Sunteți pe pagina 1din 10

Fundamentele psihologiei I

TRUE/FALSE 1. Psihicul este o forma particulara de energie electromagnetica. ANS: F PTS: 1

2. Psihicul este un atribut al organismelor animale. ANS: T PTS: 1

3. Psihicul este o forma particulara de realizare a informatiei la nivelul sistemului nervos. ANS: T PTS: 1

4. Instinctul este un produs si o componenta a Constiintei. ANS: F PTS: 1

5. Comportamentul animal este bazat eminamente pe schema de tip instinctiv ANS: T PTS: 1

6. Constiinta este o lume subiectiva ermetic inchisa in sine. ANS: F PTS: 1

7. Ca si informatia, psihicul nu poseda proprietati sensibile, nemijlocit perceptibile. ANS: T PTS: 1

8. Caracterul subiectiv al reflectarii duce la distorsionarea realitatii. ANS: F PTS: 1

9. Functia cognitiva a constiintei atinge nivelul cel mai inalt de realizare in

identificarea/recunoasterea obiectelor.
ANS: F PTS: 1

10. Intre constient si inconstient exista exclusiv o relatie antagonica. ANS: F PTS: 1

11. Starea de veghe exprima (inseamna) constiinta in actiune. ANS: F PTS: 1

12. Continutul viselor este codificat atat imagistic, cat si lingvistic.

ANS: F

PTS: 1

13. W. Wundt este adeptul abordarii dinamice a constiintei. ANS: F PTS: 1

14. Senzatia este premisa si izvorul constinuturilor informationale ale constiintei. ANS: T PTS: 1

15. Functionarea normala a constiintei implica delimitarea si analiza distincta a celor trei verigi

ale activitatii-motivul, scopul, mijlocul.


ANS: T MULTIPLE CHOICE 1. Sistemul psihic uman se include in clasa sistemelor: a. inchise b. deschise c. semideshise ANS: C PTS: 1 PTS: 1

2. Psihicul este o entitate: a. nemijlocit observabila si perceptibila b. evidentiabila indirect, pe baza efectelor in plan comportamental c. inaccesibila cunoasterii obiective ANS: B PTS: 1

3. Prezenta si calitatea functionarii sistemului psihic le putem evalua cel mai obiectiv: a. pe baza relatarilor verbale ale subiectului b. pe baza rezultatelor subiectului in abordarea si rezolvarea sarcinilor reale c. pe baza descrierilor unor observatori neutri ANS: B PTS: 1

4. In plan filogenetic aparitia psihicului se leaga de: a. aparitia excitabilitatii (iritabilitatii) b. aparitia sistemului muscular c. aparitia functiei de explorare-semnalizare ANS: C PTS: 1

5. Psihicul este o realitate: a. substantiala

b. energetica c. spirituala pura d. informationala ANS: D 6. Psihicul: a. izvoraste din structura celulara interna a creierului b. este o realitate paralela coexistenta de la inceput cu creierul c. este un rezultat al comunicarii creierului cu sursele externe de informatie ANS: C PTS: 1 PTS: 1

7. La nivelul creierului, functiile psihice: a. nu au o localizare precisa b. au o localizare precisa si invarianta c. unele au o localizare si invarianta, altele au o lovalizare dinamica ANS: C PTS: 1

8. In explicarea devenirii organizarii psihice a omului apelam la: a. determinismul biologic intern b. determinismul extern univoc (SR) c. determinismul extern de tip mediat ANS: C PTS: 1

9. Determinismul psihicului uman este: a. preponderent biologic b. preponderent mixt c. preponderent socio-cultural ANS: C PTS: 1

10. Psihicul uman este un sistem:

A) static B) probabilist C) dinamic D) dinamic-evolutiv


a. A+C+D b. B+D

c. A+D ANS: B PTS: 1

11. Caracterul hipercomplex al sistemului psihic uman este dat de: a. b. c. d.

numarul elementelor componente diversitatea starilor emotionale volumul conexiunilor externe numarul elementelor componente si volumul conexiunilor interne si externe
PTS: 1

ANS: D

12. La nivelul sistemului psihic uman, intre input si output exista o relatie: a. de tip direct, univoc b. de independenta c. de tip mediat-probabilist ANS: C PTS: 1

13. In teoria freudiana functionarea inconstientului se subordoneaza: a. principiului tot sau nimic b. principiului placerii c. principiului realitatii ANS: B PTS: 1

14. Dupa S. Freud, inconstientul: a. este integral innascut b. se formeaza in ontogeneza timpurie c. o componenta a lui este innascuta, o alta dobndita ANS: C PTS: 1

15. In conceptia lui S. Freud, inconstientul este: a. premisa interna a comportamentului b. factor determinant pricipal al comportamentului c. factor frenator al comportamentului ANS: B PTS: 1

16. Inconstientul are un continut: a. exclusiv emotional b. exclusiv cognitiv c. mixt ANS: C PTS: 1

17. Inconstientul are legatura: a. mai mult cu gandirea b. mai mult cu vointa c. mai mult cu imaginatia ANS: C PTS: 1

18. Legea heteronomiei in dezvoltarea sistemului psihic uman se refera la: a. ritmul constituirii diferitelor procese si functii particulare b. nivelul la care ajunge dezvoltarea diferitelor procese si functii particulare c. factorii care influenteaza dinamica dezvoltarii ANS: B PTS: 1

19. Constiinta este o structura: a. eminamente cognitiva b. eminamente afectiva c. eminamente instrumental-actionala ANS: A PTS: 1

20. Functionarea constiintei se subordoneaza: a. principiului automatismului b. principiului realitatii c. principiului placerii ANS: B PTS: 1

21. Constiinta este: a. suma tuturor proceselor si functiilor psihice b. sinonima cu gandirea c. o forma calitativ superioara de organizare si structurare a psihicului ANS: C PTS: 1

22. Latura activ-creatoare a constiintei se realizeaza prin: a. functia reglatorie b. functia proiectiva c. functia axiologica ANS: B PTS: 1

23. Constiinta confera comportamentului un caracter: a. imediat b. agresiv c. defensiv d. mijlocit-teleonomic ANS: D PTS: 1

24. Modelul structural al psihicului uman adoptat de psihologia contemporana este: a. liniar

b. ierarhic-bidimensional c. ierarhic-tridimensional ANS: C PTS: 1

25. Definitorie pentru comportamentul constient este: a. formularea anticipata a obiectului (scopului) b. inregistrarea scopului la sfarsitul actiunii c. absenta scopului ANS: A PTS: 1

26. Datorita constiintei, omul: a. se insereaza in lume ca obiect b. se adapteaza la lume in mod pasiv (reactiv) c. se relationeaza si se integreaza in lume ca subiect ANS: C PTS: 1

27. Gratie constiintei, omul devine capabil: a. sa reactioneze instinctiv la stimulii externi b. sa inteleaga, sa explice si sa confere semnificatii obiectelor si fenomenelor din jur c. sa foloseasca unelte ANS: B PTS: 1

28. Din punct de vedere functional, constiinta trebuie considerata: a. o scurgere sau un torent continuu b. o imbinare intre static si dinamic c. un mozaic de stari (statice) ANS: B PTS: 1

29. Functionarea constiintei poate fi estimata: a. dupa expresiile fizionomice ale subiectului b. dupa viteza de raspuns la stimulii externi c. dupa eficienta si peformanta actiunilor ANS: C PTS: 1

30. Baza genetica a schemei operatorii a constiintei o constituie: a. dinamica interna a inconstientului b. actiunea directa in plan extern a copilului cu obiectul din jur c. instinctul de autoconservare ANS: B PTS: 1

31. Comportamentul de tip instinctual se caracterizeaza prin: a. analiza si evaluarea prealabila a conditiilor b. centrarea pe atingerea imediata a obiectului (satisfacerea starii de necesitate) c. compararea alternativelor d. evaluarea consecintelor ANS: B PTS: 1

32. In modelul freudian, intre inconstinetul innascut si cel dobandit exista o relatie: a. de concordanta deplina b. antagonica c. de complementaritate d. de contiguitate spatio-temporala ANS: B PTS: 1

33. Dupa K.G. Jung, inconstinetul colectiv: a. deriva din cel individual b. precede pe cel individual c. include pe cel individual ANS: B PTS: 1

34. Activitatea onirica este forma de manifestare a: a. inconstientului b. starii de veghe c. starii crepusculare a constiintei ANS: A PTS: 1

35. Constienta este: a. sinonima si echivalenta cu constiinta de sine b. sinonima si echivalenta cu starea de veghe activa c. sinonima si echivalenta cu constiinta ANS: B PTS: 1

36. In opinia lui J.B. Watson, constiinta este:

A. o realitate psihica nemijlocit perceptibila B. o simpla fictiune C. o inventie a filosofilor a. A+B b. B+C c. A+C
ANS: B PTS: 1

37. Sfera de cuprindere a subconstientului: a. este la fel de intinsa ca cea a inconstientului b. este mai intinsa si mai bogata atat decat cea a inconstientului, cat si decat cea a

constiintei c. este la fel de intinsa si de bogata ca cea a constiintei


ANS: B PTS: 1

38. Constiinta are o structura de continut: a. plurimodala, eterogena liniara b. unimodulara, omogena c. plurimodala, eterogena ierarhizata

ANS: C

PTS: 1

39. Fondatorul orientarii dinamice in definirea constiintei este: a. J.B. Watson b. P. Janet c. W. Wundt d. W. James ANS: D PTS: 1

40. Comportamentul este reglat de: a. interactiunea dintre cinstiinta de sine si constiinta lumii externe b. constiinta de sine c. constiinta lumii externe ANS: A PTS: 1

41. Capacitatea rezolutiva este un indicator psihocomportamental al: a. constiintei lumii obiective b. constiintei in intregul ei c. constiintei de sine ANS: B PTS: 1

42. Constiinta de sine primara are la baza: a. informatia despre lumea externa b. informatia auditiva despre propria voce c. informatia cenestezica si proprioceptiv-kinestezica ANS: C PTS: 1

43. Autoportretizarea este o etapa a: a. dezvoltarii constiintei in general b. a constiintei de sine c. a constiintei lumii obiective ANS: B PTS: 1

44. Reflectarea psihica are un caracter:

A. subiectiv si ideal B. obiectiv si absolut veridic C. relativ veridic a. A+C b. A+B c. B+C
ANS: A PTS: 1

45. Structura de continut a subconstientului este formata din elemente care provin din: a. perceptia actuala a obiectelor si fenomenelor b. inconstient c. constient d. inconstient si constient

ANS: D

PTS: 1

46. Subconstientul asigura continuitate in timp a: a. dezvoltarii psihice b. identitatii Eu-lui c. starii de veghe ANS: B PTS: 1

47. Intre psihicul uman si psihicul animal: a. exista numai deosebiri cantitative b. nu exista nici o deosebire c. exista numai deosebiri calitative d. exista atat deosebiri cantitative, cat si calitative ANS: D PTS: 1

48. Care dintre cele trei subsisteme ale sistemului psihic este mai susceptibil si mai deschis la

dezvoltare? a. subconstientul b. constientul c. inconstientul


ANS: B PTS: 1

49. Conceptul de arhetip a fost elaborat de: a. J.B. Watson b. K.J. Jung c. S. Freud d. J. Piaget ANS: B PTS: 1

50. Arhetipul este o componenta: a. a subconstientului b. a inconstientului individual c. a constientului d. a incosntientului coletiv ANS: D PTS: 1

51. Din punct de vedere genetic: a. dezvoltarea constiintei de sine precede dezvoltarea constiintei lumii obiective b. dezvoltarea constiintei lumii obiective precede dezvoltarea constiintei de sine c. dezvoltarea celor doua forme ale constiintei se incepe in acelasi timp ANS: B PTS: 1

52. Care din modificarile de mai jos ale constiintei se incadreaza in categoria patologicului:

A. transa exsomatica B. starea de hipnoza C. pseudohalucinatiile

D. delirurile structurate a. C+D b. A+B+C c. A+D


ANS: A PTS: 1

53. Functia principala a constiintei din care deriva si careia i se subordoneaza toate celelalte este: a. b. c. d.

functia de reglare functia cognitiva functia axiologica functia proiectiva


PTS: 1

ANS: B

54. Legea stadialitatii se aplica la: a. dezvoltarea doar a intelectului b. dezvoltarea intregului sistem psihic al omului c. dezvoltarea doar a constiintei de sine ANS: B PTS: 1

55. Expresia: creierul secreta gandirea intocmai cum bila secreta fierea apartine: a. modelului dualist b. modelului manist materialist stiintific c. modelului materialist vulgar ANS: C PTS: 1

56. Autocontrolul este un atribuit al:

A. inconstientul innascut B. al constiintei in general C. al inconstientului dobandit (super ego) D. al constiintei de sine a. A+B+D b. C+D c. B+C+D
ANS: B PTS: 1