Portofoliul-metoda complementara de evaluare

Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri, 07 August 2009 10:05

             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative sau complementare (observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea).  

          Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup.               Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.              Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.              În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră

1/4

tehnoredactarea.  rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe. .                       un dicţionar de personaje istorice.  respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de termeni istorici.calitatea imaginilor.                     fişe de lucru.                     o fişă de autoevaluare.  utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri.  coerenţa/pertinenţa eseului.                      2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar.   III. 2/4 . CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: .                     fotografii. . . II.                        un dicţionar de termeni istorici.           diversitatea pieselor pe care le conţine:                       un eseu structurat. . . Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu la disciplina istorie. 07 August 2009 10:05 ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului             Portofoliul poate fi realizat şi în format electronic.   CRITERII DE EVALUARE: CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:         existenţa sumarului protofoliului.aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu. ESTETICA .

                     Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară.realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului.portofoliul este un mijloc de prezentare. de a pune în valoare anumite abilităţi şi competenţe. unii elevii sunt mai motivaţi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiţionale.individualizează demersul învăţării.evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare.unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. . . timpul alocat acestei activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare. În concluzie. portofoliul prea funcţiile altor instrumente de evaluare.oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăţătură. . menţionăm: .familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală. fapt 3/4 . din cauza timpului disponibil. CREATIVITATE                    Constantin Cucoş identifică trei ipostaze ale portofoliului: . prin elementele sale.oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie. ORIGINALITATE. . . părinţilor şi altor factori interesaţi informaţii despre conduita didactică a elevului. profesorul obţinând informaţii despre performanţele elevului. avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: . cât şi piese recomandate de către profesor. 07 August 2009 10:05 IV. .motivează elevul pentru activitatea de învăţare. Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele.portofoliul este o sursă de învăţare. pentru ceea ce gândeşte şi comunică profesorilor.uneori.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. .portofoliul este un dosar de evaluare. .                    Sintetizând. se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp. profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puţin pe calitatea pieselor cuprinse. . Aceste tip de portofoliu cuprinde piese pe care elevul le consideră reprezentative pentru ceea ce este. Acest tip de portofoliu este o componentă a procesului de evaluare.este un suport al învăţării. .

Strategii didactice inovative. Crenguta Lăcrămioara Oprea. Evaluarea în sprijinul învăţării. Ligia Sarivan. 2008             2. Editura Polirom. Otilia Păcurari. Editura Universităţii din Bucureşti. Ed. Alternative metodologice interactive. 2003             3. Pedagogie. Bucureşti. Constantin Cucoş. Didactică şi Pedagogică.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Kari Kuoho. Ariana-Stancu Văcăreţu.        REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:             1. Anca Ţârca. Mariana Pop. Bucureşti. 2003            4. 07 August 2009 10:05 care îi conferă o evidentă valoare instructivă şi formativă. 2007  4/4 . Teoria şi metodologia evaluării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful