Sunteți pe pagina 1din 28
SENZORI ELECTROCHIMICI CUPRINS, Defintia, clasiticarea si principalele domenii de utilizare ale senzori electrochimici Principalele caracteristici ale senzorilor electrochimici: functia de electrod, selectivitatea, timpul de raspuns. Metode de utiizare a senzorilor electrochimici Senzori potentiometrici. Electrozi ion-selectivi cu membrana solida, cu membrana polimerica. Electrozi ion-selectivi din pasta de carbon. Electroz/ ion-selectivi modifica) Miniaturizarea senzorilor potentiomerici. Microelectrozi. Tranzistori cu efect de camp ion- selectivi Senzori amperometrici. Caracteristici ale detectiei amperometrice. Sezori amperometric! pentru gaze. Biosenzori amperometrici. Imobilizarea enzimelor pe suprafata electrozilor. Biosenzori amperometrici pentru detectia glucozei SENZORI POTENTIOMETRICI Senzorii potengiometriei transforms concentragia speciei de determinat intr-o diferenga de potensial, in conditii de curent net zero. Se poate spune ca senzorii potentiometrici sunt traductori concentratie-potential. in anumite conditii, bine definite, ei dezvolt un potential reversibil determinat de o anumiti specie prezentd in sistem. in principiu, orice electrod poate fi folosit ca senzor potentiometric, potentialul sau fiind impus de diversele reac{ii care se desf’goara pe suprafa(a sa, in condifii de curent net zero, Elementul cheie in structura senzorilor potentiometrici este interfaja electrochimica la nivelul careia se realizeazd procesul de “recunoastere” a speciei de determinat. Aceasta interfaia se prezintg cel mai adesea sub forma unei membrang. Membrana este o faz interpusd intre alte dowd faze. Ea impiedica transportul de masi intre acestea , dar permite trecerea , cu anumite grade de libertate a uneia sau a mai multor speci igura 1. Senzor potentiometric Reprezentarea schematicd a celulei electrochimice folosite pentru efectuarea de mgsurjtori cu electrozi ion-selectivi este redatg mai jos Solutie standard inter de concentratie __| Solutie de analizat Electrod de mcentraf Membrana | de concentratie cunoscuti si electrodul ti refering extern necunoscut de referinta intern ER2 Em Em g eR Fazay Fazap Fazaa Indicii q si se refer la cele doug faze: ¢,- solutia de analizat si f}- membrana. Faza y este constituiti dintr-o solutie apoasii de concentratie fix’ (cunoscuti) care confine un ion existent siin faza ff (membrand). Potentialul de membrang, em, pentru un ion i de sarcina zi, determinant de potential, este: ‘ RT, (a,) Ea), R- constanta gazelor; T- temperatura absolut; F - numarul lui Faraday. Potengialul de membrang gx’, care apare la contactul fazelor si y, are o valoare constant, deoarece activitatea ionului comun este constantii in cele doud faze [si Potentialele én gi ¢q' nu apar in urma unor reactii de oxidare sau de reducere, ci datorit unor echilibre, de obicei de schimb ionic, la care participa specia de analizat. Diferenta de potential E, dintre cei doi electrozi ai celulei electrochimice reprezentate in figura 1, este datg de relatia: mt Ens + En ~ Ena este potentialul de jonctiune. Considerdnd constante valorile c.1, cx2 &a’ $i g aceasti relatie se poate scrie: