Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. inregistrare..

din data

FISA DE EVALUARE PSIHOPEDAGOGICA SI EDUCATIONALA

Nume si prenume:
Data nasterii:.
Scoala:Clasa:
Evaluare psihopedagogica si educationala:
Ruta scolara

Dezvoltare cognitiva

Limbaj si comunicare
.
Capacitate de adaptare si interelationare..
..
Nivelul achizitiilor scolare.

Date semnificative de natura sociala sau/ si medicala...


..
Recomandari:.
Evaluator
Data:.

Semnatura