P. 1
Politica Fiscala Prociclica & Anticiclica.-1

Politica Fiscala Prociclica & Anticiclica.-1

|Views: 757|Likes:
Published by Ramona Mara

More info:

Published by: Ramona Mara on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

Universitatea Babeş Bolyai Facultatea de Stiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca 2011

Politica fiscală prociclică și politica fiscală anticiclică

FISCALITATE, AN 2

1

CUPRINS
1. INTRODUCERE................................................................................................................3 2. FLUCTUATIILE ACTIVITATII ECONOMICE..............................................................7

2.1.Ciclurile economice................................................................................................7
3. POLITICA FISCALA PROCICLICA...............................................................................10 4. POLITICA FISCALA ANTICICLICA.............................................................................19

4.1.Atenuarea efectelor negative ale fluctuatiilor ciclice.............................................19 4.2.Studiu de caz..........................................................................................................26 Bibliografie........................................................................................................................31

1. Introducere
2

“Politica fiscală reprezintă o componentă a politicii economice, reprezentând suportul financiar pentru aplicarea celorlalte politici ale statului. Politica fiscală implică utilizarea cheltuielilor publice, a fiscalității și a împrumuturilor pentru a influența atât activitatea economică cât și producția și ocuparea forței de muncă.” (Eugenia Ramona Mara, Finanțele publice și fiscalitatea, 2011, p.215) Apariţia şi consacrarea noţiunii de fiscalitate, până la accepţiunea sa actuală, se înscrie organic în evoluţia societăţii omeneşti, fiind legat indisolubil de crearea şi funcţionarea statului, de la formele incipiente până la instituţiile şi organismele de tip statal moderne, cu funcţii şi sarcini multiple şi complexe. Sub aspectul originii sale în plan lingvistic, se poate admite că fiscalitatea îşi are rădăcinile în cuvântul fiscus din limba latina, cu circulaţie în Imperiul Roman timpuriu, care avea înţelesul de - paner (cos) folosit pentru colectarea veniturilor ce formau cămara Principelui şi acopereau cheltuielile sale, coexistând o vreme cu tezaurul aflat la dispoziţia Senatului. Subordonarea Senatului de către Împărat a condus însă şi la contopirea celor două entităţi prin înglobarea resurselor tezaurului (public) cu cele ale fiscului şi implicit a destinaţiilor date acestor resurse financiare publice, denumite generic resurse fiscale, pentru finanţarea cheltuielilor publice. Politica fiscală este principala componentă a politicii financiare a unui stat si cuprinde atât ansamblul reglementarilor privind stabilirea şi perceperea impozitelor şi taxelor şi concretizând opţiunile statului în materie de impozite şi taxe, cât şi deciziile privind cheltuielile publice ce se finanţează. Politica fiscală a unui stat trebuie să fie în armonie și corelațite cu celelalte politici ale statului: politica bugetară sau monetară, politica preţurilor şi cu cea a ocuparii forţei de muncă. Politica fiscală cuprinde ‘ansamblul deciziilor de natură fiscală luate de factorul decident public în scopul asigurării resurselor financiare destinate finanțării nevoilor publice și al realizării unor finalități de natură economico-socială’. În sens larg, politica fiscală ‘se constituie în cadrul activității autorității publice de percepere și utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public și furnizării de servicii și bunuri publice. Prin politica fiscală se stabilesc volumul și proveniența resurselor de alimentare a fondurilor publice, metodele de prelevare care urmează a fi utilizate, obiectivele urmărite și mijloacele de realizare a acestora’.

3

$ este considerată a fi rezultatul unei politici fiscale restrictive. În viziunea modernă. cat pe schimbarea in trendul acestuia. b) nevoi colective. entităţi administrativ-teritoriale. Atunci când Guvernul ia decizii referitoare la bunurile și serviciile pe care le finanțează. În mod deosebit. deși totuși se înregistrează un deficit bugetar. persoane fizice şi juridice. Totuși. se angajează în politica fiscală. Orice schimbare a taxelor și impozitelor este resimțită în primul rând de către populație. accize). conturând modul de a realiza redistribuirea produsului creat între sfere de activitate. o reducere a impozitelor pentru familiile cu copii va crește veniturile acelei familii. Deseori. se consideră că politica fiscală presupune folosirea conştientă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pentru a influenţa viaţa economică şi socială. o reducere a deficitului de la 200 mld $ la 100 mld. Proporția în care acestea se regăsesc în veniturile unui stat variază de la țară la țară. care sunt satisfăcute prin bunuri private. care cuprind bunurile și serviciile asigurate de către autoritățile publice c) nevoi cvasipublice sau semipublice. impozite indirecte și taxe de înregistrare și de timbru. regimul exonerarilor şi reducerilor de impozite sau cel al subvenţionarilor. În tarile dezvoltate cea mai mare parte a resurselor financiare publice este determinată de impozitele directe. atunci când se vorbeste despre politica fiscală. conţinutul său face imperativă utilizarea ansamblului de instrumente şi procedee cu caracter fiscal pentru a stabili nivelul şi structura prelevărilor obligatorii. 4 . accentul este pus pe efectul pe care o anumită schimbare l-ar avea la nivelul economiei în general. Astfel. asigurate de mecanismul pieței. operaţiile. accentul cade nu atât pe nivelul deficitului.În cadrul unei societăți se indentifică trei tipuri de nevoi: a) nevoi individuale. cât și prin bunuri private. la plățile pe care le face sau la taxele pe care le colectează. Politica fiscală este considerată a fi restrictivă (tight or contractionary) când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile (de ex: bugetul guvernamental este în surplus) si expansionistă atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile (de ex: bugetul este în deficit). iar în țările în curs de dezvoltare – printre care se numară și Romania – sursa principală o constituie impozitele indirecte. Veniturile fiscale ale unui stat sunt de trei tipuri: impozite directe. ramuri economice. de exemplu. care pot fi satisfăcute atât prin bunuri puublice. activităţile şi veniturile impozabile. în special impozitele pe consum (TVA.

Prima modalitate este aceea ca guvernul să mărească nivelul cheltuielilor și să păstreze nivelul impozitării constant. Această caracteristică a politicii fiscale de a influența output-ul prin influențarea cererii agregate îi conferă potențialul de a fi un instrument al stabilității economice. Politica fiscală este un instrument important în economie datorită capacității acesteia de a influența cantitatea totală de bunuri produse și implicit a Produsului Intern Brut. Astfel. cu capacitate de producție nefolosită și șomeri. politica fiscală influențează și rata de echimb valutar și balanța plăților. ceea ce va face ca străinii să achiziționeze activele statului (inclusiv datoria Guvernamentală). În cazul unei expansiuni fiscale. De exemplu. ceea ce va duce la o depreciere a acesteia. În încercarea de a atrage mai mult capital. atunci o creștere a cererii va duce la o creștere a producției fără să crească prețurile. Principalul rezultat al politicii fiscale expansioniste este acela de a crește cererea pentru bunuri și servicii. Prin contrast. iar acestea vor putea să consume mai mult. În vremuri de recesiune economică. A doua variantă este ca Guvernul să reducă nivelul impozitării sau să mărească subvențiile. se va intregistra o creștere a importurilor si o scădere a exporturilor. iar exporturile mai scumpe peste hotare. ceea ce va face să crească nivelul veniturilor pentru gospodării. ceea ce va crește cererea. În 5 . acumularea de datorie externă ca urmare a deficitului guvernamental persistent poate determina străinii să nu mai aibă încredere în moneda națională. ceea ce va duce la un declin in balanța prețurilor. o expansiune fiscală crește cererea agregată în două modalităti. creșterea ratelor dobânzii cauzată de împrumuturile guvernamentale atrage capital străin. Pe termen lung. Guvernul poate promova o politică fiscală expansionistă pentru a ajuta outputul să ajungă la nivelul normal și pentru a crea noi locuri de muncă pentru șomeri. dacă nu avem șomeri. În cazul în care economia este in recesiune. o expansiune fiscală va avea un efect mai mare asupra prețurilor și un efect mai redus asupra producției. Creșterea cererii duce la creșterea producției și a prețurilor. Nivelul in care o creștere a cererii duce la o creștere a producției și a prețurilor depinde la rândul său de starea ciclului de afaceri. Într-o economie deschisă.Efectul imediat al unei politici fiscale este de a schimba cererea agregată pentru bunuri și servicii. rata de schimb va crește pe termen scurt. Această creștere a cosumului va cauza la rândul ei o creștere a cererii agregate. Această apreciere a monedei naționale va face ca importurile să fie mai ieftine.

timpul unui boom economic. va duce la creșterea lui în viitor. Atunci când Guvernul promovează o politică fiscală expansionistă. Prima variantă ar fi ca acestia să identifice faptul că o reducere a impozitelor în prezent va determina o creștere a acestora în viitor. politica fiscală nu poate influența nivelul outputului prin intermediul cererii agregate. Acești factori de producție determină o ’rată naturală’ de producție. pe termen lung. Aceasta se va întâmpla deoarece. Similar modului în care Guvernul poate folisi impozitele pentru a transfera povara fiscală pe diferite clase de contribuabili. când problema inflației este percepută a fi mai mare decât cea a șomajului. prin scăderea nivelului output-ului pe termen scurt. Extrema acestui argument este cunoscuta drept echivalenț a Ricardiană. aceasta poate să îi modifice rata naturală. însă vor scădea rata de creștere a acestuia sub nivelul la care ar fi fost în viitor. politica fiscală restrictivă. De exemplu. Guvernul poate înregistra un surplus bugetar și astfel poate ajuta la reducerea ratei inflației. Orice încercare de a menține outputul peste rata sa naturală prin intermediul politicilor de cerere agregata vor determina doar accelerarea inflației. Deoarece în viitor Guvernul va trebui să plătească dobânda la datoria sa. acumlează datorii. efectele pe termen lung ale acestei politici fiscale tind să fie opouse selor pe termen scurt. O astfel de măsură anticiclică ar putea duce la un buget echilibrat in marea lui parte. Acest efect al politicii fiscale asupra viitoarelor impozite poate determina consumatorii să se comporte în doua feluri. Politica fiscală schimbă și povara impozitelor viitoare. și susține că 6 . Astfel. Pe lângă faptul că politica fiscală expansionistă pote influența output-ul doar pe termen scurt (pe termen lung output-ul se întoarce la nivelul său inițial). politica fiscală expansionistă impune o povară în plus pe umerii viitorilor contribuabili. iar ciclul de afaceri și politica macroeconomică pot doar să producă niște fluctuații temporare ale sale. nivelul producției este determinat de oferta de factori de producție (capital. o cerere agregată mai mare datorată stimulării fiscale se va reflecta doar la nivelul prețurilor mari și nu va crește deloc producția. ei vor economisi diferența de impozit și o vor folosi pentr a-si achita impozitele mărite care vor apărea în viitor. forța de mucă și tehnologie) și nu de către cerere. În mod asemănător. Pe termen lung. și în mod ironic. poate de asemenea să se folosească de surplus sau deficit pentru a transfera veniturile și povara impozitelor în timp. Politica fiscală expansionistă va duce la o creștere a output-ului in prezent. pe umerii diferitelor generații.

periodic. în unele subramuri ale industriei etc. ci este fluctuantă.1. echivalența Ricardiană nu caracterizează răspunsul consumatorilor la modificările apărute în impozite. al ocupării. atunci echivalența Ricardiană nu ar fi valabilă. desfacerile. sub incidenţa unor factori naturali-climaterici. în altele. producţia. ocuparea forţei de muncă etc. de regulă. În viziunea majorității economiștilor.). pe parcursul unui an.reducerile de impozit nu vor influența economia națională deoarece modificările în economiile private vor contrabalansa schimbările în economiile bugetare. 2. sărbători religioase sau laice ş. A doua variantă susține că în cazul în care are loc o reducere a impozitelor. Fluctuaţiile sezoniere se derulează.stagnări sau chiar reduceri. construcţii. deoarece nu se așteaptă la o creștere a impozitelor în viitor). b) accidentale (întâmplătoare). consumul. Variaţiile sezoniere ale activităţii economice se datorează şi unor împrejurări sociale (obiceiuri şi tradiţii. Datele statistice evidenţiază că în perioadele care premerg importante sărbători religioase sau 7 . ca urmare a influenţei unor factori naturali sau sociali şi sunt în general explicabile şi previzibile. activitatea economică nu are o evoluţie uniformă. c) ciclice. investiţiile. Ciclurile economice Evoluţia principalelor laturi ale activităţii economice dintr-o întreprindere.) permite constatarea că în unele perioade se înregistrează creşteri. cunoaşte fluctuaţii pe parcursul unui an în agricultură. Fluctuaţiile activităţii economice 2. ramură şi economie naţională (venitul naţional. Aceasta înseamnă că. turism. Astfel. în timp. liniară. volumul producţiei. Se pot delimita fluctuaţii: a) sezoniere. și o scădere a impozitelor va determina o scădere a economiilor naționale și o creștere a cererii agregate. consumatorii vor decide să cheltuie diferența de impozit care le rămâne (de exemplu. al activităţii economice în general. activitatea economică de ansamblu sau de ramură poate cunoaşte chiar stări de criză.a.

psihologici şi prin preferinţele consumatorilor. În caracterizarea ciclicităţii. iar prin cercetarea lor s-a desprins concluzia că alternanţa perioadelor de expansiune şi contracţie a afacerilor.gradul de ocupare a forţei de muncă. starea şi performanţele agregate ale economiei (ritmul venitului naţional. fiecare cu trăsături distincte şi care se derulează aproximativ în aceeaşi succesiune. sunt determinate de factori aleatori sau evenimente neaşteptate: cataclisme naturale. în fiecare fază. Fazele mişcării ciclice se condiţionează reciproc şi. a activităţii economice în general. care au evoluţii specifice pe parcursul unui an. se derulează cu o anumită regularitate în timp. ca formă de mişcare a activităţii economice. în unitatea lor. Ulterior acestor evenimente au loc. exacte. De aceea. pentru perioade mai mari sau mai mici. decizii neaşteptate ale unor agenţi economici. pregătesc premisele care asigură activităţii economice continuitate. Ca expresie a fluctuaţiilor ciclice. Asemenea fluctuaţii s-au manifestat pregnant de la începutul secolului al XIX-lea. fluctuaţiile sezoniere şi ciclurile lor au la bază evoluţia fluctuantă. se porneşte de la succesiunea şi repetabilitatea în timp a unor stări ale economiei (numite faze ale ciclului) care seamănă în linii generale de la un ciclu la altul. producţiei industriale şi transporturilor. diferite de la o fază la alta. Evoluţiile principalelor fenomene economice sunt pulsatorii. dinamica nivelului de trai. reduceri ale desfacerilor şi producţiei. etc. a factorilor (condiţiilor) ce o determină. Fluctuaţiile întâmplătoare. reproducându-se cu o anumită regularitate de la un an la altul. ciclică a ofertei. se derulează sub formă ondulatorie. teoria 8 . Fluctuaţiile ciclice sunt determinate de factori ce ţin de funcţionarea activităţii economice.) au anumite caracteristici. ele ţin în specialde fluctuaţia şi ciclicitatea cererii. Pentru unele activităţi. de interdependenţele dintre părţile sale. se îmbunătăţeşte gradul de ocupare şi folosire a factorilor de producţie. accidentale.o anumită stare de spirit a populaţiei etc. evenimente sociale şi politice deosebite.laice au loc creşteri ale volumului vânzărilor. Ciclul economic sezonier se explică prin influenţa factorilor naturali. au un caracter ciclic. deşi nu pot fi încadrate în termene riguroase. schimbări calitative şi progres. Sunt fluctuaţii agregate şi se reproduc cu o anumită regularitate. ale gradului de ocupare etc. activitatea economică trece prin anumite faze. pentru altele. al producţiei industriale şi agricole.

fapt pus în evidenţă prin principiul acceleratorului. se scontează pe o creştere mai mult decât proporţională a ofertei agregate şi a venitului viitor (teoria multiplicatorului investiţiilor). În această fază. în care pe ordonată este surprins un indicator de volum (sau indice) al activităţii economice (în mod alternativ pot fi luate în considerare venitul naţional.). şi 3 cicluri scurte în cele care au avut o durată medie de 10 ani. Cererea agregată în creştere este stimulată artificial. Pe fondul anticipărilor că sporirea cererii de consum se prelungeşte. are loc un proces investiţional susţinut pentru modernizarea capacităţilor de producţie existente şi crearea altora noi. ocuparea forţei de muncă etc. producţia industrială. acesta poate fi reprezentat în mod ideal sub formă grafică. Ciclul scurt se încadrează în interiorul ciclului mediu (Juglar). Pe parcursul unui ciclu Juglar de 6 ani se derulează în medie 2 cicluri scurte. conţinând o mare varietate de puncte de vedere. iar creditul de consum se extinde. privind evoluţiile ciclice în economiile cu piaţă concurenţială. Anticipările privind mărimea cererii de bunuri de consum sunt factorul determinant al creşterii producţiei şi gradului de ocupare a forţei de muncă. Politica fiscală a unui stat este considerată a fi prociclică sau anticiclică. 9 . este concentrată. Ciclul decenal (Juglar) Cercetarea economică. Indiferent de denumirile fazelor ciclului economic. iar trecerea de la expansiune la încetinire nu presupune declanşarea unei crize economice. Ciclul scurt (Kitchin. Totodată. minor) reprezintă o mişcare ciclică pe parcursul a circa 40 luni care afectează ansamblul ramurilor unei economii. are loc stimularea artificială a cererii pe multiple căi. căruia îi este dedicată o bogată literatură. băncile acordă credite cu o oarecare uşurinţă. gradul de îndatorare a întreprinderilor depăşind limitele prudenţei. în care optimismul agenţilor economici este robust. Ciclurile scurte (Kitchin) au două faze: expansiunea şi recesiunea (reducerea creşterii economice). numit şi ciclul mediu sau Juglar. Prin efectul de antrenare a investiţiilor. remarcându-se sporirea stocurilor în perspectiva unor desfaceri cu câştiguri mai mari. iar pe abscisă este surprinsă variabila timp. între două crize sau manifestări de criză şi contribuie la modificarea amplitudinii expansiunii şi contracţiei caracteristice ciclului Juglar. asupra ciclului decenal. în primul rând.economică a desprins concluzia că ciclicitatea reprezintă forma normală de evoluţie a activităţii economice.

În ultiml deceniu s-au înregistrat schimbări în aceste tendințe.3. 10 . multe dintre țările dezvoltate. Carlos A. Motivul pentru care cheltuielile sunt prociclice îl reprezintă faptul că încasările la bugetul de stat pe timp de boom economic cresc. pe când multe țări în curs de dezvoltare au reușit să implementeze o politică fiscală anticiclică. mărind cheltuielile bugetare proporțional cu creșterea veniturilor sau chiar mai mult decât atât. comparativ cu tiparul urmat de țările industrializate. Vegh și Guillermo Vuletin. supus presiunii politice de a crește cheltuielile. țările în curs de dezvoltare aveau tendința de a urma o politică fiscală prociclică. orice variabilă economică care este corelată pozitiv cu starea generală a economiei este considerată a fi prociclică. și orice variabilă care au tendința de a crește atnci când nivelul general al economiei scade este considerată a fi anticiclică. în articolul ’Politica fiscală în țările în curs de dezvoltare: Fuga de prociclicitate’ demonstrează că ciclicitatea politici fiscale a unei țări reflectă gradul de risc al țării respective și este invers corelat cu calitatea instituțiilor din țara respectivă. Cu alte cuvinte. Politica fiscală prociclică Termenul ’prociclic’ este folosit de către economiști pentru a se referi modul in care o variabilă economică este influențată de către fluctuațiile economiei. voi prezenta viziunea unora dintre acestia. Acestea își măreau cheltuielile sau îsi micșorau taxele în perioadele de creștere economică și își micșorau cheltuielile sau își creșteau impozitele în perioadele de recesiune. sunt acum într-o situație nu tocmai fericită. În teoria ciclului economic. și guvernul. Astfel. în care politica fiscală era în majoritate anticiclică. Autorii remarcă faptul că in majoritatea studiilor despre prociclicitate accentul cade pe cheltuielile bugetare. considerate până în prezent a fi caracterizate de o politică fiscală contraciclică. În continuare. Jeffrey Frankel. și aceaasta s-a reflectat și pe piețele financiare. Tema politicii fiscale prociclice a fost abordată în diverse articole de numeroși economiști. Mulți autori au observat că politica fiscală are tendința de a fi prociclică în țările în curs de dezvoltare. acționează în consecință. Autorii remarcă faptul că în anul 2011. În trecut. orice variabilă care crește odată cu nivelul general al economiei este clasificată drept prociclică.

să facă niște cheltuieli excesive. Această țară este exemplul că o bună calitate instituțională poate menține o politică fiscală anticiclică. și în momentul în care observă un boom economic. Mai mult. iar serviciile publice să crească. pentru a evita să fie constrânse a se împrumuta la nevoie. cer ca impozitele și taxele să scadă. avem de a face cu limitări în ceea ce privește creditarea. Korea în fața Portugaliei. calitatea birocrației.unele agenții de rating clasează Singapore peste Belgia. în timp poate fi semnificativă. Modelul teoretic al 11 . Autorii studiului consideră că principalul factor care a ajutat țările în curs de dezvoltare să adopte o politică fiscală anticiclică il reprezintă atitudinea institutiilor statului. Deși schimbarea în aceste instituții se produce lent. Această distorsiune politică duce la acumularea datoriilor guvernamentale si astfel la o politică fiscală prociclică. această modalitate este una bună. Ciclicitatea politicii fiscale a unei țări este invers corelată cu calitatea instituțiilor acelei țări. cu precădere în țările în curs de dezvoltare. Alegătorii doresc asta deoarece se tem că altfel resursele discponibile ar fi irosite. guvernele nu reușesc să facă economii în vremurile bune. iar Grecia se situează aproape pe ultimul loc în ceea ce prvește încrederea care îi este acordată. Astfel. ci din contră. Această tendință este explicată prin prisma faptului că alegătorii nu au încredere în politicieni. deoarece evită ca guvernele. Un exemplu în acest sens este Chile. corupția de la nivelul acelui stat și alte riscuri asociate investiției. ceea ce include măsuri de lege și ordine. deoarece distorsiunile politice ar putea să ducă guvernul spre nivele ale datoriei care sunt la limita a ceea ce sunt capabile să ramburseze și astfel ating maximul pe care creditorii sunt dispuși să le împrumute. pe care ei le consideră a fi corupte. Alte explicații ale politicii fiscale prociclice spun că proasta funcționare a piețelor de credit face ca țărilor în curs de dezvoltare să le fie greu sau chiar imposibil să se împrumute exact la momentul la care au cea mai mare nevoie. și anume în vremurile grele. Mexic în fața Islandei. Din punctul de vedere al contribuabililor. Calitatea institutiilor sale a crescut semnificativ de la începutul anilor 1980. Alberto Alesina și Guido Tabellini. iar de atunci politica fiscală s-a schimbat de la prociclică la anticiclică. Acest argument nu reușește însă să explice de ce guvernele care urmăresc să creeze o stare de bine a economiei nu iau acestea în calcul și economisesc în momentele bune. acumulează datorii. în articolul ’De ce este politica fiscală deseori prociclică?’ observă că politica fiscală este prociclică în multe țări.

și se întâmplă indiferent dacă guvernul are sau nu datorii. prociclicitatea politicii fiscale e mai pronunțată în țările în care guvernele care sunt percepute ca fiind corupte sunt sancționate de către alegători prin intermediul instituților democratice. Autorul subliniază faptul că un număr mare de studii arată că politica fiscală prociclică are implicații dăunătoare asupra țărilor în curs de dezvoltare. Pentru a studia fenomenul. precum și incapacitatea de a acumula active financiare sau de a câștiga acces pe piețele de credit. în articolul ’Este politica fiscală prociclică în țările în curs de dezvoltare producătoare de petrol?’ studiază acest fenomenul fiscalității prociclice pe un eșantion de 28 de țări producătoare de petrol (OPC uri) în perioada 1990-2009. autorul urmărește cinci măsuri fiscale: cheltuielile guvernamentale.acestor autori sugerează că acest eșec de a se autofinanța izvorăște din politica internă a fiecărei țări. investițiile. Un alt economist. Atunci când guvernele reduc cheltuielile ca reacție la o scădere a veniturilor din petrol. imprevizibile. deoarece exporturile acelei țări nu sunt diversificate. iar creșterea pe termen lung este afectată deoarece guvernul reduce cheltuielile de capital și își retrage resursele din proiectele care ar avea potențial de aducere de venituri în viitor. Autorul a ales să studieze fenomenul prociclicității în țările OPC deoarece a observat că în ultimii ani. iar dovezile susțin această afirmație. Pe de o parte. De exemplu. Autorul folosește teste econometrice pentru a stabili daca într-adevăr comportamentul fiscal este prociclic în cele 28 de state producătoare de petrol 12 . volatilitatea prețurilor petrolului a crescut. veniturile din alte surse decât cele petroliere și bilanțul fără componentele petroliere. obligă guvernele lor să reacționeze la volatilitatea prețului petrolului prin politici fiscale prociclice. și schimbările radicale. instituțională sau bugetară a acestor țări. în țările în curs de dezvoltare. Astfel. orice scădere a prețului petrolului poate duce la o creștere substanțială a nevoilor financiare. prociclicitatea politicii fiscale rezultă dintr-un eșec al Guvernului și nu dintr-un eșec al pieței. consumul. Pe de altă parte. iar încasările din petrol reprezintă o mare parte a veniturilor. prociclicitatea politicii fiscale este adesea influențată de o politică fiscală distorsionată mai degrabă la reacția cu boomul economic decât cu recesiunea. cei săraci au de suferit deoarece economiile lor sunt puține. au un impact deosebit de mare asupra balanței fiscale a acestor țări. Nese Erbil. Structura politică.

Autorul consideră ca studiul său aduce trei contribuții importante la literatura de specialitate. Clasificarea țărilor producătoare de petrol dupa nivelul veniturilor Venituri mici Algeria Angola Azerbaijan Cameroon Chad Venituri Mijlocoi Gabon Kazakhstan Libia Mexic Rusia 13 Venituri mari Bahrain Brunei Guineea Ecuatorială Kuweit Qatar . Acest studiu ar putea fi de folos pentru a crea politici fiscale eficiente. pentru a observa dacă țările cu anumite caracteristici au anumite tipare de politică fiscală. din cauza variațiilor semnificative în dependența lor de veniturile încasate din petrol. dar și pe grupuri mai mici. cât și asupra subeșantioanelor. precum și limitările legate de finanțare joacă un rol important în ciclicitatea politicilor in țările OPC. politicile lor fiscale ar putea să răspundă diferit la șocurile cauzate de schimbăarile în prețul petrolului. este important să se studieze comportamentul fiscal nu doar a întregului grup de țări. În plus. și în special în grupul celor cu venituri mici. a nivelului rezervelor de petrol și a gradului de maturitate în producerea petrolului. Din moment ce OPC nu reprezintă un grup omogen. rezultatele arată că factorii oplitici și instituționali. studiază comportamentul fiscal în diferite grupe de țări OPC prin divizarea eșantionului inițial în trei subeșantioane. Totalul cheltuielilor are o prociclicitate ridicată în grupele cu venituri mici si medii. Din cauza cestor diferențe. din cauza nivelului de dezvoltare economică. potrivit nivelului lor de dezvoltare și aplicarea testului de prociclicitate atât asupra întregului eșantion. În primul rând. a structurii politice și instituționale.studiate. În urma studiului s-a demonstrat că rezultatele nu sunt identice pe toate grupele de venituri. în timp ce este anticiclic în țările cu venituri ridicate.

guvernele reduc cheltuielile de capital mai mult decât reduc consumul guvernametal. deoarece concentrarea doar pe agregate poate fi înșelătoare dacă subcomponentele sale se schimbă în moduri diferite. guvernul poate să modifice fie consumul. Aceștia au observat că în perioadele de scădere a prețurilor. în vreme ce cheltuielile de capital sunt anticiclice. această lucrare analizează atât totalul cheltuielilor guvernamentale cât și componentele sale. Mai mult decât atât. bilanțul fără componenta din petrol și venturile non-petroliere. La o concluzie asemănătoare au ajuns în anul 2010 Villafuerte și Lopez-Murphy.Congo Ecuador Indonezia Iran Nigeria Sudan Siria Vietnam Yemen Venezuela Arabia Saudită Trinidad & Tobago Emiratele Arabe Unite În al doilea rând. Rezultatele estimărilor din acest studiu arată că cheltuielile sunt anticiclice pentru grupul țărilor cu un nivel ridicat al veniturilor. fie investițiile ca un răspuns la o schimbare în producție. precum și nivelul total al efortului fiscal. bilanțul primar excluzând produsele petroliere ca o variabilă dependentă va măsura nivelul în care veniturile din petrol sunt folosite în economie. este analizat comportamentul ciclic al mai multor variabile ale politicii fiscale: total cheltuieli și componentele lor. Astfel. Cu toate că majoritatea studiilor se axează pe folosirea cheltuielilor sau a cosnumului ca variabilă dependentă. ventiurile non14 . însă componentele sale se mută în diferite direcții: consumul este prociclic. analizarea separată a subcomponentelor poate oferi explicații suplimentare asupra direcției politicii fiscale si poate dezvălui implicații importante ale politiciiș de exemplu. De aceea. ceea ce constituie o componentă cheie la realizarea studiului. consumul public și investițiile. precum și Arezki și Ismail.

Potrivit teoriei Keynesiene. Sunt luate în considerare diferite metode econometrice pentru a testa prociclicitatea. și această lucrare vine să completeze literatura de specialitate. ipoteza de uniformizare a impozitelor pentru a obține o politică fiscală ideală sugerează că pentru o anumită opțiune de cheltuieli guvernamentale. precum și relația de cazualitate dintre creșterea producției și dintre variabilele fiscale. Cu alte cuvinte. guvernul ar trebui să economisească surplusul care reiese din acțiunea stabilizatorilor automați și doar dacă mai este necesar să crească și impozitele sau să reducă cheltuielile. dacă economia se află în recesiune. iar surplusul bugetar ar trebui gestionat într-o manierăpociclică. În general. Autorii studiului au observat că aceste cinci variabile fiscale prezintă un puternic compotament prociclic pe tot eșantionul de țări OPC. așa că singura modalitate prin care își pot finanța deficitul este prin reducerea cheltuielilor. În viziunea lui Barro (1973). politica fiscală ar trebui să urmărească o creștere a cheltuielilor guvernamentale și o scădere a impozitelor pentru a ajuta economia să depășească perioada de recesiune. Ca și rezultat. ne așteptăm la o corelație pozitivă între schimbările în producție schimbările în balanța fiscală sau la o corelație negativă între schimbările în producție și schimbările în cheltuielile guvernamentale. studiile empirice au atătat că politicile fiscale sunt prociclice în țările în curs de dezvoltare și în țările OPC. au fost propuse două mari argumente. Pentru a explica politicile fiscale prociclice în țările în curs de dezvoltare. politicile fiscale eficiente ar trebui să uniformizeze volatilitatea producției pe parcursul ciclului de afaceri. În al treilea rând. În viziunea neoclasică și în cea Keynesiană. aceste țări nu sunt capabile de a face economii în anii cu încasări mari din vânzarea petrolului. Apoi sunt obligate să își reducă cheltuielile din cauza unui declin în prețul petrolului. Cu toate acestea. Aceste țări cresc cheltuielile atunci când le cresc încasările pe perioada boomului în prețul petrolului. care se aplică și țărilor OPC: limitări ale finanțării (sau acces limitat pe piața 15 . autorul subliniază că până la data realizării studiului s-au făcut puține studii asupra prociclicității țărilor OPC.petroliere vor fi o măsură utilă în mecanismul colectării de impozite. În perioada boomului economic. nivelul impozitelor ar trebui menținut constant pe parcursul ciclului de afaceri. politicile fiscale ar trebui să urmeze un model anticiclic prin intermediul stabilizatorilor automați.

Mai mult. o parte a veniturilor este canalizată spre fondul de stabilizare. unele dintre aceste fonduri au funcționat în afara sistemelor bugetare existente și au ajutat doar în câteva cazuri. Celălalt argument propus pentru a explica dificultatea în implementarea politicii fiscale anticiclice se axează pe cheltuielile guvernamentale prociclice cauzate de trei aspecte ale economiei și ale guvernului: structura bugetară. crearea acestor fonduri nu a avut niciun efect asupra relației dintre câștigurile din exportul petrolului și cheltuielile guvernamentale în țările în care nu au fost implementate nicio politică macroeconomică transparentă. Pentru a contracara volatilitatea veniturilor din petrol. când veniturile sunt mici. Când aceste țări se confruntă cu perioade mari de șocuri financiare (de exemplu o scădere mare a prețului petrolului în cazul țărilor OPC). 16 . În general. precum și corupția în cadrul guvernelor. fondul de stabilizare va finanța diferența. acești factori sunt preentați separat. ele au fost susceptibile de abuz și implicare politică. puterea politică și structura socială. țările OPC au folosit tot mai des fonduri pentru a stabiliza prețul petrolului. ceea ce poate afecta la rândul său sustenabilitatea fiscală și posibilitatea de a contracta un credit prin amplificarea constrângerilor financiare. Prin urmare. fondurile de stabilizare nu ar trebui să fie privite ca un substitut al unui management fiscal puternic. structura bugetului sau un guvern corupt pot împiedica politica fiscală prudentă. instituții și structura politică fragilă. Guvernele aflate în această situație vor experimenta și limitări repetate în ceea ce privește creditarea pe piețele de capital ale lumii. Multe dintre țări nu au suficiente active străine sau piețe financiare proprii pentru a strânge fonduri. De exemplu instituțiile slabe. Cu toate acestea.creditului) și factori legați de structura economiei (bugetul. Aceste fonduri erau prevăzute pentru a stabiliza veniturile bugetare: când prețul petrolului crește. Lichiditatea și limitările legate de împrumutare reies atunci când o țară în curs de dezvoltare are nevoie cea mai mare nevoie de finanțare (în timpul unei recesiuni) și atunci este cel mai puțin probabil să o obțină. instituții slabe). Din acest motiv. investitorii pot să-și piardă încrederea și să fie mult mai puțin dispuși să împrumute deoarece le este teamă că lipsa de credibilitate politică și de disciplină ar putea duce la un deficit bugetar mare și la faliment. ceea ce va afecta posibilitatea lor de a conduce politici fiscale anticiclice. însă funcționează împreună și e posibil să se reîntărească unul pe celălalt.

alegătorii nu ar putea influența politica fiscală. În mod similar. autorul a remarcat că rezultatele nu sunt uniforme în toate țările. Politicile fiscale sunt mai intense în țările în care sistemele politice au mai multe subiecte care pot fi supuse la veto din punct de vedere fiscal și au o mai mare volatilitate a producției. politica fiscală este anticiclică în țările cu venituri mari. și prin urmare influențează în mare parte rezultatele întregului eșantion. Sub-eșantionul care cuprinde țările cu venituri mici constituie o mare parte din întregul eșantion. În al doilea rând. și scăzută în cazul eșantioanelor cu venituri mici și milocii. probabil datorită acumulării mai mari de active financiare. deoarece un guvern corupt răspunde în fața alegătorilor. Fatas și Mihov (2001) au ajuns la concluzia că țările cu o mai mare putere de dispersie sunt mai susceptibile de a prezenta o producție volatilă și un comportament fiscal prociclic. cheltuielile bugetare în țările emergente prezintă un trend mai puțin anticiclic decât țările industrializate. după cum au remarcat și Alesina și Tabellini (2005). cât și subcomponentele lor. Aceste țări au câțiva stabilizatori automați incluși în bugetele lor.În primul rând. În urma analizei econometrice. chiar dacă guvernul ar fi corupt. Lane (2003). În al treilea și ultimul rând. Astfel. are ca și rezultat prociclicitatea fiscală. 17 . Acest comportament se manifestă cu precădere în cazul democrațiilor. pe când în cazul unei dictaturi guvernul nu este responsabil în fața lor. ceea ce înlesnește constrângerile financiare atunci când acele țări au nevoie de fonduri. Ca rezultat. deoarece alegătorii nu au încredere în politicieni și vor cere o utilitate mai mare atunci când vor observa că producția crește. Cu toate acestea. pretinzând cheltuieli publice mai mari în favoarea lor. cauza principală a politicii fiscale prociclice o reprezintă corupția guvernamentală și nu imperfecțiunile de pe piața creditului. cu cât guvernul este mai corupt. în cazul sistemelor politice democratice. calitatea slabă a instituțiilor și a structurii politice încurajează anumite grupuri din societate să încerce să acapareze o parte cât mai mare din averea națională. cu atât va lua măsuri fiscale prociclice. Acest comportament. denumit efect de voracitate de către Tornell și Lane (1999).Potrivit acestor autori. țările în curs de dezvoltare au o politică fiscală prociclică din cauza structurii lor bugetare. Totalul cheltuielilor are o prociclicitate ridicată măsurat la întregul eșantion. Este de asemene a important să se urmărească separat atât variabilele fiscale.

Aceste instituții mai puternice vor ajuta la reducerea efectului de voracitate. un nivel înalt de birocrație și o transparență mai mare. Estimările arată că deși cheltuielile sunt anticiclice pentru eșantionul cu venituri mari. dar agentii economici si guvernele promovează masuri pentru atenuarea undelor ciclului economic si in special a recesiunii si a efectelor negative pe care aceasta le genereaza. iar cheltuielile de capital sunt anticiclice. și cecurile și bilanțurile. care. Niciunul dintre variabilele instituționale nu s-a dovedit a fi semnificativ pentru țările cu venituri ridicate. Distanțarea lor de politica fiscală prociclică le va permite să realizeze o creștere de durată și să le ofere acea marjă de siguranță de care categoriile sărace ale populației au nevoie. Cu toate acestea.deoarece subcomponentele s-ar putea să reacționeze altfel decât ele. Politica fiscală anticiclică Evolutia ciclică are o determinare obiectivă. În ciuda faptului că există numeroase diferențe între ele. este important ca ele să adopte politici fiscale anticiclice eficiente prin care să uniformizeze cheltuielile guvernamentale și să le separe de volatilitatea veniturilor din petrol. Limitările domestice de ordin financiar par a fi semnificative pentru grupul țărilor cu venituri reduse. componentele sale reacționează în direcții diferite: consumul este prociclic. Din acest motiv. 4. politica fiscală este influențată mai mult de limitările financiare externe din grupurile cu venituri medii si mari deoarece acestea pot fi mai integrate în sistemul financiar global decât țările cu venituri mici. 18 . În ceea ce privește grupul țărilor cu venituri medii. Rezultatele confirmă că factorii politici și instituționali. va facilita acumularea de resurse financiare și va spori încrederea în rândul investitorilor pentru a putea împrumuta fondurile de care aceste țări vor avea nevoie. precum și limitările financiare joacă un rol în ciclicitatea politicilor fiscale ale țărilor OPC. toate țările OPC au de a face cu venituri volatile și imprevizibile. la rândul său. Majoritatea variabilelor care urmăresc calitatea instituțiilor și structura politică par a fi semnificative pentru grupul cu venituri mici. ceea ce face ca managementul lor fiscal să se confrunte cu numeroase provocări. două dintre variabile par a fi semnificative: indexul compozit al instituțiilor. O politică fiscală puternică și disciplinată necesită niște instituții puternice.

Atenuarea efectelor negative ale fluctuaţiile ciclice Pentru atenuarea efectelor negative se folosesc mai multe mijloace şi instrumente de politică economică: cheltuielile publice. care au devenit componente ale politicii economice pe termen scurt-mediu.) care permit ca. cunoasterea interdependentelor economice.M. rata dobânzii şi masa monetară. în funcţie de condiţii şi gradul de cunoaştere a realităţilor economice. investiţii cu caracter social-cultural şi în sectorul public. alocaţii familiale. să fie atenuate fluctuaţiile negative ale veniturilor disponibile pentru numeroase categorii ale populaţiei. în faza de recesiune. sistemul de impozite şi taxe. care l-au succedat. O importanţă majoră prezintă majorarea prestaţiilor şi alocaţiilor de securitate socială (ajutoare de şomaj. într-o anumită logică şi corelare. Ele sunt promulgate de către stat şi aplicate prin organismele sale. Deşi interdependente. Prima realizare in acest sens apartine lui J.cu scopul de a menţine sau impulsiona cererea agregată (pentru a stimula producţia în vederea trecerii la faza de recesiune).chiar cu preţul unui deficit bugetar .ele fiind integrate în măsuri (politici) anticriză (anticiclice). o informare prompta si reala asupra evolutiei activitatii.1. Politica cheltuielilor publice se bazează pe majorarea cheltuielilor bugetului administraţiei centrale în faza de recesiune . Keynes si dateaza din deceniile 4-5 ale secolului XX. asemenea măsuri pot fi grupate în trei mari categorii: a) politica cheltuielilor publice. prin instituţiile financiare şi alţi agenţi economici. b) politica monetară şi c) politica fiscală. 4. sistemul asigurărilor sociale etc Folosirea lor a fost fundamentată de către Keynes şi alţi mari economişti. 19 . de reciclare profesională etc.Masurile anticriza se fundamenteaza pe: • • • adevarurile formulate de stiinta economica. Cheltuielile publice favorizează cererea globală prin intermediul achiziţiilor de stat.

Astfel. Prin astfel de măsuri se urmăreşte stimularea consumului şi investiţiilor. majorarea rezervelor obligatorii. la majorarea fiscalităţii. controlul asupra masei monetare este mai riguros. impozitele sporind mai rapid decât veniturile în expansiune. În condiţii de boom. limitele pe care le acceptă în deficitul acestuia şi modul de acoperirea acestor deficite vor determina amploarea şi efectele pe termen mediu-scurt ale politicii cheltuielilor publice. cu preţul creşterii şomajului şi a gradului de nefolosire a altor factori de producţie. se apelează. Astfel. ceea ce are menirea să încurajeze cererea pentru bunuri de consum şi investiţionale. promulgarea unor restricţii suplimentare la acordarea de credite. reducerea nivelului rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale. Politica monetară şi de credit are ca principale instrumente rata dobânzii. Politica fiscală constă în a utiliza sistemul de impozite şi taxe în scopuri anticiclice. la o politică monetară restrictivă prin punerea în mişcare a unor instrumente specifice: sporirea ratei dobânzii. de regulă.Pe această bază este impulsionată atât cererea guvernamentală cât şi cea privată pentru bunuri de consum şi de capital. creditul şi masa monetară. a activităţii economice. în faza de boom prelungit. achiziţionarea intensă de către autorităţile monetare a titlurilor de stat şi altor categorii de titluri pe piaţa deschisă şi pe cea a schimburilor valutare. În faza de recesiune se poate acţiona în sens invers: reducerea ratei dobânzii (scontului). Acest fapt este favorizat şi de sistemul cotelor progresive de impozit care permite ca plăţile pentru impozite să se diminueze relativ mai mult decât contracţia veniturilor. 20 . de regulă. pentru a frâna cererea pentru bunuri de consum şi investiţiile. Asemenea măsuri au ca efect frânarea cererii de satisfactori şi a investiţiilor şi. când ritmul inflaţiei şi (sau) pericolul apariţiei altor dezechilibre în economie sunt majore. pe această bază. se procedează. lăsând o cotă procentuală mai mare din venituri asupra agenţilor economici particulari. amânarea (prelungirea) scadenţei unor credite etc. chiar inflaţia. a cererii globale în general şi pe această bază creşterea producţiei şi a gradului de ocupare a forţei de muncă. Ele se aplică diferenţiat în funcţie de starea conjuncturii economice. Disponibilitatea legiuitorilor pentru repartizarea cheltuielilor bugetului de stat. facilităţi pentru sporirea volumului creditului şi a masei monetare. supravegherea mai strictă a activităţii financiarbancare. se poate proceda la reducerea fiscalităţii (gradul de impozitare directă a veniturilor şi de taxare a consumului). în condiţii de recesiune.

Cele trei tipuri de politici anticiclice de sorginte keynesistă. accentul este pus pe un tip de politică economică sau altul şi în cadrul fiecăruia.a. se aplică corelat şi în raport cu situaţia concretă a altor variabile şi interdependenţe din economie. bazate pe promovarea diferentiata de masuri monetare (care vizeaza dinamica preturilor si a inflatiei) si bugetare (care urmaresc volumul activitatii economice si acoperirea deficitului bugetar prin credite si nu prin emisiune de moneda). printre altele. au înregistrat o tendinţă generală de creştere. Pana prin anii’70. în raport cu acestea. din contră. politicile monetariste. Există perioade în care anumite măsuri permit. în raport de starea conjuncturii. şi încasări suplimentare la buget menite să acopere sau să atenueze deficitele acumulate în recesiune. structura pe categorii de vârstă a populaţiei şi tranşe de venituri. politica monetara si de credit si cea fiscala au fost promovate in mod corelat urmarind fie cresterea economica. preţurile nu numai că nu au scăzut. De la mijlocul deceniului opt s-a recurs la programe anticiclice denumite “mix policy”. Începând cu anii '70 începe să fie pusă sub semnul întrebării capacitatea politicilor de sorginte keynesistă de a asigura stabilitatea sistemului economiei de piaţă. se apelează la instrumente şi pârghii specifice. O asemenea stare de lucruri are cauze şi manifestări care inevitabil incită la reflecţii. trebuie să pornească de la premisa că mărimea cererii de satisfactori şi prodfactori este influenţată de numeroase împrejurări: venitul curent. active monetare). De aceea. intenţia de a stimula sau reduce cererea. fiind numite politici economice conjuncturale bazate pe cerere sau politici de tipul “stop and go” (“stai – mergi”). cel mai des utilizate în perioada postbelică. active financiare. mai ales în ţările în curs de dezvoltare. mărimea patrimoniului agenţilor economici şi structura acestuia (active reale. şi mai recente în cele aflate în tranziţie. Astfel. De pildă. ci.Politica cheltuielilor publice si politica fiscala formeaza impreuna politica bugetara.se recomandă numai după ce s-a diagnosticat corect starea reală a economiei. de-a lungul întregii perioade. având ca obiectiv influenţarea cererii. corelată de regulă cu ritmul creşterii economice. 21 . De exemplu. intrucat utilizeaza componente ale bugetului de stat. mărimea şi ponderea venitului permanent în cadrul "paradoxului economisirii" şi gradul de ocupare a forţei de muncă ş. nu există reţete universale privind promovarea politicilor anticiclice de tip keynesist şi a instrumentelor disponibile în acest sens. fie franarea (temporizarea) acesteia. evoluţia previzibilă a preţurilor.

alocaţii familiale pentru cei aflaţi în dificultate sau marginalizaţi. puternice fiind. dar rezultatele obţinute în stăpânirea inflaţiei au fost modeste. fluctuaţii ciclice. vor creşte. În această direcţie pot fi sugerate şi aplicate cel puţin două mari categorii de măsuri (politici).) au determinat creşterea cheltuielilor publice şi a deficitelor bugetare. ajutoare bugetare. b) Folosirea unor pârghii economice care să îmbunătăţească perspectivele de profit ale producătorilor. se aşteaptă ca el să facăaceste iniţiative posibile şi mai eficiente. Şomajul s-a transformat în principalul dezechilibru structural. instabilitate. veniturile şi cheltuielile statului. ale altor categorii de agenţi economici. însoţită de stagnarea creşterii economice. Ca atare. Măsurile adoptate după 1970-1973. ajungându-se la concluzia că ele sunt doar elementeartificiale şi temporare de influenţare a conjuncturii. prin politici de susţinere (investiţii publice. şomaj şi inflaţie. primul obiectiv al politicii economice este de a veghea la buna funcţionare a "pieţei libere. a) Efectuarea unor reforme structurale orientate spre extinderea concurenţei şi preţurilor libere. s-au revigorat înforme noi politicile conjuncturale bazate pe stimularea ofertei (supply -side economics). Politicile bazate pe ofertă pornesc de la filozofia că pentru a influenţa conjunctura în situaţii nefavorabile (stări de recesiune sau chiar depresiune) este esenţială ameliorarea stimulentelor pentru a-i incita pe producători să mărească oferta agregată. stimulându-i astfel să-şi menţină şi. se demonstrează că reducerea ratei fiscalităţii îi va încuraja să producă mai mult. fără o reducere semnificativă a şomajului. În fond. cu ample implicaţii social-politice şi umane. centrale sindicale) care. după caz. Factorul determinant pentru evoluţia ascendentă a ofertei agregate este o bună funcţionare a pieţei. iar în faţa inflaţiei galopante. concurenţiale şi a mecanismelor sale" în condiţiile asigurării unei iniţiative cât mai largi prin reducerea reglementărilor şi întărirea drepturilor de proprietate privată. În acest cadru. are loc o creştere spectaculoasă a preţurilor. s-au impus măsuri pentru reducerea cererii agregate (prin frânarea consumului şi investiţiilor). comenzi publice etc. orice alterare a mecanismului pieţei libere creează distorsiuni între oferta şi cererea agregată.începând cu 1973-1974. prin atenuarea rolului centrelor de forţă economică (oligopoluri. statul nu sepoate substitui iniţiativelor oamenilor. ar putea obţine venituri stabile relativ independent de evoluţia ofertei reale. Efectul a fost o sporire substanţială a şomajului. să sporească oferta de bunuri. În acest sens. cel mult. 22 . pentru schimbarea conjuncturii.

atrăgând după ele evoluţia corespunzătoare şi a cererii agregate. au de aceea un efect expansiv. in retinerea de fonduri.dezechilibre s-au menţinut şi s-au manifestat în forme diferite. bugetul statului este un document contabil ce reuneste previziunile asupra veniturilor si cheltuielilor publice. adica sa existe deficit bugetar. Totuşi. Se apreciază că o economie confruntată cu dezechilibre poate urma una din două căi posibile: a) să introducă condiţii de echilibru stabil printr-o profundă restructurare. Este un fapt demonstrat că în perioada postbelică s-au atenuat fluctuaţiile ciclice ale activităţii economice din ţările dezvoltate. din contra. Bugetele deficitare implica injectarea in fluxurile economice a unei cantitati superioare celei obtinute de pe urma retinerii impozitelor. fără a atinge însă cauzele originare ale tulburărilor concretizate în încălcarea condiţiilor de echilibru stabil. este cea de excedent. Intervenţia statului încearcă armonizarea politicilor monetare şi fiscale focalizate asupra întreprinzătorului în aşa fel încât să-i stimuleze libera iniţiativă şi asumarea riscului. Economistii clasici considerau ca bugetele statului ar trebui sa fie intotdeauna echilibrate. bugetul va fi echilibrat. Ele se constituie în încercări de neutralizare a efectelor nocive ale forţelor de dezechilibru. b) să menţină status-quo-ul şi aplicarea unor politici keynesiste. Din punct de vedere economic. Situatia opusa. Normal ar fi ca cheltuielile sa fie superioare veniturilor. ca existenta unor deficite sau excedente era o mostra a unei administrari ineficiente sau de un 23 . Bugetele excedentare. Această stare de lucruri a activat un curent de gândire după care teoria şi practica economică trebuie restructurate din temelii. De aceea se realizeaza politica fiscala a guvernului si raspunde necesitatilor expansive sau contractive cerute de conjunctura economica. Filozofia unei asemenea opţiuni decurge din faptul că întreprinzătorul şi proprietatea particulară trebuie încurajate prin pârghiile de politică economică pe care le folosesc statul şi instituţiile financiarbancare. Daca veniturile si cheltuielile previzionate coincid. cu venituri superioare cheltuielilor. ce se vor realiza in urmatorul exercitiu. au un efect restrictiv sau contractiv si ar putea fi utilizate ca mijloace de politica economica daca cererea agregata ar fi atat de mare incat productia potentiala ar fi depasita de urmatoarea aparitie a efectelor inflationiste. indiferent de faza ciclului economic.

Daca un guvern vrea sa raspunda activ recesiunilor. Existenta impozitelor proportionale sau progresive face ca veniturile publice sa varieze in functie de volumul venitului tarii respective. cheltuielile publice pot varia intr-o forma imprevizibila pentru ca o crestere a somajului motivata de o recesiune ar creste cheltuielile cu subventiile. sa fie deficitar in fazele economice de recesiune ce cer o interventie stimulativa. finantand deficitul prin intermediul datoriei publice ce ar fi amortizata cu excedentul altor ani. aplicarea politicii keynesiene de catre guvernele occidentale dupa al doilea razboi mondial s-a tradus in realitate intr-un deficit public sustinut an dupa an. Ideile economice dominante de astazi considera deficitul public una din principalele cauze ale dezechilibrului si instabilitatii. 24 . In aceeasi forma. Chiar daca in anii de expansiune economica deficitul diminueaza ca procent PIB-ul. se va discuta si aproba acest proiect de catre organele pertinente. Se numeste buget cu somaj 0 estimarea cheltuielilor si veniturilor publice care se face si care se concretizeaza.interventionism distorsionator al pietelor. in urmatorul exercitiu bugetar cheltuielile vor creste si impozitele vor scade si astfel efectul multiplicator va incepe sa functioneze. a pus conditia ca deficitul public sa fie mai mic de 3% si Datoria publica mai mica de 60% din PIB. Propunerea keynesiana a fost ca bugetul trebuia sa fie ciclic echilibrat.. se va elabora un proiect de lege care sa modifice legislatia negativa existenta. pentru a face parte din Uniunea Economica si Monetara.. va convoca atunci un comitet de experti care sa dea sfaturi in ceea ce priveste masurile ce trebuiesc luate. In stabilirea previziunilor bugetare trebuie tinut cont in orice caz ca acestea nu pot fi exacte. in adoptarea mijloacelor politice si ca efect exercitarea acestora. nu renunta niciodata sa fie negativ. daca situatia economica a tarii ar fi cu somaj 0. Pana atunci este foarte posibil ca ciclul economic sa-si fi schimbat sensul si masurile adoptate sa rezulte contraproductive. Toate tarile dezvoltate sunt implicate in lupta de controlare a deficitului considerandu-l un lucru indispensabil in mentinerea stabilitatii pe termen lung. Marele deficit bugetar al Statelor Unite a fost considerat drept una dintre cauzele ce au stat la originea crizei de la inceputul anilor 90. Tratatul de la Maastricht. Utilizarea anticiclica a instrumentelor fiscale are inconvenientul intarzierilor in recunoasterea existentei unui schimb conjunctural. Cu toate acestea. mentinand legislatia financiara existenta. se va tine cont ca aceasta se produce cand statisticile industriale incep sa dea semnale de crestere a somajului.

Lucrarea de fata subliniaza efectele acestor asteptari. conducand la obligatii viitoare in serviciul datoriei. De exemplu. Un pericol ce va trebui luat in considerare este ca stabilizatorii automati actioneaza ca bariere fiscale. December 2005) Sumar In general. NBER Working Paper No. politicile anticiclice (countercyclical policies) genereaza cresterea datoriilor guvernamentale. fara nici o modificare. Hansen (1969). Cohen and Follette (2000). Studiile efectuate asupra acestei judecati conventionale se concentreaza asupra marginilor ‘intratemporale’: cum reactioneaza pe termen scurt forta de munca si venitul personal la modificarile in nivelul cheltuielilor guvernamentale si in nivelul impozitelor. este deci posibil ca raspunsurile la policile viitoare asteptate sa exacerbeze si sa prelungeasca recesiunea. and Taylor (2000)).2. economistii considera ca politicile fiscale anticiclice au un efect stabilizator care actioneaza prin intermediul unor stabilizatori si a unor actiuni facultative (vezi Duesenberry. 11869. Studiu de caz – sunt politicile fiscale anticiclice contraproductive? (Are Countercyclical Fiscal Policies Counterproductive? David B. in timp ce in fazele de boom ale ciclului efectul este contrar. Blinder and Solow (1973). Normativa seguritatii sociale este de asemenea un stabilizator eficace: in recesiune se diminueaza incasarile si cresc cheltuielile cu subventiile. Auerbach and Feenberg (2000). incasarile se vor diminua si ele. Tobin (1980). Acestia constau in normative legale care exercita mecanic. reducerea cheltuielilor sau cresterea masei monetare in viitor. Chatterjee (1999). In domeniul economic.Solutia problemei intarzierilor sta in introducerea stabilizatorilor fiscali automati. Procesele inflationiste cer de asemeni ajustarea cotelor fiscale pentru a impiedica ca veniturile care se "stabilizeaza" sa prezinte de fiecare data o mai mica capacitate de achizitie. apare pericolul de a impiedica cresterea economica. and Fromm (1960). functia sa anticiclica. Romer (1999). Romer and Romer (1994). Christiano (1984). Eckstein. 4. Aceste noi obligatii trebuie finantate printr-un mix de impozite ridicate. 25 . Asteptarile legate de reglarea politicilor viitoare modifica ratele curente de economisire precum si eficacitatea politicilor anticiclice. Baily (1978). Gordon and Eric M. Leeper. In conceperea normativei fiscale in forma in care sa stabilizeze productia economica la un nivel determinat al venitului. impozitele proportionale si progresive functioneaza ca stabilizatori automati: daca intr-o recesiune veniturile incep sa se reduca.

3) Permanenta in variabilele cheie de tip macro poate aparea doar prin asteptarile legate de politica. daca acea judecata (cunostinta) conventionala este corecta si anume politicile anticiclice atenueaza ciclitatea. a actiunilor mai mica decat ar fi in mod contrar. coreland teoria cu datele apartinand Statelor Unite s-au obtinut urmatoarele concluzii: 1) Legat de acest canal al asteptarilor se pare ca politicile anticiclice pot crea un ciclu de afaceri in situatia in care nu ar exista ciclicitate in absenta politicilor anticiclice. multe analize sparg aceasta legatura intertemporala si plaseaza asteptarile legate de politicile viitoare undeva in subsidiar. 1.Astfel. dar nu contrazic in mod necesar opinia ca per ansamblu politicile anticiclice au fost eficiente. Daca agentii de pe piata se asteapta la o crestere a taxelor pe viitor. Descoperirile sunt provocatoare. fara surse nonpolitice de fluctuatie. exacerband orice reducere a valorii investitiei asociate cu criza.Introducere Politicile fiscale anticiclice creaza in mod necesar legaturi dinamice intre politicile fiscale curente si viitoare. Avand in vedere efectele contraproductive nascute din efectele asteptarilor. Studiul propune un cadru contextual in care politicile de tip macro afecteaza atat marginile intertemporale cat si cele intratemporale. Rezultatele au fost derivate printr-un simplu rationament dinamic care arata contraproductivitatea politicilor anticiclice si apoi se leaga aceasta logica cu datele existente din Statele Unite pentru a se gasi un suport empiric pentru rationament. out-put-ul ramane 26 . 2) Partile netriviale de variatie la nivelul investitiei si al frecventei pot fi explicate prin variatiile existente in politicile macroeconomice. politicile fiscale anticiclice creaza un deficit al bugetului finantat prin imprumut. Logica economica se bazeaza pe faptul ca intr-o periada de criza economica. Lucrarea specializeaza cadrul contextual general pentru a prezenta rezultatele ce subliniaza rolul efectelor asteptarilor. atunci venitul asteptat in urma investitiei scade. Cu toate ca raspunsul final al economiei agregate la politicile contraciclice trebuie sa includa o dimensiune intertemporala. atunci efectele intratemporale trebuie sa fie in mod substantial mai puternice decat se considera in studiile anterioare. Avand valoarea capitalului.

Jones (2002) a construit un model pe baza datelor din SUA si a observat ca politica fiscala ofera putina stabilizare si in unele cazuri chiar duce la destabilizare. Se considera ca realizarea variabilelor curente si viitoare ale politicilor este suficienta pentru a genera un ciclu la nivelul investitiei si a cererii de bani (de masa monetara) care coincide cu datele NBER (National Bureau of Economic Research) referitoare la ciclul de afaceri. Pentru a obtine solutiile analitice necesare in determinarea dependentei echilibrului de politicile curente si asteptate. Studiul coreleaza rationamentul cu datele existente in SUA despre variabilele politicii. El descopera ca expansiunea datoriei guvernamentale ale SUA de-a lungul timpului a fost urmata in subsidiar de reduceri ale cheltuielilor si cresterea cotelor de impunere. studiul restrange modelul prin presupunerea unor aspecte functionale specifice. Accentuarea importantei asteptarilor contrasteaza cu absenta completa a unui rol al asteptarilor in munca care subliniaza judecata conventionala conform careia politicile contraciclice stabilizeaza in mod eficient economia (Romer and Romer 1994). racordat la datele SUA. Punand in ecuatie asteptarile si realizarile politicilor se simuleaza un model de echilibru monetar general. Munca realizata de Bohn (1991) poate fi privita ca furnizand suport empiric pentru existenta canalului asteptarilor. Descoperirile acestui studiu confirma ca comportamentul politic actual a crescut fluctuatia investitiilor si a prelungit mai degraba decat sa scurteze crizele economice. descoperirile studiului sunt in concordanta cu rezultatele recente ale modelelor generale de echilibru stocastice. In absenta oricarei schimbari in politicile curente sau viitoare. deci orice ciclu obtinut in urma simularii este generat doar de politica. Cu toate ca s-ar putea sa contrazica judecata conventionala. Chari.scazut pe o perioada mai lunga: criza se adanceste si se prelungeste mai mult decat in cazul absentei politicilor anticiclice. Acesta catalogheaza asteptarile ca fiind cea mai dificila problema. alegerile portofoliulul vor fi constante in model. In sectiunile ce urmeaza 27 . Rezultatele studiul despre care discutam pot fi interpretate raportand consecintele ciclului economic la descoperirile lui Bohn. Lucrarea incepe prin expunerea unei structuri teoretice generale in care asteptarile legate de politica joaca un rol important in determinarea echilibrului curent. Christiano si Kehoe (1994) considera ca politica fiscala optima se imbunatateste prin reducerea variatiilor variabilelor cheie de tip macro si prin cresterea bunastarii. Auerbach (2003) discuta despre un numar de motive pentru care este dificila gasirea unor probe elocvente asupra impactului politicii fiscale in economie.

yt. fara interventia vreunui soc nonpolitic exogen. unde h reprezinta capitalul uman si n numarul de ore lucrate. unde d reprezinta capitalul nedepreciat. satisface urmatoarea ecuatie: ct + xkt + xht + gt = yt. Acest aspect permite evidentierea legaturilor dinamice intre politicile curente si viitoare la echilibru. ht−1nt).Cadrul contextual general Aceasta sectiune descrie un model general de echilibru al fiscalitatii in stilul economistilor Chari. 2. Precum sugereaza Sargent si Wallace (1981). gospodariile furnizeaza munca efectiva data de hn . iar g reprezinta achizitiile guvernametale: kt = xkt + dk(kt−1. 28 (1) (2) (3) . Este de asemenea convenabil sa luam in considerare politice viitoare care sunt constante dar care pot diferi de cele actuale. Output-ul brut este produs cu castigul constant la scala tehnologica f (k.Un exemplu intertemporal Pentru a analiza posibilitatea ca politicile anticiclice sa fie contraproductive. ht−1nt). La fel ca si in studiile lui Heckman (1976) si Lucas (1988).prin f (t). Aceasta specializare subliniaza canalul asteptarilor prin care politicile anticiclice afecteaza economia. hn). Jones si Manuelli (1995).studiul calibreaza modelul la datele SUA si simuleaza o anticipare perfecta utilizand variabilele politice din SUA. unde xk. unde k este capitalul fizic. Premise . Se presupune ca forta de munca este furnizata in mod inelastic fata de producerea de bunuri ( precum in Jones. 3. preferintelor . f (kt−1. Nu exista socuri exogene asupra tehnologiei. xh sunt investia in capitalul fizic si uman. Output-ul net al capitalului nedepreciat. modelul este specializat pentru a obtine solutiile analitice necesare pentru a specifica in ce mod depinde echilibrul curent de politice actuale si asteptate. Manuelli si Rossi 1993). Indicam output-ul brut la momentul ‘t’ . Seriile de timp simulate sunt doar produsul constientizarii variabilelor politice curente si viitoare. ht = xht + dh(kt−1. in studiu se modeleaza doar rolul fiscal al politicii monetare. ht−1nt). Realizarea variabilelor politicii curente si viitoare sunt singurele surse de variatie.

datele simulate ar fi constante. In mod evident.Solutia. si actuala politica guvernamentala. starea de echilibru cere ca politicile curente si viitoare sa satisfaca constrangerile legate de bugetul guvernamental si ca asteptarile agentilor in termeni de politica sa fie compatibile cu echilibrul. Datele obtinute sunt calibrate cu datele existente pentru SUA. Dan Tudor Lazăr. aceste politici au impact contraproductiv. echilibrul poate fi definit in termeni de politica asteptata.Concluzii Concluziile studiului sunt uimitoare. Adrian Mihai Inceu. 2008 29 . Avand aceste restrictii. Asteptarile la echilibru. Daca variabilele politice ar fi constante. Bibliografie: • Finanțe și bugete publice. bunuri initiale. Eugenia Ramona Mara. Exemplul ciclic expus prin datele simulate provine din infaptuirea politicilor anticiclice. 4. Toate variatiile din model se sprijina pe realizarile politicilor macroeconomice curente si viitoare.

org/library/Enc/FiscalPolicy.berkeley. Dan Tudor Lazăr. Keynes. Abel and B.bized. • Are Countercyclical Fiscal Policies Counterproductive?. Macroeconomics. December 2005 30 . Adrian Mihai Inceu.ro/ro/3/articole-ultima-editie/1/643/fiscal-policy-in-2011-betweenbudget-deficit-pressures-and-measures-to-stimulate-business-activities art.pdf http://www.com/ro/content/Politica-fiscal%C4%83 http://en. A Tract on Monetary Reform.wikipedia.com/2011/07/pro-cyclical-fiscal-policy.sfetcu. Leeper. NBER Working Paper No.org/external/pubs/ft/fandd/2009/06/pdf/basics. 9203.edu/Economics/courses/econ2020/section9/section9-main.imf. 2006 Finanțele Publice și fiscalitatea.pdf http://www.nber.doingbusiness. Gordon and Eric M.pdf http://www.htm http://www.uk/virtual/economy/policy/advisors/fiscal.edu/~auerbach/fispolicy.com/principle_weapons_of_fiscal_policy. David B.org/papers/w11600. Bernanke (2001).gsu.scribd. Eugenia Ramona Mara http://www.html http://www..html Feldstein.econlib.org/papers/w14191. NBER Working Paper No.3.com/EBchecked/topic/208363/fiscal-policy http://economicsconcepts.co.nakedcapitalism.nber.com/doc/9518171/Politica-Fiscala-in-Ue-Ref-2 http://www. Section 8.edu/~ecomaa/chap13~1. "The Theory of Money and the Foreign Exchanges".• • • • • • • • • • • • • Finanțe și bugete publice. Martin (September 2002). 11869. The Role for Discretionary Fiscal Policy in a Low Interest Rate Environment.pdf http://www.htm http://www.org/wiki/Fiscal_policy http://www2. • • A.htm http://www.britannica. John Maynard (1924). 4th edition. din 2011 • • • • • http://elsa.colorado.html http://rbd.

• http://www.britannica.com/EBchecked/topic/240167/government-economicpolicy/26309/Fiscal-policy?anchor=ref21351 31 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->