Sunteți pe pagina 1din 1

Indicii structurali ai biocenozei Caracterizarea unei biocenoze se realizeaza prin calcularea cu ajutorul unor for mule statistice a principalilor

indici structurali ai biocenozei: frecventa, abu ndenta, dominanta, constanta, fidelitatea, echitabilitatea, diversitatea. Acesti indici se calculeaza pe baza datelor analitice obtinute in teren: numar de spec ii, numar de indivizi, biomasa. Frecventa (F) unei specii este raportul dintre numarul probelor in care este pre zenta acea specie(p) si numarul total de probe analizate dintr-o zona (P), expri mat procentual.F = p/P x 100 unde p= numarul de probe in care este prezenta sp ecia A; P = numarul total de probe din biocenoza; n functie de valoarea frecventei, specia poate fi incadrata in una din ur matoarele clase de frecventa: - specii comune: F > 70%; - specii relativ comune: F= 50-69%; - specii relativ rare: F= 30-49%; - specii rare: F= 10-29%; - specii foarte rare: F < 10%; Abundenta numerica reprezinta numarul absolut de indivizi ai unei speci i, prezenti ntr-o anumita arie sau volum si se exprima prin valoarea absoluta a n umarului de indivizi pe unitatea de suprafata sau volum (de exemplu, 100 exempla re/m2, 100 ex./m3). Exprimarea procentuala a abundentei se numeste abundenta relativa (A) si se calculeaza dupa formula A= n/N x 100 unde n= numarul de indivizi al speciei A din proba; N= numarul total de indivizi al tuturor speciilor din proba. in functie de valoarea abundentei relative, specia poate fi incadrata in una din urmatoarele clase de abundenta: specie foarte rara A: 0-10%; specie rara A: 11-30%; specie relativ rara A: 31-50%; specie abundenta A: 51-70%; specie foarte abundenta A: 71-100%;

S-ar putea să vă placă și