Portofoliul Metoda Complementara de Evaluare

Portofoliul-metoda complementara de evaluare

Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri, 07 August 2009 10:05

             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative sau complementare (observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea).  

          Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup.               Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.              Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.              În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră

1/4

2/4 . .aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu.                        un dicţionar de termeni istorici.                       un dicţionar de personaje istorice. .  utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice.  rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe. Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu la disciplina istorie.   III.                      2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar.  coerenţa/pertinenţa eseului.calitatea imaginilor.  respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de termeni istorici.                     fotografii.           diversitatea pieselor pe care le conţine:                       un eseu structurat.   CRITERII DE EVALUARE: CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:         existenţa sumarului protofoliului. . .                     o fişă de autoevaluare. . 07 August 2009 10:05 ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului             Portofoliul poate fi realizat şi în format electronic.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri.tehnoredactarea. II.                     fişe de lucru. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: . ESTETICA .

avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: .                      Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară.uneori.oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie. ORIGINALITATE. Acest tip de portofoliu este o componentă a procesului de evaluare. .individualizează demersul învăţării. se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp. CREATIVITATE                    Constantin Cucoş identifică trei ipostaze ale portofoliului: . În concluzie. prin elementele sale.portofoliul este un dosar de evaluare. timpul alocat acestei activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare.familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. portofoliul prea funcţiile altor instrumente de evaluare. 07 August 2009 10:05 IV.evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare. părinţilor şi altor factori interesaţi informaţii despre conduita didactică a elevului. menţionăm: . profesorul obţinând informaţii despre performanţele elevului.este un suport al învăţării. cât şi piese recomandate de către profesor.                    Sintetizând. Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele. profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puţin pe calitatea pieselor cuprinse. .motivează elevul pentru activitatea de învăţare. . din cauza timpului disponibil. .unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. unii elevii sunt mai motivaţi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiţionale. fapt 3/4 . .realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului. . .oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăţătură. pentru ceea ce gândeşte şi comunică profesorilor.portofoliul este un mijloc de prezentare. . de a pune în valoare anumite abilităţi şi competenţe. . Aceste tip de portofoliu cuprinde piese pe care elevul le consideră reprezentative pentru ceea ce este.portofoliul este o sursă de învăţare. .

       REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:             1. Evaluarea în sprijinul învăţării. 2003             3. Bucureşti. Bucureşti. Constantin Cucoş. Editura Universităţii din Bucureşti.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Ligia Sarivan. Anca Ţârca. 07 August 2009 10:05 care îi conferă o evidentă valoare instructivă şi formativă. Alternative metodologice interactive. Teoria şi metodologia evaluării. 2008             2. Crenguta Lăcrămioara Oprea. Editura Polirom. 2007  4/4 . Ed. Kari Kuoho. 2003            4. Mariana Pop. Strategii didactice inovative. Pedagogie. Otilia Păcurari. Ariana-Stancu Văcăreţu. Didactică şi Pedagogică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful