P. 1
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

|Views: 703|Likes:

More info:

Published by: Crystyna Crystynutza on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIŞ” ARAD FILIALA DEVA

REFERAT

FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

MASTERAND:

2006

CUPRINS

INTRODUCERE................................................................................................................................3 Concept – delimitări şi referinţe...................................................................................................3 Clasificare .......................................................................................................................................4 Condiţii in care are loc fuziunea...................................................................................................4 FUZIUNEA PRIN ABSOBTIE ........................................................................................................6 Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie............................................6 Problematica financiară şi contabila privind fuziunea prin absorbţie ...................................7 FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE.....................................................................................................9 Delimitări şi ierarhizări.................................................................................................................9 Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin contopire:..........................................9 Actele necesare pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare a fuziunii .........................10 REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE................................................................................................12 Situaţia determinării activului net pe baza bilanţului contabil întocmit înainte de începerea fuziunii sau lichidării societăţilor comerciale..........................................................12 Aplicaţii privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de fuziune, lichidare a societăţilor comerciale..................................................................................................................12

2

în schimbul repartizării de acţiuni la societăţile beneficiare şi. Fuziunea sau divizarea se poate face şi intre societăţi de forme diferite. transferă toate activele şi pasivele sale mai multor societăţi nou-constituite. Conform ultimelor reglementări în vigoare. eventual.251) şi modificată prin legea 441/2006. transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său. Fuziunea este operaţiunea prin care: a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi. republicată (art. al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. 31/1990. după ce este dizolvată fără a intra în lichidare. b) o societate. eventual. în schimbul repartizării de acţiuni la societăţile beneficiare şi.INTRODUCERE Concept – delimitări şi referinţe Din punct de vedere juridic. 238 . după ce este dizolvată fără a intra în lichidare. eventual. operaţiunile de fuziune şi divizare sunt reglementate prin Legea nr. Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar dacă societăţile dizolvate sunt în lichidare. cu condiţia ca acestea sa nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidării. al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate către acţionarii societăţii divizate. al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate către acţionarii societăţii divizate. sau b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie. al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate către acţionarii societăţii divizate. 3 . în schimbul repartizării de acţiuni la societăţile beneficiare şi. Divizarea este operaţiunea prin care: a) o societate. eventual. în schimbul repartizării de acţiuni la societăţile beneficiare şi.

• Fuziunea prin contopire se realizează atunci când doua sau mai multe societăţi. Documentul de bază în care sunt evidenţiate principale operaţii financiare şi contabile angajate între societăţile care fuzionează este proiectul de fuziune.Clasificare Fuziunea se realizează fie prin absorbirea unei societăţi de către o alta societate. prin transferarea patrimoniului. − in celelalte cazuri. În acest caz drepturile şi obligaţiile vechilor societăţi se transferă celei nou înfiinţate . la data înscrierii in registrul comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţii absorbante . fie prin contopirea a doua sau mai multe societăţi (art. 4 . la data înmatriculării in registrul comerţului a noii societăţi sau a ultimei dintre ele . Divizarea se poate face: • • prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi care îşi încetează existenta între doua sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă.233 din Legea 31/1990. caz in care societatea care se divide isi păstrează existenta. prin desprinderea unei părţi din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. alcătuiesc o noua societate. Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau parţial. • Fuziunea prin absorbţie are loc atunci când o societate este de acord sa transfere patrimoniul altei societăţi . Societatea care absoarbe dobândeşte atât drepturile cat şi obligaţiile celei absorbite. Condiţii in care are loc fuziunea Fuziunea are loc următoarele date : − in cazul constituirii uneia sau mai multe societăţi noi. republicată ). Proiectul de fuziune cuprinde un număr de indicaţii destinate sa evidenţieze realitatea operaţiei în plan economic şi juridic şi sa permită traducerea contabila în societăţile care se reunesc . care constituie totodată documentul justificativ pentru contabilizare operaţiei în societatea absorbanta sau în noua societate .

Potrivit experienţei europene. − fundamentarea şi condiţiile fuziunii . plasata în regimul de favoare. SCIZIUNEA UNEI SOCIETATI Societea scindata se afla in aceeasi situatie cu o societate absorbita. Societăţile care fuzionează pot beneficia de acest regim special de favoare numai daca îndeplinesc anumite condiţii stabilite de legea finanţelor . − raportul de schimb al acţiunilor sau părţilor sociale şi. − stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit societăţilor benefizire . legea fiscala prevede în favoarea fuziunii societăţilor un regim special care le oferă o serie de avantaje în materie de impozit pe profit . 5 . De asemenea ea poate beneficia de facilitatea de a impozita numai provizioanele ultimului exerciţiu devenite fără obiect . societatea absorbanta poate fi exonerata de impozitarea plus-valorilor nete rezultate pe ansamblul elementelor de activ aportate sau poate opta pentru impozitarea imediata cu o rata redusa a plus-valorilor pe termen lung dar numai asupra ansamblului elementelor amortizabile . Titlurile societatii scindate sunt schimbate contra titlurilor provenite de la fiecare din societatile beneficiare . Societatea care îşi încetează existenta în urma fuziunii va întocmi şi va depune la registrul comerţului şi o declaraţie despre modul cum a hotărât sa-şi stingă pasivul . ci la mai multe societati preexistente sau noi . cuantumul sultei. daca este cazul. − cuantumul primei de fuziune . − drepturile care se acorda obligatarilor şi orice alte avantaje . Ele procedeaza la o emisiune de titluri pentru cresterea capitalului sau constituirea acestuia . Societatile beneficiare se gasesc in situatia societatilor absorbante sau a societatii noi . − modalităţile de predare a acţiunilor sau părţilor sociale şi data la care acestea dau dreptul la dividende . cu diferenta ca ea aporteaza ansamblul bunurilor si datoriilor nu numai cu o singura societate. Astfel.Aceste indicaţii cuprind : − forma. denumirea şi sediul social al tuturor societăţilor participante la operaţiune . − data bilanţului contabil de fuziune care va fi aceeaşi pentru toate societăţile .

prin raportarea capitalului social la numărul de acţiuni. prin raportarea activului net la numărul de acţiuni sau de părţi sociale emise. c) determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale ce trebuie emise de societatea comercială care absoarbe. 82/1991 şi cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului. pentru a acoperi capitalul societăţilor comerciale absorbite.Inventarierea patrimoniului . în conformitate cu prevederile cap. inventarierea patrimoniului şi evaluarea elementelor patrimoniale ale societăţilor comerciale care fuzionează. d) stabilirea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale pentru acţionar sau asociaţi de la societăţile comerciale absorbite.753/2004. În cadrul acestei operaţiuni se efectuează: a) determinarea valorii contabile a acţiunilor sau a părţilor sociale ale societăţilor comerciale care fuzionează. verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici pe anul anterior celui în care are loc fuziunea. prevăzut de Normele metodologice privind întocmirea. care reprezintă schimbarea acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale absorbite pentru acţiunile sau părţile sociale ale societăţii comerciale care absoarbe. b) determinarea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale ale societăţilor comerciale care fuzionează. 4. întocmirea bilanţului contabil de fuziune al societăţilor comerciale care urmează să fuzioneze. determinarea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale. 6 . IV. prin raportarea activului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni sau părţi sociale a societăţii comerciale care absoarbe. pe formularul cod 10.FUZIUNEA PRIN ABSOBTIE Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie 1. determinarea activului net pe baza bilanţului contabil de fuziune. 1. care trebuie să corespundă cu valoarea prevăzută în statutul societăţilor comerciale. 3. .din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.

ea este exonerata de impozit pana la data cesiunii . Din punct de vedere contabil. În ceea ce priveşte plus-valoarea aferenta elementelor neamortizabile ale activului imobilizat. se înscriu în pasiv provizioanele a căror impozitare a fost amânata şi rezervele speciale determinate de plus – valoarea pe termen lung înregistrată de societatea absorbanta . O alta facilitate oferita societăţii absorbante se refera la posibilitatea de a amortiza degresiv bunurile primite ca aport . prin înmulţirea numărului de acţiuni care trebuie emise de societatea comercială care absoarbe cu valoarea nominală a unei acţiuni sau a unei părţi sociale de la această societate comercială. integrare eşalonata pe o perioada de 5 ani . 7 . provizioanele pentru elementele neamortizabile ale activului circulant sunt calculate la valoarea contabila reţinuta de absorbant . Data achiziţiei reţinuta pentru înregistrarea plusvalorii realizate este cea a achiziţiei bunurilor cedate de societatea absorbanta şi nu data intrării acestora în patrimoniul societăţii absorbante . În schimb. f) calcularea primei de fuziune. iar acţiunile sau părţile sociale ale acestora sunt înlocuite cu acţiuni sau părţi sociale ale noii societăţi comerciale.e) determinarea majorării capitalului social la societatea comercială care absoarbe. ca diferenţă între valoarea contabilă a acţiunilor sau a părţilor sociale şi valoarea nominală a acestora. În ceea ce priveşte provizioanele pentru deprecierea elementelor neamortizabile ale activului imobilizat. Problematica financiară şi contabila privind fuziunea prin absorbţie Evaluarea societăţilor intrate în fuziune Principala problema care se ridica în cazul fuziunii este cea a evaluării aporturilor şi a raportului de schimb . astfel încât să poată imputa pierderile asupra plusvalorilor constante . Societăţile comerciale care sunt absorbite se dizolvă şi îşi pierd personalitatea juridică.valorile aferente elementelor amortizabile primite ca aport. Societăţile care au înregistrat pierderi al căror termen de report este pe punctul de a expira. ele sunt calculate făcând referire la valoarea finala a societăţii absorbite şi nu la valoarea lor de aport . Societatea absorbanta trebuie sa integreze in profitul impozabil plus. Pentru determinarea raportului de schimb se pleacă de la premisa ca fuziunea apare sub forma unei comparaţii între doua sau mai multe entităţi privite concomitent sub aspect economic. dar al căror activ prezintă plusvalori latente pot opera o reevaluare libera a bilanţului lor.

financiar şi uman . profiturile nete. valoarea bursiera. Criteriul activului net nu poate fi considerat semnificativ daca situaţiile financiare nu fac obiectul unor verificări permanente care sa le asigure un grad înalt de fiabilitate şi comparabilitate . care sa permită determinarea unei parităţi de ansamblu. practica contabila face apel la criteriile comparative cum ar fi : cifra de afaceri. Ca urmare este necesara o cunoaştere prealabila a acestor entităţi. Referitor la criteriile utilizate pentru determinarea parităţii. Rezultatele previzionale nu pot fi luate în considerare decât daca societăţile dispun de o contabilitate analitica de exploatare şi dispun de un sistem de gestiune bugetar suficient de elaborat care sa le permită aproximări acceptabile . tradusa ulterior în raport de schimb . Cunoaşterea contabila se refera la auditul contabil permanent care trebuie sa conducă la omogenitatea prezentării conturilor şi a validităţii documentelor financiare . 8 . cash-flow. Capitalizarea bursiera nu este semnificativa daca negocierile nu cuprind un număr de titluri suficient de importante sau daca valoarea reţinută pentru calculul sau este reprezentata de o medie a cursurilor pe termen scurt . activul net corectat. Aspectele comerciale şi financiare generale vor fi relevate printr-un studiu economic iar valoarea mijloacelor de producţie printr-un studiu tehnic . Pragul de semnificaţie Criteriul rentabilităţii va trebui sa elimine rezultatele elementelor extraordinare cat şi plusvalorile sau minusvalorile rezultate din cesiuni care nu prezintă un caracter repetitiv . cunoaştere realizata sub trei aspecte : contabil financiar tehnic .

a drepturilor şi obligaţiilor societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa. din raţiuni de ordin economic şi juridic.FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE Delimitări şi ierarhizări În tarile vest-europene. 3. constituirea noii societăţii comerciale pe baza activului net al societăţilor comerciale care fuzionează şi determinarea numărului de acţiuni. drepturile şi obligaţiile lor trecând asupra noii societăţi astfel înfiinţate. a celor mai slabe. întocmirea bilanţului contabil de fuziune şi determinarea activului net. − Pe plan juridic. 9 . *) Activul net (patrimoniul net) se determină ca diferenţă între totalul activului şi totalul datoriilor (împrumuturi. iar acţiunile sau părţile sociale ale acestora sunt înlocuite cu acţiuni sau părţi sociale ale noii societăţi Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin contopire: 1. raportul de forte între societăţi conduce în mod natural la absorbţia de către societăţile mai puternice. reflectarea în contabilitatea societăţilor comerciale care s-au dizolvat a activului net şi a elementelor patrimoniale transmise noii societăţi comerciale. este mai puţin utilizat decât fuziunea prin absorbţie. datorii către furnizori şi creditori şi alte datorii). deoarece : − pe plan economic. Operaţia de fuziune-reuniune determina dizolvarea fără lichidare a societăţii care ce fuzionează. prin crearea unei societăţi noi. reflectarea în contabilitatea societăţii comerciale nou-înfiinţate a capitalurilor sociale aportate. 4. inventarierea. imposibilitatea realizării imediate a unor operaţii condiţionate de o anumita perioada de existenta a societăţii . acest procedeu de fuziune. prin raportarea activului net la valoarea nominală a unei acţiuni sau a unei părţi sociale. evaluarea. 2. crearea unei societăţi noi da naştere la o serie de inconveniente cum ar fi : absenta personalităţii juridice a noii societăţi înainte de înmatriculare la Registrul Comerţului.

Cererea de depunere şi/sau menţionare acte (formular – tip nr. Darea de seama a administratorilor.3. în care se va preciza şi raportul de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale . 2. 2.2.1. 6 cod participantă la fuziune sau divizare. Bilanţul contabil de fuziune. Proiectul de fuziune sau divizare.3.7. 2. Cerere de înregistrare (cod 11-10-82) Hotărârea adunării generale privind aprobarea fuziunii sau a divizării Actul adiţional modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante. despre modul cum a hotărât sa stingă pasivul 1.în situaţiile prevăzute de art. se depune la Biroul unic al camerei de comerţ şi industrie în raza căreia se afla sediul societăţii absorbante. Dovada plăţii taxelor legale 2. Raportul unuia sau mai multor experţi numiţi de judecătorul delegat. 2.2.se depune la Biroul unic al camerei de comerţ unde este înregistrată fiecare societate comerciala participantă .6. 2. 11 alin.5. 10 . Vizarea proiectului de fuziune sau divizare de judecătorul delegat spre publicare în Monitorul Oficial al României 1. 2.în cazul societăţilor pe acţiuni. 2 din Legea concurentei nr. semnat de reprezentanţii fiecăreia dintre societăţile participante 1. 2.se executa pentru fiecare societate 11-10-62) .1.4. În cazul fuziunii prin absorbţie.4. Dovada plăţii taxelor legale. Decizia de admitere a notificării privind operaţiunile de concentrare economica prin fuziune.8. 2. vizat de judecătorul delegat va fi supus publicării în Monitorul Oficial al României. Înscrierea menţiunii de executare a fuziunii sau divizării . 21/1996. Data bilanţului contabil va fi aceeaşi pentru toate societăţile participante. 1. în comandita pe acţiuni şi cu răspundere limitata. Declaraţia societăţii care încetează a mai exista. care îşi vor da avizul asupra fuziunii sau divizării .Actele necesare pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare a fuziunii 1. emisa de Consiliul Concurentei .

4. cenzorilor 3. în cazul în care creditorii sociali nu au făcut opoziţie sau după ce hotărârea judecătoreasca de soluţionare a opoziţiei a rămas definitiva şi irevocabila. Operarea înregistrării menţiunii în registrul comerţului .Se efectuează după expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a proiectului de fuziune sau divizare.4.3. Cerere de radiere (formular – tip nr. Actul adiţional de majorare a capitalului 3.1. Dovada disponibilităţii firmei şi/sau emblemei 3.8. Actul constitutiv 3. autorizaţiilor şi/sau acordurilor de funcţionare 3. Dovada plăţii taxelor legale 3. Dovada de sediu 3.3. Cerere de înregistrare (cod 11-10-82) 3.2. Radierea societăţilor comerciale care şi-au încetat existenta ca efect al fuziunii sau divizării ultimei dintre ele. 5 cod 11-10-61) 3. Certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare în original se face cu data înregistrării noii societăţi sau a 11 .3.în cazul societăţii absorbante la fuziunea prin absorbţie.6.3.9. Dovezile privind plata taxelor legale 3. Declaraţiile pe proprie răspundere ale fondatorilor.2.7.3. Specimenul de semnătură 3.2.4. Înscrierea menţiunii de majorare a capitalului social . 3.3.1.3.3.1. 3. Cerere de înregistrare (cod 11-10-82) 3.3.5 Certificatul de depunere a garanţiei de către administratori vizat de cenzori 3.1.3.3.1. 3. Documentaţia pentru obţinerea avizelor. administratorilor.2.4.1. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării noii societăţi comerciale în cazul societăţii rezultate ca efect al fuziunii prin contopire 3.1.3. Înscrierea menţiunii de reducere a capitalului social 3.3.

absorbantă şi Societatea "R" . 8. 1-rd. 4. 121) Patrimoniu net (rd.total Venituri înregistrate în avans (ct. 16. 2.REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Situaţia determinării activului net pe baza bilanţului contabil întocmit înainte de începerea fuziunii sau lichidării societăţilor comerciale Nr.absorbită).112) Datorii . Situaţia patrimoniului conform bilanţurilor contabile de fuziune ale societăţilor comerciale care fuzionează (Societatea "P" . 18 şi 19 = rd. nerepartizat(ct. 11. 117) Profitul anului curent. 17. Fuziunea prin absorbţie 1. 3 la 6) Fond de participare la profit (ct. 14. 6. 18.472) Decontări din operaţiuni în curs de clarificare(soldul creditor al ct. lichidare a societăţilor comerciale A. Sume Aplicaţii privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de fuziune. 8 la rd. TOTAL ACTIV SURSE ATRASE .rd. 9. 131) Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (ct. 117) Pierderea din anul curent (ct. 13. se prezintă astfel: 12 . 1012) Prime legate de capital (ct. 3. 17 . 2) Capital social (ct. 7) Lichidator. 104) Diferenţe din reevaluare (ct. Denumirea indicatorului crt. 105) Rezerve (ct. 7. 121-129) Subvenţii pentru investiţii (ct. 1. 151) Pierderea neacoperită din exerciţiile precedente (ct. 15. 12. 473) ACTIV NET (rd.TOTAL (rd. 106) Profitul nerepartizat (ct. 5. 10.

Furnizori de imobilizări (404) 3.000-75.150. Mijloace fixe (2131-2813) (2.000 4.000 1.000 3. Mărfuri (371-397) (1. Înregistrarea diferenţelor din evaluare: a) la Societatea "P" b) la Societatea "R" 2131 = 105 2131 = 105 3.000.300.875.350.100.000 lei faţă de valoarea rămasă de 1.pentru Societatea "R".875.000 1. Alte rezerve (1068) P 2.000-100.000 8.500. 3.600. Materii prime (300) 3.000275. Clienţi (4111-491) (1.150.000 TOTAL PASIV: 8.pentru Societatea "P".750.750.375.500. la 2. la 8. Rezultat reportat (117) 3. Capital subscris vărsat (1012) (200 acţiuni x 10.000) 2.000 50.000) 4.500.200.000 *Rezultatul reportat provine din profitul net al anilor precedenţi 2.000 TOTAL PASIV: 3.000) 4.000 1.000 lei) 2.625.000 1.925.000 3.000 .000-975.000 lei.125. Conturi la bănci în lei (5121) TOTAL ACTIV: 825.625. . Clienţi (4111-491) (2.000 P 1.000 lei) 2. Conturi la bănci în lei (5121) TOTAL ACTIV: Bilanţul contabil al Societăţii "P" 5.000) 3.375.000 1. Capital subscris vărsat (1012) (125 acţiuni x 10. Clienţi-creditori (419) 1.250.000 lei faţă de valoarea rămasă de 5.000.000 Societatea "R" 2. Determinarea activului net al celor două societăţi care fuzionează: Elemente patrimoniale .000 Bilanţul contabil al Societăţii "R" 1.125.150.000 250.000 2.Mijloace fixe 13 Societatea "P" 8. Mijloacele fixe ale celor două societăţi au fost evaluate astfel: .500.225.A 1.000 2.000 A 1.875.000 1.000) 2.000 lei.125.000-2. Mijloace fixe (2131-2813) (8.

Componenţa activului net al celor două societăţi: 1.000 lei Societatea "R" 3.000.000 8. Determinarea capitalului social şi a primei de fuziune la Societatea "P": 94 acţiuni x 10.600.Capital subscris vărsat (1012) .150.000 4.750.000 3.000.000 3.250. Determinarea numărului de acţiuni ce se emit de Societatea "P": 125 acţiuni x 3/4 (paritatea de schimb) = 94 acţiuni . adică se schimbă 4 acţiuni ale Societăţii "R" pentru 3 acţiuni ale Societăţii "P".000 lei capital social 14 .975.000.000 = 94 acţiuni (cifra exactă 93.225.Mărfuri .750. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor: Societatea "R" 1.000 8.000 2.Materii prime .750.875.000: 40.350.Diferenţe din reevaluare (105) .Alte rezerve (1068) .Fond de dezvoltare (118) 2.000 3.000 2.000 1.000 lei 3.125.Disponibil la bancă Subtotal: Se scad datoriile: .000 Societatea "P" .875.000 lei: 125 acţiuni = 30.125.000 lei: 200 acţiuni = 40.000 50..000: 40.000.000 lei/valoarea nominală a unei acţiuni = 940. 7.000 30.000 1.valoarea activului net al societăţii "R" este de 3.000 1.Furnizori de imobilizări .Clienţi .750.000 lei.000 = 3/4.000 1.875.000 3.75).750.000.000 11.000 lei . Determinarea valorii contabile a acţiunilor societăţilor "P" şi "R" Societatea "P" 8.Clienţi-creditori TOTAL ACTIV NET: 5.000 825.000 250.valoarea contabilă a unei acţiuni la Societatea "P" este de 40.000 6.

000 825.000 50.000 . Acţionarii de la Societatea "R" vor primi.000 3.750. care a fost absorbită de Societatea "P": a) înregistrarea activului net: % 1012 117 105 = 456 3.000 c) preluarea posturilor de pasiv de la Societatea "R": 891 =% 2813 491 456 419 6.000 2.475.000 1.225.000 b) transmiterea posturilor de activ: 892 =% 2131 6.000 La Societatea "R".475.000 1.000 3.250.150.875.225.225.000 lei = 2.000 b) preluarea posturilor de activ de la Societatea "R": % 2131 300 4111 5121 = 891 6.350.000 975.810.000 940.225.810.940.750.000 15 .000 1.3.750. 94 de acţiuni a 10. care a absorbit Societatea "R": a) înregistrarea capitalului social şi a primei de fuziune: 456 =% 1012 1042 3. ca urmare a fuziunii.000 1.750.000 3.000 1.000 275.000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni). Înregistrări contabile: La Societatea "P". 8.000 lei prima de fuziune.

125.000 2.000 3.000 .225. conform bilanţurilor contabile de fuziune ale societăţilor (1 şi 2) care se dizolvă.000) 1.000) 825.075.000.000 B.000 TOTAL ACTIV: 16.875.100.000 50. Situaţia patrimoniului.900. Bilanţul contabil întocmit de Societatea "P" după fuziunea cu Societatea "R" Mijloace fixe (2131-2813) 11.810. Conturi la bănci în lei (5121) 300.000 A 1. Fuziunea prin contopire 1. Capital subscris vărsat (1012) (14.000.000 .000 3. Diferenţe de reevaluare (105) 4.225. 2.000 3. Alte rezerve (1068) 5.350.000 275.000 5.940.300 4111 5121 825.725.875.000 1.225.000 975.000 2. Materii prime (300) Clienţi (4111-491) (4.3.000 1. 4.850.000 3. Furnizori de imobilizări (404) 6.000 c) transmiterea posturilor de pasiv: % 2813 491 456 419 = 892 6.000 1. Prime de fuziune (1042) P 2.000) (294 acţiuni x 10.000 . Clienţi-creditori (419) TOTAL PASIV: 3.750.875.000 2.000) Mărfuri (371-397) (1.900.000 1. în vederea fuziunii: A Bilanţul contabil al Societăţii 1 P 16 .850.000 3.100.000 16.

Clienţi (4111-491) (1.600.000-1.1.000 1.la Societatea 1. la suma de 2. Conturi la bănci în lei (5121) TOTAL ACTIV: 2.920.500.000) 4.000) 4.380.000) 2. Capital subscris vărsat (1012) 1.400.000 lei faţă de valoarea rămasă de 2.000 120.000 900. .000 A 1.000-100.080.600. Mijloace fixe (21312813) (2.000 lei.000) 3.000 4.000 3.000 1.000 6.000 400.000 3.440.000 2.520.000 3.000-1.680. Mijloacele fixe au fost evaluate astfel: .la Societatea 2.000-500. Conturi la bănci în lei (5121) TOTAL ACTIV: 40. Rezerve legale (1061) 200. Furnizori de imobilizări (404) TOTAL PASIV: 3. 3. Capital subscris vărsat (1012) 1. Rezerve legale (1061) 320. Mărfuri (371-378) (440.000) 2. Alte fonduri (118) 800.000 6. Fond de dezvoltare (118) 240.400.480.880.000 P 2.000 1. Mărfuri (371-378) (1.000 4.440. Furnizori (401) TOTAL PASIV: 2.000-80.820.280.560. Mijloace fixe (2131-2813) (3.000 17 . la suma de 2.000 lei.000 lei faţă de valoarea rămasă de 1. Clienţi (4111-491) (3.000 Bilanţul contabil al Societăţii 2 1.000 1.000 3.320.600.320.000 2.880.000-40.000 3.000.240. Înregistrarea diferenţelor din reevaluare: a) la Societatea 1 b) la Societatea 2 2131 = 105 2131 = 105 160.000) 3.080.

600.220.040.000 5.000 160.000 2.620.000 120.000 900.Rezerve legale (1061) .000 : 10.000 40.000 7.000 320.500.000 Societatea 2 1.Fond de dezvoltare (118) .440.000 3.000 1.Diferenţe din reevaluare (105) .320.620. Înregistrări contabile: .000 800.680.000 3.000 1. valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 10. 3.620.4.280.440.000 240.la Societatea 1: a) înregistrarea posturilor de activ: 18 Societatea 1 Societatea 2 5.000 1.000 : 10.000 .000 Societatea 2 2.000 = 362 acţiuni.la societatea nou-înfiinţată: înregistrarea capitalului social aportat: 456 = % 1012 analitic 1012 analitic .000 3.240. Determinarea numărului de acţiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza activului net al societăţilor 1 şi 2.620.000 lei: Pentru . Determinarea activului net al celor două societăţi: Elemente patrimoniale Mijloace fixe Mărfuri Clienţi Disponibil la bancă Subtotal: Se scad datoriile: Furnizori Furnizori de imobilizări TOTAL: Societatea 1 2.000.600.Capital subscris vărsat (1012) .600. Componenţa activului net al celor două societăţi: Societatea 1 1.000 3.000 4.000 1. 7.000 = 160 acţiuni.300.000 3.000 400.000 200.Alte fonduri (118) TOTAL: 6.000 .600.000 1.600.Pentru Societatea 1 Societatea 2 1.

000 4.200.820.000.000 3.000 = 456 9.320.000 160.060.000 80.000 1.000 1.000 120.000 100.000 2.000 1.000 40.000 3.380.000 440.680.000 3.000 500.580.520.000 200.480.000 3.000 b) înregistrarea posturilor de pasiv: 456 = % 2813 378 401 491 .660.la Societatea 1: a) înregistrarea activului net transmis noii societăţi: % 1012 105 1061 19 = 456 1.000 5.000 .440.000 40.600.% 2131 371 4111 5121 = 456 5.000 1.820.000 1.la Societatea 2: a) înregistrarea posturilor de activ: % 2131 371 4111 5121 b) înregistrarea posturilor de pasiv: 456 = % 2813 378 404 491 .720.

000 c) înregistrarea posturilor de pasiv transmise noii societăţi: % 456 401 2813 378 491 .600.380.000 1.660.000 1.000 440.000 1.720.000 b) înregistrarea posturilor de activ transmise noii societăţi: 892 = % 2131 371 4111 5121 c) înregistrarea posturilor de pasiv: % = 892 20 9.000 40.820.000 .000 40.200.660.000 9.440.118 240.200.la Societatea 2: a) înregistrarea activului net transmis noii societăţi: % 1012 105 1061 118 = 456 3.000 100.000 1.000 2.000 320.600.520.480.000 900.000 120.000 b) înregistrarea posturilor de activ transmise noii societăţi: 892 = % 2131 371 4111 5121 5.000 3.000 1.820.000 3.000 = 892 5.000 3.620.000 800.

680.000 lei) 2.000) 4.000 80.320.000 2.000 4.540. Furnizori de imobilizări (404) 3.000 11. Furnizori (401) P 5.000) (522 acţiuni x 10.000 3. Clienţi (4111-491) (5.600.000 500.740. Mărfuri (371-378) (1.000-2.456 2813 378 401 491 3.340.340.000-120.000 21 .000 A 1.000 1.840.200.000 2.960. Bilanţul întocmit de noua societate comercială înfiinţată prin fuziunea societăţilor 1 şi 2 Mijloace fixe (21314.220.000 3. Conturi la bănci în lei (5121) TOTAL ACTIV: 160.620.440.680.000 1.000 TOTAL PASIV: 11.000) 1. Capital subscris 2813) vărsat (1012) (7.000-600.800.000 3.

precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora 22 . dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale.BIBLIOGRAFIE Legea 31/1990 republicată Legea 441/2006 A Societăţilor Comerciale Pentru modificarea şi completarea Legii Societăţilor Comerciale Legea 82/1991 republicată OMF 1759/2004 A Contabilităţii De aprobare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii Ordinul 1376/2004 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. divizare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->