P. 1
vita de vie

vita de vie

|Views: 252|Likes:
Published by zante2010

More info:

Published by: zante2010 on Oct 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

CULTURA

Vitei de vie
Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

Cuprins:
1-scurta introducere in cultura vitei de vie 2- Ianuarie, februarie 5-martie 11-aprilie 13-mai 14-iunie 16-iulie 17-august 18-septembrie 19-octombrie 20-noiembrie, decembrie 22-zone de favorabilitate de crestere a vitei de vie, date privind evolutia productiei de vita de vie

Bibliografie
1-internet, google (imagini)

2calendarul viticultaorului, Vladimir corobca, Chisinau 2001 3-www.agroinfo.ro
Scurta introducere in cultura vieti de vie Cultura vitei de vie si prepararea vinului reprezinta practici umane

2. grindinã. locul 6 la productia de struguri si locul 6 la productia de vin. practic. Victoria. masinilor agricole.Muscat Ottonel. punandu-se accent pe recoltarea strugurilor. Feteasca neagra. In anul 2002. Este infaptuit in mod cronologic. Babeasca neagra . Cadarca. Feteasca alba. Pinot gris. Aligoté. În ultimii ani verile sunt secetoase de aceea. adoptat la Paris la 3 aprilie 2001. aprobat prin Legea nr. Tamaioasa romaneasca. fisurarea adîncã a solului. in special dupa anul 5 de la plantare. Ianuarie 1. Dintre soiurile nobile pentru vinuri albe mentionam: Feteasca regala. Pinot noir. Intre tarile cu viticultura si vinificatie din Europa. . Greaca precum si alte soiuri. Romania a ratificat Acordul privind creearea Organizatiei Internationale a Viei si Vinului. · pregãtirea inventarului.2002. lucrãri nu se executã. · prepararea cosurilor din mlajã pentru recoltarea strugurilor pentru vin.Cabernet Sauvignon.Viticultorii permanent trebuie sã-si perfectioneze nivelul cunostintelor în domeniul cultivãrii vitei de vie. modul de lucru pentru a se ajunge la un rezultat cat mai bun de productie al strugurilor cat si ingrijirea plantei in sine pentru productiile viitoare. 3. Din sortimentul soiurilor nobile pentru struguri de vin . luna de luna. In acest referat este prezentat amanuntit modul de ingrijire si de cultivare cat si modul de intretinere a Vitei de Vie. Muscat Hamburg. Timpul trebuie folosit util la: · prepararea lãzilor pentru soiurile de struguri pentru masã. deoarece fiecare an se deosebeste prin unele particularitãti climatice (inclusiv îngheturi tîrzii de primãvarã. pe toata perioada anului.05.297/15.). Chardonnay. Romania a devenit stat memmbru al Oficiului International al Viei si Vinului din anul 1927. Afuz Ali. În aceastã lunã temperaturile sunt relativ scãzute de aceea în vii. Italia. tractoarelor si autocamioanelor pentru anul agricol care se apropie. se propun soiuri si elemente tehnologice noi. 74% reprezinta soiurile pentru vinuri albe si 26% soiurile pentru vinuri rosii. in care conditiile de clima si sol pentru cultura vitei de vie sunt cele 353f58d mai favorabile. utilajului. amenajarea de constructii antierozionale. Grasa de Cotnari. Traminer roz iar pentru vinuri rosii: Merlot. Burgund mare. Busuioaca de Bohotin si alte soiuri. în scopul acumulãrii umiditãtii în sol se petrec si lucrãri de mentinere a zãpezii în plantatia viticolã prin tasarea ei. Riesling italian. Sauvignon. Romania ca tara vitivinicola ocupa locul 5 la suprafata viticola. ce duce la topirea mai lentã a ei si infiltrarea apei în sol. în afarã de aratul de toamnã. secetã.realizate din cele mai vechi timpuri. temperaturi prea scãzute în timpul iernii etc. preparate chimice pentru protectie si îngrãsãminte noi etc. Tamina. Sortimentul soiurilor nobile pentru struguri de masa cuprinde soiul Chasselas d'oré.

în care se fixeazã (tabelul 1) la toate coardele si pe toatã lungimea ochii sãnãtosi (mugurele principal si cei secundari sunt vii). Cea mai bunã încãrcãturã a butucului se considerã aceea care asigurã obtinerea unei recolte înalte si de calitate superioarã a strugurilor.din vie se ia o probã medie de 25-30 coarde de pe sectorul dat. Iar dacã procentul ochilor vãtãmati este mai mare. * se determinã cum au iernat butucii. dar nu au depãdit 80% atunci încãrcãtura butucului se majoreazã cu 40-50%. atunci încãrcãtura butucului se lasã la nivelul anului precedent. iar cei secundari sunt vii) si pieriti (toti mugurii sunt pieriti). dar dacã temperatura aerului a fost cuprinsã între . Notã: 2 ochi de iarnã vãtãmati echivaleazã cu 1 ochi de iarnã sãnãtos si cu 1 ochi de iarnã pierit. Afectarea ochilor de iarnã depinde de mai multi factori.Februarie 1. Continuã lucrãrile începute în luna ianuarie. fãrã a diminua puterea de crestere si fructificare a butucilor în anul . Atentie! Dacã procentul ochilor vãtãmati este pînã la 30% la soiurile pentru vinuri pînã la 40% la soiurile de struguri pentru masã. de obicei. 2. necesitatea în angajati sezonieri etc. numãrul de butuci.17 . timpul se mai încãlzeste. cu lungimea de 16-18 ochi. În decada a 2-3-a a lunii februarie. Dacã temperatura aerului în timpul iernii a coborît mai jos de 24 . vãtãmati (mugurele central este pierit. dispare riscul înregistrãrii temperaturilor mai mici de 8-10C si de aceea se încep lucrãrile de pregãtire cãtre tãiatul (curãtitul) vitei de vie: * se întocmeste un plan . sectionîndu-se longitudinal cu o lamã. Pentru a determina gradul afectãrii ochilor de iarnã .grafic al efectuãrii tãiatului (care trebuie sã includa succesivitatea tãierii pe soiuri. Dacã procentul ochilor vãtãmati depãseste 80% se utilizeazã tãieri speciale în functie de gradul afectãrii butucilor.) încît aceastã lucrare sã fie finalizatã în termenii care ar permite sã efectuam restul lucrãrilor. Rezultatele observatiilor se înscriu într-un tabel. printre care soiul.25C atunci pot fi afectate coardele si lemnul multianual. Înainte de tãierea vitei de vie este foarte important de a determina încãrcãtura butucului. asigurarea solului cu elemente nutritive etc. se aduc într-o încãpere unde se analizeazã fiecare ochi de iarnã. Coardele se taie de la bazã.pot fi afectati numai ochii de iarnã (la vita de vie mugurii se numesc ochi de iarnã si constau dintr-un mugure central si 2-4 muguri secundari). încãrcãtura butucilor în anul precedent. inclusiv legatul în uscat. pînã la dezmuguritul vitei de vie.25C . În baza acestor date se determinã procentul celor trei categorii de ochi de iarnã dupã viabilitatea lor.

c. dacã majoritatea lãstarilor sunt slab dezvoltati . Muscat alb.0 m. iar la soirile cu strugurii mari (Caraburnu.) . Sauvignon. Ialovenschii ustoicivîi etc. mici. Incãrcãtura butucului se determinã mai ral în functie de gradul de emitere a lãstarilor si inflorescentelor si se regleazã prin 2-3 pliviri a lãstarilor verzi (la început se înlãturã toti lãstarii care sunt amplasati nu în corespundere cu forma butucului. Cardinal. . cresterea lãstarilor si inflorescentelor. Frumoasa albã. Regina viilor.3 lãstari. mari. de obicei. Alb de Suruceni. 13-18 cm . Aligoté etc.2. Muscat Ottonel. Traminer roz. plînsul . Startovîi. Determinarea încãrcãturii butucului pe fiecare punte de rod Þine-þi minte! În timpul tãiatului. Se propune o metodã practicã si simplã.) pe o coardã de rod de anul trecut sau dezvoltat în medie 2 lãstari normal dezvoltati. se formeazã verigã de rod clasicã sau fortificatã. Malbec. Silvaner. medii. Leana. care se înregistreazã si în functie de rezultatele fecundãrii florilor si se regleazã prin înlãturarea unor pãrti ale strugurilor sau a strugurilor întregi. Sunt mai multe metode de determinare a încãrcãturii butucilor. Muscat de Hamburg. utilizîndu-se urmãtoarele procedee: a. Dacã pe butuc majoritatea lãstarilor sunt normal dezvoltati (lungimea 0. În general mãrimea strugurilor se determinã dupã lungimea medie a cca 50 struguri: pînã la 13 cm .6-12 mm).5 lãstari. Rannii Magaracia.2) în functie de numãrul de lãstari normal dezvoltaþi pe aceasta. Incãrcãtura butucului se determinã definitiv în functie de conditiile pedoclimatice ale anului. În baza metodei propuse stã determinarea încãrcãturii în coarde de rod pe fiecare punte de rod (tab. cresterea boabelor.75-2. iar dacã majoritatea lãstarilor sunt puternic dezvoltati .încãrcãtura butucului a fost mare. Printre altele. Moldova. atunci înseamnã cã încãrcãtura butucului în anul trecut a fost normalã. Ponot. Cabernet Sauvignon. mai apoi toti acei care sunt slab dezvoltati sau cu inflorescentele slab dezvoltate. Codreanca. la soiurile cu strugurii mijlocii (Muscat iantarnîi. încãrcãtura se determinã orientativ si se regleazã prin tãierea în uscat. b. Riesling. Saperavi.) . Chasselas doré.viitor.încãrcãtura butucului a fost micã. Merlot. iar diametrul mediu la bazã . încãrcãtura butucului se determinã pe parcursul primei jumãtãti a anului . mai mult de 18 cm . precum si o parte din cei sterili). Feteascã albã. Rkaþiteli etc. Metoda constã în faptul cã încãrcãtura butucului se considerã normalã dacã la soiurile cu strugurii mici (Chardonnay. Coarnã neagrã.

3.3. Sauvignon. La determinarea lungimii corzilor de rod. Traminer roz. Noah. acestia trebuie cercetati sub microscopul special MBI-9. apoi cele tinere. Cabernet Sauvignon. Aligoté. Muscat Perlã de Csaba. grosimea coardelor.4-7 ochi.veriga de rod. soiurile europene de struguri pentru vin si în sfîrsit soiurile de struguri pentru masã. Rkaþiteli. Muscat de Hamburg. Mai întîi se taie plantatiile pe rod.6-10 ochi. Spre finele lunii februarie se începe tãiatul vitei de vie. pentru 1mm grosime la baza lãstarului maturat se lasã un ochi de iarnã. soiurile de selectie nouã. Lidia. în afarã de gradul de vãtãmare a ochilor de iarnã. Reparaþia spalierului . 2. gradul de maturare a coardelor si caracterul depunerii inflorescentelor embrionare pe lungimea corzilor. se adaugã sîrma . . Martie 1. Riesling. la determinarea lungimii corzilor de rod . iar coarda de rod de anul trecut cu toti lãstarii anuali dezvoltati pe ea se înlãturã. Locul prin care s-a efectuat sectiunea de scurtare a lãstarului anual maturat destinat pentru coarda de rod nu poate fi mai subtire de 7 mm si trebuie sã fie viu. Succesivitatea tãierii pe soiuri este urmãtoarea: hibrizii producãtori directi. Butucii care au fost îngropati toamna se dezgroapã.5-9 ochi. Malbec. Aligoté. Chardonnay. Traminer. Silvaner. Atentie! Vita de vie se taie cînd temperatura aerului nu este mai mica de -5C. Tãiatul soiurilor europene începe cu Riesling de Rhin. Rkatiteli etc. Feteascã albã. Irsai Oliver. Rarã neagrã etc. Coarnã neagrã. Muscat Ottonel. Chasselas doré. Bastardo Magaraceski etc. adicã anual pe cepul de înlocuire de anul trecut se formeazã o nouã verigã de rod. Moldova etc. Isabella. Feteascã albã. se determinã starea iernãrii si se taie dupã principiul descris mai sus. 2. mai influenteazã particularitãtile biologice ale soiului. Vita de vie se taie dupã principiul . 3. Muscat alb. Sauvignon. Merlot. Pinot. Regina viilor. Pentru a determina lungimea corzilor de rod în functie de depunerea inflorescentelor embrionare în ochii de iarnã.se schimbã toti stîlpii deteriorati. Continuã tãiatul vitei de vie. Muscat iantarnîi. Ranii Magaracia. Tine-ti minte! De obicei. Cabernet Sauvignon. În general toate soiurile omologate în funcþie de lungimea corzilor de rod pot fi divizate în 3 grupe: 1.. .

5. se tin sub apã timp de 1-2 zile. 1/3 a pãrtii superioare a vitei.care s-a rupt în anul precedent. se mocirlesc . vitele trebuie procurate de la pepinierele viticole ce posedã licentã. · Butucii vecini cu golul trebuie sã fie condusi astfel încît ei sã ocupe numai spatiul destinat lor si chiar un pic oprimati spre butucul lipsã. punctul de altoire trebuie sã aibã o concrestere circularã si durã. iar grosimea între nodul 2 si 3 (pe diametrul mare) de cel putin 5mm.este agroprocedeul de înlãturare a lãstarilor subterani si a rãdãcinilor superficiale. Scopul copcitului: preîntîmpinarea trecerii butucilor de soiuri europene pe rãdãcini proprii (pot fi atacati de filoxerã) sau pe rãdãcinile superficiale (pot fi afectati de secetã sau temperaturile scãzute din timpul iernii). cît si în rînduri foarte calitativ. în . Tine-ti minte! Copcitul (cotorîtul) se face în mod obligatoriu anual la toate soiurile. Pentru o reusitã bunã este foarte important ca sã se facã urmãtoarele lucrãri: · Solul sã se lucreze între rînduri. dacã au fost plantate cu vite altoite sau pe rãdãcini proprii. · Vitele altoite sau pe rãdãcini proprii (materialul sãditor) trebuie sã fie de soiul care se completeazã si de o calitate impecabilã: cel putin 3 rãdãcini cu grosimea de cel putin 2mm (amplasate uniform pe cãlcîiul vitei) si lungimea de cel putin 12 cm. · Înainte de plantare vitele se pregãtesc timp de 2-3 zile în felul urmãtor: se fasoneazã. toti stîlpii înclinati se restabilesc în poziþia strict verticalã. se parafineazã . apoi se întind toate firele de sîrmã. Copcitul . dar e posibil de completat golurile cu vite (de o calitate foarte bunã) si la anii 5-10 dupã plantare. Completarea golurilor din vii. apoi cu secatorul sau cutitul se înlãturã lãstarii subterani si rãdãcinile superficiale. Cel mai bine ca golurile din vie sã fie completate în primii ani de viatã. rãdãcinile se scurteazã la10-12cm. Dupã aceasta groapa se acoperã din nou cu sol. 4. se umecseazã . iar lãstarul altoiului se lasã numai unul si se scurteazã la 2-3 ochi. la temperatura de 10-15ºC cu un amestec din 94% parafinã tehnicã +3% sacîz +3% smoalã. Copcitul se face în felul urmãtor: cu hîrletul sau cu sapa se face o groapã în jurul tulpinii subterane a butucului la adîncimea de 15-18cm. indiferent. partea maturatã a lãstarului altoiului sã fie cu lungimea de cel putin 15cm.

bãligar fermentat + sol de pãdure . se umple o jumãtate de groapã cu sol negru. fãrã a fi clintit din loc. dupã ce groapa este gata se amplaseazã vita (cu punctul de altoire la nivelul solului) lîngã peretele cu pichet (a). · În cazul în care. pe parcursul a 2-3 ani se formeazã puntile de rod si verigile de rod. · Plantarea . Baco 1 etc.în plantatiile cu soiuri rezistente la filoxerã (hibrizii producãtori directi Seibel.aeriene .1:1). lãtimea gropii nu se reglementeazã ( cu cît mai latã cu atît mai bine). în gropi fãcute cu hîrletul în ziua plantãrii. . groapa se face la distanta de 5 cm de pichet. în plantatiile cu soiuri europene. Moldova. unii hibrizi de selectie nouã . se umple groapa cu sol. pe care.). pe sectorul dat lipsesc putini butuci atunci aceste goluri pot fi completate prin marcote: . iar adîncimea gropii trebuie sã fie de 45-50 cm (lungimea portaltoiului vitei este de 33-35 cm). . se taseazã cu picioarele (b). Negru de Ialoveni etc. Pînã la locul lipsã se conduce unlãstar verde.prin sol (prin arcuire sau cu cãlcîi) . bãligar fermentat 5-7 kg si cîte 10-20g de îngrãsãminte minerale de NPK. pentru a asigura amplasarea strictã a vitei în directia rîndului. majoritatea operatiilor de formare se fac în timpul vegetatiei în scopul reducerii efectuãrii rãnilor. totul se amestecã. este important ca acestea sã fie formate din lãstari normal dezvoltati (diametrul 812 mm). se mai taseazã o datã usor si se face un musuroi (c) de asupra vitei plantate (5-7 cm deasupra lãstarului altoiului). astfel încît adîncimea gropii sã rãmînã de 32-34 cm (des. Marcote aeriene. se toarnã 15-30 l apã si dupã ce aceasta se infiltreazã în sol.ziua plantãrii vitele se pun cu 1/3 a pãrtii inferioare în mocirlã (consistenta smîntînii. la fundul gropii se face un cotlon (orientat spre vitã) pentru a amplasa normal rãdãcinile si unde se pune sol negru (de deasupra). amplasate bine în spatiu. 4).

40 cm) dupã ce au fost orbiti toti ochii. iar în locul lipsã lãtimea . care vor fi amplasaþi la nivelul solului în locul lipsã si vor fi acoperiti cu un musuroi de sol mãruntit.un hîrlet. care va fi utilizat primãvara urmãtoare pentru marcotaj.Se fac aceleasi lucrãri ca în cazul precedent.Marcotã prin arcuire.38-40 cm. lãþimea . iar la locul golului se face o groapã (adîncimea . numai cã lãstarul destinat marcotajului se conduce pînã la locul lipsã pe la suprafata solului. Acest lãstar trebuie sã fie de o dezvoltare normalã fãrã copili si îndreptat spre locul lipsã. Vitele plantate în scopul completãrii golurilor precum si . 40 cm). Primãvara acest lãstar se amplaseazã într-un sant (cu adîncimea de 38-40 cm. apoi partea superioarã cu 2-3 ochi se scoate la suprafaþa solului si se acoperã cu un musuroi. iar lãstarul utilizat ca marcotã se detaseazã de planta-mamã. Pe parcursul vegetatiei se educã special un lãstar verde. prin care se trece acest lãstar. Pe parcursul a 2-3 ani se formeazã toate organele aeriene ale butucului. lãtimea . Marcotã cu cãlcîi. cu exceptia ultimilor 2-3.

lucrarea solului.marcotele. . trebuie formate în conformitate cu forma butucului care este utilizatã pe sectorul dat. operatiile în verde etc. cotorîtul. cu organele verzi ale acestora se lucreazã foarte intensiv. trebuie îngrijite în mod special primii 1. Pe parcursul primilor 4 ani. Pentru a grãbi formarea butucilor.). iar butucii cu tulpinã pe parcursul a 4 ani. vitele plantate în locul golurilor precum si marcotele. În acest caz. butucii fãrã tulpinã pot fi formati pe parcursul a 3 ani. tratarea contra bolilor si dãunãtorilor.4 ani (irigatul.

dacã apar lãstari de prisos se înlãturã încã de 2-3 ori pe parcursul vegetatiei. cînd lãstarii verzi ating lungimea de 10-15cm se plivesc ce-i de prisos. -anul 2: primãvara se repetã tãiatul scurt la 2-3 ochi.Pe parcursul acestor ani se lucreazã exemplar solul. butucii se trateazã contra bolilor si dãunãtorilor si sunt supusi lucrãrilor indicate mai jos: -1 an de la plantare: lucrãri de formare a butucului nu se aplicã. cînd lãstarii ating lungimea viitoarelor brate sau tulpini . se instaleazã spalierul. lãsîndu-se numai viitoarele brate sau tulpini si 1 lãstar de rezervã. lãstarii lãsati se leagã de tutor sau prima sîrmã.

prin lemn multianual . ciupitul. Constructiile antierozionale se practicã în plantatiile amplasate pe pantã. Pe drumurile centrale si magistrale. · Butucul suportã mai usor operatiile în verde utilizate în scopul formãrii butucilor decît tãiatul de primãvarã. .se lasã un ciot de 5-6 mm. 6. -anul 4: la toate formele se taie dupã principiul "veriga de rod" se aplicã operatiuni în verde în scopul mentinerii formei butucilor. cea ce favorizeazã dezvoltarea abundentã a cópililor. cópilii etc. pe lîngã fîsiile de protectie. · De pe elementele verigii de rod se înlãturã uscãturile. · Tãieturile de scurtare se fac : prin coardele anuale maturate 1. aceasta favorizeazã dezvoltarea cópililor. care se copilesc lãsîndu-se numai cîte doi mai bine dezvoltaþi. cînd cópilii ating lungimea de 3-5cm se înlãturã toti în afarã de cei 2-3 de pe partea superioarã a fiecãrui brat sau tulpini. · Utilizarea operatiilor în verde (plivitul lãstarilo verzi. dacã pe brate (mai jos de verigile de rod) si pe tulpini se dezvoltã lãstari de prisos se plivesc lãsîndu-se cîte 3 pe fiecare brat viitoarele punti de rod: cînd lãstarii viitoarele punti de rod au 6-7 noduri se ciupesc de asupra nodului 4. rãmãsitele de struguri. cîrceii. barajele pot fi fãcute prin plantarea arbustilor si pomilor fructiferi. stîlpi de spalier deteriorati. ciuntitul.5-2. copilitul. la formele cu tulpinã în scopul majorãrii erectitãtii (trãiniciei verticale) acestora se propune de a forma 2 tulpini care se împletesc reciproc.se ciuntesc. · În scopul pãstrãrii posibilitãtii de a restabili butucii cu tulpinã..0 cm deasupra nodului. Atenþie! Tulpinile si bratele se fac din lãstari de o singurã vîrstã. afectati de îngheturile de iarnã. nuiele etc. astfel încît sã nu împiedice la deplasarea tehnicii prin plantaþiile viticole. legatul lãstarilor verzi) permite urgentarea (cu 1-2 ani) formãrii butucilor. care toamna dupã cãderea frunzelor se acoperã cu sol. A se tine minte unele reguli care trebuie respectate în timpul tãiatului si formãrii butucilor: · În calitate de cep de înlocuire si coardã de rod se aleg numai lãstarii normal dezvoltati. În rîndurile de vie se fac constructii simple (baraje) .se utilizeazã piloni din lemn. în fiecare an la baza tulpinii se conduce cîte 1-2 lãstari (amplasati pe cepul de rezervã). la formele cu tulpinã se taie lãstarii destinati pentru brate la lungimea acestora. -anul 3: la formele fãrã tulpinã se formeazã verigile de rod pe partea superioarã a fiecãrui brat.

Termenul optimal al legatului este cînd via "plînge". Erbicidele utilizate contra pirului. practic. Se administreazã înainte de dezmuguritul viei sau dupã recoltare cu discuirea imediatã a solului. Ele pot fi administrate cît mecanizat (T-70V+ UGPV + BDV-2. pirului gros (sad sau iarba . e mai bine ca acestea sã fie legate în formã de arc. Coardele strînse pot fi utilizate în diferite scopuri (la încãlzirea caselor. pe parcursul unui an. bratele si. trebuie de terminat pînã la dezmuguritul vitei de vie. deoarece în acest caz emiterea de lãstari si corespunzãtor de struguri este cu mult mai mare. industria de mobilã. deoarece legatul în timpul dezmuguritului duce la pierderea a 20-50% din potentialii lãstari si corespunzãtor a strugurilor. 3. Scoaterea coardelor detasate în timpul tãiatului dintre rînduri se face imediat dupã legat si pînã la dezmugurit (mai ales în cazul îndeplinirii mecanizate a acestui agroprocedeu (cu agregatul T-25 + LNV. iar fîsia de sol ocupatã de rîndul de vie este sãpatã manual la adîncimea de 12-15 cm cu mãruntirea solului în scopul de a preîntîmpina evaporarea excesivã a apei din sol. Coardele de rod se leagã cîte 1-2 la un loc. Legatul în uscat .1. astfel.Aprilie 1. dupã ce în vie au fost terminate toate lucrãrile de primavera se face cultivarea cu graparea (boronirea) solului între rînduri. 2. La finele lunii. producerea stîlpilor de spalier din ecoplast etc. în ultimul rînd. atunci corzile sunt mai mlãdioase si nu se rup la arcuire. coardele de rod.4) atît si cu stropitoarea de spate (manual). se poate distruge aceastã buruianã. Dacã lungimea corzilor de rod permite.) Lucrarea se face cînd solul este maturat fizic. atunci se recomandã tratãri chimice (în ultimii ani se produc preparate chimice foarte eficiente). Dacã aceasta ocupã suprafete mai mari. În cazul în care sunt sectoare îmburuenite cu pir se recomandã de a le acoperi cu peliculã de polietilenã neagrã. În timpul legatului mai întîi se leagã tulpinile.5B).

Tratarea se face manual (cu stropitoarea portativã de spate) sau mecanizat (T-25 + OM-630). Tratarea se face pe timp linistit si rãcoros. Plivitul lãstarilor verzi: · Cînd au lungimea de 3-5 cm . 2. · Cînd lãstarii au lungimea de 20-25 cm se utilizeazã la butucii care se aflã în perioada de formare. cidocor . mana vitei de vie si oidiumul).2 kg /ha. uragan . pir gros etc. · Împotriva la pir. milkagro .) iar a doua oarã . Cu cît picãturile solutiei sunt mai mici cu atît . de obicei dimineata sau seara.cîinelui) sunt administrate în perioada de vegetatie. cu preparate de contact (zeamã bordolezã. Reactia zemii bordoleze trebuie sã fie neutrã. 4 l/ha. glifosat 360 .2-4 l/ha. Mai 1.. Se recomandã urmãtoarele erbicide: · Împotriva buruienilor anuale si multianuale. baileton etc.6-0. basta 3-5 l/ha. Este obligatoriu ca solutia cu care se trateazã sã cadã pe partea inferioarã a frunzelor si pe inflorescente. Soiurile de vitã de vie europene trebuie tratate contra bolilor în mod obligatoriu de cel putin 3 ori pe parcursul vegetatiei. sulf etc. se înlãturã toti acei care împiedicã mentinerea formei butucului. 2. Vasele sã nu fie din metal. Prima si a treia datã .0. Înainte de înflorit (ramificarea completã a inflorescentelor) butucii se trateazã pentru prima datã contra bolilor (în deosebi.raundop .se lasã numai lãstarii care sunt necesari pentru formarea organelor corespunzãtoare ale butucilor.8 l/ha. monocotilidonate si bicotiledonate . cu preparate sistemice (mical. Atentie! Pe sectorul care se administreazã erbicide nu trebuie sã fie butuci mai tineri de 4 ani. fosulen . indiferent de conditiile climatice ale anului.8 .3-4 l/ha etc. adicã la butucii care au fost plantati în locurile lipsã sau la butucii afectati de temperaturi joase în timpul iernii si care se restabilesc . acest plivit se mai repetã de 1-2 ori. 7.2-4 l /ha. Pentru aceasta de obicei se utilizeazã zeama bordolezã de 1% si solutia de sulf de 1% (sulf muiabil de 80%).) Atentie! La prepararea zemii bordoleze solutia de piatrã vînãtã se toarnã printr-o suvitã subþire în solutia de var si se amestecã permanent. care sunt amplasai pe tulpinã si brate între puntile de rod.

polenul pãstrat pe inflorescentele butucului.) In timpul înfloritului se recomandã de fãcut polenizarea artificialã. 0.1% .superfosfat simplu. se scuturã (agitat) butucii soiurilor cu flori bisexuate. În scopul sporirii radei si ameliorãrii calitãtii strugurilor se propune. destinat polenizãrii. Ei sunt slab dezvoltati. înainte de utilizare trebuie atent de citit instructia de utilizare si e necesar de a o respecta strict. dacã nu este vînt puternic în timpul înfloritului. polenul pînã la înflorirea soiului Coarnã neagrã se pãstreazã (2-7 zile) în pachete de hîrtie într-un loc uscat si umbrit. pentru aceasta se colecteazã inflorescentele. Sunt mai multe variante: · dacã pe sectorul dat sunt mai multe soiuri (la distanta nu mai mare de 5-6 rînduri). 0. timp de 1-2 zile. înlãturîndu-se toti acei care sunt amplasati nu în conformitate cu forma butucului si care pot majora încãrcãtura butucilor în lãstari. 3. La soiurile pentru struguri de masã (si în deosebi la soiurile cu floarea functional femeninã Coarnã neagrã.5% . Legatul lãstarilor verzi . Polenizarea artificialã la soiurile de masã (în deosebi la Coarnã neagrã.acid boric sau sulfat de zinc. ca concomitent (cu prima si a doua tratare) cu tratarea contra bolilor sã se administreze îngrãsãminte (extraradicular). strugurii au un aspect mai frumos. atunci manual. 3-5% .3-0. Lãstarii care trebuie înlãturati în timpul plivitului al 2-lea se observã usor. În cazul prezentei acestora se trateazã corespunzãtor cu insecticide si acaricide. 2.în cazul în care se utilizeazã spalier cu sîrme.salpetru de amoniu.03-0.0% . în boabe se acumuleazã mai mult zahãr. în timpul înfloritului în masã (s-au deschis cca 75% din flori) se face polenizarea artificialã. transferînd. Pentru aceasta se recomandã utilizarea solutiilor: 0.clorurã de potasiu. se usucã la umbrã. . · dacã pe sector este numai soiul Coarnã neagrã. inflorescentele uscate se cern printr-o sitã cu ochiul mic. Ceaus etc. Iunie 1.7-1. Se face al 2-lea plivit al lãstarilor verzi de prisos. Acestia se leagã cînd întrec cu 20-30 cm înãltimea etajului corespunzãtor de sîrme . atunci polenizarea artificialã este executatã de vînt. într-un loc uscat. Ceaus) majoreazã roada la butuc. Printre dãunãtori pagube mai mari la vita de vie aduc molia strugurilor si acarianul galicol. cu un pãmãtuf din blãnitã. În ultimul timp industria chimicã produce multe preparate. atunci trebuie de colectat polen de la soiurile de portaltoi sau soiurile de hibrizi producãtori directi (care înfloresc mai înainte).efectul protector este mai mare.

pentru ultima datã. x 24str.195 kg.)./but x 0.5 mm) se corecteazã.b.) si stiind greutatea medie a unui strugure (m) în kg (se va lua din orice sursã de informatie. cu atît mai bine. deoarece aceasta depinde de foarte multi factori: asigurarea cu elemente nutritive. Ca bazã a calitãtii înalte a strugurilor serveste continutul zahãrului în boabe de cel putin a 170 g/l. va permite anual de cãpãtat roade înalte de struguri si calitativi. se cîrnesc (ciuntesc) manual sau cu ajutorul unui agregat special (T-70V+CVL-1). care va fi roada pe sectorul dat. depunerea inflorescentelor. Determinarea definitivã a încãrcãturii butucilor prin înlãturarea strugurilor sau a pãrtii superioare (a unor ramificatii) a lor este un lucru responsabil si poate fi fãcut efectuînd observatii pe sectorul dat pe parcursul a 2-3 ani.48kg 6. Însã. Se face al 2-lea legat al lãstarilor verzi în partea a 2-a a lunii. R=86but. În scopul cãpãtãrii anuale a unor roade înalte si calitative de struguri. Pentru aceasta la 20-30 de butuci se numãrã cantitatea totalã de struguri si se determinã numãrul mediu de struguri la un butuc (N.4 m). iar cantitatea strugurilor cu acest continut de zahãr. nivelul agrotehnicii etc. odatã determinatã încãrcãturã butucilor în struguri si repetînd în fiecare an aceleasi agroprocedee. starea iernãrii. în toate cazurile . Acest agroprocedeu asigurã maturarea mai bunã a strugurilor si coardelor. În scopul pregãtirii bune cãtre recoltare. amelioreazã aspectul strugurilor etc. 4. care ies deasupra stîlpilor de spalier (si au lungimea de cel putin 1. dupã terminarea înfloritului.s. 5. cînd boabele au diametrul de 2-3 mm se poate determina aproape exact. încãrcãtura butucului prin înlãturarea strugurilor. Numãrul mediu de struguri la 1 butuc este de 24 struguri.3. precum si a dezvoltãrii lãstarilor anuali se va majora numãrul de struguri la butuc sau se va diminua.3-1. Greutatea medie a unui strugure este de 0. în care se descriu soiurile de vitã de vie) se va determina recolta (R) pentru sectorul dat în kg: R=Nb x Ns x m Exemplu: Pe un sector sunt 86 butuci de soiul Muscat iantarnîi (chihlimbariu). dupã înflorit (cînd boabele au în diametru . Toti lãstarii (dupã legat). Pentru început se pot face urmãtoarele recomandãri (mai apoi va trebui de fãcut observatii pentru fiecare sector aparte si în functie de calitatea si cantitatea strugurilor.195kg/strg=402. 1.5-2. Cu cît mai mult. amelioreazã microclimatul în habitusul butucului. Apoi se determinã numãrul total de butuci pe sector (N.

lãstarii verzi. 3. · se va lãsa pînã la 1. 4.0 struguri în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat . 2. Se face legatul al 3-lea al lãstarilor verzi. cã pe lãstarii care au fost ciuntiti în luna precedentã pornesc în crestere cópilii. 8. În legãturã cu faptul. În decada a 2-ua a lunii se face tratarea a 3-a contra bolilor (în special mana vitei de vie si oidiumul) cu preparate de contact (zeamã bordolezã si sulf) si contra dãunãtorilor (în special molia strugurilor) cu insecticide. care sunt amplasati nu în conformitate cu forma butucului. Spre finele lunii se face a 3-a lucrare a solului între rînduri si în rînd. Dupã ce s-a terminat înfloritul si au trecut 12-14 zile dupã prima tratare contra bolilor si dãunãtorilor se face tratarea a 2-a. · se va lãsa pînã la 2.5-2.în toate plantatiile viticole tinere (primii 4 ani).3-1. De preferat pentru aceastã tratare preparate cu actiune sistemicã. precum si cã unii din lãstari nu au fost ciuntiti luna precedentã din motivul cã au fost mai slab dezvoltati .acum se face al 2-lea ciuntit. Atentie! Preparatele chimice se procurã numai de la persoanele juridice ce posedã licentã în domeniul acesta de activitate ai certificat de calitate pentru preparatul dat.0-1. Pentru ciuntitul mecanizat se utilizeazã agregatul T-70V+CVL-1. 1. în plantaþiile viticole productive cu soiuri europene pentru vin. se înlãturã): · se va lãsa pînã la un strugure în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat (diametrul 6-13 mm. pentru ce se fac aceleasi operatiuni ca si la cotorît. Spre finele lunii se lucreazã solul între rînduri (mecanizat) si în rînd (manual) în scopul combaterii buruienilor si minimalizãrii pierderii apei din sol.0-1. care în ultimii ani se produc foarte multe si care sunt foarte eficiente.5 m). lungimea . 5. Lucrul acesta se face mecanizat sau manual. care depãsesc înãltimea spalierului (adicã au lungimea mai mare de 1. Acesta se reduce la aceea cã se ciuntesc toti lãstarii. 7. · se va lãsa pînã la 1.4 m) si cópilii care iese din habitusul butucului.0 struguri în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat în plantatiile viticole productive cu soiuri europene de struguri pentru masã si soiuri de selectie nouã de struguri pentru vin.5 struguri în mediu la un lãstar fertile normal dezvoltat în plantatiile viticole productive cu soiuri de selectie nouã de struguri pentru masã. dacã nu s-a fãcut copcitul calitativ) de aceea ei trebuie înlãturati. În aceastã lunã pot apãrea (vlãstari) lãstari subterani ai portaltoiului (pot apãrea si în mai-iunie. Lucrarea solului între rînduri se face cu ajutorul cultivatorului KRV-3 la . Iulie 1.

În scopul ameliorãrii microclimatului si conditiilor fitosanitare în zona strugurilor. Strugurii se recolteazã atent. Determinarea dinamicii acumulãrii zahãrului se face în scopul determinãrii timpului recoltãrii strugurilor si directiei utilizãrii acestora. Acest lucru se face cu refractometrul portativ sau prin luare a probelor medii de 5-6 kg struguri. În prima decadã a lunii se face al 3-lea (dacã este necesar) ciuntit mecanizat sau manual. Acest lucru se face cu 15-20 zile înainte de maturarea strugurilor si duce la ameliorarea considerabilã a calitãtii si aspectului strugurilor. 3. se aleg struguri care sunt copti si se comercializeazã. 6. 4. la soiurile pentru struguri de masã. Începînd cu decada a 2-3 a lunii o datã în 3-4 zile se determinã zaharitatea în boabe. cu 2124 zile înainte de începutul recoltãrii strugurilor. .în care se prevede succesivitatea recoltãrii pe soiuri. eventual. adicã selectiv . soiurile de masã se recolteazã în 2-3 reprize. se tin de peduncul (pentru a nu distruge stratul de pruinã). cu scopul de a determina dinamica acumulãrii zahãrului. În decada a 2-3 a lunii se recolteazã unele soiuri de struguri pentru masã. August 1. De obicei. încît fiecare rînd de vie sã prezinte un gard (perete) viu cu înãltimea stîlpilor de spalier. se recomandã de înlãturat frunzele din aceastã zonã (primele 1-4 noduri). · Se pregãtesc unitãtile de transport necesare pentru transportarea culegãtorilor si a strugurilor. Pregãtirea cãtre recoltare: · Se face un plan al recoltãrii . · Se verificã lucrul frigiderelor destinate pentru pãstrarea strugurilor. · Se niveleazã drumurile. pentru prelucrare) numãrul de culegãtori. 2.4. transport etc. Atentie! Ultima tratare chimicã în vie se face la sfîrsitul lunii iulie . din care apoi în conditii de laborator se preseazã sucul si cu ajutorul ariometrului se determinã continutul de zahãr.adîncimea de 10-12 cm. BDV-2. Rezultate foarte bune se capãtã la lucrarea solului cu boroana cu discuri . iar grosimea de cca 45-50 cm (pentru spalierul simplu). cantitatea necesarã de recipiente (vase pentru cules. · Se pregãtesc recipientele pentru recoltarea strugurilor si primirea strugurilor pentru prelucrare.

Se terminã recoltarea soiurilor tardive pentru masã. 3. Continuã recoltarea si comercializarea soiurilor de struguri pentru masã. se amplaseazã în lãzi noi cu capacitatea de 5-10 kg. umeditatea relativã a aerului . Se pregãtesc depozitele pentru pãstrarea temporarã (1-3 sãptãmîni) a strugurilor.94%.în depozite · Pe termen lung (3-6 luni) .12C). În ziua cînd camera s-a umplut se face o dezinfectare prin ardere a sulfului (1. Dacã sunt struguri cu boabe afectate. în care temperatura sã nu varieze si sã se mentinã relativ joasã (între +6 . La fermentarea alcoolicã a 10g/l de zahãr se capãtã 0. se dezinfecteazã prin fumegare (prin arderea sulfului . Se terminã recoltarea soiurilor pentru vin. Dacã nu e posibil de procurat. Strugurii culesi se tin în locuri umbrite si rãcoroase si trebuie urgent comercializati (pe parcursul a cel mult 3-6 zile în functie de gradul de transportare si pãstrare a soiurilor) Septembie 1. Fumegarea dureazã 30-36 ore. Se culeg atent. curate. 3. Strugurii se culeg cînd nu mai au rouã pe ei si ploaia a fost cel putin cu 2-3 zile în urmã. În scopul completãrii golurilor (primãvara).6 grade alcool. acestea se înlãturã cu un foarfece de croitorie.în frigidere. atunci trebuie de dat comandã (în luna august) pentru a fi plantati peste un . cu toate boabele sãnãtoase. dupã aceasta încãperile se aerisesc bine (pînã la dispariþia mirosului). 2. Strugurii destinati pentru pãstrare trebuie sã fie bine maturati (continutul de zahãr . Peretii depozitelor se vopsesc cu o solutie de va (în care se adaugã 100g piatrã vînãtã la 10 litre solutie).5 (cu picioruse).cel puþin 170g/l).3-1. Trebuie sã fie niste clãdiri capitale. fãrã curenti de aer.92 . acestia se comercializeazã urgent. care se repetã peste fiecare 5-6 zile.se aseazã într-un strat (cu peduncul în jos) în lãzile nr. În acelasi mod se pregãtesc pentru pãstrare si frigiderele. În cazul în care pe parcursul pãstrãrii se înregistreazã un început de putrezire a strugurilor. În frigider regimul de pãstrare: temperatura aerului 1+10C. acum se face o inventariere a viilor si se cautã material sãditor de soiul dat. Un vin bun se capãtã dacã continutul de zahãr în boabe este de cel putin 170g/l. Octombrie 1. fãrã a deteriora stratul de pruinã de pe boabe.5g/m3). 50 g/m3). 2. Se începe recoltarea soiurilor de struguri pentru vin. O parte din acestea se pun la pãstrare: · Pe termen scurt (1-3 sãptãmîni) .

în special a buldozerelor si tractoarelor cu senile. 2. Se face fumegarea conform recomandãrilor. Lãzile în care se încep a strica (putrezi) boabele se comercializeazã urgent. 4. iar cele laterale la distanta de 25-35 cm de la butuci) la adîncimea de 50-55 cm. Se verificã cum decurge pãstrarea strugurilor din frigidere. se lipesc de pãmînt si cu hîrletul sau sapa se acoperã cu un strat de sol de 20-30 cm. 5. Regina viilor. fosfor si potasiu). Spre finele lunii. Noiembrie 1. Decembie 1. în locurile riscante pentru eroziunea de apã se fac constructii antierozionale noi. Continuã îngropatul butucilor pentru iernare. Se terminã comercializarea strugurilor care au fost destinati pentru pãstrarea temporarã. viticultorii trebuie sã-si adune toate mijloacele financiare. Pentru aceasta se desprind coardele si bratele de pe araci sau sîrmã. La fel se procedeazã si cu lãstarii care se dezvoltã pe cepul de rezervã de la baza formelor cu tulpinã. cã se terminã anul. Se pregãteste tehnica necesarã pentru efectuarea lucrãrilor de retinere a zãpezii. 2. precum si lãstarii de pe cepii de rezervã se îngroapã în sol pentru iernare. sã calculeze cîte mijloace bãnesti le trebuie pentru îngrijirea plantatiei viticole în anul viitor si se purcede la procurarea materialelor necesare reesind din urmãtoarele normative: Îngrãsãminte minerale: . Se verificã cum decurge pãstrarea strugurilor în frigidere .an. Atentie! Unele soiuri omologate de struguri pentru masã trebuie îngropate pentru iernare în mod obligatoriu (Cardinal. Reînnoirea desfundatului constã în executarea a 3 fisure (una la mijlocul rîndului. 3. 3. Continuã aratul solului între rînduri. Se verificã starea constructiilor antierozionale si care sunt deteriorate se reparã. O datã în 3-6 ani se face reînnoirea desfundatului (cu PRV-3 + MVU-2) cu administrarea îngrãsãmintelor (60kg substanþe active de azot. În legãturã cu faptul. Caraburnu.). 4. Dupã terminarea recoltãrii se executã aratul (cu PRV-3) între rînduri la adîncimea de 18-22 cm cu aruncarea solului spre butuci. 5.o datã în 3-4 zile. Muscat de Hamburg etc. dupã cãderea frunzelor butucii care sunt condusi fãrã tulpinã. fãrã a sorta suplimentar strugurii înainte de comercializarea lor.

rafie . reiesind din numãrul angajatilor: foarfece de vie.cca 25 kg /ha etc. Se procurã material de legat în uscat si verde în functie de greutatea acestuia si randamentul util (rãmãsite ale industriei de textile . . cca 30 kg /ha · Sulf (praf muiabil) . cantitatea va varia în functie de dozele indicate în instructiuni. cca 40 kg /ha · Var nestins .cca 120-130 kg /ha Preparate chimice contra bolilor si dãunãtorilor: · Piatrã vînãtã .cca 20 kg /ha.) Se procurã si inventarul mic. ferestree.· Superfosfat simplu . cca 200 kg /ha · Clorurã de potasiu .cca 600-650 kg /ha · Selitrã amoniacalã . cca 30 kg /ha · Insecticide . sape. hîrlete etc. În locul zemii bordoleze si sulfului se pot utiliza alte preparate dozele cãrora sunt indicate în instrucþiunile care se elibereazã o datã cu preparatele procurate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->