P. 1
46680385 Fizio Kineto Terapia Si a Medicala

46680385 Fizio Kineto Terapia Si a Medicala

|Views: 349|Likes:
Published by Ionutz Marcian

More info:

Published by: Ionutz Marcian on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

paroslav Kiss

Izio-kinetoterapia »i recuperarea niedicala In afiecthmile
9

iparatului locomotor

Cdifura niedicala liucurc^H. 2002

Tonic .licpiuiil» edltorialc aparfin in exclusivitate Editurii Medicale. 'iiblu .\\ i.i <••,!(• mircft Inrcgistrati a Editurii Medicale, fiind protejatS integral de leginlijia intcma na|n H i.il.i < >r ii c valoriflcare a continutului in afara limitelor acestor legi 51 a pcrttimunii cditorilor iri/i'..i '..i p.i'.ibilfi de pedeapsa. Acest lucru este valabil pentru orice reproduccrc intcgrala (lal.i ii iilifru-ntde mijloace (multiplicari, traduced, microfllmari, transcrieri pe dischctc etc.)."

'tadt
N C O N S T A N T IN E S C U

973-39-0338-8
le drepturlle asupra acestei carfi sunt rezervate Editurii Medicale - Bucure$ti

hir dt writ: I.IIUni Pilretcu tvilactor N. f innltld*
tit tit wJtn'11* MurU-K.kna Neamf

ilPI P

Cuprins

Cuvantinainte-l
Lista abrevierilor folosite in text - 8

Examenul clinic si investiga(iile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si a conduitei terapeutico-recuperatorii - 9 Mijloacele terapeutice specifice medicinii fizice si recuperarii medicale - 23
Elemente de hidrotermoterapie locala in afecjiunile aparatului locomotor - 23 Nojiuni de electroterapie antalgica si excito-motorie in tratamentul si recuperarea medicala a afecfiunilor aparatului locomotor - 26 Electroterapia antalgica - 26 Electroterapia excitomotorie - 30 Elemente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul si recuperarea afecjiunilor aparatului locomotor - 32 Tehnici anakinetice - 32 Tehnici kinetice - 33 Tehnici kinetice dinamice - 33 Tehnici kinetice statice - 35 Exercifiul fizic (terapeutic) - 35

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali in sindroamele algo-func(ionale ale pumnului si mainii - 39
Artropatii monoarticulare si artropatii sistemice - 43 Dureri ale mainii cauzate de afectiuni ale par{ilor moi - 48 Tenosinovitele pumnului si mainii - 48 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor traumatice ale tendoanelor mainii - 51 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a afecjiunilor posttraumatice ale pumnului - 54

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali a sindroamelor algo-functionale ale cotului - 56
Patologia extraarticulara a cotului - 56 Patologia intraarticulara a cotului - 58 Patologia traumatica a cotului - 60

Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicali a sindroamelor al|((>-functionale ale um&rului - 68
Tialanionliil fi/icnl-kinctic si recuperarea medicali a traumatismelor uMK'irulm 74 I liittunlc liuiucmsiilui 77

TrutHincnful fl/lril-klnetic ?l rrcuprrarea mr(ll<«l» In tlnilromul alKo-fiiiirtloniil ovrvical inferior (C3 C7) 7K

Cervic-alfia inln lourfi aeutS $i cronic.1 79 Tratuincniiil li/ital-kinctic ?i recupciurca mcdicalA n liniimwllnmeloi colimiin vertebrate cervicale f5rS Icziuni neurolugicc KK Tratarncnlul li/ical-kinctic $i recuperarca medicals in sindromni'li- ilr apcrtura toracicS - 91 Tratamrntul fizical-kinetic ?i recuperarea medicali in slndromul algo-func|ional al coloanei vertebrale dorsale - 94 Tratamcntul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a traumatismclor vertebrale dorso-lombare fara leziuni neurologice - 98 Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor neevolutive - 99 Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor evolutive - 100 Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindromul algo-functional lombo-sacrat - 102 Discopatiile vertebrale -103 Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a sindromului lombosciatic - 113 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a hemiei de disc lombare operate - 118 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a pelvispondilitei reumatismale - 121 Tratamentul fizical-kinetic al spondilartritei anchilozante - 124 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala a sindroamelor algo-functionale ale $oldului- 128 Coxartroza- 128 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala a $oldului operat - 136 Fracrura colului femural - 136 Tratamentul fizical-kinetic ?i recuperarea medicala in traumatismele bazinului - 140 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindromului algo-functional al genunchiului - 142 Gonartroza - 142 Artroza femuro-tibiala - 143 Artroza femuro-patelara - 144 Tratamentul fizical-kinetic al gonartrozei - 145 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a leziunii meniscurilor §i a condromalaciei - 148 Tendinitele genunchiului - 149 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala dupa fracturi ale genunchiului - 150 Particularitajile tratamentului fizical-kinetic in funcfie de tipul fracturii genunchiului - 153 Tratamentul fizical-kinetic al sechelelor fracturilor genunchiului - 158 Tratamentul fizical-kinetic dupa meniscectomii - 159 Tratamentul fizical-kinetic al entorselor de genunchi - 161 Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicali a sindroamelor algo-functionale ale piciorului - 164
Dun-rile calcaiK-cnc 169 Miiladin I rck'ihouse 170 Iliiisilii ictiiiiihiliinl - 170

243 Terapia ocupafionala in recuperarea hemiparezei spastice de etiologie vasculara cerebrala .171 Tratamentul fizical-kinetic al afecfiunilor posttraumatice ale piciorului .260 B.209 Sindromui de coafectare periferica osteo-articularS $i musculo-tendin o a s a .201 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in hemipareza spastica .224 Notiuni de kinetoterapie clasica aplicata in recuperarea neuro-motorie a hemipareze spastice de cauza vasculara cerebrala Tehnici .249 Schema orientativa de recuperare neuro-motorie a bolnavilor hemiplegici .266 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in sindromui paraplegic .208 Principalele sindroame somatomotorii .177 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a paraliziei faciale periferice.270 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in scleroza multiple .170 Tratamentul fizical-kinetic al entorselor gleznei . Recuperarea funcfionala a membrului superior hemiplegic . parte integrants a comportamenrului motor al bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vasculara cerebrala .174 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor nervilor periferici .275 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in boala Parkinson -278 B i b l i o g r a f i e e l e c t i v a 2 85 s - .motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala .222 Mijloace terapeutice specifice medicinii fizice utilizate in recuperarea neuro-motorie a bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala .196 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in poliradiculonevrita (sindromui Guillain-Barre) 5! alte polineuropatii .240rtezarea In recuperarea deficitu lui O neuro.224 de facilitare si metode speciale de recuperare neuro-motorie in hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala .2 1 6Sindromui psiho-afectiv.190 Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in poliomielita anterioara acuta .Apofizita calcaneana .208 Sindromui somatomotor pur .208 Sindroamele somatomotorii extrapiramidale .230 Elemente de electroterapie cu referire directa la recuperarea sechelelor neuro-motorii ale bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrals . Recuperarea funcjionala a membrului inferior hemiplegic si a mersului .254 A.

.

gradul ridicat de expunere la agenfii traumatici. Automl . fesut conjunctiv nespecializat.Cuvdnt inainte. De la acest concept am pornit si mi-am propus sd ofer un minim de date referitoare la medicina fizicd. cAfectiunile aparatului locomotor sunt caracterizate de o foarte mare diversitate etiologica si morfo-patogenetica. pe Idngd metodologia clasicd de tratamentfizical-kinetic (in general cunoscutd de medicii din aceastd specialitate) rolul recuperatorului in diverse faze de evolutie a bolii. reumatologiei sau neurologiei. indiferent de etiologia ei. Chiar dacd tratamentul etio-patogenetic poate fi atribuit in mare parte ortopediei. Structura morfologicd complexd a aparatului locomotor (os. ceea ce explica de ce in tratament se intersecteazd mai multe specialitdfi medico-chirurgicale. indiferent de etiologia sou topografia leziunii unora sau mai multor componente ale aparatului locomotor. in mare mdsurd. Sper ca din lecturarea acestei cdrti de cdtre specialism implicafi in mod direct in tratamentul afecfiunilor aparatului locomotor (medici dar s_i kinetoterapeu{i. muschi. absolut necesare tuturor cadrelor medico-sanitare implicate in tratamentul si in recuperarea afecfiunilor aparatului locomotor. prevenirea. nu in ultimul rand. piele). corectarea si recuperarea unor deficite functionale ce se pot dezvolta in toate stadiile de evolufie a bolii revin medicinii fizice si. asistenfi medicali de fizioterapie) sd poatd refine o serie de elemente utile prin a cdror aplicare in practicd sd reducd in mod semnificativ suferinfa holnavilor. relafia strdnsa cu sistemul nervos central s_i periferic s. justified posibilitatea dezvoltdrii unor disfunctii de gravitate variabild. kinetoterapiei. articulafii.i. Aceastd lucrare incearcd sd stabileascd. nervi. perceperea momentului in care mijloacele noastre nu mai au nici o eficientd si trebuie sd se recurgd la ortopedia chirurgicald reparatorie. precum si limitele acestui gen de terapie.

viteza de conducere motorie I .ABREVIERI FOLOSITE tN TEXT AINS BICCD IFD IFF LES MCF NACF PR SA SAND SS TENS VCM .spondilartrita anchilozanta .articulate interfalangiana distalS .boala ischemica coronariana cronica nedureroasa .scleroza sistemica .lupus eritematos sistemic .stimulare nervoasa electrica transcutanata .antiinflamatorii nesteroide .sindrom algoneurodistrofic .poliartrita reumatoida .necroza aseptica a capului femural .articulate metacarpo-falangiana .articulate interfalangiana proximate .

tic la acest comportament normal.Examenul clinic §i investigatiile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si a conduitei terapeutico-recuperatorii (9rice tratament fizical-kinetic trebuie sa fie precedat de un examen clinic complet si investiga^ii paraclinice necesare stabilirii diagnosticului pozitiv. muschi. mecanic? care este numarul articula^iilor interesate si care este modalitatea in care au fost interesate de procesul patologic (succesiv. la cateva intrebari fundamentale legate de boala: este vorba de un proces inflamator sau un proces degenerativ.)? exista sau nu o coafectare periarticulara? procesul patologic este in faza de activitate. Aici apar insa probleme legate de recunoasterea sechelelor. rasa pot i iiiiiili/a dc la bun inccpiit i.exista semne de coafectare a alter organe ce nu tin de aparatul locomotor. diagnosticul va cuprinde atat date de etio-patogenie cat si precizari asupra stadiului de evolujie a bolii. In afectiunile posttraumatice ale aparatului locomotor diagnosticul pozitiv pare 11II mai simplu datorita relatiei stranse dintre cauza si efect. Sindromul . Pe cat este posibil. Afec(iunile neurologice care afecteaza funcjia aparatului locomotor ridica cele mai complcxe probleme deoarece. simetric etc. In plus. in remisiune? care sunt implicafiile functionale ale afectiunii? . atat diagnosticul pozitiv cat si evaluarea ilclicilului functional sunt particulare si reclama a serie de cuno§tinte despre iu livilalca ncuro-motoric la normal pentru a putea aprecia deviatiile induse de lionla. articulatii. Cum se stie ca afectiunile reumatismale au o evolutie lunga in timp.a si istoricul holii aduc informatii prctioase. Varsta. nivel functional si unele elemente prognostice. cu trecere prin diferite stadii de acutizare si remisiune mai mult sau mai putin importanta. aici. inervatie etc. examenele clinice si paraclinice trebuie sa raspunda. stabilizat. Aiiamnc/. Examenul clinic si investigatiile paraclinice nu difera cu nimic fata de ceea ce se face in mod obisnuit pentru precizarea diagnosticului. Pentru afectiunile reumatismale.aiulirca mcdiculiii sprc un diagnostic clinic. diagnosticul complex va fi repetat la intervale variabile de timp si datele obtinute vor fi monitorizate. concomitent. foarte frecvent intalnite in serviciile de fizioterapie. apar o serie de evaluari necesare stabilirii gradului de afectare a functiei unor structuri ale aparatului locomotor. eel putin. evaluarea lor corecta si urmarirea lor prin hilanturi succesive. sexul.

artrita soldului. in general. k'olutia clinica si progresiunea bolii furnizeaza alte elemente utile diagnos-. i/. interesare oligoarticulara . Pe dc alt5 parte. este bine sa se foloseasca :oarea terminologie: interesare monoarticulara . Artro/a care sc dc/volt§ la o persoana in varsta rcprezinta' o manifcstare comuna iic. Pentru instituirea unui tratament fizical-kinetic este esential sa se stabileasca i inceput daca ne aflam in fata unui tablou clinic de tip inflamator sau de tip mic. boala . sindromul inflamator este caracterizat de: tumefactie.uic. redoare articulara matinala. Pe de p. iln ceea ce priveste rasa pacientului este bine de stiut ca LES este mai frecvent sa neagra. De exemplu: PR este o boala ce evolueaza cu remisiuni si exacerb3ri care final la dctcriurarca ireversibila a articulatiei.!) (acronoza. oliartrita reumatoida este exemplul tipic pentru poliartritele simetrice. durere. interesare poliarticulara . sindromul Beh9et la populatia Orientului Mijlociu.r este o oligoartropatie asimetrica. o artriffl . functio leza. ste obligatoriu sa se consemneze caracterul simetric sau asimetric al interesarii lare. n ceea ce priveste distributia afectarii articulare. ocromatoza). in functie de forma clinica prezenta. cstc destul de greu sa gasim un factor cau/al. raspuns bun la AIMS. spondilartrita lilozanta la tigani etc.a care se dezvolta la o persoana tanara trebuie sS nc fac§ sa suspectam cterul secundar (fie o displazie de sold. redoare articulara ce dureaza putin (sub 10 min). Durerea cu caracter mecanic este caracterizata de: .mai mult de cinci articulatii.o articulatie.in. a lui si a articulatiilor sacro-iliace dar poate interesa concomitent si centurile iar articulatiile mici. specifica sau nespecifica. pondilartrita anchilozanta este o boala cu interesare predominant axiala. monoartrita. spniulilartritn niu lulo/imtA interescazfi ccl inai adosea adultul tanar. in practica se constata de multe ori ca cele doua tablouri ce coexista. Pe de alta parte. fie o boala" metabolic.2-5 articulatii. polimialgiu rnmiiitici estc o boala" a varstnicului $i o intalnim foarte rar viirsla dc 60 dc ani. roseata. Din pacate.exacerbare la incarcarea articulatiei. caldura locala. in linii foarte generale. ameliorare pana la disparitie prin punerea in repaus a articulatiei.

trebuie sa se stie ca unele medicamente pot induce sindroame iiMimaticc. prezenta lor fiind foarte Irccventa intr-o serie de boli reumatice. PC dc alta parte.virala. Ochi: xeroftalmie (Sjogren). Whipples). fie dupa o prescriptie medicala. O poliartropatie inflamatorie asa cum este cea din PR poate fi insotita de inanifestari sistemice importante. intereseaza o singura articulate dar Ias5 sechele foarte importante. Cca mai mare parte a bolnavilor se prezinta la medicul fizioterapeut dupa ce un utmat o serie de tratamente antireumatice. balanita. steatoree (scleroza sistemica. alopecie. ('oii(li|iilc dc viafa si de munca au o importanta deosebita atat pentru diagnos-IH ' it iji pentni oricntarca tratamentului §i in special a recuperarii functionale. Tractul digestiv: ulceratii ale mucoasei bucale (Reiter. b. dar si prezentei eventualelor efecte colaterale. Aparatul cardio-vascular: prezenta sindromului Raynaud este obisnuita in scleroza sistemica. o suferinja bacilara poate lamuri iliiif. sancru etc. desi la un moment dat poate furniza aceleasi elemente clinice ca si artrita icumatoida. ulcera^ii (Mchcct).'. Tegumente §i mucoase: elemente cutanate de psoriazis.ualc dc autoscrvirc si gcstualitatca necesara cfcctuarii sarcinilor prolcHionulc. Tractul uro-genital: disurie.1. Bel^et). cervicita (Reiter). nodulii subcutanati si critemul acompaniaza vasculitele etc. cateva elemente specifice: Starea generala: stare de rau general. Asadar. Manifestarile extraarticulare trebuie cunoscute. Artrita genunchiului ilc ctiologie gonococica evolueaza insa ca o monoartrita care insa lasS sechele. Antcccdentele eredo-colaterale se dovedesc extrem de utile. irido-ciclita (SA). este autolimitativa si nu lasa niciodata sechele.un sindrom Reiter etc. in mod obligatoriu. lupus eritematos diseminat. I . dizenteria (Kciter). poliartrita i cumatoida. infectia gonococica . disfagia (sclerodermie). vasculita. artritele Tbc care. febra. Din acest motiv. Xerostomia si exoftalmia insotesc sindromul Sjogren. mai ales pentru irnmatismul psoriazic. colita ulceroasa). Din anteccdcntele personale mai vechi. louilc important sa sc cunoasca ce impact a provocat boala vis-a-vis dc iu'Hvilu(ilc u/. screening-ul efectuat la primul contact cu bohiavul va trebui sa includa. scadere ponderala etc. stare generala alterata. Raspunsul la tratamentul antiinflamator poate oferi si el o serie de indicajii ulilc. conjunctivita (Reiter). PR si SA. tulburari dc tranzit intestinal (Crohn. febra. scadere ponderala etc. La lei.iiosticul unci monoartrite. se acorda o importanta particulars efectelor trnipcutice induse de AINS. fie dm ini{iativa proprie. ulceratii (Behset). LES. fotoscusibilitate. de cele mai multe ori. asa cum se intampla cu hidralazina care poate cauza un sindrom foarte imcmftnutor lupusului eritematos. dermatomiozita. astenie. .

SA. sclerodactilie. ulceratii dureroase ale mucoasei bucale. Boli valvulare sunt prezente in spondilartritele seronegative. a) fibroza apicala. de multe ori prezenta la bolnavii reumatici. o . tratament cu saruri de aur. LES. LES. corticoizi. Sjogren. LES. disuria poate sugera un sindrom Reitef. candidoza). din fericire vindecabile dupa intreruperea tratamentului. Examenul clinic al cavitatii bucale permite numeroase constatari dintre care cele mai frecvente sunt: incapacitated de a deschide complet gura (microstomia din SS). cauze mecanice: osteofit exuberant cervical anterior. pe aparate §i sisteme.in II*IPIIIKV $i invent. SS. Dispneea poate fi prezenta datorita mai multor cauze legate de afecfiunea reumatismala: a) fibroza interstitiala din PR. Durerea toracica de cauza pleurala: serozitele din PR. penicilamina. gonoree. in boala Crohn. PR. telangiectazii). Din partea aparatului genito-urinar. examenul clinic incepe din momentul in care 12 ' . PR. SA. In unele cazuri. Behcet. pot fi prezente chiar ulceratii ale mucoasei gastrice. Aparatul digestiv furnizeaza numeroase simptome ce ajuta la stabilirea diagnosticului.'cM) Hcrle <lr dull mimnlismale se fn. mialgiile peretelui toracic din maladia Bornholm. a) hipertensiunea pulmonara din sindromul CREST (calcinoza. De fapt. Sindroamele dispeptice se datoreaza in special tratamentului cu AINS. poate avea cauze diferite: durere la nivelul cavitatii bucale (ulcerafii. durere resimtita in muschii temporal! (claudicatia mandibulara) in artrita cu celule gigante. ulceratii nedureroase ale mucoasei bucale: sindromul Reiter.icric dc siinplnmc' rnnsuleralc reumuticc put II can/ale de holt CHIC 1111 au nit i o Icgdturfi en rnimnlisinnl (ex afccpuni alcglandci tiroidc) eslc obligator in s3 sc lacfi un cxamcn clinir general. cu valente prognostice si terapeutice adecvate. reducerea salivatiei: s. Raynaud. durere localizata in articulatia temporo-mandibulara. LES.so|c*c tie ilt h mim. reducerea motilitatii esofagiene: SS. Disfagia. | Pe langa aceste consideratii de ordin general. in vederea stabilirii unui diagnostic complet. entezitele din SA. Nicturia poate fi primul simptom sugestiv de interesare renala in cadrul LED. esofagopatie. Din partea aparutclor cardio-vascular si respirator este important sa se urmiireasca catcva simptome a caror depistare nu ridica probleme deosebite. msotita de limitarea mobilitatii cujtii toracice in SA. Pericardita poate fi prezenta in toate bolile sistemice ale tesutului conjunctiv. sunt necesare $i o serie de evaluari particulare.

Evaluarea mdinii fi a pumnului Prin inspectia regiunii se verifica prezenta sau absenta tumefacfiilor. Muschii rcsponsabili pentru realizarea acestor grade de miscare sunt: extensorul comun al degetelor. Muschii responsabili pentru aceste miscan sunt: flexorul cornun_prqfund__al^. a hipotrofiei musculare si a deformatiilor articulare. pentru practica de zi cu zi se pot utiliza modele de evaluare simplificate care aduc informatii suficiente pentru un diagnostic si un tratament corect. flexorul comun superficial^aLdegetelor. cubital (C8). renitenta)j>recum si unele modificari ale sensibilitatii. Fara a intra in detaliile bilantului articular si ale testing-ului muscular. modul in care sc tlc/.l>ia< a. vor fi examinate atent si articulatiile vecine aceleia aflata in suferinta. dura. Astfel. Inervatia este asigurata de nervul median (C6-C8) cu exceptia ultimilor doi lombricali care au inervajia din n. Desi in practica recuperarii functionale se folosesc scale de evaluare mai mult sau mai putin elaborate. muscfiii Ipmbricaji. Toti acesti muschi sunt irjervati de nervul radial (C7). 13 . articulatiile portante vor fi examinate atat in ortostatism cat si in decubit.30_dg_grade. sc a$ca/a pc paiul dc consullajic furnizeaza unui obscrvator atcnt si competent o scric dc indicii carc-i permit o prima orientare diagnostic^. IFP-O^grade. tipice pentru PR). in butoniera a degetelor. Flex4a-&JED-este_de:. policele in Z. in plus. Valorile normale ale miscarilor elementare sunt: Extensia degetelor: MCF. in IFP de 110_grade si in MCF de 90 degrade. IFJ>40jjrade. Examinarea completa a aparatului locomotor aduce datele suplimentarc cc permit. ne dam seama care dintre miscarile elementare este limitata si ne vom completa cvaluarea prin aprecieri obiective asupra unghiurilor de miscare (goniometrie) si tcstare a forfei musculare cat mai analitic posibil. extensorul propriu al indexului. Mobilizarea pumnului si degetelor se incepe prin efecruarea unor miscari test de flexie-extensie a degetelor. Palparea evidentiaza modificarile temperaturii locale. impreunarea mainilor ca pentru rugaciune etc. stabilirea obiectivelor terapeutice si aprecieri prognostice asupra viitorului functional al bolnavului.degeteler. Flexia degetelor. .boliuiviil inii.90Ldejgrade.i in uilmiclul dc consulta|ii. cateva precizari sunt absolut necesare: bolnavul va fi examinat dezbracat complet pentru a evita posibilitatea (foarte probabila) de a trece neobservate unele elemente valoroase pentru diagnostic. Mcrsul. extensorul propriu al degetului mic. unele dintre ele fund chiar patognomonice (deformatia in gat de lebada.se vor examina comparativ articulatiile bolnave (acolo unde este posibil). consistenta unor tumefactii (moale. ~ ~~ Adducfia degetelor^ este asigurata de actiunea muschilor interososi palmari (incrva(i de nervul cubital (Tl)^ rAbduc(ia degetelor: este realizata de interososii dorsali si abductorul degetului V inervaji dc cubital (D8-T4).

al policelui (inervat de n. Cu acelasi scop diagnostic se mai foloseste si testul 'halen.stezii in teritoriul de distribute al nervului median. realizata de muschiul triceps inervat de fibre din radacinile MC8. i luarea cotului t Inspectia regiunii poate pune in evidenta deformatii. Dl).Kxtensia policelui se realizeaza prin extensia MCF-50 de grade (prin actiunea chiului scurt extensor al policelui) si extensia IF-5 grade realizate de extensorul . calcinoza si RAA. radial). Pacientul flecteaza pumnul si il mentine in aceasta pozitie timp de 60 secunde. ambii inervati de n. median. median). Opozitia policelui este asigurata de muschiul opozant al policelui inervat de ml median. cubital).flexia . policele este flectat pe fata palmara a mainii si se inchide us pumnul. pronajia -90 de grade realizate de muschii rotund si patrat pronator. si flexia IF-90 de grade asigurate lexorul lung al policelui (inervatie n. C8.135 de grade realizate de muschii brahial anterior si biceps brahial id antebratul este in supinatie) a caror inervatie provine din radacinile C5 si -extensia 0-5 grade. Tenosinovita lungului adductor al policelui se pune in evidenta cu ajutorul alui Finkelstein. ci si in xantomatoza. guta.realizata de biceps si scurt supinator. placi de psoriazis. Miscarile normale ale cotului sunt: . moment are se provoaca o durere vie localizata distal de stiloida radiala. Ambele teste sunt considerate pozitive cand declanseaza durere si . Acest test consta din percutia nervului median pe fata anterioara a pumnului. si scurt abductor al policelui. in zona . la aflandu-se in supinatie. incrvn|i icrvul median (C6. C7. Pentru evidentierea sindromului de tunel carpian. semnul Tinel este foarte iros. In practica de zi cu zi se mai folosesc unele teste utile pentru diagnosticarea r sindroame localizate la pumn sau la mana. Abductia policelui este de 70 de grade si este asigurata de actiunea muschilor . Reamintim ca nodulii subcutanati sunt prezen^i nu mi in PR.ondiliana). Palparea poate releva cresterea temperaturii cutanate locale sau zone de :restezie localizate fie pe linia articulara fie periarticular (de ex. Flexia policelui este de 50 de grade in MCF. supinatia . Examinatorul deviaza fortat pumnul in inclinatie cubitala. . tumefactii. noduli subinati. Prehensiunea globala sau cea de finete se vor evalua de la caz la caz in functie iroblemele functionale pe care le ridica bolnavul. Adductia policelui este realizata de muschiul adductor al policelui inervat de oil median. median si n. realizata de flexorul scurt al celui (inervatie din n.

I .

se cere nhn sil execute activ doua miscari test: ducerea ambelor maini deasupra i (ir u-stcaza astfel abductia si rotatia externa) si apoi ducerea mainii la I npns (adduc^ia si rotatia interna). La aceasta palpare. $ \tilmirca umdnilui I ii inspccjie.tcndonul coifului rotatorilor"... tendinita bicepsului provoaca dureri pe HHimoara a umarului. Mliihliilfii aiticula{ici umarului este limitata sever in PR. umarul poate furniza date foarte importante. Miscarea activa are amplitudinea limitata in caz Imr neurologies sau ruptura partiala. a tendonului cunoscut miMr dc . hilpaiea cste manevra de electie pentru localizarea durerii. I nl MI rcgiunea coifului rotatorilor. fie hipeilrofii sinoviale. I him nl (dc cauzS grcu dc prccizat) sau in cazul unui sindrom algoneuro-ii nil u Gvidcnficrcu unci cvcnluale Ic/iuni a coifului rotatorilor sc cere uliil Nfl ridicc hnitul la vcrticahl si apoi sA il coboarc lent in abducfic. hl| nilinli. asigurata de muschii pectoral mare si deltoidul " (' '\ < ''>).5 cm distanta de procesul M|IIIII. • ) tnywr points: multiple puncte foarte dureroase la presiune se pot palpa in . !**« IftiiH" aceste surse generatoare de durere ce nasc in structurile aparatului •Itii. Sursele cele mai comune de provenienta a durerii sunt: i i ) arliculafia scapulo-humerala: bursa subacromio-claviculara. articulatia f IMHII luiiiicrala si articulatia acromio-claviculara. nilonul poate fi palpat in santul bicipital. la 2. Alte deformatii pot fi prezente si sunt datorate fie unei bursite.tendinita muschiului supraspinos ill ii dtimc care este perceputa pe fata medio-laterala a bratului. daca este vorba de umarul stang. De exemplu. | if i ni r« normala de abductie este de 180 de grade. nliii a avca o imagine de ansamblu asupra mobilitatii umarului. in acceasi regiune topografica pot fi resimtite dureri care nu au nici o . cand tumefactia este vizibila pe fate anterioara a umarului.i inuschiului deltoid sau a muschiului supraspinos pot fi decelate la o IJHtplA piivirc.SKIMP «|i sunt datorate fibrozitelor ce acompaniaza suferinta umarului. nu ridica probleme deosebite pentru recuperator. mi' ischemia miocardica. Durerea i§i poate tii i^uica in oricare dintre structurile articulatiei umarului dar si in structurile din VP«•inflate. SA forma mixta. fiind asigurata de muschii |ilnuii si dt-lloid (C5.Toslclc particulare de evaluare se adreseaza in special depistarii cpicondilitei I. uneori totala. C6). zona de maxima s^iiiilbililiilc fiind exact sub acromion.u ii ac-cstca. bratul va fi plasat in rotatie externa si cotul in M1. illnlc si latcralc si constau din miscari de contrarezistenja prin care sc pun in •»• ililiir muschii ce se insera la aceste nivele. Lcziunilc . h) niiischi si tendoane: coiful rotatorilor .. liliu |ui cslc tic 45 de grade. Cel mai frecvent se intalneste durereainumar de cauzacervicala.

Examinatorul stabilizeaza il §i exercita o presiune laterala la nivelul extremitatii distale a bratului in timp >olnavul abduce activ bratul impotriva acestei rezistente.roase. cu cotul flectat la 90 de grade. Lungimea aparenta nAsoaiii <lc In ii|K-iulux'lc xifoicl paiul la varful malcolei interne. Daca . — o asimetrie aparenta a lungimii membrelor inferioare ce poate fi datorata tracturilor musculare ale abductorilor sau adductorilor. pentru clarificarea iei generatoare de durere se cauta. Daca durerea este atipica. Nu de pufine ori. un clement obligatoriu dc evaluare il reprezinta . atunci cand este vorba de articulatia soldului. din pozitie de decubit dorsal. Durerea reala. se pot face urmatoarele observatii: cre§terea sensibilitatii dureroase in regiunea laterala a soldului poate indica senja unei bursite trohanteriene. Plasand bolnavul in pozitie de decubit lateral. O scurtare a ubniliii iniciioi alcclul punic h daiorala contracturii adductorilor yoliiului. navul in pozitie asezat. In oricc sufcrinja a soldului. Palparea zonei permite evaluari asupra temperaturii locale si asupra punctelor .loanelor coifului rotatorilor sau a bursei subacromio-deltoidiene vor provoca o ure in momentul in care braful se afla in abducjie de la 120 la 60 de grade. este perceputa in unea inghinala cu iradiere in fesa. cre§terea sensibilitatii in regiunea tuberozitafii ischiatice este tipica pentru o »ita ischiatica. o hipersensibilitate cutanata localizata medial de spina iliaca anteroerioara si care este insotita de hipoestezie cutanata a regiunii laterale a soldului coapsei (sugereaza o meralgie parestezica).bolnavul pastreaza pentru un timp foarte scurt sprijinul pe lul bolnav. Aparitia unei dureri :t localizatc indica o suferinta de natura tenosinoviala sau o instabilitate a :psului brahial. bratul cade inert in momentul are ajunge la o abducfie de aproximativ 90 de grade.ura i on luti^iinii aparentc si rcalc a membrelor inferioare. Pentru leziunea tendoanelor bicepsului brahial se utilizeaza testul lui Yergason. . examinarea orificiilor herniare permite eliminarea unor eventuale hernii ircerate.ta o dilacerare a tendonului coifului rotatorilor. iervarea atenta a bolnavului permite stabilirea unei suferinte reale a articulatiei ofemurale: mersul antalgic . cre§terea sensibilitatii localizata la nivelul insertiilor tendinoase indica o :zita sau o intindere a tendonului. in fa$a iperatorului apar doua capcane pe care le va evita doar daca stie ca: o suferinta rticulatiei coxo-femurale se poate exprima clinic prin durere localizata in unchi §i ca o durere lombosacrata poate avea sediul la nivelul soldului. ce naste din articulatia coxo-femurala. hipotrofia musculaturii fesiere si a coapsei.

tensorul fasciei lata si fesierul mic (L4. L4). Sc folosesc uneori teste speciale care permit aprecieri globale asupra unor Hitipe musculare. Pentru aprecierea acestei miscari. Pasiv poate atinge 150 de grade. SI. in principal de muschiul fesier mijlociu 9 i tcnsorul fasciei lata (L4. soldul controlateral . insuficienta abductorilor poate fi pusa rapid in i<vi(lcn|a prin semnul Trendelenburg care consta din inclinarea trunchiului in sprijin iiiii|)o(lal (pcntru a restabili echilibrul pierdut prin insuficienta fortei musculare a •iililiictorilor si deplasarea centrului de greutate). proccs ireductibil prin mijloace conservatoare.se i ulicA do pc planul patului. la sold. De asemenea. Kotatia externa a coapsei are cam aceeasi amplitudine de 45 de grade si este ronli/ata de muschii pelvitrohanterieni ajutati de croitor si adductori (L3. Amplitudinea medic este de 45 de grade si este asigurata. fiind in decubit dorsal. in acest timp. se poate considera ca este vorba de un flexum de sold /al. Adductia este imposibila din pozitie anatomica zero cu membrele pelviene iiliniate unul langa altul. I'cntru a evidentia o deformatie in flexie a soldului se utilizeaza testul ThoMolnavul. tensor al fasciei lata. membrul inferior trebuie tilulns. Abductia are valori variabile in functie de pozijia de testare. iar cu genunchiul flectat mi depaseste 10 grade. L5. L3. L3. Miscarile soldului efectuate cu genunchiul flectat sunt mai ample cu 20-30 de Kuidc decat acelea efectuate cu genunchiul extins. Rotatia interna are o amplitudine de 35-45 de grade si este realizata de muschii lemimcmbranos. valorile inregistrate vor fi insotite de precizarile respective. Muschiul principal este psoasilincul. Flexia este de 90 de grade cu genunchiul extins si ajunge la 125 de grade cu genunchiul flectat.5.presupus bolnav . fesier mijlociu (L2. Orice scurtare masurata in acest fel este datorata unci anomalii nsousc. semitendinos. 1. L4). Revarsatul lichidian articular se exprima ilis|uin|ui micilor t'osete prczentc in mod normal de o parte si dc alta a rotulci.sugcstive dc traumatism. ajutat de croitor. Muschii principali sunt fesierul mare si ischiogambierii incrvati de ramuri din L4. popliteu. se elimina lordoza lombara prin flexia . I >m po/i|ia dc decubit dorsal se urmareste decelarea unor eventuale cicatrice i nltoi soniiK. difcrcn(clc ilinlrc miscarile active si cele pasive sunt mai mari decat la celelalte articula^ii. Extensia cu genunchiul intins este de 15-20 de grade. 'iHifia cvadriccpsului cstc usor de dcpistat la o simpla inspccpc a rclicfului . De exemplu. Valoarea amplitudinii medii este de 30 de grade si este asigurata de muschii mldiictori ai coapsei si dreptul intern (L2.. L4). ' i i l n l u i sanatos. Daca. se poate observa foarte usor i'ii|n unor dcviajii in valg sau var a genunchilor.Lungimea reala se mascara de la spina iliaca antero-superioarS panS la varful inalcolei interne. I > i n aceste motive. SI). L5). ti acnunchiului I ii iiispcc|ia bolnavului in pozitie ortostatica.

De multe ori. se verifica si mobilitatea rotulei. Acestea sunt localizate de obicei: pe fata mediala sau laterals a interliniei articulate (foarte usor de identificat . factor biomecanic spensabil unei bune functii a articulatiei gemmchiului. 'uarea piciorului $i a gleznei Examemil obiectiv sc cfectucaza din pozitie ortostatica pentru a putea observa ituali'lo ilcloiniatii in val^ ale calcaiului (foarte frccventa in PR) si care trcce ncrvalA in |«i/i|in df dociibil dorsal cand picioi ul cstc desc-. in jos sau later . Pentru ligamentele incrucisate se flecteaza genunchiul la 90 de grade cu planta ta pe patul de consultatie si se cauta sertarul anterior (pentru ligamentul acisat anterior) si sertarul posterior (pentru ligamentul incmcisat posterior). punctele de insertie ale ligamentelor colaterale mediale §i laterale. Nu se va neglija niciodata inspec|ia si palparea spatiului popliteu deoarece. rnai cu seama atunci cand nenul obiectiv al genunchiului nu evidentiaza modificari obiective. laba de gasca >e fata mediala a treimii superioare a tibiei.I'ulparea pcrmite decelarca cresterii temperaturii cutanate locale precum si a dor cu sensibilitate dureroasa crescuta. cea mai buna metoda consta din fixarea ula^iei de examinat pe genunchiul controlateral.oldului. facern urmatoarea manevra: cu ana se exercita presiune pe marginea externa a genunchiului pentru a mobiliza idul din aceasta regiune.'ircat de graititd-n coipiilm . este necesar sa se examineze starea ligamentelor stabilizatoare ale mchiului. se baloteaza rotula prin presiuni :esive. Pentru ligamentele colaterale. Din aceasta pozitie. bursele prerotuliana. Cu aceasta ocazie. cu cealalta mana se induce intinderea ligamentelor mediale si laterale. se pot depista chisturi sinoviale. Cand revarsatul lichidian este important. doua manevre. Miscarile care intereseaza in mod deosebit articulatia genunchiului sunt flexia ctensia.prin mobilizarea rotulei (in sus. Flexia are o amplitudine de aproximativ 135 de grade asigurata in principal de chii ischio-gambieri (L5. lod curent. Pentru depistarea unui revarsat lichidian intraarticular (hidrartroza) se folosesc. Extensia este de 0-5 grade si este realizata de muschiul cvadriceps inervat de cinile L3 §i L4. fixand cu o a articulatia. cu cealalta mana se preseaza in sens diametral opus si idul trece sub rotula. de sus in jos. insertia tendonului rotulian pe tuberozitatea anterioara a tibiei (zona foarte iibila la copiii care sufera de maladia Osgood-Schlatter). le putine ori. Atunci cand banuim o cantitate mica de lichid. Va trebui sa fie prezenta in mintea examinatorului posibilitatea ca durerea pe o reclama bolnavial sa traduca o suferin^a a s. infrarotuliana superficiala §i profunda. articulafia fcmuro-patelara .1 genunchiul cste flcctat). SI).

Provocarea de parestezii in picior prin percu^ia nervului ca si prezenta modificarilor de sensibilitate a piciorului i onfirma diagnosticul. bolnavul va resimti o durere strict localizata la nivelul focarului de fractura. Invcrsia piciorului este realizata de muschiul tibial anterior si are amplitudinea iU< U) dc grade. o durere localizata la nivelul nervului tibial posterior (retromaleolar extern). tumefactii la nivelul tecilor. Pentru diferentiere. f tu( 11 ncrva{i din radacinile spinale L4 si L5. De multe ori. sinovita articulatiilor metatarsofalangiene. o durere localizata la nivelul fe$ei plantare a calcaneului este tipicS pentru Insciita plantara si pentru pintenul calcanean. tibiala posterioara si a. extensia. l-'lcxia plantara a piciorului este de 55 de grade si se masoara plecand din pozi^ia ni-iiiin (piciorul in unghi drept pe gamba). inervati din radacinile spinale SI si S2. modificari ale untcpiciorului (halux valgus). se executa din articulafia subastragaliana (in princi-pnl). Invcrsia si circumductia piciorului. l.lcxia dorsala a piciorului este de 15 grade si se realizeaza prin actiunea niii$chilor tibial anterior. cu un I'icion. eritem sau descuamatii la nivelul articulatiei MTF a halucelui (sugestiva pentru guta). se cauta punerea in evidenta a urmatoarelor semne obiective: cresterea temperaturii cutanate si zone de hipersensibilitate dureroasa. Prin palpare. Un deficit de forta de contractie cantonat nil irl In muschiul extensor propriu al halucelui sugereaza cu foarte mare probabilitate iiilcrcsarca r§dacinii L5. lung extensor al halucelui si extensorul comun al degetelor. aceasta fractura este confundata t ii o artrita de glezna. pedioasa sunt manevre ubligatorii pentru diagnosticul diferential cu bolile circulatorii periferice. incrva|i dc rild. Morton).lcina SI. poatc sugera prezenfa unui sindrom de tunel tarsian. tendoanelor. palparea pulsului la a. Miscarea activa este realizata de muschii liicrps sural. aspectul unghiilor (psoriazis). la bolnavii cu PR nu este surprinzatoare descoperirea unor fracturi de stres ulc cxtremitatii distale a peroneului. palparea capetelor raetatarsiene foarte dureroasa si eventuale ulcerajii (NUgestive pentru PR). o hipersensibilitate dureroasa localizata strict intre capetele metatarsienelor 111 si IV este foarte sugestiva pentru neurinomul digital plantar (b. se recurge la o manevra simpla. se parcurge toata lungimea osului peroneu. Miscarile ce vor fi evaluate sunt cele elementare: flexia. Daca exista o fractura de stres.Inspectia se continua tot din pozitie ortostatica si urmareste depistarea iirmStoarelor semne: tumefactia gleznei. dm si din arlicnla(ia medio-tarsianS si tarso-metatarsiana. eversia. O tendinita ahiliana cu interesarea luirsei subiacente se evidentiaza mai usor la bolnavul aflat in decubit ventral. I-vcrsin cstc dc 20 de grade. Muschii responsabili c snnl sent ml si lungul peronier. . scurtul si lungul peronier.

extensia pasiva a policelui pana ajunge in contact cu fata anterioara a antebra^ului (un punct pentru fiecare mana). electroforeza serica. Stabilitatea gleznei este un element biomecanic foarte important care de multe ori este perturbat datorita fie unei laxitati ligamentare. lomografia axiala computerizata. cu scop diagnostic (pozitiv. glicemia. ASLO.fUeva cxamene de laborator usor de realizat: hemoleucograma.ialii constS din faptul ca atunci cand sunt efectuate static permit dccclaica I I M I I I inodificuri ale aparalului locomotor. fie unor traumatisme minore i epctate si neglijate sau incorect tratate. Evaluarea integritatii ligamentelor se face prin intinderea sustinuta a acestora in mi§cari ample de flexie-extensie si inversie-c vcrsie a piciorului. Utilitatea aceslor rudioc. hiperextensia genunchiului dincolo de 10 grade (un punct pentru fiecare parte). Pentru evaluarea obiectiva a hiperlaxitatii articulare se foloseste scala lui Beighton. fibrinogenul. 2. fnifia osoasa Irebuie interpretata numai in context clinic. pcntru subiectii in varsta de sub 40 de ani si de 4 din 9 pentru cei trecuti de 40 de ani. 2. rezonanta nuclcara.Nil dc pu(ine ori. hiperextensia cotului dincolo de 10 grade (un punct pentru fiecare parte). de mare utilitate sunt examenele |)iii. in principal. sufcrin^cle piciorului si/sau ale gleznei sunt datorate unor lenosmovite. fosfataza alcalina si acida. antefiexia trunchiului cu genunchii intinsi. uricemia. Tendoanele muschilor peronieri lateral! se palpeaza pe fata laterals unde o cvcntuala tendinita se exprima prin tumefactie §i durere.iclinice care evidentiaza direct aparatul loco-motor. Examenele paraclinice se efectueaza. proteina C icactiva. dar se dovedesc foarte utile si pentru a urmari evolutia bolii in timpul tialamentului. radiografia osoasa. VSH. la palpare si la mobilizarea in flexie plantara §i inversie a piciorului. tomodensimetriaosoasa. iar cand sc clcctucu/a in . (lilcrcntial). Dcsi orice informatie referitoare la boala si bolnav nu poate fi decat binevenita. O mobilitate articulara exagerata trebuie sa atraga atentia asupra hipcrlaxitatii capsulo-ligamentare. culcemia. Ruptura tendonului muschiului tibial posterior este cauza cea mai frecventa a piciorului plat din PR. 2. Examenul obiectiv va cauta sa evidenjieze prezenta lumefactiei tccii tendonului pe fata mediala a piciorului precum §i exacerbarea clurcrii in cursul miscarilor de flexie plantara si eversie a piciorului. Un grad de hiperlaxitate este sugerat de un scor de 6 puncte din 9 posibile. Scorul lui Beighton este urmatorul: /. 2. In afara acestor investigatii biologice. sunt suficiente I'. ecografia |)Ar|ik>r moi. palmele pe sol (un punct). pcnlru tratamentul fizical-kinetic. extensia pasiva a degetului V dincolo de 90 de grade (un punct pentru fiecare inana). ureea etc. in marea majoritate a cazurilor. element favorizant (nu numai in cazul gleznei) pcntru traumatisme si uzura articulara precoce.

cum ar fi: . Aceasta metoda rstc capabila sa deceleze modificarile din stadiile preradiologice si s-a dovedit utila in urmatoarele situatii: artrita sacro-iliaca. ptinm. osteoporoza pAlata. pentru diagnosticarea si evaluarea osteomalaciei. pentru a pune in evidenta prezenta metastazelor osoase.densimctric osoasa cuantificata (in osteoporoza). pentru a evalua turn-over-ul osos in maladia Paget. nu explica in mod automat o lombalgie care poate ttvea pur si simplu o alta cauza (de exemplu. . liza osului. modificarilor structurii osoase (osteoporoza difuza.stabilirca corecta a dimensiunilor canalului vertebral atunci cand sc suspiciosimlrom dc canal ingust. le/iunile meniscurilor la genunchi. Cea mai buna metoda de urmarire a anatomiei intraarticulare este sinoviografia (tehnica de lucru cu dublu contrast) permitand diagnosticarea dezaxarilor genunchiului si ale umarului. evidentierea instabilitatii protezei articulare (artroplastia de sold). soarecii intraarticulari. . aderente intraarticulare. chisturi etc.ruptura sinoviala acuta (ruperea unui chist Backer si diagnostic diferen^ial cu o tromboflebita). in special. carii. imcori impresionante. intre burse si tecile tendoanelor (in special la umar. Ceea ce este important de retinut este faptul ca multe modificari radiologice. Ic/iunilor Hixtaarticulare. dar si iille modificari patologice. decelarea unor procese de necroza aseptica a osului inca din faza preradiologica. drcnajul limfatic. Examenul radioizotopic cu compusi ai technetiului este folosit. musculo-ligamentara). . Pentru evaluarea partilor moi aflate in suferinta precum si a unor modificari mtraarticulare se recurge la tehnici ecografice si sinoviografie. pensarea severa a unui spatiu intervertebral sau un osleofit mare situat anterior. calcificari intratendinoase sau intraarticularc (tcndinita i ulcifianta a supraspinosului. chisturi sinoviale ce comunica cu cavitatea articulara.evidenticrcu prccoce a unci sacro-ileite (in SA). glczna). a eventualelor. densificarea structurii. nu au corespondent clinic manifestat prin durere sau alte uriize subiective.ilmamica permit urmarirea modificarilor in timp precum si unelc aprecicri asupra Hicientei programului fizical-kinetic aplicat. Este necesar sa se acorde suficienta atentie par^ilor moi ale aparatului locomotor. 'I'oniografia axiala computerizata desi suscita un interes deosebit si este solicilatA dc majoritatea pacientilor. De exemplu. pentru explorarea aparatului locomotor arc o vulonrc limitata la: •. la debut.). pciitru evaluarea si cuantificarea proceselor inflamatorii articulare. condrocalcinoza).

.i|nlor lit Min.ulfl dm niporlnl prc|/clicJi'ii|ii uhll^A In Itinitarc.i . . Dciji utili/arca cslc limitata de costul ridicat... foarte precoce).. trunchiul cerebral $i cerebel. . necrozele aseptice (se depisteaza mai devreme). afectiunile articulare din procesele inflamatorii $i degenerative (evident. in cateva situajii pretul crescul sc justified prin valoarea informatiilor furnizate: studiul coloanei vertebrale cen'icale.. Kc/oniiii|....... structuri ce nu pot fi abordate foarte corect prin alte metode (TAG)..inn illi' ii/ot|niin nlc apuuiliilm I nuliii pm d pusc in pun i in i '. . alterari ale meniscurilor $i alte leziuni ale ligamentelor genunchiului.i|iilr i ipiwe mai sus..i iiiiifriii'in'rt nuclcanS prexintS un avantaj suplinicnlai in sludicrca apiiraliiliii liKinnoldi dniontu capacitafii de analiza a tesuturilor moi.

bazate pe observatie clinica. h) ci cstcrea hiperemiei locale. a permeabilitafii capilare. Mtnlalitdfi tehnice de mcalzire locala Incfil/. inclusiv schimb informational. precum si utilizarea 111 lor termice sunt utilizate de foarte multa vreme. aplicajiile de rece sau cald local. ( i-a mai simpla mctoda de termoterapie locala o constituie compresa. unde scurte). ac|iunc miorelaxanta pe musculatura striata superficial cu efect antalgic. Ai (iimca fiziologica a procedurilor calde locale se poate rezuma astfel: a) ac(iune antispastica pe fibrele musculaturii netede vasculare $i viscerale. 23 . Pentru incalzirea •Inii'liuilor profunde este necesar sa se recurga la forme de curenti terapeutici din iliinu'iiinl inaltci frccven(e (microunde. aflate la indemana tuturor. A llieliibolismului local. i11 cstc eliberarea locala de factori autacoizi cu optimizarea proceselor locale il»' tt liinib.irca Jcsuturilor superficiale se poate realiza printr-o serie de proceduri •If liidrotcrmotcrapie locala ce vor fi prezentate in continuare. VM Pfi'i I antalgic. cateva date referitoare la efectele dovedite ale aplicarii de cald sau |»r Icgnmente permit utilizarea judicioasa si eficienta a unor mijloace terapeutice simple. Cele nun i iinoscutc sunt comprcsele fierbinji (Kenny) si compresele calde. Daca la inceput. IfliA ii intra in detaliile legate de termoreglare (elementul tinta al acestor nliiii). fiVnii/ant pentru programele de kinetoterapie. trata-iiau cmpirice. cu activarea proceselor de resorbtie in procesele inflamatorii liMMlf >i in celc distrofice (se amelioreaza net clearance-ul tisular). a aportului de oxigen. in ultimul timp mecanismele .t|loiicele Icrapeutice specifice i tlzice §i recuperarii medicale *HI-iiic de hidrotermoterapie locala ! imule aparatului locomotor ii incdicina fizica. (tune sunt descifrate din ce in ce mai mult si mai clar.

Faina de mustar se amesteca cu apa la nperatura camerei (apa calda distruge hidrolazele care elibereaza oleurile eterice face ineficienta procedura). fara nici un adaus de apa. acroparestezii nocturne (sindromul picioarelor agitate) si in special in idroamele diskinetice ale tubului digestiv si anexelor sale. IVnli ii irdiuTirii fcnomcnelor inflamatorii locale si a durerii..locale dc recc si crioterapia locala. Acesta .este tinut in apa fierbinte (70-80 de grade) timp de teva minute dupa care se aplica pe regiunea de tratat (dupa ce au fost bine stoarse apa). timp de 4-6 ore. mcomitent cu efectul termic. Compresa stimulanta Priessnitz.Compresele calde sc realizeaza cu ajutorul unei bucati de panza de dimensiunea de tratat. Tot o incalzire superficiala se poate obtine utilizand radiatia infrarosie (lampa >lux. diverse fainuri icstecate cu apa pana se formeaza o pasta ce se introduce intr-un saculet de . te foarte bine stoarsa. se inlocuieste din 5 in 5 minute sau se adauga a calda. timpul de aplicare este diferit. Efectele locale directe sunt cele prezentate mai inainte (caldul local). Aceasta compresa ramane pe .nza. Pcntru incalzirea structurilor profunde se folosesc curenti terapeutici din iincniul mallei frccven^c (vezi Capitolul . iritantvulsiv.i uplua|iiU. Se foloseste un singur strat de panza inmuiata in apa la nperatura de 24-25 de grade si peste aceasta se aplica o alta bucata de panza cata care depaseste cu 2 cm pe cea de dedesubt.. Durata tratamentului este variabila at timp suporta bolnavul). sare de bucatarie. Cataplasmele umede se fac cu plante mcdicinale. ntru a se evita racirea compresei. O cataplasma mult folosita in afectiunile coloanei vertebrale lombo-sacrate te cataplasma cu faina de mustar. intre 5 si 20 de minute. dicatiile compreselor calde: stari spastice ale musculaturii netede. spre deosebire de compresa umeda calda. Din acest motiv este preferabil s*se lice pe durata noptii. salzite la 55-65 de grade (toleranta foarte buna datorita termoconductibilitatii duse). cu actiune decongestiva de profunzime. Nu se aplica nici un alt material jlant sau impermeabil. stoarsa pe jumatate si aplicata direct pe tegument timp de 30-60 de minute. Efectul terapeutic de asta data este pur chimic.la randul lui . De asemenea. contracturi chi ale musculaturii striate. efecte reflexe gmentare. Indicatii: insuficienta veno-limfatica cronica a membrelor ferioare. Cataplasmele uscate se fac cu saculeti umpluti cu nisip. actioneaza si componenta chimica care uneori poate dominanta. O alta modalitate terapeutica este reprezentata de cataplasmele la care mponenta terapeutica este chimica sau termica. Durata procedurii este de 20-30 de minute. baia de lumina partiala).Electroterapie"). resorbtia proceselor inflamatorii cronice. . seminte. pivki. in stadiilc acute. inmuiata in apa calda de 40 de grade :lsius. In momentul aplicarii pe tegument au temperatura de 50-55 de grade. impaturita in 3-5 straturi.

miorelaxante si de reducere a reactiilor inflamatorii si a metabolismului celular. la rece. ca si in crioterapie. Indicative de electie ale crioterapiei sunt spasmele musculare posttraumatice. unde efectul antalgic si (IccoiHracturant sunt spectaculare. ci prin intermediul unui strat de panza. Comprcsclc rcci se aplica dupa aceeasi tehnica pe care am prezentat-o la umprcsdc caldc. scade metabolismul local si consumul de oxigen. vasodilatatia arteriala se face fara dilatatia concomitenta a venulelor. . Dupa aplicarea ghetii. conductie (gheata). Apa in care se inmoaie compresa are o temperatura de 16-20 de Mimic ( '. periartrita coxo-femurala. flbrele musculare striate. Tchnica aplicatiei este statica sau dinamica (masaj cu un cub de gheata) pe irf. iar tonusul musculaturii spjistice ramane scazut timp de cateva ore. iar cea musculara cu 5-6 grade. aplicarea ghetii se face direct pe muschiul sternocleido-mastoidian tun pc /. la temperaturi foarte reci. La 5°C sunt blocate jonctiunile neuro-muscularc. reflexele osteo-tendinoase revin la normal dupa 30 de minute de la terminarea procedurii. temperatura cutanata scade pana la temperatura procedurii. Aplicarea de gheata in spasmele musculare intercepteaza toate structurile ce intretin tonusul muscular (flbrele alfa si gamma.ona care reflecta durerea la acest nivel. dar si in fizioterapie. desi temperatura cutanata creste foarte rapid. scade excitabilitatea neuroinuscularafei creste vascozitatea muschiului si structurilor periarticulare. Tratamentul local cu gheata este deosebit de util pentru efectele sale antalgice. in timpul acestor aplicatii. temperatura musculara ramane scazuta inca mult timp dupa procedura.Actiunea fiziologica a aplicatiilor locale de rece se poate rezuma astfel: prin actiune directa asupra musculaturii netede si striate se instaleaza o vasoconstrictie locala cu reducerea debitului sanguin. ilniorilc umarului (PSH). Durata procedurii cstc de 30 min pana la maximum 60 de minute. ^Bfcjoterapia este mult folosita in medicina sportiva. un HC aplica gheata direct. Metodologia si tehnica de aplicare recunoaste: convectia externa (flux de aer rece pe tegument). sc sdnmba nicreu (la 5 minute. evaporare (clorura de etil-Kelen) locala. In torticolis.iimcnlul care acopera muschiul spastic. apar perioade de vasoconstrictie ce se alterneaza cu perioade de vasodilatatie de unde rezulta un efect biotrofic important. timp de 20 de minute. procesele inflamatorii locale in faza de debut sunt bine influentate prin re ducerea temperaturii si a metabolismului local limitandu-se eliberarea de factori tisulari locali ai inflamatiei si prin reducerea permeabilitatii vasculare. Pentru a proteja integritatea tegumentului. Chiar §i dupa inlaturarea ghe^ii. Temperatura subcutanata este cu 3-4 grade mai mare decat cea cutanata. _ . jonctiunile ncuro-musculare).creste tonusul tisular local cu reducerea tendintei la hipotonie. eel mult) pentru a evita incalzirea niiipicsci.

laserul ridica alte probleme de metodologie si tehnica de aplicare. educatia sanitara a populatiei. electrotcrapia ocupa un spatiu important. Dupa pareri autorizate. Din dorinta de a simplifica prezentarea acestui subiect care nu poate fi dezvoltat intr-un ghid de tratament fizical-kinetic. in functie de efectele urmarite: antalgic si excitomotor. s-au dezvoltat noi metodologii si s-au creat aparate din ce in ce mai complexe si mai usor de manipulat. Pentru a obtine un maxim de eficienta trebuie respectate cateva conditii minimale. pe langa aceste efecte principale. verificata in timp. iradiajia cu ultraviolete. in momentul actual de cunoastere a mecanismelor fiziopatologice ale afectiunilor reumatismale si posttraumatice ale aparatului locomotor acest spatiu este exagerat in dauna kinetoterapiei. Mijloacele folosite variaza mult in functie de o serie de factori dintre cafe cei mai important! sunt: —recunoasterea substratului fizio-patologic al durerii in cele mai mici amanunte §i alegerea formei de curent corespunzatoare. la nivelul cailor ascendente cat si la nivelul cortcxului unde durerea se transforma in senzatie si suferinta. . Prezentarea detaliata a tuturor problemelor referitoare la multitudinea procedurilor electroterapeutice folosite in mod curent nu este posibila in acest ghid asa ca ma voi rezuma la sublinierea aspectelor celor mai importante care garanteaza obtinerea efectului terapeutic scontat. trebuie sa il aplicam conform cu datele cele mai noi de neuro-fiziologie a durerii si contractiei musculare. se vor intrica si efecte antiinflamatorii locale. Durcrca ce ia nastere la nivelul aparatului locomotor (bogat in nomvplori) poate l"i abordata periienc prin doua modalitati distinctc: fie sc inccaicu i«tliu ITC. Pe bazele datelor din ce in ce mai complete privind neurofiziologia durerii sa trecut progresiv la utilizarea nationals a curentilor electrici terapeutici. la nivelul centrului de integrare spinal. Desigur ca.I . lipsa de specialist! in kinetoterapie. Electroterapia antalgica Reducerea durerii cu ajutorul electroterapiei este o realitate de necontestat. electroterapia continua sa fie un gen de terapie fizicala pe care. decontracturante musculare si biotrofice tisulare. Asadar. nu se poate face abstractie de unele realitati care fac posibila aceasta situatie: mentalitati adanc inradacinate. — aplicatia corecta a procedurii. Totusi. voi descrie diversele forme de curenti electrici folositi in terapie. diatermia. daca il dorim eficient. Practic. In plus.dotarea cu aparatura necesara.Nojiunideelectroterapie antalgica yi cxcito-motorie in tratamentul 91 recuperarea medicala a afectiunilor aparatului locomotor In practica de zi cu zi ce se desfasoara in serviciile de medicina fizica. pe parcursul transmiterii informatiei prin nervii senzitivi si micsti. se poate actiona de la veriga periferica (stimuli! nociceptori si receptorii pcntru durere). vrand-nevrand.

inlcnsitatea curentului dozata subiectiv (subliminal. Important este sa stim sa-i utilizam corect si mai cu seama atunci si acolo undo cste ncvoie. In aplicatiile longitudinale domina efectele polare si efectul asupra reactivitajii gnu-rale a SNC datorat sensului conventional al curentului (sensul descendent elnnio-caudal are efect sedativ.livul tcrapeutic urmarit. efect analgezic sub polul pozitiv prin hiperpolarizarea membranelor si (linnnuarea pana la blocare a fluxului informational. niciodata sub 20-30 de minute. specificand unde se aplica polul pozitiv si unde negativul. fie se creste pragul de sensibilitate al receptor i lor din /. xilina (anestezie de suprafata) sau mcdicamcntc •lliitnalofii ncsteroide (acid acctilsalicilic.). sc vor lua cateva masuri suplimentare de aplicare a procednrii: iicu Holli|iilor de protec|ie. i ilinul dc aplicare (zilnic.ii si laser. tlinata sedin^ei. avem la dispozitie toata gama dc curen|i clcctrici inupeutici.). liminal sau supralimi-• 11 hi inlcnsitati mari sau durate foarte mari se va avea grija sa nu se depaseascS If si^uranta care este de aproximativ 0. cea mai veche forma de electroterapie. radicali liberi. in funct. Din punct de vedere tehnic. de la curentul galvanic pana la curentii de inalta frecvcnt. I Vntru a spera in obtinerea tuturor efectelor enumerate mai sus este obligatoric t**|UTtarca unor reguli generale de tehnica a aplicatiei la bolnav si binein^eles a nun picscriptii medicale corecte si complete. magneziu (stabilizator! ai membranei) pana la n)i i Inmici ca novocaina.1-0. modificarca Ph-tisular. comprcsa utili/. cresterea excitabilitatii celulare sub catod. testarca sensibilita(ii bolnavului la produsul utili/. solujia I'H'imiii fxlnnpoiancu.cuntitativa a stimulilor durerosi (ioni HH. relaxant. l'« iicn|arca cfectului antalgic se poate realiza exploatand proprietatea curentului in dc a trccc dincolo de bariera cutanata o serie intreaga de substanjc active " lulinamic: dc la ionii calciu. antispastic si trofotrop). nun nun i ale Umpului dc aplicare.at. imbunatateste clearance-u\ circulator arterio-veno-limfatic favorizand (uocesele resorbtive in zona tratata. in aplicat. O prescripjie corecta trebuie sa •i|Mindi) in mod obligatoriu urmatoarele date: (ipul aparatului utilizat. dar cu posibilitatea inducerii hlncajului catodic (membrana in perioada refractara absoluta) atunci cand tesuturilc mini supuse un timp suficient de lung necesar negativarii membranei. marimea si forma polilor (electrozilor) si locul exact wplu are. 1 i mi-si en/. factori dc presiune mecanica etc. scoaterea ionilor H+ din focarul inflamator. Curentul galvanic. la doua zile) si numarul total de sedinfe.ona prin hiperpolarizarea membranelor celulare sau blocaj catodic.ie < iiliiiv. piroxicam etc.2 mA/centimetru patrat de suprafaffl iiodiilui.ii transvcrsale are un efect predominent vasodilatator al pielii si muschiului.ata trcbuic sa fie personala. . In rcalitatca Inologica efectul este mult mai complex: reduce spasmele musculare. i <i it.

Toate aceste forme de curent au o actiune antalgica pur simptomatica. unui deficit de irigatie segmentara etc. Se poate realiza acest obiectiv cu ajutorul curcntilor de joasa frecventa de forma exponentiala care au o durata de 10 msec. Tehnica ulili/. au uri fleet antalgic datorat efectelor polare (hiperpolarizare sau blocaj catodic). cresterea resorbtiei si eliminarea factorilor inflamatori tisulari locali etc. inclusiv curentii diadinamici.('urentii de joasa frecventa cu impulsuri. pe trunchiul nervos care conduce informatia nociceptiva. durata mare a aplicatiei (ore si chiar zile) posibila datorita tolerantei cutanate bune.ona proiectiei originii vertebrale a radacinii spinale corespondente. cand ne adresam unui proces inflamator cronic. 50 de stimuli/sec. Intensitatea curenrului va fi mica (la prag). > . Aparatul romanesc CALMOSTIM completeaza seria aparatelor din import si ofera posibilitatea unui tratament comod. Se cunosc o serie intreaga de formule antalgice care utilizeaza curentii de joasa frecventa: curentii Adam cu frecventa 500-50 de stimuli pe secunda modulati aperiodic.arii lor este complexa. Curentii Traebert cu frecventa fixa de 140 de stimuli/sec. de la 500 la 50 Hz. iar durata de aplicajic mare . Tehnica de electrostimulare antalgica antidromica este cunoscuta sub numele de TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation). Se poate bloca aceasta transmitere prin actiunea antidromica a semnalelor electrice asupra semnalelor aferente algogene. relaxare musculara. ne aflam in fata unui tablou clinic dominat de tulburari vegetative periferice importante care se traduc si prin durere (sindroamele algoneurodistrofice). pel /. curenti exponential!. de la stimulare supraliminala de durata scurta (1-2 minute) cu electrozi mici aplicati pe punctele trigger. Eficienta maxima este asigurata de respectarea a trei conditii: — plasarea corecta a electrozilor (pe zone care corespund traiectului nervului periferic responsabil de transmiterea durerii). Nu de putine ori. pe langa tratamentul simptomatic si patogenetic al durerii prezentat mai sus. efectuat la domiciliu (dupa o prealabila instruire a bolnavului). In aceste cazuri. 100. iar eel negativ proximal. unei contracturi musculare in curs de organizare. Frecventele sunt variabile. Uneori substratul durerii este bine stabilit si abordabil printr-un tratament elec«> trie patogenetic. pana la aplicatii cu electrozi inari in care polul pozitiv se aplica pe zona dureroasa. si frccvcn^a de 6-8 stimuli/sec.20-30 de minute.) va trebui sa alegem formele de curent si frecventele optime. intensitatea la pragul de sensibilitate al bolnavului| durata sedintei 20-30 de minute. Obiectivul terapeutic va fi diferit: vasodilatatie. variatia periodica a parametrilor stimularii (frecventa si intensitatea) pentru a evita pericolul instalarii acomodarii care anuleaza efectul antalgic. O alta posibilitate de reducere a durerii ne-o ofera aplicatia proximala. sinusoidali izodiadinamici cu predominenta difazatului sau a perioadei lungi. Astfel. curentii faradici sau neofaradici cu frecvente de 200. capabile sa influenteze in mod favorabil mecanismul patogenetic care se exprima clinic prin durere. este nevoie de un tratament care sa permita blocaje ganglionare sau vegetative locale. 200-100 stimuli/sec.

stocate in memorie si utilizabile in ondijii de maxima corectitudine. si frecventa de 8-10 stimuli/sec. ne folosim dc efectul de Nlimulare optica al curentilor dejoasa frecventa in aplicatie bioculara sau frontala |i cu inchiderea circuitului cervical. suficiente pentru a induce contractii musculare puternice si indolore. Contracturile musculare vechi. durata impulsului de 70 msec. Pentru tratamentul durerilor periferice care se nasc din dezechilibre musculare ironist/antagonist (posturi antalgice prelungite). F-fccte antalgice au si ultrasunetele care confera. efectul este de simpaticotonie. bipalmar. durata impulsului de 20-30 msec. forma exponentials a impulsurilor cu durata pantei de crestere 30-50 msec. acelasi efect de ucAl/irc locala a tesuturilor.i|ilira|iilor clectrolcrapcuticc locale sau loco-rcgionalc sc pot cfcctua iiiilaiiR-nk' pun slinuilaic. lutensitatea este la prag (aparitia fosfemei . In alara . diferite moduri senzoriale se inhiba uncle pc altele.i imoi /one cutanatc rcllcxc (/onclc Head).-fcctcl fibrolitic precum si dinposibilitatea de a transporta dincolo de bariera iilimata uncle substance farmacodinamic active care sunt incorporate in mediul de uplaj (do ex.aproximativ 1-2 mA). neuro-musculara Ncade) permite aplicarea de intensitati mai mari. cu tendinta la retractura. aparatele foarte moderne de electroterapie sunt adevarate combine ipabile sa furnizeze toate formele de curent §i chiar a diferitelor formule antalgice HI cxcitomotorii care sunt computerizate. La intcnsitatea jiiag apare fosfena. Se vor alternat frecventele fixe (lorma manual) ca frecventele variabile (forma spectru) si se vor alege frecventele ill1 baza al caror efect excitomotor este maxim (1-10 Hz). Formulele terapeutice se vor alege in asa fel incat sa obtinem maximum de Hicicnta si mininum de acomodare la stimulare. organizate.Pentru modularea durerii la nivelul etajului cortical. Pentru a obtine o relaxare a SNC cu efecte simpaticolitice (extrem de necesara tn SAND). Kcpetarea regulata cu o anumita frecventa a unui semnal senzorial duce la un proces «lc inhibitie activa a cortexului. Prin cxcitarca . La acesti I'lircnti. si frecventa de 1 stimul/sec. Cu intensitate pfina la fosfena izolata. se fac aplicatii cu curenti de forma trapezoidala a caror panta este de 10 20 msec. Se stie ca. Inhibarea senzoriala va facilita intensificarea receptiei semnalului vizual (foslcna). contracturi musculare reflexe. absenta efectelor polare conjugata cu fenomenul disocierii pragurilor (pragul nensibilitatii dureroase creste in timp ce pragul de excitabilitate. Pe langa procedurile de •unotcrapie locala prezentate la capitolul de hidrotermoterapie. in mod natural. iar pozitivul cervical. mai de suprafata sau mai de profunzime se poate .. se preferautilizarea curentilor de medie frecventa sub forma interferentiala.. si avantajele derivate hii (. baie de lumina partiala) sau cu undele in Ic sau microundele (efect de profunzime).ili/a cu ajutorul radiatiei infrarosii (Solux. liidrocorti/on pentru poten^area efectului antiinflamator). entezitele lonice pot beneficia de aportul caldurii aplicata local. De altfel.. iar durata apliculici 20-30 de minute. lombar sau biplantar. in plus. Daca se inverseaza polaritatea si se aplica negativul biocular.

cresterea recrutarii lor sau declanseaza contractia in unitatile motorii denervate mentinand astfel proprietajile contractile ale fibrelor musculare aferente. dupa un diagnostic clinic si electric destul de elaborat. L3-L5 asupra articulatiei coxo-femurale. T12-L3 asupra articulatiei genunchiului si Sl-4 asupra articulatiilor piciorului. . ce permite evitarea hipotrofiei unitatilor motorii active dar neactivate din diverse motive (imobilizare. fncAlzirea prcalabilft ii imijjdiiulni.rcccptorilor cutanati din aceste zone iau nastere o serie de reflexe cutiviscerale sau cu rSsunet pe unele articulajii periferice. Iln program corect de electrostimulare musculara trebuie sa porneasca de la castigaica incrcdcrii bolnavului in acest gest terapeutic si cointcresaica lui. matcriali/util printr-o participare activa pe toata durata tratamcntuhii. conlrolarca durcrii dcclan^alc dc contrac-jiii inn>i'hiului. durere). este necesara cunoasterea relabel dintre apofiza spinoasa vertebrala si radacina spinala. T5 T8 T10 : T10 Til T12 L I ' Ll-2 L3-4 L5-SI S l-3 L2 S4-5 Stimularea radacinilor C4-T6 are rasunet asupra articulajiei cotului. C5-T2 asupra articulatiilor mainii. Electroterapia excitomotorie Dupa Dumouline si Bischop. Apofiza spinoasa Radicina spinalS Cl C3-4 C l Cl C4 T l T3 T6 T8 . Pentru aplicarea acestei electroterapii reflexe. Campurile electromagnetice de joasa frecventa potenteaza efectul antalgic al curentilor de joasa si de medie frecventa prin cresterea pragurilor de stimulare la nivelul receptorilor periferici si al proceselor integrative corticale. Acest efect este maxim atunci cand campul electromagnetic este continuu si are o frecventa de 100 Hz. trebuie subliniat faptul ca respectarea parametrilor de stimulare stabiliti. Fara a intra in detaliile fiziologiei contractiei muschiului normal inervat sau a celui partial sau total denervat. electroterapia excito-motorie constituie partea cea mai importanta a electroterapiei fiind singurul tratament fizical care nu are corespondent si nu poate fi comparat cu tratamentul medicamentos. Orice abatere de la parametrii de stimulare poate aduce mai multe prejudicii decat efecte benefice. Este o terapie substitutiva a comenzii nervoase care a fost afectata partial sau total. este condi{ia fundamentala a succesului terapeutic.

Muschiul hipoton. durata propiic. contractia indusa nu trebuie sa provoace durerc i conlracturi musculare reflexe nedorite) si nu trebuie prelungita nici cu o zi momcntul in care bolnavul revine la conditia de a efectua aceea§i contrac(ic .•liminarea fenomenelor inflamatorii locale (prin diferite proceduri spccificc mcdicinii ll/ice). afectiuni cardio-vasculare care limiteaza sever efortul fizic. innt factori colaterali deosebit de important! si de care trebuic linut cont in i >ri manenta. o posturare corecta a bolnavului in general si a segmentului tratat. izolata sau "tunica. numar de repetari -pana la scaderea intensitatii raspunsului muscu-n conditiile mentinerii aceleiasi intensitati a curentului. In toatc situajiilc it nvcii grijn ca muschiul sau grupul muscular stimulat sa fie in po/i)ic de •uvarc.i stimuli pe secunda. loscste curentul de joasa frecventa de forma rectangulara. formele de curent excitomotor vor diferi de la o situatie la alta. In nici un caz. se prefera aplicatia bipolara celei unipolare (prin stimularea mini motor al muschiului) deoarece in acest fel curentul strabate mai multc i ulc musculare. care isi pastreaza inervatia normala raspunde la linma rectangulara a curentului de joasa frecventa si in functie de intensitatea si iiPt\'ciHa curentului. I istc pi eferabil ca sedintele de electrostimulare sa fie scurte si repetate de 4-5 • i airsul zilei. i Mill rcrlangular nu mai arc valoare. PC de o parte este vorba de stimularea unor muschi sau grupe muscularc cu "icrvatie pastrata dar care nu pot fi lucrati activ din diferite motive (imobili/are in • I mi at ghipsat. bolnavul postural confortabil si sa nu sc induca oboscala musculara. intensitatea curentului pana la contractie maximalS ncroasa. in practica de zi cu zi ne confruntam cu doua situatii bine definite in cat c cslc iH-esara electrostimularea muschiului scheletic.). frecventa redusa la . I )c obicei. electrostimularea va fi adaptata la aceste condijii si. Date fiind conditiile fiziologice deosebite in care se prezinta muschiul normal > tii'i vut si eel cu inervatia afectata. este vorba de cazuri in care inervatia normals a "iii!)chiului scheletic este afectata in diverse grade (de la neurapraxie pana la iKonotmesis) si unde stimulul electric trebuie sa inlocuiasca pe o durata variabilS i«11imp stiraulul nervos fiziologic. bolnavi irlulitati etc. la fel curenjii intcrfercn{iali. I'rnlni muschii somatici care si-au pierdut partial sau total incrvajia normala.a unui clcctcodiagnostic complex care va pcrmitc alcgcrcu iiltu oplimi de stimulurc. durata pau/ci inlrc stimuli. I'cntru electrostimularea unui muschi aflat in situatia de a nu putea dezvolta o • miracle voluntara sau in dorinta de a menaja consumul energetic al bolnavului. Atceasi clectrogimnastica este mai bine suportata de bolnav daca se folosesc n| ii intcr(crcn|iali in formule excitomotorii (frecvente joase de 1-10 Hz) din vclc care au fost amintite cu ocazia tratamentului antalgic. in special. Aici contracjiu ' nliurt poalc 11 dcclansala numai pun stimuli do joasa frccvcn(a cu f'nrmft >nrn| iala a caror pana dc crcstcrc. MalMlitA pc ba/. ! n cadrul programului de kinetoterapie. iar pe de alta parte. . hipotrofic. contractia sa va fi mai puternica sau mai slaba. ca atare.

distingem: a) imobilizare de punere in repaus. a) imobilizare de corectie. ' Dinamice i— Activa: / reflexa < imobiliz area ! ! tice( ^voluntara: libera activo-pasiva activa cu rezisten{a 1 Pasiva: tractiuni sub anestezie pura asistata autopasiva mecanica pasivo-activa prin manipulare (dupa T. Pentru o imobilizare corecta trebuie respectate cateva reguli fundamentale: aparatul de imobilizare sa nu jeneze circulatia si sa nu provoace leziuni tegumentarc sau durere. simplu sau cu ajutorul unor instalatii sau aparate. Imobilizarea Este o tehnica anakinetica caracterizata de mentinerea mai mult sau mai putin prelungita a corpului in mtregime sau a unui segment. . a) imobilizare de contentie. in pozitie nemiscata. posturarea >. Din punctul de vedere al scopului pentru care se recurge la imobilizare. segmcntelc sa fie imobilizate in pozitii functionale.capacitatea de a putea fi miscat pasiv.I ilcmente de baza ale kinetoterapiei in tratamentul §i recuperarea afectiunilor aparatului locomotor Clasificarea tehnicilor kinetoterapiei pleaca de la recunoa§terea celor trei proprietati fundamentale ale aparatului locomotor: — activitatea motrice. contracjia izometrica / Statice:^ / ^ relaxarea musculara ' Kinetice \ \nir. — starea de repaus. Sbenghe) Tehnici anakinetice A. in limpul imobilizarii sa se men^ina tonusul muscular prin contrac^ii musculare i/oinctricc. .

intoarcere. in afara castigarii increderii bolnavului. M(ulalita(ilc tchnicc dc aplicare a mobilizarii pasive sunt urmatoarele: I lrac|iunilc . libera. pentru realizarea miscarilor pasive sunt cateva condi|ii • '0 trcbuie respectate: cunoasterea exacta a bolnavului. 2. . in limitele permise de durcrc. b) posturile de facilitare cele mai utilizate sunt: -posturile de drenaj bronsic. -posturi de drenaj biliar etc. prizele kinetoterapeutului trebuie sa fie efecruate de asa maniera meat s3 e mobilizarea unei singure articulatii si in nici un caz nu se va mobiliza pasiv • niticula(ic prin intermediul alteia. a) posturile corective. Posturile Reprezinta pozitii ale corpului sau ale unor segmente impuse.H./) tiac|iniiilc continue. bilanjul Hiiic(ional). -posturile antideclive sau proclive pentru promovarea sau blocarea circulate! ill. Irlmici kinetice Elementul definitoriu il reprezinta miscarea si/sau contractia musculara. manevre de facilitare. •/ csle bine ca mobilizarea pasiva sa fie pregatita prin aplicarea localA dc A. care sc adapteaza starii clinice locale si scopului urmarit. a diagnosticului si a biomecanicii normalc 11 particulara cazului tratat (din bilantul articular. c) truclmmlofixaliilc altcrnantc. miscarea se executa pe directii fiziologice. inasaj sau clectroterapie antalgica. este absolut obligatorie respectareaurmatoarelor H'Hiili: /. hi i vcn|a. De un mare interes in recuperarea mobilitatii articulare sunt posturile seriate iiire fixeaza orice castig de amplitudine si permite reluarea recuperarii de la unghiul nou obtinut in sedintele anterioare. pozitionarea lui confortabila dar H'cesibila manevrelor de executat. viteza. pozijii vicioase sau pentru a facilita un alt proces fiziologic. cu scop terapcutic sau preventiv. pentru a corela sau evita instalarea uhor devieri de statica. durata. li'linici kinetice dinamice a) mobilizarea pasiva.1 paramctrii de executie a mobilizarii pasive sunt: forta. . testarea musculara. >>) trac|iunilc discontinue. libera-ajutata sau fixata se adreseaza numai |Hirjilor moi al caror tesut conjunctiv poate fi infiuentat.

Mobilizarca autopasiva. suspendarea in chingi. durata si pozitia de lucru. Mobilizarea activa reflexa se realizeaza prin urmatoarele metode: stimularea reflexului de intindere. mentinerea unei circulatii normale. viteza. mentinerea sau cresterea ventilatiei pulmonare. Mobilizarea activa Ceea ce defineste aceasta miscare este contractia musculaturii proprii segmentului ce se mobilizeaza. Efectele mobilizarii active voluntare sunt: cresterea sau mentinerea amplitudinii miscarii unei articulatii. cresterea sau mentinerea fortei musculare. a) Mobilizarea activo-pasiva (activa asistata). Mobili/arca pasivii pur5 asistatS.rezistenta se aplica pe tot parcursul miscarii active. Mobilizarea pasiva mecanica. Parametrii executiei sunt variabili in functie de scopul urmarit: directia de miscare. Modalitafi tehnice de mobilizare activa voluntara Mobilizarea libera (activa pura): miscarea se executa fara nici o facilitare si fara nici o opozitie exterioara. recapatarea sau castigarea coordonarii musculare. montaje de scripeti. in acest caz. Regulile generale ce trebuie respectate in aceasta tehnica: . Mobilizarea activa voluntara reprezinta baza oricarui program de kinetoterapie. executarea miscarii in apa. reclama respectarea unor conditii ie baza: forta exterioara sa nu se substituie fortei proprii si sa fie aplicata pe directia ictiunii muschiului asistat si sa fie variabila (mai mare la inceputul miscarii si mai nica spre sfarsitul cursei). rezistenta scade de la inceputul spiv slTirsituI isciii ii ^i (liipA f'iccaiv miscare se introduce o foartc scurta peiioada dw icl. Manipularea. mijloacele prin care se asista mobilizarea activa sunt de mai multe feluri: orzi elastice.valoarea rezistentei este mai mica decat forta muschilor ce se contract. //. forta exteraa se opune fortei lobilizatorii proprii. stimularea reactiilor de echilibrare.! pentni ali/arca miscilrii Dnca este posibil. Cum aceasta contractie poate fi reflexa (involuntara) sau voluntara.i\. astfel creste tensiunea in muschi si se realizeaza hipertrofierea mschiului. E. a) . " stimularea reflexelor posturale. G. Mobili/arca lbr(atfl sub ancstczic (tchnicS ortopcdicft). Mobilizarea pasivo-activa. se distinge o mobilizare activa reflexa si o mobilizare activa voluntara. forta. ameliorarea conditiilor psihice.//. amplitudinea. c) Mobilizarea activa cu rezistenta. D. . i*.irc. ('. F. mentinerea echilibrului endocrin etc. /.

I'lxisla catcva principii de baza ale exercitiului fizic de care trebuie sa se tina • cxercitiilc se executa lent. progrcsivitiitca exerci(iilor va fi lenta. cu pauza de 30ftO sec. Exista mai multe metode: constientizarea star!! de relaxare musculara. Se mai poate lucra si intr-un grupaj de trei contract!! a 6 sec. stabilizarea segmentului pe care isi are originea muschiul ce se contracts ii.ritmul miscarii este in functie de marimea rezistentei (rezistenta mare-ritm 'PHI si invcrs). solide. se practica doua tipuri de exercitii: exercitii unice scurte izometrice zilnice . Relaxarea musculara. variante tehnice: rezistenta prin scripeti si greutati. . exista doua tipuri de posibilitati tehnice de executare a kineziei statice: soiiliactia izometrica (cresterea tonusului muscular) si relaxarea musculara (n Ailcrea tonusului muscular).dc maxima importanta. Muschiul lucreaza Jmpotriva unei rezistente care depaseste (in (a sa. prin apa. exercitii repetitive scurte izometrice zilnice . Contractia izometrica consta din cresterea tensiunii musculare fara modificarea liliinimii muschiului. lipul de contractie musculara (concentrica. mobilitatc HitlculaiA si c'oordoiiiiio npioapc normalc. fara bruscari.practic. prin arcuri sau materiale i islice. baie generala calda etc. K\ rrcifiul fizic (terapeutic) Tchnicile de baza descrise pana acum reprezinta elementele constructive ale mini exercitiu fizic (terapeutic) care este structural din trei parti: pozitia de start si miscarile efectuate in cadrul posturii stabilite. scuturarea ritmica a membrului respectiv. Clasic. rezistenta opusa de kinetoterapeut sau Ue holnavul insusi (autorezistenta). rcdonrc articulara si coordonarc. care sa permita maxiIIHIIII dc travaliu muscular. intre ele. masaj bland al corpului muscular contractat sau prin vibrarea segmentului. elementele declansatoare ale unui stimul senzitiv sau senzorial cu scop de IHciliiiire sau inhibare a raspunsului. izometrica). fylniici kinetice statice I coretic. la fel de necesara de multe or! ca si cresterea forte! in iHirsnl unui tratament fizical-kinetic judicios. o contractie de 6 secunde |'f /. repetate de 2-3 or! pe zi. excentrica. sprc exercifii care ccr for{a. la aceasta stabilitate participand mult si pozitia de start. ritmic. se realizeaza prin imbinarea tehnicilor «prci(1ce relaxarii generale cu acelea ale relaxarii locale. prin materiale maleabile. o sedinta pe zi. cxfrei(iilc sc bazcaza pe pozitii de start stabile.i.20 de contract!! de 6 secunde i u «» pauza de 20 de secunde intre ele. de la stadiile ccle mai joase de fortji Miiiteularfl.

au de a rota capul si trunchiul in jurul axului longitudinal. in general bine cunoscute. in timpul acestor posturi.miplitudiiUM do miynirr mluularA posibila. Mobilitatea controlata necesita: obtinerea unei forte musculare in limita disponibilitatii miscarii.se vii uiiiirtri ca (Diiillcrca musculara sfi se execute fnlitulrniinii \K. Stabilitatea. partea istala (mana.a Po/i{iilc dc start stint dc doua categorii: pozitii fundamentale si pozitii derivate. intinderea muschiului. izometrica si zona de lungime musculara (scurta..dezvoltarea unei dexteritati de a utiliza amplitudinile functionale de miscare tat in articulatiile proximale cat si in cele distale. fie a fortei musculare. culcat.loatfl . 36 . in genunchi. cu ciit iin CXCIVI|KI ivdmnfi o tbrjS dc contracfie mai intcnsa. priza mainilor. secventialitatea normala a actiunii jsculaiv. piciorul) are o mare libertate de miscare si actiune. stabilitate. Recuperarea mobilitatii va implica fie recastigarea amplitudinii articulare. pentru •omovarea unuia sau altuia dintre tipurile de contractie musculara au fost imaginate serie de tehnici de facilitare neuro-musculara. mobilitate controlata. tractiuneainprcsiunca articulara. . in atarnat. Mobilitatea controlata reprezinta posibilitatea de a executa miscari in timpul sricarei posturi de incarcare prin greutatea corpului cu segmentele distale fixate . Prin acest termen intelegem posibilitatea de a initia o miscare si de a executa acea miscare pe toata amplitudinea ei fiziologica. comanda verbala. a capului etc. cu atal pau/a dc ivlaxarc va II mui Inni'. Mobilitatea. in timp ce portiunea sa distala este fixata prin jreutatea corpului. se descriu tipul de contractie musculara: izotonica :oncentrica sau excentrica). Pozitiilc fundamentale sunt in numar de cinci: ortostatica. Pozitiile derivate din cele cinci pozitii fundamentale se obtin prin modificarea pozitiei bratelor. Promovarea miscarilor sau controlul motor prin exercitii terapeutice pleaca de la etapele controlului motor urmarind pas cu pas aceste etape (mobilitate. Abilitatea este ultimul nivel al controlului motor (eel mai inalt). inlaniva inlluxului ncrvos. miscarile de decompensare. icdie. fiecare. Dupa ce s-a fixat postura in care se va desfasura exercitiul fizic precum si tapa de promovare a miscarii. un corespondent exact in fiziologia contractiei musculare iluntarc. Tehnicile fundamentale se executa cu sau fara participarea voluntara a ilnavului (de preferat ca bolnavul sa coopereze total) si constau dintr-o serie de . trunchiului. Este capacitatea de a mentine posturile gravitationale si intigravitafionale ca si posturile mediane ale corpului. Pe langa tehnicile clasice enumerate si. in sezand. membrelor inferioare. lunga) in care se lucreaza. In timp ce idacinile membrelor prezinta o stabilitate dinamica care ghideaza membrul. Un stadiu intermediar este asa-zisa . abilitate).activitate static-dinamica" in care portiunea jroximala a unui segment se roteaza. promovarea unor reactii de echilibru in balans.mente care au. rezistenta maximala.

relaxare-opunere.si exteroceptive. mui cxislfl o seric ilc tdiniei spec ink. conlrac|nlc ifpclatc. relaxare-contractie. Deoarece scopul lucrarii estc dc a ofcri un 37 . pe cand intinderile lungi.IV lAngft tchnicilo fuiulamcntnlc. Elementele de facilitare exteroceptiva constau din stimularea unor receptori i utanati mecanici sau termici si au efecte atat stimulante. altc tchnici de facilitare neuro-musculara specifice care necesita o fuoporaru dcplinS din partea bolnavului. deci liiciliteaza contractia.uncaraclcrgeneral: invcrsurca Icntfl si inversarca lenta cu opuncrc. pe cand i Iccoaptarea pare sa inhibe tonusul muscular. periajul. constau din contactele iiiaimale ale kinetoterapeutului si presiunea exercitatape tendoanele lungi.i-aic an |i fk.ului pc care il tratcaza. Acceleratia lineara si angulara are actiune stimulatoare. sccvcn|ialitatca pcntru intarire. Pcntru realizarea acestor exercitii terapeutice cu facilitare neuro-musculara rslc ncvoie sa se exploateze rational toate elementele facilitatorii sau inhibitorii. este mai bine sa nu le ulili/am. Se mai descriu §i elemente facilitatorii interoceptive (stimularea sinusului ntrotidian) pe care. in functie dc locul si intensitatea aplicarii (atingerea usoara. inilrenarca bolnavului de a-§i lua singur diferite posturi etc. izometria alternata). promovarea mobilitatii controlate (din pozitie tic cvadrupedie se tonifica musculatura pe parcursul amplitudinii disponibile. progresia cu rezistenta. rotatie ritmica). cat si inhibitorii. proprio. promovarii stabilitatii (contractia izometricain /ona scurtata. miscare activa de relaxare-opunere. concretizata prin dezvoltarea maximului ill1 doit dc care cstc capabil. In programclc de kinetoterapie adresate recuperarii diferitelor afectiuni care intcicsca/a aparatul locomotor s-au concretizat o suma de metode care se aplica iiil lilcnini sau din care. au un efect inhibitor). Intensitatea •iiimularii poate dicta efectul facilitator sau inhibitor. Intinderea musculara. Vibratia aplicata muschiului are un efect facilitator pentru agonist si inhibitor pontru antagonist. in special pe musculatura spastica. Rezistenta aplicata unei miscari cre§te recrutarea de unitati motorii. In plus. Accste elemente sunt clasificate in functie de receptorii care sunt stimulati. caldura sau rece local. Elementele combinate. Accstc tchnici sc adreseaza in mod particular promovarii mobilitatii (initiere I IlinicS. auzul si mirosul. invcrsarca agonistica. sustinute. Nlubilizarc ritmica. utilizata In doua sensuri: intinderile rapide faciliteaza contractia mu§chiului. pe cand rostogolirea i ilmica are un efect inhibitor. secventialitatea normala). Dintre rclc mai utilizate. Elementele facilitatorii teleceptoare sunt: vazul. liipotare usoara paravertebrala). Telescoparea articulatiei (compresiunea axiala) are efect facilitator. amintim elementele proprioceptive. din motive de securitate a bolnavului.) §i tehnici pentru pi (imovarea abilitatii (inversarea agonistica. un recuperator experimentat selecteaza partile care convin i i'l nun mull ca/.

Cele mai utilizate metode speciale sunt: mecanoterapia. controlul §i echilibrul. ' metoda Jacobson si Schulze pentru relaxare musculara progresiva. 1. sistemul Guthrie-Smith. Relaxarea. Efectuarea exercitiilor fizice cu ajutorul unor instalatii sau a unei aparaturi speciale este reunita sub termenul generic de . \ metoda Kabat de facilitare a contractiei musculare voluntare prin sumarea clementelor facilitatorii neuro-musculare. Vojta. 1.. metoda Williams pentru discopatii. suspensoterapia. tractiunile (elongatiile) vertebrale. 1. Brunnstrom. Phelps. bazata pe reactiile de redresare a capului si a corpuluij urmareste in mod special modificarea tonusului muscular care in anumite conditii dc boala este dezorganizat (facilitarea sau inhibitia tonica in leziunile SNC la copii si adult). obiectivele de baza pe care si le propune kinetoterapia sunt urmatoarele: 1. 1. manipularile. . Corectarea posturii si aliniamentul corpului. Tardieu. Coordonarea. in recuperarea leziunilor SNC. hidrokinetoterapia. 1. . aceste metode vor fi doar trecute in revista urmand ca documentarea snplimentara sa se faca din literatura de specialitate mentionata in bibliografie §i accesibila fara prea mari eforturi. Albert. metoda Frenkel pentru recuperarea coordonarii motorii in afectiunile cerebeloase. metoda De Lorme-Watkins urmareste cre§terea fortei musculare prin exercitii cu rezistenta progresiva. gimnastica aerobica. scripetoterapia. metoda Klapp pentru redresarea scoliozelor. Voss. Antrcnarca la efort. Perffetti si Salvini.manipulari vertebrale in distorsiuni minore. Kccducarca rcspiratoric.Kind de orientare in noianul de posibilitati terapeutice pe care le ofera fiziok inctoterapia. datele fundamental ale unora dintre inctode se regasesc in diferite capitole ale cartii. Cresterea rezistentei musculare. 1. . metoda culturista pentru dezvoltarea volumului si a fortei musculare. ' Metoda Bobath. metoda Maigne . metoda Miiller-Hettinger pentru tonifiere musculara prin exercitii izometrice. metoda chiropraxica de mobilizare a coloanei vertebrale. '/ Kccducarcu scnsibililajn. metodele Fay. Cresterea mobilitatii articulare.metode speciale" care impun si ele o serie de reguli generale si specifice. Cresterea fortei musculare. De altfel. iV. terapia ocupationala. In rezumat. stretching-ul si sportul terapeutic.

.I Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in sindroamele algo-functionale ale pumnului §i mainii oindroamele algice care indue deficite functional ale mainii pot fi generate tic un numar mare de afectiuni de diferite etiologii: traumatisme majore. niicrotraumatisme.I'S ostcomiopatia hipertrofica I I'ulologia partilor moi li'iiosinovite i lustul teno-sinovial dcgctul in resort iiifcclii iiipluri de tendoane M Dupuytren l.' Arlropatii sistemice primitive jisecundare •irtroza I'R artropatia psoriazica I.isi-iilc 4 Slnilioamelo posttraumatice • liiiiidii iiiinon glomicc r iu niulroainc iiirtasla/c o Slnili iiiinic ciiiialiculiire iiulmmul dc luncl carpian iiKtniiniil rotundiilni pronalnr null omul dc IUTV intcroHoa iinlcrior . procese reumatismale degenerative sau inflamatorii. Conditiile patologice care dau durere la nivelul mainii pot fi sistematizate usl I'd: I Munoartropatii artrita septica guta condrocalcinoza RAA artrita reactiva. tulburari vnsculare sau neurologice.

SAND Inniclactic globala a mftinii cu aspectul caractcristic al u riimcntului). foarte intensa si induce o impotenta functionala marcata n artritele si tenosinovitele septice. cronic. ntensitatea si ritmul (continua. imitare functionala). . permite liferentierea durerii secundare unei cauze patologice de durerea legata de jvenirnente traumatice. hipotrofii muscularc).inoviala (tumefactie prezenta la un singur deget). Cautarea unor semne obiective locale (durere spontana si/sau provocata prin lalpare si mobilizare. simetricj^ Durerea dm^Indl^a^n^te^ariaTTailalfF^sH^^ variabiraToela lisestezie pana la durere lancinanta. nocturna. dupa efort fizic). Datele furnizate de examenul obiectiv si examenele waclinice vor transa diagnosticul pozitiv. disestezie. caldura locala. se ejcacerbeaza nocturn in ^R_ §Tdupa_^^F]fizic71n ^rtroz^rTnjpTu77^rrPR7^3u7e^rea "s^Tnsg^aJem^ mo(l . Sindroame dureroase neuro-reflexe §i neuro-vasculare cauzalgia sindromul umar-mana sindromul Volkmann acrocianoza eritromeralgia sindromul Raynaud (. Durerea este spontana. tumefactie.aracteristic deredoarearticulara matinala a pumnuTuT§rm|jnir(de"obicei. concctivita (Uiincfac(ii prczcnti-a mai nuilto dcgete).MCF si IFF etc. durerea este mai surda. subacut. discromie. Dureri proiectate sau referite In diversitatea de cauze care pot genera durerea mainii pentru care bolnavul ie consulta. permite diferentierea durerii intrinseci a mainii de durerea iroiectata sau de durerile sistemice. o izartroza. artopatia psoriazica are ca sediu al durerii articulatiile IFD. Durerea cauzata de fenomenele vaso-motorii (fenomenul Raynaud) este ~~ ~~ ^ Individualizareaseoiului durenTTufnizeaza alte elemente pentru diagnostic -ocalizarea la nivelul articulatiei trapezo-metacarpiene traduce. O serie mai mare de raspandire a durerii trebuie sa sugere/e o patologic tcno . prevalent nocturna si are un teritonu dc listributie concordant cu aria de inervatie senzitiva a nervului periferic interesal le procesul patologic. RAA. poliartrita cumatoida . cu sau fara exacerbari). o anamneza bine dirijata poate canaliza informatiile obtinute pe pista . neuralgii (asociate cu disestezii. In PR si in artro/a mainii.orecta ce duce la diagnostic. de obicci. parestezii. in pusee. artropatiile microcristaline si in faza icuta a artropatiilor inflamatorii cronice. Modul de debut al durerii (acut.smdromul de tunel cubital sindromul de canal Guyon sindromul de nerv interosos posterior '.

semnul clapei de pian din PR (datorita subluxatiei epifizei rtihitale distale). examenul obiectiv al mainii consta din inspecjie. fie datorita imbibitiei tesuturilor periarticulare..iinitarea amplitudinilor normale de miscare poate fi imputata afectarii Nillfiilnliilor. fenomenul Hnynaud.. opozitia policelui. chistul sinovial de pe fata doi sala a mainii etc.ilizarea miscarilor pasive si active. . La nivelul pumnului.ln gat de lebada". Teslnrcn for{ei musculare si examenul sensibilitatii mainii incheie examenul nlilivliv al mainii. Cand un proces flogistic intereseaza concomitent articulatiile I I'D 51IFP ale unui deget. abductia lui.deget in butoniera". noduli fdimatoizi periarticulari (PR).. examenul neurologic si unelc manevre miologice particulare. La nivelul degetelor se rnai pot observa chisturi gelatinoase (artroza). calcificari subcutanate. fluctuente).in tambur" cu imnhiile in . In felul acesta se pot face primele observatii asupra deficitului mobilitate si se trece la un bilant articular analitic. l. I'c Iflngft datcle rcfcritoare la examenul obiectiv al mainii. acesta apare tumefiat in intregime (dactilita).de camat". "i. leziunilor musculo-tendinoase saunervoase. IK' cxemplu: deviatiile si deformatiile degetelor caracteristice pentru PR (deget .. . fie datorita tngrnsarii osului. dar intr-o forma simplificata este ulilizat si iH-nliii rccupurarcu medicala. mai cxista unelc •ill1 pititinilmc clocvcntc pculru idontificnrea un(ircondi|ii pntologicc pntliciilare. Inspectia poate furniza date sugestive pentru diagnostic doar daca sc cunoaste I MI ic morfologia normala a mainii si semnificatia abaterilor de la normal constatate. tofi gutosi. 1' • amenul obiectiv se continua prin evaluarea mobilitatii articulare. onicopatia psoriazica. Trebuie subliniat faptul ca amplitudinile miscarilor sufera de >iinrc variabilitate individual^.lebada din afectiunile neurologice periferice (leziuni ale nervului cubital. icspectiv radial). Acest examen se completeaza in mod obligatoriu cu examenul hiiu'|ional. palpare. pe cand iMimci cand infiamatia intereseaza teaca sinoviala a tendoanelor flexorilor. degetul In tispectul . dure. mici necroze periunghiale (vasculita) etc. npcratura cutanata locaia (cald-inflamatie. mai ales atunci cand se pune problema recuperarii profesionale. abduc^iaulnc|ia degetelor. mana simiana sau in gat ill. Este mi tlnincniii particular al crgonomiei. Prin palpare se precizeaza caracterul modificarilor remarcate in cursul inspectiei • incfac^iile sunt moi.?n mod obisnuit. degetele . Nu trebuie neglijat nici aspectul pielii si al unghiilor: acrocianoza. cum I i inchidcrea si deschiderea pumnului. Mxamenul incepe prin a cere bolnavului sa execute unele miscari globale. unorreactii antalgice. Articulatiile degetelor pot aparea tumefiate fie datorita prezentei unui revaisat lit Indian intraarticular. localizarea punctelor dureroase. police in Z). xantoame. tumefactia anterioara (tenosinovita)..geam de ceasornic" din hipocratismul digital. mai intai 11 vS si apoi pasiva. pastoase. retractia aponevTozei palmare cu flexia degetelor IV si V (maladia Dupuytren) etc. rece-ischemie).

strict in teritoriul de inervatie a medianului. Se cere bolnavului sa nchida §i sa deschida de mai multe ori pumnul. inclusiv studiul EMG-ic suntexamene obligatorii in Iczi-unilc ncrviltn |)cnlnici si mai pu|in folosite in patologia de ctiologic rnnuatismala (mai mull |>< nun i <M ' i. fiind barte utila in depistarea sindroamelor de apertura toracica. teci sinovialc. Dupa cateva <ccunde se cere bolnavului sa deschida pumnul. Manevra Phalen . In acest timp.\e\ anterioare a ligamentului carpian provocand o durere locala si iradiata. scade forta de contractie a muschiului lung adductor al policelui si astfel »riza latero-laterala dintre police si index se realizeaza numai prin actiunea lungului Icxor al policelui ceea ce implica o fiexie pronuntata a IF a policelui (semnul lui .i stnu|itica). In felul acesta nervul median este comprimat in canalul carpian si in i/. antebratele la izontala.iic. Rlcctrodiaj'jiosticul.Mancvra lui Finkelstein permite identificarea unui proccs k-nosinovitic localizat nivclul tendoanelor muschilor lung abductor si scurt cxicusor al policclui. bolnavul nu poate flecta degetul aca examinatorul fixeaza in extensie celelalte degete. in conditii circulatorii normale. In leziunea xtensorului propriu al degetului V. i caz de leziune a tendonului flexorului superficial. cu policele in palma si sc efcctucaza o Llinare fortata a mainii in inclinatie cubitala. nu poate flecta IFP daca se blocheaza in extensie IFD. Se iiholnavului sa inchida strans pumnul. nu se poate extinde activ acest deget daca xaminatorul mentine blocate in fiexie celelalte degete. La fel. Scintigrafia nu este un examen de rutina. terminand cu mentinerea pumnului nchis. Manevra lui Tinel consta din pozitionarea pumnului in flexia maxima si percutia . Examenele paraclinice completeaza examenul clinic si aduc elementele nccesare diagnosticului differential si precizarea diagnosticului pozitiv. Tesrul pensei (pinch test) este util pentru evaluarea integritatii functionale a nuschiului lung adductor si lung flexor al policelui. In leziunea tendonului Icxorului profund. insojita c parestezii. . Manevra lui Phalen §i Tinel permite evidentierea suferintei nervului median tunelul carpian. examinatorul comprima artera radiala si cubitala. Proba Alen fumizeaza informatii despre conditiile circulatorii arteriale. mana se recoloreaza. Ridicand pe rand compresiunea jc pe fiecare artera.se cere bolnavului sa mentina timp de un inut mainile unite pe fata lor dorsala flectand la maximum pumnul. dar poate fi utila in diagnosticarea leziunilor partilor moi (tendoanc. chisturi). Integritatea tendoanelor se poate verifica prin mai multe manevre specifice. roment). O intarziere i recolorarii trezeste suspiciunea unei obstructii arteriale. examenul radiografic clasic. Prin aceasta mancvra sunt inprimate tendoanele inflamate pe stiloida radiala si se declan§eaza o durere i)lcnta.ul unui sindrom de tunel carpian apar parestezii in teritoriul de distribute a ^rvului. In caz de leziune a nervului ubital.

in uncle pusec dc activarc infiamatoric articulara se proccdeaza la fel ca si in al li ila ucutft (imohili/arc. rcce local). Din acest moment. 'riatamcntul fizical-kinetic al mainii artrozice trebuie individualizat in functie tit. pana la retrocedarea simptomelor inflamatorii acute sau macar pana la reducerea intensitatii acestora.ica sa ne gandim la o etiologie septica sau la un atac de guta sau condrocalcinoza. primele simptome apar in jurul menopauzei si constau din dureri vii^i la nivelul degetelor. supraacuta. Desi tratamentul fizical-kinetic trebuie individualizatlaparticularitatile fiecarui bolnav. cu impotenta functionala severa. Cu o frecventa medie sunt interesate si iiiliculatiile IFP si articulatia trapezo-metacarpiana a policelui (rizartroza). programul terapeutic se poate diversifica |i devine foarte asemanator cu eel al artropatiilor inflamatorii cronice. a naturii lui (PR. parestezii si o oarecare rigiditate. Musculatura intrinseca a mainii nu este interesata in mod semnificativ in artroza. Nu se poate stabili o relatie directa intre intensitatea simptomelor subiective f I modificarile obiective.lixamcnele dc lahnrator inccarcS sS aducii noi clcmcntc ncccsarc.mana patrata" si nodulii llrlierden si Bouchard. Frecvent. Mana este frecvent interesata de procesul artrozic (mai putin pumnul si mai nuilt articulatiile IFD (nodulii Heberden). ffli A nici o acuza subiectiva. dcscifriirii fcnomcnului inflamator. In fazele avansate ale artrozei. guta). datorita marii varietati de conditii patologice ce intereseaza mana. Artropatii monoarticulare $i artropatii sistemice O monoartrita a pumnului sau a unei singure articulatii a mainii poate reprezenta tin tablou clinic prin ea insasi sau poate fi expresia localizata a unei poliartrite. conduita terapeutica fizical-kinetica este identica: imobilizarea articulatiei in postura antalgica (timp scurt) si apoi functionala. trebuie sa ne I . O forma clinica particulars este artroza eroziva care are o evolutie destructiva n-iico-articulara cu fenomene inflamatorii importante si impotenta functionala iniiicata. fie c5 nu cstc ncvoic Al . mana ia aspectul de . librinogen) prccum si alte modificari ale constantelor biologice care ar putea fi utile pcntru stabilirea diagnosticului si pentru diagnosticul diferential. devin de consistenta osoasa. comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu 60 g/litru. In afara accstor acuti/ari. este nccesara o clasificare teoretica care sa permita stabilirea unei orientari terapeutice pcntru o categoric mai mare de afectiuni ce se afla reunite sub acelasi tablou clinic. initial de consistenta moale. O artrita izolata. t11 ioterapie locala. Oricare ar fi etiologia artritei acute. pot exista deformatii accentuate ale degetelor.lonna clinica si la/a evolutiva in care se prezinta bolnavul. mai ales la primele linscari. in special. Sexul Icininin este dominant la varsta medie si au o implicare neta factorii mecanici Icya^i de activitatea manuala si microtraumatisme.. De multe ori. intensitatii lui (VSH.

biologice. termoterapie locala. 44 . pe langa tratamentul fizical discutat mai sus. ultrasunete. Terapia ocupationala ofera toata gama de miscari necesara conservarii inei bune functionalitati.rcd m ricn d iiicrll yi a p n ic H lc /. mana reumatoida este mult mai dureroasa. cduca|ia holnavului privind factorii agravanji si modalita^ilc dc evitare a dcicitului functional. 110 M triiamemui «ng necomtr fifrfpuif in inn > 'icloi ultiecllvc. Pentru a reduce durerea si inflamatia ultrasonoforeza u hidrocortizon este deosebit de utila. In alte cazuri. and consistenta lor este moale. Succesul terapeutk Icpinde de judiciozitatea cu care sunt alese procedurile in raport cu substratul :v. bai partiale kineto. tratamentul poate fi efectuat foarte bine §i la domiciliu. Foarte frecvent se asociaza si o destructie tenosinovitica a extensorilor mmnului si ai degetelor. parestezii si o i$oara redoare articulara. terapie ocupationala vczi tehnica tratamentului fizical-kinetic). Eficienta creste odata cu asocierea mobilizarii pasive a articuiifiilor.IP i MU m nKieai. pana la cele mai sofisticate (laser). Pentru o simptomatologie manifestata prin jena dureroasa. radiologice. masaj. comprese. trecand irin loate formele de curenti terapeutici cu actiune antalgica. se mpune un program de kinetoterapie analitica. bai galvanice. HA(n tiMilarc. Diagnosticul PR este bine conturat pe baze clinice. O situatic^iparte o constituie rizartroza (artroza trapezonetacarpiana a policelui) care prin limitarea miscarilor de rotatie si adductie a tolicelui antreneaza un deficit functional care uneori poate compromite functia mrmala a mainii. mcn|incrca !iinc|ici norinalc a mainii. Masajul mainii este o procedura mult solicitata de bolnavi si da rezultate bune. eel putin in primele stadii de dezvoltare. In aceste cazuri. Pentru combaterea durerii avem la mdemana o gama foarte larga de proceduri. Ic la cclc mai banale (comprese locale). ncluse in criteriile ARA si nu necesita comentarii. ^DD. Nodulii Heberden pot fi foarte durerosi. Important este sa se stie ca manifestari de tip poliartritic pot exista si in alte loli (cum ar fi LES). edoarea articulara mult mai intensa si de mai lunga durata. iai partiale de maini. crcsleiea mohililA|)i nihculurc $i prcvcnircu dcloimit|iilur. . dar caracterul destructiv este mai redus ca in PR. Programe de kinetoterapie specials nu sunt necesare in recuperarea mainii rtrozice. Spre deosebire de mana artrozica. Articulatiile pumnului si ale mainii sunt interesate in mod constant in poliartrita eumatoida. tratamentul ambulator in crvicii de fizioterapie poate acoperi mai bine necesitatile terapeutice. iar impotenta functionala c manifesta precoce. n special atunci cand se urmareste relaxarea musculaturii intrinseci si a structurilor apsulo-ligamentare. -crcslerea liolii.ional.n lo r. mai intai antalgic si apoi datorita destructiilor si deformatiilor rticulare. cataplasme.

dc. In acest sens. imunomodulatoarrc) iji in nici un caz sa nu se substituie acestuia. Aici tratamentul medicamentos nu are nici o valoare. se pot folosi orteze speciale pentru prevenirea deformatiilor sau corectairea lor atunci cand au apucat sa se instaleze. PR este o boala care intereseaza mu ninnai aparatul locomotor. de FIG.. Daca tratamentul de fond al bolii sistemice este medicamentos. dictate de previzibilitatea deformatiilor si cunoasterea foarte buna a mecanismejlor pcrturbatorii ale biomecanicii induse de procesul inflamator reumatoid. De asemenea. antimalarice de sinteza. 1). ci se manifesta la nivelul diverselor sisteme ?i orgamc. In puseele evolutive. o mare pairte din durere si din inflamatie poate fi ameliorata printr-un tratament fizical biine condus. Prevenirea deformatiilor caracteristice. nu se poate face decat prin mijloace kinetoterapeutice sau chirurgicaile.nlrilit ' liii psonn/icA Accytl luiln. pentru aspectele liinc^ionale. tratamentul fizical-kinetic este identic cu acela expus dcja la artritele acute de alte etiologii. adecvate protejarii articulatiilor mainii (se stie ca folosirea normala a obiectelor obismuite accentueaza deformatiile mainii) (fig. ca si corectarea acelora deeja instalate. Ortezarea mainii reumatoide este umul din cele mai importante gesturi terapeu. 1 FIG 2 .!.I'M nil ! • l Din punct do vedcic In i nlK .tice deoarece este singura posibilitate de a contracara fortele agravante reprezentate. tratamentul fizical-kinetic trece pe primul loc.iv i MI > I pcntru l ll rvaliiari clinico lime|innalr irpclate.c trataincnUul inedicamcnlos dc fond (saruri de aur. tratamcntul fizical-kinctic trcbuic s5 complctc/. . n pulca adapta permanent liiilameiiluil In sladml dc cvoln|ic a boln Ca rcgula general. exista o gama intreaga de obiecte de uz casnic si pemtru rezolvarea problemelor legate de autoingrijire care au forme speciale. Exista insa unele particularitati legate de imobilizarea si ortezarea maitiii. Mai mult.

gesturile obisnuite si activitafile uzuale legate de autoservire. Deviatia cubitala a mainii este contracarata de: integritatea ligamentelor colaterale. exersarea concomitenta a articulatiilor vecine: cot. . inofensive. Desi Tntre puseele evolutive se obisnuieste sa se indice bolnavilor cu PR tratament balneo-fizical (bai cu ape minerale oligominerale. trebuie analizat foarte bine bolnavul din punct de vedere clinic si biologic inainte de a ne gandi la o indicatie de tratament balnear. . — corectarea activitatii gestuale zilnice generatoare si factor agravant al deformatiilor caracteristice (fig. calificarea personalului medico-sanitar care va ingriji bolnavul etc. pcntru dcgctul V .cunoasterea perfecta a morfologiei. umar. sulfuroase. Nu mai vorbesc de faptul ca eel care aplica terapia prin miscare trebuie sa fie foarte bine informat despre boala si despre particularitatile biomecanice ale mainii. Mai mult. ' . ncdaunatoare.pcntru index-forta musculara suficienta a primului interosos dorsal pe care Tl tonificam selectiv. trebuie subliniat faptul ca daca beneficiul terapeutic pe care il aduc aceste bai este discutabil. Pe langa purtarea ortczei. 2). pericolul reactivarii procesului inflamator reumatoid creste semnificativ. evitarea disconfortului si a durerii atat in timpul aplicatiei cat si dupa terminare. dc ascmcncu.forta suficienta a muschiului opozant pe care.aparatul capsulo-ligamentar) si orice exagerare de amplitudine sau forta de contractie musculara poate fi daunatoare. cloruro-sodice. Din acest motiv. evitarea exersarii prehensiunii de forta si orientarea reeducarii functionale a mainii spre alte tipuri de prehensiune. mobilizarea pasiva a articulatiilor in limite functionale. adaptarea permanenta a tehnicii de lucru la momentul evolutiv al bolii. fara a nega importanta ei. ci si conditiile hoteliere. concomitent cu invatarea inlocuirii acestora cu alt fel de tipuri de prehensiune. biomecanicii si functiei mainii. bolnavul trebuie instruit si asupra gesturilor ce-i agraveaza deformatia. eel care face indicatia trebuie sa cunoasca foarte bine nu numai factorii naturali de cura. bai de namol etc. fara a tenta atingerea amplitudinilor maxime. In ceea ce priveste kinetoterapia mainii reumatoide. il toniUcam selectiv. — aplicarea cat mai precoce a tratamentului (in primele stadii de evolutie cand se mai poate conta pe integritatea aparatului capsulo-ligamentar).asigurarea continuitatii tratamentului (fiind o terapie de fond va fi urmata pc toata durata bolii). repaus articular absolut in timpul puseelor de evolutivitate. trebuie avuta in permanenta o atitudine prudenta deoarece se lucreaza pe un teren extrem de fragil (sinovita reumatoida distruge relativ rapid structurile de sustinere articulara pasiva . Cateva principii fundamentale ce trebuie respectate de catre orice kinetoterapeut: .) la care se asociaza proceduri de electroterapie si masaj.

actiunea extensorului se modifica in sensul accentuarii deviatiei cubitale. I'oni lici c. se lucreaza activ miscarile de flexie-extensie in articulatiile metacarpo-falangiene. ea poate fi mentinuta activ. Are repcrcusiuni scrioase asupra prehensiunii afectand in special pensapolici-digitalade tip tcrminoterminal. poate fi limitata prin imobilizare si exercitii active care vizeaza.8rii pasivc cat si active.i lungului abductor al policelui: mana pc masa cu palma in jos.iKlcn|a sc opiinc manual pc pi imul mctacurpian . degetele se mentin in flexie. se imobilizeaza articulajia IF pcntru a prcvcni hiperextensia F2. SurprinsS la debut. Atat in timpul mobili/. acelasi lucru se poate realiza prin comprimarea in pumn a unui burete moale. lung abductor si opozantul policelui. Depflrtca/S policclc. Conditia necesara pentru a tonifica aparatul extensor al degetelor o constituie integritatea aparatului capsulo-ligamentar ale articulatiilor MCF. in abductie si opozitie. aceasta deformatie are tendinta spre agravare rapida. Intarim acest gen de prehensiune prin tonifierea muschilor flexor comun profund si superficial. cu articulatiile MCF in extensie si IF in flexie. policclc In innrgincn mcsei. deoarece. prin alunecarea tendonului extensorului de pe promontoriul articulatiei MCF pe versantul cubital. In paralel.Un alt mecanism fizio-patologic care duce la deviatie cubitala a degctclor il constituie inegalitatea dintre forta de contractie a flexorilor si cea a cxtcnsorilor (net mai mare de partea flexorilor). tonifierea flexorului comun profund al degetelor. tonifiem aparatul extensor numai in cazurile in care deviatia cubitala poate fi redusa activ sau chiar dacS este redusa pasiv. Corectarea acestei deformatii se face prin mobilizarea articulatiilor IF numai cu pumnul in extensie (pentru a limita extensia IFP). Policele . Odata instalata. in leziunile avansate. Kc7. Muschii ce au un rol major in reducerea deviatiei cubitale a degetelor sunt extensorii.in Z" este frecvent mtalnit in PR si se caracterizeaza prin flexia articulatiei MCF cu hiperextensia concomitenta a articulatiei IF. folosirea mainii ca un carlig. II si III.. Degetul . Pentru corectarea acestui dezechilibna sc poate actiona prin schimbarea tipului de prehensiune normala a mainii. In timpul mobilizarii pumnului.. apoi unul cate unul impotriva unei rezistente progresive aplicata pe fata dorsala a falangelor I. Exercitiu: mana la marginea mesei. respectiv. se executa activ flexia falangei II/I impotriva unei rezistente aplicata pe fata palmara a falangei II si flexia falangei II/III cu rezistenta aplicata pe falanga III. Degetul .in gat de lebada" apare datorita hiperextensiei articulatiei IFF si flexia concomitenta a IFD. Tratamentul postural al acestei deformatii are ca obiectiv pastrarea abducjiei policelui.. in principal.in butoniera" este datorat hiperflexiei articulatiei IFP si hiperextensiei IFD. se extind simultan toate degetele. dar il diicc inainlca planului cclorlullo dcgclc. Se tonifica selectiv flexorul superficial al degetelor si extensorii pumnului. In insuficienta scurtului extensor al policelui se tonifica analitic urmatorii inu^chi: scurt flexor. Practic. Pentru acasa. Exercitiul analitic este foarte simplu: mana cu palma pe masa.

unui proces lamator sau unei infectii. Cea mai frecventa este tenosinovita primului tunel dorsal pe unde tree idoanele lungului abductor §i scurtului extensor al policelui (sindromul De icrvain). putand avea un caracter acut (durere violenta) sau hacut (durere surda). tcstul pasiv pentru articulatia carpo-metacarpiana a policelui (in general scarile sunt indolore dar pot fi dureroase flexia si inclinatia cubitala care inlind uloanclc). in raport direct cu traiectul tendoanelor si al tecilor lor loviale. patru teste pasive pentru articulatiile carpului (flexie-extensie. Tenosinovita poate fi secundara unor suprasolicitari mecanice. La amenul obiectiv se individualizeaza crepitatii si durere la palparea stiloidei radi-: si la miscarile de deviatie cubitala a mainii. partilor moi nosinovitele pumnului §i mainii Procesele tenosinovitice ale extensorilor pumnului si degetelor se evidentiaza o tumefactie fluctuanta la nivelul treimii distale a antebratului §i/sau pe fata rsala a pumnului. Atentie la miscarea de rotatie . rezistenja se aplica pe fata palmara a primei falange.itale efectuate cu forta. policele este dus spre inauntru. .>arece in lipsa acesteia mi§carea este realizata de adductorul policelui a carui nfiere constituie o greseala. dupa o evaluare detaliata a deficitului functional. contrarezistenta provoaca durere si uneori si crepitatii.. patru manevre de izometrie a pumnului (flexie-extensie. scarile active de extensie. se recteaza gesturile uzuale in asa maniera incat acestea sa nu mai contribuie la ravarea deficitului si in acelasi timp sa ofere bolnavului maximum de indendenta functionala permisa de gravitatea deformatiilor. cat si curativ. inclina{ie bitala-radiala). ingrosarea tenosinoviala (eel mai adesea de cauza :canica). In oricare dintre situatii. inclinajie radialahilalA). Examenul functional standard cuprinde 21 de teste: doua teste pasive pentru articulatia radio-cubitala (prono/supinatie). poate deveni stenozanta facand dificila alunecarea tendonului. atat profilactic. Terapia ocupationala este mijlocul terapeutic eel mai adecvat pentru reeducarea stuala a mainii. Tonifierea opozantului policelui: mana pe masa cu palma in sus.Tonifierea scurtului flexor al policelui: mana cu palma in sus. iar uneori este nedureroasa. . In timpul flexiei. In aceste cazuri. areri ale mainii cauzate de afectiuni . roteaza lernic policele si-1 opune bazei degerului IV. Prin aceasta terapie. flexia falangei ixirnale pe primul metacarpian. ca de altfel §i in prizele polici-.

Diagnosticul diferential se face cu flegmonul tecilor sinoviale. Cu incizia chirurgicala a tecii elimina imediat durerea. leziunea ligamentului lateral extern al policelui. mana la marginea mesei cu pumnul flectat. se localizeaza precis leziunea la nivelul marginii radialc a tabacherei anatomice care este formata de tendoanele lungului abductor al policelui si scurtul extensor care culiseaza in primul tunel de pe fata externa. Cele doua tunele se reunesc la extremitatea distala a antebratului. formand o structura imobila pe care vor fi mobilizate tecile tendoanelor. Acolo este localizata tenosinovita crepitanta. tenosinovita radialilor I si II. rizartroza policelui. se suspenda Iratamentul. fie din cauza unor microii. ultrasunete cu hidrocortizon. luciul suprafetelor de alunecare.masajul transversal pro fund dupa metoda Cyriax care aduce o ameliorare evidenta si destul de rapida. laser). Prin palpare. foarte dureros.patru manevre izometrice pentru police (flexie-extensie. este clar cil miscarca tendonului perturbata de rugozitate este sursa generatoare de durere. intinde tendoanele. Terapeutul. penibil. tot timpul mentinandu-se o presiune adecvata asupra tendoanelor.mmulisme sini . Tehnica acestui masaj este urmatoarea: bolnavul asezat. Masajul se realizeaza printr-o miscare de supinatie a antebratului. impiedicand de-a dreptul practicarea unor profesii. Dupa ce trece printr-un stadiu acut. sase teste pentru izometria degetelor (negative). boala ia un caracter cronic. (Yepitatiile ce se percep la palpare confirma faptul ca suprafetele de alunecare au dcvenit rugoase. Marginea cubitala a tabacherei anatomice este formata de tendonul lungului extensor al policelui care culiseaza singur in al treilea tunel pe fata cubitala a tuberculului radial. aplicatii de gheata sau comprese reci cu solujie de sulfat de magneziu.i nnor proccsc . reface netezirea. $i tendoanele flcxorilor dcgctclor pot fi afectate de o serie de proccsc tenoMiuwilicu. cu policele. In ceea ce priveste aceasta tehnica de masaj se cuvin cateva precizari. in raport cu fibrele tendoanelor. Dupa 1-3 sedinte se constata o reducere a tumefactiei. Cu degetele de la cealalta mana se prinde marginea radiala la nivelul treimii inferioare a antebratului si policele este aplicat pe tendoane in punctul in care acestea incruciseaza fata dorsala a radiusului. fie in cursul unor boli sistcmice ca PR. Exista insa o tehnica de masaj particular^ . In momentul in care ameliorarea subiectiva este confirmata obiectiv. cu o mana tine pumnul flectat si in acelasi timp. impotriva unui tendon imobil. Kularca tccii teno-sinoviale intr-o miscare transversala de du-te-vino. a durerii si a crepitatiilor. Rezulta un masaj transversal. Acest lucru se petrece cam dupa 6-7 sedinte aplicate in ritm de o ijedinta la doua zile. probabil priii niecanism vascular (hiperemie locala). Tratamentul clasic este acela cunoscut (imobilizare in stadiul acut. abduc{ie-adduc{ie) in care extensia si abductia sunt dureroase.

iemul este mai evident pe fata dorsala a mainii. Fasciitele palmare ale mainii sunt frecvent intalnite in eozinofilie (conectivita stemica) si in asa-zisa forma clinica numita chiropatie diabetica.. Tratamentul este relativ simplu: fie Jrobirea mecanica a formatiunii. tenosinovitele flexorilor policelui si degetului mic dau o micfactie extinsa pana la pumn. roseata si caldura locala. eventual. cu precadere in jumatatea ei cubitala si ducc la fixarea in cxie a degetelor.te absenta sau de mica intensitate. npotenta functionala. ci dimpotriva. nu se manifesta la debut prin durere. Mult mai frecvent se intalneste in serviciile de fizioterapie. limiteaza miscarile pumnului.Tcaca tcndonului este tumefiata. Tratamentul este :ela al bolii de fond si. Tabloul clinic obisnuit este acela care intereseaza loja hipotenara sau medioalmara. Tratamentul este medical si lirurgical. ceasta boala cu etiologie necunoscuta care determina ingrosarea progresivS a lonevrozei palmare. i tendintei normale la refacere a chistului. durerea . 111 si IV se manifests prin tumefactie localizata strict la nivelul degetului. . este .degetul in :sort". Infectiile partilor moi ale mainii trebuic recunoscute. nu pentru ca ar beneficia e tratament fizical-kinetic. dureroasa sau nu. pentru a le dirija spre alte servicii icdicale. bataturi suprainfectate sau infectii la nivelul tecilor sinoviale. fie exereza chirurgicala. Deoarece pielea fetei palmare a mainii este mai aderenta de structurile profunde. tegumente de aspect ceros. situatie care determina o blocare a liscarii tendonului in teaca sa la nivelul acoperisului fibres din dreptul articulatiei 1CF. bolnavii se prezinta la medic pentru o formatiune chistica roeminenta pe fata dorsala a mainii. bolnavii se prezinta la medic abia atunci cand degetul a ramas mi mult timp blocat in pozitie de flexie si tratamentul fizical-kinetic este inoperant ind indicata rezolvarea chirurgicala. Din pacate. datorita modului in care sunt distribuite tecile •iiilinoase la mana. Durerea >te vie. Intepenirea unui deget. se datoreaza unei igrosari a tecii tendonului sau a tendonului. In general. O forma clinica particular^ de tendinita a degetelor. chirurgical. Este inutil orice tratament zical. pulsatila si se insoteste de tumefactie fluctuenta. Recidivele sunt frecvente si nu se datoreaza tehnicii terapeutice adoptate. frecvent intalnita in K dar si la bolnavi care presteaza activitati manuale de forta. ocazionala sau permanenta. de consistenta fluctuenta. . caracterizata de postura in flexie palmara a degetelor. Cand au un volum mai mare si devin ureroase. Trebuie cunoscut faptul ca. simptome lo-ile ce apar in cadrul unui diabet zaharat insulino-depcndent.deget i carnat". in timp ce interesarea tecilor flexorilor degetelor . astfel ca ajunge la medic mrtc tar/iu (atunci cand deficitul functional devine rcalmentc stanjenitor). Extensia sau flexia suplimentara a r^i'iului cxacerbeaza durerea preexistenta. In unelc cazuri. maladia Dupuytrcn. ryrlul sc afla intr-o pozitie de semiflexie. dar se pot evidentia simptome sugestivc dc ^uropatie diabetica sau neuropatie de compresiune periferica.. dureroasa la palpare si in mod caracteristic. LI tendinta la regresie spontana si la recidiva.

tehnicile de microchirurgie trebuie completate in mod obligatoriu cu programe de recuperarea prin mijloace terapeutice fizicalkinetice. tonifierea flexorului comun profund al degetelor si tonifierea interososilor si lombricalilor. urmarind pastrarea mobilitajii articulatiilor MCF si IFF. Dupa 6 saptamani. UUS. efectuata numai de un kinetoterapeut experimentat. Mobilizarea pasiva se face numai manual. Deci. masaj). fara a dezvolta tensiune in tendon eel putin in primele 4 saptamani de la operatie. chiar daca cicatrizarea tendonului operat nu este perfects. In fond. nscul de ruperc este minim (cu exceptia atentionarii in mod special din partea Obieclivnl rccuperarii in acest stadiu este dc a rcdobandi maximum de ninhihiatc in llcxie si in cxtcnsio MobilizSri active contra rezistcn^fl sc altcrncazl *'li xr. crioterapie locala. eel putin la inceput. Proceduri fizicale cu viza antalgica. Sedintele de kinetoterapie scad cu frccvcnja si cresc in durata.i arliculafiilor degetelor si pumnului. La 6 saptamani. continuand kinetoterapia analitica pasiva si activa de corec(ic . de asemenea. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor traumatice ale tendoanelor mainii Oricat de eficient ar fi tratamentul chirurgical in redarea unei functii normale a mainii dupa o leziune traumatica. mobilizarea trebuie sa fie blanda.In evolutia bolii se remarca dezvoltarea progresiva a unor noduli fibrosi. §i dupa acest interval de timp. obiectivul principal. Mobilizarea tendonului trebuie efectuata precoce. se introduc progresiv exercitii impotriva unei uv. Dupa interventie. Se lucreaza analitic. Revenirea la pozitia initiala se face. fara a punc tendoanele in tensiune. Pumnul si degetele vor fi pozitionate progresiv in pozitii intermediare. medicina fizica preia stafeta si reface functia mainii. initial analitic si apoi global. Pe langa procedurile antalgice si antiinflamatorii necesare in primul timp (comprese reci. activ. la debutul tratamentului fizical-kinetic trebuie sa se limiteze la redobandirea constientizarii sensului miscarii. eel mai frecvent in dreptul articulatiilor MCF a degetelor IV si V care due la o retracjie ireductibila in flexie a articulatiilor MCF si IFF. UUS cu alfa chemotripsinS etc. Desi in mod traditional se practica tot felul de tratamente fizicale (Rx antiinflamator. nu vorbim de mobilizarea degetelor inainte de 4-5 saptamani de la operatie. refacerea fortei aparatului extensor al degetelor. Sub supravegherea kinetoterapeutului. kinetoterapia si terapia ocupationala au sarcina de a reda maximul de functionalitate mainii operate.inliinflamatorie locala se folosesc din plin. articulatic cu articulatie.) rezolvarea corecta este chirurgicala.iliin . electroterapie antalgica.isten^e progresive (rezistenta numai manuala). trofica tisulara si .iiiri contiaii' ilc . bolnavul solicita tendonul in sensul scurtarii sale.

Aceasta orteza se va purta tot mpul. de postura. Pe langa recuperarea inchiderii complete a pumnului si o extensie completa a cgetelor. "Jerapia ocupationala incheie programul de recuperare functionala prin activitati oluntare care permit exersarea unor gesturi adaptate la solicitarea in primul rand structurilor mainii interesate de leziune tendinoasa. mobilizarea pasiva a degetelor doar pentru flexia IFD. Pentru recuperarea leziunilor tendoanelor flexorilor operate.Se solicits exersarea tuturor timpurilor de prehensiune incluzand degetul lezat. In leziunile traumatice operate ale flexorilor. tulburarile •ofice si inflamatorii sunt importante (edem. La 3-4 saptamani de la operatic. Complicatiile posibile sunt: i upei area tendonului prin manevre kinetoterapeutice intempestive. trebuie subliniat ca ortezarea re un rol deosebit de important si ca fara ea. Dupa 4 saptamani s incepe mobilizarea activa in flexie-extensie. dupa o ana de la operatie se poate incepe mobilizarea activa a degetelor in flexie activS a iccarui deget in parte (de preferat flexia activa asistata) si mai tarziu flexia loi lobala. asigura continuitatea programelor de mobilizarc rticulara in mod progresiv si eficace. O orteza de extensie a ICF si MCIIcctate se poate aplica dupa 8 saptamani. dcgetul in carlig se poate datora unei proaste recuperari. durere etc. in afara masurilor tipice dc ^cuperare postoperatorie precoce (metoda Kleinert sau metoda Duran). Ortezele dinamice. se permite relativ recoce.ioterapia se continua apeland la proceduri cu efect fibrolitic pentru a rezolva ventualele aderente. Ortezele care sunt purtate in afara sedintelor de tratament fizical-kinetic sunt celea care garanteaza conservarea oricarui progres inregistrat. va trebui sa recuperam forta si rezistenta la efort a flexorilor si viteza de ontractie a extensorilor (deschiderea rapida a mainii facuta pumn). Prudenta foarte mare deoarece riscul ruperii tendonului persista pana la 5 de zile de la interventie. cat si aplicarea ci). Nu se vor folosi inainte de 35 de zile de la operatie pentru flexori si inainte dc 2 de zile pentru extensori. cand se mdeparteaza pansamentul. Dupa trecerea a sase saptamani se poate trece la un program de exercijii active ontra rezistenta manuala completata prin purtarea unei orteze de extensie destinata oiilracararii fexum-ului IF. i/. Orteza de repaus MCF laseaza articulatiile in pozitie protectiva temporara. totusi nu trebuie sa surprinda faptul ca uneori persista n deficit de extensie. orice program de recuperare.in mcorcctc (at AI in ceea ce privcste indicafia. Recuperarea continua dupa metodologia clasica descrisa ntcrior. . in special unei ortc-. in afara sedintelor de recuperare. Desi recuperarea extensiei IFD estc osibila de cele mai multe ori. Ca o nota particulars pentru recuperarea mainii.). oricat e corect stabilit si executat are sanse mai mici de izbanda. Orteza de protectie se va purta mereu intre §edin|ele dc mctoterapie.

Nu se va intrerupe nici in week-end tlcimivcc oricc picrdcrc in acest interval dc timp sc va rasfrange dcfavorabil asupru rlilu-t.. Aceste aderente nu cedeaza decat prin mobilizare perseverenta completa cu purtarea unei orteze de extensie pe o perioada ce poate ajunge pana la 6 luni. In cazul leziunii tendoanelor extensorilor. metoda Kleinert aplicata pe extensori. 6 luni. recuperarea clasica se poate institui dupa metodologia cunoscuta. I )upa tcnoliza. In cazurile leziunilor tendinoase deschise. folosind o orteza dinamica de extensie. Tenoliza nu se va practica niciodata inainte de 3 luni de la operatic si in caz de iiilccpi locale.. recuperarea depinde de tehnica i hirurgicala de refacere a integritatii anatomice a tendonului. Cu toate precautiile chirurgului si recuperatorului. Sutura simpla cu imobilizare este concurata de metoda lui Jenning care permite mobilizarea precoce. recuperarea este dictata de tipul leziunii: deschisa sau inchisa. Acest tratament se continua 6 saptamani si daca nu da rezultate se recurge la interventia chirurgicala. orte/a de extensie In pritnclc *> 10 /ilc. Aceasta atela va fi purtata permanent timp de 6 saptamani si in continuare iiumai noaptea pentru inca alte 6 saptamani.Degetul in butoniera" corespunde unei leziuni a sistemului extensor in zona III. Cu i'Al sunt mai multe leziuni asociate leziunii tendonului.iMi ini^ci'uii ii'iulonului. Diagnosticata precoce. i) mobilizare activa in flexie a IFD va evita redoarea articulatiei in hiperextensie. Aceste aderente pot 11 datorate unei recuperari prost conduse. . ortezei prost ttdaptate.. . Dupa purtarea timp de patru saptamani a acestei orteze. cu atat riscul de a se dezvolta mlcrcnlclc este mai mare. Aceste aderente sunt datorate unei mobilizari insuficientc sau dificultatilor de disociere a tendonului profund de eel superficial. §i aceasta dcformatie (in afara cazurilor de urgenta) se va trata prin purtarea unei orteze metacarpiene de extensie electiva a IFF cu MF in flexie la 50 de grade. Aceasta metoda simpla permite rcinsertia tendonului si evita interventia chirurgicala. unde sutura lina atraumatica a tendoanelor extensorilor se asociaza cu mobilizare pasiva asistata instiruita precoce. . Mai nou.Degetul in ciocan" corespunde unei rupturi sau a unei dezinsertii a tendonului extensor pe F3. tratamentul este ortopedic printr-o atela care imobilizeaza IFD si lasa libera pulpa degetului permitand flexia-extensia din IFD. Bandeleta mediana se rupe si bandeletele laterale se luxeaza palmar. se intalnesc inca multe lilocaje tendinoase ireversibile datorita aderentelor care se dezvolta.aderentele sunt cele mai frecvente in cazul lezarii ambelor tendoane ale llexorilor. dar de cele mai multe ori depind de gravitatea traumatismului initial. In cazurile leziunilor tendinoase inchise apar doua deformatii tipice: degetul in ciocan si degetul in butoniera (cazul rupturilor tendinoase din PR). In paralel. Inlrc $cdin(u. mobilizarii insuficiente. mobilizarea tendonului va incepe chiar din a doua zi prin sedinje ili1 mobili/urc activa analitica a fiecarei articulatii in flexie-extensie de eel pu(in fiuti 11 ori pe zi timp dc ccl pu(in zece zile.

artroza radio-carpiana. ratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala afectiunilor posttraumatice ale pumnului Deficitul functional al mainii poate fi indus de multe ori de modificari itologice localizate la nivelul pumnului. Odata instalat SAND. In primul rand trebuie evitata cu orice pret aparitia edemului mainii prin osturarea acesteia in pozitie malta. Dupa aceea. de exemplu). asiuliluta|ia si cdcmul sunt cvidente prin tumcfac|ic globala.afoidului. aplica^iilc locale de rcce. policele in extensie si abductie. Durerea si instabilitatea pumnului int cauzele generatoare de deficit functional. pentru a impiedica refacerea aderentelor. opozitia policelui). De asemenea. Din fericire. cnolerapia localft . Carpul este sediul de electie a SAND monopolar sau bipolar cand estc ointeresat si umarul. Daca diagnosticul nu ridica probleme deosebit dc ificile. exista mijloace terapeutice simple care permil rofllaxia dezvoltarii acestui sindrom. mana sc plaseaza intr-o orteza de repaus cu MCF flectate la 70 dc grade. se pot face mobilizari active contra unei manuale progresive. pumnul in usoara extensie.I. cand fenomcnelc inflamatorii sunt cxplo/ivc. Un bilant clinic si radiologic permite stabilirea cauzei durerii si orientarca atamentului spre fizio-kinetoterapie sau spre ortopedie-chirurgie (pseudartroza . Durerea localizata la nivelul pumnului are diferite cauze: durerea ce insoteste redoarea articulara. tratamentul este mai putin simplu ca sa nu spunem dificil si chiar ineficicnl i unele situatii. Stadiile clinice si radiologice cu evolutia in doua faze (caldfl i rece) sunt bine cunoscute. pe lanna tratamentul i ( ) N ( i n . intretinerea mobilitatii articulare. II' i 20 de grade. lasaj circulator. In timpnl op| ii. ic cxercitii active libere. Nu trebuie sa se uite ca pumnul este eel care permite dirijarea mainii in spatiu. algoneurodistrofia reflexa. in priimil stadiu de cvolutic. pumnul irticipa la miscarile de prono/supinatie a antebratului si permite pozitionarea >rccta a mainii in raport cu axul antebratului. Aceste ultime doua afectiuni necesita o prezentare mai amanuntita. in special prin miscari active flcxii-cxtcnsii ale degetelor. i l do care am ainmtit. pe langa orteza de extensie dinamica cc me in tensiune maximala tendonul. inlocuirea unui aparat de contentie prea strans. Totul depinde de cunoasterea acestor mijloace i folosirea lor. durerea datorata unui calus vicios al extremitatii inferioare a radiusului (rezolabila fizical-kinetic). departarea degetelor. maladia Kienbock. durerea din entorsa banala care necesita imobilizare temporara. tegiiincntc caklo de uloaiv ro^ic-vinlaccc si orice miscarc este intcr/isa de durerc. tratamentul fizical-kinetic se adapteaza la modificftrilc illamatorii vasculare si la durerea locala. >/itia ei ca si stabilitatea in relatie cu membrul superior. .

ultrasonoterapia locala dar si de-a lungul trunchiurilor arteriale si a ganglionului stelat. curenti cu impulsuri de joasa frecvenja aplicati transorbital in formula simpaticolitica. Pentru grupul dorsal se porneste din pozitie de flexie a pumnului cerand holnavului sa execute o extensie activa a pumnului in pozitie neutra. In functie de valoarea testingului muscular. fizio-kinetoterapeutul este destul de dczarmat deoarece tratamentul simptomatic al durerii si al redorii se epuizeaza de multe ori destul de rapid fara sa se obtina rezultatul asteptat. redoarea stransa a articulatiilor si functia mainii este serios compromisa. undele electromagnetice dejoasa frecventa in formula sedativa. bolnavul este indrumat spre ortopedul-chirurg care se va pronunta asupra utilitatii unui tratament chirurgical si va alege tehnica operatorie cea mai avantajoasa. nii|i. tegumentele devin reci. De obicei. I'xtcnsia se va realiza alternativ in directie radiala si in directie cubitala insistand iisiipra grupului muscular mai slab. insuficienta musculara din cadrul tabloului clinic al pumnului traumatic care inlcreseaza atat sistemul muscular dorsal cat si pe eel palmar. . durerea nu cedeaza si mobilitatea activa si pasiva raman extrem de limitate.istcnte manuale progresive.urste contractii active pot fi asistate sau dimpotriva efectuate impotriva unei ir/. hipotrofia musculara. pronatia antebratului. In fata unei artroze radio-carpiene. Tratamentul este pur kinetic si se efectueaza atat pentru grupul dorsal cat si pentru grupul palmar. electroterapia antalgica si chiar cea excitomotorie (curenti interferentiali). Isi face loc tratamentul ortopedic chirurgical paleativ care incearca sa redea un oarecare grad de functionalitate mainii. flexia cotului. interesarea articulatiei radio-cubitale inferioare de diferite procese infla matorii cronice (PR) microtraumatisme. traumatism major cu afectarea ligamentului triunghiular si a ligamentelor radio-cubitale inferioare. I'ermanent se are in vedere sinergia dintre actiunea extensorilor pumnului si a llrxorilor degctclor. I'eiilru grupul palmar (cubitalul anterior si micul palmar) tratamentul este idcniu . Daca nu se obtine remisiunea fenomenelor inflamatorii. Acest deficit de forta al stabilizatorilor pumnului compromite prehensiunea ylobala de forta care nu se poate realiza fara o stabilizare a pumnului intr-o pozitie do extensie usoara. durerea localizata poate genera inhibitie reflexa a contractiei musculare aciive si astfel instabilitate a pumnului (tratamentul fizical). se pot folosi intr-o maniera adaptata particularitatilor fiecarui caz. Instabilitatea pumnului are mai multe cauze.il global si apoi analitic. de multe ori intricate: instabilitatea ligamentelor carpului (tratamentul este chirurgical). astfel ca miscarea activa sa fie facilitata. . odata cu trecerea timpului vasodilatatia este inlocuita de vasoconstrictie. prognosticul devine infaust. se instaleaza contractura-retractura musculo-ligamentara. He simultan. izometria musculaturii intrinseci si extrinseci a mainii. schema globala iIf miscarc mai asociaza si retropulsiaumarului. lie allciiiativ (slahili/urc ntniica). Dupa aceea. In plus. IVnliu reliicerea stabilitatii pumnului se lucrea/a static cu ambcle grupc e.

tratamentul §i. patologia intraarticulara (izolata sau in cadrul unor boli sistemice). intindere musculara pasivS ca •?) rin miscari active contrarezistenta efectuate intai cu cotul flectat si apoi cu colnl i cxtcnsie stabilesc diagnosticul pozitiv. istoricul bolii este relevant. In . durerea localizata la nivelul cotului are. intr-un context specific (sport. dai ai ales miscarile active contrarezistenta sunt elementele principale ale examenului ? iectiv. constiruic prqblema delicata. debut brutal cu limitare antalgica a ctensiei cotului. Cautarea punctelor dureroase prin palpare.). Mobilitatea pasiva a cotului este normala. itologia extraarticulara a cotului Cum am mai spus. patologia posttraumatica (cea mai grava). aparent este vorba de o articulatie simpla. Originoit uliculara a durerii sc punc in evidcnta prin mancvre particularc (Laseguc-ul rnjului. de cele mai multc i.'i) . in special. intinderea musculaturii interesate. de multe ori suficiente pentru a stabili diagnosticul. Cum diagnosticul acestor afectiuni este in principal inic. iar tratamentul fizical-kinetic deosebit de eficient.ratamentul fizical-kinetic < recuperarea medicala sindroamelor algo-functionale ale cotului " f ( Cotul dureros reprezinta una dintre cauzele frecvente pentru care bolnavii licita tratamentul fizioterapic. o cauza extraarticulara. ra prea multe grade de mobilitate.ulte cazuri. Palparea tendonului si a insertiei sale. prin plurietiologia afectiunilor si prin iplicajiile sale funcfionale.ii. recuperarea cotului. Diagnosticul diferential se face in primul rand cu nevralgia ccrvico-braliiulfl S C6 care sc poate exprima clinic si printr-un punct dureros epicondilian. aceste afectiuni vor fi •ezentate mai detaliat. In linii mari. se poate vorbi despre trei categorii de afectiuni ce intereseaza itul: patologia extraarticulara (cea mai frecventa si cea mai benigna). Cea mai frecventa localizare este la nivel epicondilian si durerea este generatfi j tendinita unui muschi sau a unui grup muscular ce se insera pe epicondil. Desi. npotenta functionala este relativa si se refera la anumite gesturi uzualc din :tivitatea cotidiana sau sportiva. inodificarilc coloanei vertcbrale cervicale si semnc ncurologicc dc sulci m(A nlu ul. microtraumatisme repetate etc.

deoarece se stie foarte bine ca in cursul activitatii gestuale curente. curentii antalgici de joasa frecventa (CDD. C. Esential pentru efectul antalgic rste ca intensitatea curentului sa fie liminala sau chiar sub prag si durata aplicatiei. se asigura protectia acestora prin aplicarea unor orteze care lasa libere numai acele miscari care nu pun in tensiune lendoanele inflamate. Din momentul in care intensitatea durerii s-a redus. lara a avca siguran^a ca durcrile or sa dispara. rat mai lunga (peste 20 de minute). impastarea muschiului. se recurge la infiltra^ii locale cu < lorticoi/i cu ac|iunc prelungita. se incepe un program de k inctotcrapie activa ce-si propune recuperarea progresiva a fortei musculare initiale. o posibila garantic a profilaxiei unor recidive. poate radiografia cotului prin care se evidentiaza eventuale apozitii osoase sau calcifieri paracondiliene mai mult sau mai putin voluminoasc. sub nivelul interliniei articulare. provocata de extensia contra-rezistenta a antebratului precum si de palparea insertiei tendonului pe olecran. deasupra varfului olecranului. iradierea durerii pe fata dorsala a mainii. Examenele complementare nu sunt de prea mare ajutor. condromalacia cupulei radiale. Tendinita tricipitala este sugerata de durerea localizata pe fata posterioara a cotului. dar ii nscul dc a Uva tiaumatit lendoanele si chiar pcriostul. Traebert. o leziune sinoviala sau o leziune a meniscului radiusului. O foarte buna eficienta se raporteaza in aceste cazuri prin aplicarea masajului irunsversal pro fund dupa tehnica Cyriax. curenti interferentiali de medie frecventa (electrozi tetrapolari rosii sau albi). pot sa se dczvolte tensiuni nedorite in aceste tendoane. Mijloacele eel mai des utilizate sunt: crioterapie locala (masaj cu gheata. primul gest terapeutic il constituie interzicerea oricarui gest profesional sau sportiv care pune in tensiune tendonul sau tendoanele afectate. . repetat de cateva ori in cursul zilei). Repausul trebuie sa fie de eel putin 2-3 saptamani. Dat fiind faptul ca etio-patogenia durerii are la baza inflamatia tendonului la locul de insertie pe proeminentele osoase.I Se va elimina o artropatie radio-cubito-humerala asociata cu o leziune a ligamentului inelar al radiusului (durerea este provocata prin palparea capului radiusului). TENS). Se va avea in vedere si posibilitatea unei compresiuni a ramurii posterioare a nervului radial (recrudescenta nocturna a durerii. Daca prin accst tratament complex fizical-kinetic (eficient pentru majoritatea c cn/urilor) nu sc obtinc amcliorarea scontata. Concomitent se incepe fizioterapia al carei obiectiv este combaterea durerii si i\ inflamatiei locale. laser. modificari EMG). Durerea este provocata de flexia contrarezistenta a antebratului pe brat si prin supinatia contra-rezistenta a antebratului. Tendinita bicipitala se manifests prin durere localizata pe fata anterioara a cotului. ultrasonoforeza cu hidrocortizon (dc preferat forma cu impulsuri pentru a elimina efectul caloric). Mai mult. Tratamentul fizical-kinetic al acestor afectiuni reprezinta eel mai rational mod de abordare terapeutica deoarece dispune de mijloacele specifice cele mai eficiente si cu cele mai reduse contraindicatii sau efecte secundare.

hnie subliniat inca de la inceput ca articulatia cotului este extrem de sensibila si >imdc prompt prin inflamatie si durere la orice manevra intempcstiva. O alta forma de suferinta periarticulara a cotului este epitrohleita. lucioasa. Primele manifestari clinice sunt tardive si constau dintr-o jena functionala si itarca mobilitatii in flexie-extensie. insuccesul terapeutic este generat de o singura greseala: nu se . pielea intinsa. cslc vorba dc iprcsiunea cronica a nervului cubital in guticra cpitrohlco-olccranianfi.•slc/. mobilizare pasiva. Aparitia . in artroza cotului mai exist<1 pciicol care trcbuic cunoscut si avut permanent in atcntic. f Higroma cotului este o inflamatie a bursei seroase (bursita supra si/sau retro:raniana). Mai rar.III general. comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu. . IV langa rcdoarea articulara de care am amintit.ur3 un repaus tendinos real suficient de lung pentru a permite stingerea procesului umator local. un ostcocondrom sau ingrosarea capsulci articulare si care au ca rc/ultal il itiffiislaiva lunclului osos. Punctionarea si examinarea chimica si bacteriologica a materialului extras transa etiologia bolii. func|ionala. Mai putin vcnta ca epicondilita. laser. sunt interesate miscarile de pronatieina| ic.onsistenta moale sau mai adesea renitenta. . calda. Tratamentul fizical-kinetic are aceleasi obiective si uzeaza de aceleasi loace ca si tratamentul epicondilitei. sub toate formele ei: postura.inetotcrapie. Mai rar este vorba de manevre si proceduri fizicale intempestive : provoca agravarea durerii. activa. contractie va contra-rezistenta a muschilor interesati).iilor in dcgetcle IV si V sunt primelc scmnc clinice care tiaduc prolifcraroa :oli(icn. ologia intraarticulara a cotului Artroza cotului este o afectiune rara (1-2% din totalul artrozelor) si in 9 din lazuli este secundara microtraumatismelor locale si mai rar unui traumatism or. >istata prin acelasi examen predominant clinical (palpare. Tratamentul fizical este rezervat numai bursitelor cronice postraumatice crotraumatisme repetate sau un traumatism major) si consta din aplicatii locale gheata. In aceste conditii este evident ca tratamentul fizical-kinetic sa se orientezc pra combaterii redorii articulare. Redoarea articulara este aceea care domina tabloul clinic. ' Simptomatologia de debut poate fi acuta (etiologie infectioasa sau metabolicai) sau cronica (factorul etiologie fund eel mai frecvent microtraumatismul lorcpetat). nucleul programului terapeutic fiind asigurat . se traduce prin durere localizata pe fata interna a cotului. intindere. durerea fiind discreta. diagnosticul pozitiv nu este greu . ultrasunete cu rocortizon. Clinic se evidentiaza o tumefactie rnai mult sau mai putin voluminoasa.tabilit.

irecuperabil. se incepe un program de recuperare globala. Tratamentul fizical-kinetic se rezuma la imobilizarea articulatiei si aplicatii de rece local. O situatie asemanatoare celei descrise mai sus se poate intalni si in paraosteoartropatiile neurogene. de cele mai multe ori. iar exereza chirurgicala se poate practica numai dupa cateva luni de evolutie (cand se stabileste prin scintigrafie osoasa ca paraosteoartropatia s-a oprit in evolutie). O mentiune speciala trebuie facuta asupra artropatiei cronice a cotului ce se dezvolta la bolnavii hemofilici. in special cand este vorba de tratamentul fizical-kinetic. Intre sedinte. Cum evolutia naturala a bolii este spre anchiloza cotului. §i la acesti bolnavi programul de recuperare este dominat de kinetoterapie. a treia articulatie interesata in cazul unor bolnavi cu traumatisme craniene sau tetraplegici de cauza traumatica vertebro-medulara cervicala. este bine tolerata o perioada relativ lunga de timp si din accasta cauza scapa uneori interesului manifestat de terapeut pentru alte articulatii cc au un ritm mai rapid de deteriorare. Inceputul afectarii fiinctiei cotului este anuntat dc limitarea dureroasa a extensiei. dupa genunchi.Cum fizio-kinetoterapia este inoperanta in asemenea situajii. cotul este fixat in flexie si se prezinta mult marit de volum. Artropatia cronica se instaleaza insidios limitand miscarile de flexie-extensie si mai tarziu si miscarile de pronatie/supinatie. de transpozitia anterioara a acestuia. Eliberarea chirurgicala a nervului cubital insojita. dupa sold si genunchi. tot acest interval de timp trebuie sa fie ocupat de un program de kinetoterapie blanda. la nevoie. desi frecventa (40^5% din cazuri). Cotul este. Interesarea cotului in PR. Cotul reumatoid reprezinta o entitate clinica particulara. efectuata in sedinte scurte dar repetate de mai multe ori in cursul zilei. concomitent cu tumefierea gutierei cpicondiliene si epitrohleo-olecraniene. bolnavul va purta o orteza adecvata care sa asigure conservareaunui minim de functionalitate in conditii de siguranta maxima. respectand toate precautiile pe care le luam in recuperarea cotului posttraumatic. cu mare prudenta. este cale corecta de a impicdica paralizia nervului cubital si a deficitului functional destul de grav al mainii.cu anlivbralul in po/ijic ncutru. Elemailul terapcutic principal il constituie ortezarea cotului in po/i^ic niiala. Odata depasita faza acuta. . datorita faptului ca un proces de denervare cronica nesesizat la timp este. Cotul este. bolnavul trebuie indrumat spre ortoped. pozitie ce induce o icn5 func(ionala considerabila. Expresia clinica este eel mai ades o limitare a mobilitatii articulare si mai rar semne de inflamatie locala. Evolutia naturala a bolii cstc spre rcdoarc articulara in semiflexie si semipronatie. a doua articulatie interesata (ca frecventa) de hemartroza ce-si are cauza intr-un deficit de factori de coagulare. In hemartroza acuta. Dezvoltarea exuberanta a panus-ului sinovial poate antrena si o compresiune a nervului cubital. sciiulU-xii.

$i lihitciilc (umai. Manifestari clinice asemanatoare celor din PR se pot intalni si in artritelc ilcctioase. obicctivul terapcutic iiu'ipal il constituic |)ie/ervarca func|ici normalc a articuln(iilor supra. in iiipliludini progresiv crescande. pc n^ft o scrie do aspcctc comunc.nl in intension oliijivnl este Jncurajat sa execute activ miscari de flexie-extensic a cotului.). scad si simptomele locale. nocturne iradiate in antebrat parestezii pe fafa post. . 'Pcntru bolnavii internati sau care pot fi deplasati la servicii de medicina fizica. cubital. 5-10 minute. alte artrite inflamatorii (psoriazica). Atitudinea i apeutica fizical-kinetica este similara. repetate de 5 ori in cursul zilei. §edintele vor fi scurte. piiinn. sonoforeza cu hidrocortizon. blocaj pasager al cotului ingustarea gutierei epicondiloolecraniene sau hidratroza durere la palparea interliniului artic. laser. : asociaza intreaga gama de proceduri fizicale antalgice si antiinflamatorii locale iriotcrapie. Pcntru diagnosticul diferen^ial al durerilor localizate la nivelul articulatiei >tului. in pozifie intermediara imagini radiologice de leziuni intraartic dureri pred. procesul inflamator nu atingc ciodata potentialul destructiv al sinovitei reumatoide. cu particularitatea ca in aceste cazuri exista i tratament specific al bolii de baza si pe masura ce aceasta este influentata ivorabil. urmatoarea schema poate fi utila: 1'ntologie extraarliculara Patologie intraarticulara Sindrom de incarcerare a n. sunt si unele particularitaji legate dc actul ( )i iciiiii. artrite metabolice (guta). curenti terapeutici antalgici dejoasa de medie frecventa). Se vor evita procedurile de termoterapie locala (parafina. diatermie cu unde scurte etc. pe loalil durata pcrioadci de imobilizarc artictilara. dcgc(c). Pe de alta parte.IV masura ce fenomenele inflamatorii locale si generalc sc. cubital Icbut mai mult sau mai putin inital inpastarea tesuturilor peri•ondilicnc sau peritrohleene iniitarca mijcarii de extensie lurcrc la palparea epicondiluui suu cpitrohleei iilcilkari in zona inserjiilor •souse cracmente.-ext. fie ortopedic-chirurgical (reducere sangeranda si imoh/arc). Mstc important sa se cunoasca modul in care a fost rezolvat ortopedic mmiilismul cotului care se prezinta pcntru recuperare functionala dcoarccc. a pumnului absenja semnelor clinice de epicondilita sau epitrohleita reducerea VCM in n. licrounde. ilologia traumatica a cotului 'I'ratamcntul traumatismelor cotului este fie ortopedic (reducerea si imoli/arca ncsangeranda).

singura cale de a mari sansele de conservare a gradelor suplimentarc dc miscare dobandite prin interventie (flexie-extensie. fie simetric fata de pozitia neutra. Trebuie cunoscut faptul ca practicarea artrolizei este posibila numai dupa ce focarul de fractura este perfect consolidat. chiar daca indicatiile. nu se inregistreaza ameliorarea notabila a mobilitatii cotului. Tehnicile globalc de kinetoterapie se introduc in programul dc recuperare i at mai ilcvrcmc posibil. Tratamentul fizical-kinetic al redorilor instalate este. destul de limitat ca eficienta. pentru a caror mentinere se poatc iccuigc si la bandajc inmuiate in apa rece ca gheata (efect antiinflamator si antalgic). Recuperarea incepe dupa a patra zi si vizeaza redobandirea progresiva a extensiei cotului prin sedinte de kinetoterapie activa scurte si repetate de 4-5 ori pe zi. la bolnavii varstnici sau debilitati. din pacate. Dupa inlaturarea imobilizarii se practica un program de kinetoterapie globala a membrului superior in lant kinetic deschis. In functie de gradele de libertate a extensiei cotului. metodologia si tehnica de aplicare sunt ireprosabile. cea mai redutabila complicatie a fracturilor cotului consta din dezvoltarea redorii articulare. in vederea stabilirii oportunitatii unei reinterventii chirurgicale (artroliza). Umarul va fi mobilizat atat din articulatia gleno-humerala. cat si din articulajia scapulo-toracica (freevent neglijata). Aceasta redoare intereseaza in special miscarea de flexie-extensie. imobilizat. redorile sunt considerate foarte grave (0-30 de grade). De notat ca acest program dureaza 3-4 luni de zile si conduce la o recuperare functionala buna.Redoarea pumnului si a degetelor se previne prin mobilizari active repctatc in mai multe sedinte in cursul zilei. moderate (60-90 de grade). Din acest considerent. cotul este fixat. minore (peste 90 de grade). in ciuda celor 10-30 de grade de deficit de extensie restant pe care il gasim la multi bolnavi. grave (30-60 de grade). supinatie-pronatic). din pozitie antidecliva a mainii (favorizarca circulate! de intoarcere si profilaxia edemului de imobilizare). fnlre dona scdin|e dc kinetoterapie cotul este fixat cu o . Dupa cum se stie. Pentru recuperarea fracturii paletei humerale. daca dupa 3-6 saptamani de tratament fizicalkinetic corect. se poate folosi urmatoarea tehnica de lucru: cotul afectat este imobilizat timp de patru zile in fiexie la 120 de grade si lipit de trunchi. in sedinte pluricotidiene care debuteaza prin posluri active de flexie-extensie. bolnavul revine pentru recuperare functionala in serviciul dc mcdicina fizica. dar in fracturile paletei humerale se apreciaza ca 45% dintre bolnavi nu scapa de aceasta complicatie. Tratamentul este in principal kinetic. Toate traumatismele cotului sunt generatoare de redoare articulara. Prezenta paraosteoartropatiilor intarzie practicarea intcrventiei chirurgicale cu cateva luni (din cauza pericolului recidivei). pronatie-supinatie. Dupa artroliza. fie mai accentual intr-unul din sectoare (redoare in fiexie cu deficit de extensie sau redoare in extensie cu deficit de fiexie). este bine sa nu se insiste si sa se indrume bolnavul la ortopedul care a tratat faza acuta. la noile unghiuri obtinute. Intre sedinte.

contractia impotriva unei rezistente manuale opusa la nivelul pumnului. sub anestezie generala. In a doua etapa se introduc exercitii active din schema de miscare de flexiesupinatie a cotului. Se parcurg trei faze: controlul inflamatiei postoperatorii precoce. Rezectia capului radial (cauza principals a instabilitatii cotului posttraumatic) antreneaza urmatoarele modificari locale: cubitus valgus. Terapia ocupationala completeaza programul de recuperare printr-o serie dc activitati gestuale care incearca sa compenseze deficitul de pronatie a antebratului prin miscarea combinata de abductie . sc poatc gandi la o mobilizare fortata a cotului. rczistcnja.nil. luxatie anterioara a bontului osului radial. concomitent cu exercitii de tonifiere a stabilizatorilor interni. nu este lipsita de interes trecerea in revista a modului in care trebuie sa se dcsfasoare in mod corect aceasta recuperare. In poxi(ic de llcxic. pentru obtinerea maximului de fiinctionalitate.otic/A slalicfl. Datorita gravitatii sechelelor posttraumatice ale cotului. Totusi. apoi in po/i|ic de oxIiMUU' In gene. Controlul inllama^ici postoperatorii sc realizeaza prin rcpaus articular total. csccul sc produce incvitabil dupa cateva zile de tratament. Rezistenta impotriva careia se efectueaza miscarea va fi opusa de mana terapeutului. foarte atent dozata. Contractia izometrica in cursa interna. programul de kinetoterapie activa va fi axat pe miscari de flexie-extensie sub protectia unei orteze care blocheaza miscarea de prono/supinatie. dificultatea crescuta a recuperarii functionale prin mijloacc terapeutice conservatoare. dupa traumatisme operate (in special dupa rezectia capului radial). uneori. Diametral opus redorii articulare. caracterului destructiv al sinovitci reumatoide. tonifierea cubitalului anterior (cu cotul initial in extensie si apoi flectat progresiv). alu-nialiv. se apeleaza din ce in ce mai mult la interventii chirurgicale. for(a). incepand cu o rezistenta foarte mica. controlul si favorizarea procesului de cicatrizarc a par^ilor moi. Daca dupa o luna de tratament executat corect nu se obtin rezultatele scontate. inclusiv artroplastie totala a cotului. Aceste consecinte inevitabile actului chirurgical sunt greu de influentat prin kinetoterapie. asignrat dc o nrkva statica dorsala obisnuita 62 . Fara a intra in detaliile reperarii cotului dupa artroplastie totala. generatoare de durere in cursul mi§carii de pro/supinatie si de limitare a amplitudinii pronatiei. subluxatie radio-cubitala inferioara. de unde disfunctia acestei articulatii si durerea resimtita in pumn la miscarile de pronatie/supinatie. se pune problema recuperarii stabilitatii cotului. recupcrarca funcfiei articulare (mobilitate. epitrohleeni. Este bine sa se insiste pe schemele de miscare in extensie si supinatie a cotului. c.sto nn program grcu clc supoital din cauza durerilor man poslopciiiloiii Daca bolnavul nu cstc coopcrant sau daca tcrapeutul nu este snlieinit avizat.rotatie intema a umarului.

frecventa crescuta a deplasaiii in fracturile supracondiliene maresc riscul lexarii vaselor si nervilor. Astfel.Prc/en{u uccHtci nrtc/c domic yi it hnndfi|iilin eoitipiesiv olili)>. a rcac{iilor inilamatorii si implicit a durcrii. Favorizarea cicatrizarii partilor moi incepe imediat dupa faza acuta (care este considerata. cu un nuclcu epifizar variabil in functie de varsta copilului. de condil extern. in special cu curentii de joasS frecventa si medie frecventa sub forma interferentiala. Dcsi sc dovedcsc utile. de epitrohlee sau de eel radial) tine de mai mul|i factori pe care recupcratonil trebuie sa ii cunoasca. Recuperarea functionala debuteaza din a treia saptamana dupa operatic prin mobilizare activa. Complicatiile posibile sunt de doua tipuri: imcdiulc si secundare. initial ajutata apoi fara ajutor.extensic asiguia rcduccrcii semnificativS a cdemului. degclclc . Specificitatea fracturilor cotului la copil (fracturi supracondiliene. Cea mai redutabila complicatie imediata este sindromul Volkmann. poate grabi procesul de cicatrizare al partilor moi. In general. Instabilitatea fracturii face ca si conten|ia sa fie dificil de realizat (un ghips foarte strans declanseaza uneori aparitia unui sindrom Volkmann).ei musculare incepe dupa 45 de zile de la operatic prin exercitii active izodinamice cu incarcare progresiva. fractura survine pe o articulatie in cre§tere. in medie. Simptomatologia sa este bine cunoscuta (ducere de intcnsitatc variabila. De acum incepe un program de kinetoterapie pasiva sustinuta pentru mentinerea unei bune mobilitati articulare. Po/i|ia malia.i la venlu . fie ca reducerea s-a efectuat ortopedic. Mobilizarea acestor articulatii se face de 3—4 ori/zi dupS o rnetodologie care variaza in functie de tipul de proteza folosit si de calca dc abord chirurgical. aplicarca unor proceduri de electroterapie antalgica si antnnflamatoi ie sunt greu de realizat (din punct de vedere tehnic) in primcle stadii postoperator. In primele 5 saptamani cotul este protejat pc timpul noptii prin purtarea unei orteze de repaus. aiilulcclivit a inainii. cianotice. Imobilizarea este de patru saptamani. fie ca a lost iacuta chirurgical. tcgumcnlclc mainii palide sau uneori. din contra.itr pcrindicft a circnlu|ici sanguine in mcnibnil icspcctiv. asigurarea ca nu se depa$estc arcul de miscare indolor este reala. pulsul la radiala abolil. Un alt aspect legat de recuperarea functionala a cotului il constituie recuperarca cotului posttraumatic la copii. De preferat exercitiile rezistive concentrice efectuate din diferite pozitii si in diferite sectoare de mobilitate. ceea ce explica compiexitatea si riscul deviatiilor axiale secundare. mobili/urca activft a degetclor in llexie . Aceasta mobilizare efectuata precoce are ca obicctiv protejarea aparatului extensor care a fost sectionat sau dezinserat in timpul artroplastiei. mana). Stimularea electrica a muschilor din regiune. Recuperarea foil. 10 zile) prin exercitii active ale grupelor musculare din zoncle invecinate (umar. mobilizarea consta din miscari active ajutate in flexie si miscari pasive in extensie.

Copilul mic plange de durere. retinem doua: redori ale parfilor moi sau (ca si la adult) retractia capsulo-ligamentarfl. adica sa se adreseze simultan recuperarii amplitudinii dc miscare i a for|ei musculare. vom lucra din pozitie asezat. cele mai dezagreabile deoarece sunt relativ dureroase si in mod sigur plicticoasc prin monotonie.1. lisle inasiii. (x)mplica(ia secundara cca mai frecventa (ca si la adult) cstc rcdoarca articulara I)c rc{inut ca frecventa instalarii redorii articulare este mai mica la copil decat la adult. cat si in prona|ic64 . orice manevra intempcstiva fiind usccptibila sa redestepte reactii inflamatorii sau durere generatoare de redoare. .tampon" in fracturile supracondiliene sau redorile prin calus vicios.tamponul" se aplatizeaza eliberand jocul articular. /.In / « ! • >' .. Un lucru interesant si util este faptul ca psihologii considera ca pozitia asezal este mai putin anxiogena decat cea ortostatica. programul este similar cu eel al adultului. Intr-o faza succesiva a recuperarii se poate trece la scripetoterapie cu rezisten(c mici (100-500 grame). sa urmareasca recastigarea progresiva a amplitudinilor de miscare.i (profilaclicii) cc poaic c-vila o catastro(3 lunc(ionahl sliind lonrte bine cm dc liiinliilc stint posibilita|ilc tic rccupcrarc a uccstui sindrotn oclal. o forta de contractie musculara suficientl pentru activitatea profesionala a bolnavului. redoare prin . mingi medicinale etc. sa nu fie agresiv. si-ar putea justifica utilitatea prezentarii. paraosteoartropatia.1 inslalat.V«M> s t n < l n >Mi-i \i < n I / / iiiili/rn-ntnimi'tiit'itl/hinii'iii/ii'itiiin'Miutindtrconifii'toifiiHfCi'Mini. pe cat posibil indolor. . vor fi intercalate cu exercitii globale sub forma dc jocuri. Programul de recuperare functionala imbraca un caracter particular numai la copii de varsta mica. Recuperarea trebuie sa fie activa cu implicarea copilului in sedinte scurte. §edintele de kinetoterapic analitica. la cei mari. cu mullA variatie pentru a nu-1 plictisi $i mdeparta de program. invers decat la adult. un program global din care sa se poata extrage elernente adecvate fiecarui ca/ in parte. Indiferent de cauzele care au condus la aparitia unui deficit functional. teama de a nu-§i provoca durere poate ducc pana la siderarea activitatii musculare. Recuperarea functionala a cotului nu vizeaza numai prevenirea si tratarca redorii articulare. redobandirea unei vite/e normale de executie a miscarii. redoarea articulara poate regresa odata cu cresterea osoasa. repetate de mai multe ori in cursul zilei. adcrente si retracturi musculare. sa fie global. ci isi propune si o serie de alte objective. in prograrncle de recuperare (indiferent de etiologia bolii care a dus la instalarea deficitului functional). condifio •bligatorie pentru redobandirea performantelor motorii. De notat ca la copil. precum si rezistenta la efort cat mai ipropiata de normal. atat in sensul miscarii de flexie-cxtcnsic.. un irogram de recuperare corect si realist trebuie sa respecte cateva reguli de bazS. exercitii globale cu gantere mici. 2. A§adar. Din multitudinea mecanismelor generatoare de redoare. Data fiind delicatetea cu care trebuie abordata articulatia cotului.

asa cum se desfasoara toate actele motorii din viata de zi cu zi. aceasta schema evoca gestul de a prinde un obiect si de a-1 apropia de corp. Efectuarea acestor scheme ce se conduc dupa principiul secventialitatii se efectueaza initial din decubit si mai apoi din pozitie asezat. fortei sau a stabilitatii articula(iei. Doua dintre ele sunt utilizate mai frecvent: schema in flexie-abductie-rotatie externa a bratului si flexie a cotului. In jurul pivotului care in cazul nostru este cotul. asociata flexiei radiale a pumnului si adductierotatie externa a umarului. pentru a create forfa contracfiei musculare. ansamblul lantului cinetic al membrului superior. Astfcl. Se realizeaza o flexie-supinatie a cotului. Acest gen de exercitiu se aplica numai in ultima etapa a recuperarii cand cotul este stabil si indolor. activitatea contractila musculara se va supune legii inhibitiei reciproce avand ca rezultat o contractie izotonica in agonisti si o activitate moderata a antagonistilor pe intreaga amplitudine a miscarii.supinn|ic. sunt suficiente si acestea). contracpa 65 . Marimea acestor rezistente va fi dozata progresiv in functie de importanta deficitului de forta de contractie musculara. Daca rezistenta care se opune miscarii este mare. se folosesc diferite scheme de miscare in functie de obiectivul urmarit. Amplirudinea miscarilor de flexie-extensie si pronatie-supinatie trebuie sa se mentina in limitele in care durerea nu se manifests. cand cotul cstc stabil si indolor. exercitiile pe cele doua diagonale clasice (daca nu se pot imagina altele. fie mai tfirziu. realizeaza o extensie-pronatie a cotului asociata cu o extensie cubitala a pumnului si abductia-rotatia interna a umarului. cstc ncvoic dc fonrtc niulio ori sA sc asocie/c tclinici de kinctotcrapic annlitica. Aceste scheme de miscare au proprietatea de a pune in joe intr-o maniera ordonata. brahialul anterior si scurtul supinator. Sunt activate electiv unitatile motorii din muschiul triceps si patratul pronator. schema cu brajul in extensie-abductie-rotatie interna si extensia cotului. In acest mod sunt recrutate unitatile motorii din scurta si lunga portiune a bicepsului. Recuperarea globala vizeaza practic sa reintegreze cotul in catena cinctica" a membrului superior printr-un program de exercitii in lant deschis sau. mai adesea in lant semiinchis. Lucrandu-se in lant cinetic deschis sau impotriva unei rezistente mici. daca obiectivul terapcutic propus este rccuperarea mobilitafii articulare. fie pcnlru mcnfincrca castigului in mobilitatc articularfl. tn acelafi (imp. Trebuie folosite tehnici de facilitare neuro-musculara din metoda Kabat. contractia agonistului si aceea a antagonistului sunt intense si simultane. Diferitele scheme de miscare utilizate pot fi modulate in sensul ca se poate actiona clcctiv asupra mobilitatii. contractia musculara realizata este generatoare de durere si limiteaza recuperarea amplirudinii maxime posibile a cotului aflat in redoare. Modul de lucru este in lant cinetic semi-inchis cu rezistenta aplicata la nivelul mainii (rezistenta distala) sau la brat (rezistenta proximala). Altfel.

Daca obiectivul urmarit este recastigarea stabilitatii articulare. sunt valabile toate metodele :unoscute din kinetoterapia clasica. In acest moment. asigurandu-ne de cooperarea bolnavului pentru gasirea sectorului de amplitudine indolor. Subiectul trebuie sa se opuna fortelor multidirectionale care incearca ruperea pozitiei Jc echilibru. Astfel sedintele de kinetoterapie activa sunt intercalate cu timpi de postura. ultrasonoterapia. Cand scopul final este recuperarea fortei musculare.. O mentiune aparte merita sa fie facuta pentru hidrokinetoterapie. . plante medicinale si produsc vcgctalc (tarafe dc grau. pe langa indoloritatea manevrei.misculara va fi izotonica. malai). iar daca este nevoie. tehnica. nu se poate lucra fara durere chiar de la inceput si chiar unele tehnici foarte bine adaptate scopului urmarit la bolnav pot genera reactii dureroase. tehnica . crestere progrcsiva a amplitudinii de nuscaro. Sunt proscrise exercitiile de mobilizare a cotului cu ajutorul unor aparate de mecanoterapie. important este ca terapeutul sa respectc principiile de ba/. La fel de important pentru reusita. Ca se foloseste apa simpla. pentru a evita reactia de franare lin partea antagonistilor.). kinetoterapeutul executa o intindere blanda a muschiului. staillizare ritmica (din metoda Kabat) se practica din diferite unghiuri articulare. La inceputul programului de recuperare. laserul. in felul acesta castigandu-se cateva grade de mobilitate in plus. cu conditia respectarii parametrilor adecvati stadiului inflamator local. biologice (namol terapeutic). absenja durerii trebuie inteleasa nuantat. electroterapia antalgica. rezistenta >l>iis§ va fi moderata si intotdeauna descrescanda. respcctarca condijiilor articulare locale particularc ficcarui bolnav etc. Deoarece retrac^ia capsulo-ligamentara se asociaza frecvent cu retractia musculara si contracturi musculare ce au rol protector. De cele mai multe ori. inotiil stil bras poate completa in mod fcricit elbrturilc kinutotcrupciilnliii in tuiUnlivii dc rccupctarc a cxtensiei colului. Cerem bolnavului o contractie izometrica sustinuta (6-10 secunde) dupa care relaxeaza brusc muschiul.ft ale mobilizarii pasive (indoloritate. In ceea ce priveste aspectul indoloritatii programului de kinetoterapie. Gradele suplimentare de miscare castigate se conserva prin imobilizarea articulatiei cu orteza statica adecvata. este si asocierea la miscarea de flexie-extensie a celei de pronatie-supinatie. se apeleaza si la tehnicile Je facilitare neuro-musculara din metoda Kabat.contractie-relaxare" se foloseste mult. mobilizarea pasiva trebuie sa fie cxecutata strict manual. Acolo uiulc cstc posibil. Aceasta procedure este indispensabila. ca se adauga unele ingrediente chimice (sare dc bucatarie). Motivele reies cu claritate din tot ce s-a discutat anterior. Dintre mijloacele terapeutice specifice medicinii fizice se pot folosi foarte bine: crioterapia locala. in special a amplitudinii articulare. nu ridica nici un fel de probleme de aparatura si aduce un beneficiu imens recuperarii. mi§carea se va derula in amplitudine completa.

Tehnicile de lucru sunt cunoscute si pot fi aplicate global si/sau analitic (pentru grupul flexor si pentru eel extensor). sectorul eel mai convenabil de activitate este flexia de 90 dc grade a cotului. stabila si cu unghiuri de mobilitatc functionale. Orice recrudescenta a durerii obliga la intreruperea programului kinetic de recuperare a fortei musculare timp de eel putin 2-3 zile. individualizat pentru fiecare bolnav in parte. muschii lucrand astfel in cursa interna. Rezistenta este crescuta progresiv. sectorul in care se dezvolta forta maxima de contractie este intre 0 si 30^40 de grade de flexie a cotului. a tuturor elementelor biomecanice castigate prin kinetoterapie si celelalte proceduri fizicale. dupa care se reia cu o rezistenta inferioara celei care a declansat durerea. . Antebratul este permanent in pozitie neutra (pronosupinatie). Pentru flexori. cand bratul parghiei este maxim.Recuperarea fortei musculare se va lua in considerate numai dupa ce ne-am asigurat ca articulatia cotului este indolora. Se lucreaza de asemenea in cursa interna. Terapia ocupationala participa activ la procesul de recuperare functionala prin imbinarea in cadrul programului de lucru. Rezistenta se aplica pe antebrat. Se practica serii de 15-20 de repetitii intreruptc de pauze suficient de lungi. Pentru extensori. Ea va reda eleganta si eficienta gesturilor uzuale in activitatea de autoingrijire precum si in activitatea profesionala.

colecistopatii.tamentul fizical-kinetic scuperarea medicala a sindroamelor >functionale ale umarului ""r oate mai mult decat in cazul altor articulatii periferice. lliHipuln. Artrite inflamatorii cronice: PR SA Polimialgia reumatica FECTIUNIREUMATISMALE ". piiiuli/. Artroza umarului (omartroza): VFECJIUNI NEREUMATISMALE 4. Dureri de origine viscerala proiectate in umar: tumori ale varfului plamanului. BICCD. pollinio/llo. pleurezia diafragmatica.PSH: umar dureros simplu umar mixt umar blocat umar pseudo-paralitic '. luxatii). durerea si limitarea tionala a umarului este cauzata de afectiuni cu etiologie diferita. cat si pentru alegerea celei mai corecte conduite •>eutice. .) (' Afuctiuni ncurologicc: tiuliculopaiii cciviciilc inlcrioirc. O sistematizare cstora este utila medicului care se confrunta cu aceste situajii. atat pentru izarea diagnosticului. angina pectorala.itrofln upmnlfl |>«f>iiilo!M!" n i ' . Tbc. infecjii nespecifice. Afcc(iuni osoase: traumatisme (fracturi. .m M ciixuinllcx. notraumatice (tumori. H.

arcul dureros". Periartrita scapulo-humerala este clasificata in mod obisnuit in urmatoarele trei forme clinice: umar dureros simplu.coif al rotatorilor". Urmeaza limitarea antalgica a miscarii dc abductie dar pot fi limitate si antepulsia ca si rotatiile.. coiful rotatorilor este intotdeauna mai mult sau mai putin deteriorat.. vedem ca in lipsa tuturor cauzelor enumerate. cu sau fara cointeresarea bursei subacromiodeltoidiene. DC foarte multe ori. Cel mai frecvent diagnostic care se intalneste in durerea localizata la umar este eel de periartrita scapulo-humerala si se poate afirma ca. se face abuz de acest diagnostic. durerea este datorata procesului inflamator localizat. dar acesta face obiectul tratamentului fizicalkinetic doar dupa rezolvarea chirurgicala a integritatii tendoanelor. dar cu metodologie diferita in functie de substratul fizio-patologic al durcrii si a impotcnjci func^ionale. Atat timp cat calcifierea ramane localizata strict intratendinos si aceasta cicatrice nu este supusa nici unei tensiuni suplimentare. prin mecanismele reparatorii obisnuite (cicatrizare cu/sau fara calcifiere). traumatisme locale sau microtraumatisme repetate. aparitia durerii poate fi datorata numai unei stari psihice particulare caracterizata de anxietate. De o insemnatate particulara pentru recuperator este cunoasterea evolutiei naturale a bolii. dnicica dcvinc mult tnui intcns^ si isi picrdc caractcrul pur mccMlic . Organismul se opune acestor modificari morfologice ce se petrec in tendon. ceea ce duce automat la agravarea tabloului clinic. Durerea este localizata initial la nivelul trochiterului si acromionului. repausul articular este suficient pentru ca intrcaga simptomatologic sa dispara. Nu de putine ori. indiferent de utilizarea excesiva sau nu a bratului. se poate admite ca la varsta medie. in tendoanele muschilor care contribuie la formarea asanumitului . Diagnosticul este relativ simplu. Uneori. Oricand este posibila o crestere a tensiunii tendonului sau un traumatism (chiar minor) care declanseaza durerea si chiar impotenta func^ionala. umarul este mobil si nedureros. Din uccsl inoinciU. umar mixt si umar blocat. poate fi cointeresata si bursa. Aceasta uzura normala este favorizata de unele activitati fizice profesionale sau nu (o postura anormala in cifoza dorsala cu proiectia anterioara a umerilor). In general. de cele mai multe ori.Tratamentul fizical-kinetic se va adresa cu aceleasi mijloace spccifice. tcndonul se fragilizcazi $i sc poate rupe partial astfel ca tot con{inutul intratendinos (o masa pastoasl) K cvacuca/. In cazul tendinitelor recidivante.a in sp. de multe ori. Acesta este motivul pentru care doresc sa subliniez ca inaintea aplicarii oricarui tratament fizical-kinetic este necesara o examinare foarte atenta a bolnavului si stabilirea diagnosticului pozitiv pe baza substratului etio-patogenetic exact determinat. Se mai poate adauga si umarul pseudo-paralitic. Prima manifestare ce apare este durerea de intensitate variabila si este prezent . In umarul dureros simplu.i|iul subdcltoidian sau chiar in bursa subacromio-dcltoidianft. datorita conditiilor anatomice. depresie.

masiijul.. hipotrofia musculaturii regionale si. aceste exercitii fizice rcbuie sa evite atat miscarea de abductie cat si pe aceea de antepulsie. din punct de vedere clinic. rotatia externa a bratului este cheia care pcnnitc pcrlbrmarea unei abductii complete si indolore. Antcpulsia diminueaza probabilitatea compresiunii coifului rotatorilor. Trebuie mentionat ca pentru a nu agrava situatia locala. in niDlcrapia locala. manevra prin care trochiterul se deplaseaza spre inapoi si sc dcgajeaza astfel acromionul.>gic. posibil ie efectuat si acasa. re-ractia capsulara. sub protectia unor iroceduri antalgice si antiinflamatorii (crioterapie. a durerii. Tratamentul fizical-kinetic va urma exact fazele evolutive ale procesului pato-. ne aflam la o raspantie. Efectele negative ale imobilizarii se contracareaza prin exercitii terapeutice ictive ce se incep inca din primele 6 zile de la debutul bolii. Orice miscare in articulatia scapuloumcrala devine imposibila datorita durerii si a contracturii musculare reflexe. se poate renunta la crioterapie in favoarea unor proceduri de incalzire blanda a tesuturilor prin cataplasme umede. tratamcntul umarului mixt sc poate reduce In tloufl cuvinlc: «rn (/»// tictiv.cvcnind permanenta cu exacerbate nocturna. In perioada acuta se imobilizeaza total umarul printr-o esarfa care mentine ira^ul lipit de trunchi. In aceasta etapa. Pe masura ce durerea scade in intensitate. Deoarece durerea resimtita de bolnav in timpul miscarii de abductie a brajului cstc atribuita compresiunii tendoanelor coifului rotatorilor intre humerus si ligamentul acromio-coracoidian. electroterapie antalgica). la nivelul . Trebuie sa se acorde o deosebita atentie duratei de imobili-:are totala a umarului deoarece aceasta intretine ischemia locala. diatermie cu unde scurte si se pot institui tratamente antalgice si excitomotorii utilizand curentii interferentiali. Dcsi sc Ibloscstc loata gama dc cwcn(i tcrapcutici.V"-ului deltoidian. Ultrasonoterapia sau mai bine ultrasonoforeza cu liidrocortizon contribuie la eliminarea restului de inflamatie. Crioterapia locala este utila pentru blocarea infiamatiei si. durerea va fi resimtita mai jos. Fie ca intrcaga simptomatologie dispare si bolnavul reintra in viata sa socio-profesionala normala. exercitii pendulare :c mobilizeaza pasiv articulatia gleno-humerala printr-o manevra simpla. Kinctotcrapiu joacil rolul principal in tratamcntul umarului mixt care in al'urfl tic ilurcic cstc dominal tic ictlt>arca articulara. Asadar. ) aca migrarea materialului inflamator intratendinos se face inspre partea inferioara i cxterioara a bursei. cele mai indicate sunt exercitiile Codman. orice miscare de abductie se va asocia cu o rotajic cxtcma a bratului. . mplicit. cu I'oiulijia ca sa fie asociata unei tractiuni in jos a bratului (astfel sc coboara capul liiiincral). depozitele uctabolice si edemul tesuturilor. in final. Din acest moment. fie persista o jena dureroasa si un grad de redoare care ne plaseaza in labloul clinic al umarului mixt ce trebuie tratat in continuare.

Acest exercitiu intinde partea anterioara a capsulei si rotatorii extemi. In ortostatism cu fata la perete in coltul salii. cu asocierea unei abducjii progresive. In fata unei bare fixe situata la nivelul fetei. se due coatele inspre inapoi. Ca regula generala. Urea mainile pe perete pastrand aceeasi distanta intre ele pana cand bratele ajung perfect intinse. cat si scapulo-toracica. Exercitiul I. Atentie la rectitudinea coloanei vertebrale. cand se lucreaza din ortostatism. Acelasi ca in primul exercitiu. Se efectueaza gcnoflexiuni din ce in ce mai ample. Din aceasta cau/. cu bratele intinse in spatele capului. progresiv. In acest fel. raspunsul la tratamcnt csle variabil (dc cclc mai multe ori foarte slab) si dupa o pcrioada dc cvolu|ie cc durca/ii chiar si Cm an se constata vindccarea spontana. sau spre perete. Bastonul este tinut longitudinal la spate. Fstc aici o linic foitrtc ingnslA dc dnnarcalic pc care doar cxpcricn|a dmicA o poalc scsiza. capul inclinat inainte. nu trebuie sa depascascS aceasta limita. bolnavul fiind in decubit dorsal. Sindromul de umar blocat desemneaza o redoare articulara in care atat miscarile active. senzatia de jena dureroasa (inevitabila). ci mai degraba ca o enlitale cliiuca. Se duce bastonul. Cu mainile la spate. De ultlel. Exercitiul IV. La fel ca mai sus. Exercitiul II. bara trebuie sa se afle deasupra si indaratul capului. La sfarsitul exercitiului. nu este o anchiloza.O exemplificare a programului de exercitii active poate fi utila pentru orientarc dar si pentru diversificare (in vederea adaptarii la particularitatile pe care le prezinti fiecare bolnav). dc multe ori scapata din vedere si neglijata. Acelasi exercitiu din ortostatism cu spatele la perete. spre sol.a. iar rezistenta opusa miscarii sa fie crescuta lent. nu toatc rcdorilc sccundarc ale umarului sunt umcrc blocatc. Exercitiul VI. Se poate aplica rezistenta cand amplitudinea miscarii o permite. cat si cele pasive sunt mult limitate si initial se manifesta si prin durere. Mainile la nivelul taliei. Limitarca mobilitatii intereseaza atat articulatia geno-humerala. Bratul bolnav tine dc jos. uinanil blocal nu trebuie considcrat ca o maladic. Exercitiul VIII. Mainile incrucisate la ceafa. atentie la eliminarea compensarilor pe care bolnavul le gaseste spontan. Exercitiul V. In multe cazuri de umar blocat nu se poate evidentia o cauza intrinseca. Se efectueaza o rotatie externa activa §i pasiva. partea anterioara a capsulci articulare si pectoralul sunt bine intinse. Bratul sanatos ridica bastonul si astfel se ridica bratul bolnav in mod pasiv. desi orice miscare este imposibila. Exercitiul III. eel sanatos de sus. sprijinit de masa. dar cu un baston tinut deasupra capului cu doua maini. . se prinde cu mainile de ea si flecteaza genunchii. Kinetoterapeutul opune o rezistenta moderata. Exercitiul VII. Din decubit dorsal. coatele lipite de corp flectate la 90 de grade. Umarul blocat ridica probleme diferite pentru fizio-kinetoterapeut.

In fafauirui umar blocat trebuie cautata cu insistenta si componenta psihica. cstc neccsara o angajarc scrioasa atat din partca terapeutului cat ^i din partca bolnavului intr-o cursa lunga dc trataincnl (1/ical-kinetic. Umarul blocat nu este dureros daca brazil este mentinut imobil . .dar toate scnsurile miscarilor umarului sunt limitate. depresiv. O schematizare simpla ilustreaza diferitele modalitati prin care se ajunge la impotenta functionala a membrului superior: in umarul blocat. pragul sensibilitatii dureroase foarte coborat etc. contracturile-retracturile musculo-tendinoasc §1 ligamcntarc. apare durerea. Sc vorbcste despre un anumit tip psiho-somatic definit ca . sus(inuta pi intr-o psihotcrapic activS si continuata pe tot parcursul pro^i amului dc recupcrurc (Ichnici dc rclaxarc general^ si locala). Bratul sta lipit de corp in adductie si rotate interna. Oncum.. Contractura musculara Durere Impotent! functionala Imobilizare Inutilizare Reducerea intoarcerii venoase «- Vasodilataji e secundara Diagnosticul de umar blocat trebuie suspectat in cazul unei limitari dureroase a umarului la care durerea scade progresiv in intensitate pe masura ce limitarea mobilitatii active si pasive se accentueaza. rezolvarea este extrern de greu de obtinut. in final. Fibroza musculiii A. arlrita secundara. Cel mai corect tratament al umarului blocat este tratamentul profilactic instiruit precoce in toate cazurile in care exista suspiciunea ca o durere banala a umarului va putca evolua spre aceasta fonna clinica. o uvolvai'c spontiinil c\\ iclioccdurca spiTtacularfi a tuliuor toiuimoncloi gencratoarc de dfllcit I'uiu-tional (de ohii-ei cnm dupfl 1 an dc cvolu|ic). atrofia musculaturii umarului face cxtrem dc dificila iccupciarca functionala. apatic. Uncori sc conslatA. uijU cum am mai spus. Orice tentativa de a-1 mobiliza pasiv sau activ intampina o rezistenfa crcscuta neobisnuita si daca se insista pentru invingerea ei. Gradul limitarii mobilitatii este variabil si intereseaza atat articulatia gleno-humerala cat si pe cea scapulo-toracica. ostcoporo/a si.personalitate periartritica": iinxios. Cand limitarea mobilitatii este deja instalata §i bolnavul vine la tratament fizical dupa doua-trei luni de evolutie (asa cum sc vcdc in practica).

a sc I'acc la nivelu! bontului umarului. Alunecarea inspre inainte a capului humeral este favorizata de o postura generala particulara caracterizata de exagerarea cifozei dorsale si proiectia anterioara a umerilor. Corct|i.i se executa printr-o presiune exercitata in jos. garante pentru prevenirea recidivelor.Tratamentul fizical-kinetic are doua obiective: unul local si altul general. asociind un usor grad dc abducjio . tulburari vasomotorii. Corectarea alunecarii superioare a capului humeral se face respectand articulafia acromio-claviculara (priza kinetoterapeutului cu o mana pe bontul umarului). Descentrarea capului humeral este prezenta in cele mai multe cazuri de PSH atribuit microtraumatismelor repetate sau traumatismului forte al umarului.ca/.1 bratului. Prin trac^iuni Icntc •. Cel mai bine se lucreaza din pozitia de decubit lateral. In afara exercitiilor active si fizioterapia locala.> prelungite si rotatii axiale ale bratului se obtine detenta musculara care favori/. datorata componentelor musculare longitudinale ascendcnte. Alunecarea in sus. (^u cealalta mana. kinetoterapeutul face priza la nivelul cotului bohiavului. Corcctia alunecarii anterioare se face cu bolnavul asc/at.. In linii mari. Prin studii biomecanice s-a dovedit ca este esential sa se refaca armonia echilibrului instabil ce exista intre ridicarea bratului si ascensiunea capului humeral in cursul acestei miscari. Cele mai frecvente si cele mai importante descentrari constau din alunecarca capului humeral in sus si anterior. Aceasta intindere musculara ce corectca/5 alunccurcn superioara este extrem de utila in cazurile de PSH cu bursita subacromialsi. Profilaxia secundara a periartritelor scapulo-humerale tine in mod special de kinetoterapie in ciuda unei conceptii traditionaliste care considera curele balncarc si tratamentul fizioterapic efectuat periodic. Depistarea alunecarii anterioare a capului humeral se face observand pur si simplu proeminenta bontului umarului care este vizibil mai mare decat in mod normal.).coifului rotatorilor" si o crestere a tensiunii in muschii subspinos. contra pn/A la nivelul fosei subspinoasc. prag scazut la durere.. . hipotonie musculara etc. Miscarea este de trac{iune sprc inapoi prin miincvre succcsivc la care sc asocia/a miscari circularc ctccluatc in sens mvcrs ncrlor censomiciilni. Umarul pseudo-paralitic (ruptura tendoanelor coifului rotatorilor) face obicctul tratamentului fizical-kinetic abia dupa rezolvarea chirurgicala si urmeaza mctodologia de tratament a umarului mixt. antreneaza o frecare crescuta intre capul humeral si muschii ce participa prin tendoanele lor la constituirea . se aplica proceduri cu caractcr general. care sa actioneze asupra terenului favorizant (anxietate. mic rotund si lunga portiune a bicepsului.i intinderea musculaturii. care este tixata de genunchiul kinetoterapeutului. Depistarea acestei lunccari se face urmarind lima acromio-tuberozitara care este pensata netpe fata anterioarfi. cu mentiunea ca aici dozarea parametrilor de lucru trebuie lacutfl cu mai mare grija si progresivitatea se realizeaza mult mai lent. I'ri/. tratamentul local si kinetoterapia sunt similare cu tratamentul umarului mixt.

in : (ic. . glena scapulara se orienteaza in asa fel incat trohanterul trece inainte de nion si ca acest lucru este posibil gratie unui joe muscular in care rolul princiare trapezul mijlociu. Exercitiul este simplu: bolnavul sta asezat calare pe o bancheta. atunci cand uil sa sc instalczc deja. Ic cu ambele maini marginile banchetei si impinge in jos dupa care se ridica uncntul fizical-kinetic jupcrarea medicala a traumatismelor umarului Scchclcle functionale ale umarului nu se pot corela in mod obligatoriu cu Icrea sau gravitatea traumatismelor initiate. I'roblcma numarul unu a recuperarii umarului posttraumatic o constituie •niica instalarii redorii articulare si corectarea ei cat mai precoce. Aceasta miscare nu acopera decat 90 de grade bductia normala a carei amplitudine este de 180 de grade. Marele dintat dezvolta forta maxima in pozitia a(ul la zenit. Din acest motiv. Pentru a asigura reusita acestei :vre. reducerea pana la disparijic a accstor ncne cstc o prcocupare constants a fizio-kinetoterapeutului. se acta izometric mu§chiul deltoid. nu trebuie neglijati acesti hi in programul de kinetoterapie. din aceasta pozitie. ! 'inn cliircrca si inflamatia locala suntelemente prezente constant in toatc fazelc k'olupe a traumatismului umarului. Mu va trebui uitat nici muschiul mic pectoral care coboara bontul umarului si i)lta forta maxima atunci cand cotul este in extensie si se asociaza si actiunea lui dintat.itA rlapi/al dupa schema lui Rucllc si Soliu-r. evident. Contractia deltoidului. Restul de 90 de : provin din mobilizarea articulatiei scapulo-toracice unde muschii principal! inarele dintat si trapezul mijlociu. Principiul conrftrnia scilin|clc de tratament fizical-kinetic nu trcbuic sa provocc durcrc (nici npnl aplicarii si nici dupa accca) este mai valabil decat oricand. Stabilitatea articulara si forta musculara sunt obicctivcle iat umiatoarc. rccupcraica prin inijloacc fi/icul-kincticc a umarului posttrau-2 KG dcsl i ". Ele constituie mai mult un raspuns inifcstarile vasculare si vegetative locale si depind in foarte mare masura de de rcactivitate al bolnavului. In mod i lasic.'u acelasi scop se poate utiliza si o tehnica de lucru activa: bratul la zenit. Glena vine spre linia mediana si se ridica putin. vliscarea de abductie realizata din articulatia gleno-humerala este asigurata uschii deltoid §i supraspinos. ncaza o alunecare in jos a capului humeral. humerusul va fi pozitionat fie in abductie. dar aceeasi forta se dezvolta si in timpul ridicarii unei bare grele sc asociaza 30 de grade de abductie a bratului. fie in antepulsie dincolo de : grade. in conditii de tratament corect instituit. n programul de recuperare a fortei musculare se tine cont de faptul ca.

Etapa a treia. se dcscriu uncle prccaufii deoscbite de care trcbuic sfl se (in. Oricat de corect a fost tratamentul ortopedico-chirurgical al traumatismului si oricat de precoce si de sustinut s-a instituit tratamentul fizical-kinetic. functie de substratul inflamator prezent).In prima etapa. restabilirea fortei. dar riscul este maxim pentru imobilizarea cu bratul lipit de corp. Ea se adreseaza rcdobandirii performantelor motorii particulare pe care bolnavul le avea Tnainte de traumatism si se aplica sportivilor sau acelora care desfasoara activitati fizice deoscbite. electroterapia antalgica si excitomotorie (in special curentii interferentiali) masajul loco-regional. in conditii normale. Profilaxia redorii si intretinerea tonusului muscular al umarului se realizeaza doar prin contractii musculare izometrice ale musculaturii locale si exercitii izodinamice efectuate la nivelul mainii. bolnavul se afla intr-una din urmatoarele trei situatii: a) umarul imobilizat cu cotul lipit de trunchi. De acum pentru durerea locala. Se controleaza activ postura si mobilitatea coloanei cervicale si se practica exercitii de respiratie. Campul de actiune pentru tratamentul fizical-kinetic se deschide larg. In afara accstci scheme generale. In toate aceste tipuri de imobilizare este previzibila dezvoltarea redorii articulare. a) umarul imobilizat cu bratul in abductie. singurul element limitativ fiind durerea. Etapa a V-a nu este obligatorie pentru toti bolnavii. Rearmonizarea articulatiei gleno-humerale si mobilizarea articulatiei scapulotoracice. a) bratul imobilizat Tntr-o esarfa. exercitiile Codman urmeaza regulile generale cunoscute: indoloritate si crestere progresiva a intensitatii si duratei. tulburarile vasculo-trofice si hipotonia musculara se recurge la termoterapie locala sau crioterapie (de la caz la caz.at sau telinica ortopedica sau chirurgicala abordale pentru refacerea iiitcgnta|ii mortblogicc. . imediat dupa traumatism si incheierea tratamentului ortopedic sau chirurgical. Etapa a doua este perioada imediat urmatoare renuntarii la imobilizare (cam dupa trei saptamani). kinetoterapia activa si pasiva. inflamatia reziduala. in anumitc conditii particulare furnizatc de subslratul anatomic Ic/. se refacc forta musculara de contractie la valorile normale si se reda posibilitatea efectuarii. Masajul cefei poate avea un bun efect relaxant local si sedativ general. continuand programul fizical-kinetic instituit in etapa precedenta. sunt foartc rare cazurile in care sa nu apara un grad de redoare articulara si o hipotrofie/hipotonic musculara. volumului si a rezistentei musculare care sa asigure pe langa mobilitate si o buna stabilitate a umarului. orientative. de tratament fizical-kinetic al traumntismclor umarului. a tuturor gesturilor uzuale.'i sciimn. In aceasta etapa se finiseaza ultimele grade de libertate articulara. este o etapa de tranzitie spre programul de recuperare functionala propriu-zisa ce se desfasoara in etapa a IV-a si care are urmatoarele obiective majore: refacerea amplitudinii totale a miscarilor ce se realizeaza din centura-scapulo-humerala.

durerea este prezenta mai mult timp si impotenta functionala se . In luxatiile posterioare este interzisa rotatia interna si pulsia si este chiar indicata rotatia externa. data fund litatea cicatricei capsulo-ligamentare si musculare se tine cont de urmatoarele i: nu se practica mobilizarea pasiva. muschiul eel mai sensibil este marclc dinjat. rotate na si retropulsie.n cazul rupturii tendonului lungii portiuni a bicepsului. M iccuperarca Ibrjci sale este nccesar un program dc kinctotcrapic analitiflt 76 . rota(ia intcrna si ultima parte a cursei rotafici MC. rearmonizarea articulatiei gleno-humerale se amana pentru etapa a treia cand >t atinge deja 70 de grade de antepulsie sau/si abductie a bratului. natiei si a redorii articulare. . dupa care •ainul normal de refacere a mobilitatii articulare si fortei musculare intra in nclrii cunoscuti. les se formeaza un calus vicios care nu da jena functionala dar este inestetic. •7racturile umarului se caracterizeaza. mental fizical este adresat profilaxiei redorii umarului si se incepe la doufi mani de la imobilizarea focarului de fractura. 7 racturile claviculei se consolideaza in 3—4 saptamani.uxatia umarului reclama. In primele doua saptamani nu >r dcpasi amplitudinile care due bratul dincolo de orizontala. \sa cum in PSH muschiul deltoid sufera eel mai repede si eel mai tare efcctele ili/arii. duccrca maimi la umarul opus.i Ibcarul dc fractara) sa mentina ceafa imobila.le pc 8.kllpllllll lltl il icuinutismalfi.•bile. In genual. programul terapeutic isemanator 6u acela al rupturii coifului rotatorilor. L. vor fi evitate (eel putin in primele 2 saptamani) miscarile de abductie. in general (dupa reducerea ei). '. Pseudartroza este rar3. Dupa ce se renunta la imobilizare. cu cateva precizari: in general. ?n stadiilc inijialc vur ft cvitate urmatoarele miscan. teama dc a nu i|. Va fi lucrat activ cotul pentru recuperarea extensiei )lcte. din punctul de vedere al recuperatorurin: . Aceste misciiri pun sub tensiune coiful rotatorilor si risciS s3 desire sutura rgicala a tendonului opcrat.rapiditatea consolidarii osoase. 'n recuperarea luxatiei acromio-claviculare nu exista probleme speciale dupa itarea la imobilizare. pcntru tratainentul ti/ual nu exlitlA rcstric|ii . duccrca tnuinii la . posibilitatea instituirii precoce a programelor fizical-kinetice de recuperare ionala. O atentie particular^ se acorda conservarii posturii normalc ilui deoarece bolnavii au tendinta instinctiva (teama de durere. scurtarea tendonului (ca urmare a suturii) induce tendinta la blocare intr-un u't grad de flexie a cotului.saptamani.atentie la miscarile de retropulsie a bratului efectuate cu cotul intins si >inate cu rotatia externa. combaterea durerii. in fiacturile claviculare.

despre care am amintit. Complicatiile tardive constau din dezvoltarea calusului vicios dar. In functie de sediul anatomic al fracturii. cu mentiunea ca durerea este mult mai intensa. in special. eel putin. Recuperarea trebuie sa fie precoce. in general. tehnicile de rearmonizare glenohumerala. Fractura colului humeral (colul anatomic). Recuperarea se incepe foarte devreme. permite inceperea tratamentului fizical-kinetic direct cu perioada a treia deoarece aceasta fractura nu interfereaza insertiile muschilor planului profund. In acest tip de fractura nu se permit miscari contra rezistenta sau prize care transforma humerusul in brat de parghie. contraindicate. aceste fracturi nu dau complicajii precocc notabile. Fractura colului chirurgical este extraarticular. din redoare articulara izolata sau in cadrul unui SAND. tractiunea in ax a bratului. Tratamentul fracturii este. se remarca unele aspecte particulare de care trebuie sa se tina seama in mod deosebit in timpul kinetoterapiei active. Reducerea intensitatii durerii se obtine prin departarea suprafetelor articulare folosind exercitiul Codman si asociind la diferitele miscari executate. tractiunile si miscarile pasive sunt. Asadar. Fractura trohiterului cu leziune concomitenta a tendoanelor coifului rotatorilor ridica aceleasi probleme ca si umarul pseudoparalitic operat. In fractura capului humeral. Acesta este si motivul pentru care toate miscarile active sunt permise. mai ales in fracturile fara deplasare care nu necesita reducere si imobilizarea nu este intotdeauna obligatorie. ortopedic si consta din reducerea fracturii si imobilizare cu bratul lipit de corp. Marimea amplitudinii miscarilor si a rezistentei opuse sunt dictate de intensitatea durerii provocata de miscarea respectiva. motiv pentru care influenteaza mai putin functionalitatea umarului.Fraclntllf humvriiKulul In al'ara Iczirii posihilc a ncrvului circumflex. urmeaza schema generala cu unele precautii suplimentare ce trebuie luate inainte de consolidarea completa sau in cazul unei osteosinteze nu foarte stabile. . tratamentul fizical-kinetic este identic.

Aceasta minerva poate fi confecjionata din diferite materiale. De asemenea. Datele de laborator sunt utile mai ales pentru diagnosticul diferenjial cu alte Icrinje de cauza inflamatorie. le putem gasi in regiunea supraorbitara. minerva se senate numai pentru ncvoilc dc . Examenul clinic se completeaza cu examene radiografice ale coloanei rtebrale cervicale efectuate din pozitie . Prezenta cracmentelor are nici o semnificatie si acest lucru trebuie explicat bolnavului care de multe este mai speriat de prezenta lor decat de durere. punctele dureroase sunt localizate in regiunea temporala sau uiriculara. poate fi de icritc tipuri. Mentiunea . cumductie. nedepasind arcul reros sesizat cu ocazia mobilizarii active efectuate anterior.ficicnta apcnticS a acestcia este dependents de corcctitudinea aplicarii si dc purtarca iiHTvei 24 do 010 din 24. Indiferent de etiologia cervicalgiei acute sau subacute. Practic. se pot declansa dureri la slul spatiilor interspinoase. La nivel cervical posterior (C7-D1) se poate depista prin palpare o zona renta. De asemenea.coarda musculara". rotatii.La nivelul fetei. Invers. esential este ca ea sa blocheze realmente miscarca in scgmcntul itebral afectat. La mobilizarea pasiva se menajeaza bolnavul. F. insists cu sadism asupra acestor puncte dureroase in credinja ca 'or elimina prin manevrele pe care le executa).. unul gest terapeutic il constiruie blocarea mobilitajii segmentare cu ajutorul unei nerve. eliminand astfel principala sursa generatoarc dc durere. facuta cu scopul de a limita modul rutinier prin care multi fizioterapeuti (in cial maseurii. La nivelul centurii scapulare punctele trigger se gasesc in fosa supraspinoasa. in toate aceste cazuri. prin presiuni exercitate inserfiile musculare occipitale se obtine o buna relaxare musculara §i o usurare aferintei bolnavului.. Prin presiuni localizate efectuate cu pulpa degetelor. inclinatie laterals. Corpul muscular poate prezenta contracturi mai mult sau mai putin intinse. pe ligamentul nucal. Cel mai adesea. ispinoasa si subacromial. osteoscleroza suprafetelor articulare ale apofizelor stcrioare. Mobilizarea coloanei vertebrale cervicale se evalueaza global cerand bolnavului execute cateva mi§cari elementare: flexie-extensie. insertiile de pe fata medialS a omoplatului precum si ertiile care formeaza coiful rotatorilor. la emergenta nervului Arnold. Semnele radiologice sugestive de spondilodiscartroza cervicala sunt: iucerea lordozei cervicale. este martorul unei suferinte cervicale cronice dar : bine sa se stie ca aceste modificari tisulare pot fi prezente si fara a fi dureroase. sunt foarte dureroase punctele de insertie muschiului unghiular. puncte -•roase sugestive pentru o suferinta a nervului articular C2-C3.de fata" din profil sau din pozitie de a{ie 3/4. cu infiltrat celular uneori foarte dureros spontan cu exacerbare la palpare la presiune. pensarea spatiului intervertebral la unul sau mai multe nivele si icrtrofia apofizelor unciforme. fie ) forma de . fie sub forma unei mase dure bine delimitata. deoarece nufac altceva decdt sd accentueze suferinta bolnavului. refinut! Presiunilepe aceste zone trebuie evitate (limitate strict la scopul diagtic).

Electrostimularea antalgica prin tehnica TENS se realizeazS cu curcn|i rectangular! dc joasa frecventa a caror frecventa este variabila de la 10 la 200 H/. Relaxarea musculara dar si blocarea conductibilitatii nervoase se realizeazft eel mai bine prin masaj cu gheata. curentii Traebert.. TENS (stimularea electrica neurala transcutanata) etc. apa distilata. Se ia un cub de gheata de dimensiuni 10/5/3 cm. postura relaxanta in timpul tratamentului). Fara a intra in detalii tehnice.igiena personala si pentru efectuarea unor tratamente locale fizical-kinctice care an drept obiectiv tot reducerea intensitatii durerii prin relaxarea musculaturii si blocarca influxurilor nervoase in calea lor de la periferie spre centrii de integrare medulocorticali.l la o distant^ mic3 until dc altul sau ducfl pioli-rfliu. curentii Leduc. durttf mare a procedurii. cu o atentie deosebita asupra intensitatii curentului si cu o durata mare a aplicatiei. se folosesc intensitati supraliminare dar cu durata scurta (1-2 minute). solutie medicamentoasa adecvata. dar necesita o buna instruire prealabila. sc poate spera la o reducere importanta a intensitatii durerii. Un amanunt tehnic ce poate favoriza sau anula efectul antalgic al acestci proceduri. Elcctrozii sunt dc diferite dimensiuni (se aleg in functie de rcgiunca de tratat) si se aplicii pe puiiclolu dc maximil duixMc. cu condijia ca alegerea formei de curent terapeutic sa fie facuta in conditiile unei bune cunoasteri a mecanismelor fizio-patologice de producere si transmitere a durerii. se infasoara intr-un material textil si astfel se maseaza corpul muscular contracturat.itivul panivi-iti-lnal la nivdnl radfu i n n . il reprezinta postura antalgica ce va fi respectata pe toata durata tratamentului. intensitatea curentului are cea mai mare importanja si ea va fi dozata intotdeauna in functie de pragul de sensibilitate la durere al bolnavului. Pentru un tratament simptomatic antalgic se folosesc diferite forme de curenji de joasa frecventa: CDD. Cu acelcasi precautiuni legate de posturarea bolnavului in timpul sedintei de electroterapie. Pentru uncle aplicatii speciale de CDD pe punctele trigger. atunci cand se opteaza pentru curentul galvanic si in special pentru ionogalvanizare. Este o manevra cu durata scurta (5-10 minute) ce se repeta de mai multe ori in cursul zilei. Este de la sine inteles ca eficienta reala este dependents de experience terapeutului care alege cea mai adecvata metoda de lucru pentru fiecare caz in parte. O pozitie incomoda pentru bolnav anuleaza practic efectul recelui local prin stimularea concomitenta a nociceptorilor. respectarea normelor metodologice devine obligatorie (compreii personala. cateva consideratii practice pot fi utile: -pentru tratamentul durerii. Electroterapia poate fi folosita cu scop antalgic inca din stadiul acut. l pr piinrlnl dr innxiniAdniviv !ji po/. dc prcierin|. durata fixii a ficcarui impuls si intensitatea variabila. In aplicatiile cu durata lunga (peste 20 de minute) indiferent dc forma curentului utilizat. solutii de protecjie. insertiile sale precum si punctele trigger. la domiciliu. electrostimularea antalgica dupa tehnica TENS poate fi efectuata de catre bolnav. sensibilitatea va fi la prag sau chiar usor sub prag.

tivele pe care le urmareste tratamentul sunt: -reducerea intensitatii durerii. eel putin pana la ile functionale. Important :a aceste proceduri fizical-kinetice sa fie aplicate intr-o maniera judicioasa. idualizat la particularitatile clinice pe care le prezinta fiecare bolnav in parte. -redobandirea mobilitatii coloanei vertebrale cervicale. s. 'entru reducerea durerii.6-0. pe parcursul aplicatiei se variaza intensitatea :venta curentului. ncalzirea locala se poate realiza prin diferite mijloace. dar si de posibilitati. Efectul antalgic. la o distanta de 2-3 centimetri.Ic corespondente. fibrolitic si simpaticolitic favorizeaza eliminarea acturii musculare si ruperea cercului vicios care se poate schematiza astfel: STRES < ----------------------I TENSIUNE MUSCULARA DURERE CONTRACTURA 'c masura ce durerea scade in intensitate. sare calda etc. cial sub forma ultrasonoforezei cu hidrocortizon in aplicatii in camp semimobil ensitate de 0. cu mustar. )in domeniul electroterapiei de inalta frecventa se poate folosi ultrasunetul. Suprafata electrodului trebuie paralela cu suprafata tratata. 'cntru evitarea. o cataplasma cu parafma. Intensitatea sc in functie de stadiul evolutiv si sensibilitatea bolnavului. Fara a da inclica(ii i un tratament de rutina (sablon) este bine sa se stie ca in afecjiuni cronice lerative se prefera doze mai mari (calde) si durate mai mari dc tratament. reducere pana la eliminare a contracturilor musculare. reechilibrarea tonusului muscular si refacerea echilibrului fiziologic dintre de contractie a flexorilor si cea a extensorilor. zile) fapt care ifcra un deosebit avantaj si o posibilitate de utilizare in durerile intratabile cr). Vasodilatatia superficiala. O incalzire profunda necesita aparatura speciala scurte. se prefera doze mai red (oligotermc sail . relaxarea musculara cresterea itatii tisulare sunt elemente extrem de favorabile si trebuie exploatate cu atentie. in functie de obiectivele •ite. microunde). 'entru aplicatiile de unde scurte cervical este de preferat metoda in camp lor cu moneda (incalzeste structurile profunde). . Durata tratamentului este foarte mare (ore. ne apropiem de tabloul clinic al calgiei cronice. mai corect spus. suferinta intalnita foarte frecvent in serviciile de fiziojterapie si care beneficiaza de o gama mult mai larga de proceduri. paleta procedurilor fizical-kinetice este mult mai Crioterapia locala poate fi folosita dar acum trebuie sa se faca distinctie avantajele pe care le ofera procedurile de termoterapie locala fata de efectele itiei de rece local. dar pentru structurile superficiale sunt suficiente o lampa .8 watt/centimetru patrat suprafata de emitator si cu durata 6 minute. pentru limitarea fenomenului de acomodare •educe eficienta tratamentului. cu cat ne apiopu'in dc stadiul acut.

Se pot efectua serii de 12-15 sedinte. precum si alte efecte specifice curentilor de medie frecventa.\incnlarc. de a nu avea efectele dezagreabile ale joasei frecvente. 20-30 de minute.aterme) si durate mai mici de tratament. Pentru afectiuni aflate in stadiul subacut. Contractia si relaxarea ritmica a musculaturii paravertebrale (inclusiv cea profunda) au ca rezultat reducerea contracturii si drenarea tisulara locala. este bine de stiut ca si aici trebuie respectate o serie de reguli. fac acest gen de electroterapie extrem de util in tratamentul afcctiunilor aparatului locomotor si deci si in suferintele cervicale cronice. Din momentul in care durerea este relativ bine suportata de bolnav. cu eliminarea metabolitilor modificatori de Ph si generatori de stimuli nociceptivi. Dupa asigurarea unei bune troficitati tisulare si pentru a intari efectul antalgic si miorelaxant se folosesc cu rezultate foarte bune aplicatiile de curenti interferentiali. In acelasi sens evolueaza si ritmul de aplicare ca si numarul total de sedinte. Posibilitatea de a alege frecvente antalgice. se trece la aplicatii manuale intre care masajul este eel mai apreciat si eel mai des solicitat de catre bolnavi. ritmul de aplicare este zilnic. Actiunea ultrasunetului este utila si aplicatiile se fac dupa regulile clasice. Nu sc poate vorbi generic despre masaj in suferintele vertcbrale cervicale. Cu cat afectiunea este mai cronica. ritmul de aplicare poate fi de o data la doua zile si durata fiecarei sedinte mai mare. de a localiza efectul exact in zona dorita. Masajul coloanei vertcbrale cervicale trebuie considcrat ca un tratament dc fond prin care se ac(ionea/a atat impotriva dczordinii posturale (allatfi de foarte nniltc ori la ba/.ura morfolo^ioft a stnicturilor inusculo-lig. aceleasi reguli trebuie respectate si atunci cand in locul undelor scurte folosim microundele. O metoda particulars de lucru. de a le combina in diferite moduli. numarul total de sedinte 8-10. In aplicatia clasica se folosesc doua circuite de medie frecventa incrucisate ce genereaza un curent de joasa frecventa care actioneaza in profunzime si are toate particularitatile electrofiziologice ale curentului de medie frecventa. Pentru acest scop. acesta este lamurit asupra cauzei durerii si a modului in care se incearca indepartarea ei. repetabile dupa un timp. In linii mari. partial enumerate mai inainte. dar si mai importanta este alcgcrea tehnicii adecvate substratului patogenetic generator de suferinta la bolnavul in cauza. este electrokinezia. . excito-motorii. excitomotor) in formulele de lucru MANUAL sau SPECTRU (de cele mai multe ori in maniera alternativa).a dc/voltarii sufcim(ci bolnavului). ce foloseste tot curentii interferentiali. Se incadreaza regiunea cervicala inferioara intre cei patru electrozi plani sau intre cei doi electrozi tripolari (interferenta spatiala) si se aplica frecventele adecvate obiectivului terapeutic urmarit (antalgic. In ciuda acestui deziderat cvasiunanim. se foloseste un electrod special sub forma de manusa cu ajutorul caruia terapeurul se poate insinua si insista atat timp cat este necesar pe anumite zone sau pe anumite grupe musculare. cat si impotriva consccin|cloi indiisc dc u/.

pe toata lungimea. ventral. inh. pana la nivelul bratului. >/. maseterii. unghiurilor ideale in care sc moliili/. I niobilizarea pliului cutanat la nivelul cefei. de obicei.ca/a pasiv. de-a lungul nii mcdiale a omoplatului si de-a lungul claviculei. asezat. In tot in care se exercita presiunea statica. i prcsiuni statice localizate: pot fi men^inute pe o zona de contractura pana la i(ia acesteia. Se realizeaza cu podul palmei sau cu pulpa degetelor. este sigur ca maximul de beneficiu se obtine printr-o inlantuire judicioasa nultor tehnici si terapeutul care are mai multe cuno§tinte va avea rezultate airiS . unde tesuturile sunt. Se realizeaza cu ambele |csuturile cuprinse de cele doua maini suferind procese de deformare prin nc si intindere simultana.daxarca in continuare a musculaturii paravertebrale cervicalc sc obfine prin nu I'onlinnc sau discontinue effectuate manual §i combinatc cu mobilizarea \ in loaic sensurilc li/iologice de miscare la nivel cervical. mtinderea planului cutanat in raport cu planurile subiacente. cu scopul de a obtine o detcnta a {esuturilor. masaj transversal de tip frictiune sau frictiune-presiune pe insertiile nului unghiular pe omoplat. devine ea insasi o sursfl suplimentarS dc . infiltrate. temporal. masajul fetei: frontal. relaxanta. se cere bolnavului sa respire pro fund. ) intindcrca maselor musculare cu podul palmei sau cu degetele. Tehnicile •u pot fi urmatoarele: prcsiuni superficiale de tip effleurage aplicate mtr-o maniera lenta si ivft dc la periferia zonei dureroase spre epicentru. mnncvra din srdaliva.pa cum spuneam. valabila pentru toti bolnavii. masajul se poate efectua din decubit dorsal. lateral. •ceste mancvre reduc intensitatea cefaleei de origine cervicala. insertiile musculare laic. I prcsiuni combinate cu intinderi ale tesuturilor. ale muschiului trapez pe occiput. regiunea suborbitara. ) masaj pulpar si presiuni asupra scalenilor asociat cu mtinderea lor prin urea controlatcrala a capului. . deasupra clor spinoase.i{ia de lucru este extrem de importanta si trebuie aleasa pentru fiecare in parte Jinand cont de particularitatile clinice dar si de experienta maseurului. Manevrele se executa find la inceput (din cauza durerii) devenind din ce in ce mai intense pe masura vrea scade. i masajul piclii paroase a capului prin mobilizarea pielii pe planurile profunde. ) prcsiuni exercitate cu toata palma pe masele musculare sau presiuni digito-i c exercitate asupra marginilor muschiului trapez. •esiipnnc o cxpcricnla practica deoarece terapeutul trebuie sft aprcciezc cat Drci-1 l(ii(ii optima a tractiunii. :. Tchnica cstc simpla. nu se poate da o reteta de masaj. prcsiuni dinamice profunde de-a lungul muschilor trapez.

4). apoi combinate. initial prin miscari simple. 3). mclinare laterals. in di cubit dorsal. Tractiunile vertebrale cervicale pot fi realizate si mecanic folosind un montaj de scripeti sau cu ajutorul aparatului de tractiune vertebrala TRU-TRAC sau ELTRAC (fig. Acesta prinde cu o mana coloana cervicala si occiputul. Capul este sustinut pasiv de catre terapeut care se afla asezat la capul bolnavului. FIG. La un moment dat se poate sesiza o reducere a tensiunii musculare. plasata pe fruntea bolnavului isi asigura o priza solida. chiar o relaxare suficienta pentru a incepe mobilizarea pasiva a coloanei cervicale in flexie-extensie. 5 . Din aceasta pozitie exercita o tractiune in ax asupra coloanei vertebrale cervicale. rotatii. Este esential ca pe parcursul acestui tratament bolnavul sa se abtina de la orice participare voluntara la mi§care. iar cu cealalta mana. intensitatea contracrurii (fig. 4 FIG.Hoinavul este asezat comod. iar forta de intindere variaza de la caz la caz in functie de: durere. FIG. Aceste miscari vor fi executate lent. 5). tonus. alternand sensul §i nedepasind pragul durerii. pana se ajunge la circumductie. in asa fel incat coloana vcrtebrala cervicala sa se afle in afara planului mesei de tratament. masa musculara. sustinand astfel capul. sa se abandoneze cat mai relaxat mainilor terapeutului si sa respire profund si rar (fig. 3 Tractiuneapoate fi continua sau discontinua.

Forta de tractiune variaza intre 3 si 12 kg. vertij. tractiunea vertebrala devine contraproductiva eoarcce induce reactii musculare de aparare exprimate prin contractura. instalarea sistemului de tractiune. Rccuperarca fortei musculare.cncraloare de durere. eel >ulm la inccput. Dincolo de granita celor 12 kg. Iccomprimare articulara si o eliberare a gaurilor de conjugare. In jurul a 9 kg forta de tractiune contain deja pe o decompresiune reala a rticulapilor interapofizare posterioare. pentru reechilibrarea tonusului muscular. iar mobilitatea in limite apropiate de normal sau normala.a pcimita o cat mai mare omogenitate (varsta. Inainte de a se opri iiL'| iunea este bine ca bolnavul sa execute cateva contractii izometrice scurte ale nisculaturii gatului. lixcrci^iilc kinetoterapeutice trebuie organizate in programe individuale. sursa . iar la 10-12 kg se poate spera o veritabila cgajarc a gaurilor de conjugare. intelcctuala etc. •ufcne etc. durere.ui(ia rcducerii riscului de recidiva. Daca durerea cedeaza la aceasta ac|iune cu forta redusa avem o confirmare obiectiva asupra rolului etiologic al :nsiunilor anormale din musculatura cefei. Oricum la formarea grupului se tine seama de o serie de parametri care . De obicei. sunt obiectivele kinetoterapiei. efectul terapeutic se datoreaza Imiinarii factorilor de tensiune musculara crescuta. precum si a rapiditatii ulnplarii posturale. iirsta. Solicitarea cxtcnsorilor coloanci cervicale se poalc realiza in dilcrilc niochii i. Rcarmonizarea echilibrului de forfa intre musculatura flexoare si cea extensoare . gravitatea afectiunii. pentru mentinereaperforman^elor motorii. pentru a obtine o buna detenta musculara. Aceasta durata include si egatirea bolnavului. se mentine in tractiune eel putin 40 de minute si se poate unge la tractiuni de doua ore sau chiar mai mult. I 'u i ti a unghiulara a programului de kinctotcrapic o constituic rcfacerca Diiicilafii si fortei dc contrac^ic normala in grupclc musculare extensoare ale cefei. linlre i-iui* i-xcinplilicflm cfltcvn cxerci|ii simple cc se pol executa si la doinicilni . capacitate fizica. indeplinirea lor asigurand '. sc ac|ionca/. a rezistentei la efort. dupa care.).). Printr-o tractiune realizata cu o forta sub 6 kg. sepot efectua >i in ump. trebuie . in afara regulii generate de crestere progresiva. Durata tractiunii.ibilita in functie de reactia pe care o are bolnavul (disconfort. trebuie respectate leva rcguli de baza: pozi^ia bolnavului in timpul tractiunii poate fi de decubit dor-I sail asezat. Important este ca sa fie asigurat un unghi de flexie de 10-15 grade t'oloanci vertebrate cervicale. gatului (normal -2/1) se incepe din momenrul in care durerea este minima sau iliscnta. in Icliil accsta.Indifcrent de sistemul de tractiune. Numarul total de sedinte este de 6-10 cu mentiunea ca.ai. trebuie abandonate. afecfiuni isociate. in functie de tipul constitutional.a concomitcnt si pentru relacerca lordozci fiziologicc a dliiiiiici cervicale. daca dupa primele cdin|c durerea se accentueaza.

Concomitent cu exersarea musculaturii cervicale se vor lucra si centurile scapulo-humerale si coloana vertebrala dorsala superioara. constientizarea mentinerii unei posturi corecte indifcrcnt de pozitia in care se afla bolnavul (asezat. cu capul pe masa. Contrac$a maxima se mentine 5-8 secunde. in timpul acestui exercitiu bolnavul se ridica de pe scaun datorita declansarii contractiei simultane in intreg lantul cinetic. la interval de 2-3 ore se intrerupe activitatea si se fac cateva miscari libere ale coloanei cervicale. daca activitatea profesionala impune pozitii prelungite de flexie a gatului. decubit) este tot sarcina fizio-kinetoterapeutului care va trebui sa extinda aria preocuparilor sale si asupra educatiei bolnavului. I se cere sa ridice capul de pc masa. se forteaza pozitia de lordoza cervicala si se relaxeazS musculatura tensionata in timpul zilei. Acelasi exercitiu poate deveni mai eficient daoi se asociaza o manevra de facilitate simpla ce consta din impingerea simultanS a ambelor plante spre sol. Daca rezistenta la nivel occipital este puternica. in toate sensurile de miscare si unul din exerci|iilc dc contrarezistenta pe care le-am prezentat mai inainte. Controlul posturii. sunt necesare unele recomandari igienice care pot avea realmente o valoare deosebita daca sunt urmate cu constiinciozitate. urmata de o contractie contra rezistenta (practic. de preferinta utilizand o perna ortopedica sau in lipsa acesteia un simplu rulou plasat in santul dintre occiput si coloana dorsala superioara. in special acelora la care anamnestic se deceleaza unii factori etiopatogenetici legati de posruri prelungite sau anormale impuse de activitatea profesionala. Din pozifie asezat. . Astfel.Bolnavul a§ezat. cu mainile incrucisate la ceafa. mai intai face o flexie completa a gatului si miscarea de extensie pomeste din aceasta pozitie). O alta facilitare simpla a activitatii extensorilor se realizeaza prin alungirea lor prealabila. In felul acesta se produce o iradiere puternica a influxului nervos in toate grupele musculare extensoare ale rahisului. repausul nocturn se va face evitand pernele inalte. s& intinda bine gatul si sa mentina aceasta pozitie timp de cateva secunde. Bolnavilor cu suferirita a coloanei cervicale. ortostatism. In felul acesta. extinde sustinut coloana cervicala impotriva unei rezistente pe care si-o opune cu propriile maini si a carei marime o gradeazft in functie de forta de contractie musculara pe care o poate dezvolta. In timpul zilei.

incepe un program mai complex de reeducare care are doua ve: imul urmareste invatarea gesturilor pe care le impune viata de zi cu zi in ilc purtarii ortezei (autoservire. Ideea esteca activitatile de transfer sa tuate in conditii de mentinere imobila a coloancj vertebrale. bolnavul «ste imobilizat in maniera §i ita de timp variabila. Exercitii ce intersecteaza muschii flexori ai :i cervicale: lin dccubit dorsal. timp de 3-4 sapta"ratamenrul fizical-kinetic are ca obiective: irevenirea complicatiilor datorate decubitului (estare. eliminand complicajiile : imobilizarii si intervenind in mod favorabil asujra coraponentei psihologice ate fi invalidanta chiar si in lipsa oricaror sechtle somatice. in functie de leziune si dt tratamentul ortopedic sau ical instituit. Toate exercitiile trebuie ihsolut indolore. inclinatii laterale etc. profilaxia turilor musculare prin sedinte repetate de mass] loco-regional. iiferent de gravitatea traumatismului.). hipotrofii musculare etc. Aciim rolul kinetoterapeutului si din a invata bolnavul cum trebuie sa se ridice in ortostatism.iva a musculaturii cervicale. Odata permisa a mersului. Se continua masajul gatului ji al fetei si se incepe reuncntul muscular. antefl€x:ie. picioarelc dczlipitc dc planul mcsei. Un rol particulaimedicinii fizice in aceasta . in cea mai mare parte din cazuri.onsta din conservarea troficitatii §i suplet«i partilor moi. se peruke ridicarea in ortostatism tectia constanta a unei orteze de imobilizare.|ia izometrica sustinuta a musculaturii distale care induce activarea .istcn|il manuala pc fa\a anttro-intcrna a coapsci stangi . zurile cele mai grave sunt imobilizate la pat. tcrior. Atentie: contractia muscularaizometrica nu se permite la I. trecand > ctapa de asezat la marginea patului.). gambelc incrucisate. doilea se adreseaza in mod special rahisului cervical.mental fizical-kinetic uperarea medicala a traumatismtlor coloanei brale cervicale fara leziuni neunlogice ratamentul fizical-kinetic si recuperarea functionala dupa fracturi sau luxatii sului cervical completeaza munca neurochinirgibi.contractii evocate" prin . Programul muscular trebuie sa debuteze cu . trombo-embolii. ridicare.. crapcudil aplica o rc/. redori ire. in tactiune.

pana la ajungerea punerii minervei numai seara. . membrele superioare pe langa trunchi cu palmele in jos. membrele inferioare intinse. Kinetoterapeutul plaseaza o mana pe cap si cere bolnavului ca in inspir profund sa-si alungeasca coloana (concretizata prin impingcrca in palnia tcrapcutului). Se continua progresiv prin initierea contractiei pornind de la Centura SH. kinetoterapeutul opune rezistenta pe fata antero-interna a gambei stangi. Acelasi cxcrcijiu sc cxccuta apoi din po/. parcurg cam aceleasi etape cu conditia ca intre sedinte sa se foloseasca o minerva simpla din plastic. Progresiunea lenta consta din cresterea duratei de timp. Kinetoterapia in piscina ofera conditiile optime pentru acest lucru. Bolnavul dezvolta o contractie care incearca sa invinga rezistenta opusa. Prima problema de rezolvat este aceea a eliminarii mijlocului de imobilizare cervicala. In paralel cu aceste contractii musculare evocate. aceste solicitari de efort pot fi efectuate la nivelul centurii scapulo-humerale. cu cate o ora dupa fiecare sedinta. dar numai dupa acordul chirurgului. Cand se ajunge la aceasta faza. Acelasi exercitiu este efectuat apoi invers. plantele dezlipite de masa. Intr-un al doilea timp. picioarele incrucisate. fie ea cat de simpla. dm ortostutism. obiectivul recuperarii este de a reintegra functional coloana cervicala in ansamblul corporeal. Se schimba partea. se poate incerca indepartarea minervei si in timpul noptii. Concomitent cu recuperarea in apa. Kinetoterapeutul opune rezistenta la mi§care pe fata dorsala a mainilor. cu o mana §i cu cealalta pe fata antero-externa a gambei drepte. pe fata antero-externa a coapsei drepte. intre sedintele de tratament fizical-kinetic. Bolnavul in decubit dorsal cu membrele inferioare intinse. Bolnavul care a purtat un simplu colar (minerva simpla) pentru o leziune ligamentara simpla trebuie sa renunte la el dupa 3-4 saptamani. Revcnirea se face in timpul expirului. se lucreaza §i pentru intretinerea musculo-articulara a rahisului dorso-lombar. care au fost imobilizati in minerva ghipsata timp de 75-90 de zile. Din momentul in care se poate renunta la orice imobilizare. se efectueaza in continuare exercitiile de contractii musculare evocate. gambele incrucisate. cu coloana dorso-lombara in po/. Dupa consolidarea focarului de fractura-luxatie se trece la a doua etapa a recuperarii. Acest exercitiu care are ca punct de plecare Centura SH permite obtinerea unor contract!! a muschilor flexor! profunzi. Eliminarea lui incepe initial diurn.si cu cealalta mana. recuperatorul se opune rotatiei umarului cu mana plasata alternativ pe fa$a anterioara si cea posterioara a umarului. Toata aceasta practica se intinde pe o durata de 8-10 zile. Se incepe prin alungirea axiala activa din decubit dorsal cu o pernS sub cap.ijic coreclatii si lu slursit. predominent unilateral (partea opusa rezistentei). Bolnavul in decubit dorsal. Bolnavii mai grav.i^ie asezat. Pentru exersarea muschilor extensor! a! coloanei cervicale: bolnavul in decubit dorsal.

Rccupcrarca mohililAjii inccpc prin miscari de rotatie din dccubil dorsal. se trece la exercitii dinamice. contractia fasciculelor musculare derulandu-se pe o traiectorie >nala. Kxercitiilc de flexie sunt incepute mai tarziu (in special la bolnavii la care tialismul s-a produs in hiperflexie). se va lucra pe grupe musculare cu ne sinergica. se practica exercitii de re antcro-posterioara si laterala cu mentinerea unui bun control al capului. Se incepe din decubit dorsal pe un plan dur. Se pare ca acest exercitiu de stergere a curburilor Dgice ale coloanei provoaca o neta reducere a contracturilor musculare. Deci. Din pozitic ortostatica.orii musculare. Pentru a invata vul sa se deplaseze cu coloana in pozitie corectata. 'rogramul debuteaza prin exercitii de reintegrare a staticii coloanei cervicale (ica vertebrala. Vlobilizarea in extensie incepe odata cu flexia. 90 c < iiiiN o lid n rv * l iM 'iM iiliii < k > I riie h u f l e n le o h jin fn t r a in * I . acliv. in izometrie. dar risca insarea durerii. Ulimul timp se adreseaza recuperarii capacitatii de redresare spontana activa inbarilor bruste de pozitie ale capului ce survin in variate conditii. DC prcferat ca inaintea flexiei globale sa se efectueze. se impune tonifierea ambelor . 'and statica a fost bine fixata. pe cand cei profunzi au un rol static. •>-a dovedit EMG-ic ca muschii superficial! sunt prevalent muschi cu actiune nica. Ibnifierea musculaturii trebuie efectuata global deoarece nu exista nici un >/ real pentru o tehnica analitica. rcrducarcu propiioceptivitA{n. fn final. flexia imtclor superioare si inferioare. Exercitiile izodinamice nu aduc nimic in plus. mportanta biomecanica a curburilor vertebrale explica de ce este preferabil Dgramul kinetoterapeutic sa fie global. elimina ca si da o stare de relaxare. se efectueaza miscarile de inflexiune laterala care asociaza rotatiile si i. Se apoi la exercitii din pozitie de cvadrupedie (cifozare. Ajutorul kinetoterapeutului este numai lal. pe rand. Asadar. lonilicrca miisfiilaliiui. rotatiile active ale coloanei vertebrale cervicale i integrate cu miscarile membrului superior. <eeducarea proprioceptivitatii incheie programul de recuperare functionala :grand segmentul cervical in unitatea functionala reprezentata de coloana brala in totalitatea sa si pe aceasta in schema corporeala.iiilui h/irnl kiMJlir mint I'rv^lrreii iimpliliulmii miycAnloi. rcsiunca rcali/andu-sc prin schimbarea pozitiei de lucru (asezat si apoi tatisin). Se continua cu aceeasi manevra din pozitie asezat >i din ortostatism si in mers. coboara umerii si mentonul inspre inapoi. extensie globala si Lntara).

rAmAn cu o diucrc cromcfl !ji/sini icdnnrr n cclei. medicina fizicil ofera si ea o serie de solutii terapeutice in unele cazuri in care interventia chirurgicald nu este absolut necesara si in toate cazurile care au fost operate. diferite pozijii ale Manevre pozitive si semne func. o eventual^ coasta cervicala sau o megaapofiza transversa.Parestezii jenante $i membrului superior. O serie de examene complementare sunt necesare pentru a stabili stratcgia terapeutica: radiografii standard ale coloanei vertebrale cervicale: de fata. spirit rcvcndicativ etc.ale m. jenante. studiul EMG este util pentru a elimina un sindrom de canal carpian care uncori se poate asocia unui sindrom de apertura toracica. pozitive la mitente. 91 . {ionale intermitente. nevrozS.innlA rcnipi'inrcii bine cnndimA 91 In ciud. amio. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindroamele de apertura toracica Sindromul de apertura toracica reuneste diferite simptome ce exprim5 compresiunea elementelor vasculo-nervoase aferente membrului superior: plexul brahial. Desi tratamentul radical este de cele mai multe ori chirurgical. aproximaliv 20% din holnavii rare an snlcrit im Iniiimntimii cervical I3r8 inlcrcsarc nctirolngicA. ujoredem si Tulburari senzitive colora|ie cianotica a Tulburari majore $i jenante in mod obiective.degctelor in uncle pozitii deosebit. artera si vena subclaviculara. aceste elemente traverseaza un veritabil dcfilcn in care sunt posibilitati variate care sa se concretizeze prin compresiune. Nici un semn de compresiune. dar pufin quasi permanente. flcbo-grafie pozitiva. flebita de efort. superior. cite motorii. Examenul EMG.Nici un semn de rinta. Tabloul clinic al acestui sindrom se poate sintetiza astfel: Stadiu Components arteriala Componenta nervoasa Componenta venoasJ II.i iiiitmm-iitiiliil ortopedlco nil ndccviil. la trecerea prin defileul toracobrahial. Nici un semn functional. Mane. Edem care apare rapid si nu sc remite.Vagi parestezii intervrele de sensibilizare. pentru evidentierea sarnierei cervico-dorsale.). este mai pu|in util pentru aprecierea leziunilor nervoase radiculare. Senzajie de greutate la examenul obiectiv. din profil. util pentru depistarca atingerilor nervoase periferice ale musculaturii mainii. mici defi. dilatafii vcnoase permanente. compresiune. IV. din pozitie de rotatie 3/4.iea (anxictate exageratS. III. Cauzelc sunt multiple dar pc primul plan se situea/3 coinponcnta psilioloy. trofie. semne EMG. Greutate. De la baza garului pana la axila. Nici un semn de sufe.

Suferinta poate fi generata datorita existentei unei agenezii a arcului anterior. Cauzele musculare sunt datorate fuziunii directe a fibrelor muschiului scalen rior cu tesuturile perinervoase. () coasta cervicala se intalneste la 0. () scrie de argumente subliniaza rolul dezechilibrului muscular in sindroamele pcrtura toracica: prcponderenta feminina cu predilectie pentru un anumit tip morfologic :nic. sc va stabili urmatorul protocol: iiiasaj clasic priu care sa sc clihcrc/. coloana dorsalii si unicri. accidcnte minore dar frecvente ale coloanei cervicale prin care se produce o >r)>anizare a programului normal muscular. trebuie subliniata ridicarea laterala si retropulsia scapulei care L-ncaza o rotatie axiala a claviculei ce are ca rezultat blocarea defileului costo-icular. . !n I'liisul liccarci scdinjc. dar numai 5-10% din ele sunt simptomatice. sau o hipertrofie a apofizei coracoide. poate confirma datele so prin examenul clinic. cea mai mare parte a lavilor prezinta tulburari morfo-dinamice cervico-scapulare si acesta este :ctul fiziopatologic care justifica rolul tratamentului fizical-kinetic. dar mai ales in pozitie de abductie-retropulsie. In primul rand.5-1% din populatie. Mclodolo^ia kinctotcrapcutica este simpla si posibil de efectuat fara mari 'Nila|i dc lia/. Cateva consideratii fizio-patologice asupra acestui sindrom se impun. rotundul mare). in 80% din cazuri bilaterala.tin cxamen Doppler al vaselor subclaviculare (arteriale si venoase) in pozijie i'l>aus. acclasi sindrom se poate observa insa si la barbati musculosi. muncitori de i sau sportivi la care exista un net dezechilibru de forta musculara in favoarea cliilor coboratori ai scapulei (marele pectoral.a niatcriala. cxamenele invazive (flebografia. ci csterea fortei de contractie si a vitezei de reactie a musculaturii anterioare >stciioarc a ccfci. venoasa sau mixta). ?n afara acestor malformatii si anomalii loco-regionale.. musculatura slaba si scapule coborate). Inaintea tratamentului chirurgical este bine sa se efectueze un tratament fizical-tic care sa raspunda urmatoarelor obiective: s3 luptc impotriva contracturilor musculare ce intereseaza musculatura ico-scapulara.flotant". icarmom/arca ventilajici pulmonare crescand rolul respiratiei diafragmatice. Muschiul scalen anterior este situat intre cinile C5-C6 si inaintea radacinilor C7-C8D1.c infiltratclc cutanate si punctclc trigger cute la nivclul cclci. in special coboratorii scapulei si scalenii. Alte anomalii osoase se datoreaza calusurilor vicioase ale claviculei (simpto->logie arteriala. arteriografia) sunt necesare numai in cazurile ire tratamentul este chirurgical. lonilicrca muschilor ridicatori si ai antepulsiei centurii SH. I mijlociu fund sinostozat la a doua coasta si. . mai rar.

Daca prcdomina simptomatologia nervoasa. omoplati. a) exercitii de alungire axiala activa impotriva unei minime rezistente aplicatfi pe vertex. Indicatia tratamentului chirurgical trebuie sa se faca intotdeauna cu prudcn}3. presiuni locale prelungite pe masa musculara contracturata (pentru muschii superficiali) si petrisaj profund pentru muschii profunzi. Intr-un al doilea timp. De 6-8 ori in cursul unui an. indicatia chirurgicala este mai larga. sub supravegherea kinetoterapeutului care verifica in acest fel si modul in care evolueaza afectiunea putand corecta programul in functie de noile situatii aparute. tratamentul chirurgical sc impune in fafa unei tromboze a venei subclaviculare cu rise de dezvoltare a unui sindrom postflebitic al membrului superior. constiincios. aceste sedinte trebuie efectuate organizat. mobilizarea pasiva lenta pentru recastigarea unui joe articular normal la nivelul axului cervical. PC termen mediu si lung. un program de relaxare musculara a mtregii regiuni cervico-scapularc utilizand in special tehnica . c} reeducarea respiratiei cu cresterea ponderii respiratiei diafragmatice. asociind contractii izometrice scurte aplicate din mai multe directii (rol important in adaptarea tonusului muscular la solicitari bruste). Daca predomina suferinta arteriala.si acromio-claviculare precum si la nivelul articulatiilor SH. putine la numar dar intense. Oricum nu se opereaza fara a incerca timp de 3-6 luni un tratament conservator. din decubit lateral. apoi cea mijlocie si in final cea superioara. cunoscute fiind posibilitatile aparitiei unor complicatii sau sechele legate de actul chirurgical. reaparitia unor simptome este previzibilS in 510% din cazuri. indicatia chirurgicala depindc dc gravitatea suferinfei nervoase si de raspunsul la tratamentul fizical-kinetic. dcsi manifestarilc vasculare functionale minore raspund foarte bine la tratamentul fizicalkinclic. rezultatele pe termcn scurt si mediu sunt bune sau foarte bune in 73% din cazuri.. articulatiile sterno.masaj transversal prorund sau simple fricjiuni la nivelul zonelor de inscrjic ale tendoanelor. exercitii de forta si viteza de reactie musculara: a) contractii izometrice. ale intregului plan muscu lar cervico-dorsal posterior. . Uneori prin kinetoterapie se poate dezvolta o circulate colatcral3 ce suplccazfl parjial dcbitul redus prin trunchiul venos principal. apoi analitic pentru fiecare hemidiafragm. Daca bolnavul executa acest program zilnic. I)ac3 simptomatologia este predominent venoasa.tine-relaxeaza" (Kabat) impreuna cu tehnica de relaxare generala Jacobson. este solicitata ventilatia costala inferioarS. Se face initial simetric din decubit dorsal.

. dar si de protruzii discale sau distensia Icxurilor vcnoase paravertebrale.. neurologice). O contractura •llc\. I In all mod de producere a durerii este eel al mecanismului reflex. Durerea poate sa se nasca prin--un mecanism primar. a) traumatismele vertebrale minore. Aceste dorsalgii simptomatice sunt de multe ori expresia unor metastaze 'ertebrale. fie datorita unor tensiuni crescute in partile moi (induse de cele mai multe ri dc modificarile staticii vertebrale). cauza prezentarii olnavului la medic. grupeaza dorsalgiile care beneficiaz^ Je tratament fizical-kinetic intr-un singur sindrom ce include: a) distoniile musculare posturale (dorsalgii de postura). ardiace. inainte de a eticheta ca benigna o dorsalgie. nu sunt deloc benigne. intereseaza tanarul.i a musculatiirii paravertebrale spinale (raspunsul la durerea nascuta prin leninism direct). trebuie facute cateva onsideratii asupra simptomului principal-durerea. dcvim. Eliminand dorsalgiile secundare care nu beneficiaza decat in foarte putine azuri si cu restric^ii severe. fie in sens trans' /ersal).ca insilsi sursa gcncratoarc dc durere.). de fapt.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in sindromul algo-functional al coloanei vertebrate dorsale A C/-n practica.benigna" sunt foarte important^ ieoarece printr-o conventie unanim acceptata. a) artroza interapofizara banala aflata in stadiile incipiente de evolutie. a) tulburarile minore de statica vertebrala (fie in sens sagital. Diagnosticul de dorsalgie benigna ramane deci un diagnostic de excludere si a atare necesita un examen clinic atent completat de investigatii paraclinice decvate. in care receptorii pentru durere sunt stimulati fie iccanic. intinderi etc. tratamentul fizical-kinetic se adreseaza in special dorsalgiilof ^enigne. Deoarece acest cadru clinic este total neomogen. a unui anevrism de aorta sau alte afectiuni viscerale (pleuro-pulmonare. Restrictiile pe care le confera adjectivul . de cele mai multe ori. de un tratament fizical-kinetic. fara fractura si fara interesare medular^ contuzii. direct. dar $i ) atranul. trebuie eliminate o serie de :auze loco-regionale care. Terminatiile nervoase libere si formatiunile nervoase organizate in plexuri criarticulare sunt activate de factori mecanici sau chimici care ajung la intcnsitate ullcienta pentru a depolariza acesti nociceptori.

/) conditii favorizante pentru reducerea intensita{ii durerii. nocturna (inflamatoric). dc obicei. Aceste fibre pot fi iritate mecanic sau prin congestia de vecinatate a gaurii de conjugare. a) intensitatea durerii: se obiectiveaza fie dupa cantitatea de antalgice folositc zilnic. completat cu toate mijloacele de investigate paraclinica pe care le impune cazul. stcii' . poate fi legata de un efort fizic sau de un traumatism. decubit (mai rar).Durerea mai poate fi provocata si printr-un mecanism secundar in care mi nociceptorii sunt incriminati. Durerile referite se nasc din afectarea viscerelor care depind din punctul de vedere al inervatiei segmentare de acelasi segment medular si pot mima perfect o dorsalgie benigna. Odata diagnosticul pozitiv stabilit. sub forniA de crampa. a) localizarea durerii: mediana (mai inalta sau mai joasa. Examcnul obiectiv al coloanei vertebrale dorsale sc face in stransa concxiunc cu cxuincnul coloanei cervicalc si lombare. Chiar daca la prima vedere diagnosticul dorsalgiei benigne nu ridica problcmc deosebite. Asa se poate explica si de ce o iritatie a radacimlor C5 sau C6 hi nivelul gaurii de conjugare poate induce o durere pe care bolnavul o localizeazS la nivelul nervului si nu la nivelul leziunii. lixaincnul slalic iinnarcste dcviu|iile in plan frontal (foarte atcnt dcoun dcviu(iilc minorc pot II mascatc de obczitatc) si in plan sagilal. schini barca pozitici prelungite si miscarea. h) conditii agravante ale durerii: ortostatismul (in special cand se menjine miii mult timp o usoara anteflexie a trunchiului). . traversand corpul muschilor paravertebrali. I'o/ci dorsale (mm Irecvcnl). fara un element declansator evident. sub forma de intepatura. a) iradierea durerii: ascendenta sau descendenta. Un protocol minim trebuie sa urmareasca: a) vechimea durerii: este o durere recenta sau o durere veche cu care bolnavul s-a obisnuit. spre baza toracelui si abdomen: a) caracterul durerii: sub fonna de arsura. laterala. se poate presupune ca o contractura a acestor muschi poate fi cauza durerii (de aici si efectul benefic al tcrapici fizical-kinetice). pentru a evita erori grave de diagnostic si a trata fizical metasla/e vertebrale sau anevrisme ale aortei. pentru precizarea obiectivelor terapeuticc si mai ales a mijloacelor de maxima eficienta se impuae o detaliere cat mai amanuntita a simptomului principal-durerea. interscapulo-vertebrala. spre umar catre rcgiunea toracica. acccntiuircu cit'o dorsnlc (miii rnr). fie dupa o scala standard. in limpul miscarii (se va preciza miscarea care declanseaza sau accentueaza durerea). intre cele dou8 sarniere) laterala. a) orarul durerii: diurna (mecanic). sau dimpotriva. este necesar un examen clinic atent. Pe de alti parte. ci fibrele nervoase libere a caror intake mccanicA declanseaza durerea in teritoriul de distributie corespondent. pozitia asezat. a) modul de debut al durerii: insidios.

nici tratamentul dorsalgiei benigne nu poate fi standarChiar daca se folosesc aceleasi mijloace terapeutice specifice medicinii fizice. ratamentul fizical-kinetic urmare§te cateva objective foarte rationale care in :vident nu pot fi realizate prin alte mijloace (medicamentos. itru extensie urmarim cum evolueaza cifoza dorsala. sediul unor infiltrate celulitice. Readaptarea la efort. Asta nu inseamna ca alte mijloace fizicale nu pot i/. ]a in once afectiune.atc sau sunt putin eficiente. Tonifierea musculaturii paravertebrale si reeducarea posturii corecte. icei. de exemplu): . /tasajul este o procedura de electie foarte mult apreciata de bolnavi. care este de fapt o simpla manevra cu acjiune mai ficiala sau mai profunda. a apofizelor spinoase. se poate jalona o suit5 de vrc clasice in funcjic dc condifiilc patologice locale. Bine ar fi ca terapeutul sa previna bolnavul si sa il ift in{eleaga ca masajul.\ nliului culatinl (rulare. rea musculaturii va urmari toate grupele musculare. Depistarea unor de hipoestezie atrage atentia asupra unei eventuale suferinte neurologice. Pentru evaluarea flexiei se folose§te testul Schober. inclusiv ia lor cu ciocanul de reflexe. Nu se va neglija palparea osoasa. alparea tegumentului printr-o tehnica speciala de rulare a pliului cutanat pune lenta zonele dureroase. Palparea ligamentelor interspinoase poate furniza iteresante. Accasta via punc in joe o serie de circuite nervoase complexe ce reclama participarca icnla a bolnavului si nu o abandonare totala (asa cum se intampla de obicci). 'hcia de bolta a tratamentului fizical-kinetic o constituie triada masaj-kineto-cmanipularea vertebrala. pe baza descifrarii cat orccte a mecanismului etiopatogenic al durerii. in special atunci cand se preconizeaza aplicarea masajului transsau infiltratia locala. Se mai urmareste §i le cirtometric. dar este utila si pentru stabilirea unor parametri ai tratamentului fizical-c. lrac|iuni pcrpcndiculare). Aceste zone se gasesc. alparea este unul din timpii foarte important! ai examenului obiectiv deoarece saza informatii utile akatuirii planului terapeutic si alegerii celor mai adecvate ice fizicale. nu se rezuma doar la munca maseurului. atat a insertiilor cat si a lui muscular. la nivelul sarnierei cervico-dorsale si dorso-lombare. vii crcd ca prin manevre pasive si transferul intregii problematici in sarcina nilului au rezolvat totul. . Asuplizarea coloanei vertebrale. Din pacate. . )csi nici tehnica de lucru nu poate fi standardizata. .xamenul dinamic presupune efectuarea unor ma&uratori deoarece mobilitatea :S a acestei regiuni vertebrale reduce mult posibilitatea de a observa modi-i printr-o simpla inspectie. notand de fiecare data daca aceste manevre declanseaza sau •erea. :a trebuie aplicate diferentiat de la bolnav la bolnav. sc va efectua prin manevre >hi!i/iur . cstarea fortei musculare se realizeaza dupa schemele clasice si are valoare jstica. tsupli/aica planului culaiial (daca este ncccsara). Combaterea durerii. .

Un alt obiectiv al tratamentului fizical-kinetic il constiruie asuplizarea coloanci vertebrale. Electrotcrapia locala se adreseaza atat durerii ca simptom (electroterapie antalgica simptomatica). alte manevre ca: presiunile statice si dinamice. contracararea tendin|ei la ci to/arc. PL). Esential este ca marimea electrozilor sa acopere integral zona de tratat. Curentul interferential in aplicatie statica. Yoga. novocaina). framantarea vor actiona asupra structurilor profunde spre care accesul a fost pregatit dc manevrele anterioare. Pentru incalzirea structurilor profunde se folosesc micro-undele sau undele scurte. electroterapie.Effleurage-ul nu are decat un efect antalgic de moment si nu influenjcaza structurile profunde unde se afla de fapt sediul durerii. intensitatea curentului sa fie la prag si durata tratamentului suficient de mare (peste 20 de minute).) precum si unele activitati sportive deconectante. dozarea intensitatii si durata sedintei conditioneaza efectul terapeutic. impicdicarca agravarii unei eventuale scolioze precxistentc. Incalzirea superficiala se realizeaza cu lampa Solux. ce se traduce printr-o senzatie de caldura placuUY Intr-un al doilea timp. aduce o contributie substantiala in pregatirea musculaturii pentru programele de kinetoterapie. sare calda. du§ subacval etc. Curentii diadinamici al caror efect antalgic este foarte bine cunoscut actioneaza si patogenetic prin contractiile musculare pe care le indue formele excitomotorii (RS. Pe langa masaj. fototerapie locala si unde este posibil-hidrokinetoterapie. mai energice care indue si o rcac|ic vasomotorie locala importanta. cataplasma cu mustar. folosind frecvente excitomotorii in forma SPECTRU. Mijloacele se aleg in functie de posibilitati si pot fi extrem de simple sau sofisticate. efectul antalgic fund potenfat de alegerea unor solu^ii medicamentoase cu efect anestezic de suprafata (xilina. Important este ca indicatia de termoterapie sa fie corecta si metodologia de aplicare sa fie rcspectata. Galvanizarea transversals este decontracturanta si antalgica. PS. obiectivele terapeutice propuse se ating folosind o gama larga dc proceduri din medicina fizica: termoterapie locala. Ultrasunetele se folosesc in special pentru efectul mecanic. parafma etc. dar mai ales dinamica. Utile se dovedesc si masajul reflex. Pentru a se realiza acest lucru este necesar sa se actioneze in scnsul eliberarii miscarii in articulatiile interapofizare posterioare. cresterea mctabolismului tisular local prin vasodilatatia cutanata si musculara. cresterea temperaturii locale prin frecarea indusa de bombardamentul cu ultrasunete. micromasajul celular. Tehnica de lucru indicata dcriva in mare masurft dc mcliiilii K lapp ('ifo/a dorsals sc corcctea/Ji prin excrci\ii dc iniinduru a coloanci . in special pentru cazurile la care durerea este la nivel interspinos sau intercostal si cste de cauza musculara. fric^iunca. In afara masajului clasic este indicat masajul transversal dupa metoda Cyriax. tehnicile de relaxare (Schultz. imbunata-Jirea mobilila(ii costo-vertcbralc. Si aici. efectul fibrolitic ce dezorganizeaza procesele incipiente de fibrozare. Din acest motiv. Termoterapia locala se foloseste ca procedure de relaxare musculara. sophrologia etc. sc poate renunfa la aceasta manevra in favoarea altora. cat si contracturii musculare si ea sursa generatoare de durere (electroterapie antalgica patogenica).

constientizarea Dzifiei . tractiunile prin propria greutate a .in genunchi". sub barbie. inotul pe spate).n A :ng.orpului (atarnat la spalier).. membrele inferioare atarnand. sc fac extensii din sold cu genunchii intinsi. 'rratamcntul fizical-kinetic !#i rccupcrarca medicala a traumatismelor vertebrate dorso-lombare fara leziuni neurologice Mclodologia dc tratament dcpinde inainte de toate de locul pe care il ocupa liamiiiilr/aliil intr-o clasificarc simpla: Ic/. Pentru tonifierea musculaturii paravertebrale se folosesc tehnici globale clasice. Postura se controleaza in oglinda. Din pozitia . ridicarea capului-trunchiului. lar sunt si unele manevre particulare deosebit de utile deoarece.. mersul in patru labe. cxtensia bratelor si mentinerea pentru cateva secunde a pozitiei de maxima cxtcnsic. Exercitiile devin mai eficiente daca se fora bolnavului ca^iva parametri care sa-i permita sa constientizeze corectia postu-.in genunchi" cu un baston in maini.FIG. . ortostatism).a sta drept". pe ceafa. Bxerci^iile pot fi deosebit de variate.ila (o rezistenta usoara aplicata de palraa terapeutului pe crestetul bolnavului.de a sta inalt" sau . baschet. o arte asezata pe crestet etc.6 ). Din decubit ventral. desi se adreseaza n principal musculaturii paravertebrale. Din metoda Klapp se foloseste pozitiile lordozante plecand din pozitia de tart . urmarind lungirea gatului §i a trunchiului in ax. sezand. •/in i-v lllllv iii. toate >ot fi exploatate pentru indeplinirea aceluiasi obiectiv. de fapt.). unele sporturi (volei. Extensiile active. I. redresarea completa a trunchiului. pozitia membrelor superioare ^cliimbandu-se pentru a grada efortul (pe langa corp.. pe umeri) In decubit ventral cu bazinul la marginea mesei. se pot realiza in conditii de dotare minima fi nu pierd din valoare decat datorita lipsei de continuitate. 6 in cele trei pozitii de baza (decubit..uinc nccvolutivu. antreneaza in lucru si musculatura centuri-or scapulo-humerale.

Pe langa mijloacele kinetoterapeutice. mobilitatea. examen neurologic complet. mai ales pentru cei care nu sunt foarte familiarizati cu problemele pe care le ridica bolnavul imediat dupa traumatism. In a trcia zi se permite bolnavului sa se ridice si se inccapa un program do kinctotcrapic in lordoza. primul rol il are tratamentul ortopedic si/ sau chirurgical. in general. iji ci ion lbi(ci dcconliaclica rnuschiloi spinali pi in cxcrci|ii isomctrice. prevenirea dezvoltarii tulburarilor de statica ale coloanei. asigurarea unei bune dinamici costo-vertebrale si toracice. Leziunile evolutive. hidroterapia. mentinerea tonicitatii musculaturii abdominale.Leziunile neevolutive sunt cele mai frecvente. de leziuni disco-ligamentare a caror consolidare este lenta si aleatorie. bolnavul ramane imobilizat la pat. continuaiul excrcitiilc in lordoza. atat in perioada contentiei cat mai ales dupa ce s-a obtinut consolidarea leziunii. mentinerea unui tonus bun si a fortei de contractie a musculaturii spinalc dorso-lombare. masajul. Rolul principal revine tratamentului fizical-kinetic. Si.i|ic ncutrA. intretinerea supletei si a mobilitatii rahidiene. in bloc.coiilinua astfcl pana la implinirca a 30 dc zilc. Oricare metodologie se alege. electroterapia. Se vor face cxcrcitii de respiratie. reprezinta cca 70% din totalul traumatismelor vertebrale. Intereseaza durerea locala cu toate particularitafile ei. cftt $i in decubit dorsal. intereseaza in special stalpul anterior si nu trebuie redusc ortopedico-cirurgical. Metoda de recuperarc functionala descrisa de Magnus este preferata de cei mai multi. Aici. controland coloana vcrtebrala care se mentine imobila. sunt mult mai grave. In lipsa unor mijloace de contend e adecvate se pot constata deplasari secundare cu interesarea structurilor nervoase. desi mai rare. . va fi in lordoza.ile de In Iraumatism. statica coloanei. Intre 30 si 45 dc /. hidro-kinetoterapia completeaza tratamentul pe tot parcursul recuperarii si permit reinsertia socio-profesionala a bolnavului. Tratamentul fizical-kinetic al leziunilor neevolutive I Metodologia de tratament se stabileste dupa un prealabil examen clinic si functional al coloanei vertebrale. tonifierea musculaturii abdominale. Postura. spinalc si a ccnturilor. O jalonare a progresivitatii programului de recuperare poate fi utila. atat in decubit ventral. dar nu este de neglijat nici rolul tratamentului fizical-kinetic. Consolidarea se realizeaza spontan in 1-2 luni. fara rise de agravare sau deplasare. Este vorba. lent progresiva si sa raspunda urmatoarelor obiective: conservarea functiei statice si dinamice a coloanei vertebrale. se introduc progresiv cxciri|ii din pozijia neulia a coloanei. invA]iircn blocarii voluntarc a coloanei in aceuslA po/. In primele 48 de ore. aceasta va trebui sa respecte regulile fundamentale: fara durere. se invata bolnavul cum sa-si schimbe pozitia. examenul radiografic.

cclorasi reguli si are aceleasi objective. ibdominale si a centurilor. Tonifierea musculaturii spinale. Corsetul ghipsat este pastrat timp de 3 luni. se incepe tratamentul postural in lordoza prin adoptarea unor w/. se continua din aceste pozitii. uneori. Obiectivul principal in aceasta >crioada il constituie intretinerea tonicitatii musculaturii rahidiene prin exercitii /omctrice si de cresterea performantelor musculaturii extrarahidiene care sa-i >crmita bolnavului un grad cat mai mare de autonomie. poate i cxliem do pcnculoasu pcnlni viiloml functional al bolnavului. mobilizare activa a membrelor inferioare cu icjiunc delordozanta asupra coloanei vertebrale lombare (ridicarea activa a ncmbrelor inferioare in cursa externa). se supune . Se continua cu posturarea progresiva >ana la decolarea trunchiului de planul patului.ie rupcrca acestei conditionari care. condifioneazapsihologic mlnuvul ik. In prima saptamana bolnavul este imobilizat la pat in decubit. Inotul (in special). se verticalizeaza progresiv cu ijutorul planului inclinat. . in limitele permise de evolutia focarului i aumatic si a contentiei realizate. mai mult.ona lezata. Sc practica exercitii de respiratie. ()bicctivcle acesteia sunt: restabilirea functiei dinamice a rahisului.fntre 45 si 60 de zile se mcepe mobilizarea activa a rahisului si de la caz la nz se permit posturile in cifoza. tratamentul fizical-kinetic urmeaza aceeasi metodologie. in ambele cazuri urmand imobilizarea 11 aparat ghipsat. I'm laica iiinii lombostat este absolut inutila. dar si alte activitaji sportive pot fi reluate dupa 2 luni. in asa fel incat corsetul ghipsat sa poata fi pus in pozijie icutra.i)l ic i la y. Corsetul ghipsat se scoate dupa 90 de zile si pana la 120 de zile programul 1/ical-kinctic urmareste in continuare mentinerea fortei musculaturii spinale. Pratamentul fizical-kinetic al leziunilor evolutive Datorita instabilitatii evolutive a acestor leziuni (mai rare la nivel dorsal). nstabilitate care este neuroagresiva. tn linii mari. fara a .\\\i in decubit dorsal sau ventral (sfinx). asigurarea unei contentii solide este obligatorie. La sfarsitul acestei perioade de o saptamana.liaumalism si intar/. a ni)bilila(ii custii toracice si a fortei de contractie a musculaturii membrelor. Din a 4-a zi. hidro-kinetoterapie) prin care se combate durerea si se •rcslc troficitatea tisulara pregatind astfel terenul pentru un program de kinetoterapie iiiK'lionala. prevenirea ipiu i(ici unor tulburari de statica si a durerilor posturale (cresterea rezistentei la •Inri a niiisciilutiirii spinale) si dczvoltarea unei foarte bune musculaturi. !c rcalizeaza fie ortopedic fie chirurgical. Este perioada de tratament fizical intensiv (masaj. electroterapie intalgica si cxcitomotorie.

evitarea pozitiei ortostatice prelungite. nu se va apleca inainte fara a bloca perfect coloana dorso-lombara. preferand sporturi ca: inot. . evitarea deplasarilor lungi in automobil.In finalul programului de recuperare trebuie facute cSteva indicatii pentru viitor: mentinerea greutatii corporale normale. efectuarea zilnica a unui program de kinetoterapie de mtretinere. va evita sporturile violente. mers pe bicicleta (in limite rezonabile). mars.

Medicul trebuie sa stabileasca un agnoslic complet. lombosacralgia este un simptom dureros localizat pentru c nu se poate stabili intotdeauna o relatie directa intre importanta pe care o irda bolnavul acestei suferinte si modificarile anatomo-patologice ale coloanei •Icbrale. cat si de interpretarea liologica a mesajului nociceptiv. rcducerea reala a riscului de recidiva. Desi s-au organizat sisteme de educatie sanitara (low back school) este greu 1 crc/ut ca se poate acoperi intreaga problematica legata de durerea lombo-sacrata in cfitcva programe standardizate. La o analiza mai atenta.'i so conformczc rcgulile de igiena impuse de boala. /)) profilaxia activa a recidivelor. Manifestarile somatice depind atat de etiopatogenia bolii.>gram de fizio-kinetoterapie la elementele etiopatogenetice generatoare de Icrin^a. se constata ca aceste ameliorari 11 strict limitate la simptomul durere.m( complet si sunt urmate cu constiinciozitate. la prima vedere. urmand cu consecventa n\lc indu'aliilc mcdicului. lomho-sacialil Iocali/at5 sau asociata cu un sindrom radicular neMc 50% dm cn/urilc cnre se prc/inta in scrviciilc dc mcdicinft ll/icft. tratamentul are ca obiective: a) cducarea bolnavului in sensul acordarii importantei juste durerii sale lombocro-fcsiere. nu au nimic in comun cu presupusul substrat npatogenic al durerii. Participarea deloc neglijabila a acestei nponente psiho-somatice explica ameliorarile spectaculoase realizate prin lloace care. . ctiopatogenetic si functional si sa organizeze planul terapeutic idividnali/at la particularitatile cazului. sunt de durata scurta si recidivele apar cu Milaritate. liolnavul trcbuic sa faca dovada ca a inteles mecansimul intim al suferintei dc si s. Factorul esential care poate asigura o reusita terapeutica pe termen mediu si ig. chiar daca ele sunt realizate pe date concrete • bil. chiar daca intervalul liber poate fi de luni sau chiar ani. consta din adaptarea riguroasa a unui . f) reducerea riscurilor de complica^ii radiculare a sindromului dureros lombar. I'oliinorfismul formelor clinice si anatomo-patologice cere participarea comuna inctlicului si a pacientului intr-o actiune comuna ce are drept scop schimbarea in no a starii dc sanatate si prevenirca recidivelor.atamentul fizical-kinetic recuperarea medicala in sindromul zo-ftmctional lombo-sacrat r rin definitie. Vazut din acest unghi.

Pentru un tratament fizical-kinetic judicios trebuie sa se excluda de la bun inceput lombosacralgiile de cauze care contraindica acest gen de tratament. bronhopulmonar. boala Paget. ortopedie. sindrom Reiter). cobaltoterapie). ependimom). se parcurg urmatoarele stadii evolutive: . neurochirurgie. neurologic. corcspunzator gradului de dezorganizare a inelului fibres si migrarea materialului nuclear dcgcnerat.Aceeasi suferinta reprezinta in toate tarile o cauza majora de incapacitate temporara de munca si are costuri sociale foarte mari. guta). in evolutia unei discopatii vertebrale lombare. hemangiom. tratamentul fizical-kinetic este eel mai judicios tratament al lombosacralgiilor care nu sunt contraindicate (vezi CI de mai sus) si nu se afla intr-un stadiu ce impune tratamentul neuro-chirurgical. b) lombalgiile posttraumatice. de cele mai multe ori. b) lombalgiile secundare iradierii locale (radioterapie. medicina intema. ci ii gasim si la reumatologie. Aceasta dispersie intre diferite servicii medicale de specialitate se poate explica pana la un anumit punct prin diversitatea factorilor etiopatogenici care participa la declansarea durerii lombo-sacrate. Pe de alta parte. prostata). durerea este vie deoarece acest ligament este foarte bine incrvai l. hiperparatiroidia. sistemul de organizare sanitara explica §i mai bine aceasta deruta a bolnavilor care aleg calea cea mai convenabila punctului lor de vedere care. Alte sindroame algice lombo-sacrate pot beneficia de un tratament fizical simptomatic: d) lombalgiile de cauza endocrino-metabolica (osteoporoza. lipsa unei educatii sanitare corecte in acest domeniu. Desi nu toata lumea este de acord. In aceasta categorie intra urmatoarele lombosacralgii (prezentate in functie de etiopatogenie): Discopatiile vertebrale Pana la stadiul de hernie de disc. De notat. . este incorect. spondilartritele seronegative. vasculara sau viscerala). Cel mai frecvent este vorba de metastazele unui proces neoplazic osteofil (rinichi. a) neuropatiile maligne. san.o piotruzie simpla care irita ligamentul intervertebral comun posterior (suferin(a i-sir li^amentara. Acestea sunt: a) lombosacralgiile de cauza tumorala vertebrala. acesti bolnavi nu sunt numai obisnuitii serviciilor de fizioterapie. a) lombosacralgiile de cauza tumorala intrarahidiana (neurinom. O alta categoric de lombosacralgii o reprezinta cele incluse in tabloul clinic al unor suferinte reumatismale inflamatorii cronice: -SA. a) tumori vertebrale primitive benigne sau maligne. e) lombalgiile de origine pelvina (ginecologica. osteoporomalacia. pelvispondilitele secundare (psoriazis. b) lombalgiile psihogene. i K-l cu straturilc cxterne ale inelului fibros).

bolnavul relateaza. cateva date clinice suplimentare pot fi utile. IKTIHC traiisligauu-nlarrt posturioara. Acest lucru se realizeaza foarte u§or prin asczarea^ navului in postura antalgica clasica (decubit dorsal pe pat tare. bolnavul este blocat intr-o pozijie antalgica de la care daca incearca sc iiulcparteze apar dureri violente.v inn loirspondcntc $i o sul'cnn|a cpidurala (radScinanu ii poute nilisa in Inidiil (Itiial) l-xprcsia clinicfi cste lombosciatica. Rcpausul in pozitie antalgica pe care bolnavul o gaseste spontan (dar de cele i multe ori nu o respecta) calmeaza durerea. Important este ca aceasta postura sa fie ii| inuta cat mai mult timp. ne raportam la cauza mecanica evidenta in declansarea durerii. Mobilitatea reala a coloanei vertebrale lombare este si ea limitata (semnul inbcr). ca dupa un efort fizic supradimensionat i-tuat de cele mai multe ori din pozitie de anteflexie asociata cu un oarecare nl dc rotatie a trunchiului sau o simpla dezechilibrare redresata rapid. libcrS. Aceasta hernie poate fi gratoric in sens cranial sau In sens caudal. stranut. ()ricare dintre aceste forme clinice pot ajunge pentru o prima consultatie inin scrviciu de medicina fizica unde este absolut obligatoriu sa se stabileasca gnosticul complet si conduita terapeutica cea mai adecvata spre care trebuie Imniat bolnavul.. dezaxarea miscarii de anteflexie a trunchiului). poutc irita wl iliinil. limitarea antalgica in grade variabile a mobilitatii coloanei vertebrale ibarc pentru toate sensurile de miscare. s-a declansat o durere violenta in regiunea lombara cu blocarea (antancc sau mai tarzie a mobilitatii normale a coloanei vertebrale lombo-sacrate. ("c trebuie facut in aceste cazuri? F3cand abstractie de modificarile morfopatologice ale discului intervertebral il in cauza. Durerea este exacerbata si de ruse. I'tli-nml n'nl.. de :ul intervertebral protruzat. 'I'ralaincnliil fi/ical-kinctic in acest stadiu de evolutie se limiteaza la posturarea uisa antciiDi si la uncle proceduri de tennoterapie locala realizata prin aplicafii 104 . sau uneori n un banal stranut. poulc ft dc nirti inic vm wbila. atat ziua cat si noaptea. tot cu genunchii flectaji) sau postura cea mai convenabila rare si-o gaseste insusi bolnavul. Prima c logica cste aceea de a crea cat mai rapid condijii biomecanice favorabile cpilrtSrii ligamentului intervertebral posterior (depozitarul nociceptorilor). poate fi postero-laterala. de obicei. multe ori.lura antalgica. mediana injic la varstnici) sau bilaterala (sciatica in bascula). contractura musculara paravertebrala antalgica unii hi latcrala. mai putin in sensul in care este realizata . Din acest motiv. ii lu-inu. cu genunchii •la| i sau decubit lateral. cca|ic (datorita cresterii presiunii intrarahidiene. La bolnavii cu lombalgie a carei cauza este o protruzie simpla a discului interIcbral. sfatuind bolnavul sa se hili/e/c numai pentru a merge la WC (si asta nu in toate cazurile). Sindroamele dural si radicular sunt absente.MiMiMiiiiiriiliiiA ii dist ulni. La cxamenul obiectiv se evidentiaza prezenta sindromului vertebral lombar lie si dinamic (scolioza. echivalente ale manevrei Valva). ce gliseaza de-a lungul radacinii i) Moehea/a compimiAnd-o in gaura dc conjugare.

gama aplicatiilor fizicale este mai larga. pe langa eventualele efecte benefice asupra durerii. indiferent de rezultatele foarte bune inregistrate in prima faza. se presupune ca exista. condifia nedeplasarii bolnavului din postura lui antalgica ramanand esentiala. Ace§tia sunt: supraponderea. fiind exclusa ideea oricarui tratamcnt fizical-kinetic ambulator. protector. se va aplica procedura din pozitia antalgica. fie o staza in plexurile venoase si. Ultrasonoterapia se poate utiliza in asociere cu celelalte proceduri de electroterapie respectand aceleasi reguli de posturare pe durata tratamentului. Estc la/a in care bolnavul trcbuic sa fie tratat la domiciliu. Daca bolnavul se afla internal. poate furniza o serie de date referitoare la importanta componentei inflamatorii locale in suferinta bolnavului. de a efcctua o scric dc gesturi uzuale ce reclama efort fizic sustinut sau unele miscari de flcxic. Tratata astfel. Durata procedurii trebuie sa fie suficient de mare pentru ca realmente efectul antalgic si decontracturant sa se poata produce. rotajie. mseamna ca sursa principals de durere este contractura musculara si relaxarea indusa de incalzirea locala prin aplicafia de cataplasma cu mustar. ca atare. frigul. avem la dispozitie unele elemente ce permit organizarea unui program profilactic ce va trebui aplicat. Tot in acest stadiu de evolujie. deschid calea altor proceduri fizicale.dc catiiplnsmc cu mustar. S-ar putea spune ca am obtinut o vindecare clinica. durerea si contractura dispar si mobilitatea coloanei vertebrale revine la normal. este obligatoriu ca bolnavul sa fie plasat in timpul procedurii in pozitia de confort maxim. Indiferent daca folosim curentul galvanic. electroterapia cu curenti de joasa si medie frecventa pot fi utilizati cu efecte benefice dar cu respectarea unor conditii ce pot parea banale dar sunt de foarte mare importanta pentru obtinerea efectului terapeutic favorabil. umezeala. Nu comoditatea terapeutului in a plasa electrozii primeaza. Pentru fiecare bolnav. termoterapia locala va iesi din planul terapeutic eel putin pentru un timp. fara nici un fel de exagerare. Esentiala este iristruirea bolnavului asupra principalilor factori de rise pe care va trebui sa-i contracareze tot timpul. dacS dupft pnmclc minute do l. fie o components inflamatorie importanta. invatarea de catre bolnav a modului corect. durerea sc accentueaza. Daca sub cataplasma cu mustar durerea se exacerbeaza. procedura sc va intrcrupe. inclinatie a coloanei vertebrale. Nu trebuie insa sa se piarda din vedere niciodata ca factorul cauzal ramane si o recidiva este posibila oricand daca tratamentul se limiteaza la ceea ce am facut. dimpotriva.i aplicarcn cataplasinci. miscarile bruste. necontrolate. O cataplasma cu mustar. 105 . Daca. pe cap. purtarea de greutati in mod obisnuit dar total defavorabil pentru coloana vertebrala (intr-o mana. cu spccifica(ia c3. pe umar). plus revulsia indusa in acest fel. in 5-6 zile. durerea se atenueaza (uneori chiar spectaculos). curentul diadinamic sau curentii interferentiali. Chiar daca este foarte greu de precizat cand si in ce conditii se va produce recidiva.

In {Anlc otTidnitiile s-au dczvoltut o scrie dc programc adccvate. in i oglmzii. Din pozitie de cvadrupedie se executa aceleasi lordozari si delordozari. Greutatea se plaseaza anterior. 'Ibl din ortostatism. ?. ducerea piciorului pe un scaunel si scurtarea distantei dintre H. la perete. I)in ortostatism. Este o jcare corccta de a ridica obiecte usoare de pe podea. celalalt membru infei ramanand intins indarat. presarea zonei lombare de perete. se incearca lordozarea si delordozarea coloanei iharc. cu genunchii flectati §i apoi treptat cu genunchii intinsi. Din sezand. Ajilecarea in fata (la chiuveta) nu prin flexia trunchiului. astfel incat corpul ia aspectul de cumpana.area pozitiei corecte a coloanei vertebrate lombare si a linului si mcntincrca permanenta a posturii corijate. cealalta livelul apcndicelui xifoid. se adopta pozitii imobile din ortostatism. Din decubit dorsal. Din pozitie ortostatica. asezat Jccuhil iirniariiul alungirca axiala a trunchiului. Arc drepl scop blocarea in timpul efortului a segmentului afectat. apoi cc In cc mai aproape. 2. Din sezand: alegerea unei pozitii in care linia genunchilor sa depaseasca cu 10 cm linia soldurilor.low htu-h xchnnl in care bnlnavii sunt mva(a(i sa traiasca si sa-si Income aclivilatcu profcsionalft in condijii dc rise minim. din profil. 106 . indiferent de pozitia corpului sau de activitatile desfasurate. cu coapsele si genunchii flectati. Aplecarca trunchiului pe un genunchi care se flecteaza. mainile la spate. ci prin flectarea dnrilor si genunchilor. membrcle Hind imobile. neutre. a coloanei ibare. /. la nivelul bazinului si este ii| innla astfel cu bratele intinse. Lipirea spatelui de (anil scaunului etc. sezand si ortostatism. In decubit dorsal. in decubit lateral.avorarca rahisului lombar in pozitie neutra concomitent cu ohili/arcii nieinbrclor. Pozitia asezat cu picior peste picior. I'cntru adoptarea unor posturi corectoare se fac exercitii din decubit dorsal. Ivxercitii uzuale de delordozare. (icnuflcxiuni si flexia simultana a soldurilor pentru a ridica cu ambele maini o •ulalc dc pe sol. Se incearca scurtarea si lungirea distantei dintre maini. o mana cu palma in sus plasata la nivelul pubelui. mimilcli. cu genunchii flectati si umerii usor ridicati. coloana lombara fiind mentinuta in pozitie neutra. invatarea •n|incrii po/. Ivxercitii de delordozare lombara prin bascularea bazinului. cu spatele la perete. II / a v o r a r e a ( i n l a c a t a r e a ) c o l o a n e i l o m b a r e . cu calcaiele aflate la 25-30 cm de zid.itici ncutrc si invatarea mobilizarii independente a membrelor fata IIUIK In Tuhnica invafarii acestei zavorari parcurge patru stadii: Sltidiul I: /.Ill NceM HC-IIH.si apendicele xifoid. urmarirea delordozarii regiunii lombare prin retrac|ia ctelui abdominal. (>bicctivelc pc care si Ic propun accstc programe kineto-educationale sunt in KII dc trci: I Constienti/. I'ractic. ral.

aplecarea trunchiului cu fandare pe un picior.cumpenei". tabloul clinic este eel de lombosciatica. impactul functional real asupra bolnavului.. din sezand. executarea . abducerea lor etc. ridicari si asezari de pe scaun etc. Mentinerea fortei musculare a paravertebralilor inferior! §i a fesierilor. mobilizarea bratelor etc.ultate au avut tralumcnldc efectuatc anterior. Din acest motiv.. din decubit dorsal se flecteaza si se extind genunchii si se abduc si adduc bratele. apoi cu impingere in brate si coborarea concomitenta din pat a membrelor inferioare. lucru nu intotdeauna usor de realizat. genuflexiuni cu spatele sprijinit la perete. flectarea la 90 de grade a soldurilor. din sezand. cand discul intervertebral herniaza subligamentar. Din anamneza trebuie sa se desprinda raspunsul la cateva Tntrebari care pot furniza indicatii utile despre caracterul acut sau cronic al suferintei. factori climatici). se prefera ca anamneza sa fie dirijata. iU/ ^ J B' fH E este primul episod sau este vorba de o recidiva. insidios. irita dura-mater. III.Statliulll: cutrunchiul menlinutzavoratsernobilizca/a independent mcttihidr. (fig.. Stadiul IV: Tot ceea ce s-a tnvatat vine aplicat pentru efectuarea corecta a miscarilor si gesturilor particulare pe care le impune activitatea profesionala a bolnavului. din ortostatism.circumstantele care au FIG. apoi la verticals. Examenul clinical trebuie sa fie mult mai elaborat deoarece. vechimea suferintei si ^_^^^_. oscilatii antero-posterioare si laterale prin rularea pe ischioane (mainile in solduri). izodinamice contra rezistenta progresiva. Tehnica este cea cunoscuta prin exercitii izometrice. 7). Intr-un stadiu mai avansat al bolii. ce re/. legat sau nu ^^^^^^ de cfort li/ic. insistandu-se pe: . induce edemul periradicular si afecteaza mobilitatea radacinii spinale prin cointeresarea epidurala. manicra in care a debutat •^^^Hj f (brusc. alternativ. ridicarea din pat prin rostogolire laterals. prezenta unor afectiuni asociate sau colaterale. 7 dus la prezentarea bolnavului la fizioterapeut. din ortostatism. Stadiul III: mobilizarea trunchiului zavorat ca pe o piesa unica: din decubit dorsal.. pe langa stabilirea diagnosticului trebuie transata clar linia terapeutica de urmat: tratament conservator sau rezolvare chirurgicala. lomba mcn^inandu-se delordozata. sporturi adecvate etc. ridicarca coapselor. . ridicarea bratelor spre orizontala.

In final. etiologia fiind evident articulara si nu discala. asezat. Hste un examen clinic de mare finete ce se efectueaza static si in dinamica. O prima precizare va stabili daca durerea e. diagnosticul. Aceste semne vor fi cautate in special la nivelul regiunii fesiere./alse sciatic!" al carei tratament este strict local. Mai in profunzime dar totusi accesibile palparii. deasupra si spre interior fata de spina iliaca postero-superioara. uneori. mobilizare pasiva si alte manevre speciale. chiar daca durerea iradiaza pe fata posterioara a coapsei. dorso-lombare. hiperalgic.Mc spontaml sau provocata (factorii care provoaca durerea). Pliul cutanat care se ruleaza grcu in sens longitudinal sau transversal este aderent de planurile profunde. se continua analizand sindromul vertebral lombar. in mers) si consta din inspectie. din po/i(ii variate (decubit. P tire N IV l>i> I'll mi luiliiiinMil ti(n i vator fl/ienl-kinciic. se examineaza ligamentele ilio-lombare. inlcrcsca/a lot ce se poatc aria despre durcrca lombara iji inmmismclc prin care cslc provocata. Din pozitie de cifozare pasiva a coloanei vertebrale lombare se palpeaza ligamentele interspinoase. ortostatism. O presiune susfinuta asupra apofizelor articulare posterioare poate declansa sau exacerba durerea pe care bolnavul o acuza (localizata la nivelul sarnierei dorsolombare poarta numele de sindrom Robert-Maigne). Apoi. se examineazaplanul fibros sacroiliac. dureros la ciupire. este vorba de o pseudosciatica. zonele de inserjie musculo-aponevrotica ale crestei iliace. Dupa ce a fost evaluat tegumentul se trece la explorarea ligamentelor si aponevrozelor musculare. mergand chiar pana la regiunea cervicala inferioara. este posibil ca durerea dc tip lombosciatica sa fie cauzata de acesti moduli si sa ne aflam in fata unei . }>rcsiunc. cn|it 91 impnrtmi|a tmoi vengi rmopiilnlogicccare in piilcn li inlliicii|iilc fnvoiiibil pint inijloaccdc dalanicnl spccilkc medicimi ll/ico. examenul clinic efecruat din diferite pozitii statice si din <luiamica. exniwinil Im ul iiohinc sfl mm u mfl (n iiHuldcnNehif j>i. Nu de pujine ori. Tegumentul infiltrat cu aspect de coaja de portocala. Stabilirea tipului 108 . lombare. se incearca clucidarca problemci caracterului primitiv sau secundar al durerii. sunt semne bine cunoscute celor care practica terapia mctamerica (mezoterapie) sau manipulative vertebrale. palpare. La nivelul pielii se pot decela modificari m zonele metamerice corespunzatoare suferintei nervului articular posterior. Semnificatie diagnostica au numai modificarile localizate strict unilateral. infiltrat. §i de aceasta data. Decelarea prin palpare a unor noduli celulo-grasosi hipersensibili in regiunea ilio-fesiera si peritrohanteriana indica prioritate tratamentului local.n v iH ill l It/Ill U INC C lC iie i. Pentru aprecieri diagnostice care sji aiba valoare orientativa pentru alegerea planului terapeutic.. Durerea provocata prin percujia apofizelor spinoase sau prin presiuni laterale poate sugera suferinta discului intervertebral corespondent. fn pnmiil rfiiul. Nu se va neglija explorarea articulatiilor sacro-iliace pentru a elimina o cventuala afecjiune inflamatorie sau degenerativa localizata la acest nivel. rezolvarea durerii putand transa. regiunile ischemice si trohanteriene.

din decubit lateral. In plan frontal se masoara mclinatia laterala prin indicele degete-sol. Din ortostatism. examinatorul indeparteaza fortat aripile iliace. flexia reala a coloanei vertebrale lombare se obiectivizeazS prin testul Schober care consta din urmatoarea manevra: se marcheaza spatiul intervertebral L5-S1 si se masoara 10 cm in sens cranial. cu participarea tuturor segmentelor vertebrale. Examenul articulatiilor sacro-iliace este obligatoriu si trebuie efectuat sistemic in orice caz de lombalgie. distanta dintre cele doua puncte creste de la 10 la 15 cm. dar deosebit dc valoroase: manevra Erickson. Acelasi examen segmentar se efecrueaza si din descarcarea coloanei (pozific de decubit dorsal). manevra Wolkmann. Cu aceasta ocazie se observa si peretele abdominal precum si statica bazinului. se observa rotatiile spre dreapta si sprc stanga. 109 . din decubit ventral examinatorul exercita o presiunc cu ambele maini asupra sacrului. La bolnavii cu surplus pondcral trebuic sa sc stabileasca daca cstc vorba dc o obcxitalc androida dc tip musculo-stcnic sau o obczitatc ginoida dc tip picnic astcrm I'rczcnfa vcrgcturilor sugcrcaza o suferinta endocrina. urmarind modul in care se realizeaza flexia. scade de la 10 la 7 cm. Extensia globalii a coloanei se apreciaza obiectiv masurand indicele stern-perete. Avand o imagine generala asupra supletei vertebrale. extensia pasiva fortata a articulatiilor sacro-iliacc concomitent cu extensia maxima a soldului homolateral. i'ii musnilaliiia hipotonA. in mod normal. Un semn Patrick pozitiv care declanseaza durcri lombare este sugestiv pentru suferinta articulatiilor interapoflzare posterioare. Examcnul static al coloanei vertebrale se face in plan frontal si in plan sagital In plan frontal se vor urmari deviatiile laterale (atitudinea scoliotica antalgicd) si sc va diferentia aceasta deviatie reversibila de o scolioza organizata si fixata dcfinitiv In plan sagital se urmareste lordoza fiziologica lombara (stearsa. din aceeasi pozitie de decubit se apropie fortat aripile iliace. In plan orizontal. La flexia anterioara.1 dc MM picnic robust. cu bolnavul asezat.COIl*liln|ioiml |H'imile liicfldin Kliirtoncnl. rigid.i iialanu'iiiulm li/it'iil-kim lie t/nbolimv lonyilin. Examenul global se practica din pozifie ortostatica. semnul trepiedului. se trece la examenul segmentar. laxilnlr aipsiiln-li^ainriilarA va hcm-licia df nn program dilcrit de kinclotcrapie fa|. In extensie (Schober inversat).in . Se folosesc cateva manevre simple. Din aceeasi pozitie de decubit dorsal se verifica si libertatea de miscarc din articulatiile coxo-femurale. Examenul dinamic al coloanei vertebrale se va efectua global si segmcnlai. bolnavul in decubit dorsal. mana alunecand pe fata laterala a coapsei. In plan sagital se masoarii indicele degete-sol urmarind cu atentie daca desfasurarea intregii cloanc sc realizeaza armonios. rcdusiV cxagerata). extensia mclinatiile si rotatiile.

la un anumit unghi apare o durere si o contractura reflexa care limiteaza continuarea miscarii. compresiunea jugularelor da uneori aceleasi dureri (semnul Naff/. Bilantul functional incheie seria de evaluari stabilind care este impactul real al suferintei asupra gesticii uzuale de autoservire. In cazuri normale. 1 ulbuiaiilc de sensibilitate sc intalncsc eel mai frecvent. viata familiala.Testing-ul muscular completeaza datele examenului obiectiv. Pentru obiectivizare se foloseste Minnul Wasscrmann.ste direct sau indirect raspunzatoare de producerea durerii lombare. o ingustare a spatiului articular al sacro-iliacei si uneori mersul schiopatat. Se mai evalueaza prezenta unor eventuale reduceri a extensibilitatii unor muschi . Se efectueaza tat un bilant cantitativ. tulburari irllexc. Sindromul radicular se exprima clinic prin tulburari de sensibilitate. tulburari trofice vegetative si uneori tulburari sfmcteriene •ji scxualc. extensia merge pana la 90 de grade. bolnavii MM/A scii/ajn ilc fumiciittirfi.ili . Anteflexia capului poate determina dureri in regiunea lombara si in membrul inferior (semnul Nerri).uri durcrca iradiaza pe fata anterioara a coapsei. cat si unul calitativ. In cazul unor licrnii voluminoase care au depasit linia mediana. Aceste Icnomene sunt datorate tractiunii ce se exercita pe radacina afectata. Bilantul muscular cantitativ urmareste global tonusul si forta musculara a abdominalilor. semnul este bilateral. se gaseste si un semn Lasegue controlateral. In cazurile patologice. Executarea manevrei Lasegue de partea sanatoasa (fara sciatica) cu aparitia durerii in regiunea fesiera sau in intreg membrul inferior este manevra Bechterew. tulburari motorii. deficitul de extensie al muschilor ischio-gambieri (fals semn Lasegue). deasupra orizontalei. contractura muschilor piramidali ce antreneaza o limitare a rotatiei interne a 'joldului. semnul Lasegue este eel mai adesea negativ. examinatorul ridica incmbrul inferior extins.igcr). In hcrniile de disc inalte. dar mai ales le aparitia recidivelor. Bolnavul in decubit dorsal. nefiind dureroasa. profesiunea pe care o exercita bolnavul. Sindromul dural se obiectiveaza de obicei prin elongatia nervului sciatic realizata prin manevra Lasegue.i/. Bilantul calitativ exploreaza tonusul muscular si relieful maselor musculare ic cand bilantul cantitativ vrea sa obiectivizeze insuficienta de for^a musculara ce . psoas-ului si a muschilor pelvitrohanterieni. permanente 4iii inlciinitcntc '1'opoi'iiilia lot pi-nli-ricft pontc da ii)lbrma|ii despre 1»< . anior^cala si uneori chiar sen/atii de arsura. I'rc/cnta acestui semn indica foarte net existenta unei hernii ce are indicatie chirurgicala. spinalilor. Subiectiv. In aceste i . In cazul herniilor mediane.c participa in mod normal la asigurarea unei biomecanici normale a sarnierei ombo-sacrate: retractura dreptului anterior si a tensorului fasciei lata antreneaza o anteversie i bazinului si o rupere a raportului normal dintre coloana lombara si cea sacrata.

mersul pe varfuri sau pe calcaie).i nc dclciiniiic sfi cautain o cvcntiiala alta cau/a. pe cand radacina SI este responsabila de flexie. . Tabloul clinic arata un sindrom radicular SI cu abolirea reflexului ahilian si pareza extensorilor. loja posterioara a gambei si rcgiunca pluntara (radacina SI). Hipotonia muschilor fesieri nu are valoare localizatorie topografica deoarece acesti muschi au inervatie pluriradiculara. L2-L3 si L3-L4. pre/. tulburarile dc sensibilitate au o valoare localizatoare mai mica. In herniile lombarc inalte se pot intalni sindroame senzitivo-motorii de coada de nil. deficitul motor se instaleaza progresiv si se exprima prin hipotonie si scaderea fortei musculare si mai rar se instaleaza brusc cu paralizie si hipotrofie rapid progresiva. Pareza extensorilor cu reflex ahilian normal ne face sa ne gandim la o hernie L4-L5. paralizii hipotonii si atrofii musculare. Tulburarile reflexe ale membrului inferior: reflexul ahilian este diminuat sau abolit in peste 60% din cazurile de hemie L5-S1. Reflexul rotulian este interesat in cazul herniilor inalte. se presupune o hernie L5-S1. instalarea brusca a unei paralizii in cadrul unui sindrom lombosciatic mai mult sau mai putin conturat este cu pronostic nefavorabil si obliga indrumarea bolnavului pentru tratament chirurgical. Prezenta unei pareze sau paralizii are valoare diagnostic^ de nivel. atunci cand localizarea este in calcai. reflexul medio-plantar poate fi abolit inaintea celui ahilian. determinate de compresiuni partiale neglijate. Tulburarile motorii apar sub forma de pareze. dar trebuie detaliate printr-un testing muscular analitic. batutul tactului. Radacina L5 asigura inervatia musculaturii extensoare a piciorului. iar pareza flexorilor hernie L5-S1. sau chiurparaplcgii. Asadar. Deficitele musculare proximale pe quadriceps sunt mai rare §i se concretizeaza prin deficitul flexiei coapsei pe bazin. determinate de compresiunea arterelor radiculare sau se instaleaza in timp. Se intalnesc mai frecvent la musculatura lojei anteroextcrne a gambei (peronierii-radacina L5). marginea externa a piciorului si ultimele degete. In herniile discale inalte.cn(a Inr livbuic s. hipoestezia sau hiperestezia la haluce este data de hernia discului L4-L5. Oricum. l''ascicula|iilc musculare apar in mod cxcepfional in herniile dc disc.herniei. chiar limitata la extensorul propriu al halucelui inseamna hemie de disc L4—L5. La fel de negativ din punct de vedere si cu aceeasi valoare pentru indicatia de tratament chirurgical este si disparitia brusca a durerii lombosciatice §i instalarea tulburarilor de reflexe O-T si de forta musculara (semn de intrerupere totala a conductibilitatii nervoase in radacina). cu atrolii musculare bilatcrale cu prcdominenta dc o partc. Exista totusi cazuri de hernie de disc L5—S1 care afecteaza radacina L5. pareza musculaturii extensoare a piciorului. Testele de apreciere a parezei si hipotoniei musculare sunt numeroase (mersul stepat. Atrofiile musculare se pot instala rapid. in cateva saptamani. dificultate in urcarea scarilor (numai cu piciorul sanatos inainte) si hipotonie musculara. ncurologica. Mai frecvent.

Cum cea mai mare parte a bolnavilor internal! in serviciile de medicina fizica se afla in aceasta situatie. Semnele neurologice pot fi variabile si nu este obligatoriu sa existe deficit motor. In hernia de disc lombara pot sa mai apara unele semne aparent paradoxale. De mentionat ca aceste forme clinice pot fi expresia unor stadii evolutive la acelasi bolnav. scn/a(ic imperioasa dc mictiune. fie ca acesta se instaleaza pe parcursul evolufici (cand ridicfi dc asemenea probleme pentru terapie.Tiilbm Ai id* slniclcricnc yi icxiuilc sum mai user explicable in lic-mnlo dc disc niallr caie dclcimma apan|ia limn smdrom dc coada de cat sau cluai dc con mcdular. monoradiculara. aceasta se poate ameliora sau remite prin aceleasi mijloace de tratament conservator (mai mult sau mai putin complex) sau evolueaza progresiv spre agravare cu instalarea semnelor neurologice si impune schimbarea atitudinii terapeutice de la conservator spre chirurgical. Acestea tin de suferinta vasculara care se asociaza frecvent sufcrintei radiculare. cum ar 11: claudicatia intermitenta. Aceste forme clinice ridica probleme deosebite deoarece este nevoie dc multa experienta pentru a putea stabili cat timp se poate trata conservator si cand este bine sa se renunte la acesta in favoarea tratamentului chirurgical. Cauza ar fi afectarea radacinilor S2. Hernia de disc cu sciatica alternanta. Aceasta durere lombara se poate repeta o data sau de mai multe ori. apare eel mai frecvent la adultul in plina sanatate sub forma de crize lombalgice care se amelioreaza sau dispar prin tratament conservator (fie simplul repaus. L5 §i L5 SI). Hernia de disc hiperalgica apare mai des pe parcursul evolutiei si mai rar chiar dc la debut. conservatoare in continuarc sau chirurgical) sau deficitul apare de la debut cand este de preferat orientarea bolnavului cfllic neurochirurgic. Hernia de disc cu sciatica biradiculara de aceeasi parte este determinata de o hcrnie voluminoasa. cxprcsia clinica este mai discreta (picrderea urinii la clort. S3 prin fragment discal migrat in canalul sacrat. fie repaus asocial tratamentului mcdicamentos cu AINS si/sau fizioterapie). Suferinta poate incepe ca o sciatica unilaterala si in cursul evolutiei devine bilaterala sau este bilaterala de la inceput. neuro-chirurgical. /a intervale dc timp variabile ?i imprevizibile. eventual cu fragment rupt si migrat sau hernierea a doua discuri de aceea?i parte (mai frecvent L4. in bascula.5 SI. Hernia de disc cu sciatica biradiculara bilaterala este determinata de o hernie dc disc mediana sau bilaterala. I Icrnia de disc cu deficit motor. semne senzitivo-motorii supraiacente leziunii discalc. Hernia de disc clasica. reducerea libidoului). Hernia discului intervertebral lombar poate genera o serie de forme clinice pe care trebuie sa le recunoasca orice medic care se angajeaza in tratarea acestor bolnavi. in ca/. dupa care se instaleaza o lombosciatica de tip monoradicular. 112 . se caracterizeaza de alternanta slanga/dreapta a sciaticii de-a lungul anilor de evolutie. intarzierea rezolvarii radicale a herniei putand fi cauza unor seclidc molorii cc ridica altc probleme dificile de recuperare. tulburari trofice. La randul ei. evident ca medicului de aceasta specialitate ii revine sarcina de a aprecia oportunitatea continuarii tratamentului conservator sau indrumarea bolnavului spre tratamentul radical.ul hcrnici joasc 1.

1 1 V.. -iiliil sindromului algic lombo-sacrat. poate sta pe scaun un timp limitat si se poate deplasa i .. nu se calmeaza nici in decubit. exponential. cu sau fara iradiere sunt intense. poate fi utila prezentarea diferenfiata a tratamentului fizicalklliclic. gama iluiili)! li/ical-kinetice se largeste. tulburari Irofice.ic. Procedurile de termoterapie locala si elcctroterapic cu cnrcnji . i unii'ra cu conditia de a nu-si mobiliza coloana lombo-sacrata si a nu-si provoca . apar objective suplimentare datorita coafectarii radiculare si aparijia ijci nciirnlogicc: tulburari dc sensibilitate. rectangular. In ortostatism si mers. I'enliu tratamentul fizical-kinetic este utila o clasificare care sa permita IJnlcMi/arca mijloacelor de tratament In cateva scheme cu valoare orientativa pentru nnv avand mai putina experienta in materie. dar este bine ca acest tratament sa fie mill in coiidijii dc spital sub o atenta supraveghere a evolutiei si a raspunsului |»iii' • ilui'ili' aplicate.. i iriic $i sexuale.. durerile apar dupa in viil inai mare de timp.l. Dm accst motiv. aceste mobilizari iiij/iiul durcre moderata.. suportabila.inta dc cicstcrc progrcNivfl ..l exponcn|iali cu |). cu o referire specials pentru recuperarea bolnavilor laminectomizati sau oppiiip pentru hernie de disc prin metode chirurgicale mai mult sau mai putin lit Nlahili/atoare pentru functia statica si dinamica a coloanei vertebrale. pc langa obiectivele principale. deficite motorii. comune celor enumerate la "ilti i i< i . bolnavul se poate misca In |nil ffinl prea mari dureri.. 1 1' ii-. fn (KTiouda subacuta durerile din decubit au disparut. Him paiv/elc pcrifcricc sunt necesare programe dc clcctrnslimiilnre ill A cu cincn|i dc joasft frccvcn|. ! *ei n nida cronica permite bolnavului sa-si mobilizeze coloana.il}. in jicijoada subacuta cand se poate mobiliza mai usor bolnavul. pnulft contractura musculara paravertebrala cu sau fara blocada.l (galvanic.I in prnoada acuta. i I rxiiccrbarea durerilor. diadinamic) vor fi cfcctuatc .inlii* In holna vii care prc/inta tulburari dc sensibilitate pentru a evila arsui ile • in ce I'oMipiomil total programul terapcutic fi/ical-kinctic.. pot persista contracturi ale musculaturii paravertebrale 'IIC i Vi ioada de remisiune completa este perioada dintre episoadele algice in care i viil rsie asimptomatic si predispus astfel la repetarea acelorasi greseli ce due 1. se confrunta totusi cu aceste hm pcrioada acuta intelegem stadiul de evolutie al bolii in care durerile liHiihosiu rale... atitudinea terapeutica este identica celei prezentate la ..l IUTvcn|.ftatnm en tul fi/ical-km ctic || rccupcruruu mcclioala a sindromului lombosciatic Aces! gen de tratament este indicat intoate stadiile evolutive ale lombosciaticii tj* ran/ft discala. dar trebuie individualizat in functie de forma clinica si pMilU'iilarita(ile bolnavului.iir c-.

addus si rotat intern.opo/uhil di-^ctelor. bra^ul in flexie. De aceeasi importanta cu electrodiagnosticul. cotul cxtins. factor de acomodare alfa. Obiectivele pe care trebuie sa si le propuna orice program de kinetoterapie. scapula ridicatii addusa si rotata in sus. Pentru relaxarea musculaturii lombare cu reducerea concomitenta a lombosacralgiei. Ceea ce trebuie sa aduca o consolidare a remisiunii simptomelor si o profilaxie a recidivelor se poate realiza printr-un program corect de kinetoterapie. Accastfi schrinA iiclivi'n/A innscnlaltira cxtcnsourc a trum hiului hiipciun dirapta. poluck. diagonala a doua de extensie a membrului superior drept cu cotul intins (scapula coborata. Abordarea grupelor musculare se face de la distanta spre zona afcctata. se poate insista pana la refacerea fortei de contractie voluntare. pentru recuperarea deficitului motor este foarte important sa fie foarte clar in mintea celui care face acest lucru substratul morfo-patologic. ubduc|ic »i rotajie interna. ci este vorba de rezultatul unei afectari radiculare sau/si vasculare care s-a rezolvat. puinnul in extensie si deviate radiala. bratul extins. policclc opozabil dcgctclor). electromiografie). sunt: relaxarea musculaturii contracturate si asuplizarea trunchiului inferior. reobaza. Sbenghe recomanda aplicarea exercitiului hold-relax (tine-relaxeaza) modificat. addusa si rotata in jos. curba climalizei. . cu rezistenta moderata spre minima. este necesar ca acel conflict disco-radicular sa fie rezolvat chirurgical si recuperarea sa fie efectuata in timpul II. curba I-T.o schema unica pentru fiecare bolnav in parte si care schema este stabilita de clatclc furnizate de electrodiagnostic (cronaxie. cu cotul inlins. Sa presupunem ca bobiavul are o contractura dureroasa lombara stranga: se incepe cu membrele de partea dreapta determinand astfel o activitate musculara a hemitrunchiului drept. diagonala a doua de flexie a membrului superior. Se utilizeaza pozitiile finale ale diagonalelor Kabat pentru membre in scopul influentarii musculaturii trunchiului. In caz contrar. Diagonalele membrelor inferioare vor influenta musculatura abdominala inferioara si pe cea a trunchiului. cotul in extensie. Daca este convins ca deficitul muscular nu se datoreaza unui conflict disco-radicular manifest. Contractia unui grup muscular este urmata de relaxarea muschilor activa^i si ciclul se repeta. Diagonalele membrelor superioare vor influenta musculatura abdominala superioara si cea extensoare superioara a trunchiului. pumnul si degetele in flexie si deviatie cubitala. Trebuie subliniat ca acest stadiu de evolutie este extrem de variabil. Sa nu uitam ca un simplu stranut poate aduce un bolnav aproape asimptomatic intr-o situatie ce reclama intervenjia chirurgicala dc urgenja. AceastS schema activeaza musculatura abdominala superioara. daca este gandit corect. situatia putand sa se modifice de la o zi la alta datorita a nenumarate cauze ce tin si ce nu (in de o corecta atitudine terapeutica.

piciorul si degetele indorsiflexie si inversie). eel mai frecvent se utilizeaza programul Williams. sc intitule genunchiul de sprijin cxccutand si o balansare care intindc psoasihuc. se trage cu mainile un genunchi la piept pana se atinge genunchiul cu fruntea. Din aceasta pozitie se impinge lomba spre pat. apoi celalalt. Rezistenja se aplica in pozitie fmala si este crescuta progresiv pana la otyinerea unor contractii izometrice nedureroase. talpile pe pat. intinderea musculaturii paravertebrale si muschiului psoas-iliac. decubit dorsal. corpul aplccat sprc inainte si sprijin cu mainile Hoi. adductie si rotatie externa. Se men(ine nccasta pozitie timp de 4-5 secunde. decubit dorsal.. calcaiele lipite pe sol. se apleaca ambii genunchi (hpi|i) spre dreapta si spre stanga. Aceasta schema activeaza musculatura flexorilor laterali drepti ai trunchiului. diagonala intai de extensie a membrului inferior cu genunchiul extins (pelvisul basculat spre inapoi. se revine si se repeta de mai multe ori. repartizate in doua faze. talpile pe pat. genunchiul extins. cu genunchiul flectat In 90 de grade. In prima faza: .i|iu de . coapsa in flexie. Se revine si apoi sc icpcta de mai multe ori. sc Mcctcaza trunchiul anterior astfel ca mainile sa atinga solul sub scaun. se contracts abdominalii si se basculeaza sacrul spre inainte. adducjie si rotate extern. In faza a doua a programului Williams: decubit dorsal cu genunchii flectati. se trage un genunchi cat mai mult sprc piept. decubit dorsal cu bratele ridicate la verticals. po/. se ridica alternativ fiecare membru inferior cu genunchiul t'Htins. genunchii flecta{i la 90 de grade. ca si in exercitiul anterior. lc sc mcn|inc perfect drept. basculari ale bazinului. Fiecare exercitiu descris mai sus se repeta de 5 ori pe sedinta si se fac 2-3 Ve<lin{c zilnic.decubit dorsal. In sezand pe scaun. flexia-extensia genunchilor.cavalcr servant". Aceasta schema activeaza extensorii lombari drepti. genuflexiuni cu mainile sprijinite pe spatarul unui scaun. dar simultan cu ambii genunchi. cu genunchii mult indepartaji.!. se ridica alternativ calcaiul si se aseaza pe genunchiul opus >i dm aceasta pozitie se abduce coapsa pana atinge suprafata patului. Acest program cuprinde urmatoarele exercitii. decubit dorsal. decubit dorsal cu mainile sub cap. coapsa in flexie. genunchiul in flexie. pana ating suprafata patului. Pentru asuplizarea trunchiului inferior prin exercitii de remobilizarc a coloanei vertebrale lombare. . apoi ambii concomitent. (pelvisul basculat inainte. apoi celalalt genunchi. pe langa cap.diagonala Tntai de flexie a membrului inferior drept. piciorul si degetele in dorsiflexie si inversie). din ortostatism.

Exercifiul 1. delordozante. uiiiri n $i Imiicliiul. Obtinerea unei pozitii neutre. f) cu picioarele pe o bara se executa cifozari repetate ale coloanei vertebrale lombare. Acccasi po/i(ic dc plccarc. 8). liru(clc intinse anterior. 9). Totnlu'A sclcctiv niiischn abdonnnali. Sc inccarca impingerea cu forta a genunchilor in sus in (imp cc kinctotcrapcutul sc opunc miscarii. dar cu accent pe tonifierea musculaturii trunchiului. a) semisuspendare (soldurile si genunchii flectati la 90 de grade. a) bascularea stanga/dreapta a membrelor inferioare intinse (ca un pendul). tot timpul lomba ramanand in contact en palnl. F. Din decubit dorsal cu genunchii flectati la 90 do grade. 8 FIG. KM'irifhil 2. .stc excrcijiul care dctcrmina cca mai buna contrac|ic a musculntnrii loinhiirc si iilnlominalc. 9 In perioada cronica se continua kinetoterapia prin consolidarea asuplizarii coloanei vertebrale lombare. tine de intinderea musculaturii extensoare lombare (paravertebralii si psoas-iliacul) dar si de tonifierea abdominalilor (care trag in sus pnbelc) si a fesierilor mari (care trag in jos fata posterioara a bazinului). in ortostatism. trunchiul inferior sa realizeze o pozitie neutra a pelvisului si sa creeze o presiune abdominala care sa fie capabila sa preia o parte din presiunea la care sunt supuse discurile intervertebrale lombare inferioare. a) cu fata la spalier. Se rcvine si se rcpctA. pan& catul palmelc ajung clcasiipra gcnimclulnr.Tot in acest program se asociaza si o serie de exercifii din pozitia atarnat: . se fac basculari inainte si inapoi si in lateral ale bazinului. mainile prind bara si se executa: redresarea bazinului.cu spatele la spalier. FIG. a) rotarea trunchiului stanga/dreapta cu genunchii flectati. ridica capul. prinde cu ambele maini bara ?i executa: a) ridicarea genunchilor la piept (fig. mainile deasupra capului. pendularea bazinului (fig. sprijin si pe picioare). talpilc pe pal. Scopul tonificarii musculaturii abdominale si a celei extensoare lombara este ca.

Exercitiul 6. Se desfasoara in patru timpi. Decubit dorsal cu membrele inferioare intinse (se mentine activ po/itia delordozata). bolnavul incearca sa-i duca lateral spre planul patului. din decubit dorsal cu genunchii llcctafi la 90 de grade si talpile pe pat: se duce lomba in jos. Techirghiol etc. genunchii flectati la 90 de grade. La excursia maxima a miscarii se opune rezistenta din partea terapeutului realizandu-se astfel izometria. se ridica bazinul si lomba (fara sa se lordoze/c i-oloana). bolnavul poatc bcncficia dc li alamenl linlitfo-fl/ical in sla(iuni profilatc pc (ratamentul afccfiuniloraparatului locnmolnr (I'olix. Astfel se tonifica inusculatura extensoare lombara. se basculeaza sacrul si coccisul in sus. . Din ortostatism. bolnavul i§i trage cu forta genunchii l.. bolnavul incearca o rotare a bazinului la care iciiipcutul opune rezistenta spre sfarsitul cursei miscarii.podului": din decubit dorsal cu genunchii flecta(i. Se alterneaza stanga/ ilicapta. langa o masa. pe creasta iliaca opusft. Din decubit lateral cu coapsele usor flectate. fara pauza. pacientul se sprijina usor dc ea si r«cc o usoara flcxic din solduri mentinand coloana lombara delordozata.) undo asocicrea faclorilornatunili t'Kte hcnclicA si inipieiina cu programclc dc kinetoterapic adecvate vor nsig\na prevcnircn rccidivclur. Terapeutul cu o mana impinge inainte pelvisul si cu cealalta trage inapoi umarul. kinetoterapeutul se opune apasand pe crestele iliace. se suge puternic peretele abdominal si se mentine 5 sec.. Terapeutul incearca sa ridice ambele membre inferioare.prijin pc umeri-spate si picioare. Aceeasi pozitie de plecare.Exercifiul 3.pod". iar kinetoterapeutul se opune. kinctotcrnpcnliil cu o mana pe scapula si cu cealalta anterior. in maini un cordon elastic dur de care se trage inspre lateral (mainile cu palmele in sus). Exercifiul 5. Tonifica selectiv transferal abdominal. '. Exercifiul 10. Executarea . Decubit dorsal. Se schimba apoi po/itia niainilor. In ponoada de rcmisiune completa. Exercifiul 9. Exercifiul 11. lomba ramanand insa presata pe pat. dar bolnavul se opune. Mangalia. Se relaxeaza si se repetft. Din aceeasi pozitie se face translarea laterala a bazinului la care. Imediat. Din pozijie de cvadrupedie pentru corectarea lordozei lombare. Impinge. Ml'oiic Nord. terapeutul inverseaza prizele (umar posterior si pelvis anterior) si pacientul se relaxeaza. se contracta izometric fesierii mari. presand planul patului. Asistentul controleaza plasand i) mana sub lomba bolnavului. lipiti unul de . Exercifiul 12. Din pozitia . Bolnavul se opune acestor forte. se ridica capul-trunchiul cu bratele intinse spre coapse. Exercifiul 7.illul. Exercitiul 8. dupa trecerea completa sau aproapc ioiuplctA a tuturor sufcrin|clor lombosacrate. Bolnavul se opune nccstor forte. rcspcctiv trage indarat. fipre sfarsitul cursei miscarii terapeutul opune rezistenta.i pi opt. Exercitiul 4.

Constientizarea pozitiei corecte a coloanei vertebrate lombare §i a bazinului Acest obiectiv se realizeaza prin adoptarea unor posturi corectoare din toate pozitiile de baza (decubit. supuratia supcrficiala a plagii operatorii. se pot ridica obiecte mici si usoare de pe sol in conditii de securitate pentru coloana lombara. Tehnica prin care se realizeaza a fost prezentata mai inainte si parcurge patru stadii. dupa imaginatia kinetoterapeutului si dotarile salii. diferentierea dintre sechele si consecintele complicatiilor postoperatorii liind foarte dificila. la masa) nu din flexia coloanei.iiiinul Accslca sunt: (. Cateva exercitii uzuale de delordozare ce pot fi efectuate §i acasa: aplecarea trunchiului pe un genunchi care este flectat. multe altele. coloana lombara fiind mentinuta in pozitie neutra. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a herniei de disc lombare (HDL) operate Tratamentul fizical-kinetic al bolnavilor operati pentru hernie de disc lombara rccunoaste doua etape sau chiar trei: primele zile postoperator (se desfasoara In clinicile de neurochirurgie cu personal calificat si care foloseste metodologia clinicii). Altele. se discuta despre complicatii si scchclc. ortostatism) si prin exersarea unor miscari active de delordozare prin bascularea bazinului (de asemenea din toate pozitiile). namolul terapeutic. supura^ia profunda a plagii operatorii. asezat. in acest fel. dar este bine ca clc sa fie cunoscute: hematomul postoperator.•liiinpn muscuhia gambicra posterioara. . Mentinerea fortei muscularc. sindronnil nulK'nlm iculmil potttopcrator. abcesul cpidural. bcncficin/ii m-t dc lialamcntul fi/. Din punctul de vedere al neurochirurgilor. aplecarea in fata (la chiuveta. ostcomiclita vertcbrala.ical-kinctic. fnzavorarea coloanei vertebrate lombare Are drept scop blocarea in timpul efortului a segmentului afectat. celalalt membru infe rior ramanand intins indarat. () serie de complicatii nu fac obiectul tratamentului fizical. in unelc cazuri singurul tratamcnt ra|ioniil di. meningita postopcraloric. kinetoprofilaxia lombosacralgiei se bazeaza pe trei obiective.Daca factorii natural! de cura (apa minerals. cu conditia sa fie respectate regulile fundamentale. Aceleasi exercitii pe care le-am detaliat anterior la care se pot adauga. genuflexiuni cu flectarea concomitenta a soldurilor. climatul) se utilizeaza conform unor metodologii proprii fiecarei statiuni. ci prin flectarea soldurilor. care trebuie respectate de toata lumea. C. (Irlicilul nioloi pasagcr. astfel se ridica greutati care sunt apoi purtate in maini cam la inaltimea bazinului (nu la nivelul pieprului). B. fie continuarii unor tratamente incepute din etapa a doua si care se adreseaza eventualelor complicatii sau sechelelor postoperatorii. in schimb. A. dupa 4-6 saptamani de la operatic si o etapa tardiva dedicata fie kineto(erapiei profilactice secundare.

nu are caracter radicular.). Nu necesita un tratament fizical particular. adica un •tindrom radicular senzitiv. rolul fizio-kinetoterapeutului este extrem de important. fara deficit motor.. alte proceduri de termo-. . siclectrok-iapn. DupA Voris. acesti bolnavi vor fi aborda^i in acecasi manicra ca si cei cu lombosciatica de etiologie discala faza III stadiul I. in cazul axonotmesis-ului. niiisiijul. Din punctul de vedere fizical-kinetic. Sindromul radicular restant postoperator are ca expresie clinica reaparijia unor ilnreri sub forma de furnicaturi. daca nc uflam in tu(u iinni drlicit motor pasager sau estc o veritabila scchcla motoric.Crampa musculara gambiera posterioara apare la cateva zile dupS operatic. indiferent de forma au un caracter intermitcnl cu variatie de intensitate si de topografie in timp. .fl in inasa musculara si se manifesta prin mici exacerbari intermitente. Lui li irvinc sarcina sa stabileasca gradul de denervare si in functie de acesta sa croiascfl pionramul adecvat de recuperare.\poncn(iali cu panta variabila. fie pe tehnici de kinetoterapie particulare cc u/i-. in ambele situa^ii. singurul capabil sa precizeze daca nc a flam in la|a unci neurapraxii sau a unui axonotmesis. tipul sau de reactivitatc |) ni vclul de instruire. strict limitat la radacina disecata. l>ffifilul motor pasager ('a/urile dificile din punctul de vedere al conditiilor operatorii (canal vertebral insist. estc difu/. scchclele pot 11 definite ca simptomc ce sc manifesta lanliv poHlopciutoi.< iiiilaincntul postural. radacina scurta. rftnd durerile sciatica au disparut. $i iliiiiila piogiamului dc recuperare este diferita. Evident ca pentru acest lucru nu este suficient i xamcnul clinic chiar daca este completat cu un testing muscular analitic ci sc mipimc un clectrodiagnostic complex. hernie dc disc voluminoasa migrata sub formatiunea duro-radiculara) impun o disecjie si o iltTolurc mai insistenta si mai prelungita a formatiunilor nervoase.> ilin plin de facilitarea pcriferica si centrala a activita^ii neuromusculare. ultrasonoterapie pe traiectul radicular. Postoperator sc i-vulenjiaza un deficit neuro-motor partial. este benigna. Aceste dureri. O atentie in plus se va acorda aspectuIni psiho-somatic si ca atare se vor utilizatoate mijloacele de sedare de care dispuncm (t iimpuri de unde electromagnetice de joasa frecvenja.u u. de la cateva saptamani in ncurapraxic. In functie de gradul dcnci \ . varice periradiculare. dielectroliza transorbito-i i-i i-brala. sc vor cfcctua dupa metodologia clasica. In accste cazuri. aderente disco-radiculare. ca urmare a noilor raporturi vcrtcbro-duro-radiculare aparute postoperator si a fenomenelor de refacere biologicS In uivclul radacinii decomprimate. Grcu de spus (chiar daca s-u rliTliiiil elcctiodiagnosticul corcct) in primele saptamani. la luni sau chiar 1-2 ani. Dcsij-m • . arsuri si parestezii cu topografie si intensitate mai rcdusa pe traiectul vechii sufennte radiculare. mobilizarilepasive. pidgiainul de recuperare va fi axat fie pe electrostimulare selectiva cu cim-nii i. Intensitatea starii de disconfort cstc fourtc strans legata de pragul de sensibilitate al bolnavului.i. DC alllcl. tehnici de relaxare generala etc.

Bolnavul trebuie abordat global. cand s-a discutat deficitul motor pasager.clc lunc|ionale ba/alc \\' piuicipiul clcctrosliinuluin lmic|ionalc. O situatie aparte o prezinta anestezia plantei care se asociaza frecvent cu ulcer trofic. cum nu sunt invalidante nici deficitele de reflexe osteo-tendinoase (de exemplu. .^. dar acesta trebuie lamurit asupra a doua aspecte: lipsa oricarei implicatii functionale majore si lipsa oricarei posibilitati terapeutice de a-i reda sensibilitatea pierduta. se va reconsidera orientarca rccupcrarii §i sc va indica purtarca unei ortczc care sa suplineasca acest deficit. daca dupa un interval de timp suficient de mare (2 ani) nu se rccupcrcaza o forfa de contractie suficienta pentru a asigura dorsiflcxia plantara §i cvcrsia.Durerea cronica. Mai rar cste afectat sciaticul popliteu intern. abolirea reflexului achilian nu are nici o expresie clinica atat timp cat nu insoteste un deficit de forfa a tricepsului sural). acestea sunt cele comune. sub forma de lombalgie sau de lombosciatalgie rcprczinta cauza cea mai mare de incapacitate temporala de munca dupa cura chirurgicala a unei hernii de disc lombare. Alcnorea ortc/ei (inc dc cunoslin|cle recuperatorului si dc posibilita^ilc matcrinlo ale holnaviilui. in timpul mersului. '! Deficitele motorii Aceste deficite se constata eel mai frecvent in teritoriul sciaticului popliteu extern §i se manifesta prin pareze de diferite intensitati sau chiar paralizii. In ceea ce priveste strict partea de metodologie a tratamentului fizical si a kinetoterapiei. Anestezia sau hipoestezia sunt incomode pentru bolnav. Deficitele senzoriale Aceste deficite nu sunt invalidante prin ele insele. interventie chirurgicala. ragrijire postoperatorie. Secretul reu§itei sta in individualizarea metodologiei de aplicare la particularitatile psiho-somatice ale bolnavului. Nu trebuie sa se piarda din vedere niciodata si posibilitatea aparitiei unei hernii de disc iterative sau acutizarea fenomenelor radiculare ca urmare a unui fragment discal neglijat in foramen sau expresia unei hernii de disc . rebela. Nu se poate vorbi de un tratament simptomatic al acestei dureri. a unei indicatii operatorii prea precoce sau prea tardive.lasate pe loc" intraoperator si mai adesea. Aceasta durere cronica postoperatorie ridica probleme deosebit de dificile pentru recuperator deoarece pe langa aspectele pur medicale legate de bolnav. pAnA In oi1c/. Desigur ca pentru elucidarea acestor aspecte din urma este necesara colaborarea stransa dintre recuperator si operator cu schimb de informatii in ambele sensuri.e dinamicc (ghoata ortopcdica cu arc). ca orientare generala..iiiiil)il iji pieior sau diverse orte/. complicatie a operatiei pentru hernie de disc. Sc poatc lolosi o simplii orte/a statica ce asigura un unghi de <)()" inlu. Atitudinea fizio-kinetoterapeutului a fost prezentata. tinand permanent seama de personalitatea lui si de problemele sale sociale si familiale. In plus. bine cunoscute si care Tnglobeaza toata gama de proceduri pe care le pune la dispozitie medicina fizica. intervin o serie de factori psihologici si sociali.

prin efectul sau compresiv asupra formatiunii duro-radicularc. al doilea aspect. se disting doua aspecte: un prim aspect. In mod normal aceasta cicatrice i rprc/inta modalitatea de vindecare a plagii operatorii. simptomatologia clinica se mentine cu mici modificari de intcnsitatc 1 lopografie. am lnli>/rt In cndntl . contactul ilinvl dintre sacul dural. ce uneori este . mai rar. i-lcctul iritant al unor substante de contrast. urmarirea in evolutie a acestor bolnavi trebuie facuta in colaborarc >< Mp.1 prin i j l c scrvicii mcdicale si nu-si gasesc rezolvarea. MI '(mile) provocAnd ivdoaro.parazitata" ' I f ncii/c subiective legate de interesul medico-social al bolnavului (?) si aparc la un interval de timp ce variaza de la o luna la cativa ani. in care in afara oricarui interval liber dupa intcrvcnjia liliurgicala. la nivulul i n< ii!ii|nlor sacro-iliacc. cicatricea duro-radiculara. sc cxtinde In coloana vertebral. in final. colind. de multe ori. Cicatricea fibroasa epidurala este urmarea fireasca a reactiei secundarc ugrcsiunii mecanice realizata de actul chirurgical. In anumite situatii. I laliiinciilul fi/ical-kinetic §i recuperarea medicala • pHvispoiulilitei rcumatismale 1'i'lvispoiulilita rcumatismala cstc o afcctiunc rcuinatismalS inflamalorie iniiu'A in rare procesul inflainatoi dcbutca/a. osillcarc $\. este vorba de bolnavi cronici care se psihizeaza. se caracterizeaza prin simptomatologiu ' luHirii a herniei de disc mai mult sau mai putin completa. se largeste planul dc ii iiga|ii cu examene paraclinice capabile sa aduca mai multa lumina in ccca cc i" sic diagnosticul.Cicatricea duro-radiculara !n toate situatiile in care indicajia operatorie a fost corect stabilita §i la care lactica si tehnica operatorie au fost adecvate. sangerarea in spatiul subarahnoidian sau in special cpidui i i l . asociata '•au nu cu arahnoidita lombara adeziva. eel mai frecvent. voi prczcnta pe scurt datele esentiale. ramane una din cauzele importantc ale < *ccului tratamentului neuro-chirurgical. se stabileste daca este util sau nu sa se continue tratamcntul ho . in mod obisnuil.. radacina si planul muscular. I )in punctul de vedere clinic. In felul acesta. infectia postoperatorie. cand se trateaza bolnavi operati pentru hemie dc disc 0 vorbeste mai mult sau mai putin avizat despre aceasta conditie patologica. Htiologia nu este clara.7) (articulaliilc in(cnipnfi/. datele statistice nefiind dintre cclc mai I'flnA la urma. Din pacate nici rcintcrvcn|in mi ponlc garanta rezolvarea problemei.nre i HP i . Deoarece.il kinetic si daca este oportuna o reinterventie.Ji intrc fizioterapeut si neurochirurg. sunt incriminati mai multi factori a caror ponderc cstc viinabila de la caz la caz: traumatismul mecanic sau chimic (ajutat si dc o pirdispozitie genetica). Deoarece tratamentul conservator este extrem de anevoios si cu rczultatc in unstante. cicatricea dc vine agresiva.

Acelasi lucru este valabil si pentru artritele reactive din infectiile cu Yersinia. pe langa spondilartrita anchilozanta vor fi prezentate si alte spondilartrite seronegative care. Din considerente legate strict de tratamentul fizical-kinetic.uccstci boli exista forme clinice in care sunt interesate si articulaj:iile periferice. bine cunoscuta de specialist!! in medicina fizica. Pentru tratamentul fizical-kinetic. Artropatia psoriazica. intre 25-30 de ani. a) tendinta la agregare familiala. se ascamana mai mult cu PR datorita interesarii articulatiilor periferice. cateva precizari pot fi utile. nici varstele mai mici sau mai mari. trebuie sa se incadreze intr-o schema clinica: varsta de debut sub 30 de ani. Bolnavii cu artropatie psoriazica la care se constata o interesare sacro-iliaca si a coloanei vertebrale. in special centurile scapulo-humerala si pelvina.A. uneori asimetrica. Cum celelalte afectiuni ce fac parte din grup sunt mai putin frecvente in sectiile de medicina fizica (ele fund cvasimonopolizate de catre reumatologi). maladia Whiple si cea mai mare parte a artritelor enteropatice unde spondilita se recunoaste in 4-5% din cazuri. . In 3 pana la 5% din cazuri se poate decela stetacustic o insuficienta aortica. Durerea este simptomul de debut care atrage atentia bolnavului si il determina sa consulte un medic. a) artrite periferice de cauza inflamatorie. debut insidios. sindromul Reiter. beneficiaza de aceeasi maniera de abordare terapeutica. se poate afirma totusi ca exista un teren genetic (forme familiale cu un procentaj de 90 de prezenta a antigenului HLA-B27. artropatia psoriazica. Este o boala a adultului tanar de sex masculin. doar in 15% din cazuri se asociaza o interesare sacroiliaca si rahidiana.). Nu sunt cxcluse nici femeile. Acest subgrup reuneste: spondilartrita anchilozanta (S. pana la un punct. a) caracteristici clinice care se suprapun. Coafectarea oculara (uveita anterioara) poate completa tabloul clinic al SA. Sindromul Reiter caracterizat de triada: uretrita-conjunctivita-artrita. a) sacro-ileita radiologica. modelul il reprezinta pelvispondilita reumatismala. Examenul clinic al bolnavului cu spondilartrita anchilozanta este prima etapa a cursei lungi pe care o presupune ingrijirea acestor bolnavi. lombo-sacralgic cc durcaza dc mai mult dc trci luni. lombosacrat (uneori cu sciatalgie in bascula). Localizarea durerii este variata: fesier (frecvent bilateral). vor fi tratati fizical-kinetic ca si bolnavii cu SA. Aceste spondilartrite seronegative reprezinta un subgrup de conditii patologice ce au unele caracteristici comune: a) teste negative pentm factorul reumatoid. Fara a se cunoaste exact etiopatogenia acestei boli. Caracterul durerii este inflamator (exacerbare nocturna) si se insoteste de redoare matinala a coloanei vertebrale. artritele reactive si artropatia enteropatica. in timp ce la populatia normala procentul este de 4-8). Durerea si redoarea coloanei vertebrale lombare desi sunt foartc sugcstive pentru diagnostic.

puntile osoase. I volnpa bolii este caracterizata de puseele de evolutivitate. Unii bolnavi i d / v iilla o anchiloza vertebrala in rectitudine cu interesarea apofizelor articularc (iimlf i ioare si abscn|a sindesmofitelor in timp ce altii dezvolta rapid o cifoza dorsalS iiii|Miiliinta. lonnc intcnncdiare si forme maligne cu cointeresarea centurilor si limiturc Hun (Kinala importanta. pentru ca in fazele iHi'ilive sa se produca anchiloza osoasa si osteoporoza juxtaarticulara.T12-L1). Muhililalca icalA a coloanei vertebrale se ciianlifica pcnlin a piile-a inmlri uteviilu|iii. I K'narcce si la nivelul pelvisului pot sa apara modificari radiologice. declansate de factori mecanici saubioclimatici. pentru ca. examenul radiografic clasic este deosebit de util atat pentru i!iii(iiH)sticul precoce cat si pentru diagnosticul diferential. biologic si radioIn^ ipre care am vorbit.a musculara si limitaiva I I I I K (lonall « K nU'loi alcclalc de boala. voalarea i| in(inlni articular in cele 2/3 inferioare unde este sinovie. *iiiilfNiiu>litele simetrice (primele sindesmofite se cauta la nivelul jonctiunii toraco-luliiliiiu. apare osteoscleroza subcondrala. Din punctul de vedere clinic se disting forme asa-zise benigne la care. lit I H ni I ica. testele uzuale de inflamajie (pioteina C reactiva.• dale despre mobilitatca articulara. jiHilin un limp Ttulclungat. sunt nccesare si uncle evaluari particularc capabilc sfl I*M i '(. acest spatiu sc inf. De marc tijnlor pentru transarea diagnosticului este prezenta antigenului HLA-B27. modificarea electroforezei serice etc. pot fi vazute cele mai variate forme de evolutie spre anchiloza vertebrala. pe langa examenele clinic. fibrinogen. I'rimele semne radiologice de sacro-ileita constau din stergerea. Ulterior.clicicn|u sau hpsudcelicien(aauatamcntulm nrnial IVniin ( . persists un fond de durere si de redoare vertebrala peste care se suprapun t »m rihari la intervale neregulate. In lipsa scintigrafiei osoase.care nu se explicaintotdeaunaprin masurile terapeutice luate. I *r litpl. ameliorarea durerii si a redorii prin miscare. raspuns favorabil la AINS. IVnlin mi liatamcnt fizical-kinetic judicios si bine individuali/at la forma ihnlfft vi |>ailicnlarita(ilc bolnavului.). a tomografiei axiale computerizate sau a rezonanjci miignctice nucleare. Modificarile radiografice debuteaza la nivelul articulatiilor sacro-iliace. I a nivelul coloanei vertebrale. suferinta ramane cantonata la nivelul articulatiilor sacrotlhu c. Datele clinice trebuie completate cu investigatii de laborator: VES accelerate In pusccle de activitate (poate fi normala intre pusee). simptomele clinice Illllil mtermitente in primele stadii. » HI It'lak. I >upa o cvolutie destul de lunga. erodarea unghiurilor anterioare «t 11' ioipilor vertebrali la nivelul insertiei inelului fibros (vertebra Romanus). fort. coloana vertebrala devine rigida. sa devina permanentc.usicaza. dar lirluiie sa se cunoasca faptul ca uneori pot trece doi-trei ani de la debutul durerii (iftnrt la aparitia modificarilor radiografice. vertebra patrata.redoare matinala si in repaus a coloanei vertebrale. se impune illicitislicul diferential cu osteita condensanta a osului iliac. se stergc It H ili i/a lombara si compensator se accentueaza cifoza dorsala la care se adauga un jli MIIII permanent al soldurilor si mai tarziu si al genunchilor (pozitia de schior). mai tarziu.

fesele si calcaiele lipite de perete.sageti" care permit aprecieri asupra rahisului din profil.lombara semnul Schober este suficient. niijloiui'K' dc. Acestea furnizeaza indirect date despre marimea cifozei dorsale. In linii miiri. nu se discuta tratamentul fizical-kinetic in afara tratamentului medicamentos antiinflamator de fond sau simptomatic.. Sageata lombara permite aprecieri asupra lordozei lombare.tratanicnt si iiK-todologin cslc nccniyi pentru toatc nrtnlclc pi'nli-iii i. Bolnavul in ortostatism cu spatele. asigurarea conservarii unei supleti vertebrale si articulare periferice pentru cat mai mult timp posibil. in special centurile. prevenirea insuficientei respiratorii prin modificarea tipului de respiratie din toracica in abdominala. liaza tralamcntului o reprezinta kinetoterapia. Pentru coloana cervicala se mascara indicii: mcnton-stern (in flexie §i in extensie maxima).(pi n i l ii cxiMnplilk-iiiv vr/i I'R). In jurul ci sc combina diferite proccduri fr/icalc care au mcnirea sa asigure condi(iilc propicc aplicarii terapici pi in niiscare Uncori tratamentul simptomatic al duivrii ^i inllama|iei (mai ales in ca/uiilc cu ai ti itc pcnlcricc) doniina un timp pro^iiiinnl dc rccupurtirc. Mobilitatea custii toracice se masoara cu ajutorul indicelui cirtometric (diferenta de perimetru toracic in inspir si cxpir fortat). cu o rczistenta buna la efort. Medicatia permite controlul asupra inflamajiei si implicit al durerii facand posibila aplicarea unor programe fizical-kinetice care au ca obiective: reducerea semnificativa a durerii §i a inflamatiei. prevenirea si combaterea atirudinilor vicioase ale coloanei si ale articulatiilor periferice. care asa cum am vazut. Se impnn rfllrvn preci/Ari \cy. urmarirea in dinamica a acestui indice este foarte importanta. instruirca bolnavului asupra regulilor de viata care sa-i permita o cat mai marc indcpendenta socio-profesionala. conscrvarea unei musculaturi tonice la nivelul trunchiului §i membrelor. Cum reeducarea respiratiei externe este un obiectiv principal al fizio-kinetoterapiei in aceasta afectiune. distanta dintre tragus si articula|ia acromio-claviculara (pentru inclinarea laterala) si distanta dintre menton si articulatia acromio-claviculara (pentru rotatiile efectuate din articulatia atlantouxoidiana). sageata occipitala (distanta dintre proruberanta occipitala ! ji perete). Se mai practica si masuratori statice.\\c di- . se mascara sageata cervicala (distanta dintre apofiza spinoasa C7 si perete). Nu se va neglija nici examenul complet al articulatiilor periferice. Tratamentul fizical-kinetic al spondilartritei anchilozante (SA) La fel ca si in poliartritele reumatoide (PR) sau alte artrite secundare. asa-numitele . pot fi interesate de procesul inflamator agravand mult deficitul functional al bolnavului. Aceasta diferenta este de minimum 5 centimetri in conditii normale si scade pana la 0 in SA.

in primul rand. in dccubit ventral. I ii sc trateaza in ambulator si la domiciliu. KCcliminA ii Ii ilmuoasc. in perioada | iiiscclor de evolutivitate. sau in alte cazuri.mi lolcmpia activa care asigura mentinerea supletei articulare ji o forta muscular8 ( )i in.sfmxului" este decifozanta. Cum aceste doufl po/ijii..i|ii: dccubit dorsal. Postura se adapteaza starii clinice a itiiliiiiviilui. favorizeaza lordozarea lombara.|)o/. pn/. iar in 1'inal pcrmite eliminarca oboselii muscularc ucuiiiulall i rt/i. ii-nii'i modalitate de prevenire a anchilozelor in pozitii vicioase o reprezinti I. mai adecvata ilmliului de evolutie a bolii) si nu trebuie pensionat cu prea mare usurinta. au un pronuntat efect antalgic. suspensic totala in chingi sau in piscina. Tratamentul postural are drept scop evitarea dezvoltarii unei cifoze dorsale ••HHgcrate. intinde muschii pectorali si corecteazS •iln/it dorsala. atarnat de un spalier.program de kinctoterapie activa trebuie sa porneasca de la bilan^ul musi iilni vi aitK'iilar efcctuat cu ocazia examenului clinic. Daca mobilitatca articular. Este obligatoriu sa se atraga atentia bolnavului asupra pci icolului pe care il reprezinta pentru functionalitatea articulara exagerarea pastrarii posturii antalgice pentru ca acesta. Kir Imir ca scdm(clc dc kinctoterapie activa sa fie precedate si inchei-«tc de i| Pi in niiincvrc de masaj se prcgatcstc musculatura cc va ft activata. In nliira puscelor evolutive (cand durerea impiedica orice miscare) cea mai . .i| ia suspendat. Din exemplele de mai jos se poate alegc (Minima cca mai convenabila: dccubit dorsal cu o perna mica plasat sub bazin pentru a forta lordozarea •nluiiiici lombare. corectarea ei precum si evitarea flexum-ului arti•ulii(iilor coxo-femurale si a genunchilor.i i U-cluAiii cxcrci|nli>i luicc arlivo. iar elementul de control de care dispunem este durerea. initial. sa alterneze aceste pozitii cu iillcle mai putin confortabile dar mai avantajoase pentru conservarea biomecanicii iiiticulare cat mai mult timp posibil. po/itia .purticularitatile artritei in spondilartrita anchilozanta. Spondilartrita anchilozanta nu este o boala care necesita spitalizare indelungata. spondiliticul trebuie ingrijit in asa fel. in mod constient. toate exercitiilc active se vor efcctua illn in rsli. de compromiterea functionala a articulatiilor coxolemurale si de o cifozare exagerata a coloanei vertebrale dorsale.! nsli' nun iiiiirc in condi(ii dc descarcare. incat sasi poata continua •ill mai mult timp posibil activitatea profesionala (cea invatata sau alta. in concordanta cu ideea unanim acceptata i on form careia. 1 1. o perna mica plasata sub genunchi favorizeaza extcnsia (iililimloi si lordozeaza coloana lombara. trebuie evitatfi dc la inceput mentinerea prelungita a flexiei soldurilor si a cifozei dorsale (pe care holnavul le adopta spontan deoarece ii confera un confort remarcabil). Caracterul invalidant al bolii cstc datorat. inainte de caracterul invalidant. O postura lidllA nu trebuie sa exacerbeze durerea chiar daca uneori este necesar ca bolnavul «l Niipnrtc un oarecare grad de durere.

cateva exemple pot ghida programul minimal.Prin programele de kinetoterapie activa se urmareste conservarea extensiei coloanei vertebrale si a soldurilor. incearca sa intinda coloana vertebrala in sens cranial impotriva unei rezistente (un saculet umplut cu nisip. Pentru mentinerea supletei coloanei cervicale si reducerea anteflexiei se executa miscari de retropulsie a capului. Pana cand este posibil. fara sa se abandoneze insa exercitiile destinate respirajiei toracice. Exercitiile de autointindere axiala sunt cele care deschid programul de lucru. Numai in cazurilc in care procesele anchilozante toracice sunt incheiate dcfinitiv. cresterea amplitudinii miscarilor custii toracice pentru asigurarea unei bune ventilatii externe. exista de acum foarte bine stabilit un program eficient de gimnastica respiratorie. exercitii de extensie a coloanei vertebrale si ale soldurilor. cu spatele la perete. coloana in pozitie corectata. Un timp esential al programului de kinetoterapie activa il constituie mobilizarea custii toracice in timpul respiratiei. se actioneaza mai eficient asupra cifozei dorsale. toracele si gambele se vor ridica cat mai mult posibil de pe planul patului sau al saltelei. o carte mai grea. se incepe reeducarea respiratiei abdoininale. pe atat de eficiente. plasate pe vertex). In stadiile preanchilozice. Asa cum am mai spus. prin punerea in activitate maxima a muschilor respiratori secundari si a diafragmului. cand prinderea coloanei dorsale si a articulatiilor costo-vertebrale nu este un fapt implinit. Exercitiile de asuplizare a coloanei executate din pozitie de cvadrupedie sunt pe cat de simple. . Din aceasta ultima pozitie. Pentru coloana vertebrala dorsala se executa miscari de inclinare laterala asociate cu miscari de extensie globala a coloanei si extensia soldurilor. Fara a intra in detalii de kineziologie si in dorinta de a oferi programe simple. se va pune accentul pe gimnastica respiratorie corectiva si pe reeducarea respiratiei toracice. gimnas-lica respiratorie toracica nu-si mai are rostul. Pe masura ce runctia toracclui in mecanica ventilatorie scade. De fapt. inclinatii laterale si rotatii. se tonifica mai bine extensorii gatului (retropulsia capului contra rezistentei opusa de perete). contracararea hipotoniei si a hipotrofiei musculare. succesul terapeutic sc masoarA prin limpul in care hnlnaviil cslc ii)cn|inut in condi(ii suficicntc pcnlni cxcrciltuca uctivilft(ii ptoIcsionalc si a suicuulor souo-lamiliale. trebuie sa se incerce limitarea compensarii spontane a insuficientei respiratorii de tip restrictiv prin respirajia abdominals (pe care bolnavill o adopta in mod spontan). Din asezat. pe care bolnavul sa le poata efectua zilnic la domiciliu sau la serviciu (cheia succesului este data de consecventa). Din decubit ventral. Aceasta pozitie ftnala se mentine activ timp de cateva secunde dupa care se revine si se repeta. toate din decubit dorsal sau (mai bine) din asezat pe un scaun fara spatar.

Indicatiile privind modul in care trebuie sa convietuiasca bolnavul cu sulcrin|ji lui sunt la fel de importante ca si tratamentul corect al fiecarei faze evolutive Astfel.. se evita mediile cu pulberi etc. va practica in timpul liber sporturi cu valoare terapeutica: mot spate (stilul rrowl). microtraumatismele. i se acorda acelor pozitii care favorizeaza cifoza dorsala si flexia solduriloi •. se interzice fumatul. ca regula generala: va e vita repausul prelungit sau pozitiile fixe prelungite.< genunchilor. Nlresul psihic. printr-un regim alimentar complet. volei. . expunere la frig. O atentie particn I. va dormi pe pat tare (scandura sub saltea) fara perna sau folosind o pci n. eventual suplimentat proteic.. n.i ortopedica. evitarea unor factori agravanti cunoscuti: surmenajul fizic si intelcctual. va evita surplusul ponderal. va efectua anual una sau doua cure balneare in statiuni de pe literal sau iillde care beneficiaza de ape sarate. in cazul coafectarii soldurilor se va deplasa cu ajutorul a doua carje canadicnc. umezeala etc. termale oligominerale (Felix. 1 Mai). baschet.

de fapt.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindroamelor algo-functionale ale §oldului Coxartroza C. pe de alta parte. Acesta va trebui sa aleaga calea terapeutica de urmat: conservatoare sau chirurgicala. In mod obisnuit. cu un decalaj de luni sau ani intre expresia clinica de o parte si de alta. rcactii sinoviale cu epansament articular si reactii celulare asociate rpisoadclnr de condroli/a. Durerile nocturne nu apar decat in stadiile avansate dupa ce evolutia a fost progresiva spre agravarc. totodata explica simptomele clinice principale comune tuturor formelor clinice: durerea si redoarea articulara. ajungand la 10% peste varsta de 70 de ani.oxartroza reprezinta o entitate patologica cu incidents crescuta ce afecteaza 2-4% din populatia adulta intre 40 si 70 de ani. in suferinta. Nu de putine ori.1 $i imporlanta.prin liniitaiea mohilitfttii articulare pentru amplitudiiulc extreme $i cvoluea/a spre o Inmlaic pro^u'sivA pana la blocarca arlicula|ici in po/. Redoarea urticulara. Sediul durerii este la nivelul articulatiei sau periarticular. cu posibile iradicri descendente spre genunchi. modificarile secundare ale cartilajului sunt de cauza metabolica. Aceasta boala este caracterizata de doua aspecte fundamentale: pe de o parte. printre care: staza venoasa medulara a osului spongios rji suhcondral. scapandu-se din vedere soldul. al doilea simptom ca frccven^. Durerea genereaza relativ rapid impotenta functionala si astfel bolnavul ajunge la medic. Mecanismul de producere a durerii nu este complet elucidat. durerea distala de la nivelul i.Hii vU'iottNC.cnunchiului da nasterc la erori de diagnostic. cresterea tensiunilor articulare din cauze mecanice (incarcare excesiva. Aceasta varietate patogenetica este raspunzatoare de numeroasele forme clinice dar. . alterarea tesutului cartilaginos ce duce la dezvoltarea artrozei. incept. vicii arhitecturale congenitale sau dobandite). eel care sc afla. In 40% din cazuri este bilaterala. infectioasa sau inflamatorie. durerea din coxartroza are un caracter mecanic. dar se cunosc cu si}>iiran(a mai multi factori.

cn|a gcodelor.a primitiva anchilozanta. Hilanful radiografic cuprinde o imagine de fata. Daca anchiloza soldului (la care se ajunge in limp) blocheaza miscarca in nrticulatic si astfel elimina durerea. HITS! flcxum antalgic are tendinta la organizare plasand articulatia coxo-femuralft tntr-o pozijic vicioasa de flexie-adductie si rotatie externa. In plus. Probcle de laborator normale sunt un element de diagnostic pozitiv pcntru • "Mirtro/a primitiva. 1'lxamcnul radiologic furnizeaza elemente esentiale pentru diagnosticul etiolii||ir pcnnitand totodata monitorizarea evolutiei bolii. coxartro/a primitiva rapid degenerativa. Ostcofitele blocheaza foarte rar mobilitatea articulatiei.uc impnlnvit tlurcrii si puncica in rcpaus a articulajici. o imagine din i un fals profil Lequesne. I Vntru diagnosticarea radiologica a unei coxartroze vor fi urmarite doua grupajc I </) elemente destructive: pensarea spatiului articular. vara etc. O coxartroza cstc atS primitiva atunci cand se dezvolta in absenta unui factor etiologic (atat in ceea ce priveste alterarea cartilajului cat si din punct de vedere nl iupmiiieilrciirii articulare). Din ncfcricirc. pci mite ivlaxarca tcnsiunii crcscute in musculatura pcritrohanteriana. l.n inceput. osteoscleroza subcondra!3. ( 'oxurtrozclc primitive pot fi subdivizate in: e«)xartro/a primitiva simpla.onnclc clinice ale coxartrozei sunt: primitiva si secundara. care incearca sa compenseze. sursa gcncratoarc dc durcrc la mobili/arca articulatiei. h) elemente constructive: osteofitele. I'nmiil siiii|iioin cstc .!. limitarca mohilitS|ii arliiulaic cstc o rcac|ie dc ap. examenul radiografic permite depistarea anomaliilor arhitecturale (coxa vulua. Ulcnlillcurca cat mai exacta a formei clinice permite si o abordare terapcuticft VHlrt ( 'n\nrlro:ii primitiva simpla intcreseaza ambele sexe. in dcscftrcarc si posturS antalgicS.u. acest blocaj are un rasunet extrem de nefavorabil din punct dc vedere functional asupra articulatiilor vecine: coloana vertebrala lomboNitcnita' si gcnunchiul. | tiv/. atat cat este posibil. ceva mai mult fcmcilc Al hArhn|ii si debutcazS la varsta intrc 50 si 60 de ani. coxai tro/. din ortostatism. Flexum-ul soldului relaxeaza ligamcntclc si reduce prcsiunca intraarticulara scazand astfel intensitatea durerii. perturbarea liiomccanica. uneori confluenta geodelor poate crea imaginea de lacuna osoasi.) sau modificarile structurale osteocartilaginoase ce survin in timpul «vulit|iei.

dure rea pur mcc anic a cu scdi ul in rcgi unc u ingli inulf l 9! i' po ta(a inlcr na a coa psci. pan a la gcn unc hi. .

Jena functionala este minima. Aceasta simptomatologie este intermitenta, existand perioade relativ lungi de acalmie. Odata cu trecerea anilor, durerea apare la mers, obligand bolnavul sa se opreasca si sa se odihneasca, ulterior apare mersul §chiopatat. Mobilitatea soldului este limitata progresiv, in special datorita contracturii musculare a adductorilor si pelvitrohanterienilor. Este forma clinica ce are indicatie majora pentru tratament conservator deoarece are o evolutie lunga si este bine tolerata. Coxartroza primitiva rapid degenerativa. Si aceasta forma clinica intereseaza ceva mai frecvent sexul feminin, dar debutul este mai tardiv, spre 60-65 de ani. Este o condroliza cu evolutie de 2 mm/an care duce la stergerea spatiului articular intr-un interval de doi ani de la debut. Aceasta condroliza care poate evolua si mai repede este urmata de osteoliza cu remodelajul capului femural si a cavitatii cotiloide. Durerea este mecanica dar mai intensa, uneori se exacerbeaza noctum evocand un aspect inflamator. Amplitudinea miscarilor este limitata antalgic, impotenta functionala se instaleaza precoce si evolueaza rapid spre invaliditate. Sunt cazuri la care tratamentul conservator trebuie limitat la o buna pregatire preoperatorie a tesuturilor. Artroplastia totala a soldului este indicata cat mai rapid posibil. Coxartroza primitiva anchilozanta. Spre deosebire de primele doua forme clinice, aici sunt interesati mai frecvent barbatii, debutul bolii fiind greu de precizat deoarece durerea este minima, iar uneori chiar lipseste. Aceasta coxartroza apare uneori in cadrul unei spondiloze hiperostozante Forestier. Evolutia clinica este dominata de limitarea progresiva a mobilitatii articulare si instalarea unei atitudini vicioase in flexie, adductie si rotatie externa. Deficitul functional este minor si bine tolerat timp de multi ani. Agravarea se produce lent, progresiv, fara pusee de evolutivitate. Odata cu agravarea locala apar dureri la nivelul coloanei vertebrale lombo-sacrate si la nivelul genunchiului datorita suprasolicitarii acestora in cadrul compensarii naturale a biomecanicii membrului inferior afectat. Si pentru aceasta forma clinica tratamentul fizical-kinetic se afla pe primul plan datorita posibilitatilor reale de a permite conservarea de durata a unor uinplitudini articulare functionale pe fondul durerii minime, perfect suportabila. Coxartrozele secundare pot sa fie de cau/a mecanica sau de cauza medicala. Prin coxartroza-secundara de cauza medicala se intelege: condrocalcinoza; coxartroza sechela dupa coxita infectioasa (cu germeni banali sau Tbc osteoarticular); - coxartroza din necroza aseptica a capului femural; coxartro/a din boala Paget. Dintre coxarlmzelc secundare de cauza mecanica. re|incm: inaHoiiiia|iilc congcnitalc ale soldului (displa/ia congcnitala, subluxafia, luxa(ia congciulala, piolni/ia acctiibularii); distrolli (lohaiulitc: coxa plann, coxa rctmr,,i

- coxartrozele secundare, ,,accidentale": fractura de cotil, de col, NACF, posttraumatica, inegalitatea de lungime a membrelor (mai mare de 4 cm), artrodc/a yoldului controlateral. PC langa examenul clinic, radiologic si de laborator este necesar si un bilan| tinalitic si functional care aduce elemente suplimentare utile pentru precizarca iliagnosticului pozitiv, a formei clinice, aprecieri evolutive si stabilirea atitudinii Iriapcutice adecvate cazului. Refacerea acestui bilant se impune periodic pentru ;i iiiinari eficienta tratamentului urmat si a alege solutiile optime in continuare. Datele anamnestice trebuie sa lamureasca, in primul rand durerea, precizancl t iiiiictcrul ei, modul de derulare, care factori o agraveaza si care o amelioreaza, cc impact functional are. I'rin bilant articular se vor masura amplitudinile tuturor miscarilor elementarc jioMliilc din articulatia soldului (flexie-extensie, abductie-adductie, rotatie intcrnarHkTiia). Cu aceasta ocazie se vor explora prin palpare eventualele contracturi mnsuilare ale adductorilor, psoas-ului, tensorul fasciei lata, pelvitrohantericnii) si (HiiR'tclc trigger localizate la nivelul muschilor enumerati mai sus, fie la locul KiHiT|iei, fie la nivelul corpului muscular, inghinal, peritrohanterian sau fesier. Sc vor evolua in acelasi fel si articulatiile vecine soldului afectat (genunchi, i nltiiina vertebrala lombo-sacrata si soldul opus). Tcstarea musculara se face global, pe grupe de muschi, in functie de actiunca I«M smergica. In cazurile in care este nevoie de o elucidare mai profunda a deficitiilui dp lor(u musculara, bilantul global se completeaza cu un testing muscular analitic. Pentru urmarirea evolutiei si a eficientei tratamentului instituit, scorurilc ptnpiisc dc Merle d'Aubigne si Lequesne, utilizate frecvent de ortopezi, pot II lit lie $i pentru fizio-kinetoterapeuti.
Durere Mobilitate Mcrs

ilnuTc intensa, permanenta iluiere intensa exacerbala nocturn ilnicrc intcnsS in timpul mersului ce impledici oricc activitate intcnsS dar suportabila ciin- codcazS in repaus iliih'M 11901110. intcrmitcnte, activitate
IIU lIll IIIH

anchiloza postura vicioasa anchiloza clinic cu ujoara alterare posturala flexie cca 40 grade abductie 0° u$oara alterare posturala flexie 40-60 grade abducjie 0° flexie 80-90 grade abduc(ie cca 20 grade flcxie 80 90 grade abductie 25 grade si pcstiIk'xie 90 de grade ubduc|ic peslc 40 dc grade

imposibil cu 2 carje axilarc cu 2 bastoanc

limitat sub 1 orS, cu 1 baston limitat sau posibil cu 1 baston, schioapfllA i'arS baston cu uyutirl, ^chiopfiturc dc o norniul

Ilid iilor

Pentru aprecieri pe termen lung privind eficienja tratamentului conservator se utilizeaza scala cu 20 de puncte repartizate astfel:
Durere: 0 - durere permanenta; 0 - durere importanta; 0 - durere frecventa ce jeneaza funcfia; 0 - durere intermitenta ce nu jeneaza funcpa; 0 - nici o durere. Mobilitate: 0 - atitudine vicioasa importanta, jena funcjionala majora; 0 - atitudine vicioasa evidenta. mobilitate articulara redusa; 0 - limitarea mobilitafii in mai multe sensuri de mi§care, debutul atitudinii vicioase; 0 - limitarea amplitudinii pentru un sens de miscare, fara atitudini vicioase; 0 - mobilitate normala, flexie peste 90 de grade. Stabilitate: 0 - deficit muscular si dureri severe; 0 - deficit muscular si dureri importante; 0 - deficit muscular real sau antalgic; 0 - controlul mersului imperfect; 0 - sprijin unipodal posibil fara durere. Forta musculara: 0 - nici un control muscular; 0 - deficit major la mai multe grape musculare; 0 - deficit important; 0 - deficit moderat, global, sau numai pe unele grupe musculare 0 - for(a musculara normala. Funcfie: 0 - impotenfa funcjionala totala; 0 - utilizarea a 2 carje axilare; 0 - utilizeaza o carja axilara; 0 - utilizeaza un baston simplu; 0 - mers, urcat-coborat scarile, normal.

Scorul obtinut la diferite intervale de timp permite aprecieri asupra eficienjei sau ineficientei tratamentului urmat.
Tratamentul fizical-kinetic

Tratamentul fizical-kinetic al coxartrozei urmare§te implinirea urmatoarelor objective: combaterea durerii; asigurarea unei bune stabilitati a §oldului; asigurarea unor unghiuri de mobilitate functionale si evitarea instalarii atitudinilor vicioase. Pentru combaterea durerii, medicina fizica ofera o gama foartc larga dc proccduri, totul este ca cle sa fie cunoscute si aplicatc individiiali/at dc la caz la cii/ in l"unc{ic dc mccanismcle patogenetice care slau la bii/a durerii, stabilirca (ipnliii di1 rcaclivitate al bolnavului, pragul lui dc scnsihihlitlc la duicic etc. ( .il<luta liu .ila poalc fi la fcl dc utila ca si rccclc aplicul local sail criotcrapia, (lopin.l 'I".ii .1. .iilislialul inorlo-palolni'ii nuin nc

In durerea acuta, chiar daca pentru unii ar parea ilogic, comprcselc rcci schimbate la 5-6 minute, masajul cu gheatarepetat de mai multe ori in cursul /ilci, pot ameliora foarte mult intensitatea durerii la bolnavii la care fcnomcnclr inflamatorii sunt pe primul plan. In suferintele cronice, torpide, cu durere de mai mica intensitate dar totu$i sficaitoare, aplicatiile de cald local pot aduce o usurare notabila. Ceea ce este esential pentru o reducere semnificativa a durerii se Ieag8 dc posturarea antalgica. Fie ca lucram cu rece local sau cu cald, aceste tratamcntc Ircbuie aplicate in pozitie de decubit (descarcare articulara) cu soldul Tntr-o flexic Icjcra sustinuta pasiv prin perne, saci-de nisip etc. (relaxarea musculaturii, locul in I'nrc nasc stimulii durerosi). Daca exista posibilitatea tratamentului in apa, baia calda generala, baia cu nAinoI, dusul subacval, prin asigurarea conditiilor esentiale (descarcarea articula|ici. irlaxare musculara, sedare), calmarea durerilor este mult mai placuta. 0 Tncalzire superficial^ se poate obtine in cele mai obisnuite conditii fara a 11 nrvoic de deplasare la un serviciu de fizioterapie: punga cu sare de bucatarie imal/ita, perna electrica. I'cntru incalzirea structurilor prorunde este neaparat nevoie de aparaturA nictlicala specifica: microunde, unde scurte, ultrasunet. l;lcctroterapia antalgica nu se deosebeste cu nimic de tehnicile prezcntatc la sU-lnltc capitole dar se impun cateva precizari de ordin tehnic pentru a evita uncle tcrapeutice. Dtilizarea curentului galvanic fie sub forma de galvanizare simpla, fie sub dc ionogalvanizare reclama o durata mare de timp (in jur de 30 de minute), ilafi relativ mari ale curentului, si de aici, respectarea cu mare riguro/itate a r dc aplicatie pentru a evita aparitia arsurilor chimice care vor compromite n| pio[;ramul de recuperare. Aceleasi precautii se iau pentru orice aplica|ic dc HU'ti|i tic joasa frecventa. Acolo unde exista aparatura necesara, este de preferat utilizarea curcn|ilur dc ntfilii' liccvcnta si a curentilor interferentiali pentru toate avantajclc cc sum i tp/ciilalc la capitolul ce trateaza tehnica tratamentului fizical-kinetic. hiMiuilclc de lucru antalgic sau excitomotor vor fi alese si/sau alternate in Mini-lie dc inodul in care abordam durerea (simptomatic sau etiopatogcnclic). I'ol cu scop antalgic se foloseste si ultrasunetul a carui actiune este dc muxiniri n|rt iisupra manifcstarilor algice si inflamatorii periarticulare cc mso|csc ilc i i'oxarlro/a. .liiNiiinl, pc langa cfectul antalgic este si miorelaxant sau, daca sc doresk-, .ml, lnnc|ic dc mancvrcle utilizate. Fara a intra in toate dctaliilc tehnicilor dc |n»l li ulilc cateva considcratii practice. Poziponarea bolnavului cstc cxtrcni ••|iinlanlA dcoarcce iiecarc pozi^ic pcrmite o mai bun3 abordarc a difcritclm < in i IT iivbnic masale. 1 )n iilnlul dorsal cstc foarte bine suportat dc bolnavi, pcrmite eel mai bun 'mrtl pi'iilm nuiNCiilalurii coapsoi si n ro^iuitii iroliaiiti-in-iio.

Dccubitul ventral este utilizat pentru abordarea regiunii lombo-sacrate si retrotrohanteriene, dar este mai greu suportat de bolnavii obezi sau la cei cu flexum important al articulatiei coxo-femurale. Decubitul lateral fiind o pozitie destul de instabila este folosita mai rar §i pentru timp scurt. Manevrele de masaj depasesc zona soldului coborand spre genunchi si urcand spre coloana vertebrala lombara si se adreseaza tuturor structurilor: piele, tesut cclular subcutanat, fascii, tendoane si muschi. Fiind cunoscut faptul ca una din sursele generatoare de durere o constituie staza venoasa din medulara osului spongios, in prezenta unui teren sugestiv (varice hidrostatice ale membrelor inferioare) se efectueaza manevre de drenaj veno-limfatic din pozitie antidecliva a membrelor inferioare. Aceste manevre se alterneaza cu rcspiratii profunde care de asemenea favorizeaza intoarcerea venoasa. Fiecare sedinta de masaj se incheie cu tractiuni manuale executate in axul membrului inferior. Se executa succesiv tracjiuni si detractiuni corelate cu ritmul respirator (favorizeaza circulatia si troficitatea locala). Forta de tractiune va fi moderata deoarece este iluzoriu sa se creada ca prin tractiune manuala s-ar putea realiza o decoaptare articulara reala. Impotriva redorii articulare, al doilea element important al deficitului functional al bolnavului, kinetoterapia este arma terapeutica de baza care permite recastigarea unor amplitudini functionale. Ca regula generala, sensul miscarii va fi in sens opus tendintei naturale a bolii de limitare a miscarilor. Asadar, mobilizarea pasiva va insista pe miscarile de extensie, abductie si rotatie interna. Greu de recuperat mobilitatea intr-o articulatie in care deja redoarea sa instalat. Mobilizarea pasiva msoteste masajul, dupa tractiunea si comprimarea articulatiei. Miscarile pasive se efectueaza in diferite axe si planuri, analitic sau global. Cea mai convenabila pozitie de lucru este decubitul dorsal care avantajeaza toate miscarile, cu exceptia extensiei. Posturile completeaza programul de mobilizare pasiva In lupta impotriva redorii articulare. Se porneste din pozitia de amplitudine maxima permisa de redoare si cu ajutorul unor forte exterioare cu actiune prelungita in timp se incearca cresterea amplitudinii unghiurilor de miscare. Aceste posturi pot fi realizate manual sau cu ajutorul unor montaje de scripeti. In cazul in care se lucreaza manual, se folosesc cu folos unele tehnici de facilitare neuro-musculara proprioceptiva, cum ar fi: alternanta contractie i/,omctrica-izotonica, stabilizarea ritmica, hold-relax. Acolo undc este posibil, pe langa tehnicile manuale de mobilizare articulara, sc rccurge si la mecanoterapie - in special tractiuni mecanice - care permit o durata mai mare de actiune si o dozare perfect cuantificata a fortei externe dc actiune. l'.xcrci(iilc la biciclcta ergometrica se indica cu condi{ia sa se \mi\ scama de parumetrii de lucru ce trcbuic individualizati pentru ficcarc holnav in parte: iiiaHiinca srii, incarcarca progresiva a solicitarii la cfort, ritmul do pcdalarc, durata sedin|ci. I )iifa sc asocia/A si o gonartro/a se va acorda atcnfiu ncccsarA incflrcarii adccvatc pcutru ;i nu dccompcnsa gcnunchiul

i unor rezistente crescute progresiv (De Lorme). functional. toate aceste exercitii pasive. in toate (ondijiile pe care le ofera viata de zi cu zi. kinetoterapeutul are obligajia sfl Incft cducatia bolnavului privind igiena soldului: folosirea obligatorie in timpul mersului a unui baston purtat in mana opusfl voldului afectat si mai ales utilizarea lui corecta pentru a se realiza efectiv o dcscarcare a soldului bolnav. sunt posibilc mai miillr IIIIHCI' do oxaocrbarc a dureiii si a rcdorii articnlarc. izodinamice.cvadriceps .clc primitive simple. In coxailro/. Din accastA cau/a IralanicnUil l l / u nl kiiu'lu lu'hinc clcctual inti-un scrviciu dc spri lalilak.in sagital) trebuie inceputa cat mai precoce si continua mereu printr-un program do intretinere a tonusului si fortei musculare. programul de kinetoterapie dcvinc mai mult global.rotatie pura.adductia soldului fara participarea patratului lombelor (adica fara ascensiunea liemibazinului). Programul de kinetoterapie prezentat pana acum este mai mult analitic si adreseaza refacerii unghiurilor normale de miscare si a fortei musculare canstabilizeaza soldul si asigura performarea miscarilor in amplitudine completa. trebuie sa se reflecte in redobandirea mersului.stabilitate in plan sagital si contracararcu flexum-ului de sold. Corelate. cfectuarea zilnica a unui program minimal de exercitii fizice de intrejincrc musculara si articulara.flexia soldului cu pastrarea lordozei lombare fiziologice. cvitarea purtarii de greutati. cvolufia cstc lenta. urmatoarele activitati motorii: . chiar daca s-a ajuns la o forta de contracfic normala. . Se insista asupra tonifierii urmatorilor muschi: fesierul mijlociu . cat mai normal. in special a muschilor stabilizatori ai soldului (in plan frontal si in pi. pentru odihna sc va prefera pozitia de decubit cu gambelc usor ridicalf ilcasnpra planului patului. la inceput sub control constient si mai apoi automat.pentru a conserva extensia completa a genunchiului. cvitarea pastrarii prelungite a unor pozitii antalgice (cu flexia soldului) prccinn ^1 Nlalul prclungit in fotoliu sau scaune joase.stabilitatea soldului in plan frontal. Odata ce aceste obiective au fost atinse. fesierul mare si ischiogambierii . decat analitic pentru a reintegra articulatia coxoIcinurala in schemele normale de miscare. active izometrice. func{ioniilc. La fel ca si pentru bolnavii cu gonartroza.an Cu . sau cat mai aproape de normal. Data Hind diversitatca formelor clinice ale coxartrozei. . izolata strict in articulatia coxo-femurala. exercitii izometrice si izodinamice rezistive com i. fara a rota intreg ba/inul.dodoiiA on pi. Tehnica de lucru este clasica. . IJn aspect important ce nu trebuie neglijat il constituie invatarea bolnavului ca in timpul miscarilor active sa poata executa.Refacerea fortei musculare si a echilibrului dintre muschii agonisti si am-> gonisti. catcva considcra|n IMiii'licc a-lcritoare la tratamcntul fizical-kinctic pot fi utile. cvitarea purtarii incaltamintei cu toe inalt.

tratamentul fizical-kinetic nu reprezinta decat o parte a tratamentului complex al afectiunii de fond. In aceasta etapa. perioada de deplasare fara sprijin pe membrul inferior operat. Perioada de imobilizare la pat Aceasta perioada se intinde pe primele doua saptamani de la operatic. scopul tratamentului este de a asigura un teren favorabil interventiei chirurgicale corective.iiccastS ocazie se refac bilanturile articular. tarati sau celor politraumatizati. are un caracter simptomatic si urmeaza. u rcdnrii articularc §i a hipotoniei si hipotrofiei musculare). In mod obisnuit. programul terapeutic fizical-kinetic va trebui sa parcurga mai multe etape progresive: perioada de imobilizare la pat. contract!! i/odinamice ajutatc (miscarca eslc asislain ilc kinctotcrapcut) Jn I'uipi Kmusculare flcxourc ale soldului si ale . In coxartrozele evoluate. evolutia bolii cauzale. Acelasi mod de abordare este valabil si pentru formele clinice de coxartroza cu evolutie degenerativa rapida. In cazurile de coxartroza secundara unor afectiuni medicale (SA. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a §oldului operat Fractura colului femural Tratamentul ortopedic al fracturii de col femural este rezervat bolnavilor varstnici. aceste fracturi se opereaza practicandu-se osteosinteza sau artroplastia. perioada de recuperare functionala. dupa a patra zi. So vor cfcctua xilnic 3-4 scdinte de kinetoterapie constand din: conlrac|ii musculare izomctricc ale muschilor cvadi u\-ps si fesier marc. va beneficia de un program continuu de kinetoterapie pentru a evita instalarea pozitiilor vicioase. focarul de fractura nu este suficient de stabil pentru a permite sprijinul total si nici exercitii izodinamice rezistive. Coxartroza anchilozanta. functional si se pot face nprccicri corecte asupra evolutiei si a eficienjei programului terapeutic de intretinere. bolnavul poate fi transferal in fotoliu.de obicei . liatamcntul fizical-kinetic se efectueaza intr-o prima perioada pentru a mentine soldul compensat.nedureroasa. cu durere cvasicontinua si redoare articulara severa. timp de trei luni. Cand acest lucru devine imposibil. In aceste conditii. muscular. desi. infectii specifice sau nespecifice). PR. in general. care este . interesul pculi u inobilizarca precoce este foarte mare (previne aparitia escarclor de decubit. pedioada de incarcare progresiva a membrului inferior operat. subluxatia ?oldului). In coxartrozele secundare de origine mecanica (displazii. Dupa osteosinteza. tratamentul este in principal antalgic si de mentinere a unui tonus muscular bun in perspectiva artroplastiei totale.

Odata ce ne-am asigurat ca bolnavul reuseste sa-si mentina activ echilibrul in 'Hostatism. se adauga cxcrci|ii do kinetoterapie pasiva efectuata manual. Se finiseaza in continuare mersul.1 pcribrmcze unele gesturi obisnuite (sta picior peste picior.contracjii musculare izometrice si izodinamice rezistive in grupclc muscularr distale ale membrului inferior operat. egahlalcii lor). insistaiulu-sc dcrularii corecte a pasului (atacarea solului cu calcaiul. La acest program de kinetoterapie cu viza strict musculara. l'i i nxida iJc incarcareprogresiva a membrului inferior operat Momentul in care se incepe incarcarea progresiva a membrului inferior opera! 'Nli. inccpe uxuperarea mersului.).1l|ime care asigura un unghi de 20-30 de grade de flexie a cotului. luinsferand greutatea corpului pe acesta si pe cele doua carje. Cel mai usor mijloc de a recupcra >rest echilibru este exersarea la bare paralele. eel mai bine cu (. se apleaca. urcil ^i itlxmrft scarile etc. bolnavul fund invA(al . cu atat se poate incepc inai devreme recuperarea mersului fara sprijin pe membrul inferior operat. Reeducarea functionala devine din ce in ce mai complexa.. derularca plantci la varf. Asa cum se stie. Atenfic la lo^larca corecta a inaltimii carjelor: punctul de sprijin (manerul) trebuie sa fie la o iii. posturile de repaus (cu scopul evitarii aparitiei edemului si a instalarii llcxum-ului soldului). Tchnic-a cea mai corecta de incarcare progresiva este aceea care utili/. in plus. utilizarea articulatiei genunchiului intimpul fazei pendularc. trecem la recuperarea mersului cu doua carje canadiene. toate grupele musculare ale mcmbrului inferior controlateral si ale centurilor scapulo-humerale si ale membrelor supcriouiv (pregatirea mersului cu carje). masajul tonizant si circulator al mcmbruhii inferior operat. iar sprijinul (inslcrior al carjei pe brat trebuie sa fie la 5 centimetri deasupra olecranului.10 de grade.en/fi inrlinal Se inccpc cu un sprijin bipodal la o inclina|ie dc . Odata invajat acesl MR-IS (i n special sprijinul virtual). Obiectivul acestei etape a recuperarii este acela de a reda bolnavului cat mai niulta libertate de deplasare (cu cadru de mers. carje axilare sau. Se continua acelasi program din etapa precedents ce vizca/fl lonifierea musculara si conservarea mobilitatii articulare dar. orice program de recuperare a mersului debuteaza prin I I'cuperarea mentinerii echilibrului in ortostatism. deplasarea se va face ducand in acelasi limp nirinbi ul inferior operat si carjele.iliiMatfl dc datelc radiologice privind consolidarea focarului dc fraclurii. / 'erioada de deplasarefara sprijin pe membrul inferior operat Cu cat este mai solid montajul osteosintezei metalice. iislrt iiu-lina|ie asigura o incarcare a soldului cu 25% din pjculatca corpnlui Sc if piogicsiv unghuil de inclmaic pana la verticali/arca bolnuvultii cAiul pc . Initial cerem bolnavului sa duca ambele carje in fata apoi sa duca inainlc membrul inferior operat cu sprijin virtual si apoi membrul inferior controlateral. lirjc canadiene).

i . semn al unei tendinite sau al intarzierii consolidarii focarului de fractura. liatamcntul tendinitei (crioterapie. Tratamentul fizical-kinetic va fi oriental spre corectarea factorului cauzal.bastonul si membrul inferior operat si apoi membrul inferior sanatos. Daca Inrcrea este intensa. Pe langa toate masurile terapeutice enumerate. UUS. un deficit de extensie a soldului (mersul salutat la fiecare pas). ne aflam in fata unui bolnav care. Critcriul dupa care se stabile§te progresivitatea incarcarii este durerea. i/.odiiuimicc re/.vulunlai. Pentru a depista eventualele abateri de la normal. Aceste sedinte se repeta de doua ori pe zi §i sunt completate de masaj. se impune refacerea functiei normale a soldului operat prin corectarea deficitelor de mobilitate. Mersul cu baston are o secventa in doi timpi . accste cauze pot fi foarte bine Maturate printr-un tratament fizicalkinelic adecvat. Perioada de recuperare functionala 1 Din momentul in care sprijinul bipodal si unipodal sunt recastigate gratie stabilitatii focarului de fractura. Odata iiTimoscutc. schioapata in timpul mersului. utilizarea corecta a bastonului csle cscn^iala. daca tratamentul sc insliluii' |)iccocc. Laser. De cele mai multe ori. se impune o evaluare atenta a sprijinului unipodal si a mersului. dezechilibrelor musculare. cu toate precautiile luate. programul de recuperare se intrerupe.isiivc. reducerea incarcarii soldului operat (baston). eel mai IVccvent. unalilic $i global. O alta cauza a mersului schiopatat la un bolnav operat pentru fractura de col Inmiral cstc de multe ori ignorata de recuperatori.operat apasa 50% din greutatea corpului. Aceasta cauza se afla la distanta de soldul operat si consta din dezvoltarea iinor redori articularc dureroase si unor contracturi la nivelul piciorului. Odata obtinut sprijinul bipedal in in/i(ic verticala se poate trece la recuperarea sprijinului unipodal plecand din nou li. <inctoterapie analitica si globala ca si in perioadele precedente. o inegalitate de lungime a membrelor inferioare. De multe ori. o insuficienta a muschiului fesier mijlociu (semn Trendelenburg). Evidcn{a fcnomenelor inflamatorii si ciix ulaloiii lace usoara recunoastercaaccstci complica|ii si prin masuri terapeutice luli'i vale sc poate rczolvu. tonifierea selcctiva a muschiului fesier mijlociu. corectarea ortopedica a inegalitatii membrelor inferioare (talonete sau gheata ortopedica). electroterapie antalgica si anliinflamatorie). Va trebui sa analizam cauza acestui mers schiopatat. dctcriorarea imaginii motorii etc.la inclinatia de 30 de grade. este vorba de: o durere ce se declanseaza in timpul fazei de sprijin. Apari|ia in cursul cvolutiei a unui sindrom algo-neuro-distrofic bipolar poate coiislilui o alta cauza a mersului schiopatat.1 ii . pana i-aiul lor(u dc coiilnu'lu. 'Ibnificrca musculara sc conlinua prin exerci|ii i/omoti ice.

Cel mai frecvcnt se dczvolta un flexum al soldului care poate fi redus prin mijloacele terapeutice fizicalkinetice clasice. Este de prcferat ca exercitiile izodinamice rezistive sa fie efectuata impotriva rezistcnjci i nanuale opusa de catre kinetoterapeut. Jn perioade de deplasare fara sprijin pe membrul inferior operat.economia" protezei. in general. timp necesar consolidarii fibroase a plagii chirurgicale. vascularizatia capului femural nu este afectata..a bolnavul tanar. se pot delimita iliuia lipuri de conduita terapeutica. este vorba de utilizarea corecta a bastonului pentru a evita dezvoltarea unor tensiuni musculare anormale suplimentare si pentru . Desi pot fi foarte bine consolidate. Mobilizarea articulara si activarea musculara in piscina completeaza in mod favorabil acest program de recuperare. Un alt tip de fracturi cu care ne confruntam adeseori in practica recuperatorie siint fracturile trohanteriene. Concomitent se lucreaza pcntru cresterea amplitudinii mi§carilor deoarece imobilizarea prelungita face incvitahilft instalarea redorii sau chiar a unor pozitii vicioase ale soldului.stabilizatori ai §oldului ajunge la valori normale. In esenta. exersarea urcatului-coboratului scarilor. Sc prcfcra folosirea timp mai indelungat a fotoliului rulant. PC dc alta parte. I a peisoanele in varsta nu ne putem permite acest lucru deoarece exists o *PI If tlr riscuri. . Principiile dupa care trebuie condusa recuperarea prin mijloace terapeutice li/ical-kinetice sunt asemanatoare cu acelea ale osteosintezei fracturilor de col Icmural. dupa 10 zile de la operatic. In primul rand. panA la riiiixnlidarca Iracturii. apar altc dczavantajc lunc(ionale: crcslc lea dc a sc dc/voltu rcdoarea in flcxic a soldului si a gciumelmilui si pot «A iipaia Inlliiin'iii grave de ccliilibru cc se inaml'csla in inoincntiil voilu:ali/rtiii linliuiviiliii pun lciuliii|a la rctropulsic. cvitand riscul dc cadere prin folosirea a dcplasarii in fotoliu rulant. cca mai sigura si cea mai obiectiva). dar se rezolva prin tratament postural. cu mici corectivc. Tonificarea analitica a acestui muschi se incepe numai dupa trei saptamani dc la interventie. Tehnica este identica (folosirca pluiuilni inclinat. Mult mai rar se constata insuficienta muschiului fesier mijlociu (sectional in timpul interventiei). Sunt valabile cele patru perioade de progresivitate. deplasarea fara incarcarea membrului inferior operat cstc peiimsa. Dupd artroplastia totala a $oldului recuperarea functionala este mult mai usoara §i imbraca un caracter functional. Trebuie subliniat de la inceput ca. intrat-iesit din masina etc. hipotoni si hipokinetici. Un deficit de extensie a soldului se poate constata postoperator. se incearca scurtarea la maximum a perioadei de imobilizarc hi pal deoarece pericolul complicatiilor cunoscute este marit datorita varstei avansatc (i liolnavilor. in functie de varsta bolnavului. gravitatea acestor fracturi rezida din faptul i'A apar la batrani osteoporotici. mai putin analitic. fiind vorba de fracturi extracapsulare. I .

osteosinteza solida. Cel mai bun remediu este. punerea cat mai precoce in incarcare a mcmbrului inferior operat. Greutatea bolnavului este un element determinant care poate contraindica incarcarea precoce a membrului inferior operat. b) greutate peste normal. Toate celelalte tipuri de fractura trohanteriana sunt considerate instabile. chiar daca primele doua criterii chirurgicale ar permite acest lucru. Singura fractura stabila este fractura trohanteriana simpla al carei traiect este oblic. Tralamenlul uccstoi fracturi cslc orlopedic $i mni nu chlrurgicul. . la spalier) cu sprijin pe membrul inferior siinatos. se poate incarca precoce membrul inferior operat. ce pleaca de la corticala cxtcma a marelui trohanter si merge spre micul trohanter. repetand aceasta manevra de mai multe ori in cursul zilei. Iracturi articulare (cele mai frecvente) reprezentate dc fracturile cotilului. b) greutate peste normal. rigiditatea sau elasticitatca lui.Accasta tendinta la retropulsie se poate vedea si la bolnavii mai tineri. instabilitatea CMtc greu de recuperat. osteosinteza solida . In fractura stabila. fractura ai ipii iliacc. Acest moment depinde de trei factori: stabilitatea I'racturii. aceea cu traiect unic. dar se rcmilc repede gratie plasticitatii sistemului nervos central. b) greutate sub normal. La varstnici. acest lucru este posibil. se pot retine patru situatii posibile: a) greutate normala sau inferioara. totusi. Soliditatea montajului este apreciata dupa men^inerea corecta a congruentei dintre fragmentele osoase realizate prin operatic. osteosinteza nu este solida . in jos si inspre inauntru. lubero/itatea ischiatica). soliditatea montajului si greutatea bolnavului. fara deplasare si care intereseaza osul spongios. Fraclutilc care nu intereseaza articula|iilc sc produc fie prin smulgerc (spina iliaca. TrnUuncntul fizical-kinetic 911 ccuperarea medicala in traumatismele bazinului Traumatismcle soldate cu fracturi ale bazinului sunt de doua tipuri: Iracturi care nu intereseaza articulatiile (stabile si instabile). Nu se pot face aprecieri asupra soliditatii montajului in functie de materialul folosit.nu se poate incarca cliiar daca fractura este stabila. fiind vorba de o manifestare plurifactoriala cu implicatii nciiiologice importante. In concluzie. osteosinteza nu este solida . fie prin soc direct (fractura pubisulni. Mult mai usor este sa prevenim instalarea acestei instabilitati ridicand la verticals bolnavul (la marginea patului.incarcarea precoce este contraindicata.se poate incarca precoce numai cu avizul ortopedului si numai cand riscul complicatiilor datorate decubitului prclungit sunt evidente. fractura sacrului).

ce se continua pana la inccperea programului de incarcare progresiva (de regula. Fracturile articulare sunt dominate de fracturile cotilului care pot leza trunchiul nervului sciatic (in caz de fractura-luxajie posterioara) sau provoaca elongajia radacinilor L4. SI) se trateaza ca oricc ncuropatie periferica timp de doi ani pentru a putea preciza un prognostic functional cnrcct. L5. cam la 90-100 de zilc). sciatic sau a radacinilor L4 & L5. Kidicarea fara sprijin pe membrul inferior afectat este permisa dupa 45 de zile si incarcarea progresiva se incepe dupa 75 de zile. mersul fara incarcare este permis dupa 3 saptamani i!r la operatic. SI. se permite mobilizarea precoce. ilnpa un prealabil control radiologic care sa ateste consolidarea osoasa. . izodinamice fara rezistenta. La varsmici se temporizeaza si se prefera folosirea fotoliului rulant. Si in aceste cazuri tratamentul este ortopedic sau chirurgical. Daca bolnavul este tanar. Prognosticul functional este rezervat in fracturile de cotil datorita posibilita(ii crescute de a se dezvolta o coxartroza secundara posttraumatica sau a necrozci nseptice de cap femural.Fracturile instabile sunt mult mai grave deoarece prezinta riscul leziunilor pclvinc asociate. exercitii izometrice. In cazul fracturii de cotil redusa prin osteosinteza. Complicatiile neurologice posibile (parali/ia sun pareza tronculara a n. en toate inconvenientele cunoscute. Tratamentul fizical-kinetic se adapteaza la modul in care a fostrezolvat focarul dc fractura. In reducerea ortopedica si imobilizarea la pat se practica un tratament fizicalkinetic precoce pentru mobilizarea activa asistata a soldului si genunchiului.

()clata cu atenuarea fenomenelor infiamatorii se practica exercitii izometrice ale cvadriccpsului pentru a-i mentine tonicitatea care este deosebit de sensibila la iiiiobilizare (in special vastul intern). aceste tratamente presupun o buna dotare a bazei de tratament si necesita spitalizarea bolnavului. infectie specifica sau nespecifica).iotcrupcMi|ii cat si rcumatologii. guta. femuro-tibiala sau globala. de diferite cauze (PR. fie cu o solutie de sulfat de magneziu in concentrate de 60 de grame la litru. Desi teoretic s-ar putea face si aplicatii cu unde scurte in doze aterme. Posturarea antalgica a articulatiei in conditii de descarcare completa (repaus la pat in decubit dorsal cu un sul sau o perna mica plasata sub spatiul popliteu in asa fel incat sa asigure o flexie pasiva de 10-15 grade). nelegata de o cauza traumatica evidenta. Beneficiul terapeutic suplimentar este real dar mai putin acccsibil. orienteaza medicul spre una din urmatoarele situatii clinice: a) artrita a genunchiului. eel putin in stadiile acut si subacut. (Jonartroza Locali/. a) artroza-femuro-patelara. ortopczii si chiar mcdicii dc medicinA internS . tratamentul li/ical-kinetic se aseamana mult cu tratamentul gonartrozei care va fi detaliat in continuarc. astfel ca primele masuri prezentate mai sus raman valabile pentru marea majoritate a bolnavilor si sunt suficiente pentru a depasi momentul acut inflamator. Atentie. laser. beneficiaza relativ putin de tratament fizioterapic si kinetic. Artrita genunchiului. iat tratamentul ci ^i-1 dispute at A l ll/. De la terminarea stadiului subacut si in stadiile cronice ale bolii. I )iapulse. Din aceasta postura se fac aplicatii de comprese reci.arca proccsului artrozic la nivelul articulatiei genunchiului cstc dcstul do IVccvcnta. spondilartrita seronegativa.Tratamentul fizical-kinetic i?i recuperarea medicala a sindromului algo-functional al genunchiului (L) suferinta localizata la nivelul genunchiului. a) leziuni ale meniscurilor sau condrocalcinoza. aceste comprese se vor schimba des pentru ca se incalzesc prin conductie de la tegument. mai ales la fcmei dupa o anumitS varsta. indiferent de etiologie. a) leziuni ale tendoanelor si/sau ale ligamentelor. fie cu apa simpla.

ambii genunchi. Procesul artrozic intcrcseaza fie compartimentul extern. esential este sa stie ca deteriorarea cartilajului (care trebuic considerata inca ireversibila). chiar dac5 holnavul in momentul consultului acuza dureri unilateral. Atentie insa. un cxamen alenl scoatc !n . in special coboratul si urcatul scarilor. Pentru fizioterapeut. uhililali'a articular^ este limilata pentru flexic. Tot din categoria simptomelor subiective face parte si acea senzatie de insliibilitate a genunchiului pe care o acuza unii bolnavi in timpul ortostatismului 11 mcrsului. frucluri suu uMiiliodistioric. duce la dezvoltarea unei artroze a compnrti(lU'iiliiliii Iciiuiro-tibial intern. In mod obi§nuit. dcvin cvidentc !n nnipoilal sau in lnnpul mersului. fie pe eel intern si. ne referim la artroza femurolibiala.(k-via)ii care pot trece neobservate in ortostatism. Artroza femuro-tibiala Artroza femuro-tibiala intereseaza. Asimetria procesului de uzura provoaca si o asimetric a reactiei osoase si o distensie ligamentara ce duce la dezaxarea secundara a articulatiei. Mni rar se datorcaza unei coxopatii operate. Artro/a se dczvolta in compartimentul femuro-tibial extern. Astfel create solicitarea mecanicii a osului subcondral ce conduce la un proces de osteoscleroza sau distrugere partiala. boala Paget. in mod obligatoriu. neglijand de multe ori existenta artrozei femuro-patelare care nu numai ca cstc prezenta. ehiar la debut. tixumcnul obiectiv trebuie efectuat. pc iimbcle. coxa valga. (icniincliiul deviat in valg se insoteste frecvent de piciorul plat-valg. la mtreaga articulatie. un iipaus prelungit este urmat la reluarea primelor mi§cari de o durere penibila cc iliircnza cateva minute dupa care se reduce in intensitate sau chiar dispare. de obicei. Durerea hmileaza capacitatea functionala normala a bolnavului pentru ortostatism si pentru HUTS. mai rar formarea de geode. rahitism). dccubit. Cracmentele articulare nu au o semnificatie particulara ele fiind prezentc 11 la subicctii care nu sufera de artroza. eslc eel nun iidrsea idiopatic. bilateral si mai frecvent la femei. AirsU. mitero-posterior sau global. mai pu|m la dchul.Cauzele si mecanismele prin care se produce acestproces de uzura a cartilajuliu articular sunt pe cat de complexe pe atat de incomplet elucidate. in trei pozifii stanJwid. extema. In ortostatism se noteaza alinierea articulara a membrelor inferioare. I'isle o durere cu caracter mecanic care se calmeaza in repaus. ortostatism si in mers. cand vorbim de gonartroza. are ca o prima consecinta pierderea rolului dc amortizare si redistribuire a fortelor de presiune. Uneori durerea iradiaza in gamba. Simptomele subiective sunt dominate de durere cu localizare interna. Genunchiul deviat in var (constitutional si mai rar postliiiniiialic. in speuiiil slatica genunchiului. dm dcstul in loimdc mai iivansale Totu^i. in mod exceptional. dar in multe cazuri o preceda.

devin din ce in ce mai greu reductibile. Pe radiografia de fata. desi in stadiile initiate este putin afectata. Trebuie insistat pe (Iqustarea acestui deficit de mobilitate deoarece flexumului genunchiului i se itlribuic declansarea unei cascade de modificari biomecanice care. se observa reducerea spatiului articular. durcri provocate de extensia genunchiului impotriva unei rezistcn^e precum •ji la nu)bili/. Nu vorbim de altc mijloace moderne de investigate (artroscopie. TAC.element obiectiv pentru indicatia tratamentului ortopedic-chirurgical).. se obsi-rvfl o icduti'iv a spa|iuliii articu-liti in coiunaitinioiitul extern. diagnosticul pozitiv cert liiiul radiograllc..a oxaincnul radiografic al genunchiului in pioiecjie uxiali'i Icuuno-patclara la unKhiiiii tic Ik-xic dc 30 ^i 60 dc grade. in artroza modificarile biochimice ale sangelui si urinii nu sufcra abater! semnificative utile pentru sustinerea diagnosticului. pe masura ce boala avanseaza. Alte simptome sugestive sunt legate dc diversele manifestari ale senzatiei de deplasare a rotulei. exacerbata la coboratul scarilor sau in pozitia . trebuie cvaluata cu ocazia examenului obiectiv (stabilitate laterala. subluxatia posterioara a tibiei pe femur . Pe radiografia executata in incidents latero-laterala se recunosc fenomenele de gravitate ale artrofizei femuro-tibiale (deformarea platoului tibial.stand pe vine" sau . Chiar si <»i tostatismul prelungit poate agrava durerea.sindrom rotulian". Stabilitatea genunchiului. Artroza femuro-patelara Aceasta localizare a procesului artrozic este mult mai frecventa la femei decat la barbati si intereseaza aproape intotdeauna compartimentul extern.i niu i . pozitii care uneori sunt imposibil de performat.in genunchi". Chiar daca manifestarile clinice sunt unilaterale. ostcosclcro/a subi-oiulrtilA. Diagnosticul pozitiv este stabilit pe baza unor simptome reunite sub numele de . Cat priveste examenele de laborator. Examenul radiografic este necesar atat pentru stabilirea diagnosticului pozitiv cat si pentru diagnosticul diferential. DC remarcat ca uccslu simplomc nu sunt nici constante si nici spccifice. executata din pozitie ortostatica. iinctm >. osteoscleroza subcondrala. Simptomul principal il constituie durerea localizata pe fata antcrioara a genunchiului. Simptomele obiective sunt cele comune oricarei suferinte ce intereseaza ciiililajul articular: durere la palparea fetelor laterale ale rotulei ca si la percutia iK-csleia. modificarile sunt de cele mai multe ori bilateral. acestea sunt utile mai ales pentru diagnosticul diferential.arca pasiva a rotulei in sens longitudinal si transversal. RMN) deoarece diagnosticul clinic efectuat cu grija este suficient pentru stabilirea diagnosticului si face inutile cheltuielile pe care le presupun aceste investigatii. osteofitele marginale.. deviatiile in var sau in valg ale genunchiului. I.r vidcnta un grad oarecare de deficit de extensie a genunchiului. mai rar eel intern sau ambele. antero-posterioara) pentru a orienta tratamentul spre o stabilizare articulara prin tonifierea selectiva musculo-ligamentara.

Itnlnavii din prima grupa vor fi tratati prin repaus articular in ducubil dorsal (ilcscAicaic articulara complcta).Se mai poate asocia osteofitoza rotuliana. mic icvarsat lichidian intraarticular. Cea mai dificila problema de diagnostic a artrozei femuro-patelara consta din a stabili daca aceasta artroza este primitiva sau secundara. A. mint declansatc doar la urcat-coborat scarile sau alte pozitii ce cresc prcsiunca inliaarticnlara (ghcmuit. sa fie progresiva si urmata cu consecventa. uncori. osteofitoza trohleei femurale §i. H. cald. limitare antalgica a mobilitatii (in special pentru tUingcrca amplitudinilor maxime de mobilitate). fara semne clinicc iiliu-clive de intlamatie. Pe radiografie din incidents latero-laterala se cauta osteoscleroza subcondralft si osteofitoza iar pe cea din incidents anteroposterioara. Pentru uzul unor practicieni cu mai putina experienta. iar pt inANiirA cc durcrea si inllainafia scad in intcnsitatc. cu un discret flexum antalgic. impotenta functionala variabila. inijial antalgic (o pcrnfl tilicA plasatit in spa|iul poplitcu care sa asigure 10-15 grade de flcxic pasivA). Bolnav cu dureri la nivelul genunchiului care au un caracter mecanic clar. cu limitare antalgica moderata a mobilitati. . cu conditia ca metodologia de aplicare sa fie permanent ndaptata la stadiul bolii. posturarca genunchiului. a inflamatiei cronice si poate preveni deformatiile invalidante. prezenta sau absenta artrozei femuro-tibiale. se reduce prngrcsiv lie llcxic. Bolnav cu gonartroza care se prezinta intr-un stadiu de activare inflamatorie cu gcnunchiul marit global de volum. se pot jalona doua situafii linn frccvent intalnite in serviciile de fizioterapie. a) profilaxia secundara a complicatiilor si a descoperirilor algofunctionale. Tratamentul fizical-kinetic al gonartrozei In lipsa unui tratament conservator capabil sa favorizeze regenerarea cartilajului ufectat de artroza. in genunchi). panA la postuiatca Kcnuncluulin in cxlcnsic coiuplcla. Atingerea acestor obiective este perfect realizabila prin mijloacele terapeutice spccifice medicinii fizice. a) asigurarea unei bune stabilitati articulare. a) conservarea unei mobilitati articulare in limite functionale. dar cu un grad ill' llcxum al genunchiului constant (pe care de altfel bolnavul il reclama intotdeaunu) ^i mi deficit de forta musculara al aparatului extensor al genunchiului. Tratamentul fizical-kinetic trebuie individualizat pentru fiecare bolnav in parte >)\ Irebuie evitata tendinta de a sabloniza o schema terapeutica globala care sc mlicscaza gonartrozei in general. ortostatism prelungit. tratamentul fizical-kinetic ramane cea mai rationala solute tcrapeutica deoarece medicina fizica poseda mijloacele necesare combaterii durerii. Obiectivele pe care $i Ic propune acest tratament sunt: a) combaterea durerii si a inflamatiei. subluxatia rotulei.

pe langa tratanientul postural. termoiTiipii1 locala (impachetari cu parafina.stinse" in care doar redoarea :irticulara . unde scurte cu impulsuri in dozaj atermic.. Codine $i Simon) Pentru reducerea durerii si a fenomenelor inflamatorii. curenti interferenjiali de medie frecventa) cu conditia sa fie respectati parametrii fiziologici de stimulare neuro-musculara. f n mod obisnuit. CDD.ArtrnxM feiiiuro-llliiiilA Im ohili/. o serie de proceduri ce vizeaza 'mhmatatirca vascularizatiei si implicit a troficitatii tisulare locale: diatermie cu indc sourtc. se aplica comprese reci cu solutie de sulfat de magneziu 60 g/litru. masaj local cu gheata. laser. 146 .creeaza disconfort. trebuie trecute in revista si celelalte mijloace terapeutice? ll/icale utilizate in mod obisnuit in procesele artrozice . laser. campuri electromagnetice de joasa frecventa. prin acest tratament durerea si inflama{ia se remit si se trece la iirmatoarele obiective ale programului de recuperare prin care se incearca rcfaccrea fortei musculare. electroterapie antalgica cu curenti de joasa frecventa (TENS.). Acestor bolnavi li se pot aplica. C.). termopac etc. de la inceput. diapulse. Prevenirea hipotrofiei musculare se poate realiza prin exercitii izometrice ale muschiului cvadriceps si o serie de proceduri electrice ce stimuleaza contractia musculara (curenti de joasa frecventa. diapulse.uc rolitlvl Epan$ament articular Sldermca aetivitStii musculare urmatfi clc atrofie C o n tra c tu ra m u § ch ilo r lo jei posterioare a coapsei Cre$terea presiunii intraarticulare Stergerea reliefului vastului intern Atitudine antalgica in flexie Dezechilibrarea rotulei Conflict femuro-patelar Flexumul de genunchi reductibil $i apoi ireductibil Schema agravarii gonartrozei plecand de la artroza femuro-tibiala (dupa Brun.manifesta la schimbarile de pozitie . 1 fnainte de a schita un ghid al programului kinetoterapeutic adecvat implinirirj nhicctivclor propuse. suficienta pentru a asigura o stabilitate si o mobilitate articulara corespunzatoare din punct de vedere functional. Metodologia dupa care se aplica tratamentul kinetic este comuna pentru cele doua categorii de bolnavf j)re/entata mai sus. Traebert etc.

mi . K inctoterapia. pe atat de mult controversatc dc specialist. urcat-coborat scari). Kinetoterapeutul fixeaza glezna iliuiviilui intre torace si brat si sustine extremitatea superioara a gambei cu ambclc i mi . a doua procedura esentiala in recuperarea genunchiului. 1'iaclic.increa tonusului HMI . coapsa in 1 I | I H | I C si genunchiul flectat la 90 de grade. dupa care se trece la mobilizarea articulatiei femuro-tibiale. reducand progresiv unghiul de flexie !. posterioara a coapsei. tchnicile dc MI sunt pc cat dc bine cunoscute. IVntru rotatia interna se lucreaza cu bolnavul in decubit dorsal. •/ Tchnica masajului transversal va fl utilizata predilect pentru structurile jMiincntare dureroase. . In plus. cu viz5 IK iilnlorie trebuie intrerupt de manevre de tip frictiuni. ^ ^cdinta de masaj se incheie prin mtinderi globale ale membrului inferior in i scdativ deosebit de agreabil). Aceasta manevra se repeta. In ccca cc prive$te recuperarea fortei de contractie musculara. efectul circula<f |i hmlrofic tisular local. a stubilil£(ii articula|ici si a utici lunc|mmiliia|i Ininc (mcrs. In ca/urilc in care este prezent un flexum al genunchiului. imprimand o miscare de translate orizontala externa 'iiiiogii gambe. Si.I )incrcn locnll cute ii)lliirn|tflfl fnvnrnhil prin acelcuyi mijloiur |>r | Htvcnla( M ini iiinintc. In timpul •i iltih/Arii pasive se insista asupra eliberarii sectorului de rotatie.'itm!>ei pe coapsa.' Mancvrele de petrisaj ca si cele de mtindere trebuie executate lent si ritmic > ln|n antcrioara. este esenjial s5 sc iipno/. mobilizarea pasiva are ca obiectiv principal asigurarea libertajii dc -.Incepe cu mobilizarea rotulei atat m sens longitudinal cat si in sens transi N i i l .c cxtcnsia completa.lfn|a inaiuiula dirijat. exact sub linia articulara.« ulai ) si prin mobilizarea rotulei pe condilii femurali. In acest fel. efectuatc i /uncle de insertie tendinoasa si ligamentara. I'cnlru obfinerea celor mai favorabile efecte sunt necesare unele cunostinjc •iiKMicc si practice: / Asczarea bolnavului cu membrele inferioare in pozitie antidecliva pcntru ivon/arca circulatiei de intoarcere. masajul si kinctotcrapia sunt mijloacclc i' i iipi'iilicc dc ba/3. kinetoterapeutul ia direct cu articulatia bolnava. vibrajii petrisaj. IVnliu rccupcrarca for(ci musculurc. Masajul arc un rol principal chiar de la inceputul programului dc rccupcrare yM|ir dcctului favorabil asupra stimularii proprioceptiei_(ment. nu pot fl neglijate.1 in scctorul dc mobilitalc indolor. trebuie prin mobilizarea pasiva a articulatiei. in special rotafia ii'inA care este aproape intotdeauna limitata. cat si la musculatura gambei. de la varful piciorului pana la radacina coapsei. intra in comunicare cu pacientul mcercand i i nislige increderea si sa-si asigure o buna colaborare pe durata programului •niptcx pc care il va efectua.cure in cxtcnsic si rotatie. 'urn prtivrc coinuna sc rcgascstc in rccunoastcrca neccsitajii dc a sc lucra cu i'. < Masajul larg.

I47 .

in genunchi". ?n iiiiiimitc circumstante. datorita microtraumatismelor sau secundara. Icziunilc cartilagnuiasc puland fi pusc in evitlriii. va fi sfatuit sa evite surplusul ponderal.ia interventiilor chirurgicale efectuate pentru leziuni meniscale. Tonifierea simultana a flexorilor rotatori interni (in caz de displazie rotuliana si deficit de rotatie intema) se face in paralel cu tonifierea flexorilor rotatori externi. arlioscopio. hipotrofie musculara secundara imobilizarii. isi conserva pentru mult timp o morfologie normala ce permite asigurarea rolului lor fiziologic. Acest procent creste mult daca preexista o deviatie in var sau valg a genunchiului sau daca bolnavul supus meniscectomiei a depasit varsta de 40 de ani. aceasta degenerescenta poate deveni simptomatica: trauniiiiisni al genunchiului. Kinetoterapia analitica a muschiului cvadriceps prin contractii i/ometrice efectuate in sectorul de mobilitate indolor vine in contradictie cu principiile biomecanice. Tricepsul sural se tonifica pentru a asigura stabilitatea posterioara a genunchiului. F.xumcnul tadiogralK in incident^ axialS cstc normal. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala a leziunii meniscurilor §i a condromalaciei In gonartroza obisnuita. deoarece sectorul indolor se afla intre 20 si 30 de grade de flexie a genunchiului.In acest sens. In tot timpul programului terapeutic fizical-kinetic. meniscurile. Alterarea meniscurilor (meniscoza) poate fi primitiva.Sc prefera contractii rnusculare izometrice (in ideea economisirij tvrtilajuhf. Dm punctul do vcdcrc clinic se manifesta ca un sindrom rotulian. datorita unor displazii. Nu exista date care sa permits stabil'.i nuiniii prin arlrogrulic sau. articular) dar si datorita acceptarii unei interactiuni directe intre m. comuni vietii cotidiene care agraveaza boala si functia articulara. . ligamentarc (iraumaticc) sau la necropsie. bolnavul trebuie informat asupra conditiilor si factorilor obisnuiti. chiar daca sunt interesate de procesul degenerativ. mni nou. displazie loluliaiu'i etc. urcatul si in special coboratul scarilor etc. Leziunile traumatice ale meniscului care impun meniscectomia sunt urmate dupa circa 20 de ani de artroza femuro-patelara intr-un procent de 20-30% din cazuri. Tonifierea ischio-gambierilor contribuie la cresterea stabilitatii articulare.ghemuit". O modalitate eficiertta de a asigura stabilitatea genunchiului o constituie exercitiile de contractie a muschilor ischio-gambieri si cvadriceps. .ficitatc musculara si troficitatea cartilajului.rea linci rcla|ii intre refacerea fortei rnusculare si durere.. Frecventa acestei boli creste odata cu varsta. pozitiile . Condromalacia rotulei sau ramolismentul cartilajului rotulian se constata cu oca/..

o p r i i n . E x a m e n u l c l in ic t r e b u ie s a tin a s e a m a .k i n e ti c . ia r d ia g n o s t ic u l e s te i n c e a m a i m a r e m a s u r a c l in ic . in tr e im e a m e d ie s a u c h ia r l a v a r f til i 11 It*i M m r a r e s te in t e r e s a t t e n d o n u l c v a d r ic e p s u l u i c a n d d u r e re a e s tei tl o c a l iz a t S l a m lu lc i. h i p e r u r it'n iic ) .te n d o n ). N u s e v a n e g l ija n ic i u n e v e n tu a l r o l a l in c a l ta m in te i in a d e c v a te s a u c a u z e r v u l c n t e c a t r a u m a t i s m u l d i r e c t .a c x a m e n u l c l in ic s e c o n s ta ta o d u re r e s tr ic t l o c a l iz a ta c a r e s e p o a te p r o v o c a a m i I 'x a c e r b a p r in p u n e r e a in t e n s iu n e a l ig a m e n t u l u i s a u te n d o n u l u i s i in s ta l a r c a f iin g ix 's iv a a u n u i d e f ic it f u n c t io n a l v a r ia b il . nrdo e s e r o a s e d i n v e c i n a t a t e p a r t i c ip a f r e c v e n t l a p r o c e s u l p a t o l o g i c . p e f a |a c x t c r n S a m r tr c m il rt |ii cx a iiln r i A ltro n . tu l b u r a r i d c s l i il i c a a l e m e m b r u l u i i n f e r io r . i I 'u /S . I n c e e a c c p n v c s t e l ia t a m e n t u l f iz i c a l . f iz ic a l-k in e tic s i d a c a n u s e o b tin re z u lta te . I ''x a m e n u l ra d io g ra f ic e s te n e c e sa r p e n tru a elim in a e v e n tu a le le le n iu n i o so a s e. T fiid in itele g en u n c h iu lu i A c e s te a f e c t iu n i s u n t m a i f r e c v e n t e in p a t o l o g ia s p o r t iv a .Ic n o . I . i n t r . d a r s e in t a l n c s t c s i I n n c s p o r t iv i. U n e o ri. e s te p o s ib il s a c o n s ta ta m o ru p tu ra a d re p tu lu i a n te rio r. d u r e re a sc a l ia la in s c rf ia b ic cp s u lu i cr u ra l p c c a p u l •ilin .m e d i a l a a t r e i m i i s u p e r i o a r e a t i b i e i .la b e i d e g a s c a " a p a r tin c o m p a rtim e n tu lu i in te r n s i s u m -i' i l i . •iillrslaln ' s i p rin tr-u n h e m a to m c are se o rg a n iz e a z a la b a z a ro tu le i s i p o a te fa v o ri/n v o l l a r c a u n c i t e n d i n i t e c v a d r ic ip ita l e . te nn s e rejria s tita ( I o . P a lp a r e a r e d e s te a p ta d u re re a in p u n c t I )" « . o i n t i n d e N Ie m u s c u l a r S r i u l c n ta l a s a u o m a n e v r a k i n e t o te r a p e u t ic a in t e m p e s t iv a . i i l o iu i l r o t u l ia n p o a t e f i i n t e r e s a t l a n i v e l u l e x tr e m it a t i i s a l e i n f e r i o a r e ( t e n o • u i N l i t itu b e r o z ita tii a n te r io a r e a t ib ie i) . u n t e r e n m e t a b o l i c p a r t i c u l a r ( o b e ziit a t e . p e n tru s ta b il ir e a d ia g n o s tic u lu i p o z itiv e s te n e c e s a r s a s e e f e c tu e z e il K t ^ r a f ie c u d u b lu c o n tr a s t. in s p e c ia l a tu n c i c a n d m u s c h iu l c o r e s p o n d e n t e s te r e l a x a t.d iiil d u r e r ii e s te l o c a l iz a t in 5 0 % d in c a z u r i l a n iv e lu l a p a r a tu l u i e x te n s o r. » n dfiu n c ^ ie d e I r ul le z iu n ii se r e c u n o s c : te n o m io z ita (jo n c t iu n e a m u s c h i.T r a t a m e n t u l c o r e c t a l c o n d r o m a l a c ie i r o t u l ie n e d u r e r o a s e e s te . S i.p io p e r io s ta l a a t e n d o n u l u i ) . a c e s ta e s t e i d e n t i c c u a c e l a a l g o n a r t r o z e i. l a x i t a t e l i g a m e n t a r a . Iz u iii'l c c a z u ri.l a m s c r |ia t e n d o n u l u i f a s c ic i l a ta . d e la in c e p u t. F o a 'r tsea td tc s c s t c r b u r s a s c r o a s a d a r e s t e p o s ib il a s i o d e z v o l ta r e a u n u i p r o c ensuc c ia llail a • 'd l u ic g e n u n c h iu l u i.a ri s u n l m a i ra re : la n iv e lu l c o m p a rtim e n tu lu i e x ti rn s c p o u to e o ( l iiu .n .. 1 I )I H C I i l c d in te n d in ita . t e n d in it a v e r a ( in t e r e s e a z a c o r p u l ltie n s c ln u l u i) . c h iru rg ic a l ( re z e c tia l ig a m c n tu lm n l a r e x t e r n s a u t r a n s p o z i t i a t u b e r o z i t a j i i t i b i a l e a n t e r io a r e ) . if lo ra li/.p crio stitc a le te n d o a n e lo r m u s c h ilo r c a re p a rtic ip a la f orrm a rc a lab ci t p c l a ( a a n t c r o . d e p r e z e n ta u n o r f a c t o r i t l i n l r c c a r e c e i m a i im p o r t a n t ! s u n t: u n e f o r t f iz ic in t e n s s i p r e l u n g it .

Din pacate. redoarea articulara se dezvolta datorita imobilizarii articulare prelungite si imposibilitatea sau teama de a mobiliza cat mai precoce. $oldul si degetele piciorului raman in afara imobilizarii iisll'cl dcvin acccsibilc mobilizarii pasive si active care sc efectueazS cu scopul dc a cvila dc/voltarca rcdorii articulare la acest nivcl. Dacft nu este vorba de o fractura rotuliana si dacS ortopcdul Ias5 o fercastrA In apaialul ghipsat. Recuperarea fracturilor genunchiului urmareste etapele evolutiei postoperatorii (in timpul imobilizarii. chiar din acest stadiu. osteosinteza asigura o stabilitate ce ar trebui sa fie perfecta. Fara a intra in detalii anatomo-patologice referitoare la redoarea articulara. Gasirea momentului optim in care o mobilizare precoce sa nu deranjeze stabilitatea focarului de fractura. redoarea grava este considerata nu regula. nu intotdeauna se poate recurge la solutia chirurgicala. tine de experienta recuperatorului. dar sa nu se intarzie mai mult decat este strict necesar. deoarece aceasta solutie confera unele avantaje importante recuperarii functiei articulare: se realizeaza o reducere anatomica a suprafetelor articulare. legate de tipul de fractura. cateva consideratii sunt absolut necesare intelegerii modului in care se dezvolta redoarea articulara posttraumatica. Astazi tehnicile modeme de chirurgie a genunchiului Si instituirea precoce a programelor fizical-kinetice de recuperare functional^ dupa fracturi ale genunchiului. Problema esentiala a tuturor fracturilor genunchiului o reprezinta recuperarea mobilitatii articulare. Pe langa aceste masuri. In marea majoritate a cazurilor. ci un esec terapeutic. dupa scoaterea ghipsului) si are unele aspecte comune tuturor fracturilor si altele particulare. in primul rand.Tmlamentul fizical-kinetic $i rccuperarea medicala dupa fracturi ale genunchiului Vremea in care se considera ca redoarea grava a genunchiului post fractura cstc inevitabila a trecut de mult. in sarcina ortopedului. Tratamentul fizical-kinetic in timpul imobilizarii in aparat ghipsat Jn aceasta perioada supravegherea bolnavului si nursingul de specialitate sunt clcmcntclc fundamentale ale tratamentului de prevenire §i combatere a eventualelor complicajii posibile. permite mobilizarea imediata. intelegere ce permite si o abordare fizicalkinetica printr-o metodologie adecvata. sc va mobili/a rolula in sens vertical si in sens transversal dc 2 3 ori pc /i . Astazi tratamentul fracturilor genunchiului este de cele mai multe ori chirurgical. Asigurarea stabilitatii articulare cade. tratamentul fizical-kinetic arc un «) 1 bine dctcrminat.

Se va antrena mersul Tntre bare paralele (fara sprijin pe membrul inferior afectat) dupa care se trece la recuperarea mersului cu 2 carje axilare sau ranadiene. imediat postoperator. palpare-rulare a tegumentului si tesutului celular iiln nlanat. electroterapie. I'rimii timpi important! ai programului de recuperare fizical-kinetica constau ilm i-ombaterea durerii si profilaxia tulburarilor trofice. vibratii. KiTiipcrarca amplitudinii de miscare a genunchiului se incepe intotdeauna i ii In tnohili/area rotulei in sens transversal si vertical. din pozitie de decubit ventral. dupa osteosinteza (osteosinteza asigura stabilitatea Inirturii). dupa care se trece la tehnici mai solicitante. scuamoasa. I'cntru toate aceste manifestari locale avem la dispozitie o gama larga de ri specifice medicinii fizice (comprese. indiferent de sediul fracturii. kinetoterapie). masaj. In momentul scoaterii ghipsului.inlins prin cxtcnsia pasiva a soldului. datorita riscului de osificari tisulare anormale iif CHIC le poate induce. cand coapsi cu o mana. edem (eel |Mi| ui pcrimaleolar). kinetoterapcutul HcctcazS guniba pC . In ccea ce priveste masajul. Holnavul se aseaza confortabil in decubit dorsal cu genunchiul usor flectat si in liu'cpc scdinta de masaj prin manevre de effleurage si presiuni dinamicc iiipn I iciale. Dupa scoaterea apararului ghipsat. petrisaj. bai partiale simple sau cu diferite chimice sau biologice. cand atingcrca ungliiiilui dc 90 dc Ktiidt M 11 Hal A dc grcutalca gambci si ajuton.consolidarea focarului de fractura s-a incheiat (in caz de reducere ortopedicS).il pc care il dfl for|a cxtcrioarrt iiulusl . sunt catcva imperative la care corespund tehnici bine definite de fizio-kinetoterapie ce trebuic icspcctate. Mi>bili/arcu in flcxie a genunchiului se face din decubit dorsal printr-o flcxie a soldului si a genunchiului. uscata. Este de dorit ca verticalizarea bolnavului sa se faca cat mai devrcmc posibil (atcntie la hipotensiunea ortostatica) si cu aceasta ocazie se va corecta inegalitatea incmbrelor (adaus la talonul membrului inferior sanatos) pentru a evita dezechiliIii area bazinului. acesta nu este permis decat la distanta de focarul 10 fiiKlura si de leziunile partilor moi. tabloul clinic este de obicei urmatorul: durere MKII mult sau mai putin intensa.Musculatura coapsei se va mentine tonica prin exercijiile izometrice care lavorizeaza si circulatia de intoarcere veno-limfatica. Recuperarea propriu-zisa a genunchiului a carui fractura a fost redusa ortopedic mm chirurgical se incepe din momentul in care: .(I Alni|ic amplitudinea miscarii poatc fi limitata dc tcnsonil fascici latt •ili. pielea hipotrofica. iar cu ccalalta mana. cum ar fi: presiuni dinamice iMuhiiule. Sc poatc cxcrsa flcxia genunchiului |>n/i|ia nse/at la margmcu palului. Toate aceste manevre au efect decontracturant si troficizant prin if flriva circulatiei locale si a clearance-ului tisular.

asa ca nu vom insista asupra descrierii lor. mai dcgraba activc-ajutatc. Apoi bolnavul se rclaxcaza si se profita de acest moment pentru a mari gradul flexiei sau al extensiei. ramane pentru noapte. Postura de flexie se face cu bolnavul in decubit dorsal sau in pozijie asezat. exact invers. Mobilizarea pasiva in rotatie a genunchiului se face cu bolnavul in decubit dorsal. care utilizcaza greutatea gambei ca brat al parghiei. ?n repausul diurn dintre proceduri se recomanda repausulpostural segmentar. Exercitiile sunt bine cunoscute. Kinetoterapeutul face priza cu cealalta mana la nivelul gleznei si imprima genunchiului miscari de rotatie interna-externa. cu o pernita sub genunchi. bolnavul efectueaza o contractie izometrica de 6 sec. flirft rc/islcn|a. Pentru flexie. decubit ventral. Avantajul consta din faptul ca bohiavul. aceste posturi se rcalizeaza cu montajc dc scripc(i. Posturile manuale insojesc mobilizarea pasiva si prin elemente de facilitare neuro-musculare derivate din tehnica Kabat urmaresc obtinerea unghiurilor maxime de mobilitate. Chiar daca aceste exercitii de kinetoterapie pasiva si autopasiva se efectueaza corect (de 3-4 ori pe zi). cealalta mobilizeaza gamba in extensie. o mana fixeaza coapsa. iar terapeutul se opune cu o mana flexiei genunchiului. Tehnica contractie-relaxare se foloseste atat pentru cresterea extensiei.Mobilizarea pasiva in extensie se face din decubit dorsal. Stabilizarea ritmica presupune contractii alternative contrarezistenta a ischiogambierilor si a cvadricepsului. a ischiogambierilor. Din aceasta pozitie. orteze statice seriate sau orteze dinamice. isi controleaza sectorul de amplitudine indolor si se evita astfel aparitia unor contracturi musculare reflexe care limiteaza cursa miscarii. O tehnica utila in aceste stadii de debut al recuperarii o constitute mobilizarea auto-pasiva. combinand extensia •joldului cu cea a genunchiului. Un castig suplimentar in extensie se poate obtine plasand genunchiul in pozitie de extensie maxima posibila. Mobili/arca activa este factorul eel mai sigur dc influcnjare a mobilitajii ailicularc. excculalc lent. Aceste posturi dureaza 1-3 ore. Din decubit ventral. dar si in cursul zilei. In momentul in care inceteaza contractia ischiogambierilor se cauta cresterea gradului extensiei. genunchiul este si el flectat la 90 de grade (atunci cand este posibil). Din pozitie asezat la marginea patului sunt solicitati in special ischiogambierii care se afla in pozitie de intindere datorita llcxiei soldului. Cu o mana se fixeaza coapsa si cu cealalta se trage giimba in sus. coapsa in flexie de 90 de grade pe bazin si sustinuta cu o mana de catre kinetoterapeut. suficient timp in care genunchiul trebuie protejat impotriva instalarii redorii. cat si pentru flexie. dupa ce este invatat sa efectueze corect o miscare. fiecare cu durata de 6 sec. cvadricepsul fiind muschiul care se contracta izometric. se afla in toate cartile ce trateaza kinetoterapie. Acolo unde exista posibilitatea. Pentru aceasta se cuvine o prezentare mai amanuntita a tratamentului postural. Snnl inijcfln libcre. Miscarile se fac in flcxic-extensie si nu vor fi uitatc niciodatfi rotajiilc. pe loulu iimpliliulinca dc miscurc pcnnisa dc redoaic ^i dc dincrc .

Imobilizarea.istentei la efort a acestor muschi.osteosinteza. de la facilitarea proprioceptiva (pentru valorile mici). atentia se muta pc ilrnilarca corecta a pasului in faza de sprijin unipodal. Din momcntul in rare bolnavul a invatat sa incarce constient atata cat vrea. In piscina. drcptul anterior. flcxia yi'iiuncliiului in timpul fazei oscilante. antreneaza o hipotrofie in toti muschii motori ai genunchiului. pana la exercitiile rezistive tip DeLorme pentru maximalizarea fortei. Odata recuperate conditiile fundamentale (mobilitate articulara si for^i musculara suficienta) se incepe reantrenarea mersului prin verticalizareaprogresiv.icnl-kinctic. cpunyuincnl urticulai. pe un membru 1111 crior se exercita o presiune egala cu 10% din greutatea corpului. Metodologia va fi adaptata la rezultatele testingului muscular si va imhina loate tehnicile cunoscute. dar si ischiogambierii. Recuperarea fortei musculare si a rezistentei la efort este urmatorul pas In pregatirea redarii ortostatismului si mersului. croitorul si tricepsul sural al carui rol de extensor al genunchiului in timpul mersului nu trebuie ignorat. chiar daca este de scurta durata. bolnavul trebuie invatat sa simtfl ilili-icntele de incarcare a membrului inferior (eel mai la indemana este exersarea i niilrolarii incarcarii cu ajutorul unui cantar de persoane obisnuit). in special curentii interferentiali. laser etc. ultrasonoterapia. Toate acestea trebuie sa se pctreaca ilui'crc in focarul de fractura. se va apela la toata garaa de proceduri fizicale avute la dispozitie (crioterapic locala. egalitatea pasilor. ()ricum se realizeaza recuperarea mersului. I iiilamcntul de clecjic cstc eel chirurgical . asa cum se intampla in reduccrca prin osteosinteza a focarului de fractura.Pentru contracturile musculare si retractiile tendinoase ce nu au putut fi cvitatc.1 a bolnavului (incarcare progresiva a genunchiului operat) la planseta inclinata sau in piscina. in ciuda mici sitna(ii locale defavorabilc: (umcfac|ie globalA durcioaNA nidiiiiliii cu Iciionicnc iiillamatom locale iinporlaiile. electroterapie antalgica si decontracturanta. in special cvadricepsul. In ccca cc privc^lc lonlul ll/. accstc fracturi sunt foarte grave datorita plurifragmcntarii si a • tiiet'liilin intraarticular important. la o imersie in apa pana la nivelul sternului.). Aceasta uicarcarc < u-^lc la 40% in imersia pana la baza toracelui si la 80% cand imersia este panS nl) ombilic. . t'tti llciilarita^ile tratamentului fizical-kinetic in hinc|ie de tipul fracturii genunchiului S h'nit tura intercondiliana afemurului tn Ki-neral. Concomitcnt i u obtinerea fortei de contractie musculara se va lucra si pentru recuperarca i e/. trebuie subliniat dc la inceput ca accsta trebuie condns i »Uin|ft.

. In fracturile reduse si tratate prin tractiune-suspensie. Musculatura se intretine prin exercitii de contractie activa facilitata proprioceptiv urmata de contractii izometrice. Siderarea tonusului muscular dupa traumatism si dupa interventia chirurgicala cste combatuta prin provocarea contractiei musculare active cu ajutoml tehnicilor dc facilitare neuro-musculara proprioceptiva. daca durcrea provocata de aceasta postura este suportabila. timpul de asteptare al consolidarii focarului de fractura este de 90-100 de zile. Se insista pana la obtinerea extensiei complete a genunchiului. In aceste cazuri nu se poatc incepe imediat mobilizarea genunchiului. masajul cstc permis numai la distanta de focarul de fractura si vizeaza favorizarea mtoarcerii veno-limfatice. Aceasta solujic ortopedica este rezervata cazurilor inopcrabile si da rczultate tiinc|ioiuilc inferioarc ostcosintezei. La acesti bolnavi. Postura in flexie a genunchiului se poate incepe imediat postoperator. Odata redesteptata contractia musculara voluntara. Mobilizarea rotulei se poate face insa precoce in timp ce articulatia femuro-tibiala poate fi mobilizata dupa 45-60 de zile.a la objincrca unui mcmbru inferior bine axat cu o exlensie cotnplct& a geiiuiH liiiilui si o llcxic a acestci articula(ii in juiul a 90 dc grade. fund completata prin postura segmentara si mobilizare autopasiva. rccupcrurca dccurge dupa modelul general. se continua prin exercitii izometrice si exercitii izodinamice fara rezistenta. Recuperarea amplitudinii miscarilor se incepe prin mobilizari pasive manuale ale articulatiilor femuro-tibiala si femuro-patelara. Aceasta mobilizare pasiva manuala se prelungeste mai mult timp. programul recuperarii parcurge etapele si obiectivele pe care le-am prezentat la tratamentul fizical-kinetic al fracturilor genunchiului. Odata ce suntem siguri de consolidarea buna. acesta fiind mentinut m flexie la 45 dc grade. Consolidarea focarului de fractura se realizeaza intr-un interval de 90-120 dej zile. prevenirea contracturilor musculare reactionale si calmarea durerii. Sunt interzise exercitiile rezistive. Problema cea mai grava si eel mai greu rezolvabila o constituie redoarea articulatiei. In aceasta etapa. In aceasta perioada se conscrva mobilitatea soldului prin miscari de flexie a trunchiului pe coapse §i mohilitatea pacientului prin miscari de flexie-extensie a piciorului pe gamba. obicctivul final al recuperarii BC liuii(ea/. Se evita astfel dezvoltarea aderentelor fundului de sac subcvadricipital si a tuturor spatiilor de alunecare intermusculare.I'cntru fracturile intercondiliene la care focarul de fractura s-a redus chirurgical $i s-a practical osteosinteza. metodologia recuperarii functionate trebuie sa urmeze cfltcva jaloane sau etape obligator!!. dupa care urmeaza metodologia clasica de refacere a fortei si a rezistentei musculare. Dupa consolidarea focarului de fractura si ridicarea montajului de tracfiune.

recuperarea sc inccpc mu'ilim t. se scoate aparatul ghipsat si. Pe toata durata acestui interval de timp. . Incarcarea progresiva a membrului inferior operat este permisa dupa ^Q jg /ile. Fracturile operate sunt caracterizate de faptul ca montajul de osteosirte^g cs(c destul de fragil. In toate cazurile. mersul fara mcarcarea membrului inferior afectat estepcrrnjsjj imediat. Cel putin pentru inceput. in ca/urile tratate ortopedic. Se permit i. La fracturile reduse ortopedic.|Cj nu . O atela ghipsata amovibila sau o orteza articulata confera securitatea itfCesarfl In toate cazurile. prin imobili?arca Hcnunchiului in extensie timp de 45 de zile. cu cxcep|ia faptului ca sprijinul pe membrul inferior este H I M dial.B. Intre sedintele de recuperare se aplica o mliculata care permite blocarea genunchiului in flexia maxima obtinuta dupa fijr kinetoterapia aplicata. Fracturile unicondiliene Tratamentul ortopedic al acestor fracturi consta din imobilizarea gc in extensie timp de 45 de zile. nu li\'h. Sc Ibloscsc mctodc comunc fracturilor dc genunchi consolidate \\\^ni\ mil df iivcrtisinenlclc (acute dcja dc a nu sc permite cfcctuarca cxcivjin^^ iiiliiuiinii'c iv/istivc. dupa trei luni. statice. <' Fracturile rotulei Jn afara fracturilor fara deplasare care se trateaza ortopedic.(| i<'' .jc -i -Aisle prohlemc deosebitc pentru recuperarea amplitudinii articularc $ia |(l|.'niiictricc. relativa fragilitate a montajului. pe toata perioada imobilizarii nu sunt nn iculologice. in mod normal. in timpul imobilizarii in aparat ghipsaj Iratamentul fizical-kinetic este identic cu eel al traumatismelor membrului irifcrj()r tratal ortopedic. se vor evita mobilizarile autopasive si p°Sturile H'ectuate cu contrarezistenta. iar incarcarea completa. toate celelalte fracturi ale rotuicj sc opcrcaza.t ularc. Cu alte cuvinte.. tratamentul fizical-kinetic trebuie efectuat in asa fel incjj ^ lir asigurata o protectie maxima a cartilajului rotulian.isi puidrnia |H'iiliu piolcjaica caitilajului urticulut. situatie care impune o prudenta deosebita in timpul trataino l1(ll|uj fizical-kinetic. Dupa 45 dc zile. se /icr folosirca exercitiilor active contra-rezistenta maximala. In IriK'liii'iK' do roliila rcdusc cliirurgical. spriji ilu| membrul inferior afectat este interzis. recuperarea amplitudinii articling ^ mcarcarea progresiva nu prezinta nici o particularitate fata de orice alta fr^cturfl consolidate. In fracturile operate se tine seama de doua particularitati: dificultatea recuperarii flexiei genunchiului. La scoaterea aparatului ghipsat.

decat pe ultimele grade de extensie a genunchiului.Sc stie ca forta cu care este presata rotula pe trohleea femurala este direct proportionals cu forta dezvoltata de muschiul cvadriceps si cu cosinusul jumatatii unghiului format de tendonul cvadricipital si ligamentul rotulian. Dupa 45 de zile. fractura este consolidate si se parcurge intreg programul de rccuperare functionala a genunchiului. 1). Pentru aspectele musculare. cand mobilizarea nu mai pune in pericol sutura chirurgicala a tendoanelor si va fi foarte lent progresiva. cu protectia olerita de o atela posterioara ce mentine genunchiul in extensie. chiar daca se recupereaza forta anterioara operatiei. In cazurile in care a fost necesar sa se recurga la patelectomie. situatie care diminua considerabil actiunea cvadricepsului. sprijinul pe membrul inferior afectat este pcrmis imediat. sprijinul pe membrul inferior operat este permis imediat. In (oate ca/. Recuperarea flexiei incepe dupa 6 saptamani de la operatic. prticlicatA in mod icgulat si cu consccven|a pc duiatc muri dc limp. cu menajarea articulatiei femuro-patelare pana la 12 saptamani (in medie). problema centrala o constituie recuperarea fortei cvadriccpsului deoarece disparitia rotulei are ca rezultat reducerea bratului parghiei aparatului extensor. pana la obtinerea unei .urilc.odinamice contra rezistenta maximala. Rcicse destul de clar ca este dificil de obtinut o extensie activa completa. mobilizarea trcbuic instituita cat mai devreme posibil. Din aceste considerente biomecanice nu se va forta flexia genunchiului in primcle trei saptamani dupa operatic si nu se va tonifica cvadricepsul prin exercitii i/.intern sau extern).. I'racturile platoului tibial Riscurile ce le incumba aceste fracturi sunt: de/organizarea suprafetelor articulare prin infundarea platoului tibial. forta de prcsiune este nula cand se afla unul in prelungirea celuilalt (extensia completa a Kcnunchiului) si create odata cu gradele de flexie. singurul in masura sa aprecieze pana unde se poate merge cu incarcarea. Cu o orteza articulara ce permite blocarea genunchiului in extensie (sau in lipsa acesteia cu o atela posterioara). chiar daca pasiv aceasta extensie este perfect realizabila. In ceea ce priveste recuperarea amplitudinii de miscare. Recuperarea fortei cvadriccpsului se prelungeste timp de mai multe luni. . Deci. interesul major este pentru flexia genunchiului./avorari" perfecte in extensie. dc/axarca globala a membrului inferior in varus sau valgus (func^ie de platoul hhial inlercsat . Tralaincntul dc clccjic este chirurgical si acolo unde nu se poate opera sc rccurgc la rcduccrca fracturii prin tractiune-suspcnsie mcn^inuta timp de 45 60 de /ile. Soliditatea aparatului extensor al genunchiului (rebuie confirmata de ortoped.

('ontractiile izometrice ale cvadricepsului.icsiva a unghiului de flexie. altfel riscandu-se tasarea suprafe^ei uiliculare.. sunt permise imediat. se liu fiii ca o mobilizare minima in flexie pasiva. In afara mobilizarii rotulei. Nu sc vor ncglija membrele superioare si membrul inferior controlatcral al i Ann (onus muscular si amplitudini de miscare trebuie conservate prin exerci(ii kltirlu'f active. Sub protectia unui aparat ortopedic (orteza articulata. initial cu viza circulatorie. Masajul. Se acorda o atentie particulars la manevrele care cresc Inisiunea axiala in articulatia femuro-tibiala. abia din ziua a 10-a incepe cresterea pio^. . incrMuhii etc. ( unsolidarea focarului de fractura permite cresterea solicitarii la mobilizarea pasivS <f\ iicliva precum si incarcarea completa a membrului inferior. incArcarc progroitivA. Tonusul si forta musculara se intretin prin exercitii active facilitand propi loccptia prin tehnici periferice si centrale (eel putin pentru inceput) dupa care se t ontinua cu programe kinetice de crestere a forjei musculare la fel ca si in fracturile illslalc ale femurului. sunt solicitate activ toate grupele musculare extrinseci si intrinseci. metodologia recuperarii este similara fracturilor extrcmita{ii distale a femurului. I >e notat ca intreaga activitate se desfasoara pastrand neatins montajul dc Mm (niiic-suspensie. Dupa osteosinteza. precedate de contractii active faI'lllliilc ncuro-muscular. I . I >ii|)a (> S sSptamani se renunfa la tracjiunea-suspensie care este inlocuita dc o niit /A atlictilala suu una amovibila care permite continuarca programului dc I I M iiju'iaic in condi|ii dc maxima protcc{ic a focarului dc fracturl Mclodologia si Ichnicilc dc tralamcnt li/ical-kincticc sunt similarc cclorlulto H i dc li acluri consolidate ale genunchiului (verticali/arc. se completeaza progresiv cu manevre iltn'oiitracturante adresate in special musculaturii coapsei. se incearca obtinerea cat mai rapid posibila a extensiei active complete a genunchiului si castigarea progresiva a unor nn^hiuri de flexie din ce in ce mai mari.).in leziunile compartimentului extern si tensorul fasciei lata . I'rcbuie acordata o atentie particulara tonifierii stabilizatorilor laterali (muschii .a nivelul piciorului si gleznei.in Ihu lurile compartimentului intern).liihci dc gasca" . Mobilizarea genunchiului incepe din a treia zi. Mobilizarea articulara va urmari in permanenta decoaptarea femuro-tibialS pentru a descarca focarul de fractura. atela ghipsata posterioara) purtata intre sedintele de fizio-kinetoterapie.nsul reducerii tensiunilor pe platoul fracturat. Incarcarea progresiva a genunchiului este permisa intre a 75-a zi si a 90-a zi.In primele 45 de zile se va efectua mobilizarea articulara numai in se. in afara profilaxiei instalarii devia^iei in varrn|inn.

Hi «('( lll'lt'llll ll IK'llll Illll Ut'lllllH Illllllll Iii (. electroterapie antalgica. dar infinit mai dificila deoarece fenomenele inflamatorii locale si durerea sunt mult mai intense si mai persistente. perioada in care este pcrmisa numai contractia izometrica fiind mai scurta. Ortezele articulate permit fixarea unghiurilor crescande obtinute si reluarea posturarii pornind de la acestea. deoarece nu mai exista pcricolul deconsolidarii focarului de fractura. Calusul vicios se rezolva chirurgical. bolnavul trebuie plasat imediat in postura de flexie maxima a genunchiului. Tonifierea musculara se poate initia destul de precoce. rctracturii pj'u| iloi inoi (in s|)ccial a uripioarclor rotulicnc). Recuperarea mersului cu sprijin total pe membrul inferior afectat se incepe din momentul in care reactiile inflamatorii dureroase locale s-au atenuat. 158 . Metodologia recuperarii prin mijloace terapeutice fizical-kinetice este identica. Dupa mobilizarea sub anestezie generala. laser. mobilizare pasiva si activa cu cointeresarea maxima a bolnavului caruia trcbuie sa i se explice ca aceasta este ultima sa sansa de a recupera o func^ie acceptabila a genunchiului. nulii m^imm coivi Ira liiHliinlor gcniinchiului. deoarece eel mai mic grad de flcxic are tending la organizare si devine foarte greu de recuperat. chiar din zilele care urmeaza fracturii. iar recuperarea nu ridica nici o problema l>. se va aplica o orteza dc extensie.irticulara. iv/ultulclc sunt sub asteptari datorita unei redori stranse si a durerii locale. roliil tratamentului fizical-kinetic este important. se incepe imediat un tratament kind ic postural.Se poate incepe mult mai devreme un program de crestere a forfei musculare prin exercifii izodinamice contra rezistenta maximala progresiva opusa de mana kinetoterapeutului. Dupa artroliza. uncoii daloiitfl dezvollani iidi-iai|doi mliaailieiilaie (simli/e ale I'undurilor dc sac sinovialc). din punct de vcdcrc functional. Masajul este o procedura de electie in combaterea contracturilor si a retracturilor musculo-tendinoase. Trntnmcntul accstor sechele este ortopedic si se poate institui precocc (mobili/are sub anestezie generala) sau mai tarziu (artroliza). Deficitul de extensie al genunchiului constituie problema cheie si trebuie abordata imediat. Mobilizarea pasiva. Din acest motiv. crioterapie. Deoarece toate manevrele kinetoterapeutice sunt dureroase. cu insistenta pe grupul muscular extensor. In ambele situafii. Daca tratamentul fizical-kinetic nu se dovedeste suficient. ziua si noaptea. incepe din ziua a treia. toate etapele cunoscute sunt decalate in timp. cu precautiile subliniate de mai multe ori. Posturile de flexie-extensie se alterneaza la fiecare 3 ore. care reduc inflamatia locala si implicit durerea. se prepara terenul prin aplicatii de rece local.

I {sic evident ca una dintre metode este mai invaziva. flexia genunchiului in timpul fazei (iscilante si atacul solului cu calcaiul. aici. Ea consta din initierea sprijinului partial pe membrul inferior afectat.. Metodologia si tehnica tratamentului fizical-kinetic este aceeasi cu cea care a lost prezentata deja.volturca i. La teminarea acestei faze./ilvorarii active" a genunchiului prin refacerea unei forte suficiente de contrac}ic 4 iniischiului cvadriceps.ipulfl ntlro/c a gcnuncliiului. Ca o masura de prevenire a unor reactii inflamatorii suplimentare se considers A nu este bine sa solicitam flexia genunchiului deoarece aceasta miscarc riscS s& nicnfina constant epansamenrul articular. Insisland asupra derularii pasului posterior. Sprijinul complet 10 icalizeaza progresiv. tratamentul fizical-kinetic se intensified pe ma"suii 111 genunchiul este mai putin inflamat si mai putin dureros. A doua faza se Tntinde Tntre ziua a 2-a-a 3-a si ziua a 7-a. <liii Mini nlr* In vuruNsun ii ilo/axare cslc rc/olvuhilil m em b niliii inferior o*ie » nliA nech elfl poM ihill. ea ildnitcaza din momentul in care s-a obtinut . I'rima faza a recuperarii se adreseaza primelor trei zile dupa operate si tiliuaieste doua obiective: mentinerea extensiei complete a genunchiului. rlualA prin artroscop. Dupa meniscectomia chirurgicala clasica. leziunile meniscului ce necesita o interventie chirurgicalS se • ulva prin doua metode: meniscectomia chirurgicala clasica si menisccctomia I. Crioterapia locala si alte proccduri M/. S o pot eonntfttft miinai cliiini^icHl si sc iinpunc in m<xl >f sc $tic cfl iTuulitlcarcii axiilin incmbriilm inferior ducc la dc/.zavorarea activa" a genunchiului in exlcnsie. dar mai exact. recuperarea functiona 159 . Kccupcrarca cstc identic^ cclci practicalc dupfl M iiniilc dc corcc|ic. ( Hiiectivul principal al recuperarii il constituie recastigarea cat mai rapida a .M in HcMim sail rcnirvaliim. §i in aceasta faza se incepe cu exercitiile de tonifiere a cvadricepsului (izometric mu Tmpotriva unei rezistente manuale fin dozate). dar in prima etapa se limiteaza ortostatismul prclungil ca fl in catul-coboratul scarilor. spre deosebire de fracturilc i iiiuichiului undeproblemamajoraarecuperatoruluiesteredoareaarticulara. In a treia faza (8-30 de zile). Recupcrarca Miiujionala §i tratamentul fizical-kinetic se vor adapta in mod obligatoriu la solutia ii i iipnitica aleasa pentru eliminarea meniscului afectat. hiifiinicntul fi/ical-kinetic dupa meniscectomii I ii ora actuala.icale antalgice si antiinflamatorii locale faciliteaza programul de kinetotcrapie. rcdesteptarea tonusului muscular al cvadricepsului. imiiinrca mobilitatii genunchiului este mai rara si mai u§or de recuperat. alta mai putin. fara a intretine sau favoriza dezvoltarea unor reac|ii tiillfimatorii locale.

Recupcrarca propriu-zisa cstc justificata in special la sportivi care trebuie s5 uinlrc cut mai rcpedc in activitatea competi\ionala. Ea nu poate incepe decat daca gcnunchiul este . — cre§terea ponderii tratamentului fizical antiinflamator §i antialgic local. sarcina recuperatorului sc reduce foarte mult.uscat" §i nedureros §i forta cvadricepsului este egala cu aceea a membrului sanatos. ea rcalizandu-se spontan in 3—4 saptamani. cele mai importante sunt: a) Epans. ci §i a ischiogambierilor.amentul articular reac|ional. lucrurile intra in normal si se poate relua programul de recuperare. ceea ce face ca si etapele recuperarii sa fie intarziate. . nici nu cstc indispensabilS iccupcrarca. aparitia sa este datorata unor leziuni condrale precxistente. Trebuie subliniat ca daca nu se realizeaza prevenirea acestei complica^ii prin-trun program fizical-kinetic corect. limitarea ortostatismului si a mersului). Mi-iodologiu !>i mijloacclc tcrapcuticc sunt identiec cu cele prczcntatc aiHc•'•••"••" <•* lii/cU' sc pnraii'K mull mai rcpedc. Este dato rata insuficientei for^ei musculare a cvadricepsului si epan§amentului articular. De mentionat ca epansamentul poate dura mai mult timp. impotriva unei rezistente manuale si cu Iblosirea din plin a elementelor de facilitare neuro-musculara periferica si centrala. radiologic §i scintigrafic prin acest sindrom si tratamentul este eel obisnuit. c) Sindromul de adaptare se manifesta printr-o senzatie de acrosare sau dc resort. acesta este datorat in special unei reactii inflamatorii care impune: — incetinirea programului de recuperare fizical-kinetica in progresiunea sa (interzicerea provizorie a mobilizarii. In prima ftptamana nu trebuie insa fortata flexia peste 90 de grade. Kmetoterapia activa destinata refacerii fortei musculare. mai ales cea a recuperarii activitatii sportive. Daca eliminarca meniscului lezat s-a efectuat atroscopic.si retrorotuliene ce aparinpozitie a§ezatprelungita sau la urcat-coborat scarile. nu numai a cvadricepsului. dupa cateva zile. in special in meniscectomiile externe. Sunt posibile unele incidente dupa meniscectomie care pot pune unele probleme recuperatorului. A patra faza este destinata recuperarii activitatii sportive si este indispensabila inainte de a autoriza reluarea oricarui sport. devine din ce in ce mai putin analitica si mai null globala. Se lucreaza in lant muscular deschis. punctie evacuatorie.la nevoie. dirijata in sensul refacerii catenelor musculare ale membrului inferior. .~\ lie completa.. de cele mai multe ori nedureroasa §i care dispare dupa o luna-doua de la operatic. in mod obi§nuit. b) Sindromul rotulian post-operator este caracterizat prin dureri peri. Dintre acestea. Pentru unele cazuri. Ca§tigul in amplitudine nu pune nici o problema deosebita. c) Sindromul algoneurodistrofic nu are nimic particular fata de ceea ce se in\clcge clinic.

aceste entorse survin la ipurtivi §i pot compromite tntreaga cariera a sportivului §i reorientarea sa catrc ulle itctivita^i. In entorsele simple. inva\area bolnavului sa-si blocheze activ genunchiul (zavorarc) si al miliiiliiliii nmschiul cvadriceps (pregatirea renuntarii la atela posterioara). reluarea activita^ii sportive dupa 15 zile. .ilc.cntnlc la munisccctomia i liiniinualft elusii-a. de cele mai multe ori. Acolo unde exista o laxitate cronica. Dispare spontan. bencfU'in/. Avantajcle acestei metode terapeutice a leziunii de menisc pot fi sintetizate '•. iclunrca activita|ii normale §i a serviciului la III ilc /.Ic /. pu-vcnirea si/sau tratamcntul SAND. I'rima perioada este aceea dintre a 3-a saptamana si saptamanile 6-8. /)) nodulul cicatriceal: poate persista timp de cateva saptamani lanivelul locului • It intrarc al artroscopului. exialA $i nici poNibiliuioi nnoi incident' iu iloritc: pe do o parlc. lininiiKMUul se deruleaza in patru faze.IU-I: Meniscectomie clasica Meniscectomie prin artroscop ilmatu spitalizarii 8 zile.ft dc acelea§i mijloace terapeutice ca §i fractura intraarticulara a genunchiului I'articularitatile se datoreaza faptului ca aspectul functional este deosebit dc itelimt. stint cole prc/. sc "liiiiKrt o a cincea faza. ivIiK-crea tonusului muscular siderat sau doar inhibat de traumatism.ilc. narca lan^urilor kinctice normale. (/) brcsa capsulara: se traduce prin picrdcre de lichid sinovial si posibilitatca iMliTtftrii articula^ici. preoperatorie. durata spitalizarii 1-2 zile reluarea activitajii normale §i a lucrului la 8 zile. 'lupi'. ' luiirca activitapi sportive dupa 45 de zile. I )c|Kirtajarea celor patru perioade este dictata de reactiile articulare dupa trauilllMU. Accst incident pare sa fie favorizat de forjarea prematura a lU-xici gcnunchiului dincolo de 90 de grade. sunt incidcntcle particulaic tchnicii opcratorii. reluarea sportului la performan^ele anterioare la 21 dezile.C'u toate uvuntajclc accHtci tclmici. avand in vedere faptul ca. 11 ulumentul fizical-kinetic al entorselor de genunchi Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea genunchiului dupa entorsa.tivclc urmarite in aceasta perioada sunt: clihcrarca aparatului extensor prin refacerea armoniei dintre diferitele planuri 'i iihinccaie. I'rogramul terapeutic trebuie organizat pe o perioada de 6 luni-1 an. func^ic I|P Inliiulcrca leziunilor §i tipul de interventie chirurgicala. t u ncecasi menliunc c& liccvcn\a cstc niai marc pcntru mcniscccloinm cxterna. <mica sportului la performan^ele anterioare . lai |H: de alti partc.

kinetoterapie proprioceptiva statica in incarcare. in perioada a treia. reinceperea antrenamentului sportiv. acelasi exercitiu. kinetoterapie activo-pasiva si activa in extensie.un reflex dobandit printr-un antrenament voluntar. intensificarea programului de izometrie pentru m. a volumului muschiului si a rezistentei la efort. In perioada a patra se intensifies exercijiile proprioceptive. 102 . iar pentru ischio-gambieri in cursa externa si in limitele pe care le permite flexia genunchiului. Prin aceasta tehnica kinetoterapica se incearca o reprogramare neuro-musculara care a fost dezorganizata de traumatism si de imobilizare. Dupa zece saptamani. acelasi exercitiu practical in contractie excentrica a cvadricepsului. atat cele fizicale cat si cele kinetice sunt bine cunoscute. deoarece aceasta va juca un rol esential in recuperarea functiei complete a genunchiului afectat.rcluarca sprijinului si climinarea atelei. membrul in ferior opus in flexie de 90 de grade trebuie sa reziste la dezechilibrSri in sens sagilal sau ori/ontal pc care Ic provoaca terapeutul. cautarea refacerii miscarilor de rotatie (daca amplitudinea articulara o permite). refacerea stabilitatii dinamice a articulatiei si exercitii proprioceptive dinamice efectuate in conditii de incarcare a membrului inferior. se intensified recuperarea musculaturii adaugandu-se la exercitiile izometrice exercitii izodinamice cu incarcare progresiva. cvadriceps pe ultimele 30 de grade de extensie.trebuie sa reactioneze prin extensia genunchiului la impingeri care due gamba in flexie (se practica la diferite unghiuri de flexie a genunchiului). nu voi insista decat asupra unor aspecte ce se refera la tehnica proprioceptiva. rccastigarca unui control activ in conditii de incarcare a membrului inferior afectat.asezat la marginea mesei de tratament .A d o n a p erio a d l se fn tin d c d c la 6 . Suportul neuro-fiziologic al acestei tehnici este: .K sd p tflm fln i la a 1 0 -a N rtp lflm fln ft si f$ i . . printr-un proces de invajare. dar pentru flexori. unele dintre ele fiind detaliate in diferite capitole de patologie prezentate anterior. o schema motorie cinetica protectoare sau compensatorie. ••. un efector (un muschi sau un grup muscular). Datorita faptului ca toate mijloacele terapeutice. recuperarea ultimelor grade de amplitudine a miscarilor genunchiului. Este vorba de recastigarea unei protectii articulare active in conditii statice si dinamice. reprogramarea mersului si a stabilitatii articulare. un stimul declansator. exercitiile rezistive de crestere a fortei musculare. Kinetoterapie proprioceptiva statica: bolnavul . bolnavul in sprijin unipodal pe membrul inferior semi-flectat.

forteaza genunchiul spre interior apoi spre exterior • willinand trunchiul in perfecta rectitudine. acceasi pozitie. saritura pe loc in sprijin si apoi unipodal. sprijinul este numai pe calcaiul membrului inferior afectat (ca la sell > Iir upa"). Acesta schimba rapid distanfa. lasS sfl m npc. Bolnavul trebuie sa reactioneze prompt pentru a continiui (liNii cxtensiei. sarituri pe planuri situate la nivele diferite. bolnavul efectueaza o tripla flexie a membrului inferior In limp ce kinetoterapeutul se opune cu o manaplasata la nivelul calcaiului. mcrs pe loc.lrituri pe loc cu schimbarea orientarii piciorului. bolnavul incearca sa atinga cu piciorul de partea sSnfitons ni/lna kinctoterapeutului care schimba mereu pozitia si maltimea. din decubit dorsal. fn sprijin unipodal. soldul fn llrxic sau in extensie. accidental. salluri dinamice (avanseaza cu fiecare saritura). Acest exercitiu se practica din difcrite Miigliiuri de flexie a genunchiului. pentru a prinde cu cealalta mana. lateral. in sprijin unipodal pe membrul inferior sanatos. miscari de arcuire proiectand calcaiul spre ischion. sili ituri fnainte-fnapoi. bolnavul trage cu ambele maini de un cordon elastic prin ilc spalier.. klnctoterapia proprioceptiva dinamica Din descarcare. cu schimbarea bruscfl . kinetoterapeutul opune o rezisten}a mai Hiiiir. palmei.acceasi pozitie. inainte. iilcrgari pe teren plat. dozcchilibrare controlata pe un gen de planseta instabila. bolnavul . inapoi. s.suteaza" cu piciorul mliolalcral inpalma terapeutului fara sa o atinga. fortand flexia. bolnavul in pozitie ajezat executa miscari de extensie impotriva unci n -islcnfe manuale si la un moment dat. sarituri laterale.

Patologia piciorului este dominata de afectiuni reumatismale inflamatorii sau degenerative. se caracterizeaza si de o etiologie foarte variata ce le face extrem de greu de cuprins intr-un cadru terapeutic fizical-kinetic. Examenul clinic este complex si urmeaza jaloanele clasice: inspecjie. trebuie stabilite cateva criterii ce caracterizeaza piciorul normal. Aceste criterii sunt urmatoarele: a) absenta oricarei dureri a) echilibru muscular normal a) absenta redorilor articulare a) calcaiul in pozitie neutra (nedeviat nici in afarS nici inauntru) a) degetele rectilinii si mobile a) trei puncte de sprijin in ortostatism si in timpul fazei de sprijin in mers.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala a sindroamelor algo-fimctionale ale piciorului u4fectiunile piciorului. contracturilc si retracturile musculo-ligamentare. aha in afcc(iunile posttraumatice si alta in afectiunile neurologice periferice sau ccntralc 164 . testing muscular. principalele motive pentru care bolnavul se adreseaz3 medicului. tulburarile statice si dinamice au un rasunel asupra intregului corp si singura posibilitate reala de a le contracara este apanaju! medicinii fizice si a chirurgiei ortopedice. Nu se va neglija niciodata examinarea incaltamintei care poate rurniza elemente importante pentru diagnostic. Tratamentul fizical-kinetic Acest tratament trebuie diferentiat in functie de etiologia bolii care duce hi afectarea functiei piciorului. Ce se poate afirma cu certitudine este un singur lucru: indiferent de etiologie. bilant functional. neurologice si dermatologice. Piciorul este un segment corporeal ce poate fi examinat clinic fara nici o dificultate. Desi se pot regasi multe aspecte comune. una esumctodologia tratamentului in piciorul dureros de cauza inflamatorie. Pentru a obtine informatiile corecte.si unipodal) si in timpul mersului. examenul clinic se va efectua din descarcare (decubit). mcarcare (ortostatism cu sprijin bi. Pentru a putea descifra cauzele unei dureri localizata la nivelul piciorului si/ sau a unei redori articulare. pe la"nga frecvenja crescuta cu care se intalnesc in practica. bilant articular. traumatice. palpare. toate redorile articulare.

chiar daca nu are un efect antalgic notabil. Cu ajutorul unor orteze se realizeaza imobilizarea u uliii intr-o postura functionala (flexia la 90 de grade a piciorului pe gamba'. Acelasi lucru se poate obtine prin masajul cu gheata. permite conscr" i unci pozitii absolut fiinctionale a piciorului.). di'^clclc in rectitudinc) rcali/abila priutr-o orte/a postcrioarfi.i diirata de timp in care bolnavul se afla in suferinta. in care nu exista mari defonnatii articulare. SA. Preferam temporizarca I'ulni Initamcnt pentru stadiile imediat urmatoare. programul fizical-kinetic este mai complex. modclul care po. Inlic puseelc inflamatorii. schimbate din 5 in 5 minute. In iicest stadiu de evolutie a bolii. pc '. M.i lolosita in mod traditional. 1 . este mai pufin indicata. adaptat permanent la evolutia bolii.guta etc.'K. dar aceastfl ' • 'i i dura este mai greu suportata de unii bolnavi. <•) prevenirca instalarii deformatiilor.In litrul de apa.isajnl clasic si tratamentul kinetic al muschilor care au o actiune contrarfl lniina|iilorprevizibile este limitat la cazurile in care fenomenele inflamatorii nu ill loarlc intense si durerea este suportabila. I )in punct de vedere metodologic. (f) rocupcrarea deformatiilor recent instituite. tratamentul fizical-kinetic trebuie sa fie instituit cat mai precocc. se va differentia tratamentul fizical-kinetic ilin liuipul stadiilor evolutive de eel aplicat intrepuseele inflamatorii. simplu de i <'iilcc| ional . «0 iiicn|incrca functiei piciorului in conditii acceptabile cat mai mult timp eslc ihil In principiu. func|ia n >i nlui csle prolcjata prin purtarea unor pantofi ortopedici comozi cu un toe cc 'Icprt^oslc 3 cm (pentru a nu se supraincarca antcpiciorul) si pastrarea unci inn I'orccle in limpul repausului nocturn (flexie la 90 dc grade a piciorului pc 'if)rt. para-ii ii <lr aplicarc a proccdurilor fiind adaptati la particularitatile clinicc pe care Ic . in asociere cu tratamentul medicamentos de fond al afecfiunii •iilr Accst tratament se va prelungi. repausul articular si chiar imobilizarea articula|iiliu mil-resale este obligatoriu. ii dc la debut. | 'omprcsele reci cu solutie de sulfat de magneziu in concentratie de 60 dc "' ii. unde piciorul este interesat in 90% din I'rincipiilc gencralc ale tratamentului fizical-kinetic sunt concretizatc di iMilrpliiiircii urma'toarelor obicctive: </) iii(ic|incrca troficitatii tuturor structurilor morfologice. reduc intensitatea fenomenelor 'i »iuilorii. In (iinpul puseului inflamator.iiiiiiinnl fn miijoritalea cazurilor il oferfl PR. electroterapia antalgica si antiinflamatorie. />) inlrc|incrca mobilitatii articulare si a unui tonus muscular satisfacator. In sladiilc precocc dc boala.'inlrt liccare bolnav. conservarea boltii plantare si conservarea rectitudinii degete\ccasta postura. mil bine central.

iar afectarea este bilaterala. cand deformatiile articulare sunt instalate si uneori ireductibile. Reeducarea mersului este de fapt obiectivul final al programului terapeutic fizical-kinetic. situatia este mult diferita. Acum. Musculatura extrinseca a piciorului se va lucra analitic pe baza datelor furnizate de bilantul articular si global incluzand mersul in conditii de teren variat. mai rar primitiva si mai frecvent secundara unui traumatism. se folosesc aceleasi mijloace terapeutice. Pentru unele fenomene inflamatorii reziduale ale tendoanelor si fasciilor. CDD) deoarece precaritatea troficitatii tisulare mareste mult riscul provocarii arsurilor chimice. In afectiunile reumatismale degenerative. 166 . leieiuil pentru pingrumnl dc kinctutcrupie. pot fi utilizate cu succes. picsiunilc slainc si dinamicc. sold). sunt interesate de sinovita reumatoida si articulatiile supraiacente (genunchi. o mare importanja trebuie acordata incaltamintei ortopedice prin care se urmareste corectarea unor deformatii si suplinirea partiala a functiei piciorului. mai cu seama atunci cand pe langa picior. Procedurile de termoterapie locala trebuie evitate. Curentii interferentiali in formula antalgica si/sau excitomotorie se dovedesc deosebit de utili cu conditia respectarii tehnicii corecte de aplicatie si utilizarea electrozilor adecvati (tetrapolari). factor agravant inutil si nedorit. dar eficienta este mult mai redusa. mai ales daca se adauga mediului de cuplare un adaos de substante medicamentoase cu efect antiinflamator (hidrocortizon 1%). Este un obiectiv foarte greu de realizat. Toate articulatiile pot fi sediul unor procese artrozice. Mobili/a~rilc pasivc vor fi cfcctuate cu foarte mare prudenja" si numai manual (fragilitatca deosebita a structurilor capsulo-ligamentare afectate in sinovita rcumatoida) pentru a nu transforma acest gest terapeutic in unul iatrogen. unei tulburari de statica a piciorului sau unei ostcocondrite. In stadiile mai avansate de evolutie a bolii. dar si acestea cu maxima prudenta. obiectivele si mijloacele de tratament fizical-kinetic prezentate in ca/ul piciorului reumatoid sunt valabile si in aceste cazuri. singurele care pot intra in discutie fiind undele scurte cu impulsuri.Mnnnjul e»le indlcnl pentru men|iiicraa troflcifA|ii 91 lavoH/men circnla|lci de hiin.in i'ir (climinfl cilciijul pii'ioinliii si cdciuul pcniiiiik'oliii) Mime vie Maude dc iniiiulriv musuilnrfi. mai ales in timpul stadiilor dc evolutie in care durerea si inflamatia sunt prezente. Principiile. ultrasonoterapia in camp semimobil si sub forma de impulsuri (care elimina efectul caloric local). pregillcsc (olodnlfl. asigurandu-se astfel un mers acceptabil. Pentru activarea circulatiei periferice cutanate si musculare se pot efectua bai galvanice cu condijia ca temperatura apei sa fie scazuta (35 de grade C). Este bine sa se evite aplicatiile de curenti din domeniul joasei frecvente (curentul galvanic. Exercitiile fizice care vizeaza mentinerea tonusului muscular si a forfei de contrac(ie musculara vor fi izometrice si selective pentru musculatura intrinseca a piciorului care prezinta o tendinta evidenta spre atrofie.

deoarece accasta este singura solutie valabila ce prcvnn i« li>miii|iilc invalidate care nu intarzie sa apara. la iiilnli'sccnt pot sa apara contracturi dureroase manifestate mai ales cu oeazin (urn licarii sportului. refacerea supletei articulare.ilc pun cri'. l'i in intindcri sustinute se va actiona asupra muschiului triceps sural si scurl ionici lateral. piciorul prezinta trei proemmen|i tividi'Mlc: maleola interna.i . Tratamentul fizical-kinetic va fi strans corelat cu corectarea ortopedicA (Niis|inatorii plantari.). diatermie cu unde scurte. I ft? . tuberozitatea astragalului si tuberculul scafoidului. CDD.a examcnul obiectiv. Axul piciorului posterior si eel al antepiciorului formeaza un unghi ascu|i( en vflilnl intern. Tulbiinlrilc de staticS ale piciurului trcbuic cunoscute. I. incaltaminte ortopedica). ('ea mai frccventa tulburare de statica a piciorului estepiciorul plat. lonilicrea niuschilor intrinseci ai plantci: muschii intcrososi si abdnctonil liiiliii'dui care se opune largirii paletei nietatarsienclor. vizand: lonilicrea muschiului gambier posterior si anterior. piciorul plat este indolor. privit din spate. caraclei i/ai i'i in slergcrea arcului intern al boltii plantare si asocierea frecventa a devia)iei in ilg a calcancului. Repercusiunile functional ale tulburarilor de statica ale piciorului mini variabile si depind de varsta bolnavului. Tehnica de lucru eslc i'a $i globala. K meloicrapia activa este timpul principal al programului terapeutic care trcbnir c o reechilibrare a raporturilor fortelor musculare. La copil. I Hirerea isi are sediul in zona mediotarsiana si subastragaliana. () mancvra globala va tenta apropierea degetelor si a antepiciorului de talon a forta astfel arcul interior. care are urmatoareli• I'live: combaterea durerii.loi|ni. fiind provocatfl ilc dislcnsia ligamentelor si mai putin de procesul degenerativ artrozic. Masajul este procedura de electie in piciorul plat dureros in care contractura (•tilara este factorul declansator al durerii.. rt mloiile miii'ularc Mint vcrlii Mull mai mil cstc sfl NC ciinlr uncle cnmpensdri runc|ion. IIP liingS maso-kinetoterapie se asociaza uneleproceduri de electroterapie antalgicfl d uifn|i interferentiali. lonifierea musculaturii deficitare. muschiul flexor propi in •il liiiliH'clm (cu rol antivalgus si de sustinere a arcului intern al bol(ii planlare).lirlmic siiMmuil toftiyl cfl mi piclor trtin/ic rigid mi Uebtiu. masajul va prepara i lurilc locale pentru tratamentul kinetic pasiv si activ. I'riii manevre pasive se vor mobiliza toate articulatiile piciorului insistflnd cuplurilor articulare care asigura torsiunea si supinatia piciorului. Acolo unde durerea este pre/entfi. dai in. la adult este de cele mai multe ori dureros. bai galvanice etc.i< i > implilndmii de miscarc in aiticiilapilc vccinu. In toate cazurile. rccducarea mersului. m. diagnosticate.n 'Ics lialale prccoce.

sc vor mobili/a pasiv oasclc mctnInrsicnc $i articnl. fn inomcnttil in care grifa degetelor devine ireductibila. $ansele recuperarii piciorului plat tin de stadiul in care se incepe programul fizical-kinetic. Aceste deformatii depistate precoce (la varsta copilariei) sunt reductibile prin mijloace terapeutice conservatoare. metatarsalgii si durioane plantare.si s. sunt sanse de a obtine rezultate bune. pastrarea echilibrului pe o planseta instabila etc. IFD si kinetoterapie activa care are ca obiectiv tonificrca iniischilor interososi. Este clar ca precocitatea depistarii si instituirii tratamentului fizical-kinetic sunt esentiale.i|ia I. Tratamentul durerii se face in mod similar ca si la piciorul plat. : tensiuni musculare dureroase in bolta plantara. kinetoterapie pasiva cu mobilizarea nrliculatiilor TF/IFP. Accst gnipaj tcrapeutic este valabil atata timp cat defonnatia este reductibi!3. Refacerea staticii normale a piciorului se poate obtine prin abordarea sistematica a antepiciorului. pastrarea echilibrului in sprijin unipodal. exersarea unor tipuri de mers particular: mers pe marginea externa a piciorului. Jenai functionala consta din: crampe musculare in molet. Rcgiiinca mcdic-plantar^i va (1 supnsA unui . Daca piciorul este inca suplu si nu exista deformatii osoase. Pentru antepicior este esentiala mentinerea unei mobilitati normale a arliculatiilor degetelor si prevenirea instalarii grifei. dificultate pentru flexia dorsala a piciorului.isfranc. intervin deformafiile osoase care anuleaza orice sansa pentru tratamentul conservator.1 agravezc defonnatia. dureri medio-plantare. DC cxemplu: prinderca unui creion cu degetele de la picior pune in activitate toata inusculatura intrinseca a piciorului. prinderca si mototolirea unei batiste sub talpa. | {xnvi|iilf globalc au avuntujul ca pot fi prezentate copilului ca un joe si astfel snnl acceplatc cu placere. prinderea unei bile cu degetele si lansarea ei catre o alta bila. a regiunii medio-plantare si a talonului. La varsta adolescentei devin mai greu de redus datorita retractiilor musculare si capsulo-ligamentare.'liunfiorcn accstor mn$rlii sc nice analitic sau global (miscari active ce accenluett/A bolln plaiilanl. ciccliialc din pozifiede descarcare si de incarcare a piciorului). Dcoarcce in piciorul scobit se realizeaza o suprasolicitare a capctelor mctuInrsicncloi (dalorita verticalizarii acestora). grifa degetelor (initial reductibila si apoi ireductibila). Mai tarziu. tratamentul sc limiteaza la kinclolcrapic pasiva dcoarcce noilc conditii biomecanice fac ca tonificrca muschilor iiitcros(). Mctodologia este cea obisnuita: masaj. Piciorul scobit este o alta deformatie ce consta din accentuarea concavitatii boltii plantare asociata unui varus al calcaneului si o grifa a degetelor. >. o instabilitate a tabloului cu entorse frecvente.

de cele mai iiuillc ori. In ceea ce priveste kinetoterapia activa. '. unei periostite posttraumatice sau unei rupturi |iiii| inle a insertiei tcndonului pe os. Cu acelasi scop se mobilizeaza pasiv in anteflexie fortata globala. •i'osl osteofit apare fara sa se resimta nici o durere.uliii. Aparitia durerii si a unei zone i| t» Inperestezie la nivelul fetei plantare a calcaiului cu iradiere spre antepicior este i im/. dcgctelc piciorului. este indispensabila mentinerea supla a cuplului de torsiune $i usigurarea unei bune stabilitati (deoarece instabilitatea este frecventa in picionil scobit). I . Pentru inaltarea talonului . Metoda de lucru este mai complexa si se bazeaza pe tehnica reprogramarii Nonzitivo-motorii. durerea nu este localizata la nivelul aponevrozei planlare.-i. ci ia i o din (i-siilurile subcalcaneene: {esut grasos.i/uri. mers pe plan inclinat si exercitii de ridicare a antepiciorului cu ifllcaiul fixat pe sol. Pentru calcai. chiar daca diagnosticul este precizat relativ usor.. nuiTl cc se mainfca/3 m vfirslii. In mod obisnuit.f inli mi compiirtiment septat de formatiuni conjunctivalc fibroase. Pintenele calcanean este considerat ca o proeminenta osoasa datorata stimularii jiniostale indusa de tractiunea exercitata de aponevroza plantara. i nipii1 fn do/c antiinflamatorii. confruntarea cu o durere localizata la nivelul calcancului i me induce o jena functionala mai mult sau mai putin importanta ridica problcme tlilidle de tratament.'i care aduce bolnavul la medic. •' . insistandu-se asupra controlului voluntar al dezechilibrelor extcrne.. la care sepoate asocia sau nu un oNifofit (pinten calcanean).!. Jicoastil elaslicitale so picnic si j'ici MI In"i blue sfl lioMipoiliilildeosulc. laser. I )urerile calcaneene Nu de putine ori. .isoii/ii sub calcai o rondea de cauciuc moale. in dreptul zonei de hiperestezie si umplerea golului cu cauciuc i' sun burcte. I'cntru combaterea durerii este esential sa se elibereze zona dureroasS de iiiinca ce se exercita in mod normal asupra ei in timpul ortostatismului si al . 0 durere resimtita pe fata plantara a calcaiului este provocata.prin care se urmareste decontractura musculaturii plantare si intinderea aponcvro/ci plantare. de o inflamatie a aponevrozei plantare. se recomanda mers pe calcaic cu degetele flectate. ii sladiilc incipicntc.I roiniii|Jnnc i-liislicri joaca rolul unui amort izor (absoarbe socuiile axmle). cu gaura la mijloc sau dccuparea c. Ridicarea cu 6 mm a talonului suprima tensiunea exercitata de tendonul Mule asupra calcaneului si reduce in acest fel tensiunea aponevrozei plantare 1 ilii pozifici de flexie plantara impusa antepiciorului. 'n nllc c. fesut conjunctiv fibros clastic.flnn in pantof. Simptomele clinice (in special durerea) pot f] all ihinlc unei bursite subcalcaneene. ..a lanfir.in It'llllC CU eel ill nint.il' mean (?irAnirioiiiiioiii/nrc 'rnii. poate fi utila aplicatia locala de ultrasunetc..

Maliidiu Lcdcrhousc Hstc o afccfiune similara maladiei Dupuytren manifests la man5. Se remarca prc/cnja dc noduli duri la nivelul aponevrozei plantare. Aceasta boala intereseaza, in special, varsta adulta si apare cu o frecventa crescuta la epileptici. Sc poate incerca o limitare a dezvoltarii acestor formatiuni nodulare fibroase cu ajutorul ultrasunetelor. Tratamentul radical consta din excizia chirurgicala. Rccidivele dupa operatii de acest gen sunt destul de frecvente.
Paratendinita ahiliana

Inflamatia tesuturilor paratendinoase poate fi responsabila de aparitia unei dureri localizata pe fata posterioara a calcaiului, in vecinatatea zonei de insertie a tendonului ahilian. Termenul de tenosinovita este impropriu deoarece tendonul nu are teaca sinoviala. Inflamatia apare la nivelul Jesutului celular lax ce inconjoara tendonul-| csutul paratendinos. Cauza declansarii durerii poate fi un traumatism sau o suprasolicitare mecanica. La cxamenul obiectiv palparea exacerbeaza durerea si permite constatarea, uneori, a ingrosarii tendonului ca si prezenta unor crepitatii. Mobilizarea tendonului provoaca durere. Tratamentul consta din imobilizarea gleznei, crioterapie locala, ultrasunete local (in stadiile acute) dupa care se trece la masajul conjunctival care va asigura o amelioare importanta a troficitatii locale si eliminarea fenomenelor inflamatorii rcziduale.

Bursita retroahiliana
Uneori, la femeile care poarta incaltaminte cu toe inalt, poate sa apara o durere $i o hiperestezie pe fata posterioara a calcaneului datorata inflamatiei bursei ce se alia localizata Tntre tendonul lui Ahile si piele. Examenul obiectiv pune in evidenta o zona inflamata cu tegumentul rosuviolaceu, ingrosat, localizata pe fata posterioara a calcaneului. Prin simpla corectie ii incaltamintei si terapia fizicala locala descrisa mai sus (gheata, laser, UUS, masaj), problcma se rezolva nefiind necesara excizia chirurgicala a bursei.

Apofizita calcaneana
Aceasta suferinta mai poarta si numele de maladia lui Sever. Este de fapt o durere pcrsistcnta ce apare la adolescent, mai frecvent la baietii mtre 8 si 13 ani. Durerea ia nastcre din cauza unei supratensionari acute sau cronice a tendonului lui Ahilc pc apofi/a posterioara a calcaneului care nu este inca total osificata. Diagnoslicul dc apoilzita trebuie suspcctat la un adolescent care se plnnge de dureri locali/atc pc partea posterioara a calcaiului, sub locul dc inscrpc al

Icudonului lui Ahile. Interesarea poate fi uneori bilaterala. Mersul poate fi indolor si singurul semn obiectiv II reprezinta sensibilitatea locala crescuta la palparc si la prcsiune. Durerea creste in intensitate in pozitia de ridicat pe varfuri sau in timpul alcrgarii. Aceasta boala fiind autolimitativa, tratamentul va fi pur simptomatic si const;} din corectarea staticii piciorului prin inaltarea cu 6 mm a calcaiului (se eliminS icnsiunea crescuta din tendonul lui Ahile), limitarea efortului fizic (mobilizarca ^leznei si a piciorului) dupa care se incepe un program de fizio-kinetoterapie care istc oriental pe recuperarea progresiva a functiei normale a piciorului in condi(ii de efort fizic de intensitate crescanda. Evolutia este de cele mai multe on favorabila, dar daca persista mult tirnp diirerea, trebuie sa ne preocupe posibilitatea instalarii unor sechele rezidualc cc vor limita functia normala a piciorului.

I'ratamentul fizical-kinetic al entorselor gleznei
Pe baza datelor clinice si radiografice, entorsele gleznei se pot clasifica schematic in trei categorii: 1. Entorsa benigna caracterizata de o stabilitate radiologica in toate planurile. 1. Entorsa de gravitate medie care poate comporta unele semne clinice dc gravitate, dar semnele radiografice de instabilitate sunt minime. 1. Entorsa grava care este definita radiografic printr-o basculare importanta a uslragalului si/sau o luxatie astragaliana anterioara, semne clinice de gravitate si dale evocatoare de ruptura ligamentara. Pcntru entorsa benigna, tratamentul este simplu: repaus articular, rece local, I'liotcrapie locala, electroterapie antalgica si antiinflamatorie locala. Faza acnta" diiica/a 2-3 zile si se pot incepe exercitii de mobilizare activa a gleznei, apoi t'xerci{ii active contra unei rezistente manuale, reluarea sprijinului bipodal si dupil lU'cca unipodal. fn entorsele de gravitate medie se pot alege trei metode terapeutice: u n tratament pur functional un tratament ortopedic prin imobilizare in aparat ghipsat un tratament mixt prin benzi adezive. Tratamentul pur functional consta dintr-o punctie evacuatorie urmatS de iniKulnccrca unci solutii de xilina si hialuronidaza. (ilc/na ramanc in repaus pentru cateva zile dupa care se poate face o a dona | Hinr|ic evacuatorie. Pe masura ce scad durerea si inflamatia, se inccp mobili/arilc HI 11 ve $i sc continua intrcg programul de kinetoterapie progresiva, dupa mctodologia i l.r.icn. lisle o metodologic utila in special la sportivi. Pcnli u un individ scdcntar sau varstnic, se prcfera imobilizarea in aparal ghipsat it |>irioruliii in iinghi drept pe gamba. Mersul este pcrmis dup5 48 de ore. Duratt iniiiiniA a imobili/fuii eslc dc Irei saplamani, limp ncccsar pentru a obpnc 0 i n .iiri/arc sali.slaciUoarc a uparnlnliii capsiilo-ligamentai. Uneori eslc in-ccsarl I'n lungircu iinobili/Ani rn inert I ' .ipi.uiiAni

Tratamentul pun hcn/.i adezive se reintarcstc la 3-4 /lie 91 *e mcnluu* iiuobili/.area limp do trci saptamani. Bntorselc grave se trateaza ortopedic sau chirurgical. Un aparat ghipsat dc iinobili/arc timp de 3 saptamani dupa care se schimba cu un ghips pcntru mcrs, purtat altc trei saptamani. Tratamentul chirurgical este urmat de o imobilizare in aparat ghipsat timp dc 56 saptamani cu interzicerea sprijinului in primele trei saptamani. Dupa depasirea perioadei de imobilizare, incepe programul de recuperarc ll/ical-kinetic care trebuie sa elimine durerea, edemul rezidual si sa asigure o buna stabilitate si o mobilitate in unghiuri eel putin functionale a gleznei. Pentru combaterea edemului rezidual, in afara repausului nocturn cu membrul inferior in pozitie inaltata pentru favorizarea circulatiei de intoarcere, inainte de a cobori piciorul de pe planul patului se aplica un bandaj elastic de la varful degetelor, pana sub spatiul popliteu. Pe masura ce edemul perimaleolar vesperal se reduce, vom ridica bandajul elastic cu o ora inainte de culcare, apoi progresiv scurtam limpul de purtare a bandajului cu cate o ora pana la eliminarea lui totala. Masajul se incepe imediat dupa scoaterea ghipsului, se fac bai partiale altemante, curenti inlerferentiali in formula excito-motorie, ultrasonoterapie etc. Masajul transversal profund are o indicatie particulars pentru efectul troficizant asupra aparatului capsulo-ligamentar, durere si pregatirea manevrelor destinate rccuperarii amplitudinilor miscarii. Acest masaj transversal se practica pe zonele de insertie dureroase si pe traiectul ligamentelor. Mobilizarea articulara se face, in ordine cronologica, astfel: mobilizarea activa simpla in flexie si extensie a piciorului; mobilizarea activa contra rezistenta opusa antagonistilor (cerem bolnavului sa faca o flexie plantara a piciorului cu degetele in extensie maxima); mobilizarea pasiva manuala in flexie-extensie cu conservarea amplitudinilor maximc atinse pentru catva timp; - asocierea la aceste manevre pasive a masajului transversal profund; -posturi globale sau segmentare favorizante mobilizarii gleznei (stat pe vine pcntru favorizarea flexiei dorsale a piciorului, asezat pe calcaie - favorizeaza flexia plantara); - manipularile articulare in tractiune sau tractiune-supinatie se fac daca tehnicile obisnuite nu dau rezultate. Instabilitatea gleznei de care se plang multi bolnavi care au suferit o entorsa poatc fi datorata mai multor cauze: a) Persistenta unei elongatii definitive sau a unei desirari slab cicatrizata a clemcntclor capsulo-ligamentare ale articulatiei tibio-tarsiene, responsabilc de o hnsculare laterala si/sau o subluxatie anterioara a astragalului in canelura tibiopcronicra. AceastS sechcla o intalnim labolnavii la care tratamentul initial a fost insuficient lie calitativ, fie ca duratl
172

r

/>) Hxistcn|aunei atmpriui un- mlr-u it n m .ip.ii <li.i)'.nci.iu ului ml(inl, unrticulH-|ici siih-astragalicnc, sub umulmnrK luimr « Kvmnc a liy.ainciiliihii iislin^alo-Ciilcancun; c) un sindrom dc sinus taisal i/olal ( mvadaica sinusului do calre (csutiil lihos); il) deficit de for^a de conlruc(ic a inuschilor stabilizator! extern! (extunsonil > 01 mm al degetclor, peronierii laterali mai rar); c) pcrsistenja durerilor ligamentare, uneori asociate cu aderenje peri- sau inlraarticulare; /) luxatia recidivanta a peronierilor laterali - situatie intalnita dupa liaumatismele in adductie; g) perturbarea reflexelor proprioceptive; ruperea sau distensia permanentS a frAnelor articulare (ligamentelor) se msoteste intotdeauna de lezarea elementelor Hcn/itivc articulare atunci cand procesul de reparatie este aleatoriu. Aceste clemcntc m-n/itivc sunt acelea care in fiecare moment transmit semnale spre centrii nervosi Niiperiori de integrare si control furnizand elementele cunoasterii directiei, for^ei si vite/.ci miscarii. Uneori ne aflam in fata unei veritabile deaferentari a articulajiei Inra sa ignoram posibilitatea unei informatii false pornite de la mecano-reccptori. Cunoscand aceste posibilitati concrete, tratamentul instabilitatii gleznei sc va luce diferentiat in functie de etiologie, cu sublinierea ca recuperarea stabilizatorilor exlerni si refacerea reaferentatiei proprioceptive nu trebuie sa lipseasca din nici un program, indiferent de etiologia instabilitatii articulare. Tonifierea musculaturii stabilizatoare se adreseaza in special muschilor care itsigura o inchidere stransa a pensei tibio-peroniere; peronierii laterali (in particular lungul peronier lateral), gambierul posterior, flexorul comun al degetelor, flexorul propriu al halucelui. Acesti muschi prin contractie puternica coboara peroncul si il I IK' sa se roteze extern in jurul unui ax vertical. Sc va tonifica in acelasi timp si extensorul comun al degetelor care imprcunfi i ii peronierii laterali are un rol de stabilizator extern. I'rogramul kinetic trebuie sa fie analitic, iar rezistenta opusa este de prcfcrai •iA lie manuala. Cu o buna experienta se pot folosi si circuite de scripeti.
aferentatiei proprioceptive corecte

I'c langa organele vestibulare, informatiile proprioceptive provin din dou§ MII se principale: muschii cu tendoanele lor pe de o parte si articulatiile pe dc altft parte. Mcsajele pornite de la receptorii musculo-tendinosi sau articulari vehiculeazfl iiilbrina^i refcritoare la pozitia articulatiei si la schimbarile de pozi^ie ce survin. .< npul cxcrcijiilor proprioceptive este de a stimula receptorii proprioccptivi in iina(ii din ce in cc mai dificile, in asa fel incat acestia sa faca rclcc de concxiune ii tnccano-rcccptorii articulari aflati in conditii anormale. C'ea mai raspandita metoda dc tratamcnt proprioccptiv al instabilitajii gle/nci sic cea dcscnsa de C'astaing care, prin utilizarca unor suprafefc instabilc, solieitfl 173

( u n i i i u | i i imisnilnrc nipule $i cflcicntc, capnlulc sfl riiiifnu'llfvi!? | iiuviu a! dc sprijinul uni- sau hipodut pe aceste suprafcfc iiiMttblle I .a ora actualii cxistfi uparatura' dcoscbit de eficicnlfl pcntru rccuperarca proprioccptivS bazata pe biofecdback EMG.

Tratamentul fizical-kinetic al afecjiunilor posttraumatice ale piciorului
Abordarea - din punctul de vedere fizical-kinetic al suferintelor traumatice $i posttraumatice ale piciorului - intampina oarecare dificultati datorita multitudinii dc posibilitati existente: de la contuzie banala, pana la fracturi complicate. Din accst motiv, o clasificare a fracturilor si luxatiilor piciorului din punct de vedere topografic in: fracturi izolate ale degetelor sau ale metatarsienelor; traumatisme complexe ce asociaza: fracturi comunicative si/sau luxatii mul tiple, leziuni ale partilor moi permit o prezentare mai coerenta a metodologiei de tratament. Fracturile izolate ale degetelor si ale metatarsienelor nu necesita o imobilizare prelungita si reluarea activitatii poate fi si spontana. Ca orice traumatism, se pot complica cu un SAND, care va fi tratat asa cum s-a mai discutat anterior. Traumatismele complexe au o evolutie total diferita. Tratamentul ortopedic se intinde pe doua-trei luni si, daca apar complicatii, chiar mai mult. In mod obisnuit, tratamentul este chirurgical si consta din reducerea luxafiilor si fracturilor si fixarea lor cu brose. In aceste conditii va trebui sa diferentiem tratamentul din perioada imediat urmatoare cand focarul de fractura-luxatie nu este Tnca bine consolidat de acela pe care il instituim dupa ce consolidarea s-a produs si este necesar sa se reia sprijinul pe piciorul afectat. In prima perioada, obiectivul tratamentului fizical-kinetic este de a reduce durerea, inflamatia si a asigura o buna troficitate locala. In paralel, se incepe invatarea utilizarii carjelor. Trebuie respectate doua principii: eel al stabilitatii montajului de imobilizare a focarului de fractura si durerea. In aceste conditii, va trebui sa combatem edemul piciorului (uneori de-a dreptul impresionant), sa eliminam (pe cat se poate) riscul instalarii redorii in articulatiile piciorului si sa evitam instalarea piciorului equin. Nu vom pierde niciodata din vedere posibilitatea unei inhibitii a tonusului muscular sau chiar a unei hipotrofii care intereseaza atat muscularura intrinseca, cat si pe cca extrinseca a piciorului. Mijloacele terapeutice sunt cele bine cunoscute: postura antidecliva, masaj circulator la distanta de focarul de fractura, drenaj limfatic, exercitii izometricc ale Tnlrcgului membru inferior sincronizate cu miscarile diafragmului. Sc permit contrnc{ii i/omctrice de mica intensitate a muschilor intrinscci ai piciorului cu stimulate proprioccptiva in lant kinetic proximo-distal. 174

i/iiri CNte ptr. sprijin partial si sprijui total va fi respectata. Tratamentul fizical-kinetic va parcurge etapele obisnuite. tratamcnt in care avem contentia dar nu s-a produs consolidarca. In prima situajie (non-contcntie. dar in mod difcrcn|ial Ni'hcmatic. rslc nlilA im n|merea mia^mii molom pun repie /enlarea menlala a miscAi iloi aiilepieioiiiliu Mosul cucarje larfl spri|in pc incmhnil interior afeclat nu sc deosebcsle cu niinic dc schema clasica.u liv. ortopcdi< •> mill chirurgicala). lialainentul sc adreseaza edemului restant. Oricum. ifoducare pe planseta instabila. in afara unormici particiiln-| IIA|i. de asta data. hipotoniei si hipotrofiei musculare (extrinseca si intrinsucA ii piciorului).« penlru a evita declansarea unui SAND prin manevre intempestive sau mult pi > M)licitante pentru conditiile circulatorii locale.ilA n gltVliri •>> pll'lollllni posterior IVnlui l(t|i holnavn. in functie de gravitatea fracturii. Masajul decontracturant.). Fracturile articulare sau talamice ale calcaneului sunt cele mai frccvcnl-»T! C mai grave. tratamentul dupa consolidare. dm Mini ales in eel unipodal. due la instalarca unui ill-licit functional sever si persistent. non-consolidare). circulator si drenajul limfatic raman deosebit de utilc Mobilizarea activa. este completata prin aceeasi tehnica dar. Odata cu renunfarea matcrialului dc osteosintcza si consolidarca fracltirii. 175 . dar mai ales a parametrilor dc aplu . Tratamentul fizical-kinetic instituit trebuie sa fie foarte bine dozat in ccca < > puvcste alegerea procedurilor adecvate.ilnl. Indiferent de solutia terapeutica aleasa de ortoped (functionala. acest lucru il decide oilopedul. . tratamcnt in conditii de non-contentie si in lipsa consolidarii. dar si manevre pasive efectuate dupa tehnica Mencll. folosind tehnici de facilitare neuro-muscular5 proI n i< >ceptiva urmata de kinetoterapie activa contra unei rezistente progresive efectuatft in lan( deschis. sc poate vorbi de trei situatii la care trebuie sa raspunda acest tratamcnt. pentru corectarea unor sechele ce nu au putut fi prevenitc.i innluli. sarituri pe loc etc. Toata aceasta progresiune se va intinde pe 2-3 luni. efcctuatd in lun| inchis. nu cxista difcrcnte intre tratamentul fracturilor operate si cclc la care s-ii |»iHerat solujia functionala. La nevoie. Evident ca progresiunea clasica: sprijin virtual. rcfuc clasticitatea antepiciorului. O prezentare particulars se impune pentru fracturile calcaneului care ridicA i t-lc mai grele probleme de recuperare si. sprijinul pe membrul inferior afectat este permis mai dcvivnuMIIII mai tarziu. durerile ce apar in antepicior care cslr mat intotdcauna rigid. dificultatilor intampinate in sprijinul bipodal. Recuperarea se fmalizeaza prin Tncarcarea antepiciorului (ridicare pe varfiiri. mersul schiopatat. nu de putine ori. n.ipil.i . se uromanda purtarea de incaltaminte ortopedica.In Illicit . Kinetoterapia activa. i .

la care se poate asocia. Principiul fundamental care trebuie sa calauzeasca tratamentul fizical-kinetic din aceasta etapa este acela de a respecta o progresiune adecvata fiecarui caz in partc.si divcrsificata pcntru incdicina (i/. Odata ce s-a produs consolidarea (tntre 60 si 90 de zile. un program de refacere a proprioceptiei prin mijloacele specifice (biofeed-back). lull mill pit loiiilni. .ica. Din punct de vedcre functional. Rccuperarea functionala se pregateste de catre fizio-kinetoterapeut conform n-giililor clasice si se transfers in sarcina bolnavului dupa ce acesta a invatat exact coca cc trebuie sa faca in continuare. mctodulugia §i dozajul dcpin/and dc cuno^tinjclc §i cxperienta terapeutului. dar exista o contentie chirurgicala. it limiiHc dc a so coiiNolulii li > turn. . mersul cu sprijin total. .i|iei siihistia^alicnc. i . obicclivclc §i principiile tratamentului fizical-kinetic sunt aceleasi ca pentru orice alia fractura de acest gen. duierea. aimotrolia cc sc cviilciitiu/A ncl (odala cu ictlucciiMcdcmului) la nivclul lojci posterioarc a ganibci $i linn discrcl la tiuisculaluta iiiliinscca a picioiiilm. se antreneaza dupa metodologia care a mai fost prezentata. in speciul In mvrliil mtii nl. profesiei bolnavului. mersul cu sprijin partial §i. functie de gravitatea liacturii). eventualele deficite musculare si redori articulare. Mijloacele terapeutice sunt acelea pe care le folosim in mod curent. rviliuiivn .n « * rf w» v f r« •n f VfI lU I iv in f R uii|i|. In cazul in care fractura nu este consolidata. t vcnlimlflc llii'lcnc. acolo unde este posibil. evitand supraincarcarea ce poate declansa o suferinta tendinoasa sau o algoneurodistrofie si de a pregati terenul recuperarii functionale corespunzator varstci. mcrsiil lara sprijin pc piciorul bolnav. Ne vom ingriji de intretinerea troficitatii tesuturilor si de a trata edemul rezidual. obiectivul terapeutic consta din redarea unei functionalitati cat mai apropiate de aceea pe care o avea inaintea traumatismului. Mijloacclc tcrapcutice sunt acelea§i.-« -•» -v •'ix *—m i « • c •v w r i* *m I . ofcra un camp dc actiunc inlctisivA . in final. i • ii pit i nilui.iMH ultiiA.

Tralamcntul fizical-kinetic si recupcrarea medicala a leziunilor nervilor periferici
y.eziunile traumatice ale nervilor periferici ridica o serie de problemc de icnipic chirurgicala (microchirurgia nervului, chirurgie paleativa, ortopedie), langS iicestca aflandu-se in permanenta medicina fizica ce are rolul de a asigura obtinerca maximului de recuperare functionala a segmentelor denervate total sau partial. Daca luam in consideratie faptul ca recuperarea functionala a unui nerv M-c| ionat traumatic la care s-a practical cu succes neurorafia poate sa dureze pan5 la doi ani, cum se intampla in leziunile nervilor cubital sau sciatic, ne putem da seama cat de important este ca in tot acest interval de timp structurile afectate de ilcnervare sa fie mentinute la parametrii morfologici cat mai apropiati de normal. ()i i, acest lucru nu este realizabil decat printr-un tratament fizical-kinetic organizat pi- diferitele etape pe care le parcurge bolnavul. Chiar §i pentru cazurile in care prognosticul reinervarii este rezervat si se picsupune dezvoltarea unei sechele definitive, medicina fizica are datoria sa piegateasca tesuturile inaintea unei interventii chirurgicale paleative efectuata cu .copul de a reduce, pe cat posibil, deficitul functional. In ceea ce priveste prevenirea complicatiilor posibile dupa o leziune traumatica i nervului periferic, obiectivele tratamentului fizical-kinetic sunt: conservarea unui tesut cutanat si subcutanat trofic, fara aderente, edeme sau '•scare; o atentie particular^ se acorda cicatricelor care trebuie sa fie cat mai suple; conservarea unor amplitudini de miscare in limite normale la toate articula|iile, intelegand prin aceasta si profilaxia dezvoltarii retractiilor capsuloligamentare; asigurarea unei bune troficitati musculare si impiedicarea transformarii |esutului muscular contractil in tesut fibres inextensibil; conservarea tonusului muscular si a fortei de contractie in grupele musculare antagoniste, fara a crea dezechilibre suplimentare intre grupele agoniste/antagoniste ce ar putea duce la retractii musculo-tendinoase, surse de atitudine vicioasa; profilaxia sindromului algoneurodistrofic care se afla de multe ori la originea durerii, a tulburarilor trofice si a redorilor articulare. Evaluarea in timp a evolu^iei unei leziuni traumatice a nervilor periferici se i ealizeaza prin bilanturi repetate ale celor trei functii pe care le indeplinesc nervii periferici: motorie, senzitiva si vegetativa. Pentru functia motorie, testarea fortei musculare dupa scala 0-5 efectuata analitic ofera date suficiente pentru activitatea practica de zi cu zi. 177
12 - Fizio-kinetoterapia

— \

Hvaluarca lulburnrilordc scnsihilitatc estc mull mai difleil de ivnli/nt, dc$i oxislfl iiiniicroBSC scale do cvaluurc obicctiva. Testclc analiticc cnulft sfl rvitluczc modul in care sc rcali/caza pcrceptia unor stimuli cutanati localizaji. IVsltil estc calitativ atunci cand isi propune doar depistarea existentei sau inexistentci hipo-estezici sau a ancstc/ici cutanate. Acelasi test devine cantitativ din momentul in care isi propune sft masoare cea mai mica distanta dintre doua puncte de stimulare cutanata simultanft percepute ca doua senzatii distincte. Acest test este cunoscut sub numele de testul Wcber-Moberg si se realizeaza cu ajutorul compasului Weber, La pulpa degetelor, valoarca normals este de 3-5 mm. Stcreognozia este un test foarte util pentru urmarirea evolutiei recuperarii func^ionale a mainii. Tulburarile trofice sunt constante in leziunile traumatice ale nervilor periferici datorita prezentei contingentului de fibre vegetative si se urmaresc prin aprecieri asupra starii pielii, a fanerelor, transpiratia, pulsul capilar, amiotrofia musculara, lermografie. O evaluare clinica a refacerii axonale se realizeaza cu ajutorul testului TinelHoffman care consta din percutarea in aval si in amonte de zona traumatismului trunchiului nervos. In cazul in care percutia declanseaza o senzatie de descSrcare elcctrica sau disestezii in teritoriul sau de interventie se noteaza punctul de maxima intcnsitate si se urmareste in timp modul in care acest punct isi schimba locul. Din evaluarea clinica nu vor lipsi aprecieri asupra leziunilor asociate traumatismului nervului periferic: starea tegumentului, a cicatricelor, starea vaselor sanguine arteriale si venoase, starea osului (in cazurile de fracturi), starea articulatiilor (bilant articular). Durerea este un simptom frecvent intalnit, ridica probleme terapeutice dificile si are o importanta deosebita in alegerea procedurilor fizicale precum si in stabilirea parametrilor de lucru. Unele cauze ale durerii nu pot fi tratate prin mijloace terapeutice fizicale si este nevoie de abordarea chirurgicala (nevromul). O forma clinica a durerii, pe care o intalnim mai des, este hiperestezia exprimata printr-o senzatie de arsura resimtita in teritoriul normal de inervatie a nervului afectat sau chiar in afara lui. De notat ca aceasta senzatie este declansata de o simpla atingere superficiala, dar nu apare la presiune exercitata pe tegument. Cauzalgia, cea mai posibila forma a durerii §i eel mai greu de suportat de catre bolnav, se manifesta ca o arsura ce depaseste teritoriul normal de inervatie senzitiva cuprinzand intreg membrul si uneori intreg hemicorpul. In aprecierile care se fac asupra durerii se va tine seama de faptul ca durerea estc un simptom subiectiv in care participarea corticala este foarte importanta, astfcl ca profilul psihologic al bolnavului are o importanta deosebita. lixamenul electric al nervului periferic furnizeaza datele obiective necesare stabilirii cu maxima exactitate a parametrilor de excitatie a muschilor denervati cu curcn(i cxponentiali de joasa frecventa. In mod obisnuit se efectueaza trei examene coniplemcntare: clcctrodiagnosticul de stimulare cu curenti de joasa frecven^ (reobaza, cronaxia, curba 1-T, curba climalizci); 178

- exnmcnul clcclrommgrnfic: Hludinl in li\ ilfi|u dec tin r n mir.i luului ull.ii in • dc rc-paus sail in aetivitate mnsimmd iininAnil do umlA|i inotoiii iiilivc, iitr i nn liecare imitate, stuhilirca frccvni|ci $i iiiiipliUidinii; mfisurarca vitc/ci dc conduccrc motoric si scn/.itiv3 a ncrvului. Trcbuic rcjinut ca datclc furnizatc dc examcnul electric sunt valabilc numai iluprt trci siiptamani dc la leziunea nervului, adica din momentul in care degenc-• • on|a walleriana s-a incheiat. Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea functionala a segmentului afectat i U'/iunca unuia sau a mai multor nervi periferici se face individualizat pentru .ire bolnav in parte, conform datelor furnizate de bilanturile clinice si electricc mate prealabil. Cum mijloacele terapeutice sunt mereu aceleasi, este evident ilcgcrca parametrilor adecvati de lucru reprezinta cheia succesului terapeutic. I )upa o suturare chirurgicala a nervului periferic sau chiar si acolo unde nu s-a Intel vcnit chirurgical dar paralizia unui segment de membru este totala, se punc pioblcma (pentru o perioada de timp) a imobilizarii acelui segment sau a membrului in lotalitate. In general, imobilizarea are trei indicatii principale: <j) protejarea unei suturi sau a unei grefe a nervului:pozitia in care se imolnli/,ca/a nu trebuie sa permita punerea in tensiune sutura, dar trebuie sa fie in mcliisi timp, cat mai apropiata de postura functionala; />) tratamentul simultan al unei leziuni asociate traumatismului nervului (llncturS, luxatie, entorsa); c) prcvenirea dezvoltarii unor pozitii vicioase datorate dezechilibrelor muscuIni c provocate de leziunea nervului. I In ajutor pretios in profilaxia pozitiilor vicioase, dar si pentru compensarea ijfhcitului functional vine din partea ortezarii. Se folosesc orteze statice si/sau illiiiimicc. ('omplicatiile cutanate si ale tesuturilor subcutanate constau, practic, din I'onsccinjele prezentei edemului care se afla la baza dezvoltarii aderentelor si a rrdnrilor articulare. Tratamentul este simplu, dar trebuie efectuat cu persevercn{S: (MtNtiiri antideclive, masaj si drenaj veno-limfatic prin manevre de presiune dinamicft •fei luata in sensul intoarcerii venoase, aplicatii de comprese reci, crioterapie locals, pltH'liolerapie cu efect trofic, antiinflamator si resorbtiv. () atcn^ie particulars se acorda cicatricelor pentru a caror asuplizare se folosesc Iphiuci speciale de fizioterapie (laser, UUS, masaj etc.). Suplc^ea articulatiilor este mentinuta prin kinetoterapie pasiva (posturi, mobill/.nrc pasiva, intinderi musculare si capsulo-ligamentare). Mobilizarea articulara pasiva se adreseaza tuturor articulatiilor membrului Bin tat si vor fi precedate de proceduri de incalzire locala §i masaj. Tehnica dc liii in cstc analitica (articulatie cu articulatie). Se pot asocia tractiunile continm-nun ultci nante cfcctuate, preferabil, manual. Tulburarile de sensibilitate coexistcnti-hu r:i tractiunilc mecanice sa comporte un grad crescut de rise dc accidcntc iatrogcne. Amplitudinea miscarii pasive in fiecare articulatie cstc dictala mai innl|i factori: sutura ncrvului sau a tendonului, consolidarea osoasii a dc liacturii si, nu in ulliinul ca/, durcrca.
179

fntimleini imiscul,ii;"i divtimtft sisteinatic arc ca obiccliv |nUU'ijinl prcveniren tlc/vnltflrii ieliai'|nloi iimsciilo-lcndinoasesccundarcde/ccliilihiiiliii de lor|cdintre grupulc inuscularc agonist/antagonist. Mancvrclc dc inlindcrc sc adicsca/A grupelor musculare sanatoase (antagonistii) si nu trebuie confundatc cu mobili/area pasiva. y Proccdurile de hidro-kinetoterapie completeaza tratamentul complex de recupcrarc. Efectul antalgic si biotrofic global, cu particularitatile specifice fiecarei proceduri in parte: vascular la dusul scotian, muscular- la baile si dusurile cu apa calda si presiune scazuta, articular si tendinos - la baile cu bule, cutanat - la dusurile cu jet filiform si cu presiune mare. ^ Curentii excito-motori din domeniul mediei frecvente (curentii interferentiali) permit mentinerea unei troficitati bune a grupelor musculare cu denervare partiala care la testing au o valoare de eel pujin 2. Pentru a spori eficienta acestui tratament, aplicatiile de curent interferential vor fi precedate de termoterapie locala sau ionizare cu clorura de calciu, proceduri care asigura un pat vascular adecvat. Problema centrala a tratamentului fizical al muschilor somatici denervati partial sau total o constituie mentinerea, pe toata perioada de timp necesara derularii procesului de reinervare naturala, a proprietatilor contractile si evitarea inlocuirii (esutului muscular contractil cu {esut conjunctiv fibros inextensibil. Singura posibilitate de a indeplini acest obiectiv important o reprezinta electrostimularea selectiva a muschiului denervat cu curenti excitomotori exponential! de joasa frecventa. Acesti curenti se aseamana foarte mult cu stimulul fiziologic care declanseaza contracjia musculara. Parametrii optimi de stimulare se stabilesc prin analiza datelor furnizate de electrodiagnostic (curba I-T, curba climalizei, reobaza, cronaxia, factorul de acomodare alfa). Acolo unde acest electrodiagnostic nu se poate realiza, din motive tehnice, electrostimularea se va face totusi dupa parametrii orientativi. In denervarile grave, durata impulsului este de 5001 000 msec, iar panta de crestere mai mare de 5-600 msec. Durata si panta de crestere a impulsului scad progresiv cu avansarea procesului natural de reinervare. ^Jntensitatea curentului de stimulare trebuie sa fie suficient de mare pentru a induce o contractie musculara eficienta, dar sa nu depaseasca pragul sensibilitatii dureroase. i••' Deoarece muschiul denervat oboseste foarte repede, raportul dintre durata impulsului si durata pauzei trebuie sa fie eel putin 1/4. Numarul total de contractii artificiale induse intr-o sedinta de tratament este de 10-15. O greseala terapeutica constatata frecvent este neconsiderarea sau nerecunoasterea momentului m care muschiul stimulat, din cauza oboselii, nu mai raspunde cu aceeasi intensitate la parametrii constant! si terapeutul incearca sa readuca marimea contractiei la valoarea initiala prin cresterea intensitatii curentului. Ori, corect este ca in momentul in care contractia musculara scade in amplitudine, la acciasi parametri de stimulare, sa intrerupa sedinta de tratament. Din punct de vedere tehnic, electrostimularea muschiului denervat trebuie cfcctuata prin aplicarea electrozilor la capetele muschiului pentru a prinde un numar cat mai mare de fascicule musculare. p Kinclotcrapia este prezenta in toate fazele evolutive ale leziunii traumatice a nervului periferic.
I HO

1

Odntfl cu iipnri|ia pnmrlnr Neimic de ivincrvarc, kinelotcrapi.i dcvim- mu Irnl illlrcgulni program complex dc id iipciutr FnnrlinnalA. Trchuic prcci/.al dc hi incepiil cfl in rccuperarea neurologic;! sunl piefeiiile ii'linicilc dc kinctotcrupic manuala: mfma kinctoterapcutului care do/,ca/a for|a mluulcrii muschiului, rczistcn(a opus3 miscarii voluntare, direcjia si vitc/a, 1111 pol H fiilocuitc dc nici un aparat mecanic, oricat de sofisticat ar fi. In stadiilc initiale ale denervarii, cand muschiul scheletic nu dezvoltS o loijft • If contruc(iu mai mare de 2, kinetoterapia va fi, in special, analitica cu aii-n|ic I'Hiticulara acordata evitarii compensatiilor furnizate de muschii sinergici. !n aceasta perioada se recurge din plin la tehnicile de facilitare a contrac|iei musculare voluntare (Kabat). Nu se va neglija regula generala de a se solicita nnlrac(ia cxcentrica a muschiului (pozitia de plecare cu capetele muschiului ipiopiate) si dozarea manuala a rezistentei opusa, adaptata fortei de contracjie |M'i lormata in asa fel incat sa se poata realiza progresiv indepartarea capetclor de • HMTjic a muschiului. Numarul de repetitii se raporteaza la capacitatea reals de lurl cvitand aparitia instalarii oboselii musculare. Acolo unde dotarea tehnica o permite, autoantrenamentul muscular prin I'lol'ecd-back EMG este preferabil, deoarece scurteaza mult timpul recuperarii. I'c masura ce reinervarea musculara progreseaza, un numar din ce in cc mai mure dc unitati motorii sunt activate sincron, se recurge la tehnicile de facilitarc ce HI la baza iradierea influxului nervos dinspre muschiul mai puternic spre ceilal{i Miu$chi cu actiune sinergica, dar mai slabi. fn final, cand reinervatia muschiului este mult mai bogata, se poate trecc la irivijii izometrice si izodinamice impotriva unei rezistente maximale pentru a ir>ic forta si volumul muscular. I Jltimul obiectiv al programului de recuperare il constituie refacerea stabilitiSpi •< huilurc, a rezistentei musculare si a coordonarii miscarilor. Terapiei ocupajionalc i cvine sarcina de a mgloba activitatea muschilor recuperati in activitati gcstualc n re in ce mai complexe care sa asigure atat autoservirea cat si reluarea unci vic|i i lale active. I In capitol special al recuperarii leziunilor traumatice ale nervilor periferici il 1'iiv.inta rccuperarea sensibilitatii. Mai putin cunoscuta si ca atare mai pu|m ih/aln, aceasta fateta a recuperarii este esentiala in cazul in care este nevoic sA Iftm functionalitatea mainii sau piciorului. In mod obisnuit, aceasta sarcina esle isiila crgotcrapeutilor. Cum acestianuprea exista in structurile medicale actuale, ID kinctotcrapeutii trebuie angrenati in aceasta activitate. Kevenirca sensibilitatii in teritoriul de inervare a nervului lezat se realizeazfi 10 ordinc precisa, in runctie de grosimea fibrelor nervoase interesate. Debu".'il i'ii redobandirca sensibilitatii superficiale protectoare, termica si dureroasfi, c.niala de fibre nervoase subtiri slab mielinizate. Urmeaza refacerea scnsibilitfl|ii iiialorii .'ji a atingcrilor dinamice (fibrele corpusculilor Mcissncr). Mai greu sc iiperea/a sensibilitatea tactila epicritica si protopatica care este asigural;! do him1 uroase, bine mielinizate. Ultimele sunt fibrele adaptdrii rapide care apar|in i nipiisrnlilor Paccini.
IHI

mcmorizarca accstor senzafii prin repetitii realizate in absenta controlului vi/ual.u . se trece la recuperarea discriminarii tactile prin tehnici specifice. Cu caracter strict orientativ. mecanismul lezional si rasunetul functional specifice nervului interesat.11 t'siiiiii T ciitu ii n iitiliiA fu o stc o activ tiiiii iiii^tilo aiA cc rcclam a o • . marime. cu obiecte mai mici. . Ca tehnica de lucru se recomanda utilizarea de obiecte de forma. iar pc dc altfl partc. dar vor ft repetate de mai multe ori in cursul aceleiasi zile. mai intai cu obiecte cu volum mai mare si din momentul in care tesrul Weber este sub 7 mm. Ultima etapa a recuperarii sensibilitatii se concentreaza pe recastigarea stereognoziei. \<. cat §i in faza secundara (global). Accasta metoda de recuperare dubla §i simultana este utilizata in mod egal atat in fa/cle initiale (analitic).a pc principiul asoacrii. matase).1 lim iic h iu iA co o p erate d mio n h o ln av u lu i.figuri geometrice etc. Prezenfa hiperesteziei cutanate intarzie inceperea programu-lui dc recuperare a sensibilitatii din motive lesne de banuit. 182 |iin iiiiin lfl iin r iii 1 0 jiim iu l d c rtc llu lu iu n ite 9 1 iiim A n i > . cu conditia de a se cunoaste si respecta unele particularitati anatomice. folosind facilitarile cutanate si musculare. ' Aceste ?edinte de recuperare a sensibilitatii sunt deosebit de solicitante pentru bolnav astfe! ca durata va fi scurta (5-10 min). astfel ca recuperarca scnsibilitatii sa puna in acord mi§carea cu gnosia. grcutate §i consistenta adaptata fazelor succesive ale reinervarii. chibrituri. Paralizia muschiului trapez este rareori totala dcoarece acest muschi beneficiaza de o inervatie complementara ce provine din plexul cervical superior.desensibilizare" terminata (din momentul in care sunt percepute vibratiile cu o frecventa de 30 cicli/sec). tesaturi (stofa.. pe dc o partc uiva| aica pcrccp|ici scn/ilivc emanate utilizand in accst scop iiifbrmapa vizuaia $i pcrccp|iu acclorasi stimuli provcni(i din zona identica controlatcrala. aceste particularitati sunt trecute in revista in continuare. Altcrnanta dintre invatare §i memorizare permite introducerea progresiva a unor stimuli din ce in ce mai fini cu parametrii proprii din ce in ce mai apropiaji. Concomitent cu recuperarea sensibilitatii cutanate se lucreaza si pentru recuperarea sensibilitatii proprioceptive.Keediiunea Ncnsiliiliia|n sc ba/ca/. AceastS schema generala de tratament fizical-kinetic si de recuperare a deficirului functional in leziunile traumatice ale nervilor periferici este valabila pentru oricare dintre trunchiurile nervoase. Nervul spinal Nervul spinal este un nerv cranian a carui ramura externa inerveaza muschiul stcrno-cleido-mastoidian si muschiul trapez. /_ Odata perioada de . Toate obiectele folosite trebuie sa fie bine cunoscute de bolnav si este preferabil sa fie de tipul celor folosite in mod curent: monede. .

I'c masura ce reinervarea se produce. tratamenrul fizical-kinetic este. Ulterior apare atrofia muschilor supra.si subspinos. Deficitul motor este adeseori moderat deoarece forfa abducfiei umarului cslc iisigurata dc muschii supra. so nvnrgc In c'ltitiiigia palciilivfl. Deficitul de forta al supraspinosului beneficiaza de facilitate din partea ddloidului. In absenta regenerarii nervoase se recurge la chirurgia paleativa. Leziunea traumatica este rara. In cazurile in care regenerarea nervoasa se produce. nc aflam in fata unui tablou clinic in care deficitul functional con••< > ilm imposibilitatea abductiei umarului dincolo de 90 de grade.an in timpul reducerii ortopedice a acestora (luxatie inferioara. Durerea.a frigore". tegumentul bontului umarului. mai frecvent etioIo^M i-stc niirrnlraumatica si uneori nu avem cauza si o declaram . HI nifJH i / viiI iiiiirclni < /i> i(dt ACCSI nerv ia nasterc din radacinile C5-C6-C7 si este destinat nnmai miisdiiiilui marc dintat. uncle elm iirgin i M i i l m a C M ial. iar din punct de vcdere scn/itiv. initial.si subspinos.< i |> l i > u i r e u 1 din lie pcniru lu'iiroli/fl.r. antcro-inlcrnfi. rotund mic. adeseori vie. Acest nerv este afectat eel mai adesea in timpul unor traumatisme ale umarului •.if i lu/a algica. liaclura extremitatii superioare a humerusului). kinetoterapia iinalitica a muschiului mare dintat urmareste obtinerea abductiei active a omoplatului fn antcpulsia contrarezistenta a umarului (rezistenta se aplica pe cotul flectat). iradiaza uneori in intregul membru mipcrior. lit.i ' i jciul cstetica. kinetoterapia analitica cu tehnici de facilitare M contractiei musculare voluntare bazate pe iradierea impulsului din muschii mincrgici cu inervatia pastrata ocupa locul principal. Recupcrarea se adreseaza initial durerii si intretinerii musculare si articulaiv i niliegiilui mcmbru superior recurgand la toata gama de proceduri fizicale ce ne si i In dispo/itie.f i t a l m 'M |n l e m n e l o r d e r p t 'i i p p i n p o n i a n A m i r n e o e u r A r . Nt-rnil supra-scapular Acest nerv periferic ia nastere din trunchiul primar superior al plexului brahial |i al'cctarea lui este de cele mai multe ori datorata unor microtraumatisme de cau/a npoi li va sau profesionala. Ca si in situatiile precedente. pe cand subspinosul este facilitatea de contractie maximala a micului loliind.. Cele doua ramuri terminale incrvcazfi muschiul deltoid.prntiu gitilh fn parali/iilc vechi. Alteori ne aflam in fa(a unui deficit (otul 183 . Odata dqi. iar scapula alata < i. antalgic. Ni'rvul circumflex Nascut din trunchiul secundar posterior al plexului brahial inerveaza prin lamurile sale colaterale muschii subscapular.

mtalnita in practica mai des la alcoolici sau narcomani cand somnul profund face a\ paresteziile sa nu fie percepute de individ si compresiunea sa depaseasca timpul minim de reversibilitate a intreruperii conducerii nervoase. ii dcgctclor si a policelui. j'. La nivelul antebratului. fracturile inalte ale radiusului comporta riscul de lezare i nervului radial. "<-' ii'iiii^r In i Iniiiigiil pal..1 si iminai in tiltmiA instan|a se va cfcclim .uliuilc/a umainlm Ncrvul musculo-ciitanat Hstc o ramura de diviziune externa a trunchiului secundar antero-extcrn si incrvea/. Examenul EMG transeaza diagnosticul prin obiectivizarea scaderii VCM in ival de cot. in\ . abductia policelui si inclinarea radiala a pumnului.!/ tie i'v 'i n. Tratamentul este chirurgical si consta din neuroliza ramurii motorii ^osterioare a nervului radial. §i in aceste cazuri recuperarea Innctionala este buna. se face neuroliza. Triccpsul brahial este foarte rar afectat deoarece radacinile care il inerveaza iiint mai inalte (paralizia carjarilor).oniprcsiuni prelungite pe fata posterioara a humerusului (paralizia indragostitilor). asigura extensia pumnului.ilaiiii niiilm cliiiui|>iral (sului'4. neuioli/rt. In cazul reducerii focarului de fractura prin osteosinteza cu placa. In i.a motor muschii biceps brahial si brahial anterior. asigurand in acclasi limp si incrvada senzitiva a regiunii anterioare a bratului §i antebratului. este afectat prin plaga directa sau in cursul unor interventii dc sliibilizare a umarului. . 184 .„. De obicci. Fracturile diafizei humerale sunt foarte frecvent cauza unor paralizii a nervului •adial. riscul laraliziei radiale este mai mare la scoaterea montajului decat la aplicarea lui. fie indirect prin elongatia nervului in timpul manevrelor de reducere a "bcarului de fractura. Ncrviil radial Kamura terminals a trunchiului secundar posterior. Torusi. . Evolutia acestui tip de paralizie este benigna deoarece recuperarea se produce si spontan in decurs de >alcva luni. Afcctarea acestui nerv se poate produce la nivelul bratului datorita unei i. .iHft).. !|n K U IM K i ivi ii|'< M i II 111 "iniiirii- rvi(i('M |him i(i t'lli mcl iiiie i It? \ Mimi.. iii . Rezolvarea chirurgicala primara este eflcienta si rezultatelc liinctionale ale recuperarii secundare sunt bune. Paralizia radialului compromite prehensiunea prin pierderea posibilitatii de a Icschidc mana si prin pierderea stabilitafii pumnului. fie direct prin contuzia sau sectionarea nervului in timpul racturii. in unele forme severe de compresiune la care in primele patru Inni nu apar semnele de reinervare.•picondiliana si merge pe fata posterioara a antebratului si a mainii cu un deficit notor al unuia sau al tuturor mu§chilor extensori.Nciiii|niiR'cx|ii liiiiiiguiilflH iii'ivulni. Acest deficit motor este eel care icrmite diagnosticul diferential cu o epicondilita banala. Sindromul scurtului supinator asociaza o durere ce pleaca din regiunea .

Ni'rvul median Nervul median ia nastere din trunchiurile secundare antero-extern si anteromlcrn ale plexului brahial si este un nerv mixt senzitivo-motor cu un mare continI'. si de reaparitia tabacherei anatomice. in special pulpa policelui si a indexului si mediusului.i i put I'IIKCNII! dt< u-i npciaic n iimini<|iei f NC ilcsl. dar eel mai I'rccvent intalnim plagi la nivelul pumnului unde nervul este foarte cxpus si foarte putin protejat in fata agentilor traumatici. Tonificiva iUTslin iiiiischi sc eleclnea/a din po/.i|ir cu < i l n l Ikvlat l:i 100 do grade pc caml rccuperarea scurtului supinator sc lace cu i uliil in cxtcnsic si antcbra|ul in po/i(ic ncutra. cu cotul llcclat.n.iiA duisprc pinxiiintl spir distal si CN(C iiimii|iil dr icapaii|iB oi/n limgiilui snpiiiator.r. 10). Tonificrea cxtcnsorului coinun al dt'ni-lolor iji extcnsorul propriu al indexului sc incepc analitic.ionat sau sectionat de-a lungul intregului sau traseu. Programul de terapie ocupationala se realizeaza. progrcsia fiind asigurata de plasarea pumnului in pozi^ic ncutra. O leziune inalta a nervului median este caracterizata de parali/ia completa a flexiei indexului pc cand o atingere joasa este caracterizata de deficirul de forta al scurtului abductor al policelui. prehensiunea se realizeaza cu articulatiile MCF in flcxie si pumnul in extensie iar mai tarziu. initial. Nervul median poate fi contu-/. policele in abductie. Accasta orteza are menirea de a mentine pumnul si articulatiile MCF in rectiiiidinc. prcfcrabil fiind sa o utilizam numai cu scop functional si cu intermitenta. . cu orteza functional^ niontata pe mana si mai tarziu fara ea. flexia pumnului si a degetelor (primele trei degete) precum si opozitia policelui. La incepurul recuperarii.cnt de fibre vegetative care asigura pronatia antebratului. Se poate folosi sinergia extensor comun-interososii dorsali-abductorul dcgcluliii inic. extensia pumnului este realizata cu urticulatiile MCF in extensie. ()rtczarea mainii in paralizia nervului radial trebuie privita cu maxima prudcnla. a lungului abductor si a scurtului extensor al policclui este confirmat. Rccupcrarea lungului extensor. este nervul prehensiunii de finete. Tin 11 (I ' l l IIIII llillU. nniiln> i clunr ik* l. lasand libera fata palmara a mainii si a degetelor (fig.I IHIHIIIVIHIII I I i 'I'nilllMIl IIMI I I'M'^IHMIUI KMIIIIII llin*ll|. Din punct de vcdere functional. piiiniuil ilcctut. In lu/a Imala sc cxcrscaza miscarile sinergice ale degetelor si pumnului. Teritoriul sau senzitiv cuprinde. exersand sinergia extensie pumn-flexic a i logctclor.

cele doua ramuri interne ale flexorului comun profund al degetelor iar teritoriul senzitiv se intinde pe marginea cubitala a pumnului si a mainii.t unuia dm lam unlc sale.In m o d i la suM-. Nervul cubital Acest nerv periferic ia nastere din divizarea trunchiului secundar antero-intern al plcxului brahial si inerveaza mu§chii cubital anterior. genet am i m i ntA teM m ndroam c m ice. lu patru nivclc. 4. Tratamentul este chirurgical. dau ccrtitudinea diagnosticului chiar daca atingerea musculaturii eminentei tenare este de cele mai multe ori discreta. fara nici > tulhurarc a sensibilitatii. v o ib etu d o m ic rc sarcu tru u n u iliu l n u h iu lu i nc rv u . Sindromul ncrvului interosos anterior Comprimarca acestei ramuri motorii de catre insertia tendinoasa a capatului irolund al muschiului rotund pronator este responsabila de aparitia unei paralizii elective a lungului flexor al policelui si a flexorului profund al indexului.lu l udm nHUH. 186 . Sindromul rotundului pronator Tabloul clinic consta dintr-o durere greu de defmit si de delimitat care intercseaza antebratul §i care este exacerbata de miscarea de pronatie a antebratului cfcctuata impotriva unei rezistente (cotul in pozitie de extensie). 2. neuroliza trebuind sa clibcreze nervul la nivelul arcadei rotundului pronator. -4 3. Acest test pozitiv. traverseaza canalul Guyon. in prezenta tulburarilor de sensibilitate din teritoriul nervului median. Aici nu ramane decat sa subliniem importanta capitala a recuperarii sensibilitatii deoarece aceasta este cea care conditioneaza in cea mai mare masura recuperarea functiei complexe a mainii (fig. Datele referitoare la rccuperarea mainii sunt prezentate pe larg la capitolul referitor la traumatismele pumnului. Sindromul de canal carpian Compresiunea nervului median la acest nivel este mai frecventa pe cat se pare iji de cele mai multe ori nu are o cauza traumatica evidenta. 12.)cnnitc o recuperare functionala buna. dupa care sc divizcaza in doua ramuri: o ramura senzitiva pentru degetul V si marginea iiHcma a degctului IV si o ramura motorie pentru muschii intrinseci ai mainii. 13). 11. La nivelul carpului. Neuroliza asociata cu intinderea insertiei tendonului . Compresiunea nervului median se insoteste adesea de compresiunea nervului cubital. Compresiunea nervului median la nivelul arcadei lui Struthers Aceasta arcada este inconstanta anatomic si se afla la 3-5 cm sub epitrohlee.

itic eol nun In-even! mialiuta in UixnjiiU tulnhu sau liactuiile exile mil. intalnit mai rar izolat (traumatism prin cadere pe manS •? i contuzia regiunii pisiformului) si mai des in asociere cu sindromul de canal i arpian. Atunci cand exista. nerviil cuhilal poate li comprimat la doua nivele: lie in guticra epitrohleo-i ilecraniana. Acest lucru este realizabil stabili/uiul 187 . ilimpotriva. evolutia " cstc lenta. chirurgical. desi nici aceasta nu mai poate oferi mari satisfactii pentru recuperarca lunctiei afectate. principalul obiectiv al tratamentului fizical-kinetic il i rpi czinta prevenirea instalarii grifei cubitale.i 11I l1 H . Sindromul lojei Guyon. In primul caz vorbim de siniliomul dcfilcului retro-epitrolilean care aparc mai frecvent la harbatul adult si se manifesta piin parestezii care iradiaza de la cot in antebrat si in niana. I'lliologia este de cele mai inulteoritraumatica. el este prezent in toate fazele. este in principal. atat preoperator cat mai ales postoperaii >< iinnarind cu tenacitate obiectivele majore ale recuperarii functionale. acest lucru nu inseamna ca tratamentul fizical-kinetic este cxclii1. ! • „ „ . deficitul motor este localizat liuleosebi la nivelul mainii. astfel ca recuperaloiul se intalneste in practica cu cazuri vechi la care rezolvarea este mai degrabft t lururgicala. Desi am precizat ca tratamentul leziunilor traumatice ale nervilor perifcrici cstc chirurgical. . In paraliziile recente. lie in canalul Guyon.1(11 mlei ware a luimcrusiilui I'e de altii parte.

paralizia muschiului adductor si a fasciculului profund al sciii mini flexor comporta un rise Functional redus. ~ Icziunea nervului fn timpul unei biopsii ganglionare sau in cursul tratamentului tinirgical al abcesului psoasului.•sic un nerv rnixt ale carui ramuri motorii inerveaza muschii: tensor al fasciei lata. In parczclc aflate in cursul regenerarii nervoase.l progtvsi v exltmia dcgclclor cu pumnul fn pozitie ncutnS si apoi in extensie. . CCIVMI lioln. cu grifa cubitala instalata. comprimarea printr-un hematom in teaca psoas-ului (accident clasic al (amentului anticoagulant).M u n ii fle x o rilo r ' i . programul fizical-kinetic are m continuarc ca obiectiv principal prevenirea instalarii grifei cubitale. cu conditia de a se conserva o buna mobilitate in articulatia trapezo-metacarpiana. dupa osteosinteza unei fracturi de colil sau dupa artroplastia totala a soldului. r Nervul crural . neglijate. programul fizical-kinetic cstc limitat la pregatirea tesuturilor in vederea unei intervenfii chirurgicale paleative. crural. cerem bolnavului sa efectueze o extensie activa a degetelor. rxnvifiul se efcctueaza cu ptininiil Ik-rliil dup. 188 .i'icloi) l. In cele mai multe din cazuri. fesier. / • ( irlr Oislhl M. Ramurile sale terminale inerveaza muschii fesier mijlociu si mic. MCF fn rectitudine. Leziunea nervului se intalneste fn unele fracturi ale haxinului cu deplasare mare a fragmentelor.1 care sc irali /i'ii/. in Mill acesfa mliiidcrea muschilor flexori lungi este mai eficienta. comprimarea nervului cu departatoarele in timpul artroplastiei soldului cand lea de abord este anterioara sau antero-externa. SPI si n. suficient de intensa pentru a punc In tensiune tendoanele extensorului comun al degetelor. Din aceasta cauza nu se renunta niciodata fnainte de 1 8~24 de luni de fizio-kinetoterapie. Chirurgia acestui nerv este deosebit de di/kila si se practica numai in cazurile in care programele de recuperare fizicalkinetice efectuate cu insistenta si pe durate mari de timp au esuat. n. n. La nivelul membrului inferior leziunile traumatice ale nervilor periferici interescaza urmatoarele trunchiuri nervoase. sciatic. n.punt* in m|iiine rxlen. In paraliziile vechi. Pentru musculatura intrinseca a mainii se recomanda un exercitiu simplu: pumnul mentinut in flexie lejera. precum si rnuschiul tensor al fasciei lata.sorul coiiuin . i . Ramura senzitiva inerveaza fata anterioara a coapsei si o ijirtc din fafa interaa a coapsei si a gambei. leziunea •aumatica a nervului crural este iatrogena. n. La nivelul policclui. fll. SPE.'• Ramura terminala a plexului lombo-sacrat ia nastere din radacinile L3 si L4. •roitor si cvadriceps.il dr/'. i iVfnli i»po/i|jc'(lc Mcxiflejerrt.« fnceputul PH Wf 'minim do ii'i'iipcrair. dar se acorda o alcntic mult mai mare facilitarii contractiei rnusculare voluntare a muschilor a/laji in curs de reinervare.n idiii )»4<'xlrii(lrt acd'v (I. Nervulfesier Acest nerv ia nastere din trunchiul lombo-sacrat si dinprimele radacini sacrate.

prelungita (statpe vine). trunchiul sciatic se divizcaza fn t elc. Mecanismele lezionale sunt variate: compresiune. ('ompresiunea n.). in mod obisnuit. Din accst motiv sc i< i iiiiuiiidd j)iirtarca iinci orle/e sau chiar a doua carje canadiene. In abscnta recuperarii spontane se impune efectuarea neurolizei.il.doua ramuri terminale: SPE si SPI. Mobili/arile precocc vor /i cfccluulc pasiv. fn cazurile in care compresiunea este externa (SPE avand un traiect foartc Mipcr/icial la nivelul genunchiului) si este datorata unui aparat ghipsat foartc strans. lit'iiialoin fcsier. i onccntrcaza pe refacerea fortei si rezistentei acestui muschi. spre o recuperare spontanam cateva saptamani sau luni. cand intregcfortul . Tratamentul este chirurgical •. Mccanismul lezional al trunchiului sciatic este diferit: fracturile bazinului.I )clk'i(iil complcf dc. de regula. Rezultatele recuperarii sunt. intepare accidental*! (injectii i. entorsele grave ale genunchiului si in luxatiile genunchiului care iiiicrcsea/a compartimentul extern. nefiziologica.1.(oijA a cvadricepsului nu impiedica mersuJ pc tercn plai .i cons la fn sutura nervului. l. intindere.. SPE se intalneste frecvent in plagile regiunii poplitee •. Paralizia se inslalca/a spontan sau progresiv. Tratamentul chirurgical al nervului se efecluca/jl ndala cu refacerea leziunilor ligamentare precum si in cazurile fn care dupa minimum IX luni dc la traumatism nu apar scmnele rcinervarii spontane. supunandu-se tuturor regulilor fundamcntalc iilc Iralaincntului fizical-kinetic expuse anterior. Traumatismul direct al n.m.V<7 viiI sciaticpopliteu extern (SPE) Topografia acestui nerv il predispune la leziuni traumatice §i paralizia lui se nmm/esla din punctul de vedere motor prin stepajul piciorului si grafia degetelor. iiiaiiii. patratul crural $i pi'dmcu. tratamentul fizical-kinetic este ccl care Irehuic sa assure iiicn|merea supletci articularc a glcznci si piciorului. SPE poate fi profunda si sa-si aiba sediul la nivelul expansiunii luccpsului crural sau la nivelul arcadei muschiului lung peronier. I. Nivvul sciatic Accst ncrv care ia nastere in micul bazin din trunchiul lombo-sacrat. pana" fn momentul In care aparereinervareacvadricepsului. plagi direclc. Prograinul do i • < upniire /i/ical-kinclic Irehuic sa insistepe tonifiereamarelui fesiersi a tricepsulni nial. plagS.11 rxpiinc bolniivul la crtdere prin derobarea genunchiului. La nivelul extremitatii distale a coapsei. rotatori externi. de cele mai raulte ori dupa un efort fizic prelungit sun o postura anormala. sii previna inslalaicii dc/ ()iiiia|iei m var-ecjuin a piciorului. Kocupcrarea este lunga si dificila. provinc ilni ladacinile spinale L5 51 SI (in principal).an a marginii externe a treimii superioare a gambei. Sc insi^A pc piccinilalcn I UO .M din punctul de vedere senzitiv prin hipoestezia sau anestezia fetei dorsale a piciorului.c/iunilc prin elongatia nervului seproduc in timpul luxatiilorpcronco-tibialc superioare. bunc. Din trunchiul sciatic iau nastcrr iiiniiiri care inerveaza muschii ischio-gambieri. i'voln(ia este. chirurgia soldului. In loale situatiile. . conform luliiroi regulilor mohili/drii pasivc.

din ramura temporo-faciala ia nastere o ramura intermediara care se anastomozeaza cu ramura inferioara formand plexul naso-genian. In timpul fazei de reinervare spontana. o atentie speciala trebuie acordata muschilor fe|ei si in plcoapclor. preponderent motor care. Leziunile traumatice ale acestui nerv se produc. Ramurile sale motorii inerveaza muschii flexori ai gleznei. la nivelul fosei poplitee. Recuperarea motorie urmeaza calea obisnuita situandu-se pe planul imediat urmator recuperarii sensibilitatii. de obicei. In afara muschiului scaritei. muschiul gambler posterior si muschii intrinseci ai piciorului. Pcntru a aborda recuperarea neuro-motorie a afectiunilor care intereseaza nervul facial este indispensabila cunoasterea cu mare exactitate a muschilor inervati precum si a acfiunii lor.\ medicala a paraliziei faciale periferice Nervul facial este un nerv cranian mixt. Electrostimularea analitica a musculaturii dorsiflexoare si eversoare a piciorului imprcuna cu masajul si alte proceduri cu efect biotrofic mentin proprietatile fi/iologice ale fibrelor musculare denervate.Iriilamcniiilui li/. muschiul auricular si muschiul occipital. In general. o trecere in revista a muschilor si a ac^iunii lor principale poalo II utila.icoUkinoiic clcoiirccccsic binecunoscutn tcii<liii|ii aiiu'iiln|iilorlihioastragaliand si a articula|iilnr mici ale piciorului dc a dc/volla rcdoi i Ortczarca cstc un mijloc (erapeutic deosebit de util care impiedicfl stepajul piciorului in timpul mersului. Mu$chiul frontal este muschiul mir^rii. a stilo-hioidianului si portiunea postcrioara a digastricului. in periferie sc divide in doua ramuri: una superioara sau temporo-mandibulara si o ramura infcrioara sau cervico-faciala. Foartc pc scurt. ion . Recuperarea sensibilitatii este extrem de importanta deoarece astfel se previn Icziunile trofice plantare si se realizeaza un bun echilibru in ortostatism. Ramurile nervului tibial posterior inerveaza muschii flcxori ai degetelor. >' it Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea \ . mai pufin important pentru recuperator. 6-9 luni si uneori chiar si un an. kinetoterapia analitica si tot cortegiul dc facilitari periferice si centrale ale contractiei musculare active constituie nucleul programului de recuperare functionala care este destul de lung. Ramurile sale senzitive asigura sensibilitatea plantei piciorului. Nervul sciatic popliteu intern (SPI) Acest nerv traverseaza fosa poplitee inainte de a trece pe sub arcada tricepsului sural si a lua numele de nervul tibial posterior.

. fn parulizia nervului facial. dc/. Muschiul orbicular al buzelor mchide cavitatea bucala comprimand si apropiind ' iitnisnrilc.-a". oculomotor comun) i i i-ontractie maximala provoaca riduri la marginea externa a ochiului. M uschiul pielos al gatului trage comisura labiala in jos si concomitent exert 11 Uac|iune In sus a pielii superioare si anterioare a toracelui.muschi ridicator al buzei superioare in dreptul caninului (flirt s. Muschiul transvers al nasului ridica si dilata narina. mgustand transversal wiflcinl narinei si coboara buza superioara. pe IAiif. Muschiul dilatator al narinei mareste diametrul orizontal al narinei.cntft >i n piiilieipnrc psiholo^ieA iniporliinlA. este dcnumit $i uiu$elii al surasului. Muschiul canin . sum Kiupaji in jurul orificiilor fetei actionand fie ca si constriclori. Lucreaza impreunS en piiamidalul si cand se contracta cu forta maxima exprima dezgustul.laba dr i . Muschiul ridicator al buzei superioare retrage si rasfrange buza superioaro. permite comprimarea obrazulm • and cavitatea bucala este plina cu aer.i.1 a ochiului). Muschiul buccinator. fie ca dilamlori. Accasta amplitudine poate fi variabila in func|ic dc Inli'iisilalca scnliincntelor pc care individul vrca sa Ic cxprimc. Muschiul mirtiform coboara partea inferioara a narinei. Muschiul triunghiular al buzelor . se bucura dc uncle particula nln|i: prc/inta o insertie osoasa fixa si o alta insertie mobila subcutanata. Portiunea tarsala permite inchiderea ferma a fantei palpebrale (inchideica i"i|. cstc prc/.muschiul suferinfei .'n < I'lif fn jos si in afara.il.l rasfranga buza. Muschiul patrat al mentonului coboara oblic in jos si in afara partea latcroikTiiil a mentonului. Astfel se explicil dc tie. Contractia lui provoaca riduri orizontalr In I rtdacina nasului.trage buza inferio. bolnavul avand sentimcnfiil picrderii | tais(inalilA|n sale . () iiicii|inne particulars pe care trebuie sa o facem se refera la amplitudincu ('(iMliac'lioi accstor muschi.il inleresarca fi/ica evident^. Muschiul risorius intinde comisura labiala in sens orizontal.vclind dintii maxilarului superior. Muschiul mare zigomatic este muschiul surasului ducand comisura labialii in mis si in afara. eel mai profund muschi. al dezaprobarii. Muschiul piramidal al nasului actioneaza simultan cu muschiul orbicular nl lU'lnnlui participand la protejarea ochiului. Alal muschii palpebrali. Muschiul orbicular al ochiului: portiunea orbitara declanseaza inchidcrc:i I ilroapclor (anatagonist al ridicatorului pleoapei inervat de n. cat si muschii mimicii. . an uti rol inorlb-funcfional dar si estetic.Muschiul spranccnos cste muschiul atentiei. apa sau alimente.

obrazul cazut.. se coteaza de la I la 3 urmatoarele modificari: ridicarea anormala a sprancenei.. Aceste sechele pe care Ic avem in vedere sunt: hipertonia musculaturii. buza inferioara coborata. exagerarea fosetci 192 . 1 = hipotonie musculara. kinetoterapia este mijlocul terapeutic indispensabil recupcrarii fizice si psihice a bolnavului. In fata specialistului in medicina fizica si recuperare medicala. 2 = muschi aton.« Minium h< mii<*|i'i. Inaintea mceperii unui program de recuperare functionala este obligatorie cfcctuarea unei evaluari complexe din care nu vor lipsi testarea musculara (tonus.HI/MI i .. numarul de repetitii posibile. forja de contractie). nirtl tcntonul «U. sincineziile musculare si hemispasmul facial.testul Hilger prin care se masoara viteza de conducere a influxului ncrvos comparativ stanga/dreapta sau Tntre ramul superior si eel inferior din aceeasi partc. arnplitudinea miscarii si sincronizarea cu actiunea muscularurii sanatoase. in IIIIM) nhiynmi fund interest!) In HIM. nu numai pentru cazurile vechi la care aceste sechele sunt deja instalate. Ik 1 la iiivdiil (raicclului inlia sau cxtracranian. de intcnsitatea paraliziei. bolnavul se poale prczenta in diferite stadii de evolutie a paraliziei: Tn stadiul initial. audiometria. buza superioara coborata.. Tonusul muscular se evalueaza dupa o scala in trei trepte: 0 = tonus muscular normal. studiul rcflexului scaritei.. Examenele electrice se efectueaza cu ajutorul electroiniograrului . disparitia santului naso-genian. la nivelul ramurilor dc diviziune din parolida sau la nivelul ramurilor terminale. in stadiul de rcincrvare spontana sau in stadiul de sechela cu musculatura fetei hipertona si prc/cnta sincineziilor. dar mai ales pentru urmarirea eventualei aparitii a acestora in timpul tratamentului fizical-kinetic.. examene electrice si unele examene suplimentare necesare stabilirii topografiei leziunii. se vor urmari catcva detalii ale fetei: disparitia ridurilor frontale. coborarea varfului sprancenei. Pentru diagnosticul topografic al lezarii nervului facial se recurge la testul Schrimer (studiul secretiei lacrimale). Bilantul analitic al functiei musculare se efectueaza dupa scala 0-4.mnva|ii! »| laualnliu Kiipaini.< ill (it'iilt'iii fl i-Nlc uum leii/iilfl de OHlintj' iitilA HMD pnr|iiilA inn . devierea nasului spre partea sanatoasa.! igiil.r/aiea iiaviilui lailal so poalc produce flc lanivclul nuclciilni lacialului. Prin acest test se cuantifica procentul de fibre ncrvoase atinse. testul Blatt (studiul secretiei salivare). Electroneurografia sau testul Elsen poate furniza elemente de prognostic daca cstc efectuata m primele 10 zile. In acelasi scop. de tratamentul medicamentos sau chirurgical efectuat. Hipertonia musculara evidentiabila prin mtinderea intrabucala a muschilor sc aprcciaza ca fiind prezenta sau absenta. Acolo unde este prezenta. Indifercnt dc ctiologie. urmarind intensitatea contractiei realizate. disparitia santului naso-labial. dil si acola al facialului inlt'iioi l. Bilantul sechelelor este la fel de important. deviatia si stergerea comisurii labiale.

contuzii. la nivelul pachetului acustico-facial... va evolua in mod sigur spre dezvoltarea sechelelor despre .1111 vorbit.. anterioara paralizici facialc pnilru a dcpista eventuale asimetrii preexistente si este utila si o fotografie (Scuta In inccpcrea tratamentului care poate fi un document util in aprecierea cored A a plicientci tratamentului aplicat. lilpeHimin iniiyi Iniilni piclos nl gftlnlin Sinciniv. Bilantul trebuie refacut ilc i-ilire aceeasi persoana din doua in doua luni in primul an si din trei in trci luni In nl doilca an..U. for{a ninsculurfl •A creascS progresiv.. PC langii aceste bilanturi este recomandabil ca inaintea inceperii programului ilc recuperate sa se analizeze o fotografie mai veche. Jn cazurile in care atingerea nervului facial s-a produs in traiectul sfm inlracranian. in urmatoarele saptamani. In toate celelalte situatii. In paraliziile faciale . Sincinc/iilc emoUonalc pot fi prczente sau abscnte.iilc cscn|ialc siint iloinl y.. Nu sunt rare cazurile la care asistam la o agravarc i dalelor bilan{ului initial in prima saptamana valoarea musculara scazand la /.I ( oilliiuril Inliialr in t ifiirfl..>i ofhi/gunl (mobili/arca volimlurfi sun 'iponlana" a orhicularului iiulucc dcvia|ia comisurii labiale in sus si in alara. a formei de compresiune a nervului.1 pnlca in niari cvolutia recuperarii..a bolnavii la care continuitatea nervului facial s-a realizat prin neurorafic NIIII ncrvul se afla doar in stadiul de axonotmesis. uneori si mai usor..exMgcraren yiUi|liliil tutm . in stadiul de nniiapraxie (dupa intinderi. /hAivirca mcnloiiulm.. Recuperarea functionala este limitata la mvafarca luilnavului ca prin utilizarea limbii (presiuni efectuate cu varful limbii impotriva iiinulelor dentare superioara si inferioara) sa se produca iradierea influxului nervos In facial si activarea in acest fel a muschilor palpebrali si ai hemifetei. bolnavii beneficiaza de un program fizical-kinetic ilc mai scurta sau mai lunga durata: minimum 15 zile si maxim 4 ani. Secretul ipu^ilei il constituie capacitatea bolnavului de a inva^a sa dozeze presiunea pe care ii fxercita cu varful limbii in asa maniera incat sa obtina maximum de functionalitate Iftirt a provoca nici o jena. I-'sic important sa se stie ca practica a demonstrat ca orice paralizie de ncrv 1 111 la care compresiunea este mai lunga de 25 de zile si nu apare nici un semn de nerarc nervoasa.. pentru recuperarea funcponahl f \istft doua posibilitati. DC la tratamentul fizical-kinetic se exclud cazurile la care s-a instalat spasmul liK'inl.a frigore" (cele mai frecvente) recuperarea funcjionalfl ik'puulc in totalitate de inaltimea leziunii.. . La bolnavii cu sectiune de nerv fara posibilitatea rcfacerii i Inriirgicale a continuitatii este necesara o grefa hipogloso-faciala ce neccsitii un limp dc 3-6 luni pentru a se prinde. In aceste cazuri. I . compresiuni) datele bilantului vor dicta pai ametrii de lucru ai mijloacelor terapeutice fizical-kinetice.. iK'iilru ca in continuarca tratamentului.I^VH. piillind h totala sau partiala.cro. .iiirt/ttdii (inohili/arca orbiculaniliu luce concomitcnt inclmlcieit oclnnlui) . bilantul se repeta saptamanal pentru .I /lmcnoimc.

Masajul extern trebuie sa fie bland.punctul central" (punct situat la 1.. Incalzirca hemifetei se poate face cu lampa solux plasata la distanta de 1 metru (imp de 10 minute.. chiar daca manevra este dureroasa. Ca tehnica de lucru se recomanda ca intinderea sa fie mentinuta cateva secunde dupa care se reduce progresiv pentru a evita aparitia efectului de bumerang constatat la intreruperea t>rusca a intinderii musculare. Dupa ce a masat si a intins lent muschii. pentru muschii jumatatii inferioare a fetei. poate fi tot atat de nociv atunci cand este efectuat de catre personal insuficient pregatit si de manevre brutale executate intempestiv. iar la nivelul tamplelor si in regiunea temporo-mandibulara manevra dc masaj . intinde obrazul oblic in jos si spre partea sanatoasa (fara a cobori concomitent pleoapa inferioara). cand musculatura este flasca (valoarc la Icslaie 0-2) si (nliiidcrca rcpclata a muschilor nu arc nici un efect asupra rcfaccrii tonusului. mcntinand aceasta intindere timp de cateva secunde. sc practica o schema terapcutica ce include urmatoarele mijloace terapeutice: caldura Incala. scade progresiv forta presiunii digitale. La nivelul fetei se prefera effleurage-ul si miscarile de glisare a tcgumcntului. Prin aceste manevre. Masajul muschilor hipcrtonici se asociaza manevrelor de intindere pasiva blanda si progresiva. cand se lucreaza ii supcriori ai fetei si oblic si in sus. Masaj ul va fi extra. SiiMiincm mipuiiim|ii u'petarii l>ihin|iilui mi iiuinai penliu a apiecia succcscle.vunle mu /oNlcneno te recupecvMA HIM) lent deeit cole a / / i t ' . canin. Masea/a bine intre cele trei degete tot obrazul. se va efectua masajul intrabucal si se va continua cu intinderi progresive ale obrazului. in jos si in afara fata de axa de simetrie a fetei. Manevrele folosite constau din frictiuni circulare efectuate in sensul acelor de ceasornic si presiuni dinamice care mobilizeaza pielea paroasa a capului. Acesta introduce indexul in cavitatea bucala si maseaza laja interna a obrazului cautand punctele de insertie a muschilor asupra carora insista. Prin masajul endobucal se pot decela eventualele tetanizari ale muschilor zigomatic. Bolnavul va trebui sa se automaseze de mai multe ori in cursul unei zile. Tehnica de lucru este diferita de aceea a masajului endobucal efectuat de recuperator. kinetoterapie. Automasajul se efectueaza de catre bolnav si constituie elementul de baza al i ccupcrarii functionale. indexul si mediusul sunt plasate pe fata externa a obrazului. ci si pi-nlin ii drpr.tn preeoce inslalareii imei scchclc molorii. In stadiul ini|ial.5 cm deasupra radacinii spranccnelor) de unde se extinde spre treimea mediana a regiunii anterioare a pielii paroase a capului. ' / .in 8".si intrabucal. 194 . Pentru aceasta. Daca aceasta tetanizare este prezenta. ' tfj hi!iiM|nl vn I'i ic|)i'!iil iiiai nil (In o lunfl). pe fata interna a obrazului. Nu trebuie neglijat faptul ca asa cum masajul corect efectuat este un element terapcutic extrem de eficient in recuperarea paraliziei faciale. va introduce policele mainii opuse hemifetei paralizate in gura. masaj. buccinator si pielos al gatului. sa porncasca din . se reduce edemul tisular cu efect circulator favorabil in timpul fazei flaste si cu efect relaxant in hipertonia musculara.

ilc ionli/n nuitial eu cnrcnji [0»i| >oneii|iali ilr jnasA lieeven|fl..suspendali". In cazul in care bolnavul se prezinla cu o paralizie de nerv facial in curs dc • uKTvare. proeedura cea mai agreata penlru recupcrarca him |ioiiala a paraliziilor faciale.dilatalori" si . pe masura rezullalelor oblinule. Atentie ca.1 apara sincineziile. recuperalorul are obligatia de a impicdica litilnaviil sa cada in greseala recuperarii globale a muculaturii hemifelci parali/ate. in timpul aceslui exerciliu.orbiculari" se afla la dislanla mai mare de trunchml lumilui. uccsl gen dc iiiicnl clcclual dc un recuperator experimental reduce mull limpul rccupeiaiu in (lonalc. ii lor. exisla pericolul ca musculatura denervata sa Ireaca brusc in hipertonie . inlr-un muschi lid ins la maximum. ilcoarccc acest gen de activilale duce in mod sigur la dezvollarea dezechilibrelor ilr Idi |a dintre muschii . se va evila activarea muschilor din jumatalea • n i l i ioara a felei alata timp cat se lucreaza muschii din jumatalea superioara si invcrs.11111 castig dc forta musculara in exercilii de mimica ce vizeaza redobandireu i activila(ii musculare a inlregii fete. trebuie sa se anuleze acliunea muschilor lii'inilctci sanaloase deoarece activitatea acestora plaseaza musculatura hcmife|ei |iniali/ate in pozitie de inlindere maxima.Hleclnv. Din acest motiv. chiar inaintea apariliei primelor scmnc (Ir icincrvarc. mi 'ic poalc realiza conlractia fibrelor musculare. $i in acest gen de tralament sunt necesare o scrie de de securitate pentru a nu provoca arsuri. Ori. in principal. Penlru a fi si eficienla este obligatorie respeetarea HIKH icguli fundamentale. K inctoterapia esle.. Ca regula generala. Mxerciliile terapeutice se vor executa lent pentru a permite recrutarea maxima tie nnita(i motorii. Daca apar miscari anarhice se va incerca frenarca aclivitfi|ii fflii^i'liilor paralizati prin plasarea lor in pozitie de intindere maxima.. ca atarc.constrictori" (orbicularii)..timuliiini miiNculaliirll iltHiiHVin |'^. In linii generale. recuperarii muschilor . progresiv. Dc exemplu: inchide lenl ochii apoi inlinde pulernic unghiul exlern fara a i hide ochii. ('urcntul galvanic nu se mai ulilizeaza decat sub forma ionizarilor cu Kl pentru pl i/area cicatricelor fetei.. exercitiile lerapeulice vor urmari pozijiile de MIC.conslriclori". sunt muschi . se slie foarte bine ca. I In argument valid impolriva clcctroslimularii esle accla conform canna I|n in iii casta proeedura se abordeaza in primul rand muschii .. cei mai apropiali de Irunchiul nervos si dezvoltaprimii hipertonia. Pe calesleposibil. sc trccc la intcgrarea liri . liuliiiirea precoce a bolnavului asupra tuturor aspectelor legale de recupcrarca him | lonala. In primul rand. . de/voltaicii dc sincinc/n $i it Iiciiuspasmului facial. fllamentele de actina §i miozina nu se pot apropia si. acordarea alentiei. Kolul kineloterapeutului este triplu: menlinerea unei bune Iroficilali musculare.. muschii hemifejei (tmnli/atc vor fi plasati in pozitie neutra sau in pozitie de scurtare. la ora acluala. tlupA nn preMlitlnl da•tmdingnoNlic cure xinhiK-sic' imi'ini iiplnni dc cxcilii|K' Di'iji *c impiilA indiiccrca hipcrtonici In muse Ini mla| i elaluc. bolnavul sa nu stranga dinjii •ii'cce astfel se risca substituirea actiunii orbicularului cu acliunea muschiului • M i inator. recuperarcn vii li analilica si. ()data cu reaparitia influxului nervos.dilatatori" care oricuin mill inai | iutcmici.i . muschii . deci mai slabi si nu sunt accesibili electio-|tlinmlani (tehnica esle destul de complicala).

Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in poliomielita anterioara acuta Desi vaccinarea antipoliomielitica in masa a dus la o reducere spectaculoasa a numarului de bolnavi. Acest program se continua mult limp. generand tablouri clinice diferite. Ortczarea joaca un rol cheie in programul de recuperare functionala si trcbuic sa stca alaturi de tratamentul fizical-kinetic pe toata durata recuperarii. Ca durata maxima de tratament. sc datorcstc cSdcrca umarului paralizici muschiului trapez. In mod obisnuit. tratamentul fizical-kinetic nu se poate standardiza si va fi lirczentat. mai ales atunci cand este coafectat si muschiul supraspinos.Accst gen dc rccupcrnre rccUmft pc l&ngft un inuli profcNlormliiim In domeniul nicdicinii fi/icc $i multa rabdare prccum si calitali pedagogics dcoschilc fBrft dc care rczultatele vor fi intotdcauna sub asteptari. se mai intalnesc sporadic cazuri izolate ce necesita tratamcnl fizical-kinetic. se considera ca la bolnavul adult. I . Nu discutam despre cazurile ce obliga la ventila{ia asistata artificial. dupa trci ani de la declansarea bolii este inutil sa se mai insiste. sc trcce la programe globale cu viza functionala. in stransa colaborare cu ortopedul. Deoarece polimorfismul atingerilor neuronale este foarte mare. Atingerca din^atiilui marc. in fata medicului fizioterapeut se prezinta bolnavii aflaji in stadiul de sechela neuro-motorie. in raport cu cele mai frecvente situatii intalnite in practica. singura modalitate de limitare a deficitului functional si/sau compcnsarea unui deficit ireductibil prin hiperactivarea unor grupe musculare cu actiune sinergica cu aceea a muschilor paralizati. in continuare. Mai rar. 196 . Un loc aparte il ocupa recuperarea respiratorie la bolnavii care necesitS intrcjincrea unei ventilatii corecte. dezechilibrelor musculare complicate de instalarca retractiilor musculotcndinoase si pozitiilor vicioase in care sunt fixate segmentele paralizate. dezechilibrelor musculare dintre agonisti/antagonisti. inegalitate intre segmentelc corcspondente). Toate aceste sechele sunt cu atat mai grave cu cat boala debuteaza la o varstS mai mica. cand tratamentul este in mod special de tip analitic. Ca regula generala. orice program de recuperare prin mijloace terapeuticc l'i/ical-kinetice se dezvolta pe baza datelor furnizate de bilan^ul articular si testarea musculara. Este evident ca ele se agraveaza in tot timpul perioadei de crestere si sc fixeaza la varsta adulta. Dupa prima luna de evolutie. este ajustat periodic in functie de progresele obtinute. Aceste sechele sunt datorate de cele mai multc ori: tulburarilor trofice (atrofii musculare.a mcmbrul superior paralizia muschiului deltoid este foarte frecventa si dcvinc invalidanta. osoase.

functional. I Jn deficit de forta de contractie voluntara partial poate fi obiectul unui proyiniii unalitic (electrostimulare.).u.i|ia pe humerus a insertiilor muschilor epitrohleeni . kinetoterapie). in lipsa oricarci posibilitati chirurgicale de ameliorare a deficitului functional nu lamane decat posibilitatea ortezarii membrului superior. in special acolo unde este lulrrcsat muschiul deltoid. 1'ixarea mainii in supinatie este mult mai jenanta din punct de vedere functional tin III lixarea in pronatic care pcrmitc totusi efectuarea unor gesturi necesarc auloscrvirii..ic|ia antagonistilor cu agravarea deficitului functional. pniuli/ia loboifltorilor umAiulm ( i n .iti. mult mai frecvent intalnim limitaNft i sau un grad de flexum. kinetoterapie analiticft lulnsind tchnicile de facilitare neuro-musculara.i l. mancat. sunt bine tolerate. I . in stadiul de sechela definitiva nu se mai poate face nimic Important din punct de vedere functional si se recomanda abordarea deficitului IMin mijloace de chirurgie ortopedicapaleativa (transpunerea trapezului pe .imitarea flexiei pasive este exceptionala. In cazurile la care in ciuda unui tratament corect de reeducare neuro-muscularS (ni(a de contractie nu ajunge la valoarea trei (minimum) este justificata indicajia rlnnirgicala (transplantul insertiilor muschilor mare §i mic pectoral si biceps sau (iiinsi>o/. Afectarea muschilor extensor! nu da prea man probleme functionale deoarece •it (lunca lor fiziologica este compensata prin greutateaproprie a membrului supc-i mi Devine insa un handicap foarte sever in formele cu paraplegic unde bolnavul a se deplasa cu carje are nevoie de o foarte buna stabilitate a umarului. pirplAnat etc. artrodeza scapulo-humerala dar numai dupa varsta de 12 ani si numai dm \\ membrul superior este balant.t pn-a ftliucjcna tunc(ionula. altfel. sau poate face obiectul unui program global. Tratamentul fizical-kinetic se axeaza de obicei pe recuperarea unor for^e ninsciilarc suficiente pentru miscarile de flexie.. DC regula insa. Ambele indue impotenta functionala numai dtol mint cxagerate. Atingerea muschilor flexori ai bratului induce un deficit functional serios pentru niiille activitati legate de gestualitatea zilnica ce asigura autoservirea (spalat. Miiiti'lc rotund si marclc pcctoial) indue tin deficit functional impoilant dalonta lii'iiahilitatii umarului. n r K tloisal. este inutil sa mai insistam.V-ul" ilclloidian. . tn schiinh.scapula iil. I )in analiza biomecanica a deficitului functional. in cele mai multe din cazuri nu este necesara tonifierea extensorilor deoarece atunci cand deficitul este minor ini nnpictcaza asupra functiei membrului superior si daca este grav nu este recupcrabil. Acest inconvenientsc IIIMIC prcveni prin purtarea unei esarfe care sustine membrul superior pc toatft • Ini ata dc timp necesara recuperarii fortei musculare a grupelor afectate. Concomitcnt cu dczvoltarca atrofici musculare a agonistilor se dczvolta si nii. masaj. Daca acest IIH i ti nu se obtine in maximum sase luni de electrostimulare.operatia Stcindlcr). rliiur de la inceput.• lomhoi/ilor $i ulc mugchinhii iingliiiilm ilitu nyn-mimila .

La membrul inferior problemele care stau in fata recuperatorului se raporteaz. paralizia fesierului mijlociu de o parte se insoteste dc paralizia adductorilor de partea opusa. genunchiului. de exemplu.poale Icnln rci'iipmnrt'ii Mipina|iei nclivc prill Irunsplnnliiirii leiuloimlin iniisdiiiiliii cubital antcnoi $i prniiu piniia|iiiactiva cxistfi Iclinici cliiniigaalc nliliv Inslahilitalca puiiiiiiiliii care induce o impotcnta functional sevcra a mainii sc poatc re/olva printr-o artrodeza cfcctuata in asa fel meat flexia degctclor sa nti He subordonata foartc mult cxtensiei pumnului sau prin utilizarea unei ortezc care blochcaza pumnul Tntr-o pozitie convenabila. flexia soldului cu inducerea succesiva a flexiei genunchiului. . Daca. paralizia fesierului mijlociu este responsabila de dezvoltarca unci coxa valga. In dccubit. ambele membre inferioare sunt deviate dc pailca opusa dcficitului fesierului mijlociu. chiar daca este izolata. drcpt anterior $i tensorul fasciei lata asupra fesierului mare paralizat. favorizeaza adductia coapsei (cu conditia ca adductorii sa fie indemni). Prevalenta actiunii muschiului croitor. Paralizia muschiului fesier mare. Dcformatiilc articulare se nasc tot din dezechilibrul de forta de contracfie dintre iiiuscliii agonisti si antagonist!.talus" cu inducerea succesiva a unui flexum al genunchiului.Dacft defomujiilr mi mil h\. inclusiv ale policelui. dezechilibrele musculare posibile sunt mult mai grave din punctul de vedere functional.! la stransa interdependenta dintre functia articulatiilor soldului. La subiectii tineri. Paralizia abductorilor ridica cele mai mari probleme pentru bolnavul poliomiclitic. picior in valgus cu deviatia secundara in valg a genunchiului. Toate miscarile active ale degetelor. In timpul mersului se produce o cadere a bazinului spre partea sanatoasa cu inclinarea (bascularea) homolaterala a trunchiului (semnul Trendelenburg).picior deviat in . antrcncaza un flexum al 198 . Din punctul de vedere al stabilitatii articulare active.iir. deformatia in equin a piciorului cu inducerea succesiva a unui recurvatum al genunchiului. situatie dezastruoasa pentru stabilitatea ba/inului. nu influenteaza foartc mult mersul pe teren plat. In afara deficitelor neuro-musculare prezentate. a glcznei si a piciorului. Pentru acest aspect al recuperarii eel mai eficient sc dovedeste antrenamentul prin miofeed-back EMG. si. aplazia cotilului si subluxatie coxofemurala. anteversia colului femural. Cele mai frecvente deformatii Tntalnite sunt urmatoarele: adductia coapsei cu deviatia in valg a genunchiului. dar obliga la un pas anterior mai scurt pentru a impiedica astfcl incarcarea membrului inferior aflat intr-o pozitie de flexie instabila. Sunt imposibil de performat alergarea si urcarea scarilor.. depind de tehnica do transplantare chirurgicala a unor muschi si un program adecvat de reeducarc I'unclionala a acestora este absolut indispensabil pentru a asigura eficacitatea lor in indeplinirea noii functii. deficitele musculare impun o detaliere mai larga.

I In llcxum dc sold odata inskilal. Kinctoteuipia sc asociaza intotdeauna pre. Se asociaza. ti n ntimai c& jeneazS slatica si incrsul.a la ortc/arc.§i post-operator. Mai rar decat deviatia in valg a genunchiului.<< nii/iitA dc po/i|iilc nyc/itl. l)ac. Accsl hum cstc valabil numai in cazurile in care suma fortelor de contractie musculurA ilr/voltatc de marele fesier si de triceps este mai mare de opt. cu flexum-ul | nldiiliii si iavorizeaza luxatia coxo-femurala.nlK-icn(ci fcsicrului mijlociu. sprijinindu-se practic pe fata anterioara a coapsei.a nivelul genunchiului cele mai frecvente deficite musculare se constat. Nici •M i iista niancvrS nu da intotdeauna rezultatul scontat si atunci este ncvoic s8 sc imuj'. I )clbrmatiile articulare sunt datorate tot deficitului muscular. PC tcrcn Miu-gulat. Zavorarea genunchiului in i \u-nsic se objincprincresterea fortei de contractie a muschiului vast intern. dar "• IWT $i o antcvcrsic a ba/inului cu hipcrlordoza lombara compensators iii-i aloare dc durcrc pcrmancnta la nivclul coloanei vertebrale lombarc infcrioarc. deliciltil • v . I . integrarea soldului operat in activitatile cotidiene etc. la urcat si la coborat scarile.iluliii.idi iccpsului despre care am discutat mai inainte.! la lilvoliil cvadricepsului. in practica se observa ca nu intliu c un deficit functional foarte mare in timpul mersului pe teren plat dcoarccc HI (iiinca sa este compensata de marele fesier si de tricepsul sural care stabili/ca/A ^eiiiinchiul in momentul in care acesta se afla in extensie sau in recurvatum. Rclrac|ia nui. Abductia coapsei se datoreaza paraliziei adductorilor si insoteste frecvent llrxnm-ul soldului. Valgusul genunchiului este foarte frecvent asocial genunchiului recurvat si sc itiilnrea/a predominentei actiunii bicepsului crural sau retractiei tensorului fascici lulu Dc asemcnea. de cele mai multe ori. care suntpozitiile prelungitc MBIT trcbuie evitate. Paralizia acestui muschi. Ddbrmajia in adductie a soldului este consecinta retractiei adductorilor §i a !!i-. I )aca toatc aceste deviatii sunt neglijate. induce deformatia genuncliiuliii In lloxuin si recurvatum. se trccc la tratamcntiil niiopcdic chirurgical cc consta in transplantarea bicepsului crural pc rotula. deviatia in var se asociaz3 in Hind obisnuit cu flexumul. desi teoretic ar trebui sA tiinipromita zavorarea genunchiului in extensie.l I M I I I accstc mijloacc terapeutice nu se obtine mare lucru. deficirul functional este foarte important. avand in special un caractcr t'llni aliv functional (ce fel de/ws/z/r/trebuie adoptate. in final se ajunge la genunchiul balant. poate sa apara ca si o compensate la deviatia in adducjic a fiildiilni sau o deviatie in valg a piciorului. Tralamcntul deficitului muscular se incepe prin programe fizical-kinetice dc irlm:ere a Ibrjci de contractie musculara voluntara. bolnavul trebuie sa-si blocheze cu mana genuncliiul in linipul mersului.). Astfel.sciiltirfl care flxen/fl dHomiu(ia yi o face nodm hbilfl i •. Sub aceasta valoare. Tialamentul deficitelor musculare si articulare ale §oldului ortopedico-chirurtjii nl (dcstul de dificil de realizat datorita particularitatilor biomecanice). . mem In piitiu lube sau clnar dccubilul dmsitl pe mi nioalc si dclormabil.

Din acest moment. Odata instalat. prevcnirea tlcxum-ului genunchiului se incepe prin interzicerea unor pozitii favorizantc (asezat prclungit. nu vom incerca sa o corectam cu orice pret.interior si gambierul posterior) antreneaza stepajul in timpul fazei oscilante a niiTsiihii si. corectia se realizeaza prin osteotomie. La copil.nastc cxagerarea instabilitatii si aparitiaunui flexum al genunchiului. I'aralizia flexorilor dorsali ai piciorului induce mersul stepat. capsulotomia postcrioara ramane ca ultima solutie. Practic. Odata depasite cclc 10 grade. la copilul mare sau la adult. generatoare de durere si de accentuarea schiopatatului. Unghiul trebuie fixat intre 5 si 10 grade de hiperextensie deoarece o apropiere de rectitudine favorizeaza derobarea genunchiului. Toate aceste disfunctii biomecanice se vor nislrangc asupra articulatiilor supraiacente. Accst lucru este perfect realizabil. si.I'rin daielf prc/cniatc pAna acum se poatc stis(inc o idiv fundamentals a nicdicinii si anunic: col nun bun tiatament al uneidcforma(n aitinilaie il rcprc/int£ prcvunirca inslalarii ci. Daca tricepsul sural este retractat. In caz de esec. corectarea se face prin osteotomie. In flexum-urile vechi si dupa terminarea pcrioadci de crestere.) si prin utilizarea unor atele de postura pe limpul noptii. . DC cxemplu. De aici. La adult. O atela de repaus noc-tuin sau pastrarea unei posturi in flexie usoara a genunchiului se pot dovedi utile. I )cficitul de forfa de contractie al muschilor supinatori ai piciorului (gambierul . aflat in plina perioada de crestere se poate corecta chirurgical (epifiziodeza). mers in 4 labe. trebuie privit cu multa circumspecfie la bolnavii poiiomielitici care isi I'ogAsesc un mai bun confort prin utilizarea de orteze care blocheaza genunchiul. un recurvatum de pana la 10 grade este perfect tolerabil. camecanism compensator. Datorita faptului ca deformatia genunchiului in recurvatum constituie un factor de stabilitate articulara. situatie dezastruoasa care ar tenta la efectuarea unei ailrodeze. se recurge la corectia chirurgicala. situate ce devinc rapid destul dc gicu dc supoitat. Genunchiul balant. Alingerea pronatorilor (in special aceea a lungului peronier) determina un vimis al talonului si un deficit de sprijin pe marginea antero-interna a piciorului. dimpotriva va trebui sa o conservam in anumite limite. tabloul si antepiciorul sunt deviate si se liable un picior scobit sau un picior in var-equin. Daca aceasta deformatie este excesiv de dureroasa. flexum-ul poate fi combatut prin posturare cu atele seriate cruro-podale schimbate din 10 in 10 zile. agravarea este progresiva. Deformatia in valg a genunchiului la copilul mic. limitarea acestei deformatii este realizabila cu ajutorul unei atele cruropodalc reglabila. Piciorul poliomielitic este terenul de electie al dezechilibrelor musculare. duce la deformatia in vaigus a piciorului. sprijinul este ilclectuos si apar durioane dureroase. stat pe vine etc. in limp. Accsta se sprijina practic doar pe marginea externa. Paralizia flexorilor plantari suprima efectul de propulsie din faza oscilanta a pasului si favorizeaza inchiderea unghiului tibio-astragalian spre inainte.

ca model pentm recuperarea acestor neuropatii periterice. izodinamice contra rczistcnja pentru isillcxorii piciorului si posturi.ir I ion And ntat asupra muschilor parali/a|i in scnsul crcstcrii lor|ci si a volmnului. intinderi pasive ale tricepsului sural.ipcuticc fizical-kinetice. mini aplicat in poliradiculonevrita Guillain-Barre in care dcmiclini/. sc dcscric . iiliuncntul fizical-kinetic §i recuperarea medicala poliradiculonevrita (sindromul Guillain-Barre) iillc polineuropatii In ufara neuropatiilor periferice de etiologie traumatica. se vor practica excrci(ii i/ometrice. Oncntarca iiumcntului ramane la latitudinea ortopedului care va alege cea mai eficientS iuiic& operatorie si va face prescriptia pentru orteza cea mai adecvata nu numai I M I punct de vedere functional. medicina fizica are i nil important si in tratamentul dar mai ales recuperarea functionala a poliillciiloncvritclor §i a unor nevrite de cauza toxico-carentiala.ilei. ci si pentra profilaxia secundara a deformajiilor i' IIHISC. ce nu pot fi controlate prin ijloacelc enumerate mai sus. In ca/urilc in care nu se poate recupera o functie corespunzatoare prin mijloacc • . pc cat cste posibil. cea nc domina toata copilaria si se termina odata cu aparitia primelor semne dc i ilu-i laic.. Formele grave de scolioza. dar sunt iiiu'lr particularity legate de etiologie. ma constitute rcgulu. Cel mai eficient corset este eel cunoscut I1 nuinclc Milwaukee. Vor fi tonificati analitic muschii in slabi concomitent cu Tntinderea muschilor ce au tendinta de a se retracta. De i-mplu. Formele cele mai grave sunt cele care afecteaza copilul inaintca iioadci pubertare. O prima perioada. cxtensia lor etc. Tratamentul trebuie sa fie in mod special preventiv pentru a mlii. I'urtarea corsetului devine obligatorie. Dc^i icgcncmrcu ncivoasi cste spiiniuiia.. !n •hi inuii rahis aflat in pericol de a se deforma.Kccupcrarcii lbr(ci dc contiar|ie mimrnlaifl prin kinelolerapie M. modul de debut. dezechilibrele musculare. se recurge la chirurgie si la ortezare. I )r obicci. poten^ialul de rcversilihilc al Ic/iunilor.. i $i asupra antagonistilor care trchuic inlinsi pentru prevenirca rctrac|ici.areu nlaiA inslalata acut trecc prin diverse faze evolutive si sc inchcic prin ran* neivousa Dc^i lahloul clinic poate fi uneori dianvatic. i. Atingerile coloanei vertebrale se exprima clinic prin aparitia scoliozei polioiiclitice care are o evolutie liniara ce trebuie cunoscuta. rcgresiuncn i ' i n . sunt obligatorii cateva masuri de M'lirt a coloanei printre care repausul in decubit dorsal prelungit la cateva ore in npiil /. infectioasa sau Hci'iipcrarea acestor afectiuni recunoa§te o serie de principii comune. este urmata de perioada a doua care dureaza pana la suduia nucleelor de i lu'arc iliace. programclc . fac obiectul tratamentului ortopedic chirurgical..

dc rccupcrarcprin mijloacc tcrapcuticc fi/.ical-kinctice licbuio srt in- iiisliluitc prccocc pcntru a asigura prcvenirca si, eventual, corcctarca unor posibilc tulliurari func^ionale datoratc paraliziei, retracturilor musculo-tendinoase si a redorilor articularc ce pot sa apara in cursul evolutiei. Precocitatea tratamentului se va corela cu continuitatea lui pe toata perioadn dc cvolutie a bolii, stadializat si adecvat problemelor principale pe care le ridicA ficcare etapa evolutiva. Dupa debut, in faza de extensie a bolii, ne aflam in fata unui tablou clinic in care paresteziile distaleprogreseaza spre radacinile membrelor, se insotesc de durerc (rahialgii, mialgii, sciatalgii) si incep sa apara paraliziile. Deficitul motor debutea/A dc cele mai multe ori la nivelul membrelor inferioare, alteori sunt interesatc concomitent si membrele superioare, nervii cranieni (in special nervul facial). Dc obicei, deficitul motor este simetric, se agraveaza de la o zi la alta atat ca intensitatc, cat si ca extensie in alte teritorii. Afectarea sensibilitatii ramane pe planul doi fa|A dc afectarea motorie. Perioada de extensie a deficitului neurologic dureaza cam 12 zile, dar sunt si situatii extreme, de la 18 ore la cateva saptamani sau chiar luni. Demn de sublinial este faptul ca evolutia bolii in perioada de stare este complet imprevizibila. Tratamentul fizical-kinetic in aceasta perioada trebuie sa tina seama de starcn generala a bolnavului si nu se pune inca problema unui bilant musculo-articulai Daca durerea este prezenta, tratamentul antalgic local si segmentar se va aplic;i fara nici o retinere folosind mijloacele terapeutice fizicale clasice. Important este sa se ia toate masurile necesare prevenirii instalarii unor atitudini vicioase ale segmentelor afectate. Membrele inferioare vor fi mentinute in extensie contracaranil tendinta de deviatie in rotatie externa cu ajutorul unor atele posterioare care men^in piciorul in unghi drept pe gamba. Postura antalgica de flexum lejer al genunchiului realizata prin plasarea unci mici perne in spatiul popliteu este permisa numai pentru perioade scurte de timp, in rest, genunchiul va fi mentinut in extensie. La membrele superioare este necesara ortezarea care mentine umarul in abductie si rotatie intermediara, cotul in flexie lejera, antebratul intr-o usoara supinajie si pumnul in extensie de 20-30 de grade. Nu va fi neglijata nici supravegherea posturii corecte a bazinului si a trunchiului. Pe langa tratamentul postural, mobilizarea particulara pasiva joaca un rol important in mentinerea supletei articulatiilor. $edintele de mobilizarc pasiva vor II scurte, dar repetate de 4—5 ori in cursul zilei. Sc mobilizeaza toate articulatiile intr-o maniera blanda, respcctand pragul durcrii bolnavului. Eficienta mobilizarilor pasive se reflecta asupra troficita|ii cartilajului articular si asupra mentinerii fluxului de informatii proprioccplivc dinsprc pcrifcric catre sistemul nervos central. Odalfi tcrminata faza de extensie a bolii urmeaza fa/a dc platou c;iiactci i/utft dc o stabilitatc a Ic/.iunilor, fa/a cure poulc dura cateva suptaiuani sau luni.

tn Imipul acuslci pi-imiuli' na loiiliiiurt pioy.numil dr picvcmrc .1 < i < lmm,i(nl«>i irticiiliirc si a rctractunloi musculo-lumlmnusiv ('oiiiplica|iilc datoralc dccuhitnlui picliingit se combat prin schimbarca pci 10• Hcft a po/i|ici bolnavului in pat. in accustu faza cvolutiva ,,de platou" se poate incepe kinctotcrapia aclivA, ivrtnd grija sa nu se induca oboseala musculara. Uilantul muscular evidentiaza o atingere motorie incomplete (de cele mai mnllc i i ) i'c poatc interesa toate grupele musculare ale membrelor §i este mai cvidcntA hMal. La nivelul trunchiului pot fi atinsi muschii abdominali al caror deficit de imjrt de contractie face ineficiente eforturile de tuse si expectoratie modificaiul 1'ilodiita conditiile hemodinamice si ventilatorii atunci cand se trece din po/.iUa dc . lr» nbit in pozitia asezat. Atingerea mu§chilor intercostali se traduce prin deprimarea |ni(iilor intercostale si absenta ascensiunii si a expansiunii toracicc din timpiil ti'.piiiilui. Uneori sunt interesati si muschii fetei. Paralizia bilaterala a ncrvulin in ml antrcneaza dizartrie si tulburari de masticatie. in ceea ce priveste bilantul sen/itiv, trebuie subliniat faptul ca nu cxistA nn i.iuik'lism intre gravitatea atingerii motorii sj afectarea sensibilitatii. Deficilnl i l i v cste inconstant. Daca afectarea sensibilitatii superficial nu are implica|n uonalc deosebite, tulburarile sensibilitatii profunde trebuie cautate cu maiv .i 10 deoarece alterarea sensului miscarii, a pozitiei articulatiilor, gcncrea/,A iiejii severe ale mersului si prehensiunii. I a/a dc recuperare spontana prezinta alte particularitati la care sc va adaptu .iimil fizical-kinetic.Timpul in care se produce recuperarea neuro-motorie este '• variabil: de la minimum 2—4 luni, pana la maximum 2 ani. Dupa doi ani dc I Mil, se poate vorbi de sechele si se va orienta recuperarea si catre interven|n Uiiuinicalc paleative. Strict orientativ, fara a putea afirma cu certitudine, doua elementc clinicc pm i1 prccizarea unui prognostic nefavorabil: prelungirea excesiva a fazei de platou; gravitatea deosebita a paraliziilor in timpul fazei de platou, in special .ilatea asistarii artificiale a respiratiei. I )c regula, recuperarea functiei respiratorii se face spontan si fara scchelc, daca recuperarea motorie spontana ramane partiala. Kfluarca mersului este posibila in 40% din cazuri, dupa o luna, in 20% din ii dupa trei luni, restul de 40% ramanand cu deficite functional dc gravitate .Into. 1'iillnirarile de scnsibilitate regreseazaprogresiv, mai putin cele ale sensibilitAjii indr care poate ramane defmitiva. I slmiArilc asupra sechclclor posibile difera in functic dc modul in care se I'nc; • pnvim lucriirilc din punctul dc vcderc neurologic, aceste sechele vor 11 miti i«.' docfil daca evaluarea sc face din punctul de vcderc functional. hi 5 K"ii din ca/nn pot sA apiuA iccidive lie in acclasi tcriloiiu. l i r in ullc
'lit,

lernpculic flzical-kinctic arc caobiccdv, In aceuMfl l«/,fl, crc$lerea a ii'/iN(cii| ci musnilurc iii(r-o manicrS progrcNivA, -ilnct mlaptatd la |)iiiliciilanlil|ilc llccdrui holnav.

Sc arc permanent in utcn(ic prevcnirca si/sau corectarca de/cchilibrclor dc forts dc contracfie dintrc grupcle musculare agoniste si antagonistc precum si fmpicdicarca bolnavului in folosirea unor scheme compensator!! de miscare ce nu lac altceva decat sa scoata din functie muschii deficitari si sa intarzie astfel rccupcrarea lor. Tchnica de lucru este o combinatie mtre kinetoterapia analitica si globala cc include elemente de facilitare proprioceptiva a contractiei musculare voluntarc spccifice metodei Kabat. Pregatirea reluarii mersului se incepe cu recastigarea mcnfinerii echilibrului din pozitia asezat, dupa care se trece la verticalizarea bolnavului. Concomitent, se lucreaza pentru tonifierea muschilor stabilizator! ai trunchiului (abdominalii si spinalii), stabilizator!! bazinului (fesierul mijlociu, in special), stabilizator^ membrului inferior (cvadriceps, triceps sural, fesier mare). Pentru utilizarea eflcienta a bastoanelor sau a carjelor canadiene trebuie tonificafi muschii coboratori ai umarului si tricepsul brahial. Reorganizarea gesturilor uzuale se mcepe prin exercitii la sol (rostogoliri, disociatia centurilor, tonifierea muschilor fesieri, pelvitrohanterieni, abdominali, spinali). Tot la sol se executa o serie de exercitii din pozitia de cvadrupedie si pozitia de ,,cavaler servant", pozitii de start care permit o activare globala a musculaturii stabilizatoare. Din aceste pozitii, solicitarile in sens antero-posterior si lateral (dezechilibrari induse de catre kinetoterapeut), permit recuperarea reactiilor musculare dc cchilibrare si reintegrarea lor in schemele posturale normale. Un program de kinetoterapie analitica trebuie efecruat, in special, pentru recuperarea stabilitatii gleznei. Verticalizarea bolnavului se face gradat, folosind planul mclinat care permite modularea progresivitatii §i evitarea declansarii unor reactii vegetative dintre care cea mai importanta este prabusirea tensionala. Utilizarea planului inclinat permite si realizarea unorposturi eficiente pentru corectarea unui equin al antepiciorului sau a talonului, flexum-ul genunchiului si soldului. Prin apropierea de verticals creste progresiv solicitarea muschilor stabilizator! ai trunchiului, bazinului si membrelor inferioare. Odata aflat in ortostatism, se practica asupra bolnavului o serie de dezechilibrari in diferite sensuri pentru a perfectiona reactiile posturale si a invata bolnavul sS evite caderea pe spate (frecvent constatata la bolnavii care au stat mult timp la pat). Odata recuperata menjinerea echilibrului activ, cu repartizarea greutatii corpului in mod egal pe ambele membre inferioare, se trece la exercitii efectuate intre dou3 bare paralele. Progresiv, se renunta la barele paralele in favoarea cadrului pentru mcrs, carjc canadiene si, in final, bastoane simple. Se recomanda ca pe parcursul accstui program bolnavul sa fie incaltat cu ghete cu caramb inalt si sireturi care s5 pcimita o buna contcn(ie pasiva a gleznei.
204

fn piogrcsiuneii piognimiiltil de rei'iiprimc a incrsiilui sc picvrdr mlrtrirca li ,h (nloi poslniale ik- spiijin. nii|inl In Nlti|iunc bipodala, apoi unipndala si, in lin.il, pc planscla instabilfl. Slailiul final al rccuperarii are ca obicctiv redobandirca rezistenfci la cfort, • iioitlonarca si vitc/ca de miscarc in condijii de teren variat. De preferat sa sc lucrc/c ii l.i|a oglinzii pentru ca bolnavul sa poata avea informatii suplimentare (vi/.ualc) li'Npio calitatca mersului (lungimea egala a pasului, atacul solului cu talonul. liNocia|ia ccnturilor, rotatia bazinului pe membrul inferior portant). Dupa cum am amintit, tulburarile sensibilitatii proprioceptive progresca/a lent mi raman definitive ridicand mari probleme pentru recuperarea mersului, in ciud.i "iit'i rccupcrari motorii satisfacatoare. Recuperatorul trebuie sa ajute bolnavul i lnvc|c sa perceapa deplasarea articulatiilor, initial la viteze de deplasarc rapid > i npoi din ce in ce mai lenta. Presiunea exercitata de mainile kinetoterapcutuhu in i npiil mobilizarilor pasive si active sunt surse importante de reinformare propriopliva. Presiunea talpilor pe sol, din asezat sau din ortostatism, asociata cu o nixrt suplimentara de informatii (vizuala sau auditiva) actioneaza in acelasi sens. La nivelul membrelor superioare, obiectivul terapeutic este acela de a asigura nil maxim de independents ftmctionala pentru activitatile cotidiene de autoscrvirc. Mi|loaccle terapeutice sunt cele cunoscute (kinetoterapie pasiva, posturi de rcpaus I'll orte/e, kinetoterapie analitica si globala). In cazurile de paralizie sever.1 a tiiUNculaturii intrinseci a mainii se poate recurge la electrostimulare dupfl hii'lodologia clasica aplicata in denervarile periferice partiale. In acelasi scop, mill/area biofeed-back-ului audio- vizual poate scurta perioada de refacere a fortei iniiscularc si trecerea la kineto- si ergoterapie. In prezenta unor tulburari importante a sensibilitatii mainii care compromitc liiiic|ia normala, in ciuda unei musculaturi bine recuperate, se acorda cea mai marc fllni|ic rccuperarii sensibilitatii. Principiul este eel bine cunoscut: constienti/arca ipii/,a|iei declansate de stimulare cutanata sub control vizual, apoi memorizarca Hccslci scnzatii prin repetarea aceluiasi stimul in absenta controlului vizual. Do linlal ca aceasta recuperare nu prezinta interes decat la cazurile la care, din punct I' vcilcrc motor, nu sunt probleme. Se continua cu metode din ce in ce mai glohalc, ' i nnoasterea unor obiecte dupa forma, volum, greutate etc. I'ersistenta tulburarilor sensibilitatii profunde si in special a astereogno/iei inliuicca foarte mult prognosticul functional al mainii. I )upa doi ani de la debut, persistenta unor modificari ale aparatului locomolor fulo ronsidcrata ca sechela si va fi tratata ca atare. Cel mai frecvcnt nc aflain in ln| ii mini picior cquin care poate beneficia de o kinetoterapie sustinuta dupa modclul |Hi-aiv l-am amintit anterior, cu mentiunea ca fiecare grad dc corecjie ob|mul lirbnie consci'vat prin orteza adecvata, purtata pana la sedinta urmatoarc. Re/ultalde iiniil in general bune, dar in caz de esec se recurge la chirurgia corectoare (aliingnra mill scc| ionarca tendonului lui Ahile, artroliza postcrioara). l''li'\nm-u\ rezidual al geiiundmilui bcncftcia/a de lonillerea muscliiloi cxti-n•ii »n !>i i>i>siuri corcctivc rcunlalc, clccliiatc atat in dccubil dorsal, cfit si In dccubil

205

I ,sU' o id ii|iri,ui Inn)'.i >i dim in.isft in CMI i ii i n < i ii riscul de n miliiiT lo/iiini trolicc ciilanak1 pun oilc/arca practical,i Kctiacjiilc nuisculo tciulmoase alcctca/a uncori luiic|ia (?oliliilui I In llcxuni ir/idiial al soldului sc poatc corccta printr-un program dc kmclotciapie axat pc iniindcrca musculaturii planului anterior si prinposturi relaxantc in dccubit vcnti a l. I,a nivclul mcmbrclor superioare, cele mai amenintate articulatii sum mctacarpofalangienele si intcrfalangienele. Profilaxia redorii articulare in flcxie a dcgctclor in palma, se realizeaza prin utilizarea unor orteze usoare din material tcrmomodclabil. In afara poliradiculonevritei prezentata ca model pentru recuperarea unor afec(iuni netraumatice ale nervilor periferici, o serie de polinevrite carentiale al cSror exponent il reprezinta polinevrita etilica, dau o serie de tulburari senzitivomotorii cu implicate runctionala variabila. in polinevrita etilica este vorba de o degenerescenta axonala primitiva distala si retrograda, urmata de demielinizare. De cele mai multe ori, se prezinta sub forma cronica, interesand preferential membrele inferioare. Mai tarziu, sunt afectate si cele superioare. Boala debuteaza cu o simptomatologie subiectiva exprimata prin tulburari de sensibilitate, crampe musculare in molet, predominent nocturne. Destul de rapid se asociaza dureri de tip lancinant, arsura, constrictie etc. Obiectiv se evidentiaza hipoestezie cutanata pentru toate tipurile de sensibilitate repartizata ,,in soseta" sau chiar o anestezie care contrasteaza cu hiperestezia la tact si la presiune pe masele musculare, realizand acel paradox de anestezie dureroasa foarte dificila pentru recuperator. In unele forme, tulburarile sensibilitatii profunde grave indue o ataxie. Tulburarile motorii sunt discrete la inceputul bolii interesand extensorul propriu al halucelui, extensorul comun al degetelor si mai tarziu gambierul anterior cand se ajunge la mersul stepat. Deficitul motor se poate intinde la toate grupele musculare ale membrului inferior si chiar la membrul superior unde debuteaza de asemenea distal. Este o paralizie de tip flasc cu abolirea reflexelor osteo-tendinoase. Tulburarile trofice sunt constante si apar precoce (amiotrofie, retracturi musculo-tendinoase, piele uscata, scuamoasa, unghii friabile). Tulburarile urinare sunt frecvente si constau din alterarea nevoii de urinare si a capacitatii functionale a vczicii urinare. Tratamentul de fond este legat indisolubil de abandonarea alcoolului, concomitent cu vitaminoterapia de grup B pe cale parenterala. Fizioterapia este utila numai pentru profilaxia si corectarea tulburarilor ortopedice secundare. Alte polinevrite carentiale se datoreaza carentei de vitamina B! (beri-beri), Bf, (intoxicatie cu izoniazida), PP (pelagra). Un alt mecanism de dezvoltare a polinevritei este eel toxic in care elementul loxic poatc fi profesional sau accidental; polinevrita satumina, arsenicala, cu inercur, clor, thalium sau diverse medicamente (izoniazida, antimitotice, sulfamidc, nitrofurantoin, bismut). 206

tn sllli^il. In cccu cc private tralaiiiciitnl li/. in functie de particularitatilc etiologice. . nici tratamentul fizical nupoate fi sablon. ifice si simptomatice. ftshrfl lilnulfl |i hrucclozfl. polmtmllt'le mcMnbolicc din diuhclul /aliuiat yi din poiliric.m ilc in care deficitul motor este dominant §i unde kinetoterapia va constitui i prngramului de recuperare.Din ctiu/c infcc(loBiie irebult i«|inult |utlin«vr)telc din dilterie. Trebuic npi'i ificat ca accste objective nu vor fi atinse decat la bolnavii la care tratamentul hi ill i de Ibnd cste corect aplicat. el adaptan-r acelor manifestari specifice fiecarui caz in parte. undc durerca mfi tabloul clinic vor predomina mijloacele terapeutice antalgice spre dcosebirc . Desigur.i/. obicctivele siuil acclca^i ca la poliradiculoncvrita Guillain-lltint1: inticjincrca pasiva a structurilor morfologicc ale aparatului locomotor. In unele cazuri. in upurarca Ibr^ci de contractie musculara §i recupcrarea scnsibilita(ii.ical-kmetic si recupcrarca func|ionalfi u iiirsloi polincvritc. hoi n I mm.

. Principalele sindroame somatomotorii Sindromul somatomotor pur Inca de la inceput. Datorita encefalizarii si corticalizarii progresive a functiilor integrativc nervoase in cursul evolutiei filogenetice si datorita aparitiei la speciile superioarc si mai ales la om a unor activitati efectorii de tip nou.1 20X . Stransa vecinatate si intrepatrundere a elementelor componente ale celor dou3 sisteme la toate nivelele (cortex cerebral.Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in hemipareza spastica Uomportamentul motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologic vasculara-cerebrala este datorat coafectarii componentelor sistemelor piramidal si cxtrapiramidal care se afla la toate nivelele sistemului nervos central si ca atare pot fi afectate de leziunea vasculara. inexistente la speciile inferioarc (praxii. De exemplu. fac precizarea ca. generand sindroame clinice mixtc. capsula interna. nu ne permite sa consideram ca la primatele subumane si la om ar fi posibila integrarea mersului in lipsa cortexului cerebral. limbaj articulat). termenul dc siiulroni piramidal este folosit in clinica in mod curent. Leziunile ce intereseaza exclusiv unul din cele dou3 sisteme sunt rare in patologia naturala a sistemului nervos si greu de obtinut experimental. latura cea mai studiata si mai bine cunoscuta a fiziopatologiei neuronilor motori ccntrali este legata de afectarea integrarii activitatii motorii a muschilor striap si dcscrisa sub termenul generic de . printr-o gresita interpretare. pastrarea functiei mersului la un mamifer patrupcd decorticat. piramidale-extrapiramidale. Deoarece efectele deosebite si eel mai usor de studiat in cazul leziunilor piramidale si extrapiramidale privesc activitatea reflexa a musculaturii scheleticc. pentru definirca in fapt a unor sindroaine mixtc piramidalo-extrapiramidale rezultate din afectarea concomitcnt. indiferent de rigurozitatea stiintifica. sa afectezc concomitent elemente ale celor doua sisteme. sunt mult diferite Tntre specii.sindrom de neuron motor central". efectele lezarii unor centri motori anatomic omologi. peduncul cerebral. substanta alba medulara) face ca leziuni ale sistemului nervos central situate la difcrite nivele si produse prin diferite mecanisme patogenetice. Lipsa unor date referitoare la speciile superioare nu poate fi inlocuita cu date obtinute la speciile inferioare.

Caracteristic este semnul Babinsky. prin accstia ilin in ma. iliciifcfalicc si tronculare intre care exista multiple conexiuni (prcci/ate niimni (iiiijial) si care rcalizeaza prin intermediul verigilor tronculare legaturi numeroase ni neuronii efectori scgmentari (direct sau indirect). Mndroamcle somatomotorii extrapiramidale • lor dniiA sistemc. excitatia mutolirurnnilor flexorilor dorsali si inhibitia motoneuronilor flexori plantari. I . Caracterul complex ill sistemului extrapiramidal. Astfel. deconectarea sinaptica piramidala a motoneuronilor flexori plantari si dorsuli ni lialucelui modifica sensul inervatiei reciproce astfel ca stimularea receptorilor liu l i l i ai marginii externe a plantei produce. In sindromul piramidal pur. in special daca rcclam<1 un I mare dc complexitate si finete. C'ontrolul piramidal incrucisat al motoneuronilor spinali face ca leziunile • itiidalc ale unei emisfere sa determine deficite ale reflexelor conditionate motorii hate final de catre motoneuronii controlaterali. Foarte iiitii este miscarea reflex conditional! voluntara.1 celor voluntare. la om.indal. format din numeroase formatiuni cenusii tclcncefalicc. In functie de intensitatea i itului se vor constitui pareze sau paralizii ale miscarilor conditionate. I . In afara abolirii reflexelor. In acest i ii/. ci si unele activitati motorii reflexe innascute. Lucrarilc hit i ower sunt concludente in acest sens.e/area destructive a ncuronilor sistcmului piramidal (la nivclul scoarfci cerer sau la nivclul fasciculclor dcsccndcnte piramidale si geniculate) detcrminA 'i lie ale actelor motorii reflex conditionate. . responsive si operantc. Controlul bilateral piramidal al activitatii motoneuronilor i lor cranieni face ca reflexele conditionate motorii realizate in final. leziunile piramidale produc si modificarea calitativo" .c/area sistemului piramidal aboleste defmitiv nu numai actele motorii rcflexe li|ionate. AfeclM if n exeluiivS it NlNlemiiliu piramidal constiiuic o mUui|ir •plionalil care la oin corcNpuiulc Ic/iumi 1/olalc a ariei corticate 4 sail a liiacieululiii I .i unor rcfiexe motorii neconditionate. Acest lucru dovedeste ca neuronii piramidali exerciti it'nipra motoneuronilor spinali respectivi influente facilitatorii in lipsa carora se itlmlcslc la nivelul motoneuronilor spinali permisibilitatea transmisiei sinaptice a uilliixului nervos general de stimuli periferici specifici. in spe. invers decat la normal. Ic/iunile co intcivsi-a/a diferitc formatiuni cenusii sau fasciculele desccndnilc extrapiramidale.c/iimi care intereseaza aproape exclusiv componentele sistemului extrapirainnlal sc intalnesc in patologia sistemului nervos central la om. reflexele nate abdominale si reflexele cremasteriene sunt afectate pana la abolire in nl Ic/iunilor piramidale. sa nu fie abolite decat in cazul leziunilor corticale bilaterale sau leziunilor liiluU'iale ale fasciculelor geniculate. face ca in cadrul patologici Miilurale. sa dch-i nime aparijia unor variate tablouri clinice. reflexele miotatice nu sunt modificate. cum este cazul utilizarii mainii. Fac exceptie numai miscarile controlate do Htnuil inferior al facialului ai carui motoneuroni sunt supusi controlului piramidal iiuinai unilateral incrucisat.

facilitator si depresor. auditive). Din datele prezentate mai sus rezulta ca exagerarea sau reducerea cfectclor lonicc posturale si facilitarea sau deprimarea reflexelor fazice mono. se datoresc i upcrii cchilibrului dintre cele doua subsisteme . Stimularea experimentala artificiala a structurilor subsistemului extrapiramidal facilitator determina o facilitare a reflexelor tonice posturale. a reflexelor motorii fazice mono. Concomitent. limbice.tiilburrtri ix* intercscii/i) lonusul muscular reflex poslunil tulhiira'ri cc intcrcsca/fl cxccutarca actclor motorii reflexc la/ice. Subsistemul extrapiramidal facilitator este reprezentat de cortexul cerebral (ariile 6 senzitivo-motorii. un subsistem depresor si unul facilitator. ganglionii bazali. fie prin intermediul acestuia. 210 integrlrii som nio iim ioiii consecutive le/nw ilor iJilem ului extrapiutinidiil so jiiupou/fl In douA ruicgorn: . Obscrvajiilc anatomo-clinice efectuate pe subiecti umani si datele experimcnlalc obfinutc pe animale dar si la oameni. produseprin leziuni ale sistemului extrapiramidal. scoarta lobului anterior al cerebelului si aria ventro-mediala a formatiunii reticulate bulbare care constituie asa-numitul sistem reticular descendent inhibitor. dar prin neuroni intermediari diferiti de aceia care realizeaza conexiunile cu sistemul reticular descendent inhibitor. aceleasi leziuni faciliteaza reflexele motorii fazice polineuralc precum si miscarile induse prin excitatie corticala. al reflexelor somatomotorii fazice mono. talamusul intralaminar §i ventromcdian.si polisinaptice si a miscarilor induse prin excitatii corticale. Subsistemul extrapiramidal depresor este reprezentat de structuri nervoase din scoarfa cerebrala. Conexiunea acestui sistem cu maduva spinarii se face prin tracturile reticulospinale si prin neuronii intermedian. permite descrierea in cadrul sisteraului extrapiramidal a doua subsisteme integratoare a activitatii somato-motorii.si multisiuaptice fnnascute. fie deprimand activitatea unor elemente ale subsistemului facilitator. Indepartarea concomitenta sau ultcrioara a ariei supresoare a cerebelului accentueaza aceste efecte. formatia reticulata mezencefalica pontina si bulbara dorsala. Leziunile experimental ale ariilor corticale supresoare si ale nucleilor bazali dcterrnina fenomene de hipertonie posturala si spasticitate.si polisinaptice si a miscarilor induse prin excitatie corticala. Neuronii reticulari facilitatori constituie sistemul reticular facilitator descendent ale carui conexiuni cu maduva spinarii se realizeaza tot prin fasciculele reticulo-spinale. ele devenind extreme in cazul distrugerii suplimentare a ariei reticulare bulbare supresoare. substanta cenusie periapeductala. Formatiunile depresorii situate rostral de acest sistem i?i exercita efectele. hipotalamus. Leziunile accluiasi subsistem determina fenomene de hipotonie musculara si deprima reflexele necondijionate mono.si polisinaptice precum si miscarile induse prin excitafie corticala. fenomene care diminua fn timp. subtalamus. Stimularea artificials a structurilor subsistemului extrapiramidal depresor detcrmina deprimarea tonusului muscular reflex postural.

crcsterea reflectivitatii osteo-tendinoase. proporfional cu viteza dc liilindcrc a innschiului si cxagcrarea reflexului muscular de intindere fazic cxprimat piiii Inpcircncctivitatea ostco-tcndinoasa".cxagciarea reflexului muscular de intindere tonic.aiiizarea comportamentului motor al hemiplegicului.. asa cum este utilizat termenul in clinica.negative generate dc pierderea inlliifii|i'-Ini coordon. pierderea abilitatii pentru miscarile fin coordonate. asomali>(.Icinului ncrvos central au stabilit urmatoarea definitie pentru spasticitalc: . apraxia. Aceasta spasticitate are rezonante diferite pnilru neurologul diagnostician si pentru recuperator. Tabloul clinic al hemipareticului spastic de etiologie vasculara cerebrala estc doininat de spasticitatea musculara. fn plus.i «u liviin|n iclloxc spinalc Avnnlii|iil acc-Ntoi . tulburarile psiho-emotionale sunt doar celc nun frecvent incriminate elemente ce permit aprecierea unui prognostic functional Mr//ativ si fac ca activitatea de recuperare motorie sa fie mult ingreunata.suj)i.irc dcscciulcnlc u. functia motorie a hemipareticului spastic I Minlc fi caracterizata grosier de urmatoarele elemente: modiflcarea tonusului muscular. clrncli. Denny-Brown accepta ideea conform careia termenul clinic de spasticitulc liehuic inteles ca o combinatie de mai multe elemente separate. hemianopsia homolaterala. alte modificari specifice leziunii organice a creierului complica dezni/.iic.jmslicitafca. scaderea forfei de contracfie voluntara. Aci-asl. hiperreflectivitatea reflexelor de flexie. deficit de contractie musculara voluntara.'.Lc/iunea vasculara cerebrala ischemica efectueaza concomitent (in cele m. pierderea capacitatii de relaxare a muschilor antagonist in timpul contracf iei v ciluntare a agonistilor. foarte frecvent. Dependent de sediul leziunii si de marimea ei dar si de timpul scurs de la ilrhitul accidentului vascular cerebral. Concluziile simpozionului de la Miami din anul 1980 care a dezbStut in H iirtniirit problemele legate de spasticitate si dezorganizarii motricitatii in afcctSrile '•. cum in li: chlK-iaiiM rellexclordc llexic.n iniillc din cazuri) neuronii extrapiramidali facilitator! si supresori astfel c5 efeclcKflmcc sunt.iio/ia. pentru recuperator licbnie sa reprezinte mult mai mult si sa suscite un interes aparte.! dcfini(ic nu climina din discu|ia dcficitului motor al hL'tniparcliciilui niniNlicparlicipiircaaltorelemente diilonilc afcctarii sistcmuliii ncrvos cfiilral. . diferite combinafii intre liniiiltoarele elemente caracteristice sindromului de neuron motor central: pierderea miscarilor de finete. Landau recunoaste |u in spasticitate. este caractcrizatS ill. in special a repartitiei acestor modificari la nivelul grupelor musculare. Afazia. componenta a sindromului de neuron motor central. crcsterea rezistentei la intindere pasiva a muschiului. Daca pentru diagnostician dpiislicitatea reprezinta doar un element clinic de diagnostic. rezultanta efectelor de sens opus cu predominant rfu-tului facilitator sau a celui depresor.

consta in laptul cfl «ldnnitca/. de cele mai inultc ori. S-a crezut mult timp ca spasticitatea muschiului somatic sc interfereaza in miscarea voluntara generand insuficienta forta de contractie din limpul executiei diferitelor acte motorii voluntare. Orice influenta excitatorie asupra acestor motoneuroni va avea un efect mai intens la individul spastic decat la normal.dar si in partea controlaterala in extensori si adductori.tibialul anterior. Orice impuls periferic sau central ajuns la motoneuronii spinali are tendinta sa declanseze o activitate excesiva si prelungita. pozitia capului si a gatului. in comparable cu altclc. in final. La bolnavul spastic se induce in continuare descarcarea unitatilor motorii ale muschiului tensor ai fasciei lata precum si difuziunea spre alti muschi din vecinatate . distonia sau alte coiuli|n particularc cu care este deseori confundata. toate grupele musculare sc contracta. Una dintre cauzele spasticitatii trebuie sa o constituie hiperexcitabilitatea motoneuronilor alfa. se nasc posturile patologice caracteristice ale mcmbrelor paretice. pozitia trunchiului. In felul acesta.fenomenul lamei de briceag". interesand grupele musculare proximale antigravitationale. 2/3 din ncuronii laminci IV a i spinurii sunt inhibaji dc accst tract. La subicctul normal exista mecanisme reglatorii care impiedica iradierea excesiva a activitatii motoneuronale. tricepsul sural . Rezistenta muschiului la intindere poate fi modificata de rata intinderii. intinzand cu viteza mare un muschi spastic se va observa ca se produce difuziunea contrac^iei si la alte grupe musculare iar. In primul rand. Chiar impulsul cortical volitional de initiere a miscarii devine supraliminal. descarcarea motoneuronala scade. Aceasta raspandire postdescarcare este unul dintre elementele cele mai caracteristice si totodata cele mai inconvenabilc pentru recuperarea neuromotorie. Exagerarea reflexelor musculare de intindere tonice si fazice are. Prin studii EMG s-a demonstrat ca aceasta dezorganizare a activitatii motorii se datoreaza in principal hiperactivitatii reflexului muscular dc intindere tonic si se exprima prin descarcarea motoneuronala excesiva declansata de intinderea muschiului. spasticitatea musculara se dezvolta relativ rapid dupa accidentul vascular cerebral. La pisica. deficitul dc forta de contractie voluntara este prezent si in absenta spasticitatii.. In multe situatii insa.in momentul in care eu ajung cu numaratoarea la cinci se observa ca abia ajunsi cu numaratoarea la trei. / . Exemplele cele mai concludente le constituie imposibilitatea extensiei mainii si a dorsiflexiei plantare la bolnavi care nu prezinta nici o urma de spasticitate. Daca muschiul este intins in continuare se realizeaza o rclaxare brusca. artificii utilizate in terapia de recuperarc pentru a limita si controla aceste raspunsuri nedorite. In mod obisnuit.a ma bine spasticitatea de rigiditatca musculara. Acest fenomen a fost denumit .dcfinitii a spasticitatii. percu^ia tendonului rotulian provoaca contractia reflexa a cvadricepsului.indoaie cotul . in momentul in care s-a atins noua pozitic. De exemplu. Daca se cere bolnavului . este tractul cortico-spinal care inliiba miscarilc generale de masa pentru a facilita activitatca dc lincfc a imisculalurii mici a mainii sau piciorului. o distribute specifica. Astfel.

asocierea cu tulburari functionale care afecteaza alte sisteme aferente si dc ooidonare. articulatii.'Hand > h aninn JMIUMU afirma ca la bolnavii spastici. prcdomincn|a activitatii musculare sincinetice. in schimb. (. trebuie sa admitem ca dezordinea activita|ii itiolorii a acestor bolnavi este rezultatul participant. miscarea devine mai bine coordonata Inilnavul castiga in abilitate in timpul activitatii motorii voluntare. piele. inhibi{ia rccurcntS cstc. articula\ii. asocierea cu tulburari motorii periferice cauzate de suferinte ale cornului iii 1 1 1. Nu trebuie neglijat faptul ca gradul de descarcare depindc si de Hlnica dc excitabilitate generala a sistemului nervos central din momentul dat. facilitarca recurenta cste cxcesiva. mlubi|ia rcciitcnla cstc absents. asocierea ramolismentului cerebral cu intreruperea mecanismelor reglatoarc • li. tvmlnanc. eventuale leziuni diseminate. Ncali-. Moloneuronii vor fi cu atat mai putin activi cu cat numarul impulsurilor excitatorii PN(C mai mic si excitabilitatea generala a SNC mai redusa.Unalt mecanism cure mopea/. ii|iiiiiil capsulo-ligamcntar. in special in grupcle iiiiisculare antagoniste muschilor spastici. 213 . Butna algebrica a impulsurilor pozitive si negative va dicta raspunsul din partea motoncuronului. lahilitulc psiho-cmo^ionala ik. Pe masura ce se reduce unpraactivitatea motoneuronala. clonusul mainii si al picumilui.gravitate variabila. In felul acesta. I >i Mink itu urfttat eft in spasticitatc. Kcvcnind la schema comportamentului motor al bolnavului hemiparctic spas-llr dc ctiologie vasculara cerebrala. inodificarea caracterelor morfo-functionale ale efcctorilor (os. viscere. reapare si inervatia reciproca si se reduce si li'nomcnul de postdescarcare. organe senzoriale si centrii nervosi supcriori. Schema fundamental^ a repartitiei si caracteristicile clinice ale spasticitatii • jiflrute dupa un accident vascular cerebral ischemic depinde in mare masura dc im&toarele conditii: topografia ramolismentului cerebral atat in sens cranio-caudal cat si pc •ut/nntala. tcndoane). dar si la acestia din urma.la nivelul trunchiului cerebral si al cerebelului. alwnta.1 utulloruiKM iia|ieilagnipiinlc <lr i> >m mum ilin vccinfttatc este rcprc/ontiil ile inhtbttm rccuu-ulA Kcnshuw. in grade variabile. in maic inasura. 2) scaderea fortei de contractie musculara voluntara.n or al maduvei spinarii §i/sau ale periferiei motorii. Mccanismul spasticitatii este mult mai complicat decat cstc el prezcntat in linialclc dc neurologic. a (eel pu(in) iiiniiUoarclor abateri de la comportamentul motor voluntar normal: /) picrderea miscarilor de fmete dobandite in cursul ontogenezei. •I) exagcrarea reflectivita^ii osteo-tendinoase. muschi. Motoneuronul spinal este un sumator algebric care sumeaza Inipulsurilc cxcitatorii si inhibitorii pe care le primeste permanent de la muschi. 2) exagcrarea reflexului muscular de intindere la grupele musculare flcxoarc tile inembrului superior si extensoare ale membrului inferior (situatie ccl mai dcs InUlmla).

!n acest fel un stimul central volijional subliminal poalo di-vciii liminal $i capabil sa depolarizeze mcmbrana motoneuronului spinal. direct sau prin neuronii mtercalari. sunt elementele clinice cele mat liapante la bolnavii cu sechele de AVC. hcmianopsic etc. 214 . Daca jumatate din numarul acestor impulsuri se pierde datorita leziunii ischcmice. catre maduva spinarii. asa cum se petrec lucrurile in cazul spasticitatii.caza mai cu seama afectarea motoneuronului periferic). ce caracteri-/. cresterea presiunii de depolarizarc a motoneuronilor spinali poate fi obtinuta numai printr-un bombardament cu stimuli din piTilcne. arata instalarea hipotoniei musculaturii membrelor. cu participarea ncconditionata a mecanismelor de sumare spatiala si temporara. In aceste conditii. Prin sumatie temporara acest nivel poate fi atins in unele cazuri si nu poate fi atins in altele.n dclicitului motor este mare. In aceeasi maniera se poate da si o explicate a reducerii fortei de contracfic musculara voluntara (termen preferabil celui de pareza sau paralizie. usomatogno/ic. Acest lucru este demonstrat de Sarah Tower care. Iinplicatiile terapeutice ale acestor cercetari de neuro-fiziologie sunt evidente in rccuperarca neuro-motorie unde fac rolul de fundamentare stiintifica pentru uncle Ichnici de facilitare specifice medicinii fizice. Cum la ora actuala nu putem vorbi desprc rcgcncrarea neuronala centrala si inmultirea consecutiva a semnalclor dc K-sire din ariile motorii centrale catre motoneuronii perifenci si nu putcm vorbi nici do niilrirca cficicntei transmisiei sinaptice. este primul element anatomo-patologic implicat in pierderea miscarilor dc finete. Lcziunea caii cortico-spinale directe ce leaga cortexul motor de motoneuronii spinali cfectori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii. In lipsa unei jumatati din impulsurile eferente. unde numai asocicrea concomitenta a unor impulsuri aferente provenite din periferie poate permite depasirea pragului de excitabilitate si descarcarea lor. Acest lucru se traduce clectrofiziologic prin scaderea vitezei de activare a motoneuronilor din coarnele anterioare ale maduvei spinarii si clinic prin reducerea vitezei de executie a unei mi§cari voluntare coordonate.alie modilicAn (ncohligiiioi n) ce curactcrizeazfi Ic/iimcn organicA a creicrukii: iila/ic. Aceastfl hipotonie se mentine inprimele saptamani. este normal ca miscarile de coordonare sa nu corespunda in totalitatc scopului propus. provenifi dc la efccton. dupa piramidectomie animalul pierzand concomitent abilitatea de a efectua miscari de finete cu degetele de la mana si de la picior. dupa piramidectomia cicctuata la maimute. hmlciea miscSrilor dc finete dobanditc in cursul cvolu}ici ontogcnctice $i sradcrca forjei de contracjie musculara voluntara. sumatia spatiala devine insuficienta si devinc imperios necesar ca sumatia temporara sa fie predominenta. Desi cota lor de participarc la gcnc/. prin traversarea intregului sistem nervos motor complex organizat. Adaptarea activitatii neuro-motorii voluntare de finete la schimbarile rapidc din mediul inconjurator este posibila datorita actiunii conjugate a tuturor impulsurilor descendente pomite din centrii nervosi superior!. apraxic. chiar cea mai Tnalta rata dc dcscarcare a motoneuronilor centrali devine insuficienta pentru a permite obtinerea unui nivel de excitatie liminal al motoneuronilor perifenci. gradul de dificultate al recuperarii lor nu pare insurmontabil.

u stcrco^no/ici. in reluarea unor activitati motorii Himplificate dar totusi utile. Aparitia unei activitati motorii globale. Data fiind aceasta complexitate a mecanismelor de producere a miscarilor Nincincticc este greu de stabilit cu exactitate rolul fusurilor neuro-muscularc.ici motorii. Intcgritatca morfo-functionala a motoneuronilor periferici in hemiparcza ipastica de etiologie vasculara cerebrala ischemica a constituit si constituie inca un subiect controversat intre cercetatori ca Edstrom. cxprima efortul sistemului nervos central afectat care tinde spre refacerea homcoNla/. dar accasta contrac^ie nu se poate mentine efectiv prin stimularea electrica. Cercetarile efectuate asupra activitati fusurilor ncuro-musculare au aratat ca flbrele la provenite din terminatiile anulo-spinalc au o acjiune facilitatoare asupra motoneuronilor corespondenti muschilor din care provin precum si a muschilor sinergici.i cuntrac|ia llexorilor mcmbriilni controlateral. Din pacate. Petajan. umar si cot. Nu se poate nega acestei metode valoarea in (kclansarea artificiala a primelor contractii musculare si implicit a informa^iilor proprioceptive adecvate transmise spre centrii integrator! superiori. i iMnliindc mio-artro-kinetice.a articula^iilc proximale: sold. Acest aspect constituie cea mai mare limitare a electrostimularii functionale. tehnica ce s-a dorit n 11 un remediu functional eficient in recuperarea bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala. concomitent cu o actiune inhibitorie asupra motoneuronilor muschilor antagonist!. rcducerca«lcrcnt«|tcl |tc<ii fence prtn imnhilism. tnrtuM ^tadul 'U'hcitului dc contrac|ie musciilaia volimtaia si dcvin un obstacul dillcil cic dcpityit HI cursa rccupcrarii unui comportanient motor functional. 11 discriminant tactile. aceasta activitate motorie globala este foarte putin limc^ionala si in multe cazuri constituie o piedica. picrdm-iiM n . genunchi. Acest lucru este demonstrat eel mai bine de faptul eft se poate obtine o contractie musculara cu salve scurte de impulsuri. Tot de la fusul neuro-muscular dar dc la terminatiile in inflorescenta provin flbrele II care au o actiune de facilitare asupra muschilor flexori si de inhibitie asupra muschilor extensori. fenomen intalnit frecvent in cursul islciriei naturale a revenirii motorii dupa un accident vascular cerebral ischemic. McComas si al{ii. precum •. Intinderca tcrmina(iilor scn/ilivc din muschii flexori proximali provoaca contractia reflexa a niusclnlor llcxori ai scgmentului interesat. contractia flexorilor intrcgului membru. Sincincziilc musculare proximale se nasc din activitatea muschilor care conlroIca/. Reducerea ratei acomodarii si cresterea eficientei transmisiei sinaptice pentru uncle circuite nervoase par sa fie cele mai rationale cai de abordare a recuperarii uclivitatii motorii voluntare in cazul afectarii centrilor nervosi superiori prin boalS HUH traumatism. In facilitarea reflcxului dc llcxie intervin si flbrele III si IV care culeg excitatii de la tegument si din viscerc. Sinergia maxima dc llcxie pcnlm 21S ..Invcrs. I In lucru este insa admis de catre toti: motoneuronii spinali accesibili stimularii au o ratS exagerata a acomodarii. Elucidarea mecanismelor care intervin in timpul recuperarii motorii spontane 91 conduce la aparitia unei motricitati dominata de sincinezii despre care am mai mnintit este deosebit de dificila.

extensia pumnului si a degetclor. pumn. picior. Daca dorsiflexorii degetelor de la picior sunt intinsi la maxim §i se mentine aceasta intindere. dorsillcxia piciorului si a dcgclclor. cxtensia cotului. sinergia maxima de extensie.alulnc|ic-rota(ic fxIcrnA a soldulm. 216 . Retin atentia sinergia de extensie a membrului inferior care mai poarta si numele de reflex de extensie fortata si sinergie distala de flexie a piciorului descrisa de Marie Foix si utilizata mult in recuperare. llcxia gcnunchiului. flexia plantara a piciorului si extensia degetelor.Hiiiinl Miju'iltii iiiniAtoMieM: /lcAic-itlKliic|ic-i()la|iri'<ili'iiiAniiiiiflniliii. Pozifiile extreme descrise mai sus se vad foarte rar deoarece in aceste situatii sum intinsi si muschii antagonist! fund stimulate predilect terminatiile senzitive sccundare ale fiisurilor neuro-musculare din acesti muschi. asa cum se mtarnpla in hemipareza spastica. Sincrgia dc extonsic maxima a membrului superior este: cxtcnsic abducjicro(a|ic interna a umarului. articulatiilor osului si chiar ale pielii sunt relativ usor de prevenit si chiar daca s-au instalat nu reclama acelasi grad de dificultate precum spasticitatea sau deficitul de contractie voluntara. la hemipareticii spastici se suprapune la un interval de timp destul de scurt o contractura musculara care agniveaza in mod series deficitul functional preexistent. Eliberarea de sub inhibitia supraspinala a terminafiilor senzitive secundare. Modificarile morfo-functionale ale muschiului somatic. mtre cele tloua posturi extreme descrise mai mainte.glezna. Se stie ca pe fondul spasticitatii musculare. l)ra|uhn. extensia genunchiului. Sinergiile musculare distale provin din activitatea muschilor articula{iilor distale . mana. Aceasta manevra are un efect terapeutic in facilitarea contracjiei voluntare a acestor muschi care. la hemipareticul spastic. prezinta de obicei un deficit variabil de contractie voluntara. pronatia antebratului. motiv dcosebit de puternic pentru a justifica importanta medicinii fizice in recuperarea acestor bolnavi. Spasticitatea prezerva aceasta contractura prin excluderea tesutului coiijunctiv fibros intramuscular de la fortele de intindere normale. ceea ce declanseaza reflex contractia musculaturii antagoniste. aparatului capsulo-ligamentar. De regula. se produce reflex contractia musculara in acesti muschi dar si a dorsiflexorilorplantari. Pentru membrul inferior. Mi|)iiui|ia inn. cauzele de/voltarii acestei contracturi musculare sunt imobilitatea sau hipomobilitatea scginonlelor. MH Sindromul de coafectare periferica osteo-articulara $i tnusculo-tendinoasa La deficitul neurologic si functional al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala se asociaza constant afectarea efectorului. llexia piiinnului si a dcgeleloi SinciKiii maxima dc flexie a incmbrulm inferior esle: IKv\u. flexin ' iiinliii. intermediare. da nastere la diferite posturi sau activitati motorii sinergice. flexorii genunchiului si flexorii-adductorii-rotatorii externi ai soldului. extensieadduc(ie-rotafie interna a soldului.

isten|a In iindcrc a crcscul dc sasc ori.. 217 . Din aceasliJ i llcarc pentru studiul recuperarii bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologic iiliira cerebrala prezinta importanta numai contractura algica si contractura I ( 'ontractura algica este o contractura primara in care durerea este consccin|a ninliacturii. I Hi c cstc momentul de trecere de la contractura la retractura (in termenii acccpta|i Itii. revcrsibile MI I'ixate".. Acest | in do contractura apare atunci cand un segment de membru sau membrul in ilnlilatc sunt imobilizate. prin ce mecanism se produce. acea scurtare a muschiului care este reversibilS. Koliaolnra musculara este un termen clinic folosit frecvent dcsi cstc o achi/i|ic mi ivccnla si insuficicnt cunoscuta.ini pasivoa unoi articula|ii. I )cllnitia pe care o da Serratrice contracturii este o definitie clinica: . 50% din reduccrea amplitudinii de miscare datoiansc niodificarilor survcnite in muschi si in piele. I'ontru uzul clinic s-a propus o clasificare a contracturii musculare in afccilc aparatului locomotor dar cu exceptia suferintelor neurologice. nu cxisla <ln morfologice aprofundate care sa diferentieze cu claritate aceste doua no(uini. respectiv. sunt o | n i ic do intrebari la care nu avem inca raspunsuri convingatoare. Desi diferentierea clinica este evidenta. Punctul de plecare se poate considera ca fiind chiar muschiul dc$i Uiu'ori so adauga un factor central (hiperactivitatea sistemului gamma). Conlractura musculara analgica reuneste un grup neomogen in care intrS tniilractura miostatica. nu dclciinliinl rupoilul dmlic crcslcicii ic/islcn|ci l.care definesc practic aceeasi reducere a extensibilita|ii 'I'. Tcndino/elc f I niio-gclozele pot fi considerate ca fiind astfel de contracturi. Poate ca ar trebui sa consideram contractura musculara ca o fazft Mi'incigatoare retracturii. In clinica sunt utilizati destul de confuz doi termeni .n sus). contractura miotatica si contracturile congenitale..Won >i eoliib.retractura si nliiictura musculara .sclnului sau mentinerea unei tensiuni musculare dureroase sau nu.i mfiiulnr n iisiliiiilui si nuulilicAnlc dmnicc apftnilc in musclmil scliclctic inoii|iiuil mioli/jil Dupfi opt saplamuni de imobili/aro lbr|ala a unci arlicula|ii. Evolu(ia iini'i aslfcl de contracturi este variabila in timp cu posibile paroxisme.. Tabary gaseste o reducere considerabila a sarcomerelor in contractunle •nuslaliec dand astfel o confirmare cercetarilor functionale efectuate de Tardicu i I'-iiloarc la pierderea proprietatilor elastice ale muschiului contracturat. Contractura se fixeaza la nivelul lungimii fibrei musculare jln momentul imbolizarii si la inceput este reversibila pentru a deveni ircvcrsibilS 'HI tft calcva saptamani. Felsch precizca/S (toplul ca nu exista un substrat morfologic decelabil.scurlarca . nu loincntul in care se fixeaza si se permanentizeaza vorbim de retractura muscularS. rc/. Dc la lucrarile lui Tardicu se vorbcste dospre iiiii'lura ca despre o rczistenfa crcscuta a muschiului la intindere.idmilui la intindere pasiva. Din punct dc vedcrc bioclumic icsulnl conjunctiv fibres s-a produs o deshidratare si o pierdere dc hexozammc ('cca cc priveste substanta fundamentala si o crestere in grosime a fibrcloi de liiuen. care este substratul patomorfic. re/is(cn(a care ' Minlc la inana in inomcnlnl niohili/.

. amplitudinca miscarii necesare performarii unui gest motor voluntar eficient din punct de vedei o functional este mai mica decat amplitudinea mi§carii care declanseaza raspunsul cxagerat al reflexului muscular de intindere. unglniil iiilu iilut In care sesi/. Imobili/arca articulatiilor determina si aparitia unui proces inflamator sinovial.AM nn in . inutile.flm apai i|ia KVIS(CII|IM opusa misrai ii cstc mult difcrit la(.i OIK Ann (oip rliiNlic.. Exista un prag al lungimii muschiului peste care orice incercare dc intindere suplimentara intampina o rezistenta extrem de mare. Adductorii coapsei.. Din nefericire. rezisten|a la intindcrca pasiva a accstui mu§chi apare la 110-120 de grade fata de 70 de grade cum ar fi normal. Acest pray cvasiinsurmontabil este datorat scurtarii fibrei musculare. acest arc de miscare accesibil bolnavului (cu toata spasticitatea pe care o are) se pierde si apar restrictii functionalc suplimentare.. Experienta clinica arata ca elasticitatea la intindere pasiva it (csuturilor moi descreste progresiv cu durata imobilizarii sau a inactivitatii.l dc iin^luiil articular la can* apaic rc/istcn(a in mud obis. Intre fiecare fibra musculara precum §i intre fasciculele musculare se afia intercalate fibre de colagen Adaptarea contractiei muschiului la intentia de miscare presupune si un realiniament microscopic al acestor fibre care se prelungesc si in sanul tendonului.nmt. Imobilizarea prelungita are efecte negative si asupra circulatiei sanguine dc intoarcere. scurtare ce poate l"i datorata unor modificari structurale sau pur si simplu neutilizarii muschiului. Semnificatia pe care o are contractura sau retractura musculara dezvoltata intr-un muschi spastic (care are deja o excitabilitate crescuta a reflexului muscular1 dc intindere). musclmil sdidriu i. In ca/. in IN 218 . sindromul de inutilizare sau hipomobilizare pe care il induce accidental vascular cerebral. aderarca sinovialei la cartilajul articular si dezvoltarea redorii articulare.. Studii experimentalc au aratat ca imobilizarea prelungita conduce la invadarea articulatiei cu un jcsut fibro-grasos care se transforms in tesut fibres si blocheaza articulara.. se poate judeca dupa urmatorul rationament. indiferent daca sunt sau nu prezente semnele unui prognostic functional favorabil. ischiogambierii si tricepsul sural sunt muschii cei mai susccptibili de a dezvolta accasta retractura la bolnavii hemiparetici spastici fixaml ircvcrsibil/ww/Mn'/e vicioase induse de spasticitate. In cazul in care s-a instalat contractura musculara.. in special in extremitatile distale ale membrelor paretice.ul bolnavilor cu hcmipareza spastica de etiologic vasculara cercbralA ischumica la care s-a dezvoltat retractura muschiului triceps sural spastic. Prin staza venoasa. Dc aici rczida interesul deosebit acordat mobilizarii precoce a bolnavilor care au suferil un accident vascular cerebral. cre§te presiunea hidrostatica. constituie si puncrul de plecare al unor modificari la nivclul articulatiilormembrelor paretice (nu sunt exceptate si articulatii ale membrc lor indemne).hit upnne 0 re/ls(cn|A inlindi n-. apare edemul interstitial care se organizea/U si crccaza aderente intre planurile de alunecare periarticulare si capsulare. redoarea articulara fiind elemental clinic eel mai frecvent.. In uneli' situatii in care elasticitatea normala a muschiului este conservata.i pasiva In i a/iil iriiacturii musculare.

219 . I olusi. S-au dcscris sindroame algoneurodistrofice si dupa invcstigatii pscndoinva-'ivc ccrebralc ca artcriografia ccrcbrala. Trebuieprecizat ca leziunile cartilaginoase un apar inainte de 12 luni de imobilizare si se produc mai ales atunci cand nutrijia urlilujului devine precara in urma atrofiei sinovialei. metacarpofalangiene sau intcrhilangiene. Au fost incriminate sj o serie de reflcxc iHinceptive care determina modificarea circulatiei capilare articulare si periarticuInii' afectand oxigenarea tisulara §i proliferarea celulara precum si modificarea i olagenului cu dezvoltarea treptata a fibrozarii tesuturilor conjunctive.ipanjiadc i liisluii mliaeartilagmoasiv Dacrt mobili/an-ii pasiva a aicstorarticula|n sc luce In limp nlil sc poatc spcra la icsorbfia (CKUtului prolifcrativ mlraarticular si rcfaccrca nini fologica a mcmbranci sinovialc. cat §i proliferarea tcsutului I ilno-grasos intraarticular.ire au suferit un AVC. tumorile ccrebralc. O complicatie redutabila care ameninta bolnavii care supravietuiesc unui AVC ischcmic este algoneurodistrofia membrelor paretice. Dupa un timp. Preexistenta unor leziuni iirtilaginoase face ca degenerarea acestuia sa se produca mult mai rapid la bolnavii . apai CKI/IIIIII. Imala Parkinson. Organizarea tesutului fibres deterrrtina in linal anchiloza fibroasa aarticulatiei.11 lil. Facand abstractie de predilectia cu care^sc • liTiilcaza aceste perturbari la bolnavii cu afectiuni neurologice centrale nu trebuic nrglijata posibilitatea reala ca prin manevre intempestive de kinetoterapie pasiva.l.ii|>i. i | i i h n sail . manifestare frecventa in afectiunile sistemului ner^os i i-nlral este o complicate nedorita care va sta permanent in atentia recuperatorului • Icnarcce si aici pericolul iatrogeniei este foarte mare. i i l i l .i un i imliii I iIni > I mlii .It III CUM i xr. pneumocnccfalograma. In leziunile lobului parietal. instituirea unui program precoce de kinetoterapie pasiva (cu precau^iile iii-ccsare) este obligatoriu. i Calcificarile heterotope. asa cum rcibsc din ccrcctarilc lui De Quatro si colab. daca luam in considerare faptul ca unele redori articulare pot deveni foarte uipid ireversibile.i)'inoilN<' (.11 In lil. musculo-musculare sau musculo-osoasc icprc/inta un alt tip de manifestari periarticulare ale imobilizarii cu rol determinant in dezvoltarea redorii articulare. Imobilizarea articulara afecteaza si nutritia cartilajului prin perturbarea calitajil i n rhcologice ale lichidului sinovial. bolnavul este expus la frecvente traumatisme fizicc ale licmicorpului paretic si dezvoltarea calcificarilor heterotope este foarte frecvcntS.i|i. Dintre afectiunile sistemului nervos central eel mai mare potential algoncurodistrofic il prezinta in ordine descrescatoare: hemiplegia. in special cea a mcmbrului •tiipcrior. au studiat genunchiul imobilizat timp de 12 saptamani. i Inlorita asomatognoziei. atat in ccea ce prive§te leziunile cartilaginoase. boala Lobstein. I'lnncking si colab.llr|rli i . cartilajul se resoarbe si zona este invadat:! • If |csut fibros care atinge osul subcondral. nrrin/r i u lirlifliciva i . Aderentele capsulo-ligamentare.i I t ' i i i i i n i pak'lurfl). traumatismele cranio-cerebrale. asa cum se intampla la cot. I rmiiiicnclc obscrvate sunt superpozabile cu cele obtinute la animalelc de expci it'll):!.

algoneurodistrofia a fost defmita ca un sindrom dureros vasomotor dezvoltat ca un raspuns inadecvat la un agent agresor. Simptomele comune ale oricarei algoneurodistrofii sunt: edemul. dc unde prelungirea centripeta a acestora patrunde in maduva spinarii Iblosind calea radacinilor spinale posterioare si face sinapsa cu al doilea neuron . eel mai frecvent bipolar la membrul superior. pana la ganglionii spinali. Pe aceasta cale... Traiectul ascendent al stimulilor algogeni este.iriilc " '.. un sfert din bolnavii urmariti au dezvoltat sindroame algoneurodistrofice.. I'rin fibrele nervoase amielinice de tip C care au o viteza de conducere mica. sc Iransmite durerea tardiva. profunda.•'•• »"<li' «f rwili/rn/.. In conceptia psihosomatica algoneurodistrofia este o tulburare.i mlejjrarea si consticnti/.. De obicci.. persistenta. Aparitia unor fcnomene algoneurodistrofice mcruci§ate constitute o exceptie. Algoreceptorii sunt foarte bine reprezenta^i in piele.. tendoane.. in intervalul de la 6 la 24 de luni ilc la debut. Axonul celui dc-al doilea neuron pozitiv conduce impulsurilc algogene prin Iraetul spino-talunuc pana la nuclcii talamici si de acolo inl'onnatia iijungc la .. ca baza de discutie a modului in care se concepe abordarea terapeutica a acestui simptom.. ..arca durerii.. in principal...a dc conducere mare.. Fara a intra in detaliile fiziopatologiei durerii. modificarile structurii osoase din zona afectata si durerea. fascii. prin prisma conceptului general de adaptare. Caile aferente sunt constituite din fibre nervoase mielinizate de tip A cu vitc/.tn hemiplegia vasculara cerebrala ischemica. se transmite senzatia dureroasa imediata. In conceptia informa^ionala in care se considera ca omul este supus permanent influentei mediului algoneurodistrofia este considerata ca o perturbare a schimbului de relatii cu mediul. cele fizical-kinetice dovedindu-se extrem de eficiente. a terenului unde intre conflictul psiho-emotional si tulburarile somatice nu exista o legatura specifica directa. si in advcnticea vaselor. Din punct de vedere fiziopatologic. iar cele cu deficit neurologic pelvin la membrul inferior..il cfiii scnsibilitrnii dureroase aflat in cornul posterior al maduvei spinarii. Toate acestea due la impotenta functionala mai mult sau mai putin grava. in linii mari. Cunoasterea mecanismelor fizio-patologice care due la aparitia acestor simptome clinice face posibile unele interventii terapeutice prin mijloace specifice. dc la primul neuron senzitiv aflat in ganglionul spinal spre al doilea neuron senzitiv din coarnele posterioare ale maduvei spinarii si de aici la neuronii talamici si corticali. tulburarile vasomotorii si trofice loco-regionale. sublinierea importantei unor verigi importante ale lantului de manifestari anatomo-functionale care stau la baza dcclansarii durerii se impun. endocrin si umoral. ci se interpun sistemele vcgetativ.. Impulsurile algogene declansatc de le/iunilc tegumentare sau altor structuri prevazute cu algoreceptori sunt transmisc pc calea plcxurilor periviscerale sau prin trunchiurile nervoase. hemiplegiile cu deficit neurologic predominent brahial dezvolta algoneurodistrofia membrului superior.

sistcnuil Innbic si scoar|a cerebrala. DC la /. respectiv de personalitatea mdividului. Intensitatea senzatiei dureroase este in functie de agentul algogen. Tulburarile vasomotorii din algoneurodistrofia bolnavilor cu hcmiparc/. I 'i oportional cu intensitatea durerii si dependent de gradul de intelegere al bolnavului linniparetic spastic. fenomene ce se succcda in algoneurodistrofie.pastica de etiologie vasculara cerebrala ischemica au la baza perturbarea arciilin ullex vcgetativ. gradul tic icitabilitate al neuronilor care asigura transmiterea informatiei sprc scoarja •rcbrala si o serie de conditii determinate de teren. fara sa ajunga la ganglionii paravertebrali. Raspunsul vascular diferit inregistrat in porliuncii |iiuximala si distala a cxtrcmitatilor este determinat dc faptul ca in poijuiiu-u |iiuximala prcdomina \csutul muscular.ona ii fcctata.i Itrente si explicarea aparitiei tulburarilor vasomotorii pe teritorii intinse. Cea de a doua modalitate este reprezentata de reflexul de axon. In acesl fcl.A . excitatia merge pe calea ramificatiilor neuronilor specifici atat sprc ccntru rat si spre periferie. calea afercnta este acccasi pana la substanta cenusie a cornului posterior din maduva spinarii.In afara mecanismului clasic pc care l-am dcscris succint. sistemul vascular avand un rol prcdoiui iiitnl iiiilntiv pc cand distal tunc(ia nulntiva sccundara face ca circula|ia s MI uibA nn rol preponderant in tcrmore^larc. pc langfl luctorul mecanic participand in grade variabile §i factorii chimici sj hipoxici. Calea vegetativa centrifuga este formats din doi ni'Uioni si un releu simpatic ganglionar. In prima modalitate. Eferentele vegetative sunt reglatorii control And iK'tivitatca proprie a organelor. Durerea de origine mecanica este mixta.u ilcsi i in . In legatura cu ixistenta acestui reflex nu exista un acord unanim. Mecanismul etiopatogenic al durerii din algoneurodistrofie este consiilcrat a fi. Aferentele vegetative ajung la centrii medulari prin caile venc!uI1 vc sau prin nervii somatici micsti. Fibra preganglionara este miclini/alA pc i And cca postganglionara este amielinica si se distribuie la o structura ganglionarR miii la musculatura neteda.ili<-trci modalitati reflexe de transmiterc a durcrii. •n i . Intcgrarea si coordonarea este realizata de centrii din hipotalamus. Acest arc reflex numit reflex simpatic poate produce spasm vascular sau vasodilata^ie. Miller si De Takats au descris alte doua modalitati de transmisic rcflcxS a durerii prin iritatia nervilor senzitivi. acest simptom reprezinta un obstacol mai mare sau mai inic in * alea rccuperarii functionale. rli'icn^elc vegetative asigura inervatia vasomotorie si pe aceea a glandclor sudori piiir. BC in. mccanisinul dnrno-dorsal este din ce in ce mai putin acceptat astazi. inclusiv musculatura neteda a vaselor. in principal. Dintre acestca. De aici incepc calea aferenta prin ramurile comunicante albe ale lantului simpatic undc sc realizeaza alte sinapse si prin ramurile comunicante cenusii inforinatia ia calea ramurilor comuniGante cenusii pana la periferie. Cercetarile lui Lorente dc No mi condus la ipoteza unor legaturi scurte prin care se explica propagarea excita\ici . mecanic.

tintele asupra mecanismelor neurale ale comportamentului afectiv sunl incomplete. In ceea ce priveste modificarile structurii osoase. reflexe complexe somato-motorii si vegetative mnascute sau dobandite puternic influentate de necesitatile biologice fundamentale a caror realizare sau nerealizare impiedica insasi continuarea cxistentei individului sau a speciei. determina modificari ale afectivitatii. pielea devine rosiatic-cianotica.i viisoiiiolonc si |)iloiiu)toric prccum si spre glamldc siidonpaie estc supra dimensional si apar modificari caractcristicc sindromului algoncurodistrofk. cum ar fi: constienta. Ulterior hipcrtonin so cpuizcaza si se instaleaza hipotonia vasculara cu modificari de permcabilitali1 ale pcretclui vascular. liiiiloane yi In iit)Ncn|n iiiiui control motor adecval. Daca tulburareareglatorie afecteaza numai sectorul arterial.fn i:nnili|nlt' imoi cxultt|n nlcientc loniic mlciiNc poinlle de la fnncii. Alteori se inregistreaza labilitate sau indifcrenta psiho-afectiva. O manifestare particulars intalnita frecvent la bolnavii cu sechele motorii dupa accident vascular cerebral ischemic este aceea de ras sau de plans spasmodic. Cel mai adesea se constata modificarea dispozi(ici in scnsul unei euforii total nejustificate. Cunos. factorii declan§anti ai osteoporozei patatc din algoneurodistrofie nu au depasit mca stadiul de ipoteza. In cadrul procesului de mvatare motorie sunt necesare o serie de conditii legate de integritatea proceselor psihice. in esenta. Leziunea bilaterala a lobilor frontali prin mecanism vascular. care de regula intereseaza si vasele capilare. tumoral sau traumatic. Daca plasticitatea sistemului nervos central este de acum o realitate pentru ncurofiziologi. Cand hipertonia este inlocuita de hipotonie sau atonic. de unde si limitele cunoa§terii bazelor fiziopatologice ale tulburarii afectivitatii. parte integrants a cotnportamentului motor al bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vasculara cerebrala Metodele moderne de recuperare neuro-motorie a bolnavilor spastici de etiologie vasculara cerebrala se bazeaza foarte mult pe mecanismele invatarii motorii. mai mult sau mai putin din bagajul lor motric. rflspunsiil iik'icnl spre musculii Ini. 222 . Comportamentele afective sunt. Sindromul psiho-afectiv. tcgumentul devine palid. suntem inca foarte departe de posibilitatea crearii unor engrame motorii noi la bolnavii care au pierdut. c« liipcilonia vasclor tcgumcntarc. hipersecrctic sudorala si hipcrtonic pilomotoric Accstc modificari defincsc primul stadiu al algoneurodistrofiei. motivatia. nejustificate dc cauze exterioare specifice. procesul patomorfologic comun tuturor algoneurodistrofiilor il reprezinta osteoporoza localizata neuniforma Daca mecanismele generate de control al echilibrului dintre osteogeneza $\ osteoporoza sunt oarecum descifrate. prin boala sau prin traumatism. memoria. Deseori In dcreglarea simpatica de origine centrala sau periferica se observa variatii destul de rapide ale culorii si temperaturii pielii respectandu-se ordinea succesiunii paloarc cianoza. in special portiunii sale anterioare. Un rol important in integrarea afectivitatii pare sa apartina lobului frontal.

De exemplu.i. pcntru iole.area scopului propus. 223 . . automat. a cailor si centrilor de • u:j»rare spinala §i supraspinala constituie conditia necesara dar nu si suficicntd nil u elaborarea si desfasurarea normala a actelor motorii voluntare. Leziunea intereseaza partile inferioare ale circumvolutiilor mlan ittrr si ale insulei emisferei dominante. Diferitcle tipuri de tulburare a actelor psiho-motorii voluntare praxice si ale Ilinbajului articulat la care m-am referit anterior sunt tulburari primare si spccifice.i iii. ale sistemului piramidal si extrapiramidal cu Icg&turi Miicrneuronale catenare multiple. La inceputul elaborarii lor toate reflexele conditionate operante au caractcr ilimtar.At i-if. fn programclc de recuperare neuromotorie a bolnavilor cu hemiparcza spasticfl. iiloii| ia joaca un rol extrem de important. care cuprinde ansamblul faptelor dc con§tiin(S ce ' i ca atribut anticiparea mentala a declansarii actiunii mlantuite mdrcptata spre iili/. in afara campului constientei sau la periferia sa.ie motorie. ' cxcepjia pornirii si opririi voluntare. Realizarea i nportamentului voluntar implica integrarea ariilor corticale senzitivo-scnzorialc. Intcgritatea verigilor neuronilor periferici. Este important sa sublinicm cc injclcgcm prin i'sl termcn dcoarcce are o semnificatie deosebita in tot ccea ce sc Icaga dc i npci area motorie a bolnavilor care au suferit o afectiune ce a interesat ncuronul otor central.iiiilcslaic sc tntAlit@|lf H|iiortp0 tonnluiil in Ic/inmlr piiniiiiilnlit t MI. cu exceptia apraxiei de imbracarc care pinlomina in hemicorpul stang in asociere cu agnozia somato-senzoriala.I piiiimidalc cc caraclcn/ca/. vointa.alc.latura obiectiva care cuprinde ansamblul comportamentelor motorii rcflcx-'ii(li|ionate corespunzatoare celor subiective. in emisferul cerebral dominant. Termcnul de activitate voluntara desemneaza ansamblul proceselor psihicc nc anticipeaza conjtient actiunile indreptate spre atingereascopului si reali/. 'Icrmcnul dc atcntie utilizat in acest domeniu desemneaza proccsul psihic dc oiiciilaic si concentrare activa asupra acjiunilor in scopul cunoastcrii. in lirncral. central!. Actele motorii voluntare umane sunt de doua categorii: praxice si dc liinbii) Hiliculat. Jn rccupcrarca motoric a bolnuvilur ncurologici nc refcrim foartc irccvcnt la i| niiica do activitatc voluntari. Ambclc ilinl induse de leziuni parieto-occipitale ale emisferului cerebral minor. Tulburarile de vorbire variaza ca intensitate de la dizartrie pana la anartric sau afn/. asimilftrii «mi a cvilaiii lor.A sitKlroiniil pnoiulolMilhar. ni'iative si efectorii. fisiil se elaboreaza prin invatarea cu participarea constiintei pentru ca ulterior. Realizarea ulterioara depinde de mai multe aspecte si sepoate face. Pulo^noinoiiu r suiil nnposi llilaliM exercilarii conlioliilni inhibitor volunlar prccum si abscn|a laclonlni ilcclogcni adccvaji. sa se desfasoare automat redevenind voluntar uncle conditii speciale.arca ' i Activitatea voluntara are doua laturi: latura subiectiva. Apraxiile intalnite la unii bolnavi se datoreaza leziunilor locali/.

De exemplu. dar in realitate el conservA inca o aclivitatc psiho-scnzoriala si neuro-vegetativa. ajungem la o alta notiune foarte importanta reclamata de un program dc rccuperare motor judicios construit . activitatea motorie. Conccpltil modem asupra mccanismclor neuro-fiziologice ale atenfici sc bazeaza pc dalclc rclcrilourc la activitatea formatiunii reticulate a trunchiului cerebral si concxiunilo rcticulo-corticalc care au o importanta deosebita in determinismul atentiei voluntarc. cu conditia sa fie utilizate in deplinii cuiiostinja dc cauza si la momentul oportun. ci si de starcn motivational^ interna. Mijloace terapeutice specifice medicinii fizice utilizate in recuperarea neuro-motorie a bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Nofiuni de kinetoterapie clasica aplicata in recuperarea neuro-motorie a hemiparczelor spastice de cauza vasculara cerebrala Pornind de la trei caracteristici fundamentale ale aparatului locomotor. I. Atcntia subiectiva si comportamentul obiectiv fata de o constelatie de stimuli dcpind nu numai de valoarea semnalizatoare conditionata a acesteia. acelasi excitant conditional alimentar declanseaza un comportament alimentar pe fondul starii dc foame si nu mai are acest efect pe fondul starii de satietate. Toate actele comportamentale motorii voluntare necesita existenta starii generate de excitabllitate a SNC corespunzatoare starii de veghe pentru a se putea dcsfasura.motivatia comportamenrului. face ca cercetarile pe maimute la care s-a indus o hemiplegie si prin imobilizarea membre-lor sanatoase s-a fortat reluarea activitatii motorii voluntare a membrelor afectatc pentru satisfacerea necesitatilor alimentare sa nu poata fi extrapolate la om. 224 .! ischcmica. cum este si eel al foamei. pentru alte forme de manifestare a comportamenrului motor in care instinctele primare sunt mai putin explicate. Trccerea sub control cortical al unor instincte primare. Repausul este considerat ca fiind antonimul miscarii. Accste tehnici au o valoare deosebita in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor care au suferit un AVC ischemic. Se observa ca de hi aten(ie. In al doilea rand se impune rolul cresterii si scaderii elective a excitabilitatii structurilor nervoase centrale ale unui instinct particular.I iillnnnruu nlen|ici ivprc/mffl tin fcnomen pc care II fnlAlimn frccveiil la bolnnvii m lu-iiiiparc/A spaslicrt dc cliologic vascular^ cerebral. Daca pentru instinctele innascute.ambling si Legrand au separat tehnicile de kinetoterapie in tehnici kinetice si lehnici anakinetice. explicable sunl clarc. iar aparatul locomotor ramanc legal dc sistcmul nervos catre care converg continuu informatii proprioceptivc. cum este instinctul de foame care determina un comportament motor general de deplasare in mediu si un comportament oral. capacitatea de a putea fi mobilizat pasiv si starea de repaus. dominanta in momentul respectiv. rolul starii de dominanta este mai putin operant.

liber ajutulft (m suluri. deoarccc iliucrca poate genera contracturi musculare sau poate mari spasticitatea. abductia fortata a policelui. de cele mai multe ori urmarind ca posturarea mini mcmbru sau a unui segment de membru paretic sa satisfaca ambele dezidcratc. pentru a corecta sau a prcvcni instalarca unor tulbur3ri de statica. Tot in acest stadiu. flexia genunchilor. 18 1 t .) sau fixata (postura exteroceptiva) cu ajutorul unor ortc/e slal ice. 14 FIG. F'rofilaxia diferitelor complicatii ortopedice ale articulatiilor. ca regula generala. trebuie sa inceapa din Niatliul acut al bolii. chingi etc. in pimml rfliul. Mvn\increaposturilor corective poate fi libera (postura autocorectiva). Durata posturarii este variabila dar. previzibile in tnarcji majoritate a cazurilor de AVC soldat cu hemiplegie. fiosturile snu |)o/i|ionaiilc Posturile reprezinta atiludini inipusc corpului in intrcgimc sau doai unor par|i nlc sale in scop terapcutic sau prcvcntiv. Posturarea bolnavului in decubit lateral pe partea bolnava asigura o informare I'Oiiiinua a SNC cu stimuli extero.§i interoceptivi referitor la hemicorpul afectat. Posturile corective sunt utilizatc in mod cgal cuposturile de facilitare. extensia |iiimnului si dorsiflexia plantara sunt elementele cheie ale posturarii bolnavului hrmiplcgic. Oricum ar fi realizata posturarea. pe cat este posibil. pozijionarea bolnavului in pat poate influcn{a In oarccare masura si gradul spasticitatii ce se va dezvolta in stadiile urmatoare dc <• volufie. In stadiul lie hcmipareza spastica posturarea pierde caracterul profilactic si devine un mijloc lerapcutic de corectare a atitudinilor vicioase instalate §i un mijloc de facilitarc a ni'tivita^ii neuro-motorii voluntare. ea trcbmc icpetata pana la obtinerea rezultatului scontat. integritatea schemei corporale. ea nu trebuie sa provoace durere. Anllcl se va mentine. Decubitul dorsal.Dintrc tchnicilc nnakuictict' foloMtc tn icniperaren nioloiic a hrmipairlK iloi Npaslici trcbuic mcn|ioiialc. dc cele mai multe ori vicioase sau pentru a facilita nn proccs fiziologic.

Exercitiul de relaxare se incepe cu un prim timp respirator in care bolnavul inspira amplu pe nas si expira pe gura. Pentru relaxarea locala se cunosc mai multe metode dintre care cele mai dcs utilizate sunt: constientizarea starii de relaxare musculara ca stare inversa contractiei musculare. Se urmareste timp de 1 minut. se abandoneaza brusc membrul superior care cade pe pat. posturarea segmentului de membru in sprijin absolut pe un plan orizontal sau in chingi cautand prin intermediul inhibitiei centrale sa suspcndam oricc activitate musculara in segmentul respectiv. apoi cu eel paretic si in final cu ambele.cazuta". . efectul fiind dependent de factorii exogeni. cu flexia pumnului). proces care se refera la un grup muscular. se desprinde spatiul popliteu de suprafata patului (cativa centimetri) in timpul inspirului profund. scuturarea ritmica a membrului de catre terapeut concomitent cu cfortul hnlnnvului de a rclaxa la maxim musculatura. In opozitie cu aceasta tehnica se afla relaxarea intrinscca prin care subiectul isi induce el insusi relaxarea musculara. fara a ridica talonul de pe pat. Tehnica de lucru este urmatoarea: bolnavul in decubit dorsal. In timpul inspirului profund se desprinde spatele de pe pat lordozand mult coloana vertebrala dup5 care pe timpul expirator se lasa sa cada trunchiul pe pat.proces aflat in stransa legatura cu relaxarea psihica si relaxarea locala. Se incepe cu membrul superior sanatos. Din aceasta pozitie.. Kclaxarea muscularfi reeunoaste doua aspccte: relaxarea generala . luminozitate etc. Sc mentine timp de 10-15 secunde aceasta pozitie dupa care trecand la expiratie se rcvine la pozitia initiala. Al treilea segment cu care se lucreaza este trunchiul. membrele superioare in abduc-\\c de cca 30° cu palmele pe pat. membrul superior se ridica de pe pat foarte lent. Pentru membrele inferioare. Se repeta de 2-3 ori cu fiecare membru in parte apoi cu ambele. genunchii usor flectati se sprijina pe un sul. In timpul inspiratiei ample. Mediul in care se desfasoara tratamentul trebuic sa fie confortabil din toate punctele de vedere: termic. pana cand degetele nu mai ating suprafata patului (mana este . cu o perna mica sub ceafa. apoi cu ambele. vibratii etc. un segment de membru sau la un membru in totalitate. respirand linistit..Dintrc tehmcile statice de kinetotcrapie un alt interes deoscbil pciitru holnavul hemiparctic spastic il reprezinta relaxarea musculara. Acest lucru il face timp de 1-4 minute dupa care se trece la antrenamentul propriu-zis. Se repeta de 2-3 ori cu fiecare membru inferior in partc. generala sau segmentara. comparativ cu starea de contractie anterioara. perceperea noii stari de liniste kinetica totala din intreg membrul superior.masaj pc grupclc nuiscularc aiUagonistc muschilor spastici. Metodologia de relaxare introdusa in terapie de Edmond Jacobson are la baza relaxarea progresiva pe baza principiului de identificare kinestezica a starii dc contractie musculara prin antiteza si lipsa contractiei. acustic. Pentru relaxarea generala extrinseca se cauta sa se plaseze bolnavul in anumitc po/ijii din care se efectueaza o serie de manevre de masaj. pe timpul expirului prelungit. .

limitand astfel dcgclifiarca cartilajului. limiteaza aparitia contracturii-retracturii musculare prin intinderea prelungitS a iiw$ehiului (. Mohili/.!ISCII|H pro si contra..importanta mobilizarii pasive este atat dc 11 ut ic meat daca nu am avea de utilizat decat o singura tehnica pentru fiecare bolnav. cu rol favorabil asupra sistemului nervos si al tonusului psihic al bolnavului. voi face cAd'va rein m asupra mobilizarii ailicularc p....i i \ > . piin ruperea aderentelor ce apar intre planurile de alunecare. conserva troficitatea struclin ilor articulare prin stimularea circulatiei sanguine locale. I )csi aparent mobilizarea pasiva pare a fi o tehnica foarte simpla in cazul Imliiiivilor cu hcmipareza spastica de etiologie vasculara cerebrals trebuie si se (inn scama dc o scrie de reguli de baza: a) umoastcrca exacta a bolii de care sufera pacientul precum si a starii ^Inii lunlor anatomicc cc vor fi mobilizatc. singura ei indicate fiind liilic|inerca mobilitatii articulatiilor ai caror muschi sunt complet paralizafi".reactia de alungire" descrisa de Kabat).urca pasivS u scgmcnlclor parcticc a suscitat si suscila miincioasc . < n i sub Ionic loimclcei. a secretiei.excitabilitatea unui muschi creste odata cu gradul de intindere al ilinychiului"). Gardiner arata ca acestea se fac cu ajutorul unci loi |c extcrioare atunci cand ne aflam in fata unui maxim de inactivitate muscular^ indiisii de boala. s-au exprimat loulc opiniile posibile. .. dcsi cste utilizata dc secole in scopul rccupcrarii mcmbrclor iiuali/atc. mcnjin sau chiar cresc excitabilitatea neuro-musculara (conform legii lui Vekskull . I )c la afirmatia lui Merle D'Aubigne conform careia . Dcfinind miscarile pasive. mobilizareapasiva ar fi aceeape care trebuie sa o alegem". 1. mentine memoria kinestezica pentru segmentul respectiv prin informajiilc |»p i me Ic primeste SNC de la receptorii articulari si periarticulari.. l>> alcgcrca po/i(ici bolnavului in ob|increa condi{iilor dc relaxarc maxiinS si | HiMl>ilitalea urmaririi dc catre bolnav a miscarii cfectuat§ pasiv.r !n ccea cc priveste Ichnicilc kmcluv (lininnicc care nn la ha/. In mod cert.mtreaga metoda de recu_ JHM ai e pur pasiva este nu numai inutila dar si daunatoare.. prezenta permanenta a kinetoterapeutului alaturi de bolnav asigura men{inerea iiiitialiilui acestuia din urma. panS hi allrmatia lui Bennet. crcsc amplitudinea miscarilor articulare prin asuplizarea structurilor capsulollgnmentare.i . prin intinderea tendino-musculara si a tesuturilor cutanat si subcutanat. dcclanseaza reflexul muscular de intindere atunci cand muschiul este intins In use. asupra aparatului circulator miscarile pasive executate ritmic au cfcctclc Mlivnmcc ale unui pompaj asupra vaselor mici musculare si asupra circulate! venollniliilice dc intoarcere prevenind sau eliminand edemele generate de imobilizarc. uvc. potrivit careia . D.. Efectele mobilizarii pasive au repercusiuni asupra multor aparate ?i sistcme dar indue cele mai importante efecte asupra aparatului locomotor: mcntin amplitudinile articulare in limite normale. repartijici yl n proprietatilor rheologice normale ale lichidului sinovial.

frecventa) vor fi adapta^i permanent starii locale si obiectivului urmarit. Mobilizarea pasiva asistata confera toate avantajele terapeutice descrise mai inaintc cu conditia respectarii urmatorilor parametri: pozitia de lucru corecta a bolnavului si a kinetoterapeutului. Tchnica dc executare a mobilizarii pasive poate fi diferita de la caz la caz. pumnul si mana pentru toate miscarile. pe toata amplitudinea posibila. Pentru mobilizare in retropulsie a umarului si extensie a soldului bolnavul se plaseaza in dccubit ventral sau controlateral pe partea sanatoasa. Pentru articulatiilc imci ale dcgetclor sc pot face tractiuni in ax care prin decoaptarea capetelor articularc asigura un grad mai mare de miscare. mult mai bine suportat. cotul. genunchiul. glezna si piciorul. mobilizarea auto-pasiva si mobilizarea pasivo-activa. tendoanele si articulatiilc care intra in schema de miscare constituie elemente de facilitare a contractiei musculare. c) mana tcrapcutului va evita un contact prea larg cu tcgumcntcle care acopcra Ktupcle musculare spastice. alegerea judicioasa a manevrelor. in deficitul de contractie voluntara a muschiului triceps hrahial. soldul pentru toate miscarile (exccptand extensia). /) se va evita provocarea durerii prin mobilizarea articulara si in cazurile in care amplitudinea de miscare articulara este foarte mult limitata antalgic ne vom asigura dc limitele in care durerea este suportabila. sc recurge la miscari lente. viteza. progresive. g) parametrii fundamental de execute (forta. corectitudinea aplicarii prizelor si a contraprizelor. PC langa mobilizarea pasiva pura. locul si forta cu care se executa miscarea pasiva trcbuie sft fie prin ele insele elemente de facilitare sau inhibitie.cfccluuiva mobili/Jlrii pasive luiinai pc axclc fiziologiee dr mi|care $i asocicrca constants a clcincntclor de facilitarc adccvate. Jn mod obisnuit. Pentru bolnavul spastic de cauza vasculara cerebrala se poate urma un protocol dc mobilizare articulara pasiva asemanator celui descris in continuare: din dccubit dorsal se va mobiliza umarul pentru toate miscarile (mai putin retropulsia). presiunea exercitata de rnana terapeutului pe corpul muscular va crestc iinediat capacitatea bolnavului de a extinde cotul si muschiul biceps brahial sc va iclaxa simultan intr-o oarecare masura. Spre exemplu. c) 228 . fortei §i ritmului mobilizarii. pentru toate miscarile. De preferat decubitul controlatcral. pentru bolnavul hemiparetic spastic prezinta iniportanta si tehnicile de mobilizare pasiva asistata. Prizele si contraprizele se vor efectua tinand cont de faptul ca presiunea realizatS dc contactul manual al terapeutului cu masele musculare. i-ii insistent si cu cresterea presiunii la capetele cursei miscarii. durata. functie de obiectivul urmarit. h) este considerata utila pregatirea articulajiei de mobilizat prin proceduri de incal/ire locala. c) va fi mobilizata analitic fiecare articulatie in parte fiind interzisa mobilizarcu unoi articulajii prin intermediul alteia.

inprimul rand dupa obiectivul urmarit.1 Oslo sursa primelor aferente proprioceptive si poate fi utilizata ca si . 229 .Hcuturarc«" memlmilui re*pectiv. viteza de intindere va fi mare. direct sau prin intermediul unor dispositive ajutatoare. I'ractic. Este o metoda extrem de utila bolnavilor cu hemipareza de iMiologie vasculara cerebrala deoarece este usor realizabila. eel putin atata vreme cat mecanismul inervatiei reciprocc ul lui Sherrington este funcUonal. in cazul in care se urmareste facilitarea contracjiei unui muschi. se pot mobiliza foarte bine articulatiile membralui paretic. Mobilizarea activa implica contractia musculara voluntara a segmentului dc nicmbru corespunzator. Mobilizarea articulara autopasiva se realizeaza prin mobilizarea unui segment dr membra cu ajutorul unei alte parti a corpului.. Practic. sub pragul declansarii reflexului muscu-liii dc intindere. ilar va fi repetata de 4-5 ori pe zi. K inctotcrapeutul pi mile cxlirmitutca distalS a mcmbrului paretic $i Ti imprimrt 'u nliuari repetate. ArntsiA matii'virt sc* cl'cutucn/it i u ncnpnl icluxftrii ncgmonliirc en prim limp nl iiinhili/rtiii pasivc sail inlriuilal. poate fi intercalate mire sedintele de kinetoterapie pasiva si ceea ce este mai important. Invers. I'l in ac{iunea membrului sanatos. l-orja aplicata in mobilizarca pasiva este dependents atat de momentul aparijiei tliirei ii. Mobilizarea articulara reflexa este un instrument terapeutic foarte util in ra/. inlir ullc inancvre.() maiirvin niai ilcoiehilfl • • H>|ue/liilft . Vitcza imprimata miscarii este variabila. cat si de experienta terapeutului care va aprecia pragul real al bolnavului (iniil(i bolnavi au pragul de sensibilitate modificat si reclama nejustificat durcrea ilm cu totul alte motive). ' itnd sc cauta inhibitia tonusului muscular exagerat al unui muschi spastic. Ritmul si durata mobilizarii pasive se supun acelorasi reguli legate de obiectivul ii'iapeutic urmarit. nu agreseazS pi agul durerii si poate fi executata la domiciliu de catre bolnavul instruit in prealabil. intindcrea hi uscS a unui muschi inervat determina contractia acestuia si concomitcnt muschii iinlagonisti sunt mhibati.urilc in care deficitul de contractie musculara al bolnavului hemiparetic este major. dc ampliludinc mica. Aceasta activitate motorie primitiv. este vorba de acele contractii musculare reflexe ce pot fi obtinutc prin: utilizarea cu scop terapeutic a reflexului muscular de intindere. este vorba de acele contractii musculare ce apar ca raspuns la stimuli HiMi/itivi in cadrul arcurilor reflexe motorii. in practica recuperatorie vorbim despre doua modalitati de mobili/are in liva: reflexa si voluntara..starter" in |)ii)gramul recuperarii contractiei motorii voluntare. O sedinta de mobilizare articulara pasiva nu trebuie sa depaseasca 10 minute. viteza '!•• intindere musculara va fi foarte lenta. Deoarece contractia musculara poate fi reflex§ sau voluntara.

tipul de miscare fiziologica a scgincntului de membru luat in considerare. ci o va ajuta doar. directionarea miscarii pe toata amplitudinea si pentru sustinerea segmentului rnobilizat in rolul pe care il are in desfasurarea unei iniscari voluntare complexe. Influentele extero. forta exterioara se va aplica pe directia musculaturii asistate. Mopul Tehnici de facilitare §i metode speciale de recuperare neuro-motorie fn hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Tchnicile metodelor contemporane de kinetoterapie se bazeaza pe activarea unor mecanisme senzitivo-motorii complexe ce includ toate etajele nevrax-ului si ccr din partea recuperatorului cunostinte serioase despre organizarea senzitivomotoric a activitatii motorii voluntare. dciji face parte din aceasta categorie va trebui contraindicata in toate cazurilc deoarece agraveaza deficitul neuro-motor existent. Dintre modalitatile tehnice de realizare a mobilizarii active.fl in restabilirii echilibrului corpului dc ficcarc datS cand accsta cstc pcrturbut pun acjiunca unci for^c cxtcrioarc. tegumentele plantelor. cu mentiunea ca rezultatele obtinute sunt mai importantc si contribuie la recastigarea sau la dezvoltarea coordonarii neuro-musculare. Efectele mobilizarii active se suprapun celor ale mobilizarii pasive. Pentru o intelegere clara a datelor prezentate in continuare. 230 . in fond. reflcxclc dc pozitie sau de postura. Notiunea de exercitiu tcrapeutic (I'). ik-elanscaza fenomene de contractie musculara si relaxare pe baza unor reflcxc cu punct dc plecare din muschi. Ajutorul acordat de catre kinetoterapeut se indreapta spre sustinerea ctintractiei musculare voluntare. in scopul dc a modifica tonusul muscular §i/sau a crcste for^a si coordonarea miscarii voluntare. angrenate in pastrarea pozitiei ortostaticc. este ncccsara cxplicarea unor tcrmeni tehnici ce vor fi utilizati. Mobilizarea activa contra rezistenta. voluntare.' I'. Kinctoterapeutul poate alege dintr-o mare varietate de metode tehnicile celc mai adccvate bolnavului pe care il recupereaza. pentru bolnavii pe care ii urmarim in cadrul cercetarii un rol deosebit il reprezinta mobilizarea auto-pasiva §i mobilizarea libera. Mobilizarea activa reprezinta. labirint. sc ref era la orice activitate motorie repetitiva pe care un bolnav o pcrfonnca/a cu usistcnta sau sub supravegherea unui terapeut.-reacfia do eehilibru repie/mla o suits dc rcllcxc moduli ce sc dcclansca/.). in afara cclor necesare realizarii miscarii dorite.si proprioceptive asupra actului motor voluntar au o importanta covarsitoare. Pentru a implini aceste deziderate se cere respectarea catorva reguli generale: forta exterioara aplicata nu va substitui niciodata forta musculara proprie dezvoltata de bolnav. asistarea miscarii trebuie sa elimine orice alte contractii musculare. Mobilizarea auto-pasiva este realizata prin acordarea unui ajutor bolnavului care rcalizeaza activ o miscare a carei amplitudine si forta se afla sub parametrii normali. articulatii. ochi.

In cazul muschilor slabi. asigura o baza teoretica suficienta pentru explicarea mecanismc-lor prin care actioncaza tehnicile de facilitate proprioceptiva a contrac{ici imiscu-lure voluntarc. se poate induce activarea corticala prin stimularea motiva^ionalii Vi/sau crnotionala iar prin caile descendente cortico-spinale sa se modificc gradnl tie descarcare al motoneuronilor printr-un mecanism motor voluntar rezidual (aeele pftr|i ale cailor cortico-spinale si extrapiramidale neafectate de leziunea vasculai a) Mccanismele de origine periferica sunt mai simple si mai bine intelesc. Rcali/arca sumatiei excitatiilor are o baza anatomica evidenla in i nnvergen|a sinaptica a excitatiilor perifcricc si ccntralc spre motoncuroni sun 231 . Este demonstrat faptul ca parti ale corpului precum si unele tesuturi speeiliee pot l"i manipulate in asemenea maniera incat aferentele senzitive sa produea pi in mecanisme reflexe efecte excitatorii sau inhibitorii asupra activitatii motoncuroniloi ill lit. Invcrs.Terinenuldc l. orice stimul care determina iesirea unui numar de neuroni din zona dc descarcare si trecerea lor in zona de granita subliminala a fost considerat stimul inhibitor. si excita subliminal alti neuroni din vecinatate (zona de rcac^ic subliminala). clil si pentiu accleu cc I'Oiulm la mliihi|ia ci. fie de la periferie pe cai ascendente de origine nuisculara sau cutanata. I'acilitarca ncuro-musculara propnnccptiva (PNI-) sc refcra la oricc lip dc pioeeduia prin care alcrcn\a scn/ilwa peritonea din muschi. fie de la nivel central pe caile descendente. Teornli1 lin Sherrington asupra sumatiei spatio-temporale a excitatiilor provenite de la diterite Mirse !ji ajung la acelasi motoneuron alfa conferindu-i acestuia caracterul dc sumatoi de impulsuri. In oricare dintre situatiile intalnite. eventual prin cresterea excitabilita(ii lor. va trebui scazut intr-un mod oareeare. determina o descarcare a unui numar limitat de neuroni (/ona dc descarcare). In I'a/.ona de granita subliminala si trecerea lor in zona de descarcare a fost considerat ra liind stimul facilitator. influenteaza excitabilitatea motoneuronilor alfa din coarncle anlcrioare ale maduvei spinarii. Totul so rui'crfi la contcxtul i 'lime in care so ac(ionea/.a.lacililurc a contrac|ici musrulnu' vnliinlnic. Sherrington a defmit conceptul de facilitate si inhibitie in termenii modului in i-arc stimulii experimentali sau aparuti in mod natural din sistemul nervos periferic (rceeptori si nervi).ii mtrM nltti i iU. Dc asemenea. Orice stimul suplimentar care poate determina recrutarea de neuroni adi^ionali dm /. Oricc stimul sau salve de stimuli care ajung la motoneuronii spinali. Sherrington a stabilit mecanisme fiziologice dc un tlcosebit interes pentru terapie si recuperare. Prin aceste cercetari. va trebui sa se creasca rata de descarcare a motoneuronilor ce inerveaza acesti muschi.ua> Mr lnln-.u ilitarcticiiro mum iil. tcndoane si articulajii eslc folosita pcntru facilitarca dezvoltarii unei contractii musculare voluntarc. afectarea sistemului nervos senzitivo-moloi se poate reduce conceptual pana la analiza reglarii descarcarii motoneuronilor ulla.ul muschilor spastici nivelul tonic sau de repaus al descarcarii motoncuronilni Hpinali ce inerveaza acesti muschi fund exagerat.

Efectele sinaptice subliminale sunt suficiente pentru interac^iuni facilitatorii sau inhibitorii intre stimulii periferici si cei centrali astfel ca motoneuronii pot fi trecuti inspre si in afara zonei de descarcare fara depolarizarea lor efectiva. de exemplu. relatia anatomica dintre partea stimulata si muschiul a carui contractie este modulata. terapeutul poate modifica excitabilitatea motoneuronului alfa prin stimuli suplimentari dc origine centrala si/sau periferica. Fibrele aferente ale reflexului muscular de intindere au o viteza dc conduccre marc si informatia provenita din fusurilc neuro-musculare intinsc ajungc po tale monosinaptica la motoneuronul din care provine incrva^ia muschiului icspcctiv si induce o excitafie puternica. cum ar fi intinderea musculara. precum si unii parametri particulari ai stimulului. Trebuie subliniat faptul ca nu este necesar ca stimulul facilitator sa fie capabil sa declanseze el insusi descarcarea motoneuronilor. inrcgistrSri intracelularc dc la un singur motoiKniron alia sau de la un intcrncuron spinal. Deci. Corclurca luiic|ionalft a acestei convergent^ u lost dcmnnstratA $i ca. C'a implicatie practica reiese ca este foarte important intervalul de timp dintre comanda centrala a contractiei musculare si elementul facilitator periferic. efectuandu-se inregistrari dintr-o unitate motorie izolata. de catre excitatii provenite din reflexul muscular de intinderc si de catre stimulii nociceptivi. In felul acesta se poate controla sau grada efectul modulator exercitand o influenta mai puternica initial si reducand progresiv actiunea modulatorie pe masura ce bolnavul isi recastiga capacitatea de a mobiliza independent grupul de motoneuroni spinali sub coordonate voluntare de origine centrala. baterea muschiului este mai eficienta decat o singura intindere brusca). Totodata ar fi posibil sa fie inhibata activitatea acclorasi motoneuroni prin punerea in activitate a flbrelor nervoase aferente ce au concxiuni inhibitorii cu motoneuronii respectivi. pi in tclmiu dc ncurofi/. Prin studii EMG la om. sa aratat ca unitatea motorie poate fi activata de excitantul volitional (prin caile dcsccndcnte ale SNC). Se stie ca eel mai simplu si eel mai cunoscut mod de facilitare periferica a contractiei musculare voluntare consta din declansarea reflexului muscular de iiilmderc in muschiul de facilitat. Este vorba de un interval critic pus in evidenta de cercetarile lui Loya. au demonstrat influence stimularii strncturilor nervoase centrale (cortex motor) sau periferice (ramuri nervoase inuscularc sau cutanate).iologic. Accleasi fibre aferente fac si concxiuni 232 . eventual prin folosirea unui vibrator mecanic aplicat direct pe corpul muscular. Convergenta influentelor excitatorii periferice si centrale asupra motoneuronilor alfa sta la baza facilitarii descarcarii acestor motoneuroni prin comanda voluntara folosind stimuli excitanti periferici. eel putin din punct de vedere teoretic. ei trebuie sa soseasca mai mult sau mai putin simultan pentru a putea produce depolarizarea necesara depasirii pragului de excitabilitate. Dat fund faptul ca cei doi stimuli provin din regiuni diferite. Intensitatea influentei pe care o poate exercita terapeutul va reflecta tipul de stimul folosit. prin intinderea brusca a muschiului inaintea conlractici.inleiiicuroni minimi. Efectul terapeutic de facilitare este mai puternic daca stimularea perifericS este sustinuta prin repetitie (de ex.

concomitent cu fm ilitarea contractiei flexorilor antagunisti.dcscnsibilizate" progresiv deoarece procesul de excitatie se dezadapteaza. Receptorii musculari de intindere produc un tren dc linpulsuri si nu un impuls unic pentru fiecare stimul in parte. in felul gccsla. muschiul va avea un tonus mai scazut comparativ in c.cl dinaintea intinderii. 233 . Continuand cu o intindere li'iitA si prclungita se poate obtine o relaxare de mai lunga durata. PC langa efcctele modulatoare ale stimularii proprioceptive dcscrisa mai sus. i»!>!i cum intinderea brusca a muschiului este eel mai bun stimul de facilitate a MHitrac^ici musculare voluntare. sc t'u-cuta intinderi repetate ori se aplica vibratii pe corpul muscular...iiu i nu cslo ulli'iala. dupa o intindere lenta. Alte mijloace utilizate pentru facilitarea contractiei musculare voluntare siuit: ii| ilicurea rapida de cubuii de gheata pe tegumentul ce acopera muschn paii-lici ( ju in activarea unor reflexe cutaneo-fuzoriale) si utilizarea (in extremis) a slimulilur nociccptivi in scopul relaxarii unor grupe musculare extensoare. Explicatia cstc furm/ala 'li. se va obtine un efcct tiicilitator mult mai puternic daca intinderea se efectueaza rapid sau. o importanta deosebitS o are i it I a de aplicare a stimulului.upiala\a tegumcntului care acopera muschii de facilitat. Alat (imp rill inervn|in K-I ipiocft a muijcliiloi soni. pentru o intindere muscularS ilntS (ce se poate traduce clinic prin amplitudinea miscarii). In cazul bolnavilor cu hemiparc/fl »past ic5 stimuiarca nociceptiva a plantei va induce contractia doi sifiexorilor plantai i fl relaxarea tuturor extensorilor membrului inferior. Rata intinderii este.se strecoara" initial printre receptori de intindere fti ft sa creasca senonificativ rata descarcarii moto-neuronilor ducand apoi la obosealS mrcunica si lipsa de raspuns.mnllisimiptiiv inhibitor!! en mntitncunmii nlhi ir mcrven/ft mii$i tin aui. Trebuie subliniat faptul ca intinderea musculara lenta si sus^inuta este ccl mai linn mijloc terapeutic de obtinere a relaxarii unui muschi sau a unui grup musculai . Frecventa trcnului dc Impulsuri depinde de marimea si rata intinderii. foarte importanta intrucat relaxarea unui wuschi (cfect opus facilitarii) poate fi obtinuta printr-o intindere foarte lenta si mis(iiuita a muschiului respectiv. stimulul de intindere . Margaret Rood a introdus in arsenalul terapeutic o noua piDccdura ba/ata pe utilizarea unor stimulari mecanice sau tcrmice blandc pc •. Ramanand tot la reflexul muscular de intindere. In juiul anului 1960. In aceasta situatie fusurile neuro-muscularc sunt . de asemenea. Deci.iii'livarca sistoinului gamma. scadere care estc proportionala cu rata intinderii si durala ju1 care este mentinuta. cftt si pentru inhibi^ia concomitcntil a niiisi-hiului hipcrtonic. §xisl3 si al(i factor! mai subtili care trebuie luati in consideratie atunci cand se ! m reazS pentru recuperarea bolnavului hemiparetic spastic de etiologie vascularft iriobrala. La un prag normal de excitatie al motoneuronilor npiuuli.niiivii « rim i'c a lost intms. antagonist. terapcuHil bencliua/fl dc efcctul inliiulcrii muscularc brusle atat pcnlni fttnlitarca contracjiei in imischiul slab. mai bine.ip.

.1 • H(. sc discuta din ce in ce mai mult despre posibilitatea facilitarii centrale a activita{ii motorii voluntare. fac legatura sinaptica cu motoneuronii gamma ce inerveaza muschii corespunzatori. Conform cercetarilor lui Laichnen. Aplicatia de stimul rece local se poate realiza prin mai multe metode si trebuic lacuta distinctie intre racirea profunda si prelungita care induce relaxarea muscular. cu deosebirea ca reflexul dc inlindere musculara lenta desensibilizeaza fiziologic receptorii la intinderea musculara. dintre care una specifica (constand din intinderca unui muschi izolat) si alta generalizata (prin initierea unui reflex nociceptiv). 234 .blocare la rece" a procesului excitant in receptor sau in fibrele aferente. studiat de Sherrington si utilizat apoi in practica rccuperatorie. Aceste metode nu recurg la stimuli perifcrici pentru facilitarea contractiei musculare voluntare ci se limiteaza la recrutarca dc moloneuroni ce inerveaza muschii slabi din schema de actiune. Metodele kinetoterapeutice care utiiizeaza iradierile impulsurilor. este mai avantajos in spasticitate sa se blocheze conducerea nervoas. de scurta durata ce faciliteaza contractia musculara. Facilitarea centrala poate fi considerata ca o alternativa sau ca un adjuvant al stimularii periferice. reactiilc asociate.! prin racire (care este un fenomen reversibil) decat prin dezaferentarea selectiva. Deoarece acest rcflcx se manifesta in mod obisnuit sub forma unei sinergii de flexie. in timp ce racirea profunda produce o . aplicarea de stimuli nociceptivi blanzi poate fi utilizata in scopul facilitarii miscarilor voluntare de flexie.. sinergiile si alte efecte rezultate din efortul maximal executat de catrc iimsculatura restanta si functionala. sc alia exclusiv intre elementele SNC.. asemanator blocajului conducerii nervoase indus prin anestezie locala. Un alt mecanism simplu. atat pentru membrele superioare cat si pentru cele inferioare. sa sc suprapuna favorabil. Stimularea masiva va induce miscari pluriarticulare sinergice. Pe langa tehnicile de facilitare periferica a contractiei musculare voluntare. in special pentru obtinerea relaxarii musculare.lui AllUfiutHNfi colnbornlom an idevul c. Efectul relaxant al racirii profunde se poate baza pe acelasi fenomen ca si relaxarea obtinuta prin intinderea lenta a muschiului. cfcctuata chirurgical (care este imprecisa si greu de controlat). Exista si o posibilitate prin care doua influente facilitatorii periferice. dupa cum apreciaza Osvaldo Miglietta. in corelajic cu contracfia voluntara maxima a muschilor puternici. prin tractul corticospinal. este reflexul de retractie la stimuli nociceptivi.! $i stimularea superficiala. Mccanismul opereaza selectiv astfel ca stimularea ajunge exact la muschii al caror invelis cutanat a fost stimulat. hit i dm medial dc sislciiuil gamma Stimulated piclii cure acopcra un imi$cln schclctic induce o cxcila(ic in motoneuronii corticali ai caror axoni descendenti.. Un muschi somatic poate fi adus intr-o stare de flacciditate maxima intrerupand toate fibrele radacinii dorsale care conduc impulsurile aferente.I unni sistcm complex dc origuic corticalA ce asignm un cfccl sliniulaloi s .. pot fi considerate ca fiind facilitari centrale in) meat conexiunile sinaptice in care au loc excitatia sau inhibitia suplimentara.

In procesul de reorganizare motorie cc urmca/a unei li'/. ficcarc in livitate motorie identificata in repertoriul motor uman va fi reprezentata prin-li nu ansamblu de celule intercalate sinaptic care descarca in aceeasi sccvcn|a. Extrapolarea acestor date conduce la ideea conform careia creierul nu recunoaste muschii izolati. In aceasta versiunc. Altcle sunt particulare unor indivizi. accst gen de activitati motorii rcprc/inta o ctapfl i nix. crcicrul . producand aceeasi miscarc cvidenta. a iradierii impulsurilor sau a alter tipuri dc miscare ilt. Daca intensitatea stimularii creste. i ricliclulin si mndiivei spmain . In invclul SNC. ludilcrent de modul in care este initiata activitatea. au relevat o organizare simetrica de care dcpindc Ililrcaga activitate a musculaturii somatice voluntare. Poate exista si neuroni inhibited care sting iti'livitatea motoneuronilor ce inerveaza muschii antagonisti. Irunchi cerebral.. ci numai wiscarilc (Evarts). diferitc miscSri voluntarc.masa. motoneuronii superior! upic/cntand muschi individuali sunt grupati in arii distincte ale cortexului motor. Uncle dintre accstc circuitc transmisc Hinetic sunt mai mult sau mai pupn uniforme pentru toti oamenii si sunt fixate milid. Lucrarile lui Hung si Ruch arata ca. castigate in virtutea unor expcrien(e molorii proprii si sunt mult mai vulnerable. poalc facilita executarea aceleiasi miscari de partea bolnava sau ca un muschi slab nA dc/volte o forta de contractie mai mare cand se contracta in sinergie cu al|i muschi de valori normale. astfel ca activitatea intregului gmp lu-nronal incepe sa iradieze sau atrage in actiune grupul neuronal adiacent care Incrvcuza muschii corelati functional. de catre un bolnav hemiparetic spastic.I lividc accslor at|inni muif ttlnlinilc nnor fiicinU. dintre care inliiulcrea >}\ lopogialia Ic/iunii joaca un rol loarle important. icusindu-se provocarea contractiei izolate a unor muschi prin stimularea unci Hiiumite arii. cerebel si maduva spinarii.iuni a sistemului ncrvos central. pentru a putea fi fixate. nu este surprinzator ca un cfort li/ic intens efectuat de partea sanatoasa. Ceea cc ticbuic iv|mut este 23 5 . cu I'onexiuni excitatorii intre motoneuronii vecini. cstc controvcrsata.'.poalc fi depasita sau nu in funclic dc numcrosi factori. Cea mai simplS i'xplica(ie o constitute acceptarea existentei unei programari in cortexul motor. Studii de neurofiziologie ce includ stimularea unor arii disociate din cortcxul incbral motor al maimutei.ncuiomilr m. muschii incep sa se contracte in guipe corelate functional in timpuri de contractie sinergica. Iruncliiuhii ccK'liinl.nmoastc" muschi individuali aflati sub controlul sau. uit/nlt* hi Mlvrlul (. Tipuri de activitati motorii mai mult Mil mai putin complexe sunt construite prin invatare motorie individuals si sunt Oians legate de experienta. valoarea facilitarii miscarii voluntare In m ulili/arca reactiilorasociate. Daca o asemenea organizare este o caracteristica prevalenta a nivelelor cortitill. in timpcc sunt ini|iali-.-illk'xiilui. I'nvita din punct de vedere terapeutic. dimpotriva.< > oiisulrni i fl i-xisIA o progrumarc urgani/iitA dc asa inaiiierfi incut miisclm individuali liiul sa ilrvma activi simultan sau in sccven|c tcinporarc stcrcotipc. O mare parte din repertoriul motor normal al omului depinde de circuitcle nniionale determinate genetic si fixate solid.

. chirurgicale) face ca medicina fizica. .n . Plasticitatea sistemului nervos central bazata larg pe fenomenul de redundanfa reprczinta potentialul necesar refacerii functiei. dc niasA. Kuspunsurile musculare obtinute reflex sunt folosite in .-. Studii anatomice si fiziologice aduc unele argumente in acest sens. prol)ahili(utca rcdobandirii unei activitati motorii voluntare fin coordonate. mr. irpir/iiilri IIIIH a mamlrsl. Cu toate ca gradul de dificultate pe care il ridica recuperarea in asemenea ca/uri este foarte mare. Kinetoterapia. mai dcgraba decat existenta unor centrii separati pentru fiecare activitate. cu reorganizarea spontana a unor retele neuronale cc pot fi suportul unor activitati motorii mai mult sau mai putin evoluate.iie a aitivita|n inotoin vuliiiiliin >! miica suisa dc livd Imck scn/itiv pcnf'cric pcntrii bolnav. insuficienta sau eficienta partiala a altor mijloace terapeutice (incdicamentoase.l in |H'nini u ammiii/i riiipA ii tmipiTflrii motorii.input" corect pentru a obtine un raspuns corect. o finalizare pu-slabilita. Dezvoltarea unor tehnici de kinetoterapie bazate pe datele noi de neurofiziologie a comportamentului motor a reprezentat un pas inainte si este necesara o sumara trccere in revista a principiilor ce stau la baza celor mai comune dintre ele.in '.patternuri" din ce in ce mai complexe cu scopul de a realiza controlul supraspinal al muschilor implicaji in activitatea motorie reflexa.prinde obicctul" 236 . Metoda Rood a fost imaginata de Margaret Rood pornind de la patru notiuni fundamentale de neurofiziologie: normalizarea tonusului muscular si evocarea raspunsului muscular dorit este dcsavarsita folosind stimuli senzitivi adecvati. Daca aceste ini$can so lixea/a solid prm fnva(arc motorie incorcctS si repctarea la infinit a acclorasi gcsturi. cu mijloacele ei terapeutice spccifice sa ocupe un loc central in incercarea de a ameliora functiile pierdute de catre aceasta categoric de bolnavi. scadc scinnillcativ.. Daca insa se exploateaza rational rezervele functionale ale bolnavului si aceasta etapa din evolutia motricitatii este exploatata in perfecta cunostinta dc cau/a. fiecare miscare care se executa trebuie sa aiba un scop precis.retelei multiple" conform careia toate nivelele SNC sunt implicate in remedierea oricarei functii... Cand cortcxul motor comanda o miscare de tipul . controlul senzitivo-motor este bazat pe dezvoltarea continua. desi este folosita de secole constituie inca un domeniu in care cautarile si controversele sunt extrem de numeroase. . . In afectiunile sistemului nervos central complexitatea deficitului motor este clatorata dezorganizarii activitatii motorii la nivelul diferitelor etaje de integrare si control. Conceprul .. Este nevoie de un . Dc-acum este dovedita regenerarea unor procese neuronale dupa distrugeri dc (esuturi in sistemul nervos central. este posibil ca in numeroase cazuri sa se poata izola miscari voluntare care apoi trecute sub control voluntar sa fie compuse in diferite combinatii si sa sc ajunga la miscari voluntare complexe coordonate sau chiar la automatizarea unor gesturi corecte. astfel c§ i ecupcrarea trebuie sa porneasca de la nivelul pe care il are bolnavul si sa progreseze sccvcn^ial spre nivele din ce in ce mai inalte ale controlului senzitivomotor.1..mci)'u (. concorda cu ultimele date referitoare la organizarea creierului (Harris).

facilitarea integrarii reactiilor superioare de ridicare $i echilibru in secvun|a dc/voltarii lor adecvate.i raspunsul contractil la intindere. il constituie folosirea excesiva a stimularii cutanate cu scopul controlarii tonusului si a contractiei muschiului subiacent. Inhibi^ia activitatii tonice reflexe se face prin gasirea pentru fiecarc bolnav in partc a po/. bine cunoscuta in practica recuperatorie.itiilor pc care le adopta spontan bolnavul. pozi^iilc diametral sail partial opusc po/. accasta metoda are o baza neurofiziologica demonstrate.ghidajul senzitivo-scnzorial cste cxtrem de important. Stimularea mecanica si tcrmica i cce a pielii ce acopera muschii scheletici. avand ca rc/.a(n posibilc asupra tonusului muscular. Cea mai eficienta stimulare cutanata se realizeaza prin perierea tegumentului sau prin trecerea rapida a unor cuburi de gheata. i .ullut icducerea si reglarea tonusului muscular. posturii si a mi§carii. Accstea sunt. . duce la activarea aferentelor gamma cc incrveaza receptorii pentru intinderea musculara din acei muschi. atenfia $i concentrarea volitionala sunt cele mai importante.'•cntrii Hiilicorlicali implicit)! In poiloHnnn(n moloric prodiic fneililni. subliniaza ideea conform careia scopul tratamcntului nu trebuie sa fie intarirea unei musculaturi care nu este paralizatS. mana aflandu-se in mai marc masura sub control cortical direct. liste escntial ca in timpul tratamentului sa oferim bolnavului cat mai multe scn/. Tchnicile specifice de stimulare utilizate in recuperarea neuro-motorie influcn-| ca/a reactivitatea neuro-musculara a bolnavului printr-o dubla actiune . se bazeaza pc doitl principii care ilustreaza tocmai ceea ce aminteam mai sus: -.inhibitia sau suprimarea activitatii tonice reflexe anormale. sub controlul centrilor subcorticali. Daca tratamentul este axat pe de/voltarca peiTormantelor motorii ale segmentelor distale ale membrelor superioare. care se afla in masura mai mare sau mai inicS. Caracterul distinctly al acestei metode de recuperare neuro-motorie ce datea/5 din anii 1954-56. Bertha §i Karel Bobath. Ace§tia vor rcgla activitatea fusurilor neuro-musculare in asa fel incat va cre§te tonusul precum s.t pcnlru a asigiini miscflrii eel nun mull ^ratl <lc coordonarc. . in special in ctapclo In care tratamentul este focalizat la trunchi.i|iilor rcllcx inhibitorii. membre inferioare si extremitatilc proximate ale membrelor superioare.mi mluhi|iit inuychilor in manicra ecu mnt lulcrvitt. urmata de exersarea unui program de activitati elemcntarc.negativS si pozitiva. Autorii. Scnzajiilc care sc percep in lot cursul miscftrii rcpic/inlrt demonic <lo ha/5 ale inv&t&rii motorii. Metoda Bobath. Tehnicile de influentare negativa sunt acele tehnici pe care le foloscstc kincto-terapeutul in incercarea de a bloca sau eel putin a reduce influenza centrilor ncrvosi inferiori de reglare §i control al miscarii. prin clbrturi fizice care nu fac decat sa creasca tonusul muscular si implicit spasticitalca. Desi pare misterioasa. in general. Prin tehnicile pozitive sc inccarci puncrea in joe si reconditionarea reactiilor automate si a celor de integrarc aflatc la nivclul etajelor superioare ale sistemului nervos central. 237 .

Obscrvu(iuclinicaa faptului cao scric dc activita^i motorii icflcxu sunl trccutc progrcsiv sub control voluntar a constituit idcea de la care a plcciil Hrunnstrom in dezvoltarea unei noi metode de kinetoterapie pentru recupcrarca hcmiplcgicilor. In al doilea timp. pornind de la studiilc de neurofiziologie a miscarii. efectuate judicios cu scopul de a trece bolnavul de la stadiul dc activitate motorie sinergica de masa Tntr-un stadiu intermediar de activitate motorie voluntara dominata de sinergii. I Ililitatea apare si mai evidenta daca acceptam faptul ca in urma unui accident vascular cerebral ischemic ne aflam in fata unui individ ale carui functii motorii sunl icduse la stadiul de dezvoltare pe care il are un nou-nascut. apare de cele mai multc DI i o activitatc tonica crescuta a musculaturii hemicorpului afectat. principiile metodei trebuie cunoscute deoarece olcra rccuperatorului un ghid deosebit de util in eforturile sale de a interveni in dc/. se mcearca obtinerea miscarilor voluntare complexe cat mai bine coordonate. El a observat ca activitatea motorie voluntara. Bolnavul nn poatc modifica voluntar aceasta stare.I'licililiirni mtegrArii renc|itlor supciioarc dc ridiuire yi oi'lnlihiu constA in slnniilarca iinoi miycAri dc rAspims sponlan din partca bolnaviilui. Intr-un stadiu avansat. dar exista posibilitatea producerii unoi modificari importante declansand unele reactii reflexe prin intermediul aferentatici pcrifcrice. Dupa o perioada de flacciditate. efortul fizic voluntar tin sc exercita in mod spontan si ca in realitate nu exista activitate motorie pura. Sub numele de . dupa stadiul de flacciditate. o ncccsitate de adaptare instantanee la modificarile mediului. se adreseaza mai ales recuperarii sochelelor neuro-motorii din leziunile neuronului motor periferie si mai rar in iilccjiunile sistemului nervos central. In rezumat. modificari ce sunt transmise creierului ca o informatie continua de semnale culese prin intermediul rcccptorilor senzitivi din periferie. controlal intr-o posliirA rcllcx inliibilorie. stimulare proprioceptiva si slimulare periferica.. 238 . Herman Kabat a dc/voltat o metodologie de recuperare neuro-motorie prin miscare. ()ricc efort muscular voluntar este un raspuns la cerintele mediului exterior.ordinca motorie prezenta la bolnavul hemiparetic spastic. tehnica descrisS dc Brunnstrom este o combinatie de facilitare centrala. a comportamentului motor si principiile mvatarii motorii.Proprioceptive neuromuscular facilitation". urmand ca in timp. cu durata variabila. cu atat raspunsul muscular este mai puternic. renuntand progresiv la sinergii. Cu cat bagajul informational este mai mare. Brunnstrom considers ca eel mai bun mijloc de a favoriza recuperarea miscari-lor voluntare la un bolnav hemiplegic il reprezinta evidentierea si dezvoltarea cat mai prccoce si cat mai intensa a activitatilor motorii reflexe si a reactiilor motorii |)i imitive ce apar progresiv. este posibil ca pe baza primelor senzatii de miscare recunoscute de bolnav. sa se treacS la o participare voluntara din ce in ce mai substantiala. I )csi metoda Kabat. Sursa principals de informatii proprioceptive o constituie contractia musculara puternica. mai ales in informatii proprioceptive. asa cum este ea conceputa.

ca o miscare complexa este mai usor dc inv3jat itlimci cand duce la o finalizare precisa.ji llecventa miscarii precum si efortul necesar. adductia umarului prcccdi ilxlnetia. flexia plantara preceda dorsiflexia etc. de/voltarea fetalS cstc caractcrizatS de r&spunsuri rcflcxc sccvcnjialc U umulii cxteroceptivi. apucarea obiectului prcccdi hsarea lui.. in comportamentul motor al adultului. intreg comportamentul motor este caracterizat de mi§cari ritmic reversibile. cu predominenta flexiei sau a extensiei. Rccunoasterea fara rezerve a faptului ca la toti oamenii exista potentialc de a ilr/. bilateral simetric. mi§carile voluntare grosierc !ji dc llnc^e.lisUil.. sunt selective.. combinatiile de miscari elementare. muschiul este suflcient de intins pcntru a ol>linc facilitarea raspunsului. Kabat duce observatiile mai dcpartc.. . flexia gatului preceda extensia. Miscarile intcrscgincnlitre unnca/a dc/vollarea motorie normala..itivi. dezvoltarea motorie reflects secventele in ceea ce prive§te directia miijcSrii ilr la verticals la orizontala. bilateral asimetric..tlol clc/volturca ncuro-motonc itnimala se lace in sens nanio-caudal M pioMiun-. dezvoltarea motorie reclama cresterea complexitatii combinatiilor mi§carilor nii'inbrelor. dezvoltarea motorie include §i interventia reciproca rapida dintre functiilc untagoniste. Postura. urmAlid imii'tic scliciiiudc/vnllam ortnp ii' h> •• A-. Hlabilind patru particularitati esentiale ale miscarii voluntare complexe.volta raspunsuri motorii mai perfectionate la solicitari.Mu de h I » . iar comportamentul motor cste intarit de reflexele posturale... reprezinta punctul de pomire al metodologiei kmctotcrapiei in recuperarea neuro-motorie. homolateral. amplitudinca ..iml din ce Ince Him complexi). folosind cele mai avansate directii din dezvollarea Hccvcn^iala a miscarii. rotatia externa o preceda pe cea interna. prima particularitate o constituie folosirea schemelor de miscare in spiralfl stiu in diagonala. de la miscarea oblica la cea pe diagonala. alternativ reciproc >i diagonal reciproc. vizuali si auditivi. Daca schema de iradiere plaseaza grupul muscular de recupcrat in pozitia cea mai alungita. Hi amplitudini complete de flexie si extensie.im/. sunt selectate si devin automate pe innsura ce se dezvolta performantele motorii. activitatea reflexa domina intreg comportamentul motor.. Miscarile active se deruleaza de la distal sprc proximal in limp ce stabilitatca articulara rccunoaste un sens invers. tn care fiecare miscare de flexie-extensie sau de abductie-adductie este combinatfi cu rotatia externa sau interna....MI) Nt'dc/vollc mcianr. Aceste scheme de miscare se mai numesc si scheme de iradicrc.. ca repetarea unui act motor conduce la invatare motorie.voltata intr-un segment.a doua particularitate o constituie cresterea coordonarii miscarii unui seg ment corporal si a segmentelor intre ele in timpul contractiei musculare voluntare <lc/. progrcsand dc la bilateral simetric la 1 239 . dczvoltarea comportamentului motor este legata de dezvoltarea receptorilor .

s-a incercat repunerea in functie a muschilor paralizati. In ceca ce priveste electroterapia excitomotorie depas. Pentru combaterea durerii se pot utiliza cele mai variate forme de curenti terapeutici cu conditia ca inainte de orice aplicatie sa se descifreze cat mai exact posibil mecanismul fiziopatologic de producere a durerii si tratamentul sa fie mai mult patogenic si mai putin simptomatic. Pentru o prezentare sistematica a locului electroterapiei in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala.liomnhiirinl 31 tlr In hil. Margareth Knott § i Dorothy Vess. a trciu purticuluritutc u constituic folosirca re/istcn|ci muxime in scopnl oh|iiicrii iradicrii scheme! dc miscare dintr-o parte a corpului in alta. electroterapia antalgica nu reclama precautii suplimentare la bolnavii hemiparetici spastici. electroterapia era proscrisa. In practica de zi cu zi doua efecte sunt urmarite in mod deosebit: efectul antalgic si efectul excito-motor asupra musculaturii striate. intindere musculara. in ca/ul aplicatiilor pe suprafete cutanate intinse va trebui sa fim atenti deoarecc cantitatea mare de stimuli periferici ce bombardeaza sistemul nervos central nu poate fi controlata si integrarea lor poate agrava deficitul motor existent. Sub diferite forme. pc duigoiiiilc cc inc11id toutc cclc patru exlicmi(A|i. trebuie subliniat de la bun inceput ca obiectivele carora se adreseaza acesta terapie sunt variate si ca valoarea sau eficienta sunt datorate judiciozitatii cu care se prescrie forma curentului terapeutic si a parametrilor de aplicare adecvaji starii prezente a bolnavului. au aprofundal tehnica kinetoterapeutica stabilita de acesta din urma si au extins-o la tratamentul unci game mai largi de afectiuni neurologice caracterizate de dezorganizarca activitatii motorii voluntare.iU'inl nNiiuclnc la iillcrnAri rcciprore ulr memlmilui supcrioi Vi mlri ioi. presiuni.ind stadiul galavanotai adi/ai ii muschilor paretici. Iblosindu-se metode mai mult sau mai putin justificate stiintific. pozitionarea. Progresele inregistrate in domeniul electronicii si a electrotehnicii au permis dezvoltarea acestui gen de terapie pe baze teoretice mult mai solide si extinderea Iratamentului la boli in care. Klementele de electroterapie cu referire directa la recuperarea sechelelor neuro-motorii ale bolnavilor cu hetnipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala Electroterapia a constituit de foarte multa vreme un domeniu deosebit de atractiv pentru tratamentul sechelelor motorii pe care le prezinta supravietuitorii accidentului vascular cerebral. corespunzator posibilitatilor tehnice existente in epoca. in ceea ce priveste aplicatiile localizate pe zone mici. Daca. 240 . asa cum recomanda Popoviciu intr-un tratat din 1981. rezisten{2 la miscarc etc. cu ani in urma. Aceste tehnici sunt foartc variale: contact manual. doua discipole ale lui Kabat. u patra particularitate o constituie utilizarea bateriei de tehnici de facili tare care ajuta la dezvoltarea miscarii sau a posturii. Este umoscut riscul de crestere a spasticitatii prin stimulare electrica incorect efectuata.

Recuperatorii sovietici folosesc aparatul .edin(c saptamanal. Huffschmidt elaboreaza o metoda noua cc ulilizeaza doua circuite de excitatie cu care se stimuleaza separat dar sincronizat Hiupe musculare agonist/antagonist ale membrelor paretice. I n ..enta cele doua mari calugoni dc dcclrostimulurc utili/.. In felul acesta se stimuleaza mai multe grupc musculare. Milm telinu I'cntru o pre/. electrostimularea cu actmne centrala.5 msec. Intre primul si al doilea circuit de excitatie exists un dcealaj de timp de 100-300 msec.. cu intensitate la prag si o durata de stimulare de 12 minute. ..i/. cu o intarziere de 100-300 msec.ate in prc/cnt: • electrostimularea cu ac^iunc periferica.7-1 Hz. Se emit ipoteze in care se avanseazS ideea ca stimularea receptorilor lendinosi Golgi ar fi punctul de pornire al reducerii spasticitatii.5 kHz. In felul acesta sunt stimulate concomitent mai multc peredn 241 .pi. () variants a electrostimulSrii pe doua canale a fost introdusa in practica recuperatorie de catre latch in anul 1972.Spectru" 100 0 Hz. Durata unei sedinte de electrostimulare este de 40-50 de minute. serii care se reiau periodic la intervale de timp variabile. Tot ca o stimulare pe douS canale trebuie considerata si electrostimularea cu ciirun(i de medie frecventa. sunt folosite trenuri de impulsui i rcctangulare tetanizante.Im/n dnlcloi nni do ii . cu intensitate crescanda.ini.u livitajii molom.medium! fix. Efectul stimulant nsupra muschilor ce prezinta un deficit de contractie voluntara concomitent cu electul inhibitor asupra muschilor spastici s-ar realiza gratie actiunii interneuronilor descrisi de Huffschmidt.. Pentru a trata musculatura spastica. Autorii germani arata intr-o lucrare publicata in 1978 ca obtin rcducerea •pasticitatii tricepsului sural folosind curenti interferentiali sub forma . Stimuli! electriei eoustau din impulsuri izolate de forma dreptunghiulara cu durata de 0. de obicei antagoniste. pana la aparijia rontractiilor musculare puternice. Dintre tehnicile de electrostimulare periferica eel mai des folosita este . In privinta fundamentarii teoretice a acestei metode datele sunt departe dc a l"i aincludente. dictate de scaderea efectului terapeutic.icAn flkul piofMt . inir. Exists o excitatie ritmic alternants a acestor muschi.n.i |ii"j'i. Rezultate similare au fost comunicate cu un an mai devicinc de recuperator! portughezi care au folosit Tnsa forma de curent intcrfercn|ial .Hi (|iuni ale sistcmului ncrvos central voi prc/.Stimul 2 K" ce dcbiteaza curenti de medie frecventa de 2. iji frecventa de 0.2-0. timp care include stimularea a eel putin patru perechi de grupe musculare agoniste/antagonisle In general se aplica serii lungi de tratament (12-18 sedinte). Deosebirea fata de tehnica Huffschmidt consta in faptul ca al doilea canal de stimulare (eel prin care sunt stimulate grupele musculare antagoniste musclulm spastici) in locul impulsurilor individuale scurte..terapia 01 curenti excitanti a spasticitatii" descrisa de Huffschmidt in anul 1968. lie pe h.entare sin unia n elcclioslimularii ca mclodfl tcnipcnlu-A in .manual" cu o frecventa fixa de 70 de hertzi. () metoda ccva mai complcxa este electrostimularea pe patru canale dupa Ichnica descrisa de lidcl. Sc lac trci •.

<k giupe inuscularcagoniltc/antagonistc in lan|continuu.Int. prin implantarea de electrozi in sistemul nervos central a deschis noi perspective in recuperarea neuromotorie. Cu mai mult succes se practica electrostimularea medulara.bine si in alte cinci cazuri moderat. Desi limitata in practica. Eilectrostimularea centrala. cand s-a ales sediul subdural si prin insertie percutanta cand s-a ales spatiul subarahnoidian si cpidural. printr-o stimulare de cateva minute s-a obtinut reducerea spasticitatii pe durate variabile. 1980. Perspectiva nu pare deloc incurajatoare. intre o ora si 12 ore. Siegfried in . d) coborarea pragului de excitabilitate pentru diversi stimuli senzitivi. Stimularea electrica de durata a maduvei spinarii pomeste de la urmatoarele consideratii generate: a) reducerea spasticitatii membrelor afectate. Chiar daca rezultatele nu sunt foarte incurajatoare nu trebuie trecut cu vederea ca primul pas este facut si drumul s-a deschis pentru cercetarile viitoare. Rezultatele au fost sub asteptari. datele comunicate de J. La acesti bolnavi. Posibilitatea implantarii electrozilor prin metode neurochirurgicale a condus la incercarea de a corecta comportamentul motor in unele cazuri grave prin stimularea focala a unor zone cerebrale (lemnisc medial. O atcn^ie particular^ trebuie acordata tehnicilor de electrostimulare functionala. pot fi considerate ca un indicator in aprecierea eficientei acestei metode terapeutice. In leziunile posttraumatice cu intrcrupcre medulara sub C5 nu s-au obtinut rezultate bune pe termen lung. in 5 cazuri . materialele documentare referitoare la rezultatele otyinute sunt relativ putine. Astfel. Cooper a incercat electrostimularea cerebelului la copii cu infirmitate motoric cerebrala. Rehab. Timp de cinci ani autorul a folosit stimularea medulara dorsala in scopul controlului durerii si spasticitatii plasand electrozii prin laminectomie. cele mai multe au fost scleroze multiple.".. antrcnarea in activitatea coordonata (chiar simpla) a unui grup mai mare de muschi agonisti/ iintagonisti. nu poate avea efecte nefavorabile. privind tratamentul spasticitatii prin stimularea electrica a maduvei spinarii. a) revenirea controlului voluntar in segmentele la care bilantul previzional nu indica un control eficient datorita informatiei periferice deficitare. nucleul talamic ventro-medial). Posibilitatea de a induce electric o contractie musculara suficient de puternica in grupcle musculare antagoniste muschilor spastici si a oferi astfel unele avantaje lunc|ionale bolnavilor hemiparetici spastici. mezencefal. Desi aceasta metoda este utilizata in mai multe centre dc recuperare neuro-motorie. a condus in zilele noastre la confcc^ionarea de orteze electrice capabile sa asiste unele miscari deficitare si s5 242 . De notMt nvnniiijul crc?tctn rnlci inlormatiilor proprioccplive in sccvcnfe fixe (apropiatc ilr cele li/iologicc) en posibilc rcpercusiuni favorabile asupra raspunsului motor central. Oricum. chiar daca nici in acest fel nu sc poale rezolva problema recuperarii deficitului de motricitate din hemipareza spasticS vasculara. Din cele 29 de cazuri urmarite. Med. aceasta metoda a fost folosita do Mundiger la 12 bolnavi spastici si s-au obtinut urmatoarele rezultate: in 2 cazuri spasticitatea a fost influentata foarte bine. a) ameliorarea sinergiilor segmentelor neafectate de paralizie.

area in recuperarea deficitului neuro-motor al bolnavilor cu hemipareza spastica de etiologie vasculara cerebrala ()rtc/. < )rle/. In cazul in care dorim sa asistam miscarea de extensie a pumnului si a dcgctclor cu scopul de a ameliora indicele functional al mainii paretice dar si pentru prevcnirca contracturii musculare ce se suprapune frecvent peste spasticitate.iisit utilitalca in asistarei miycAi iloi ilc cxtcnsic a piuiiiinliii >i dcgelrloi pirnim •. Bolnavul insusi regleaza intensitatea stimulului.ele stuticc nu au pai^i mobile. explicarea si im. eficienta este direct proportionala cu prccocitatea instituirii tratamentului.leclrostimulatorul este fixat pe gamba.ilt ^ . ("lasic. Pentru asistarea dorsiflexiei piciorului. durata lienului de impulsuri 3 secunde si durata pauzei dintre trenuri de 3 secundc.a estc un instrument atasat corpului cu scopul de a substitui for^a muscului'A picrduta. durata impulsului si intensitatea minimala vor fi reglate de tcrapcut ^i corcctate pe parcursul evolutiei.. conservarea vederii. intelegerea modului de functionare. acest stimulator este utilizat ca mijloc terapeutic iar ulterior ca orteza. a pozijiona sau a imobiliza un segment sau pentru a corecta o difoi initatc. Orte/. Initial. 1'rccvcnta impulsurilor 20-30 Hz. cooperare buna din partea bolnavului. Accstc miscari active r&man col mai grcu dc rccupcrat la holnavii hcmipaictici spastic! si totodata gencrcazS cclc mai grave dcficite func^ionalc. electrostimularca func^ionala trebuie instituita precoce.3-3 sec. frccventa.150 msec. mobilitate normala a umarului. §i in acest caz trebuie respectate cateva reguli gcneralc: tegumente cu troficitate normala. durata stimulului 0. I'. De t'apt. Parametrii tehnici: tensiunea la iesire 120 V. iar intrerupatorul va fi montat in tocul pantofului. 243 . ortezclc se clasifica in douS catcgorii: cc si dinamicc. control voluntar partial al muschilor flexori ai pumnului si degetelor prccum $i al extensorilor si flexorilor cotului. durata impulsului 0. pc cand cclc dinamice au.in c.\scft axltel nivclul fune|ioniilrtl bulimviilm Mecliostiimilaiiwrelc liuu (lon. absenta tulburarilor de vedere. Pentru a obtine rezultate favorabilc estc neccsar sa fie respectate unele conditii: troficitate buna a pielii antebratului. Parametrii tehnici de stimulare sunt urmatorii: tensiunea la iesire de 120 V. Ca si in cazul elcctroHtimularii functionale a mainii.elegerea din partea bolnavului a modului de functionary.05-0.7 milisecunde. electrostimularea nervului sciatic popliteu extern permite dorsiflexia plantara in timpul fazei oscilante a pasului. intarzierea dupa ridicarea piciorului (0 250 msec. control voluntar minim al muschilor stimulati. intarzierea dupa contactul talonului cu solul .i a dorsiflcxici piciorulm. frecventa 25 Hz. a asista activitatca muschilor slabi. elasticitate musculara conservata.< M . (adaptata la viteza de mers).

membrului inferior spastic si abia dupa aceea membrului superior. De multe ori. Ortezarea reprezinta un mijloc terapeutic extrem de util in recuperarea functionala a bolnavilor cu deficite neuro-motorii. care se traseaza la tocul pantofului. Aplicarea corecta a unei orteze reclama un grad inalt de profesionalism format pc cunostinte solide de anatomie si biomecanica. se proiecteaza in plan frontal pe o linie orizontala perpendiculara pe axul mediosagital al corpului. Materialele din care se confectioneaza ortezele pentru membrul inferior sunt: aluminiu. prima grija trebuie sa o constituie pastrarea relatiilor normale. In felul acesta. axele soldului. In felul acesta. electric etc. HI cn/ul ortezclordinamicc. in acelasi timp. axa genunchiului serveste ca linie de referinta in plan transversal pentru aliniamentul componentelor ortezei. De exemplu. In mod normal. otel. Ccl mai simplu tip de orteza este scarita rigida. Aceeasi orte/rt pond. Utilizata in scop profilactic. ortc/a dinamica' dc mana poate asisla prehensiunea. arcuri. Chiar daca muschii stabilizatori ni soldului au valori funcjionale normale. Orteza cu arc.i dasher. in cursul programului de recuperare a mersului la bolnavii de lirmiparc/a spastica. poate fi piovocnlA pi in difcrite sislcme: hcn/.Mi>r. aliniamentul segmentelor membrului inferior este realizat in asa fel meat axele soldurilor si genunchilor sunt perpendiculare pe linia mediana (in ortostatism cu departare de 5-10 centimetri intre maleolele interne) pe cand axa gleznei este rotata cu 20-30 de grade fata de axa genunchiului. intre articulatiile sold. articulatia gleznei este asistata de un sistem mecanic care limiteaza mobilitatea gleznei si are o actiune de control asupra flexiei plantare si a dorsiflexiei. In plan transversal. blocarea dorsiflexiei piciorului va induce extensia genunchiului. folosita pentru asistarea dorsiflexiei plantare se poate aplica ininiai in cazurile in care bolnavul are o flexie plantara activa in limite normale si dorsillcxia este posibila (in sensul ca articulatia este libera). ortezarea se adreseaza. orte/area previne instalarea redorilor articulare si a pozitiilor vicioase. ne lovim de insuficienta blocare in extensie a genunchiului in linipiil fa/ei de sprijin pe membrul inferior paretic.iwu concomitant nun miillc nlililA|i. In scop recuperator. recuperarea mersului este Tntarziata din 244 . limitand pe de o parte amplitudinile anormale de miscare si prevenind. Pentru bolnavii cu hemipareza spastica sechelara dupa AVC. dezvoltarea contracturilor musculare. gle/na. subastragaliana. genunchi. Aceasta orteza este folosita si pentru a influenta controlul activ al articulatiei supraiacente. scnpc|i.nca. DC ex. dar fn acelasi timp pozi(ioneaz8 policele paralizat in pozitie functionala prevenind instalarea rcdorii articulare. aliniamentul articulatiilor membrelor inferioare este bine realizat atunci cand la o baza de sprijin de 5-10 centimetri distanfa intre maleolele interne. plastic etc. blocarea flexiei plantare va induce in mod automat flexia genunchiului iji invcrs. In ortezarea membrului inferior. genunchiului si gleznei. dar forta de contractic a nuischilor lojei antero-externe a gambei este scazuta. in primul rand. atat statice cat si dinamice. permite efectuarea unor miscari imposibil de realizat altfel.

I .

dar si rcvenirca in dorsiflexie plantara. Bolnavul care utilizeaza un asemenea tip de orteza castiga menfincrea dorsiflexiei plantare in timpul mersului. in totalitate. Cele mai des utilizate sunt urmatoarele tipuri de orteza: a) Orteza posterioara glezna-picior. Suportul ortezei va fi pe fata posterioara a gambei si va fi lixat la aproximativ 5 centimetri sub capul peroneului. a carei aplicare trebuie sa respecte urmSloarele conditii: deficit de forta musculara variabil.deficit de forta de contractie voluntara a intregului complex muscular glc/nftpicior. edem al piciorului absent sau nesemnificativ. inclusiv paralizia dorsiflexorilor plantari. Din acest considerent. h) Orteza spinala glezna-picior se aplica dupa urmatoarele indicafii: .1 prccncc a incrsului. eliminandu-se totodata fortele dinamicc rare tind sa deformeze piciorul in var-equin. asociata dcficitului molor al glc/nei.1'iui/n insiahilitfl|ii gemiiu'liiului Orlcvnrea cute foartc miuplA $i |» mnir icln. in ultimul timp s-au introdus in prnctica rccuperatorie orteze din material plastic termomodelabile. care arc miscari libere in plan sagital. dc tip flasc sau cu o spasticitate moderata a antagonistilor. I'cntru articulatiile soldului. Pe langa aceste tipuri de orteze. 24S . Limitarea extensiei soldului prin blocaj posterior este folosita atunci (•and cstc necesara substituirea activitatii flexorilor soldului. usoara reducere a for^ei musculaturii genunchiului. I'M conditia existentei unei for^e de contractie de valoare 2-3 a muschilor flexori plantari. suficient de elastic pentru a permite flexia plantara. . asigurarea stabilitatii medio-laterale a piciorului in timpul ortostatismului. dorsiflexia pasiva a piciorului sa atinga 90°. spasticita minima sau eel mult moderata. sc foloscslo handa pclvina. partea fixa a orWj«| mi trebuie sa depaseasca limita de 6 mm distanta de capetele metatarsienelor. Materialul folosit trebuie sfl fie Icrmomodelabil. plasarea plantei pe sol. in special pcntru controlul miscarilor de abductie-adductie si rota(ic intcrna-cxtcrna. in timpul ortostatismului (absenta unui plat valv sau var accentual).asifUM Ntiihilitalca laterals a gciuiiidimlui swiiiHWlflcxtcnsiaactivAconcoiniteiil CM Mocaira aiticula|ici in cxtcnsic. modele vechi. . l-slc posihil H!\ ne nplicc yi orlc/c nun sofisluair i an. control motor voluntar si stabilitate a genunchiului.n. picrdcrca scnsibilitilfii proprioccptive a gleznci.instabilitate mediala sau laterala a piciorului in timpul ortostatismului si incrsului. Suportul metatarsian cite dcosebit de important stiut fiind ca punctul de actiune al asistarii dorsiflexiei planttTf 11 rcprezinta terminatia distala a ortezei. Altfel apar presiuni inconvenabile intre planta si incaltaminte. forta musculara suficienta a stabilizatorilor soldului. mai usoare si tnai cstetice.

aceasta orteza amelioreaza si stabilitatea laterala a genunchiului. Formatiunea spirala a ortezei porneste din partca mcdiala a plantei. Aplicata judicios. care porneste din partea mediala a piciorului si descrie o rotafie completa de 360° in jurul gambei. dar sunt limitati in aceasta activitate de pozitiile vicioase pe care le ia piciorul in timpul mersului.. spasticitatea tricepsului sural absenta sau minima. Astfel.. 246 . la trei centimetri deasupra rotulei iar distal. Contrarezistenta posterioara se aplica pe rcgiunea poplitee in asa fel incat sa nu limiteze flexia genunchiului in timpul mersului si in timpul pozitiei asezat. confera o rezistenta mare impotriva tendintei de deviatic a piciorului in pozitie de var-equin. proximal. d) Orteza solida glezna-picior este indicata in urmatoarele situatii: spasticitate severa a tricepsului sural cu deformatia piciorului in var-equin in timpul ortostatismului si mersului. Indicaf ia pcntru acest tip de orteza trebuie sa tina seama de urmatoarele aspecte: deficit de forta de contractie al muschilor eversori si dorsiflexori plantari. cu dcviafia piciorului in pozitie de var-equin. Spre deosebire de aceasta. Orteza supracondiliana este confectionata din plastic laminat si este aplicata $i fixata. Pentru corectarea deviatiilor genunchiului in var. dilormitatc fixata. Contraindicatiile sunt aceleasi ca pentru orteza spirala glezna-picior. se folosesc orteze de genunchi supracondiliene. Se utilizeaza in special pentru prevenirea deviatiei in recurvatum a genunchiului. orteza semispirala porneste de la marginea latcrala a piciorului. . valg sau recurvatum. spaslicilnli1 si'vcra n liiccpsiilin snral. Orteza se fixeaza cu banda adeziva la nivelul treimii proximale a gambei. ' durere la mobilizarea gleznei (criteriu unic suficient). Pe langa prevenirea deviatiei in recurvatum a genunchiului. Conditia sine qua non este ca deviatia sa se reduca prin ortezare si orteza sa asigure mentinerea aliniamentului articular. se recurge la orteza semispirala glezna-picior. Aceasta orteza impiedica miscarile in complexul articular glezna-picior. deficit important de forta de contractie voluntara sau paralizia atat a dorsiflexorilor cat si a flexorilor plantari. la aproximativ sapte centimetri deasupra maleolei tibiale. c) In cazuri mai grave.instabilitatea medio-laterala a piciorului in timpul ortostatismului si mersului. * absenta edemelor masive ale piciorului si ale gambei. trece pe fata posterioara a gambei si se termina la nivelul codilului tihial intern. aceasta orteza permite controlul miscarii in toate planurilc a piciorului. extensia activa a genunchiului normala sau usor deficitara. cdciu accentual al piciorului si a glcznei. inclusiv rotajiile. Este utila bolnavilor hemiparetici spastici care se pot deplasa.ipniiiiliii dc lor)/) dmlic giupeli' nuiNciilai agoni«tc/ nlc ylc/nci.|> ur in i tinliiinuhi nl in iiiniAloiU'cUi NltHH|ll rliililun < i. trece in jurul gambei in sens opus ortezei precedente si acopera nn unghi de 180°.

Asa cum kinctotcrapia activa este superioaracelci pasivc. In ca/ul orte/arii. Conservarea functiei mainii. chiar si in recuperarea mobilit3(ii articulare. Accasta orteza combina modificarea protczci tibialo Miipracondiliene cu orteza supracondiliana si cu principiile de aliniament ale protc/. ortezarea ocupa un rol deosebit de important. Ortezarea membrului superior paretic ridica alte probleme. ortezarea mainii si-a fundamental si s-a dezvoltat pc principiul respectarii unei pozitii convenabile a policelui. Orteza statica are un rol terapeutico-recuperator limitat la prevenirea instalai ii dcformatiilor articulare si eventual asistarea unor miscari active (indirect. aplicabile in cele mai variate condijii motorii pe care le prezinta mana posttraumatica sau neurologica. Orteza dinamica pentru mana foloseste forta de contrac{ie musculara gcneratfl ilc imischii indcmni sau forta cxtcrna generata de arcuri. Stabilitatea medio-laterala a genunchiului este asigurata prin extensia supracondiliana a ortezei. Pe langa mijloacele terapeutice active. 247 . Pentru indeplinirea obiectivelor enuntate mai sus. tendinta la recurvatum este controlata efectiv prin forta statica aplicata in regiunea poplitee. Pornind de la functia principals a primatelor.ci Imntului lung de coapsa. fizical-kinetice. Ic pnirm iisip. prin imobilizarea gleznei si piciorului in po/i|io ilc equin.rmilim'llF iiiipuniliilm i \ionnor nl^rnniu Innlin. Aceasta orteza poate fi i onsidcrata si ca o forma particulars de manipulare articulara. pozitie capabilS s8-i permita sa fie opus indexului si mediusului. Utilizarea ortezei devine realmente eficienta numai in cazurile in care dcficitiil functional a fost corect analizat si s-a ales modelul adecvat de orteza. Castigul functional pe care il aduce accastS orteza consta in reducerea considerabila a consumului energetic in timpul mersului. acest principiu de a plasa piciorul in equin pentru a obtine stabilitatca genunchiului este preluat din chirurgia ortopedica. s-au imaginat numeroase modele de orteze. legate de particulurita^ile functionale ale acestui membru. Ca tehnica operatorie corcctiva me dczavantajul inducerii recurvatum-ului de genunchi. prevenirea instalarii contracturilor musculare si asistarea unor functii partial pierdute ale mainii sunt problemele cele mai dificilc pe care trebuie sa le rezolve recuperarea functionala a bolnavilor hemiparctici spastici. asa ortc/a dinamicfi rsie superioar§ celei statice. aceea de a folosi opozabilitatca policelui fata de celelalte degete. ehiar daca flexia genunchiului nu este influentata semnificativ. bcnzi elasticc etc. Orteza dinamica actioneaza asupra motilitatii prin modificarea amplitudinilor dc miscare articulara si a fortei de contractie musculara. De fapt. dupa un timp.uiu mi i HITS functional iblosind orlc/ii snpnirnmliliana' ^cniinchi-glc/nii ('t>ndi|ia iH'ii'sarfl o rcprezintfl conscrvaren unci lorjc dc contracpc musculara cat inai apiopialil dc normal a muschilor cxtcnsori ai soldului si abscn{a contracturii ilcxorilor toldului si gcnunchiului. se induce pasiv extensia genunchiului in timpul ortostatismului si mersului. In niir se asociu/l $i un deficit nl IHII^ liilm doisillcxon planlon. pun asigurarea unei pozitii articulare facilitatoare pentru contractia muschilor indenini). Astfel.

I 1.ill r ulKllc ld .uc. forta de tractiune a sistemului dinamic al ortezei este sau nu perpendicular pc segmentul a carui activitate este asistata. 1. la eel putin zece intrebari: 1.. .. precum si actiunea muschilor aferen{i cc au inervatia intacta. este necesar ca in timpul utilizarii ortezei in cadrul programului de recuperare sa se urmareasca o serie de aspecte legate direct de acest act terapeutic. r ... vor fi respectate arcurile anatomice ale mainii. . i ii r ln c . proprietatile rheoclastice ale ligamentelor. .. mana ia aceasta pozitie datorita echilibrului fortelor biomecanico cc pot fi rezumate astfel: conformatia particulara a articulatiilor.. forta de tractiune este sau nu este bine dozata (asigura sau nu o amplitudine cc depaseste usor amplitudinea normala)...in | IIIH|IC dc condi|nle locale si ohiectivtil urmarit.. -piesele pentru degete si police trebuie sa fie suficient de lungi pentru a asigura un suport adecvat...iinl Ifinpniiiii' si lu'liiiif ci>iifcc|ioitafc pcnlni liivnir liulnnv !n park. „ . orteza aleasa asigura maximum de functionalitate. degetele vor fi plasate intotdeauna in pozitie functionala....niplillidlnilordr .. Pentru o ortezare corecta a mainii trebuie sa se respecte urmatoarele reguli gcncrale: orteza trebuie sa urmareasca conturul mainii si al antebratului. orteza aleasa este cea mai indicata pentru bolnav. lungimea trebuie sa fie suficienta (2/3 din lungimea antebratului) fara a stanjeni miscarile cotului. pozi|ia iicutrS sau usoara inclinare cubitala a mainii. proeminentele osoase trebuie protejate de presiunea directa produsa de orteza. 248 ___. In repaus. IFF a degctcloi* II V si abducjia cu semipozitia policelui. policele va fi plasat intotdeauna in abductie si in opozitie fata de index. latimea piesei de la nivelul antebratului trebuie sa fie suficienta pentru a pcrmite stabilitatea ortezei. eritemul aparut dispare dupa 15 minute de la indepartarea ortezei. flexia partiala a MCF. In alegereu lipnlin tic ortc/ft. tendoanelor si pielii.-* •• . dar fara a impiedica realizarea sanselor normale si fara a exercita presiuni anormale. 1. la 30 de minute de la aplicarea ortezei se observa sau nu zone de eritem pe tegument... dorsiflcxia pumnului la 15-30 dc grade. > 1.. sr poi nesle dc la cxamcnul slalic al mfiinii urmarind daca exists posihililalca mcn|incrn |)o/i| ici func|ionalc in rcpaus. Recuperatorul trebuie sa raspunda in momentul aplicarii unei orteze de mana. nsislaivu mini im . cat mai intim posibil. Pe langa aceste principii generate. sistemul de prindere al ortezei trebuie sa fie usor manevrabil.P|M . trebuie sa asigure cele 15-30 de grade de extensie a pumnului. L u m uilepnr|ial sun inform. 1.

Complcxitatea problemelor ce stau in fata ortezarii corecte a mainii rc/.idu nn nnmai din aspectele medicale prezentate succint mai sus.stabilirea programului de activitate zilnica la domiciliul bolnavului. Terapia ocupationala urmareste trei mari obiective: restabilirea funcfici fi/icc.7. . 10. posibilitatea intretinerii din punct dc vcdcrc igicnic etc. ci mai ales din alcgcrca inatcrialclor ce se folosesc pentru confectionarea ortezei. IIIMI hugfl Mipinl«|fl poithllA NNII em- . for|« dc lr«c|iune n» dlilrlhuie pr > i-n liniilnlA pc o /onfl rcstiAnsA. 249 .inlliifn|A Invoiabilfl iisnpia crc$terii amplitiidinn nrticulurc. toleranta cutanata pcrfcclA. urmarind in special stadiul functional al bolnavului). evaluarea corecta se va axa pc particularitatile fundamentale caracteristice afectarii neuronului motor central si va incerca sa stabileasca in ce masura deficitul motor se interfereaza cu funcfiilc dc integrare. alcatuirea programului de terapie ocupationala trebuie sa raspunda urmatoarclor deziderate: a) restabilirea functiei neuro-motorii in raport cu necesitatile autoscrvirii si a exersarii meseriei (aceeasi ca inaintea imbolnavirii sau alta. a) antrenamentul utilizarii ortezelor in activitatea gestuala zilnica. a) abordarea terapeutica a disfunctiilor senzitivo-motorii. tratarea disfunctiilor senzitivo-motorii si selectionarea activitajilor utile in scop (crapeutic si recuperator.explorarea prevocationala a bolnavului in raport cu deficitul motor rcstanl. prin ortezarc sc castiga posibilitatea unei prehcnsiuni globalc sau a unnr prnsc dc fincfc. Aceste materialc trcbuic sfl intruneasca o serie de conditii: termomodelabilitate. de a . terapiei ocupajionalc ii revine sarcina de a perfectiona coordonarea neuro-musculara. . in functic dc capacitatea functionala restanta). Datorita marii variabilitati a deficitului motor ce apare la bolnavii care an supravietuit unui accident vascular cerebral.. Principiile fundamentale de aplicare a terapiei ocupationale se bazeazd pc tirmatoarele elemente practice: evaluarea deficitului neuro-motor (evaluare diferita de aceea cfectuatS dc kinetoterapeut. Tcrapia ocupationala in recuperarea hemiparezei spastice <lc etiologie vasculara cerebrala In cadrul programului complex de recuperare neuro-motorie. '/ prin ortczarc so objiiic sau nu rclaxarca mainii in po/i{ic fiinc{ionalft.S' modilicaicapniodurtn f'orjci dcliai'tiimc are sail ilium. rc/istcnta §i elasticitate particular^.nctc/i" miscarile voluntare redobandite prin kinetoterapie si de a ingloba in activita(i gcstuale utile autoservirii toate achizitiile motorii ale bolnavului.

chiar a color mai simple. se trece progresiv la dezvoltarea fortei si a rezistentei musculare. evitam de la bun inceput activitatile ce reclama forta de contractie musculara mare pentru a nu accentua dczordinea tonusului muscular. reciproc. cum sunt: activitatea de transfer (in pat.ilff I an. mobilizarea fotoliului rulant. Pe masura ce controlul motor si coordonarea activitatii musculare se imbunatateste. 2._. 2. in liiii' |>i't lute iirinflloniclc pmicipii luiidain loiilr i . M ( il I . / iiiil>iiiiafa|nra loi|ci dc cunliacjic musculard si 2. 250 . _ .! . Pentru a determina ponderea celor doua componente ale deficitului functional este utila aceasta schema simplificata care ilustreaza destul de bine starea sistemului efector si pe aceea a activitatii nervoase superioare.. igiena personala sunt sarcinile terapiei ocupationale. . analiza miscarii la nivelul articulatiilor interesate. nnlc ii. La acesti bolnavi.n MJMtcninliii iici vos.. '. afectarea sensibilitatii si a senzorului._ _______. miscarea se executa in amplitudine completa sau incompleta. monitorizate in asa maniera incat raspunsul motor sa fie cat mai adecvat.. sinergisti si neutralizatori. 2. musculatura interesata este capabila sa dc/volte o contractie izometrica (concentrica. Reinvatarea bolnavului sa perfectioneze unele activitati motorii elementare. Selectionarea activitatilor in cadrul programului de terapie ocupationala trebuie sa tina seama de urmatoarele doua aspecte: care este ponderea pe care o are afectarea sistemului efector (musculo-articular) in generarea deficitului functional. excentrica). in fotoliu. sub control vizual permanent. cresterea rezistentei la efort. .'iilni a ( am indcnivnsal valiilulo fn Hilioliilin voluiilar al crestcrca mobilit3(ii articularc si menjinerea suplc(ei articulajiilor segincntclor afcclatc. Imbunatatirea miscarilor manuale de finete. * i ' l l H 1 plum. constituie obstacole serioase in desfasurarea activitatilor cotidiene. . izometrica. Aprecierea sistemului efector: mobilitate generala: unilateral. Tulburarile senzoriale ce se intalnesc frecvent in leziunile sistemului nervos central. se realizeaza sau nu stabilitatea articulara in timpul efectuarii miscarii solicitate. In leziunile sistemului nervos central ne aflam in fata unui deficit neuro-mo-lor complex care asociaza perturbari ale tonusului muscular. adaptare la schimbarea conditiilor de baza. Pentru acesti bolnavi obiectivul major al terapiei ocupationale trebuie sa il constituie dezvoltarea maxima posibila a functiilor de integrare prin cresterea volumului de informatii senzitive si senzoriale. tulburarea coordonarii miscarii. crcsterca dexteritatii in gestualitatea uzuala si in cea profesionala. imbracarea. in masina etc. care este ponderea afectarii activitatii nervoase superioare in generarea deficitului functional.1.). exista sau nu coordonare intre agonisti si antagonist!. bilateral.

alegerea celor mai eficiente mijloace ajutatoare (orteze. La maimutele la care s-au sectional radacinile postcrioarc IntrcrupAn-dusc afcrentatia provenita din membrul superior.l cu progresele pe care le realizeaza bolnavul. iintomobil adaptat etc. inicnlarcu tcmporo-spa|ialA. Programul de recuperare neuro-motorie amorsat in spital va trebui continual la (lomiciliulbolnavului. Atat cercetarile neurofiziologice cat si cercetarile moderne comportamcntalc si-au concentrat atentia asupra posibilitatilor de utilizare a feed-back-ului sen/. Etapele pe care trebuic s3 Ic parcurga bolnavul in vederea reprofesionalizarii pot fi rezumate astfel: cvaluarea completa a activitatii neuro-motorii in corelatie cu solicitarilc iinpuse de noua profesiune. este o problema cu serioasc iniplicatii sociale ce implica o mare responsabilitate. oricat de bine ar fi organizat in spital. .) si antrenarea functionala in conditiile artificiale create. comportamentul motor este idcnl ic cu eel din cazul unui membru complet paralizat. de multe ori.1 unla mcnlalA In mport in virMu .orial in initierea activitatii motorii elementare si performarea consecutiva a miscSriloi complexe.i boluavi sau sc i/olca/. Este evident ca programul de recuperare al bolnavilor care au suferit un accident vascular cerebral si prezinta un sindrom hemiplegic. recimoaslciea sclicmci corporealc. Jn rccupcrarea sechelelor accidentului vascular cerebral deficitul functional dc gravitate variabila ramane.I naiiprn nclivllA|n unre nivdiil coelicienhiliii m . neinfluentat de eforturile recupcratorilot $i de cele mai multe ori bolnavii nu isi mai pot exercita profesiunile pe care le-au practical inainte de imbolnavire. fotoliu rulant. capacilalca dc t i n unit1 'f\ dr inva|arc.. rcla(ii intcrpersonalc. Acesta va stabili programul dc activitate zilnica a bolnavului si va aduce modificarile care se impun odat. lulburarilc funcponalc 251 . Membrilor de familie le revine sarcina de a continua asistarca miscarilor deficitare.a si cstc refractar la orice colaborare. In acesl scop instruirca adccvata a membrilor de familie esle o sarcina obligalorie alal pentru kinetolenipcut. In fapt. Desi nu face parte integranta din tcrapia ocupationala. Experientele clasice de denervare a unui membru aduc dovezi de nccontestal in ccca cc priveste faptul ca stimulii motorii depind de afercntatia scn/itivosenzoriala.comunicn" cu tcrapeutul sau cu al{. inlrelinerea casligurilor funclionale elc. cat mai ales pentru specialistul in terapie ocupationala. asigurarea conditiilor optime de comunicare cu cei din jur. adaplarca la ncvoile psihuluyu c >i la deliciliil dc pcrcep|ic cxi.slcntc. Un alt aspect important al terapiei ocupationale il constituie evaluarca prcvoui|ionala. Terapiei ocupationale ii revine sarcina de a aprccia (tidicios capacitatea motorie restanta si in functie de aceasta sa reoricnte/o piolcsional bolnavul spre activitati accesibile lui. coordonate. terapia de recuperare neuro-motorie folosind feed-back-ul electromiografic si-a gasit loc in arsenalul terapeutic si faciliteaza mult recupcrarea ncstualitatii functionale a bolnavilor hemiparetici spastici. nu poate fi continual pe toata durata bolii in mediul spitalicesc.

. Adici. iiirinlinil este total nef unc(ionul: /. Pentru maximalizarea acestui efect. rezultatul facilitarii senzoriale si al activitatii motorii propriu-zise.dislacilitare" masiviJ. este posibil ca efectele favorabile ale stimularii periferice sa fie.iK * i ilouAfxplini|n posibilcpcntru lupin!clfnciuda unui > niiliol icnlnil iiiilc-inn. In mod obisnuit. interpretam anumite senzatii ce provin din extremitati (parestezii. Sc poate conchide deci ca stabilitatea posturala ca si miscarile voluntare normale dcpind de acuratetea feedback-ului senzitiv. Se pare ca participa ambele. motoncuronii ce inerveaza acesti muschi devin asa de deprimati meat sun! incapabili sa reactioneze la salvele de impulsuri ce sosesc pe caile motorii ccntrale. este mdreptatita parerea conform careia o parte din simptome sunt rezultatul feedback-ului distorsionat. Reeducarea ncuromotorie poate fi realizata ajutand bolnavul sa stabileasca o noua relatie intrc 252 . evocand situatii in care a fortat foarte mult performantele motorii sau a fost supus unor eforturi fizice ce au dus la oboseala musculara excesiva. 2. indemanare. tremurarurile fac imposibila mentinerea unei pozitii fixe sau efectuarea unei miscari line mtre doua amplitudini extreme). Suplimentul de stimuli proveniti de la piele. acesta nu are fundamental necesar pentru a genera salva de impulsuri descendente potrivite. Aceste senzatii distorsionate pot fi responsabile pentru lipsa de coordonare (de ex. stangacie) ca fiind oboseala musculara. fie mecanismele ce controleaza sensibilitatea rcceptorilor kinestezici. Masajul si manipularile articulare pasive pot fi eficiente prin crcsterea informatiilor senzitive de la membrul afectat. muschi si alti receptori kinestezici poate mari probabilitatea ca membrul respectiv sa fie mai bine utilizat printr-o constientizare mai buna a pozitiei sale in spatiu precum si a activitatii sale. scc|iiimM radiiciniloi |)os(crioarc provoaca o . kinetoterapeutul trebuie sa mvete bolnavul ca In timpul cxccutici miscarii sa urmareasca vizual performanta motorie realizata. in parte. Concluzia indiscutabila este ca stimulul motor tonic postural si eel fazic sunt defectivi in lipsa aferentelor senzitivo-senzoriale. N i lr|> < ty c * c c u m u li iiilh iiiA iilc in o io ri! in d u N c d e lo /iu n c a . Datorita faptului ca animalul este privat de aprecierea kinestezica exacts asupra pozitiei membrului afectat. pentru a stabiliza membrul in atitudini fixe necesare declansarii miscarii voluntare. Kinetoterapia pasiva poate contribui la mentinerea sensibilitatii normale a receptorilor pentru mtindere musculara (prin prczervarea elasticitatii normale a fibrelor intrafuzale) si/sau ajuta bolnavul sa stabileasca noi modalitati de corelare mtre tipurile de sensibilitate tactila (rezultata din stimularile mecanice si termice) si diferitele pozitii ale membrului. Nu se poate stabili cu certitudine daca una sau alta dintre explicatii este cea valabila. Aceste distorsiuni pot rezulta din leziuni ale sistemului nervos central care intereseaza fie ariile receptoare.. in lipsa in/liixulin provcnit din rcccptorii pentru intindere din muschii mcmbrului afectat. Chiar un individ normal din punct de vedere neurologic poate prezenta fenomene de miscari patologice prin introspectie. Datorita asemanarii dintre aceste conditii si simptomele din anumite boli ncurologice cu interesarea activitatii neuro-musculare. In acest context.

Feed-back-M\ electromiografic al semnalelor electrice ce traduc activitalra musculara. de la obezitatc. Kceducarea comportamentala pune accentul pe utilizarea unor tehnici prin care sc poate influenta favorabil orice modificare comportamentala. pan3 la tulburarile ritmului cardiac. Tema comuna de ocrcetare in acest domeniu deriva din demonstratiile facute in jurul anilor '60 asupra capacitatii umane de a modifica voluntar activitati fiziologice incon§ticntc. DC cxoinplii. De fapt. cu ionditia ca acestea sa fie monitorizate prin dispozitive electronice de diagnostic.i au conccput o scrie dc aparatc cc pcrinil prc/cnlaroa porlorman^clor motorii proprii intr-o manicrS perfect accesibill in|clegerii bolnavului.. Ei au observat ca bolnavii cu diferite afccpiini ncuro-motorii care au fost supusi in repetate randuri la explorari electromiogralice. a senzatiilor suplimentare oferite de terapeut.fl $i ini^carca scgnicnlara. somnalele electronice care indica nivelul respectivei activitati. urmarirea de catrc bolnav a /gomotului general de potentialele de unitate motorie dezvoltate activ.i dc cxplorationisti pentru gradarea fortei de contractie a muschiului explorat. electromiografia si-a castigat un loc de Irunte in recuperarea neuro-motorie. Marinacci si Horande au facut scurte mentiuni despre posibilitatca folosirn inlbrmatiei sonore. I'rin concentrarea vointei subiectului asupra activitatii fiziologice urmaritc. i . ce reflecta fidel activitatea neuro-musculara. pr <le o pnrle yi scn/a|iilc re/nlu. in recuperarea difcritclor deficite neuro-motorii. Inca de la inceputurile electromiografiei. Desi implicatiilc practice sunt limitate pentru EEG si EKG.ii.Biofeedback Research Society". an rccuperat mai rapid forta de contractie musculara deficitara dccat bolnavii la care aceasta cxplorare s-a efectuat o singura data. pot fi modificalc voluntar fie in sensul cresterii. Biofeed-back-ul ca tehnica terapeutica a aparut in 1969 cand la Santa Monica. Conceptele fundamentale ale acestei mclodc laloneaza trecerea la un nou tip de medicina . a fost utili/ai.uitcbra|ului. permite invatarea controlului voliuii. fie in sensul descresterii lor. in compensate pentru scnzajiile normale pierdute prin boala. Rczultatul reeducarii motorii depinde in mare masura dc posibililatca bolnavului dc a sc concentra asupra senzatiilor oferite de pozifia si de miscaiea scgmcntului afectat. in California. monitorizate vizual §i/sau auditiv. Basmajian si colaboratorii sai au dezvoltat mult cercctarca mccanismcloi do ac(iunc a fcod-back-ului electromiografic s. 253 .medicina comportamcntalfi.iir h sincl inonilori/ata in Icnncnii controlului (aclil si a senzajiilortermicccaic vin din ainlc nitanatc ce acopcra porjiunea distala a bicepsului $i partea proximala a flexonlor . pc do altfl partc.n al activitatii motorii. po/i(ia articula(ici colnliu po. bio feed-back-ul este considerat astazi ca o tehnica stiintifica utili/atfi in recuperarea multifunctionala. Basmajian a intiodi i lohnica de automonitorizare utilizand feed-back-ul reprezentat de activitatea motoriiproprie a bolnavului. n i i l c 91 kiiH-slc/icc. a luat fiinta . chiar la nivelul ultrafm de imitate motorie.

ilonl. mobilitatea articulara. durere talamica. Pentru recunoa§terea substrarului deficirului neuromotor este obligatorie cvaluarea atenta a manifestarilor centrale si periferice induse deleziune. astereognozia.l iK-nmiifuatdor aspcctc particularc fiecarui bolnav hemiplcgic nu sc poatc vorbi do un program standard de recuperare. Aceleasi limitari ale eficientei recuperatorii le intalnim si la bolnavii cu leziuni :crcbrale severe care au tulburari de memorie si nu pot coopera la programul 254 . incontinenta sfincteriana vezicala si/sau anala. alte tulburari de sensibilitate. Manifestarile periferice ce trebuie umarite in mod obligatoriu sunt: functia motorie voluntara. In leziunile de emisfer drept.M< lii'inA (MlcnlMllvA ilr rer ii peril re iiruro-moforle N iM V l llllH llo l). recuperarea fiind adeseori insuficienta in ciuda faptului cdfuncfiapur motorie este relativ bund. de la cele mai simple la cele mai sofisticate. tulburari de comunicare (vorbire. Mijloacele terapeuticc folosite in sccvcnfialitatca optima trebuie stabilite pentru fiecare bolnav in parte.. ataxia. clonusul piciorului si al mainii. o seric de principii generale trebuie cunoscute si respectate pe toata durata programului de recuperare neuro-motorie. spasticitatea. afectarea auzului. scriere). Toate aceste date culese de recuperator trebuie adunate Tntr-o ordine accesibila fntclegerii rapide a modificarilor constante. Cele mai importante manifestari centrale sunt: tulburari psihice de la instabilitatea emotionala pana la cele mai grave manifestari. Dcsi indi vidualizarea tratamentului este conditia esentiala a reusitei recuperarii. contracturile si retractile musculo-tendinoase.angrenarea bolnavului mtr-un program bine stabilit care sa-i permita redobandirea si reinvatarea performantelor motorii picrdute precum si un nivel functional $i intelectual corespunzator gradului de disfunctie cerebrala prezenta". Ideea pe care trebuie sa se cladeasca orice program de recuperare neuro-motorie poate fi comprimata m urmatoarea fraza: . rigiditatea. Pentru aceasta s-au imaginat nenumarate fise de evaluare. tulburarile de orientare spafiald ridicd probleme deosebite. deficiente vizuale.

dar limitativ pcnlru dcsfasurarea normala a pasului de partea membrului afectat.). nn constituie clement major de prognostic functional rezervat.dilu/c. Forta de contractie musculara voluntara a segmentelor afectate nu are o valoare prognostic^ functionala certa (de exemplu. I 235 . Spasticitatea trebuie interpretata ca un element de prognostic favorabil pentru ortostatism si mers. ntcrosclcrnticc. Surditatea constituie un handicap sever pentru recuperarea neuro-motoric si trcbuie cautata cu atentie deoarece adeseori lipsa de cooperare a bolnavului sc datoreaza tocmai acestui fapt. ci imposibilitaji de comunicare. Diagnosticul durerii talamice (centrale) se va face prin eliminarca posibilitatilor periferice de generate a durerii. sa poata rcali/a pcrformante functionale bune in pozitia ortostatica si. rigiditatea membrelor influenjeaza negativ prognosticul functional prin limitarea miscarilor voluntare pe care o induce. invers. Ataxia reprezinta eel mai sever deficit periferic §i compromitc recupetaica motoric chiar si la bolnavii care au conservat o forta de contrac^c rnusculain voluntara cficienta. Oricum. Astcrogno/. Caracteristica durerii talamice este scnzatia atroce de arsura perceputa in jumatatea corpului §i ineficienta totals a analgezicelor. Spasticitatea membrului superior constituie un element negativ pentru recuperarea functionala. Rolul determinant il an laniilia $i cei din anturajul apropiat al bolnavului. O proteza auditiva va determina schimbari spectaculoase in comportamcntul bolnavului. bolnav cu deficit dc forja in membrul inferior poate sa mearga atelat daca are coordonarea buna). ridica obstacnlc in recuperarea mi$cAriloi dc iinc(c ale mainii. Afazia. Hemianopsia sau cecitatea monoculara sunt manifestari secundare trombo/ci arterei retiniene. sau cand cstc bilateral!. nu este obligatoriu ca un bolnav care arc o for|a de contractie voluntara buna din pozitia de decubit dorsal. Sindromul talamic al hemiplegicului se asociaza cu tulburari emotionale si de personalitate. scriere etc. Persistenta tulburarilor sfmcteriene este un element major de prognostic functional nefavorabil. desi ridica probleme serioase de comunicare Tntre bolnav si recuperator. aceasta se datoreste leziunilor prcexistente ale ganglionilor bazali sau este vorba de extensia infarctului cerebral sau a hemoragiei cerebrale. Se pot gasi mijloace dc suplecre a vorbirii (imitatie. In cazurile in care Tntalnim rigiditate musculara. In membrul inferior. greu de rccunoscut la bolnavul afa/. en rniuli|ia liv/irii intcrcsului bolnavului pcntru accst gen dc tratament. nn constituic u picdicfl dc nctrccut in calca rccupcrarn.ic.ia. Agitatia afazicului nu este datoratfl laptului ca ar avea tulburari psihice. Recunoasterea lor este obligatorie pentru a invata bolnavul Incil ilc la inceput sa-si suplineasca voluntar deficitul vizual prin miscari compensatorii ale capului si privirea obiectului cu ochiul sanatos.Ic-riipeiilic (Vic niai grave le/iuni snnl crle tie lnl> parietal IV dr nlla |uiu\ Hindiuimil deprcsiv si lcn(liii|ii la abandon inlaliiilc In unn Imlnavi en Ic/iiini a-u-hiult.

afectiunile coexistente sunt minore si nu necesita decat arareori supraveghere medicala. 2 .modificari destul de severe care permit totusi efectuarea activitatilor zilnice cu oarecare limite. 2 .nu sunt modificari fata de conditiile normale varstei bolnavului.nicturie sau incontinenta ocazionata de stres psiho-emotional. incluzand bazinul si coloana vertebrala lombo-sacrata. trcbuic climmal pi in uric/are.). / . inlll(ra(ic sail dmurgical. 2 . 2 . > E. Una din aceste scheme dc unnarire (relativ simpla si usor de utilizat) este urmatoarea: A..nu sunt modificari mari fata de conditiile normale varstei bolnavului: 2 .modificari severe ce indue pierderea auzului. fise de urmarire care sa-si cuantificc inlr-un fcl capacitatea neuro-psiho-motorie a bolnavului si sa permita o oarecarc obicctivizare a rezultatelor terapeutice si recuperatorii. 2 .incontinenta totala.afectiuni severe ce necesita supraveghere medicala permanenta si spitalizare.l|n imisuilau. .modificari minore ce nu indue tulburari functionale notabile. vaz.i . auz. 2 . / . dar este suficienta asistenta ambulatorie. Membrul inferior. C. 2 . precum si a dezordinelor neurologice ce nu apar la punctele de mai jos: / . D.i-\ i i. .modificari minore ce afecteaza foarte putin forta contractiei musculare si amplitudinile articulare.modificari severe care nu permit activitatea gestuala si necesita asistenta.control sfincterian normal.nu sunt modificari fata de conditiile normale particulare varstei bolnavului. Evaluarea functiilor sfincteriene.incontinenta sfincteriana vezicala si anala periodica. B. alternand cu fenomene dc rctentie. Evaluarea tulburarilor de comunicare: vorbire. digestive etc. 256 . / .modificari severe ce imobilizeaza bolnavul in fotoliu rulant sau la pat. Membrul superior incluzand si coloana vertebrala cervicala si dorsala superioara. 2 . 2 . 2 .1 -.CloiiiiNiil picluriilui si1 tiNociu/rt cu Npnsliciliii.modificari destul de severe care permit totusi mersul pe distante limitate. vazului sau vorbirii. I Vnlrii a mi sliiii|cni nrtosladsiiuil si mcrsul. pulmonare. scale.modificari minore cu functiile musculara si articulara usor reduse.afectiunile asociate necesita supraveghere medicala.i me acecofi vnloare l>ingnn.*lK-A luiH|lonalrt i ii aavii «spaslial. 2 .la iiK-inhicIc supcrioarc. 2 . / .modificari moderate ce indue deficit functional. 2 . I'cntru ob}inerca unci imagini cat mai reale asupra profilului fizic si psihic al bolnuvului s-au imaginat o serie de teste.nu sunt abateri mari de la conditia fizica normala corespunzatoare varstei. Starea fizica generala si inventarierea afectiunilor asociate (cardio-vasculare. 2 .

257 . Daca rezervele privind recuperarea neuro-motorie vin din partea neurologilor in special. dorind sa stabileasca care dm metodele de facilitare neuro-musculara sunt folosite mai mult de recuperatorii americani.nca mcnliilA si cnio|u)nulA. adreseaza unui numar de 50 de recuperatori un chestionar privind modul in care folosesc tehnicile de facilitare neuro-musculara. acestea sunt discutabile si pe parcurs vom incerca sa abordam unele aspectc in dnrinta de a clarifica pe cat posibil justetea utilizarii lor. neurolog cu preocupari serioase in recuperarea ncuioniotorie a hemiplegicilor. Numai dupa ce a descifrat mecanismele fiziopatologice ale dificitului functional $i Ic-a trecut prin filtrul gandirii sale. cstc vorba de modul in care sunt privite tehnicile moderne de kinetoterapie ce folosesc lacilitarea neuro-musculara.stci boliiavulin. recuperatorul are posibilitatea dc alegcre a mijloacelor terapeutice cele mai adecvate. iar 24 nu sunt convinsi $i nu folosesc tehnicile de facilitare neuro-musculara. sa fixeze obiectivele de etapa precum si lunitcle previzibile ale posibilitatilor recuperarii.< modificari rclativ severe ce nu rcclama" supraveghcre pcriodica. Asa cum am mai amintit. Fara a exagera rolul tratamentului fizical-kinetic la acesti bolnavi. 4 modificari severe ce reclama supraveghere permanenta. Raspunsunle primite sc pot grupa astfel: 3 folosesc exclusiv tehnicile de facilitare si se declara entuziasmaji. hemiplcgicul cstc adcscori total paralizat si chiar daca parali/ia cstc l>ar|iala. . nu este mai putin adevarat ca.c cficicnt miscarilc pc care le arc. Asupra modului in care trebuie sa gandim asupra diferitelor mctodu de kinetoterapie moderna. La debut. masajul. degradarea fizica si intelectuala. Nela Kirkpatrick (SUA). in toata cnmplcxitatea sa./ M. de kinetoterapie adecvata. atribuind revenirea funcfionala a bolnavului regresiunii focarului Ic/. exista inca numerosi adversari ai recuperarii care nu-i confera nici o importanta. . Held. exista si in prezent discordanta chiar intre recuperatori. trebuie sa atraga atentia recuperatorului asupra importantci deosebite pe care o are evaluarea corecta a deficitului motor. in ceea ce priveste metodologia dc tratament. 23 folosesc tehnici de facilitare in combinatie cu alte metode. trebuie sfl iccunoastem ca eel putin in ceea ce priveste instalarea complicatiilor ortopcdice articulare a contracturilor musculare.c/. / mi sunt abaleii dc la nornialul cnrcupunz&tor vur. balncotcrapia dc.' devia(ii ininorc ale coinportumcnlului cc nu ncccsitA asistcn(fl. medicina fi/. Chiar daca rezultatele nu sunt spectaculoase (desi de multe ori se realizca/J pcrformante incredibile) nimeni nu are dreptul sa nu acorde bolnavului sansa dc u lieneficia de un tratament postural corect. Asupra eficientei programului de recuperare neuro-motorie nu trebuie sa uitflm ca desi s-au adus dovezi incontestabile in favoarea aplicarii unui program precoce si sustinut. Practic. el cstc incapabil sa utili/. imposibilitatea standardizarii programelor de recupcnirc I'unctionala a hemiplegicilor. Ca exista rezerve in ceea ce priveste electroterapia.ional si recuperarii spontane.ica este capabila sa le previna sau sa le trateze in cazurile in care au fost ignoratc. sistematizeaza foarte corect datelc problemci.

Este adevarat ca putcm plasa mcmbrul inferior plegic in pozitie de flexie lejera (asa cum recomanda Bobath). Pentru ca facilitarea sa fie eficienta. tehnicile de facilitare neuro-musculara prezinta un interes deosebit. este esential sa se solicite contractia activa a muscularurii cefei. In teorie.incnlincrcn pe cAl posibil a iinci buiiAsliui fiiMC|ionalc articularc.iilcfi prcvnii sincine/iilc $i seliemdr aiioritialc do inquire). acesta nedevenind nici mai spastic. tonusul extensorilor este crescut in decubit dorsal. Pentru a creste si mai mult forta de contractie vom lucra muschiul contra rezistentei pe una din diago'nalele Kabat. Cautam miscarileisinergice in care muschiul dezvolta cea mai mare forta de contractie (metoda Briinstromm). prin stimulari cutanate repetate in mai multe sedinte zilnice. In stadiul flasc.i|» nlii'c'iin iirlxiifNfl nc fncfl sfi nilrtm(ii) cloim|. pentru a invata bolnavul sa declanseze miscarea de rotatie in pat si de a incerca sa stea in pozitie asezat. pentru a preveni spasticitatea extensorilor. este momentul in care se va incepe exersarea . in primul rand pozitia generala a corpului in care contractia se dezvolta eel mai usor (Bobath). Metodele kihcloici . Acolo unde este posibil. In ceea ce priveste redesteptarea activitatii musculare voluntare. nici mai putin spastic. Toate aceste facilitari nu prezinta nici un avantaj functional daca se obtine numai o contractie musculara reflexa.luarii la cunostinta" despre partea afectata. De asemenea. Pentru a trezi contractia intr-un muschi va trebui sa gasim. adica sa asocieze o participare voluntara care sa permita mentinerea contractiei chiar si numai o fractiune de secunda. Membrul superior va fi si el pozitionat corect. dar nu trebuie sa ignoram vechea atela dc cxtensie care are rolul de a impiedica caderea membrului inferior in rotatie cxterna si instalarea piciorului equin sau flexum-ul genunchiului (fara nici un rise in ceea ce priveste evolutia neuro-motorie a bolnavului). 258 . iar eel al flexorilor in decubit ventral. de ceea ce este capabil sa realizeze printr-un efort de vointa. Kinetoterapia activa trebuie inceputa din momentul in care starea generala si capacitatea de cooperare a bolnavului o permit. trunchiului si abdomenului (in special muschii oblici). dar nu se poate absolutiza valoarea uneia sau alteia din tehnicile descrise mai inainte.. In acest fel de intelegere a kinetoterapiei. bolnavul trebuie sa ia cunostinta de contractia muschiului.in ii' i Minim |iitp|i|ciiin principnlA cslc In priiiiul rAnd nrtnpedlcl. am inglobat si facilitarea centrala fara de care bolnavul nu poate aspira la invatarca motorie. Mobilizarea articulara pasiva ramane un mijloc de baza in conservarea supletei articulare. cfi escnjial pcntru holnav cslc. Vom intari informatia periferica cu stimuli cutanati (metoda Rood) care sa faciliteze activitatea fusurilor neuro-musculare. Nu voin I3sa niciodata bolnavul in aceeasi pozitie mtorcandu-1 periodic din dccubit dorsal in dccubit lateral si pe partea sanatoasa. se solicita si contractii musculare voluntare in grupele musculare proximale. De exemplu: pentru intarirea gambierului anterior exersam dorsiflexia plantara in sinergie de flexie a genunchiului si soldului.

Membrul inferior va fi mentinut in extensie nepermitand nici un grad dc flexie |i/sau rotatie a soldului. degetele in semiflexie si policele in abductie. pumnul in usoarfi extensie. Cel mai corect mijloc practic de realizarc a Bccstci posturi o reprezinta atela posterioara. La membrul inferior.i . piiniiil gcst obligatoriu il constituie posturarea corecta in pozitie func^ionalS a membrelor. I )cci. in lipsa ei.ii. Mcmbrul superior va fi mentinut cu umarul in abductie (o perna in axila). I'xlcnsia genunchiului (chiar daca accentueaza spasticitatea cvadriccpsului.Imnlfl. kinetoterapia pasiva va contracara tendinta la rotate extern. folosim o plan§eti plasata la marginea patului pe care se aplica ferm pieiorul cu toata planta. kinetoterapia pasiva joaca rolul principal in lonservarea supletei articulare si elasticitatii musculare. unei mobilizari brutale ce declanseaza stimuli nociceptivi si aparare musculara reflexji! Pentru membrul superior. trebuie s8 veghcm la alternarea pozi^iei asezat cu cea de decubit pentru a preveni instalarea llexum-ului soldului si genunchiului ce se pot instala in cazul mentinerii indelungate it pozitiei asezat in fotoliu. 1! pnsisfenta. Genunchiul va fi mentinut in extensie. se va insista pe miscari pasive de abductie. in timpul repausului in decubit dorsal. Aceasta metoda are doua avantaje certe: nu se dcpasefte mciodata pragul durerii si poate fi repetata de mai multe ori in cursul zilei. 1'entru prevcnirca instalarii redorilor articulare si contracturii musculare.isr Ohicclivul Kvnpenliii il lepnvnit. Se va respecta intotdeuna pragul ilurcrii preferand o mobilizare articulara mai limitata dar totusi eficienta. (|(.i incn|incieii inobilitAjii niliculniv in iimplmulini complete $i prevcnirca coiiliiii-liiiilor musculurc. prcvine in mare masura limitarea mobilitatii umarului pentru miscarile de abductie Ifi rotatie externa care sunt cele mai periclitate.! dc activitatea muscular. DC multe ori esic tli'sinl de greu sfl difcrcn)iem contracting muscular. o metoda buna de intretinere articulara o constituie mobilizarea autopasiva. pentru a prcvcni cvenlualele compresiuni sau leziuni tegumentare. semipronatie.. bine capitonata. prcvine instalarea rctractici ischio-gambierilor) si dorsiflexia piciorului pentru a preveni ii'lractia tendonului lui Ahile. flexie si adductie a soldului. Niilcbrutul in flexie lejera pe brat sau in extensie. Daca nivelul functional permite bolnavului sa stea asezat in fotoliu. Uneori aparitia durerii la mobilizarea (in spc-i lal la nivelul umarului) limiteaza cursa miscarii. In acest scop vom cala membrul inferior pe fata sa externS cu saculcti de nisip sau patura facuta sul. Miscarile pasive se I'lectueaza in amplitudine completa. 25') . Blocajul novocainic al nervului pcrifcric pcrmitc clucidarca in tonic I'iminle. Inva^aret bolnavului sa tina mana bolnava sub cap. iar pieiorul in unghi drept pe gamba.fn slmJiile preou . extensie si rotatie interna a soldului. Pe langa tratamentul postural. flexia genunchiului si flexia plantara a piciorului. 'lot in stadiul flasc sc executa miscari active de partca sanatoasfi penlni a irtliicc la maxim cfcctelc imobili?:3rii prchmgitc. pnrnll/i • ini.m pnr|iulfl • mcnilm lur esu >lc lip ll.

cu ridicarca §i rctropulsia hu/inului !ji coborarca §i rctropulsia ccnturii scapulo-humcralc datoritS cxcrcitatc dc iiiaicle dorsal Toata partea hcmiplegica este rotatS sprc inapoi. Se mobilizeaza separat fiecare articulatie. tapotament asociat cu presiuni u§oare. apoi unilaterale alterne §i in final activitati reciproce. '1'niiichiul este in inflcxiune laterala de partea hcmiplegica. A. din pat in fotoliu. compresiuni u§oare ale articulatiilor.chilor. Se practica antrenamentul simetriei corporate prin activitati bilaterale. va initia contractii musculare in membrul superior (din Bobth). vom trece foarte repedc la exersarea activitalilot dc transfer. in pat (schimbarea pozitiei din decubit dorsal in lateral §i ventral). priza fund facuta la extremitatile segmentelor de mobilizat (nu se mobilizeaza pasiv o articulatie prin intermediul alteia). fie din decubit lateral de partea sanatoasa. Mobilizarea pasiva a tuturor articulatiilor membrului afectat se face cu blandete. se aplica tehnica Kabat. degetele II-V in us.i policele in abductie. incercand sa-§i pastrezc echilibrul. sc trece in decubit lateral pe partea sanatoasa. folosim reac^iile normale de redresare si echilibru pe care le provocam prin impingeri u§oare ale trunchiului cu scopul dezechilibrului bolnavului. din pozi^iile de facilitare. dar cu insistenta pentru a desfas.oara flexie s. diagonalele pentru mcmbrul superior.Daca starea generala permite. Trecerea din decubit lateral in pozitie asezat se poate efectua pornind fie din decubit lateral de partea afectata. Acesta. carii. ezat. in primele 2-3 zile de la debutul deficitului neuro-muscular. apoi in decubit ventral si mai departc in decubit lateral pe partea bolnava. Este perioada de flacciditate in care procedam in primul rand la postura corecta a intregului membru superior: bratul in abducjic la 45 de grade. In momentul in care bolnavul se poate ridica in pozitia as. Odata cu instalarea spasticitatii. Recuperarea funcfionala a membrului superior hemiplegic Recuperarea membrului superior debuteaza precoce. ura amplitudinea completa a mis. trecand prin pozitia de cvadrupedic se ajunge la ortostatism. Etapele verticalizarii din pozijia de decubit dorsal pana la ortostatism se parcurg astfel: din decubit dorsal cu genunchii semiflectati s. Daca starea generala permite. pumnul in extensie. Stimularea senzoriala este folosita in sensul cresterii raspunsurilor dorite §i al inhibarii acelora nedorite. Din pozitie a§ezat. Tracjiunca exercitata de fasciculele superioare ale trapezului si sterno-clcidomastoidianului flccteaza capul pe partea afectata si-1 roteaza de partea sanatoasS. cotul in usoara flexie sau extensie. in alternanta rapida. Concomitent cu mobilizarea pasiva se fac §i stimularile tactile §i proprioceptive gradate. din fotoliu in ortostatism.i plantele lipite de planul patului. noile conditii ale deficitului neuro-muscular obliga la ajustarea tacticii terapeutice. . Se practica tapotamentul mus.

In cazurile cu spasticitate mare s. In momentul aparitiei spasticitatii.iK tie uccuHlfl Mitmline. In cazurile mai usoare (hemipareze). sincineziilor. r . Acest lucru se explica prin tulbura nlc de sensibilitatc profunda datorate interesarii cailor asccndcntc scn/itivc canMint foartc apropiate pe calea piramidala. Infiltra^iile cu diferite anestezice §i antiinflamatorii in articulatia umarului. numai dupa ce ne convingem ca aplica^ia locala de caldura nu accentueaza spasticitatea. rotirea ritmica. Centura scapulars $i pclvinft. tentam reducerea spasticitatii §i prin metodele descrise in partea i generala. ci o tulburare complexa a comenzii voluntare ce asociaza deficitul motor predominent pe musculatura intrinseca a mainii si pe extensori. ajungandu-se la retractii musculare si tendinoase. i deficit sever al extensorilor. in diagonalele I si II (Kabat). tendinta naturala este de a fixa cotul in llcxie si pronatie. folosim tehnica Kabat. Hemiplegia nu antreneaza un simplu deficit motor. Spasticitatea. • In poztye a§ezat. cu spasticitate mai redusa §i deficit neuro-muscular nu 1'oarte mare (hemipareze) lucram pentru recuperarea umarului. Este important de stiut ca la unii hemiplegici poate persista o neutilizare a mainii.cnci. lenta a trunchiului in ambele sensuri. folosim reflexul extensor cvadruped BRAIN asezand bolnavul in pozitia de anteflexie a trunchiului ca §i cand ar dori sa ia pozitia de cvadrupedie. In cazurile mai u§oare. flexia si adductia policelui. Aceasta atitudine va antrena leziuni articulare care pot fi dureroase si agravca/. combatem spasticitatea prin mijloace cunoscute §i facem apel la tehnicile speciale de kinetoterapie.n spasticitatea. • Accste pozi^ii reflex inhibitorii se cauta la fiecare bolnav si se corecteaza ori • cle catc ori este nevoie.iin. Concomitent. cand este posibil. Inlosim schimbaren po/i|ici punctclor chcic: gatul.i II. in special. Se obtine in felul acesta extensia activa a membrului superior hemiplegic. an ca rezultat un grav dezechilibru functional al mainii hemiplegice cu antrenarea llexiei pumnului si degetelor. cu toatc ca motricitatea este recuperata. la nivclul cortcxului si al capsulci in i erne. plus deficitul motor. reduce spasticitatea in membrul superior. Pentru a contracara aceasta tendinta. Recuperarea pumnului si mainii hemiplegice constituie cea mai grea problems ce sta in fata recuperatorului. prccum si pcntru corcctarca rcflcxclor tonicc anonnalc. coloana vcrtcbrala. dcgctclc miiinilor si picioarclor.m I'cntni a inhiba sau a reduce spnsticitntrn jJ. Exercitii active analitice din pozitia reflex-inhibitorie (mana la verticala. diagonalele pentru umar I s. capul rotat de partea leziunii). precum §i variantele la aceste diagonale. Mobilizarea sub parafma a umarului. ar ti bine sa fie evitate.

toate miscarile efectuate indreptandu-se cat mai mult posibil dc schemele sincinetice. Din aceasta cauza. pmnniil cslc in flexie mai mult sau mai putin marcata. mana nu are comanda voluntara sau se poate flecta numai ? ntr-o miscare stereotipa. acesta constand practic din persistenta reflexului de apucare (prinde. Luam.u Iryai ilr lonrtc niullc uspoclc dm care liirom uncle rcfcriri ruportatc la cfiologia si topo^ulia Ic/iunii. poate flecta activ degetele. chiar daca au fost cu comfl prclungita. dar nu le poate extinde decal inlr-o anumita pozitie. interesand in special regiunea cortexulin motor corespunzator membrului inferior. in diferite planuri. cu titlu de exemplu. in care ne ocupam de extremitatea proximala a mernbrului superior efectuand controlul voluntar al umarului si al cotului. antebraful in supina(ic. terapia de recuperare se desfasoara in doua faze: A. Daca la debutul bolii prognosticul functional nu poate fi precizat. Cele mai grave din punctul de vedere functional si din pacate cele mai frecventc. colnl in 262 .iiini <. in al doilea caz. arc deja o prehensiune formata. B. daca este posibil. In caz contrar. lolosim miscarile sincinetice de flexie si extensie efectuate impotriva unei rczistcn(c iniiximale. dar nu poate da drumul) care dispare dupa un timp. cand prognosticul functional este mediocru (ccl mai adesea) scopul esential este de a preveni sindromul umar-mana si invatarea folosirii mainii ca un sprijin grosier precum si prezervarea viitorului in caz ca va surveni recuperarea (dupa un an) ceea ce este posibil uneori. La inceput. se recomanda o accentuare a spasticitatii mainii la orice miscare a radacinii membrului superior. 2. 2. trei cadre schcmatice: 7. importanta regresiunii tulburarilor de sensibilitate si motricitate. Lc/iimilc hcinoragicc antrcncaza". In cazurile mai usoare. sunt leziunile corticale sau capsulare secundare unei ischemii. Unii bolnavi nu au decat o miscare stereotipa. dc obicei. in timpul mobilizarii active a extremitatii proximale. fara tulburari de sensibilitate. recuperarea bun3 Hemiplegiile ce survin dupa un traumatism cranian. . regreseaza bine. In cazul eel mai putin favorabil cand mana nu are nici o miscare voluntara". un deficit motor mic. in primul caz.PrognoNltcul recupcr/lni func|i(>nalc a ni. evolutia este variabila. dupa doua luni el poate fi cunoscut in functie de: topografia leziunii. nu da de obicei un deficit series al mainii. mana va fi mentinuta in pozitie dc inhibitie. spasticitatea este moderata. recuperarea mainii este timpul esential al reeducarii hemiplegicului. In cazurile eel mai frecvent intalnite unde recuperarea functionala incepeproximal si apoi distal. Uneori degetele sunt flectatc incomplct. Ulterior. adica: extensia totala a degetelor si a pumnului cu policele in abductie. indifercnt care ar fi coiilracjia musculara comandata mainii. dar AND Mini frccvcntc. Leziunile arterei cerebrale anterioare. Lcziunilc dc trunchi cerebral antreneaza in mod obisnuit o hemiplegie pur motone. Faza initiala.

Prehensiunea in aceste cazuri nu poate fi decat grosiera. si aceasta contractie se epuizeazfl la capatul catorva miscari. puinnul in exiunsic.. ridica intreg membrul superior pentru a pcnnite. la acesti bolnavi. Atragem atentia bolnavului asupra sincineziilor §i insistam ca acesta sa le elimine prin control voluntar al miscarii. Flexia pumnului este . luptam cat mai precoce impotriva sincineziilor. Se insists pe recuperarca menibriilui interior. Cclc mai uzuale sunt urmatoarele: ridicarea la verticals sau la un anumit unghi a membrului superior. extensia degetelor din indiferent ce pozitie a membrului superior. singurii care rSman slabi fiind muscliii inlrinseci. se reduce facilitarea pentru a objinc. In cele mai bune cazuri. untebia|nl in pi<ina|ie. extensia degetelor se asocia/3 la iin. in general al doilea sau al 5-lea. spasticitatii flexorilor si paraliziei intrinsecilor. Aceste facilitari variaza de la bolnav la bolnav si se cauta sistematic. Recuperatorul incearca . Pe masura ce se inregistreaza progrese. Extensia simultana a degetelor si a pumnului ramane intotdeauna dificilfl datorita deficitului muschilor extensori.llcxie. abductia pasiva fortata a policelui. in special de cele ce folosesc schimbarile de pozitie (Bobath).redesteptarea" muschilor extensori. Se inter/ice orice miscare efectuata impotriva rezistentei maxime. mu§chii umarului §i cotului sunt rccupcia|i. recuperarea membrului superior cstc destiil de rapidfl.vputiil inisi'arii en Ili-xia piiiuniilui. repausul mainii pe regiunea lombara (unlocking reflex descris de T. umarul in abducjic si rota|ic intcrna si usoani ank'pnlsic I. flexia pumnului. Aici intervine cu succes tehnica PFTS de care am amintit si pe care o dcscriem ulterior. Se recupcrca/a flexorii si cxtcnsorii. In mod obisnuit. lara opozitie. este foarte puUn probabil c& sc va rccupcra mana. La accsti bolnavi programul de recuperarc are ca obiectiv conservarca suple|ci membrului superior in vcderca unei eventuale recuperari tardive. In aceste cazuri. Lasareaobiectului este dificila datorita contracturii rellexc a llcxorilor ce persists si dupS terminarea contractiei voluntare. Recuperatorul cunla sA ie 263 . In cazurile cele mai favorabile. dar miscarile raman sincinetice si la mana se contracts voluntar numai flcxorii degetelor. ajutandu-se de tehnicile de facilitare. si a folosirii mainii sanatoase in activitati din ce in ce mai complcxc.facilitarea" la care bolnavii renunta eel mai greu. daca este posibil.. Se noteaza frecvent (in cazurile in care recuperarea apare) ca extensia debuteazi la un singur deget. umdrul in ubduc(ic. grade flexiei pumnului. realizata prin pri/3 digito-palmara. La prindere. Spasticitatca este niodcrata. in decubit ventral. extensia degetelor si abductia usoarft a policelui. li explicSm ca i se cere precizie in miscare si nu fortS si viteza de execute. Lipsa de forta si de deschidere a mainii nu permite decat prinderea obiectclor cu volum mic si usoare. Alteon dc)M i rl< Mini in llcxiu eomplcta cu policelc in pulmft. Fay). rctropulsic 91 ruta|ic inlcrnA. colul in cxtcnsic.a ncesti bolnavi.

Priza prin opozitie terminals ramane adeseori dificila datorita lipsei opozitiei policelui si lipsei sensibilitatii pulpei degetelor.si ergoterapeu^i.cf'cctuczc cxlcnsin simnltanfl a pumnului si a dcgctclor pcntru a realiza prchcnsiuncu corccta Pcntru accasta. Accst gen de terapie ofera pacientului: -fcedhack scnzitiv si senzorial al pozitiei articulatiei: o mai buna comparare a pozitiei articularc in raport cu scopul miscarii. prin folosirea desfasurarii audio-vizuale propor|ionala cu pozitia ptiiniHilui. Pacientul primeste un feedback audio-vizual proportional cu activitatea musculara pe care o dezvolta. deschide si extinde policele. Kxcrcijiile de inclinare cubitala a pumnului cu abductia degetului 5. Bio-feedback training este o tehnica de tratament ce opereaza prin metoda conditionarii. Schimbam mereu articulatia care serveste ca pivot. cu degetele relaxate. Excrcitii de pi osupinajie a pumnului cu flexia si extensia cotului. exercitii de coordonare care incearca sa refaca automatismul ce ramane dcscori perturbat chiar in cazurile bine recuperate. exersarea diferitelor prize. cu stimularea electrica aplicata concomitcnt la bolnavul hemiparetic cu scopul recuperarii extensici pumnului si dcni-tclor. in special opozitia termino-terminala police-deget V. sc aseazS pumnul si degetele in extensie si bolnavul controlcaza" activ accasta pozitie. De exemplu: exercitii de cantat la pian. rezultatele acestei terapii sunt conditionate de reintarirea pozitiva a rSspunsului corect si respectiv reintarirea negativa a raspunsului incorect precum si dc numarul de repetijii. Tchnica . Pupa" aceca. Sc lac cxcrcijii de inclinare radiala a pumnului cu extensia si abduc^ia policelui. Efectele terapeutice. inclusiv cresterea fortei de contractie precum si cresterea sau imbunatatirea amplitudinii miscarii pasive au fost demonstrate prin stimulari ciclice de catre kineto. deschide pumnul si extinde indcxul. Utilizarea clinica a efectelor terapeutice ale stimularii electrice functionale (I'1. Ajutorul acordat de terapeut se reduce progrcsiv.S) la nivelul extremitatii inferioare a muschilor paretici este bine cunoscuta. Dupa travaliul global al membrului superior cautam realizarea miscarilor analitice. Pe langa acest tratament de recuperare numit Conventional".. Exercitiile Kabat. in ultimul timp sau imaginat si alte metode adresate in special recuperarii mainii cu deficit motor mai putin marcat. inchide pumnul. cu rezistenta manuala foarte bine dozata pentru a cvita accentuarea spasticitatii.. intfirirea po/itiva a scopului atins. mobilizeaza activ pumnul in flexie-extensie. Tchnica de lucru cea mai indicata este alternarea antagonistilor si stabilizarea ritmica. In general. deschide si extinde policele si indexul. diagonalele pcntru mcmbrele superioare. 264 .positional feedback stimulation training" (PFST) asociaza tehnica de lnvA|are a actului motor prin bio-feedback.

Tratamentul se face de doua ori pe zi. avem semnele slabe. Zilli plcacfi dc 265 . Fiecare mi§care corespundc unui program motor specific declansat dc un stimul pcrifcric sun control. Echipamcntul neccsar realizarii PFST-ului consta dintr-o masa dc kmctotcrapic icglabila. un aparat de desfasurare/eec/bacVc si un stimulator electric.carea de extensie a pumnului. Fiecare mis.l. 35/sec. Un ciclu de extensie completa este reglabil de la 2-10 secunde sj este urmat de o pauza de 10-60 de secunde.i <U* i« i ipriil «c In tegistrea/apc un contor pc care bolnavul il urmnlcsk. rezistenta opusa la extensia pumnului. La start.I ste un .. durata si frecventa stimulului . timpul de stimulare 2-8 sec. Amplirudinca se create zilnic cu cate 5 grade in functie de activitatea maxima a pacientului. dc lunica intcrioara psihica.200 msec.. planilicnt pana in cole mai mici dctalii dc creicr.pecl rnutplrmcntar de antrenarc a voin^ei bolnavului.iccarc miscare reusita in nmpliinilinrn i>i l«m... cand se initiaza miscarea de extensie. pauza 20 sec.i ulnr. inatyimea mesei de suport a bratului.care ce atinge aceasta performanta este semnalizatS prin aprinderea unui bee si se inregistreaza pe contor. Se stabiles. Prin reglarea inaltimii masei se stabilizeaza bratul si antebratul la un unghi dc 45 de grade §i se elimina gravitatia pentru miscarea pumnului. Aceasta metoda se fondeaza pe rela^iile stranse ce leaga motricitatea mainii dc lirnbaj. Stimulatorul produce impulsuri rectangulare cu durata de 200 msec. intensitatea stimulului se alege in asa fel incat sa obtinem amplitudinca maxima (30—45 mA). timp in care pumnul revine la pozitia de start. 5 zile pe saptamana timp de o saptamana. Aparatul pozitional feedback (PF) realizeaza desfasurarea audio-vizuala in functie de pozitia pumnului. O bara metacarpiana stabilizeaza mana. Concomitent cu extensia pumnului se realizeaza si extensia degetelor. limita de la care nu mai face exlensie activa si se aplica electrostimularca. Pentru urmarirea corecta a rezultatelor terapeutice se stabilesc pentru fiecare bolnav urmatorii parametrr. unghiul ales pentru amplitudine la care se aprinde becul. Cu un sistem de scripeti montat sub masa se incearca progresiv mis. te pentru fiecare sedin^a un anumit unghi de miscare pe care bolnavul trebuie sa-1 realizeze. §i cu frecventa de 35/sec.r. cu cat create gradul de extensie cu atat create si intensitatea semnalului audio-vizual §i dinamometrul inregistreaza valori mai mari. Pentru recuperarea mainii hemiplegice s-a mai imaginat o metoda tcrapeuticft pe care o amintim dat fiind ca nu necesita instala^ii speciale si poate fi incercati oriunde. Este vorba de metoda Salvini si Zilli care face apel la stimularea elaborarii menlale a miscarii. numar de repetitii 20-100.

i piof'iiiniiiliii iiitiloi til aclivilA|ii /iltiicc. dand creierului informatii comparabilc en cclc vi/uale. Pentru o buna recuperare a mersului este necesara analiza minutioasa a dcficitului muscular. In practica. Bolnavul este asezat confortabil in pozitie de relaxare. I se cere sa sc gandcasca la o activitate specifica a mainii in ansamblul membrului superior. este indispensabil ca reamintirea programului sa preceada cea mai mica miscare.i mi IM . a importantei sincine-/iilor. Este o metoda dificila care reclama un nivel intelectual bun si o cooperarc absoluta. a repartitiei si intensitatii spasticitatii. flcxorii genunchiului si dorsiflexorii piciorului. fesierul mijlociu si mic. Este deci ncccsarA stimularea acestei zone prin amintirea inlantuirilor psihomotorii reconstituitc. Obiectivul major al recuperarii membrului inferior este definit astfel: obtinerea unor comenzi echilibrate pe diferite grupe antagoniste si eliminarea sincineziilor pcntru redarea unui mers cat mai aproape de normal. Sunt respectati partial ischiogambierii. primii muschi care recapata posibilitatea dc a sc contracta voluntar fiind abductorii. C'unoscand acest lucru. cvadricepsul si apoi marele fesier. aceasta activitate evocata fiind destinata inhibitiei spasticitatii. este totodatii si un organ dc pcrcepjic foartc difcrentiat. Cea mai mare dificultate a metodei consta din impiedicarea bolnavului de a cxccuta miscarea pana cand nu are bine reconstituita imaginea motorie.Mana. Deficitul muscular se inregistreaza de cele mai multe ori (schema generala din hcmiplegie) la urmatorii muschi: psoas. Muschii care raman eel mai adesea deficitari sunt extensorul comun al degetelor.. Cele mai multe statistici dau procentaje intre 85 si 95 de reluare a mersului la hemiplegici. Dupa ce programul motor a fost suficient parcurs cu gandirea. bea apa. pcronicrii. intr-un cuvant este necesara evaluarea functionala a bolnavului. deschide usa. In cursul evolutiei deficitul se modifica. numarul dc muschi interesati in realizarea miscarii creste odata cu Tnlantuirea progresiva a miscarilor elementare. Pentru a preveni redorile tipice . de exemplu. Recuperareafuncfionald a membrului inferior hemiplegic $i a mersului Ill |»iliu:i|)|iil i Sttliu ill (Icliciinplcgic Ic/ca/flcrciciul l. Accnslrt /onfl supcnoarii poalc li slunnlala pun nimiilnv. abductori si rotatori interni ai soldului. importanta posturarii corecte in timpul perioadei dc Macciditatc este net justificata.ivi infm |i (culm Mi|>rriori. taic rcali/ca/a activilajilc tnutorii cele mai delicate. Analiza datelor se face in aceeasi zona corticala.ii si l. flexie a genunchiului si varus ecvin al piciorului. I mh nnrili. 13. Se concentreaza in continuare asupra stimulului psihic. instalam bolnavul in asa fcl incat bazinul sa fie bine lipit de pat.flexie si rotatic extern^ a soldului. kinetoterapeutul ajuta bolnavul sa realizeze pasiv rniscarea corecta. Trecerea de la miscarea pasiva la cea activa se realizeaza progresiv. fara nici un grad de flcxic a 266 .

in timpul mersului.un stimul proprioceptiv produs de tensiunea musculara provocata prin ilexia dorsala a piciorului. . membrele supcrioarc de partea hemicorpului sanatos. ci si in mers. adica incapacitatea dc a conservi ortostatismul in timpul diferitelor grade de reflexie a soldului. Toate tentativele de mentinere a echilibrului trebuie sa fie compensatoarc $i sa provina din alte parti ale corpului cum ar fi: trunchiul. Reactia pozitiva de suport nu este niciodata inhibata suficicnt si rainanc un grad de contractie oarecare al extensorilor. Un alt efect negativ al reactiei pozitive dc suporl 1C traduce prin incapacitatea bolnavului de a mobiliza articulatiile membnilui inl'0nor in timp ce acesta suporta greutatea corpului.un stimul exteroceptiv declansat de contactul plantei cu solul. Raspunsul static se termina odata cu disparitia acestor stimuli. Acest deficit apare mai pregnant atunci cand se mcearca sa se ridice dc pe scaun.reactie pozitiva de suport" procesul prin care membrul in Tenor devine un pilon rigid §i . ataca solul intotdeuna cu mctatarsul $i nu cu calcaiul cum este normal. creste dificultatea mcn^incrii rchilibrului. Aceasta rigiditate are urmatoarele consecinte: poate suporta greutatea bolnavului. genunchiului |l ^. Magnus a numit .i l i i . sprijinul pe sol fund facut numai cu metatarsul. 1. sa se aseze. sa urce .le/nei.itiva de suport se caracterizeaza prin contractia simultana a flexorilor si a oxtensorilor. turn t i n ul mil i iin in it>i. Anali/a mersului la hemiplcgici In timpul fazei oscilante. bolnavul neputand ridica plautu dc pc sol in timpul mersului.'. membrul inl'mor i ainanc rigid nu numai in ortostatism. Efectele reactiei negative de suport asupra hemiplegicului: La spastici nu se produce relaxarea reflexa completa a muschilor cxtensori proximali. In la/a de sprijin acesta se transforma intr-un pilon de sprijin capabil sa suportc f. Hfectclc rcflcxului de extensie incrucisat asupra hemiplegicului.sa coboare scari. membrul inferior este mobil din toate articula|iilc. 267 .. concomitcnt cu cxtcnsia mcmbrului opus. Stimulii raspunzatori de aceasta reactie sunt de doua tipuri: . adica alunci i and membrul este ridicat de pe sol. Spasticilatea sc anun(a pnn cxugeiaieu ROT si dcbutca/a tic obicci la udtliictnni i oapsci si cvadriccps. In felul acesta.. iii i 11 u |ii niiuuevilNcAdi i< > lui in lotajiecxterna.>ol(liilm $i a nciiuiicluiiliii.rcntalca corpului. declansand reactia ce produce rigiditatcu incmbrului inferior. Rcacjia po/. Efectele reactiei pozitive de suport asupra hemiplegicului: Hemiplegicul spastic. Acest reflex dcscris dc Shcrrington in 1939 cstc un reflex mcdular cc conslu din tripla flexic a inciiibrului care este cxcitat.reactie negativa de suport" procesul contrar.11 -pit-mini mcii|iiuil in iin^hi dii'pl |" rimbfl. dar nu poate contribui la reactiilc do cchilibru care necesita mobilitate articulara si modificari fine de ajustare posturalfi a muschilor.

1 sii-ii in po/i|ie ortostatica" cu greutateu corporate rcpar(i/al. diagonalele pentru membrele inferioare.sanatos se sprijina pe sol.. Bolnavul isi pierdc cchilibrul si evita caderea pe spate prin flexia soldurilor.i|n lii'niipli-j'.amlH-lr iiu-mliic infcriourc sau mai mult pc mcmbrul hcmiplcgic... chiar cu un pattern sarac care se imbogateste mai tarziu prin antrenament. Spasticitatea este influentata prin mijloacele amintite la partea generala: medicamentos. f2r3 contractia simultana a cvadricepsului. Alegerea sistemului in invatare a mersului. Dupa unii autori (Kittke) este foarte important pentru hemiplegic (din punctul dc vedere moral) sa mearga asa cum poate.mriitul Incnrcscruficfldcpcsol picionil . Sincinezia de extensie . fn recuperarea mersului. \:or\a acestui reflex este mtarita de reactia pozitiva de suport si astfel se explica hipcrextensia genunchiului din timpul mersului si ramanerea in urma a hemicorpului bolnav in mers. Aceasta reactie reflexa este foarte puternica si greu de influentat terapeutic. ca urmare a reflexului de extensie mcrucisata. intre bare paralele. Desigur ca pregatirea reluarii mersului trebuie sa tina seama si de deficitul muscular. electroterapie.extensia gambei pe coapsa antreneaza automat extensia piciorului pe gamba cu imposibilitatea extensiei izolate a piciorului. crioterapie. Frecvent. Se asociaza frecvent flexia degetelor. initial este indispensabila recuperarea verticalitatii si cchilibrului..flexia coapsei pe bazin antreneaza automat flexia gambei pc coapsa si a piciorului pe gamba. Sincinezia de flexie . Cele mai frecvente sunt sincineziile de coordonare de llexie si de extensie. kinetoterapie din pozitii reflex inhibitorii. sincinezii care sunt corectate prin mijloace specifice. In ceea ce priveste echilibrul. spasticitate.. tine de posibilitatea motorie a bolnavului si de tehnica recuperatorului. Progresul pentru hemiplegic in ceea ce priveste mersul inseamna renun{area cat mai precoce la sprijinul oferit de bastonul din mana sanatoasa. La prima tentativa de ridicare a piciorului sSnutos. cu extensia degetelor. Pentru ameliorarea deficitului motor folosim tehnica Kabat. acesta trebuie antrenat progresiv de la pozitia de decubit la cea semisezanda cu sprijin adecvat lateral stimulandu-se astfel rcflexele labirintice si in consecinta contractia musculaturii garului ce pastreaza pozitia corecta a capului. i ii.sAnAlos. Pdna cdnd nu invatdpdstrarea echilibrului. nu se incepe reeducarea mersului. se asociaza si rotatia externa a coapsei. Aceasta situatie persista insa numai atata tinip cat piciorul ."i c^ul pi. Pentru 268 .. fara sa aparfl cxagcraica lonusului extcnsorilor. cu baston.. Sensul verticalitatii revine in timp si antrenarea lui este foarte importanta. facand totodata un pas inainte cu piciorul sanatos si ducand astfel spre Tnainte hemicorpul sanatos in timp cc hemicorpul bolnav ramane in urma. Sincineziile constiruie un element negativ in reluarea mersului corect si trebuie eliminate cat mai precoce. I'ulcin inv." id -. flectand gamba. se produce o contractura violenta in muschii extensor! pc partca bolnava.In h< ohscrvflexnyi-uircn loniisuliii exIciiNoilIni gnmhu dr piuicn lic'inipl<-|'i.

2. n> M iiac|iei xincineticc lu iig iilniero nier In lim p ul i:o n!m i'|lal letlve a n p . Tensiunea in lungul peronier are ca rezultat modificarea pozitiei piciorului si bolnavul sinitc acest lucru prin modificarea presiunii cu care apasa planta in mana terapeutul ui. crcscandu-se progresiv gradul de dificultate prin schimbarea pozi^iilor ca start La pacientii cu control voluntar al tuturor articulatiilor. Extinde activ genunchiul. lisle inslruil sa icinarcc Diitrucjia sincincticS a lungului pcronicr si sa inccrcc s3 o climinc voluular. vor fi lucrati in special pc dorsiflexia piciorului din pozitiile in care pot realiza activ schita dc miscare. deficitul muscular distal. cu gnmba nlAininul lil>cr ii>i cnnliai in vailricepsul al carui tunus crcscut il palpea/.mers fara bare paralele Stadiul IV . Boliiavul ase/at pc inasa dc kinclo. terapeutul aplica mana pe planta. 2. Aceleasi exercitii efectuate in conditii de feedback audio-vizual EMC] d<1 ic/ultate net superioare. Stadiile de recuperare a mersului pot fi standardizate astfel: Stadiul I . Bolnavii care nu au pattern sinergie marcat.cazfi idiv rotula in sus si in jos. Intindc genunchiul fara nici un sprijin §i mentine piciorul cat mai libor posibil.mers intre bare paralele Stadiul III . dar cu caderea piciorului in timpul mersului. amplitudine articulara normal.ortostatism intre bare paralele Stadiul II . Totodata inccarca pe cat posibil sa rclaxczc lungul pcronicr. isi mobili/. tratamentul incepe cu exersarea dorsiflexiei piciorului in dil'crilc pozitii ale corpului si miscari variate ale soldului si gnunchiului exccutalc concomitent. Din aceasta cauza se impune evaluarea func^ionalS prealabila a posibilitatilor bolnavului. 2.vatlnccpsnlm face urmAtnrul program kinclo /.! si posibilitate partiala de a mobiliza izolat soldul sau genunchiul precum si o slabs miscare de dorsiflexie plantara in anumite pozitii. vor fi abordati terapeutic folosind aceste patternuri sincrgicc cu rczistenta gradata pentru a facilita mobilizarea izolata a fiecarei articula}ii (Rabat). Bolnavii care au posibilitatea sa-si mobilizeze voluntar membrul inferior in intregime intr-o sinergie partiala de flexie si extensie dar nu pot controla voluntar o articulatie izolata. Cu genunchiul in extcnsic si calcaiul mcnjinut dc tcrapcut. terapeutul palpeaza lungul peronier si in monicnlul in care simte contractia sincinetica a acestuia cere bolnavului sa reia pozijia dc siart si sa repete miscarea in extensie a genunchiului. 2. In functie de posibilitatile motrice ale bolnavului trecerea prin toate aceste stadii nu este obligatorie. dorsiflexia piciorului posibila din diferite pozitii.ft cl instisi. Extinde activ genunchiul.urcat-coborat scari.

cu exceptia cazurilor in care intreruperea conducerii nervoase la nivel medular a fost doar functionala. Faza de soc spinal: activitatea nervoasa este siderata. flasca. Cum acest ghid nu isi propune abordarea complexa a recuperarii paraplegicilor. fara costuri mari. IVnlni acest lucru este obligatoriu ca de la bun inceput sa se precizeze rela(ia (liiilic nivelul le/iunii vcrtebro-mcdulare si muschii somatici afecta^i. timp in care bolnavul nu trebuie abandonat. este greu de crczut ca se va mai putea recupera ceva in continuare. evolueaza in trei stadii succesive: /. topografia leziunii si posibilitatile de compensare naturala. Faza de activitate motorie in flexie: reapar intr-o maniera exagerata reflexele ostco-tendinoase si care dureaza de la 6 luni la 1 an. 2. nu apare nici un semn clinic de recuperare spontana. Fistc evident ca recuperarea acestor bolnavi este deosebit de dificila si reclama unita(i spccializate care sa fie capabile sa abordeze complexitatea problemelor incii din stadiul de debut. structurile anatomice ramanand integre. Pe de alta parte. capabila sa asigure conservarea propnctafilor morfo-functionale ale efectorului si sa confere maximul de indc|K*iulen|a lunc|ionala posibila. iar paraplegia este complcta. 2. 270 . In cazul unei leziuni traumatice sau infectioase care afecteaza integritatea maduvei spinarii. In general. Rczumativ si cu scop pur orientativ. ne vom rezuma la prezentarea catorva date utile acordarii unei asistcntc medicale eficiente. retentie de urina si de materii fecale. In prezentarea tratamentului fizical-kinetic si a recuperarii se va recurge la modclul clasic pe care il ofera paraplegia de cauza traumatica vertebro-medulara.Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in sindromul paraplegic r rin paraplegic se intelege deficitul neuro-motor al ambelor membre inferioarc de cauze diferite si cu manifested clinice ce reflecta substratul lezional. Faza de activitate reflexa progresiva in extensie: aceasta activitate motorie pur reflexa debuteaza la nivelul radacinilor membrelor inferioare si este definitiva. paraplegia are sanse mici de recuperare. Aceasta faza dureaza de la catcva zile la 6 saptamani. paraplegiile care sunt considerate irccuperabile. un proces dc recuperare spontana care debuteaza in primele doua luni se poate intinde pe distante mari de timp (2-3 ani).

tulburarilc tranzitului intestinal. In leziunile vertebro-medulare cervicale inferioare se poate spera in recuperarea urmatoarelor functii: mancat. marclc pectoral. pe distante scurte. Recuperarea functional. cxtcnsorii policului Flcxoni degetelor. Pe langa problemele pe care le ridica recuperarea motorie. marelc dorsal (mai pu|in Triceps. pedios muschiul extensor comun al degetelor mu$chiul triceps sural (partial). palmar. pieptanat. deltoid I. patratul lombelor muschiul croitor muschiul cvadriceps (partial) mu$chiul cvadriceps.unga porjiunc a triccpsului.lul lulonil 1 C5 C6 C7 iilci i. mcrsul poate deveni independent prin utilizarea unor orteze mai mult sau mai putin sofisticate. eel mai adesea constipa(ia. muschii intrinseci ai mainii. patratul lombelor (partial) muschii abdominali superiori. este influentata de o serie de alte manifcstaYi patologice: la nivelul tegumentelor pot sa apara escare la nivelul punctelor de presume pe zone mai mult sau mai putin intinse. muschii intercostal1si fumble de nivelul leziunii) rnuschii abdominali superiori.* cste dependents si de varsta bolnavului. neccsita o scru* dc masuri igicno-dietetice. trapuz Biceps. medicare dar mai ales rccducarca bolnavului pun mijloacc fi/u al kinctice care favori/ca/u tran/itul intestinal.u) C8 D1-D12 spinali (in D12 LI L2 L3 L4 L5 51 51 51 Diafragtn. gambier anterior mu§chiul extensor propriu al halucclui. in plus: deplasarea autonoma in fotoliul rulant. In leziunile dorsale joase si in cele lombare inalte este posibil sa se rccuperc/c functiile enumerate mai inaintc si in plus. brahial anterior. 271 . retentia sau incontinenta urinara impun purtarea permanenla a unci sondc urinarc si o ingrijire urologica permanenta.Nlv. barbierit. starca sa fizica §i dc impactul asupru echilibrului psihic al bolnavului. Mersul este exclus pentru acest nivel lezional In leziunile inalte si medii ale coloanei vertebrale dorsale sunt posibil dc recuperat aceleasi activitati functionale descrise mai sus. mers pendular cu doua carje axilare. extensor comun al degetclor. scris imbracat si dezbracat fara ajutor transferul din pozitia asezat in decubit trecerea din pat in fotoliul rulant. de altfel. viata paraplcgicuhii ca si recuperarea functionala. marele fester §i ischiogambierii muschii perineului Nivelul leziunii dicteaza limitele recuperarii motorii.

astfel meat apar lipotimii a treccrca In pozitia verticala. considerat ca fiind stadiul de Jndependenta" in pat. tonifierea musculaturii stabilizatoare a trunchiului. precum si mobilizarea pasiva repetata din doua in dona ore. luxafia posterioara a soldului. scchele ortopedice musculare si articulare (retracturi musculo-ligamentare. recuperatorul isi propune redobandirea mentinerii pozitiei ajiczat fara sprijin. grabeste reaparitia autoreglarii aparatului circulator la 3zi[ia verticala. . In fiecare dintre pozitii. de/vollarai paraostcoartropatiilor se rezolva chirurgical atunci cand acestca Mochea/a" inccanic miscarea in articulatii. cu sau fara sprijin.ateste treptat.ihordnl/l cu loale inijIoaccJc tcrapculuv disponibilc deoarccc irprc/mirt mi fm'ior /ienalor deoscbit de important in rccupcrarea funcfionala'. . pe langa masurile luate in primul stadiu. i. rccupcrarea functionala propunandu-si objective specifice fiecarui stadiu in parte. I'osturarile. ortezat sau nu. bolnavul ramane culcat cate 30 dc n'nute. vor fi rezolvate ortopcdic). Aplicarea unui brau strans in jurul abdomenului. Hxista o masa speciala pe care este culcat bolnavul si aceasta masa e mclina progrcsiv. Stadiul II. Kinetoterapeutul asigura postura corecta in pat a membrelor. motiv pentru care se intensified programul de kinetoterapie si -sc diversified prin utilizarea unor tehnici adecvate de lucru. daca nu au putut fi prevenite.dm. ( iilum . verticalizarea bolnavului se pre. ca si a unor fesi elasticc e mcmbrele inferioare. Pentru bolnavii paraplegic recuperabili se descriu patru stadii de evolujie. Odata ce bolnavul a recastigat posibilitatea de a sta in pozitie asezat fara sprijin se trece in stadiul trei al carui obiectiv este de a conferi bolnavului posibilitatea de dcplasare cu ajutorul fotoliului rulant precum si pregatirea reluarii pozitiei ortostatice in vederea recuperarii mersului.! * flici memiimm de prnduccic csic ju < . tulburarile neuro-vegetative ca hipersudoratia. scolioza.tadiul I/. dificulta{ile de mentinere a echilibrului. alterarea echilibrului termic bcneficiaza in primul rand de tratament balneo-fizical cu factori naturali in care contrastul termic dintre aplicatiile succesive permite o mai buna adaptare a circulatiei cutanatc si musculare la nevoile bolnavului. dar ^i a corpului in totalitate. mentinerea tonusului si fortei muscuIHIV la mcmbrele superioare. eel de soc medular. m functie de posibilitatile motorii ale bolnavului. este stadiul in care mgrijirea bolnavului dupa o idinica bine conturata impiedica aparitia escarelor. osteoporoza de inactivitate. a tromboemboliilor.u «lr vuriul pe aUU dc ' i unplcx. I'araplegicii au un control vasomotor deficitar. O atentie particulara trebuie acordata verticalizarii bolnavului din . in amplitudine completa. Stadiul /. mobilizarile articulare pasive. Stadiul patru este acela al recuperarii mersului. Din acest motiv. asigura divnajul bronsic etc. giiniii'isiica respiratorie nu difera cu nimic fata de ceea ce s-a prezentat deja si este bine ciinoscut. 272 . a tuturor segmentelor membrelor. sunt pnncipalclc elcmente favorizante ale fracturilor osoase care trebuie rezolvate cat niai corcct din punctul de vedere ortopedic.

incepand practic mersul. rotatii de trunchi.ihihlalca liunclmihii incnpnand sprijinul mainilorindaratul corpnliii. rcclamS un anlicnamcnt apailc. se incearca deplasarea inainte si inapoi a bazinului si a mcmbrelor inferioare. altcrnaliv. prin pasi tarati.tn sindiul II <k'recuperate.i. altfel nu este de nici un ajutor sau. Avantajel? reluarii mersului de catre un paraplegic nu mai necesita comentarii. se incep exercitiile de deplasare a bazinului si a membrclor inferioarc urmarind dcplasarea greutatii corpului printr-o combinatie de exercitii dinamico-statice. Pentru aprecierea momentului in care paraplegicul este apt pentru inceperca recuperarii ortostatismului si a mersului este util testul Guttman: in momentul in care bolnavul isi mentine echilibrul stand in sezut. se fac primii pasi. De la bun inceput. cu ochii inchisi si cu brajclc intinse inainte. Sc excise. i i. N ota ben el Mersul poate incepe atunci cand muschii coboratori si adduclon ai umarului pot ridica o greutate de eel putin 15 kg (pentru mersul in carjc) san cand cvadricepsul este capabil sa dezvolte o forta de ridicare a 30-35 kg (pcntrn mersul fara orteze). trcbuic precizat ca numai o parte din bolnavi pot atinge acest stadiu functional.picior clicpt oarjl 273 . Ortezarea este o problema particulars si reclama un inalt profesionalism. Primele exercitii de mers se fac intre doua bare paralele si schema este dcstul de simpla: pentru exersarea echilibrului se ridica intai o mana de pe bara. Problema este cum se poate realiza acest deziderat. se fac aplecari laterale. rotind trunchiul si incercand o tarare inainte si inapoi a hemibazinului ridicat si a membrului inferior de aceeasi parte. se duce inainte. apoi se readuce la loc. ridicarea ortostatismului reclama ortezarea membrelor inferioare. devine un factor suplimentar de dificultate pentru bolnav. se ridica corpul cu sprijin in ambele brate fixate pe bare. ca mersul pentru ei se realizeaza cu niste eforturi enorme ce reclama cheltuieli energcticc mult mai mari decat la individul sanatos. . bolnavul fiind in pozitie asezat-ridicat pe maini. rota^ii. Sc lasS corpul in sprijin pe o mana ridicand hemi-bazinul opus. mcnlinctrapo/iiiei credo ntmmhmliM r< IM/IM din po/i|ia dc so/and alungit. slabind progresiv sprijinul pe braje. la care kinetoterapeutul opune rczistcnja. prin pendularc. De cele mai multe ori. Progresiunea tratamentului se realizeaza prin continuarea exercitiilor de mentinere redresata a trunchiului din pozitie de cvadrupedie. Tot timpul se lucreazS si pentru cresterea activitatii voluntare a musculaturii membrelor inferioare.Mersul alternant poate fi in patru timpi: carjS stangS . inclina^ii lateralc. se poate incepe programul de recuperare a ortostatismului si a mersului.i.i -. Tot dm aceastS po/i^ic.e mfliostc ha/a dc sprijin si sc pot cfectua miscarilc dc balans antcro-postcrior ale li imclimlui. dimpotriva. se ridica un picior. Mersul cu carjele este accesibil paraplegicului dupa trei scheme fundaincntale: prin pasi alternanti. tn tcltil ncc-. Mai tarziu. apoi ambele. astfel ca recuperatorul trebuie sa fie foartc atent atunci cand isi propune acest obiectiv.

pc cle. apoi sc i. ' Mcrsnl i. terapie ocupationala. articulare ?i musculotcndinoase. electroterapie locala. i cele de resocializare. la fel de importante sunt s. transferand greutatca corpului. Mcrsnl pcndular: sc clue ambclc carje inainte.iiAsc pirnmicle pc sol panA in drcptul carjelor sau chiar maintca lor. prin balans ambele membre inferioare sunl aruncate maintca carjelor. Pentru complicatiile cutanate. Tot secretul consta din faptul ca nu trebuie pierdut din vedere caracterul particular §i deosebit de complex al deficitului functional al acestor bolnavi pentru a caror recuperare. se poate recurge la o gama destul de larga de proceduri specifice mcdicinii fizice (hidrokinetoterapie. .I" * " > i M in g . Rccuperarea fiinctionala a bolnavilor paraplegici este axata pe programul dc kinctoterapie prezentat anterior. prin intcrnicdiul brafclor. pe langa un personal calificat este nevoie si de o dotare speciala a bazei de tratament. care sa permita m final mcununarea programului de recuperare §i a efortului depus pe o durata de mai mulfi ani prin redarea unei independente cat mai mari acestor bolnavi. Apoi. Odata depasite primele doua stadii de evolufie a paraplegicilor recuperabili pe langa aspectele medicale. foarte tineri.iiill ic nvmiMM/A cu carjele (ambclc concomitenl stiu pc rand). picioarele parasind contactul cu solul. de multe on. sporturi terapeutice etc. masaj.).

diplopie. activitatii sfmcterelor precum si tulburari psihice.cntittl sintetic de Nahon si Piers. Principalele semne clinice sunt: spasticitatea oboseala si scaderea fortei musculare incepand. Important pcntru recuperator este sa stie ca distrugerea tecilor de mielina. miscari involuntare sau ataxie. Dupa fiecare puseu apare o f'azi de remisiune caracterizata de recuperarea fiinc^iei unor grupuri neuronale care nu au fost decat inhibate de procesul patologic. Justificarea recuperarii este prc/. In stadiul III deficitul motor si tulburarile cerebeloase si vestibularc devni din cc in ce mai importante. dar cu conservarca i ilindraxului duce la dificulta^i de conducere repetitiva a impulsurilor §i la aparijia i apida a oboselii. parestezii. intr-un ritm particular fiecarui bolnav. . mersul devine imposibil dc performat si bolnavul se mm poate bucura doar de o indcpendenfa in fotoliul rulant. alterarca cchilibrului. 275 . in evolutia bolii se descriu patru stadii: In stadiul I bolnavul are o independents totala pentru viaja socio-profcsionalft. Tratamentul acestei boli este descurajant. Daca reeducarea nu influenteaza efectiv evolujia bolii. la cativa ani.\ pt vigilenta si capabila sa scada dificultatile mersului. de obicei. ci ca o activitate terapeutica ba/. Bolnavul este semi-independent din punctul de vedere functional.Tratamentul fizical-kinetic $i recuperarea medicala in scleroza multipla ocleroza multipla este o boala caracterizata de un proces de demielinizarc a •ubstantei albe a sistemului nervos central ce au ca rezultat tulburari ale motricitatii. pierduta dinainte.a(. Aceste pusee evolutive apar la intervale neregulate de timp. tulburari de coordonare a miscarilor. In stadiul II apar semnele neurologice exprimate prin modificarca tonusului muscular. nistagmus. in pusee de gravitate variabila. Recuperarea in scleroza multipla nu trebuie considcroll ca o lupta de ariergarda. sa reduca spasticitatea si |ft limiteze efectele ataxiei. tulburari de echilibru. eft este intotdeauna capabila sa limiteze efectele secundare. a paraliziilor.ensibilitatii. de la extremitajilc distale si urcand spre radacina membrelor. Din punctul de vedere functional. evolucazi lent. de la cateva luni. Aceasta boala afecteaza in special adultul tanar (20-30 de ani). vazului. Sechelele apar progresiv.

cu mentiunea speciala ca tratamentul fizical-kinetic sa fie aplicat numai intre puseele evolutive. a spasticitatii si a redorilor. mentinerea troficitatii tesuturilor moi. manevre dc rclaxare musculara. extensorii cotului si ai mainii. cu ritm lent (tehnica de pompaj pe diagonale Kabat). repetate de 4—5 ori in cursul zilei.elc evolutive. accentul deplasandu-se de la profilaxia dezvoltarii sechelelor ortopedice ale aparatului locomotor la tratamentul si corectarea lor prin mijloace fizicale sau orlopcdico-chirurgicale. In stadiile III si IV se continua. i K . In timpul puseelor evolutive. Obicctivul fundamental il constituie intretinerea pe o perioada cat mai lunga dc limp a indcpcndentei functional prin profilaxia sechelelor si corectarea deforma(iilor instalate. tratamentul se limiteaza la mobilizari articulare pasive. posturi simple sau posturi reflex-inhibitorii. obiectivele terapeutice sunt urmatoarele: intretinerea mobilitatii articulare prin tratarea retractiilor musculo-tendinoase. Pcntru toate stadiile de evolutie. l r Inl.ll (IcpCll- deiii Tialaim-iiliil fi/ical kinrlir isi giiscstc utilitatca in toatc la/. In stadiile I si II tratamentul fizical-kinetic consta din: masaj stimulant al musculaturii deficitare si masaj circulator. efectuate in sedinte scurte. regula de baza a kinetoterapiei este de a evita upari(ia oboselii. Se va acorda o atentie deosebita tulburarilor circulatorii $i ostcoporozei prin verticalizarea bolnavului pe durate suficient de mari de timp. I l l l l l l IVpKlCNlllllllll (IcIl'IIOI/llii psillO-I'l/iCCHHIVC. si posturarea corccta in pat. deoarece acesti bolnavi suporta ibartc greu caldura. mai cflcicnt in pi uncle stadii. Mai detaliat. 276 . care in mod obisnuit sunt flexoriiabductorii si rotatorii externi ai membrului inferior si flexorii-abductorii rotatorii externi ai umarului. programul prezentat anlcrior. . mobilizari pasive efectuate global. lupta impotriva spasticitatii si a complicatiilor ortopedice ale aparatului locomotor: crioterapie locala. $cdintele de relaxare si de terapie ocupationala completeaza tratamentul. conservarea cat mai mult timp posibil a capacitatii de deplasare (mersul in mod particular).. l n i i l l . asigurarea functiilor vitale (in special in stadiul IV). in masura posibilului. Daca se recurge si la proceduri de hidroterapie trebuie avut grija ca tcmpcratura apei sa nu depaseasca 32 de grade. dar deloc ncglijabil si in stadiile terminale. prevenirea atrofiilor musculare si conservarea supletei muschilor. masaj circulator a I mcmbrclor inferioare. mobili/ari articulare repetate la membrele inferioare (in special). asigurarea unei cat mai mari autonomii in conditiile in care bolnavul este {intuit in fotoliul rulant. stimulare electrica si vibratorie pe grupele musculare antagoniste muschilor spastici. Tulburarile motorii cerebeloase si vestibulare se recupereaza dupa metoda Frcnkel.

Hscn(ial pentru rccupcrarcaprin mijloacc terapcuticc fi/ical-kincticc a acestor bolnavi cstc sa se respecte urmatoarele reguli: 1. 1. De preferat abtinerea indicarii tratamentului in statiuni balneare. Evitarea aparitiei oboselii. Adaptarea programului §i a obiectivelor la stadiile de evolujie.Impotriva aparijici san penlni trntnmenlul cscarolor i•iitnnatc. 1. Imlnnviil v. Tratamentul va fi efectuat numai intre puseele evolutive.i h mohili/iit in pat.and |cintiiiilr din /uncle dc prcsiunc. Instituire prccoce §i continuitate pe toata durata bolii.i|ia la interval dc lici ore >i iitir. schimband po/. . dar si la particularitatile fiecarui bolnav. 1. 1.

in timpul unui calcul efectuat mental. Sindromul parkinsonian este dominat de trei simptome majore: tremuratura in rcpaus. se retin trei ipoteze: /. mai rar la membrele inferioare undo consta in miscari de flexie-extensie a piciorului si la nivelul capului unde este intcrcsat in primul rand mentonul. este raspandita pe toate continentele. Tratamentul fizical-kinetic §i recuperarea medicala in boala Parkinson r entru a intelege rolul tratamentului fizical-kinetic in aceasta boala. utilitatca si limitele sale. I lipertonia extrapiramidala este elemental clinic eel mai constant al sindromului piirkinsonian si poate fi pentru mult timp unica expresie clinica a bolii. Din punctul de vedere clinic.piuie in cvidenta foarte usor prin intinderea pasiva a muschiului. susjinuta de asemanarile ce exista intre leziunile anatomice ale creierului varstnicului §i cele ale bolnavilor parkinsonieni. dar este mai accentuata la nivelul grupelor musculare imligravitajionale. ocazic cu caiv so poate obscrva ca este o hipertonie plastica si omogena. De retinut ca acest tremor dispare complet in timpul somnului. disestezii. legata de frecventa mare a sindroamelor parkinsoniene postencefalitice. Desi nu este complet elucidata etiologia bolii. stari emotionale. Ca simptome secundare: hipersalivajia. trebuie sa se retina ca aceasta boala debuteaza. Sc. Teoria toxica. hipertonia musculara si akinezia. Imbatranirea precoce. 2. Uneori sc simte o 278 . Se discuta despre o patologie virala prin atingerea directa sau printr-o cale indirecta ce tine de un raspuns imunologic inadecvat (boala autoimuna). in mod obisnuit la o varsta medie de 55 de ani.2. Intereseaza tonic grupelc musculare. Teoria infecjioasa. disfagia. Localizarea cea mai frecventa este la maini (. Un tremor de atitudine (ortostatism cu bratele intinse) poate fi un semn de debut si acest tremor va evolua in cativa ani spre Ircmorul dc repaus. sudafia excesiva. De remarcat nuinarul mic al nefumatorilor.. Tremorul din repaus care dispare in momentul inceperii miscarii voluntare se cxagcrcaza in conditii de oboseala. afectcaza in aceeasi masura ambele sexe si toate categoriile sociale. este necesara o scurta punere in tema privind etiopatogenia si clinica ei. monoxidul de carbon si manganul fiind incriminati ca fiind produse chimice ce au proprietatea de a distruge selectiv neuronii dopaminergici din locus nigger. crampe musculare.numara banii"). 2.

27<> . este bine ca bolnavul sa fie antrenat in unele activitati fizice organizate (eel mai bine primite sunt activitatile sportive).on" in care se poate conta pe participarea activa a bolnavului. In aceasta faza. asemanatoare. bolnavii accepts cu placere aceste programe. Desi in perioada de debut nu este absolut necesar un tratament fizical-kinetic. Reflexele osteo-tendinoase sunt normale sau vii.! doar lentoarea gesturilor.ccdarc hruscl ccca ce dfl scnzajiii pe care o dcnumim t'lnnic . Alegerea tehnicilor fizical-kinetice trebuie sa se facS in functie de forma clinica si gravitatea deficitului functional. a balansului membrelor superioare in timpul mersului etc. Din aceste considerente. dificultatea de a demara mersul. Akinezia consta din pierderea activitatii motorii si a capacitajii de exccutarc automata a miscarilor. Se va acorda o atenjie specials coloanci vertcbrale cervicale care prin rigiditatea ei impieteaza si asupra mobilitS|ii centnriloi scapulohumerale si a celorlalte segmente ale coloanei. Exercitiilc active voi li intotdcauna ritmate si vor interesa toate articulajiile.3 odat3 cu ohoscala... In perioada de stare a bolii. dar si cu oca/in miscfii n Hn iiialc In membrul controlatcral. este preferabil sa determine bolnavul sa urmeze eel putin un program kinetic functional. de foarte multe ori. cred ca merita sa detaliez programul de recupeiandin perioada . Pentru a conserva cat mai mult timp o functie motorie convenabila. pierderea expresivitatii fetei.. In perioada de .off' simptomele clinice si in special akinezia sunt dominantc astfel ca bolnavul nu este capabil si nici nu vrea sa faca miscare. cand bolnavul este intr-o forma motorie buna. trebuie sa se asocieze si programe fizical-kinetice. Kinetoterapia este esentiala si ea se aplica atat membrelor cat si colonnci vcrtebrale utilizand tehnici active si pasive.. In cursul tratamentului apar pregnant catcva particularita|i clinice care trchuic cunoscutc. Facultatile intelectuale sunt conservate mult timp. pe langS tratamentul medicamentos (care este fundamental).nuiin <lm|uirt" I lipntonia so acccntuca/. Sc poatc obscrva cS exists suficicnlc clcmcntc climcc care permit difcrenjierea hipertoniei extrapiramidalc dc spasticitatc musculurft cu care cstc uneori confundata. kinetoterapia se rezuma la activitati fizice ce se adrescazS vitezei de executie si coordonarea miscarii. tratamentul fizical-kinetic este strans legal de eficienta tratamentului medicamentos. Aceasta akinezie este responsabila de lentoarea gesturilor. In mod obligatoriu trebuie sa se faca distinctie intre akinezie (pierderea capacitatii de miscare sau intarzierea in initierea ei) si bradikinezie care exprini. In perioada . Reiese deci ca nu poatc fi vorba de standardizarea acestor programe.on". Acest program este diferit fata de eel din perioada de debut desi starca clinicft este. In aceste momente.

bolnavul trebuie invatat sa descompuna fiecare gest motor complex in secventele sale elementare. Bolnavul cade foarte usor si se pot produce fracturi (col femural) cu consecinte deosebit de grave. Din pacate. 280 . nu pot fi prevenite prin kinetoterapic asa cum nu pot fi prevenite nici miscarile anormale.Sr ol)i. aflati in pozitie asezat. Aceste manevre sunt doar cateva dintre cele ce asigura un confort minim bolnavului in aceasta perioada penibila a evolutiei. Pentru atitudinile distonice ce pot sa apara. Deformatiile articulare devin importante: eel mai frecvent se constata o accentuare a cifozei dorsale cu proiectia posterioara sau laterala a gatului. ne folosim de miscari . Kinetoterapeutul trebuie sa Jina seama de ele si sa le utilizeze in programul de recuperare. bolnavul trebuie determinat sa se miste. Accsl JhitizinK cslc (lease-bit clc anxiogcn cleourccc aparand in diverse situa(ii (travcrsarca slrfl/ii) si ncavalid o cauz. in special pentru mers.ofF' handicapul motor este extrem si semnele clinice au o expresic maxima.fice/ing". realizarea unei destinderi musculare generale prin mobilizarea coloanei vertebrale cervicale si balansarea membrelor superioare da o senzajie de usurare notabila. Vorbirea este §i ea mult afectata. Aceste miscari elementare sunt repetate de nenumarate ori pana cand bolnavul Invata sa le initieze voluntar si apoi sa le execute activ intr-o maniera corecta. ridicarea unui picior de pe sol pentru a demara mersul. Pentru acest lucru. favorabile kinetoterapiei. extensia coloanei cervicale pentru ridicarea de pe scaun. Bolnavul este practic blocat si prefera sa stea imobil. In perioada de stare a bolii.li 1 iikinc/tf inipicvi/ibilrt care poartfl nuinclc clc . akinezia dominand tabloul. realizeaza o protectie anterioara viguroasa a intregului corp. fac cateva balansari rapide ale gambelor §i astfel se pot ridica si face cativa pasi. Desi ne lovim de un negativism important. comunicarea devenind din ce in ce mai dificila.i i > la mill IndiiNvi liiplul cA fn plinA acliviinte molonc so Morhcazl. Este bine de stiut faptul ca foarte multi bolnavi isi descopera singuri facilitarea cea mai eficienta propriei lor disfunctii motorii. totusi unii bolnavi reusesc sa-si dea seama de iminenta blocajului motor si printr-un efort maxim de vointa reusesc sa invinga acel moment. tltilc o IOIHI. sunt afectate vorbirea si scrisul astfel ca aria preocuparii recuperatorului trebuie sa se extinda si asupra acestor aspecte.I . De exemplu. pot punc in pericol bolnavul. Desi spuneam cafreezing-ul este imprevizibil.. Aproape in toate situatiile. In perioada .. Pentru aceasta. este necesar ca in perioadele premergatoare. rotafia capului si apoi a trunchiului pentru a se rasuci in pat. In perioada de declin se pierde progresiv autonomia. Familiei ii revine un rol important in aceste perioade de blocaj.. adeseori intr-o pozitie inconfortabila. se efectueazaposturi corective ce pun in intindere maxima muschii distonici. Altii.1 logicfi. De obicei.starter" pentru declansarea unui gest motor. durand cateva secunde dar uneori si catcva minute. mana de scriitor sau pumnul inchis strans etc.

afcctiva dr. rotatie stanga/dreapta. Coloana vertebrala se deformeaza in mod special in plan sagital.uliiie$(t \. aparand un torticolis cronic care poate jena vorbirea si deglutitia. mersul fiind functia cea mai afectata si cu ccl iniii mare rasunet asupra intregii vieti a bolnavului (familiala. La membrele inferioare. efectuata cu ambele maini asupru abdomenului. Evolutia acestor deformari poate fi rcalmcntc incetinita prin programe de kinetoterapie adecvate. Pentru coloana vertebrala se exerseaza miscarile de rotatie. flexie-extensie. Unul dintre elementele deosebit de importante ale recuperarii trunchiului II reprezinta kinetoterapia respiratorie. C'orpul sc apleaca progresiv spre inainte. Faza de inspir este favorizata de retropulsia umerilor si deplasarea laterala a membrelor superioare. In cazul in care exista o cooperare. electrotcrapiu antalgica si decontracturanta. Asuplizarea globala a coloanei vertebrate dorso-lombare se rca!i/ca/a |>iin mobilizari auto-pasive ceurmaresc disociatiacenturilor scapulo-humeralc si pclvinc. blanda etc. Asccnsinncii diafragmului este facilitata printr-o presiune larga. sociala.buna din partea bolnavului se efectueaza cxercitii de alungire axiala activa a coloanei. Faza de expir devinc mull mai profunda daca se exercita o presiune manuala pe grilajul costal.i si adoptata spontan de catre bolnav) si o pozitie corectiva. deficitul functional si deformatiile apar mai dcvi rmu decat la membrele superioare. La membrele superioare se produce retractura in flexic-adductie si rol:i|uintcrna a umerilor. 281 . Pentru combaterea durerii locale se poate utiliza masajul clasic. chiar daca acest lucru nu este simplu cU realizat deoarece bolnavul se opune miscarii. Miscarile de flexie-extensie sunt conscrvate mai mull limp dcdit acclca dc rotate. Se porneste de la principiile de baza ale kinetoterapiei si anume: posturaira corpului Tntr-o pozitie de compromis intre pozitia antalgica (cea mai confortahil. Din aceasta postura M aplica tehnicile de mobilizare pasiva. Pregatirea terenului muscular (relaxarea musculaturii ccfci) se realizeaza prin miscari de tractiune-compresiune axiala efectuate la acest nivel. din pozitia asezat.Kccupcrnrcn mcdicalA sc sii.i soldurilor in adductie si flexie. termoterapia locala.t i .ci vrtm cat mai mult timp a func|ici motorii. a genunchilor in flexie si la deformajia in twin . dar unele asimetrii distonice musculare pot induce si o inclinare laterals a corpului la nivel cervical. Castigarea increderii bolnavul in si determinarea lui sa participe activ la programul de kinetoterapie sunt elcmentclc cheie ale succesului terapeutului. inclinatic laterala si retropulsia capului. Si aici posturarca corectS si kinetoterapia pasiva sunt indispcnsabilc prc/.u al kinetic il u-pic/llitrt i onscrvarca unor amplitudini dc miscare articulara in linnlc futiu(ionalc.n mull nnip Ixilnavulm inti'-un context familial lavoiabil Until dmtie ubicctivclc impoitantc ale Iratanicntuliii li/.\ nu n|m.) Evolutia lent progresiva adeformatiilor membrelor inferioare conduce la fixair.1 picioarelor.n m.

concomitent cu flexia in unghi drept a piciorului pe gamba. Mentinerea pozitiei ortostatice pe un plan inclinat permite antrenarea extensiei soldurilor si a genunchilor. pe langa exercitiile analitice se vor efecrua §i exercitii scgmcntare. b) exercitii . O atentie deosebita se acorda asuplizarii in flexie a gleznei si mobilitatii si supletei piciorului. • Pentru a se evita monotonia in cadrul programului de kinetoterapie dar si cu scop functional evident.in incarcare": asociaza posturi pasive cu reactiile posturale active. Aceste intinderi musculare trebuie efectuate in timpul mobilizarii articulare manuale analitice. parcurgaiul (oatS cursu posibilS. Acolo unde este posibil se va tonifica analitic musculatura a carei actiune are efect \ corectiv asupra deformatiei articulare previzibile sau deja instalate.a input. este obligatorie conservarea amplitudinilor articulare necesare mentinerii pozitiei ortostatice. miscarile de flexie-rotatie globala din incarcat (twist). folosirea eficienta a membrelor superioare pcntru activita(ilc de autoservire. <lrliui it Utlii. in unele cazuri. i ami mi M-IIII dc/voltal inert rcilotilr nrllnilinv 91 rctrnc(iilc ifiuliiiiiiisc care Inmtni/A ainphtuciinca miscfirilor. flexorii cotului. IIIUNInlo . trebuie cunoscut faptul ca. incrsul. se folosesc in mod curcnt doua tipuri de exercitii: a) exercitii . De§i am batut moneda asupra importantei mobilizarii pasive. aceasta tehnica kinetoterapeutica accentueaza rigiditatea musculara..i < I. 282 . La membrele superioare este necesar sa se intinda cat mai des muschii care prezinta cea mai mare tendinta la retractura. Toate aceste exercitii terapeutice nu sunt de fapt decat elementele preparatorii ale programului de recuperare functionala care trebuie sa se adreseze in mod obligatoriu urmatoarelor activitati motorii voluntare: mentinerea ortostatismului.. nioliili/nrcn pasivfl sc clcctucu/. ridicarea pe varfuri sunt elemente kinetoterapeutice pe cat de simple pe atat de utile. plurisegmentare si globale. sc asoua/a tchnici de facilitare neuro-musculara si posturi corcctivc. !n ca/unlc mai vechi vitc/a de mobili/are scade. Muschii carora trebuie sa se adreseze aceste exercitii sunt: marele si micul pectoral.in descarcare" ce constau din mobilizari pasive in extensie si abductie a soldurilor. La acesti bolnavi nu vom insista cu mobilizarea pasiva si cerem ca? accleasi miscari sa fie executate activ in limitele maxime de amplitudine accesibila ficcarui bolnav in parte. Ortezarea membrelor este putin eficienta §i este suportata foarte greu de bolnav. flexorii pumnului. Miscarile de ridicare dinpozitia ghemuit. flexorul comun profund si superficial al degetelor. folosind din plin tehnicile de facilitare neuro-musculara proprioceptiva (Kabat). transfcrul dintr-o pozitie in alta. Rcvenind la membrul inferior. mobilizarea rotulei in sens transversal si in sens longitudinal. pronatorii antebratului. extensia genunchilor.Ill fit/. In acest scop.

aceste obstacole se fixeaza la distance egale de cate 40 cm. Folosirea bastonului ca ajutor in ortostatism si mers al bolnavului parkinsonian este discutabila si trebuie analizata la fiecare caz in parte deoarece. ortnstulismul mi nun pontc II pftslial Cu toatecSpo/. Vor fi utilizate din plin reflexele tonice posturale (flexia coloanei ccrvicalc faciliteaza trecerea din decubit dorsal in pozitia asezat. Mersul se exerscaza numai in conditiile in care ne-am convins ca ortoslatisniul cstc stabil.\ < > In hi mil bolnavului sunt altctatc dcstul dc prccocc si mcicu exisla pnirolnl i a Imlii.ir li transferul spre inainte a greutatii corpului. Pentru exersarea lungimii corccte a pasului. Se pot folosi mijloace de facilitare adecvate cum . bolnavul trebuie sa invinga ccca ce nuinini . transferul greuta^ii corpului de pe tin picior pe altul. Pentru a demara mersul. Kinctoterapia segmentara despre care am amintit este utila dar incficicntfl atunci cand ne propunem ca obiectiv recuperarea activitatii motorii gestuale nccesare autoservirii.). cea intema asezarea etc. Se trece apoi la exersarea mentinerii echilibrului in condi^ii cc rcclainfl tin urad mai mare de dificultate: rotatia bazinului. 283 . tluhiliiaim . Schimbarea pozitiei in pat de catre bolnav. ridicarea exagerata a genunchiului sau trecerca peste o bara orizontala instalata ca un obstacol in calea bolnavului. transferul greutatii corpului de pe antepicior pc talon.ca o statuie".paiali-lc Nan In faja fotoliului.. dm UCCHI lucni eMe vnlnbil iiiiiiini peiitiu p.. cu coq>ul u§or inclinat inspre inaintc.itiaortostaticucsteconservala mull (imp.ohstacolul primului pas". Accasta poslurA la iaic NO asociaza tehnici de facilitate a stabilitatii (mici Tmpingcri in difcritc SCIIMIM rn scopul ruperii echilibrului static) stimuleazareactiile de echilibru. rotatia extema a umarului facilitca/ft ridicarea. llcxmcxtensia genunchiului etc. bolnavul in ortostatism intrc doua hau. spalat.iamrlr kini-lii Iciapcutice se dovedesc utile.< > rln *lN iiN tm il p a re lA lie fn v o riv n t c te iig M i iiiu im m \ iiiu«tm inlmnnrc. Pentru recuperarea ritmului de mers. mai mult incurca decat ajuta. Kinctotciapcudil cxercita o presiune la nivelul cefei bolnavului in directie inaintc si in jos. se recurge la un metronom 91 se cere mersul in cadenta. Pentru acest scop se recurge la programe de terapic ocupajionala ce sunt conceputc special pentru antrenamentul autoservirii (mancat. Pentru contracararca accstor silua|ii piof.ivul tfl i ada . Dc exemplu. Ic In/0 nlr Imhi In ui l§ ln/c. mai are nevoie si de o utilizare functionala a mcmbrclor superioare. transfenil din pat in fotoliu sunt gcsturi dificile pentru bolnav si trebuie invatate pornind de la elementclc simple ulc mi§carii complexe cu facilitarile descoperite spontan sau indicate de kinetoterapeut. bolnavul parkinsonian. extensia coloanei cervicale faciliteaza trecerea din asezat in ortostatism. Pentra a nu fi dependent de anruraj. pe langa activita^ilc dc transfer si mers. dc multc ori. sunt simple si usor dc rcali/at cliiai -ji l» ilomii illul holnavului.

programul de recuperare medicala prin mijloace terapeutice fizicalkinetice. In fond. In ultima la/a de cvolu^ie a bolii ne aflam in fata unor bolnavi care sunt practic imobili/a^i la pat sau in fotoliu. Acum. se adauga posturile de drenaj. vibratiile toracice. adaptat dclicitului holnuvului (adaplari dc mobihcr. Se mai adauga si riscul crescut la infectii datorat in mare masura dificultatilor de deglutitie. Rigiditatea grilajul costal si dificultatea pe care o arc bolnavul pentru a expira conduc la o insuficienta respiratorie mixta. . Pe langa exercitiile de kinetoterapie respiratorie despre care am vorbit deja. nu isi propune altceva dccat intarzierea cat mai mult timp posibil a atingerii acestei faze si asigurarea cat mai mult timp a unui statut de autosuficienta pentru bolnavul atins de boala Parkinson. pe prim plan se afla reeducarea respiratiei dcoarcce se stie ca afectiunile respiratorii sunt cele care due eel mai frecvent la moartea bolnavului parkinsonian.). necesare inlesnirii dezobstructiei bronsice. tlttr gi la ujulonil niior ohicclc necesaiv aulosrivim care au un 88pccl particular. Pentru acestia programul de recuperare isi schimba ordinca obicctivclor terapeutice. tacamuri fi ubicclc dc toulcta spcciulc etc. grefat pe tratamentul medicamentos corect instituit.tinliiAuit etc.).

Importanza e valutazione degli esami di laboratorio nel decorso delle malattic reumatiche..La coxartrose. 240. dec. Br. -Reumatologia. 302. Brexin Library. . terapeutica §i de recuperare. 1 1. 7. 43 (3). 14. DIXONA.La reeducation apres meniscectomies.. 9. . 7. 1991. DELPRAT J. medchir. Dialogo medico. Bucuresti. Paris.Traitement de's syndromes du compression dans la traverse cervicotoraco-brahiale. 1991. . Kinesith6rapie. Encyclop. 1989. 14. ALDEA H. Fa. Senior. Argomenti di Gastroenterologia clinica..Reeducation des affections de la main et du poignet. OBREJA T. 1991.A. 1987.Hernia de disc lombara operatS. 1992.F. P»rti. The Practitioner (ed. KOES B. Kinesitherapie. CAMPIONG. O'CONNOR M. Encyclop. 1990. Kinesitherapie. et col.Reeducation dans la traitement du syndrome Guillain-Barre. 1985. 3. Neurosurgery. BLACKWELL M. Paris. Bucurcsti. 14. Kinesitherapie.Reeducation des paralysies centrales et periphdriqucs du nerv facial.Kinetologia profilactica. Edit. . COLOMBO B. med-chir. KESSLER L. Testing for carpal tunnel syndrome. m6d-chir. 1989.. med-chir. des polyradiculonevrites et des polynevrites.. 3. Paris.. . 1990. J. Am. 1991. DIZIEN O.J. 1990.1991. . ARANDA B. DiducticI «i Pod«|»ttlui. Medicala. CAROSO I.Syndrome on the cervical plexus caused by high cervical root com pression.*** Editorials. 1990. . med-chir. med-chir. ABLA A.V. Encyclop. . Phys. Encyclop. 28 (4). . 1991. BENHAMOUM.Treatment of traumatic peripheral nerve injury. et al -Physiotherapy exercises and back pain. Kinesitherapie. ~ Reeducation des entorses du genou. Lancet. italiana). vol.. 4.. Paris.. Encyclop. JUSSERAND J. .Reeducation des traumatismes du rachis cervical san» Union* neurologiques. SBENGHE T.. 338. Paris. med-chir. REVEL M. ENNI B.L. oct.. 1988. YELNIK A.. 12.B/4#M4 C/ir/l. 14. Kinesitherapie. COIC B. . FUMAGALLIM. . 14.St.. WITVOET J. a blinded review. Med. Encyclop. de 1991. Kinesitherapie. Encyclop. W. Paris. 14.. gli esami aspecifici. Paris. 91. ARSENIC. Kinesitherapie. 2.. Edit.Approccio diagnostico al dolore articolare. 10.. IX. CHRISTEL P. CHEVALIER A. 12. ~ Le artriti enteropatiche.M. . 14. Encyclop. Paris.. Encyclop. 1990. .Bibliografie selectiva 1..Patologie du coude et reeducation.. 3. BARROIS B. I9IW 3. BARAANCE C. m6d-chir. med-chir. KOUVACHOUK J. Kinesith6rapic.Dolore nocigenico e dolore neurogenico. PELISIER J..

Oltenia" .15.1997 Format: 16/70x100. 102 Comanda 1 . nr..Craiova B-dul Mare$al Ion Antonescu. Coli de tipar: 18 Hartie: offset 70x100 / 60g/m2 Tiparul executat la Imprimeria . Bun de tipar: 04.11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->