Portofoliul-metoda complementara de evaluare

Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri, 07 August 2009 10:05

             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative sau complementare (observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea).  

          Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în grup.               Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conţine: referate, eseuri, articole publicate în revista şcolii, biografii ale personalităţilor studiate, un dicţionar de termeni istorici, fişe de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afişe etc.), lucrări de control, diplome obţinute la concursurile şcolare, materiale realizate pentru diverse concursuri şcolare etc. Lista poate rămâne deschisă pentru ca elevul să introducă în portofoliu o serie de piese după bunul plac, fapt care poate scoate în evidenţă anumite aspecte ale personalităţii elevului. Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente istorice.              Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.              În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră

1/4

                     fişe de lucru.                     fotografii.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri.  rezolvarea sarcinilor de lucru din fişe. .calitatea imaginilor. .                     o fişă de autoevaluare. ESTETICA .           diversitatea pieselor pe care le conţine:                       un eseu structurat.   III. . 07 August 2009 10:05 ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului             Portofoliul poate fi realizat şi în format electronic.                        un dicţionar de termeni istorici. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU: .aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu.   CRITERII DE EVALUARE: CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI:         existenţa sumarului protofoliului.  utilizarea a cel puţin cinci surse bibliografice. .  coerenţa/pertinenţa eseului.  respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicţionarului de personaje istorice şi a dicţionarului de termeni istorici. 2/4 . . Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fişe de evaluare pentru un portofoliu la disciplina istorie. II.tehnoredactarea.                       un dicţionar de personaje istorice.                      2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului şcolar.

CREATIVITATE                    Constantin Cucoş identifică trei ipostaze ale portofoliului: . menţionăm: . .este un suport al învăţării. În concluzie. prin elementele sale. cât şi piese recomandate de către profesor. . 07 August 2009 10:05 IV. se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp.                    Sintetizând. de a pune în valoare anumite abilităţi şi competenţe. Aceste tip de portofoliu cuprinde piese pe care elevul le consideră reprezentative pentru ceea ce este.unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului. pentru ceea ce gândeşte şi comunică profesorilor.portofoliul este o sursă de învăţare. ORIGINALITATE. portofoliul prea funcţiile altor instrumente de evaluare. .motivează elevul pentru activitatea de învăţare.                      Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară. timpul alocat acestei activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare.oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie.individualizează demersul învăţării. . . profesorul obţinând informaţii despre performanţele elevului.portofoliul este un dosar de evaluare.familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală. Acest tip de portofoliu este o componentă a procesului de evaluare. . profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai puţin pe calitatea pieselor cuprinse. avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: . .realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului. Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele.portofoliul este un mijloc de prezentare. părinţilor şi altor factori interesaţi informaţii despre conduita didactică a elevului.Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. . . .uneori.evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare.oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăţătură. fapt 3/4 . unii elevii sunt mai motivaţi de realizarea unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiţionale. din cauza timpului disponibil.

2007  4/4 .Portofoliul-metoda complementara de evaluare Scris de Hobjila Daniela Ramona Vineri. Didactică şi Pedagogică. Crenguta Lăcrămioara Oprea. Ed. 2003             3. Pedagogie. Constantin Cucoş. Bucureşti. Mariana Pop. Ariana-Stancu Văcăreţu. Evaluarea în sprijinul învăţării. Teoria şi metodologia evaluării. Kari Kuoho. Ligia Sarivan. Strategii didactice inovative. 2008             2. 2003            4. Editura Polirom. Editura Universităţii din Bucureşti. 07 August 2009 10:05 care îi conferă o evidentă valoare instructivă şi formativă. Alternative metodologice interactive. Anca Ţârca. Otilia Păcurari. Bucureşti.        REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:             1.