Portofoliul-metoda complementara de evaluare

Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri, 07 August 2009 10:05

             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative sau complementare (observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea).  

          Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup.               Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.              Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.              În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră

1/4

   III. 2/4 .                      2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar. II.  respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de termeni istorici.                        un dicţionar de termeni istorici. 07 August 2009 10:05 ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului             Portofoliul poate fi realizat şi în format electronic.           diversitatea pieselor pe care le conţine:                       un eseu structurat. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: . .                     o fişă de autoevaluare.                     fotografii.  coerenţa/pertinenţa eseului. .calitatea imaginilor.                     fişe de lucru.tehnoredactarea. . Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu la disciplina istorie.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. ESTETICA . .                       un dicţionar de personaje istorice.  rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe.   CRITERII DE EVALUARE: CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:         existenţa sumarului protofoliului.aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu.  utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice. .

uneori. cât şi piese recomandate de către profesor. . pentru ceea ce gândeşte şi comunică profesorilor. . din cauza timpului disponibil.evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare. Acest tip de portofoliu este o componentă a procesului de evaluare.oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie. . fapt 3/4 . ORIGINALITATE.                    Sintetizând. portofoliul prea funcţiile altor instrumente de evaluare.unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. . În concluzie.individualizează demersul învăţării. avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: . Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele. prin elementele sale. profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puţin pe calitatea pieselor cuprinse.este un suport al învăţării.familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală. .motivează elevul pentru activitatea de învăţare. . Aceste tip de portofoliu cuprinde piese pe care elevul le consideră reprezentative pentru ceea ce este.oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăţătură. . se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp.realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului. profesorul obţinând informaţii despre performanţele elevului.portofoliul este un dosar de evaluare.                      Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară. de a pune în valoare anumite abilităţi şi competenţe. CREATIVITATE                    Constantin Cucoş identifică trei ipostaze ale portofoliului: . părinţilor şi altor factori interesaţi informaţii despre conduita didactică a elevului. . unii elevii sunt mai motivaţi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiţionale.portofoliul este o sursă de învăţare.portofoliul este un mijloc de prezentare. 07 August 2009 10:05 IV. . menţionăm: . . timpul alocat acestei activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri.

Crenguta Lăcrămioara Oprea. Ed. Ligia Sarivan. Teoria şi metodologia evaluării. Otilia Păcurari. Didactică şi Pedagogică. Mariana Pop. 2003            4. Anca Ţârca. Pedagogie. Strategii didactice inovative. Alternative metodologice interactive. Editura Universităţii din Bucureşti. 2008             2. Ariana-Stancu Văcăreţu. Constantin Cucoş. 07 August 2009 10:05 care îi conferă o evidentă valoare instructivă şi formativă. Bucureşti. Kari Kuoho. 2007  4/4 .Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Editura Polirom.        REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:             1. 2003             3. Bucureşti. Evaluarea în sprijinul învăţării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful