P. 1
Portofoliul Metoda Complementara de Evaluare

Portofoliul Metoda Complementara de Evaluare

|Views: 1,531|Likes:
Published by cookie Мия

More info:

Published by: cookie Мия on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Portofoliul-metoda complementara de evaluare

Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri, 07 August 2009 10:05

             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative sau complementare (observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea).  

          Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup.               Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.              Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.              În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră

1/4

                     2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar. . Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu la disciplina istorie.aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu.calitatea imaginilor.  coerenţa/pertinenţa eseului.                        un dicţionar de termeni istorici. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: .                     o fişă de autoevaluare.                     fotografii. ESTETICA . .Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri.   III. .                       un dicţionar de personaje istorice.  utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice. .  respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de termeni istorici.                     fişe de lucru.   CRITERII DE EVALUARE: CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:         existenţa sumarului protofoliului.           diversitatea pieselor pe care le conţine:                       un eseu structurat. 07 August 2009 10:05 ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului             Portofoliul poate fi realizat şi în format electronic. 2/4 .tehnoredactarea.  rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe. II. .

                   Sintetizând.individualizează demersul învăţării. profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puţin pe calitatea pieselor cuprinse.unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. . timpul alocat acestei activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare. unii elevii sunt mai motivaţi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiţionale. se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp. . fapt 3/4 . . Acest tip de portofoliu este o componentă a procesului de evaluare. ORIGINALITATE. În concluzie. de a pune în valoare anumite abilităţi şi competenţe. .oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăţătură.oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie. profesorul obţinând informaţii despre performanţele elevului. pentru ceea ce gândeşte şi comunică profesorilor.uneori. portofoliul prea funcţiile altor instrumente de evaluare.                      Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară. CREATIVITATE                    Constantin Cucoş identifică trei ipostaze ale portofoliului: .motivează elevul pentru activitatea de învăţare. avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: . Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele. .portofoliul este o sursă de învăţare.portofoliul este un dosar de evaluare.portofoliul este un mijloc de prezentare. . menţionăm: . .este un suport al învăţării. 07 August 2009 10:05 IV. din cauza timpului disponibil. .realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului. .evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare. prin elementele sale. . părinţilor şi altor factori interesaţi informaţii despre conduita didactică a elevului. cât şi piese recomandate de către profesor.familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Aceste tip de portofoliu cuprinde piese pe care elevul le consideră reprezentative pentru ceea ce este.

Crenguta Lăcrămioara Oprea. Strategii didactice inovative. Bucureşti. 2008             2. Pedagogie. Bucureşti. 07 August 2009 10:05 care îi conferă o evidentă valoare instructivă şi formativă. Otilia Păcurari. Anca Ţârca.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Constantin Cucoş. Editura Polirom. 2007  4/4 . Didactică şi Pedagogică. Editura Universităţii din Bucureşti. 2003            4. Ed. Ariana-Stancu Văcăreţu. Evaluarea în sprijinul învăţării. Alternative metodologice interactive. Kari Kuoho.        REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:             1. Teoria şi metodologia evaluării. Mariana Pop. Ligia Sarivan. 2003             3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->