CULTURA

Vitei de vie
Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

Cuprins:
1-scurta introducere in cultura vitei de vie 2- Ianuarie, februarie 5-martie 11-aprilie 13-mai 14-iunie 16-iulie 17-august 18-septembrie 19-octombrie 20-noiembrie, decembrie 22-zone de favorabilitate de crestere a vitei de vie, date privind evolutia productiei de vita de vie

Bibliografie
1-internet, google (imagini)

2calendarul viticultaorului, Vladimir corobca, Chisinau 2001 3-www.agroinfo.ro
Scurta introducere in cultura vieti de vie Cultura vitei de vie si prepararea vinului reprezinta practici umane

2002. Greaca precum si alte soiuri. grindinã. se propun soiuri si elemente tehnologice noi. Pinot noir. tractoarelor si autocamioanelor pentru anul agricol care se apropie. in care conditiile de clima si sol pentru cultura vitei de vie sunt cele 353f58d mai favorabile. Tamaioasa romaneasca. secetã. ce duce la topirea mai lentã a ei si infiltrarea apei în sol. In acest referat este prezentat amanuntit modul de ingrijire si de cultivare cat si modul de intretinere a Vitei de Vie. Busuioaca de Bohotin si alte soiuri. în afarã de aratul de toamnã. Ianuarie 1. Romania a ratificat Acordul privind creearea Organizatiei Internationale a Viei si Vinului. Dintre soiurile nobile pentru vinuri albe mentionam: Feteasca regala. Tamina. 2. Afuz Ali. Babeasca neagra . În aceastã lunã temperaturile sunt relativ scãzute de aceea în vii. 74% reprezinta soiurile pentru vinuri albe si 26% soiurile pentru vinuri rosii. Grasa de Cotnari. Romania a devenit stat memmbru al Oficiului International al Viei si Vinului din anul 1927. Burgund mare. locul 6 la productia de struguri si locul 6 la productia de vin. utilajului. fisurarea adîncã a solului. Muscat Hamburg.05.realizate din cele mai vechi timpuri. Aligoté. luna de luna. Cadarca. Feteasca alba. deoarece fiecare an se deosebeste prin unele particularitãti climatice (inclusiv îngheturi tîrzii de primãvarã. Timpul trebuie folosit util la: · prepararea lãzilor pentru soiurile de struguri pentru masã. lucrãri nu se executã. modul de lucru pentru a se ajunge la un rezultat cat mai bun de productie al strugurilor cat si ingrijirea plantei in sine pentru productiile viitoare. Sortimentul soiurilor nobile pentru struguri de masa cuprinde soiul Chasselas d'oré. Feteasca neagra. . Pinot gris. În ultimii ani verile sunt secetoase de aceea. aprobat prin Legea nr. · prepararea cosurilor din mlajã pentru recoltarea strugurilor pentru vin. preparate chimice pentru protectie si îngrãsãminte noi etc. în scopul acumulãrii umiditãtii în sol se petrec si lucrãri de mentinere a zãpezii în plantatia viticolã prin tasarea ei. amenajarea de constructii antierozionale. · pregãtirea inventarului.Viticultorii permanent trebuie sã-si perfectioneze nivelul cunostintelor în domeniul cultivãrii vitei de vie. Traminer roz iar pentru vinuri rosii: Merlot. punandu-se accent pe recoltarea strugurilor. Din sortimentul soiurilor nobile pentru struguri de vin . masinilor agricole. Este infaptuit in mod cronologic. Romania ca tara vitivinicola ocupa locul 5 la suprafata viticola. Victoria. Chardonnay.297/15. Italia.Muscat Ottonel. temperaturi prea scãzute în timpul iernii etc. pe toata perioada anului. in special dupa anul 5 de la plantare.Cabernet Sauvignon. 3. Intre tarile cu viticultura si vinificatie din Europa. In anul 2002. adoptat la Paris la 3 aprilie 2001.). Riesling italian. practic. Sauvignon.

Afectarea ochilor de iarnã depinde de mai multi factori. necesitatea în angajati sezonieri etc.17 . Continuã lucrãrile începute în luna ianuarie.25C .din vie se ia o probã medie de 25-30 coarde de pe sectorul dat. Cea mai bunã încãrcãturã a butucului se considerã aceea care asigurã obtinerea unei recolte înalte si de calitate superioarã a strugurilor.grafic al efectuãrii tãiatului (care trebuie sã includa succesivitatea tãierii pe soiuri. în care se fixeazã (tabelul 1) la toate coardele si pe toatã lungimea ochii sãnãtosi (mugurele principal si cei secundari sunt vii). încãrcãtura butucilor în anul precedent.) încît aceastã lucrare sã fie finalizatã în termenii care ar permite sã efectuam restul lucrãrilor. dar dacã temperatura aerului a fost cuprinsã între . iar cei secundari sunt vii) si pieriti (toti mugurii sunt pieriti). În baza acestor date se determinã procentul celor trei categorii de ochi de iarnã dupã viabilitatea lor. Dacã procentul ochilor vãtãmati depãseste 80% se utilizeazã tãieri speciale în functie de gradul afectãrii butucilor.pot fi afectati numai ochii de iarnã (la vita de vie mugurii se numesc ochi de iarnã si constau dintr-un mugure central si 2-4 muguri secundari). de obicei.Februarie 1. Rezultatele observatiilor se înscriu într-un tabel. Coardele se taie de la bazã. cu lungimea de 16-18 ochi. fãrã a diminua puterea de crestere si fructificare a butucilor în anul . timpul se mai încãlzeste.25C atunci pot fi afectate coardele si lemnul multianual. Pentru a determina gradul afectãrii ochilor de iarnã . Dacã temperatura aerului în timpul iernii a coborît mai jos de 24 . În decada a 2-3-a a lunii februarie. Atentie! Dacã procentul ochilor vãtãmati este pînã la 30% la soiurile pentru vinuri pînã la 40% la soiurile de struguri pentru masã. Iar dacã procentul ochilor vãtãmati este mai mare. atunci încãrcãtura butucului se lasã la nivelul anului precedent. pînã la dezmuguritul vitei de vie. printre care soiul. Notã: 2 ochi de iarnã vãtãmati echivaleazã cu 1 ochi de iarnã sãnãtos si cu 1 ochi de iarnã pierit. asigurarea solului cu elemente nutritive etc. Înainte de tãierea vitei de vie este foarte important de a determina încãrcãtura butucului. numãrul de butuci. * se determinã cum au iernat butucii. 2. dar nu au depãdit 80% atunci încãrcãtura butucului se majoreazã cu 40-50%. sectionîndu-se longitudinal cu o lamã. dispare riscul înregistrãrii temperaturilor mai mici de 8-10C si de aceea se încep lucrãrile de pregãtire cãtre tãiatul (curãtitul) vitei de vie: * se întocmeste un plan . se aduc într-o încãpere unde se analizeazã fiecare ochi de iarnã. vãtãmati (mugurele central este pierit. inclusiv legatul în uscat.

75-2. Cardinal. iar la soirile cu strugurii mari (Caraburnu.) pe o coardã de rod de anul trecut sau dezvoltat în medie 2 lãstari normal dezvoltati. medii. Printre altele. atunci înseamnã cã încãrcãtura butucului în anul trecut a fost normalã. utilizîndu-se urmãtoarele procedee: a.2. b. Saperavi.viitor.2) în functie de numãrul de lãstari normal dezvoltaþi pe aceasta.3 lãstari. Aligoté etc. mici. Metoda constã în faptul cã încãrcãtura butucului se considerã normalã dacã la soiurile cu strugurii mici (Chardonnay. În general mãrimea strugurilor se determinã dupã lungimea medie a cca 50 struguri: pînã la 13 cm . Cabernet Sauvignon. Startovîi. iar dacã majoritatea lãstarilor sunt puternic dezvoltati . Chasselas doré.) . mai apoi toti acei care sunt slab dezvoltati sau cu inflorescentele slab dezvoltate. Incãrcãtura butucului se determinã mai ral în functie de gradul de emitere a lãstarilor si inflorescentelor si se regleazã prin 2-3 pliviri a lãstarilor verzi (la început se înlãturã toti lãstarii care sunt amplasati nu în corespundere cu forma butucului. Muscat alb. la soiurile cu strugurii mijlocii (Muscat iantarnîi. Frumoasa albã. Riesling.încãrcãtura butucului a fost micã.încãrcãtura butucului a fost mare. Rannii Magaracia. . Muscat de Hamburg. se formeazã verigã de rod clasicã sau fortificatã. cresterea boabelor. Merlot. dacã majoritatea lãstarilor sunt slab dezvoltati . Ponot.6-12 mm). precum si o parte din cei sterili). încãrcãtura se determinã orientativ si se regleazã prin tãierea în uscat. Se propune o metodã practicã si simplã. Silvaner. Traminer roz. cresterea lãstarilor si inflorescentelor.) . plînsul . mari. mai mult de 18 cm . Moldova. Feteascã albã. Sauvignon. încãrcãtura butucului se determinã pe parcursul primei jumãtãti a anului . Codreanca.5 lãstari. Regina viilor. Coarnã neagrã. Alb de Suruceni.0 m. de obicei. Ialovenschii ustoicivîi etc. Rkaþiteli etc. Malbec. c. Muscat Ottonel. Dacã pe butuc majoritatea lãstarilor sunt normal dezvoltati (lungimea 0. Sunt mai multe metode de determinare a încãrcãturii butucilor. Leana. iar diametrul mediu la bazã . 13-18 cm . Incãrcãtura butucului se determinã definitiv în functie de conditiile pedoclimatice ale anului. În baza metodei propuse stã determinarea încãrcãturii în coarde de rod pe fiecare punte de rod (tab. care se înregistreazã si în functie de rezultatele fecundãrii florilor si se regleazã prin înlãturarea unor pãrti ale strugurilor sau a strugurilor întregi. Determinarea încãrcãturii butucului pe fiecare punte de rod Þine-þi minte! În timpul tãiatului.

Isabella. Muscat Ottonel. Rarã neagrã etc. Mai întîi se taie plantatiile pe rod. Irsai Oliver. La determinarea lungimii corzilor de rod.4-7 ochi. Riesling. Sauvignon. Muscat iantarnîi. Pentru a determina lungimea corzilor de rod în functie de depunerea inflorescentelor embrionare în ochii de iarnã. 2. 3.3. acestia trebuie cercetati sub microscopul special MBI-9. Coarnã neagrã. apoi cele tinere. Atentie! Vita de vie se taie cînd temperatura aerului nu este mai mica de -5C. Feteascã albã. Vita de vie se taie dupã principiul . Locul prin care s-a efectuat sectiunea de scurtare a lãstarului anual maturat destinat pentru coarda de rod nu poate fi mai subtire de 7 mm si trebuie sã fie viu. Martie 1. Tine-ti minte! De obicei.veriga de rod. Malbec. adicã anual pe cepul de înlocuire de anul trecut se formeazã o nouã verigã de rod. Succesivitatea tãierii pe soiuri este urmãtoarea: hibrizii producãtori directi. Bastardo Magaraceski etc. Chardonnay. Rkatiteli etc. Reparaþia spalierului . în afarã de gradul de vãtãmare a ochilor de iarnã. Continuã tãiatul vitei de vie. 2. Feteascã albã. se determinã starea iernãrii si se taie dupã principiul descris mai sus. Pinot. Muscat alb. Merlot. soiurile de selectie nouã. . Silvaner. Chasselas doré.5-9 ochi. Lidia. Aligoté. Butucii care au fost îngropati toamna se dezgroapã. Rkaþiteli. Traminer. Cabernet Sauvignon. Tãiatul soiurilor europene începe cu Riesling de Rhin. iar coarda de rod de anul trecut cu toti lãstarii anuali dezvoltati pe ea se înlãturã. Spre finele lunii februarie se începe tãiatul vitei de vie. Traminer roz. Sauvignon. Noah. Aligoté. se adaugã sîrma . mai influenteazã particularitãtile biologice ale soiului. Muscat Perlã de Csaba. .se schimbã toti stîlpii deteriorati. Cabernet Sauvignon. Ranii Magaracia. soiurile europene de struguri pentru vin si în sfîrsit soiurile de struguri pentru masã. Moldova etc. pentru 1mm grosime la baza lãstarului maturat se lasã un ochi de iarnã. 3. grosimea coardelor. la determinarea lungimii corzilor de rod . În general toate soiurile omologate în funcþie de lungimea corzilor de rod pot fi divizate în 3 grupe: 1..6-10 ochi. gradul de maturare a coardelor si caracterul depunerii inflorescentelor embrionare pe lungimea corzilor. Muscat de Hamburg. Regina viilor.

se umecseazã . rãdãcinile se scurteazã la10-12cm. Pentru o reusitã bunã este foarte important ca sã se facã urmãtoarele lucrãri: · Solul sã se lucreze între rînduri. în . Completarea golurilor din vii. 5. dar e posibil de completat golurile cu vite (de o calitate foarte bunã) si la anii 5-10 dupã plantare. dacã au fost plantate cu vite altoite sau pe rãdãcini proprii. se parafineazã . apoi se întind toate firele de sîrmã. se tin sub apã timp de 1-2 zile. iar grosimea între nodul 2 si 3 (pe diametrul mare) de cel putin 5mm. toti stîlpii înclinati se restabilesc în poziþia strict verticalã. · Vitele altoite sau pe rãdãcini proprii (materialul sãditor) trebuie sã fie de soiul care se completeazã si de o calitate impecabilã: cel putin 3 rãdãcini cu grosimea de cel putin 2mm (amplasate uniform pe cãlcîiul vitei) si lungimea de cel putin 12 cm. cît si în rînduri foarte calitativ. Cel mai bine ca golurile din vie sã fie completate în primii ani de viatã. indiferent. partea maturatã a lãstarului altoiului sã fie cu lungimea de cel putin 15cm. Copcitul . Scopul copcitului: preîntîmpinarea trecerii butucilor de soiuri europene pe rãdãcini proprii (pot fi atacati de filoxerã) sau pe rãdãcinile superficiale (pot fi afectati de secetã sau temperaturile scãzute din timpul iernii). punctul de altoire trebuie sã aibã o concrestere circularã si durã.este agroprocedeul de înlãturare a lãstarilor subterani si a rãdãcinilor superficiale. 1/3 a pãrtii superioare a vitei. Tine-ti minte! Copcitul (cotorîtul) se face în mod obligatoriu anual la toate soiurile.care s-a rupt în anul precedent. apoi cu secatorul sau cutitul se înlãturã lãstarii subterani si rãdãcinile superficiale. Copcitul se face în felul urmãtor: cu hîrletul sau cu sapa se face o groapã în jurul tulpinii subterane a butucului la adîncimea de 15-18cm. · Înainte de plantare vitele se pregãtesc timp de 2-3 zile în felul urmãtor: se fasoneazã. Dupã aceasta groapa se acoperã din nou cu sol. vitele trebuie procurate de la pepinierele viticole ce posedã licentã. la temperatura de 10-15ºC cu un amestec din 94% parafinã tehnicã +3% sacîz +3% smoalã. · Butucii vecini cu golul trebuie sã fie condusi astfel încît ei sã ocupe numai spatiul destinat lor si chiar un pic oprimati spre butucul lipsã. se mocirlesc . iar lãstarul altoiului se lasã numai unul si se scurteazã la 2-3 ochi. 4.

ziua plantãrii vitele se pun cu 1/3 a pãrtii inferioare în mocirlã (consistenta smîntînii. este important ca acestea sã fie formate din lãstari normal dezvoltati (diametrul 812 mm). iar adîncimea gropii trebuie sã fie de 45-50 cm (lungimea portaltoiului vitei este de 33-35 cm). la fundul gropii se face un cotlon (orientat spre vitã) pentru a amplasa normal rãdãcinile si unde se pune sol negru (de deasupra). se umple groapa cu sol. pentru a asigura amplasarea strictã a vitei în directia rîndului.în plantatiile cu soiuri rezistente la filoxerã (hibrizii producãtori directi Seibel.). · În cazul în care. . astfel încît adîncimea gropii sã rãmînã de 32-34 cm (des. . se taseazã cu picioarele (b). pe care. unii hibrizi de selectie nouã . se toarnã 15-30 l apã si dupã ce aceasta se infiltreazã în sol. se mai taseazã o datã usor si se face un musuroi (c) de asupra vitei plantate (5-7 cm deasupra lãstarului altoiului). totul se amestecã. Marcote aeriene. bãligar fermentat + sol de pãdure . dupã ce groapa este gata se amplaseazã vita (cu punctul de altoire la nivelul solului) lîngã peretele cu pichet (a). se umple o jumãtate de groapã cu sol negru. · Plantarea . fãrã a fi clintit din loc.prin sol (prin arcuire sau cu cãlcîi) . amplasate bine în spatiu. Pînã la locul lipsã se conduce unlãstar verde.aeriene . în gropi fãcute cu hîrletul în ziua plantãrii. Negru de Ialoveni etc. lãtimea gropii nu se reglementeazã ( cu cît mai latã cu atît mai bine). Baco 1 etc. 4). pe parcursul a 2-3 ani se formeazã puntile de rod si verigile de rod. bãligar fermentat 5-7 kg si cîte 10-20g de îngrãsãminte minerale de NPK. Moldova. majoritatea operatiilor de formare se fac în timpul vegetatiei în scopul reducerii efectuãrii rãnilor. groapa se face la distanta de 5 cm de pichet. în plantatiile cu soiuri europene. pe sectorul dat lipsesc putini butuci atunci aceste goluri pot fi completate prin marcote: .1:1).

Marcotã cu cãlcîi. numai cã lãstarul destinat marcotajului se conduce pînã la locul lipsã pe la suprafata solului. cu exceptia ultimilor 2-3. Primãvara acest lãstar se amplaseazã într-un sant (cu adîncimea de 38-40 cm. care vor fi amplasaþi la nivelul solului în locul lipsã si vor fi acoperiti cu un musuroi de sol mãruntit. Vitele plantate în scopul completãrii golurilor precum si . Pe parcursul a 2-3 ani se formeazã toate organele aeriene ale butucului. 40 cm). lãþimea .Marcotã prin arcuire.un hîrlet. iar lãstarul utilizat ca marcotã se detaseazã de planta-mamã. prin care se trece acest lãstar. iar în locul lipsã lãtimea . apoi partea superioarã cu 2-3 ochi se scoate la suprafaþa solului si se acoperã cu un musuroi.38-40 cm.Se fac aceleasi lucrãri ca în cazul precedent. iar la locul golului se face o groapã (adîncimea . Acest lãstar trebuie sã fie de o dezvoltare normalã fãrã copili si îndreptat spre locul lipsã. Pe parcursul vegetatiei se educã special un lãstar verde. lãtimea . care va fi utilizat primãvara urmãtoare pentru marcotaj. 40 cm) dupã ce au fost orbiti toti ochii.

. lucrarea solului.marcotele. iar butucii cu tulpinã pe parcursul a 4 ani. trebuie formate în conformitate cu forma butucului care este utilizatã pe sectorul dat.4 ani (irigatul. cotorîtul. În acest caz. cu organele verzi ale acestora se lucreazã foarte intensiv. Pe parcursul primilor 4 ani. vitele plantate în locul golurilor precum si marcotele. tratarea contra bolilor si dãunãtorilor. trebuie îngrijite în mod special primii 1. Pentru a grãbi formarea butucilor.). operatiile în verde etc. butucii fãrã tulpinã pot fi formati pe parcursul a 3 ani.

se instaleazã spalierul. dacã apar lãstari de prisos se înlãturã încã de 2-3 ori pe parcursul vegetatiei. butucii se trateazã contra bolilor si dãunãtorilor si sunt supusi lucrãrilor indicate mai jos: -1 an de la plantare: lucrãri de formare a butucului nu se aplicã. cînd lãstarii ating lungimea viitoarelor brate sau tulpini . lãsîndu-se numai viitoarele brate sau tulpini si 1 lãstar de rezervã. cînd lãstarii verzi ating lungimea de 10-15cm se plivesc ce-i de prisos.Pe parcursul acestor ani se lucreazã exemplar solul. -anul 2: primãvara se repetã tãiatul scurt la 2-3 ochi. lãstarii lãsati se leagã de tutor sau prima sîrmã.

astfel încît sã nu împiedice la deplasarea tehnicii prin plantaþiile viticole. -anul 3: la formele fãrã tulpinã se formeazã verigile de rod pe partea superioarã a fiecãrui brat. nuiele etc.5-2.. Atenþie! Tulpinile si bratele se fac din lãstari de o singurã vîrstã. · Butucul suportã mai usor operatiile în verde utilizate în scopul formãrii butucilor decît tãiatul de primãvarã. la formele cu tulpinã se taie lãstarii destinati pentru brate la lungimea acestora. cópilii etc. 6. ciuntitul. . prin lemn multianual . legatul lãstarilor verzi) permite urgentarea (cu 1-2 ani) formãrii butucilor. Pe drumurile centrale si magistrale.se ciuntesc. ciupitul. care toamna dupã cãderea frunzelor se acoperã cu sol. cea ce favorizeazã dezvoltarea abundentã a cópililor. în fiecare an la baza tulpinii se conduce cîte 1-2 lãstari (amplasati pe cepul de rezervã). copilitul. afectati de îngheturile de iarnã. cînd cópilii ating lungimea de 3-5cm se înlãturã toti în afarã de cei 2-3 de pe partea superioarã a fiecãrui brat sau tulpini. · Utilizarea operatiilor în verde (plivitul lãstarilo verzi.se utilizeazã piloni din lemn. barajele pot fi fãcute prin plantarea arbustilor si pomilor fructiferi. la formele cu tulpinã în scopul majorãrii erectitãtii (trãiniciei verticale) acestora se propune de a forma 2 tulpini care se împletesc reciproc. · În scopul pãstrãrii posibilitãtii de a restabili butucii cu tulpinã. Constructiile antierozionale se practicã în plantatiile amplasate pe pantã.0 cm deasupra nodului. stîlpi de spalier deteriorati.se lasã un ciot de 5-6 mm. · De pe elementele verigii de rod se înlãturã uscãturile. În rîndurile de vie se fac constructii simple (baraje) . rãmãsitele de struguri. pe lîngã fîsiile de protectie. -anul 4: la toate formele se taie dupã principiul "veriga de rod" se aplicã operatiuni în verde în scopul mentinerii formei butucilor. · Tãieturile de scurtare se fac : prin coardele anuale maturate 1. A se tine minte unele reguli care trebuie respectate în timpul tãiatului si formãrii butucilor: · În calitate de cep de înlocuire si coardã de rod se aleg numai lãstarii normal dezvoltati. aceasta favorizeazã dezvoltarea cópililor. care se copilesc lãsîndu-se numai cîte doi mai bine dezvoltaþi. cîrceii. dacã pe brate (mai jos de verigile de rod) si pe tulpini se dezvoltã lãstari de prisos se plivesc lãsîndu-se cîte 3 pe fiecare brat viitoarele punti de rod: cînd lãstarii viitoarele punti de rod au 6-7 noduri se ciupesc de asupra nodului 4.

În cazul în care sunt sectoare îmburuenite cu pir se recomandã de a le acoperi cu peliculã de polietilenã neagrã. 3.) Lucrarea se face cînd solul este maturat fizic. pe parcursul unui an. deoarece în acest caz emiterea de lãstari si corespunzãtor de struguri este cu mult mai mare. Scoaterea coardelor detasate în timpul tãiatului dintre rînduri se face imediat dupã legat si pînã la dezmugurit (mai ales în cazul îndeplinirii mecanizate a acestui agroprocedeu (cu agregatul T-25 + LNV. se poate distruge aceastã buruianã. Se administreazã înainte de dezmuguritul viei sau dupã recoltare cu discuirea imediatã a solului. 2. iar fîsia de sol ocupatã de rîndul de vie este sãpatã manual la adîncimea de 12-15 cm cu mãruntirea solului în scopul de a preîntîmpina evaporarea excesivã a apei din sol. Legatul în uscat . trebuie de terminat pînã la dezmuguritul vitei de vie. Ele pot fi administrate cît mecanizat (T-70V+ UGPV + BDV-2. industria de mobilã.1. e mai bine ca acestea sã fie legate în formã de arc. Coardele strînse pot fi utilizate în diferite scopuri (la încãlzirea caselor. dupã ce în vie au fost terminate toate lucrãrile de primavera se face cultivarea cu graparea (boronirea) solului între rînduri. Dacã aceasta ocupã suprafete mai mari. atunci se recomandã tratãri chimice (în ultimii ani se produc preparate chimice foarte eficiente). În timpul legatului mai întîi se leagã tulpinile. în ultimul rînd. La finele lunii. practic. Dacã lungimea corzilor de rod permite. Coardele de rod se leagã cîte 1-2 la un loc. bratele si. Erbicidele utilizate contra pirului.5B). atunci corzile sunt mai mlãdioase si nu se rup la arcuire. pirului gros (sad sau iarba .4) atît si cu stropitoarea de spate (manual). producerea stîlpilor de spalier din ecoplast etc. coardele de rod.Aprilie 1. astfel. Termenul optimal al legatului este cînd via "plînge". deoarece legatul în timpul dezmuguritului duce la pierderea a 20-50% din potentialii lãstari si corespunzãtor a strugurilor.

Este obligatoriu ca solutia cu care se trateazã sã cadã pe partea inferioarã a frunzelor si pe inflorescente. fosulen . Pentru aceasta de obicei se utilizeazã zeama bordolezã de 1% si solutia de sulf de 1% (sulf muiabil de 80%).3-4 l/ha etc. Se recomandã urmãtoarele erbicide: · Împotriva buruienilor anuale si multianuale.) Atentie! La prepararea zemii bordoleze solutia de piatrã vînãtã se toarnã printr-o suvitã subþire în solutia de var si se amestecã permanent. 2. cidocor . Mai 1. Plivitul lãstarilor verzi: · Cînd au lungimea de 3-5 cm .6-0.2-4 l /ha.8 l/ha. cu preparate sistemice (mical. baileton etc. 7. · Cînd lãstarii au lungimea de 20-25 cm se utilizeazã la butucii care se aflã în perioada de formare. acest plivit se mai repetã de 1-2 ori. sulf etc.8 . monocotilidonate si bicotiledonate . care sunt amplasai pe tulpinã si brate între puntile de rod. de obicei dimineata sau seara.se lasã numai lãstarii care sunt necesari pentru formarea organelor corespunzãtoare ale butucilor.raundop . uragan .) iar a doua oarã . adicã la butucii care au fost plantati în locurile lipsã sau la butucii afectati de temperaturi joase în timpul iernii si care se restabilesc . Cu cît picãturile solutiei sunt mai mici cu atît .2-4 l/ha.2 kg /ha. Reactia zemii bordoleze trebuie sã fie neutrã. 2. Tratarea se face pe timp linistit si rãcoros. glifosat 360 . Atentie! Pe sectorul care se administreazã erbicide nu trebuie sã fie butuci mai tineri de 4 ani. cu preparate de contact (zeamã bordolezã.0.. 4 l/ha. Soiurile de vitã de vie europene trebuie tratate contra bolilor în mod obligatoriu de cel putin 3 ori pe parcursul vegetatiei. Vasele sã nu fie din metal. Tratarea se face manual (cu stropitoarea portativã de spate) sau mecanizat (T-25 + OM-630). milkagro . Prima si a treia datã . pir gros etc. basta 3-5 l/ha.cîinelui) sunt administrate în perioada de vegetatie. indiferent de conditiile climatice ale anului. se înlãturã toti acei care împiedicã mentinerea formei butucului. mana vitei de vie si oidiumul). · Împotriva la pir. Înainte de înflorit (ramificarea completã a inflorescentelor) butucii se trateazã pentru prima datã contra bolilor (în deosebi.

polenul pînã la înflorirea soiului Coarnã neagrã se pãstreazã (2-7 zile) în pachete de hîrtie într-un loc uscat si umbrit. polenul pãstrat pe inflorescentele butucului.efectul protector este mai mare.1% .3-0. înainte de utilizare trebuie atent de citit instructia de utilizare si e necesar de a o respecta strict.) In timpul înfloritului se recomandã de fãcut polenizarea artificialã. se usucã la umbrã. Printre dãunãtori pagube mai mari la vita de vie aduc molia strugurilor si acarianul galicol. Ceaus etc. Pentru aceasta se recomandã utilizarea solutiilor: 0. Iunie 1.acid boric sau sulfat de zinc. timp de 1-2 zile. Acestia se leagã cînd întrec cu 20-30 cm înãltimea etajului corespunzãtor de sîrme . 3. La soiurile pentru struguri de masã (si în deosebi la soiurile cu floarea functional femeninã Coarnã neagrã.5% .0% . Ei sunt slab dezvoltati. 3-5% . În cazul prezentei acestora se trateazã corespunzãtor cu insecticide si acaricide. cu un pãmãtuf din blãnitã. Lãstarii care trebuie înlãturati în timpul plivitului al 2-lea se observã usor. într-un loc uscat. se scuturã (agitat) butucii soiurilor cu flori bisexuate. 0. în timpul înfloritului în masã (s-au deschis cca 75% din flori) se face polenizarea artificialã. 0.salpetru de amoniu. dacã nu este vînt puternic în timpul înfloritului. pentru aceasta se colecteazã inflorescentele. strugurii au un aspect mai frumos. transferînd. Polenizarea artificialã la soiurile de masã (în deosebi la Coarnã neagrã. Se face al 2-lea plivit al lãstarilor verzi de prisos. atunci trebuie de colectat polen de la soiurile de portaltoi sau soiurile de hibrizi producãtori directi (care înfloresc mai înainte).clorurã de potasiu. Legatul lãstarilor verzi . destinat polenizãrii.în cazul în care se utilizeazã spalier cu sîrme.superfosfat simplu. Ceaus) majoreazã roada la butuc. Sunt mai multe variante: · dacã pe sectorul dat sunt mai multe soiuri (la distanta nu mai mare de 5-6 rînduri).7-1. atunci manual. inflorescentele uscate se cern printr-o sitã cu ochiul mic. . în boabe se acumuleazã mai mult zahãr. atunci polenizarea artificialã este executatã de vînt. ca concomitent (cu prima si a doua tratare) cu tratarea contra bolilor sã se administreze îngrãsãminte (extraradicular). înlãturîndu-se toti acei care sunt amplasati nu în conformitate cu forma butucului si care pot majora încãrcãtura butucilor în lãstari. 2.03-0. · dacã pe sector este numai soiul Coarnã neagrã. În scopul sporirii radei si ameliorãrii calitãtii strugurilor se propune. În ultimul timp industria chimicã produce multe preparate.

care ies deasupra stîlpilor de spalier (si au lungimea de cel putin 1. în care se descriu soiurile de vitã de vie) se va determina recolta (R) pentru sectorul dat în kg: R=Nb x Ns x m Exemplu: Pe un sector sunt 86 butuci de soiul Muscat iantarnîi (chihlimbariu). Acest agroprocedeu asigurã maturarea mai bunã a strugurilor si coardelor. În scopul cãpãtãrii anuale a unor roade înalte si calitative de struguri. nivelul agrotehnicii etc. dupã terminarea înfloritului. Pentru început se pot face urmãtoarele recomandãri (mai apoi va trebui de fãcut observatii pentru fiecare sector aparte si în functie de calitatea si cantitatea strugurilor. se cîrnesc (ciuntesc) manual sau cu ajutorul unui agregat special (T-70V+CVL-1). pentru ultima datã.3-1. va permite anual de cãpãtat roade înalte de struguri si calitativi.5-2. În scopul pregãtirii bune cãtre recoltare.b.4 m). încãrcãtura butucului prin înlãturarea strugurilor. Numãrul mediu de struguri la 1 butuc este de 24 struguri. cu atît mai bine. odatã determinatã încãrcãturã butucilor în struguri si repetînd în fiecare an aceleasi agroprocedee. Însã.). 1. Toti lãstarii (dupã legat). amelioreazã microclimatul în habitusul butucului. dupã înflorit (cînd boabele au în diametru . Ca bazã a calitãtii înalte a strugurilor serveste continutul zahãrului în boabe de cel putin a 170 g/l.) si stiind greutatea medie a unui strugure (m) în kg (se va lua din orice sursã de informatie. starea iernãrii. 5.3. în toate cazurile . amelioreazã aspectul strugurilor etc.195kg/strg=402./but x 0. cînd boabele au diametrul de 2-3 mm se poate determina aproape exact.5 mm) se corecteazã. 4.195 kg. precum si a dezvoltãrii lãstarilor anuali se va majora numãrul de struguri la butuc sau se va diminua. x 24str. depunerea inflorescentelor. care va fi roada pe sectorul dat.48kg 6. Cu cît mai mult. Apoi se determinã numãrul total de butuci pe sector (N. R=86but. iar cantitatea strugurilor cu acest continut de zahãr. Se face al 2-lea legat al lãstarilor verzi în partea a 2-a a lunii. Pentru aceasta la 20-30 de butuci se numãrã cantitatea totalã de struguri si se determinã numãrul mediu de struguri la un butuc (N. Greutatea medie a unui strugure este de 0.s. deoarece aceasta depinde de foarte multi factori: asigurarea cu elemente nutritive. Determinarea definitivã a încãrcãturii butucilor prin înlãturarea strugurilor sau a pãrtii superioare (a unor ramificatii) a lor este un lucru responsabil si poate fi fãcut efectuînd observatii pe sectorul dat pe parcursul a 2-3 ani.

2. Se face legatul al 3-lea al lãstarilor verzi. În legãturã cu faptul. Spre finele lunii se lucreazã solul între rînduri (mecanizat) si în rînd (manual) în scopul combaterii buruienilor si minimalizãrii pierderii apei din sol.acum se face al 2-lea ciuntit. se înlãturã): · se va lãsa pînã la un strugure în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat (diametrul 6-13 mm. În decada a 2-ua a lunii se face tratarea a 3-a contra bolilor (în special mana vitei de vie si oidiumul) cu preparate de contact (zeamã bordolezã si sulf) si contra dãunãtorilor (în special molia strugurilor) cu insecticide. care sunt amplasati nu în conformitate cu forma butucului. care depãsesc înãltimea spalierului (adicã au lungimea mai mare de 1.0-1.lãstarii verzi.în toate plantatiile viticole tinere (primii 4 ani). 1. dacã nu s-a fãcut copcitul calitativ) de aceea ei trebuie înlãturati. Lucrarea solului între rînduri se face cu ajutorul cultivatorului KRV-3 la . · se va lãsa pînã la 1.0 struguri în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat în plantatiile viticole productive cu soiuri europene de struguri pentru masã si soiuri de selectie nouã de struguri pentru vin.5 m). precum si cã unii din lãstari nu au fost ciuntiti luna precedentã din motivul cã au fost mai slab dezvoltati . care în ultimii ani se produc foarte multe si care sunt foarte eficiente.5-2. Dupã ce s-a terminat înfloritul si au trecut 12-14 zile dupã prima tratare contra bolilor si dãunãtorilor se face tratarea a 2-a. 5.0 struguri în mediu la un lãstar fertil normal dezvoltat . 3. cã pe lãstarii care au fost ciuntiti în luna precedentã pornesc în crestere cópilii.3-1. în plantaþiile viticole productive cu soiuri europene pentru vin. În aceastã lunã pot apãrea (vlãstari) lãstari subterani ai portaltoiului (pot apãrea si în mai-iunie. · se va lãsa pînã la 1. · se va lãsa pînã la 2. 4. 8. Iulie 1. lungimea . De preferat pentru aceastã tratare preparate cu actiune sistemicã.4 m) si cópilii care iese din habitusul butucului.0-1. 7. pentru ce se fac aceleasi operatiuni ca si la cotorît.5 struguri în mediu la un lãstar fertile normal dezvoltat în plantatiile viticole productive cu soiuri de selectie nouã de struguri pentru masã. Atentie! Preparatele chimice se procurã numai de la persoanele juridice ce posedã licentã în domeniul acesta de activitate ai certificat de calitate pentru preparatul dat. Lucrul acesta se face mecanizat sau manual. Pentru ciuntitul mecanizat se utilizeazã agregatul T-70V+CVL-1. Spre finele lunii se face a 3-a lucrare a solului între rînduri si în rînd. Acesta se reduce la aceea cã se ciuntesc toti lãstarii.

Atentie! Ultima tratare chimicã în vie se face la sfîrsitul lunii iulie . În scopul ameliorãrii microclimatului si conditiilor fitosanitare în zona strugurilor. Începînd cu decada a 2-3 a lunii o datã în 3-4 zile se determinã zaharitatea în boabe. 4. se tin de peduncul (pentru a nu distruge stratul de pruinã). În prima decadã a lunii se face al 3-lea (dacã este necesar) ciuntit mecanizat sau manual.4. 6. · Se pregãtesc recipientele pentru recoltarea strugurilor si primirea strugurilor pentru prelucrare. eventual. adicã selectiv . Determinarea dinamicii acumulãrii zahãrului se face în scopul determinãrii timpului recoltãrii strugurilor si directiei utilizãrii acestora. iar grosimea de cca 45-50 cm (pentru spalierul simplu). · Se pregãtesc unitãtile de transport necesare pentru transportarea culegãtorilor si a strugurilor. BDV-2. din care apoi în conditii de laborator se preseazã sucul si cu ajutorul ariometrului se determinã continutul de zahãr. · Se verificã lucrul frigiderelor destinate pentru pãstrarea strugurilor. . transport etc. se aleg struguri care sunt copti si se comercializeazã. cu 2124 zile înainte de începutul recoltãrii strugurilor. Acest lucru se face cu refractometrul portativ sau prin luare a probelor medii de 5-6 kg struguri. se recomandã de înlãturat frunzele din aceastã zonã (primele 1-4 noduri). Pregãtirea cãtre recoltare: · Se face un plan al recoltãrii . De obicei.adîncimea de 10-12 cm. · Se niveleazã drumurile. Rezultate foarte bune se capãtã la lucrarea solului cu boroana cu discuri . cantitatea necesarã de recipiente (vase pentru cules. cu scopul de a determina dinamica acumulãrii zahãrului. Acest lucru se face cu 15-20 zile înainte de maturarea strugurilor si duce la ameliorarea considerabilã a calitãtii si aspectului strugurilor. 3.în care se prevede succesivitatea recoltãrii pe soiuri. În decada a 2-3 a lunii se recolteazã unele soiuri de struguri pentru masã. 2. August 1. la soiurile pentru struguri de masã. pentru prelucrare) numãrul de culegãtori. soiurile de masã se recolteazã în 2-3 reprize. încît fiecare rînd de vie sã prezinte un gard (perete) viu cu înãltimea stîlpilor de spalier. Strugurii se recolteazã atent.

Se pregãtesc depozitele pentru pãstrarea temporarã (1-3 sãptãmîni) a strugurilor. 50 g/m3). curate. fãrã a deteriora stratul de pruinã de pe boabe. Se terminã recoltarea soiurilor pentru vin. se amplaseazã în lãzi noi cu capacitatea de 5-10 kg. umeditatea relativã a aerului . 2. Trebuie sã fie niste clãdiri capitale.în frigidere. Octombrie 1. O parte din acestea se pun la pãstrare: · Pe termen scurt (1-3 sãptãmîni) .5 (cu picioruse). Se culeg atent. 2. Strugurii destinati pentru pãstrare trebuie sã fie bine maturati (continutul de zahãr . Strugurii se culeg cînd nu mai au rouã pe ei si ploaia a fost cel putin cu 2-3 zile în urmã. care se repetã peste fiecare 5-6 zile. Strugurii culesi se tin în locuri umbrite si rãcoroase si trebuie urgent comercializati (pe parcursul a cel mult 3-6 zile în functie de gradul de transportare si pãstrare a soiurilor) Septembie 1. Dacã sunt struguri cu boabe afectate. În acelasi mod se pregãtesc pentru pãstrare si frigiderele.92 .12C). fãrã curenti de aer. dupã aceasta încãperile se aerisesc bine (pînã la dispariþia mirosului).6 grade alcool. Continuã recoltarea si comercializarea soiurilor de struguri pentru masã. acestia se comercializeazã urgent.5g/m3). se dezinfecteazã prin fumegare (prin arderea sulfului .3-1.în depozite · Pe termen lung (3-6 luni) . În frigider regimul de pãstrare: temperatura aerului 1+10C. cu toate boabele sãnãtoase. În ziua cînd camera s-a umplut se face o dezinfectare prin ardere a sulfului (1. atunci trebuie de dat comandã (în luna august) pentru a fi plantati peste un . Se începe recoltarea soiurilor de struguri pentru vin. Fumegarea dureazã 30-36 ore. Un vin bun se capãtã dacã continutul de zahãr în boabe este de cel putin 170g/l. acestea se înlãturã cu un foarfece de croitorie. La fermentarea alcoolicã a 10g/l de zahãr se capãtã 0. În cazul în care pe parcursul pãstrãrii se înregistreazã un început de putrezire a strugurilor. 3. Dacã nu e posibil de procurat. acum se face o inventariere a viilor si se cautã material sãditor de soiul dat. în care temperatura sã nu varieze si sã se mentinã relativ joasã (între +6 .se aseazã într-un strat (cu peduncul în jos) în lãzile nr. Peretii depozitelor se vopsesc cu o solutie de va (în care se adaugã 100g piatrã vînãtã la 10 litre solutie). 3. În scopul completãrii golurilor (primãvara). Se terminã recoltarea soiurilor tardive pentru masã.cel puþin 170g/l).94%.

4. 5. 3. Atentie! Unele soiuri omologate de struguri pentru masã trebuie îngropate pentru iernare în mod obligatoriu (Cardinal. Spre finele lunii. fãrã a sorta suplimentar strugurii înainte de comercializarea lor. Caraburnu. iar cele laterale la distanta de 25-35 cm de la butuci) la adîncimea de 50-55 cm.). Se face fumegarea conform recomandãrilor.o datã în 3-4 zile. Lãzile în care se încep a strica (putrezi) boabele se comercializeazã urgent. Pentru aceasta se desprind coardele si bratele de pe araci sau sîrmã. 5. Se verificã cum decurge pãstrarea strugurilor din frigidere. în special a buldozerelor si tractoarelor cu senile. Reînnoirea desfundatului constã în executarea a 3 fisure (una la mijlocul rîndului. Continuã aratul solului între rînduri. Continuã îngropatul butucilor pentru iernare. Muscat de Hamburg etc. Se verificã cum decurge pãstrarea strugurilor în frigidere . O datã în 3-6 ani se face reînnoirea desfundatului (cu PRV-3 + MVU-2) cu administrarea îngrãsãmintelor (60kg substanþe active de azot. în locurile riscante pentru eroziunea de apã se fac constructii antierozionale noi. Decembie 1. Dupã terminarea recoltãrii se executã aratul (cu PRV-3) între rînduri la adîncimea de 18-22 cm cu aruncarea solului spre butuci. Se terminã comercializarea strugurilor care au fost destinati pentru pãstrarea temporarã. 4. 3. Se verificã starea constructiilor antierozionale si care sunt deteriorate se reparã. cã se terminã anul.an. precum si lãstarii de pe cepii de rezervã se îngroapã în sol pentru iernare. Noiembrie 1. se lipesc de pãmînt si cu hîrletul sau sapa se acoperã cu un strat de sol de 20-30 cm. În legãturã cu faptul. fosfor si potasiu). La fel se procedeazã si cu lãstarii care se dezvoltã pe cepul de rezervã de la baza formelor cu tulpinã. dupã cãderea frunzelor butucii care sunt condusi fãrã tulpinã. Regina viilor. viticultorii trebuie sã-si adune toate mijloacele financiare. 2. 2. Se pregãteste tehnica necesarã pentru efectuarea lucrãrilor de retinere a zãpezii. sã calculeze cîte mijloace bãnesti le trebuie pentru îngrijirea plantatiei viticole în anul viitor si se purcede la procurarea materialelor necesare reesind din urmãtoarele normative: Îngrãsãminte minerale: .

În locul zemii bordoleze si sulfului se pot utiliza alte preparate dozele cãrora sunt indicate în instrucþiunile care se elibereazã o datã cu preparatele procurate. cca 30 kg /ha · Insecticide . rafie .cca 120-130 kg /ha Preparate chimice contra bolilor si dãunãtorilor: · Piatrã vînãtã . cca 40 kg /ha · Var nestins .cca 20 kg /ha. reiesind din numãrul angajatilor: foarfece de vie. .) Se procurã si inventarul mic.cca 25 kg /ha etc. cca 30 kg /ha · Sulf (praf muiabil) . cca 200 kg /ha · Clorurã de potasiu . hîrlete etc.cca 600-650 kg /ha · Selitrã amoniacalã . Se procurã material de legat în uscat si verde în functie de greutatea acestuia si randamentul util (rãmãsite ale industriei de textile . ferestree. cantitatea va varia în functie de dozele indicate în instructiuni.· Superfosfat simplu . sape.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful