P. 1
Sinodul II ecumenic

Sinodul II ecumenic

|Views: 232|Likes:
Published by Ianasi Carmina

More info:

Published by: Ianasi Carmina on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381

)
1. Teologia pnevmatologică premergătoare sinodului Anul acesta aniversăm împlinirea a 1630 de ani de la întrunirea Sinodul al II-lea Ecumenic, desfășurat la Constantinopol între 1 mai și 9 iulie 381 d. Hr.. condamnat erezia pnevmatomahilor sau pnevmatomahismul. Pnevmatomahismul (pneuma – Duh și mache – luptă) este o învățătură greșită care combate adevărul despre Sfântul Duh negându-i dumnezeirea, egalitatea și consubstanțialitatea cu Tatăl și cu Fiul. Interpretând greșit textul din Epistola către Evrei (1, 14), pnevmatomahii au ajuns la concluzia că Duhul Sfânt este doar un Duh slujitor, superior naturii spirituale a îngerilor, o creatură a Tatălui, căci prin cuvântul toate din formularea toate printr-însul s-au făcut (Ioan 1, 3) se cuprinde implicit și Duhul Sfânt. În concepția pnevmatomahilor, Duhul Sfânt este o creatură care ocupă o poziție intermediară între Dumnezeu și creaturi și care nu poate fi adorată ca Dumnezeu deoarece nu este consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul. Sfântul Atanasie ne furnizează prima ştire despre apariţia adversarilor Sfântului Duh. În cele patru Scrisori adresate prietenului său episcopul Serapion de Thumis din Egipt. În prima scrisoare Sfântul Atanasie ne relatează că fusese informat de către episcopul Serapion de Thumis prin 358 că: „… unii care au părăsit pe arieni din cauza blasfemiei admise contra Fiului lui Dumnezeu, au început să înveţe greşit contra Sfântului Duh spunând că El este nu numai o creatură, ci şi unul dintre spiritele slujitoare şi se deosebeşte de îngeri numai prin grad. Nu putem decât să ne mirăm de nesocotinţa lor deoarece ei, care nu vor ca Fiul lui Dumnezeu să fie o creatură, şi în aceasta gândesc bine, au suportat să audă că Duhul Fiului este creatură”. Aceşti eretici au înţeles greşit versetul din Epistola către Evrei (I, 14) în care îngerii sunt numiţi leitourgika pneumata – duhuri slujitoare: „Îngerii oare nu sunt duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii”; de aceea, ei credeau că şi Duhul Sfânt este un înger slujitor. Sfântul Atanasie îi va numi pe aceştia eretici „Tropici” (Tropikoi). Fără îndoială că pnevmatomahii erau numiţi astfel de către Sfântul Atanasie, fiindcă ei explicau prin figuri de stil, metafore sau tropi, pasajele din Sfânta Scriptură care nu sunt în sprijinul doctrinei lor greşite despre Sfântul Duh. Argumentaţia tropicilor în favoarea afirmaţiei lor că Duhul Sfânt este o creatură poate fi rezumată astfel: „dacă Sfântul Duh posedă dumnezeire, El nu poate să o posede decât prin naştere; dacă Duhul Sfânt este născut din Tatăl, Fiul lui Dumnezeu este deci fratele său; dacă Sfântul Duh este născut din Fiul, Dumnezeu Tatăl este aşadar bunicul său! Însă aceste două ipoteze trebuie excluse, fiindcă niciodată nu s-a spus că Duhul Sfânt este născut. Dacă Sfântul 78 a combătut și

Prima mențiune despre apariția ereziei pnevmatomahe s-a făcut la sinodul de la Sirmium din 358. După numele său. nici să-l socotesc o creatură” (Socrate. Ambrozie din Mediolanum. termenul pneuma are sensurile de vânt sau Duh. 21 și 23 condamnă pe cei care nu-l recunosc pe Sfântul Duh ca a treia persoană a Sfintei Treimi.Duh nu este născut din Tatăl. Inițiatorul pnevmatomahismului este considerat episcopul arian Macedonie al Constantinopolului (342-346. 351-360). O formulare scurtă a doctrinei lor s-ar putea exprima prin afirmația episcopului pnevmatomah Eustație al Sevastei care spunea: „Eu n-aș cuteza să afirm despre Duhul Sfânt nici că este Dumnezeu. care prin anatemele 19. acesta din urmă a scris cea mai bună lucrare a antichității creștine referitoare la Duhul Sfânt (Despre Sfântul Duh). (1 Timotei 5. tropicii argumentează că Sfânta Scriptură foloseşte enumerări ternare în care. 21). Sfântul Duh este înlocuit printr-o creatură sau un înger: „Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor aleşi. depus din scaunul episcopal în 360. care a început în a doua jumătate a secolului al IV-lea. atât prin scrierile lor. Cei doi iluştri Părinţi ai Bisericii au apărat dumnezeirea Sfântului Duh. 13). Macedonienii au fost combătuți și de Sfinții Griegorie de Nyssa. tropicii trăgeau de aici concluzia că Duhul Sfânt nu putea fi consubstanţial cu Tatăl. În lupta împotriva pnevmatomahismului. deoarece El nu era născut. De asemenea. începând cu anul 378. la care se adaugă scriitorul bisericesc Didim cel Orb. s-au afirmat două personalităţi de prim rang ale Ortodoxiei răsăritene. Deci tropicii stabileau raporturi familiale între persoanele Sfintei Treimi. depus de sinodul de la Constantinopol din 360 împreună cu Eustație al Sevastei. cât şi în cadrul unor sinoade locale. pnevmatomahii au fost numiți și macedonieni. Deoarece Fiul era considerat consubstanţial cu Tatăl. pentru că El era născut. după modelul celor umane. ca să păzeşti acestea …”). Proorocul Amos spune despre Dumnezeu că: „Eu sunt Cel care a întocmit munţii şi a făurit vântul”. iar apoi maratonieni după numele diaconului Maratoniu. tropicii din Thumis sunt ortodocşi în privinţa Fiului lui Dumnezeu. Sinodul convocat și prezidat de papa Damasus la Roma în 380 a condamnat printre alte erezii și pe cea a pnevmatomahilor. (Amos 4. Tropicii aduc şi alte argumente în sprijinul afirmaţiei lor că figurile de stil din Scriptură demonstrează că Duhul Sfânt este o creatură şi mai exact un înger. după Tatăl şi Fiul. II. Adepții lui Macedonie susțineau că Duhul Sfânt este inferior Tatălui și Fiului lui Dumnezeu și prin urmare Lui nu i se cuvenea o cinstire egală cu primele două persoane ale Sfintei Treimi. Grigorie Teologul. iar în acest context tropicii îl înţeleg cu sensul de Duh. Pnevmatomahismul a fost cunoscut și combătut și de episcopatul apusean. Sfântul Ambrozie al Milanului (mort în 397) combate pe 79 . Sfântul Atanasie din Alexandria şi Sfântul Vasile cel Mare. 45). Istoria bisericească. egal și consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul. În schimb. El nu poate fi consubstanţial cu Tatăl”.

La acest sinod au participat 150 de episcopi. La 28 februarie 380. ca de altfel și decretul emis în iulie 381. ori să accepte credința niceeană. Astfel. El a cerul episcopilor arieni Demofil al Constantinopolului și Luciu al Alexandriei. iar după moartea sa 80 . la Constantinopol a fost numit episcop Sfântul Grigorie de Nazians la 27 noiembrie 380. 2. cei doi împărați s-au decis să convoace în sinoade separate episcopii din provinciile care le erau subordonate. după ce a condus un an întreg singur Imperiul roman. cerând tuturor popoarelor supuse lui să mărturisească credința într-o singură Dumnezeire a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Un alt edict emis în 10 ianuarie 381 reamintea același lucru. Ideea convocării unui sinod general care să întrunească episcopii din apus și răsărit era susținută de către ambii împărați. Augustul Orientului. Împăratul Teodosie cel Mare. Aceasta ne îndreptățește să-l considerăm pe împăratul Teodosie creatorul Imperiului roman creștin.pnevmatomahi în lucrarea Despre Duhul Sfânt. Teodosie cel Mare a convocat Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol în anul 381 care a combătut arianismul. La fel procedează Sfântul Niceta de Remesiana în lucrarea Despre Sfântul Duh. ucis de goți în bătălia de la Adrianopol (9 august 378). Împăratul Teodosie și-a stabilit reședința la Constantinopol unde a fost primit cu mare fast la 24 noiembrie 380. destrămată din pricina disputelor teologice dintre grupările religioase. Președenția sinodului a fost asigurată mai întâi de către episcopul Meletie al Antiohiei. la 19 ianuarie 379. de aceeași mărire în Sfânta Treime. ori să renunțe la scaunele lor episcopale. pentru a fi eliminate ultimele rezistențe ariene și a fi condamnată erezia pnevmatomahilor. Sinodul al II-lea ecumenic La rândul său. în majoritate răsăriteni. adept convins al Crezului Niceean urmărea restabilirea unității religioase a Imperiului. erezia pnevmatomahă și apollinarismul. l-a proclamat August al Orientului pe generalul de origine spaniolă Teodosie (379-395). Întrucât cei doi episcopi au ales cea de-a doua variantă. După moartea împăratului Valens (364-378). iar la Alexandria a fost ales episcop Timotei (381385). împăratul Grațian a convocat sinodul de la Aquileea în toamna anului 381 care să întrunească episcopii occidentali și illyrieni. împăratul Grațian. De aceea. Teodosie a promulgat un edict decisiv pentru susținerea Ortodoxiei niceene. Însă suspiciunea și răceala instaurate între episcopatul apusean și cel răsăritean în urma disputelor ariene făceau aproape imposibil un dialog eficient în cadrul sinodal. după Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol. În cele din urmă sinodul de la Constantinopol a fost recunoscut ca Sinodul al II-lea ecumenic datorită importanței deciziilor dogmatice formulate de el și recunoscute unanim de către întreaga Biserică.

Astfel. păstrată de istoricul Teodoret de Cyr: „Noi însă. Înainte de a discuta problemele teologice. sau necazuri sau ameninţări imperiale sau cruzimi ale conducătorilor. în trei ipostase desăvârşite. sau firea (ousia) sau dumnezeirea se desparte şi se introduce. de o cinstire (rang) egală şi de împărăţie împreună veşnică. în rezumat. În locul său a fost ales episcop al Constantinopolului Nectarie căruia i s-a acordat președenția sinodului cu acordul unanim al sinodalilor și al împăratului Teodosie cel Mare. părăsind Constantinopolul la 31 iunie 381. neacceptând formarea (existenţa) trupului lui Hristos. dacă o să vă învredniciţi să răsfoiţi în Tomosul alcătuit de sinodul ţinut la Antiohia şi în Tomosul compus anul trecut la Constantinopol de 81 . nici necomplet (cum zice Apolinarie). un rezumat al ei este cuprins în Scrisoarea Sinodului de la Constantinopol din 382 trimisă papei Damasus și episcopatului apusean. Ea ne învaţă să credem în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. După discuții aprinse. Despre acestea veţi putea şi mai mult să vă mulţumiţi sufleteşte. Aceasta trebuie să fie primită şi de voi şi de noi toţi cei care nu denaturăm cuvântul credinţei celei adevărate. dar care S-a făcut om desăvârşit în zilele cele mai de pe urmă pentru mântuirea noastră. Deși definiția dogmatică integrală a sinodului s-a pierdut. ceva făcut mai târziu sau creat. Actele sinodului sau pierdut. ca una ce este foarte veche şi care însoţeşte botezul. Lucrările sinodului s-au deschis la începutul lunii mai a anului 381. adică să fie crezută o dumnezeire. o putere şi o fiinţă (substanţă) a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. păstrându-se doar simbolul de credință constantinopolitan. cele 4 canoane și lista participanților redactată ulterior. nici ca fără de suflet. căci este Dumnezeu înainte de veci. sau în trei persoane (feţe) complete. care va fi ales și episcopul Constantinopolului (381-397). sau orice altă încercare de la eretici. Sfântul Grigorie de Nazians a fost recunoscut în unanimitate ca episcop al Bisericii Constantinopolului. Noi păstrăm neatinsă învăţătura despre înomenirea Domnului. cele despre credinţa propovăduită de noi fără nici un înconjur. nici ca fără minte omenească. chiar dacă am suferit prigoane. arienilor şi pnevmatomahilor. deofiinţă şi împreună veşnică. Acestea sunt. părinții sinodali au trecut la discutarea problemelor religioase. sau de o altă fire. Însă profund marcat de atacurile proferate la adresa lui de către reprezentanții grupărilor ariene și dezinteresat de lucrările sinodului. astfel. Grigorie de Nazians a demisionat din scaunul episcopal și de la președenția sinodului. cea întărită la Niceea Bithyniei de către cei trei sute optsprezece Părinţi. în Treimea cea necreată. sinodalii au analizat canonicitatea alegerii Sfântului Grigorie de Nazians ca episcop al Constantinopolului. ca să nu găsească loc nici boala (erezia) lui Sabelie. care amestecă ipostasurile şi înlătură astfel însuşirile fiecărui ipostas şi nici să se întărească blasfemia eunomienilor. ne-am sprijinit pe credinţa evanghelică.de către Sfântul Grigorie de Nazians. ci ştiindu-L perfect întru totul. Retragerea lui Grigorie de Nazians a adus la conducerea sinodului pe Nectarie. după care substanţa.

Apollinarie nega integritatea sau deplinătatea firii umane a Mântuitorului. Hr.) a fost promotorul apolinarismului – prima erezie hristologică din istoria Bisericii. Sufletul divin al Logosului îi animă trupul precum sufletul nostru uman ne animă trupul. Hr. Cu alte cuvinte. pornea de la concepţia trihotomică a lui Platon. În acestea noi am mărturisit mai pe larg credinţa noastră şi am făcut şi o anatematismă scrisă contra ereziilor născocite mai înainte” (Teodoret de Cyr. însă înţeleasă în acest sens restrictiv. Limbajul său hristologic obişnuit se încadrează în schema Logos-sarx – Cuvântul-trup. în sensul că el concepe unitatea lui Hristos pornind de la ipostasul său (pe care îl identifică cu ousia în Treime). 82 . 9. Apollinarismul (numit şi sinusianism deoarece suprapunea cele două naturi în Hristos) a durat până în secolul al V-lea d. Apollinarie gândeşte în interiorul schemelor de gândire ale şcolii alexandrine. primită la Întrupare şi compromitea toată activitatea mântuitoare a lui Iisus. formula hristologică de referinţă a lui Apollinarie este cea de Dumnezeu-Întrupat (Theos ensarkos). suflet neraţional sau organic (psyche alogos) şi suflet raţional şi nemuritor (psyche logike sau noûs).. cerească”. Apollinarie din Laodiceea (mort în 329 d. Apollinarie afirma: „Logosul însuşi s-a făcut trup. 10-13). Hr. Formula mia physis toû Theoû Logou sesarkomene rezumă gândirea lui Apollinarie. dorind să explice pe cale raţională modul unirii firii dumnezeieşti cu firea omenească în Persoana lui Iisus Hristos. lipsindu-i sufletul raţional (noûs). Părinţii sinodului al II-lea ecumenic desfăşurat la Constantinopol (381 d. când a fuzionat cu monofizismul. În acest sens Hristos este Dumnezeu făcut om. raţiune schimbătoare şi robită calculelor necinstite. Apollinarie susţinea că la Întrupare Hristos a primit un trup omenesc cu suflet neraţional (senzorial) din Fecioara Maria. iar Dumnezeirea este raţiune neschimbătoare. ca integrare a trupului uman în substanţa Logosului.) au condamnat apollinarismul. Prin această concepţie. concept care şi-a găsit locul în hristologie în secolul al VI-lea d. Acesta. V. împreună cu erezia arienilor şi pnevmatomahilor. concepţia lui Apollinarie reprezintă o primă formă de monofizism. deoarece locul raţiunii sau al minţii l-a luat Logosul – Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel. potrivit căreia omul este compus din trup material (sôma sau sarx). dar n-a luat raţiunea omenească. Hristos nu trebuia să aibă suflet raţional (noûs) pentru ca puterea omenească să nu se definească prin El-însuşi. pnevmatomahismul și apolinarismul. Apollinarie este autorul sintagmei: mia physis toû Theoû Logou sesarkomene – o unică fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul) pe care Chiril din Alexandria o va prelua în accepţia ortodoxă (în concepţia lui Chiril noţiunea de physis corespundea total cu aceea de persoană. Hr.). sinodalii de la Constantinopol au condamnat arianismul. Istoria bisericească. Aşadar. Prin urmare.către sinodul (II) ecumenic.

apostolicitatea și sobornicitatea Bisericii așa cum se întâlnește în simbolurile de credință anterioare ale Bisericilor locale Articolul 10 mărturisește unicitatea botezului pentru a combate pe cei care nu respectau prevederile Sinodului I Ecumenic din 325 care rezolvase disputa baptismală din Biserica primară și pentru a arăta necesitatea absolută a Tainei Botezului pentru a deveni creștin și membru al Bisericii. 83 . Articolul 11 mărturisește credința în învierea morților. care a vorbit prin prooroci și care este egal și consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul – Părinții sinodali s-au ferit să mai folosească termenul nescripturistic ÐmooÚsioj pentru a mărturisi deoființimea (consubstanțialitatea) Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. Cele mai importante adaosuri sunt cele cinci articole referitoare la învățătura despre Sfântul Duh. Această formulă îndreptată direct împotriva ereziei lui Arie. despre botez. Se cuvine să precizăm că în articolul 8 – care mărturisește credința despre dumnezeirea Sfântului Duh.  5 corectări dogmatico-stilistice. Articolul 12 mărturisește credința în viața veșnică hărăzită de Dumnezeu celor care vor moșteni împărăția cerurilor. în sens subordinațianist sau semiarian. Următoarele completări sau reformulări au fost aplicate Simbolului de credință niceean: 1. Simbolul Constantinopolitan mai prezintă:  4 omisiuni dintre care cea mai importantă este sintagma … adică din ființa Tatălui. preferând formularea patristică doxologică: Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit. ar fi putut fi interpretată după 325 (în polemica ortodocșilor cu partidele ariene). Domnul de viață Făcătorul care își are existența din veșnicie prin purcedere din Tatăl. Corecturile și îndreptările dogmatice făcute simbolului niceean au fost determinate de experiența Părinților apărători ai Ortodoxiei niceene în confruntare cu interpretările ariene posterioare Sinodului I Ecumenic. despre învierea morților și viața veșnică.Simbolul de credință constantinopolitan constituie o parte a definiției dogmatice a Sinodului al II-lea ecumenic care completează prin adaosuri și corecturi dogmatice și stilistice Simbolul de credință niceean din 325. prin care se exprimă clar și direct deoființimea. Însă. învățătură apărată de apologeții creștini în fața filosofiei păgâne. sfințenia. Făcătorul cerului și al pământului pentru a-i combate pe marcioniți și manihei. Articolul 9 mărturisește unitatea. în comparație cu Simbolul Niceean. cât și de necesitatea combaterii altor erezii. egalitatea și unitatea celor trei persoane ale Sfintei Treimi. despre Biserică. care negau că Dumnezeu este creatorul lumii materiale.

scurtă și precisă toate adevărurile fundamentale ale revelației dumnezeiești. după anul 471.2. Însă. Simbolul de credință este rostit nu numai la Sfânta Liturghie. Simbolul de credință constantinopolitan cuprinde într-o expunere concentrată. Simbolul de credință constantinopolitan – care a constituit fundamentul doctrinar al celorlalte sinoade ecumenice. 3. pentru a-l combate pe Apolinarie din Laodiceea care învăța că trupul lui Hristos provine din cer. toate punctele principale ale credinței adevărate și ale teologiei creștine. pentru a combate pe Fotin din Sirmium care nega existența în veșnicie a Fiului ca Dumnezeu-om și pentru a arăta mărirea la care a fost ridicată firea omenească a Mântuitorului Iisus Hristos. El exprimă esența creștinismului. Patriarhul Timotei al Constantinopolului (512-518) a dispus ca Simbolul niceean să se rostească la fiecare slujbă. Canoanele Sinodului al II-lea ecumenic Deși colecțiile de canoane grecești atribuie Sinodului al II-lea ecumenic 7 canoane. ci și la toate celelalte servicii religioase. celelalte 3 canoane fiind adăugate ulterior. a fost introdus în rânduiala sfintei Liturghii mai întâi la Antiohia de către patriarhul monofizit Petru Gnafeus sau Fullo. 84 . S-a pogorât din cer și de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. împăratul bizantin Iustin al II-lea (565-578) a înlocuit printr-un edict Simbolul niceean cu Simbolul constantinopolitan sau niceoconstantinopolitan. în realitate. pentru a accentua veșnicia Mântuitorului Iisus Hristos împotriva concepției episcopilor Marcel de Ancyra și Fotin de Sirmium care învățau că El își are existența numai după nașterea din Fecioara Maria. la originea mărturisirii de credință formulată la Constantinopol se află textele crezurilor baptismale folosite în Siria și Palestina. în timpul împăratului bizantin Leon I (457-474). textul crezului baptismal al Bisericii din Ierusalim și textul Crezului Roman-apostolic. 5. valabil până astăzi în Bisericile Ortodoxe. la acest sinod au fost formulate și aprobate doar primele 4 canoane. În concluzie. înlocuind astfel vechea practică de a fi rostit numai o dată pe an. Șade de-a dreapta Tatălui și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Simbolul de credință reprezintă celula-mamă a întregii dezvoltări dogmatice în cadrul Bisericii. Mai înainte de toți vecii. S-a răstignit pentru noi în timpul lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. mai ales la Cezarea. când catehumenii primeau botezul. 3. În 567. Rădăcinile Crezului niceo-constantinopolitan se regăsesc în Sfânta Scriptură și în mărturisirile de credință formulate de către Părinții apostolici și unii apologeți. în Vinerea Patimilor. 4. pentru a accentua integritatea corporală a Mântuitorului împotriva apolinarismului.

cu Timotei al Alexandriei. Când s-a conferit întâietate onorifică scaunului episcopal de la Ierusalim. nu s-a știrbit autoritatea mitropolitului de Cezareea. ci respectând ordinea Treimei. Atunci când a făcut acest lucru a adăugat următoarea notă: „Canonul acesta este dintre acelea pe care Scaunul apostolic roman nu l-a primit de la început. Acest canon a fost gândit în spiritul canonului 6 al Sinodului I Ecumenic care conferea întâietate onorifică scaunelor episcopale de la Roma. Alexandria și Antiohia. în părțile Orientului. 85 . adresând împăratului Teodosie cel Mare o scrisoare de mulțumire prin care îl informau asupra deciziilor dogmatice și canonice ale sinodului. mărire și strălucire. Atunci nu a fost amintit și Constantinopolul pentru că el a fost inaugurat și declarat capitală a Imperiului roman ca Roma cea nouă de către împăratul Constantin cel Mare la 11 mai 330. Fiul și Duhul Sfânt au aceeași maiestate. Sozomen. Deci edictul decidea ca toate bisericile deținute de eretici să le fie înapoiate ortodocșilor și. existența persoanelor și unitatea Dumnezeirii. 1. împăratul a publicat la Heracleea un edict. aceștia vor sta în comuniune și dragoste cu Nectarie. Datorită canonului 3. episcopul Bisericii de Constantinopol. precizează că trebuie considerați ortodocși cei care stau în comuniune cu patriarhul Constantinopolului Nectarie. putere. ținându-se cont de importanța religioasă a acestui oraș. La 30 iulie 381.. capitala civilă a Palestinei. cu Pelagiu de Laodiceea și Diodor de Tars. Părinții sinodali.. Lucrările Sinodului al II-lea Ecumenic s-au încheiat la 9 iulie 381. în Egipt. Toți cei care nu sunt în comuniune cu cei mai sus menționați să fie considerați eretici declarați și. XVI. ierarhizarea onorifică a scaunelor episcopale s-a făcut în funcție de importanța și onoarea politică a marilor metropole din Imperiul Roman și nu după importanța lor religioasă. cu următorul conținut: Poruncim ca toate bisericile să fie imediat înapoiate episcopilor care mărturisesc că Tatăl. Prin urmare. VII. Istoria bisericească. a fost canonul 3 care nu stabilește episcopului Constantinopolului – capitala Imperiului Roman de Răsărit – jurisdicție specială asupra celorlalți episcopi răsăriteni. nefăcând nici o deosebire. ca să nu existe nici un dubiu. prin urmare. ci mult timp în urmă”. 3. Biserica Romei a refuzat timp îndelungat să integreze în colecțiile ei de canoane dispozițiile canonice ale Sinodului al II-lea Ecumenic. 9). scoși din Biserică (Codex Teodosianus. i-au cerut să confirme în scris aceste hotărâri. printr-o împărțire nelegiuită.Cel mai important și în același timp cel mai controversat canon. ci îl scoate de sub jurisdicția mitropolitului de Heracleea și-i conferă întâietate onorifică după episcopul Romei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->