Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU CL.

X UMANA Subiectul : Secolul fanariot in Moldova si Tara Romaneasca Epoca fanariota din Tarile Romane se caracterizeaza printr-o crestere a dependentei lor de Imperiul Otoman. Dupa actiunile antiotomane ale lui Constantin Brincoveanu si Dimitrie Cantemir ,Poarta a instaurat ,in 1711 in Moldova si 1716 in Tara Romaneasca , domniile fanariote. Ele au insemnat raspunsul Portii otomane la intensificarea miscarii de eliberare a romanilor . Multa vreme istoriografia a aratat in special laturile negative ale acestei epoci. Marele istoric Nicolae Iorga a demonstrat caracterul reformator al acestei perioade. In cadrul domniilor fanariote pot fi distinsse doua perioade :1711-1716-1770 cind la tron s-au aflat familii ,in mare majoritate de origine romana:Racovita, Ghica ,Mavrocordat,Callimachi-1770- 1821 cind s-au impus familiile grecesti: Caragea Sutu,Moruzi. In plan politic epoca fanariota a insemnat o grava stirbire a autonomiei Tarilor Romane, o crestere a dependentei lor de Poarta Otomana. Domnitorii devenisera simpli dregatori ai sultanului.Cu toate acestea , Tarile Romane au reusit sa-si pastreze statalitatea ,autonomia , institutiile , religia . Reforme sociale ,economice. Constantin Mavrocordat domneste de la 1730 in mai multe rinduri in ambele tari romanesti.pina la 1769.A adoptat masuri pentru reorganizarea institutiilor principale, administratia,armata justitia , finantele .Aceste proiecte de reforme au fost oglindite in proiectul de Constitutie in 13 puncte datat la 7 feb.1740 si publicat in revista franceza Mercure de France-1742Reforma administrativa- functionarii statului primeau salarii .La conducerea judetelor au fost numiti ispravnici,platiti si ei, ca toti ceilalti dregatori. Reforma fiscala a constat in desfiintarea darilor multiple,vacarit pogonarit ,plocoanele minastirilor , a impozitelor pe sate etc. Reforma sociala 1746- a fost cea mai importanta ,aplicata in Tara Romaneasca in 1746 si Moldova in 1749 ea a insemnat desfiintarea serbiei,sau legatura de glie a taranilor,care au primit dreptul de a se rascumpara cu 10 taleri de cap.S-a incercat o noua reglementare a raporturilor dintre boieri si tarani. Desi liberi ,din punct de vedere juridic, taranii au continuat sa ramina dependenti economic de boieri.Ei au devenit clacasi, fiind obligati sa presteze boierului 12 zile de claca pe an ,in Tara Romaneasca si 24 in Moldova. Alexandru Ipsilantidomn al Tarii Romanesti (1774-1782 ) a luat masuri in domeniul fiscal si judiciar, a reorganizt serviciul postelor. Regimul fanariot a luat sfirsit in 1821, odata cu revolutia condusa de Tudor Vladimirescu.