paroslav Kiss

Izio-kinetoterapia »i recuperarea niedicala In afiecthmile
9

iparatului locomotor

Cdifura niedicala liucurc^H. 2002

Tonic .licpiuiil» edltorialc aparfin in exclusivitate Editurii Medicale. 'iiblu .\\ i.i <••,!(• mircft Inrcgistrati a Editurii Medicale, fiind protejatS integral de leginlijia intcma na|n H i.il.i < >r ii c valoriflcare a continutului in afara limitelor acestor legi 51 a pcrttimunii cditorilor iri/i'..i '..i p.i'.ibilfi de pedeapsa. Acest lucru este valabil pentru orice reproduccrc intcgrala (lal.i ii iilifru-ntde mijloace (multiplicari, traduced, microfllmari, transcrieri pe dischctc etc.)."

'tadt
N C O N S T A N T IN E S C U

973-39-0338-8
le drepturlle asupra acestei carfi sunt rezervate Editurii Medicale - Bucure$ti

hir dt writ: I.IIUni Pilretcu tvilactor N. f innltld*
tit tit wJtn'11* MurU-K.kna Neamf

ilPI P

Cuprins

Cuvantinainte-l
Lista abrevierilor folosite in text - 8

Examenul clinic si investiga(iile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si a conduitei terapeutico-recuperatorii - 9 Mijloacele terapeutice specifice medicinii fizice si recuperarii medicale - 23
Elemente de hidrotermoterapie locala in afecjiunile aparatului locomotor - 23 Nojiuni de electroterapie antalgica si excito-motorie in tratamentul si recuperarea medicala a afecfiunilor aparatului locomotor - 26 Electroterapia antalgica - 26 Electroterapia excitomotorie - 30 Elemente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul si recuperarea afecjiunilor aparatului locomotor - 32 Tehnici anakinetice - 32 Tehnici kinetice - 33 Tehnici kinetice dinamice - 33 Tehnici kinetice statice - 35 Exercifiul fizic (terapeutic) - 35

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali in sindroamele algo-func(ionale ale pumnului si mainii - 39
Artropatii monoarticulare si artropatii sistemice - 43 Dureri ale mainii cauzate de afectiuni ale par{ilor moi - 48 Tenosinovitele pumnului si mainii - 48 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor traumatice ale tendoanelor mainii - 51 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a afecjiunilor posttraumatice ale pumnului - 54

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali a sindroamelor algo-functionale ale cotului - 56
Patologia extraarticulara a cotului - 56 Patologia intraarticulara a cotului - 58 Patologia traumatica a cotului - 60

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali a sindroamelor al|((>-functionale ale um&rului - 68
Tialanionliil fi/icnl-kinctic si recuperarea medicali a traumatismelor uMK'irulm 74 I liittunlc liuiucmsiilui 77

TrutHincnful fl/lril-klnetic ?l rrcuprrarea mr(ll<«l» In tlnilromul alKo-fiiiirtloniil ovrvical inferior (C3 C7) 7K

Cervic-alfia inln lourfi aeutS $i cronic.1 79 Tratuincniiil li/ital-kinctic ?i recupciurca mcdicalA n liniimwllnmeloi colimiin vertebrate cervicale f5rS Icziuni neurolugicc KK Tratarncnlul li/ical-kinctic $i recuperarca medicals in sindromni'li- ilr apcrtura toracicS - 91 Tratamrntul fizical-kinetic ?i recuperarea medicali in slndromul algo-func|ional al coloanei vertebrale dorsale - 94 Tratamcntul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a traumatismclor vertebrale dorso-lombare fara leziuni neurologice - 98 Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor neevolutive - 99 Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor evolutive - 100 Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindromul algo-functional lombo-sacrat - 102 Discopatiile vertebrale -103 Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a sindromului lombosciatic - 113 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a hemiei de disc lombare operate - 118 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a pelvispondilitei reumatismale - 121 Tratamentul fizical-kinetic al spondilartritei anchilozante - 124 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala a sindroamelor algo-functionale ale $oldului- 128 Coxartroza- 128 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala a $oldului operat - 136 Fracrura colului femural - 136 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala in traumatismele bazinului - 140 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindromului algo-functional al genunchiului - 142 Gonartroza - 142 Artroza femuro-tibiala - 143 Artroza femuro-patelara - 144 Tratamentul fizical-kinetic al gonartrozei - 145 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a leziunii meniscurilor §i a condromalaciei - 148 Tendinitele genunchiului - 149 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala dupa fracturi ale genunchiului - 150 Particularitajile tratamentului fizical-kinetic in funcfie de tipul fracturii genunchiului - 153 Tratamentul fizical-kinetic al sechelelor fracturilor genunchiului - 158 Tratamentul fizical-kinetic dupa meniscectomii - 159 Tratamentul fizical-kinetic al entorselor de genunchi - 161 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicali a sindroamelor algo-functionale ale piciorului - 164
Dun-rile calcaiK-cnc 169 Miiladin I rck'ihouse 170 Iliiisilii ictiiiiihiliinl - 170

230 Elemente de electroterapie cu referire directa la recuperarea sechelelor neuro-motorii ale bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrals .201 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in hemipareza spastica .motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala .243 Terapia ocupafionala in recuperarea hemiparezei spastice de etiologie vasculara cerebrala .196 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in poliradiculonevrita (sindromui Guillain-Barre) 5! alte polineuropatii .208 Sindroamele somatomotorii extrapiramidale .270 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in scleroza multiple .Apofizita calcaneana .275 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in boala Parkinson -278 B i b l i o g r a f i e e l e c t i v a 2 85 s - .208 Sindromui somatomotor pur .208 Principalele sindroame somatomotorii .240rtezarea In recuperarea deficitu lui O neuro.260 B.249 Schema orientativa de recuperare neuro-motorie a bolnavilor hemiplegici .177 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a paraliziei faciale periferice.254 A.224 de facilitare si metode speciale de recuperare neuro-motorie in hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala . Recuperarea funcjionala a membrului inferior hemiplegic si a mersului .224 Notiuni de kinetoterapie clasica aplicata in recuperarea neuro-motorie a hemipareze spastice de cauza vasculara cerebrala Tehnici .2 1 6Sindromui psiho-afectiv.174 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor nervilor periferici .222 Mijloace terapeutice specifice medicinii fizice utilizate in recuperarea neuro-motorie a bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala . parte integrants a comportamenrului motor al bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vasculara cerebrala .170 Tratamentul fizical-kinetic al entorselor gleznei .190 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in poliomielita anterioara acuta .209 Sindromui de coafectare periferica osteo-articularS $i musculo-tendin o a s a .171 Tratamentul fizical-kinetic al afecfiunilor posttraumatice ale piciorului . Recuperarea funcfionala a membrului superior hemiplegic .266 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in sindromui paraplegic .

.

perceperea momentului in care mijloacele noastre nu mai au nici o eficientd si trebuie sd se recurgd la ortopedia chirurgicald reparatorie. fesut conjunctiv nespecializat. Automl . absolut necesare tuturor cadrelor medico-sanitare implicate in tratamentul si in recuperarea afecfiunilor aparatului locomotor. muschi. Structura morfologicd complexd a aparatului locomotor (os. piele). Sper ca din lecturarea acestei cdrti de cdtre specialism implicafi in mod direct in tratamentul afecfiunilor aparatului locomotor (medici dar s_i kinetoterapeu{i. articulafii. ceea ce explica de ce in tratament se intersecteazd mai multe specialitdfi medico-chirurgicale. corectarea si recuperarea unor deficite functionale ce se pot dezvolta in toate stadiile de evolufie a bolii revin medicinii fizice si. relafia strdnsa cu sistemul nervos central s_i periferic s. kinetoterapiei. Aceastd lucrare incearcd sd stabileascd. gradul ridicat de expunere la agenfii traumatici. cAfectiunile aparatului locomotor sunt caracterizate de o foarte mare diversitate etiologica si morfo-patogenetica. pe Idngd metodologia clasicd de tratamentfizical-kinetic (in general cunoscutd de medicii din aceastd specialitate) rolul recuperatorului in diverse faze de evolutie a bolii. justified posibilitatea dezvoltdrii unor disfunctii de gravitate variabild. precum si limitele acestui gen de terapie. nervi.i. reumatologiei sau neurologiei. prevenirea.Cuvdnt inainte. indiferent de etiologia sou topografia leziunii unora sau mai multor componente ale aparatului locomotor. De la acest concept am pornit si mi-am propus sd ofer un minim de date referitoare la medicina fizicd. indiferent de etiologia ei. asistenfi medicali de fizioterapie) sd poatd refine o serie de elemente utile prin a cdror aplicare in practicd sd reducd in mod semnificativ suferinfa holnavilor. Chiar dacd tratamentul etio-patogenetic poate fi atribuit in mare parte ortopediei. nu in ultimul rand. in mare mdsurd.

articulate metacarpo-falangiana .articulate interfalangiana distalS .spondilartrita anchilozanta .stimulare nervoasa electrica transcutanata .necroza aseptica a capului femural .sindrom algoneurodistrofic .articulate interfalangiana proximate .viteza de conducere motorie I .lupus eritematos sistemic .antiinflamatorii nesteroide .scleroza sistemica .boala ischemica coronariana cronica nedureroasa .poliartrita reumatoida .ABREVIERI FOLOSITE tN TEXT AINS BICCD IFD IFF LES MCF NACF PR SA SAND SS TENS VCM .

diagnosticul complex va fi repetat la intervale variabile de timp si datele obtinute vor fi monitorizate. Aici apar insa probleme legate de recunoasterea sechelelor. Cum se stie ca afectiunile reumatismale au o evolutie lunga in timp. eel putin. evaluarea lor corecta si urmarirea lor prin hilanturi succesive.a si istoricul holii aduc informatii prctioase. examenele clinice si paraclinice trebuie sa raspunda. simetric etc. Varsta. Examenul clinic si investigatiile paraclinice nu difera cu nimic fata de ceea ce se face in mod obisnuit pentru precizarea diagnosticului. cu trecere prin diferite stadii de acutizare si remisiune mai mult sau mai putin importanta. muschi. In plus.exista semne de coafectare a alter organe ce nu tin de aparatul locomotor. mecanic? care este numarul articula^iilor interesate si care este modalitatea in care au fost interesate de procesul patologic (succesiv. diagnosticul va cuprinde atat date de etio-patogenie cat si precizari asupra stadiului de evolujie a bolii. rasa pot i iiiiiili/a dc la bun inccpiit i. stabilizat. in remisiune? care sunt implicafiile functionale ale afectiunii? . Sindromul . nivel functional si unele elemente prognostice. aici. inervatie etc.aiulirca mcdiculiii sprc un diagnostic clinic. Pe cat este posibil. Afec(iunile neurologice care afecteaza funcjia aparatului locomotor ridica cele mai complcxe probleme deoarece. foarte frecvent intalnite in serviciile de fizioterapie. Pentru afectiunile reumatismale. apar o serie de evaluari necesare stabilirii gradului de afectare a functiei unor structuri ale aparatului locomotor. atat diagnosticul pozitiv cat si evaluarea ilclicilului functional sunt particulare si reclama a serie de cuno§tinte despre iu livilalca ncuro-motoric la normal pentru a putea aprecia deviatiile induse de lionla. articulatii. In afectiunile posttraumatice ale aparatului locomotor diagnosticul pozitiv pare 11II mai simplu datorita relatiei stranse dintre cauza si efect. Aiiamnc/. tic la acest comportament normal.Examenul clinic §i investigatiile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si a conduitei terapeutico-recuperatorii (9rice tratament fizical-kinetic trebuie sa fie precedat de un examen clinic complet si investiga^ii paraclinice necesare stabilirii diagnosticului pozitiv.)? exista sau nu o coafectare periarticulara? procesul patologic este in faza de activitate. la cateva intrebari fundamentale legate de boala: este vorba de un proces inflamator sau un proces degenerativ. concomitent. sexul.

uic.!) (acronoza. iln ceea ce priveste rasa pacientului este bine de stiut ca LES este mai frecvent sa neagra. sindromul inflamator este caracterizat de: tumefactie.in. roseata.mai mult de cinci articulatii. sindromul Beh9et la populatia Orientului Mijlociu. ste obligatoriu sa se consemneze caracterul simetric sau asimetric al interesarii lare. boala .r este o oligoartropatie asimetrica. De exemplu: PR este o boala ce evolueaza cu remisiuni si exacerb3ri care final la dctcriurarca ireversibila a articulatiei. functio leza. o artriffl . in practica se constata de multe ori ca cele doua tablouri ce coexista. redoare articulara ce dureaza putin (sub 10 min). Durerea cu caracter mecanic este caracterizata de: . n ceea ce priveste distributia afectarii articulare. monoartrita. Pentru instituirea unui tratament fizical-kinetic este esential sa se stabileasca i inceput daca ne aflam in fata unui tablou clinic de tip inflamator sau de tip mic. artrita soldului.a care se dezvolta la o persoana tanara trebuie sS nc fac§ sa suspectam cterul secundar (fie o displazie de sold. spondilartrita lilozanta la tigani etc. durere. a lui si a articulatiilor sacro-iliace dar poate interesa concomitent si centurile iar articulatiile mici. Pe dc alt5 parte. i/. Pe de p.2-5 articulatii. oliartrita reumatoida este exemplul tipic pentru poliartritele simetrice.exacerbare la incarcarea articulatiei. ocromatoza). cstc destul de greu sa gasim un factor cau/al. interesare poliarticulara . polimialgiu rnmiiitici estc o boala" a varstnicului $i o intalnim foarte rar viirsla dc 60 dc ani. redoare articulara matinala. spniulilartritn niu lulo/imtA interescazfi ccl inai adosea adultul tanar. k'olutia clinica si progresiunea bolii furnizeaza alte elemente utile diagnos-. in linii foarte generale. in functie de forma clinica prezenta. specifica sau nespecifica. pondilartrita anchilozanta este o boala cu interesare predominant axiala. Din pacate. Pe de alta parte. in general. ameliorare pana la disparitie prin punerea in repaus a articulatiei. caldura locala. interesare oligoarticulara . raspuns bun la AIMS. fie o boala" metabolic.o articulatie. este bine sa se foloseasca :oarea terminologie: interesare monoarticulara . Artro/a care sc dc/volt§ la o persoana in varsta rcprezinta' o manifcstare comuna iic.

1. ('oii(li|iilc dc viafa si de munca au o importanta deosebita atat pentru diagnos-IH ' it iji pentni oricntarca tratamentului §i in special a recuperarii functionale. fotoscusibilitate. Xerostomia si exoftalmia insotesc sindromul Sjogren. Whipples). . dermatomiozita. La lei. screening-ul efectuat la primul contact cu bohiavul va trebui sa includa.virala. prezenta lor fiind foarte Irccventa intr-o serie de boli reumatice. I . sancru etc. dizenteria (Kciter). Tegumente §i mucoase: elemente cutanate de psoriazis. febra. infectia gonococica . poliartrita i cumatoida. Antcccdentele eredo-colaterale se dovedesc extrem de utile. scadere ponderala etc. febra. asa cum se intampla cu hidralazina care poate cauza un sindrom foarte imcmftnutor lupusului eritematos. Tractul digestiv: ulceratii ale mucoasei bucale (Reiter. de cele mai multe ori. vasculita. steatoree (scleroza sistemica. intereseaza o singura articulate dar Ias5 sechele foarte importante. lupus eritematos diseminat. LES.'.ualc dc autoscrvirc si gcstualitatca necesara cfcctuarii sarcinilor prolcHionulc. PC dc alta parte. cervicita (Reiter). desi la un moment dat poate furniza aceleasi elemente clinice ca si artrita icumatoida. stare generala alterata. Ochi: xeroftalmie (Sjogren). o suferinja bacilara poate lamuri iliiif. Cca mai mare parte a bolnavilor se prezinta la medicul fizioterapeut dupa ce un utmat o serie de tratamente antireumatice. PR si SA. se acorda o importanta particulars efectelor trnipcutice induse de AINS.iiosticul unci monoartrite. cateva elemente specifice: Starea generala: stare de rau general. Tractul uro-genital: disurie. este autolimitativa si nu lasa niciodata sechele. artritele Tbc care. Din anteccdcntele personale mai vechi. astenie. ulceratii (Behset). mai ales pentru irnmatismul psoriazic. disfagia (sclerodermie). in mod obligatoriu. conjunctivita (Reiter). fie dm ini{iativa proprie. Aparatul cardio-vascular: prezenta sindromului Raynaud este obisnuita in scleroza sistemica. O poliartropatie inflamatorie asa cum este cea din PR poate fi insotita de inanifestari sistemice importante. irido-ciclita (SA). Din acest motiv. ulcera^ii (Mchcct). colita ulceroasa). alopecie. Artrita genunchiului ilc ctiologie gonococica evolueaza insa ca o monoartrita care insa lasS sechele. trebuie sa se stie ca unele medicamente pot induce sindroame iiMimaticc. balanita. b. Manifestarile extraarticulare trebuie cunoscute. dar si prezentei eventualelor efecte colaterale. louilc important sa sc cunoasca ce impact a provocat boala vis-a-vis dc iu'Hvilu(ilc u/. Asadar. tulburari dc tranzit intestinal (Crohn. nodulii subcutanati si critemul acompaniaza vasculitele etc. Bel^et). scadere ponderala etc. fie dupa o prescriptie medicala. Raspunsul la tratamentul antiinflamator poate oferi si el o serie de indicajii ulilc.un sindrom Reiter etc.

durere resimtita in muschii temporal! (claudicatia mandibulara) in artrita cu celule gigante. Pericardita poate fi prezenta in toate bolile sistemice ale tesutului conjunctiv. ulceratii dureroase ale mucoasei bucale. poate avea cauze diferite: durere la nivelul cavitatii bucale (ulcerafii. in boala Crohn. De fapt. entezitele din SA. SA. Boli valvulare sunt prezente in spondilartritele seronegative. Durerea toracica de cauza pleurala: serozitele din PR. o . In unele cazuri. ulceratii nedureroase ale mucoasei bucale: sindromul Reiter. din fericire vindecabile dupa intreruperea tratamentului. LES. reducerea salivatiei: s. Nicturia poate fi primul simptom sugestiv de interesare renala in cadrul LED. msotita de limitarea mobilitatii cujtii toracice in SA. Raynaud. telangiectazii). Behcet. LES. Dispneea poate fi prezenta datorita mai multor cauze legate de afecfiunea reumatismala: a) fibroza interstitiala din PR. sunt necesare $i o serie de evaluari particulare.in II*IPIIIKV $i invent. LES.icric dc siinplnmc' rnnsuleralc reumuticc put II can/ale de holt CHIC 1111 au nit i o Icgdturfi en rnimnlisinnl (ex afccpuni alcglandci tiroidc) eslc obligator in s3 sc lacfi un cxamcn clinir general. PR. Sjogren. pot fi prezente chiar ulceratii ale mucoasei gastrice. cu valente prognostice si terapeutice adecvate. pe aparate §i sisteme. esofagopatie. examenul clinic incepe din momentul in care 12 ' . durere localizata in articulatia temporo-mandibulara. a) fibroza apicala. SA. Din partea aparatului genito-urinar. in vederea stabilirii unui diagnostic complet.so|c*c tie ilt h mim. corticoizi. sclerodactilie. PR. gonoree. cauze mecanice: osteofit exuberant cervical anterior. LES. Aparatul digestiv furnizeaza numeroase simptome ce ajuta la stabilirea diagnosticului. Examenul clinic al cavitatii bucale permite numeroase constatari dintre care cele mai frecvente sunt: incapacitated de a deschide complet gura (microstomia din SS). de multe ori prezenta la bolnavii reumatici. tratament cu saruri de aur. reducerea motilitatii esofagiene: SS. penicilamina. a) hipertensiunea pulmonara din sindromul CREST (calcinoza. Din partea aparutclor cardio-vascular si respirator este important sa se urmiireasca catcva simptome a caror depistare nu ridica probleme deosebite. Disfagia. candidoza). Sindroamele dispeptice se datoreaza in special tratamentului cu AINS.'cM) Hcrle <lr dull mimnlismale se fn. disuria poate sugera un sindrom Reitef. SS. | Pe langa aceste consideratii de ordin general. mialgiile peretelui toracic din maladia Bornholm.

boliuiviil inii. in IFP de 110_grade si in MCF de 90 degrade. impreunarea mainilor ca pentru rugaciune etc.i in uilmiclul dc consulta|ii. 13 . ~ ~~ Adducfia degetelor^ este asigurata de actiunea muschilor interososi palmari (incrva(i de nervul cubital (Tl)^ rAbduc(ia degetelor: este realizata de interososii dorsali si abductorul degetului V inervaji dc cubital (D8-T4).30_dg_grade. . Mobilizarea pumnului si degetelor se incepe prin efecruarea unor miscari test de flexie-extensie a degetelor. muscfiii Ipmbricaji. Flex4a-&JED-este_de:. policele in Z.l>ia< a. pentru practica de zi cu zi se pot utiliza modele de evaluare simplificate care aduc informatii suficiente pentru un diagnostic si un tratament corect. extensorul propriu al degetului mic. Toti acesti muschi sunt irjervati de nervul radial (C7). stabilirea obiectivelor terapeutice si aprecieri prognostice asupra viitorului functional al bolnavului. a hipotrofiei musculare si a deformatiilor articulare. unele dintre ele fund chiar patognomonice (deformatia in gat de lebada. Valorile normale ale miscarilor elementare sunt: Extensia degetelor: MCF. Palparea evidentiaza modificarile temperaturii locale. modul in care sc tlc/. Fara a intra in detaliile bilantului articular si ale testing-ului muscular. Inervatia este asigurata de nervul median (C6-C8) cu exceptia ultimilor doi lombricali care au inervajia din n. vor fi examinate atent si articulatiile vecine aceleia aflata in suferinta. in plus. Astfel. ne dam seama care dintre miscarile elementare este limitata si ne vom completa cvaluarea prin aprecieri obiective asupra unghiurilor de miscare (goniometrie) si tcstare a forfei musculare cat mai analitic posibil. Evaluarea mdinii fi a pumnului Prin inspectia regiunii se verifica prezenta sau absenta tumefacfiilor. extensorul propriu al indexului. consistenta unor tumefactii (moale.se vor examina comparativ articulatiile bolnave (acolo unde este posibil). Examinarea completa a aparatului locomotor aduce datele suplimentarc cc permit. flexorul comun superficial^aLdegetelor. tipice pentru PR). IFP-O^grade. Muschii responsabili pentru aceste miscan sunt: flexorul cornun_prqfund__al^. articulatiile portante vor fi examinate atat in ortostatism cat si in decubit. dura. sc a$ca/a pc paiul dc consullajic furnizeaza unui obscrvator atcnt si competent o scric dc indicii carc-i permit o prima orientare diagnostic^. cubital (C8). renitenta)j>recum si unele modificari ale sensibilitatii. Desi in practica recuperarii functionale se folosesc scale de evaluare mai mult sau mai putin elaborate. Mcrsul. Flexia degetelor. IFJ>40jjrade. cateva precizari sunt absolut necesare: bolnavul va fi examinat dezbracat complet pentru a evita posibilitatea (foarte probabila) de a trece neobservate unele elemente valoroase pentru diagnostic. Muschii rcsponsabili pentru realizarea acestor grade de miscare sunt: extensorul comun al degetelor.degeteler. in butoniera a degetelor.90Ldejgrade.

realizata de flexorul scurt al celui (inervatie din n. si scurt abductor al policelui. ambii inervati de n. la aflandu-se in supinatie. Palparea poate releva cresterea temperaturii cutanate locale sau zone de :restezie localizate fie pe linia articulara fie periarticular (de ex. . in zona . median. radial). cubital). Adductia policelui este realizata de muschiul adductor al policelui inervat de oil median. Flexia policelui este de 50 de grade in MCF. i luarea cotului t Inspectia regiunii poate pune in evidenta deformatii. si flexia IF-90 de grade asigurate lexorul lung al policelui (inervatie n. tumefactii. median). placi de psoriazis. Dl). semnul Tinel este foarte iros.flexia .realizata de biceps si scurt supinator. Cu acelasi scop diagnostic se mai foloseste si testul 'halen. Prehensiunea globala sau cea de finete se vor evalua de la caz la caz in functie iroblemele functionale pe care le ridica bolnavul. calcinoza si RAA. pronajia -90 de grade realizate de muschii rotund si patrat pronator. Pacientul flecteaza pumnul si il mentine in aceasta pozitie timp de 60 secunde. Miscarile normale ale cotului sunt: . Abductia policelui este de 70 de grade si este asigurata de actiunea muschilor . median si n. Reamintim ca nodulii subcutanati sunt prezen^i nu mi in PR.stezii in teritoriul de distribute al nervului median. ci si in xantomatoza.135 de grade realizate de muschii brahial anterior si biceps brahial id antebratul este in supinatie) a caror inervatie provine din radacinile C5 si -extensia 0-5 grade. Pentru evidentierea sindromului de tunel carpian.ondiliana). C7.Kxtensia policelui se realizeaza prin extensia MCF-50 de grade (prin actiunea chiului scurt extensor al policelui) si extensia IF-5 grade realizate de extensorul . al policelui (inervat de n. Acest test consta din percutia nervului median pe fata anterioara a pumnului. Ambele teste sunt considerate pozitive cand declanseaza durere si . incrvn|i icrvul median (C6. moment are se provoaca o durere vie localizata distal de stiloida radiala. policele este flectat pe fata palmara a mainii si se inchide us pumnul. C8. Opozitia policelui este asigurata de muschiul opozant al policelui inervat de ml median. Tenosinovita lungului adductor al policelui se pune in evidenta cu ajutorul alui Finkelstein. noduli subinati. guta. In practica de zi cu zi se mai folosesc unele teste utile pentru diagnosticarea r sindroame localizate la pumn sau la mana. realizata de muschiul triceps inervat de fibre din radacinile MC8. Examinatorul deviaza fortat pumnul in inclinatie cubitala. supinatia .

I .

in acceasi regiune topografica pot fi resimtite dureri care nu au nici o .. h) niiischi si tendoane: coiful rotatorilor . !**« IftiiH" aceste surse generatoare de durere ce nasc in structurile aparatului •Itii. hl| nilinli. a tendonului cunoscut miMr dc . Miscarea activa are amplitudinea limitata in caz Imr neurologies sau ruptura partiala.5 cm distanta de procesul M|IIIII. nilonul poate fi palpat in santul bicipital. SA forma mixta. bratul va fi plasat in rotatie externa si cotul in M1.tcndonul coifului rotatorilor". $ \tilmirca umdnilui I ii inspccjie. fie hipeilrofii sinoviale. Durerea i§i poate tii i^uica in oricare dintre structurile articulatiei umarului dar si in structurile din VP«•inflate. Mliihliilfii aiticula{ici umarului este limitata sever in PR. I nl MI rcgiunea coifului rotatorilor. Sursele cele mai comune de provenienta a durerii sunt: i i ) arliculafia scapulo-humerala: bursa subacromio-claviculara.u ii ac-cstca. fiind asigurata de muschii |ilnuii si dt-lloid (C5. mi' ischemia miocardica. Lcziunilc . tendinita bicepsului provoaca dureri pe HHimoara a umarului. • ) tnywr points: multiple puncte foarte dureroase la presiune se pot palpa in . uneori totala. umarul poate furniza date foarte importante. se cere nhn sil execute activ doua miscari test: ducerea ambelor maini deasupra i (ir u-stcaza astfel abductia si rotatia externa) si apoi ducerea mainii la I npns (adduc^ia si rotatia interna). nliii a avca o imagine de ansamblu asupra mobilitatii umarului. | if i ni r« normala de abductie este de 180 de grade. nu ridica probleme deosebite pentru recuperator. De exemplu.. hilpaiea cste manevra de electie pentru localizarea durerii. Alte deformatii pot fi prezente si sunt datorate fie unei bursite. La aceasta palpare. Cel mai frecvent se intalneste durereainumar de cauzacervicala. articulatia f IMHII luiiiicrala si articulatia acromio-claviculara.tendinita muschiului supraspinos ill ii dtimc care este perceputa pe fata medio-laterala a bratului.i inuschiului deltoid sau a muschiului supraspinos pot fi decelate la o IJHtplA piivirc. daca este vorba de umarul stang. liliu |ui cslc tic 45 de grade.SKIMP «|i sunt datorate fibrozitelor ce acompaniaza suferinta umarului.. asigurata de muschii pectoral mare si deltoidul " (' '\ < ''>). C6).Toslclc particulare de evaluare se adreseaza in special depistarii cpicondilitei I. la 2. cand tumefactia este vizibila pe fate anterioara a umarului. I him nl (dc cauzS grcu dc prccizat) sau in cazul unui sindrom algoneuro-ii nil u Gvidcnficrcu unci cvcnluale Ic/iuni a coifului rotatorilor sc cere uliil Nfl ridicc hnitul la vcrticahl si apoi sA il coboarc lent in abducfic. illnlc si latcralc si constau din miscari de contrarezistenja prin care sc pun in •»• ililiir muschii ce se insera la aceste nivele. zona de maxima s^iiiilbililiilc fiind exact sub acromion.

pentru clarificarea iei generatoare de durere se cauta.ura i on luti^iinii aparentc si rcalc a membrelor inferioare. Pentru leziunea tendoanelor bicepsului brahial se utilizeaza testul lui Yergason. o hipersensibilitate cutanata localizata medial de spina iliaca anteroerioara si care este insotita de hipoestezie cutanata a regiunii laterale a soldului coapsei (sugereaza o meralgie parestezica). Nu de pufine ori. cre§terea sensibilitatii in regiunea tuberozitafii ischiatice este tipica pentru o »ita ischiatica. Plasand bolnavul in pozitie de decubit lateral. Examinatorul stabilizeaza il §i exercita o presiune laterala la nivelul extremitatii distale a bratului in timp >olnavul abduce activ bratul impotriva acestei rezistente. . O scurtare a ubniliii iniciioi alcclul punic h daiorala contracturii adductorilor yoliiului. hipotrofia musculaturii fesiere si a coapsei. iervarea atenta a bolnavului permite stabilirea unei suferinte reale a articulatiei ofemurale: mersul antalgic . este perceputa in unea inghinala cu iradiere in fesa. se pot face urmatoarele observatii: cre§terea sensibilitatii dureroase in regiunea laterala a soldului poate indica senja unei bursite trohanteriene. cu cotul flectat la 90 de grade. atunci cand este vorba de articulatia soldului. Aparitia unei dureri :t localizatc indica o suferinta de natura tenosinoviala sau o instabilitate a :psului brahial.loanelor coifului rotatorilor sau a bursei subacromio-deltoidiene vor provoca o ure in momentul in care braful se afla in abducjie de la 120 la 60 de grade. Palparea zonei permite evaluari asupra temperaturii locale si asupra punctelor . Durerea reala. cre§terea sensibilitatii localizata la nivelul insertiilor tendinoase indica o :zita sau o intindere a tendonului. ce naste din articulatia coxo-femurala. — o asimetrie aparenta a lungimii membrelor inferioare ce poate fi datorata tracturilor musculare ale abductorilor sau adductorilor.bolnavul pastreaza pentru un timp foarte scurt sprijinul pe lul bolnav.roase.ta o dilacerare a tendonului coifului rotatorilor. Daca durerea este atipica. In oricc sufcrinja a soldului. Lungimea aparenta nAsoaiii <lc In ii|K-iulux'lc xifoicl paiul la varful malcolei interne. un clement obligatoriu dc evaluare il reprezinta . navul in pozitie asezat. in fa$a iperatorului apar doua capcane pe care le va evita doar daca stie ca: o suferinta rticulatiei coxo-femurale se poate exprima clinic prin durere localizata in unchi §i ca o durere lombosacrata poate avea sediul la nivelul soldului. bratul cade inert in momentul are ajunge la o abducfie de aproximativ 90 de grade. examinarea orificiilor herniare permite eliminarea unor eventuale hernii ircerate. Daca . din pozitie de decubit dorsal.

L5. SI.5. tensor al fasciei lata. Rotatia interna are o amplitudine de 35-45 de grade si este realizata de muschii lemimcmbranos. Pasiv poate atinge 150 de grade. Muschiul principal este psoasilincul. De exemplu.presupus bolnav . fiind in decubit dorsal. Extensia cu genunchiul intins este de 15-20 de grade. L3. L4). soldul controlateral . I >m po/i|ia dc decubit dorsal se urmareste decelarea unor eventuale cicatrice i nltoi soniiK. 'iHifia cvadriccpsului cstc usor de dcpistat la o simpla inspccpc a rclicfului . in acest timp. se elimina lordoza lombara prin flexia . Amplitudinea medic este de 45 de grade si este asigurata. Miscarile soldului efectuate cu genunchiul flectat sunt mai ample cu 20-30 de Kuidc decat acelea efectuate cu genunchiul extins. membrul inferior trebuie tilulns. ' i i l n l u i sanatos. I > i n aceste motive. Orice scurtare masurata in acest fel este datorata unci anomalii nsousc. L4). popliteu. De asemenea. semitendinos. Pentru aprecierea acestei miscari. Valoarea amplitudinii medii este de 30 de grade si este asigurata de muschii mldiictori ai coapsei si dreptul intern (L2. Flexia este de 90 de grade cu genunchiul extins si ajunge la 125 de grade cu genunchiul flectat. valorile inregistrate vor fi insotite de precizarile respective. Muschii principali sunt fesierul mare si ischiogambierii incrvati de ramuri din L4. in principal de muschiul fesier mijlociu 9 i tcnsorul fasciei lata (L4. L3. Daca. L4). Kotatia externa a coapsei are cam aceeasi amplitudine de 45 de grade si este ronli/ata de muschii pelvitrohanterieni ajutati de croitor si adductori (L3. se poate considera ca este vorba de un flexum de sold /al. Abductia are valori variabile in functie de pozijia de testare. Sc folosesc uneori teste speciale care permit aprecieri globale asupra unor Hitipe musculare. se poate observa foarte usor i'ii|n unor dcviajii in valg sau var a genunchilor. ti acnunchiului I ii iiispcc|ia bolnavului in pozitie ortostatica. Adductia este imposibila din pozitie anatomica zero cu membrele pelviene iiliniate unul langa altul. ajutat de croitor. iar cu genunchiul flectat mi depaseste 10 grade. L5). I'cntru a evidentia o deformatie in flexie a soldului se utilizeaza testul ThoMolnavul. insuficienta abductorilor poate fi pusa rapid in i<vi(lcn|a prin semnul Trendelenburg care consta din inclinarea trunchiului in sprijin iiiii|)o(lal (pcntru a restabili echilibrul pierdut prin insuficienta fortei musculare a •iililiictorilor si deplasarea centrului de greutate).. SI). proccs ireductibil prin mijloace conservatoare.Lungimea reala se mascara de la spina iliaca antero-superioarS panS la varful inalcolei interne.se i ulicA do pc planul patului.sugcstive dc traumatism. difcrcn(clc ilinlrc miscarile active si cele pasive sunt mai mari decat la celelalte articula^ii. tensorul fasciei lata si fesierul mic (L4. la sold. fesier mijlociu (L2. 1. Revarsatul lichidian articular se exprima ilis|uin|ui micilor t'osete prczentc in mod normal de o parte si dc alta a rotulci.

Acestea sunt localizate de obicei: pe fata mediala sau laterals a interliniei articulate (foarte usor de identificat . se verifica si mobilitatea rotulei. bursele prerotuliana. Cu aceasta ocazie. laba de gasca >e fata mediala a treimii superioare a tibiei. punctele de insertie ale ligamentelor colaterale mediale §i laterale. Pentru ligamentele incrucisate se flecteaza genunchiul la 90 de grade cu planta ta pe patul de consultatie si se cauta sertarul anterior (pentru ligamentul acisat anterior) si sertarul posterior (pentru ligamentul incmcisat posterior). articulafia fcmuro-patelara . insertia tendonului rotulian pe tuberozitatea anterioara a tibiei (zona foarte iibila la copiii care sufera de maladia Osgood-Schlatter). lod curent. Din aceasta pozitie. Atunci cand banuim o cantitate mica de lichid. de sus in jos. rnai cu seama atunci cand nenul obiectiv al genunchiului nu evidentiaza modificari obiective. se baloteaza rotula prin presiuni :esive.prin mobilizarea rotulei (in sus. infrarotuliana superficiala §i profunda. doua manevre. cu cealalta mana se induce intinderea ligamentelor mediale si laterale. Pentru depistarea unui revarsat lichidian intraarticular (hidrartroza) se folosesc.oldului. fixand cu o a articulatia. Pentru ligamentele colaterale. se pot depista chisturi sinoviale.'ircat de graititd-n coipiilm . factor biomecanic spensabil unei bune functii a articulatiei gemmchiului. in jos sau later . le putine ori. Extensia este de 0-5 grade si este realizata de muschiul cvadriceps inervat de cinile L3 §i L4.1 genunchiul cste flcctat). SI). Flexia are o amplitudine de aproximativ 135 de grade asigurata in principal de chii ischio-gambieri (L5.I'ulparea pcrmite decelarca cresterii temperaturii cutanate locale precum si a dor cu sensibilitate dureroasa crescuta. De multe ori. 'uarea piciorului $i a gleznei Examemil obiectiv sc cfectucaza din pozitie ortostatica pentru a putea observa ituali'lo ilcloiniatii in val^ ale calcaiului (foarte frccventa in PR) si care trcce ncrvalA in |«i/i|in df dociibil dorsal cand picioi ul cstc desc-. Miscarile care intereseaza in mod deosebit articulatia genunchiului sunt flexia ctensia. Nu se va neglija niciodata inspec|ia si palparea spatiului popliteu deoarece. Cand revarsatul lichidian este important. Va trebui sa fie prezenta in mintea examinatorului posibilitatea ca durerea pe o reclama bolnavial sa traduca o suferin^a a s. este necesar sa se examineze starea ligamentelor stabilizatoare ale mchiului. facern urmatoarea manevra: cu ana se exercita presiune pe marginea externa a genunchiului pentru a mobiliza idul din aceasta regiune. cea mai buna metoda consta din fixarea ula^iei de examinat pe genunchiul controlateral. cu cealalta mana se preseaza in sens diametral opus si idul trece sub rotula.

O tendinita ahiliana cu interesarea luirsei subiacente se evidentiaza mai usor la bolnavul aflat in decubit ventral. se executa din articulafia subastragaliana (in princi-pnl). aspectul unghiilor (psoriazis). I-vcrsin cstc dc 20 de grade.lcina SI. Muschii responsabili c snnl sent ml si lungul peronier. Invcrsia piciorului este realizata de muschiul tibial anterior si are amplitudinea iU< U) dc grade. Miscarea activa este realizata de muschii liicrps sural. extensia. la bolnavii cu PR nu este surprinzatoare descoperirea unor fracturi de stres ulc cxtremitatii distale a peroneului. eversia. palparea capetelor raetatarsiene foarte dureroasa si eventuale ulcerajii (NUgestive pentru PR). poatc sugera prezenfa unui sindrom de tunel tarsian. l-'lcxia plantara a piciorului este de 55 de grade si se masoara plecand din pozi^ia ni-iiiin (piciorul in unghi drept pe gamba). o durere localizata la nivelul fe$ei plantare a calcaneului este tipicS pentru Insciita plantara si pentru pintenul calcanean. bolnavul va resimti o durere strict localizata la nivelul focarului de fractura. dm si din arlicnla(ia medio-tarsianS si tarso-metatarsiana. Invcrsia si circumductia piciorului. . inervati din radacinile spinale SI si S2. cu un I'icion. scurtul si lungul peronier. Provocarea de parestezii in picior prin percu^ia nervului ca si prezenta modificarilor de sensibilitate a piciorului i onfirma diagnosticul. Un deficit de forta de contractie cantonat nil irl In muschiul extensor propriu al halucelui sugereaza cu foarte mare probabilitate iiilcrcsarca r§dacinii L5. pedioasa sunt manevre ubligatorii pentru diagnosticul diferential cu bolile circulatorii periferice. incrva|i dc rild. se recurge la o manevra simpla. Morton). sinovita articulatiilor metatarsofalangiene. aceasta fractura este confundata t ii o artrita de glezna. lung extensor al halucelui si extensorul comun al degetelor. tumefactii la nivelul tecilor. Prin palpare. l. modificari ale untcpiciorului (halux valgus). palparea pulsului la a. se parcurge toata lungimea osului peroneu. Daca exista o fractura de stres. Pentru diferentiere. tibiala posterioara si a. o durere localizata la nivelul nervului tibial posterior (retromaleolar extern). tendoanelor.lcxia dorsala a piciorului este de 15 grade si se realizeaza prin actiunea niii$chilor tibial anterior. eritem sau descuamatii la nivelul articulatiei MTF a halucelui (sugestiva pentru guta). f tu( 11 ncrva{i din radacinile spinale L4 si L5. De multe ori. o hipersensibilitate dureroasa localizata strict intre capetele metatarsienelor 111 si IV este foarte sugestiva pentru neurinomul digital plantar (b.Inspectia se continua tot din pozitie ortostatica si urmareste depistarea iirmStoarelor semne: tumefactia gleznei. Miscarile ce vor fi evaluate sunt cele elementare: flexia. se cauta punerea in evidenta a urmatoarelor semne obiective: cresterea temperaturii cutanate si zone de hipersensibilitate dureroasa.

hiperextensia genunchiului dincolo de 10 grade (un punct pentru fiecare parte). de mare utilitate sunt examenele |)iii. Pentru evaluarea obiectiva a hiperlaxitatii articulare se foloseste scala lui Beighton. Dcsi orice informatie referitoare la boala si bolnav nu poate fi decat binevenita. radiografia osoasa. tomodensimetriaosoasa. culcemia. fosfataza alcalina si acida. Tendoanele muschilor peronieri lateral! se palpeaza pe fata laterals unde o cvcntuala tendinita se exprima prin tumefactie §i durere. extensia pasiva a policelui pana ajunge in contact cu fata anterioara a antebra^ului (un punct pentru fiecare mana). Examenele paraclinice se efectueaza. lomografia axiala computerizata. Stabilitatea gleznei este un element biomecanic foarte important care de multe ori este perturbat datorita fie unei laxitati ligamentare. cu scop diagnostic (pozitiv. in marea majoritate a cazurilor.iclinice care evidentiaza direct aparatul loco-motor. 2. pcnlru tratamentul fizical-kinetic. palmele pe sol (un punct). O mobilitate articulara exagerata trebuie sa atraga atentia asupra hipcrlaxitatii capsulo-ligamentare. hiperextensia cotului dincolo de 10 grade (un punct pentru fiecare parte). antefiexia trunchiului cu genunchii intinsi. ecografia |)Ar|ik>r moi. Scorul lui Beighton este urmatorul: /. VSH. (lilcrcntial). fie unor traumatisme minore i epctate si neglijate sau incorect tratate. In afara acestor investigatii biologice. fibrinogenul. Utilitatea aceslor rudioc. ASLO. uricemia. Examenul obiectiv va cauta sa evidenjieze prezenta lumefactiei tccii tendonului pe fata mediala a piciorului precum §i exacerbarea clurcrii in cursul miscarilor de flexie plantara si eversie a piciorului. element favorizant (nu numai in cazul gleznei) pcntru traumatisme si uzura articulara precoce.fUeva cxamene de laborator usor de realizat: hemoleucograma. iar cand sc clcctucu/a in . la palpare si la mobilizarea in flexie plantara §i inversie a piciorului. glicemia. 2. electroforeza serica.Nil dc pu(ine ori. in principal. sunt suficiente I'. rezonanta nuclcara.ialii constS din faptul ca atunci cand sunt efectuate static permit dccclaica I I M I I I inodificuri ale aparalului locomotor. ureea etc. Ruptura tendonului muschiului tibial posterior este cauza cea mai frecventa a piciorului plat din PR. sufcrin^cle piciorului si/sau ale gleznei sunt datorate unor lenosmovite. 2. Un grad de hiperlaxitate este sugerat de un scor de 6 puncte din 9 posibile. Evaluarea integritatii ligamentelor se face prin intinderea sustinuta a acestora in mi§cari ample de flexie-extensie si inversie-c vcrsie a piciorului. extensia pasiva a degetului V dincolo de 90 de grade (un punct pentru fiecare inana). proteina C icactiva. fnifia osoasa Irebuie interpretata numai in context clinic. dar se dovedesc foarte utile si pentru a urmari evolutia bolii in timpul tialamentului. pcntru subiectii in varsta de sub 40 de ani si de 4 din 9 pentru cei trecuti de 40 de ani. 2.

'I'oniografia axiala computerizata desi suscita un interes deosebit si este solicilatA dc majoritatea pacientilor. soarecii intraarticulari. intre burse si tecile tendoanelor (in special la umar.densimctric osoasa cuantificata (in osteoporoza). Examenul radioizotopic cu compusi ai technetiului este folosit. evidentierea instabilitatii protezei articulare (artroplastia de sold). dar si iille modificari patologice. musculo-ligamentara). cum ar fi: . calcificari intratendinoase sau intraarticularc (tcndinita i ulcifianta a supraspinosului.stabilirca corecta a dimensiunilor canalului vertebral atunci cand sc suspiciosimlrom dc canal ingust. imcori impresionante. Ic/iunilor Hixtaarticulare. carii. decelarea unor procese de necroza aseptica a osului inca din faza preradiologica. chisturi sinoviale ce comunica cu cavitatea articulara. Aceasta metoda rstc capabila sa deceleze modificarile din stadiile preradiologice si s-a dovedit utila in urmatoarele situatii: artrita sacro-iliaca. modificarilor structurii osoase (osteoporoza difuza.). Ceea ce este important de retinut este faptul ca multe modificari radiologice. Pentru evaluarea partilor moi aflate in suferinta precum si a unor modificari mtraarticulare se recurge la tehnici ecografice si sinoviografie. pentru a pune in evidenta prezenta metastazelor osoase. pentru explorarea aparatului locomotor arc o vulonrc limitata la: •. in special. osteoporoza pAlata. pentru a evalua turn-over-ul osos in maladia Paget. nu explica in mod automat o lombalgie care poate ttvea pur si simplu o alta cauza (de exemplu. De exemplu. pciitru evaluarea si cuantificarea proceselor inflamatorii articulare. liza osului. la debut. nu au corespondent clinic manifestat prin durere sau alte uriize subiective. drcnajul limfatic. Cea mai buna metoda de urmarire a anatomiei intraarticulare este sinoviografia (tehnica de lucru cu dublu contrast) permitand diagnosticarea dezaxarilor genunchiului si ale umarului. glczna). . a eventualelor. le/iunile meniscurilor la genunchi.evidenticrcu prccoce a unci sacro-ileite (in SA). . chisturi etc. pensarea severa a unui spatiu intervertebral sau un osleofit mare situat anterior. ptinm. condrocalcinoza). aderente intraarticulare.ruptura sinoviala acuta (ruperea unui chist Backer si diagnostic diferen^ial cu o tromboflebita). pentru diagnosticarea si evaluarea osteomalaciei. densificarea structurii. .ilmamica permit urmarirea modificarilor in timp precum si unelc aprecicri asupra Hicientei programului fizical-kinetic aplicat. Este necesar sa se acorde suficienta atentie par^ilor moi ale aparatului locomotor.

necrozele aseptice (se depisteaza mai devreme). in cateva situajii pretul crescul sc justified prin valoarea informatiilor furnizate: studiul coloanei vertebrale cen'icale.ulfl dm niporlnl prc|/clicJi'ii|ii uhll^A In Itinitarc. structuri ce nu pot fi abordate foarte corect prin alte metode (TAG).... . Dciji utili/arca cslc limitata de costul ridicat...i|nlor lit Min. Kc/oniiii|.i|iilr i ipiwe mai sus. ... afectiunile articulare din procesele inflamatorii $i degenerative (evident. ...i iiiiifriii'in'rt nuclcanS prexintS un avantaj suplinicnlai in sludicrca apiiraliiliii liKinnoldi dniontu capacitafii de analiza a tesuturilor moi.inn illi' ii/ot|niin nlc apuuiliilm I nuliii pm d pusc in pun i in i '.. foarte precoce)....i . alterari ale meniscurilor $i alte leziuni ale ligamentelor genunchiului. trunchiul cerebral $i cerebel.

a aportului de oxigen. unde scurte).irca Jcsuturilor superficiale se poate realiza printr-o serie de proceduri •If liidrotcrmotcrapie locala ce vor fi prezentate in continuare. ( i-a mai simpla mctoda de termoterapie locala o constituie compresa. aplicajiile de rece sau cald local. trata-iiau cmpirice. h) ci cstcrea hiperemiei locale. a permeabilitafii capilare. Pentru incalzirea •Inii'liuilor profunde este necesar sa se recurga la forme de curenti terapeutici din iliinu'iiinl inaltci frccven(e (microunde. ac|iunc miorelaxanta pe musculatura striata superficial cu efect antalgic. 23 . (tune sunt descifrate din ce in ce mai mult si mai clar.t|loiicele Icrapeutice specifice i tlzice §i recuperarii medicale *HI-iiic de hidrotermoterapie locala ! imule aparatului locomotor ii incdicina fizica. aflate la indemana tuturor. A llieliibolismului local. Ai (iimca fiziologica a procedurilor calde locale se poate rezuma astfel: a) ac(iune antispastica pe fibrele musculaturii netede vasculare $i viscerale. i11 cstc eliberarea locala de factori autacoizi cu optimizarea proceselor locale il»' tt liinib. IfliA ii intra in detaliile legate de termoreglare (elementul tinta al acestor nliiii). fiVnii/ant pentru programele de kinetoterapie. inclusiv schimb informational. cu activarea proceselor de resorbtie in procesele inflamatorii liMMlf >i in celc distrofice (se amelioreaza net clearance-ul tisular). cateva date referitoare la efectele dovedite ale aplicarii de cald sau |»r Icgnmente permit utilizarea judicioasa si eficienta a unor mijloace terapeutice simple. Cele nun i iinoscutc sunt comprcsele fierbinji (Kenny) si compresele calde. Mtnlalitdfi tehnice de mcalzire locala Incfil/. precum si utilizarea 111 lor termice sunt utilizate de foarte multa vreme. Daca la inceput. in ultimul timp mecanismele . VM Pfi'i I antalgic. bazate pe observatie clinica.

IVnli ii irdiuTirii fcnomcnelor inflamatorii locale si a durerii. contracturi chi ale musculaturii striate. Se foloseste un singur strat de panza inmuiata in apa la nperatura de 24-25 de grade si peste aceasta se aplica o alta bucata de panza cata care depaseste cu 2 cm pe cea de dedesubt. diverse fainuri icstecate cu apa pana se formeaza o pasta ce se introduce intr-un saculet de . Faina de mustar se amesteca cu apa la nperatura camerei (apa calda distruge hidrolazele care elibereaza oleurile eterice face ineficienta procedura).nza. cu actiune decongestiva de profunzime. Indicatii: insuficienta veno-limfatica cronica a membrelor ferioare.. fara nici un adaus de apa. Compresa stimulanta Priessnitz. actioneaza si componenta chimica care uneori poate dominanta. Efectul terapeutic de asta data este pur chimic. Efectele locale directe sunt cele prezentate mai inainte (caldul local). sare de bucatarie. spre deosebire de compresa umeda calda. .Compresele calde sc realizeaza cu ajutorul unei bucati de panza de dimensiunea de tratat. stoarsa pe jumatate si aplicata direct pe tegument timp de 30-60 de minute.. De asemenea. O alta modalitate terapeutica este reprezentata de cataplasmele la care mponenta terapeutica este chimica sau termica. Acesta . Aceasta compresa ramane pe .i uplua|iiU.Electroterapie").este tinut in apa fierbinte (70-80 de grade) timp de teva minute dupa care se aplica pe regiunea de tratat (dupa ce au fost bine stoarse apa). Pcntru incalzirea structurilor profunde se folosesc curenti terapeutici din iincniul mallei frccven^c (vezi Capitolul . Durata tratamentului este variabila at timp suporta bolnavul). dicatiile compreselor calde: stari spastice ale musculaturii netede. inmuiata in apa calda de 40 de grade :lsius. intre 5 si 20 de minute. timpul de aplicare este diferit.locale dc recc si crioterapia locala. Tot o incalzire superficiala se poate obtine utilizand radiatia infrarosie (lampa >lux. salzite la 55-65 de grade (toleranta foarte buna datorita termoconductibilitatii duse). seminte. ntru a se evita racirea compresei. resorbtia proceselor inflamatorii cronice. te foarte bine stoarsa. O cataplasma mult folosita in afectiunile coloanei vertebrale lombo-sacrate te cataplasma cu faina de mustar. baia de lumina partiala). timp de 4-6 ore. Cataplasmele uscate se fac cu saculeti umpluti cu nisip. in stadiilc acute. iritantvulsiv.la randul lui . pivki. Nu se aplica nici un alt material jlant sau impermeabil. impaturita in 3-5 straturi. efecte reflexe gmentare. Durata procedurii este de 20-30 de minute. mcomitent cu efectul termic. Din acest motiv este preferabil s*se lice pe durata noptii. In momentul aplicarii pe tegument au temperatura de 50-55 de grade. Cataplasmele umede se fac cu plante mcdicinale. acroparestezii nocturne (sindromul picioarelor agitate) si in special in idroamele diskinetice ale tubului digestiv si anexelor sale. se inlocuieste din 5 in 5 minute sau se adauga a calda.

Durata procedurii cstc de 30 min pana la maximum 60 de minute. scade excitabilitatea neuroinuscularafei creste vascozitatea muschiului si structurilor periarticulare. In torticolis.creste tonusul tisular local cu reducerea tendintei la hipotonie. ^Bfcjoterapia este mult folosita in medicina sportiva. ca si in crioterapie. dar si in fizioterapie. la rece. temperatura cutanata scade pana la temperatura procedurii. Chiar §i dupa inlaturarea ghe^ii. periartrita coxo-femurala. _ . Metodologia si tehnica de aplicare recunoaste: convectia externa (flux de aer rece pe tegument). flbrele musculare striate. reflexele osteo-tendinoase revin la normal dupa 30 de minute de la terminarea procedurii.Actiunea fiziologica a aplicatiilor locale de rece se poate rezuma astfel: prin actiune directa asupra musculaturii netede si striate se instaleaza o vasoconstrictie locala cu reducerea debitului sanguin. Tratamentul local cu gheata este deosebit de util pentru efectele sale antalgice. scade metabolismul local si consumul de oxigen. desi temperatura cutanata creste foarte rapid. ci prin intermediul unui strat de panza. la temperaturi foarte reci. conductie (gheata). ilniorilc umarului (PSH). evaporare (clorura de etil-Kelen) locala. . Temperatura subcutanata este cu 3-4 grade mai mare decat cea cutanata. vasodilatatia arteriala se face fara dilatatia concomitenta a venulelor. Indicative de electie ale crioterapiei sunt spasmele musculare posttraumatice. aplicarea ghetii se face direct pe muschiul sternocleido-mastoidian tun pc /. Dupa aplicarea ghetii. Apa in care se inmoaie compresa are o temperatura de 16-20 de Mimic ( '. Pentru a proteja integritatea tegumentului. temperatura musculara ramane scazuta inca mult timp dupa procedura.ona care reflecta durerea la acest nivel.iimcnlul care acopera muschiul spastic. iar cea musculara cu 5-6 grade. eel mult) pentru a evita incalzirea niiipicsci. timp de 20 de minute. iar tonusul musculaturii spjistice ramane scazut timp de cateva ore. Aplicarea de gheata in spasmele musculare intercepteaza toate structurile ce intretin tonusul muscular (flbrele alfa si gamma. sc sdnmba nicreu (la 5 minute. apar perioade de vasoconstrictie ce se alterneaza cu perioade de vasodilatatie de unde rezulta un efect biotrofic important. Comprcsclc rcci se aplica dupa aceeasi tehnica pe care am prezentat-o la umprcsdc caldc. un HC aplica gheata direct. in timpul acestor aplicatii. jonctiunile ncuro-musculare). procesele inflamatorii locale in faza de debut sunt bine influentate prin re ducerea temperaturii si a metabolismului local limitandu-se eliberarea de factori tisulari locali ai inflamatiei si prin reducerea permeabilitatii vasculare. miorelaxante si de reducere a reactiilor inflamatorii si a metabolismului celular. unde efectul antalgic si (IccoiHracturant sunt spectaculare. Tchnica aplicatiei este statica sau dinamica (masaj cu un cub de gheata) pe irf. La 5°C sunt blocate jonctiunile neuro-muscularc.

s-au dezvoltat noi metodologii si s-au creat aparate din ce in ce mai complexe si mai usor de manipulat. voi descrie diversele forme de curenti electrici folositi in terapie. diatermia. Desigur ca. la nivelul cailor ascendente cat si la nivelul cortcxului unde durerea se transforma in senzatie si suferinta. Asadar.Nojiunideelectroterapie antalgica yi cxcito-motorie in tratamentul 91 recuperarea medicala a afectiunilor aparatului locomotor In practica de zi cu zi ce se desfasoara in serviciile de medicina fizica. electrotcrapia ocupa un spatiu important. lipsa de specialist! in kinetoterapie. In plus. decontracturante musculare si biotrofice tisulare. trebuie sa il aplicam conform cu datele cele mai noi de neuro-fiziologie a durerii si contractiei musculare. iradiajia cu ultraviolete.dotarea cu aparatura necesara. . Pe bazele datelor din ce in ce mai complete privind neurofiziologia durerii sa trecut progresiv la utilizarea nationals a curentilor electrici terapeutici. Totusi. Durcrca ce ia nastere la nivelul aparatului locomotor (bogat in nomvplori) poate l"i abordata periienc prin doua modalitati distinctc: fie sc inccaicu i«tliu ITC. laserul ridica alte probleme de metodologie si tehnica de aplicare. pe langa aceste efecte principale. in functie de efectele urmarite: antalgic si excitomotor. nu se poate face abstractie de unele realitati care fac posibila aceasta situatie: mentalitati adanc inradacinate. Dupa pareri autorizate. Electroterapia antalgica Reducerea durerii cu ajutorul electroterapiei este o realitate de necontestat. in momentul actual de cunoastere a mecanismelor fiziopatologice ale afectiunilor reumatismale si posttraumatice ale aparatului locomotor acest spatiu este exagerat in dauna kinetoterapiei. — aplicatia corecta a procedurii.I . se poate actiona de la veriga periferica (stimuli! nociceptori si receptorii pcntru durere). educatia sanitara a populatiei. pe parcursul transmiterii informatiei prin nervii senzitivi si micsti. la nivelul centrului de integrare spinal. Pentru a obtine un maxim de eficienta trebuie respectate cateva conditii minimale. verificata in timp. se vor intrica si efecte antiinflamatorii locale. daca il dorim eficient. vrand-nevrand. Practic. Din dorinta de a simplifica prezentarea acestui subiect care nu poate fi dezvoltat intr-un ghid de tratament fizical-kinetic. Prezentarea detaliata a tuturor problemelor referitoare la multitudinea procedurilor electroterapeutice folosite in mod curent nu este posibila in acest ghid asa ca ma voi rezuma la sublinierea aspectelor celor mai importante care garanteaza obtinerea efectului terapeutic scontat. electroterapia continua sa fie un gen de terapie fizicala pe care. Mijloacele folosite variaza mult in functie de o serie de factori dintre cafe cei mai important! sunt: —recunoasterea substratului fizio-patologic al durerii in cele mai mici amanunte §i alegerea formei de curent corespunzatoare.

fie se creste pragul de sensibilitate al receptor i lor din /. nun nun i ale Umpului dc aplicare. O prescripjie corecta trebuie sa •i|Mindi) in mod obligatoriu urmatoarele date: (ipul aparatului utilizat. specificand unde se aplica polul pozitiv si unde negativul. cresterea excitabilitatii celulare sub catod. xilina (anestezie de suprafata) sau mcdicamcntc •lliitnalofii ncsteroide (acid acctilsalicilic. in funct. in aplicat.).ona prin hiperpolarizarea membranelor celulare sau blocaj catodic. I Vntru a spera in obtinerea tuturor efectelor enumerate mai sus este obligatoric t**|UTtarca unor reguli generale de tehnica a aplicatiei la bolnav si binein^eles a nun picscriptii medicale corecte si complete. radicali liberi.2 mA/centimetru patrat de suprafaffl iiodiilui.ie < iiliiiv.ii si laser. In aplicatiile longitudinale domina efectele polare si efectul asupra reactivitajii gnu-rale a SNC datorat sensului conventional al curentului (sensul descendent elnnio-caudal are efect sedativ.cuntitativa a stimulilor durerosi (ioni HH. imbunatateste clearance-u\ circulator arterio-veno-limfatic favorizand (uocesele resorbtive in zona tratata. efect analgezic sub polul pozitiv prin hiperpolarizarea membranelor si (linnnuarea pana la blocare a fluxului informational. avem la dispozitie toata gama dc curen|i clcctrici inupeutici.ata trcbuic sa fie personala. la doua zile) si numarul total de sedinfe. l'« iicn|arca cfectului antalgic se poate realiza exploatand proprietatea curentului in dc a trccc dincolo de bariera cutanata o serie intreaga de substanjc active " lulinamic: dc la ionii calciu. de la curentul galvanic pana la curentii de inalta frecvcnt. relaxant. Important este sa stim sa-i utilizam corect si mai cu seama atunci si acolo undo cste ncvoie. piroxicam etc. antispastic si trofotrop).ii transvcrsale are un efect predominent vasodilatator al pielii si muschiului. solujia I'H'imiii fxlnnpoiancu. 1 i mi-si en/. Din punct de vedere tehnic. Curentul galvanic. sc vor lua cateva masuri suplimentare de aplicare a procednrii: iicu Holli|iilor de protec|ie. . marimea si forma polilor (electrozilor) si locul exact wplu are. tlinata sedin^ei. liminal sau supralimi-• 11 hi inlcnsitati mari sau durate foarte mari se va avea grija sa nu se depaseascS If si^uranta care este de aproximativ 0. factori dc presiune mecanica etc. i ilinul dc aplicare (zilnic. scoaterea ionilor H+ din focarul inflamator.at. testarca sensibilita(ii bolnavului la produsul utili/. comprcsa utili/. cea mai veche forma de electroterapie.livul tcrapeutic urmarit. i <i it. inlcnsitatea curentului dozata subiectiv (subliminal. modificarca Ph-tisular.). niciodata sub 20-30 de minute. magneziu (stabilizator! ai membranei) pana la n)i i Inmici ca novocaina. In rcalitatca Inologica efectul este mult mai complex: reduce spasmele musculare. dar cu posibilitatea inducerii hlncajului catodic (membrana in perioada refractara absoluta) atunci cand tesuturilc mini supuse un timp suficient de lung necesar negativarii membranei.1-0.

curenti exponential!. au uri fleet antalgic datorat efectelor polare (hiperpolarizare sau blocaj catodic). unei contracturi musculare in curs de organizare. Obiectivul terapeutic va fi diferit: vasodilatatie. Toate aceste forme de curent au o actiune antalgica pur simptomatica. Aparatul romanesc CALMOSTIM completeaza seria aparatelor din import si ofera posibilitatea unui tratament comod. Se poate bloca aceasta transmitere prin actiunea antidromica a semnalelor electrice asupra semnalelor aferente algogene. iar eel negativ proximal. O alta posibilitate de reducere a durerii ne-o ofera aplicatia proximala. 200-100 stimuli/sec. curentii faradici sau neofaradici cu frecvente de 200. Uneori substratul durerii este bine stabilit si abordabil printr-un tratament elec«> trie patogenetic. capabile sa influenteze in mod favorabil mecanismul patogenetic care se exprima clinic prin durere.ona proiectiei originii vertebrale a radacinii spinale corespondente. cand ne adresam unui proces inflamator cronic. de la 500 la 50 Hz. > . Astfel. Tehnica ulili/. relaxare musculara. 50 de stimuli/sec. efectuat la domiciliu (dupa o prealabila instruire a bolnavului). de la stimulare supraliminala de durata scurta (1-2 minute) cu electrozi mici aplicati pe punctele trigger. Se cunosc o serie intreaga de formule antalgice care utilizeaza curentii de joasa frecventa: curentii Adam cu frecventa 500-50 de stimuli pe secunda modulati aperiodic. unui deficit de irigatie segmentara etc. sinusoidali izodiadinamici cu predominenta difazatului sau a perioadei lungi.arii lor este complexa. Frecventele sunt variabile.('urentii de joasa frecventa cu impulsuri. iar durata de aplicajic mare . intensitatea la pragul de sensibilitate al bolnavului| durata sedintei 20-30 de minute.20-30 de minute. pe trunchiul nervos care conduce informatia nociceptiva. este nevoie de un tratament care sa permita blocaje ganglionare sau vegetative locale. 100. durata mare a aplicatiei (ore si chiar zile) posibila datorita tolerantei cutanate bune. Eficienta maxima este asigurata de respectarea a trei conditii: — plasarea corecta a electrozilor (pe zone care corespund traiectului nervului periferic responsabil de transmiterea durerii). Tehnica de electrostimulare antalgica antidromica este cunoscuta sub numele de TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation). In aceste cazuri. inclusiv curentii diadinamici. pana la aplicatii cu electrozi inari in care polul pozitiv se aplica pe zona dureroasa. Nu de putine ori. ne aflam in fata unui tablou clinic dominat de tulburari vegetative periferice importante care se traduc si prin durere (sindroamele algoneurodistrofice). pel /. Intensitatea curenrului va fi mica (la prag). Curentii Traebert cu frecventa fixa de 140 de stimuli/sec.) va trebui sa alegem formele de curent si frecventele optime. variatia periodica a parametrilor stimularii (frecventa si intensitatea) pentru a evita pericolul instalarii acomodarii care anuleaza efectul antalgic. pe langa tratamentul simptomatic si patogenetic al durerii prezentat mai sus. cresterea resorbtiei si eliminarea factorilor inflamatori tisulari locali etc. Se poate realiza acest obiectiv cu ajutorul curcntilor de joasa frecventa de forma exponentiala care au o durata de 10 msec. si frccvcn^a de 6-8 stimuli/sec.

-fcctcl fibrolitic precum si dinposibilitatea de a transporta dincolo de bariera iilimata uncle substance farmacodinamic active care sunt incorporate in mediul de uplaj (do ex. forma exponentials a impulsurilor cu durata pantei de crestere 30-50 msec. lombar sau biplantar. efectul este de simpaticotonie. Formulele terapeutice se vor alege in asa fel incat sa obtinem maximum de Hicicnta si mininum de acomodare la stimulare. iar durata apliculici 20-30 de minute. Pentru a obtine o relaxare a SNC cu efecte simpaticolitice (extrem de necesara tn SAND). Prin cxcitarca .Pentru modularea durerii la nivelul etajului cortical.. Kcpetarea regulata cu o anumita frecventa a unui semnal senzorial duce la un proces «lc inhibitie activa a cortexului. suficiente pentru a induce contractii musculare puternice si indolore. In alara . durata impulsului de 70 msec. Pentru tratamentul durerilor periferice care se nasc din dezechilibre musculare ironist/antagonist (posturi antalgice prelungite). si avantajele derivate hii (. Se stie ca. cu tendinta la retractura. iar pozitivul cervical. in mod natural. La intcnsitatea jiiag apare fosfena. si frecventa de 8-10 stimuli/sec. diferite moduri senzoriale se inhiba uncle pc altele. liidrocorti/on pentru poten^area efectului antiinflamator). Daca se inverseaza polaritatea si se aplica negativul biocular. lutensitatea este la prag (aparitia fosfemei . De altfel. se fac aplicatii cu curenti de forma trapezoidala a caror panta este de 10 20 msec. bipalmar. Inhibarea senzoriala va facilita intensificarea receptiei semnalului vizual (foslcna). aparatele foarte moderne de electroterapie sunt adevarate combine ipabile sa furnizeze toate formele de curent §i chiar a diferitelor formule antalgice HI cxcitomotorii care sunt computerizate. si frecventa de 1 stimul/sec. baie de lumina partiala) sau cu undele in Ic sau microundele (efect de profunzime). in plus. Contracturile musculare vechi. neuro-musculara Ncade) permite aplicarea de intensitati mai mari. organizate. Cu intensitate pfina la fosfena izolata. F-fccte antalgice au si ultrasunetele care confera. acelasi efect de ucAl/irc locala a tesuturilor.i imoi /one cutanatc rcllcxc (/onclc Head).. entezitele lonice pot beneficia de aportul caldurii aplicata local.i|ilira|iilor clectrolcrapcuticc locale sau loco-rcgionalc sc pot cfcctua iiiilaiiR-nk' pun slinuilaic. Pe langa procedurile de •unotcrapie locala prezentate la capitolul de hidrotermoterapie. durata impulsului de 20-30 msec.ili/a cu ajutorul radiatiei infrarosii (Solux. La acesti I'lircnti. stocate in memorie si utilizabile in ondijii de maxima corectitudine. absenta efectelor polare conjugata cu fenomenul disocierii pragurilor (pragul nensibilitatii dureroase creste in timp ce pragul de excitabilitate.. Se vor alternat frecventele fixe (lorma manual) ca frecventele variabile (forma spectru) si se vor alege frecventele ill1 baza al caror efect excitomotor este maxim (1-10 Hz). contracturi musculare reflexe. se preferautilizarea curentilor de medie frecventa sub forma interferentiala. ne folosim dc efectul de Nlimulare optica al curentilor dejoasa frecventa in aplicatie bioculara sau frontala |i cu inchiderea circuitului cervical. mai de suprafata sau mai de profunzime se poate .aproximativ 1-2 mA).

T12-L3 asupra articulatiei genunchiului si Sl-4 asupra articulatiilor piciorului. dupa un diagnostic clinic si electric destul de elaborat. este necesara cunoasterea relabel dintre apofiza spinoasa vertebrala si radacina spinala. Este o terapie substitutiva a comenzii nervoase care a fost afectata partial sau total. . C5-T2 asupra articulatiilor mainii. Acest efect este maxim atunci cand campul electromagnetic este continuu si are o frecventa de 100 Hz. Iln program corect de electrostimulare musculara trebuie sa porneasca de la castigaica incrcdcrii bolnavului in acest gest terapeutic si cointcresaica lui. matcriali/util printr-o participare activa pe toata durata tratamcntuhii. trebuie subliniat faptul ca respectarea parametrilor de stimulare stabiliti. conlrolarca durcrii dcclan^alc dc contrac-jiii inn>i'hiului. durere). ce permite evitarea hipotrofiei unitatilor motorii active dar neactivate din diverse motive (imobilizare. Fara a intra in detaliile fiziologiei contractiei muschiului normal inervat sau a celui partial sau total denervat. electroterapia excito-motorie constituie partea cea mai importanta a electroterapiei fiind singurul tratament fizical care nu are corespondent si nu poate fi comparat cu tratamentul medicamentos. cresterea recrutarii lor sau declanseaza contractia in unitatile motorii denervate mentinand astfel proprietajile contractile ale fibrelor musculare aferente. Campurile electromagnetice de joasa frecventa potenteaza efectul antalgic al curentilor de joasa si de medie frecventa prin cresterea pragurilor de stimulare la nivelul receptorilor periferici si al proceselor integrative corticale. fncAlzirea prcalabilft ii imijjdiiulni. Apofiza spinoasa Radicina spinalS Cl C3-4 C l Cl C4 T l T3 T6 T8 . L3-L5 asupra articulatiei coxo-femurale. este condi{ia fundamentala a succesului terapeutic. Orice abatere de la parametrii de stimulare poate aduce mai multe prejudicii decat efecte benefice. Electroterapia excitomotorie Dupa Dumouline si Bischop. T5 T8 T10 : T10 Til T12 L I ' Ll-2 L3-4 L5-SI S l-3 L2 S4-5 Stimularea radacinilor C4-T6 are rasunet asupra articulajiei cotului.rcccptorilor cutanati din aceste zone iau nastere o serie de reflexe cutiviscerale sau cu rSsunet pe unele articulajii periferice. Pentru aplicarea acestei electroterapii reflexe.

In toatc situajiilc it nvcii grijn ca muschiul sau grupul muscular stimulat sa fie in po/i)ic de •uvarc. Date fiind conditiile fiziologice deosebite in care se prezinta muschiul normal > tii'i vut si eel cu inervatia afectata. electrostimularea va fi adaptata la aceste condijii si. este vorba de cazuri in care inervatia normals a "iii!)chiului scheletic este afectata in diverse grade (de la neurapraxie pana la iKonotmesis) si unde stimulul electric trebuie sa inlocuiasca pe o durata variabilS i«11imp stiraulul nervos fiziologic. contractia indusa nu trebuie sa provoace durerc i conlracturi musculare reflexe nedorite) si nu trebuie prelungita nici cu o zi momcntul in care bolnavul revine la conditia de a efectua aceea§i contrac(ic . numar de repetari -pana la scaderea intensitatii raspunsului muscu-n conditiile mentinerii aceleiasi intensitati a curentului. afectiuni cardio-vasculare care limiteaza sever efortul fizic. durata pau/ci inlrc stimuli. contractia sa va fi mai puternica sau mai slaba. MalMlitA pc ba/. Atceasi clectrogimnastica este mai bine suportata de bolnav daca se folosesc n| ii intcr(crcn|iali in formule excitomotorii (frecvente joase de 1-10 Hz) din vclc care au fost amintite cu ocazia tratamentului antalgic. Aici contracjiu ' nliurt poalc 11 dcclansala numai pun stimuli do joasa frccvcn(a cu f'nrmft >nrn| iala a caror pana dc crcstcrc. i Mill rcrlangular nu mai arc valoare. in special. se prefera aplicatia bipolara celei unipolare (prin stimularea mini motor al muschiului) deoarece in acest fel curentul strabate mai multc i ulc musculare. loscste curentul de joasa frecventa de forma rectangulara. I'rnlni muschii somatici care si-au pierdut partial sau total incrvajia normala. .a unui clcctcodiagnostic complex care va pcrmitc alcgcrcu iiltu oplimi de stimulurc. care isi pastreaza inervatia normala raspunde la linma rectangulara a curentului de joasa frecventa si in functie de intensitatea si iiPt\'ciHa curentului. I'cntru electrostimularea unui muschi aflat in situatia de a nu putea dezvolta o • miracle voluntara sau in dorinta de a menaja consumul energetic al bolnavului. o posturare corecta a bolnavului in general si a segmentului tratat. intensitatea curentului pana la contractie maximalS ncroasa. I )c obicei. hipotrofic. ca atare. frecventa redusa la . la fel curenjii intcrfercn{iali.i stimuli pe secunda. in practica de zi cu zi ne confruntam cu doua situatii bine definite in cat c cslc iH-esara electrostimularea muschiului scheletic.). Muschiul hipoton. bolnavi irlulitati etc. In nici un caz. innt factori colaterali deosebit de important! si de care trebuic linut cont in i >ri manenta. izolata sau "tunica. ! n cadrul programului de kinetoterapie.•liminarea fenomenelor inflamatorii locale (prin diferite proceduri spccificc mcdicinii ll/ice). durata propiic. bolnavul postural confortabil si sa nu sc induca oboscala musculara. iar pe de alta parte. formele de curent excitomotor vor diferi de la o situatie la alta. PC de o parte este vorba de stimularea unor muschi sau grupe muscularc cu "icrvatie pastrata dar care nu pot fi lucrati activ din diferite motive (imobili/are in • I mi at ghipsat. I istc pi eferabil ca sedintele de electrostimulare sa fie scurte si repetate de 4-5 • i airsul zilei.

contracjia izometrica / Statice:^ / ^ relaxarea musculara ' Kinetice \ \nir. simplu sau cu ajutorul unor instalatii sau aparate. Sbenghe) Tehnici anakinetice A.I ilcmente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul §i recuperarea afectiunilor aparatului locomotor Clasificarea tehnicilor kinetoterapiei pleaca de la recunoa§terea celor trei proprietati fundamentale ale aparatului locomotor: — activitatea motrice. . posturarea >. segmcntelc sa fie imobilizate in pozitii functionale. distingem: a) imobilizare de punere in repaus. — starea de repaus. Imobilizarea Este o tehnica anakinetica caracterizata de mentinerea mai mult sau mai putin prelungita a corpului in mtregime sau a unui segment. . ' Dinamice i— Activa: / reflexa < imobiliz area ! ! tice( ^voluntara: libera activo-pasiva activa cu rezisten{a 1 Pasiva: tractiuni sub anestezie pura asistata autopasiva mecanica pasivo-activa prin manipulare (dupa T. in pozitie nemiscata. a) imobilizare de corectie. Pentru o imobilizare corecta trebuie respectate cateva reguli fundamentale: aparatul de imobilizare sa nu jeneze circulatia si sa nu provoace leziuni tegumentarc sau durere. in limpul imobilizarii sa se men^ina tonusul muscular prin contrac^ii musculare i/oinctricc. a) imobilizare de contentie.capacitatea de a putea fi miscat pasiv. Din punctul de vedere al scopului pentru care se recurge la imobilizare.

H. •/ csle bine ca mobilizarea pasiva sa fie pregatita prin aplicarea localA dc A. . bilanjul Hiiic(ional)./) tiac|iniiilc continue. hi i vcn|a. Irlmici kinetice Elementul definitoriu il reprezinta miscarea si/sau contractia musculara. -posturile antideclive sau proclive pentru promovarea sau blocarea circulate! ill. in limitele permise de durcrc. li'linici kinetice dinamice a) mobilizarea pasiva. pozijii vicioase sau pentru a facilita un alt proces fiziologic. b) posturile de facilitare cele mai utilizate sunt: -posturile de drenaj bronsic. -posturi de drenaj biliar etc. pentru a corela sau evita instalarea uhor devieri de statica. a) posturile corective. miscarea se executa pe directii fiziologice. M(ulalita(ilc tchnicc dc aplicare a mobilizarii pasive sunt urmatoarele: I lrac|iunilc . durata. pentru realizarea miscarilor pasive sunt cateva condi|ii • '0 trcbuie respectate: cunoasterea exacta a bolnavului. libera-ajutata sau fixata se adreseaza numai |Hirjilor moi al caror tesut conjunctiv poate fi infiuentat. libera. care sc adapteaza starii clinice locale si scopului urmarit. Posturile Reprezinta pozitii ale corpului sau ale unor segmente impuse. prizele kinetoterapeutului trebuie sa fie efecruate de asa maniera meat s3 e mobilizarea unei singure articulatii si in nici un caz nu se va mobiliza pasiv • niticula(ic prin intermediul alteia. De un mare interes in recuperarea mobilitatii articulare sunt posturile seriate iiire fixeaza orice castig de amplitudine si permite reluarea recuperarii de la unghiul nou obtinut in sedintele anterioare.1 paramctrii de executie a mobilizarii pasive sunt: forta. viteza. testarea musculara. in afara castigarii increderii bolnavului. a diagnosticului si a biomecanicii normalc 11 particulara cazului tratat (din bilantul articular. este absolut obligatorie respectareaurmatoarelor H'Hiili: /. pozitionarea lui confortabila dar H'cesibila manevrelor de executat. manevre de facilitare.intoarcere. c) truclmmlofixaliilc altcrnantc. inasaj sau clectroterapie antalgica. . cu scop terapcutic sau preventiv. 2. >>) trac|iunilc discontinue.

Manipularea. . a) Mobilizarea activo-pasiva (activa asistata). Mobilizarea activa voluntara reprezinta baza oricarui program de kinetoterapie.rezistenta se aplica pe tot parcursul miscarii active.i\. /. viteza. stimularea reactiilor de echilibrare. G. amplitudinea. Mobili/arca lbr(atfl sub ancstczic (tchnicS ortopcdicft). executarea miscarii in apa.irc. suspendarea in chingi. Regulile generale ce trebuie respectate in aceasta tehnica: . ameliorarea conditiilor psihice. rezistenta scade de la inceputul spiv slTirsituI isciii ii ^i (liipA f'iccaiv miscare se introduce o foartc scurta peiioada dw icl. forta exteraa se opune fortei lobilizatorii proprii. mijloacele prin care se asista mobilizarea activa sunt de mai multe feluri: orzi elastice. F. durata si pozitia de lucru. montaje de scripeti. recapatarea sau castigarea coordonarii musculare. Cum aceasta contractie poate fi reflexa (involuntara) sau voluntara. ('. E.//. Parametrii executiei sunt variabili in functie de scopul urmarit: directia de miscare. mentinerea unei circulatii normale. Mobilizarea pasivo-activa. Mobilizarea pasiva mecanica. in acest caz.! pentni ali/arca miscilrii Dnca este posibil. i*. se distinge o mobilizare activa reflexa si o mobilizare activa voluntara. Efectele mobilizarii active voluntare sunt: cresterea sau mentinerea amplitudinii miscarii unei articulatii. a) . reclama respectarea unor conditii ie baza: forta exterioara sa nu se substituie fortei proprii si sa fie aplicata pe directia ictiunii muschiului asistat si sa fie variabila (mai mare la inceputul miscarii si mai nica spre sfarsitul cursei). D. Modalitafi tehnice de mobilizare activa voluntara Mobilizarea libera (activa pura): miscarea se executa fara nici o facilitare si fara nici o opozitie exterioara. Mobilizarea activa Ceea ce defineste aceasta miscare este contractia musculaturii proprii segmentului ce se mobilizeaza. astfel creste tensiunea in muschi si se realizeaza hipertrofierea mschiului.valoarea rezistentei este mai mica decat forta muschilor ce se contract.Mobilizarca autopasiva. " stimularea reflexelor posturale. Mobilizarea activa reflexa se realizeaza prin urmatoarele metode: stimularea reflexului de intindere. forta. mentinerea sau cresterea ventilatiei pulmonare. cresterea sau mentinerea fortei musculare. c) Mobilizarea activa cu rezistenta. Mobili/arca pasivii pur5 asistatS. mentinerea echilibrului endocrin etc. //.

prin materiale maleabile. Se mai poate lucra si intr-un grupaj de trei contract!! a 6 sec.practic. . cu pauza de 30ftO sec. Exista mai multe metode: constientizarea star!! de relaxare musculara. ritmic.ritmul miscarii este in functie de marimea rezistentei (rezistenta mare-ritm 'PHI si invcrs). K\ rrcifiul fizic (terapeutic) Tchnicile de baza descrise pana acum reprezinta elementele constructive ale mini exercitiu fizic (terapeutic) care este structural din trei parti: pozitia de start si miscarile efectuate in cadrul posturii stabilite. mobilitatc HitlculaiA si c'oordoiiiiio npioapc normalc. fara bruscari.dc maxima importanta. rcdonrc articulara si coordonarc.20 de contract!! de 6 secunde i u «» pauza de 20 de secunde intre ele. exista doua tipuri de posibilitati tehnice de executare a kineziei statice: soiiliactia izometrica (cresterea tonusului muscular) si relaxarea musculara (n Ailcrea tonusului muscular). prin apa. la aceasta stabilitate participand mult si pozitia de start. progrcsivitiitca exerci(iilor va fi lenta. Contractia izometrica consta din cresterea tensiunii musculare fara modificarea liliinimii muschiului. se practica doua tipuri de exercitii: exercitii unice scurte izometrice zilnice . cxfrei(iilc sc bazcaza pe pozitii de start stabile. rezistenta opusa de kinetoterapeut sau Ue holnavul insusi (autorezistenta). I'lxisla catcva principii de baza ale exercitiului fizic de care trebuie sa se tina • cxercitiilc se executa lent. de la stadiile ccle mai joase de fortji Miiiteularfl. variante tehnice: rezistenta prin scripeti si greutati. solide. scuturarea ritmica a membrului respectiv. sprc exercifii care ccr for{a. Clasic. prin arcuri sau materiale i islice. izometrica). excentrica. o contractie de 6 secunde |'f /. Relaxarea musculara. la fel de necesara de multe or! ca si cresterea forte! in iHirsnl unui tratament fizical-kinetic judicios. o sedinta pe zi. se realizeaza prin imbinarea tehnicilor «prci(1ce relaxarii generale cu acelea ale relaxarii locale. Muschiul lucreaza Jmpotriva unei rezistente care depaseste (in (a sa. exercitii repetitive scurte izometrice zilnice . intre ele. fylniici kinetice statice I coretic. repetate de 2-3 or! pe zi.i. stabilizarea segmentului pe care isi are originea muschiul ce se contracts ii. masaj bland al corpului muscular contractat sau prin vibrarea segmentului. care sa permita maxiIIHIIII dc travaliu muscular. lipul de contractie musculara (concentrica. baie generala calda etc. elementele declansatoare ale unui stimul senzitiv sau senzorial cu scop de IHciliiiire sau inhibare a raspunsului.

Stabilitatea. tractiuneainprcsiunca articulara. Abilitatea este ultimul nivel al controlului motor (eel mai inalt). in timpul acestor posturi. in atarnat. abilitate). in sezand. 36 . fie a fortei musculare. in general bine cunoscute.loatfl . Recuperarea mobilitatii va implica fie recastigarea amplitudinii articulare. mobilitate controlata. Pozitiile derivate din cele cinci pozitii fundamentale se obtin prin modificarea pozitiei bratelor. .se vii uiiiirtri ca (Diiillcrca musculara sfi se execute fnlitulrniinii \K.miplitudiiUM do miynirr mluularA posibila. Este capacitatea de a mentine posturile gravitationale si intigravitafionale ca si posturile mediane ale corpului. piciorul) are o mare libertate de miscare si actiune. un corespondent exact in fiziologia contractiei musculare iluntarc.a Po/i{iilc dc start stint dc doua categorii: pozitii fundamentale si pozitii derivate. partea istala (mana. a capului etc. Pe langa tehnicile clasice enumerate si. inlaniva inlluxului ncrvos. Mobilitatea controlata reprezinta posibilitatea de a executa miscari in timpul sricarei posturi de incarcare prin greutatea corpului cu segmentele distale fixate . Tehnicile fundamentale se executa cu sau fara participarea voluntara a ilnavului (de preferat ca bolnavul sa coopereze total) si constau dintr-o serie de .dezvoltarea unei dexteritati de a utiliza amplitudinile functionale de miscare tat in articulatiile proximale cat si in cele distale. rezistenta maximala. Pozitiilc fundamentale sunt in numar de cinci: ortostatica. Dupa ce s-a fixat postura in care se va desfasura exercitiul fizic precum si tapa de promovare a miscarii. Un stadiu intermediar este asa-zisa . Promovarea miscarilor sau controlul motor prin exercitii terapeutice pleaca de la etapele controlului motor urmarind pas cu pas aceste etape (mobilitate. lunga) in care se lucreaza. In timp ce idacinile membrelor prezinta o stabilitate dinamica care ghideaza membrul. stabilitate. trunchiului. culcat. cu atal pau/a dc ivlaxarc va II mui Inni'. izometrica si zona de lungime musculara (scurta. se descriu tipul de contractie musculara: izotonica :oncentrica sau excentrica). promovarea unor reactii de echilibru in balans. membrelor inferioare. pentru •omovarea unuia sau altuia dintre tipurile de contractie musculara au fost imaginate serie de tehnici de facilitare neuro-musculara. in timp ce portiunea sa distala este fixata prin jreutatea corpului. Mobilitatea controlata necesita: obtinerea unei forte musculare in limita disponibilitatii miscarii.. icdie.activitate static-dinamica" in care portiunea jroximala a unui segment se roteaza. cu ciit iin CXCIVI|KI ivdmnfi o tbrjS dc contracfie mai intcnsa. intinderea muschiului. miscarile de decompensare. secventialitatea normala a actiunii jsculaiv. Mobilitatea.mente care au. fiecare.au de a rota capul si trunchiul in jurul axului longitudinal. comanda verbala. in genunchi. priza mainilor. Prin acest termen intelegem posibilitatea de a initia o miscare si de a executa acea miscare pe toata amplitudinea ei fiziologica.

sccvcn|ialitatca pcntru intarire. Elementele de facilitare exteroceptiva constau din stimularea unor receptori i utanati mecanici sau termici si au efecte atat stimulante. promovarea mobilitatii controlate (din pozitie tic cvadrupedie se tonifica musculatura pe parcursul amplitudinii disponibile. Elementele facilitatorii teleceptoare sunt: vazul. mui cxislfl o seric ilc tdiniei spec ink. invcrsarca agonistica. periajul. Accstc tchnici sc adreseaza in mod particular promovarii mobilitatii (initiere I IlinicS. Rezistenta aplicata unei miscari cre§te recrutarea de unitati motorii. Acceleratia lineara si angulara are actiune stimulatoare. concretizata prin dezvoltarea maximului ill1 doit dc care cstc capabil.i-aic an |i fk. Se mai descriu §i elemente facilitatorii interoceptive (stimularea sinusului ntrotidian) pe care. cat si inhibitorii. Deoarece scopul lucrarii estc dc a ofcri un 37 . Nlubilizarc ritmica. un recuperator experimentat selecteaza partile care convin i i'l nun mull ca/. proprio. conlrac|nlc ifpclatc. este mai bine sa nu le ulili/am. pe cand rostogolirea i ilmica are un efect inhibitor. Accste elemente sunt clasificate in functie de receptorii care sunt stimulati. auzul si mirosul. amintim elementele proprioceptive. sustinute.ului pc care il tratcaza. relaxare-contractie. In plus. rotatie ritmica).) §i tehnici pentru pi (imovarea abilitatii (inversarea agonistica. in special pe musculatura spastica.si exteroceptive. relaxare-opunere. secventialitatea normala). pe cand i Iccoaptarea pare sa inhibe tonusul muscular. Dintre rclc mai utilizate. din motive de securitate a bolnavului. inilrenarca bolnavului de a-§i lua singur diferite posturi etc. deci liiciliteaza contractia. in functie dc locul si intensitatea aplicarii (atingerea usoara. caldura sau rece local. Intinderea musculara. utilizata In doua sensuri: intinderile rapide faciliteaza contractia mu§chiului. Pcntru realizarea acestor exercitii terapeutice cu facilitare neuro-musculara rslc ncvoie sa se exploateze rational toate elementele facilitatorii sau inhibitorii. promovarii stabilitatii (contractia izometricain /ona scurtata. Vibratia aplicata muschiului are un efect facilitator pentru agonist si inhibitor pontru antagonist. izometria alternata). altc tchnici de facilitare neuro-musculara specifice care necesita o fuoporaru dcplinS din partea bolnavului. miscare activa de relaxare-opunere. pe cand intinderile lungi.IV lAngft tchnicilo fuiulamcntnlc. Telescoparea articulatiei (compresiunea axiala) are efect facilitator. constau din contactele iiiaimale ale kinetoterapeutului si presiunea exercitatape tendoanele lungi. liipotare usoara paravertebrala). In programclc de kinetoterapie adresate recuperarii diferitelor afectiuni care intcicsca/a aparatul locomotor s-au concretizat o suma de metode care se aplica iiil lilcnini sau din care. Elementele combinate. Intensitatea •iiimularii poate dicta efectul facilitator sau inhibitor. au un efect inhibitor).uncaraclcrgeneral: invcrsurca Icntfl si inversarca lenta cu opuncrc. progresia cu rezistenta.

metoda culturista pentru dezvoltarea volumului si a fortei musculare. Vojta. suspensoterapia. metoda chiropraxica de mobilizare a coloanei vertebrale. . obiectivele de baza pe care si le propune kinetoterapia sunt urmatoarele: 1. in recuperarea leziunilor SNC. Cresterea fortei musculare. metoda Williams pentru discopatii. gimnastica aerobica. Brunnstrom. terapia ocupationala. ' Metoda Bobath. 1. . Relaxarea.Kind de orientare in noianul de posibilitati terapeutice pe care le ofera fiziok inctoterapia. metodele Fay. '/ Kccducarcu scnsibililajn. controlul §i echilibrul.metode speciale" care impun si ele o serie de reguli generale si specifice. datele fundamental ale unora dintre inctode se regasesc in diferite capitole ale cartii. metoda Maigne . Albert. Efectuarea exercitiilor fizice cu ajutorul unor instalatii sau a unei aparaturi speciale este reunita sub termenul generic de . sistemul Guthrie-Smith. Phelps. Tardieu. scripetoterapia. Voss. Cresterea rezistentei musculare.manipulari vertebrale in distorsiuni minore. 1. Antrcnarca la efort. Perffetti si Salvini. manipularile. metoda Miiller-Hettinger pentru tonifiere musculara prin exercitii izometrice. tractiunile (elongatiile) vertebrale. aceste metode vor fi doar trecute in revista urmand ca documentarea snplimentara sa se faca din literatura de specialitate mentionata in bibliografie §i accesibila fara prea mari eforturi. bazata pe reactiile de redresare a capului si a corpuluij urmareste in mod special modificarea tonusului muscular care in anumite conditii dc boala este dezorganizat (facilitarea sau inhibitia tonica in leziunile SNC la copii si adult). 1. metoda De Lorme-Watkins urmareste cre§terea fortei musculare prin exercitii cu rezistenta progresiva. 1. 1. \ metoda Kabat de facilitare a contractiei musculare voluntare prin sumarea clementelor facilitatorii neuro-musculare. ' metoda Jacobson si Schulze pentru relaxare musculara progresiva. stretching-ul si sportul terapeutic. Corectarea posturii si aliniamentul corpului. . metoda Klapp pentru redresarea scoliozelor. In rezumat. iV. metoda Frenkel pentru recuperarea coordonarii motorii in afectiunile cerebeloase. Cele mai utilizate metode speciale sunt: mecanoterapia. hidrokinetoterapia. Coordonarea.. 1. Cresterea mobilitatii articulare. De altfel. Kccducarca rcspiratoric.

I Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in sindroamele algo-functionale ale pumnului §i mainii oindroamele algice care indue deficite functional ale mainii pot fi generate tic un numar mare de afectiuni de diferite etiologii: traumatisme majore.' Arlropatii sistemice primitive jisecundare •irtroza I'R artropatia psoriazica I.isi-iilc 4 Slnilioamelo posttraumatice • liiiiidii iiiinon glomicc r iu niulroainc iiirtasla/c o Slnili iiiinic ciiiialiculiire iiulmmul dc luncl carpian iiKtniiniil rotundiilni pronalnr null omul dc IUTV intcroHoa iinlcrior .I'S ostcomiopatia hipertrofica I I'ulologia partilor moi li'iiosinovite i lustul teno-sinovial dcgctul in resort iiifcclii iiipluri de tendoane M Dupuytren l. niicrotraumatisme. . Conditiile patologice care dau durere la nivelul mainii pot fi sistematizate usl I'd: I Munoartropatii artrita septica guta condrocalcinoza RAA artrita reactiva. tulburari vnsculare sau neurologice. procese reumatismale degenerative sau inflamatorii.

O serie mai mare de raspandire a durerii trebuie sa sugere/e o patologic tcno . subacut. de obicci. durerea este mai surda. cu sau fara exacerbari). simetricj^ Durerea dm^Indl^a^n^te^ariaTTailalfF^sH^^ variabiraToela lisestezie pana la durere lancinanta. Modul de debut al durerii (acut.inoviala (tumefactie prezenta la un singur deget). se ejcacerbeaza nocturn in ^R_ §Tdupa_^^F]fizic71n ^rtroz^rTnjpTu77^rrPR7^3u7e^rea "s^Tnsg^aJem^ mo(l . foarte intensa si induce o impotenta functionala marcata n artritele si tenosinovitele septice. permite diferentierea durerii intrinseci a mainii de durerea iroiectata sau de durerile sistemice. SAND Inniclactic globala a mftinii cu aspectul caractcristic al u riimcntului). permite liferentierea durerii secundare unei cauze patologice de durerea legata de jvenirnente traumatice. RAA. o anamneza bine dirijata poate canaliza informatiile obtinute pe pista .aracteristic deredoarearticulara matinala a pumnuTuT§rm|jnir(de"obicei. concctivita (Uiincfac(ii prczcnti-a mai nuilto dcgete). Datele furnizate de examenul obiectiv si examenele waclinice vor transa diagnosticul pozitiv. disestezie. caldura locala. in pusee. artropatiile microcristaline si in faza icuta a artropatiilor inflamatorii cronice. parestezii. neuralgii (asociate cu disestezii.MCF si IFF etc. prevalent nocturna si are un teritonu dc listributie concordant cu aria de inervatie senzitiva a nervului periferic interesal le procesul patologic. Durerea cauzata de fenomenele vaso-motorii (fenomenul Raynaud) este ~~ ~~ ^ Individualizareaseoiului durenTTufnizeaza alte elemente pentru diagnostic -ocalizarea la nivelul articulatiei trapezo-metacarpiene traduce. artopatia psoriazica are ca sediu al durerii articulatiile IFD. imitare functionala). tumefactie.orecta ce duce la diagnostic. nocturna. cronic. poliartrita cumatoida . Sindroame dureroase neuro-reflexe §i neuro-vasculare cauzalgia sindromul umar-mana sindromul Volkmann acrocianoza eritromeralgia sindromul Raynaud (. o izartroza. . discromie. Dureri proiectate sau referite In diversitatea de cauze care pot genera durerea mainii pentru care bolnavul ie consulta. Durerea este spontana.smdromul de tunel cubital sindromul de canal Guyon sindromul de nerv interosos posterior '. In PR si in artro/a mainii. dupa efort fizic). ntensitatea si ritmul (continua. Cautarea unor semne obiective locale (durere spontana si/sau provocata prin lalpare si mobilizare. hipotrofii muscularc).

l. xantoame. Mxamenul incepe prin a cere bolnavului sa execute unele miscari globale. mai cxista unelc •ill1 pititinilmc clocvcntc pculru idontificnrea un(ircondi|ii pntologicc pntliciilare. tumefactia anterioara (tenosinovita). dure. localizarea punctelor dureroase. onicopatia psoriazica. mana simiana sau in gat ill. police in Z). pe cand iMimci cand infiamatia intereseaza teaca sinoviala a tendoanelor flexorilor. In felul acesta se pot face primele observatii asupra deficitului mobilitate si se trece la un bilant articular analitic. palpare. Trebuie subliniat faptul ca amplitudinile miscarilor sufera de >iinrc variabilitate individual^. Acest examen se completeaza in mod obligatoriu cu examenul hiiu'|ional.deget in butoniera". unorreactii antalgice. fie datorita imbibitiei tesuturilor periarticulare. mai intai 11 vS si apoi pasiva...ilizarea miscarilor pasive si active.de camat". icspectiv radial). Inspectia poate furniza date sugestive pentru diagnostic doar daca sc cunoaste I MI ic morfologia normala a mainii si semnificatia abaterilor de la normal constatate. Este mi tlnincniii particular al crgonomiei.geam de ceasornic" din hipocratismul digital. IK' cxemplu: deviatiile si deformatiile degetelor caracteristice pentru PR (deget . leziunilor musculo-tendinoase saunervoase. Teslnrcn for{ei musculare si examenul sensibilitatii mainii incheie examenul nlilivliv al mainii. retractia aponevTozei palmare cu flexia degetelor IV si V (maladia Dupuytren) etc. tofi gutosi. Articulatiile degetelor pot aparea tumefiate fie datorita prezentei unui revaisat lit Indian intraarticular. cum I i inchidcrea si deschiderea pumnului.ln gat de lebada". La nivelul pumnului. semnul clapei de pian din PR (datorita subluxatiei epifizei rtihitale distale). pastoase. abduc^iaulnc|ia degetelor. . degetul In tispectul . 1' • amenul obiectiv se continua prin evaluarea mobilitatii articulare.?n mod obisnuit. opozitia policelui. acesta apare tumefiat in intregime (dactilita). Prin palpare se precizeaza caracterul modificarilor remarcate in cursul inspectiei • incfac^iile sunt moi.. .in tambur" cu imnhiile in . Nu trebuie neglijat nici aspectul pielii si al unghiilor: acrocianoza. examenul neurologic si unelc manevre miologice particulare. calcificari subcutanate. npcratura cutanata locaia (cald-inflamatie. abductia lui. rece-ischemie). chistul sinovial de pe fata doi sala a mainii etc. mai ales atunci cand se pune problema recuperarii profesionale. mici necroze periunghiale (vasculita) etc. "i.lebada din afectiunile neurologice periferice (leziuni ale nervului cubital. examenul obiectiv al mainii consta din inspecjie. fluctuente).iinitarea amplitudinilor normale de miscare poate fi imputata afectarii Nillfiilnliilor. fenomenul Hnynaud. I'c Iflngft datcle rcfcritoare la examenul obiectiv al mainii. La nivelul degetelor se rnai pot observa chisturi gelatinoase (artroza). degetele . dar intr-o forma simplificata este ulilizat si iH-nliii rccupurarcu medicala. noduli fdimatoizi periarticulari (PR).. Cand un proces flogistic intereseaza concomitent articulatiile I I'D 51IFP ale unui deget. fie datorita tngrnsarii osului..

fiind barte utila in depistarea sindroamelor de apertura toracica. scade forta de contractie a muschiului lung adductor al policelui si astfel »riza latero-laterala dintre police si index se realizeaza numai prin actiunea lungului Icxor al policelui ceea ce implica o fiexie pronuntata a IF a policelui (semnul lui . Dupa cateva <ccunde se cere bolnavului sa deschida pumnul. Examenele paraclinice completeaza examenul clinic si aduc elementele nccesare diagnosticului differential si precizarea diagnosticului pozitiv. chisturi). terminand cu mentinerea pumnului nchis. Proba Alen fumizeaza informatii despre conditiile circulatorii arteriale. Tesrul pensei (pinch test) este util pentru evaluarea integritatii functionale a nuschiului lung adductor si lung flexor al policelui. O intarziere i recolorarii trezeste suspiciunea unei obstructii arteriale. Manevra lui Phalen §i Tinel permite evidentierea suferintei nervului median tunelul carpian.ul unui sindrom de tunel carpian apar parestezii in teritoriul de distribute a ^rvului. antebratele la izontala. roment). Manevra Phalen . cu policele in palma si sc efcctucaza o Llinare fortata a mainii in inclinatie cubitala. Rlcctrodiaj'jiosticul.se cere bolnavului sa mentina timp de un inut mainile unite pe fata lor dorsala flectand la maximum pumnul. Se cere bolnavului sa nchida §i sa deschida de mai multe ori pumnul. teci sinovialc. In leziunea xtensorului propriu al degetului V. Manevra lui Tinel consta din pozitionarea pumnului in flexia maxima si percutia . strict in teritoriul de inervatie a medianului. examenul radiografic clasic. nu se poate extinde activ acest deget daca xaminatorul mentine blocate in fiexie celelalte degete. Prin aceasta mancvra sunt inprimate tendoanele inflamate pe stiloida radiala si se declan§eaza o durere i)lcnta. nu poate flecta IFP daca se blocheaza in extensie IFD. examinatorul comprima artera radiala si cubitala. mana se recoloreaza. .Mancvra lui Finkelstein permite identificarea unui proccs k-nosinovitic localizat nivclul tendoanelor muschilor lung abductor si scurt cxicusor al policclui. i caz de leziune a tendonului flexorului superficial. In caz de leziune a nervului ubital.iic. insojita c parestezii.i stnu|itica). dar poate fi utila in diagnosticarea leziunilor partilor moi (tendoanc. Integritatea tendoanelor se poate verifica prin mai multe manevre specifice. Scintigrafia nu este un examen de rutina. in conditii circulatorii normale. Ridicand pe rand compresiunea jc pe fiecare artera. In felul acesta nervul median este comprimat in canalul carpian si in i/.\e\ anterioare a ligamentului carpian provocand o durere locala si iradiata. Se iiholnavului sa inchida strans pumnul. In leziunea tendonului Icxorului profund. La fel. inclusiv studiul EMG-ic suntexamene obligatorii in Iczi-unilc ncrviltn |)cnlnici si mai pu|in folosite in patologia de ctiologic rnnuatismala (mai mull |>< nun i <M ' i. In acest timp. bolnavul nu poate flecta degetul aca examinatorul fixeaza in extensie celelalte degete.

ffli A nici o acuza subiectiva. Nu se poate stabili o relatie directa intre intensitatea simptomelor subiective f I modificarile obiective. t11 ioterapie locala. librinogen) prccum si alte modificari ale constantelor biologice care ar putea fi utile pcntru stabilirea diagnosticului si pentru diagnosticul diferential. rcce local). initial de consistenta moale. in uncle pusec dc activarc infiamatoric articulara se proccdeaza la fel ca si in al li ila ucutft (imohili/arc. in special. trebuie sa ne I .. primele simptome apar in jurul menopauzei si constau din dureri vii^i la nivelul degetelor. devin de consistenta osoasa. Frecvent. conduita terapeutica fizical-kinetica este identica: imobilizarea articulatiei in postura antalgica (timp scurt) si apoi functionala. mai ales la primele linscari. 'riatamcntul fizical-kinetic al mainii artrozice trebuie individualizat in functie tit. O forma clinica particulars este artroza eroziva care are o evolutie destructiva n-iico-articulara cu fenomene inflamatorii importante si impotenta functionala iniiicata. De multe ori. Desi tratamentul fizical-kinetic trebuie individualizatlaparticularitatile fiecarui bolnav. supraacuta. datorita marii varietati de conditii patologice ce intereseaza mana. pot exista deformatii accentuate ale degetelor. programul terapeutic se poate diversifica |i devine foarte asemanator cu eel al artropatiilor inflamatorii cronice. Mana este frecvent interesata de procesul artrozic (mai putin pumnul si mai nuilt articulatiile IFD (nodulii Heberden).lonna clinica si la/a evolutiva in care se prezinta bolnavul. Sexul Icininin este dominant la varsta medie si au o implicare neta factorii mecanici Icya^i de activitatea manuala si microtraumatisme. Cu o frecventa medie sunt interesate si iiiliculatiile IFP si articulatia trapezo-metacarpiana a policelui (rizartroza). parestezii si o oarecare rigiditate. este nccesara o clasificare teoretica care sa permita stabilirea unei orientari terapeutice pcntru o categoric mai mare de afectiuni ce se afla reunite sub acelasi tablou clinic. Artropatii monoarticulare $i artropatii sistemice O monoartrita a pumnului sau a unei singure articulatii a mainii poate reprezenta tin tablou clinic prin ea insasi sau poate fi expresia localizata a unei poliartrite.lixamcnele dc lahnrator inccarcS sS aducii noi clcmcntc ncccsarc. cu impotenta functionala severa. a naturii lui (PR. guta).ica sa ne gandim la o etiologie septica sau la un atac de guta sau condrocalcinoza.mana patrata" si nodulii llrlierden si Bouchard. Din acest moment. fie c5 nu cstc ncvoic Al . In afara accstor acuti/ari. mana ia aspectul de . O artrita izolata. Oricare ar fi etiologia artritei acute. Musculatura intrinseca a mainii nu este interesata in mod semnificativ in artroza. comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu 60 g/litru. In fazele avansate ale artrozei. dcscifriirii fcnomcnului inflamator. intensitatii lui (VSH. pana la retrocedarea simptomelor inflamatorii acute sau macar pana la reducerea intensitatii acestora.

Terapia ocupationala ofera toata gama de miscari necesara conservarii inei bune functionalitati. bai galvanice. cduca|ia holnavului privind factorii agravanji si modalita^ilc dc evitare a dcicitului functional. mai intai antalgic si apoi datorita destructiilor si deformatiilor rticulare. Pentru combaterea durerii avem la mdemana o gama foarte larga de proceduri. 44 . Pentru a reduce durerea si inflamatia ultrasonoforeza u hidrocortizon este deosebit de utila. trecand irin loate formele de curenti terapeutici cu actiune antalgica. Spre deosebire de mana artrozica. pana la cele mai sofisticate (laser). cataplasme. ultrasunete.ional. termoterapie locala. masaj. biologice. . and consistenta lor este moale. iai partiale de maini. crcsleiea mohililA|)i nihculurc $i prcvcnircu dcloimit|iilur. iar impotenta functionala c manifesta precoce. n special atunci cand se urmareste relaxarea musculaturii intrinseci si a structurilor apsulo-ligamentare. Masajul mainii este o procedura mult solicitata de bolnavi si da rezultate bune. Eficienta creste odata cu asocierea mobilizarii pasive a articuiifiilor. Pentru o simptomatologie manifestata prin jena dureroasa. mana reumatoida este mult mai dureroasa. tratamentul poate fi efectuat foarte bine §i la domiciliu. eel putin in primele stadii de dezvoltare. O situatic^iparte o constituie rizartroza (artroza trapezonetacarpiana a policelui) care prin limitarea miscarilor de rotatie si adductie a tolicelui antreneaza un deficit functional care uneori poate compromite functia mrmala a mainii.n lo r. Foarte frecvent se asociaza si o destructie tenosinovitica a extensorilor mmnului si ai degetelor. edoarea articulara mult mai intensa si de mai lunga durata. ncluse in criteriile ARA si nu necesita comentarii. In aceste cazuri. Programe de kinetoterapie specials nu sunt necesare in recuperarea mainii rtrozice. Diagnosticul PR este bine conturat pe baze clinice. bai partiale kineto. tratamentul ambulator in crvicii de fizioterapie poate acoperi mai bine necesitatile terapeutice.IP i MU m nKieai. Important este sa se stie ca manifestari de tip poliartritic pot exista si in alte loli (cum ar fi LES). HA(n tiMilarc. Articulatiile pumnului si ale mainii sunt interesate in mod constant in poliartrita eumatoida. mcn|incrca !iinc|ici norinalc a mainii. se mpune un program de kinetoterapie analitica.rcd m ricn d iiicrll yi a p n ic H lc /. Ic la cclc mai banale (comprese locale). ^DD. terapie ocupationala vczi tehnica tratamentului fizical-kinetic). -crcslerea liolii. In alte cazuri. 110 M triiamemui «ng necomtr fifrfpuif in inn > 'icloi ultiecllvc. pe langa tratamentul fizical discutat mai sus. radiologice. dar caracterul destructiv este mai redus ca in PR. parestezii si o i$oara redoare articulara. Nodulii Heberden pot fi foarte durerosi. comprese. Succesul terapeutk Icpinde de judiciozitatea cu care sunt alese procedurile in raport cu substratul :v.

De asemenea.c trataincnUul inedicamcnlos dc fond (saruri de aur. dc. imunomodulatoarrc) iji in nici un caz sa nu se substituie acestuia. tratamentul fizical-kinetic este identic cu acela expus dcja la artritele acute de alte etiologii. PR este o boala care intereseaza mu ninnai aparatul locomotor. In acest sens. Aici tratamentul medicamentos nu are nici o valoare.I'M nil ! • l Din punct do vedcic In i nlK . In puseele evolutive. exista o gama intreaga de obiecte de uz casnic si pemtru rezolvarea problemelor legate de autoingrijire care au forme speciale. tratamcntul fizical-kinctic trcbuic s5 complctc/. pentru aspectele liinc^ionale.iv i MI > I pcntru l ll rvaliiari clinico lime|innalr irpclate. ..!.nlrilit ' liii psonn/icA Accytl luiln. nu se poate face decat prin mijloace kinetoterapeutice sau chirurgicaile. n pulca adapta permanent liiilameiiluil In sladml dc cvoln|ic a boln Ca rcgula general. adecvate protejarii articulatiilor mainii (se stie ca folosirea normala a obiectelor obismuite accentueaza deformatiile mainii) (fig. o mare pairte din durere si din inflamatie poate fi ameliorata printr-un tratament fizical biine condus. 1 FIG 2 . antimalarice de sinteza. Ortezarea mainii reumatoide este umul din cele mai importante gesturi terapeu. Mai mult. de FIG. 1). ca si corectarea acelora deeja instalate. Daca tratamentul de fond al bolii sistemice este medicamentos.tice deoarece este singura posibilitate de a contracara fortele agravante reprezentate. Exista insa unele particularitati legate de imobilizarea si ortezarea maitiii. se pot folosi orteze speciale pentru prevenirea deformatiilor sau corectairea lor atunci cand au apucat sa se instaleze. ci se manifesta la nivelul diverselor sisteme ?i orgamc. dictate de previzibilitatea deformatiilor si cunoasterea foarte buna a mecanismejlor pcrturbatorii ale biomecanicii induse de procesul inflamator reumatoid. tratamentul fizical-kinetic trece pe primul loc. Prevenirea deformatiilor caracteristice.

aparatul capsulo-ligamentar) si orice exagerare de amplitudine sau forta de contractie musculara poate fi daunatoare. bolnavul trebuie instruit si asupra gesturilor ce-i agraveaza deformatia. fara a tenta atingerea amplitudinilor maxime.pcntru index-forta musculara suficienta a primului interosos dorsal pe care Tl tonificam selectiv. — corectarea activitatii gestuale zilnice generatoare si factor agravant al deformatiilor caracteristice (fig. Deviatia cubitala a mainii este contracarata de: integritatea ligamentelor colaterale. In ceea ce priveste kinetoterapia mainii reumatoide. pericolul reactivarii procesului inflamator reumatoid creste semnificativ. Desi Tntre puseele evolutive se obisnuieste sa se indice bolnavilor cu PR tratament balneo-fizical (bai cu ape minerale oligominerale. 2). eel care face indicatia trebuie sa cunoasca foarte bine nu numai factorii naturali de cura. il toniUcam selectiv.forta suficienta a muschiului opozant pe care. inofensive. umar. Pe langa purtarea ortczei. . . Cateva principii fundamentale ce trebuie respectate de catre orice kinetoterapeut: . adaptarea permanenta a tehnicii de lucru la momentul evolutiv al bolii. — aplicarea cat mai precoce a tratamentului (in primele stadii de evolutie cand se mai poate conta pe integritatea aparatului capsulo-ligamentar). fara a nega importanta ei.cunoasterea perfecta a morfologiei. evitarea exersarii prehensiunii de forta si orientarea reeducarii functionale a mainii spre alte tipuri de prehensiune. repaus articular absolut in timpul puseelor de evolutivitate. ncdaunatoare.) la care se asociaza proceduri de electroterapie si masaj. Mai mult. ' . dc ascmcncu. Din acest motiv. Nu mai vorbesc de faptul ca eel care aplica terapia prin miscare trebuie sa fie foarte bine informat despre boala si despre particularitatile biomecanice ale mainii. trebuie avuta in permanenta o atitudine prudenta deoarece se lucreaza pe un teren extrem de fragil (sinovita reumatoida distruge relativ rapid structurile de sustinere articulara pasiva . evitarea disconfortului si a durerii atat in timpul aplicatiei cat si dupa terminare. cloruro-sodice. ci si conditiile hoteliere. biomecanicii si functiei mainii.asigurarea continuitatii tratamentului (fiind o terapie de fond va fi urmata pc toata durata bolii). sulfuroase. calificarea personalului medico-sanitar care va ingriji bolnavul etc. bai de namol etc.gesturile obisnuite si activitafile uzuale legate de autoservire. concomitent cu invatarea inlocuirii acestora cu alt fel de tipuri de prehensiune. trebuie analizat foarte bine bolnavul din punct de vedere clinic si biologic inainte de a ne gandi la o indicatie de tratament balnear. exersarea concomitenta a articulatiilor vecine: cot. mobilizarea pasiva a articulatiilor in limite functionale. pcntru dcgctul V . trebuie subliniat faptul ca daca beneficiul terapeutic pe care il aduc aceste bai este discutabil.

se imobilizeaza articulajia IF pcntru a prcvcni hiperextensia F2. Atat in timpul mobili/.. dar il diicc inainlca planului cclorlullo dcgclc. Degetul . cu articulatiile MCF in extensie si IF in flexie. folosirea mainii ca un carlig.in gat de lebada" apare datorita hiperextensiei articulatiei IFF si flexia concomitenta a IFD. lung abductor si opozantul policelui. poate fi limitata prin imobilizare si exercitii active care vizeaza.. degetele se mentin in flexie. Exercitiul analitic este foarte simplu: mana cu palma pe masa. Exercitiu: mana la marginea mesei. tonifiem aparatul extensor numai in cazurile in care deviatia cubitala poate fi redusa activ sau chiar dacS este redusa pasiv. actiunea extensorului se modifica in sensul accentuarii deviatiei cubitale. se extind simultan toate degetele. acelasi lucru se poate realiza prin comprimarea in pumn a unui burete moale. In paralel. se lucreaza activ miscarile de flexie-extensie in articulatiile metacarpo-falangiene. Corectarea acestei deformatii se face prin mobilizarea articulatiilor IF numai cu pumnul in extensie (pentru a limita extensia IFP). Practic. Degetul . ea poate fi mentinuta activ..in butoniera" este datorat hiperflexiei articulatiei IFP si hiperextensiei IFD. In timpul mobilizarii pumnului. in abductie si opozitie. apoi unul cate unul impotriva unei rezistente progresive aplicata pe fata dorsala a falangelor I.in Z" este frecvent mtalnit in PR si se caracterizeaza prin flexia articulatiei MCF cu hiperextensia concomitenta a articulatiei IF. Are repcrcusiuni scrioase asupra prehensiunii afectand in special pensapolici-digitalade tip tcrminoterminal. in leziunile avansate. respectiv. prin alunecarea tendonului extensorului de pe promontoriul articulatiei MCF pe versantul cubital. Kc7. In insuficienta scurtului extensor al policelui se tonifica analitic urmatorii inu^chi: scurt flexor. SurprinsS la debut. I'oni lici c.8rii pasivc cat si active. Intarim acest gen de prehensiune prin tonifierea muschilor flexor comun profund si superficial.iKlcn|a sc opiinc manual pc pi imul mctacurpian .i lungului abductor al policelui: mana pc masa cu palma in jos. Pentru corectarea acestui dezechilibna sc poate actiona prin schimbarea tipului de prehensiune normala a mainii. Tratamentul postural al acestei deformatii are ca obiectiv pastrarea abducjiei policelui. Se tonifica selectiv flexorul superficial al degetelor si extensorii pumnului. policclc In innrgincn mcsei. se executa activ flexia falangei II/I impotriva unei rezistente aplicata pe fata palmara a falangei II si flexia falangei II/III cu rezistenta aplicata pe falanga III. deoarece. Muschii ce au un rol major in reducerea deviatiei cubitale a degetelor sunt extensorii. Conditia necesara pentru a tonifica aparatul extensor al degetelor o constituie integritatea aparatului capsulo-ligamentar ale articulatiilor MCF.Un alt mecanism fizio-patologic care duce la deviatie cubitala a degctclor il constituie inegalitatea dintre forta de contractie a flexorilor si cea a cxtcnsorilor (net mai mare de partea flexorilor). aceasta deformatie are tendinta spre agravare rapida. Odata instalata. Depflrtca/S policclc. tonifierea flexorului comun profund al degetelor. Pentru acasa. in principal. II si III. Policele .

iar uneori este nedureroasa. rezistenja se aplica pe fata palmara a primei falange. ingrosarea tenosinoviala (eel mai adesea de cauza :canica). patru manevre de izometrie a pumnului (flexie-extensie. In oricare dintre situatii. in raport direct cu traiectul tendoanelor si al tecilor lor loviale. patru teste pasive pentru articulatiile carpului (flexie-extensie. Prin aceasta terapie. atat profilactic.Tonifierea scurtului flexor al policelui: mana cu palma in sus. inclinajie radialahilalA). se recteaza gesturile uzuale in asa maniera incat acestea sa nu mai contribuie la ravarea deficitului si in acelasi timp sa ofere bolnavului maximum de indendenta functionala permisa de gravitatea deformatiilor. cat si curativ. dupa o evaluare detaliata a deficitului functional.. . areri ale mainii cauzate de afectiuni . ca de altfel §i in prizele polici-.>arece in lipsa acesteia mi§carea este realizata de adductorul policelui a carui nfiere constituie o greseala. La amenul obiectiv se individualizeaza crepitatii si durere la palparea stiloidei radi-: si la miscarile de deviatie cubitala a mainii. In timpul flexiei. policele este dus spre inauntru. inclina{ie bitala-radiala). unui proces lamator sau unei infectii. partilor moi nosinovitele pumnului §i mainii Procesele tenosinovitice ale extensorilor pumnului si degetelor se evidentiaza o tumefactie fluctuanta la nivelul treimii distale a antebratului §i/sau pe fata rsala a pumnului. . tcstul pasiv pentru articulatia carpo-metacarpiana a policelui (in general scarile sunt indolore dar pot fi dureroase flexia si inclinatia cubitala care inlind uloanclc). Tenosinovita poate fi secundara unor suprasolicitari mecanice. Examenul functional standard cuprinde 21 de teste: doua teste pasive pentru articulatia radio-cubitala (prono/supinatie). Tonifierea opozantului policelui: mana pe masa cu palma in sus. Cea mai frecventa este tenosinovita primului tunel dorsal pe unde tree idoanele lungului abductor §i scurtului extensor al policelui (sindromul De icrvain). Atentie la miscarea de rotatie . roteaza lernic policele si-1 opune bazei degerului IV. contrarezistenta provoaca durere si uneori si crepitatii. putand avea un caracter acut (durere violenta) sau hacut (durere surda).itale efectuate cu forta. scarile active de extensie. In aceste cazuri. flexia falangei ixirnale pe primul metacarpian. poate deveni stenozanta facand dificila alunecarea tendonului. Terapia ocupationala este mijlocul terapeutic eel mai adecvat pentru reeducarea stuala a mainii.

fie din cauza unor microii. abduc{ie-adduc{ie) in care extensia si abductia sunt dureroase.i nnor proccsc . Diagnosticul diferential se face cu flegmonul tecilor sinoviale. sase teste pentru izometria degetelor (negative). In momentul in care ameliorarea subiectiva este confirmata obiectiv. Dupa ce trece printr-un stadiu acut. laser). Acolo este localizata tenosinovita crepitanta. Rezulta un masaj transversal. penibil. cu policele. Dupa 1-3 sedinte se constata o reducere a tumefactiei. se suspenda Iratamentul. Tehnica acestui masaj este urmatoarea: bolnavul asezat. mana la marginea mesei cu pumnul flectat. Cu degetele de la cealalta mana se prinde marginea radiala la nivelul treimii inferioare a antebratului si policele este aplicat pe tendoane in punctul in care acestea incruciseaza fata dorsala a radiusului. este clar cil miscarca tendonului perturbata de rugozitate este sursa generatoare de durere. impotriva unui tendon imobil. reface netezirea. luciul suprafetelor de alunecare. Cu incizia chirurgicala a tecii elimina imediat durerea. Exista insa o tehnica de masaj particular^ . boala ia un caracter cronic. cu o mana tine pumnul flectat si in acelasi timp. Cele doua tunele se reunesc la extremitatea distala a antebratului. in raport cu fibrele tendoanelor. In ceea ce priveste aceasta tehnica de masaj se cuvin cateva precizari. foarte dureros. se localizeaza precis leziunea la nivelul marginii radialc a tabacherei anatomice care este formata de tendoanele lungului abductor al policelui si scurtul extensor care culiseaza in primul tunel de pe fata externa. ultrasunete cu hidrocortizon. a durerii si a crepitatiilor. tot timpul mentinandu-se o presiune adecvata asupra tendoanelor. Marginea cubitala a tabacherei anatomice este formata de tendonul lungului extensor al policelui care culiseaza singur in al treilea tunel pe fata cubitala a tuberculului radial. leziunea ligamentului lateral extern al policelui.patru manevre izometrice pentru police (flexie-extensie. Prin palpare. Acest lucru se petrece cam dupa 6-7 sedinte aplicate in ritm de o ijedinta la doua zile.masajul transversal pro fund dupa metoda Cyriax care aduce o ameliorare evidenta si destul de rapida. Tratamentul clasic este acela cunoscut (imobilizare in stadiul acut. Masajul se realizeaza printr-o miscare de supinatie a antebratului. fie in cursul unor boli sistcmice ca PR. Kularca tccii teno-sinoviale intr-o miscare transversala de du-te-vino. probabil priii niecanism vascular (hiperemie locala). intinde tendoanele.mmulisme sini . rizartroza policelui. aplicatii de gheata sau comprese reci cu solujie de sulfat de magneziu. tenosinovita radialilor I si II. formand o structura imobila pe care vor fi mobilizate tecile tendoanelor. Terapeutul. $i tendoanele flcxorilor dcgctclor pot fi afectate de o serie de proccsc tenoMiuwilicu. (Yepitatiile ce se percep la palpare confirma faptul ca suprafetele de alunecare au dcvenit rugoase. impiedicand de-a dreptul practicarea unor profesii.

In general. ocazionala sau permanenta. simptome lo-ile ce apar in cadrul unui diabet zaharat insulino-depcndent. datorita modului in care sunt distribuite tecile •iiilinoase la mana. bataturi suprainfectate sau infectii la nivelul tecilor sinoviale. cu precadere in jumatatea ei cubitala si ducc la fixarea in cxie a degetelor. LI tendinta la regresie spontana si la recidiva. Durerea >te vie. pulsatila si se insoteste de tumefactie fluctuenta. limiteaza miscarile pumnului.Tcaca tcndonului este tumefiata. roseata si caldura locala. Din pacate. Fasciitele palmare ale mainii sunt frecvent intalnite in eozinofilie (conectivita stemica) si in asa-zisa forma clinica numita chiropatie diabetica. Tratamentul este relativ simplu: fie Jrobirea mecanica a formatiunii. Intepenirea unui deget. Recidivele sunt frecvente si nu se datoreaza tehnicii terapeutice adoptate. bolnavii se prezinta la medic abia atunci cand degetul a ramas mi mult timp blocat in pozitie de flexie si tratamentul fizical-kinetic este inoperant ind indicata rezolvarea chirurgicala. se datoreaza unei igrosari a tecii tendonului sau a tendonului. situatie care determina o blocare a liscarii tendonului in teaca sa la nivelul acoperisului fibres din dreptul articulatiei 1CF. i tendintei normale la refacere a chistului. Infectiile partilor moi ale mainii trebuic recunoscute. npotenta functionala. maladia Dupuytrcn. chirurgical. Este inutil orice tratament zical. caracterizata de postura in flexie palmara a degetelor. astfel ca ajunge la medic mrtc tar/iu (atunci cand deficitul functional devine rcalmentc stanjenitor). Cand au un volum mai mare si devin ureroase.deget i carnat". dureroasa sau nu.. O forma clinica particular^ de tendinita a degetelor. pentru a le dirija spre alte servicii icdicale. Deoarece pielea fetei palmare a mainii este mai aderenta de structurile profunde. Trebuie cunoscut faptul ca. Mult mai frecvent se intalneste in serviciile de fizioterapie. nu pentru ca ar beneficia e tratament fizical-kinetic. Tratamentul este :ela al bolii de fond si. nu se manifesta la debut prin durere. fie exereza chirurgicala. de consistenta fluctuenta. dar se pot evidentia simptome sugestivc dc ^uropatie diabetica sau neuropatie de compresiune periferica. Tratamentul este medical si lirurgical. este . in timp ce interesarea tecilor flexorilor degetelor . ryrlul sc afla intr-o pozitie de semiflexie.te absenta sau de mica intensitate. ci dimpotriva. tegumente de aspect ceros.. In unelc cazuri. . Extensia sau flexia suplimentara a r^i'iului cxacerbeaza durerea preexistenta. . 111 si IV se manifests prin tumefactie localizata strict la nivelul degetului. durerea . tenosinovitele flexorilor policelui si degetului mic dau o micfactie extinsa pana la pumn. bolnavii se prezinta la medic pentru o formatiune chistica roeminenta pe fata dorsala a mainii. eventual. dureroasa la palpare si in mod caracteristic. iemul este mai evident pe fata dorsala a mainii.degetul in :sort". ceasta boala cu etiologie necunoscuta care determina ingrosarea progresivS a lonevrozei palmare. frecvent intalnita in K dar si la bolnavi care presteaza activitati manuale de forta. Tabloul clinic obisnuit este acela care intereseaza loja hipotenara sau medioalmara.

de asemenea.iiiri contiaii' ilc . Se lucreaza analitic. nu vorbim de mobilizarea degetelor inainte de 4-5 saptamani de la operatie. chiar daca cicatrizarea tendonului operat nu este perfects. Dupa 6 saptamani. Pe langa procedurile antalgice si antiinflamatorii necesare in primul timp (comprese reci.inliinflamatorie locala se folosesc din plin. crioterapie locala. kinetoterapia si terapia ocupationala au sarcina de a reda maximul de functionalitate mainii operate. Dupa interventie. In fond. nscul de ruperc este minim (cu exceptia atentionarii in mod special din partea Obieclivnl rccuperarii in acest stadiu este dc a rcdobandi maximum de ninhihiatc in llcxie si in cxtcnsio MobilizSri active contra rezistcn^fl sc altcrncazl *'li xr. eel mai frecvent in dreptul articulatiilor MCF a degetelor IV si V care due la o retracjie ireductibila in flexie a articulatiilor MCF si IFF. initial analitic si apoi global. fara a dezvolta tensiune in tendon eel putin in primele 4 saptamani de la operatie. UUS. Revenirea la pozitia initiala se face. Deci. medicina fizica preia stafeta si reface functia mainii. refacerea fortei aparatului extensor al degetelor. fara a punc tendoanele in tensiune. §i dupa acest interval de timp. Pumnul si degetele vor fi pozitionate progresiv in pozitii intermediare. se introduc progresiv exercitii impotriva unei uv. activ. Sub supravegherea kinetoterapeutului. Sedintele de kinetoterapie scad cu frccvcnja si cresc in durata.In evolutia bolii se remarca dezvoltarea progresiva a unor noduli fibrosi.isten^e progresive (rezistenta numai manuala). UUS cu alfa chemotripsinS etc. tehnicile de microchirurgie trebuie completate in mod obligatoriu cu programe de recuperarea prin mijloace terapeutice fizicalkinetice. electroterapie antalgica. Mobilizarea tendonului trebuie efectuata precoce. eel putin la inceput.i arliculafiilor degetelor si pumnului. bolnavul solicita tendonul in sensul scurtarii sale.iliin . continuand kinetoterapia analitica pasiva si activa de corec(ic . urmarind pastrarea mobilitajii articulatiilor MCF si IFF. articulatic cu articulatie. efectuata numai de un kinetoterapeut experimentat. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor traumatice ale tendoanelor mainii Oricat de eficient ar fi tratamentul chirurgical in redarea unei functii normale a mainii dupa o leziune traumatica. obiectivul principal. mobilizarea trebuie sa fie blanda. Mobilizarea pasiva se face numai manual. La 6 saptamani. tonifierea flexorului comun profund al degetelor si tonifierea interososilor si lombricalilor. masaj). Proceduri fizicale cu viza antalgica.) rezolvarea corecta este chirurgicala. Desi in mod traditional se practica tot felul de tratamente fizicale (Rx antiinflamator. trofica tisulara si . la debutul tratamentului fizical-kinetic trebuie sa se limiteze la redobandirea constientizarii sensului miscarii.

tulburarile •ofice si inflamatorii sunt importante (edem. Ortezele care sunt purtate in afara sedintelor de tratament fizical-kinetic sunt celea care garanteaza conservarea oricarui progres inregistrat. durere etc. orice program de recuperare. Orteza de repaus MCF laseaza articulatiile in pozitie protectiva temporara.). de postura. cand se mdeparteaza pansamentul. . dupa o ana de la operatie se poate incepe mobilizarea activa a degetelor in flexie activS a iccarui deget in parte (de preferat flexia activa asistata) si mai tarziu flexia loi lobala. dcgetul in carlig se poate datora unei proaste recuperari. La 3-4 saptamani de la operatic. in special unei ortc-. Aceasta orteza se va purta tot mpul. Desi recuperarea extensiei IFD estc osibila de cele mai multe ori. Dupa 4 saptamani s incepe mobilizarea activa in flexie-extensie. Prudenta foarte mare deoarece riscul ruperii tendonului persista pana la 5 de zile de la interventie. Pentru recuperarea leziunilor tendoanelor flexorilor operate. cat si aplicarea ci). Recuperarea continua dupa metodologia clasica descrisa ntcrior. Ca o nota particulars pentru recuperarea mainii.in mcorcctc (at AI in ceea ce privcste indicafia. O orteza de extensie a ICF si MCIIcctate se poate aplica dupa 8 saptamani.Se solicits exersarea tuturor timpurilor de prehensiune incluzand degetul lezat. "Jerapia ocupationala incheie programul de recuperare functionala prin activitati oluntare care permit exersarea unor gesturi adaptate la solicitarea in primul rand structurilor mainii interesate de leziune tendinoasa. Complicatiile posibile sunt: i upei area tendonului prin manevre kinetoterapeutice intempestive. va trebui sa recuperam forta si rezistenta la efort a flexorilor si viteza de ontractie a extensorilor (deschiderea rapida a mainii facuta pumn).ioterapia se continua apeland la proceduri cu efect fibrolitic pentru a rezolva ventualele aderente. in afara masurilor tipice dc ^cuperare postoperatorie precoce (metoda Kleinert sau metoda Duran). se permite relativ recoce. in afara sedintelor de recuperare. totusi nu trebuie sa surprinda faptul ca uneori persista n deficit de extensie. In leziunile traumatice operate ale flexorilor. trebuie subliniat ca ortezarea re un rol deosebit de important si ca fara ea. mobilizarea pasiva a degetelor doar pentru flexia IFD. asigura continuitatea programelor de mobilizarc rticulara in mod progresiv si eficace. Orteza de protectie se va purta mereu intre §edin|ele dc mctoterapie. Nu se vor folosi inainte de 35 de zile de la operatie pentru flexori si inainte dc 2 de zile pentru extensori. Ortezele dinamice. Pe langa recuperarea inchiderii complete a pumnului si o extensie completa a cgetelor. i/. oricat e corect stabilit si executat are sanse mai mici de izbanda. Dupa trecerea a sase saptamani se poate trece la un program de exercijii active ontra rezistenta manuala completata prin purtarea unei orteze de extensie destinata oiilracararii fexum-ului IF.

Bandeleta mediana se rupe si bandeletele laterale se luxeaza palmar. i) mobilizare activa in flexie a IFD va evita redoarea articulatiei in hiperextensie. Aceasta metoda simpla permite rcinsertia tendonului si evita interventia chirurgicala.. Diagnosticata precoce. recuperarea este dictata de tipul leziunii: deschisa sau inchisa.Degetul in butoniera" corespunde unei leziuni a sistemului extensor in zona III.iMi ini^ci'uii ii'iulonului. In cazul leziunii tendoanelor extensorilor. mobilizarea tendonului va incepe chiar din a doua zi prin sedinje ili1 mobili/urc activa analitica a fiecarei articulatii in flexie-extensie de eel pu(in fiuti 11 ori pe zi timp dc ccl pu(in zece zile.Degetul in ciocan" corespunde unei rupturi sau a unei dezinsertii a tendonului extensor pe F3. In cazurile leziunilor tendinoase deschise. Aceasta atela va fi purtata permanent timp de 6 saptamani si in continuare iiumai noaptea pentru inca alte 6 saptamani. Dupa purtarea timp de patru saptamani a acestei orteze. ortezei prost ttdaptate. cu atat riscul de a se dezvolta mlcrcnlclc este mai mare. Inlrc $cdin(u. folosind o orteza dinamica de extensie.. . 6 luni. . Acest tratament se continua 6 saptamani si daca nu da rezultate se recurge la interventia chirurgicala. tratamentul este ortopedic printr-o atela care imobilizeaza IFD si lasa libera pulpa degetului permitand flexia-extensia din IFD. . I )upa tcnoliza. In cazurile leziunilor tendinoase inchise apar doua deformatii tipice: degetul in ciocan si degetul in butoniera (cazul rupturilor tendinoase din PR). recuperarea depinde de tehnica i hirurgicala de refacere a integritatii anatomice a tendonului. Sutura simpla cu imobilizare este concurata de metoda lui Jenning care permite mobilizarea precoce. unde sutura lina atraumatica a tendoanelor extensorilor se asociaza cu mobilizare pasiva asistata instiruita precoce.. Mai nou. orte/a de extensie In pritnclc *> 10 /ilc. dar de cele mai multe ori depind de gravitatea traumatismului initial. se intalnesc inca multe lilocaje tendinoase ireversibile datorita aderentelor care se dezvolta. Tenoliza nu se va practica niciodata inainte de 3 luni de la operatic si in caz de iiilccpi locale. Aceste aderente sunt datorate unei mobilizari insuficientc sau dificultatilor de disociere a tendonului profund de eel superficial. Cu i'Al sunt mai multe leziuni asociate leziunii tendonului. §i aceasta dcformatie (in afara cazurilor de urgenta) se va trata prin purtarea unei orteze metacarpiene de extensie electiva a IFF cu MF in flexie la 50 de grade. Aceste aderente pot 11 datorate unei recuperari prost conduse. Aceste aderente nu cedeaza decat prin mobilizare perseverenta completa cu purtarea unei orteze de extensie pe o perioada ce poate ajunge pana la 6 luni. metoda Kleinert aplicata pe extensori. mobilizarii insuficiente. Nu se va intrerupe nici in week-end tlcimivcc oricc picrdcrc in acest interval dc timp sc va rasfrange dcfavorabil asupru rlilu-t. In paralel. recuperarea clasica se poate institui dupa metodologia cunoscuta. Cu toate precautiile chirurgului si recuperatorului.aderentele sunt cele mai frecvente in cazul lezarii ambelor tendoane ale llexorilor.

Din fericire. intretinerea mobilitatii articulare. De asemenea. ratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala afectiunilor posttraumatice ale pumnului Deficitul functional al mainii poate fi indus de multe ori de modificari itologice localizate la nivelul pumnului. pentru a impiedica refacerea aderentelor. opozitia policelui). aplica^iilc locale de rcce. Odata instalat SAND. tratamentul este mai putin simplu ca sa nu spunem dificil si chiar ineficicnl i unele situatii.afoidului. durerea datorata unui calus vicios al extremitatii inferioare a radiusului (rezolabila fizical-kinetic).I. de exemplu). >/itia ei ca si stabilitatea in relatie cu membrul superior. Carpul este sediul de electie a SAND monopolar sau bipolar cand estc ointeresat si umarul. cand fenomcnelc inflamatorii sunt cxplo/ivc. i l do care am ainmtit. durerea din entorsa banala care necesita imobilizare temporara. in special prin miscari active flcxii-cxtcnsii ale degetelor. . maladia Kienbock. In primul rand trebuie evitata cu orice pret aparitia edemului mainii prin osturarea acesteia in pozitie malta. tegiiincntc caklo de uloaiv ro^ic-vinlaccc si orice miscarc este intcr/isa de durerc. se pot face mobilizari active contra unei manuale progresive. asiuliluta|ia si cdcmul sunt cvidente prin tumcfac|ic globala. pumnul in usoara extensie. pe langa orteza de extensie dinamica cc me in tensiune maximala tendonul. Un bilant clinic si radiologic permite stabilirea cauzei durerii si orientarca atamentului spre fizio-kinetoterapie sau spre ortopedie-chirurgie (pseudartroza . Nu trebuie sa se uite ca pumnul este eel care permite dirijarea mainii in spatiu. cnolerapia localft . Durerea si instabilitatea pumnului int cauzele generatoare de deficit functional. Aceste ultime doua afectiuni necesita o prezentare mai amanuntita. departarea degetelor. ic cxercitii active libere. in priimil stadiu de cvolutic. In timpnl op| ii. Totul depinde de cunoasterea acestor mijloace i folosirea lor. policele in extensie si abductie. tratamentul fizical-kinetic se adapteaza la modificftrilc illamatorii vasculare si la durerea locala. pe lanna tratamentul i ( ) N ( i n . mana sc plaseaza intr-o orteza de repaus cu MCF flectate la 70 dc grade. algoneurodistrofia reflexa. Durerea localizata la nivelul pumnului are diferite cauze: durerea ce insoteste redoarea articulara. II' i 20 de grade. Stadiile clinice si radiologice cu evolutia in doua faze (caldfl i rece) sunt bine cunoscute. pumnul irticipa la miscarile de prono/supinatie a antebratului si permite pozitionarea >rccta a mainii in raport cu axul antebratului. lasaj circulator. Daca diagnosticul nu ridica probleme deosebit dc ificile. artroza radio-carpiana. exista mijloace terapeutice simple care permil rofllaxia dezvoltarii acestui sindrom. Dupa aceea. inlocuirea unui aparat de contentie prea strans.

lie allciiiativ (slahili/urc ntniica). hipotrofia musculara. Pentru grupul dorsal se porneste din pozitie de flexie a pumnului cerand holnavului sa execute o extensie activa a pumnului in pozitie neutra. fizio-kinetoterapeutul este destul de dczarmat deoarece tratamentul simptomatic al durerii si al redorii se epuizeaza de multe ori destul de rapid fara sa se obtina rezultatul asteptat. bolnavul este indrumat spre ortopedul-chirurg care se va pronunta asupra utilitatii unui tratament chirurgical si va alege tehnica operatorie cea mai avantajoasa. IVnliu reliicerea stabilitatii pumnului se lucrea/a static cu ambcle grupc e. He simultan. se instaleaza contractura-retractura musculo-ligamentara. insuficienta musculara din cadrul tabloului clinic al pumnului traumatic care inlcreseaza atat sistemul muscular dorsal cat si pe eel palmar. Acest deficit de forta al stabilizatorilor pumnului compromite prehensiunea ylobala de forta care nu se poate realiza fara o stabilizare a pumnului intr-o pozitie do extensie usoara. In plus. electroterapia antalgica si chiar cea excitomotorie (curenti interferentiali). odata cu trecerea timpului vasodilatatia este inlocuita de vasoconstrictie. durerea nu cedeaza si mobilitatea activa si pasiva raman extrem de limitate.ultrasonoterapia locala dar si de-a lungul trunchiurilor arteriale si a ganglionului stelat. traumatism major cu afectarea ligamentului triunghiular si a ligamentelor radio-cubitale inferioare.istcnte manuale progresive. izometria musculaturii intrinseci si extrinseci a mainii. . I'xtcnsia se va realiza alternativ in directie radiala si in directie cubitala insistand iisiipra grupului muscular mai slab. Isi face loc tratamentul ortopedic chirurgical paleativ care incearca sa redea un oarecare grad de functionalitate mainii. In fata unei artroze radio-carpiene. schema globala iIf miscarc mai asociaza si retropulsiaumarului. pronatia antebratului. Dupa aceea.urste contractii active pot fi asistate sau dimpotriva efectuate impotriva unei ir/. curenti cu impulsuri de joasa frecvenja aplicati transorbital in formula simpaticolitica. Tratamentul este pur kinetic si se efectueaza atat pentru grupul dorsal cat si pentru grupul palmar. interesarea articulatiei radio-cubitale inferioare de diferite procese infla matorii cronice (PR) microtraumatisme. tegumentele devin reci. nii|i.il global si apoi analitic. durerea localizata poate genera inhibitie reflexa a contractiei musculare aciive si astfel instabilitate a pumnului (tratamentul fizical). flexia cotului. In functie de valoarea testingului muscular. I'eiilru grupul palmar (cubitalul anterior si micul palmar) tratamentul este idcniu . I'ermanent se are in vedere sinergia dintre actiunea extensorilor pumnului si a llrxorilor degctclor. De obicei. Daca nu se obtine remisiunea fenomenelor inflamatorii. de multe ori intricate: instabilitatea ligamentelor carpului (tratamentul este chirurgical). . astfel ca miscarea activa sa fie facilitata. prognosticul devine infaust. redoarea stransa a articulatiilor si functia mainii este serios compromisa. undele electromagnetice dejoasa frecventa in formula sedativa. se pot folosi intr-o maniera adaptata particularitatilor fiecarui caz. Instabilitatea pumnului are mai multe cauze.

). itologia extraarticulara a cotului Cum am mai spus. Cautarea punctelor dureroase prin palpare. o cauza extraarticulara. intr-un context specific (sport. iar tratamentul fizical-kinetic deosebit de eficient. de multe ori suficiente pentru a stabili diagnosticul. Palparea tendonului si a insertiei sale. Cum diagnosticul acestor afectiuni este in principal inic. constiruic prqblema delicata. Cea mai frecventa localizare este la nivel epicondilian si durerea este generatfi j tendinita unui muschi sau a unui grup muscular ce se insera pe epicondil. In .ulte cazuri. debut brutal cu limitare antalgica a ctensiei cotului. prin plurietiologia afectiunilor si prin iplicajiile sale funcfionale. intindere musculara pasivS ca •?) rin miscari active contrarezistenta efectuate intai cu cotul flectat si apoi cu colnl i cxtcnsie stabilesc diagnosticul pozitiv. Originoit uliculara a durerii sc punc in evidcnta prin mancvre particularc (Laseguc-ul rnjului. intinderea musculaturii interesate. durerea localizata la nivelul cotului are. recuperarea cotului. aceste afectiuni vor fi •ezentate mai detaliat. se poate vorbi despre trei categorii de afectiuni ce intereseaza itul: patologia extraarticulara (cea mai frecventa si cea mai benigna). Mobilitatea pasiva a cotului este normala.'i) . ra prea multe grade de mobilitate. patologia posttraumatica (cea mai grava). dai ai ales miscarile active contrarezistenta sunt elementele principale ale examenului ? iectiv. In linii mari. inodificarilc coloanei vertcbrale cervicale si semnc ncurologicc dc sulci m(A nlu ul. de cele mai multc i. Diagnosticul diferential se face in primul rand cu nevralgia ccrvico-braliiulfl S C6 care sc poate exprima clinic si printr-un punct dureros epicondilian. microtraumatisme repetate etc. npotenta functionala este relativa si se refera la anumite gesturi uzualc din :tivitatea cotidiana sau sportiva.ii.ratamentul fizical-kinetic < recuperarea medicala sindroamelor algo-functionale ale cotului " f ( Cotul dureros reprezinta una dintre cauzele frecvente pentru care bolnavii licita tratamentul fizioterapic. istoricul bolii este relevant. aparent este vorba de o articulatie simpla. in special. patologia intraarticulara (izolata sau in cadrul unor boli sistemice). tratamentul §i. Desi.

O foarte buna eficienta se raporteaza in aceste cazuri prin aplicarea masajului irunsversal pro fund dupa tehnica Cyriax. rat mai lunga (peste 20 de minute). . provocata de extensia contra-rezistenta a antebratului precum si de palparea insertiei tendonului pe olecran. Durerea este provocata de flexia contrarezistenta a antebratului pe brat si prin supinatia contra-rezistenta a antebratului. Tendinita bicipitala se manifests prin durere localizata pe fata anterioara a cotului.I Se va elimina o artropatie radio-cubito-humerala asociata cu o leziune a ligamentului inelar al radiusului (durerea este provocata prin palparea capului radiusului). modificari EMG). Repausul trebuie sa fie de eel putin 2-3 saptamani. condromalacia cupulei radiale. Dat fiind faptul ca etio-patogenia durerii are la baza inflamatia tendonului la locul de insertie pe proeminentele osoase. Traebert. curentii antalgici de joasa frecventa (CDD. pot sa se dczvolte tensiuni nedorite in aceste tendoane. Din momentul in care intensitatea durerii s-a redus. iradierea durerii pe fata dorsala a mainii. deoarece se stie foarte bine ca in cursul activitatii gestuale curente. repetat de cateva ori in cursul zilei). Tratamentul fizical-kinetic al acestor afectiuni reprezinta eel mai rational mod de abordare terapeutica deoarece dispune de mijloacele specifice cele mai eficiente si cu cele mai reduse contraindicatii sau efecte secundare. Examenele complementare nu sunt de prea mare ajutor. C. primul gest terapeutic il constituie interzicerea oricarui gest profesional sau sportiv care pune in tensiune tendonul sau tendoanele afectate. impastarea muschiului. laser. Daca prin accst tratament complex fizical-kinetic (eficient pentru majoritatea c cn/urilor) nu sc obtinc amcliorarea scontata. Esential pentru efectul antalgic rste ca intensitatea curentului sa fie liminala sau chiar sub prag si durata aplicatiei. dar ii nscul dc a Uva tiaumatit lendoanele si chiar pcriostul. TENS). se incepe un program de k inctotcrapie activa ce-si propune recuperarea progresiva a fortei musculare initiale. Mijloacele eel mai des utilizate sunt: crioterapie locala (masaj cu gheata. sub nivelul interliniei articulare. se recurge la infiltra^ii locale cu < lorticoi/i cu ac|iunc prelungita. o posibila garantic a profilaxiei unor recidive. se asigura protectia acestora prin aplicarea unor orteze care lasa libere numai acele miscari care nu pun in tensiune lendoanele inflamate. curenti interferentiali de medie frecventa (electrozi tetrapolari rosii sau albi). Concomitent se incepe fizioterapia al carei obiectiv este combaterea durerii si i\ inflamatiei locale. lara a avca siguran^a ca durcrile or sa dispara. Se va avea in vedere si posibilitatea unei compresiuni a ramurii posterioare a nervului radial (recrudescenta nocturna a durerii. o leziune sinoviala sau o leziune a meniscului radiusului. poate radiografia cotului prin care se evidentiaza eventuale apozitii osoase sau calcifieri paracondiliene mai mult sau mai putin voluminoasc. Tendinita tricipitala este sugerata de durerea localizata pe fata posterioara a cotului. ultrasonoforeza cu hidrocortizon (dc preferat forma cu impulsuri pentru a elimina efectul caloric). Mai mult. deasupra varfului olecranului.

un ostcocondrom sau ingrosarea capsulci articulare si care au ca rc/ultal il itiffiislaiva lunclului osos. Redoarea articulara este aceea care domina tabloul clinic. . sunt interesate miscarile de pronatieina| ic.•slc/. nucleul programului terapeutic fiind asigurat . ologia intraarticulara a cotului Artroza cotului este o afectiune rara (1-2% din totalul artrozelor) si in 9 din lazuli este secundara microtraumatismelor locale si mai rar unui traumatism or. Clinic se evidentiaza o tumefactie rnai mult sau mai putin voluminoasa.ur3 un repaus tendinos real suficient de lung pentru a permite stingerea procesului umator local. sub toate formele ei: postura. hnie subliniat inca de la inceput ca articulatia cotului este extrem de sensibila si >imdc prompt prin inflamatie si durere la orice manevra intempcstiva. se traduce prin durere localizata pe fata interna a cotului. ultrasunete cu rocortizon. insuccesul terapeutic este generat de o singura greseala: nu se . pielea intinsa. Mai rar este vorba de manevre si proceduri fizicale intempestive : provoca agravarea durerii. >istata prin acelasi examen predominant clinical (palpare. durerea fiind discreta. Mai putin vcnta ca epicondilita.iilor in dcgetcle IV si V sunt primelc scmnc clinice care tiaduc prolifcraroa :oli(icn. O alta forma de suferinta periarticulara a cotului este epitrohleita. activa. Tratamentul fizical este rezervat numai bursitelor cronice postraumatice crotraumatisme repetate sau un traumatism major) si consta din aplicatii locale gheata. IV langa rcdoarea articulara de care am amintit.tabilit. Primele manifestari clinice sunt tardive si constau dintr-o jena functionala si itarca mobilitatii in flexie-extensie. Mai rar. laser. cslc vorba dc iprcsiunea cronica a nervului cubital in guticra cpitrohlco-olccranianfi. diagnosticul pozitiv nu este greu .III general. f Higroma cotului este o inflamatie a bursei seroase (bursita supra si/sau retro:raniana). comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu.inetotcrapie. In aceste conditii este evident ca tratamentul fizical-kinetic sa se orientezc pra combaterii redorii articulare. func|ionala. lucioasa. contractie va contra-rezistenta a muschilor interesati). Punctionarea si examinarea chimica si bacteriologica a materialului extras transa etiologia bolii. mobilizare pasiva. in artroza cotului mai exist<1 pciicol care trcbuic cunoscut si avut permanent in atcntic. calda. . Tratamentul fizical-kinetic are aceleasi obiective si uzeaza de aceleasi loace ca si tratamentul epicondilitei. intindere.onsistenta moale sau mai adesea renitenta. ' Simptomatologia de debut poate fi acuta (etiologie infectioasa sau metabolicai) sau cronica (factorul etiologie fund eel mai frecvent microtraumatismul lorcpetat). Aparitia .

dupa sold si genunchi. de cele mai multe ori. tot acest interval de timp trebuie sa fie ocupat de un program de kinetoterapie blanda. Eliberarea chirurgicala a nervului cubital insojita. Cotul reumatoid reprezinta o entitate clinica particulara. concomitent cu tumefierea gutierei cpicondiliene si epitrohleo-olecraniene. Odata depasita faza acuta. . desi frecventa (40^5% din cazuri). O situatie asemanatoare celei descrise mai sus se poate intalni si in paraosteoartropatiile neurogene. Expresia clinica este eel mai ades o limitare a mobilitatii articulare si mai rar semne de inflamatie locala. Cotul este. Tratamentul fizical-kinetic se rezuma la imobilizarea articulatiei si aplicatii de rece local. §i la acesti bolnavi programul de recuperare este dominat de kinetoterapie. Cotul este. Inceputul afectarii fiinctiei cotului este anuntat dc limitarea dureroasa a extensiei. a doua articulatie interesata (ca frecventa) de hemartroza ce-si are cauza intr-un deficit de factori de coagulare. cotul este fixat in flexie si se prezinta mult marit de volum. bolnavul trebuie indrumat spre ortoped. datorita faptului ca un proces de denervare cronica nesesizat la timp este.Cum fizio-kinetoterapia este inoperanta in asemenea situajii. pozitie ce induce o icn5 func(ionala considerabila. iar exereza chirurgicala se poate practica numai dupa cateva luni de evolutie (cand se stabileste prin scintigrafie osoasa ca paraosteoartropatia s-a oprit in evolutie). Dezvoltarea exuberanta a panus-ului sinovial poate antrena si o compresiune a nervului cubital. Artropatia cronica se instaleaza insidios limitand miscarile de flexie-extensie si mai tarziu si miscarile de pronatie/supinatie. este bine tolerata o perioada relativ lunga de timp si din accasta cauza scapa uneori interesului manifestat de terapeut pentru alte articulatii cc au un ritm mai rapid de deteriorare. cu mare prudenta.cu anlivbralul in po/ijic ncutru. se incepe un program de recuperare globala. de transpozitia anterioara a acestuia. la nevoie. sciiulU-xii. Evolutia naturala a bolii cstc spre rcdoarc articulara in semiflexie si semipronatie. efectuata in sedinte scurte dar repetate de mai multe ori in cursul zilei. irecuperabil. O mentiune speciala trebuie facuta asupra artropatiei cronice a cotului ce se dezvolta la bolnavii hemofilici. In hemartroza acuta. este cale corecta de a impicdica paralizia nervului cubital si a deficitului functional destul de grav al mainii. Interesarea cotului in PR. Intre sedinte. bolnavul va purta o orteza adecvata care sa asigure conservareaunui minim de functionalitate in conditii de siguranta maxima. in special cand este vorba de tratamentul fizical-kinetic. a treia articulatie interesata in cazul unor bolnavi cu traumatisme craniene sau tetraplegici de cauza traumatica vertebro-medulara cervicala. respectand toate precautiile pe care le luam in recuperarea cotului posttraumatic. Cum evolutia naturala a bolii este spre anchiloza cotului. dupa genunchi. Elemailul terapcutic principal il constituie ortezarea cotului in po/i^ic niiala.

5-10 minute. curenti terapeutici antalgici dejoasa de medie frecventa). Manifestari clinice asemanatoare celor din PR se pot intalni si in artritelc ilcctioase. diatermie cu unde scurte etc. in iiipliludini progresiv crescande. cubital Icbut mai mult sau mai putin inital inpastarea tesuturilor peri•ondilicnc sau peritrohleene iniitarca mijcarii de extensie lurcrc la palparea epicondiluui suu cpitrohleei iilcilkari in zona inserjiilor •souse cracmente. in pozifie intermediara imagini radiologice de leziuni intraartic dureri pred. Se vor evita procedurile de termoterapie locala (parafina. piiinn. Mstc important sa se cunoasca modul in care a fost rezolvat ortopedic mmiilismul cotului care se prezinta pcntru recuperare functionala dcoarccc.nl in intension oliijivnl este Jncurajat sa execute activ miscari de flexie-extensic a cotului. obicctivul terapcutic iiu'ipal il constituic |)ie/ervarca func|ici normalc a articuln(iilor supra. pe loalil durata pcrioadci de imobilizarc artictilara. fie ortopedic-chirurgical (reducere sangeranda si imoh/arc). laser. ilologia traumatica a cotului 'I'ratamcntul traumatismelor cotului este fie ortopedic (reducerea si imoli/arca ncsangeranda). procesul inflamator nu atingc ciodata potentialul destructiv al sinovitei reumatoide. : asociaza intreaga gama de proceduri fizicale antalgice si antiinflamatorii locale iriotcrapie. dcgc(c). artrite metabolice (guta). nocturne iradiate in antebrat parestezii pe fafa post.-ext. cubital.). cu particularitatea ca in aceste cazuri exista i tratament specific al bolii de baza si pe masura ce aceasta este influentata ivorabil. §edintele vor fi scurte. licrounde. a pumnului absenja semnelor clinice de epicondilita sau epitrohleita reducerea VCM in n. pc n^ft o scrie do aspcctc comunc. . Atitudinea i apeutica fizical-kinetica este similara.$i lihitciilc (umai. alte artrite inflamatorii (psoriazica). Pe de alta parte. sonoforeza cu hidrocortizon. urmatoarea schema poate fi utila: 1'ntologie extraarliculara Patologie intraarticulara Sindrom de incarcerare a n. scad si simptomele locale. 'Pcntru bolnavii internati sau care pot fi deplasati la servicii de medicina fizica. sunt si unele particularitaji legate dc actul ( )i iciiiii. repetate de 5 ori in cursul zilei.IV masura ce fenomenele inflamatorii locale si generalc sc. Pcntru diagnosticul diferen^ial al durerilor localizate la nivelul articulatiei >tului. blocaj pasager al cotului ingustarea gutierei epicondiloolecraniene sau hidratroza durere la palparea interliniului artic.

Tratamentul fizical-kinetic al redorilor instalate este. moderate (60-90 de grade). redorile sunt considerate foarte grave (0-30 de grade). singura cale de a mari sansele de conservare a gradelor suplimentarc dc miscare dobandite prin interventie (flexie-extensie. Dupa inlaturarea imobilizarii se practica un program de kinetoterapie globala a membrului superior in lant kinetic deschis. cat si din articulajia scapulo-toracica (freevent neglijata). Tratamentul este in principal kinetic. Recuperarea incepe dupa a patra zi si vizeaza redobandirea progresiva a extensiei cotului prin sedinte de kinetoterapie activa scurte si repetate de 4-5 ori pe zi. imobilizat. Dupa cum se stie. nu se inregistreaza ameliorarea notabila a mobilitatii cotului. Pentru recuperarea fracturii paletei humerale. Dupa artroliza. Din acest considerent. metodologia si tehnica de aplicare sunt ireprosabile. fie mai accentual intr-unul din sectoare (redoare in fiexie cu deficit de extensie sau redoare in extensie cu deficit de fiexie). fnlre dona scdin|e dc kinetoterapie cotul este fixat cu o . pentru a caror mentinere se poatc iccuigc si la bandajc inmuiate in apa rece ca gheata (efect antiinflamator si antalgic). din pozitie antidecliva a mainii (favorizarca circulate! de intoarcere si profilaxia edemului de imobilizare). Toate traumatismele cotului sunt generatoare de redoare articulara. in ciuda celor 10-30 de grade de deficit de extensie restant pe care il gasim la multi bolnavi. chiar daca indicatiile. pronatie-supinatie. Umarul va fi mobilizat atat din articulatia gleno-humerala. cea mai redutabila complicatie a fracturilor cotului consta din dezvoltarea redorii articulare. destul de limitat ca eficienta. cotul este fixat. grave (30-60 de grade). Intre sedinte. este bine sa nu se insiste si sa se indrume bolnavul la ortopedul care a tratat faza acuta. dar in fracturile paletei humerale se apreciaza ca 45% dintre bolnavi nu scapa de aceasta complicatie. Prezenta paraosteoartropatiilor intarzie practicarea intcrventiei chirurgicale cu cateva luni (din cauza pericolului recidivei). la noile unghiuri obtinute. In functie de gradele de libertate a extensiei cotului. Trebuie cunoscut faptul ca practicarea artrolizei este posibila numai dupa ce focarul de fractura este perfect consolidat.Redoarea pumnului si a degetelor se previne prin mobilizari active repctatc in mai multe sedinte in cursul zilei. fie simetric fata de pozitia neutra. in sedinte pluricotidiene care debuteaza prin posluri active de flexie-extensie. daca dupa 3-6 saptamani de tratament fizicalkinetic corect. din pacate. supinatie-pronatic). bolnavul revine pentru recuperare functionala in serviciul dc mcdicina fizica. se poate folosi urmatoarea tehnica de lucru: cotul afectat este imobilizat timp de patru zile in fiexie la 120 de grade si lipit de trunchi. Aceasta redoare intereseaza in special miscarea de flexie-extensie. la bolnavii varstnici sau debilitati. minore (peste 90 de grade). Tehnicile globalc de kinetoterapie se introduc in programul dc recuperare i at mai ilcvrcmc posibil. De notat ca acest program dureaza 3-4 luni de zile si conduce la o recuperare functionala buna. in vederea stabilirii oportunitatii unei reinterventii chirurgicale (artroliza).

Contractia izometrica in cursa interna. controlul si favorizarea procesului de cicatrizarc a par^ilor moi. Controlul inllama^ici postoperatorii sc realizeaza prin rcpaus articular total. generatoare de durere in cursul mi§carii de pro/supinatie si de limitare a amplitudinii pronatiei. sub anestezie generala. Daca dupa o luna de tratament executat corect nu se obtin rezultatele scontate. programul de kinetoterapie activa va fi axat pe miscari de flexie-extensie sub protectia unei orteze care blocheaza miscarea de prono/supinatie. Rezistenta impotriva careia se efectueaza miscarea va fi opusa de mana terapeutului. In a doua etapa se introduc exercitii active din schema de miscare de flexiesupinatie a cotului. luxatie anterioara a bontului osului radial. apoi in po/i|ic de oxIiMUU' In gene. foarte atent dozata. c. se apeleaza din ce in ce mai mult la interventii chirurgicale. recupcrarca funcfiei articulare (mobilitate. Terapia ocupationala completeaza programul de recuperare printr-o serie dc activitati gestuale care incearca sa compenseze deficitul de pronatie a antebratului prin miscarea combinata de abductie . tonifierea cubitalului anterior (cu cotul initial in extensie si apoi flectat progresiv). Rezectia capului radial (cauza principals a instabilitatii cotului posttraumatic) antreneaza urmatoarele modificari locale: cubitus valgus. for(a). epitrohleeni. pentru obtinerea maximului de fiinctionalitate. sc poatc gandi la o mobilizare fortata a cotului.otic/A slalicfl. de unde disfunctia acestei articulatii si durerea resimtita in pumn la miscarile de pronatie/supinatie. rczistcnja. Datorita gravitatii sechelelor posttraumatice ale cotului.rotatie intema a umarului. Aceste consecinte inevitabile actului chirurgical sunt greu de influentat prin kinetoterapie. inclusiv artroplastie totala a cotului. dificultatea crescuta a recuperarii functionale prin mijloacc terapeutice conservatoare. caracterului destructiv al sinovitci reumatoide. alu-nialiv. dupa traumatisme operate (in special dupa rezectia capului radial). Diametral opus redorii articulare. concomitent cu exercitii de tonifiere a stabilizatorilor interni. In poxi(ic de llcxic.nil.sto nn program grcu clc supoital din cauza durerilor man poslopciiiloiii Daca bolnavul nu cstc coopcrant sau daca tcrapeutul nu este snlieinit avizat. uneori. Se parcurg trei faze: controlul inflamatiei postoperatorii precoce. nu este lipsita de interes trecerea in revista a modului in care trebuie sa se dcsfasoare in mod corect aceasta recuperare. subluxatie radio-cubitala inferioara. csccul sc produce incvitabil dupa cateva zile de tratament. se pune problema recuperarii stabilitatii cotului. contractia impotriva unei rezistente manuale opusa la nivelul pumnului. Este bine sa se insiste pe schemele de miscare in extensie si supinatie a cotului. Fara a intra in detaliile reperarii cotului dupa artroplastie totala. Totusi. asignrat dc o nrkva statica dorsala obisnuita 62 . incepand cu o rezistenta foarte mica.

ei musculare incepe dupa 45 de zile de la operatic prin exercitii active izodinamice cu incarcare progresiva. mana). Complicatiile posibile sunt de doua tipuri: imcdiulc si secundare. mobili/urca activft a degetclor in llexie . cu un nuclcu epifizar variabil in functie de varsta copilului.Prc/en{u uccHtci nrtc/c domic yi it hnndfi|iilin eoitipiesiv olili)>.i la venlu . Un alt aspect legat de recuperarea functionala a cotului il constituie recuperarca cotului posttraumatic la copii. Instabilitatea fracturii face ca si conten|ia sa fie dificil de realizat (un ghips foarte strans declanseaza uneori aparitia unui sindrom Volkmann). De acum incepe un program de kinetoterapie pasiva sustinuta pentru mentinerea unei bune mobilitati articulare. Dcsi sc dovedcsc utile. Simptomatologia sa este bine cunoscuta (ducere de intcnsitatc variabila. 10 zile) prin exercitii active ale grupelor musculare din zoncle invecinate (umar. Imobilizarea este de patru saptamani.extensic asiguia rcduccrcii semnificativS a cdemului. pulsul la radiala abolil. initial ajutata apoi fara ajutor. Astfel. de condil extern. Stimularea electrica a muschilor din regiune. aiilulcclivit a inainii. fractura survine pe o articulatie in cre§tere. degclclc .itr pcrindicft a circnlu|ici sanguine in mcnibnil icspcctiv. Specificitatea fracturilor cotului la copil (fracturi supracondiliene. frecventa crescuta a deplasaiii in fracturile supracondiliene maresc riscul lexarii vaselor si nervilor. din contra. poate grabi procesul de cicatrizare al partilor moi. in special cu curentii de joasS frecventa si medie frecventa sub forma interferentiala. aplicarca unor proceduri de electroterapie antalgica si antnnflamatoi ie sunt greu de realizat (din punct de vedere tehnic) in primcle stadii postoperator. a rcac{iilor inilamatorii si implicit a durcrii. Recuperarea functionala debuteaza din a treia saptamana dupa operatic prin mobilizare activa. In general. Aceasta mobilizare efectuata precoce are ca obicctiv protejarea aparatului extensor care a fost sectionat sau dezinserat in timpul artroplastiei. fie ca a lost iacuta chirurgical. tcgumcnlclc mainii palide sau uneori. mobilizarea consta din miscari active ajutate in flexie si miscari pasive in extensie. de epitrohlee sau de eel radial) tine de mai mul|i factori pe care recupcratonil trebuie sa ii cunoasca. Favorizarea cicatrizarii partilor moi incepe imediat dupa faza acuta (care este considerata. asigurarea ca nu se depa$estc arcul de miscare indolor este reala. fie ca reducerea s-a efectuat ortopedic. cianotice. Po/i|ia malia. Mobilizarea acestor articulatii se face de 3—4 ori/zi dupS o rnetodologie care variaza in functie de tipul de proteza folosit si de calca dc abord chirurgical. De preferat exercitiile rezistive concentrice efectuate din diferite pozitii si in diferite sectoare de mobilitate. Recuperarea foil. in medie. Cea mai redutabila complicatie imediata este sindromul Volkmann. In primele 5 saptamani cotul este protejat pc timpul noptii prin purtarea unei orteze de repaus. ceea ce explica compiexitatea si riscul deviatiilor axiale secundare.

Data fiind delicatetea cu care trebuie abordata articulatia cotului.. mingi medicinale etc. cele mai dezagreabile deoarece sunt relativ dureroase si in mod sigur plicticoasc prin monotonie.1 inslalat. invers decat la adult.In / « ! • >' . precum si rezistenta la efort cat mai ipropiata de normal.1. pe cat posibil indolor. Un lucru interesant si util este faptul ca psihologii considera ca pozitia asezal este mai putin anxiogena decat cea ortostatica.i (profilaclicii) cc poaic c-vila o catastro(3 lunc(ionahl sliind lonrte bine cm dc liiinliilc stint posibilita|ilc tic rccupcrarc a uccstui sindrotn oclal. un program global din care sa se poata extrage elernente adecvate fiecarui ca/ in parte. §edintele de kinetoterapic analitica. vor fi intercalate cu exercitii globale sub forma dc jocuri. A§adar.V«M> s t n < l n >Mi-i \i < n I / / iiiili/rn-ntnimi'tiit'itl/hinii'iii/ii'itiiin'Miutindtrconifii'toifiiHfCi'Mini. adica sa se adreseze simultan recuperarii amplitudinii dc miscare i a for|ei musculare. sa nu fie agresiv. si-ar putea justifica utilitatea prezentarii. 2. sa fie global. /.. . redoarea articulara poate regresa odata cu cresterea osoasa. redoare prin . un irogram de recuperare corect si realist trebuie sa respecte cateva reguli de bazS. o forta de contractie musculara suficientl pentru activitatea profesionala a bolnavului. Indiferent de cauzele care au condus la aparitia unui deficit functional. De notat ca la copil. adcrente si retracturi musculare. la cei mari. cu mullA variatie pentru a nu-1 plictisi $i mdeparta de program. paraosteoartropatia. teama de a nu-§i provoca durere poate ducc pana la siderarea activitatii musculare. exercitii globale cu gantere mici. vom lucra din pozitie asezat. Din multitudinea mecanismelor generatoare de redoare. . Programul de recuperare functionala imbraca un caracter particular numai la copii de varsta mica. Recuperarea functionala a cotului nu vizeaza numai prevenirea si tratarca redorii articulare. cat si in prona|ic64 . Intr-o faza succesiva a recuperarii se poate trece la scripetoterapie cu rezisten(c mici (100-500 grame). programul este similar cu eel al adultului. redobandirea unei vite/e normale de executie a miscarii.tamponul" se aplatizeaza eliberand jocul articular.tampon" in fracturile supracondiliene sau redorile prin calus vicios. sa urmareasca recastigarea progresiva a amplitudinilor de miscare. (x)mplica(ia secundara cca mai frecventa (ca si la adult) cstc rcdoarca articulara I)c rc{inut ca frecventa instalarii redorii articulare este mai mica la copil decat la adult. condifio •bligatorie pentru redobandirea performantelor motorii. orice manevra intempcstiva fiind usccptibila sa redestepte reactii inflamatorii sau durere generatoare de redoare. repetate de mai multe ori in cursul zilei. lisle inasiii. ci isi propune si o serie de alte objective. atat in sensul miscarii de flexie-cxtcnsic. in prograrncle de recuperare (indiferent de etiologia bolii care a dus la instalarea deficitului functional). Copilul mic plange de durere. retinem doua: redori ale parfilor moi sau (ca si la adult) retractia capsulo-ligamentarfl. Recuperarea trebuie sa fie activa cu implicarea copilului in sedinte scurte.

Altfel. fie mai tfirziu. Trebuie folosite tehnici de facilitare neuro-musculara din metoda Kabat. Amplirudinea miscarilor de flexie-extensie si pronatie-supinatie trebuie sa se mentina in limitele in care durerea nu se manifests. fortei sau a stabilitatii articula(iei. Doua dintre ele sunt utilizate mai frecvent: schema in flexie-abductie-rotatie externa a bratului si flexie a cotului. Sunt activate electiv unitatile motorii din muschiul triceps si patratul pronator. Efectuarea acestor scheme ce se conduc dupa principiul secventialitatii se efectueaza initial din decubit si mai apoi din pozitie asezat. asociata flexiei radiale a pumnului si adductierotatie externa a umarului. Recuperarea globala vizeaza practic sa reintegreze cotul in catena cinctica" a membrului superior printr-un program de exercitii in lant deschis sau. contracpa 65 . daca obiectivul terapcutic propus este rccuperarea mobilitafii articulare. Daca rezistenta care se opune miscarii este mare. ansamblul lantului cinetic al membrului superior. Se realizeaza o flexie-supinatie a cotului. mai adesea in lant semiinchis. Lucrandu-se in lant cinetic deschis sau impotriva unei rezistente mici. In acest mod sunt recrutate unitatile motorii din scurta si lunga portiune a bicepsului. cstc ncvoic dc fonrtc niulio ori sA sc asocie/c tclinici de kinctotcrapic annlitica. aceasta schema evoca gestul de a prinde un obiect si de a-1 apropia de corp. contractia agonistului si aceea a antagonistului sunt intense si simultane. In jurul pivotului care in cazul nostru este cotul. brahialul anterior si scurtul supinator. Marimea acestor rezistente va fi dozata progresiv in functie de importanta deficitului de forta de contractie musculara. schema cu brajul in extensie-abductie-rotatie interna si extensia cotului. Astfcl.supinn|ic. sunt suficiente si acestea). Modul de lucru este in lant cinetic semi-inchis cu rezistenta aplicata la nivelul mainii (rezistenta distala) sau la brat (rezistenta proximala). Acest gen de exercitiu se aplica numai in ultima etapa a recuperarii cand cotul este stabil si indolor. activitatea contractila musculara se va supune legii inhibitiei reciproce avand ca rezultat o contractie izotonica in agonisti si o activitate moderata a antagonistilor pe intreaga amplitudine a miscarii. tn acelafi (imp. exercitiile pe cele doua diagonale clasice (daca nu se pot imagina altele. Aceste scheme de miscare au proprietatea de a pune in joe intr-o maniera ordonata. cand cotul cstc stabil si indolor. Diferitele scheme de miscare utilizate pot fi modulate in sensul ca se poate actiona clcctiv asupra mobilitatii. pentru a create forfa contracfiei musculare. se folosesc diferite scheme de miscare in functie de obiectivul urmarit. contractia musculara realizata este generatoare de durere si limiteaza recuperarea amplirudinii maxime posibile a cotului aflat in redoare. realizeaza o extensie-pronatie a cotului asociata cu o extensie cubitala a pumnului si abductia-rotatia interna a umarului. fie pcnlru mcnfincrca castigului in mobilitatc articularfl. asa cum se desfasoara toate actele motorii din viata de zi cu zi.

). tehnica . crestere progrcsiva a amplitudinii de nuscaro.contractie-relaxare" se foloseste mult. Astfel sedintele de kinetoterapie activa sunt intercalate cu timpi de postura. Motivele reies cu claritate din tot ce s-a discutat anterior. Aceasta procedure este indispensabila. Subiectul trebuie sa se opuna fortelor multidirectionale care incearca ruperea pozitiei Jc echilibru. Daca obiectivul urmarit este recastigarea stabilitatii articulare. . important este ca terapeutul sa respectc principiile de ba/. biologice (namol terapeutic). kinetoterapeutul executa o intindere blanda a muschiului. Dintre mijloacele terapeutice specifice medicinii fizice se pot folosi foarte bine: crioterapia locala. Gradele suplimentare de miscare castigate se conserva prin imobilizarea articulatiei cu orteza statica adecvata. La inceputul programului de recuperare. Ca se foloseste apa simpla. In acest moment. rezistenta >l>iis§ va fi moderata si intotdeauna descrescanda. iar daca este nevoie. O mentiune aparte merita sa fie facuta pentru hidrokinetoterapie. laserul. Sunt proscrise exercitiile de mobilizare a cotului cu ajutorul unor aparate de mecanoterapie. absenja durerii trebuie inteleasa nuantat. Cerem bolnavului o contractie izometrica sustinuta (6-10 secunde) dupa care relaxeaza brusc muschiul. La fel de important pentru reusita. ca se adauga unele ingrediente chimice (sare dc bucatarie). asigurandu-ne de cooperarea bolnavului pentru gasirea sectorului de amplitudine indolor. malai). mi§carea se va derula in amplitudine completa. tehnica. Cand scopul final este recuperarea fortei musculare. in special a amplitudinii articulare. este si asocierea la miscarea de flexie-extensie a celei de pronatie-supinatie. sunt valabile toate metodele :unoscute din kinetoterapia clasica. staillizare ritmica (din metoda Kabat) se practica din diferite unghiuri articulare. plante medicinale si produsc vcgctalc (tarafe dc grau.ft ale mobilizarii pasive (indoloritate.. Deoarece retrac^ia capsulo-ligamentara se asociaza frecvent cu retractia musculara si contracturi musculare ce au rol protector. pe langa indoloritatea manevrei. mobilizarea pasiva trebuie sa fie cxecutata strict manual. pentru a evita reactia de franare lin partea antagonistilor. nu se poate lucra fara durere chiar de la inceput si chiar unele tehnici foarte bine adaptate scopului urmarit la bolnav pot genera reactii dureroase. ultrasonoterapia.misculara va fi izotonica. nu ridica nici un fel de probleme de aparatura si aduce un beneficiu imens recuperarii. De cele mai multe ori. se apeleaza si la tehnicile Je facilitare neuro-musculara din metoda Kabat. cu conditia respectarii parametrilor adecvati stadiului inflamator local. Acolo uiulc cstc posibil. In ceea ce priveste aspectul indoloritatii programului de kinetoterapie. respcctarca condijiilor articulare locale particularc ficcarui bolnav etc. electroterapia antalgica. inotiil stil bras poate completa in mod fcricit elbrturilc kinutotcrupciilnliii in tuiUnlivii dc rccupctarc a cxtensiei colului. in felul acesta castigandu-se cateva grade de mobilitate in plus.

Rezistenta se aplica pe antebrat. a tuturor elementelor biomecanice castigate prin kinetoterapie si celelalte proceduri fizicale. Se lucreaza de asemenea in cursa interna. Pentru extensori. sectorul eel mai convenabil de activitate este flexia de 90 dc grade a cotului. Ea va reda eleganta si eficienta gesturilor uzuale in activitatea de autoingrijire precum si in activitatea profesionala. Pentru flexori. Terapia ocupationala participa activ la procesul de recuperare functionala prin imbinarea in cadrul programului de lucru. individualizat pentru fiecare bolnav in parte. muschii lucrand astfel in cursa interna. dupa care se reia cu o rezistenta inferioara celei care a declansat durerea. sectorul in care se dezvolta forta maxima de contractie este intre 0 si 30^40 de grade de flexie a cotului. Rezistenta este crescuta progresiv. Se practica serii de 15-20 de repetitii intreruptc de pauze suficient de lungi.Recuperarea fortei musculare se va lua in considerate numai dupa ce ne-am asigurat ca articulatia cotului este indolora. Antebratul este permanent in pozitie neutra (pronosupinatie). Orice recrudescenta a durerii obliga la intreruperea programului kinetic de recuperare a fortei musculare timp de eel putin 2-3 zile. . cand bratul parghiei este maxim. stabila si cu unghiuri de mobilitatc functionale. Tehnicile de lucru sunt cunoscute si pot fi aplicate global si/sau analitic (pentru grupul flexor si pentru eel extensor).

Tbc. O sistematizare cstora este utila medicului care se confrunta cu aceste situajii.PSH: umar dureros simplu umar mixt umar blocat umar pseudo-paralitic '. notraumatice (tumori. BICCD. H. cat si pentru alegerea celei mai corecte conduite •>eutice. durerea si limitarea tionala a umarului este cauzata de afectiuni cu etiologie diferita. lliHipuln. pollinio/llo. angina pectorala. luxatii).tamentul fizical-kinetic scuperarea medicala a sindroamelor >functionale ale umarului ""r oate mai mult decat in cazul altor articulatii periferice. piiiuli/. . Dureri de origine viscerala proiectate in umar: tumori ale varfului plamanului. infecjii nespecifice. pleurezia diafragmatica. atat pentru izarea diagnosticului. .itrofln upmnlfl |>«f>iiilo!M!" n i ' . Artrite inflamatorii cronice: PR SA Polimialgia reumatica FECTIUNIREUMATISMALE ".) (' Afuctiuni ncurologicc: tiuliculopaiii cciviciilc inlcrioirc. colecistopatii.m M ciixuinllcx. Afcc(iuni osoase: traumatisme (fracturi. Artroza umarului (omartroza): VFECJIUNI NEREUMATISMALE 4.

DC foarte multe ori.. dnicica dcvinc mult tnui intcns^ si isi picrdc caractcrul pur mccMlic . Din uccsl inoinciU. Cel mai frecvent diagnostic care se intalneste in durerea localizata la umar este eel de periartrita scapulo-humerala si se poate afirma ca..Tratamentul fizical-kinetic se va adresa cu aceleasi mijloace spccifice. Prima manifestare ce apare este durerea de intensitate variabila si este prezent . Urmeaza limitarea antalgica a miscarii dc abductie dar pot fi limitate si antepulsia ca si rotatiile.arcul dureros". coiful rotatorilor este intotdeauna mai mult sau mai putin deteriorat. dar acesta face obiectul tratamentului fizicalkinetic doar dupa rezolvarea chirurgicala a integritatii tendoanelor. se poate admite ca la varsta medie. Oricand este posibila o crestere a tensiunii tendonului sau un traumatism (chiar minor) care declanseaza durerea si chiar impotenta func^ionala. ceea ce duce automat la agravarea tabloului clinic. repausul articular este suficient pentru ca intrcaga simptomatologic sa dispara. De o insemnatate particulara pentru recuperator este cunoasterea evolutiei naturale a bolii. datorita conditiilor anatomice. de cele mai multe ori. durerea este datorata procesului inflamator localizat. umar mixt si umar blocat. de multe ori.i|iul subdcltoidian sau chiar in bursa subacromio-dcltoidianft. Atat timp cat calcifierea ramane localizata strict intratendinos si aceasta cicatrice nu este supusa nici unei tensiuni suplimentare. Durerea este localizata initial la nivelul trochiterului si acromionului.coif al rotatorilor". cu sau fara cointeresarea bursei subacromiodeltoidiene. in tendoanele muschilor care contribuie la formarea asanumitului . Nu de putine ori. prin mecanismele reparatorii obisnuite (cicatrizare cu/sau fara calcifiere). aparitia durerii poate fi datorata numai unei stari psihice particulare caracterizata de anxietate. Aceasta uzura normala este favorizata de unele activitati fizice profesionale sau nu (o postura anormala in cifoza dorsala cu proiectia anterioara a umerilor). Organismul se opune acestor modificari morfologice ce se petrec in tendon. In general. Se mai poate adauga si umarul pseudo-paralitic. vedem ca in lipsa tuturor cauzelor enumerate. depresie. Periartrita scapulo-humerala este clasificata in mod obisnuit in urmatoarele trei forme clinice: umar dureros simplu. Acesta este motivul pentru care doresc sa subliniez ca inaintea aplicarii oricarui tratament fizical-kinetic este necesara o examinare foarte atenta a bolnavului si stabilirea diagnosticului pozitiv pe baza substratului etio-patogenetic exact determinat. In cazul tendinitelor recidivante. indiferent de utilizarea excesiva sau nu a bratului. se face abuz de acest diagnostic. tcndonul se fragilizcazi $i sc poate rupe partial astfel ca tot con{inutul intratendinos (o masa pastoasl) K cvacuca/. Uneori. dar cu metodologie diferita in functie de substratul fizio-patologic al durcrii si a impotcnjci func^ionale. Diagnosticul este relativ simplu.a in sp. In umarul dureros simplu. umarul este mobil si nedureros. poate fi cointeresata si bursa. traumatisme locale sau microtraumatisme repetate.

mplicit. depozitele uctabolice si edemul tesuturilor. in niDlcrapia locala. ) aca migrarea materialului inflamator intratendinos se face inspre partea inferioara i cxterioara a bursei. aceste exercitii fizice rcbuie sa evite atat miscarea de abductie cat si pe aceea de antepulsie. diatermie cu unde scurte si se pot institui tratamente antalgice si excitomotorii utilizand curentii interferentiali. re-ractia capsulara. se poate renunta la crioterapie in favoarea unor proceduri de incalzire blanda a tesuturilor prin cataplasme umede. Efectele negative ale imobilizarii se contracareaza prin exercitii terapeutice ictive ce se incep inca din primele 6 zile de la debutul bolii. a durerii. cele mai indicate sunt exercitiile Codman. In aceasta etapa.cvcnind permanenta cu exacerbate nocturna. Crioterapia locala este utila pentru blocarea infiamatiei si. orice miscare de abductie se va asocia cu o rotajic cxtcma a bratului. electroterapie antalgica). la nivelul . din punct de vedere clinic. Deoarece durerea resimtita de bolnav in timpul miscarii de abductie a brajului cstc atribuita compresiunii tendoanelor coifului rotatorilor intre humerus si ligamentul acromio-coracoidian. manevra prin care trochiterul se deplaseaza spre inapoi si sc dcgajeaza astfel acromionul. hipotrofia musculaturii regionale si. ne aflam la o raspantie. . durerea va fi resimtita mai jos. tratamcntul umarului mixt sc poate reduce In tloufl cuvinlc: «rn (/»// tictiv. rotatia externa a bratului este cheia care pcnnitc pcrlbrmarea unei abductii complete si indolore. Ultrasonoterapia sau mai bine ultrasonoforeza cu liidrocortizon contribuie la eliminarea restului de inflamatie. sub protectia unor iroceduri antalgice si antiinflamatorii (crioterapie. Din acest moment. posibil ie efectuat si acasa. Fie ca intrcaga simptomatologie dispare si bolnavul reintra in viata sa socio-profesionala normala. Trebuie sa se acorde o deosebita atentie duratei de imobili-:are totala a umarului deoarece aceasta intretine ischemia locala. in final. cu I'oiulijia ca sa fie asociata unei tractiuni in jos a bratului (astfel sc coboara capul liiiincral). In perioada acuta se imobilizeaza total umarul printr-o esarfa care mentine ira^ul lipit de trunchi. Antcpulsia diminueaza probabilitatea compresiunii coifului rotatorilor. Trebuie mentionat ca pentru a nu agrava situatia locala. Pe masura ce durerea scade in intensitate.V"-ului deltoidian. Dcsi sc Ibloscstc loata gama dc cwcn(i tcrapcutici. Tratamentul fizical-kinetic va urma exact fazele evolutive ale procesului pato-. masiijul. exercitii pendulare :c mobilizeaza pasiv articulatia gleno-humerala printr-o manevra simpla. fie persista o jena dureroasa si un grad de redoare care ne plaseaza in labloul clinic al umarului mixt ce trebuie tratat in continuare.>gic. Kinctotcrapiu joacil rolul principal in tratamcntul umarului mixt care in al'urfl tic ilurcic cstc dominal tic ictlt>arca articulara.. Asadar. Orice miscare in articulatia scapuloumcrala devine imposibila datorita durerii si a contracturii musculare reflexe.

raspunsul la tratamcnt csle variabil (dc cclc mai multe ori foarte slab) si dupa o pcrioada dc cvolu|ie cc durca/ii chiar si Cm an se constata vindccarea spontana. Bratul bolnav tine dc jos. Fstc aici o linic foitrtc ingnslA dc dnnarcalic pc care doar cxpcricn|a dmicA o poalc scsiza. partea anterioara a capsulci articulare si pectoralul sunt bine intinse. iar rezistenta opusa miscarii sa fie crescuta lent. sprijinit de masa. In fata unei bare fixe situata la nivelul fetei. atentie la eliminarea compensarilor pe care bolnavul le gaseste spontan. sau spre perete. Umarul blocat ridica probleme diferite pentru fizio-kinetoterapeut. cat si scapulo-toracica. Exercitiul V. bara trebuie sa se afle deasupra si indaratul capului. Mainile la nivelul taliei. se due coatele inspre inapoi. . ci mai degraba ca o enlitale cliiuca. Mainile incrucisate la ceafa. capul inclinat inainte. coatele lipite de corp flectate la 90 de grade. Bastonul este tinut longitudinal la spate. Limitarca mobilitatii intereseaza atat articulatia geno-humerala. bolnavul fiind in decubit dorsal. Ca regula generala. Acelasi exercitiu din ortostatism cu spatele la perete. desi orice miscare este imposibila. Atentie la rectitudinea coloanei vertebrale. Exercitiul VI. Acelasi ca in primul exercitiu. In multe cazuri de umar blocat nu se poate evidentia o cauza intrinseca. La sfarsitul exercitiului. Exercitiul III. eel sanatos de sus. Se poate aplica rezistenta cand amplitudinea miscarii o permite. cu asocierea unei abducjii progresive. Kinetoterapeutul opune o rezistenta moderata. Se duce bastonul. Urea mainile pe perete pastrand aceeasi distanta intre ele pana cand bratele ajung perfect intinse. nu este o anchiloza. nu toatc rcdorilc sccundarc ale umarului sunt umcrc blocatc.a. Acest exercitiu intinde partea anterioara a capsulei si rotatorii extemi. Exercitiul VII. Cu mainile la spate. dc multe ori scapata din vedere si neglijata. De ultlel. Din aceasta cau/. Exercitiul VIII. La fel ca mai sus. senzatia de jena dureroasa (inevitabila). In acest fel. spre sol. Exercitiul IV. Se efectueaza o rotatie externa activa §i pasiva. Bratul sanatos ridica bastonul si astfel se ridica bratul bolnav in mod pasiv. uinanil blocal nu trebuie considcrat ca o maladic. cat si cele pasive sunt mult limitate si initial se manifesta si prin durere. Exercitiul I. cu bratele intinse in spatele capului. se prinde cu mainile de ea si flecteaza genunchii. Exercitiul II. Din decubit dorsal. nu trebuie sa depascascS aceasta limita. progresiv. dar cu un baston tinut deasupra capului cu doua maini. Se efectueaza gcnoflexiuni din ce in ce mai ample.O exemplificare a programului de exercitii active poate fi utila pentru orientarc dar si pentru diversificare (in vederea adaptarii la particularitatile pe care le prezinti fiecare bolnav). In ortostatism cu fata la perete in coltul salii. cand se lucreaza din ortostatism. Sindromul de umar blocat desemneaza o redoare articulara in care atat miscarile active.

contracturile-retracturile musculo-tendinoasc §1 ligamcntarc. uijU cum am mai spus.In fafauirui umar blocat trebuie cautata cu insistenta si componenta psihica.dar toate scnsurile miscarilor umarului sunt limitate. Fibroza musculiii A. arlrita secundara. in final. atrofia musculaturii umarului face cxtrem dc dificila iccupciarca functionala. pragul sensibilitatii dureroase foarte coborat etc. ostcoporo/a si. apare durerea. O schematizare simpla ilustreaza diferitele modalitati prin care se ajunge la impotenta functionala a membrului superior: in umarul blocat. Bratul sta lipit de corp in adductie si rotate interna. o uvolvai'c spontiinil c\\ iclioccdurca spiTtacularfi a tuliuor toiuimoncloi gencratoarc de dfllcit I'uiu-tional (de ohii-ei cnm dupfl 1 an dc cvolu|ic). Contractura musculara Durere Impotent! functionala Imobilizare Inutilizare Reducerea intoarcerii venoase «- Vasodilataji e secundara Diagnosticul de umar blocat trebuie suspectat in cazul unei limitari dureroase a umarului la care durerea scade progresiv in intensitate pe masura ce limitarea mobilitatii active si pasive se accentueaza. cstc neccsara o angajarc scrioasa atat din partca terapeutului cat ^i din partca bolnavului intr-o cursa lunga dc trataincnl (1/ical-kinetic. Cel mai corect tratament al umarului blocat este tratamentul profilactic instiruit precoce in toate cazurile in care exista suspiciunea ca o durere banala a umarului va putca evolua spre aceasta fonna clinica. Oncum. . rezolvarea este extrern de greu de obtinut. Uncori sc conslatA. depresiv. apatic. Sc vorbcste despre un anumit tip psiho-somatic definit ca ..personalitate periartritica": iinxios. Orice tentativa de a-1 mobiliza pasiv sau activ intampina o rezistenfa crcscuta neobisnuita si daca se insista pentru invingerea ei. Gradul limitarii mobilitatii este variabil si intereseaza atat articulatia gleno-humerala cat si pe cea scapulo-toracica. Umarul blocat nu este dureros daca brazil este mentinut imobil . sus(inuta pi intr-o psihotcrapic activS si continuata pe tot parcursul pro^i amului dc recupcrurc (Ichnici dc rclaxarc general^ si locala). Cand limitarea mobilitatii este deja instalata §i bolnavul vine la tratament fizical dupa doua-trei luni de evolutie (asa cum sc vcdc in practica).

tratamentul local si kinetoterapia sunt similare cu tratamentul umarului mixt. . care este tixata de genunchiul kinetoterapeutului. asociind un usor grad dc abducjio . Corct|i.> prelungite si rotatii axiale ale bratului se obtine detenta musculara care favori/. I'ri/. In linii mari. Prin trac^iuni Icntc •. hipotonie musculara etc. Corcctia alunecarii anterioare se face cu bolnavul asc/at. Depistarea alunecarii anterioare a capului humeral se face observand pur si simplu proeminenta bontului umarului care este vizibil mai mare decat in mod normal.i intinderea musculaturii.1 bratului. Descentrarea capului humeral este prezenta in cele mai multe cazuri de PSH atribuit microtraumatismelor repetate sau traumatismului forte al umarului. Prin studii biomecanice s-a dovedit ca este esential sa se refaca armonia echilibrului instabil ce exista intre ridicarea bratului si ascensiunea capului humeral in cursul acestei miscari. In afara exercitiilor active si fizioterapia locala. Alunecarea in sus. se aplica proceduri cu caractcr general.a sc I'acc la nivelu! bontului umarului.coifului rotatorilor" si o crestere a tensiunii in muschii subspinos. Aceasta intindere musculara ce corectca/5 alunccurcn superioara este extrem de utila in cazurile de PSH cu bursita subacromialsi. datorata componentelor musculare longitudinale ascendcnte. antreneaza o frecare crescuta intre capul humeral si muschii ce participa prin tendoanele lor la constituirea . Cele mai frecvente si cele mai importante descentrari constau din alunecarca capului humeral in sus si anterior. contra pn/A la nivelul fosei subspinoasc. (^u cealalta mana. Profilaxia secundara a periartritelor scapulo-humerale tine in mod special de kinetoterapie in ciuda unei conceptii traditionaliste care considera curele balncarc si tratamentul fizioterapic efectuat periodic. Alunecarea inspre inainte a capului humeral este favorizata de o postura generala particulara caracterizata de exagerarea cifozei dorsale si proiectia anterioara a umerilor. garante pentru prevenirea recidivelor.ca/. Corectarea alunecarii superioare a capului humeral se face respectand articulafia acromio-claviculara (priza kinetoterapeutului cu o mana pe bontul umarului). kinetoterapeutul face priza la nivelul cotului bohiavului. care sa actioneze asupra terenului favorizant (anxietate. Cel mai bine se lucreaza din pozitia de decubit lateral.. Depistarea acestei lunccari se face urmarind lima acromio-tuberozitara care este pensata netpe fata anterioarfi. mic rotund si lunga portiune a bicepsului. Miscarea este de trac{iune sprc inapoi prin miincvre succcsivc la care sc asocia/a miscari circularc ctccluatc in sens mvcrs ncrlor censomiciilni. tulburari vasomotorii. prag scazut la durere.i se executa printr-o presiune exercitata in jos. Umarul pseudo-paralitic (ruptura tendoanelor coifului rotatorilor) face obicctul tratamentului fizical-kinetic abia dupa rezolvarea chirurgicala si urmeaza mctodologia de tratament a umarului mixt.)..Tratamentul fizical-kinetic are doua obiective: unul local si altul general. cu mentiunea ca aici dozarea parametrilor de lucru trebuie lacutfl cu mai mare grija si progresivitatea se realizeaza mult mai lent.

'u acelasi scop se poate utiliza si o tehnica de lucru activa: bratul la zenit. Din acest motiv. Exercitiul este simplu: bolnavul sta asezat calare pe o bancheta. evident. Ic cu ambele maini marginile banchetei si impinge in jos dupa care se ridica uncntul fizical-kinetic jupcrarea medicala a traumatismelor umarului Scchclcle functionale ale umarului nu se pot corela in mod obligatoriu cu Icrea sau gravitatea traumatismelor initiate. Principiul conrftrnia scilin|clc de tratament fizical-kinetic nu trcbuic sa provocc durcrc (nici npnl aplicarii si nici dupa accca) este mai valabil decat oricand. n programul de recuperare a fortei musculare se tine cont de faptul ca. se acta izometric mu§chiul deltoid. in : (ic. nu trebuie neglijati acesti hi in programul de kinetoterapie. in conditii de tratament corect instituit. I'roblcma numarul unu a recuperarii umarului posttraumatic o constituie •niica instalarii redorii articulare si corectarea ei cat mai precoce. humerusul va fi pozitionat fie in abductie. reducerea pana la disparijic a accstor ncne cstc o prcocupare constants a fizio-kinetoterapeutului. dar aceeasi forta se dezvolta si in timpul ridicarii unei bare grele sc asociaza 30 de grade de abductie a bratului. ncaza o alunecare in jos a capului humeral. Ele constituie mai mult un raspuns inifcstarile vasculare si vegetative locale si depind in foarte mare masura de de rcactivitate al bolnavului. fie in antepulsie dincolo de : grade. ! 'inn cliircrca si inflamatia locala suntelemente prezente constant in toatc fazelc k'olupe a traumatismului umarului. vliscarea de abductie realizata din articulatia gleno-humerala este asigurata uschii deltoid §i supraspinos. Contractia deltoidului. din aceasta pozitie. Aceasta miscare nu acopera decat 90 de grade bductia normala a carei amplitudine este de 180 de grade. Restul de 90 de : provin din mobilizarea articulatiei scapulo-toracice unde muschii principal! inarele dintat si trapezul mijlociu.itA rlapi/al dupa schema lui Rucllc si Soliu-r. rccupcraica prin inijloacc fi/icul-kincticc a umarului posttrau-2 KG dcsl i ". Glena vine spre linia mediana si se ridica putin. Pentru a asigura reusita acestei :vre. Stabilitatea articulara si forta musculara sunt obicctivcle iat umiatoarc. atunci cand uil sa sc instalczc deja. Mu va trebui uitat nici muschiul mic pectoral care coboara bontul umarului si i)lta forta maxima atunci cand cotul este in extensie si se asociaza si actiunea lui dintat. . Marele dintat dezvolta forta maxima in pozitia a(ul la zenit. In mod i lasic. glena scapulara se orienteaza in asa fel incat trohanterul trece inainte de nion si ca acest lucru este posibil gratie unui joe muscular in care rolul princiare trapezul mijlociu.

Rearmonizarea articulatiei gleno-humerale si mobilizarea articulatiei scapulotoracice. in anumitc conditii particulare furnizatc de subslratul anatomic Ic/. kinetoterapia activa si pasiva. Se controleaza activ postura si mobilitatea coloanei cervicale si se practica exercitii de respiratie. se refacc forta musculara de contractie la valorile normale si se reda posibilitatea efectuarii. sunt foartc rare cazurile in care sa nu apara un grad de redoare articulara si o hipotrofie/hipotonic musculara. In toate aceste tipuri de imobilizare este previzibila dezvoltarea redorii articulare. volumului si a rezistentei musculare care sa asigure pe langa mobilitate si o buna stabilitate a umarului. In aceasta etapa se finiseaza ultimele grade de libertate articulara. functie de substratul inflamator prezent).In prima etapa. exercitiile Codman urmeaza regulile generale cunoscute: indoloritate si crestere progresiva a intensitatii si duratei. imediat dupa traumatism si incheierea tratamentului ortopedic sau chirurgical. de tratament fizical-kinetic al traumntismclor umarului. orientative. . Ea se adreseaza rcdobandirii performantelor motorii particulare pe care bolnavul le avea Tnainte de traumatism si se aplica sportivilor sau acelora care desfasoara activitati fizice deoscbite. continuand programul fizical-kinetic instituit in etapa precedenta. In afara accstci scheme generale.at sau telinica ortopedica sau chirurgicala abordale pentru refacerea iiitcgnta|ii mortblogicc. a) bratul imobilizat Tntr-o esarfa. inflamatia reziduala. De acum pentru durerea locala. a tuturor gesturilor uzuale. bolnavul se afla intr-una din urmatoarele trei situatii: a) umarul imobilizat cu cotul lipit de trunchi. tulburarile vasculo-trofice si hipotonia musculara se recurge la termoterapie locala sau crioterapie (de la caz la caz. a) umarul imobilizat cu bratul in abductie. Profilaxia redorii si intretinerea tonusului muscular al umarului se realizeaza doar prin contractii musculare izometrice ale musculaturii locale si exercitii izodinamice efectuate la nivelul mainii. Etapa a doua este perioada imediat urmatoare renuntarii la imobilizare (cam dupa trei saptamani). in conditii normale. Campul de actiune pentru tratamentul fizical-kinetic se deschide larg.'i sciimn. Etapa a treia. singurul element limitativ fiind durerea. este o etapa de tranzitie spre programul de recuperare functionala propriu-zisa ce se desfasoara in etapa a IV-a si care are urmatoarele obiective majore: refacerea amplitudinii totale a miscarilor ce se realizeaza din centura-scapulo-humerala. Masajul cefei poate avea un bun efect relaxant local si sedativ general. dar riscul este maxim pentru imobilizarea cu bratul lipit de corp. restabilirea fortei. Oricat de corect a fost tratamentul ortopedico-chirurgical al traumatismului si oricat de precoce si de sustinut s-a instituit tratamentul fizical-kinetic. Etapa a V-a nu este obligatorie pentru toti bolnavii. se dcscriu uncle prccaufii deoscbite de care trcbuic sfl se (in. electroterapia antalgica si excitomotorie (in special curentii interferentiali) masajul loco-regional.

M iccuperarca Ibrjci sale este nccesar un program dc kinctotcrapic analitiflt 76 .le pc 8. cu cateva precizari: in general. In genual. din punctul de vedere al recuperatorurin: . duccrca tnuinii la . 7 racturile claviculei se consolideaza in 3—4 saptamani. In luxatiile posterioare este interzisa rotatia interna si pulsia si este chiar indicata rotatia externa. \sa cum in PSH muschiul deltoid sufera eel mai repede si eel mai tare efcctele ili/arii. Dupa ce se renunta la imobilizare. O atentie particular^ se acorda conservarii posturii normalc ilui deoarece bolnavii au tendinta instinctiva (teama de durere. duccrca maimi la umarul opus. teama dc a nu i|.kllpllllll lltl il icuinutismalfi. muschiul eel mai sensibil este marclc dinjat. 'n recuperarea luxatiei acromio-claviculare nu exista probleme speciale dupa itarea la imobilizare. scurtarea tendonului (ca urmare a suturii) induce tendinta la blocare intr-un u't grad de flexie a cotului. In primele doua saptamani nu >r dcpasi amplitudinile care due bratul dincolo de orizontala. in general (dupa reducerea ei). combaterea durerii. Va fi lucrat activ cotul pentru recuperarea extensiei )lcte. L. dupa care •ainul normal de refacere a mobilitatii articulare si fortei musculare intra in nclrii cunoscuti.uxatia umarului reclama. '.atentie la miscarile de retropulsie a bratului efectuate cu cotul intins si >inate cu rotatia externa. les se formeaza un calus vicios care nu da jena functionala dar este inestetic. Pseudartroza este rar3. •7racturile umarului se caracterizeaza. pcntru tratainentul ti/ual nu exlitlA rcstric|ii . mental fizical este adresat profilaxiei redorii umarului si se incepe la doufi mani de la imobilizarea focarului de fractura. rota(ia intcrna si ultima parte a cursei rotafici MC.n cazul rupturii tendonului lungii portiuni a bicepsului. rearmonizarea articulatiei gleno-humerale se amana pentru etapa a treia cand >t atinge deja 70 de grade de antepulsie sau/si abductie a bratului. Aceste misciiri pun sub tensiune coiful rotatorilor si risciS s3 desire sutura rgicala a tendonului opcrat. data fund litatea cicatricei capsulo-ligamentare si musculare se tine cont de urmatoarele i: nu se practica mobilizarea pasiva. natiei si a redorii articulare. programul terapeutic isemanator 6u acela al rupturii coifului rotatorilor. posibilitatea instituirii precoce a programelor fizical-kinetice de recuperare ionala.saptamani. durerea este prezenta mai mult timp si impotenta functionala se .rapiditatea consolidarii osoase. . ?n stadiilc inijialc vur ft cvitate urmatoarele miscan. in fiacturile claviculare.i Ibcarul dc fractara) sa mentina ceafa imobila. rotate na si retropulsie. vor fi evitate (eel putin in primele 2 saptamani) miscarile de abductie.•bile.

tehnicile de rearmonizare glenohumerala. despre care am amintit. din redoare articulara izolata sau in cadrul unui SAND. Fractura colului humeral (colul anatomic). tractiunile si miscarile pasive sunt. mai ales in fracturile fara deplasare care nu necesita reducere si imobilizarea nu este intotdeauna obligatorie. urmeaza schema generala cu unele precautii suplimentare ce trebuie luate inainte de consolidarea completa sau in cazul unei osteosinteze nu foarte stabile. . Acesta este si motivul pentru care toate miscarile active sunt permise. Complicatiile tardive constau din dezvoltarea calusului vicios dar. in general. in special. se remarca unele aspecte particulare de care trebuie sa se tina seama in mod deosebit in timpul kinetoterapiei active. Fractura colului chirurgical este extraarticular. tractiunea in ax a bratului. eel putin. motiv pentru care influenteaza mai putin functionalitatea umarului. Tratamentul fracturii este. Fractura trohiterului cu leziune concomitenta a tendoanelor coifului rotatorilor ridica aceleasi probleme ca si umarul pseudoparalitic operat. cu mentiunea ca durerea este mult mai intensa. ortopedic si consta din reducerea fracturii si imobilizare cu bratul lipit de corp. In acest tip de fractura nu se permit miscari contra rezistenta sau prize care transforma humerusul in brat de parghie. Marimea amplitudinii miscarilor si a rezistentei opuse sunt dictate de intensitatea durerii provocata de miscarea respectiva. aceste fracturi nu dau complicajii precocc notabile. Reducerea intensitatii durerii se obtine prin departarea suprafetelor articulare folosind exercitiul Codman si asociind la diferitele miscari executate. tratamentul fizical-kinetic este identic. Recuperarea trebuie sa fie precoce. Recuperarea se incepe foarte devreme. contraindicate. permite inceperea tratamentului fizical-kinetic direct cu perioada a treia deoarece aceasta fractura nu interfereaza insertiile muschilor planului profund. Asadar. In fractura capului humeral.Fraclntllf humvriiKulul In al'ara Iczirii posihilc a ncrvului circumflex. In functie de sediul anatomic al fracturii.

minerva se senate numai pentru ncvoilc dc .de fata" din profil sau din pozitie de a{ie 3/4. insertiile de pe fata medialS a omoplatului precum si ertiile care formeaza coiful rotatorilor. prin presiuni exercitate inserfiile musculare occipitale se obtine o buna relaxare musculara §i o usurare aferintei bolnavului. Invers. Aceasta minerva poate fi confecjionata din diferite materiale. sunt foarte dureroase punctele de insertie muschiului unghiular. ispinoasa si subacromial. cu infiltrat celular uneori foarte dureros spontan cu exacerbare la palpare la presiune. este martorul unei suferinte cervicale cronice dar : bine sa se stie ca aceste modificari tisulare pot fi prezente si fara a fi dureroase. le putem gasi in regiunea supraorbitara.. Mentiunea . nedepasind arcul reros sesizat cu ocazia mobilizarii active efectuate anterior. pensarea spatiului intervertebral la unul sau mai multe nivele si icrtrofia apofizelor unciforme.La nivelul fetei.. facuta cu scopul de a limita modul rutinier prin care multi fizioterapeuti (in cial maseurii. esential este ca ea sa blocheze realmente miscarca in scgmcntul itebral afectat. pe ligamentul nucal. Mobilizarea coloanei vertebrale cervicale se evalueaza global cerand bolnavului execute cateva mi§cari elementare: flexie-extensie. punctele dureroase sunt localizate in regiunea temporala sau uiriculara. se pot declansa dureri la slul spatiilor interspinoase. fie sub forma unei mase dure bine delimitata. eliminand astfel principala sursa generatoarc dc durere. Examenul clinic se completeaza cu examene radiografice ale coloanei rtebrale cervicale efectuate din pozitie .ficicnta apcnticS a acestcia este dependents de corcctitudinea aplicarii si dc purtarca iiHTvei 24 do 010 din 24. La nivelul centurii scapulare punctele trigger se gasesc in fosa supraspinoasa. Semnele radiologice sugestive de spondilodiscartroza cervicala sunt: iucerea lordozei cervicale. puncte -•roase sugestive pentru o suferinta a nervului articular C2-C3. La nivel cervical posterior (C7-D1) se poate depista prin palpare o zona renta. la emergenta nervului Arnold. Indiferent de etiologia cervicalgiei acute sau subacute. F. inclinatie laterals. fie ) forma de . unul gest terapeutic il constiruie blocarea mobilitajii segmentare cu ajutorul unei nerve. poate fi de icritc tipuri. osteoscleroza suprafetelor articulare ale apofizelor stcrioare. Prin presiuni localizate efectuate cu pulpa degetelor. De asemenea. Corpul muscular poate prezenta contracturi mai mult sau mai putin intinse. De asemenea. rotatii. Cel mai adesea. La mobilizarea pasiva se menajeaza bolnavul. Practic.coarda musculara". deoarece nufac altceva decdt sd accentueze suferinta bolnavului. in toate aceste cazuri. Datele de laborator sunt utile mai ales pentru diagnosticul diferenjial cu alte Icrinje de cauza inflamatorie. refinut! Presiunilepe aceste zone trebuie evitate (limitate strict la scopul diagtic). insists cu sadism asupra acestor puncte dureroase in credinja ca 'or elimina prin manevrele pe care le executa). Prezenta cracmentelor are nici o semnificatie si acest lucru trebuie explicat bolnavului care de multe este mai speriat de prezenta lor decat de durere. cumductie.

se infasoara intr-un material textil si astfel se maseaza corpul muscular contracturat. solutii de protecjie. l pr piinrlnl dr innxiniAdniviv !ji po/.itivul panivi-iti-lnal la nivdnl radfu i n n . atunci cand se opteaza pentru curentul galvanic si in special pentru ionogalvanizare. Este o manevra cu durata scurta (5-10 minute) ce se repeta de mai multe ori in cursul zilei. postura relaxanta in timpul tratamentului). se folosesc intensitati supraliminare dar cu durata scurta (1-2 minute). la domiciliu. Fara a intra in detalii tehnice. insertiile sale precum si punctele trigger. sc poate spera la o reducere importanta a intensitatii durerii. il reprezinta postura antalgica ce va fi respectata pe toata durata tratamentului.l la o distant^ mic3 until dc altul sau ducfl pioli-rfliu. solutie medicamentoasa adecvata. respectarea normelor metodologice devine obligatorie (compreii personala. cu o atentie deosebita asupra intensitatii curentului si cu o durata mare a aplicatiei. Relaxarea musculara dar si blocarea conductibilitatii nervoase se realizeazft eel mai bine prin masaj cu gheata. curentii Traebert. Electroterapia poate fi folosita cu scop antalgic inca din stadiul acut. Pentru un tratament simptomatic antalgic se folosesc diferite forme de curenji de joasa frecventa: CDD. durttf mare a procedurii. TENS (stimularea electrica neurala transcutanata) etc. Pentru uncle aplicatii speciale de CDD pe punctele trigger. sensibilitatea va fi la prag sau chiar usor sub prag. Electrostimularea antalgica prin tehnica TENS se realizeazS cu curcn|i rectangular! dc joasa frecventa a caror frecventa este variabila de la 10 la 200 H/. Elcctrozii sunt dc diferite dimensiuni (se aleg in functie de rcgiunca de tratat) si se aplicii pe puiiclolu dc maximil duixMc. In aplicatiile cu durata lunga (peste 20 de minute) indiferent dc forma curentului utilizat. cu condijia ca alegerea formei de curent terapeutic sa fie facuta in conditiile unei bune cunoasteri a mecanismelor fizio-patologice de producere si transmitere a durerii. apa distilata. intensitatea curentului are cea mai mare importanja si ea va fi dozata intotdeauna in functie de pragul de sensibilitate la durere al bolnavului. dc prcierin|.. electrostimularea antalgica dupa tehnica TENS poate fi efectuata de catre bolnav. Cu acelcasi precautiuni legate de posturarea bolnavului in timpul sedintei de electroterapie. Este de la sine inteles ca eficienta reala este dependents de experience terapeutului care alege cea mai adecvata metoda de lucru pentru fiecare caz in parte. Se ia un cub de gheata de dimensiuni 10/5/3 cm. O pozitie incomoda pentru bolnav anuleaza practic efectul recelui local prin stimularea concomitenta a nociceptorilor. Un amanunt tehnic ce poate favoriza sau anula efectul antalgic al acestci proceduri. curentii Leduc.igiena personala si pentru efectuarea unor tratamente locale fizical-kinctice care an drept obiectiv tot reducerea intensitatii durerii prin relaxarea musculaturii si blocarca influxurilor nervoase in calea lor de la periferie spre centrii de integrare medulocorticali. dar necesita o buna instruire prealabila. cateva consideratii practice pot fi utile: -pentru tratamentul durerii. durata fixii a ficcarui impuls si intensitatea variabila.

paleta procedurilor fizical-kinetice este mult mai Crioterapia locala poate fi folosita dar acum trebuie sa se faca distinctie avantajele pe care le ofera procedurile de termoterapie locala fata de efectele itiei de rece local. idualizat la particularitatile clinice pe care le prezinta fiecare bolnav in parte. in functie de obiectivele •ite. O incalzire profunda necesita aparatura speciala scurte. fibrolitic si simpaticolitic favorizeaza eliminarea acturii musculare si ruperea cercului vicios care se poate schematiza astfel: STRES < ----------------------I TENSIUNE MUSCULARA DURERE CONTRACTURA 'c masura ce durerea scade in intensitate.tivele pe care le urmareste tratamentul sunt: -reducerea intensitatii durerii. cu mustar. ncalzirea locala se poate realiza prin diferite mijloace. 'entru aplicatiile de unde scurte cervical este de preferat metoda in camp lor cu moneda (incalzeste structurile profunde). pe parcursul aplicatiei se variaza intensitatea :venta curentului. )in domeniul electroterapiei de inalta frecventa se poate folosi ultrasunetul. dar pentru structurile superficiale sunt suficiente o lampa . reducere pana la eliminare a contracturilor musculare.Ic corespondente. suferinta intalnita foarte frecvent in serviciile de fiziojterapie si care beneficiaza de o gama mult mai larga de proceduri. 'cntru evitarea. ne apropiem de tabloul clinic al calgiei cronice. s. eel putin pana la ile functionale. dar si de posibilitati. cu cat ne apiopu'in dc stadiul acut. se prefera doze mai red (oligotermc sail . Durata tratamentului este foarte mare (ore. cial sub forma ultrasonoforezei cu hidrocortizon in aplicatii in camp semimobil ensitate de 0. Fara a da inclica(ii i un tratament de rutina (sablon) este bine sa se stie ca in afecjiuni cronice lerative se prefera doze mai mari (calde) si durate mai mari dc tratament. la o distanta de 2-3 centimetri. -redobandirea mobilitatii coloanei vertebrale cervicale. mai corect spus. zile) fapt care ifcra un deosebit avantaj si o posibilitate de utilizare in durerile intratabile cr). . sare calda etc.8 watt/centimetru patrat suprafata de emitator si cu durata 6 minute. microunde). Important :a aceste proceduri fizical-kinetice sa fie aplicate intr-o maniera judicioasa. pentru limitarea fenomenului de acomodare •educe eficienta tratamentului. Vasodilatatia superficiala. relaxarea musculara cresterea itatii tisulare sunt elemente extrem de favorabile si trebuie exploatate cu atentie. o cataplasma cu parafma. 'entru reducerea durerii. Intensitatea sc in functie de stadiul evolutiv si sensibilitatea bolnavului. reechilibrarea tonusului muscular si refacerea echilibrului fiziologic dintre de contractie a flexorilor si cea a extensorilor. Suprafata electrodului trebuie paralela cu suprafata tratata. Efectul antalgic.6-0.

de a nu avea efectele dezagreabile ale joasei frecvente.aterme) si durate mai mici de tratament. 20-30 de minute. Se incadreaza regiunea cervicala inferioara intre cei patru electrozi plani sau intre cei doi electrozi tripolari (interferenta spatiala) si se aplica frecventele adecvate obiectivului terapeutic urmarit (antalgic. Din momentul in care durerea este relativ bine suportata de bolnav. acesta este lamurit asupra cauzei durerii si a modului in care se incearca indepartarea ei. de a le combina in diferite moduli. . O metoda particulars de lucru. In ciuda acestui deziderat cvasiunanim. numarul total de sedinte 8-10.ura morfolo^ioft a stnicturilor inusculo-lig. se trece la aplicatii manuale intre care masajul este eel mai apreciat si eel mai des solicitat de catre bolnavi. Cu cat afectiunea este mai cronica. aceleasi reguli trebuie respectate si atunci cand in locul undelor scurte folosim microundele. cat si impotriva consccin|cloi indiisc dc u/. Contractia si relaxarea ritmica a musculaturii paravertebrale (inclusiv cea profunda) au ca rezultat reducerea contracturii si drenarea tisulara locala. ritmul de aplicare este zilnic. In linii mari. de a localiza efectul exact in zona dorita. Se pot efectua serii de 12-15 sedinte. Pentru afectiuni aflate in stadiul subacut. ritmul de aplicare poate fi de o data la doua zile si durata fiecarei sedinte mai mare. Dupa asigurarea unei bune troficitati tisulare si pentru a intari efectul antalgic si miorelaxant se folosesc cu rezultate foarte bune aplicatiile de curenti interferentiali. dar si mai importanta este alcgcrea tehnicii adecvate substratului patogenetic generator de suferinta la bolnavul in cauza. precum si alte efecte specifice curentilor de medie frecventa. In acelasi sens evolueaza si ritmul de aplicare ca si numarul total de sedinte. Posibilitatea de a alege frecvente antalgice. Pentru acest scop. Masajul coloanei vertcbrale cervicale trebuie considcrat ca un tratament dc fond prin care se ac(ionea/a atat impotriva dczordinii posturale (allatfi de foarte nniltc ori la ba/. repetabile dupa un timp. se foloseste un electrod special sub forma de manusa cu ajutorul caruia terapeurul se poate insinua si insista atat timp cat este necesar pe anumite zone sau pe anumite grupe musculare. Actiunea ultrasunetului este utila si aplicatiile se fac dupa regulile clasice.\incnlarc. este bine de stiut ca si aici trebuie respectate o serie de reguli. fac acest gen de electroterapie extrem de util in tratamentul afcctiunilor aparatului locomotor si deci si in suferintele cervicale cronice. excitomotor) in formulele de lucru MANUAL sau SPECTRU (de cele mai multe ori in maniera alternativa). este electrokinezia. Nu sc poate vorbi generic despre masaj in suferintele vertcbrale cervicale. partial enumerate mai inainte. excito-motorii. cu eliminarea metabolitilor modificatori de Ph si generatori de stimuli nociceptivi. In aplicatia clasica se folosesc doua circuite de medie frecventa incrucisate ce genereaza un curent de joasa frecventa care actioneaza in profunzime si are toate particularitatile electrofiziologice ale curentului de medie frecventa. ce foloseste tot curentii interferentiali.a dc/voltarii sufcim(ci bolnavului).

Se realizeaza cu ambele |csuturile cuprinse de cele doua maini suferind procese de deformare prin nc si intindere simultana. relaxanta. >/. mnncvra din srdaliva. devine ea insasi o sursfl suplimentarS dc . ale muschiului trapez pe occiput. deasupra clor spinoase. temporal. asezat. i prcsiuni statice localizate: pot fi men^inute pe o zona de contractura pana la i(ia acesteia. ) intindcrca maselor musculare cu podul palmei sau cu degetele. unde tesuturile sunt. de obicei.daxarca in continuare a musculaturii paravertebrale cervicalc sc obfine prin nu I'onlinnc sau discontinue effectuate manual §i combinatc cu mobilizarea \ in loaic sensurilc li/iologice de miscare la nivel cervical. •ceste mancvre reduc intensitatea cefaleei de origine cervicala. regiunea suborbitara. nu se poate da o reteta de masaj.ca/a pasiv. Tehnicile •u pot fi urmatoarele: prcsiuni superficiale de tip effleurage aplicate mtr-o maniera lenta si ivft dc la periferia zonei dureroase spre epicentru. pe toata lungimea. infiltrate. I prcsiuni combinate cu intinderi ale tesuturilor. masaj transversal de tip frictiune sau frictiune-presiune pe insertiile nului unghiular pe omoplat. :. lateral. se cere bolnavului sa respire pro fund. inh. masajul fetei: frontal. i masajul piclii paroase a capului prin mobilizarea pielii pe planurile profunde. de-a lungul nii mcdiale a omoplatului si de-a lungul claviculei. •esiipnnc o cxpcricnla practica deoarece terapeutul trebuie sft aprcciezc cat Drci-1 l(ii(ii optima a tractiunii. masajul se poate efectua din decubit dorsal. ) masaj pulpar si presiuni asupra scalenilor asociat cu mtinderea lor prin urea controlatcrala a capului. valabila pentru toti bolnavii. Se realizeaza cu podul palmei sau cu pulpa degetelor. ventral.pa cum spuneam. cu scopul de a obtine o detcnta a {esuturilor. este sigur ca maximul de beneficiu se obtine printr-o inlantuire judicioasa nultor tehnici si terapeutul care are mai multe cuno§tinte va avea rezultate airiS . ) prcsiuni exercitate cu toata palma pe masele musculare sau presiuni digito-i c exercitate asupra marginilor muschiului trapez. pana la nivelul bratului. maseterii. insertiile musculare laic. I niobilizarea pliului cutanat la nivelul cefei. unghiurilor ideale in care sc moliili/. Tchnica cstc simpla. Manevrele se executa find la inceput (din cauza durerii) devenind din ce in ce mai intense pe masura vrea scade. mtinderea planului cutanat in raport cu planurile subiacente. prcsiuni dinamice profunde de-a lungul muschilor trapez. . In tot in care se exercita presiunea statica.i{ia de lucru este extrem de importanta si trebuie aleasa pentru fiecare in parte Jinand cont de particularitatile clinice dar si de experienta maseurului.

Capul este sustinut pasiv de catre terapeut care se afla asezat la capul bolnavului. FIG. pana se ajunge la circumductie. intensitatea contracrurii (fig. plasata pe fruntea bolnavului isi asigura o priza solida. sa se abandoneze cat mai relaxat mainilor terapeutului si sa respire profund si rar (fig. 4 FIG. chiar o relaxare suficienta pentru a incepe mobilizarea pasiva a coloanei cervicale in flexie-extensie. tonus. FIG. in asa fel incat coloana vcrtebrala cervicala sa se afle in afara planului mesei de tratament. 5 . 3). 4).Hoinavul este asezat comod. sustinand astfel capul. initial prin miscari simple. Aceste miscari vor fi executate lent. masa musculara. Tractiunile vertebrale cervicale pot fi realizate si mecanic folosind un montaj de scripeti sau cu ajutorul aparatului de tractiune vertebrala TRU-TRAC sau ELTRAC (fig. iar cu cealalta mana. 3 Tractiuneapoate fi continua sau discontinua. rotatii. in di cubit dorsal. 5). mclinare laterals. iar forta de intindere variaza de la caz la caz in functie de: durere. Din aceasta pozitie exercita o tractiune in ax asupra coloanei vertebrale cervicale. La un moment dat se poate sesiza o reducere a tensiunii musculare. Acesta prinde cu o mana coloana cervicala si occiputul. Este esential ca pe parcursul acestui tratament bolnavul sa se abtina de la orice participare voluntara la mi§care. apoi combinate. alternand sensul §i nedepasind pragul durerii.

gatului (normal -2/1) se incepe din momenrul in care durerea este minima sau iliscnta. sepot efectua >i in ump. trebuie abandonate. daca dupa primele cdin|c durerea se accentueaza. iar la 10-12 kg se poate spera o veritabila cgajarc a gaurilor de conjugare. Solicitarea cxtcnsorilor coloanci cervicale se poalc realiza in dilcrilc niochii i.ai. capacitate fizica. I 'u i ti a unghiulara a programului de kinctotcrapic o constituic rcfacerca Diiicilafii si fortei dc contrac^ic normala in grupclc musculare extensoare ale cefei. vertij. Dincolo de granita celor 12 kg. instalarea sistemului de tractiune.Indifcrent de sistemul de tractiune. durere.ui(ia rcducerii riscului de recidiva. Durata tractiunii. Numarul total de sedinte este de 6-10 cu mentiunea ca. se mentine in tractiune eel putin 40 de minute si se poate unge la tractiuni de doua ore sau chiar mai mult. in functie de tipul constitutional. Forta de tractiune variaza intre 3 si 12 kg. sunt obiectivele kinetoterapiei. dupa care. afecfiuni isociate. in afara regulii generate de crestere progresiva. iar mobilitatea in limite apropiate de normal sau normala. sursa . De obicei. Printr-o tractiune realizata cu o forta sub 6 kg. pentru mentinereaperforman^elor motorii. In jurul a 9 kg forta de tractiune contain deja pe o decompresiune reala a rticulapilor interapofizare posterioare.). sc ac|ionca/. gravitatea afectiunii. trebuie . lixcrci^iilc kinetoterapeutice trebuie organizate in programe individuale. pentru a obtine o buna detenta musculara.a concomitcnt si pentru relacerca lordozci fiziologicc a dliiiiiici cervicale. tractiunea vertebrala devine contraproductiva eoarcce induce reactii musculare de aparare exprimate prin contractura. linlre i-iui* i-xcinplilicflm cfltcvn cxerci|ii simple cc se pol executa si la doinicilni . Aceasta durata include si egatirea bolnavului. iirsta. precum si a rapiditatii ulnplarii posturale. Rcarmonizarea echilibrului de forfa intre musculatura flexoare si cea extensoare .ibilita in functie de reactia pe care o are bolnavul (disconfort. Daca durerea cedeaza la aceasta ac|iune cu forta redusa avem o confirmare obiectiva asupra rolului etiologic al :nsiunilor anormale din musculatura cefei. indeplinirea lor asigurand '. Rccuperarca fortei musculare. Inainte de a se opri iiL'| iunea este bine ca bolnavul sa execute cateva contractii izometrice scurte ale nisculaturii gatului. eel >ulm la inccput.cncraloare de durere. Iccomprimare articulara si o eliberare a gaurilor de conjugare. trebuie respectate leva rcguli de baza: pozi^ia bolnavului in timpul tractiunii poate fi de decubit dor-I sail asezat. efectul terapeutic se datoreaza Imiinarii factorilor de tensiune musculara crescuta.). a rezistentei la efort. Important este ca sa fie asigurat un unghi de flexie de 10-15 grade t'oloanci vertebrate cervicale. •ufcne etc. Oricum la formarea grupului se tine seama de o serie de parametri care . intelcctuala etc.a pcimita o cat mai mare omogenitate (varsta. pentru reechilibrarea tonusului muscular. in Icliil accsta.

ortostatism. In felul acesta se produce o iradiere puternica a influxului nervos in toate grupele musculare extensoare ale rahisului. in special acelora la care anamnestic se deceleaza unii factori etiopatogenetici legati de posruri prelungite sau anormale impuse de activitatea profesionala. se forteaza pozitia de lordoza cervicala si se relaxeazS musculatura tensionata in timpul zilei. mai intai face o flexie completa a gatului si miscarea de extensie pomeste din aceasta pozitie). In timpul zilei. Acelasi exercitiu poate deveni mai eficient daoi se asociaza o manevra de facilitate simpla ce consta din impingerea simultanS a ambelor plante spre sol. de preferinta utilizand o perna ortopedica sau in lipsa acesteia un simplu rulou plasat in santul dintre occiput si coloana dorsala superioara. . Daca rezistenta la nivel occipital este puternica.Bolnavul a§ezat. I se cere sa ridice capul de pc masa. O alta facilitare simpla a activitatii extensorilor se realizeaza prin alungirea lor prealabila. cu mainile incrucisate la ceafa. constientizarea mentinerii unei posturi corecte indifcrcnt de pozitia in care se afla bolnavul (asezat. la interval de 2-3 ore se intrerupe activitatea si se fac cateva miscari libere ale coloanei cervicale. Concomitent cu exersarea musculaturii cervicale se vor lucra si centurile scapulo-humerale si coloana vertebrala dorsala superioara. in toate sensurile de miscare si unul din exerci|iilc dc contrarezistenta pe care le-am prezentat mai inainte. In felul acesta. in timpul acestui exercitiu bolnavul se ridica de pe scaun datorita declansarii contractiei simultane in intreg lantul cinetic. Contrac$a maxima se mentine 5-8 secunde. s& intinda bine gatul si sa mentina aceasta pozitie timp de cateva secunde. decubit) este tot sarcina fizio-kinetoterapeutului care va trebui sa extinda aria preocuparilor sale si asupra educatiei bolnavului. extinde sustinut coloana cervicala impotriva unei rezistente pe care si-o opune cu propriile maini si a carei marime o gradeazft in functie de forta de contractie musculara pe care o poate dezvolta. Din pozifie asezat. sunt necesare unele recomandari igienice care pot avea realmente o valoare deosebita daca sunt urmate cu constiinciozitate. repausul nocturn se va face evitand pernele inalte. Astfel. Controlul posturii. Bolnavilor cu suferirita a coloanei cervicale. daca activitatea profesionala impune pozitii prelungite de flexie a gatului. cu capul pe masa. urmata de o contractie contra rezistenta (practic.

). crapcudil aplica o rc/. timp de 3-4 sapta"ratamenrul fizical-kinetic are ca obiective: irevenirea complicatiilor datorate decubitului (estare. hipotrofii musculare etc. doilea se adreseaza in mod special rahisului cervical.|ia izometrica sustinuta a musculaturii distale care induce activarea .iva a musculaturii cervicale.mental fizical-kinetic uperarea medicala a traumatismtlor coloanei brale cervicale fara leziuni neunlogice ratamentul fizical-kinetic si recuperarea functionala dupa fracturi sau luxatii sului cervical completeaza munca neurochinirgibi. in cea mai mare parte din cazuri.. Toate exercitiile trebuie ihsolut indolore.onsta din conservarea troficitatii §i suplet«i partilor moi. trombo-embolii. picioarelc dczlipitc dc planul mcsei.). Programul muscular trebuie sa debuteze cu . incepe un program mai complex de reeducare care are doua ve: imul urmareste invatarea gesturilor pe care le impune viata de zi cu zi in ilc purtarii ortezei (autoservire. Aciim rolul kinetoterapeutului si din a invata bolnavul cum trebuie sa se ridice in ortostatism. zurile cele mai grave sunt imobilizate la pat. se peruke ridicarea in ortostatism tectia constanta a unei orteze de imobilizare. redori ire. in functie de leziune si dt tratamentul ortopedic sau ical instituit. eliminand complicajiile : imobilizarii si intervenind in mod favorabil asujra coraponentei psihologice ate fi invalidanta chiar si in lipsa oricaror sechtle somatice. Atentie: contractia muscularaizometrica nu se permite la I. iiferent de gravitatea traumatismului. bolnavul «ste imobilizat in maniera §i ita de timp variabila. trecand > ctapa de asezat la marginea patului. in tactiune. Un rol particulaimedicinii fizice in aceasta . Ideea esteca activitatile de transfer sa tuate in conditii de mentinere imobila a coloancj vertebrale. inclinatii laterale etc. profilaxia turilor musculare prin sedinte repetate de mass] loco-regional. gambelc incrucisate. antefl€x:ie. ridicare.contractii evocate" prin .istcn|il manuala pc fa\a anttro-intcrna a coapsci stangi . tcrior. Se continua masajul gatului ji al fetei si se incepe reuncntul muscular. Exercitii ce intersecteaza muschii flexori ai :i cervicale: lin dccubit dorsal. Odata permisa a mersului.

Eliminarea lui incepe initial diurn. Se incepe prin alungirea axiala activa din decubit dorsal cu o pernS sub cap. Dupa consolidarea focarului de fractura-luxatie se trece la a doua etapa a recuperarii. Acelasi exercitiu este efectuat apoi invers.i^ie asezat. recuperatorul se opune rotatiei umarului cu mana plasata alternativ pe fa$a anterioara si cea posterioara a umarului. Din momentul in care se poate renunta la orice imobilizare. Bolnavul care a purtat un simplu colar (minerva simpla) pentru o leziune ligamentara simpla trebuie sa renunte la el dupa 3-4 saptamani. Toata aceasta practica se intinde pe o durata de 8-10 zile. se poate incerca indepartarea minervei si in timpul noptii.ijic coreclatii si lu slursit. pana la ajungerea punerii minervei numai seara. Acest exercitiu care are ca punct de plecare Centura SH permite obtinerea unor contract!! a muschilor flexor! profunzi. intre sedintele de tratament fizical-kinetic. Se continua progresiv prin initierea contractiei pornind de la Centura SH. In paralel cu aceste contractii musculare evocate. picioarele incrucisate. Bolnavii mai grav. membrele inferioare intinse. se lucreaza §i pentru intretinerea musculo-articulara a rahisului dorso-lombar. Prima problema de rezolvat este aceea a eliminarii mijlocului de imobilizare cervicala. Revcnirea se face in timpul expirului. Kinetoterapeutul opune rezistenta la mi§care pe fata dorsala a mainilor. Progresiunea lenta consta din cresterea duratei de timp. membrele superioare pe langa trunchi cu palmele in jos. gambele incrucisate. Bolnavul in decubit dorsal. predominent unilateral (partea opusa rezistentei). . fie ea cat de simpla. Acelasi cxcrcijiu sc cxccuta apoi din po/. Kinetoterapeutul plaseaza o mana pe cap si cere bolnavului ca in inspir profund sa-si alungeasca coloana (concretizata prin impingcrca in palnia tcrapcutului). cu o mana §i cu cealalta pe fata antero-externa a gambei drepte. se efectueaza in continuare exercitiile de contractii musculare evocate. plantele dezlipite de masa.si cu cealalta mana. Cand se ajunge la aceasta faza. cu cate o ora dupa fiecare sedinta. parcurg cam aceleasi etape cu conditia ca intre sedinte sa se foloseasca o minerva simpla din plastic. dm ortostutism. kinetoterapeutul opune rezistenta pe fata antero-interna a gambei stangi. Pentru exersarea muschilor extensor! a! coloanei cervicale: bolnavul in decubit dorsal. care au fost imobilizati in minerva ghipsata timp de 75-90 de zile. Bolnavul dezvolta o contractie care incearca sa invinga rezistenta opusa. dar numai dupa acordul chirurgului. Se schimba partea. Concomitent cu recuperarea in apa. cu coloana dorso-lombara in po/. Kinetoterapia in piscina ofera conditiile optime pentru acest lucru. pe fata antero-externa a coapsei drepte. aceste solicitari de efort pot fi efectuate la nivelul centurii scapulo-humerale. Intr-un al doilea timp. obiectivul recuperarii este de a reintegra functional coloana cervicala in ansamblul corporeal. Bolnavul in decubit dorsal cu membrele inferioare intinse.

elimina ca si da o stare de relaxare. coboara umerii si mentonul inspre inapoi. Se continua cu aceeasi manevra din pozitie asezat >i din ortostatism si in mers. Vlobilizarea in extensie incepe odata cu flexia. Deci. extensie globala si Lntara). se practica exercitii de re antcro-posterioara si laterala cu mentinerea unui bun control al capului. flexia imtclor superioare si inferioare. DC prcferat ca inaintea flexiei globale sa se efectueze. Se pare ca acest exercitiu de stergere a curburilor Dgice ale coloanei provoaca o neta reducere a contracturilor musculare. fn final. pe rand. rotatiile active ale coloanei vertebrale cervicale i integrate cu miscarile membrului superior. acliv. pe cand cei profunzi au un rol static. 90 c < iiiiN o lid n rv * l iM 'iM iiliii < k > I riie h u f l e n le o h jin fn t r a in * I . Rccupcrarca mohililAjii inccpc prin miscari de rotatie din dccubil dorsal. Ibnifierea musculaturii trebuie efectuata global deoarece nu exista nici un >/ real pentru o tehnica analitica. Asadar. 'and statica a fost bine fixata.iiilui h/irnl kiMJlir mint I'rv^lrreii iimpliliulmii miycAnloi. se trece la exercitii dinamice. dar risca insarea durerii. Se apoi la exercitii din pozitie de cvadrupedie (cifozare. Ajutorul kinetoterapeutului este numai lal. 'rogramul debuteaza prin exercitii de reintegrare a staticii coloanei cervicale (ica vertebrala. rcsiunca rcali/andu-sc prin schimbarea pozitiei de lucru (asezat si apoi tatisin). se efectueaza miscarile de inflexiune laterala care asociaza rotatiile si i. <eeducarea proprioceptivitatii incheie programul de recuperare functionala :grand segmentul cervical in unitatea functionala reprezentata de coloana brala in totalitatea sa si pe aceasta in schema corporeala. Pentru a invata vul sa se deplaseze cu coloana in pozitie corectata. •>-a dovedit EMG-ic ca muschii superficial! sunt prevalent muschi cu actiune nica. Exercitiile izodinamice nu aduc nimic in plus. se impune tonifierea ambelor .orii musculare. Din pozitic ortostatica. mportanta biomecanica a curburilor vertebrale explica de ce este preferabil Dgramul kinetoterapeutic sa fie global. rcrducarcu propiioceptivitA{n. Ulimul timp se adreseaza recuperarii capacitatii de redresare spontana activa inbarilor bruste de pozitie ale capului ce survin in variate conditii. Kxercitiilc de flexie sunt incepute mai tarziu (in special la bolnavii la care tialismul s-a produs in hiperflexie). se va lucra pe grupe musculare cu ne sinergica. Se incepe din decubit dorsal pe un plan dur. contractia fasciculelor musculare derulandu-se pe o traiectorie >nala. in izometrie. lonilicrca miisfiilaliiui.

degctelor in uncle pozitii deosebit. Greutate. spirit rcvcndicativ etc. Nici un semn functional.innlA rcnipi'inrcii bine cnndimA 91 In ciud.Vagi parestezii intervrele de sensibilizare. din profil. medicina fizicil ofera si ea o serie de solutii terapeutice in unele cazuri in care interventia chirurgicald nu este absolut necesara si in toate cazurile care au fost operate. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindroamele de apertura toracica Sindromul de apertura toracica reuneste diferite simptome ce exprim5 compresiunea elementelor vasculo-nervoase aferente membrului superior: plexul brahial. Edem care apare rapid si nu sc remite. superior. artera si vena subclaviculara. O serie de examene complementare sunt necesare pentru a stabili stratcgia terapeutica: radiografii standard ale coloanei vertebrale cervicale: de fata. Examenul EMG. nevrozS. pozitive la mitente. Nici un semn de compresiune. compresiune. amio. flcbo-grafie pozitiva. din pozitie de rotatie 3/4.ale m. diferite pozijii ale Manevre pozitive si semne func. studiul EMG este util pentru a elimina un sindrom de canal carpian care uncori se poate asocia unui sindrom de apertura toracica. Mane. Desi tratamentul radical este de cele mai multe ori chirurgical. dilatafii vcnoase permanente. IV. Tabloul clinic al acestui sindrom se poate sintetiza astfel: Stadiu Components arteriala Componenta nervoasa Componenta venoasJ II. Nici un semn de sufe. {ionale intermitente. flebita de efort. ujoredem si Tulburari senzitive colora|ie cianotica a Tulburari majore $i jenante in mod obiective. De la baza garului pana la axila. o eventual^ coasta cervicala sau o megaapofiza transversa.i iiiitmm-iitiiliil ortopedlco nil ndccviil.Nici un semn de rinta. rAmAn cu o diucrc cromcfl !ji/sini icdnnrr n cclei. trofie. 91 . aproximaliv 20% din holnavii rare an snlcrit im Iniiimntimii cervical I3r8 inlcrcsarc nctirolngicA. util pentru depistarca atingerilor nervoase periferice ale musculaturii mainii. Senzajie de greutate la examenul obiectiv. Cauzelc sunt multiple dar pc primul plan se situea/3 coinponcnta psilioloy. este mai pu|in util pentru aprecierea leziunilor nervoase radiculare. jenante. dar pufin quasi permanente.). aceste elemente traverseaza un veritabil dcfilcn in care sunt posibilitati variate care sa se concretizeze prin compresiune.iea (anxictate exageratS. III. semne EMG. mici defi. cite motorii. la trecerea prin defileul toracobrahial. pentru evidentierea sarnierei cervico-dorsale.Parestezii jenante $i membrului superior.

lonilicrca muschilor ridicatori si ai antepulsiei centurii SH. ?n afara acestor malformatii si anomalii loco-regionale. cxamenele invazive (flebografia. () scrie de argumente subliniaza rolul dezechilibrului muscular in sindroamele pcrtura toracica: prcponderenta feminina cu predilectie pentru un anumit tip morfologic :nic. Suferinta poate fi generata datorita existentei unei agenezii a arcului anterior. sau o hipertrofie a apofizei coracoide. poate confirma datele so prin examenul clinic. musculatura slaba si scapule coborate).. trebuie subliniata ridicarea laterala si retropulsia scapulei care L-ncaza o rotatie axiala a claviculei ce are ca rezultat blocarea defileului costo-icular. dar numai 5-10% din ele sunt simptomatice.tin cxamen Doppler al vaselor subclaviculare (arteriale si venoase) in pozijie i'l>aus. coloana dorsalii si unicri. Cauzele musculare sunt datorate fuziunii directe a fibrelor muschiului scalen rior cu tesuturile perinervoase.c infiltratclc cutanate si punctclc trigger cute la nivclul cclci. () coasta cervicala se intalneste la 0. sc va stabili urmatorul protocol: iiiasaj clasic priu care sa sc clihcrc/. accidcnte minore dar frecvente ale coloanei cervicale prin care se produce o >r)>anizare a programului normal muscular. rotundul mare). in 80% din cazuri bilaterala. . In primul rand. acclasi sindrom se poate observa insa si la barbati musculosi. arteriografia) sunt necesare numai in cazurile ire tratamentul este chirurgical. in special coboratorii scapulei si scalenii. muncitori de i sau sportivi la care exista un net dezechilibru de forta musculara in favoarea cliilor coboratori ai scapulei (marele pectoral.a niatcriala. . Inaintea tratamentului chirurgical este bine sa se efectueze un tratament fizical-tic care sa raspunda urmatoarelor obiective: s3 luptc impotriva contracturilor musculare ce intereseaza musculatura ico-scapulara.flotant". cea mai mare parte a lavilor prezinta tulburari morfo-dinamice cervico-scapulare si acesta este :ctul fiziopatologic care justifica rolul tratamentului fizical-kinetic.5-1% din populatie. mai rar. I mijlociu fund sinostozat la a doua coasta si. dar mai ales in pozitie de abductie-retropulsie. icarmom/arca ventilajici pulmonare crescand rolul respiratiei diafragmatice. venoasa sau mixta). Alte anomalii osoase se datoreaza calusurilor vicioase ale claviculei (simpto->logie arteriala. Mclodolo^ia kinctotcrapcutica este simpla si posibil de efectuat fara mari 'Nila|i dc lia/. Muschiul scalen anterior este situat intre cinile C5-C6 si inaintea radacinilor C7-C8D1. !n I'liisul liccarci scdinjc. Cateva consideratii fizio-patologice asupra acestui sindrom se impun. ci csterea fortei de contractie si a vitezei de reactie a musculaturii anterioare >stciioarc a ccfci.

.si acromio-claviculare precum si la nivelul articulatiilor SH. din decubit lateral. cunoscute fiind posibilitatile aparitiei unor complicatii sau sechele legate de actul chirurgical. Oricum nu se opereaza fara a incerca timp de 3-6 luni un tratament conservator. Uneori prin kinetoterapie se poate dezvolta o circulate colatcral3 ce suplccazfl parjial dcbitul redus prin trunchiul venos principal. apoi analitic pentru fiecare hemidiafragm. indicatia chirurgicala depindc dc gravitatea suferinfei nervoase si de raspunsul la tratamentul fizical-kinetic. asociind contractii izometrice scurte aplicate din mai multe directii (rol important in adaptarea tonusului muscular la solicitari bruste).tine-relaxeaza" (Kabat) impreuna cu tehnica de relaxare generala Jacobson. Daca prcdomina simptomatologia nervoasa. tratamentul chirurgical sc impune in fafa unei tromboze a venei subclaviculare cu rise de dezvoltare a unui sindrom postflebitic al membrului superior. Indicatia tratamentului chirurgical trebuie sa se faca intotdeauna cu prudcn}3. rezultatele pe termcn scurt si mediu sunt bune sau foarte bune in 73% din cazuri. un program de relaxare musculara a mtregii regiuni cervico-scapularc utilizand in special tehnica .masaj transversal prorund sau simple fricjiuni la nivelul zonelor de inscrjic ale tendoanelor. este solicitata ventilatia costala inferioarS. Se face initial simetric din decubit dorsal. putine la numar dar intense.. exercitii de forta si viteza de reactie musculara: a) contractii izometrice. articulatiile sterno. Daca predomina suferinta arteriala. presiuni locale prelungite pe masa musculara contracturata (pentru muschii superficiali) si petrisaj profund pentru muschii profunzi. sub supravegherea kinetoterapeutului care verifica in acest fel si modul in care evolueaza afectiunea putand corecta programul in functie de noile situatii aparute. constiincios. aceste sedinte trebuie efectuate organizat. Daca bolnavul executa acest program zilnic. c} reeducarea respiratiei cu cresterea ponderii respiratiei diafragmatice. De 6-8 ori in cursul unui an. PC termen mediu si lung. apoi cea mijlocie si in final cea superioara. Intr-un al doilea timp. mobilizarea pasiva lenta pentru recastigarea unui joe articular normal la nivelul axului cervical. indicatia chirurgicala este mai larga. I)ac3 simptomatologia este predominent venoasa. omoplati. dcsi manifestarilc vasculare functionale minore raspund foarte bine la tratamentul fizicalkinclic. a) exercitii de alungire axiala activa impotriva unei minime rezistente aplicatfi pe vertex. ale intregului plan muscu lar cervico-dorsal posterior. reaparitia unor simptome este previzibilS in 510% din cazuri.

Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in sindromul algo-functional al coloanei vertebrate dorsale A C/-n practica. a unui anevrism de aorta sau alte afectiuni viscerale (pleuro-pulmonare. Deoarece acest cadru clinic este total neomogen. inainte de a eticheta ca benigna o dorsalgie. de un tratament fizical-kinetic. Restrictiile pe care le confera adjectivul . Terminatiile nervoase libere si formatiunile nervoase organizate in plexuri criarticulare sunt activate de factori mecanici sau chimici care ajung la intcnsitate ullcienta pentru a depolariza acesti nociceptori. tratamentul fizical-kinetic se adreseaza in special dorsalgiilof ^enigne. dar $i ) atranul. . de fapt. dar si de protruzii discale sau distensia Icxurilor vcnoase paravertebrale. neurologice).. intinderi etc. intereseaza tanarul. de cele mai multe ori. I In all mod de producere a durerii este eel al mecanismului reflex. dcvim. a) traumatismele vertebrale minore. trebuie facute cateva onsideratii asupra simptomului principal-durerea. a) artroza interapofizara banala aflata in stadiile incipiente de evolutie. a) tulburarile minore de statica vertebrala (fie in sens sagital.i a musculatiirii paravertebrale spinale (raspunsul la durerea nascuta prin leninism direct). Eliminand dorsalgiile secundare care nu beneficiaza decat in foarte putine azuri si cu restric^ii severe. Diagnosticul de dorsalgie benigna ramane deci un diagnostic de excludere si a atare necesita un examen clinic atent completat de investigatii paraclinice decvate. fie in sens trans' /ersal). Durerea poate sa se nasca prin--un mecanism primar. in care receptorii pentru durere sunt stimulati fie iccanic. ardiace. fara fractura si fara interesare medular^ contuzii.benigna" sunt foarte important^ ieoarece printr-o conventie unanim acceptata. grupeaza dorsalgiile care beneficiaz^ Je tratament fizical-kinetic intr-un singur sindrom ce include: a) distoniile musculare posturale (dorsalgii de postura). cauza prezentarii olnavului la medic. nu sunt deloc benigne. O contractura •llc\. direct. trebuie eliminate o serie de :auze loco-regionale care.ca insilsi sursa gcncratoarc dc durere.). Aceste dorsalgii simptomatice sunt de multe ori expresia unor metastaze 'ertebrale. fie datorita unor tensiuni crescute in partile moi (induse de cele mai multe ri dc modificarile staticii vertebrale).

a) localizarea durerii: mediana (mai inalta sau mai joasa. . Examcnul obiectiv al coloanei vertebrale dorsale sc face in stransa concxiunc cu cxuincnul coloanei cervicalc si lombare. este necesar un examen clinic atent. pozitia asezat. Chiar daca la prima vedere diagnosticul dorsalgiei benigne nu ridica problcmc deosebite. decubit (mai rar). poate fi legata de un efort fizic sau de un traumatism. sau dimpotriva. a) orarul durerii: diurna (mecanic). Un protocol minim trebuie sa urmareasca: a) vechimea durerii: este o durere recenta sau o durere veche cu care bolnavul s-a obisnuit. interscapulo-vertebrala.Durerea mai poate fi provocata si printr-un mecanism secundar in care mi nociceptorii sunt incriminati. Asa se poate explica si de ce o iritatie a radacimlor C5 sau C6 hi nivelul gaurii de conjugare poate induce o durere pe care bolnavul o localizeazS la nivelul nervului si nu la nivelul leziunii. nocturna (inflamatoric). pentru a evita erori grave de diagnostic si a trata fizical metasla/e vertebrale sau anevrisme ale aortei. acccntiuircu cit'o dorsnlc (miii rnr). sub forniA de crampa. pentru precizarea obiectivelor terapeuticc si mai ales a mijloacelor de maxima eficienta se impuae o detaliere cat mai amanuntita a simptomului principal-durerea. spre baza toracelui si abdomen: a) caracterul durerii: sub fonna de arsura. Aceste fibre pot fi iritate mecanic sau prin congestia de vecinatate a gaurii de conjugare. se poate presupune ca o contractura a acestor muschi poate fi cauza durerii (de aici si efectul benefic al tcrapici fizical-kinetice). Durerile referite se nasc din afectarea viscerelor care depind din punctul de vedere al inervatiei segmentare de acelasi segment medular si pot mima perfect o dorsalgie benigna. a) modul de debut al durerii: insidios. traversand corpul muschilor paravertebrali. a) intensitatea durerii: se obiectiveaza fie dupa cantitatea de antalgice folositc zilnic. stcii' . dc obicei. sub forma de intepatura. fara un element declansator evident. h) conditii agravante ale durerii: ortostatismul (in special cand se menjine miii mult timp o usoara anteflexie a trunchiului). I'o/ci dorsale (mm Irecvcnl). schini barca pozitici prelungite si miscarea. spre umar catre rcgiunea toracica. lixaincnul slalic iinnarcste dcviu|iile in plan frontal (foarte atcnt dcoun dcviu(iilc minorc pot II mascatc de obczitatc) si in plan sagilal. completat cu toate mijloacele de investigate paraclinica pe care le impune cazul. Pe de alti parte. /) conditii favorizante pentru reducerea intensita{ii durerii. a) iradierea durerii: ascendenta sau descendenta. intre cele dou8 sarniere) laterala. ci fibrele nervoase libere a caror intake mccanicA declanseaza durerea in teritoriul de distributie corespondent. fie dupa o scala standard. laterala. in limpul miscarii (se va preciza miscarea care declanseaza sau accentueaza durerea). Odata diagnosticul pozitiv stabilit.

se poate jalona o suit5 de vrc clasice in funcjic dc condifiilc patologice locale.xamenul dinamic presupune efectuarea unor ma&uratori deoarece mobilitatea :S a acestei regiuni vertebrale reduce mult posibilitatea de a observa modi-i printr-o simpla inspectie. . Palparea ligamentelor interspinoase poate furniza iteresante. . care este de fapt o simpla manevra cu acjiune mai ficiala sau mai profunda. 'hcia de bolta a tratamentului fizical-kinetic o constituie triada masaj-kineto-cmanipularea vertebrala. sc va efectua prin manevre >hi!i/iur . atat a insertiilor cat si a lui muscular. sediul unor infiltrate celulitice. Pentru evaluarea flexiei se folose§te testul Schober. Bine ar fi ca terapeutul sa previna bolnavul si sa il ift in{eleaga ca masajul. ]a in once afectiune. cstarea fortei musculare se realizeaza dupa schemele clasice si are valoare jstica. Se mai urmareste §i le cirtometric. dar este utila si pentru stabilirea unor parametri ai tratamentului fizical-c. Combaterea durerii. itru extensie urmarim cum evolueaza cifoza dorsala. :a trebuie aplicate diferentiat de la bolnav la bolnav. pe baza descifrarii cat orccte a mecanismului etiopatogenic al durerii. Tonifierea musculaturii paravertebrale si reeducarea posturii corecte. vii crcd ca prin manevre pasive si transferul intregii problematici in sarcina nilului au rezolvat totul. inclusiv ia lor cu ciocanul de reflexe. lrac|iuni pcrpcndiculare). rea musculaturii va urmari toate grupele musculare. . nu se rezuma doar la munca maseurului. Din pacate. Asuplizarea coloanei vertebrale. notand de fiecare data daca aceste manevre declanseaza sau •erea. /tasajul este o procedura de electie foarte mult apreciata de bolnavi. Nu se va neglija palparea osoasa. icei. Accasta via punc in joe o serie de circuite nervoase complexe ce reclama participarca icnla a bolnavului si nu o abandonare totala (asa cum se intampla de obicci). Depistarea unor de hipoestezie atrage atentia asupra unei eventuale suferinte neurologice. alparea este unul din timpii foarte important! ai examenului obiectiv deoarece saza informatii utile akatuirii planului terapeutic si alegerii celor mai adecvate ice fizicale. Aceste zone se gasesc. alparea tegumentului printr-o tehnica speciala de rulare a pliului cutanat pune lenta zonele dureroase. la nivelul sarnierei cervico-dorsale si dorso-lombare. Readaptarea la efort. . a apofizelor spinoase. )csi nici tehnica de lucru nu poate fi standardizata. in special atunci cand se preconizeaza aplicarea masajului transsau infiltratia locala. Asta nu inseamna ca alte mijloace fizicale nu pot i/. ratamentul fizical-kinetic urmare§te cateva objective foarte rationale care in :vident nu pot fi realizate prin alte mijloace (medicamentos. nici tratamentul dorsalgiei benigne nu poate fi standarChiar daca se folosesc aceleasi mijloace terapeutice specifice medicinii fizice. tsupli/aica planului culaiial (daca este ncccsara).\ nliului culatinl (rulare. de exemplu): .atc sau sunt putin eficiente.

Tehnica de lucru indicata dcriva in mare masurft dc mcliiilii K lapp ('ifo/a dorsals sc corcctea/Ji prin excrci\ii dc iniinduru a coloanci . efectul antalgic fund potenfat de alegerea unor solu^ii medicamentoase cu efect anestezic de suprafata (xilina. Termoterapia locala se foloseste ca procedure de relaxare musculara. intensitatea curentului sa fie la prag si durata tratamentului suficient de mare (peste 20 de minute). Important este ca indicatia de termoterapie sa fie corecta si metodologia de aplicare sa fie rcspectata. Esential este ca marimea electrozilor sa acopere integral zona de tratat. Electrotcrapia locala se adreseaza atat durerii ca simptom (electroterapie antalgica simptomatica). Incalzirea superficiala se realizeaza cu lampa Solux. Pentru a se realiza acest lucru este necesar sa se actioneze in scnsul eliberarii miscarii in articulatiile interapofizare posterioare. PL). aduce o contributie substantiala in pregatirea musculaturii pentru programele de kinetoterapie. obiectivele terapeutice propuse se ating folosind o gama larga dc proceduri din medicina fizica: termoterapie locala. parafma etc. in special pentru cazurile la care durerea este la nivel interspinos sau intercostal si cste de cauza musculara. Si aici. Utile se dovedesc si masajul reflex. du§ subacval etc. Galvanizarea transversals este decontracturanta si antalgica. tehnicile de relaxare (Schultz.) precum si unele activitati sportive deconectante. Yoga. sophrologia etc. efectul fibrolitic ce dezorganizeaza procesele incipiente de fibrozare. imbunata-Jirea mobilila(ii costo-vertcbralc. Pe langa masaj. Curentii diadinamici al caror efect antalgic este foarte bine cunoscut actioneaza si patogenetic prin contractiile musculare pe care le indue formele excitomotorii (RS. dozarea intensitatii si durata sedintei conditioneaza efectul terapeutic. electroterapie. alte manevre ca: presiunile statice si dinamice. sc poate renunfa la aceasta manevra in favoarea altora. micromasajul celular. cataplasma cu mustar. Mijloacele se aleg in functie de posibilitati si pot fi extrem de simple sau sofisticate. Pentru incalzirea structurilor profunde se folosesc micro-undele sau undele scurte. In afara masajului clasic este indicat masajul transversal dupa metoda Cyriax.Effleurage-ul nu are decat un efect antalgic de moment si nu influenjcaza structurile profunde unde se afla de fapt sediul durerii. Curentul interferential in aplicatie statica. Din acest motiv. Un alt obiectiv al tratamentului fizical-kinetic il constiruie asuplizarea coloanci vertebrale. impicdicarca agravarii unei eventuale scolioze precxistentc. ce se traduce printr-o senzatie de caldura placuUY Intr-un al doilea timp. fric^iunca. framantarea vor actiona asupra structurilor profunde spre care accesul a fost pregatit dc manevrele anterioare. cresterea mctabolismului tisular local prin vasodilatatia cutanata si musculara. folosind frecvente excitomotorii in forma SPECTRU. fototerapie locala si unde este posibil-hidrokinetoterapie. cresterea temperaturii locale prin frecarea indusa de bombardamentul cu ultrasunete. contracararea tendin|ei la ci to/arc. sare calda. dar mai ales dinamica. mai energice care indue si o rcac|ic vasomotorie locala importanta. Ultrasunetele se folosesc in special pentru efectul mecanic. cat si contracturii musculare si ea sursa generatoare de durere (electroterapie antalgica patogenica). PS. novocaina).

sezand. •/in i-v lllllv iii. ortostatism).FIG. membrele inferioare atarnand. mersul in patru labe.).de a sta inalt" sau .orpului (atarnat la spalier).uinc nccvolutivu. lar sunt si unele manevre particulare deosebit de utile deoarece. o arte asezata pe crestet etc. Din metoda Klapp se foloseste pozitiile lordozante plecand din pozitia de tart .a sta drept".in genunchi" cu un baston in maini. Bxerci^iile pot fi deosebit de variate. toate >ot fi exploatate pentru indeplinirea aceluiasi obiectiv. inotul pe spate). 6 in cele trei pozitii de baza (decubit. Din decubit ventral. unele sporturi (volei. sub barbie. se pot realiza in conditii de dotare minima fi nu pierd din valoare decat datorita lipsei de continuitate. Extensiile active. antreneaza in lucru si musculatura centuri-or scapulo-humerale. cxtensia bratelor si mentinerea pentru cateva secunde a pozitiei de maxima cxtcnsic..ila (o rezistenta usoara aplicata de palraa terapeutului pe crestetul bolnavului. Postura se controleaza in oglinda. . redresarea completa a trunchiului. tractiunile prin propria greutate a .. pozitia membrelor superioare ^cliimbandu-se pentru a grada efortul (pe langa corp.n A :ng. sc fac extensii din sold cu genunchii intinsi.6 ). 'rratamcntul fizical-kinetic !#i rccupcrarca medicala a traumatismelor vertebrate dorso-lombare fara leziuni neurologice Mclodologia dc tratament dcpinde inainte de toate de locul pe care il ocupa liamiiiilr/aliil intr-o clasificarc simpla: Ic/. constientizarea Dzifiei . urmarind lungirea gatului §i a trunchiului in ax.. ridicarea capului-trunchiului. desi se adreseaza n principal musculaturii paravertebrale. Pentru tonifierea musculaturii paravertebrale se folosesc tehnici globale clasice. Din pozitia . de fapt. baschet..in genunchi". pe umeri) In decubit ventral cu bazinul la marginea mesei. pe ceafa. Exercitiile devin mai eficiente daca se fora bolnavului ca^iva parametri care sa-i permita sa constientizeze corectia postu-. I.

hidroterapia. statica coloanei. desi mai rare. examenul radiografic. hidro-kinetoterapia completeaza tratamentul pe tot parcursul recuperarii si permit reinsertia socio-profesionala a bolnavului. Pe langa mijloacele kinetoterapeutice. In lipsa unor mijloace de contend e adecvate se pot constata deplasari secundare cu interesarea structurilor nervoase. va fi in lordoza. Postura. primul rol il are tratamentul ortopedic si/ sau chirurgical. mobilitatea. tonifierea musculaturii abdominale. electroterapia. spinalc si a ccnturilor. prevenirea dezvoltarii tulburarilor de statica ale coloanei. continuaiul excrcitiilc in lordoza. fara rise de agravare sau deplasare. Este vorba. intereseaza in special stalpul anterior si nu trebuie redusc ortopedico-cirurgical. masajul. Consolidarea se realizeaza spontan in 1-2 luni.ile de In Iraumatism. se invata bolnavul cum sa-si schimbe pozitia. se introduc progresiv cxciri|ii din pozijia neulia a coloanei. Si. In a trcia zi se permite bolnavului sa se ridice si se inccapa un program do kinctotcrapic in lordoza. bolnavul ramane imobilizat la pat. cftt $i in decubit dorsal. Intereseaza durerea locala cu toate particularitafile ei.i|ic ncutrA. mentinerea unui tonus bun si a fortei de contractie a musculaturii spinalc dorso-lombare. de leziuni disco-ligamentare a caror consolidare este lenta si aleatorie. atat in perioada contentiei cat mai ales dupa ce s-a obtinut consolidarea leziunii. mai ales pentru cei care nu sunt foarte familiarizati cu problemele pe care le ridica bolnavul imediat dupa traumatism. dar nu este de neglijat nici rolul tratamentului fizical-kinetic. Se vor face cxcrcitii de respiratie. . aceasta va trebui sa respecte regulile fundamentale: fara durere. asigurarea unei bune dinamici costo-vertebrale si toracice. in general. reprezinta cca 70% din totalul traumatismelor vertebrale. controland coloana vcrtebrala care se mentine imobila. O jalonare a progresivitatii programului de recuperare poate fi utila. Aici.Leziunile neevolutive sunt cele mai frecvente. Leziunile evolutive. examen neurologic complet. atat in decubit ventral. lent progresiva si sa raspunda urmatoarelor obiective: conservarea functiei statice si dinamice a coloanei vertebrale.coiilinua astfcl pana la implinirca a 30 dc zilc. Oricare metodologie se alege. sunt mult mai grave. Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor neevolutive I Metodologia de tratament se stabileste dupa un prealabil examen clinic si functional al coloanei vertebrale. In primele 48 de ore. mentinerea tonicitatii musculaturii abdominale. Metoda de recuperarc functionala descrisa de Magnus este preferata de cei mai multi. Rolul principal revine tratamentului fizical-kinetic. invA]iircn blocarii voluntarc a coloanei in aceuslA po/. Intre 30 si 45 dc /. in bloc. intretinerea supletei si a mobilitatii rahidiene. iji ci ion lbi(ci dcconliaclica rnuschiloi spinali pi in cxcrci|ii isomctrice.

i)l ic i la y. I'm laica iiinii lombostat este absolut inutila. Tonifierea musculaturii spinale. a ni)bilila(ii custii toracice si a fortei de contractie a musculaturii membrelor. Este perioada de tratament fizical intensiv (masaj. se continua din aceste pozitii. mai mult. !c rcalizeaza fie ortopedic fie chirurgical.cclorasi reguli si are aceleasi objective. ()bicctivcle acesteia sunt: restabilirea functiei dinamice a rahisului. in limitele permise de evolutia focarului i aumatic si a contentiei realizate. Corsetul ghipsat este pastrat timp de 3 luni. in asa fel incat corsetul ghipsat sa poata fi pus in pozijie icutra. nstabilitate care este neuroagresiva.ie rupcrca acestei conditionari care. asigurarea unei contentii solide este obligatorie. Se continua cu posturarea progresiva >ana la decolarea trunchiului de planul patului. dar si alte activitaji sportive pot fi reluate dupa 2 luni. poate i cxliem do pcnculoasu pcnlni viiloml functional al bolnavului. se supune . se verticalizeaza progresiv cu ijutorul planului inclinat. Inotul (in special). condifioneazapsihologic mlnuvul ik.fntre 45 si 60 de zile se mcepe mobilizarea activa a rahisului si de la caz la nz se permit posturile in cifoza.\\\i in decubit dorsal sau ventral (sfinx). In prima saptamana bolnavul este imobilizat la pat in decubit. prevenirea ipiu i(ici unor tulburari de statica si a durerilor posturale (cresterea rezistentei la •Inri a niiisciilutiirii spinale) si dczvoltarea unei foarte bune musculaturi. hidro-kinetoterapie) prin care se combate durerea si se •rcslc troficitatea tisulara pregatind astfel terenul pentru un program de kinetoterapie iiiK'lionala. tratamentul fizical-kinetic urmeaza aceeasi metodologie. se incepe tratamentul postural in lordoza prin adoptarea unor w/. Sc practica exercitii de respiratie. fara a . uneori. Din a 4-a zi. tn linii mari. . Pratamentul fizical-kinetic al leziunilor evolutive Datorita instabilitatii evolutive a acestor leziuni (mai rare la nivel dorsal). mobilizare activa a membrelor inferioare cu icjiunc delordozanta asupra coloanei vertebrale lombare (ridicarea activa a ncmbrelor inferioare in cursa externa). electroterapie intalgica si cxcitomotorie. ibdominale si a centurilor.ona lezata. La sfarsitul acestei perioade de o saptamana. Obiectivul principal in aceasta >crioada il constituie intretinerea tonicitatii musculaturii rahidiene prin exercitii /omctrice si de cresterea performantelor musculaturii extrarahidiene care sa-i >crmita bolnavului un grad cat mai mare de autonomie.liaumalism si intar/. Corsetul ghipsat se scoate dupa 90 de zile si pana la 120 de zile programul 1/ical-kinctic urmareste in continuare mentinerea fortei musculaturii spinale. in ambele cazuri urmand imobilizarea 11 aparat ghipsat.

evitarea pozitiei ortostatice prelungite. preferand sporturi ca: inot. mers pe bicicleta (in limite rezonabile). mars.In finalul programului de recuperare trebuie facute cSteva indicatii pentru viitor: mentinerea greutatii corporale normale. va evita sporturile violente. efectuarea zilnica a unui program de kinetoterapie de mtretinere. . evitarea deplasarilor lungi in automobil. nu se va apleca inainte fara a bloca perfect coloana dorso-lombara.

I'oliinorfismul formelor clinice si anatomo-patologice cere participarea comuna inctlicului si a pacientului intr-o actiune comuna ce are drept scop schimbarea in no a starii dc sanatate si prevenirca recidivelor. Medicul trebuie sa stabileasca un agnoslic complet. /)) profilaxia activa a recidivelor. Factorul esential care poate asigura o reusita terapeutica pe termen mediu si ig. rcducerea reala a riscului de recidiva. . Vazut din acest unghi. se constata ca aceste ameliorari 11 strict limitate la simptomul durere. urmand cu consecventa n\lc indu'aliilc mcdicului. chiar daca ele sunt realizate pe date concrete • bil. ctiopatogenetic si functional si sa organizeze planul terapeutic idividnali/at la particularitatile cazului. liolnavul trcbuic sa faca dovada ca a inteles mecansimul intim al suferintei dc si s. la prima vedere. f) reducerea riscurilor de complica^ii radiculare a sindromului dureros lombar. Participarea deloc neglijabila a acestei nponente psiho-somatice explica ameliorarile spectaculoase realizate prin lloace care. chiar daca intervalul liber poate fi de luni sau chiar ani. sunt de durata scurta si recidivele apar cu Milaritate. tratamentul are ca obiective: a) cducarea bolnavului in sensul acordarii importantei juste durerii sale lombocro-fcsiere. Manifestarile somatice depind atat de etiopatogenia bolii. lombosacralgia este un simptom dureros localizat pentru c nu se poate stabili intotdeauna o relatie directa intre importanta pe care o irda bolnavul acestei suferinte si modificarile anatomo-patologice ale coloanei •Icbrale. nu au nimic in comun cu presupusul substrat npatogenic al durerii. consta din adaptarea riguroasa a unui . Desi s-au organizat sisteme de educatie sanitara (low back school) este greu 1 crc/ut ca se poate acoperi intreaga problematica legata de durerea lombo-sacrata in cfitcva programe standardizate.m( complet si sunt urmate cu constiinciozitate. cat si de interpretarea liologica a mesajului nociceptiv. lomho-sacialil Iocali/at5 sau asociata cu un sindrom radicular neMc 50% dm cn/urilc cnre se prc/inta in scrviciilc dc mcdicinft ll/icft.'i so conformczc rcgulile de igiena impuse de boala. La o analiza mai atenta.atamentul fizical-kinetic recuperarea medicala in sindromul zo-ftmctional lombo-sacrat r rin definitie.>gram de fizio-kinetoterapie la elementele etiopatogenetice generatoare de Icrin^a.

b) lombalgiile secundare iradierii locale (radioterapie. sistemul de organizare sanitara explica §i mai bine aceasta deruta a bolnavilor care aleg calea cea mai convenabila punctului lor de vedere care. neurochirurgie. hiperparatiroidia. In aceasta categorie intra urmatoarele lombosacralgii (prezentate in functie de etiopatogenie): Discopatiile vertebrale Pana la stadiul de hernie de disc. hemangiom. Alte sindroame algice lombo-sacrate pot beneficia de un tratament fizical simptomatic: d) lombalgiile de cauza endocrino-metabolica (osteoporoza. lipsa unei educatii sanitare corecte in acest domeniu. tratamentul fizical-kinetic este eel mai judicios tratament al lombosacralgiilor care nu sunt contraindicate (vezi CI de mai sus) si nu se afla intr-un stadiu ce impune tratamentul neuro-chirurgical. vasculara sau viscerala). de cele mai multe ori. prostata). Acestea sunt: a) lombosacralgiile de cauza tumorala vertebrala. Aceasta dispersie intre diferite servicii medicale de specialitate se poate explica pana la un anumit punct prin diversitatea factorilor etiopatogenici care participa la declansarea durerii lombo-sacrate. i K-l cu straturilc cxterne ale inelului fibros). De notat. boala Paget. O alta categoric de lombosacralgii o reprezinta cele incluse in tabloul clinic al unor suferinte reumatismale inflamatorii cronice: -SA. a) lombosacralgiile de cauza tumorala intrarahidiana (neurinom. guta). ependimom). cobaltoterapie). e) lombalgiile de origine pelvina (ginecologica. Pe de alta parte. este incorect. Desi nu toata lumea este de acord. b) lombalgiile posttraumatice.Aceeasi suferinta reprezinta in toate tarile o cauza majora de incapacitate temporara de munca si are costuri sociale foarte mari. Cel mai frecvent este vorba de metastazele unui proces neoplazic osteofil (rinichi. . a) neuropatiile maligne. san. Pentru un tratament fizical-kinetic judicios trebuie sa se excluda de la bun inceput lombosacralgiile de cauze care contraindica acest gen de tratament. a) tumori vertebrale primitive benigne sau maligne. ortopedie. durerea este vie deoarece acest ligament este foarte bine incrvai l. pelvispondilitele secundare (psoriazis. osteoporomalacia. spondilartritele seronegative. medicina intema. se parcurg urmatoarele stadii evolutive: . neurologic. in evolutia unei discopatii vertebrale lombare.o piotruzie simpla care irita ligamentul intervertebral comun posterior (suferin(a i-sir li^amentara. corcspunzator gradului de dezorganizare a inelului fibres si migrarea materialului nuclear dcgcnerat. bronhopulmonar. ci ii gasim si la reumatologie. b) lombalgiile psihogene. sindrom Reiter). acesti bolnavi nu sunt numai obisnuitii serviciilor de fizioterapie.

dezaxarea miscarii de anteflexie a trunchiului). cca|ic (datorita cresterii presiunii intrarahidiene. La bolnavii cu lombalgie a carei cauza este o protruzie simpla a discului interIcbral. mediana injic la varstnici) sau bilaterala (sciatica in bascula). 'I'ralaincnliil fi/ical-kinctic in acest stadiu de evolutie se limiteaza la posturarea uisa antciiDi si la uncle proceduri de tennoterapie locala realizata prin aplicafii 104 . tot cu genunchii flectaji) sau postura cea mai convenabila rare si-o gaseste insusi bolnavul. ()ricare dintre aceste forme clinice pot ajunge pentru o prima consultatie inin scrviciu de medicina fizica unde este absolut obligatoriu sa se stabileasca gnosticul complet si conduita terapeutica cea mai adecvata spre care trebuie Imniat bolnavul. stranut. atat ziua cat si noaptea.. ii lu-inu. ca dupa un efort fizic supradimensionat i-tuat de cele mai multe ori din pozitie de anteflexie asociata cu un oarecare nl dc rotatie a trunchiului sau o simpla dezechilibrare redresata rapid. bolnavul relateaza. de obicei. sfatuind bolnavul sa se hili/e/c numai pentru a merge la WC (si asta nu in toate cazurile). ce gliseaza de-a lungul radacinii i) Moehea/a compimiAnd-o in gaura dc conjugare. poulc ft dc nirti inic vm wbila. Durerea este exacerbata si de ruse. contractura musculara paravertebrala antalgica unii hi latcrala. poate fi postero-laterala. I'tli-nml n'nl. Important este ca aceasta postura sa fie ii| inuta cat mai mult timp. Prima c logica cste aceea de a crea cat mai rapid condijii biomecanice favorabile cpilrtSrii ligamentului intervertebral posterior (depozitarul nociceptorilor). sau uneori n un banal stranut. ne raportam la cauza mecanica evidenta in declansarea durerii. s-a declansat o durere violenta in regiunea lombara cu blocarea (antancc sau mai tarzie a mobilitatii normale a coloanei vertebrale lombo-sacrate. Din acest motiv. mai putin in sensul in care este realizata . Mobilitatea reala a coloanei vertebrale lombare este si ea limitata (semnul inbcr). libcrS. La cxamenul obiectiv se evidentiaza prezenta sindromului vertebral lombar lie si dinamic (scolioza.. limitarea antalgica in grade variabile a mobilitatii coloanei vertebrale ibarc pentru toate sensurile de miscare. cu genunchii •la| i sau decubit lateral.lura antalgica. cateva date clinice suplimentare pot fi utile.MiMiMiiiiiriiliiiA ii dist ulni. Aceasta hernie poate fi gratoric in sens cranial sau In sens caudal. Rcpausul in pozitie antalgica pe care bolnavul o gaseste spontan (dar de cele i multe ori nu o respecta) calmeaza durerea. multe ori. de :ul intervertebral protruzat. bolnavul este blocat intr-o pozijie antalgica de la care daca incearca sc iiulcparteze apar dureri violente. echivalente ale manevrei Valva). poutc irita wl iliinil.v inn loirspondcntc $i o sul'cnn|a cpidurala (radScinanu ii poute nilisa in Inidiil (Itiial) l-xprcsia clinicfi cste lombosciatica. ("c trebuie facut in aceste cazuri? F3cand abstractie de modificarile morfopatologice ale discului intervertebral il in cauza. IKTIHC traiisligauu-nlarrt posturioara. Acest lucru se realizeaza foarte u§or prin asczarea^ navului in postura antalgica clasica (decubit dorsal pe pat tare. Sindroamele dural si radicular sunt absente.

termoterapia locala va iesi din planul terapeutic eel putin pentru un timp. fiind exclusa ideea oricarui tratamcnt fizical-kinetic ambulator. pe umar). condifia nedeplasarii bolnavului din postura lui antalgica ramanand esentiala. se presupune ca exista. pe langa eventualele efecte benefice asupra durerii. mseamna ca sursa principals de durere este contractura musculara si relaxarea indusa de incalzirea locala prin aplicafia de cataplasma cu mustar. durerea se atenueaza (uneori chiar spectaculos). O cataplasma cu mustar. Nu trebuie insa sa se piarda din vedere niciodata ca factorul cauzal ramane si o recidiva este posibila oricand daca tratamentul se limiteaza la ceea ce am facut. Daca bolnavul se afla internal. poate furniza o serie de date referitoare la importanta componentei inflamatorii locale in suferinta bolnavului. Pentru fiecare bolnav. durerea si contractura dispar si mobilitatea coloanei vertebrale revine la normal. Estc la/a in care bolnavul trcbuic sa fie tratat la domiciliu. umezeala. miscarile bruste. electroterapia cu curenti de joasa si medie frecventa pot fi utilizati cu efecte benefice dar cu respectarea unor conditii ce pot parea banale dar sunt de foarte mare importanta pentru obtinerea efectului terapeutic favorabil. fie o components inflamatorie importanta. fara nici un fel de exagerare. purtarea de greutati in mod obisnuit dar total defavorabil pentru coloana vertebrala (intr-o mana. Ace§tia sunt: supraponderea. durerea sc accentueaza. protector. rotajie. Indiferent daca folosim curentul galvanic. dimpotriva. Tratata astfel. invatarea de catre bolnav a modului corect. plus revulsia indusa in acest fel. gama aplicatiilor fizicale este mai larga.i aplicarcn cataplasinci. Esentiala este iristruirea bolnavului asupra principalilor factori de rise pe care va trebui sa-i contracareze tot timpul. frigul. se va aplica procedura din pozitia antalgica. necontrolate. curentul diadinamic sau curentii interferentiali. Nu comoditatea terapeutului in a plasa electrozii primeaza. procedura sc va intrcrupe. Daca sub cataplasma cu mustar durerea se exacerbeaza. pe cap. inclinatie a coloanei vertebrale. fie o staza in plexurile venoase si. 105 . Tot in acest stadiu de evolujie.dc catiiplnsmc cu mustar. dacS dupft pnmclc minute do l. Ultrasonoterapia se poate utiliza in asociere cu celelalte proceduri de electroterapie respectand aceleasi reguli de posturare pe durata tratamentului. este obligatoriu ca bolnavul sa fie plasat in timpul procedurii in pozitia de confort maxim. ca atare. S-ar putea spune ca am obtinut o vindecare clinica. Chiar daca este foarte greu de precizat cand si in ce conditii se va produce recidiva. indiferent de rezultatele foarte bune inregistrate in prima faza. de a efcctua o scric dc gesturi uzuale ce reclama efort fizic sustinut sau unele miscari de flcxic. deschid calea altor proceduri fizicale. Daca. cu spccifica(ia c3. in 5-6 zile. avem la dispozitie unele elemente ce permit organizarea unui program profilactic ce va trebui aplicat. Durata procedurii trebuie sa fie suficient de mare pentru ca realmente efectul antalgic si decontracturant sa se poata produce.

neutre. I'cntru adoptarea unor posturi corectoare se fac exercitii din decubit dorsal. Din sezand. cu genunchii flectati §i apoi treptat cu genunchii intinsi. Din pozitie de cvadrupedie se executa aceleasi lordozari si delordozari. mimilcli. se incearca lordozarea si delordozarea coloanei iharc. la perete. I'ractic. membrcle Hind imobile. din profil. Este o jcare corccta de a ridica obiecte usoare de pe podea. celalalt membru infei ramanand intins indarat. in i oglmzii. asezat Jccuhil iirniariiul alungirca axiala a trunchiului. Ivxercitii de delordozare lombara prin bascularea bazinului. Arc drepl scop blocarea in timpul efortului a segmentului afectat. In decubit dorsal. Ajilecarea in fata (la chiuveta) nu prin flexia trunchiului. 'Ibl din ortostatism.itici ncutrc si invatarea mobilizarii independente a membrelor fata IIUIK In Tuhnica invafarii acestei zavorari parcurge patru stadii: Sltidiul I: /. ?. ci prin flectarea dnrilor si genunchilor. In {Anlc otTidnitiile s-au dczvoltut o scrie dc programc adccvate. cu spatele la perete. /. Se incearca scurtarea si lungirea distantei dintre maini. cu calcaiele aflate la 25-30 cm de zid. coloana lombara fiind mentinuta in pozitie neutra. se adopta pozitii imobile din ortostatism. mainile la spate. o mana cu palma in sus plasata la nivelul pubelui. Greutatea se plaseaza anterior. apoi cc In cc mai aproape. Pozitia asezat cu picior peste picior. (>bicctivelc pc care si Ic propun accstc programe kineto-educationale sunt in KII dc trci: I Constienti/. Din pozitie ortostatica. cealalta livelul apcndicelui xifoid. in decubit lateral. astfel incat corpul ia aspectul de cumpana. a coloanei ibare. ducerea piciorului pe un scaunel si scurtarea distantei dintre H.si apendicele xifoid. (icnuflcxiuni si flexia simultana a soldurilor pentru a ridica cu ambele maini o •ulalc dc pe sol. Din decubit dorsal. cu genunchii flectati si umerii usor ridicati. presarea zonei lombare de perete. ral.Ill NceM HC-IIH. sezand si ortostatism. invatarea •n|incrii po/. Aplecarca trunchiului pe un genunchi care se flecteaza.avorarca rahisului lombar in pozitie neutra concomitent cu ohili/arcii nieinbrclor. indiferent de pozitia corpului sau de activitatile desfasurate. Ivxercitii uzuale de delordozare. cu coapsele si genunchii flectati. 2.area pozitiei corecte a coloanei vertebrate lombare si a linului si mcntincrca permanenta a posturii corijate.low htu-h xchnnl in care bnlnavii sunt mva(a(i sa traiasca si sa-si Income aclivilatcu profcsionalft in condijii dc rise minim. II / a v o r a r e a ( i n l a c a t a r e a ) c o l o a n e i l o m b a r e . Lipirea spatelui de (anil scaunului etc. 106 . la nivelul bazinului si este ii| innla astfel cu bratele intinse. Din sezand: alegerea unei pozitii in care linia genunchilor sa depaseasca cu 10 cm linia soldurilor. I)in ortostatism. urmarirea delordozarii regiunii lombare prin retrac|ia ctelui abdominal.

executarea . ridicari si asezari de pe scaun etc. (fig. sporturi adecvate etc.. lomba mcn^inandu-se delordozata. Din anamneza trebuie sa se desprinda raspunsul la cateva Tntrebari care pot furniza indicatii utile despre caracterul acut sau cronic al suferintei. prezenta unor afectiuni asociate sau colaterale.Statliulll: cutrunchiul menlinutzavoratsernobilizca/a independent mcttihidr.. Stadiul III: mobilizarea trunchiului zavorat ca pe o piesa unica: din decubit dorsal. 7 dus la prezentarea bolnavului la fizioterapeut. Examenul clinical trebuie sa fie mult mai elaborat deoarece. irita dura-mater. alternativ. izodinamice contra rezistenta progresiva. Din acest motiv. impactul functional real asupra bolnavului. apoi la verticals. oscilatii antero-posterioare si laterale prin rularea pe ischioane (mainile in solduri). ridicarca coapselor. 7). induce edemul periradicular si afecteaza mobilitatea radacinii spinale prin cointeresarea epidurala. vechimea suferintei si ^_^^^_. din ortostatism. Tehnica este cea cunoscuta prin exercitii izometrice.circumstantele care au FIG. Intr-un stadiu mai avansat al bolii. Stadiul IV: Tot ceea ce s-a tnvatat vine aplicat pentru efectuarea corecta a miscarilor si gesturilor particulare pe care le impune activitatea profesionala a bolnavului.. legat sau nu ^^^^^^ de cfort li/ic. din sezand. manicra in care a debutat •^^^Hj f (brusc. din sezand. mobilizarea bratelor etc. din decubit dorsal se flecteaza si se extind genunchii si se abduc si adduc bratele. ce re/. abducerea lor etc. cand discul intervertebral herniaza subligamentar. apoi cu impingere in brate si coborarea concomitenta din pat a membrelor inferioare.ultate au avut tralumcnldc efectuatc anterior. iU/ ^ J B' fH E este primul episod sau este vorba de o recidiva.. ridicarea din pat prin rostogolire laterals. se prefera ca anamneza sa fie dirijata.cumpenei". insistandu-se pe: . III. lucru nu intotdeauna usor de realizat. factori climatici). pe langa stabilirea diagnosticului trebuie transata clar linia terapeutica de urmat: tratament conservator sau rezolvare chirurgicala. aplecarea trunchiului cu fandare pe un picior. insidios. Mentinerea fortei musculare a paravertebralilor inferior! §i a fesierilor. tabloul clinic este eel de lombosciatica. . ridicarea bratelor spre orizontala. genuflexiuni cu spatele sprijinit la perete. flectarea la 90 de grade a soldurilor. din ortostatism.

palpare. uneori. Dupa ce a fost evaluat tegumentul se trece la explorarea ligamentelor si aponevrozelor musculare. cn|it 91 impnrtmi|a tmoi vengi rmopiilnlogicccare in piilcn li inlliicii|iilc fnvoiiibil pint inijloaccdc dalanicnl spccilkc medicimi ll/ico. diagnosticul. se continua analizand sindromul vertebral lombar. Pliul cutanat care se ruleaza grcu in sens longitudinal sau transversal este aderent de planurile profunde. Hste un examen clinic de mare finete ce se efectueaza static si in dinamica. este posibil ca durerea dc tip lombosciatica sa fie cauzata de acesti moduli si sa ne aflam in fata unei .n v iH ill l It/Ill U INC C lC iie i. Decelarea prin palpare a unor noduli celulo-grasosi hipersensibili in regiunea ilio-fesiera si peritrohanteriana indica prioritate tratamentului local. se examineaza ligamentele ilio-lombare. inlcrcsca/a lot ce se poatc aria despre durcrca lombara iji inmmismclc prin care cslc provocata. lombare. examenul clinic efecruat din diferite pozitii statice si din <luiamica. Apoi. Din pozitie de cifozare pasiva a coloanei vertebrale lombare se palpeaza ligamentele interspinoase. La nivelul pielii se pot decela modificari m zonele metamerice corespunzatoare suferintei nervului articular posterior. Stabilirea tipului 108 . mergand chiar pana la regiunea cervicala inferioara. ortostatism. Pentru aprecieri diagnostice care sji aiba valoare orientativa pentru alegerea planului terapeutic. §i de aceasta data. Nu de pujine ori. asezat. mobilizare pasiva si alte manevre speciale. Durerea provocata prin percujia apofizelor spinoase sau prin presiuni laterale poate sugera suferinta discului intervertebral corespondent. zonele de inserjie musculo-aponevrotica ale crestei iliace./alse sciatic!" al carei tratament este strict local. in mers) si consta din inspectie. exniwinil Im ul iiohinc sfl mm u mfl (n iiHuldcnNehif j>i. O prima precizare va stabili daca durerea e. dorso-lombare. Nu se va neglija explorarea articulatiilor sacro-iliace pentru a elimina o cventuala afecjiune inflamatorie sau degenerativa localizata la acest nivel. infiltrat. regiunile ischemice si trohanteriene. }>rcsiunc. se examineazaplanul fibros sacroiliac. din po/i(ii variate (decubit. se incearca clucidarca problemci caracterului primitiv sau secundar al durerii. hiperalgic. chiar daca durerea iradiaza pe fata posterioara a coapsei. fn pnmiil rfiiul. deasupra si spre interior fata de spina iliaca postero-superioara. etiologia fiind evident articulara si nu discala. este vorba de o pseudosciatica. Tegumentul infiltrat cu aspect de coaja de portocala.. In final.Mc spontaml sau provocata (factorii care provoaca durerea). O presiune susfinuta asupra apofizelor articulare posterioare poate declansa sau exacerba durerea pe care bolnavul o acuza (localizata la nivelul sarnierei dorsolombare poarta numele de sindrom Robert-Maigne). P tire N IV l>i> I'll mi luiliiiinMil ti(n i vator fl/ienl-kinciic. Mai in profunzime dar totusi accesibile palparii. sunt semne bine cunoscute celor care practica terapia mctamerica (mezoterapie) sau manipulative vertebrale. rezolvarea durerii putand transa. dureros la ciupire. Semnificatie diagnostica au numai modificarile localizate strict unilateral. Aceste semne vor fi cautate in special la nivelul regiunii fesiere.

Extensia globalii a coloanei se apreciaza obiectiv masurand indicele stern-perete. extensia pasiva fortata a articulatiilor sacro-iliacc concomitent cu extensia maxima a soldului homolateral. Examenul articulatiilor sacro-iliace este obligatoriu si trebuie efectuat sistemic in orice caz de lombalgie. urmarind modul in care se realizeaza flexia. Din aceeasi pozitie de decubit dorsal se verifica si libertatea de miscarc din articulatiile coxo-femurale. examinatorul indeparteaza fortat aripile iliace. In plan sagital se masoarii indicele degete-sol urmarind cu atentie daca desfasurarea intregii cloanc sc realizeaza armonios. Examenul dinamic al coloanei vertebrale se va efectua global si segmcnlai. se observa rotatiile spre dreapta si sprc stanga. Cu aceasta ocazie se observa si peretele abdominal precum si statica bazinului. distanta dintre cele doua puncte creste de la 10 la 15 cm. cu bolnavul asezat. flexia reala a coloanei vertebrale lombare se obiectivizeazS prin testul Schober care consta din urmatoarea manevra: se marcheaza spatiul intervertebral L5-S1 si se masoara 10 cm in sens cranial. Acelasi examen segmentar se efecrueaza si din descarcarea coloanei (pozific de decubit dorsal). manevra Wolkmann. In plan orizontal. din decubit ventral examinatorul exercita o presiunc cu ambele maini asupra sacrului. scade de la 10 la 7 cm. din aceeasi pozitie de decubit se apropie fortat aripile iliace. cu participarea tuturor segmentelor vertebrale. Un semn Patrick pozitiv care declanseaza durcri lombare este sugestiv pentru suferinta articulatiilor interapoflzare posterioare. In plan frontal se masoara mclinatia laterala prin indicele degete-sol. Avand o imagine generala asupra supletei vertebrale. se trece la examenul segmentar.i iialanu'iiiulm li/it'iil-kim lie t/nbolimv lonyilin. in mod normal.COIl*liln|ioiml |H'imile liicfldin Kliirtoncnl. din decubit lateral. rigid. i'ii musnilaliiia hipotonA. In extensie (Schober inversat). laxilnlr aipsiiln-li^ainriilarA va hcm-licia df nn program dilcrit de kinclotcrapie fa|. extensia mclinatiile si rotatiile.in . Din ortostatism. Examcnul static al coloanei vertebrale se face in plan frontal si in plan sagital In plan frontal se vor urmari deviatiile laterale (atitudinea scoliotica antalgicd) si sc va diferentia aceasta deviatie reversibila de o scolioza organizata si fixata dcfinitiv In plan sagital se urmareste lordoza fiziologica lombara (stearsa. 109 . mana alunecand pe fata laterala a coapsei.1 dc MM picnic robust. Se folosesc cateva manevre simple. La bolnavii cu surplus pondcral trebuic sa sc stabileasca daca cstc vorba dc o obcxitalc androida dc tip musculo-stcnic sau o obczitatc ginoida dc tip picnic astcrm I'rczcnfa vcrgcturilor sugcrcaza o suferinta endocrina. dar deosebit dc valoroase: manevra Erickson. rcdusiV cxagerata). bolnavul in decubit dorsal. semnul trepiedului. La flexia anterioara. Examenul global se practica din pozifie ortostatica.

Aceste Icnomene sunt datorate tractiunii ce se exercita pe radacina afectata. Executarea manevrei Lasegue de partea sanatoasa (fara sciatica) cu aparitia durerii in regiunea fesiera sau in intreg membrul inferior este manevra Bechterew. spinalilor.i/. tulburari irllexc. In hcrniile de disc inalte.Testing-ul muscular completeaza datele examenului obiectiv. In cazurile patologice. psoas-ului si a muschilor pelvitrohanterieni. la un anumit unghi apare o durere si o contractura reflexa care limiteaza continuarea miscarii. tulburari motorii. Se mai evalueaza prezenta unor eventuale reduceri a extensibilitatii unor muschi . Subiectiv. Sindromul dural se obiectiveaza de obicei prin elongatia nervului sciatic realizata prin manevra Lasegue. In cazul unor licrnii voluminoase care au depasit linia mediana. Se efectueaza tat un bilant cantitativ. se gaseste si un semn Lasegue controlateral. In cazul herniilor mediane. examinatorul ridica incmbrul inferior extins. permanente 4iii inlciinitcntc '1'opoi'iiilia lot pi-nli-ricft pontc da ii)lbrma|ii despre 1»< .uri durcrca iradiaza pe fata anterioara a coapsei. deficitul de extensie al muschilor ischio-gambieri (fals semn Lasegue). Bilantul muscular cantitativ urmareste global tonusul si forta musculara a abdominalilor. profesiunea pe care o exercita bolnavul. compresiunea jugularelor da uneori aceleasi dureri (semnul Naff/.c participa in mod normal la asigurarea unei biomecanici normale a sarnierei ombo-sacrate: retractura dreptului anterior si a tensorului fasciei lata antreneaza o anteversie i bazinului si o rupere a raportului normal dintre coloana lombara si cea sacrata. Bolnavul in decubit dorsal. In cazuri normale. nefiind dureroasa. extensia merge pana la 90 de grade. anior^cala si uneori chiar sen/atii de arsura. In aceste i . viata familiala. Sindromul radicular se exprima clinic prin tulburari de sensibilitate. Bilantul calitativ exploreaza tonusul muscular si relieful maselor musculare ic cand bilantul cantitativ vrea sa obiectivizeze insuficienta de for^a musculara ce . dar mai ales le aparitia recidivelor. bolnavii MM/A scii/ajn ilc fumiciittirfi. o ingustare a spatiului articular al sacro-iliacei si uneori mersul schiopatat. Anteflexia capului poate determina dureri in regiunea lombara si in membrul inferior (semnul Nerri). contractura muschilor piramidali ce antreneaza o limitare a rotatiei interne a 'joldului. Bilantul functional incheie seria de evaluari stabilind care este impactul real al suferintei asupra gesticii uzuale de autoservire. tulburari trofice vegetative si uneori tulburari sfmcteriene •ji scxualc.igcr). deasupra orizontalei. semnul Lasegue este eel mai adesea negativ. cat si unul calitativ.ili . Pentru obiectivizare se foloseste Minnul Wasscrmann. I'rc/cnta acestui semn indica foarte net existenta unei hernii ce are indicatie chirurgicala.ste direct sau indirect raspunzatoare de producerea durerii lombare. 1 ulbuiaiilc de sensibilitate sc intalncsc eel mai frecvent. semnul este bilateral.

instalarea brusca a unei paralizii in cadrul unui sindrom lombosciatic mai mult sau mai putin conturat este cu pronostic nefavorabil si obliga indrumarea bolnavului pentru tratament chirurgical. cu atrolii musculare bilatcrale cu prcdominenta dc o partc. Exista totusi cazuri de hernie de disc L5—S1 care afecteaza radacina L5. . Mai frecvent.cn(a Inr livbuic s. in cateva saptamani. L2-L3 si L3-L4. Atrofiile musculare se pot instala rapid. paralizii hipotonii si atrofii musculare. In herniile discale inalte. Asadar. Tulburarile motorii apar sub forma de pareze. La fel de negativ din punct de vedere si cu aceeasi valoare pentru indicatia de tratament chirurgical este si disparitia brusca a durerii lombosciatice §i instalarea tulburarilor de reflexe O-T si de forta musculara (semn de intrerupere totala a conductibilitatii nervoase in radacina). Oricum. determinate de compresiuni partiale neglijate. Reflexul rotulian este interesat in cazul herniilor inalte. Radacina L5 asigura inervatia musculaturii extensoare a piciorului. ncurologica. pe cand radacina SI este responsabila de flexie. Hipotonia muschilor fesieri nu are valoare localizatorie topografica deoarece acesti muschi au inervatie pluriradiculara. mersul pe varfuri sau pe calcaie). Pareza extensorilor cu reflex ahilian normal ne face sa ne gandim la o hernie L4-L5. determinate de compresiunea arterelor radiculare sau se instaleaza in timp. chiar limitata la extensorul propriu al halucelui inseamna hemie de disc L4—L5. dar trebuie detaliate printr-un testing muscular analitic. Testele de apreciere a parezei si hipotoniei musculare sunt numeroase (mersul stepat. Tulburarile reflexe ale membrului inferior: reflexul ahilian este diminuat sau abolit in peste 60% din cazurile de hemie L5-S1. marginea externa a piciorului si ultimele degete. Tabloul clinic arata un sindrom radicular SI cu abolirea reflexului ahilian si pareza extensorilor. sau chiurparaplcgii. Se intalnesc mai frecvent la musculatura lojei anteroextcrne a gambei (peronierii-radacina L5). dificultate in urcarea scarilor (numai cu piciorul sanatos inainte) si hipotonie musculara. In herniile lombarc inalte se pot intalni sindroame senzitivo-motorii de coada de nil.herniei. atunci cand localizarea este in calcai. Prezenta unei pareze sau paralizii are valoare diagnostic^ de nivel. hipoestezia sau hiperestezia la haluce este data de hernia discului L4-L5. pareza musculaturii extensoare a piciorului. Deficitele musculare proximale pe quadriceps sunt mai rare §i se concretizeaza prin deficitul flexiei coapsei pe bazin. reflexul medio-plantar poate fi abolit inaintea celui ahilian.i nc dclciiniiic sfi cautain o cvcntiiala alta cau/a. se presupune o hernie L5-S1. deficitul motor se instaleaza progresiv si se exprima prin hipotonie si scaderea fortei musculare si mai rar se instaleaza brusc cu paralizie si hipotrofie rapid progresiva. l''ascicula|iilc musculare apar in mod cxcepfional in herniile dc disc. loja posterioara a gambei si rcgiunca pluntara (radacina SI). tulburarile dc sensibilitate au o valoare localizatoare mai mica. pre/. iar pareza flexorilor hernie L5-S1. batutul tactului.

In hernia de disc lombara pot sa mai apara unele semne aparent paradoxale. in bascula. intarzierea rezolvarii radicale a herniei putand fi cauza unor seclidc molorii cc ridica altc probleme dificile de recuperare. /a intervale dc timp variabile ?i imprevizibile. Cauza ar fi afectarea radacinilor S2. Hernia discului intervertebral lombar poate genera o serie de forme clinice pe care trebuie sa le recunoasca orice medic care se angajeaza in tratarea acestor bolnavi. semne senzitivo-motorii supraiacente leziunii discalc. La randul ei. conservatoare in continuarc sau chirurgical) sau deficitul apare de la debut cand este de preferat orientarea bolnavului cfllic neurochirurgic. dupa care se instaleaza o lombosciatica de tip monoradicular. Aceste forme clinice ridica probleme deosebite deoarece este nevoie dc multa experienta pentru a putea stabili cat timp se poate trata conservator si cand este bine sa se renunte la acesta in favoarea tratamentului chirurgical.5 SI. I Icrnia de disc cu deficit motor. cum ar 11: claudicatia intermitenta. aceasta se poate ameliora sau remite prin aceleasi mijloace de tratament conservator (mai mult sau mai putin complex) sau evolueaza progresiv spre agravare cu instalarea semnelor neurologice si impune schimbarea atitudinii terapeutice de la conservator spre chirurgical. apare eel mai frecvent la adultul in plina sanatate sub forma de crize lombalgice care se amelioreaza sau dispar prin tratament conservator (fie simplul repaus. Hernia de disc cu sciatica alternanta. cxprcsia clinica este mai discreta (picrderea urinii la clort. neuro-chirurgical. evident ca medicului de aceasta specialitate ii revine sarcina de a aprecia oportunitatea continuarii tratamentului conservator sau indrumarea bolnavului spre tratamentul radical.Tiilbm Ai id* slniclcricnc yi icxiuilc sum mai user explicable in lic-mnlo dc disc niallr caie dclcimma apan|ia limn smdrom dc coada de cat sau cluai dc con mcdular. 112 . Hernia de disc clasica. De mentionat ca aceste forme clinice pot fi expresia unor stadii evolutive la acelasi bolnav. Semnele neurologice pot fi variabile si nu este obligatoriu sa existe deficit motor. fie ca acesta se instaleaza pe parcursul evolufici (cand ridicfi dc asemenea probleme pentru terapie. in ca/. scn/a(ic imperioasa dc mictiune. tulburari trofice.ul hcrnici joasc 1. se caracterizeaza de alternanta slanga/dreapta a sciaticii de-a lungul anilor de evolutie. Suferinta poate incepe ca o sciatica unilaterala si in cursul evolutiei devine bilaterala sau este bilaterala de la inceput. Cum cea mai mare parte a bolnavilor internal! in serviciile de medicina fizica se afla in aceasta situatie. S3 prin fragment discal migrat in canalul sacrat. Hernia de disc cu sciatica biradiculara bilaterala este determinata de o hernie dc disc mediana sau bilaterala. Hernia de disc cu sciatica biradiculara de aceeasi parte este determinata de o hcrnie voluminoasa. L5 §i L5 SI). Hernia de disc hiperalgica apare mai des pe parcursul evolutiei si mai rar chiar dc la debut. Aceasta durere lombara se poate repeta o data sau de mai multe ori. reducerea libidoului). Acestea tin de suferinta vasculara care se asociaza frecvent sufcrintei radiculare. fie repaus asocial tratamentului mcdicamentos cu AINS si/sau fizioterapie). eventual cu fragment rupt si migrat sau hernierea a doua discuri de aceea?i parte (mai frecvent L4. monoradiculara.

suportabila.l exponcn|iali cu |). 1 1 V. cu o referire specials pentru recuperarea bolnavilor laminectomizati sau oppiiip pentru hernie de disc prin metode chirurgicale mai mult sau mai putin lit Nlahili/atoare pentru functia statica si dinamica a coloanei vertebrale. fn (KTiouda subacuta durerile din decubit au disparut. i I rxiiccrbarea durerilor.. tulburari Irofice. Him paiv/elc pcrifcricc sunt necesare programe dc clcctrnslimiilnre ill A cu cincn|i dc joasft frccvcn|. Dm accst motiv.il}. se confrunta totusi cu aceste hm pcrioada acuta intelegem stadiul de evolutie al bolii in care durerile liHiihosiu rale. poate fi utila prezentarea diferenfiata a tratamentului fizicalklliclic. i iriic $i sexuale.l. pnulft contractura musculara paravertebrala cu sau fara blocada. pc langa obiectivele principale.ftatnm en tul fi/ical-km ctic || rccupcruruu mcclioala a sindromului lombosciatic Aces! gen de tratament este indicat intoate stadiile evolutive ale lombosciaticii tj* ran/ft discala. cu sau fara iradiere sunt intense.. exponential. I'enliu tratamentul fizical-kinetic este utila o clasificare care sa permita IJnlcMi/arca mijloacelor de tratament In cateva scheme cu valoare orientativa pentru nnv avand mai putina experienta in materie.ic. Procedurile de termoterapie locala si elcctroterapic cu cnrcnji .l IUTvcn|..inta dc cicstcrc progrcNivfl . nu se calmeaza nici in decubit.. -iiliil sindromului algic lombo-sacrat. pot persista contracturi ale musculaturii paravertebrale 'IIC i Vi ioada de remisiune completa este perioada dintre episoadele algice in care i viil rsie asimptomatic si predispus astfel la repetarea acelorasi greseli ce due 1. 1 1' ii-. comune celor enumerate la "ilti i i< i . in jicijoada subacuta cand se poate mobiliza mai usor bolnavul. aceste mobilizari iiij/iiul durcre moderata. dar este bine ca acest tratament sa fie mill in coiidijii dc spital sub o atenta supraveghere a evolutiei si a raspunsului |»iii' • ilui'ili' aplicate... bolnavul se poate misca In |nil ffinl prea mari dureri.inlii* In holna vii care prc/inta tulburari dc sensibilitate pentru a evila arsui ile • in ce I'oMipiomil total programul terapcutic fi/ical-kinctic. gama iluiili)! li/ical-kinetice se largeste. durerile apar dupa in viil inai mare de timp..iir c-.I in prnoada acuta. diadinamic) vor fi cfcctuatc . i unii'ra cu conditia de a nu-si mobiliza coloana lombo-sacrata si a nu-si provoca ..l (galvanic. dar trebuie individualizat in functie de forma clinica si pMilU'iilarita(ile bolnavului.. poate sta pe scaun un timp limitat si se poate deplasa i . atitudinea terapeutica este identica celei prezentate la ... apar objective suplimentare datorita coafectarii radiculare si aparijia ijci nciirnlogicc: tulburari dc sensibilitate. ! *ei n nida cronica permite bolnavului sa-si mobilizeze coloana. In ortostatism si mers. deficite motorii. rectangular.

In caz contrar. Trebuie subliniat ca acest stadiu de evolutie este extrem de variabil. poluck. addus si rotat intern. AceastS schema activeaza musculatura abdominala superioara. reobaza. Se utilizeaza pozitiile finale ale diagonalelor Kabat pentru membre in scopul influentarii musculaturii trunchiului. addusa si rotata in jos.o schema unica pentru fiecare bolnav in parte si care schema este stabilita de clatclc furnizate de electrodiagnostic (cronaxie. bra^ul in flexie. daca este gandit corect. Pentru relaxarea musculaturii lombare cu reducerea concomitenta a lombosacralgiei. Accastfi schrinA iiclivi'n/A innscnlaltira cxtcnsourc a trum hiului hiipciun dirapta. Daca este convins ca deficitul muscular nu se datoreaza unui conflict disco-radicular manifest. Abordarea grupelor musculare se face de la distanta spre zona afcctata. curba I-T. ubduc|ic »i rotajie interna. curba climalizei. electromiografie).opo/uhil di-^ctelor. situatia putand sa se modifice de la o zi la alta datorita a nenumarate cauze ce tin si ce nu (in de o corecta atitudine terapeutica. este necesar ca acel conflict disco-radicular sa fie rezolvat chirurgical si recuperarea sa fie efectuata in timpul II. cotul in extensie. Sa presupunem ca bobiavul are o contractura dureroasa lombara stranga: se incepe cu membrele de partea dreapta determinand astfel o activitate musculara a hemitrunchiului drept. Sbenghe recomanda aplicarea exercitiului hold-relax (tine-relaxeaza) modificat. Sa nu uitam ca un simplu stranut poate aduce un bolnav aproape asimptomatic intr-o situatie ce reclama intervenjia chirurgicala dc urgenja. Obiectivele pe care trebuie sa si le propuna orice program de kinetoterapie. Ceea ce trebuie sa aduca o consolidare a remisiunii simptomelor si o profilaxie a recidivelor se poate realiza printr-un program corect de kinetoterapie. scapula ridicatii addusa si rotata in sus. . cu cotul inlins. puinnul in extensie si deviate radiala. se poate insista pana la refacerea fortei de contractie voluntare. De aceeasi importanta cu electrodiagnosticul. policclc opozabil dcgctclor). factor de acomodare alfa. Contractia unui grup muscular este urmata de relaxarea muschilor activa^i si ciclul se repeta. pumnul si degetele in flexie si deviatie cubitala. pentru recuperarea deficitului motor este foarte important sa fie foarte clar in mintea celui care face acest lucru substratul morfo-patologic. diagonala a doua de extensie a membrului superior drept cu cotul intins (scapula coborata. ci este vorba de rezultatul unei afectari radiculare sau/si vasculare care s-a rezolvat. sunt: relaxarea musculaturii contracturate si asuplizarea trunchiului inferior. cotul cxtins. Diagonalele membrelor inferioare vor influenta musculatura abdominala inferioara si pe cea a trunchiului. diagonala a doua de flexie a membrului superior. bratul extins. Diagonalele membrelor superioare vor influenta musculatura abdominala superioara si cea extensoare superioara a trunchiului. cu rezistenta moderata spre minima.

apoi celalalt. eel mai frecvent se utilizeaza programul Williams. Din aceasta pozitie se impinge lomba spre pat. adducjie si rotate extern. decubit dorsal. din ortostatism. genunchiul in flexie. decubit dorsal cu bratele ridicate la verticals. Se revine si apoi sc icpcta de mai multe ori.!. Se men(ine nccasta pozitie timp de 4-5 secunde. se ridica alternativ calcaiul si se aseaza pe genunchiul opus >i dm aceasta pozitie se abduce coapsa pana atinge suprafata patului. talpile pe pat. coapsa in flexie. lc sc mcn|inc perfect drept. coapsa in flexie. adductie si rotatie externa. sc intitule genunchiul de sprijin cxccutand si o balansare care intindc psoasihuc. apoi ambii concomitent. cu genunchii mult indepartaji. se trage un genunchi cat mai mult sprc piept. se ridica alternativ fiecare membru inferior cu genunchiul t'Htins. cu genunchiul flectat In 90 de grade. corpul aplccat sprc inainte si sprijin cu mainile Hoi. In sezand pe scaun. intinderea musculaturii paravertebrale si muschiului psoas-iliac. se trage cu mainile un genunchi la piept pana se atinge genunchiul cu fruntea. Fiecare exercitiu descris mai sus se repeta de 5 ori pe sedinta si se fac 2-3 Ve<lin{c zilnic. piciorul si degetele indorsiflexie si inversie). flexia-extensia genunchilor.diagonala Tntai de flexie a membrului inferior drept. Aceasta schema activeaza extensorii lombari drepti. apoi celalalt genunchi. basculari ale bazinului. In faza a doua a programului Williams: decubit dorsal cu genunchii flectati. decubit dorsal cu mainile sub cap.. genunchii flecta{i la 90 de grade. talpile pe pat. se revine si se repeta de mai multe ori. genunchiul extins. Pentru asuplizarea trunchiului inferior prin exercitii de remobilizarc a coloanei vertebrale lombare. genuflexiuni cu mainile sprijinite pe spatarul unui scaun. decubit dorsal. dar simultan cu ambii genunchi. ca si in exercitiul anterior. . calcaiele lipite pe sol. decubit dorsal. sc Mcctcaza trunchiul anterior astfel ca mainile sa atinga solul sub scaun. diagonala intai de extensie a membrului inferior cu genunchiul extins (pelvisul basculat spre inapoi. Rezistenja se aplica in pozitie fmala si este crescuta progresiv pana la otyinerea unor contractii izometrice nedureroase. Acest program cuprinde urmatoarele exercitii. po/. se apleaca ambii genunchi (hpi|i) spre dreapta si spre stanga. (pelvisul basculat inainte. pana ating suprafata patului. pe langa cap.decubit dorsal. se contracts abdominalii si se basculeaza sacrul spre inainte. Aceasta schema activeaza musculatura flexorilor laterali drepti ai trunchiului. In prima faza: .i|iu de . repartizate in doua faze.cavalcr servant". piciorul si degetele in dorsiflexie si inversie).

8). ridica capul. mainile prind bara si se executa: redresarea bazinului. Scopul tonificarii musculaturii abdominale si a celei extensoare lombara este ca. F. a) semisuspendare (soldurile si genunchii flectati la 90 de grade.stc excrcijiul care dctcrmina cca mai buna contrac|ic a musculntnrii loinhiirc si iilnlominalc. prinde cu ambele maini bara ?i executa: a) ridicarea genunchilor la piept (fig. liru(clc intinse anterior. pendularea bazinului (fig. Se rcvine si se rcpctA. 9 In perioada cronica se continua kinetoterapia prin consolidarea asuplizarii coloanei vertebrale lombare. . Acccasi po/i(ic dc plccarc.cu spatele la spalier. trunchiul inferior sa realizeze o pozitie neutra a pelvisului si sa creeze o presiune abdominala care sa fie capabila sa preia o parte din presiunea la care sunt supuse discurile intervertebrale lombare inferioare. f) cu picioarele pe o bara se executa cifozari repetate ale coloanei vertebrale lombare. dar cu accent pe tonifierea musculaturii trunchiului. Exercifiul 1. Totnlu'A sclcctiv niiischn abdonnnali. Din decubit dorsal cu genunchii flectati la 90 do grade. uiiiri n $i Imiicliiul. delordozante. Obtinerea unei pozitii neutre. 8 FIG. in ortostatism. tot timpul lomba ramanand in contact en palnl. mainile deasupra capului. pan& catul palmelc ajung clcasiipra gcnimclulnr. a) rotarea trunchiului stanga/dreapta cu genunchii flectati. FIG. sprijin si pe picioare). tine de intinderea musculaturii extensoare lombare (paravertebralii si psoas-iliacul) dar si de tonifierea abdominalilor (care trag in sus pnbelc) si a fesierilor mari (care trag in jos fata posterioara a bazinului). a) bascularea stanga/dreapta a membrelor inferioare intinse (ca un pendul). 9).Tot in acest program se asociaza si o serie de exercifii din pozitia atarnat: . talpilc pe pal. KM'irifhil 2. a) cu fata la spalier. se fac basculari inainte si inapoi si in lateral ale bazinului. Sc inccarca impingerea cu forta a genunchilor in sus in (imp cc kinctotcrapcutul sc opunc miscarii.

kinetoterapeutul se opune apasand pe crestele iliace. dupa trecerea completa sau aproapc ioiuplctA a tuturor sufcrin|clor lombosacrate. Terapeutul incearca sa ridice ambele membre inferioare. pe creasta iliaca opusft. Bolnavul se opune acestor forte. se suge puternic peretele abdominal si se mentine 5 sec. dar bolnavul se opune.illul. Impinge. pacientul se sprijina usor dc ea si r«cc o usoara flcxic din solduri mentinand coloana lombara delordozata. Exercitiul 8. se basculeaza sacrul si coccisul in sus.. Exercifiul 9. Exercifiul 10. Mangalia.Exercifiul 3. Se schimba apoi po/itia niainilor. genunchii flectati la 90 de grade. Exercifiul 5.podului": din decubit dorsal cu genunchii flecta(i. Din aceeasi pozitie se face translarea laterala a bazinului la care.pod". Exercifiul 12. langa o masa. rcspcctiv trage indarat. lomba ramanand insa presata pe pat. Executarea . Din pozijie de cvadrupedie pentru corectarea lordozei lombare. Exercitiul 6. se ridica capul-trunchiul cu bratele intinse spre coapse. terapeutul inverseaza prizele (umar posterior si pelvis anterior) si pacientul se relaxeaza. se ridica bazinul si lomba (fara sa se lordoze/c i-oloana). Tonifica selectiv transferal abdominal.) undo asocicrea faclorilornatunili t'Kte hcnclicA si inipieiina cu programclc dc kinetoterapic adecvate vor nsig\na prevcnircn rccidivclur. Se relaxeaza si se repetft. . Imediat. La excursia maxima a miscarii se opune rezistenta din partea terapeutului realizandu-se astfel izometria. bolnavul i§i trage cu forta genunchii l. Aceeasi pozitie de plecare. Din pozitia .i pi opt. Astfel se tonifica inusculatura extensoare lombara. Techirghiol etc. kinctotcrnpcnliil cu o mana pe scapula si cu cealalta anterior. in maini un cordon elastic dur de care se trage inspre lateral (mainile cu palmele in sus). Exercifiul 11. din decubit dorsal cu genunchii llcctafi la 90 de grade si talpile pe pat: se duce lomba in jos. bolnavul incearca o rotare a bazinului la care iciiipcutul opune rezistenta spre sfarsitul cursei miscarii. fipre sfarsitul cursei miscarii terapeutul opune rezistenta. Ml'oiic Nord. bolnavul incearca sa-i duca lateral spre planul patului. Se desfasoara in patru timpi. Asistentul controleaza plasand i) mana sub lomba bolnavului. '. fara pauza. Bolnavul se opune nccstor forte. se contracta izometric fesierii mari.prijin pc umeri-spate si picioare. Decubit dorsal. Exercifiul 7. Exercitiul 4. In ponoada de rcmisiune completa. bolnavul poatc bcncficia dc li alamenl linlitfo-fl/ical in sla(iuni profilatc pc (ratamentul afccfiuniloraparatului locnmolnr (I'olix. presand planul patului. Din ortostatism. iar kinetoterapeutul se opune. Decubit dorsal cu membrele inferioare intinse (se mentine activ po/itia delordozata). Terapeutul cu o mana impinge inainte pelvisul si cu cealalta trage inapoi umarul. lipiti unul de . Se alterneaza stanga/ ilicapta. Din decubit lateral cu coapsele usor flectate..

astfel se ridica greutati care sunt apoi purtate in maini cam la inaltimea bazinului (nu la nivelul pieprului). C. ortostatism) si prin exersarea unor miscari active de delordozare prin bascularea bazinului (de asemenea din toate pozitiile). ostcomiclita vertcbrala. fie continuarii unor tratamente incepute din etapa a doua si care se adreseaza eventualelor complicatii sau sechelelor postoperatorii. Cateva exercitii uzuale de delordozare ce pot fi efectuate §i acasa: aplecarea trunchiului pe un genunchi care este flectat. namolul terapeutic. se pot ridica obiecte mici si usoare de pe sol in conditii de securitate pentru coloana lombara. Altele. dupa imaginatia kinetoterapeutului si dotarile salii. in schimb. asezat. la masa) nu din flexia coloanei. coloana lombara fiind mentinuta in pozitie neutra. meningita postopcraloric. (Irlicilul nioloi pasagcr. . sindronnil nulK'nlm iculmil potttopcrator. () serie de complicatii nu fac obiectul tratamentului fizical.ical-kinctic. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a herniei de disc lombare (HDL) operate Tratamentul fizical-kinetic al bolnavilor operati pentru hernie de disc lombara rccunoaste doua etape sau chiar trei: primele zile postoperator (se desfasoara In clinicile de neurochirurgie cu personal calificat si care foloseste metodologia clinicii). cu conditia sa fie respectate regulile fundamentale. care trebuie respectate de toata lumea.iiiinul Accslca sunt: (. Tehnica prin care se realizeaza a fost prezentata mai inainte si parcurge patru stadii. bcncficin/ii m-t dc lialamcntul fi/. se discuta despre complicatii si scchclc. dar este bine ca clc sa fie cunoscute: hematomul postoperator. dupa 4-6 saptamani de la operatic si o etapa tardiva dedicata fie kineto(erapiei profilactice secundare. abcesul cpidural. ci prin flectarea soldurilor. in unelc cazuri singurul tratamcnt ra|ioniil di. genuflexiuni cu flectarea concomitenta a soldurilor. multe altele. Aceleasi exercitii pe care le-am detaliat anterior la care se pot adauga. Mentinerea fortei muscularc. fnzavorarea coloanei vertebrate lombare Are drept scop blocarea in timpul efortului a segmentului afectat. climatul) se utilizeaza conform unor metodologii proprii fiecarei statiuni. supuratia supcrficiala a plagii operatorii.Daca factorii natural! de cura (apa minerals. Constientizarea pozitiei corecte a coloanei vertebrate lombare §i a bazinului Acest obiectiv se realizeaza prin adoptarea unor posturi corectoare din toate pozitiile de baza (decubit. Din punctul de vedere al neurochirurgilor. A.•liiinpn muscuhia gambicra posterioara. B. supura^ia profunda a plagii operatorii. in acest fel. diferentierea dintre sechele si consecintele complicatiilor postoperatorii liind foarte dificila. kinetoprofilaxia lombosacralgiei se bazeaza pe trei obiective. aplecarea in fata (la chiuveta. celalalt membru infe rior ramanand intins indarat.

Sindromul radicular restant postoperator are ca expresie clinica reaparijia unor ilnreri sub forma de furnicaturi. aderente disco-radiculare. acesti bolnavi vor fi aborda^i in acecasi manicra ca si cei cu lombosciatica de etiologie discala faza III stadiul I. dielectroliza transorbito-i i-i i-brala.< iiiilaincntul postural. Postoperator sc i-vulenjiaza un deficit neuro-motor partial. DupA Voris. ca urmare a noilor raporturi vcrtcbro-duro-radiculare aparute postoperator si a fenomenelor de refacere biologicS In uivclul radacinii decomprimate. Evident ca pentru acest lucru nu este suficient i xamcnul clinic chiar daca este completat cu un testing muscular analitic ci sc mipimc un clectrodiagnostic complex. O atentie in plus se va acorda aspectuIni psiho-somatic si ca atare se vor utilizatoate mijloacele de sedare de care dispuncm (t iimpuri de unde electromagnetice de joasa frecvenja. Aceste dureri.\poncn(iali cu panta variabila. indiferent de forma au un caracter intermitcnl cu variatie de intensitate si de topografie in timp. pidgiainul de recuperare va fi axat fie pe electrostimulare selectiva cu cim-nii i. l>ffifilul motor pasager ('a/urile dificile din punctul de vedere al conditiilor operatorii (canal vertebral insist. . siclectrok-iapn. fara deficit motor.fl in inasa musculara si se manifesta prin mici exacerbari intermitente. fie pe tehnici de kinetoterapie particulare cc u/i-.> ilin plin de facilitarea pcriferica si centrala a activita^ii neuromusculare. Dcsij-m • . la luni sau chiar 1-2 ani. scchclele pot 11 definite ca simptomc ce sc manifesta lanliv poHlopciutoi. nu are caracter radicular. tipul sau de reactivitatc |) ni vclul de instruire. hernie dc disc voluminoasa migrata sub formatiunea duro-radiculara) impun o disecjie si o iltTolurc mai insistenta si mai prelungita a formatiunilor nervoase. In accste cazuri. adica un •tindrom radicular senzitiv. in cazul axonotmesis-ului. tehnici de relaxare generala etc. de la cateva saptamani in ncurapraxic. strict limitat la radacina disecata. ultrasonoterapie pe traiectul radicular. radacina scurta.Crampa musculara gambiera posterioara apare la cateva zile dupS operatic. varice periradiculare. Nu necesita un tratament fizical particular.u u. alte proceduri de termo-.). estc difu/. . singurul capabil sa precizeze daca nc a flam in la|a unci neurapraxii sau a unui axonotmesis. daca nc uflam in tu(u iinni drlicit motor pasager sau estc o veritabila scchcla motoric. DC alllcl. In functie de gradul dcnci \ .. niiisiijul. sc vor cfcctua dupa metodologia clasica. arsuri si parestezii cu topografie si intensitate mai rcdusa pe traiectul vechii sufennte radiculare. Grcu de spus (chiar daca s-u rliTliiiil elcctiodiagnosticul corcct) in primele saptamani. Lui li irvinc sarcina sa stabileasca gradul de denervare si in functie de acesta sa croiascfl pionramul adecvat de recuperare. in ambele situa^ii.i. Din punctul de vedere fizical-kinetic. mobilizarilepasive. rftnd durerile sciatica au disparut. $i iliiiiila piogiamului dc recuperare este diferita. rolul fizio-kinetoterapeutului este extrem de important. Intensitatea starii de disconfort cstc fourtc strans legata de pragul de sensibilitate al bolnavului. este benigna.

interventie chirurgicala. complicatie a operatiei pentru hernie de disc. Desigur ca pentru elucidarea acestor aspecte din urma este necesara colaborarea stransa dintre recuperator si operator cu schimb de informatii in ambele sensuri.Durerea cronica. tinand permanent seama de personalitatea lui si de problemele sale sociale si familiale. Nu trebuie sa se piarda din vedere niciodata si posibilitatea aparitiei unei hernii de disc iterative sau acutizarea fenomenelor radiculare ca urmare a unui fragment discal neglijat in foramen sau expresia unei hernii de disc .e dinamicc (ghoata ortopcdica cu arc). In plus. Aceasta durere cronica postoperatorie ridica probleme deosebit de dificile pentru recuperator deoarece pe langa aspectele pur medicale legate de bolnav. Secretul reu§itei sta in individualizarea metodologiei de aplicare la particularitatile psiho-somatice ale bolnavului. sub forma de lombalgie sau de lombosciatalgie rcprczinta cauza cea mai mare de incapacitate temporala de munca dupa cura chirurgicala a unei hernii de disc lombare. in timpul mersului. '! Deficitele motorii Aceste deficite se constata eel mai frecvent in teritoriul sciaticului popliteu extern §i se manifesta prin pareze de diferite intensitati sau chiar paralizii. pAnA In oi1c/. Deficitele senzoriale Aceste deficite nu sunt invalidante prin ele insele. Anestezia sau hipoestezia sunt incomode pentru bolnav. Alcnorea ortc/ei (inc dc cunoslin|cle recuperatorului si dc posibilita^ilc matcrinlo ale holnaviilui.^. abolirea reflexului achilian nu are nici o expresie clinica atat timp cat nu insoteste un deficit de forfa a tricepsului sural). dar acesta trebuie lamurit asupra a doua aspecte: lipsa oricarei implicatii functionale majore si lipsa oricarei posibilitati terapeutice de a-i reda sensibilitatea pierduta. se va reconsidera orientarca rccupcrarii §i sc va indica purtarca unei ortczc care sa suplineasca acest deficit.. .lasate pe loc" intraoperator si mai adesea. acestea sunt cele comune. daca dupa un interval de timp suficient de mare (2 ani) nu se rccupcrcaza o forfa de contractie suficienta pentru a asigura dorsiflcxia plantara §i cvcrsia. In ceea ce priveste strict partea de metodologie a tratamentului fizical si a kinetoterapiei. bine cunoscute si care Tnglobeaza toata gama de proceduri pe care le pune la dispozitie medicina fizica. cand s-a discutat deficitul motor pasager.clc lunc|ionale ba/alc \\' piuicipiul clcctrosliinuluin lmic|ionalc. ragrijire postoperatorie. ca orientare generala. rebela. Sc poatc lolosi o simplii orte/a statica ce asigura un unghi de <)()" inlu. Atitudinea fizio-kinetoterapeutului a fost prezentata. O situatie aparte o prezinta anestezia plantei care se asociaza frecvent cu ulcer trofic. Nu se poate vorbi de un tratament simptomatic al acestei dureri. Mai rar cste afectat sciaticul popliteu intern.iiiiil)il iji pieior sau diverse orte/. intervin o serie de factori psihologici si sociali. cum nu sunt invalidante nici deficitele de reflexe osteo-tendinoase (de exemplu. Bolnavul trebuie abordat global. a unei indicatii operatorii prea precoce sau prea tardive.

se largeste planul dc ii iiga|ii cu examene paraclinice capabile sa aduca mai multa lumina in ccca cc i" sic diagnosticul. ce uneori este . cand se trateaza bolnavi operati pentru hemie dc disc 0 vorbeste mai mult sau mai putin avizat despre aceasta conditie patologica. Din pacate nici rcintcrvcn|in mi ponlc garanta rezolvarea problemei. colind. ramane una din cauzele importantc ale < *ccului tratamentului neuro-chirurgical.7) (articulaliilc in(cnipnfi/. eel mai frecvent. se disting doua aspecte: un prim aspect. sunt incriminati mai multi factori a caror ponderc cstc viinabila de la caz la caz: traumatismul mecanic sau chimic (ajutat si dc o pirdispozitie genetica). Cicatricea fibroasa epidurala este urmarea fireasca a reactiei secundarc ugrcsiunii mecanice realizata de actul chirurgical. Deoarece tratamentul conservator este extrem de anevoios si cu rczultatc in unstante. Htiologia nu este clara.il kinetic si daca este oportuna o reinterventie. se caracterizeaza prin simptomatologiu ' luHirii a herniei de disc mai mult sau mai putin completa.Ji intrc fizioterapeut si neurochirurg. in mod obisnuil. urmarirea in evolutie a acestor bolnavi trebuie facuta in colaborarc >< Mp. contactul ilinvl dintre sacul dural. In anumite situatii. In mod normal aceasta cicatrice i rprc/inta modalitatea de vindecare a plagii operatorii. osillcarc $\. este vorba de bolnavi cronici care se psihizeaza. i-lcctul iritant al unor substante de contrast.nre i HP i . am lnli>/rt In cndntl . in final. infectia postoperatorie. sangerarea in spatiul subarahnoidian sau in special cpidui i i l . I laliiinciilul fi/ical-kinetic §i recuperarea medicala • pHvispoiulilitei rcumatismale 1'i'lvispoiulilita rcumatismala cstc o afcctiunc rcuinatismalS inflamalorie iniiu'A in rare procesul inflainatoi dcbutca/a. se stabileste daca este util sau nu sa se continue tratamcntul ho . simptomatologia clinica se mentine cu mici modificari de intcnsitatc 1 lopografie. cicatricea dc vine agresiva. sc cxtinde In coloana vertebral. prin efectul sau compresiv asupra formatiunii duro-radicularc. de multe ori. voi prczcnta pe scurt datele esentiale. radacina si planul muscular. datele statistice nefiind dintre cclc mai I'flnA la urma. al doilea aspect.1 prin i j l c scrvicii mcdicale si nu-si gasesc rezolvarea. cicatricea duro-radiculara. mai rar.parazitata" ' I f ncii/c subiective legate de interesul medico-social al bolnavului (?) si aparc la un interval de timp ce variaza de la o luna la cativa ani. Deoarece. MI '(mile) provocAnd ivdoaro.Cicatricea duro-radiculara !n toate situatiile in care indicajia operatorie a fost corect stabilita §i la care lactica si tehnica operatorie au fost adecvate. asociata '•au nu cu arahnoidita lombara adeziva. In felul acesta. in care in afara oricarui interval liber dupa intcrvcnjia liliurgicala.. la nivulul i n< ii!ii|nlor sacro-iliacc. I )in punctul de vedere clinic.

sindromul Reiter. nici varstele mai mici sau mai mari. beneficiaza de aceeasi maniera de abordare terapeutica. Este o boala a adultului tanar de sex masculin. artropatia psoriazica.uccstci boli exista forme clinice in care sunt interesate si articulaj:iile periferice. cateva precizari pot fi utile. Nu sunt cxcluse nici femeile. Artropatia psoriazica. Pentru tratamentul fizical-kinetic. intre 25-30 de ani. artritele reactive si artropatia enteropatica. uneori asimetrica. Bolnavii cu artropatie psoriazica la care se constata o interesare sacro-iliaca si a coloanei vertebrale. a) tendinta la agregare familiala. pana la un punct. in special centurile scapulo-humerala si pelvina. trebuie sa se incadreze intr-o schema clinica: varsta de debut sub 30 de ani. In 3 pana la 5% din cazuri se poate decela stetacustic o insuficienta aortica. Durerea este simptomul de debut care atrage atentia bolnavului si il determina sa consulte un medic. bine cunoscuta de specialist!! in medicina fizica.). modelul il reprezinta pelvispondilita reumatismala. Caracterul durerii este inflamator (exacerbare nocturna) si se insoteste de redoare matinala a coloanei vertebrale. lombo-sacralgic cc durcaza dc mai mult dc trci luni. Acelasi lucru este valabil si pentru artritele reactive din infectiile cu Yersinia. se poate afirma totusi ca exista un teren genetic (forme familiale cu un procentaj de 90 de prezenta a antigenului HLA-B27. in timp ce la populatia normala procentul este de 4-8). vor fi tratati fizical-kinetic ca si bolnavii cu SA. maladia Whiple si cea mai mare parte a artritelor enteropatice unde spondilita se recunoaste in 4-5% din cazuri. Cum celelalte afectiuni ce fac parte din grup sunt mai putin frecvente in sectiile de medicina fizica (ele fund cvasimonopolizate de catre reumatologi). Durerea si redoarea coloanei vertebrale lombare desi sunt foartc sugcstive pentru diagnostic. Sindromul Reiter caracterizat de triada: uretrita-conjunctivita-artrita. doar in 15% din cazuri se asociaza o interesare sacroiliaca si rahidiana. pe langa spondilartrita anchilozanta vor fi prezentate si alte spondilartrite seronegative care. Fara a se cunoaste exact etiopatogenia acestei boli. Examenul clinic al bolnavului cu spondilartrita anchilozanta este prima etapa a cursei lungi pe care o presupune ingrijirea acestor bolnavi. debut insidios. Din considerente legate strict de tratamentul fizical-kinetic. . Acest subgrup reuneste: spondilartrita anchilozanta (S. a) artrite periferice de cauza inflamatorie. Aceste spondilartrite seronegative reprezinta un subgrup de conditii patologice ce au unele caracteristici comune: a) teste negative pentm factorul reumatoid.A. a) sacro-ileita radiologica. a) caracteristici clinice care se suprapun. se ascamana mai mult cu PR datorita interesarii articulatiilor periferice. Localizarea durerii este variata: fesier (frecvent bilateral). Coafectarea oculara (uveita anterioara) poate completa tabloul clinic al SA. lombosacrat (uneori cu sciatalgie in bascula).

*iiiilfNiiu>litele simetrice (primele sindesmofite se cauta la nivelul jonctiunii toraco-luliiliiiu. pentru ca. Din punctul de vedere clinic se disting forme asa-zise benigne la care. simptomele clinice Illllil mtermitente in primele stadii. erodarea unghiurilor anterioare «t 11' ioipilor vertebrali la nivelul insertiei inelului fibros (vertebra Romanus). mai tarziu. jiHilin un limp Ttulclungat. I K'narcce si la nivelul pelvisului pot sa apara modificari radiologice. I volnpa bolii este caracterizata de puseele de evolutivitate.care nu se explicaintotdeaunaprin masurile terapeutice luate.a musculara si limitaiva I I I I K (lonall « K nU'loi alcclalc de boala. voalarea i| in(inlni articular in cele 2/3 inferioare unde este sinovie. pe langa examenele clinic. lonnc intcnncdiare si forme maligne cu cointeresarea centurilor si limiturc Hun (Kinala importanta.). apare osteoscleroza subcondrala. pot fi vazute cele mai variate forme de evolutie spre anchiloza vertebrala. examenul radiografic clasic este deosebit de util atat pentru i!iii(iiH)sticul precoce cat si pentru diagnosticul diferential. se stergc It H ili i/a lombara si compensator se accentueaza cifoza dorsala la care se adauga un jli MIIII permanent al soldurilor si mai tarziu si al genunchilor (pozitia de schior). biologic si radioIn^ ipre care am vorbit. suferinta ramane cantonata la nivelul articulatiilor sacrotlhu c.clicicn|u sau hpsudcelicien(aauatamcntulm nrnial IVniin ( . dar lirluiie sa se cunoasca faptul ca uneori pot trece doi-trei ani de la debutul durerii (iftnrt la aparitia modificarilor radiografice. Modificarile radiografice debuteaza la nivelul articulatiilor sacro-iliace. vertebra patrata. I *r litpl. I a nivelul coloanei vertebrale. In lipsa scintigrafiei osoase. fort. Unii bolnavi i d / v iilla o anchiloza vertebrala in rectitudine cu interesarea apofizelor articularc (iimlf i ioare si abscn|a sindesmofitelor in timp ce altii dezvolta rapid o cifoza dorsalS iiii|Miiliinta.usicaza. raspuns favorabil la AINS. » HI It'lak. lit I H ni I ica. pentru ca in fazele iHi'ilive sa se produca anchiloza osoasa si osteoporoza juxtaarticulara. IVnlin mi liatamcnt fizical-kinetic judicios si bine individuali/at la forma ihnlfft vi |>ailicnlarita(ilc bolnavului. coloana vertebrala devine rigida. fibrinogen. I >upa o cvolutie destul de lunga.• dale despre mobilitatca articulara.T12-L1). puntile osoase. se impune illicitislicul diferential cu osteita condensanta a osului iliac. I'rimele semne radiologice de sacro-ileita constau din stergerea. sunt nccesare si uncle evaluari particularc capabilc sfl I*M i '(. ameliorarea durerii si a redorii prin miscare. acest spatiu sc inf. Muhililalca icalA a coloanei vertebrale se ciianlifica pcnlin a piile-a inmlri uteviilu|iii. Ulterior. testele uzuale de inflamajie (pioteina C reactiva. a tomografiei axiale computerizate sau a rezonanjci miignctice nucleare. sa devina permanentc. modificarea electroforezei serice etc. persists un fond de durere si de redoare vertebrala peste care se suprapun t »m rihari la intervale neregulate. Datele clinice trebuie completate cu investigatii de laborator: VES accelerate In pusccle de activitate (poate fi normala intre pusee).redoare matinala si in repaus a coloanei vertebrale. declansate de factori mecanici saubioclimatici. De marc tijnlor pentru transarea diagnosticului este prezenta antigenului HLA-B27.

se mascara sageata cervicala (distanta dintre apofiza spinoasa C7 si perete). Acestea furnizeaza indirect date despre marimea cifozei dorsale. instruirca bolnavului asupra regulilor de viata care sa-i permita o cat mai marc indcpendenta socio-profesionala. Tratamentul fizical-kinetic al spondilartritei anchilozante (SA) La fel ca si in poliartritele reumatoide (PR) sau alte artrite secundare. distanta dintre tragus si articula|ia acromio-claviculara (pentru inclinarea laterala) si distanta dintre menton si articulatia acromio-claviculara (pentru rotatiile efectuate din articulatia atlantouxoidiana). sageata occipitala (distanta dintre proruberanta occipitala ! ji perete). Cum reeducarea respiratiei externe este un obiectiv principal al fizio-kinetoterapiei in aceasta afectiune. In linii miiri.\\c di- . cu o rczistenta buna la efort.tratanicnt si iiK-todologin cslc nccniyi pentru toatc nrtnlclc pi'nli-iii i. pot fi interesate de procesul inflamator agravand mult deficitul functional al bolnavului. asa-numitele .sageti" care permit aprecieri asupra rahisului din profil. asigurarea conservarii unei supleti vertebrale si articulare periferice pentru cat mai mult timp posibil. Bolnavul in ortostatism cu spatele. Pentru coloana cervicala se mascara indicii: mcnton-stern (in flexie §i in extensie maxima). Medicatia permite controlul asupra inflamajiei si implicit al durerii facand posibila aplicarea unor programe fizical-kinetice care au ca obiective: reducerea semnificativa a durerii §i a inflamatiei. care asa cum am vazut.. In jurul ci sc combina diferite proccduri fr/icalc care au mcnirea sa asigure condi(iilc propicc aplicarii terapici pi in niiscare Uncori tratamentul simptomatic al duivrii ^i inllama|iei (mai ales in ca/uiilc cu ai ti itc pcnlcricc) doniina un timp pro^iiiinnl dc rccupurtirc. Se mai practica si masuratori statice. prevenirea insuficientei respiratorii prin modificarea tipului de respiratie din toracica in abdominala. conscrvarea unei musculaturi tonice la nivelul trunchiului §i membrelor. liaza tralamcntului o reprezinta kinetoterapia. Nu se va neglija nici examenul complet al articulatiilor periferice. nu se discuta tratamentul fizical-kinetic in afara tratamentului medicamentos antiinflamator de fond sau simptomatic. Se impnn rfllrvn preci/Ari \cy. urmarirea in dinamica a acestui indice este foarte importanta. niijloiui'K' dc. Sageata lombara permite aprecieri asupra lordozei lombare. Mobilitatea custii toracice se masoara cu ajutorul indicelui cirtometric (diferenta de perimetru toracic in inspir si cxpir fortat). in special centurile. prevenirea si combaterea atirudinilor vicioase ale coloanei si ale articulatiilor periferice.(pi n i l ii cxiMnplilk-iiiv vr/i I'R). Aceasta diferenta este de minimum 5 centimetri in conditii normale si scade pana la 0 in SA.lombara semnul Schober este suficient. fesele si calcaiele lipite de perete.

1 1.! nsli' nun iiiiirc in condi(ii dc descarcare. Postura se adapteaza starii clinice a itiiliiiiviilui. in mod constient. O postura lidllA nu trebuie sa exacerbeze durerea chiar daca uneori este necesar ca bolnavul «l Niipnrtc un oarecare grad de durere. o perna mica plasata sub genunchi favorizeaza extcnsia (iililimloi si lordozeaza coloana lombara. in perioada | iiiscclor de evolutivitate. ii-nii'i modalitate de prevenire a anchilozelor in pozitii vicioase o reprezinti I. Spondilartrita anchilozanta nu este o boala care necesita spitalizare indelungata.mi lolcmpia activa care asigura mentinerea supletei articulare ji o forta muscular8 ( )i in. Cum aceste doufl po/ijii. sau in alte cazuri. favorizeaza lordozarea lombara. po/itia . iar elementul de control de care dispunem este durerea. initial. KCcliminA ii Ii ilmuoasc. inainte de caracterul invalidant.purticularitatile artritei in spondilartrita anchilozanta. In nliira puscelor evolutive (cand durerea impiedica orice miscare) cea mai . in dccubit ventral. intinde muschii pectorali si corecteazS •iln/it dorsala. pn/. Kir Imir ca scdm(clc dc kinctoterapie activa sa fie precedate si inchei-«tc de i| Pi in niiincvrc de masaj se prcgatcstc musculatura cc va ft activata. Daca mobilitatca articular. sa alterneze aceste pozitii cu iillcle mai putin confortabile dar mai avantajoase pentru conservarea biomecanicii iiiticulare cat mai mult timp posibil. . in concordanta cu ideea unanim acceptata i on form careia. Este obligatoriu sa se atraga atentia bolnavului asupra pci icolului pe care il reprezinta pentru functionalitatea articulara exagerarea pastrarii posturii antalgice pentru ca acesta. iar in 1'inal pcrmite eliminarca oboselii muscularc ucuiiiulall i rt/i. in primul rand.i|ii: dccubit dorsal. atarnat de un spalier.i| ia suspendat. trebuie evitatfi dc la inceput mentinerea prelungita a flexiei soldurilor si a cifozei dorsale (pe care holnavul le adopta spontan deoarece ii confera un confort remarcabil). toate exercitiilc active se vor efcctua illn in rsli.|)o/. Caracterul invalidant al bolii cstc datorat.program de kinctoterapie activa trebuie sa porneasca de la bilan^ul musi iilni vi aitK'iilar efcctuat cu ocazia examenului clinic. incat sasi poata continua •ill mai mult timp posibil activitatea profesionala (cea invatata sau alta. mai adecvata ilmliului de evolutie a bolii) si nu trebuie pensionat cu prea mare usurinta. Tratamentul postural are drept scop evitarea dezvoltarii unei cifoze dorsale ••HHgcrate.. corectarea ei precum si evitarea flexum-ului arti•ulii(iilor coxo-femurale si a genunchilor.i i U-cluAiii cxcrci|nli>i luicc arlivo. spondiliticul trebuie ingrijit in asa fel. de compromiterea functionala a articulatiilor coxolemurale si de o cifozare exagerata a coloanei vertebrale dorsale. Din exemplele de mai jos se poate alegc (Minima cca mai convenabila: dccubit dorsal cu o perna mica plasat sub bazin pentru a forta lordozarea •nluiiiici lombare. I ii sc trateaza in ambulator si la domiciliu. suspensic totala in chingi sau in piscina. au un pronuntat efect antalgic.sfmxului" este decifozanta.

se tonifica mai bine extensorii gatului (retropulsia capului contra rezistentei opusa de perete). inclinatii laterale si rotatii. Pana cand este posibil. toracele si gambele se vor ridica cat mai mult posibil de pe planul patului sau al saltelei. In stadiile preanchilozice. exercitii de extensie a coloanei vertebrale si ale soldurilor. cresterea amplitudinii miscarilor custii toracice pentru asigurarea unei bune ventilatii externe. incearca sa intinda coloana vertebrala in sens cranial impotriva unei rezistente (un saculet umplut cu nisip. Din aceasta ultima pozitie. se actioneaza mai eficient asupra cifozei dorsale. Pentru coloana vertebrala dorsala se executa miscari de inclinare laterala asociate cu miscari de extensie globala a coloanei si extensia soldurilor. exista de acum foarte bine stabilit un program eficient de gimnastica respiratorie. cand prinderea coloanei dorsale si a articulatiilor costo-vertebrale nu este un fapt implinit. plasate pe vertex). Din asezat. coloana in pozitie corectata. Numai in cazurilc in care procesele anchilozante toracice sunt incheiate dcfinitiv. se incepe reeducarea respiratiei abdoininale. Aceasta pozitie ftnala se mentine activ timp de cateva secunde dupa care se revine si se repeta. fara sa se abandoneze insa exercitiile destinate respirajiei toracice. De fapt. trebuie sa se incerce limitarea compensarii spontane a insuficientei respiratorii de tip restrictiv prin respirajia abdominals (pe care bolnavill o adopta in mod spontan). Pentru mentinerea supletei coloanei cervicale si reducerea anteflexiei se executa miscari de retropulsie a capului. Exercitiile de asuplizare a coloanei executate din pozitie de cvadrupedie sunt pe cat de simple. cu spatele la perete. Un timp esential al programului de kinetoterapie activa il constituie mobilizarea custii toracice in timpul respiratiei. Fara a intra in detalii de kineziologie si in dorinta de a oferi programe simple. succesul terapeutic sc masoarA prin limpul in care hnlnaviil cslc ii)cn|inut in condi(ii suficicntc pcnlni cxcrciltuca uctivilft(ii ptoIcsionalc si a suicuulor souo-lamiliale. contracararea hipotoniei si a hipotrofiei musculare. o carte mai grea. cateva exemple pot ghida programul minimal. Asa cum am mai spus. Exercitiile de autointindere axiala sunt cele care deschid programul de lucru. Pe masura ce runctia toracclui in mecanica ventilatorie scade. pe atat de eficiente.Prin programele de kinetoterapie activa se urmareste conservarea extensiei coloanei vertebrale si a soldurilor. . Din decubit ventral. toate din decubit dorsal sau (mai bine) din asezat pe un scaun fara spatar. prin punerea in activitate maxima a muschilor respiratori secundari si a diafragmului. pe care bolnavul sa le poata efectua zilnic la domiciliu sau la serviciu (cheia succesului este data de consecventa). gimnas-lica respiratorie toracica nu-si mai are rostul. se va pune accentul pe gimnastica respiratorie corectiva si pe reeducarea respiratiei toracice.

eventual suplimentat proteic. . termale oligominerale (Felix. expunere la frig.. printr-un regim alimentar complet. O atentie particn I. baschet. va dormi pe pat tare (scandura sub saltea) fara perna sau folosind o pci n. ca regula generala: va e vita repausul prelungit sau pozitiile fixe prelungite. se interzice fumatul. umezeala etc.< genunchilor. va evita surplusul ponderal. n. volei. Nlresul psihic.Indicatiile privind modul in care trebuie sa convietuiasca bolnavul cu sulcrin|ji lui sunt la fel de importante ca si tratamentul corect al fiecarei faze evolutive Astfel. se evita mediile cu pulberi etc. 1 Mai). va practica in timpul liber sporturi cu valoare terapeutica: mot spate (stilul rrowl). in cazul coafectarii soldurilor se va deplasa cu ajutorul a doua carje canadicnc.. va efectua anual una sau doua cure balneare in statiuni de pe literal sau iillde care beneficiaza de ape sarate.i ortopedica. evitarea unor factori agravanti cunoscuti: surmenajul fizic si intelcctual. microtraumatismele. i se acorda acelor pozitii care favorizeaza cifoza dorsala si flexia solduriloi •.

alterarea tesutului cartilaginos ce duce la dezvoltarea artrozei. durerea distala de la nivelul i. Durerile nocturne nu apar decat in stadiile avansate dupa ce evolutia a fost progresiva spre agravarc. modificarile secundare ale cartilajului sunt de cauza metabolica. totodata explica simptomele clinice principale comune tuturor formelor clinice: durerea si redoarea articulara. cresterea tensiunilor articulare din cauze mecanice (incarcare excesiva. cu un decalaj de luni sau ani intre expresia clinica de o parte si de alta. Redoarea urticulara. Acesta va trebui sa aleaga calea terapeutica de urmat: conservatoare sau chirurgicala. . In 40% din cazuri este bilaterala. dar se cunosc cu si}>iiran(a mai multi factori. eel care sc afla. rcactii sinoviale cu epansament articular si reactii celulare asociate rpisoadclnr de condroli/a.Hii vU'iottNC. Nu de putine ori. cu posibile iradicri descendente spre genunchi. Aceasta boala este caracterizata de doua aspecte fundamentale: pe de o parte. Aceasta varietate patogenetica este raspunzatoare de numeroasele forme clinice dar. In mod obisnuit. Sediul durerii este la nivelul articulatiei sau periarticular. ajungand la 10% peste varsta de 70 de ani. Mecanismul de producere a durerii nu este complet elucidat. al doilea simptom ca frccven^. durerea din coxartroza are un caracter mecanic.1 $i imporlanta. in suferinta. vicii arhitecturale congenitale sau dobandite).Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindroamelor algo-functionale ale §oldului Coxartroza C. scapandu-se din vedere soldul.cnunchiului da nasterc la erori de diagnostic.prin liniitaiea mohilitfttii articulare pentru amplitudiiulc extreme $i cvoluea/a spre o Inmlaic pro^u'sivA pana la blocarca arlicula|ici in po/. pe de alta parte. de fapt. infectioasa sau inflamatorie. printre care: staza venoasa medulara a osului spongios rji suhcondral. Durerea genereaza relativ rapid impotenta functionala si astfel bolnavul ajunge la medic. incept.oxartroza reprezinta o entitate patologica cu incidents crescuta ce afecteaza 2-4% din populatia adulta intre 40 si 70 de ani.

I'nmiil siiii|iioin cstc . coxai tro/. perturbarea liiomccanica. pci mite ivlaxarca tcnsiunii crcscute in musculatura pcritrohanteriana. h) elemente constructive: osteofitele.!. O coxartroza cstc atS primitiva atunci cand se dezvolta in absenta unui factor etiologic (atat in ceea ce priveste alterarea cartilajului cat si din punct de vedere nl iupmiiieilrciirii articulare). 1'lxamcnul radiologic furnizeaza elemente esentiale pentru diagnosticul etiolii||ir pcnnitand totodata monitorizarea evolutiei bolii. Din ncfcricirc. Flexum-ul soldului relaxeaza ligamcntclc si reduce prcsiunca intraarticulara scazand astfel intensitatea durerii.uc impnlnvit tlurcrii si puncica in rcpaus a articulajici. care incearca sa compenseze. din ortostatism. limitarca mohilitS|ii arliiulaic cstc o rcac|ie dc ap.a primitiva anchilozanta. | tiv/.onnclc clinice ale coxartrozei sunt: primitiva si secundara. ceva mai mult fcmcilc Al hArhn|ii si debutcazS la varsta intrc 50 si 60 de ani. osteoscleroza subcondra!3. coxartro/a primitiva rapid degenerativa. Probcle de laborator normale sunt un element de diagnostic pozitiv pcntru • "Mirtro/a primitiva. sursa gcncratoarc dc durcrc la mobili/arca articulatiei. Daca anchiloza soldului (la care se ajunge in limp) blocheaza miscarca in nrticulatic si astfel elimina durerea. o imagine din i un fals profil Lequesne.n inceput. atat cat este posibil. In plus.u. I Vntru diagnosticarea radiologica a unei coxartroze vor fi urmarite doua grupajc I </) elemente destructive: pensarea spatiului articular. examenul radiografic permite depistarea anomaliilor arhitecturale (coxa vulua. ( 'oxurtrozclc primitive pot fi subdivizate in: e«)xartro/a primitiva simpla. Ulcnlillcurca cat mai exacta a formei clinice permite si o abordare terapcuticft VHlrt ( 'n\nrlro:ii primitiva simpla intcreseaza ambele sexe. in dcscftrcarc si posturS antalgicS. Ostcofitele blocheaza foarte rar mobilitatea articulatiei.) sau modificarile structurale osteocartilaginoase ce survin in timpul «vulit|iei. Hilanful radiografic cuprinde o imagine de fata.cn|a gcodelor. vara etc. acest blocaj are un rasunet extrem de nefavorabil din punct dc vedere functional asupra articulatiilor vecine: coloana vertebrala lomboNitcnita' si gcnunchiul. l. HITS! flcxum antalgic are tendinta la organizare plasand articulatia coxo-femuralft tntr-o pozijic vicioasa de flexie-adductie si rotatie externa. uneori confluenta geodelor poate crea imaginea de lacuna osoasi.

. pan a la gcn unc hi.dure rea pur mcc anic a cu scdi ul in rcgi unc u ingli inulf l 9! i' po ta(a inlcr na a coa psci.

Jena functionala este minima. Aceasta simptomatologie este intermitenta, existand perioade relativ lungi de acalmie. Odata cu trecerea anilor, durerea apare la mers, obligand bolnavul sa se opreasca si sa se odihneasca, ulterior apare mersul §chiopatat. Mobilitatea soldului este limitata progresiv, in special datorita contracturii musculare a adductorilor si pelvitrohanterienilor. Este forma clinica ce are indicatie majora pentru tratament conservator deoarece are o evolutie lunga si este bine tolerata. Coxartroza primitiva rapid degenerativa. Si aceasta forma clinica intereseaza ceva mai frecvent sexul feminin, dar debutul este mai tardiv, spre 60-65 de ani. Este o condroliza cu evolutie de 2 mm/an care duce la stergerea spatiului articular intr-un interval de doi ani de la debut. Aceasta condroliza care poate evolua si mai repede este urmata de osteoliza cu remodelajul capului femural si a cavitatii cotiloide. Durerea este mecanica dar mai intensa, uneori se exacerbeaza noctum evocand un aspect inflamator. Amplitudinea miscarilor este limitata antalgic, impotenta functionala se instaleaza precoce si evolueaza rapid spre invaliditate. Sunt cazuri la care tratamentul conservator trebuie limitat la o buna pregatire preoperatorie a tesuturilor. Artroplastia totala a soldului este indicata cat mai rapid posibil. Coxartroza primitiva anchilozanta. Spre deosebire de primele doua forme clinice, aici sunt interesati mai frecvent barbatii, debutul bolii fiind greu de precizat deoarece durerea este minima, iar uneori chiar lipseste. Aceasta coxartroza apare uneori in cadrul unei spondiloze hiperostozante Forestier. Evolutia clinica este dominata de limitarea progresiva a mobilitatii articulare si instalarea unei atitudini vicioase in flexie, adductie si rotatie externa. Deficitul functional este minor si bine tolerat timp de multi ani. Agravarea se produce lent, progresiv, fara pusee de evolutivitate. Odata cu agravarea locala apar dureri la nivelul coloanei vertebrale lombo-sacrate si la nivelul genunchiului datorita suprasolicitarii acestora in cadrul compensarii naturale a biomecanicii membrului inferior afectat. Si pentru aceasta forma clinica tratamentul fizical-kinetic se afla pe primul plan datorita posibilitatilor reale de a permite conservarea de durata a unor uinplitudini articulare functionale pe fondul durerii minime, perfect suportabila. Coxartrozele secundare pot sa fie de cau/a mecanica sau de cauza medicala. Prin coxartroza-secundara de cauza medicala se intelege: condrocalcinoza; coxartroza sechela dupa coxita infectioasa (cu germeni banali sau Tbc osteoarticular); - coxartroza din necroza aseptica a capului femural; coxartro/a din boala Paget. Dintre coxarlmzelc secundare de cauza mecanica. re|incm: inaHoiiiia|iilc congcnitalc ale soldului (displa/ia congcnitala, subluxafia, luxa(ia congciulala, piolni/ia acctiibularii); distrolli (lohaiulitc: coxa plann, coxa rctmr,,i

- coxartrozele secundare, ,,accidentale": fractura de cotil, de col, NACF, posttraumatica, inegalitatea de lungime a membrelor (mai mare de 4 cm), artrodc/a yoldului controlateral. PC langa examenul clinic, radiologic si de laborator este necesar si un bilan| tinalitic si functional care aduce elemente suplimentare utile pentru precizarca iliagnosticului pozitiv, a formei clinice, aprecieri evolutive si stabilirea atitudinii Iriapcutice adecvate cazului. Refacerea acestui bilant se impune periodic pentru ;i iiiinari eficienta tratamentului urmat si a alege solutiile optime in continuare. Datele anamnestice trebuie sa lamureasca, in primul rand durerea, precizancl t iiiiictcrul ei, modul de derulare, care factori o agraveaza si care o amelioreaza, cc impact functional are. I'rin bilant articular se vor masura amplitudinile tuturor miscarilor elementarc jioMliilc din articulatia soldului (flexie-extensie, abductie-adductie, rotatie intcrnarHkTiia). Cu aceasta ocazie se vor explora prin palpare eventualele contracturi mnsuilare ale adductorilor, psoas-ului, tensorul fasciei lata, pelvitrohantericnii) si (HiiR'tclc trigger localizate la nivelul muschilor enumerati mai sus, fie la locul KiHiT|iei, fie la nivelul corpului muscular, inghinal, peritrohanterian sau fesier. Sc vor evolua in acelasi fel si articulatiile vecine soldului afectat (genunchi, i nltiiina vertebrala lombo-sacrata si soldul opus). Tcstarea musculara se face global, pe grupe de muschi, in functie de actiunca I«M smergica. In cazurile in care este nevoie de o elucidare mai profunda a deficitiilui dp lor(u musculara, bilantul global se completeaza cu un testing muscular analitic. Pentru urmarirea evolutiei si a eficientei tratamentului instituit, scorurilc ptnpiisc dc Merle d'Aubigne si Lequesne, utilizate frecvent de ortopezi, pot II lit lie $i pentru fizio-kinetoterapeuti.
Durere Mobilitate Mcrs

ilnuTc intensa, permanenta iluiere intensa exacerbala nocturn ilnicrc intcnsS in timpul mersului ce impledici oricc activitate intcnsS dar suportabila ciin- codcazS in repaus iliih'M 11901110. intcrmitcnte, activitate
IIU lIll IIIH

anchiloza postura vicioasa anchiloza clinic cu ujoara alterare posturala flexie cca 40 grade abductie 0° u$oara alterare posturala flexie 40-60 grade abducjie 0° flexie 80-90 grade abduc(ie cca 20 grade flcxie 80 90 grade abductie 25 grade si pcstiIk'xie 90 de grade ubduc|ic peslc 40 dc grade

imposibil cu 2 carje axilarc cu 2 bastoanc

limitat sub 1 orS, cu 1 baston limitat sau posibil cu 1 baston, schioapfllA i'arS baston cu uyutirl, ^chiopfiturc dc o norniul

Ilid iilor

Pentru aprecieri pe termen lung privind eficienja tratamentului conservator se utilizeaza scala cu 20 de puncte repartizate astfel:
Durere: 0 - durere permanenta; 0 - durere importanta; 0 - durere frecventa ce jeneaza funcfia; 0 - durere intermitenta ce nu jeneaza funcpa; 0 - nici o durere. Mobilitate: 0 - atitudine vicioasa importanta, jena funcjionala majora; 0 - atitudine vicioasa evidenta. mobilitate articulara redusa; 0 - limitarea mobilitafii in mai multe sensuri de mi§care, debutul atitudinii vicioase; 0 - limitarea amplitudinii pentru un sens de miscare, fara atitudini vicioase; 0 - mobilitate normala, flexie peste 90 de grade. Stabilitate: 0 - deficit muscular si dureri severe; 0 - deficit muscular si dureri importante; 0 - deficit muscular real sau antalgic; 0 - controlul mersului imperfect; 0 - sprijin unipodal posibil fara durere. Forta musculara: 0 - nici un control muscular; 0 - deficit major la mai multe grape musculare; 0 - deficit important; 0 - deficit moderat, global, sau numai pe unele grupe musculare 0 - for(a musculara normala. Funcfie: 0 - impotenfa funcjionala totala; 0 - utilizarea a 2 carje axilare; 0 - utilizeaza o carja axilara; 0 - utilizeaza un baston simplu; 0 - mers, urcat-coborat scarile, normal.

Scorul obtinut la diferite intervale de timp permite aprecieri asupra eficienjei sau ineficientei tratamentului urmat.
Tratamentul fizical-kinetic

Tratamentul fizical-kinetic al coxartrozei urmare§te implinirea urmatoarelor objective: combaterea durerii; asigurarea unei bune stabilitati a §oldului; asigurarea unor unghiuri de mobilitate functionale si evitarea instalarii atitudinilor vicioase. Pentru combaterea durerii, medicina fizica ofera o gama foartc larga dc proccduri, totul este ca cle sa fie cunoscute si aplicatc individiiali/at dc la caz la cii/ in l"unc{ic dc mccanismcle patogenetice care slau la bii/a durerii, stabilirca (ipnliii di1 rcaclivitate al bolnavului, pragul lui dc scnsihihlitlc la duicic etc. ( .il<luta liu .ila poalc fi la fcl dc utila ca si rccclc aplicul local sail criotcrapia, (lopin.l 'I".ii .1. .iilislialul inorlo-palolni'ii nuin nc

In durerea acuta, chiar daca pentru unii ar parea ilogic, comprcselc rcci schimbate la 5-6 minute, masajul cu gheatarepetat de mai multe ori in cursul /ilci, pot ameliora foarte mult intensitatea durerii la bolnavii la care fcnomcnclr inflamatorii sunt pe primul plan. In suferintele cronice, torpide, cu durere de mai mica intensitate dar totu$i sficaitoare, aplicatiile de cald local pot aduce o usurare notabila. Ceea ce este esential pentru o reducere semnificativa a durerii se Ieag8 dc posturarea antalgica. Fie ca lucram cu rece local sau cu cald, aceste tratamcntc Ircbuie aplicate in pozitie de decubit (descarcare articulara) cu soldul Tntr-o flexic Icjcra sustinuta pasiv prin perne, saci-de nisip etc. (relaxarea musculaturii, locul in I'nrc nasc stimulii durerosi). Daca exista posibilitatea tratamentului in apa, baia calda generala, baia cu nAinoI, dusul subacval, prin asigurarea conditiilor esentiale (descarcarea articula|ici. irlaxare musculara, sedare), calmarea durerilor este mult mai placuta. 0 Tncalzire superficial^ se poate obtine in cele mai obisnuite conditii fara a 11 nrvoic de deplasare la un serviciu de fizioterapie: punga cu sare de bucatarie imal/ita, perna electrica. I'cntru incalzirea structurilor prorunde este neaparat nevoie de aparaturA nictlicala specifica: microunde, unde scurte, ultrasunet. l;lcctroterapia antalgica nu se deosebeste cu nimic de tehnicile prezcntatc la sU-lnltc capitole dar se impun cateva precizari de ordin tehnic pentru a evita uncle tcrapeutice. Dtilizarea curentului galvanic fie sub forma de galvanizare simpla, fie sub dc ionogalvanizare reclama o durata mare de timp (in jur de 30 de minute), ilafi relativ mari ale curentului, si de aici, respectarea cu mare riguro/itate a r dc aplicatie pentru a evita aparitia arsurilor chimice care vor compromite n| pio[;ramul de recuperare. Aceleasi precautii se iau pentru orice aplica|ic dc HU'ti|i tic joasa frecventa. Acolo unde exista aparatura necesara, este de preferat utilizarea curcn|ilur dc ntfilii' liccvcnta si a curentilor interferentiali pentru toate avantajclc cc sum i tp/ciilalc la capitolul ce trateaza tehnica tratamentului fizical-kinetic. hiMiuilclc de lucru antalgic sau excitomotor vor fi alese si/sau alternate in Mini-lie dc inodul in care abordam durerea (simptomatic sau etiopatogcnclic). I'ol cu scop antalgic se foloseste si ultrasunetul a carui actiune este dc muxiniri n|rt iisupra manifcstarilor algice si inflamatorii periarticulare cc mso|csc ilc i i'oxarlro/a. .liiNiiinl, pc langa cfectul antalgic este si miorelaxant sau, daca sc doresk-, .ml, lnnc|ic dc mancvrcle utilizate. Fara a intra in toate dctaliilc tehnicilor dc |n»l li ulilc cateva considcratii practice. Poziponarea bolnavului cstc cxtrcni ••|iinlanlA dcoarcce iiecarc pozi^ic pcrmite o mai bun3 abordarc a difcritclm < in i IT iivbnic masale. 1 )n iilnlul dorsal cstc foarte bine suportat dc bolnavi, pcrmite eel mai bun 'mrtl pi'iilm nuiNCiilalurii coapsoi si n ro^iuitii iroliaiiti-in-iio.

Dccubitul ventral este utilizat pentru abordarea regiunii lombo-sacrate si retrotrohanteriene, dar este mai greu suportat de bolnavii obezi sau la cei cu flexum important al articulatiei coxo-femurale. Decubitul lateral fiind o pozitie destul de instabila este folosita mai rar §i pentru timp scurt. Manevrele de masaj depasesc zona soldului coborand spre genunchi si urcand spre coloana vertebrala lombara si se adreseaza tuturor structurilor: piele, tesut cclular subcutanat, fascii, tendoane si muschi. Fiind cunoscut faptul ca una din sursele generatoare de durere o constituie staza venoasa din medulara osului spongios, in prezenta unui teren sugestiv (varice hidrostatice ale membrelor inferioare) se efectueaza manevre de drenaj veno-limfatic din pozitie antidecliva a membrelor inferioare. Aceste manevre se alterneaza cu rcspiratii profunde care de asemenea favorizeaza intoarcerea venoasa. Fiecare sedinta de masaj se incheie cu tractiuni manuale executate in axul membrului inferior. Se executa succesiv tracjiuni si detractiuni corelate cu ritmul respirator (favorizeaza circulatia si troficitatea locala). Forta de tractiune va fi moderata deoarece este iluzoriu sa se creada ca prin tractiune manuala s-ar putea realiza o decoaptare articulara reala. Impotriva redorii articulare, al doilea element important al deficitului functional al bolnavului, kinetoterapia este arma terapeutica de baza care permite recastigarea unor amplitudini functionale. Ca regula generala, sensul miscarii va fi in sens opus tendintei naturale a bolii de limitare a miscarilor. Asadar, mobilizarea pasiva va insista pe miscarile de extensie, abductie si rotatie interna. Greu de recuperat mobilitatea intr-o articulatie in care deja redoarea sa instalat. Mobilizarea pasiva msoteste masajul, dupa tractiunea si comprimarea articulatiei. Miscarile pasive se efectueaza in diferite axe si planuri, analitic sau global. Cea mai convenabila pozitie de lucru este decubitul dorsal care avantajeaza toate miscarile, cu exceptia extensiei. Posturile completeaza programul de mobilizare pasiva In lupta impotriva redorii articulare. Se porneste din pozitia de amplitudine maxima permisa de redoare si cu ajutorul unor forte exterioare cu actiune prelungita in timp se incearca cresterea amplitudinii unghiurilor de miscare. Aceste posturi pot fi realizate manual sau cu ajutorul unor montaje de scripeti. In cazul in care se lucreaza manual, se folosesc cu folos unele tehnici de facilitare neuro-musculara proprioceptiva, cum ar fi: alternanta contractie i/,omctrica-izotonica, stabilizarea ritmica, hold-relax. Acolo undc este posibil, pe langa tehnicile manuale de mobilizare articulara, sc rccurge si la mecanoterapie - in special tractiuni mecanice - care permit o durata mai mare de actiune si o dozare perfect cuantificata a fortei externe dc actiune. l'.xcrci(iilc la biciclcta ergometrica se indica cu condi{ia sa se \mi\ scama de parumetrii de lucru ce trcbuic individualizati pentru ficcarc holnav in parte: iiiaHiinca srii, incarcarca progresiva a solicitarii la cfort, ritmul do pcdalarc, durata sedin|ci. I )iifa sc asocia/A si o gonartro/a se va acorda atcnfiu ncccsarA incflrcarii adccvatc pcutru ;i nu dccompcnsa gcnunchiul

cfectuarea zilnica a unui program minimal de exercitii fizice de intrejincrc musculara si articulara. Data Hind diversitatca formelor clinice ale coxartrozei. cvitarea purtarii incaltamintei cu toe inalt. Programul de kinetoterapie prezentat pana acum este mai mult analitic si adreseaza refacerii unghiurilor normale de miscare si a fortei musculare canstabilizeaza soldul si asigura performarea miscarilor in amplitudine completa. in special a muschilor stabilizatori ai soldului (in plan frontal si in pi.an Cu . cvolufia cstc lenta.rotatie pura. fara a rota intreg ba/inul. Odata ce aceste obiective au fost atinse. Tehnica de lucru este clasica. sau cat mai aproape de normal.flexia soldului cu pastrarea lordozei lombare fiziologice. kinetoterapeutul are obligajia sfl Incft cducatia bolnavului privind igiena soldului: folosirea obligatorie in timpul mersului a unui baston purtat in mana opusfl voldului afectat si mai ales utilizarea lui corecta pentru a se realiza efectiv o dcscarcare a soldului bolnav.stabilitate in plan sagital si contracararcu flexum-ului de sold. la inceput sub control constient si mai apoi automat. cvitarea purtarii de greutati. izodinamice. Corelate. toate aceste exercitii pasive.clc primitive simple.Refacerea fortei musculare si a echilibrului dintre muschii agonisti si am-> gonisti. pentru odihna sc va prefera pozitia de decubit cu gambelc usor ridicalf ilcasnpra planului patului. cat mai normal.pentru a conserva extensia completa a genunchiului. catcva considcra|n IMiii'licc a-lcritoare la tratamcntul fizical-kinctic pot fi utile. . chiar daca s-a ajuns la o forta de contracfic normala.in sagital) trebuie inceputa cat mai precoce si continua mereu printr-un program do intretinere a tonusului si fortei musculare. sunt posibilc mai miillr IIIIHCI' do oxaocrbarc a dureiii si a rcdorii articnlarc. . fesierul mare si ischiogambierii . i unor rezistente crescute progresiv (De Lorme). La fel ca si pentru bolnavii cu gonartroza. .dodoiiA on pi. exercitii izometrice si izodinamice rezistive com i. Se insista asupra tonifierii urmatorilor muschi: fesierul mijlociu .stabilitatea soldului in plan frontal. active izometrice. izolata strict in articulatia coxo-femurala. in toate (ondijiile pe care le ofera viata de zi cu zi. cvitarea pastrarii prelungite a unor pozitii antalgice (cu flexia soldului) prccinn ^1 Nlalul prclungit in fotoliu sau scaune joase. func{ioniilc.cvadriceps . functional. programul de kinetoterapie dcvinc mai mult global. urmatoarele activitati motorii: . Din accastA cau/a IralanicnUil l l / u nl kiiu'lu lu'hinc clcctual inti-un scrviciu dc spri lalilak.adductia soldului fara participarea patratului lombelor (adica fara ascensiunea liemibazinului). trebuie sa se reflecte in redobandirea mersului. decat analitic pentru a reintegra articulatia coxoIcinurala in schemele normale de miscare. IJn aspect important ce nu trebuie neglijat il constituie invatarea bolnavului ca in timpul miscarilor active sa poata executa. In coxailro/.

bolnavul poate fi transferal in fotoliu. In coxartrozele secundare de origine mecanica (displazii.de obicei . muscular. u rcdnrii articularc §i a hipotoniei si hipotrofiei musculare). Coxartroza anchilozanta. timp de trei luni. tratamentul fizical-kinetic nu reprezinta decat o parte a tratamentului complex al afectiunii de fond. liatamcntul fizical-kinetic se efectueaza intr-o prima perioada pentru a mentine soldul compensat. In mod obisnuit. Acelasi mod de abordare este valabil si pentru formele clinice de coxartroza cu evolutie degenerativa rapida. contract!! i/odinamice ajutatc (miscarca eslc asislain ilc kinctotcrapcut) Jn I'uipi Kmusculare flcxourc ale soldului si ale . subluxatia ?oldului). Cand acest lucru devine imposibil. In cazurile de coxartroza secundara unor afectiuni medicale (SA. pedioada de incarcare progresiva a membrului inferior operat.nedureroasa. tarati sau celor politraumatizati. aceste fracturi se opereaza practicandu-se osteosinteza sau artroplastia. So vor cfcctua xilnic 3-4 scdinte de kinetoterapie constand din: conlrac|ii musculare izomctricc ale muschilor cvadi u\-ps si fesier marc. functional si se pot face nprccicri corecte asupra evolutiei si a eficienjei programului terapeutic de intretinere. dupa a patra zi. tratamentul este in principal antalgic si de mentinere a unui tonus muscular bun in perspectiva artroplastiei totale. are un caracter simptomatic si urmeaza. evolutia bolii cauzale. perioada de deplasare fara sprijin pe membrul inferior operat. perioada de recuperare functionala. scopul tratamentului este de a asigura un teren favorabil interventiei chirurgicale corective. va beneficia de un program continuu de kinetoterapie pentru a evita instalarea pozitiilor vicioase. desi. infectii specifice sau nespecifice). In aceasta etapa. In coxartrozele evoluate.iiccastS ocazie se refac bilanturile articular. PR. programul terapeutic fizical-kinetic va trebui sa parcurga mai multe etape progresive: perioada de imobilizare la pat. care este . interesul pculi u inobilizarca precoce este foarte mare (previne aparitia escarclor de decubit. cu durere cvasicontinua si redoare articulara severa. In aceste conditii. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a §oldului operat Fractura colului femural Tratamentul ortopedic al fracturii de col femural este rezervat bolnavilor varstnici. Perioada de imobilizare la pat Aceasta perioada se intinde pe primele doua saptamani de la operatic. in general. Dupa osteosinteza. focarul de fractura nu este suficient de stabil pentru a permite sprijinul total si nici exercitii izodinamice rezistive.

iar sprijinul (inslcrior al carjei pe brat trebuie sa fie la 5 centimetri deasupra olecranului. utilizarea articulatiei genunchiului intimpul fazei pendularc. eel mai bine cu (.iliiMatfl dc datelc radiologice privind consolidarea focarului dc fraclurii. carje axilare sau. toate grupele musculare ale mcmbrului inferior controlateral si ale centurilor scapulo-humerale si ale membrelor supcriouiv (pregatirea mersului cu carje). se adauga cxcrci|ii do kinetoterapie pasiva efectuata manual. orice program de recuperare a mersului debuteaza prin I I'cuperarea mentinerii echilibrului in ortostatism. l'i i nxida iJc incarcareprogresiva a membrului inferior operat Momentul in care se incepe incarcarea progresiva a membrului inferior opera! 'Nli. trecem la recuperarea mersului cu doua carje canadiene. posturile de repaus (cu scopul evitarii aparitiei edemului si a instalarii llcxum-ului soldului). Odata invajat acesl MR-IS (i n special sprijinul virtual). Atenfic la lo^larca corecta a inaltimii carjelor: punctul de sprijin (manerul) trebuie sa fie la o iii. Reeducarea functionala devine din ce in ce mai complexa. Se finiseaza in continuare mersul.en/fi inrlinal Se inccpc cu un sprijin bipodal la o inclina|ie dc . lirjc canadiene).1 pcribrmcze unele gesturi obisnuite (sta picior peste picior. masajul tonizant si circulator al mcmbruhii inferior operat. iislrt iiu-lina|ie asigura o incarcare a soldului cu 25% din pjculatca corpnlui Sc if piogicsiv unghuil de inclmaic pana la verticali/arca bolnuvultii cAiul pc .. Cel mai usor mijloc de a recupcra >rest echilibru este exersarea la bare paralele. Asa cum se stie.1l|ime care asigura un unghi de 20-30 de grade de flexie a cotului. Se continua acelasi program din etapa precedents ce vizca/fl lonifierea musculara si conservarea mobilitatii articulare dar. bolnavul fund invA(al . insistaiulu-sc dcrularii corecte a pasului (atacarea solului cu calcaiul.). derularca plantci la varf. Tchnic-a cea mai corecta de incarcare progresiva este aceea care utili/. luinsferand greutatea corpului pe acesta si pe cele doua carje.contracjii musculare izometrice si izodinamice rezistive in grupclc muscularr distale ale membrului inferior operat. in plus. se apleaca. egahlalcii lor). deplasarea se va face ducand in acelasi limp nirinbi ul inferior operat si carjele. Obiectivul acestei etape a recuperarii este acela de a reda bolnavului cat mai niulta libertate de deplasare (cu cadru de mers. inccpe uxuperarea mersului. cu atat se poate incepc inai devreme recuperarea mersului fara sprijin pe membrul inferior operat. Initial cerem bolnavului sa duca ambele carje in fata apoi sa duca inainlc membrul inferior operat cu sprijin virtual si apoi membrul inferior controlateral. Odata ce ne-am asigurat ca bolnavul reuseste sa-si mentina activ echilibrul in 'Hostatism. La acest program de kinetoterapie cu viza strict musculara.10 de grade. / 'erioada de deplasarefara sprijin pe membrul inferior operat Cu cat este mai solid montajul osteosintezei metalice. urcil ^i itlxmrft scarile etc.

De multe ori.vulunlai. daca tratamentul sc insliluii' |)iccocc. Laser. Odata obtinut sprijinul bipedal in in/i(ic verticala se poate trece la recuperarea sprijinului unipodal plecand din nou li. ne aflam in fata unui bolnav care. Daca Inrcrea este intensa. Tratamentul fizical-kinetic va fi oriental spre corectarea factorului cauzal. eel mai IVccvent. se impune refacerea functiei normale a soldului operat prin corectarea deficitelor de mobilitate. liatamcntul tendinitei (crioterapie.isiivc. 'Ibnificrca musculara sc conlinua prin exerci|ii i/omoti ice.la inclinatia de 30 de grade. este vorba de: o durere ce se declanseaza in timpul fazei de sprijin. Perioada de recuperare functionala 1 Din momentul in care sprijinul bipodal si unipodal sunt recastigate gratie stabilitatii focarului de fractura. un deficit de extensie a soldului (mersul salutat la fiecare pas). corectarea ortopedica a inegalitatii membrelor inferioare (talonete sau gheata ortopedica). Critcriul dupa care se stabile§te progresivitatea incarcarii este durerea. tonifierea selcctiva a muschiului fesier mijlociu. cu toate precautiile luate. De cele mai multe ori.1 ii .bastonul si membrul inferior operat si apoi membrul inferior sanatos. Aceasta cauza se afla la distanta de soldul operat si consta din dezvoltarea iinor redori articularc dureroase si unor contracturi la nivelul piciorului. pana i-aiul lor(u dc coiilnu'lu. reducerea incarcarii soldului operat (baston). Mersul cu baston are o secventa in doi timpi . UUS. Aceste sedinte se repeta de doua ori pe zi §i sunt completate de masaj. <inctoterapie analitica si globala ca si in perioadele precedente. se impune o evaluare atenta a sprijinului unipodal si a mersului. i/. O alta cauza a mersului schiopatat la un bolnav operat pentru fractura de col Inmiral cstc de multe ori ignorata de recuperatori. o insuficienta a muschiului fesier mijlociu (semn Trendelenburg). unalilic $i global. utilizarea corecta a bastonului csle cscn^iala. dezechilibrelor musculare.operat apasa 50% din greutatea corpului. electroterapie antalgica si anliinflamatorie). Pentru a depista eventualele abateri de la normal. semn al unei tendinite sau al intarzierii consolidarii focarului de fractura. Pe langa toate masurile terapeutice enumerate. Evidcn{a fcnomenelor inflamatorii si ciix ulaloiii lace usoara recunoastercaaccstci complica|ii si prin masuri terapeutice luli'i vale sc poate rczolvu. o inegalitate de lungime a membrelor inferioare. accste cauze pot fi foarte bine Maturate printr-un tratament fizicalkinelic adecvat. programul de recuperare se intrerupe. schioapata in timpul mersului.odiiuimicc re/. Apari|ia in cursul cvolutiei a unui sindrom algo-neuro-distrofic bipolar poate coiislilui o alta cauza a mersului schiopatat. Odata iiTimoscutc. Va trebui sa analizam cauza acestui mers schiopatat. dctcriorarea imaginii motorii etc.i .

In primul rand. Sunt valabile cele patru perioade de progresivitate. fiind vorba de fracturi extracapsulare. gravitatea acestor fracturi rezida din faptul i'A apar la batrani osteoporotici. Jn perioade de deplasare fara sprijin pe membrul inferior operat.stabilizatori ai §oldului ajunge la valori normale. in functie de varsta bolnavului. Principiile dupa care trebuie condusa recuperarea prin mijloace terapeutice li/ical-kinetice sunt asemanatoare cu acelea ale osteosintezei fracturilor de col Icmural. exersarea urcatului-coboratului scarilor. I a peisoanele in varsta nu ne putem permite acest lucru deoarece exists o *PI If tlr riscuri. Dupd artroplastia totala a $oldului recuperarea functionala este mult mai usoara §i imbraca un caracter functional. este vorba de utilizarea corecta a bastonului pentru a evita dezvoltarea unor tensiuni musculare anormale suplimentare si pentru . intrat-iesit din masina etc. cu mici corectivc. Tonificarea analitica a acestui muschi se incepe numai dupa trei saptamani dc la interventie. apar altc dczavantajc lunc(ionale: crcslc lea dc a sc dc/voltu rcdoarea in flcxic a soldului si a gciumelmilui si pot «A iipaia Inlliiin'iii grave de ccliilibru cc se inaml'csla in inoincntiil voilu:ali/rtiii linliuiviiliii pun lciuliii|a la rctropulsic. mai putin analitic. Un deficit de extensie a soldului se poate constata postoperator. In esenta. Concomitent se lucreaza pcntru cresterea amplitudinii mi§carilor deoarece imobilizarea prelungita face incvitahilft instalarea redorii sau chiar a unor pozitii vicioase ale soldului. hipotoni si hipokinetici. cvitand riscul dc cadere prin folosirea a dcplasarii in fotoliu rulant. se incearca scurtarea la maximum a perioadei de imobilizarc hi pal deoarece pericolul complicatiilor cunoscute este marit datorita varstei avansatc (i liolnavilor. Sc prcfcra folosirea timp mai indelungat a fotoliului rulant. Un alt tip de fracturi cu care ne confruntam adeseori in practica recuperatorie siint fracturile trohanteriene. se pot delimita iliuia lipuri de conduita terapeutica. Tehnica este identica (folosirca pluiuilni inclinat. Desi pot fi foarte bine consolidate. in general.a bolnavul tanar. Trebuie subliniat de la inceput ca. dupa 10 zile de la operatic. I .. timp necesar consolidarii fibroase a plagii chirurgicale. vascularizatia capului femural nu este afectata.economia" protezei. cca mai sigura si cea mai obiectiva). PC dc alta parte. Este de prcferat ca exercitiile izodinamice rezistive sa fie efectuata impotriva rezistcnjci i nanuale opusa de catre kinetoterapeut. dar se rezolva prin tratament postural. Mobilizarea articulara si activarea musculara in piscina completeaza in mod favorabil acest program de recuperare. Cel mai frecvcnt se dczvolta un flexum al soldului care poate fi redus prin mijloacele terapeutice fizicalkinetice clasice. . panA la riiiixnlidarca Iracturii. deplasarea fara incarcarea membrului inferior operat cstc peiimsa. Mult mai rar se constata insuficienta muschiului fesier mijlociu (sectional in timpul interventiei).

b) greutate sub normal. Toate celelalte tipuri de fractura trohanteriana sunt considerate instabile. se pot retine patru situatii posibile: a) greutate normala sau inferioara. aceea cu traiect unic.se poate incarca precoce numai cu avizul ortopedului si numai cand riscul complicatiilor datorate decubitului prclungit sunt evidente. Nu se pot face aprecieri asupra soliditatii montajului in functie de materialul folosit. Acest moment depinde de trei factori: stabilitatea I'racturii. . In fractura stabila.nu se poate incarca cliiar daca fractura este stabila.Accasta tendinta la retropulsie se poate vedea si la bolnavii mai tineri. ce pleaca de la corticala cxtcma a marelui trohanter si merge spre micul trohanter. rigiditatea sau elasticitatca lui. instabilitatea CMtc greu de recuperat. Fraclutilc care nu intereseaza articula|iilc sc produc fie prin smulgerc (spina iliaca. la spalier) cu sprijin pe membrul inferior siinatos. osteosinteza nu este solida . totusi. soliditatea montajului si greutatea bolnavului. osteosinteza solida. Tralamenlul uccstoi fracturi cslc orlopedic $i mni nu chlrurgicul. repetand aceasta manevra de mai multe ori in cursul zilei. fractura sacrului). b) greutate peste normal. osteosinteza solida . punerea cat mai precoce in incarcare a mcmbrului inferior operat. Mult mai usor este sa prevenim instalarea acestei instabilitati ridicand la verticals bolnavul (la marginea patului. lubero/itatea ischiatica). fara deplasare si care intereseaza osul spongios. se poate incarca precoce membrul inferior operat. In concluzie. in jos si inspre inauntru. acest lucru este posibil. osteosinteza nu este solida .incarcarea precoce este contraindicata. fractura ai ipii iliacc. fiind vorba de o manifestare plurifactoriala cu implicatii nciiiologice importante. Greutatea bolnavului este un element determinant care poate contraindica incarcarea precoce a membrului inferior operat. dar se rcmilc repede gratie plasticitatii sistemului nervos central. chiar daca primele doua criterii chirurgicale ar permite acest lucru. b) greutate peste normal. Soliditatea montajului este apreciata dupa men^inerea corecta a congruentei dintre fragmentele osoase realizate prin operatic. Cel mai bun remediu este. TrnUuncntul fizical-kinetic 911 ccuperarea medicala in traumatismele bazinului Traumatismcle soldate cu fracturi ale bazinului sunt de doua tipuri: Iracturi care nu intereseaza articulatiile (stabile si instabile). fie prin soc direct (fractura pubisulni. Singura fractura stabila este fractura trohanteriana simpla al carei traiect este oblic. Iracturi articulare (cele mai frecvente) reprezentate dc fracturile cotilului. La varstnici.

Fracturile articulare sunt dominate de fracturile cotilului care pot leza trunchiul nervului sciatic (in caz de fractura-luxajie posterioara) sau provoaca elongajia radacinilor L4. ilnpa un prealabil control radiologic care sa ateste consolidarea osoasa.Fracturile instabile sunt mult mai grave deoarece prezinta riscul leziunilor pclvinc asociate. se permite mobilizarea precoce. In cazul fracturii de cotil redusa prin osteosinteza. . Prognosticul functional este rezervat in fracturile de cotil datorita posibilita(ii crescute de a se dezvolta o coxartroza secundara posttraumatica sau a necrozci nseptice de cap femural. sciatic sau a radacinilor L4 & L5. SI) se trateaza ca oricc ncuropatie periferica timp de doi ani pentru a putea preciza un prognostic functional cnrcct. Kidicarea fara sprijin pe membrul inferior afectat este permisa dupa 45 de zile si incarcarea progresiva se incepe dupa 75 de zile. izodinamice fara rezistenta. mersul fara incarcare este permis dupa 3 saptamani i!r la operatic. Si in aceste cazuri tratamentul este ortopedic sau chirurgical. exercitii izometrice. cam la 90-100 de zilc). L5. en toate inconvenientele cunoscute. SI. In reducerea ortopedica si imobilizarea la pat se practica un tratament fizicalkinetic precoce pentru mobilizarea activa asistata a soldului si genunchiului. ce se continua pana la inccperea programului de incarcare progresiva (de regula. La varsmici se temporizeaza si se prefera folosirea fotoliului rulant. Complicatiile neurologice posibile (parali/ia sun pareza tronculara a n. Tratamentul fizical-kinetic se adapteaza la modul in care a fostrezolvat focarul dc fractura. Daca bolnavul este tanar.

I )iapulse. Din aceasta postura se fac aplicatii de comprese reci. a) leziuni ale tendoanelor si/sau ale ligamentelor.Tratamentul fizical-kinetic i?i recuperarea medicala a sindromului algo-functional al genunchiului (L) suferinta localizata la nivelul genunchiului. nelegata de o cauza traumatica evidenta. tratamentul li/ical-kinetic se aseamana mult cu tratamentul gonartrozei care va fi detaliat in continuarc. Artrita genunchiului. Desi teoretic s-ar putea face si aplicatii cu unde scurte in doze aterme. fie cu o solutie de sulfat de magneziu in concentrate de 60 de grame la litru. astfel ca primele masuri prezentate mai sus raman valabile pentru marea majoritate a bolnavilor si sunt suficiente pentru a depasi momentul acut inflamator. Beneficiul terapeutic suplimentar este real dar mai putin acccsibil. infectie specifica sau nespecifica). femuro-tibiala sau globala.iotcrupcMi|ii cat si rcumatologii. mai ales la fcmei dupa o anumitS varsta. eel putin in stadiile acut si subacut. ()clata cu atenuarea fenomenelor infiamatorii se practica exercitii izometrice ale cvadriccpsului pentru a-i mentine tonicitatea care este deosebit de sensibila la iiiiobilizare (in special vastul intern). (Jonartroza Locali/. de diferite cauze (PR. a) leziuni ale meniscurilor sau condrocalcinoza. laser. iat tratamentul ci ^i-1 dispute at A l ll/.arca proccsului artrozic la nivelul articulatiei genunchiului cstc dcstul do IVccvcnta. beneficiaza relativ putin de tratament fizioterapic si kinetic. fie cu apa simpla. Atentie. guta. aceste comprese se vor schimba des pentru ca se incalzesc prin conductie de la tegument. indiferent de etiologie. orienteaza medicul spre una din urmatoarele situatii clinice: a) artrita a genunchiului. ortopczii si chiar mcdicii dc medicinA internS . a) artroza-femuro-patelara. De la terminarea stadiului subacut si in stadiile cronice ale bolii. aceste tratamente presupun o buna dotare a bazei de tratament si necesita spitalizarea bolnavului. spondilartrita seronegativa. Posturarea antalgica a articulatiei in conditii de descarcare completa (repaus la pat in decubit dorsal cu un sul sau o perna mica plasata sub spatiul popliteu in asa fel incat sa asigure o flexie pasiva de 10-15 grade).

dcvin cvidentc !n nnipoilal sau in lnnpul mersului. I'isle o durere cu caracter mecanic care se calmeaza in repaus. chiar dac5 holnavul in momentul consultului acuza dureri unilateral. coxa valga. Asimetria procesului de uzura provoaca si o asimetric a reactiei osoase si o distensie ligamentara ce duce la dezaxarea secundara a articulatiei. esential este sa stie ca deteriorarea cartilajului (care trebuic considerata inca ireversibila). In mod obi§nuit. dm dcstul in loimdc mai iivansale Totu^i. mai rar formarea de geode. Simptomele subiective sunt dominate de durere cu localizare interna. in mod exceptional. extema. ne referim la artroza femurolibiala. ortostatism si in mers. uhililali'a articular^ este limilata pentru flexic. eslc eel nun iidrsea idiopatic. Artroza femuro-tibiala Artroza femuro-tibiala intereseaza. mai pu|m la dchul. duce la dezvoltarea unei artroze a compnrti(lU'iiliiliii Iciiuiro-tibial intern. fie pe eel intern si. Cracmentele articulare nu au o semnificatie particulara ele fiind prezentc 11 la subicctii care nu sufera de artroza. Pentru fizioterapeut. un iipaus prelungit este urmat la reluarea primelor mi§cari de o durere penibila cc iliircnza cateva minute dupa care se reduce in intensitate sau chiar dispare. in trei pozifii stanJwid. pc iimbcle. ehiar la debut. cand vorbim de gonartroza. neglijand de multe ori existenta artrozei femuro-patelare care nu numai ca cstc prezenta. Durerea hmileaza capacitatea functionala normala a bolnavului pentru ortostatism si pentru HUTS. In ortostatism se noteaza alinierea articulara a membrelor inferioare. in special coboratul si urcatul scarilor.Cauzele si mecanismele prin care se produce acestproces de uzura a cartilajuliu articular sunt pe cat de complexe pe atat de incomplet elucidate. Astfel create solicitarea mecanicii a osului subcondral ce conduce la un proces de osteoscleroza sau distrugere partiala. rahitism). Procesul artrozic intcrcseaza fie compartimentul extern. un cxamen alenl scoatc !n . in mod obligatoriu. Atentie insa. Uneori durerea iradiaza in gamba. la mtreaga articulatie. bilateral si mai frecvent la femei. in speuiiil slatica genunchiului. Mni rar se datorcaza unei coxopatii operate. dccubit. de obicei. dar in multe cazuri o preceda. Artro/a se dczvolta in compartimentul femuro-tibial extern. AirsU. frucluri suu uMiiliodistioric. (icniincliiul deviat in valg se insoteste frecvent de piciorul plat-valg. mitero-posterior sau global. boala Paget. Genunchiul deviat in var (constitutional si mai rar postliiiniiialic. are ca o prima consecinta pierderea rolului dc amortizare si redistribuire a fortelor de presiune.(k-via)ii care pot trece neobservate in ortostatism. Tot din categoria simptomelor subiective face parte si acea senzatie de insliibilitate a genunchiului pe care o acuza unii bolnavi in timpul ortostatismului 11 mcrsului. ambii genunchi. tixumcnul obiectiv trebuie efectuat.

I. Trebuie insistat pe (Iqustarea acestui deficit de mobilitate deoarece flexumului genunchiului i se itlribuic declansarea unei cascade de modificari biomecanice care. subluxatia posterioara a tibiei pe femur . Simptomele obiective sunt cele comune oricarei suferinte ce intereseaza ciiililajul articular: durere la palparea fetelor laterale ale rotulei ca si la percutia iK-csleia. Alte simptome sugestive sunt legate dc diversele manifestari ale senzatiei de deplasare a rotulei. iinctm >... Chiar si <»i tostatismul prelungit poate agrava durerea. executata din pozitie ortostatica. antero-posterioara) pentru a orienta tratamentul spre o stabilizare articulara prin tonifierea selectiva musculo-ligamentara. Cat priveste examenele de laborator. ostcosclcro/a subi-oiulrtilA. TAC. acestea sunt utile mai ales pentru diagnosticul diferential. in artroza modificarile biochimice ale sangelui si urinii nu sufcra abater! semnificative utile pentru sustinerea diagnosticului. osteoscleroza subcondrala. Nu vorbim de altc mijloace moderne de investigate (artroscopie. pozitii care uneori sunt imposibil de performat.sindrom rotulian". Pe radiografia de fata. exacerbata la coboratul scarilor sau in pozitia . Simptomul principal il constituie durerea localizata pe fata antcrioara a genunchiului. Diagnosticul pozitiv este stabilit pe baza unor simptome reunite sub numele de . Artroza femuro-patelara Aceasta localizare a procesului artrozic este mult mai frecventa la femei decat la barbati si intereseaza aproape intotdeauna compartimentul extern.a oxaincnul radiografic al genunchiului in pioiecjie uxiali'i Icuuno-patclara la unKhiiiii tic Ik-xic dc 30 ^i 60 dc grade.element obiectiv pentru indicatia tratamentului ortopedic-chirurgical). diagnosticul pozitiv cert liiiul radiograllc. devin din ce in ce mai greu reductibile.stand pe vine" sau .r vidcnta un grad oarecare de deficit de extensie a genunchiului. durcri provocate de extensia genunchiului impotriva unei rezistcn^e precum •ji la nu)bili/. modificarile sunt de cele mai multe ori bilateral. deviatiile in var sau in valg ale genunchiului. Stabilitatea genunchiului. DC remarcat ca uccslu simplomc nu sunt nici constante si nici spccifice.in genunchi". pe masura ce boala avanseaza.arca pasiva a rotulei in sens longitudinal si transversal.i niu i . osteofitele marginale. desi in stadiile initiate este putin afectata. RMN) deoarece diagnosticul clinic efectuat cu grija este suficient pentru stabilirea diagnosticului si face inutile cheltuielile pe care le presupun aceste investigatii. Pe radiografia executata in incidents latero-laterala se recunosc fenomenele de gravitate ale artrofizei femuro-tibiale (deformarea platoului tibial. se obsi-rvfl o icduti'iv a spa|iuliii articu-liti in coiunaitinioiitul extern. Examenul radiografic este necesar atat pentru stabilirea diagnosticului pozitiv cat si pentru diagnosticul diferential.. trebuie cvaluata cu ocazia examenului obiectiv (stabilitate laterala. mai rar eel intern sau ambele. Chiar daca manifestarile clinice sunt unilaterale. se observa reducerea spatiului articular.

mic icvarsat lichidian intraarticular. fara semne clinicc iiliu-clive de intlamatie. Atingerea acestor obiective este perfect realizabila prin mijloacele terapeutice spccifice medicinii fizice. cu conditia ca metodologia de aplicare sa fie permanent ndaptata la stadiul bolii. iar pt inANiirA cc durcrea si inllainafia scad in intcnsitatc. a) asigurarea unei bune stabilitati articulare. Bolnav cu dureri la nivelul genunchiului care au un caracter mecanic clar. se pot jalona doua situafii linn frccvent intalnite in serviciile de fizioterapie. Tratamentul fizical-kinetic al gonartrozei In lipsa unui tratament conservator capabil sa favorizeze regenerarea cartilajului ufectat de artroza. Pe radiografie din incidents latero-laterala se cauta osteoscleroza subcondralft si osteofitoza iar pe cea din incidents anteroposterioara. se reduce prngrcsiv lie llcxic. A.Se mai poate asocia osteofitoza rotuliana. prezenta sau absenta artrozei femuro-tibiale. uncori. H. panA la postuiatca Kcnuncluulin in cxlcnsic coiuplcla. cald. Tratamentul fizical-kinetic trebuie individualizat pentru fiecare bolnav in parte >)\ Irebuie evitata tendinta de a sabloniza o schema terapeutica globala care sc mlicscaza gonartrozei in general. subluxatia rotulei. ortostatism prelungit. Itnlnavii din prima grupa vor fi tratati prin repaus articular in ducubil dorsal (ilcscAicaic articulara complcta). impotenta functionala variabila. a) conservarea unei mobilitati articulare in limite functionale. cu un discret flexum antalgic. posturarca genunchiului. tratamentul fizical-kinetic ramane cea mai rationala solute tcrapeutica deoarece medicina fizica poseda mijloacele necesare combaterii durerii. inijial antalgic (o pcrnfl tilicA plasatit in spa|iul poplitcu care sa asigure 10-15 grade de flcxic pasivA). limitare antalgica a mobilitatii (in special pentru tUingcrca amplitudinilor maxime de mobilitate). mint declansatc doar la urcat-coborat scarile sau alte pozitii ce cresc prcsiunca inliaarticnlara (ghcmuit. . Cea mai dificila problema de diagnostic a artrozei femuro-patelara consta din a stabili daca aceasta artroza este primitiva sau secundara. cu limitare antalgica moderata a mobilitati. Pentru uzul unor practicieni cu mai putina experienta. dar cu un grad ill' llcxum al genunchiului constant (pe care de altfel bolnavul il reclama intotdeaunu) ^i mi deficit de forta musculara al aparatului extensor al genunchiului. in genunchi). sa fie progresiva si urmata cu consecventa. Bolnav cu gonartroza care se prezinta intr-un stadiu de activare inflamatorie cu gcnunchiul marit global de volum. a) profilaxia secundara a complicatiilor si a descoperirilor algofunctionale. osteofitoza trohleei femurale §i. Obiectivele pe care $i Ic propune acest tratament sunt: a) combaterea durerii si a inflamatiei. a inflamatiei cronice si poate preveni deformatiile invalidante.

1 fnainte de a schita un ghid al programului kinetoterapeutic adecvat implinirirj nhicctivclor propuse. trebuie trecute in revista si celelalte mijloace terapeutice? ll/icale utilizate in mod obisnuit in procesele artrozice . laser. masaj local cu gheata. suficienta pentru a asigura o stabilitate si o mobilitate articulara corespunzatoare din punct de vedere functional. campuri electromagnetice de joasa frecventa.). Traebert etc. termopac etc. diapulse. C. pe langa tratanientul postural. 146 . o serie de proceduri ce vizeaza 'mhmatatirca vascularizatiei si implicit a troficitatii tisulare locale: diatermie cu indc sourtc.ArtrnxM feiiiuro-llliiiilA Im ohili/.manifesta la schimbarile de pozitie .. CDD. Prevenirea hipotrofiei musculare se poate realiza prin exercitii izometrice ale muschiului cvadriceps si o serie de proceduri electrice ce stimuleaza contractia musculara (curenti de joasa frecventa. Metodologia dupa care se aplica tratamentul kinetic este comuna pentru cele doua categorii de bolnavf j)re/entata mai sus. curenti interferenjiali de medie frecventa) cu conditia sa fie respectati parametrii fiziologici de stimulare neuro-musculara. electroterapie antalgica cu curenti de joasa frecventa (TENS. de la inceput.creeaza disconfort. f n mod obisnuit. prin acest tratament durerea si inflama{ia se remit si se trece la iirmatoarele obiective ale programului de recuperare prin care se incearca rcfaccrea fortei musculare.).uc rolitlvl Epan$ament articular Sldermca aetivitStii musculare urmatfi clc atrofie C o n tra c tu ra m u § ch ilo r lo jei posterioare a coapsei Cre$terea presiunii intraarticulare Stergerea reliefului vastului intern Atitudine antalgica in flexie Dezechilibrarea rotulei Conflict femuro-patelar Flexumul de genunchi reductibil $i apoi ireductibil Schema agravarii gonartrozei plecand de la artroza femuro-tibiala (dupa Brun. termoiTiipii1 locala (impachetari cu parafina. unde scurte cu impulsuri in dozaj atermic. Acestor bolnavi li se pot aplica. se aplica comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu 60 g/litru. Codine $i Simon) Pentru reducerea durerii si a fenomenelor inflamatorii. laser.stinse" in care doar redoarea :irticulara . diapulse.

Aceasta manevra se repeta. In acest fel. pe atat de mult controversatc dc specialist. Masajul arc un rol principal chiar de la inceputul programului dc rccupcrare yM|ir dcctului favorabil asupra stimularii proprioceptiei_(ment. K inctoterapia. . exact sub linia articulara. In timpul •i iltih/Arii pasive se insista asupra eliberarii sectorului de rotatie. mobilizarea pasiva are ca obiectiv principal asigurarea libertajii dc -. •/ Tchnica masajului transversal va fl utilizata predilect pentru structurile jMiincntare dureroase. reducand progresiv unghiul de flexie !.I )incrcn locnll cute ii)lliirn|tflfl fnvnrnhil prin acelcuyi mijloiur |>r | Htvcnla( M ini iiinintc. In plus.Incepe cu mobilizarea rotulei atat m sens longitudinal cat si in sens transi N i i l . nu pot fl neglijate. trebuie prin mobilizarea pasiva a articulatiei.lfn|a inaiuiula dirijat. este esenjial s5 sc iipno/. masajul si kinctotcrapia sunt mijloacclc i' i iipi'iilicc dc ba/3. In ca/urilc in care este prezent un flexum al genunchiului. Kinetoterapeutul fixeaza glezna iliuiviilui intre torace si brat si sustine extremitatea superioara a gambei cu ambclc i mi . efectul circula<f |i hmlrofic tisular local. intra in comunicare cu pacientul mcercand i i nislige increderea si sa-si asigure o buna colaborare pe durata programului •niptcx pc care il va efectua.cure in cxtcnsic si rotatie. kinetoterapeutul ia direct cu articulatia bolnava. Si.c cxtcnsia completa. In ccca cc prive$te recuperarea fortei de contractie musculara. IVntru rotatia interna se lucreaza cu bolnavul in decubit dorsal. cu viz5 IK iilnlorie trebuie intrerupt de manevre de tip frictiuni. de la varful piciorului pana la radacina coapsei. vibrajii petrisaj. mi . a doua procedura esentiala in recuperarea genunchiului. tchnicile dc MI sunt pc cat dc bine cunoscute. 1'iaclic. imprimand o miscare de translate orizontala externa 'iiiiogii gambe.' Mancvrele de petrisaj ca si cele de mtindere trebuie executate lent si ritmic > ln|n antcrioara. urcat-coborat scari). I'cnlru obfinerea celor mai favorabile efecte sunt necesare unele cunostinjc •iiKMicc si practice: / Asczarea bolnavului cu membrele inferioare in pozitie antidecliva pcntru ivon/arca circulatiei de intoarcere. posterioara a coapsei. dupa care se trece la mobilizarea articulatiei femuro-tibiale. < Masajul larg. 'urn prtivrc coinuna sc rcgascstc in rccunoastcrca neccsitajii dc a sc lucra cu i'. efectuatc i /uncle de insertie tendinoasa si ligamentara.« ulai ) si prin mobilizarea rotulei pe condilii femurali. cat si la musculatura gambei. a stubilil£(ii articula|ici si a utici lunc|mmiliia|i Ininc (mcrs.increa tonusului HMI . IVnliu rccupcrarca for(ci musculurc. ^ ^cdinta de masaj se incheie prin mtinderi globale ale membrului inferior in i scdativ deosebit de agreabil).'itm!>ei pe coapsa.1 in scctorul dc mobilitalc indolor. in special rotafia ii'inA care este aproape intotdeauna limitata. coapsa in 1 I | I H | I C si genunchiul flectat la 90 de grade.

I47 .

urcatul si in special coboratul scarilor etc. arlioscopio. Tonifierea ischio-gambierilor contribuie la cresterea stabilitatii articulare. meniscurile.xumcnul tadiogralK in incident^ axialS cstc normal. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a leziunii meniscurilor §i a condromalaciei In gonartroza obisnuita. isi conserva pentru mult timp o morfologie normala ce permite asigurarea rolului lor fiziologic. displazie loluliaiu'i etc. bolnavul trebuie informat asupra conditiilor si factorilor obisnuiti. Alterarea meniscurilor (meniscoza) poate fi primitiva. F. Tonifierea simultana a flexorilor rotatori interni (in caz de displazie rotuliana si deficit de rotatie intema) se face in paralel cu tonifierea flexorilor rotatori externi. mni nou. Kinetoterapia analitica a muschiului cvadriceps prin contractii i/ometrice efectuate in sectorul de mobilitate indolor vine in contradictie cu principiile biomecanice.In acest sens. Acest procent creste mult daca preexista o deviatie in var sau valg a genunchiului sau daca bolnavul supus meniscectomiei a depasit varsta de 40 de ani.Sc prefera contractii rnusculare izometrice (in ideea economisirij tvrtilajuhf. Leziunile traumatice ale meniscului care impun meniscectomia sunt urmate dupa circa 20 de ani de artroza femuro-patelara intr-un procent de 20-30% din cazuri. Tricepsul sural se tonifica pentru a asigura stabilitatea posterioara a genunchiului. deoarece sectorul indolor se afla intre 20 si 30 de grade de flexie a genunchiului. O modalitate eficiertta de a asigura stabilitatea genunchiului o constituie exercitiile de contractie a muschilor ischio-gambieri si cvadriceps. articular) dar si datorita acceptarii unei interactiuni directe intre m. aceasta degenerescenta poate deveni simptomatica: trauniiiiisni al genunchiului..ficitatc musculara si troficitatea cartilajului. pozitiile .. va fi sfatuit sa evite surplusul ponderal. comuni vietii cotidiene care agraveaza boala si functia articulara. datorita microtraumatismelor sau secundara. chiar daca sunt interesate de procesul degenerativ.i nuiniii prin arlrogrulic sau. .ghemuit". Nu exista date care sa permits stabil'. Condromalacia rotulei sau ramolismentul cartilajului rotulian se constata cu oca/.ia interventiilor chirurgicale efectuate pentru leziuni meniscale.in genunchi". In tot timpul programului terapeutic fizical-kinetic. ?n iiiiiimitc circumstante. Dm punctul do vcdcrc clinic se manifesta ca un sindrom rotulian. ligamentarc (iraumaticc) sau la necropsie. Frecventa acestei boli creste odata cu varsta. Icziunilc cartilagnuiasc puland fi pusc in evitlriii. datorita unor displazii. . hipotrofie musculara secundara imobilizarii.rea linci rcla|ii intre refacerea fortei rnusculare si durere.

I n c e e a c c p n v c s t e l ia t a m e n t u l f iz i c a l .k i n e ti c . S i. U n e o ri.o p r i i n . o i n t i n d e N Ie m u s c u l a r S r i u l c n ta l a s a u o m a n e v r a k i n e t o te r a p e u t ic a in t e m p e s t iv a .. t e n d in it a v e r a ( in t e r e s e a z a c o r p u l ltie n s c ln u l u i) . E x a m e n u l c l in ic t r e b u ie s a tin a s e a m a . u n t e r e n m e t a b o l i c p a r t i c u l a r ( o b e ziit a t e .T r a t a m e n t u l c o r e c t a l c o n d r o m a l a c ie i r o t u l ie n e d u r e r o a s e e s te . f iz ic a l-k in e tic s i d a c a n u s e o b tin re z u lta te . N u s e v a n e g l ija n ic i u n e v e n tu a l r o l a l in c a l ta m in te i in a d e c v a te s a u c a u z e r v u l c n t e c a t r a u m a t i s m u l d i r e c t . d e p r e z e n ta u n o r f a c t o r i t l i n l r c c a r e c e i m a i im p o r t a n t ! s u n t: u n e f o r t f iz ic in t e n s s i p r e l u n g it .m e d i a l a a t r e i m i i s u p e r i o a r e a t i b i e i . in tr e im e a m e d ie s a u c h ia r l a v a r f til i 11 It*i M m r a r e s te in t e r e s a t t e n d o n u l c v a d r ic e p s u l u i c a n d d u r e re a e s tei tl o c a l iz a t S l a m lu lc i. i n t r . e s te p o s ib il s a c o n s ta ta m o ru p tu ra a d re p tu lu i a n te rio r. 1 I )I H C I i l c d in te n d in ita . i i l o iu i l r o t u l ia n p o a t e f i i n t e r e s a t l a n i v e l u l e x tr e m it a t i i s a l e i n f e r i o a r e ( t e n o • u i N l i t itu b e r o z ita tii a n te r io a r e a t ib ie i) .a ri s u n l m a i ra re : la n iv e lu l c o m p a rtim e n tu lu i e x ti rn s c p o u to e o ( l iiu .te n d o n ).Ic n o . d u r e re a sc a l ia la in s c rf ia b ic cp s u lu i cr u ra l p c c a p u l •ilin . te nn s e rejria s tita ( I o . l a x i t a t e l i g a m e n t a r a .a c x a m e n u l c l in ic s e c o n s ta ta o d u re r e s tr ic t l o c a l iz a ta c a r e s e p o a te p r o v o c a a m i I 'x a c e r b a p r in p u n e r e a in t e n s iu n e a l ig a m e n t u l u i s a u te n d o n u l u i s i in s ta l a r c a f iin g ix 's iv a a u n u i d e f ic it f u n c t io n a l v a r ia b il . if lo ra li/. I . in s p e c ia l a tu n c i c a n d m u s c h iu l c o r e s p o n d e n t e s te r e l a x a t. d e la in c e p u t. i I 'u /S . T fiid in itele g en u n c h iu lu i A c e s te a f e c t iu n i s u n t m a i f r e c v e n t e in p a t o l o g ia s p o r t iv a .p io p e r io s ta l a a t e n d o n u l u i ) . tu l b u r a r i d c s l i il i c a a l e m e m b r u l u i i n f e r io r . a c e s ta e s t e i d e n t i c c u a c e l a a l g o n a r t r o z e i. p e f a |a c x t c r n S a m r tr c m il rt |ii cx a iiln r i A ltro n . nrdo e s e r o a s e d i n v e c i n a t a t e p a r t i c ip a f r e c v e n t l a p r o c e s u l p a t o l o g i c . •iillrslaln ' s i p rin tr-u n h e m a to m c are se o rg a n iz e a z a la b a z a ro tu le i s i p o a te fa v o ri/n v o l l a r c a u n c i t e n d i n i t e c v a d r ic ip ita l e .n . Iz u iii'l c c a z u ri.la b e i d e g a s c a " a p a r tin c o m p a rtim e n tu lu i in te r n s i s u m -i' i l i . c h iru rg ic a l ( re z e c tia l ig a m c n tu lm n l a r e x t e r n s a u t r a n s p o z i t i a t u b e r o z i t a j i i t i b i a l e a n t e r io a r e ) . d a r s e in t a l n c s t c s i I n n c s p o r t iv i. P a lp a r e a r e d e s te a p ta d u re re a in p u n c t I )" « . p e n tru s ta b il ir e a d ia g n o s tic u lu i p o z itiv e s te n e c e s a r s a s e e f e c tu e z e il K t ^ r a f ie c u d u b lu c o n tr a s t. h i p e r u r it'n iic ) .l a m s c r |ia t e n d o n u l u i f a s c ic i l a ta . F o a 'r tsea td tc s c s t c r b u r s a s c r o a s a d a r e s t e p o s ib il a s i o d e z v o l ta r e a u n u i p r o c ensuc c ia llail a • 'd l u ic g e n u n c h iu l u i. » n dfiu n c ^ ie d e I r ul le z iu n ii se r e c u n o s c : te n o m io z ita (jo n c t iu n e a m u s c h i.d iiil d u r e r ii e s te l o c a l iz a t in 5 0 % d in c a z u r i l a n iv e lu l a p a r a tu l u i e x te n s o r. I ''x a m e n u l ra d io g ra f ic e s te n e c e sa r p e n tru a elim in a e v e n tu a le le le n iu n i o so a s e. ia r d ia g n o s t ic u l e s te i n c e a m a i m a r e m a s u r a c l in ic .p crio stitc a le te n d o a n e lo r m u s c h ilo r c a re p a rtic ip a la f orrm a rc a lab ci t p c l a ( a a n t c r o .

Astazi tehnicile modeme de chirurgie a genunchiului Si instituirea precoce a programelor fizical-kinetice de recuperare functional^ dupa fracturi ale genunchiului. chiar din acest stadiu. intelegere ce permite si o abordare fizicalkinetica printr-o metodologie adecvata. nu intotdeauna se poate recurge la solutia chirurgicala. $oldul si degetele piciorului raman in afara imobilizarii iisll'cl dcvin acccsibilc mobilizarii pasive si active care sc efectueazS cu scopul dc a cvila dc/voltarca rcdorii articulare la acest nivcl. Dacft nu este vorba de o fractura rotuliana si dacS ortopcdul Ias5 o fercastrA In apaialul ghipsat.Tmlamentul fizical-kinetic $i rccuperarea medicala dupa fracturi ale genunchiului Vremea in care se considera ca redoarea grava a genunchiului post fractura cstc inevitabila a trecut de mult. dar sa nu se intarzie mai mult decat este strict necesar. Gasirea momentului optim in care o mobilizare precoce sa nu deranjeze stabilitatea focarului de fractura. legate de tipul de fractura. Recuperarea fracturilor genunchiului urmareste etapele evolutiei postoperatorii (in timpul imobilizarii. dupa scoaterea ghipsului) si are unele aspecte comune tuturor fracturilor si altele particulare. Tratamentul fizical-kinetic in timpul imobilizarii in aparat ghipsat Jn aceasta perioada supravegherea bolnavului si nursingul de specialitate sunt clcmcntclc fundamentale ale tratamentului de prevenire §i combatere a eventualelor complicajii posibile. Fara a intra in detalii anatomo-patologice referitoare la redoarea articulara. osteosinteza asigura o stabilitate ce ar trebui sa fie perfecta. tratamentul fizical-kinetic arc un «) 1 bine dctcrminat. permite mobilizarea imediata. sc va mobili/a rolula in sens vertical si in sens transversal dc 2 3 ori pc /i . Problema esentiala a tuturor fracturilor genunchiului o reprezinta recuperarea mobilitatii articulare. tine de experienta recuperatorului. in primul rand. In marea majoritate a cazurilor. Din pacate. deoarece aceasta solutie confera unele avantaje importante recuperarii functiei articulare: se realizeaza o reducere anatomica a suprafetelor articulare. redoarea grava este considerata nu regula. ci un esec terapeutic. cateva consideratii sunt absolut necesare intelegerii modului in care se dezvolta redoarea articulara posttraumatica. Pe langa aceste masuri. in sarcina ortopedului. Asigurarea stabilitatii articulare cade. Astazi tratamentul fracturilor genunchiului este de cele mai multe ori chirurgical. redoarea articulara se dezvolta datorita imobilizarii articulare prelungite si imposibilitatea sau teama de a mobiliza cat mai precoce.

Sc poatc cxcrsa flcxia genunchiului |>n/i|ia nse/at la margmcu palului. dupa osteosinteza (osteosinteza asigura stabilitatea Inirturii). Holnavul se aseaza confortabil in decubit dorsal cu genunchiul usor flectat si in liu'cpc scdinta de masaj prin manevre de effleurage si presiuni dinamicc iiipn I iciale. cand atingcrca ungliiiilui dc 90 dc Ktiidt M 11 Hal A dc grcutalca gambci si ajuton. bai partiale simple sau cu diferite chimice sau biologice. indiferent de sediul fracturii. kinetoterapcutul HcctcazS guniba pC . Se va antrena mersul Tntre bare paralele (fara sprijin pe membrul inferior afectat) dupa care se trece la recuperarea mersului cu 2 carje axilare sau ranadiene. edem (eel |Mi| ui pcrimaleolar). cum ar fi: presiuni dinamice iMuhiiule. sunt catcva imperative la care corespund tehnici bine definite de fizio-kinetoterapie ce trebuic icspcctate. imediat postoperator. Dupa scoaterea apararului ghipsat. In ccea ce priveste masajul.(I Alni|ic amplitudinea miscarii poatc fi limitata dc tcnsonil fascici latt •ili. masaj. cand coapsi cu o mana. electroterapie. Este de dorit ca verticalizarea bolnavului sa se faca cat mai devrcmc posibil (atcntie la hipotensiunea ortostatica) si cu aceasta ocazie se va corecta inegalitatea incmbrelor (adaus la talonul membrului inferior sanatos) pentru a evita dezechiliIii area bazinului. datorita riscului de osificari tisulare anormale iif CHIC le poate induce. iar cu ccalalta mana.consolidarea focarului de fractura s-a incheiat (in caz de reducere ortopedicS). acesta nu este permis decat la distanta de focarul 10 fiiKlura si de leziunile partilor moi. Recuperarea propriu-zisa a genunchiului a carui fractura a fost redusa ortopedic mm chirurgical se incepe din momentul in care: . scuamoasa. pielea hipotrofica.il pc care il dfl for|a cxtcrioarrt iiulusl . din pozitie de decubit ventral. I'rimii timpi important! ai programului de recuperare fizical-kinetica constau ilm i-ombaterea durerii si profilaxia tulburarilor trofice. kinetoterapie). uscata. tabloul clinic este de obicei urmatorul: durere MKII mult sau mai putin intensa. palpare-rulare a tegumentului si tesutului celular iiln nlanat. dupa care se trece la tehnici mai solicitante. Toate aceste manevre au efect decontracturant si troficizant prin if flriva circulatiei locale si a clearance-ului tisular.Musculatura coapsei se va mentine tonica prin exercijiile izometrice care lavorizeaza si circulatia de intoarcere veno-limfatica. I'cntru toate aceste manifestari locale avem la dispozitie o gama larga de ri specifice medicinii fizice (comprese. In momentul scoaterii ghipsului. KiTiipcrarca amplitudinii de miscare a genunchiului se incepe intotdeauna i ii In tnohili/area rotulei in sens transversal si vertical. Mi>bili/arcu in flcxie a genunchiului se face din decubit dorsal printr-o flcxie a soldului si a genunchiului.inlins prin cxtcnsia pasiva a soldului. petrisaj. vibratii.

Avantajul consta din faptul ca bohiavul. suficient timp in care genunchiul trebuie protejat impotriva instalarii redorii.Mobilizarea pasiva in extensie se face din decubit dorsal. Un castig suplimentar in extensie se poate obtine plasand genunchiul in pozitie de extensie maxima posibila. Tehnica contractie-relaxare se foloseste atat pentru cresterea extensiei. Din aceasta pozitie. aceste posturi se rcalizeaza cu montajc dc scripc(i. Kinetoterapeutul face priza cu cealalta mana la nivelul gleznei si imprima genunchiului miscari de rotatie interna-externa. Snnl inijcfln libcre. ramane pentru noapte. In momentul in care inceteaza contractia ischiogambierilor se cauta cresterea gradului extensiei. cvadricepsul fiind muschiul care se contracta izometric. fiecare cu durata de 6 sec. Posturile manuale insojesc mobilizarea pasiva si prin elemente de facilitare neuro-musculare derivate din tehnica Kabat urmaresc obtinerea unghiurilor maxime de mobilitate. bolnavul efectueaza o contractie izometrica de 6 sec. Exercitiile sunt bine cunoscute. cealalta mobilizeaza gamba in extensie. care utilizcaza greutatea gambei ca brat al parghiei. flirft rc/islcn|a. Din pozitie asezat la marginea patului sunt solicitati in special ischiogambierii care se afla in pozitie de intindere datorita llcxiei soldului. dupa ce este invatat sa efectueze corect o miscare. ?n repausul diurn dintre proceduri se recomanda repausulpostural segmentar. exact invers. Miscarile se fac in flcxic-extensie si nu vor fi uitatc niciodatfi rotajiilc. o mana fixeaza coapsa. Din decubit ventral. se afla in toate cartile ce trateaza kinetoterapie. coapsa in flexie de 90 de grade pe bazin si sustinuta cu o mana de catre kinetoterapeut. Mobili/arca activa este factorul eel mai sigur dc influcnjare a mobilitajii ailicularc. pe loulu iimpliliulinca dc miscurc pcnnisa dc redoaic ^i dc dincrc . cat si pentru flexie. O tehnica utila in aceste stadii de debut al recuperarii o constitute mobilizarea auto-pasiva. dar si in cursul zilei. cu o pernita sub genunchi. decubit ventral. excculalc lent. Pentru aceasta se cuvine o prezentare mai amanuntita a tratamentului postural. Mobilizarea pasiva in rotatie a genunchiului se face cu bolnavul in decubit dorsal. Stabilizarea ritmica presupune contractii alternative contrarezistenta a ischiogambierilor si a cvadricepsului. Aceste posturi dureaza 1-3 ore. Acolo unde exista posibilitatea. combinand extensia •joldului cu cea a genunchiului. mai dcgraba activc-ajutatc. Pentru flexie. asa ca nu vom insista asupra descrierii lor. orteze statice seriate sau orteze dinamice. Postura de flexie se face cu bolnavul in decubit dorsal sau in pozijie asezat. a ischiogambierilor. isi controleaza sectorul de amplitudine indolor si se evita astfel aparitia unor contracturi musculare reflexe care limiteaza cursa miscarii. Chiar daca aceste exercitii de kinetoterapie pasiva si autopasiva se efectueaza corect (de 3-4 ori pe zi). genunchiul este si el flectat la 90 de grade (atunci cand este posibil). iar terapeutul se opune cu o mana flexiei genunchiului. Apoi bolnavul se rclaxcaza si se profita de acest moment pentru a mari gradul flexiei sau al extensiei. Cu o mana se fixeaza coapsa si cu cealalta se trage giimba in sus.

accstc fracturi sunt foarte grave datorita plurifragmcntarii si a • tiiet'liilin intraarticular important. in ciuda mici sitna(ii locale defavorabilc: (umcfac|ie globalA durcioaNA nidiiiiliii cu Iciionicnc iiillamatom locale iinporlaiile.istentei la efort a acestor muschi. pana la exercitiile rezistive tip DeLorme pentru maximalizarea fortei. croitorul si tricepsul sural al carui rol de extensor al genunchiului in timpul mersului nu trebuie ignorat. la o imersie in apa pana la nivelul sternului. electroterapie antalgica si decontracturanta. trebuie subliniat dc la inceput ca accsta trebuie condns i »Uin|ft. In piscina. In ccca cc privc^lc lonlul ll/. t'tti llciilarita^ile tratamentului fizical-kinetic in hinc|ie de tipul fracturii genunchiului S h'nit tura intercondiliana afemurului tn Ki-neral. ()ricum se realizeaza recuperarea mersului. egalitatea pasilor. drcptul anterior. dar si ischiogambierii. antreneaza o hipotrofie in toti muschii motori ai genunchiului. cpunyuincnl urticulai. Metodologia va fi adaptata la rezultatele testingului muscular si va imhina loate tehnicile cunoscute. de la facilitarea proprioceptiva (pentru valorile mici).1 a bolnavului (incarcare progresiva a genunchiului operat) la planseta inclinata sau in piscina.). Toate acestea trebuie sa se pctreaca ilui'crc in focarul de fractura.osteosinteza. se va apela la toata garaa de proceduri fizicale avute la dispozitie (crioterapic locala. laser etc. Odata recuperate conditiile fundamentale (mobilitate articulara si for^i musculara suficienta) se incepe reantrenarea mersului prin verticalizareaprogresiv. Aceasta uicarcarc < u-^lc la 40% in imersia pana la baza toracelui si la 80% cand imersia este panS nl) ombilic. atentia se muta pc ilrnilarca corecta a pasului in faza de sprijin unipodal. I iiilamcntul de clecjic cstc eel chirurgical . Din momcntul in rare bolnavul a invatat sa incarce constient atata cat vrea.icnl-kinctic. chiar daca este de scurta durata. Imobilizarea. bolnavul trebuie invatat sa simtfl ilili-icntele de incarcare a membrului inferior (eel mai la indemana este exersarea i niilrolarii incarcarii cu ajutorul unui cantar de persoane obisnuit).Pentru contracturile musculare si retractiile tendinoase ce nu au putut fi cvitatc. Recuperarea fortei musculare si a rezistentei la efort este urmatorul pas In pregatirea redarii ortostatismului si mersului. . ultrasonoterapia. Concomitcnt i u obtinerea fortei de contractie musculara se va lucra si pentru recuperarca i e/. pe un membru 1111 crior se exercita o presiune egala cu 10% din greutatea corpului. in special cvadricepsul. flcxia yi'iiuncliiului in timpul fazei oscilante. in special curentii interferentiali. asa cum se intampla in reduccrca prin osteosinteza a focarului de fractura.

In aceste cazuri nu se poatc incepe imediat mobilizarea genunchiului. Dupa consolidarea focarului de fractura si ridicarea montajului de tracfiune. masajul cstc permis numai la distanta de focarul de fractura si vizeaza favorizarea mtoarcerii veno-limfatice. se continua prin exercitii izometrice si exercitii izodinamice fara rezistenta. timpul de asteptare al consolidarii focarului de fractura este de 90-100 de zile. Mobilizarea rotulei se poate face insa precoce in timp ce articulatia femuro-tibiala poate fi mobilizata dupa 45-60 de zile.a la objincrca unui mcmbru inferior bine axat cu o exlensie cotnplct& a geiiuiH liiiilui si o llcxic a acestci articula(ii in juiul a 90 dc grade. Se insista pana la obtinerea extensiei complete a genunchiului. Postura in flexie a genunchiului se poate incepe imediat postoperator. In aceasta perioada se conscrva mobilitatea soldului prin miscari de flexie a trunchiului pe coapse §i mohilitatea pacientului prin miscari de flexie-extensie a piciorului pe gamba. Sunt interzise exercitiile rezistive. Recuperarea amplitudinii miscarilor se incepe prin mobilizari pasive manuale ale articulatiilor femuro-tibiala si femuro-patelara. In aceasta etapa.I'cntru fracturile intercondiliene la care focarul de fractura s-a redus chirurgical $i s-a practical osteosinteza. fund completata prin postura segmentara si mobilizare autopasiva. Consolidarea focarului de fractura se realizeaza intr-un interval de 90-120 dej zile. prevenirea contracturilor musculare reactionale si calmarea durerii. Odata ce suntem siguri de consolidarea buna. Odata redesteptata contractia musculara voluntara. La acesti bolnavi. metodologia recuperarii functionate trebuie sa urmeze cfltcva jaloane sau etape obligator!!. acesta fiind mentinut m flexie la 45 dc grade. . programul recuperarii parcurge etapele si obiectivele pe care le-am prezentat la tratamentul fizical-kinetic al fracturilor genunchiului. obicctivul final al recuperarii BC liuii(ea/. In fracturile reduse si tratate prin tractiune-suspensie. Aceasta mobilizare pasiva manuala se prelungeste mai mult timp. Musculatura se intretine prin exercitii de contractie activa facilitata proprioceptiv urmata de contractii izometrice. Aceasta solujic ortopedica este rezervata cazurilor inopcrabile si da rczultate tiinc|ioiuilc inferioarc ostcosintezei. rccupcrurca dccurge dupa modelul general. daca durcrea provocata de aceasta postura este suportabila. Problema cea mai grava si eel mai greu rezolvabila o constituie redoarea articulatiei. Siderarea tonusului muscular dupa traumatism si dupa interventia chirurgicala cste combatuta prin provocarea contractiei musculare active cu ajutoml tehnicilor dc facilitare neuro-musculara proprioceptiva. dupa care urmeaza metodologia clasica de refacere a fortei si a rezistentei musculare. Se evita astfel dezvoltarea aderentelor fundului de sac subcvadricipital si a tuturor spatiilor de alunecare intermusculare.

relativa fragilitate a montajului. Fracturile operate sunt caracterizate de faptul ca montajul de osteosirte^g cs(c destul de fragil. nu li\'h.jc -i -Aisle prohlemc deosebitc pentru recuperarea amplitudinii articularc $ia |(l|. Cu alte cuvinte. La fracturile reduse ortopedic. Se permit i.|Cj nu . se vor evita mobilizarile autopasive si p°Sturile H'ectuate cu contrarezistenta. Dupa 45 dc zile. in ca/urile tratate ortopedic.t ularc. In toate cazurile. mersul fara mcarcarea membrului inferior afectat estepcrrnjsjj imediat. . Pe toata durata acestui interval de timp. Fracturile unicondiliene Tratamentul ortopedic al acestor fracturi consta din imobilizarea gc in extensie timp de 45 de zile. toate celelalte fracturi ale rotuicj sc opcrcaza. Incarcarea progresiva a membrului inferior operat este permisa dupa ^Q jg /ile.B. in timpul imobilizarii in aparat ghipsaj Iratamentul fizical-kinetic este identic cu eel al traumatismelor membrului irifcrj()r tratal ortopedic. statice. iar incarcarea completa. In IriK'liii'iK' do roliila rcdusc cliirurgical. spriji ilu| membrul inferior afectat este interzis. Intre sedintele de recuperare se aplica o mliculata care permite blocarea genunchiului in flexia maxima obtinuta dupa fijr kinetoterapia aplicata. prin imobili?arca Hcnunchiului in extensie timp de 45 de zile.(| i<'' .'niiictricc. recuperarea sc inccpc mu'ilim t. O atela ghipsata amovibila sau o orteza articulata confera securitatea itfCesarfl In toate cazurile. situatie care impune o prudenta deosebita in timpul trataino l1(ll|uj fizical-kinetic. pe toata perioada imobilizarii nu sunt nn iculologice. se scoate aparatul ghipsat si. dupa trei luni. La scoaterea aparatului ghipsat. se /icr folosirca exercitiilor active contra-rezistenta maximala.. tratamentul fizical-kinetic trebuie efectuat in asa fel incjj ^ lir asigurata o protectie maxima a cartilajului rotulian. Sc Ibloscsc mctodc comunc fracturilor dc genunchi consolidate \\\^ni\ mil df iivcrtisinenlclc (acute dcja dc a nu sc permite cfcctuarca cxcivjin^^ iiiliiuiinii'c iv/istivc. In fracturile operate se tine seama de doua particularitati: dificultatea recuperarii flexiei genunchiului. cu cxcep|ia faptului ca sprijinul pe membrul inferior este H I M dial. Cel putin pentru inceput.isi puidrnia |H'iiliu piolcjaica caitilajului urticulut. in mod normal. <' Fracturile rotulei Jn afara fracturilor fara deplasare care se trateaza ortopedic. recuperarea amplitudinii articling ^ mcarcarea progresiva nu prezinta nici o particularitate fata de orice alta fr^cturfl consolidate.

situatie care diminua considerabil actiunea cvadricepsului./avorari" perfecte in extensie. In ceea ce priveste recuperarea amplitudinii de miscare. Cu o orteza articulara ce permite blocarea genunchiului in extensie (sau in lipsa acesteia cu o atela posterioara).intern sau extern). cu menajarea articulatiei femuro-patelare pana la 12 saptamani (in medie).odinamice contra rezistenta maximala.urilc.. In cazurile in care a fost necesar sa se recurga la patelectomie. Tralaincntul dc clccjic este chirurgical si acolo unde nu se poate opera sc rccurgc la rcduccrca fracturii prin tractiune-suspcnsie mcn^inuta timp de 45 60 de /ile. cand mobilizarea nu mai pune in pericol sutura chirurgicala a tendoanelor si va fi foarte lent progresiva. pana la obtinerea unei . chiar daca se recupereaza forta anterioara operatiei. fractura este consolidate si se parcurge intreg programul de rccuperare functionala a genunchiului. chiar daca pasiv aceasta extensie este perfect realizabila. mobilizarea trcbuic instituita cat mai devreme posibil. interesul major este pentru flexia genunchiului. singurul in masura sa aprecieze pana unde se poate merge cu incarcarea. I'racturile platoului tibial Riscurile ce le incumba aceste fracturi sunt: de/organizarea suprafetelor articulare prin infundarea platoului tibial. sprijinul pe membrul inferior operat este permis imediat. sprijinul pe membrul inferior afectat este pcrmis imediat.Sc stie ca forta cu care este presata rotula pe trohleea femurala este direct proportionals cu forta dezvoltata de muschiul cvadriceps si cu cosinusul jumatatii unghiului format de tendonul cvadricipital si ligamentul rotulian. dc/axarca globala a membrului inferior in varus sau valgus (func^ie de platoul hhial inlercsat . decat pe ultimele grade de extensie a genunchiului. Deci. forta de prcsiune este nula cand se afla unul in prelungirea celuilalt (extensia completa a Kcnunchiului) si create odata cu gradele de flexie. Rcicse destul de clar ca este dificil de obtinut o extensie activa completa. Pentru aspectele musculare. cu protectia olerita de o atela posterioara ce mentine genunchiul in extensie. prticlicatA in mod icgulat si cu consccven|a pc duiatc muri dc limp. Recuperarea flexiei incepe dupa 6 saptamani de la operatic. Din aceste considerente biomecanice nu se va forta flexia genunchiului in primcle trei saptamani dupa operatic si nu se va tonifica cvadricepsul prin exercitii i/. In (oate ca/. problema centrala o constituie recuperarea fortei cvadriccpsului deoarece disparitia rotulei are ca rezultat reducerea bratului parghiei aparatului extensor. . Recuperarea fortei cvadriccpsului se prelungeste timp de mai multe luni. 1). Soliditatea aparatului extensor al genunchiului (rebuie confirmata de ortoped. Dupa 45 de zile.

('ontractiile izometrice ale cvadricepsului. abia din ziua a 10-a incepe cresterea pio^.icsiva a unghiului de flexie. incrMuhii etc.in leziunile compartimentului extern si tensorul fasciei lata .in Ihu lurile compartimentului intern). Se acorda o atentie particulars la manevrele care cresc Inisiunea axiala in articulatia femuro-tibiala. in afara profilaxiei instalarii devia^iei in varrn|inn.). I'rcbuie acordata o atentie particulara tonifierii stabilizatorilor laterali (muschii . initial cu viza circulatorie. Tonusul si forta musculara se intretin prin exercitii active facilitand propi loccptia prin tehnici periferice si centrale (eel putin pentru inceput) dupa care se t ontinua cu programe kinetice de crestere a forjei musculare la fel ca si in fracturile illslalc ale femurului.a nivelul piciorului si gleznei. Sub protectia unui aparat ortopedic (orteza articulata. atela ghipsata posterioara) purtata intre sedintele de fizio-kinetoterapie. Nu sc vor ncglija membrele superioare si membrul inferior controlatcral al i Ann (onus muscular si amplitudini de miscare trebuie conservate prin exerci(ii kltirlu'f active. . se liu fiii ca o mobilizare minima in flexie pasiva. Dupa osteosinteza. incArcarc progroitivA. metodologia recuperarii este similara fracturilor extrcmita{ii distale a femurului.nsul reducerii tensiunilor pe platoul fracturat. sunt permise imediat. sunt solicitate activ toate grupele musculare extrinseci si intrinseci. I >e notat ca intreaga activitate se desfasoara pastrand neatins montajul dc Mm (niiic-suspensie. se incearca obtinerea cat mai rapid posibila a extensiei active complete a genunchiului si castigarea progresiva a unor nn^hiuri de flexie din ce in ce mai mari. Mobilizarea genunchiului incepe din a treia zi. I . altfel riscandu-se tasarea suprafe^ei uiliculare. ( unsolidarea focarului de fractura permite cresterea solicitarii la mobilizarea pasivS <f\ iicliva precum si incarcarea completa a membrului inferior. se completeaza progresiv cu manevre iltn'oiitracturante adresate in special musculaturii coapsei.. I >ii|)a (> S sSptamani se renunfa la tracjiunea-suspensie care este inlocuita dc o niit /A atlictilala suu una amovibila care permite continuarca programului dc I I M iiju'iaic in condi|ii dc maxima protcc{ic a focarului dc fracturl Mclodologia si Ichnicilc dc tralamcnt li/ical-kincticc sunt similarc cclorlulto H i dc li acluri consolidate ale genunchiului (verticali/arc. Mobilizarea articulara va urmari in permanenta decoaptarea femuro-tibialS pentru a descarca focarul de fractura. In afara mobilizarii rotulei. Incarcarea progresiva a genunchiului este permisa intre a 75-a zi si a 90-a zi.liihci dc gasca" .In primele 45 de zile se va efectua mobilizarea articulara numai in se. Masajul. precedate de contractii active faI'lllliilc ncuro-muscular.

mobilizare pasiva si activa cu cointeresarea maxima a bolnavului caruia trcbuie sa i se explice ca aceasta este ultima sa sansa de a recupera o func^ie acceptabila a genunchiului. Posturile de flexie-extensie se alterneaza la fiecare 3 ore. uncoii daloiitfl dezvollani iidi-iai|doi mliaailieiilaie (simli/e ale I'undurilor dc sac sinovialc). bolnavul trebuie plasat imediat in postura de flexie maxima a genunchiului. dar infinit mai dificila deoarece fenomenele inflamatorii locale si durerea sunt mult mai intense si mai persistente. Masajul este o procedura de electie in combaterea contracturilor si a retracturilor musculo-tendinoase. deoarece eel mai mic grad de flcxic are tending la organizare si devine foarte greu de recuperat. rctracturii pj'u| iloi inoi (in s|)ccial a uripioarclor rotulicnc). Deoarece toate manevrele kinetoterapeutice sunt dureroase. se va aplica o orteza dc extensie.Se poate incepe mult mai devreme un program de crestere a forfei musculare prin exercifii izodinamice contra rezistenta maximala progresiva opusa de mana kinetoterapeutului. Calusul vicios se rezolva chirurgical. Recuperarea mersului cu sprijin total pe membrul inferior afectat se incepe din momentul in care reactiile inflamatorii dureroase locale s-au atenuat. incepe din ziua a treia. chiar din zilele care urmeaza fracturii. din punct de vcdcrc functional. nulii m^imm coivi Ira liiHliinlor gcniinchiului. perioada in care este pcrmisa numai contractia izometrica fiind mai scurta. se prepara terenul prin aplicatii de rece local. Tonifierea musculara se poate initia destul de precoce. laser. electroterapie antalgica. Metodologia recuperarii prin mijloace terapeutice fizical-kinetice este identica.irticulara. In ambele situafii. Deficitul de extensie al genunchiului constituie problema cheie si trebuie abordata imediat. Daca tratamentul fizical-kinetic nu se dovedeste suficient. Dupa artroliza. 158 . Din acest motiv.Hi «('( lll'lt'llll ll IK'llll Illll Ut'lllllH Illllllll Iii (. roliil tratamentului fizical-kinetic este important. Ortezele articulate permit fixarea unghiurilor crescande obtinute si reluarea posturarii pornind de la acestea. iar recuperarea nu ridica nici o problema l>. Mobilizarea pasiva. cu precautiile subliniate de mai multe ori. se incepe imediat un tratament kind ic postural. deoarece nu mai exista pcricolul deconsolidarii focarului de fractura. cu insistenta pe grupul muscular extensor. crioterapie. toate etapele cunoscute sunt decalate in timp. Trntnmcntul accstor sechele este ortopedic si se poate institui precocc (mobili/are sub anestezie generala) sau mai tarziu (artroliza). Dupa mobilizarea sub anestezie generala. care reduc inflamatia locala si implicit durerea. iv/ultulclc sunt sub asteptari datorita unei redori stranse si a durerii locale. ziua si noaptea.

La teminarea acestei faze. Recupcrarca Miiujionala §i tratamentul fizical-kinetic se vor adapta in mod obligatoriu la solutia ii i iipnitica aleasa pentru eliminarea meniscului afectat. A doua faza se Tntinde Tntre ziua a 2-a-a 3-a si ziua a 7-a.M in HcMim sail rcnirvaliim. flexia genunchiului in timpul fazei (iscilante si atacul solului cu calcaiul. dar in prima etapa se limiteaza ortostatismul prclungil ca fl in catul-coboratul scarilor.icale antalgice si antiinflamatorii locale faciliteaza programul de kinetotcrapie. <liii Mini nlr* In vuruNsun ii ilo/axare cslc rc/olvuhilil m em b niliii inferior o*ie » nliA nech elfl poM ihill. leziunile meniscului ce necesita o interventie chirurgicalS se • ulva prin doua metode: meniscectomia chirurgicala clasica si menisccctomia I. dar mai exact. ( Hiiectivul principal al recuperarii il constituie recastigarea cat mai rapida a . I'rima faza a recuperarii se adreseaza primelor trei zile dupa operate si tiliuaieste doua obiective: mentinerea extensiei complete a genunchiului. tratamentul fizical-kinetic se intensified pe ma"suii 111 genunchiul este mai putin inflamat si mai putin dureros.volturca i. fara a intretine sau favoriza dezvoltarea unor reac|ii tiillfimatorii locale. spre deosebire de fracturilc i iiiuichiului undeproblemamajoraarecuperatoruluiesteredoareaarticulara. Ea consta din initierea sprijinului partial pe membrul inferior afectat. I {sic evident ca una dintre metode este mai invaziva.ipulfl ntlro/c a gcnuncliiului. Ca o masura de prevenire a unor reactii inflamatorii suplimentare se considers A nu este bine sa solicitam flexia genunchiului deoarece aceasta miscarc riscS s& nicnfina constant epansamenrul articular. Sprijinul complet 10 icalizeaza progresiv. In a treia faza (8-30 de zile). Kccupcrarca cstc identic^ cclci practicalc dupfl M iiniilc dc corcc|ic. ea ildnitcaza din momentul in care s-a obtinut . rcdesteptarea tonusului muscular al cvadricepsului. recuperarea functiona 159 . S o pot eonntfttft miinai cliiini^icHl si sc iinpunc in m<xl >f sc $tic cfl iTuulitlcarcii axiilin incmbriilm inferior ducc la dc/. Dupa meniscectomia chirurgicala clasica./ilvorarii active" a genunchiului prin refacerea unei forte suficiente de contrac}ic 4 iniischiului cvadriceps. imiiinrca mobilitatii genunchiului este mai rara si mai u§or de recuperat.. hiifiinicntul fi/ical-kinetic dupa meniscectomii I ii ora actuala. Metodologia si tehnica tratamentului fizical-kinetic este aceeasi cu cea care a lost prezentata deja. Crioterapia locala si alte proccduri M/. aici. §i in aceasta faza se incepe cu exercitiile de tonifiere a cvadricepsului (izometric mu Tmpotriva unei rezistente manuale fin dozate). alta mai putin. Insisland asupra derularii pasului posterior. rlualA prin artroscop.zavorarea activa" a genunchiului in exlcnsie.

In prima ftptamana nu trebuie insa fortata flexia peste 90 de grade. mai ales cea a recuperarii activitatii sportive. . A patra faza este destinata recuperarii activitatii sportive si este indispensabila inainte de a autoriza reluarea oricarui sport.amentul articular reac|ional. devine din ce in ce mai putin analitica si mai null globala. — cre§terea ponderii tratamentului fizical antiinflamator §i antialgic local.si retrorotuliene ce aparinpozitie a§ezatprelungita sau la urcat-coborat scarile. Pentru unele cazuri. b) Sindromul rotulian post-operator este caracterizat prin dureri peri. Ea nu poate incepe decat daca gcnunchiul este . punctie evacuatorie. Trebuie subliniat ca daca nu se realizeaza prevenirea acestei complica^ii prin-trun program fizical-kinetic corect. De mentionat ca epansamentul poate dura mai mult timp. ci §i a ischiogambierilor. nu numai a cvadricepsului.. Se lucreaza in lant muscular deschis. Dintre acestea. aparitia sa este datorata unor leziuni condrale precxistente. Este dato rata insuficientei for^ei musculare a cvadricepsului si epan§amentului articular.~\ lie completa. radiologic §i scintigrafic prin acest sindrom si tratamentul este eel obisnuit. Sunt posibile unele incidente dupa meniscectomie care pot pune unele probleme recuperatorului. dirijata in sensul refacerii catenelor musculare ale membrului inferior. dupa cateva zile. cele mai importante sunt: a) Epans.uscat" §i nedureros §i forta cvadricepsului este egala cu aceea a membrului sanatos. ea rcalizandu-se spontan in 3—4 saptamani. c) Sindromul de adaptare se manifesta printr-o senzatie de acrosare sau dc resort. limitarea ortostatismului si a mersului).la nevoie. de cele mai multe ori nedureroasa §i care dispare dupa o luna-doua de la operatic. Daca eliminarca meniscului lezat s-a efectuat atroscopic. Kmetoterapia activa destinata refacerii fortei musculare. acesta este datorat in special unei reactii inflamatorii care impune: — incetinirea programului de recuperare fizical-kinetica in progresiunea sa (interzicerea provizorie a mobilizarii. nici nu cstc indispensabilS iccupcrarca. impotriva unei rezistente manuale si cu Iblosirea din plin a elementelor de facilitare neuro-musculara periferica si centrala. ceea ce face ca si etapele recuperarii sa fie intarziate. Mi-iodologiu !>i mijloacclc tcrapcuticc sunt identiec cu cele prczcntatc aiHc•'•••"••" <•* lii/cU' sc pnraii'K mull mai rcpedc. sarcina recuperatorului sc reduce foarte mult. lucrurile intra in normal si se poate relua programul de recuperare. in special in meniscectomiile externe. c) Sindromul algoneurodistrofic nu are nimic particular fata de ceea ce se in\clcge clinic. . Ca§tigul in amplitudine nu pune nici o problema deosebita. Recupcrarca propriu-zisa cstc justificata in special la sportivi care trebuie s5 uinlrc cut mai rcpedc in activitatea competi\ionala. in mod obi§nuit.

ft dc acelea§i mijloace terapeutice ca §i fractura intraarticulara a genunchiului I'articularitatile se datoreaza faptului ca aspectul functional este deosebit dc itelimt. bencfU'in/. .C'u toate uvuntajclc accHtci tclmici. iclunrca activita|ii normale §i a serviciului la III ilc /. 11 ulumentul fizical-kinetic al entorselor de genunchi Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea genunchiului dupa entorsa. I'rima perioada este aceea dintre a 3-a saptamana si saptamanile 6-8. reluarea activita^ii sportive dupa 15 zile. ' luiirca activitapi sportive dupa 45 de zile. (/) brcsa capsulara: se traduce prin picrdcre de lichid sinovial si posibilitatca iMliTtftrii articula^ici. func^ic I|P Inliiulcrca leziunilor §i tipul de interventie chirurgicala. In entorsele simple. lai |H: de alti partc. de cele mai multe ori. durata spitalizarii 1-2 zile reluarea activitajii normale §i a lucrului la 8 zile. narca lan^urilor kinctice normale. stint cole prc/. exialA $i nici poNibiliuioi nnoi incident' iu iloritc: pe do o parlc. reluarea sportului la performan^ele anterioare la 21 dezile. I'rogramul terapeutic trebuie organizat pe o perioada de 6 luni-1 an. I )c|Kirtajarea celor patru perioade este dictata de reactiile articulare dupa trauilllMU. Dispare spontan. Accst incident pare sa fie favorizat de forjarea prematura a lU-xici gcnunchiului dincolo de 90 de grade.tivclc urmarite in aceasta perioada sunt: clihcrarca aparatului extensor prin refacerea armoniei dintre diferitele planuri 'i iihinccaie. inva\area bolnavului sa-si blocheze activ genunchiul (zavorarc) si al miliiiliiliii nmschiul cvadriceps (pregatirea renuntarii la atela posterioara). ivIiK-crea tonusului muscular siderat sau doar inhibat de traumatism. sunt incidcntcle particulaic tchnicii opcratorii.Ic /.cntnlc la munisccctomia i liiniinualft elusii-a. preoperatorie. 'lupi'. sc "liiiiKrt o a cincea faza. aceste entorse survin la ipurtivi §i pot compromite tntreaga cariera a sportivului §i reorientarea sa catrc ulle itctivita^i. /)) nodulul cicatriceal: poate persista timp de cateva saptamani lanivelul locului • It intrarc al artroscopului. lininiiKMUul se deruleaza in patru faze. Avantajcle acestei metode terapeutice a leziunii de menisc pot fi sintetizate '•. t u ncecasi menliunc c& liccvcn\a cstc niai marc pcntru mcniscccloinm cxterna. Acolo unde exista o laxitate cronica. avand in vedere faptul ca. pu-vcnirea si/sau tratamcntul SAND.ilc.ilc.IU-I: Meniscectomie clasica Meniscectomie prin artroscop ilmatu spitalizarii 8 zile. <mica sportului la performan^ele anterioare .

cautarea refacerii miscarilor de rotatie (daca amplitudinea articulara o permite). In perioada a patra se intensifies exercijiile proprioceptive. atat cele fizicale cat si cele kinetice sunt bine cunoscute. ••.asezat la marginea mesei de tratament . se intensified recuperarea musculaturii adaugandu-se la exercitiile izometrice exercitii izodinamice cu incarcare progresiva. membrul in ferior opus in flexie de 90 de grade trebuie sa reziste la dezechilibrSri in sens sagilal sau ori/ontal pc care Ic provoaca terapeutul. unele dintre ele fiind detaliate in diferite capitole de patologie prezentate anterior. kinetoterapie proprioceptiva statica in incarcare. kinetoterapie activo-pasiva si activa in extensie. un efector (un muschi sau un grup muscular).rcluarca sprijinului si climinarea atelei. o schema motorie cinetica protectoare sau compensatorie.un reflex dobandit printr-un antrenament voluntar. deoarece aceasta va juca un rol esential in recuperarea functiei complete a genunchiului afectat. Datorita faptului ca toate mijloacele terapeutice. un stimul declansator. bolnavul in sprijin unipodal pe membrul inferior semi-flectat.trebuie sa reactioneze prin extensia genunchiului la impingeri care due gamba in flexie (se practica la diferite unghiuri de flexie a genunchiului). printr-un proces de invajare. in perioada a treia. Dupa zece saptamani. 102 . iar pentru ischio-gambieri in cursa externa si in limitele pe care le permite flexia genunchiului. acelasi exercitiu practical in contractie excentrica a cvadricepsului. rccastigarca unui control activ in conditii de incarcare a membrului inferior afectat. exercitiile rezistive de crestere a fortei musculare. Suportul neuro-fiziologic al acestei tehnici este: .A d o n a p erio a d l se fn tin d c d c la 6 . Este vorba de recastigarea unei protectii articulare active in conditii statice si dinamice. recuperarea ultimelor grade de amplitudine a miscarilor genunchiului. Kinetoterapie proprioceptiva statica: bolnavul . intensificarea programului de izometrie pentru m. .K sd p tflm fln i la a 1 0 -a N rtp lflm fln ft si f$ i . Prin aceasta tehnica kinetoterapica se incearca o reprogramare neuro-musculara care a fost dezorganizata de traumatism si de imobilizare. nu voi insista decat asupra unor aspecte ce se refera la tehnica proprioceptiva. acelasi exercitiu. reinceperea antrenamentului sportiv. a volumului muschiului si a rezistentei la efort. dar pentru flexori. reprogramarea mersului si a stabilitatii articulare. cvadriceps pe ultimele 30 de grade de extensie. refacerea stabilitatii dinamice a articulatiei si exercitii proprioceptive dinamice efectuate in conditii de incarcare a membrului inferior.

fn sprijin unipodal.lrituri pe loc cu schimbarea orientarii piciorului. sarituri laterale. palmei. pentru a prinde cu cealalta mana. miscari de arcuire proiectand calcaiul spre ischion. lateral. Bolnavul trebuie sa reactioneze prompt pentru a continiui (liNii cxtensiei. din decubit dorsal. sprijinul este numai pe calcaiul membrului inferior afectat (ca la sell > Iir upa"). dozcchilibrare controlata pe un gen de planseta instabila. mcrs pe loc. salluri dinamice (avanseaza cu fiecare saritura). acceasi pozitie. klnctoterapia proprioceptiva dinamica Din descarcare. lasS sfl m npc. iilcrgari pe teren plat. bolnavul trage cu ambele maini de un cordon elastic prin ilc spalier. bolnavul incearca sa atinga cu piciorul de partea sSnfitons ni/lna kinctoterapeutului care schimba mereu pozitia si maltimea. soldul fn llrxic sau in extensie.suteaza" cu piciorul mliolalcral inpalma terapeutului fara sa o atinga. bolnavul . sili ituri fnainte-fnapoi.acceasi pozitie. fortand flexia. saritura pe loc in sprijin si apoi unipodal. forteaza genunchiul spre interior apoi spre exterior • willinand trunchiul in perfecta rectitudine. Acesta schimba rapid distanfa. bolnavul efectueaza o tripla flexie a membrului inferior In limp ce kinetoterapeutul se opune cu o manaplasata la nivelul calcaiului. kinetoterapeutul opune o rezisten}a mai Hiiiir. in sprijin unipodal pe membrul inferior sanatos. sarituri pe planuri situate la nivele diferite. inainte. cu schimbarea bruscfl . s. bolnavul in pozitie ajezat executa miscari de extensie impotriva unci n -islcnfe manuale si la un moment dat. Acest exercitiu se practica din difcrite Miigliiuri de flexie a genunchiului. inapoi. accidental..

toate redorile articulare. Nu se va neglija niciodata examinarea incaltamintei care poate rurniza elemente importante pentru diagnostic. Ce se poate afirma cu certitudine este un singur lucru: indiferent de etiologie. pe la"nga frecvenja crescuta cu care se intalnesc in practica. bilant functional. Aceste criterii sunt urmatoarele: a) absenta oricarei dureri a) echilibru muscular normal a) absenta redorilor articulare a) calcaiul in pozitie neutra (nedeviat nici in afarS nici inauntru) a) degetele rectilinii si mobile a) trei puncte de sprijin in ortostatism si in timpul fazei de sprijin in mers. bilant articular. Pentru a obtine informatiile corecte. examenul clinic se va efectua din descarcare (decubit). traumatice. tulburarile statice si dinamice au un rasunel asupra intregului corp si singura posibilitate reala de a le contracara este apanaju! medicinii fizice si a chirurgiei ortopedice. principalele motive pentru care bolnavul se adreseaz3 medicului. una esumctodologia tratamentului in piciorul dureros de cauza inflamatorie. Piciorul este un segment corporeal ce poate fi examinat clinic fara nici o dificultate. neurologice si dermatologice. se caracterizeaza si de o etiologie foarte variata ce le face extrem de greu de cuprins intr-un cadru terapeutic fizical-kinetic. Pentru a putea descifra cauzele unei dureri localizata la nivelul piciorului si/ sau a unei redori articulare. palpare. testing muscular. mcarcare (ortostatism cu sprijin bi. Patologia piciorului este dominata de afectiuni reumatismale inflamatorii sau degenerative.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindroamelor algo-fimctionale ale piciorului u4fectiunile piciorului. Tratamentul fizical-kinetic Acest tratament trebuie diferentiat in functie de etiologia bolii care duce hi afectarea functiei piciorului. trebuie stabilite cateva criterii ce caracterizeaza piciorul normal.si unipodal) si in timpul mersului. aha in afcc(iunile posttraumatice si alta in afectiunile neurologice periferice sau ccntralc 164 . Examenul clinic este complex si urmeaza jaloanele clasice: inspecjie. Desi se pot regasi multe aspecte comune. contracturilc si retracturile musculo-ligamentare.

1 . electroterapia antalgica si antiinflamatorie. />) inlrc|incrca mobilitatii articulare si a unui tonus muscular satisfacator. (f) rocupcrarea deformatiilor recent instituite. modclul care po.'inlrt liccare bolnav. Cu ajutorul unor orteze se realizeaza imobilizarea u uliii intr-o postura functionala (flexia la 90 de grade a piciorului pe gamba'. I )in punct de vedere metodologic. adaptat permanent la evolutia bolii.). programul fizical-kinetic este mai complex. SA. Acelasi lucru se poate obtine prin masajul cu gheata.isajnl clasic si tratamentul kinetic al muschilor care au o actiune contrarfl lniina|iilorprevizibile este limitat la cazurile in care fenomenele inflamatorii nu ill loarlc intense si durerea este suportabila. tratamentul fizical-kinetic trebuie sa fie instituit cat mai precocc. chiar daca nu are un efect antalgic notabil. In iicest stadiu de evolutie a bolii. ii dc la debut. M. dar aceastfl ' • 'i i dura este mai greu suportata de unii bolnavi. pc '.iiiiiiinnl fn miijoritalea cazurilor il oferfl PR. in care nu exista mari defonnatii articulare.In litrul de apa.i lolosita in mod traditional. para-ii ii <lr aplicarc a proccdurilor fiind adaptati la particularitatile clinicc pe care Ic . In sladiilc precocc dc boala.'K. mil bine central. conservarea boltii plantare si conservarea rectitudinii degete\ccasta postura. se va differentia tratamentul fizical-kinetic ilin liuipul stadiilor evolutive de eel aplicat intrepuseele inflamatorii. | 'omprcsele reci cu solutie de sulfat de magneziu in concentratie de 60 dc "' ii. <•) prevenirca instalarii deformatiilor.guta etc. «0 iiicn|incrca functiei piciorului in conditii acceptabile cat mai mult timp eslc ihil In principiu. func|ia n >i nlui csle prolcjata prin purtarea unor pantofi ortopedici comozi cu un toe cc 'Icprt^oslc 3 cm (pentru a nu se supraincarca antcpiciorul) si pastrarea unci inn I'orccle in limpul repausului nocturn (flexie la 90 dc grade a piciorului pc 'if)rt. in asociere cu tratamentul medicamentos de fond al afecfiunii •iilr Accst tratament se va prelungi. repausul articular si chiar imobilizarea articula|iiliu mil-resale este obligatoriu. unde piciorul este interesat in 90% din I'rincipiilc gencralc ale tratamentului fizical-kinetic sunt concretizatc di iMilrpliiiircii urma'toarelor obicctive: </) iii(ic|incrca troficitatii tuturor structurilor morfologice. schimbate din 5 in 5 minute. Preferam temporizarca I'ulni Initamcnt pentru stadiile imediat urmatoare. este mai pufin indicata. permite conscr" i unci pozitii absolut fiinctionale a piciorului. simplu de i <'iilcc| ional . Inlic puseelc inflamatorii. In (iinpul puseului inflamator.i diirata de timp in care bolnavul se afla in suferinta. reduc intensitatea fenomenelor 'i »iuilorii. di'^clclc in rectitudinc) rcali/abila priutr-o orte/a postcrioarfi.

factor agravant inutil si nedorit. mai cu seama atunci cand pe langa picior. obiectivele si mijloacele de tratament fizical-kinetic prezentate in ca/ul piciorului reumatoid sunt valabile si in aceste cazuri. Pentru activarea circulatiei periferice cutanate si musculare se pot efectua bai galvanice cu condijia ca temperatura apei sa fie scazuta (35 de grade C). Mobili/a~rilc pasivc vor fi cfcctuate cu foarte mare prudenja" si numai manual (fragilitatca deosebita a structurilor capsulo-ligamentare afectate in sinovita rcumatoida) pentru a nu transforma acest gest terapeutic in unul iatrogen. Pentru unele fenomene inflamatorii reziduale ale tendoanelor si fasciilor.Mnnnjul e»le indlcnl pentru men|iiicraa troflcifA|ii 91 lavoH/men circnla|lci de hiin. Musculatura extrinseca a piciorului se va lucra analitic pe baza datelor furnizate de bilantul articular si global incluzand mersul in conditii de teren variat. se folosesc aceleasi mijloace terapeutice. Este bine sa se evite aplicatiile de curenti din domeniul joasei frecvente (curentul galvanic. sunt interesate de sinovita reumatoida si articulatiile supraiacente (genunchi. pot fi utilizate cu succes. Exercitiile fizice care vizeaza mentinerea tonusului muscular si a forfei de contrac(ie musculara vor fi izometrice si selective pentru musculatura intrinseca a piciorului care prezinta o tendinta evidenta spre atrofie. pregillcsc (olodnlfl. In afectiunile reumatismale degenerative. leieiuil pentru pingrumnl dc kinctutcrupie. o mare importanja trebuie acordata incaltamintei ortopedice prin care se urmareste corectarea unor deformatii si suplinirea partiala a functiei piciorului. 166 . iar afectarea este bilaterala. CDD) deoarece precaritatea troficitatii tisulare mareste mult riscul provocarii arsurilor chimice. unei tulburari de statica a piciorului sau unei ostcocondrite. Procedurile de termoterapie locala trebuie evitate. picsiunilc slainc si dinamicc.in i'ir (climinfl cilciijul pii'ioinliii si cdciuul pcniiiiik'oliii) Mime vie Maude dc iniiiulriv musuilnrfi. dar si acestea cu maxima prudenta. sold). dar eficienta este mult mai redusa. Principiile. Toate articulatiile pot fi sediul unor procese artrozice. Este un obiectiv foarte greu de realizat. mai ales daca se adauga mediului de cuplare un adaos de substante medicamentoase cu efect antiinflamator (hidrocortizon 1%). In stadiile mai avansate de evolutie a bolii. Acum. mai rar primitiva si mai frecvent secundara unui traumatism. Curentii interferentiali in formula antalgica si/sau excitomotorie se dovedesc deosebit de utili cu conditia respectarii tehnicii corecte de aplicatie si utilizarea electrozilor adecvati (tetrapolari). Reeducarea mersului este de fapt obiectivul final al programului terapeutic fizical-kinetic. mai ales in timpul stadiilor dc evolutie in care durerea si inflamatia sunt prezente. ultrasonoterapia in camp semimobil si sub forma de impulsuri (care elimina efectul caloric local). singurele care pot intra in discutie fiind undele scurte cu impulsuri. asigurandu-se astfel un mers acceptabil. cand deformatiile articulare sunt instalate si uneori ireductibile. situatia este mult diferita.

rt mloiile miii'ularc Mint vcrlii Mull mai mil cstc sfl NC ciinlr uncle cnmpensdri runc|ion. la adult este de cele mai multe ori dureros. l'i in intindcri sustinute se va actiona asupra muschiului triceps sural si scurl ionici lateral. dai in. Masajul este procedura de electie in piciorul plat dureros in care contractura (•tilara este factorul declansator al durerii.i< i > implilndmii de miscarc in aiticiilapilc vccinu. refacerea supletei articulare. incaltaminte ortopedica). lonilicrea niuschilor intrinseci ai plantci: muschii intcrososi si abdnctonil liiiliii'dui care se opune largirii paletei nietatarsienclor.ilc pun cri'. Tratamentul fizical-kinetic va fi strans corelat cu corectarea ortopedicA (Niis|inatorii plantari. fiind provocatfl ilc dislcnsia ligamentelor si mai putin de procesul degenerativ artrozic. piciorul plat este indolor. diagnosticate. I. lonifierea musculaturii deficitare. IIP liingS maso-kinetoterapie se asociaza uneleproceduri de electroterapie antalgicfl d uifn|i interferentiali. I'riii manevre pasive se vor mobiliza toate articulatiile piciorului insistflnd cuplurilor articulare care asigura torsiunea si supinatia piciorului. I ft? . la iiilnli'sccnt pot sa apara contracturi dureroase manifestate mai ales cu oeazin (urn licarii sportului. piciorul prezinta trei proemmen|i tividi'Mlc: maleola interna. diatermie cu unde scurte. La copil. vizand: lonilicrea muschiului gambier posterior si anterior.a examcnul obiectiv. I Hirerea isi are sediul in zona mediotarsiana si subastragaliana. Tulbiinlrilc de staticS ale piciurului trcbuic cunoscute. () mancvra globala va tenta apropierea degetelor si a antepiciorului de talon a forta astfel arcul interior. Tehnica de lucru eslc i'a $i globala. privit din spate..loi|ni.). rccducarea mersului. Axul piciorului posterior si eel al antepiciorului formeaza un unghi ascu|i( en vflilnl intern. care are urmatoareli• I'live: combaterea durerii.n 'Ics lialale prccoce. m.i . masajul va prepara i lurilc locale pentru tratamentul kinetic pasiv si activ.lirlmic siiMmuil toftiyl cfl mi piclor trtin/ic rigid mi Uebtiu. bai galvanice etc. In toate cazurile. tuberozitatea astragalului si tuberculul scafoidului. Repercusiunile functional ale tulburarilor de statica ale piciorului mini variabile si depind de varsta bolnavului. K meloicrapia activa este timpul principal al programului terapeutic care trcbnir c o reechilibrare a raporturilor fortelor musculare. caraclei i/ai i'i in slergcrea arcului intern al boltii plantare si asocierea frecventa a devia)iei in ilg a calcancului. muschiul flexor propi in •il liiiliH'clm (cu rol antivalgus si de sustinere a arcului intern al bol(ii planlare). deoarece accasta este singura solutie valabila ce prcvnn i« li>miii|iilc invalidate care nu intarzie sa apara. CDD. Acolo unde durerea este pre/entfi. ('ea mai frccventa tulburare de statica a piciorului estepiciorul plat.

: tensiuni musculare dureroase in bolta plantara. La varsta adolescentei devin mai greu de redus datorita retractiilor musculare si capsulo-ligamentare. kinetoterapie pasiva cu mobilizarea nrliculatiilor TF/IFP. prinderea unei bile cu degetele si lansarea ei catre o alta bila. prinderca si mototolirea unei batiste sub talpa. Piciorul scobit este o alta deformatie ce consta din accentuarea concavitatii boltii plantare asociata unui varus al calcaneului si o grifa a degetelor. tratamentul sc limiteaza la kinclolcrapic pasiva dcoarcce noilc conditii biomecanice fac ca tonificrca muschilor iiitcros(). sunt sanse de a obtine rezultate bune. ciccliialc din pozifiede descarcare si de incarcare a piciorului).'liunfiorcn accstor mn$rlii sc nice analitic sau global (miscari active ce accenluett/A bolln plaiilanl. dificultate pentru flexia dorsala a piciorului. Rcgiiinca mcdic-plantar^i va (1 supnsA unui . >. IFD si kinetoterapie activa care are ca obiectiv tonificrca iniischilor interososi. grifa degetelor (initial reductibila si apoi ireductibila). dureri medio-plantare. Daca piciorul este inca suplu si nu exista deformatii osoase. Refacerea staticii normale a piciorului se poate obtine prin abordarea sistematica a antepiciorului. Jenai functionala consta din: crampe musculare in molet.isfranc. Tratamentul durerii se face in mod similar ca si la piciorul plat. | {xnvi|iilf globalc au avuntujul ca pot fi prezentate copilului ca un joe si astfel snnl acceplatc cu placere. Mctodologia este cea obisnuita: masaj. Este clar ca precocitatea depistarii si instituirii tratamentului fizical-kinetic sunt esentiale. sc vor mobili/a pasiv oasclc mctnInrsicnc $i articnl. fn inomcnttil in care grifa degetelor devine ireductibila. Aceste deformatii depistate precoce (la varsta copilariei) sunt reductibile prin mijloace terapeutice conservatoare.i|ia I. intervin deformafiile osoase care anuleaza orice sansa pentru tratamentul conservator. DC cxemplu: prinderca unui creion cu degetele de la picior pune in activitate toata inusculatura intrinseca a piciorului. Mai tarziu. Dcoarcce in piciorul scobit se realizeaza o suprasolicitare a capctelor mctuInrsicncloi (dalorita verticalizarii acestora). pastrarea echilibrului in sprijin unipodal. o instabilitate a tabloului cu entorse frecvente. Accst gnipaj tcrapeutic este valabil atata timp cat defonnatia este reductibi!3. exersarea unor tipuri de mers particular: mers pe marginea externa a piciorului. pastrarea echilibrului pe o planseta instabila etc.1 agravezc defonnatia. $ansele recuperarii piciorului plat tin de stadiul in care se incepe programul fizical-kinetic.si s. a regiunii medio-plantare si a talonului. metatarsalgii si durioane plantare. Pentru antepicior este esentiala mentinerea unei mobilitati normale a arliculatiilor degetelor si prevenirea instalarii grifei.

Cu acelasi scop se mobilizeaza pasiv in anteflexie fortata globala. Aparitia durerii si a unei zone i| t» Inperestezie la nivelul fetei plantare a calcaiului cu iradiere spre antepicior este i im/. Pentru inaltarea talonului . este indispensabila mentinerea supla a cuplului de torsiune $i usigurarea unei bune stabilitati (deoarece instabilitatea este frecventa in picionil scobit). Pintenele calcanean este considerat ca o proeminenta osoasa datorata stimularii jiniostale indusa de tractiunea exercitata de aponevroza plantara. In ceea ce priveste kinetoterapia activa.-i. Pentru calcai. ii sladiilc incipicntc. cu gaura la mijloc sau dccuparea c.a lanfir.flnn in pantof.in It'llllC CU eel ill nint.!. Simptomele clinice (in special durerea) pot f] all ihinlc unei bursite subcalcaneene.I roiniii|Jnnc i-liislicri joaca rolul unui amort izor (absoarbe socuiile axmle). •' . chiar daca diagnosticul este precizat relativ usor. I )urerile calcaneene Nu de putine ori.isoii/ii sub calcai o rondea de cauciuc moale. In mod obisnuit. Ridicarea cu 6 mm a talonului suprima tensiunea exercitata de tendonul Mule asupra calcaneului si reduce in acest fel tensiunea aponevrozei plantare 1 ilii pozifici de flexie plantara impusa antepiciorului. ci ia i o din (i-siilurile subcalcaneene: {esut grasos.f inli mi compiirtiment septat de formatiuni conjunctivalc fibroase..i/uri. poate fi utila aplicatia locala de ultrasunetc. Jicoastil elaslicitale so picnic si j'ici MI In"i blue sfl lioMipoiliilildeosulc. la care sepoate asocia sau nu un oNifofit (pinten calcanean). .il' mean (?irAnirioiiiiioiii/nrc 'rnii. laser. I'cntru combaterea durerii este esential sa se elibereze zona dureroasS de iiiinca ce se exercita in mod normal asupra ei in timpul ortostatismului si al . confruntarea cu o durere localizata la nivelul calcancului i me induce o jena functionala mai mult sau mai putin importanta ridica problcme tlilidle de tratament. I .uliii. Metoda de lucru este mai complexa si se bazeaza pe tehnica reprogramarii Nonzitivo-motorii. se recomanda mers pe calcaic cu degetele flectate. fesut conjunctiv fibros clastic. •i'osl osteofit apare fara sa se resimta nici o durere.'i care aduce bolnavul la medic... . nuiTl cc se mainfca/3 m vfirslii. insistandu-se asupra controlului voluntar al dezechilibrelor extcrne. '. in dreptul zonei de hiperestezie si umplerea golului cu cauciuc i' sun burcte. i nipii1 fn do/c antiinflamatorii. 'n nllc c. dcgctelc piciorului.prin care se urmareste decontractura musculaturii plantare si intinderea aponcvro/ci plantare. de cele mai iiuillc ori. durerea nu este localizata la nivelul aponevrozei planlare. de o inflamatie a aponevrozei plantare.. 0 durere resimtita pe fata plantara a calcaiului este provocata. unei periostite posttraumatice sau unei rupturi |iiii| inle a insertiei tcndonului pe os. mers pe plan inclinat si exercitii de ridicare a antepiciorului cu ifllcaiul fixat pe sol.

Maliidiu Lcdcrhousc Hstc o afccfiune similara maladiei Dupuytren manifests la man5. Se remarca prc/cnja dc noduli duri la nivelul aponevrozei plantare. Aceasta boala intereseaza, in special, varsta adulta si apare cu o frecventa crescuta la epileptici. Sc poate incerca o limitare a dezvoltarii acestor formatiuni nodulare fibroase cu ajutorul ultrasunetelor. Tratamentul radical consta din excizia chirurgicala. Rccidivele dupa operatii de acest gen sunt destul de frecvente.
Paratendinita ahiliana

Inflamatia tesuturilor paratendinoase poate fi responsabila de aparitia unei dureri localizata pe fata posterioara a calcaiului, in vecinatatea zonei de insertie a tendonului ahilian. Termenul de tenosinovita este impropriu deoarece tendonul nu are teaca sinoviala. Inflamatia apare la nivelul Jesutului celular lax ce inconjoara tendonul-| csutul paratendinos. Cauza declansarii durerii poate fi un traumatism sau o suprasolicitare mecanica. La cxamenul obiectiv palparea exacerbeaza durerea si permite constatarea, uneori, a ingrosarii tendonului ca si prezenta unor crepitatii. Mobilizarea tendonului provoaca durere. Tratamentul consta din imobilizarea gleznei, crioterapie locala, ultrasunete local (in stadiile acute) dupa care se trece la masajul conjunctival care va asigura o amelioare importanta a troficitatii locale si eliminarea fenomenelor inflamatorii rcziduale.

Bursita retroahiliana
Uneori, la femeile care poarta incaltaminte cu toe inalt, poate sa apara o durere $i o hiperestezie pe fata posterioara a calcaneului datorata inflamatiei bursei ce se alia localizata Tntre tendonul lui Ahile si piele. Examenul obiectiv pune in evidenta o zona inflamata cu tegumentul rosuviolaceu, ingrosat, localizata pe fata posterioara a calcaneului. Prin simpla corectie ii incaltamintei si terapia fizicala locala descrisa mai sus (gheata, laser, UUS, masaj), problcma se rezolva nefiind necesara excizia chirurgicala a bursei.

Apofizita calcaneana
Aceasta suferinta mai poarta si numele de maladia lui Sever. Este de fapt o durere pcrsistcnta ce apare la adolescent, mai frecvent la baietii mtre 8 si 13 ani. Durerea ia nastcre din cauza unei supratensionari acute sau cronice a tendonului lui Ahilc pc apofi/a posterioara a calcaneului care nu este inca total osificata. Diagnoslicul dc apoilzita trebuie suspcctat la un adolescent care se plnnge de dureri locali/atc pc partea posterioara a calcaiului, sub locul dc inscrpc al

Icudonului lui Ahile. Interesarea poate fi uneori bilaterala. Mersul poate fi indolor si singurul semn obiectiv II reprezinta sensibilitatea locala crescuta la palparc si la prcsiune. Durerea creste in intensitate in pozitia de ridicat pe varfuri sau in timpul alcrgarii. Aceasta boala fiind autolimitativa, tratamentul va fi pur simptomatic si const;} din corectarea staticii piciorului prin inaltarea cu 6 mm a calcaiului (se eliminS icnsiunea crescuta din tendonul lui Ahile), limitarea efortului fizic (mobilizarca ^leznei si a piciorului) dupa care se incepe un program de fizio-kinetoterapie care istc oriental pe recuperarea progresiva a functiei normale a piciorului in condi(ii de efort fizic de intensitate crescanda. Evolutia este de cele mai multe on favorabila, dar daca persista mult tirnp diirerea, trebuie sa ne preocupe posibilitatea instalarii unor sechele rezidualc cc vor limita functia normala a piciorului.

I'ratamentul fizical-kinetic al entorselor gleznei
Pe baza datelor clinice si radiografice, entorsele gleznei se pot clasifica schematic in trei categorii: 1. Entorsa benigna caracterizata de o stabilitate radiologica in toate planurile. 1. Entorsa de gravitate medie care poate comporta unele semne clinice dc gravitate, dar semnele radiografice de instabilitate sunt minime. 1. Entorsa grava care este definita radiografic printr-o basculare importanta a uslragalului si/sau o luxatie astragaliana anterioara, semne clinice de gravitate si dale evocatoare de ruptura ligamentara. Pcntru entorsa benigna, tratamentul este simplu: repaus articular, rece local, I'liotcrapie locala, electroterapie antalgica si antiinflamatorie locala. Faza acnta" diiica/a 2-3 zile si se pot incepe exercitii de mobilizare activa a gleznei, apoi t'xerci{ii active contra unei rezistente manuale, reluarea sprijinului bipodal si dupil lU'cca unipodal. fn entorsele de gravitate medie se pot alege trei metode terapeutice: u n tratament pur functional un tratament ortopedic prin imobilizare in aparat ghipsat un tratament mixt prin benzi adezive. Tratamentul pur functional consta dintr-o punctie evacuatorie urmatS de iniKulnccrca unci solutii de xilina si hialuronidaza. (ilc/na ramanc in repaus pentru cateva zile dupa care se poate face o a dona | Hinr|ic evacuatorie. Pe masura ce scad durerea si inflamatia, se inccp mobili/arilc HI 11 ve $i sc continua intrcg programul de kinetoterapie progresiva, dupa mctodologia i l.r.icn. lisle o metodologic utila in special la sportivi. Pcnli u un individ scdcntar sau varstnic, se prcfera imobilizarea in aparal ghipsat it |>irioruliii in iinghi drept pe gamba. Mersul este pcrmis dup5 48 de ore. Duratt iniiiiniA a imobili/fuii eslc dc Irei saplamani, limp ncccsar pentru a obpnc 0 i n .iiri/arc sali.slaciUoarc a uparnlnliii capsiilo-ligamentai. Uneori eslc in-ccsarl I'n lungircu iinobili/Ani rn inert I ' .ipi.uiiAni

Tratamentul pun hcn/.i adezive se reintarcstc la 3-4 /lie 91 *e mcnluu* iiuobili/.area limp do trci saptamani. Bntorselc grave se trateaza ortopedic sau chirurgical. Un aparat ghipsat dc iinobili/arc timp de 3 saptamani dupa care se schimba cu un ghips pcntru mcrs, purtat altc trei saptamani. Tratamentul chirurgical este urmat de o imobilizare in aparat ghipsat timp dc 56 saptamani cu interzicerea sprijinului in primele trei saptamani. Dupa depasirea perioadei de imobilizare, incepe programul de recuperarc ll/ical-kinetic care trebuie sa elimine durerea, edemul rezidual si sa asigure o buna stabilitate si o mobilitate in unghiuri eel putin functionale a gleznei. Pentru combaterea edemului rezidual, in afara repausului nocturn cu membrul inferior in pozitie inaltata pentru favorizarea circulatiei de intoarcere, inainte de a cobori piciorul de pe planul patului se aplica un bandaj elastic de la varful degetelor, pana sub spatiul popliteu. Pe masura ce edemul perimaleolar vesperal se reduce, vom ridica bandajul elastic cu o ora inainte de culcare, apoi progresiv scurtam limpul de purtare a bandajului cu cate o ora pana la eliminarea lui totala. Masajul se incepe imediat dupa scoaterea ghipsului, se fac bai partiale altemante, curenti inlerferentiali in formula excito-motorie, ultrasonoterapie etc. Masajul transversal profund are o indicatie particulars pentru efectul troficizant asupra aparatului capsulo-ligamentar, durere si pregatirea manevrelor destinate rccuperarii amplitudinilor miscarii. Acest masaj transversal se practica pe zonele de insertie dureroase si pe traiectul ligamentelor. Mobilizarea articulara se face, in ordine cronologica, astfel: mobilizarea activa simpla in flexie si extensie a piciorului; mobilizarea activa contra rezistenta opusa antagonistilor (cerem bolnavului sa faca o flexie plantara a piciorului cu degetele in extensie maxima); mobilizarea pasiva manuala in flexie-extensie cu conservarea amplitudinilor maximc atinse pentru catva timp; - asocierea la aceste manevre pasive a masajului transversal profund; -posturi globale sau segmentare favorizante mobilizarii gleznei (stat pe vine pcntru favorizarea flexiei dorsale a piciorului, asezat pe calcaie - favorizeaza flexia plantara); - manipularile articulare in tractiune sau tractiune-supinatie se fac daca tehnicile obisnuite nu dau rezultate. Instabilitatea gleznei de care se plang multi bolnavi care au suferit o entorsa poatc fi datorata mai multor cauze: a) Persistenta unei elongatii definitive sau a unei desirari slab cicatrizata a clemcntclor capsulo-ligamentare ale articulatiei tibio-tarsiene, responsabilc de o hnsculare laterala si/sau o subluxatie anterioara a astragalului in canelura tibiopcronicra. AceastS sechcla o intalnim labolnavii la care tratamentul initial a fost insuficient lie calitativ, fie ca duratl
172

r

/>) Hxistcn|aunei atmpriui un- mlr-u it n m .ip.ii <li.i)'.nci.iu ului ml(inl, unrticulH-|ici siih-astragalicnc, sub umulmnrK luimr « Kvmnc a liy.ainciiliihii iislin^alo-Ciilcancun; c) un sindrom dc sinus taisal i/olal ( mvadaica sinusului do calre (csutiil lihos); il) deficit de for^a de conlruc(ic a inuschilor stabilizator! extern! (extunsonil > 01 mm al degetclor, peronierii laterali mai rar); c) pcrsistenja durerilor ligamentare, uneori asociate cu aderenje peri- sau inlraarticulare; /) luxatia recidivanta a peronierilor laterali - situatie intalnita dupa liaumatismele in adductie; g) perturbarea reflexelor proprioceptive; ruperea sau distensia permanentS a frAnelor articulare (ligamentelor) se msoteste intotdeauna de lezarea elementelor Hcn/itivc articulare atunci cand procesul de reparatie este aleatoriu. Aceste clemcntc m-n/itivc sunt acelea care in fiecare moment transmit semnale spre centrii nervosi Niiperiori de integrare si control furnizand elementele cunoasterii directiei, for^ei si vite/.ci miscarii. Uneori ne aflam in fata unei veritabile deaferentari a articulajiei Inra sa ignoram posibilitatea unei informatii false pornite de la mecano-reccptori. Cunoscand aceste posibilitati concrete, tratamentul instabilitatii gleznei sc va luce diferentiat in functie de etiologie, cu sublinierea ca recuperarea stabilizatorilor exlerni si refacerea reaferentatiei proprioceptive nu trebuie sa lipseasca din nici un program, indiferent de etiologia instabilitatii articulare. Tonifierea musculaturii stabilizatoare se adreseaza in special muschilor care itsigura o inchidere stransa a pensei tibio-peroniere; peronierii laterali (in particular lungul peronier lateral), gambierul posterior, flexorul comun al degetelor, flexorul propriu al halucelui. Acesti muschi prin contractie puternica coboara peroncul si il I IK' sa se roteze extern in jurul unui ax vertical. Sc va tonifica in acelasi timp si extensorul comun al degetelor care imprcunfi i ii peronierii laterali are un rol de stabilizator extern. I'rogramul kinetic trebuie sa fie analitic, iar rezistenta opusa este de prcfcrai •iA lie manuala. Cu o buna experienta se pot folosi si circuite de scripeti.
aferentatiei proprioceptive corecte

I'c langa organele vestibulare, informatiile proprioceptive provin din dou§ MII se principale: muschii cu tendoanele lor pe de o parte si articulatiile pe dc altft parte. Mcsajele pornite de la receptorii musculo-tendinosi sau articulari vehiculeazfl iiilbrina^i refcritoare la pozitia articulatiei si la schimbarile de pozi^ie ce survin. .< npul cxcrcijiilor proprioceptive este de a stimula receptorii proprioccptivi in iina(ii din ce in cc mai dificile, in asa fel incat acestia sa faca rclcc de concxiune ii tnccano-rcccptorii articulari aflati in conditii anormale. C'ea mai raspandita metoda dc tratamcnt proprioccptiv al instabilitajii gle/nci sic cea dcscnsa de C'astaing care, prin utilizarca unor suprafefc instabilc, solieitfl 173

( u n i i i u | i i imisnilnrc nipule $i cflcicntc, capnlulc sfl riiiifnu'llfvi!? | iiuviu a! dc sprijinul uni- sau hipodut pe aceste suprafcfc iiiMttblle I .a ora actualii cxistfi uparatura' dcoscbit de eficicnlfl pcntru rccuperarca proprioccptivS bazata pe biofecdback EMG.

Tratamentul fizical-kinetic al afecjiunilor posttraumatice ale piciorului
Abordarea - din punctul de vedere fizical-kinetic al suferintelor traumatice $i posttraumatice ale piciorului - intampina oarecare dificultati datorita multitudinii dc posibilitati existente: de la contuzie banala, pana la fracturi complicate. Din accst motiv, o clasificare a fracturilor si luxatiilor piciorului din punct de vedere topografic in: fracturi izolate ale degetelor sau ale metatarsienelor; traumatisme complexe ce asociaza: fracturi comunicative si/sau luxatii mul tiple, leziuni ale partilor moi permit o prezentare mai coerenta a metodologiei de tratament. Fracturile izolate ale degetelor si ale metatarsienelor nu necesita o imobilizare prelungita si reluarea activitatii poate fi si spontana. Ca orice traumatism, se pot complica cu un SAND, care va fi tratat asa cum s-a mai discutat anterior. Traumatismele complexe au o evolutie total diferita. Tratamentul ortopedic se intinde pe doua-trei luni si, daca apar complicatii, chiar mai mult. In mod obisnuit, tratamentul este chirurgical si consta din reducerea luxafiilor si fracturilor si fixarea lor cu brose. In aceste conditii va trebui sa diferentiem tratamentul din perioada imediat urmatoare cand focarul de fractura-luxatie nu este Tnca bine consolidat de acela pe care il instituim dupa ce consolidarea s-a produs si este necesar sa se reia sprijinul pe piciorul afectat. In prima perioada, obiectivul tratamentului fizical-kinetic este de a reduce durerea, inflamatia si a asigura o buna troficitate locala. In paralel, se incepe invatarea utilizarii carjelor. Trebuie respectate doua principii: eel al stabilitatii montajului de imobilizare a focarului de fractura si durerea. In aceste conditii, va trebui sa combatem edemul piciorului (uneori de-a dreptul impresionant), sa eliminam (pe cat se poate) riscul instalarii redorii in articulatiile piciorului si sa evitam instalarea piciorului equin. Nu vom pierde niciodata din vedere posibilitatea unei inhibitii a tonusului muscular sau chiar a unei hipotrofii care intereseaza atat muscularura intrinseca, cat si pe cca extrinseca a piciorului. Mijloacele terapeutice sunt cele bine cunoscute: postura antidecliva, masaj circulator la distanta de focarul de fractura, drenaj limfatic, exercitii izometricc ale Tnlrcgului membru inferior sincronizate cu miscarile diafragmului. Sc permit contrnc{ii i/omctrice de mica intensitate a muschilor intrinscci ai piciorului cu stimulate proprioccptiva in lant kinetic proximo-distal. 174

circulator si drenajul limfatic raman deosebit de utilc Mobilizarea activa. In prima situajie (non-contcntie. este completata prin aceeasi tehnica dar. in afara unormici particiiln-| IIA|i.ilnl. Masajul decontracturant. non-consolidare).In Illicit . nu cxista difcrcnte intre tratamentul fracturilor operate si cclc la care s-ii |»iHerat solujia functionala. pentru corectarea unor sechele ce nu au putut fi prevenitc. folosind tehnici de facilitare neuro-muscular5 proI n i< >ceptiva urmata de kinetoterapie activa contra unei rezistente progresive efectuatft in lan( deschis.u liv. se uromanda purtarea de incaltaminte ortopedica.i innluli. efcctuatd in lun| inchis.ipil. mersul schiopatat. sarituri pe loc etc. due la instalarca unui ill-licit functional sever si persistent. nu de putine ori. Tratamentul fizical-kinetic va parcurge etapele obisnuite. de asta data.« penlru a evita declansarea unui SAND prin manevre intempestive sau mult pi > M)licitante pentru conditiile circulatorii locale. tratamcnt in care avem contentia dar nu s-a produs consolidarca. tratamcnt in conditii de non-contentie si in lipsa consolidarii. lialainentul sc adreseaza edemului restant. dar in mod difcrcn|ial Ni'hcmatic.). ifoducare pe planseta instabila. Odata cu renunfarea matcrialului dc osteosintcza si consolidarca fracltirii. in functie de gravitatea fracturii. O prezentare particulars se impune pentru fracturile calcaneului care ridicA i t-lc mai grele probleme de recuperare si. rslc nlilA im n|merea mia^mii molom pun repie /enlarea menlala a miscAi iloi aiilepieioiiiliu Mosul cucarje larfl spri|in pc incmhnil interior afeclat nu sc deosebcsle cu niinic dc schema clasica. Indiferent de solutia terapeutica aleasa de ortoped (functionala. sprijinul pe membrul inferior afectat este permis mai dcvivnuMIIII mai tarziu. tratamentul dupa consolidare. . durerile ce apar in antepicior care cslr mat intotdcauna rigid. La nevoie. i . n. hipotoniei si hipotrofiei musculare (extrinseca si intrinsucA ii piciorului). dar mai ales a parametrilor dc aplu . sc poate vorbi de trei situatii la care trebuie sa raspunda acest tratamcnt. acest lucru il decide oilopedul.i/iiri CNte ptr. Tratamentul fizical-kinetic instituit trebuie sa fie foarte bine dozat in ccca < > puvcste alegerea procedurilor adecvate. Kinetoterapia activa. Evident ca progresiunea clasica: sprijin virtual. dar si manevre pasive efectuate dupa tehnica Mencll.ilA n gltVliri •>> pll'lollllni posterior IVnlui l(t|i holnavn. 175 . Oricum. dificultatilor intampinate in sprijinul bipodal. ortopcdi< •> mill chirurgicala). rcfuc clasticitatea antepiciorului. dm Mini ales in eel unipodal.i . Fracturile articulare sau talamice ale calcaneului sunt cele mai frccvcnl-»T! C mai grave. Toata aceasta progresiune se va intinde pe 2-3 luni. sprijin partial si sprijui total va fi respectata. Recuperarea se fmalizeaza prin Tncarcarea antepiciorului (ridicare pe varfiiri.

Odata ce s-a produs consolidarea (tntre 60 si 90 de zile. Rccuperarea functionala se pregateste de catre fizio-kinetoterapeut conform n-giililor clasice si se transfers in sarcina bolnavului dupa ce acesta a invatat exact coca cc trebuie sa faca in continuare. ofcra un camp dc actiunc inlctisivA .iMH ultiiA. dar exista o contentie chirurgicala. Mijloacclc tcrapcutice sunt acelea§i. lull mill pit loiiilni. in speciul In mvrliil mtii nl. functie de gravitatea liacturii). evitand supraincarcarea ce poate declansa o suferinta tendinoasa sau o algoneurodistrofie si de a pregati terenul recuperarii functionale corespunzator varstci. acolo unde este posibil. i • ii pit i nilui. . se antreneaza dupa metodologia care a mai fost prezentata. Mijloacele terapeutice sunt acelea pe care le folosim in mod curent. mcrsiil lara sprijin pc piciorul bolnav. mctodulugia §i dozajul dcpin/and dc cuno^tinjclc §i cxperienta terapeutului.-« -•» -v •'ix *—m i « • c •v w r i* *m I . Ne vom ingriji de intretinerea troficitatii tesuturilor si de a trata edemul rezidual. Din punct de vedcre functional. i . obicclivclc §i principiile tratamentului fizical-kinetic sunt aceleasi ca pentru orice alia fractura de acest gen.n « * rf w» v f r« •n f VfI lU I iv in f R uii|i|. . in final. eventualele deficite musculare si redori articulare. aimotrolia cc sc cviilciitiu/A ncl (odala cu ictlucciiMcdcmului) la nivclul lojci posterioarc a ganibci $i linn discrcl la tiuisculaluta iiiliinscca a picioiiilm. un program de refacere a proprioceptiei prin mijloacele specifice (biofeed-back). obiectivul terapeutic consta din redarea unei functionalitati cat mai apropiate de aceea pe care o avea inaintea traumatismului. t vcnlimlflc llii'lcnc. rviliuiivn . Principiul fundamental care trebuie sa calauzeasca tratamentul fizical-kinetic din aceasta etapa este acela de a respecta o progresiune adecvata fiecarui caz in partc.si divcrsificata pcntru incdicina (i/. . duierea. mersul cu sprijin partial §i. mersul cu sprijin total. la care se poate asocia. profesiei bolnavului. it limiiHc dc a so coiiNolulii li > turn. In cazul in care fractura nu este consolidata.i|iei siihistia^alicnc.ica.

Tralamcntul fizical-kinetic si recupcrarea medicala a leziunilor nervilor periferici
y.eziunile traumatice ale nervilor periferici ridica o serie de problemc de icnipic chirurgicala (microchirurgia nervului, chirurgie paleativa, ortopedie), langS iicestca aflandu-se in permanenta medicina fizica ce are rolul de a asigura obtinerca maximului de recuperare functionala a segmentelor denervate total sau partial. Daca luam in consideratie faptul ca recuperarea functionala a unui nerv M-c| ionat traumatic la care s-a practical cu succes neurorafia poate sa dureze pan5 la doi ani, cum se intampla in leziunile nervilor cubital sau sciatic, ne putem da seama cat de important este ca in tot acest interval de timp structurile afectate de ilcnervare sa fie mentinute la parametrii morfologici cat mai apropiati de normal. ()i i, acest lucru nu este realizabil decat printr-un tratament fizical-kinetic organizat pi- diferitele etape pe care le parcurge bolnavul. Chiar §i pentru cazurile in care prognosticul reinervarii este rezervat si se picsupune dezvoltarea unei sechele definitive, medicina fizica are datoria sa piegateasca tesuturile inaintea unei interventii chirurgicale paleative efectuata cu .copul de a reduce, pe cat posibil, deficitul functional. In ceea ce priveste prevenirea complicatiilor posibile dupa o leziune traumatica i nervului periferic, obiectivele tratamentului fizical-kinetic sunt: conservarea unui tesut cutanat si subcutanat trofic, fara aderente, edeme sau '•scare; o atentie particular^ se acorda cicatricelor care trebuie sa fie cat mai suple; conservarea unor amplitudini de miscare in limite normale la toate articula|iile, intelegand prin aceasta si profilaxia dezvoltarii retractiilor capsuloligamentare; asigurarea unei bune troficitati musculare si impiedicarea transformarii |esutului muscular contractil in tesut fibres inextensibil; conservarea tonusului muscular si a fortei de contractie in grupele musculare antagoniste, fara a crea dezechilibre suplimentare intre grupele agoniste/antagoniste ce ar putea duce la retractii musculo-tendinoase, surse de atitudine vicioasa; profilaxia sindromului algoneurodistrofic care se afla de multe ori la originea durerii, a tulburarilor trofice si a redorilor articulare. Evaluarea in timp a evolu^iei unei leziuni traumatice a nervilor periferici se i ealizeaza prin bilanturi repetate ale celor trei functii pe care le indeplinesc nervii periferici: motorie, senzitiva si vegetativa. Pentru functia motorie, testarea fortei musculare dupa scala 0-5 efectuata analitic ofera date suficiente pentru activitatea practica de zi cu zi. 177
12 - Fizio-kinetoterapia

— \

Hvaluarca lulburnrilordc scnsihilitatc estc mull mai difleil de ivnli/nt, dc$i oxislfl iiiniicroBSC scale do cvaluurc obicctiva. Testclc analiticc cnulft sfl rvitluczc modul in care sc rcali/caza pcrceptia unor stimuli cutanati localizaji. IVsltil estc calitativ atunci cand isi propune doar depistarea existentei sau inexistentci hipo-estezici sau a ancstc/ici cutanate. Acelasi test devine cantitativ din momentul in care isi propune sft masoare cea mai mica distanta dintre doua puncte de stimulare cutanata simultanft percepute ca doua senzatii distincte. Acest test este cunoscut sub numele de testul Wcber-Moberg si se realizeaza cu ajutorul compasului Weber, La pulpa degetelor, valoarca normals este de 3-5 mm. Stcreognozia este un test foarte util pentru urmarirea evolutiei recuperarii func^ionale a mainii. Tulburarile trofice sunt constante in leziunile traumatice ale nervilor periferici datorita prezentei contingentului de fibre vegetative si se urmaresc prin aprecieri asupra starii pielii, a fanerelor, transpiratia, pulsul capilar, amiotrofia musculara, lermografie. O evaluare clinica a refacerii axonale se realizeaza cu ajutorul testului TinelHoffman care consta din percutarea in aval si in amonte de zona traumatismului trunchiului nervos. In cazul in care percutia declanseaza o senzatie de descSrcare elcctrica sau disestezii in teritoriul sau de interventie se noteaza punctul de maxima intcnsitate si se urmareste in timp modul in care acest punct isi schimba locul. Din evaluarea clinica nu vor lipsi aprecieri asupra leziunilor asociate traumatismului nervului periferic: starea tegumentului, a cicatricelor, starea vaselor sanguine arteriale si venoase, starea osului (in cazurile de fracturi), starea articulatiilor (bilant articular). Durerea este un simptom frecvent intalnit, ridica probleme terapeutice dificile si are o importanta deosebita in alegerea procedurilor fizicale precum si in stabilirea parametrilor de lucru. Unele cauze ale durerii nu pot fi tratate prin mijloace terapeutice fizicale si este nevoie de abordarea chirurgicala (nevromul). O forma clinica a durerii, pe care o intalnim mai des, este hiperestezia exprimata printr-o senzatie de arsura resimtita in teritoriul normal de inervatie a nervului afectat sau chiar in afara lui. De notat ca aceasta senzatie este declansata de o simpla atingere superficiala, dar nu apare la presiune exercitata pe tegument. Cauzalgia, cea mai posibila forma a durerii §i eel mai greu de suportat de catre bolnav, se manifesta ca o arsura ce depaseste teritoriul normal de inervatie senzitiva cuprinzand intreg membrul si uneori intreg hemicorpul. In aprecierile care se fac asupra durerii se va tine seama de faptul ca durerea estc un simptom subiectiv in care participarea corticala este foarte importanta, astfcl ca profilul psihologic al bolnavului are o importanta deosebita. lixamenul electric al nervului periferic furnizeaza datele obiective necesare stabilirii cu maxima exactitate a parametrilor de excitatie a muschilor denervati cu curcn(i cxponentiali de joasa frecventa. In mod obisnuit se efectueaza trei examene coniplemcntare: clcctrodiagnosticul de stimulare cu curenti de joasa frecven^ (reobaza, cronaxia, curba 1-T, curba climalizci); 178

- exnmcnul clcclrommgrnfic: Hludinl in li\ ilfi|u dec tin r n mir.i luului ull.ii in • dc rc-paus sail in aetivitate mnsimmd iininAnil do umlA|i inotoiii iiilivc, iitr i nn liecare imitate, stuhilirca frccvni|ci $i iiiiipliUidinii; mfisurarca vitc/ci dc conduccrc motoric si scn/.itiv3 a ncrvului. Trcbuic rcjinut ca datclc furnizatc dc examcnul electric sunt valabilc numai iluprt trci siiptamani dc la leziunea nervului, adica din momentul in care degenc-• • on|a walleriana s-a incheiat. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea functionala a segmentului afectat i U'/iunca unuia sau a mai multor nervi periferici se face individualizat pentru .ire bolnav in parte, conform datelor furnizate de bilanturile clinice si electricc mate prealabil. Cum mijloacele terapeutice sunt mereu aceleasi, este evident ilcgcrca parametrilor adecvati de lucru reprezinta cheia succesului terapeutic. I )upa o suturare chirurgicala a nervului periferic sau chiar si acolo unde nu s-a Intel vcnit chirurgical dar paralizia unui segment de membru este totala, se punc pioblcma (pentru o perioada de timp) a imobilizarii acelui segment sau a membrului in lotalitate. In general, imobilizarea are trei indicatii principale: <j) protejarea unei suturi sau a unei grefe a nervului:pozitia in care se imolnli/,ca/a nu trebuie sa permita punerea in tensiune sutura, dar trebuie sa fie in mcliisi timp, cat mai apropiata de postura functionala; />) tratamentul simultan al unei leziuni asociate traumatismului nervului (llncturS, luxatie, entorsa); c) prcvenirea dezvoltarii unor pozitii vicioase datorate dezechilibrelor muscuIni c provocate de leziunea nervului. I In ajutor pretios in profilaxia pozitiilor vicioase, dar si pentru compensarea ijfhcitului functional vine din partea ortezarii. Se folosesc orteze statice si/sau illiiiimicc. ('omplicatiile cutanate si ale tesuturilor subcutanate constau, practic, din I'onsccinjele prezentei edemului care se afla la baza dezvoltarii aderentelor si a rrdnrilor articulare. Tratamentul este simplu, dar trebuie efectuat cu persevercn{S: (MtNtiiri antideclive, masaj si drenaj veno-limfatic prin manevre de presiune dinamicft •fei luata in sensul intoarcerii venoase, aplicatii de comprese reci, crioterapie locals, pltH'liolerapie cu efect trofic, antiinflamator si resorbtiv. () atcn^ie particulars se acorda cicatricelor pentru a caror asuplizare se folosesc Iphiuci speciale de fizioterapie (laser, UUS, masaj etc.). Suplc^ea articulatiilor este mentinuta prin kinetoterapie pasiva (posturi, mobill/.nrc pasiva, intinderi musculare si capsulo-ligamentare). Mobilizarea articulara pasiva se adreseaza tuturor articulatiilor membrului Bin tat si vor fi precedate de proceduri de incalzire locala §i masaj. Tehnica dc liii in cstc analitica (articulatie cu articulatie). Se pot asocia tractiunile continm-nun ultci nante cfcctuate, preferabil, manual. Tulburarile de sensibilitate coexistcnti-hu r:i tractiunilc mecanice sa comporte un grad crescut de rise dc accidcntc iatrogcne. Amplitudinea miscarii pasive in fiecare articulatie cstc dictala mai innl|i factori: sutura ncrvului sau a tendonului, consolidarea osoasii a dc liacturii si, nu in ulliinul ca/, durcrca.
179

fntimleini imiscul,ii;"i divtimtft sisteinatic arc ca obiccliv |nUU'ijinl prcveniren tlc/vnltflrii ieliai'|nloi iimsciilo-lcndinoasesccundarcde/ccliilihiiiliii de lor|cdintre grupulc inuscularc agonist/antagonist. Mancvrclc dc inlindcrc sc adicsca/A grupelor musculare sanatoase (antagonistii) si nu trebuie confundatc cu mobili/area pasiva. y Proccdurile de hidro-kinetoterapie completeaza tratamentul complex de recupcrarc. Efectul antalgic si biotrofic global, cu particularitatile specifice fiecarei proceduri in parte: vascular la dusul scotian, muscular- la baile si dusurile cu apa calda si presiune scazuta, articular si tendinos - la baile cu bule, cutanat - la dusurile cu jet filiform si cu presiune mare. ^ Curentii excito-motori din domeniul mediei frecvente (curentii interferentiali) permit mentinerea unei troficitati bune a grupelor musculare cu denervare partiala care la testing au o valoare de eel pujin 2. Pentru a spori eficienta acestui tratament, aplicatiile de curent interferential vor fi precedate de termoterapie locala sau ionizare cu clorura de calciu, proceduri care asigura un pat vascular adecvat. Problema centrala a tratamentului fizical al muschilor somatici denervati partial sau total o constituie mentinerea, pe toata perioada de timp necesara derularii procesului de reinervare naturala, a proprietatilor contractile si evitarea inlocuirii (esutului muscular contractil cu {esut conjunctiv fibros inextensibil. Singura posibilitate de a indeplini acest obiectiv important o reprezinta electrostimularea selectiva a muschiului denervat cu curenti excitomotori exponential! de joasa frecventa. Acesti curenti se aseamana foarte mult cu stimulul fiziologic care declanseaza contracjia musculara. Parametrii optimi de stimulare se stabilesc prin analiza datelor furnizate de electrodiagnostic (curba I-T, curba climalizei, reobaza, cronaxia, factorul de acomodare alfa). Acolo unde acest electrodiagnostic nu se poate realiza, din motive tehnice, electrostimularea se va face totusi dupa parametrii orientativi. In denervarile grave, durata impulsului este de 5001 000 msec, iar panta de crestere mai mare de 5-600 msec. Durata si panta de crestere a impulsului scad progresiv cu avansarea procesului natural de reinervare. ^Jntensitatea curentului de stimulare trebuie sa fie suficient de mare pentru a induce o contractie musculara eficienta, dar sa nu depaseasca pragul sensibilitatii dureroase. i••' Deoarece muschiul denervat oboseste foarte repede, raportul dintre durata impulsului si durata pauzei trebuie sa fie eel putin 1/4. Numarul total de contractii artificiale induse intr-o sedinta de tratament este de 10-15. O greseala terapeutica constatata frecvent este neconsiderarea sau nerecunoasterea momentului m care muschiul stimulat, din cauza oboselii, nu mai raspunde cu aceeasi intensitate la parametrii constant! si terapeutul incearca sa readuca marimea contractiei la valoarea initiala prin cresterea intensitatii curentului. Ori, corect este ca in momentul in care contractia musculara scade in amplitudine, la acciasi parametri de stimulare, sa intrerupa sedinta de tratament. Din punct de vedere tehnic, electrostimularea muschiului denervat trebuie cfcctuata prin aplicarea electrozilor la capetele muschiului pentru a prinde un numar cat mai mare de fascicule musculare. p Kinclotcrapia este prezenta in toate fazele evolutive ale leziunii traumatice a nervului periferic.
I HO

1

Odntfl cu iipnri|ia pnmrlnr Neimic de ivincrvarc, kinelotcrapi.i dcvim- mu Irnl illlrcgulni program complex dc id iipciutr FnnrlinnalA. Trchuic prcci/.al dc hi incepiil cfl in rccuperarea neurologic;! sunl piefeiiile ii'linicilc dc kinctotcrupic manuala: mfma kinctoterapcutului care do/,ca/a for|a mluulcrii muschiului, rczistcn(a opus3 miscarii voluntare, direcjia si vitc/a, 1111 pol H fiilocuitc dc nici un aparat mecanic, oricat de sofisticat ar fi. In stadiilc initiale ale denervarii, cand muschiul scheletic nu dezvoltS o loijft • If contruc(iu mai mare de 2, kinetoterapia va fi, in special, analitica cu aii-n|ic I'Hiticulara acordata evitarii compensatiilor furnizate de muschii sinergici. !n aceasta perioada se recurge din plin la tehnicile de facilitare a contrac|iei musculare voluntare (Kabat). Nu se va neglija regula generala de a se solicita nnlrac(ia cxcentrica a muschiului (pozitia de plecare cu capetele muschiului ipiopiate) si dozarea manuala a rezistentei opusa, adaptata fortei de contracjie |M'i lormata in asa fel incat sa se poata realiza progresiv indepartarea capetclor de • HMTjic a muschiului. Numarul de repetitii se raporteaza la capacitatea reals de lurl cvitand aparitia instalarii oboselii musculare. Acolo unde dotarea tehnica o permite, autoantrenamentul muscular prin I'lol'ecd-back EMG este preferabil, deoarece scurteaza mult timpul recuperarii. I'c masura ce reinervarea musculara progreseaza, un numar din ce in cc mai mure dc unitati motorii sunt activate sincron, se recurge la tehnicile de facilitarc ce HI la baza iradierea influxului nervos dinspre muschiul mai puternic spre ceilal{i Miu$chi cu actiune sinergica, dar mai slabi. fn final, cand reinervatia muschiului este mult mai bogata, se poate trecc la irivijii izometrice si izodinamice impotriva unei rezistente maximale pentru a ir>ic forta si volumul muscular. I Jltimul obiectiv al programului de recuperare il constituie refacerea stabilitiSpi •< huilurc, a rezistentei musculare si a coordonarii miscarilor. Terapiei ocupajionalc i cvine sarcina de a mgloba activitatea muschilor recuperati in activitati gcstualc n re in ce mai complexe care sa asigure atat autoservirea cat si reluarea unci vic|i i lale active. I In capitol special al recuperarii leziunilor traumatice ale nervilor periferici il 1'iiv.inta rccuperarea sensibilitatii. Mai putin cunoscuta si ca atare mai pu|m ih/aln, aceasta fateta a recuperarii este esentiala in cazul in care este nevoic sA Iftm functionalitatea mainii sau piciorului. In mod obisnuit, aceasta sarcina esle isiila crgotcrapeutilor. Cum acestianuprea exista in structurile medicale actuale, ID kinctotcrapeutii trebuie angrenati in aceasta activitate. Kevenirca sensibilitatii in teritoriul de inervare a nervului lezat se realizeazfi 10 ordinc precisa, in runctie de grosimea fibrelor nervoase interesate. Debu".'il i'ii redobandirca sensibilitatii superficiale protectoare, termica si dureroasfi, c.niala de fibre nervoase subtiri slab mielinizate. Urmeaza refacerea scnsibilitfl|ii iiialorii .'ji a atingcrilor dinamice (fibrele corpusculilor Mcissncr). Mai greu sc iiperea/a sensibilitatea tactila epicritica si protopatica care este asigural;! do him1 uroase, bine mielinizate. Ultimele sunt fibrele adaptdrii rapide care apar|in i nipiisrnlilor Paccini.
IHI

\<. . Accasta metoda de recuperare dubla §i simultana este utilizata in mod egal atat in fa/cle initiale (analitic). marime. chibrituri. Paralizia muschiului trapez este rareori totala dcoarece acest muschi beneficiaza de o inervatie complementara ce provine din plexul cervical superior. se trece la recuperarea discriminarii tactile prin tehnici specifice. Cu caracter strict orientativ.desensibilizare" terminata (din momentul in care sunt percepute vibratiile cu o frecventa de 30 cicli/sec). mecanismul lezional si rasunetul functional specifice nervului interesat.. cu obiecte mai mici. Altcrnanta dintre invatare §i memorizare permite introducerea progresiva a unor stimuli din ce in ce mai fini cu parametrii proprii din ce in ce mai apropiaji. iar pc dc altfl partc. mai intai cu obiecte cu volum mai mare si din momentul in care tesrul Weber este sub 7 mm. matase). aceste particularitati sunt trecute in revista in continuare. grcutate §i consistenta adaptata fazelor succesive ale reinervarii. dar vor ft repetate de mai multe ori in cursul aceleiasi zile. astfel ca recuperarca scnsibilitatii sa puna in acord mi§carea cu gnosia.Keediiunea Ncnsiliiliia|n sc ba/ca/. /_ Odata perioada de . pe dc o partc uiva| aica pcrccp|ici scn/ilivc emanate utilizand in accst scop iiifbrmapa vizuaia $i pcrccp|iu acclorasi stimuli provcni(i din zona identica controlatcrala. folosind facilitarile cutanate si musculare. Toate obiectele folosite trebuie sa fie bine cunoscute de bolnav si este preferabil sa fie de tipul celor folosite in mod curent: monede. AceastS schema generala de tratament fizical-kinetic si de recuperare a deficirului functional in leziunile traumatice ale nervilor periferici este valabila pentru oricare dintre trunchiurile nervoase. Concomitent cu recuperarea sensibilitatii cutanate se lucreaza si pentru recuperarea sensibilitatii proprioceptive.1 lim iic h iu iA co o p erate d mio n h o ln av u lu i. ' Aceste ?edinte de recuperare a sensibilitatii sunt deosebit de solicitante pentru bolnav astfe! ca durata va fi scurta (5-10 min). 182 |iin iiiiin lfl iin r iii 1 0 jiim iu l d c rtc llu lu iu n ite 9 1 iiim A n i > . cu conditia de a se cunoaste si respecta unele particularitati anatomice. Prezenfa hiperesteziei cutanate intarzie inceperea programu-lui dc recuperare a sensibilitatii din motive lesne de banuit. mcmorizarca accstor senzafii prin repetitii realizate in absenta controlului vi/ual. Ca tehnica de lucru se recomanda utilizarea de obiecte de forma.11 t'siiiiii T ciitu ii n iitiliiA fu o stc o activ tiiiii iiii^tilo aiA cc rcclam a o • .figuri geometrice etc. cat §i in faza secundara (global).u . tesaturi (stofa. Nervul spinal Nervul spinal este un nerv cranian a carui ramura externa inerveaza muschiul stcrno-cleido-mastoidian si muschiul trapez. Ultima etapa a recuperarii sensibilitatii se concentreaza pe recastigarea stereognoziei. .a pc principiul asoacrii.

tratamenrul fizical-kinetic este. so nvnrgc In c'ltitiiigia palciilivfl. I'c masura ce reinervarea se produce. In cazurile in care regenerarea nervoasa se produce. kinetoterapia iinalitica a muschiului mare dintat urmareste obtinerea abductiei active a omoplatului fn antcpulsia contrarezistenta a umarului (rezistenta se aplica pe cotul flectat). iar din punct de vcdere scn/itiv. In absenta regenerarii nervoase se recurge la chirurgia paleativa. iradiaza uneori in intregul membru mipcrior. Ulterior apare atrofia muschilor supra. Nt-rnil supra-scapular Acest nerv periferic ia nastere din trunchiul primar superior al plexului brahial |i al'cctarea lui este de cele mai multe ori datorata unor microtraumatisme de cau/a npoi li va sau profesionala. Durerea.if i lu/a algica. mai frecvent etioIo^M i-stc niirrnlraumatica si uneori nu avem cauza si o declaram . adeseori vie. initial. Leziunea traumatica este rara.si subspinos. antalgic.si subspinos. rotund mic. tegumentul bontului umarului. Alteori ne aflam in fa(a unui deficit (otul 183 . Deficitul de forta al supraspinosului beneficiaza de facilitate din partea ddloidului. Deficitul motor este adeseori moderat deoarece forfa abducfiei umarului cslc iisigurata dc muschii supra. Acest nerv este afectat eel mai adesea in timpul unor traumatisme ale umarului •. Cele doua ramuri terminale incrvcazfi muschiul deltoid. nc aflam in fata unui tablou clinic in care deficitul functional con••< > ilm imposibilitatea abductiei umarului dincolo de 90 de grade.prntiu gitilh fn parali/iilc vechi.a frigore".< i |> l i > u i r e u 1 din lie pcniru lu'iiroli/fl. HI nifJH i / viiI iiiiirclni < /i> i(dt ACCSI nerv ia nasterc din radacinile C5-C6-C7 si este destinat nnmai miisdiiiilui marc dintat. liaclura extremitatii superioare a humerusului). uncle elm iirgin i M i i l m a C M ial. Ni'rvul circumflex Nascut din trunchiul secundar posterior al plexului brahial inerveaza prin lamurile sale colaterale muschii subscapular.r. kinetoterapia analitica cu tehnici de facilitare M contractiei musculare voluntare bazate pe iradierea impulsului din muschii mincrgici cu inervatia pastrata ocupa locul principal. lit.f i t a l m 'M |n l e m n e l o r d e r p t 'i i p p i n p o n i a n A m i r n e o e u r A r . Ca si in situatiile precedente. Odata dqi. pe cand subspinosul este facilitatea de contractie maximala a micului loliind. antcro-inlcrnfi.. iar scapula alata < i.i ' i jciul cstetica.an in timpul reducerii ortopedice a acestora (luxatie inferioara. Recupcrarea se adreseaza initial durerii si intretinerii musculare si articulaiv i niliegiilui mcmbru superior recurgand la toata gama de proceduri fizicale ce ne si i In dispo/itie.

.!/ tie i'v 'i n. Acest deficit motor este eel care icrmite diagnosticul diferential cu o epicondilita banala. In i. . ii dcgctclor si a policelui. . fracturile inalte ale radiusului comporta riscul de lezare i nervului radial. abductia policelui si inclinarea radiala a pumnului. Fracturile diafizei humerale sunt foarte frecvent cauza unor paralizii a nervului •adial. j'. in unele forme severe de compresiune la care in primele patru Inni nu apar semnele de reinervare. De obicci. Tratamentul este chirurgical si consta din neuroliza ramurii motorii ^osterioare a nervului radial. §i in aceste cazuri recuperarea Innctionala este buna. 184 . Afcctarea acestui nerv se poate produce la nivelul bratului datorita unei i. In cazul reducerii focarului de fractura prin osteosinteza cu placa. fie direct prin contuzia sau sectionarea nervului in timpul racturii.„. La nivelul antebratului.oniprcsiuni prelungite pe fata posterioara a humerusului (paralizia indragostitilor). Rezolvarea chirurgicala primara este eflcienta si rezultatelc liinctionale ale recuperarii secundare sunt bune. Paralizia radialului compromite prehensiunea prin pierderea posibilitatii de a Icschidc mana si prin pierderea stabilitafii pumnului. Evolutia acestui tip de paralizie este benigna deoarece recuperarea se produce si spontan in decurs de >alcva luni. riscul laraliziei radiale este mai mare la scoaterea montajului decat la aplicarea lui.a motor muschii biceps brahial si brahial anterior. se face neuroliza. asigura extensia pumnului. Torusi. fie indirect prin elongatia nervului in timpul manevrelor de reducere a "bcarului de fractura.1 si iminai in tiltmiA instan|a se va cfcclim . Examenul EMG transeaza diagnosticul prin obiectivizarea scaderii VCM in ival de cot. este afectat prin plaga directa sau in cursul unor interventii dc sliibilizare a umarului. "<-' ii'iiii^r In i Iniiiigiil pal. in\ . neuioli/rt. Ncrviil radial Kamura terminals a trunchiului secundar posterior. !|n K U IM K i ivi ii|'< M i II 111 "iniiirii- rvi(i('M |him i(i t'lli mcl iiiie i It? \ Mimi..Nciiii|niiR'cx|ii liiiiiiguiilflH iii'ivulni. Sindromul scurtului supinator asociaza o durere ce pleaca din regiunea . iii .ilaiiii niiilm cliiiui|>iral (sului'4.. asigurand in acclasi limp si incrvada senzitiva a regiunii anterioare a bratului §i antebratului. Triccpsul brahial este foarte rar afectat deoarece radacinile care il inerveaza iiint mai inalte (paralizia carjarilor)..uliuilc/a umainlm Ncrvul musculo-ciitanat Hstc o ramura de diviziune externa a trunchiului secundar antero-extcrn si incrvea/. mtalnita in practica mai des la alcoolici sau narcomani cand somnul profund face a\ paresteziile sa nu fie percepute de individ si compresiunea sa depaseasca timpul minim de reversibilitate a intreruperii conducerii nervoase.iHft).•picondiliana si merge pe fata posterioara a antebratului si a mainii cu un deficit notor al unuia sau al tuturor mu§chilor extensori.

lasand libera fata palmara a mainii si a degetelor (fig. Se poate folosi sinergia extensor comun-interososii dorsali-abductorul dcgcluliii inic.i i put I'IIKCNII! dt< u-i npciaic n iimini<|iei f NC ilcsl. flexia pumnului si a degetelor (primele trei degete) precum si opozitia policelui. La incepurul recuperarii. si de reaparitia tabacherei anatomice.I IHIHIIIVIHIII I I i 'I'nilllMIl IIMI I I'M'^IHMIUI KMIIIIII llin*ll|. Rccupcrarea lungului extensor. In lu/a Imala sc cxcrscaza miscarile sinergice ale degetelor si pumnului. este nervul prehensiunii de finete. in special pulpa policelui si a indexului si mediusului.ionat sau sectionat de-a lungul intregului sau traseu. progrcsia fiind asigurata de plasarea pumnului in pozi^ic ncutra.cnt de fibre vegetative care asigura pronatia antebratului. Teritoriul sau senzitiv cuprinde. Tonificiva iUTslin iiiiischi sc eleclnea/a din po/. nniiln> i clunr ik* l. 10). Ni'rvul median Nervul median ia nastere din trunchiurile secundare antero-extern si anteromlcrn ale plexului brahial si este un nerv mixt senzitivo-motor cu un mare continI'.i|ir cu < i l n l Ikvlat l:i 100 do grade pc caml rccuperarea scurtului supinator sc lace cu i uliil in cxtcnsic si antcbra|ul in po/i(ic ncutra. policele in abductie. prcfcrabil fiind sa o utilizam numai cu scop functional si cu intermitenta. cu orteza functional^ niontata pe mana si mai tarziu fara ea. Programul de terapie ocupationala se realizeaza. Nervul median poate fi contu-/. prehensiunea se realizeaza cu articulatiile MCF in flcxie si pumnul in extensie iar mai tarziu. O leziune inalta a nervului median este caracterizata de parali/ia completa a flexiei indexului pc cand o atingere joasa este caracterizata de deficirul de forta al scurtului abductor al policelui. cu cotul llcclat. dar eel mai I'rccvent intalnim plagi la nivelul pumnului unde nervul este foarte cxpus si foarte putin protejat in fata agentilor traumatici. exersand sinergia extensie pumn-flexic a i logctclor. . Tonificrea cxtcnsorului coinun al dt'ni-lolor iji extcnsorul propriu al indexului sc incepc analitic. a lungului abductor si a scurtului extensor al policclui este confirmat. Din punct de vcdere functional.n. Tin 11 (I ' l l IIIII llillU.r. piiiniuil ilcctut. Accasta orteza are menirea de a mentine pumnul si articulatiile MCF in rectiiiidinc. initial.iiA duisprc pinxiiintl spir distal si CN(C iiimii|iil dr icapaii|iB oi/n limgiilui snpiiiator. extensia pumnului este realizata cu urticulatiile MCF in extensie. ()rtczarea mainii in paralizia nervului radial trebuie privita cu maxima prudcnla.

cele doua ramuri interne ale flexorului comun profund al degetelor iar teritoriul senzitiv se intinde pe marginea cubitala a pumnului si a mainii. Acest test pozitiv. Neuroliza asociata cu intinderea insertiei tendonului . lu patru nivclc. Tratamentul este chirurgical. dau ccrtitudinea diagnosticului chiar daca atingerea musculaturii eminentei tenare este de cele mai multe ori discreta. traverseaza canalul Guyon. in prezenta tulburarilor de sensibilitate din teritoriul nervului median. -4 3. Nervul cubital Acest nerv periferic ia nastere din divizarea trunchiului secundar antero-intern al plcxului brahial si inerveaza mu§chii cubital anterior. 186 . Datele referitoare la rccuperarea mainii sunt prezentate pe larg la capitolul referitor la traumatismele pumnului. genet am i m i ntA teM m ndroam c m ice. v o ib etu d o m ic rc sarcu tru u n u iliu l n u h iu lu i nc rv u . Sindromul de canal carpian Compresiunea nervului median la acest nivel este mai frecventa pe cat se pare iji de cele mai multe ori nu are o cauza traumatica evidenta. Sindromul ncrvului interosos anterior Comprimarca acestei ramuri motorii de catre insertia tendinoasa a capatului irolund al muschiului rotund pronator este responsabila de aparitia unei paralizii elective a lungului flexor al policelui si a flexorului profund al indexului. neuroliza trebuind sa clibcreze nervul la nivelul arcadei rotundului pronator. 2.lu l udm nHUH. 11. La nivelul carpului. 4. 13). Aici nu ramane decat sa subliniem importanta capitala a recuperarii sensibilitatii deoarece aceasta este cea care conditioneaza in cea mai mare masura recuperarea functiei complexe a mainii (fig.)cnnitc o recuperare functionala buna.In m o d i la suM-. Sindromul rotundului pronator Tabloul clinic consta dintr-o durere greu de defmit si de delimitat care intercseaza antebratul §i care este exacerbata de miscarea de pronatie a antebratului cfcctuata impotriva unei rezistente (cotul in pozitie de extensie). Compresiunea nervului median se insoteste adesea de compresiunea nervului cubital. 12. fara nici > tulhurarc a sensibilitatii.t unuia dm lam unlc sale. Compresiunea nervului median la nivelul arcadei lui Struthers Aceasta arcada este inconstanta anatomic si se afla la 3-5 cm sub epitrohlee. dupa care sc divizcaza in doua ramuri: o ramura senzitiva pentru degetul V si marginea iiHcma a degctului IV si o ramura motorie pentru muschii intrinseci ai mainii.

Atunci cand exista. nerviil cuhilal poate li comprimat la doua nivele: lie in guticra epitrohleo-i ilecraniana. atat preoperator cat mai ales postoperaii >< iinnarind cu tenacitate obiectivele majore ale recuperarii functionale.1(11 mlei ware a luimcrusiilui I'e de altii parte. . el este prezent in toate fazele. acest lucru nu inseamna ca tratamentul fizical-kinetic este cxclii1. lie in canalul Guyon. deficitul motor este localizat liuleosebi la nivelul mainii. principalul obiectiv al tratamentului fizical-kinetic il i rpi czinta prevenirea instalarii grifei cubitale. evolutia " cstc lenta. ilimpotriva. In primul caz vorbim de siniliomul dcfilcului retro-epitrolilean care aparc mai frecvent la harbatul adult si se manifesta piin parestezii care iradiaza de la cot in antebrat si in niana. ! • „ „ . Acest lucru este realizabil stabili/uiul 187 . Desi am precizat ca tratamentul leziunilor traumatice ale nervilor perifcrici cstc chirurgical. I'lliologia este de cele mai inulteoritraumatica.i 11I l1 H . intalnit mai rar izolat (traumatism prin cadere pe manS •? i contuzia regiunii pisiformului) si mai des in asociere cu sindromul de canal i arpian. este in principal. itic eol nun In-even! mialiuta in UixnjiiU tulnhu sau liactuiile exile mil. Sindromul lojei Guyon. In paraliziile recente. astfel ca recuperaloiul se intalneste in practica cu cazuri vechi la care rezolvarea este mai degrabft t lururgicala. chirurgical. desi nici aceasta nu mai poate oferi mari satisfactii pentru recuperarca lunctiei afectate.

neglijate. dupa osteosinteza unei fracturi de colil sau dupa artroplastia totala a soldului.il dr/'. n. cu grifa cubitala instalata. r Nervul crural .M u n ii fle x o rilo r ' i . comprimarea nervului cu departatoarele in timpul artroplastiei soldului cand lea de abord este anterioara sau antero-externa. ~ Icziunea nervului fn timpul unei biopsii ganglionare sau in cursul tratamentului tinirgical al abcesului psoasului. / • ( irlr Oislhl M. programul fizical-kinetic cstc limitat la pregatirea tesuturilor in vederea unei intervenfii chirurgicale paleative.i'icloi) l. cerem bolnavului sa efectueze o extensie activa a degetelor. programul fizical-kinetic are m continuarc ca obiectiv principal prevenirea instalarii grifei cubitale. MCF fn rectitudine. fll. CCIVMI lioln. precum si rnuschiul tensor al fasciei lata. Leziunea nervului se intalneste fn unele fracturi ale haxinului cu deplasare mare a fragmentelor.punt* in m|iiine rxlen. n.'• Ramura terminala a plexului lombo-sacrat ia nastere din radacinile L3 si L4. n. 188 . Ramura senzitiva inerveaza fata anterioara a coapsei si o ijirtc din fafa interaa a coapsei si a gambei.sorul coiiuin . La nivelul membrului inferior leziunile traumatice ale nervilor periferici interescaza urmatoarele trunchiuri nervoase.•sic un nerv rnixt ale carui ramuri motorii inerveaza muschii: tensor al fasciei lata. SPI si n.l progtvsi v exltmia dcgclclor cu pumnul fn pozitie ncutnS si apoi in extensie. suficient de intensa pentru a punc In tensiune tendoanele extensorului comun al degetelor. leziunea •aumatica a nervului crural este iatrogena.1 care sc irali /i'ii/. . Ramurile sale terminale inerveaza muschii fesier mijlociu si mic. Chirurgia acestui nerv este deosebit de di/kila si se practica numai in cazurile in care programele de recuperare fizicalkinetice efectuate cu insistenta si pe durate mari de timp au esuat. comprimarea printr-un hematom in teaca psoas-ului (accident clasic al (amentului anticoagulant). cu conditia de a se conserva o buna mobilitate in articulatia trapezo-metacarpiana. •roitor si cvadriceps. in Mill acesfa mliiidcrea muschilor flexori lungi este mai eficienta. fesier. In paraliziile vechi. i iVfnli i»po/i|jc'(lc Mcxiflejerrt. Din aceasta cauza nu se renunta niciodata fnainte de 1 8~24 de luni de fizio-kinetoterapie. i . In parczclc aflate in cursul regenerarii nervoase. paralizia muschiului adductor si a fasciculului profund al sciii mini flexor comporta un rise Functional redus. n. rxnvifiul se efcctueaza cu ptininiil Ik-rliil dup.« fnceputul PH Wf 'minim do ii'i'iipcrair. sciatic. SPE. crural. dar se acorda o alcntic mult mai mare facilitarii contractiei rnusculare voluntare a muschilor a/laji in curs de reinervare. In cele mai multe din cazuri. La nivelul policclui. Nervulfesier Acest nerv ia nastere din trunchiul lombo-sacrat si dinprimele radacini sacrate. Pentru musculatura intrinseca a mainii se recomanda un exercitiu simplu: pumnul mentinut in flexie lejera.n idiii )»4<'xlrii(lrt acd'v (I.

supunandu-se tuturor regulilor fundamcntalc iilc Iralaincntului fizical-kinetic expuse anterior. .il. Mccanismul lezional al trunchiului sciatic este diferit: fracturile bazinului. Tratamentul chirurgical al nervului se efecluca/jl ndala cu refacerea leziunilor ligamentare precum si in cazurile fn care dupa minimum IX luni dc la traumatism nu apar scmnele rcinervarii spontane. plagi direclc. provinc ilni ladacinile spinale L5 51 SI (in principal).(oijA a cvadricepsului nu impiedica mersuJ pc tercn plai . entorsele grave ale genunchiului si in luxatiile genunchiului care iiiicrcsea/a compartimentul extern. in mod obisnuit. nefiziologica. tratamentul fizical-kinetic este ccl care Irehuic sa assure iiicn|merea supletci articularc a glcznci si piciorului. l. intindere. fn cazurile in care compresiunea este externa (SPE avand un traiect foartc Mipcr/icial la nivelul genunchiului) si este datorata unui aparat ghipsat foartc strans. Traumatismul direct al n. Tratamentul este chirurgical •. ('ompresiunea n. In abscnta recuperarii spontane se impune efectuarea neurolizei. Kocupcrarea este lunga si dificila. trunchiul sciatic se divizcaza fn t elc. cand intregcfortul . Sc insi^A pc piccinilalcn I UO . SPE poate fi profunda si sa-si aiba sediul la nivelul expansiunii luccpsului crural sau la nivelul arcadei muschiului lung peronier. SPE se intalneste frecvent in plagile regiunii poplitee •. Mecanismele lezionale sunt variate: compresiune. prelungita (statpe vine). iiiaiiii. I. In loale situatiile. Prograinul do i • < upniire /i/ical-kinclic Irehuic sa insistepe tonifiereamarelui fesiersi a tricepsulni nial.doua ramuri terminale: SPE si SPI.).I )clk'i(iil complcf dc. conform luliiroi regulilor mohili/drii pasivc. spre o recuperare spontanam cateva saptamani sau luni.M din punctul de vedere senzitiv prin hipoestezia sau anestezia fetei dorsale a piciorului. lit'iiialoin fcsier. Din trunchiul sciatic iau nastcrr iiiniiiri care inerveaza muschii ischio-gambieri. pana" fn momentul In care aparereinervareacvadricepsului. Nivvul sciatic Accst ncrv care ia nastere in micul bazin din trunchiul lombo-sacrat. bunc. intepare accidental*! (injectii i. patratul crural $i pi'dmcu. i'voln(ia este. de cele mai raulte ori dupa un efort fizic prelungit sun o postura anormala. plagS. chirurgia soldului. Rezultatele recuperarii sunt.i cons la fn sutura nervului. rotatori externi. sii previna inslalaicii dc/ ()iiiia|iei m var-ecjuin a piciorului. Din accst motiv sc i< i iiiiuiiidd j)iirtarca iinci orle/e sau chiar a doua carje canadiene. Paralizia se inslalca/a spontan sau progresiv.m.1. de regula. i onccntrcaza pe refacerea fortei si rezistentei acestui muschi.V<7 viiI sciaticpopliteu extern (SPE) Topografia acestui nerv il predispune la leziuni traumatice §i paralizia lui se nmm/esla din punctul de vedere motor prin stepajul piciorului si grafia degetelor.11 rxpiinc bolniivul la crtdere prin derobarea genunchiului.an a marginii externe a treimii superioare a gambei. La nivelul extremitatii distale a coapsei.c/iunilc prin elongatia nervului seproduc in timpul luxatiilorpcronco-tibialc superioare.. Mobili/arile precocc vor /i cfccluulc pasiv.

in periferie sc divide in doua ramuri: una superioara sau temporo-mandibulara si o ramura infcrioara sau cervico-faciala. preponderent motor care. Leziunile traumatice ale acestui nerv se produc. kinetoterapia analitica si tot cortegiul dc facilitari periferice si centrale ale contractiei musculare active constituie nucleul programului de recuperare functionala care este destul de lung. din ramura temporo-faciala ia nastere o ramura intermediara care se anastomozeaza cu ramura inferioara formand plexul naso-genian. Recuperarea sensibilitatii este extrem de importanta deoarece astfel se previn Icziunile trofice plantare si se realizeaza un bun echilibru in ortostatism. Pcntru a aborda recuperarea neuro-motorie a afectiunilor care intereseaza nervul facial este indispensabila cunoasterea cu mare exactitate a muschilor inervati precum si a acfiunii lor. la nivelul fosei poplitee. In afara muschiului scaritei. 6-9 luni si uneori chiar si un an. Nervul sciatic popliteu intern (SPI) Acest nerv traverseaza fosa poplitee inainte de a trece pe sub arcada tricepsului sural si a lua numele de nervul tibial posterior.Iriilamcniiilui li/. o trecere in revista a muschilor si a ac^iunii lor principale poalo II utila. Mu$chiul frontal este muschiul mir^rii. In general. Ramurile nervului tibial posterior inerveaza muschii flcxori ai degetelor.\ medicala a paraliziei faciale periferice Nervul facial este un nerv cranian mixt. >' it Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea \ . muschiul gambler posterior si muschii intrinseci ai piciorului. o atentie speciala trebuie acordata muschilor fe|ei si in plcoapclor. Ramurile sale senzitive asigura sensibilitatea plantei piciorului. In timpul fazei de reinervare spontana. a stilo-hioidianului si portiunea postcrioara a digastricului.icoUkinoiic clcoiirccccsic binecunoscutn tcii<liii|ii aiiu'iiln|iilorlihioastragaliand si a articula|iilnr mici ale piciorului dc a dc/volla rcdoi i Ortczarca cstc un mijloc (erapeutic deosebit de util care impiedicfl stepajul piciorului in timpul mersului. Recuperarea motorie urmeaza calea obisnuita situandu-se pe planul imediat urmator recuperarii sensibilitatii. Electrostimularea analitica a musculaturii dorsiflexoare si eversoare a piciorului imprcuna cu masajul si alte proceduri cu efect biotrofic mentin proprietatile fi/iologice ale fibrelor musculare denervate. mai pufin important pentru recuperator. muschiul auricular si muschiul occipital. ion . Foartc pc scurt. de obicei. Ramurile sale motorii inerveaza muschii flexori ai gleznei.

Muschiul canin . Muschiul orbicular al ochiului: portiunea orbitara declanseaza inchidcrc:i I ilroapclor (anatagonist al ridicatorului pleoapei inervat de n. este dcnumit $i uiu$elii al surasului. Astfel se explicil dc tie.muschi ridicator al buzei superioare in dreptul caninului (flirt s. .-a".trage buza inferio.Muschiul spranccnos cste muschiul atentiei. permite comprimarea obrazulm • and cavitatea bucala este plina cu aer.muschiul suferinfei . Muschiul piramidal al nasului actioneaza simultan cu muschiul orbicular nl lU'lnnlui participand la protejarea ochiului. an uti rol inorlb-funcfional dar si estetic. Muschiul mirtiform coboara partea inferioara a narinei. oculomotor comun) i i i-ontractie maximala provoaca riduri la marginea externa a ochiului. Muschiul buccinator. Muschiul mare zigomatic este muschiul surasului ducand comisura labialii in mis si in afara. Portiunea tarsala permite inchiderea ferma a fantei palpebrale (inchideica i"i|.il.il inleresarca fi/ica evident^. pe IAiif. () iiicii|inne particulars pe care trebuie sa o facem se refera la amplitudincu ('(iMliac'lioi accstor muschi. Lucreaza impreunS en piiamidalul si cand se contracta cu forta maxima exprima dezgustul. M uschiul pielos al gatului trage comisura labiala in jos si concomitent exert 11 Uac|iune In sus a pielii superioare si anterioare a toracelui. Muschiul patrat al mentonului coboara oblic in jos si in afara partea latcroikTiiil a mentonului. fn parulizia nervului facial. apa sau alimente.l rasfranga buza. cat si muschii mimicii. Muschiul transvers al nasului ridica si dilata narina. mgustand transversal wiflcinl narinei si coboara buza superioara. Alal muschii palpebrali.1 a ochiului). fie ca dilamlori. sum Kiupaji in jurul orificiilor fetei actionand fie ca si constriclori. Muschiul risorius intinde comisura labiala in sens orizontal. bolnavul avand sentimcnfiil picrderii | tais(inalilA|n sale .cntft >i n piiilieipnrc psiholo^ieA iniporliinlA.i. Muschiul ridicator al buzei superioare retrage si rasfrange buza superioaro.. Contractia lui provoaca riduri orizontalr In I rtdacina nasului. cstc prc/.laba dr i . Muschiul dilatator al narinei mareste diametrul orizontal al narinei.vclind dintii maxilarului superior.'n < I'lif fn jos si in afara. Muschiul triunghiular al buzelor . eel mai profund muschi. dc/. Muschiul orbicular al buzelor mchide cavitatea bucala comprimand si apropiind ' iitnisnrilc. Accasta amplitudine poate fi variabila in func|ic dc Inli'iisilalca scnliincntelor pc care individul vrca sa Ic cxprimc. al dezaprobarii. se bucura dc uncle particula nln|i: prc/inta o insertie osoasa fixa si o alta insertie mobila subcutanata.

dar mai ales pentru urmarirea eventualei aparitii a acestora in timpul tratamentului fizical-kinetic. Bilantul analitic al functiei musculare se efectueaza dupa scala 0-4. sincineziile musculare si hemispasmul facial. 1 = hipotonie musculara. disparitia santului naso-genian. Acolo unde este prezenta..< ill (it'iilt'iii fl i-Nlc uum leii/iilfl de OHlintj' iitilA HMD pnr|iiilA inn . in IIIIM) nhiynmi fund interest!) In HIM. obrazul cazut. urmarind intensitatea contractiei realizate. de intcnsitatea paraliziei. studiul rcflexului scaritei. Pentru diagnosticul topografic al lezarii nervului facial se recurge la testul Schrimer (studiul secretiei lacrimale)..! igiil. buza inferioara coborata. Tonusul muscular se evalueaza dupa o scala in trei trepte: 0 = tonus muscular normal. Hipertonia musculara evidentiabila prin mtinderea intrabucala a muschilor sc aprcciaza ca fiind prezenta sau absenta.testul Hilger prin care se masoara viteza de conducere a influxului ncrvos comparativ stanga/dreapta sau Tntre ramul superior si eel inferior din aceeasi partc.mnva|ii! »| laualnliu Kiipaini. Inaintea mceperii unui program de recuperare functionala este obligatorie cfcctuarea unei evaluari complexe din care nu vor lipsi testarea musculara (tonus. buza superioara coborata. devierea nasului spre partea sanatoasa. nu numai pentru cazurile vechi la care aceste sechele sunt deja instalate. Ik 1 la iiivdiil (raicclului inlia sau cxtracranian. coborarea varfului sprancenei. la nivelul ramurilor dc diviziune din parolida sau la nivelul ramurilor terminale. Prin acest test se cuantifica procentul de fibre ncrvoase atinse. nirtl tcntonul «U. numarul de repetitii posibile.HI/MI i . de tratamentul medicamentos sau chirurgical efectuat. Bilantul sechelelor este la fel de important.. arnplitudinea miscarii si sincronizarea cu actiunea muscularurii sanatoase. 2 = muschi aton. In fata specialistului in medicina fizica si recuperare medicala. exagerarea fosetci 192 . forja de contractie). bolnavul se poale prczenta in diferite stadii de evolutie a paraliziei: Tn stadiul initial.. Examenele electrice se efectueaza cu ajutorul electroiniograrului . Electroneurografia sau testul Elsen poate furniza elemente de prognostic daca cstc efectuata m primele 10 zile. Aceste sechele pe care Ic avem in vedere sunt: hipertonia musculaturii.r/aiea iiaviilui lailal so poalc produce flc lanivclul nuclciilni lacialului. disparitia santului naso-labial. audiometria. se vor urmari catcva detalii ale fetei: disparitia ridurilor frontale.. testul Blatt (studiul secretiei salivare). deviatia si stergerea comisurii labiale. dil si acola al facialului inlt'iioi l. in stadiul de rcincrvare spontana sau in stadiul de sechela cu musculatura fetei hipertona si prc/cnta sincineziilor. kinetoterapia este mijlocul terapeutic indispensabil recupcrarii fizice si psihice a bolnavului. Indifercnt dc ctiologie.. se coteaza de la I la 3 urmatoarele modificari: ridicarea anormala a sprancenei. In acelasi scop. examene electrice si unele examene suplimentare necesare stabilirii topografiei leziunii.« Minium h< mii<*|i'i.

U. /hAivirca mcnloiiulm. Secretul ipu^ilei il constituie capacitatea bolnavului de a inva^a sa dozeze presiunea pe care ii fxercita cu varful limbii in asa maniera incat sa obtina maximum de functionalitate Iftirt a provoca nici o jena. lilpeHimin iniiyi Iniilni piclos nl gftlnlin Sinciniv. Jn cazurile in care atingerea nervului facial s-a produs in traiectul sfm inlracranian..a bolnavii la care continuitatea nervului facial s-a realizat prin neurorafic NIIII ncrvul se afla doar in stadiul de axonotmesis. va evolua in mod sigur spre dezvoltarea sechelelor despre . In aceste cazuri. a formei de compresiune a nervului.I /lmcnoimc.iiirt/ttdii (inohili/arca orbiculaniliu luce concomitcnt inclmlcieit oclnnlui) .. la nivelul pachetului acustico-facial.cro... PC langii aceste bilanturi este recomandabil ca inaintea inceperii programului ilc recuperate sa se analizeze o fotografie mai veche.a frigore" (cele mai frecvente) recuperarea funcjionalfl ik'puulc in totalitate de inaltimea leziunii. ... In paraliziile faciale . for{a ninsculurfl •A creascS progresiv... pentru recuperarea funcponahl f \istft doua posibilitati.iilc cscn|ialc siint iloinl y. in stadiul de nniiapraxie (dupa intinderi. In toate celelalte situatii.I ( oilliiuril Inliialr in t ifiirfl.>i ofhi/gunl (mobili/arca volimlurfi sun 'iponlana" a orhicularului iiulucc dcvia|ia comisurii labiale in sus si in alara. contuzii. compresiuni) datele bilantului vor dicta pai ametrii de lucru ai mijloacelor terapeutice fizical-kinetice.I^VH. anterioara paralizici facialc pnilru a dcpista eventuale asimetrii preexistente si este utila si o fotografie (Scuta In inccpcrea tratamentului care poate fi un document util in aprecierea cored A a plicientci tratamentului aplicat.. bolnavii beneficiaza de un program fizical-kinetic ilc mai scurta sau mai lunga durata: minimum 15 zile si maxim 4 ani.. Sincinc/iilc emoUonalc pot fi prczente sau abscnte. piillind h totala sau partiala. I . uneori si mai usor. La bolnavii cu sectiune de nerv fara posibilitatea rcfacerii i Inriirgicale a continuitatii este necesara o grefa hipogloso-faciala ce neccsitii un limp dc 3-6 luni pentru a se prinde.. bilantul se repeta saptamanal pentru .1111 vorbit. DC la tratamentul fizical-kinetic se exclud cazurile la care s-a instalat spasmul liK'inl. Nu sunt rare cazurile la care asistam la o agravarc i dalelor bilan{ului initial in prima saptamana valoarea musculara scazand la /. I-'sic important sa se stie ca practica a demonstrat ca orice paralizie de ncrv 1 111 la care compresiunea este mai lunga de 25 de zile si nu apare nici un semn de nerarc nervoasa. ..1 pnlca in niari cvolutia recuperarii. in urmatoarele saptamani.exMgcraren yiUi|liliil tutm . iK'iilru ca in continuarca tratamentului. Recuperarea functionala este limitata la mvafarca luilnavului ca prin utilizarea limbii (presiuni efectuate cu varful limbii impotriva iiinulelor dentare superioara si inferioara) sa se produca iradierea influxului nervos In facial si activarea in acest fel a muschilor palpebrali si ai hemifetei. Bilantul trebuie refacut ilc i-ilire aceeasi persoana din doua in doua luni in primul an si din trei in trci luni In nl doilca an..

vunle mu /oNlcneno te recupecvMA HIM) lent deeit cole a / / i t ' . se va efectua masajul intrabucal si se va continua cu intinderi progresive ale obrazului. sc practica o schema terapcutica ce include urmatoarele mijloace terapeutice: caldura Incala. Bolnavul va trebui sa se automaseze de mai multe ori in cursul unei zile. Ca tehnica de lucru se recomanda ca intinderea sa fie mentinuta cateva secunde dupa care se reduce progresiv pentru a evita aparitia efectului de bumerang constatat la intreruperea t>rusca a intinderii musculare. Tehnica de lucru este diferita de aceea a masajului endobucal efectuat de recuperator. Prin aceste manevre. intinde obrazul oblic in jos si spre partea sanatoasa (fara a cobori concomitent pleoapa inferioara). Dupa ce a masat si a intins lent muschii. pentru muschii jumatatii inferioare a fetei.5 cm deasupra radacinii spranccnelor) de unde se extinde spre treimea mediana a regiunii anterioare a pielii paroase a capului. In stadiul ini|ial.tn preeoce inslalareii imei scchclc molorii. va introduce policele mainii opuse hemifetei paralizate in gura. La nivelul fetei se prefera effleurage-ul si miscarile de glisare a tcgumcntului. Masajul muschilor hipcrtonici se asociaza manevrelor de intindere pasiva blanda si progresiva. 194 . indexul si mediusul sunt plasate pe fata externa a obrazului. Pentru aceasta. SiiMiincm mipuiiim|ii u'petarii l>ihin|iilui mi iiuinai penliu a apiecia succcscle. Nu trebuie neglijat faptul ca asa cum masajul corect efectuat este un element terapcutic extrem de eficient in recuperarea paraliziei faciale. iar la nivelul tamplelor si in regiunea temporo-mandibulara manevra dc masaj . buccinator si pielos al gatului. Masajul extern trebuie sa fie bland. Masea/a bine intre cele trei degete tot obrazul. scade progresiv forta presiunii digitale. Manevrele folosite constau din frictiuni circulare efectuate in sensul acelor de ceasornic si presiuni dinamice care mobilizeaza pielea paroasa a capului.. ' / . chiar daca manevra este dureroasa. kinetoterapie. ' tfj hi!iiM|nl vn I'i ic|)i'!iil iiiai nil (In o lunfl).in 8". canin. poate fi tot atat de nociv atunci cand este efectuat de catre personal insuficient pregatit si de manevre brutale executate intempestiv. cand musculatura este flasca (valoarc la Icslaie 0-2) si (nliiidcrca rcpclata a muschilor nu arc nici un efect asupra rcfaccrii tonusului. sa porncasca din . Prin masajul endobucal se pot decela eventualele tetanizari ale muschilor zigomatic. in jos si in afara fata de axa de simetrie a fetei.si intrabucal. cand se lucreaza ii supcriori ai fetei si oblic si in sus. Incalzirca hemifetei se poate face cu lampa solux plasata la distanta de 1 metru (imp de 10 minute. mcntinand aceasta intindere timp de cateva secunde. ci si pi-nlin ii drpr. Automasajul se efectueaza de catre bolnav si constituie elementul de baza al i ccupcrarii functionale.punctul central" (punct situat la 1. Masaj ul va fi extra. pe fata interna a obrazului. se reduce edemul tisular cu efect circulator favorabil in timpul fazei flaste si cu efect relaxant in hipertonia musculara. masaj. Daca aceasta tetanizare este prezenta.. Acesta introduce indexul in cavitatea bucala si maseaza laja interna a obrazului cautand punctele de insertie a muschilor asupra carora insista.

fllamentele de actina §i miozina nu se pot apropia si.timuliiini miiNculaliirll iltHiiHVin |'^. recuperarii muschilor . . $i in acest gen de tralament sunt necesare o scrie de de securitate pentru a nu provoca arsuri. muschii hemifejei (tmnli/atc vor fi plasati in pozitie neutra sau in pozitie de scurtare. exercitiile lerapeulice vor urmari pozijiile de MIC. tlupA nn preMlitlnl da•tmdingnoNlic cure xinhiK-sic' imi'ini iiplnni dc cxcilii|K' Di'iji *c impiilA indiiccrca hipcrtonici In muse Ini mla| i elaluc. Dc exemplu: inchide lenl ochii apoi inlinde pulernic unghiul exlern fara a i hide ochii. recuperarcn vii li analilica si.conslriclori". Penlru a fi si eficienla este obligatorie respeetarea HIKH icguli fundamentale. exisla pericolul ca musculatura denervata sa Ireaca brusc in hipertonie .suspendali".. In cazul in care bolnavul se prezinla cu o paralizie de nerv facial in curs dc • uKTvare. la ora acluala. bolnavul sa nu stranga dinjii •ii'cce astfel se risca substituirea actiunii orbicularului cu acliunea muschiului • M i inator. acordarea alentiei..dilatatori" care oricuin mill inai | iutcmici. recuperalorul are obligatia de a impicdica litilnaviil sa cada in greseala recuperarii globale a muculaturii hemifelci parali/ate. ()data cu reaparitia influxului nervos. sunt muschi .11111 castig dc forta musculara in exercilii de mimica ce vizeaza redobandireu i activila(ii musculare a inlregii fete. Ca regula generala. K inctoterapia esle..ilc ionli/n nuitial eu cnrcnji [0»i| >oneii|iali ilr jnasA lieeven|fl. Kolul kineloterapeutului este triplu: menlinerea unei bune Iroficilali musculare. sc trccc la intcgrarea liri . se va evila activarea muschilor din jumatalea • n i l i ioara a felei alata timp cat se lucreaza muschii din jumatalea superioara si invcrs...constrictori" (orbicularii). Mxerciliile terapeutice se vor executa lent pentru a permite recrutarea maxima tie nnita(i motorii. In primul rand.1 apara sincineziile.. Pe calesleposibil. proeedura cea mai agreata penlru recupcrarca him |ioiiala a paraliziilor faciale. pe masura rezullalelor oblinule. chiar inaintea apariliei primelor scmnc (Ir icincrvarc. ('urcntul galvanic nu se mai ulilizeaza decat sub forma ionizarilor cu Kl pentru pl i/area cicatricelor fetei. Atentie ca. de/voltaicii dc sincinc/n $i it Iiciiuspasmului facial. ca atarc. progresiv.Hleclnv. mi 'ic poalc realiza conlractia fibrelor musculare. uccsl gen dc iiiicnl clcclual dc un recuperator experimental reduce mull limpul rccupeiaiu in (lonalc.orbiculari" se afla la dislanla mai mare de trunchml lumilui. ilcoarccc acest gen de activilale duce in mod sigur la dezvollarea dezechilibrelor ilr Idi |a dintre muschii . I In argument valid impolriva clcctroslimularii esle accla conform canna I|n in iii casta proeedura se abordeaza in primul rand muschii . muschii . Din acest motiv.i . Daca apar miscari anarhice se va incerca frenarca aclivitfi|ii fflii^i'liilor paralizati prin plasarea lor in pozitie de intindere maxima. in timpul aceslui exerciliu. ii lor. In linii generale. inlr-un muschi lid ins la maximum. trebuie sa se anuleze acliunea muschilor lii'inilctci sanaloase deoarece activitatea acestora plaseaza musculatura hcmife|ei |iniali/ate in pozitie de inlindere maxima. in principal. liuliiiirea precoce a bolnavului asupra tuturor aspectelor legale de recupcrarca him | lonala.dilatalori" si . Ori. deci mai slabi si nu sunt accesibili electio-|tlinmlani (tehnica esle destul de complicala). cei mai apropiali de Irunchiul nervos si dezvoltaprimii hipertonia. se slie foarte bine ca..

generand tablouri clinice diferite. Ortczarea joaca un rol cheie in programul de recuperare functionala si trcbuic sa stca alaturi de tratamentul fizical-kinetic pe toata durata recuperarii. Nu discutam despre cazurile ce obliga la ventila{ia asistata artificial. dezechilibrelor musculare dintre agonisti/antagonisti. in stransa colaborare cu ortopedul. Un loc aparte il ocupa recuperarea respiratorie la bolnavii care necesitS intrcjincrea unei ventilatii corecte.a mcmbrul superior paralizia muschiului deltoid este foarte frecventa si dcvinc invalidanta. in raport cu cele mai frecvente situatii intalnite in practica. mai ales atunci cand este coafectat si muschiul supraspinos. Acest program se continua mult limp. este ajustat periodic in functie de progresele obtinute. Este evident ca ele se agraveaza in tot timpul perioadei de crestere si sc fixeaza la varsta adulta. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in poliomielita anterioara acuta Desi vaccinarea antipoliomielitica in masa a dus la o reducere spectaculoasa a numarului de bolnavi. osoase. dupa trci ani de la declansarea bolii este inutil sa se mai insiste. 196 . Aceste sechele sunt datorate de cele mai multc ori: tulburarilor trofice (atrofii musculare. Toate aceste sechele sunt cu atat mai grave cu cat boala debuteaza la o varstS mai mica. se considera ca la bolnavul adult. Atingerca din^atiilui marc. inegalitate intre segmentelc corcspondente). orice program de recuperare prin mijloace terapeuticc l'i/ical-kinetice se dezvolta pe baza datelor furnizate de bilan^ul articular si testarea musculara.Accst gen dc rccupcrnre rccUmft pc l&ngft un inuli profcNlormliiim In domeniul nicdicinii fi/icc $i multa rabdare prccum si calitali pedagogics dcoschilc fBrft dc care rczultatele vor fi intotdcauna sub asteptari. se mai intalnesc sporadic cazuri izolate ce necesita tratamcnl fizical-kinetic. Ca regula generala. Mai rar. tratamentul fizical-kinetic nu se poate standardiza si va fi lirczentat. in continuare. Dupa prima luna de evolutie. In mod obisnuit. I . Ca durata maxima de tratament. Deoarece polimorfismul atingerilor neuronale este foarte mare. sc trcce la programe globale cu viza functionala. dezechilibrelor musculare complicate de instalarca retractiilor musculotcndinoase si pozitiilor vicioase in care sunt fixate segmentele paralizate. sc datorcstc cSdcrca umarului paralizici muschiului trapez. in fata medicului fizioterapeut se prezinta bolnavii aflaji in stadiul de sechela neuro-motorie. singura modalitate de limitare a deficitului functional si/sau compcnsarea unui deficit ireductibil prin hiperactivarea unor grupe musculare cu actiune sinergica cu aceea a muschilor paralizati. cand tratamentul este in mod special de tip analitic.

mancat. pniuli/ia loboifltorilor umAiulm ( i n .V-ul" ilclloidian. Afectarea muschilor extensor! nu da prea man probleme functionale deoarece •it (lunca lor fiziologica este compensata prin greutateaproprie a membrului supc-i mi Devine insa un handicap foarte sever in formele cu paraplegic unde bolnavul a se deplasa cu carje are nevoie de o foarte buna stabilitate a umarului..i|ia pe humerus a insertiilor muschilor epitrohleeni . in stadiul de sechela definitiva nu se mai poate face nimic Important din punct de vedere functional si se recomanda abordarea deficitului IMin mijloace de chirurgie ortopedicapaleativa (transpunerea trapezului pe . este inutil sa mai insistam. Tratamentul fizical-kinetic se axeaza de obicei pe recuperarea unor for^e ninsciilarc suficiente pentru miscarile de flexie. I . sunt bine tolerate. DC regula insa. Atingerea muschilor flexori ai bratului induce un deficit functional serios pentru niiille activitati legate de gestualitatea zilnica ce asigura autoservirea (spalat. sau poate face obiectul unui program global. in cele mai multe din cazuri nu este necesara tonifierea extensorilor deoarece atunci cand deficitul este minor ini nnpictcaza asupra functiei membrului superior si daca este grav nu este recupcrabil. .• lomhoi/ilor $i ulc mugchinhii iingliiiilm ilitu nyn-mimila . I )in analiza biomecanica a deficitului functional.operatia Stcindlcr). rliiur de la inceput.imitarea flexiei pasive este exceptionala. mult mai frecvent intalnim limitaNft i sau un grad de flexum.). altfel. n r K tloisal.scapula iil. In cazurile la care in ciuda unui tratament corect de reeducare neuro-muscularS (ni(a de contractie nu ajunge la valoarea trei (minimum) este justificata indicajia rlnnirgicala (transplantul insertiilor muschilor mare §i mic pectoral si biceps sau (iiinsi>o/. artrodeza scapulo-humerala dar numai dupa varsta de 12 ani si numai dm \\ membrul superior este balant. functional.u. pirplAnat etc. Ambele indue impotenta functionala numai dtol mint cxagerate. Daca acest IIH i ti nu se obtine in maximum sase luni de electrostimulare. Acest inconvenientsc IIIMIC prcveni prin purtarea unei esarfe care sustine membrul superior pc toatft • Ini ata dc timp necesara recuperarii fortei musculare a grupelor afectate.i l. Concomitcnt cu dczvoltarca atrofici musculare a agonistilor se dczvolta si nii. masaj.. tn schiinh. kinetoterapie analiticft lulnsind tchnicile de facilitare neuro-musculara. in special acolo unde este lulrrcsat muschiul deltoid.t pn-a ftliucjcna tunc(ionula. I Jn deficit de forta de contractie voluntara partial poate fi obiectul unui proyiniii unalitic (electrostimulare.ic|ia antagonistilor cu agravarea deficitului functional. kinetoterapie). Miiiti'lc rotund si marclc pcctoial) indue tin deficit functional impoilant dalonta lii'iiahilitatii umarului.iti. in lipsa oricarci posibilitati chirurgicale de ameliorare a deficitului functional nu lamane decat posibilitatea ortezarii membrului superior. 1'ixarea mainii in supinatie este mult mai jenanta din punct de vedere functional tin III lixarea in pronatic care pcrmitc totusi efectuarea unor gesturi necesarc auloscrvirii.

Paralizia muschiului fesier mare.iir. Prevalenta actiunii muschiului croitor.talus" cu inducerea succesiva a unui flexum al genunchiului. deformatia in equin a piciorului cu inducerea succesiva a unui recurvatum al genunchiului. La membrul inferior problemele care stau in fata recuperatorului se raporteaz. picior in valgus cu deviatia secundara in valg a genunchiului. La subiectii tineri. Din punctul de vedere al stabilitatii articulare active. situatie dezastruoasa pentru stabilitatea ba/inului. aplazia cotilului si subluxatie coxofemurala. ambele membre inferioare sunt deviate dc pailca opusa dcficitului fesierului mijlociu.. paralizia fesierului mijlociu este responsabila de dezvoltarca unci coxa valga. genunchiului. .poale Icnln rci'iipmnrt'ii Mipina|iei nclivc prill Irunsplnnliiirii leiuloimlin iniisdiiiiliii cubital antcnoi $i prniiu piniia|iiiactiva cxistfi Iclinici cliiniigaalc nliliv Inslahilitalca puiiiiiiiliii care induce o impotcnta functional sevcra a mainii sc poatc re/olva printr-o artrodeza cfcctuata in asa fel meat flexia degctclor sa nti He subordonata foartc mult cxtensiei pumnului sau prin utilizarea unei ortezc care blochcaza pumnul Tntr-o pozitie convenabila. In afara deficitelor neuro-musculare prezentate. inclusiv ale policelui. Cele mai frecvente deformatii Tntalnite sunt urmatoarele: adductia coapsei cu deviatia in valg a genunchiului. In dccubit. flexia soldului cu inducerea succesiva a flexiei genunchiului. paralizia fesierului mijlociu de o parte se insoteste dc paralizia adductorilor de partea opusa. Dcformatiilc articulare se nasc tot din dezechilibrul de forta de contracfie dintre iiiuscliii agonisti si antagonist!. Sunt imposibil de performat alergarea si urcarea scarilor. Toate miscarile active ale degetelor. chiar daca este izolata. Pentru acest aspect al recuperarii eel mai eficient sc dovedeste antrenamentul prin miofeed-back EMG. a glcznei si a piciorului. favorizeaza adductia coapsei (cu conditia ca adductorii sa fie indemni). dezechilibrele musculare posibile sunt mult mai grave din punctul de vedere functional. dar obliga la un pas anterior mai scurt pentru a impiedica astfcl incarcarea membrului inferior aflat intr-o pozitie de flexie instabila. deficitele musculare impun o detaliere mai larga. si. anteversia colului femural. de exemplu.! la stransa interdependenta dintre functia articulatiilor soldului.picior deviat in .Dacft defomujiilr mi mil h\. Paralizia abductorilor ridica cele mai mari probleme pentru bolnavul poliomiclitic. antrcncaza un flexum al 198 . In timpul mersului se produce o cadere a bazinului spre partea sanatoasa cu inclinarea (bascularea) homolaterala a trunchiului (semnul Trendelenburg). Daca. nu influenteaza foartc mult mersul pe teren plat. drcpt anterior $i tensorul fasciei lata asupra fesierului mare paralizat. depind de tehnica do transplantare chirurgicala a unor muschi si un program adecvat de reeducarc I'unclionala a acestora este absolut indispensabil pentru a asigura eficacitatea lor in indeplinirea noii functii.

Nici •M i iista niancvrS nu da intotdeauna rezultatul scontat si atunci este ncvoic s8 sc imuj'. Abductia coapsei se datoreaza paraliziei adductorilor si insoteste frecvent llrxnm-ul soldului. Zavorarea genunchiului in i \u-nsic se objincprincresterea fortei de contractie a muschiului vast intern.<< nii/iitA dc po/i|iilc nyc/itl. Ddbrmajia in adductie a soldului este consecinta retractiei adductorilor §i a !!i-. I In llcxum dc sold odata inskilal. Accsl hum cstc valabil numai in cazurile in care suma fortelor de contractie musculurA ilr/voltatc de marele fesier si de triceps este mai mare de opt.iluliii. I )aca toatc aceste deviatii sunt neglijate. mem In piitiu lube sau clnar dccubilul dmsitl pe mi nioalc si dclormabil.a la ortc/arc. PC tcrcn Miu-gulat. in practica se observa ca nu intliu c un deficit functional foarte mare in timpul mersului pe teren plat dcoarccc HI (iiinca sa este compensata de marele fesier si de tricepsul sural care stabili/ca/A ^eiiiinchiul in momentul in care acesta se afla in extensie sau in recurvatum. Tialamentul deficitelor musculare si articulare ale §oldului ortopedico-chirurtjii nl (dcstul de dificil de realizat datorita particularitatilor biomecanice). Astfel. deficirul functional este foarte important. Rclrac|ia nui. la urcat si la coborat scarile. Mai rar decat deviatia in valg a genunchiului.).l I M I I I accstc mijloacc terapeutice nu se obtine mare lucru. Se asociaza. care suntpozitiile prelungitc MBIT trcbuie evitate.! la lilvoliil cvadricepsului. Sub aceasta valoare.a nivelul genunchiului cele mai frecvente deficite musculare se constat. sprijinindu-se practic pe fata anterioara a coapsei. desi teoretic ar trebui sA tiinipromita zavorarea genunchiului in extensie. dar "• IWT $i o antcvcrsic a ba/inului cu hipcrlordoza lombara compensators iii-i aloare dc durcrc pcrmancnta la nivclul coloanei vertebrale lombarc infcrioarc. Paralizia acestui muschi. I )clbrmatiile articulare sunt datorate tot deficitului muscular. integrarea soldului operat in activitatile cotidiene etc.idi iccpsului despre care am discutat mai inainte. de cele mai multe ori. I . in final se ajunge la genunchiul balant. se trccc la tratamcntiil niiopcdic chirurgical cc consta in transplantarea bicepsului crural pc rotula. bolnavul trebuie sa-si blocheze cu mana genuncliiul in linipul mersului. Kinctoteuipia sc asociaza intotdeauna pre. . Tralamcntul deficitului muscular se incepe prin programe fizical-kinetice dc irlm:ere a Ibrjci de contractie musculara voluntara. deviatia in var se asociaz3 in Hind obisnuit cu flexumul. l)ac. deliciltil • v .sciiltirfl care flxen/fl dHomiu(ia yi o face nodm hbilfl i •. Valgusul genunchiului este foarte frecvent asocial genunchiului recurvat si sc itiilnrea/a predominentei actiunii bicepsului crural sau retractiei tensorului fascici lulu Dc asemcnea.nlK-icn(ci fcsicrului mijlociu. induce deformatia genuncliiuliii In lloxuin si recurvatum. avand in special un caractcr t'llni aliv functional (ce fel de/ws/z/r/trebuie adoptate. poate sa apara ca si o compensate la deviatia in adducjic a fiildiilni sau o deviatie in valg a piciorului. ti n ntimai c& jeneazS slatica si incrsul. cu flexum-ul | nldiiliii si iavorizeaza luxatia coxo-femurala.§i post-operator.

mers in 4 labe. sprijinul este ilclectuos si apar durioane dureroase. stat pe vine etc.I'rin daielf prc/cniatc pAna acum se poatc stis(inc o idiv fundamentals a nicdicinii si anunic: col nun bun tiatament al uneidcforma(n aitinilaie il rcprc/int£ prcvunirca inslalarii ci. situate ce devinc rapid destul dc gicu dc supoitat. Piciorul poliomielitic este terenul de electie al dezechilibrelor musculare. corectia se realizeaza prin osteotomie. La copil. Accst lucru este perfect realizabil.interior si gambierul posterior) antreneaza stepajul in timpul fazei oscilante a niiTsiihii si. In flexum-urile vechi si dupa terminarea pcrioadci de crestere. Deformatia in valg a genunchiului la copilul mic.nastc cxagerarea instabilitatii si aparitiaunui flexum al genunchiului. Unghiul trebuie fixat intre 5 si 10 grade de hiperextensie deoarece o apropiere de rectitudine favorizeaza derobarea genunchiului. prevcnirea tlcxum-ului genunchiului se incepe prin interzicerea unor pozitii favorizantc (asezat prclungit. Paralizia flexorilor plantari suprima efectul de propulsie din faza oscilanta a pasului si favorizeaza inchiderea unghiului tibio-astragalian spre inainte. situatie dezastruoasa care ar tenta la efectuarea unei ailrodeze. un recurvatum de pana la 10 grade este perfect tolerabil. flexum-ul poate fi combatut prin posturare cu atele seriate cruro-podale schimbate din 10 in 10 zile. Din acest moment. dimpotriva va trebui sa o conservam in anumite limite. la copilul mare sau la adult. in limp. Accsta se sprijina practic doar pe marginea externa. DC cxemplu. Practic. In caz de esec. trebuie privit cu multa circumspecfie la bolnavii poiiomielitici care isi I'ogAsesc un mai bun confort prin utilizarea de orteze care blocheaza genunchiul.) si prin utilizarea unor atele de postura pe limpul noptii. I )cficitul de forfa de contractie al muschilor supinatori ai piciorului (gambierul . corectarea se face prin osteotomie. Daca tricepsul sural este retractat. Odata instalat. limitarea acestei deformatii este realizabila cu ajutorul unei atele cruropodalc reglabila. capsulotomia postcrioara ramane ca ultima solutie. Datorita faptului ca deformatia genunchiului in recurvatum constituie un factor de stabilitate articulara. si. agravarea este progresiva. I'aralizia flexorilor dorsali ai piciorului induce mersul stepat. aflat in plina perioada de crestere se poate corecta chirurgical (epifiziodeza). camecanism compensator. La adult. Daca aceasta deformatie este excesiv de dureroasa. generatoare de durere si de accentuarea schiopatatului. O atela de repaus noc-tuin sau pastrarea unei posturi in flexie usoara a genunchiului se pot dovedi utile. duce la deformatia in vaigus a piciorului. Alingerea pronatorilor (in special aceea a lungului peronier) determina un vimis al talonului si un deficit de sprijin pe marginea antero-interna a piciorului. tabloul si antepiciorul sunt deviate si se liable un picior scobit sau un picior in var-equin. se recurge la corectia chirurgicala. Genunchiul balant. Odata depasite cclc 10 grade. Toate aceste disfunctii biomecanice se vor nislrangc asupra articulatiilor supraiacente. nu vom incerca sa o corectam cu orice pret. . De aici.

ilei. Cel mai eficient corset este eel cunoscut I1 nuinclc Milwaukee.. programclc . In ca/urilc in care nu se poate recupera o functie corespunzatoare prin mijloacc • . ci si pentra profilaxia secundara a deformajiilor i' IIHISC. cea nc domina toata copilaria si se termina odata cu aparitia primelor semne dc i ilu-i laic. Oncntarca iiumcntului ramane la latitudinea ortopedului care va alege cea mai eficientS iuiic& operatorie si va face prescriptia pentru orteza cea mai adecvata nu numai I M I punct de vedere functional. iiliuncntul fizical-kinetic §i recuperarea medicala poliradiculonevrita (sindromul Guillain-Barre) iillc polineuropatii In ufara neuropatiilor periferice de etiologie traumatica. i $i asupra antagonistilor care trchuic inlinsi pentru prevenirca rctrac|ici. !n •hi inuii rahis aflat in pericol de a se deforma. se vor practica excrci(ii i/ometrice. izodinamice contra rczistcnja pentru isillcxorii piciorului si posturi.. poten^ialul de rcversilihilc al Ic/iunilor.ipcuticc fizical-kinetice. I'urtarea corsetului devine obligatorie.ir I ion And ntat asupra muschilor parali/a|i in scnsul crcstcrii lor|ci si a volmnului. modul de debut. De i-mplu. infectioasa sau Hci'iipcrarea acestor afectiuni recunoa§te o serie de principii comune. ma constitute rcgulu.. Formele grave de scolioza. i. ca model pentm recuperarea acestor neuropatii periterice. fac obiectul tratamentului ortopedic chirurgical. pc cat cste posibil. Tratamentul trebuie sa fie in mod special preventiv pentru a mlii. rcgresiuncn i ' i n . Atingerile coloanei vertebrale se exprima clinic prin aparitia scoliozei polioiiclitice care are o evolutie liniara ce trebuie cunoscuta. se recurge la chirurgie si la ortezare. Vor fi tonificati analitic muschii in slabi concomitent cu Tntinderea muschilor ce au tendinta de a se retracta. medicina fizica are i nil important si in tratamentul dar mai ales recuperarea functionala a poliillciiloncvritclor §i a unor nevrite de cauza toxico-carentiala. cxtensia lor etc.Kccupcrarcii lbr(ci dc contiar|ie mimrnlaifl prin kinelolerapie M. Formele cele mai grave sunt cele care afecteaza copilul inaintca iioadci pubertare. O prima perioada.areu nlaiA inslalata acut trecc prin diverse faze evolutive si sc inchcic prin ran* neivousa Dc^i lahloul clinic poate fi uneori dianvatic. mini aplicat in poliradiculonevrita Guillain-Barre in care dcmiclini/. Dc^i icgcncmrcu ncivoasi cste spiiniuiia. intinderi pasive ale tricepsului sural. dezechilibrele musculare. dar sunt iiiu'lr particularity legate de etiologie. este urmata de perioada a doua care dureaza pana la suduia nucleelor de i lu'arc iliace. sc dcscric . ce nu pot fi controlate prin ijloacelc enumerate mai sus. I )r obicci. sunt obligatorii cateva masuri de M'lirt a coloanei printre care repausul in decubit dorsal prelungit la cateva ore in npiil /..

dc rccupcrarcprin mijloacc tcrapcuticc fi/.ical-kinctice licbuio srt in- iiisliluitc prccocc pcntru a asigura prcvenirca si, eventual, corcctarca unor posibilc tulliurari func^ionale datoratc paraliziei, retracturilor musculo-tendinoase si a redorilor articularc ce pot sa apara in cursul evolutiei. Precocitatea tratamentului se va corela cu continuitatea lui pe toata perioadn dc cvolutie a bolii, stadializat si adecvat problemelor principale pe care le ridicA ficcare etapa evolutiva. Dupa debut, in faza de extensie a bolii, ne aflam in fata unui tablou clinic in care paresteziile distaleprogreseaza spre radacinile membrelor, se insotesc de durerc (rahialgii, mialgii, sciatalgii) si incep sa apara paraliziile. Deficitul motor debutea/A dc cele mai multe ori la nivelul membrelor inferioare, alteori sunt interesatc concomitent si membrele superioare, nervii cranieni (in special nervul facial). Dc obicei, deficitul motor este simetric, se agraveaza de la o zi la alta atat ca intensitatc, cat si ca extensie in alte teritorii. Afectarea sensibilitatii ramane pe planul doi fa|A dc afectarea motorie. Perioada de extensie a deficitului neurologic dureaza cam 12 zile, dar sunt si situatii extreme, de la 18 ore la cateva saptamani sau chiar luni. Demn de sublinial este faptul ca evolutia bolii in perioada de stare este complet imprevizibila. Tratamentul fizical-kinetic in aceasta perioada trebuie sa tina seama de starcn generala a bolnavului si nu se pune inca problema unui bilant musculo-articulai Daca durerea este prezenta, tratamentul antalgic local si segmentar se va aplic;i fara nici o retinere folosind mijloacele terapeutice fizicale clasice. Important este sa se ia toate masurile necesare prevenirii instalarii unor atitudini vicioase ale segmentelor afectate. Membrele inferioare vor fi mentinute in extensie contracaranil tendinta de deviatie in rotatie externa cu ajutorul unor atele posterioare care men^in piciorul in unghi drept pe gamba. Postura antalgica de flexum lejer al genunchiului realizata prin plasarea unci mici perne in spatiul popliteu este permisa numai pentru perioade scurte de timp, in rest, genunchiul va fi mentinut in extensie. La membrele superioare este necesara ortezarea care mentine umarul in abductie si rotatie intermediara, cotul in flexie lejera, antebratul intr-o usoara supinajie si pumnul in extensie de 20-30 de grade. Nu va fi neglijata nici supravegherea posturii corecte a bazinului si a trunchiului. Pe langa tratamentul postural, mobilizarea particulara pasiva joaca un rol important in mentinerea supletei articulatiilor. $edintele de mobilizarc pasiva vor II scurte, dar repetate de 4—5 ori in cursul zilei. Sc mobilizeaza toate articulatiile intr-o maniera blanda, respcctand pragul durcrii bolnavului. Eficienta mobilizarilor pasive se reflecta asupra troficita|ii cartilajului articular si asupra mentinerii fluxului de informatii proprioccplivc dinsprc pcrifcric catre sistemul nervos central. Odalfi tcrminata faza de extensie a bolii urmeaza fa/a dc platou c;iiactci i/utft dc o stabilitatc a Ic/.iunilor, fa/a cure poulc dura cateva suptaiuani sau luni.

tn Imipul acuslci pi-imiuli' na loiiliiiurt pioy.numil dr picvcmrc .1 < i < lmm,i(nl«>i irticiiliirc si a rctractunloi musculo-lumlmnusiv ('oiiiplica|iilc datoralc dccuhitnlui picliingit se combat prin schimbarca pci 10• Hcft a po/i|ici bolnavului in pat. in accustu faza cvolutiva ,,de platou" se poate incepe kinctotcrapia aclivA, ivrtnd grija sa nu se induca oboseala musculara. Uilantul muscular evidentiaza o atingere motorie incomplete (de cele mai mnllc i i ) i'c poatc interesa toate grupele musculare ale membrelor §i este mai cvidcntA hMal. La nivelul trunchiului pot fi atinsi muschii abdominali al caror deficit de imjrt de contractie face ineficiente eforturile de tuse si expectoratie modificaiul 1'ilodiita conditiile hemodinamice si ventilatorii atunci cand se trece din po/.iUa dc . lr» nbit in pozitia asezat. Atingerea mu§chilor intercostali se traduce prin deprimarea |ni(iilor intercostale si absenta ascensiunii si a expansiunii toracicc din timpiil ti'.piiiilui. Uneori sunt interesati si muschii fetei. Paralizia bilaterala a ncrvulin in ml antrcneaza dizartrie si tulburari de masticatie. in ceea ce priveste bilantul sen/itiv, trebuie subliniat faptul ca nu cxistA nn i.iuik'lism intre gravitatea atingerii motorii sj afectarea sensibilitatii. Deficilnl i l i v cste inconstant. Daca afectarea sensibilitatii superficial nu are implica|n uonalc deosebite, tulburarile sensibilitatii profunde trebuie cautate cu maiv .i 10 deoarece alterarea sensului miscarii, a pozitiei articulatiilor, gcncrea/,A iiejii severe ale mersului si prehensiunii. I a/a dc recuperare spontana prezinta alte particularitati la care sc va adaptu .iimil fizical-kinetic.Timpul in care se produce recuperarea neuro-motorie este '• variabil: de la minimum 2—4 luni, pana la maximum 2 ani. Dupa doi ani dc I Mil, se poate vorbi de sechele si se va orienta recuperarea si catre interven|n Uiiuinicalc paleative. Strict orientativ, fara a putea afirma cu certitudine, doua elementc clinicc pm i1 prccizarea unui prognostic nefavorabil: prelungirea excesiva a fazei de platou; gravitatea deosebita a paraliziilor in timpul fazei de platou, in special .ilatea asistarii artificiale a respiratiei. I )c regula, recuperarea functiei respiratorii se face spontan si fara scchelc, daca recuperarea motorie spontana ramane partiala. Kfluarca mersului este posibila in 40% din cazuri, dupa o luna, in 20% din ii dupa trei luni, restul de 40% ramanand cu deficite functional dc gravitate .Into. 1'iillnirarile de scnsibilitate regreseazaprogresiv, mai putin cele ale sensibilitAjii indr care poate ramane defmitiva. I slmiArilc asupra sechclclor posibile difera in functic dc modul in care se I'nc; • pnvim lucriirilc din punctul dc vcderc neurologic, aceste sechele vor 11 miti i«.' docfil daca evaluarea sc face din punctul de vcderc functional. hi 5 K"ii din ca/nn pot sA apiuA iccidive lie in acclasi tcriloiiu. l i r in ullc
'lit,

lernpculic flzical-kinctic arc caobiccdv, In aceuMfl l«/,fl, crc$lerea a ii'/iN(cii| ci musnilurc iii(r-o manicrS progrcNivA, -ilnct mlaptatd la |)iiiliciilanlil|ilc llccdrui holnav.

Sc arc permanent in utcn(ic prevcnirca si/sau corectarca de/cchilibrclor dc forts dc contracfie dintrc grupcle musculare agoniste si antagonistc precum si fmpicdicarca bolnavului in folosirea unor scheme compensator!! de miscare ce nu lac altceva decat sa scoata din functie muschii deficitari si sa intarzie astfel rccupcrarea lor. Tchnica de lucru este o combinatie mtre kinetoterapia analitica si globala cc include elemente de facilitare proprioceptiva a contractiei musculare voluntarc spccifice metodei Kabat. Pregatirea reluarii mersului se incepe cu recastigarea mcnfinerii echilibrului din pozitia asezat, dupa care se trece la verticalizarea bolnavului. Concomitent, se lucreaza pentru tonifierea muschilor stabilizator! ai trunchiului (abdominalii si spinalii), stabilizator!! bazinului (fesierul mijlociu, in special), stabilizator^ membrului inferior (cvadriceps, triceps sural, fesier mare). Pentru utilizarea eflcienta a bastoanelor sau a carjelor canadiene trebuie tonificafi muschii coboratori ai umarului si tricepsul brahial. Reorganizarea gesturilor uzuale se mcepe prin exercitii la sol (rostogoliri, disociatia centurilor, tonifierea muschilor fesieri, pelvitrohanterieni, abdominali, spinali). Tot la sol se executa o serie de exercitii din pozitia de cvadrupedie si pozitia de ,,cavaler servant", pozitii de start care permit o activare globala a musculaturii stabilizatoare. Din aceste pozitii, solicitarile in sens antero-posterior si lateral (dezechilibrari induse de catre kinetoterapeut), permit recuperarea reactiilor musculare dc cchilibrare si reintegrarea lor in schemele posturale normale. Un program de kinetoterapie analitica trebuie efecruat, in special, pentru recuperarea stabilitatii gleznei. Verticalizarea bolnavului se face gradat, folosind planul mclinat care permite modularea progresivitatii §i evitarea declansarii unor reactii vegetative dintre care cea mai importanta este prabusirea tensionala. Utilizarea planului inclinat permite si realizarea unorposturi eficiente pentru corectarea unui equin al antepiciorului sau a talonului, flexum-ul genunchiului si soldului. Prin apropierea de verticals creste progresiv solicitarea muschilor stabilizator! ai trunchiului, bazinului si membrelor inferioare. Odata aflat in ortostatism, se practica asupra bolnavului o serie de dezechilibrari in diferite sensuri pentru a perfectiona reactiile posturale si a invata bolnavul sS evite caderea pe spate (frecvent constatata la bolnavii care au stat mult timp la pat). Odata recuperata menjinerea echilibrului activ, cu repartizarea greutatii corpului in mod egal pe ambele membre inferioare, se trece la exercitii efectuate intre dou3 bare paralele. Progresiv, se renunta la barele paralele in favoarea cadrului pentru mcrs, carjc canadiene si, in final, bastoane simple. Se recomanda ca pe parcursul accstui program bolnavul sa fie incaltat cu ghete cu caramb inalt si sireturi care s5 pcimita o buna contcn(ie pasiva a gleznei.
204

fn piogrcsiuneii piognimiiltil de rei'iiprimc a incrsiilui sc picvrdr mlrtrirca li ,h (nloi poslniale ik- spiijin. nii|inl In Nlti|iunc bipodala, apoi unipndala si, in lin.il, pc planscla instabilfl. Slailiul final al rccuperarii are ca obicctiv redobandirca rezistenfci la cfort, • iioitlonarca si vitc/ca de miscarc in condijii de teren variat. De preferat sa sc lucrc/c ii l.i|a oglinzii pentru ca bolnavul sa poata avea informatii suplimentare (vi/.ualc) li'Npio calitatca mersului (lungimea egala a pasului, atacul solului cu talonul. liNocia|ia ccnturilor, rotatia bazinului pe membrul inferior portant). Dupa cum am amintit, tulburarile sensibilitatii proprioceptive progresca/a lent mi raman definitive ridicand mari probleme pentru recuperarea mersului, in ciud.i "iit'i rccupcrari motorii satisfacatoare. Recuperatorul trebuie sa ajute bolnavul i lnvc|c sa perceapa deplasarea articulatiilor, initial la viteze de deplasarc rapid > i npoi din ce in ce mai lenta. Presiunea exercitata de mainile kinetoterapcutuhu in i npiil mobilizarilor pasive si active sunt surse importante de reinformare propriopliva. Presiunea talpilor pe sol, din asezat sau din ortostatism, asociata cu o nixrt suplimentara de informatii (vizuala sau auditiva) actioneaza in acelasi sens. La nivelul membrelor superioare, obiectivul terapeutic este acela de a asigura nil maxim de independents ftmctionala pentru activitatile cotidiene de autoscrvirc. Mi|loaccle terapeutice sunt cele cunoscute (kinetoterapie pasiva, posturi de rcpaus I'll orte/e, kinetoterapie analitica si globala). In cazurile de paralizie sever.1 a tiiUNculaturii intrinseci a mainii se poate recurge la electrostimulare dupfl hii'lodologia clasica aplicata in denervarile periferice partiale. In acelasi scop, mill/area biofeed-back-ului audio- vizual poate scurta perioada de refacere a fortei iniiscularc si trecerea la kineto- si ergoterapie. In prezenta unor tulburari importante a sensibilitatii mainii care compromitc liiiic|ia normala, in ciuda unei musculaturi bine recuperate, se acorda cea mai marc fllni|ic rccuperarii sensibilitatii. Principiul este eel bine cunoscut: constienti/arca ipii/,a|iei declansate de stimulare cutanata sub control vizual, apoi memorizarca Hccslci scnzatii prin repetarea aceluiasi stimul in absenta controlului vizual. Do linlal ca aceasta recuperare nu prezinta interes decat la cazurile la care, din punct I' vcilcrc motor, nu sunt probleme. Se continua cu metode din ce in ce mai glohalc, ' i nnoasterea unor obiecte dupa forma, volum, greutate etc. I'ersistenta tulburarilor sensibilitatii profunde si in special a astereogno/iei inliuicca foarte mult prognosticul functional al mainii. I )upa doi ani de la debut, persistenta unor modificari ale aparatului locomolor fulo ronsidcrata ca sechela si va fi tratata ca atare. Cel mai frecvcnt nc aflain in ln| ii mini picior cquin care poate beneficia de o kinetoterapie sustinuta dupa modclul |Hi-aiv l-am amintit anterior, cu mentiunea ca fiecare grad dc corecjie ob|mul lirbnie consci'vat prin orteza adecvata, purtata pana la sedinta urmatoarc. Re/ultalde iiniil in general bune, dar in caz de esec se recurge la chirurgia corectoare (aliingnra mill scc| ionarca tendonului lui Ahile, artroliza postcrioara). l''li'\nm-u\ rezidual al geiiundmilui bcncftcia/a de lonillerea muscliiloi cxti-n•ii »n !>i i>i>siuri corcctivc rcunlalc, clccliiatc atat in dccubil dorsal, cfit si In dccubil

205

I ,sU' o id ii|iri,ui Inn)'.i >i dim in.isft in CMI i ii i n < i ii riscul de n miliiiT lo/iiini trolicc ciilanak1 pun oilc/arca practical,i Kctiacjiilc nuisculo tciulmoase alcctca/a uncori luiic|ia (?oliliilui I In llcxuni ir/idiial al soldului sc poatc corccta printr-un program dc kmclotciapie axat pc iniindcrca musculaturii planului anterior si prinposturi relaxantc in dccubit vcnti a l. I,a nivclul mcmbrclor superioare, cele mai amenintate articulatii sum mctacarpofalangienele si intcrfalangienele. Profilaxia redorii articulare in flcxie a dcgctclor in palma, se realizeaza prin utilizarea unor orteze usoare din material tcrmomodclabil. In afara poliradiculonevritei prezentata ca model pentru recuperarea unor afec(iuni netraumatice ale nervilor periferici, o serie de polinevrite carentiale al cSror exponent il reprezinta polinevrita etilica, dau o serie de tulburari senzitivomotorii cu implicate runctionala variabila. in polinevrita etilica este vorba de o degenerescenta axonala primitiva distala si retrograda, urmata de demielinizare. De cele mai multe ori, se prezinta sub forma cronica, interesand preferential membrele inferioare. Mai tarziu, sunt afectate si cele superioare. Boala debuteaza cu o simptomatologie subiectiva exprimata prin tulburari de sensibilitate, crampe musculare in molet, predominent nocturne. Destul de rapid se asociaza dureri de tip lancinant, arsura, constrictie etc. Obiectiv se evidentiaza hipoestezie cutanata pentru toate tipurile de sensibilitate repartizata ,,in soseta" sau chiar o anestezie care contrasteaza cu hiperestezia la tact si la presiune pe masele musculare, realizand acel paradox de anestezie dureroasa foarte dificila pentru recuperator. In unele forme, tulburarile sensibilitatii profunde grave indue o ataxie. Tulburarile motorii sunt discrete la inceputul bolii interesand extensorul propriu al halucelui, extensorul comun al degetelor si mai tarziu gambierul anterior cand se ajunge la mersul stepat. Deficitul motor se poate intinde la toate grupele musculare ale membrului inferior si chiar la membrul superior unde debuteaza de asemenea distal. Este o paralizie de tip flasc cu abolirea reflexelor osteo-tendinoase. Tulburarile trofice sunt constante si apar precoce (amiotrofie, retracturi musculo-tendinoase, piele uscata, scuamoasa, unghii friabile). Tulburarile urinare sunt frecvente si constau din alterarea nevoii de urinare si a capacitatii functionale a vczicii urinare. Tratamentul de fond este legat indisolubil de abandonarea alcoolului, concomitent cu vitaminoterapia de grup B pe cale parenterala. Fizioterapia este utila numai pentru profilaxia si corectarea tulburarilor ortopedice secundare. Alte polinevrite carentiale se datoreaza carentei de vitamina B! (beri-beri), Bf, (intoxicatie cu izoniazida), PP (pelagra). Un alt mecanism de dezvoltare a polinevritei este eel toxic in care elementul loxic poatc fi profesional sau accidental; polinevrita satumina, arsenicala, cu inercur, clor, thalium sau diverse medicamente (izoniazida, antimitotice, sulfamidc, nitrofurantoin, bismut). 206

Desigur. in upurarca Ibr^ci de contractie musculara §i recupcrarea scnsibilita(ii.m ilc in care deficitul motor este dominant §i unde kinetoterapia va constitui i prngramului de recuperare. ifice si simptomatice. el adaptan-r acelor manifestari specifice fiecarui caz in parte. ftshrfl lilnulfl |i hrucclozfl. hoi n I mm. In cccu cc private tralaiiiciitnl li/. in functie de particularitatilc etiologice.Din ctiu/c infcc(loBiie irebult i«|inult |utlin«vr)telc din dilterie.ical-kmetic si recupcrarca func|ionalfi u iiirsloi polincvritc. tn sllli^il.i/. obicctivele siuil acclca^i ca la poliradiculoncvrita Guillain-lltint1: inticjincrca pasiva a structurilor morfologicc ale aparatului locomotor. nici tratamentul fizical nupoate fi sablon. polmtmllt'le mcMnbolicc din diuhclul /aliuiat yi din poiliric. In unele cazuri. undc durerca mfi tabloul clinic vor predomina mijloacele terapeutice antalgice spre dcosebirc . . Trebuic npi'i ificat ca accste objective nu vor fi atinse decat la bolnavii la care tratamentul hi ill i de Ibnd cste corect aplicat.

Principalele sindroame somatomotorii Sindromul somatomotor pur Inca de la inceput. inexistente la speciile inferioarc (praxii. latura cea mai studiata si mai bine cunoscuta a fiziopatologiei neuronilor motori ccntrali este legata de afectarea integrarii activitatii motorii a muschilor striap si dcscrisa sub termenul generic de . Leziunile ce intereseaza exclusiv unul din cele dou3 sisteme sunt rare in patologia naturala a sistemului nervos si greu de obtinut experimental. efectele lezarii unor centri motori anatomic omologi. Stransa vecinatate si intrepatrundere a elementelor componente ale celor dou3 sisteme la toate nivelele (cortex cerebral. printr-o gresita interpretare. termenul dc siiulroni piramidal este folosit in clinica in mod curent. Lipsa unor date referitoare la speciile superioare nu poate fi inlocuita cu date obtinute la speciile inferioare. sunt mult diferite Tntre specii. indiferent de rigurozitatea stiintifica. fac precizarea ca. limbaj articulat).Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in hemipareza spastica Uomportamentul motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologic vasculara-cerebrala este datorat coafectarii componentelor sistemelor piramidal si cxtrapiramidal care se afla la toate nivelele sistemului nervos central si ca atare pot fi afectate de leziunea vasculara. nu ne permite sa consideram ca la primatele subumane si la om ar fi posibila integrarea mersului in lipsa cortexului cerebral. sa afectezc concomitent elemente ale celor doua sisteme. De exemplu. piramidale-extrapiramidale. peduncul cerebral. Datorita encefalizarii si corticalizarii progresive a functiilor integrativc nervoase in cursul evolutiei filogenetice si datorita aparitiei la speciile superioarc si mai ales la om a unor activitati efectorii de tip nou..1 20X . generand sindroame clinice mixtc. Deoarece efectele deosebite si eel mai usor de studiat in cazul leziunilor piramidale si extrapiramidale privesc activitatea reflexa a musculaturii scheleticc. capsula interna. substanta alba medulara) face ca leziuni ale sistemului nervos central situate la difcrite nivele si produse prin diferite mecanisme patogenetice. pentru definirca in fapt a unor sindroaine mixtc piramidalo-extrapiramidale rezultate din afectarea concomitcnt.sindrom de neuron motor central". pastrarea functiei mersului la un mamifer patrupcd decorticat.

e/area destructive a ncuronilor sistcmului piramidal (la nivclul scoarfci cerer sau la nivclul fasciculclor dcsccndcnte piramidale si geniculate) detcrminA 'i lie ale actelor motorii reflex conditionate. In afara abolirii reflexelor. la om. in spe. In functie de intensitatea i itului se vor constitui pareze sau paralizii ale miscarilor conditionate. .i unor rcfiexe motorii neconditionate. Mndroamcle somatomotorii extrapiramidale • lor dniiA sistemc. Ic/iunile co intcivsi-a/a diferitc formatiuni cenusii sau fasciculele desccndnilc extrapiramidale. in special daca rcclam<1 un I mare dc complexitate si finete. cum este cazul utilizarii mainii. Astfel. sa nu fie abolite decat in cazul leziunilor corticale bilaterale sau leziunilor liiluU'iale ale fasciculelor geniculate. In acest i ii/. AfeclM if n exeluiivS it NlNlemiiliu piramidal constiiuic o mUui|ir •plionalil care la oin corcNpuiulc Ic/iumi 1/olalc a ariei corticate 4 sail a liiacieululiii I . Caracterul complex ill sistemului extrapiramidal. sa dch-i nime aparijia unor variate tablouri clinice.1 celor voluntare. leziunile piramidale produc si modificarea calitativo" .c/area sistemului piramidal aboleste defmitiv nu numai actele motorii rcflexe li|ionate. I . format din numeroase formatiuni cenusii tclcncefalicc. reflexele nate abdominale si reflexele cremasteriene sunt afectate pana la abolire in nl Ic/iunilor piramidale. Caracteristic este semnul Babinsky.c/iimi care intereseaza aproape exclusiv componentele sistemului extrapirainnlal sc intalnesc in patologia sistemului nervos central la om.indal. deconectarea sinaptica piramidala a motoneuronilor flexori plantari si dorsuli ni lialucelui modifica sensul inervatiei reciproce astfel ca stimularea receptorilor liu l i l i ai marginii externe a plantei produce. Controlul bilateral piramidal al activitatii motoneuronilor i lor cranieni face ca reflexele conditionate motorii realizate in final. I . Lucrarilc hit i ower sunt concludente in acest sens. invers decat la normal. responsive si operantc. Fac exceptie numai miscarile controlate do Htnuil inferior al facialului ai carui motoneuroni sunt supusi controlului piramidal iiuinai unilateral incrucisat. excitatia mutolirurnnilor flexorilor dorsali si inhibitia motoneuronilor flexori plantari. ci si unele activitati motorii reflexe innascute. prin accstia ilin in ma. face ca in cadrul patologici Miilurale. C'ontrolul piramidal incrucisat al motoneuronilor spinali face ca leziunile • itiidalc ale unei emisfere sa determine deficite ale reflexelor conditionate motorii hate final de catre motoneuronii controlaterali. Foarte iiitii este miscarea reflex conditional! voluntara. iliciifcfalicc si tronculare intre care exista multiple conexiuni (prcci/ate niimni (iiiijial) si care rcalizeaza prin intermediul verigilor tronculare legaturi numeroase ni neuronii efectori scgmentari (direct sau indirect). Acest lucru dovedeste ca neuronii piramidali exerciti it'nipra motoneuronilor spinali respectivi influente facilitatorii in lipsa carora se itlmlcslc la nivelul motoneuronilor spinali permisibilitatea transmisiei sinaptice a uilliixului nervos general de stimuli periferici specifici. reflexele miotatice nu sunt modificate. In sindromul piramidal pur.

Leziunile accluiasi subsistem determina fenomene de hipotonie musculara si deprima reflexele necondijionate mono. substanta cenusie periapeductala. aceleasi leziuni faciliteaza reflexele motorii fazice polineuralc precum si miscarile induse prin excitatie corticala. Din datele prezentate mai sus rezulta ca exagerarea sau reducerea cfectclor lonicc posturale si facilitarea sau deprimarea reflexelor fazice mono. fenomene care diminua fn timp. auditive). subtalamus. fie deprimand activitatea unor elemente ale subsistemului facilitator. Subsistemul extrapiramidal depresor este reprezentat de structuri nervoase din scoarfa cerebrala. a reflexelor motorii fazice mono. Obscrvajiilc anatomo-clinice efectuate pe subiecti umani si datele experimcnlalc obfinutc pe animale dar si la oameni.si polisinaptice si a miscarilor induse prin excitatie corticala. Neuronii reticulari facilitatori constituie sistemul reticular facilitator descendent ale carui conexiuni cu maduva spinarii se realizeaza tot prin fasciculele reticulo-spinale. Conexiunea acestui sistem cu maduva spinarii se face prin tracturile reticulospinale si prin neuronii intermedian. produseprin leziuni ale sistemului extrapiramidal. dar prin neuroni intermediari diferiti de aceia care realizeaza conexiunile cu sistemul reticular descendent inhibitor. Stimularea artificials a structurilor subsistemului extrapiramidal depresor detcrmina deprimarea tonusului muscular reflex postural. al reflexelor somatomotorii fazice mono. talamusul intralaminar §i ventromcdian. Concomitent. un subsistem depresor si unul facilitator. Stimularea experimentala artificiala a structurilor subsistemului extrapiramidal facilitator determina o facilitare a reflexelor tonice posturale. limbice. Indepartarea concomitenta sau ultcrioara a ariei supresoare a cerebelului accentueaza aceste efecte.si polisinaptice precum si miscarile induse prin excitafie corticala. scoarta lobului anterior al cerebelului si aria ventro-mediala a formatiunii reticulate bulbare care constituie asa-numitul sistem reticular descendent inhibitor.tiilburrtri ix* intercscii/i) lonusul muscular reflex poslunil tulhiira'ri cc intcrcsca/fl cxccutarca actclor motorii reflexc la/ice. hipotalamus. 210 integrlrii som nio iim ioiii consecutive le/nw ilor iJilem ului extrapiutinidiil so jiiupou/fl In douA ruicgorn: . Leziunile experimental ale ariilor corticale supresoare si ale nucleilor bazali dcterrnina fenomene de hipertonie posturala si spasticitate. permite descrierea in cadrul sisteraului extrapiramidal a doua subsisteme integratoare a activitatii somato-motorii.si polisinaptice si a miscarilor induse prin excitatii corticale. se datoresc i upcrii cchilibrului dintre cele doua subsisteme . Subsistemul extrapiramidal facilitator este reprezentat de cortexul cerebral (ariile 6 senzitivo-motorii.si multisiuaptice fnnascute. ganglionii bazali. ele devenind extreme in cazul distrugerii suplimentare a ariei reticulare bulbare supresoare. formatia reticulata mezencefalica pontina si bulbara dorsala. Formatiunile depresorii situate rostral de acest sistem i?i exercita efectele. fie prin intermediul acestuia.facilitator si depresor.

clrncli. Concluziile simpozionului de la Miami din anul 1980 care a dezbStut in H iirtniirit problemele legate de spasticitate si dezorganizarii motricitatii in afcctSrile '•. asa cum este utilizat termenul in clinica.irc dcscciulcnlc u. foarte frecvent. Denny-Brown accepta ideea conform careia termenul clinic de spasticitulc liehuic inteles ca o combinatie de mai multe elemente separate. Landau recunoaste |u in spasticitate.Icinului ncrvos central au stabilit urmatoarea definitie pentru spasticitalc: . alte modificari specifice leziunii organice a creierului complica dezni/. hemianopsia homolaterala. componenta a sindromului de neuron motor central. apraxia. proporfional cu viteza dc liilindcrc a innschiului si cxagcrarea reflexului muscular de intindere fazic cxprimat piiii Inpcircncctivitatea ostco-tcndinoasa". Aci-asl. Tabloul clinic al hemipareticului spastic de etiologie vasculara cerebrala estc doininat de spasticitatea musculara. Afazia.'. diferite combinafii intre liniiiltoarele elemente caracteristice sindromului de neuron motor central: pierderea miscarilor de finete. deficit de contractie musculara voluntara. hiperreflectivitatea reflexelor de flexie.Lc/iunea vasculara cerebrala ischemica efectueaza concomitent (in cele m. cum in li: chlK-iaiiM rellexclordc llexic.aiiizarea comportamentului motor al hemiplegicului. scaderea forfei de contracfie voluntara.n iniillc din cazuri) neuronii extrapiramidali facilitator! si supresori astfel c5 efeclcKflmcc sunt.crcsterea reflectivitatii osteo-tendinoase. fn plus.iic. Daca pentru diagnostician dpiislicitatea reprezinta doar un element clinic de diagnostic.iio/ia.! dcfini(ic nu climina din discu|ia dcficitului motor al hL'tniparcliciilui niniNlicparlicipiircaaltorelemente diilonilc afcctarii sistcmuliii ncrvos cfiilral.cxagciarea reflexului muscular de intindere tonic. asomali>(.negative generate dc pierderea inlliifii|i'-Ini coordon. in special a repartitiei acestor modificari la nivelul grupelor musculare. Dependent de sediul leziunii si de marimea ei dar si de timpul scurs de la ilrhitul accidentului vascular cerebral. pentru recuperator licbnie sa reprezinte mult mai mult si sa suscite un interes aparte..i «u liviin|n iclloxc spinalc Avnnlii|iil acc-Ntoi . rezultanta efectelor de sens opus cu predominant rfu-tului facilitator sau a celui depresor.jmslicitafca. pierderea capacitatii de relaxare a muschilor antagonist in timpul contracf iei v ciluntare a agonistilor. crcsterea rezistentei la intindere pasiva a muschiului. este caractcrizatS ill. pierderea abilitatii pentru miscarile fin coordonate.suj)i. . Aceasta spasticitate are rezonante diferite pnilru neurologul diagnostician si pentru recuperator. functia motorie a hemipareticului spastic I Minlc fi caracterizata grosier de urmatoarele elemente: modiflcarea tonusului muscular. tulburarile psiho-emotionale sunt doar celc nun frecvent incriminate elemente ce permit aprecierea unui prognostic functional Mr//ativ si fac ca activitatea de recuperare motorie sa fie mult ingreunata.

De exemplu. deficitul dc forta de contractie voluntara este prezent si in absenta spasticitatii. este tractul cortico-spinal care inliiba miscarilc generale de masa pentru a facilita activitatca dc lincfc a imisculalurii mici a mainii sau piciorului. descarcarea motoneuronala scade. spasticitatea musculara se dezvolta relativ rapid dupa accidentul vascular cerebral.indoaie cotul . percu^ia tendonului rotulian provoaca contractia reflexa a cvadricepsului. consta in laptul cfl «ldnnitca/.tibialul anterior. Prin studii EMG s-a demonstrat ca aceasta dezorganizare a activitatii motorii se datoreaza in principal hiperactivitatii reflexului muscular dc intindere tonic si se exprima prin descarcarea motoneuronala excesiva declansata de intinderea muschiului. Orice influenta excitatorie asupra acestor motoneuroni va avea un efect mai intens la individul spastic decat la normal. Aceasta raspandire postdescarcare este unul dintre elementele cele mai caracteristice si totodata cele mai inconvenabilc pentru recuperarea neuromotorie. interesand grupele musculare proximale antigravitationale. La bolnavul spastic se induce in continuare descarcarea unitatilor motorii ale muschiului tensor ai fasciei lata precum si difuziunea spre alti muschi din vecinatate . se nasc posturile patologice caracteristice ale mcmbrelor paretice. Orice impuls periferic sau central ajuns la motoneuronii spinali are tendinta sa declanseze o activitate excesiva si prelungita.dar si in partea controlaterala in extensori si adductori. La pisica.. In mod obisnuit. Exemplele cele mai concludente le constituie imposibilitatea extensiei mainii si a dorsiflexiei plantare la bolnavi care nu prezinta nici o urma de spasticitate. pozitia trunchiului. Rezistenta muschiului la intindere poate fi modificata de rata intinderii. S-a crezut mult timp ca spasticitatea muschiului somatic sc interfereaza in miscarea voluntara generand insuficienta forta de contractie din limpul executiei diferitelor acte motorii voluntare. Acest fenomen a fost denumit . Chiar impulsul cortical volitional de initiere a miscarii devine supraliminal. La subicctul normal exista mecanisme reglatorii care impiedica iradierea excesiva a activitatii motoneuronale.dcfinitii a spasticitatii. In primul rand. de cele mai inultc ori. / . Exagerarea reflexelor musculare de intindere tonice si fazice are. In multe situatii insa.a ma bine spasticitatea de rigiditatca musculara. 2/3 din ncuronii laminci IV a i spinurii sunt inhibaji dc accst tract. intinzand cu viteza mare un muschi spastic se va observa ca se produce difuziunea contrac^iei si la alte grupe musculare iar. Daca se cere bolnavului .fenomenul lamei de briceag". artificii utilizate in terapia de recuperarc pentru a limita si controla aceste raspunsuri nedorite. Astfel. Una dintre cauzele spasticitatii trebuie sa o constituie hiperexcitabilitatea motoneuronilor alfa. tricepsul sural . in final. in momentul in care s-a atins noua pozitic. distonia sau alte coiuli|n particularc cu care este deseori confundata. o distribute specifica. Daca muschiul este intins in continuare se realizeaza o rclaxare brusca.in momentul in care eu ajung cu numaratoarea la cinci se observa ca abia ajunsi cu numaratoarea la trei. toate grupele musculare sc contracta. in comparable cu altclc. In felul acesta. pozitia capului si a gatului.

prcdomincn|a activitatii musculare sincinetice. Schema fundamental^ a repartitiei si caracteristicile clinice ale spasticitatii • jiflrute dupa un accident vascular cerebral ischemic depinde in mare masura dc im&toarele conditii: topografia ramolismentului cerebral atat in sens cranio-caudal cat si pc •ut/nntala.'Hand > h aninn JMIUMU afirma ca la bolnavii spastici. asocierea cu tulburari motorii periferice cauzate de suferinte ale cornului iii 1 1 1. viscere. inhibi{ia rccurcntS cstc. Motoneuronul spinal este un sumator algebric care sumeaza Inipulsurilc cxcitatorii si inhibitorii pe care le primeste permanent de la muschi. asocierea ramolismentului cerebral cu intreruperea mecanismelor reglatoarc • li. Moloneuronii vor fi cu atat mai putin activi cu cat numarul impulsurilor excitatorii PN(C mai mic si excitabilitatea generala a SNC mai redusa. Nu trebuie neglijat faptul ca gradul de descarcare depindc si de Hlnica dc excitabilitate generala a sistemului nervos central din momentul dat. piele.n or al maduvei spinarii §i/sau ale periferiei motorii. 213 . in schimb. miscarea devine mai bine coordonata Inilnavul castiga in abilitate in timpul activitatii motorii voluntare. Kcvcnind la schema comportamentului motor al bolnavului hemiparctic spas-llr dc ctiologie vasculara cerebrala. articula\ii. trebuie sa admitem ca dezordinea activita|ii itiolorii a acestor bolnavi este rezultatul participant. in grade variabile. reapare si inervatia reciproca si se reduce si li'nomcnul de postdescarcare. (. articulatii. •I) exagcrarea reflectivita^ii osteo-tendinoase. alwnta. clonusul mainii si al picumilui. inodificarea caracterelor morfo-functionale ale efcctorilor (os. 2) exagcrarea reflexului muscular de intindere la grupele musculare flcxoarc tile inembrului superior si extensoare ale membrului inferior (situatie ccl mai dcs InUlmla). muschi. Ncali-. In felul acesta. facilitarca recurenta cste cxcesiva. eventuale leziuni diseminate. tvmlnanc. a (eel pu(in) iiiniiUoarclor abateri de la comportamentul motor voluntar normal: /) picrderea miscarilor de fmete dobandite in cursul ontogenezei. Mccanismul spasticitatii este mult mai complicat decat cstc el prezcntat in linialclc dc neurologic. Butna algebrica a impulsurilor pozitive si negative va dicta raspunsul din partea motoncuronului. organe senzoriale si centrii nervosi supcriori. tcndoane). in special in grupcle iiiiisculare antagoniste muschilor spastici. 2) scaderea fortei de contractie musculara voluntara. lahilitulc psiho-cmo^ionala ik. Pe masura ce se reduce unpraactivitatea motoneuronala.la nivelul trunchiului cerebral si al cerebelului. ii|iiiiiil capsulo-ligamcntar. dar si la acestia din urma. asocierea cu tulburari functionale care afecteaza alte sisteme aferente si dc ooidonare. in maic inasura.Unalt mecanism cure mopea/.1 utulloruiKM iia|ieilagnipiinlc <lr i> >m mum ilin vccinfttatc este rcprc/ontiil ile inhtbttm rccuu-ulA Kcnshuw. I >i Mink itu urfttat eft in spasticitatc.gravitate variabila. mlubi|ia rcciitcnla cstc absents.

dupa piramidectomie animalul pierzand concomitent abilitatea de a efectua miscari de finete cu degetele de la mana si de la picior. Desi cota lor de participarc la gcnc/. In aceste conditii. In aceeasi maniera se poate da si o explicate a reducerii fortei de contracfic musculara voluntara (termen preferabil celui de pareza sau paralizie. arata instalarea hipotoniei musculaturii membrelor. chiar cea mai Tnalta rata dc dcscarcare a motoneuronilor centrali devine insuficienta pentru a permite obtinerea unui nivel de excitatie liminal al motoneuronilor perifenci. sunt elementele clinice cele mat liapante la bolnavii cu sechele de AVC. Acest lucru se traduce clectrofiziologic prin scaderea vitezei de activare a motoneuronilor din coarnele anterioare ale maduvei spinarii si clinic prin reducerea vitezei de executie a unei mi§cari voluntare coordonate. direct sau prin neuronii mtercalari. unde numai asocicrea concomitenta a unor impulsuri aferente provenite din periferie poate permite depasirea pragului de excitabilitate si descarcarea lor. catre maduva spinarii. sumatia spatiala devine insuficienta si devinc imperios necesar ca sumatia temporara sa fie predominenta. este normal ca miscarile de coordonare sa nu corespunda in totalitatc scopului propus. Adaptarea activitatii neuro-motorii voluntare de finete la schimbarile rapidc din mediul inconjurator este posibila datorita actiunii conjugate a tuturor impulsurilor descendente pomite din centrii nervosi superior!. cu participarea ncconditionata a mecanismelor de sumare spatiala si temporara. este primul element anatomo-patologic implicat in pierderea miscarilor dc finete. Iinplicatiile terapeutice ale acestor cercetari de neuro-fiziologie sunt evidente in rccuperarca neuro-motorie unde fac rolul de fundamentare stiintifica pentru uncle Ichnici de facilitare specifice medicinii fizice. Aceastfl hipotonie se mentine inprimele saptamani. In lipsa unei jumatati din impulsurile eferente.alie modilicAn (ncohligiiioi n) ce curactcrizeazfi Ic/iimcn organicA a creicrukii: iila/ic. 214 . asa cum se petrec lucrurile in cazul spasticitatii. hcmianopsic etc. Lcziunea caii cortico-spinale directe ce leaga cortexul motor de motoneuronii spinali cfectori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii. dupa piramidectomia cicctuata la maimute. hmlciea miscSrilor dc finete dobanditc in cursul cvolu}ici ontogcnctice $i sradcrca forjei de contracjie musculara voluntara. !n acest fel un stimul central volijional subliminal poalo di-vciii liminal $i capabil sa depolarizeze mcmbrana motoneuronului spinal.n dclicitului motor este mare. Daca jumatate din numarul acestor impulsuri se pierde datorita leziunii ischcmice. gradul de dificultate al recuperarii lor nu pare insurmontabil. ce caracteri-/. prin traversarea intregului sistem nervos motor complex organizat. Cum la ora actuala nu putem vorbi desprc rcgcncrarea neuronala centrala si inmultirea consecutiva a semnalclor dc K-sire din ariile motorii centrale catre motoneuronii perifenci si nu putcm vorbi nici do niilrirca cficicntei transmisiei sinaptice. apraxic. Prin sumatie temporara acest nivel poate fi atins in unele cazuri si nu poate fi atins in altele. provenifi dc la efccton. usomatogno/ic. cresterea presiunii de depolarizarc a motoneuronilor spinali poate fi obtinuta numai printr-un bombardament cu stimuli din piTilcne.caza mai cu seama afectarea motoneuronului periferic). Acest lucru este demonstrat de Sarah Tower care.

tehnica ce s-a dorit n 11 un remediu functional eficient in recuperarea bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala. rcducerca«lcrcnt«|tcl |tc<ii fence prtn imnhilism.i cuntrac|ia llexorilor mcmbriilni controlateral. Din pacate. tnrtuM ^tadul 'U'hcitului dc contrac|ie musciilaia volimtaia si dcvin un obstacul dillcil cic dcpityit HI cursa rccupcrarii unui comportanient motor functional. fenomen intalnit frecvent in cursul islciriei naturale a revenirii motorii dupa un accident vascular cerebral ischemic. Nu se poate nega acestei metode valoarea in (kclansarea artificiala a primelor contractii musculare si implicit a informa^iilor proprioceptive adecvate transmise spre centrii integrator! superiori. Sinergia maxima dc llcxie pcnlm 21S ..a articula^iilc proximale: sold. Aparitia unei activitati motorii globale. In facilitarea reflcxului dc llcxie intervin si flbrele III si IV care culeg excitatii de la tegument si din viscerc. Data fiind aceasta complexitate a mecanismelor de producere a miscarilor Nincincticc este greu de stabilit cu exactitate rolul fusurilor neuro-muscularc. Intinderca tcrmina(iilor scn/ilivc din muschii flexori proximali provoaca contractia reflexa a niusclnlor llcxori ai scgmentului interesat. Intcgritatca morfo-functionala a motoneuronilor periferici in hemiparcza ipastica de etiologie vasculara cerebrala ischemica a constituit si constituie inca un subiect controversat intre cercetatori ca Edstrom.Invcrs. Reducerea ratei acomodarii si cresterea eficientei transmisiei sinaptice pentru uncle circuite nervoase par sa fie cele mai rationale cai de abordare a recuperarii uclivitatii motorii voluntare in cazul afectarii centrilor nervosi superiori prin boalS HUH traumatism. picrdm-iiM n . Tot de la fusul neuro-muscular dar dc la terminatiile in inflorescenta provin flbrele II care au o actiune de facilitare asupra muschilor flexori si de inhibitie asupra muschilor extensori. I In lucru este insa admis de catre toti: motoneuronii spinali accesibili stimularii au o ratS exagerata a acomodarii. Acest lucru este demonstrat eel mai bine de faptul eft se poate obtine o contractie musculara cu salve scurte de impulsuri. Acest aspect constituie cea mai mare limitare a electrostimularii functionale. Cercetarile efectuate asupra activitati fusurilor ncuro-musculare au aratat ca flbrele la provenite din terminatiile anulo-spinalc au o acjiune facilitatoare asupra motoneuronilor corespondenti muschilor din care provin precum si a muschilor sinergici. 11 discriminant tactile. aceasta activitate motorie globala este foarte putin limc^ionala si in multe cazuri constituie o piedica. precum •. Petajan. McComas si al{ii. concomitent cu o actiune inhibitorie asupra motoneuronilor muschilor antagonist!. i iMnliindc mio-artro-kinetice. genunchi. cxprima efortul sistemului nervos central afectat care tinde spre refacerea homcoNla/. dar accasta contrac^ie nu se poate mentine efectiv prin stimularea electrica. u stcrco^no/ici. Sincincziilc musculare proximale se nasc din activitatea muschilor care conlroIca/.ici motorii. Elucidarea mecanismelor care intervin in timpul recuperarii motorii spontane 91 conduce la aparitia unei motricitati dominata de sincinezii despre care am mai mnintit este deosebit de dificila. contractia flexorilor intrcgului membru. in reluarea unor activitati motorii Himplificate dar totusi utile. umar si cot.

pronatia antebratului. se produce reflex contractia musculara in acesti muschi dar si a dorsiflexorilorplantari.alulnc|ic-rota(ic fxIcrnA a soldulm. mtre cele tloua posturi extreme descrise mai mainte. motiv dcosebit de puternic pentru a justifica importanta medicinii fizice in recuperarea acestor bolnavi. extensia genunchiului. llcxia gcnunchiului. intermediare. flexorii genunchiului si flexorii-adductorii-rotatorii externi ai soldului. Se stie ca pe fondul spasticitatii musculare. Sinergiile musculare distale provin din activitatea muschilor articula{iilor distale . extensieadduc(ie-rotafie interna a soldului. Aceasta manevra are un efect terapeutic in facilitarea contracjiei voluntare a acestor muschi care. l)ra|uhn. cauzele de/voltarii acestei contracturi musculare sunt imobilitatea sau hipomobilitatea scginonlelor. pumn. De regula. asa cum se mtarnpla in hemipareza spastica. da nastere la diferite posturi sau activitati motorii sinergice. llexia piiinnului si a dcgeleloi SinciKiii maxima dc flexie a incmbrulm inferior esle: IKv\u. aparatului capsulo-ligamentar. flexin ' iiinliii. dorsillcxia piciorului si a dcgclclor. la hemipareticul spastic.Hiiiinl Miju'iltii iiiniAtoMieM: /lcAic-itlKliic|ic-i()la|iri'<ili'iiiAniiiiiflniliii. prezinta de obicei un deficit variabil de contractie voluntara. Spasticitatea prezerva aceasta contractura prin excluderea tesutului coiijunctiv fibros intramuscular de la fortele de intindere normale. mana. cxtensia cotului. flexia plantara a piciorului si extensia degetelor. Sincrgia dc extonsic maxima a membrului superior este: cxtcnsic abducjicro(a|ic interna a umarului. Eliberarea de sub inhibitia supraspinala a terminafiilor senzitive secundare. Mi|)iiui|ia inn. MH Sindromul de coafectare periferica osteo-articulara $i tnusculo-tendinoasa La deficitul neurologic si functional al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala se asociaza constant afectarea efectorului. Pozifiile extreme descrise mai sus se vad foarte rar deoarece in aceste situatii sum intinsi si muschii antagonist! fund stimulate predilect terminatiile senzitive sccundare ale fiisurilor neuro-musculare din acesti muschi. extensia pumnului si a degetclor.glezna. articulatiilor osului si chiar ale pielii sunt relativ usor de prevenit si chiar daca s-au instalat nu reclama acelasi grad de dificultate precum spasticitatea sau deficitul de contractie voluntara. 216 . Daca dorsiflexorii degetelor de la picior sunt intinsi la maxim §i se mentine aceasta intindere. picior. sinergia maxima de extensie. Pentru membrul inferior. ceea ce declanseaza reflex contractia musculaturii antagoniste. Modificarile morfo-functionale ale muschiului somatic. la hemipareticii spastici se suprapune la un interval de timp destul de scurt o contractura musculara care agniveaza in mod series deficitul functional preexistent. Retin atentia sinergia de extensie a membrului inferior care mai poarta si numele de reflex de extensie fortata si sinergie distala de flexie a piciorului descrisa de Marie Foix si utilizata mult in recuperare.

Tcndino/elc f I niio-gclozele pot fi considerate ca fiind astfel de contracturi. re/is(cn(a care ' Minlc la inana in inomcnlnl niohili/.scurlarca . Desi diferentierea clinica este evidenta. Poate ca ar trebui sa consideram contractura musculara ca o fazft Mi'incigatoare retracturii. I'ontru uzul clinic s-a propus o clasificare a contracturii musculare in afccilc aparatului locomotor dar cu exceptia suferintelor neurologice. 50% din reduccrea amplitudinii de miscare datoiansc niodificarilor survcnite in muschi si in piele.. Din punct dc vedcrc bioclumic icsulnl conjunctiv fibres s-a produs o deshidratare si o pierdere dc hexozammc ('cca cc priveste substanta fundamentala si o crestere in grosime a fibrcloi de liiuen. nu loincntul in care se fixeaza si se permanentizeaza vorbim de retractura muscularS. nu dclciinliinl rupoilul dmlic crcslcicii ic/islcn|ci l. Evolu(ia iini'i aslfcl de contracturi este variabila in timp cu posibile paroxisme. acea scurtare a muschiului care este reversibilS.retractura si nliiictura musculara . 217 . Contractura se fixeaza la nivelul lungimii fibrei musculare jln momentul imbolizarii si la inceput este reversibila pentru a deveni ircvcrsibilS 'HI tft calcva saptamani. sunt o | n i ic do intrebari la care nu avem inca raspunsuri convingatoare. nu cxisla <ln morfologice aprofundate care sa diferentieze cu claritate aceste doua no(uini. contractura miotatica si contracturile congenitale. Felsch precizca/S (toplul ca nu exista un substrat morfologic decelabil. In clinica sunt utilizati destul de confuz doi termeni . Punctul de plecare se poate considera ca fiind chiar muschiul dc$i Uiu'ori so adauga un factor central (hiperactivitatea sistemului gamma).sclnului sau mentinerea unei tensiuni musculare dureroase sau nu. I )cllnitia pe care o da Serratrice contracturii este o definitie clinica: . Tabary gaseste o reducere considerabila a sarcomerelor in contractunle •nuslaliec dand astfel o confirmare cercetarilor functionale efectuate de Tardicu i I'-iiloarc la pierderea proprietatilor elastice ale muschiului contracturat. Conlractura musculara analgica reuneste un grup neomogen in care intrS tniilractura miostatica. care este substratul patomorfic. Din aceasliJ i llcarc pentru studiul recuperarii bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologic iiliira cerebrala prezinta importanta numai contractura algica si contractura I ( 'ontractura algica este o contractura primara in care durerea este consccin|a ninliacturii. prin ce mecanism se produce. revcrsibile MI I'ixate".n sus).i mfiiulnr n iisiliiiilui si nuulilicAnlc dmnicc apftnilc in musclmil scliclctic inoii|iiuil mioli/jil Dupfi opt saplamuni de imobili/aro lbr|ala a unci arlicula|ii. I Hi c cstc momentul de trecere de la contractura la retractura (in termenii acccpta|i Itii.. rc/...Won >i eoliib. Dc la lucrarile lui Tardicu se vorbcste dospre iiiii'lura ca despre o rczistenfa crcscuta a muschiului la intindere.care definesc practic aceeasi reducere a extensibilita|ii 'I'.isten|a In iindcrc a crcscul dc sasc ori. Acest | in do contractura apare atunci cand un segment de membru sau membrul in ilnlilatc sunt imobilizate. Koliaolnra musculara este un termen clinic folosit frecvent dcsi cstc o achi/i|ic mi ivccnla si insuficicnt cunoscuta. respectiv.ini pasivoa unoi articula|ii.idmilui la intindere pasiva.

l dc iin^luiil articular la can* apaic rc/istcn(a in mud obis. sindromul de inutilizare sau hipomobilizare pe care il induce accidental vascular cerebral.flm apai i|ia KVIS(CII|IM opusa misrai ii cstc mult difcrit la(...ul bolnavilor cu hcmipareza spastica de etiologic vasculara cercbralA ischumica la care s-a dezvoltat retractura muschiului triceps sural spastic. rezisten|a la intindcrca pasiva a accstui mu§chi apare la 110-120 de grade fata de 70 de grade cum ar fi normal. unglniil iiilu iilut In care sesi/. ischiogambierii si tricepsul sural sunt muschii cei mai susccptibili de a dezvolta accasta retractura la bolnavii hemiparetici spastici fixaml ircvcrsibil/ww/Mn'/e vicioase induse de spasticitate. Semnificatia pe care o are contractura sau retractura musculara dezvoltata intr-un muschi spastic (care are deja o excitabilitate crescuta a reflexului muscular1 dc intindere).. Exista un prag al lungimii muschiului peste care orice incercare dc intindere suplimentara intampina o rezistenta extrem de mare. constituie si puncrul de plecare al unor modificari la nivclul articulatiilormembrelor paretice (nu sunt exceptate si articulatii ale membrc lor indemne).hit upnne 0 re/ls(cn|A inlindi n-.i OIK Ann (oip rliiNlic.. Experienta clinica arata ca elasticitatea la intindere pasiva it (csuturilor moi descreste progresiv cu durata imobilizarii sau a inactivitatii. Adductorii coapsei. Acest pray cvasiinsurmontabil este datorat scurtarii fibrei musculare. aderarca sinovialei la cartilajul articular si dezvoltarea redorii articulare. cre§te presiunea hidrostatica.. Dc aici rczida interesul deosebit acordat mobilizarii precoce a bolnavilor care au suferil un accident vascular cerebral. indiferent daca sunt sau nu prezente semnele unui prognostic functional favorabil.nmt. In uneli' situatii in care elasticitatea normala a muschiului este conservata. Intre fiecare fibra musculara precum §i intre fasciculele musculare se afia intercalate fibre de colagen Adaptarea contractiei muschiului la intentia de miscare presupune si un realiniament microscopic al acestor fibre care se prelungesc si in sanul tendonului. Imobilizarea prelungita are efecte negative si asupra circulatiei sanguine dc intoarcere. Prin staza venoasa. in special in extremitatile distale ale membrelor paretice.. redoarea articulara fiind elemental clinic eel mai frecvent. scurtare ce poate l"i datorata unor modificari structurale sau pur si simplu neutilizarii muschiului. Studii experimentalc au aratat ca imobilizarea prelungita conduce la invadarea articulatiei cu un jcsut fibro-grasos care se transforms in tesut fibres si blocheaza articulara. in IN 218 . In cazul in care s-a instalat contractura musculara. In ca/. musclmil sdidriu i.AM nn in . acest arc de miscare accesibil bolnavului (cu toata spasticitatea pe care o are) se pierde si apar restrictii functionalc suplimentare.i pasiva In i a/iil iriiacturii musculare.. Imobili/arca articulatiilor determina si aparitia unui proces inflamator sinovial. amplitudinca miscarii necesare performarii unui gest motor voluntar eficient din punct de vedei o functional este mai mica decat amplitudinea mi§carii care declanseaza raspunsul cxagerat al reflexului muscular de intindere. Din nefericire. apare edemul interstitial care se organizea/U si crccaza aderente intre planurile de alunecare periarticulare si capsulare. inutile.. se poate judeca dupa urmatorul rationament.

O complicatie redutabila care ameninta bolnavii care supravietuiesc unui AVC ischcmic este algoneurodistrofia membrelor paretice. 219 . au studiat genunchiul imobilizat timp de 12 saptamani. Imobilizarea articulara afecteaza si nutritia cartilajului prin perturbarea calitajil i n rhcologice ale lichidului sinovial. traumatismele cranio-cerebrale. S-au dcscris sindroame algoneurodistrofice si dupa invcstigatii pscndoinva-'ivc ccrebralc ca artcriografia ccrcbrala.l. bolnavul este expus la frecvente traumatisme fizicc ale licmicorpului paretic si dezvoltarea calcificarilor heterotope este foarte frecvcntS. Dupa un timp. atat in ccea ce prive§te leziunile cartilaginoase. Aderentele capsulo-ligamentare. i Inlorita asomatognoziei.i I t ' i i i i i n i pak'lurfl). tumorile ccrebralc.It III CUM i xr. manifestare frecventa in afectiunile sistemului ner^os i i-nlral este o complicate nedorita care va sta permanent in atentia recuperatorului • Icnarcce si aici pericolul iatrogeniei este foarte mare. metacarpofalangiene sau intcrhilangiene. cartilajul se resoarbe si zona este invadat:! • If |csut fibros care atinge osul subcondral.ire au suferit un AVC. i i l i l . asa cum se intampla la cot. I olusi.i|i. musculo-musculare sau musculo-osoasc icprc/inta un alt tip de manifestari periarticulare ale imobilizarii cu rol determinant in dezvoltarea redorii articulare. Dintre afectiunile sistemului nervos central eel mai mare potential algoncurodistrofic il prezinta in ordine descrescatoare: hemiplegia. In leziunile lobului parietal. daca luam in considerare faptul ca unele redori articulare pot deveni foarte uipid ireversibile.i)'inoilN<' (.11 lil. Au fost incriminate sj o serie de reflcxc iHinceptive care determina modificarea circulatiei capilare articulare si periarticuInii' afectand oxigenarea tisulara §i proliferarea celulara precum si modificarea i olagenului cu dezvoltarea treptata a fibrozarii tesuturilor conjunctive. Trebuieprecizat ca leziunile cartilaginoase un apar inainte de 12 luni de imobilizare si se produc mai ales atunci cand nutrijia urlilujului devine precara in urma atrofiei sinovialei. Imala Parkinson. in special cea a mcmbrului •tiipcrior.ii|>i. Organizarea tesutului fibres deterrrtina in linal anchiloza fibroasa aarticulatiei.i un i imliii I iIni > I mlii . I'lnncking si colab. pneumocnccfalograma. i Calcificarile heterotope. cat §i proliferarea tcsutului I ilno-grasos intraarticular. apai CKI/IIIIII.11 In lil. Preexistenta unor leziuni iirtilaginoase face ca degenerarea acestuia sa se produca mult mai rapid la bolnavii . nrrin/r i u lirlifliciva i . Facand abstractie de predilectia cu care^sc • liTiilcaza aceste perturbari la bolnavii cu afectiuni neurologice centrale nu trebuic nrglijata posibilitatea reala ca prin manevre intempestive de kinetoterapie pasiva. boala Lobstein. asa cum rcibsc din ccrcctarilc lui De Quatro si colab. I rmiiiicnclc obscrvate sunt superpozabile cu cele obtinute la animalelc de expci it'll):!. instituirea unui program precoce de kinetoterapie pasiva (cu precau^iile iii-ccsare) este obligatoriu. i | i i h n sail .llr|rli i .ipanjiadc i liisluii mliaeartilagmoasiv Dacrt mobili/an-ii pasiva a aicstorarticula|n sc luce In limp nlil sc poatc spcra la icsorbfia (CKUtului prolifcrativ mlraarticular si rcfaccrca nini fologica a mcmbranci sinovialc.

. eel mai frecvent bipolar la membrul superior. Din punct de vedere fiziopatologic. in intervalul de la 6 la 24 de luni ilc la debut.tn hemiplegia vasculara cerebrala ischemica... modificarile structurii osoase din zona afectata si durerea. Caile aferente sunt constituite din fibre nervoase mielinizate de tip A cu vitc/. Traiectul ascendent al stimulilor algogeni este. profunda.. in principal. prin prisma conceptului general de adaptare.. algoneurodistrofia a fost defmita ca un sindrom dureros vasomotor dezvoltat ca un raspuns inadecvat la un agent agresor. Toate acestea due la impotenta functionala mai mult sau mai putin grava. Cunoasterea mecanismelor fizio-patologice care due la aparitia acestor simptome clinice face posibile unele interventii terapeutice prin mijloace specifice. Algoreceptorii sunt foarte bine reprezenta^i in piele.arca durerii. a terenului unde intre conflictul psiho-emotional si tulburarile somatice nu exista o legatura specifica directa. I'rin fibrele nervoase amielinice de tip C care au o viteza de conducere mica. se transmite senzatia dureroasa imediata... Impulsurile algogene declansatc de le/iunilc tegumentare sau altor structuri prevazute cu algoreceptori sunt transmisc pc calea plcxurilor periviscerale sau prin trunchiurile nervoase.. hemiplegiile cu deficit neurologic predominent brahial dezvolta algoneurodistrofia membrului superior. un sfert din bolnavii urmariti au dezvoltat sindroame algoneurodistrofice.iriilc " '. Axonul celui dc-al doilea neuron pozitiv conduce impulsurilc algogene prin Iraetul spino-talunuc pana la nuclcii talamici si de acolo inl'onnatia iijungc la . ci se interpun sistemele vcgetativ.. .. Simptomele comune ale oricarei algoneurodistrofii sunt: edemul. In conceptia psihosomatica algoneurodistrofia este o tulburare. Pe aceasta cale. ca baza de discutie a modului in care se concepe abordarea terapeutica a acestui simptom. In conceptia informa^ionala in care se considera ca omul este supus permanent influentei mediului algoneurodistrofia este considerata ca o perturbare a schimbului de relatii cu mediul.il cfiii scnsibilitrnii dureroase aflat in cornul posterior al maduvei spinarii.i mlejjrarea si consticnti/... pana la ganglionii spinali. Aparitia unor fcnomene algoneurodistrofice mcruci§ate constitute o exceptie.. cele fizical-kinetice dovedindu-se extrem de eficiente. sublinierea importantei unor verigi importante ale lantului de manifestari anatomo-functionale care stau la baza dcclansarii durerii se impun. endocrin si umoral.. fascii. tulburarile vasomotorii si trofice loco-regionale.a dc conducere mare. dc la primul neuron senzitiv aflat in ganglionul spinal spre al doilea neuron senzitiv din coarnele posterioare ale maduvei spinarii si de aici la neuronii talamici si corticali. sc Iransmite durerea tardiva.•'•• »"<li' «f rwili/rn/. De obicci..... Fara a intra in detaliile fiziopatologiei durerii. persistenta. tendoane. iar cele cu deficit neurologic pelvin la membrul inferior. in linii mari. si in advcnticea vaselor. dc unde prelungirea centripeta a acestora patrunde in maduva spinarii Iblosind calea radacinilor spinale posterioare si face sinapsa cu al doilea neuron .

Cea de a doua modalitate este reprezentata de reflexul de axon. Acest arc reflex numit reflex simpatic poate produce spasm vascular sau vasodilata^ie. sistemul vascular avand un rol prcdoiui iiitnl iiiilntiv pc cand distal tunc(ia nulntiva sccundara face ca circula|ia s MI uibA nn rol preponderant in tcrmore^larc. rli'icn^elc vegetative asigura inervatia vasomotorie si pe aceea a glandclor sudori piiir.u ilcsi i in . gradul tic icitabilitate al neuronilor care asigura transmiterea informatiei sprc scoarja •rcbrala si o serie de conditii determinate de teren. calea afercnta este acccasi pana la substanta cenusie a cornului posterior din maduva spinarii. I 'i oportional cu intensitatea durerii si dependent de gradul de intelegere al bolnavului linniparetic spastic. Durerea de origine mecanica este mixta. sistcnuil Innbic si scoar|a cerebrala. fenomene ce se succcda in algoneurodistrofie. inclusiv musculatura neteda a vaselor. Raspunsul vascular diferit inregistrat in porliuncii |iiuximala si distala a cxtrcmitatilor este determinat dc faptul ca in poijuiiu-u |iiuximala prcdomina \csutul muscular. Miller si De Takats au descris alte doua modalitati de transmisic rcflcxS a durerii prin iritatia nervilor senzitivi. In legatura cu ixistenta acestui reflex nu exista un acord unanim. Mecanismul etiopatogenic al durerii din algoneurodistrofie este consiilcrat a fi.In afara mecanismului clasic pc care l-am dcscris succint. DC la /. De aici incepc calea aferenta prin ramurile comunicante albe ale lantului simpatic undc sc realizeaza alte sinapse si prin ramurile comunicante cenusii inforinatia ia calea ramurilor comuniGante cenusii pana la periferie. Tulburarile vasomotorii din algoneurodistrofia bolnavilor cu hcmiparc/. •n i . acest simptom reprezinta un obstacol mai mare sau mai inic in * alea rccuperarii functionale. Eferentele vegetative sunt reglatorii control And iK'tivitatca proprie a organelor. Intensitatea senzatiei dureroase este in functie de agentul algogen. Calea vegetativa centrifuga este formats din doi ni'Uioni si un releu simpatic ganglionar. mecanic. Intcgrarea si coordonarea este realizata de centrii din hipotalamus. in principal. In prima modalitate. Fibra preganglionara este miclini/alA pc i And cca postganglionara este amielinica si se distribuie la o structura ganglionarR miii la musculatura neteda. Dintre acestca. excitatia merge pe calea ramificatiilor neuronilor specifici atat sprc ccntru rat si spre periferie. In acesl fcl.pastica de etiologie vasculara cerebrala ischemica au la baza perturbarea arciilin ullex vcgetativ. Cercetarile lui Lorente dc No mi condus la ipoteza unor legaturi scurte prin care se explica propagarea excita\ici .ona ii fcctata. Aferentele vegetative ajung la centrii medulari prin caile venc!uI1 vc sau prin nervii somatici micsti. fara sa ajunga la ganglionii paravertebrali. respectiv de personalitatea mdividului.i Itrente si explicarea aparitiei tulburarilor vasomotorii pe teritorii intinse. mccanisinul dnrno-dorsal este din ce in ce mai putin acceptat astazi.A . BC in.ili<-trci modalitati reflexe de transmiterc a durcrii. pc langfl luctorul mecanic participand in grade variabile §i factorii chimici sj hipoxici.

Sindromul psiho-afectiv. memoria.fn i:nnili|nlt' imoi cxultt|n nlcientc loniic mlciiNc poinlle de la fnncii. tintele asupra mecanismelor neurale ale comportamentului afectiv sunl incomplete. Cunos. motivatia. 222 . c« liipcilonia vasclor tcgumcntarc. de unde si limitele cunoa§terii bazelor fiziopatologice ale tulburarii afectivitatii. care de regula intereseaza si vasele capilare. Cand hipertonia este inlocuita de hipotonie sau atonic. In cadrul procesului de mvatare motorie sunt necesare o serie de conditii legate de integritatea proceselor psihice. pielea devine rosiatic-cianotica. hipersecrctic sudorala si hipcrtonic pilomotoric Accstc modificari defincsc primul stadiu al algoneurodistrofiei. suntem inca foarte departe de posibilitatea crearii unor engrame motorii noi la bolnavii care au pierdut. factorii declan§anti ai osteoporozei patatc din algoneurodistrofie nu au depasit mca stadiul de ipoteza. reflexe complexe somato-motorii si vegetative mnascute sau dobandite puternic influentate de necesitatile biologice fundamentale a caror realizare sau nerealizare impiedica insasi continuarea cxistentei individului sau a speciei. determina modificari ale afectivitatii. Cel mai adesea se constata modificarea dispozi(ici in scnsul unei euforii total nejustificate. Leziunea bilaterala a lobilor frontali prin mecanism vascular. Un rol important in integrarea afectivitatii pare sa apartina lobului frontal. tumoral sau traumatic. Ulterior hipcrtonin so cpuizcaza si se instaleaza hipotonia vasculara cu modificari de permcabilitali1 ale pcretclui vascular. procesul patomorfologic comun tuturor algoneurodistrofiilor il reprezinta osteoporoza localizata neuniforma Daca mecanismele generate de control al echilibrului dintre osteogeneza $\ osteoporoza sunt oarecum descifrate. Comportamentele afective sunt. cum ar fi: constienta. in special portiunii sale anterioare. prin boala sau prin traumatism. nejustificate dc cauze exterioare specifice. tcgumentul devine palid. mai mult sau mai putin din bagajul lor motric. parte integrants a cotnportamentului motor al bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vasculara cerebrala Metodele moderne de recuperare neuro-motorie a bolnavilor spastici de etiologie vasculara cerebrala se bazeaza foarte mult pe mecanismele invatarii motorii. Deseori In dcreglarea simpatica de origine centrala sau periferica se observa variatii destul de rapide ale culorii si temperaturii pielii respectandu-se ordinea succesiunii paloarc cianoza. Daca plasticitatea sistemului nervos central este de acum o realitate pentru ncurofiziologi. liiiiloane yi In iit)Ncn|n iiiiui control motor adecval. O manifestare particulars intalnita frecvent la bolnavii cu sechele motorii dupa accident vascular cerebral ischemic este aceea de ras sau de plans spasmodic. Daca tulburareareglatorie afecteaza numai sectorul arterial. In ceea ce priveste modificarile structurii osoase. rflspunsiil iik'icnl spre musculii Ini. in esenta. Alteori se inregistreaza labilitate sau indifcrenta psiho-afectiva.i viisoiiiolonc si |)iloiiu)toric prccum si spre glamldc siidonpaie estc supra dimensional si apar modificari caractcristicc sindromului algoncurodistrofk.

fn programclc de recuperare neuromotorie a bolnavilor cu hemiparcza spasticfl. care cuprinde ansamblul faptelor dc con§tiin(S ce ' i ca atribut anticiparea mentala a declansarii actiunii mlantuite mdrcptata spre iili/. pcntru iole. iiloii| ia joaca un rol extrem de important.arca ' i Activitatea voluntara are doua laturi: latura subiectiva.latura obiectiva care cuprinde ansamblul comportamentelor motorii rcflcx-'ii(li|ionate corespunzatoare celor subiective. vointa. a cailor si centrilor de • u:j»rare spinala §i supraspinala constituie conditia necesara dar nu si suficicntd nil u elaborarea si desfasurarea normala a actelor motorii voluntare.ie motorie. Tulburarile de vorbire variaza ca intensitate de la dizartrie pana la anartric sau afn/. ni'iative si efectorii. Este important sa sublinicm cc injclcgcm prin i'sl termcn dcoarcce are o semnificatie deosebita in tot ccea ce sc Icaga dc i npci area motorie a bolnavilor care au suferit o afectiune ce a interesat ncuronul otor central.I piiiimidalc cc caraclcn/ca/. central!. Intcgritatea verigilor neuronilor periferici. ' cxcepjia pornirii si opririi voluntare.iiiilcslaic sc tntAlit@|lf H|iiortp0 tonnluiil in Ic/inmlr piiniiiiilnlit t MI. .area scopului propus. La inceputul elaborarii lor toate reflexele conditionate operante au caractcr ilimtar. Leziunea intereseaza partile inferioare ale circumvolutiilor mlan ittrr si ale insulei emisferei dominante. Jn rccupcrarca motoric a bolnuvilur ncurologici nc refcrim foartc irccvcnt la i| niiica do activitatc voluntari. Pulo^noinoiiu r suiil nnposi llilaliM exercilarii conlioliilni inhibitor volunlar prccum si abscn|a laclonlni ilcclogcni adccvaji.A sitKlroiniil pnoiulolMilhar. Ambclc ilinl induse de leziuni parieto-occipitale ale emisferului cerebral minor. 223 . Apraxiile intalnite la unii bolnavi se datoreaza leziunilor locali/. ale sistemului piramidal si extrapiramidal cu Icg&turi Miicrneuronale catenare multiple.i iii. Realizarea ulterioara depinde de mai multe aspecte si sepoate face. Actele motorii voluntare umane sunt de doua categorii: praxice si dc liinbii) Hiliculat. cu exceptia apraxiei de imbracarc care pinlomina in hemicorpul stang in asociere cu agnozia somato-senzoriala.i. automat. in lirncral. Realizarea i nportamentului voluntar implica integrarea ariilor corticale senzitivo-scnzorialc. sa se desfasoare automat redevenind voluntar uncle conditii speciale. asimilftrii «mi a cvilaiii lor.At i-if. De exemplu. in emisferul cerebral dominant. Diferitcle tipuri de tulburare a actelor psiho-motorii voluntare praxice si ale Ilinbajului articulat la care m-am referit anterior sunt tulburari primare si spccifice. Termcnul de activitate voluntara desemneaza ansamblul proceselor psihicc nc anticipeaza conjtient actiunile indreptate spre atingereascopului si reali/. fisiil se elaboreaza prin invatarea cu participarea constiintei pentru ca ulterior. in afara campului constientei sau la periferia sa.alc. 'Icrmcnul dc atcntie utilizat in acest domeniu desemneaza proccsul psihic dc oiiciilaic si concentrare activa asupra acjiunilor in scopul cunoastcrii.

ajungem la o alta notiune foarte importanta reclamata de un program dc rccuperare motor judicios construit . Trccerea sub control cortical al unor instincte primare. Conccpltil modem asupra mccanismclor neuro-fiziologice ale atenfici sc bazeaza pc dalclc rclcrilourc la activitatea formatiunii reticulate a trunchiului cerebral si concxiunilo rcticulo-corticalc care au o importanta deosebita in determinismul atentiei voluntarc. rolul starii de dominanta este mai putin operant. Se observa ca de hi aten(ie. dar in realitate el conservA inca o aclivitatc psiho-scnzoriala si neuro-vegetativa. Toate actele comportamentale motorii voluntare necesita existenta starii generate de excitabllitate a SNC corespunzatoare starii de veghe pentru a se putea dcsfasura. De exemplu. I.motivatia comportamenrului.ambling si Legrand au separat tehnicile de kinetoterapie in tehnici kinetice si lehnici anakinetice. Atcntia subiectiva si comportamentul obiectiv fata de o constelatie de stimuli dcpind nu numai de valoarea semnalizatoare conditionata a acesteia. iar aparatul locomotor ramanc legal dc sistcmul nervos catre care converg continuu informatii proprioceptivc. ci si de starcn motivational^ interna. cum este instinctul de foame care determina un comportament motor general de deplasare in mediu si un comportament oral. Mijloace terapeutice specifice medicinii fizice utilizate in recuperarea neuro-motorie a bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Nofiuni de kinetoterapie clasica aplicata in recuperarea neuro-motorie a hemiparczelor spastice de cauza vasculara cerebrala Pornind de la trei caracteristici fundamentale ale aparatului locomotor. dominanta in momentul respectiv. 224 . Accste tehnici au o valoare deosebita in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor care au suferit un AVC ischemic. cum este si eel al foamei. explicable sunl clarc. pentru alte forme de manifestare a comportamenrului motor in care instinctele primare sunt mai putin explicate. Repausul este considerat ca fiind antonimul miscarii. activitatea motorie.! ischcmica. capacitatea de a putea fi mobilizat pasiv si starea de repaus. In al doilea rand se impune rolul cresterii si scaderii elective a excitabilitatii structurilor nervoase centrale ale unui instinct particular. face ca cercetarile pe maimute la care s-a indus o hemiplegie si prin imobilizarea membre-lor sanatoase s-a fortat reluarea activitatii motorii voluntare a membrelor afectatc pentru satisfacerea necesitatilor alimentare sa nu poata fi extrapolate la om. acelasi excitant conditional alimentar declanseaza un comportament alimentar pe fondul starii dc foame si nu mai are acest efect pe fondul starii de satietate. cu conditia sa fie utilizate in deplinii cuiiostinja dc cauza si la momentul oportun. Daca pentru instinctele innascute.I iillnnnruu nlen|ici ivprc/mffl tin fcnomen pc care II fnlAlimn frccveiil la bolnnvii m lu-iiiiparc/A spaslicrt dc cliologic vascular^ cerebral.

liber ajutulft (m suluri. ca regula generala. 14 FIG. 18 1 t .Dintrc tchnicilc nnakuictict' foloMtc tn icniperaren nioloiic a hrmipairlK iloi Npaslici trcbuic mcn|ioiialc. pentru a corecta sau a prcvcni instalarca unor tulbur3ri de statica. ea trcbmc icpetata pana la obtinerea rezultatului scontat. Tot in acest stadiu. trebuie sa inceapa din Niatliul acut al bolii. flexia genunchilor. Oricum ar fi realizata posturarea. fiosturile snu |)o/i|ionaiilc Posturile reprezinta atiludini inipusc corpului in intrcgimc sau doai unor par|i nlc sale in scop terapcutic sau prcvcntiv. chingi etc.§i interoceptivi referitor la hemicorpul afectat. ea nu trebuie sa provoace durere. dc cele mai multe ori vicioase sau pentru a facilita nn proccs fiziologic. Posturarea bolnavului in decubit lateral pe partea bolnava asigura o informare I'Oiiiinua a SNC cu stimuli extero. Decubitul dorsal. Posturile corective sunt utilizatc in mod cgal cuposturile de facilitare. integritatea schemei corporale.) sau fixata (postura exteroceptiva) cu ajutorul unor ortc/e slal ice. Durata posturarii este variabila dar. deoarccc iliucrca poate genera contracturi musculare sau poate mari spasticitatea. previzibile in tnarcji majoritate a cazurilor de AVC soldat cu hemiplegie. abductia fortata a policelui. Anllcl se va mentine. F'rofilaxia diferitelor complicatii ortopedice ale articulatiilor. pozijionarea bolnavului in pat poate influcn{a In oarccare masura si gradul spasticitatii ce se va dezvolta in stadiile urmatoare dc <• volufie. in pimml rfliul. In stadiul lie hcmipareza spastica posturarea pierde caracterul profilactic si devine un mijloc lerapcutic de corectare a atitudinilor vicioase instalate §i un mijloc de facilitarc a ni'tivita^ii neuro-motorii voluntare. de cele mai multe ori urmarind ca posturarea mini mcmbru sau a unui segment de membru paretic sa satisfaca ambele dezidcratc. Mvn\increaposturilor corective poate fi libera (postura autocorectiva). extensia |iiimnului si dorsiflexia plantara sunt elementele cheie ale posturarii bolnavului hrmiplcgic. pe cat este posibil.

proces care se refera la un grup muscular. Metodologia de relaxare introdusa in terapie de Edmond Jacobson are la baza relaxarea progresiva pe baza principiului de identificare kinestezica a starii dc contractie musculara prin antiteza si lipsa contractiei. membrul superior se ridica de pe pat foarte lent. comparativ cu starea de contractie anterioara. cu flexia pumnului). In opozitie cu aceasta tehnica se afla relaxarea intrinscca prin care subiectul isi induce el insusi relaxarea musculara. membrele superioare in abduc-\\c de cca 30° cu palmele pe pat. pe timpul expirului prelungit. Se urmareste timp de 1 minut. scuturarea ritmica a membrului de catre terapeut concomitent cu cfortul hnlnnvului de a rclaxa la maxim musculatura. cu o perna mica sub ceafa. respirand linistit. Din aceasta pozitie. . Se repeta de 2-3 ori cu fiecare membru inferior in partc. Se repeta de 2-3 ori cu fiecare membru in parte apoi cu ambele. Pentru membrele inferioare. Pentru relaxarea generala extrinseca se cauta sa se plaseze bolnavul in anumitc po/ijii din care se efectueaza o serie de manevre de masaj. se abandoneaza brusc membrul superior care cade pe pat. generala sau segmentara. apoi cu eel paretic si in final cu ambele. Mediul in care se desfasoara tratamentul trebuic sa fie confortabil din toate punctele de vedere: termic. genunchii usor flectati se sprijina pe un sul. In timpul inspirului profund se desprinde spatele de pe pat lordozand mult coloana vertebrala dup5 care pe timpul expirator se lasa sa cada trunchiul pe pat. Tehnica de lucru este urmatoarea: bolnavul in decubit dorsal. In timpul inspiratiei ample.masaj pc grupclc nuiscularc aiUagonistc muschilor spastici. Pentru relaxarea locala se cunosc mai multe metode dintre care cele mai dcs utilizate sunt: constientizarea starii de relaxare musculara ca stare inversa contractiei musculare. luminozitate etc. Kclaxarea muscularfi reeunoaste doua aspccte: relaxarea generala . apoi cu ambele. fara a ridica talonul de pe pat..Dintrc tehmcile statice de kinetotcrapie un alt interes deoscbil pciitru holnavul hemiparctic spastic il reprezinta relaxarea musculara. un segment de membru sau la un membru in totalitate. se desprinde spatiul popliteu de suprafata patului (cativa centimetri) in timpul inspirului profund.cazuta". Sc mentine timp de 10-15 secunde aceasta pozitie dupa care trecand la expiratie se rcvine la pozitia initiala. acustic. Al treilea segment cu care se lucreaza este trunchiul. pana cand degetele nu mai ating suprafata patului (mana este . . vibratii etc. Se incepe cu membrul superior sanatos. Acest lucru il face timp de 1-4 minute dupa care se trece la antrenamentul propriu-zis. posturarea segmentului de membru in sprijin absolut pe un plan orizontal sau in chingi cautand prin intermediul inhibitiei centrale sa suspcndam oricc activitate musculara in segmentul respectiv. efectul fiind dependent de factorii exogeni. Exercitiul de relaxare se incepe cu un prim timp respirator in care bolnavul inspira amplu pe nas si expira pe gura. perceperea noii stari de liniste kinetica totala din intreg membrul superior..proces aflat in stransa legatura cu relaxarea psihica si relaxarea locala.

voi face cAd'va rein m asupra mobilizarii ailicularc p. . dcsi cste utilizata dc secole in scopul rccupcrarii mcmbrclor iiuali/atc.!ISCII|H pro si contra. potrivit careia . Dcfinind miscarile pasive. Efectele mobilizarii pasive au repercusiuni asupra multor aparate ?i sistcme dar indue cele mai importante efecte asupra aparatului locomotor: mcntin amplitudinile articulare in limite normale. cu rol favorabil asupra sistemului nervos si al tonusului psihic al bolnavului.. limiteaza aparitia contracturii-retracturii musculare prin intinderea prelungitS a iiw$ehiului (.. mcnjin sau chiar cresc excitabilitatea neuro-musculara (conform legii lui Vekskull .importanta mobilizarii pasive este atat dc 11 ut ic meat daca nu am avea de utilizat decat o singura tehnica pentru fiecare bolnav. 1. conserva troficitatea struclin ilor articulare prin stimularea circulatiei sanguine locale. I )csi aparent mobilizarea pasiva pare a fi o tehnica foarte simpla in cazul Imliiiivilor cu hcmipareza spastica de etiologie vasculara cerebrals trebuie si se (inn scama dc o scrie de reguli de baza: a) umoastcrca exacta a bolii de care sufera pacientul precum si a starii ^Inii lunlor anatomicc cc vor fi mobilizatc. piin ruperea aderentelor ce apar intre planurile de alunecare. dcclanseaza reflexul muscular de intindere atunci cand muschiul este intins In use. Gardiner arata ca acestea se fac cu ajutorul unci loi |c extcrioare atunci cand ne aflam in fata unui maxim de inactivitate muscular^ indiisii de boala. I )c la afirmatia lui Merle D'Aubigne conform careia . D. asupra aparatului circulator miscarile pasive executate ritmic au cfcctclc Mlivnmcc ale unui pompaj asupra vaselor mici musculare si asupra circulate! venollniliilice dc intoarcere prevenind sau eliminand edemele generate de imobilizarc. Mohili/. limitand astfel dcgclifiarca cartilajului.urca pasivS u scgmcnlclor parcticc a suscitat si suscila miincioasc . s-au exprimat loulc opiniile posibile. a secretiei. mobilizareapasiva ar fi aceeape care trebuie sa o alegem". mentine memoria kinestezica pentru segmentul respectiv prin informajiilc |»p i me Ic primeste SNC de la receptorii articulari si periarticulari. panS hi allrmatia lui Bennet.i .....excitabilitatea unui muschi creste odata cu gradul de intindere al ilinychiului"). prin intinderea tendino-musculara si a tesuturilor cutanat si subcutanat. repartijici yl n proprietatilor rheologice normale ale lichidului sinovial. < n i sub Ionic loimclcei.reactia de alungire" descrisa de Kabat). uvc. In mod cert. prezenta permanenta a kinetoterapeutului alaturi de bolnav asigura men{inerea iiiitialiilui acestuia din urma.r !n ccea cc priveste Ichnicilc kmcluv (lininnicc care nn la ha/. crcsc amplitudinea miscarilor articulare prin asuplizarea structurilor capsulollgnmentare.. l>> alcgcrca po/i(ici bolnavului in ob|increa condi{iilor dc relaxarc maxiinS si | HiMl>ilitalea urmaririi dc catre bolnav a miscarii cfectuat§ pasiv. singura ei indicate fiind liilic|inerca mobilitatii articulatiilor ai caror muschi sunt complet paralizafi"..i i \ > .mtreaga metoda de recu_ JHM ai e pur pasiva este nu numai inutila dar si daunatoare.

locul si forta cu care se executa miscarea pasiva trcbuie sft fie prin ele insele elemente de facilitare sau inhibitie. i-ii insistent si cu cresterea presiunii la capetele cursei miscarii. c) va fi mobilizata analitic fiecare articulatie in parte fiind interzisa mobilizarcu unoi articulajii prin intermediul alteia. in deficitul de contractie voluntara a muschiului triceps hrahial. g) parametrii fundamental de execute (forta. PC langa mobilizarea pasiva pura. c) 228 . sc recurge la miscari lente. pe toata amplitudinea posibila. Pentru mobilizare in retropulsie a umarului si extensie a soldului bolnavul se plaseaza in dccubit ventral sau controlateral pe partea sanatoasa. Pentru articulatiilc imci ale dcgetclor sc pot face tractiuni in ax care prin decoaptarea capetelor articularc asigura un grad mai mare de miscare. soldul pentru toate miscarile (exccptand extensia). corectitudinea aplicarii prizelor si a contraprizelor. mobilizarea auto-pasiva si mobilizarea pasivo-activa. genunchiul. frecventa) vor fi adapta^i permanent starii locale si obiectivului urmarit. fortei §i ritmului mobilizarii. presiunea exercitata de rnana terapeutului pe corpul muscular va crestc iinediat capacitatea bolnavului de a extinde cotul si muschiul biceps brahial sc va iclaxa simultan intr-o oarecare masura. Tchnica dc executare a mobilizarii pasive poate fi diferita de la caz la caz. progresive. Spre exemplu. Mobilizarea pasiva asistata confera toate avantajele terapeutice descrise mai inaintc cu conditia respectarii urmatorilor parametri: pozitia de lucru corecta a bolnavului si a kinetoterapeutului. pentru bolnavul hemiparetic spastic prezinta iniportanta si tehnicile de mobilizare pasiva asistata. Pentru bolnavul spastic de cauza vasculara cerebrala se poate urma un protocol dc mobilizare articulara pasiva asemanator celui descris in continuare: din dccubit dorsal se va mobiliza umarul pentru toate miscarile (mai putin retropulsia). pumnul si mana pentru toate miscarile. pentru toate miscarile. tendoanele si articulatiilc care intra in schema de miscare constituie elemente de facilitare a contractiei musculare. Prizele si contraprizele se vor efectua tinand cont de faptul ca presiunea realizatS dc contactul manual al terapeutului cu masele musculare.cfccluuiva mobili/Jlrii pasive luiinai pc axclc fiziologiee dr mi|care $i asocicrca constants a clcincntclor de facilitarc adccvate. viteza. functie de obiectivul urmarit. mult mai bine suportat. alegerea judicioasa a manevrelor. c) mana tcrapcutului va evita un contact prea larg cu tcgumcntcle care acopcra Ktupcle musculare spastice. De preferat decubitul controlatcral. durata. cotul. h) este considerata utila pregatirea articulajiei de mobilizat prin proceduri de incal/ire locala. /) se va evita provocarea durerii prin mobilizarea articulara si in cazurile in care amplitudinea de miscare articulara este foarte mult limitata antalgic ne vom asigura dc limitele in care durerea este suportabila. Jn mod obisnuit. glezna si piciorul.

1 Oslo sursa primelor aferente proprioceptive si poate fi utilizata ca si . viteza de intindere va fi mare. este vorba de acele contractii musculare reflexe ce pot fi obtinutc prin: utilizarea cu scop terapeutic a reflexului muscular de intindere. K inctotcrapeutul pi mile cxlirmitutca distalS a mcmbrului paretic $i Ti imprimrt 'u nliuari repetate. O sedinta de mobilizare articulara pasiva nu trebuie sa depaseasca 10 minute. inprimul rand dupa obiectivul urmarit. Este o metoda extrem de utila bolnavilor cu hemipareza de iMiologie vasculara cerebrala deoarece este usor realizabila. ArntsiA matii'virt sc* cl'cutucn/it i u ncnpnl icluxftrii ncgmonliirc en prim limp nl iiinhili/rtiii pasivc sail inlriuilal. dc ampliludinc mica.. ilar va fi repetata de 4-5 ori pe zi. poate fi intercalate mire sedintele de kinetoterapie pasiva si ceea ce este mai important. inlir ullc inancvre. se pot mobiliza foarte bine articulatiile membralui paretic. Deoarece contractia musculara poate fi reflex§ sau voluntara. in practica recuperatorie vorbim despre doua modalitati de mobili/are in liva: reflexa si voluntara. nu agreseazS pi agul durerii si poate fi executata la domiciliu de catre bolnavul instruit in prealabil.() maiirvin niai ilcoiehilfl • • H>|ue/liilft .starter" in |)ii)gramul recuperarii contractiei motorii voluntare. 229 . sub pragul declansarii reflexului muscu-liii dc intindere. Aceasta activitate motorie primitiv.urilc in care deficitul de contractie musculara al bolnavului hemiparetic este major. viteza '!•• intindere musculara va fi foarte lenta. Mobilizarea articulara autopasiva se realizeaza prin mobilizarea unui segment dr membra cu ajutorul unei alte parti a corpului. ' itnd sc cauta inhibitia tonusului muscular exagerat al unui muschi spastic.. Mobilizarea articulara reflexa este un instrument terapeutic foarte util in ra/. in cazul in care se urmareste facilitarea contracjiei unui muschi. Practic. cat si de experienta terapeutului care va aprecia pragul real al bolnavului (iniil(i bolnavi au pragul de sensibilitate modificat si reclama nejustificat durcrea ilm cu totul alte motive). Ritmul si durata mobilizarii pasive se supun acelorasi reguli legate de obiectivul ii'iapeutic urmarit. Mobilizarea activa implica contractia musculara voluntara a segmentului dc nicmbru corespunzator. este vorba de acele contractii musculare ce apar ca raspuns la stimuli HiMi/itivi in cadrul arcurilor reflexe motorii. l-orja aplicata in mobilizarca pasiva este dependents atat de momentul aparijiei tliirei ii. Invers. direct sau prin intermediul unor dispositive ajutatoare. intindcrea hi uscS a unui muschi inervat determina contractia acestuia si concomitcnt muschii iinlagonisti sunt mhibati. I'l in ac{iunea membrului sanatos. I'ractic. eel putin atata vreme cat mecanismul inervatiei reciprocc ul lui Sherrington este funcUonal.Hcuturarc«" memlmilui re*pectiv. Vitcza imprimata miscarii este variabila.

Mobilizarea activa contra rezistenta. sc ref era la orice activitate motorie repetitiva pe care un bolnav o pcrfonnca/a cu usistcnta sau sub supravegherea unui terapeut.-reacfia do eehilibru repie/mla o suits dc rcllcxc moduli ce sc dcclansca/. ochi. directionarea miscarii pe toata amplitudinea si pentru sustinerea segmentului rnobilizat in rolul pe care il are in desfasurarea unei iniscari voluntare complexe. in fond. Pentru a implini aceste deziderate se cere respectarea catorva reguli generale: forta exterioara aplicata nu va substitui niciodata forta musculara proprie dezvoltata de bolnav. Ajutorul acordat de catre kinetoterapeut se indreapta spre sustinerea ctintractiei musculare voluntare. in scopul dc a modifica tonusul muscular §i/sau a crcste for^a si coordonarea miscarii voluntare. Mopul Tehnici de facilitare §i metode speciale de recuperare neuro-motorie fn hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Tchnicile metodelor contemporane de kinetoterapie se bazeaza pe activarea unor mecanisme senzitivo-motorii complexe ce includ toate etajele nevrax-ului si ccr din partea recuperatorului cunostinte serioase despre organizarea senzitivomotoric a activitatii motorii voluntare.). este ncccsara cxplicarea unor tcrmeni tehnici ce vor fi utilizati. pentru bolnavii pe care ii urmarim in cadrul cercetarii un rol deosebit il reprezinta mobilizarea auto-pasiva §i mobilizarea libera. reflcxclc dc pozitie sau de postura. Influentele extero. Dintre modalitatile tehnice de realizare a mobilizarii active. tipul de miscare fiziologica a scgincntului de membru luat in considerare. in afara cclor necesare realizarii miscarii dorite. dciji face parte din aceasta categorie va trebui contraindicata in toate cazurilc deoarece agraveaza deficitul neuro-motor existent. Notiunea de exercitiu tcrapeutic (I'). ik-elanscaza fenomene de contractie musculara si relaxare pe baza unor reflcxc cu punct dc plecare din muschi. Efectele mobilizarii active se suprapun celor ale mobilizarii pasive. Mobilizarea activa reprezinta. 230 . angrenate in pastrarea pozitiei ortostaticc.si proprioceptive asupra actului motor voluntar au o importanta covarsitoare. voluntare. ci o va ajuta doar. labirint.fl in restabilirii echilibrului corpului dc ficcarc datS cand accsta cstc pcrturbut pun acjiunca unci for^c cxtcrioarc. asistarea miscarii trebuie sa elimine orice alte contractii musculare. Pentru o intelegere clara a datelor prezentate in continuare. tegumentele plantelor. Kinctoterapeutul poate alege dintr-o mare varietate de metode tehnicile celc mai adccvate bolnavului pe care il recupereaza.' I'. cu mentiunea ca rezultatele obtinute sunt mai importantc si contribuie la recastigarea sau la dezvoltarea coordonarii neuro-musculare. forta exterioara se va aplica pe directia musculaturii asistate. Mobilizarea auto-pasiva este realizata prin acordarea unui ajutor bolnavului care rcalizeaza activ o miscare a carei amplitudine si forta se afla sub parametrii normali. articulatii.

va trebui scazut intr-un mod oareeare. Sherrington a defmit conceptul de facilitate si inhibitie in termenii modului in i-arc stimulii experimentali sau aparuti in mod natural din sistemul nervos periferic (rceeptori si nervi).ua> Mr lnln-. I'acilitarca ncuro-musculara propnnccptiva (PNI-) sc refcra la oricc lip dc pioeeduia prin care alcrcn\a scn/ilwa peritonea din muschi. Teornli1 lin Sherrington asupra sumatiei spatio-temporale a excitatiilor provenite de la diterite Mirse !ji ajung la acelasi motoneuron alfa conferindu-i acestuia caracterul dc sumatoi de impulsuri.ul muschilor spastici nivelul tonic sau de repaus al descarcarii motoncuronilni Hpinali ce inerveaza acesti muschi fund exagerat. Prin aceste cercetari. Sherrington a stabilit mecanisme fiziologice dc un tlcosebit interes pentru terapie si recuperare. orice stimul care determina iesirea unui numar de neuroni din zona dc descarcare si trecerea lor in zona de granita subliminala a fost considerat stimul inhibitor. Dc asemenea. In oricare dintre situatiile intalnite. Totul so rui'crfi la contcxtul i 'lime in care so ac(ionea/.ona de granita subliminala si trecerea lor in zona de descarcare a fost considerat ra liind stimul facilitator. va trebui sa se creasca rata de descarcare a motoneuronilor ce inerveaza acesti muschi. fie de la nivel central pe caile descendente. Orice stimul suplimentar care poate determina recrutarea de neuroni adi^ionali dm /.Terinenuldc l. fie de la periferie pe cai ascendente de origine nuisculara sau cutanata. In cazul muschilor slabi. Rcali/arca sumatiei excitatiilor are o baza anatomica evidenla in i nnvergen|a sinaptica a excitatiilor perifcricc si ccntralc spre motoncuroni sun 231 . Oricc stimul sau salve de stimuli care ajung la motoneuronii spinali. clil si pentiu accleu cc I'Oiulm la mliihi|ia ci.u ilitarcticiiro mum iil. Este demonstrat faptul ca parti ale corpului precum si unele tesuturi speeiliee pot l"i manipulate in asemenea maniera incat aferentele senzitive sa produea pi in mecanisme reflexe efecte excitatorii sau inhibitorii asupra activitatii motoncuroniloi ill lit.lacililurc a contrac|ici musrulnu' vnliinlnic. determina o descarcare a unui numar limitat de neuroni (/ona dc descarcare).ii mtrM nltti i iU. afectarea sistemului nervos senzitivo-moloi se poate reduce conceptual pana la analiza reglarii descarcarii motoneuronilor ulla. influenteaza excitabilitatea motoneuronilor alfa din coarncle anlcrioare ale maduvei spinarii.a. se poate induce activarea corticala prin stimularea motiva^ionalii Vi/sau crnotionala iar prin caile descendente cortico-spinale sa se modificc gradnl tie descarcare al motoneuronilor printr-un mecanism motor voluntar rezidual (aeele pftr|i ale cailor cortico-spinale si extrapiramidale neafectate de leziunea vasculai a) Mccanismele de origine periferica sunt mai simple si mai bine intelesc. tcndoane si articulajii eslc folosita pcntru facilitarca dezvoltarii unei contractii musculare voluntarc. si excita subliminal alti neuroni din vecinatate (zona de rcac^ic subliminala). Invcrs. eventual prin cresterea excitabilita(ii lor. asigura o baza teoretica suficienta pentru explicarea mecanismc-lor prin care actioncaza tehnicile de facilitate proprioceptiva a contrac{ici imiscu-lure voluntarc. In I'a/.

au demonstrat influence stimularii strncturilor nervoase centrale (cortex motor) sau periferice (ramuri nervoase inuscularc sau cutanate). Efectele sinaptice subliminale sunt suficiente pentru interac^iuni facilitatorii sau inhibitorii intre stimulii periferici si cei centrali astfel ca motoneuronii pot fi trecuti inspre si in afara zonei de descarcare fara depolarizarea lor efectiva. eventual prin folosirea unui vibrator mecanic aplicat direct pe corpul muscular. Prin studii EMG la om. prin intinderea brusca a muschiului inaintea conlractici. sa aratat ca unitatea motorie poate fi activata de excitantul volitional (prin caile dcsccndcnte ale SNC). cum ar fi intinderea musculara. Se stie ca eel mai simplu si eel mai cunoscut mod de facilitare periferica a contractiei musculare voluntare consta din declansarea reflexului muscular de iiilmderc in muschiul de facilitat. Corclurca luiic|ionalft a acestei convergent^ u lost dcmnnstratA $i ca.iologic. Totodata ar fi posibil sa fie inhibata activitatea acclorasi motoneuroni prin punerea in activitate a flbrelor nervoase aferente ce au concxiuni inhibitorii cu motoneuronii respectivi. Este vorba de un interval critic pus in evidenta de cercetarile lui Loya. Efectul terapeutic de facilitare este mai puternic daca stimularea perifericS este sustinuta prin repetitie (de ex. Convergenta influentelor excitatorii periferice si centrale asupra motoneuronilor alfa sta la baza facilitarii descarcarii acestor motoneuroni prin comanda voluntara folosind stimuli excitanti periferici. inrcgistrSri intracelularc dc la un singur motoiKniron alia sau de la un intcrncuron spinal. C'a implicatie practica reiese ca este foarte important intervalul de timp dintre comanda centrala a contractiei musculare si elementul facilitator periferic. Intensitatea influentei pe care o poate exercita terapeutul va reflecta tipul de stimul folosit. terapeutul poate modifica excitabilitatea motoneuronului alfa prin stimuli suplimentari dc origine centrala si/sau periferica. eel putin din punct de vedere teoretic. Accleasi fibre aferente fac si concxiuni 232 . In felul acesta se poate controla sau grada efectul modulator exercitand o influenta mai puternica initial si reducand progresiv actiunea modulatorie pe masura ce bolnavul isi recastiga capacitatea de a mobiliza independent grupul de motoneuroni spinali sub coordonate voluntare de origine centrala. Dat fund faptul ca cei doi stimuli provin din regiuni diferite. Deci. Trebuie subliniat faptul ca nu este necesar ca stimulul facilitator sa fie capabil sa declanseze el insusi descarcarea motoneuronilor. efectuandu-se inregistrari dintr-o unitate motorie izolata. ei trebuie sa soseasca mai mult sau mai putin simultan pentru a putea produce depolarizarea necesara depasirii pragului de excitabilitate. de catre excitatii provenite din reflexul muscular de intinderc si de catre stimulii nociceptivi. relatia anatomica dintre partea stimulata si muschiul a carui contractie este modulata. precum si unii parametri particulari ai stimulului. pi in tclmiu dc ncurofi/.inleiiicuroni minimi. baterea muschiului este mai eficienta decat o singura intindere brusca). de exemplu. Fibrele aferente ale reflexului muscular de intindere au o viteza dc conduccre marc si informatia provenita din fusurilc neuro-musculare intinsc ajungc po tale monosinaptica la motoneuronul din care provine incrva^ia muschiului icspcctiv si induce o excitafie puternica.

stimulul de intindere . mai bine.niiivii « rim i'c a lost intms. In juiul anului 1960. Ramanand tot la reflexul muscular de intindere. Frecventa trcnului dc Impulsuri depinde de marimea si rata intinderii. 233 . in felul gccsla. muschiul va avea un tonus mai scazut comparativ in c.iii'livarca sistoinului gamma. Trebuie subliniat faptul ca intinderea musculara lenta si sus^inuta este ccl mai linn mijloc terapeutic de obtinere a relaxarii unui muschi sau a unui grup musculai .ip. i»!>!i cum intinderea brusca a muschiului este eel mai bun stimul de facilitate a MHitrac^ici musculare voluntare. La un prag normal de excitatie al motoneuronilor npiuuli. pentru o intindere muscularS ilntS (ce se poate traduce clinic prin amplitudinea miscarii). terapcuHil bencliua/fl dc efcctul inliiulcrii muscularc brusle atat pcnlni fttnlitarca contracjiei in imischiul slab. Alte mijloace utilizate pentru facilitarea contractiei musculare voluntare siuit: ii| ilicurea rapida de cubuii de gheata pe tegumentul ce acopera muschn paii-lici ( ju in activarea unor reflexe cutaneo-fuzoriale) si utilizarea (in extremis) a slimulilur nociccptivi in scopul relaxarii unor grupe musculare extensoare. Margaret Rood a introdus in arsenalul terapeutic o noua piDccdura ba/ata pe utilizarea unor stimulari mecanice sau tcrmice blandc pc •. scadere care estc proportionala cu rata intinderii si durala ju1 care este mentinuta.. In cazul bolnavilor cu hemiparc/fl »past ic5 stimuiarca nociceptiva a plantei va induce contractia doi sifiexorilor plantai i fl relaxarea tuturor extensorilor membrului inferior. se va obtine un efcct tiicilitator mult mai puternic daca intinderea se efectueaza rapid sau. In aceasta situatie fusurile neuro-muscularc sunt .se strecoara" initial printre receptori de intindere fti ft sa creasca senonificativ rata descarcarii moto-neuronilor ducand apoi la obosealS mrcunica si lipsa de raspuns. Alat (imp rill inervn|in K-I ipiocft a muijcliiloi soni. cftt si pentru inhibi^ia concomitcntil a niiisi-hiului hipcrtonic. dupa o intindere lenta. foarte importanta intrucat relaxarea unui wuschi (cfect opus facilitarii) poate fi obtinuta printr-o intindere foarte lenta si mis(iiuita a muschiului respectiv. concomitent cu fm ilitarea contractiei flexorilor antagunisti. o importanta deosebitS o are i it I a de aplicare a stimulului.dcscnsibilizate" progresiv deoarece procesul de excitatie se dezadapteaza.. PC langa efcctele modulatoare ale stimularii proprioceptive dcscrisa mai sus. sc t'u-cuta intinderi repetate ori se aplica vibratii pe corpul muscular. Continuand cu o intindere li'iitA si prclungita se poate obtine o relaxare de mai lunga durata. antagonist. Rata intinderii este. de asemenea.upiala\a tegumcntului care acopera muschii de facilitat. Explicatia cstc furm/ala 'li.mnllisimiptiiv inhibitor!! en mntitncunmii nlhi ir mcrven/ft mii$i tin aui. Deci.iiu i nu cslo ulli'iala.cl dinaintea intinderii. §xisl3 si al(i factor! mai subtili care trebuie luati in consideratie atunci cand se ! m reazS pentru recuperarea bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vascularft iriobrala. Receptorii musculari de intindere produc un tren dc linpulsuri si nu un impuls unic pentru fiecare stimul in parte.

Facilitarea centrala poate fi considerata ca o alternativa sau ca un adjuvant al stimularii periferice. atat pentru membrele superioare cat si pentru cele inferioare.! prin racire (care este un fenomen reversibil) decat prin dezaferentarea selectiva. prin tractul corticospinal. este mai avantajos in spasticitate sa se blocheze conducerea nervoas. Efectul relaxant al racirii profunde se poate baza pe acelasi fenomen ca si relaxarea obtinuta prin intinderea lenta a muschiului. cfcctuata chirurgical (care este imprecisa si greu de controlat). Pe langa tehnicile de facilitare periferica a contractiei musculare voluntare.1 • H(. in corelajic cu contracfia voluntara maxima a muschilor puternici. dupa cum apreciaza Osvaldo Miglietta. Un muschi somatic poate fi adus intr-o stare de flacciditate maxima intrerupand toate fibrele radacinii dorsale care conduc impulsurile aferente. Aceste metode nu recurg la stimuli perifcrici pentru facilitarea contractiei musculare voluntare ci se limiteaza la recrutarca dc moloneuroni ce inerveaza muschii slabi din schema de actiune. hit i dm medial dc sislciiuil gamma Stimulated piclii cure acopcra un imi$cln schclctic induce o cxcila(ic in motoneuronii corticali ai caror axoni descendenti. 234 . reactiilc asociate..I unni sistcm complex dc origuic corticalA ce asignm un cfccl sliniulaloi s . fac legatura sinaptica cu motoneuronii gamma ce inerveaza muschii corespunzatori.lui AllUfiutHNfi colnbornlom an idevul c. in timp ce racirea profunda produce o . asemanator blocajului conducerii nervoase indus prin anestezie locala. Un alt mecanism simplu.. aplicarea de stimuli nociceptivi blanzi poate fi utilizata in scopul facilitarii miscarilor voluntare de flexie. pot fi considerate ca fiind facilitari centrale in) meat conexiunile sinaptice in care au loc excitatia sau inhibitia suplimentara. Exista si o posibilitate prin care doua influente facilitatorii periferice. Deoarece acest rcflcx se manifesta in mod obisnuit sub forma unei sinergii de flexie. Metodele kinetoterapeutice care utiiizeaza iradierile impulsurilor. dintre care una specifica (constand din intinderca unui muschi izolat) si alta generalizata (prin initierea unui reflex nociceptiv). studiat de Sherrington si utilizat apoi in practica rccuperatorie. Conform cercetarilor lui Laichnen..! $i stimularea superficiala. este reflexul de retractie la stimuli nociceptivi..blocare la rece" a procesului excitant in receptor sau in fibrele aferente. cu deosebirea ca reflexul dc inlindere musculara lenta desensibilizeaza fiziologic receptorii la intinderea musculara. Mccanismul opereaza selectiv astfel ca stimularea ajunge exact la muschii al caror invelis cutanat a fost stimulat. de scurta durata ce faciliteaza contractia musculara. Aplicatia de stimul rece local se poate realiza prin mai multe metode si trebuic lacuta distinctie intre racirea profunda si prelungita care induce relaxarea muscular. sinergiile si alte efecte rezultate din efortul maximal executat de catrc iimsculatura restanta si functionala.. Stimularea masiva va induce miscari pluriarticulare sinergice. in special pentru obtinerea relaxarii musculare. sc alia exclusiv intre elementele SNC. sa sc suprapuna favorabil. sc discuta din ce in ce mai mult despre posibilitatea facilitarii centrale a activita{ii motorii voluntare.

Irunchi cerebral. cstc controvcrsata. dimpotriva. Lucrarile lui Hung si Ruch arata ca.I lividc accslor at|inni muif ttlnlinilc nnor fiicinU. icusindu-se provocarea contractiei izolate a unor muschi prin stimularea unci Hiiumite arii. ficcarc in livitate motorie identificata in repertoriul motor uman va fi reprezentata prin-li nu ansamblu de celule intercalate sinaptic care descarca in aceeasi sccvcn|a. Tipuri de activitati motorii mai mult Mil mai putin complexe sunt construite prin invatare motorie individuals si sunt Oians legate de experienta. Poate exista si neuroni inhibited care sting iti'livitatea motoneuronilor ce inerveaza muschii antagonisti. Extrapolarea acestor date conduce la ideea conform careia creierul nu recunoaste muschii izolati. astfel ca activitatea intregului gmp lu-nronal incepe sa iradieze sau atrage in actiune grupul neuronal adiacent care Incrvcuza muschii corelati functional. cerebel si maduva spinarii.-illk'xiilui. In aceasta versiunc. in timpcc sunt ini|iali-. Daca o asemenea organizare este o caracteristica prevalenta a nivelelor cortitill. Uncle dintre accstc circuitc transmisc Hinetic sunt mai mult sau mai pupn uniforme pentru toti oamenii si sunt fixate milid. muschii incep sa se contracte in guipe corelate functional in timpuri de contractie sinergica. ci numai wiscarilc (Evarts).iuni a sistemului ncrvos central. O mare parte din repertoriul motor normal al omului depinde de circuitcle nniionale determinate genetic si fixate solid. motoneuronii superior! upic/cntand muschi individuali sunt grupati in arii distincte ale cortexului motor.masa. valoarea facilitarii miscarii voluntare In m ulili/arca reactiilorasociate. de catre un bolnav hemiparetic spastic. i ricliclulin si mndiivei spmain .poalc fi depasita sau nu in funclic dc numcrosi factori. cu I'onexiuni excitatorii intre motoneuronii vecini. poalc facilita executarea aceleiasi miscari de partea bolnava sau ca un muschi slab nA dc/volte o forta de contractie mai mare cand se contracta in sinergie cu al|i muschi de valori normale. Altcle sunt particulare unor indivizi.< > oiisulrni i fl i-xisIA o progrumarc urgani/iitA dc asa inaiiierfi incut miisclm individuali liiul sa ilrvma activi simultan sau in sccven|c tcinporarc stcrcotipc. a iradierii impulsurilor sau a alter tipuri dc miscare ilt. diferitc miscSri voluntarc. pentru a putea fi fixate.nmoastc" muschi individuali aflati sub controlul sau. Daca intensitatea stimularii creste. I'nvita din punct de vedere terapeutic.ncuiomilr m. dintre care inliiulcrea >}\ lopogialia Ic/iunii joaca un rol loarle important. Studii de neurofiziologie ce includ stimularea unor arii disociate din cortcxul incbral motor al maimutei. In procesul de reorganizare motorie cc urmca/a unei li'/. producand aceeasi miscarc cvidenta. Iruncliiuhii ccK'liinl. Ceea cc ticbuic iv|mut este 23 5 . au relevat o organizare simetrica de care dcpindc Ililrcaga activitate a musculaturii somatice voluntare. Cea mai simplS i'xplica(ie o constitute acceptarea existentei unei programari in cortexul motor. castigate in virtutea unor expcrien(e molorii proprii si sunt mult mai vulnerable.. accst gen de activitati motorii rcprc/inta o ctapfl i nix. In invclul SNC. uit/nlt* hi Mlvrlul (. nu este surprinzator ca un cfort li/ic intens efectuat de partea sanatoasa. crcicrul . ludilcrent de modul in care este initiata activitatea.'.

cu mijloacele ei terapeutice spccifice sa ocupe un loc central in incercarea de a ameliora functiile pierdute de catre aceasta categoric de bolnavi. controlul senzitivo-motor este bazat pe dezvoltarea continua.prinde obicctul" 236 . dc niasA. scadc scinnillcativ.l in |H'nini u ammiii/i riiipA ii tmipiTflrii motorii.retelei multiple" conform careia toate nivelele SNC sunt implicate in remedierea oricarei functii.n . Studii anatomice si fiziologice aduc unele argumente in acest sens. irpir/iiilri IIIIH a mamlrsl. prol)ahili(utca rcdobandirii unei activitati motorii voluntare fin coordonate. . . In afectiunile sistemului nervos central complexitatea deficitului motor este clatorata dezorganizarii activitatii motorii la nivelul diferitelor etaje de integrare si control. . astfel c§ i ecupcrarea trebuie sa porneasca de la nivelul pe care il are bolnavul si sa progreseze sccvcn^ial spre nivele din ce in ce mai inalte ale controlului senzitivomotor. insuficienta sau eficienta partiala a altor mijloace terapeutice (incdicamentoase.. Dezvoltarea unor tehnici de kinetoterapie bazate pe datele noi de neurofiziologie a comportamentului motor a reprezentat un pas inainte si este necesara o sumara trccere in revista a principiilor ce stau la baza celor mai comune dintre ele.input" corect pentru a obtine un raspuns corect.-.. Kuspunsurile musculare obtinute reflex sunt folosite in . Plasticitatea sistemului nervos central bazata larg pe fenomenul de redundanfa reprczinta potentialul necesar refacerii functiei. Conceprul .mci)'u (. Este nevoie de un . fiecare miscare care se executa trebuie sa aiba un scop precis.patternuri" din ce in ce mai complexe cu scopul de a realiza controlul supraspinal al muschilor implicaji in activitatea motorie reflexa. o finalizare pu-slabilita. concorda cu ultimele date referitoare la organizarea creierului (Harris).. Daca aceste ini$can so lixea/a solid prm fnva(arc motorie incorcctS si repctarea la infinit a acclorasi gcsturi. mai dcgraba decat existenta unor centrii separati pentru fiecare activitate. este posibil ca in numeroase cazuri sa se poata izola miscari voluntare care apoi trecute sub control voluntar sa fie compuse in diferite combinatii si sa sc ajunga la miscari voluntare complexe coordonate sau chiar la automatizarea unor gesturi corecte.in '..1. Kinetoterapia. Daca insa se exploateaza rational rezervele functionale ale bolnavului si aceasta etapa din evolutia motricitatii este exploatata in perfecta cunostinta dc cau/a. mr.iie a aitivita|n inotoin vuliiiiliin >! miica suisa dc livd Imck scn/itiv pcnf'cric pcntrii bolnav. Dc-acum este dovedita regenerarea unor procese neuronale dupa distrugeri dc (esuturi in sistemul nervos central. Metoda Rood a fost imaginata de Margaret Rood pornind de la patru notiuni fundamentale de neurofiziologie: normalizarea tonusului muscular si evocarea raspunsului muscular dorit este dcsavarsita folosind stimuli senzitivi adecvati. Cand cortcxul motor comanda o miscare de tipul . cu reorganizarea spontana a unor retele neuronale cc pot fi suportul unor activitati motorii mai mult sau mai putin evoluate.. desi este folosita de secole constituie inca un domeniu in care cautarile si controversele sunt extrem de numeroase.. chirurgicale) face ca medicina fizica. Cu toate ca gradul de dificultate pe care il ridica recuperarea in asemenea ca/uri este foarte mare.

Metoda Bobath. avand ca rc/. Caracterul distinctly al acestei metode de recuperare neuro-motorie ce datea/5 din anii 1954-56. liste escntial ca in timpul tratamentului sa oferim bolnavului cat mai multe scn/.facilitarea integrarii reactiilor superioare de ridicare $i echilibru in secvun|a dc/voltarii lor adecvate.i raspunsul contractil la intindere.a(n posibilc asupra tonusului muscular. urmata de exersarea unui program de activitati elemcntarc.t pcnlru a asigiini miscflrii eel nun mull ^ratl <lc coordonarc. accasta metoda are o baza neurofiziologica demonstrate.ullut icducerea si reglarea tonusului muscular.ghidajul senzitivo-scnzorial cste cxtrem de important. care se afla in masura mai mare sau mai inicS.itiilor pc care le adopta spontan bolnavul.inhibitia sau suprimarea activitatii tonice reflexe anormale.mi mluhi|iit inuychilor in manicra ecu mnt lulcrvitt. mana aflandu-se in mai marc masura sub control cortical direct. Bertha §i Karel Bobath. Cea mai eficienta stimulare cutanata se realizeaza prin perierea tegumentului sau prin trecerea rapida a unor cuburi de gheata. Inhibi^ia activitatii tonice reflexe se face prin gasirea pentru fiecarc bolnav in partc a po/. bine cunoscuta in practica recuperatorie. pozi^iilc diametral sail partial opusc po/. . Daca tratamentul este axat pe de/voltarca peiTormantelor motorii ale segmentelor distale ale membrelor superioare.'•cntrii Hiilicorlicali implicit)! In poiloHnnn(n moloric prodiic fneililni. prin clbrturi fizice care nu fac decat sa creasca tonusul muscular si implicit spasticitalca. subliniaza ideea conform careia scopul tratamcntului nu trebuie sa fie intarirea unei musculaturi care nu este paralizatS. i . Tehnicile de influentare negativa sunt acele tehnici pe care le foloscstc kincto-terapeutul in incercarea de a bloca sau eel putin a reduce influenza centrilor ncrvosi inferiori de reglare §i control al miscarii. membre inferioare si extremitatilc proximate ale membrelor superioare. 237 . Ace§tia vor rcgla activitatea fusurilor neuro-musculare in asa fel incat va cre§te tonusul precum s. duce la activarea aferentelor gamma cc incrveaza receptorii pentru intinderea musculara din acei muschi. in general. Autorii. se bazeaza pc doitl principii care ilustreaza tocmai ceea ce aminteam mai sus: -. sub controlul centrilor subcorticali. in special in ctapclo In care tratamentul este focalizat la trunchi. atenfia $i concentrarea volitionala sunt cele mai importante. Prin tehnicile pozitive sc inccarci puncrea in joe si reconditionarea reactiilor automate si a celor de integrarc aflatc la nivclul etajelor superioare ale sistemului nervos central. Desi pare misterioasa. posturii si a mi§carii. il constituie folosirea excesiva a stimularii cutanate cu scopul controlarii tonusului si a contractiei muschiului subiacent. . Stimularea mecanica si tcrmica i cce a pielii ce acopera muschii scheletici.i|iilor rcllcx inhibitorii. Accstea sunt. Scnzajiilc care sc percep in lot cursul miscftrii rcpic/inlrt demonic <lo ha/5 ale inv&t&rii motorii.negativS si pozitiva. Tchnicile specifice de stimulare utilizate in recuperarea neuro-motorie influcn-| ca/a reactivitatea neuro-musculara a bolnavului printr-o dubla actiune .

Cu cat bagajul informational este mai mare. cu durata variabila. renuntand progresiv la sinergii. este posibil ca pe baza primelor senzatii de miscare recunoscute de bolnav. Intr-un stadiu avansat. Dupa o perioada de flacciditate. controlal intr-o posliirA rcllcx inliibilorie. urmand ca in timp. dupa stadiul de flacciditate. modificari ce sunt transmise creierului ca o informatie continua de semnale culese prin intermediul rcccptorilor senzitivi din periferie. apare de cele mai multc DI i o activitatc tonica crescuta a musculaturii hemicorpului afectat. Obscrvu(iuclinicaa faptului cao scric dc activita^i motorii icflcxu sunl trccutc progrcsiv sub control voluntar a constituit idcea de la care a plcciil Hrunnstrom in dezvoltarea unei noi metode de kinetoterapie pentru recupcrarca hcmiplcgicilor. principiile metodei trebuie cunoscute deoarece olcra rccuperatorului un ghid deosebit de util in eforturile sale de a interveni in dc/. tehnica descrisS dc Brunnstrom este o combinatie de facilitare centrala.I'licililiirni mtegrArii renc|itlor supciioarc dc ridiuire yi oi'lnlihiu constA in slnniilarca iinoi miycAri dc rAspims sponlan din partca bolnaviilui.Proprioceptive neuromuscular facilitation". stimulare proprioceptiva si slimulare periferica. efectuate judicios cu scopul de a trece bolnavul de la stadiul dc activitate motorie sinergica de masa Tntr-un stadiu intermediar de activitate motorie voluntara dominata de sinergii. 238 . pornind de la studiilc de neurofiziologie a miscarii. I )csi metoda Kabat. Sursa principals de informatii proprioceptive o constituie contractia musculara puternica. a comportamentului motor si principiile mvatarii motorii. o ncccsitate de adaptare instantanee la modificarile mediului. se adreseaza mai ales recuperarii sochelelor neuro-motorii din leziunile neuronului motor periferie si mai rar in iilccjiunile sistemului nervos central. sa se treacS la o participare voluntara din ce in ce mai substantiala. ()ricc efort muscular voluntar este un raspuns la cerintele mediului exterior. Brunnstrom considers ca eel mai bun mijloc de a favoriza recuperarea miscari-lor voluntare la un bolnav hemiplegic il reprezinta evidentierea si dezvoltarea cat mai prccoce si cat mai intensa a activitatilor motorii reflexe si a reactiilor motorii |)i imitive ce apar progresiv. I Ililitatea apare si mai evidenta daca acceptam faptul ca in urma unui accident vascular cerebral ischemic ne aflam in fata unui individ ale carui functii motorii sunl icduse la stadiul de dezvoltare pe care il are un nou-nascut. cu atat raspunsul muscular este mai puternic. Sub numele de .. In rezumat. El a observat ca activitatea motorie voluntara. In al doilea timp. mai ales in informatii proprioceptive.ordinca motorie prezenta la bolnavul hemiparetic spastic. Herman Kabat a dc/voltat o metodologie de recuperare neuro-motorie prin miscare. dar exista posibilitatea producerii unoi modificari importante declansand unele reactii reflexe prin intermediul aferentatici pcrifcrice. Bolnavul nn poatc modifica voluntar aceasta stare. se mcearca obtinerea miscarilor voluntare complexe cat mai bine coordonate. efortul fizic voluntar tin sc exercita in mod spontan si ca in realitate nu exista activitate motorie pura. asa cum este ea conceputa.

vizuali si auditivi. urmAlid imii'tic scliciiiudc/vnllam ortnp ii' h> •• A-. flexia plantara preceda dorsiflexia etc. homolateral. apucarea obiectului prcccdi hsarea lui.. combinatiile de miscari elementare. Postura. Hi amplitudini complete de flexie si extensie.. folosind cele mai avansate directii din dezvollarea Hccvcn^iala a miscarii. dezvoltarea motorie reclama cresterea complexitatii combinatiilor mi§carilor nii'inbrelor. rotatia externa o preceda pe cea interna. flexia gatului preceda extensia. dezvoltarea motorie reflects secventele in ceea ce prive§te directia miijcSrii ilr la verticals la orizontala. dczvoltarea comportamentului motor este legata de dezvoltarea receptorilor .ji llecventa miscarii precum si efortul necesar.im/..iml din ce Ince Him complexi). activitatea reflexa domina intreg comportamentul motor. iar comportamentul motor cste intarit de reflexele posturale. Miscarile intcrscgincnlitre unnca/a dc/vollarea motorie normala.. Daca schema de iradiere plaseaza grupul muscular de recupcrat in pozitia cea mai alungita. sunt selectate si devin automate pe innsura ce se dezvolta performantele motorii.Mu de h I » .. ... sunt selective.a doua particularitate o constituie cresterea coordonarii miscarii unui seg ment corporal si a segmentelor intre ele in timpul contractiei musculare voluntare <lc/. reprezinta punctul de pomire al metodologiei kmctotcrapiei in recuperarea neuro-motorie.lisUil. intreg comportamentul motor este caracterizat de mi§cari ritmic reversibile. de/voltarea fetalS cstc caractcrizatS de r&spunsuri rcflcxc sccvcnjialc U umulii cxteroceptivi. Aceste scheme de miscare se mai numesc si scheme de iradicrc.. Kabat duce observatiile mai dcpartc. dezvoltarea motorie include §i interventia reciproca rapida dintre functiilc untagoniste. Miscarile active se deruleaza de la distal sprc proximal in limp ce stabilitatca articulara rccunoaste un sens invers. mi§carile voluntare grosierc !ji dc llnc^e. Hlabilind patru particularitati esentiale ale miscarii voluntare complexe. ca repetarea unui act motor conduce la invatare motorie...MI) Nt'dc/vollc mcianr. ca o miscare complexa este mai usor dc inv3jat itlimci cand duce la o finalizare precisa. progrcsand dc la bilateral simetric la 1 239 .voltata intr-un segment.tlol clc/volturca ncuro-motonc itnimala se lace in sens nanio-caudal M pioMiun-. amplitudinca . alternativ reciproc >i diagonal reciproc.. bilateral simetric. de la miscarea oblica la cea pe diagonala.itivi. in comportamentul motor al adultului.. muschiul este suflcient de intins pcntru a ol>linc facilitarea raspunsului. prima particularitate o constituie folosirea schemelor de miscare in spiralfl stiu in diagonala. Rccunoasterea fara rezerve a faptului ca la toti oamenii exista potentialc de a ilr/. cu predominenta flexiei sau a extensiei..volta raspunsuri motorii mai perfectionate la solicitari. tn care fiecare miscare de flexie-extensie sau de abductie-adductie este combinatfi cu rotatia externa sau interna.. bilateral asimetric. adductia umarului prcccdi ilxlnetia.

corespunzator posibilitatilor tehnice existente in epoca. Margareth Knott § i Dorothy Vess. Pentru combaterea durerii se pot utiliza cele mai variate forme de curenti terapeutici cu conditia ca inainte de orice aplicatie sa se descifreze cat mai exact posibil mecanismul fiziopatologic de producere a durerii si tratamentul sa fie mai mult patogenic si mai putin simptomatic. a trciu purticuluritutc u constituic folosirca re/istcn|ci muxime in scopnl oh|iiicrii iradicrii scheme! dc miscare dintr-o parte a corpului in alta. pc duigoiiiilc cc inc11id toutc cclc patru exlicmi(A|i. Este umoscut riscul de crestere a spasticitatii prin stimulare electrica incorect efectuata. electroterapia antalgica nu reclama precautii suplimentare la bolnavii hemiparetici spastici. doua discipole ale lui Kabat. Pentru o prezentare sistematica a locului electroterapiei in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala.liomnhiirinl 31 tlr In hil. rezisten{2 la miscarc etc. Klementele de electroterapie cu referire directa la recuperarea sechelelor neuro-motorii ale bolnavilor cu hetnipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Electroterapia a constituit de foarte multa vreme un domeniu deosebit de atractiv pentru tratamentul sechelelor motorii pe care le prezinta supravietuitorii accidentului vascular cerebral. In ceca ce priveste electroterapia excitomotorie depas. asa cum recomanda Popoviciu intr-un tratat din 1981. pozitionarea.ind stadiul galavanotai adi/ai ii muschilor paretici. in ca/ul aplicatiilor pe suprafete cutanate intinse va trebui sa fim atenti deoarecc cantitatea mare de stimuli periferici ce bombardeaza sistemul nervos central nu poate fi controlata si integrarea lor poate agrava deficitul motor existent.iU'inl nNiiuclnc la iillcrnAri rcciprore ulr memlmilui supcrioi Vi mlri ioi. trebuie subliniat de la bun inceput ca obiectivele carora se adreseaza acesta terapie sunt variate si ca valoarea sau eficienta sunt datorate judiciozitatii cu care se prescrie forma curentului terapeutic si a parametrilor de aplicare adecvaji starii prezente a bolnavului. s-a incercat repunerea in functie a muschilor paralizati. Progresele inregistrate in domeniul electronicii si a electrotehnicii au permis dezvoltarea acestui gen de terapie pe baze teoretice mult mai solide si extinderea Iratamentului la boli in care. 240 . Sub diferite forme. cu ani in urma. electroterapia era proscrisa. Aceste tehnici sunt foartc variale: contact manual. in ceea ce priveste aplicatiile localizate pe zone mici. In practica de zi cu zi doua efecte sunt urmarite in mod deosebit: efectul antalgic si efectul excito-motor asupra musculaturii striate. Iblosindu-se metode mai mult sau mai putin justificate stiintific. presiuni. Daca. intindere musculara. u patra particularitate o constituie utilizarea bateriei de tehnici de facili tare care ajuta la dezvoltarea miscarii sau a posturii. au aprofundal tehnica kinetoterapeutica stabilita de acesta din urma si au extins-o la tratamentul unci game mai largi de afectiuni neurologice caracterizate de dezorganizarca activitatii motorii voluntare.

cu intensitate crescanda. inir.pi. Sc lac trci •.5 msec.2-0. Milm telinu I'cntru o pre/. I n . Huffschmidt elaboreaza o metoda noua cc ulilizeaza doua circuite de excitatie cu care se stimuleaza separat dar sincronizat Hiupe musculare agonist/antagonist ale membrelor paretice.manual" cu o frecventa fixa de 70 de hertzi. electrostimularea cu actmne centrala. Exists o excitatie ritmic alternants a acestor muschi. Deosebirea fata de tehnica Huffschmidt consta in faptul ca al doilea canal de stimulare (eel prin care sunt stimulate grupele musculare antagoniste musclulm spastici) in locul impulsurilor individuale scurte. Se emit ipoteze in care se avanseazS ideea ca stimularea receptorilor lendinosi Golgi ar fi punctul de pornire al reducerii spasticitatii.u livitajii molom. Rezultate similare au fost comunicate cu un an mai devicinc de recuperator! portughezi care au folosit Tnsa forma de curent intcrfercn|ial .i |ii"j'i. de obicei antagoniste. In felul acesta sunt stimulate concomitent mai multc peredn 241 . serii care se reiau periodic la intervale de timp variabile.Spectru" 100 0 Hz. timp care include stimularea a eel putin patru perechi de grupe musculare agoniste/antagonisle In general se aplica serii lungi de tratament (12-18 sedinte). () variants a electrostimulSrii pe doua canale a fost introdusa in practica recuperatorie de catre latch in anul 1972. cu intensitate la prag si o durata de stimulare de 12 minute.icAn flkul piofMt . Tot ca o stimulare pe douS canale trebuie considerata si electrostimularea cu ciirun(i de medie frecventa.entare sin unia n elcclioslimularii ca mclodfl tcnipcnlu-A in . pana la aparijia rontractiilor musculare puternice. lie pe h... Dintre tehnicile de electrostimulare periferica eel mai des folosita este .i/..medium! fix.enta cele doua mari calugoni dc dcclrostimulurc utili/. Stimuli! electriei eoustau din impulsuri izolate de forma dreptunghiulara cu durata de 0.Stimul 2 K" ce dcbiteaza curenti de medie frecventa de 2.ate in prc/cnt: • electrostimularea cu ac^iunc periferica. sunt folosite trenuri de impulsui i rcctangulare tetanizante. Autorii germani arata intr-o lucrare publicata in 1978 ca obtin rcducerea •pasticitatii tricepsului sural folosind curenti interferentiali sub forma . Intre primul si al doilea circuit de excitatie exists un dcealaj de timp de 100-300 msec..7-1 Hz. Efectul stimulant nsupra muschilor ce prezinta un deficit de contractie voluntara concomitent cu electul inhibitor asupra muschilor spastici s-ar realiza gratie actiunii interneuronilor descrisi de Huffschmidt.n.ini. . iji frecventa de 0.Hi (|iuni ale sistcmului ncrvos central voi prc/. In privinta fundamentarii teoretice a acestei metode datele sunt departe dc a l"i aincludente. Durata unei sedinte de electrostimulare este de 40-50 de minute. In felul acesta se stimuleaza mai multe grupc musculare.Im/n dnlcloi nni do ii .terapia 01 curenti excitanti a spasticitatii" descrisa de Huffschmidt in anul 1968. dictate de scaderea efectului terapeutic.. Recuperatorii sovietici folosesc aparatul .edin(c saptamanal. Pentru a trata musculatura spastica..5 kHz. () metoda ccva mai complcxa este electrostimularea pe patru canale dupa Ichnica descrisa de lidcl. cu o intarziere de 100-300 msec.

in 5 cazuri . Astfel.<k giupe inuscularcagoniltc/antagonistc in lan|continuu. Posibilitatea implantarii electrozilor prin metode neurochirurgicale a condus la incercarea de a corecta comportamentul motor in unele cazuri grave prin stimularea focala a unor zone cerebrale (lemnisc medial. cand s-a ales sediul subdural si prin insertie percutanta cand s-a ales spatiul subarahnoidian si cpidural. mezencefal. prin implantarea de electrozi in sistemul nervos central a deschis noi perspective in recuperarea neuromotorie. De notMt nvnniiijul crc?tctn rnlci inlormatiilor proprioccplive in sccvcnfe fixe (apropiatc ilr cele li/iologicc) en posibilc rcpercusiuni favorabile asupra raspunsului motor central. pot fi considerate ca un indicator in aprecierea eficientei acestei metode terapeutice. Med. Cooper a incercat electrostimularea cerebelului la copii cu infirmitate motoric cerebrala. Desi aceasta metoda este utilizata in mai multe centre dc recuperare neuro-motorie. La acesti bolnavi. Rehab.". intre o ora si 12 ore. Chiar daca rezultatele nu sunt foarte incurajatoare nu trebuie trecut cu vederea ca primul pas este facut si drumul s-a deschis pentru cercetarile viitoare. Posibilitatea de a induce electric o contractie musculara suficient de puternica in grupcle musculare antagoniste muschilor spastici si a oferi astfel unele avantaje lunc|ionale bolnavilor hemiparetici spastici. In leziunile posttraumatice cu intrcrupcre medulara sub C5 nu s-au obtinut rezultate bune pe termen lung. a) ameliorarea sinergiilor segmentelor neafectate de paralizie. d) coborarea pragului de excitabilitate pentru diversi stimuli senzitivi. a condus in zilele noastre la confcc^ionarea de orteze electrice capabile sa asiste unele miscari deficitare si s5 242 . Siegfried in . printr-o stimulare de cateva minute s-a obtinut reducerea spasticitatii pe durate variabile.bine si in alte cinci cazuri moderat. Rezultatele au fost sub asteptari. Eilectrostimularea centrala. Din cele 29 de cazuri urmarite. 1980. O atcn^ie particular^ trebuie acordata tehnicilor de electrostimulare functionala. materialele documentare referitoare la rezultatele otyinute sunt relativ putine. nu poate avea efecte nefavorabile. Cu mai mult succes se practica electrostimularea medulara.Int. aceasta metoda a fost folosita do Mundiger la 12 bolnavi spastici si s-au obtinut urmatoarele rezultate: in 2 cazuri spasticitatea a fost influentata foarte bine. datele comunicate de J. Stimularea electrica de durata a maduvei spinarii pomeste de la urmatoarele consideratii generate: a) reducerea spasticitatii membrelor afectate. Oricum. a) revenirea controlului voluntar in segmentele la care bilantul previzional nu indica un control eficient datorita informatiei periferice deficitare.. Desi limitata in practica. antrcnarea in activitatea coordonata (chiar simpla) a unui grup mai mare de muschi agonisti/ iintagonisti. cele mai multe au fost scleroze multiple. nucleul talamic ventro-medial). chiar daca nici in acest fel nu sc poale rezolva problema recuperarii deficitului de motricitate din hemipareza spasticS vasculara. Timp de cinci ani autorul a folosit stimularea medulara dorsala in scopul controlului durerii si spasticitatii plasand electrozii prin laminectomie. Perspectiva nu pare deloc incurajatoare. privind tratamentul spasticitatii prin stimularea electrica a maduvei spinarii.

150 msec. durata stimulului 0. pc cand cclc dinamice au. frecventa 25 Hz. ortezclc se clasifica in douS catcgorii: cc si dinamicc. Initial. durata impulsului 0. acest stimulator este utilizat ca mijloc terapeutic iar ulterior ca orteza. eficienta este direct proportionala cu prccocitatea instituirii tratamentului. Parametrii tehnici: tensiunea la iesire 120 V.ele stuticc nu au pai^i mobile. intarzierea dupa contactul talonului cu solul . Orte/. Bolnavul insusi regleaza intensitatea stimulului.. ("lasic. mobilitate normala a umarului. conservarea vederii. I'. durata impulsului si intensitatea minimala vor fi reglate de tcrapcut ^i corcctate pe parcursul evolutiei.elegerea din partea bolnavului a modului de functionary.area in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala ()rtc/. In cazul in care dorim sa asistam miscarea de extensie a pumnului si a dcgctclor cu scopul de a ameliora indicele functional al mainii paretice dar si pentru prevcnirca contracturii musculare ce se suprapune frecvent peste spasticitate.leclrostimulatorul este fixat pe gamba. (adaptata la viteza de mers).iisit utilitalca in asistarei miycAi iloi ilc cxtcnsic a piuiiiinliii >i dcgelrloi pirnim •. a asista activitatca muschilor slabi.05-0. a pozijiona sau a imobiliza un segment sau pentru a corecta o difoi initatc.a estc un instrument atasat corpului cu scopul de a substitui for^a muscului'A picrduta. intelegerea modului de functionare. §i in acest caz trebuie respectate cateva reguli gcneralc: tegumente cu troficitate normala. elasticitate musculara conservata.\scft axltel nivclul fune|ioniilrtl bulimviilm Mecliostiimilaiiwrelc liuu (lon. Ca si in cazul elcctroHtimularii functionale a mainii. intarzierea dupa ridicarea piciorului (0 250 msec. De t'apt.i a dorsiflcxici piciorulm. 243 . 1'rccvcnta impulsurilor 20-30 Hz. < )rle/.3-3 sec. Pentru asistarea dorsiflexiei piciorului. control voluntar minim al muschilor stimulati.ilt ^ . absenta tulburarilor de vedere. Pentru a obtine rezultate favorabilc estc neccsar sa fie respectate unele conditii: troficitate buna a pielii antebratului. iar intrerupatorul va fi montat in tocul pantofului.< M . explicarea si im. Accstc miscari active r&man col mai grcu dc rccupcrat la holnavii hcmipaictici spastic! si totodata gencrcazS cclc mai grave dcficite func^ionalc. electrostimularca func^ionala trebuie instituita precoce. frccventa.in c. control voluntar partial al muschilor flexori ai pumnului si degetelor prccum $i al extensorilor si flexorilor cotului. electrostimularea nervului sciatic popliteu extern permite dorsiflexia plantara in timpul fazei oscilante a pasului. cooperare buna din partea bolnavului. durata lienului de impulsuri 3 secunde si durata pauzei dintre trenuri de 3 secundc.7 milisecunde. Parametrii tehnici de stimulare sunt urmatorii: tensiunea la iesire de 120 V.

HI cn/ul ortezclordinamicc. permite efectuarea unor miscari imposibil de realizat altfel. prima grija trebuie sa o constituie pastrarea relatiilor normale. Pentru bolnavii cu hemipareza spastica sechelara dupa AVC. ne lovim de insuficienta blocare in extensie a genunchiului in linipiil fa/ei de sprijin pe membrul inferior paretic. Utilizata in scop profilactic. orte/area previne instalarea redorilor articulare si a pozitiilor vicioase. De exemplu. Materialele din care se confectioneaza ortezele pentru membrul inferior sunt: aluminiu. In plan transversal. in primul rand. Ccl mai simplu tip de orteza este scarita rigida. recuperarea mersului este Tntarziata din 244 . electric etc. care se traseaza la tocul pantofului. ortezarea se adreseaza. Aceasta orteza este folosita si pentru a influenta controlul activ al articulatiei supraiacente. arcuri. se proiecteaza in plan frontal pe o linie orizontala perpendiculara pe axul mediosagital al corpului. DC ex.i dasher. plastic etc. intre articulatiile sold. Aplicarea corecta a unei orteze reclama un grad inalt de profesionalism format pc cunostinte solide de anatomie si biomecanica. poate fi piovocnlA pi in difcrite sislcme: hcn/.iwu concomitant nun miillc nlililA|i. articulatia gleznei este asistata de un sistem mecanic care limiteaza mobilitatea gleznei si are o actiune de control asupra flexiei plantare si a dorsiflexiei. folosita pentru asistarea dorsiflexiei plantare se poate aplica ininiai in cazurile in care bolnavul are o flexie plantara activa in limite normale si dorsillcxia este posibila (in sensul ca articulatia este libera).nca. In felul acesta. in acelasi timp. axele soldului. otel. Ortezarea reprezinta un mijloc terapeutic extrem de util in recuperarea functionala a bolnavilor cu deficite neuro-motorii. Orteza cu arc. genunchi. ortc/a dinamica' dc mana poate asisla prehensiunea. dar fn acelasi timp pozi(ioneaz8 policele paralizat in pozitie functionala prevenind instalarea rcdorii articulare. In ortezarea membrului inferior. scnpc|i. blocarea flexiei plantare va induce in mod automat flexia genunchiului iji invcrs. dar forta de contractic a nuischilor lojei antero-externe a gambei este scazuta. In felul acesta. axa genunchiului serveste ca linie de referinta in plan transversal pentru aliniamentul componentelor ortezei. limitand pe de o parte amplitudinile anormale de miscare si prevenind. In mod normal. aliniamentul articulatiilor membrelor inferioare este bine realizat atunci cand la o baza de sprijin de 5-10 centimetri distanfa intre maleolele interne. Aceeasi orte/rt pond. genunchiului si gleznei. membrului inferior spastic si abia dupa aceea membrului superior. blocarea dorsiflexiei piciorului va induce extensia genunchiului. subastragaliana. dezvoltarea contracturilor musculare.Mi>r. aliniamentul segmentelor membrului inferior este realizat in asa fel meat axele soldurilor si genunchilor sunt perpendiculare pe linia mediana (in ortostatism cu departare de 5-10 centimetri intre maleolele interne) pe cand axa gleznei este rotata cu 20-30 de grade fata de axa genunchiului. gle/na. De multe ori. Chiar daca muschii stabilizatori ni soldului au valori funcjionale normale. atat statice cat si dinamice. In scop recuperator. in cursul programului de recuperare a mersului la bolnavii de lirmiparc/a spastica.

I .

a carei aplicare trebuie sa respecte urmSloarele conditii: deficit de forta musculara variabil. picrdcrca scnsibilitilfii proprioccptive a gleznci. . dorsiflexia pasiva a piciorului sa atinga 90°.deficit de forta de contractie voluntara a intregului complex muscular glc/nftpicior. mai usoare si tnai cstetice. in ultimul timp s-au introdus in prnctica rccuperatorie orteze din material plastic termomodelabile.n. dc tip flasc sau cu o spasticitate moderata a antagonistilor. usoara reducere a for^ei musculaturii genunchiului. inclusiv paralizia dorsiflexorilor plantari. Pe langa aceste tipuri de orteze. suficient de elastic pentru a permite flexia plantara. Cele mai des utilizate sunt urmatoarele tipuri de orteza: a) Orteza posterioara glezna-picior. Suportul ortezei va fi pe fata posterioara a gambei si va fi lixat la aproximativ 5 centimetri sub capul peroneului. in timpul ortostatismului (absenta unui plat valv sau var accentual). Materialul folosit trebuie sfl fie Icrmomodelabil.asifUM Ntiihilitalca laterals a gciuiiidimlui swiiiHWlflcxtcnsiaactivAconcoiniteiil CM Mocaira aiticula|ici in cxtcnsic. . edem al piciorului absent sau nesemnificativ. I'M conditia existentei unei for^e de contractie de valoare 2-3 a muschilor flexori plantari. asociata dcficitului molor al glc/nei. in special pcntru controlul miscarilor de abductie-adductie si rota(ic intcrna-cxtcrna.instabilitate mediala sau laterala a piciorului in timpul ortostatismului si incrsului. 24S .1'iui/n insiahilitfl|ii gemiiu'liiului Orlcvnrea cute foartc miuplA $i |» mnir icln. partea fixa a orWj«| mi trebuie sa depaseasca limita de 6 mm distanta de capetele metatarsienelor. Bolnavul care utilizeaza un asemenea tip de orteza castiga menfincrea dorsiflexiei plantare in timpul mersului. in totalitate. spasticita minima sau eel mult moderata. h) Orteza spinala glezna-picior se aplica dupa urmatoarele indicafii: . Suportul metatarsian cite dcosebit de important stiut fiind ca punctul de actiune al asistarii dorsiflexiei planttTf 11 rcprezinta terminatia distala a ortezei. Din acest considerent.1 prccncc a incrsului. modele vechi. dar si rcvenirca in dorsiflexie plantara. asigurarea stabilitatii medio-laterale a piciorului in timpul ortostatismului. Limitarea extensiei soldului prin blocaj posterior este folosita atunci (•and cstc necesara substituirea activitatii flexorilor soldului. l-slc posihil H!\ ne nplicc yi orlc/c nun sofisluair i an. control motor voluntar si stabilitate a genunchiului. I'cntru articulatiile soldului. care arc miscari libere in plan sagital. forta musculara suficienta a stabilizatorilor soldului. plasarea plantei pe sol. Altfel apar presiuni inconvenabile intre planta si incaltaminte. sc foloscslo handa pclvina. eliminandu-se totodata fortele dinamicc rare tind sa deformeze piciorul in var-equin.

* absenta edemelor masive ale piciorului si ale gambei.|> ur in i tinliiinuhi nl in iiiniAloiU'cUi NltHH|ll rliililun < i. trece in jurul gambei in sens opus ortezei precedente si acopera nn unghi de 180°. cdciu accentual al piciorului si a glcznei. aceasta orteza amelioreaza si stabilitatea laterala a genunchiului. Orteza se fixeaza cu banda adeziva la nivelul treimii proximale a gambei. Conditia sine qua non este ca deviatia sa se reduca prin ortezare si orteza sa asigure mentinerea aliniamentului articular. Pe langa prevenirea deviatiei in recurvatum a genunchiului. 246 . orteza semispirala porneste de la marginea latcrala a piciorului. se recurge la orteza semispirala glezna-picior. Formatiunea spirala a ortezei porneste din partca mcdiala a plantei. care porneste din partea mediala a piciorului si descrie o rotafie completa de 360° in jurul gambei. spaslicilnli1 si'vcra n liiccpsiilin snral. proximal. c) In cazuri mai grave. dilormitatc fixata. Este utila bolnavilor hemiparetici spastici care se pot deplasa. Indicaf ia pcntru acest tip de orteza trebuie sa tina seama de urmatoarele aspecte: deficit de forta de contractie al muschilor eversori si dorsiflexori plantari. . Contrarezistenta posterioara se aplica pe rcgiunea poplitee in asa fel incat sa nu limiteze flexia genunchiului in timpul mersului si in timpul pozitiei asezat. spasticitatea tricepsului sural absenta sau minima. Spre deosebire de aceasta. ' durere la mobilizarea gleznei (criteriu unic suficient). la trei centimetri deasupra rotulei iar distal. trece pe fata posterioara a gambei si se termina la nivelul codilului tihial intern. d) Orteza solida glezna-picior este indicata in urmatoarele situatii: spasticitate severa a tricepsului sural cu deformatia piciorului in var-equin in timpul ortostatismului si mersului. Se utilizeaza in special pentru prevenirea deviatiei in recurvatum a genunchiului. dar sunt limitati in aceasta activitate de pozitiile vicioase pe care le ia piciorul in timpul mersului. Aplicata judicios. Astfel. la aproximativ sapte centimetri deasupra maleolei tibiale. Contraindicatiile sunt aceleasi ca pentru orteza spirala glezna-picior. se folosesc orteze de genunchi supracondiliene. Aceasta orteza impiedica miscarile in complexul articular glezna-picior.ipniiiiliii dc lor)/) dmlic giupeli' nuiNciilai agoni«tc/ nlc ylc/nci. cu dcviafia piciorului in pozitie de var-equin. Pentru corectarea deviatiilor genunchiului in var. Orteza supracondiliana este confectionata din plastic laminat si este aplicata $i fixata.instabilitatea medio-laterala a piciorului in timpul ortostatismului si mersului. inclusiv rotajiile.. extensia activa a genunchiului normala sau usor deficitara. aceasta orteza permite controlul miscarii in toate planurilc a piciorului. confera o rezistenta mare impotriva tendintei de deviatic a piciorului in pozitie de var-equin. valg sau recurvatum.. deficit important de forta de contractie voluntara sau paralizia atat a dorsiflexorilor cat si a flexorilor plantari.

Ic pnirm iisip. ortezarea mainii si-a fundamental si s-a dezvoltat pc principiul respectarii unei pozitii convenabile a policelui. Utilizarea ortezei devine realmente eficienta numai in cazurile in care dcficitiil functional a fost corect analizat si s-a ales modelul adecvat de orteza. De fapt. Ca tehnica operatorie corcctiva me dczavantajul inducerii recurvatum-ului de genunchi. In niir se asociu/l $i un deficit nl IHII^ liilm doisillcxon planlon. Orteza dinamica pentru mana foloseste forta de contrac{ie musculara gcneratfl ilc imischii indcmni sau forta cxtcrna generata de arcuri. aplicabile in cele mai variate condijii motorii pe care le prezinta mana posttraumatica sau neurologica. Pe langa mijloacele terapeutice active. Orteza statica are un rol terapeutico-recuperator limitat la prevenirea instalai ii dcformatiilor articulare si eventual asistarea unor miscari active (indirect. Castigul functional pe care il aduce accastS orteza consta in reducerea considerabila a consumului energetic in timpul mersului. Orteza dinamica actioneaza asupra motilitatii prin modificarea amplitudinilor dc miscare articulara si a fortei de contractie musculara. Ortezarea membrului superior paretic ridica alte probleme. tendinta la recurvatum este controlata efectiv prin forta statica aplicata in regiunea poplitee. Pornind de la functia principals a primatelor. pozitie capabilS s8-i permita sa fie opus indexului si mediusului. fizical-kinetice. ortezarea ocupa un rol deosebit de important. Accasta orteza combina modificarea protczci tibialo Miipracondiliene cu orteza supracondiliana si cu principiile de aliniament ale protc/. Pentru indeplinirea obiectivelor enuntate mai sus. chiar si in recuperarea mobilit3(ii articulare.ci Imntului lung de coapsa. Stabilitatea medio-laterala a genunchiului este asigurata prin extensia supracondiliana a ortezei.rmilim'llF iiiipuniliilm i \ionnor nl^rnniu Innlin. aceea de a folosi opozabilitatca policelui fata de celelalte degete. se induce pasiv extensia genunchiului in timpul ortostatismului si mersului. ehiar daca flexia genunchiului nu este influentata semnificativ. In ca/ul orte/arii. dupa un timp. Astfel. legate de particulurita^ile functionale ale acestui membru.uiu mi i HITS functional iblosind orlc/ii snpnirnmliliana' ^cniinchi-glc/nii ('t>ndi|ia iH'ii'sarfl o rcprezintfl conscrvaren unci lorjc dc contracpc musculara cat inai apiopialil dc normal a muschilor cxtcnsori ai soldului si abscn{a contracturii ilcxorilor toldului si gcnunchiului. 247 . s-au imaginat numeroase modele de orteze. acest principiu de a plasa piciorul in equin pentru a obtine stabilitatca genunchiului este preluat din chirurgia ortopedica. Asa cum kinctotcrapia activa este superioaracelci pasivc. Aceasta orteza poate fi i onsidcrata si ca o forma particulars de manipulare articulara. prin imobilizarea gleznei si piciorului in po/i|io ilc equin. bcnzi elasticc etc. Conservarea functiei mainii. pun asigurarea unei pozitii articulare facilitatoare pentru contractia muschilor indenini). prevenirea instalarii contracturilor musculare si asistarea unor functii partial pierdute ale mainii sunt problemele cele mai dificilc pe care trebuie sa le rezolve recuperarea functionala a bolnavilor hemiparctici spastici. asa ortc/a dinamicfi rsie superioar§ celei statice.

lungimea trebuie sa fie suficienta (2/3 din lungimea antebratului) fara a stanjeni miscarile cotului.uc. I 1. cat mai intim posibil. nsislaivu mini im .. proeminentele osoase trebuie protejate de presiunea directa produsa de orteza. r ...niplillidlnilordr ..in | IIIH|IC dc condi|nle locale si ohiectivtil urmarit... dorsiflcxia pumnului la 15-30 dc grade. . eritemul aparut dispare dupa 15 minute de la indepartarea ortezei. policele va fi plasat intotdeauna in abductie si in opozitie fata de index. > 1. In alegereu lipnlin tic ortc/ft. orteza aleasa asigura maximum de functionalitate. la eel putin zece intrebari: 1.. -piesele pentru degete si police trebuie sa fie suficient de lungi pentru a asigura un suport adecvat. forta de tractiune este sau nu este bine dozata (asigura sau nu o amplitudine cc depaseste usor amplitudinea normala)..iinl Ifinpniiiii' si lu'liiiif ci>iifcc|ioitafc pcnlni liivnir liulnnv !n park.P|M . dar fara a impiedica realizarea sanselor normale si fara a exercita presiuni anormale. la 30 de minute de la aplicarea ortezei se observa sau nu zone de eritem pe tegument. pozi|ia iicutrS sau usoara inclinare cubitala a mainii. 1. degetele vor fi plasate intotdeauna in pozitie functionala. 248 ___. i ii r ln c . mana ia aceasta pozitie datorita echilibrului fortelor biomecanico cc pot fi rezumate astfel: conformatia particulara a articulatiilor. sistemul de prindere al ortezei trebuie sa fie usor manevrabil. IFF a degctcloi* II V si abducjia cu semipozitia policelui.. sr poi nesle dc la cxamcnul slalic al mfiinii urmarind daca exists posihililalca mcn|incrn |)o/i| ici func|ionalc in rcpaus. vor fi respectate arcurile anatomice ale mainii.. forta de tractiune a sistemului dinamic al ortezei este sau nu perpendicular pc segmentul a carui activitate este asistata.. latimea piesei de la nivelul antebratului trebuie sa fie suficienta pentru a pcrmite stabilitatea ortezei. 1. flexia partiala a MCF.. L u m uilepnr|ial sun inform.. 1.. este necesar ca in timpul utilizarii ortezei in cadrul programului de recuperare sa se urmareasca o serie de aspecte legate direct de acest act terapeutic. .-* •• . „ . Pentru o ortezare corecta a mainii trebuie sa se respecte urmatoarele reguli gcncrale: orteza trebuie sa urmareasca conturul mainii si al antebratului. trebuie sa asigure cele 15-30 de grade de extensie a pumnului.. precum si actiunea muschilor aferen{i cc au inervatia intacta. proprietatile rheoclastice ale ligamentelor.ill r ulKllc ld . Recuperatorul trebuie sa raspunda in momentul aplicarii unei orteze de mana. tendoanelor si pielii. Pe langa aceste principii generate. orteza aleasa este cea mai indicata pentru bolnav.. ... In repaus.

prin ortezarc sc castiga posibilitatea unei prehcnsiuni globalc sau a unnr prnsc dc fincfc. toleranta cutanata pcrfcclA. Terapia ocupationala urmareste trei mari obiective: restabilirea funcfici fi/icc.. terapiei ocupajionalc ii revine sarcina de a perfectiona coordonarea neuro-musculara. in functic dc capacitatea functionala restanta).7. .stabilirea programului de activitate zilnica la domiciliul bolnavului. Datorita marii variabilitati a deficitului motor ce apare la bolnavii care an supravietuit unui accident vascular cerebral. alcatuirea programului de terapie ocupationala trebuie sa raspunda urmatoarclor deziderate: a) restabilirea functiei neuro-motorii in raport cu necesitatile autoscrvirii si a exersarii meseriei (aceeasi ca inaintea imbolnavirii sau alta. Principiile fundamentale de aplicare a terapiei ocupationale se bazeazd pc tirmatoarele elemente practice: evaluarea deficitului neuro-motor (evaluare diferita de aceea cfectuatS dc kinetoterapeut. . IIIMI hugfl Mipinl«|fl poithllA NNII em- . Tcrapia ocupationala in recuperarea hemiparezei spastice <lc etiologie vasculara cerebrala In cadrul programului complex de recuperare neuro-motorie. a) abordarea terapeutica a disfunctiilor senzitivo-motorii. tratarea disfunctiilor senzitivo-motorii si selectionarea activitajilor utile in scop (crapeutic si recuperator.idu nn nnmai din aspectele medicale prezentate succint mai sus.S' modilicaicapniodurtn f'orjci dcliai'tiimc are sail ilium. evaluarea corecta se va axa pc particularitatile fundamentale caracteristice afectarii neuronului motor central si va incerca sa stabileasca in ce masura deficitul motor se interfereaza cu funcfiilc dc integrare.nctc/i" miscarile voluntare redobandite prin kinetoterapie si de a ingloba in activita(i gcstuale utile autoservirii toate achizitiile motorii ale bolnavului.inlliifn|A Invoiabilfl iisnpia crc$terii amplitiidinn nrticulurc. ci mai ales din alcgcrca inatcrialclor ce se folosesc pentru confectionarea ortezei. posibilitatea intretinerii din punct dc vcdcrc igicnic etc. Aceste materialc trcbuic sfl intruneasca o serie de conditii: termomodelabilitate.explorarea prevocationala a bolnavului in raport cu deficitul motor rcstanl. urmarind in special stadiul functional al bolnavului). 10. 249 . rc/istcnta §i elasticitate particular^. for|« dc lr«c|iune n» dlilrlhuie pr > i-n liniilnlA pc o /onfl rcstiAnsA. a) antrenamentul utilizarii ortezelor in activitatea gestuala zilnica. '/ prin ortczarc so objiiic sau nu rclaxarca mainii in po/i{ic fiinc{ionalft. Complcxitatea problemelor ce stau in fata ortezarii corecte a mainii rc/. de a .

2. Pe masura ce controlul motor si coordonarea activitatii musculare se imbunatateste. constituie obstacole serioase in desfasurarea activitatilor cotidiene.). izometrica. igiena personala sunt sarcinile terapiei ocupationale. afectarea sensibilitatii si a senzorului. se trece progresiv la dezvoltarea fortei si a rezistentei musculare. mobilizarea fotoliului rulant. sinergisti si neutralizatori.n MJMtcninliii iici vos. . excentrica). nnlc ii. tulburarea coordonarii miscarii.. se realizeaza sau nu stabilitatea articulara in timpul efectuarii miscarii solicitate. / iiiil>iiiiafa|nra loi|ci dc cunliacjic musculard si 2. Selectionarea activitatilor in cadrul programului de terapie ocupationala trebuie sa tina seama de urmatoarele doua aspecte: care este ponderea pe care o are afectarea sistemului efector (musculo-articular) in generarea deficitului functional. miscarea se executa in amplitudine completa sau incompleta. crcsterca dexteritatii in gestualitatea uzuala si in cea profesionala. 250 .ilff I an. reciproc. musculatura interesata este capabila sa dc/volte o contractie izometrica (concentrica. _ ..1. imbracarea. cresterea rezistentei la efort.'iilni a ( am indcnivnsal valiilulo fn Hilioliilin voluiilar al crestcrca mobilit3(ii articularc si menjinerea suplc(ei articulajiilor segincntclor afcclatc. '. analiza miscarii la nivelul articulatiilor interesate. care este ponderea afectarii activitatii nervoase superioare in generarea deficitului functional. exista sau nu coordonare intre agonisti si antagonist!. Pentru a determina ponderea celor doua componente ale deficitului functional este utila aceasta schema simplificata care ilustreaza destul de bine starea sistemului efector si pe aceea a activitatii nervoase superioare. bilateral. * i ' l l H 1 plum. 2. M ( il I . in fotoliu._ _______. chiar a color mai simple. Aprecierea sistemului efector: mobilitate generala: unilateral. Reinvatarea bolnavului sa perfectioneze unele activitati motorii elementare. sub control vizual permanent. evitam de la bun inceput activitatile ce reclama forta de contractie musculara mare pentru a nu accentua dczordinea tonusului muscular. 2. In leziunile sistemului nervos central ne aflam in fata unui deficit neuro-mo-lor complex care asociaza perturbari ale tonusului muscular. . monitorizate in asa maniera incat raspunsul motor sa fie cat mai adecvat. in liiii' |>i't lute iirinflloniclc pmicipii luiidain loiilr i . cum sunt: activitatea de transfer (in pat. in masina etc. adaptare la schimbarea conditiilor de baza.! . . La acesti bolnavi. Pentru acesti bolnavi obiectivul major al terapiei ocupationale trebuie sa il constituie dezvoltarea maxima posibila a functiilor de integrare prin cresterea volumului de informatii senzitive si senzoriale. Tulburarile senzoriale ce se intalnesc frecvent in leziunile sistemului nervos central._.. Imbunatatirea miscarilor manuale de finete.

alegerea celor mai eficiente mijloace ajutatoare (orteze. rcla(ii intcrpersonalc. de multe ori. capacilalca dc t i n unit1 'f\ dr inva|arc. inlrelinerea casligurilor funclionale elc.l cu progresele pe care le realizeaza bolnavul.a si cstc refractar la orice colaborare. oricat de bine ar fi organizat in spital. cat mai ales pentru specialistul in terapie ocupationala.I naiiprn nclivllA|n unre nivdiil coelicienhiliii m .slcntc. Acesta va stabili programul dc activitate zilnica a bolnavului si va aduce modificarile care se impun odat. lulburarilc funcponalc 251 . Un alt aspect important al terapiei ocupationale il constituie evaluarca prcvoui|ionala. Membrilor de familie le revine sarcina de a continua asistarca miscarilor deficitare. iintomobil adaptat etc. coordonate. . Jn rccupcrarea sechelelor accidentului vascular cerebral deficitul functional dc gravitate variabila ramane. Atat cercetarile neurofiziologice cat si cercetarile moderne comportamcntalc si-au concentrat atentia asupra posibilitatilor de utilizare a feed-back-ului sen/. asigurarea conditiilor optime de comunicare cu cei din jur. inicnlarcu tcmporo-spa|ialA. recimoaslciea sclicmci corporealc. Etapele pe care trebuic s3 Ic parcurga bolnavul in vederea reprofesionalizarii pot fi rezumate astfel: cvaluarea completa a activitatii neuro-motorii in corelatie cu solicitarilc iinpuse de noua profesiune. In acesl scop instruirca adccvata a membrilor de familie esle o sarcina obligalorie alal pentru kinetolenipcut. In fapt. comportamentul motor este idcnl ic cu eel din cazul unui membru complet paralizat. Programul de recuperare neuro-motorie amorsat in spital va trebui continual la (lomiciliulbolnavului. Terapiei ocupationale ii revine sarcina de a aprccia (tidicios capacitatea motorie restanta si in functie de aceasta sa reoricnte/o piolcsional bolnavul spre activitati accesibile lui.) si antrenarea functionala in conditiile artificiale create.comunicn" cu tcrapeutul sau cu al{.i boluavi sau sc i/olca/. Experientele clasice de denervare a unui membru aduc dovezi de nccontestal in ccca cc priveste faptul ca stimulii motorii depind de afercntatia scn/itivosenzoriala. terapia de recuperare neuro-motorie folosind feed-back-ul electromiografic si-a gasit loc in arsenalul terapeutic si faciliteaza mult recupcrarea ncstualitatii functionale a bolnavilor hemiparetici spastici. nu poate fi continual pe toata durata bolii in mediul spitalicesc.1 unla mcnlalA In mport in virMu . fotoliu rulant. neinfluentat de eforturile recupcratorilot $i de cele mai multe ori bolnavii nu isi mai pot exercita profesiunile pe care le-au practical inainte de imbolnavire. Desi nu face parte integranta din tcrapia ocupationala. La maimutele la care s-au sectional radacinile postcrioarc IntrcrupAn-dusc afcrentatia provenita din membrul superior.orial in initierea activitatii motorii elementare si performarea consecutiva a miscSriloi complexe. adaplarca la ncvoile psihuluyu c >i la deliciliil dc pcrcep|ic cxi.. este o problema cu serioasc iniplicatii sociale ce implica o mare responsabilitate. Este evident ca programul de recuperare al bolnavilor care au suferit un accident vascular cerebral si prezinta un sindrom hemiplegic.

Datorita faptului ca animalul este privat de aprecierea kinestezica exacts asupra pozitiei membrului afectat. Chiar un individ normal din punct de vedere neurologic poate prezenta fenomene de miscari patologice prin introspectie. Aceste senzatii distorsionate pot fi responsabile pentru lipsa de coordonare (de ex. Concluzia indiscutabila este ca stimulul motor tonic postural si eel fazic sunt defectivi in lipsa aferentelor senzitivo-senzoriale.dislacilitare" masiviJ. Aceste distorsiuni pot rezulta din leziuni ale sistemului nervos central care intereseaza fie ariile receptoare. N i lr|> < ty c * c c u m u li iiilh iiiA iilc in o io ri! in d u N c d e lo /iu n c a . In mod obisnuit. este mdreptatita parerea conform careia o parte din simptome sunt rezultatul feedback-ului distorsionat. Nu se poate stabili cu certitudine daca una sau alta dintre explicatii este cea valabila. Reeducarea ncuromotorie poate fi realizata ajutand bolnavul sa stabileasca o noua relatie intrc 252 . pentru a stabiliza membrul in atitudini fixe necesare declansarii miscarii voluntare. In acest context. kinetoterapeutul trebuie sa mvete bolnavul ca In timpul cxccutici miscarii sa urmareasca vizual performanta motorie realizata. Adici. evocand situatii in care a fortat foarte mult performantele motorii sau a fost supus unor eforturi fizice ce au dus la oboseala musculara excesiva. Kinetoterapia pasiva poate contribui la mentinerea sensibilitatii normale a receptorilor pentru mtindere musculara (prin prczervarea elasticitatii normale a fibrelor intrafuzale) si/sau ajuta bolnavul sa stabileasca noi modalitati de corelare mtre tipurile de sensibilitate tactila (rezultata din stimularile mecanice si termice) si diferitele pozitii ale membrului. fie mecanismele ce controleaza sensibilitatea rcceptorilor kinestezici.. in parte. indemanare. in lipsa in/liixulin provcnit din rcccptorii pentru intindere din muschii mcmbrului afectat. muschi si alti receptori kinestezici poate mari probabilitatea ca membrul respectiv sa fie mai bine utilizat printr-o constientizare mai buna a pozitiei sale in spatiu precum si a activitatii sale. Suplimentul de stimuli proveniti de la piele. tremurarurile fac imposibila mentinerea unei pozitii fixe sau efectuarea unei miscari line mtre doua amplitudini extreme). Se pare ca participa ambele.iK * i ilouAfxplini|n posibilcpcntru lupin!clfnciuda unui > niiliol icnlnil iiiilc-inn. stangacie) ca fiind oboseala musculara. iiirinlinil este total nef unc(ionul: /. Masajul si manipularile articulare pasive pot fi eficiente prin crcsterea informatiilor senzitive de la membrul afectat. Pentru maximalizarea acestui efect. rezultatul facilitarii senzoriale si al activitatii motorii propriu-zise. Datorita asemanarii dintre aceste conditii si simptomele din anumite boli ncurologice cu interesarea activitatii neuro-musculare. 2. Sc poate conchide deci ca stabilitatea posturala ca si miscarile voluntare normale dcpind de acuratetea feedback-ului senzitiv. este posibil ca efectele favorabile ale stimularii periferice sa fie. interpretam anumite senzatii ce provin din extremitati (parestezii. motoncuronii ce inerveaza acesti muschi devin asa de deprimati meat sun! incapabili sa reactioneze la salvele de impulsuri ce sosesc pe caile motorii ccntrale.. acesta nu are fundamental necesar pentru a genera salva de impulsuri descendente potrivite. scc|iiimM radiiciniloi |)os(crioarc provoaca o .

po/i(ia articula(ici colnliu po. a luat fiinta . Rczultatul reeducarii motorii depinde in mare masura dc posibililatca bolnavului dc a sc concentra asupra senzatiilor oferite de pozifia si de miscaiea scgmcntului afectat. a fost utili/ai. ce reflecta fidel activitatea neuro-musculara. Inca de la inceputurile electromiografiei. DC cxoinplii.ii. urmarirea de catrc bolnav a /gomotului general de potentialele de unitate motorie dezvoltate activ. Conceptele fundamentale ale acestei mclodc laloneaza trecerea la un nou tip de medicina . in recuperarea difcritclor deficite neuro-motorii. Desi implicatiilc practice sunt limitate pentru EEG si EKG. in California. Basmajian a intiodi i lohnica de automonitorizare utilizand feed-back-ul reprezentat de activitatea motoriiproprie a bolnavului. I'rin concentrarea vointei subiectului asupra activitatii fiziologice urmaritc. n i i l c 91 kiiH-slc/icc.fl $i ini^carca scgnicnlara. Basmajian si colaboratorii sai au dezvoltat mult cercctarca mccanismcloi do ac(iunc a fcod-back-ului electromiografic s. Feed-back-M\ electromiografic al semnalelor electrice ce traduc activitalra musculara. Marinacci si Horande au facut scurte mentiuni despre posibilitatca folosirn inlbrmatiei sonore. de la obezitatc.Biofeedback Research Society". chiar la nivelul ultrafm de imitate motorie. monitorizate vizual §i/sau auditiv. fie in sensul descresterii lor. pr <le o pnrle yi scn/a|iilc re/nlu.uitcbra|ului. cu ionditia ca acestea sa fie monitorizate prin dispozitive electronice de diagnostic. in compensate pentru scnzajiile normale pierdute prin boala.n al activitatii motorii. a senzatiilor suplimentare oferite de terapeut. permite invatarea controlului voliuii. Ei au observat ca bolnavii cu diferite afccpiini ncuro-motorii care au fost supusi in repetate randuri la explorari electromiogralice. pot fi modificalc voluntar fie in sensul cresterii. i .medicina comportamcntalfi.iir h sincl inonilori/ata in Icnncnii controlului (aclil si a senzajiilortermicccaic vin din ainlc nitanatc ce acopcra porjiunea distala a bicepsului $i partea proximala a flexonlor . pc do altfl partc. Kceducarea comportamentala pune accentul pe utilizarea unor tehnici prin care sc poate influenta favorabil orice modificare comportamentala..i au conccput o scrie dc aparatc cc pcrinil prc/cnlaroa porlorman^clor motorii proprii intr-o manicrS perfect accesibill in|clegerii bolnavului. pan3 la tulburarile ritmului cardiac. an rccuperat mai rapid forta de contractie musculara deficitara dccat bolnavii la care aceasta cxplorare s-a efectuat o singura data. somnalele electronice care indica nivelul respectivei activitati. Tema comuna de ocrcetare in acest domeniu deriva din demonstratiile facute in jurul anilor '60 asupra capacitatii umane de a modifica voluntar activitati fiziologice incon§ticntc. bio feed-back-ul este considerat astazi ca o tehnica stiintifica utili/atfi in recuperarea multifunctionala. 253 . De fapt. electromiografia si-a castigat un loc de Irunte in recuperarea neuro-motorie.i dc cxplorationisti pentru gradarea fortei de contractie a muschiului explorat. Biofeed-back-ul ca tehnica terapeutica a aparut in 1969 cand la Santa Monica.

clonusul piciorului si al mainii.angrenarea bolnavului mtr-un program bine stabilit care sa-i permita redobandirea si reinvatarea performantelor motorii picrdute precum si un nivel functional $i intelectual corespunzator gradului de disfunctie cerebrala prezenta".ilonl. mobilitatea articulara. deficiente vizuale. tulburari de comunicare (vorbire. Aceleasi limitari ale eficientei recuperatorii le intalnim si la bolnavii cu leziuni :crcbrale severe care au tulburari de memorie si nu pot coopera la programul 254 . Pentru recunoa§terea substrarului deficirului neuromotor este obligatorie cvaluarea atenta a manifestarilor centrale si periferice induse deleziune. de la cele mai simple la cele mai sofisticate. tulburarile de orientare spafiald ridicd probleme deosebite. Manifestarile periferice ce trebuie umarite in mod obligatoriu sunt: functia motorie voluntara. contracturile si retractile musculo-tendinoase. spasticitatea. Dcsi indi vidualizarea tratamentului este conditia esentiala a reusitei recuperarii. Toate aceste date culese de recuperator trebuie adunate Tntr-o ordine accesibila fntclegerii rapide a modificarilor constante. recuperarea fiind adeseori insuficienta in ciuda faptului cdfuncfiapur motorie este relativ bund. Cele mai importante manifestari centrale sunt: tulburari psihice de la instabilitatea emotionala pana la cele mai grave manifestari.l iK-nmiifuatdor aspcctc particularc fiecarui bolnav hemiplcgic nu sc poatc vorbi do un program standard de recuperare. Pentru aceasta s-au imaginat nenumarate fise de evaluare. afectarea auzului. In leziunile de emisfer drept. Mijloacele terapeuticc folosite in sccvcnfialitatca optima trebuie stabilite pentru fiecare bolnav in parte. Ideea pe care trebuie sa se cladeasca orice program de recuperare neuro-motorie poate fi comprimata m urmatoarea fraza: . durere talamica. o seric de principii generale trebuie cunoscute si respectate pe toata durata programului de recuperare neuro-motorie. astereognozia.. scriere).M< lii'inA (MlcnlMllvA ilr rer ii peril re iiruro-moforle N iM V l llllH llo l). alte tulburari de sensibilitate. rigiditatea. ataxia. incontinenta sfincteriana vezicala si/sau anala.

Oricum. Persistenta tulburarilor sfmcteriene este un element major de prognostic functional nefavorabil. sa poata rcali/a pcrformante functionale bune in pozitia ortostatica si. nn constituie clement major de prognostic functional rezervat. Caracteristica durerii talamice este scnzatia atroce de arsura perceputa in jumatatea corpului §i ineficienta totals a analgezicelor. Spasticitatea trebuie interpretata ca un element de prognostic favorabil pentru ortostatism si mers. invers. Recunoasterea lor este obligatorie pentru a invata bolnavul Incil ilc la inceput sa-si suplineasca voluntar deficitul vizual prin miscari compensatorii ale capului si privirea obiectului cu ochiul sanatos. Se pot gasi mijloace dc suplecre a vorbirii (imitatie. In membrul inferior.).dilu/c. bolnav cu deficit dc forja in membrul inferior poate sa mearga atelat daca are coordonarea buna). dar limitativ pcnlru dcsfasurarea normala a pasului de partea membrului afectat. ridica obstacnlc in recuperarea mi$cAriloi dc iinc(c ale mainii. aceasta se datoreste leziunilor prcexistente ale ganglionilor bazali sau este vorba de extensia infarctului cerebral sau a hemoragiei cerebrale.ia. ntcrosclcrnticc. Hemianopsia sau cecitatea monoculara sunt manifestari secundare trombo/ci arterei retiniene.Ic-riipeiilic (Vic niai grave le/iuni snnl crle tie lnl> parietal IV dr nlla |uiu\ Hindiuimil deprcsiv si lcn(liii|ii la abandon inlaliiilc In unn Imlnavi en Ic/iiini a-u-hiult. en rniuli|ia liv/irii intcrcsului bolnavului pcntru accst gen dc tratament. Surditatea constituie un handicap sever pentru recuperarea neuro-motoric si trcbuie cautata cu atentie deoarece adeseori lipsa de cooperare a bolnavului sc datoreaza tocmai acestui fapt. Diagnosticul durerii talamice (centrale) se va face prin eliminarca posibilitatilor periferice de generate a durerii. nu este obligatoriu ca un bolnav care arc o for|a de contractie voluntara buna din pozitia de decubit dorsal. Forta de contractie musculara voluntara a segmentelor afectate nu are o valoare prognostic^ functionala certa (de exemplu. Spasticitatea membrului superior constituie un element negativ pentru recuperarea functionala. Afazia. Sindromul talamic al hemiplegicului se asociaza cu tulburari emotionale si de personalitate. O proteza auditiva va determina schimbari spectaculoase in comportamcntul bolnavului. Agitatia afazicului nu este datoratfl laptului ca ar avea tulburari psihice. In cazurile in care Tntalnim rigiditate musculara. greu de rccunoscut la bolnavul afa/. scriere etc. ci imposibilitaji de comunicare. rigiditatea membrelor influenjeaza negativ prognosticul functional prin limitarea miscarilor voluntare pe care o induce. Astcrogno/. nn constituic u picdicfl dc nctrccut in calca rccupcrarn. sau cand cstc bilateral!. Ataxia reprezinta eel mai sever deficit periferic §i compromitc recupetaica motoric chiar si la bolnavii care au conservat o forta de contrac^c rnusculain voluntara cficienta. Rolul determinant il an laniilia $i cei din anturajul apropiat al bolnavului.ic. I 235 . desi ridica probleme serioase de comunicare Tntre bolnav si recuperator.

> E. vazului sau vorbirii.modificari severe care nu permit activitatea gestuala si necesita asistenta.modificari minore ce nu indue tulburari functionale notabile. I'cntru ob}inerca unci imagini cat mai reale asupra profilului fizic si psihic al bolnuvului s-au imaginat o serie de teste. incluzand bazinul si coloana vertebrala lombo-sacrata.modificari destul de severe care permit totusi efectuarea activitatilor zilnice cu oarecare limite. 2 .la iiK-inhicIc supcrioarc.modificari moderate ce indue deficit functional.i me acecofi vnloare l>ingnn. inlll(ra(ic sail dmurgical.i-\ i i.modificari severe ce imobilizeaza bolnavul in fotoliu rulant sau la pat.afectiunile coexistente sunt minore si nu necesita decat arareori supraveghere medicala. .nu sunt abateri mari de la conditia fizica normala corespunzatoare varstei. 2 .afectiuni severe ce necesita supraveghere medicala permanenta si spitalizare. / . scale.nu sunt modificari fata de conditiile normale particulare varstei bolnavului. / .).control sfincterian normal. 2 . 2 . D. 2 . Una din aceste scheme dc unnarire (relativ simpla si usor de utilizat) este urmatoarea: A. / .afectiunile asociate necesita supraveghere medicala. I Vnlrii a mi sliiii|cni nrtosladsiiuil si mcrsul..modificari minore ce afecteaza foarte putin forta contractiei musculare si amplitudinile articulare.nu sunt modificari mari fata de conditiile normale varstei bolnavului: 2 . 2 . Evaluarea functiilor sfincteriene. Evaluarea tulburarilor de comunicare: vorbire. fise de urmarire care sa-si cuantificc inlr-un fcl capacitatea neuro-psiho-motorie a bolnavului si sa permita o oarecarc obicctivizare a rezultatelor terapeutice si recuperatorii. 2 . trcbuic climmal pi in uric/are. 2 . 256 . auz. Membrul superior incluzand si coloana vertebrala cervicala si dorsala superioara. 2 . . 2 . Starea fizica generala si inventarierea afectiunilor asociate (cardio-vasculare.incontinenta totala. Membrul inferior.nu sunt modificari fata de conditiile normale varstei bolnavului. alternand cu fenomene dc rctentie.*lK-A luiH|lonalrt i ii aavii «spaslial.incontinenta sfincteriana vezicala si anala periodica. B.CloiiiiNiil picluriilui si1 tiNociu/rt cu Npnsliciliii.l|n imisuilau. 2 . 2 . vaz. precum si a dezordinelor neurologice ce nu apar la punctele de mai jos: / .modificari minore cu functiile musculara si articulara usor reduse. / .modificari destul de severe care permit totusi mersul pe distante limitate. dar este suficienta asistenta ambulatorie. 2 .modificari severe ce indue pierderea auzului. digestive etc. 2 .1 -.i . C.nicturie sau incontinenta ocazionata de stres psiho-emotional. pulmonare.

sistematizeaza foarte corect datelc problemci. atribuind revenirea funcfionala a bolnavului regresiunii focarului Ic/.ica este capabila sa le previna sau sa le trateze in cazurile in care au fost ignoratc. Numai dupa ce a descifrat mecanismele fiziopatologice ale dificitului functional $i Ic-a trecut prin filtrul gandirii sale. Raspunsunle primite sc pot grupa astfel: 3 folosesc exclusiv tehnicile de facilitare si se declara entuziasmaji. / mi sunt abaleii dc la nornialul cnrcupunz&tor vur. . Practic. in toata cnmplcxitatea sa. trebuie sa atraga atentia recuperatorului asupra importantci deosebite pe care o are evaluarea corecta a deficitului motor. Nela Kirkpatrick (SUA). degradarea fizica si intelectuala. 23 folosesc tehnici de facilitare in combinatie cu alte metode.c cficicnt miscarilc pc care le arc. el cstc incapabil sa utili/. Asa cum am mai amintit. exista inca numerosi adversari ai recuperarii care nu-i confera nici o importanta./ M. recuperatorul are posibilitatea dc alegcre a mijloacelor terapeutice cele mai adecvate. masajul. Ca exista rezerve in ceea ce priveste electroterapia. La debut. medicina fi/. neurolog cu preocupari serioase in recuperarea ncuioniotorie a hemiplegicilor. 4 modificari severe ce reclama supraveghere permanenta. trebuie sfl iccunoastem ca eel putin in ceea ce priveste instalarea complicatiilor ortopcdice articulare a contracturilor musculare. Fara a exagera rolul tratamentului fizical-kinetic la acesti bolnavi. exista si in prezent discordanta chiar intre recuperatori.stci boliiavulin. acestea sunt discutabile si pe parcurs vom incerca sa abordam unele aspectc in dnrinta de a clarifica pe cat posibil justetea utilizarii lor.< modificari rclativ severe ce nu rcclama" supraveghcre pcriodica. Asupra modului in care trebuie sa gandim asupra diferitelor mctodu de kinetoterapie moderna. iar 24 nu sunt convinsi $i nu folosesc tehnicile de facilitare neuro-musculara.ional si recuperarii spontane. balncotcrapia dc. Asupra eficientei programului de recuperare neuro-motorie nu trebuie sa uitflm ca desi s-au adus dovezi incontestabile in favoarea aplicarii unui program precoce si sustinut. de kinetoterapie adecvata. in ceea ce priveste metodologia dc tratament. adreseaza unui numar de 50 de recuperatori un chestionar privind modul in care folosesc tehnicile de facilitare neuro-musculara.nca mcnliilA si cnio|u)nulA. . Held. nu este mai putin adevarat ca.' devia(ii ininorc ale coinportumcnlului cc nu ncccsitA asistcn(fl.c/. Chiar daca rezultatele nu sunt spectaculoase (desi de multe ori se realizca/J pcrformante incredibile) nimeni nu are dreptul sa nu acorde bolnavului sansa dc u lieneficia de un tratament postural corect. Daca rezervele privind recuperarea neuro-motorie vin din partea neurologilor in special. cstc vorba de modul in care sunt privite tehnicile moderne de kinetoterapie ce folosesc lacilitarea neuro-musculara. sa fixeze obiectivele de etapa precum si lunitcle previzibile ale posibilitatilor recuperarii. 257 . hemiplcgicul cstc adcscori total paralizat si chiar daca parali/ia cstc l>ar|iala. dorind sa stabileasca care dm metodele de facilitare neuro-musculara sunt folosite mai mult de recuperatorii americani. imposibilitatea standardizarii programelor de recupcnirc I'unctionala a hemiplegicilor.

dar nu trebuie sa ignoram vechea atela dc cxtensie care are rolul de a impiedica caderea membrului inferior in rotatie cxterna si instalarea piciorului equin sau flexum-ul genunchiului (fara nici un rise in ceea ce priveste evolutia neuro-motorie a bolnavului). Nu voin I3sa niciodata bolnavul in aceeasi pozitie mtorcandu-1 periodic din dccubit dorsal in dccubit lateral si pe partea sanatoasa. nici mai putin spastic. tonusul extensorilor este crescut in decubit dorsal. cfi escnjial pcntru holnav cslc. In ceea ce priveste redesteptarea activitatii musculare voluntare. Acolo unde este posibil. De asemenea. Pentru ca facilitarea sa fie eficienta. iar eel al flexorilor in decubit ventral.i|» nlii'c'iin iirlxiifNfl nc fncfl sfi nilrtm(ii) cloim|. Vom intari informatia periferica cu stimuli cutanati (metoda Rood) care sa faciliteze activitatea fusurilor neuro-musculare. pentru a invata bolnavul sa declanseze miscarea de rotatie in pat si de a incerca sa stea in pozitie asezat. Toate aceste facilitari nu prezinta nici un avantaj functional daca se obtine numai o contractie musculara reflexa. trunchiului si abdomenului (in special muschii oblici).luarii la cunostinta" despre partea afectata. De exemplu: pentru intarirea gambierului anterior exersam dorsiflexia plantara in sinergie de flexie a genunchiului si soldului. Kinetoterapia activa trebuie inceputa din momentul in care starea generala si capacitatea de cooperare a bolnavului o permit. acesta nedevenind nici mai spastic.iilcfi prcvnii sincine/iilc $i seliemdr aiioritialc do inquire). este esential sa se solicite contractia activa a muscularurii cefei. 258 . Este adevarat ca putcm plasa mcmbrul inferior plegic in pozitie de flexie lejera (asa cum recomanda Bobath). Pentru a trezi contractia intr-un muschi va trebui sa gasim.. dar nu se poate absolutiza valoarea uneia sau alteia din tehnicile descrise mai inainte. adica sa asocieze o participare voluntara care sa permita mentinerea contractiei chiar si numai o fractiune de secunda. se solicita si contractii musculare voluntare in grupele musculare proximale. pentru a preveni spasticitatea extensorilor. Pentru a creste si mai mult forta de contractie vom lucra muschiul contra rezistentei pe una din diago'nalele Kabat.in ii' i Minim |iitp|i|ciiin principnlA cslc In priiiiul rAnd nrtnpedlcl. este momentul in care se va incepe exersarea . Mobilizarea articulara pasiva ramane un mijloc de baza in conservarea supletei articulare. bolnavul trebuie sa ia cunostinta de contractia muschiului. Membrul superior va fi si el pozitionat corect. am inglobat si facilitarea centrala fara de care bolnavul nu poate aspira la invatarca motorie. de ceea ce este capabil sa realizeze printr-un efort de vointa. Cautam miscarileisinergice in care muschiul dezvolta cea mai mare forta de contractie (metoda Briinstromm). Metodele kihcloici . In acest fel de intelegere a kinetoterapiei.incnlincrcn pe cAl posibil a iinci buiiAsliui fiiMC|ionalc articularc. in primul rand pozitia generala a corpului in care contractia se dezvolta eel mai usor (Bobath). In teorie. In stadiul flasc. tehnicile de facilitare neuro-musculara prezinta un interes deosebit. prin stimulari cutanate repetate in mai multe sedinte zilnice.

iar pieiorul in unghi drept pe gamba. Se va respecta intotdeuna pragul ilurcrii preferand o mobilizare articulara mai limitata dar totusi eficienta..i incn|incieii inobilitAjii niliculniv in iimplmulini complete $i prevcnirca coiiliiii-liiiilor musculurc. kinetoterapia pasiva va contracara tendinta la rotate extern. Genunchiul va fi mentinut in extensie. se va insista pe miscari pasive de abductie. Miscarile pasive se I'lectueaza in amplitudine completa. in timpul repausului in decubit dorsal.ii. Cel mai corect mijloc practic de realizarc a Bccstci posturi o reprezinta atela posterioara. La membrul inferior. Niilcbrutul in flexie lejera pe brat sau in extensie. extensie si rotatie interna a soldului. Pe langa tratamentul postural. Uneori aparitia durerii la mobilizarea (in spc-i lal la nivelul umarului) limiteaza cursa miscarii. flexia genunchiului si flexia plantara a piciorului. prcvine in mare masura limitarea mobilitatii umarului pentru miscarile de abductie Ifi rotatie externa care sunt cele mai periclitate.fn slmJiile preou . DC multe ori esic tli'sinl de greu sfl difcrcn)iem contracting muscular. Membrul inferior va fi mentinut in extensie nepermitand nici un grad dc flexie |i/sau rotatie a soldului. 25') . 'lot in stadiul flasc sc executa miscari active de partca sanatoasfi penlni a irtliicc la maxim cfcctelc imobili?:3rii prchmgitc. Mcmbrul superior va fi mentinut cu umarul in abductie (o perna in axila). folosim o plan§eti plasata la marginea patului pe care se aplica ferm pieiorul cu toata planta. I'xlcnsia genunchiului (chiar daca accentueaza spasticitatea cvadriccpsului. Blocajul novocainic al nervului pcrifcric pcrmitc clucidarca in tonic I'iminle. unei mobilizari brutale ce declanseaza stimuli nociceptivi si aparare musculara reflexji! Pentru membrul superior. Aceasta metoda are doua avantaje certe: nu se dcpasefte mciodata pragul durerii si poate fi repetata de mai multe ori in cursul zilei. I )cci.! dc activitatea muscular. degetele in semiflexie si policele in abductie. pnrnll/i • ini. Inva^aret bolnavului sa tina mana bolnava sub cap. trebuie s8 veghcm la alternarea pozi^iei asezat cu cea de decubit pentru a preveni instalarea llexum-ului soldului si genunchiului ce se pot instala in cazul mentinerii indelungate it pozitiei asezat in fotoliu. semipronatie. 1'entru prevcnirca instalarii redorilor articulare si contracturii musculare. prcvine instalarea rctractici ischio-gambierilor) si dorsiflexia piciorului pentru a preveni ii'lractia tendonului lui Ahile. flexie si adductie a soldului. Daca nivelul functional permite bolnavului sa stea asezat in fotoliu. kinetoterapia pasiva joaca rolul principal in lonservarea supletei articulare si elasticitatii musculare. in lipsa ei. pumnul in usoarfi extensie.m pnr|iulfl • mcnilm lur esu >lc lip ll.isr Ohicclivul Kvnpenliii il lepnvnit. pentru a prcvcni cvenlualele compresiuni sau leziuni tegumentare. o metoda buna de intretinere articulara o constituie mobilizarea autopasiva. (|(.i .Imnlfl. 1! pnsisfenta. bine capitonata. In acest scop vom cala membrul inferior pe fata sa externS cu saculcti de nisip sau patura facuta sul. piiniiil gcst obligatoriu il constituie posturarea corecta in pozitie func^ionalS a membrelor.

din pat in fotoliu. degetele II-V in us. Se mobilizeaza separat fiecare articulatie. Odata cu instalarea spasticitatii. pumnul in extensie.oara flexie s. din pozi^iile de facilitare. cu ridicarca §i rctropulsia hu/inului !ji coborarca §i rctropulsia ccnturii scapulo-humcralc datoritS cxcrcitatc dc iiiaicle dorsal Toata partea hcmiplegica este rotatS sprc inapoi. se aplica tehnica Kabat. din fotoliu in ortostatism. fie din decubit lateral de partea sanatoasa. trecand prin pozitia de cvadrupedic se ajunge la ortostatism. compresiuni u§oare ale articulatiilor. apoi in decubit ventral si mai departc in decubit lateral pe partea bolnava. Se practica tapotamentul mus. Din pozitie a§ezat. incercand sa-§i pastrezc echilibrul. Mobilizarea pasiva a tuturor articulatiilor membrului afectat se face cu blandete. Este perioada de flacciditate in care procedam in primul rand la postura corecta a intregului membru superior: bratul in abducjic la 45 de grade. in primele 2-3 zile de la debutul deficitului neuro-muscular.i plantele lipite de planul patului. folosim reac^iile normale de redresare si echilibru pe care le provocam prin impingeri u§oare ale trunchiului cu scopul dezechilibrului bolnavului. ura amplitudinea completa a mis. Concomitent cu mobilizarea pasiva se fac §i stimularile tactile §i proprioceptive gradate. dar cu insistenta pentru a desfas. ezat. va initia contractii musculare in membrul superior (din Bobth). Recuperarea funcfionala a membrului superior hemiplegic Recuperarea membrului superior debuteaza precoce. carii. Stimularea senzoriala este folosita in sensul cresterii raspunsurilor dorite §i al inhibarii acelora nedorite. noile conditii ale deficitului neuro-muscular obliga la ajustarea tacticii terapeutice. in pat (schimbarea pozitiei din decubit dorsal in lateral §i ventral). '1'niiichiul este in inflcxiune laterala de partea hcmiplegica.i policele in abductie. diagonalele pentru mcmbrul superior. in alternanta rapida. Se practica antrenamentul simetriei corporate prin activitati bilaterale. tapotament asociat cu presiuni u§oare. A. In momentul in care bolnavul se poate ridica in pozitia as. Trecerea din decubit lateral in pozitie asezat se poate efectua pornind fie din decubit lateral de partea afectata. priza fund facuta la extremitatile segmentelor de mobilizat (nu se mobilizeaza pasiv o articulatie prin intermediul alteia).Daca starea generala permite. Acesta. Tracjiunca exercitata de fasciculele superioare ale trapezului si sterno-clcidomastoidianului flccteaza capul pe partea afectata si-1 roteaza de partea sanatoasS. . sc trece in decubit lateral pe partea sanatoasa. cotul in usoara flexie sau extensie. Daca starea generala permite. apoi unilaterale alterne §i in final activitati reciproce. Etapele verticalizarii din pozijia de decubit dorsal pana la ortostatism se parcurg astfel: din decubit dorsal cu genunchii semiflectati s.chilor. vom trece foarte repedc la exersarea activitalilot dc transfer.

capul rotat de partea leziunii). Mobilizarea sub parafma a umarului. ci o tulburare complexa a comenzii voluntare ce asociaza deficitul motor predominent pe musculatura intrinseca a mainii si pe extensori. Pentru a contracara aceasta tendinta. in special. r . ar ti bine sa fie evitate. folosim reflexul extensor cvadruped BRAIN asezand bolnavul in pozitia de anteflexie a trunchiului ca §i cand ar dori sa ia pozitia de cvadrupedie. coloana vcrtcbrala. Inlosim schimbaren po/i|ici punctclor chcic: gatul. reduce spasticitatea in membrul superior. In cazurile mai usoare (hemipareze). an ca rezultat un grav dezechilibru functional al mainii hemiplegice cu antrenarea llexiei pumnului si degetelor. Se obtine in felul acesta extensia activa a membrului superior hemiplegic. tendinta naturala este de a fixa cotul in llcxie si pronatie. flexia si adductia policelui. Exercitii active analitice din pozitia reflex-inhibitorie (mana la verticala. Recuperarea pumnului si mainii hemiplegice constituie cea mai grea problems ce sta in fata recuperatorului. i deficit sever al extensorilor. cu spasticitate mai redusa §i deficit neuro-muscular nu 1'oarte mare (hemipareze) lucram pentru recuperarea umarului.i II. Hemiplegia nu antreneaza un simplu deficit motor. numai dupa ce ne convingem ca aplica^ia locala de caldura nu accentueaza spasticitatea. folosim tehnica Kabat. • In poztye a§ezat. Acest lucru se explica prin tulbura nlc de sensibilitatc profunda datorate interesarii cailor asccndcntc scn/itivc canMint foartc apropiate pe calea piramidala.m I'cntni a inhiba sau a reduce spnsticitntrn jJ. in diagonalele I si II (Kabat). cand este posibil. Spasticitatea. • Accste pozi^ii reflex inhibitorii se cauta la fiecare bolnav si se corecteaza ori • cle catc ori este nevoie. sincineziilor. rotirea ritmica. combatem spasticitatea prin mijloace cunoscute §i facem apel la tehnicile speciale de kinetoterapie. Este important de stiut ca la unii hemiplegici poate persista o neutilizare a mainii. Concomitent. plus deficitul motor. In cazurile cu spasticitate mare s.n spasticitatea.iK tie uccuHlfl Mitmline. diagonalele pentru umar I s. la nivclul cortcxului si al capsulci in i erne. dcgctclc miiinilor si picioarclor.iin. Centura scapulars $i pclvinft. Aceasta atitudine va antrena leziuni articulare care pot fi dureroase si agravca/. Infiltra^iile cu diferite anestezice §i antiinflamatorii in articulatia umarului. In momentul aparitiei spasticitatii. In cazurile mai u§oare. precum §i variantele la aceste diagonale. cu toatc ca motricitatea este recuperata. tentam reducerea spasticitatii §i prin metodele descrise in partea i generala.cnci. lenta a trunchiului in ambele sensuri. prccum si pcntru corcctarca rcflcxclor tonicc anonnalc. ajungandu-se la retractii musculare si tendinoase.

importanta regresiunii tulburarilor de sensibilitate si motricitate. adica: extensia totala a degetelor si a pumnului cu policele in abductie. dupa doua luni el poate fi cunoscut in functie de: topografia leziunii. fara tulburari de sensibilitate. Leziunile arterei cerebrale anterioare. Lc/iimilc hcinoragicc antrcncaza". mana va fi mentinuta in pozitie dc inhibitie. in diferite planuri. dar nu le poate extinde decal inlr-o anumita pozitie. interesand in special regiunea cortexulin motor corespunzator membrului inferior. lolosim miscarile sincinetice de flexie si extensie efectuate impotriva unei rczistcn(c iniiximale. arc deja o prehensiune formata. recuperarea mainii este timpul esential al reeducarii hemiplegicului. In cazurile mai usoare. dar AND Mini frccvcntc. 2. in primul caz. in timpul mobilizarii active a extremitatii proximale. Luam. sunt leziunile corticale sau capsulare secundare unei ischemii.PrognoNltcul recupcr/lni func|i(>nalc a ni. trei cadre schcmatice: 7. Din aceasta cauza. terapia de recuperare se desfasoara in doua faze: A. antebraful in supina(ic. In caz contrar. un deficit motor mic. regreseaza bine. Unii bolnavi nu au decat o miscare stereotipa. daca este posibil. se recomanda o accentuare a spasticitatii mainii la orice miscare a radacinii membrului superior. La inceput. Faza initiala.u Iryai ilr lonrtc niullc uspoclc dm care liirom uncle rcfcriri ruportatc la cfiologia si topo^ulia Ic/iunii. evolutia este variabila. In cazurile eel mai frecvent intalnite unde recuperarea functionala incepeproximal si apoi distal. Daca la debutul bolii prognosticul functional nu poate fi precizat. mana nu are comanda voluntara sau se poate flecta numai ? ntr-o miscare stereotipa. In cazul eel mai putin favorabil cand mana nu are nici o miscare voluntara". Uneori degetele sunt flectatc incomplct. dar nu poate da drumul) care dispare dupa un timp.iiini <. nu da de obicei un deficit series al mainii. colnl in 262 . chiar daca au fost cu comfl prclungita. in al doilea caz. pmnniil cslc in flexie mai mult sau mai putin marcata. cu titlu de exemplu. B. indifercnt care ar fi coiilracjia musculara comandata mainii. recuperarea bun3 Hemiplegiile ce survin dupa un traumatism cranian. dc obicei. Ulterior. cand prognosticul functional este mediocru (ccl mai adesea) scopul esential este de a preveni sindromul umar-mana si invatarea folosirii mainii ca un sprijin grosier precum si prezervarea viitorului in caz ca va surveni recuperarea (dupa un an) ceea ce este posibil uneori. . toate miscarile efectuate indreptandu-se cat mai mult posibil dc schemele sincinetice. Lcziunilc dc trunchi cerebral antreneaza in mod obisnuit o hemiplegie pur motone. acesta constand practic din persistenta reflexului de apucare (prinde. in care ne ocupam de extremitatea proximala a mernbrului superior efectuand controlul voluntar al umarului si al cotului. Cele mai grave din punctul de vedere functional si din pacate cele mai frecventc. poate flecta activ degetele. spasticitatea este moderata. 2.

in decubit ventral. extensia degetelor din indiferent ce pozitie a membrului superior. Se insists pe recuperarca menibriilui interior. puinnul in exiunsic. Lipsa de forta si de deschidere a mainii nu permite decat prinderea obiectclor cu volum mic si usoare. grade flexiei pumnului.. Alteon dc)M i rl< Mini in llcxiu eomplcta cu policelc in pulmft. Atragem atentia bolnavului asupra sincineziilor §i insistam ca acesta sa le elimine prin control voluntar al miscarii. Fay). si aceasta contractie se epuizeazfl la capatul catorva miscari. li explicSm ca i se cere precizie in miscare si nu fortS si viteza de execute. Recuperatorul cunla sA ie 263 . flexia pumnului. lara opozitie. In aceste cazuri. este foarte puUn probabil c& sc va rccupcra mana. Spasticitatca este niodcrata. Lasareaobiectului este dificila datorita contracturii rellexc a llcxorilor ce persists si dupS terminarea contractiei voluntare. La accsti bolnavi programul de recuperarc are ca obiectiv conservarca suple|ci membrului superior in vcderca unei eventuale recuperari tardive. Extensia simultana a degetelor si a pumnului ramane intotdeauna dificilfl datorita deficitului muschilor extensori. repausul mainii pe regiunea lombara (unlocking reflex descris de T. extensia degetelor se asocia/3 la iin. colul in cxtcnsic. ridica intreg membrul superior pentru a pcnnite. in general al doilea sau al 5-lea. umarul in abducjic si rota|ic intcrna si usoani ank'pnlsic I. la acesti bolnavi. spasticitatii flexorilor si paraliziei intrinsecilor. Se recupcrca/a flexorii si cxtcnsorii. In mod obisnuit. si a folosirii mainii sanatoase in activitati din ce in ce mai complcxc. La prindere. In cele mai bune cazuri. recuperarea membrului superior cstc destiil de rapidfl.llcxie. Pe masura ce se inregistreaza progrese. In cazurile cele mai favorabile. ajutandu-se de tehnicile de facilitare. Aici intervine cu succes tehnica PFTS de care am amintit si pe care o dcscriem ulterior.. Prehensiunea in aceste cazuri nu poate fi decat grosiera. se reduce facilitarea pentru a objinc.facilitarea" la care bolnavii renunta eel mai greu. Se noteaza frecvent (in cazurile in care recuperarea apare) ca extensia debuteazi la un singur deget. mu§chii umarului §i cotului sunt rccupcia|i. in special de cele ce folosesc schimbarile de pozitie (Bobath). singurii care rSman slabi fiind muscliii inlrinseci. Recuperatorul incearca . abductia pasiva fortata a policelui. rctropulsic 91 ruta|ic inlcrnA. dar miscarile raman sincinetice si la mana se contracts voluntar numai flcxorii degetelor. untebia|nl in pi<ina|ie.a ncesti bolnavi. Flexia pumnului este . Se inter/ice orice miscare efectuata impotriva rezistentei maxime. daca este posibil. umdrul in ubduc(ic.vputiil inisi'arii en Ili-xia piiiuniilui. extensia degetelor si abductia usoarft a policelui. Cclc mai uzuale sunt urmatoarele: ridicarea la verticals sau la un anumit unghi a membrului superior. Aceste facilitari variaza de la bolnav la bolnav si se cauta sistematic. realizata prin pri/3 digito-palmara. luptam cat mai precoce impotriva sincineziilor.redesteptarea" muschilor extensori.

exercitii de coordonare care incearca sa refaca automatismul ce ramane dcscori perturbat chiar in cazurile bine recuperate.si ergoterapeu^i. deschide si extinde policele.positional feedback stimulation training" (PFST) asociaza tehnica de lnvA|are a actului motor prin bio-feedback. 264 . Utilizarea clinica a efectelor terapeutice ale stimularii electrice functionale (I'1. exersarea diferitelor prize. Pacientul primeste un feedback audio-vizual proportional cu activitatea musculara pe care o dezvolta. Priza prin opozitie terminals ramane adeseori dificila datorita lipsei opozitiei policelui si lipsei sensibilitatii pulpei degetelor. deschide si extinde policele si indexul. prin folosirea desfasurarii audio-vizuale propor|ionala cu pozitia ptiiniHilui. De exemplu: exercitii de cantat la pian.cf'cctuczc cxlcnsin simnltanfl a pumnului si a dcgctclor pcntru a realiza prchcnsiuncu corccta Pcntru accasta. Tchnica de lucru cea mai indicata este alternarea antagonistilor si stabilizarea ritmica. mobilizeaza activ pumnul in flexie-extensie. Kxcrcijiile de inclinare cubitala a pumnului cu abductia degetului 5. Efectele terapeutice. Accst gen de terapie ofera pacientului: -fcedhack scnzitiv si senzorial al pozitiei articulatiei: o mai buna comparare a pozitiei articularc in raport cu scopul miscarii. Pe langa acest tratament de recuperare numit Conventional". intfirirea po/itiva a scopului atins. Schimbam mereu articulatia care serveste ca pivot. Tchnica . sc aseazS pumnul si degetele in extensie si bolnavul controlcaza" activ accasta pozitie. Excrcitii de pi osupinajie a pumnului cu flexia si extensia cotului. in special opozitia termino-terminala police-deget V. Exercitiile Kabat. inchide pumnul. Bio-feedback training este o tehnica de tratament ce opereaza prin metoda conditionarii. in ultimul timp sau imaginat si alte metode adresate in special recuperarii mainii cu deficit motor mai putin marcat.. cu rezistenta manuala foarte bine dozata pentru a cvita accentuarea spasticitatii. Pupa" aceca. deschide pumnul si extinde indcxul. cu stimularea electrica aplicata concomitcnt la bolnavul hemiparetic cu scopul recuperarii extensici pumnului si dcni-tclor. cu degetele relaxate..S) la nivelul extremitatii inferioare a muschilor paretici este bine cunoscuta. Dupa travaliul global al membrului superior cautam realizarea miscarilor analitice. rezultatele acestei terapii sunt conditionate de reintarirea pozitiva a rSspunsului corect si respectiv reintarirea negativa a raspunsului incorect precum si dc numarul de repetijii. Ajutorul acordat de terapeut se reduce progrcsiv. Sc lac cxcrcijii de inclinare radiala a pumnului cu extensia si abduc^ia policelui. In general. diagonalele pcntru mcmbrele superioare. inclusiv cresterea fortei de contractie precum si cresterea sau imbunatatirea amplitudinii miscarii pasive au fost demonstrate prin stimulari ciclice de catre kineto.

un aparat de desfasurare/eec/bacVc si un stimulator electric. 5 zile pe saptamana timp de o saptamana. Se stabiles.. Aparatul pozitional feedback (PF) realizeaza desfasurarea audio-vizuala in functie de pozitia pumnului.. O bara metacarpiana stabilizeaza mana. unghiul ales pentru amplitudine la care se aprinde becul. Fiecare mi§care corespundc unui program motor specific declansat dc un stimul pcrifcric sun control. Prin reglarea inaltimii masei se stabilizeaza bratul si antebratul la un unghi dc 45 de grade §i se elimina gravitatia pentru miscarea pumnului.200 msec. Zilli plcacfi dc 265 .i <U* i« i ipriil «c In tegistrea/apc un contor pc care bolnavul il urmnlcsk...care ce atinge aceasta performanta este semnalizatS prin aprinderea unui bee si se inregistreaza pe contor.carea de extensie a pumnului. Tratamentul se face de doua ori pe zi. Aceasta metoda se fondeaza pe rela^iile stranse ce leaga motricitatea mainii dc lirnbaj. timpul de stimulare 2-8 sec. limita de la care nu mai face exlensie activa si se aplica electrostimularca. inatyimea mesei de suport a bratului. cand se initiaza miscarea de extensie. 35/sec. Fiecare mis. Amplirudinca se create zilnic cu cate 5 grade in functie de activitatea maxima a pacientului. Pentru recuperarea mainii hemiplegice s-a mai imaginat o metoda tcrapeuticft pe care o amintim dat fiind ca nu necesita instala^ii speciale si poate fi incercati oriunde. planilicnt pana in cole mai mici dctalii dc creicr. rezistenta opusa la extensia pumnului. pauza 20 sec. Cu un sistem de scripeti montat sub masa se incearca progresiv mis. La start. Concomitent cu extensia pumnului se realizeaza si extensia degetelor. dc lunica intcrioara psihica.I ste un . te pentru fiecare sedin^a un anumit unghi de miscare pe care bolnavul trebuie sa-1 realizeze.l. timp in care pumnul revine la pozitia de start. Pentru urmarirea corecta a rezultatelor terapeutice se stabilesc pentru fiecare bolnav urmatorii parametrr.i ulnr.iccarc miscare reusita in nmpliinilinrn i>i l«m. Stimulatorul produce impulsuri rectangulare cu durata de 200 msec.r. numar de repetitii 20-100. Un ciclu de extensie completa este reglabil de la 2-10 secunde sj este urmat de o pauza de 10-60 de secunde. Echipamcntul neccsar realizarii PFST-ului consta dintr-o masa dc kmctotcrapic icglabila.pecl rnutplrmcntar de antrenarc a voin^ei bolnavului. intensitatea stimulului se alege in asa fel incat sa obtinem amplitudinca maxima (30—45 mA). cu cat create gradul de extensie cu atat create si intensitatea semnalului audio-vizual §i dinamometrul inregistreaza valori mai mari. avem semnele slabe. §i cu frecventa de 35/sec. durata si frecventa stimulului . Este vorba de metoda Salvini si Zilli care face apel la stimularea elaborarii menlale a miscarii.

pcronicrii. flexie a genunchiului si varus ecvin al piciorului. I mh nnrili. importanta posturarii corecte in timpul perioadei dc Macciditatc este net justificata. fesierul mijlociu si mic.flexie si rotatic extern^ a soldului.. instalam bolnavul in asa fcl incat bazinul sa fie bine lipit de pat. este indispensabil ca reamintirea programului sa preceada cea mai mica miscare. Trecerea de la miscarea pasiva la cea activa se realizeaza progresiv. abductori si rotatori interni ai soldului. kinetoterapeutul ajuta bolnavul sa realizeze pasiv rniscarea corecta. este totodatii si un organ dc pcrcepjic foartc difcrentiat. Recuperareafuncfionald a membrului inferior hemiplegic $i a mersului Ill |»iliu:i|)|iil i Sttliu ill (Icliciinplcgic Ic/ca/flcrciciul l. cvadricepsul si apoi marele fesier. Cele mai multe statistici dau procentaje intre 85 si 95 de reluare a mersului la hemiplegici. I se cere sa sc gandcasca la o activitate specifica a mainii in ansamblul membrului superior. primii muschi care recapata posibilitatea dc a sc contracta voluntar fiind abductorii. C'unoscand acest lucru.ivi infm |i (culm Mi|>rriori. a importantei sincine-/iilor.ii si l. 13. dand creierului informatii comparabilc en cclc vi/uale. Se concentreaza in continuare asupra stimulului psihic. Este o metoda dificila care reclama un nivel intelectual bun si o cooperarc absoluta. a repartitiei si intensitatii spasticitatii. Muschii care raman eel mai adesea deficitari sunt extensorul comun al degetelor. taic rcali/ca/a activilajilc tnutorii cele mai delicate. Obiectivul major al recuperarii membrului inferior este definit astfel: obtinerea unor comenzi echilibrate pe diferite grupe antagoniste si eliminarea sincineziilor pcntru redarea unui mers cat mai aproape de normal.i mi IM . In practica. bea apa. numarul dc muschi interesati in realizarea miscarii creste odata cu Tnlantuirea progresiva a miscarilor elementare. Analiza datelor se face in aceeasi zona corticala. aceasta activitate evocata fiind destinata inhibitiei spasticitatii.i piof'iiiniiiliii iiitiloi til aclivilA|ii /iltiicc. intr-un cuvant este necesara evaluarea functionala a bolnavului. Pentru o buna recuperare a mersului este necesara analiza minutioasa a dcficitului muscular. Sunt respectati partial ischiogambierii. In cursul evolutiei deficitul se modifica.Mana. Deficitul muscular se inregistreaza de cele mai multe ori (schema generala din hcmiplegie) la urmatorii muschi: psoas. Dupa ce programul motor a fost suficient parcurs cu gandirea. Bolnavul este asezat confortabil in pozitie de relaxare. Cea mai mare dificultate a metodei consta din impiedicarea bolnavului de a cxccuta miscarea pana cand nu are bine reconstituita imaginea motorie. Pentru a preveni redorile tipice . flcxorii genunchiului si dorsiflexorii piciorului. de exemplu. deschide usa. fara nici un grad de flcxic a 266 . Este deci ncccsarA stimularea acestei zone prin amintirea inlantuirilor psihomotorii reconstituitc. Accnslrt /onfl supcnoarii poalc li slunnlala pun nimiilnv.

le/nei. iii i 11 u |ii niiuuevilNcAdi i< > lui in lotajiecxterna. in timpul mersului. Stimulii raspunzatori de aceasta reactie sunt de doua tipuri: . Rcacjia po/. creste dificultatea mcn^incrii rchilibrului.11 -pit-mini mcii|iiuil in iin^hi dii'pl |" rimbfl. membrul inferior este mobil din toate articula|iilc.rcntalca corpului. turn t i n ul mil i iin in it>i. adica incapacitatea dc a conservi ortostatismul in timpul diferitelor grade de reflexie a soldului. In la/a de sprijin acesta se transforma intr-un pilon de sprijin capabil sa suportc f.. Acest reflex dcscris dc Shcrrington in 1939 cstc un reflex mcdular cc conslu din tripla flexic a inciiibrului care este cxcitat.itiva de suport se caracterizeaza prin contractia simultana a flexorilor si a oxtensorilor. concomitcnt cu cxtcnsia mcmbrului opus.reactie negativa de suport" procesul contrar. Efectele reactiei negative de suport asupra hemiplegicului: La spastici nu se produce relaxarea reflexa completa a muschilor cxtensori proximali. ci si in mers. Magnus a numit . Spasticilatea sc anun(a pnn cxugeiaieu ROT si dcbutca/a tic obicci la udtliictnni i oapsci si cvadriccps. 267 . Aceasta rigiditate are urmatoarele consecinte: poate suporta greutatea bolnavului. Raspunsul static se termina odata cu disparitia acestor stimuli.'. sprijinul pe sol fund facut numai cu metatarsul. . Reactia pozitiva de suport nu este niciodata inhibata suficicnt si rainanc un grad de contractie oarecare al extensorilor. Hfectclc rcflcxului de extensie incrucisat asupra hemiplegicului.sa coboare scari. Anali/a mersului la hemiplcgici In timpul fazei oscilante. 1.reactie pozitiva de suport" procesul prin care membrul in Tenor devine un pilon rigid §i .i l i i .un stimul proprioceptiv produs de tensiunea musculara provocata prin ilexia dorsala a piciorului. dar nu poate contribui la reactiilc do cchilibru care necesita mobilitate articulara si modificari fine de ajustare posturalfi a muschilor. membrele supcrioarc de partea hemicorpului sanatos. genunchiului |l ^. declansand reactia ce produce rigiditatcu incmbrului inferior. Acest deficit apare mai pregnant atunci cand se mcearca sa se ridice dc pe scaun. bolnavul neputand ridica plautu dc pc sol in timpul mersului.un stimul exteroceptiv declansat de contactul plantei cu solul. adica alunci i and membrul este ridicat de pe sol. In felul acesta. Toate tentativele de mentinere a echilibrului trebuie sa fie compensatoarc $i sa provina din alte parti ale corpului cum ar fi: trunchiul.. Un alt efect negativ al reactiei pozitive dc suporl 1C traduce prin incapacitatea bolnavului de a mobiliza articulatiile membnilui inl'0nor in timp ce acesta suporta greutatea corpului. sa urce . membrul inl'mor i ainanc rigid nu numai in ortostatism. sa se aseze. ataca solul intotdeuna cu mctatarsul $i nu cu calcaiul cum este normal. Efectele reactiei pozitive de suport asupra hemiplegicului: Hemiplegicul spastic.>ol(liilm $i a nciiuiicluiiliii.

\:or\a acestui reflex este mtarita de reactia pozitiva de suport si astfel se explica hipcrextensia genunchiului din timpul mersului si ramanerea in urma a hemicorpului bolnav in mers.sanatos se sprijina pe sol. intre bare paralele. Sensul verticalitatii revine in timp si antrenarea lui este foarte importanta. Se asociaza frecvent flexia degetelor..extensia gambei pe coapsa antreneaza automat extensia piciorului pe gamba cu imposibilitatea extensiei izolate a piciorului. Sincineziile constiruie un element negativ in reluarea mersului corect si trebuie eliminate cat mai precoce. facand totodata un pas inainte cu piciorul sanatos si ducand astfel spre Tnainte hemicorpul sanatos in timp cc hemicorpul bolnav ramane in urma. Pdna cdnd nu invatdpdstrarea echilibrului.. Sincinezia de extensie . diagonalele pentru membrele inferioare.. I'ulcin inv.. i ii. acesta trebuie antrenat progresiv de la pozitia de decubit la cea semisezanda cu sprijin adecvat lateral stimulandu-se astfel rcflexele labirintice si in consecinta contractia musculaturii garului ce pastreaza pozitia corecta a capului.. Dupa unii autori (Kittke) este foarte important pentru hemiplegic (din punctul dc vedere moral) sa mearga asa cum poate. cu extensia degetelor. nu se incepe reeducarea mersului. flectand gamba. spasticitate. La prima tentativa de ridicare a piciorului sSnutos.flexia coapsei pe bazin antreneaza automat flexia gambei pc coapsa si a piciorului pe gamba."i c^ul pi. tine de posibilitatea motorie a bolnavului si de tehnica recuperatorului. Aceasta reactie reflexa este foarte puternica si greu de influentat terapeutic. In ceea ce priveste echilibrul. initial este indispensabila recuperarea verticalitatii si cchilibrului. ca urmare a reflexului de extensie mcrucisata. se produce o contractura violenta in muschii extensor! pc partca bolnava.. Cele mai frecvente sunt sincineziile de coordonare de llexie si de extensie. Desigur ca pregatirea reluarii mersului trebuie sa tina seama si de deficitul muscular. cu baston. Alegerea sistemului in invatare a mersului. fara sa aparfl cxagcraica lonusului extcnsorilor. Pentru 268 . kinetoterapie din pozitii reflex inhibitorii. f2r3 contractia simultana a cvadricepsului. electroterapie. crioterapie.In h< ohscrvflexnyi-uircn loniisuliii exIciiNoilIni gnmhu dr piuicn lic'inipl<-|'i.sAnAlos. Frecvent. Bolnavul isi pierdc cchilibrul si evita caderea pe spate prin flexia soldurilor.amlH-lr iiu-mliic infcriourc sau mai mult pc mcmbrul hcmiplcgic.1 sii-ii in po/i|ie ortostatica" cu greutateu corporate rcpar(i/al. Sincinezia de flexie . se asociaza si rotatia externa a coapsei.. Spasticitatea este influentata prin mijloacele amintite la partea generala: medicamentos. chiar cu un pattern sarac care se imbogateste mai tarziu prin antrenament. Aceasta situatie persista insa numai atata tinip cat piciorul . Progresul pentru hemiplegic in ceea ce priveste mersul inseamna renun{area cat mai precoce la sprijinul oferit de bastonul din mana sanatoasa." id -. sincinezii care sunt corectate prin mijloace specifice. Pentru ameliorarea deficitului motor folosim tehnica Kabat.i|n lii'niipli-j'.mriitul Incnrcscruficfldcpcsol picionil . fn recuperarea mersului.

vatlnccpsnlm face urmAtnrul program kinclo /. tratamentul incepe cu exersarea dorsiflexiei piciorului in dil'crilc pozitii ale corpului si miscari variate ale soldului si gnunchiului exccutalc concomitent.cazfi idiv rotula in sus si in jos. Intindc genunchiul fara nici un sprijin §i mentine piciorul cat mai libor posibil. isi mobili/.mers intre bare paralele Stadiul III .! si posibilitate partiala de a mobiliza izolat soldul sau genunchiul precum si o slabs miscare de dorsiflexie plantara in anumite pozitii. dar cu caderea piciorului in timpul mersului. Totodata inccarca pe cat posibil sa rclaxczc lungul pcronicr. crcscandu-se progresiv gradul de dificultate prin schimbarea pozi^iilor ca start La pacientii cu control voluntar al tuturor articulatiilor. 2. 2.mers fara bare paralele Stadiul IV . amplitudine articulara normal. cu gnmba nlAininul lil>cr ii>i cnnliai in vailricepsul al carui tunus crcscut il palpea/. Aceleasi exercitii efectuate in conditii de feedback audio-vizual EMC] d<1 ic/ultate net superioare. Stadiile de recuperare a mersului pot fi standardizate astfel: Stadiul I . lisle inslruil sa icinarcc Diitrucjia sincincticS a lungului pcronicr si sa inccrcc s3 o climinc voluular.urcat-coborat scari. deficitul muscular distal. Extinde activ genunchiul. In functie de posibilitatile motrice ale bolnavului trecerea prin toate aceste stadii nu este obligatorie. Bolnavii care au posibilitatea sa-si mobilizeze voluntar membrul inferior in intregime intr-o sinergie partiala de flexie si extensie dar nu pot controla voluntar o articulatie izolata. dorsiflexia piciorului posibila din diferite pozitii. n> M iiac|iei xincineticc lu iig iilniero nier In lim p ul i:o n!m i'|lal letlve a n p . Boliiavul ase/at pc inasa dc kinclo. Cu genunchiul in extcnsic si calcaiul mcnjinut dc tcrapcut. vor fi lucrati in special pc dorsiflexia piciorului din pozitiile in care pot realiza activ schita dc miscare. 2. 2. terapeutul aplica mana pe planta. Din aceasta cauza se impune evaluarea func^ionalS prealabila a posibilitatilor bolnavului. terapeutul palpeaza lungul peronier si in monicnlul in care simte contractia sincinetica a acestuia cere bolnavului sa reia pozijia dc siart si sa repete miscarea in extensie a genunchiului.ortostatism intre bare paralele Stadiul II . vor fi abordati terapeutic folosind aceste patternuri sincrgicc cu rczistenta gradata pentru a facilita mobilizarea izolata a fiecarei articula}ii (Rabat). Tensiunea in lungul peronier are ca rezultat modificarea pozitiei piciorului si bolnavul sinitc acest lucru prin modificarea presiunii cu care apasa planta in mana terapeutul ui.ft cl instisi. Extinde activ genunchiul. Bolnavii care nu au pattern sinergie marcat.

Pe de alta parte. Fistc evident ca recuperarea acestor bolnavi este deosebit de dificila si reclama unita(i spccializate care sa fie capabile sa abordeze complexitatea problemelor incii din stadiul de debut. topografia leziunii si posibilitatile de compensare naturala. In cazul unei leziuni traumatice sau infectioase care afecteaza integritatea maduvei spinarii. 2. Faza de activitate motorie in flexie: reapar intr-o maniera exagerata reflexele ostco-tendinoase si care dureaza de la 6 luni la 1 an. flasca. paraplegiile care sunt considerate irccuperabile. retentie de urina si de materii fecale. ne vom rezuma la prezentarea catorva date utile acordarii unei asistcntc medicale eficiente. 270 . timp in care bolnavul nu trebuie abandonat.Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindromul paraplegic r rin paraplegic se intelege deficitul neuro-motor al ambelor membre inferioarc de cauze diferite si cu manifested clinice ce reflecta substratul lezional. nu apare nici un semn clinic de recuperare spontana. Rczumativ si cu scop pur orientativ. capabila sa asigure conservarea propnctafilor morfo-functionale ale efectorului si sa confere maximul de indc|K*iulen|a lunc|ionala posibila. In prezentarea tratamentului fizical-kinetic si a recuperarii se va recurge la modclul clasic pe care il ofera paraplegia de cauza traumatica vertebro-medulara. structurile anatomice ramanand integre. un proces dc recuperare spontana care debuteaza in primele doua luni se poate intinde pe distante mari de timp (2-3 ani). In general. Aceasta faza dureaza de la catcva zile la 6 saptamani. cu exceptia cazurilor in care intreruperea conducerii nervoase la nivel medular a fost doar functionala. este greu de crczut ca se va mai putea recupera ceva in continuare. Cum acest ghid nu isi propune abordarea complexa a recuperarii paraplegicilor. fara costuri mari. paraplegia are sanse mici de recuperare. IVnlni acest lucru este obligatoriu ca de la bun inceput sa se precizeze rela(ia (liiilic nivelul le/iunii vcrtebro-mcdulare si muschii somatici afecta^i. 2. Faza de soc spinal: activitatea nervoasa este siderata. evolueaza in trei stadii succesive: /. Faza de activitate reflexa progresiva in extensie: aceasta activitate motorie pur reflexa debuteaza la nivelul radacinilor membrelor inferioare si este definitiva. iar paraplegia este complcta.

scris imbracat si dezbracat fara ajutor transferul din pozitia asezat in decubit trecerea din pat in fotoliul rulant.unga porjiunc a triccpsului. mcrsul poate deveni independent prin utilizarea unor orteze mai mult sau mai putin sofisticate. neccsita o scru* dc masuri igicno-dietetice. barbierit. in plus: deplasarea autonoma in fotoliul rulant. gambier anterior mu§chiul extensor propriu al halucclui.* cste dependents si de varsta bolnavului. cxtcnsorii policului Flcxoni degetelor. mers pendular cu doua carje axilare. pe distante scurte. starca sa fizica §i dc impactul asupru echilibrului psihic al bolnavului. brahial anterior. trapuz Biceps. 271 . marele fester §i ischiogambierii muschii perineului Nivelul leziunii dicteaza limitele recuperarii motorii. patratul lombelor muschiul croitor muschiul cvadriceps (partial) mu$chiul cvadriceps. marelc dorsal (mai pu|in Triceps. pedios muschiul extensor comun al degetelor mu$chiul triceps sural (partial). marclc pectoral. palmar.lul lulonil 1 C5 C6 C7 iilci i. este influentata de o serie de alte manifcstaYi patologice: la nivelul tegumentelor pot sa apara escare la nivelul punctelor de presume pe zone mai mult sau mai putin intinse. de altfel. muschii intercostal1si fumble de nivelul leziunii) rnuschii abdominali superiori. deltoid I.u) C8 D1-D12 spinali (in D12 LI L2 L3 L4 L5 51 51 51 Diafragtn.Nlv. tulburarilc tranzitului intestinal. extensor comun al degetclor. viata paraplcgicuhii ca si recuperarea functionala. Pe langa problemele pe care le ridica recuperarea motorie. medicare dar mai ales rccducarca bolnavului pun mijloacc fi/u al kinctice care favori/ca/u tran/itul intestinal. In leziunile vertebro-medulare cervicale inferioare se poate spera in recuperarea urmatoarelor functii: mancat. patratul lombelor (partial) muschii abdominali superiori. eel mai adesea constipa(ia. pieptanat. muschii intrinseci ai mainii. In leziunile dorsale joase si in cele lombare inalte este posibil sa se rccuperc/c functiile enumerate mai inaintc si in plus. retentia sau incontinenta urinara impun purtarea permanenla a unci sondc urinarc si o ingrijire urologica permanenta. Recuperarea functional. Mersul este exclus pentru acest nivel lezional In leziunile inalte si medii ale coloanei vertebrale dorsale sunt posibil dc recuperat aceleasi activitati functionale descrise mai sus.

bolnavul ramane culcat cate 30 dc n'nute. Odata ce bolnavul a recastigat posibilitatea de a sta in pozitie asezat fara sprijin se trece in stadiul trei al carui obiectiv este de a conferi bolnavului posibilitatea de dcplasare cu ajutorul fotoliului rulant precum si pregatirea reluarii pozitiei ortostatice in vederea recuperarii mersului. dificulta{ile de mentinere a echilibrului. luxafia posterioara a soldului.dm. osteoporoza de inactivitate. Din acest motiv. a tromboemboliilor.! * flici memiimm de prnduccic csic ju < . O atentie particulara trebuie acordata verticalizarii bolnavului din . precum si mobilizarea pasiva repetata din doua in dona ore. daca nu au putut fi prevenite.ihordnl/l cu loale inijIoaccJc tcrapculuv disponibilc deoarccc irprc/mirt mi fm'ior /ienalor deoscbit de important in rccupcrarea funcfionala'. In fiecare dintre pozitii. Hxista o masa speciala pe care este culcat bolnavul si aceasta masa e mclina progrcsiv. m functie de posibilitatile motorii ale bolnavului. Stadiul /. recuperatorul isi propune redobandirea mentinerii pozitiei ajiczat fara sprijin. Stadiul patru este acela al recuperarii mersului. 272 . Stadiul II. dar ^i a corpului in totalitate. pe langa masurile luate in primul stadiu. . i. este stadiul in care mgrijirea bolnavului dupa o idinica bine conturata impiedica aparitia escarelor. vor fi rezolvate ortopcdic). ortezat sau nu. rccupcrarea functionala propunandu-si objective specifice fiecarui stadiu in parte. motiv pentru care se intensified programul de kinetoterapie si -sc diversified prin utilizarea unor tehnici adecvate de lucru. grabeste reaparitia autoreglarii aparatului circulator la 3zi[ia verticala. asigura divnajul bronsic etc. in amplitudine completa. de/vollarai paraostcoartropatiilor se rezolva chirurgical atunci cand acestca Mochea/a" inccanic miscarea in articulatii. cu sau fara sprijin. sunt pnncipalclc elcmente favorizante ale fracturilor osoase care trebuie rezolvate cat niai corcct din punctul de vedere ortopedic. ( iilum . Pentru bolnavii paraplegic recuperabili se descriu patru stadii de evolujie. mentinerea tonusului si fortei muscuIHIV la mcmbrele superioare. eel de soc medular. Kinetoterapeutul asigura postura corecta in pat a membrelor. Aplicarea unui brau strans in jurul abdomenului. I'araplegicii au un control vasomotor deficitar.ateste treptat. tonifierea musculaturii stabilizatoare a trunchiului. giiniii'isiica respiratorie nu difera cu nimic fata de ceea ce s-a prezentat deja si este bine ciinoscut.tadiul I/. I'osturarile. verticalizarea bolnavului se pre. . astfel meat apar lipotimii a treccrca In pozitia verticala. a tuturor segmentelor membrelor.u «lr vuriul pe aUU dc ' i unplcx. scolioza. tulburarile neuro-vegetative ca hipersudoratia. considerat ca fiind stadiul de Jndependenta" in pat. ca si a unor fesi elasticc e mcmbrele inferioare. mobilizarile articulare pasive. scchele ortopedice musculare si articulare (retracturi musculo-ligamentare. alterarea echilibrului termic bcneficiaza in primul rand de tratament balneo-fizical cu factori naturali in care contrastul termic dintre aplicatiile succesive permite o mai buna adaptare a circulatiei cutanatc si musculare la nevoile bolnavului.

altcrnaliv.ihihlalca liunclmihii incnpnand sprijinul mainilorindaratul corpnliii. Avantajel? reluarii mersului de catre un paraplegic nu mai necesita comentarii. tn tcltil ncc-.tn sindiul II <k'recuperate. altfel nu este de nici un ajutor sau. De la bun inceput. i i. se fac primii pasi. Tot dm aceastS po/i^ic. Mai tarziu.i. Pentru aprecierea momentului in care paraplegicul este apt pentru inceperca recuperarii ortostatismului si a mersului este util testul Guttman: in momentul in care bolnavul isi mentine echilibrul stand in sezut.picior clicpt oarjl 273 . slabind progresiv sprijinul pe braje. bolnavul fiind in pozitie asezat-ridicat pe maini. se incearca deplasarea inainte si inapoi a bazinului si a mcmbrelor inferioare. . prin pasi tarati. prin pendularc. se incep exercitiile de deplasare a bazinului si a membrclor inferioarc urmarind dcplasarea greutatii corpului printr-o combinatie de exercitii dinamico-statice.Mersul alternant poate fi in patru timpi: carjS stangS . apoi ambele. Problema este cum se poate realiza acest deziderat. De cele mai multe ori. trcbuic precizat ca numai o parte din bolnavi pot atinge acest stadiu functional. se poate incepe programul de recuperare a ortostatismului si a mersului. ridicarea ortostatismului reclama ortezarea membrelor inferioare. se ridica un picior. dimpotriva.i -. se ridica corpul cu sprijin in ambele brate fixate pe bare. astfel ca recuperatorul trebuie sa fie foartc atent atunci cand isi propune acest obiectiv. mcnlinctrapo/iiiei credo ntmmhmliM r< IM/IM din po/i|ia dc so/and alungit. Sc excise. Progresiunea tratamentului se realizeaza prin continuarea exercitiilor de mentinere redresata a trunchiului din pozitie de cvadrupedie.e mfliostc ha/a dc sprijin si sc pot cfectua miscarilc dc balans antcro-postcrior ale li imclimlui. inclina^ii lateralc. cu ochii inchisi si cu brajclc intinse inainte. se fac aplecari laterale. rotind trunchiul si incercand o tarare inainte si inapoi a hemibazinului ridicat si a membrului inferior de aceeasi parte. Tot timpul se lucreazS si pentru cresterea activitatii voluntare a musculaturii membrelor inferioare. Primele exercitii de mers se fac intre doua bare paralele si schema este dcstul de simpla: pentru exersarea echilibrului se ridica intai o mana de pe bara.i. Mersul cu carjele este accesibil paraplegicului dupa trei scheme fundaincntale: prin pasi alternanti. ca mersul pentru ei se realizeaza cu niste eforturi enorme ce reclama cheltuieli energcticc mult mai mari decat la individul sanatos. se duce inainte. incepand practic mersul. devine un factor suplimentar de dificultate pentru bolnav. la care kinetoterapeutul opune rczistcnja. Ortezarea este o problema particulars si reclama un inalt profesionalism. N ota ben el Mersul poate incepe atunci cand muschii coboratori si adduclon ai umarului pot ridica o greutate de eel putin 15 kg (pentru mersul in carjc) san cand cvadricepsul este capabil sa dezvolte o forta de ridicare a 30-35 kg (pcntrn mersul fara orteze). rota^ii. rotatii de trunchi. rcclamS un anlicnamcnt apailc. apoi se readuce la loc. Sc lasS corpul in sprijin pe o mana ridicand hemi-bazinul opus.

se poate recurge la o gama destul de larga de proceduri specifice mcdicinii fizice (hidrokinetoterapie. apoi sc i. care sa permita m final mcununarea programului de recuperare §i a efortului depus pe o durata de mai mulfi ani prin redarea unei independente cat mai mari acestor bolnavi. Odata depasite primele doua stadii de evolufie a paraplegicilor recuperabili pe langa aspectele medicale.iiill ic nvmiMM/A cu carjele (ambclc concomitenl stiu pc rand). i cele de resocializare. prin balans ambele membre inferioare sunl aruncate maintca carjelor. ' Mcrsnl i. picioarele parasind contactul cu solul. sporturi terapeutice etc. electroterapie locala. terapie ocupationala. . Apoi. de multe on. la fel de importante sunt s.I" * " > i M in g . Rccuperarea fiinctionala a bolnavilor paraplegici este axata pe programul dc kinctoterapie prezentat anterior. pe langa un personal calificat este nevoie si de o dotare speciala a bazei de tratament. transferand greutatca corpului. masaj. foarte tineri. Mcrsnl pcndular: sc clue ambclc carje inainte. Tot secretul consta din faptul ca nu trebuie pierdut din vedere caracterul particular §i deosebit de complex al deficitului functional al acestor bolnavi pentru a caror recuperare.). articulare ?i musculotcndinoase.iiAsc pirnmicle pc sol panA in drcptul carjelor sau chiar maintca lor. prin intcrnicdiul brafclor. Pentru complicatiile cutanate. pc cle.

parestezii. In stadiul II apar semnele neurologice exprimate prin modificarca tonusului muscular. de la cateva luni. miscari involuntare sau ataxie. Justificarea recuperarii este prc/. Tratamentul acestei boli este descurajant. Important pcntru recuperator este sa stie ca distrugerea tecilor de mielina.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in scleroza multipla ocleroza multipla este o boala caracterizata de un proces de demielinizarc a •ubstantei albe a sistemului nervos central ce au ca rezultat tulburari ale motricitatii. 275 . Recuperarea in scleroza multipla nu trebuie considcroll ca o lupta de ariergarda. dar cu conservarca i ilindraxului duce la dificulta^i de conducere repetitiva a impulsurilor §i la aparijia i apida a oboselii. de obicei. Dupa fiecare puseu apare o f'azi de remisiune caracterizata de recuperarea fiinc^iei unor grupuri neuronale care nu au fost decat inhibate de procesul patologic. mersul devine imposibil dc performat si bolnavul se mm poate bucura doar de o indcpendenfa in fotoliul rulant. activitatii sfmcterelor precum si tulburari psihice. la cativa ani. Aceasta boala afecteaza in special adultul tanar (20-30 de ani). de la extremitajilc distale si urcand spre radacina membrelor. evolucazi lent.\ pt vigilenta si capabila sa scada dificultatile mersului. . In stadiul III deficitul motor si tulburarile cerebeloase si vestibularc devni din cc in ce mai importante. ci ca o activitate terapeutica ba/. intr-un ritm particular fiecarui bolnav.ensibilitatii. a paraliziilor. vazului. Din punctul de vedere functional. pierduta dinainte.cntittl sintetic de Nahon si Piers. tulburari de coordonare a miscarilor. tulburari de echilibru. alterarca cchilibrului. eft este intotdeauna capabila sa limiteze efectele secundare. Sechelele apar progresiv. nistagmus.a(. Principalele semne clinice sunt: spasticitatea oboseala si scaderea fortei musculare incepand. sa reduca spasticitatea si |ft limiteze efectele ataxiei. diplopie. in evolutia bolii se descriu patru stadii: In stadiul I bolnavul are o independents totala pentru viaja socio-profcsionalft. Aceste pusee evolutive apar la intervale neregulate de timp. Daca reeducarea nu influenteaza efectiv evolujia bolii. Bolnavul este semi-independent din punctul de vedere functional. in pusee de gravitate variabila.

prevenirea atrofiilor musculare si conservarea supletei muschilor. deoarece acesti bolnavi suporta ibartc greu caldura. mobili/ari articulare repetate la membrele inferioare (in special). Pcntru toate stadiile de evolutie. asigurarea functiilor vitale (in special in stadiul IV). obiectivele terapeutice sunt urmatoarele: intretinerea mobilitatii articulare prin tratarea retractiilor musculo-tendinoase. l r Inl. lupta impotriva spasticitatii si a complicatiilor ortopedice ale aparatului locomotor: crioterapie locala. Daca se recurge si la proceduri de hidroterapie trebuie avut grija ca tcmpcratura apei sa nu depaseasca 32 de grade. mai cflcicnt in pi uncle stadii. Tulburarile motorii cerebeloase si vestibulare se recupereaza dupa metoda Frcnkel. regula de baza a kinetoterapiei este de a evita upari(ia oboselii. In stadiile I si II tratamentul fizical-kinetic consta din: masaj stimulant al musculaturii deficitare si masaj circulator. Obicctivul fundamental il constituie intretinerea pe o perioada cat mai lunga dc limp a indcpcndentei functional prin profilaxia sechelelor si corectarea deforma(iilor instalate. conservarea cat mai mult timp posibil a capacitatii de deplasare (mersul in mod particular). posturi simple sau posturi reflex-inhibitorii. $cdintele de relaxare si de terapie ocupationala completeaza tratamentul. stimulare electrica si vibratorie pe grupele musculare antagoniste muschilor spastici. asigurarea unei cat mai mari autonomii in conditiile in care bolnavul este {intuit in fotoliul rulant. i K . Se va acorda o atentie deosebita tulburarilor circulatorii $i ostcoporozei prin verticalizarea bolnavului pe durate suficient de mari de timp. l n i i l l . cu ritm lent (tehnica de pompaj pe diagonale Kabat).ll (IcpCll- deiii Tialaim-iiliil fi/ical kinrlir isi giiscstc utilitatca in toatc la/. 276 . in masura posibilului. In timpul puseelor evolutive. Mai detaliat. In stadiile III si IV se continua. care in mod obisnuit sunt flexoriiabductorii si rotatorii externi ai membrului inferior si flexorii-abductorii rotatorii externi ai umarului. cu mentiunea speciala ca tratamentul fizical-kinetic sa fie aplicat numai intre puseele evolutive. extensorii cotului si ai mainii. programul prezentat anlcrior.. masaj circulator a I mcmbrclor inferioare. efectuate in sedinte scurte. mentinerea troficitatii tesuturilor moi. mobilizari pasive efectuate global. tratamentul se limiteaza la mobilizari articulare pasive. si posturarea corccta in pat. repetate de 4—5 ori in cursul zilei. I l l l l l l IVpKlCNlllllllll (IcIl'IIOI/llii psillO-I'l/iCCHHIVC. dar deloc ncglijabil si in stadiile terminale. accentul deplasandu-se de la profilaxia dezvoltarii sechelelor ortopedice ale aparatului locomotor la tratamentul si corectarea lor prin mijloace fizicale sau orlopcdico-chirurgicale. manevre dc rclaxare musculara. a spasticitatii si a redorilor.elc evolutive. .

1.and |cintiiiilr din /uncle dc prcsiunc. De preferat abtinerea indicarii tratamentului in statiuni balneare. 1. Tratamentul va fi efectuat numai intre puseele evolutive.i h mohili/iit in pat. . Instituire prccoce §i continuitate pe toata durata bolii. Adaptarea programului §i a obiectivelor la stadiile de evolujie. Evitarea aparitiei oboselii.i|ia la interval dc lici ore >i iitir. Imlnnviil v. 1. dar si la particularitatile fiecarui bolnav. Hscn(ial pentru rccupcrarcaprin mijloacc terapcuticc fi/ical-kincticc a acestor bolnavi cstc sa se respecte urmatoarele reguli: 1. 1. schimband po/.Impotriva aparijici san penlni trntnmenlul cscarolor i•iitnnatc.

numara banii"). Imbatranirea precoce. I lipertonia extrapiramidala este elemental clinic eel mai constant al sindromului piirkinsonian si poate fi pentru mult timp unica expresie clinica a bolii. Teoria infecjioasa. Localizarea cea mai frecventa este la maini (. Sc. disfagia. Desi nu este complet elucidata etiologia bolii. disestezii. utilitatca si limitele sale. Se discuta despre o patologie virala prin atingerea directa sau printr-o cale indirecta ce tine de un raspuns imunologic inadecvat (boala autoimuna). dar este mai accentuata la nivelul grupelor musculare imligravitajionale. hipertonia musculara si akinezia. Teoria toxica. legata de frecventa mare a sindroamelor parkinsoniene postencefalitice. este necesara o scurta punere in tema privind etiopatogenia si clinica ei. Ca simptome secundare: hipersalivajia. 2. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in boala Parkinson r entru a intelege rolul tratamentului fizical-kinetic in aceasta boala. sudafia excesiva. in mod obisnuit la o varsta medie de 55 de ani. De retinut ca acest tremor dispare complet in timpul somnului.2. crampe musculare.. Tremorul din repaus care dispare in momentul inceperii miscarii voluntare se cxagcrcaza in conditii de oboseala. este raspandita pe toate continentele. ocazic cu caiv so poate obscrva ca este o hipertonie plastica si omogena. 2. Un tremor de atitudine (ortostatism cu bratele intinse) poate fi un semn de debut si acest tremor va evolua in cativa ani spre Ircmorul dc repaus. Uneori sc simte o 278 . Intereseaza tonic grupelc musculare. monoxidul de carbon si manganul fiind incriminati ca fiind produse chimice ce au proprietatea de a distruge selectiv neuronii dopaminergici din locus nigger. mai rar la membrele inferioare undo consta in miscari de flexie-extensie a piciorului si la nivelul capului unde este intcrcsat in primul rand mentonul. Sindromul parkinsonian este dominat de trei simptome majore: tremuratura in rcpaus. stari emotionale. De remarcat nuinarul mic al nefumatorilor. se retin trei ipoteze: /.piuie in cvidenta foarte usor prin intinderea pasiva a muschiului. susjinuta de asemanarile ce exista intre leziunile anatomice ale creierului varstnicului §i cele ale bolnavilor parkinsonieni. Din punctul de vedere clinic. afectcaza in aceeasi masura ambele sexe si toate categoriile sociale. trebuie sa se retina ca aceasta boala debuteaza. in timpul unui calcul efectuat mental.

. In perioada de stare a bolii.3 odat3 cu ohoscala. Din aceste considerente. trebuie sa se asocieze si programe fizical-kinetice. In aceasta faza.. dar si cu oca/in miscfii n Hn iiialc In membrul controlatcral. Pentru a conserva cat mai mult timp o functie motorie convenabila.on".on" in care se poate conta pe participarea activa a bolnavului. este preferabil sa determine bolnavul sa urmeze eel putin un program kinetic functional. Sc poatc obscrva cS exists suficicnlc clcmcntc climcc care permit difcrenjierea hipertoniei extrapiramidalc dc spasticitatc musculurft cu care cstc uneori confundata. cand bolnavul este intr-o forma motorie buna. este bine ca bolnavul sa fie antrenat in unele activitati fizice organizate (eel mai bine primite sunt activitatile sportive). tratamentul fizical-kinetic este strans legal de eficienta tratamentului medicamentos. asemanatoare. Akinezia consta din pierderea activitatii motorii si a capacitajii de exccutarc automata a miscarilor. Kinetoterapia este esentiala si ea se aplica atat membrelor cat si colonnci vcrtebrale utilizand tehnici active si pasive. pe langS tratamentul medicamentos (care este fundamental). In cursul tratamentului apar pregnant catcva particularita|i clinice care trchuic cunoscutc. Facultatile intelectuale sunt conservate mult timp. Acest program este diferit fata de eel din perioada de debut desi starca clinicft este. In perioada de . pierderea expresivitatii fetei.ccdarc hruscl ccca ce dfl scnzajiii pe care o dcnumim t'lnnic . In aceste momente. a balansului membrelor superioare in timpul mersului etc. 27<> . In perioada .! doar lentoarea gesturilor..nuiin <lm|uirt" I lipntonia so acccntuca/.. dificultatea de a demara mersul. cred ca merita sa detaliez programul de recupeiandin perioada . Alegerea tehnicilor fizical-kinetice trebuie sa se facS in functie de forma clinica si gravitatea deficitului functional. Reiese deci ca nu poatc fi vorba de standardizarea acestor programe. Aceasta akinezie este responsabila de lentoarea gesturilor. kinetoterapia se rezuma la activitati fizice ce se adrescazS vitezei de executie si coordonarea miscarii.off' simptomele clinice si in special akinezia sunt dominantc astfel ca bolnavul nu este capabil si nici nu vrea sa faca miscare. Reflexele osteo-tendinoase sunt normale sau vii. Se va acorda o atenjie specials coloanci vertcbrale cervicale care prin rigiditatea ei impieteaza si asupra mobilitS|ii centnriloi scapulohumerale si a celorlalte segmente ale coloanei. In mod obligatoriu trebuie sa se faca distinctie intre akinezie (pierderea capacitatii de miscare sau intarzierea in initierea ei) si bradikinezie care exprini. Exercitiilc active voi li intotdcauna ritmate si vor interesa toate articulajiile. de foarte multe ori. bolnavii accepts cu placere aceste programe. Desi in perioada de debut nu este absolut necesar un tratament fizical-kinetic.

Vorbirea este §i ea mult afectata. adeseori intr-o pozitie inconfortabila. Pentru aceasta. nu pot fi prevenite prin kinetoterapic asa cum nu pot fi prevenite nici miscarile anormale. Bolnavul cade foarte usor si se pot produce fracturi (col femural) cu consecinte deosebit de grave. Desi spuneam cafreezing-ul este imprevizibil. durand cateva secunde dar uneori si catcva minute. Deformatiile articulare devin importante: eel mai frecvent se constata o accentuare a cifozei dorsale cu proiectia posterioara sau laterala a gatului.li 1 iikinc/tf inipicvi/ibilrt care poartfl nuinclc clc .starter" pentru declansarea unui gest motor. Aproape in toate situatiile. Pentru acest lucru. Aceste miscari elementare sunt repetate de nenumarate ori pana cand bolnavul Invata sa le initieze voluntar si apoi sa le execute activ intr-o maniera corecta. akinezia dominand tabloul. Aceste manevre sunt doar cateva dintre cele ce asigura un confort minim bolnavului in aceasta perioada penibila a evolutiei. se efectueazaposturi corective ce pun in intindere maxima muschii distonici. comunicarea devenind din ce in ce mai dificila. In perioada de stare a bolii. Este bine de stiut faptul ca foarte multi bolnavi isi descopera singuri facilitarea cea mai eficienta propriei lor disfunctii motorii.. Din pacate. Accsl JhitizinK cslc (lease-bit clc anxiogcn cleourccc aparand in diverse situa(ii (travcrsarca slrfl/ii) si ncavalid o cauz. este necesar ca in perioadele premergatoare. totusi unii bolnavi reusesc sa-si dea seama de iminenta blocajului motor si printr-un efort maxim de vointa reusesc sa invinga acel moment. mana de scriitor sau pumnul inchis strans etc.fice/ing".Sr ol)i. aflati in pozitie asezat. tltilc o IOIHI. ne folosim de miscari . Bolnavul este practic blocat si prefera sa stea imobil. 280 .1 logicfi. Altii. Pentru atitudinile distonice ce pot sa apara. De exemplu. rotafia capului si apoi a trunchiului pentru a se rasuci in pat. pot punc in pericol bolnavul. realizeaza o protectie anterioara viguroasa a intregului corp.i i > la mill IndiiNvi liiplul cA fn plinA acliviinte molonc so Morhcazl. Kinetoterapeutul trebuie sa Jina seama de ele si sa le utilizeze in programul de recuperare. bolnavul trebuie determinat sa se miste. extensia coloanei cervicale pentru ridicarea de pe scaun. favorabile kinetoterapiei. realizarea unei destinderi musculare generale prin mobilizarea coloanei vertebrale cervicale si balansarea membrelor superioare da o senzajie de usurare notabila. Familiei ii revine un rol important in aceste perioade de blocaj. In perioada de declin se pierde progresiv autonomia.. fac cateva balansari rapide ale gambelor §i astfel se pot ridica si face cativa pasi. in special pentru mers.. In perioada . De obicei. ridicarea unui picior de pe sol pentru a demara mersul. Desi ne lovim de un negativism important. sunt afectate vorbirea si scrisul astfel ca aria preocuparii recuperatorului trebuie sa se extinda si asupra acestor aspecte. bolnavul trebuie invatat sa descompuna fiecare gest motor complex in secventele sale elementare.ofF' handicapul motor este extrem si semnele clinice au o expresic maxima.I .

1 picioarelor. termoterapia locala.ci vrtm cat mai mult timp a func|ici motorii.) Evolutia lent progresiva adeformatiilor membrelor inferioare conduce la fixair. Faza de expir devinc mull mai profunda daca se exercita o presiune manuala pe grilajul costal. Pregatirea terenului muscular (relaxarea musculaturii ccfci) se realizeaza prin miscari de tractiune-compresiune axiala efectuate la acest nivel. In cazul in care exista o cooperare. flexie-extensie.n m.Kccupcrnrcn mcdicalA sc sii. La membrele superioare se produce retractura in flexic-adductie si rol:i|uintcrna a umerilor. Asccnsinncii diafragmului este facilitata printr-o presiune larga.u al kinetic il u-pic/llitrt i onscrvarca unor amplitudini dc miscare articulara in linnlc futiu(ionalc. Coloana vertebrala se deformeaza in mod special in plan sagital. chiar daca acest lucru nu este simplu cU realizat deoarece bolnavul se opune miscarii. Si aici posturarca corectS si kinetoterapia pasiva sunt indispcnsabilc prc/. 281 . dar unele asimetrii distonice musculare pot induce si o inclinare laterals a corpului la nivel cervical. mersul fiind functia cea mai afectata si cu ccl iniii mare rasunet asupra intregii vieti a bolnavului (familiala. Evolutia acestor deformari poate fi rcalmcntc incetinita prin programe de kinetoterapie adecvate. deficitul functional si deformatiile apar mai dcvi rmu decat la membrele superioare.\ nu n|m. C'orpul sc apleaca progresiv spre inainte. Unul dintre elementele deosebit de importante ale recuperarii trunchiului II reprezinta kinetoterapia respiratorie. La membrele inferioare. Pentru combaterea durerii locale se poate utiliza masajul clasic. din pozitia asezat. Din aceasta postura M aplica tehnicile de mobilizare pasiva.n mull nnip Ixilnavulm inti'-un context familial lavoiabil Until dmtie ubicctivclc impoitantc ale Iratanicntuliii li/. Se porneste de la principiile de baza ale kinetoterapiei si anume: posturaira corpului Tntr-o pozitie de compromis intre pozitia antalgica (cea mai confortahil. Castigarea increderii bolnavul in si determinarea lui sa participe activ la programul de kinetoterapie sunt elcmentclc cheie ale succesului terapeutului.t i .uliiie$(t \. rotatie stanga/dreapta. inclinatic laterala si retropulsia capului. Faza de inspir este favorizata de retropulsia umerilor si deplasarea laterala a membrelor superioare. electrotcrapiu antalgica si decontracturanta. blanda etc.buna din partea bolnavului se efectueaza cxercitii de alungire axiala activa a coloanei. sociala.i soldurilor in adductie si flexie. Miscarile de flexie-extensie sunt conscrvate mai mull limp dcdit acclca dc rotate. Pentru coloana vertebrala se exerseaza miscarile de rotatie. Asuplizarea globala a coloanei vertebrate dorso-lombare se rca!i/ca/a |>iin mobilizari auto-pasive ceurmaresc disociatiacenturilor scapulo-humeralc si pclvinc. efectuata cu ambele maini asupru abdomenului. afcctiva dr. a genunchilor in flexie si la deformajia in twin .i si adoptata spontan de catre bolnav) si o pozitie corectiva. aparand un torticolis cronic care poate jena vorbirea si deglutitia.

sc asoua/a tchnici de facilitare neuro-musculara si posturi corcctivc. ridicarea pe varfuri sunt elemente kinetoterapeutice pe cat de simple pe atat de utile. flexorii pumnului. pe langa exercitiile analitice se vor efecrua §i exercitii scgmcntare.Ill fit/. !n ca/unlc mai vechi vitc/a de mobili/are scade. Miscarile de ridicare dinpozitia ghemuit. Aceste intinderi musculare trebuie efectuate in timpul mobilizarii articulare manuale analitice. Acolo unde este posibil se va tonifica analitic musculatura a carei actiune are efect \ corectiv asupra deformatiei articulare previzibile sau deja instalate. flexorul comun profund si superficial al degetelor. concomitent cu flexia in unghi drept a piciorului pe gamba. folosirea eficienta a membrelor superioare pcntru activita(ilc de autoservire. este obligatorie conservarea amplitudinilor articulare necesare mentinerii pozitiei ortostatice. Rcvenind la membrul inferior. trebuie cunoscut faptul ca. In acest scop. La membrele superioare este necesar sa se intinda cat mai des muschii care prezinta cea mai mare tendinta la retractura. • Pentru a se evita monotonia in cadrul programului de kinetoterapie dar si cu scop functional evident. in unele cazuri. IIIUNInlo . nioliili/nrcn pasivfl sc clcctucu/. parcurgaiul (oatS cursu posibilS..in incarcare": asociaza posturi pasive cu reactiile posturale active. pronatorii antebratului. <lrliui it Utlii. incrsul. b) exercitii .i < I. miscarile de flexie-rotatie globala din incarcat (twist). Muschii carora trebuie sa se adreseze aceste exercitii sunt: marele si micul pectoral. Toate aceste exercitii terapeutice nu sunt de fapt decat elementele preparatorii ale programului de recuperare functionala care trebuie sa se adreseze in mod obligatoriu urmatoarelor activitati motorii voluntare: mentinerea ortostatismului. Mentinerea pozitiei ortostatice pe un plan inclinat permite antrenarea extensiei soldurilor si a genunchilor. 282 . i ami mi M-IIII dc/voltal inert rcilotilr nrllnilinv 91 rctrnc(iilc ifiuliiiiiiisc care Inmtni/A ainphtuciinca miscfirilor. De§i am batut moneda asupra importantei mobilizarii pasive.in descarcare" ce constau din mobilizari pasive in extensie si abductie a soldurilor. se folosesc in mod curcnt doua tipuri de exercitii: a) exercitii . flexorii cotului. extensia genunchilor. folosind din plin tehnicile de facilitare neuro-musculara proprioceptiva (Kabat). mobilizarea rotulei in sens transversal si in sens longitudinal. Ortezarea membrelor este putin eficienta §i este suportata foarte greu de bolnav.. transfcrul dintr-o pozitie in alta.a input. O atentie deosebita se acorda asuplizarii in flexie a gleznei si mobilitatii si supletei piciorului. plurisegmentare si globale. aceasta tehnica kinetoterapeutica accentueaza rigiditatea musculara. La acesti bolnavi nu vom insista cu mobilizarea pasiva si cerem ca? accleasi miscari sa fie executate activ in limitele maxime de amplitudine accesibila ficcarui bolnav in parte.

rotatia extema a umarului facilitca/ft ridicarea.). aceste obstacole se fixeaza la distance egale de cate 40 cm. cea intema asezarea etc. Se trece apoi la exersarea mentinerii echilibrului in condi^ii cc rcclainfl tin urad mai mare de dificultate: rotatia bazinului..\ < > In hi mil bolnavului sunt altctatc dcstul dc prccocc si mcicu exisla pnirolnl i a Imlii. Accasta poslurA la iaic NO asociaza tehnici de facilitate a stabilitatii (mici Tmpingcri in difcritc SCIIMIM rn scopul ruperii echilibrului static) stimuleazareactiile de echilibru. llcxmcxtensia genunchiului etc. Mersul se exerscaza numai in conditiile in care ne-am convins ca ortoslatisniul cstc stabil. Pentru exersarea lungimii corccte a pasului. Pentru recuperarea ritmului de mers. transferul greutatii corpului de pe antepicior pc talon.iamrlr kini-lii Iciapcutice se dovedesc utile. bolnavul parkinsonian. 283 . transferul greuta^ii corpului de pe tin picior pe altul. Ic In/0 nlr Imhi In ui l§ ln/c. spalat.ir li transferul spre inainte a greutatii corpului. tluhiliiaim . Kinctotciapcudil cxercita o presiune la nivelul cefei bolnavului in directie inaintc si in jos. ridicarea exagerata a genunchiului sau trecerca peste o bara orizontala instalata ca un obstacol in calea bolnavului. Pentru contracararca accstor silua|ii piof. Schimbarea pozitiei in pat de catre bolnav. Pentru acest scop se recurge la programe de terapic ocupajionala ce sunt conceputc special pentru antrenamentul autoservirii (mancat. dm UCCHI lucni eMe vnlnbil iiiiiiini peiitiu p. sunt simple si usor dc rcali/at cliiai -ji l» ilomii illul holnavului. cu coq>ul u§or inclinat inspre inaintc.ohstacolul primului pas".ca o statuie". extensia coloanei cervicale faciliteaza trecerea din asezat in ortostatism. ortnstulismul mi nun pontc II pftslial Cu toatecSpo/. Se pot folosi mijloace de facilitare adecvate cum .ivul tfl i ada . mai mult incurca decat ajuta. Vor fi utilizate din plin reflexele tonice posturale (flexia coloanei ccrvicalc faciliteaza trecerea din decubit dorsal in pozitia asezat.. pe langa activita^ilc dc transfer si mers. Pentru a demara mersul.itiaortostaticucsteconservala mull (imp. Folosirea bastonului ca ajutor in ortostatism si mers al bolnavului parkinsonian este discutabila si trebuie analizata la fiecare caz in parte deoarece. bolnavul in ortostatism intrc doua hau.< > rln *lN iiN tm il p a re lA lie fn v o riv n t c te iig M i iiiu im m \ iiiu«tm inlmnnrc.paiali-lc Nan In faja fotoliului. Dc exemplu. bolnavul trebuie sa invinga ccca ce nuinini . Kinctoterapia segmentara despre care am amintit este utila dar incficicntfl atunci cand ne propunem ca obiectiv recuperarea activitatii motorii gestuale nccesare autoservirii. transfenil din pat in fotoliu sunt gcsturi dificile pentru bolnav si trebuie invatate pornind de la elementclc simple ulc mi§carii complexe cu facilitarile descoperite spontan sau indicate de kinetoterapeut. mai are nevoie si de o utilizare functionala a mcmbrclor superioare. Pentra a nu fi dependent de anruraj. se recurge la un metronom 91 se cere mersul in cadenta. dc multc ori.

tinliiAuit etc. In ultima la/a de cvolu^ie a bolii ne aflam in fata unor bolnavi care sunt practic imobili/a^i la pat sau in fotoliu. se adauga posturile de drenaj. programul de recuperare medicala prin mijloace terapeutice fizicalkinetice. tlttr gi la ujulonil niior ohicclc necesaiv aulosrivim care au un 88pccl particular. Acum. In fond.).). grefat pe tratamentul medicamentos corect instituit. Rigiditatea grilajul costal si dificultatea pe care o arc bolnavul pentru a expira conduc la o insuficienta respiratorie mixta. pe prim plan se afla reeducarea respiratiei dcoarcce se stie ca afectiunile respiratorii sunt cele care due eel mai frecvent la moartea bolnavului parkinsonian. necesare inlesnirii dezobstructiei bronsice. adaptat dclicitului holnuvului (adaplari dc mobihcr. vibratiile toracice. tacamuri fi ubicclc dc toulcta spcciulc etc. Pe langa exercitiile de kinetoterapie respiratorie despre care am vorbit deja. Se mai adauga si riscul crescut la infectii datorat in mare masura dificultatilor de deglutitie. . Pentru acestia programul de recuperare isi schimba ordinca obicctivclor terapeutice. nu isi propune altceva dccat intarzierea cat mai mult timp posibil a atingerii acestei faze si asigurarea cat mai mult timp a unui statut de autosuficienta pentru bolnavul atins de boala Parkinson.

Encyclop.V. m6d-chir.. 7. 1990. O'CONNOR M. KOES B. Encyclop. Encyclop. ARANDA B. . 1991. Paris. . Paris. 1991. ~ Le artriti enteropatiche.Reeducation dans la traitement du syndrome Guillain-Barre. italiana). CHRISTEL P.Importanza e valutazione degli esami di laboratorio nel decorso delle malattic reumatiche. 3. med-chir. Kinesitherapie. Paris. Encyclop.. Brexin Library.Dolore nocigenico e dolore neurogenico. vol. DIXONA.. 14.M. 1988. medchir. oct. ~ Reeducation des entorses du genou.Treatment of traumatic peripheral nerve injury. Phys. 4. REVEL M.A.. CHEVALIER A. Testing for carpal tunnel syndrome. med-chir.St. Br.. Bucurcsti. 7.. FUMAGALLIM. CAMPIONG.. Paris. COIC B. CAROSO I. 9. ABLA A.. 14. YELNIK A. . 1989. 2.. BENHAMOUM. Encyclop. . et al -Physiotherapy exercises and back pain..Syndrome on the cervical plexus caused by high cervical root com pression. 14.. 91. med-chir. W. Lancet.La coxartrose. 1991. 1992. med-chir. a blinded review. BARAANCE C. 1990. Kinesitherapie.B/4#M4 C/ir/l..Reeducation des traumatismes du rachis cervical san» Union* neurologiques. I9IW 3. COLOMBO B. 302. P»rti. IX. Paris. 14.. Am. Edit. 43 (3). . gli esami aspecifici. 1990. Fa. 1990. Encyclop. 1 1. 14. terapeutica §i de recuperare. Kinesitherapie. 1985. Encyclop. 1990.*** Editorials. JUSSERAND J. DELPRAT J. 3. J.. 338.. . Kinesith6rapie. Paris. 12. ALDEA H... KESSLER L.Bibliografie selectiva 1. med-chir. 14. 1987.Hernia de disc lombara operatS. Senior. . Medicala. Neurosurgery. Kinesith6rapic. Paris. ARSENIC. Argomenti di Gastroenterologia clinica. . de 1991. . Paris. med-chir. Encyclop. 1991. 3.Approccio diagnostico al dolore articolare. 28 (4).. SBENGHE T. et col.Reeducation des paralysies centrales et periphdriqucs du nerv facial. des polyradiculonevrites et des polynevrites.F.La reeducation apres meniscectomies.Patologie du coude et reeducation. Dialogo medico.Kinetologia profilactica. . 1989. .L. 10. Med. The Practitioner (ed. -Reumatologia. ENNI B.1991. Kinesitherapie. Kinesitherapie. OBREJA T. BLACKWELL M.. Kinesitherapie. Edit. . Encyclop. 1991.Traitement de's syndromes du compression dans la traverse cervicotoraco-brahiale. 240. 12. BARROIS B. Kinesitherapie. WITVOET J.Reeducation des affections de la main et du poignet. PELISIER J. DiducticI «i Pod«|»ttlui. dec. m6d-chir.J.. 14. DIZIEN O. KOUVACHOUK J. . Bucuresti. .

nr..11. Bun de tipar: 04.1997 Format: 16/70x100.Oltenia" . Coli de tipar: 18 Hartie: offset 70x100 / 60g/m2 Tiparul executat la Imprimeria .15.Craiova B-dul Mare$al Ion Antonescu. 102 Comanda 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful