvate. Cauza copiilor nepregatiti pentru activitatea scolara rezulta din absenta factorilor nonintelectuali (subdezvoltarea fizica. dezvoltarea afectivitatii si a gradului de sociabilizare a copilului. tulburari organice interne si cele musculare. fenomen descris pentru prima oara de Hetzer . Forme mai grave de imaturitate scolara . Maturitatea intelectuala Maturitatea intelectuala poate fi apreciata pe baza unor probe de inteligenta verbala. nivelul proceselor. capacitatea redusa de concentrare. Cunoasterea sistematica si longitudinala a copilului prescolar presupune aprecieri finale. Evaluarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor în pragul scolarizarii urmareste departajarea copiilor normali de anormali. Pâna la o anumita vârsta exista un paralelism între dezvoltarea fizica si cea mintala. subalimentatia. microleziunile sistemului nervos central. dominanta laterala. b. etc. limbajul membrilor familiei). instabilitatea psihomotorie. fisa psiho-pedagogica. a. imaturitatea neuromusculara. Alte cauze ale imaturitatii scolare sunt afectiuni ale sistemului nervos central sau periferic. Maturitatea sociala Maturitatea sociala prezinta o sfara mai larga. iar evaluarea ei presupune observarea copilului în cadrul colectivului. cognitive. alternându-se în anii urmatori. Aceste stadii permit anticiparea gradului de maturitate a copilului pentru formarea deprinderilor de citire. precum si pe baza reusitelor sau nereusitelor desenate în activitati grafomotorii de joc. · Factori organici secundari (traumatismele externe. boli cronice). Stabilirea maturitatii scolare vizeaza investigatia nivelului de dezvoltare fizica si neurofizica.

Sechele postencefalice: Simptomul major (tulburari de comportament). exprimata prin motricitate generala. Viteza miscarii mâinii ramâne în urma fata de nivelul atins de majoritatea copiilor la un anumit grad de scolaritate. Aceste simptome fiind labilitatea atentiei.imobilitati partiale (au la baza microleziuni ale sistemului nervos central sau disfunctii minime ale creierului) care se manifesta de obicei dupa intrarea copiilor în scoala. Pentru a stabili randamentul motricitatii fine a mîinilor s-a dovedit util asa numitul "test liniar" care figureaza în mai multe scari de motricitate Oseteszky. Disfunctii partiale (neconformare cu unele reguli de conduita).O premisa de baza a adaptarii scolare rezida în capacitatea functionala a sistemului ostio-muscular. calculul scris. Dexteritatea manuala este mai importanta în activitatile de îndeletniciri practice. Dintre deficientele de motricitate se evidentiaza atât hipermotilitatea cât si lentoarea. adica în prima faza a deprinderilor grafice scolare. scriere. Afectiunile cerebrale minime. al orientarii spatiale se contureaza pregnant la 5-7 ani. clasa I.. observare. Arnold. etc. grupa mare. Constatarea facuta de V. Suchsingere si G. Ele sunt sesizate în urma repercursiunilor care le au în sfera emotivitatii si comportamentului (nerespectarea regulilor de convietuire sociala). La 6-7 ani simptomele imobilitatii partiale creeaza dificultati în instruirea lor scolara. adica ritmul încet al miscarilor. iar la 6 ani. lucrari manuale si în activitatile organizate în atelierele scolare. impulsivitatea si conduita dezechilibrata. Oseretzki (1931) potrivit careia maturizarea scolara depinde si de comportamentele motricitatii generale este valabila si astazi. activitati de îndeletniciri practice (care sunt limitate ca timp de executie) vor constitui apriori pentru acesti elevi. capacitatea redusa de concentrare (sub 15-20 min. clasa a IV-a .. Strânsa interdependenta dintre dezvoltarea motricitatii manuale fine. ). Ramânere în urma prezinta si copiii care manifesta inadaptare la cerintele instructiveducative din gradinita. instabilitatea psihomotorie. Motricitatea fina a degetelor are o mare importanta în vederea cultivarii grafismului. atunci copierea unui text. copierea semnelor grafice de pe tabla. adica totalitatea miscarilor pe care organismul le poate efectuate la nivelul miscarilor mari. scrierea dupa dictare. la 4 ani copilul dezvoltat normal realizeaza în 15 secunde cel putin opt linii drepte. precum si la nivelul motricitatii fine. . Potrivit tabelelor de norme întocmite de R. etc. Capacitatea de memorare este redusa si semnalizeaza întotdeauna afectiunile cerebrale intervenite în copilaria timpurie. corecte. a nivelului inteligentei generale. zece linii.

4-5 ani .10 subiecti . începând cu grupa mijlocie 4-5 ani. am consemnat în experiment si gradul de coordonare motrica a trasarii liniilor: buna. pregatirea pentru scoala trebuie înteleasa ca o adaptare reciproca.10 subiecti . mediocre sau insuficiente a rolului si statutului de elev. potrivita sau slaba. Tulburarile de limbaj de tip disfazic timpuriu sunt semne care apar la vârsta prescolara în limitele utilizarii limbajului oral ca mijloc de comunicare impersonala. Conceputa ca unul din obiectivele majore ale taxonomiei educationale. cât si pentru mâna stânga în unitatea de timp . pe grupe de vârsta. incapacitatea memorarii unui text.Insuficiente de tip disfazic pot sa apara pe fondul unor niveluri mintale diferite. exemplu nediferentierea schemei corporale diferite si reflectarea ei confuza.vocabularul redus. Acestea constituie premisele asimilarii în conditii favorabile. Achizitiile verbale se obtin mai rapid decât recuperarea proceselor de cunoastere elementara. Din punct de vedere somato-psihic copilul trebuie sa dispuna de o perfecta stare de . 1 minut.6-7 ani Durata în timpul executarii fisei. determina evitarea situatiilor de conversatie si refugiul în starea de mutism.5-6 ani . astfel: .[5] Test liniar Proba folosita a fost aplicata unui esantion de 30 de copii (subiecti). 2. am realizat media liniilor trasate de subiecti atât pentru mâna dreapta. ceea ce diminueaza sociabilizarea copilului. "cautarea cuvintelor" . VÂRSTA 4-5 ANI Mâna dreapta 44 linii TOTAL 68 LINII Mâna stânga 24 linii VÂRSTA 5-6 ANI Mâna dreapta 63 linii TOTAL 112 LINII Mâna stânga 49 linii VÂRSTA 6-7 ANI Mâna dreapta 72 linii TOTAL 128 LINII Mâna stânga 56 linii Pentru a vedea o evidenta clara a rezultatelor pentru cele 3 grupe. Aprecierea pregatirii unui copil pentru scolarizare presupune stabilirea nivelului de dezvoltare somato-psihica si a conduitei sociale.1 minut.10 subiecti .2 Aptitudinea de scolaritate Oportunitatea unei adaptari scolare initiale constituie indicele de pregatire pentru activitatea de tip scolar a copilului aflat în iminenta înscrierii în clasa I. pe de o parte a copilului la scoala. pe de alta parte a scolii la copii. limitarea comunicarii la propozitii simple.

mai mult. Deci. efectueaza o constructie cu zece. la existenta unei interdependente relative a copilului în actiune si fata de adult. de a se subordona regulilor impuse de acesta. de a reactiona corect pe baza acestora.sapte culori sau nuante. precum si promptitudine. abstractizare. de a raspunde la întrebari. numara peste zece cuburi. sinteza. prin folosirea lexicala si gramaticala corecta a cuvintelor. analiza. para). mai mic. toate zilele din saptamâna. de a formula. de a-si asuma anumite sarcini bine delimitate si de a le îndeplini cu simt de raspundere. flexibilitate si independenta aflate în deplina evolutie pe parcursul scolarizarii. Copiii inapti pentru începerea scolaritatii prezinta inadaptabilitati manuale traduse prin . foloseste corect adverbele de timp: azi. mâine. capacitatea redusa de mobilizare voluntara a îndeplinirii sarcinilor scolare . Aceasta se refera la însusirea si respectarea unor deprinderi de conduita civilizata în colectiv. putin. integritate senzoriala si o dezvoltare fizica armonioasa. de a asculta cerintele adultului. Adaptarea în prima clasa presupune o dezvoltare corespunzatoare a modalitatilor de operare a gândirii. Vorbirea copilului apt pentru scolarizare trebuie sa fie corecta si expresiva. Reproduce poezii cu multa usurinta si interes. cele patru anotimpuri. sa stapâneasca limbajul ca instrument de informare. ieri. Adaptarea scolara presupune alaturi de maturitatea intelectuala si prezenta unui anumit grad de maturitate sociala. sa verbalizeze adecvat ceea ce vrea sa comunice altora. concretizare. Copilul apt pentru scoala prezinta deprinderea de a observa. generalizare. dorintele. agitatia psihomotrica. mare. intentiile si starile emotionale.simptome ce se resimt tot mai mult pe masura avansarii în clasele mai mari. priceperea de a-l interpreta si modul cum aplica cunostintele însusite în rezolvarea unor probleme similare. comunicare si exprimare. Copilul apt pentru scoala are o memorie buna si cunoaste conexiunea dintre genul proxim si diferenta specifica a notiunilor cotidiene. trei momente principale ale zilei. precum si prezenta interesului de cunoastere ca raport afectiv . Stabilitatea atentiei elevului de clasa I este limitata la aproximativ 20 de minute. pisica. Cracteristica importanta a capacitatii de învatare o reprezinta receptivitatea copilului fata de asimilarea continutului informational. tot atâtea). mai putin. apare mai frecvent oboseala. Cunoaste si foloseste notiunile de timp si spatiu. El poate clasifica si ordona obiecte concrete respectând criterii diferite. Poate opera în termeni care exprima raporturi de cantitate (mult. mar.sanatate . de a corecta si completa raspunsurile colegilor. În caz contrar. Maturitatea copilului consta si în necesitatea de a se încadra în colectiv. Limbajul trebuie astfel dezvoltat încât sa-i permita sa-si exprime corect gândurile. În domeniul comportamentului cognitiv denumeste: sase. atentia instabila. stabileste asemanari între notiuni (câine.douasprezece cuburi.motivational si volitiv. relateaza povestiri dupa imagini date. foloseste corect si sistematic pluralul în vorbirea corecta. recunoaste corect unele litrere.

sprijinita deopotriva de teoria sistemica si praxiologie. ceea ce este în strânsa legatura cu nivelul de dezvoltare a cerintei si a motivatiei. dificultati în organizarea si perceptia temporala a relatiilor spatiale.1. metoda. metodele didactice/pedagogice/de instruire/de învatamât/de predare învatare reprezinta componenta cea mai flexibila. uneori ezitata. ca cel oferit de teoria curriculara. procedeu. incapacitatea de a se încadra cerintelor de viteza si precizie în executarea sarcinilor scolare. precum si manifestarea dorintei lui de a modela. nesistematic. Definirea conceptelor: metodologie. de a asimila. daruire. adesea anarhic. Astfel. adica sa poata deosebi munca de joaca. gradul de dezvoltare a intereselor de cunoastere. astfel ca ea denomineaza. perseverenta si o anumita capacitate de rezistenta la efort. . capacitatea elevului de a cunoaste. întotdeauna raportat la situatii de instruire strict determinate. mai dinamica si mai operationala a strategiilor didactice. de a reactualiza cunostintele predate. ale programului scolar. nestabilizata. sa efectueze unele sarcini care nu intra în sfera activitatii sale. precum si de a desfatura o activitate de grup. prezenta trebuintei de a învata. De asemenea. IAR COPIII PRODUSELE OMULUI" HOMER CAPITOLUL III METODE SPECIFICE OPTIMIZĂRII "sOCULUI sCOLARIZĂRII" 3. "TURNURILE SUNT PRODUSELE CETĂŢII. CORĂBIILE ALE MĂRII. de a retine. ritmul de lucru încet. Gradul de adaptare la activitatea scolara presupune: constientizarea sarcinilor primite. în viziunea noii paradigme a curriculumului scolar.motorie denumita lateralitati manuale.miscari ale mâinilor intens necoordonate sau o coordonare si precizie redusa. stânga sunt mai fragil integrate. Din ansamblul variabilelor componente. oscilanta. cu deschiderile ei spre un mod de a concepe si de a pune în practica un parcurs instructional. tehnica Una dintre cele mai promitatoare abordari ale metodologiei de instruire este cea care plaseaza examinarea acestei dimensiuni actionale sau tehnice a învatamântului într-un nou cadru conceptual. capacitatea copilului de a colabora. Prin proba de motricitate de larga circulatie mondiala. ca suport a unei motivatii sustinute de învatare. Un copil nu se considera apt pentru scoala daca nu are dezvoltata o anumita capacitate de munca. ceea ce îl face apt ca sa-ti regleze activitatea în functie de cerintele adultului. metodele sunt regândite ca suport actional al acelorasi principii care stau la baza elaborarii întregului anmsamblu de componente si de interdependente ce definesc un curriculum. s-a stabilit ca unii dintre ei prezinta o dezorganizare a functiei vizual. de a exterioriza în consumul acestora prin abnegatie. schema corporala în special dreapta. reprezinta dimensiunea/componenta actionala a procesului de învatâmânt.

îsî însusesc si aprofundeaza cunostinte. elevii. în cursul procesului didactic. care este nemijlocit legat de optiune metodologica strategica. Metoda de învatamânt/de instruire/didactica/pedagogica/de predare-învatare reprezinta mijloace de activitate interdependenta a profesorului si a elevilor. competente. drum.catre. în acord cu viziunea strategica globala a activitatii educationale si. preocupate de definirea. spre si "odos" -cale . Metodele de predare si de învatare nu se identifica cu metodele de investigatie stiintifica. formarea abilitatilor. statusul. Metoda de învatamânt este cea care traduce în acte de învatare si cunoastere actiunile proiectate în plan mental conform unei strategii didactice stabilite. aptitudini. Cuvântul "metoda" provine din limba greaca de la termenul "methodos" compus din " metha".motivational si psihomotoriu. întrucât procesul de învatamânt prin însasi natura lui reflectorie. În acest sens. o modalitate de actiune. În concluzie metoda de instruire este rezultatul nu doar al unui simplu transfer de proceduri dinspre cunoasterea stiintifica spre . pe baza unei conceptii unitare si coerente despre actul predarii si învatarii. capacitatilor. Metologia didactica reprezinta teoria si practica metodelor si procedeelor didactice. Babanski (1979) sustine ideea ca strategia didactica urmareste optimizarea actului de instruire prin alegerea metodelor de învatamânt de pe pozitiile principiilor învatamântului. fireste cu posibilitatile concrete ale profesorului si ale elevilor de a le utiliza. Dar nici nu-si pot tagadui descendenta din acestea din urma. capacitati. În momentul proiectarii modului în care se produce învatarea continuturilor. transformând în situatii de învatare si în experiente de învatare personala obiectivele prestabilite. de unde semnificatia de drum de urmat în vederea atingerii obiectivelor predarii si învatarii.Metologia didactica reprezinta o pârghie operationala de asigurare a învatarii si formarii.de accedere. un instrument cu ajutorul caruia. Sintetizând. îsî formeaza si dezvolta priceperi si deprinderi. o destinatie pedagogica. ca în învatamânt metodele reprezinta cai de urmat în vederea atingerii unor scopuri si obiective specifice acestora. a însusirii cunostintelor si a formarii abilitatilor. functiile. Aplicarea metodelor de învatamânt reclama utilizarea unor mijloace de învatamânt corespunzatoare. etc. se poate afirma ca între metodele de instruire si metodele de cercetare stiintifica exista o diferenta nu de esenta ci una de utilizare. de ordin cognitiv. clasificarea si cerintele de valorificare a acestora. cadrul didactic se decide sa induca si sa sustina un anumit tip de experienta de învatare. drum care reflecta unitatea dintre activitatea profesorului si cea a elevilor. etc. competentelor. K. de destinatie. ele având un specific aparte. natura. comportamentelor elevilor. atitudini. respectiv de sistemul metodologic-de ansamblul format din metoda didacticametodele didactice de baza si de procedeele didactice alese. capacitatilor. sub îndrumarea profesorului sau în mod independent. de exersare a cunoasterii si de îmbogatire sistematica si progresiva a acesteia în mod preponderent. afectiv. se supune acelorasi legi generale ale dialecticii cunoasterii umane si îndeosebi ale celei stiintifice. I.

educativa (metodele utilizate influentiaza formarea unor atitudini fata de cele învatate. metoda se situeaza ca intermediar între obiective si rezultate. eventual.învatamânt. cultiva anumite sentimente si interese. trezesc anumite trairi emotionale. Într-o activitate didactica obisnuita. metoda devine implicit un factor motivational · Functia instrumentala (operationala). ci si al unei elaborari specifice care apartine creatiei didactice. · Functia normativa. Esenta si valoarea pragmatica a metodei nu pot fi deduse dacât prin raportare la specificul procesualitatii activitatilor de predare si învatare. cum sa se predea si cum sa se învete. astfel ca diferentele dintre metodele si procedeele didactice pot fi sesizate si la nivelul timpului pedagogic investit în proiectarea si realizarea activitatilor didactice. demonstratia. de optimizare a actiunii metoda exercita o functie normativa întrucât arata cum anume trebuie sa se procedeze. cu precadere.educativa. de fiecare data. de obicei. se lucreaza cu una. a culturii si comportamentelor umane) · Functia formativ. în activitatea didactica. sistematica si planificata. operatii care transpun în plan practic modalitatea de actiune a metodelor. conversatia. vor îmbraca anumite functii atunci când îti propun încarcarea memoriei cu cunostinte de-a gata elaborate si cu totul alte functii atunci când accentul se va pune pe exersarea intelectului si pe formarea capacitatilor si aptitudinilor mintale. iar un procedeu poate dobândi statutul de metoda în situatiile de instruire în care este folosit. Spre exemplu. se va . El consta într-un sistem de operatii intelectuale si/sau practice ale profesorului si ale elevilor. sa suscite curiozitatea epistemica si mai mult interes fata de ceea ce se învata. de orientarea pe care acestea o impun actului instructiv. de caracterul obiectivelor urmarite. Relatia dintre procedeul didactic si metoda pe care o sprijina este flexibila si dinamica: o metoda poate deveni ea însasi proceu al unei metode considerata principala în activitatea instructiv. cum ar fi expunerea. exercitiul etc. contribuind la valorificarea lor eficienta. cum sa învatam pe altii sa învete. Functiile detinute de metoda sunt: · Functia cognitiva (metoda reprezinta o cale de acces la cunoasterea adevarurilor. pe care le deserveste prin examinarea multiplelor functii pe care ea le îndeplineste în cadrul unei situatii date. Se folosesc modalitati de actiune practica. Procedeul didactic reprezinta o componenta particulara. Functiile asumate sunt determinate. Metodele si procedeele didactice vor fi consemnate în cadrul sistemului metodologic în ordinea descrescatoare a ponderii lor si. la însusirea stiintei si tehnicii.doua metode si cu unul sau mai multe procedee didactice. un instrument de aplicare concreta si coerenta a metodei. dezvolta convingeri) · Functia motivationala în masura în care reuseste sa faca mai atractiva activitatea de învatare. metode arhicunoscute.

pot exista probe de evaluare alcatuite dintr-un singur item. tablouri. aplicatii. în cadrul activitatilor frontale dirijate sau la începutul sau finalul activitatilor frontale dirijate. ilustratii.). confectii. versuri. deoarece însoteste întreg procesul instructiv-educativ. Probele de evaluare/instrumentele de evaluare sunt grupate de (itemi) pedagogoci proiectate. 3. care sunt în concordanta cu tema explicatiei si constituie punct de sprijin pentru noile cunostinte. completând cu succes celelate metode de lucru. modalitatile. stiintific sau fantastic. de asemenea. Metode specifice învatamântului prescolar (grupa pregatitoare) Pentru aplicarea în practica a cunostintelor tehnice acumulate de educatoare. activitatile matematice. . la crearea premiselor însusirii unor deprinderi tehnice de lucru si a unor modalitati de actiune (de exemplu la activitatile de desen. Reusita acestor activitati depinde de corectitudinea cu care a fost aplicata explicatia. cât si a celorlalte activitati desfasurate pe parcursul zilei. Mai dificile par a fi explicatiile referitoare la obiecte sau fenomene pe care copiii nu le percep în momentul respectiv. Tehnicile de predare. lecturi dupa imagini. întelegerea si completarea lor cu ajutorul educatoarei. Explicatia contribuie. educatie fizica. dar contribuie si la cunoasterea cauzelor obiectului în studiu. povestiri. deci probele de învatare. diverse piese muzicale. Prin explicatie educatoarea reuseste sa concentreze atentia copiilor spre aspectul dorit. povesti. explicatia este metoda expunerii. în care predomina argumentarea rationala. pentru a trezi interesul copiilor pentru ceea ce urmeaza si va urma. în cadrul activitatilor frontale dirijate. prin care cadrul didactic declanseaza si orienteaza obtinerea din partea elevilor a raspunsurilor. Astfel. Explicatia ca metoda de lucru îsi gaseste larga sfera de aplicatie în gradinita. comunicate si corectate de catre cadrul didactic. Fireste. modelaj. administrate. educatoarea apeleaza la reprezentarile formate anterior sau foloseste anumite texte literare. etc. Tehnicile presupun utilizarea de probe pentru a fi puse în practica.evaluare sunt formele concrete pe care le îmbraca metodele. educatie muzicala.evaluare materializeaza tehnica. cât si pentru consolidarea sau verificarea cunostintelor. În aceasta situatie. o importanta deosebita o constituie cunoasterea metodelor si tehnicilor care le aplica sau utilizeaza pentru educarea copilului si realizarea procesului instructiv-educativ. Astfel.2. Explicatia completeaza în mod automat demonstratia si îsi are ca teren direct de desfasurare activitatile de observare.preciza statutul de metoda si cel de procedeu didactic. Povestirea ca metoda de expunere este aplicata în cadrul procesului instructiv-educativ pentru prezentarea unor texte literare cu caracter realist. copiii finalizeaza cântecul prin repetarea numarului 1-5 pe degetele mici ale mâinii. Exemplu: cântecul "Unu-i soarele pe cer". explicatia înlesneste însusirea cunostintelor.

sa-1 emotioneze puternic. contribuie la largirea orizontului cognitiv.Vulpea . lacoma.credul. în final. Exemplu: "Ursul pacalit de vulpe". la acestea adaugându-se observatia si problematizarea. vulpea a fost judecata. procedee. lucruri diferite în functie de grupa careia se adreseaza.Povestirea trebuie. este necesar ca în procesul cunoasterii sa se acorde o importanta deosebita treptei senzoriale.hoata. Pe marginea unei povestiri se poate da posibilitatea copiilor sa creeze noi întâmplari. mincinoasa. ori de câte ori se va organiza o activitate care are ca scop predarea de noi cunostinte despre un aspect concret al realitatii se va folosi metoda demonstratiei îmbinata cu explicatia. Se poate urmari transformarea unor substantive în diferite ipostaze: "Apa si transformarile ei". "Gheata". Exemplu: "Focul si efectele lui". Materialul demonstrativ trebuie sa fie accesibil viziunii copilului. .Ursul . În cadrul activitatilor de povestire. a nivelului copiilor. a dialogului. estetic realizat si prezentat in câmpul sau vizual. Caracterizarea personajelor face apel la actiunea povestirii. Textele literare de actualitate. sa domine "binele" asupra "raului". Demonstratia este mereu însotita de explicatie si invers. Copiii au creat pe marginea acestei povestiri o alta poveste: "întâmplare din padure" unde au venit alte animale si. "Vaporii". cu aspecte din viata cotidiana sau stiintifico-fantastice. dar si la dezvoltarea limbajului. sinteza. educatoarea are posibilitatea de a aplica metode. Demonstratia este una din metodele de baza aplicate în gradinita. din imaginatie sau cu fapte similare cu cele prezentate de educatoare. Exemplu: povestea creata de copii "Cum ar putea fi Zdreanta?" sau "Cum sa-1 ajutam pe catelusul schiop sa poata umbla?". însotita de explicatie. . Întrucât vârsta prescolara este caracterizata printr-o gândire concreta. contactului nemijlocit cu realitatea. povestioare posibile. dar si la motivatia copilului pentru unele personaje. caracterizându-le. a dezvoltarii formelor de analiza. nu se pot realiza separat. a imginatiei creatoare. . sa fie la obiect si sa nu încarce memoria copilului cu date nesemnificative. Materialul trebuie sa fie astfel prezentat ca sa poata fi perceptat prin cât mai multe simturi. De aceea. a explicatiei. pedepsita si ursului i s-a dat peste pe saturate. etc. cât si a discutarii textului literar sub forma conversatiei. Subiectul acestora poate fi observat si din continutul unei poezii. Demonstratia educatoarei. în primul rând. atasamentul copilului spre cele pozitive. sireata. sa fie accesibila copilului. pentru a contribui la stimularea curiozitatii si a reusitei unei activitati. Copilul trebuie sa desprinda faptele bune de cele rele.

studiate si se completeaza cu noi secvente. Metoda conversatiei constituie prilejul de a stabili unele aspecte semnificative. luminozitatea. Conversatia este metoda de instruire si educare a copiilor cu ajutorul întrebarilor si raspunsurilor. -transformarile în carbune. -culoarea. -fire de bumbac. -arderea chibritului. directii în care se ridica fumul. mirosul.Etapele demonstratiei: -aprinderea focului în soba prin folosirea unui chibrit.s-au facut demonstrate si pentru concretizarea în fata copiilor a efectelor pozitive sau negative. O importanta deosebita am acordat si demonstratiei în cadrul tuturor activitatilor frontale dirijate. pagube) . -aprinderea lumânarii tot prin folosirea unui chibrit. cat si a demonstratiei aplicate în cadrul activitatii didactice de dimineata. unde s-a precizat ca focul este folositor daca-1 folosim util. Contribuie pe deplin la sistematizarea cunostintelor si imprimarea lor bine în memorie. -perceperea focului. Obtinerea cenusii: -arderea hârtiei. în special în cadrul sectorului stiinta. -forma alungita la ambele capete. -efectele focului. -culoarea chibritului ars. pe baza caruia sa se poata discuta. de a le preciza dupa ce ele au fost transmise. daca nu obtinem pagube. Copiii fac deductii. Aceasta metoda presupune ca prescolarul sa posede un material perceptiv. Copiilor li se formeaza deprinderea de a-si exprima gândurile cu ajutorul cuvintelor. de a expune acele cunostinte despre care este vorba la un moment dat. Întrebuintarile focului (foloase. stabilirea însusirilor. . -arderea textilelor. flacara. -caldura crescuta de flacara. le verbalizeaza pe baza celor percepute: -culoarea flacarii.

La grupa mare pregatitoare. în scopul consolidarii diferitelor actiuni ale copilului. la obiect. . schimba pozitia corpului. care trebuie sa stea . la început copilul apasa tare. fara exercitiu copilul "uita" si nu-si consolideaza deprinderile de munca necesare. rupe creionul. înca de la venirea copilului în gradinita si pâna la plecarea lui la scoala. a mediului ambiant pe toate domeniile de activitate. exercitiul este nu numai o modalitate de observare. Consta de fapt în repetarea unor deprinderi de munca: intelectuala. copilul îsi va elimina aceste neajunsuri. dar începe cu grupa mica sub forma dialogului. în mod sistematic.mâna. sa faca asociatii între cunostintele anterioare. obiectiva a lumii. Sub indrumarea educatoarei si prin exercitiu foarte mult. sub îndrumarea educatoarei. dar este si o necesitate. etc.îmbracarea. În cadrul activitatilor de scriere. intelectuala. . servitul mesei civilizat. dar la întrebari ca acestea. sa-si spuna parerea si sa faca comparatii. copilul nu poate da un raspuns satisfacator. sa sistematizeze si sa segmenteze toate deprinderile de munca practica. Întrebarile adresate de catre educatoare trebuie sa fie scurte. O importanta deosebita o are coordonarea corecta dintre ochi . Pentru a aplica aceasta metoda trebuie sa tinem seama de gradarea exercitiilor de la: "simplu la complex" si de la "usor la greu".pregatirea salii de grupa pentru activitati. Exercitiul: Aceasta metoda vine sa completeze. metoda conversatiei se va axa pe aspecte care duc la cunoasterea cât mai diversa. Exemplu: "Cum este floarea?" este o întrebare prea generala. precise. În cadrul activitatilor frontale dirijate. tragând anumite concluzii sau sa argumenteze cu exemple proprii subiectul abordat. astfel: . -Ce culoare are frunza? -De ce s-a îngalbenit frunza? -De ce are pete ruginii? Tema conversatiei trebuie sa ofere copilului sistematizarea cunostintelor dintr-o succesiune logica de întrebari si raspunsuri bine gândite. clare.Copiii au posibilitatea. esalonate si conduse de educatoare. indiferent de natura lor.exercitiul înseamna chiar salutul la intrarea în gradinita. copilul va raspunde usor. apoi. strânge puternic creionul în mâna. Exercitiul îsi gaseste teren de exprimare pentru copil pe tot parcursul activitatilor. practica. ceea ce îl oboseste foarte mult. Metoda conversatiei îsi gaseste aplicabilitate în special la grupele mari.

. Aplicarea cu succes a metodelor clasice îmbinate cu metode si procedee moderne vor duce la situarea prescolarului pe treapta cea mai apropiata de scoala. Schimbarile propuse de educatoare sporesc interesul copiilor pentru a efectua acelasi exercitiu. pe baza analogiei lui cu sistemul original.familie. Modelarea în stiinta si tehnica. modelarea. prin modelare se întelege metoda de a cerceta obiecte si fenomene din natura si . ca urmare a faptului ca procesul de excitatie se restrânge tot mai mult la celulele nervoase care dirijeaza direct activitatea muschilor mâinii.Palete de tenis. a independentei în actiune. dar sub alta forma. se stimuleaza activitati creatoare si se creeaza conditii pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor. Ca metode moderne se aplica în practica algoritmizarea. fiecare exersând mai mult în directia în care-i place. Folosirea judicioasa în cadrul activitatilor a metodei exercitiului contribuie la dezvoltarea gândirii. pentru a nu-si forma gresit pozitia scris-citit. serveste ca mijloc de a studia indirect proprietatile si transformarile posibile ale sistemului original. Aceasta înseamna ca miscarile se diferentiaza.Vaporul.Conturul balonului. Deci. problemelor matematice. Exemplu: "Linia" .Acoperisul casutei lui Zdreanta.Bobite de struguri.Dintii fierastraului. elaborat ca un înlocuitor a unui sistem mai complex ( originalul) si care. . Coordonarea analizatorului vizual si auditiv. . . .Gard cu uluci.Linia frânta . învatarea prin descoperire si tratarea diferentiata.în atentia educatoarei. . pentru formarea si consolidarea reprezentarilor matematice si aplicarea imediata în practica activitatilor din gradinita. O alta tema pentru exemplificare: "Ovalul". Prin model se intelege un sistem mai simplu. În acelasi timp. Metoda exercitiului se poate aplica cu succes în cadrul activitatilor matematice pentru însusirea în mod constient a tuturor exercitiilor. situând scoala ca o continuitate a muncii din gradinita. devin mai precise. problematizarea. în miscari.

care antreneaza si ofera copiilor posibilitatea de a surprinde diferente. problematice în gândirea copilului. obiectiva. Aceste situatii apar atunci când copilul observa un dezacord între anumite cunostinte si problema care se cere a fî rezolvata. cunoasterea mediului). care nu conduc la dezvoltarea gândirii. solide având în prim plan dezvoltarea gândirii. Exercitiile de formare de grupe de obiecte dupa un anumit criteriu. pentru a aprecia în special proportia dintre obiecte. când este pus în situatia de a alege din cunostintele sale numai pe cele care-1 ajuta sa rezolve o problema data sau când exista contradictii între modul de rezolvare teoretica si cel de rezolvare practica a unei probleme. de formare de perechi. Pentru ca în procesul de învatamânt copilul sa devina cât mai activ si munca sa-si imprime un caracter creator. ilustreaza obiectul original prin felul cum este conceput. obliga copilul sa nu se multumeasca cu ce i se spune. dupa un anumit numar de operatii. creativitatea si nu memorizarea. desen. indiferent de categoria de activitate (activitati matematice. o regula bine determinata de a rezolva o problema tipica. de fapt. trecerea de la analiza la sinteza. Ceea ce caracterizeaza problematizarea este crearea unor situatii conflictuale. pentru a-i descoperi caracteristicile sub aspectele esentiale. confectii etc. Modelul. Educatoarea trebuie sa aprecieze just folosirea algoritmilor. prezentat copiilor spre observatie. exemplu: "Ghiceste ce-am gasit". principala functie având-o cea demonstrativa si cognitiva. mecanice. Este important ca în formarea algoritmilor sa se respecte doua momente esentiale: fixarea lor si aplicarea repetata. conduse de educatoare spre intuitia copilului. Un algoritm este un procedeu. ci sa aiba gândire critica.). disciplinata si cere un volum de observatii. Educatoarea formuleaza intentionat propozitii cu nonsens. având un punct de reper stabilit de educatoare (modelaj. Una din aceste metode eficiente si creative este " învatarea prin descoperire ". educatoarea cauta permanent noi metode si procedee care sa vina în sprijinul sau prin descoperirea noului. vointa. prin solutii pe care ei însisi le elaboreaza sub indrumarea educatoarei. Se pune întrebarea daca putem transpune si în învatamântul prescolar aceasta metoda. dezvolta perseverenta. de aranjare în sir crescator si descrescator a grupelor de obiecte sunt de fapt niste algoritmi pe care copiii i-au însusit în mod constient. Algoritmizarea este metoda care se bazeaza pe cuceririle psihologice privitoare la operativitatea gândirii. se va gasi în mod cert solutia problemei. . relatii dintre obiectele si fenomenele realitatii. altfel duce la esec sau neaccesibilitate.aceasta metoda presupune crearea unor situatii problematice. Daca algoritmul este urmat corect. problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale. modeleaza aptitudinile de investigatie. Aceasta metoda se aplica tinând cont de nivelul dezvoltarii psihofizice si intelectuale ale copiilor. În cadrul activitatilor de dezvoltare a vorbirii. Învatarea prin descoperire. Modelarea îsi are efectul în cadrul activitatilor de exercitii grafice. a creativitatii. aprecieri. Problematizarea. între cunostiintele anterioare si noile cunostinte.societate cu ajutorul modelelor. ca metoda de predare. sa elimine problemele stereotipe. de la concret la abstract. confectionat. analize. iar copiilor le revine sarcina de a repeta si corecta exprimarea si sensul adecvat al cuvintelor în propozitie. folosirea modelelor în cadrul activitatilor de predare-învatare. sau la confuzii. Aceasta metoda ofera cunostinte durabile. Modelarea presupune.

principiul ierarhizarii obiectivelor operationale. în observatie). Metode specifice folosite în cadrul activitatilor liber-creative Activitatea didactica de dimineata se desfasoara în functie de centrele de interes produse în cadrul activitatii" frontale dirijate " cu " tema " si " subtema " precizata la începutul fiecarei saptamânii. cele mai utilizate sunt: explicatia. Programa activitatii instructiv-educative în Gradinita de Copii propune realizarea acestora pe sectoare. subteme în discutie. Aceste metode se folosesc la toate activitatile din gradinita. în cadrul activitatiilor de dezvoltare a vorbirii.principiul liberei optiuni. tinând seama de obiectivele specifîce fiecarui sector al centrului de interes (teme. În organizarea si îndrumarea acestora se va tine seama de necesitatea îndrumarii activitatii la alegere: Principiul organizarii si îndrumarii la alegere: . conversatia. . pâna la coacerea bobului de grâu si apoi analiza acestuia pe baza observatiei si demonstratiei. Dintre metodele prezentate în cadrul activitatilor libercreative. Ca puncte precise de reper în stabilirea obiectivelor spre realizare. . exercitiul. În lucrarea mea m-am oprit în principal la activitatile liber creative si la unele aspecte privind dezvoltarea limbalului. descoperiri realizate de ei si conduse cu mult tact de educatoare prin efectul scontat. cresterea lui cu toate etapele dezvoltarii. Sector "stiinta" Sector "Constructii" Sector "Jocuri cu rol" Jocuri de masa Sector "Biblioteca" Sector "Arta" Aceste sectoare constituie diferite tipuri de jocuri. cât si în domeniul din care se inspira acestea. copiii pot descoperi prin experiente efectuate împreuna cu educatoarea: însamântarea grâului. Organizarea si desfasurarea jocurilor la libera alegere (activitatea didactica de dimineata) nu poate fi eficienta daca nu se tine seama de metodologia de lucru si pregatirea lor pe baza unei scheme obiective concret abordate.În cadrul activitatilor de cunoastere a mediului. copiii descopera alte modalitati sau caracteristici ce i se pot atribui unui personaj sau obiect în discutie.

asimilate în procesul cunoasterii. d.Obiective generale si specifice. b. Jocuri de creatie cu subiecte din viata cotidiana. Jocuri simbolice. Stimularea aptitudinilor de colaborare originala a jocurilor simbolice cu subiecte din viata cotidiana si cu subiecte din povesti si basme cunoscute si de organizarea practica a acestora în sensul crearii atmosferei de joc. al repartizarii rolurilor.Pregatirea cadrului specific la alegere. ocupatii individuale si cu grupuri mici de copii.Obiective speciale ( particulare).principiul îndrumarii sistematice. nemijlocit sau prin exercitarea sistematica si continua a influentelor instructiv. Jocuri cu subiecte din basme si povesti (jocurile dramatizarii). Obiectivele activitatii la alegere: . . al interpretarii acestora cât mai veridic si în sensul desfasurarii actiunilor în toata complexitatea lor.Obiective generale. Continutul activitatii la alegere: a. jocuri de expresie afectiva. c. joc cu reguli.principiul activizarii. jocuri de atentie. Jocuri distractive. jocuri hazlii. . . Organizarea si îndrumarea jocurilor evaluate: a. b. Pregatirea activitatii la alegere: . Formarea capacitatilor copiilor de a practica în mod independent sau sub conducerea . Jocuri cu reguli (jocuri simple). Referiri speciale ale obiectivelor si continutul jocurilor la libera alegere Obiective generale Extinderea sferei de cuprindere a continutului activitatii la alegere pe baza reprezentarilor acumulate despre realitatea înconjuratoare. prin contactul divers. Practica sustinuta a jocurilor simbolice prin abordarea creativa a unei tematici variate si prin reproducerea simbolica a actiunilor si a relatiilor sociale tot mai complexe. Continutul activitatii la alegere pe grupe de vârsta. Caracterul de larga deschidere a programei activitatii la alegere.. jocuri de perspicacitate.educative.

morale. Dezvoltarea capacitatiilor intelectuale. cât si în scopul largirii relatiilor de cooperare. 1. sinteza. a capacitatii de a efectua în actiunea de joc operatii simple de analiza. b. în perspectiva familiarizarii copiilor cu activitati de tip scolar. comunicarii si autocomunicarii. estetice si fizice prin antrenarea copiilor la variate activitati optionale sub forma jocului simbolic si a jocului cu reguli si în spiritul jocului prin cresterea ponderii ocupatiilor ludice cu finalitati practice. comparatie. c. Jocuri cu subiecte din povesti si basme: Jocul dramatizarii "De-a scufita rosie" "De-a capra cu trei iezi" "De-a punguta cu doi bani" Dramatizari "Anotimpurile" "Sarea în bucate" "Iedul cu trei capre" "Greierele si furnica etc. generalizare si abstractizare. ca premisa a realizarii lor. Exemplificari de jocuri de diferite tipuri: a. concretizare. Jocuri de miscare "Lupul si vânatorul" "Rândunica îsi cauta cuibul" "Gâstele si vulpea" "Broscutele sar în lac" Jocuri sportive si distractive .[6] Dezvoltarea prin joc si exercitii a gândirii si imaginatiei creatoare. al însusirii limbii materne. 2.liderilor formali a jocurilor cu reguli ce pot fi introduse în repertoriul ludic cu usurinta. al intensificarii. Jocuri simbolice: "De-a mamicile" "De-a familia" "De-a santierul de constructii"etc. Jocuri de constructie: "Casa bunicilor" "Gradinita noastra" "Cartierul nostru" "Satul nostru". Valorificarea tuturor activitatilor la alegere în scopul îmbogatirii si adâncirii cunoasterii.

treci pe verde" "De-a politistii" 4. Jocuri intelectuale a. Jocuri de circulatie rutiera "Atentie la semafor" "Stop rosu. Jocuri de stimulare a comunicarii orale "Povesteste ce-ai visat" . Jocuri senzoriale "Saculetul fermecat" "Ghici ce forma are" "Spune cum este" "Ghici din ce este facut" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii vizuale "Ghici ce culoare se potriveste" "Aseaza la culoarea potrivita" "Arata-mi culoarea pe care sa ti-o spun" "Cine are aceeasi culoare" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii auditive "Deschide urechea bine" "Ghici cine te-a strigat?" "Ghici cine este la telefon" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii gustativ-olfactive "Ghici ce-ai gustat?" "Ce a cumparat mama de la piata?" "Ce floare am mirosit" "Spune ce gust are?" 5."Mingea la capitan" "Ocheste tinta" "De-a caii si calaretii" "Prindem fluturi" "Atinge clopotelul" "Ne dam în leagan" 3.

Jocuri de atentie si de orientare spatiala "Ghici ce jucarie am ascuns" "Gaseste locul potrivit" "Unde am asezat papusa" "Aseaza ursuletul unde iti spun" "Spune-mi vecinii tai" d.zboara" "De-a visul"etc. Jocuri de realizare a abstractizarii si generalizarii "Cum se numesc toate acestea la un loc" "Cine poate face mai multe grupe" "Ghici la ce cuvânt m-am gândit" "Alege imaginile" e. Jocuri logico-matematice . Jocuri pentru dezvoltarea perspicacitatii "Gaseste drumul lui Grivei spre cusca" "Care masina ajunge mai repede la tine?" "Este ceva gresit în tablou?" "Ce se potriveste?" "Unde este mai multa apa?" f."Povesteste cum ti-ai petrecut vacanta" b. Jocuri pentru dezvoltarea proceselor de inhibitie voluntara si a autocontrolului "Jocul mut" "Sus-jos" "Zboara . Jocuri pentru dezvoltarea imaginatiei "Spune mai departe" "Hai sa facem o poveste" "Ce s-a întâmplat mai departe?" g. Jocuri de exersare a pronuntiei corecte "Spune la fel ca mine" "Sa facem ca sarpele" "Se aude sirena" "Cântecul greierasului" "Cocosul si gaina" "Bunica toarce" c.

proiectata mental judicios. contribuie la modernizarea si restructurarea întregii activitati educationale. se ofera copiilor largi posibilitati de achizitii de cunostinte."Aseaza la casuta potrivita" "santierul de constructii" "Trenul cu o diferenta" "Ce piesa lipseste?" Jocuri de cunoastere a mediului înconjurator "Când se întâmpla?" "Sa facem un tablou de iarna" "Dupa mine cine vine?" Jocuri de miscare cu text si cant "Ursuletul doarme" "Lantul" "Dansul rozelor" "Ţaranul e pe camp" Jocuri pentru însusirea de comportare morala "Sa sarbatorim ziua colegilor" "La teatru" "Avem oaspeti la masa" Desi activitatile sunt liber-creative. în etapa consacrata jocului ca forma de activitate instructiv. joc de masa. conversatia si exercitiul. biblioteca. trebuie sa se remarce sub aspectul conceperii prin riguorozitate stiintifico-metodica. are drept arii de stimulare concentrate pe urmatoarele domenii: stiinta. Activitatea didactica de dimineata se desfasoara pe sectoare. ocupatiile ludice si exercitiile-joc. ci ca o activitate gândita. jocurile copiilor nu trebuie sa fie privite ca o simpla joaca. Acestea sunt explicatia. îndrumata diferential în functie de obiectivele stabilite. Prin reducerea numarului de activitati frontale dirijate în formarea ariilor de stimulare. Aceste arii de stimulare concentreaza desfasurarea jocului la libera alegere. judicios folosite si la aceasta vârsta. jocuri cu rol. totusi. arta. demonstratia. constructie. Jocurile propriu-zise. de natura activitatilor si de individualizarea acestora. educatoarea foloseste o serie de metode specifice. dar ofera largi posibilitati de manifestare libera a copilului. Aplicarea noii programe. pe un subiect prestabilit. tocmai prin varietatea de organizare si desfasurare a acestuia.educative pe "centre de interes". deprinderi de munca . copiii se manifesta liber. cu comentarea întregii activitati instructiv.educativa. La toate grupele. iar sub aspectul finalitatii practice prin maxima eficienta formativa.

Ele asigura trecerea de la viata instructiva. Desfasurarea jocurilor pe arii de stimulare asigura o strânsa legatura între ceea ce se lucreaza pe microgrupuri si în comun. dar si a vârstelor si nivelului de dezvoltare psihica a copiilor. cât si formarea abilitatilor si a comportamentelor dupa posibilitatea de actiune a fiecarui copil. sa se creeze spatiu suficient. Îmbinarea activitatilor pe microgrupuri cu activitatea comuna ofera conditii de realizare a obiectivelor pe care activitatea individualizata nu le poate realizat total. se evita însusirea mecanica de cunostinte. egocentrica. învata sa asculte si sa se concentreze. unelte. în special pentru aria "biblioteca" sau a "jocului de masa". materiale. În organizarea ariilor de stimulare este necesar sa se tina seama de zona de desfasurare. . a spatiului grupei pe centre de interes (arii de stimulare). Educatoarea va aprecia modul de desfasurare libera dirijata sau semidirijata. la deschiderea spre lumea sociala. compara si deosebeste.accesul liber si direct la jucarii. care definite si bine echipate.intelectuala. iar printr-o atentie si orientare cu tact educativ. favorabil. unor deprinderi de a-si lua singuri jucariile sau alte materiale si de a le reaseza în ordine la locul lor. în cadrul ariilor de stimulare. pentru a face legatura cu învatarea de tip scolar. de a stii uneori sa uite de sine pentru a întelege si a se ajuta reciproc. truse.[7] Prin manipularea jucariilor. O importanta deosebita în desfasurarea acestor activitati. vor oferi fiecarui copil teren. practica. materialul cu care copilul emite judecati. a unui material variat si adecvat. fara sa strige sau sa se produca zgomote. Educatoarei i se ofera ocazia de a constata priceperile si deprinderile formate. prin antrenarea tuturor copiilor unui grup. având posibilitatea sa se defineasca elementele specifice prin care trebuie sa intervina în îndrumarile individuale necesare. . arii de stimulare. zgomote de cooperare cu partenerii de joc. pentru a oferi copilului o adaptare individuala si sociala. jucariile trebuie sa corespunda nu numai posibilitatilor de antrenare în diferite tipuri de joc. precum si lacunele acestora. iar copilul este mai activ si învata din placerea de a se juca. pun in miscare sensibilitatea si activitatea copilului. Aceste structuri de activitati promoveaza jocul ca activitate fundamentala si asigura: . Prin folosirea.formarea unor deprinderi de conduita ale copiilor în timpul jocului. În folosirea materialului se porneste de la experienta de viata si limbaj a copiilor. fiecare copil va fi adus la nivelul de dezvoltare normala a unui copil de 5-7 ani. de a-si distribui si asuma roluri astfel încât fiecare sa aiba acces la interpretare. are organizarea salii. Daca sunt riguros organizate. cadru de manifestare larg. Alegerea ariilor de stimulare se face în functie de obiectivele pe care dorim sa le realizeze . grupe.formarea deprinderilor de comunicare în mod liber între ei. decizii.

În gradinita. de aceea învatarea limbajului si a anumitor forme de rationament sunt posibile numai atunci când aceste functii au atins un anumit grad de dezvoltare si maturizare. Aria biblioteca. conduce la formarea reprezentarii copiilor sub aspectele esentiale ale cunoasterii obiectelor. plantelor. vârstelor. Cercetarile psihologice au aratat. iar experienta muncii didactice din gradinita confirma. Copilul se deprinde cu aceste caracteristici intuitive. devine vizibila organizarea materialului de constructie. Desfasurarea ariilor de stimulare cum ar fi: Aria jocului cu rol. ca dezvoltarea vorbirii copiilor. limba este un sistem de semne organizate riguros si determinate de scopul suprem al comunicarii umane. fara a realiza o delimitare neta a acestor doua faze. animalelor. este firesc sa fie asa. a folosirii unei game variate de materiale din natura sau confectionate de copii. dar nu se stie unde se afla frontiera dintre ele". în special. Învatarea se întemeiaza. raspunzând tuturor centrelor si conducând copilul spre o personalitate multilaterala. cunostinte. anotimpurilor. a limbajului. pentru ca o noua achizitie se cladeste pe un sistem de cunostinte si deprinderi sedimentat deja si nu pe un teren gol. subtema care preocupa saptamânal educatoarea grupa) esalonate pe cinci zile lucratoare a saptamânii. Jean Piaget spusese autoritar: "Toate conduitele comporta un aspect înnascut si unul dobândit. Este cunoscut faptul ca formarea capacitatilor operationale si functionale reprezinta o problema importanta în cadrul formarii intelectuale. Functiile mintale apar si se maturizeaza diferit. Aria stiinta. învatarea orala a limbii constituie un instrument indispensabil pentru învatarea cititului si scrisului. Limba de "neînlocuit cu alta" (George Sion) este un fagure de miere filtrat prin raze de suflet si "curge prin veac pentru a ajunge în viers o nuanta de graiuri si cuminti" (Tudor Arghezi). deci. Toate acestea sunt ca o completare a cunostintelor acumulate în cadrul activitatii frontale dirijate. tema. Din acest unghi. Grija pentru însusirea si folosirea corecta a limbii se coreleaza cu preocuparea pentru depistarea si cercetarea tulburarilor de vorbire. a descoperirii unor valente proprii a subiectilor. are loc sub influenta mediului si . Dezvoltarea limbajului si pregatirea pentru scoala Prin natura ei. pentru formarea deprinderilor si priceperilor.copilul (a centrului de interes. la vârsta când i se formeaza primele abilitati de comunicare. Acestea si-i le va perfectiona si constientiza odata cu regimul scolar care utilizeaza functia metalingvistica si prin aceasta traducem în limbaj didactic o realitate instrumentala abstracta. Însusirea limbii materne reprezinta un element esential pentru asimilarea de cunostinte. Aria jocului de masa. Fara limbaj nu este posibila gândirea si învatarea. fie la cel al unitatii de comunicare. fie la nivelul enuntului. consolideaza si verifica în acest mod educatia. pe achizitiile spontane din anii prescolaritatii. la o analiza atenta. deprinderi care se formeaza.

copilul isi dezvolta propria-i experienta si mai cu seama învata din experientele altora.). gândirile. în perioada prescolaritatii copilul învata limbajul prin care îsi exprima dorintele nevoile. în special prin cele de organizare a jocului. limbajul capata noi valente si permite copilului sa realizeze relatii complexe cu adultii si cu ceilalti copii. sub aspect lexical. exersarii sau executarii unor sarcini. Acest lucru se realizeaza cu efîcienta optima în cadrul întregului program din gradinita. sa-si exprime ideile si starile ulterioare. intentiile sale. limbaj exterior. educatoarea face cunoscut copiilor denumirea lucrurilor. Interactiunea cognitiva verbalizata a educatoarei cu copilul va fi cu adevarat formativa. Copilul vine în gradinita cu anume competenta lingvistica. În cadrul activitatilor frontale dirijate se vor selecta teme care sa conduca familiarizarea copilului cu dezvoltarea vorbirii sub toate aspectele sus amintite. societate. limbajul este mijloc de comunicare. morfologice si sintactice). fie prin cele ocupationale. educatoarea contribuie la educatia estetica dezvoltându-i frumosul din natura. Educatoarea realizeaza prin comunicarea cu copilul stimularea proceselor psihice. numai daca în aceasta relatie copilului îi va fi satisfacuta curiozitatea si daca va gasi raspuns la atâtea "necunoscute" ale realitatii cu care vine în contact. al expresivitatii vorbirii. prin intermediul limbajului se realizeaza transmiterea cunostintelor cu noi reprezentari. copilul foloseste acelasi limbaj. sub aspect al structurii gramaticale.a educatiei. mijloc de cunoastere. dar si sa înteleaga si sa acumuleze informatii. fenomenelor. La vârsta prescolara. dar este original dupa felul cum gândeste. ceea ce contribuie la sistematizarea si la complicarea conditiilor interioare de formare a personalitatii. Functia esentiala a limbajului este comunicarea. si totodata particularitatile psihologice ale limbajului cu ceea ce este caracteristic în acest sens. cu ajutorul cuvântului. Însusirea limbii materne se realizeaza prin respectarea unor reguli (fonetice. Interventia adultului asupra dezvoltarii vorbirii copilului se face fie prin canalele verbale. Cu ajutorul limbajului se formeaza si se organizeaza sisteme în care sunt integrate cunostintele. garantia integrarii sociale si conditie a dobândirii performantei lingvistice. sa-si organizeze activitatea psihica. În procesul instructiv-educativ. În procesul comunicarii copilul îsi formeaza si dezvolta viata afectiva. a legaturilor cauzale dintre acestea. acestea se materializeaza. sinteza. se realizeaza. viata. lexicale. pentru integrarea cât mai eficienta în activitatea scolara. comparatie etc. emotiile. . în procesul relatiilor copil-copil si copil-educatoare. Prin intermediul limbajului. Respectând obiectivele sub aspect fonetic. Prin intermediul limbajului. pe baza experientei cognitive capatate. al comunicarii orale. cu cele doua aspecte: limbaj interior. a gândirii cu procesele ei (analiza. În procesul comunicarii cu adultul.

în functie de aceste realitati. Jocul didactic. reuseste mai bine decât oricare alt gen de activitate sa îmbine elementele instructive cu cele educative si sa antreneze intens copilul în stimularea si exersarea jocului.eficient mijloc de formare si educare a copilului. joc cu obiective complexe si bine determinate. Copiii care aleg corect si integral jetoanele si se încadreaza în timp câstiga o bulina pentru echipa lor. Pe baza materialului concret prezentat. mijloace si metode eficiente care sa contribuie la dezvoltarea vorbirii. astfel ca acestia depun acelasi efort de gândire si exprimare. un flanelograf . "Raspunde repede si bine". silabe si sunete. fara ca el sa constientizeze acest efort. "Jocul cuvintelor". precum si defectelor de vorbire. sa se actioneze si prin intermediul jocului didactic . Realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul jocurilor didactice s-a pornit de la un stadiu aprofundat. animale. La grupa mare. în mare masura de modul în care educatoarea stie sa le selectioneze. se poate organiza la grupa mare un joc didactic de evaluare a cunostintelor: jocul "Cine stie mai bine?". în complicarea jocului s-au folosit fise pe care erau desenate diferite obiecte si s-a cerut copiilor sa deseneze în dreptul fiecarei imagini atâtea liniute câte silabe are cuvântul corespunzator. legume. Exemplu: "Alege jetoanele". Pentru verificarea acestor cunostinte. mijlocul cel mai eficient pentru dezvoltarea gândirii si a vorbirii copiilor este jocul didactic de dezvoltare a vorbirii. a caror denumire este formata dintr-o silaba sau exersarea deprinderii de a forma propozitii în care sa existe cuvinte monosilabice si bisilabice. aceea de a pregati prescolarul pentru integrarea activa în procesul instructiv din scoala. la formarea unor noi notiuni. însa. astfel ca. jocurile didactice desfasurate la începutul anului scolar vizeaza exersarea deprinderii de a izola cuvintele din propozitii prin jocurile: "Ce cuvinte am spus?". în raport cu situatiile concrete existente în grupa pe care o conduce. ca forma specifica de învatare la vârsta prescolara. A doua cerinta a jocului consta în . Aceasta presupune o buna cunoastere a posibilitatilor fiecarui copil. se fixeaza si activeaza vocabularul copiilor si contribuie la îmbunatatirea pronuntiei. unde se pot folosi ca material didactic jetoane cu fructe. de asemenea.Pentru a rezolva sarcina principala. Jocul se desfasoara având câte un conducator. pe care sa le aseze pe flanelograf. prin intermediul jocului didactic. precizând câte silabe are cuvântul. Sarcina didactica a acestui joc consta în recunoasterea si denumirea obiectelor ilustrate. tinând seama de specificul jocului si de particularitatile evolutiei intelectuale a copiilor de vârsta prescolara. Se va continua cu jocuri de despartire a cuvintelor în silabe si sunete. în acest sens. se încearca gasirea unor solutii. copiii denumesc aceste obiecte si despart cuvintele în silabe. Astfel. atunci când copiii sunt familiarizati cu silaba si sunetul si stapânesc tehnica de separare a propozitiei în cuvinte. Eficienta acestor jocuri didactice depinde.ilustratie. Se numeste din fiecare echipa câte un copil pentru a alege de pe masa educatoarei imagini a caror denumire începe cu un anumit sunet. sa antreneze în joc toti copiii grupei. Jocul didactic reuseste.

taierea cu o linie a notiunilor a caror denumire începe cu sunetul dat. Jocul cuprinde trei cerinte, cea de a treia cerinta constând în alegerea de catre fiecare grupa a cuvintelor preferate (3-4 cuvinte) si despartirea lor în silabe. Acest joc asigura participarea activa si individualizata a fiecarui copil în sarcinile date, îsi însusesc semnificatia cuvântului, adica notiunile care se schimba, se îmbogatesc si se precizeaza treptat, pe masura acumularii experientei si a perfectionarii operatiilor gândirii. Prescolarii nu învata regulile gramaticale, nu cunosc definitii, nu stiu ce este substantivul, verbul, declinarea, dar respecta aceste regului de vorbire, deoarece atât prin joc cât si prin modelul de vorbire corecta sunt antrenati sa le cunoasca, corectându-i doar atunci când gresesc. Întrucât la copii se observa deseori folosirea gresita a formelor de genitiv si dativ (ei pun deseori întrebari de genul: "A lu cui sunt cartile?" sau "A lu cine este umbrela?"), pentru înlaturarea acestor defecte se pot desfasura jocuri didactice ca: "A cui hrana este?", "A cui îmbracaminte este?", punându-i de fiecare data pe copii în situatia de a folosi corect desinentele cauzale, cât si întrebarile corespunzatoare acestor cazuri. Se urmareste, totodata, dezvoltarea atentiei vizuale si a capacitatii de analiza. Sarcina didactica pentru jocul "A cui hrana este?" este de a formula un raspuns corespunzator întrebarii si de a recunoaste hrana si animalele care o folosesc. Jocul presupune existenta în fata fiecarui copil a unei imagini reprezentând un animal, imaginile reprezentând hrana lor aflându-se pe masa educatoarei. Se cere copiilor sa intuiasca imaginea data de educatoare si imaginile din fata lor si se explica regula. La întrebarea "A cui hrana este?", copilul care are în fata reprezentarea animalului respectiv trebuie sa raspunda, formulând corect propozitia. Exemplu: "Morcovul este hrana iepurasului", "Iarba este hrana vacii", "Aluna este hrana veveritei". Prin acest joc se urmareste exprimarea corecta a formelor de genitiv masculin si feminin la numarul singular si plural. Pornind gradat, de la jocul în care s-a stabilit numai acordul complet (gen, numar si caz ), copiii capata deprinderea de a folosi acordul gramatical pentru toate partile de vorbire. Prin jocul didactic "Raspunde repede si bine" se urmareste formarea deprinderilor de a realiza în timpul vorbirii acordul corect între determinant si determinat (între atribut si substantiv, între subiect si predicat), precum si precizarea si activizarea vocabularului privind unele cuvinte cu sens contrar. În partea a doua a acestui joc se foloseste banda de magnetofon, pe care au fost înregistrate propozitii cuprinzând adjective acordate corect cu substantive, de exemplu: "Maria este o fata harnica". în timp limitat, copilul numit de educatoare raspunde cu aceeasi propozitie, gasind însa antonimul adjectivului enuntat. Aceleasi adjective însotesc, în continuare, un substantiv la masculin, de exemplu: "Andrei este un baiat harnic", "Andrei este un baiat lenes". Acest joc contribuie si la dezvoltarea intelectuala a prescolarilor. Pentru dezvoltarea capacitatii de sinteza, se mai pot desfasura diverse jocuri didactice care stimuleaza creativitatea copiilor în exprimarea orala si le îmbogateste vocabularul

activ. Astfel, prin jocul didactic "Citeste în carticica" se urmareste formarea deprinderilor de a compune o scurta povestire. Jocurile didactice pentru stimularea unei vorbiri expresive, fluente, coerente, au o contributie deosebita la vârsta prescolara. Acum, dezvoltarea expresivitatii limbajului presupune cultivarea capacitatii de comunicare prin exprimarea reprezentarilor din experienta personala, adaptata la diverse situatii si la diversi parteneri. Având în vedere ca la dezvoltarea expresivitatii limbajului contribuie mai multi factori, cum ar fi: mimica, intonatia, intensitatea vocii, ritmul expunerii, se desfasoara cu copiii jocuri care sa-i puna în situatia de a utiliza toti acesti factori. Astfel de jocuri sunt: "Ce stim despre eroul îndragit?" si "Oglinda fermecata". Obiectivele fixate în aceste jocuri sunt: - recunoasterea personajului si a povestii; - caracterizarea personajelor; - redarea unui fragment din povestea respectiva. Paralel cu organizarea si desfasurarea jocurilor didactice, în gradinita un rol deosebit de important îl detin jocurile - exercitii, menite sa contribuie la optimizarea sarcinilor si obiectelor programei, la valorificarea potentelor intelectuale ale copiilor. Importanta jocurilor - exercitiu desfasurate în gradinita deriva din faptul ca ele au o influenta mare asupra dezvoltarii limbajului atât sub aspect fonetic, lexical, gramatical, cât si expresivitatii vorbirii. Indiferent de forma de realizare, activitatile de dezvoltare a vorbirii, prin specificul de organizare si desfasurare, stimuleaza copilul în mod creativ- formativ. Pe lânga activitatile de joc didactic, activitatile de povestire, memorizare, povesti create de copii, povestiri cu un început dat de educatoare si continuat de copii, vor face copilul sa dialogheze cu el însusi si cu realitatea înconjuratoare, apropiindu-1 de aceasta în modul cel mai firesc si spontan. Educatoarei îi revine sarcina de a conduce, orienta si contribui prin "viu grai", prin relatia educatoare - copil, prin vorbire dialogata despre toate câte sunt, la estetica tintei limbajului, a plasticitatii lui în exprimare. Activitatile de memorizare contribuie la realizarea dialogului copilului cu animale îndragite, fluturi, plante, personaje îndragite, activitati comune a legaturii omului cu ceea ce îl înconjoara. Ele contribuie la corectarea exprimarii gresite, dar si la formarea unui ,limbaj coerent, expresiv, plastic, în masura în care educatoarea este un model, pentru copil, de felul cum recita o poezie, de modul de a-1 face pe copil sa, înteleaga textele literare prezentate si de a folosi intonatia potrivita si a da textului finalul adecvat. Exemple-memorizari la grupa mare: "Revedere" - M. Eminescu "Somnoroase pasarele" - M. Eminescu

"Zdreanta" - T. Arghezi "Catelusul schiop" - E. Farago Convorbirile tematice, prin subiectele abordate, vin sa completeze varietatea temelor posibile spre realizarea în diferite domenii, în special a celor cognitive de cunoastere a mediului: "Gradinita noastra, bucuria copiilor" "Toamna pe strada mea" "Au plecat pasarile calatoare" "Baba iarna intra-n sat" "Vine primavara" "Plecam la scoala"etc. Aceste convorbiri ofera dialogul larg deschis cu educatoarea, cu copilul si îi dau posibilitatea de a cunoaste nivelul cunostintelor acumulate si vocabularul activ al copiilor. O contributie importanta în plan apropiat o are literatura "stiintifico- fantastica" care propune subiecte foarte îndragite de copii, personaje cu care copilul comunica, care le reprezinta si îmbogateste fantezia. Prin exemlificari concrete putem face copiii sa înteleaga ca, în decursul timpului, ceea ce în trecut era de domeniul fantasticului sau a incredibilului, astazi acestea sunt lucruri realizabile, iar fanteziile timpului nostru, prin dezvoltarea tehnicii si a creatiei, a inventiei umane, pot deveni lucruri realizabile. Activitatile de memorizare, de povestire a educatoarei, jocuri didactice, convorbirile contribuie în mare masura la îmbogatirea vocabularului, a exersarii acestuia în vederea pregatirii copilului pentru scoala. 3.3. Metode specifice învatamântului primar (clasa I) Metoda reprezinta drumul sau calea de urmat în activitatea comuna a educatorului si educatilor, pentru îndeplinirea scopurilor învatamântului, adica pentru informarea si formarea educatilor. Nu este singura definitie care s-ar putea propune, ci una dintre ele, care îsi justifica valabilitatea prin aspectele esentiale pe care le precizeaza, adica: ce continut logic exprima (un mod de lucru sau o cale de urmat); cine o utilizeaza (în cazul nostru, educatorul si educatii); în ce activitate (în procesul de învatamânt); cu ce scop (cu scopul informarii si modelarii sub aspect uman a educatilor). Metoda de învatamânt reprezinta o entitate mai cuprinzatoare în timp ce procedeul este fie doar o parte alcatuitoare a metodei, fie un element de sprijin, fie un mod concret de valorificare a metodei. Sintetizând putem clasifica metodele astfel: A) Metode de predare-asimilare:

B). Povestirea consta din prezentarea informatiei sub forma descriptiva sau narativa.A. conversatia didactica. Se poate combina cu conversatia si cu demonstratia. în concordanta cu prevederile programei si cu cerintele didactice ale comunicarii. A. metode de simulare (jocurile. verificarea cu caracter global (examenul). este o metoda expozitiva. teorii.1. De apreciere: (1) Apreciere verbala (2) Apreciere prin nota Prezentarea analitica a principalelor metode de învatamânt 1.2. fie practica. lucrul cu manualul. teoremele. evenimentelor. poate îmbraca mai multe variante: povestirea.2. fie orala. de unde încadrarea ei între metodele traditionale ale scolii de pretutindeni. (2) De data mai recenta: verificarea la sfârsit de capitol (scrisa sau orala). problematizarea. dupa unii autori. dar ele ocupa un loc secundar în raport cu prezentarea faptelor. De verificare: (1) Traditionale: verificarea orala curenta. studiul de caz. În functie de vârsta elevilor si de experienta lor de viata. si învatarea prin descoperire. B. avem a face cu o metoda verbala. Prelegerea scolara reprezinta forma de expunere în cadrul careia informatia este prezentata ca o succesiune de idei. de catre educator catre educati. în scopul . fenomenelor. modelarea. demonstratia. Sub aspectul functiei didactice principale. observarea. învatarea pe simulator). Traditionale: expunerea didactica. deci care situeaza elevul mereu în postura de receptor. De data mai recenta: algoritmizarea. prelegerea scolara. Explicatia este forma de expunere în care "predomina argumentarea rationala". se înscrie între metodele de predare. Pe primul plan nu se mai afla "faptele de prezentat" ci "faptele de explicat". facându-si loc deja problemele de lamurit. respectând ordonarea în timp sau în spatiu a obiectelor. fie în forma scrisa. Metode de evaluare: B. legile stiintifice etc. Explicatiile nu lipsesc cu desavârsire. dupa gradul de angajare a elevului. Este o metoda ce a beneficiat de o îndelungata utilizare în procesul de învatamânt. dupa mijloacele cu care opereaza pentru vehicularea continuturilor. Expunerea didactica Metoda expunerii consta din prezentarea verbala monologata a unui volum de informatie. regulile. verificarea scrisa curenta. exercitiul. explicatia. verificarea practica curenta. verificare prin teste docimologice (curente sau periodice). verificarea periodica (prin teza sau practica).1. instruirea programata. interpretari de fapte separate.

Metoda exercitiului consta în executarea repetata si constienta a unei actiuni în vederea însusirii practice a unui model dat de actiune sau a îmbunatatirii unei performante. Ţârcovnicu. V. în clasele mici. Conversatia examinatoare (catehetica) Are ca principala functie constatarea nivelului la care se afla cunostintele elevului la un moment dat. Conversatia euristica: este astfel conceputa încât sa conduca la descoperirea a ceva nou pentru elev. Exercitiul nu se limiteaza doar la formarea deprinderilor. 1975) o enumera si între metodele cu functie de predare asimilare. Chiar daca rolul ei de baza este acela de examinare a elevilor. Conversatia didactica Este metoda de învatamânt constând din valorificarea didactica a întrebarilor si raspunsurilor. unii autori (Todoran.unificarii lor într-un tot. 4. Se deosebeste de cea euristica în sensul ca nu mai este obligatorie constituirea în sisteme sau serii ale întrebarilor si raspunsurilor. I. pornind de la lectura integrala. "Lectura este o materie. Conversatia în actualitate este cu adevarat activa. D. ci vizeaza în acelasi timp consolidarea unor cunostinte care reprezinnta aspectul teoretic al actiunilor implicate în exercitiu. multidirectionala denumita si conversatie dezbatere. si anume: ei pot fi antrenati în dezbatere numai când dispun (a) de informatia implicata în problema. de care fiecare se serveste o viata întreaga" (Cerghit.. 1964. (b) de metoda necesara investigarii în sfera dezbaterii si (c) de capacitatea de a întelege punctele de vedere ale celorlalti. Lucrarile de didactica mai vechi sau mai noi o prezinta ca metoda de baza de învatare. 2. Cerintele se adreseaza pe de o parte elevilor.instrument. Este o metoda verbala ca si expunerea dar mai activa decât aceasta. 3. ca o concluzie. Se prezinta sub forma unor serii de întrebari si raspunsuri la finele carora sa rezulte.. Lucrul cu manualul metoda didactica în cadrul careia învatarea are ca sursa esentiala si ca instrument de formare a elevului cartea scolara sau alte surse similare.) Pentru început se utilizeaza metoda lecturii explicative. adevarul sau noutatea pentru elevul antrenat în procesul învatarii. continuând cu lectura pe parti sau aspecte si încheind cu încercarea de redare a întregului si aplicatiile aferente. Aceasta are o desfaturare specifica. Unii autori contemporani o sugereaza chiar ca forma de învatare prin descoperire dirijata. .

Dupa forma: • • • Orale Scrise Practice Dupa scop: • • • • De introducere într-un model dat (exercitii introductive) De însusire sau consolidare a modelului dat (exercitii de baza) De legare a cunostintelor si deprinderilor mai vechi cu cele noi (exercitii paralele) De creatie (euristice) 5. statii pilot. dar si cu includerea unor aspecte intuitive. pe când în cadrul învatarii de tip euristic însusirea are loc pe baza propriilor cautari. mulaje. actiuni).Exercitiile pot fi grupate în functie de doua criterii. sau microprocese). Instruirea programata metoda multifunctionala cuprinzând o înlantuire de algoritmi dar si de probleme de rezolvat. concretizare (redarea figurativa a unor cifre sau grupuri de cifre). pâna la nivelul de întelegere al copiilor) · Principiul raspunsului efectiv (principiul participarii active) . algoritmizarea ar însemna gasirea de catre profesor a înlantuirii necesare a operatiilor fiecarei activitati de învatat. abstractizare (readrea prin anumiote formule numerice sau literale a unor serii întregi de obiecte. Modelarea poate fi realizata prin mai multe procedee bine definite: marire sau reducere la scara. procese. Pe plan didactic. Skinner imediat dupa 1950. Altfel spus. prezentate preponderent în forma verbala. 7. F. a unor reproduceri similare (machete. Principiile instruirii programate: · Principiul pasilor mici (materia se împarte în fragmente. asemanator). Algoritmizarea didactica presupune cu necesitate doua lucruri: forma sau succesiunea aproximativ fixa a operatiilor savârsite de elev si restabilirea lor de catre profesor. elevul îti însuseste pe calea algoritmizarii. 6. A fost "brevetata" de B.însusire în cadrul careia mesajul ce urmeaza transmis este cuprins într-un model. Algoritmizarea este definita ca metoda de predare. ce se preteaza unei astfel de ordonari. învatare constând din utilizarea si valorificarea algoritmilor. analogie (imaginarea unui obiect nou sau aparat a caror functionare sa fie conceputa prin comparatie cu structura sau utilizarea altui obiect sau aparat existent. Modelarea didactica este denumirea metodei de predare. cunostintele sau tehnicile de lucru prin simpla parcurgere a unei cai deja stabilite.

respectiv un sistem artificial constând dintr-un dispozitiv tehnic: de . copiii adopta alte feluri de jocuri didactice: de dezvoltare a vorbirii. Odata intrati în sfera educatiei sistematice. interpretare urmeaza sa realizeze un progres în cunoastere. fie scolare. Ele capata o mai mare densitate la vîrsta scolara si se prezinta mai ales sub forma jocurilor de rol. Cerghit): • • • • • • Alegerea cazului Lansarea cazului Procurarea informatiei Sistematizarea materialului Dezbatere asupra informatiei culese Stabilirea concluziilor 9. Etape ale studiului de caz (dupa I. întelegere. jocuri gramaticale. jocuri matematice. coloratura metodei este exprimata prin invocarea mijlocului utilizat. fie prescolare.· Principiul confirmarii imediate (fiecare raspuns formulat elevul trebuie sa-l confrunte cu cheia raspunsurilor exacte) · Principiul ritmului individual (programul de învatat) Tipuri de instruire programata: • • • Liniara Ramificata Combinata Mijloacele utilizate în instruirea programata pot fi: • • • Fisele programate Manualele programate Masinile de învatat (calculatoarele) 8. de orientare. Jocurile simulative sunt veritabile ocazii de antrenament pentru îndeplinirea unor roluri reale în viata. Metodele de simulare (jocurile si învatarea pe simulator) Metoda jocurilor este prezentata pe de o parte de jocurile didactice sau educative pe de alta parte de categoria jocurilor simulative. Studiul de caz metoda ce consta din confruntarea elevului cu o situatie reala de viata prin a carei observare. În ce priveste învatarea pe simulatoare.

a activitatilor matematice. orienteaza activitatea psihica. la formarea rapida si mai eficienta a mecanismelor psihice. chiar daca sarcinile procesului instructiv devin din ce în ce mai complexe. Aceasta înseamna ca în cadrul fiecarei metode si tehnici aplicate accentul trebuie pus pe însusirea si aprofundarea de cunostinte. contribuie la dezvoltarea intelectuala si în acelasi timp faciliteaza trecerea cu usurinta la activitatea de tip scolar. conditia de baza este aceea ca elementul de joc sa ramâna o dominanta a intregii activitati din gradinita. Reusita acestora depinde în mare parte si de folosirea unui bogat material didactic. Pregatirea multilaterala a copilului pentru munca din scoala. iar scopul final consta în viitoarea utilizare a rezultatelor obtinute. Tipul cercetarii . Fundamentare teoretica Pregatirea copilului prescolar pentru scoala este o chestiune de vie actualitate în conditiile intensificarii si accelerarii întregului process de învatamânt.2. în sfârsit. cultivând imaginatia. disciplineaza conduita si contribuie. a activitatilor de dezvoltarea limbajului. care înlesnesc si conditioneaza învatarea. fiind necesare la intrarea copilului prescolar în scoala. gândirea creatoare. se realizeaza prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea. CAPITOLUL IV CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ ROLUL UTILIZĂRII METODELOR sI TEHNICILOR DE REALIZARE A CONŢINUTURILOR ACTIVITĂŢII DIN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA VIAŢA sCOLARĂ 4.1. 4. manevrarea corecta a unui sistem de cai de comunicatii. a scrierii grafice. Pentru obtinerea reusitei acestora. sa utilizeze. etc. formând astfel la copii derinderi de munca intelectuala. munca. cât si în cadrul activitatilor liber creative. se urmareste atât însusirea de noi cunostinte cât mai ales consolidarea cunostintelor transmise în vederea pregatirii copilului prescolar pentru scoala. cea din urma la nivelul copiilor de grupa mare. a unei aeronave. M-am oprit asupra acestei teme deoarece prin anumite metode si tehnici aplicate atât în cadul activitatilor dirijate. Prin natura lor. Prin diversitatea de metode si tehnici care pot fi aplicate în cadrul activitatilor de cunoasterea mediului. satisfacerea curiozitatii de cunoastere învatând totodata sa analizeze. în cantitate suficienta pentru fiecare copil. sa citeasca. sa denumeasca anumite obiecte cu expresii literare. activitatile desfasurate în gradinita dezvolta copiilor spiritul de observatie si de investigatie. si în activitatea didactica de dimineata. dupa cum s-a mai afirmat. pregatitoare. sa interpreteze.pilda conducerea unei locomotive.

4. Reliefarea importantei achizitionarii unui vocabular adecvat vârstei. 9 Bistrita.6. 2. Moldovan Liana. Ipoteza cercetarii Presupun ca: Implementarea unui program de activitati în care se utilizeaza un set de metode si tehnici specifice învatamântului prescolar determina îmbunatatirea sesizabila a abilitatilor de comunicare contribuind la îmbogatirea limbajului. particularitatilor si nevoilor personale ale copiilor. Coordonatele majore ale metodicii cercetarii: Locul de desfasurare a cercetarii Cercetarea s-a desfasurat la Gradinita Nr. 4. Relevanta utilizarii metodelor si procedeelor adecvate în vederea adaptarii optime a prescolarilor la activitatea scolara. Judetul Bistrita.4.Cercetarea de fata se include în sfera studiilor calitative urmarind demersul stiintific si metodologic al tezelor de specialitate din domeniul pedagogiei scolare. Cadre didactice implicate în cercetare: ed. în vederea adaptarii optime la viata scolara. Obiectivele cercetarii 1. Evidentierea importantei educatiei timpurii în dezvoltarea comunicarii verbale la copiii de vârsta prescolara.3. . unde îmi desfasor activitate în calitate de institutor I.Nasaud. 4. În functie de obiectivele propuse urmareste sa puna în evidenta importanta achizitionarii unui vocabular conform vârstei.5. 4. particularitatilor si nevoilor individuale ale copiilor de vârsta prescolara. consilier scolar Dobrin Nadia. Identificarea gradului de influenta al mediului needucativ asupra dezvoltarii abilitatilor de comunicare si de achizitionare a elementelor de limbaj la copilul de vârsta prescolara. 3. Variabilele cercetarii Variabile independente · Natura materialelor si metodelor folosite în activitatile specifice interventiei · Mediul socio-educativ de provenienta Variabile dependenta · Vârsta de dezvoltare a limbajului · Nivelul de dezvoltare al inteligentei si a proceselor psihice 4.

Spre exemplu: jocul dramatizare "De-a punguta cu doi bani". Grupa B (grupa experimentala) este formata din 10 copii. jocuri pentru dezvoltarea imaginatiei "Hai sa facem o poveste". "Greierele si furnica". care respecta particularitatile de vârsta si individuale. "Povesteste cum ti-ai petrecut vacanta". Din cei 5 copii care sunt crescuti în familii organizate 2 au frati cu vârste mai mari decât ei si 1 are frate mai mic. copilul fiind încredintat mamei care nu s-a recasatorit. jocuri de stimulare a comunicarii orale: "Povesteste ce ai visat".9 Bistrita. Prima grupa. iar ceilalti au avut o frecventa redusa.Perioada de cercetare Semestrul II al anului scolar 2007-2008 Esantionul de subiecti În vederea urmaririi obiectivelor si a verificarii ipotezei specifice formulate. provin din familii organizate cu relatii armonioase. Din prezentarea de mai sus reiese faptul ca exista diferente între mediile socio-culturale din care provin copiii celor doua grupe care au repercusiuni asupra dezvoltarii comunicarii si limbajului acestora. "Ghici la ce cuvânt m-am gândit". 4. este formata din 10 copii cu vârste cuprinse între 5 si 7 ani din care 5 baieti si 5 fete de la Gradinita Dorolea. 3 copii provin din familii organizate dar cu relatii tensionate si 2 copii provin dintr-o familie dezorganizata. 4 baieti si 6 fete de la Gradinita Nr. dramatizari "Anotimpurile". din care 9 provin din familii organizate iar 1 copil este încredintat de parinti (care sunt plecati din tara) spre îngrijire bunicii. Analiza efectuata a permis evidentierea faptului ca influentele mediului educativ oferit de activitatile instructiv-educative din gradinita. Din numarul total de 10 copii 4 sunt în primul an de frecventare a gradinitei. "Descopera unde am gresit". am cuprins în cercetare un numar de 20 de copii cu vârste cuprinse între 5 si 7 ani care au frecventat în anul scolar 2007-2008 gradinita. Esantionul de continut Activitatile de educarea limbajului au fost adaptate unitatilor de învatare corespunzatoare temei saptamânii. 5 copii (din care un copil este adoptat din centru de plasament de circa 6 luni). Un numar de 4 copii din grupa A sunt în primul an de frecventare a gradinitei si ceilalti 6 nu frecventeaza zilnic gradinita. Metodologia cercetarii Metode utilizate . Din cei 10 copiii ai grupei A. jocuri de exersare a pronuntiei corecte: "Spune la fel ca mine". sunt favorabile dezvoltarii psihice a copilului. numita Grupa A (grupa de control). jocuri de realizare a abstractizarii si generalizarii: "Cum se numesc toate acestea la un loc".7. Cei din grupa B sunt în al doilea an de frecventare a gradinitei. Cei 20 de copii supusi investigarii noastre provin din grupa pregatitoare.

evolutia sarcinii. afectiv. etc. rezultatele acesteia oferindu-mi posibilitatea de a obtine informatii obiective asupra dezvoltarii psihice si a pregatirii copilului pentru scoala. studiul documentelor personale. Descrierea etapelor cercetarii ETAPA PREEXPERIMENTALĂ În cadrul acestei etape am stabilit cadrul cercetarii. experimentul. · Studiul documentelor personale a fost menit sa completeze datele obtinute prin primele doua metode si sa ofere o imagine mai completa asupra subiectilor investigati. · Testul. observatia. tehnica grupelor paralele (experimentala si de control). cât si în cadrul activitatilor comune desfasurate cu întreaga grupa de copii sub îndrumarea directa a educatoarei. despre relatiile care exista în familie si despre nivelul cultural al parintilor.spre exemplu utilizarea metodelor specifice grupei pregatitoare. am aplicat . despre conditiile materiale si socio-culturale ale familiei. Datele obtinute au fost consemnate si folosite mai ales în analiza de caz. despre calitatea influentelor asupra copilului. acelasi numar de subiecti si fiind aproximativ egale din punct de vedere al vârstei.În cadrul cercetarii am insistat pe folosirea urmatoarelor metode: anamneza. · Observatia a avut drept scop surprinderea unor elemente ale comunicarii atât în activitatile liber alese în care copilul se manifesta spontan si liber mai aproape de ceea ce este mai putin controlat si cenzurat. din punct de vedere fizic. am formulat ipoteza si am alcatuit esantionul de subiecti.8. · Anamneza a vizat culegerea de informatii despre parinti. Experimentul se desfasoara folosind mai multe tehnici: tehnica grupului. · Experimentul a constat în masurarea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori experimentali . pe care se experimenteaza. proba psihologica. Aceasta metoda am folosit-o atat în faza pre-experimentala cât si în faza experimentala. Instrumente de cercetare utilizate · Test de evaluare initiala · Testul "Omuletului" (proba proiectiva de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuala) · Testul pentru cunoasterea vârstei psihologice a limbajului dupa Alice Descoeudres · Test de evaluare finala 4. Pe baza studiului documentelor personale ale copiilor s-au obtinut date despre provenienta sociala ale acestora. am ales metodele si tehnicile de cercetare. având aproximativ acelasi nivel de cunostinte. starea lor de sanatate. În cercetare am folosit atât metode de culegere a datelor cât si metode de prelucrare a datelor pe care le voi prezenta succint în continuare. metoda testelor. starea de sanatate. psihic.

Tot în aceasta perioada am aplicat prescolarilor din cele doua grupe testul de evaluare initiala. am înregistrat datele si am stabilit strategia desfaturarii experimentului." 1p Item cu alegere multipla Scrie atâtea liniute câte cuvinte are propozitia si încercuieste cifra corecta: 1p CAPRA MERGE DUPĂ MÂNCARE. sireata si da iama la poiata. Evaluarea initiala · a constituit punctul de plecare în stabilirea strategiei didactice a educatoarei grupelor de copii. TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ (Evalueaza cunostintele de limbaj) TEMA: Traista cu povesti Item cu raspuns scurt. Completeaza ce lipseste pentru a avea propozitia înteles "Este vicleana. Aceasta etapa s-a derulat în perioada semestrului I al anului scolar 2007-2008.testarea situatiei experimentale si a tehnicilor de cercetare. Pornind de la datele cuprinse în aceste evaluari s-a putut face o analiza privind saltul înregistrat de copii pâna la data aplicarii probelor ce au stat la baza cercetarii noastre. 1 4 5 Item de asociere Uneste personajele apartinând aceleiasi povesti: 2p .

Item cu alegere duala .

.. o comunicare prin simboluri...... si apoi ar fi mâncat-o! Numai ca.. Calculul performantelor s-a facut dupa urmatoarele criterii: .prezenta bratelor. Precizez ca am actionat si la nivelul grupului de control aplicând aceleasi probe (testul "Omuletul" si testul de cunoastere a vârstei psihologice a limbajului)...doua..... când e în fata si unul în profil........si se prefacu ca-i natânga si neîndemânatica..... am aplicat o serie de probe psihologice..." 3p Item de completare Recunoaste povestea si completeaza verbal ce lipseste: "Era limpede ca afurisita de cotoroanta încerca s-o pacalesca pe . îti dadu numaidecât seama ce gânduri cocea... am calculat QI prin raport cu VM (QI = cât intelectual......"Fata babei a îngrijit catelusa bolnava si a plecat mai departe"... ar fi închis cuptorul si ar fi lasat-o pe biata micuta sa se.. .....prezenta picioarelor ......... .."Scufita Rosie manânca lupul..."Alba ca Zapada a ajuns la casa piticilor". Este deci. Caci de îndata ce ar fi fost acolo.... VM = vârsta mentala)... . neechivalente din punct de vedere socio-cultural si educational.. constituie un veritabil sistem de simboluri.Spune ce este fals si ce este adevarat în propozitiile urmatoare: .... în spatele careia se ascund si o serie din procesele specifice gândirii. . În urma aplicarii acestei probe. copil istet. am aplicat probe.. dar fara a implementa programul de activitati si jocuri didactice propus în lucrarea de fata.pentru a o închide acolo!.. Testul "Omuletul" · în vederea surprinderii nivelului de dezvoltare a inteligentei si a altor procese si calitati psihice.. (cerem copilului sa deseneze un omulet). între care testul "Omuletul".prezenta capului.. sa se vâre în ... . . am facut masuratori si determinari. Considerat ca test de inteligenta. prin care se realizeaza o comunicare. Acest lucru s-a facut cu scopul de a compara între ele rezulatele si scorurile obtinute de copiii cuprinsi în cele doua grupe. Aceasta etapa s-a desfaturat pe parcursul semestrului II al anului scolar 2007-2008..." 3p ETAPA EXPERIMENTALĂ În cadrul acestei etape am introdus metode si tehnici noi în activitatile sustinute la nivelul grupului experimental..

.proportia bratelor. . . fara ca sa fie vazut capul prin intermediul transparentei. . . .bratele articulate la umeri.bratele si picioarele tangente pe lânga corp. .prezenta nasului.prezenta calcâiului. . .evidentierea palmelor.prezenta parului. la coate.parul bine plasat. vesta.proportia picioarelor lungimea lor sa fie mai mare decât latimea si mai mica decât înaltimea corpului). . . . . . pantaloni).costumul perfect. fara defecte. . .proportia capului ( mai mic decât jumatate din trunchi si mai mare 1/10 din corp). .nasul si gura sunt reprezentate corect.prezenta narinelor.prezenta degetelor.bratele si picioarele atasate.prezenta hainelor (prima manifestare a vesmintelor sunt nasturii).prezenta trunchiului.lungimea mai mare decât latimea trunchiului.. . . desi incorect.prezenta ochilor. nasturi. cravata. .conturul gâtului .îndoirea umerilor.lipsa transparentei vesmintelor. . .prezenta gurii. . . . indicarea buzelor.o linie continua între trunchi si corp.patru articole vestimentare bine marcate (palarie.prezenta gâtului.proportia gambelor. .

trunchiul si picioarele de profil. 5.stabilirea asemanarilor/deosebirilor dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte.prezenta barbiei si a fruntii. . 4. o carte noua si una veche. o bucata de hârtie neteda si una zgrunturoasa. Subproba nr.capul. . .pupile. . 6. prin care am vizat urmatoarele aspecte ale dezvoltarii gândirii si limbajului copiilor: . desenul unei case mari si al unei case mici.. profilul perfect (fara transparenta sau pozitia gresita ) Testul de stabilire a vârstei psihologice a limbajului · adaptat dupa Alice Descouedres.coordonarea motrica a bratelor. o minge tare si o minge moale. 3. 1: Stabilirea asemanarilor (deosebirilor) dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte Material: 1. .imitarea unor actiuni . .denumirea unor materiale din care sunt confectionate unele obiecte.detalii oculare .coordonarea motrica a conturului. .denumirea unor culori.memorarea unor grupe de cifre.pozitia si proportia corecta a urechilor. . 2.completarea lacunelor dintr-un text. . . fotografia unui batrân si a unui tânar. desenul unui pom înalt si al unui pom scund. . . .stabilirea unor contrarii fara imagini ale obiectelor.prezenta urechilor. proba ce se poate aplica copiilor de la 2 la 7 ani si este alcatuita din sapte subprobe.

8.. te rog sa fii atent. Subproba nr. Desfasurare: Spunem copilului (pentru prima grupa de contrarii) "vezi. haine de ploaie). · se noteaza raspunsurile copilului..(ude). aceasta casa este mare.(flori) .. 3: Memorare de cifre si reproducerea lor Material: am folosit urmatoarele serii de cifre: 1. 2: Completarea de lacune într-un text Material: am folosit urmatorul text: "Este timp frumos.4 .(umbrele. desenul unei linii drepte si a uneia curbe.(senin. o foaie de hârtie întinsa si una mototolita. · Se calculeaza numarul de raspunsuri corecte. când eu ma opresc si nam sa stiu ce sa spun. Ele roaga pe cineva sa le adaposteasca în casa deoarece ploua puternic si nu aveau la ele. Fetele se grabesc sa se întoarca .(acasa) .(pasarele) . tu va trebui sa ghicesti si sa spui ce trebuie sa fie completat". iar hainele lor erau complet.(stralucitor) . în timp ce aceasta este.(nori) ..(tunete) . Ele aduna . Jana si Maria se sperie de zgomotul facut de. Fetele sunt foarte multumite auzind cântecele frumoase ale micilor .. se acopera de .Cerul este spintecat de. imaginea unui copil trist si a unuia fericit. Desfasurare: I se spune copilului: "Îti voi spune o povestire. 10. · se calculeaza numarul de raspunsuri corecte. Deodata cerul se întuneca.(mica) · se continua astfel cu toate celelalte grupe de contrarii. Subproba nr. Jana si Maria merg sa se plimbe pe câmp. 9.(fulgere) . 2 . albastru). doua bile de aceeasi marime si culoare una grea si una usoara care se pun în palmele copilului. soarele este foarte. cerul este .7. · Se va citi rar si cu accentul necesar. · Se noteaza raspunsurile copilului.

6 .. · Se prezinta fiecare serie în ritm de comanda de gimnastica. 6 .3 . pentru seria a II-a primeste coeficientul 3. Subproba nr. pentru seria a V-a primeste coeficientul 6.2.7 . pentru seria a III-a primeste coeficientul 4.3 . 5 . 8 . Din ce este facuta cheia? 2. iar tu le vei repeta imediat ce eu le-am spus". Performanta subiectului este egala cu ultima serie realizata corect.(ud sau umed) 3.. · Se opreste proba la seria pe care copilul nu reuseste sa o reproduca desi i s-a citit de trei ori.2 .. Pentru prima serie primeste coeficientul 2.4 .3 3. frumos . Din ce sunt facute casele? Se consemneaza numarul de raspunsuri corecte. Din ce sunt facute ferestrele? 6... Din ce este facuta masa? 3. pentru seria a IV-a primeste coeficientul 5. 5: Stabilirea unor contrarii fara obiecte sau imagini ale acestora Material si desfasurare: am folosit urmatoarele cupluri contrarii: 1.6 .2 4. 4: Denumirea unor materiale Material de desfasurare: am folosit urmatoarele întrebari: 1. uscat .(frig sau rece) 2. 4 .9 .8 Desfasurare: Se spune copilului: "Fii atent! Îti voi spune niste cifre.(urât) .5 .. cald . Din ce este facuta lingurita? 4. Din ce sunt facuti pantofii? 5. Subproba nr.9 5.4 .

vesel -. 7: Cunoasterea sensului unor verbe Desfasurare : a) Se mimeaza urmatoarele actiuni si se cere copilului sa le denumeasca: 1.(mic) 7. 4. dupa numarul exact de raspunsuri corecte. albastru Se cere copilului sa le denumeasca si se noteaza de la 0 la 10. mare . 9.(greu) 8. 5. Subproba nr. usor ..(murdar) 6. negru. cerându-le copilului sa le imite si sa le denumeasca: . 3. Subproba nr. 2. 6. a respira. a cânta. 3. maro. rosu. 6. nefericit) Se noteaza de la 0 la 8 în functie de numarul de raspunsuri exacte. 7. gri. a tusi. 10. 5. b) se mimeaza urmatoarele 6 actiuni.. a spala...(trist.. alb.. verde. roz. a frictiona..4. 8. galben..(ascultator sau cuminte) 5. 4.. violet. neascultator . indispus. 6: Denumirea a 10 culori Material si desfasurare: Se prezinta culorile: 1. curat . 2. a arunca.

6. a se ridica. SUNETE I1 : Spune mai departe (proba orala) "Ana are . a sari. a scrie. ETAPA POST-EXPERIMENTALĂ Este etapa în care am înregistrat rezultatele obtinute de cele doua esantioane de subiecti. a se apleca. 4.. 3.asociere sonora 1p Punctaj maxim 5 puncte TEST CUVINTE.1. 5. a se balansa. Aceasta etapa am realizat-o în ultima perioada a semestrului II al anului scolar 2007-2008... 2. grupa experimentala si grupa de control. Evaluarea finala TEST DE EVALUARE FINALĂ (evalueaza cunostintele dobandite în urma interventiei) Cuprinde: I1 item de completare (proba orala) . am prelucrat statistic datele si am interpretat rezultatele..propozitii simple si dezvoltate 1p I2 item subiectiv 1p I3 item obiectiv cu alegere multipla 1p I4 item obiectiv cu alegere duala 1p I5 item de asociere (tip pereche) . a împinge Se consemneaza rezultatele care se noteaza de la 0 la 12 în functie de numarul de raspunsuri corecte. am stabilit diferentele. SILABE." I2 : Reprezinta grafic propozitia în caseta I3 : Încercuieste cifra care corespunde numarului de cuvinte din propozitie "Copiii merg la gradinita" 3 .

conversatie si îmbogatire a vocabularului. pe langa probele administrate (Testul Omuletul si Testul de stabilire a vârstei psihologicea limbajului) în vederea ameliorarii dificultatilor de comunicare si achizitionarii de noi abilitati. (Anexe) Programul s-a implementat pe durata semestrului II al anului scolar 2007-2008. explicatia. S-au sustinut un numar de 10 activitati specifice în care s-au folosit urmatoarele metode: conversatia. cap IV). braistormingul.9. învatarea în cerc. utilizând în cadrul lor metode si procedee specifice grupei pregatitoare (vezi metode utilizate. exercitiul.5 4 I4 : Încercuieste cuvântul alcatuit din mai multe silabe si reprezinta silabele în casute COPILGRĂDINIŢĂ I5 Coloreaza imaginile în a caror denumire se afla sunetul " r " 4. jocuri didactice pe arii de stimulare a abilitatilor de comunicare. comunicarea rotativa. examinarea povestirii. 4.10. Prezentarea interventiei ameliorative Pe parcursul programului de interventie am folosit în cadrul activitatilor de educarea limbajului. cu o frecventa de o activitate pe saptamâna timp de 10 saptamâni. Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute Modalitatea de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute s-a realizat prin introducerea scorurilor în tabele si compararea acestora cu valorile standard ale testelor aplicate. cap IV). am desfasurat o serie de activitati si jocuri didactice (vezi esantionul de continut. . S-au analizat pe rând rezultatele (sub forma de punctaje) si s-au interpretat prin analiza comparativa a procentelor obtinute de copiii din cele doua grupuri: experimental si de control. demonstratia. Între evaluarea initiala si cea finala. turnirul întrebarilor. în cadrul programului de interventie. experimentul.

Particularităţile continuităţii în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani • • 2. Trăsături definitorii ale formării competenţelor de învăţare Grupe Punctaj 10p 6p 9p 5p 16p 8p 21p 9p 24p 12p Procent 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 80% 40% CAPITOLUL II. experimental G. Reflecţii epistemologice cu privire la continuitate în activitatea instituţiei preşcolare şi şcoala primară 1. de control Interpretarea rezultatelor: Cuprins CAPITOLUL I. Continuitatea: delimitări conceptuale 1. Modelul pedagogic de realizare a continuităţii în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani CAPITOLUL III. de control 2 G. Prezentarea si interpretarea rezultatelor Rezultate obtinute la testul initial: Item 1 G.2. de control 4 G. de control G.1.11. experimental G. experimental G.3. Repere teoretice privind fenomenul continuităţii în educaţia preşcolară şi învăţămîntul primar • • • 1.1.4. Dimensiuni tehnologice pentru formarea competenţelor de învăţare prin prisma relaţiilor de continuitate • 3. Monitorizarea activităţii educaţionale din perspectiva respectării continuităţii .2.1. experimental G. experimental G. Aspecte specifice ale competenţelor de învăţare la vîrsta de 6-8 ani 2. de control 3 G.

Procesul implementării Modelului pedagogic de realizare a continuităţii în formarea competenţelor de învăţare 3.2.3. Interpretarea fazei finale a experimentului pedagogic .în formarea competenţelor de învăţare • • 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->